MotorBladet Marts 2010

Page 1

MOTOR Officielt organ for DMU

bladet

N r . 3 · 9 2 . å r g a n g · M AR T S 2 0 1 0

MOTOCROSS:

FOKUS PÅ

NIKOLAJ

SIDE 6-7

BMX:

GENERALPRØVE PÅ VM SIDE 24-25

ROAD RACING:

NY KLUB I ESBJERG SIDE 28-29

SIDE 18-21

vejen til

metallet 2010

1INDhOLD DMU

MOTORbladeT Redaktør Kenneth Majkjær Mikkelsen Tlf. 43 26 26 18 E-mail: motorbladet@dmusport.dk Annoncetegning Christian Primby, tlf. 41 16 32 32 Email: cp@dmusport.dk DMU - Sekretariatet Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Fax 43 26 26 15 ISSN 0107-7554 Bank: Jyske Bank, konto 5044 1092819

Stofkoordinatorer BMX Joy Nordkvist E-mail: joy.nordkvist@mail.dk

MOTOCROSS SIDe 6-17

SPEEDWAY SIDe 18-23

BMX SIDe 24-27

ROAD RACING SIDe 28-31

ROAD RACING Steen Pedersen Sommerstien 8, 2670 Greve. Tlf. 43 90 27 10 E-mail: sommer8@mail.tdcadsl.dk Oplag og frekvens Udkommer 10 gange årligt Dette nr. er trykt i 8. 800 eksemplarer Layout og tryk KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A 2650 Hvidovre Tlf. 36 34 29 00, Fax: 36 34 29 10 E-mail: kls@kls.dk Trykt CO2 neutralt Forbehold Bladets indhold udtrykker ikke nødvendigvis DMU´s meninger. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl i angivelser af priser, specifikationer og lign. Ej heller for manuskripter eller illustrationer, som tilsendes uopfordret. Eftertryk er forbudt uden tydelig kildeangivelse. Erhvervsmæssig anvendelse af tekst eller illustrationer, kun efter nærmere aftale og skriftlig tilladelse. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at bringe sårende, injurerende eller æreskrænkende indlæg. Indsenderen vil i givet fald blive kontaktet med henblik på en afbødning af kritisable passager. Dette skyldes dels et ansvar i forhold til presseloven, dels et ønske fra HB om at bevare en ordentlig tone i vores offentlige organ. De 2 næste numre April 2010: Forventes hos abonnenterne torsdag den 8. april 2010. Deadline for stof torsdag den 18. marts 2010. Maj 2010.: Forventes hos abonnenterne torsdag den 6. maj 2010. Deadline for stof torsdag den 15. april 2010. Tegn abonnement på MotorBladet 10 numre pr. år - 400,- kr. Kontakt tlf. 43 26 26 13 (Hverdage ml. 12.30-16.00) E-mail: motorbladet@dmusport.dk

DMU

➤ På strejftog i historien MOTOCROSS

➤ Nikolaj er sin egen boss MOTOCROSS

➤ Amager bygger nyt micro-anlæg SPEEDWAY

➤ Vejen mod metallet 2010 BMX

➤ Generalprøve på VM 2011e BMX

➤ Danskere på internationalt team ROADRACING

➤ Ny klub i Esbjerg DMU-MILJØ

➤ Sjællandske klubber under pres

4 6 10 18 24 26 28 32

MOTORbladeT Officielt Organ fOr DMU

N r . 3 · 9 2 . å r g a N g · M a r T S 2 0 10

MOTOCROSS:

FOKUS PÅ

NIKOLAJ

SIDE 6-7

BMX:

GENERALPRØVE PÅ VM SIDE 24-25

ROAD RACING:

NY KLUB I ESBJERG SIDE 28-29

SIDE 18-21

vejen til

metallet 2010

1

Forsiden: Leon Madsen ved U21 VM for hold i 2009. Foto: Rafal Wlosek

3


DMU

På S t r e j f to g i H i S to r i e n

Trængsel ved en tidskontrol ved Næstved i 1965.

Danmarks Veteran Motorcykleklub

en beretning om stiftelsen af den største klub under Danmarks Motor Union. TekST: VIlly PoUlSen

D

MU`s 50 års fødselsdag i 1964, blev bl.a. fejret med et stort anlagt 1000 meter løb på Amager Travbane. En stribe af verdens bedste var med på to og tre hjul. Aftenen før løbet mødtes daværende præsident Damkjær Petersen med sin kontorchef Knud E. Ousen, og ledende medlemmer af MC Importørforeningen og MC Forhandlerforeningen. Tanken med mødet var, at man ville forsøge at genoplive det engang så berømte Skagenløb, som første gang blev kørt i årene før 1. verdenskrig, med dagbladet Politiken og journalisten Alfred Nervø, som ildsjælene.

De første Skagensløb var rene hastighedsløb, med start i København, og derefter ad datidens grusveje og sandstier til Skagen – og retur igen, En strabadserende tur for såvel mænd som maskiner. Den lille arbejdsgruppe blev enige om, at man ikke havde tid nok til at arrangere og afvikle løbet i 1964, men man fastsatte dagene til 11.- 12 og 13. juni året efter. Knud E. Ousen skrev breve ud til alle, som han skønnede kunne have interesse i at være med. Man enedes om, at de deltagende maskiner skulle være fra før 1930, førerne skulle være fyldt 50, og have en fortid i

1914

1965

DMU stiftes

DVM stiftes

4

dansk motor-cykelsport. Som aktiv eller som løbsarrangører. Man var også enige om at starte løbet i Skagen, og køre i mål på Grønttorvet, i dag Israels Plads i midten af København. 35 mand meldte sig til start, og enkelte fik lov at køre med lidt nyere cykler end oprindelig planlagt. Men det var alle prominent navne, som kastede glans over det spændende arrangement. Selve løbet blev arrangeret af formanden for DMU`s sportsudvalg, Chr. Wenderby, Randers, som allierede sig med forskellige DMU-klubber undervejs gennem Danmark.

2010


DMU Deltagerlisten i 1965 så såleDes uD: 1. Erik Orth, København, Wanderer 1911. 2. Skjold P. København, Wanderer 1912. 3. Kai ”Bugatti” Hansen, København, Anglo Dane 1910. 4. Robert Nellemann, Randers, BSA 1931. 5. Orla Knudsen, København, NSU 1914. 6. Sv. Aa. Engstrøm, København, Nimbus 1919. 7. Johan C. Jensen, (Mr. Norton), København, Sunbeam 1919. 8. Harry Dreiager, København, Nimbus 1921. 9. Svend Aa. Søgaard, Gerlev, Nimbus 1923. 10. Josef Koch, København, Nimbus 1923. 11. Erich Benzon Bonnè, København, Nimbus 1921. 12. Erhardt Fisker, København, DKW 1925. 14. Finn Larsen, København, Sunbeam 1924. 15. Poul Kalør, Odense, BSA 1924. 16. Kai Boilesen, Haderslev, BSA 1926. 17. H. P. Gribskjold, København, Suecia 1931. 18. Orla Rasmussen, Glostrup, Triumph 1928.

Udenfor konkurrencen deltog en ung journalist fra Randers, Peter Roland Larsen, som dækkede løbet for sin lokale avis. Ved målet på Grønttorvet i København, blev alle deltagere flaget ind af fabrikant P. A. Fisker, København, manden bag Nimbus motorcyklerne, og de verdensberømte Nilfisk Støvsugere. Den samlede vinder, Sv. Aa. Engstrøm, blev naturligvis behørigt hyldet ved aftenfesten i Tivoli. Aftenen før starten i Skagen, blev der på et af byens hoteller kaldt til møde, med henblik på at stifte en egentlig klub. Mange havde ordet den aften, og det mundede ud i, at man ville fravige kravet om en aldersgrænse ved 50 år. Og så ville Skjold P. i øvrigt påtage sig at kalde til en stiftende generalforsamling i Den nye klub, DVM, Danmarks Veteran Motorcykleklub. Det foregik på Borger & Håndværkerforeningen i Nyborg lørdag den 21. august 1965. I sit indkaldelsesbrev skrev Skjold P. i 6 punkter, hvad det hele drejede sig om: 1. A t søge bevaret så mange gamle MC`er som muligt. 2. At gøre veteranløbet Skagen-København til en årlig begivenhed. 3. At køre et par mindre løb hvert år. 4. A t vise og demonstrere vore MC for publikum ved større motorløb i Danmark – og måske også andre steder i Europa. 5. At søge samarbejde med andre veteran MC-klubber i Europa, for deltagelse i deres løb. 6. At udbygge og bevare det pragtfulde gode kammeratskab, der blev bevist ved vort sidste Skagen-København løb. Generalforsamlingen blev overværet af ca. 40 interesserede. Skjold P. blev valgt til formand, og Sv. Aa. Engstrøm til kasserer. John Arendtsen blev klubbens første sekretær, og Chr. Wenderby blev valgt til at varetage sportslederjobbet. Viggo Thomadsen blev veteranekspert, og Sv. Amdissen og Villy Poulsen var menige bestyrelsesmedlemmer. På generalforsamlingen året efter stiftelsen af DVM, ønskede Sv. Aa. Engstrøm at stoppe

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Helge Knudsen, Sorø, BSA 1931. Viggo Thomadsen, Randers, Royal Enfield. 1931. Kjeld Hansen, Århus, AJS 1931. I. C. Carlsen, København, Indian 1925. Erik Nielsen, Karleby, Norton 1931. Poul Holm, København, Harley-Davidson 1921. Thomas Thomsen, Bøgesø, Harley-Davidson 1922. Sv. Amdissen, Fussing, Harley-Davidson 1926. Walther Richter, København, Harley-Davidson 1927. Marius Poulsen, Odense, Indian 1928. Viggo Hansen, Kastrup, Harley-Davidson 1930. Jess Hansen, København, Harley-Davidson 1928. Hans Skov/Henning Jensen, København, Indian Four 1933. Axel Villadsen/Axel Wang Hansen, København, Indian 1927. Carl Mortensen, København, Harley-Davidson 1932. Knut Christein, Randers, Indian 1930. Ejnar Andersen, København, Indian 1931.

Hans Skov kørte 4-cylindret Indian ved det første Skagenløb i 1965

To fotos fra et nutidigt løb arrangeret af DVM, Egeskovløbet 2007.

som kasserer. Han blev afløst af Bent Just Olesen, som har siddet på posten siden da, altså foreløbig fra 1966 til 2010. DVM var fra starten fuldt gyldigt klubmedlem af DMU, men efter nogle år ønskede man et løsere forhold, og der blev vedtaget en lempeligere kontingentordning imod, at DVMmedlemmer så ikke fik MotorBladet tilsendt. For at blive medlem, skal man have brugsretten over en MC, bygget før 1940. For deltagelse i Skagenløbet, skal MC´en være fra før 1935. Der er et blomstrende klubliv i DVM, som i dag er delt op i landsdelsregioner, som hver især har klubaftener, arrangerer madpakketure og løb. Ved de fleste af disse løb er aldersgrænsen for de deltagende motorcykler rykket frem til og med 1939.

DanmarkS VEtEran motorcyklEklub Stiftet 21. august 1965 i nyborg. Første formand: Skjold P. Faste årlige begivenheder: ● Skagenløbet ● egeskovløbet ● Fladtankerløbet ● løvfaldsløbet Har regionale afdelinger rundt om i Danmark, som har månedlige medlems-møder, fælles køreture m.v. DVM har ca. 1250 medlemmer. klubbladet Veteranen udgives 6 gange årligt. kontakt: www.dvm.dk

5


MOTOCROSS

n DMU-kørere, som der vil være ”fokus på” i 2010.

WWW

nikolajlars

enmx.dk

mesterskab den 14. februar. I kamp mod bl.a. den tidligere 3-dobbelte Verdensmester alessio a lessio Chiodi, Christophe Charlier og VM-favorit n med, lidt svært ved at finde

- JEG ER

BOSS B OSS

Den professionelle løsning til egenkontrol Den nye vejledning om støj fra motorsportsanlæg stiller krav om egenkontrol. Men vejledningen åbner samtidig for mere køretid, når egenkontrollen viser, at der er styr på støjen. Det kan I dokumentere med CBRacingPlan©. Fordelene ved anvendelse af CBRacingPlan© er indlysende: Øget aktivitet inden for eksisterende støjgrænser Frihed til selv at planlægge Automatisk generering af trænings-journaler Kan benyttes manuelt eller sammen med AMB’s transpondere for automatisk egenkontrol uden arbejde for træningslederne. For yderligere information kontakt Henrik Højlund Larsen på telefon 9879 9893

6

I


MOTOCROSS 2010:FOKUS PÅ NIKOLAJ LARSEN

efter Brian kjær Jørgensen indstillede sin professionelle karriere, er det om nogen VM MX2køreren nikolaj larsen der har overtaget førertrøjen i dansk motocross. og nikolaj er fuldstændigt klar over både forventningspres og sin fremtidige rolle i egen karriere.

TekST: MarTIn WIgH knUDSen

Motorbladet fangede en glad og optimistisk Nikolaj Larsen over telefon til Italien. Mens man kunne forvente, at presset var begyndt at mærkes på de unge skuldre, så fortæller Nikolaj, at det overhovedet ikke er tilfældet. ”Samarbejdet med teamet er super godt og det er nærmest ligesom, at vi er en lille familie hernede. Jeg ser både teammanager og de andre fra teamet hver eneste dag, i modsætning til sidste år, hvor jeg boede 100 km fra workshoppen. Det gør, at vi har et utroligt godt samarbejde, og på den måde er der slet ikke noget forventningspres fra dem. Vi er fuldstændigt enige om, at vi tager udgangspunkt i der hvor vi står nu, og så er det derfra der skal arbejdes videre. Sådan vil fremgangsmåden være gennem hele sæsonen.” Nikolaj er fuldstændigt klar over hvad der skal arbejdes med, hvis han skal nå det gyldne

mål - at slutte sæsonen i VM top-15. Bl.a. skal farten fra træningsbanen overføres til løbene. ”Det er rigtigt, at jeg har haft problemer med at stresse op når først der skal køres løb. Og så er der ingen der kan holde til et helt VM heat. Men som min bror siger til mig ”det er jo bare motocross, Nikolaj” og det skal jeg nok huske lidt på, en gang imellem, hvis jeg skal kunne køre lige så stærkt, som jeg gør - når vi træner.” Nikolaj har også gjort sig tanker om, hvordan tingene skal køres for, at alt omkring ham fungerer perfekt. Her er flytningen

til Italien, og hans bror Emil, som fast støtte - et stort skridt i den rigtige retning. Men Nikolaj ved også, hvad det kræver af ham selv. ”Jeg skal være boss i min egen karriere. Jeg skal være bedre til at fortælle folkene omkring mig, hvordan - jeg vil have - at tingene skal være. Som der var en der sagde til mig, så er det ligesom at have sit eget lille firma. Man skal være sikker på, at det kører som man vil have det. Det er mig der skal tage stilling til tingene og sørge for, at der bliver ændret på det, som jeg vil have ændret på.”

