MotorBladet April 2008

Page 1

MOTOR Officielt organ for DMU

bladet

Nr. 4 · 90. årgang · APRIL 2008

MOTOCROSS: KASPER JENSEN SIDE 22

SPEEDWAY: SPEEDWAY-LIGAEN 2008 SIDE 14

BMX: SX-banedesign i København SIDE 12

Uhre motorsportscenter byder velkommen til

TOP SPEEDWAY

Den 18 april - Store Bededag kl. 13.30

“Kran” Erik Jensens 50 års jubilæumsløb www.herningspeedwayklub.dk


DMU

LEDER:

ET SKRIDT FORAN

”Et skridt foran”, er overskriften på DMU`s fremadrettede arbejde i de kommende 3 år. Brandslukning skal afskaffes! Tekst: Jørgen Bitsch, Formand Danmarks Motor Union

Vores sportsgrene oplever på trods af de tilbageskridt vi møder, og som fylder meget i vores dagligdag, en generel og markant fremgang for tiden. Men al fremgang, bærer kimen til tilbagegang i sig. En positiv udvikling, som den vi er inde i, stresser også en organisation - ud i alle led, lige så vel som den giver inspiration og styrke. Når stressen overmander så begynder organisationen at knage i fugerne, og må stoppe op og overveje, hvordan tingene skal skrues sammen, for at man kan bære alt det positive man tilsmiles af. Ja - det lyder jo nærmest bagvendt. Men det er egentlig en kendt sag. Man

udfører konstant brandslukning. Og det kender vi desværre alt for godt til. Hvis man skal håndtere udvikling pro-aktivt, så kræver det, at man er ”et skridt foran”. Tag nu fx udviklingen i antallet af medlemmer og licenshavere i DMU. Fremskrives de sidste 3 års udvikling i medlemstal og licenser, på de næste 3 år, så vil vi blive mødt af en fremgang på næsten 30 procent. Hvordan skal vi dog håndtere det, uden at blive ramt af tilbageslag? Vi er ikke gearet til udviklingen, hvis vi ikke allerede nu forsøger at være ”et skridt foran”, i forhold til de problemer som 10.000 medlemmer og ca. 7.000 licenshavere vil medføre

for klubber og sportsdivisioner. Og helt centralt er det, at vi skal have fat i klubarbejdet, hvis vi vil løfte sporten generelt. I bund og grund handler det om, at vi skal være gode til at give og hente motivation og styrke i klubberne. Et af mine store håb er, at klubberne vil tage den kommende klublederuddannelse til sig. Og at man vælger at bruge den tid det tager, at få nye redskaber, til at håndtere dagligdagen i klubberne. Vi skal være ”et skridt foran” - for vi står overfor store positive udfordringer. Og vi vil ikke styres af brandslukning.

Månedens leder: ”Et skridt foran”, tager udgangspunkt i Jørgen Bitschs formandsberetning fra DMUs repræsentantskabsmøde 2008. INDSATSOMRÅDER 2008

ET SKRIDT FORAN (Programerklæring)

- Vi skal være èt skridt foran, ikke 50 og ikke 10, for vi vil ikke være urealistiske. - Vi vil sikre, at vi konstant flytter os år for år i positiv retning. - Vi vil arbejde pro-aktivt for at sikre konstant tilgang til sporten. - Det skal være udvikling, ikke tilfældigheder, som driver DMU.

Konkret vil vi frem mod 2010:

- Øge antallet af medlemmer med 5 % hvert år - Øge antallet af licenser med 7 % hvert år med primær tilgang i micro, mini og junior klasserne - Etablere 4 nye baneanlæg i Danmark - Ikke opleve lukning af baneanlæg - Opbygge hvad der svarer til 50 % af omsætningen i egenkapital hos DMU/SD`erne inden udgangen af 2010. - Øge markedsføringen af de enkelte sportsgrene - Opleve topplaceringer i EM/VM i de enkelte sportsgrene - Sikre at DMU er en naturlig politisk samarbejdspartner, lokalt og på landsplan. - Fortsætte DMU’s Internationale engagement DMU-STATISTIK 2005-2010* 2005

2006

2007

2008

2009

2010

Medlemmer

8487

8374

9041

9555

10104

10690

Licenshavere

4900

5091

5627

6112

6639

7213

* Fremskrivning af licens og medlemstal baseret på 2005-2007 udvikling

2

Miljø Klublederudvikling: - Klublederuddannelse - Årligt klublederseminar - DMU Klubtræneruddannelse

Ny officialsuddannelse DMUs netværk: - DMUs Netværk projekt (internt) - Udbygge DMU`s politiske netværk

DMUevent Elite og talentudvikling (alle grene) DMU organisationsudvikling: - DMUs organisationsudvikling 2008-2010 - DMUs procedurer - DMUs administration Andre prioriterede opgaver: - Revision af alment reglement - Revision af grenspecifikke reglementer - Opdatering af DMUs Strategi og Vision


Indhold DMU

MotorBladet Redaktør Kenneth Majkjær Mikkelsen Tlf. 43 26 26 18 E-mail: motorbladet@dmusport.dk Annoncetegning Kenneth Mikkelsen, tlf. 43 26 26 18 Email: motorbladet@dmusport.dk DMU - Sekretariatet Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Fax 43 26 26 15 ISSN 0107-7554 Bank: Jyske Bank, konto 5044 1092819

Stofkoordinatorer BMX Joy Nordkvist Ørrevej 41 7490 Aulum Tlf. 97 85 50 47 E-mail: joy.nordkvist@mail.dk

Road Racing SIDE 6-10

BMX SIDE 11-13

speedway SIDE 14-21

motocross SIDE 22-34

ROAD RACING Steen Pedersen Sommerstien 8, 2670 Greve. Tlf. 43 90 27 10 E-mail: sommer8@mail.tdcadsl.dk SPEEDWAY Bitsch Pedersen, Rygårdsvej 2-66, 7000 Fredericia Tlf. 46 93 58 42 · GSM 2622 6835 Fax 001 6308 3916 63 E-mail: bp@sxp.dk Oplag og frekvens Udkommer 10 gange årligt Dette nr. er trykt i 9.200 eksemplarer Lay-out og tryk KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A Postboks 1183 2650 Hvidovre Tlf. 36 34 29 00, Fax: 36 34 29 10 E-mail: kls@kls.dk Forbehold Bladets indhold udtrykker ikke nødvendigvis DMU´s meninger. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl i angivelser af priser, specifikationer og lign. Ej heller for manuskripter eller illustrationer, som tilsendes uopfordret. Eftertryk er forbudt uden tydelig kildean­givelse. Erhvervsmæssig anvendelse af tekst eller illustrationer, kun efter nærmere aftale og skriftlig tilladelse. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at bringe sårende, injurerende eller æreskrænkende indlæg. Indsenderen vil i givet fald blive kontaktet med henblik på en afbødning af kritisable passager. Dette skyldes dels et ansvar i forhold til presseloven, dels et ønske fra HB om at bevare en ordentlig tone i vores offentlige organ. De 2 næste numre Maj 2008 nr.: Forventes hos abonnenterne torsdag 1. maj 2008. Deadline for stof 10. april 2008. Juni 2008 nr.: Forventes hos abonnenterne torsdag den 5. juni 2008. Deadline for stof 14. maj 2008. Tegn abonnement på MotorBladet 10 numre pr. år - 375,- kr. Kontakt tlf. 43 26 26 13 (Hverdage ml. 12.30-16.00) E-mail: motorbladet@dmusport.dk

ROAD RACING: Challenge 2008

➤ Kørerrepræsentant håber på Superbikere

ROAD RACING:VM Supersport

➤ Kanonstart for Robbin Harms

BMX: SX WC Copenhagen

➤ Banedesign på plads

SPEEDWAY: Speedway-Ligaen 2008

➤ Ligaen tiltrækker unge talenter

SPEEDWAY: World Speedway News

➤ Nicki flot fra start

MOTOCROSS: MX Elitetruppen

➤ Kasper Jensen klar til VM

DMU: REP-møde 2008 ➤ Ny formand i Danmarks Motor Union DMU: Forkortede tillægsregler og Korsørløbet 2008

6 10 12 14 20 22 4 35

MOTORBLADET OFFICIELT ORGAN FOR DMU

NR. 4 · 90. ÅRGANG · APRIL 2008

MOTOCROSS: KASPER JENSEN SIDE 22

SPEEDWAY: SPEEDWAY-LIGAEN 2008 SIDE 14

BMX: TJEK PÅ DET I KØBENHAVN SIDE 12

Uhre motorsportscenter byder velkommen til

TOP SPEEDWAY

Den 18 april - Store Bededag kl. 13.30

“Kran” Erik Jensens 50 års jubilæumsløb www.herningspeedwayklub.dk

Forsiden: Thomas Harding, kørerrepræsentant i Challenge. Fotograferet på Cartagena marts 2008. Fotograf: Kai Gustafson, Gustafson Foto-IT.

3


DMU

NY FORMAND I DANMARKS MOTOR UNION 1. Efter DMUs repræsentantskabsmøde blev der holdt afskedsreception for DMUs tidligere formand Henrik Nørgaard. Til stede ved receptionen var udover repræsentanter fra 55 fremmødte DMU-klubber bl.a. også DIF-formand Niels Nygaard, Team Danmark-direktør Michael Andersen, Dansk Automobil Sports Unions (DASU) generalsekretær Bo Baltzer Nielsen, FIM-race director Ole Olsen samt Christer Bergström fra den svenske motorcykelunion (SVEMO). På billedet fra venstre Niels Nygaard, Henrik Nørgaard og DMUs afgående Direktør Jan Rodtwitt, som ved samme lejlighed, blev takket for sin indsats gennem 13 år. 2. Et kendt ansigt i Greve og omegn, svømmeren og pocketbike-manden Aage Hejgaard, blev valgt ind i for en to-årig periode i DMUs hovedbestyrelse. Aage Hejgaards specifikke arbejdsområder i hovedbestyrelsen bliver Klublederuddannelse, DMUEvents og DMU-Sponsorater. 3. Jørgen Bitsch ved DMUs repmøde lørdag den 1. marts. Travlt optaget af at notere spørgsmål og svar efter formandens beretning. En beretning som under overskriften ET SKRIDT FORAN - tog fat i de problemområder, som DMU skal arbejde videre med i de kommende år. Foto: Steen Pedersen.

Jørgen Bitsch, som op til repræsentantskabsmødet 2008 var fungerende formand i DMU, blev valgt for 2 år som formand - uden modkandidater.

Tekst og Foto: Kenneth Majkjær Mikkelsen.

1

2

Jørgen Bitsch fra Frederiksborg Amts Motorklub blev ved årets repræsentantskabsmøde, den 1.-2. marts i Horsens, valgt som ny formand for Danmarks Motor Union uden modkandidater til posten. Fra den 7. januar 2008 og indtil repræsentantskabet var Jørgen Bitsch fungerende formand, efter at DMUs tidligere formand gennem 14 år, Henrik Nørgaard, trådte tilbage. Udover formandsposten var der valg til to HB-poster. Steen Fredsøe Sørensen (Fyens Motor Sport), som i 6 år har været en del af DMUs hovedbestyrelse, valgte i år ikke at genopstille. Steen Fredsøe Sørensen vil dog for fremtiden været tæt involveret i DMUs miljøarbejde, da han fortsat fungerer som ansvarlig for DMUs miljøsatsning med direkte reference til DMUs hovedbestyrelse. Desuden var endnu en ledig HB-post i spil, da Jørgen

4

3

Bitschs sæde som bestyrelsesmedlem stod tomt, efter formandsvalget. Valget til de to HB-poster, var i år omgærdet af en del spænding, da der for første gang i mange år var hele 6 kandidater opstillet til hovedbestyrelsen. Dennis Lybech som sidste år blev valgt til suppleant for hovedbestyrelsen, og som efter Henrik Nørgaards udtræden i 2 måneder var indtrådt i hovedbestyrelsen, valgte dog at trække sit kandidatur. Efter et første-valg over to runder, blev Aage Hejgaard (Pocketbike Club DK) og Poul Hjorth, (Holstebro Moto Cross Club) valgt til hovedbestyrelsen for henholdsvis 2 og 1 år. Som suppleant til hovedbestyrelsen blev efterfølgende valgt den tidligere Sportsdivision Speedwayformand, Ole Hansen (Outrup Speedway Club).

Hovedbestyrelsen 2008 (HB) Jørgen Bitsch, ›› DMU-formand (Nyvalgt) Erling Christiansen, ›› næstformand Aage Hejgaard, ›› best.medlem (Nyvalgt) Poul Hjorth, ›› best.medlem (Nyvalgt) Pia Buth Rasmussen, ›› formand SD BMX Peter Hansen, ›› formand SD Motocross Henrik Berendt, ›› formand SD Road Racing Niels Munk Nielsen, ›› formand SD Speedway

HB-Sammensætning Hovedbestyrelsen (HB) er sammensat af 8 personer: 1 formand, 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 4 Sportsdivisionsformænd. De 4 SD-formænd vælges ved de 4 sportsdivisioners (BMX, Motocross, Road Racing og Speedway) respektive repræsentantskabsmøder.

KORT OM JØRGEN BITSCH

Titel: DMU-formand (DMU-

næstformand 2007, SD Motocross-formand 1993-2000, og dermed også HB-medlem i samme periode). Alder: 48 år Bopæl: Hillerød Klub: Frederiksborg Amts Motorklub


DMU

FRA REP-WEEKENDEN

ÅRHUS MOTOR KLUB ÅRETS DMU-KLUB 2007 En klub fra hver af DMUs 4 sportsdivisioner blev i år udnævnt til årets klub 2007. De fire klubber var Midtsjællands Sports Motorklub (Motocross), Århus Motor Klub (Road Racing), Bjerringbro BMX Klub (BMX) og Silkeborg Speedway Club (Speedway). I forbindelse med repweekenden blev Århus Motor Klub i tilgift udpeget som Årets DMU-klub. Det kom øjensynligt bag på AMK-formand Bent Andersen, som det fremgår af billedet. Til højre for Bent Andersen ses DMU-ceremonimester Per Østergaard, som lige har overbragt den glade nyhed, der efterfølgende blev akkompagneret af en check på 5.000 kroner.

Spiddet! DMUs afgående formand Henrik Nørgaard modtog Dansk Automobil Sports Unions (DASU) ærestegn, for sin aktive rolle i motorsportens tjeneste. Det er første gang at ærestegnet er blevet overrakt til en person udenfor DASUs cirkler. På billedet ”kæmper” DASU Generalsekretær Bo Baltzer Nielsen (tv.) med DASU-nålen og Henrik Nørgaards revers.

Nicki Pedersen var blandt deltagerne ved overrækkelsesceremonien i Horsens. Baggrunden var Nicki 2. individuelle guld i Speedway. Da Nicki tidligere har modtaget DMUs ærestegn i Guld, efter sit første VM, kunne det ikke blive til andet, end en buket blomster denne gang. Men det afholdt ikke Nicki P. fra at deltage ved arrangementet.

SÅ tager vi os lige sammen …! Efter at have overværet flere fejlslagne forsøg med en mikrofon, slap tålmodigheden op hos Jan Groth, stævnespeaker og SD medlem i BMX. Kort og effektivt blev grundreglerne for manuel håndtering af en mikrofon gennemgået, så det ikke var til at misforstå.

Surprise !!! Bent Andersen fra AMK (tv.) var synligt overrasket. Men tro mod sin natur fik Bent dog hurtigt mælet igen. Og checken på 5.000 kroner for Årets Klub i DMU luner sikkert godt i den århusianske klubkasse. Foto: Steen Pedersen.

Fra venstre Erik Skovshoved, Jens Munkedal og Kran ”Erik”, som alle 3 modtog et fortjensttegn for 50 års medlemskab i Danmarks Motor Union.

Som om de ikke har fået hæder nok (og måske lige netop derfor), så modtog VM Motocross Randers 2007 endnu en hædersbevisning ved DMUs repræsentantskabsmøde. Til at modtage DMU Fortjensttegnet, som normalt kun gives til enkeltpersoner, var dele af styregruppen bag VM-motocross Randers fremmødt. Fra venstre Poul Erik Sørensen, Torben Collin, Christian Primby og Jan Hvam.

5


Road racing

CHALLENGE HÅBER PÅ ”SUPERBIKERE” Thomas Harding (95) og Ronnie Ourø (77) knipset ved træningophold i Cartagena, marts 2008.

Når MC-Basen Super Challenge løber af stablen den 4. maj, så er den umiddelbare målsætning, ifølge kørerrepræsentant i serien, Thomas Harding, at der i deltager-feltet er 5-10 kørere fra DM Superbike. Langsigtet er det håbet, at serien bliver overtegnet - for at sikre en national serie af konstant høj kvalitet.

Tekst: Kenneth M. Mikkelsen. Foto: Kai Gustafson, Gustafson Foto-IT

Super Challenge`s kørerrepræsentant i 2008 Suzuki-køreren Thomas Harding, er just hjemvendt fra 14-dages intensiv træning på Cartagena i Spanien. Og kort herefter fik MotorBladet en snak med Thomas. Kørerrepræsentanten ”krydser fingre for” at Super Challenge i 2008 blandt deltagerne vil kunne tælle mellem 5-10 danske superbike kørere. ”Målet med de reglementsændringer, som i vinters blev vedtaget, har hele tiden været, at få trukket ca. 5-10 superbike kørere til serien. Vi har tidligere hørt på, at der var et ønske om at komme ud og køre godt race i Danmark. Challenge-reglementet er tilpasset, så det skal kunne tiltrække kørere fx fra DM superbike. Og med ”Free for All” er ideen samtidig, at vi stadig har 600cc folkene med”. I skrivende stund, midten af marts, er kontrakten, som DTC-organisationen tilbyder de forhåndsinteresserede kørere, nu kendt. Af kontrakten frem-

6

De danske kørere bruger i stigende grad tid sydpå, ved træningssamlinger. Og dansk road racing har ifølge Harding det bredeste elite-niveau på kørerside, nogensinde. Også selvom man ser bort fra Robbin Harms. Det bør tilskrives Challenge. Før Challenge starten i 2003 var det sådan, at var man af sted sydpå en uge, så var det toppen. Nu skal de danske teams helst have været af sted to gange to uger. På billedet et kig ud over Cartagena.

går det, at kørerne for deres ”entry-fee” bl.a. får to kval af 20 minutter og to løb af 20 minutter ved hver afdeling. Altså det samme som sidste år. Det ligger også fast, at tilmeldingsgebyret for kørerne er det samme som foregående år, men at man har sløjfet pengepræmierne, efter at importørerne har trukket deres ”fee” til DTC-organisationen (jf. MotorBladet februar, red.). En klar fordel er det dog, at kørerne nu har fået lovning på, at der på Jyllandsringen skal køres race - med det rigtige opløbssving. Der skal dog findes en løsning på hvordan afskærmningen kommer på plads, men det anser Harding for en administrativ detalje. Ifølge Harding er afskaffelsen af chikanen bl.a. vigtig af hensyn til præsentation af sporten. ”Vi ved nu, at Challenge ikke bliver eksponeret på TV-stationen Kanal 5, som den gjorde sidste år. Og spørger du mig, så tror jeg, at det har noget at gøre med kvaliteten af løbene i


Road DMU racing 2007. For at være ærlig, så var det for kedeligt at se på. Chikanen på Jyllandsringen, som jo er den vigtigste af banerne i serien, medførte få overhalinger, og en masse køren-rundt-på-række. Og det holder bare ikke hvis man vil have TV-tid. Derfor ser vi nu frem til en løsning på Jyllandsringen, og så er det for øvrigt da meget glædeligt, at vi i år får Ring Djursland tilbage - og skal køre på Sturup (Sverige, red.). Begge steder kan der køres race.” Svenskerne synes ifølge Harding måske nok at de har nordens bedste serie, og nordmændene mener de har den bedste serie. Men kommer tingene til at spille i Challenge, så tror Challenge-kørerrepræsentanten på, at dansk RR sagtens vil kunne måle sig kvalitetsmæssigt med det bedste fra Sverige og Norge i 2008.

