MotorBladet Jan./Februar 2008

Page 1

MOTOR Officielt organ for DMU

bladet

Nr. 1-2 · 90. årgang · Januar/februar 2008

MOTOCROSS: Brian Kjær Jørgensen ny landstræner Side 25

SPEEDWAY: Tæt på rekord i england Side 16

ROAD RACING: Gys(s)er i Super Challenge 2008 Side 12

BMX: world cup i københavn Side 8


DMU

Tekst: Jørgen Bitsch, Formand (fung.) Danmarks Motor Union

DMU 2008:

ØNSKER FOR EN NY SÆSON

Danmarks Motor Union har et godt og professionelt udgangspunkt for 2008. Men det kommer ikke af sig selv. Og også i det kommende år, vil der i DMU være en række fokusområder i spil.

Der er mange positive indikationer på, at 2008 bliver et fantastisk år. Først og fremmest ud fra de sportslige resultater, hvor der er store muligheder i alle grenene. Dette sammensat med et stort antal VM og EM Events på dansk grund og muligheden for at runde 10.000 medlemmer i DMU, giver os store forventninger til det kommende år. Men organisatorisk skal vi gøre vores for at styre en positiv udvikling - både i 2008 og fremover. Det er væsentligt for os, da vi vil væk fra kun at kunne bruge vores tid på brandslukning. Vi skal forholde os til en verden i forandring - og blive bedre til at kigge fremad. Dialogen i unionen Det overordnede styringsredskab er naturligvis DMUs vedtagne ”Vision og Strategi” men også vores klublederseminar, som danner grundlaget for de primære fokusområder på kort og langt sigt. I 2008 er det vigtigt, at vi sikrer den røde tråd gennem alle vores organisatoriske aktiviteter - og ikke mindst, at vi er i en tæt og konstruktiv dialog med klubberne. Vi skal fortsat udvikle forummet for dialog mellem hovedbestyrelsen, sportsdivisionerne og vores klubber. Dels ved det årlige klublederseminar og dels ved at implementere et DMU-netværk, som er ét af projekterne der er igangsat efter klublederseminaret 2007. Netværket skal i høj grad involvere klubbestyrelserne. Det er her de daglige sportslige aktiviteter, som er kernen for DMU, foregår - og det er herfra at inspirationen skal komme for nye tiltag og nødvendige ændringer. Det vil stille klart større krav og forventninger til vores klubbestyrelser, og vi vil i fremtiden formentlig se en væsentlig ændring i begrebet ”frivillig leder”. Også her skal vi forholde os til forandringerne og være på forkant. Andre fokusområder Helt overordnet, så ønsker vi i den nye sæson også en fortsat positiv udvikling i vores medlemstilgang. Det er en helt afgørende faktor for vores organisation, og bør hele tiden være et primært fokus for vores aktiviteter. Vores miljøaktiviteter skal endnu engang i fokus. Vi skal udarbejde en strategi og aktivitetsplan, som sikrer, at både de konkrete behov for støjnedsættelser og løbende support til klubberne samt etablering af nye baner prioriteres. Men vi skal også øge vores indsats og skabe grobund for mere indflydelse på det ”politiske” Danmark. Vi ved fra tidligere erfaringer, at dette er et langt sejt træk, men at det er et nødvendigt fokus - hvis vi vil arbejde for en fortsat tilgang af medlemmer. Uddannelse er et andet område hvor vi i 2008 ønsker fokus.

2

Det første projekt omkring klublederuddannelse er allerede sat i gang, og vi skal sikre at dette område for alvor bliver prioriteret i år. Markedsføring af Danmarks Motor Union, er et område som trænger til et fornyet løft. Her tænkes ikke kun på markedsføring internt - men specielt på markedsføring på landsplan - og lokalt. Vi er blevet meget bedre til det gennem de senere år, men vi skal være endnu bedre. Det kræver dog blandt andet, at vi fortsat i DMU kan hjemtage store VM og EM-titler da det helt basalt er grundlaget for pressens interesse. Derfor er det et vigtigt krav, at vi fortsætter udviklingen af vores elite og samtidig sikrer et professionelt og fokuseret talentudviklingsarbejde i tæt samarbejde med Team Danmark. Alle disse mange opgaver kræver frivillige ressourcer, og ikke mindst - de rigtige ressourcer og kompetencer. Derfor er det vigtigt, at når vi sammensætter bestyrelserne, det være sig i hovedbestyrelsen, sportsdivisionen eller klubberne - at man fokuserer på kompetencer og muligheder for at sikre det bedst mulige udgangspunkt for bestyrelsesarbejdet. Generationsskifte i hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen har igennem de seneste 3 måneder gennemgået en væsentlig ændring, som sætter fokus på, hvor vigtigt det er, at vi har en velfungerende og professionel organisation og administration: DMU`s formand gennem 14 år, Henrik Nørgaard, har valgt at trække sig fra formandsposten før tid (den 7. januar 2008, red.), da det i løbet af december blev klart, at der i hovedbestyrelsen var enighed om, at tidspunktet for et generationsskifte var rigtigt ved det kommende repræsentantskabsmøde. Hovedbestyrelsen beklager naturligvis Henriks beslutning og har ikke ønsket den. Men vi har samtidig også stor respekt for hans beslutning. Selvom den naturligvis har lagt et stort pres på den siddende bestyrelse, for at sikre, at de igangværende aktiviteter kan fortsætte og ikke mindst, at vi fortsat fremstår som en professionel og seriøs bestyrelse overfor vores samarbejdspartnere. Men Danmarks Motor Union er godt rustet til fremtiden, ikke mindst på baggrund af Henriks store arbejde gennem de mange år for at sikre en god økonomi og administration i DMU. Der er mange store opgaver som skal fortsættes i den kommende periode, men DMU er godt rustet til fremtiden. Med udsigt til mange store sportslige oplevelser i 2008, ønskes alle en god sæson 2008.


Indhold

MotorBladet Redaktør Kenneth Majkjær Mikkelsen Tlf. 43 26 26 18 E-mail: motorbladet@dmusport.dk Annoncetegning Jan Rodtwitt, tlf: 43 26 26 14 DMU - Sekretariatet Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Fax 43 26 26 15 ISSN 0107-7554 Bank: Jyske Bank, konto 5044 1092819

Stofkoordinatorer BMX Joy Nordkvist Voldgade 63, 2. tv 7600 Struer, Tlf. 97 85 50 47 E-mail: joy.nordkvist@mail.dk

BMX SIDE 8-11

Road Racing SIDE 12-15

speedway SIDE 16-24

motocross SIDE 25-38

ROAD RACING Steen Pedersen Sommerstien 8, 2670 Greve. Tlf. 43 90 27 10 E-mail: sommer8@mail.tdcadsl.dk SPEEDWAY Bitsch Pedersen, Rygårdsvej 2-66, 7000 Fredericia Tlf. 46 93 58 42 · GSM 2622 6835 Fax 001 6308 3916 63 E-mail: bp@sxp.dk Oplag og frekvens Udkommer 10 gange årligt Dette nr. er trykt i 9.500 eksemplarer Lay-out og tryk KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A Postboks 1183 2650 Hvidovre Tlf. 36 34 29 00, Fax: 36 34 29 10 E-mail: kls@kls.dk Forbehold Bladets indhold udtrykker ikke nødvendigvis DMU´s meninger. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl i angivelser af priser, specifikationer og lign. Ej heller for manuskripter eller illustrationer, som tilsendes uopfordret. Eftertryk er forbudt uden tydelig kildean­givelse. Erhvervsmæssig anvendelse af tekst eller illustrationer, kun efter nærmere aftale og skriftlig tilladelse. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at bringe sårende, injurerende eller æreskrænkende indlæg. Indsenderen vil i givet fald blive kontaktet med henblik på en afbødning af kritisable passager. Dette skyldes dels et ansvar i forhold til presseloven, dels et ønske fra HB om at bevare en ordentlig tone i vores offentlige organ. De 2 næste numre Marts 2008 nr.: Forventes hos abonnenterne torsdag 6. marts 2008. Deadline for stof 15. februar 2008. April 2008 nr.: Forventes hos abonnenterne torsdag 3. april 2008. Deadline for stof 13. marts 2008. Tegn abonnement på MotorBladet 10 numre pr. år - 375,- kr. Kontakt tlf. 43 26 26 13 (Hverdage ml. 12.30-16.00) E-mail: motorbladet@dmusport.dk

DMU: Fotokonkurrence ➤ Se årets vinderfotos BMX: SX WORLD CUP

➤ Ny BMX-bane i København

ROAD RACING: Super Challenge 08 ➤ Gy(s)ser i Super Challenge ROAD RACING: EM 2008 ➤ UEM og DORNA sammen om nyt koncept SPEEDWAY: Vælg England ➤ 17 danskere i GB er tæt på rekord MOTOCROSS: BKJ ny landstræner

➤ Eliten skal være eksklusiv

DMU: Henrik Nørgaard stoppet ➤ DMU-formand trådte tilbage 7. januar 2008 DMU: Forkortede tillægsregler ➤ Nyt fra DMU og Læserbrev

4 8 12 13 16 25 40 43

MOTORBLADET OFFICIELT ORGAN FOR DMU

NR. 1-2 · 90. ÅRGANG · JANUAR/FEBRUAR 2008

MOTOCROSS: BRIAN KJÆR JØRGENSEN NY LANDSTRÆNER SIDE 25

SPEEDWAY: TÆT PÅ REKORD I ENGLAND SIDE 16

ROAD RACING: GYS(S)ER I SUPER CHALLENGE 2008 3)$% s BMX: WORLD CUP I KØBENHAVN 3)$%

Forsiden: Sæt-X-ved d. 24. august 2008. Arkivfoto: VM Randers`07. Claus E. Olsen

3


DMU

dmu / garmiN

Foto-KonKurrenCe 2007 TekST: marTiN Wigh kNudSeN

For første gang nogensinde har der været afholdt en fotokonkurrence på tværs af alle DMU’s sportsgrene. Målet er at kåre årets bedste foto 2007, blandt de fotos som de besøgende på dmusport. dk sender ind fra DMU’s fire hovedsportsgrene. Der var rigtigt mange fotografer der havde taget super gode billeder, og samtidig indsendt dem til dmusport.dk før den 15. december. Alle var dermed kandidater til at blive årets DMU/ GARMIN foto 2007. Bortset fra Trial, så blev alle DMUs sportsgrene repræsenteret blandt de indsendte billeder. Fotograferne havde fundet mange forskellige indgangsvinkler til konkurrencen - og der er blevet knipset alt fra det værste mudder, styrt, de lidt sjove øjeblikke, hård kamp i luften og på jorden. Men de fleste af billederne er taget i det helt rigtige øjeblik, og er af en kører på banen. Også rigtigt mange besøgende på dmusport.dk kikkede billederne igennem og sendte deres stemme, på netop det billede, som de syntes var bedst. Blandt de konkurrerende billeder, var der selvfølgelig nogle som de besøgende mente skilte sig ud fra mængden. Selvom der var tæt løb til det sidste, så er det desværre kun de 3 billeder der har modtaget flest stemmer der bliver kåret - og dermed modtager en præmie. Heldigvis bliver der dog plads til flere af billederne her i Motorbladet. Med en enkelt stemme mere end nr. 2 og yderligere to stemmer mere end nr. 3 valgte læserne et billede, hvor en motocross-kører tilsyneladende har opgivet alt om at gennemføre løbet, som årets bedste foto 2007. Billedet er da også knipset i det helt rigtige øjeblik. Men tjek på de følgende sider selv ud, om dit favorit-billede er blandt de 3 vindere.

4

årets Foto 2007 VINDERNE: - Vinder af årets foto 2007 og en GPS fra GARMIN blev Mette Andersen. - Nr. 2 og vinder af en DAB radio fra designdelicatessen.com blev Kai Gustafson. - Nr. 3 og vinder af 2 billetter til MC show 08 blev Mogens Voigt. Blandt de der stemte blev der også trukket lod præmier. Her blev vinderne: - Rikke Andersen: 1 stk. GARMIN GPS - Thomas Sørensen: 1 stk. GARMIN GPS - Finn Hansen: 1 stk. DAB radio fra designdelicatessen.com - Diana Nielsen: 2 billetter til FOX Yamaha Supercross i Herning


DMU

Nr. to i 2007 DMU / GARMIN foto-konkurrence. Kim Phillip, som vandt MC600 2007. er her fanget i finale-weekenden på den nye sektion af Jyllandsringen. Kim fuldførte ikke løbet, da hans motor eksploderede ned af langsiden. Men årets mester havde point nok til at slutte som samlet vinder. Fotograf: Kai Gustafson.

Nr. tre i 2007 DMU / GARMIN foto-konkurrence. Rasmus Krogh Jørgensen kom i fokus i 2007 - ikke mindst ved VM / EM i Randers den 25.-26. august. Godt hjulpet på vej at Rasmus kom på podiet, som en flot nr. 2 på dagen. Fotograf: Mogens Voigt.

Vinder af 2007 DMU / GARMIN foto-konkurrencen på dmusport.dk. Så kan det også bare være lige meget syntes denne kører at tænke, da han blev fotograferet ved et af sæsonens absolut største motocross-løb: Grand Junior på Nisseringen i Næstved 2007. Fotograf: Mette Andersen

5


DMU

De tre bedste ved DM-Open i BMX: Henrik Baltzersen, Morten Therkildsen, Mike Kaltoft, i Bjerringbro den 7.-8. juli 2007. FOTO: ALLAN ROLFING

Den ultimative finale mellem Danmarks 4 bedste speedwaykørere, fra DM 2007 i Fjelsted. Inderst Bjarne Pedersen, Hans Andersen, Nicki Petersen og Niels Kristian Iversen. FOTO: JOHN BO JENSEN.

6

Oliver Petersen knipset på Uhre-banen ved Herning. FOTO: SØREN PETERSEN


DMU

Sandsækken er tabt ved EM-hold på slotsbjergby 2007. Fotografen nåede lige akkurat at fjerne sig. FOTO: ALLAN HILLEBORG

Billedet er fra DM B 250/500 på Mors den 30. september 2007. Der var 1, der var 2, der var 3. Fotograf er Birthe Hansen.

Et billede supersport-køreren Broc Parkes fra Silverstone, maj 2007. FOTO: JENS THILLEMANN.

Et anderledes billede af Mikkel Caprani ved DM Supermotard på Vandel 2007.

En pocketbike kører giver den gas ved DM Road Racing for mini-klasserne.

FOTO: GORM JOHANSEN

FOTO: SØREN LARSEN

Martin Bissenbacker Hansen under Team Danmark træning i Spanien foråret 2007. FOTO: SØREN RICH HANSEN

7


BMX

Startrampen til SX i København kommer for alvor til at skille sig ud fra andre steder i landet. På arkivbilledet en ”normal” startrampe. I København bliver den til SX 8 meter høj.

Organisation og bane. To af grundpillerne omkring WC SX-eventen i København er “næsten” på plads. Tekst: Kenneth M. Mikkelsen. Foto: Arkiv

BMX SUPER CROSS WORLD CUP

KØBENHAVN 2008 For første gang i dansk BMX` historie skal der i 2008 køres et såkaldt kategori-2 løb i Danmark. Og det er ikke bare ”endnu en udfordring”, som er landet på bordet i dansk BMX (og DMU). BMX Super Cross World Cup er en relativ ubeskrevet event, da konceptet omkring BMX SX WC er nyt. Alene af den grund, så stiller det specielle krav til de danske arrangører. MotorBladet har nu hvor julefreden er overstået, besluttet sig for at tale med nogle af de personer i dansk BMX, der kommer til at indtage en nøglerolle om-

I det næste nummer af MotorBladet, ser vi på Sportsdivision BMX`s rolle omkring den sportslige afvikling af WC Super Cross, samt Wonderful Copenhagens rolle i forbindelse med setup`et omkring eventen i København.

8

kring den store event. I første omgang faldt valget på København BMX`s formand Nils Stærk, som er tæt inde på livet at eventen, der vil løbe af stablen i København i weekenden 9.-11. maj 2007. Nils Stærk fortæller ”Opgaven omkring BMX SX World Cup er langt større end vi som klub selv kan magte. Men vi er i samarbejde med World-Cup gruppen (under DMUevent), og får en rolle at spille, da vi skal levere bane-areal og nogle af de frivillige til eventen. Og dermed er vi i princippet også med omkring finansiering, da det jo er et nyt baneanlæg som skal på plads til eventen. Dette baneanlæg bliver så vores fremtidige bane.” Organisation på plads At dansk BMX i 2008 og 2009 skal arrangere to World Cupløb, er en følge af en større pakke, som kom på plads i starten af 2007.