MOTOCROSS ELITEKØRERE 2010 Nikolaj Larsen (VM MX2) Rasmus Krogh Jørgensen (EM MX2, pt. skadet) Stefan Kjer Olsen Kasper Lynggaard (ADAC Youngster, enkelte EM MX2)

MIN EGEN KARRIERE Hovedtilbud til dem der må lege i mudder 398,-

TX 10 Børne hjelm

TX 20

398,-

Sort/blå/orange XS – XXL Sort/blå/gul S-XL

Crome/blå S-M-L Crome/ rød S-M-L Sort/blå/orange S-M-L

StørrelSeSSkema: S Børn – 47-48 cm m Børn – 49-50 cm l Børn – 51-52 cm

698,-

TX 51 Carbon

Blå/sølv S-XXL Guld/sølv S-XXL

XS S m l Xl XXl

– 53-54 cm – 55-56 cm – 57-58 cm – 59-60 cm – 61-62 cm – 63-64 cm

TX 21

498,-

Blå/sort S – XXL Rød/sort M – XXL

Kontakt F.I.Motorcykler på tlf. 5783 3348 www.fimotorcykler.dk

7


MOTOCROSS Det er et utroligt bredt felt der skal kæmpe om DM guldet i 2010, og situationen kan meget nemt blive noget lignende den på dette billede, med #2 nicolai M. Hansen, #65 allan Scheel, #31 kasper og #1 Bo Vang helt fremme, mens flere outsidere vil forsøge at klemme sig ind blandt favoritterne. Foto: Carsten olsen.

n e t f u g l i I n n D Spæ

0 1 0 2 M d r o f d u for

Den danske DM MX1 klasse har vel aldrig været mere spændende end den er i disse år, og sammenlægningen af MX1 og MX3 klasserne må i sandhed siges, at have haft den ønskede effekt. TekST: MarTIn WIgH knUDSen

MX1 klassen har altid været betegnet som ”kongeklassen”, mens det i realiteten oftest har været MX2 klassen der har trukket den største opmærksomhed. Men i 2010 ser det ud til, at ”kongeklassen” vitterligt bliver, netop KONGE-klassen. Kørerne virker lunefulde og tilbageholdende med deres udmeldinger, men alligevel stærke i troen på, at det lige netop er dem der har opskriften på guld. En hurtig gennemgang af favoritterne placerer Nicolai M. Hansen, Kasper Jensen, Bo Vang og Allan Scheel som de absolutte top-favoritter til titlen i 2010 - hvoraf samtlige af dem burde tage en medalje, og er i stand til at tage den af guld. Og det kan i sagens natur ikke lade sig gøre, Desuden går det jo som regel sjældent som præsten prædiker. Og derfor er der også en række outsidere som kan vise sig interessante. I spidsen af dem står

8

nok Kennet Hvam, der med sin 4. plads i 2009 viste sig som en genfødt, med en kæmpe gejst til at opnå resultater. Også Jim Bødker Sørensen kunne blive interessant. Han kom fra MX2 midt på sæsonen, og scorede et gennemsnit på 43 point i de to MX1 afdelinger han kørte i 2009. Havde han deltaget i alle afdelinger med samme resultat, så havde det faktisk udløst en overbevisende samlet 4. plads. Dertil skal lægges, at han i år forbereder sig med teamkammeraterne Bo Vang og Allan Scheel. Læg så selv de øvrige outsidere til, og gang spændingsniveauet tilsvarende op, så giver det et ganske interessant felt. I MX2 klassen er der også outsidere på plads bag bommen, men de to hovednavne er uden tvivl Kasper Lynggaard og Stefan Kjer Olsen. Og med mindre der dukker stærke udlændinge op, så skal vi nok forvente at se de to

lægge sig i front af de fleste heat i DM sæsonen. De arrangerende klubber og DMU Event har også haft flere møder med positiv stemning igennem vinteren, hvor der er blevet diskuteret forskellige tiltag, lige fra markedsføring til selve udseendet på eventet. En mindre, men også vigtig detalje, vil fx være bedre banemarkering, og så vil der fremover være to ambulancer ved samtlige DM’er, så man med sikkerhed undgår unødvendige pauser.

Stefan kjer olsen har gennemgået en fantastisk udvikling, og hvis der er nogen der kan fravriste kasper lynggaard DM MX2 guldet, så er det sandsynligvis Stefan. Foto: Carsten olsen.

DM KALENDER 2010 Afdeling

Dato

Arrangør

Bane

1. afd.

25. april

Næstved Motor Klub

Nisseringen

2. afd.

13. maj

Hjørring Motor Sport

Sønderskovbanen

3. afd.

27. juni

Motorcykel klubben Svendborg

Svendborgbanen

4. afd.

8. august

Holstebro Moto Cross Club

Troldkjærbanen

5. afd.

12. september

Morsø Moto Cross Klub

Solbjergbanen


MOTOCROSS

9


MOTOCROSS

aMCk SæTTer MICro’erne I HøJSæDeT:

ForkæleS (”bare lidt”) MeD lUkSUS DIrT-TraCk TekST & FoToS: HennIng gonDeSen BeCker ”gaMMelSMølFen”

- Det er jo ingen hemmelighed, at Amager Motocrossklub er truet på livet af folk, der føler sig generet af støj fra Amagerbanen. Men netop derfor må vi ikke stå i stampe. Der skal masser af optimistiske aktiviteter til – og hvad er i den forbindelse mindre nærliggende end at gøre noget ekstra for de yngste cross-udøvere, micro-kørerne. Ungerne kommer faktisk til at hjælpe os hen over vores ”depression”. De giver håb for fremtiden… AMCK-formand Mikael Andersen er i godt humør. Og hans optimisme har en smittende effekt på alle i hele klubben. Det oser af selvtillid, når Mikael præsenterer sit syn på motocross’ens fremtid og kommende generationer alt ud i den ædle MX-sport: - Man skal helst altid være et par skridt forud for udviklingen. Det har indtil nu haltet noget hos os på Amager med at tilgodese microernes behov. Vi har ikke haft nogen egentlig micro-politik, om man vil. Derfor synes vi nu, det er på tide at investere massivt i crosserungdommen – ikke mindst i de helt

små, microerne. De har et langt liv, en hel cross-karriere foran sig. Vi gamle kan kun bidrage til, at de får de bedst mulige betingelser for udøvelsen af deres ønske-sport. Det er lige som AMCK’s overordnede strategi fremover: At gøre alt og det bedste for micro-ungerne. Det er dem, der er dansk motocross’ fremtid.

nIx pylrE - Der skal ikke pylres om microerne, bestemt ikke. Nix. De skal ikke omgås iført fløjlshandsker. Men de skal sportsligt og socialt have adgang til det allerbedste – gør det noget, vi forkæler dem? Bare sådan lidt? Det må vi godt… ik’? Og det der med at forkæle klubbens ca. 40 micro’er tages der fat på, så snart den lange vinter har mistet sit isnende greb om den eksisterende micro-bane ved indkørslen til klubområdet. - Så snart jorden er frostfri, starter vi med at etablere Danmarks måske bedste micro-bane til dags dato! Sådan! Intet mindre! Mikael synes veloplagt i selskab med sine microbanevisioner:

praktISkE grISE I VEntEpoSItIon - Vi skraber simpelthen hele den gamle bane væk. Den bliver til ny støjvold med tilskuer-arealer. Så skal vi have anlagt et komplet nyt dræn-system på hele banen, lagt ny jordbelægning på hele området og monteret et automatisk vandingsanlæg. Nu venter klubbens mange praktiske grise på foråret, så de kan lege med bulldozere og gummigeder og stille deres håndværksmæssige kunnen og øvrige evner i til skue for det måbende micro-folk. Ingen får betaling. Men der er afsat 50.000 kroner til materialer og forbrugsstoffer så som traktorbenzin og pause-øller. Anstrengelserne skulle engang efter påske have nået deres klimaks og resultere i et luksus-dirt track for forkælede ama’rkanske micro-unger – og alle de andre, der kunne tænkes at drøne forbi til et micro-stævne i løbet af 2010-sæsonen på en lyslevende, optimistisk Amagerbane.

Der er fart over dansk microcross. Interessen for MX er stigende blandt børn i microalderen. Man tager den lidt gelinde hos begynderne, men konkurrencedjævelen får hurtigt fat i de ældre microklasser. Uanset farten - iveren er der og alle kommer før eller siden i mål. (foto Henning g. Becker)

10


MOTOCROSS

Jo, nerVerne lIgger blottede - Men langT Fra ”lit de parade”! BEDRE BALANCE, STYRKE OG SMIDIGHED OG MASSER AF SJOVE TIMER UDENDØRS - UDEN STØJ? SÅ VELKOMMEN TIL OSET BIKES DANMARK 12,5”/24V: DKR. 7.500,- INCL. MOMS 16”/36V: DKR. 10.000,- INCL. MOMS 201 0’ E RE NE RL

AN

DE

T

OSET BIKES HAR MED STOR SUCCES GIVET FANTASTISK TRÆNING FOR UNGE MOTOCROSS KØRERE - BL.A. STYRKET OG GIVET IDÉER TIL HÅNDTERING AF MOTORCYKEL TIL DANMARKSMESTEREN SAMT DE TO HOLD-DANMARKSMESTRE I MICRO 2009. OSET BIKES DANMARK . OSETBIKES.DK . OSET@OSETBIKES.DK VI HAR OCKSÅ FöRSäLJNING TILL SVERIGE!

Nerverne har længe ligget blottede hos motocrossfolket på Amagerbanen. Efter en periode med overhængende fare for lukning for al motocrosskørsel har Amager Motocrossklub’s ledelse gennem mange, lange og seje forhandlinger med Københavns kommune nu opnået en slags midlertidig ”våbenhvile” mellem støjklagere og cross-folket. - Ja, nerverne ligger godt nok blanke, siger AMCK-formand Mikael Andersen. Heldigvis ligger de ikke musedød ”lit de parade” – klubben summer af liv og aktiviteter. Og det kan klubbens medlemmer og gæstekørere fra det ganske land glæde sig over også i denne sæson 2010. Det, Mikael Andersen og hans stab af væbnere i Amagerbanens kamp om overlevelse har opnået, er ikke permanent. Men en aftale, der giver håb. En aftale, der kan bygges videre på. Mikael fortæller:

- Maxibanen kører indtil videre på en dispensationsordning med Center for Miljø i København. Man afventer etablering af en støjvold, der skal fjerne en gruppe naboers værste støjgener. Derefter skal der foretages nye støjmålinger og voldens effekt kortlægges. Diget etableres på det banespor, der hidtil har været kendt som ”sandlangsiden”. Alligevel vil der fortsat være restriktioner vedrørende motocrosscyklernes støjudslip. Klubben har fastsat en grænse på 110 db v/ max 2-meter måling og den er indtil videre godkendt af myndighederne. - Amagerbanen har som ekstra-tiltag fået installeret det såkaldte CB-racingplan for bedre at kunne styre støjen og udnytte træningstiden maksimalt. Systemet garanterer også, at der til enhver tid er dokumentation for, at støjgrænserne overholdes, udtaler Mikael Andersen.

11


MOTOCROSS OTOCROSS TekST: MarTIn WIgH knUDSen. FoTo: aCTIon SPorT, CHrISTIan SUnDgaarD

N IE v A IN D N A K S G TO TOG hERNING Der var ingen der kunne røre tyske Daniel Siegl i Herning, og havde han ikke været småskadet i Malmø, så var det måske blevet til mere end titlen, som ”king of Herning”.

Kampen om at blive ”King of scanDinavia” og en præmiesum på 10.000 euro blev et tæt opgør mellem franskmanden Alexandre Rouis og amerikaneren Cole Siebler. Allerede efter det første skandinaviske møde i Malmø lå de to kørere med kun 1 p.s forskel - i franskmandens favør - og da tyske Daniel Siegl så overtrumfede alle i Herning, blev kampen kun endnu tættere. Fredag aften tog Daniel Siegl sig i overbevisende stil af finalesejren, mens Cole Siebler blev henvist til 3. pladsen og franske Alexandre Rouis måtte tage til takke med en uvant placering som nr. 7. Dermed havde amerikaneren lagt sig i spidsen til den samlede sejr og franske Rouis noget at indhente lørdag. Lørdag aften var Rouis dog helt oppe på mærkerne, og han tog finalesejren foran Daniel Siegl og Cole Siebler på de efterfølgende pladser, hvilket bragte ham á p. med amerikaneren. Dermed kunne Alexandre Rouis kåres som samlet vinder på bedste resultat i sidste

heat, og han tog titlen som “King of Scandinavia” 2009/2010. Tyske Daniel Siegl var kun nr. 7 efter det første skandinaviske møde i Malmø, og nåede ikke skamlen i det skandinaviske mesterskab, men han kunne til gengæld krones som ”konge af Herning”. Nicolai M. Hansen var eneste danske repræsentant i Herningfinalerne, hvor han blev noteret for en 9. plads fredag og en 10. plads lørdag, hvilket gav ham en 7. plads i det skandinaviske mesterskab og en 8. plads i Herning regnskabet.

nicolai M. Hansen var den absolut bedste dansker ved Supercross i Herning, og han fik den runde hal til at ”koge” da han, som her, tog starten foran de øvrige verdensnavne. Det var i øvrigt kun en knækket kæde der forhindrede nicolai i at få et godt resultat i lørdagens finale.

12

Freestyle-kørerne er altid populære i Herning og med hele to kørere der formåede at lave backflip, var det nemt at få stemningen i top blandt publikum.

De små kørere var, som altid, populære ved Supercross i Herning. Her er det #54 Fillip l. Henriksen der kører forbi med et stort publikum i baggrunden.


MOTOCROSS

Stort reservedelslager til KTM.

Westside Racing Service

Vi forhandler i øvrigt reservedele til Yamaha, Honda, Suzuki og Kawasaki. Valløvej 3 9800 Hjørring tlf.98911301-28729309 E-mail: info@toftegaardsmx-shop.dk www.toftegaardsmx-shop.dk

Tlf.: 59 29 13 01 www.w-rs.dk Det samlede podie for titlen ”king of Scandinavia” alexandre rouis, Cole Siebler og Florent richier med store checks, præmiepiger og alt hvad der ellers hører sig til. alle der kommer i finalen får i øvrigt præmiepenge med hjem.

KiNG of SCANDiNAViA SuPERCRoSS 2010 1. Alexandre Rouis

frankrig

Yamaha

82 p.

2. Cole Siebler

uSA

Honda

82 p.

3. florent Richier

frankrig

Kawasaki

78 p.

4. Daniel Siegl

Tyskland

Suzuki

76 p.

5. Jurgen Wybo

Belgien

Suzuki

58 p.

7. Nicolai M. Hansen

Denmark

Suzuki

45 p.

8. Jeremy McGrath

uSA

Honda

41 p.

KiNG of HERNiNG SuPERCRoSS 2010 1.

Daniel Sigel

Tyskland

Suzuki

47 p.

2.

Cole Siebler

uSA

Honda

40 p.

3.

florent Richier

frankrig

Kawasaki

40 p.

4.

Alexandre Rouis

frankrig

Yamaha

39 p.

5.

Jurgen Wybo

Belgien

Suzuki

27 p.

8.

Nicolai M. Hansen

Denmark

Suzuki

23 p.

arrangør larS green HeV Den HelT STore CHeCk PÅ 10.000 eUro oP aF BagloMMen

NY IMPORTØR! NYE PRISER! 60/100-14 70/100-17 70/100-19 80/100-21 2.75-10 80/100-12 90/100-14 90/100-16 110/100-18 120/100-18 100/90 - 19 110/90-19 120/90-19

Pirelli Scorpion MX eXTra F Pirelli Scorpion MX eXTra F Pirelli Scorpion MX eXTra F Pirelli Scorpion MX eXTra F Pirelli Scorpion MX eXTra Pirelli Scorpion MX eXTra Pirelli Scorpion MX eXTra Pirelli Scorpion MX eXTra Pirelli Scorpion MX eXTra Pirelli Scorpion MX eXTra Pirelli Scorpion MX eXTra Pirelli Scorpion MX eXTra Pirelli Scorpion MX eXTra

199 kr 259 kr 299 kr 379 kr 219 kr 259 kr 299 kr 359 kr 459 kr 499 kr 399 kr 429 kr 479 kr

MAX 100 stk pr kunde! ;-)

www.duells.dk arrangør lars green hev den helt store check på 10.000 euro op af baglommen, til vinder af Scandinavia Supercross - alexandre rouis.

