Motorbladet November 2009

Page 1

MOTOR Officielt organ for DMU

bladet

Nr. 11 · 91. årgang · november 2009

Eco Enduro: Pioneren på Feddet Side 4-8

speedway: NICKI P. AFSLUTTER MED STIL SIDE 28-29

n e s d a l p s u

på rådh

motocross: Nordens bedste VM-hold

SIDE 10

side 20-22

• road racing: Challenge-bronze

1 SIDE 25


Tak

- for i år

Glæd dig til næste sæson

... den bliver endnu bedre.

Tak

- for i år


Indhold DMU

MotorBladet Redaktør Kenneth Majkjær Mikkelsen Tlf. 43 26 26 18 E-mail: motorbladet@dmusport.dk Annoncetegning Kenneth Mikkelsen, tlf. 43 26 26 18 Email: motorbladet@dmusport.dk DMU - Sekretariatet Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Fax 43 26 26 15 ISSN 0107-7554 Bank: Jyske Bank, konto 5044 1092819

Stofkoordinatorer BMX Joy Nordkvist Sandtoften 2 4296 Nyrup Tlf. 60 63 90 01 E-mail: joy@teamrike.dk

motocross SIDE 4-19

bmx SIDE 20-23

road racing SIDE 24-27

speedway SIDE 28-33

ROAD RACING Steen Pedersen Sommerstien 8, 2670 Greve. Tlf. 43 90 27 10 E-mail: sommer8@mail.tdcadsl.dk Oplag og frekvens Udkommer 10 gange årligt Dette nr. er trykt i 9.500 eksemplarer Layout og tryk KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A 2650 Hvidovre Tlf. 36 34 29 00, Fax: 36 34 29 10 E-mail: kls@kls.dk Trykt CO2 neutralt Forbehold Bladets indhold udtrykker ikke nødvendigvis DMU´s meninger. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl i angivelser af priser, specifikationer og lign. Ej heller for manuskripter eller illustrationer, som tilsendes uopfordret. Eftertryk er forbudt uden tydelig kildean­givelse. Erhvervsmæssig anvendelse af tekst eller illustrationer, kun efter nærmere aftale og skriftlig tilladelse. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at bringe sårende, injurerende eller æreskrænkende indlæg. Indsenderen vil i givet fald blive kontaktet med henblik på en afbødning af kritisable passager. Dette skyldes dels et ansvar i forhold til presseloven, dels et ønske fra HB om at bevare en ordentlig tone i vores offentlige organ. De 2 næste numre December 2009: Forventes hos abonnenterne torsdag den 3. december 2009. Deadline for stof torsdag den 12. november 2009. Februar 2010: Forventes hos abonnenterne torsdag den 4. februar 2010. Deadline for stof torsdag den 14. januar 2010. Tegn abonnement på MotorBladet 10 numre pr. år - 400,- kr. Kontakt tlf. 43 26 26 13 (Hverdage ml. 12.30-16.00) E-mail: motorbladet@dmusport.dk

motocross:

➤ Eco Enduro 2009 motocross:

➤ Motocross of Nations `09 BMX:

➤ Opvisning på Rådhuspladsen BMX:

➤ Snapshots road racing:

➤ Challenge afslutninge speedway:

➤ Nicki P. afslutter i top SPEEDWAY

➤ Turneringen 2009 DMU:

➤ Historisk udvalg

4 10 20 23 25 28 30 34

MOTORbladeT Officielt Organ fOr DMU

Nr. 11 · 91. årgaNg · November 2009

motorcross: ECO ENDURO SIDE 4-6

speedway: NICKI P. AFSLUTTER MED STIL SIDE 28-29

BMX

ADSEN

pL på RåDHuS

motocross: NORDENS BEDSTE MX-HOLD

SIDE 8-11

SiDE 20-22

1 • road racing: CHALLENGE-MESTER `09

SIDE

25

Forsiden: BMX `09 Verdensmester, Donny Robinson (USA) og Henrik Baltzersen (DK) på Rådhuspladsen. Foto: Kim Heè.

3


Motocross

n e r e Pion t

`09: RO U D N E O EC

på Fedde

I de gode gamle dage, for små 90 - 100 år siden var pionererne samlet i byerne, om en ny spændende fritidsbeskæftigelse: forbrændingsmotoren. Der blev i starten kørt udholdenhedsløb og pålidelighedsløb siden hen bakkeløb og dirttrack,

dage, er le m a g e d o g Som i de at vækkes til d e v u n e n r pione r det dog e g n a g e n n dåd. De gsmotoren in d n æ r b r fo ikke derimod eln e m r, e k k som træ motoren. n. kjær Mikkelse nneth Maj Ke : to fo Tekst og

Sølvmedaljen, som kronede Ivans FIM Cross Country deltagelse i 2008. Ivan var for øvrigt blot sølle 1 point fra en guldmedalje i klassen. Ivan Reedtz-Thott, økologisk landmand og el motocross pioner. På billedet

4


Motocross og meget andet. Mange af betegnelserne er glemt i dag. Men arven er levende, for forbrændingsmotoren blev et hit. De fleste har èn, i en eller anden form. Sådan vil det ret sikkert også være i morgen. Men forbrændingsmotoren får ikke lov til at stå alene. Der kommer andre alternativer. Og måske kommer de hurtigere end vi tror. En af de, som fuldt og fast tror på - at der er ved at ske et afgørende ryk mod noget nyt, er Ivan Reedtz-Thott. I dagene 11.-13. december, bliver der i samarbejde med DMU, men med Ivan Reedtz-Thott som

helt afgørende pioner og initiativtager afviklet International Eco Enduro-løb, med finale i København på Svanemøllens Kasserne. Arrangementet er det første af sin art, med op mod 40 el motocross cykler, som over 3 dage kommer til at dyste i varierede discipliner - som for at understrege Pionerånden. De der er med, vil kunne fortælle det til deres børnebørn, engang.

Fra Bil til Quad til El MotorBladet udsendte, var i slutningen af oktober forbi Ivan Reedtz-Thotts ejendom - Strand-

gården i Faxe - ikke langt fra naturområdet Feddet, der hører til Ivans ejendom. Vi står i et værksted, hvor 2 el motocross-maskiner, af mærket Quantya, oplades fra en generator på væggen. Og Ivan fortæller passioneret, mens han skruer på en af Quantya`erne: ”Oprindeligt kørte jeg Dakar-rally i bil. Jeg har dog altid beundret motorcyklisterne for de heftige strabadser de udsætter sig for,” starter Ivan ”Efter en 35. plads i 2005, ud af 165 startende biler, nr. 8 i Dieselklassen, indså jeg, at det nok var så højt, som jeg kunne komme. Årets efter startede jeg med at

køre Quad. Det var noget af en udfordring,” siger han, og peger hen mod en del af værkstedet, hvor to Quad`er står placeret. Den ene en træningsmaskine, den anden - et monster af en maskine - som Ivan har kørt FIM Cross Country Rallies med. Og det er gået rigtig godt. I 2008 hentede han noget de færreste danske kørere kan prale af: en VM-sølvmedalje efter en samlet 2. plads i FIM Quad Cross Country Rallies serien. Men en gammel knæskade han oprindeligt fik ved Drageflyvning forhindrer ham i fortsat at dyrke Cross Country Rally, og han har nu ka-

ke bare, ik r e v li b t e ”... D garanterer at give gas, hott, og Ivan Reedtz-T n er. En ligner det ha n mission.” mand med e

ude og lufte Quantya`en på en af de nærliggende marker. Foto: Børsen.

5


Motocross

OM INT. ECO ENDURO

International Eco Enduro 2009 er et motorcykelløb for elektriske motorcykler der afvikles over en 3 dages periode, fra den 11. til den 13. December. De første 2 dage som et traditionelt ”enduro-løb” på anlagte spor i naturen - den sidste dag som et Super Motard / MX løb på en publikumsvenlig bane der anlægges til lejligheden på Svanemølle Kaserne i København. Løbet afvikles under FN’s Klimatopmøde, COP15.

Løbet består af 3 klasser: Pro I, for Quantya Track Evo 1. Pro II, for Zero MX. Proto, for andre el motorcykler og prototyper Deltagerne skal have en international FIM licens. Pro I klassen køres på Quantya Track Evo 1, hvoraf en stor del stilles til rådighed for deltagerne via sponsoraftaler. Kørerne kan køre i egne køredragter med personlige sponsor på hjelm og tøj og for danske deltageres vedkommende - også med eget startnummer. Pro I er også åben for private deltagere ligesom Pro II og Proto klasserne. Løbets hovedkvarter bliver på Strandegård ved Faxe. Danske og Scandinaviske kørere vil kunne campere gratis i egen campingvogn på Feddet Camping under løbet. Inviterede udenlandske kørere og inviterede udenlandske korrespondenter vil blive tilbudt overnatning på hotel Frederiksminde ved Præstø. Deltagere der tilmelder sig som privatkørere vil få stillet en campingvogn til rådighed på Feddet Camping som ligger 1 km. fra Race HQ.

Fremtid og fortid.

stet sin fulde interesse på det nye: el motocross-cyklerne. Og den nye passion, passer som fod i hose ind i det - som til daglig fylder meget på Strandgården i Faxe. ”Ja - jeg er jo økologisk landsmand, og kan godt forstå at nogen har syntes, at der kan være en modsætning mellem det at drive en bedrift ud fra økologiske principper - og så samtidig være bidt af motorsport. Derfor har jeg det godt med at vide, at el motocross-maskinerne

Bare vent Det er på vej Men samtidig er det også noget andet som har vakt Ivans interesse. ”El motocross-cyklerne gennemgår en meget hurtig udvikling. Inden for kort tid, så er jeg ret sikker på, at vi vil se mere effektfulde motorer og batterier med dobbelt så stor kapacitet,” siger han og fortsætter: ”Ud af de to

Mini trial / børne crosser Med el-motor. Kan køres fra 3 år. 12” 10995,16” 11995,Ingen larm, ingen forurening, perfekt til træning i baghaven

OMKRING FELTET

Der er nu garanti for, at der kan stilles 30 cykler til rådighed for de privat-kørere, som enten via sponsoraftaler eller som privatpersoner deltager i det banebrydende el race. Den schweiziske producent af Quantya, stiller til start med 10 cykler samt chauffører. Alt i alt et historisk 40 mands stort felt. Antallet af startende cykler betyder, at Ivan Reedtz Thott skal anskaffe Bio-dieselgeneratorer, for at oplade cyklerne. Der er ikke nok kapacitet i Vindmøllen ved Strandgården ved Faxe. Feltet bliver tilbudt indkvartering, cykler og beværtning med kvalitetsråvarer fra Strandgården ved Faxe.

er som skabt til den skrøbelige natur - der omgiver os herude.”

HM 50cc Factory Bike 2-takt Slyngkobling Kickstarter Skivebrems for / bag Vandkølet 60/100-12” for 275-10” bag 16995,HM CR 65 R 2-takt Up side down forgaffel Kickstarter Skivebrems for / bag 60/100-14” for 80/100-12” bag 27499,Alle priser er + lev.

Brian Kjær Jørgensen ”smugtræner” under overværelse af 3.000 tilskuere ved VM Sidecar i Slagelse, i slutningen af juli måned. Foto: Kris Kurwers

6

For nærmeste forhandler, ring 98831407 / mail info@jnmotor.dk


Motocross

Ivan Reedtz-Thott i værkstedet på vej op på ”monster-quad`en”, som han hentede VM-sølv med i 2008.

ting, så mener jeg, at det vigtigste er at få øget effekten. Batterierne har en kapacitet til 35 minutters kørsel. Og det vil de fleste være tilfredse med. Lige nu yder cyklerne en effekt på 8,5 kW (ca. 11 hk, red.). Når den bliver større, så kan jeg ikke se, at der skulle være nogen grund til ikke at gå over til el motorcyklerne”, siger Pioneren på Feddet - og kigger spørgende på mig. Svaret ligger helt klart i luften ”Næe .....”

Pludselig skifter Ivans beretning fokus. ”Prøv at se her! For at huske kørerne på, at en el motocross cykel er noget helt andet end det de normalt kører på, så får vi monteret et ekstra bremsegreb på styret. Ligesom om det var en mountainbike”, siger Ivan, og fortsætter med at skrue på et håndtag, som skal monteres på en af de schweizisk fremstillede cykler - der kommer til at udgøre hovedparten af feltet i Internatio-

”Rigtig godt. Så har han altså sagt ja .....” Ivan får i mobiltelefonen bekræftet - at et af de mest kendte navne i norsk motorcykelsport - eks-verdensmester i Cross Country og Dakar-veteran, Pål Anders Ullevålseter, bliver blandt deltagerne i Eco Enduro til december.

vi er flyttet i nye og større lokaler det fejrer vi med Åbent Hus / reception lørdag den 21. november kl. 9.00 - 16.00 Hvor vi vil være vært med lidt godt til ganen... Bemærk ny adresse!

nu oGsÅ kawasaki-forHandler

ing

Honda 2010 klar til lever

kawasaki 2010 klar til levering ved køb af ny MX`er i ren Handel MedfølGer 1 sæt cross-tøJ Model 2010 tilbud fox & scott Fox eller scott + et gavekort til butikken på 2000,Bestil nu for sikker levering

cross-tøj 2009 model

JG Motor · PlastvænGet 10 · 9560 Hadsund · telefon 98 57 48 92 · www.JGscooter.dk 7


Motocross nal Eco Enduro-løbet. For en el motocross cykel er ikke det samme som en almindelig motocross-cykel med forbrændingsmotor. Man skal lære at køre på el motocross-maskinerne. De agerer helt anderledes end en normal crosser. ”For ikke så lang tid siden, havde jeg direktøren fra Quantyafabrikken på besøg herude. Han, og så en af mine naboer, en rutineret cross-kører, tog en tur på en rute jeg har fået markeret i området. De kørte ruten på samme tid, men cross-køreren brugte 50 procent mere el end direktøren” ... begejstringen pibler nu smittende frem hos Ivan, som løfter stemmen og gentager: ”Tænk engang ... 50 procent!” Der er ingen tvivl. Pioneren i Ivan har talt sig varm.

