MotorBladet Maj 2008

Page 1

MOTOR Officielt organ for DMU

bladet

Nr. 5 · 90. årgang · maj 2008

MOTOCROSS: DM-A START 2008 SIDE 20

SPEEDWAY: VOJENS TILBAGE SIDE 14

ROAD RACING: STORSPONSOR TIL ALEX

SIDE 8

BMX: WC-PLAKAT

SIDE 9Indhold DMU

MotorBladet Redaktør Kenneth Majkjær Mikkelsen Tlf. 43 26 26 18 E-mail: motorbladet@dmusport.dk Annoncetegning Kenneth Mikkelsen, tlf. 43 26 26 18 Email: motorbladet@dmusport.dk DMU - Sekretariatet Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Fax 43 26 26 15 ISSN 0107-7554 Bank: Jyske Bank, konto 5044 1092819

Stofkoordinatorer BMX Joy Nordkvist Ørrevej 41 7490 Aulum Tlf. 97 85 50 47 E-mail: joy.nordkvist@mail.dk

BMX SIDE 4-7

Road Racing SIDE 8-12

speedway SIDE 13-19

motocross SIDE 20-33

ROAD RACING Steen Pedersen Sommerstien 8, 2670 Greve. Tlf. 43 90 27 10 E-mail: sommer8@mail.tdcadsl.dk SPEEDWAY Bitsch Pedersen, Rygårdsvej 2-66, 7000 Fredericia Tlf. 46 93 58 42 · GSM 2622 6835 Fax 001 6308 3916 63 E-mail: bp@sxp.dk Oplag og frekvens Udkommer 10 gange årligt Dette nr. er trykt i 9.300 eksemplarer Lay-out og tryk KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A Postboks 1183 2650 Hvidovre Tlf. 36 34 29 00, Fax: 36 34 29 10 E-mail: kls@kls.dk Forbehold Bladets indhold udtrykker ikke nødvendigvis DMU´s meninger. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl i angivelser af priser, specifikationer og lign. Ej heller for manuskripter eller illustrationer, som tilsendes uopfordret. Eftertryk er forbudt uden tydelig kildean­givelse. Erhvervsmæssig anvendelse af tekst eller illustrationer, kun efter nærmere aftale og skriftlig tilladelse. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at bringe sårende, injurerende eller æreskrænkende indlæg. Indsenderen vil i givet fald blive kontaktet med henblik på en afbødning af kritisable passager. Dette skyldes dels et ansvar i forhold til presseloven, dels et ønske fra HB om at bevare en ordentlig tone i vores offentlige organ. De 2 næste numre Juni 2008 nr.: Forventes hos abonnenterne torsdag 5. juni 2008. Deadline for stof 14. maj. 2008. Juli 2008 nr.: Forventes hos abonnenterne torsdag den 3. juli 2008. Deadline for stof 11. juni 2008. Tegn abonnement på MotorBladet 10 numre pr. år - 375,- kr. Kontakt tlf. 43 26 26 13 (Hverdage ml. 12.30-16.00) E-mail: motorbladet@dmusport.dk

BMX: WC-CPH

➤ Et scoop for dansk BMX ROAD RACING: ADAC JUNIOR

➤ Pay Back Day

ROAD RACING: CHALLENGE

➤ SD betaler sikkerhedsløsning

SPEEDWAY: VOJENS

➤ Vojens speedway Center tilbage SPEEDWAY: KRONJYLLAND

➤ Miljøsejr i Randers

MOTOCROSS: DM-A 2008

➤ Så gik starten

MOTOCROSS: MICRO-SM

➤ KSM favnede alle

DMU: Forkortede tillægsregler

➤ og Mindeord

4 8 11 14 16 21 28 34

BLADET MOTORBLADET OFFICIELTORGAN ORGANFOR FORDMU DMU OFFICIELT

NNRR.. 45 ·· 9900.. ÅÅRRGGAANNGG ·· AMP AR JI L 2 20 00 08 8

MOTOCROSS: DM-A START 2008 SIDE 20

SPEEDWAY: GRAND PRIX 2008 SIDE 14

MOTOCROSS: KASPER JENSEN SIDE 22

SPEEDWAY: SPEEDWAY-LIGAEN 2008 SIDE 14

BMX: TJEK PÅ DET I KØBENHAVN SIDE 12

Uhre motorsportscenter byder velkommen til

TOP SPEEDWAY

Den 18 april - Store Bededag kl. 13.30

“Kran” Erik Jensens 50 års jubilæumsløb

ROAD RACING: STORSPONSOR TIL ALEX

SIDE 8 s BMX:

WC-PLAKAT SIDE 9 www.herningspeedwayklub.dk

Forsiden:

Foto fra Supercross i Frejüs, Frankrig 2007.

3


BMX

WORLD CUP I KØBENHAVN ET SCOOP FOR DANSK BMX UCI BMX World Cup afholdes i København den 10. maj, og verdens bedste elitekørere besøger dermed Danmark for at samle de sidste kvalificerende point til OL i Kina.

DANSKE KØRERE I CPH

Tekst: Alan Malligsen, Kenneth Mikkelsen. Foto: Morten Strange, Woco

Henrik Baltzersen

UCI BMX SUPERCROSS KØBENHAVN

(www.woco.dk) offentliggjorde i midten af februar hjemmesiden www.bmxcopenhagen.com. Hjemmesiden er i første omgang oprettet med basale informationer omkring arrangementet. I tiden frem mod arrangementet vil hjemmesiden løbende blive tilføjet indhold, bl.a. kan du se billeder af banebygningen fra da UCIs folk ankom i slutningen af marts måned. FØLG MED PÅ:

www.bmxcopenhagen.com www.bikecitycopenhagen.dk

09-10.05.2008 København (DK) 10-12.09.2008 Salt Lake City (USA) 10-11.10.2008 Fréjus (F)

4

Det er UCI, Wonderful Copenhagen og DMU, der arrangerer World Cup, og det betyder, at dansk BMX er dybt involveret i selve stævnet – både hvad angår frivillig arbejdskraft til selve stævnet og tilførsel af know how om BMX på dansk grund. Dermed er det også dansk BMX, der høster alle fordelene af stævnet. BMX markedsføres massivt Wonderful Copenhagen har foretaget en massiv indsats for at markedsføre stævnet. Det bliver dermed mediemæssigt det suverænt mest betydningsfulde BMX-stævne afholdt på dansk jord. Plakater og flyers over hele København, en husomdelt informationsavis, annoncer i landsdækkende dagblade og på MTV samt en fokuseret PRindsats over for landsdækkende tv-, trykte og onlinemedier med blandt andet et stort pressemøde er blot nogle af tiltagene, der er taget op til stævnet. Dermed er World Cup ikke blot et stort, elitært stævne i København, men en unik chance for dansk BMX for at hæve sig op på den politiske og mediemæssige scene i et omfang, der ikke er set tidligere.

Amanda Sørensen Dansk BMX får fordelene Selve stævnet så høj underholdnings- og inspirationsværdi for frivillige og kørere i alle klasser, at alle kan få noget med hjem fra en weekend med BMX i verdensklasse. Københavns BMX klubs medlemmer har bistået UCI i arbejdet med at skabe grundlaget for- og anlægge banen, der af UCI-repræsentant Johan Lindström betegnes som Europas bedste BMX-anlæg – ja, blandt verdens tre bedste, som han har udtalt til bl.a. magasinet Cyckling World. Den primære grund til at anlægget bliver så godt, er at det er permanent – hvilket er et resultat af den possitive synergi der er kommet af at Københavns BMX Klub skulle finde en ny grund til sin bane og World Cup i København, Tidligere har man nærmest haft tradition for at afholde World Cup på baner bygget særligt til lejligheden. Dansk BMX kan dermed se frem til at huse et BMX-anlæg i verdensklasse. World Cup i København er derfor et scoop hele dansk BMX.

UDENLANDSKE KØRERE I CPH

Shanaze

Marc Willers

Robert de wilde


5


Rundt om bmx

DRAGON BYGGER NYT KLUBHUS GENNEM et stykke tid har det været tvingende nødvendigt for Dragon at få bygget et nyt klubhus. Og klubben har gennem efterår og vinter ansøgt fonde, virksomheder og lokale erhvervsdrivende om støtte til et nyt klubhus - da kommunen ikke har haft penge til at støtte projektet. Og efter stor opbakning fra fonde, det lokale erhvervsliv og virksomheder er det nu lykkedes klubben at få - næsten - alle midlerne hjem. Udover penge har klubben fået materialer og arbejdskraft stillet til rådighed. Der mangler dog stadig penge og materialer, men der er fonde som klubben ikke har fået endelig tilbagemelding fra endnu. Dragon har afholdt et møde i det gamle klubhus for opnå fælles opbakning til, at påbegynde det store byggeprojekt. Mange forældre samt bedsteforældre var mødt frem. Og alle var sammen med bestyrelsen klar til i

Sandpude under konstruktion.

fællesskab at sætte byggeriet i gang. Det første spadestik blev taget søndag den 2. marts, af viceborgmester Mogens Jespersen fra Mariager Fjord kommune sammen med klubbens formand Svend Poulsen. Det var kommunens sølvspade, der blev brugt på dagen. Mogens Jespersen mente,

at hvis der var noget som skulle overgå det nye klubhus, så måtte det være medaljer af guld. Efter det første spadestik, var klubben vært med pølser/brød og øl/vand til alle der var mødt frem på dagen. Klubbens mål er, at det ny klubhus skal stå klar til DM 2008. Og klubben er meget optimistiske i forhold til at nå det. Det nye klubhus bliver på 107

Det første spadestik til Dragons nye klubhus, blev taget af viceborgmester i Mariager Kommune, Mogens Jespersen, den 2. marts.

m2 og med et 30 m2 skur. Selve huset kommer til at indeholde 2 toiletter, depotrum samt køkkenalrum. /Lars Søndergaard.

HÆDER I HERNING KOMMUNE MANDAG den 31. marts blev idrætsudøvere i Herning Kommune hædret. Og 5 ud af de 60 indstillede var DMU-kørere. Fra Road Racing Herning blev Ken-

ny Tirsgaard hyldet for hans deltagelse i EM og Robbin Harms for hans deltagelse i VM. Begge kørere havde meget travlt, da de den efterfølgende

Den unge Herning borgmester, Lars Krarup (tv.) sammen med de 3 BMX`ere.

6

weekend skulle køre EM og VM i Spanien. Robbin som den 31. lå nr. 3 ved VM, kunne på grund af rejseforberedelser desværre ikke finde tid til at komme. Men Kenny havde hevet et par timer ud af kalenderen. De 3 øvrige DMU-kørere som blev kåret - var alle fra Feldborg BMX. Vibeke Serup for hendes DM, Danni Andersen og Flemming Nielsen for deres Nordiske Mesterskaber. Til kåringen havde kørerne deres klubformand, Kitty Laursen og deres træner Joy Nordkvist (undertegnede). Kåringen af idrætsudøverne var på samme tid afslappet og højtidelig. Hernings borgmester Lars Krarup, som selv er en ung mand, forstår virkelig at være på bølgelængde med de aktive. Han holdt en flot tale, hvor han blandt andet påpegede, hvor vigtigt det er at have nogle sunde interesser - og at de aktive ikke kun er ambassadører for deres idrætsklub, men også for Herning Kommune.

Da alle var blevet kåret, var Herning kommunes kulturudvalg vært med en flot fler-retters menu samt underholdning af 2 af kommunens unge musiktalenter, som sang og spillede numre af Lis Sørensen og Stevie Wonder. Stemningen var hyggelig og man fik snakket på tværs af sportsgrene. For Feldborg BMX-klubs vedkommende var det en ekstra stor oplevelse at komme til at hilse på deres nye borgmester og byråd, da det er første gang klubben er med til kåring efter kommunesammenlægningen. Feldborg BMX har for nylig ansøgt om EM-afdelinger i 2010 og 2011. Og skulle klubben være så heldig at få tildelt et af løbene, så er det klubbens plan at ombygge baneanlægget, så det kan komme op på et højt internationalt niveau. Tegningerne ligger allerede klar. / Joy Nordkvist


BMX

EN BMX-KØRER I DANMARK:

METTE JEPSEN DRØMMER OM USA Mette Jepsen, en af DMU`s unge og dygtige BMX-kørere - blev sidste år nr. 7 ved EM i Frankrig. Men det er BMXsportens moderland - hun drømmer om.

Tekst og foto: Joy Nordkvist

Mette Jepsen, med nr. 3 bagved Amanda Sørensen.

Hvad fik dig til at køre BMX? Min bror Lasse var begyndt at køre og jeg syntes det så spændende ud. Og så begyndte jeg også. Hvor længe har du kørt? Det er min syvende sæson nu. Der er jo ikke ret mange piger, som kører BMX. Er det ikke lidt irriterende? I begyndelsen var det meget irriterende, at der ikke var så mange piger, men efterhånden har jeg vænnet mig til det. Så nu betyder det ikke noget mere. Hvad er din bedste BMXoplevelse? Den allerbedste oplevelse jeg har haft, det var sidste år til EM i Frankrig. Vi var nok omkring 30 i min klasse, Piger 15 år, og jeg blev nummer 7. Det var en stor oplevelse, og min bedste placering til dato. Men generelt var hele sidste år et rigtig godt år for mig. Jeg blev Nordisk Mester i Norge og blev nr. 2 i Elite Women ved DM. Har du ambitioner inden for sporten? Ja lidt ambitioner har jeg da. Min store drøm er at komme til USA og køre der ovre som professionel.

Mette Jepsen, nr. to ved DM 2007, yderst til venstre på skamlen. NAVN: Mette Jepsen KLUB: Tønder BMX ALDER: 16 år TIL DAGLIG: Skoleelev i Tønder Du kører mange løb. Kan du få det til at hænge sammen med din skole? Lige nu kan jeg godt, da jeg stadig går i folkeskolen. Til næste år skal jeg i 10.klasse, så der

vil det heller ikke give de store problemer. Jeg ved endnu ikke hvad jeg skal efter folkeskolen. Og vi får se hvordan det ser ud til den tid. Er der noget ved sporten eller banerne du kunne tænke dig var anderledes? Nej, det er der faktisk ikke. Jeg synes det fungerer godt. Det er rart at banerne er så forskellige. Det giver en ny udfordring hver gang man skal køre på en ny bane. Du er jo meget dygtig. Kan du fortælle kort om hvordan du træner? Jeg er på talentholdet, og har

fået et træningsprogram af Jan Baltzersen, som jeg følger. Jeg træner hver dag. Og træningen er en kombination af styrketræning, kondition, spurter og banetræning. Er det ikke hårdt at skulle træne så meget? Jo, det kan godt være lidt hårdt. Det værste er de dage, hvor man skal træne alene. Det er altid sjovere når man er flere. Det er kun de dage jeg træner på bane, at jeg træner sammen med andre. Men hvis man vil frem inden for sporten, så er det jo det der skal til. Og det er kun en vanesag at træne alene.

7


Road racing

”PAY BACK DAY” Det unge Road Racing-talent Alex Tim Nielsen, har i tidligere RR-kører Kristian Skov fundet en vaskeægte ”godfather”, for hans fortsatte ambitioner. Nu i tyske ADAC Junior Cup.

TEKST: Steen Pedersen FOTO: Privat.

Pay Back Day - er ikke overskriften i en amerikansk avis omhandlende hævnmord i gangsterverdenen. Derimod er det en rigtig glad og positiv beretning om en tidligere road race kører, Kristian Skovs ”tilbagebetaling” til sporten i form af sponsorstøtte til Alex Tim Nielsen. At give noget tilbage til spor-

ten, var egentlig noget Kristian lovede sig selv og sin bror Anders Skov for ca. 3 år siden. Anledningen var Anders’ tragiske død dagen forinden i en ski-ulykke. Både Kristian og Anders har haft mange glæder og oplevelser med RR-sporten, som Kristian stadig følger. Et lidt

KALENDER - IDM 2008 (incl. ADAC Junior) www.idm.dk

8

Dato

Arrangement

Bane

25. - 27. april

1. IDM

EuroSpeedway Lausitz

16. - 18. maj

2. IDM

Motorsport Arena Oschersleben

30. maj - 1. juni

3. IDM

Nürburgring

20. - 22. juni

4. IDM

Sachsenring

4. - 6. Juli

5. IDM

Salzburgring (AUT)

1. - 3. august.

6. IDM

Schleizer Dreieck

6. - 10. august

7. IDM

11. German Speedweek Motorsport Arena, Oschersleben

5. - 7. Sept.

