Motorbladet Marts 2009

Page 1

MOTOR Officielt organ for DMU

bladet

N r . 3 · 9 1 . å r g a n g · M AR T S 2 0 0 9

MOTOCROSS : HEKSEKEDLEN HERNING SIDE 6

road racing : SLUT MED JULESUL ! SIDE 28

bmx: BMX I ROSKILDE

SIDE 24

dmu: UDDANNELSE, UDDANNELSE ...

SIDE 4


L B I T A G R E E I ! V DMU

H S I

13

. JU LL ET NI 2 TE 009 R

BI

ES

B

B

ILL ill ET et T

b 2

lug

FRA

TIL

ER en .d 70 k

PARKEN , KØBENHAVN

355 D KK

NU

263 2 67

spe e

Å G D N U FOR AT SKUFFELSE!

dway world.tv

SPEEDWAY G R A N D

NSK META A D M FI LD AN

K

IX PR

FIM

NS A D

SPEEDWAY GRAND PRIX H S I DAN L A T ME


Indhold DMU

MotorBladet Redaktør Kenneth Majkjær Mikkelsen Tlf. 43 26 26 18 E-mail: motorbladet@dmusport.dk Annoncetegning Kenneth Mikkelsen, tlf. 43 26 26 18 Email: motorbladet@dmusport.dk DMU - Sekretariatet Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Fax 43 26 26 15 ISSN 0107-7554 Bank: Jyske Bank, konto 5044 1092819

Stofkoordinatorer BMX Joy Nordkvist Ørrevej 41 7490 Aulum Tlf. 97 85 50 47 E-mail: joy.nordkvist@mail.dk

MOTOCROSS SIDE 6-17

bmx SIDE 24-27

SPEEDWAY SIDE 18-23

ROAD RACING SIDE 28-31

ROAD RACING Steen Pedersen Sommerstien 8, 2670 Greve. Tlf. 43 90 27 10 E-mail: sommer8@mail.tdcadsl.dk Oplag og frekvens Udkommer 10 gange årligt Dette nr. er trykt i 8.500 eksemplarer Lay-out og tryk KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A Postboks 1183 2650 Hvidovre Tlf. 36 34 29 00, Fax: 36 34 29 10 E-mail: kls@kls.dk Forbehold Bladets indhold udtrykker ikke nødvendigvis DMU´s meninger. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl i angivelser af priser, specifikationer og lign. Ej heller for manuskripter eller illustrationer, som tilsendes uopfordret. Eftertryk er forbudt uden tydelig kildean­givelse. Erhvervsmæssig anvendelse af tekst eller illustrationer, kun efter nærmere aftale og skriftlig tilladelse. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at bringe sårende, injurerende eller æreskrænkende indlæg. Indsenderen vil i givet fald blive kontaktet med henblik på en afbødning af kritisable passager. Dette skyldes dels et ansvar i forhold til presseloven, dels et ønske fra HB om at bevare en ordentlig tone i vores offentlige organ. De 2 næste numre April 2009: Forventes hos abonnenterne torsdag den 2. april 2009. Deadline for stof torsdag den 12. marts 2009. Maj 2009: Forventes hos abonnenterne torsdag den 7. maj 2009. Deadline for stof torsdag den 16. april 2009. Tegn abonnement på MotorBladet 10 numre pr. år - 400,- kr. Kontakt tlf. 43 26 26 13 (Hverdage ml. 12.30-16.00) E-mail: motorbladet@dmusport.dk

MOTOCROSS:

➤ Bedste SX til dato

6 MOTOR 14 18 20 24 27 Forsiden: Ulrich Østergaard i Speedway-League action 2008. 28 Foto: Lars Schroer 35 Officielt Organ fOr DMU

bladeT

Nr. 3 · 91. årgaNg · MarTS 2009

MOTOCROSS:

➤ Tidtageren er en ung high-tec`er

mOTOCROSS :

HEKSEKEDLEN HERNING SIDE 6

ROad RaCing : SLUT MED JULESUL ! SIDE 28

SPEEDWAY:

➤ Vandbærerne i Speedway-League SPEEDWAY:

➤ Iceracing: Team-VM i Inzell BMX:

➤ Der satses på BMX i Roskilde BMX:

➤ DI-Fredericia: EM har brug for hjælp fra alle ROAD RACING:

➤ Talenterne i dansk RR DMU:

➤ Uddannelse (side 4), Forkortede, nyt fra DMU

bmx: BMX I ROSKILDE

SIDE 24

dmu: UDDANNELSE, UDDANNELSE ...

SIDE 4

3


DMU

LEDER:

HJÆLP TIL SELVHJÆLP Klubudvikling er et af de håndtag, som vi skal tage fat i, hvis vi vil løfte vores sportsgrene.

Klubformand i Køge Sport Motorklub, gennem mange år, Finn Hansen (tv.) - var med på de første klubudviklingsseminarer i efteråret. ” Det var et skræmmende seminar”, siger Finn til MotorBladet. Til højre på billedet, Jens Laursen. Foto: Birthe Hansen, KSM.

Tekst: Jørgen Bitsch, formand Danmarks Motor Union

Klubformænd og deres bestyrelser gør et enormt arbejde i det daglige. Et arbejde som undervurderes. Flere af de første klubrepræsentanter som har været af sted på klubudviklingsseminar i efteråret, er endda selv blevet overrasket over omfanget af arbejde, som der ligger i at være frivillig leder i dagens Danmark. En af de første forudsætninger, for at komme ud af den daglige trummerum, hvor arbejdsopgaverne blot havner på skuldrene af de samme mennesker hele tiden, er at få defineret, hvad det er for nogle arbejdsopgaver, som der skal løftes i klubben. Når listen med opgaver tager form, er det en øjenåbner, også for de som laver arbejdet. "Hold da op - er det så meget vi laver?" - har en af reaktionerne været fra de første klubudviklingsseminarer i efteråret. Og det er jo lidt pudsigt, at vi som laver arbejdet - når vi ser det på papir - selv overraskes. Men man skal ikke undervurdere nogle af de mekanismer der ligger i det daglige arbejde, uanset om det er lønnet eller frivilligt. Når det er noget som gøres på rygmarven, så fylder det ikke så meget i vores bevidsthed, som hvis det er noget nyt vi skal bokse med. Dermed får vi også en tendens til at gentage os selv. Vi gør det vi kan - på rygmarven. Det er det nemmeste og hurtigste. Så når arbejdet nu så ofte havner på skuldrene af Tordenskjolds soldater" så er det måske også fordi, at det ofte er det letteste. Hvis vi for alvor skal ændre den tendens, så skal vi arbejde på, at lære os selv at ændre det. Du kender udtrykket: "har du først lært det, så glemmer du det aldrig". Det udtryk gælder ikke kun for svømning og cykling. Det gælder for meget af det vi foretager os i dagligdagen. Hvis vi kan lære en ny måde at tænke organisering på - på forbundsplan og i klubberne, så opnår vi evnen til at løfte meget mere, end vi på forhånd troede vi kunne løfte.

4

KLUBUDVIKLING

STEMMER FRA EFTERÅRET Tekst: Kenneth Majkjær Mikkelsen. Foto: Privat

I efteråret 2008 blev de første klubudviklingsseminarer afholdt i Århus og Brøndby. I løbet af foråret bliver der afholdt yderligere to - hvor det sidste finder sted i Brøndby den 26. marts. Klubudviklingskurserne retter sig mod alle DMU`s medlemsklubber, og målsætningen for kurserne, er at få sat fokus på, hvordan man opbygger stærke klubber, med en god organisation. MotorBladet har ringet rundt til repræsentanter fra nogle af de første klubber som har deltaget i seminar-rækken, for at få et indtryk af, deres udbytte af seminaret, som udbydes i samarbejde med Danmarks IdrætsForbund. Lene Bech Næstformand, Holsted Speedway Klub "Vi var tre af sted fra Holsted

Speedway Klub, og vi har efterfølgende talt om, at vi vil have underviseren ud i klubben, så hele bestyrelsen kan høre hans pointer. Vi som deltog, var alle enige om, at det var et rigtigt godt kursus. Og hvis hele bestyrelsen havde været af sted, så tror jeg vi ville få mere ud af det." "Indtil videre, så har jeg personligt fået ideer til - hvordan vi skal lave vores organisationsplan. Men det er ting som godt kan tage lang tid. Det gøres ikke over en dag." Camilla Høgsbro Kasserer, Hedelands Motorklub "Seminaret var et kanon-godt initiativ. Det var lige hvad vi har brug for. Det er bestemt noget vi vil arbejde videre på." "Vi fik på klubudviklingskurset bl.a. værktøjer til hvordan vi kunne sætte os ned, og definere de opgaver vi har. Og det er mange der ligger."


DMU

KURSUS I KLUBUDVIKLING

Danmarks Motor Union fortsætter med at udbyde kursus i klubudvikling, i samarbejde med DIF. Kurset retter sig først og fremmest mod klubbernes bestyrelser og underudvalg, og angiver værktøjer til at få beskrevet de daglige rutiner og procedurer i klubben, herunder: • Ressourceforbrug • Behov for forandringer • Planlægning • Udarbejdelse af årsplaner • Udarbejdelse af handlingsplaner. Det næste kursus afholdes torsdag den 26. marts 2009 kl. 17.00 – 22.00 i Idrættens Hus i Brøndby.

"Da vi kom tilbage, var vi meget opsatte på, at vi burde købe os til noget "hjælp", via nogle DIF-moduler. Men det kan være svært at sælge i klubben, og her mangler vi måske nogle værktøjer." "Efterfølgende har vi også talt om, at det kunne være godt med en "fast" drejebog for motorsportsklubberne. Mange af de opgaver som skal laves, er jo meget ens i motorsportsklubberne. Måske kunne det være en opgave som blev løst via det nye intranet-system." Find Anker Kasserer, Varde BMX "Vi var 4 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer af sted. Vi var utroligt glade for kurset, og det har vi også givet udtryk for. I vores tilfælde var det de tungeste poster i bestyrelsen som var af sted, blandt andet formand, næstformand og kasserer. Og det er som jeg ser det, meget vigtigt - at det er de som tegner foreningen der er af sted." "Vi har stort set, taget det meste fra seminaret til os, og fået integreret årsplan og handlingsplan. Selvfølgelig med tilretning, så det passer til vores lille klub." "Vi har lavet en årsplan for Varde BMX - hvor det frem-

går hvem som har de forskellige opgaver. Men den er ikke endelig endnu, for vi bliver jo ved med at finde på nye ting. Personligt sidder jeg også i et DM udvalg, hvor vi har lavet en handlingsplan, med starttidspunkt og sluttidspunkt. Og tingene er uddelegeret ved navn. Og der er koblet budget på." Finn Hansen Formand, Køge Sports Motorklub "Det var et skræmmende seminar. Pludselig fandt man ud af, at nogle af de ideer man havde om, hvad der var godt - måske var knap så godt." "Jeg var sammen med nogen forholdsvis nye i klubbestyrelsessammenhæng, og hvor de måske kunne liste 5-10 jobs på deres sedler, så kunne jeg skrive 30 på min liste.Jeg mener at kurset er meget velegnet for nye folk som kommer ind i bestyrelser. Det er rigtig godt, at de nye får at se, alt det der skal laves. Og det er oplagt, at man får taget fat på at uddelegere nogle af tingene." "En anden god ting er, at den tid som bestyrelsen bruger - pludselig bliver synlig, når man får det på en årsplan. Det kan måske også bruges overfor kommunen, da man så

kan vise, at der løftes mange opgaver i de lokale klubber." Kim Grøn Formand, Kalundborg BMX "Seminaret var godt. Vi havde en god underviser - og vi kunne nikke genkendende til alt han kom med, fra sin egen klub. Det ramte. Det var ikke teoretisk eller fremmed for os. Det var gode værktøjer, selvom vi ikke har gjort brug af så mange af dem endnu. Nogle af de som ikke har været med, synes måske at værktøjerne er lidt højtravende. Og der har vi et problem med at få det solgt. Underviseren kan gøre det bedre end jeg." "Vi var 3 af sted fra vores bestyrelse, plus to udefra - som siden er kommet ind i bestyrelsen. Vi har haft et utroligt vokseværk i klubben, og for at få fordelt opgaverne, så det ikke er de samme som altid hænger på det, har vi besluttet at udvide med to ekstra i bestyrelsen. Det var meget bevidst, at de to nye var med." "Jeg kunne måske savne, at der på vores seminar havde været nogle andre BMX-klubber med. Selvom vi i DMU har ting til fælles, så er vi også meget forskellige. Fx har Motorklubberne jo hele tiden deres miljø-problemer at slås med. Det har vi ikke noget af."

Desuden planlægges der gennemført 3 kurser i perioden oktober - november 2009. Kurserne bliver geografisk fordelt over landet. For at klubberne får det mest optimale udbytte af kurset, er det en forudsætning, at hver klub stiller med 5 deltagere eller eventuelt hele klubbens bestyrelse. DMU vil yde et kursustilskud på kr. 1.700, så klubprisen er kr. 1000,- ved 5 deltagende klubber. Beløbet dækker undervisning og forplejning. Mange kommuner giver tilskud til kurser af denne type! Tilmelding til kurset den 26. marts kan ske med mail til dmu@ dmusport.dk. Frist for tilmelding er den 12. marts 2009.

Kim Grøn, formand fra Kalundborg BMX klub, havde meget bevidst taget ”to nye” med til det første klubudviklingsseminar i efteråret 2008.

5


Motocross

Igen i år fik publikum det populære backflip at se. Gilles Dejong der udførte hoppet, fik det til at se legende let ud, når han hang på hovedet helt oppe under hallens tag.

HEKSEKEDLEN I HERNING Supercross i Herning 2009. Formentlig - det bedste SX løb i Danmark - til dato!

Tekst: Martin Wigh Knudsen. Foto: Peter de Ruiter og Carsten Olsen

STÆRKT KØRERFELT Årets kørerfelt var utroligt stærkt besat med bl.a. SX Europamester Fabien Izoird, samt Herning vinderne fra henholdsvis 2006, Davide Degli Esposti, og fra 2008, Cyrille Coloun, samt flere andre potentielle vindere fra flere forskellige nationer. Det stærke

Rasmus Krogh Jørgensen (#28) er på billedet først ude over startbommen. Det lykkedes desværre ikke for ham at vinde. I de 15 år der har været kørt Supercross i Herning er det endnu ikke blevet til en dansk vinder.

Som sædvanligt ved Supercross (SX) i Messecenter Herning, så var stemningen på kogepunktet ved dette års internationale SX løb. Showdelen i eventen var HELT I TOP. Publikum var virkelig i hopla, og det samme var kørerne. Banedesignerne havde bygget en af de bedste baner der har været til det danske SX

hidtil, så alt i alt - var dette års SX - formentlig - det bedste der nogensinde har været afviklet i Messecenter Herning.

KTM kids cup er altid populært ved Supercross i Herning. Sådan var det også i år, hvor 7-årige Sara Andersen fra Ryslinge blev samlet vinder.

Der var mange gode kørere bag startbommen til dette års SX. Her er det fra venstre Jack Brunell (#22), England, Filip Thuresson (#19), Sverige, Doug DeHaan (#6) Canada, Supercross Europamester Fabien Izoird (#2), Frankrig, Stefan Ludwig (#8), Tyskland. Stefan Kjer Olsen (#21) var en af de danskere der virkelig imponerede med super flot kørsel. Det blev belønnet med et wildcard til finalen lørdag.

6


Motocross

Da Leo har valgt at nyde sit otium, er LC Cross, pr. 1. marts 2009, blevet solgt til JG scooter- & Motorservice

LC Cross er blevet solgt til JG scooter- & Motorservice

I anledningen af forretningsoverdragelsen afholdes et Åbent Hus-arrangement hos JG, hvor Leo vil sige tak til gamle, trofaste kunder gennem mange år. Nye og gamle kunder får samtidig lejlighed til at hilse på den nye ejer - Jakob...

Kom og sig farVEL til Leo og GoDDaG til Jakob

ÅBENt Hus

den 14. marts 2009 Kl. 9.00 - 16.00 ringvejen 6, 9560 Hadsund JG scooter- & Moto rservice vil være vært med lidt godt til ga nen

Butikken vil være fyldt med gode tilb ud

spar fra 20-50%

Kom og se

HoNDas

2009 proGraM

JG scooter- & Motorservice vil fortsat yde den gode service og hurtige ekspidition, som LC Cross er kendt for.

rINGVEJEN 6 9560 HaDsuND · tLf.98574892 · www.JGsCootEr.DK 7


Motocross

Selvom man kun kører Kids Cup, så handler det stadigvæk om god stil og højt hår, hvilket Frederik Højgård Green (#6) på billedet har masser af.