Bike-City, et konsortium plac e re t u n d e r Wo n d e r f u l Copenhagen, har haft som formål at tiltrække VM i landevejscykling 2011 - til Danmark. Da netop denne event er indtægtsgivende for den arrangerende by, så tager den internationale cykelunion, UCI, sig godt betalt for at tildele et sådant event, bl.a. ved samtidig at forlange, at der i tilgift afholdes to VM-afdelinger i banecykling og to BMX World Cup afdelinger. Aftalen er oprindeligt indgået mellem Bike-City og DCU, men da BMX ligger under Danmarks Motor Union, så er det i DMU at de praktiske opgaver relateret til WC bliver placeret. DMU har i 2006 etableret ”DMUevent og Marketing”, der i forvejen er direkte involveret i fx VM-Motocross i Randers (som første gang blev kørt i 2007, red.). Rent organisatorisk, er det internt i DMU denne enhed, der skal håndtere organiseringen af de dele af projektet som ligger


BMX under DMU`s vinger. Når der skal evalueres økonomi på projektet, så er det DMU`s fungerende formand, Jørgen Bitsch, der har det overordnede ansvar, da han samtidig er ansvarlig for DMUevent enheden. One-off track eller permanent bane Oprindeligt blev der kigget på København BMX`s tidligere bane, men da det var en midlertidig bane, så var det ikke en mulighed. Og Bike-city har ønsket, at der skulle laves en permanent bane, som kan benyttes til afdelingerne i både 2008 og 2009 - og som kan blive til gavn både for københavnerne, men forhåbentlig også dansk BMX som helhed, da man længe har savnet et kraftcenter øst for Storebælt. Et ønske som falder fuldt i tråd med København BMX`s ønsker. Om banen fortæller Nils Stærk “Som alle ved, så er Super Cross mere ekstremt end normal BMX. Men da World Cup skal køres både for damer og herrer, så bliver der anlagt to

spor, på en eller to af langsiderne. Og det spor som anlægges til kvinderne, kan bruges til almindelig BMX. Startrampen til SX bliver dog voldsommere end normalt. Men den bliver ”oneoff’, og Københavns BMX opsætter efter eventen en normal BMX-gate på banen. Hoppene på første langside kommer derfor nok til at virke lidt voldsomme i daglig brug, men resten af banen vil reelt ikke komme til at være meget forskellig fra den canadiske VM-bane, fra sommeren 2007. Det var så til gengæld heller ikke en bane, som var for børn.” vurderer Nils, der selv var af sted med sin søn. Det er UCI`s banebygger som kommer og anlægger banen i København. Han får hjælp af København BMX. Og det bliver en bane som er opbygget efter amerikansk koncept. Altså en jordbane - der bliver vandet med “soiltac”, et produkt der gør jorden hård som sten. Om den løsning siger Nils "Vi er vant til ekstremt høj standard på banerne i Danmark. Banen i København vil blive noget helt specielt. Men hvad an-

Ifølge Nils Stærk så kommer kørerne til at opleve banen i København, som mere ”bumlet” end baner efter normal dansk standard. Det skyldes den amerikansk inspirerede løsning, hvor der er tale om en jordbane, vandet med ”soiltac”. På billedet Baltzersen og Robert De Wilde i kamp på en amerikansk bane. ARKIVFOTO.

går belægning, så bliver den mere "bumlet", end banerne plejer hos os. Det skyldes, at UCI ønsker den opbygget efter amerikansk forbillede, dvs. en jordbane som vandes med "Soiltac". En sådan løsning gør nok banen hård, men ikke lige

så jævn, som vi er vant til. Vi er måske en smule forkælede." MotorBladet vil over de kommende numre følge op på, hvordan det store BMXprojekt i København skrider frem.

Power Series Ultra Box ™

Præcis samme cykel som Team GT’s 14 gange Dansk Mester, Henrik Baltzersen, vinder på weekend efter weekend. Samme cykel som Junior Dansk Mester, Rasmus Bott, og Verdensmesteren Randy Stumpfhauser kører på - Ultra Box. Vi har et komplet program af Power Series i alle størrelser, sådan du også kan finde din vindercykel.

KAMPAGNE PRISER KOMPLET CYKEL *4.995 KRONER. (FØR 8.995 KRONER) STELKIT *1.995 KRONER. (FØR 3.995 KRONER)

* SÅ LÆNGE LAGER HAVES. SE MERE PÅ GT.DK ELLER KONTAKT LM@GT.DK

9


bmx

Tekst: Joy Nordkvist. Foto: Privat

EN BMX KØRER I DANMARK:

JESPER GRAM ELGAARD

På trods af billedet: Elgaard efterlyser færre hop - og mere rytme.

Jesper Elgaard kører i år sin anden sæson som Elite Men, og forventer LP finale-plads.

Hvornår og hvordan begyndte du at køre BMX? Det er ca. 4 år siden jeg startede. Jeg havde nogle venner som kørte, og de tog mig med til træning en aften - og så var jeg bare fanget. Det var jo enormt sjovt. Hvordan træner du? Jeg træner på banen 2-3 gange om ugen. Derudover træner jeg på min træningsbænk herhjemme. Jeg regner med at starte i center igen inden længe. Konditionstræningen bliver det ikke så meget til lige i øjeblikket. Jeg er først lige begyndt at træne igen efter en længere pause på grund af et styrt.

NAVN: Jesper Gram Elgaard ALDER: 17 år KLASSE: Nationalt – elite men Internationalt – junior men KLUB: Skanderborg BMX BESKÆFTIGELSE: Ansat som ufaglært hos en bager.

Hvad skete der? Det var til almindelig træning. Jeg hoppede for langt og fløj ud over styret. Jeg slog milten og fik en flænge i bækkenet. Det gjorde vanvittigt ondt hver gang jeg skulle bevæge mig. Og det er gået en del ud over min træning. Normalt følger jeg Christian`s træningsplan (landstræneren, red.). Jeg kan godt lide at have noget fast at gå efter. Er du tilfreds med dine resultater i sidste sæson? Ja, det er jeg egentlig. Det var mit første år i ”Elite Men”, og det er nogle ”tuffe” fyre, som man er oppe imod. Hvilke løb har du planer om at deltage i - her i 2008? Jeg forventer at skulle deltage i alle Landspokalafdelingerne, samt ved DM og NM. Internationalt deltager jeg ved Danish Indoor og måske også i Tyskland. Hvilke forventninger har du til sæsonen? Jeg forventer, at jeg kommer i finalen til LP og gerne i semi-finale til EM-afdelingerne. Til NM forventer jeg en top-5.

10

Og fremtiden, hvilke forventninger har du? Jeg har ikke nogle specifikke forventninger. Jeg vil gøre mit bedste, og så må vi jo se hvad det giver. Så længe jeg synes det er sjovt at køre BMX, så bliver jeg ved. Kan BMX og dit arbejde hænge sammen? Det kan godt skabe lidt problemer med at kunne deltage i løb. Bagere har jo åbent alle dage, men jeg håber på det bedste.

Hvad er din bedste løbsoplevelse? Herhjemme er det LP i Varde 2007. Det var mit første løb i Elite Men, og jeg kom i finalen og blev nr. 5. Desværre holdt det ikke ved resten af sæsonen. I udlandet er det to EMafdelinger i Frankrig 2006. Det var enormt stort, og mit første EMløb. Jeg havde tidligere kørt til DI og i Zwolle, men det jo småløb i forhold til Frankrig. Har du nogen yndlingsbaner? Ja, det har jeg da. Herhjemme er det Skanderborg og Varde. Og i udlandet er det St. Mesmin i Frankrig. Er der noget du kunne tænke dig blev anderledes på de danske baner? Ja, jeg kunne godt tænke mig flere rytme-sektioner. Noget man kan speedjumpe og rulle - i stedet for altid at skulle hoppe. Ellers er banerne herhjemme såmænd OK. Hvad med idoler – hvem vil du pege på? Jeg har ingen idoler, men jeg synes da at Mike Kaltoft kører enormt godt.


bmx

DANISH INDOOR FREDERICIA

Tak for indsatsen Danish Indoor Fredericia skylder, uanset resultatet af årets stævne, en stor tak til alle hjælpere, sponsorer og samarbejdspartnere. Tekst og foto: Claus V. Jensen, DI Fredericia

Tak til hjælpere, sponsorer og samarbejdspartnere. Tak til alle Jer der støtter Danish Indoor Fredericia år efter år, og tak til Jer der er sprunget på vognen indenfor de seneste uger og måneder. Årets BMX-event i Fredericia Messecenter er netop blevet afviklet, men da deadline for denne artikel lå længe før stævnet, kan vi i skrivende stund ikke sige noget om, hvordan det gik. Desværre. Men uanset hvad. Uanset om messecentret faldt sammen om ørene på os, eller om stævnet som håbet og ventet blev en stor både publikumsmæssig og sportslig succes, skylder vi en stor tak til alle dem, der har knoklet hårdt for at få tingene til at lykkes. Der har været mange forhindringer i årets løb, men der har i den grad også været mange positive øjeblikke. Det glæder mig især, at alle vores trofaste støtter holder ved. Samtidig er der kommet mange nye til, og det har været dejligt at opleve, hvordan flere enkeltpersoner og klubber har påtaget sig et stort ansvar i forbindelse med afviklingen af stævnet. Flere og flere sponsorer får også øjnene op for værdierne i Danish Indoor Fredericia, og alt i alt betyder det, at vi kan se frem mod EM i 2009 med lidt mere ro i sindet, fortæller arrangementschef Johnny Lassen.

Deadline for Motorbladet lå før weekendens BMX-stævne i Fredericia, så billederne her er fra sidste års event, hvor knap 700 kørere deltog.

Positivt image Der er ingen tvivl om, at Danish Indoor Fredericia, takket være den store indsats fra alle, i dag er en respekteret event med et særdeles positivt image i vide kredse. Det vidner udviklingen i

2007 i høj grad om. Blandt stævnets nye sponsorer og samarbejdspartnere finder man således så forskellige virksomheder som banken Spar Nord, sportsbutikken INTERSPORT, coa-

Nr. Bjertvej 74 6000 Kolding Tlf: 7556 5411 mazur@mazur.dk www.mazur.dk

DI-Fredericia 2008 i marts nummeret Danish Indoor Fredericia blev afviklet i den forgangne weekend. Men udgivelsesdatoen for MotorBladet februar betyder desværre, at vi ikke kan servere en artikel med tilhørende interessante billeder fra slagets gang i dette nummer. Dem får i så til gengæld i næste nummer, der udkommer i starten af marts. Vi håber på læsernes forståelse og ønsker alle et godt nytår.

chingvirksomheden HumanCare.dk, bilimportøren KIA MOTORS og tv-produktionsselskabet concept film & tv. Samtidig har Fredericia Kommune og Danish Indoor Fredericia indgået en samarbejdsaftale, der indtil videre løber frem til efter EM i 2009. Mange af vores sponsorer og samarbejdspartnere lægger vægt på, at de ikke bare støtter et stævne i Fredericia, men at deres bidrag kommer en hel sportsgren til gode. Det fortæller mig, at vi efterhånden er nået rigtig langt med Danish Indoor Fredericia. Samtidig oplever jeg, at flere og flere fra hele landet melder sig under fanerne som hjælpere, og alt i alt vidner det om, at stævnet ikke længere bliver betragtet som en lokal BMXbegivenhed i Fredericia men som en væsentlig begivenhed indenfor dansk BMX generelt, siger Johnny Lassen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet ved at skrive til: claus@danishindoor.dk

11


Road racing

GYS(S)ER I SUPER CHALLENGE 2008

Brænder Challengen 2008 sammen? På billedet brænder Harding dæk af i 2007-serien.

Et revideret challenge-koncept, er øjensynligt røget ind i tumult i forbindelse med importørernes ”indgangsfee”. Ind til videre er der interesse for Super Challenge fra kørerside. Men på sponsor-siden er alt altså endnu ikke afklaret.

Traditionen tro, så er der en vis spænding omkring vinterhalvårets forberedelse frem mod den nye Challenge sæson. I år er spændingen ekstra stor, da et nyt koncept, hvor serien bredes ud til en større kreds af potentielle kørere, så vidt motorbladet erfarer, er løbet ind i tabet

af importørernes sponsorstøtte. Helt konkret drejer det sig om det indgangsfee, som importørerne betaler efter hvor mange kørere de har med. Repræsentanter fra SD Road Racing ser dog ikke anderledes på det, end at serien bliver kørt under alle omstændigheder.

Ifølge SD medlem Kaj Lehmann er der forhåndstilmeldt 34 kørere til det nye koncept, altså kørere som har vist interesse for en kommende Super Challenge. Heraf håber man på at fuldt felt, dvs. ca. 28, når de endelige konditioner for serien er færdigforhandlet mellem alle parter.

Tekst: Kenneth M. Mikkelsen. Foto: Arkiv

Til venstre: Allan Howard blev sammenlagt nr. 2 sidste år efter Kim Phillip. Hvad planerne lyder på i 2008, er endnu uvist. Måske skuffelsen (på billedet) bliver aflyst af et smil. Til højre: Steven Tirsgaard er godt på vej til at overvinde sin voldsomme skade. Men er han med i en kommende Challenge?

12


Road racing SD formand Henrik Berendt supplerer ”Selvom importørerne har trukket sig, så ændrer det ikke på at serien bliver til noget. Det negative er selvfølgelig, at de penge som importørerne har betalt i serien, dem tolker DTC organisationen i de foreløbige udmeldinger, til at være lig med kørernes præmiepenge”, siger Henrik og fortsætter ”Nu er der jo ingen som skal bestemme hvordan importørerne bruger deres penge, eller hvordan DTC organisationen tolker indtægtsgrundlaget, men det er da ærgerligt, hvis det værst tænkelige skulle ske, og Super Challenge 2008 bliver skudt i gang uden pengepræmier til kørerne. Alt andet lige, så kan man jo risikere, at det vil afholde nogen af de forhåndstilmeldte i at lave en endelig tilmelding. Og det er vores største bekymring nu og her.” ”Med importørstøtten borte på dette punkt, så vil serien i

Uanset hvad, så skulle det være ganske vist. Rene Prang kommer med på nyt materiel med kraftigere motor i 2008. En cocktail hvor Rene tidligere har lavet store resultater i nordisk sammenhæng.

fremtiden udelukkende blive drevet af DTC a/s og AMK, evt. støttet op af DMU. En af de ting som sportsdivisionen overvejer, er om der skal kastes energi ind i, at tiltrække nogle sponsorer, som kan tilgodeses i forskellig sammenhæng. Men lad os nu se. Vi er også godt klar over, at der kan være et forhandlingsspil i dette - både fra importørerne og DTC organisationens side,” slutter Henrik Berendt.

UEM og DORNA sammen om nyt EM-koncept Tekst: Ejgil Solkær, UEM RRC Vice-chairman

Den 17. december 2007 underskrev den europæiske motorunion (UEM), VM-promotorne DORNA og FGSport samt den spanske motorcykelunion RFME en aftale om afvikling af EM-finaleløb på den spanske bane Albacete den 12. oktober 2008. Med i aftalen følger DORNA-garanti for TV-dækning. Efter mange års arbejde, også af undertegnede, er det dermed lykkes at få en aftale i hus, der lægger kursen for UEM road racing mesterskaber i fremtiden. Og aftalen vil sandsynligvis udvikle sig i de kommende år. Det er mit håb, at især Cuppen vil få en bedre støtte i fremtidens afvikling. Som noget nyt vil serien blive gennemført med en finale afdeling/finale, hvor kvalifikationen foregår igennem bl.a. nationale mesterskaber. Listen over kvalificeringsserier er: ■ Holland,

Frankrig, Tyskland, Italien og Spaniens mesterskab, her går de 5 bedst placerede til finalen. ■ Derudover afvikles en Cup serie i UEM regi over 7. afdelinger (gl. UEM EM serie), her går de 5 bedst placerede til finalen. ■ Sidst og ikke mindst kan der kvalificeres fra følgende regionsserier: Skandinavien, Alpe Adria og Balkans mesterskaber, her går de 4 bedst placerede til finalen. ■ UEMs RRC har 2 wildcards

Finale stævnet vil indeholde tre klasser: ■ 125cc

GP – aldersgrænse max 23 år,

■ Supersport 600 og Superstock 1000 – aldersgrænse max.

27 år i begge klasser. Alle klasser afvikles efter UEM/FIMs tekniske reglement. Der vil som noget nyt også være præmiepenge i finaleløbet. Med et samlet beløb på samlet 90.000 Euro til finalerne i de tre klasser, så tales der i øjeblikket om ca. 6000 Euro til vinderen i hver klasse. Samlet vil de første 15 kørere blive præmieret med præmie penge i de tre klasser. Max. deltagelse i finale i alle klasser er 44 deltagere for nærværende. Danske kørere kan altså nu kvalificere sig igennem både UEM Cup eller Nordisk mesterskab serien. Jeg håber, at mange vil benytte denne nye mulighed for deltagelse i EM serien i år og i fremtiden. Således, at vi sikrer flotte resultater, som vi tidligere har set i EM-serien gennem årene, af DMU-kørere.

13


Road racing

KORT OM ROAD RACING TRACKDAYS: Vær meget opmærksom, hvis du som licensindehaver i år vil deltage i kørsel på banedage. Her er nemlig kommet nye regler, hvor en DMU-godkendelse foreskrives. Fortvivl ikke, da der lægges op til et samarbejde med udbyderne af sådanne. Men sørg for at følge med på www.dmusport.dk, hvor der allerede (21. dec.) blev skrevet et større indlæg om emnet. På hjemmesiden vil der løbende blive opdateret om godkendelserne. Men læs allerede nu det nævnte indlæg. Er du i tvivl i løbet af foråret, så kontakt SD-RR eller sportssekretæren på DMU’s kontor. ALLAN BAK, der hidtil har været RRelitekoordinator, er med udgangen af 2007 stoppet. Der foreligger pt. intet om en afløser, så elitespørgsmål må indtil videre rettes til SD-RR. ALEX TIM NIELSENS deltagelse i SM/Aprilia cup er der endnu ikke kommet en afgørelse på. Kort før jul kom besked fra Sverige om, at Alex var for sent tilmeldt serien, og derfor ikke kunne få points. Hertil kan man med en vis rimelighed vel spørge, hvor mange måneder behøver man til at finde ud af det i. Den besked burde køreren have fået allerede til 1. løb. DMU presser stadig på for en fornuftig afgørelse. Alt andet lige bør vi i norden gøre mest muligt for at forbedre vore evner, ikke bekæmpe hinanden og dermed forringe vores ”slagkraft”, når vi skal køre mod de store nationer.