8. IDM

FINALE Hockenheimring, Baden-Württemberg

Sponsor-aftale med Kristian Skov giver Alex Tim Nielsen mulighed for at deltage i den tyske ADAC junior cup på topniveau.

tilfældigt møde på Ring Knutstorp mellem tidligere topkører Keld ”Jo” Sørensen, Kristian og familien Nielsen fik snakken i gang om Alex’ talent. Så da muligheden bød sig og økonomien var til det, kom et møde i stand mellem Alex, hans far Bjarne og Kristian, der følte at her var en knægt med den rette støbning for en opstart af ”Pay back day”. Bjarne Nielsen betegner det som en ”ufattelig positiv situation”, der nu betyder en kontrakt for 2008 mellem Kristian Skov og Schacht Racing (Alex’ teamnavn). Kristian har sat sig grundigt ind i både Alex’ egne resultater til dato, men også set

på opbakningen fra familien, der er supervigtig for en langsigtet og målrettet satsning inden for den krævende sport, som road racing er. Sponsoraftalen har en ekstra dimension, idet Kristian ikke stiller nogen krav om modydelse fra hans eget vognmandsfirma. Derimod ligger det ham mere på sinde, at Alex får lov at være ”dreng” også, ud fra filosofien, at hvis det er sjovt bliver resultaterne ofte også bedre. At føle sig presset er aldrig rart, og slet ikke når man kun er 14 år, så her er Kristians indstilling af stor betydning for Alex. Aftalen giver Schacht Racing mulighed for i år at deltage i


Road racing

JUNIORTRÆNING I ISHØJ  Alex Tim Nielsen (tv.) sammen med sponsor ”Godfather” og tidligere RR-kører Kristian Skov (th.)

den tyske ADAC junior cup på topniveau. At deltage i Scandinavian Open på en svensk leaset 125 Honda racer, som har de rigtige kit-dele og dermed er meget konkurrencedygtig. Yderligere er det blevet til en aftale med Køge MC-Center om at stille en 2007 Yamaha R6 racer til rådighed for træning og forberedelse til næste sæson og måske et par wildcards til dette års Challenge, hvis udviklingen går godt. Teamet har allerede her i vinter arbejdet med Alex’ fysik via motocross træning, løbetræning og kostvejledning fra en professionel instruktør. Sammen med Michael Møller Pedersen var Alex i Italien i marts på Maggione-banen til den obligatoriske forårstræning for ADAC junior-cup kørere. Begge kørere er ret store i forhold til de mange konkurrenter, men det gik særdeles fint for begge danskere, som i det afsluttende træningsløb kørte sig helt i top efter at være startet midt i feltet ved lodtrækning. I skrivende stund midt i april har Schacht Racing lige afsluttet en ganske vellykket weekend-træning på tyske Lausitzring, hvor der skal køres senere på året. Videre går det derfra de 1450 km til Val de Vienne i Frankrig, hvor 4-5 dages træning venter sammen med mange andre danske og nordiske kørere. Der bliver nok at se til for farmand, så det er godt at fruen denne gang er med til at sikre maden og rent sengetøj. Og måske en godnathistorie til begge drengene.

Endelig er der nu fast træningsmulighed for 80 cc 9 hk i Ishøj.

TEKST Steen Pedersen FOTO: Michael Boss

I 2005 var vi mange til en spændende indvielse af Ishøj Motor Centers nye asfaltbane med masser af fokus på motorsport. Med Borgmester Bjørstrup i spidsen og fint vejr, så mange sjællandske RRfolk frem til at få en træningsbane mere. Sådan gik det imidlertid ikke. Derimod mistede vi Albertslund til sæson 2007 - grundet støjklager. Og i Ishøj gik det kun langsomt fremad med den endelige miljøgodkendelse. Derfor måtte vi vente og nøjes med DM-løbene og evt. træning i Sverige. Selvsagt ikke optimalt for rekruttering af nye unge kørere og forældre. Junior DM 80 cc har nok heller aldrig været mindre end sidste år, trods svensk deltagelse. Men nu er der håb forude. Her i starten af april blev der endelig kørt den første træning

på den krævende bane. Flere kørere end forventet viste interesse og enkelte var endda oppe til baneprøve. Træningen vil indtil videre foregå tirsdage fra kl. 17 – 19 på baneanlægget Baldershøj 20. Noget af det jeg oplever som særdeles positivt, er følelsen

[

et tilbud til klubbens egne unge, kan vi jo kun glæde os endnu mere over. Nu vil der stille og roligt igen kunne arbejdes på at få nye kørere til sporten, samt tilbyde de nuværende unge kørere en ugentlig træning. De støjproblemer alle i motorsporten i dagens Danmark oplever, må naturligvis også her i Ishøj tages alvorligt, og derfor er aktivitet udelukkende startet op med junior 80 cc træning på 9 hk std. maskiner. Og udviklingen følges nøje af både os DMU-folk, men naturligvis også af ungdomsklubbens folk, der selv råder over støjmålings-udstyr. De skal nemlig kontinuerligt udfylde støjskemaer, som vil blive lagt til grund i evt. støjklager, så man selv har dokumentationen på plads. Få derfor din gamle std. 80 cc racer frem af skuret og få sønnen/datteren med til en ugentlig oplevelse i Ishøj. En spændende sæson venter.

...nu er der håb forude ... af at være meget velkommen hos personalet i ungdomsklubben, hvorunder baneanlægget hører. I de 2½ år der er gået siden indvielsen har jeg af og til kigget ind, og aldrig har jeg mødt nedafvendte mundvige og negative vibrationer. Hele tiden har de flinke medarbejdere set frem til at vi kom i gang med road racing, og det virker enormt motiverende. At man fra klubbens side endda har tanker om at indføre road racing som

]

9


Rundt om

Road racing

Udover Robbin Harms (VM Supersport), så er også det danske tøjfirma Jack & Jones involveret i Road Racing på topplan. For sidstnævntes vedkommende via team Jack & Jones WRB, som med kørerne Nicolas Terol, Spanien (#18) og Simone Corsi, Italien (#24) er godt i færd med at sætte deres fingeraftryk på VM 125cc.

ROBBIN HARMS havde en svær weekend på Valencia i starten af april. Det var svært at finde det rigtige set-up, så det endte med en 19. startplads. Rigtig mange havde dog problemer denne weekend, hvilket også sås af de mange styrt i superbike race-1. Typisk for Robbin lavede han dog en god start og var oppe som nr. 8 lige foran teamkammerat Brookes allerede på 2. omgang. Brookes udgik med tekniske problemer kort efter, men Robbin kæmpede sig op som nr. 5, da hans forhjul slap grebet. Surt for både Robbin og teamet, ”men nu må vi kigge frem på næste løb” var Robbins kommentar efter et løb, hvor over 1/3 af deltagerne styrtede. KENNY TIRSGAARD havde ved samme stævne bestemt heller ikke en god weekend, da han i superstock 600 endte på en 28. plads efter en endnu dårligere tidtagning. TEAM JACK & JONES WRB gjorde det kanon til 125 GP’et på Estoril den 13. april. Teamets to kørere Simone Corsi og Nicolas Terol blev nr. 1 og 3. Måske lidt uvedkommende for vores lille MotorBladet, men så alligevel ikke. Teamchefen er den i GP kredse meget kendte Sito Pons og sponsoren er jo det danske verdensomspændende tøjfirma JACK & JONES. Dette havde Eurosport kommentatorerne Søren Clauding og Anders Rasmussen spottet og inviterede Pons op til et interview, som var ganske interessant. Et af spørgsmålene gik på hvordan man udviklede så gode kørere, som det er tilfældet i Spanien. Meget enkelt ifølge Pons. Start tidligt (8-12 år) i tilgængelige juniorklasser og så skal de bedste talenter til udlandet at køre, f.eks. i Red Bull Cup eller åbne spanske

10

mesterskaber, hvor der er hård konkurrence. Jamen så er vi jo på rette vej med juniortræning i Ishøj og fokus på fremtidige billige mærke-klasser. Hvem skaffer så en storsponsor til at øge fremgangen? Det er dog værd at bemærke, at danske firmaer ikke er uvillige til at støtte RR-sporten. F.eks. er også Mika Kallio sponseret af et dansk baseret firma, nemlig Danske Capital (Danske Bank). KENNETH LODNERT nu tidligere formand for Svemos RR-sektion, trak sig for nylig fra posten, da han havde modtaget trusler fra personer med tilknytning til sporten. Uhørt og usmageligt at man skal udsættes for den slags, uanset hvad der ligger til grund. Man forsøger sit bedste i en verden af frivillige ledere, så skal man også behandles ordentligt. Intet kan hver gang gøres 100 %, men trods lidt bitterhed udtaler Kenneth til ”Svensk Motorsport”, at han nu får lidt mere tid til familien. Sporten vil han ikke helt forlade, men bl.a. hjælpe kørere. RENE PRANG har pådraget sig et alvorligt skinnebensbrud under træning på den spanske Calafat bane. Efter stabilisering af bruddet, måtte Rene ligge på et spansk hospital i 3 dage, før det lykkedes at få ham hjem til Danmark. Her ventede nogle dage i karantæne grundet fare for fremmede bakterier. Efter to hårde og smertefulde operationer er Rene her midt i april ved lidt bedre mod. Lægerne er sparsomme med oplysninger og taler om 3-12 måneders genoptræning. Rene selv håber på at komme ud at køre igen før sommerferien. MB ønsker god bedring. /sp


Road racing

SUPER CHALLENGE 2008

SPORTSDIVISION BETALER FOR SIKKERHEDSLØSNING Et længe næret ønske hos kørerne i MC Basen Super Challenge, om sikring af opløbssvinget på Jyllandsringen, bliver nu indfriet. Tekst: Kenneth M. Mikkelsen. Foto: Jens Thillemann, Arkiv

Kim Phillip forrest ved sidste års premiere-løb på Jyllandsringen.

De senest anslåede omkostninger for etablering af en sikkerhedsløsning på Jyllandsringens opløbssving (200.000 kroner) blev med AMK-formand Bent Andersens ord for voldsom en mundfuld for Aarhus Motor Klub (AMK). I stedet har Sportsdivision Road Racing nu givet håndslag på finansieringen. AMK-formanden fortæller til MotorBladet: ”Det var alt for mange penge, som skulle rives ud, hvis det skal tages direkte over vores klubdrift. Aarhus FAKTA: ■ ■

■ ■ ■

17 m3 og ca. 1500 kg beskyttelse 130 m2 reklameplads til salg i større eller mindre arealer Indpakket i sort presenningsdug Kan hæftes sammen Trailer (køres med trailerkort) Udlejes efter nærmere aftale

Yderligere oplysning om udlejning og reklamer: dmu@dmusport.dk - att. SD RR

Motor Klub er med Trackdays på Padborg, løb på Knutstorp og et internationalt løb på Ring Djursland, bundet godt op i år. Og vi turde simpelthen ikke selv stå med det. Desuden synes jeg også, at signalet der bliver sendt fra divisionens side, ved at overtage udgiften, er meget positiv. Kørerne har hele tiden gerne villet tilbage til det gamle spor tilbage på Jyllandsringen. Af sikkerhedshensyn er der et par år kørt med chikaner, for at tage farten af. Det nye sikkerhedsmateriale vil nu blive placeret ved opløbssvinget på Jyllandsringen, som er det bedste sted til overhalinger. Men netop dette sted er også et svært sted at sikre da sikringen skal tilgodese, at der også køres DTC hvor sikkerheden for biler er anderledes. De mange heat og den korte tid til at omstille banen mellem 2 og 4-hjulet motorsport har krævet mange vurderinger for at finde den rette løsning. Et arbejde som SD RR har støttet gennem mere end et år. Med den indgående aftale, så ligger den praktiske håndtering af løsningen hos AMK, da selve betalingen for afdækningen ligger hos divisionen, vil de

reklamemidler, som kan opnås, gå til sportsdivisionen.” At få dette til at gå op i en højere enhed har krævet mange timers arbejde fra de frivillige der sidder i SD RR, specielt bestyrelsesmedlemmerne John Klint, Arne Christiansen, formand Henrik Berendt samt RR-koordinator Ole Gram. I runde tal er mere end 250 mandetimer leveret af frivillige i SD RR. Den nye beskyttelse består af en special Pur flexskum i plader af ca. en 1 m2 der hæftes sammen og kan danne en op til 100

meter lang beskyttelsesflade, som er 1,30 meter høj. Dette er første skridt frem mod at videreudvikle egen beskyttelse til de baner SD RR godkender til løb. Basis-investeringen til systemet på ca. 200.000 kroner er gjort for SD RRs midler, og SD RR arbejder nu på at sælge reklamer på den nye beskyttelse, som vil blive set af rigtigt mange (100 meter beskyttelse). Beskyttelsen vil også kunne benyttes ved andre arrangementer på fx Padborg Park, Ring Djursland og Sturup.

KALENDER - MC-BASEN

SUPER CHALLENGE 2008 Dato

Arrangement

Bane

4. maj

Åbningsløbet (1. afd.)

Jyllandsringen

18. maj

Ring Djursland-løbet (2. afd.) Ring Djursland

8. juni

Juniløbet (3. afd.)

Jyllandsringen

29. juni

Padborg Open (4. afd.)

Padborg Park

17. august

GP Danmark (5. afd.)

Jyllandsringen

7. september

4th Int. Copenhagen Racing GP (6. afd.)

Sturup Raceway

21. september

Padborg Super Prix (7. afd.)

Padborg Park

12. oktober

DM-finalen (8. afd.)

Jyllandsringen

11


Road racing

STRID MAND, ELLER STRIDSMAND? Sportsdivision Road Racing og vel nok specielt RR-formand Henrik Berendt, har for alvor sat agenda`en i dansk road racing, efter at diskussionen om DMU-godkendte trackdays blev sat i søen omkring juletid. Tekst: Kenneth M. Mikkelsen. Foto: Arkiv

”Jeg finder det svært at være vidne til, at klubberne, hvor sportens talenter kommer fra, fratages muligheder. Og sådan føler jeg at det er med de efterhånden begrænsede muligheder for kørsel, som Danmark kan tilbyde. Dette falder samtidig i tråd med, at flere private kommer til, og byder ind med træning på de selvsamme anlæg, som klubberne har brug for, til at udvikle sporten. Det er jo for så vidt ok, hvis det bare var sådan, at de ”private” arrangører, havde de samme principper for afvikling, som vi har indført i vore reglementer. Det har de desværre ikke altid. Og det betragter jeg som uholdbart. Jeg føler, at vi i vores lille sport står med et væsentligt dilemma her, siger Henrik Berendt til MotorBladet, og siger samtidig indirekte, at svaret på dilemmaet er faldet med indførslen af DMU-godkendelse på ”trackdays”. Et system hvor også private trackdays arrangementer kan godkendes af DMU. ”Med et DMU-godkendt stempel, så ved du, at sikkerhed og andre hensyn, som DMUs reglementer fordrer, er opfyldt. Og samtidig så har vores licenskørere sikkerhed for, at deres basisforsikring vil dække i tilfælde af uheld. Netop disse to punkter mener

vi er meget vigtige at holde fast ved. Derfor er DMU-godkendelse af Trackdays kommet for at blive”, siger Henrik Berendt. En af de ting som dog specielt har vakt debat, og som har gjort, at nogle har følt at Henrik Berendt lige så meget var ”Strid mand” som ”Stridsmand” - er muligheden for, at SD Road Racing aktivt går ind og fratager licens fra kørere, som deltager i ”ikke-DMU-godkendte” trackdays. Henrik Berendt er godt klar over, at lige præcis denne del af diskussionen - har været blandt de mest følsomme. ”Jeg har fra start luftet muligheden, men vi er i SD nået frem til, at det ikke vil være konstruktivt for sporten at fratage licenser. Tilbage står dog, at vi stadig har det dilemma vi startede ud med. I bund og grund handler det om, at vi i RR-sporten ikke selv er banedrivende. Klubberne står med hatten i hånden, ligesom alle de andre i køen, og kan ikke være sikre på den sparsomme banetid. Når det nu er sådan, så vil vi arbejde for at vi også sætter vores præg på hvordan private ”trackdays” gribes an. Vi skal sikre kvalitet i den træning vores kørere tilbydes. Og kvaliteten er kun til stede hvis kørerne omgives af konkurrence-momenter, som ligner hvad der opstår i officielle løbsarrangementer. Nationalt og internationalt.”

SPORTSDIVISION ROAD RACING søger en frivillig webmaster til road racingsiden på dmusport.dk. DU VIL som webmaster redigere og skrive relevante nyheder fra road racingverdenen, og efterfølgende lægge dem op i dmusports road racing-sektioner. DU KOMMER samtidig til at indgå i en styregruppe for dmusport.dk, der løbende skal komme med forslag til hjemmesiden. FØR DU STARTER vil du blive introduceret til CMS-systemet bag dmusport.dk, og lære at lægge nyheder op.

12

Henrik Berendt, formand SD Road Racing.

DU REFERERER til SD Road Racing og DMU`s kommunikationschef HAR DU INTERESSE for road racing, et bredt kontakt-net i sporten, og samtidig gode evner for kort og kontant at formidle de indsamlede nyheder til dmusport.dk, så er du en selvskreven kandidat til webmaster-posten. VI TILBYDER interesserede de af staten fastsatte godtgørelser for telefon, kontorhold - samt andre udgifter som må følge med webmaster-posten. Der vil også blive tilbudt et mindre årligt honorar.