Tlf. 26 16 56 70

13


TRIAL

Greeves

ER TILBAGE!

TekST: leIF nIelSen

Der er mange ældre MC folk der kender Greeves navnet fra periode 1960 og frem til 1968. I denne periode kørte Arne Nielsen mange DM motocross titler hjemme på en Greeves Hawkstone. K.B. Andersen og Preben Andersen deltog i både Scottish Six Days Trial og International Six Days Trial, begge to kørende på Greeves af forskellige typer. Greeves fabrikken lukkede i ca.1970 men i 2001 blev navnet købte af Richard Deal. Siden 2001 har Greeves under ledelsen af Richard bygget replikaer af

den sidste berømte Greeves trial maskine, 250cc Anglian THS og leverer Greeves reservedele over hele verden. Richard, tidligere amatør trial kører, havde en forkærlighed for Greeves trial motorcykler og siden 2001 har tanken derfor altid været at producere en moderne trial motorcykel. Den nye motorcykel har været undervejs siden 2006 og i forår 2009 kom den første prototype. I løbet af det sidste års tid er der blevet brugte mange timer på yderligere udvikling og afprøvning

af prototypen. Det endelige resultat, Greeves 280 TI Trial, bliver præsenteret for offentligheden den 13. og 14. februar 2010 på The Classic Dirt Bike/Road Racing Show i Telford, England. Her er der selvfølgelig meget stor interesse og Richard oplyser, at der allerede er solgt omkring 40 cykler. Den nye motorcykel, som er udviklet igennem et samarbejde med Leicester University og Ford Motor Co., er banebrydende på mange måder især med den omfattende brug af karbon fibre,

kevlar benzin tank og nyudviklede fælge. Det har bl.a. resulteret i at tør-vægten på cyklen er omkring 61 kg!

Se nye og brugte MC’er på vores hjemmeside! Navervej 5 8382 Hinnerup Tlf. 86 91 12 00 Fax 86 98 86 82

www.villadsensmc.dk

BESØG AF GREEVES-FABRIKKEN

Som det første land i verden får Danmark besøg af Greeves fabrikken den 27. og 28 marts i år. De er inviteret til at holde en demo weekend på Fyn hos Niels Ole Hald, Dyredvej 155, 5491 Blommenslyst ved Odense. Her vil der være mulighed for en prøvekørsel og tid til at snakke med Richard og de andre Greeves folk.

nye moto croosmskiner på tilbud

Det er virkelig en spændende cykel der her kommer. Har du spørgsmål om Greeves og weekenden, så kontakt gerne Jeremy Derby på 5780 9543 / 2023 7343 - eller: jedo@ofir.dk

suzuki alle modeller yamaha yz 85 høj yamaha yzf 250 09 ring og få et goDt tilbuD

suzuki alle modeller yamaha yz 85 høj

De medbringer 2 Greeves 280 Ti Trial motorcykler, Greeves tøj og muligvis prototypen fra 2009. Kom derfor til demo-weekend hos Niels ole. Lørdag er der prøvekørsel fra 10–12 og fra 13.30 – 15, og søndag er der prøvekørsel fra 10 –12.30. Alle er velkomne til at se denne historiske genopstandelse.

nye moto crossmaskiner på tilbud

yamaha yzf 250 09

ring og få et godt tilbud

Brugte Suzuki rmz 450 09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33800 Suzuki rm 450 07 som ny . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24800 Suzuki rmz 450 05 motor nyrep . . . . . . . . . . . . 20800 Suzuki rm 250 demo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24800 Suzuki rm 85 lav 07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14800 Yamaha yz 85 høj 09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18800 Yamaha yz 85 lav 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16800 Yamaha wrf 250 m. papirer . . . . . . . . . . . . . . . . . 19800 Honda crf 250 07 53 tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24800 Honda crf 50 børnecross kørt 2 mdr. . . . . . . . . . 8800 Se også www.bj-mc.dk hjul nye og brugte fra kr. 1.500,cylinder service - reparationer - rerservedele samt alt hvad du skal bruge til cross

Hovedgaden 55A, Snejbjerg, Herning Tlf. 97 16 13 06 - 20 65 62 43

14


TRIAL

VIKINGER INdtAGER

Hvad Cæsar ikke formåede, kommer nu til at ske den første uge i maj, hvor 5 friske, danske trialkørere indtager Fort William i det skotske højland. De skal nu køre det klassiske six-days trial, som alle trialkørere, på et eller andet tidspunkt, drømmer om at deltage ved.

ole kristensen

TekST: leIF nIelSen

Alle kørere skal selv medbringe de reservedele der vil være brug for til hele ugen og kunne transportere dem rundt. Før start og efter slut har de hver dag 2 x 20 minutter til reparation og vedligehold af cykel, og så ellers hvad der kan nås indenfor køretiden. Selv eventuelle punkteringer i løbet skal klares alene! Specielt er også, at andre motorcykler i området end deltagernes er forbudt. Som tilskuer bliver man kørt ud til forskellige sektionsgrupper og hvis nogle er interesseret i at komme og se på vil det glæde danskerne, der vil glæde sig over psykisk support. Opholdet er booket på et af de lokale B&B’s, som hvert år nyder godt af folkevandringen mod Fort William, og har du lyst til at komme og kigge skulle der stadig være ledige værelser i byen! Jesper, Thomas, Peter, Kurt og Ole er alle gået i skarp træning, p.t. mest med løb, men det vil kræve sin mand at komme igennem dette, og vi glæder os alle til at følge med.

Peter Weiss

Thomas Pedersen

ole Kristensen, peter Weiss og Kurt Hansen på Honda 4RT og thomas pedersen og Jesper antonsen på Beta EVO er nu blevet vejet og drejet og fået accepteret deres tilmelding ved det klassiske six-days trial i Fort William. De 5 bliver blandt deltagerne når samtlige kørere efter indtjekning, maskinkontrol og forsegling af cykler, søndag den 2. maj kører parade igennem Fort William i Skotland, og dermed i fornemt selskab blandt i alt 275 trialkørere incl. VM kørere som Graham Jarvis og Dougie Lampkin. Mandag morgen den 3. maj går det så løs i 6 dage med ca. 90 miles pr. dag i ganske uvejsomt terræn med ca. 30 indlagte sektioner pr. dag. Der er 7 ½ times køretid pr. dag, et helt kvarter til frokost. Militæret står for benzinpåfyldning, men resten er op til dem selv. Der er indlagte tjekpunkter og kommer de 1 time bagefter idealtiden bliver de udelukket, ikke forsøgte sektioner giver 50 strafpoints, så der er ikke råd til ikke at prøve. For at sætte tingene lidt i relief, så gennemførte Dougie Lampkin med 17 strafpoints på 6 dage i 2009!!

3 ud af de 5 danskere, som nu skal til at forberede deltagelsen i en international trial-klassiker.

LYS TIL BILEN/TRAILEREN 

 

                                           

      

15


crosser på spring

Luskede tricks for enden af den store bakke:

Undgå hysse voksne og kyssefang Matilde! Marcus taler af erfaring. - Det er nok også derfor, jeg ikke må tage min crosser med i børnehaven. I børnehaven er der for mange vokne, som man kan køre ind i. Så bliver de hysss. ”Hysss ?” - Ja, så render de rundt og bakser med armene og råber, at det må vi ikke. De voksne taber hurtigt fatningen. De synes, det er farligt. *suk* - Alt sammen er alt for farlig!

Marcus Werner Født: 8. december 2004 Stjernetegn: Sagittarius (skytte) Kælenavn: Jor (i skolen) og Jokke (blandt venner) Søn af: Karina og Allan Werner Klub: Køge Sports Motorklub Klub (KSM) Kværn: KTM pro Junior

- Det er ikke spor svært at køre motocross. Man skal bare komme godt op på en høj bakke og så sjuuuiiii suse ned igen. Og - skal jeg fortælle Dig et af mine luskede crosser-tricks? Marcus’ skeler fra øjenkrogene, først til venstre, så til højre og så ser han på Dig meget hemmelighedsfuldt og betror Dig med lav, næsten uhørlig stemme: - Du må ikke gi’ den for meget gas ned ad bakken. Så siger det bare sjuuuiii og Du fortsætter ligeud, der, hvor man skal dreje til venstre og så suser Du ind i alle de voksne. Så får Du ballade. Det lyder, som om 5-årige

Farlige børn ”Så I er nogle farlige unger i børnehaven”? - Ja, det synes de voksne jo, bare vi har en smule fart på. Det er da klart, det er farligt. De står jo altid i vejen, dér hvor vi kommer ræsende på månescooteren. Men der er da nogle, der ikke bliver hysss over lidt fart og spænding. Mens alle andre spæner afsted som gjaldt det livet, lader lille Matilde på fire år sig gerne fange af Marcus. De er nemlig kærester og denne variant af den gode gamle tagfat-leg hedder i Køge-børnehaven ”kyssefanger”. Og det er ikke spor farligt. Så den leger de tit. Marcus interesse for cross blev vækket på banerne rundt omkring i landet, når storesøster Caroline skulle til løb og stævner. Når Caroline, mor og far skulle af sted, var det naturligt, at familiens benjamin var med. Da han var 3½

år, ville han absolut selv køre; en lille begyndercrosser blev købt og Marcus meldt ind i KSM.

En lynlås i baglås - protest afvist! Marcus har kunnet høste megen erfaring siden dengang. - Jeg har prøvet lidt af hvert. Også regn og regn og regn og mudder. Masser af mudder. Det var i Melby sidste år: Alle begynder-forældre padlede rundt i pløret for at skubbe deres børn gennem dyndet. Det vart sjovt. Men i en fjern krog var der ingen skubbere. Netop her skulle Marcus. Han lod ræs være ræs og trådte af på naturens vegne i banesiden. Marcus fortæller begejstret om episoden: - Og ved Du hvad? Jeg lod crosseren stå i mudderet. Den kunne stå helt af sig selv i mudderet uden at falde om! Men jeg mistede en ellers sikker 3. plads fordi jeg skulle tisse! Det tog lang tid, fordi lynlåsen var gået i baglås. Det var ikke så godt og min protest blev afvist af dommeren! Vi ønsker Marcus mange flere gode erfaringer på de danske crossbaner i tiden der kommer og drømmer med ham om at køre på baghjul og flyve sidelæns i luften på crosseren, om mange 1., 2. og 3.pladser og om at kyssefange Matilde og om færre hysse voksne. Crosser på spring Har du forslag til en ny "Crosser på Spring"! Send en mail til: micro-cross@hotmail.com

Nummerplade: # 95 Klasse: C 50 (nyoprykket fra begynder) Livret: Spaghetti og pandekager

Tekst & foto: Henning Gondesen Becker ”Gammelsmølfen”

16

- Spaghetti er det bedste. Det næstbedste er små spaghetti, der ligner hvide orme.


17


SPEEDWAY

veJen Mod Metallet

2010

sPeedWay elitesatsninG 2010 i forhold til sidste års DMu og Team Danmark elitesatsning, er der i år sket den ændring, at Elitegruppen er reduceret til 8 kørere. u19/u21 gruppen, består stadig af 10 kørere. Der er desuden et par observationsgrupper, hvor kørere som ligger lige i periferien af de to grupper kan indplaceres Elitegruppen: 8 kørere Nicki Pedersen, Hans Andersen, Kenneth Bjerre, Mads Korneliussen, Niels Kristian iversen, Nicolai Klindt, Patrick Hougaard*, Michael Jepsen Jensen*. Team Danmark inddeler atleter i forskellige kategorier. • Verdensklasse atleter (Top 8 ved VM) • Elite atleter – er de højst prioriterede (senior) landsholdsatleter. • Team Danmark atleter – de som er i periferien af (senior) landsholdet. Verdensklasse atleter og Elite atleter er selvskrevne i Elitegruppen, men der er plads til nogle få fra kategorien Team Danmark atleter.

nicki Pedersen, går efter sin 4. individuelle guldmedalje i 2010. (foto eddie Slater)

Det er kun Elitegruppen som kan modtage ekspertbistand fra Team Danmark (sportspsykologi, sportsmedicin, sportsernæring, og sportsfysio-logi). Patrick Hougaard og Michael Jepsen Jensen og er med i Elitegruppen på baggrund af deres Supertalent status. under Elite og talentudvikling arbejdes der også med følgende grupper: U19/U21 gruppen: 10 kørere Patrick Hougaard, Patrick Nørgaard, Peter Kildemand, Rene Bach, Lasse Bjerre, Michael Jepsen Jensen, Michael Palm Toft, Nicklas Porsing, Patrick Bjerregaard, Thomas Jørgensen. O21 gruppen (Over 21): 5 kørere Morten Risager, Claus Vissing, Leon Madsen, Kenneth K. Hansen, og Kenni Larsen. Talentudviklingsgruppen: Talentudviklingsgruppen tager udgangspunkt i nyoprykkede til 500cc, og består af max. 8-10 kørere som primært DMu talenttræner Erik Gundersen, men også landstræner Jan Stæchmann, skal arbejde med, så overgangen til 500cc lettes.

GP-ChallenGe Kvalrunde 1

Kvalrunde 2

Kvalrunde 3

Kvalrunde 4

Kvalrunde 5

12.06.2010

12.06.2010

12.06.2010

12.06.2010

12.06.2010

I GP-Challenge turneringen råder DMU i år over 7 pladser, en tilbagegang på 1 i forhold Danmark italien ungarn Rusland Kroatien til sidste år, som dog også var året, med flest fjelsted Terenzano Miskolc Balakovo Gorican danskere i challenge-turneringen. Danmark 3 DK 2 DK 3 DK ansøgte i år om en gentagelse af sidste års 8 9 + 2 reserve 9 + 1 reserve 9 + 1 reserve pladser, men måtte tage til takke med 7, det 9 + 1 reserve 9 + 1 reserve samme som Sverige, men 2 mindre end Polen der stiller med 9 mand. Semifinale 2 Semifinale 3 Semifinale 1 2010 er kendetegnet ved mange store inter03.07.2010 nationale løb i Danmark. Og Challenge-finalen, 03.07.2010 03.07.2010 italien Polen ikke som køres den 21. august i Vojens er en af dem. Lonigo ostrow endelig besluttet Der er derfor en ekstra lille gulerod til de danskere, som forsøger sig i turneringen. 5 + 1 reserve 6 5 + 1 reserve De danske kørere, som skal med i ChallenGrand Prix Challenge ge findes ud fra DM-1 resultatet den 28. maj i Esbjerg. Blandt de 7 pladser, har Landstræne18.09.2010 Danmark ren i samråd med SD Speedway ret til at udVojens pege en af deltagerne. Top-3 til SGP 2011

18


SPEEDWAY sPeedWay World CuP

nicki P. tager starten ved gP i Terenzano 2009. (foto John Bo Jensen)

2009 var bestemt ikke Danmarks år i VM-holdturneringen, Speedway World Cup. En beskeden 6. plads, var på ingen måde lig med målsætningen fra start. Danmark er i år derfor seedet som 6. bedste nation. En lidt uvant rolle, og naturligvis ikke sigende for standarden, da Danmarks på papiret bedste kørere, Nicki Pedersen og Hans Andersen i perioder sidste år var skadet. I år får danskerne igen fornøjelsen af hjemmebanefordel i Vojens i finalen den 31. juli.