De skal øve sig ”Det er en af de ting, som jeg glæder mig til at opleve ved

En af afdelingerne ved december måneds Internationale Eco Enduro arrangement, kommer til at afvikles på en 4 kilometer lang rute, ved vandet, ikke langt fra Ivans Reedtz-Thotts økologiske landbrug, Strandgården.

lære at køre materiellet rigtigt. Uanset hvem man er.” En af de som allerede har prøvet at køre på el-motocross cyklen er den danske landstræner Brian Kjær Jørgensen, som er en af ambassadørerne for arrangementet. Brian prøvede det bl.a. ved VM Sidecar i Slagelse - og har derfor som en af de få - kunnet ”smugtræne”. Men nu er andre kendte to-hjuls-folk også så småt ved at komme på banen. I slutningen af oktober kunne Eco Enduro udsende en pressemeddelelse om, at en af de ca. 40 deltagere bliver den norske eks-verdensmester i FIM Cross Country Rallies, Pål Anders Ullevålseter. Han er en af Norges

ission på: Følg Ivans m uro.com www.ecoend Eco Enduro. Vi arbejder på at få mange stærke kørere med i feltet. Men det vil helt sikkert være vigtigt for dem, uanset deres baggrund, at de er med - når vi om torsdagen (den 10. december, red.), kører træningsintervaller hernede på området. Man skal

kendteste motorcykel sportsfolk. Aftale bliver bekræftet i telefonen, i værkstedet - mens Ivan er i gang med at skrue på en af Quantya`erne. ”Rigtig godt. Så har han altså endeligt bekræftet. Sagt ja ..... Det var godt.” Eco Enduro `09 er nu i den fase, hvor der gerne skal trækkes et interessant og også meget gerne internationalt felt til arrangementet. Derfor er den norske eks-verdensmesters deltagelse vigtig.

Visionen bliver Mission Ivan er helt på det rene med, at el motocross-maskinerne i et stykke tid vil være niche-fænomen. Men det er også noget af det som gør det spændende. El motocross-maskinerne, er noget nyt - som primært fanger de personer som ser udfordringen.

Et stærkt internationalt felt - som får afprøvet materiellet - vil være med til at højne opmærksomheden om det nye. Og samtidig skal feltet være med til afprøve cyklerne i forskellige sammenhænge. På korte ruter, i Motocrossog Super Motard-agtige sammenhænge, på udholdenhedsstrækninger og så videre .... Deltagerne skal være med til at vurdere materiellet - og måske være med til at skabe en ny sport. ”Vi bruger rigtig meget tid på at rekognoscere området. For der skal hver dag køres flere etaper. Det bliver ikke bare, at give gas,” garanterer Ivan ReedtzThott, og ligner det han er. En mand med en mission. Pionerer lader ikke en god vision dø i snak. De arbejder på at føre den ud i livet.

Ivan Reedtz-Thott ved et af 2008-sæsonens Quad Country Rallies i Dubai. Udover dette har han kørt i Ægypten og på Sardinien. Foto: Privat

Norske Pål Anders Ullevålseter, her formummet bag udstyret, udsættes som rutineret masterkører for en ny udfordring i december måned, ved int. Eco Enduro i Danmark. Foto: Arlin Juni Larsson

8

Hurtig opladning af Ivans Quantya-cykler, sker via en oplader som denne. 1 time og 3 kvarter tager det at oplade batteriet på Quantya`en. Når det er sket, så har el motorcyklen strøm nok til at yde op til 8,5 kW (ca. 11 hk) over max. 35 minutter, alt efter hvordan cyklen køres.


Tillykke til de danske mestre 2009!

DM-A MX2 – Kasper Lynggaard · DM-B MX1 – Rasmus Johansen DM-B MX2 – Mathias Jørgensen · DM-A Motard – Andreas Mikkelsen Quad Motard – John Bille Olesen · Quad MX klasse 5 – Rasmus Ø. Nielsen

Det kan blive dig i 2010, hvis du træffer det rigtige valg! Yamaha anbefaler

MX forhandlere:

KS Motor A/S ...........................76 42 40 00

JHN Racing .................................57 61 82 28

Action Sport...............................97 14 97 77

Kaj`s MC Værksted ..................74 43 63 00

Harry`s Motorservice I/S.......86 42 22 98

9 www.yamaha-motor.dk


Motocross Danmark var godt med fra start, hvilket var med til at sikre en efter danske forhold - succesfuld MXoN deltagelse. På billedet ses #58 Nicolai M. Hansen iført rød trøje og sort hjelm godt med fremme i starten.

s n io t a N f o s s o r c moto Uanset om man er en stor eller en lille nation, så er Motocross of Nations (MXoN) altid noget specielt. Og med 36 lande til start samt 90.000 tilskuere, der var pakket omkring banen som sild i en tønde, var dette års MXoN i Italien i starten af oktober - ingen undtagelse. Tekst: Martin Wigh Knudsen. Foto: Niels Bommer

10

Danmark var repræsenteret med Nicolai M. Hansen (MX1), Nikolaj Larsen (MX2) og Kasper Jensen (Open) på banen, samt Brian K. Jørgensen og Niels Bommer på sidelinjen. Et hold der umiddelbart skulle placeres blandt de små - da Danmark jo som bekendt en lille nation men som motocross-nation fik de udsendte alligevel præsenteret os, som en af de mellemstore nationer. Lørdag blev de første 16 nationer skilt fra under kvalifikationen, men som ventet var Danmark blandt de 20 nationer der gik direkte videre til søndagens altafgørende heat, og dermed var det første succes kriterium indfriet. Søndag skulle de tre danskere i kamp mod de øvrige bedste

#60 Kasper Jensen leverede en fantastisk indsats som Danmarks kører i Open klassen. Han fik tydeligt vist, at han er en af de mest erfarne kørere vi har i Danmark.


Motocross DANMARK BEDST I NORDEN Samlet stilling MXoN 2009

Nicolai M. Hansen var blevet udvalgt til at køre med kamera på hjelmen. Det gav ham en fantastisk god eksponering via live TV transmission til det meste af verden.

PL

NATION

POINT

1.

USA

22

2.

Frankrig

30

3.

Belgien

39

4.

Tyskland

55

5.

Storbritannien

55

6.

Italien

59

7.

Australien

73

8.

Estland

78

9.

Syd Afrika

84

10.

Schweiz

88

11.

New Zealand

89

12.

Spanien

92

13.

Portugal

112

14.

Brasilien

122

15.

Danmark

123

16.

Irland

126

17.

Letland

130

18.

Holland

133

19.

Sverige

143

20.

Finland*

92

* kun noteret for 4 fuldførte heats

tilbud...

StE EftERåREtS bEd Kasper Jensen lå faktisk så godt placeret i sidste heat, at Danmark lå til en samlet 13. plads, men det blev desværre ødelagt af noget markeringshegn i hans baghjul, som han på billedet får hjælp til at hive ud.

nationer fra alle dele af verden, og med flere verdensmestre, amerikanske mestre samt nationale mestre i feltet, skulle man tro at der kunne komme lidt nervøse trækninger i mundvigen. Men danskerne gik uimponeret til opgaven og efter at alle kørere havde præsteret en rigtig god holdindsats, fik Danmark en placering som nr. 15 i den samlede stilling. Landstræner Brian Kjær Jørgensen var også godt tilfreds med holdets præstation. ”Umiddelbart lyder en placering som nr. 15 ikke imponerende, hvis man altså ikke er kender af sporten. Men når man kigger på de individuelle profiler som hvert hold bestod af, så var det nogle fantastisk gode kørere der var med, og alle søndagens

MOTO CROSS MASKINER sidste nye 09 på tilbud

Byt til nyt vi mangler brugte De nye 10 modller er på vej ind

ring og få et tilbud

Nye på lager Yamaha yz 85 høj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28995 suzuki rm 85 lav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26495 suzuki rm 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37500 suzuki rmz 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41995 suzuki rmz 450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44995 smc atv 4 hjuls børnecroser 50 . . . . . . . . . . . . . . 8995 smc atv børnecroser 100cc . . . . . . . . . . . . . . . . . 14995 Brugte suzuki rm 85 07 lav motor ren . . . . . . . . . . . . . . 15800 Yamaha yz 85 lav 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18500 Yamaha yz 85 07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15500 Suzuki rm 250 06 kørt 6 mdr . . . . . . . . . . . . . . . 23800 Honda crf - 07 53 timer motor efterset . . . . . 28800 Yamaha wrf 250 off road uafg. . . . . . . . . . . . . . . 18800 Suzuki rmz 450 07 flot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28800 suzuki rmz 450 05 motor ny. rep. . . . . . . . . . . . 22500 Se også www.bj-mc.dk suzuki rerservedele nyt brugt 79-09 motor rep. cylinderservis. støddæmperservis. samt alt hvad du skalbruge til cross

Hovedgaden 55A, Snejbjerg, Herning Tlf. 97 16 13 06 - 20 65 62 43

CX65 kr. 26.995,00 CX50SR kr. 24.995,00

Alle priser er Incl. moms excl levering Se mere på...

WULFSPORT jakke/shirt/buks

1.200 / 1.100 www.jegstrupcross.dk

Jegstrup APS . Tvedens Allé 2 . DK-9381 Sulsted Tlf. +45 96 39 17 02 . Fax +45 96 39 17 01 . jegstrup@mail.dk Importør til Norden af TM Racing & Cobra - Lagerførende af reservedele.

11


Motocross

Det blev igen USA der vandt Motocross of Nations. De sikrede sig dermed deres tyvende sejr. I år var det imidlertid noget heldigt at de kunne løbe med sejren. Flere vil nok mene, at både Italien og Frankrig havde fortjent at få Chamberlain trofæet 2009. #59 Nikolaj Larsen var, præcist som de to andre danskere, godt kørende på den svære tekniske bane i Italien, der bl.a. havde en lang bølgesektion der ikke er set på nogen bane før.

heat var så stærkt besatte, at man nærmest skulle tro det var løgn. Selv de hold der ikke var stærkt sammensat havde en eller to gode kørere med. De tre danskere kørte op til deres bedste på flere tidspunkter i lø-

bet af weekenden, og i sidste ende gjorde det udslaget for, at vi kunne blive nr. 15 - selvom vi løb ind flere uheld.” ”Vi skal betragte det her som Motocross sportens OL. Derfor skal Danmark, efter min mening

ÅBENT HUS/ JULEARRANGEMENT

- altid stille op. På en eller anden måde, så er MXoN også en rigtig god som “status” - sidst på året. Vi ved det er gået frem og vi ved hvor vi ligger internationalt nu. Så skal vi bare sørge for, at arbejde os videre fremad.”

Vi er nu også autoriseret KtM (træde) cyKel forhandler. se cyKlerne på www.KtM-biKes.at

Så er det igen blevet tid for det årlige julearrangement hos MX-Shop.dk

Kom og få en hyggelig dag med mad og drikke - mange fantastiske tilbud på KTM powerwear, Wind Raceware, W2 støvler og mange mange andre varer.

Spar 20% - 30% - 40%

Lørdag den 21. november fra kl. 09.00 - 17.00

på adressen: Østbirkvej 17, 5240 Odense NØ

ten alis i c e Sp Østbirkvej 17, 5240 Odense NØ • Tlf. 6610 8942 • Mobil tlf. 2089 1225 Email: MX-Shop@mail.dk • www.mx-shop.dk

12

Vi glæder os til at se jer.


Motocross

Det danske landshold 2009 bestående af fra venstre: Teamkoordinator Niels Bommer, Nikolaj Larsen (MX2), Nicolai M. Hansen (MX1), landstræner Brian K. Jørgensen og Kasper Jensen (Open).

MOTOCROSS OF NATIONS (MXoN)

Landstræner Brian K. Jørgensen var yderst tilfreds med både kørernes indsats og de sponsorer der havde valgt at få deres logoer på trøjen. Uden sponsorerne havde dette års deltagelse i MXoN ikke været mulig. Sponsorer for landsholdet var: NES/Nordsjællands Entreprenørservice Service v/ Søren Schneider, HCT Tool, Entreprenør Kim Hedegaard, 2K designs V/ Morten og Lars Kristensen, IN2zym v/ Ib Norvig, Midtsjællands Motorsports klub (direkte støtte til klubbens kører Nicolai M. Hansen) og DMU Event.

E t hold består af de tre bedste kørere fra den tilmeldte nation. Hvert land stiller med en kører i hver af klasserne MX1, MX2 og Open. Efter kvalifikation går de 19 bedste nationer + vinderen af B-finalen videre til søndagens tre heat. Søndag køres der heat mellem MX1+MX2, MX2+Open og Open+MX1, med 40 kørere til start i hvert heat. Ud af hvert lands seks resultater, er det kun de fem bedste der er tællende til det samlede resultat. Den bedst placerede kører i et heat får 1 point til sit land - og den dårligste 40 point. Landet med færrest point kåres som samlet vinder. MXoN blev kørt første gang i 1947 USA er den mest vindende nation i konkurrencen med 20 sejre i alt. I 2010 køres MXoN i Colorado, USA

Hovedtilbud til dem der må lege i mudder 398,-

TX 10 Børne hjelm

TX 20

398,-

Sort/blå/orange XS – XXL Sort/blå/gul S-XL

Crome/blå S-M-L Crome/ rød S-M-L Sort/blå/orange S-M-L

StørrelSeSSkema: S Børn – 47-48 cm m Børn – 49-50 cm l Børn – 51-52 cm

698,-

TX 51 Carbon

Blå/sølv S-XXL Guld/sølv S-XXL

XS S m l Xl XXl

– 53-54 cm – 55-56 cm – 57-58 cm – 59-60 cm – 61-62 cm – 63-64 cm

TX 21

498,-

Blå/sort S – XXL Rød/sort M – XXL

Kontakt F.I.Motorcykler på tlf. 5783 3348 www.fimotorcykler.dk

13


Motocross

”Grandpa Cross” gav dem alle baghjul:

Knyster og kulde Og drilske drenge i SM-finale Koldt var det. Fingerspidserne blev følelsesløse i kørerhandskerne, da Svebølle Motocross Klub afviklede finalestævnet for old boys- og mini-klasserne lørdag, 10. oktober. Tekst & foto: Henning Gondesen Becker ”Gammelsmølfen”

Hos de gamle var der ikke så meget at snakke om. Tre forudgående afdelinger med fullhouse i pointbøssen giver selvtillid. SMCK’s crossveteran og fhv. formand Jan Larsen gjorde sin èntré smilende i ventezonen, hvor alle de andre bedagede, garvede cross-rotter flokkedes for at finde ud af, hvilket start-hul de skulle lette fra. ”Grandpa Cross” smilede stadig, da han blev flaget ud med ekstra 50 points i sparestrømpen. Banerekord i speed satte han også den dag. Fantastisk, som han krævede ind. Dygtigt kørt af en ”over 50-årig”. Fortjent guld og suppeurter til Jan Larsen. Sølv og bronze gjorde hhv.

# 35 Kim Alex Olsen (AMCK) viste flot kørestil i begge heats

Jørgen Bitsch (FAM) og Peter Nellemann (HM) krav på. Skadet ”Dr. Ø” Hos OB 40+’erne gjorde AMCK’s Kim Alex Olsen sig stærkt bemærket. Han sluttede SM af med næsten max-points. På andenpladsen kom Per Lodal Hermansen (NMK), mens SMCK’s Jesper Fremming satte sig på 3. pladsen. Klassens dukse var tydeligvis rutinerede kørere, der kendte hinandens stærke og svage sider. SMCK’s Jens Ø. Nielsen havde været selvskreven til en tredje plads i denne klasse, men kom ikke til start på grund af en læderet skulder og arm. Old Boys 33+ klassen blev ikke overraskende domineret af Jesper Kjær Jørgensen. Han fløj sig til guld og laurbær i SM-turneringen for Gud ved hvor mangte gang. Jesper leverede som altid suveræn kørsel.