KONTAKT: Henrik Berendt SD-formand Road Racing, DMU E-mail: nut-city@post.tele.dk Mobil. 25 48 24 00 Kenneth M. Mikkelsen Kommunikationschef, DMU E-mail: km@dmusport.dk Mobil 31 68 04 06speedway

VOJENS ER TILBAGE Haderslev Kommune bevilger 4 millioner til renovation af det danske speedwaymekka; Vojens Speedway Center, og med renovationen følger et øget sats fra Olsen firmaet Speedsport. TEKST: Kenneth M. Mikkelsen. FOTO: SXP

I 2008 køres der to publikumsløb på Vojens Speedway Center; Speedway World Cup Race-off og Finale den 17. og 19. juli. I 2009 er det planen, at antallet af publikumsløb skal øges til mellem 8 og 10 løb. Planerne blev offentliggjort på et pressemøde den 16. april på Vojens Speedway Center. Her blev det samtidig meddelt, at Ole Olsens to sønner Jacob og Torben for fremtiden kommer til at indtage en mere fremtrædende rolle i Speedsport, samt at Vojens igen skal forsøge at tiltrække Speedway Grand Prix. Ambitionerne bakkes aktivt op af Haderslev Kommune

Speedway-ikonet Ole Olsen opførte i 1975 Vojens Speedway Center. Nu skal for alvor køres publikumsløb igen.

med en investering på 4 millioner i anlægget. Jacob Olsen, som efter landstræner-stoppet for ca. 3 år siden, er direkte tilbage i sporten igen, er optimistisk i forhold til mulighederne. ”Det er jo gode tider for dansk speedway, og med Haderslev kommunes investering i anlægget, så får det en standard hvor vi for alvor kan byde ind - også i forhold til det ypperste - Speedway Grand Prix.” Ligaløb i 2009 De mange publikumsløb, som der fra 2009 skal afvikles på Vojens, er dog primært forbundet med den danske speedway-

Generationsskifte. Jacob Olsen (th.) og Torben Olsen (ikke med på billedet) er efter pressemødet i Vojens officielt trådt direkte ind i driften af familiefirmaet Speedsport.

14

liga. Her skal den lokale klub, Vojens Speedway Klub, med Speedsport`s aktive medvirken, igen blive en del af ligaen. Det vil dog betyde, at Vojens Speedway Klub skal hente betydelig forstærkning for at foretage springet fra 1.division hvor klubben pt. befinder sig. Samtidig har klubben en gæld til DMU, som Sportsdivision Speedway har forlangt afviklet. SD-formand Niels Munk Nielsen kan dog sagtens forestille sig en kombination af Vojens og Speedway-ligaen i 2009: ”Vi har bekræftet overfor Jacob, at hvis Vojens Speedway Klub får afviklet deres gæld, så er de selvskrevne til oprykning. Klubbens hold i 1. division er reelt det eneste som kan rykke op, da alle de andre har liga-hold i forvejen. Det betyder så samtidig, at en af årets liga-klubber kommer til at rykke ned i år. Men det bør ikke komme som en overraskelse, da det står i reglerne.” Til det udtaler Jacob Olsen: ”Vi er glade for de samtaler vi har haft med sportsdivisionen, for nu kan vi hele året arbejde med at finde kørere og sponsorer. Et af delmålene med Speedsport`s engagement er, at klubben - Vojens Speedway Klub - bliver større, med flere medlemmer og flere aktiviteter.

Klubben har ikke haft kapacitet til at køre Superliga, og der vil vi nu gå ind og løfte.” Hvis satset bliver vellykket, så forventer Niels Munk Nielsen sig meget af det, og han ser helt klart også andre fordele end de rent liga-relaterede. ”Vojens Speedway Klub kan med den model som er skitseret, koncentrere deres organisatoriske kræfter på ungdomsog talentarbejde. Og det er absolut nødvendigt at klubben kommer i gang med det. Med Speedsport som partner omkring liga-satsningen, kan klubben nu fuldt ud koncentrere sig om det væsentlige - rekruttering og talentudvikling af unge i sporten.” DM-interesse i Vojens Udover ligaen og de internationale løb, så har speedsport i samarbejde med Vojens Speedway Klub også planer om at arrangere enkeltdagsløb à la de tidligere afholdte Guldbarre-løb. Desuden har man valgt at lægge billet ind på DM individuelt. ”Lige præcis de individuelle DM-finale løb er der mange klubber som ønsker at køre, da de er økonomisk sunde”, siger SD-formand Niels Munk Nielsen, og fortsætter: ”Vo-


speedway Kort fortalt: ■ Vojens

Speedway Center blev i 1975 opført af Ole Olsen, og siden overdraget til Vojens Kommune (nu Haderslev kommune). Til gengæld har Olsen firmaet Speedsport (stiftet 1970) en åremåls-kontrakt på retten til at arrangere publikumsløb på Vojens. ■ Speedsport låner officials fra klubben, Vojens Speedway Klub, som til gengæld får et tilskud fra Speedsport. ■ Når Vojens fra 2009 skal køre ligaløb, så er det Speedsport, som bærer den økonomiske risiko for superliga-mandskab og arrangementer. RENOVATION ■ 3

nye bygninger med bl.a. handicap- og almindelige toiletter samt salgsboder. ■ Bygning ved ryttergården, med omklædning, læge- og dopingrum. ■ Airfence, som benyttes både når der trænes, køres 1.division eller Speedway-league i fremtiden. ■ Banelegemet bliver nivelleret med en ”lasergrader”, så den bliver 100% rettet ud. ■ Bedre VIP-faciliteter, Presse-faciliteter samt ny tribune. Ændringerne er nødvendige for at opnå en højere vurdering hos den internationale motorcykelunion FIM. jens ansøgning vil naturligvis fuldt ud komme i betragtning, da det passer godt i forhold til de planer vi har for en løbende professionalisering af DM-finalerne.” ”Men der er som nævnt stor interesse for løbene. Og som direkte konsekvens af interessen, så har vi i år indført en 5 kroners regel, hvor der går midler direkte til talentudvikling fra entreindtægterne ved DMfinalerne. Begge klubber som kører DM i år, Holsted Speed-

way Klub (DM 1 den 30. maj) og Outrup Speedway Club (DM 2 den 8. august), er enige i modellen, og det er et princip som vi vil fastholde for fremtiden. DM-løbene er gode for klubberne, og de skal derfor også bidrage med midler til talentudvikling af sporten.”

SPORTSDIVISION SPEEDWAY søger en frivillig webmaster til speedway-siden på dmusport.dk. DU VIL som webmaster redigere og skrive relevante nyheder fra speedwayverdenen, og efterfølgende lægge dem op i dmusports speedway-sektioner. DU KOMMER samtidig til at indgå i en styregruppe for dmusport.dk, der løbende skal komme med forslag til hjemmesiden. FØR DU STARTER vil du blive introduceret til CMS-systemet bag dmusport.dk, og lære at lægge nyheder op.

Onsdag den 16. april blev ambitionerne om Speedway league deltagelse i 2009 offentliggjort. På billedet fra pressemødet ses fra venstre Haderslev borgmester H. P. Geil, Jesper Nielsen (pressechef), Ole Olsen og Jacob Olsen.

DU REFERERER til SD Speedway og DMU`s kommunikationschef HAR DU INTERESSE for speedway, et bredt kontakt-net i sporten, og samtidig gode evner for kort og kontant at formidle de indsamlede nyheder til dmusport.dk, så er du en selvskreven kandidat til webmaster-posten. VI TILBYDER interesserede de af staten fastsatte godtgørelser for telefon, kontorhold - samt andre udgifter som må følge med webmaster-posten. Der vil også blive tilbudt et mindre årligt honorar.

KONTAKT: Niels Munk Nielsen, SD-formand Speedway, DMU E-mail: nmn@sdspeedway.dk Mobil: 28 11 73 20 Kenneth M. Mikkelsen Kommunikationschef, DMU E-mail: km@dmusport.dk Mobil 31 68 04 06

15


speedway

SEJR TIL KRONJYLLAND Godt nok ikke en sejr på banen. Og så alligevel ...

Tekst: Kenneth M. Mikkelsen. Foto: Støjkort, udlånt af KSC

En stor byrde er løftet af skuldrene på klubledelsen i Kronjylland Speedway Klub (KSC). Klubben har reelt været lukningstruet i næsten 10 år, p.g.a. for høj støjudledning. Men efter at DMU`s Miljøsekretariat har foretaget nye kildestyrkemålinger, og i samarbejde med KSC fået dem godkendt af kommunen, så kan klubben nu køre videre og overholde støjgrænseværdierne. MotorBladet har spurgt Miljøsekretariatets leder Henrik Højlund Larsen om hvordan de nye kildestyrkemålinger fungerer? ”Vi har foretaget en masse konkrete målinger på et bredt udvalg af de kørere og de maskiner som benyttes på Fladbrobanen. Helt fra OB kørere til del-

tagere ved Junior DM. Tidligere har kommunen taget udgangspunkt i målinger hvor der køres med fuld gas på hele banen. Men de konkrete målinger, fra 6 forskellige punkter er omregnet til en middelværdi, og det betyder, at hvor klubben tidligere har været noteret for overskridelse af grænseværdierne på op til 11 dB, så kan man nu holde sig inden for grænseværdierne.” I midten af april måned accepterede Randers Kommune klubbens beregning, og KSC slipper derfor for at lave en konkret handlingsplan for hvorledes man ellers ville have nedbragt støjen. Måden som DMU`s miljøsekretariat har praktiseret er med andre ord en accepteret måde at

DMU’s Miljøsekretariat hos Grontmij Carl Bro, Acoustica Kontakt-data side 39

16

gøre tingene på. Det væsentligste argument har været, at metoden har afspejlet forholdene på banen bedre, end den hidtil brugte. Men det er ikke kun målingen som har været afgørende ifølge Henrik Højlund Larsen. ”Vi har udnyttet de muligheder, som man har, og har samtidigt tænkt kreativt. Klubben kører i en periode af året hvor der er blade på træerne (april til oktober, red.). Blade er støjdæmpende, og det er der taget hensyn til i beregningerne. Desuden er målingernes data benyttet i en model hvor der indgår højdemålinger, som har registreret spring på ned til 10 cm i højden. Alt sammen har været lagt ind i beregningsmodellen, og giver efter vores bedste overbevisning, et mere retvisende billede af støjbelastningen på omgivelserne.” Efter godkendelsen fra kommunen kan Kronjylland køre videre, uden at have ”ikke færdiggjorte” handlingsplaner hængende om halsen. Men det betyder nu ikke, at klubben er færdig med arbejdet på miljøområdet

Oversigtskort som med farver illustrerer støjbelastning i omgivelserne ved Fladbro.

ifølge KSC-formand Keld Rene Kløcker Hagen. ”Næste skridt bliver at overbevise Randers Kommune om, at de som Team Danmark Elite kommune, bør kigge på vores træningsmuligheder. Som det er nu, så må vi til træning køre med 4 cykler på banen af gangen, 5 gange i timen. Og det er klart i underkanten, hvis man skal lave seriøs træning. Det håber vi, at vi kan overbevise kommunen om, således at det afspejles i kommende miljøtilladelser.” Lige nu og her vil klubben dog glæde sig over Randersgodkendelse af beregningsmodellen, der har fjernet de dB som klubbens miljøtilladelse var overskredet med. ”Det har godt nok kostet tid og penge, men vi er i dag meget glade for, at vi har gjort det. Vi har fået en lille fjer i hatten”, slutter Keld Rene Kløcker Hagen.


Rundt om

SPEEDWAY

Casper Wortmann Speedway-league maj DM individuelt 2008 alvorligt kvæstet Den 19-årige Fjelsted-kører Casper Wortmann blev 5.april udsat for et voldsomt uheld i England, og blev efterfølgende indlagt med meget svære kvæstelser i respirator på et engelsk sygehus. Casper Wortmann har ikke nået at få tegnet private forsikring før uheldet, og er ikke berettiget til sygedagpenge. Hans danske klub har derfor iværksat en landsindsamling, hvor beløbet vil blive overrakt til Casper når han vender tilbage til Danmark. Indsamlingen varer til den 30. juni 2008 og du kan bidrage ved at indbetale beløb til reg.: 6850 konto.: 245367. På www.fjelsted-speedway. dk, opdaterer Fjelsted jævnligt om Caspers tilstand, og giver en status på indsamlingen.

Casper Wortmann her fotograferet den 4. marts 2008 under DK-træning på Kings Lynn. Det er i skrivende stund for tidligt at sige hvorvidt Casper kommer til at køre speedway igen. Deltag i Fjelsted-indsamlingen til fordel for Casper og følg hans tilstand via www.fjelstedspeedway.dk. Foto: SXP

DATO

KL.

HJEMME

UDE

07. maj

18.30

SLANGERUP

GRINDSTED

14. maj

19.00

OUTRUP

BROVST

14. maj

19.00

FJELSTED

SLANGERUP

18. maj

14.00

HOLSTEBRO

HOLSTED

19. maj

18.30

GRINDSTED

BROVST

21. maj

19.00

BROVST

HOLSTED

21. maj

18.30

ESBJERG

FJELSTED

21. maj

18.30

SLANGERUP

HOLSTEBRO

28. maj

19.00

FJELSTED

GRINDSTED

28. maj

19.00

HOLSTED

BROVST

28. maj

19.00

OUTRUP

ESBJERG

Med forbehold for ændringer. Tjek www.speedway-league.com DATO

ARR.

KL.

STED

17. maj

DM 1

18:30

HOLSTED

08. aug.

DM 2

19:00

OUTRUP

17


world speedway news

Speedway

Redigeret af Erik Petersen

BLÅ/GULE FORVENTNINGER

Det summer og syder af forventninger til den kommende svenske sæson i Elitserien, og atter engang må man sige den svenske liga ser ganske interessant ud – for nu at sige det mildt. De enkelte klubber har virkelig fået

sammensat nogle fantastiske bruttotrupper, som skulle borge for god sportslig kvalitet i de enkelte matcher. Også i denne sæson er der 10 klubber i Elitserien, men playoff formatet har ændret sig. Top

6 fra grundspillet går alle videre og top 2 vil ikke længere være direkte seedet til semifinalerne. Istedet bliver der tre ”kvartfinaler” hvorfra de tre vindere naturligvis går til semifinalerne ligesom den bedste taber (flest indkørte

points) kommer med videre. I det følgende en kort gennemgang med de vigtigste kørere fra de 10 klubber.

BACK IN TOWN Byens helt kom, så og sejrede for 14. gang i historien! Dermed fik historien endnu et kapitel, da Tomasz Gollob vendte tilbage til Bydgoszcz og hentede yderligere hæder i det store årlige polske åbningsløb ”Criterion of Aces”. Gollob mistede kun et enkelt point, da han i sit første heat måtte se Damian Balinski komme først ind i banens første sving og siden ikke lod føringen glide sig af hænde. Siden var det den velkendte Gollob stil i fuldt flor – flot og spektakulær kørsel rundt på de alleryderste meter af banen. Mange tilskuere lod tanker flyve nogle år tilbage til dengang Bydgoszcz var en magtfaktor i

18

polsk speedway. Pludselig var alt godt igen – kongen af Bydgoszcz var hjemme igen og drømmen levede i et par timer! Ellers var dagens oplevelse den regerende russiske u/21 verdensmester Emil Sajfutdinov, som henviste flere store navne til sekundære placeringer for selv at sikre sig den samlede andenplads. Men dagen tilhørte dog ubetinget Tomasz Gollob, som efter løbet var et stort smil. Missionen var udført til UG I langt størstedelen af sin karriere var Bydgoszcz stedet for Gollob – her var der ingen hverken over eller på siden af legenden. Men efterhånden som det økonomisk blev mere trange tider for klubben

skete det ingen troede muligt – Kongen af Bydgoszsz forlod pludselig klubben til fordel for Tarnow, og i den kommende sæson tørner han ud for Gorzow. Gammel kærlighed ruster dog ikke, og ingen er vist i tvivl om om Gollobs kærlighed til netop banen i Bydgoszcz! TOP 9 fra Criterion of Aces Tomasz Gollob 14, Emil Sajfutdinov 13, Tomasz Chrzanowski 11, Krzystof Kasprzak 10, Wieslaw Jagus 9, Tomasz Jedrzejak 9, Damian Balinski 8, Jonas Davidsson 8, Andreas Jonsson 8 Skønt Gollob fik mange overskrifter I den polske presse

er der dog også sket andet i polsk speedway. Bla kan nævnes at den tidligere storklub Lublin er tvunget ud af ligaen pga økonomisk uføre. Klubben blev især kendt da Hans Nielsen som en af de første udlændinge skrev kontrakt med en klub i Polen og netop Lublin. Sammen opnåede såvel klub som Nielsen megen hæder sammen. Verdensmester Nicki Pedersen vandt Lord Mayor Cup i Ostrow med max 15 point foran Peter Karlsson og Sebastian Ulamek og samme dag tog Niels Kr. Iversen tredjepladsen i et indv. løb i Zielona Gora efter Rafal Dobrucki og Jaroslaw Hampel.


Det russiske stortalent, 18-årige Emil Sajfutdinov kører i Sverige for Masarna, er bare et

af de spændende navne som den svenske liga kan fremvise. Billederne viser dog den unge russer ved et løb for hans polske klub Bydgoszcz. Foto: Wojtek Szoltysek.

