MotorBladet 02-2012 april

Page 1

MOTORBLADET OFFICIELT ORGAN FOR DMU

NR. 2 - 94. ÅRGANG - APRIL 2012

Offtrack

Drømmetur til USA Side 20

Historisk

Da MX blev indført Side 54

Road racing

Den anden Tirsgaard Side 34

Speedway BMX

Therkildsen i OL-form

Speedway får Champions League Side 16

Side 42

Fremtidens speedwaystjerne Side 4 Trials tre K’er Side 32 Baltzersen mistede pusten Side 46 Sådan får vi bedre klubber Side 48


DMU • leder

Visioner og værdier til diskussion Tekst: Jørgen Bitsch, Formand

Danmarks Motor Unions mange aktiviteter er allerede godt i gang i 2012. Der er kommet mange nye medlemmer, og klubberne er godt i gang med at afholde deres mange løb. På den administrative og politiske side er mange aktiviteter igangsat i 2012. Aktiviteter, som har betydning for både indeværende sæson samt årene, der kommer.

vikles aktiviteter indenfor disse områder samt indenfor supportområder som primært sigter på administrative og politiske tiltag.

Fra politisk side ønsker vi at DMU’s Vision bliver drøftet løbende gennem sæsonen. Sidste år var ikke en undtagelse. Der blev på Klublederseminaret 2011 drøftet fokusområder og aktiviteter i DMU for 2012. Dels på det politiske og administrative niveau, men også i den enkelte sportsgren. Disse drøftelser bliver bearbejdet gennem vinteren for at blive endelig fremlagt, diskuteret og besluttet på repræsentantskabsmøderne i marts måned i år.

Ligeledes vil DMU i løbet af 2012 - officielt - begynde at anvende de sociale medier, fx Facebook og Twitter, for at komme endnu tættere på vore medlemmer og sikre en dynamisk organisation. Som det kan ses, spænder aktiviteterne over et bredt område og til dette kommer de mange aktiviteter i den enkelte sportsgren. Et andet og meget vigtigt område er DMU’s værdier, hvor der fokuseres på gensidig respekt. Dette område er et af de vigtigste områder for hele DMU – både på banen og udenfor banen.

Det er en fast proces vi har valgt at køre, og den vil blive yderligere udviklet i de kommende år. For DMU er det vigtigt, at klubberne deltager aktivt i diskussionerne, så vi sikrer at DMU’s visioner og de aktiviteter, som følger, er i tråd med klubbernes forventninger og ideer. Vores omverden med de ønsker og forventninger, der er her, forandrer sig – og derfor er det nødvendigt at vi i DMU også er forandringsvillige og proaktive. Vi skal kunne levere tilbud til de aktive, som afspejler de forventninger der er. Tilbud, som kan matche de mange andre tilbud, der findes i dag.

Af konkrete aktiviteter for 2012 kan nævnes: Åbent Hus, Micro Sport Strategi 2013 – 2015 samt Udvikling af et elektronisk licenssystem.

Der er hver eneste dag flere hundrede frivillige ledere og officials, som sikrer at den aktive kan udøve sin sport ved enten træning, løb eller andre arrangementer. Uden alle de frivillige ledere kan DMU som forening ikke overleve. Hvis alle ikke behandles med den fornødne respekt, mister enhver frivillig leder motivationen til at gøre noget ekstra – eller i det hele taget gøre noget. Derfor; tænk over dette når du er på eller udenfor banen. Vær med til at sikre, at DMU er et godt sted at dyrke sin sportsinteresse og et godt sted at være frivillig leder.

DMU’s vision omhandler kerneområderne: Sport, Klubudvikling, Miljø, Sikkerhed og Talent og Eliteudvikling. Der planlægges og ud-

Sekretariat: Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Telefax: 43 26 26 15 Email: dmu@dmusport.dk

2

Kontortid Mandag-fredag fra kl. 9.00-16.00 Telefontid: kl. 12.30 - 16.00 Bank: Jyske Bank kontonr. 5044 109 2819 DMU’s hjemmeside: www.dmusport.dk

motorbladet

Generalsekretær, ansvh. red. Kenneth Majkjær Mikkelsen Tlf.: 43 26 26 18 Email: km@dmusport.dk

Regnskab og adm. Jean Snitily Tlf.: 43 26 26 13 Email: js@dmusport.dk

Sportssekretær Kasper Darfelt Tlf.: 43 26 26 17 E-mail: kda@dmusport.dk

Udviklingskonsulent Ole Blædel Tlf. 29 28 80 12 Email: obl@dmusport.dk

Souschef/Sportschef Søren Norman Andersen Tlf.: 43 26 26 12 Email: sa@dmusport.dk

Annoncemedhjælper Bjarne Gosvig Tlf. 43 26 26 19 Email: bgo@dmusport.dk

DMU’s Miljøsekretariat hos Grontmij Acoustica Miljøsekretariatets leder Henrik Højlund Larsen Telefon: 9879 9893, Mobil: 2723 9893 E-mail: henrikhojlund.larsen@grontmij.dk Gerhard Schlicker Telefon: 8228 1446, Mobil: 2723 1446 E-mail: gerhard.schlicker@grontmij.dk Niels Jørgen Hviid Telefon: 8928 8103, Mobil: 2723 8103 E-mail: nielsjorgen.hviid@grontmij.dk


Speedway

4

Portræt af Michael Jepsen Jensen

Speedway

13

Endelig sæsonstart

Offtrack

speedway

SIDE 4-18

20

Drømmetur til USA

Motocross Danskere i VMs første afdeling

Road racing

26 34

Den anden Tirsgaard

BMX Therkildsens kanonform

DMU’s repræsentantskabsmøde Historisk Da motocross kom til Danmark

Kalender og kort nyt

motocross og off-track

SIDE 19-33

road racing og drag racing

SIDE 34-41

BMX

SIDE 42-47

42 50 54 57

Forsiden: Peter Weiss i aktion i det amerikanske off track-løb GNCC Snowshoe. Foto: Racer X Illustrated

MOTORBLADET

Layout Formegon Aps Håndværkerbyen 37 2670 Greve

Redaktør Jakob Fälling Tlf. 29 13 17 16 E-mail: jakob.falling@gmail.com

Annoncetegning Bjarne Gosvig Tlf. 43 26 26 19 E-mail: bgo@dmusport.dk

Tryk KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42A 2650 Hvidovre

DMU - Sekretariatet Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Fax 43 26 26 15 ISSN 0107-7554 Bank: Jyske Bank, Konto 5044 1092819

Stofkoordinatorer Off-Track Trial: Leif Nielsen - bultaco@post.cybercity.dk Enduro: Søren Nielsen - snissen@parker.com

Forbehold Bladets indhold udtrykker ikke nødvendigvis DMU’s meninger. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl i angivelser af priser, specifikationer og lign. Ej heller for manuskripter eller illustrationer, som tilsendes uopfordret. Eftertryk er forbudt uden tydelig kildeangivelse.

Oplag og frekvens Udkommer seks gange årligt Dette nr. er trykt i 8.000 eksemplarer

Erhvervsmæssig anvendelse af tekst eller illustrationer, kun efter nærmere aftale og skriftlig tilladelse.

Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at bringe sårende, injurierende eller æreskrænkende indlæg. Indsenderen vil i givet fald blive kontaktet med henblik på en afbødning af kritisable passager. Dette skyldes dels et ansvar i forhold til presseloven, dels et ønske fra hovedbestyrelsen om at bevare en ordentlig tone i vores offentlige organ. De kommende numre Juni: Forventes hos abonnenterne 27. juni. Deadline for stof: 6. juni August: Forventes hos abonnenterne 5. september. Deadline for stof: 15. august. Tegn abonnement på Motorbladet 6 numre pr. år - 400 kr. Kontakt tlf. 43 26 26 13 Hverdage mellem 12.30-16.00 E-mail: motorbladet@dmusport.dk

motorbladet

3


Liglad i korte STORTALENTET MICHAEL JEPSEN JENSEN BLIVER SPÅET EN STOR FREMTID. HER ER HISTORIEN OM SPEEDWAYHÅBET, DER DRØMMER OM TOP 3 VED VM INDIVIDUELT I 2012 Tekst og fotos: Bitsch Pedersen

Tirsdag 18. februar 1992 blev et stjernefrø fra Grindsted født på Esbjerg Sygehus. Det er nu 20 år siden og Michael Jepsen Jensen - Liglad - er her i 2012 en veletableret professionel international speedwaykører i fire lande. Liglad’s motorsportskarriere startede også i Grindsted allerede som 7-årig med 50cc i 1999. Tre år senere, i 2002, begyndte Liglad med 80cc. Det var hverken mor Mette eller far Jan, som ledte den purunge jyde på ud på speedwaybanerne. Liglad fik selv ideen, efter at han prøvede nogle kammeraters crosser en hel dag - og han var helt solgt. Han plagede efterfølgende faderen et helt år, inden faderen gav efter og tog Michael med til et Yamaha-show i Esbjerg, hvor man kunne være speedway-kører for en dag. Der var så lang kø, at de i stedet for at prøve endte med at købe en speedway-cykel til den motorsportsglade dreng fra Grindsted.

SIG NAVNET Historien om navnet Liglad kender de fleste allerede. I Grindsted havde faderen en cafe, som han ikke rigtig vidste, hvad skulle hedde. Efter at have endevendt rigtig mange forskellige forslag sagde Jan til sidst til han da var li’glad. Og så kom caféen til at hedde Café Liglad, som senere blev til både café, diskotek og cowboybar ved navn Liglad. Og sådan opstod Grindsted-navnet Liglad Racing.

UDEN FORBILLEDER Liglad fortæller, at han ikke har nogen speedway-idoler, som han specielt har set op til. Det er bare ikke lige ham med idoler. Dog undlader Liglad ikke at nævne svenske Tony Rickardsson som noget helt særligt.

4 Jensen motorbladet Michael Jepsen - kendt som Liglad - i aktion på slaggeren i 2011.

STORE MÅL Selvom den 20-årige dansker kan virke både beskeden og ydmyg, har Liglad store ambitioner. Indtil nu følger karrieren nogenlunde planen, når man ser bort fra de store skader i den sidste sæson. På kortere eller længere sigt har Liglad selvfølgelig også gjort sig mange tanker om en målsætning. Men den sindige jyde fortæller at man jo sagtens kan sige at man vil være verdensmester, men det kan jo tage lang tid. ”Men selvfølgelig er det målet. Hvornår og hvordan er mere usikkert. Det kan blive i år, i U21, eller om flere år,” siger han.

ALVORLIGT SKADET Liglad blev desværre i 2011 ramt af nogle ret alvorlige skader. Ved den polske sæsonstart i Torun ødelagde han korsbåndet i knæet. Senere ved den danske sæsonstart i Vojens slog han så hovedet så alvorligt, at hukommelsen faktisk manglede tre år tilbage og han kom først til sig selv dagen efter. De efterfølgende uger faldt han så af jernhesten en fire-fem gange hvilket betød at han ofte havde svært ved at fokusere 100%. Andre syntes dog at han - hans unge alder taget i betragtning - havde en fantastisk 2011-sæson. Men sådan opfatter han det slet ikke selv – han var langt fra tilfreds. I den sidste halvdel af 2011-sæsonen begyndte han at se frem til 2012-sæsonen.

FLERE KLUBBER Sidste år var Liglad holdkaptajn i Vojens, hvorfra der er mange gode

Jan Jepsen Jensen fra Grindsted ogsaa kaldet Liglad er det stoerste danske speedwaytalent i mange år. Tv farmand Jan. Th team manager Jan Staechmann.


speedway

træk minder. Bl.a. slog han svenske Tony Rickardsson’s banerekord et par gange i nogle ligamatcher lige inden SGP. Der var også en mindeværdig uge, hvor han kørte fra Nicki Pedersen hele fem gange. Allerede sidste år lykkedes det for Michael at have kontrakter i hus i fire lande. Udover Vojens er det svenske Vagarna og polske Torun, hvor han også kørte i 2010. Og så allersidst på sæsonen valgte han blandt flere engelske interesserede klubber at sige ja til et tilbud fra engelske Peterborough.

BEDSTE MINDE 2011 Liglad’s største oplevelse sidste år var ubetinget i russiske Balakovo, hvor U21 HOLD VM blev afvikledet. ”En rigtig god oplevelse, god stemning, dog meget øde, men helt proppet med tilskuere til VMløbet,” er nogle af de ord, Liglad sætter på rejsen. Sidste efterår var der en udførlig artikel i Motorbladet om VM-turen.

TRAVL 2012-SÆSON Indtil nu har den unge kører aftaler på plads i kalenderen for omkring 120 løb fordelt over 6 måneder. Det gælder Grindsted, Dakarna, Gorzow og Peterborough. Det kræver en god logistik - men både aftaler og logistik tager faderen Jan sig af. Og det bliver taget meget seriøst. Således betyder det meget i planlægningsfasen med antal kørte kilometer på landevejene. Med 2012-logistikken skal der næsten kun køres halvt så mange kilometer i forhold til sæsonen 2011. Gennemsnitligt betyder alene dette faktisk 15 timer mindre i bil hver uge på de europæiske landeveje for både mekanikere og

Michael Jepsen Jensen fra Grindsted ogsaa kaldet Liglad er det motorbladet stoerste danske speedwaytalent i mange år.

5


kører. Billund Lufthavn logistisk er rigtig godt placeret i forhold til deres base i Grindsted.

TILBAGE I GRINDSTED Liglad har store forventninger til barndomsklubben i Grindsted. Som holdkaptajn håber han at være medvirkende til at løfte niveauet i klubben. Med syv hold og fem kørere på hver hold er det i denne sæson Liglad’s forventning at komme op i top 4, særligt med henblik på den nyindførte finalerunde med kun fire klubber. Liglad er af den opfattelse at Grindsted - lige så godt som de øvrige seks hold - kan vinde DM HOLD.

INDIVIDUELT VM I princippet kørte Liglad en meget flot U21 VM-sæson sidste år - mente mange. Men han var absolut slet ikke selv tilfreds. Det gik bl.a. helt galt i den engelske afdeling i Poole, hvor svigtende ventiler i motorerne betød, at han endte langt nede i rækkerne og dermed fik meget svært ved efterfølgende at opnå rigtig god placering overordnet i VM-serien. Det blev heller ikke bedre af at den hurtige dansker blev udelukket i et altafgørende heat om 4.-6. pladsen i årets sidste VM-afdeling i polske Gniezno. Målet for denne sæsons U21 VM-serie er intet mindre end at vinde eller slutte i top 3. Denne målsætning har landstræner Anders Secher meldt ind til Team Danmark, så Liglad ved godt hvad han har at rette sig efter. ”Hvis jeg undgår skader, er det jo ikke uopnåeligt,” fortæller en optimistisk Michael Jepsen Jensen til Motorbladet. Vejen til dette års VM-serie går - udenom den nationale kvalifikationsrunde i Brovst den 22. april - direkte via et wild card til kvalrunde 1 i tyske Neustadt ved Donau i Bayern den 29. april. Derefter skal der køres en nødvendig semifinale enten i italienske Teranzano eller ukrainske Chevonograd. Den populære VM-serie er nu atter blevet udvidet og består i år af ikke mindre end syv finalerunder, hvoraf de to sidste runder skal køres i starten af november måned i Bahia Blanca i Argentina. Netop Argentina er hverken far eller søn specielt begejstret for. Selvom rygterne siger, at FIM måske betaler flyrejsen og den lokale arrangør hotellet samt at DMU måske yder tilskud dertil - så er de enige om at der vil blive en masse ekstraudgifter forbundet med rejsen til Argentina. For eksempel skal der også lønnes hele to mekanikere i en måned ekstra.

VM FOR HOLD Liglad havde meget store aktier i VM hold-finalen for U21 sidste år i Balakovo. I Liglad’s to sidste heat lavede danskeren maximumpoint og reddede dermed Danmark fra en truende dansk fiasko. Det blev til en forholdvsis tilfredsstillende sølvmedalje - russernes dominans taget i betragtning. I år starter danskerne direkte i semifinale 1 27. maj i engelske Scunthorpe, hvor danskerne jo netop i starten af marts måned var på en trænings-samling sponseret af DMU og Team Danmark.

6

motorbladet

En dugfrisk kontrakt fra Peterborough og endnu en klub er føjet til listen af Liglads arbejdsgivere.