Unge fartdjævle Hvis der skal snakkes fart og mod på konkurrence, så skal der snakkes mini-cross – ikke mindst 65 cc’erne (8-12 år) var ivrige efter gode placeringer. Frederik Højris Hansen gjorde sin klub AMCK al ære. Var det ikke for en lille kikser i første heat, hvor han tabte fem points til SMCK’s Mads Rønne, ville han være gået ud af turneringen med top-points. Alligevel var dagens 45 points nok til, at han fortjent blev Sjællandsmester. Mads ”Rappe” Rønne høstede sølv og Næstveds Victor Guldhammer bronze. Emil Due og Mathias Tang Christensen, begge AMCK, dominerede med rassant kørsel 85 cc-klassen og satte sig da også på hhv. 1. og 2. pladsen. FAM’s Camilla Hansen viste stor dygtighed og stabil kørsel og satte sig med kun 1 points forskel fra Mathias på 3. pladsen. Spændende opgør Gryning - Stender I minier nes eliteklasse, Mini-B, blev

der kørt, som fanden selv sad i nakken på de unge mennesker. Turneringen startede halvskidt for SMCK’s Mathias Gryning. I første afdeling lykkedes det ham kun med nød og næppe at skrabe 27 points sammen; i det efterfølgende afdelinger kørte han dog støt og stabilt og finaledagens top-points sikrede ham SM-turneringens vicemestertitel – efter et hæsblæsende, spændende opgør med ærkerivalen Daniel Højris Stender (HM), der med kun 2 points føring besteg 1’erskamlen. Kenneth Jensen (MSM) kørte bedst i første afdeling på hjemmebane (25:25). De efterfølgende resultater var pæne – men ikke pæne nok til hverken guld eller sølv. En kold dag med masser af godt cross på en perfekt bane. En flot turnering, dog uden de store armbevægelser og imponerende benspjæt. Eneste med mod på en SM-sensation var – som sagt – Jan ”Grandpa Cross”. Det var så den sæson…

Befriende ukompliceret, charmerende og drilske er de, 65 cc’erne; vi knipsede tre glade favoritter og indbyrdes rivaler før sidster heat i Svebølle: Fra venstre: Turneringens nr. 2 Mads Rønne (SMCK), nr. 3 Viktor Guldhammer (NMK) og gulddrengen Frederik Højris Hansen (AMCK).


Motocross

ning ved knallerten, da han gav lidt opvis e som altid hældt jet-benzin på at få med hyr sit e havd n # 3 Jesper Kjær Jørgensen havd gere FINISH; udfla kommer han flyvende hen mod /Gammelsmølfen) HGB st: SM for OB 33+ i Svebølle. Her /tek (Foto . eret pass e nde gamle dreng havd skakbrættet rullet ud før den flyve

Sjællands hurtigste crosser-kværn er en i USA specialbygget 2 t-Honda AF 500 cc med alu-stel. OB 40+kører # 138 Peter Asmussen (SMCK) var ude at lufte udyret for første gang ved OB/MINI-SM i Svebølle for at se, hvor meget skub der var i den. Det fandt han hurtigt ud af: - Jeg kan roligt sige, at maskinen er voldsom i optræk og ydelse. Det er en helt ny kørefornemmelse. Det er nærmest som at gå tur med en greyhound (red.anm.: væddeløbs-/vindhund) - man ligger vandret i luften efter den. Det synes Peter Asmussen. Andre synes, den bedre kan sammenlignes med en løbsk mejetærsker på ferietabletter. Der findes kun en enkelt pendant til dette monster af en cross-cykel i Danmark. Den har fundet sig en herre alt ud i det fynske.

Værtsklubbens # 20 Mathias Gryning (B mini 12-15 år) indtjente toppoints 50 på dagen. Men manglede 2 p. i at kunne kræve SM mesterpokalen. Her er han knipset i ventezonen før sidste heat. I baggrunden strækker 65 cc-spilopmager Victor Guldhammer hals.

SM TOP 3 OB 50+: 1. # 571 Jan Larsen (SMCK) 200 p. 2. # 21 Jørgen Bitsch (FAM) 176 p. 3. # 367 Peter Nellemann (HM) 156 p.

B-minierne levere hinanden fight til stregen og det kom til mange spændende situationer. Fra venstre: # 24 Mikkel G. Segato (AMCK), # 777 Robert B. Damgaard (HM), # 374 Steffen Knudsen (SMCK) og # 45 Gregers Pedersen (FAM). I forgrunden # 30 Kenneth Jensen MSM), der gjorde krav på SM-dystens 3.plads.

OB 40+: 1. # 35 Kim Alex Olsen (AMCK) 194 p2. # 224 Per Lodal Hermansen (NMK) 164 p. 3. # 217 Jesper Fremming (SMCK) 122 p. Han var glad, da han gik til start. Han var glad, da han blev flaget ud. Og han var glad, da han hoppede op på 1’erskamlen: Ny Sjællandsmester OB 50+ Jan Larsen sammen med 2’er Jørgen Bitsch og 3’er Peter Nellemann.

OB 33+: 1. # 3 Jesper Kjær Jørgensen (HM) 200 p. 2. # 19 Jesper Christensen (FAM) 165 p. 3. # 30 Klaus Glad (AMCK) 130 p.

B-MINI (12-15 år): 1. # 52 Daniel Højris Stender (HM) 172 p. 2. # 20 Mathias Gryning (SMCK) 170 p. 3. # 30 Kenneth Jensen (MSM) 154 p.

85 cc (8-11 år): 1. # 100 Emil Due (AMCK) 197 p. 2. # 1 Mathias Tang Christensen (AMCK) 131 p. 3. # 315 Camilla Hansen (FAM) 130 p.

65 cc (8-12 år): Danmarks hurtigste old-boy Jesper Kjær Jørgensen virker som en magnet på de yngste cross-freaks. På en lille gåtur sammen med sin datter Freja faldt de over ham. Og Jesper var ikke bleg for at give en gratis teoritime med startens jordvold som tavle.

1. # 8 Frederik Højris Hansen (AMCK) 195 p. 2. # 333 Mads Rønne (SMCK) 173 p. 3. # 302 Viktor Guldhammer (NMK) 168 p.

15


trial

2009 TRIAL DM

En historisk sæson Årets Trial-sæson har budt på bemærkelsesværdige resultater, som vil stå tilbage - længe efter vintermørket har sænket sig. Peter Weiss, AMK, var flyvende i sin første trialsæson - og sikrede sig guldet i B-klassen.

Tekst og Foto: Hans Jørn Beck

Det var AMK der igen arrangerede DM finalen i Carl Andersen gode terræn ved Høver, vest for Århus. Et godt trial med gode sektioner i det dejlige terræn. DM var dog i forvejen afgjort, både i Elite og B-klassen. Og kun i B klassen var der spænding om hvem der skulle have sølvet og hvem der skulle have Bronze, da både Jonas Gerken og Bjørn Juul Jensen havde muligheden for at afgøre dette. Og denne chance benyttede Bjørn Juul Jensen sig af og sikrede sig med 2 prikker mindre end Jonas sig Sølvmedaljen. Men tilbage til det historiske. Når vi kigger på årets DM er der flere iøjnefaldende resultater.

Thomas Pedersen FMS kunne med dette år Guldmedalje kalde sig den mest vindende trialkører i DK, nogensinde. Med ikke færre end 8 DM-titler i alt i Eliteklassen. Samtidig har Thomas vundet samtlige danske trials i år! Den tidligere rekordholder var Lars Falk med 7 DM titler, disse var så til gengæld i træk. Peter Weiss Hansen AMK, Danmarksmester i B klassen, er nok den hurtigst avancerende trialkører vi til dato har haft. Peters første trial var vintertrial i år. Så at blive DM`er i B-klassen inden man har kørt et år, det vidner om et usædvanligt MC talent. Peter har også allerede lavet ”Backflips” på sin Repsol Montesa.

Kurt Hansen, FMS, har 27 år mellem sin første og dette års Sølvmedalje.

DM slutstilling 2009 Elite Klassen Pl. Navn 1. Thomas Pedersen 2. Kurt Hansen 3. Jesper Antonsen 4. Morten Andersen 5. Jan Jørgensen 6. Dan Jørgensen 7. Gregers Pedersen 8. Hans Jørn Beck B-klassen Pl Navn 1. Peter Weiss 2. Bjørn Juul Jensen 3. Jonas Gerken 4. Thomas Ertmann 5. Jens P Andersen 6. Jonas B Kristiansen 7. Kristian Jørgensen 8. Stefan Larsen 9. Dan Poulsen 10 Hans Andersen

16

Kurt Hansen, FMS, fik Sølvmedalje i Elite. Ganske bemærkelsesværdig, så vandt Kurt sin første DM sølvmedalje i Trial A - helt tilbage i 1982. Så at komme tilbage og gentage denne bedrift 27 år efter - i det første comeback år - er også noget af en bedrift. Og så til sidst. Fyens motorsport, FMS, tog fem af de seks mulige DM medaljer i år. Det var kun Peter Weiss Hansen, AMK, der brød den ellers massive dominans af fynboerne. Det er dog ikke uvant for FMS at dominere. Siden 1971 er ikke mindre end 14 Elite titler gået til FMS. Nærmeste klub er SMS med 8 titler. Er dette mon en effekt af, at FMS altid har været meget aktiv som arrangør, og kørerne dermed får selve konkurrencen ind med ”modermælken”.

Klub FMS FMS FMS Amk FMS HM AMK FMS

DM1 20 13 11 9 15 17 10

DM2 20 15 13 11 17 0 0

DM3 20 15 13 11 17 -

DM4 20 13 15 11 17 -

DM5 20 13 15 11 17 -

DM6 20 17 13 11 15 -

I alt 120 86 80 64 49 49 17 10

Klub AMK FMS FMS Amk AMK AMK AMK FMS AMK FMS

DM1 15 13 11 7 8 17 10 20 9 4

DM2 20 15 10 13 9 17 7 0 8 6

DM3 20 9 13 17 15 -

DM4 17 20 15 10 9 13 11 -

DM5 15 17 20 13 7 9 10

DM6 15 20 17 10 9 11 8 13 5

I alt 102 85 82 66 59 58 45 33 32 25

Selv en 12. plads (B-klassen) kan give stor glæde, her Michael Steffen.


trial

kort om trial Trial Cup 2009 I klasserne A, B, E og Cl har der i 2009 være en Cup, og Vendsyssel Trial var sidste afdeling i den Cup. De der har været flittige – og dygtige – til at køre løb i 2009 har haft gode muligheder for at komme langt frem i Cup’en. Ser man ser på listen over deltagere kan man konstatere, at over 60 kørere excl. C-kørere har været ude og køre løb i 2009, hvilket er en stor fremgang og meget flot. Det vil sige, at over 80 kørere har kørt løb i 2009. Det kan da få det til at gibbe i enhver løbsarrangør for at få så mange til et trial. Der har dog været tæt ved 50 kørere til flere trials i 2009, hvilket er rekord i nyere tid. Ikke siden vi havde invasion af udenlandske kørere (bl.a. vore norske venner) har vi haft så mange deltagere i dansk trial.

Præmierne i Cup’en bestod for øvrigt af en tårnhøj vandrerpokal og en 1. præmie i hver klasse udsat af Hans Jørn Beck, og til de første 3 i hver klasse er der flotte gavekort fra Trialaction v/ Ole Kristensen. Tillykke til de dygtige kørere. /Leif Cup resultat 2008-2009: A-klassen: 1. Søren Vinkler, 157, 2. Kjeld Jensen, 139, 3. Mikkel Kristiansen, 99. B-klassen: 1. Peter Weiss Hansen, 160, 2. Jonas Gerken, 135, 3. Thomas Ertmann, 134. E-klassen: 1. Thomas Pedersen, 220, 2. Jesper Antonsen, 159, 3. Morten Andersen, 139. CL-klassen: 1. Kjeld Gerken, 157, 2. Erik Schjerning, 128, 3. Ole Christoffersen, 91.

Stofkoordinator til trialstof Leif Nielsen er ny stofkoordinator for Trialstof til MotorBladet. Du vil derfor fremover igen se en fast trialside i motorbladet, hvor der med tiden gerne skal dukke noget forskelligt op. Aktuelt fra løb er altid godt, men der kan være så meget andet nyt af interesse for en bredere kreds. Send gerne forslag til Leif Nielsen om artikler m.v.. Du vil garanteret få en tilbagemelding. Du er også velkommen til at kommentere det stof der bringes fremover. Du kunne være være interessant med løbende nyt fra trial-baglandet. Så har du en lille, kort historie, så send den. Blot nogle få linjer om noget du synes fortjener opmærksomhed, eller en lille sjov hændelse. Send det til: bultaco@post.cybercity.dk

Stort reservedelslager til KTM.

Westside Racing Service Tlf.: 59 29 13 01 www.w-rs.dk

Se nye og brugte MC’er på vores hjemmeside! Navervej 5 8382 Hinnerup Tlf. 86 91 12 00 Fax 86 98 86 82

Vi forhandler i øvrigt reservedele til Yamaha, Honda, Suzuki og Kawasaki. Valløvej 3 9800 Hjørring tlf.98911301-28729309 E-mail: info@toftegaardsmx-shop.dk www.toftegaardsmx-shop.dk

www.villadsensmc.dk

Årnakke 33 . 7900 Nykøbing Mors Tel: +45 97 74 07 33 info@tmpparts.dk . www.tmpparts.dk

Den professionelle løsning til egenkontrol Den nye vejledning om støj fra motorsportsanlæg stiller krav om egenkontrol. Men vejledningen åbner samtidig for mere køretid, når egenkontrollen viser, at der er styr på støjen. Det kan I dokumentere med CBRacingPlan©. Fordelene ved anvendelse af CBRacingPlan© er indlysende: Øget aktivitet inden for eksisterende støjgrænser Frihed til selv at planlægge Automatisk generering af trænings-journaler Kan benyttes manuelt eller sammen med AMB’s transpondere for automatisk egenkontrol uden arbejde for træningslederne. For yderligere information kontakt Henrik Højlund Larsen på telefon 9879 9893

17


crosser på spring

Skulderklap er bedre end skældud:

Viggo tog sin 50 cc’er med til Supercross i Herning alt for mange pokaler. Jeg tror, det bliver noget sværere at vinde som B-kører. Men Viggo har da allerede en hel del pokaler stående på hylden – 25 i alt, som skal støves af en ekstra gang, før de får det fornemme selskab af B-pokaler. - Fra jeg første gang så nogen køre motocross har jeg været helt tosset med at sporten. Jeg fik min første crosser i fødselsdagsgave og siden har den bare fået lov at ræse derudad. Jeg er vild med at gi’ den gas!