DACKARNA: VESTERVIK: HAMMERBY: VETLANDA: MASARNA: PIRATERNA: ROSPIGGARNA: SMEDERNA: INDIANERNA: LEJONEN:

Andreas Jonsson, HANS ANDERSEN, Fredrik Lindgren, Peter Karlsson, Lukas Dryml, KENNETH HANSEN Tomasz Gollob, BJARNE PEDERSEN, NIELS KR. IVERSEN, Chris Harris, MADS KORNELIUSSEN Scott Nicholls, Matej Zager, JESPER B MONBERG, Adam Shields, Pawel Hlib, Renat Gafurov, Martin Smolinski Rune Holta, Jason Crump, Jaroslaw Hampel, Lee Richardson, MORTEN RISAGER, Karol Zabik Leigh Adams, Emil Sajfutdinov, KENNETH BJERRE, Simon Stead, Lukasz Jankowski Ryan Sullivan, Gregorz Walasek, Damian Balinski, Mikael Max, Robert Koschiecha Greg Hancock, CHARLIE GJEDDE, Travis McGowan, Janusz Kolodziej, Lubos Tomicek Wieslaw Jagus, Jonas Davidsson, Krysztof Kasprzak, Rory Schlein, NICOLAI KLINDT Piotr Protasiewicz, Matej Ferjan, Henka Gustafsson, Kaj Laukkanen, LEON MADSEN, Christian Hefenbrock NICKI PEDERSEN, Sebastian Ulamek, Chris Holder, HENRIK MØLLER, Ricky Kling

world speedway news

Speedway

KORT NYT

TILMELDINGSFRISTER

HENNING BAGER

National YGT, 2. maj 2008 DM U 19/21, 1. juni 2008 DM 80 cc, 6. juni 2008 Send anmeldelse til: SD Speedway Karin Christensen Vangevej 22 7000 Fredericia

har skrevet kontrakt med Berwick i den britiske Premier League som erstatning for den skadede Manuel Hauzinger JESPER B JENSEN

kører ikke mere! Selvfølgelig gør han det bare under sit nye navn Jesper B Monberg, idet han har valgt at tage sin kones efternavn.

Jawa Importør

K.L. Support v/Kristian Lund

PER-OLOF SERENIUS har for 19.

gang sikret sig det svenske ice racing mesterskab, og det skønt han har passeret de 60 år!

50cc SPEEDWAY OG CROSS

HUSK den nye FIM godkendte tændingsafbryder v/alle FIM løb incl. YGT

Rottarpvej 2E – 6855 Outrup Tlf.: 0045 61657886 Ell.: 0045 29222196

80-85cc SPEEDWAY OG CROSS

Få stillet den aktuelle diagnose, få afprøvet forskellige muligheder.

Overtvedvej 33 · 5270 Odense N Telf. 6597 8300 · Mobil 4029 4542 · Fax 6597 8336 e-mail: esspeedway@wanadoo.dk

19


Motocross

DM-A START SVEBØLLE:

FLERE KØRERE SLOG TIL Det er svært at pege på blot en kører, som udmærkede sig specielt ved første DM-afdeling. TEKST: Martin Wigh Knudsen. FOTO: Hans Vennekilde

- Det er umuligt at fremhæve et navn efter DM-A Svebølle, ifølge landstræner Brian Kjær Jørgensen. På billedet Nicolai M. Hansen, Rasmus Krogh og Kasper Lynggaard.

Årets DM-A plakat er fremstillet i 7 varianter, en for hver afdeling, samt en samlet. Plakaterne bliver brugt i regionalområderne hvor DM-A køres i 2008.

ligt. På toppen af kransekagen vil jeg alligevel sætte Kasper Jensen og Nikolaj Larsen, som virkelig satte streg under, at det kører rigtigt godt for dem lige nu. De kom begge to til løbet

med en selvtillid og en dejlig ro og afslappethed omkring dem, som bare får tingene til at køre så meget lettere når de kommer ud på banen. Og så kørte de først og fremmest for deres

TOP-5 STILLINGER DM-A 2008 DM-A MX1 PL

NAVN

SAMLET

AFD-1

AFD-2

1

Kasper Jensen

50

25

25

2

Nicolai M. Hansen

44

22

22

3

Bo Vang

38

18

20

4

Jonny Lindhe

34

16

18

5

Allan Scheel Hansen

32

20

12

DM-A MX2

Før årets første DM afdeling på Svebøllebanen den 20. april, havde vi på Motorbladet bestemt os for at spørge Landstræneren, hvilken kører han syntes der udskilte sig, slog til - eller havde udmærket sig specielt ved DM-A sæsonstart. Planen var at lade dækningen af DM blive med denne kører som omdrejningspunkt.

20

Det viste sig dog, at det blev svært at sætte fingeren på netop én kører.

1

Nikolaj Larsen

50

25

25

2

Rasmus Krogh Jørgensen

44

22

22

3

Kasper Lynggaard

40

20

20

4

Kim Nielsen

36

18

18

5

Kristian Lindholm Eriksen

30

16

14

DM-A MX3 Landstræner Brian Kjær Jørgensen fortæller: ”Det er svært at udpege lige præcis én kører, for der var nogle stykker der gjorde det rigtigt godt, og viste at de har gjort deres hjemmearbejde ordent-

1

Jesper K. Jørgensen

50

25

25

2

Steffen Jansson

44

22

22

3

Kennet Hvam

38

18

20

4

Claus M. Nielsen

38

20

18

5

Hasse K. Lorentzen

32

16

16


Motocross

Nicolai M. Hansen fik vist, at hans sæson er kommet i gang. Her er han helt med fremme i starten i det super stærke MX1felt. Foto: Hans Vennekilde.

egen skyld, uden at tænke på pres eller præstationer” Foruden de to nævnte kørere, så fremhæver landstræneren også Nicolai M. Hansen, Rasmus K. Jørgensen og Kasper Lynggaard. Nicolai M. fremhæves fordi han fik vist, at han er i gang igen efter hans lille skade og den lidt langsomme start på VM serien. Og landstræneren er overbevist

Kasper Jensen var i mere end en forstand flyvende på Svebøllebanen, og han kørte sig til to heatsejre. Foto: Rasmus Hansen.

om, at Nicolai kan tage de to gode DM heat og selvtilliden fra Svebølle med sig ud til VM-afdelingerne, da DM MX1 klassen er så utrolig hård og åben i år. Rasmus K. Jørgensen kom til Svebølle med en kort forberedelsestid pga. en skade, og han vidste på forhånd, at han ikke havde store chancer for at bide skeer med Nikolaj Larsen. Alligevel kørte han to sikre 2. pladser hjem, og landstræneren

Selvom Rasmus K. Jørgensen gjorde et godt forsøg, så var der ingen der kunne følge den formstærke Nikolaj Larsen ved årets første DM afdeling. Foto: Rasmus Hansen.

påpeger at Rasmus handlede fuldstændigt, som en hver professionel sportsmand bør gøre i den situation. Landstræneren var også godt tilfreds med Kasper Lynggaards præstation ved den første DM afdeling, fordi han kæmpede i 25 min + 2 omgang for sine to 3. pladser. Og han fandt noget af den vildskab og aggression frem, som Brian gerne vil arbejde videre på.

”Jeg kunne selvfølgelig godt finde gode ting at fortælle om flere af de andre kørere efter DM afdelingen i Svebølle, men jeg synes at det var de kørere som er nævnt her, der skilte sig særligt positivt ud. Ikke fordi det kom som en kæmpe overraskelse for mig, men nu fik de bare vist, at de kan få det hele til at spille i løbssammenhæng” slutter landstræner Brian Kjær Jørgensen

CROSS Nøglen ‘08 er startet...

Tusindvis af reservedele til crossere og ATV’ere. Mange nyheder, bl.a. Excel fælge og eger, RacePro alu stumper, RacePro Hotstart, MEC Plast og mange andre stumper til Honda, KTM, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Husaberg og TM. Find hele CrossNøglen og find forhandlere på www.maxmc.dk

HELMETS ® Type

F1 CROSSHJELM

F2 CROSSHJELM

F3 BØRNE CROSSHJELM

998,-

698,-

498,-

RØD/SORT - XXS til XXL BLÅ/SORT - XXS til XXL Fiberglas/kevlar med helstøbt skal og kæbeparti. Vægt 1300 gr.

RØD/SORT - XXS til XXL BLÅ/SORT - XXS til XXL Polycarbon med helstøbt skal og kæbeparti. Vægt 1400 gr.

RØD/SORT - S-M-L BLÅ/SORT - S-M-L Polycarbon med helstøbt skal og kæbeparti. Vægt 1150 gr.

Antal led

415H 110 415H 118 415H 130 420 130 420 138 420SO 138 420MS 138 CB 420 MXZ 3 138 428 138 428H 138 428SO 128 CB 428 MXZ 3 138 520 120 520XSO 120 520H 118 520KS 118 520 EXW 120 CB 520 MXZ 3 118 520 MXZ 3 118

Styrke

Varenr.

0-ring/XW

Forstærket/Minicross Forstærket Forstærket Standard Standard Standard O-ring Forstærket Guldkæde/cross Standard Forstærket Standard Guldkæde/Cross Standard Standard Special crosskæde Specielt forstærket Forstærket Guld kæde til cross Special crosskæde/sort

053027 053030 053020 053000 053005 053001 053026 053051 053002 053003 053008 053052 053004 053009 053028 053033 053059 053048 053060

Ikke O-ring Ikke O-ring Ikke O-ring Ikke O-ring Ikke O-ring O-ring Ikke O-ring Ikke O-ring Ikke O-ring Ikke O-ring O-ring Ikke O-ring Ikke O-ring XW-ring Ikke O-ring Ikke O-ring XW-ring Ikke O-ring Ikke O-ring

Pris

93,93,141,98,105,440,163,208,128,142,507,266,175,660,204,366,719,482,544,-

21


Motocross

QUAD I USA - Kan anbefales Nicklas Thomsen, 13-årige DM-mester i Quad-klasse 3, er netop hjemvendt efter en tur i USA, og har sendt en lille beretning til MotorBladet. TEKST OG FOTO: Morten Hansen

Nicklas omgivet af den medrejsende træner René Andersson (tv.) og mekaniker Kenneth Ratz.

Den 25. marts drog 13-årige Nicklas Thomsen af sted for at deltage ved det Amerikanske mesterskab: ATV National i Alabama den 29.-30. marts 2008. Med sig havde Nicklas træner René Andersson, mekaniker Kenneth Ratz samt hans far Morten Hansen og lillebror Marcus Thomsen. Et par dage efter ankomsten var hele følget ude og modtage den forud bestilte – og netop færdigbyggede motorcykel hos Hetrick Racing. Det meste af dagen blev brugt på at gennemgå maskinen, få den tilrettet og lavet den helt rigtige opsætning - så den passede til Nicklas. Og efter det, så var det direkte ud til banen for at tilmelde Nicklas til weekendens race. Løbet Nicklas skulle deltage i, ATV National, er en stor begivenhed i USA, der tiltrækker tusindvis af tilskuere. Og for at illustrere forholdene, så var der over 700 tilmeldte kørere i 34 forskellige klasser. Nicklas blev tilmeldt Super

22

Mini klassen, som er den hurtigste mini klasse for aldersgruppen 13 – 15 år. I træningen var der over 30 kørere. Træningen, som blev kørt det meste af fredagen, blev for Nicklas vedkommende brugt på at lære maskinen at kende, samt at øve starter. Selv stævnet blev afholdt over hele weekenden. Og det

Millcreek Motocross den lokale arrangør af det amerikanske storstævne klarede alt til UG.

gik godt for Nicklas. I første heat om lørdagen, tog Nicklas starten og holdt føringen i lidt tid hvor han virkelig blev presset hårdt bagfra. Han blev taget, men var med i kampen til det sidste. Andet heat om søn-

dagen blev anderledes, da det hele natten havde regnet, og banen derfor var våd og meget mudret. Det gjorde det svært at overhale da der kun var et kørbart spor. Samlet blev det til en  flot 8. plads for Nicklas.


23


Motocross

... banen i USA ville herhjemme blive betegnet som en SuperCross-bane med alle dens vuptier-, triple og dobbelthop

En samlet 8.plads i Super Mini klassen, blev udkommet af turen til ATV National i Alabama, i slutningen af marts. Nicklas ses midt i billedet.

Banen var en kæmpe udfordring for Nicklas, da den var helt anderledes end de baner han ellers har kørt på i Europa. Den ville nok herhjemme blive betegnet som en SuperCross-bane med alle dens vuptier-, triple og dobbelthop. Da Nicklas’ klasse var færdige, blev det tid til at se proklassen køre. Her var det navne som bl.a. Joe Byrd, John Natalie og Dustin Rimmer der kæmpede om placeringerne. Alle som deltager i denne klasse har MX som deres levevej, og det var en spændende oplevelse at se de hurtigste crosskører i verden kæmpe. Udover de hurtigkørende herrer, så var der også mulighed for at se en pro kvindeklasse. Klassen var mindre end herrernes, men bestod af 16 kvinder. Men de fleste lever af sporten, så også her var tempoet meget højt. Deltagelsen i det amerikanske mesterskab var både en kæmpe udfordring og en kæmpe oplevelse for Nicklas. Arrangementet var meget anderledes end i Europa, - da alt er så meget større. Men på trods af det blev det afviklet med en meget præcis tidsplan. Konkurrencen er hård, og der

24

var i Nicklas klasse virkelig var fart på de unge mennesker han kørte imod. Oplevelsen af arrangementet kan bedst beskrives som: Meget professionel. MX i USA kan anbefales.

DM QUAD 2008 12.04 03.05 28.06 27.09 11.10

DM Quad 1 DM Quad 2 DM Quad 3 DM Quad 4 DM Quad 5

SMC, Nybølbanen SMCK, Svebøllebanen NMS, Vesterlund VMC, Vesterbækbanen Hems, Uhrebanen

Renè Andersson instruerer Nicklas før søndagens løb ved ATV Nationals i Alabama.

Se DM-resultater på www.dmusport.dk

(Stillinger under Motocross-siden)


DKS STØRSTE LAGER AF SLIDDELE TIL CR - YZ - KX - RM - KTM. DAG TIL DAG LEVERING

EXCEL F10 GUL WAV SORT RING PÅ LAGER FRA 4.299,-

NYHED GOLDENTYRE DÆK

HINSON CLUTCH COMPONENTS

ATHENA CYLINDERKIT 2 – 4 TAKT

TANDHJUL STÅL ALU KÆDER FRA STANDARD TIL ORING. PRIS FRA 159,-

NYHED ALT I TWIN AIR

KØLESLANGER RØD - BLÅ GRØN - HVID ORANGE FRA 519,PR. SÆT

PROX – VISECO STEMPELKIT FRA 479,-

LAUNCH CONTROL / TANKDÆKSEL METAL

BESØG VORES NYE TØJAUTLET AFDELING – HER SPARER DU FRA 20 – 50 %. Erhvervsparken 7 · 9500 Hobro · Telefon +45 98 58 53 00

190x131 24/01/08 MANDAG, 20:51 Side 1 NYE cross ÅBNINGSTIDER: TIRSDAG,

ONSDAG OG FREDAG KL. 09.00.-17.00 · TORSDAG KL. 09.00-20.00

100% ACERBIS 2008

PERSONLIGT GEAR: Støvler Bukser Trøjer Skulderbeskytter Hjelme Handsker

www.LCCROSS.dk

ÖHLINS OFF ROAD NEWS

PLASTIC TIL MC BL.A.:

STYRDÆMPER 2.0 TTX MX CARTRIDGE KIT Komplet kit Leveres til Honda, Kawasaki, KTM, Suzuki og Yamaha Håndbeskyttere XL tanke Styr Skivebremse Beskyttere For- og baglygte til Enduro Leveres til Motocross, Enduro og Supermotard

Se mere på www.fimotorcykler.dk

Pedersborg Torv 13, 4180 Sorø . Tlf. 5783 3348

25


Motocross

AMAGER MOTOCROSS KLUB PRESSET AF HØJHUSE Selvom AMcK kom først, så er det nytilkommerne, bl.a et luksus-højhusbyggeri på havnefronten, som sætter reglerne for støjen fra AMcK. DMUs miljøsekretariat mener at kommunen har handlet ulovligt.

Vi kom først! Københavnerklubben, Amager Motocross Klub, er under pres fra kommunen, for at dæmpe aktiviteterne på grund af nye bebyggelser som nabo. Det er ikke rimeligt, ifølge DMUs Miljøsekretariat.