14

THOMAS REBIEN OG SØREN JAKOBSEN: Thomas afventer stadig svar fra Tyskland i forbindelse med deltagelse i IDM supersport. Sejren i Yamaha R6 cup betød, at han ikke kan deltage mere i serien. Søren har nu besluttet at køre endnu et år i R6 cup, som han naturligvis vil gøre alt for at vinde, efter de seneste års rigtig gode resultater. Det fædrene ophav til gutterne arbejder på fælles transport i en dertil indkøbt norsk bus. Men også her forestår en del arbejde inden en afklaring foreligger. Ellers må teamet køre i flere kassevogne som hidtil. / Steen Pedersen

ROBBIN HARMS er igen i år at finde som deltager i VM supersport. Han kører fortsat i Stiggy-teamet, hvor han nu i flere år har været en af klassens topkørere. Efter en kørepause på 5 mdr. grundet skader, så har Robbin lige afsluttet en 3 dages test på Phillip Island i Australien. Han fortalte, at det naturligvis var hårdt i starten efter en så langs skadespause, men på sidste dag var han rigtig godt med og kørte tider kun 1/2 sek. fra teamkammeraten Joshua Brookes. Ingen af teamets kørere styrtede under testen, hvor der hver dag kørtes 2-3 gange en løbsdistance. Dette, samt teRobbin Harms på Silverstone 2007. Her blev det til en flot 2.plads. Dem får Robbin sikkert flere af i 2008. Robbin har ved flere lejligheder vist eminent kørsel i vådt føre.

Søren Jacobsen (#59) i en ikke uvant situation, som gerne skulle gentages i 2008. Nemlig - i spidsen for R6cuppen.

stens gode forløb var helt tilfredsstillende for teamchef Johan Stigefelt. Muligvis vil en test mere i februar i Spanien komme på tale. Teamet skal benytte nogenlunde samme materiel, Honda CBR 600, som sidste år. En nyansat affjedringsekspert har dog allerede tilført teamet nyt på denne vigtige front. Omkring sine skader fortalte Robbin, at han har fået flere operationer. En meget professionel behandling og genoptræning på Parkens Privathospital har dog gjort ham optimistisk nok til at have en top 3 placering som mål i år.

Et kig på Stiggys hjemmeside viser et ”HANNSPREE” layout, hvilket tyder på ny hovedsponsor. Ikke dårligt, da denne sponsor havde 2007 verdensmestrene Toseland og Sofouglu i stalden.

Anders Tirsgaard satser i år på at forbedre sine resultater i ADAC Junior Cup, i forhold til 2007.

ADAC JUNIOR CUP, her fortsætter Mads Pedersen, Christian Jakobsen, Anders Tirsgaard samt Alex Nielsen. Michael Møller Pedersen holder formentlig pause grundet manglende tid/økonomi. Simon Tirsgaard skal efter forlydende køre 600 cc i Jura-serien, som afvikles på flere europæiske baner.


Road racing

ROAD RACING KALENDER 2008 (med forbehold for ændringer)

April

August

14. april

31. august

mandag DM store o.a.: Træning Store RR-DK Val de Vienne

DM store o.a.: DM Store RRF Rudskogen

September

15. april

tirsdag DM store o.a.: Træning Store RR-DK Val de Vienne onsdag DM store o.a.: Træning Store RR-DK Val de Vienne

17. april

torsdag DM store o.a.: Træning Store RR-DK Val de Vienne

DM Store RRF Sturup

18. april

DM store o.a.: Træning Store RRF Polen

DM store o.a.: Træning Store RR-DK Val de Vienne

25. april

fredag

DM store o.a.: DM / NM Classic AMK Knutstorp

26. april lørdag DM store o.a.: DM / NM Classic AMK Knutstorp DM små o.a.: Træning Små RRKV 27. april

søndag

DM store o.a.: DM / NM Classic AMK Knutstorp DM små o.a.: Træning Små RRKV

Maj 3. maj Challenge: Challenge DTC JR DM små o.a.: Små PCB Fyn

4. maj

søndag

10. maj

fredag

lørdag

11. maj

søndag EM o.a.: NMSO DM små o.a.: DM Små RRKV

12. maj

mandag DM små o.a.: DM Små RRKV

DM store o.a.: Træning Store RRF Sturup

fredag

17. maj lørdag Challenge: Challenge DTC PP DM store o.a.: DM Store RRF Sturup 18. maj

24. maj

lørdag

EM o.a.: ECC PB PCBDK Skærbæk

DM store o.a.: DM Store RRF Polen DM små o.a.: DM Små RRKV Rødby

25. maj

DM store o.a.: DM Store RRF Polen DM små o.a.: DM Små RRKV Rødby

12. juli

søndag

søndag DM små o.a.: DM Små RRKV Rødby (Reserve)

søndag Challenge: Challenge DTC PP DM store o.a.:

DM små o.a.: DM Små AMK Asserball

lørdag

fredag

19. juli

lørdag

20. juli

søndag

DM store o.a.: DM Store RRF Polen DM store o.a.: DM Store RRF Polen DM små o.a.: DM Små AMK Vojens

fredag

6. september

lørdag

7. september

søndag

26. juli lørdag EM o.a.: ECC Svemo og ECC PB Bruno 27. juli

søndag

lørdag

01. august

DM store o.a.: Træning Store RRF Sturup

2. august DM store o.a.:

EM o.a.: NMSO SVEMO Challenge: Challenge DTC JR DM små o.a.: DM Små RRKV Rødby

13. september lørdag DM små o.a.: Cannonball AMK Skærbæk 2. afd. 14. september

søndag DM små o.a.: Cannonball AMK Skærbæk 3. afd.

20. september lørdag EM o.a.: NMSO Svemo Reserve Challenge: Challenge DTC PP DM store o.a.: VM Classic AMK Ring Djursland

fredag

søndag EM o.a.: NMSO Svemo Reserve Challenge: Challenge DTC PP DM store o.a.: VM Classic AMK Ring Djursland

Oktober 11. oktober lørdag Challenge: Challenge DTC JR 12. oktober

søndag Challenge: Challenge DTC JR

lørdag

DM Store RRF Sturup

søndag DM små o.a.: DM Små AMK Asserball 1. Cannonball lørdag

EM o.a.: NMSO SML Challenge: Challenge DTC ST

29. juni

søndag EM o.a.: NMSO SML Challenge: Challenge DTC ST

3. august

DM store o.a.: DM Store RRF Sturup

søndag

16. august lørdag Challenge: Challenge DTC RD 17. august

søndag Challenge: Challenge DTC RD

23. august

lørdag

5. juli lørdag EM o.a.: ECC PB Galliano Italien

24. august

søndag

6. juli

29. august fredag DM store o.a.: Træning Store RRF Rudskogen

søndag EM o.a.: ECC PB Galliano Italien

10. juli

EM o.a.: NMSO SVEMO Challenge: Challenge DTC JR DM små o.a.: DM Små RRKV Rødby

21. september

søndag EM o.a.: ECC Svemo og ECC PB Bruno

22. juni 28. juni

18. juli

DM store o.a.: Træning Store RRF Polen

01. juni

Challenge: Challenge DTC JR

lørdag

søndag EM o.a.: ECC PB PCBDK Skærbæk

lørdag DM små o.a.: DM Små RRKV Rødby (Reserve)

Challenge: Challenge DTC JR DM store o.a.: DM Store Classic Mosten

fredag

13. juli

31. maj

21. juni

EM o.a.: NMSO DM små o.a.: DM Små RRKV

16. maj

EM o.a.: ECC PB PCBDK Skærbæk

8. juni

9. maj

fredag

7. juni

Challenge: Challenge DTC JR DM små o.a.: Små PCB Fyn

DM små o.a.: DM Små RRKV

11. juli

23. maj

Juni lørdag

5. september

Challenge: Challenge DTC JR

16. april

fredag

søndag

torsdag EM o.a.: ECC PB PCBDK Skærbæk

EM o.a.: NMSO NMF EM o.a.: NMSO NMF

30. august

DM store o.a.: DM Store RRF Rudskogen

lørdag

15


SPEEDWAY SPEEDWAY

reKord i eNglaNd vÆlg eNglaNd! Sådan lyder rådet fra både landstræner og ungdomstræner. Og det er et råd som bliver fulgt. TekST: keNNeTh m. mikkelSeN. FOTO: arkiv

Trods engelsk speedways reducerede stjerne hos de absolutte top-kørere, så bør strømmen af unge danskere til de britiske øer fortsætte, hvis man spørger landstræner Jan Stæchmann og ungdomstræner Erik Gundersen. For begge handler det om, at de unge kørere skal være så godt klædt på som muligt, til de opgaver de har. Derfor lyder der en enstemmig anbefaling fra begge de to trænere. Unge kørere, med ambition om professionel speedway, bør fokusere på max. to ligaer. Og den ene bør være den engelske. Og med 17 danskere på lønningslisten i England i 2008, er den danske repræsentation så høj som nogensinde. Blandt danskerne i England er i år fire nye: Jesper Kristiansen, Jan Graversen, Klaus Jakobsen, Casper Wortmann. Alle kørere, som har taget springet for at

dygtiggøre sig i den brede engelske turnering. Landtræner Jan Stæchmann trækker det således op ”I dag må man vel være realistisk og sige, at England ikke byder på den ypperste konkurrence længere. Her ligger både Polen og Sverige reelt højere på listen. Men for de unge, er engelsk speedway stadig det bedste valg. En af årsagerne er den voldsomt store forskel på banerne fra det nordlige Skotland, og ned til det sydlige England - og så det intensive årsprogram med 60 matcher, som sikrer effektiv uddannelse.” Samtidig så styrker det de danske talenter i deres fortsatte udvikling, at få prøvet sig selv af i en anden kultur. Og i tilgift har de danske kørere gennem årene, helt fra Ole Olsen og op til i dag, opbygget et godt ry. Landstræner Jan Stæchmann forklarer ”Vi er professionelle, stiller med det rette grej og har den rette attitude. Sådan er skudsmålet i England, og det giver en god ballast, når man som dansker skal ind på et hold.” 17-dobbelte verdensmester, og nuværende ungdomstræner i DMU - Erik Gundersen, er helt på linje med Landstræner Jan Stæchmann. ”De unge som satser professionelt bør prioritere matcher i

Er du godt nok forberedt til nogle af de opgaver du skal ud i. Det er et af de guide-spørgsmål som landstræner Stæchmann og ungdomstræner Gundersen stiller de unge kørere på samlingerne for 80cc og U21/U19. Senest i Oksbøl den 19.-20. januar. En af de unge kørere er Morten Risager, her knipset ved U21 VM i Vojens 2007. FOTO: LARS SCHROER

England, i hvert fald ca. 1-2 år. Herefter kan de overveje at satse på Sverige og Polen, hvor pengene er bedre. Problemet ved at kaste sig ud i flere ligaer, er den kæmpe opgave som ligger i at skulle have cykler flere steder, og samtidig kunne håndtere al den rejse-aktivitet som følger med. Det skal man være mentalt rustet til, og det bliver man kun med erfaring.”

”Både mit og Jans råd til de unge kørere på vores samlinger og i den løbende coaching er, at de skal begrænse sig til 2 ligaer, for at få kvalitet ind i det arbejde de laver. I England får de unge kørere den brede basis de har brug for. Samtidig kan de fastholde fokus på det det handler om, at blive bedre som speedway-kører”.

DANSKE KØRERE I ENGLAND (tilfældig orden) NaVN

Fire danskere som alle også kører i England: Mads Korneliussen, Kenneth Bjerre, Niels Kristian Iversen og Henrik Møller. Arkivfoto fra den danske liga 2007. FOTO: JOHN BO JENSEN.

16

LIga (gb)

KLub (gb)

BJarne PeDerSen

u21/19

elite leagUe

POOle

cHarlie gJeDDe

elite leagUe

Belle VUe

HanS anDerSen

elite leagUe

PeterBOrOUgH

HenriK MØller

elite leagUe

PeterBOrOUgH

KennetH BJerre

elite leagUe

PeterBOrOUgH

MaDS KOrneliUSSen

elite leagUe

SWinDOn

MOrten riSager

X

elite leagUe

PeterBOrOUgH

nicOlai KlinDt

X

elite leagUe

WOlVerHaMPtOn

KennetH HanSen

X

elite leagUe

WOlVerHaMPtOn

nielS KriStian iVerSen

elite leagUe

WOlVerHaMPtOn

claUS ViSSing

elite leagUe

PeterBOrOUgH

caSPer WOrtMann

X

PreMier leagUe

MilDenHall

Jan graVerSen

X

PreMier leagUe

MilDenHall

KlaUS JaKOBSen

X

PreMier leagUe

StOKe

tOM P. MaDSen

PreMier leagUe

reaDing

UlricH ØStergaarD

PreMier leagUe

reaDing

JeSPer KriStianSen

PreMier leagUe

StOKe

OBS: Nicki Pedersen og Henning Bager, er pt. uden klub


Ny Castrol Racing Hoveddistributør Vi er netop blevet udnævnt til officiel dansk hoveddistributør af Castrol olier til al motorsport i Danmark – bl.a. med exclusiv distribution af Castrol Racing olier til speedway og 2t racermotorer

Castrol Racing R40 Stadig den foretrukne speedway olie for mange topkørere. Vegetabilsk castor olie med fremragende smøreevne samt høj træk- og trykstyrke. Tåler meget varme.

Castrol Racing A747 A747 har dokumenteret suveræne smøreegenskaber i 4t speedway motorer – og den holder helt rent inde i motoren. Til 2t-racing overgåes den nu af XR77.

Castrol Racing XR77 Den ultimative 2t pre-mix racingolie. Videreudvikling af A747. Bedre karburatorkontrol specielt i regnvejr (ingen skum). Højere effektivt oktantal i blyfri benzin.

Castrol Biolube 2t Eneste vegetabilske 2t racingolie, der brænder helt rent uden aflejringer ved lav motortemperatur – derfor velegnet til cross og enduo. Maksimal smøreevne.

Hvilken olie er bedst til din motorsport ?

Se www.CastrolShop.dk – eller ring til os på 48 28 18 87

Få en Racing Aftale – og få billigere racingolier Castrol Racing Service støtter sporten med teknisk rådgivning og specialpriser på olier til aktive inden for al motorsport.

Sådan får du en Castrol Racing Aftale Castrol Racing B353 Castor/vegetabilsk speedwayolie SAE 40. Videreudvikling af R40 til 4t motorer. Blander med metanol, ingen belægninger i motoren, mindre skumdannelse.

Castrol Racing M Legendarisk castor/vegetabilsk SAE 50 speedway olie. Blander med metanol. Ingen gule belægninger i motoren, maksimale smøreegenskaber.

Er du forhandler inden for motorsport ?

Gå ind på www.CastrolShop.dk – under ”Tilmeld Aftale” kan du registrere dig og oplyse lidt om din motorsport. Når din tilmelding er accepteret, får du dit password til racingpriserne. Du kan også ringe på 48 28 18 87 og høre mere.

lll#8VhigdaH]de#Y`

Ring til os på 48 28 18 87 og hør mere om en forhandleraftale

Castrol Off-Road 10w/40 Den optimale 4t racingolie til cross, trial, enduro, quad mv. Udviklet til vådkoblinger - sikrer maksimal koblingskontrol. Holder til hårde off-road belastninger.

Castrol Edge Sport 0w/40 Fuldsyntetisk motorolie til 4t cross, trial, enduro, quad mv. Maksimale smøregenskaber. OBS! Kun til motorer med separat oliesump til gearkassen.

Castrol R4 Superbike 10w/50 Fuldsyntetsik Road Racing motorolie til 4t motorer. Meget stærk olie der klarer de store belastninger på banen. Tåler høje temperaturer og høje omdrejningstal.

Castrol R2 Racingbike Fuldsyntetisk 2t-racingolie til mindre speedway og cross motorer. Brænder helt rent under alle forhold. Sikker smøring op til 14.000 omdr.

vantage www.CastrolShop.dk Officiel dansk hoveddistributør af Castrol olier til motorsport og klassiske køretøjer Roar Eriksen: 48 28 18 87 – castrol@vantage.dk 17


SPEEDWAY Nicki P. sammen med kæresten Anne-Mette efter overrækkelsen af B.T. Guldprisen, som udover æren også indbringer modtageren 25.000 kroner.

Skal dansk speedway-historie gennemgås, så er det helt og aldeles umuligt at komme udenom den første danske speedway-konge Ole Olsen. På billedet de to speedwaykonger i smuk forening.

prisregn over Nicki PederSeN

TekST: Palle SøNdergaard FOTO: JOhN BO JeNSeN

Danmarks Radios store gallashow Sport 2007, blev afholdt i Messecenter Herning, den 5. januar med Camilla Ottesen og Mads Steffensen som værter. Nicki Pedersen var nomineret til hele to sportspriser i år, grundet hans verdensmesterskab i Speedway: Årets Sportsnavn 2007 (v. Jyllandsposten og Danmarks Idræts-forbund) samt B.T.s` Guld. Nicki vandt begge i priser i 2003. Det blev en flot aften, med indslag på de mange TVskærme i salen om dansk

Blandt de aktive sportsudøvere i den flotte messehal (der var fyldt til sidste plads) var Niels Kristian Iversen, Kenneth Bjerre og Hans Andersen. De tre kunne sammen med de mange gæster og sportsfolk hygge sig efter en lang, flot og spændende aften ved nattefesten.