Rasmus Krogh Jørgensen (#28) var den dansker der klarede sig bedst ved dette års Supercross. Og med en finaleplads både fredag og lørdag var det kun marginalerne der skilte fra en topplacering.

i sin karriere lade sig hylde som: ”King of Herning”. SHOW, GEJL OG LIR Med Supercross på plakaten, så er det ikke kun det hardcore Cross publikum der møder frem. Folk kommer derfor heller ikke - KUN - for at se hvilken Cross-kører, der klarer sig bedst. Foruden lys og laser show, gejlede udstillinger og piger, så var motard kørerne igen klar på at give publikum en ekstra oplevelse. Men selvom der bliver kørt lidt mere på baghjul og lavet lidt flere udskridninger end normalt, så bliver der også kørt for at vinde. I Maxi klassen var det Andreas Mikkelsen der tog sig af den samlet sejr, mens det i Quad var John Bille og i Mini Moto var Rasmus Daner. Derudover var der selvfølgelig også den altid populære KTM Kids cup. Her var det Sara Andersen der løb med den samlede sejr.

Motard kørerne er altid med til at skabe en god stemning ved Supercross i Herning. Mikkel Caprani (#1) er en af de få kørere, der både har deltaget i Supercross og Motard løbene.

internationale felt gjorde det selvfølgelig ikke nemmere for de danske kørere. Men selvom resultatlisten fortæller, at Rasmus Krogh Jørgensen blev bedst placerede dansker med en 6. plads i lørdagens finale, så fik samtlige danske deltagere vist god kørsel i den tætpakkede arena. Rasmus Krogh Jørgensen og Nicolai M. Hansen fik vist, at de har høstet SX erfaring gennem de senere år. Og deres niveau var meget tæt på de vindende køreres. Men marginalerne, herunder starterne, var ikke helt på deres side. To andre danskere der virkelig imponerede de danske tilskuere, var Stefan Kjer Olsen og Kim O. Sørensen. Der kørte, som var de erfarne i SX branchen. Da regnestykket skulle gøres op, var det dog Italienske Davide Degli Esposti der over weekenden var feltets stærkeste kører. Efter en sejr i fredagens finale, samt en 3. plads i lørdagens ditto, kunne han for anden gang

Davide Degli Esposti (#4) fra Italien blev første gang ”King of Herning” i 2006. Så med hans samlede sejr i år har han nu vundet det danske Supercross to gange. Det er endnu ikke lykkedes for nogen kører, at vinde tre gange i Herning. Så hvis det bliver til gensyn i 2010 kan han blive den første.

Rasmus Krogh Jørgensen (#28) og Nicolai M. Hansen (#9) er uden tvivl de mest rutinerede hjemlige kørere indenfor Supercross. Det var da også netop de to der klarede sig bedst i feltet.

8


finale oversigt FINALE - FREDAG 1.

Davide Degli Esposti

Italien

Suzuki

2.

Stefan Ludwig

Tyskland

Kawasaki

Castrol Racing Hoveddistributør til al motorsport

3.

Alexandre Rouis

Frankrig

Yamaha

Eksklusiv distribution af Castrol Racing olier til speedway og 2t racing

4.

Cyrille Coulon

Frankrig

Suzuki

5.

Fabien Izoird

Frankrig

Yamaha

Nikolai M. Hansen

DK

Suzuki

Rasmus K. Jørgensen

DK

Suzuki

Danske resultater: 7.

FINALE LØRDAG 1.

Fabien Izoird

Frankrig

Yamaha

2.

Cyrille Coulon

Frankrig

Suzuki

3.

Davide Degli Esposti

Italien

Suzuki

4.

Alexandre Rouis

Frankrig

Yamaha

5.

Adrien Lopez

Frankrig

Yamaha

Castrol Racing R40 Stadig den foretrukne speedway olie for mange topkørere. Vegetabilsk castor olie med fremragende slidbeskyttelse, smøreevne samt høj træk- og trykstyrke.

Danske resultater: 6.

Rasmus K. Jørgensen

DK

Suzuki

7.

Nikolai M. Hansen

DK

Suzuki

Kim Sørensen

DK

Kawasaki

Stefan Kjer Olsen

DK

Suzuki

Italien

Suzuki

Få en Racing Aftale – og få rabat på racingolier Castrol Racing Service støtter sporten med teknisk rådgivning og specialpriser på olier til aktive inden for al motorsport.

Sådan får du en Castrol Racing Aftale Udfyld ”Tilmeld Aftale” på www.CastrolShop.dk. Så får du dit password til racingpriserne. Du kan også ringe på 48 28 18 87 og høre mere.

KING OF HERNING 2009 Davide Degli Esposti

Castrol Racing A747 A747 har dokumenteret suveræne smøreegenskaber i 4t speedway motorer – og den holder helt rent inde i motoren. Til 2t motorer overgåes den nu af XR77.

lll#8VhigdaH]de#Y`

KING of Herning 2009

Castrol Racing XR77 Den ultimative 2t pre-mix racingolie. Videreudvikling af A747. Bedre karburatorkontrol specielt i regnvejr (ingen skum). Højere effektivt oktantal i blyfri benzin.

Castrol Biolube 2t Eneste vegetabilske 2t racingolie, der brænder helt rent ved lav temperatur. Tynd olie med reduceret friktion. Velegnet ved konstant høje omdrejninger. va n t

age

de a viid a e D k e k y T Tiilllyk Esp osstti p i E g l i e D Deg

Suzuki Suzuki King King of of Herning Herning for 5 år i træk for 5 år i træk RM125/250 RM125/250 kr. kr. 39.995,39.995,RMZ250 kr. 48.995,48.995,RMZ250 kr. RMZ450 kr. RMZ450 kr. 52.995,52.995,-

C. Reinhardt as · Tlf.: 44 83 09 10 C. Reinhardt as · Tlf.: 44 83 09 10 henviser henviser til nærmeste forhandler henviser til nærmeste forhandler henviser til til nærmeste nærmeste forhandler forhandler www.suzuki-mc.dk www.suzuki-mc.dk www.suzuki-mc.dk www.suzuki-mc.dk

Castrol Off-Road 10w/40 Den optimale 4t racingolie til cross, trial, enduro, quad mv. Udviklet til vådkoblinger - sikrer maksimal koblingskontrol. Holder til hårde off-road belastninger.

Team Vanta Henning ge - MGB GT 1967 Hjorth / Roar Erikse Rally Monte n Carlo Histor ique

Hent det nye katalog på www.CastrolShop.dk

Kata

log

2009

vantage www.CastrolShop.dk Castrol Racing Danmark Tlf. 48 28 18 87 – castrol@vantage.dk

9 Motorbladet 93x269 - 0902.indd 1

16-02-2009 15:18:22


Motocross

ELITE-TRUPPEN:

2- MÅNEDERS FORBEREDELSE SLUT For den danske elitetrup, er sæsonen for alvor ved at nærme sig efter 2 måneders forberedelse. Første mand i ilden bliver 'Nikolaj Larsen. Tekst: Kenneth Majkjær Mikkelsen. Foto: Brian Kjær Jørgensen

For de danske elitekørere har sæsonen været i gang siden midten af januar, med træningslejre, senest i Italienske Firenze, hvor Nicolaj Larsen, Nicolai M. Hansen, Rasmus K. Jørgensen, Stefan K. Olsen og Kim Sørensen har været afsted. Undervejs gennem sæsonforberedelsen har nogle af kørerne også deltaget ved Supercross i Herning og senest på Montevarchi-banen i Italien.

"Vi får nu en lille pause frem til midten af marts, hvor vi forhåbentlig har hovedparten af kørerne med ved Hollandsk Mesterskab den 15. og 22. marts", siger Brian Kjær Jørgensen til MotorBladet. "Herefter begynder sæsonen for alvor, når Nikolaj Larsen som den første deltager ved VM-MX2 afdelingen den 29. marts på italienske Faenza." Ud af de 8 kørere i DMUs elitetrup deltog Allan Scheel, Kasper Lynggard og Kasper Jensen ikke ved testløbet i Montevarchi. Scheel skulle videre til en anden træningsskole, Lynggaard var blevet småskadet ved elitetræningslejren i Italien - og Kasper Jensen har været langtidsskadet og er først så småt ved at komme tilbage. For de øvrige danskere blev Montevarchi en glimrende test, da feltet var meget stærkt i både MX1 og MX2. Det lykkedes for både Nicolai M. Hansen (MX1) og Nikolaj Larsen (MX2) og Rasmus K. Jørgensen (MX2) at kvalle ind

til løbet, og efterfølgende komme i pointene. De tre danskere sluttede som henholdsvis 24, 22 og 23 i deres respektive klasser. "At køre løb i Italien er ofte vanskeligt for danske kørere, da banerne er meget anderledes end dem vi kender herhjemme fra. Men vi har haft nogle gode træningsdage hernede, og nu håber vi at vejret så småt vendes til det bedre, så vi også kan komme i gang på de nordlige breddegrader", slutter den danske landstræner. MOTOCROSS ELITEN 2009 Nicolai M. Hansen, 22 (VM MX3) Kasper Jensen, 23 (VM MX3) Nikolaj Larsen, 18 år (VM MX2) Allan Scheel, 18 (EMX-open) Rasmus K. Jørgensen, 17 år (EM MX2) Kasper Lynggard, 19 (udvalgte løb) Stefan K. Olsen, 16 (udvalgte løb) Kim Sørensen, 16 (udvalgte løb)

INDTRYK FRA TRÆNINGSLEJREN I ITALIEN

Stort gruppe-billede øverst fra venstre: Kim Sørensen, Stefan K. Olsen, Rasmus K. Jørgensen, Allan Scheel, Kasper Lynggard og Nicolai M. Hansen (Nikolaj Larsen og Kasper Jensen er ikke med på foto).

10


190x131 Ohlins

19/02/09

18:00

Side 1

FOR HIGH PERFORMANCE

MX Styrdæmper 2,1 Kr. 5.387,-

Vores nye generation af Rotary styrdæmper. Ny uni-flow ventil for jævn opførelse. Beholderen er under tryk for at formindske varme. Fordele: Justerbar dæmpning, (DL) level adjuster, retur til center adjuster (RTL), alle delene er alu støbt. Incl. monteringskit.

TTX FG Cartridge kit Fra kr. 8.458,-

Baseret på 2008 succesrige produkter brugt i MX GP og AMA. Unik cartridge kit med TTX design. Gas dæmpning system under tryk for øjebliklig dæmpning reaktion. Fordele: Nem montering i original forgaffel. Comp. og returdæmpning justering.

TTX44. Fra kr. 7.800,-

Nye ventiler for mere konstant og forbedret dynamisk opførelse. Nyt stempel for forbedret ydelse. Nye justerknapper for nemmere justering. Fordele: Comp. dæmpning, retur dæmpning, CSC adjuster.

Leveres til Honda, Kawasaki, KTM, Suzuki og Yamaha. Forhandlere: West Side Racing – 5929 1301 . ES Cross Teknik – 7539 2838 . J.N. Cross – 7519 5355 V.S. Cross – 6227 1596 . Villadsen – 8691 1200 . J.N. Motor – 9883 1407 . F.I. Motorcykler – 5783 3348

11


Rundt om

motocross

AMCK: INGEN BANELUKNING HER Som beskrevet i MotorBladet februar, skal Amager Motocross Klub fra og med den 23. marts overholde skærpede krav for støj ved nærmeste nabo. Og det har klubben tænkt sig at gøre sit til at opfylde. For første prioritet er at undgå banelukning, fortæller formand Mikael Andersen til Motorbladet. "Vi kæmper for ikke at blive underlagt urimelige vilkår, men må også indse, at som tingene står lige nu, så bliver vi nødt til at præsentere noget overfor "Center for Miljø" i København (miljøkontrollen), så vi ikke havner i en kritisk situation i forhold til offentlige myndigheder." BLADET "I nærmeste fremtid skal vi have et møde med "Center for Miljø". Her vil vi præsentere vores handlingsplan, som OASE Å TÆT P G! indebærer, at vi komIN LUKN mer til at stille krav om enduro-dæmpere til træning. Vi håber på den måde, at vi i første omgang kan fastholde vores træningstider. har vi kontakt til TTER dramatik BILLESamtidig , spænding og Masser af fart 70 263 267 Kultur- og Fritidsforvaltningens såkaldte "bestiller-enhed", som ser på hvad der kan lade sig gøre på forskellige matrikler. De skal være med til at vurdere mulighederne for et fremtidigt halbyggeri." DMUs Miljøsekretariat hos Grontmij - Carl Bro Acoustica, laver for tiden støjberegninger til Københavns Kommunes "Center for Miljø". Disse beregninger er pt. dokumentation nok overfor kommunen. Hvis Miljøkontrollen efterfølgende selv vil lave konkrete målinger, så kan det godt gå hen at blive kompliceret, ifølge Mikael Andersen.

MOTOR N FOR DMU

OFFICIELT ORGA

ÅRGANG /2 · 91.

R · FEBRUA

2009

IDE 18

AY: SPEEDW STED

SLAGTEREN

U DM R NY U UKT STR 6-8

FRA HOL

ROAD

SIDE 32

RACING:

BEVISE NOGET AT 38

SIDE

SIDE

3 løb 55-210

rabat.indd

Lørdag d. 11. * 2009 kl. 19.00

c

2009 FIM Nordi Speedway Grand Prix

august Lørdag d. 29. 2009 kl. 19.00

ra b in at dti i fo 20 l 28 rs 09 .0 alg 2

E!

BE THER

2009 FIM Speedway 1 ent World Cup/ev juli

ra b in at dti i fo 20 l 28 rs 09 .0 alg 2

DM finale 1

speedway Årets danske i Vojens begivenhed maj Fredag d. 22. 2009 kl. 19.00

ugen.dk www.billetl ay.dk www.speedw 1

16/01/2009

10:28:38

1

SX og freestyle i Malmø? Planerne er efter sigende langt fremskredne. Arkivfoto: Lars Schroer, Dortmund.

12

Ingen banelukning hos AMcK, i første omgang skal træningstiderne fastholdes med endurodæmper.

"Det er temmeligt barokt. Vi må kun støje 45 dB hos nærmeste nabo. Men den almindelige vejstøj er godkendt til 65 db fra det nærliggende område ved Sjællandsbroen." SUPERCROSS I MALMØ? Ifølge en pressemeddelelse fra ASP EVENT / Action Sport, så arbejder man på højtryk for at planlægge og afvikle endnu et indendørs Supercross stævne i 2009. Ved næste event, i støbeskeen, rykker promotor Lars Green og hans folk til nabolandet Sverige, hvor der ikke har været afviklet et indendørs supercross stævne i de sidste mange år. Dato og sted som der satses på, er den 28.-29. december i Malmø, Sverige. Arrangørerne har endnu ikke har oplyst navnet på arenaen der skal køres i. Men et godt gæt kunne være den næsten nybyggede www. malmoarena.com - der blev indviet november 2008. I arenaen kan der være 12.500 tilskuere til sportsarrangement - og der er 22,5 meter til taget indvendigt. HILL CLIMBING I UEM På efterspørgsel fra den franske Union (FFM), har UEM accepteret at afholde en UEM Hill-Climbing Cup som et pilotprojekt.

Hill-Climbing cuppen vil i 2009 blive organiseret af den franske Union, og bliver kørt som et enkelt event – nærmere bestemt den 23. august i Arette 64 (Frankrig). Efter afholdelsen i 2009 og med de erfaringer det måtte bringe, vil UEM vurderer om der er grundlag for at afholde en serie af Hillclimbing events i 2010. Denne nye disciplin vil blive varetaget af Motocross og Snowcross kommissionen i UEM, og reglementet for 2009 vil blive på basis af nedenstående reglement fra FFM. Skulle du have lyst til at deltage i Hill-Climbing, så kræver det blot et UEM Motocross licens eller et Promosport licens (til et stævne) - Se licens og afgiftscirkulære på forsiden af dmusport.dk. TV FRA CROSSBANERNE Det online TV magasin om motorcykler – tvmc.dk – har været forbi motocrosssporten i deres to seneste programmer. Allerede i magasinets første program var journalisterne forbi VM i Randers, og det kan se ud som om, at de har fået smag for MXsporten. Senest har de selv været ude og prøve kræfter med hop og jordvolde i et program, hvor de besøger SX-hallen i Breum, og i et messespecial-program var magasinet forbi Herning Supercross, som fik en del rosende ord med på vejen. Programmerne kan ses på www.tvmc.dk


Motocross

Alt til CROSSER, EU-SCOOTER og MOTORCYKEL

Nummerplader og stickerkits

Stort reservedelslager til alle mærker!