Tekst: Kenneth M. Mikkelsen. Foto: Jane Kneis, AMcK

Amager Motocross-klub har fået nye naboer. Og for københavner motocross-klubben byder det på nye udfordringer. Et luksushøjhusbyggeri ved havnefronten, tæt på klubben, er skudt i vejret. Og nu har klubben modtaget påbud om at reducere motocross-aktiviteterne af Københavns Kommune. Højhusbyggerieret er plaMOTO CROSS MASKINER De nye 08 modeller er klar til levering Byt til nyt vi mangler brugte Nedsate priser - egen import derfor altid billigst

Nye på lager Suzuki rm 85 08 tilbud............................ 26995,Suzuki rm 85 høj 08................................ 28995,Yamah yz 85 høj 08................................. 30995,Suzuki rm 125 08..................................... 39995,Suzuki rm 125 07..................................... 36500,Suzuki rm 250 08 tilbud........................... 42995,Suzuki rmz 250 08 tilbud.......................... 49995,Suzuki rmz 450 08 tilbud.......................... 52995,- Brugte Yamaha yz 85 høj 06 kun kørt 07 som ny... 23500,Yamaha yz 85 lav 06 kørt 8 mdr............... 17500,Suzuki rm 85 høj 06 kun kørt 07............. 19500,Suzuki rm 125 m hgs tunsæt + vp............ 19800,Suzuki rm 125 05 motor rep. ............... 20800,Suzuki rm 125 06 motor total renv. .......... 23500,Suzuki rm 250 06 motor nyrenoveret........ 28800,- Suzuki rm 250 06 løbsklar kun kørt 06..... 29800,Suzuki rmz 250 07 kørt 8 mdr................ 36800,Suzuki rmz 450 05 løbsklar motor rep.... 26800,Morini young rider race vandkølet 10.5 hk..12995,Se også - www.bj-mc.dk Er skaden sket – vi reparerer alt til cross på alle mærker. Vi har reservedele til alle mærker Suzuki reservedele fra 79 til 2008 nyt - brugt Speciale - crom cylinder ophoning til overstørelse stempel

Hovedgaden 55A, Snejbjerg, Herning Tlf. 97 16 13 06 - 20 65 62 43

26

ceret på en tidligere sværindustrigrund, på sluseholmen, i et område der i luftlinje ligger som direkte nabo til Amager Motocross Klub. AMcK har gennem mange år ligget i området, og for at det som udgangspunkt har kunnet lade sig gøre at bygge højhus beboelse i området, så har kommunen lavet en lokalplansændring. Dårligt nyt for AMcK, da man i modsætning til tidligere ikke længere kan overholde støjgrænserne i området. Ved tidligere tilfælde hvor der har

været støjmæssige problemer, så har klubben kunnet etablere støjværn i form af støjvolde. Men med det nye højhusbyggeri, så er den mulighed udelukket, da bygningerne er så høje, at klubben ikke har mulighed for at afskærme sig ud af problemet. DMU`s miljøsekretariat er involveret i sagen, og sekretariatsleder Henrik Højlund Larsen er af den klare opfattelse, at klubben bliver behandlet urimeligt. Kommunen har ændret anvendelsen af området fra industriområde, til et område der er mere støjføl-

somt, og det vurderer miljøsekretariat som direkte ulovligt, da man ikke må stille eksisterende virksomheder ringere (motorsportsklubber betragtes i denne sammenhæng som virksomheder, red.), uden at der indgås aftaler med klubben om en flerårig handlingsplan, som ligeledes kan medføre, at der arbejdes med en egentlig udflytning af aktiviteterne. I dette tilfælde har Kommunen givet motocrossklubben 14 dage til at afhjælpe problemerne, hvilket er både fysisk og økonomisk umuligt. Påbuddet om reduktion i aktiviteterne til nærmest ingenting, som Københavns kommune har fremsendt, er blevet indklaget af AMcK og DMUs miljøsekretariat til miljøklagenævnet. Københavns Kommune er blevet gjort opmærksom på, at aktiviteterne fortsætter uændret, indtil der foreligger en afgørelse.

Se nye og brugte MC’er på vores hjemmeside! Navervej 5 8382 Hinnerup Tlf. 86 91 12 00 Fax 86 98 86 82

www.villadsensmc.dk


Den professionelle løsning til egenkontrol Den nye vejledning om støj fra motorsportsanlæg stiller krav om egenkontrol. Men vejledningen åbner samtidig for mere køretid, når egenkontrollen viser, at der er styr på støjen. Det kan I dokumentere med CBRacingPlan©. Fordelene ved anvendelse af CBRacingPlan© er indlysende: Øget aktivitet inden for eksisterende støjgrænser Frihed til selv at planlægge Automatisk generering af trænings-journaler Kan benyttes manuelt eller sammen med AMB’s transpondere for automatisk egenkontrol uden arbejde for træningslederne. For yderligere information kontakt Henrik Højlund Larsen på telefon 9879 9893

27


Motocross

Pædagog på fuglekig overså krudtugler på spagnum-bane:

KSM favnede alle i et kærligt klem Tekst & foto: Henning Gondesen Becker ”Gammelsmølfen” De var der allesammen. Først og fremmest et halvt hundrede ivrige, forventningsfulde, grinende og til hinanden skubbende og puffende, utålmodige micro-kørere. Forståeligt nok, for det var jo deres store dag: 1. afdeling af micro-SM skulle køres med Køge Sports Motorklub (KSM) som vært. Og alle de andre var der også; de mange fædre, mødre, søskende, tanter, onkler, bedsteforældre, klassekammerater og naboer, som er så gode til at heppe og råbe højt og invitere på pølser og fritter og så alle dem, der er små engelske Morris’er fra 60’erne og de uundværlige lykkedyr: Vi hilste på fritløbende vovser og marsvin og kaniner i bur som gnaskede salat og kraftfoder og popcorn og havde deres helt eget vandlæskedryppeanlæg. Værtsklubben KSM favnede dem alle og det hele i et stort, kærligt klem. Så ikke en fløjtende stær i sin kikkert Og vi hilste på en hovedrystende pædagog, der havde forvildet sig ind på området (”egentligt studerer jeg fugle i weekenden – men I skræmmer dem væk!”). Han var taget ud i mosen for at slappe af fra ræset med uvorne

En stærkt kørende # 84 Line Andersen (VM Høng) foran # 303 Victor Guldhammer (NMK). Victor havde satset på at blive etter i B 50, men valgte at køre ”mod de store” i B 80-klassen. Line tog sig af førstepladsen; Victor hoppede op på tre’erskamlen. # 28 Andreas Larsen (NMK) havde ikke mange chancer i duellen med sin meget rutinerede rival # 7 Henrik Jørgensen (KSM), der her lægger an til en forbikørsel. Henrik kom på 1. pladsen i C 50-klassen.

28

unger hjemme i fritidshjemmet. Og så endte han midt i en flok cross-ræsende børn. Synd for ham – han øjnede ikke en eneste fugl i sin kikkert! Der var da ellers masser af krudtugler at kigge på! Stævnet var professionelt forberedt. Massiv natteregn havde omskabt banens faste kørelag fra dagen før til en slags spagnum-brunsovs. Mindre end en halv centimeter sjap i højden - men nok til en fin, smattet glidebane. KSM’erne svarede igen med pålægning af grus de værste steder; let blæst og pe-


Specialisten

Autoriseret forhandler af KTM & Honda Forretningen:

• Nye Honda cross-cykler på lager • Nye KTM cross-cykler i alle størrelser • Stort udvalg af FOX cross- og fritidstøj • Alt det bedste fra Castrol • Bridgestone dæk til særdeles gode priser • Shift crosstøj • Fox hjelme • Smith briller • Leaat brace – nakkekraver • Masser af gejl til både Honda og KTM… og meget mere – kom selv og se!

Værkstedet:

Alle reparationer på alle mærker udføres.

Reservedelslager:

Hos MX-Shop kan du få udført professionel service på din crosser. Hurtig levering af reservedele til din KTM. Vi har mere end 25 års erfaring med KTM. Altid topklargjorte crossere på lager. MOTOCROSS - SUPERMOTO - ENDURO QUAD - GADE Ring for priser og yderligere info. Se brugte på www.mx-shop.dk

NU ER DEN HER 525XC QUAD.

Stort lager i sliddele til alle mærker.

Åbningstider:

Mandag – fredag fra kl. 10.00 – 17.00 Weekenderne bruger vi i servicevognen på banerne til diverse løb.

NR-Service ApS • Gefionsvej 13 • 3400 Hillerød • tlf. 41 65 66 41

Østbirkvej 17 - 5240 Odense NØ Tlf. 6610 8942 - Mobil tlf. 2089 1225 Email: MX-Shop@mail.dk - www.mx-shop.dk

NYE OG BRUGTE CROSS’ERE - REPARATION, UDSTYR OG RESERVEDELE

BRUGTE MX: Kom og få justeret din Leatt-Brace så den passer perfekt til dig.

Kawasaki KX 450F KTM 250 SX-F KTM 450 SX-F Suzuki RM-Z

Årg. 2007, Kun kørt 15t ...........Kr. 45.000,Årg. 2007 ................................Kr. 42.000,Årg. 2007, nyrenoveret, m. el-start.. Kr. 43.000,Årg. 2007 Kørt 44 timer........... Kr. 30.000,-

Se billeder af de brugte på: www.jncross.dk

Du finder os i ryttergården ved alle A-DM afdelinger.

KTM - HONDA KAWASAKI

2008-modeller på lager

Officiel distributør af Leatt-Brace i Danmark

www.motopro.dk Nærmeste forhandler anvises på: 63 18 00 65

J.N. CROSS Tlf. 75 19 53 55 · Mobil 40 79 48 19 · Fax 75 19 53 52

Avtrupvej 9, Fåborg · 6818 Årre · Vi bor 1,5 km fra hovedvejen mellem Grindsted og Esbjerg Vi holder LUKKET ONSDAG - øvrige dage kl. 9.00-17.00 - Lørdag efter aftale

29


Motocross

# 84 Line Andersen lægger an til forbikørsel.

riodisk lunende sol hjalp til for at kval og selve løbene kunne gennemføres på betryggende måde – med en times forsinkelse. Sikkerheden kom først. Og det blev de så, skiftevis i overskyet vejr og strålende solskin. På let fugtig, men fast underlag. Mange af tumlingerne væltede. Men det skal man jo, når man er tumling og nybegynder. De mere rutinerede C- og Bmicro-kørere gik til sagen med samme ild, som man forventer af an MX A’er. Alle kørere i alle klasser gennemførte, alle kom TOP 3 micro SM afd. 1 Begyndere: 1. Mathias Daugaard Madsen, KSM (50 p.) 2. Malthe Lucas Nielsen, FAM (44 p.) C 50: 1. Henrik Jørgensen, KSM (50 p.) 2. Casper Sandbye Ankjær, FAM (42 p.) 3. Tobias Søren Lassen, KSM (40 p.) C 80 gruppe A: 1. Tabia Petersen, KSM (47 p.) 2. Oliver Stougaard, FAM (37 p.) 3. Caroline Werner, KSM (36 p.) C 80 gruppe B: 1. Paw Guldberg, FAM (50 p.) 2. Emma Guldhammer, NMK (40 p.) 3. Kasper Erdmann, FAM (40 p.) B 80: 1. Line Andersen, VM Høng (47 p.) 2. Mikkel Vemmelund Nielsen, FAM (43 p.) 3. Victor Guldhammer, NMK (42 p.)

30

# 62 Alexander Petersen (AMCK) var godt kørende på en nogenlunde og tør og gruset bane. Men han blev jagtet af en lille ”hun-djævel”, 163 Caroline Werner (KSM).

over målstregen. Nogle triumferede, nogle blev lidt kede af det. Men sådan er det jo i cross – og generelt i livet. Man kan ikke altid vinde. Men man kan gøre sig selv bedre på banen fra gang til gang – et heat ad gangen. For nogle går det hurtigere end for andre. Det forstår ungerne og de accepterer vilkårene. RK-samaritterne ”spildte” en hel dag Vi talte med en lille purk, der var kommet næstsidst over målstregen. - Nøh. Det er ikke surt at være næstsidst. Det må da være meget mere surere for ham, der gik i stå og ikke kunne overhale mig fordi han ikke havde mere benzin på og hans far havde ingen reservedunk. Pyt. Jeg skal snart op i B 50 – så skal Du bare se! Tør man tvivle på disse overbevisende ord fra en C 50’er? Nej, vel? Røde Kors-samaritterne var ved at pakke sammen. Motorbladet spurgte: - Hvordan var dagen? Og svaret kom således: - Aldeles spændende og kedelig og meget glædelig. - Hvordan skal det forstås? - Vi har ikke brugt så meget som et eneste plaster! Det er det glædelige. Det kedelige er, at vi

har spildt vores tid på at være her i dag og det spændende – ja, det var søreme da at se alle disse herlige krudtugler! - Hvad - om vi må be’? Så I virkelig en enkelt eller flere krudtugler? - Yes! Cross my heart. Sværme af dem!

Den mand talte sandt. For Motorbladet så dem også – krudtuglerne. Godt vi har dem til at berige den danske natur - i sær på spagnumbanen ved Åmosen. Uden krudtugler ingen KSM-microbane. Og uden den intet fugleliv ved E 47/E 55. Og slet ingen kværulerende fritidspædagoger med ornitologiske lyster. De er da også sjove. Men langt fra så underholdende som de sjællandske micro-krudtugler på Køges spagnum-bane.

# 17 Emil Meineche Amundsen fra VMCK var eneste 4takt kører i C 50’ernes store felt på 18 kørere. Her viser han flot 4taktbenstilling.


BRUGTE CROSSERE: Gas Gas 125 06 ....................kr. 22.000,KX 125 04 pris ......................kr. 21.000,KX 85 lav fra .........................kr. 10.000,KX 85 høj fra .........................kr. 12.000,KX 65 ürg 06 .........................kr. 16.800,Honda 250 98 .......................kr. 14.000,YZF 250 04 ...........................kr. 18.500,YZ 85 06 lav ..........................kr. 15.000,YZ 85 05 høj .........................kr. 15.000,Brugte Polini ring

Aut. forhandler : POLINI og KA WASA CROSSCYKLE KI R

STOR WEBSHOP

Alt i reservedele, tøj og udstyr, konkurrencer og nyhedsbreve

www.es-teknik.com

Amager Motocross Klub’s

TrĂŚningsskole i uge 30

Pü Amager Motocross bane midt i København Pris for hele ugen inkl. camping i ryttergürden (inkl. strøm/vand/toiletter/bad) kr. 1500,- pr. deltager.

TrĂŚningen er for ALLE klasser fra Micro til Oldboys. Tilmelding via vores hjemmeside www.amager-motocrossklub.dk (max. 50 deltagere)

r

Mo

AM

W

tocro s Klub

NĂŚrmere information kontakt: Freddy Johansen pĂĽ e-mail ferie@amager-motocrossklub.dk

s

DMUSPORT.DK

Aktiv ferie

Amage

v/ Erik Sørensen Skolegade 30 ¡ 6670 Holsted Mobil 40 37 28 38 ¡ Tlf. 75 39 28 38 Fax 75 39 28 78 E-mail: teknik@sport.dk

www.amager-motocrossklub.dk

VI FORHANDLER RESERVEDELE TIL ALLE MÆRKER... - SAMT CYKLER

cK

E RAC S ELL WET WE HA

WESTSIDE er din professionelle leverandør af følgende mÌrkevarer:

XXX KIO TVTQFOTJPO DPN

$SPTTVETUZS

$SPTTVETUZS

#FTLZUUFMTF ,OÂ?CFTLZUUFSF "MCVFCFTLZUUFSF

Kobling i verdensklasse

+)/ 3BDJOH

'MVFCÂ?LTWFK 3JOHTUFE 5MG 'BY www.jhn-racing.

Westside Racing Service • Møllevej 14 • 4460 Snertinge Tlf. 59291301 • Fax 59293968 • info@w-rs.dk • www.w-rs.dk

31


crosser på spring

Motocross hjalp ham af med en ”skæv krop”:

Det er sejt at være født! søn fræsede sin græsplæne op med en lille crossmaskine. - Det var lige noget for mig og jeg var da også lidt misundelig, så jeg blev glad, da min mor foreslog, at jeg skulle køre motocross. Jeg blev meldt ind i Vestsjællands Microcrossklub i Høng for to år siden og det har jeg bestemt ikke fortrudt.

Andreas Kærlund Larsen Født: 4. januar 2000 Stjernetegn: Capricorn (Stenbukken) Kælenavn: Dresse Søn af: Pia og Henrik Larsen Klub: Vestsjællands Microcross Klub (VM Høng)

- Da jeg var mindre fik jeg meget hurtigt ondt i ryggen, når jeg spillede fodbold. Min krop var skæv. Jeg blev også meget hurtigt træt og forpustet, når jeg løb. Dengang kunne jeg ikke rigtigt bruge kroppen. Men jeg elsker at være i gang. Det var min mors idé at jeg skulle prøve at køre cross, når jeg nu ikke så godt kunne spæne efter en bold… Sådan fortæller 8-årige Andreas Kærlund Larsen fra Vipperød om begyndelsen på sin microcross-karriere. Men det var nu ikke helt alene mor Pias idé, det der med cross. For Andreas havde tit kigget gennem hækken til naboen, når dennes

Kværn: KTM 65 cc Nummerplade: # 181 Pokaler/medaljer: 8 pokaler, 11 erindringspræmier og 2 medaljer Livret: Pasta med kødsovs Favoritkører: Ricky Carmichael Tekst & foto: Henning G. Becker ”Gammelsmølfen”