Selve HOLD VM-finalen køres 1. september i polske Gniezno. DM2finalen i Outrup afvikles dagen før, nemlig fredag 31. august ”Kun få timers fri og ret lang afstand mellem to så vigtige løb er uhensigtsmæssigt,” fastslår Liglad’s far Jan Jepsen Jensen.

DANMARKSMESTERKSKABET Resultatet af DM1 er altid af afgørende betydning i adskillige henseender. Liglads målsætning for årets samlede placering efter DM1 i Holsted og DM2 i Outrup er at slutte i top 8. Liglad fortæller endvidere, at han målrettet går efter at blive en del a A-landsholdet.

TAGER DET MED RO Liglad vil godt med i diverse kval-runder med henblik på SGP i fremtiden. Men som han siger, er det helt op til ham selv at kvalificere sig. Som sædvanlig er DM1, som jo i år skal afholdes i Holsted, helt afgørende for et evt. videre forløb mod den eftertragtede SGP-serie. Men kan man forvente, at Liglad får et wild card til et af dette års to SGP-løb på dansk grund? ”Jeg tager situationen med ro og forventer at der nok kommer et tidspunkt, hvor SGP-arrangørerne ikke længere kan komme udenom mig,” siger han


Rundt om Speedway Af Bitsch Pedersen

BEDRE FORM Landstræner Anders Secher har gennem sidste sæson været utilfreds med den fysiske form hos adskillige af kørerne. Derfor har han været medvirkende til at mange af dem har fået udarbejdet individuelle trænings-programmer, som de har gennemført i vinteren og foråret. Fysikken er derfor blevet meget bedre blandt kørerne, der dog ikke må stoppe her, lyder advarslen.. Det er stadig er meget vigtigt at følge op på den fysiske form selv efter at sæsonen er godt i gang.

TIDLIG SÆSONSTART Birmingham Speedway afholdte søndag 11. marts sæsonens allerførste publikumsstævne, hvor kørerne så kunne vise hvad de formåede til ovenpå de mange måneders slidsomme sure træninger. Stævnet gav kørerne en god lejlighed for at få masser af god køretræning. BEN FUND BONANZA 2012 tiltrak da også flere af de danske speedway-kørere. Ikke mindre en syv danske topkørere var blandt de 20 deltagere i det traditionsrige løb, hvor der bliver bliver samlet penge ind til skadede kørere. På denne meget tidlige søndags-forårsdag skinnede solen hele dagen fra en skyfri himmel over Birmingham. Over 10.000 betalende tilskuere så topspeedway, mens hjælpeorganisationens officials udstyret med hvide indsamlingsspande gik rundt blandt publikum og modtog såvel små og store bidrag. I 2011 hjalp organisationen 48 kørere fra ni forskellige lande, men alle med tilknytning til engelske speedway-klubber, med en økonomisk håndsrækning. Også ex-kørere kommer altid med i betragtning til en hjælp. Alle dette års fire danske SGP-kørere stillede til start for at få så meget køretræning som muligt forud for årets ørste SGP, der blev afholdt kun tre uger senere i Auckland i New Zealand.

Nicki Pedersen blev præsenteret ved et storslået show i Gdansk i foråret. Han er Lotos Gdansks nye stjerne. Foto: Bitsch Pedersen.

DANSKERKLUB I UK Allerede dagen efter - mandag eftermiddag - var der så atter bud efter danske topkørere i England. Peterborough Panthers afholdt deres årlige pressedag inkl. træning, og Motorbladet var med til team-præsentationen. Den tidligere danske landstræner Jan Stæchmann har i denne sæson skiftet team manager-jobbet fra sidste år i Swindon ud med en tilsvarende stilling i Peterborough. Klubben lever fortsat op sit image med mange ansatte danske kørere. Fem danske topkørere er i folden i denne sæson.

NICKI P. I LOTOS GDANSK Lotos Gdansk har sat hold for sæsonen, og her hedder den nye stjerne i klubben Nicki Pedersen. Det var tydeligt på klubbens pressedag, hvor der var to-tre timers træning og et større show, tilrettelagt af klubben og storsponsoren Lotos. På inderbanen og på en overdækket scene foran 1.000 betalende tilskuere på tribunen blev Nicki Pedersen blev præsenteret sammen med resten af teamet for fuld udblæsning.

SGP1 AUCKLAND

De fire danske SXP-kørere ved Ben Fund Bonanza. Fra venstre: Kenneth Bjerre, Bjarne Pedersen, Hans Andersen og Nicki Pedersen. Foto: Bitsch Pedersen.

Ole Olsen stod for anlæggelsen af den nye belægning på sprint-car banen Western Springs Stadium. Det lykkedes heldigvis for det efterhånden meget erfarne banebyggerteam med Ole Olsen i spidsen. Den ret lange motorbane blev lavet om til den perfekte speedwaybane, og med vejrgudernes velsignelse blev løbet en stor succes. 20.000 glade tilskuere blev vidne til en fantastisk lørdag eftermiddag på Western Springs Stadium, en kæmpe oplevelse ifølge mange kilder i miljøet. Den store SGP-succes i Auckland bliver formentlig gentaget i de kommende to sæsoner. Men desværre er der også naboer, som ikke kan lide motorløb og som har klaget over støj fra banen. Derfor tør man vistnok ikke lægge sig helt fast på aftaler mere end et par år ud i fremtiden.

motorbladet

7


Russisk dominans på isen ISSPEEDWAY-VM 2012 BLEV EN HÅRD KAMP MELLEM SIDSTE ÅRS ETTER OG TOER Tekst: Jacqueline Seidlitz Fotos: Lars Schröer

I lighed med Speedway Grand-Prix, blev verdensmesterskabet i isspeedway kørt over flere finaleløb. I denne sæson blev der kørt fire forskellige steder med to løb hvert sted, altså otte løb i alt. Deltagerfeltet består af 14 kørere, der har kvalificeret sig gennem nogle kvalifikationsløb, som er blevet kørt i januar. Dertil kommer et wildecart tildelt af FIM og et wildcard tildelt af arangørene af hver enkelt finale. FIM havde år bestemt at kun seks russiske kørere kunne kvalificere sig til finalerunderne. Derudover kvalificerede to østrigere, to finner, en tjekke, en polak, en svensker og en tysker sig, og det permanente wildcard gik til hollandske Rene Stellingwerf.S tarten på finalerunderne fandt sted i Rusland. Kampen om de første VM-point fandt sted i Krasnogorsk. På den hårde russiske is var det som forventet de russiske kørere, der dominerede og specielt den regerende 7-dobbelte verdensmester Nikolay Krasnikov. Hans hårdeste konkurrent var Daniil Ivanov, der allerede de seneste år var tæt på titlen. I Krasnogorsk kunne Ivanov på førstedagen henvise den forsvarende mester til andenpladsen. På andendagen kunne Krasnikov sætte sig igennem og hente vigtige point i forsøget på et tittelforsvar. Bedste ikke-russer i Krasnogorsk var østrigske Harald Simon. Han har profiteret af, at han i denne sæson er den eneste vesteuropæer, der har kørt i den russiske isspeedwayliga. Simon nåede begge dage til semifinalen og havde en succesrig weekend med en 7- og 8. plads.

8

motorbladet

HJEMME HOS KRASNIKOV Finale 3 og 4 blev kørt i Nikolay Krasnikovs hjemby Ufa. Her præsenterede han sig i fremragende form. Han dominerede hele weekenden og udkæmpede nogle drabelige dueller med Ivanov. På ny kvalificerede han sig til finalen, hvorimod Ivanov styrtede i semifinalen og mistede vigtige point i forhold til Krasnikov. I finalen vandt den regerende mester foran landsmændene Dmitry Khomitsevich og Eduard Krysov. På andendagen gjorde Krasnikov rent bord med maksimum-point. Ivanov klarede, trods det at han var mærket af styrtet fra dagen før, også at kvalificere sig til finalen. Her blev han treer efter Dmitry Khomitsevich.

DRAMATISK OPGØR I marts fortsatte det med finale 5 og 6 i hollandske Assen. På førstedagen mødtes den forsvarende mester og vicemesteren fra 2011 tre gange. Første gang de mødtes gik det dramatisk til. De leverede en herrefight over fire omgange. I udgangen af sidste sving trængte Ivanov den 7-dobbelte verdensmester i halmballerne, så han styrtede og han og maskinen rutsjede over målstregen. Ivanov blev diskvalificeret. I semifinalen henviste Krasnikov Ivanov til andenpladsen. I finaleheatet fik Dmitry Khomitsevich den bedste start, bag ham udkæmpede Ivanov og Krasnikov en spændende duel, der endte med at Krasnikov styrtede og Ivanov kunne sikre sig anden pladsen. På andendagen kunne Krasnikov godt nok vinde det indledende heat


speedway

mod Ivanov, men måtte se sig slået i finaleheatet. Ivanov tog starten, men Krasnikov forsøgte på alle fire omgange at komme forbi Ivanov, der dog afviste alle angreb. Før de sidste to finalerunder i Uppsala lå Krasnikov kun 4 point foran Ivanov i den samlede stilling, så afgørelsen om guld og sølv blev endnu engang spændende.

FINALEN I UPPSALA Med 4 points forspring i den samlede stilling til sin hårdeste konkurrent og landsmand Daniil Ivanov rejste den 7-dobbelte regerende verdensmester Nikolay Krasnikov til finale 7 og 8 i Uppsala i Sverige. Allerede på førstedagen viste den 27 årige ”isspeedwaygud” fra Ufa sit usædvanlige talent og kørte feltet op bagfra, når han missede starten. Lørdagens 20. heat lignede allerede lidt af en tidlig finale. Her mødtes de tre medaljekandidater Krasnikov, Dmitry Khomitsevich og Daniil Ivanov. Khomitsevich tog starten fulgt af Ivanov og de to Mega-Lada holdkørere forsøgte at lukke af for Krasnikov, men et øjebliks uopmærksomhed udnyttede multiverdensmesteren til at smutte imellem dem. Det samme gentog sig i finaleheatet, hvor de mødtes igen, her tog Ivanov føringen foran Khomitsevich fulgt af Krasnikov, her udnyttede den forsvarende mester på ny 3. omgang til at passere sine konkurrenter. Da Khomitsevich henviste Ivanov til 3. pladsen, havde viceverdensmesteren fra 2011 mistet nogle vigtige point i kampen om VM-titlen. På andendagen behøvede Krasnikov, i heat 16, bare et enkelt point for at blive verdensmester for 8. gang. Her mødte han landsmændene Daniil Ivanov, Dmitry Koltakov og Eduard Krysov. Ivanov fik den bedste start og sikrede sig en heatsejr, mens Krasnikov vidste at 2 point var nok til at genvinde mesterskabet. Ivanov sikrede sig igen viceverdensmesterskabet knap foran Dmitry Khomitsevich. Samlet set dominerede de russiske kørere ved at tage de seks første pladser. Bedste vesteuropæer blev Harald Simon, der i det mindste kunne give de russiske kørere lidt konkurrence på de vesteuropæiske baner. Ved teamverdensmesterskabet forpassede det russiske team kun knap det absolutte maksimum på 60 point. Kun på andendagen i russiske Togliatti måtte Rusland i duellen med Østrig afgive point, da verdensmesteren Nikolay Krasnikov måtte se sig slået af østrigske Harald Simon. Østrig kunne på ny sikre sig titlen som viceteamverdensmester. Den sidste plads på podiet gik til Tjekkiet.

Otte verdensmesterskaber til Krasnikov. En rekord, man godt må være stolt af.

SLUTRESULTAT VM INDIVIDUELT ISSPEEDWAY 2012: 1. Nikolay Krasnikov, RUS, 148p 2. Daniil Ivanov, RUS, 136p 3. Dmitry Khomitsevich, RUS, 134p 4. Dmitry Koltakov, RUS, 108p 5. Sergei Karachintsev, RUS, 93p 6. Eduard Krysov, RUS, 90p 7. Harald Simon, AUT, 66p 8. Antti Aakko, FIN, 55p 9. Franz Zorn, AUT, 44p 10. Robert Henderson, SWE, 43p 11. Grzegorz Knapp, POL, 32p 12. Jan Klatovsky, CZE, 25p 13. René Stellingwerf, NED, 24p 14. Vitaly Khomitsevich, RUS, 23p 15. Mats Järf, FIN, 18p 16. Stefan Svensson, SWE, 18p 17. Max Niedermaier, GER, 15p 18. Per-Olof Serenius, SWE, 9p 19. Dmitry Bulankin, RUS, 9p 20. Martin Leitner, AUT, 8p 21. Andrej Gavrilkin, RUS, 2p 22. Günther Bauer, GER, 1p.

motorbladet

9


Vind billetter VM Grand Prix

FIRE DANSKERE TIL START I SPEEDWAY GRAND PRIX SERIEN.

Auckland i New Zealand lagde 31. marts slagger til, da 2012 Grand Prix-sæsonen i speedway slap verdens 15 bedste speedway-kørere løs i sæsonens første løb. Der er fire danskere med i VM-feltet og lørdag 9. juni går det løs i Parken. Hele fire danskere er med i VM-topstriden i år: Nicki Pedersen og Kenneth Bjerre har været fast inventar i det fine selskab de senere år. Nye i VM-feltet i år er Hans Andersen og Bjarne Pedersen. NICKI PEDERSEN VIL TILBAGE I TOP TRE Den tredobbelte verdensmester Nicki Pedersen vil med i top tre i år. Teamet skal være skarpere i år og så har Nicki Pedersen ansat en coach, så han kun skal koncentrere sig om at køre speedway. ”Når man har været verdensmester tre gange, er det ikke sjovt at rode rundt midt i feltet. Vi skal være skarpere i år, og jeg skal tilbage i top tre. Med min nye coach Lars Munkedal ved min side kan jeg udelukkende koncentrere mig om at køre speedway, og det skal give resultater,” siger Nicki Pedersen.

SULTEN HANS ANDERSEN

Hans Andersen er tilbage i VM-serien og er den eneste dansker, der nogensinde har vundet i Parken. Inden Hans Andersen blev skadet i sæsonen 2010, var han bedste dansker og placeret i top fem. Hans Andersens klare mål er at vende tilbage til top fem, hvor han selv mener, han hører hjemme.

10

motorbladet


til Speedway i Parken

TO BEST SEAT-BILLETTER PÅ HØJKANT

”Jeg er mere sulten end nogensinde før og hård træning gør, at jeg i dag er i mit livs form. Samtidig har jeg for første gang nogensinde ansat en mental træner, der skal give mig den mentale ballast i alle løb. Min sejr i Parken står stadig skarpt i erindringen, og det er en fantastisk følelse at vinde foran det danske publikum. Jeg vil gøre alt for at vinde i Parken igen,” fortæller Hans Andersen. VIND TO BEST SEATS Også Nicki Pedersen brænder efter at vise de danske farver på sejrsskamlen. Han har været med i fem finaler ud af de ni Speedway VM Grand Prix løb, der er afviklet i Parken, men han har aldrig vundet. Banerekorden i Parken indehaves af selvsamme Nicki Pedersen på 54,20 sekunder. Banen har en længde på 274 meter. Der er plads til ca. 28.000 tilskuere under løbet, da nogle pladser bliver inddraget af sikkerhedshensyn.

Deltag i konkurrencen og vind to best seat-billetter til Parken den 9. juni. Billetterne er stillet til rådighed af BSI Speedway og har en samlet værdi af 1900 kr.

Spørgsmål: Hvem er indehaver af banerekorden i Parken? Send dit svar på e-mail til motorbladets redaktør jakob.falling@gmail.com senest 12. maj 2012. Vinderen får direkte besked 13. maj. Bemærk: Kun mails med ordet ”Konkurrence” i emnefeltet deltager i lodtrækningen.

motorbladet

11


WORLD SPEEDWAY NEWS

af Erik Buch Petersen

BERWICK HAR FÅET ET OK

NYE SVENSKE BANER

Svenske Christer Bergstrøm udførte fornylig en inspektion for FIM af banen, og fandt at alt var som det skulle være. Derfor kan klubben gå videre med hele planlægningen af deres første store internationale opgave, som bliver en GP kval runde den 16 juni.

Hele to nye baner kan måske komme på landkortet indenfor de nærmeste år. Ikke mindst i storbyen Gøteborg er sporten savnet, efter byen ikke har set ligaspeedway siden 2006, da Rendal banen lukkede - og holdet Kaparna kørte endnu en sæson på forskellige baner.