18

speedways historie, samt LIVEinterviews af Nicki Pedersen. Prisen som Årets Sportsnavn 2007 blev overrakt af Kronprins Frederik, og gik ikke til Nicki P., men til de to roere Rasmus Quist Hansen og Mads Reinholdt Rasmussen for deres VM-guld i 2007. Nicki tog dog revanche da han fik tildelt B.T. Guldet, hvor prisvinderen udpeges af 40 elitesportskollegaer. Men B.T. Guldet blev ikke den sidste pris til Nicki i januar. Efter Sport 2007 er prisregnen fortsat over den danske verdensmester. Nicki blev mandag den 7. ja-

nuar, for anden gang i karrieren, kåret af Fyns Stiftstidende og TV2 Fyn til årets fynske sportsnavn. Et par dage efter, den 9. januar, var der igen bud efter ham, da han blev kåret til årets sportsnavn ved en seer-telefonafstemning hos TV Syd. Nicki Pedersen skal for øvrigt stå standby den 27. februar, når TV2 Zulu AWARDS går i luften. Nicki er sammen med bl.a. VMguld roerne indstillet i kategorien Årets Sportspræstation. Vinderen bliver fundet ved en net-afstemning. Så giv evt. dit besyv med på http://zulu.tv2.dk/awards/

Kronprinsen flankeret af DIF-formand Niels Nygaard, overrakte prisen som årets sportsnavn til VM-roerne Rasmus Quist Hansen og Mads Reinholdt Rasmussen. De to roere vil for alvor komme i de danske mediers søgelys under OL i Beijing i 2008. En rolle Nicki P. gennem snart flere år er fuldt fortrolig med.


speedway

Vinder i Stockholm Dmitri Khomitsevich (Rus).

Posa Serenius kvalificerede, i Stockholm for 31. gang i træk, sig til VM-serien i Iceracing.

Vinder ved VM-kvalen i Saalfelden - Daniil Ivanov (Rus).

“BEDSTEFAR”IMPONERER,IGEN Der er blevet kørt VM-semifinaler i henholdsvis Stockholm og Saalfelden (Østrig) i weekenden 11.-13. januar 2008. Og begge steder gjaldt det 5 pladser plus en reserveplads til VMrunderne 2008. Klart dominerende i Stockholm var den russiske fraktion med den regerende russiske verdensmester Vitali Khomitsevich og hans bror Dimitri samt Ilja Drozdov. Den svenske SUPERveteran Per Olov ”Posa” Serenius, kvalificerede sig til sin 31. VM-slutrunde i træk. En rekord som bliver mere og mere utrolig. Posa kan i år

Tekst: Jacqueline Seidlitz (oversæt. Erik Hjort). Foto: Lars Schroer

fejre sin 60 års fødselsdag om søndagen ved den anden VMrunde i hollandske Assen. Den svenske bedstefar, var for øvrigt den eneste som kunne blande sig i kampen med russerne om podiepladserne. Mere spænding var der om den sidste ordinære kval-plads. Efter første dag lå Posa og Antonin ”Klabo junior” Klatovsky efter de tre russere. Herefter fulgte fire kørere med hver 8 point. På 2.dagen var det nok for Klatovsky at hente 10 point, hvis han ville sikre sig den 5. og sidste kvalifikationsplads. Finske Antti Aakko var udsat for et voldsomt styrt i sit første heat, men kunne dog gennemføre sine resterende heat. Da slutresultatet skulle gøres op, så manglede han 1 point i at opnå direkte kvalifikation. Aakko måtte således nøjes med den utaknemlige reserveplads. I østrigske Saalfelden var der igen russisk dominans med russere på de 2 første pladser. Men herefter var der hård kamp mellem lokalmatador Franz ”Franky” Zorn og landsmand Harald Simon samt, meget overraskende, den unge tysker Dimitri Tschatschin. Efter 20 heat havde de alle scoret 12 point, og der måtte omkørsel til om den sidste

podieplads. Her tog Zorn starten fulgt af Simon mens Tschatschin styrtede i et forsøg på at køre uden om de 2 østriger. Det var desuden lidt af en sensation, at den lettiske kører Grigory Laguta i første omgang sikrede sig reservepladsen. Laguta var wildcard kører ved Speedway-Grand Prix i Daugavpils i sommers, og kører sin første sæson som isracing kører. FIM meddelte desværre for Laguta efterfølgende om Grand Prix kvalifikationen 2008: Holland blev som finale-arrangør i Assen, tildelt en fast plads i finalen. Da ingen hollandsk kører havde kvalet direkte, så blev pladsen givet til Jonny Tuinstra, der blev nr. 9 i Saalfelden. Dmitri Tschatschin, nr. 5, har derfor kun status som reserve til finalerne, og nr. 6, Grigory Laguta, er helt ude af GP. Ærgerligt, både for Laguta og VM-serien. VM HOLD ICERACING 2008

16.-17.02.08 Krasnogorsk (RUS) VM GP ICERACING 2008

23.-24.02.08 Saransk (RUS) GP1 08.-09.03.08 Assen (NL) GP2 15.-16.03.08 Berlin (D) GP3

RESULTAT STOCKHOLM 1. Dimitri Khomitsevich (RUS) 1 5 + 1 4 = 2 9 P. , 2. Vitaly Khomitsevich (RUS) 14+14=28P., 3. Per Olov Serenius (S) 13+13=26P., 4. Ilja Drozdov (RUS) 12+13=25P., 5. Antonin Klatovsky (CZ) 10+10=20P., Reserve 6. Antti Aakko (FIN) 8+11P. 7. Stefan Pletschacher (D) 8+9=17P., 8. Jan Klatovsky (CZ) 8+7=15P., 9. Peter Koij (S) 8 + 6 = 1 4 P. , 10. Joakim Söderström (S) 3+8=11P., 11. Rene Stellingwerff (NL) 6+5=11P., 12. Simon Gartmann (CH) 5+3=8P., 13. Jouni Seppänen (FIN) 3+3=6P., 14. Johann Weber (D) 4+1=5P., 15. Jo Saetre (N) 2+3=3P., 16 Christoph Kirchner (D) 0+2=2P.

RESULTAT SAALFELDEN: 1. Danil Ivanov (RUS) 14P., 2. Pavel Tsjajak (RUS) 13P., 3. Franz Zorn (A) 12+3P., 4. Harald Simon (A) 12+2P., 5. Dimitri Tschatschin (D) 12+SP., 6. Grigory Laguta (LET) 10P. 7. Kai Lehtinen (FIN) 9P., 8. Andreas Roth (D) 9P., 9. Johnny Tuinstra (NL) 7P., 10. Sven Holstein (NL) 7P., 11. Tobias Åström (S) 4P., 12. HansOlof Olsén (S) 4P., 13. Joni Kontoniemi (FIN) 4P., 14. Johan Lundkvist (S) 2P., 15. Martin Posch (A) 1P., 16. Graham Halsall GB) 0P., 17. Josef Kreuzberger (A) 0p.

19


speedway

KORT OM SPEEDWAY TÆNDINGSAFBRYDERE 2008 Da der har været en del spørgsmål omkring tændingsafbrydere, ønsker SD Speedway at præcisere, at der IKKE er nogen ændringer i Danmark. Og derfor kan de tændingsafbrydere som er anvendt hidtil, stadig anvendes. /JL

TALENTUDVIKLINGSTRUP 2008 (U21/U19) Anders Andersen Casper Wortmann Dannie Søderholm Jan Graversen Johannes Kikkenborg (U19) Jonas Raun (U19) Klaus Jakobsen (U19) Krister Jacobsen Lars Hansen

EM 80cc podiet 2007 i Rybnik. Den danske europamester Michael Jepsen Jensen viser med fingrene, at det var hans tredje sejr, i samme turnering, flankeret af EM-sølvvinder Anders Mellgren (Sverige) og EM-3`er Mikkel Michelsen fra Danmark. Begge de unge danskere er med i 80cc ungdomstruppen 2008. Arkivfoto 07: Milena Szoltysek

Leon Madsen Patrick Hougaard (U19) Patrick Nørgaard (U19) Peter Juul (U19) TÆTTERE PÅ SÆSONSTART Tiden nærmer sig sæsonstart, og i den anledning bringer vi her et billede, som ikke fandt plads i MotorBladets spalter 2007, fra et begynderstævne for 50cc i Vejlby i starten af april 2007. Foto: Dorthe Pedersen (SMK)

Jawa Importør

Ny 75 kv.m. speedwaybutik

K.L. Support v/Kristian Lund

”Kom og se bl.a. det nye 80 ccm. stelsæt”

Motorplader til flere motortyper

Rottarpvej 2E – 6855 Outrup Tlf.: 0045 61657886 Ell.: 0045 29222196

SMG-kalender 2008 21.03 Jübek kl. 08.00 Langbanetræning

20.07 Jübek kl. 14.00

Simon Nielsen (U19) Tommy Pedersen

UNGDOMSTRUP 2008 (80CC) Mikkel B Jensen Mikkel Michelsen Lasse Bjerre Niklas Porsing Simon Fischer Kasper Lykke Marc Randrup Michael Jepsen Jensen

køre runden den 18. maj i tyske Norden. /Landstræner Jan Stæchmann

Nikolaj Jakobsen SPEEDWAY PÅ GLATIS JUNIORER TIL VM-KVALRUNDER 2008 Følgende juniorer er udtaget til de respektive VM kval-runder 2008 (kvalifikationen følger resultat fra DM-junior 2007): Junior VM (U21): Patrick Hougaard Morten Risager Kenneth Hansen

07.09 Gandrup kl. 14.00

Jan Graversen

Leon Madsen Nicolai Klindt Peter Juul

20

Alle på nær Patrick skal køre nordisk finale i finske Pori, den 31. maj. Patrick valgte (i kraft af at være dansk juniormester) at

Rasmus Jensen

Nordisk Langbanemesterskab Haribos Guldbamseløb NO Jensen Græsbaneløb 9.

Tæt kamp ved EM 80cc i Rybnik mellem danske Michael Jepsen Jensen (blå) og den bedste polak Kamil Cieslar (rød). Arkivfoto 07: Milena Szoltysek

I lavsæsonen muntrer speedwaykørere sig med, at afprøve lykken på isen rundt omkring i Europa. På billedet fra Ice Galla den 4. januar i opole. ses fra venstre Tomasz Schmidt, Adam Skornicki, Adrian Miedzinski og Tomasz Jedrzejak. Som det fremgår, så havde sidstnævnte problemer med at fornemme grebet (eller mangel på samme) på banen. Måske en opringning til den danske landstræner Jan Stæchmann ville være på sin plads. Jan beviste flere gange i sin aktive karriere, at isspeedway også faldt inden for hans område.


50cc SPEEDWAY OG CROSS

80-85cc SPEEDWAY OG CROSS

Få stillet den aktuelle diagnose, få afprøvet forskellige muligheder.

Overtvedvej 33 · 5270 Odense N Telf. 6597 8300 · Mobil 4029 4542 · Fax 6597 8336 e-mail: esspeedway@wanadoo.dk

DMUSPORT.DK

21


speedway Speedway OP- OG NEDRYKNING

WORLD SPEEDWAY NEWS

Redigeret af Erik Petersen

Speedway og regelændringer hører uden tvivl sammen – og heller ikke i år blev nogen undtagelse når man kigger på den britiske scene. For at komme visse klubber med ondt i økonomien til hjælp, har man nedsat pointsnittet drastisk – så det i 2008 lyder på 38,85. Samtidig har man som noget ganske spændende indført op og nedrykning mellem Elite League og Premier League. Dette vil blive afgjort gennem en play-off runde, hvor de to dårligst placerede Elite League klubber først mødes hvorefter taberen af denne dyst skal ud i en altafgørende match mod vinderholdet fra Premier League om retten til at køre Elite League næste sæson. Elite League har mistet Reading, som efter en noget turbulent sæson, med bl.a. ejerskifte, har valgt at droppe ned i Premier League. Dermed er Elite League nu på 9 hold. Premier League bliver til gengæld større end i sidste sæson med tilgangen af Reading samt Scunthorpe. Sidstnævnte klub kommer op fra den lavest rangerede liga Conference League. Desværre har Oxford forladt ligaen efter promotoren ikke har kunnet nå til enighed med ejerne af banen omkring en ny lejeaftale – og således bliver der 17 startende hold i 2008 udgaven af Premier League. Desuden er der sket en ændring i pointgivningen. Det så-

Hans Andersen kører endnu en sæson for Peterborough i Elite League. Foto: Lars Schroer.

kaldte bonuspoint et hold fik, såfremt man sammenlagt blev vinder af såvel ude som hjemmematch er taget af bordet. I stedet får man som sædvanlig 2 point for en hjemmesejr – men som noget nyt 3 point for en udesejr og en enkelt pind for et uafgjort resultat. Forud for promotorernes konference havde der været luftet tanken om ikke også de engelske klubber skulle indføre begrebet bruttotrupper, som vi jo kender det fra de fleste andre lande. Mange af de ”store kørere” klager jo over for mange løb i den britiske kalender og flere og flere af stjernerne vælger den britiske liga fra som eksempelvis Nicki Petersen og Greg Hancock. Men nej – en sådan ændring synes at have lange udsigter i det engelske.

DANSK HOLD I ELITE LEAGUE

Nicilai Klindt (rød) og Henrik Møller (gul) kommer til at køre for de to danskerklubber Peterborough og Wolverhampton. Foto: Lars Schroer

22

Nej - måske ikke helt men næsten kan man vist sige om 2008 udgaven af Peterborough, som får hele 5 danske kørere ud af de 7 som holdet består af. Såvel Hans Andersen som Kenneth Bjerre har forlænget deres aftaler – men tre nye kommer til. Claus Vissing kommer fra Stoke, Henrik Møller fra Birmingham og endelig kommer

Morten Risager fra Eastbourne. Sidstnævnte var ejet af Coventry, men da de ville sælge ham, blev han købt af Swindon som dog ikke kunne finde plads på deres hold i denne sæson. Derfor blev han udlejet til Peterborough for den kommende sæson, og bliver således et vigtigt medlem af det ”danske hold”, som udover de 5 danskere består af tjekken Sam Simota og det engelske talent Daniel King. Også Wolverhampton bliver lidt af en danskerklub – som den jo tidligere har været det. En af top kørerne hos Wolves bliver Niels Kr. Iversen, som på grund af den nye pointregel blev i overskud hos Peterborough og som nu bliver holdkammerat med de to unge Kenneth Hansen og Nicolai Klindt. Charlie Gjedde er flyttet fra Swindon til Belle Vue, Scott Nicholls har forladt mestrene Coventry til fordel for Eastbourne og bliver dermed den egentlige afløser for Nicki P i den sydengelske klub. Til gengæld har Coventry hentet det evige talent Simon Stead hos Belle Vue. Den nu forhenværende polske GP kører Jarek Hampel er tilbage i Ipswich, som han kørte for tilbage i 2003 og Jason Crump er efter 1 sæson hos Poole atter tilbage i Manchester hos Belle Vue. Dermed kunne Bjarne Pedersen beholde sin plads hos Poole, hvor


speedway han får et par nye spændende unge holdkammerater i den australske mester Chris Holder samt polske Karol Zabik. Som det ses af ovennævnte har sænkningen af pointsnittet betydet stor aktivitet på transfer- og lånemarkedet, og vi vil i næste nummer kunne oplyse om de enkelte klubbers endelige startopstillinger. Også i Premier League er der gang i svingdørene – således har det nye hold i rækken Reading hentet to x dansk i form af Ulrich Østergård fra Workington samt Tom P. Madsen i Mildenhall. Stoke har sagt farvel til Claus Vissing men i stedet hentet to helt nye danskere i form af Jesper Kristiansen fra Grindsted og Fjelsteds Klaus Jakobsen. Også i denne række kan meget ske inden starten går til den nye sæson.

TOP 8 fra det australske mesterskab: Chris Holder 100 Troy Batchelor 86 Joe Screen 78 Fredrik Lindgren 77 Cameron Woodward 77 Jason Doyle 73 Filip Sitera 57 Robert Ksiezak 48

HUSZCZA SIGER FARVEL Polske Andrzej Huszcza har valgt at stille cyklen i garage – hvilket han også kan gøre med god samvittighed! I en alder af 50 år har Huszcza gjort sin store indsats for speedway sporten, som bød på ikke færre end 30 år som en vigtig

HOLDER BARE BEDST Dette års åbne australske mesterskab gik over 5 runder – en sejr i hver runde blev belønnet med 20 point, dem tog det unge stortalent Chris Holder bare lige 5 af og sluttede dermed med de maksimale 100 point! Det kan da kaldes en fortjent sejr. Det skal dog retfærdigvis siges at kørere som Leigh Adams, Jason Crump og Rory Schlein ikke var med i de 5 runder, som havde deltagelse af tre udenlandske kørere. Engelske Joe Screen, svenske Fredrik Lindgren samt Filip Sitera fra Tjekkiet havde takket ja til invitationen om

og loyal kører for Zielona Gora i hjemlandet inden han i 2006 skiftede til Poznan. Også det engelske publikum husker ham fra mange store præstationer, da han kørte for klubberne Hackney, Reading og Leicester.

NY SVENSK LANDSTRÆNER Efter Mats Olsson for nylig valgte at stoppe som svensk landstræner – har Svemo nu udpeget hans efterfølger. Det blev den 30-årige Tobias Johansson, som har kørt speedway i 17 år for klubberne Dackarna, Vetlanda, Bysarna, Valsarna samt i sidste sæson Alsvenskan vinderne Lejonen. Sidstnævnte klub bliver for øvrigt Nicki Pedersens nye svenske klub i den kommende sæson.

Den danske verdensmester Nicki Pedersen, har til 2008 sæsonen fravalgt England, på grund af for mange løb. Foto: Eddie Slater

deltagelse, og ikke mindst Screen og Lindgren var blandt de dominerende i alle runderne. Men true Holder kunne ingen – han beviste virkelig hvilket stortalent han er, og ingen tvivl om, at man hos Poole glæder sig til at få ham på holdet i den kommende engelske sæson!