SD ROAD RACING REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2008 Ved Sportsdivision Road Racing`s repræsentantskabsmøde den 2. marts i Horsens på Hotel Scandic Bygholm Park, blev Lis Johannsen fra road-race.dk indvalgt som nyt SD RR bestyrelsesmedlem for to år. Arne Christiansen blev desuden genvalgt for to år, og ligeledes genvalgt blev SD suppleant John Klint for 1 år.

SD ROAD RACING

›› Henrik Berendt (formand) ›› Lis Johannsen (best.medlem), nyvalgt ›› Knud Møller (best.medlem) ›› Arne Christiansen (best.medlem), genvalgt ›› Palle Lind (best.medlem) ›› Orla Madsen (kørerrep.) - suppleant: John Klint, genvalgt

Arne Christiansen (tv.) og Lis Johannsen, henholdsvis genvalgt og nyvalgt for 2 år til Sportsdivision Road Racings bestyrelse, den 2. marts i Horsens.

Bestyrelsens kontaktdata finder du på dmusport.dk road racing-siden under SD Road Racing.

Road Racing og Trackdays

KORT OM THOMAS HARDING

➠ Kørerrepræsentant Super Challenge 2008. ➠ Startede i 2003 (og er kun ”en dreng” i RR, efter egen mening). ➠ Har kørt med i Challenge siden 2004. Bedste placering: 2`er på Jyllandsringen ved afslutningen 2006. Bedste overall placering: Samlet 5`er i 2006. Bopæl: Slagelse. Team: Navn ikke endeligt, men mærket er Suzuki. Skal der lægges mærke til i 2008: Jan Jespersen, Ronni Ourø og så selvfølgelig Kim Phillip.

Sportsdivisionsbestyrelsen for Road Racing, er disse dage meget glade for, at man nu modtager ansøgninger/ anmeldelser om deltagelse i Trackdays og træninger i indog udland. ”Vi føler at budskabet er ved at blive modtaget og accepteret,” udtaler SD formand Henrik Berendt til MotorBladet, ”trods det, at vi blev mødt med en del frustration fra kørerside i starten. Pointen for os er, at for fremtiden vil mange kørere kunne deltage i arrangementer med licens-forsikringen i orden, samt med en basis-sikkerhed for høj kvalitet i arrangementerne.” På SD road racings repræsentantskab den 2. marts blev det lovet, at der snart offentliggøres en kort beskrivelse af forholdene der skal være opfyldt, for at et arrangement kan opnå godkendelse. Informationen vil blive lagt på www.dmusport. dk. Sportsdivisionen har samtidig meddelt, at man

vil vurdere konkrete kører-og arrangør-ansøgninger, og give tilladelse i det omfang, som det er relevant. Som en del af ansøgningsrutinen vil det dog blive nødvendigt at udfylde en blanket. Blanketten vil i starten af april måned være tilgængelig på www.dmusport.dk under Road

Racing-siden, menupunktet ”Blanketter”. Sidder du eventuelt derude og er i tvivl om du kan deltage ”lovligt” i et trackdays-arrangement, så kontakt din klub eller send en mail til DMUs sekretariat med de informationer, som der er om det arrangement, du ønsker at deltage i.

KALENDER - MC-BASEN

SUPER CHALLENGE 2008 Dato

Arrangement

Bane

4. maj

Åbningsløbet (1. afd.)

Jyllandsringen

18. maj

Ring Djursland-løbet (2. afd.)

Ring Djursland

8. juni

Juniløbet (3. afd.)

Jyllandsringen

29. juni

Padborg Open (4. afd.)

Padborg Park

17. august

GP Danmark (5. afd.)

Jyllandsringen

7. september

4th Int. Copenhagen Racing GP (6. afd.)

Sturup Raceway

21. september Padborg Super Prix (7. afd.)

Padborg Park

12. oktober

Jyllandsringen

DM-finalen (8. afd.)

7


Rundt om

Road racing

DANSKE POCKETBIKES PÅ TRÆNINGSLEJR I SPANIEN

Tekst og foto: Henrik Meyer Petersen

Hvert forår arrangerer et engelsk hold racerfanatikere en træningslejr i Benidorm, Spanien, i år foregik det fra den 10-14 marts, altså over 5 dage, og med deltagelse af 7 danskere, fordelt på 2 junior Pocketbikes, 4 senior Pocketbikes og en enkelt på Pitbike/Motard. Banen ligger i et bjergrigt område nær Benidorm, og hedder Finestraat Karting. Den er lettere kuperet på ca. 1200 meter, for øvrigt med ny og fin asfalt, guf for vejgrebet. De fleste af deltagerne havde

valgt at flyve dertil, og så lade deres materiel fragte med en svensk kassevogn. En god løsning da det sparer én for en del kørsel til og fra Spanien, og flybilletter til Alicante er overkommelige hvis de bestilles i god tid. Træningen foregik klassevis og det fungerede fint, man kører 15 minutter hver time, og det giver rigelig tid til justering og trimning mellem passene. Og så var det i øvrigt så varmt at man ikke orker at køre mere alligevel. Hvis man deltager i alle passene bliver det til 2 timers effektiv træning hver dag, hvilket er nok for de fleste. Ideen med en forårstræning er rigtig god, man får testet sine

evner mod kørere fra andre lande og får også en ”tyvstart” på sæsonen. De deltagende danskere klarede sig fint, men ikke helt uden mindre uheld. En junior-kører styrtede og fik derefter anklen kørt over. Et røntgentjek på hospitalet viste at intet var brækket, og knægten satte sig op på motorcyklen få timer efter, dog lidt øm. En senior styrtede også og blev påkørt på skulderen. Også han kørte næste dag pakket ind i Gaffa-tape, ikke helt smertefrit - men man er vel en Viking! Selvfølgelig var der også styrt med materielle skader, det kan jo ikke undgås når der gås til stålet.

Et kontingent danske kørere: bageste mand: Søren Andersen. forrest fra venstre: Claus Sørensen, Rasmus Andersen, Hans Hansen, Emil Meyer, Kristian Laursen og Kasper Hejgaard var i midten af marts på RR-træningslejr i spanske Benidorm.

Udover danskere var der svenske, tjekkiske, engelske og spanske kørere tilstede. Skulle nogle få lyst til at deltage næste år, så er disse klasser repræsenteret: Pocketbike Junior, Pocketbike Senior, pitbike/motard og så det vi i Danmark kender som 80ccRR.

UNGE MED HANG TIL MOTORER

Kristian (tv.) og Kasper - med de danske farver i Benidorm.

8

Uden unge i sporten og talentudvikling, så får vi ikke nogle at følge, når vi engang selv bliver for gamle. Kasper Lau og Kristian Laursen, to unge i sporten, vil måske være blandt de navne, som skal følges i årene som kommer. Både Kasper og Kristian, begge pocketbike-kørere, blev kort udspurgt og fotograferet på træningslejren i Benidorm.

KASPER LAU Alder: 8 år Klub: Pocketbike Club DK

(pocketbikeclub.dk)

Hvor længe har du kørt PB? 1 ½ år Din favoribane? Finestraat

Karting i Benidorm, Spanien.

Bedste resultat?

1. plads i junior A 2007. 6. plads i afd. 6 ved EM i Holland 2007

Hvad er sjovt ved Pocketbike? At det er en motorcykel!


Rundt om

Road racing

GOTLAND RING OG BRIAN MIKKELSEN Hvad har de tilfælles? Tekst: Steen Pedersen. Foto: Gotland Ring

Vel kun det, at den svenske ø nu har en bane med internationale mål. Det har Sjælland ikke. Men mange motorsportsfans husker nok kulturministerens udtalelser i landsdækkende TV for få år siden under et DTC løb, hvor han følte sig sikker på, og ville arbejde for, at Sjælland inden for 5 år havde en asfaltbane med internationale mål. Nu har de fleste jo vænnet sig til, at høre på politiske udtalelser, som ikke helt holder. Men da de ikke blev sagt under en valgkamp, så må vi vel tro lidt på dem. Problemet er bare, at der nu er der mindre end 2 år tilbage, hvis løftet skal holdes. Så i stille stunder håber man jo, at Brian Mikkelsen vil tænke på sine ord fra dengang. Især fordi vi i allerhøjeste grad mangler en asfaltbane på Sjælland. Vel at mærke en vi må bruge. Omkring brugen har Gotland Ring desværre også problemer, idet den visionære og modige entreprenør Alec Arho-Havrén ikke har hele motorsports-Sverige bag sig. Når man kigger på den fine hjemmeside www. gotlandring.com og sammenholder med de udtalelser som falder i andre medier, så finder man holdninger som svinger fra det ganske positive - til direkte negative, når det drejer sig om banens fremtid.

Lidt af et projekt. Luftfoto og banekontur på Svenske Gotland Ring.

Nogle synes det er tåbeligt med en bane på en ø, som vel at mærke ikke har Sjællands gode trafikforbindelser. Det vil betyde svære betingelser for kørere og evt. tilskuere. Ja, rigtigt nok. Men baner anlagt i visse arabiske lande, hvor der hidtil er kørt store løb, har også dårlige forbindelser og meget få tilskuere. Gotland Rings bedste aktiv kan måske være udeblivelsen af støjklager, som jo desværre har ødelagt eller minimeret aktivitets-niveauet på mange andre

baner. Tag et kig på hjemmesiden og bemærk alle de planlagte aktiviteter i 2008. Det lader sig åbenbart gøre, selv om banen endnu mangler nogle godkendelser. Og så er den smukke ø jo også interessant set i et dansk historisk perspektiv. Men sig det ikke til en svensker.

KRISTIAN LAURSEN Hvilken klasse kører du i?

Pocketbike Junior A (5-9år )

Hvilket mærke kører du?

Blata RM 9

Hvad ville du helst køre?

Motard, en slags cross ting, der larmer Vil det lykkes? Ja

Hvem er dit forbillede?

Casey Stoner

Hvad er din livret?

Spaghetti Bolognese

Alder: 10 år Klub: Road Racing Herning

(rrherning.dk)

Hvilken klasser kører du i?

Pocketbike Junior B (10-14 år) Hvilket mærke har du?

Hvor længe har du kørt PB? 5 år Din favoritbane?

Blata RM14

Rødby gokart bane

Vil det lykkes? Klart - ja Hvem er dit forbillede?

fedeste var at være med til em 2007. - men ellers samlet 1ér og 2ér ved de sidste fire dm junior. Hvad er sjovt ved PB? at lære at køre i sving og få fart på.

Kristian Filtenborg (dm-vinder i senior og em 5ér, kører i pocketbike club dk) Hvad er din livret? Kartoffelmos med kødsovs, uhmmm.

Bedste resultat? Det

Hvad vil du helst køre? Om

5 år vil jeg gerne køre 125cc.

9


Road racing

VM-SUPERSPORT 2008:

ROBBIN HARMS I KANON START Team Stiggy, med danske Robbin Harms og den tidligere Superbikekører, australske Joshua Brookes er helt på toppen efter de første løb i VM Supersport-serien. Tekst: Steen Pedersen.

To gange Team Stiggy på podiet ved VM 2. afdeling. Fra venstre 2: Joshua Brookes, AUS. 1: Andrew Pitt, AUS, 3: Robbin Harms, DK. Foto: Team Stiggy.

2008 sæsonen er allerede godt i gang. 2 VM-afdelinger af superbike og supersport er i skrivende stund kørt i henholdsvis Qatar sidst i februar og Australien først i marts. Robbin viste ved begge løb superform, hans tidligere skader taget i betragtning. I Qatar gik træning og tidtagning ikke helt efter planen, idet han endte som nr. 22 på gridden. Et spændende race blev det dog. Og Robbin kørte sig op til en 7. plads. Teamkammerat Joshua Brookes blev nr. 4, så det var et okay udgangspunkt til næste løb en uge senere på Phillip Island. På denne bane havde mange teams testet kort før VM-løbet, deriblandt Stiggy teamet, hvilket tydeligt betalte sig. Brookes og Robbin holdt henholdsvis nr. 2

og 6 til startopstillingen og kort efter starten var begge Stiggy kørere helt med fremme. Allerede på 2. omg. kom Robbin i spidsen, da Broc Parkes oversatsede og styrtede fra føring kun 1 m foran Robbin. Herefter udviklede løbet sig til en særdeles spændende kamp mellem Andrew Pitt, der

3 kørere op til kamphanerne i spidsen, og det betød at Robbin måtte slås ekstra meget med Fabian Foret. Alligevel lykkedes det i en fantastisk spændende afslutning Pitt at vinde foran Brookes og Robbin. De 3 kom i mål inden for 6/10 sek. og længere var de faktisk aldrig fra hinanden i løbet.

Husk, at følge Robbin Harms på Eurosport. Det fås ikke mere spændende! startede fra pole, Robbin og Brookes. Disse 3 trak lidt fra feltet og skiftede føringer nærmest ufattelig mange gange, hvilket da også indbragte Robbin løbets hurtigste omgang, samt at være den kører med næstflest førte omgange. Mod løbets slutning kom

Umiddelbart skulle man tro, at årets 2. VM-afdeling på Philip Island ville være Robbin Harms mest spændende race hidtil i klassen. Men sådan følte han det ikke. Ifølge Robbin selv, havde han så meget overskud, at hans kørsel ikke hele tiden lå på grænsen til styrt. Kampen

med en lidt vildt kørende Foret kostede Robbin muligheden for sejren. Noget der tidligere ville have gået Robbin mere på, betyder nu blot glæde over gode points på kontoen. Et godt alternativ til eventuelle skader ved oversats. Hvis Robbin følte ro og overskud, så var det lige omvendt med teamchef Johan Stigefelt, der for første gang havde begge sine kørere på podiet. Han så det vi andre så, nemlig et vildt spændende race. Johan udtalte efterfølgende til medierne, at han var så nervøs, at løbet havde lagt flere år til hans alder. MB ønsker tillykke og ser meget frem til næste to races i Spanien (Valencia), den 6. april og i Holland (Assen) den 27. april.

RESULTATER: Se: worldsbk.com TOP-5 VM SUPERSPORT

Robbin Harms (#127) i spids foran den senere vinder Andrew Pitt (# 88) og teammakker Joshua Brookes (# 25). Bagest Fabian Foret (# 99). En umenneskelig neglebider, for danskerens teamchef, svenske Johan Stigefelt, ifølge diverse medier.

10

PL.

KØRER

1.

Joshua Brookes, AUS

POINT 33

2.

Joan Lascorz, SPA

29

3.

Andrew Pitt, AUS

25

4.

Broc Parkes, AUS

25

5.

Robbin Harms, DK

25


BMX

EN BMX-KØRER I DANMARK:

ALEX KATKJÆR ER VILD MED BMX Alex er måske nok ukendt for de fleste BMX-kørere. Men hvad gør det. Alex er lige så vild med sporten som alle andre.

Tekst og foto: Joy Nordkvist

NAVN: Alex Katkjær Hvor længe har du kørt BMX, og hvordan kom du i gang? - Jeg har kørt i et år nu. Jeg startede fordi vi havde bygget en bane på min gamle skole. Da vi havde kørt lidt der, så begyndte vi at snakke om, hvor der var en rigtig BMX-bane og klub. Og vi fandt ud af, at der lå en i Feldborg - og så tog vi derned. Hvordan fandt i på at bygge en BMX-bane på skolen? - Der var en bane som et ottetal, som fritidsklubben havde bygget. Da klubben flyttede, så begyndte vi at bruge den. Vi syntes det var lidt kedeligt at køre på den, og så begyndte vi at lave lidt om på den. Altså lave andre forhindringer og sådan.

Alex Katkjær ude og se på ny cykel før sæsonen starter. Pengene, som finansierer den nye cykel - er hans konfirmationspenge. Og så vil man jo gerne være sikker på, at det er det rigtige valg man foretager. Om det er den cykel Alex har valgt. Tjaa - det får du måske at se ved Midtjysk Cup.

Kører du stadigvæk på den lille bane ved skolen? - Ja, jeg er tit dernede efter mit fritidsarbejde. Jeg er jo vild med at cykle. Der er flere af mine kammerater, som også går til BMX og vi mødes dernede, graver og cykler. Men nu skal de desværre til at bygge et menighedshus eller sådan noget - dernede. Så håber vi, at vi må få et nyt stykke jord, hvor vi kan ligge og lege på vores BMX-cykler.

Har du været ude til løb? Nej ikke endnu, men jeg regner med at deltage ved Midtjysk Cup i første omgang. Fortæl hvad du synes om BMX-sporten? - Jeg synes det er en god sport. Jeg skal ikke tænke på alle de andre på et hold. Det drejer sig om en selv. Og det er bare fedt at køre. Det er sjovt at lære at hoppe og ”speedjumpe”. Og at se at man bliver bedre og bedre. Der er fart og aktion, og vi har det sjovt i klubben. Hvilke drømme har du inden for sporten? - Jeg kører BMX, fordi jeg synes det er sjovt. Jeg har ikke forventning om at blive europaeller verdensmester. Det kunne selvfølgelig være sjovt at prøve at vinde et eller andet løb. Men det er ikke afgørende for mig. Hvordan synes du træningen er? - Vi træner to gange om ugen i klubben. For det meste, så synes jeg træningen er god. Jeg kan bedst lide gatestarter og fri træning. Vores træner kan godt være lidt strid. Vi skal bare høre efter og gøre som hun siger. Har

KLUB: Feldborg BMX ALDER: 13 år (snart 14). TIL DAGLIG: Skoleelev i Vildbjerg

vi f.eks. fødderne forkert på pedalen når vi tager starter, så siger hun, at vi ligner én der er ude og handle ind for vores mor - på en gammel bedstemorcykel. Jeg hader at køre spurter på grusvejen, og det siger hun, at vi skal en gang imellem. Men vi har et godt sammenhold og jeg har fået kammerater som jeg spiller ”World of warcraft” med - over internettet. Har du planer med sporten, du kan fortælle om? - Ja på sin vis. En af mine klubkammerater, skal på Tjele efterskole. Det fortalte han mig om, og jeg syntes at det lød rigtig spændende. Jeg har fortalt min far og mor om skolen - og nu har vi været oppe og se på den. Og jeg overvejer meget, om det er der jeg skal tage hen i 9. og 10. klasse. Det kunne jo være fedt at kombinere skolen med min sport.

11


BMX

UCI BMX SUPERCROSS WORLD CUP COPENHAGEN 2008:

SX-DESIGN PÅ PLADS Verdens bedste BMX-kørere, kommer til at konkurrere på en M-designet SX-bane i København fredag-lørdag den 9.-10. maj. Tekst: Kenneth M. Mikkelsen. Foto: Johan Lindström, UCI

UCI`s 3D- computer-animerede tegning af SX-banen i København. Banen er i såkaldt M-form, set fra oven, og splitter op i en herre og dame sektion på de midterste ben. Det første og det sidste ben, skal køres af både herrer og damer (Men og Women, red.).