Hurtig levering - Mulighed for genbestilling - Dansk produceret - Høj kvalitet N

SE T. CLAU

SE NYE OG BRUGTE MC PÅ: www.jnmotor.dk Importør af:

www.sproing.dk Tlf 38105039

Service på banen Pakker sendes

v/ Jesper Nielsen Liljevej 28 · Sterup · 9740 Jerslev Tlf. 98 83 14 07 · Fax 98 83 18 66 E-mail: info@jnmotor.dk · www.jnmotor.dk J. N. MOTOR

TUNING !!

Nye og brugte moto cross

YZ450F/07 kun kr. 54.998,CRF450/07 kun kr. 54.500,-

HONDA QR 50 97 - '04 ....5.900,YAMAHA YZ 85 Høj ’07 .........18.800,HONDA CRF 150 R Lav ’07 .........22.800,HONDA CRF 150 RB Høj ’07 .........26.500,YAMAHA YZ 125 '07 .........25.800,YAMAHA YZ 125 08 ..........29.800,HONDA CRF 250 R 08 ..........31.800,YAMAHA YZ 250 ’07 .........27.800,YAMAHA YZ 450 F ‘07 .........36.800,HONDA CRF 450 R ’08. ........39.800, Landevejs MC tages i bytte! Se også www.kajs-mc.com

4 -takt – 2 -takt Honda – Kawasaki – Yamaha – Suzuki – KTM – Polini mm. Søger du mere power i din motor så kontakt os for tuning af din nye crosser eller opdatering af den gamle.

års Vi har over 30 r tuning to erfaring i mo Gør som jkj – Mathias keller og mange andre

VÆLG JØ TUNING

www.jo-service.dk salg@jo-service.dk JØ SERVICE - Hovedgaden 4 - 4470 Svebølle - Tlf. 5929 3969

Den professionelle løsning til egenkontrol Den nye vejledning om støj fra motorsportsanlæg stiller krav om egenkontrol. Men vejledningen åbner samtidig for mere køretid, når egenkontrollen viser, at der er styr på støjen. Det kan I dokumentere med CBRacingPlan©. Fordelene ved anvendelse af CBRacingPlan© er indlysende: Øget aktivitet inden for eksisterende støjgrænser Frihed til selv at planlægge Automatisk generering af trænings-journaler Kan benyttes manuelt eller sammen med AMB’s transpondere for automatisk egenkontrol uden arbejde for træningslederne. For yderligere information kontakt Henrik Højlund Larsen på telefon 9879 9893

13


Motocross

Crossbanes nervecenter styres af unge high-tec’ere:

Klogt havehus med elektronisk interiør Tekst & foto: Henning Gondesen Becker ”Gammelsmølfen”

Det kommer altid an på øjnene, der ser. Det her uskønne skur synes at være taget ud af en surrealistisk science fiction-verden. Mest af alt ligner det et rødt fremtidsmonster på insektagtige stylteben, der med sine store, sorte, blinde øjne glor tomt ud over Svebølle Motocross Klub’s

14

bane ved Løgtved, Vestsjælland. Men det ser – det ser alt. Gys! Men der er ikke spor uhygge forbundet med at nærme sig ”udyret”, bare man ved, at det en gang har været et flot havehus i en flot have med frit og flot udsyn til persille, porrer og pastinakker. Havehuset levede engang en stilfærdig tilværelse på Røsnæs med glade mennesker indeni og en dampende Madam Blå på bordet. Så blev det flyttet af en kæmpekran…

… til Svebølle-banen og ophøjet på flere måder. Det blev sat på stylteben og hævet 4-5 meter op i vejret. Det fik en ny funktion, det fik status af at være et klogt havehus med alskens elektroniske indmad. Det blev ophøjet til nu at måtte kalde sig tællerskur. Det blev ophøjet til at være Svebølle-banens nervecenter. Chip & Chap og timebandits Havehusets glade mennesker

er borte. Der er kommet andre til. Yngre og mindst lige så glade mennesker. Nu hedder det jo bare tællerskur i stedet, og her residerer nu Svebølles unge high-tec’ere, klubbens elektroniske makkerpar – tidtagerne snedker Mark Sørensen (18) og mekaniker Jesper Krag-Andersen (21). Nogle kalder dem for klubbens Chip & Chap, fordi de bor højt deroppe


Motocross

Per "Flinkeper" Poulsen, er en af dansk motocross` tid­­ tagerguruer. Selv er Per af beskeden alder. Og de han oplærer, er endnu yngre. De sidder nu rundt omkring i deres træhuler - med teknikken. "Flinkeper" oplærer gerne flere ... Arkivfoto 2008, da Slotsbjergby modtog prisen som årets MX-bane.

i deres træhule; andre synes at betegnelsen ”time-bandits” er mere passende. Så godt som ingen lægger mærke til dem hverken til træning eller løb. De er usynlige. Og dog er det dem, der på en måde har banens mest ansvarsfulde job; tjansen som tidtagere. På løbsdage starter det gerne allerede før kl. 7.00 med installering af det elektroniske udstyr, registrering af kørere og indkodning af samme på tidtagerprogrammets database. Strømforsyning og kabler og tilslutninger skal efterses og kontrolleres; alt skal være klar senest, når de enkelte klasser varmer op med træning. Fra tællerskuret transmitteres tidtagernes input til de på banen opstillede info-skærme. Det må der ikke gå kuk i. Når sidste heat er kørt på løbsdagen skal resultaterne udprintes til præmieoverrækkelsen og med ekspresfart viderebefordres online til Mylabs, diverse cross-hjemmesider og evt. pressekontakter mv.. Mens skammeldrengene sprøjter champagne i nakken på hinanden oppe ved klubhuset, pakker tidtagerne sammen, fjerner transponder-

Chip og Chap, alias Svebølles "Timebandits" - Jesper (med øretelefoner) og Mark - har styr på tidtagningen.

relateret teknik, elektronikken, og PC'erne og sætter en hængelås på det tomme, ophøjede havehus. Det var så den løbsdag. Og 8-10 timers f r i v i l l i g t f o re n i n g s a r be jde veloverstået oppe i et hus på pæle.

Tidtager-guru: - Sig til! Per ”Flinkeper” Poulsen, der har MSM (Slots Bjergby) som base, er en slags guru alt ud i den elektroniske tidtagning og har oplært Mark og Jesper i Svebølle: - De to unge knægte har nu klaret tjansen aldeles strålende i tre år. Jeg kender klubber, der mere end gerne ville have sådan

et par super-drenge som ansvarlige tidtagere, men ikke rigtigt får gjort noget ved det. Alle klubber har unge mennesker, der i modsætning til mange ældre ikke lider af berøringsangst over for ”alt det nye”; alt det, der har med PC, internet og elektronik at gøre. De kan jo bare sige til. Så kommer vi og lærer fra os – det er ikke så svært endda!

MINI TRIAL/BØRNE CROSSER MED EL-MOTOR KAN KØRES FRA 3 ÅR

PRIS: 12" 10995,-

PRIS: 16" 11995,-

Ingen larm, ingen forurening, perfekt til træning i baghaven Importør: JN MOTOR, Tlf. 98 83 14 07

15


crosser på spring

Gik til start på sin lille plastik-MC:

Nu drømmer han om at gi’ sin far baghjul! Ingen tvivl om, at denne unge B 50-kører har godt tag i sporten. Det er måske ikke så underligt, for både far og storebror er aktive crosskørere. Det har tydeligt nok smittet positivt af på Jeppe. - Cross er jo en familiesport, siges det. Og da jeg var helt lille, var jeg da også altid med, når min far og storebror skulle til træning og til løb.

Jeppe Kirkhoff Schack Født: 17. juni 2001 Stjernetegn: Tvillingerne (Gemini) Søn af: Birgitte Honoré Schack og René Kirkhoff Hansen Klub: Amager Motocross Klub (AMCK) Kværn: KTM 50 cc Nummerplade: # 769 Pokaler/medaljer:

17 pokaler & 1 medalje Livret: Pizza & bøfsandwich fra kinesergrillen Tekst & foto: Henning Gondesen Becker ”Gammelsmølfen” Tekst & foto: xxxxxxxxxxxx

16

- Jeg har det rigtigt godt med flyvehop. Det synes jeg er sjovt og hoppene kan snart ikke blive høje nok. Og så fart! På langsiderne vrider jeg gashåndtaget helt i bund og trykker den også af i svingene. Hop og fart, det er det sejeste ved motocross. Hvis der ikke var ræs og masser af adrenalin-sus, så kunne man jo ligeså godt lægge sig på sofaen og spise popcorn eller gå til børneballet. Det sidste har 8-årige Jeppe ikke tænkt sig at gøre. Han er egentlig en ganske stilfærdig dreng. Uden for banen. Men på banen ligner han mest af alt en nærmest hyperaktiv tusindkunstner.

Vent på mig! Vi kan da også fortælle en lille munter historie fra dengang, Jeppe var ”helt lille” og kørte rundt på sin lille plastikmotorcykel. Ved et løb på Amagerbanen havde C 125-kørerne netop taget opstilling ved bommen og ventede på, at starten skulle gå, da Jeppe kom trillende og råbte ”Vent! Vent på mig!”. Efter sigende blev der grinet meget af den episode den dag. Men det er mange år siden. Da Jeppe fyldte fem år, fik han en lille PW foræret. Og den blev starten på en hel ny tilværelse for Jeppe. Absolut ingen har siden fået en opfordring til at vente på ham. Ser man i denne sæson en orange farveklat suse forbi, så er det Jeppe på sin rappe 50 kubik KTM. Det er tre år siden, Jeppe blev medlem af Amager Motocross Klub. Og han har ikke spildt tiden. I 2007 blev han klubmester, året efter blev det til en skammelplads som nr. 2. Sidste sæson blev det til en stribe skammelpladser ved forskellige løb. Mest 2. og 3. pladser og en 4. plads. Dårligste konkurrenceresultat var en 7. plads. - Det var ikke helt min dag. Men jeg kan gøre det bedre nu i den nye sæson. Det er jeg sikker

på. Jeg ved ikke rigtigt endnu, hvilke løb jeg skal deltage i, men Sjællandsmesterskabet har høj prioritet. - Måske bliver det også en tur til Ripa-banen i Sverige. Der var jeg sidste år sammen med tre andre kørere fra AMCK. I starten var banen ret svær. Det er en sandbane, som man først skal lære at takle. Nu synes jeg bare, den har verdensklasse. - Jeg er ikke så god til alt det mekanik. Så det er min far, der skruer – jeg nøjes med at vaske kværnen. Og så sørger jeg naturligvis for, at jeg er fysisk i god form. Det må antages, at Jeppes kondital er i top: Han går til fodbold, basketball og hockey. - Jeg har Freddie som træner. Han er kanon og så går jeg til konditræning i AMCK og om mandagen går jeg til svømning. Og jeg elsker at stå på ski. Det gør vi engang om året langt oppe i Sverige. Og det at køre cross, det giver jo også kondi. - Er der noget, Du ikke går til? Svaret kommer prompte: - Klaverspil og pigekor, hehe… Jeppe har ikke så meget tid at give af – men et par hyggestunder med at spille Nintendo og Guitar Hero på Playstation bliver det da til i ny og næ. Godt med venner - Præmier er vigtige. Dem har jeg vundet nogle stykker af. Og så har jeg fundet mange gode venner på crossbanen. Det er godt at have gode venner. Det er mindst lige så vigtigt som præmier. Mit største ønske er at beholde alle mine gode venner og altid at være blandt de hurtigste kørere. - Fremtidsdrømme? - Ork ja! Jeg drømmer om at køre hurtigere end min far og gi’ ham baghjul, så det basker, hehehe! Crosser på spring Har du forslag til en ny "Crosser på Spring"! Send en mail til: microcross@hongnet.dk


Motocross

VI FORHANDLER RESERVEDELE TIL ALLE MÆRKER... - SAMT CYKLER v/ Erik Sørensen Skolegade 30 · 6670 Holsted Mobil 40 37 28 38 · Tlf. 75 39 28 38 Fax 75 39 28 78 E-mail: teknik@sport.dk

Se voreS nye webShop på Aut. forhandler : POLINI og KA WASA CROSSCYKLE KI R

Alle nye Kawasaki KX modeller klar til prøvekørsel og levering Ring og aftal nærmere

www.nr-service.dk

NYE CROSSERE: STOR WEBSHOP

MOTO CROSS MASKINER

Alt i reservedele, tøj og udstyr, konkurrencer og nyhedsbreve

www.es-teknik.com

NY IMPOTØR AF MX-TECH I DANMARK:

Suzuki - Yamaha 09 modellen er klar til levering

Motocross Scooter Speedway Tlf. 57618228 Fluebæksvej 200, 4100 Ringsted www.jhn-racing.dk

Vi tilbyder:

Renovering af affjedring. Shimsning af affjedring. Ombygning af forgaffel med nitrogen (element7), Kyb, Showa Reservedele: Pakdåser, teflonringe, special fjedere mm. DLC coatning, kashimacoatning og anodisering

Service og opsætning tilbydes af alle mærker. Nye priser, ring eller mail for info Blochracing v/ Brian Bloch Ounbølvej 18 6800 Varde • Tlf 2447 6488 • Web: Blochracing.dk • Mail: Infoblochracing.dk

NYE OG BRUGTE CROSS’ERE – REPARATION, UDSTYR OG RESERVEDELE

J.N. CROSS

Nye på lager Suzuki rm 85 lav 08 tilbud ....................... 24995 Suzuki rm 85 høj 09 ................................. 28995 Yamaha yz 85 høj 08...................................28995 Suzuki rm 125 08, 1 stk tilbage ................. 37999 Suzuki rm 250 09 tilbud ........................... 39995 Suzuki rmz 250 08,1 stk. tilbage tilbud ..... 45995 Suzuki rmz 450 08tilbud ........................... 46995 Brugte KTM 85 høj 08 motor efterset .................... 23800 Honda crf 150 høj 07 efterset løbsklar ....... 22800 Yamaha yz 85 høj 06 kun kørt o7 som ny ... 19800 Suzuki rm 250 06 løbsklar kun kørt 06 ...... 26800 Suzuki rmz 250 o7 løbsklar ....................... 27800 Suzuki rmz 450 05 løbsklar motor rep. ...... 22800 Yamaha yzf 250 07 løbsklar ....................... 27800 Yamaha yzf 250 enduro med lysanlæg uag. kun kørt 4500 km. ..................................... 23800 Se også www.bj-mc.dk Er skaden sket – vi reparerer alt til cross på alle mærker. Vi har reservedele til alle mærker. Suzuki reservedele fra 79 til 2008 nyt - brugt Speciale - crom cylinder ophoning til overstørelse stempel. Ombytningscylinder for Suzuki rm 125 04-08

Hovedgaden 55A, Snejbjerg, Herning Tlf. 97 16 13 06 - 20 65 62 43

Tlf. 75 19 53 55 · www.jncross.dk

Specialisten

Westside Racing Service Tlf.: 59 29 13 01 www.w-rs.dk

Østbirkvej 17 - 5240 Odense NØ Tlf. 6610 8942 Mobil tlf. 2089 1225 Email: MX-Shop@mail.dk www.mx-shop.dk

Stort reservedelslager til KTM.

Se nye og brugte MC’er på vores hjemmeside! Navervej 5 8382 Hinnerup Tlf. 86 91 12 00 Fax 86 98 86 82

Vi forhandler i øvrigt reservedele til Yamaha, Honda, Suzuki og Kawasaki. Valløvej 3 9800 Hjørring tlf.98913101 -28729309 E-mail: info@toftegaardsmx-shop.dk www.toftegaardsmx-shop.dk

www.villadsensmc.dk 17


speedway

VANDBÆRERNE

I Anti Rust Ringen Speedway League

På et professionelt cykelhold er der stjerner og vandbærere – det samme er gældende i speedway. Vi ved alle hvem Nicki Pedersen og Hans Andersen er – men selv om de er kørere i verdensklasse, kan de ikke vinde en holdmatch alene – der er også brug for vandbærerne.

Tekst: Thomas Schack. Fotos: Privat

Stjernerne skal naturligvis levere varen og sætte en solid bunke point ind på resultattavlen, men det er oftest de point, der bliver scoret af de mindre kendte kørere, som afgør matcherne.

18

Motorbladet vil i denne artikel sætte fokus på otte af disse ”vandbærere” – alle kørere, som vi mener, kan få en afgørende betydning i sæsonen 2009. Alle er kategoriseret som C-kørere – de har alle erfaring fra ligaen og enkelte af dem er eller har været fuldtidsprofessionelle.