Tinghøjvej 6, Sdr. Vium, 6893 Hemmet Telefon: 75 15 22 66 E-mail: polle@pc-tuning.dk - www.pc-tuning.dk

23Foto: Niels Bommer (06), Zolder og Mors

Motocross

BRIAN KJÆR - NY LANDSTRÆNER:

DET ER EKSKLUSIVT AT VÆRE BLANDT ELITEN Brian Kjær Jørgensen startede som ny motocross landstræner i januar måned 2008. Og et af programpunkterne for Brian er, at det skal være eksklusivt at være blandt elite-kørerne. ”Jeg har både store forventninger til mig selv - og de unge kørere i DMU / Team Danmark elitetruppen,” siger den nye danske motocross-landstræner Brian Kjær Jørgensen til MotorBladet. ”Jeg tror også at kørerne forventer en masse af mig. Men som jeg ser det, så skal de ikke at have respekt for mig for de resultater jeg har lavet. Men jeg håber på, at de vil have respekt for min viden om, hvor meget, og hvordan, de skal træne. De skal lytte på mig, på grund af min viden, ikke på grund af min person. For når man er med i eliten, så skal man i bund og grund ikke køre for andres skyld, men for sin egen,” siger Danmarks til dato bedste internationale kører, og altså nu landstræner ”Som jeg ser det, så kan det koges ned til noget ganske sim-

Brian Kjær Jørgensen, vil arbejde for at det skal være eksklusivt at være blandt elite-kørerne i DMU.

pelt. Man skal have respekt for det man laver. Hvis man er en del af eliten, så skal man også agere sådan. Fuldt ud”! For Brian Kjær Jørgensen har starten som ny landstræner, været - lige på og hårdt. Landstræner stillingen blev opslået relativt sent, da grundlaget for stillingen først skulle forhandles færdig mellem de to ”betalende” instanser: Danmarks Motor Union og Team Danmark. Et forløb som trak lidt længere ud end forventet. Og først i december blev det endeligt klart for Brian at han skulle være ny landstræner. Herefter skulle han møde den unge elitetrup, som i år består af 8 kørere, og hvor den ældste er 23 år. En eksklusiv trup Den smalle elitetrup er det helt rette, ifølge Brian Kjær.

ELITE TRUPPEN 2008

En af elitetruppens unge kørere, Kasper Jensen, i et styrt ved VM MX1 på Uddevalla i 2007.

Nicolai M. Hansen (VM MX3) Kasper Jensen (VM MX3) Allan Scheel (EM Open) Nikolaj Larsen (EM MX2) Rasmus Krogh Jørgensen (EM MX2, ADAC Youngster) Matthias Keller (ADAC Youngster + evt. enkelte EM MX2) Kasper Lynggaard (ADAC Youngster, evt. enkelte EM MX2) Stefan Kjær Olsen (ADAC Youngster, evt. enkelte EM MX2)

”En elitetrup skal være eksklusiv. Som det ser ud nu, så har vi en interessant elitetrup som dækker fremtiden godt. Både alders- og antalsmæssigt passer det fint til mine ambitioner,” siger Brian og fortsætter ”Jeg skal primært tage mig af den absolutte elite, men vil ikke glemme sub-eliten. Men det er svært at have 15-20 mand i en elitetrup, da der er risiko for, at det udvander betydningen af at være med blandt de bedste.” Et af Brian Kjærs indsatsområder bliver derfor at finde og supportere gode kraftcenter-

trænere, som kan forberede sub-elitekørere på overgangen til elitetruppen. Og her skal et af kerneområderne være fokus på at etablere respekt for det at træne. Når kraftcentertræneren siger til Brian, at en kører er klar til eliten, så skal det samtidig være ensbetydende med, at køreren er 100 procent dedikeret til træning. Det basale skal være i orden. ”Der bliver lagt så meget fokus på dette område fra Danmarks Motor Union og Team Danmark, at de to parter også bør kunne forvente, at der arbejdes professionelt. Og det er en basal opga-

25


Motocross ve for os der arbejder på eliteområdet at huske på det.” Starten på jobbet Brian Kjær Jørgensen havde sin første weekend-træningssamling i januar måned på den nyåbnede Supercross-bane i Breum ved Skive. Elitegruppen havde her to gode dage, hvor Brian fik lejlighed til at danne sig et første overblik. ”Nogle af de unge kørere kendte jeg ikke, bl.a. Kasper Lynggaard. Men i Breum talte jeg med kørerne individuelt og fik evalueret på den enkelte. Herefter var der kun få dage til at arrangere den første træningslejr i Spanien. Vi valgte at tage ned til Alicante i det sydlige Spanien, da det er vigtigt på sådan en lang tur, at man er så sikker på godt vejr som muligt.” ”I Alicante har vi gjort det lidt anderledes end før, da vi lejede en stor bungalow til kørerne. Tanken er, at vi skal bruge hinanden hvor vi kan. Nogen er bedre til noget - end andre, og vi skal opbygge en team-fornemmelse, så vi også lærer af at være tæt på hinanden.” Træningen på en sådan samling er meget koncentreret og med lange dage. Der bliver ikke brugt unødig tid på banen. Man starter klokken 10.00 og slutter klokken 17.00. Og det er specielt mange timer med teknisk træning og interval-træning der er på programmet. To træningsformer som Brian vil arbejde hårdt med. Træneren på banen En af de ting som Brian også har tænkt sig at praktisere, så længe det er muligt for ham, er at køre med på banen.

Brian Kjær med nummer 8 på ryggen, på Zolder i 2006.

”Jeg føler, at jeg kan lære kørerne meget teknisk, og har taget min motorcykel med til Spanien, så jeg sammen med kørerne træner linjer på banen. Mange af de tekniske ting, som de skal lære, dem kan jeg køre

ud og vise dem. Jeg er stadig på et højt teknisk niveau fysisk, og så længe jeg kan holde mig på tilstrækkeligt højt niveau, så har jeg tænkt mig at illustrere tingene i praksis.” Det tætteste på den form for

FAKTA: BRIAN KJÆR JØRGENSEN Titel: Landstræner Motocross, pr. 1. januar 2008 Alder: 32 år (1975) Bopæl: I 2007, England. Pr. 1. januar 2008, Danmark. Tidligere beskæftigelse: Professionel motocross-kører (internationalt) Kort om internationale resultater: ■ VM 4`er, 2003 (VM 500cc) ■ 17 VM-podiepladser (perioden 1996-2006) ■ Første podieplads ved VM i 1996 (det første år som professionel, i første optræden) ■ 4 GP-heatsejre (VM MX1) ■ 1 GP-afdelingssejr (VM MX1: Teutshenthal, maj 2004) ■ EM Guld, 1994 (EM 125cc)

26

Kort om cross-i-DK: ■ Startede som 5-årig (til dyrskuer osv.). ■ Tegnede første gang licens i DMU som 10-årig (1985). ■ Blev dansk mester for første gang i 1987. ■ Er 5 gange blevet Danmarksmester i A-klasserne (primært før han blev professionel) Brian Kjær Jørgensen afløser den hidtidige motocross-landstræner Bjarne Sjøholm (2001-2007), som bl.a. grundet elitetruppens unge alder har fundet tidspunktet velvalgt at stoppe, så en ny landstræner får mulighed for at præge truppen fra start.

træning, som Brian selv har oplevet, var da han i 2000 boede og trænede sammen med Stefan Everts. En periode som Brian i dag føler han lærte utroligt meget af. En lære som han nu, på samme vis, vil forsøge at overføre til de unge kørere. ”Jeg håber og tror på, at jeg kan spare de unge kørere mange år af deres aktive liv, ved at demonstrere tekniske detaljer for dem på tæt hold. For mig er målet, at tingene bliver tillært hos kørerne, så de når starten går på en tidskval, gør det rigtige med det samme.” Det mentale Noget som har glædet Brian fra start er, at kørerne virker positive på det som bliver lavet i elitegruppen. Og træningen er selvfølgelig alfa og omega her. Men når teknik og træning er på plads, så er det i sidste ende de med det største talent, vilje, og


SCS Racing er din holeshot-shop på nettet.

Se det nye ’08 tøj fra Thor på vores webshop.

Til SuperCross i Herning får du 20% rabat på det nye ’08 tøj

Klik dig ind i vores shop og se alle vore gode tilbud.

Vi er blevet importør af DR.D fra U.S.A. Det vil vi gerne fejre med et godt tilbud: Køb et DR.D udstødningssystem til din 4-takter og få en Merge ALJ med helt gratis.

www. scsracing.dk SCS Racing gør igen noget ved prisen på de nye MX’er .

DR.D timetæller kr. 399,-

Husk, at ved ren handel medfølger et sæt Xtreme hjul kvit og frit. Alle priser er INKL. 25% MOMS. + lev. Kr. 1000,-

Fra 4799,-,-

Honda

CRF 450R8....................................................................... 55.995,CRF 250R8....................................................................... 54.995,-

Kawasaki

KX 450 F ´08.................................................................... 53.995,KX 250 F ´08.................................................................... 51.995,-

Suzuki

RM-Z 450 K8.................................................................. .52.995,RM-Z 250 K8................................................................... 49.995,-

Yamaha

Adjustable Leak Jet (ALJ) fra Merge Racing gør en ende ”Bogging” når du lander tungt efter f.eks. et hop. fås kun hos SCS Racing. Pris 1195,-

YZ 450 F ´08..................................................................... 56.995,YZ 250 F ’08.................................................................... 54.995,Tilbudet gælder frem til 1. marts 2008, eller så længe lager haves.

Kom og besøg vores stand i Herning og gør en god handel, vi ses.

SCS Racing · Hejlmannsvej 7 · 5700 Svendborg · Telefon: 20 91 27 67 · E-mail: info@scsracing.dk

www. scsracing.dk

27


Motocross

Brian Kjær Jørgensen viser god stil på en almindelig træningsdag, sommeren 2007, på Svebøllebanen. (Foto: Rasmus Hansen, DMUsport fotokonkurrencen).

evnen til at kontrollere pres, som når længst. Nogle synes allerede de er presset til DM. Og derfor er det også ekstra voldsomt, når de ved større serier, fx VM, har et team som forventer 100 procent af dem i ryggen. Her handler det, som Brian ser det,

dybest set om medfødt talent, og evne til at arbejde med det mentale. ”For mit eget vedkommende har det været et af de stærkeste punkter. Selvom jeg har været langt nede, undervejs i min karriere, så føler jeg at, jeg har jeg

Specialisten

Østbirkvej 17 - 5240 Odense NØ Tlf. 6610 8942 Mobil tlf. 2089 1225 Email: MX-Shop@mail.dk www.mx-shop.dk

Oil import Danmark

28

Navervej 5 8382 Hinnerup Tlf. 86 91 12 00 Fax 86 98 86 82

E-mail: ibjustesen@hotmail.com www.denicol.dk

haft en evne til at komme tilbage. Man skal vide, at der er mange sure stunder, ikke mindst med skader. Det skal man lære. De der har ”hele pakken”, er de som i sidste ende skiller sig ud.” Med hvad med Brian Men hvordan ser Brian så på sin egen rolle nu. Hvordan er det pludselig at skulle gå fra den aktive rolle, til at være analytiker på sidelinien. ”Altså, hvad angår træning, så føler jeg naturligvis at jeg ved hvad jeg taler om. Men selvfølgelig, jeg kan da også blive bedre,” siger Brian og ler ”jeg blev jo ikke verdensmester. Og derfor

skal kørerne heller ikke bare gøre som jeg siger, de må gerne gøre det bedre.” ”Det der bliver min store udfordring er, at jeg også skal lære at arbejde administrativt. Hvad det angår, så står jeg lidt som da jeg som 19-årig første gang skulle ud og køre VM. Ligesom dengang skal jeg igen til at finde ud af: Hvem er Brian Kjær Jørgensen? Hvad kan jeg i forvejen og hvor skal jeg være bedre. Mit stærkeste kort i den sammenhæng er, at jeg har vilje til at lære. Og jeg ved hvordan man skaber resultater. Det er en spændende opgave, som forhåbentlig vil stå på i lang tid.”

Motocross-legende Stefan Everts (i midten) i samtale med John Van den Berg på Uddevalla 2007. Brian Kjær Jørgensen boede i 2000 sammen med, og trænede med Stefan Everts. En periode som var meget givtig for Brian.Motocross

Sjældent til at få øje på, men uundværlig: Jann Rünitz er ikke sådan lige at få øje på i den kringelkrogede DMU- organisationsopbygning. Lad os starte med at remse op, hvad han ikke er. Han er ikke medlem af hovedbestyrelsen, ikke medlem af Sportsdivision motocross eller af noget som helst DMU-udvalg med organisationsmæssige beføjelser. Men han er den ildsjæl, uden hvem DMU-maskineriet ret hurtigt ville gå i stå. Han er DMU's blæksprutte dernede i dybet, usynlig, men med sine arme i snart alting. Tekst og foto: Henning Gondesen Becker

30

MX'ens blæksprutte med det store ansvar

Den 65-årige motocross-freak med det sporty udseende har aldrig selv nogensinde brugt så meget som en enkelt træningstime på en crossmaskine, men ofrer til gengæld gerne hele fire timer om dagen på at holde DMU’s tandhjul velsmurte. Det gør han foran computeren og ved skrivebordet som listefører. Han renskriver løbsresultater og er ansvarlig for, at D M U ’s h j e m m e s i d e o g Motorbladet ikke klokker i det, når resultaterne skal offentliggøres. Men han sidder også ved skrivebordet i timevis, lægger til og trækker fra. For han er oprykningspoint-guru. Og det er ikke altid lige sjovt. - Det kan medføre nogle sure telefon-opkald engang imellem fra folk, der ikke forstår, at de ikke får de points, de havde regnet med. Det er typisk tilfældet, når en masse kørere er tilmeldt den første afdeling af et givent løb, men udebliver hen ad vejen og ikke deltager i finalen. Så skal der lidt forklarende snak til… Og den får de så.

– Og så kan det jo være, det hele ender med en dispensation fra oprykningskriterierne. Hvis reglementet altså giver mulighed herfor, siger Jann. Problemknuser Jann Rünitz er én af de få, der tager den slags ting i ”stiv arm”. Han tager det ikke personligt og han hænger sig ikke i øfferi fra en aldersgruppe, han som faglærer ved Teknisk Skole i Hvidovre har at gøre med til daglig. Og heller ikke i anden form for øfferi. Han er i insiderkredse mere kendt for at være problemknuser. Han er med i SD motocross’ rejsehold, der rykker ud efter begæring fra crossklubber med aktuelle problemer eller har brug for rådgivning. Jann har det kølige overblik. Han er god til at analysere et givent problem, finde og foreslå en løsningsmodel. Den slags analytikere hænger ikke på træerne, specielt ikke den slags, der tillige også har pædagogisk erfaring. Jann Rünitz er ikke valgt medlem af SD motocross, men

udpeget ad hoc-medlem. Det skorter ikke på arbejdsopgaver. Jann er ansvarlig for official-uddannelsen. Det kræver tid til forberedelser derhjemme, til projekteringsmøder i SD MX og naturligvis tid til gennemførelsen af kurser for kommende og værende officials. 6 kan de ikke få, men alle vil ha´ 8 Når manden nu i forvejen har så meget om ørerne, så gør et par ekstra-tjanser for DMU vel ikke til eller fra? Det er ikke Jann, der bestemmer indholdet af motocross-reglementet. Men han har ansvaret for den redaktionelle ajourføring af reglementet. Nå ja: Jann tager sig også af de årlige banesyn på Sjælland og er såmænd også officiel administrator af faste kører-numre. Jann fortæller: – Der er flere her i landet, der er godt sure over, at jeg ikke vil give dem # 8 som fast kørernummer. Alle ved, det er Brian Kjær Jørgensens nummer. De argumenterer så, at Brian jo er holdt op med at køre. Men hans


Se stjernerne live...

Motocross Træningsskole

Supercross, Herning 8-9 februar

Vi tilbyder: Køretræning - konditræning - udholdenhedstræning styrketræning - intervaltræning restitution - mental forberedelse - træningsplanlægning - konditest. Målet med vores træning: Bliv en bedre kører - Du træner rigtigt Du kommer i bedre form - Du får mere sikkerhed i din kørsel - Du får større selvtillid - Det bliver sjovt at træne. Vi træner alle niveauer: Micro - Mini - Maxi - ABC - Oldboys - Pige klasser.

llman

Sta Marconterer TM Racingt repræse p Cross i løbe tru og Jegs

Træningslejre:

Gør som de bedste - få en optimal sæson forberedelse i udlandet. Vi afholder træningslejre i Spanien–Italien –Tyskland – Holland - Belgien Danmark. Uge 11 og 12 Nord-Italien - Eller Holland - Belgien hvis vejret tillader det. Få mange timer i kroppen på din MC. Tilmelding snarest. Meget få pladser. Pris: 2500,- pr uge incl træningsgebyrer. Tilmelding snarest - begrænsede pladser.

TM 144 cc kr. 50.995,-

CMS XR-7 hjelm kr. 1.195,Crossfire SRS kr. 2.995,-

Sommerlejr:

I uge 28 og 29 afholder vi træningslejr i nord Tyskland. Trænere: Morten Justesen - Peter Skovbjerg - Bjarne Sjøholm 1 uge = 3 dages hård - og 2 dages sandbane træning. Seriøs træning og hygge for familien. Pris: kr. 2000 ,- pr. uge. Husk tilmelding i GOD TID! Bjarne Sjøholm: personlig Coach for Allan Scheel Hansen og Nicolai M. Hansen i 2008 Tjek vores hjemmeside: www.mx-training.dk Info/tilmelding: Mobil 30505033 eller mail: fam.sjoeholm@privat.dk Bjarne Sjøholm - TD talenttræner i 6 år og efterfølgende landstræner fra 2001 til og med 2007.

Se mere på www.jegstrupcross.dk

Importør til Norden af TM Racing - Lagerførende af reservedele. Sendes til hele landet. Jegstrup APS . Tvedens Allé 2 . DK-9381 Sulsted . Tlf. +45 96 39 17 02 . Fax +45 96 39 17 01 . jegstrup@mail.dk

YAMAHA MOD 2008 2 STK. 85L 2 STK. 85H – BRUGT SOM UDSTILLING ALDRIG KØRT. SÆLGES NU MED AFSLAG I PRISEN.