Den længe imødeset SX-bane i København er i disse dage ved at blive omsat fra tegnebrættets streger til en fysisk størrelse ved Sjællandsbroen på Amager. Arbejdet på den permanente bane startede i slutningen af marts. Få dage før lå bane-design og tekniske tegninger klar fra banedesignerne i den internationale cykelunion UCI, og ifølge Johan Lindström fra UCI, så kan banen i København gå hen og blive en af de hidtil bedste i SX-serien. Den nye permanente bane i København, som får både national og international premiere fredag-lørdag den 9.-10. maj bliver lavet af en amerikansk banebygger, og er designet i M-format. Specielt første langside er anderledes end man normalt ser på en BMX-bane. Alt skal hoppes, og der skal hverken køres eller rulles. Rytmesektioner bliver generelt også lavet, så de skal hoppes, og ikke ”pumpes” igennem. Når det er sagt, så bliver banen dog knap så ekstrem som SX-banen i Madrid. Her var det kun herrerne som kørte, og dermed var der kun en linje, med meget store

hop indlagt. I København skal der både køre herrer og damer (Elite Men og Women, red.). Og banen er splittet op i en herre og damesektion, på midtersektionerne. Startrampen er med rette det som for alvor definerer Supercross. Fælles for alle SX arrangementer er en startrampe som rækker 8 meter i vejret. Den øverste top, eller startstykket, bestående af start-gate og køreplade, bliver fragtet til København. Det er det samme startstykke som blev brugt i Madrid. Startrampen til SX kører med en normal hældning på ca. 30 % procent på de første meter hvorefter den får en vinkel på ca. 45 % hvor kørerne for alvor accelererer. Højden kombineret med den større hældning bevirker, at hvor de fleste normale internationale BMX-baner har et første hop på ca. 9 meter, så er starthoppet efter startrampen typisk 2-3 meter længere. Det bliver det også i København. Når SX i København til maj er overstået, så ombygges første hop og klubben sætter en normal startrampe op.

SUPERCROSS ER BIG-BOYS-GAME Konceptet ved SX World Cup er, at der om fredagen køres tidskørsel, hvor de 64 hurtigste efter enkeltmandsstart kvalificerer sig til at køre med i lørdagens heats. Indtil videre er det værd at bemærke, at ingen af de hurtigste fra fredagens tidskval, endnu har vundet om lørdagen. Det hører endda til sjældenhederne at de kommer i finalerne. Om tidskørslen fortæller den danske landstræner Christian Munk Poulsen: ”I Madrid havnede den danske landsholdskører Morten Therkildsen - 2/100 dele sekund fra at kvalle ind, og sluttede som nr. 66. De første 30 kørere i Elite Men lå indenfor et sekund. Og for Morten var der beskedne 2,5 sekund op til den bedste. Da der samtidig kommer flere og flere kørere, som er rigtigt gode, så bliver kvallen tættere og tættere. Det er ikke kun lørdagens løb som er en

gyser. Også søndagens tidskval stresser kørerne voldsomt.” Hvis hurtighed og mentalt overskud er afgørende i kvallen, så er det til gengæld evnen til at dominere starten, som er vigtig ved lørdagens løb. Christian Munk fortsætter ”De første 10-20 meter er ekstremt vigtige. Derfor er det ikke ”kun” kørerens hastighed, men også hvordan køreren kan positionere sig i starten mod 7 andre, skulder ved skulder, som har betydning. Får du en dårlig start så er det voldsomt svært i Supercross. I Madrid var det tydeligt, at missede man første hop, så var man så godt som færdig. Fik man til gengæld en god start, og et godt første hop, så var der som bonus en ”ren” linje, og dermed høj hastighed.” Den danske landstræner sammenfatter det således: ”SuperCross er big-boysgame”.

FØLG MED PÅ: www.bmxcopenhagen.com

12


Rundt om BMX

Mikael Hansen ny i SD BMX Efter BMX` repræsentantskabsmøde 2008, den 3. marts i Horsens, er sportsdivisionsbestyrelsen sammensat af følgende personer:

Hårdt program for BMX-landsholdet BMX-landsholdet, bestående af Henrik Baltzersen, Mike Kaltoft, Amanda Sørensen og Morten Therkildsen står foran en meget afgørende periode. Fokus ligger primært på VM i Kina (Taiyuan) den 31. maj hvor de danske kørere skal yde en ”jætte” indsats for at kvalificere danske kørere til de Olympiske Lege i Beijing. Før VM i Kina skal landsholdet køre flere internationale løb, næsten hver weekend. Og for at det intense program ikke skal tage pusten fra kørerne, kommer landsholdet i år til at se bort fra landspokalen i starten af sæsonen. Hvilket naturligvis er ærgerligt for arrangørerne. Til gengæld håber man at det lykkes at gøre så god en figur ved VM i Kina, at der efterfølgende bliver dansk repræsentation ved OL.

Pia Buth Rasmussen (best.formand) Jan Groth, (best.medlem) Mikael Hansen (best.medlem) Steffen Enni (best.medlem) Johnny Lassen (best.medlem) Bjarke Rolfing (kørerrep.)

Landsholdet program:

19.-20. april 2.-3. maj 9.-10. maj 17. maj 31. maj

EM 9-10 i Schweiz EM 11-12 i Tyskland World-Cup i København DM i Ellum VM i Kina

Mike Kaltoft, ved DI-Fredericia 2008, går sammen med de øvrige landsholdskørere en vigtig tid i møde. Foto: Nico van Dartel

Mikael Hansen fra Bjerringbro BMX Klub, er valgt for 2 år til SD BMX.

Ny i bestyrelsen er Mikael Hansen fra Bjerringbro BMX Klub, som er valgt for to år. Se kontakt-adresser til den nye bestyrelse på www.dmusport. dk - på bmx-siden.

Power Series Ultra Box ™

Præcis samme cykel som Team GT’s 14 gange Dansk Mester, Henrik Baltzersen, vinder på weekend efter weekend. Samme cykel som Junior Dansk Mester, Rasmus Bott, og Verdensmesteren Randy Stumpfhauser kører på - Ultra Box. Vi har et komplet program af Power Series i alle størrelser, sådan du også kan finde din vindercykel.

KAMPAGNE PRISER KOMPLET CYKEL *4.995 KRONER. (FØR 8.995 KRONER) STELKIT *1.995 KRONER. (FØR 3.995 KRONER)

* SÅ LÆNGE LAGER HAVES. SE MERE PÅ GT.DK ELLER KONTAKT LM@GT.DK

13


speedway

SPEEDWAY-LIGAEN 2008

TUMLEPLADS FOR KØRERE PÅ VEJ OP 22-årige Lubos Tomicek fra Tjekkiet, var meget tæt på SGP deltagelse allerede i år. Men chancen forsvandt da han i GP Challenge-finalen i Vojens den 15. september 2007 - tabte omkørslen om 3. pladsen til danske Bjarne Pedersen.

Det er ikke et nyt fænomen, at den danske liga i 2008 kan præsenterer unge udlændinge med et stort fremtidigt potentiale. Tekst: Kenneth M. Mikkelsen. Arkivfoto: John Bo Jensen

En af de store nyheder i 2008 ligaen er, at Grindsted Speedway Klub (GSK) i år stiller med det stærke navn: Rune Holta, som A-kører i holdets 11.mands bruttotrup. Med Holta er det i år 5 ud af Speedway Grand Prix 15

faste mand, som er i en dansk bruttotrup. De 4 øvrige er Nicki Pedersen (Holsted), Niels Kristian Iversen (Holsted), Hans Andersen (Fjelsted) og Bjarne Pedersen (Holstebro). At ligaen kan fremvise stærke

FÅ OG SMÅ ÆNDRINGER I REGELSÆT Det er kun mindre ændringer, som i år er introduceret i den danske Speedway-liga. En af de måske væsentligste for publikum er, at klubberne SKAL vise en løbende stilling via pointtavle på deres stadions. Det er altså ikke nok at informere via stævnespeaker. Ligesom sidste år, så skal et hold, bestående af 5 kørere, have et max-snit på 25 og minimum 20. Desuden gælder det fortsat - at der max må stilles med 1 A-kører og 3 B-kørere samt 3 udenlandske kørere. Men i forhold til ligaens styrkefastsættelse af kørerne, dvs. kategori-inddelingen i A, B, C eller D-kørere (hvor førstnævnte er de stærkeste, red.), så er kategori C-kørerne i 2008 sat til en

14

holdsætningsværdi på 3, hvor de sidste år var sat til 4. Holdsætningsværdierne for 2008 er dermed som følger: A=8, B=6, C=3 (sat ned fra 4), D=1. Ændringen giver flere muligheder for at sætte hold. Specielt hvis et hold ikke har mulighed for at stille med en A-kører. Det skete et par enkelte gange i 2007, og med sidste års C-kører værdi blev styrke-afstanden på holdene for stor, hvilket gik ud over seværdigheden. Med den nye ændring bliver det muligt at stille til start med 3 B-kørere og 2 C-kørere på holdet, i tilfælde af, at et hold ikke kan stille til start med en A-kører. Se reglerne for ligaen på www.speedway-league.com (under stillingen)

navne, er naturligvis vigtigt i forhold til publikum. Men et andet interessant aspekt er også mulighederne for at se ny kørere på vej frem, herunder de unge udlændinge. Speedway-Ligaens pressechef, Thomas Schack, forklarer ”Den danske liga i dag, er specielt set i lyset af dansk speedways internationale styrke, den 4. bedste liga i verden, efter den svenske, polske og engelske liga. Og det giver unge kørere på vej frem mulighed for at få kvalificeret modstand. Og så kan vi i Danmark, selvom der ikke er tale om de store beløb, også holde kørernes udgifter dækket,” siger Schack og fortsætter ”Men det er ikke en ny forteelse. I sæsonen `96 da kørte Jason Crump elleve matcher for Fredericia, Greg Hancock kørte tre for Fjelsted og Leigh Adams kørte en enkelt match for Herning. Og det er jo meget sjovt at tænke på i dag.” Og morgendagens udenlandske stjerner kører også i år rundt i speedwayligaen i følge Schack. Tjekkiske Lubos Tomicek (22-år og B-kører hos HSK), Canadiske Kyle Legault (22 år og B-kører hos GSK) og svenske Ricki Kling (20 år og B-kører hos SSK) er nogle af de første udenlandske

navne som pressechefen kommer i tanke om, når talen falder på udlændinge, som indenfor en overskuelig årrække, måske er blandt kørerne i Grand Prixturneringen. En af årsagerne til, at vi i Danmark har mulighed for at tiltrække stærke unge udenlandske kørere, hænger tæt sammen med geografi og match-tidspunkt. ”For fx en stærk ung polak, er det meget nemmere at tage til Danmark frem for England. Samtidig kan vi lukrere på, at i Sverige, som vel nok har verdens stærkeste liga for tiden, der kører man i Elit-ligaen om tirsdagen, mens man kører i den næstbedste række All-svenskan om torsdagen. Dermed bliver Danmark, med de mange onsdags-matcher et transit-land, uanset om det er en kører som skal køre i den ene eller anden svenske række.” Et af de få steder hvor der køres løb andre dage end onsdag er i Grindsted. Men også dette anser Thomas Schack for ganske fornuftigt, da dansk speedway med ”tyngdepunkt” i den sydvestlige del af Jylland hos klubberne Holsted, Grindsted, Esbjerg og Outrup kan tilbyde det speedway-hungrende folk både mandags og onsdags-matcher, når Grindsted kører hjemme.


speedway

BRUTTOTRUPPER 2008 BROVST SPEEDWAY CLUB (BSC) Rafal Dobruchi..........................A Robert Kosciecha.....................A Ulrich Østergaard.....................B Jacek Rempala .......................B Marcin Rempala.......................B Robert Mikolajczak...................B Kauko Nieminen.......................B Patrick Nørgaard..................... C Lars Hansen............................ C Mike Ebæk.............................. D Jens Trasborg.......................... D Kaj Bratholt.................. Holdleder ESBJERG MOTOR SPORT (EMS) Kenneth Bjerre..........................A Adam Skorniki .........................A Norbert Kosciurch....................A Brian Lyngsøe...........................B Mads Korneliussen...................B Tobias Busch............................B Johannes Kikkenborg.............. C Krister Jakobsen...................... C Bjarne Nilsson......................... D Karsten Højhus........................ D Michael Palm Toft.................... D Kim Lagoni ................. Holdleder FJELSTED SPEEDWAY KLUB (FSK) Hans Andersen.........................A Sebastian Ulamek.....................A Klaus Jakobsen........................B Manuel Hauzinger.....................B Adam Kajoch............................B Marcin Nowaczyk.....................B Casper Wortmann................... C Peter Kildemand...................... C Rene Bach.............................. C

Nicki Barret.............................. D Thomas Irming........................ D Jens Gade . ................ Holdleder Finn Barasinski... Holdleder (ass.) GRINDSTED SPEEDWAY KLUB (GSK) Rune Holta...............................A Kaj Laukkanen..........................A Henning Bager.........................B Jesper Kristiansen ...................B Kyle Legault..............................B Freddie Eriksson.......................B Anders Andersen..................... C Peter Juul................................ C Sönke Petersen....................... C Kalle Greve.............................. D Paw Mikkelsen........................ D Jens Erik Nielsen......... Holdleder HOLSTEBRO SPEEDWAY KLUB (HOSK) Bjarne Pedersen.......................A Matej Ferjan..............................A Jan Graversen..........................B Leon Madsen...........................B Mathias Schultz........................B Rune Sola.................................B Tomasz Bajerski........................B Kenni Arendt............................ C Rafel Fleger............................. C Thomas Sørensen................... D Claes Nedermark..................... D Erik Villadsen............... Holdleder Steven Andersen.Holdleder (ass.)

HOLSTED SPEEDWAY KLUB (HSK)

Nicki Pedersen.........................A Niels Kr. Iversen........................A Damian Balinski........................A

Henrik Møller............................B Patrick Hougaard......................B Lubos Tomicek.........................B Martin Vaculin...........................B Grzegorz Zengota.....................B Jonas Raun............................. C Tommy Pedersen..................... C Kim Pedersen.......................... D Morten G Hansen.................... D Rudi Steen Hansen...... Holdleder

OUTRUP SPEEDWAY CLUB (OSC)

Charlie Gjedde..........................A Piotr Protasiewicz.....................A Ronnie Jamrozy........................A Piotr Paluch..............................A Nicolai Klindt.............................B Miroslaw Jablonski...................B Tommy Georgsen.................... C Richard Speiser....................... C Jari Mäkinen............................ C Simon Frahm........................... D Steffen S Andesen................... D Jan Tarp...................... Holdleder

SLANGERUP SPEEDWAY KLUB (SSK)

Jesper B Jensen.......................A Gregorz Walasek......................A Morten Risager.........................B Kenneth K Hansen...................B Ricki Kling.................................B Jernej Kolenko..........................B Dannie Søderholm................... C Carsten Hansen....................... C Mataj Kus................................ C Jesper Kristiansen................... D Michael Melciorsen.................. D Lars Munkedal............. Holdleder

ANTI-RUST RINGEN SPEEDWAY-LEAGUE 2008 Dato 23. April 27. April 28. April 30. April 30. April 07. Maj 14. Maj 14. Maj 18. Maj 19. Maj 21. Maj 21. Maj 21. Maj 28. Maj 28. Maj 28. Maj 04. Juni 04. Juni

Kl. 18.30 14.00 18.00 18.30 18.30 18.30 19.00 19.00 14.00 18.30 19.00 18.30 18.30 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00

Hjemme Esbjerg Holstebro Grindsted Fjelsted Holsted Slangerup Outrup Fjelsted Holstebro Grindsted Brovst Esbjerg Slangerup Fjelsted Holsted Outrup Holsted Brovst

Ude Slangerup Fjelsted Outrup Esbjerg Grindsted Grindsted Brovst Slangerup Holsted Brovst Holsted Fjelsted Holstebro Grindsted Brovst Esbjerg Fjelsted Outrup

09. Juni 11. Juni 18. Juni 18. Juni 18. Juni 18. Juni 25. Juni 25. Juni 25. Juni 25. Juni 30. Juni 02. Juli 02. JUli 02. Juli 30. Juli 04. Aug. 06. Aug. 06. Aug. 06. Aug.

18.30 18.30 19.00 18.30 19.00 19.00 19.00 18.30 19.00 18.30 18.30 19.00 19.00 19.00 19.00 18.30 18.30 18.30 18.30

Grindsted Esbjerg Outrup Slangerup Brovst Holsted Holstebro Esbjerg Fjelsted Slangerup Grindsted Outrup Brovst Holstebro Outrup Grindsted Brovst Fjelsted Holsted

Fjelsted Brovst Holstebro Fjelsted Grindsted Esbjerg Outrup Grindsted Brovst Holsted Slangerup Holsted Esbjerg Slangerup Fjelsted Esbjerg Slangerup Outrup Holstebro

13. Aug. 13. Aug. 20. Aug. 20. Aug. 20. Aug. 24. Aug. 25. Aug. 27. Aug. 27. Aug. 27. Aug. 03. Sept. 03. Sept. 03. Sept. 07. Sept. 08. Sept. 10. Sept. 10. Sept. 17. Sept. 17. Sept.

18.30 18.30 19.00 18.30 18.30 14.00 18.00 18.00 18.30 18.00 18.00 18.00 18.00 14.00 18.00 18.30 18.00 18.00 18.30

Esbjerg Slangerup Outrup Brovst Holsted Holstebro Grindsted Fjelsted Esbjerg Slangerup Holsted Brovst Slangerup Holstebro Grindsted Outrup Fjelsted Holstebro Esbjerg

Holstebro Outrup Grindsted Holstebro Slangerup Grindsted Holsted Holstebro Outrup Brovst Outrup Fjelsted Esbjerg Esbjerg Holstebro Slangerup Holsted Brovst Holsted

Med forbehold for ændringer. Tjek evt. på www.speedway-league.com

15


speedway

ICERACING: VM 2008

VERDENSMESTER AFGAV POINT - MEN FØRST TIL SIDST VM Iceracing 2008 understregede, at 23-årige Nikolai Krasnikov fra Rusland, er eneren for tiden. Men ved finalen i Berlin havnede han i uvante problemer. TEKST: Jacqueline Seidlitz. OVERSÆT.: Erik Hjort. FOTO: Lars Schroer.

Den regerende verdensmester Nikolai Krasnikov kom til Assen med 50 point fra de to første løb i Rusland. Og han fortsatte trenden, og fik fuldt udbytte ved de to hollandske løb. Dermed lå den russiske ener med max i spids før de afsluttende finale-løb i Berlin. Efter verdensmesteren var der hård kamp om de øvrige pladser på podiet, mellem de russiske ex-mestre Danil Ivanov og Dmitri Khomitse-

vitch og den østrigske og europæiske mester Franz Zorn. Men ved det 5. finaleløb i Berlin, så de i alt 8.400 tilskuere den forsvarende mester Nikolai Krasnikov fra Ufa i en uvant rolle. Hvor han i de tidligere finaleløb havde været totalt dominerende, så måtte han her afgive flere point til sine modstandere.

Uvante problemer

Allerede i sit første heat afgav han

Franz Zorn (hvid) passerer Dmitri Khomitsevich (gul).