FOTO: hm-racing

FOTO: tom jensen

FOTO: Tom jensen

FOTO: john clifford

speedway

Dannie Søderholm Esbjerg Motor Sport

Tommy Pedersen

Henrik Møller

Holstebro Speedway Klub

20-årige Kenni Arendt viste allerede i sæsonen 2008, at han er fremtidens mand. Såvel i ligaen (5,83) som i 1. division (9,11) sluttede han med det højeste snit blandt C-kørerne til sæsonen 2009. Kennis imponerende kørsel i 2008 gjorde også at udlandet fik øjnene op for den unge fynbo – og i efteråret drog han over kanalen til England. På De Britiske Øer fortsatte han med at imponere det speedway-kyndige folk – og til sæsonen 2009 har Kenni indgået kontrakt med Premier League klubben Newcastle.

Den 21-årige Dannie Søderholm har en del ligaerfaring, hvor han blandt andet var med til at vinde guld med Holsted i sæsonen 2007. I 2008 blev det også til guld med Slangerup, men her var der begrænset køretid til Dannie, som stod i skyggen af Slangerups polske C-kører. Med en Dannie Søderholm i topform kan guldet i år måske gå til Esbjerg – og dermed sikre Dannie Søderholm det tredje hold-mesterskab på stribe.

Den 20-årige Tommy Pedersen havde en meget flot sæson i 2007, hvor han blev kåret som ”Årets Fighter” i Anti Rust Ringen Speedway League. Året efter var der dog mere kamp om pladserne på Holsteds hold – og det blev begrænset køretid til den unge Pedersen. Dette er nok blandt årsagerne til, at Tommy i år har valgt at skifte til Holstebro, hvor mere køretid kan være med til at øge den unge kørers selvtillid og dermed også hans resultater.

Med titler som tidligere U19 Nordisk Mester (2004), U21 Nordisk Mester (2006) samt Nordisk Mester som Senior (2007) er Henrik uden tvivl den mest erfarne kører i C-kategorien. Ikke mindre end fem gange har Henrik været med til at vinde guld med Holsted i ligaen – og i flere sæsoner var han netop den afgørende faktor. Hvis Henrik efter en skuffende 2008-sæson kan genfinde hans tidligere niveau, vil han utvivlsomt blive en kæmpe gevinst for Holsteds hold.

Holsted Speedway Klub

FOTO: jeff b. higgott

FOTO: www.allensfoto.dk

Holstebro Speedway Klub

FOTO: Tom jensen

FOTO: Tom jensen

Kenni Arendt

Simon Nielsen

Anders Andersen

Henrik Vedel

Casper Wortmann

Med sine kun 18 år er Simon den yngste danske C-kører, men det betyder ikke at han mangler erfaring. Således har Simon de seneste to år været en vigtig brik på Holsteds hold i såvel ligaen som i 1. division. I 2008 udmærkede Simon sig ligeledes med kvalifikation til U19 EM Finalen efter en flot femteplads ved det Nordiske Mesterskab. Simon er en udpræget holdmand og han kan få stor betydning for Holsteds ambitioner om at vinde ligaen.

Den 20-årige Anders Andersen har længe ventet på han egentlige gennembrud – talentet har han, men resultaterne har været for svingende. Men i efterårssæsonen 2008 tog den unge Andersen til Skotland – nærmere bestemt Glasgow – og dermed får han nu væsentlig mere løbserfaring. Dette kan være med til at hæve hans bundniveau og dermed sikre ham og Grindsted yderligere point på kontoen.

28-årige Henrik Vedel var også tilknyttet Slangerup som C-kører i sæsonen 2007, hvor han kørte samtlige 14 matcher og var en vigtig del af holdet. Succesen betød dog, at Vedel til sæsonen 2008 blev kategoriseret som Bkører, hvilket betød, at Vedel planlagde at indstille karrieren. Heldigvis fik han i løbet af året mod på sporten igen – og nåede tre matcher som gæstekører i forskellige klubber sidste år. Nu er han tilbage som C-kører i Slangerup – og kan blive en afgørende faktor i Slangerups bestræbelser på at forvare mesterskabet.

Sæsonen 2008 forløb bestemt ikke efter planen for Casper Wortmann. Den 6. april var Casper involveret i et meget voldsomt styrt for hans engelske klub Mildenhall – i flere dage efter uheldet kæmpede Casper for livet på et engelsk hospital. Men heldigvis kom Casper igen – og selv om formen endnu ikke var på toppen, afsluttede Casper sæsonen med yderligere otte matcher i England. Hvis Casper kan nå samme niveau, som inden ulykken, kan han blive en vigtig brik for oprykkerne fra Vojens.

Holsted Speedway Klub

Grindsted Speedway Klub

Slangerup Speedway Klub

Vojens Speedway Klub

19


speedway

Østrigske Franz Zorn (rød) i duel med tyske Günther Bauer (blå)

ICE-RACING TEAM VM-FINALE 2009

ØSTRIG STÆRKT MED I INZELL Det første Team-VM i Iceracing blev kørt i 1979. Og i år kunne det russiske hold vinde sin 27. titel ud af 29 mulige. Tekst: Jacqueline Seidlitz, oversæt. Erik Hjort. Foto: Lars Schroer

11.600 tilskuere var over to dage vidne til en gentagelse af sejren fra sidste år. Men de russiske favoritter kom ikke sovende til titlen. Allerede på førstedagen måtte den russiske duo nøjes med 3-3 mod Østrig, da Franz Zorn vandt foran Krasnikov og D. Ivanov. Og en fatal fejl af den regerende verdensmester Krasnikov, i næste heat mod Tyskland, kom til at koste dyrt. Liggende på 2. pladsen efter landsmand Baseev, ville han i 4. kurve se tilbage efter sin modstander - og styrtede. Da verdensmesteren var årsag til at heatet måtte stoppes, så havde den svenske dommer Krister Gardel ikke andet valg, end at ham, og dermed endte heatet overraskende kun 3:3. I sidste ende sluttede russerne 1.dagen af kun lige foran østrigerne, hvor Franz Zorn var ubesejret. Men også de østrigske holdkammerater Harald Simon og Markus Skabraut havde leveret godt med point. Derfor var afstanden op til russerne inden 2. dagen kun 2 point. Der var desuden også spænding om de øv-

20

rige pladser, da der mellem Tyskland, Finland, Sverige og Tjekkiet kun var et spring på henholdsvis 1 og 2 point. RUSSISK KONCENTRATION På den afgørende 2. dag var det russiske mandskab meget koncentreret. Og ”Bjørnen” afgav i sidste ende kun et enkelt point i heat 37. Igen til Franz Zorn - der kørte over målstregen foran Nikolai Krasnikov og med Younir Baseev på 3. pladsen. Alle øvrige heat vandt russerne suverænt 5:1. Og ret hurtigt stod det derfor klart at de var verdensmestre. ØSTRIG VS TYSKLAND Et absolut highlight på 2.dagen var duellen mellem Østrig og Tyskland. Efter fantastisk duel mellem Franz Zorn og Günther Bauer,

som kørte side om side over 4 omgange, lykkedes det, under jubel fra de tyske fans, Günter Bauer at køre over målstregen - knapt 1 meter foran Zorn. På trods af at Zorn også måtte afgive point til russerne, så blev han alligevel dagens bedste kører med 34 point, og var derfor kraftigt medvirkende til at Østrig sikrede sig fortjente sølvmedaljer. Den sidste plads på podiet kunne Tyskland sikre sig, ikke mindst takket være en fremragende indsats af Günther Bauer. SVENSKERNE FALDT Sverige der egentlig var favorit til bronzemedaljen havde en del problemer på 1.dagen. Efter 1:5 mod Rusland, blev det til 3:3 mod Tyskland, hvorefter det overraskende kun blev til 2:4

mod Finland. Det helt store uheld havde de i deres sidste heat, hvor Stefan Svensson lå i 2. position op af langsiden - med Posa lige i baghjulet. Pludselig blev Stefans cykel en smule langsommere, hvilket Posa ikke bemærkede og resultatet blev, at han kørte direkte op i baghjulet på sin landsmand. Det resulterede i, at begge måtte udgå med maskinskade og dermed mistede vigtige point. Trods kun en enkelt heatsejr om søndagen, så nåede de 31 point hvilket rakte til n 4. plads. Der var ligeledes kamp om at undgå sidstepladsen. Da Schweiz har fået tildelt en plads ved VM i 2010, så ville den sidst placerede blive oversidder næste år. Den tort overgik hollænderne, som sluttede sidst blandt de internationale teams i Inzell.

TEAM VM 2009 1. Rusland: 55 point

(Nikolai Krasnikov 26, Younir Baseev 20, Danil Ivanov 9)

2. Østrig: 46 point

(Franz Zorn 34, Markus Skabraut 11, Harald Simon 1)

3. Tyskland: 37 point

(Günther Bauer 32, Stefan Pletschacher 5, Florian Fürst 0)

4. Sverige: 31 point

(Stefan Svensson 17, Per-Olov Serenius 14, Per-Anders Lindström -)

5. Finland: 27 point

(Antti Aakko 18, Tommy Flyktman 8, Kai Lehtinen 1)

6. Tjekkiet: 27 point

(Antonin Klatovsky 18, Jan Klatovsky 9, Andrej Divis -)

7. Holland: 25 point

(Rene Stellingwerf 12, Sven Holstein 10, Johnny Tuinstra 3)

Sejrceremoni med de russiske verdensmestre i midten, til venstre Østrig og til højre Tyskland.


speedway Team Tjekkiet med Antonin Klatovsky (rød) og Jan Klatovsky (hvid) foran hollandske Sven Holstein (blå).

Repræsentanter fra de sejrende russere, Younir Bazeev (hvid) og Daniil Ivanov (rød).

Team Sverige med Posa Serenius (rød) og Stefan Svensson (hvid) foran tyske Günther Bauer (blå) og Stefan Pletschacher (gul).

Antti Aakko, FIN (blå), Tommy Flyktman, FIN (gul) og Stefan Svensson, S (hvid).

Günther Bauer, D (blå) foran Rene Stellingwerf, HOL (hvid).

Wheelie-kongen Günther Bauer, D.

21


world speedway news

Speedway

Redigeret af Erik Petersen

KLAR TIL START

Men lad os se på de 9 hold, som de tager sig ud ved sæsonstart. Belle Vue: Krzysztof Kasprzak, CHARLIE GJEDDE (capt.), ULRICH ØSTERGÅRD, James Wright, Billy Forsberg, PATRICK HOUGAARD POSITION 7 - deles af Steve Boxall (Newcastle) og Thomas H Jonasson (Edinburgh) VÆK ER: Jason Crump, Joe Screen og Stanislaw Burza NYE ER: Kasprzak, Wright og Østergaard Coventry: Chris Harris, Rory Schlein, Edward Kennett, Oliver Allen, Ben Barker, Ricky Wells POSITION 7 - deles af Adam Roynon (Workington) samt en ukendt ved redaktionens slutning VÆK ER: Hans Andersen, Simon Stead og Billy Janniro NYE ER: Schlein, Barker og Kennett Eastbourne: Dave Watt, David Norris, Cameron Woodward, Lewis Bridger, Simon Gustafsson, Ricky Kling og Denis Gizatullin VÆK ER: Scott Nicholls, Lee Richardson, Edward Kennett og James Brundle NYE ER: Watt, Norris (comeback), Kling og Gizatullin Ipswich: Jaroslaw Hampel, Piotr Swiderski, Daniel King, Tobias Kroner, Leigh Lanham, David Stachyra POSITION 7 - deles af Carl Wilkingson (Scunthorpe) og Kozza Smith (King´s Lynn) VÆK ER: Rory Schlein, Robert Miskowiak, Steve Johnstone og Chris Schramm NYE ER: King, Lanham, Stachyra samt Wilkingson/Smith Lakeside: Adam Shields, Lee Richardson, Jonas Davidsson, Joonas Kylmakorpi, Kauko Nieminen, Stuart Robson POSITION 7 - deles af Chris Mills (Sheffield)

og Phil Morris (Stoke) VÆK ER: Andreas Jonsson, Tomasz Jedrzejak, Leigh Lanham, Ricky Kling og Krysztof Jablonski NYE ER: Richardson, Kylmakorpi, Nieminen, Robson samt Mills/Morris Peterborough: KENNETH BJERRE, NIELS KR IVERSEN, MADS KORNELIUSSEN, Karol Zabik, Ales Dryml, CLAUS VISSING POSITION 7 - deles af Lee Complin (Stoke) og Andrew Tully (Edinburgh) VÆK ER: Ryan Sullivan, Daniel King, Lukas Dryml og Henning Bager NYE ER: IVERSEN, KORNELIUSSEN, A Dryml samt Complin/Tully Poole: BJARNE PEDERSEN (capt.), Chris Holder, Joe Screen, Jason Doyle, Daniel Davidsson, Kyle Legault POSITION 7 - deles af Carl Stonehewer (Redcar) og Tomasz Piszcz (Birmingham) VÆK ER: Dave Watt, Magnus Zetterstrøm, Adam Skornicki og Freddie Eriksson NYE ER: Screen, Doyle, Legault samt Stonehewer/Piszcz Swindon: Leigh Adams, Troy Batchelor, Simon Stead, Travis McGowan, Jurica Pavlic, Krysztof Stojanowski POSITION 7 - deles af Ryan Fisher (Edinburgh) og Cory Gathercole (Sommerset) VÆK ER: MADS KORNELIUSSEN, James Wright og Manuel Hauzinger NYE ER: Stead, Stojanowski samt Fisher/Gathercole Wolves: Peter Karlsson, Fredrik Lindgren, Adam Skornicki, Tai Woffinden, NICOLAI KLINDT, Hynek Stichauer POSITION 7 - deles af Tyron Proctor (Redcar) og Chris Kerr (Newport) VÆK ER: NIELS KR IVERSEN, JESPER MONBERG, MORTEN RISAGER, David Howe og Ludwig Lindgren NYE ER: Karlsson, Skornicki, Woffinden, Stichauer samt Proctor/Kerr

Nu skal de unge træk­ke lidt mere af læsset i engelsk speedway, da mange af GP-stjernerne, herunder Nicki Pedersen og Hans Andersen ikke er med i Premier League 2009. På billedet engelske Tai Woffinden fra Wolves. Foto: Wojtek Szoltysek

Holdene er på plads, men kalenderen er endnu ikke helt hvor den skal være! Men i løbet af få uger går startskuddet til en ny sæson i British League – en sæson som på mange måder bliver interessant. Først og fremmest fordi adskillige GP kørere ikke er at finde i England i den nye sæson, og hvorledes vil publikum så forholde sig til det faktum? Vi vil i det følgende se på de 9 British League hold forud for sæsonen 2009. Som fortalt i sidste nummer kan holdene nu have to kørere opført som kører nr. 7 i truppen, såfremt disse er Premier League kørere med et snit på max. 8 fra denne liga. Disse to kan så skiftes til at køre for British League klubben - ligesom de stadig vil være aktive for deres daglige arbejdsgiver i Premier League. 8 af klubberne i den bedste række har valgt denne løsning. Kun Eastbourne har valgt at stille med en fast kører som 7. mand, da man har hentet russiske Denis Gizatullin til klubben.

I den næstbedste række - Premier League - findes i sæsonen 2009 14 klubber. Af pladsmæssige årsager har vi valgt blot at nævne de enkelte klubbers top-2 kørere samt evt. danskere eller andre interessante navne. Berwick: William Lawson, Michal Makowski Birmingham: Jason Lyons, Tomas Piszcz, Ludwig Lindgren Edinburgh: Ryan Fisher, Thomas H Jonasson Glasgow: Shane Parker, James Grieves, PETER JUUL LARSEN, ANDERS ANDERSEN King´s Lynn: Tomas Topinka, Christian Henry, JAN GRAVESEN Newcastle: Steve Boxall, Jason King, KENNI ARENDT LARSEN, CASPER WORTMANN Klubbens mangeårige danske kører RICHARD JUUL debuterer i 2009 som holdleder for klubben Newport: Mark Lemon, Craigh Watson Redcar: Gary Havelock, Ty Proctor Rye House: Chris Neath, Linus Sundstrøm Scunthorpe: David Howe, Magnus Karlsson Sheffield: Ricky Ashworth, Richard Hall Sommerset: Steve Johnstone, Emil Kramer Stoke: Lee Complin, Jason Bunyan, TOM P MADSEN, KLAUS JAKOBSEN, JESPER KRISTIANSEN Workington: Kevin Doolan, Adrian Rymel Vi kan nu blot afvente starten på den nye sæson. En sæson som kan blive begyndelsen til noget nyt og spændende, men som også kan blive det modsatte såfremt publikum svigter løbene p.g.a. manglen på GP-kørerne. Men starten på sæsonen ser rent faktisk ganske spændende ud. Og ikke mindst set med danske briller. Se blot her hvad man kan opleve indenfor en uge i marts måned. 15. marts i Swindon Swindon Speedway 60 års jubilæumsløb 18. marts i Poole Bjarne Pedersens Testimonial (10 års jubilæumsløb) 19. marts i Peterborough Peterborough mod et udvalgt dansk hold 20. marts i King´s Lynn Tom P. Madsens Testimonial (10 års jubilæumsløb) 22. marts i Wolverhampton

22

Billy Hamills afskedsløb


speedway

JRM Importør IMPORT – SALG – SERVICE

K.L. Support v/Kristian Lund

Alt til speedwaysporten Altid nye Jawa cykler på lager Altid nye 500 cc. Jawa motorer på lager Altid nye 85 cc. cykler på lager Altid nye 85 cc. motorer på lager

Rottarpvej 2E – 6855 Outrup Tlf.: 61657886 Ell.: 29222196

CYKLER – MOTORER STELSÆT – DÆK RESERVEDELE OG TILBEHØR

JAN HOLM NIELSEN TLF. 57618229 – 40518228 WWW.JHNSPEEDWAY.DK

v/ Brian Andersen Salg, tuning og service af GM og JRM motorer Salg af GM reservedele, samt andre motordele Fremstilling af: KWP produkter og BAR produkter Se nærmere på: www.bar-engineering.dk Kråsigvej 7, Åes – 8700 Horsens 76690099 – 30702550 – bar@c.dk

DMUSPORT.DK Sport, der rykker!