Samtidig venter en anden premier League klub - Scunthorpe - på deres FIM godkendelse. Klubben håber som Berwick at kunne opnå en treårig aftale med FIM, således at banen Eddie Wright Raceway kan byde på de store og vigtige FIM-løb. Såfremt tilladelsen kommer, bliver første opgave en U/21 VM hold-semifinale den 27 maj med deltagelse af bl.a. det danske landshold.

Nu har byen fundet et stykke land i området Save - og fra 1. juli står bystyret som officiel ejer af grundstykket. Derefter forventes det, at speedway-tilladelsen kan returnere til en klub - men hvilken?

Den nordengelske premier League klub Berwick har netop fået grønt lys fra FIM og indgået en tre-årig aftale om muligheden for at afvikle internationale løb på banen Shielfield Park.

PILA KLAR IGEN

Alle troede det var slut - men nu er der atter speedway i Pila. Godt nok sikrede Polonia Pila sig oprykning til den næstbedste række ved afslutningen af sidste sæson, men grundet en meget anstrengt økonomi kunne klubben ikke opnå licens til denne sæson. Nu har den polske union GKSZ så istedet givet licens til klubben Victoria Pila for den nye sæson - en klub som tidligere blot har haft et hold i amatør-rækkerne, men som har indvilget i at betale Polonias økonmiske udeståender for til gengæld at få retten til deltagelse i den polske 2. division - som dermed får deltagelse af seks hold.

Desværre har det som oftest været negative nyheder omkring lukning af baner, man har hørt fra Sverige - men pludselig skinner lyset måske atter på sporten derovre.

Byen har nemlig ikke blot Kaparna - men også den, som mange kalder rebelklubben,Lotsarna, som egentlig er en udbryder-fraktion fra Kaparna. Også på øen Gotland er der godt nyt. Her forsvandt den berømte bane Galgebjerget i Visby fra landkortet med udgangen af 2007-sæsonen, efter ikke færre end 57 år. Igennem 10 år har man ledt efter et passende grundstykke - og endelig er det fundet ved Hejdeby nogle få kilometer fra Visby. Alle tilladelser er givet, og opførelsen af en 80cc bane er i fuld gang og forventes åbnet senere på året. Derefter håber man på åbningen af en 500cc bane i 2013.

Alt var klar til sæsonen 2012 for Charlie Gjedde - kontrakt med Belle Vue i den britiske Elite League samt en double up plads hos Newport i den næstbedste række, som det også var tilfældet i sidste sæson. Men ak - speedway er en forunderlig sport, og kort før sæsonstarten trak Newport stikket ud og lukkede og slukkede for speedway i Wales. Dermed blev en plan alvorligt ødelagt - pludselig var der kun Elite League tilbage samt den danske liga suppleret med enkelte polske løb. Men nu er planen atter tilbage på øverste hylde, idet 32-årige Gjedde har fået en kontrakt med Premier League klubben Rye House, som afløser for den nu langtidsskadede Chris Neath. En anden af de kørere, som skulle have været holdkammerat med Gjedde i Newport, Leigh Lanham, har også sikret sig en ny kontrakt. Det blev Ipswich,der blev arbejdsgiver for den stabilt scorende Lanham, som for øvrigt bor ganske tæt på Ipswich-banen på Foxhall Road.

ere db yL gin e En

NY ARBEJDSGIVER TIL GJEDDE

EA TT

Også såvel de regerende mestre Zielona Gora som Rzeszow har fået deres licenser - skønt GKSZ ikke i første omgang gav disse. I begge tilfælde skyldtes det manglende beviser på at klubberne kunne benytte deres hjemmebaner. Zielona Gora havde svære forhandlinger med det lokale bystyre, som ejer anlægget, og Rzeszow er i gang med en ombygning af deres stadion. Zielona Gora har en aftale klar med bystyret og Rzeszow forventer at være færdig med ombygningen inden deres næste hjemmematch, efter de måtte aflyse deres første. Scott Neck Brace 250 Nakke beskytter Kr 1899,-

ARAI VX-3 Crutchlow Monster Kr. 4999,-

Scott Neck Brace 450 Justerbar Nakke beskytter. Kr. 2699.-

Scott 350 Speed Kr.1399,-

Stort restlager i Helme/Handsker/Briller til - 20-30-40% * Renovering af Cykler og Motorer * Personlig vejledning og Setup på cykler *

SERVICE HOS OS, EN SELVFØLGE!

Ulvedals Speedway way Center - TTaul Taulov ov Bygade 6 - 7000 Fredericia - Tlf.ff.. 75 51 30 93 ebshop:: ww w.ulvedal.dk - Email:: ul vedal@ulvedal.dk Webshop: www.ulvedal.dk ulvedal@ulvedal.dk

12

motorbladet


speedway

Endelig sæsonstart

EN SPÆNDENDE SPEEDWAY-SÆSON STARTER. VI TAGER TEMPERATUREN PÅ TRUPPERNE OG ANBEFALER FEM SEVÆRDIGE LØB Tekst: Rasmus Terkelsen Fotos: Bitsch Pedersen

Så er det på fredag 27. april, at den første match i DANSK METAL SPEEDWAY LEAGUE køres. Det sker, når Outrup på hjemmebane får besøg af Grindsted. Der er sket en del, siden sidste sæson blev afsluttet med at Slangerup tog guldet for andet år i træk. Først og fremmest har vi desværre måttet sige farvel til Vojens, som ikke har set sig i stand til at gennemføre endnu en sæson. På positiv-siden er der blevet indført en superfinale for de fire bedste klubber, hvor medaljerne fordeles. Ligeledes positivt er det, at det ser ud som om enkelte matcher bliver vist direkte i tv, fordi der er lavet en aftale med den nye KanalSport. Her følger en kort gennemgang af trupperne forud for sæsonen samt et bud på hvilke fem løb, man helst ikke må gå glip af i løbet af sæsonen. Alle løb i ligaen må forventes at blive seværdige, så hvis du får chancen for at komme ud på banerne, er det bare om at komme afsted. Vær med til at gøre løbene til en endnu bedre oplevelse for de aktive på banen og de mange frivillige, der knokler med at få det hele til at løbe rundt.

Husk at du kan finde de seneste resultater m.m. på www.speedway-league.com Slangerup: Slangerup har beholdt verdensmester Greg Hancock, og at dømme ud fra sæsonens første Grand Prix i New Zealand er det en rigtig god ide. Som en anden A-kører har klubben den rutinerede svensker Daniel Nermark. På B-pladserne finder vi tre af klubbens egne folk, Kenneth Hansen og Mikkel Michelsen, der begge er lokale, samt Jesper B. Monberg, der gennem flere år har været holdkaptajn i klubben. Skulle der være afbud, sidder der et par stærke polakker klar i U21-verdensmesteren Maciej Janowski og Grzegorz Zengota. Som C-kører er der igen blevet plads til Nicki Barrett mens D-pladsen indtages af Jesper Kristiansen, der kommer til fra Grindsted, og Kenni Nissen, der blev ledig da Vojens ikke kunne stille op alligevel. Holdleder er Henrik Rosendahl Hansen. Holstebro: Sølvvinderne har formået at holde fast i den grundstamme, der sikrede de noget overraskende medaljer i sidste sæson:

motorbladet

13


Kenneth Bjerre, der stiller op for Grindsted, var til årets første speedway-løb, Ben Fund Bonanza først på året. Se ham i aktion i DANSK METAL SPEEDWAY LEAGUE 2012.

Hans Andersen er Fjelsteds A-kører i 2012. Her er han fanget ved FIM Speedway Grand Prix Challenge 2011 på Vetlanda Motorstadion, hvor han ikke var helt tilfreds.

Pawlicki og Bartosz Zmarzlik, der alle deltog i U21-VM finalerne sidste år. Som C-kører har Holsted igen i år Nicklas Porsing og Christian Agö, mens man som D-kører sætter sin lid til Rasmus Jensen. Holsted har allerede inden sæsonen er kommet rigtigt i gang været udsat for uheld. Det betyder, at B-køreren Morten Risager er ude for det meste af sæsonen med en brækket ryg, mens Patrick Hougaard plejer et brækket kraveben.

Verdensmesteren Greg Hancock er Slangerups trækplaster. Her ses han efter sin individuelle sejr i 2011.

Bjarne Pedersen (A), de to ukrainere Andriej Karpow og Aleksandr Lokajev (B), Jonas B. Andersen (C), og Nikolaj Busk Jakobsen (D) er alle klar til at tage endnu en tørn sammen med folk som Charlie Gjedde og Lukasz Sowka (B), finske Timo Lahti (C) og de to D-kørere Emil Grøndag og Tommy Pedersen, der tilbage i 2007 blev ”Årets Fighter”. Holdleder: Erik Villadsen. Holsted bliver igen i 2012 anført af vores tidligere verdensmester Nicki Pedersen, som er holdets eneste A-Kører. Truppen indeholder en sand perlerække af fantastiske B-kørere, startende med Nicolai Klindt og Patrick Hougaard, men også Martin Vaculik, Przemyslaw

14

motorbladet

Outrup har sagt farvel til Niels Kr. Iversen inden denne sæson, men har stadig den farverige Antonio Lindbäck som A-kører, ligesom man har en aftale med Rory Schlein, der dog er kategoriseret noget hårdt i forhold til f.eks. Martin Vaculik. På pladserne som B-kørere har man Mads Korneliussen og Kenni Larsen sammen med Tomasz Chrzanowski og Krzysztof Buczkowski. C-pladserne er besat med Claes Nedermark og Marc Randrup, et par talentfulde kørere, der åbner for muligheden i af køre med 3xB- og 3xC-kørere. På D-pladsen kan det blive til et spændende come back til Jonas Raun, der er tilbage i sadlen efter nogle sæsoners pause. Esbjerg: Som ny mand i truppen er Niels Kr. Iversen blevet hentet i Outrup, og han kommer til at kæmpe med Adrian Miedzenski om pladsen. På B-pladserne er Leon Madsen og Mikkel B. Jensen de danske topnavne, men de kan få konkurrence af navne som Patryk Dudek og Wladimir Borodulin. Pladsen som C-kører skal deles mellem Steen Jensen og Kasper Lykke Nielsen, Holdleder Ib Pedersen har også fundet en spændende ung kører i Rusland, nemlig Ilya Chalov. Simon Nielsen og Peter Juul skal kæmpe om at blive holdets D-kører.


speedway

4. maj: Holstebro – Slangerup. Sølvvinderne hjemme mod de forsvarende mestre og samtidig Holstebros første hjemmebane-løb. Kan de forsætte deres ubesejrede stime på hjemmebane? 6. juni: Slangerup – Holsted. De to klubber, der gennem de seneste mange år har siddet på den absolutte top inden for dansk holdspeedway. Slangerup er uhyggeligt stærke på hjemmebane, mens Holsted ligner det stærkeste hold i ligaen. Det kan blive dagen hvor ”Fort Slangerup” falder for første gang i mange år. 27. juni: Holsted – Slangerup, Returopgøret mellem de to klubber er også et af de løb man bare skal se hvis muligheden byder sig, Slangerup har et godt tag på Holsted når de mødes på udebane og samtidig kan det blive til et opgør mellem to af dem der kæmper om VM medaljer, hjemmeholdets Nicki Pedersen og Slangerups Greg Hancock. 7. september: Outrup – Fjelsted, Den sidste match inden SUPERFINALEN, og som jeg ser det kan dagen blive afgørende for om et af de to hold kommer i den vigtige top 4. De har begge en spændende trup og kan nok overraske mange og komme op i toppen. 12. september: SUPERFINALEN. Dagen hvor vi skal have afgjort hvor medaljerne ender. De fire klubber tager deres match-point med til finalen, hvor der uddeles 4, 3, 2 og 0 point. Den klub, der har flest point efter superfinalen, er vinder af DANSK METAL SPEEDWAY LEAGUE 2012.

Fjelsted har hentet nogle spændende navne inden sæsonen, Hans Andersen (A), Rene Bach (B), Claus Vissing (C), og så er det noget overraskende også lykkedes at få Henrik Møller (D) til at tage turen over broen til Fyn efter at have kørt mange sæsoner i Holsted. Holdleder Morten Svendsen råder også over Magnus Zetterström og Piotr Protasiewicz som A-kørere. På B-pladsen er Peter Kildemand igen at finde i truppen sammen med Artur Mroczka og Robert Miskowiak. C-pladsen er besat med Thomas Jørgensen og Jacob Thorssell. D-kørerne er, udover Henrik Møller, Jakob Bukhave og Anders Thomsen. Grindsted, der sluttede sidste sæson nederst i tabellen, har igen i år Kenneth Bjerre i truppen, og der er også aftaler med Jonas Davidsson og Davey Watt. Særligt på B-pladsen har Grindsted oprustet, ind er kommet lokale Michael Jepsen Jensen, og han er ligesom han var i Vojens blevet gjort til holdkaptajn. Endnu en ny mand er fundet i svenske Linus Sundström, som sammen med Jepsen Jensen vil kunne byde alle de andre klubbers B-kørere op til dans. Man har også Lasse Bjerre, Ulrich Østergaard og Benjamin Barker til B-pladsen, så klubben er dækket godt ind. Jesper Kristiansen og Mathias Thörnblom er tilbage som C-kørere, og på D-pladsen er Krister Jacobsen, Mikkel Salomonsen og Johannes Kikkenborg.

Leveret til aftalt tid -- uden omveje..! YOYO Xpress indgår strategisk samarbejde med Nicki Pedersen – Speedway Grand Prix Team omkring transportafvikling sæson 2012! I aftalen leverer YOYO Xpress alle Nicki’s dør-til-dør leverancer via express eller economy til markedsledende pris – helt uden udfordringer... Med Nicki Pedersen i ryggen ønsker vi, hos YOYO Xpress, at tilbyde alle speedwaykørere såvel som speedway interesserede de helt rigtige betingelser i forbindelse med indkøb af fragt! YOYO Spin kr. 1200,- + moms all in. Afhentet i hele landet – kun brofaste øer. Skriv eller ring til os – brug Leveret: SVERIGE, ENGLAND, TYSKLAND & POLEN – forbehold for eventuel yderzone. koden ”Speedway annonce” Transittid: 24 til max. 48 timer. Vægt/Mål: og få din specialpris på enkelt Max. 30 kg fragtpligtig vægt – 1 m = 200 kg sending eller få lavet et fast tilbud ved generelt YOYO Budget kr. 900,- + moms all in. forsendelsesbehov. Afhentet i hele landet – kun brofaste øer. Leveret: SVERIGE, 3

ENGLAND, TYSKLAND & POLEN – forbehold for eventuel yderzone. Transittid: 3-4 hverdage. Vægt/Mål: Max. 30 kg fragtpligtig vægt – 1 m3 = 250 kg

FEM LØB, DU IKKE MÅ MISSE Det tegner til at blive en sæson med mange spændende og seværdige løb i Dansk Metal Speedway League men skal man pege på fem løb, som man bør tage af sted til, må det være:

Agerhatten 27A · DK-5220 Odense SØ · Tlf. +45 72 25 36 66 info@yoyoxpress.com · www.yoyoxpress.com

motorbladet

15


SPEEDWAY FÅR CHAMPIONS LEAGUE CHAMPIONS LEAGUE FOR SPEEDWAY ER VED AT BLIVE TIL VIRKELIGHED, OG DMU HAR SAT ET STORT FINGERAFTRYK PÅ LIGAEN. DE SIDSTE DETALJER ER FORHÅBENTLIG PÅ PLADS, NÅR DETTE BLAD ER PÅ GADEN. SÆSONSTART I 2013 Af Bitsch Pedersen. Fotos: Bitsch Pedersen

Rygterne om en stor nyhed indenfor speedway - Champions League - har svirret længe. Hvad er der op og ned? Motorbladet har her igennem forårsmånederne løbende været i kontakt med DMUs sportkommissionsformand for speedway, Svend Jacobsen, som fortæller at det nok var svenskerne, som var først ude med et virkeligt forsøg på at realisere et CL-koncept indenfor speedwaysporten. En svensker ved navn Carl Eliasson er medejer af firmaet Rio & Partners, som er projektholder på CL-projektet, og som er ansvarlig for udarbejdelsen af en kontrakt mellem de involverede parter. Svend Jacobsen fortæller, at DMU-hovedbestyrelsesmedlem Niels Munk Nielsen både er DMU-arkitekt og tovholder på FIM-niveau. Både svenske SVEMO og engelske BSPA har forlængst indbetalt et depositum, mhp. en garantisum på 10.000 Euro på en konto hos FIM. DMU har dog hidtil IKKE indbetalt noget beløb til FIM, idet DMU gennem de allerseneste måneder har ønsket en nærmere afklaring fra FIM om diverse - både praktiske og juridiske - problemstillinger. Polakkerne har desværre også længe været ret afvisende.