32

# 181 Andreas Kærlund Larsen i en flot indenomforbikørselsmanøvre.

Vi hujer og hepper på de små Andreas – venner kalder ham ”Dresse” – er særlig glad for at have fået mange nye venner: Det er dejligt at have venner, man kan dele sine interesser med. Til træningen snakker vi om hinandens kørsel og giver hinanden gode råd og tips. Og så hujer og hepper vi naturligvis, når de små og begynderne er på banen. Det kan de godt lide. Så føler de sig rigtig vigtig, når nogen kigger på dem og hepper. - Jeg synes godt om Møllegårdsbanen. Der er masser af sving og hop, men banen måtte godt være to-tre hundrede meter længere. Og der burde være flere træningsdage. Vi træner om søndagen og så kribler det i én alle dagene til onsdag, hvor der igen er træning. Det er næsten ikke til at holde ud at vente på, at det bliver træningsdag igen! Det får man godt nok nerver af! Jeg kan ikke lide at vente. - Det bedste er stævnerne rundt om i Danmark. Så møder man mange nye og bliver venner med dem og så er stævnerne jo altså også superspændende – hvordan bliver man nu placeret og har man nu en god dag el-

ler en sur dag og er man blevet bedre siden sidst… Man opnår jo ikke altid en skammelplads, selv om det er det sjoveste. To gange klubmester ”Dresse” har prøvet at stå på sejrsskamlen flere gange. Som C 50-kører blev han nr. 1 ved SM i Køge og som C 80-kører nr. 3 i Melby. I samme klasse klarede han en 3. plads i Vordingborg. I Maxxiscup snuppede Andreas en 1. og en 2. plads sidste år. - For to år siden blev jeg klubmester i 50 cc begynderklassen. Og sidste år blev jeg klubmester som C 50-kører. Hvad mon det bliver til i denne sæson? I år skal jeg deltage i alle løb på Sjælland og måske et eller to i Jylland. Andreas er medlem af Westside Racing Team. – Og det er godt, siger han. - Til almindelig træning hjælper min far og andre i klubben, men når teamet er samlet er det mest Jakob Rasksen, som tager sig af træningen. Han er en rigtig god træner og alle kan lide ham, fordi han er god til at snakke med os rødder. Efter sommerferien skal Andreas køre på en 65 cc; første gang, når han er på træningslejr med teamet. – Det hjælper nok lidt på farten. Jeg elsker at ræse hurtigt. Jeg håber ikke, jeg kommer til at vælte og brække en eller anden knogle som Mark og Line nede fra klubben. Der går så skrækkelig lang tid, inden man så kan køre igen. Line kører vildt stærkt! - Jeg tror, det er cross’ens skyld, at min ryg og mit helbred har det bedre nu. For nu kan jeg også spille bordtennis og fodbold uden at tabe vejret. Når man kan være i gang hele tiden med sjove ting lige som cross er det bare sejt at være født! Vi giver ”Dresse” fuldstændig ret og ønsker ham en god sæson 2008 med masser af god cross og gode oplevelser. Crosser på spring Har du forslag til en ny "Crosser på Spring"! Send en mail til: microcross@hongnet.dk


DMU’s Miljøsekretariat

Alt til CROSSER, EU-SCOOTER og MOTORCYKEL Stort reservedelslager til alle mærker!

hos Grontmij Carl Bro, Acoustica

SE NYE OG BRUGTE MC PÅ: www.jnmotor.dk

Kontakt-data side 39

Importør af:

v/ Jesper Nielsen Liljevej 28 · Sterup · 9740 Jerslev Tlf. 98 83 14 07 · Fax 98 83 18 66 E-mail: info@jnmotor.dk · www.jnmotor.dk J. N. MOTOR

Service på banen Pakker sendes

Alle priser er INKL. 25% MOMS. + lev. Kr. 1000,- EU Modeller Honda CRF 450R8...................... 55.995,CRF 250R8...................... 54.995,Kawasaki KX 450 F ´08................... 53.995,KX 250 F ´08................... 51.995,Suzuki RM-Z 450 K8.................. 52.995,RM-Z 250 K8.................. 49.995,Yamaha YZ 450 F ´08................... 56.995,YZ 250 F ’08................... 54.995,-

I forbindelse med BMWs overtagelse af Husqvarna satses der massivt på fremtiden. Det sker blandt andet via et effektivt forhandlernet. Engagerede forhandlere som ønsker at være en del af salgsorganisationen for det stærkeste off-road, motard og motocross mærke på markedet kan henvende sig til den danske Husqvarna importør på:

Pris 2295,-

Tilbuddet på nye maskiner gælder hele 2008. ”Vi udfører alle former for reparationer på eget værksted”

info@husqvarnamc.dk eller telefon 3179 5353

SCS Racing · Hejlmannsvej 7 · 5700 Svendborg · Telefon: 20 91 27 67 E-mail: info@scsracing.dk • www. scsracing.dk

Nye og brugte moto cross

YZ450F/07 kun kr. 54.998,CRF450/07 kun kr. 54.500,-

05 06 06 07 07 06 06 04 07 07

KAWASAKI KTM YAMAHA YAMAHA HONDA KTM HONDA KTM YAMAHA YAMAHA

KX 85 H................ 16.800,SX 85 H ................ 18.800,YZ 85 H ................ 18.800,YZ 85 H ................ 21.500,CRF 150 H............ 27.500,SX 125 ................ 24.800,CRF250R.............. 33.800,XC 450 ................ 24.500,YZ 250 ................ 29.800,YZ450F ................ 39.800,-

- design that sticks WORKS SHOWA KIT

CRF 150/07 HØJ CRF 150/07 LAV

POLINI 65 CC

KABURATOR KIT TIL CRF 150, 250, 450

PRO CARBON TIL ALLE CROSSER

Se vores hjemmeside: www.jo-service.dk

Landevejs MC tages i bytte! Se også www.kajs-mc.com

Hovedgaden 4 · 4470 Svebølle Tlf. 5929 3969 · Fax 5929 3970 · Mobil 4016 6710 E-mail: salg@jo-service

Nummerplader og stickerkits Hurtig levering - Mulighed for genbestilling - Dansk produceret - Høj kvalitet

Tilbud i december og januar: Få designet dit eget stickerkit og nr. plader. Tilbudspris 1995 kr, inkl to timers design/rentegning. (Normalpris 2850 kr) hjemmesiden ellerE-mail: ring for yderligere info. ibjustesen@hotmail.com Oil importSeDanmark www.denicol.dk

Faste priser på nummerplader:

Inkl. navn, nummer, 4 hubstickers og evt. logo.

Micro.......................................................... 420 kr

ykker Vil du putte sm har vi 0 på din CRF 15 lager. en masse på

KUN Kr. 898,-

KORT GAS PÅ LAGER IGEN DOMA - LEO VINCE - STM RØD GEAR SKIFT - RØDE KØLER-SLANGER RØDE GREB

KOM OG SE VORES NYE FORRETNING Åbningstider: Mand. onsd. torsd. fred. kl. 9.00-17.00 Tirsdag lukket Middagslukket: 12.00-12.30

Nummerplader og stickerkits Hurtig levering - Mulighed for genbestilling - Dansk produceret - Høj kvalitet N

SE T. CLAU

Faste priser på nummerplader:

Inkl. navn, nummer, 4 hubstickers og evt. logo.

Micro.......................................................... 420 kr Mini/Maxi........................................... fra 600 kr

www.sproing.dk Tlf 38105039 33


DMU

Forkortede tillægsregler

1. Arrangør 2. Løbsdato/bane 3. Løbsart 4. Deltagerklasse 5. Heat, omgange 6. Mødetider(instruktion/træning/teknisk kontrol/start) 7. Præmier 8. Gebyrer(Solo/sidevogn) 9a. Anmeldelse frist, giro 9b. Anmeldelse (klubnavn/adresse) 10. Særlige bestemmelser

3. 4. 5. 6.

7. 8. 9a. 9b. 10. 1. 2. 3. 4.

FOTO: Jane-Kneis

MOTOCROSS

1. Hjørring Motor Sport 2. 1. maj 2008 Sønderskovbanen 3. DM B og pokal løb for Maxi C.

Se MB april eller online. 1. Vestjysk Motocross Club 2. 02-04 maj 2008 Korskro

banen

1. 2. 3. 4. 5. 6.

3. Træningslejr Piger/Damer.

Se MB marts eller online. 1. SMCK 2. 03.05.2008 svebøllebanen 3. DM Quad 2 afdeling

7. 8.

Se MB april eller online. 1. Midtsjællands 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9a. 9b. 10.

34

Sports Motorklub 03-05-08 Slotsbjergbybanen SM Mini - Oldboys 33-46 Pokalløb Oldboys C B65cc, B85cc Lav, B85cc Open, Old Boys 33 A/B Old Boys 46 A/B Oldboys C 2 heat Mødetid: 07.30 Teknisk kontrol: løbende Instruktion: 08.45. Træning: 09.00 Start: ca.12.00 Pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse (med mere end 8 deltagere) Iflg. regelment. Efteranm. + kr.: iflg.regelment Frist: iflg. regelment. Betaling: DMU Online betaling P. Poulsen Skovparken 109 4220 Korsør Ingen kørsel i og uden for ryttergården, forhandlere henvises til forhandlerpladsen, kun vask på vaskepladsen, strøm 50 kr. pr. døgn pr. bil mindste køb 1 døgn, skal betales i klubhuset ved tilmeldingen, HUSK NU NAKKEKRAVEN

9a. 9b. 10.

AMK 3/5-08 Brusgård Randers JM/FM Mini og Old Boys B 65,B 85 lav,B85 Open. Old Boys 33 A/B, 46 A/B Pokalløb C-mini og Old Boys C 2 Heat+ 1 omg. Mødetid: Kl. 7.30 Teknisk kontrol: Løbende stikprøve Instruktion: Kl. 8.45. Træning: Kl. 9.00 Start: Kl. 11.00 Præmering ifølge reglement 150,00 Kr. 20 dage før. 250,00 kr 7 dage før 400,00 Kr. på dagen. Efteranm. + kr.: 250,00 Kr Frist: 13/4-08. Betaling: Dmu Online AMK V/ Knudmøller Brendstrupvej 2b 8200 Århus N Peter Guldberg 40187733

1. HMCC 2. 6/5 Troldkjær 3. JM/FM Maxi.

Se MB marts eller online. 1. OMC,

Outrup Motocross Club

2. 10. maj 2008 på Outrupbanen 3. DM i microcross, 2. afdeling

Se MB april eller online. 1. Aars Motocross Klub 2. 11. maj 2008, Plantagevej 7,

9600 Aars 3. LC Cup mini/maxi, 1. afd. Se MB-april eller online

1. Haderslev Motor Sport 2. 11.05.2008, 3. Team KP Cup 2, Micro stævne

Se MB-april eller online 1. Vestjysk Motocross Club 2. 12-05-2008

5. 6. 7. 8. 9a. 9b. 10.

Pokalløb Mini Maxi Alle Mini og Maxi 2 heat + 1 omg Mødetid: 7.30 Teknisk kontrol: Løbene Instruktion: 8.45. Træning: kl 9.00 Start: ca kl 11.00 Pokaler til de 3 første i hver klasse 150,00. Efteranm. + kr.: 100,00 +250,00 Frist: 22-04. Betaling: DMUOnline Kronprinsensgade 120 6700 Esbjerg Ingen kørsel over Tinghedevej Næstved Motor Klub 12 maj.Nisseringen Pinseløb,fællesløb med auto. A+B maxi,B 85 L+B 85 open,Quad klasse 4+5+6. A+B maxi og Quad 3 heat a 6 omg.Mini3 heat a 4 omg. Mødetid: 7.30 Teknisk kontrol: Stikprøvevis Instruktion: 8.15. Træning: 8.30 Start: 11.00 Mini:Pokaler til 5 første.A+B maxi og Quad:Heatpræmier til 5 første. Anm. gebyr kr.150,-. Efteranm. + kr.: Frist: 21 april. Betaling: DMU online Jeanne Egebjerg,Rødvigvej 28,4660 St.Heddinge Løbet køres på gammel publikumsbane.Se program og deltagerliste på www.nisseringen .dk ca en uge før løbet.

1. AMC 2. 12/5-08 i Industri området

Ålestrup. Toftegårdsvej 1, 9620 Ålestrup. 3. SuperMoto Pokal løb. Se MB-april eller online

4. Deltagende klasser MX 1/3 +

5. 6.

7. 8.

9a. 9b. 10.

1. Midtsjællands Sports

Motorklub

2. 31-05-08 Slotsbjergbybanen 3. DM Sidevogne DMU Cup

sidevogne og ITP Quad Se MB-april eller online

1. Han Herred Motorklub 2. 31.maj 2008 Starkær 3. LC CUP

Se MB-april eller online 1. Vordingborg

Moto Cross Klub

2. 31/5 og 1/6. Mosegårdsba-

nen.

3. Gåsecup, Pokalløb 4. B: 65, 85 L, 85 O, 125 to-takt,

5. 6.

1. Frederiksborg Amts Mo-

torklub

2. 12/5-08. Opvisningsløb

Græsted. Fri træning 11/5 fra kl. 10-15 3. Veteran Træf Se MB-april 1. Silkeborg Motor Sport 2. 17.05.2008 3. DM mini +OB 2.afd

7. 8. 9a. 9b. 10.

Se MB-april eller online 1. FHMCK 2. 18. maj 2008, Kejserdalen 3. SM Maxi og Pokalcross

Se MB-april eller online 1. Sønderborg Motor Club 2. 18-5-2008 NYBØL BANEN 3. Stævne art. f.eks. JM-FM

MAXI 2 AFD

MX 2. B 125 2 takt + 144 cc + 250/500 cc. C 125 + 144 + 250/500cc Antal omgange/heat pr. klasse 2 heat + 1 omg Mødetid: 18-5-2008 kl 7,30 Teknisk kontrol: over hele dagen Instruktion: 8,45 ved clubhuset. Træning: 18-5-2008 kl 9,00 Start: KL 11,35 Præmiering I.H.T Reglament Gebyr iht. reglement (150 kr). Efteranm, fra 20 dage til 7 dage før løbet 250 kr. derefter 400 kr Frist: 27. april. Betaling: ONLINE via DMUsport.dk Kurt Valentin Helgolandsgade 37b 6400 Sønderborg HUSK DET KORREKTE DMU KØRER-NR. Samt transponder-nr

1. 2. 3. 4. 5.

144, 250/500. C: 65, 85 L, 85 O, 125 to-takt, 144, 250/500. OB 33, 46, 33C og Dame/ Pigeklasser 4 heat Møde: 07.30. Inst.: 08.45. Træning: 09.00. Kontrol: Stikprøvevis. Start: 11.00. Ifølge reglement. Gebyr: 300,-. 500,- På dagen 700,-. Frist: 11.05. DMU Online. VMCK, Mosegårdsvej 20. 4760 Vordingborg. Ingen kørsel og vask i ryttergården. Miljøbakker skal anvendes, ifølge reglement. Tilmelding kan også ske i Klubhuset. Fredag aften fra kl. 19.00 til 21.00. Spørgsmål til Bruno Olsen på tlf. 55 38 86 96. HMCC 1/6 Troldkjær DM A MX 1 MX 2 MX 3 MX 1-MX 2 25 min + 2 omg, MX 3 20 min + 2 omg


6.

Mødetid: 7,30 Teknisk kontrol: Løbende hele dagen Instruktion: 8,45. Træning: 9,00 Start: 12,30 7. Præmiering til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse 8. Anm. gebyr: 20 dage 150 , 7 dage 250 på dagen 400. Efteranm. + kr.: 9a. Frist: 12/5. Betaling: DMU Onlien 9b. Ellehammersvej 43 7500 Holstebro 10. Ingen kørsel i ryttegården, Der er strøm i ryttegården kr.50. Vestjysk Motocross Club 07-06-2008 JM/FM Micro B 80-B 50-C 80-C 50-50 Begynder 5. 2 heat + 1 omg 6. Mødetid: 7.30 Teknisk kontrol: Løbene Instruktion: 8.45. Træning: kl 9.00 Start: ca kl 11.00 7. Ifølge reglement 8. 150,00. Efteranm. + kr.: 100,00 + 250,00 9a. Frist: 18-05. Betaling: DMUOnline 9b. Kronprinsensgade 120 6700 Esbjerg 10. Ingen kørsel over Tinghedevej 1. 2. 3. 4.

Hedelands Motorklub 07/06.2008 Microbanen, Hedeland 3. SM-micro, 2.afd. + pokalløb for alle C-micro 4. Begynder + C - B 50cc - C B 80 cc 5. 10 min + 1 omg 6. Mødetid: 09,00 Teknisk kontrol: Stikprøvevis Instruktion: 09,45. Træning: 10,00 Start: ca. kl. 11,00 7. Præmiering: Pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse samt mindre pokaler el lign til alle andre deltagere 8. Anm. gebyr: Kr. 150,00. Efteranm. + kr.: 7 dage før + 250,00, på dagen + kr. 400,00 9a. Frist: 13/05.2008. Betaling: Online tilmelding via DMU 9b. HM, Kirsebærhaven 55, 4632 Bjæverskov 10. Ingen træning tirsdag d. 3/6.08 på micro banen. HUSK, ingen pit-bikes og kørsel i ryttergården er i gang tempo. HUSK også at al vask foregår på vaskepladsen, altså ingen vask i ryttergården. VEL MØDT 1. 2.

1. 2. 3.

1. 2. 3.

Midtsjællands Sports Motorklub 08-06-08 Slotsbjergbybanen B DM, DM Damer Se MB-april eller online Frederikshavn Moto Cross Klub 14. juni 2008 Ørnedalsbanen DM mini + Old Boys 3. afd.

4.

C65, B65, C85L, B85L, C85O, B85O, OB 33+, OB 46+ og OB C 33+. 5. 2 heat pr. klasse. C klasser, B65 og oldboys 15 min + 1 omg. Øvrige klasser 20 min. + 1 omg. 6. Mødetid: 7.30 Teknisk kontrol: Løbende hele dagen Instruktion: 8.45. Træning: 9.00 Start: 11.00 7. Præmiering pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse 8. Gebyr indtil 20 dage før kr. 150, indtil 7 dage før kr. 250 derefter kr. 400. 9a. Frist: 25/5. Giro: DMU online 9b. FMCK, Lene Poulsen, Håbetsvej 4, Syvsten, 9300 Sæby. 10. Miljøbakker skal anvendes ifølge reglement, ingen vask i ryttergård. Motorcykel Clubben Svendborg 2. 14-06-2008 3. DM Micro 4. B80-B50-C80-C50- 50 Begynder 5. 2 heat + 1 omg. 6. Mødetid: 07.30. Teknisk kontrol: Løbende. Instruktion: 08.45. Træning: kl. 09.00 Start: ca. kl. 11.00. 7. Ifølge reglement 8. Anm. gebyr: kr. 150,00 - 2. frist kr. 250,00. Efteranm. + kr.: på dagen kr. 400,00 9a. Frist: 25.05.08 - 2. frist 07.06.08. Betaling: DMU On-ine 9b. MCS, Bygmestervej 1, 5854 Gislev 1.