LØBSKASSE

BRUGTE

RART AT HAVE MED TIL LØB OG TRÆNING.

04 YZ85L 06 YZ250 06 YZ85H 06 CR85H 05 CR125 06 CRF450

2 X KOBLINGSGREB 1 X BREMSEGREB 1 X KOBLINGSHOLDER 1 X BREMSEKLODSER 1 X BREMSEKLODSER 1 X GASKABEL 1 X KOBLINGSKABEL 1 X LUFTFILTER 1 X FORKÆDEHJUL 1 X BAGKEDEHJUL 1 X FILTER OLIE 1 X KÆDESPRAY 1 X HÅNDTAG PRIS 65 – 250 2T KR. 1.000,150 – 450 4T KR. 1.180,-

SOM NY FLOT NYRENOVERET

KR. 10.800,KR. 24.500,KR. 17.000,KR. 17.500,KR. 18.500,KR. 28.500,-

NYHED – SHIFT HJELME N

1.49

9,-

S OGSÅ DE MANGE ANDRE NYHEDER SE FRA FOX - S SHIFT - ONE MODEL 2008 TILBUD TAG S STYR ALU MED STYRPUDE KR. 498,NU KR. 248,Erhvervsparken 7 · 9500 Hobro · Telefon +45 98 58 53 00

www.LCCROSS.dk

NYE ÅBNINGSTIDER: MANDAG, TIRSDAG, ONSDAG OG FREDAG KL. 09.00.-17.00 · TORSDAG KL. 09.00-20.00 31


Motocross

Det sker, at Jann Rünitz agerer som DMU’s officielt udsendte til stævner. Her knipset i en situation fra SM for microer i Høng sidste år. Sammen med hustru Jonna rettes der her på laurbærkransenes sløjfer inden præmieoverrækkelsen; ganske typisk for Jann: Alt skal være så ordentligt!

Blæksprutten bag sit vigtigste arbejdsredskab, PC’eren. Jann Rünitz bruger op til fire timer om dagen for at servicere det danske motocrossfolk.

otte-tal skal han have lov at beholde, så længe han har licens og i øvrigt måske får lyst til at deltage i et eller andet løb. Det må folk finde sig i. Men der er en tendens til at gå efter favorit-

helst stå lidt i baggrunden. Og dog bliver han fysisk synligt syvotte gange om året på landets crossbaner. For kan man så meget i det dulgte, kan man vel også i ny og næ ganske åbenlyst være dommer, nyde vejr og vind, indånde benzindampe i stedet for hjemmekontorets pcioniserede opladethed. Man har jo dommercertifikat foruden alt

numre som f.eks. 6 eller 8. Men de er jo ”bortgivet” til anden side. Jann Rünitz er uden tvivl SD motocross’ blæksprutte, den usynlige altmuligmand. Han vil

NYE OG BRUGTE CROSS’ERE - REPARATION, UDSTYR OG RESERVEDELE

BRUGTE MX:

Kawasaki KX 450F KTM 125 SX KTM 125 SX KTM 250 SX-F KTM 380 SX KTM 450 SX-F Suzuki RM-Z 250

Årg. 2007, Kun kørt 15 t. . . . . . . Kr. 45.000,Årg. 2007, velholdt, 25 timer . . . Kr. 35.000,Årg. 2005, m/SXS motor . . . . . .Kr. 22.000,Årg. 2007, . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 42.000,Årg. 2002, Kun kørt lidt . . . . . . .Kr. 19.900,Årg. 2007, nyrenoveret, m. el-start . .Kr. 43.000,Årg. 2007 Kørt 44 timer . . . . . . .Kr. 30.000,-

Se billeder af de brugte på: www.jncross.dk

KTM - HONDA KAWASAKI

2008-modeller på lager

MOTO CROSS MASKINDER DE NYE 2008 MODELLER ER KLAR TIL LEVERING Ring og få et godt tilbud Byt til nyt vi mangler brugte.

Rabat ved ren handel eller toppris for din brugte NYE PÅ LAGER Suzuki rm 85 08.......................................26.995,Suzuki rm 85 høj 08.................................28.995,Yamaha yz 85 høj 08................................30.995,Suzuki rm 125 08.....................................39.995,Suzuki rm 125 07.....................................37.500,Suzuki rm 250 08.....................................44.995,Suzuki rmz 250 08...................................53.995,Suzuki rmz 450 08..............................lev. februar BRUGTE Yamaha yz 85 høj 06 kun kørt 07 som ny...23.500,Yamaha yz 85 lav 06 kørt 8 mdr................17.500,Suzuki rm 85 høj 06 kun kørt 07...............19.500,Suzuki rm 85 høj 07 løbsklar....................20.500,Suzuki rm 125 m hgs tunsæt+vp..............20.500,Suzuki rm 125 05 motor pep....................22.800,Suzuki rm 250 06...................................28.8000,Suzuki rm 250 06 løbsklar kun kørt 06.....29.800,Suzuuki rmz 460 05 løbsklar motor rep....29.800,Morini young rider race vandkølet 10.5 hk..12.995,Se også www.bj-mc.dk Er skaden sket – vi reparerer alt til cross på alle mærker. Vi har reservedele til alle mærker. Suzuki reservedele fra 79 til 2007 nyt - brugt Speciale - crom cylinder ophoning til overstørelse stempel

J.N. CROSS Tlf. 75 19 53 55 · Mobil 40 79 48 19 · Fax 75 19 53 52

Avtrupvej 9, Fåborg · 6818 Årre · Vi bor 1,5 km fra hovedvejen mellem Grindsted og Esbjerg Vi holder LUKKET ONSDAG - øvrige dage kl. 9.00-17.00 - Lørdag efter aftale

32

Hovedgaden 55A, Snejbjerg, Herning Tlf. 97 16 13 06 - 20 65 62 43

det løse, så hvorfor ikke gi’ en hånd også her? Så længe han kan tygge smør… - Det hele startede for mange år siden, da min søn Claus insisterede på at køre motocross. Nu har jeg været bidt af sporten og puklet for den i snart 30 år. Det giver naturligvis indblik i mange ting, der vedrører cross i DMUregi. Der er få ting, jeg har fortrudt, men rigtig mange, jeg har oplevet som noget glædeligt. Det er for mig dejligt at kunne bidrage positivt til motocrosssportens beståen og udvikling i Danmark. - Du er en slags blæksprutte i DMU-systemet. Har Du med Dine mange sugekopper limet Dig rigtig godt fast i cross-hierarkiet? Jann griner. Det gør han ikke så tit. Men nu er hans ansigt bare ét stort, bredt smil: -Ja, det kan man godt sige. Men jeg slipper gerne suget, hvis andre har overskud og ressourcer til at overtage en given opgave. -Gør Du? - Ja, men rent generelt sagt, så har motocross-sporten så meget tag i mig, at jeg nok bliver ved, så længe man kan bruge min assistance i DMU og i klubberne. Men jeg stopper, så snart jeg ikke længere kan tygge smør…!


HOLD STYR PÅ DIT VEDLIGEHOLD AF DIN MASKINE.

STYR

Twin Wall 28mm .......... kr. 1.099,Fat Bar 28mm................. kr. 789,22mm Styr m/puder ....... kr. 519,22mm Styr u/puder ....... kr. 429,-

HÅNDTAG

Std. Håndtag ..................... kr. 95,Dual Layer Håndtag ....... kr. 125,Dual Layer Tapered ........ kr. 135,Dual Layer Kevlar ........... kr. 145,Clean Grips ....................... kr. 49,Håndtag Lim ..................... kr. 59,-

Timetæller til superpris.

Simpel montering. ingen stik eller lign. Ledning snoes om tændledning og den tæller når du starter maskinen ............ der fås også monteringsbeslag, hvis det ønskes: .........................................

Kr. 387,Kr. 77,-

KÆDE R1 Works 420 Gul Kæde... kr. 299,R1 Works 428 Gul Kæde... kr. 399,R1 Works 520 Gul Kæde... kr. 699,Chain Lube ......................... kr. 69,-

TANDHJUL For Tandhjul .................. fra kr. 89,- til kr. 129,Bag Tandhjul ................ fra kr. 319,- til kr. 399,-

Sidste Nyt Bremse Klodser kr. 219,TILBEHØR Styr Puder Standard...........kr. 99,Styr Puder Fat Bar............kr. 169,Donutz ...............................kr. 39,-

Ring til Tony eller besøg vores Website

www.topracing.dk

Se i øvrigt vores hjemmeside for træningslejr i uge 7

Virksomheden blev ikke solgt, og vi glæder os til at fortsætte.

Mød os til Supercross i Herning, hvor vi har stand bla. med MX-Tech, Kawasaki, KTM og en masse nyt gejl.

Top Racing

190x131 cross

24/01/08

20:51

Side 1

100% ACERBIS 2008

PERSONLIGT GEAR: Støvler Bukser Trøjer Skulderbeskytter Hjelme Handsker

v/Tony Redmond

Gammelgårdsvej 90 • 3520 Farum • Tlf.4495 8546 E-Mail: post@topracing.dk

ÖHLINS OFF ROAD NEWS

PLASTIC TIL MC BL.A.:

STYRDÆMPER 2.0 TTX MX CARTRIDGE KIT Komplet kit Leveres til Honda, Kawasaki, KTM, Suzuki og Yamaha Håndbeskyttere XL tanke Styr Skivebremse Beskyttere For- og baglygte til Enduro Leveres til Motocross, Enduro og Supermotard

Se mere på www.fimotorcykler.dk

Pedersborg Torv 13, 4180 Sorø . Tlf. 5783 3348

33


Motocross

Ved åbningen den 20. januar kørte MMCK-profilen Kasper Lynggaard opvisning (billedet), men det blev også til microløb for 4-10 årige på 50cc-maskiner. Derudover var der repræsentanter fra både Danmarks Motor Union, v. bl.a. formand Jørgen Bitsch, samt Danmarks Idrætsforbund (DIF)..

HALLEN I BREUM:

FOR SPORTENS SKYLD Europas største Supercross-hal, ligger nu i Danmark. Og den er primært etableret for sportens skyld. Tekst: Kenneth M. Mikkelsen. Foto: Mogens Voigt

Søndag den 20. januar åbnede Europas største indendørs motocrossbane i Breum ved Skive. Bag initiativet, står to rutinerede kørere, Peder Østergaard fra Ås og Erik Nielsen fra Nykøbing. De to har alene fået idéen og siden finansieret banen i Breum, som med en længde på 700 meter er Europas største Supercrossbane. Men hvorfor giver man sig i kast med et så flot og ambitiøst projekt. Peder Østergaard, fortæller til MotorBladet ”Ideen opstod, fordi vi har oplevet, at der er et voldsomt behov i Danmark for at kunne træne i vinterhalvåret. Med hallen i Breum

er der nu et tilbud til de danske kørere, som ønsker at vedligeholde teknik og finpudse koordinationen på cyklen når andre baner er lukket,” fortæller Peder, som er far til MMCK-køreren Laurits Østergaard, og fortsætter ”Erik Nielsen og jeg er begge et par garvede ”knarker” i sporten, og vi har talt om muligheden for at finde en hal, og så få bygget en indendørs-bane. Efter noget søgning faldt vi over hallen i Breum, som ligger indenfor overkommelig afstand for os selv, og samtidig tæt på Skive, som vi mener, er en fornuftig placering i Danmark. Ved

åbningen har Supercross-hallen opnået omtale både i danske, men også norske medier, og vi har derfor også besøg af nordmænd.” Hallen er dog ikke lavet for at tjene penge, dertil er sæsonen, ifølge Peder Østergaard, for kort. ”Hvis det skulle være en forretning, så skulle hallen køre hele sæsonen - for fuld tryk. Men vi har vurderet, at interessen ikke vil være stor nok i sommerhalvåret til at vi kan aflønne personale. Og vores primære mål med hallen er, at etablere et sted for sporten i vinterhalvåret, som samtidig kan bære aflønning af personale.” Interessen for hallen er dog ikke udelukkende kommet fra mx-side. Siden den megen omtale af åbningen har de to iværksættere modtaget henvendelser fra en RC-klub (mini-biler) samt golf-entusiaster. Samtidig håber initiativtagerne, at få etableret nogle turneringer for bl.a. Mountainbike. Alt sammen for at, skabe bedre mulighed for at holde forretningen kørende. For at optimere udnyttelsen af hallen har man også valgt at indføre brug af miljø-benzin, som ikke udvikler røg, i hallen. ”Med miljø-benzin skal vi ikke stoppe op i tide og utide, pga. af røgudvikling. Og det virker. Det betyder samtidig at vi kan have en højere belægningsprocent, hvilket har stor betydning for den fremtidige udnyttelse af hallen.” LÆS MERE: www.supercross.dk

VI FORHANDLER RESERVEDELE TIL ALLE MÆRKER... - SAMT CYKLER v/ Erik Sørensen Skolegade 30 · 6670 Holsted Mobil 40 37 28 38 · Tlf. 75 39 28 38 Fax 75 39 28 78 E-mail: teknik@sport.dk

Aut. forhandler : POLINI og KA WASA CROSSCYKLE KI R

34

BRUGTE CROSSERE:

NYE CROSSERE:

Gas Gas 125 05............... kr. 22.000,KXF 450 06 ...................... kr. 30.000,KXF 450 07, 2 stk. .......... kr. 36.000,KX 125 02 (22 t. total) ..... kr. 18.000,KX 125 04 ....................... kr. 20.000,KX 125 05 ....................... kr. 23.000,KX 250 05 ....................... kr. 25.000,-

KXF 450, 07(incl. kit og lev.) 54.000,- kr.

STOR WEBSHOP

Alt i reservedele, tøj og udstyr, konkurrencer og nyhedsbreve

www.es-teknik.com


Den professionelle løsning til egenkontrol Den nye vejledning om støj fra motorsportsanlæg stiller krav om egenkontrol. Men vejledningen åbner samtidig for mere køretid, når egenkontrollen viser, at der er styr på støjen. Det kan I dokumentere med CBRacingPlan©. Fordelene ved anvendelse af CBRacingPlan© er indlysende: Øget aktivitet inden for eksisterende støjgrænser Frihed til selv at planlægge Automatisk generering af trænings-journaler Kan benyttes manuelt eller sammen med AMB’s transpondere for automatisk egenkontrol uden arbejde for træningslederne. For yderligere information kontakt Henrik Højlund Larsen på telefon 9879 9893

35


crosser på spring

Mads Rønne Født: 26. januar 2000 Stjernetegn: Aquarius (vandbæreren) Søn af: Nete og Lars Rønne Klub: Svebølle Motocross Klub (SMCK) Kværn: KTM 50 cc / KTM 65 cc Nummerplade: 333 Pokaler/medaljer: Uha…spørg Magnus! Livret: Al slags pizza – bare ikke med det rådne (ansjoser?) Favoritkører: Mathias Gryning (85 L- minikører)

Tekst & foto: Henning G. Becker ”Gammelsmølfen”

36

Et ægte millenium-barn: Danmarksmester i micro B 50

Snakkefad med nytårsforsæt

- Det er jo ikke ulovligt, at man træner sent om vinteren når der er mørkt. Men man kan jo ikke se en pind. Og det bliver altid mørkt så hurtigt om vinteren. Man er lige startet og så bum! så går alt lyset ud og man ser kun stjerner. - Når det pludseligt er for mørkt, så er der ikke meget andet at gøre end at smide kværnen op i kassen, og klæde om og ta’ hjem. Far kører. Aldrig min mor. Kassen er et nummer for stor, siger hun….hehehe! Undervejs hjem snupper vi så gerne et stykke pizza og en ikke-feder-vand. Min far skal passe på med hvad han spiser ellers bliver han bare for tyk. Men min far kan ikke løbe fra mig. Det er han for gammel til. Godt jeg ikke er gammel. Man må nyde livet, mens man har det… Alt det her fik Mads rablet af sig på nul tid, da vi mødte ham en mørk december-aften på microcrossbanen i Høng. Mads er en hurtigsnakker; han skal ikke lede efter og finde passende ord til en kommentar, der kan passe. Han er et oralt vandfald. Der er så mange ting, der skal fortælles på én og samme tid. Elendig målmand Jo, man skal holde sig i form.

Ellers får man en tyk mave. Og det, at holde sig i form, det har Mads en lang liste af opskrifter på: - Jeg laver noget hele tiden året rundt. Jeg spiller fodbold sammen med de store Jernløsedrenge og jeg har stået på deres mål, men det bryder jeg mig ikke om. Der sker for lidt og så er jeg en elendig målmand. Èn af de dårligste. Theis er god som målmand, men ham kender Du jo ikke. Jeg vil helst spille som angriber. Jeg løber hver dag. Det har Holbæk kommune bestemt. Hele skolen spæner af sted en hel kilomet hver eneste skoledag. De siger, det er godt for fysikken. Men det får vi først på skemaet i 3. eller 4. klasse, tror jeg nok. Og så går jeg til svømning i hallen i Jyderup. Bare skriv, at de skal gøre den større og anskaffe sig en 12 meter-vippe. Jeg går også til gymnastik. Jeg startede dengang jeg var lille for fem år siden. - Og nu er Du stor? - Ja, og derfor kører jeg cross. Det er bare fedt. - Hvordan fedt? - Upps. Det har jeg da aldrig tænkt over. Godt, Du spørger. Jeg tror, det er fordi det kildrer i maven. Ja, cross kildrer i maven og så får man mange venner og der sker noget hele tiden og… - Du er jo blevet Danmarksmester 2007 i micro B 50 cc. Hvordan føles det? - Jo det er da meget dejligt at få en stor pokal og guldmedalje og sådan en krans med en sløjfe på. Men nu skal jeg jo til at køre mini sammen med de store. Så jeg har flyttet klub til Svebølle. Og min KTM pro senior er byttet om til en KTM 65 cc. - Magnus spørger mig hele tiden, hvor mange pokaler jeg har. Vi er gode venner og vi har gået i børnehave sammen. Jeg har sagt til ham, han selv skal tælle. For det er aldrig det samme antal, der står på hylden. Nå pyt, Magnus kender Du jo heller ikke, så hvorfor snakke om ham.... Mads’ nytårs-krave Men vi kender Mads. Han er årgang ”nul”. Et ægte milleniumbarn.