16

et point til sin hårdeste modstander, Dmitri Khomitsevitch. Og i sin anden start fik ”Kolja”, som han bliver kaldt i sit hjemland, Rusland, kun et enkelt point, da han kom i mål efter Stanislav Arkhipov og Daniil Ivanov. En helt uvant situation for den ellers så sikre 23-årige. Og uheldene forfulgte Krasnikov. I tredje runde udgik han med maskinskade, fra en andenplads. I fjerde runde satte han alt på et bræt og startede flere unfair angreb på Pavel Tsjajka, og blev helt korrekt udelukket af den svenske dommer Krister Gardell. Og til slut kunne den 3-dobbelte verdensmester kun kvalificere sig til en C-finale. Den vandt han så til gengæld suverænt. Da Krasnikovs nærmeste konkurrenter Dmitri Khomitsevitch og Daniil Ivanov - begge nåede Afinalen, som blev vundet af førstnævnte, så blev det suveræne forspring til Krasnikov yderligere decimeret. Den europæiske mester, Franz Zorn fra Saalfelden i Østrig, kunne også kvalificere sig til A-finalen. Og til stor jubel fra hans mange medrejsende fans,

VM-sejrceremoni 2008 i Berlin, 16. marts. Fra venstre Dmitri Khomitsevich, Nikolai Krasnikov og Franz Zorn.

så besatte ”Franky” andenpladsen. Med det som udgangspunkt havde Zorn nu gode chancer for et stormløb mod VM-tredjepladsen, og kunne måske endda ende som viceverdensmester.

Anspændt verdensmester

Om søndagen var det en tydeligt anspændt forsvarende verdensmester. Det som havde virket som en selvfølge, var der pludselig rejst tvivl om, og Krasnikov skyede pressen i ryttergården mens han forsøgte at genfinde sin ellers så stabile koncentration. I sit første heat viste han sædvanlig suveræn form - og blev belønnet med en heatsejr. Men over de øvrige starter gik det knap så godt, og han endte med samlet 9 point. I heat 40 forsøgte han, helt unødvendigt at angribe Franz Zorn, og derved styrtede han og blev diskvalificeret. Men


de 9 point rakte til en B-finale - som han vandt. Og dermed var han verdensmester for fjerde gang. Dmitri Khomitsevitch kørte for sin chance, og gentog sejren fra aftenen før. Og med den sidste finales 25 point kunne han fortjent kalde sig vice-verdensmester. Kampen om bronzemedaljerne var så tæt som muligt. Franz Zorn slog Daniil Ivanov i A-finalen, dermed havde de begge 104 VM-point og skulle i omkørsel om tredjepladsen. Daniil Ivanov tog føringen fra starten med Franz Zorn lige i baghjulet. Men ved slutningen af anden omgang kom Ivanov under kraftig pres - og kom så langt ud - at han røg i halmballerne og blev diskvalificeret. Dermed kunne Franz Zorn forhindre et rent russiske podium, og udråbes som vinder af VM-bronzemedaljen.

SLUTSTILLING: VM iceracing 2008 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Nikolai Krasnikov (RUS) Dmitri Khomitsevitch (RUS) Franz Zorn (A) Daniil Ivanov (RUS) Stanislav Arkhipov (RUS) Maxim Sakharov (RUS) Ilja Drozdov (RUS) Pavel Tsjajka (RUS) Harald Simon (A) Per-Olov Serenius (S) Antti Aakko (FIN) Günther Bauer (D) Stefan Svensson (S) Vitali Khomitsevitch (RUS) Antonin Klatovsky (CZ) Johnny Tuinstra (NL) Dmitri Tschatschin (D) Tommy Flyktman (FIN)

124 p 117 104+3 104+2 94 83 63 60 50 49 43 39 38 36 32 24 14 12

Ny Castrol Racing Hoveddistributør til al motorsport Eneforhandling af Castrol Racing olier til speedway og 2t racermotorer

Castrol Racing R40 Stadig den foretrukne speedway olie for mange topkørere. Vegetabilsk castor olie med fremragende smøreevne samt høj træk- og trykstyrke. Tåler meget varme.

Castrol Racing A747 A747 har dokumenteret suveræne smøreegenskaber i 4t speedway motorer – og den holder helt rent inde i motoren. Også perfekt til 2t cross over 85 cc.

Få en Racing Aftale – og billigere racingolier Castrol Racing Service støtter sporten med teknisk rådgivning og specialpriser på olier til aktive inden for al motorsport.

ASSEN: 8. MARTS 1. Nikolai Krasnikov (RUS), 2. Dmitri Khomitsevitch (RUS), 3. Franz A-finale: Zorn (A), 4. Stanislav Arkhipov (RUS). 1. Daniil Ivanov (RUS), 2. Ilja Drozdov (RUS), 3. Vitali Khomitsevitch B-finale: (RUS), 4. Maksim Sakharov (RUS). 1. Antti Aakko (FIN), 2. Günther Bauer (D), 3. Per-Olov Serenius (S), C-finale: 4. Pavel Tsjajka (RUA). 1. Harald Simon (A), 2. Antonin Klatovsky (CZ), 3. Johnny Tuinstra D-finale: (NL), 4. Dmitri Tschatschin (D). ASSEN: 9. MARTS 1. Nikolai Krasnikov (RUS), 2. Daniil Ivanov (RUS), 3. Stanislav A-finale: Arkhipov (RUS), 4. Maksim Sakharov (RUS), 1. Dmitri Khomitsevitch (RUS), 2. Franz Zorn (A), 3. Ilja Drozdov B-finale: (RUS), 4. Stefan Svensson (S). 1. Per-Olov Serenius (S), 2. Tommy Flyktman (FIN), 3. Antti Aakko C-finale: (FIN), 4. Günther Bauer (D). 1. Pavel Tsjajka (RUS), 2. Harald Simon (A), 3. Johnny Tuinstra (NL), D-finale: 4. Antonin Klatovsky (CZ). BERLIN: 15. MARTS 1. Dmitri Khomitsevitch (RUS), 2.Franz Zorn (A), 3. Daniil Ivanov A-finale: (RUS), 4. Stanislav Arkhipov (RUS). 1, Pavel Tsjajka (RUS). 2. Vitali Khomitsevitch (RUS), 3. Per-Olov B-finale: Serenius (S), 4. Maksim Sakharov (RUS). 1. Nikolai Krasnikov (RUS), 2. Stefan Svensson (S), 3. Antti Aakko C-finale: (FIN), 4. Ilja Drozdov (RUS). 1. Harald Simon (A), 2. Günther Bauer (D), 3. Antonin Klatovsky (CZ), D-finale: 4. Dmitri Tschatschin (D). BERLIN: 16. MARTS 1. Dmitri Khomitsevitch (RUS), 2. Franz Zorn (A), 3. Daniil Ivanov A-finale: (RUS), 4. Stanislav Arkhipov (RUS). 1. Nikolai Krasnikov (RUS), 2. Ilja Drozdov (RUS), 3. Harald Simon (A), B-finale: 4. Maksim Sakharov (RUS). 1. Pavel Tsjajka (RUS), 2. Stefan Svensson (S), 3. Vitali Khomitsevitch C-finale: (RUS), 4. Antti Aakko (FIN). 1. Antonin Klatovsky (CZ), 2. Johnny Tuinstra (NL), 3. Dmitri D-finale: Tschatschin (D), 4. Per-Olov Serenius (S).

Sådan får du en Castrol Racing Aftale Udfyld ”Tilmeld Aftale” på www.CastrolShop.dk. Så får du dit password til racingpriserne. Du kan også ringe på 48 28 18 87 og høre mere.

lll#8VhigdaH]de#Y`

Castrol Off-Road 10w/40 Den optimale 4t racingolie til cross, trial, enduro, quad mv. Udviklet til vådkoblinger - sikrer maksimal koblingskontrol. Holder til hårde off-road belastninger.

Castrol R4 Superbike 10w/50 Fuldsyntetsik Road Racing motorolie til 4t motorer. Meget stærk olie der klarer de store belastninger på banen. Tåler høje temperaturer og høje omdrejningstal.

Castrol Biolube 2t Eneste vegetabilske 2t racingolie, der brænder helt rent uden aflejringer ved lav motortemperatur – derfor velegnet til cross og enduro. Maksimal smøreevne.

Castrol Edge Sport 0w/40 Fuldsyntetisk motorolie til 4t cross, trial, enduro, quad mv. Maksimale smøregenskaber. OBS! Kun til motorer med separat oliesump til gearkassen.

vantage www.CastrolShop.dk Castrol Racing Danmark Tlf. 48 28 18 87 – castrol@vantage.dk

17 Motorbladet 93x269 - 0802.indd 1

18-02-2008 11:29:02


Rundt om

SPEEDWAY

SD SPEEDWAY EFTER REPRÆSENTANTSKABET 2008

Nicki P. set bagfra med nakkekrave. Nicki har fået sin dragt specialsyet, så hans nakkekrave sidder delvist indenunder, og er tilpasset farveskemaet.

Hanne Thomsen, Holsted Speedway Klub, blev den 2. marts indvalgt som nyt bestyrelsesmedlem for to år, ved SD Speedways årlige repræsentantskab. Karin Christensen fra Vissenbjerg Bred Motor Klub blev genvalgt ligeledes for 2 år, og som ny 1-årig suppleant blev valgt Martin Grøndahl fra Silkeborg Speedway Club.

PROFESSIONELLE MED KRAVE I både speedway og motocross er kørsel med nakkekrave påbudt i alle rækker. I år er der dog lavet en special-ordning for de professionelle speedway-kørere, som skal teste kørsel med nakkekraver. Blandt de professionelle testere, er Nicki Pedersen, Bjarne Pedersen, Kenneth Bjerre, Morten Risager, Kenneth Hansen

og Claus Vissing. Den danske verdensmester har altså valgt at foregå med et godt eksempel og har for alvor taget kraven til sig. Blandt de absolut første, som kørte med krave i Danmark, var for øvrigt U21-køreren Patrick Hougaard, som allerede sidste år, før reglementsvedtagelsen, valgte at benytte nakkekrave.

SD SPEEDWAY BESTYRELSEN 2008: ›› Niels Munk Nielsen (formand) ›› Svend Jacobsen (næstformand) ›› Jens Lund (best.medlem) ›› Karin Christensen (best.medlem), genvalgt ›› Hanne Thomsen (best.medlem), nyvalgt ›› Thomas Irming kørerrep. - suppleant: ›› Martin Grøndahl, nyvalgt Bestyrelsens kontaktdata finder du på dmusport.dk speedwaysiden under SD Speedway.

Karin Christensen

Martin Grøndal

Jawa Importør

K.L. Support v/Kristian Lund

HUSK den nye FIM godkendte tændingsafbryder v/alle FIM løb incl. YGT

Rottarpvej 2E – 6855 Outrup Tlf.: 0045 61657886 Ell.: 0045 29222196

50cc SPEEDWAY OG CROSS

Hanne Thomsen

80-85cc SPEEDWAY OG CROSS

Få stillet den aktuelle diagnose, få afprøvet forskellige muligheder.

Overtvedvej 33 · 5270 Odense N Telf. 6597 8300 · Mobil 4029 4542 · Fax 6597 8336 e-mail: esspeedway@wanadoo.dk

18


19


world speedway news

Speedway

Redigeret af Erik Petersen

NICKI FLOT FRA START En verdensmester har talt – regn blot med mig også i denne sæson! Ingen kan være i tvivl om, at Nicki Pedersen mener det alvorligt, når der tales om han kan genvinde sit VM i denne sæson efter at have set ham vinde sæsonens første løb i England. Det stort anlagte 60 års jubi-

læumsløb i Poole blev en kæmpesucces for såvel arrangører – som kunne melde alt udsolgt – samt ikke mindst for Nicki Pedersen, som sikrede sig sejren efter at have henvist Andreas Jonsson, Scott Nicholls og Leigh Adams til de sekundære placeringer i finaleheatet. Godt så det ellers ikke ud for

Nicki Pedersen var en gavmild herre i Poole. Det er de færreste, som på forhånd frasiger sig næsten en halv million danske kroner i et løb, hvor danskerens rolle som storfavorit var uomtvistelig, ikke mindst efter dagens mange max-point. Pengedelingen var for øvrigt ingen hemmelighed. Tværtimod fortalte Nicki få minutter efter finaleheatet om aftalen til Ritzaus Bureau. Foto: SXP

Nicki P. og Hans A. (yderst) i heat 5 i Poole. Der kæmpes hårdt om at nå frem til de allerrigeste 60 sekunder i motorsportens historie, hvis man ellers er villig til at tro de sydengelske bossers postulat i forordet i det store farvestrålende program på Wimbourne Road. Foto: SXP

20

verdensmesteren i hans første heat, hvor han blev ”taget med langt ud i banens første sving” af Bjarne Pedersen på helt fair vis og han befandt sig på tredjepladsen efter Bjarne P og russiske Sajfutdinov inden han fik tændings problemer på slutningen af 3. omgang. Han forsøgte derfor at trække maskinen hjem, men kort før snoren blev han overhalet af Bjarne P – og dermed udelukket. Den kedelige start fik dog ikke Nicki i panik – derimod forblev han ubesejret i dagens resterende 5 heat. Bagefter gav mange udtryk for den triste kendsgerning, at ingen fans i det engelske vil se Nicki i aktion på de engelske baner i denne sæson, da pointreglen har gjort det umuligt som det ser ud lige nu. De mange Poole fans havde håbet meget på deres egen holdkaptajn Bjarne Pedersen – men efter en forrygende start med 8 point efter sine første tre heat så alt ellers godt ud – men i sit sidste heat rørte han startsnoren, og straffen var 15 m tilbage

Resultat af Diamond Jubilee: Andreas Jonsson 13, Nicki Pedersen 12, Scott Nicholls 11, Leigh Adams 11, Hans Andersen 10, Chris Holder 10, Jason Crump 9, Bjarne Pedersen 9, Krzysztof Kasprzak 7, Emil Sajfutdinov 6, Kenneth Bjerre 6, Dave Watt 5, Rory Schlein 4, Adam Shields 3, Karol Zabik 2, Chris Harris 1 Finalen: Nicki Pedersen – Andreas Jonsson – Scott Nicholls – Leigh Adams


world speedway news

 “Count me in”. Regn med mig. Nicki har som vinder af Diamond

Jubilee sat en tyk streg under, at sæsonforberedelserne frem mod SGP-2008 er i orden. Foto: SXP

i omstarten. Udbyttet af dette heat blev derfor det rene ingenting og Bjarne endte med 9 point og ingen finaleheat. Også Hans Andersen var ganske tæt på finalen – men det krævede en sejr i hans sidste heat og desværre for ham syntes Andreas Jonsson ikke lige om den ide – han tog i stedet heatsejren, og blev dermed topscorer på dagen med 13 point. Sidste dansker i feltet var Kenneth Bjerre – som fik en ”stille dag på kontoret” uden at blande sig i topstriden – men fik dog en heatsejr i sit sidste heat. Sejrspræmien lød på ikke mindre end £ 60.000 – men forud for finaleheatet havde de 4 deltagere lavet en aftale om, at dele puljen imellem sig – og dermed kunne 4 tilfredse kørere forlade stadion i Poole.

Speedway

KORT NYT

POLSKE HOLD KLAR

MARTIN SMOLINSKI vandt dette års Telford

Snart står den polske turnering klar til at påbegynde endnu en spændende sæson – og i det følgende en kort gennemgang af de mest interessante kørere hos de 8 klubber i den bedste række ExtraLiga.

Open – det årlige indendørs løb på is i England. TONY STEELE

– engelsk topdommer – er tilbage i GP efter et år i kulden. Han får løbene i Krsko Slovenien og Ullevi Sverige. JAMES BRUNDLE

blev den sidste brik i puslespillet hos Eastbourne, og dermed er samtlige britiske Elite League holdopstillinger på plads. PAWEL HLIB har fået

ophævet sin karantæne af sin klub Gorzow. Karantænen blev sat i værk efter Hlib havde været i klammeri med en betjent på en bar sidste år.

Tarnow

Jacek Rempala, PETER JUUL, PATRICK HOUGÅRD, Janusz Kolodziej, Ales Dryml, Marcin Rempala

Torun

HANS ANDERSEN, Robert Kosciecha, Ryan Sullivan, Wieslaw Jagus, Adrian Miedzinski, Karol Zabik

Zielona Gora Leszno

NIELS KR IVERSEN, Fredrik Lindgren, NICOLAI KLINDT, CHARLIE GJEDDE, Gregorz Walasek, Piotr Protasiewicz Jarek Hampel, Krzyzstof Kasprzak, Leigh Adams, Travis McGowan, Damian Balinski

Rzeszow

Roman Povaszny, Matej Zager, KENNETH BJERRE, Scott Nicholls, Cameron Woodward

Gorzow

Peter Karlsson, Pawel Hlib, Tomasz Gollob, Matej Ferjan, Rune Holta, JESPER B JENSEN, KENNETH HANSEN

Wroclaw

Tomasz Jedrzak, Mikael Max, LEON MADSEN, Jason Crump, Rory Schlein, Krzysztof Slabon

Czestochowa

Greg Hancock, NICKI PEDERSEN, Sebastian Ulamek, Lee Richardson, Slawomir Drabik, Edward Kennett

LINDBÄCK TILBAGE Mange var nok såvel overraskede som skuffede over, at stortalentet fra Sverige Antonio Lindbäck sagde farvel og tak til sporten i sidste sæson. Heldigvis ser det nu ud til, at han igen har fået mod og ikke mindst styr på sit liv igen – og han har nu underskrevet en kontrakt. Valget er faldet på Vargarna fra Norrkoping fra den næstbedste række Allsvenskan – og

valget er vel ganske udmærket. Dermed undgår Lindbäck den store virak, som uden tvivl ville have været omkring sin person havde han valgt at komme direkte tilbage til den bedste svenske række. Ledelsen i Vargarna er naturligvis meget glade for tilgangen af Lindbäck, og håber han kan være med til at føre klubben tilbage til Elitserien.

21


Motocross

KASPER JENSEN ER KLAR TIL VM 2008 kan blive en af de bedste sæsoner for sønderjyden I 1996 blev Kasper, som 10-årig, den yngste Danmarksmester i 80cc nogensinde. I 2002 vandt han DM i A 125 (MX2) som 16-årig, og dermed var han også den yngste danmarksmester nogensinde - i den klasse. Derudover har Kasper bl.a. kørt en 8. plads hjem ved U-19 verdensmesterskabet, samt en 6. plads ved EM 80cc. I tilgift har han altid været at finde med i toppen ved Danmarksmesterskabet. Nu gælder det VM MX3 i 2008. Og Kasper ser ud til at være godt forberedt, hvis man skal dømme ud fra optaktsløbene. Tekst: Martin Wigh Knudsen.

Kasper Jensen (th.) og far Kaj Jensen, ved VM MX1 på Uddevalla 2007. Arkivfoto: Niels Bommer. 2008 er startet rigtigt godt for Kasper Jensen. Og hvis tingene forsætter som de er startet, så kan 2008 meget vel blive Kaspers bedste sæson, siden han som meget ung sønderjyde imponerede den danske motocrossverden i 80cc - og senere i 125/MX2 klassen – med rekorder som yngste Danmarksmester i begge klasser. I årene omkring 2000 var

22

kommentarerne om Kasper Jensen ofte noget i retning af: ”Han har potentialet til at blive verdensmester” eller ”Han blive den nye Brian Kjær Jørgensen”. Det var i hvert fald de færreste der kunne undgå at lade sig imponere, når den dengang 16-årige Kasper lå forrest i et DM-heat fuld af ellers etablerede top-kørere i dansk motocross.