Og før det, måske ligeledes ved race-off den 29. juli. Men først skal Danmark videre fra event 1, som køres den 24. juli i polske Gorzow, hvor Polen og Rusland samt vinderen af kval. pulje 1 (Tyskland, Tjekkiet, Norge og Letland) er modstanderne. Vinderen af kval-pulje 2 (Italien, Slovenien, USA og Finland) kommer til at møde de resterende seedede teams, Australien, Sverige, Storbritannien i Event 2, den 26. juli i Storbritannien (King’s Lynn).

Kvalrunde 1

Kvalrunde 2

24.05.2010

01.05.2010

Tyskland - Abensberg

italien - Lonigo

Event 1

Event 2

24.07.2010

26.07.2010

Polen - Gorzow

Storbritannien - Kings Lynn

Nr. 1 til finale og nr. 2+3 til Race-off

Race-off Hans andersen knipset i 2009. (foto eddie Slater)

eM individuelt

Kvalrunde 1

Kvalrunde 2

01.05.2010

30.05.2010

29.05.2010

Østrig - Mureck

Tyskland - Diedenbergen

ukraine - Lviv

Semifinale 1

1 DK 8+2

Semifinale 2

Kvalrunde 3

8+2

Semifinale 3

19.06.2010

27.08.2010

28.08.2010

Slovenien - Ljubljana

Rusland - Balakovo

Tyskland - Berghaupten

1 DK 5+1

1+2 til finale

Danmark - Vojens

SWC finale 31.07.2010

Danmark - Vojens

sPeedWay Grand PriX

Danmark råder i år over blot over 2 pladser i den individuelle EMturnering. Sidste år havde Danmark 4 pladser. De danske pladser er i år fordelt med 1 kører i kval-runde 2 den 30. maj i Diedenbergen (Tyskland) og en seedet plads i semi-finale 1 i Ljubljana (Slovenien) den 19. juni. Danmark har over de seneste år haft mange afmeldinger før løbene, og det er den primære årsag til at vi i år kun råder over 2 pladser. EM-pladserne tildeles efter DM-resultatet 2009, blandt de der ønsker at deltage. Den bedst placerede danske kører som ønsker at håndhæve retten til at deltage ved EM springer direkte ind på den seedede plads i Ljubljana (Slovenien). Finalen køres i år i Tarnow (Polen) den 4. september.

8+2

29.07.2010

5+1

EM finale 04.09.2010

Tarnow - Polen

6

Ligesom sidste år, så råder Danmark i år over 3 faste kørere i startopstillingen. De 3 kørere Nicki Pedersen, Hans Andersen og Kenneth Bjerre – er når formen er bedst, en formidabel styrke på slaggerne. På trods af, at 2009 blev et af de år, som de fleste speedwayentusiaster hurtigt vil glemme, så er det dog værd at dvæle ved, at de danske kørere, sikrede – at Danmark i 2009 var nationen med flest podieplaceringer. Og vi vælger at tro, at de positive takter, som altså også var til stede sidste år, fortsætter i år. Nicki Pedersen jagter sit fjerde verdensmesterskab, de to andre deres første. Om sæsonen kommer godt fra start kan du konstatere den 24. april i polske Leszno. Men hvorfor vente så længe, brug tiden konstruktivt, og reserver dine billetter til de to danske afdelinger, som køres den 5. juni i Parken og den 11. september i Vojens. I forhold til sidste år afløser Torun afdelingen den i Daugavpils, og Gorican afdelingen afløser den i Krsko.

DATO

LAND

BY

24. april 8. maj 22. maj 5. juni 19. juni 10. juli 14. august 28. august 11. september 25. september 9. oktober

Polen Sverige Tjekkiet Danmark Polen Storbritannien Sverige Kroatien Danmark italien Polen

Leszno Gøteborg Prag Parken Torun Cardiff Målilla Gorican Vojens Terenzano Bydgoszcz

19


SPEEDWAY vM Junior hold (u21) Danmark er i år placeret i kval-runde 2, som køres i tyske Gustrow den 10. juli. I en pulje med Slovenien, Tyskland og Sverige, hvorfra det bedste hold går direkte videre, sammen med den bedste to`er fra de 2 kval-runder, er der et begrundet håb for, at Danmark baner sig vej til finalen, som køres den 4. september i Storbritannien på Rye House. I kval-runde 1 kommer Tyskland, Australien, Polen og Finland til at dyste fra start. Det danske hold som består af 5 mand (Ingen reserve – da der som i 2009 køres efter SWC skema’et) bliver udtaget senest en måned før arrangementet. Kriteriet for udtagelse bliver blandt andet dagsformen. Det bliver et næsten helt nyt U21 landshold som skal levere spændingen i 2010. Kun holdkaptajn Patrick Hougaard er tilbage, eftersom de sidste er faldet for aldersgrænsen. 2010 er samtidig Patricks sidste år som U21-kører. Kvalrunde 1

Kvalrunde 2

29.05.2010

10.07.2010

Tjekkiet Plzen

Tyskland Gustrow

Vinder til finale

Vinder til finale

finale 04.09.2010

Det danske U21 VM sølvhold 2009 bestående af rene Bach, kenni larsen, leon Madsen, nicolai klindt og Patrick Hougaard - samt landstræner Jan Stæchmann. I 2010 er kun holdkaptajn Patrick Hougaard tilbage. (foto rafal Wlosek)

Storbritannien Rye House

Plus højest scorende 2.plads fra kval-runde 1 og 2.

InDIkaTIon PÅ STORhED at kunne fremvise de bedste junior-kørere i verden, indikerer potentiale til storhed. og Danmark har blandt de unge kørere, ret sikkert, nogle af fremtidens stjerner gående. Slår de til i år?

vM Junior individuelt (u21) Kvalrunde 1 Kvalrunde 2 I årets individuelle VM Junior (U21) turnering, FoTo: larS SCroer er Danmark opgraderet til at deltage med 8 25.04.2010 15.05.2010 kørere, som findes via en ny national kvaliTyskland Polen fikationsrunde der afholdes i Holstebro den Neustadt Donau Gdansk 30. april. To af de kvalificerede kørere lægger ud den 15. maj i Lendava (Slovenien) mens 6+1 6+1 de øvrige 6 får fornøjelsen af hjemmebanen i Holsted den 15. maj, ved den skandinaviske runde. Semifinale 1 Baggrunden for den ny nationale kval26.06.2010 runde, er et ønske fra landstræneren. Målet Slovenien er at undgå situationer som set tidligere år, Krsko hvor et talent eksempelvis er skadet når der køres DM U21 (som hidtil var adgangsgi7 vende) og derved faktisk er ude af alt kval sammenhæng indtil han kan deltage i U21 finaler DM året efter. U21-verdensmesterskabet i år, afgøres 17.07.2010 for øvrigt over en finale-serie på tre løb. Polen Gdansk

20

Kvalrunde 3

Kvalrunde 4

Skandinavisk runde

15.05.2010

08.05.2010

15.05.2010

Kroatien Gorican

Slovenien Lendava

Danmark Holsted

2 DK

6 DK

6+1

6+1

Lodtrækning Semifinale 2 26.06.2010

Tyskland Landshut 7 finaler

finaler

14.08.2010

02.10.2010

Letland Daugavpils

Tjekkiet Pardubice

6


SPEEDWAY

IMPORT – SALG – SERVICE

leon Madsen ved U21 VM-hold finalen 2009 i gorzow den 5. september, hvor det blev til en dansk sølvmedalje. (foto rafal Wlosek)

JRM Importør

K.L. Support

CYKLER – MOTORER STELSÆT – DÆK RESERVEDELE OG TILBEHØR

v/Kristian Lund

Alt til speedwaysporten Altid nye Jawa cykler på lager Altid nye 500 cc. Jawa motorer på lager Altid nye 85 cc. cykler på lager Altid nye 85 cc. motorer på lager

JAN HOLM NIELSEN TLF. 57618229 – 40518228 www.jhnspeedway.webbyen.dk

Rottarpvej 2E – 6855 Outrup Tlf.: 61657886 Ell.: 29222196

eM Junior individuelt (u19) Som de foregående år, så råder Danmark også i år over 6 pladser i den individuelle U19 EM-serie. Alle 6 kommer i ilden ved den skandinaviske runde, som køres den 20. juni i norske Elgane. Disse pladser findes dels gennem kval runden i Holstebro den 30. april, og dels råder landstræneren/SK Speedway over en plads. Finalen køres den 24. juli i Gorican (Kroatien) Semifinale 1

Semifinale 2

05.06.2010

04.07.2010

Polen

Rawicz

Tyskland Herxheim

5+1

6

en koncentreret Patrick Hougaard i de danske farver. (foto rafal Wlosek)

Semifinale 3 20.06.2010

Norge

Elgane

6 DK 5+1

EM finale Ny Dansk Impotør! Besøg webshoppen for for aktuelle tilbud!

24.07.2010

Kroatien

Gorican

JHR 85cc Stelsæt Kr. 12.899,- Inkl. Moms

eM Junior hold (u19) Det danske EM junior hold lægger ud den 24. maj i tyske Norden. For at kvalificere til EM-finalen skal det danske team vinde over Tyskland, Sverige og Ungarn – eller evt. blive den bedst placerede 2`er fra de 2 semifinaler. I den anden semi-finale mødes Ukraine, Polen, Finland og Rusland. Tjekkiet er direkte seedet til finalen, da denne køres i tjekkiske Divisov den 13. august.

Semifinale 1

Semifinale 2

24.05.2010

31.07.2010

Tyskland Norden

ukraine Chervonograd

EM finale

Den bedste og letteste dæmper på markedet Kun 450 Gram og kan serviceres!

Kølerlåg med indbygget måler Vægt 1050 gram Kr. 3499,-. Kr. 449,- Inkl. Moms

Ny Speedway Shop i kælderen, med alt nyt udstyr og udstillings cykler! SERVICE HOS OS, EN SELVFØLGE!

07.08.2010

Tjekkiet

Divisov Ulvedals Speedway Center - Taulov Bygade 6 - 7000 Fredericia - Tlf. 75 51 30 93 Webshop: www.ulvedal.dk - Email: ulvedal@ulvedal.dk

21


SPEEDWAY Daniel Ivanov stoppede nikolai krasnikovs sejrsrække i Saransk. Foto: lars Schroer

Iceracing: VM individuel

KrasniKov i spidsen,

men iKKe uden problemer

TekST: JaCqUelIne SeIDITz og erIk HJorT

I starten af februar begyndte kampen om det individuelle Iceracing verdensmesterskab 2010 - først i russiske Togliatti den 6.-7. februar og efterfølgende i Saransk den 13.-14. februar. Den regerende verdensmester Nikolai Krasnikov, lagde ud i Togliatti, som han sluttede i 2009, med max. point, såvel i indledende heat som i A-finalen. Han henviste begge dage sin værste konkurrent, Danil Ivanov, til 2. pladsen. Østrigeren Franz Zorn fulgte forbavsende godt med på første dagen og kom i den eftertragtede A-finale hvor han foruden Krasnikov og D. Ivanov måtte se sig slået af Dmitri Khomitsevich. På 2. dagen kørte det, på grund af motorproblemer, slet ikke for Zorn, og det blev kun til en plads i D-finalen, som han dog kunne vinde. Den nye svenske "oldie", Stefan Svensson, leverede en godkendt indsats, hvilket sikrede ham en plads i B-finalen begge dage, og henholdsvis en 5. og en 7. plads. Kun en uge senere fortsatte man i Mordowiens hovedstad, Saransk, med årets 3.-4. afdeling. Her startede Krasnikov med at dominere. Men hans sejrsrække endte ved lørdagens A-finale, da han styrtede i første kurve

og blev udelukket af den engelske dommer Tony Steele. Derefter var vejen banet for Danil Ivanov, som kunne reducere afstanden til Krasnikov til blot et enkelt point. De øvrige pladser på podiet blev besat af Igor Kononov og Dmitri Khomitsevich. Særlig Kononov gjorde opmærksom på sig selv. Hans mål for sin første Grand Prix-sæson, er en top-3 placering. Bedste vesteuropæer var igen Franz Zorn. Ved 2. dagen i Saransk var A-finalen et rent russisk anliggende - igen med Krasnikov som toneangivende. Han udbyggede dermed sit forspring til Danil Ivanov til 8 point. Som tilskuer kunne man bemærke en massiv tilbagegang i tilskuertallet i Rusland. I de forgangene år var Grand Prix-løbene med 8.000-10.000 tilskuere, godt besøgte. I Saransk var der max. 3.000 tilskuere. En sandsynlig forklaring er, at der på det benyttede stadion var total alkoholforbud. Og de folk som tidligere er kommet for at få sig en tår, bliver formentlig væk. Man frygter nu i Rusland, at militær, politi og journalister, for fremtiden, vil udgøre den overvejende del af publikum. årets sidste afdelinger køres i Assen (13.14. marts) og Berlin (20.-21. marts).

Samlet stilling efter 4 løb:

1.

Nikolai Krasnikov, RuS

91p.

2.

Danil ivanov, RuS

83p.

3.

Dmitri Khomitsevich, RuS

66p.

4.

igor Konnonov, RuS

66p.

5.

Vitali Khomitsevich, RuS

56p.

6.

franz Zorn, A

46p.

7.

Stefan Svensson, S

45p.

8.

Pavel Tschaika, RuS

43p.

9.

Antti Aakko, fiN

42p.

10.

Günther Bauer, D

42p.

11.

Nikolaij Kaminsky, uKR

36p.

12.

ivan ivanov, RuS

24p.

13.

Antonin Klatovsky, CZ

18p.

14.

Jan Klatovsky, CZ

18p.

15.

Harald Simon, A

16p.

16.

Grzegorz Knapp, PL

14p.

17.

Per-Anders Lindström, S

9p.

18.

Sven Holstein, NL

9p.

Iceracing: team-Vm krasnogorsk For 28. gang siden man begyndte at køre om hold VM i 1979, sikrede det det russiske hold sig VM-titlen. På City Stadion Zorkey i Krasnogorsk (ca. en times kørsel nordvest for Moskva) kunne et russisk hjemmehold sikre sig endnu en guldmedalje den 30.-31. januar 2010. På førstedagen, af dette to dags arrangement, dominerede russerne på den 400 meter lange isoval. Om søndagen måtte de meget overraskende afgive point til modstanderne. Specielt Dmitri Khometsevich levede ikke op til standard på grund af smerter fra en gammel knæskade og en læderet menisk. For øjnene af 16.000 tilskuere var der en spændende kamp om sølv og bronze mellem Sverige og Østrig, som først blev afgjort til fordel for det svemsle trekroner-team, i deres sidste møde i heat 41. Her skal præsta-

22

tionen af, den efterhånden 52-årige, Stefan Svensson fra Örnsköldsvik særlig fremhæves. Han scorede i alt 27 point, det samme som, den regerende verdensmester, Nikolai Krasnikov. For det østrigske hold var Franz Zorn den flittigste point scorer. Harald Simon, den 3. placerede ved dette års europamesterskab, havde en kulsort lørdag og scorede ikke et eneste point. Om søndagen gik det lidt bedre, efter at være udgået to gange lykkedes det ham at score 7 point. Kampen om sidstepladsen var selvfølgelig også interessant, da denne betød et farvel til VM 2011 til fordel for Schweiz. Det tvivlsomme ære tilfaldt, med 23 point, Holland.