23


BMX

KOMMUNEN SATSER PÅ BMX I ROSKILDE Roskilde BMX har siden stiftelsen for ca. 15 år siden været en af landets mindre BMX-klubber. Men med Roskilde Kommunes status som eliteidrætskommune hos Team Danmark, så er der måske lagt op til nye tider.

Tekst: Kenneth Majkjær Mikkelsen. Foto: Privat

Den 31. januar blev en 4-årig samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Team Danmark underskrevet. Af aftalen fremgår, at BMX er blandt de 7 idrætsgrene, som kommunen vil satse særligt på i de kommende år (de øvrige er bordtennis, cykelsport, orienteringsløb, håndbold, roning og basketball, red.). Roskilde BMX klub har gennem årene været en del af Vor Frue Idrætsforening, men sidste år valgte klubben at bryde ud, og satse på egen bane. Og planerne er nu rykket væk fra skrivebordet og er tæt på realisering. Det hele tog fart i forbindelse med OL, hvor Roskilde Kommune gav tilsagn om 600.000 kroner til bygning af en ny BMX-

bane. Formand hos Roskilde BMX, Ronni Lück, fortæller "Med 600.000 fra Roskilde Kommune og tilsagn om 200.000 kroner fra Foreningen Roskilde Festival, samt ansøgninger ude hos Nordea Fonden og Tuborg Fondet - så håber vi nu, at kunne etablere første del af vores baneprojekt, med en standard BMX-bane, budgette-

TEAM DANMARK ELITEKOMMUNE Ifølge Roskilde Kommunes hjemmeside, så vil samarbejdet mellem Team Danmark og Roskilde kommune konkret betyde udvikling af en række lokale idrætsforeninger, der har stærke talentudviklingsmuligheder. Derudover er målene for samarbejdet bl.a. at styrke træneruddannelser og styrke formidlingen af ekspertviden indenfor fysisk træning, ernæring, idrætspsykologi og idrætsmedicin. Team Danmark har på nuværende tidspunkt samarbejdsaftaler med 15 Elitekommuner om udviklingen af den lokale eliteidræt. Det er følgende: Esbjerg, Fredericia, Gentofte, Haderslev, Herning, Hillerød, Horsens, Holstebro, Kolding, København, Odense, Randers, Svendborg, Ålborg og Århus. Målet for Team Danmark er, at så mange kommuner som muligt støtter og udvikler den lokale eliteidræt. Frem mod 2010 er det Team Danmarks målsætning at indgå samarbejdsaftaler med i alt mindst 20 Elitekommuner.

24

ret til 1.3 million. Efterfølgende vil vi gå videre med projektet, så vi ender op med en dobbelt-bane, hvor der også kan trænes og konkurreres Supercross BMX. Det vil i givet fald blive den første af sin art i Nordeuropa." Endnu er det dog ikke helt klart for klubben hvad Roskilde Kommunes "Elitekommune-status" vil indebære, men i Roskilde er man positive overfor hvad fremtiden vil bringe. "Det ligger jo i kortene, at der skal satses på at få opbygget kraftcentre for sats-sportsgrene i Roskilde, og at der dermed skal arbejdes målrettet med talenter i sporten", siger Ronni og fortsætter "Som jeg ser det, så er det meget fornuftigt at satse på Roskilde, da vi ligger centralt placeret for de øvrige sjællandske klubber, og med en ny bane kan opfylde det behov." Lene Correll, koordinator for Team Danmark projektet i Roskildes Fritids- og Idrætsafdeling, fortæller til MotorBladet, at kom-

munen pt. står i en proces hvor man skal have en person ansat til at varetage sats-idrætsgrenene. Men fortæller at der bl.a. skal satses på træning, vejledning og faciliteter. Og hos Roskilde BMX arbejdes der for fuld damp. "Vi er lige startet med af få rettet op på et meget stort areal ved Roskilde Idrætscenter (også kendt som Darup Idrætsanlæg, red.), og vi går efter at få bygget i sommeren 2009. Det bliver et komplet nyt anlæg, som kommer til at ligge centralt i Roskilde og vil få alle de faciliteter der er behov for, også til de helt store løb." For med i planerne, som ikke ligger så langt ude i fremtiden er, at der skal trækkes et World Cup Supercross arrangement til Roskilde allerede i 2010. I den forbindelse er der indledt dialog med en mulig samarbejdspartner i Roskilde. Og SD BMX har givet sin opbakning til ideen. BMX fremtiden tegner lys i Roskilde.


Rundt om BMX AMANDA AFSTED TIL MOURS Amanda Sørensen er på vej til en 3-ugers træningsophold i franske Mours, med tilskud fra Skanderborg Kommune. En flot mulighed, som er opstået efter OL i Beijing. Formålet for Amanda er, at forberede sig optimalt efter skaden, som hun pådrog sig sidst på sæsonen i 2008. På træningscentret i Mours bor og træner 15 franske elitekører til dagligt. Træneren fra centret er meget dedikeret og har mange store resultater bag sig som træner, bl.a. VM i Elite Women. Udover Amanda, så kommer den resterende gruppe derned på et 10 dages ophold, med start i uge 11. Kørerne skal deltage ved en afdeling af det franske mesterskab. Gruppen som støder til Amanda Sørensen består af Morten Therkildsen, Mike Kaltoft og Klaus Bøgh Andresen, samt "boblerne" Mads Larsen og Rasmus Asp Laustsen og "supertalenterne" Simone Christensen og Daniel Mønsted.

INDBYDELSE TIL HIMMERLANDSCUP 2009

Arkivfoto Amanda Sørensen Arkivfoto Dragon DM 08 De fem klubber i det nordjyske har igen fornøjelsen, at indbyde til Himmerlandscup. Løbet vil blive afviklet på samme måde som det har været de sidste par år., dog med små justeringer, for at sikre at vi bliver færdige før det bliver mørkt. PROGRAM Torsdag - 16.april Torsdag - 23.april Torsdag - 30.april Torsdag - 7.maj Arkivfoto Morten Therkildsen

METTE OG NIKLAS IGEN I SCHWEIZ Også andre skal udenbys. Mette og Niklas skal igen på tur til Schweiz. Denne gang tager de af sted den 3.marts og er først hjemme igen lige før EM i Fredericia. UCI betaler regningen for fuld forplejning, træning og brug af faciliteterne. For begge de 16-årige kørere, som kører Junior internationalt og Elite nationalt, er deres primære fokus er at køre sig i form til VM Junior i Australien. SEND NYHEDEN TIL JOY Har du tips om nyheder fra klubberne, ind- og udland, så send en mail til BMX-stofkoordinator Joy Nordkvist på email-adressen joy. nordkvist@mail.dk Joy`s kontaktdata fremgår fast på side 3 i MotorBladet, i kolofonen, til venstre for indholdsfortegnelsen. TJELE EFTERSKOLE Der er stadig pladser på Tjele efterskoles 2009/2010 hold. I skrivende stund er 16 tilmeldt, og der er plads til 25 på BMX-linieholdet. Du kan altså stadig nå at tilmelde dig - hvis du er hurtig. Er du interesseret, så gå ind på hjemmesiden www.tjeleefterskole. dk. Her kan du finde al relevant information. Skolen glæder sig til at høre fra dig. tjele-bmxbande2.qxp

TJELE EFTERSKOLE

13-12-2007

17:18

Side 2

DET CYKLER DERUDA’ PÅ DANMARKS

BMX

TJELE EFTERSKOLE

EFTERSKOLE ! www.tjeleefterskole.dk

1. afdeling 2. afdeling 3. afdeling 4. afdeling

Hadsund BMX klub Dragon. Aalborg BMX klub Falcon. Aars BMX klub Lynet. Storvorde BMX klub.

GEBYR/TILMELDING 150,- kr. for alle løb samlet. 50,- kr. pr. løb. Forhåndstilmeld jer, det sparer tid. Indsend alle klubbens kørernavne til email: loneskott@stofanet.dk. Tilmelding, registrering og betaling senest 18.30, på dagen REGLEMENT Mødetid er kl. 18.00, løbsstart kl. 18.45 Der køres i klasserne: Piger 8 og under, 9-10, 11-12, 13-14 og 15+ (inkl. elite) Expert 7 og under, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16+ (inkl. elite) Cruiser under 30 år og 30+. Det er frivilligt at tilmelde sig i en højere aldersgruppe. Og en god chance for de hurtigste, til at få værdifuld og større modstand. Piger kan tilmelde sig i ekspert-klassen, med fradrag af 1 år. En tilmelding til en klasse, gælder for alle afdelinger i denne cup, men berøre ikke andre løb, som fx. landspokalen. Når løbslisterne er hængt op, er der ikke muligt at skifte klasse. Kørere tilmeldt klasser, der ikke kan åbnes, fordeles af beregnerchefen, til den (de) klasse(r) han skønner, er sportsligt mest passende. Kørere, der er flyttet mellem flere klasser, medtager de point, der er optjent i de respektive klasser, til den oprindeligt tilmeldte klasse. En klasse åbnes ved 3 tilmeldte kørere. Der præmieres i alle klasser, der har været tilmeldte kørere i. Også selvom de ikke har været selvstændigt åbnet. Der anvendes samme pointsystem som til landspokalen, med 4’de heat. Alle løb tæller. En kører må højest miste en afdeling, for at deltage i præmieringen. Med sportslig hilsen Lynet - Falcon - Møldrup - Dragon og Storvorde

25


BMX

EN BMX-KØRER I DANMARK

HENRIETTE ER IKKE BANGE FOR MODSTAND Du dukkede pludselig op sidste år. Var det dit første år som kører? Nej slet ikke. Jeg har kørt BMX, siden jeg var 10 år, i Ungdomsringen. De sidste 5 år blev jeg Danmarksmester, så jeg følte jeg trængte til noget mere modstand. Derfor skiftede jeg til DMU. Hvorfor lige netop BMX? Den fritidsklub jeg gik i havde BMX på programmet. Og da jeg altid har været lidt af en drengepige, så var det lige noget for mig. Jeg kunne få brugt noget af alt det krudt jeg havde bagi. Hvad får dig til at blive ved? Suset, fart og action. Det er bare en fed sport! Hvad er planerne for sæson 2009? Jeg regner med at stille op i Elite Women. Og så må jeg bare håbe, at al min vintertræning giver pote, så jeg kan følge med. Jeg skal også køre mit første internationale løb i 2009. Jeg har planer om at deltage ved EM i Fredericia. Og det glæder jeg mig meget til. Fortæl om din bedste BMX oplevelse. Jeg har jo ikke kørt så længe i DMU - men de bedste oplevelser jeg har haft, var ved

LP i Feldborg og ved DM i Hadsund. Til LP havde jeg tilmeldt mig 15+ klassen, men den kunne ikke åbnes, så jeg blev flyttet op i Elite Women. Lørdag gik det ikke så godt, men søndag tog jeg revanche og kom i finalen. Jeg kom ind som nr. 7 - og var pavestolt. Til DM blev min egen klasse åbnet og jeg blev nr. 2. Det var fedt. Min placering betød, at jeg fik tilbudt at komme med på Team !Solid BMX. Og det har jeg sagt ja tak til. Har du nogensinde været skadet? Ja - for ca. 3 år siden væltede jeg og rev et ledbånd over i min skulder. Det skete lige efter SM. Man skal holde sig fra at køre, når løbet er slut. Gør du noget specielt ved træningen for at forbedre dig? Jeg ved ikke om det er specielt. Men jeg har spinnet to gange om ugen for konditionens skyld og været i styrkecenter i vinters. Derudover så har jeg trænet starter og teknik på forskellige baner i weekenderne. Er der kørere, der har imponeret dig? Jeg er ikke så nem at imponere, men Shanaze Reade - har formået det. Hun kører som en dreng!

NAVN: Henriette Hygum Suenson KLUB: Køge BMX ALDER: 17 år til marts TIL DAGLIG: Gymnasieelev FAVORITBANER: Malmø og Sorø

Er der noget du mener dansk BMX mangler? Ja - vi mangler flere baner, flere kørere og sidst men ikke mindst, mere oplysning om sporten - og mere mediedækning. /joy nordkvist

BMX SÆSON 2009 Vi er klar med BMX kvalitetsprodukter fra bl.a.

ONE – CRUPI – Formula Scott – SIXSIXONE Søndergade 12, 6000 Kolding, Tlf. 75 54 19 95

26

Små fotos af Henriette fra DM i Hadsund 2008 (tv) og fra vintertræningen før sæsonstart i år.


BMX ”Danish Indoor Fredericia på vej mod EM i BMX Fredericia Messecenter juli 2009”.

DANISH INDOOR FREDERICIA

Til sommer skulle gaten gerne gå til et EM 2009, som dansk BMX kan være stolt af. I øjeblikket er stævnet dog i store økonomiske problemer.

EM 2009 har brug for alle Danish Indoor Fredericia kæmper med at få enderne til at hænge sammen i forbindelse med sommerens EM i BMX. Vi vil skære ind til benet med det samme. EM 2009 har massive problemer. Økonomien hænger ikke sammen, og som det ser ud lige nu, er der en reel risiko for, at det største internationale BMX-stævne arrangeret af Danish Indoor Fredericia falder til jorden. Det er svært at acceptere, når man tænker på, hvilke ærgerlige konsekvenser det fremadrettet kan få for dansk BMX, og netop derfor skal der heller ikke herske tvivl om, at Danish Indoor Fredericia stadig

arbejder målrettet på at skabe et EM 2009, som dansk BMX kan være stolt af. Forberedelserne fortsætter Selvom situationen er meget alvorlig, har vi ikke smidt håndklædet i ringen. Vi ser stadig muligheder for at skabe et fantastisk stævne til stor glæde for mange tusinde mennesker. Hver eneste dag bliver der arbejdet hårdt på at finde løsninger, der kan sikre en fornuftig gennemførelse af EM 2009, og vi holder stædigt fast i troen på, at det kan lykkes. Derfor er der heller ikke noget, der er sat på stand-by. Alle forberedelser fortsætter uhindret, så vi ikke bliver fanget i et unødvendigt tidspres, når de økonomiske brikker forhåbentligt falder på plads. Udfordringen med økonomien er imidlertid så stor,

at ”op ad bakke” på ingen måde er et dækkende begreb, og netop derfor er det også mere end nogensinde fællesskabet, der skal sikre succesen. Vi har ingen mulighed for at løfte opgaven alene. Flere af Danish Indoor Fredericias store samarbejdspartnere er allerede med i processen, men det er vort håb, at endnu flere vil melde sig under fanerne efter i dag. Vi appellerer til både klubber, enkeltpersoner og organisationer om støtte til at stable EM 2009 på benene. Som økonomiske bidrag, naturalier eller en hjælpende hånd. Alt har stor værdi. BMX om vinteren Det er ti år siden, det første stævne i Fredericia fandt sted. Lige siden har hundredvis af danske BMX-kørere, fra de yng-

ste piger til de største cruisere, år efter år haft muligheden for at teste formen på ligesindede fra hele verden. For mange har Danish Indoor Fredericia ikke bare været en fantastisk mulighed for at køre krævende BMX-løb midt om vinteren, det har også været et spændende første møde med sporten på internationalt plan. Mange trofaste hjælpere og samarbejdspartnere har knoklet hundredvis af timer for at gøre det muligt. De har skabt et internationalt anerkendt stævne, og EM 2009 er det bedst tænkelige klap på skulderen for den indsats. Vi vil løbende orientere om, hvordan forberedelserne til EM 2009 skrider frem. Såvel her i spalterne som i nyhedsbrevene.