Hård konkurrence og skader

Kasper er dog ikke blevet verdensmester endnu. Og der har unægteligt været lidt længere imellem de internationale top resultater i de senere år. Og det beviser bare hvor hård konkurrencen er. Men det skyldes selvfølgelig også, at Kasper Jensen valgte at koncentrere sig om sin


Motocross

Foto: Claus Engfred Olsen. Arkivfoto-VM-Randers-2007.

uddannelse i en periode. Derudover har overgangen fra MX2 til MX1 været besværlig, for ikke at sige hård - for Kasper. Der har været mange uheld og skader siden han rykkede over på den ”store” maskine. Hvoraf den ene kostede ham næsten hele 2006 sæsonen. Men Kasper er en fighter, og med præstationerne sidst i 2007 og i starten på 2008, så ser det endelig ud til - at Kasper kan være på vej mod nogle gode VM-resultater og succes på den helt store maskine (VM MX3). Det er bestemt ikke fordi, at Kasper ikke har vist god kørsel siden overgangen fra MX2 til MX1/MX3. Men det er hovedsagligt i Danmark - og kun ved enkelte internationale løb, at de gode resultater er blevet vist. For de der har fulgt Kasper og har set hvad han kan, så giver det grund til god ”mavefor-

nemmelse” for Kaspers præstationer og muligheder i 2008. Optimismen bygger bl.a. på, at Kasper i 2007 var tilmeldt VM MX1 og kvallede ind flere gange. Herefter valgte han at køre de sidste afdelinger af VM MX3

- og blev samlet nr. 16. På trods af, at han ikke kørte alle afdelinger. Desuden har Kasper, efter at have afsluttet 2007 godt, haft en suveræn optakt til hans første komplette VM MX3 serie i år. Kasper har kørt nogle gode

heat på hårdbaner ved det Italienske mesterskab. Og netop den gode kørsel på de hårde baner kan have stor betydning for 2008, hvor de fleste VM MX3 afdelinger bliver kørt på hårdt underlag.

FAKTA: KASPER JENSEN Klasse: VM MX3 og DM MX1. Alder: 22 år (1985). Bopæl: Sønderborg, Danmark.

Kort om internationale resultater: ■ EM 80cc nr. 26 (1998) ■ EM 80cc nr. 11 (1999) ■ EM 4.plads i heat, som årets bedste ■ EM 80cc nr. 6 (2000). ■ 2 x EM 3.plads i heat, som årets bedste ■ U-19 VM 8`er, 2002 (125cc) ■ Motocross des Nations nr. 12 (2002) ■ VM MX3 nr. 16 (2007) deltog i 6 af 14 afd.

Kort om cross-i-DK: ■ Startede som 3½-årig på PW 50 med støttehjul ■ Tegnede første licens i DMU som 8-årig (1994). ■ Danmarksmester første gang i 1996. ■ Er 9 gange Dansk mester. ■ Har både været den yngste Danmarksmester i 80cc og A 125. Kasper Jensen kører sin første komplette VM MX3 sæson i 2008. Kasper havde ellers planlagt at deltage i en hel VM MX3 sæson i 2006, men den sæson blev ødelagt af en korsbåndsskade. I 2007 deltog Kasper delvist i VM MX3 og VM MX1.

23


Motocross VM MOTOCROSS MX3 2008

Brian Kjær Jørgensen: Kasper agerer professionelt

DATO

GRAND PRIX

BANE

6. april

Spanien

Talavera de la Reina

13. april Frankrig

Castelnau de Levis

27. april Italien

San Severino

4. maj

Frankrig

Plomion

18. maj

Portugal

Corthela

25. maj

Spanien

Alhama de Murcia

8. juni

Kroatien

Mladina

15. juni

Bulgarien Samokov

6. juli

Holland

Markelo

13. juli

Slovenien

Orehova Vas

20. juli

Slovakiet

Sverepec

3. august Chile

Cerros de Chena

Den danske landstræner Brian Kjær Jørgensen er heller ikke uenig i den vurdering - og fortæller om Kasper Jensen: ”En af hans store fordele er, at han opfører sig som en professionel motocrosskører. Han sørger for, at tingene er i orden inden han skal ud og køre. Han er på banen i god tid, maskinen er klargjort, og træningen er i orden. Kort sagt, så laver han sit hjemmearbejde og er klar til at køre cross når han står ude på VM banen. Og det er en af de første forudsætninger for, at man kan lave et godt resultat og videreudvikle sig som crosskører på banen. Derfor tror jeg også, at han ender denne sæson med en VM top-10 placering.” At Kasper er professionel fremgår af hans beskrivelse til MotorBladet, af optakten til 2008 sæsonen. Kasper starter med at fortælle om den skade, som han fik ved Nordisk mesterskab i ok-

ELITE TRUPPEN 2008 Kasper Jensen 2008, ved siden af Honda`en. Privat-foto.

Nicolai M. Hansen (VM MX3) Kasper Jensen (VM MX3) Allan Scheel (EM Open) Nikolaj Larsen (EM MX2) Rasmus Krogh Jørgensen (EM MX2, ADAC Youngster) Matthias Keller (ADAC Youngster + evt. enkelte EM MX2) Kasper Lynggaard (ADAC Youngster, evt. enkelte EM MX2)

Nye og brugte moto cross

YZ450F/07 kun kr. 54.998,CRF450/07 kun kr. 54.500,-

05 06 06 07 07 06 06 04 07 07

KAWASAKI KTM YAMAHA YAMAHA HONDA KTM HONDA KTM YAMAHA YAMAHA

KX 85 H................ 16.800,SX 85 H ................ 18.800,YZ 85 H ................ 18.800,YZ 85 H ................ 21.500,CRF 150 H............ 27.500,SX 125 ................ 24.800,CRF250R.............. 33.800,XC 450 ................ 24.500,YZ 250 ................ 29.800,YZ450F ................ 39.800,-

Landevejs MC tages i bytte! Se også www.kajs-mc.com

Stefan Kjær Olsen (ADAC Youngster, evt. enkelte EM MX2)

tober 2007. Den hindrede ham i at opbygge formen allerede dengang. Men derefter synes Kasper selv, at optakten er gået godt. Han fortæller bl.a., at han har fået nogle gode værktøjer med fra Team Danmark samlingerne. Men Kasper er sønderjyde, og i kraft af dette også lidt tilbageholdende med forudsigelserne for 2008:

”Jeg vil nødigt udtale mig om hele den kommende sæson. Der kan jo nå at ske rigtig mange ting. Men hvis tingene går som de skal, så mener jeg da helt sikkert, at en VM top-10 placering er realistisk. Og hvis ”vi” så kunne komme op og lave nogle rigtige gode placeringer en gang imellem, så ville det også være rigtigt fedt.”

WWW.LCCROSS.DK

SE DK’S STØRSTE UDVALG I TILBEHØR TIL DIG OG CROSSEREN. LEVERING FRA DAG TIL DAG, ELLER RING PÅ 98 58 53 00. Erhvervsparken 7 · 9500 Hobro · Telefon +45 98 58 53 00

www.LCCROSS.dk

NYE ÅBNINGSTIDER: MANDAG, TIRSDAG, ONSDAG OG FREDAG KL. 09.00.-17.00 · TORSDAG KL. 09.00-20.00 24


! u n ude

www.maxmc.dk

Nyheder fra 2008

®

N

JAPA MADE IN

ERS CALLING ALL MX RID Verdens stærkeste kæder!

MAX MC IMPORT A/S MAX MC IMPORT A/S henviser til nærmeste forhandler på tlf: +45 74404861 · fax: +45 74404408 · e-mail: info@maxmc.dk

25


Motocross

DANSK ENDURO KLUB I DVALE! Med Enduro-løbsarrangørernes skifte til DORMCK Endurosektionen, forsvinder Enduro fra DMU`s løbskalender TEKST: Kenneth M. Mikkelsen. FOTO: Arkiv

I løbet af marts blev det meddelt, at Enduro-aktiviteterne i Danmarks Motor Union er ved at lukke ned. Årsagen er manglende løbsmuligheder og herunder at Enduro-sportens løbsarrangører har valgt at arrangere løb i DMCU-regi frem for hos Danmarks Motor Union. Henrik Løvenskjold fra Dansk Enduro Klub (DEK) fortæller til MotorBladet. ”Som klubformand kan jeg ikke tvinge folk til at fortsætte deres medlemsskab i DEK, hvis de kan se en fordel i at være medlem af DORMCK’s Enduro-sektionen i stedet. Og slet ikke, hvis det nu er der - at løbene arrangeres. De DMU-løb som Enduro-kørerne tidligere har kunnet deltage i, er alle aflyste på grund af ”Skov og Naturstyrelsens” lukning for civile

Enduro-aktiviteterne går i dvale i DMU. Arkivfoto: DM-enduro champ, Andre Larsen, ved Nakskov Enduro 2006.

aktiviteter i militære øvelsesområder. Og Enduro-kørere vil jo ligesom andre gerne køre nogle løb. Når arrangørerne nu er rykket til DMCU, så må man jo køre der.” Henrik Løvenskjold fortsætter dog ”Dansk Enduro Klub er gået i dvale”, men det er mit håb, at vi indenfor et år eller to kan genopstarte Enduro-aktiviteterne i Danmarks Motor Union.”

Afgiftsfritagelse på vej

En direkte konsekvens af, at Enduro-aktiviteterne ”går i dvale” i Danmarks Motor Union er, at Enduro-kørerne ikke længere kan deltage ved internationale stævner i FIM og UEM regi. En anden er, at Enduro-kørerne ikke længere kan deltage i et officielt dansk mesterskab, da dette kræver medlemskab af en union under

VI FORHANDLER RESERVEDELE TIL ALLE MÆRKER... - SAMT CYKLER v/ Erik Sørensen Skolegade 30 · 6670 Holsted Mobil 40 37 28 38 · Tlf. 75 39 28 38 Fax 75 39 28 78 E-mail: teknik@sport.dk

BRUGTE CROSSERE: Gas Gas 125 06 ....................kr. 22.000,KXF 450 07 pris fra (3 stk) ....kr. 36.000,KX 125 04 pris ......................kr. 21.000,KX 85 lav fra .........................kr. 10.000,KX 85 høj fra .........................kr. 12.000,KX 65 årg 06 .........................kr. 16.800,KXF 250 05 ..........................kr. 25.000,KX 250 07 .............................kr. 30.000,Honda 250 98 .......................kr. 14.000,YZF 250 04 ...........................kr. 18.500,YZ 85 06 lav ..........................kr. 15.000,YZ 85 05 høj .........................kr. 15.000,Brugte Polini ring

26

Aut. forhandler : POLINI og KA WASA CROSSCYKLE KI R

NYE CROSSERE: KXF 450 07 (nedsat til) 52.000,- kr.

STOR WEBSHOP

Alt i reservedele, tøj og udstyr, konkurrencer og nyhedsbreve

www.es-teknik.com

Danmarks Idræts-Forbund. Synd for sporten, som i mange år har haft trange kår i Danmark. Et lyspunkt er det dog, at der for nylig er kommet en tilkendegivelse fra Færdelsstyrelsen og Skatteministeriet på, at Trial og Enduro-sporten, ligesom Rally-sporten, vil få deres sports-motorcykler afgiftsfritaget. Den endelige godkendelse om afgiftsfritagelse foreligger dog ikke i skrivende stund. Afgiftsfritagelsen har været undervejs siden 1999, på foranledning af Henrik Løvenskjold fra DEK og gennemført via kontakter fra Danmarks Motor Union. Afgiftsfritagelsen bliver kun gældende for kørere med DMU-licens.

KORT OM MOTOCROSS MOTOCROSS REP-2008 Anders Johansen fra Motorcykel Clubben Svendborg (MCS) blev indvalgt som nyt bestyrelsesmedlem for to år ved SD Motocross rep-møde den 2. marts i Horsens. Desuden blev Klaus Hansen genvalgt til SD-bestyrelsen og tidligere mangeårigt SD-medlem Børge Ebbesen fra Møldrup, blev valgt som suppleant til bestyrelsen. Efterfølgende er Anders Johansen blevet udpeget som næstformand i SD-bestyrelsen. SD MOTOCROSS BESTYRELSEN 2008 Peter Hansen (formand) Anders Johansen (næstformand) Klaus Hansen (best.medlem), Jens Steffensen (best.medlem) Martin Skov Jensen (best.medlem) Lars Bo Rasmussen (kørerrepræsentant) - suppleant: Børge Ebbesen

Ærgerlig DMU-formand

Udmeldingen om, at Endurosporten i 2008 ikke bliver repræsenteret i løbskalenderen frustrerer DMUs nyvalgte formand Jørgen Bitsch. ”Det er simpelthen ærgerligt, at Enduro-folket vælger at træde ud af kampen. Det er en af den slags beslutninger, hvor man måske godt forstår baggrunden. Men den beslutning, som i dette tilfælde løbsarrangørerne når frem til, er meget lidt konstruktiv for sporten - set i et blot lidt længere perspektiv,” siger Jørgen Bitsch og fortsætter ”Jeg har forståelse for, at man er irriteret over forholdene for Enduro. Men jeg håber, at om ikke andet - dele af Endurobaglandet indenfor overskuelig tid vil besinde sig, og genoptage arbejdet, sammen med de øvrige dele af motorcykelsporten.”

Anders Johansen (MCS), nyvalgt SD-medlem for 2 år, og efterfølgende udnævnt til næstformand i bestyrelsen.

Lars Bo Rasmussen (FMS), er indtrådt i som kørerrepræsentant efter marts måneds repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsens kontaktdata finder du på dmusport.dk motocross-siden under SD Motocross.Motocross

Sjællandske klubber reducerer støj:

2 undselige decibel – stor effekt! Skepsis og tvivl er afløst af enorm glæde og tilfredshed hos kørerne i fire trend-sættende sjællandske motocrossklubber

Tekst & foto: Henning Gondesen Becker ”Gammelsmølfen”

28

Motocross-sporten mødes i disse år med en markant stigende interesse. Det er godt for sporten, men giver klubberne grå hår. Der må nemlig ikke støjes mere på banerne, end det, DMU og miljøstyrelsen for nu snart seks år siden fik forhandlet hjem, nemlig en støjgrænse på max. 129 decibel (db). Jo flere kørere på banen til løb eller træning, des mere larm. Det siger sig selv. Med mange kørere på banen vil støjgrænsen uvægerligt blive overskredet. Men når nu interessen for motocross er så stor og flere og flere kørere nærmest skal slås om en plads ved ”truget” på de samme alt for få træningsdage og inden for de samme alt for få trænings- og løbs-timer – hvad

gør man så? Alle skal jo have lov at dyrke deres favorit-sport uden at støjgrænsen overskrides. I Næstved Motor Klub lagde man hovederne i blød, støjmålingsapparater blev flittigt brugt og lommeregneren kom i gang. NMK fandt frem til, at der faktisk findes flere gode metoder til at nedsætte støjen fra en hidsig crossmaskines udstødning med hele 2 db uden at maskinens effektivitet derved blev berørt – og efter en stribe seriøse tests og beregninger nedsatte NMK støjgrænsen med 2 db fra de tilladte 129 db til 127 db.

Steen Fredsøe Sørensen, miljøkoordinator DMUhovedbestyrelse.


Motocross

DMU’s støjmålere ses hyppigere og hyppigere på de danske

MX-baner til løb og træning. En halv snes af dem bemander p.t. DMU’s støjmålerkalender. Her knipset på Svebøllebanen er det (fra venstre) Jens Nielsen (FAM) og Frank Hansen(MSM) i færd med at støjmåle og snakke kryptisk til hinanden. Køreren, der lige er fløjet forbi dem, har ”en go’ potte”.

Små micro-lydpotter larmer også – og er underlagt de samme strenge støjmålinger som deres kolleger, mini- og maxiudstødningerne.

Støjmåler-ordbog

Flere på banen…

- Vi var til at begynde med meget i tvivl om, hvordan vore kørere ville modtage db-nedsættelsen, fortæller formand for NMK’s cross-afdeling, Finn Rasmussen. – Men vi blev hurtigt meget positivt overrasket. Alle viste solidaritet med de mange nye klubmedlemmer, der ellers ikke ville kunne få træningstid. Nu er nedsættelsen en kendsgerning og alle er glade og godt tilfredse. Og det bedste ved det hele: Tidligere kunne vi have 15 maxi’er og 10 mini’er på banen samtidigt. Vores tiltag har imidlertid betydet, at vi nu kan lade 20 maxi’er og 15 miniér samtidigt boltre sig på banen uden at overskride de gældende støjgrænser. Godt tilfreds er man også i SMCK (Svebølle Motocross Klub), MSM (Midtsjællands Sports Motorklub) og VMCK (Vordingborg Motocross Klub). De tre klubber tog hurtigt Næst-

veds initiativ til sig og har nu ligeledes nedsat deres støjgrænse til 127 db. - Det er helt fantastisk prisværdigt. Mange års slid og slæb i DMU’s miljøorganisation og samarbejde med klubbernes miljø-folk begynder nu ganske tydeligt at give pote, udtaler Steen Fredsøe Sørensen, der er DMU’s miljø-koordinator. Han siger videre: - Miljø er jo mange ting lige fra behandling af spildolie til indretning og brug af vaskeplads. Men det er støjen, der ganske klart vejer tungest på klubbernes miljø-område. DMU’s mangeårige miljø-arbejde især hvad støjreduktionen angår har vakt opmærksomhed i udlandet. I 2001 modtog DMU således FIM’s eftertragtede miljøpris (FIM: Federation Internationale de Motocyclisme - motorcykelsportens internationale sammenslutning) for initiativet til støjmåling ved hjælp af forbikør-

Det er det mest kryptiske sprog, DMU’s licenserede støjmålere taler indbyrdes. Det er et sprog kun for de indviede. Novicer forstår ikke en fløjtende udstødning. Man skal være tæt på for at høre, hvad de står og mumler til hinanden, mens de midt i ræs-larmen dokumenterer kubikmusik på en eller anden bane – uanset om det er Trial, Roadracing, Enduro, Motard eller Motocross, der er på plakaten. Mens den ene måler og den anden skriver på trykte skemaer og tabeller foregår der en meget speciel kommunikationsform; her kun et lille pluk af støjmålernes (interne og hidtil ukendte) fag-termer: Go’ potte

= rosende udtalelse om udstødning efter reglerne Knaldperler

= ikke acceptabel, ustabil sonar udblæsning En fisker som ven

= kører, der har støjreducerende net i potten Flot bagdel

= kører, som man støjmæssigt ikke lægger mærke til Råber efter prop

= maskine, der hastende skal støj-justeres En ”puha”

= kører, der for 2. gang ikke klarer støjgrænsen ved forbikørsel i samme heat En ”puha-puha”

= kører, der udelukkes fra træning eller heat på grund af støjgriseri Kørernummer og de målte værdier anføres i samme åndedrag. F.eks.: Go’ potte # 3 – 97 db Puha-puha # 000 – 149 db Kan man forlange større ekspertise af DMU’s støjmålere?

29


Motocross DMU

Efter løbet er støjmålernes arbejdsdag langt fra færdig: I klubhuset er der fred og ro nok til at renskrive de på banen målte værdier. Deres ”nærmeste chef”, støjmåler-koordinator Ejgil Solkær, skal have en såkaldt afrapportering, der også kan indeholde overskridelsesrapporter vedr. kørere, de to gange i træk ved forbikørsel er blevet målt til at være ”støjsvin”.

selsmetoden og året efter Danmarks Idræts-Forbund DIF’s miljøpris ”Thorkil”.