RESULtAt:

1. Rusland (Nikolai Krasnikov 27, Dmitri Khomitsevich 14, Dmitri Bulankin 9)

50 p.

2. Sverige (Stefan Svensson 27, Per-olov Serenius 14, PerAnders Lindström 4)

45 p.

3. Østrig (franz Zorn 31, Harald Simon 7, Martin Leitner 3)

41 p.

4. Tjekkiet (Antonin Klatovsky 24, Jan Klatovsky 11)

35 p.

5. finnland (Antti Aakko 26, Mats Järf 3, Kai Lehtinen 2)

31 p.

6. Tyskland (Max Niedermaier 14, Stefan Pletschacher 12, Johan Weber 0)

26 p.

7. Holland (Rene Stellingwerf 14, Sven Holstein 9)

23 p.


SPEEDWAY

WORLD SPEEDWAY NEWS

SPEEDWAY SPEEDWAY

CRADLEY TILBAGE En af verdens vel nok mest kendte klubber er langt om længe tilbage! Måske ikke helt, men alligevel. Det drejer sig om engelske Cradley Heath, som mange husker fra de glade dage med kørere som Bruce Penhall, Erik Gundersen, Jan O. Pedersen m.fl., hvor klubben på hjemmebanen Dudley Wood Stadium i Birmingham vandt talrige titler. Mange år er gået siden da – men nu rejser sig en klub som lugter lidt af gamle dage. Endelig får de trofaste Cradley tilhængere nyt håb, når de nu kan følge klubben Dudley Heathens i den tredie bedste britiske række (National League). Godt nok er det stadig ikke lykkedes klubben at få sit eget stadion – men holdet vil køre deres matcher på henholdsvis Perry Barr stadium i Birmingham og det nærliggende Monmore Green i Wolverhampton. Det er naturligvis håbet – at klubben får succes og stor opbakning, således at kravet om eget stadion vil kunne blive opfyldt indenfor en overskuelig fremtid. Men indtil da er klubbens promotor Nigel Pearson bare lykkelig over at se klubben tilbage. -Det er selvfølgelig ikke Cradley som vi kendte dem, men dette er altså det næstbedste og for første gang siden 1996 har Heathens fans et hold de kan kalde deres eget. Cradley Heath brugte Dud-

reDIgereT aF erIk PeTerSen

ley Wood Stadium i perioden fra 1947 til og med sæsonen 1995, hvor klubben blev tvunget til at forlade deres elskede stadion, som ejerne havde solgt til kapital stærke folk. Man forsøgte i sæsonen 1996 at give klubben kunstigt åndedræt ved at lade klubben køre på banen i Stoke – men dette blev en total fiasko og klubben lukkede med sæsonens slutning. En æra var slut og ikke kun klubbens fans måtte begræde dette faktum – men også speedway fans mange andre steder følte noget af sporten var gået tabt. Cradley var en af de absolut store i historien og vandt mange titler gennem årene ligesom Bruce Penhall, Erik Gundersen og Jan O. Pedersen alle var tilknyttet klubben som verdensmestre. Mange af klubbens fans har kæmpet en kamp gennem alle årene siden tabet af banen i Birmingham forstaden Dudley – men indtil nu har det været en sej kamp! Sæsonen 2010 vil for mange stå som genfødslen af en fantastisk klub – og skønt Dudley Heathens starter helt fra bunden vil den uden tvivl være med til at tiltrække stor fokus på den ellers medie svage National League med deltagelse af 11 hold. En liga hvor fremtidens britiske stjerner fødes. Ingen stjerne navne vil stå på holdopstillingen – i stedet bliver det unge ukendte talenter som skal genrejse klubben. Kørere som Ashley Morris, Richard

Heathens er ved at ”genopstå”. Dog i et lidt anderledes setup end tidligere. Her et arkivfoto fra da erik gundersen i 1984 kørte for Cradley Heathens. På billedet front foran Coventry-køreren gary guglielmi.

og nu vi er ved det - endnu et arkivfoto. Denne gang af Bruce Penhall fra 1981. Penhall var Cradley Superstar i starten af 80`erne - og for øvrigt ole olsens VM-banemand i 1982. efter VM sprang Penhall fra Speedway til Hollywood

Franklin og Ben Taylor klinger måske ikke af meget, men i historie bøgerne vil de komme til at figurere som nogle af de brave kæmper der skabte nyt liv til en længe savnet klub. COSTA MESA TRUET AF LUKNING Fremtiden for speedway på den berømte US bane Costa Mesa i Calfornien, synes ikke ligefrem lys efter salget af det store grundstykke Orange County Fairgrounds – hvorpå bl.a. speedway banen er beliggende – er blevet solgt! Det forventes en del af grundstykket vil blive brugt til opbygningen af et shopping center – men i første omgang synes dette byggeri dog ikke at ville påvirke speedway banen. Men promotor Brad Oxley frygter alligevel fremtiden – ikke mindst kunne en væsentlig forhøjelse af banelejen få alvorlige konsekvenser for den nok bedst kendte US bane. En bane som har været med til at udvikle den berømte cowboy stil vi kender det fra flere af de store US kørere som Moran brødrene, Penhall, Sigalos og John Cook. Antallet af løb på banen i den kommende sæson bliver ligeledes reduceret, således at der blot vil blive afviklet omkring 12-14 løb.

slutspillet i den svenske Elitserie. Top-6 klubberne går i to grupper og de tre klubber i hver mødes så 1 gang. Gruppe A kommer til at bestå af hold som sluttede på henholdsvis første, tredje og sjettepladsen og Gruppe B vil bestå af klubberne fra anden-, fjerde- og femtepladsen. Top 2 fra disse grupper kvalificerer sig til semifinalerne. ET BRAG ÅBNER SÆSONEN Det bliver virkelig lidt af et brag, som vil åbne den britiske sæson når man lukker portene op på Rye House banen i Hoddesdon den 14. marts. Det individuelle løb Ben Fund Bonanza får deltagelse af en række af verdens bedste kørere som f.eks. verdensmesteren Jason Crump, hans landsmand Leigh Adams, ex verdensmester Nicki Pedersen, den britiske GP debutant Tai Woffinden, Scott Nicholls, Niels Kr. Iversen, Edward Kennett m.fl. 4 dage senere stiller Nicki Pedersen også op i Swindon, når man afvikler Bob Kilby mindeløbet. Også her synes man garanteret et interessant løb, når Nicki skal op imod stjernen over alle i Swindon – Leigh Adams samt Hans Andersen, Sebastian Ulamek, Steve Johnston m.fl.

NYT SLUTSPIL Der vil i denne sæson blive indført et nyt system for afviklingen af

23


BMX

UCI BMX SUPERCROSS WORLD CUP 2010 O

GENERALPRØVE PÅ

UCI BMX SUPerCroSS 2010 I køBenHaV køBenHaVn, a n, er aV eT aF Den InTernaTIonale kalenDerS STore løB - og SaMTIDIg generalPrøVe Før VM 2011.

S

elvom VM i 2011 på ingen måde skal sammenlignes med et Supercross stævne, så er der alligevel en rød tråd i forberedelserne op til årets kommende UCI BMX Supercross World Cup den 7.-8. maj 2010 i København - og så VM BMX 2011, som det følgende år køres samme sted. Arrangørerne bag begge events er de samme, og styregruppen arbejder simultant med begge arrangementer. Blandt andet arbejdes der med permanente løsningsmodeller for de to startramper. På en række andre områder er der da også ’fællesnævnere’, såsom opbygning af event-by, samaritter, frivillige hjælpere og andet. Men så holder al sammenligning også op. Forberedelserne, som vi allerede kender dem fra de to foregående år fra Supercross World Cup’en, er skam temmelig omfattende i sig selv, men ved VM, skal hele organisationen arbejde i et endnu højere gear.

DE to rampEr Arrangørerne arbejder derfor nu med permanente løsningsmodeller for de to startramper som skal benyttes ved UCI BMX Supercross World Cup 2010 og UCI BMX World Championships 2011. En løsning, hvor der dels tilbygges en ekstra første langside samt opføres to separate start-ramper, heraf en ny 5 meter Challenge-rampe og den 8 meter høje Supercross-rampe. Den permanente løsning betyder, at man undgår at skulle opføre og nedtage ramperne fra gang til gang, samt transportere gaten.

Men når Supercross-eventen løber af stabelen i maj, så vil det kun være 8-meter rampen, som toner frem. Et bevidst valg, af hensyn til de nuværende sponsorer - samt ikke mindst UCI, som bevidst har planlagt først at fremvise modellen med to ramper ’side-by-side’ første gang ved VM 2010 i Pietermaritzburg i Sydafrika. I København er der taget højde for etableringen af Challenge-rampen, da fundamentet til 5-meteren færdiggøres samtidig med det til 8-meteren. Arbejdet med at rejse den anden rampe, kan derfor færdiggøres i dagene umiddelbart efter Supercross. Derefter, og frem til VM i 2011, vil hele BMX Danmark få mulighed for at træne på banen.

bIkE cIty copEnHagEn VM 2011, eller ’UCI BMX World Championships 2011’, som det rettelig hedder, bliver en del af det store cykelprojekt ’Bike City Copenhagen’, med bl.a. VM Landevej 2011 der køres tre måneder efter VM BMX. Der vil således være massiv fælles markedsføring af begge VM-begivenheder i sommeren 2011, hvilket især BMX-sporten forventes at ville drage stor nytte af. Den øgende eksponering spiller også ind hos såvel eksisterende som potentielle sponsorer. Markedsføringen af World Cup og VM er allerede i fuld gang og flere interessante parter er på vej, bl.a. en aftale med MetroXpress. Ikke mindst på TV siden er der helt andre interesser, når vi taler VM. Eurosport vil som tidligere være på banen, men TV2, kommer til at stå som ’host

MERE iNfo læs mere om ucI bmx Supercross World cup 2010 og ucI bmx World championships 2011, begge i københavn, på hjemmesiden www.bmxcopenhagen.com. Her er der også link til den officielle Facebook-gruppe, nyheder, blog fra klaus bøgh andresen og meget mere. læs også om det store bike city copenhagen-projekt, der løber over fire år med en lang række internationale mesterskaber. besøg hjemmesiden www.bikecitycopenhagen.com. broadcaster’ ved både Supercross World Cup og VM. Ved VM forventes der direkte transmission fra finale-dagen.

ØkonomI Med hensyn til den økonomiske side af sagen, så er det samlede budget til VM på godt 9 millioner kroner tilvejebragt af midler fra Sport Event Denmark, Københavns Kommune, Region Hovedstaden, Elitefacilitetsudvalget, Wonderful Copenhagen samt sponsorer og andre samarbejdspartnere. DMU investerer mandskabsressourcer til deltagelse i styregruppemøder, afvikling mv., ligesom Københavns BMX Klub bidrager med betydelige frivillige ressourcer i planlægning og afvikling. mElD DIg Som FrIVIllIlg! Selvom organisationen er ved at tage form, er der fortsat behov for ressourcer til en del af ar-

bejdsgrupperne og for frivillige hjælpere generelt. I den samsam menhæng, er der som noget nyt indgået samarbejde med organisationen Copenhagen Volunteers, en organisation under Københavns Kommune, med erfaring fra kulturelle arar rangementer og sportslige bebe givenheder. Det er planen at koordinere den samlede frivillige indsats, fra CPH Volunteers med de frivillige vi selv kan mobilisere fra egne rækker, og derved udud nytte den åbenlyse knowhow der er brug for fra begge sider, faglig kompetence og decidedecide ret event-erfaring. Alle interesserede opfordres derfor til at stille op som frivillige til både World Cup og VM, hvilhvil ket vi kommer til at byde ind til, ved kick-off og info-møder, der forventes afholdt rundt i lanlan det snarest muligt.

WWW

bmxcop enhagen .com bikecityc openhag en.com

24


BMX

G UCI BMX WORLD ChAMPIONShIPS 2011

KORT OM: ORGANISATIONEN BAG DE TO EVENTS En helt ny organisationsplan er ved at tage form. Den er opbygget med et ’styregruppe’ bestående af repræsentanter fra DMu (formand og SD), Københavns BMX, Sport Event Danmark og Wonderful Copenhagen, sidstnævnte bl.a. på vegne af kommune og region. under denne, en decideret projektleder, og igen herunder en række arbejdsgrupper og koordinatorer tovholdere - for de mange specifikke arbejdsområder, såsom bane, ramper, frivillige og event-by STYREGRuPPEN DMu SD BMX Sport Event Danmark Københavns BMX Wonderful Copenhagen Projektleder

Jørgen Bitsch Jesper Jakobsen ulla ulla Nygaard Pedersen Nils Stærk Lars Valentin Christensen Martin Strange Persson Martin Strange Persson

25


BMX

BMX aF kIM Hèe korTrIJk leVereT FoToS Fra InDoor

T l a n Io T a n r e T In å debut P rIJk T r o k r o o D In D e V TeaM

16 år, og lillebror par Simone Christensen, Det danske søskende internationale ONEår, debuterede på det Chris Christensen, 14 af januar. gen tnin jk i Belgien i slu team ved Indoor Kortri rste i verden, og stø de af et er m e tea Det hollandsk-basered danske søskent de tid haft et godt øje til har gennem et stykke pektive klasser. res res de i e ndt de bedst depar, som begge er bla nummerpladsen, kører i 2010 med #4 på Både Simone og Chris n. e er 4. bedst i verde hvilket viser at de begg så beskeden at ten i Belgien var Chris bu de m Og ved tea Simone blev nr. 2, ssen Drenge 13-14 år. vinde begge dage i kla n i klassen Piger ere dens- og europamest ver r efte ge, da e gg be 15-16 år. n nuværende traditioner, bl.a. har de ONE-teamet har stolte 26

ret på teamliStromberg, Letland, væ olympiske mester Marius ur Mattison, Art X, BM nsk l kending af da sten, ligesom en gamme Med andre ord, ke har kørt for teamet. også Letland, i en årræk d mindre man me r man ikke kommer ind et betydeligt team, hvo kan noget. at de begge one og Chris i 2010 er, Forventningerne til Sim gge til start i be ler VM i 2010. Så de stil til op jere hø trin et l ska -3. med håb om at lave top Sydafrika i juli måned, d rigtig mange me , løb et igt øvr for var Indoor-løbet i Belgien lt godt, hvilket ere gen nskerne klarede sig Da . ere ltag de e nsk da ulsen tilskriver, at ner Christian Munk Po den danske landstræ i Skanderborg, har nye hal til vintertræning dansk BMX, med den er. flere andre nation været bedre rustet end


EN

PEN

HAG

N OM O I T C EN.C COPENH A F CO O G 0 0 1 A 0 G A S 2 E N 8 M Y A (MAY 7 H D 245 A N , O 2 E QUALIFICATIO D L XCOP SEN N N) U A L M OW DS B H . THE WOR E S V W ), W W LD’S BEST BMX SUPERCROSS RIDERS TRO E E M FRE TER 2 2-DAY T 1 N E R E C A ICKE T : 7 5 D KK (10 EURO) - CHILDREN UND BELL O T CLOSE

SV

BMX

COPENHAG

Mediepartner

VENU X M B N E

E(

27


ROAD RACING

KorSKro MoTorSporTSceNTer et skridt nærmere realisering

vvM-redegørelsens grundlag

esbjerg kommunes Plan & Miljø-udvalg har i starten af februar færdiggjort en VVM-undersøgelse og indstiller nu til Byrådet, at der gives VVM-tilladelse til Motorsportscenter Danmark ved korskroen. TekST: kenneTH MaJkJær MIkkelSen. FoTo: eSBJerg koMMUne

Nordeuropas største motorsportscenter er ifølge en pressemeddelelse fra Esbjerg Kommune, kommet et væsentligt skridt tættere på realisering. Esbjerg Kommunes Plan & Miljø udvalg har på et møde 9. februar 2010 vedtaget at anbefale Byrådet, at der gives en VVM-tilladelse til Motorsportscenter Danmark ved Korskroen. Der har nu, siden byrådet i 2005 bad Ribe Amt om at skabe plangrundlaget for Korskro Motorsportcenter, været gennemført omfattende miljøundersøgelser. Undersøgelserne skal sikre viden om konsekvenserne af projektet. En VVM-tilladelse til et stort motorsportsanlæg er en stor proces og denne har da også været godt 4 år undervejs. Men nu er den klar og projektet kan gå ind i næste fase, realisering. Sagen er opstået på baggrund af Esbjerg Kommunes ønske om at skabe

mulighed for etablering af Nordeuropas største motorsportscenter, der kan tilbyde faciliteter til et stort udvalg af motorsportens discipliner for både voksne og unge. Et motorsportscenter kræver pga. sin størrelse og potentielle miljøpåvirkninger, herunder støj, særdeles grundige overvejelser vedrørende placeringsmuligheder. Og ud fra en vurdering af alternativer har man fundet, at Korskroen er det bedst egnede sted. Næste fase er at lokalplanforslaget bliver justeret og vedtaget. Derefter overdrages projektet til Esbjerg Kommunes Kultur & Fritidsudvalg, der skal udarbejde en handleplan for etablering af Korskro Motorsportscenter. En vigtig del af denne plan er at tilvejebringe et økonomisk grundlag for projektet, fx via private investorer og andre måder at finansiere projektet på.