VICTOR HENRIKSEN Født: 20. maj 2002 Stjernetegn:

Taurus (Tyr) Kælenavn: Viggo Søn af:

Lisbeth og Morten Henriksen Klub:

Micro-kører # 124 Victor ”Viggo” Henriksen fra HM har længe utålmodigt set frem til at blive Bkører. Og dette lyksalige øjeblik indtraf for en måneds tid siden på Nisseringen. I forbindelse med DM for micro klubhold scorede ”Viggo” det sidste manglende oprykningspoint. - Det er en rigtig dejlig fornemmelse at være B-kører; så er man en af de store, fortæller Viggo med slet skjult stolthed. Men som helt ny i B 50-klassen skal man i starten jo nok ikke sætte næsen alt for højt op efter,

Med på en kigger når idolerne kører Viggo er gerne med på en kigger, når hans store idoler # 119 Jon Jørgensen og # 3 Jesper Kjær Jørgensen er på banen: - De er helt fantastiske begge to, synes jo. Dem kan man nok lære en hel del af. Fra min egen klub er jeg helt vild med crossnørden # 999 Jonas. Han er bare hamrende dygtig og skal til at køre 65 cc i næste sæson. Han er også hurtig og sød – en rigtig go’ cross-kammerat. Det er min gode ven Marco også. Han kører C 50. Elitære resultater har Viggo ikke så mange af, men han er fuld af håb for den kommende sæson: Micro-show - Mit bedste resultat i år fik jeg i Køge til SM. Da blev jeg nr. 2 og vi var 18 til start!

Hedelands Motorklub (HM) Kværn:

TM 50 cc Nummerplade: 124 Klasse: B 50

Jeg har kun været på 1’erskamlen én gang. Det var som begynder i klubmesterskabet på Hedeland. Men jeg håber da, at jeg opnår nogle skammelpladser i fremtiden. Ellers kan man også have gode cross-oplevelser uden at køre ræs. Jeg var med til at give opvisning ved Supercross i Herning. Det var altså alletiders skæg. Det vil jeg gerne prøve igen. Vi var ca. 20 microer fra forskellige klubber, der deltog. Viggo er glad for at deltage i træningslejre. Han fortæller: - I år var jeg på træningslejr i Uddevalla i Sverige. Det er sjovt at være sammen med en masse cross-kørere og stifte nye micro-venskaber. Og sådan en træningslejr bliver jo ikke ringere af, at trænerne hedder Per og Jakob Rasksen fra Westside Racing. De er gode til at forklare tingene, så man forstår dem og gode til at give spændende tips og tricks. Til hverdag nøjes jeg med min far som træner. Han kommer med gode råd, men skælder aldrig ud, når en ting ikke lykkes første gang. Men han giver tit opmuntrende skulderklap. Det er bedre end skældud. Min gudfar Søren Larsen tager sig af alt det mekaniske; det er han rigtig god til.

Dem uden idéer… Viggo begyndte i 1. klasse efter sommerferien. Og efter skoletiden har han travlt med mangt og meget. Han fortæller: - Der er altid noget sjovt at tage sig til og en dag kan faktisk ikke være lang nok, hvis man skal nå det hele. Jeg keder mig aldrig. Det er vist nok kun dumme mennesker, der keder sig. Dem uden idéer. Vi ønsker Viggo flotte B-pokaler og at han ikke må løbe tør for gode idéer.

Pokaler/medaljer: 25/1 Livret: Mormors tarteletter Tekst & foto: Henning Gondesen Becker Tekst & foto: “Gammelsmølfen” xxxxxxxxxxxx Viggo flyvende...

18

# 124 Viggo forcerer et skarpt sving umiddelbart efter en vellykket forbikørsel.

Crosser på spring Har du forslag til en ny "Crosser på Spring"! Send en mail til: microcross@hongnet.dk


Motocross

N

SE T. CLAU

OING I SPR

LYS TIL BILEN/TRAILEREN 

 

                                         

    

DMUSPORT.DK TRÆNINGSSKOLE FOR POLINI KØRER OG KOMMENDE DVS.hvis du ejer en Polini deltager du gratis i 5 Tr skoler fra oktober 2009 til marts 2010. TILMELDING: Jens@jo-service.dk SØGER DU MERE POWER I DIN MOTOR så kontakt os for tuning af din nye crosser eller opdatering af den gamle.

ÅRS VI HAR OVER 30 R TUNING TO ERFARING I MO GØR SOM JKJ – MATHIAS KELLER OG MANGE ANDRE

VÆLG JØ TUNING

VIL DU HAVE PROGRAMERET DIN CRF450/09 OM TIL FLERE HK såG har vi udstyr og erfaring klar. Ring 40166710 for mere information

www.jo-service.dk salg@jo-service.dk JØ SERVICE - Hovedgaden 4 - 4470 Svebølle - Tlf. 5929 3969

VI FORHANDLER RESERVEDELE TIL ALLE MÆRKER... - SAMT CYKLER

 

v/ Erik Sørensen Skolegade 30 · 6670 Holsted Mobil 40 37 28 38 · Tlf. 75 39 28 38 Fax 75 39 28 78 E-mail: teknik@sport.dk

Aut. forhandler : POLINI og KA WASA CROSSCYKLE KI R

Alle nye Kawasaki KX modeller klar til prøvekørsel og levering Ring og aftal nærmere

NYE CROSSERE: STOR WEBSHOP

Alt i reservedele, tøj og udstyr, konkurrencer og nyhedsbreve

www.es-teknik.com 19


BMX Opvisning af Henrik Baltzersen (tv.) og verdensmester Donny Robinson.

BMX er en

plads s u h d å R il t k - Cool no

Tekst: Kenneth Majkjær Mikkelsen. Foto: Kim Heè

Fuldstændig afslappet, tilbagelænet i stolen nikker BMX-verdensmester Donny Robinson i retningen af BMX-banen, AQUA-Lene gav den gas på Rådhuspladsen, fredag aften, efter at OL 2016 værtskabet var offentliggjort og jublen fra Rio de Janeiro fans`ne havde lagt sig.

20

anlagt på Rådhuspladsen: ”Det er derfor jeg kører BMX, BMX er cool”, siger han - for efter en lille kunstpause, provokerende, at fortsætte ...”mere cool end det der”. Donnys blik har nu flyttet sig i retning af storskærmen, som er stillet op lidt til højre for IOC-scenen på Rådhuspladsen i København. Vi har jo alle vore favoritter, og brydning, som i samme øjeblik præsenteres på scenen på Rådhuspladsen, og samtidig vises på storskærm og formentlig alverdens TV-skærme, er ikke en af Donny Robinsons favoritter. Men det er i og for sig også ligegyldigt. For Donny Robinson, som gæsteoptrådte på BMX-banen på Rådhuspladsen, er der reelt kun èn sportsgren som tæller. ”Jeg håber, at jeg vil kunne fortsætte med BMX mange år endnu”, siger den 26-årige Californier:

”Jeg har kørt BMX siden jeg var 6 og for mig fylder sporten alt.” Donny elsker sin sport, og er oven i købet så exceptionel god til den - at VM-titlen nu associeres med hans navn. ”Efter at BMX er blevet en OL disciplin, har jeg kunnet mærke at opmærksomheden er steget. I tiden op til Beijiing, hvor jeg var kvalificeret for USA sammen med Mike Day - var der i Californien megen opmærksomhed fra pressen rettet mod mig. Men sidenhen er der blevet mere stille igen - også selvom jeg er blevet verdensmester”, siger han ærligt.

Heftig aktivitet Anledningen til, at Donny nu sidder i strålende solskin på Rådhuspladsen, er, at Dansk BMX af Sport Event Denmark (som arbejder for at tiltrække store internationale idrætsbegivenheder til Danmark,


Indenfor hegnet regerede BMX`erne, på billedet en af de mange unge kørere. Udenfor hegnet - blev det kastet lange blikke. Om lørdagen skulle der have været åbent for alle. Men dagen regnede bort.

Hop foran storskærmen, der viste TV-live-optagelser, som samtidig blev sendt verden om.

red.), er blevet spurgt om muligheden for at promovere BMX på Rådhuspladsen i København i forbindelse med IOC-topmødet i København i dagene 1.-3. oktober. Forespørgslen har kastet heftig aktivitet af sig i dansk BMX, og resultatet er efter manges ihærdige indsats, herunder tovholder fra SDBMX, Jesper Jakobsen - samt UCI banebygger Tom Rittenthalers - en lille bane, anlagt til lejligheden - i hjertet af København. De 6 sjællandske BMX-klubber Kalundborg, Køge, Slagelse, Sorø, København og Roskilde BMX - har stået som fødselshjælpere bag arrangementet - og på banen giver ca. 60 BMX-kørere fra hele landet nu opvisning, mens Rådhuspladsen, denne fredag, syder af liv, og sol fra en ”næsten” skyfri himmel. Om aftenen skal IOC udpege OL-værtsbyen 2016 fra Rådhuspladsen. Og i et par dage har byen stået på den anden ende, med et hav af super-kendisser, hvoraf en af dem, USA`s præsident Obama, må regnes for ”helt uden for kategori”. I en sådan sammenhæng, opfattes en verdensmester pludselig ikke så

BMX

BMX-banen lå lige foran busterminalen på Rådhuspladsen, eller "grædemuren" - som den oprindeligt blev døbt af københavnerne, da den oprindeligt blev anlagt.

r t, og er o p s in s r e k d til o Donny els g l e n io t p e c så ex oven i købet cieres o s s a u n n le it den - at VM-t vn. med hans na

vigtig. Men det har Donny det forståeligt OK med. ”Jeg er her for at vise ansigtet til de der vil se det. For mig er det vigtigt at være med til at promovere sporten. Og det gør jeg gerne - hvis jeg får mulighed for det. Et arrangement som det her, er jeg kun glad for at kunne supportere, hvis det kan give noget ekstra til sporten”, under-

streger Donny. For de mange unge danske BMX-kørere til stede, er hans fremmøde med til at understrege, at de er med til noget specielt. Og efter en rundtur på banen sammen med

dansk BMXs topkører i Elite Men, Henrik Baltzersen, blev det tid til fællesfoto med nogle af de mange unge kørere - som kaster skrå blikke hen mod den lille amerikaner.

Banen anlagt på Rådhuspladsen, havde forståeligt svært ved at kapere vand, og var meget blød. Men fredag gik det, selvom den til lejligheden anlagte bane krævede megen baneservice.

21


BMX

Donny Robinson, på hug th., sammen med en masse danske BMX-kørere ved gruppefoto og med Københavns Rådhus i baggrunden.

Et specielt koncept ”Der er ingen tvivl om, at for ungerne er det sjovt at køre med en verdensmester”, siger Lars Ostenfeldt fra Køge BMX, der har opfundet opvisningskonceptet som der køres efter - på den lille bane. Arrangementet stillede store krav til banebyggernes kreativitet, men det krævede også iderigdom da opvisningskonceptet skulle skrues sammen. Med 3 sving, 4 sider og en ca. 100 meter lang bane, var der en verden til forskel - i forhold til en normal bane på 300-400 meter. Hoppene kunne selvklart ikke være særlig store, og bredden på banen var blot ca. 3 meter imodsætning til de normale 6-8 meter. Alt i alt betød det, at banen kun kunne rumme 2 startende af gangen. Men også det faldt på plads. ”Vi overvejer da at patentere opvisningskon-

Lidt mørke kan ikke stoppe en ægte BMX-entusiast. Om ikke andet kan man jo køre i Neonlysets skær.

22

ceptet”, bekræfter Lars Ostenfeldt, med et smil. Først var kørerne igennem en individuel tidskørsel. På baggrund af deres individuelle tid, blev kørerne uagtet alder og køn inddelt i puljer med 4 i hver. I løbet af en runde kørte man i puljerne - alle mod alle. Vinder af en pulje, rykkede en pulje op - ved næste afdeling. Og sådan skred det frem.... ”Det vigtigste for os har været, at vi får lidt konkurrence når kørerne er på banen. Ellers bliver det for kedeligt at se på - og for kedeligt for de som kører. Kørerne skal helst trykke lidt til”, fortæller Lars. ”Og så synes vi da også at det er meget sjovt, at aldersklasserne er blandet - og at piger og drenge møder hinanden”. BMX på Rådhuspladsen var anderledes. Så hvem der i sidste ende blev vindere på dagen, er ikke vigtigt. Det vigtigste var, at få promoveret BMX-sporten og samtidig have en god og anderledes oplevelse. Uanset om man var Verdensmester eller Expert 6 år.

Sig ... Appelsiiiiiin! BMX på Rådhuspladsen var lidt af en oplevelse, i hvert fald så længe vejret var godt - som det var fredag eftermiddag den 2. oktober, da dette foto blev taget.

Verdensmester Donny Robinson er helt skråsikker: BMX er Cool ...!!!!

Jesper Jakobsen, Køge- og SD BMX, var projektleder på opvisningsbanen i hjertet af København.


BMX AF KIM HÈE DM 2009 VARDE - FOTOGR

ORG B R E D N A K S I NY HAL

ge 24 meter, og har lejet en ridehal på 67 gan har b Klu X BM gate, org erb Århus. Skand i jord med en 8 mands stor BMX hal i Harlev ved meter, og er bygget op 4 ny til en t ter fåe me 8 har fra X e BM dd Dansk nen har en bre e på ca. 280 meter. Ba tertrænings faciliteter, her bygget en BMX ban . løb ret skal få nogle bedre vin dre nte min ftce e kra old på oldt i afh en at elit ligt t så det er mu våret. Skanderborg afh medlemmer sam at udvikle sig i vinterhal e blot, at Skanderborgs ikk for r er har i ede len org hal ligh d erb mu me re and Sk ken bed Tan de nogle få en gratis prøve tur. X, som helhed, skal hav ligt at komme forbi og mu var . det r len hvo hal men også - at dansk BM , i g len hal ers vintertrænin - 1. november åbning af til de kommende måned weekenden 30. oktober booke sig ind på tider at til er bb klu re rlev J. and t ej 7, Framlev, 8462 Ha den forbindelse opfordre resse er: Snåstrupv ad ns lle 23 Ha x.dk fo på: www.s-bm Tjek for mere in


Rundt om

ROAD RACING

Selv en NSF 100 kan have brug for service en gang imellem. Arkivfoto fra DM på Lockarp. (Foto: Flemming Sørensen)

Alex Schacht i pitten på motorcyklen under træning på Magny Cours (Privatfoto).