Motorcykel Clubben Svendborg 2. 15-06-2008 3. Team KP Cup Micro 4. B80-B50-C80-C50- 50 Begynder 5. 2 heat + 1 omg. 6. Mødetid: 07.30 Teknisk kontrol: Løbende. Instruktion: 08.45. Træning: kl. 09.00 Start: ca. kl. 11.00 7. Ifølge reglement 8. Anm. gebyr: kr. 150,00 - 2. frist kr. 250,00. Efteranm. + kr.: på dagen kr. 400,00 9a. Frist: 26.05.08 - 2. frist 08.06.08. Betaling: DMU Online 9b. MCS, Bygmestervej 1, 5854 Gislev 1.

1. 2. 3.

Børkop Motor Sport 21.06.2008, Andkær DM Sidevogn - ITP CUP 3 afd. Se MB-april eller online

1. 2.

Hjørring Motor Sport 22. juni 2008 Sønderskovbanen DMA 2 afdeling. A MX1, MX2, MX3 MX1-og MX2 25min+2, MX3-20 min+2

3. 4. 5.

FOTO: Claus-Engfred-Olsen 6.

Mødetid: kl. 7.30 Teknisk kontrol: Stikprøvevis Instruktion: 12.00 på starten foran bommen .Træning: 9.00 Start: 12.30 7. Præmiering pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse 8. Gebyr: 150,- og eft. anm + 100,- På dagen + 250.-. 9a. Frist: Frist 1: mandag d. 2. juni, Frist 2: søndag d. 15. juni. Betaling: Online DMU . Spørgsmål vedr. betaling kontaktes Rigmor Mark på Mobil 25398673. Vedr. Andre spørgsmål kan Henrik Thomsen Kontaktes på Mobil 23711417 9b. Hjørring Motor Sport, Sønderskovvej 303, 9870 sindal. 10. Ingen kørsel i ryttergaarden, strøm kr. 50. miljøbakker skal anvendes. Tilmelding Lørdag 17.00 til 22.00 Søndag 7.30 til 8.30 Køge Sports Motorklub 22-06-08 Microbanen Borgegårdsvej Køge 3. Kids cup øst for alle Micro 4. Begynder + C - B 50cc + C B 80cc 5 10 min. + 1 omg. 6. Mødetid: 09,00 Teknisk kontrol: Stikprøvevis Instruktion: 09,45.Træning: 10,00 Start: ca. 11,00 7. Præmiering f.eks. pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse 8. Anmeldesesgebyr Kr. 150, Efteranmeldelse + 7 dage før Kr. 250, på dagen Kr.400, Efteranm. + kr.: På dagen Kr. 400, 9a. Frist: 04-06-08. Betaling: DMU Online eller crossed check. 9b. KSM. Tågeropvej 20 4682 Tureby 10. Ingen Træning på banen Onsdag D.18/6-08 1. 2.

SPEEDWAY

Haderslev Motor Sport KP-CUP Micro stævne 50 BEGYNDER, 50B, 50 C, 80 B, 80C 5. 2 heat pr. klasse 6. Mødetid: 0800 Teknisk kontrol: LØBENDE Instruktion: 0845. Træning: 0900-1100 Start: 1130 7. Præmiering f.eks. pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse, ERINDRINGER TIL RESTEN 8. Anm. gebyr: 130,-. Efteranm. + kr.: på dagen i alt kr. 400 9a. Frist: 21. APRIL 2008. Betaling: ONLINE ELLER COOL CASH 9b. Skovbyringen 2, 6500 Vojens 10. Skriv evt. yderligere oplysninger 1. 2. 3. 4.

1. 2. 3.

FSK 1. maj, FSK Eto Cup. Se MB marts eller online

Grindsted Speedway Klub Fredag d. 2. maj 2008, Grindsted Speedway Bane 3. DM Semifinale 500cc 4. 500cc 5. 20 heat á 4 omgange. Heatskema S4.21 6. Mødetid: Kl. 16:30 Teknisk kontrol: Kl. 16:30 Instruktion: Kl. 17:00. Træning: Lørdag d. 19. april 2008, 14-18 Start: Kl. 18:00. Præsentation kl. 17:45. 7. Blomster til nr. 1, 2 og 3. 8. Ingen. Anmeldelse efter fristen plus kr.: 9a. Frist: 10. april 2008. Giro: 9b. Karin Christensen, Vangevej 22, 7000 Fredericia 1. 2.

35


DMU

ROAD RACING

1. Pocketbike Klub Fyn 2. 3 maj 2008 Asserballe Go3. 4. 5. 6.

7. 8.

9a.

FOTO: KSC Fladbro 10. Egne veste, hjelmfarver og

spildbakker medbringes. Dækregler: 2 dæksider pr. kører og kun FIM homologerede bagdæk. Der køres om 9 pladser + 2 reservepladser, dog kan der seedes flere kører til finalen af landstræneren i samarbejde med SDS. Fordelingen af kører til semifinalen foretages af SDS.

5. 20 heat á 4 omgange, heat6.

1. Herning Speedway Klub 2. 10.-11. maj 2008 3. Micro Pinsestævne

Se MB-april eller online 1. Herning Speedway Klub 2. 12/5 Uhre 3. Bent Jørgensens mindeløb

Se MB-april eller online 1. Holsted Speedway Klub 2. 17.5.2008 - Holsted Speed3. 4. 5. 6.

7. 8. 9b. 10.

way Center DM 500 cc. 1. dag 500 cc i.h.t. reglement Mødetid: 16,30 Teknisk kontrol: 16,30 Instruktion: 17,30 Præsentation 18,30. Træning: d. 7. Maj. Start: 18,00 - 20,00 Præmiering til nr. 1, 2 og 3 Ingen. Karin Christensen Vangevej 22 - 7000 Fredericia Der udleveres veste som skal benyttes under hele arrangementet.

1. Outrup Speedway Club 2. 24-25-maj 3. Træningsstævne

7. 8. 9a. 9b. 10.

3. 4. 5. 6.

7.

Motor Klub

2. 31 maj + 1 juni, Bred. 3. Micro Sommerstævne, Træ-

ningsstævne

4. 50cc

36

10. Medbring egne veste,

hjelmfarver, obligatorisk sikkerhedsudstyr og spildbakker

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9a. 9b. 10.

8. 9a. 9b.

waycenter Glumsø Cup 2008 500cc, 80cc og 50 cc 500cc: 23 heat, 80cc: 2 heat, 50cc: 2 heat Mødetid: 12.00 Teknisk kontrol: 12.00 Instruktion: 12.30. Træning: Tirsdagen før kl. 16-20 Start: 13.20 Præmier til 1., 2 og 3. plads i hver klasse Ingen. Efteranm. + kr.: Frist: 25. maj 2008. Betaling: Peter Kirkegaard, Grundtvigsvej 11, 4700 Næstved

Herning Speedway Klub 22-juni 2008 DM semi 80cc 2 grp s4..21 uden finaler Mødetid: 10.00 og 13.00 Teknisk kontrol: 10.00 og 13.00 Instruktion: 15 min før start. Træning: 19. juni Start: 18-20 Præmiering f.eks. pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse 200,-. Frist: 6. juni 2008. Betaling: ved TK på dagen Karin Christensen vangevej 22 7000 Fredericia køres efter 4-1.04 i reglementet 7 + 1 reserve fra hver semifinale. Medbring egne veste. Dækregler som DT

1. Kronjyllands 2. 3. 4. 5. 6.

1. MSM-Glumsø Speedway 2. 15. juni 2008 Glumsø Speed-

Se MB-april eller online 1. Vissenbjerg Bred

skema S4.21 Mødetid: lørdag gr. C 10:30, gr. B 12:45 og gr. A 15:00. Søndag Finale C 10:00, Finale B 12:00 og Finale A 14:00 Teknisk kontrol: Lørdag gr. C 10:30, gr. B 12:45 og gr. A 15:00. Søndag Finale C 10:00, Finale B 12:00 og Finale A 14:00 Instruktion: Lørdag gr. C 11:15, gr. B 13:30 og gr. A 15:45. Søndag Finale C 10:45, Finale B 12:45 og Finale A 14:45. Træning: Onsdag den 28 maj Start: kl. 16:30-18:30 Der gives pokaler til 1., 2. og 3. pladsen, efter hver finale om søndagen. Gebyr kr. 175,00. Anmeldelse efter fristen plus kr.: Frist: 17 maj 2008. Giro: Gebyr betales ved TK. Jimmy Malmkvist, Askevænget 5, 5690 Tommerup. Grupperne fordeles efter den nyeste ranglist den 17 maj 2008. Præmieoverrækkelse efter hver finale. Ved færre end 48 tilmeldte kører, køres en gruppe mindre. Se mere på www.vbmk.dk

9b. 10.

7. 8. 9a. 9b. 10.

Speedway Club 23/06/08, Fladbro Sct. Hans løb 50cc 80cc 500cc 4omgange/? heat pr. klasse Mødetid: en time før. Teknisk kontrol: oldboys 17,30, micro 16,00, 80cc 16,30, 500cc/.div 18,00, Instruktion: 15 min. før start. Træning: tirsdag Start: 16.00 pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse Gebyr.125. Anmeldelse efter frist +50 kr. Frist: 09/06-08. Keld Hagen Husk miljøbakke, vest og hjelmfarver

kartbane.Pilehavevej 10 6440 Augustenborg Stævne art.1 afd DM 2008 Scooter Pocketbike Mini Motard 50cc/85cc/125cc Antal omgange/heat pr. klasse Junior 10 omg pr klasse ellers 16 omg pr klasse. Mødetid: Kl. 7,15 Teknisk kontrol: Kl 7,30 Instruktion: Kl 8,30. Træning: Kl 9,00 Start: Løb Kl 14,40 Præmiering. Pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse Anm. gebyr.junior kr. 200,Øvrige klasser kr. 300,-. Mini Motard Pokal Løb 300kr pr dag. Efteranm. + 200kr. Frist: 17. april 2008. Betaling: www.dmusport.dk Pocketbike klub fyn Medbring kvittering for betaling. Der kan camperes i ryttergården fra fredag aften kl 18,00. Alle kørere skal have sin egen AMB transponder. Kørere som ikke har transponder kan leje transponder på dagen for 300 kr. 75 kr for strøm opkræves på løbsdagen af PBKF. Se mere info på www.pocketbikeklubfyn.dk´s hjemmeside/forum. Bemærk 1: Ingen Kørsel i ryttergården. Miljøregler SKAL overholdes. Køreren er selv ansvarlig for oprydning. Efterladt affald straffes med bøde på 500 kr. Bemærk 2: Der kan forekomme alkohol-test på løbsdagen Tillæg 1: Mini Motard 125cc (Super-Motardstil). Pokal Løb Lørdag og Søndag

1. Pocketbike Klub Fyn 2. 3-4 maj 2008 Asserballe Go3. 4. 5. 6.

7. 8.

9a. 9b.

kartbane.Pilehavevej 10 6440 Augustenborg Stævne art.1- 2.afd DM 2008 Scooter Pocketbike Mini Motard 50cc/85cc/125cc Antal omgange/heat pr. klasse Junior 10 omg pr klasse ellers 16 omg pr klasse. Mødetid: Kl. 7,15. Teknisk kontrol: Kl 7,30. Instruktion: Kl 8,30. Træning: Kl 9,00. Start: Løb Kl 14,40. Præmiering. Pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse Anm. gebyr junior kr. 200,-. Øvrige klasser kr. 300,-. Pocketbikeklub fyn Cup 200 kr 4 afd 2 løb pr dag. Efteranm. +200kr Frist: 17 marts 2008. Betaling: www.dmusport.dk Pocketbike klub fyn


DMU 10. Medbring kvittering for

betaling. Der kan camperes i ryttergården fra fredag aften kl 18,00. Alle kørere skal have sin egen AMB transponder. Kørere som ikke har transponder kan leje transponder på dagen for 300 kr. 75 kr for strøm opkræves på løbsdagen af PBKF. Se mere info på www.pocketbikeklubfyn.dk´s hjemmeside/forum. Bemærk 1: Ingen Kørsel i ryttergården. Miljøregler SKAL overholdes. Køreren er selv ansvarlig for oprydning, efterladt affald straffes med bøde på 500 kr. Bemærk 2: Der kan forekomme alkohol-test på løbsdagen

1.

Zenergy Racing/Road Racing Fyn 8-9. maj 2008, Ring Knutstorp Træning/Trackday Sort(Licens), Rød, blå, grøn

2. 3. 4. 5. 6. Mødetid: 07:00 Teknisk kon-

trol: 07:00 Instruktion: 08:30. Træning: 09:00 Start: 7. jf. Reglement 8. Se zenergyracing.dk. 9a. Frist: 01.05.2008. Betaling: Forud eller efter aftale 9b. www.zenergyracing.dk 10. For mere info, se zenergyracing.dk Road Racing Fyn 24-25.05.2008 Sturup Raceway 3. DM2 4. SuperBike, SuperSport 600, FFA, Rookie II, Rookie I, Classic 5. 15 6. Mødetid: 07:00 Teknisk kontrol: 07:00 Instruktion: 08:30. Træning: 09:00 Start: Søndag kl 12 7. jf. Reglement 8. 2000,- - mulighed for dobbeltklasse til 500 på dagen. Efteranm. + kr.: 300,- ved betaling efter 16.05.2008 9a. Frist: 16.05.2008. Betaling: Online eller netbank+mail 9b. www.dmusport.dk eller info@ rrfyn.dk 10. Mindst 15 deltagere i hver udkørsel 1. 2.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

Aarhus Motor Klub Lørdag 21. juni 2008, Als Gokart Klub, Asserballe, Pilehavevej 10, 6440 Augustenborg Stævne art. 5 afd. DM 2008 Pocketbike, Scooter, Små motorcykler 50cc/85cc/125cc, Mini Motard Antal omgange/heat pr. klasse Junior 10 omg. pr. klasse ellers 16 omg. pr. klasse. Mødetid: kl. 7.15, Teknisk kontrol: kl. 7.30, Instruktion: kl. 8.30. Træning: kl. 9,00 Start: Løb kl. 14,40 Præmiering. Pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse

8.

Gebyr.junior kr. 200,- kr. Øvrige klasser kr. 300,-kr. Mini Motard Pokal Løb 300,-kr. pr. dag. Efteranm. +200,-kr. 9a. Frist: 6. Juni 2008. Betaling: www.dmusport.dk 9b. Aarhus Motor Klub , Bærmosevej 4 , 8382 Hinnerup 10. Skriv evt. yderligere oplysninger. Medbring kvittering for betaling. Der kan camperes i ryttergården fra fredag aften kl 18,00 Alle kørere skal have sin egen AMB transponder. Kørere som ikke har transponder, kan leje transponder på dagen for 300,-kr., 75,-kr. for strøm opkræves på løbsdagen af AMK Road Racing Mini. Bemærk 1: Al kørsel i ryttergården skal foregå i gå tempo. Miljø og sikkerhedsregler skal overholdes. Fx.skal alle kørere skal være i besiddelse af en skumslukker. En høflig henstilling: Ryd venligst op efter Jer. Der kan forekomme alkohol-test på løbsdagen. Der vil fredag aften være mulighed for Teknisk Kontrol. Tillæg 1: Mini Motard 125cc (Super-Motardstil), Pokal Løb Lørdag

BMX 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ellum BMX Klub ”Mulle” 17.05.2008, Trælborgvej 2, Ellum, 6240 Løgumkloster LP 3 - DM elite piger, ekspert, cruiser og elite ifølge løbsreglement. 3 + evt. opsamling + a og b finaler/ 4 heat. Mødetid: 13.00 Teknisk kontrol: løbende Instruktion: 13.40. Træning: Blok 1 13.00 -13.40. Blok 2 13.40-14.20 Start: 14.30. Der køres DM for eliten umiddelbart efter LP 3.

FOTO: Martin-S-Persson 7. 8. 10. 9a. 9b. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

Weekendpræmiering søndag. Elite kr.150 + kr.10 øvrige kr. 75 + kr. Anmeldelse efter fristen plus kr.: kr. 50. elite øvrige kr. 25. Frist: 09.05. 2008. Giro: Bank 4860-4860 501732 bmx_klub_mulle@sol.dk Startgebyr sendes sammen med anmeldelse. Tilmelding camping 09.05.2008 . Pris 200 kr. for weekenden.

8.

Ellum BMX Klub ”Mulle” 18.05.2008, Trælborgvej 2, Ellum, 6240 Løgumkloster LP 4 piger, ekspert, cruiser og elite ifølge løbsreglement. 3 + evt. opsamling + a og b finaler/ 4 heat. Mødetid: 9.30 Teknisk kontrol: løbende Instruktion: 10.00. Træning: Blok 1 9.30 -10.00. Blok 2 10.00-10.30 Start: 10.45 Weekendpræmiering søndag.

1. 2.