”Pludselig er alt lyset væk. Slut for i dag. Omklædning i kassen og så hjem!”

- Hvis min mor havde været 25 dage hurtige til at føde mig, så ville jeg have været født den 1.1.2000! Men jeg ved ikke, hvad der gik galt. Måske bare dårlig timing? Hvorfor kalder Du mig aluminium-barn? - Nytårsforsætter? - Kun, at jeg må anstrenge mig for at køre med halskrave. Jeg har prøvet én, der var væmmelig at have om halsen. Men nu får jeg en amerikansk halskrave. Den går hele vejen rundt lige som en hagesmæk foran og bagi. Sådan én skal jeg ha’. Der er ikke så mange, der har sådan én. Vi ønsker Mads en strålende karriere som mini-kører.

Crosser på spring

Har du forslag til en ny "Crosser på Spring"! Send en mail til: microcross@hongnet.dk


TRÆNINGSSKOLE 2008 Saxtorp Motocross Klub uge 30 ■ ■

ud NYTÅRST5iLÅBRS

■ ■

NMK'S 7 SBOG jUBILÆUM

5 dage med professionel MX træning. Affjedrings kursus. Fysisk træning/kost kursus. Kun 25 Km fra Helsingborg. En aktiv ferie med hele familien.

Træningsskolen vil være for alle klasse inkl. Micro, trænerne er bla. Leon Nyvang, Hasse Lorentzen, samt andre danske top kørere. ( Max 12 kører pr. klasse. )

Pris for hele ugen kr. 1.700,- pr. deltager inkl. fri camping, strøm, vand, mm.

FOR NÆRMERE INFO OG TILMELDING HENV. LEON NYVANG TLF. 55 76 42 50 • MOBIL 24 69 36 16

Min overtagelse af Top Racing er på grund af uforudsete omstændigheder annulleret. Top Racing fortsætter derfor som hidtil af Tony og Sally. Jeg glæder mig derfor nu til at starte helt forfra under navnet NR-Service, dvs. at jeg åbner en splinterny forretning med alle de nyeste og fedeste ting inden for motocross. jeg håber derfor at se jer alle til min åbningsreception

søndag d. 2. marts 2008, kl. 12 - 16 på Gefionsvej 13, 3400 Hillerød.

Jesper "NR" Christensen #19


MOTOCROSS

KORT OM MOTOCROSS honest international`08 i skotland

Jan Hvam, RMS, modtager på vegne af VM-Motocross i Randers FIMs Organizer of the Year 2007 trofæ. Prisen blev overrakt af Patricia Maskarova fra Youthstream.

VM-MOTOCROSS - designi RANDERS that sticks ”organiZer oF the year” 2007 VM Motocross i Randers, den 25.-26. august 2007, modtog i starten af december FIMs pris som “Organizer of the Year” i VM-klassen MX3. Prisen blev uddelt på hotel Monte Carlo Bay ved FIM OFF-ROAD AWARDS. Til at modtage prisen på vegne af VM-motocross i Randers og Danmarks Motor Union var fremmødt Jan Hvam, VM-sportschef, og Erling Christiansen, DMUhovedbestyrelsesmedlem og EM-stævneleder ved VM i Randers.

imod rallyet - sammenholdt med en begrundet frygt efter mordet på fire franske turister i slutningen af december i Marokko, følte arrangørerne ikke at der var andre muligheder end aflysning. Arrangørerne understregede ved aflysningen dog at Dakar vil fortsætte. Men at tiden frem mod det næste arrangement i 2009, skal bruges til at planlægge, hvordan det eventyrlige rally for fremtiden skal videreføres.

Oprindeligt skulle Hjørring Motor Sport have kørt Honest International`08, men de planer er ændret, og løbet køres i stedet i Skotland. Baggrunden for ændringen er, at løbet i Danmark, med afvikling den 02.-03. august kom til at kollidere med VM Sidevogn i Slagelse, og da ændringsdatoen som var i spil lå en uge tidligere, på et tidspunkt hvor hvor de fleste er på ferie, måtte HjMS melde fra. Istedet bliver løbet afviklet på Duns i Skotland den 26.–27. juli. Hjørring Motor Sport har dog af promotor Hermann Hoff fået bekræftelse på, at de skal være arrangør i 2009.

gensyn med lars Bo rasmussen som kørerrepræsentant Lars Bo Rasmussen er genvalgt som kørerrepræsentant i SD Motocross. Lars Bo Rasmussen har tidligere været kørerrepræsentant i årene 2005 til foråret 2007, men har valgt at opstille til endnu en periode, for at sikre at kørerne er repræsenteret i Sportsdivisionsbestyrelsen. Og da der den 15. januar 2008 (opstillingsfrist, red.) ikke var indkommet andre forslag, så er Lars Bo Rasmussen automatisk genvalgt med virkning fra 2. marts 2008.

dakar-2008 aflyst efter terrortrusler Dakar Rally 2008 blev aflyst dagen før starten skulle være gået i Lissabon den 5. januar. Løbet var oprindeligt planlagt til at køre ruter i Spanien, Marokko og Mauretanien. Men en kombination af trusler om terror fremsat

Nye og brugte moto cross

06 05 06 06 07 06 06 04 07 07

Nummerplader og stickerkits Hurtig levering - Mulighed for genbestilling - Dansk produceret - Høj kvalitet

Faste priser på nummerplader:

N

SE T. CLAU

Inkl. navn, nummer, 4 hubstickers og evt. logo.

Micro.......................................................... 420 kr Mini/Maxi........................................... fra 600 kr

YZ450F/07 kun kr. 54.998,CRF450/07 kun kr. 54.500,-

YAMAHA KAWASAKI KTM YAMAHA YAMAHA KTM HONDA KTM YAMAHA YAMAHA

YZ 85 L . . . . . . . .16.800,KX 85 H . . . . . . . .16.800,SX 85 H . . . . . . . .19.800,YZ 85 H . . . . . . . .19.800,YZ 85 H . . . . . . . .21.500,SX 125 . . . . . . . . .25.800,CRF250R . . . . . . .33.800,XC 450 . . . . . . . . .26.500,YZ 250 . . . . . . . .32.800,YZ450F . . . . . . . .43.800,-

Landevejs MC tages i bytte! Se også www.kajs-mc.com

www.sproing.dk Tlf 38105039

Alt til CROSSER, EU-SCOOTER og MOTORCYKEL Stort reservedelslager til alle mærker!

WORKS SHOWA KIT

CRF 150/07 HØJ CRF 150/07 LAV

POLINI 65 CC

KABURATOR KIT TIL CRF 150, 250, 450

PRO CARBON TIL ALLE CROSSER

SE NYE OG BRUGTE MC PÅ: www.jnmotor.dk Importør af:

Service på banen Pakker sendes

38

v/ Jesper Nielsen Liljevej 28 · Sterup · 9740 Jerslev Tlf. 98 83 14 07 · Fax 98 83 18 66 E-mail: info@jnmotor.dk · www.jnmotor.dk

ykker Vil du putte sm har vi 0 15 F CR din på lager. en masse på

Se vores hjemmeside: www.jo-service.dk

J. N. MOTOR

Hovedgaden 4 · 4470 Svebølle Tlf. 5929 3969 · Fax 5929 3970 · Mobil 4016 6710 E-mail: salg@jo-service

KUN Kr. 898,-

KORT GAS PÅ LAGER IGEN DOMA - LEO VINCE - STM RØD GEAR SKIFT - RØDE KØLER-SLANGER RØDE GREB CARBON bl.a. til skivebremser FINNE til hjelm TRÆNINGSSKOLE på DVD Til dine knæ: EVS - ASTERISK Åbningstider: Mand. onsd. torsd. fred. kl. 9.00-17.00 Tirsdag lukket Middagslukket: 12.00-12.30

Kawa fjern neder Kr. 4

Juleh

Skriv dele o

Over 54.99

54.50

Med Kaj’s

Kirst


;8ED8IBJ JK¥IJK< M@C;<JK< 9@CJ?FN Æ EF><E J@E;< F;<EJ< +%$-% 8GI@C )''/ nnn%mdXoc`m\%[b

L;<E;¥IJ1 9I¤E;<I<# ;I@=K# J?FN9@C<I F> D8JJ<I 8= I¥> F> C8ID

989<J D@JJ MD8O F> J@E :@KP D<; JKI@G ?<C< ;8><E

@E;<E;¥IJ1 ;8ED8IBJ =CFKK<JK< 9@C GI<M@<N " L;JKPI F> C@I

C@M< DLJ@B

9@C<I KLE<;< F> JKPC<;< 9@C<I @ M<I;<EJBC8JJ<

JG<<; 8I<E8

MdXo Flk[ffi Jg\\[ 8i\eX $ [\k m`c[\jk\ j_fn1 ;i`]k`e^ =( XZk`fe K\Xd DXe 9lie Jklek J_fn " `ek\ieXk`feXc fm\iiXjb\cj\ X] [\ jkfi\

;D @ ILCC<=<CK

@:8E 8D<I KC@E> ?mfi dXe^\ _\jk\ bXe [l jd`[\ g ilcc\]\ck\k6 8cc\ NI<J FN Y`c\i bXe m´i\ d\[# f^ [\i ? J \i ]\[\ gi´d`\i k`c m`e[\ie\

??MFI1 F;<EJ< :FE>I<JJ :<EK<I ??MFIEwI1 =I<% ;% +% 8GI@C# C¥I% ;% ,% 8GI@C F> J¥E% ;% -% 8GI@C )''/ GI@J1 GI@J1 (,' BI GI ;8> @EBC% G8IB<I@E># 8;>8E> K@C 8CC< ?8CC<I# JG<<; 88I<E8 F> J@E :@KP% @ J8D8I9<A;< D<;1

8CK ;<K EP<JK< @:<$L;JKPI B¤DG< KLE@E>$ F> JKPC@E>$L;JK@CC@E> KLE<;< F> JKPC<;< 9@C<I @ M<I;<EJBC8JJ< JK8E;$LG D<; =9@ :FD<;P =@>?K :CL9 =I8 KM) QLCL BwI@E> 8= D@JJ MD8O BµY [`e Y`cc\k g nnn%Y`cc\ke\k%[b \cc\i nnn%Y`cc\kcl^\e%[b% D\i\ `e]fidXk`fe g nnn%mdXoc`m\%[b f^ ` e´jk\ eldd\i X] MdXo

39


DMU

Tekst: Kenneth M. Mikkelsen. Foto: Arkiv

HENRIK NØRGAARD STOPPER Danmarks Motor Unions formand gennem 14 år, Henrik Nørgaard, er stoppet pr. 7. januar 2008. Henrik Nørgaard, gennem de seneste 14 år formand for Danmarks Motor Union, meddelte onsdag den 2. januar, at han ønskede at trække sig fra formandsposten og dermed hovedbestyrelsen med virkning pr. 7. januar 2008. Baggrunden herfor var, at den øvrige hovedbestyrelse ved det kommende formandsvalg overfor repræsentantskabet vil pege på næstformand Jørgen Bitsch, som ny formand i DMU. Flertallet ønskede et generationsskifte på formandsposten i år, for at sikre, en optimal bestyrelsessammensætning. Henrik Nørgaard har tidligere meldt ud, at han ønskede at genopstille som formand for endnu en periode, men med et flertal i hovedbestyrelsen imod sig i dette spørgsmål, har han valgt at stoppe på nuværende tidspunkt. DMUs næstformand Jørgen Bitsch, er derfor, tirsdag den 8. januar, udpeget til fungerende formand i Danmarks Motor Union indtil en ny formand bliver valgt på DMU`s ordinære repræsentantskabsmøde den 1. marts 2008 på Scandic Hotel Bygholm Park i Horsens. Udpegningen af Jørgen Bitsch som fungerende formand markerer afslutningen på en ledelsesmæssig epoke i Danmarks Motor Union.

Henrik Nørgaard er stoppet som formand i DMU, pr. 7. januar, og dermed trådt ud af hovedbestyrelsen efter 34 år, heraf de sidste 14 år som formand.

Et velkonsolideret forbund Henrik Nørgaard har gennem 34 år været medlem af DMU`s hovedbestyrelse. Han blev valgt ind i bestyrelsen i 1973 som formand for det daværende sportsudvalg for motocross, blev i 1987 valgt til vicepræsi-

HENRIK NØRGAARD Titel: Formand for DMU 1993-2008. HBmedlem fra 1973. Alder: 61 år Bopæl: Bjernede - Sorø Klub: Midtsjællands Sports Motorklub Et af de første tiltag i Henrik Nørgaards formandsperiode var at implementere det såkaldte ”udviklingsprojekt 1993” hvor DMU`s organisation blev ændret fra at være geografisk baseret, til at blive sportsfagligt organiseret (med 4 sportsdivisioner, red.). Seneste skud på stammen over udviklingstiltag i Danmarks Motor Union, er de to projekter ”Event og Marketing” samt ”Strategi og udvikling”. De to tiltag har til formål at fremtidssikre unionens drift samt

40

produktudvikle og synliggøre DMU`s største events: I 2008 er det VM-sidevogn i Slagelse den 2.-3. august samt VM Motocross i Randers den 23.-24. august. DMU`s miljøtiltag og de dertil hørende aktiviteter har sikret unionen to miljøpriser: Fédération Internationale de Motocyclisme’s (FIM) miljøpris ”Environmental Award”, 2000, og Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) miljøpris ”TORKIL”, 2001. Sideløbende med sine poster i DMU`s hovedbestyrelse, har Henrik Nørgaard tidligere også været formand i Midtsjællands Sports Motorklub og sad i en periode i bestyrelsen i daværende Sjællands Motor Union.

dent og tiltrådte som formand for DMU i efteråret 1993. Kendetegnende for Henrik Nørgaards formandsperiode har været stabil drift, faglig styrke, delegering af ansvar, indflydelse nationalt og internationalt samt iværksættelse af en række udviklingstiltag, herunder på organisations-, miljø-, bredde-, event-, elite- og strategiområdet, som er gået hånd i hånd med et skarpt fokus på unionens økonomi. Filosofien har været, at ambitiøse tiltag kun bør iværksættes på baggrund af økonomisk konsolidering og en egenkapital af en vis størrelse. I kraft heraf står Danmarks Motor Union i dag både sportsfagligt og økonomisk godt rustet til de kommende års udfordringer, som indbefatter et kraftigt øget sats på internationale løb, hvoraf DMU på forskellig vis i 2008 er direkte involveret i ikke mindre end 5 betydende VM-afdelinger (VM-motocross i Randers, Speedway Grand Prix i Parken, VM-sidevogn i Slagelse, Speedway World Cup i Vojens og BMX VM Super Cross i København). Samtidig kan Henrik Nørgaard se tilbage på en formandsperiode, hvor Danmarks Motor Union har haft kontinuerlig medlemsfremgang på 25 % og antallet af klubber samt specielt antallet af licenshavere (aktive) er vokset gennem perioden*. DMU`s omsætning rundede i 2007 10 millioner kroner. Med afsæt i formandsposten har Henrik Nørgaard tillige gjort sin og DMU’s indflydelse gældende i Danmarks Idræts-Forbund i en række idrætspolitiske sammenhænge. Internationale aftryk Ved siden af det nationale arbejde, har Henrik Nørgaard i en årrække indtaget en aktiv rolle internationalt og var i 2 perioder fra 1999 til 2004 Vice-President i den internationale motorunion (FIM). I Henrik Nørgaards internationale periode var miljøarbejdet (specielt hvad angår støjdæmpning) samt en revision af det internationale forbunds vedtægter og organisation nogle af de områder, som havde Henrik Nørgaards særskilte fokus. På miljøområdet blev Danmark bredt anerkendt som et foregangsland. Og der arbejdes internationalt, specielt hvad angår motocross-disciplinen, nu også progressivt på miljøområdet. En udvikling, som ikke mindst er Henrik Nørgaards og dermed Danmarks Motor Unions fortjeneste. Fremtiden positiv Den udvikling som Danmarks Motor Union har gennemløbet under Henrik Nørgaard, er ifølge fungerende DMU-formand Jørgen


DMU

Henrik Nørgaards mange år som en dominerende leder i Danmarks Motor Union, har kastet utallige telefonsamtaler, emails, breve, møder samt ikke mindst repræsentative opgaver af sig. På billedet ses Henrik ved DMU-sekretær Jette Heitmanns afskedsreception i 2006 sammen med en anden tidligere DMU-formand (præsident) Villy Nielsen (tv.). Villy sad for bordenden i perioden 1983-1993. Henrik Nørgaard modtog ved sidste års repræsentantskabsmøde DMU`s fortjensttegn i guld for sine mange års virke i sporten. På billedet hustru Dorthe Nørgaard, Henrik Nørgaard og hovedbestyrelsesmedlem Erling Christiansen.

Henrik Nørgaard gratulerer BMX Københavns formand Nils Stærk ved indvielsen af den københavnske BMX-klub.

Bitsch imponerende og aftvinger stor respekt. ”Henrik Nørgaards periode som formand modsvares af få i Idrættens verden. At det afsluttende forløb ikke er blevet som ønsket, håber jeg ikke vil stå i vejen for opfattelsen af en i særklasse ekstra-ordinær personlig indsats. Fra hovedbestyrelsens side i Danmarks Motor Union ønsker vi Henrik Nørgaard alt det bedste i fremtiden, og vil offentligt takke for hans vedholdende og fremragende ekstra-

Henrik Nørgaard var med i velkomstkomiteen, da Nicki vendte hjem til Brenderup som Speedway-verdensmester i 2003.

ordinære indsats i sportens tjeneste,” siger Jørgen Bitsch og slutter ”Bestyrelsen har arbejdet på et generationsskifte i flere måneder. Vi har ikke ønsket at denne situation skulle opstå. Men det bør understreges, at den bestyrelsessammensætning, som over den nærmeste tid vil blive resultatet, er en stærk bestyrelse i fuld kontrol - og med et skarpt fokus på at øge aktiviteterne og initiativerne fremadrettet. Fremtiden ser positiv ud for Danmarks Motor Union.”