Mini-klasserne har i år haft godt af deltagere til DM-stævnerne, hvorimod andre tiltag som fx. Bitubo (arkivfoto Flemming Sørensen), har måtte aflyse.

EM i superstock 600, som køres sammen med superbike VM, når disse foregår i Europa, havde på Magny Cours i Frankrig deltagelse af Alex Schacht den 4. oktober. Teamet var på forhånd meget bevidste om, at de ville få det svært. Bl.a. fordi man obligatorisk kører på Pirelli dæk, mens Alex normalt benytter Dunlop. Set i bakspejlet ville Bjarne da også nok have kørt en test på Ring Knutstorp, for at Alex kunne få den temmelig anderledes føling med raceren ind på rygraden. Raceren er simpelthen meget mere levende uden der dog mangler grip, men dette skal køreren jo gerne få lært uden styrt, da der til EM løbene er meget lidt træning og tidtagning til rådighed. Team Schacht var derfor også meget glade for den hjælp de fik fra både Lotte Tirsgaard, som stadig hjælper Kenny Tirsgaards gamle TKR-team, samt fra norske Frederik Karlsen. Hans hollandsk baserede team lånte kitdele til Alex, hvilket havde stor betydning til løbet, så en stor tak til både Lotte og Frederik. Tidtagningen var ikke gået optimalt, men under løbet fik Alex ganske godt fat racerens opførsel, så en 21. tid kunne omsættes til en 14. plads i mål. Set med lidt andre øjne og mere træning på dæktypen kunne meget se anderledes ud for Alex. F.eks. var omtalte Frederik Karlsen i kamp om podiepladser indtil han styrtede. Samme Karlsen har Alex flere gange slået i Scandinavian Open. Red Bull Rookies Cup: Som omtalt forrige nr. ansøgte Emil Meyer Petersen og Felix Hansen om deltagelse i kvalifikationen. Kun Felix blev udtaget til at prøve kræfter med talenter fra hele verden. Kampen om de få ledige pladser skulle stå på Adriabanen nær Venedig den 6. oktober. Da mange kørere fra dette års serie på forhånd var genudtaget, blev det en næsten ulige kamp for Felix. Han endte dog med at sætte nogle ret gode tider og følte sig også klart bedre med sit engelsk end flere andre, som overhovedet ikke talte andet end deres modersmål. Kørerne havde på forhånd fået besked om, at der ikke alene blev lagt vægt på omgangstider, men også sprog evner samt feedback om raceren.

24

Felix blev desværre ikke udtaget, men fik sammen med sin far en super oplevelse og udtrykker glæde ved den forgangne sæson samt at komme i gang med en ny.

DM mini klasser Vojens: Sæsonens sidste løb kørtes på den gode sønderjyske bane, som er sæsonens klart længste. AMK stod for stævnet den 27. september, hvor godt vejr var skaffet til dagen. Ofte opleves sidste DM afdeling som decimeret rent deltagermæssigt, men det var nu ikke tilfældet, derimod kom mange efteranmeldte. Flere klasser manglede også deres endelige afgørelse i DM-sammenhæng, så der blev virkelig kørt noget godt race. Med AMK’s efterhånden godt indkørte ”mini-team” af ledende officials var det da også en fornøjelse at hylde dagens vindere, såvel som årets danmarksmestre. Sæsonen som helhed borger da også for, at vi næste år kan få samme antal eller flere deltagere, især i de vigtige juniorklasser.r. Kampen mellem Lorenzo og Rossi intensiveres i MotoGP. På billedet udveksles synspunkter, trods alt med et smil på løben. De har stor respekt for hinanden (Arkivfoto: Jens Thillemann)


Super Challenge

Road racing

2009:

Thomas Harding sikrede bronzen Årets sidste Super Challenge afdeling blev kørt i dårligt vejr, hvilket ikke var til gunst for bronzekandidat Steen Hansen, men derimod Thomas Harding - som sikrede sig sidste podieplads. Tekst: Steen Pedersen. Foto:

Årets sidste challenge-løb på Jyllandsringen første weekend i oktober blev bestemt ikke som håbet for Steen Hansen, der bejlede til en samlet 3. plads. Han håbede på tørvejr, hvor han har sin største force. Det skulle blive lige modsat med regn og rusk, som Steens modstander om 3. pladsen Thomas Harding bedre synes om. Andre var tilsyneladende også rigtig glade for vejrtypen, som ellers kun giver nedadvendte mundvige. Begge lørdagens tidtagninger kørtes i regn, hvor Thomas var hurtigst foran Steen, mens Lars Bo Pedersen overraskende var 3’er foran Jan Jespersen. Hurtigste 600 var Michael Pedersen med 8. bedste tid.

At dårlige vejrbetingelser ikke er nogen hindring for sidste års mester Jan Jespersen, beviste han i begge dagens heat, hvor han var aldeles suveræn. I løb 1 med ca. 11 sekunder ned til nr. 2 og i løb 2 var forspringet 4,5 sekund. De færreste er vilde med regnvejr, men når man som Jan stadig døjer med eftervirkninger fra sommerens brækkede kraveben, så hjælper den mindre belastning under nedbremsninger en hel del i forhold til tørvejr. I løb 1 var Carsten Lund først fremme i spidsen efterfulgt af Thomas og Jan, herefter overtog Thomas føringen kort tid. Snart var Jan dog i spidsen, hvor han som nævnt var suveræn. Carsten derimod måtte indkassere et styrt. Klart den største overraskelse stod Lars Bo Pedersen for, først med et lidet flatterende styrt under opvarmningen, hvor han dog klarede at få rejst raceren og komme til start. Herefter kører han sig frem til 3. pladsen kun et par sekunder efter Thomas og dermed sin første podieplads i det hårde selskab. Resultatet var nok for Thomas til at tage den samlede bronzeplace-

Guld og Sølv var på plads før årets afslutning i Super Challenge. Bronze-medaljen var dog stadig i spil. Og den satte Thomas Harding sig på. (Arkivfoto Birger Vilèn)

ring, så han kunne slippe presset til løb 2, hvor han gerne ville slutte af med en sejr. Det skulle dog gå anderledes med Jans igen sikre sejr, mens Lars Bo så ud til at tage endnu en 3. plads. Mod slut lugtede Lars Bo en mulighed for at nappe Thomas, og det lykkedes for ham på sidste omgang i flot stil hermed at forbedre et i forvejen super resultat fra løb 1. Årets mester Steven Tirsgaard har aldrig været i hopla på vådt underlag. Til dagen stillede han op i helt guldfarvet racingdress og tog en 5. og en 11. plads. Tidligere flere gange nordisk og dansk mester i superbike, Rene Prang, gjorde et

mindre comeback og luftede Ducati’en til 2 pointsgivende placeringer som nr. 12 og 14. I tidtagning 2 viste han dog sine gamle evner i regnen og kørte 4. hurtigst. 600 kørerne var ikke særlig fremtrædende i løb 1. I løb 2 var flere dog rigtig godt med fremme, bl.a. Rene Torpsgaard og Mikael Miller, som begge var langt nede i feltet i starten. De tog dog virkelig revanche og kørte i mål som henholdsvis 6’er og 5’er efter super god opkørsel gennem feltet. Mikael overhalede Rene nærmest på målstregen, men Rene kunne så prale af løbets hurtigste omgang af alle..

MC Super Challenge 2009

Steen Hansen sluttede på en utaknemmelig 4. plads. (arkivfoto Birger Vilèn)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 10. 11. 12. 13. 14.

Steven Tirsgaard, 261 Jan Jespersen, 245 Thomas Harding, 194 Steen Hansen, 164 Carsten Lund, 125 Kenn Jensen, 110 Kim Phillip, 106 Ulrik Døssing Nielsen, 103 Lars Bo Pedersen, 103 Lars Pedersen, 76 John Høj, 61 Simon Øland, 40 Steffen Carlsen, 36 Michael Møller Pedersen, 31

5. 1 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 22. 24. 25. 25. 27. 27.

Mikal Miller, 27 Benny Haslev, 26 Alex Schacht, 17 Erik Thomsen, 13 René Torpsgaard, 11 Hugo Eskildsen, 10 Ole Sørensen, 9 Tonni Navrsgaard, 6 René Prang, 6 Nikolaj Andersen, 4 Jannik Golubov, 3 Jacob Vejvad, 3 Søren Peder Pedersen, 1 Henrik Nyvang, 1

25


Road racing debat

Le Mans start ved AMK Bitubo Super Sprint. Henrik W. Pedersen en af initiativtagerne bag Bitubo arrangerede fremvisning af Hyosung GT 250/R på Als Gokart Center i Asserballe lørdag d. 5. og søndag d. 6. september. Henrik ønsker dog at understrege, at det ikke er maskinmærket som er afgørende. Det vigtigste er at få etableret en prisbillig overgangsklasse mellem Mini og Maxi-klasserne

s e s y l r efte – NY PRISBILLIG ! GSKLASSE N OVERGA Vi er en lille gruppe venner som har en fælles hobby Road Racing. Vi er ofte sammen i klub regi, hvor vi planlægger og arrangerer motorløb for Mini klassen. Det har vi gjort i en årrække. Med udgangspunkt i at udvikle og holde liv i dansk Road Racing vil vi gerne som privatpersoner bidrage med nogle ideer, som kunne være interessante. Vi har gjort os nogle tanker om, hvordan lovende unge kørere i alderen 15 – 20 år kommer videre i deres karriere. I dag er det sådan at en kører, der har ambitioner om at komme videre i karrieren, er nødsaget til at springe fra en 15 hk 125 ccm CB Honda til en 600 ccm motorcykel, som har omkring 100 hk og vejer over 100kg. Selvfølgelig kan man også købe en mindre motorcykel, eksempelvis en Aprilia 125 Std. eller en Kawa 400 og deltage i Rookie 600. Men vi mener, at hastighedsforskellen for de ”store cykler” til de få mindre cykler er for stor. Det er en kombination forbundet med risiko for kollision og styrt. Det er til irritation for de mere erfarne 600 kørere og utrygt for de ny på mindre cykler. Vi mener, at der er brug for nytænkning samtidig med at man gør brug af tidligere erfaringer. For en del år siden var der et stort felt med Aprilia 125 Std., ofte omkring 20-25 stk., som fungerede fint i en årrække. Kunne man genoplive et lignende koncept med moderne maskiner, ville det være fint for sporten. I den forbindelse vil det være oplagt at kontakte en

26

MC importør og med henblik på køb af maskiner til fordelagtige priser og indgå i et konstruktivt samarbejde med importøren og en løbs arrangør om at udvikle en Cup. Disse tanker er ikke nye. Det er set før. Det nye ligger i, at vi har skævet til Hyosung Cuppen, som ligger lidt i dvale. Vi er overbeviste om at denne Cup med held kan genoplives med deres Hyosung GT 250/R årg. 2009 i stedet for deres 650ccm. Den vil være ideel for unge mennesker at tackle og prisen uden afgift vil sikkert være overkommelig. Motorcyklen kunne også være interessant for andre aldersklasser, som ikke har de store ambitioner om en dyr karriere, men som ønsker at dyrke Road Racing på et mere beskedent plan. Det er dog vigtigt at fastslå, at vores ærinde ikke er, at låse debatten til - hvilken maskine der kunne være relevant. Det vigtigste er, som vi ser det, at der findes en prisbillig overgangsklasse mellem Mini og Maxi. Vi har den klare holdning, at det er den slags tiltag, der skal til for at videreudvikle potentielle kørere og skabe et solidt fundament for rekruttering i dansk Road Racing. / Henrik W Pedersen, AMK

Har du kommentarer til Road Racing Debatten, så send dit bidrag med mail til motorbladet@dmusport.dk - under emneoverskriften: debat i road racing

KOMMENTAR: Som Henrik W Pedersen korrekt påpeger, så mangler der en klasse til de nye RR-kørere der kommer fra Mini RR. Fakta er dog, at den begrænsede køretid vi har til rådighed, kombineret med ønsket fra kørerne om færre klasser, gør det svært at starte en ny 125 klasse op. Alternativet er en 250 cc klasse der kører sammen med rookie. Det vil dog også her være et problem hvis forskellen i omgangstid bliver for stor. For så er fare momentet det samme ved sammenlægning af træning og klasser efter reglement. Der er pt. internationalt en ny klasse på vej - 250 4T. Maskinerne her er måske ikke de billigste, men de passer ind i forhold til den europæiske motorcykelunions klasser (UEM) og maskinerne udfylder det hul der her er tale om. Men mens vi venter på kørere nok til en ny klasse, eller en importør/ promotor der vil starte en ny dansk serie op, så er det fornuftigste nok at støtte 125 cc i Sverige. /Henrik Berendt, Formand SD Road Racing


Road racing

Danske topplaceringer I engelsk Road Racing Torben Stig Nielsen og Vagn Jensen blandt de bedste i europæisk løbsserie i klassisk Road Racing. Tekst og fotos: Villy Poulsen

I al ubemærkethed har et par danske RR-kørere gjort det rigtig godt i international sammenhæng. I midten af oktober var der sæsonafslutning på en lang løbsserie for de klassiske racere. Det var på den berømte Cadwell Park i England, hvor de to danske kørere Torben Stig Nielsen og Vagn Jensen kørte topplaceringer hjem i flere klasser. Torben Stig Nielsen viste især sit store talent på sin Seeley BSA Gold Star, som har tjent ham, trofast i snart en årrække. Han vandt således Gold Star klassen, i mere end hård konkurrence mod en snes engelske kørere. Torben er en fremragende kører, men har lige så store evner på tuning og klargøring af cyklen. Ved løbene på Cadwell Park fik han hele fire podieplaceringer. Dels på den hurtige BSA – og dels på en Ducati Pantah, som er lige så velprepareret som hans BSA. Torben Stig Nielsens aktiviteter er på lavbudget, da familien naturligvis har første prioritet. I en bedaget VW transporter kan han finde plads til sine to racere, værktøj, reservedele, dæk, og alt det andet som kræves. Hans fader, som er langt ude over den første ung-

De legendariske Norton Manx, som vandt Grand Prix løb på stribe i perioden 1938 til omkring 1960, bygges igen i England i fabriksnye udgaver. Her en 350cc som køres af Vagn Jensen, Lystrup. Han har også en 500cc til rådighed, og på korte baner er de to modeller stort set lige hurtige.

dom, medvirker som hjælper af enhver slags. Den anden dansker, Vagn Jensen, Lystrup ved Århus, til daglig importør af Triumph Motorcykler, og indehaver af en stor MC-forretning, kørte også ind i toppen af sine klasser. Vagn Jensen kører Norton Manx i den nyere Molnar-udgave. Især i 350cc klassen gjorde Vagn Jensen det flot, med flere placeringer i Top 5. I 500cc klassen er konkurrencen ekstremt hård, dels fra andre Manx, og dels fra Match-

Torben Stig Nielsen tuner og kører en af de hurtigste BSA Gold Star i verden. På Cadwell Park kørte han fra en snes konkurrenter fra især BSA-hjemlandet, England.

less G50 og flere andre. Men den 53-årige jyde, som først begyndte at køre RR for en halv snes år siden, er især i år blevet bedre og bedre, efterhånden som sæsonens løb er blevet afviklet, og Vagn Jensen har været til start i 12-15 internationale løb i hele Europa. Løbsserierne arrangeres af CRMC, Classic Racing Motorcycle Club og IHRO, International Historic Racing Organisation. I weekenden 20.-21. september 2010, lægger Ring Djursland asfalt til en af de internationale afdelinger, og det kan godt gå hen og blive en af de største RR-begivenheder i Danmark nogensinde. Ved løbene på Cadwell Park var der godt 300 kørere til start. Blandt dem en stribe af de internationale stjerner, som altså kan ventes til Danmark næste efterår. I Danmark er der også en vis interesse for klassisk Road Racing, men der køres alt for få løb til, at det store antal kørere tiltrækkes. Bortset fra AMK, er der heller ikke interesse fra andre klubber, for at tage denne fascinerende sport op. Desværre….!