Elite kr.150 + kr.10 øvrige kr. 75 + kr. 10. Anmeldelse efter fristen plus kr.: kr. 50. elite øvrige kr. 25. 9a. Frist: 09.05. 2008. Giro: Bank 4860-4860 501732 9b. bmx_klub_mulle@sol.dk 10. Startgebyr sendes sammen med anmeldelse. Tilmelding camping 09.05.2008 . Pris 200 kr. for weekenden.

3. 4.

5.

Bjerringbro BMX Klub 31/5 08, Jørgens Allé, Bjerringbro 4. afd. af MidtJysk Cup Piger: 8 år og under, 10år og under, 12år og under, 14år og under,15+ og under. Expert: 6år og under, 8år. og under, 10år og under, 12år og under, 14år og under, 16år og under, 17+ og under. Cruiser og Ladies 30+. 3 indledende heat. Kvart/semi & finale heat

FOTO: BMX-CPH

37


DMU 6. Mødetid: 13.00 Teknisk

7. 8. 9a. 9b. 10.

kontrol: Løbende Instruktion: 13.40. Træning: 13.00-13.40 for Blok 1 (incl 12år) & 13.40 14.20 Blok 2 Start: 14.30 Pokaler til alle, der har deltaget i 4 afdelinger af MidtJysk Cup - uddeles i Feldborg 1/6 Anm. gebyr: kr. 75,- hvis der ikke er forudbetalt. Efteranm. + kr.: Frist: . Betaling: på dagen Birgit Rolfing, Barslundvej 9, 7500 Holstebro. Mail: b@ rolfing.dk Camping kr. 50,- tilmelding til camping skal ske senest d. 26/5 til mikael@fiberpost.dk eller tlf. 40 56 04 88

7. Pokaler til alle, der har delta8. 9a. 9b. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Feldborg BMX Klub 2. 1/6 08, Bredgade 82, Feldborg 3. 5 og sidste afd. af MidtJysk

7.

4. Piger: 8 år og under, 10år og

8.

Cup 2008

under, 12år og under, 14år og under, 15+ og under. Expert: 6år og under 8år. og under, 10år og under, 12år og under, 14år og under, 16år og under, 17+ og under.Cruiser og Ladies 30+. 5. 3 indledende heat. Kvart/semi & finale heat 6. Mødetid: 09.30 Teknisk kontrol: Løbende. Instruktion: 10.10. Træning: 09.30-10.10 for Blok 1 (incl 12år) & 10.10 10.50 Blok 2 Start: 11.00

9a.

9b. 10.

get i 4 afdelinger af MidtJysk Cup Anm. gebyr: kr. 75,- hvis der ikke er forudbetalt. Efteranm. + kr.: Frist: . Betaling: på dagen Birgit Rolfing, Barslundvej 9, 7500 Holstebro. Mail: b@ rolfing.dk Camping kr. 50,Varde BMX-Klub 7/6 - 2008 Varde Cup 2008 Piger, Ekspert, Cruiser og Elite 3 indledende, 1 finale. Mødetid: 10.30 Teknisk kontrol: Løbende Instruktion: 11.45. Træning: 10.30 Start: 12.00 Pokaler til 1. 2. og 3. - Pengepræmier til Eliten (Tilmeldingsgebyret) Eliten 110 kr, øvrige 75 kr.. Anmeldelse efter fristen plus kr.: 25 kr. Frist: 1/6 - 2008. Giro: Betaling sammen med tilmelding. Konto i Danske Bank Varde, Regnr. 9670 Konto 4482198112 Formand Søs Larsen, Toftegårdsvej 35, 6800 Varde. Email: formand@vardebmx.dk Banens adresse: Højgårdsparken 1, 6800 Varde.

ONLINE LØBSTILMELDING MOTOCROSS / ROAD RACING

Skanderborg BMX 15.06.2008 Kopietz Mindeløb Ekspert 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17+, Cruiser, Piger under 8, under 10, under 12, under 14, 15+ 5. 3 indledende, opsamlingsheat, 4. heat samt A+B finale 1. 2. 3. 4.

8. Elite kr. 150 + kr. 10 øvrige kr.

75 + kr. 10 Efteranm. + kr.: 50 kr. elite øvrige kr. 25. 9. Frist 14.06.2008. Betaling: Bank: 0516-0001003438 10. lenki@mail.dk. Startgebyr sendes sammen med anmeldelse. Tilmelding camping: 14.06.2008. Pris kr. 200 for hele weekenden.

6. Mødetid: 10:30 Teknisk

7. 8. 9a. 9b. 10.

kontrol: løbende Instruktion: 11:30. Træning: 10:30 - 11:25 Start: 11:45 3. pr åbnet klasse 75 kr + 10 kr pr. klasse. Efteranm. + kr.: 25 Frist: 12.06.2008. Betaling: Overføres til konto 1950-0808333783 steffen.enni@gmail.com Der køres om Kopietz Mindepokal for hold

1. Kalundborg BMX klub 2. 21.06.2008, Dokhavnsvej 7, 3. 4. 5. 6.

7.

4400 Kalundborg LP 5 piger, ekspert, cruiser og elite ifølge løbsreglement 3+evt. opsamling +a og b finaler/4 heat Mødetid: 13.00. Teknisk kontrol: 13.40 Instruktion: 13.40. Træning: Blok 1 13.00 til 13.40, Blok 2 13.40-14.20. Start: 14.30 Weekendpræmiering søndag.

KORT OM DE FORKORTEDE

1. Kalundborg BMX klub 2. 22.06.2008, Dokhavnsvej 7,

4400 Kalundborg

3. LP 6 4. piger, ekspert, cruiser og elite

ifølge løbsreglement

5. 3+evt. opsamling +a og b

finaler/4 heat

6. Mødetid: 9.30. Teknisk

7. 8. 9. 10.

TRIAL 1. 2. 3. 4. 5. 6.

- EN 10-PUNKTS GUIDE 1. Gå ind på Motocross eller Road Racing

ONLINE-kalenderen på dmusport.dk.

2. Find løbet du ønsker at tilmelde dig til. Tryk på

7. 8.

det, så du kommer frem til løbsdetaljer.

3. Tryk på ”tilmeld-linket”. 4. Første gang du online tilmelder - bliver du bedt

om at oprette en Profil (dvs. kørerdata). Du skal samtidig skrive din email-adresse, samt et selvvalgt password. 5. Udfyld Profil-oplysningerne. Oplysningerne vil blive anvendt hver gang du for fremtiden tilmelder dig et løb. 6. Efterfølgende bliver du bedt om at vælge klasse. 7. Nu vises dine oplysninger samlet, og du skal bekræfte din tilmelding ved at godkende, at du er indforstået med betingelserne for tilmelding. 8. Herefter viderestilles du til PBS, for at betale for løbstilmeldingen. Her skal du vælge hvilken korttype du betaler med – og indtaste oplysninger om dit kreditkort. 9. Når betalingen er gennemført bliver du stillet tilbage til dmusport.dk. 10. Du er sikker på at din transaktion er gået igennem, når du modtager en kvittering på den email-adresse du har opgivet eller evt. ved at tjekke om din tilmelding er registreret under ”Mine løb”. Du kan altid se samtlige de kvitteringer du har liggende under ”Mine løb” på dmusport.dk. Du kommer frem til ”Mine løb” ved at logge dig ind (via email-adresse og password) nederst til højre på siden. den 2. juni 2008.

38

9a.

FOTO: Vivi-Siiger De forkortede tillægsregler: • Publiceres gratis i MotorBladet og på dmusport.dk. • I fuld ordlyd, MB-nummeret måneden før arrangementet. • Reduceret ordlyd, i efterfølgende nummer. • Elektronisk blanket kan downloades fra dmusport.dk. • Elektroniske blanketter sendes til: motorbladet@dmusport.dk. • Manuelt udfyldte forkortede tillægsregler: Sendes pr. post el. fax: MotorBladets redaktion – DMU, Idrættens Hus, Brøndby stadion 20, 2605 Brøndby. Fax: 4326 2615. • Deadlines MotorBladet, se kolofon, side 3 ved indholdsfortegnelse. • Ansvaret for ikke fremsendte forkortede tillægsregler påhviler arrangøren. VÆR SPECIELT OPMÆRKSOM PÅ, AT: • De forkortede tillægsregler kun er vejledende. DMUsport.dk online-oplysninger (gælder MX og RR) er som hovedregel gældende, herunder priser og deadlines. /KMM

kontrol: løbende Instruktion: 10.00 Træning: Blok 1 9.30 til 10.00, Blok 2 10.00-10.30. Start: 10.45 Weekendpræmiering søndag. Elite kr. 150 + kr. 10 øvrige kr. 75 + kr. 10. Efteranm. + kr.: 50 kr. elite øvrige kr. 25. Frist 14.06.2008. Betaling: Bank: 0516-0001003438 lenki@mail.dk. Startgebyr sendes sammen med anmeldelse. Tilmelding camping: 14.06.2008. Pris kr. 200 for hele weekenden.

9b. 10.

FMS 3 og 4/5 FIONIA CLASSIC trial CL Twin shock let spor+ svært spor 2 omg 4 timer begge dage Mødetid: 10,00 lørdag 9.00 Søndag Teknisk kontrol: 09,00 Instruktion: 09.45. Træning: 00 Start: 11.00 lørdag 10.00. Søndag I.flg.reglm 250. Anmeldelse efter fristen plus kr.: 100 kr Frist: 14/4. Online: www. dmusport.dk 64406934 / trial@stribnet.dk Dyredvej 155 mellen Skallebølle og Tommerup

1. Hedeland Motorklub 2. 18 maj, Hedeland Motorklub

Sjælland

3. 3. Afd. DM

Se MB-april eller online.


DMU

Mindeord Kurt Littau Jensen Kurt døde midt i marts efter ca. et ½ års kamp mod kræften. Typisk for Kurt kæmpede han hele tiden imod med simple midler, nemlig hans gode snakketøj og humør. Trods de negative prognoser forblev det en positiv oplevelse at besøge Kurt. Altid en gammel sjov historie og et smil fulgte ordene: ”Det skal sgu nok gå”. En begravelse er jo sjældent en positiv oplevelse. Men Kurts begravelse var alligevel noget særligt, hvor jeg tror hans glade og hjælpsomme sind skinnede ned på os i den propfyldte kirke i Fraugde. Familie og motor-

sportsfolk fra nær og fjern var samlet til et sidste farvel. Og vi kom derfra med en lille bid af Kurts positive livsindstilling. Ikke mindst hans bror Kasper fik den videregivet i en flot tale. Kurt vil netop blive husket for sin hjælpsomhed og et altid opmuntrende ord, når man besøgte ham og familien. Han virkede i mange år i Fyens Motor Sport på alle planer; som kører, official og bestyrelses-medlem. Altid med et stort hjerte for de 2-hjulede, både på bane og vej. For mig personligt har Kurt haft en særlig betydning. Hans 37 år som falckredder kom pro-

Kim Høj Jensen Kim var i flere år engageret i BMX sporten. Først flere år i Østjysk BMX Klub som formand, men efter han mistede sin kone for få år siden, flyttede han til Ejstrupholm og fortsatte sit virke i Ikast BMX Klub. Her blev han i november 2007 valgt som formand. Kim brugte meget af sin fritid på sporten og deltog sammen med sine børn i løb - både herhjemme og i udlandet. Han

var meget vellidt i de forskellige klubber, da han altid var klar med en hjælpende hånd. Kim blev syg i starten af 2008 og afgik ved døden den 2. april 2008 -46 år gammel. Alle vore tanker går til familien og især hans to børn Jimmy og Michelle. Ære være hans minde. Jackie Jensen, Ikast BMX Klub.

LÆSERBREVE Ønsker du at sende et læserbrev til MotorBladet, så send dit indlæg via e-mail til www.motorbladet@dmusport.dk. Skriv ”læserbrev” i emne-linien. Har du ikke adgang til at sende e-mail – så send indlægget til fax.nr.: 43 26 26 15 eller som brev til: Danmarks Motor Union, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Mærk brevet/faxen med ”læserbrev”. Anonyme indlæg bringes ikke. Husk derfor at påføre tydeligt afsendernavn og adresse. Begræns venligst dit læserbrev til max. 300 ord. Ved mangel på plads i MotorBladet kan redaktionen blive nødsaget til at forkorte dit indlæg. Forkortelser vil ske så nænsomt som muligt – og uden at essensen med læserbrevet går tabt.

fessionelt til udtryk, da han på min 19 års fødselsdag samlede mig op, efter et meget alvorligt moto-cross uheld. Næsten 20 år senere samlede han min far op, da han faldt om med hjerteslag. Jeg overlevede, min far døde. Men hos Kurt kunne mine brødre, jeg og vores mor få trøst. Kurt kendte nemlig om nogen til livet og døden, og derfor behøvede vi ikke lytte længe til Kurts enkle ord, for at især vores lillebror fandt ro i sindet. Tak for den måde du var på Kurt. Æret være dit minde. Steen Pedersen, FMS

Børge Hansen Vor gode og nære ven, klubkammerat og altid glade og hjælpsomme Børge Hansen er alt for tidlig gået bort, i en alder af 62 år, den 12. marts 2008. Vi er mange old boys der aldrig vil glemme Børge, for alt hvad han har gjort for vores sport. Især ”Uhre banen, hver torsdag”. Børge havde bygget sit firma op til en flot og respektabel Peugeot forhandling, sammen med hustruen Vita. Børge kørte alt inden for Speedway, og var en stor ”Fighter”, når han kom på sin sidevognsmaskine. Børge, du vil blive savnet for altid. Vore tanker går specielt lige nu til Vita og familien. På old boys kørernes vegne: Finn Jørgensen

SGP-fribillet til aktive speedway-dommere og klubformænd Aktive speedwaydommere og klubformænd kan via DMU`s kontor rekvirere en fribillet pr. dommer/ klubformand til Speedway Grand Prix i PARKEN den 14. juni 2008. Mail din bestilling til DMU`s kontor: dmu@dmusport.dk. Husk at angive navn, adresse og klub på email-bestillingen. Deadline for bestilling: Senest mandag den 2. juni 2008.

Sekretariat: Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Telefax: 43 26 26 15 Email: dmu@dmusport.dk Kontortid: Mandag-fredag fra kl. 9.00-16.00 Telefontid: kl. 12.30 - 16.00 Bank: Jyske Bank kontonr. 5044 109 2819 DMU’s hjemmeside: www.dmusport.dk Sportssekretær: Søren Andersen Tlf.: 43 26 26 12 Email: sa@dmusport.dk Sekretær: Heidi Eilsø Tlf.: 43 26 26 13 Email: he@dmusport.dk Kommunikationschef: Kenneth Majkjær Mikkelsen Tlf.: 43 26 26 18 Email: km@dmusport.dk Studentermedhjælp: Andreas Marslew Fritzen Tlf.: 43 26 26 17 Email: af@dmusport.dk

DMU’s Miljøsekretariat hos Grontmij Carl Bro, Acoustica Miljøsekretariatets leder: Henrik Højlund Larsen Telefon: 9879 9893, Mobil: 2723 9893 Email: henrik.hojlund@grontmij-carlbro.dk Gerhard Schlicker Telefon: 8228 1446, Mobil: 2723 1446 Email: gerhard.schlicker@grontmij-carlbro.dk Niels Jørgen Hviid Telefon: 8928 8103, Mobil: 2723 8103 E-mail: niels.jorgen.hviid@grontmij-carlbro.dk


PMP - ID-nr. 47210

8IĂŚ7&3

Afsendt via: PortoService ApS Postbox 9490 9490 Pandrup Ændringer vedrørende abonnementet ring venligst 43 26 26 13

8IĂŚ

8ĂŚ

3#/44ĂŚ 8)ĂŚ7&3

3#/44ĂŚ 8)ĂŚ

3#/44ĂŚ 8ĂŚ

sĂŚ !.4) $5'ĂŚ#/!4%$ĂŚ

sĂŚ !.4) $5'ĂŚ#/!4%$ĂŚĂŚ

sÌ (!2$Ì#/!4%$Ì,%8!. §Ì',!3

ĂŚ

ĂŚ

!.4) 34)#+ĂŚ7/2+3ĂŚ',!3

,%8!. §Ì7/2+3Ì',!3

sĂŚ 342/0ĂŚ-%$ĂŚ3),)+/.%

sÌ 342/0Ì-%$Ì3),)+/.%"%,‰'.).'

sÌ 342/0Ì-%$Ì3),)+/.%"%,‰'.).'

ĂŚ

sĂŚ 6!.$!&6)3%.$%ĂŚ!.3)'430!+.).'

sĂŚ 6!.$!&6)3%.$%ĂŚ!.3)'430!+.).'

sĂŚ 6!.$!&6)3%.$%ĂŚĂŚ

sĂŚ ).+, ĂŚ(/,%3(/4ĂŚ4%!2 /&&3ĂŚ

sÌ &°3Ì)Ì Ì&/23+%,,)'%Ì&!26%2

ĂŚ

ĂŚ

&),-ĂŚ/'ĂŚ-5$&,!0

"%,‰'.).'

!.3)'430!+.).'

sÌ &°3Ì)Ì Ì&/23+%,,)'%Ì&!26%2

sĂŚ &!26%2 ĂŚ",!#+ ĂŚ7()4%ĂŚ/'ĂŚ",5%ĂŚ

ĂŚ

ĂŚ

+2 ĂŚ

+2 ĂŚ

+2 ĂŚ

&).$Ì3 # / 4 4Ì& / 2( ! .$ , % 2%Ì0° Ì 7 7 7 -# 3%, %# 4 $+


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.