… mindre støj

- En støjreduktion fra 129 db til 127 db lyder måske ikke af så forfærdelig meget – men i praksis betyder det, at de klubber, der har nedsat deres støjgrænse med 2 db kan sende ca. 40 % flere kørere af sted på banen samtidigt. Det er to undselige decibel med stor effekt, må man sige. Miljøkoordinator Steen Fredsøe Sørensen er ikke i tvivl om, at udlandet vil tage DMU’s

miljø-tiltag til sig: – Vores støjmåling efter forbikørselsmetoden har vakt interesse hos FIM. Før eller siden vil man anvende den også i forbindelse med internationale løb. Det er jeg næsten sikker på. Og på hjemmefronten har miljøkoordinatoren observeret

NYE OG BRUGTE CROSS’ERE - REPARATION, UDSTYR OG RESERVEDELE

BRUGTE MX: Kawasaki KX 450F KTM 250 SX-F KTM 450 SX-F Suzuki RM-Z

Årg. 2007, Kun kørt 15t ...........Kr. 45.000,Årg. 2007 ................................Kr. 42.000,Årg. 2007, nyrenoveret, m. el-start.. Kr. 43.000,Årg. 2007 Kørt 44 timer........... Kr. 30.000,-

Se billeder af de brugte på: www.jncross.dk

KTM - HONDA KAWASAKI

2008-modeller på lager

en stigende forståelse for behovet for støjreducering: - Vi må være på forkant med udviklingen. Flere og flere vil køre cross mens myndighederne hyppigere og hyppigere forlanger støjen fra banerne betydeligt nedsat. Flere baner er allerede nu lukningstruede på grund af støjge-

ner – lukninger kan forebygges bl.a. ved frivillig støjreduction til et godt stykke under det p.t. tilladte db-tal. Læs mere om DMU’s miljøorganisation på DMU’s hjemmeside.

Westside Racing Service Hos Westside Racing gør vi alt hvad vi kan for at give den bedste service på markedet. Det er bl.a. derfor at vi tilbyder mange kvalitets produkter til billige priser. Vi tilbyder bl.a. • Kæmpe lager af originale KTM reservedele. • Stor webshop med alt i sikkerhedsudstyr, beklædning, slid dele og meget mere. • Tryk af kørenummerplader og kørenummer på tøj. • Masser af brugte maskiner i alle mærker, til gode priser. Bl.a. disse to.

KTM SXF 250 2006 Kun kørt 17 timer.

28.500,-

KXF 450 2007 Kun kørt 13 timer Ny Udstødning

Kun 33.500,Ved hurtig handel.

Husk! Træningslejr Kristianstad uge 30, læs mere på vores hjemmeside: www.w-rs.dk

J.N. CROSS Tlf. 75 19 53 55 · Mobil 40 79 48 19 · Fax 75 19 53 52

Avtrupvej 9, Fåborg · 6818 Årre · Vi bor 1,5 km fra hovedvejen mellem Grindsted og Esbjerg Vi holder LUKKET ONSDAG - øvrige dage kl. 9.00-17.00 - Lørdag efter aftale

30

Westside Racing Service

Møllevej 14 • 4460 Snertinge • Tlf.: 59 29 13 01 www.w-rs.dk


Specialisten Hos MX-Shop kan du få udført professionel service på din crosser. Hurtig levering af reservedele til din KTM. Vi har mere end 25 års erfaring med KTM. Altid topklargjorte crossere på lager. MOTOCROSS - SUPERMOTO - ENDURO QUAD - GADE Ring for priser og yderligere info. Se brugte på www.mx-shop.dk

NU ER DEN HER 525XC QUAD.

Kom og få justeret din Leatt-Brace så den passer perfekt til dig. Du finder os i ryttergården ved alle A-DM afdelinger.

SUPERTILBUD I APRIL KTM NECKBRACE KUN KR. 3.495,-

Officiel distributør af Leatt-Brace i Danmark Østbirkvej 17 - 5240 Odense NØ Tlf. 6610 8942 - Mobil tlf. 2089 1225 Email: MX-Shop@mail.dk - www.mx-shop.dk

www.motopro.dk Nærmeste forhandler anvises på: 63 18 00 65

Den professionelle løsning til egenkontrol Den nye vejledning om støj fra motorsportsanlæg stiller krav om egenkontrol. Men vejledningen åbner samtidig for mere køretid, når egenkontrollen viser, at der er styr på støjen. Det kan I dokumentere med CBRacingPlan©. Fordelene ved anvendelse af CBRacingPlan© er indlysende: Øget aktivitet inden for eksisterende støjgrænser Frihed til selv at planlægge Automatisk generering af trænings-journaler Kan benyttes manuelt eller sammen med AMB’s transpondere for automatisk egenkontrol uden arbejde for træningslederne. For yderligere information kontakt Henrik Højlund Larsen på telefon 9879 9893

31


Rundt om

motocross

PIGECROSS I 2008 Pigerne er i 2008 for alvor kommet på motocross-banen. I 2007 fik pigerne en udfordring fra DMU, at hvis man kunne stille med 25 deltagere til en Cup-serie, så ville der blive etableret en DM-klasse i 2008. Det lykkedes til fulde med 30 deltagere i dameklassen og 10 i pigeklassen. Så i år køres der for første gang DM i en dame og pigeklasse. I 2008 afholdes der udover DM også træningslejr for Piger på Korskro-banen den 2.-4. maj. En idé, der opstod i forbindelse med efterårets træningsdag i Brande, arrangeret af Charlotte Østergård fra HeMS. Her var det helt tydeligt, at pigerne både sportsligt og socialt havde

stort udbytte af at have banen for sig selv. Trænerne ved Pigetræningslejren bliver Lars Kjær og Ole Rasmussen, som var så tilfredse med Brande-arrangementet, at de ikke behøvede ret lang betænkningstid, før de gav tilsagn om også at deltage i træningslejren. Oprindelig var lejren for både MX og Quad, men sammenfald med en afdeling af DM Quad medførte, at 4-hjulerne blev trukket ud af programmet. Det forlyder for øvrigt, at der i løbet af 2008 bliver flere træningsdage hvor pigerne får chancen igen. Da det drejer sig om ren træning, kan man deltage med både DMU og DMCU licens.

I forbindelse med BMWs overtagelse af Husqvarna satses der massivt på fremtiden. Det sker blandt andet via et effektivt og engageret forhandlernet. I Danmark ønskes forhandlernettet udvidet. Forhandlere med interesse i at sælge et af de stærkeste off-road, motard og motocross mærker på markedet kan henvende sig til den danske Husqvarna importør på: info@husqvarnamc.dk eller telefon 3179 5353

Yderligere info, kontakt:

Charlotte Østergård:

Mail: Lotte11_89@hotmail.com Mette Andersen:

Mail: mette@mx-mette.dk

Pigerne giver den i 2008 gas ved både DM-arrangementer, og senest er der ved at blive arrangeret en træningslejr, med de rutinerede trænere Lars Kjær og Oles Rasmussen på programmet. Arkivfoto mx-mette

QUADRACER I USA Den regerende danske mester i Quad klasse 3, Nicklas Thomsen, er i disse dage i USA, for at deltage med team ved første afdeling af de amerikanske mesterskaber. Nicklas vil i næste nummer af MotorBladet fortælle om turen, og det amerikanske løb.

Quad-raceren Nicklas Thomsen er med team i USA, for at køre 1. afdeling af de amerikanske mesterskaber. Læs mere i næste nummer af MotorBladet.

MOTO CROSS MASKINDER De nye 08 modeller er klar til levering Ring og få et godt tilbud Byt til nyt vi mangler brugte

Rabat ved ren handel eller toppris for din brugte

Den nye rm 450 er nu lagervarer

Nye på lager Suzuki rm 85 08 tilbud...........................26.995,Suzuki rm 85 høj 08.................................28.995,Yamah yz 85 høj 08...................................30.995Suzuki rm 125 08......................................39.995Suzuki rm 125 07......................................37.500Suzuki rm 250 08......................................44.995Suzuki rmz 250 08....................................53.995Suzuki rmz 450 08....................................56.995Brugte Yamaha yz 85 høj 06 kun kørt 07 som ny...23.500Yamaha yz 85 lav 06 kørt 8 mdr................17.500Suzuki rm 85 høj 06 kun kørt 07...............19.500Suzuki rm 125 m hgs tunsæt + vp.............20.500Suzuki rm 125 05 motor pep....................20.800Suzuki rm 125 06 motor total renv. . ........23.500Suzuki rm 250 06......................................28.800Suzuki rm 250 06 løbsklar kun kørt 06....29.800Suzuki rmz 460 05 løbsklar motor rep..29.800Morini young rider race vandkølet 10.5 hk.12.995Se også - www.bj-mc.dk

Se nye og brugte MC’er på vores hjemmeside! Navervej 5 8382 Hinnerup Tlf. 86 91 12 00 Fax 86 98 86 82

www.villadsensmc.dk :

HUSK

Køb direkte på vores hjemmeside:

www.jegstrupcross.dk

Er skaden sket – vi reparerer alt til cross på alle mærker. Vi har reservedele til alle mærker Suzuki reservedele fra 79 til 2008 nyt - brugt Speciale - crom cylinder ophoning til overstørelse stempel

Hovedgaden 55A, Snejbjerg, Herning Tlf. 97 16 13 06 - 20 65 62 43

32

Tlf. 96 39 17 02 FAX. 96 39 17 01 Tvedens Allé 2 · 9381 Sulsted


Alle priser er INKL. 25% MOMS. + lev. Kr. 1000,- EU Modeller Honda CRF 450R8...................... 55.995,CRF 250R8...................... 54.995,Kawasaki KX 450 F ´08................... 53.995,KX 250 F ´08................... 51.995,Suzuki RM-Z 450 K8.................. 52.995,RM-Z 250 K8.................. 49.995,Yamaha YZ 450 F ´08................... 56.995,YZ 250 F ’08................... 54.995,-

Alt til CROSSER, EU-SCOOTER - design that sticks og MOTORCYKEL

Tilbuddet pĂĽ nye maskiner gĂŚlder hele 2008. â€?Vi udfører alle former for reparationer pĂĽ eget vĂŚrkstedâ€?

SCS Racing ¡ Hejlmannsvej 7 ¡ 5700 Svendborg ¡ Telefon: 20 91 27 67 E-mail: info@scsracing.dk • www. scsracing.dk

WORKS SHOWA KIT

ykker Vil du putte sm har vi 0 pĂĽ din CRF 15 lager. en masse pĂĽ

Nummerplader og stickerkits KUN Kr. 898,CRF 150/07 HĂ˜J CRF 150/07 LAV

POLINI 65 CC

Stort reservedelslager til alle mĂŚrker!

Pris 2295,-

KABURATOR KIT TIL CRF 150, 250, 450

Hurtig levering - Mulighed for genbestilling - Dansk produceret - Høj kvalitet

KORT GAS PĂ… LAGER IGEN

PRO CARBON TIL ALLE CROSSER

SE NYE OG BRUGTE MC PĂ…: www.jnmotor.dk Importør af:

v/ Jesper Nielsen Liljevej 28 ¡ Sterup ¡ 9740 Jerslev Tlf. 98 83 14 07 ¡ Fax 98 83 18 66 E-mail: info@jnmotor.dk ¡ www.jnmotor.dk J. N. MOTOR

Service pĂĽ banen Pakker sendes

Nummerplader og stickerkits Hurtig levering - Mulighed for genbestilling - Dansk produceret - Høj kvalitet

DOMA - LEO VINCE - STM RĂ˜D GEAR

Tilbud i decemberSKIFT og januar: - RĂ˜DE KĂ˜LER-SLANGER

Se vores hjemmeside: www.jo-service.dk

RĂ˜DE GREB

FĂĽ designet dit eget stickerkit plader. KOMogOGnr.SE VORES Tilbudspris 1995 kr, inkl toNYE timers FORRETNING design/rentegning. (NormalprisĂ…bningstider: 2850 kr) torsd. fred. kl. info. 9.00-17.00 Hovedgaden 4 ¡ 4470 Svebølle Se hjemmesiden eller ringMand. foronsd. yderligere Tirsdag lukket

Tlf. 5929 3969 ¡ Fax 5929 3970 ¡ Mobil 4016 6710 E-mail: salg@jo-service

Faste priser pĂĽ nummerplader:

N

SE T. CLAU

Inkl. navn, nummer, 4 hubstickers og evt. logo.

Micro.......................................................... 420 kr Mini/Maxi........................................... fra 600 kr

www.sproing.dk Tlf 38105039

Middagslukket: 12.00-12.30

Faste priser pĂĽ nummerplader:

Inkl. navn, nummer, 4 hubstickers og evt. logo.

Micro.......................................................... 420 kr Mini/Maxi........................................... fra 600 kr

XXX KIO TVTQFOTJPO DPN

VĂŚr med i konkurrencen om et sĂŚt nummerplader. Se mere pĂĽ hjemmesiden.

www.sproing.dk Tlf 38105039 EN

US T. CLA

NYHED NYHED NYHED

Nu er vi ogsĂĽ blevet autoriseret forhandler af Honda cross-cykler

Forretningen:

• Nye Honda cross-cykler pĂĽ lager • Nye KTM cross-cykler i alle størrelser • Stort udvalg af FOX cross- og fritidstøj • Alt det bedste fra Castrol • Bridgestone dĂŚk til sĂŚrdeles gode priser • Shift crosstøj • Fox hjelme • Smith briller • Leaat brace – nakkekraver • Masser af gejl til bĂĽde Honda og KTM‌ og meget mere – kom selv og se!

VĂŚrkstedet:

Alle reparationer pü alle mÌrker udføres.

$SPTTVETUZS

Reservedelslager:

Stort lager i sliddele til alle mĂŚrker.

Ă…bningstider:

$SPTTVETUZS

Mandag – fredag fra kl. 10.00 – 17.00

,OÂ?CFTLZUUFSF "MCVFCFTLZUUFSF

Weekenderne bruger vi i servicevognen pü banerne til diverse løb.

NR-Service ApS • Gefionsvej 13 • 3400 Hillerød • tlf. 41 65 66 41

#FTLZUUFMTF

+)/ 3BDJOH

'MVFCÂ?LTWFK 3JOHTUFE 5MG 'BY www.jhn-racing.

33


crosser på spring

Halmballe-kys snuppede et lille pigehjerte:

De kalder mig Verner! Hej, Verner!

Caroline ”Verner” Werner Født: 13. november 1997 Stjernetegn: Scorpio (skorpionen) Kælenavn: Verner Datter af: Karina og Allan Werner Klub: Køge Sports Motorklub (KSM)

- Der er mange microkørere i Køge Sports Motorklub. De fleste er naturligvis drenge. Men bedst af alt er, at vi også er fem piger, der står sammen om motocrosssporten. Nogen synes, at piger ikke burde køre motocross – det er jo nok mere en drengesport. Men vi piger har lige så meget sjov ud af det som drengene. - Måske er jeg lidt af en drengepige når jeg er på banen, for dér skal man kunne tåle at vælte i en mudderpøl og få nogle knubs en gang i mellem. Man skal ikke være for pivet.

Det volder 10-årige Caroline slet ingen problemer at begå sig i KSM’s ”micro-mandeverden”. -Vi piger har det da også meget sjovt sammen med drengene. De har givet mig et drengenavn. ”Verner” kalder de mig – og det er jo nemt nok; jeg hedder jo Werner til efternavn. ”Hej Verner, nu skal vi fyre den af”, siger de tit. Og så ræser vi af sted. - Når vi skal til løb tager vi gerne af sted dagen før og overnatter på crossbanen i campingvogn. Det er der mange der gør, og man lærer mange kørere fra hele landet at kende på den måde. Så det er ikke kun ræs, men også rigtig godt samvær og sjov på banerne. Og så kan man smaske lidt sammen omkring grillen aftenen før stævnet. - Sidste år var jeg med til alle SM og DM-løb og nogle pokalløb på Sjælland. Det blev også til en træningslejr i Sverige. Min private løbskalender 2008 er nogenlunde den samme som sidste år bortset fra, at vi i år også skal en tur eller to til stævner i Jylland/Fyn. Det kribler i mig - det er såå spændende! - En gang i mellem tager vi af sted for at være med på ”en kigger”. Sidste år var vi i Randers til EM/VM. Det var simpelthen verdens bedste, der gav hinanden baghjul. Yves de Maria var helt fantastisk – men han vandt jo også. Jeg fik hans autograf på min crosstrøje!

Kværn: Kawasaki 65 cc Nummerplade: # 163 Pokaler/medaljer: 4 pokaler og 9 erindringspræmier Livret: Mor’s hjemmelavede boller i karry Favoritkører: Rasmus Krogh Jørgensen Tekst & foto: Henning G. Becker ”Gammelsmølfen”

34

Caroline på sin stålhest en sur træningsdag: - Man skal træne i al slags vejr for at blive god!

Fart på – gi’ den gas!

Når Caroline begiver sig på crossturné, er hun aldrig alene: - Jeg har altid min far med. Han er både min træner og min mekaniker. Og min mor er også altid med. Hun er den, der råber højest på banen: ”Fart på, fart på, gi’den gas!” kan hun finde på at råbe. Hun er go´som hepper! Det er min fars og min mors forældre for resten også. Og min baby-lillebror Marcus er naturligvis også altid med. Jeg tror, han allerede nu går og drømmer om selv at køre cross. Eller rettere sagt: Han sidder i sin klapvogn og drømmer… - Når den tid kommer, så skal vi nok danne et team. Men vi ved endnu ikke, hvad det skal hedde. Køges microbane er jo helt ok; det er bare dumt, vi kun kan træne tre timer om ugen. Og jeg savner også lidt en stor bane, så man kan se de store træne og lære dem at kende. Det er lidt klamt med bare en microbane. Derfor glæder jeg mig til at blive dygtig nok til at køre mini-cross. Det bliver forhåbentligt snart! - For to år siden startede min crosskarriere ved et motorcykeltræf på Ringsted Torv. KSM havde lavet en lille prøvebane, hvor jeg drønede ind i en halmballe. Jeg kunne bare ikke få nok. Den halmballe ”kyssede” jeg flere gange. Og jeg blev ved! Så meldte min far mig ind i Køge. Siden har der været fart på! Cross har fat i mit hjerte. Og jeg har fat i cross’en! Cross’en har taget mig som gidsel! Jeg er aldeles afhængig! Og det er herligt! På pokalhylden hjemme i pigeværelset står der et overskueligt antal trofæer, men: – Der kommer mange flere allerede i år! Det er ”Verner” helt sikker på. Hun drømmer om at blive ”én af de bedste crosspiger i Danmark”. Det skal nok blive til noget så længe som cross’en har fat i Caroline og ”Verner” i crossen! Ingen tvivl om det! Crosser på spring Har du forslag til en ny "Crosser på Spring"! Send en mail til: microcross@hongnet.dk


DMU

Forkortede tillægsregler

1. Arrangør 2. Løbsdato/bane 3. Løbsart 4. Deltagerklasse 5. Heat, omgange 6. Mødetider(instruktion/træning/teknisk kontrol/start) 7. Præmier 8. Gebyrer(Solo/sidevogn) 9a. Anmeldelse frist, giro 9b. Anmeldelse (klubnavn/adresse) 10. Særlige bestemmelser

MOTOCROSS 1. Svebølle Motocross Klub 2. 05.04.2008 Svebøllebanen 3. SM-MAXI 1 afdeling.

Se MB marts.

1. Sønderborg Motor Club 2. 5-april 2008, Nybølbanen 3. Stævne art. f.eks. JM/FM Mini

old boys. Se MB marts.