DMU STATISTIK 1993 - 2007 * Medlemstal er baseret på DIF`s medlemsregistreringer: Årstal

Klubber

Mænd

Kvinder

<19

19-24

>24

I alt

2007

95

7.847

701

2.891

889

4.768

8.548

1993

79

6.133

701

1.343

1.582

3.909

6.834

* Licenstal er baseret på DMU`s licensstatistik: Årstal

BMX

Road Racing

Speedway

Motocross

Licenser i alt

2007

800

608

719

3.500

5.627

1993

272

273

415

1.299

2.259

REPRÆSENTANTSKABSMØDER 2008 Der indkaldes hermed til de ordinære repræsentantskabsmøder i Danmarks Motor Union og DMUs Sportsdivisioner på Scandic Hotel Bygholm Park, Schüttersvej 6, 8700 Horsens. Repræsentantskabsmødet i DMU afholdes lørdag den 1. marts 2008 med mødestart kl. 13.00 (BEMÆRK ændring af mødestart). Efterfølgende afholdes der festmiddag. Repræsentantskabsmøder i Sportsdivisionerne afholdes søndag d. 2. marts 2008 med mødestart kl. 09.30. Frist for opstilling af kandidater og tilmelding til repræsentantskabsmøderne er: mandag den 11. februar. Opstilling og tilmelding skal sendes til DMU`s sekretariat.

41


DMU Forkortede tillægsregler 1. Arrangør 2. Løbsdato/bane 3. Løbsart 4. Deltagerklasse 5. Heat, omgange 6. Mødetider(instruktion/ træning/teknisk kontrol/ start) 7. Præmier 8. Gebyrer(Solo/sidevogn) 9a. Anmeldelse frist, giro 9b. Anmeldelse (klubnavn/adresse) 10. Særlige bestemmelser

MOTOCROSS 1. HEMS 2. 8.-9. februar, messecenter Herning 3. Supercross 4. 125 cc -250 cc- 500cc A 5. 2 x 9 SX reglement 6. Mødetid: 8 feb kl 9.00 - 14.00 Teknisk kontrol: stikprøve Instruktion: skriftlig. Træning: 14.30 Start: 20.00 7. pokaler til 1-2-3 + pengepræmier 8. Inviterede kørere. 9b. Herning Motocross C/o supercross Herning, Kæruldvej 1 Høgild 7400 Herning, lg@action-sport.dk 10. Husk transponder der er fuldt opladet

1. Midtsjællands Sports Motorklub 2. 08-03-08 Slotsbjergbybanen 3. Sorø Maskinudlejnings Vinterløb 4. 65/85 Mini, alle maxi klasser, pige/dame,Oldboys, sidevogne, quad kl. 4-5-6 5. 2 heat 6. Mødetid: 07.00 Teknisk kontrol: løbende Instruktion: 08.45. Træning: 09.00. 7. Pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse(med mere end 5 deltagere). 8. Iflg. reglement. Efteranm. + kr.: iflg. reglement 9a. Frist: iflg. reglement. Betaling: DMU Online betaling. 9b. P. Poulsen Skovparken 109 4220 Korsør 10. Ingen kørsel i og uden for ryttergården, 3-4 hjulede må køre i gå-tempo, forhandlere henvises til forhandlerpladsen, kun vask på vaskepladsen, strøm 50 kr. pr. døgn pr. bil mindste køb 1 døgn, skal betales i klubhuset ved tilmeldingen, HUSK NU NAKKEKRAVEN.

42

1. 2. 3. 4.

Sønderborg Motor Club 8-3-2008, Nybøl banen Vinterturnering syd, 1. afd c 65+c85l, c85o, b65, b85l, b85o, c125, c144, b125/144, ob33, ob46, c250/500, b250/500, mx1, 2, 3. 5. 2 heat pr klasse 6. Mødetid: 7.30. Teknisk kontrol: løbende over dagen. Instruktion: 8.45 til 8.55. Træning: 9.00 til 10.50 Start: 11.00. 7. i.h.t.reglement 8. Anm. gebyr: 150,00 kr. Efteranm. + kr.: fra 20 til 7 dage før løbet 250,00kr på dagen 350,00 kr. 9a. Frist: 18. februar. Betaling: online tilmelding via DMU. 9b. Kurt Valentin, Helgolandsgade 37 b, 6400 Sønderborg. 10. HUSK transponder nr. (ikke tlf nr). HUSK tilmeldelse under det korrekte DMU kørernr.

1. Vestjysk Motocross Club 2. 3. 4. 5. 6.

15-03-2008 Vintertunering Syd 2 afd Alle Mini og Maxi 2 heat + 1 omg Mødetid: 7.30 Teknisk kontrol: Løbende. Instruktion: 8.45. Træning: kl 9.00 Start: ca kl 11.00 7. Pokaler til de 3 første i hver klasse 8. 130,00. Efteranm. + kr.: 70, +170,00. 9a. Frist: 24-02. Betaling: DMU-Online 9b. Kronprinsensgade 120, 6700 Esbjerg 10. Ingen kørsel over Tinghedevej 1. Herning Motocross 2. 21.03-22.03-23.03. Uhrebanen ved Karup 3. DMU Træningslejr 4. C/B mini, C/B Maxi 5. Max deltager antal 85 mini - 40 maxi 6. Mødetid: 8.00. Teknisk kontrol: Løbende. Instruktion: 9.00. Træning: 10.00. 8. Anm. gebyr: kr. 800,- pr. kører. Hvis der er flere kørere fra samme husstand, gives der en rabat på kr. 150,- for kører 2, nævnte beløb er incl. vask, strøm samt bad.

9a. Frist: 09.03.2008. Betaling: Via HeMS hjemmeside 9b. Herning Motocross, Poul Erik Nielsen, Bjarkesvej 15, 7800 Skive 10. Yderligere oplysning på HeMS hjemmeside. www. HeMs-cross.dk

frakørsel 5 mod Husum, i Silberstedt køres til højre mod Jübek. Tilkørslen til banen er markeret med gule SMG A4 skilte i Jübek by. Kørsel udenfor markeringerne i ryttergården ER STRENGT FORBUDT. Miljøregler SKAL overholdes. Køreren er selv ansvarlig for oprydning, efterladt affald straffes med bøde på 500/- Dkr. Godt vejr & godt humør SKAL medbringes.

1. Svebølle Motocross Klub 2. 29.03.2008 3. Vinter-pokal-løb 4. C-mini , B-mini, C-maxi, B-Maxi, A-maxi , ob , Quad Klasse 4-5-6 5. B-mini-B-Maxi-A-maxi 20 min +1 øvrige 15 min +1 6. Mødetid: 7.30. Teknisk kontrol: stikprøvevis. Instruktion: 8.45. Træning: 9.00. Start: ca kl 11.00. 7. Iht. reglement 8. Anmeldesesgebyr 150 kr. Efteranmeldelse plus kr.: 7 dage før 250. På dagen 400 kr. 9a. Frist: 22.03.2008. Betaling: bank : reg-nr 3208, konto 1056344. 9b. Hanne Kragh Andersen, Amtsvejen 4, 4450 Jyderup. 10. Ingen kørsel i ryttergård, strøm i ryttergård 50 kr, vaskeplads 30 kr, støjgrænser skal overholdes og miljøbakker anvendes. Det er forbudt at starte motorcykler i ryttergård.

ØVRIGE 1. FMS 2. 3. 4. 5. 6.

24/2 Vintertrial E.A.B.C.Classic. M. 4 omg 4 timer Mødetid: 09.00 Teknisk kontrol: 09,00 Instruktion: 09.45. Træning: 00 Start: 10.01 7. I.flg.reglm 8. 150/75. Anmeldelse efter fristen: Se elektronisk tilmelding 9a. Frist: 3/2. www.dmusport.dk 9b. Hans Jørn Beck tlf. 64 40 69 34 / 40 15 96 69 trial@ stribnet.dk. 10. Området ligger på Vranderupvej lige vest for motorvejen, Vranderupvej ligger ved Seest kirke

SPEEDWAY 1. Sports Motorklubben Gandrup 2. 21-03-08 3. Langbanetræning. Jübek 4. 50-80-500cc. Sidev. Short Track Quad. 5. Fri træning. 6. Mødetid: 08.00 Teknisk kontrol: 08.00-18.00 Instruktion: 08.00. Træning: Fra 08.00 til 12.00 & 14.00 til 18.00. 8. 50 & 80cc. 100/-. Dkr. Øvrige 200/- Dkr. Efteranm. + kr.: 100/-Dkr. 9a. Frist: 17/3-08. Anmeldelser SKAL være underskrevet personligt & modtages IKKE elektronisk. Betaling: Ved ankomst. 9b. SMG, Gl. Kongevej 18. 9362 Gandrup 10. Efter grænsen ad E45 tages

RECEPTION FOR HENRIK NØRGAARD I forbindelse med det årlige repræsentantskabsmøde i DMU bliver der afholdt afskedsreception for DMUs mangeårige formand Henrik Nørgaard. Receptionen finder sted på Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens lørdag d. 1. marts 2008 mellem kl. 17.00 og ca. 19.00.


DMU LÆSERBREV:

Dansk Road Racing er i sit livs efterår Af Uffe Christensen, Hinnerup

Efter at have set løbskalenderen for 2008, så må jeg sige - at jeg er en lille smule skuffet. Er det hvad DMU kan tilbyde de danske RR-kørere? Min fornemmelse er, at DMU og klubberne har sovet i timen, da der skulle bookes danske baner. Sådan som jeg forstår det, så er det de såkaldte ”støjweekender” som man kan booke. Og jeg vil tro, at en vis hr. Elgaard har været fremme i skoene og sat sig på disse weekender. Alt imedens DMU sad og pillede næse. Der var mange der var utilfredse med de afdelinger der blev kørt i Polen sidste år. Men hvis det her er alternativet, så tror jeg nok, at de fleste gerne ville fortsætte. Jeg er fuldt klar over, at der er problemer i Poznan med støj også, men der findes masser af andre baner i samme afstand fra DK, bl.a. en

bane i Berlin. Uden at kende banen, så var det måske en mulighed. Har I undersøgt det? Hvis man gerne vil køre på bane - men ikke kører Challenge, så kan man jo deltage i de mange Trackdays rundt om i Europa ... Nå nej, det må man jo ikke, når man har licens. Og så kommer det store spørgsmål? Skal jeg mon have licens? Svar: v. Henrik Berendt, Formand SD Road Racing Kære Uffe. Nej, dansk Road Racing er bestemt ikke i sit livs efterår. Tværtimod. Udviklingen i antallet af kørerlicenser fortæller os, at RR er en sport i fremgang. Der er således sket en fordobling af licenser gennem de seneste 15 år, fra ca. 300 til 600 kørerlicenser. Skal man pege på et område med tilbagegang, så er det i udviklingen af officiallicenser. Her er det gået i den

LÆSERBREVE Ønsker du at sende et læserbrev til MotorBladet, så send dit indlæg via e-mail til www.motorbladet@dmusport.dk. Skriv ”læserbrev” i emne-linien. Har du ikke adgang til at sende e-mail – så send indlægget til fax.nr.: 43 26 26 15 eller som brev til: Danmarks Motor Union, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Mærk brevet/ faxen med ”læserbrev”. Anonyme indlæg bringes ikke. Husk derfor at påføre tydeligt afsendernavn og adresse. Begræns venligst dit læserbrev til max. 300 ord. Ved mangel på plads i MotorBladet kan redaktionen blive nødsaget til at forkorte dit indlæg. Forkortelser vil ske så nænsomt som muligt – og uden at essensen med læserbrevet går tabt.

modsatte retning. Det burde være værd at tænke over, hvis man synes, at DMU og ens klub skal involvere sig i mere end tilfældet er nu. DMU og klubberne har desuden en lige så væsentlig udfordring. Antallet af mulige baner, ofte privat-ejede, hvor vi kan drive vores sport - er få, og derfor er banelejen dyr. Dette problem er ikke let at løse, og vil i bund og grund kræve flere baner i Danmark. Noget som ikke bare sker over natten. Derfor er det, at klubberne tyer til udlandet, som du også er inde på. Når DMU påpeger overfor kørerne, at deltagelse i trackdays, bl.a. i udlandet, som ikke er DMU-godkendt, kan få alvorlig konsekvenser, så er det såmænd ikke for at skade kørerne. Tværtimod. Men det er desværre svært at trænge igennem en massiv mur af fortrængning omkring dette punkt. DMUs forsikringer er tegnet på baggrund af DMUs banegodkendelses- og løbsafviklingsregler. Hvis DMU ikke selv, aktivt, gør sit for at håndhæve reglerne, så kan den enkelte kører og unionen få problemer i skadestilfælde. Problemet løses dog let. Alle private arrangører af trackdays skal, i samarbejde med en DMU-klub, have deres arrangement DMU-godkendt. Sker det, så er alle formalia i orden. Til gavn for kører, arrangør og DMU.

Sekretariat: Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Telefax: 43 26 26 15 Email: dmu@dmusport.dk Kontortid: Mandag-fredag fra kl. 9.00-16.00 Telefontid: kl. 12.30 - 16.00 Bank: Jyske Bank kontonr. 5044 109 2819 DMU’s hjemmeside: www.dmusport.dk Sportssekretær: Søren Andersen Tlf.: 43 26 26 12 email: sa@dmusport.dk Sekretær: Heidi Eilsø Tlf.: 43 26 26 13 email: he@dmusport.dk Direktør: Jan Rodtwitt Tlf.: 43 26 26 14 email: jr@dmusport.dk Kommunikationschef: Kenneth Majkjær Mikkelsen Tlf.: 43 26 26 18 email: km@dmusport.dk Studentermedhjælp: Andreas Marslew Fritzen Tlf.: 43 26 26 17 e-mail: af@dmusport.dk

DMU’s Miljøsekretariat

NYT FRA DANMARKS MOTOR UNION DMU-direktør Jan Rodtwitt stopper Danmarks Motor Unions (DMU) direktør Jan Rodtwitt har opsagt sin stilling med effekt fra 29. februar 2008. Jan Rodtwitt forsvinder dog ikke helt ud af Motorsporten, da han den 1. marts tiltræder i en stilling som administrationschef hos Dansk Automobil Sports Union (DASU). Jan Rodtwitt føler selv at han har haft mange gode år i Danmarks Motor Union, og fortsætter i en pressemeddelelse den 21. januar ”Jeg mener, at jeg forlader et DMU, som i forhold til unionens størrelse præsterer godt, og

samtidig har et generelt godt omdømme i idrættens verden. Det er selvfølgelig med nogen vemod, men når alt er gjort op, så mener jeg, at min timing falder fint i tråd med, at unionen samtidig er ved at gennemgå et politisk generationsskifte.” Fungerende DMU-formand Jørgen Bitsch beklager Jan Rodtwitts beslutning, og siger ”Det er altid en udfordring når betydningsfulde personer forlader en organisation. Danmarks Motor Union vil dog takke Jan Rodtwitt for hans 13-årige indsats, først som Sekretariatschef og siden Direktør i DMU, og ønsker ham lykke til i fremtiden.”

hos Grontmij Carl Bro, Acoustica Miljøsekretariatets leder: Henrik Højlund Larsen Telefon: 9879 9893, Mobil: 2723 9893 E-mail: henrik.hojlund@grontmij-carlbro.dk Søren Ballisager Telefon:4348 6187, Mobil: 2723 6187 E-mail: soren.ballisager@grontmij-carlbro.dk Niels Jørgen Hviid Telefon: 8928 8103, Mobil: 2723 8103 E-mail: niels.jorgen.hviid@grontmij-carlbro.dk


&!26% ĂŚ7()4% ",!#+

PMP - ID-nr. 47210

Afsendt via: PortoService ApS Postbox 9490 9490 Pandrup Ændringer vedrørende abonnementet ring venligst 43 26 26 13

BT P[[T STcP[YTa]T _ĂŒ fff \R bT[TRc SZ

3#/44Ì'%.)53Ì"//4 3%.3!4)/.%,Ì Ì.9(%$ ~ ?0C4=C4A4C 7­=6B4;BHBC4< 68E4A

~ 9DBC4A10A B:8==414=B14B:HCC4;B4

>?C8<0; 14B:HCC4;B4 B0<C8386 <43 ~ D3C064;86C >6 E0B:10AC 5>A 0C :><5>AC >6 5D=:C8>=0;8C4C

~ 640AB:85C4 5>ABC­A:=8=6

18147>;34B

~ 9DBC4A10A 8=34ABCÂżE;4

~ B?4284;C D35>A<4C <83C4ABÂŹ;

~ 4554:C8EC ;D::4BHBC4<

68E4A 5>A143A4C BC¿33­<?=8=6

<43 CA8=;ÂżB 9DBC4A8=6

>6 143A4 5Âż;8=6 <43 <0B:8=4=

~ BCA ) # #%

~ E0A<414BC0=386C 6D<<8 <0C4A80;4 ?ÂŹ 8=34AB834=

ĂŚ +2 ĂŚ

&°Ì/ & &Ì2 /! $Ì + !4! , / ' % 4Ì( / 3Ì $ ).Ì& / 2( ! .$ , % 2

&).$Ì3 # / 4 4Ì& / 2( ! .$ , % 2%Ì0° Ì 7 7 7 -# 3%, %# 4 $+


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.