Der blev fire pokaler til Torben Stig Nielsen fra København, da den europæiske serie for klassiske RR-kørere blev afviklet.

Årnakke 33 . 7900 Nykøbing Mors Tel: +45 97 74 07 33 info@tmpparts.dk . www.tmpparts.dk

27


speedway

Speedway Grand Prix 2009

NICKI SLUTTER MED STIL Den danske, nu eks-verdensmester, afsluttede Grand Prix sæsonen med comeback, øverst på podiet.

I år var det ikke Nicki P. som fik lufttur som verdensmester, men derimod den mangeårige førsteudfordrer - og nu overmand - Jason Crump. (Foto Eddie Slater)

Tekst: Palle Søndergaard. Foto: Eddie Slater

Sæson 2009 har ikke været den mest blændende for de danske topkørere. Men årets 11. og sidste afdeling den 20. oktober i polske Bydgoszcz, viste samtidig, med Nicki P. som fødselshjælper, at der også er en vej ud af resultatkrisen. Løbet kunne ikke fremvise ændringer i klassementets top-3. Efter fire heats og 8 point var det tid til at Jason Crump kunne lade sig hylde som verdensmester i Speedway 2009. Crump kunne for 3. gang sætte sig på øverste trin af skamlen - som Verdensmester. Tidligere har han vundet i 2004 og 2006. Så Nicki og han er nu lige i statistikken - hvilket øger sandsynligheden for, at speedway til næste år vil kunne hylde en 4-dobbelt verdensmester. Og hvem ved .... Kometen i international Speedway, den kun 19-årige russer Emil Sayfutdinov, har i sin første sæson i Speedway Grand Prix serien, for alvor meldt sin ankomst - og fik helt fortjent bronze i debutsæsonen. Udover metallet kan den unge russer glæde sig over flere GP sejre. Sayfutdinov havde store chancer for sølvmedaljen, da han før sidste afdeling kun var 2 point efter

Gollob (133p-131p) - og da han har polsk hjemmebane i Bydgoszcz, så kunne et avancement ikke afskrives. Men den Polske veteran Tomasz Gollob gjorde hvad han skulle og forsvarede sin samlede 2. plads. Han kan derfor i 2010 udskifte 3-tallet på vesten med 2-tallet. Hvilket for øvrigt er Gollob`s bedste placering siden 1999. Gollob kører i året polske liga for Gorzow. Men som enhver der så arrangementet i Bydgoszcz kan bevidne - så er han hos hjemmepublikum stadig ”Kongen af Bydgoszcz” Dansk speedways indtil Bydgoszcz regerende verdensmester, Nicki Pedersen, sluttede sæsonen af med GP-sejr og dermed sæsonbedste. For øvrigt Nicki P`s eneste i år. 2009 har for Nicki som for andre

danske kørere, været et turbulent år. For Nicki har det budt på styrt og dommerkendelser der gik ham imod, samt grimme forbrændinger undervejs. Men i Bydgoszcz spillede det endelig. Nicki hentede 10 point i grundserien og var klar til semifinalen, som gik hen og blev ganske dramatisk. Først dømte den engelske dommer Anthony Steele omstart af heatet, med alle 4 kørere, på grund af uro i starten. I omstarten rammer Nicki og Gollob hinanden i første sving så Gollob styrter. Resultat var en ny start med alle kørere. Her tog Rune Holta starten efterfulgt af Gollob og Nicki. I udgangen af 4. sving presser Nicki sig indenom Gollob. Det blev den

e til kørerforventningern dway, selvom rsen ee de sp An k ns ns da Ha for på podiet med jo ikke været ) t uo en de r-d r ns ke ha Je ns lt da Bo Ja - ja, helt ga e man se en b. (Foto John renzano kunn hed var Gollo Te lig I lej p. n to de i d lt ne er he øverst ve i P.(3.plads) 28 lads) og Nick (2.p

polske kører så sur over, at han sparker ud efter Nicki, stopper op - og efterlader sin cykel ”parkeret” på banen. Efter endnu en omstart, uden Gollob, vinder Holta fortjent foran Nicki og Crump. Den følgende finale blev vundet udramatisk af Nicki P. foran Leigh Adams, Sebastian Ulamek og Rune Holta. Og dermed slutter Nicki P. sæsonen på en 6. plads, som bedste dansker - med 110 point - og er klar til SGP 2010. Det samme er Kenneth Bjerre med 98 point og livgivende 8. plads. Bjerre som indtil finalen var årets bedst placerede danske SGP-kører, kom skidt i gang med kun 2 point efter 3 heat. Men med to sejre i de sidste

o rdinære heats var han

Tomasz n Crump, 2. 09: 1. Jaso 20 er) 3 at pSl to e di VM . (Foto Ed il Sayfutdinov Gollob og Em


speedway

blev e cyklen - og fter parkered ..... og dere ) er oto Eddie Slat udelukket. (F

ubte at Nicki sk b, som men llo Go m no de i dykker in r ballade. Nick Og så var de ater) Sl e di Ed o ot .... (F bede til ham

videre til semifinalen med 8 point. I Kenneths sidste ordinære heat, heat 17 - hentede han som den eneste på aftenen en sejr fra hvid. Men glæden blev kort - for i sin semifinalen blev han sidst. Hans Andersen som ellers tidligere har tegnet sig for noget af den bedste speedway i Grand Prix serien, har haft et decideret skuffende år. Men har alligevel formået at hente 91 point, som rakte til en 10.plads. Hans står måske nok lidt overraskende i

gruppen af kørere, som må håbe på et wildcard til 2010. Rent skidt har det dog ikke været for Hans undervejs har han været på skamlen hele 3 gange, men sæsonen har været meget svingende. Årets sidste løb markerede også et farvel til en af Grand Prix seriens største kørere i mange år. Australske Leigh Adams havde før løbet bekendtgjort, at denne sæson var hans sidste som Grand Prix kører. Med finale-deltagelsen fik Adams en flot afslutning. Den i perioder suverænt kørende Australier har

SPEEDWAY GP 2009 PL NAVN (ST.NR)

CZ

POL

Prag 25.04

Leszno 09.05

SVE

været med i serien siden 1996, men det er trods stort format aldrig lykkedes ham at slutte øverst. Bedste resultat for Adams var en sølvmedalje i 2007. Nicki P. som vinder i Bydgosczcz. Danskerne har været med i finaler 9 ud af 11 gange. Det er der ingen andre nationer, som har kunnet matche. Hans Andersen har, som bedste, været på podiet 3 gange. Det er nok værd at huske på. (Eddie Slater)

DK

Gøteborg København 30.05 13.06

GB

LAT

SCAN

NORD

SLO

ITA

POL

Cardiff 27.06

Daugavpils 01.08

Malilla 15.08

Vojens 29.08

Krsko 12.09

Terenzano 26.09

Bydgoszcz 17.10

TOTAL

1. Jason Crump (2)

159

14 (3pl) 22 (1pl)

16 (2pl)

22 (1pl)

24 (1pl)

10 (4pl)

18 (2pl)

8

12

2. Tomasz Gollob (3)

144

7

7

13 (3pl)

9

16 (3pl)

22 (1pl)

7

12 (3pl) 23 (1pl)

17 (2pl)

4

9 11

3. Emil Sayfutdinov (15)

139

17 (1pl) 9

20 (1pl)

14

7

10

5

14 (4pl)

24 (1pl) 11

8

4. Greg Hancock (4)

121

10

5

14 (2pl)

14 (4pl)

20 (1pl)

8

10

9

7

8

12

16 (4pl)

5. Andreas Jonsson (7)

116

11

16 (3pl)

12

7

5

6

10

20 (1pl)

5

6. Nicki Pedersen (1)

110

12

9

13 (4pl)

10

8

-

7

11

10 (4pl) 12 (3pl)

12 18 (1pl)

7. Rune Holta (8)

99

3

8

11

5

7

7

2

15 (2pl)

19 (2pl) 8

14 (4pl)

8. Kenneth Bjerre (12)

98

10

5

8

8

7

15 (2pl)

10 (4pl)

15 (3pl)

7

5

8

9. Fredrik Lindgren (10)

94

19 (2pl) 2

9

3

16 (2pl)

6

9

12

6

6

6

10. Hans Andersen (5)

91

6

6

5

6

15 (3pl)

9

14 (3pl)

4

5

18 (2pl)

3

11. Leigh Adams (6)

81

13 (4pl) 6

3

6

3

11

5

7

9

3

15 (2pl)

12. Sebastian Ulamek (14)

75

5

8

6

8

8

6

5

8

2

3

16 (3pl)

13. Grzegorz Walasek (13)

66

6

5

6

7

1

6

6

7

6

13 (4pl)

3

14. Chris Harris (11)

62

6

5

5

5

9

5

8

1

4

11

3

15. Scott Nicholls (9)

45

4

1

1

5

6

3

5

3

7

6

4

16. Antonio Lindback (16)

27

-

-

17 (3pl)

-

-

-

10

-

-

-

-

17. Niels Kristian Iversen (16) 20

-

-

-

11 (4pl)

-

8

-

1

-

-

-

18. Jaroslaw Hampel (16)

9

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19. Matej Zagar (16)

7

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

20. Grigory Laguta (16)

6

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

21. Adrian Miedzinski (16)

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

22. Edward Kennett (16)

4

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

23. Guglielmo Franchetti (16)

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

24. Matej Kus (16)

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25. Bogdanovs Maksim (17)

0

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

28. Hansen Kenneth (17)

0

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

31. Hougaard Patrick (17)

0

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

42. Klindt Nicolai (18)

0

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

46. Risager Morten (18)

0

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

29


speedway

oprykning til 1. division. Champagnesprøjt i Glumsø efter

medalGlade Holsted-kørere efter guld t. sikre jerne i ligaen er

DM 50cc i Glumsø.

e danske torbladet vil her bringe de vigtigst Sæsonen 2009 er afsluttet og Mo

Vi starter vores rundtur i den hjemlige turnering, hvor Holsted vandt Anti Rust Ringen Speedway League.

Oldboys Guld: Silkeborg Sølv: Brovst Bronze: Kronjylland

Ligaen Guld: Holsted Sølv: Slangerup Bronze: Brovst

I 80cc 1. division var der også kamp om Guldet til sidste runde og Guldet endte i Silkeborg.

Mens Holsted vandt Guldet i ligaen, måtte klubben se sig besejret af Vojens i 1. division, hvor sønderjyderne havde et bredt hold under ledelse af holdleder Lause Wind. 1. division 500cc Guld: Vojens Sølv: Holsted Bronze: Fjelsted I 2. division var der kamp til det sidste for at sikre sig Guldet og dermed sikre sig oprykning til 1. division – Glumsø trak det længste strå og vil i den kommende sæson forsøge at sikre sig endnu en oprykning, så klubben bliver klar til ligaen. 2. division 500cc Guld: Glumsø Sølv: Brovst Bronze: Fjelsted Hos de lidt ældre herre var det Silkeborg, der sikrede sig Guldet og således vandt oldboys-rækken:

30

1. division 80cc Guld: Silkeborg Sølv: Holsted Bronze: Fjelsted Silkeborg tog sig ligeledes af Guldmedaljerne i 2. division 80cc. 2. division 80cc Guld: Silkeborg Sølv: Herning Bronze: Fjelsted Silkeborg var ikke repræsenteret i 3. division, så her kunne andre klubber komme til fadet – og Guldet gik til Glumsø. 3. division 80cc Guld: Glumsø Sølv: Skærbæk Bronze: Outrup I 80cc 4. division kæmpede blot seks hold om medaljerne og den højeste karat gik til Fjelsted. 4. division 80cc Guld: Fjelsted

resultater opnået i ind- og udland.

Sølv: Odin Bronze: Grindsted I den mindste klasse har en klub været helt suveræn. Micro mastodonten Skærbæk Motorklub vandt således alle Guldmedaljer – i 1. division satte klubbens hold sig endda på de to øverste pladser: 1. division 50cc Guld: Skærbæk Sølv: Skærbæk Bronze: Fredericia 2. division 50cc Guld: Skærbæk Sølv: Holsted Bronze: Odin 3. division 50cc Guld: Skærbæk Sølv: Holsted Bronze: Brovst Der er i løbet af sæsonen også blevet fundet individuelle danmarksmestre i 500, 80 og 50 cc. Individuelt DM 500cc Guld: Nicki Pedersen Sølv: Kenneth Bjerre Bronze: Hans Andersen Individuelt DM U21 Guld: Patrick Hougaard Sølv: Nicolai Klindt Bronze: Kenni Larsen

Individuelt DM 80cc Guld: Kenni Nissen Sølv: Mikkel B Jensen Bronze: Rasmus Jensen Individuelt DM 50cc Guld: Morten Piepenbrink Sølv: Sebastian Mortensen Bronze: Jakob Frahm INTERNATIONALT På den internationale scene har Danmark igen været med fremme i stort set alle mesterskaber: Nordisk Mesterskab U19 Guld: Linus Sundström, Sverige Sølv: Dennis Andersson, Sverige Bronze: Kim Nilsson, Sverige 4. Rene Bach 10. Patrick Bjerregaard 12. Jeppe Schmidt 15. Michael Vissing Desuden deltog Peter Juul og Simon Nielsen, der dog begge måtte trække sig af løbet på grund af skader. EM U19 Guld: Przemyslaw Pawlicki, Polen Sølv: Maciej Janowski, Polen Bronze: Martin Vaculik, Slovakiet 15. Rene Bach U19 hold-EM Guld: Polen Sølv: Sverige


speedway

Lufttur til Patrick Hougaard ved DM U21.

Det danske U19-landshold.