Niels Munk Nielsen, DMU hovedbestyrelsesmedlem, sammen med Jørgen Bitsch, DMU hovedbestyrelsesformand.

samarbejde med både BSPA, DMU og FIM samt Rio & Partners. Projektet kan umiddelbart synes indviklet og er derfor også en stor udfordring for ikke mindst FIM.

SVÆRE FORHANDLINGER

DET STORE GENNEMBRUD

Et sådant internationalt projekt mellem flere lande er naturligvis ikke ”bare lige” - og derfor har projektet i adskillige måneder ligget i juristernes hænder i Schweiz hos FIM, som længe har arbejdet meget målrettet på at finde en løsning. Man har også arbejdet meget med økonomien.

DMU-hovedbestyrelsesmedlem Niels Munk Nielsen har deltaget i flere møder i Schweiz med FIM om Champions League for speedway.

En altafgørende faktor for at realisere et sådant tværgående projekt landende imellem er, at der findes en interesseret TV-station, som skal være med til at finansiere dele af projektet. Der har været afholdt adskillige CCP-møder, men diverse afklaringer og en renskrivning af kontrakten har manglet i de hektiske forårsmåneder. For DMU har det været af afgørende betydning at både ”ophavsret og ansvar” kom helt på det rene, føre DMU endeligt kunne tilslutte sig. At det ikke er ”bare lige” illustreres også af at SVEMO er blevet opsplittet, så speedway nu har fået egne professionelle folk, der skal

16

motorbladet

Tirsdag 10. april kom så gennembruddet endeligt under et altafgørende FIM-møde i Schweiz. Niels Munk Nielsen sad ansigt til ansigt med hele FIM-toppen. På mødet lykkedes det at få mange af de løse ender til at nå helt sammem. En meget glad Niels Munk Nielsen fortæller fra Schweiz til Motorbladet, at det har været en meget stor udfordring og mundfuld for alle de implicerede parter i de forskellige lande. “Man har jo ikke haft et koncept, som man bare lige kunne kopiere. Projektet er bygget helt op fra grunden med alle de besværligheder som et sådant nystartet projekt kan indebære,” forklarer han.


speedway

BREAKING NEWS Af Bitsch Pedersen

EKSTRA KVALRUNDE TIL DANMARK U21 VM INDV: Den skandinaviske kvalifikationsrunde 3 har FIM og DMU netop flyttet fra Finland til Danmark. Helt nøjagtigt fra Seinajoki til Fladbro-banen i Randers. - Finnerne mangler air-fence-sikkerhed.

Svend Jacobsen - DMU sportkommissionsformand for speedway

“Idéen opstod for omkring tre år siden, hvor BSPA og DMU legede med tanken - men på det tidspunkt var det svært at vide, at det kunne ende med et så stort FIM-projekt. Det var så stort at sidde ansigt til ansigt med hele FIM-toppen,” fortsætter Niels Munk Nielsen fra Schweiz.

POLSK VENDING Den svenske promotor og medejer af firmaet Rio & Partners, Carl Eliasson, har indtil nu stået med en vare, hvis indhold har været noget diffust og med alt for mange ukendte og manglende faktorer. Den omfattende kontrakt var da heller endnu ikke endegyldig færdigarbejdet og dermed formelt underskrevet ved redaktionens slutning. Dog forventede DMUs folk, at den ihærdige svenske promotor meget snart at har de sidste detaljer helt på plads. Fx mangler polakkernes underskrift stadigvæk - men med polakkernes nye beslutning om at være med forventes deres underskrift dog meget snart at komme i hus. ”Gennem de seneste måneder og især uger har projektet udviklet sig i en meget positiv retning. Hvor polakkerne før var meget afvisende og tøvende, er de heldigvis nu ved at tø helt op,” fortæller Niels Munk Nielsen. Længe gik han dog efter at starte serien allerede i indeværende 2012-sæson - men set i bakspejlet er han særdeles tilfreds med at polakkerne nu tilsyneladende alligevel kommer med i serien og at man så i stedet venter med startskuddet af Champions League til starten af 2013-sæsonen.

OPHAVSRET HOS FIM På mødet i Schweiz blev fastslået, at den kommende series ophavsret 100% kommer til at ligge hos FIM. Til gengæld ligger back up omkring økonomien også hos FIM, som dermed bliver økono-

Netop denne nordiske finale er kvalrunden, som alle danskerne havner i. De kommer alle fra den nationale kvalrunde den 22. april i Brovst, hvor DK har seks pladser at køre om. Ved løbet i Brovst prøver man noget nyt, der minder om maratonløb: Rent faktisk tre løb på én dag. Det foregår sådan, at de bedste kørere kommer ud at køre to gange på en og samme dag dag. Først afvikles de to indledende kvalrunder med 16 kørere i hver runde. Så går de otte bedste fra hver runde sluttelig til en finalerunde, hvor altså top 6 går videre til Randers. Flytningen af kvalifikationsrunde 3 fra Seinajoki til Randers betyder, at DMU nu har fået en ekstra plads - således at Danmark nu i alt har syv pladser, inklusiv Lasse Bjerre, som er blevet seedet direkte. ”Dog skal Michael Jepsen Jensen stadig hverken til Brovst eller Randers - men som oprindeligt planlagt skal han køre i kvalrunde 1 i Neustadt i Bayern i Tyskland,” fortæller formanden for DMU SK Speedway, Svend Jacobsen til Motorbladet. misk garant for hele projektet, hvilket Niels Munk Nielsen vurderer som en meget fin FIM gestus. Aftalen indebærer også, at klubberne er sikret dækning for transportudgifterne i tilfælde af evt vejrmæssige aflysninger. Denne garanti stiller FIM. Aftalen føres ud i livet i sæsonen 2013 og samtlige datoer for afviklingerne skal være på plads senest i november måned - af hensyn til planlægning af 2013. Når Rio & Partners promotoren har løst de sidste ender i den gordiske knude og alle udeståender dermed er ryddet af vejen og kontrakten underskrevet, forventes det så at nyheden kan blive offentliggjort i via et pressemøde og en officiel pressemeddelelse fra FIM.

motorbladet

17


18

motorbladet


only! Side Effect: Winning!

www.kiska.com

For Speed junkies

Contact your local dealer ... ... and give yourself the speed kick! Pick up the KTM 350 SX-F with high-speed performance kit. Packed with power and backed up by successive race victories. And everything with an unbeunbe lievable saving of 14 435 DKK! But only as long as stocks last. And only from 1st April to 1th June 2012! Further information at your local KTM dealer or at www.ktm.com

Photo: H. Mitterbauer, Shutterstock

KTM 350 SX-F + Performance-Kit

Including Akrapovic silencer + Akrapovic header + User Setting Tool with a total value of 14 435 DKK! *

KTM Group Partner

facebook.ktm.com * Promotion only valid from 1st April to 1th June 2012 at participating dealers. This offer is only valid as long as the stocks last. last. All information is subject to printing, typographic and spelling errors as well as misapprehension. No rights can be derived from incorrect prices. All prices are inclusive inclusive VAT. The sale to resellers is excluded.

motorbladet

19


Drømmetur til staterne AMERIKANSK OFFTRACK ER DET MEST FANTASTISKE, EN DANSK KØRER KAN TÆNKE SIG. PETER WEISS FIK CHANCEN FOR AT PRØVE KRÆFTER MED USA OG KLAREDE SIG FLOT Tekst: Peter Weiss Fotos: Privat/Racer X Illustrated

20

motorbladet


OFFTRACK

”Hej Peter, det er Dorte, kunne du tænke dig at køre Snowshoe GNCC i USA? Jeg har forbindelser og Johnny og jeg vil gerne sponsorere din tur”. De to entusiaster Dorte Valentin og Johnny Hansen mener hvad de siger - og siger hvad de mener. Igennnem flere år har de to privatpersoner støttet op om sporten og min passion for den. Og da Dorte ringede, var budskabet enkelt: Jeg skulle køre imod de bedste amerikanske offroad-kørere i den prestigefyldte GNCC Serie, Grand National Cross Country. SEJT og for evigt tak – I har givet mig en oplevelse for livet! GNCC er en serie ligesom det danske Enduro. Man kører tre timer, og den der kører flest omgange, får den største pokal. Den afdeling, som jeg skulle deltage i, hed Snowshoe. Snowshoe er om vinteren et skisportsområde og om sommeren et mountainbike-, vandre- og golf-himmerrige, og så lige denne ene gang om året, designes der en suveræn motorbane. Uha, jeg havde virkelig noget at glæde mig til. USA har bare dét der over sig. Det storslåede, det mystiske, det der ”make-it-or-break-it”. Man siger at ”size doesn’t matter”, men det gør det sgu. USA er bare super-size, fascinerende og interessant. Som forsangeren af Rammstein brøler, ”We all live in America!!!” Glæden over muligheden fik ingen ende – især fordi jeg i 2008 cruisede rundt i Californien på en svedig Fatboy Harley Davidson, og mit hjerte bogstaveligt talt knuste da jeg forlod solskinsstaten. Et gensyn med Amerika, dog i det modsatte hjørne, var meget velkomment.

SOM AT VINDE I LOTTO Vi spoler lige tilbage til hvordan Dorte Valentin fik kontakt til USA… I 2008 var Dorte vært for en venskabelig landskamp mellem Danmark og Sverige på egen matrikel i det vestsjællandske. Svensken havde et es i ærmet, i kraft af en ung amerikansk udvekslingsstudent med rødder i GNCC-serien. Han hed Charkie Huegel, og han dominerede landskampen. Dorte havde mange gange fortalt mig om denne Charkies evner på motorcykel, og nu tog hun action. Vi blev sat sammen på Facebook og Charkies beskeder var overvældende: ” Hey Peter! I have been here at work watching your videos. Good stuff… June 26th is the snowshoe GNCC. I think you will like it because it is at a ski resort, therefore it is mountains and rocks… I have a YZ250 that you can ride and you can stay in my living room. I work at a bike store so we can buy stuff for cheap…. the race entry is $65, plus $50 to rent a transponder, plus $40 for the USA license…. If you want to stay for a week before or after the race, you can use my van and bike while I am at work. -Charkie” Det var lidt ligesom at vinde i Lotto. Ikke nok med at turen derover blev sponsoreret, jeg havde også et tag over hovedet, en motorcykel og et lift til løbet. Alting var linet op for mig. Lige fra opsamling i Pittsburgh lufthavn til træning i det fineste terræn. Charkies far var en super vært, selvom kælderen og køjesengen lige var fugtig og gusten nok. Men hva’, skidt – jeg var bare glad for at være der.

motorbladet

21


ENDURO PÅ ANKOMSTDAGEN

MIT GNCC

Inden vi drog af sted mod staten West Virginia og Snowshoe GNCC, oplevede jeg lidt af hvert i og omkring Oil City. Bl.a. at tre drenge på en pizzabar inviterede mig ud og køre lidt enduro på min første dag. Oil City er det sted, hvor amerikanerne i 1850 fandt olie for første gang. Af den grund er der olie-rør mange steder i naturen, hvilket jeg kom til at føle på egen krop, da jeg kørte ind i en af dem. Ligesom en våd træstamme på tværs, så er det meget vigtigt at man ikke kører skråt på. Det var præcis, hvad jeg gjorde - og jeg fik derfor en fin flyvetur ud af det.

Dagen efter var det min tur, og inden starten kunne gå, sad vi alle med hånden på brystet og lyttede til den amerikanske nationalsang. Rigtig smukt og det var sjovt at se hvordan far og søn forskellige steder ved startlinien oprigtigt holdt om hinanden og ønskede held og lykke.

Charlie havde linet to hold venner op til mig, som på min 2. og 3. dag ville vise mig rundt i nogle superfede områder. Helt fantastisk og jeg fik kørt en masse, talt meget med de gode gutter og virkelig nydt livet. Helt vidunderligt og Yamaha 250eren sparkede røv. Efter 3. dags offroad smed vi os i græsset, knappede et par pilsnere op og spiste kød. Hvor macho kan man lige være!? Livet er skønt og som Chuck Taylor gentagne gange sagde ”Yeah, America is a great country, isnt it?”

MÆT INDEN LØBET Allerede inden løbet havde jeg faktisk fået oplevelser nok. Det er svært at beskrive følelserne, der følger med på sådan en rejse. Hvad var den største oplevelse? Venligheden må være den vigtigste oplevelse. Sjældent har jeg oplevet større venlighed. Jeg bliver ydmyg og perspektiverende, hvilket er en af de største gaver ved at rejse. Verden er stor, og der er mange måder at leve livet på, og den største øjenåbner er at tage langt væk hjemmefra. På rekordtid havde jeg lært 20-30 mennesker at kende, som alle synes det var det vildeste at jeg kom fra Danmark for at køre GNCC. Vi kom alle godt ud af det sammen, og sammen med Clarion Cycles’ chefer, kørte jeg af sted mod West Virginia, ca. 5 1/2 time fra Oil City. Jeg slumrede på bagsædet af den gigantiske 7 liters GMC, men glædede mig over, at jeg bare én dag fik nøglerne til Charlies 4,7 liters RAM og kunne se ”min” crosser på ladet. Så bliver det ikke mere amerikansk. Vi kom tids nok til Snowshoe til at se ATV-løbet om lørdagen. Inde i skoven var der gigantiske mudderhuller – store nok til at få Grand National ved Finderup Øvelsesterræn til at ligne små vandpytter. Sjovest af det hele må være de mange plakatstive tilskuere, som kastede sig ud fra træer for at lave maveplaskere i mudderhullerne. Plus der gik selvfølgelig sport i at få de pæneste piger smurt ind!

22

motorbladet

Deltagerne blev sendt af sted 6 mand af gangen. Jeg holdt min fart under hele løbet, sad kun fast nogle få gange og måtte vende om et par gange på nogle af bakkerne for at prøve igen. Lidt krampe til sidst, men ellers okay. Banen var teknisk svær mange steder, men også fuld skrald andre. Dog gik det stort set aldrig lige ud – det var jo et skisportsområde, vi kørte i. 10 minutter inden målstregen overhalede jeg Charkie, som stod og bøvlede på en svær sten-sektion. Det var den overhaling, der fik mig ind i top 10 og på en samlet 29. plads i generalklassementet. Rigtig flot, mente flere, og lidt sjovt at det lige var Charkie, jeg skulle nappe til sidst. Manden, der åbnede døren til sin fars hus, og manden som jeg kun mødte på løbsdagen – og så slog jeg ham med få minutter. 4. Maj 2012 skal jeg køre 1. afdeling af det amerikanske endurocross mesterskab i Las Vegas. Igen er det med lånt motorcykel og sofa. For pokker, hvor bliver det spændende!

SE MERE

Efter løbet skrev Charkie Huegel en artikel om Peter Weiss til et blad kaldet ”Offroad Junkies”, hvor han beskriver sin danske gæsts besøg og folks opfattelse af ham. Der kom også et interview på digitaloffroad.com. Du kan se Peter Weiss’ video fra opholdet på www.peterweiss.dk


100% action

danmarksmEstErskaB2012 danmarksmEstErskaB2012

Næstved 15. april sveNdborg 13. maj esbjerg 16. -17. juNi Holstebro 12. aug. mors 9. sept.

9.00 træning fra. . . 9.50 kvalhEatfra . . 3.00 1. hEat . . . . . .1

Entré voksnE voksnE: kr. 100,Børn undEr und r 12 år gratis først ørstE start kl. 13.00

sE mErE på: www.dmusport.dk

Danmarks Motor Union 23 motorbladet


crosser på spring LEKTIER DRIVER HAM TIL VANVID:

Afskaf skolerne - køb NYE MICROCROSSBANER!

jeppe brobæk jensen FØDT: 24. oktober 2003 STJERNETEGN: Scorpio (skorpion)

Tekst og fotos: Henning G. Becker ”Gammelsmølfen”

SØN AF: Hanne og Tommy Brobæk Jensen KLUB: Vestsjællands Microcross Klub (VM Høng) KVÆRN: KTM 50 cc & 65 cc

-Hvis man nu havde en slags termometer, som kunne måle det bedste i verden og det værste i verden, så ville motocross være helt oppe i toppen og lektier helt nede i kulkælderen. Det bedste, jeg ved, er helt bestemt motocross! Og lektier kan drive mig til vanvid! Jeg hader lektielæsning og mest af alt matematik! 8-årige Jeppe Brobæk Jensen fra Kalundborg får et ”ligesom fraværende” blik og sukker lavmælt: -Hvordan kan man lave lektier, når man hele tiden tænker på cross? Verden kunne

NUMMERPLADE: # 363 KLASSE: Junior B LIVRET: Boller i curry

24

motorbladet

I hård konkurrence med # 84

bare være helt perfekt uden lektier. Jeg kender ingen crosskører, der kan li’ lektier. Hvorfor afskaffer man ikke matematiktimerne. Man kunne jo erstatte dem med cross-timer. For min skyld kunne de godt nedlægge alle skoler og sælge dem. Pengene kunne vi bruge til at lave nogle flere, fede micro-baner!