1. Køge Sports Motorklub 2. 12-04-08 Microbanen Borg-

7. Præmiering efter reglement. 8. Løbsanmeldelsesgebyr.

kr.150.00. 7 dage før 200 på dagen 300. 9a. Frist: 30/3, DMU-online 9b. F.M.S Egernvænget 1D 5210 Odense NV. 10. Hjælp os med at få parkeret fornuftigt i ryttergård, da vi har problemer med naboerne. Camping fra d.17/4 kl. 18.00 1. Frederikshavn Moto

Cross Klub

1. Morsø Moto Cross Klub 2. 27/4 2008 Solbjergbanen 3. Panolin/M2R 4. afd.

Se MB marts.

1. Vestjysk Motocross Club 2. 27-04-2008 3. Team KP Cup Micro.

Se MB marts.

1. Hjørring Motor Sport 2. 1. maj 2008 Sønderskovbanen 3. DM B + Pige/Dame og pokal

løb for Maxi C .

egårdsvej Køge 3. SM Micro + pokalløb for alle C Micro. Se MB marts.

2. 20/4 2008 3. Panolin / M2R Cup.

4. Der køres DM(B) 125 2 takt,

1. Sønderborg Motor Club 2. 12-april 2008 3. Stævne art. DM Quad.

1. Svebølle Motocross Klub 2. 20.04.2008 Svebøllebanen 3. DMA 1 afdeling.

5.

Se MB marts.

1. Vesterbæk

Motocross Club 2. 12.04.08 3. JM/FM Micro. Se MB marts. 1. 2. 3. 4. 5.

6.

7. 8.

9a. 9b.

Aalborg Motor Klub 12.04.2008, Dall banen 1. afdeling DM Mini og Old Boys Mini 65cc, 85cc Lav, 85cc Open - Old Boys 33, Old Boys 46 Mini 65cc 2 heat á 15 min. + 1 omg. Mini 85cc L + Open 2 heat á 20 min. + 1 omg. Old Boys 33/46 2 heat á 15 min. + 1 omg. Mødetid: 07,30 Teknisk kontrol: Stikprøvekontrol Instruktion: 08,45. Træning: 09.15 Start: Umiddelbart efter tidskvalifikationens ophør I.h.t. reglement Alle klasser kr. 150,00. Anmeldelse efter fristen plus kr.: 400,00 Frist: 23.03.2008 og 05.04.2008. Online anmeldelse via DMU Aalborg Motor Klub

1. Hadsund Motorklub 2. 13. 04. 08 og Skovmarkbanen 3. DM B Maxi, 1 afd + Pokalløb

C Maxi. Se MB marts.

1. Frederikshavn

Moto Cross Klub

2. 17-18-19. april, Ørnedalen 3. Træningslejr. Se MB marts. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Fyens motor sport 18/4 2008 Motocross, St. Bededagsløb Alle mini og maxi klasser 2 heat pr. klasse Mødetid: kl. 8.00 Teknisk kontrol: Stikprøvevis Instruktion: kl. 8.45. Træning: kl. 9.00 Start: kl. 11.00

Se MB marts.

Se MB marts.

1. Herning Motocross 2. 26. april, Uhrebanen 3. DM Sidevogn A.

Se MB marts.

1. Vestjysk Motocross Club 2. 26-04-2008 3. DM Micro. Se MB marts.

6.

7. 8. 9a.

1. Vesterbæk

Motocross Club

2. 26/4-08 på Vojens Kart Center.

Tingvejen 27, 6500 Vojens.

3. DM SuperMoto 1. afd. &

9b. 10.

Lindtek Pokal Cup.

4. Deltagende klasser. SM A Elite

5. 6.

7. 8.

9a. 10.

- SM B - SM C Rookie- SM Quad Open - SM MiniQuad & Pit.B.MiniMotard 125 4T 2. Heat pr. klasse Mødetid: Kl. 7.30 Teknisk kontrol: Hele dagent Instruktion: Kl. 8.45 på starten. Træning: Kl. 9.00 Start: Kl. 12.30 Præmiering til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse samlet på dagen. Anm. gebyr: 350,-kr for alle klasser frem til og med d. 6/4-08, derefter 420,-kr. På løbsdagen 520,-kr. Efteranm. + kr.: Skriv gebyrsats Frist: 19/4-08. Betaling: DMUonline eller kontant på dagen. Der vil være fri træning om fredagen d. 25/4 fra kl. 13.00 til 18.00 for alle Motard klasser. Prisen for fredags træningen er 200,-kr. Til træningen skal der bruges 92 DB støjtud. DM løbet om lørdagen køres efter alm. støjregler under DMU. Der er mulighed for strøm og Camping i ryttergården til om lørdagen.

1. Motorcykel Clubben

Svendborg

2. 26.04.2008 3. Pokalløb. Se MB marts.

144 og 250/500 + Pige/dame + C125 2 takt + C144 / C250/500 DM iflg reglement Pokalløb c klasser 2 heat á 15 min. + en omg. Mødetid: kl. 7.30 Teknisk kontrol: Hele dagen Instruktion: 8.45. Træning: 9.00 Start: 12.30 Præmiering pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse Anm. gebyr: 150,- og eft. anm + 100,- På dagen + 250.-. Frist: man 7. april . Betaling: DMU Online. Spørgsmål Rigmor Mark på Mobil 25398673. Henrik Thomsen Kontaktes på Mobil 23 71 14 17. Hjørring Motor Sport, Sønderskovvej 303, 9870 sindal. Ingen kørsel i ryttergaarden, strøm kr. 50. Banen er lukket ons. 30. april for træning.

1. Vestjysk Motocross Club 2. 02-04 maj 2008 Korskro banen 3. Træningslejr Piger/Damer.

Se MB marts.

1. Midtsjællands

10. ingen opstart i Ryttergård, Mil-

jøbakker skal anvendes. Strøm kan købes til 50 kr pr døgn.

1. HMCC 2. 6/5 Troldkjær 3. JM/FM Maxi. Se MB marts. 1. OMC, Outrup 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9a. 9b. 10.

Motocross Club 10. maj 2008, Outrup-banen DM i microcross, 2. afdeling 50 beg, C50, B50, C80 og B80 1 træning, 1 tidskval + 2 heat á 10 minutter per klasse Mødetid: 8.00 Teknisk kontrol: Hele dagen Instruktion: 9.00. Træning: 9.15 Start: Ca. 11.30 Pokaler til 1. 2. og 3. erindring til resten 150 kr. Efteranm. + kr.: 200 Frist: 20. april 2008. Betaling: Tilmeld online via DMUsport.dk Claus Andreasen, Lykkesvej 19, 6855 Outrup, www. omcmx.dk Ryttergården er åben fra fredag klokken 17, strøm i begrænset mængde: 40 kr.

1. Haderslev Motor Sport 2. 11.05.2008, 3. Team KP Cup 2,

Micro stævne

4. 50 begynder, 50B, 50 C, 80

B, 80C

5. 2 heat pr. klasse 6. Mødetid: 0800 Teknisk kontrol:

Løbende. Instruktion: 0845. Træning: 0900-1100 Start: 1130 7. Præmiering f.eks. pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse, Erindringer til resten. 8. Anm. gebyr: 130,-. Efteranm. + kr.: på dagen i alt kr. 400

Sports Motorklub

2. 03-05-08 Slotsbjergbybanen 3. SM Mini - Oldboys 33-46

Pokalløb Oldboys C. Se MB marts.

1. Svebølle

Moto Cross Klub

2. 03.05.2008, Svebøllebanen 3. DM Quad, 2 afdeling 4. kl 5 , kl 6 , kl 4 , kl 3 automat,

kl 3 gear , kl 2 , kl 1 .

5. 2 heat 6. Mødetid: 7.30. Teknisk kon-

7. 8. 9a. 9b.

trol: stikprøvevis. Instruktion: 08.40 . Træning: kl. 9.00. Start: ca. 11.30 Ifølge reglement Frist 1: 20 dage før 180 kr. Frist 2: 7 dage før 250 kr. Efteranm. kr.: 430 kr Online tilmelding, eller bank: reg.nr.: 3208 konto 1056344. Hanne Kragh Andersen, Amtsvejen 4 , 4450 Jyderup Foto: Mathis Baltzersen

35


DMU 9a. Frist 1: 21. april 2008. Beta-

ling: Online eller cool cash. 9b. Skovbyringen 2, 6500 Vojens 1. Aars Motocross Klub 2. 11. maj 2008, Plantagevej 7, 3. 4.

5. 6.

7. 8. 9a. 9b. 10.

9600 Aars LC Cup mini/maxi, 1. afd. C+B 65, C+B 85 lav og Open, C+B 125 to-takt, C+B 144, C+B 250/500, MX 1 + 2 + 3, OB 33+, OB C 33+, OB 46+. 2 heat pr. klasse Mødetid: 07.30 Teknisk kontrol: Løbende hele dagen Instruktion: 08.45. Træning: 09.00 Start: 11.00 Præmiering med pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse Anm. gebyr: Frist 1: kr. 150,-. Frist 2: kr. 250,-. På dagen kr. 400,-. Frist: 1 = 21.04. Frist 2 = 04.05. Betaling: DMU-online Roldvej 16, 9600 Aars. Miljøbakke skal anvendes, ingen vask i ryttergården, al kørsel i ryttergården skal foregå i gå tempo.

1. Frederiksborg Amts

3. DM mini +OB 2.afd 4. B65,B85L, B85O, OB33, OB46, 5. 6. 7. 8. 9a. 9b. 10.

1. 2. 3. 4.

5. 6.

Motorklub

2. 12/5-08. Opvisningsløb. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Græsted. Fri træning 11/5 fra kl. 10-15 Veteran Træf Classic-Cross +40 +50+60 Klasseinddeling på dagen Mødetid: d. 12/5 kl. 09.00. Træning kl. 10.00-12.00. Første heat. kl. 13.00. Gratis tilmelding Tilmelding Bendt Preus. Tlf. 48 71 81 10. Mobil 40 11 87 05. Senest: 1/5-2008.

7. 8. 9a.

C65, C85L, C85O, OB33C 2 heat pr klasse Mødetid: 730 Teknisk kontrol: Hele dagen Instruktion: 845. Træning: 900 Start: 1130 Pokaler til 1,2,3, 20 dage før kr 150,- 7 dage før kr 250,- På dagen kr 400,-. Frist: 26.04,2008. Betaling: DMU-online Niels B. Jensen, mail.: nijen@ wmdata.com Ingen start af MC i ryttergården. Alle klasser træning 8 min + 10 min tidskval. FHMCK 18. maj 2008, Kejserdalen SM Maxi og Pokalcross C 125 to-takt, B 125 totakt, MX 3, MX 2, MX 1, B 250/500, B 144 open, C 250/500, C 144, Dameklasse Alle klasser 2 heats. B og C klasser 20 min + 1 omg. MX1-2-3 klasser 25 min + 1 omg Mødetid: 7.45 Teknisk kontrol: Stikprøvevis Instruktion: 8.45. Træning: 9.00 Start: 11.00 Iflg. Reglement Alle kr 150,- . Anm. efter fristen: Frist 2: +100 kr; +150 kr på dagen (se DMU online) Frist: 1) 28-04-08; 2) 11-05-08. DMU Online eller giro 301-0635

9b. Erik Sørensen, Skræntevej 8,

3210 Vejby 10. Brug venligst DMU Online. Ingen vask og kørsel i ryttergården. 1. Midtsjællands

Sports Motorklub

2. 31-05-08 Slotsbjergbybanen 3. DM Sidevogne DMU Cup

4. 65cc en klasse C85 lav+C85

5. 6.

sidevogne og ITP Quad

4. Sidevogne gr. A-B og Quad

kl. 4-5-6

5. 2 heat 6. Mødetid: 08.00. Teknisk

7. 8. 9a. 9b. 10.

kontrol: løbende. Instruktion: 08.45. Træning: 09.00. Start: ca.12.00 Pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse Iflg. reglement. Efteranm. + kr.: iflg.regelment Frist: iflg. reglement. Betaling: DMU-Online P. Poulsen Skovparken 109 4220 Korsør Kørsel kun i gå tempo og kun i ryttergården. Forhandlere henvises til forhandlerpladsen, kun vask på vaskepladsen, strøm 50 kr. pr. døgn pr. bil mindste køb 1 døgn, skal betales i klubhuset ved tilmeldingen. Husk nu nakkekraven.

1. Han Herred Motorklub 2. 31.maj 2008 Starkær 3. LC CUP

7. 8. 9a. 9b. 10.

1. Midtsjællands

Sports Motorklub

2. 08-06-08 Slotsbjergbybanen 3. B DM, DM Damer 4. 125cc 2-takt, 144cc og

250/500cc

5. 2 heat 6. Mødetid: 07.30 Teknisk kontrol: 7. 8. 9a. 9b. 10.

1. AMC 2. 12/5-08 i Industri området 3. 4.

5. 6.

7. 8.

9a. 10.

Ålestrup. Toftegårdsvej 1, 9620 Ålestrup. SuperMoto Pokal løb. SM A Elite - SM B - SM C Rookie- SM Quad Open Pit.B. MiniMotard 125 4T & Scooter klasse. 2. Heat pr. klasse Mødetid: Kl. 7.00. Teknisk kontrol: Hele dagen. Instruktion: Kl. 8.45 på starten. Træning: Kl. 9.00 Start: Kl. 12.30. Præmiering til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse samlet på dagen. Anm. gebyr: 300,-kr for alle klasser frem til og med d. 22/4-08, derefter 370,-kr. Efteranm. + kr.: På løbsdagen 450,-kr. Frist: 5/5-08. Betaling: DMUonline eller kontant på dagen. Der vil være skilte ude fra hovedvejen og ind til området. Hvis der er spørgsmål så kontakt gerne Jørgen på tlf. 2653 5397. Løbet køres efter alm. støjregler under DMU. Der er mulighed for Camping i ryttergården fra søndag til mandagen.

1. Silkeborg Motor Sport 2. 17.05.2008

36

open B85lav + B85open, C125 + C144cc + C250/500, B125 2 Takt + B144cc + B250/500 Superclass Oldboys C33 + B33+ 2.heat +1.omg Mødetid: 07.30. Teknisk kontrol: løbende over dagen. Instruktion: 08.45. Træning: 09.00 og kval Start: 10.30. Pokaler til de tre første i hver klasse Anmeld kr 150,00 20 dage før kr 250,00 7 dage før kr 400,00. Frist: 10. maj 2008. Betaling: DMU-online Mågevej 27 9690 Fjerritslev Husk transponder der er fuldt opladet

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9a. 9b. 10.

løbende Instruktion: 08.45 . Træning: 09.00 Start: ca.13.00 Pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse Iflg. reglement. Frist: iflg. reglement. Betaling: DMU-Online P. Poulsen Skovparken 109 4220 Korsør Ingen kørsel i og uden for ryttergården, forhandlere henvises til forhandlerpladsen. Kun vask på vaskepladsen, strøm 50 kr. pr. døgn pr. bil mindste køb 1 døgn, skal betales i klubhuset ved tilmeldingen. Husk nu nakkekraven.

Børkop Motor Sport 21.06.2008, Andkær DM SIdevogn - ITP CUP 3 afd. Sidevogn A+B, Quad kl 6, Quad kl 5, Quad kl 4, C 250/500 C144, C125 totakt Antal omgange/heat pr. klasse 2 Heat Mødetid: 7.30 Teknisk kontrol: løbende hele dagen Instruktion: 9.00. Træning: 9.00 Start: 11.30 Ifølge reglement 1. Tilmelding 180. Anden til melding 250.-. På dagen 300.-. Frist 1: 1/6 2008. 2: 14/6 2008. Betaling: Online eller Giro 402-0189. Bente Mikkelsen Nordlandsvej 11 7100 Vejle, Tlf.: 75 83 55 58. Medbring selv vaskevand og strøm.

SPEEDWAY 1. FMK 2. 12. april 2008 / Vejlby speed-

way center

Foto: Soren-Rich-Hansen

3. Opstartsløb 4. Micro 50cc. Se MB marts.


DMU 1. FMK 2. 13. april / Vejlby speedway

center

3. Opstartsløb. Se MB marts. 1. Brovst Speedway Club 2. 19 april, Brovst 3. Hanestævne. Se MB marts. 1. MSM-Glumsø Speedway 2. 19. april 2008. Glumsø 3. 4. 5. 6.

6.

7. 8. 9a. 9b. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9a. 9b.

10.

Speedwaycenter Træningsstævne Micro 50 cc Heat skema S4.21 Der køres 2 grupper. 20 heat a 4 omgange, hvoraf nr 1 – 8 fra A og B grupper, går i en A finale og 9-16 i en B finale. Mødetid: grp. A 09:00, grp. B 11:00 Teknisk kontrol: grp. A 09:00 – 10.00, grp. B 11:00 – 12.00. Træning: Start: grp. A 10.00, grp. B 12.00 Præmier til alle kr. 175,-. Efteranm. + kr.: Frist: 05-04-08. Betaling: ved teknisk kontrol Tilmelding til c-mastrup@mail.dk eller Charlotte Mastrup, Stendyssevej 37, 4171 Glumsø. Husk spildbakker, nummervest, nakkekrave og hjelmfarver udover godkendt sikkerhedsudstyr. Skærbæk Motor Klub 26-04-2008 Skærbæk. Træningsstævne ”SMK Ræs”. 4 grupper. 10 Heat á 4 omgange. Mødetid: 9.00 - 11.00 13.00 - 15.00 Teknisk kontrol: 9.00 - 11.00 - 13.00 - 15.00 Instruktion: 9.45 - 11.45 -13.45 - 15.45. Træning: Tirsdag d.22-04-08 Start: 18.00 - 20.00. Pokaler til alle i hver klasse. Løbsgebyr 175,- Kr. Efteranmeldelse plus kr.: 0 Frist: 12-04-2008. Betaling: Løbsgebyr betales ved TK. Torben Hansen Lundgårdstoften 12, Frifelt 6780 Skærbæk - eller mail th-speed@mail. tele.dk. Kørerne medbringer selv: Kørevest, Hjelmovertræk og Spildebakke

1. Vissenbjerg Bred

Motor Klub

2. 27. april 2008, Bred. 3. Åbningsløb, Træningsstævne.

Se MB marts. 1. Holsted Speedway Klub 2. 27/4-08 Holsted Speedway

Center

3. Træningsstævne 4. 50 ccm, 3-4 grupper

A+B+C+D

5. Individuelt 20 heat 16 kørere 6. Mødetid: 09.00-11.00-13.00

Teknisk kontrol: 09.00-11.00-13.00 Instruktion: 09.30-11.30-13.30. Træning: Start: 10.00-12.00-14.00

Foto: SXP 7. Pokaler til alle deltagere 8. 150 kr. pr. deltager 9a. Frist: 08/04/08. Betaling: På

dagen til teknisk kontrol

9b. Lene Bech, Toften 8, 6670

Holsted

10. Medbring egne hjelmfarver,

nummervest og spildbakke.

1. FSK 2. 1. maj, FSK 3. Eto Cup. Se MB marts. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9a. 9b. 10.

Herning Speedway Klub 10.-11. maj 2008 Micro Pinsestævne Micro 4 grp. 20 heat Mødetid: 8-10-12-14 Teknisk kontrol: 8-10-12-14 Instruktion: 15 min før start. Træning: 7. maj 2008 Start: 18-20 Pokaler til alle 250,-. Frist: 26-4-2008. Betaling: ved Tk på dagen Kjeld Mikkelsen Søbjergvej 25 7430 Ikast kjeld@mikkelsen.mail.dk. Husk underskrift

Herning Speedway Klub 12/5 Uhre Bent Jørgensens mindeløb Grp c, Grp 1 a+b, Grp 2 a+b 4omg 16 heat Mødetid: grp c 0730 grp 1 1000 grp 2 1230 Teknisk kontrol: grp c 0730 grp 1 1000 grp 2 1230 Instruktion: 20 min før start. Træning: 0 Start: 0 7. Pokaler til 1,2,3 i hver klasse 8. Gebyr. 250 kr. Anmeldelse efter frist plus kr.: 100 9a. Frist: senest 1/5 08. Giro: betaling på dagen til teknisk kontrol 1. 2. 3. 4. 5. 6.