Tilmeld dig nyhedsbrevet ved at skrive til: claus@danishindoor.dk

27


Road racing Thomas Harding smiler til Søren Treager, der knokler på kondicyklen. Søren stod for en af de største forbedringer af sin form.

ELITE- OG TALENTSEMINAR:

SLUT MED JULESUL Decembers elite- og talentsamling i Slagelse fik her sidst i februar en opfølgning på samme fitnesscenter. Og kørerne havde fulgt programmerne, og var ikke synligt påvirket af den forgangne juls fristelser. Tekst og foto: Steen Pedersen

Allerede inden opfølgningen havde kursusleder Thomas Harding uddelt opgaver. Nogle skulle møde allerede kl. 7 og forberede morgenmad til alle deltagere, andre skulle klare middagsmaden. Begge grupper skulle dog stå til regnskab for og forklare, hvorfor den valgte type mad kunne bruges til eliteidrætsudøvere. GODE KOSTVANER Alle havde ved sidste samling fået bogen ”Sådan! – guiden til optimale kostvaner” af ernæringsøkonom Charlotte Bøgild. Og det skinnede tydeligt igen-

nem dagens samling, at alle havde studeret denne ”bibel” ganske grundigt. Det var også nødvendigt, idet deltagerne i mindre grupper blev hevet til tavlen for at gennemgå vigtige afsnit fra bogen om ernæring foran alle øvrige. Da ernæring er meget vigtig for træningsmetoder, iltoptagelse med mere, blev en del af formiddagen da også brugt på, hvordan man sammensætter kostplaner og hvad der er vigtigt for den enkelte. Alt efter hvilken type person man er. Undervejs serverede Lis Johanssen lækre

udskårne frugtstykker, der jo i virkeligheden smager mindst lige så godt som slik. Noget jeg har hørt om før, men aldrig selv tænker over, er tilberedningen af maden. Fx hvilken type fedtstof, der bedst tåler varme og ikke ender som en kræftfremkaldende substans på panden og dermed i maden. TEST-FREMGANG Hvilepuls, vægt og kondital blev igen testet. Og her var det en fornøjelse at se deltagernes egen glæde ved de gode resultater. At smide 7 kilo, falde 10 i hvilepuls og stige 12 i kondital er en flot præstation på kun godt 2 måneder, der endda indeholdt julens ”ædegilder”. Alle de tilstedeværende havde forbedret sig godt på de væsentlige punkter. Kort før middag kom et mindre foredrag om ”Vigtig bagage til en racerkører”. Sponsorsøgning, økonomi, hjemmesider og pressemeddelelser var nogle af de vigtigste emner. Under middagsmaden fortsatte denne dialog, som både Thomas Harding, Lis Johanssen og Henrik Berendt via deres erfaringer kunne tilføje yderligere guldkorn. Thomas Harding kom ind på vigtigheden af at kunne præsentere sig selv og sit team, så en evt. sponsor kunne være bekendt at vise dem til sine kunder. Han kom med enkelte grelle eksempler på det modsatte, hvor nogle kørere og mekanikere nærmest konkurrerede i at være mest beskidte. Ved 14 tiden skulle jeg hjem og deltagerne ud at løbe. 6 timers samvær gav mig dog et meget positivt indtryk af stor glæde og motivation fra både kørere og de tilstedeværende repræsentanter fra bestyrelsen i Sportsdivision Road Racing. Så jeg ser frem til at følge løbssæsonen.

ELITEGRUPPEN • Kenny Tirsgaard • Søren Jakobsen • Thomas Rebien • Søren Lauridsen • Alex Nielsen TALENTGRUPPEN • Emil Meyer • Mike Kristensen • Christian Filtenborg • Søren Treager • Christoffer Andersen

En snak om træningsmetoder mellem, fra venstre, Thomas Harding, Emil Meyer, Kenny Tirsgaard og Alex Nielsen.

28

Fra venstre ses Søren Treager, Søren Lauridsen, Christoffer Andersen og Bjarne Nielsen øse op af den lækre morgenmad.

I begge grupper kan der ske tilgang eller afgang, alt efter kørernes situation.


Road racing Jan Jespersens cykel fotograferet på udstillingen i Bella, med og uden chauffør. Ved siden af sidste års vindende cykel en samling pokaler for afdelingssejre og den samlede sejr ved Super Challenge 2008.

JAN JESPERSEN EFTERLYSER:

KONKURRENCE MELLEM 600 OG 1000 Tekst: Kenneth M. Mikkelsen

Traditionen tro, så kendes startopstillingen meget sent til serien, og imodsætning til hvad MotorBladet af vanvare kom til at skrive i februar-nummeret, så bliver Super Challenge i år IKKE med Kawasaki Cup, som en del af konceptet. Introduktionen af sidstnævnte, er på grund af tidspres skubbet til næste år, ifølge en meddelelse fra DTCorganisationen. Det sædvanlige udestående i denne del af året er udover det endelige koncept, hvem - og

hvor mange - som ruller til start, når første afdeling af Super Challenge køres 2. weekend maj måned. En ting er sikkert. Jan Jespersen, regerende Danmarksmester i Super Challenge, er klar til at forsvare mesterskabet i Super Challenge 2009. Og håber selvklart at han ikke bliver alene. "Jeg håber, at vi havner et sted mellem 20 og 25. Men da man ikke har været hurtigere ude med at sælge varen, så kan jeg godt forstå - hvis nogen falder fra og søger andre steder,"

lyder det spidst fra Jespersen til MotorBladet, og han fortsætter "Som jeg har hørt, så vil man forsøge at "dele" Challenge klassen op i to. En som er lidt "Free for all" agtig, og så en "privateer" klasse, hvor man ser bort fra, at man skal have lette hjul osv. Jeg håber, at beslutningen om dette bliver taget lidt hurtigt, da det klart vil kunne hjælpe med søgningen til Challenge". På længere sigt håber den regerende mester, at der kommer mere fokus på kampen mellem 600cc og 1000cc. Men

som det er nu, kan det ikke lade sig gøre. "Man har sat de tilladte vægtgrænser for 1000`erne alt for lave. Hvis der var en mere markant vægt forskel mellem 1000cc og 600cc, så ville der have været lagt op til en konkurrence mellem de to maskinstørrelser. Men det er selvsagt umuligt, uden en reel vægtforskel," slutter Jan Jespersen, som for øvrigt også har et bud på hvornår tilmeldingerne vil begynde at komme til klassen: Når DMkalenderen er klar. De to ting hænger også sammen.

UDSTILLING MED ROAD RACING REPRÆSENTANTER Danmarks Motor Union har gennem februar måned været repræsenteret ved både MC-udstillingen i Herning og på den sjællandske pendant i Bella Centeret. Som oftest er DMU`s stand primært bemandet af repræsentanter fra nærliggende klubber. MC-udstillingen i Bella Centeret var der, hvor Road Racing var mest synlig repræsenteret ved bl.a. Schacht Racing med den unge kører Alex Tim og hans far, samt sportsdivision RR ved Lis Johannsen og hovedbestyrelsesmedlem og pocketbiker-far, Aage Hejgaard. /kmm

DMU-eventmanager Christian Primby, bag en pocketbike-cykel på DMU`s stand i Bella Centeret.

Alex Tim er her og der for tiden. Og altså også ved DMU`s stand i Bella.

29


Rundt om

ROAD RACING Neukirchner er en af de kørere som kunne være en potentiel vinder af årets Superbikemesterskab. Tyskeren kører for øvrigt på samme materiale som sidste år, dvs. Suzuki 1000cc. Arkivfoto: Jens Thillemann

De toptunede små pocketbikeracere kræver masser af service og justering. Her ses fra venstre Christopher og Hans fra Pocketbike Club DK under en ”skrue-eftermiddag” i februar. Foto: Steen Pedersen

Her ses størstedelen af MAK’s bestyrelse, alle med alvorlige ansigtsudtryk Årsmødet var ellers præget af både humor og glæde ved den kommende sæson, men måske lige her var omtalen på miljøspørgsmål. Foto: Steen Pedersen

Ved Greve kommunes pokalfest den 6. februar stillede Alex Nielsen (tv.) og Kasper Hejgaard op med deres racere. Formand for kultur- og fritidsudvalg Lone Rytter Holm glædede sig over drengenes gode resultater i 2008. Foto: Steen Pedersen

MAK (MALMØ AUTOMOBILKLUB), der har en stor mc-afdeling, afholdt i starten af februar årsmøde. Flere danske medlemmer var mødt op, idet klubben og især deres bane i Lockarp er særdeles vigtig for dansk RR i mini-klasserne. Et rigtigt godt samarbejde på tværs af Øresund har da også foregået gennem flere år. Det gode fællesskab gør det naturligt at møde op på generalforsamlingen, trods afstand og broafgift. Også i Sverige rammes man af stigende priser og miljøkrav. Der bliver dog stadig tale om absolut rimelige priser for træning og løb på banen. Miljøkravene blev dog klart skærpede, således at der vil blive kontrol fra klubofficials men også uanmeldt fra myndighederne. Fængselsstraf bliver en sanktionsmulighed, men det gør banelukning også. Derfor påhviler det os alle i fremtiden at hjælpe hinanden til at påse total overholdelse af reglerne.

delt til interesserede. Højdepunktet for de 2 unge racerekørere var, da de fik lov at starte deres racere og køre ind i hallen til hyldest fra publikum.

POKALFEST I GREVE er en årlig tilbagevendende begivenhed. I lighed med mange andre kommuner vil man gerne hylde sine bedste idrætsudøvere. I år havde man for første gang motorsport med på programmet. Det var RR-kørerne 9-årige Kasper Hejgaard og 15-årige Alex Nielsen. Kasper som dansk topkører i pocketbike junior A og Alex med topresultater i flere klasser bag sig og et meget stort talent i dansk RR. En fin lille udstilling af racere i Karlslundehallerne fik manges øjne op for RR-sporten. En del blade og foldere blev ved lejligheden ud-

30

ROBBIN HARMS’ seneste testkørsel på Portimao i Portugal blev forstyrret en hel del af dårligt vejr. Det gjaldt naturligvis også alle andre, men i et nyt team er optimal testtid vigtigt. Flere set-up muligheder kunne ikke testes ordentligt, men det blev dog til respektable tider for Robbin, der lå ca. midt i feltet. De kommende tester i Australien inden 1. afdeling bliver uden deltagelse af Robbin. EUROSPORT har jo som bekendt mistet MotoGP, som dog skulle kunne ses på en af nordens sportskanaler. Superbike og supersport har heldigvis fortsat Eurosports store interesse. Endda så meget, at kommentator James Whitham mener, 2009 kan blive den mest konkurrenceprægede sæson i seriens levetid på 22 år. Med Whithams egen meget store køreerfaring har han noget af have det i, når han udtaler, at mindst 10 kørere kan vinde VM-afdelinger i superbike. Naturligt er det, at han glæder sig over de mange englændere i både SBK og WSS, en glæde vi andre kan dele, da englænderne traditionelt plejer at levere godt race. Whitham har ved flere lejligheder kommenteret meget levende og spændende om Robbin. Forhåbentlig får vi mulighed for både danske og engelske kommentarer via Eurosport 1 og 2. /steen pedersen


Road racing

KOMMENTAR:

E S I R K S N FINA S V E S I R LYDK

Tekst: Morten Christensen

Det seneste års tid, har bragt mange finansielle nedture frem i lyset - men road racing vil ikke finde sig i at blive skåret ind til benet lige med det samme. Derfor, besluttede FIM sig til i december, efter længere tids arbejde, at iværksætte nedlæggelse af den noget dyre 250cc klasse i MotoGP fra 2011, til fordel for en ny "low-budget" 600cc klasse, hvor alle skal kunne være med, på det økonomiske niveau. De konkurrerende deltagere kan nemlig helt legalt købe konkurrentens motor for en forud fastsat pris på €20.000 - og de kan ikke sige "nejtak" til købstilbuddet.

"

Til gengæld burde arrangørerne så kunne komme til at leje de dyre asfalt baner til noget billigere penge, når deltagerne får skruet ned for larmepotterne. Og hvorfor ikke gå konstruktivt til værks med det? Lur mig, om der ikke allerede i denne sæson skulle kunne komme en præmie til et løb, der går til den mindst støjende cykel? Benzinen på bålet, kan være bliv nu ikke for chokeret - at man faktisk allerede i forbindelse med efterårets klimatopmøde i København, arbejder på at kunne lave et road racing løb med elektriske motorcykler - UDEN nævneværdig støj! Tænk sig engang - det kan faktisk lade sig gøre - allerede i 2009. Fremtidens muligheder er her allerede.

Meget gammelt arkiv billede - men tjek teknikken, venner...!

Lyden hårdest ramt Udover at de deltagende teams skal spænde livremmen ind, uden at øde for mange penge ud i tuning etc, der vil være spildt ved tvunget salg af motoren - så skal der virkelig skæres ind til benet, hvad lyden angår. Det tekniske reglement for klassen, betyder nemlig en kraftig nedgang i støjen, fra 132 dB, som vi kender den herhjemme, til blot 120 dB - et ordentlig hug på 12dB. Det bliver helt sikkert ikke det sidste tiltag i miljøets retning tværtimod.

UPDATE

HYOSUNG-CUP Hyosung-Cup'en har valgt at udsætte deres sidste frist for tilmelding frem til 31. marts 2009 Som følge af den sene kalender fra DMU, ser folkene bag Hyosung-Cup'en en fornuftig taktik i, at udsætte den sidste frist for tilmelding til 31. marts 2009. Forløbig er den foreløbige kalender således: 24.-26. april, Ring Knutstorp (S) 6.-7. juni, Ring Djursland (DK) 8.-9. juli, Ring Knutstorp (S) 4.-6. september, Ring Knutstorp (S) 19.-20. september, Padborg Park (DK) - Finalen Kunne du tænke dig at være med i denne serie, hvor du kan vinde en spritny MC, så er tilbuddet her til dig: http:// www.hyosung.dk

ARNE CHRISTIANSEN TAKKER AF Efter mange, mange års tro tjeneste for Sportsdivisionen, har fynske Arne Christiansen valgt at trække sig fra posten i bestyrelsen. "Det er på tide, at der kommer nye og yngre kræfter til, der kan bringe sporten videre" siger Arne Christiansen, og fortsætter: "Nu har jeg siddet med i SD i rigtig mange år, og synes jeg har givet min tørn - nu må vi hellere få frisk blod ind til at fortsætte arbejdet." Arne's "sidste arbejdsdag" for SDRR bliver den 8. marts 2009, hvor repræsentantskabet afholdes i Horsens. Det er nu op til klubberne under SD Road Racing at komme med nye kandidater til det kommende repræsentantskab i starten af marts. Fristen for indlevering af kandidater var den 16. februar. De opstillede kandidater er: Formand (2-årig post): Henrik Berendt Best.med. (2-årig post): Palle Lind, Knud Møller, Morten Christensen, Jesper Holm, Max V. Andersen Suppleant (1-årig post) : Palle Lind, Pia Dall Petersen, John Klint, Jesper Holm, Knud Møller

PALLE LIND MED I UEM KOMMISSIONEN Morten Christensen er webmaster på DMUsport.dk og klubformand i RRF. I dette nummer af MotorBladet har han skrevet en kommentar til finanskrisen og det han kalder "lydkrisen" .... Har du nyheder til Morten og dermed til www.dmusport.dk, så skriv til: rrweb@dmusport.dk

Ved UEM Management Council meeting, der blev afholdt 31. januar i Warzawa, blev danske Palle Lind indvalgt som medlem til Drag Racing kommissionen. Indstillingen blev sendt til UEM i efteråret, om at få deltagere med fra Drag Racing - og UEM har hørt og nu godkendt forslaget på deres seneste møde - og forslagsstilleren Palle Lind, blev valgt ind som medlem. UEM's Road Racing Council tæller i forvejen danske Ejgil Solkær som næstformand.

31


DMU

Forkortede tillægsregler

1. Arrangør 2. Løbsdato/bane 3. Løbsart 4. Deltagerklasse 5. Heat, omgange 6. Mødetider (instruktion/træning/teknisk kontrol/start) 7. Præmier 8. Gebyrer(Solo/sidevogn) 9a. Anmeldelse frist, giro 9b. Anmeldelse (klubnavn/adresse) 10. Særlige bestemmelser

MOTOCROSS 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

8. 9a. 9b. 10.