Korskro Motorsportscenter bliver enestående af sin art i Danmark, når finansiering og etablering er på plads. Ikke mindst for asfaltsporten kan det blive unikt, da Road Racing i forvejen har store problemer med at finde egnede baner i Danmark. Specielt for projektet er, at kommunen er meget aktiv i bestræbelserne på etablering af anlægget, som indgår i et større sats for at tiltrække teknologisk industri til området hvor Motorsportscenteret skal ligge.

➦ WWW

28

esbjergkommune.dk

Vælg: Borger/Plan - Byggeri/kommuneplan/Motorsportscenter Danmark

Esbjerg Kommune ønsker at etablere et nyt motorsportsanlæg med mulighed for afvikling af stort set alle motorsportsaktiviteter. Motorsportscenteret skal være af international standard, og ifølge en nyligt offentliggjort VVM-redegørelse*, så bliver anlægget en del af kommunens satsning på at tiltrække teknologiske virksomheder til området. redegørelsen er udarbejdet for et samlet motorsportsanlæg bestående af: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ca. 4 km asfaltbelagt motorbane Pitfaciliteter Ca. 1.200 m gokartbane Ca. 1.800 m motocrossbane Ca. 1.200 m rallycrossbane Speedwaybane Traktortræk Mini baner (micro- og minispeedway, minimotocross o.lign.) Arealer til opstilling af udstyr under løb (paddock) udstillingshaller Kontorfaciliteter Lejlighedscamping (Camping i forbindelse med store arrangementer) P-pladser

*VVM = Vurdering af Virkning på Miljøet


ROAD RACING

KORSKRO

ROAd RACING

KLUB

en nystiftet klub, korskro road racing klub, har set dagens lys i esbjerg. Målet for klubben er at indtage en central position i region Syddanmark, som repræsentant for road racing-sporten. Forhåbentlig omkring et kommende Motorsportscenter i korskroen ved esbjerg. TekST: kenneTH MaJkJær MIkkelSen. FoTo:krrk

Gennem flere år, har road racingsporten i Danmark haft det svært. Specielt hvad angår de store road racing-klasser har udviklingen været negativ. Men nu spirer fremtidshåbet i Esbjerg. Med baggrund i Esbjerg Kommunes planer om at etablere et ”Motorsportscenter Danmark” i Korskroen, har en nystiftet klub, Korskro Road Racing Klub (KRRK) set dagens lys den 10. februar 2010. Den stiftende generalforsamling lå en dag efter, at Esbjerg Kommune meddelte, at det planlagte motorsportscenter er kommet et væsentligt skridt tættere på realisering, ved at VVMredegørelsen for det kommende motorsportscenter, efter 4 års arbejde, nu ligger klar. Omkostningen til VVM-redegørelsen har ligget i omegnen af 4 millioner kroner, finansieret af kommunen. Til den stiftende generalforsamling af KRRK var fremmødt 37 personer, primært kom fra Esbjerg samt Fynsområdet. Ifølge John Klint, en af stifterne og nyvalgt bestyrelsesmedlem, så skal klubben i første omgang primært

fokusere på det nye motorsportscenter. "Vi vil ikke starte med at bruge kræfter på at arrangere løb. Målet for klubben er, at få skabt et klubog medlemsfundament indtil banen er klar i Korskroen. Og vi skal være meget aktive på sidelinjen, så myndighederne i Esbjerg har medspillere omkring det kommende motorsportscenter." Den nyligt afsluttede VVM-undersøgelse, som omhandler den miljømæssige belastning ved et kommende motorsportscenter, er kommunen, ifølge John Klint, gået ind i for fuld musik "I processen har kommunen afholdt høring, med høringssvar - og man har behandlet de protester der har været imod projektet. Det betyder, at man nu kan gå videre med projektering. I den sidste ende er projektet 100% afhængig af, at industriplanerne for området, falder på plads. Det er industriområdet som er med til at bære økonomien. En del af den fjernede jord fra andre steder i området - skal fx benyttes til støjvolde ved det kommende motorsportscenter."

ordstyrer ved stiftelsen af korskro road racing klub, nuværende SD Speedway-formand niels Munk nielsen (nr. 2 fra venstre).

DMU-KLUBBER I OMRÅDET Korskro Road Racing Klub (road racing) Motor Sport (speedway) ● Vestjysk Motocross Klub (motocross) ●

● Esbjerg

Desuden er Korskro Raceway Club (KRC) stiftet. KRC skal samle dragracerne på tværs af flere grupper fx. 2-hjulet (Dragbike, DMu), 4-hjulet (Dragracing, DASu) samt gaderacerne (Striben). Niels Munk Nielsen, formand for Sportsdivision Speedway, der fungerede som ordstyrer ved den stiftende generalforsamling - ser også andre udfordringer i den kommende tid. "Brugergrupperne skal med i planlægningen for at få indflydelse og sætte fingeraftryk på brugsretten og træningen på det kommende motorsportscenter,” siger han og fortsætter: "Det store projekt har hidtil været VVM-undersøgelsen. Men næste fase er lige så afgørende. Esbjerg Kommune lægger op til, at der skal findes privatinvestorer omkring projektet - og her bør brugergrupperne bidrage med vilje og energi, fx via netværk og involvering i processen"

Niels Munk Nielsen understreger dog samtidig, at det der kendetegner projektet er, at det denne gang ikke er ildsjæle som har startet projektet op, og derfor skal bære det. Kommunen gør den store forskel ved aktivt at gå ind med stærke visioner for området. Det betyder, at forhåbningerne er større end nogensinde, for et sådant projekt. ”Industriområdet skal tiltrække teknologiske virksomheder, og deres løsninger fx kan præsenteres ude på centeret. Hvis området bliver en succes, så vil det kunne have stor PR-mæssig værdi for Esbjerg - og være til stor gavn for Motorsporten,” forudser Niels Munk Nielsen.

Den nyvalgte bestyrelse i korskro road racing klub (krrk), bagerste række fra venstre: Søren Peter Petersen, arne Christiansen, Carsten Dalgaard. Forrest fra venstre: John klint, Verner Barlo, kenn Jensen.

29


RUNDT OM

ROAD RACING

Sådan skal emil Meyers konkurrenter i Scandinavian open og SM gerne se ham i år. (foto Bengt Johannesson)

efter 3 sæsoner i dansk mini rr, 2 sæsoner i nordisk rr og 4-5 i tysk/spansk rr, så kan man ende i MotogP. I 2010 vil Daniel Pedrosa være under stærkt pres for at levere varen, idet verdens største MC-fabrik Honda ikke bryder sig om at mangle "Verdensmester" på sit CV. (foto Jens Thillemann)

EMIL MEYER kan nu se mod lysere tider med lidt større glæde, idet han og forældrene har besluttet at tage et år mere i Team Nordgren Racing. Der var dog hårde odds imod en ny sæson i SO / SM, idet budgettet er på ca. 150.000 kr. , og endnu uden sponsorer er det en stor mundfuld for en almindelig familieøkonomi. I alt 18 racedage er planlagte, og dertil kommer træningen op til løbene, så det bliver sparsomt med øvrig fritid. Top-5 i begge klasser er bestemt en mulighed og helst blandt de 4 bedste i SO, der så kan give adgang til EM, som nævnt i sidste nr. Materiellet til 2010 vil da også blive klart opdateret, så Emil vil kunne benytte en top-kittet Honda RS 125 R, der ikke, som sidste år, vil mangle topfart på langsiderne. Kig forbi hjemmesiden www.fuld-rulle.dk, hvis du står med ubrugte midler til et motorsports-talent. LØBSKALENDEREN 2010 ligner en katastrofe. Ordene taget ud af SD-RR’s eget referat offentliggjort i starten af februar. For mini-RR klasserne er der dog nu sammensat en fornuftig kalender med 9 DM-løb fordelt på 3 weekender øst for storebælt og 2 weekender vest for.

30

Miniklasserne vil være uvurderlige for fremtidens road racing i Danmark. Selv en Honda nSF 100 skal have service en gang i mellem, her på lockarp i september 09. (foto Flemming Sørensen)

For road racing klasserne arbejdes der stadig på højtryk med en endelig kalender. Det bliver naturligvis ikke lettere af, at mange klubber har det rigtig svært, men en bedring kommer sikkert med den nyetablerede Korskro Road Racing Klub. SUPERChALLENGE vil blive kørt i 2010, oplyses det fra SD-RR. Dog har mange kørere stadig store betænkeligheder med at binde sig endeligt til serien. Dette bl.a. fordi der er opstået ny usikkerhed vedrørende brugen af enhedsdæk. En meget sen udmelding om typen af disse dæks compound skulle nu endnu engang være ændret – desværre med yderligere forvirring til følge. BIKE-PROMOTION kan for en del road racing klasser blive et alternativ eller tilvalg, hvis ikke DM / Challenge kommer i stand. Søborg MC står bag nogle ret spændende tiltag, hvor man på www.bike-promotion.dk kan se nærmere på tilbud og muligheder. Der køres 8 løb på kendte svenske og tyske baner, foreløbig med 3 klasser: Supersport 600 (hvor også 2-taktere op til 500 cc tillades), supersport 750 og Free for all. Der arbejdes på et samarbejde mellem DMU og folkene bag Bike-Promotion. /Steen P.


ROAD RACING

kører og TeaMeJer Danske robbin obbin Harms er nu medejer af det hollandske VM Supersport-team, Harms Benjan racing acing - men går samtidig i 2010 efter at forbedre sig som kører. TekST: STeen PeDerSen

Som det sikkert er kommet de fleste RR-interesserede for øre, har vores bedste kører pt. Robbin Harms købt sig ind i sit tidligere team. En sådan udvikling var ikke lige med i Robbins planer, men da det gamle team lukkede, måtte noget jo ske, hvis han skulle fortsætte i VM supersport. Hen over vinteren er der blevet tænkt og regnet, og her i januar kom det sidste på plads, så Team Harms Benjan Racing nu er en realitet. TV 2 sporten var da heller ikke sene til på landsdækkende plan den 10. februar at vise hele 2 indslag om det nye team og fremtiden. I en samtale med MotorBladet fortæller Robbin lidt om perspektiverne, hvor han og det hollandske Benjan Racing nu ejer hver 50 % af teamet. I store træk skal

han stå for driften og hollænderne for det tekniske. ”Det bliver naturligvis en stor udfordring, især når vi taler om et budget på den anden side af 2 millioner. Men andre før mig har prøvet det, også med succes. Og så bliver tilfredsstillelsen jo større, når tingene spiller”, fortæller Robbin. ”Rent beslutningsmæssigt bliver der ikke de helt store forandringer, da vi for en stor del er de samme personer, og vi er vant til at samarbejde”. At deltagerantallet pt. i VM supersport er lidt lavere end sidste år, ser Robbin mere, som en udløber af finanskrisen, end at den nye Moto2 klasse er oprettet med 600 cc racere i prototype chassis’er. ”Faktisk er ingen kørere fra VM

s u p e rsport gået over til Moto2, men derimod er det tidligere MotoGP, samt GP 125 og 250 kørere, som stiller op her sammen med en del mindre kendte kørere fra nationale klasser”. I et af TV-indslagene fortalte Robbin, at han på langt sigt godt kunne se sig selv arbejde i et heldansk team med unge talenter. ”Et drømmescenarie kunne da godt være et fuldt danskejet team med danske kørere, men lige nu er det for svært at spå om”. En ting er Robbin dog ikke sen til at spå om. ”Hvis vi i Danmark vil noget af betydning i fremtiden, skal de unge allerede som 12-13 årige

robbin Harms på Veidec-cyklen sidste år, i en situation som han ikke håber at gentage i år.

robbin knipset i 2008, på sin daværende Stiggy-racer. et team som er lukket i dag.

orientere sig mod udlandet. Og det skal deres forældre og DMU dermed også, ellers får vi baghjul”. Samarbejdet med motortuner Michael Jansberg glæder Robbin sig til. Han er kendt og respekteret i hele Europa på sit felt. ”Jansberg vil måske ikke være en afgørende faktor, men en meget vigtig brik”, siger Robbin. ”I dag har elektronikken enorm betydning, og her vil vi halte lidt efter i forhold til de rene fabriksteams. Men jeg vil prøve at forbedre mig som kører, og så skal vi slå til, når de andre får problemer med elektronikken, som også kan være en modspiller, når det ikke virker”. ”Jeg ser meget frem til første del af sæsonen, hvor top-5 er målet. Så må vi se, når vi bliver lidt mere etablerede. Men at jeg rent faktisk kan blive verdensmester er ingen umulighed. Alle i klassen i 2010 har jeg på et eller andet tidspunkt kørt fra”, lyder det optimistisk fra Robbin.

31


DMU

bØlgErnE går Midtsjællands Sports Motorklub har ansøgt kommunen om lov til at udvide antallet af køredage fra de nuværende 83 om året. Det har bragt naboernes sind i kog. TekST: kenneTH MaJkJær MIkkelSen. FoTo: arkIV

Efter at Midtsjællands Sports Motorklub (MSM) i slutningen af november sendte en ansøgning om udvidelse af antallet af køredage på Slots Bjergby-banen til Teknik og Miljø-afdelingen i Slagelse Kommune, så er forholdet til naboerne blevet sat på prøve. På et af kommunen indkaldt borgermøde, den 17. december 2009, blev frustrationerne luftet og en borgergruppe bestående af 25 husstande omkring Slots Bjergby-banen, sår nu tvivl om de beregninger som danner baggrund for ansøgningen om flere køredage. Klubben er bl.a. blevet beskyldt for at manipulere med kør-

selstider og støjberegninger. Og desuden er kommunen blevet beskyldt for at favorisere klubben.