ÆGTE RÆDSEL - UHA! Motocross har dog ikke været lutter lagkage for Lasse: -Gassen satte sig fast! Det er det værste, jeg har oplevet på nogen crossbane! Jeg drejede håndtaget i bund og ”vrruummm!” satte gassen sig fast. KTM’eren bare fes afsted med mig hængende vandret efter sig. Jeg turde jo ikke gi’ slip på styret og var alt for chokeret til at hakke bremserne i. Hehehe!Tilskuerne troede, jeg lavede fede stunts under løbet! Men det var ægte rædsel! Uha! Det endte med, at Jeppe røg hen over et


Jeppe solid i sadlen...

Jeppe viser gerne sin nye KTM 65 cc frem – den skal hente mange pokaler hjem i år.

En hurtig indenom-forbikørsel. Den har #363 Jeppe Brobæk helt tjek på...

# 363 kommer godt fra start.

hegn og blot et splitsekund senere fulgte crosseren efter og landede ved siden af Jeppe: -Hårene rejste sig på mig så hjelmen var ved at lette. Men så klappede jeg hesten... - Hesten ? … ja, crosseren altså. Jeg var jo glad for, den ikke landede helt oven på mig. Kun lidt. Ellers klapper man jo ik’ sin motorcykel, vel? Kun, når den har kørt en op på skamlen...hehehe!

ÉN, TO – MANGE! Vi har taget hul på endnu en ny cross-sæson og Jeppe glæder sig: -Man kan bli’ helt elektrisk af spænding. Sidste år fik jeg et dejligt stød: Jeg blev helt selvlysende af benovelse. Det var, da jeg blev B-kører. Lige pludselig hed det ”oprykning til B!”. Og vupti, så var jeg den glade ejer af en KTM 65 cc. Og i år skal deres køres ræs og ikke andet! Der skal høstes gode placeringer og masser af pokaler! -Hvor mange pokaler har Du? -Aner det ikke. Én, to...mange! Husk, jeg er ikke så go’ til matematik! Hehehe! Jeppe har det godt sammen med ”gutterne” henne i klubben - hans MX-kammerater, der bekræfter ham og hinanden indbyrdes i den livsopfattelse, at motocross er selve meningen med tilværelsen. Alle er klar over, at de hver især er en supernova i det store MXunivers! Og så må man jo ha’ det godt, ik’

FØRST FRIHEDSKÅD OG SÅ GÅR VI AMOK! -Jeg kan ellers også godt li’ at være med til alt muligt. Jeg går også til fodbold og den slags – og har jeg ingen bold, så sparker jeg til min storebror! Hehehe!

- Hvad gør du? -Ja, min storebror Lasse. Han kører også cross og han kan godt være lidt af en prøvelse! Vi slås hver fredag. Jeg ved ikke, hvorfor det altid er om fredagen. Måske er vi frihedskåde om fredagen? Fordi vi glæder os til en cross-weekend? Hvem kan sige, hvorfor man er så glad i weekenden? Vi går bare amok! Ja,jo....hehehe: Jeg kan godt li’ min storebror. Men jeg ville ku li’ ham endnu mere, hvis han nu var min lillebror! Hehehe! Kigger man på Jeppes aktivitetskalender for i år, så bliver der ikke meget tid til at ryge i flæsket på storebror. Der skal nusses om kaninen ”Futte” og snakkes lidt med familievovsen. Og der skal både nusses om og snakkes med kværnen. (Jeppe: ”så spinder den som en mis og flår enhver bane til smadder!”). Og så er der jo Kids’ Cup Øst, SM og DM, klubmesterskab og så alt det løse...

BORNHOM RYSTER I CROSS-BUKSERNE Jeppe ser frem til træningslejr i Sverige. Det er anden gang, han er med, når West Side Racings team-træner Jacob Rasksen jonglerer rundt med crossertips og -tricks. -Han er bare go’ til at lære fra sig, siger Jeppe. -Vi kan alle li’ ham. -Og til sommer skal jeg lige et smut til Bornholm og hente en pokal. Jeg er lige blevet tilmeldt til Bornholmer Cross og de ryster allerede nu i cross-bukserne derovre! Hehehe! Hvad skal man dog sige – ud over: Vi ønsker Jeppe al held og lykke med crossplanerne for i år. Og vi supplerer med en tak til storebror Lasse: Hvor er det godt, Jeppe har en tålmodig, overbærende storebror!

motorbladet

25


Energidrik-kampen er også på banen. Tæl hvor mange hjelme du kan se med energidrik på. Foto: Alex Hodgkinsson

Forår i verdensklasse

EN NY SÆSONSTART BETYDER KÅDE MX’ERE OG ET PUBLIKUM, DER SKAL FYRE VINTERENS OPSPAREDE ENERGI AF. TAG MED TIL EN FARVERIG VM-START I MOTOCROSS I HOLLANDSKE VALKENSWAARD Af Martin Wigh Knudsen

26

motorbladet


motocross

motorbladet

27


Jefrey Herlings var I en klasse for sig selv, og da han først gik I front var der ingen der så ham igen. Foto: Alex Hodgkinsson

Kasper Lynggaard har desværre ikke økonomien til at deltage i alle VM afdelinger, men der er ingen tvivl om at han har udviklet sig utroligt meget med de afdelinger han har kørt indtil videre. Foto: Stefan Broxgaard

Der er altid noget helt specielt over årets første VM-afdeling, hvor alle går ind i det hele med fornyet optimisme. Kørerne kommer med hver deres målsætning og en uovervindelig tro på egne evner, mens publikum og medier kommer som folkene på sidelinjen, med hver deres forventninger til den eller de kørere de nu har størst fidus til. Sidst, men størst, ser det ud til at rigtigt mange teams har fået vokseværk og havde glemt alt om finanskrise eller andre ting, der måtte bremse op for gejl og lir i verdensklasse.

FOKUS PÅ FAVORITTERNE På banen var alle øjne rettet mod Jeffrey Herlings, og alle regnede ham som storfavorit til at vinde i det tunge sand, hvor han altid gør det godt. Nogle medier udråbte ham på forhånd til verdens bedste sandkører, mens andre var lidt mere tilbageholdende, men der behøver ikke længere være nogen tvivl – Herlings er den bedste sandkører der nogensinde har bevæget sig på denne jord. Et lille kig i tidstabellerne afslører da også, at Jeffrey Herlings ikke bare vandt med et forspring på henholdsvis 54 og 36 sekunder i MX2-klassen, men også overhalede op til nr. 7 i første heat og op til nr. 6 i andet heat. Hvis vi så kigger videre på omgangstiderne, var han uden tvivl også den hurtigste kører på tværs af begge klasser. Herlings hurtigste tid i første heat var på 1.55.606, mens den i andet heat var på 1.54.517, og i MX1-klassen var Antonio Cairolis hurtigste tid i første heat på 1.58.251, mens den i andet heat var på 1.57.610. Det er en forskel på ca. 2,6 sekund i første heat og ca. 3 sekunder i andet heat – i Jefrey Herlings favør. Det er vanvittigt imponerende, og selvom det er lidt tidligt, så giver det noget at glæde sig til, når der skal køres Motocross of Nations på den endnu

28

motorbladet

Nikolaj Larsen var meget tæt på at blive den bedste Suzuki kører I Valkenswaard. Her ligger han foran fabrikskører Harri Kullas. Foto: Alex Hodgkinsson

tungere sandbane i Lommel til september. Selvom Herlings var hurtigere, så er Antonio Cairoli også utroligt hurtig, og han fik da også sat sig selv øverst på tronen som den der skal udfordres, frem for at være den der skal indhente de andre. Cairoli er forsvarende verdensmester i MX1-klassen, og med to utroligt kloge heatsejre i VM-åbningen har han lagt sig selv i førerposition fra starten af sæsonen, så de andre ved hvad de har at forholde sig til. Cairoli forhastede sig ikke på noget tidspunkt, men da chancen bød sig, slog han til.

MANGE UDFORDRERE Der er dog rigtigt mange udfordrere til titlen, og det er faktisk svært at se, om det er Steven Frossard, Clement Desalle eller en helt anden der skal være første-udfordrer i år. Frossard og Desalle var helt oppe i hælene på Cairoli, men Gautier Paulin – der er ny i MX1-sammenhæng – var også med helt fremme, og kunne sagtens vise sig som den helt store komet i 2012. Det samme kan siges om Kevin Strijbos og Ken de Dycker, der ligeledes kom utroligt godt fra start. I den modsatte ende finder vi dem, der kom skidt fra start, og heriblandt står Christophe Pourcel så absolut først i køen, med en utroligt skuffende kørsel. Pourcel har tidligere kæmpet om mesterskaber i både Europa og USA, men nu ligner han en der enten ikke kan køre på motorcykel eller ikke har lyst til det. Så det kan kun blive bedre herfra, og forhåbentlig sker det inden udgivelsen af dette Motorblad. Næst i køen af folk, der kom skidt fra start, er russeren Evgeny Bobryshev, der tog nogle gevaldige styrt og derfor slet ikke fik høstet


motocross

Efter dette styrt var Gautier Paulin sidste mand fasted, men han fik alligevel kørt sig op som nr. 7 i heatet. Han var dagens overraskelse. Foto: Alex Hodgkinsson

Nikolaj Larsen leverede en rigtig god præstation i Valkenswaard, på trods af en skadet skulder. Foto: Stefan Broxgaard

Kasper Lynggaard var i et meget hårdt selskab i Valkenswaard. Ikke mindst fordi mange kørere på hans niveau prøvede lykken til årets første afdeling. Foto: Stefan Broxgaard

de point, han havde ønsket sig ved sæsonstarten.

OVERRASKELSERNE Den ene af de helt store overraskelser i VM-åbningen har vi allerede været inde på. Det var nemlig Gautier Paulin, som blev samlet nr. 4 i Valkenswaard. Han har tidligere vist stor styrke på en MX1-maskine ved Motocross of Nations og rigtigt mange har undret sig over, hvorfor en kører af hans størrelse ikke har valgt den store maskine for længe siden. Måske er det faktisk ham selv, der er blevet mest overrasket over sin styrke i MX1 klassen, for i hvert fald har alle dem der råbte på et skifte fået ret.

Look like Cairoli #222

Den anden store overraskelse kom i form af Joel Roelants, som lidt har glemt at vise sit talent igennem de seneste år, men et skift til Kawasaki har åbenbart været det helt rigtige for ham. Med en samlet 2. plads i åbningsløbet kan han kun være tilfreds med sin præstation, ikke mindst fordi teamkameraten Tommy Searle nok havde position af første kører i Floride Kawasaki-teamet. Kigger vi igen lidt på omgangstiderne, så var Joel Roelants faktisk den eneste, der var bare nogenlunde i nærheden af Jefrey Herlings, med lidt under et sekunds forskel i andet heat.

Trøje 549,-

sweatshirt 779,Bukser 1.579,-

DE DANSKE HELTE Set med danske øjne ligger den største VM-fokus på Nikolaj Larsen og Kasper Lynggaard, som er de to danskere der deltager i flest VM-løb. For Nikolaj Larsen gælder det som bekendt alle afdelinger, og han er en af de kørere, som har en fantastisk kontrakt, samtidigt med at han har en meget stram plan for hele sæsonen. Der er nærmest ikke noget som helst, hans team ikke vil gøre for ham, og det

T-shirt 349,-

Caps 199,-

Basballe Cross Center A/S Kølbakken 9 . 8400 Ebeltoft . Tlf. 86365364

Service Center

E-mail bcc@bccdk.dk . www.bccdk.dk. Forbehold for tryk fejl og prisstigninger

motorbladet

29


Monster Energy som hovedsponsor for VM, giver et godt udseende til sporten. Foto: Stefan Broxgaard

Antonio Cairoli er igen manden man skal slå, hvis man vil være MX1 verdensmester i år. Foto: Alex Hodgkinsson

kan tydeligt ses på hvor godt han føler sig tilpas med alt omkring sig. Det gav sig bl.a. til udtryk i den skulderskade Nikolaj havde op til løbet i Valkenswaard, som resulterede i næsten frie tøjler og ingen forventninger om et bestemt antal point, på trods af, at teamet allerede har investeret en masse tid og penge i Nikolaj.

Nick Bøgh og Jonas D. Larsen var også til start i MX3-klassen i Holland, mens Catja Rasmussen var til start blandt kvinderne. For de to førstnævnte endte det med styrt, men når man kører sit første VM er der selvfølgelig lidt nerver på, og det er derfor ikke den helt store katastrofe for dem.

Alligevel - eller måske netop derfor - kørte Nikolaj ud og blev nr. 12 i første heat og nr. 15 på dagen, med armen bundet godt op af tape. En god præstation, der vidner om totalt fokus, og kigger man på planen for hele sæsonen, så vil alt hvad Nikolaj foretager sig være med omdrejningspunkt i VM, mens alt andet kommer i anden række. Der er også klare tegn på, at Nikolaj hører til i top 10 i VM MX2 i år, og får han først færten af den placering, vil han formentlig bide sig fast.

Catja Rasmussen var én sølle placering fra at få point med hjem fra sit første VM, og det var kun marginalerne der afgjorde, at det ikke skete.

Kasper Lynggaard havde valgt Valkenswaard som en af de VMafdelinger, han skulle deltage i, men selvom det var en overskuelig destination for pengepungen, så var det også et af de hårdeste løb i kalenderen. Det fik Kasper at mærke, men dog ikke mere end at han stadigvæk leverede en rigtig fornuftig præstation på det svære og sandtunge underlag. Faktisk var Kasper Lynggaard kun seks placeringer fra pointene i Valkenswaard, så set i lyset af, han han havde svært ved at få tingene til at spille ude på banen, så er det helt okay gået. Kasper skal ikke køre de VM-afdelinger der ligger længst væk, så der er ikke plottet 16 afdelinger ind i hans kalender, men formentlig nok til at han kan beholde VM-farten.

30

motorbladet

VM SET-UPPET Som nævnt i indledningen er det nogle imponerende omgivelser, der efterhånden er bygget op omkring en VM-afdeling, og årets første løb i Valkenswaard viste, at der på ingen måde er droslet ned på store sættervogne, reklamepiger samt alt hvad der ellers hører sig til ved et event af denne kaliber. Det er selvfølgelig ikke noget der har den store betydning ude på banen, men det er i den grad med til at sælge sporten til dem, der ikke ser motocross normalt. Energidrikkenes indtog i teams samt Monster Energy som hovedsponsor er kommet til at spille en kæmpe faktor i sporten på ganske få år, og det er så absolut i den gode retning.


+ PACKAGE DEAL STARTING AT 1150,- DKR

Also AVAILABLE with your own name and number! For just 150,- DKR extra!