1. 2. 3. 4. 5.

6.

7. 8. 9a. 9b. 10.

Midtsjællands Sports Motorklub Lørdag 14 marts på Slotsbjergbybanen Sorø Maskinudlejnings Vinter Løb Mini b-c, C maxi, B maxi, Oldboys, Quad 4-5-6 sidevogne a-b 2 heat pr. klasse Mødetid: kl. 07.30 Teknisk kontrol: løbende Instruktion: 08.45. Træning: 09.00 Start: ca. kl. 11.00 Pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse (ved min. 5 deltager pr. klasse) Anm. gebyr: Iflg reglement. Efteranm.: iflg. reglement Frist: Iflg. reglement. Betaling: DMU online Per Poulsen Skovparken 109 4220 Korsør INGEN kørsel i ryttergården, forhandlere henvises til forhandlerpladsen, kun vask på vaskepladsen, strøm 50 kr. pr. døgn pr. bil mindste køb 1 døgn, skal betales i klubhuset ved tilmeldingen, OBS!! Der er lang træningsdag om søndagen fra kl. 09.00-18.00 for 400 kr. Bindende tilmelding i klubhuset eller pr. mail til formand@msmcross.dk Randers Motor Sport 21 marts Panolin M2R cup 65-85 C+B 125 totakt -144250/500 C+B OB Superclass alle klasser 2 heat + 1 omg, mini,maxi C og OB 15 min + 1 omg, maxi B 20min, superclass 25 min Mødetid: 7,30 Teknisk kontrol: 9,00 Instruktion: 8,45. Træning: 9,00 Start: ca. kl.10,30 præmiering iflg. reglement Gebyr se DMU anmeld. Efteranm. + kr.: 275,Frist: se DMU anmeld. Betaling: DMU online. RMS postboks 153 8900 Randers Info se rmssport.dk

3.

1. 2. 3.

Han Herred Motorklub 28-03-09 Vinterturnering Nord Se MB februar.

1. 2.

Melby Micro Cross Club 04-04-2009 Melby Microcross Bane DM Micro B 80, B 50, C 80, C 50, 50 Begynder 1 Træning, 1 Tidskval, 2 heat + 1 omg. Mødetid: 7:30 Teknisk kontrol: Løbende, hele dagen, Instruktion: 8:45. Træning: 9:00 Start: ca. kl. 11:00 Ifølge reglement, erindring til resten, Anm. gebyr: Gebyr 1: 175,-kr. Gebyr 2: 275,-kr.. Efteranm. + kr.: 200,00 Frist: Frist 1: 15-03. Frist 2: 2503. Betaling: DMU-Online Lars Dam, Allegade 10a. 1sal, 3000 Helsingør Ryttergården er åben fra fredag, plads anvises, Strøm i begrænset omfang. Husk! Ingen kørsel i ryttergård

Svebølle Motocross Klub 28.03.2009 svebøllebanen

3. 4. 5. 6.

7. 8.

9a. 9b. 10.

1. 2. 3.

4.

5.

6.

7. 8.

9b. 10.

32

1. 2. 3. 5. 6.

7.

9a. 1. 2.

Svebølle vinterløb c-mini b-mini c-maxi b-maxi, A-maxi, olodboy's sidevogn + quad klasse 4-5 og 6 Se MB februar.

HdMK - Hadsund Motorklub 04. 04. 09 og Skovmarkbanen DM Mini + Old Boys, afd. 1, samt Pokalløb for C mini 12-15 år. 65 cc 8-12 år, 85 cc 8-11 år, C mini 12-15 år, OB 33+, OB 40+, OB 50+. 65 cc + OB + C mini 12-15 år = 2 x heat af 15 min. + 1 omg. 85 cc 8-11 år Mødetid: 7-30 Teknisk kontrol: Stikprøvevis Instruktion: 8-45. Træning: 9-00 Start: 10-45 Præmiering med pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse. Anm. gebyr kr. 175,00. Efteranm. + kr.: 275,00 på dagen 425,00 Frist: 1 = 15.03.09, 2 = 25.03.09. Betaling: DMU Online HdMK Aalborgvej 64, 9560 Hadsund Alt færden på BMX banen er ikke tilladt.

8. 9a. 9b. 10.

Midtsjællands Sports Motorklub Lørdag 04 april på Slotsbjergbybanen DM Quad - DMU Cup Quad 2 heat pr. klasse Mødetid: kl. 07.30 Teknisk kontrol: løbende Instruktion: 08.45. Træning: 09.00 Start: ca. kl. 11.00 Pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse (klasser åbnes ved min. 8 deltager pr. klasse ved sidste frist på DMU Online) Anm. gebyr: Iflg reglement. Efteranm. + kr.: iflg. reglement Frist: Iflg. reglement. Betaling: DMU online P. Poulsen Skovparken 109 4220 Korsør INGEN kørsel i ryttergården, forhandlere henvises til forhandlerpladsen, kun vask på vaskepladsen, strøm 50 kr. pr. døgn pr. bil, mindste køb 1 døgn, skal betales i klubhuset ved tilmeldingen, OBS!! Der er lang træningsdag om søndagen fra kl. 09.00-18.00 for 400 kr. Bindende tilmelding i klubhuset eller pr. mail til formand@msm-cross.dk

1. 2. 3.

5. 6.

7. 8.

9a.

9b. 10.

1. 2. 3. 4.

5. 1. 2. 3. 4.

5. 6.

7. 8.

9a.

9b 10.

Herning Motocross 9.- 11. april på Uhrebanen DMU træningslejr Micro: C80, B80 Mini: 65cc, C85, B85 Maxi: C125 totakt, C144, C250/500, B125 totakt, B144, B250/500 Klasse/gruppe opdelt træning Mødetid: kl. 7.30 Teknisk kontrol: Løbende Instruktion: kl. 9.00. Træning: kl. 9.15. Start: Skriv tidspunkt Ikke relevant Anm. gebyr: alle klasser 810 kr. incl. el og bad. Efteranm. + kr.: Tilmelding max. 125 kørere Frist: 30.03.2009. Betaling: DMU-online eller kontant på dagen. formand@hems-cross.dk / 29251612 Deltagere der ikke overnatter og bruger el og bad får tilbagebetalt 150 kr. ved indregistrering.

6.

7. 8. 9a. 9b. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Svebølle Motocross Klub 11.04.2009 Svebøllebanen SM-MAXI 1 afdeling b-maxi, A-maxi og C maxi pokal-løb en samlet klasse med max 40 deltagere. 2 heat pr. klasse Mødetid: 7.30 Teknisk kontrol: stikprøvevis Instruktion: 8.45. Træning: 9.00 Start: ca kl 11.00 1, 2 og 3 i hver klasse Anm. gebyr. 20 dage før: 175,10 dage før og 275 kr. Efteranm. + kr.: 250 Frist: frist 1 21.03.2009. Frist 2: 1.04.2009. Betaling: bank: regnr:1551 konto.1056344 hanne kragh andersen, adresse: søgårdsvej 13a, 4340 tølløse strøm i ryttergård 50 kr, miljøbakker skal anvendes, ingen opstart/ kørsel i ryttergård. AaMC 12/4 2009 Plantagevej 7, 9600 Aars Panolin/M2R Cup 65cc, 85cc 8-12 år, B+C mini 12-15 år, B+C 125 to-takt, B+C 144cc, B+C 250/500, MX Super Class, Old Boys C+OB 2 heat á 15 min + 1 omg, B 2 heat á 20 min. + 1 omg, Super Class 2 heat á 25 min + 1 omg. Mødetid: 7.30 Teknisk kontrol: Løbende hele dagen Instruktion: 8.45. Træning: 9.00 Start: 10.45 Pokaler til 1., 2. og 3. i hver klasse Anm. gebyr: kr. 175. Efteranm. + kr.: 275, på dagen kr. 425 Frist: 1 = 23.03.09, frist 2 = 02.04.09. Betaling: DMU online AaMC, Roldvej 16, 9600 Aars Ingen kørsel i ryttergården, miljøbakker skal anvendes, ingen start af MC før efter kl. 9.00. Midtsjællands Sports Motorklub Lørdag 18. april på Slotsbjergbybanen SM Mini Oldboys Mini b, Oldboys, 2 heat pr. klasse Mødetid: kl. 07.30 Teknisk kontrol: løbende Instruktion: 08.45. Træning: 09.00 Start: ca. kl. 11.00


DMU 7.

8. 9a. 9b. 10.

Pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse (ved min. 8 deltager pr. klasse) Anm. gebyr: Iflg reglement. Efteranm: iflg. reglement Frist: Iflg. reglement. Betaling: DMU online P. Poulsen Skovparken 109 4220 Korsør Ingen kørsel i ryttergården, forhandlere henvises til forhandlerpladsen, kun vask på vaskepladsen, strøm 50 kr. pr. døgn pr. bil mindste køb 1 døgn, skal betales i klubhuset ved tilmeldingen, OBS!! Der er lang træningsdag om søndagen fra kl. 09.00-18.00 for 400 kr. Bindende tilmelding i klubhuset eller pr. mail til formand@msm-cross.dk

10.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

9a. 9b.

1. 2. 3. 4.

5. 6.

7. 8.

9a.

9b. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

9a. 9b.

Frederikshavn Moto Cross Klub Lørdag d. 18. april 2009 Ørnedalsbanen Jysk/Fynsk mesterskab maxi C 125 2T, C250/500, C144, B 125 2T, B 144, B250/500, MX 1/3 og MX 2 2 heat pr. klasse Mødetid: 7.30 Teknisk kontrol: Løbende hele dagen Instruktion: 8.30. Træning: 9.00 Start: Udmiddelbar efter sidste træning Pokaler til nr. 1, 2 og 3. Gebyr indtil 20 dage før kr. 175, indtil 7 dage før kr. 275. Efteranm. + kr.: På dagen kr. 425 Frist: 1 29/3 2009 Frist 2 8/4 2009. Betaling: via www. dmusport.dk FMCK, Lene Poulsen, Håbetsvej 4, 9300 Sæby Miljøbakker/måtter skal anvendes, ingen vask i ryttergård. Køge Sports Motorklub 19-04-09 Microbanen Borgegårdsvej Køge Kids cup øst for alle Micro Begynder + C - B 50cc + C - B 80cc 10 min. + 1 omg. Mødetid: 09,00 Teknisk kontrol: Stikprøvevis Instruktion: 09,45. Træning: 10,00 Start: ca. 11,00 Præmiering f.eks. pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse Gebyr Kr. 175, Efteranm. + 7 dage før Kr. 275, på dagen Kr.425,. Efteranm. + kr.: På dagen Kr. 425, Frist: 01-04-09. Betaling: DMU Online eller crossed check. KSM. Tågeropvej 20 4682 Tureby

10.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

9a. 9b.

10.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9a. 9b.

Ingen Træning på banen Onsdag 15/4-09 Holstebro Moto Cross Club 25/4 på Troldkjærbanen JM/FM Micro 1&2 afd. 50cc Begynder - C50 - B 50 - C 80 - B 80 2 head a, 10 minutter + 1 omg. Mødetid: 8,00 Teknisk kontrol: Løbende hele dagen Instruktion: 08.45. Træning: /tidskval 09.00 Start: 11,00 Præmiering ifølge reglement Gebyr. kr.175. Anmeldelse efter fristen plus kr.: senest 7 dage før stævnet kr. 100 og på dagen kr 250 Frist: 5/4. : Online tilmelding dmusport.dk Erling Mølgaard Ellehammersvej 43 7500 holstebro Tlf. 97410043 Bane adresse. Hesselåvej 41 C 7500 Skave Holstebro. Ingen kørsel i ryttegården.Strøm kr. 50 Hedelands Motorklub 25.April 2009, på Hedelandsbanen SM-Micro C50 beg. + C50 + B50 + C80 + B80 2 Heat a 10 min + 1 omg. Mødetid: 9,00 Teknisk kontrol: Stikprøve vis Instruktion: 9,45. Træning: 10,00 Start: ca. kl. 11,00 Præmier til alle Anm.gebyr. 20 dage før stævne: 175,00. 19-10 dage før stævne kr. 275,00. På dagen kr. 400,00. Efteranm. + kr.: 175,00 + 225,00 Frist: 15.april.02009. Betaling: DMU-online Kasserer Camilla Høgsbro, Ørby Gade 10, 3200 Helsinge, tlf. 6151 6565, e-mail: kasserer@ hmmx.dk HUSK. Ingen vask i ryttergård. Alt vask foregår på vaskepladsen. Vordingborg moto cross klub 25/04/09 mosegaardsbanen Pokalløb mini b og c, maxi b og c, oldboys, pige og dame klassen 2 heat pr. klasse Mødetid: 07.30 Teknisk kontrol: Stikprøvevis Instruktion: 8.45. Træning: 09.00 Start: 11.00 Ifølge reglement. Ifølge reglement. Frist: 05/04/09. Betaling: DMU online Bruno olsen, mosevangen 6. 4773 stensved

10.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

9a.

9b. 10.

Ingen kørsel i ryttergården. Miljø bakker skal anvendes ifølge reglement. Klasserne åbnes kun, såfrem der er 5 deltagere. Sønderborg Motor Club 26 april NYBØL-BANEN Stævne art. 1 afd DM-A & mini B DM Deltagende klasser MX 1/3 & MX 2 & mini B 12 til 15 år Antal heat. 2 heat pr klasse + 1 superheat for mx1/3&mx2. Mødetid: 8,00 Teknisk kontrol: Løbende over dagen Instruktion: Skriftlig & på Starten kl. 12,00. Træning: 9,00 Start: 12,30 Præmiering iht. DMU reglerment. Anm. gebyr: MX 1/3&MX 2 = 300,00 kr. Mini B 20 dage før 175,00 kr. Fra 20 til 10 dage før 275,00 kr. Efteranm. + kr.: Der er INGEN efteranm efter sidste frist. Frist: 10 dage før. 16 APRIL 2009. Betaling: Online tilmeldelse via DMU. Der kan kun tilmeldes via DMU Online. Husk transponder NR. Korekt DMU kørrer NR. Opdatere jeres kører profil ved DMU klasse og køre nr. Ved parkering i ryttergården skal der tages hensyn til at der skal være plads til alle. Husk det ikke er muligt at tilmelde sig efter 16. april.

SPEEDWAY 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9a. 9b. 10.

Brovst Speedway Club 4. april Brovst Hanestævne 50cc-80cc-500cc. 20 heat a 4 omgange Mødetid: 50cc kl.9.00 80cc kl 11.00 500cc kl.14.00 Teknisk kontrol: 50cc 9.00-10.00 80cc kl.11.00-12.00 500cc 14.0015.00 Instruktion: 50cc 9.30 80cc kl.11.30 500cc kl 14.30. Træning: Start: 50cc præmier til alle, 80cc og 500cc præmier til nr. 1. 2 og 3. 200.00 kr. Frist: 24 marts 2009. Betaling: ved teknisk kontrol Gitte Berg, Bohrsvej 8, 9460 Brovst. Medbring egne veste, hjelmfarver, halskrave og spildbakke

KORT OM DE FORKORTEDE

ROAD RACING 1. 2. 3.

4.

7. 8.

9a.

9b.

Aarhus Motor Klub 24.-25.-26. april Ring Knutstorp DM Road Racing Store klasser 1.+2. afd.+Nordisk Classic Cup 1. afd. Rookie 600, Rookie 1000, Supersport 600 A, Superbike A, 125 Stocksport A/B. Classic: Alle Nordiske klasser + Supermono. Tidsskema på AMK´s hjemmeside www.amk-racing.dk I flg. reglement. Gebyr Kr. 1900,- pr. klasse, Classic Kr. 1600,-, pr. evt. ekstra klasse ½ Gebyr. Efteranm.: hvis der er plads + Kr. 200,-. Aarhus Motor Klub, Bærmosevej 4, 8382 Hinnerup. Frist 17. april. Betaling: online på www.amkracing.dk AMK v/Anne Mette Sowinski, Bærmosevej 4, 8382 Hinnerup. Email Chris.jensen@mail.dk kan evt. benyttes. 10. El incl. i startafgift i den udstrækning det forefindes. Oplysninger vedr. anmeldelse 86912418

• Publiceres gratis i MotorBladet og på dmusport.dk. • I fuld ordlyd, MB-nummeret måneden før arrangementet. • Reduceret ordlyd, i efterfølgende nummer. • Elektronisk blanket kan downloades fra dmusport.dk. • Elektroniske blanketter sendes til: motorbladet@dmusport.dk. • Manuelt udfyldte forkortede tillægsregler: Sendes pr. post el. fax: MotorBladets redaktion – DMU, Idrættens Hus, Brøndby stadion 20, 2605 Brøndby. Fax: 4326 2615. • Deadlines MotorBladet, se kolofon, side 3 ved indholdsfortegnelse. • Ansvaret for ikke fremsendte forkortede tillægsregler påhviler arrangøren. VÆR SPECIELT OPMÆRKSOM PÅ, AT: • De forkortede tillægsregler kun er vejledende. DMUsport. dks online-oplysninger er gældende, herunder priser og deadlines. /KMM

33


DMU 1. 2. 3. 4.