Et korrEkt grunDlag Klubformand Jesper Rasmussen er ked af polemikken, men står fast ved ansøgningen. ”Jeg bebrejder ikke vores naboer at de reagerer. Men vi har som klub også nogle interesser og noget som vi ønsker at forsvare. Og det er vores ret til at benytte vores miljøtilladelse på et så korrekt grundlag, som muligt. Mere ønsker vi ikke,” udtaler Jesper Rasmussen til MotorBladet. ”Humlen er, at vi efter vores miljøtilladelse fra 2006, har målt

Motorsport støjer, det er et faktum. Men hvis der er tale om en teknisk bane, med mange motionister - så er det måske mindre end hvad der tages udgangspunkt i, i miljøtilladelsen. en ansøgning om køretidsudvidelse i Slagelse, tager fat i netop det første punkt. arkivfoto fra eM open quad 2009 på Slots Bjergby-banen (ved VM-sidecar, red.). Foto: kris kurwers

32

støj på banen så mange gange, at vi nu kender niveauet. Og vi er blevet opmærksomme på, at hvis man tager lokale forhold i betragtning, så ligger vi faktisk en del under det niveau vi er godkendt til.”

FulDlaSt og DEllaSt Helt centralt for ansøgningen står en lokal vurdering af forholdet mellem såkaldt fuldlast (fuldlast = fuld gas) og dellast på Slots Bjergby-banen. Slagelse klubben påviser, med beregninger foretaget af Civilingeniør Gustav Bruun fra Dansk Akustik Rådgivning (DAR), at de lokale forhold betyder, at det er muligt at udvide

aktiviteterne på banen, uden at klubben kommer i konflikt med de overordnede dB grænser i miljøtilladelsen. ”Beregningsgrundlaget i miljøtilladelsen, som vi fik i 2006, opererer med 50% fuldlast og 50% dellast, baseret på en subjektiv vurdering på banen. Men efter de seneste målinger, som vi fik lavet af Gustav Bruun i efteråret 2008, så er det mere korrekt at betegne fordelingen mellem fuldlast og dellast på Slots Bjergby banen, som 23% fuldlast og 77% dellast. Og det har jo stor betydning i forhold til beregningerne for, hvor meget vi reelt støjer,” pointerer Jesper Rasmussen.


DMU

HØjt I SlagElSE Det væsentlige ved målingerne var dog udviklingen af en metode, så man er ude over skøn over fuldlast og dellast fordelingen. Og Slagelse og Gustav Bruun mener, at man har udviklet en model for en ”objektiv metode”, som man har valgt at kalde ”den dynamiske metode”. Vurderingen af ansøgningen til Slagelse Kommune bliver derfor også den første test af denne ”dynamiske metode”, da miljøstyrelsens reference-laboratorium kommer til at vurdere fremgangsmåden.

motIonIStEr og ElItE Civilingeniør Gustav Bruun har i forbindelse med ansøgningen til

JANUA R LØRD AG 30. SKØR KORS ØR · SKÆL SLAG ELSE · SEKTI ON 1 ·

tsfolk og siger,

· HASH ØJ

er med motorspor 8 kommunen hold naboer mener, støjkrav. : Talsmand for en overholder SLOTS BJERGBY luderer, at klubb de, når man konk mod bedre viden

kommunen også påpeget fordelingen mellem motionister og elitekørere, som et væsentligt punkt i forhold til støjafgivelse. I Motorsportsvejledningen af 2005, skelnes der i beregningssammenhæng ikke mellem motionister og elitekørere og det er ikke til klubbernes fordel, fortæller Gustav Bruun til MotorBladet. ”Man kan godt finde officielle kildestyrker for elitekørere, men man kan ikke finde officielle kildestyrker for motionister. Og i forhold til de vejledende målinger, som vi foretog på motionister på Slot Bjergby-banen i efteråret 2008, så var de slet ikke i nærheden af at lukke op for gassen,»

2010

at kommunen taler

en over kommun Naboer raser fra motorbane øj i sagen om st

publikumsare analyser fra rne viser, at Kristian Søalet ved spejde Miljøstyskriver Niels til andet, at det jorden svarer rensen blandt rier t, at Slakvalitetskrite er dokumentere generelt relsens i Slagelse Kommune for ren jord. om borger spejderjeg da gelsedispenseret fra miljøOm støj ved hun, at Kommune er har banen iget over n skriver delsen for grunde dyb forurol godken unes kommunens til fordel for Midtsjællands det er Slagelse Komm yden måde lubs ønsker rvaltning ing, at når Miljøsten te teknik- og miljøfo sag. Jeg Sports Motork godkendt vurder her ikke kan betrag og efterfølgende på relsen agerer i den splads at det kører alle overtrædelser uden (overnatning håber da ikke, følt shelter en red.) måde i andre noget tidspunkt at have på spejdergrund der ikke på samme skal at høre nabosom en bolig, det betimeligt forvaltninger. er bl.a. påv til spejdergen fra Lyder meldin Søren- erne. Han angrib på spej- stilles støjkra jord n. Kristian fyldningen af Niels selve grunde forbindelse med 12 i Slots grund og på - I af at sen, Jættehøjvej talsmand dernes ikke, ingen mener er VVM-screen banen. Han Bjergby, der ing om udomkring tilstrækkelig MSM´s ansøgn der har været for 25 naboer rholdene y Banen. Han kontrol med det. videlse vil naturfoherunder Slots Bjergb et, talrige klager bliver vurder til har sendt et er berettiget opfatter som Kommunen afviser over det han Jette om områd tet som støjforvaltger af betrag lanlæg Miljøp til at blive skritilsidesættelse principper om Jungsberg har i et brev i følsomt naturområde, ningslovens erg. n Sørensen kommunen. ver Jette Jungsb Niels Kristia objektivitet til kommunal- december skrevet, at jordI et brev til er stor Bo i oktober Banen, men der direktør Egon på Slots Bjergby ne. taler mod bedre , når der køres hos naboer - Kommunen støjt, over 85 decibel den må være man siger, at omkring er højere end Det støjer utrolig vidende, når ætninger ldt, siger Niels hvorvidt støjen dken- foruds udformning, siger uenighed om, kravene er overho med henvisld til miljøgo n banens en. afvi- henho Kristian Sørense ekort, lavet Kristian Sørens lagenævnet fra 2006. Niels støjzon Miljøk delsen i dette kommu erg afviser 19. ning til som omtalt Jette Jungsb k Rådgivning - Men her taler ste forleden, e, af Dansk Akustis at behandle nen jo mod bedre vidend viser, at støjen Sjællandske, ne at det påat støjen dette. sept. 2008. Det Udsigten 10 som naboer Hun mener, bilagene viser, den klage, mellem Blandt for klart viser, ved de to boliger 12 er mellem er ndt. bilag de naboer fremse tre n gælden er havde nens af- hos l. Den må (tv.) og Udsigte (gul farve) og hos naboerne andet over kommu r 2009, 55 og 60 decibe55 decibel. at støjen godt den 55 og 60 decibel den til hvilket februa l, op decibel, som kun være gørelse fra 12. lin- 55 decibe ikke under 55 ■ nen konklude- I øvrigt bygger støjmå tilladelsen. En hvor kommu e må være. skal være ifølge nen har sagt til portsklubben gen også på nogle forkert rer, at motors i tilladelse kommu er overholdt, støjkravene net overholder Miljøklagenæv er helt korrekt . hvilket altså ikke

SEN AF ARNE SVEND

S

lser åling og godkende sætninger i støjm

forud smålstegn ved

r spørg

akte st Naboer vil kont

: Naboer stille MOTORBANE

Rådgivning Akustisk autoriat få det man der ellers er arbejder på en mere uaf- (DAR), SEN yrelsen, har betragter som seret af Miljøst AF ARNE SVEND til at kigge på hængig part Dansk lavet. naboernes omkring mo- den støjmåling, som Det oplyser Naboerne y Kristian Niels Slots Bjergb i nd en talsma torban øjvej 12. Sørensen, Jætteh DAR er fra Støjmålingen Midtsjællands rekvireret af lub og den Sports Motork e nævnt, viser som tidliger så lidt hos de at det støjer t , at banen e har vedtage nærmeste naboerflere køree og Sorø Kommun for 20. Slagelse Kommun får mulighed lan for år 2010-20 den nye affaldsp dage. e vores y y y y y y y

+

n Ny affaldspla

skal behandl r, hvordan vi også nogle Planen beskrive de år. Den opstiller affald de kommen sikre, at affaldet hvordan vi kan strategier for, en miljørigtig behandlet på er genbrugt og

Jeg gad nok

vide

ne stærkt Det er naboer og Niels utilfredse med, nsen retter

.

af jordpåfyldning

øj-eksperter

entation modtaget dokum er 22 procent af for, at den tilførte jord taget i bund . landbrugsjord tiden. n kan en nde ret- Men hvorda - De vejlede n vedrørenområdet tadokumentatio ningslinjer på i 2005 dot. Jeg gad de jord tilkørt ler om 60 procen af jord, i landet man tere renhed kumen nok vide, hvor r der hvor i 2008, spørge der er tilkørt kan finde baner, en. gashåndtaKristian Sørens kun køres med t fuldlast Niels get i bund (såkald t af tiden. Vi fjernet red.) 22 procen eksperter Murbrokker Jette ger skal have nogle forudsæt- Miljøplanlæg at hertil, de siger på til at se er Jungsberg på i henhold DAR operer jorden er fyldt ninger, som ætninger som til en landzonetilladelse, med. Foruds tre for det revarighed på er meget vigtige når frem der har en DAR år. sultat, som llerer altKristian Sø- Og vi kontro påfyldt til, siger Niels læs så ikke hvert rensen. vi få nok at jord. Så kunne renhed omkring i nye gøre rundt Tvivl om jords Jette n Sørensen ninger, siger Niels Kristia gn udstyk spørgsmålste g.

Korsør Posten

/ Skælskør Avis

9

Tirsdag den 2.

februar 2010

styr på de junødt til at være i forhold til i forhold til aspekter ensstemmelser til en sti ridiske jord. i øjeblikket, fortælen tinglyst vejret n, både sti og elig skal motore, og det formand Rasmussen, der igennem Slotbjergbybaneog - Selvfølg mod en udvidelsafdeling af ler Jesper eret, for sin lov til at være udgangspunkt der er blevet omdirig ret går klubben have her først, og vi samme gør den korps, 2 som er ude på at juridisk vi var Det Danske Spejderhar jord ansøgning ikkeI stedet vil han som nu uden anden mands her, men at købe en så til der råd en nogle. aldrig over Anders, får genere et andet sine med- ind Han fortæller også om et kigge Hellig de op til banen. gerne opfylde naturskøn grund jord. grænsen Man skal i øjeblikk et jord på r Svend Rodere at være bare om at få mugode nabo- Det er nemme k end at lemmers ønske når de kan ulovligt deponer og tvivl sted, fortælle repræsentant langt efter det jvej i Slots grund mund, der er lighed for at køre, uden for spejdernes pædofil i Danmar skab på Jættehø . i 2 Hellig t den depoortsentusiast, vil sige for de 67 spejdere omkring, hvorvid være mototsp Rasmussen, køre, hvilket Bjergby ved Slagelse forurenet. Sports Moog skoletid. r Jesper Anders. nerede jord er sol Midtsjællands Jes- fortælle senere tid har fået arbejdskan vi være nu er formand det med Som i den torklub er r Svend e støjmå- En speget sag i spidsen der her begge to, fortælle per Rasmussenmodvind, ef- foretaget gentagn understretilbagehandler naat der for den nd, banen strid i efterhån på kommet Slagelse e, der fra både Men end Rodemu igennem flere år nererlinger s vegne n om langt mere på klubben og koordi påstand ger, at der erer at han vise de Olsen registr es side bostrideøj. samarbejde en an-Vedel der ter , godt sendt et Lene spejdern har og Maling sten været t og naboers efteråre eksassi Tv. Tina e vil motorst den for spejderne i har for ne. og ibibliot motorklubben vægge at en udvidels støjtil afdeling n påen Forman går på, søgning kunste Kommunes kunt, at hænge Rode- mellem e, men at der bliver Falch abelt Slagelse Svend i , Henrik uaccept med et Natur Foto: Bjergby Slots medføre Miljø og uover- spejdern er her i gang henblik på at fortæller om niveau. Kommune med aktiviteter. at være mund, s - Det er ikke sjovt udvide klubben protesterer Flere naboer