9b. Ole Johansen Hedebyvej 7,

8600 Silkeborg, yohansen@ mail.dk 10. Start på alle løb er 1 time efter mødetid. De 4 bedst placerede i grp 1+2 går i semifinale. De 4 bedste går i finale lige efter grp 2 har kørt. Efter 80ccm er der løb på 500 banen start kl ca. 16.00. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9a. 9b. 10.

Outrup speedway club 24-25-maj Træningsstævne 50ccm 20 heat / u finale Mødetid: Der køres 3 gr. Gr 1 kl 9.00 Teknisk kontrol: 9.00 Instruktion: 9.30. Træning: mandag d.19-5 kl. 18.00 Start: 10.00 Præmier til alle 175 kr. Frist: 9-5-08. Betaling: ved teknisk kontrol Maiken Hermansen, Nymandsgade 6 6870 Ølgod Lørdag køres kval til søndagens finaler.

ROAD RACING 1. Aarhus Motor Klub 2. 25.-26.-27. april Ring Knutstorp 3. DM Road Racing Store klas-

ser 1. afd.+Nordisk Classic Cup 1. afd. 4. Rookie I A+B,Rookie II B, Supersport 600 A, Superbike A, Free for all 550cc og derover A. Classic: Alle Nordiske klasser + Supermono Tidsskema på AMK´s hjemmeside www.amk-racing.dk 7. I flg. reglement.

8. Gebyr Kr. 1800,- pr. klasse,

Classic Kr. 1500,-, evt. ekstra klasse + Kr. 600,-. Efteranm.: hvis der er plads + Kr. 200,-. Canonball kr. 800,- pr. team (to kørere). 9a. Aarhus Motor Klub, Bærmosevej 4, 8382 Hinnerup Frist 18. april. Betaling: online på www.dmusport.dk 9b. AMK v/Anne Mette Sowinski, Bærmosevej 4, 8382 Hinnerup email Chris.jensen@mail.dk kan evt. benyttes. 10. El incl. i startafgift i den udstrækning det forefindes. Oplysninger vedr. anmeldelse 86912418 1. Pocketbike Klub Fyn 2. 3-4 maj 2008 Asserballe Go-

kartbane.Pilehavevej 10 6440 Augustenborg 3. Stævne art.1- 2.afd DM 2008. Se MB marts.

BMX 1. Tønder BMX-PARK 2. 05.04.2008 3. Tønder BANK-CUP. Se MB

marts.

1. Hadsund BMX klub Dra-

gon, Storvorde BMX klub, Års BMX klub Lynet og Aalborg BMX klub Falcon 2. 1. afd., 10.april, Aalborg 2.afd., 17.april, Aars 3. afd., 24.april, Storvorde 4. afd. 8.maj, Hadsund. 3. Himmerlands cup. Se MB marts. 1. Skanderborg BMX Klub 2. 12/4 08, Teglgraven 3, Stilling

(afkørsel 51)

3. 3 afd. af MidtJysk Cup. Se

MB marts.

37


DMU 1. Østjysk BMX Klub 2. 13/4 08, Årupvej, Hedensted 3. 3 afd. af MidtJysk Cup.

Se MB marts.

1. 2. 3. 4. 5.

6.

7. 8.

9a.

9b. 10.

Falcon BMX Aalborg 19.-20. april 2008 Indvielses- og jubilæumsløb Expert, Piger, Cruiser og Elite men/women 3 indledende motos, kvartfinaler, opsamlingsheat, semifinaler samt A- og B-finale. Stævnet afvikles i øvrigt efter reglement for Landspokalløb. Mødetid: Lørdag 19. april kl. 13.00-13.40 Teknisk kontrol: 13.00 og løbende Instruktion: 19. april kl. 13.40 samt 20. april kl. 10.00. Træning: 19. april kl. 13.00-14.20 samt 20. april kl. 9.30-10.30 Start: 19. april kl. 14.30 samt 20. april kl. 10.45 Weekendpræmiering i henhold til reglement for Landspokalløb Anm. gebyr: Elite 100 kr. pr. dag. Øvrige 50 kr. pr. dag. Klubstafet 100 kr. pr. hold. Efteranm. + kr.: 25 kr./dag Frist: 12. april 2008. Betaling: Bank 9366-2265723929 eller check. Betaling sendes med anmeldelsen. Lone Skott, Skelagervej 317, 9000 Aalborg. Mail: loneskott@stofanet.dk 19. april afvikles klubstafet, regler oplyses på løbsdagen. Der vil være mulighed for camping ved banen, pris oplyses i indbydelse, som tilsendes klubberne.

1. Tønder BMX-PARK 2. 26.04.2008. Holmevej 6270

Tønder 3. 1. afd. LP. Se MB marts.

1. Tønder BMX-Park 2. 27.04.2008. Holmevej 6270

Tønder 3. 2. afd.LP. Se MB marts.

1. Ellum BMX Klub ”Mulle” 2. 17.05.2008, Trælborgvej 2,

3. LP 4 4. piger, ekspert, cruiser og elite

7. Pokaler til alle, der har delta-

5.

8.

6.

7. 8.

Ellum, 6240 Løgumkloster

3. LP 3 - DM elite 4. piger, ekspert, cruiser og elite

9a.

5.

9b. 10.

6.

7. 8.

9a. 9b. 10.

ifølge løbsreglement. 3 + evt. opsamling + a og b finaler/ 4 heat. Mødetid: 13.00 Teknisk kontrol: løbende Instruktion: 13.40. Træning: Blok 1 13.00 -13.40. Blok 2 13.40- 14.20 Start: 14.30. Der køres DM for eliten umiddelbart efter LP 3. Weekendpræmiering søndag. Elite kr.150 + kr.10 øvrige kr. 75 + kr. 10. Anmeldelse efter fristen plus kr.: kr. 50. elite øvrige kr. 25. Frist: 09.05. 2008. Giro: Bank 4860-4860 501732 bmx_klub_mulle@sol.dk Startgebyr sendes sammen med anmeldelse. Tilmelding camping 09.05.2008 . Pris 200 kr. for weekenden.

1. Ellum BMX Klub ”Mulle” 2. 18.05.2008, Trælborgvej 2,

Ellum, 6240 Løgumkloster

ONLINE LØBSTILMELDING MOTOCROSS / ROAD RACING

ifølge løbsreglement. 3 + evt. opsamling + a og b finaler/ 4 heat. Mødetid: 9.30 Teknisk kontrol: løbende Instruktion: 10.00. Træning: Blok 1 9.30 -10.00. Blok 2 10.00- 10.30 Start: 10.45 Weekendpræmiering søndag. Elite kr.150 + kr.10 øvrige kr. 75 + kr. 10.. Anmeldelse efter fristen plus kr.: kr. 50. elite øvrige kr. 25. Frist: 09.05. 2008. Giro: Bank 4860-4860 501732 bmx_klub_mulle@sol.dk Startgebyr sendes sammen med anmeldelse. Tilmelding camping 09.05.2008 . Pris 200 kr. for weekenden.

1. Feldborg BMX Klub 2. 1/6 08, Bredgade 82,

Feldborg

3. 5 og sidste afd. af MidtJysk

Cup 2008

4. Piger: 8 år og under, 10år og

ringbro

3. 4. afd. af MidtJysk Cup 4. Piger: 8 år og under, 10år og

under, 12år og under, 14år og under,15+ og under. Expert: 6år og under, 8år. og under, 10år og under, 12år og under, 14år og under, 16år og under, 17+ og under. Cruiser og Ladies 30+. 5. 3 indledende heat. Kvart/semi & finale heat 6. Mødetid: 13.00 Teknisk kontrol: Løbende Instruktion: 13.40. Træning: 13.00-13.40 for Blok 1 (incl 12år) & 13.40 14.20 Blok 2 Start: 14.30

KORT OM DE FORKORTEDE

5. 6.

7. 8. 9a. 9b. 10.

under, 12år og under, 14år og under, 15+ og under. Expert: 6år og under 8 år. og under, 10år og under, 12år og under, 14år og under, 16år og under, 17+ og under. Cruiser og Ladies 30+. 3 indledende heat. Kvart/semi & finale heat Mødetid: 09.30 Teknisk kontrol: Løbende Instruktion: 10.10. Træning: 09.30-10.10 for Blok 1 (incl 12år) & 10.10 10.50 Blok 2 Start: 11.00 Pokaler til alle, der har deltaget i 4 afdelinger af MidtJysk Cup Anm. gebyr: kr. 75,- hvis der ikke er forudbetalt. Efteranm. + kr.: Frist: . Betaling: på dagen Birgit Rolfing, Barslundvej 9, 7500 Holstebro. Mail: b@rolfing.dk Camping kr. 50,-

ØVRIGE:

1. Gå ind på Motocross eller Road Racing

38

10.

1. Bjerringbro BMX Klub 2. 31/5 08, Jørgens Allé, Bjer-

- EN 10-PUNKTS GUIDE ONLINE-kalenderen på dmusport.dk. 2. Find løbet du ønsker at tilmelde dig til. Tryk på det, så du kommer frem til løbsdetaljer. 3. Tryk på ”tilmeld-linket”. 4. Første gang du online tilmelder - bliver du bedt om at oprette en Profil (dvs. kørerdata). Du skal samtidig skrive din email-adresse, samt et selvvalgt password. 5. Udfyld Profil-oplysningerne. Oplysningerne vil blive anvendt hver gang du for fremtiden tilmelder dig et løb. 6. Efterfølgende bliver du bedt om at vælge klasse. 7. Nu vises dine oplysninger samlet, og du skal bekræfte din tilmelding ved at godkende, at du er indforstået med betingelserne for tilmelding. 8. Herefter viderestilles du til PBS, for at betale for løbstilmeldingen. Her skal du vælge hvilken korttype du betaler med – og indtaste oplysninger om dit kreditkort. 9. Når betalingen er gennemført bliver du stillet tilbage til dmusport.dk. 10. Du er sikker på at din transaktion er gået igennem, når du modtager en kvittering på den email-adresse du har opgivet eller evt. ved at tjekke om din tilmelding er registreret under ”Mine løb”. Du kan altid se samtlige de kvitteringer du har liggende under ”Mine løb” på dmusport.dk. Du kommer frem til ”Mine løb” ved at logge dig ind (via email-adresse og password) nederst til højre på siden.

9a. 9b.

get i 4 afdelinger af MidtJysk Cup - uddeles i Feldborg 1/6 Anm. gebyr: kr. 75,- hvis der ikke er forudbetalt. Efteranm. + kr.: Frist: . Betaling: på dagen Birgit Rolfing, Barslundvej 9, 7500 Holstebro. Mail: b@ rolfing.dk Camping kr. 50,- tilmelding til camping skal ske senest d. 26/5 til mikael@fiberpost.dk eller tlf. 40 56 04 88

1. Hedeland Motorklub 2. 18. maj, Hedeland Motorklub,

Sjælland

3. Trial 3. afd. DM 4. Klasserne: C, B, A, E, Classic

og Motion

Foto: Kai Gustafson De forkortede tillægsregler: • Publiceres gratis i MotorBladet og på dmusport.dk. • I fuld ordlyd, MB-nummeret måneden før arrangementet. • Reduceret ordlyd, i efterfølgende nummer. • Elektronisk blanket kan downloades fra dmusport.dk. • Elektroniske blanketter sendes til: motorbladet@dmusport.dk. • Manuelt udfyldte forkortede tillægsregler: Sendes pr. post el. fax: MotorBladets redaktion – DMU, Idrættens Hus, Brøndby stadion 20, 2605 Brøndby. Fax: 4326 2615. • Deadlines MotorBladet, se kolofon, side 3 ved indholdsfortegnelse. • Ansvaret for ikke fremsendte forkortede tillægsregler påhviler arrangøren. VÆR SPECIELT OPMÆRKSOM PÅ, AT: • De forkortede tillægsregler kun er vejledende. DMUsport.dk online-oplysninger (gælder MX og RR) er som hovedregel gældende, herunder priser og deadlines. /KMM

5. 4 omgange pr. klasse 6. Mødetid: 09.00 Teknisk kon7. 8. 9a. 9b. 10.

trol: 10.00 Instruktion: 10.02. Træning: Ingen Start: 10.05 Ifølge reglement. Gebyr. 150 kr. og 75 for motion. Efteranm.: +100 kr Frist: 27-04-08. Giro: Indbetaling via DMU-online eller på dagen. Hedelands Banen Abildgårdsvej 15, 4000 Roskilde Se evt. på www.hedelandsmotorklub.dk/mx/ kørevejledning Bane i Hedeland. På dagen kan du kontakte Ole Beck på 20 27 79 28 eller Kim Hirschgaard på 21 63 01 69 for information.


DMU

KORSØRLØBET 2008 En Classic`er lige om hjørnet Aksel Larsen, Køge på BSA med nr. 38 ved løbet i 2006. Aksel var i tredserne en af DMUs bedste sidevognskørere. Det var dengang man kørte løb på Sophienholmbanen nær Holbæk.

Tekst: Palle Høst, VMV

Korsørløbet d. 18. maj 2008, er et motorcykelarrangement for klassiske veteranmotorcykler som er mere end 25 år gamle. Deltagernes cykler opstilles til parade på fæstningsanlægget i Korsør søndag d. 18. maj mellem kl. 9 og 10. Her har publikum mulighed for at studere cyklerne

nærmere. Motorcyklerne bedømmes og der gives point for originalitet og for restaurering. Hvis du har lyst til at møde andre motorcykel entusiaster og deltage i arrangementet, kan du tilmelde dig løbet. Hvis du disponere over en motorcykel der er produceret før 1983, uanset hvilke mærke eller hvilket land cyklen er fremstillet i. Og du be-

høver ikke at være medlem af nogen bestemt klub for at deltage. På hjemmesiden www.vmvmc.dk kan du læse mere om Korsørløbet og om hvordan man tilmelder sig arrangementet. Kl. 10 vil sortkrudt kanonen blive affyret på Fæstningsanlægget i Korsør, som signal til at Korsørløbet starter. Deltagerne sendes af sted med et minuts interval ud på en ca. 100 km lang tur i Vestsjælland med 3 poster, hvor bl.a. Sæby Bil- og MC museum skal besøges, på posterne skal løses forskellige små opgaver. På ruten er der også tre hemmelige rutekontrolposter, hvor man skal stemple og mister point, hvis man ikke har kørt den rigtige vej. Ruten leder deltagerne rundt om Tissø forbi Mulleruphavn og tilbage til målet i Korsør. Hvor cyklerne igen vil være linet op til beskuelse og der vil være præmieoverrækkelse og opslag med resultaterne for dagens begivenheder. Arrangementet afsluttes ca. kl. 17. Veteran Motorcyklens Venner Palle Høst Andersen

Sekretariat: Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Telefax: 43 26 26 15 Email: dmu@dmusport.dk Kontortid: Mandag-fredag fra kl. 9.00-16.00 Telefontid: kl. 12.30 - 16.00 Bank: Jyske Bank kontonr. 5044 109 2819 DMU’s hjemmeside: www.dmusport.dk Sportssekretær: Søren Andersen Tlf.: 43 26 26 12 Email: sa@dmusport.dk Sekretær: Heidi Eilsø Tlf.: 43 26 26 13 Email: he@dmusport.dk Kommunikationschef: Kenneth Majkjær Mikkelsen Tlf.: 43 26 26 18 Email: km@dmusport.dk Studentermedhjælp: Andreas Marslew Fritzen Tlf.: 43 26 26 17 Email: af@dmusport.dk

TAK TIL MEDLEMMERNE Aktivitet ved en af posterne på 2006-ruten. Her Niels Bo Windeleff og frue fra Korsør. LÆSERBREVE Ønsker du at sende et læserbrev til MotorBladet, så send dit indlæg via e-mail til www.motorbladet@dmusport.dk. Skriv ”læserbrev” i emne-linien. Har du ikke adgang til at sende e-mail – så send indlægget til fax.nr.: 43 26 26 15 eller som brev til: Danmarks Motor Union, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Mærk brevet/faxen med ”læserbrev”. Anonyme indlæg bringes ikke. Husk derfor at påføre tydeligt afsendernavn og adresse. Begræns venligst dit læserbrev til max. 300 ord. Ved mangel på plads i MotorBladet kan redaktionen blive nødsaget til at forkorte dit indlæg. Forkortelser vil ske så nænsomt som muligt – og uden at essensen med læserbrevet går tabt.

Danmarks Motor Unions online licensbestillingssystem benyttes flittigt. Allerede i den første sæson hvor en total-licensbestilling (dvs. inkl. nybestilling) er udbudt, så har så godt som alle medlemmer valgt online-licensbestilling. Online-licensbestilling har bortset fra lidt begyndervanskeligheder i primært januar måned kørt upåklageligt, og DMU`s sekretariat ønsker i den forbindelse, at takke de mange online-bestillere, som har benyttet systemet fra start. /Sekretariatet

DMU’s Miljøsekretariat hos Grontmij Carl Bro, Acoustica Miljøsekretariatets leder: Henrik Højlund Larsen Telefon: 9879 9893, Mobil: 2723 9893 Email: henrik.hojlund@grontmij-carlbro.dk Gerhard Schlicker Telefon: 8228 1446, Mobil: 2723 1446 Email: gerhard.schlicker@grontmij-carlbro.dk Niels Jørgen Hviid Telefon: 8928 8103, Mobil: 2723 8103 E-mail: niels.jorgen.hviid@grontmij-carlbro.dk


PMP - ID-nr. 47210

Afsendt via: PortoService ApS Postbox 9490 9490 Pandrup Ændringer vedrørende abonnementet ring venligst 43 26 26 13

./ĂŚ&%!2ĂŚ42/0(%% sĂŚ '/$ĂŚ+6!,)4%4ĂŚ/'ĂŚ"%3+944%,3%ĂŚ ĂŚ 4),ĂŚ%.ĂŚ&/2.5&4)'ĂŚ02)3 sĂŚ !,5-).)5-330‰.$%2 ĂŚ$%2ĂŚ3)+2%2ĂŚ ĂŚ '/$ĂŚ0!3&/2-ĂŚ/'ĂŚ34ÂŒ44% sĂŚ 6!2-%"%34!.$)' ĂŚ ,‰$%2"%3+944%,3%ĂŚ0°Ì).$%23)$%. sĂŚ -%4!,ĂŚ"%3+944%,3%ĂŚ0°Ì4°%. sĂŚ &!26%2 ĂŚ",!#+ĂŚ/'ĂŚ7()4% sĂŚ 342 ĂŚ ĂŚ ĂŚ ĂŚ ĂŚ ĂŚ

+2 ĂŚ

&°Ì/ & &Ì2 /! $Ì + !4! , / ' % 4Ì( / 3Ì $ ).Ì& / 2( ! .$ , % 2

&).$Ì. /Ì& % ! 2Ì& / 2( ! .$ , % 2%Ì0° Ì 7 7 7 -# 3%, %# 4 $+


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.