6.

7. 8. 9a 9b. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9a. 9b. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

Haderslev Motor Sport 10.04.2009, Skovbybanen Træningsstævne 500 A-solo, 500 OB, Shorttrack, 500 Special sidevogne, Forgotten Era Sidevogne, Solo 125cc 5. 3 heat af 4 omgange Mødetid: Kl. 09:00. Træning: 10:00-11:30, Teknisk kontrol: Indtil start. Start: Kl. 13:00 1-2-3 i hver klasse Gebyr: 250 kroner. Frist: 21. marts Villy Lund, Ejstrupvej 6, 6000 Kolding. Ingen klasser åbnes ved under 4 deltagere. Grindsted Speedway Klub Lørdag d. 11. april 2009, Grindsted Speedway Bane Påske stævne 500 cc 500 cc 20 heat á 4 omgange Mødetid: Kl. 15:00 Teknisk kontrol: Kl. 15:00 Instruktion: Kl. 15:30. Træning: Onsdag d. 8. april 2009, 17-19, hvis vejret tillader. Start: Kl. 16:00 Pokaler og blomster til nr. 1, 2 og 3 175,00 kr. Frist: Lørdag d. 21. marts 2009. Tina Lassen, Toften 38, 6818 Årre Egne veste, hjelmfarver og spildbakker medbringes. Grindsted Speedway Klub Lørdag d. 11. april 2009, Grindsted Speedway Bane Påske stævne 80cc 2 grupper C+B 80cc 2 grupper C + B 20 heat á 4 omgange Mødetid: Grp.C kl. 10:00, Grp.B kl. 12:30 Teknisk kontrol: Grp.C kl. 10:00, Grp.B kl. 12:30 Instruktion: Grp.C kl. 10:30, Grp.B kl. 13:00. Træning: Onsdag d. 11. april 2009, 17-19, hvis vejret tillader. Start: Grp.C kl. 11:00, Grp.B kl. 13:30 Pokaler og blomster til nr. 1, 2 og 3 i begge grupper.

8. 9a. 9b. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9a. 9b 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9a. 9b 11.

1. 2. 3. 4. 6.

8.

Reparationer af skind/læder køredragter. Tlf.: 20 11 25 14 berit_roedvig@mail.dk

34

9a.

9b.

175,00 kr. Frist: Lørdag d. 21. marts 2009. Tina Lassen, Toften 38, 6818 Årre Egne veste, hjelmfarver og spildbakker medbringes. FMK 11. april 2009 / Vejlby speedway center Opstartsløb Micro 50cc Skema S.4.21 m/20 heat u/ finaler Der køres 3 grupper med mødetid kl. 9:00, start kl. 10:00 for de første Pokaler til alle kr. 175,Sidste tilmelding den 22 marts 2009 Tilmelding sendes til: Jan Simonsen, Ryesvej 7, 7000 Fredericia Husk spildbakker, nummervest, nakkekrave og hjelmfarver udover godkendt sikkerhedsudstyr. FMK 12. april / Vejlby speedway center Opstartsløb 80cc Skema S.4.21 m/20 heat u/ finaler Der køres 3 grupper med mødetid kl. 9:00, start kl. 10:00 for de første Pokaler til nr. 1,2 og 3 kr. 175,Sidste tilmelding den 22 marts 2009 Tilmelding sendes til: Jan Simonsen, Ryesvej 7, 7000 Fredericia Husk spildbakker, nummervest, nakkekrave og hjelmfarver udover godkendt sikkerhedsudstyr. Sports Motorklubben Gandrup 11/12.04 Jübek Stadion Påsketræning Alle Mødetid: Teknisk kontrol: Begge dage Fra 9.00 til 17.00 Instruktion: Træning: Begge dage fra 9.00 til 12.00 & fra 14.00 til 17.00 150/- Uanset om man ønsker at træne en eller 2 dage. Efteranm. + kr.: 350/Frist: 1/4-09. Anmeldelser SKAL være underskrevet personligt.& modtages IKKE elektronisk. Betaling: Ved ankomst. SMG, Gl. Kongevej 18. 9362 Gandrup

10.

1. 2. 3. 4.

5. 6.

7. 8. 9a. 9b. 10.

Banerne på Jübek Stadion er Danske motorbaner, derfor gælder enhver National licens. Der kan kun trænes ved fremvisning af gyldig licens. Enhver deltager er selv ansvarlig for bortskaffelse af affald, efterladt affald samt evt. oliespild straffes med bøde på 500/-. Kronjyllands Speedway Club 8/5/2009 Randers speedway Fladbro Speedway 500cc DM semifinale 500cc A.kører. Udtaget af SD samt kvalificeret kører fra kvartfinale 4. omgange Mødetid: 11.30 Teknisk kontrol: 12.00 Instruktion: 13.30. Træning: 5/5/2009 Start: 16.0020.00 Blomster til 3. første 0.kr. Frist: 25/4/2009. Betaling: 0 Jens Lund Kløvbakken 6 6855 Outrup Veste og hjelmovertræk medbringes. Husk oliebakke.

2.

3. 4.

6.

7.

8. 9a.

BMX 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

9a. 9b.

1.

Ikast BMX Klub 28/3-09, Præstevænget, 7430 Ikast Midtjysk Cup Piger, Expert og Cruiser. Min. 3 kører for at åbne en klasse 3 indledende, kvart/semi & finale heat Mødetid: kl. 13.00 Teknisk kontrol: løbende Instruktion: kl. 12.30. Træning: kl. 13.00 Blok 1 kl.13.40 Blok 2 Start: kl. 14.30 Pokaler til de 3 bedste efter 5. afdeling. Pokaler til dem der har deltaget i 4 ud af 5 afd. Samt en erindringspokal til alle. Kr. 75,00 pr. afd. eller kr. 300,00 for alle 5 afd. Efteranm. + kr.: Frist: på dagen. Betaling: kan ske på dagen uden efterGebyr Forudtilmelding og betaling: Mariann Christensen, Østergårds Allé 257, 8362 Hørning. Mail: mariann-mariann@hotmail.com. Nordea regnr. 1950 konto nr. 7562180057 Hadsund BMX klub Dragon Storvorde BMX klub, Års BMX klub Lynet og Aalborg BMX klub Falcon

10.

Torsdag d. 16.april 1.afdeling, Hadsund BMX klub Dragon. Torsdag d. 23.april 2.afdeling, Aalborg BMX klub Falcon. Torsdag d. 30.april 3.afdeling, Aars BMX klub Lynet. Torsdag d. 7.maj 4.afdeling, Storvorde BMX klub. Himmerlands cup. Deltagende klasser: pige 8 og under, 9-10, 11-12, 13-14 og 15+ (inkl. elite), Expert 7 og under, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16+ (inkl. elite), Cruiser under 30 år og 30+. Det er frit at tilmelde sig en højere aldersgruppe. Piger kan tilmelde sig ekspertklasse med fradrag af 1 år. Se separat indbydelse for detaljer. Mødetid: 18.00, Teknisk kontrol: Løbende Instruktion: Træning: 18.00 Start: 18.45 Præmiering: En samlet, for alle afdelinger. Pokaler til alle der har deltaget i alle afdelinger, eller kun mistet en. Pointsystem som ved landspokal (incl. 4' heat). Startgebyr: 150,- for alle løb, eller 50,- pr. løb. Efteranm. plus kr.: nej Frist: Tilmelding og registrering på dagen, senest kl.18.30. Betaling: Ved ankomst Løbsleder 1.afd: Svend Poulsen. Løbsleder 2.afd: Jeanie K. Nielsen. Løbsleder 3.afd: Niels Jørgen Hvilsom. Løbsleder 4.afd: Jesper Buth Rasmussen

ØVRIGE 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

9a. 9b. 10.

Aalborg Motor Klub 05.04.2009 DM 1 trial E A B C Clasik og motion 4 omgange af 17 sektioner Mødetid: 0900 Teknisk kontrol: stikprøve kontrold Instruktion: 09,30. Træning: ingen Start: 10,01 Præmiering f.eks. pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse Anm. gebyr: 150kr ekstra anmeldelse 250 kr. Efteranm. + kr.: Skriv gebyrsats Frist: 13,3. Betaling: DMU Skråvej 45 9230 Svenstrup J Kjeld Jensen kgas@baad.dk Tlf. 20713656


DMU NYT FRA DMU

TIDTAGER - KURSER Vinterens og forårets første måneder byder på nye tidtager-kurser for alle interesserede. Mange klubber er i "underskud" med tidtagere, og derfor har Sportsdivisionerne MX og RR nedsat en undervisningsgruppe, der skal varetage uddannelsen af nye tidtagere. Kurserne starter allerede nu, og de 5 undervisere er yderst fleksible med at hjælpe klubberne til at få uddannet deres tidtagere. KURSUS-INDHOLD Undervisning i, samt gennemgang af, AMB's tidtagersystem. UNDERVISNINGSSTEDER De 5 undervisere er strategisk godt placeret over hele landet. Nordjylland: Jens Steffensen,

Frederikshavn, Jens-pia@city.dk Midt/ Vestjylland: Morten Christensen, Hobro, info@rrfyn.dk Sydjylland/ Fyn: Kristian Lang, Sønderborg, khl@norvidan.dk Sjælland, Vest: Per Poulsen, Korsør, perp.privat@mail.tele.dk Sjælland, Øst: Charlotte Lang, Stor-Kbh, chilotte@sol.dk TILMELDING Skriv en mail til en af underviserne. Efterfølgende vil der hurtigst muligt blive lavet et kursus til netop DIN klub! HVOR OG HVORNÅR Du og din klub bestemmer naturligvis hvor undervisningen skal finde sted, da underviserne er fleksible. Undervisningen foregår udenfor normal arbejdstid, og tager

Sekretariat: Idrættens Hus

ca. 3-4 timer, plus en weekend til løb efterfølgende. ANDET Kurserne afvikles bedst med mellem 2-8 deltagere og er GRATIS, udover den tid og forplejning klubben stiller til rådighed. • Kurserne kan opdeles i "begyndere", der efterfølgende er med som "føl" til et rigtigt løb, samt "øvede", der allerede har en lille smule erfaring i tidtagning. • Alle der modtager og fuldfører undervisningen, modtager et licens herpå, når man har været med til et løb sammen med en af underviserne. På udvalgets vegne Morten Christensen

DMU INTRANET 2009 Der er nu officielt åbnet for DMUs intranet, overfor følgende brugergrupper: Sekretariat, DMU-bestyrelser og Klubber. I forbindelse med åbningen af intranettet til klubberne (v. formanden) er der fremsendt brugeroplysninger samt en skriftlig introduktion. Når de første brugergrupper på intranettet er på plads, er det efterfølgende meningen at DMUs dommere skal oprettes. Hvis de aktive brugergrupper har spørgsmål, så er man vel-

kommen til at kontakte projektmedarbejder Andreas Fritzen på af@dmusport.dk FIM-LIVE.COM Den internationale motorcykelunion (FIM), har lanceret en ny hjemmeside på internetadressen: www.fim-live.com Formålet med det nye site er, ifølge en pressemeddelelse fra FIM, at komme tættere på de mange forskellige fangrupper i sporten. På det nye site er det blandt

Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Telefax: 43 26 26 15 Email: dmu@dmusport.dk Kontortid: Mandag-fredag fra kl. 9.00-16.00 Telefontid: kl. 12.30 - 16.00 Bank: Jyske Bank kontonr. 5044 109 2819 DMU’s hjemmeside: www.dmusport.dk GENERALSEKRETÆR Henrik Funder Kristensen Tlf.: 43 26 26 14 Email: hk@dmusport.dk Kommunikationschef: Kenneth Majkjær Mikkelsen Tlf.: 43 26 26 18 Email: km@dmusport.dk EVENTMANAGER Christian Primby Tlf.: 41 16 32 32 Email: event@dmusport.dk Sportssekretær: Søren Andersen Tlf.: 43 26 26 12 Email: sa@dmusport.dk

andet muligt at se FIM TV med højdepunkter fra de forskellige discipliner under FIM, og der skal bringes up-to-date nyheder gennem hele året fra sportsgrenene. Det naturligvis stadig muligt, at hente generel information om fx FIMs historie, reglementer og administrative dokumenter på det nye FIM-site.

Sekretær: Heidi Eilsø Tlf.: 43 26 26 13 Email: he@dmusport.dk PROJEKTMEDARBEJDER: Andreas Marslew Fritzen Tlf.: 43 26 26 19 Email: af@dmusport.dk STUDENTERMEDHJÆLP: Lasse Larsen Direkte tlf.: 43 26 26 17 Email: ll@dmusport.dk

DMU’s Miljøsekretariat

DMU EVENT-KALENDER 2009 DATO

EVENT

STED

BILLETTER

8-9. maj

BMX Supercross World Cup

Cph-BMX, København

Fri entre

13. juni

Speedway Grand Prix

Parken, København

www.billetlugen.dk

11. juli

Speedway World Cup (event-1)

Vojens Speedway Center, Vojens

www.billetlugen.dk

10-12. juli

BMX Europamesterskaber

Fredericia Messehal, Fredericia

Fri entre

26. juli

VM Sidevogn

Slotsbjergby, Slagelse

www.billetnet.dk

29. august

Speedway Grand Prix

Vojens Speedway Center, Vojens

www.billetlugen.dk

29.-30. august

VM Motocross MX3

Brusgaardbanen, Randers

www.billetnet.dk

hos Grontmij Carl Bro, Acoustica Miljøsekretariatets leder: Henrik Højlund Larsen Telefon: 9879 9893, Mobil: 2723 9893 Email: henrik.hojlund@grontmij-carlbro.dk Gerhard Schlicker Telefon: 8228 1446, Mobil: 2723 1446 Email: gerhard.schlicker@grontmij-carlbro.dk Niels Jørgen Hviid Telefon: 8928 8103, Mobil: 2723 8103 35 E-mail: niels.jorgen.hviid@grontmij-carlbro.dk


Afsendt via: PortoService ApS, Postbox 9490, 9490 Pandrup

Magasinpost UMM ID-nr. 42470

Ændringer vedrørende abonnementet, ring venligst 43 26 26 13

MOTORCYCLE

CHAIN JAPAN

420SH/428SHDR/520MRD6 Special forstærket crosskæde i guldfarvede sider Type 420 SH Guld 428 SHDR Guld 520 MRD6 Guld

Antal led 138 138 120

Specifikationer Crosskæde ikke o-ring Crosskæde ikke o-ring Crosskæde ikke o-ring

Varenr. Pris 7005115 332,7005116 407,7005117 514,-

Clips led 7005315 7005316 7005317

Pris 15,15,23,-

Heavy Duty kæden

Heavy Duty udgaven uden O-ring tilbyder længere levetid, sammenlignet med den standard uden O-ring. Type 420SR 428SR 520SR

Antal led 138 138 120

Specifikationer Heavy duty ikke o-ring Heavy duty ikke o-ring Heavy duty ikke o-ring

Varenr. Pris 7005112 199,7005113 244,7005114 380,-

Clips led 7005312 7005313 7005314

Pris 12,15,17,-

EK Speedwaykæde Udviklet i samarbejde med Jawa fabrikken Type Antal led Specifikationer 428 RX 62 Speedway kæde 428 RX 64 Speedway kæde 428 RX 66 Speedway kæde 428 RX 68 Speedway kæde

Varenr. 7005148 7005149 7005150 7005151

Pris 298,325,335,345,-

Du finder alle kæderne i Cross Nøglen. Find Cross Nøgle forhandlere på nettet: www.maxmc.dk/forhandlerecross.htm Her finder du også 300 sider med reservedele til crossere og Quad racere

36

Max MC Import A/S www.maxmc.dk Tel. 74 40 48 61 kan anvise nærmeste forhandler

Kevin Windham

520MRD6 Samme kæde som de professionelle bruger! “Vores EK 520MRD kæde kører en hel dag uden en eneste justering,” udtaler Paul DeLaurier, der er mekaniker for Mike LaRocco’s Factory Connection team. “Andre kæder, som vi har prøvet, strækkede sig så meget at vi var nødsaget til at justere dem efter hvert eneste løb.” Anbefales til: op til 250 cc (2-takt) eller 500 cc (4-takt), op til 70 HK.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.