Tekst: Thomas Schack

Bronze: Danmark (Michael Jepsen Jensen, Rene Bach, Simon Nierlsen, Patrick Bjerregaard, Michael Palm Toft) Nordisk Mesterskab U21 Guld: Thomas H Jonnasson, Sverige Sølv: Linus Eklöf, Sverige Bronze: Kenni Larsen 4. Patrick Hougaard 6. Peter Kildemand 9. Leon Madsen 10. Patrick Nørgaard 11. Rene Bach VM U21 Guld: Darcey Ward, Australien Sølv: Jurica Pavlic, Kroatien Bronze: Patrick Hougaard 6. Nicolai Klindt 10. Kenni Larsen U21 hold-VM Guld: Polen Sølv: Danmark (Rene Bach, Kenni Larsen, Leon Madsen, Nicolaoi Klindt og Patrick Hougaard) Bronze: Sverige EM 500cc Guld: Renat Gafurov, Rusland Sølv: Andriej Karpov, Ukraine Bronze: Ales Dryml, Tjekkiet 13. Mads Korneliussen VM 500cc (Grand Prix) Guld: Jason Crump, Australien Sølv: Tomasz Gollob, Polen

-klubber er der som Rundt om i de danske Speedway t kørt klubmesterbleve , onen sæs på e sidst noget af det nen er det Rasmus søba Glum skaber. På billedet fra MSM r i 80cc foran Nicolai este klubm bliver der (blå) bæk Hjem (Hvid). Foto: Tom Jensen. Rosgaard (Gul) og Caspar Olsen

Dansk på toppen i YGT.

Bronze: Emil Sayfutdinov, Rusland 6. Nicki Pedersen 8. Kenneth Bjerre 10. Hans Andersen 17. Niels Kr. Iversen Hold-VM (SWC) Guld: Polen Sølv: Australien Bronze: Sverige 6. Danmark (Patrick Hougaard, Nicolai Klindt, Niels Kr. Iversen, Hans Andersen og Kenneth Bjerre) 80cc EM Guld: Kenni Nissen Sølv: Mikkel B Jensen Bronze: Mikkel Michelsen 5. Rasmus Jensen 6. Sam Jensen 7. Mikkel Salomonsen 9. Nikolaj B Jakobsen 10. Mark Frimodt Pedersen 14. Jesper Scharff 18. Emil Grøndal 80cc VM (YGT) Guld: Mikkel Michelsen Sølv: Rasmus Jensen Bronze: Mikkel B Jensen 4. Jesper Scharff 8. Kenneth Dyrvig 9. Kenni Nisssen 10. Kasper Lykke Nielsen 11. Emil Grøndal 13. Nikolaj B Jakobsen 14. Kian Headley 15. Emil Nørret 17. Jonas Jensen 18. Sam Jensen

31


Rundt om SPEEDWAY

De danske mestre, 1. division 80cc: øverst fra venstre, Mikkel Salomonsen, Emil Grøndal, Lasse Kragh. Nederst fra venstre: Nikolaj Jacobsen, Kenneth Dyrvig. Yderst holdleder Henning Madsen. Foto: Betina Grøndal

Podiet ved DFDS Super Finalen 2009. Foto: Benny Skou Pedersen.

Danmarksmestre 1. division 80cc Mesterskabet i 1. division 80cc blev afgjort i absolut sidste heat af turneringen, ved en meget spændende match, som blev kørt i Vissenbjerg 19. September, hvor Danmarksmesterskabet endte hos 80cc drengene fra Silkeborg Speedway Club.

ZE N BRO M V U21

D R A A G U HO TIL

Lørdag den 3. oktober blev verdensmesterskabet for U21 kørere afviklet på stadion Millennium i Donji Kraljevec, Kroatien. Donji Kraljevec kan bryste sig af et af de flotteste speedwaystadions i Europa. Banen er anlagt af entreprenør Darija Pavlic, far til den kroatiske kører Jurica Pavlic. Danmark havde tre kørere kvalificeret til VM-finalen - Patrick Hougaard, Nicolai Klindt og Kenni Larsen. U21 verdensmester 2009 blev den 17-årige Darcy Ward fra Australien med 13 point. Om placeringerne fra 2 til 4 var der omkørsel mellem Jurica Pavlic (CRO), Tai Woffinden (GB) og Patrick Hougaard (DK) - alle med 12 point fra de ordinære heats. Først over stregen var Pavlic efterfulgt af Hougaard og Woffinden. Hougaards bronze markerer for øvrigt den første medalje til Danmark ved en U21-finale siden 2004, hvor Kenneth Bjerre fik sølv. Nicolai Klindt sluttede som nr. 6 med 10 point og Kenni Larsen nr. 9 med 7 point. For både Nicolai Klindt og Kenni Larsen var det sidste mulighed for at køre med i et U21-mesterskab, da de begge fylder 21 i indeværende år. Patrick er 20 år så han har chancen for at få endnu en medalje næste år. /ps

32

Li´glad gjorde rent bord! Den kun 17-årige Michael Jepsen Jensen, også kaldet ”Li´glad”, gjorde rent bord ved DFDS Super Cup Finalen, som blev kørt lørdag den 26. september på Outrup Speedway Center. At det er Michael´s første sæson på 500 cc, sætter en tyk streg under hans talent, og det bliver spændende at følge hans udvikling de kommende år. Finalen blev i øvrigt en meget spændende affære, idet der kun var to point´s forskel mellem nr. 1 og 5. Selve finalen bliver kørt over 20 heat. De 8 bedste kvaller sig til to semifinaler, hvor nr. 1 og 2 fra hver semifinale går videre til den endelige Super Finale over 6 omgange.

IMPORT – SALG – SERVICE

DFDS Super Cup Finale: 1. Michael Jepsen Jensen, VSK – 14 p., 2. René Bach, FSK – 13 p., 3. Peter Kildemand, FSK – 13 p., 4. Steen Jensen, BSC – 13 p., 5. Jesper Kristiansen, SSK – 12 p., 6. Peter Juul Larsen, GSK – 9 p., 7. Casper Wortmann, FSK – 9 p., 8. Dannie Søderholm, EMS – 8 p. DFDS Super Finale: 1. Michael Jepsen Jensen, VSK, 2. René Bach, FSK, 3. Peter Kildemand, FSK, 4. Dannie Søderholm, EMS.

JRM Importør

K.L. Support v/Kristian Lund

Alt til speedwaysporten Altid nye Jawa cykler på lager Altid nye 500 cc. Jawa motorer på lager Altid nye 85 cc. cykler på lager Altid nye 85 cc. motorer på lager

Rottarpvej 2E – 6855 Outrup Tlf.: 61657886 Ell.: 29222196

v/ Brian Andersen

CYKLER – MOTORER STELSÆT – DÆK RESERVEDELE OG TILBEHØR

JAN HOLM NIELSEN TLF. 57618229 – 40518228 www.jhnspeedway.webbyen.dk

Salg, tuning og service af GM og JRM motorer Salg af GM reservedele, samt andre motordele Fremstilling af: KWP produkter og BAR produkter Se nærmere på: www.bar-engineering.dk Kråsigvej 7, Åes – 8700 Horsens 76690099 – 30702550 – bar@c.dk


world speedway news

Speedway

LEJONEN GJORDE DET IGEN Jublen brød atter løs i Gislavad som den også gjorde det sidste år - da Lejonen genvandt det svenske holdmesterskab efter to gode finaleløb mod Vargarna med en samlet score på 104-88. I den første match afviklet på Vargarna´s hjemmebane i Norrköping skete overraskelsen ellers, da hjemmeholdet med en utrolig koncentreret indsats sejrede med hele 54-42. Ikke mindst takket være en stor holdindsats, hvor samtlige kørere deltog i festlighederne. For Lejonen blev aftenen ikke videre opløftende - heller ikke for klubbens kaptajn Nicki Pedersen, som måtte nøjes med skuffende 7+1 på sine 6 heat. Der var derfor stor spænding omkring returmatchen i Gislavad - og efter to heat var stillingen stadig uafgjort, men så kom vendingen da hjemmeholdets Chris Holder og David Ruud stod for en 5-1 heatsejr, hvilket var indledningen på en stor aften for Lejonen. Allerede efter heat 8 var Lejonen samlet i front og der blev aldrig siden spænding om resultatet. En storsejr til hjemmeholdet på 6234 - og Nicki P. fik oprejsning med sine 10+1 på sine 4 heat. Glæden var naturligvis stor i Lejonen lejren - som nu for andet år i træk har hjemført mesterskabet. Hos Vargarna var der vel nok en smule skuffelse at spore lige efter matchen, men skuffelse blev dog hurtigt vendt til glæde over en flot sølvmedalje. Rent faktisk rykkede klubben op i Elite Serien forud for denne sæson, og det er klubbens bedste placering siden 1985. De nu dobbelte mestre fra Lejonen havde følgende kørere med i finalerne: Nicki Pedersen, Chris Holder, David Ruud, Piotr Swiderski, Dave Watt, Mikael Max og Anton Gothberg. HANCOCK TOG REKORDEN Rekorden er i hus for den sympatiske ”US boy” - Greg Hancock efter at han i årets tredje og sidste US finale i Auburn sikrede sig sin 8. nationale titel. Han gik dermed forbi den legendariske Mike Bast og står nu som den ukronede amerikanske speedway konge. -Jeg har altid troet Mike´s 7 titler ville forblive en rekord ingen ville

Redigeret af Erik Petersen

slå - men her står jeg nu med 8 titler og det føles helt ufatteligt. Min plan er at fortsætte karrieren ihvertfald også i 2010, da jeg stadig har et ønske og ambition om at være den bedste. Så længe den følelse er der vil jeg fortsætte” lyder det rekordmanden. Hancock sikrede sig titlen med 62 point foran Billy Janniro med 53 og Bart Bast på tredje pladsen med 40 point.

HVILKEN FORSKEL 12 MÅNEDER GØR Tænk godt 12 måneder tilbage hvor Wolverhampton var sluttet sidst i den britiske elite League og først efter to matcher mod Premier League Edinburgh sikrede sig en ny sæson i den bedste række. Nu - et år senere står klubben så som fortjente britiske mestre efter en samlet sejr på 95-90 over Swindon. Wolves promotor Chris Van Straaten hold bestod rent faktisk af de kørere han valgte at satse på fra sæsonstarten. På intet tidspunkt har han foretaget ændringer, som det jo ellers er meget normalt man foretager ind imellem. Men forskellen fra sidste år til nu er uden tvivl tilgangen af stortalentet Tai Woffinden samt det faktum, at man hentede Peter Karlsson tilbage til klubben. Karlsson har igennem sin karriere altid været bedst, når han kørte for Wolves og har en stor stjerne blandt klubbens fans. Wolves skulle køre den første af de to finaler hjemme, da Swindon som vindere af grundserien var sikret den sidste. Men på Monmore Green i Wolverhampton sikrede hjemmeholdet sig en komfortabel sejr på 16 overskydende point, men alligevel turde ingen sige at mesterskabet var afgjort. I den anden finalematch kom Swindon aldrig afgørende foran fra start - tværtimod var stillingen uafgjort efter 7 heat inden det lykkedes Swindon at få skabt luft til Wolves. Efter heat 11 førte Swindon med 10, hvilket fik Wolves team manager Pete Adams til at reagere. Ind som joker kom Adam Skornicki - skønt han faktisk indtil da blot havde lavet 3 tredjepladser. Men satsningen lykkedes og Skornicki hjemførte 6 point! Lidt kontrovers var der i det 13. heat, hvor Wolves skipper Freddie

Lindgren styrtede i første sving. Swindon kørere og fans mente han skulle udelukkes fra omstarten, men dommeren valgte at tage alle 4 kørere med. Her tog så netop Lindgren sejren - og det betød samtidig at Wolves havde sikret sig mesterskabet, skønt der stadig var to heat at køre. Finalerne havde dansk deltagelse - for den ene, Nicolai Klindt blev det en guldaften hvorimod Morten Risager og resten af Swindon holdet måtte tage til takke med en andenplads ingen rigtig kan bruge til noget. Mesterholdet Wolverhampton består af følgende kørere: Freddie Lindgren, Peter Karlsson, Tai Woffinden, Nicolai Klindt, Adam Skornicki, Ty Proctor og Chris Kerr

ADAMS TIL TOPS Endelig, langt om længe vil mange sikkert mene - lykkedes det Leigh Adams at hjemføre sit første individuelle Elite League mesterskab, da finalen kørtes i Coventry. 4 heatsejre blev det til for Adams i de indledende 20 heat - men et enkelt 0 gjorde han sluttede på 3 pladsen og måtte ud i en semifinale for at sikre sig finalepladsen. I finalen var Adams den kølige og til fulde udnyttede at Holder, Harris og Lindgren havde megen nærkontakt i det første sving - inden de tre havde fundet tilbage på sporet var Leigh Adams klart foran - og her blev han. Det var for øvrigt 17. gang Adams var med i Elite League Riders Championship. Han fik sin debut i 1991 med en 13. plads og indtil i år var hans bedste placering en 3. plads. Denne placering opnåede han i 1996 samt 2007. Tre danskere deltog i løbet, men desværre uden den helt store succes. Hverken Iversen, Andersen eller Korneliussen kunne blande sig i den absolutte topstrid. GYLDNE HJELM Norsk/polske Rune Holta blev en glad vinder af dette års Gyldne hjelm i tjekkiske Padubice, da han i finalen besejrede Gregorz Walasek, Davey Watt, Darcey Ward, Kenneth Bjerre og Ryan Sullivan. Det store løb Czech Golden Ribbon (for unge kørere) blev en pæn dansk succes, da Lasse Bjerre sluttede tre`er efter Matej Kus og Filip Sitera, men foran britiske Ben Barker.