AVAILABLE AT JEGSTRUP, SULSTED Tlf. 45 96 39 17 02 WWW.JEGSTRUPCROSS.DK

ES TEKNIK, HOLSTED Tlf. +45 75 39 28 38 WWW.ES-TEKNIK.COM

JØ SERVICE, SVEBØLLE Tlf. +45 59 29 39 69 WWW.JO-SERVICE.DK

KAJ’S MC, SØNDERBORG Tlf. +45 74 43 63 00 WWW.KAJS-MC.COM

VILLADSENS, HINNERUP Tlf. +45 86 91 12 00 WWW.KTMPARTS.DK

background picture by sidi

motorbladet

31


NYE KLUBBER OG NYE KØRERE Trial er en fantastisk helårssport. Med omkring 60 kørere til de foreløbig tre løb der har været, er der fortsat stor positivitet omkring trial i Danmark. De to nyeste trialklubber - Midtjysk Trial Sport og Rebild Trial Sport - lægger et flot aktivitetsniveau for dagen, og det giver al mulig grund til at tro, at fremgangen fortsætter. Gå ind på rebildtrialsport.dk eller midtjysktrialsport.dk og se nærmere på aktiviteter og nyheder. En sådan fremgang giver også udfordringer både i banelægning og gennemførelse af løb, og det bliver der arbejdet intenst med. Vi skal have et bedre flow igennem løbet. Det kan ske ved at der bliver flere sektioner i et løb og at vi dermed går væk fra at lave dobbeltsektioner. Det vil også passe fint med, at vi fortsætter tilpasningen til det internationale reglement. Et andet element er ensartethed i et løbs sektioner, så kørerne fordeles over hele banen. Der kommer fortsat pænt med nye c-kørere – som er begynderklassen – og de viser særdeles gode takter. Nyd de gode billeder, som Michael Pedersen har taget. /Leif

Kraft, Kondition og Koncentration KRAFT, KONDITION OG KONCENTRATION ER NØDVENDIGE FOR AT KLARE SIG GODT I TRIAL, OG DE TRE EGENSKABER ER TIL DELS AFHÆNGIGE AF HINANDEN Tekst: Niels Nicolaisen, landstræner trial

På trial-landsholdet har erfaringer vist, at den fysiske form er en vigtig faktor i forhold til resultaterne. Derfor er der også sat fokus på fysikken – såvel som psyken – på triallandsholdet. Det er et fokus, du også som almindelig trialkører bør have, hvis du vil forbedre dine resultater i sektionerne. Før og efter løb er det specielt opvarmning og udstrækning, der skal sættes fokus på. Dette gør dig og dine muskler klar til det du skal i sektionerne, således at du ikke skal i gang med anden omgang, før du opnår stabilitet i resultaterne.

TRÆN UDEN CYKEL

De fleste kigger lidt måbende på en kører, der varmer op og strækker ud inden et løb, men det bør være naturligt for alle at gøre. Sagt på en anden måde: du kører vel heller ikke ud i sektionen med en kold motor.

Sagt helt simpelt: De tre K’er - Kraft, Kondition og Koncentration – gør forskellen, om du vinder eller bliver nummer 2. De, som vil noget med deres sport, skal tage deres personlige fitness og deres mentale styrke lige så alvorligt som de tager både træningen på motorcyklen og cyklens vedligeholdelse. Feet up, ride on!

32

motorbladet

For at sikre at du ikke løber ”tør for benzin” i kroppen inden løbet er ovre, er det vigtigt at du sætter fokus på træningen uden motorcykel. Det kan betyde besøg i fitnesscentret, eller at du finder løbeskoene frem. Dette sikrer, at der er Kraft og Kondition nok til at du kan bevare Koncentrationen på sidste omgang – og ikke laver de ”dumme” prikker.


Offtrack

TIP: MUC OFF

Vi, der til dagligt kører ”knoldhopper” igennem masser af mudder, kender til maskinrengøringens sure pligter.

ER DER RELIGION I TRIAL?

Renseproduktet Muc Off er ifølge producenten lavet for at sikre god renseeffekt, samtidig med at de ikke indeholder skadelige syrer eller opløsningsmidler.

Ja, det er lige før. Der er dem, der ønsker at hoppe ligesom bjerggeder, og så er der dem, der sværger til at køre non-stop (non-stop er max. stop 2 sekunder, derudover giver 5 strafpoints). Sidste år besluttede den engelske motorunion på modig vis, at man fra 2012 kører non-stop i sektioner, hvor man ellers hidtil har alene har kørt med at det var tilladt at holde stille lige så længe man ville i en sektion (indenfor den totale tidsgrænse for gennemkørslen af sektionen).

Efter en bred test må jeg sige, at produkterne holder hvad de lover og letter den daglige rengøring. Opløsningseffekten på skidt og snavs er meget god, og man står tilbage med en ren motorcykel. Muc off rensebørsterne er specielt gode, med god mulighed for at komme ind de steder omkring motor og affjedring, hvor det normalt er svært at komme til. De fleste som ræser i mudder til dagligt kender problemet med skidt i kæden. De fleste rensemetoder kræver en del tid for at være effektive. Muc Off har lavet en helt speciel kæde renser/smører, som fungerer rigtig godt. Et genialt produkt. /Thomas Ertmann

Desværre, og det er her religionen kommer ind, har FIM indtil videre besluttet ikke at indføre dette endnu. Der kan tales i dagevis om dette. Dem, der er for non-stop, siger at det giver et mere publikumsvenligt løb at se på – for hvem gider at se på en der holder stille og venter? Det bliver spændende at se, hvilken religion der får overtaget. Husk, at der er lige så mange meninger om dette som der er kørere, og at indlægget ikke nødvendigvis afspejler trialgruppens mening! /Leif

motorbladet

33


Bror, kollega og konkurrent EN AF DE KOMMENDE NAVNE I ROAD RACING HEDDER TIRSGAARD. IKKE STEVEN, MEN SIMON. VI TEGNER ET PORTRÆT Tekst: Jesper Mott Sundstrøm. Foto: Ole Sørensen, Speedfoto.dk

Navnet er Simon Tirsgaard, han er 19 år gammel og til daglig er han servicemedarbejder ved Bilka i Vejle. Hans bror Steven Tirsgaard er flere gange dansk mester i Superbike, og nu vil lillebror Simon gerne overtage pladsen som Danmarks bedste Superbiker. Vi satte Simon Tirsgaard i stævne en formiddag kort efter teamets første test på Slovakiaring for at høre lidt om hans karriere og hans forventninger til 2012. Simon fandt den scrapbog frem, som hans mor har samlet gennem årene. Han gennemgik bogen år for år med artikler og billeder fra da han var helt lille og indtil dags dato. Simon Tirsgaard startede på markerne hjemme i Kollemorten på en lille 50cc crosser og senere på crossbanen i Hampen. I sit første løb nogensinde kom han på en 3.plads, på trods af at der var mange langt mere erfarne kørere i feltet. Simons første sejr kom dog først, da han var 12 år gammel. Det var på en Honda cbr 125 at Simon rigtig fik startet sin karriere. Han kørte på cyklen i godt to år. I 2005 og 2006 blev han nummer to i DM. I 2007 Købte Simons far en Aprilia 125cc og Simon startede i ADAC cup. I det første løb på Lausitz havde han bedste tid under træning,

34

motorbladet

men måtte se sig slået under tidskørslen og endte med at starte på en 2. plads. De var 58 til start i løbet, og Simon endte på en 4. plads. Resten af sæsonen var ikke god for Simon, da han styrtede i rigtig mange løb. I 2008 mistede Simon sin far, der var en stor støtte til alle løb, og Simon måtte holde en pause. 2009 var året hvor Simon tog skridtet og skulle køre Rookie 600 cup. Simon rendte af med to 1. pladser i debutløbet og han har siden været på podiet flere gange.

HVOR KAN DU SE LØBENE?

Årets DM i Superbike afvikles over fem weekender på banerne Slovakiaring (Slovakiet), Mantorp park (Sverige), Padborg park (DK), Jyllands-Ringen (DK) og sidst på sæsonen Ring Knutstorp (Sverige). Der køres to afdelinger hver weekend. På Padborg park har man fået en aftale med DK4 om tvdækning.


road racing

Danmarks Superbikere artikler Motorbladet sæt ter gennem en serie Superfokus på nogle af kørerne i DM-Serien i e, hvor bike, som er landets hurtigste mc-klass km/t. der køres med hastigheder op mod 300 ti star Der forventes mellem 15-20 kørere til k. serien, fordelt på seks klubber i Danmar

motorbladet

35


SIMON TIRSGAARD:

”Jeg vil slå brormand” SIMON TIRSGAARD OM FORVENTNINGERNE TIL 2012. HAN LOVER STOREBROR KAMP TIL STREGEN

FACTS OM SSøIMndOerNby: Tirsgaard

Navn : Simon t bror (det er mes Kælenavn : Bette er det ) Steven der brug g Klub : RR Hernin ht) tin (Speed of lig ar Team : Team M d ar ga rs og Helle Ti Søn af : Karsten e ad bl re R 1000 Fi Kværn : Honda CB y Terp Mekaniker : Kenn e ik Klasse : Superb Livret : Mor s mad

36

motorbladet


road racing Motorbladet: Hvad er dine forventninger og mål i 2012? Simon Tirsgaard: Jeg vil naturligvis gerne vinde DM og regner da også med at slå min bror i år. MB: Er din bror en stor konkurrent? ST: Ja det er han helt klart, men jeg vil samtidig understrege, at vi på ingen måde er fjender. Vi kører for samme team og hjælper gerne hinanden. Men når vi holder ude på stregen og er klar til løb, så er vi konkurrenter. Ulrik Døssing Nielsen og Michael Møller Pedersen er jo også store konkurrenter. Michael er stadig ung og har gjort en del ved den fysiske træning i år og Ulrik kan trække på sin store erfaring. MB: Vil det sige at der ingen teamordrer er på teamet? ST: Der er ingen ordrer!

MB: Skal vi se dig køre i udlandet i år? ST: Ja absolut. Jeg skal køre fire-fem IDM-løb i år og regner og regner stærkt med en dispensation til et enkelt løb i EM-serien, hvis pengene altså slår til. Jeg mangler mellem 30.000 og 40.000 kr., før budgettet løber rundt. MB: Er IDM en serie hvor man kommer nemt til sejre? ST: Nej bestemt ikke, man kører på et meget højt plan i IDM-serien, og der er rigtig mange nærkampe samt en hel del skift på pladserne. Vi har selvfølgelig også et højt niveau i Danmark, men i IDM er det bare en smule højere. MB: Du virker meget tændt på en ny sæson, er du også det? ST: Ja helt klart. Jeg vinder DM både i 2012 og igen i 2013.

MB: Kan du køre fra Steven? ST: Det er svært at svare på, for vi kører generelt meget ens. MB: Får du tips og tricks af Steven? ST: Jeg får ikke så mange som jeg har fået, da han mener at jeg bør få min egne erfaringer. MB: Gør du dig nogle specielle tanker som kører, når du ruller frem til start? ST: Ja det gør jeg da: Jeg tænker altid de første par sving igennem og tænker på hvordan jeg bedst skal og kan placere mig i forhold til konkurrenterne. MB: Er det svært at være ung kører i DM-feltet? ST: Nej egentlig ikke, fysikken er selvfølgelig vigtig at holde ved lige og jeg har forberedt mig til den kommende sæson, specielt mine underarme har jeg trænet en del.

SIMON TIRSGAARDS KARRIERE KORT:

2005: Nr. 2 i DM senior 15HK. Nr. 4 i RRH cup. Vinder af Honda CBR cup 2006: Nr. 2 i DM senior 15HK. 2007: Deltager i ADAC Junior cup i Tyskland 2008: Pause fra racing 2009: Nr. 2 DM Rookie 600cc og vandt alle fem løb, han deltog i. 2010: Debut i Supersport 600cc Nr.4 DM 2011: Debut I Superbike klassen.

Engagement og muligheder Det er ikke altid let at få benzin i blodet og miljøkrav til at passe sammen. Vores job er at få det til at lykkes. Vi kan hjælpe jer med at få styr på miljøkravene, så I kan bruge energien på sporten. Vi kan også etablere kontakt til myndigheder, måle og beregne støj samt bistå ved beregning af støjvolde og støjskærme. Grontmij er også leverandør af CBRacingPlan©, der er jeres redskab til at få mest mulig sport ud af miljøgodkendelsens rammer.

Grontmij driver DMU’s Miljøsekretariat og tilbyder dansk motorsport holdbare løsninger. Kontakt Henrik Højlund Larsen på T 9879 9893. Vi har skiftet navn til Grontmij for at signalere, at vi er en del af Europas femtestørste ingeniørvirksomhed med ca. 11.000 medarbejdere. Læs mere på grontmij.dk

motorbladet

37


SUPER-RESULTAT FOR ROBBIN HARMS DEN DANSKE ROADRACER TAGER SIN FØRSTE SEJR I DET ITALIENSKE MOTO2-MESTERSKAB Tekst: Steen Pedersen

Et nyt og spændende kapitel for 30-årige Robbin går nu ind i en ny fase. Kort efter sin velfortjente udnævnelse til årets RR-kører skulle Robbin Harms teste intensivt for sit nye BIMOTA team, som i år kører i det italienske CIV nationale mesterskab. Det er gået fint og med fremgang hele tiden i de hidtidige tests på hans nye Moto2materiel fra BIMOTA, og han har rigtig godt samarbejde med hele teamet og naturligvis også den navnkundige teamchef Ruben Xaus. Første afdeling af mesterskabet blev kørt sidst i marts med en flot 3. plads til Robbin på MotoGP banen i Mugello. Denne fine placering blev i påsken fulgt op af en endnu bedre placering – nemlig en sejr – på en total gennemblødt Imola-bane. Her fik Robbin Harms virkelig brug for sin lange erfaring fra flere års deltagelse i supersport-VM, hvor han i øvrigt gentagne gange har vist sig som en dygtig regnvejrs-kører. Det italienske Moto2-mesterskab har endnu ikke så mange rene Moto2-racere med, så det køres sammen med det nationale supersport-mesterskab, hvor mange af kørerne er tidligere VM-kørere fra flere forskellige klasser. Der er også verdensmestre at finde her, så der er bestemt ikke tale om nogen ”walk-over” for Robbin Harms. Teamchef Xaus udtaler da også, at man havde set frem til gode resultater i årets løb, men Robbin og teamet gør et rigtig godt stykke arbejde, så tingene skrider godt fremad. Xaus’ ord om at ”Robbin was great” i løbet harmonerer godt med de to erfarne engelske kommentatorer Jack Burnicle og Terry Rymer, der på Motors TV kaldte Robbin ”The Dashing Dane”. Og videre: ”He goes more sideways than straight” om Robbin Harms kørsel på den våde Imolabane. Fra især engelske kommentatorer er gennem årene kommet mange sjove og rosende ord om Robbin og hans kørsel på diverse baner. Så langt så godt med første sejr i hus. Måske er det ønsketænkning her ved tasterne, men man behøver vel ikke være professor for at tænke tanken om, at et VM wild-card nok kommer nærmere med gode resultater i det nationale mesterskab.

38

motorbladet


road racing

motorbladet

39


Rundt om Road Racing Tekst: Steen Pedersen Fotos: Henrik Meyer og PR

TREDOBBELT DANSK Steven Tirsgaard har nu fået testet sin nye 2012 Honda CBR 1000 RR racer med stor succes. Racerens nye K-tech affjedring fungerer super, så Steven er rigtig optimistisk med henblik på sæsonen og en gentagelse af sidste års resultat. En nyligt overstået test på Slovakia-ring, som er næsten sekx km lang blev afsluttet med en sejr i testdagenes afsluttende løb. I løbet startede flere IDM-kørere og tidligere VM-superbike deltagere. Fra en 5. startplacering lykkedes det Steven at vinde testløbet, mens hans lillebror Simon blev nr. 2, i øvrigt foran en anden dansker, Ulrik Nielsen. Netop disse tre vil nok blive at finde i årets DM som de toneangivende i kampen om topplaceringerne. Bestemt ikke et dårligt udgangspunkt for årets første DM-afdeling, som netop skal køres på Slovakia-ring midt i april. Løbet vil være kørt, når dette læses, så følg evt. Med via dmusport.dk eller andre relevante hjemmesider.

baghjul. Teamet testede i påsken på tyske Lausitz-ring. Som stort set alle andre steder i det nordlige Europa var vejret ikke det bedste til motorcykelsport på asfalt. Is på banen om morgenen samt sneog haglbyger i løbet af dagene er jo ikke de bedste forudsætninger for dækkenes greb i alfalten. I det mindste døjede man ikke med overophedede motorer!! Teamet oplyser, at testen er gået rimeligt, bortset fra at man har fået kørt alt for lidt, da det jo er så koldt og vådt. Tiderne kunne ikke matche de bedste fra 2-takts æraen sidste år, men man er fortrøstningsfulde, da det hele endnu er så nyt og vejret som sagt driller en del. I det større perspektiv i VM-regi, og i visse større landes Moto3mesterskaber ser de nye racere ud til at kunne køre næsten lige op med 2-takterne. Ved VM i Qatar kører Moto3-racerne inden selve racet kun 10 km/t og 1 sekund langsommere, så der er masser af potentiale, nu hvor udviklingen er for opadgående i stedet for det modsatte.