st udlejes Kommunal kun Bibliotek og til

crosssag andling i motor Partisk sagsbeh

vil gå i

sen, der gerne ves på Korsør Bibliotek fra sen, og Rasmus med naboerne, så unes KunstKlub, Jesper Rasmus på Slagelse e til dialog sat i det Slagelse Komm om en ikke tingene bliver af mere sidst den for naboern marts. UdstilMen kritikken i Niels længe af sagen talsman rgbybanen, fond er en samlingnde vær- d. 15. – 27. i bibliotekerperspektiv. ejendomme falder i objektiv behandling har alle muSlagelse Slotsbje Sørensen, enige om rigtige bens vores end 3.000 spænde og inter- lingen er åben tilbagevist af motorcrossklub ry værdi, og det blev allerede Som sagen er nu, Kristian fået er de kede af lighed for at gøre deres indsillands Amt bliver af nyere danske nes åbningstid. ertaget og vi har i stedet gamle Vestsjæ området Kommune. er under - en ting. Begge som ere. Sam- Bjerg på, ker by oveder, det to samling parti, t, at elig er kommu den mudderkastning, i sagen til Slagelse De brokkeh beslutte nationale kunstn Selvfølg gelser Der var fuld fart Slots nogle af gøre 2006 at i som ikke til onsdag Søfortælmed sig. til finalen lingen består hovedsaligt i sammenlægning. For sagsbehandling Niels Kristian for ikke kan bære mere, Kommune frem striden har ført da starten gik nerpå fortælle enværker Sørensen, nens er indkøbt den rene ven- den 17. februar, hvorefter der r Ib Larsen, rcross se der rgbyban talsmand at blevet er fortælle Kristian er nsmoto rker, der Slotsbje muligt Det Niels om partisk, det ler sidevog til en billedvæ rensen, til Sagenudel afog som sådan redrejny er en stor og naboernes der er udvalgsformand for detta, og der er en ond atmo- vil blive lavet et udkast ved VM fået en efehar ttet, og Slagelse Komm der på egne ende naboern interne i Slagelse man naboern fortæller Niels til banen fotograerer nen i Korsør e en e, der efterfølg så i 25 husstande vegne ikke kan forstå, at det Miljø og Teknik i Slagelse på, at blevet præsent da samling på sfære herude, n, der bliver afgørels ning, en. på Slotbjergbyba to ner med henblik es i dag. i høring for møde kun er utilSørense ne, og som ikke Slotsbjergbyban være anderled kunnenu vil blive sendt ikke længere 2009. Arkivfo omkringudat blive taget at Jes- skulle er intet, der har ænd- Kommu nde tidspunkt øn- Kristian t af Jesper Rasmusret. som borger skal ge instituens pla- er fast sidste instants Miljøudvalsupplere - Der - Jeg kan godt forstå, vil udværker i offentli fredse med formand også og ind i sagen. og vi skal nuværre Nogle e men vil sen gerne op på Tekniksen. 7. Søren- god kunst ret sig siden 2006, være her. sker at gå dybere per Rasmus ner om udvidels rede,nenshvilket mandag den Niels Kristian som naboer Kommu en meget lav toleranlov at statione møde kan i tioner. er vi tæller have gets udDer men naSlagelse lille også ngerne for dervide, et d med det bedre, fære e af baglæde polii øjeblikket, og I foråret 2010 vil af sagen.af oplysniikke - Vi har gjort sen, der er talsman sol bæreg-en udvidels ikke Det ville virkelig ud af bus- Ond atmos g fra cetærskel bliver juni. behandlingfremgå ikke base. Samlin borgere delgas, og der- end det er blevet gjort før, for- boerne i området omkrin - valg af samlingens værker er. Vi kan om striden langt en for er det vigtigt, at alle komme digitale at selv som eller den aktivitet får Men gas Vi en tikkerne e i nens fuldt r Jesper formand Kom- indgår være i vores haver, fortæller Niing.værker Bruun, der digt at vide som stiller spørgst- være udstillet i Slagels behandl øvrige løst, så er både hørt i sagen, fortælle ken i denne sag, en så ens for er det nødveninger af ba- tæller Gustav at der også i banen og lsen længere Offenter,objektiv n, der ser er llands Sports fra begynde på. tionsordning. ved de forudsæ - Bibliotekernes afdelingmunen harcirkula els Kristian Sørense ossba- for Midtsjæ Slots Bjergby låne på hvilke strækn med fuldt lægger vægt er taget højde målstegn motorcr støjberegning alle får en enestående lejlig- lige institutioner kan kørt en flytning af på ninger som . Lånen, der bliver tskab mulig løsning r beregningerne en ørere gangen udvibekend som ad ved. fortælle et en hobbyk nen stifte og om at værker eller delgas, gavn for alle for, at øvede de erne er foretag n Jesper Ras- hed til En ansøgning kunst. Ud- flere er 1 år med mulighed problemet til terne på gas der derfor ud lige meget, da netiden Men hverke med kommunens delse af aktivite ved Sla- Gustav Bruun, lige støjbe- ikke larmer langt stærkere parter. Niels Kristian stillingen omfatter såvel kera- for forlængelse, hvis værket flytte banen nen mussen eller øvede kører - Hvorfor ikke erier, ord i Slotsbjergbyba en tilsynela- over den sædvan Udlån og hvor kørerne baserer sig på end begynderne. til en har det sidste nen, misk kunst som oliemalspæn- ikke er reserveret. hen til et sted regning, der gelse har ført af en fra Sørens af samlingen nogle kan kommu er, litografier, ig diskussion en tredimensionel model administration uden at genere som de vil Det er støjberegning som sagen. Det har dende uendel halve tegning rker i papir og tek- varetages af Slagelse BiblioBruuns hånd, køre lige så meget,foreslår Niofficielle kildesty inden for det næste dende arbejde ere om støjniveauer. ere. det at banen, i forhold til det at Gustav den for Midtsjællands der tid træffer afgørelse i sa. Har du yderlig både nat og dag, stil af danske kunstn Hvor meget larmer s- års Sørensen, der ses på tekernemål vedr. kunstfonden ikke forman der værdier Rasmu kan og Kristian bliver Jesper ngen els ross ross, Udstilli gen. afvisende over sol køre motorc til, hvor me- Sports Klub, køre motorc til at konk fra d. 1. - spørgs heller ikke er op som bevis gas eller delop omer du velkommen Skælskør Bibliote kerne g kørt med fuldt øvede eller mindst i forhold benyttet, har sen, holder prosterende nasætte støjvolde at Bibliote for e opmålin . efter Slagels e 13. februar banen bliver 6. takte over for de indenfor 14 dage gas, er kørern kring banen. uar til d.Levering mail. n bliver get som han selv boer og spejdere. Fra d. 22.febr gen oplepr telefon eller begyndere, hvordaer kvalifi- udviklet det, , end iske meDet er ikke kun marts kan udstillin - Vi larmer mindreregnet kalder, den dynam støj målt, og hvem rene, der støj? vi selv havde motocrosskøre højt på ceret til at måle er mange tode. flyver metode hvad og vi overholder lovgiver er en dynamiske rgsmålene ed,

jmålinger Uenighed om stø

granit Bordplader af

33


DMU

som eliten gør. Og hvis man skal have en korrekt vurdering af støjpåvirkningen, så bør dette forhold reelt også indgå.” Støjmålingen, som Gustav Bruun udførte omkring dette, var dog ikke omfattende nok til, at opfylde betingelserne for en ”miljømåling”. ”I daglig tale skelnes der mellem en miljømåling og orienterende målinger. Da MSM har afleveret en ansøgning om vilkårsændringer hos kommunen, og den slags sagsbehandling kræver en miljømåling, så kommer dette punkt ikke til at indgå i beslutningsgrundlaget. Problemet er, at det antal målinger, som vi har benyttet i forhold til sondringen mellem motionister og elite, ikke er omfattende nok til at kunne betragtes som en miljømåling. Dertil kræves flere målinger end klubben har råd til at få foretaget,” uddyber Gustav Bruun.

FactS IkkE FØlElSEr Men tilbage står altså, at klubben og støjekspert Gustav Bruun fastholder at hvis man sammenligner med 2006 miljøtilladelsen og de målinger der blev lavet der, så er den faktiske støjbelastning mindre med den nye metode. ”For os handler det her ikke om følelser. Det er facts som vi ønsker at fremlægge. Og vi ønsker ingen særbehandling, blot at loven er lige for alle,” understreger Jesper Rasmussen, og kaster

en eventuel udvidelse af køredage i Slagelse, har sat sindene i kog hos naboerne. Fra MSM`s side er sagen dog klar: vi ønsker ikke andet, end det vi objektivt set, har ret til. arkivfoto allan Hilleborg, VM-sidecar 2009

samtidig bolden op til yderligere diskussion. ”Det positive ved miljø-diskussioner er, at jo bedre vi selv bliver, desto flere muligheder er der for os til at påvirke egne muligheder. På en lang lige racer-bane, kan man ved hjælp af et par halmballer og to kegler bremse hastigheden, og dermed påvirke støjen. Andre klubber bør måske også overveje, om det er muligt at gøre banen mere teknisk, for derved at begrænse andelen af fuldlast. Guleroden i den anden ende, er flere køredage.” Ansøgningen i Slagelse ventes færdigbehandlet i juni måned 2010.

MSM`s Miljøtilladelse er fra 2006 og følger Miljøstyrelsens ”nye vejledning for motorsporten” fra 2005. Midtsjællands Sports Motorklub (MSM) har den 30. november 2009 ansøgt Slagelse Kommune om at udvide træningstiden. Baggrunden for ansøgningen er en støjberegning af motorsportsbanens faktiske støjbelastning. MSM`s køretid i dag: ➤ Banen benyttes pt. 1 dag ugentligt samt hver anden lørdag. MSM har ansøgt om at benytte banen: ➤ 3 dage ugentligt samt 3 lørdage om måneden ➤ Kørsel med LuKS (knallerter) 1 gang ugentlig samt 3 løbsdage ➤ Kørsel med Radiostyrede biler, når banen benyttes til cross Processen: ➤ Slagelse Kommune indkaldte til borgerhøring den 17. december 2009. ➤ Efterfølgende har der været 2 måneders frist (til 17. februar) til at komme med indsigelse ➤ I de kommende måneder udarbejder ”Miljø og Natur” et ”udkast til afgørelse” ift. ansøgningen ➤ udkastet til afgørelse kommer i høring hos MSM og borgergruppen ➤ Efter høring vil udkastet blive fremsendt til Teknik og Miljø-udvalget i Slagelse. ➤ Teknik og Miljø-udvalget tager beslutning ift. ansøgningen, formentlig i juni måned

”Med lov skal land bygges” ordene stammer fra Jyske lov, og er helt tilbage fra år 1241. De som har været på Christiansborg vil måske også vide, at ordene i dag, pryder indgangen til folketingssalen. Politikerne vedtager lovene, og vi andre efterlever dem. Det er tanken. Jesper rasmussen, som her ses sammen med Slagelse-borgmester lis Tribler ved VM-sidecar i 2008, mener at han har en god sag.

34


DMU

goDkEnDElSE aF kØrEtØj til transport af idrætsudstyr

f

or motorsportsudøvere, som ønsker at få en kassevogn, ombygget bus eller lastbil godkendt som "køretøj til transport af idrætsudstyr" efter reglerne for "lastbiler til transport af idrætsudstyr og beboelse" - så har det ret stor betydning, hvilke retningslinjer som den enkelte synshal følger. Generelt sker synet i synshallen på basis af Færdselsstyrelsens regler i Vejledning om syn af køretøjer. Men for tiden køres en sag ved Landsskatteretten, anlagt af de tidligere DMU hovedbestyrelsesmedlemmer Steen Fredsøe Sørensen og Poul Hjorth, imod Skat om fortolkning af reglerne for indretningen af sådanne køretøjer. Afgørelsen i denne sag kan få stor betydning for hvornår et køretøj overholder reglerne for at blive godkendt af synshallerne som vare-/lastbil. En udløber af sagen er, at synshallerne pt. kan godkende på basis af en dispensationsansøgning og accept heraf stilet til Færdselsstyrelsen. Denne mulighed kan have stor betydning da køretøjskategoriseringen er afgørende for de afgiftsregler som vognen er underlagt.

Fx om køretøjet kan anses for vare-/lastbil (godsbefordring=lav afgift) eller personbil/bus (personbefordring = høj afgift). Vejledningsteksten som synshallerne for tiden baserer deres syn på, bliver opdateret i løbet af 2010, men indtil da, så bør du undersøge dine muligheder, hvis du står foran at skulle have godkendt dit køretøj. For nærmere information om dispensationsmulighederne kan du kontakte Chefkonsulent hos Færdselsstyrelsens, Mikael Spang-Hansen tlf. nr. 33 95 43 60 eller e-mail: msh@fstyr.dk

Snart en afgørelse Sagen om indretning af køretøj til transport af idrætsudstyr er anlagt i Landsskatteretten, som udover alminde-

lige skattesager tager sig af sager om registreringsafgift af motorkøretøjer. Sagen drejer sig om, hvordan en lastbil kan indrettes lovligt, så fordelingen mellem den beboelsesdelen og transportdelen holdes indenfor de tilladte rammer. Oprindelig blev reglerne lavet til hestefolket, men kan også overføres til de lastbiler, der bruges indenfor motorsporten til transport af materiel og til beboelse. Sagen har været under behandling i næsten et år, men vi forventer en afgørelse i løbet af foråret, oplyser Poul Hjorth, som til daglig arbejder som skatterådgiver. Yderligere info på Poul.hjorth@fibermail.dk eller tlf. 87267050.

Sekretariat: idrættenS HuS Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Telefax: 43 26 26 15 Email: dmu@dmusport.dk kontortid Mandag-fredag fra kl. 9.00-16.00 Telefontid: kl. 12.30 - 16.00 Bank: Jyske Bank kontonr. 5044 109 2819 DMU’s hjemmeside: www.dmusport.dk GeneraLSekretær Henrik Funder Kristensen Tlf.: 43 26 26 14 Email: hk@dmusport.dk kommunikationScHef Kenneth Majkjær Mikkelsen Tlf.: 43 26 26 18 Email: km@dmusport.dk eVentmanaGer Christian Primby Tlf.: 41 16 32 32 Email: cp@dmusport.dk SPortScHef Birger Kyhl Tlf.: 40 35 25 15 Email: bk@dmusport.dk

UDDannelSeSUDValgeT: FørSTeHJælPSkUrSer DMUs Uddannelsesudvalg (UU) har indgået en aftale med Falck om afholdelse af 7 kurser. Kurserne arrangeres landet over i løbet af marts måned 2010. Udover den generelle førstehjælpsteori, så er kurserne specifikt tilrettelagt for motorsport- og BMX-frivillige med speciel fokus på de skader som man kan komme ud for ude på banerne. Undervisningen foregår på Falckstationer. Det koster 850,- pr. deltager på kurserne. I de fleste kommuner er det muligt at søge økonomisk tilskud til deltagelse. ● Tilmeldingen foregår klubvis og sker efter "Først til mølle Princippet", da der er deltagerloft på kurserne ● Klubtilmelding sendes til email: dmu@dmusport.dk ● Husk at skrive: klubnavn, deltagernavn(e) samt licensnumre og email-adresser på tilmeldte

Dato

Tidsrum

By

Adresse

Tilmeldingsfrist

13. marts

09.00–15.00

Galten

Marktoften 1, 8464 Galten

5. marts

13. marts

09.00–15.00

Aalborg

Håndværkervej 27, 9000 Aalborg

5. marts

20. marts

09.00–15.00

fredericia Vejlevej 119, 7000 fredericia

12.marts

20. marts

09.00–15.00

Kolding

12.marts

C. Müllersgade 84, 6000 Kolding

20. marts

09.00–15.00

Ballerup

Gl. Rådhusvej 86, 2750 Ballerup

12.marts

27. marts

09.00–15.00

odense

Rugårdsvej 20, 5000 odense C

19. marts

27. marts

09.00–15.00

Ringsted

Klosterparks Alle 30, 4100 Ringsted 19. marts

SPortSSekretær Søren Andersen Tlf.: 43 26 26 12 Email: sa@dmusport.dk reGnSkab oG adm. Pt. ubesat Tlf.: 43 26 26 13 Email: mangler ProJektmedarbeJder Andreas Marslew Fritzen Tlf.: 43 26 26 19 Email: af@dmusport.dk

dmu’S miLJøSekretariat hos Grontmij carl bro, acoustica miLJøSekretariatetS Leder Henrik Højlund Larsen Telefon: 9879 9893, Mobil: 2723 9893 Email: henrik.hojlund@grontmij-carlbro.dk Gerhard Schlicker Telefon: 8228 1446, Mobil: 2723 1446 Email: gerhard.schlicker@grontmij-carlbro.dk niels Jørgen Hviid Telefon: 8928 8103, Mobil: 2723 8103 35 E-mail: niels.jorgen.hviid@grontmij-carlbro.dk


Afsendt via: PortoService ApS, Postbox 9490, 9490 Pandrup

Magasinpost UMM ID-nr. 42470

Ændringer vedrørende abonnementet, ring venligst 43 26 26 13

Støvler · Sikkerhedsudstyr Børne cross

PX

Sort Str. 31 til 38 Kr. 798,-

Sport støvle. Fra str. 38 til 47. Sort.

Pris kr. 1348,-

H5

5 lameller

Mål: B 26,5 x H 47 cm Varenr. 082855

Pris kr. 599,-

RAVE

RR dragt fra Prexport. Leveres i str. 46 til 60. Pris kr. 4.998,-

36

H6

Fast

FX

RR støvle. Sort. Fra str. 38 til 47

Cross støvle. Sort eller Hvid. Str. 39 til 47

Pris kr. 1337,-

6 lameller

Mål: B 27 x H 54 cm Varenr. 082852

Pris kr. 781,-

Pris kr. 998,-

H8

8 lameller

Mål: B 27 x H 66 cm Varenr. 082850

Pris kr. 822,-

I Cross Nøglen og i MC Nøglen kan du finde mere sikkerhedsudstyr i flere størrelser end du ser her. Handsker, KneePads, Tåpads Tjek www.maxmc.dk og find forhandleren. Max MC Import A/S · www.maxmc.dk Tel. 74 40 48 61 kan anvise nærmeste forhandler.

Stor taske Varenr. 082399

Pris kr. 298,-

Alle priser er vejl. udsalgspris.

Sonic


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.