Leigh Adams er ved at drosle ned internationalt. Men er "still going strong" - bl.a. i Elite League. Foto Eddie Slater

Resultat fra Coventry hvor kun 15 kørere deltog, da Lee Richardson trak sig pga. sygdom

Efter 20 heat: Chris holder 13, Chris Harris 13e, Leigh Adams 12 Freddie Lindgren 11, Scott Nicholls 11, Edward Kennett 10, Niels Kr Iversen 9, Matej Zager 9, Hans Andersen 8, Robert Miskowiak 7, Adam Skornicki 5, Mads Korneliussn 4, Dave Watt 3, Jonas Davidsson 2 James Wright 1 Semifinale: Lindgren Adams - Kennett - Nicholls Finale: Adams - Harris Holder - Lindgren

33


DMU

DMU

HENRIK FUNDER ny GEnERALSEKRE FORMAND: Villy Nielsen Tlf. 44 94 88 37 Mail: connie.villy@mail.tele.dk

BMX: Lissie Laursen Tlf. 57 67 20 94 Mail: isdronningen@get2net.dk MOTOCROSS:

Palle Høst Andersen henrik Funder Kristensen, 48 år, er pr. 1. decemb Tlf. 58 37 44 50 som generalsekretær i Danmarks Motor union. Mail: pallehoest@mail.dk SPEEDWAY:

Henrik kommer fra en stilling som vicepolitiinspektør hos Rigspolitiet, med ansvar for leder-, efter- og videreuddannelse på politiskolen i Brøndby. I sin tidligere stilling har Henrik Funder Kristensen haft dagligt ansvar for udviklingen af en uddannelsesreform i politiet, og før da, har han bestridt en række forskellige lederstillinger i politiet. Ved siden af sin professionelle karriere har Henrik Funder Kristensen i mange år været aktiv som Elitefodbolddommer og har sæde i Dansk Boldspil-Unions (DBU) repræsentantskab samt i Sjællands Boldspil-Unions (SBU) disciplinærudvalg. Hovedparten af historisk udvalg samlet, i starten af oktober. Fra venstre Jørgen Dorscheus, Per Henrik har desuden en fortid somFunder kører i Østergaard, Poul Erik Sørensen, Henrik Nørgaard, Palle Høst Andersen, Villy Nielsen, Henrik DMU. Kristensen (udvalgssekretær), Søren Kjær og Preben Knudsen. Lissie Laursen og Villy Poulsen var ikke til

Historisk

udvalg

stede da billedet blev taget.

Danmarks Motor Unions historiske udvalg, under ledelse af udvalgsformand og tidligere DMU Præsident Villy Nielsen, var samlet den 6. oktober i Idrættens Hus. Udvalget har som primær opgave at indsamle, kategorisere og bearbejde materiale, som bl.a. skal ligge til grund for en bog der markerer DMUs 100 års jubilæum i 2014. Bogen skal specielt fokusere på perioden 1964-2014. Udvalget er siden opstarten i 2007 blevet suppleret af Preben Knudsen (foto), Villy Poulsen (Road Racing), Lissie Laursen

(BMX) og Søren Kjær (Speedway). Ligger du inde med oplysninger om baner, betydende løb, organisatoriske forhold - eller har du andet materiale fra specielt perioden 1964 og frem (men også gerne før), som du mener, kan have værdi for udvalget, så kontakt et af udvalgets medlemmer. Af listen her på siden fremgår udvalgsmedlemmernes primære ansvarsområde og kontaktdata. Udvalgets data ligger også tilgængelige på DMUsport.dk under menupunktet - Historisk udvalg.

Per Østergaard Danmarks Motor Unions formand Tlf. 43 99 40 20 Jørgen Bitsch ønsker Henrik FunMail: per@ostergaard.info der Kristensen tillykke med anJørgen Dorscheus Tlf. 75 91 26 sættelsen, og28 fortsætter Mail: dorscheus@get2net.dk "Henrik er i besiddelse af en Søren Kjær bred ledelseserfaring, som vi i Tlf.: 66 15 15 53 Danmarks Motor Union håber, Mail: sk@speedwaylife.com kan være med til at styrke de orROAD RACING: ganisatoriske Villy Poulsen forandringsprocesTlf. og 66 14 66 50, ser udfordringer, som både Mail: villy@veteran.dk og BMX konmotorcykelsporten FOTO: stant mødes af. I den forbindelse Preben Knudsen har DMUs bestyrelse specielt lagt Tlf. 38 74 47 48 vægt på, at Henrik Funder KriMail: knudsen@karinpreben.dk stensen er vant til at håndtere, og ORGANISATION: gennemføre store såvel som minHenrik Nørgaard Tlf.projekter." 57 84 51 95 dre Mail: En salat@post5.tele.dk af sportens største udforORGANISATION: dringer kommer ifølge Jørgen Poul Erik Bitsch, af Sørensen omverdenens øgede Tlf. 86 43 00 32 forventning til organisering og Mail: epesoe@post11.tele.dk

C

V

TAKKeANNONCe

MOTOR

MOTORBLADeT BLADET Nu er tiden kommet til bestilling af takkeannonce i MotorBladet december. B

A

Takkeannonce specifikationer: Tilbud resten af året!

Format: A: B: C:

4 stk Atlas hjelme, KUN 2499,-

Alt til micro og 80cc speedway. Salg af OSET eltrial cykler. ● Komplette cykler til 50cc(junior) og 80cc. ● Forhandling af LFT Products, speedway CNC produkter. ● Renovering og opsætning af 50, 80 samt 500cc motorer. ●

Højde 65 mm 85 mm 131 mm

Pris 500 kr. 725 kr. 900 kr.

Tlf: 2191 5053 eller: 2099 2445 Mail john@light-racing.dk

34

(Alle 2 spalter brede, ligesom denne annonce)

Deadline: 13. november. Send bestilling til email: km@dmusport.dk

42

prof ning gen lede ræk " har bag de f sæt pos udfo man D klub Hen kom lede 7.-8 dic, /prm

K

M ca lev fra ge m

DV Do de bil div he De ne Ni to Br nin Int Bi Pr 19 ve 1 DM ko DV ad på

DV Su dr jes m


DMU

Forkortede tillægsregler

1. Arrangør 2. Løbsdato/bane 3. Løbsart 4. Deltagerklasse 5. Heat, omgange 6. Mødetider (instruktion/træning/teknisk kontrol/start) 7. Præmier 8. Gebyrer(Solo/sidevogn) 9a. Anmeldelse frist, giro 9b. Anmeldelse (klubnavn/adresse) 10. Særlige bestemmelser

Sekretariat: Idrættens Hus 1.

FMS

1.

FMS.

2.

22/11

2.

6/1

3.

Langeland Classic.

3.

Trial.

4.

Kun Classic. CL Twin shock let spor + svært spor

4.

E.A.B.C.CL.M.

5.

4 omg., 3.5 timer.

5.

4 omg., 4 timer

6.

6.

Mødetid: 09.00. Teknisk kontrol: 09.00. Instruktion: 09.45. Start: 10.00.

Mødetid: 10.00. Teknisk kontrol: 10.00. Instruktion: 10.45. Start: 11.00.

7.

Iflg. reglement

7.

Iflg. reglment

8.

8.

150. Anmeldelse efter fristen plus kr.: 100.

150/70 kroner. Anmeldelse efter frist plus kr.: Se dmusport.

9a.

Frist: 8/11. Tilmelding: www. dmusport.dk

9a.

Frist: 23/11. Tilmelding: www.dmusport.dk

9b.

64 40 69 34 / trial@stribnet. dk

9b.

64 40 69 34 / trial@stribnet. dk.

10.

Der køres mod Lohals ca. 23 km nord for Rudkøbing, drej mod Lille Snøde. Adressen er Lille Snødevej, 5953 Tranekær.

10.

Søndersø skovvej, Næsbyhoved-Broby, 5270 Odense N.

Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Telefax: 43 26 26 15 Email: dmu@dmusport.dk Kontortid: Mandag-fredag fra kl. 9.00-16.00 Telefontid: kl. 12.30 - 16.00 Bank: Jyske Bank kontonr. 5044 109 2819 DMU’s hjemmeside: www.dmusport.dk GENERALSEKRETÆR Henrik Funder Kristensen Tlf.: 43 26 26 14 Email: hk@dmusport.dk Kommunikationschef: Kenneth Majkjær Mikkelsen Tlf.: 43 26 26 18 Email: km@dmusport.dk EVENTMANAGER Christian Primby Tlf.: 41 16 32 32 Email: event@dmusport.dk

Repræsentantskabsmøder DMU 2010

Hædring af

Der indkaldes hermed til de ordinære repræsentantskabsmøder i Danmarks Motor Union og DMUs Sportsdivisioner på Scandic Hotel Bygholm Park, Schüttersvej 6, 8700 Horsens. Repræsentantskabsmødet i DMU afholdes lørdag den 6. marts 2010 med mødestart kl. 13.00. Efterfølgende afholdes der festmiddag. Repræsentantskabsmøder i Sportsdivisionerne afholdes søndag d. 7. marts 2010 med mødestart kl. 09.30. Nærmere information udsendes af DMUs sekretariat medio januar 2010.

Danmarks Motor Unions Hovedbesty­relse ønsker at hædre de personer, der har været medlem af unionen i mindst 50 år. Denne hæder administreres og udføres af samme Priskomité, som tillige vareta­ger DMU Fortjensttegn.

DMU Fortjensttegn 2010 DMU Fortjensttegn 2010 bliver ifølge vedtægterne uddelt på Repræsentantskabsmødet i Horsens, lørdag den 6. marts 2010. DMU Fortjensttegn kan tildeles personer, der gennem en helt ekstraordinær indsats yder eller har ydet tjenester til gavn for motorcykel eller BMX sporten. Sådanne personer behøver ikke nødvendigvis at være medlemmer af Danmarks Motor Union. DMU Fortjensttegn uddeles i karaterne Guld, Sølv og Bronze. Klubber og klubledere opfordres til at indsende motiverede opstillinger til DMUs Sekretariat til modtagelse senest mandag den 14. december 2009.

50 års jubilarer!

50 års jubilarer bliver hyldet på Repræ­ sentantskabsmødet lørdag den 6. marts 2010 i Horsens. Jubilarerne modtager en særlig nål og et diplom som bevis på bedrif­ten. Oplysninger om personer, der har været medlemmer af Danmarks Motor Union i 50 år, skal af klubledelsen indsendes til DMUs Sekretariat til modtagelse senest mandag den 14. december 2009.

SPORTSCHEF Birger Kyhl Tlf.: 40 35 25 15 Email: bk@dmusport.dk Sportssekretær: Søren Andersen Tlf.: 43 26 26 12 Email: sa@dmusport.dk Sekretær: Heidi Eilsø Tlf.: 43 26 26 13 Email: he@dmusport.dk PROJEKTMEDARBEJDER: Andreas Marslew Fritzen Tlf.: 43 26 26 19 Email: af@dmusport.dk

DMU’s Miljøsekretariat hos Grontmij Carl Bro, Acoustica Miljøsekretariatets leder: Henrik Højlund Larsen Telefon: 9879 9893, Mobil: 2723 9893 Email: henrik.hojlund@grontmij-carlbro.dk

Hovedbestyrelsen

Gerhard Schlicker Telefon: 8228 1446, Mobil: 2723 1446 Email: gerhard.schlicker@grontmij-carlbro.dk

35

Niels Jørgen Hviid Telefon: 8928 8103, Mobil: 2723 8103 35 E-mail: niels.jorgen.hviid@grontmij-carlbro.dk

Hovedbestyrelsen


Afsendt via: PortoService ApS, Postbox 9490, 9490 Pandrup

Magasinpost UMM ID-nr. 42470

Ændringer vedrørende abonnementet, ring venligst 43 26 26 13

HONDA

Varenr.

Materiale

CRF 50 XR 50 CRF 80 XR 80 CRF 100 XR 100 CRF 150 R CRF 150 R CRF 150 R CRF 150 R2 CRF 150 R2 CRF 250 R CRF 250 R CRF 250 R CRF 250 R CRF 450 R CRF 450 R CRF 450 R CRF 450 R

00-06 00-06 85-08 85-08 85-08 85-08 07-09 07 08-09 07-08 07-08 04-05 06 07 07-09 06 07-08 09 09

3848 3848 3725 3725 3725 3725 3667C 3746 3629 3667C 3746 3997 3858 3753 3632 3669C 3669C 3510 3511

Carbon, Racing Carbon, Racing Carbon, Racing Carbon, Racing Carbon, Racing Carbon, Racing Rustfri Stål, Racing Titanium, Racing Titanium, Racing Rustfri Stål, Racing Titanium, Racing Titanium, Racing Titanium, Racing Titanium, Racing Titanium, Racing Rustfri Stål, Racing Rustfri Stål, Racing Aluminium, Racing Titanium, Racing

KXF 250 F KX 250 F KX 250 F KX 250 F KX 250 F KX 450 F KX 450 F i.e.

04-05 06 07-08 07-08 09 06-08 09

3804 3639 3671C 3639 3502 3672C 3513

Titanium, Racing Titanium, Racing Rustfritt Stål, Racing Titanium, Racing Rustfritt Stål, Racing Rustfritt Stål, Racing Rustfritt Stål, Racing

Varenr.

Materiale

250 SX-F 250 SX-F 450 SX 450 SX 450 SX-F 505 SX-F 525 SX 525 SX 560 SMR

06 07-09 04-05 06 07-09 08-09 05 06 06-07

3850 3736 3826C 3892C 3777 3777 3826C 3892C 3892C

Titanium, Racing Titanium, Racing Titanium, Racing Titanium, Racing Titanium, Racing Titanium, Racing Titanium, Racing Titanium, Racing Titanium, Racing

KAWASAKI Nr.

KTM

Vejl.pris

1911,1911,1911,1911,1911,1911,5898,6178,6178,5898,6178,6178,6178,6693,8598,5898,5898,6178,6998,-

Materiale

Vejl.pris

6178,6178,5898,6178,5898,5898,5898,Vejl.pris

6178,6178,6178,6178,6178,6178,6178,6178,6178,-

X3 Komplette udstødningssystemer

LeoVince X3 Motocross / Supermoto komplette systemer viser det høje teknologiske niveau fra LeoVince. Både forrør og lyddæmperen er fremstillet af Titanium for at sikre en lav vægt og perfekt balance. Det komplette sæt leveres med alternativ lyddæmperplade, der let kan udskiftes for at opfylde støjgrænser her og i udlandet.

SUZUKI RM-Z 250 RM-Z 250 RM-Z 250 RM-Z 450 RM-Z 450 RM-Z 450 i.e.

04-05 07-09 07-09 05-06 07 08-09

YZ 250 F YZ 450 F YZ 450 F YZ 450 F YZ 450 F

06-09 03-05 06 07 08-09

YAMAHA

Varenr.

Materiale

3804 3600 3674C 3975C 3764C 3696C

Titanium, Racing Titanium, Racing Rustfritt Stål, Racing Titanium, Racing Titanium, Racing Rustfritt Stål, Racing

Varenr.

Materiale

3676C 3978C 3771 3771 3679C

Rustfritt Stål, Racing Titanium, Racing Titanium, Racing Titanium, Racing Rusfritt Stål, Racing

Du kan finde Cross Nøgle forhandler listen på www.maxmc.dk Hvis du ikke har det 360 sider store katalog, kan du se kataloget på nettet samme sted. Hos nærmeste forhandler kan du købe/bestille tusindvis af tilbehør og reservedele 36

Max MC Import A/S · www.maxmc.dk Tel. 74 40 48 61 kan anvise nærmeste forhandler.

Vejl.pris

6178,6178,5898,6178,6178,5898,Vejl.pris

5898,6178,6178,6178,5898,-

I samme gruppe i Cross Nøglen finder du også LeoVince X3 Slip-on systemer. Bagest i Cross Nøglen finder du også 68 sider med reservedele til crossere og ATV/Quad racere. Også LeoVince X3 Slip-on.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.