ALEX SCHACHT I TOPFORM Sidst i marts blev Alex Schacths form pudset af på den spanske MotoGP bane, hvor der også senere på året skal køres en afdeling af superbike VM incl Alex’ klasse STK 600. Således var det også supergodt for teamet af opleve en god test på den helt nye Honda CBR 600 RR, der blev gasset så godt op af Alex, at han kørte på samme tider som seriens vinder i 2011, Jet Metcher.

Mekanikerens arbejde med opbygning af Emil Meyers nye Honda 250 cc Moto3-racer.

MEYER PÅ NY RACER I slutningen af marts blev det endelig aftalt, at Emil Meyer skal ud at køre på Team Nordgren Racings nye Honda Moto3 racer. Det bliver en fuld sæson i NM og SM, og gerne et par løb i den hårde tyske IDM-serie samt evt. et VM-wildcard. Alt ud over de nordiske løb vil naturligvis bero på både opnåede resultater og økonomi. Allerede her fra sæsonstart ser det ikke specielt godt ud med sponsorer, så alt er velkomment for at give Emil Meyers uomtvistelige talent nogle endnu bedre muligheder for at give sine konkurrenter

40

motorbladet


Som lidt ekstra krydderi blev Alex spurgt om han ville prøve en superbike racer for det store svenske Team Fundracing. Hmm, svært at sige nej, når nu det gik godt med egen racer, og når nu fremtiden jo nok kan komme til at betyde racing på en større mc. Fundracings Kawasaki 1000 racer blev da også lynhurtigt smidt rundt på Aragon på tider, der satte Alex blandt de hurtigste 10 tilstedeværende superbike-kørere. ”Den kører forbavsende godt, og det er fedt at mærke dens enorme kræfter i accelerationerne, mens den alligevel er så letkørt”, udtalte Alex bagefter. Det er lykkedes Schacht Racing at få skaffet sig yderligere sponsorater og gode aftaler. F.eks. Puma beklædning, Arai hjelme, Spyke læderdragter, Muc Off renseprodukter og Aagesen Motorcykler, der sammen med hovedsponsor Kristian Skov Petersen fra Danske Fragtmænd gør livet lidt lettere i en økonomisk krævende sport. Et nyt initiativ i form af Micro Spons med mange små sponsorer, drevet af partner Anders Elkjær, fortalte Alex og Kristian om på en

hyggelig aften med RR-sporten i fokus hos Aagesen Motorcykler en onsdag sidst i marts. Alex’ deltagelse i årets første STK 600 afdeling på Imola 1. april blev desværre lidt af en nedtur, men af lidt andre årsager end det køremæssige. Umiddelbart inden første træning blev teamet kontaktet af arrangørerne, som åbenbart manglede nogle afgørende papirer for at kunne tillade kørsel. Den i forvejen meget lille træningstid blev nu endnu kortere, idet Alex måtte tilbage til sit pit-telt, mens DMU blev kontaktet i al hast for at få klarlagt problemerne. Dette blev heldigvis ordnet, så en hel weekend ikke skulle gå i vasken. Dog endte Alex med en sekundær placering uden for points’ne, da netop Italien har rigtig mange dygtige wild-card kørere med til et sådant stævne. Disse kørere har langt bedre banekendskab og fik også på dagen mere træning. Schacht Racing havde efter Imola valgt at køre til Assen i Holland for at deltage i det åbne supersport-mesterskab i påsken. Vejret bød her kørerne på skrappe udfordringer. Det blev dog til en 4. hurtigste tid, der trods det iskolde vejr kunne varme Alex og teamet lidt op. På racedagen var Alex usædvanligt hurtig i starten og straks i sving to oppe på en 2. plads. Silende regn og tidligere oliespild på banen betød dog, at en styrtet kørers motorcykel allerede i sving tre torpederede Alex, der herefter også styrtede og måtte udgå. Desværre med smerter i højre fod, som tilbage i Danmark skal undersøges nærmere. Team Schacht er dog fortrøstningsfulde, da weekenden samlet gav gode setup-informationer i både vådt og tørt føre. Dette vil være guld værd for teamet, når der om kort tid skal køres EM på samme bane. Derudover mærkede teamet interesse fra flere sider af hollandsk RR grundet Alex’ evner på banen.

UNGE DANSKERE I KAMP Der er danske talenter på vej til at forbedre deres evner i årets ADAC RR-serier. I ADAC junior cup, der køres sammen med IDMserien, og dermed ses af mange af Europas og Tysklands dygtige teambosser, deltager Emil Sachmann og Lotte Uhre. Her køres på 2-takts 125 cc standard-racere. Konkurrencen er ualmindelig hård og der er ofte op til 50 kørere i kamp om startpladserne. I ADAC Mini Bike Cup deltager Lucas Christiansen og Mathias Larsen i ”Nachwuchs-klassen”, som svarer til en seniorklasse for unge talenter. Her køres på Honda NSF 100 racere svarende til dem, som ofte også benyttes i de danske mesterskaber.

motorbladet

41


Therkildsen på kanten af OLkvalifikation MORTEN THERKILDSEN KØRER STÆRKERE END NOGENSINDE I BMX SUPERCROSS. HAN DRØMMER OM AT TOPPE SÆSONEN VED OL I LONDON 42

motorbladet


bmx

Landets stærkeste BMX-kører viser den helt rigtige form frem mod kvalifikationen til OL. Morten Therkildsen, der kører i Skanderborg, har det seneste år trænet intensivt og deltaget i mange internationale løb. Og det ser ud til at give resultater. Med et danmarksmesterskab og en 14. plads ved World Cup i København 2011 skabte han det bedste internationale resultat, en dansk kører har opnået nogensinde. Men allerede midt i april i år slog han den rekord. Status for 2012 er så god, at landstræner Christian Munk Poulsen forventer, at Therkildsen kvalificerer sig til OL.

FORMEN LØFTER SIG Morten Therkildsen begyndte at køre BMX som bare fire-årig i Hedensted, inden han havde lært at køre på almindelig cykel. I dag bor og træner han i Skanderborg, hvor BMX-sportens kraftcenter ligger. Morten Therkildsen er en vigtig rollemodel i klubben og er med til at trække andre elitekørere til kraftcentret. Det var en af begrundelserne for den hæder, han fik sidst i marts, da hans hjemkommune Skanderborg udnævnte ham til årets idrætsudøver 2011. Morten Therkildsen modtog en vandrepokal og en check på 5.000 kr. for sin indsats i toppen af den danske BMX-sport.

Men meget tyder på, at vi kommer til at høre endnu mere til Therkildsen i 2012. Han føler sig endnu hurtigere nu end han var i 2011, blandt andet fordi han har droppet sit arbejde og trænet fuld tid vinteren igennem. Forbedringen, der også kan ses på hans resultater i sæsonens første løb, skyldes ifølge Therkildsen selv en seriøs vægttræning. ”Fremgangen er markant. Jeg kører stærkt lige nu. De løb, jeg har deltaget i, er gået bedre end forventet,” siger han til On-sport.dk. Sidst på vinteren tog han en samlet andenplads ved et supercrossløb i Manchester. Og ved årets første World Cup-afdeling, der blev kørt i Chula Vista, USA, endte han som nummer 44 ud af 160 kørere.

VM-BANE LIGGER TIL HAM Morten Therkildsen mener, at den bane, der skal køres VM på i maj måned i Birmingham, ligger godt til hans kørestil. Det er ikke bare VM-placeringen, der køres om, for løbet er samtidig kvalifikation til OL. En kvartfinaleplads kan være nok til OL-kvalifikation. Ved løbet skal der fordeles 32 OL-pladser til 19 nationer. ”Min stil er høj fart. Jeg kører stærkest, når banen er jævn og hurtig. Rygterne siger, at banen bliver bygget på et hårdt underlag og svingene bliver lagt i asfalt. Det er til min fordel,” siger Morten Therkildsen til On-sport.dk. ”Han løfter hele tiden sin form. Det er meget lovende,” siger Christian Munk Poulsen til Motorbladet. Landstræneren har indstillet tre kørere til den ene plads, Danmark håber at få til OL. Morten Therkildsen, Mike Kaltoft og Niklas Lausten er kandidaterne, men som det ser ud lige nu, er Therkildsen den klare favorit.

REKORDEN SLÅET Ved årets anden World Cup-stævne i supercross i Randaberg i Norge midt i april fortsatte Therkildsen sin fremgang. Hans øgede styrke og hans internationale erfaring gav bonus, da han kæmpede sig til en 12. plads. Det er altså to pladser bedre end hans hidtidige rekord. ”Det var en perfekt præstation. Han viser forbedringer på de områder, vi har arbejdet, nemlig styrken og hans kørestil,” siger Christian Munk Poulsen, der oplever, at Morten Therkildsen har fundet sig langt bedre til rette blandt verdens bedste supercrossere. Det gør, at han lettere kan bevare sit fokus. Morten Therkildsens resultat i Norge gav også ranglistepoint til Danmark, men ikke nok til at vi bliver tildelt en OL-plads automatisk. ”Det har ikke været målet, for det er ikke realistisk. Målet har været at Morten skulle være i form til VM, så vi kan få den OL-kvalifikation. Og indtil videre lever Morten meget fint op til målet,” siger Christian Munk Poulsen.

Morten Therkildsen kører stærkere end nogensinde. Han forbedrer sig løb for løb frem mod OL, hvor han håber at komme med i BMX supercross. Foto: Jerry Landrum/www.bmxmaina.com

Mike Kaltoft og Niklas Lausten endte som hhv. nr. 88 og 89 ved den norske afdeling af World Cup’en, mens der ikke var deltagelse fra de danske kvinders side.

motorbladet

43


BMX sætter udviklingen i system NY FORMAND OG MANGE NYE FRIVILLIGE I DMUS BMX-SEKTION. LARS OSTENFELDT VIL INDDRAGE KLUBBERNE MERE Tekst: Jakob Fälling

Klubberne skal meget mere på banen i DMUs BMX-division. De skal være med til at skabe den udvikling, BMX-sporten står overfor. Både med ideer og arbejdskraft.

medlemmer i kommissionen - inklusive den nyvalgte kørerepræsentant, Amanda Sørensen.

Sådan lyder den korte version af visionen fra Lars Ostenfeldt, ny formand for sportskommissionen for BMX. Han kom til efter et noget tyndt repræsentantskabsmøde, hvor der ikke var nok frivillige til at danne de udvalg, der skulle dannes.

Lars Ostenfeldt har aldrig selv kørt BMX, men har indtil for nyligt været i bestyrelsen i Roskilde BMX, hvor hans søn kører race. Han har det seneste år været næstformand i sportskommissionen og før det været formand for sportsudvalget. Han brænder især for arbejdet på tværs af klubberne.

Han og resten af den afgående sportskommission satte sig sammen og besluttede, at der skulle ske noget nyt. Klubberne skulle ruskes lidt og DMU-delen af BMX tænkes på ny. Det betød, at formanden gennem ni år, Pia Buth, trak sig. Lars Ostenfeldt blev formand, en ny arbejdsdeling blev vedtaget og en række nye frivillige kom til. ”Der er kommet mange nye med, og det er vi meget glade for. Cirka 75% af de 20 personer, der nu er med på DMU-niveau, har ikke været med før,” fortæller Lars Ostenfeldt og fortsætter: ”Der skal uddelegeres flere opgaver og folk skal have mere selvstændigt ansvar.” Første ændring er, at sportskommission er blevet udvidet, så suppleanten inviteres med til møderne, og man derfor i alt er fem

44

motorbladet

FLERE UDFORDRINGER

Men hvor er det vigtigst at sætte ind? ”Dansk BMX har de seneste år haft flere internationale stævner af høj kvalitet. Det skal vi blive ved med, for vi har fået imponerende godt fat,” forklarer han og henviser til, at afgående formand Pia Buth er blevet ansvarlig for det internationale arbejde. Det internationale ansvar er dermed fjernet fra formandens skrivebord, ligesom Sportsudvalget, Baneudvalget og især Reglementsudvalget får nye opgaver. Lars Ostenfeldt vil arbejde for at få alle egne af BMX-landskabet i Danmark ind i DMU-arbejdet, men det er kun en begyndelse, for BMX-sporten har ifølge Ostenfeldt en lang række andre udfordringer. ”Hvordan får vi flere piger til at køre BMX? Hvordan får vi flere klubber og kørere?

Hvordan fastholder vi de unge, når de bliver 13-14 år og opefter? Skal vores løbsafvikling være mere international? Hvordan får vi en rød tråd fra klubtræning til landsholdet – og kan vi tilpasse træningen bedre til de alderstrin og niveauer, kørerne er på?” spørger han.

BMX STRATEGIPLAN 2018 Men Ostenfeldts mange eksempler er kun ideer til, hvad sportskommisionen skal tage sig af. Det er nemlig ikke formanden eller sportskommissionen, der skal bestemme, hvad der er det vigtigste at forny i sporten. Klubberne og de mange frivillige der skal skabe fornyelsen, skal være med til at bestemme. Derfor starter Lars Ostenfeldt og den nye sportskommission nu en strategi-proces, som skal slutte om godt et år med en fem-årig plan for sportens udvikling. Indtil marts 2013 skal klubber og kørere høres om, hvad de synes der er vigtigst at udvikle. ”På de første 14 dage som formand har jeg fået op mod 200 mails og henvendelser, heriblandt mange ideer til, hvad der skal ske i sporten. Folk har mange ideer og går meget op i det her. Det skal vi udnytte til at få skabt en god og prioriteret udvikling, der holder,” siger Lars Ostenfeldt.


Lars Ostenfeldt, ny formand for sportskommissionen for BMX, ser frem til at forny og udvikle sporten ved at inddrage klubberne.

motorbladet

45


HENRIK BALTZERSEN:

OL ødelagde det hele BMX-KØREREN FRA BJERRINGBRO HOLDER PAUSE FRA BMX-SPORTEN - OVERVEJER HELT AT STOPPE KARRIEREN Af Kim Simmelsgaard. Foto: Privat

26-årige Henrik Baltzersen har gennem mange år tilhørt den absolutte europæiske BMX-elite, og flere træningsophold, hvor han levede som professionel i både Frankrig og USA viste, at Baltzersen havde potentiale til at køre med i verdenstoppen. Den opfattelse blev cementeret af udtagelsen til at repræsentere Danmark ved OL i Beijing i 2008.

”OL er ikke en gang tæt på at være det største for mig. Det er nok, da jeg vandt den første EM-afdeling i 2007. I alt har jeg kørt med i 23 EM-finaler og været i top tre i ni af dem,” fortæller Henrik Baltzersen, der på dét tidspunkt levede for og med BMX-sporten, hvor han har hjemført et hav af danske mesterskaber.

Måske finder jeg igen glæden ved at køre. Måske ikke, men så er det godt at vide, at det er mig selv, der har truffet beslutningen om at stoppe efter 23 år med mange flere gode end dårlige oplevelser,” fortæller Henrik Baltzersen og erkender, at den BMX-ild, der brændte i ham for bare få år siden, ikke længere eksisterer.

ET GODT JOB

Men netop OL skulle vise sig at blive begyndelsen til enden for Henrik Baltzersen, der nu har sat cyklen på stand by med risiko for, at det midlertidige stop bliver permanent. ”OL var ikke godt for mig. Hverken før, under eller efter. Jeg kørte, fordi jeg skulle og ikke fordi jeg havde lyst,” fortæller Henrik Baltzersen.

”Siden er der kommet andre ting ind i billedet. Jeg har et godt job i medborgerhuset i Rødkærsbro, jeg læser til ungdomspædagog ved siden af mit arbejde, så BMXsporten er ikke længere tæt på at være det vigtigste i mit liv. Derfor kan jeg heller ikke levere de træningsmængder, der skal til for at være med i toppen. Og når man har kørt dér, er det ikke sjovt at køre for at blive nummer ti,” siger Henrik Baltzersen.

Derfor ligner det midlertidige stop ikke bare et stop på topniveau men muligvis også et definitivt farvel til den succesrige BMXkører.

BRÆKKEDE BEN Et brækket kraveben og en brækket fod før OL gav ikke bare fysiske skrammer men også mentale skrammer hos Baltzersen, der følte sig presset til at køre. Det medførte et OL, der ikke levede op til hverken hans eller andres forventninger.

46

motorbladet

Han erkender, at topniveauet er kørt for hans vedkommende.

MANGLER MOTIVATION ”Motivationen er ikke som tidligere, men nu må vi se efter pausen, som jeg burde have holdt tidligere, men som jeg aldrig fik holdt.


bmx

Op på jernhesten igen EFTER ET DRAMATISK STYRT RØG KØBENHAVNS BMX’S TOPKØRER KLAUS BØGH ANDRESEN DIREKTE PÅ OPERATIONSBORDET. EFTER EN SUR PAUSE ERKLÆRER HAN SIG MERE SULTEN END NOGENSINDE Tekst: Jakob Fälling

Han havde gjort hvad han kunne vinteren over. Klaus Bøgh Andresen, Københavns BMX, havde høje forhåbninger til 2012-sæsonen i supercross efter sin 2011-sæson, hvor han bl.a. opnåede flotte placeringer som nr. 21 og 22 ved to World Cup-stævner. Derfor havde Klaus Bøgh Andresen denne vinter skruet træningsmængden op til ca. 20 timer ugentligt, ligesom han havde taget flere ture til det indendørs anlæg BMX South i Sønderjylland, som han er meget begejstret for. Midt i februar tog supercrosskøreren så til Manchester for at køre stævne på det imponerende indendørs BMX-anlæg, som British Cycling har opført. Her oplevede han og de andre danske kørere en fyldt tribune med 3.500 tilskuere og alle de faciliteter, en dansk BMX’er kan drømme om. Klaus Bøgh Andresen lagde godt ud og fik en 2. plads i første heat, en 5. plads i andet heat og kom rigtig hurtigt ud af startblokken til tredje heat. Men pludselig gik det galt. Hen over tredje hop røg Klaus Bøgh Andresen ud over styret, slog skulderen var godt medtaget. Selvom han var rystet, gik han selv fra banen fem minutter efter, og først i samarit-området gik det op for ham, at der var noget galt med foden: To af knoglerne ved tæene var brudt igennem huden i et åbent brud, som han selv beskriver med ordene: ”Jeg havde fået to ekstra tæer...”.

AFBUD TIL WORLD CUP Klaus Bøgh Andresen blev opereret og har siden ligget stille det meste af marts og april. Han havde planlagt træningslejr og regnet med at køre den første World Cup-afdeling i USA først i april, men måtte aflyse. I stedet fik køreren sæsonstart midt i april til World Cuppens anden afdeling, der blev afviklet i Norge Også selvom kroppen ikke var 100% klar. ”Supercross er min diciplin. Jeg elsker at køre fra otte-meter-rampen, så selvom jeg ikke er i 100 % form kan jeg stadig køre supercross,” siger han, der endte som nr. 108 efter tidskørslerne i i Randaberg, Norge. Klaus Bøgh Andresen planlægger at træne alt hvad han kan for at indhente den tabte træningstid. Han vurderer selv, at hans form er tilbage på niveau omkring 1. maj.

SULTEN EFTER PAUSE Klaus Bøgh Andresen ser frem VM i supercross i Birmingham, der også er kvalifikationsstævne til OL. VM afvikles 23. - 27. maj, og den danske topkører regner med at køre stærkere end nogensinde. ”Man bliver sindssygt sulten af at være skadet. Og jeg har en helt vildt dygtig træner, som sætter mit program sammen. Så til VM og i Papendal er der ikke tvivl om, at jeg er tilbage for fuld skrue,” siger Klaus Bøgh Andresen med henvisning til World Cup-afdeling 3, der køres i Papendal, Holland 12.-13. maj.

Klaus Bøgh Andresen blev hårdt skadet i Manchester i februar. Nu er han tilbage på cyklen. Foto: Pika.dk

motorbladet

47


Klubberne på skolebænken KLUBBERNE OG DERES FRIVILLIGE LEDERE SKAL STØTTES OG UDVIKLES. FOR SPORTENS, KLUBBERNES OG FOR DE AKTIVES SKYLD Tekst: Jakob Fälling. Arkivfotos: Kristoffer West.

”Klublederne i Danmark laver alt for meget - og alt for meget af deres arbejde er lavpraktisk. Det vil vi godt lave om på.” Sådan siger udviklingskonsulent i DMU, Ole Blædel. Set fra hans side er det ikke klubformandens opgave at være træningsleder, men derimod hans opgave at denne opgave er uddelegeret - eller at ansvaret for træningen er uddelegeret. Når det er sket, kan formanden holde fokus på klubbens udvikling.

lingspotentiale. Klubber, der i forvejen arbejder med deres interne organisation.

Men uddelegering er en svær kunst, ligesom mange andre elementer af god ledelse. Og dog ikke sværere, end at det kan læres.

Erfaringerne fra første del af projektet peger på, at der er mange opgaver i klubberne, og at opgaverne bliver mere og mere specifikke.

Derfor udbyder DMU et klubudviklingsprojekt, hvor DIFs kursus ”Klubbens årshjul” indgår. I 2011 startede Ole Blædel med at have otte klubber på skolebænken, og i dette forår kommer otte-ti nye klubber igennem projektet. De deltagende klubber repræsenterer alle sportsgrene under DMU, men her i starten har sportskommissionerne fået lov at udpege en række klubber med stort udvik-

48

motorbladet

Klubberne, der har deltaget, er Brovst Speedway, EMS Speedway, Munkebo Speedway, Outrup Speedway, Tønder BMX, Børkop Motocross, Rebild Trial samt Midtjysk Trial.

DE FRIVILLIGE HELTE

”I mine øjne er de frivillige ledere hverdagens helte i idrætsverdenen, og det gælder også for klubberne i DMU. Derfor er det alfa og omega at støtte og opkvalificere disse ledere og deres klubber, så de ikke knækker nakken på de mange opgaver, der er i hverdagen,” siger Ole Blædel.


dmu

Der er fx skærpede krav fra kommunerne til både miljø og støj, men også til økonomisk afrapportering og børneattester, der sikrer at klubberne ikke har tilknyttet ledere som er straffet for seksuelle overgreb på børn. Hvis ikke der er styr på dette, risikerer klubberne at få indefrosset økonomiske tilskud og anden hjælp fra kommunal side.

BLÆDELS VÆRKTØJSKASSE Hvad skal klubben lave, hvem skal lave det og hvornår skal det laves. Dette er hovedspørgsmålene for alle frivillige foreninger. Med DIFs og Ole Blædels værktøjskasse får klubberne hjælp, dels til at identificere alle opgaverne og dels til at få dem organiseret hen over hele kalenderåret, således at intet bliver glemt, og at tiden bliver prioriteret bedst muligt. Det er målet, at sådan en prioritering kan give et overblik, ro og overskud til også at nyde de mange positive stunder, foreningslivet er så rigt på. Ud over organisation arbejder stort set alle klubberne med rekruttering af børn og unge til klubben. Også her ser Ole Blædel store muligheder, hvis det gribes rigtigt an: ”Mere ungdom giver mere liv i klubben, flere forældre til at hjælpe med at løfte de frivillige opgaver og i den sidste ende en klub med bedre kørere og bedre tilbud,” siger han. Endelig arbejder flere af klubberne med økonomi. Det er ingen hemmelighed, at DMUs sportsgrene er dyre at drive. ”Det er håbet, at vi når rundt til så mange klubber som muligt, men omvendt er det også vigtigt at vi holder fokus på de klubber der deltager. Så det er desværre ikke alle klubber, der kan være med på én gang,” siger Ole Blædel. I den kommende runde klubudvikling er det aftalt, at Billum BMX og Sorø BMX skal deltage. Dermed er der en håndfuld pladser tilbage til interesserede klubber.

8 KLUBBER DELTAGER I DET FØRSTE FORLØB.

Alle klubber er med på DIF-Kurset ”Klubbens Årshjul”, der så følges op. Klubberne arbejder med egne udfordringer, og er selv med til at sætte målene for forløbet. Klubberne repræsenterer stort set alle sportsgrene i DMU Økonomisk støtte fra DMU til de deltagende klubber.

motorbladet

49


DMU REPRÆSENTANTSKABSMØDER 2012 2011 TENDENS:

Flere kørere, færre medlemmer

DET VAR SMÅ FORSKYDNINGER SOM BLEV PRÆSENTERET UNDER FORMANDENS BERETNING DA DANMARKS MOTOR UNION (DMU) I WEEKENDEN 3.-4. MARTS AFHOLDT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I HORSENS. Tekst: Kenneth Majkjær Mikkelsen. Foto: Allan Høgholm, photosale.dk

På medlemssiden er der i 2011, i forhold til årets før, et fortsat svagt fald således, at det samlede medlemstal i DMU ved årets udgang var på 9.398 medlemmer.

dre end normalt. Til gengæld var fremmødet højere end sædvanligt ved søndagens SK repræsentantskabsmøder, med yderligere 17 tilmeldte.

Samtidig kan det dog konstateres at den modsatrettede tendens med flere kørerlicenser blandt medlemmerne også fortsætter, så der ved slutningen af året var tegnet 5.841 kørerlicenser, en fremgang på ca. 100 i forhold til året før. ”Udviklingen i samfundet i 2011 har ikke gjort det nemmere for sportsgrene som er relativt dyre, og jeg synes derfor godt at vi alle kan være stolte over - at vi kan bevare vores niveau og ikke har oplevet væsentlige negative udviklinger”, sagde DMU formand Jørgen Bitsch under sin beretning. Som de foregående år, så er specielt sportsgrenen Road Racing som er udfordret. Den negative tendens for sporten er en global tendens. Gennem målrettet indsats for at fastholde og rekruttere personer i sporten, er det lykkedes at stabilisere antallet af medlemmer. For andet år i træk blev det i beretningen vist at den unge Sportskommission Off-Track med de mindre sportsgrene Trial, Enduro og SuperMoto fortsætter en meget positiv udvikling og nu er oppe på 280 medlemmer. For blot et par år siden startede kommissionen ud med 200 færre.

VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN

DMU-næstformand Ole Hansen var som den eneste på valg, til hovedbestyrelsen, ved årets repræsentantskabsmøde.

Under valg til DMUs hovedbestyrelse var nuværende næstformand Ole Hansen på valg for 3 år, uden modkandidater. Desuden var der valg til hovedbestyrelsens suppleantpost for 1 år, her var Ole Hansen og afgående Speedwaykommissionsmedlem Jens Lund opstillet. Da Ole Hansen var valgt i den foregående valghandling, var Jens Lund eneste kandidat og blev dermed valgt. DMU`s hovedbestyrelse består af 14 personer: 1 formand, 1 næstformand, 1 bestyrelsesmedlem, 1 aktiv-repræsentant, formænd samt en repræsentant fra 5 sportskommissioner. 52 klubber, heraf 50 stemmeberettigede ud af i alt 107 klubber, var mødt frem til lørdagens møde, hvilket er ca 10 klubber min-

50

motorbladet

Hovedbestyrelsesmedlemmer under formand Jørgen Bitsch beretning. Fra højre Jens Lund, Svend Jacobsen, Hans Jørn Beck, Asger Pedersen, Pia Puth Rasmussen, Poul Hjorth og Lars Christoffersen.


DMU FORTJENSTEGN FORTJENSTTEGN: LEDERE, OFFICIALS OG ØVRIGE Guld: Ejgil Solkær for hans mangeårige og brede indsats for sporten på såvel nationalt som internationalt plan. Guld: Københavns BMX Klub som anerkendelse for den store, internationale succes med VM i BMX samt det store arbejde, der lå bag. Sølv: Hans Jørn Bech for hans utrættelige og betydningsfulde indsats for Trial-sporten gennem mere end 30 år.

FORTJENSTTEGN: AKTIVE KØRERE Sølv: Jesper Thiel for hans sejr i EM Dragbike Pro Stock Bike

Sølv: Patrick Josefsen for hans sejr i FIM Youth Gold Trophy 80cc Bronze: Jason Jørgensen for hans sejr i UEM Speedway 80cc Youth Cup

FORTJENSTEGN: 50 ÅRS JUBILARER Aksel Svaneholm, Vissenbjerg-Bred Motor Klub Flemming Hansen, Fyens Motor Sport Mogens Pedersen, Fyens Motor Sport Poul Erik Ingemann, Midtsjællands Sports Motorklub Bent Svenningsen, Herning Motocross Klub Bjarne Jensen, Herning Motocross Klub Carl Andreasen, Fjelsted Speedway Klub Jørgen Henriksen, Køge Sports Motorklub Arne Nielsen, Køge Sports Motorklub

Bordet med 50 års jubilarer i højt humør.

motorbladet

51


DMU REPRÆSENTANTSKABSMØDER 2012

HMCC ÅRETS KLUB Til hæderen som Årets klub i DMU (2011) havde Sportskommissionerne indstillet BMX South (BMX), Road Racing Klub viking (RR & DR), Holstebro Moto Cross Club (MX), Slangerup Speedway Klub (SPW) og Enduro Klub Danmark (OFT). Modtager af hæderen, samt den medfølgende check på 5.000 kroner blev Holstebro Moto Cross Club (HMCC). Begrundelse for valget var at, klubben arbejder professionelt med klubledelse, går foran hvad angår sikkerhedsarbejde, kører med niveau-opdelt træning, har en gennemført frivillighedspolitik og er god til at samarbejde med andre klubber.

Linette Pedersen, formand HMCC på vej op for at modtage check og diplom som årets DMU-klub.

DMU-BESTYRELSER 2012 DMU HOVEDBESTYRELSE HB formand: Jørgen Bitsch HB medlem: Ole Hansen (valgt for 3 år) HB medlem: Niels Munk Nielsen Aktivrepræsentant: Søren Møller Ebbesen Formand BMX: Lars Ostenfeldt Formand Motocross: Asger Pedersen Formand Off-Track: Hans Jørn Beck Formand Road Racing: Jesper Holm Formand Speedway: Svend Jacobsen Komm. medl. BMX: Hans Storm Komm. medl. Motocross: Poul Hjorth Komm. medl. Off-Track: Henrik Løvenskjold Komm. medl. Road Racing: Palle Lind Komm. medl. Speedway: Jens Foldager Suppleant: Jens Lund (valgt for 1 år)

52

motorbladet

ORDENSUDVALG Formand: Anders Møjbæk Næstformand: Svend Jacobsen Medlem: Svend Conrad (valgt for 3 år) Suppleant: ledig Suppleant: ledig

BMX KOMMISSION* Formand: Lars Ostenfeldt (valgt for 2 år) Næstformand: Hans Storm (valgt for 3 år) Komm. medl.: Johnny Winther (valgt for 1 år) Suppleant: Kitty Laursen (valgt for 1 år) Kørerrepræsentant: Amanda Sørensen *Ved BMX-kommissionens ordinære repræsentantskabsmøde den 4. marts, blev det besluttet at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 31. marts på Fjelsted Skovkro da man kom til punktet Valg til bestyrelse, da kun to kandidater var opstillet til bestyrelsen, formand Pia Buth Rasmussen og medlem Lars Ostenfeldt. Samtidig tilkendegav bestyrelsen at alle mandater skulle stilles til rådighed for nyvalg. Før det ekstraordinære repræsentantskabs-


KORT FRA HORSENS

Elsport som indsatsområde Elsport-området er i år udset til at være et af de områder, som der skal et skarpere fokus på. Formand for bredde og udviklingsudvalget, hovedbestyrelsesmedlem Niels Munk Nielsen konkluderede i Horsens at elsporten er på vej, og at DMU vil være med til at styre udviklingen – og ikke blot passivt lade sig styre. I løbet af 2012 vil der blive taget en række initiativer for at sætte skub på udviklingen.

Niels Munk Nielsen på talerstolen i Horsens.

møde trak Pia Buth Rasmussen sit kandidatur og Lars Ostenfeldt blev opstillet som eneste formandskandidat og blev indvalgt med Johnny Winther og Hans Storm på de to øvrige bestyrelsespladser.

MOTOCROSS KOMMISSION Formand: Asger Pedersen (valgt for 3 år) Komm. medl.: Lene Skovshoved (valgt for 1 år) Komm. medl.: Poul Hjorth Suppleant: Peter Mastrup (valgt for 1 år)

BESTYRELSE I MOTOCROSSFONDEN Formand: Gitte Albertsen Best.medlem: Ole Poetsczh Best.medlem: Jesper Rasmussen (valgt for 2 år)

OFF-TRACK KOMMISSION Formand: Hans Jørn Beck (valgt for 3 år) Komm. medl.: Henrik Løvenskjold Komm. medl.: (ledig) Suppleant: (ledig)

*Off-track kommissionen besluttede at konstituere sig med blot 2 medlemmer på grund af manglende opstillinger. De 2 ledige poster er ubesatte frem til repræsentantskabsmødet 2013 (ved MB. deadline).

ROAD- OG DRAG RACING KOMMISSION Formand: Jesper Holm Komm. medl.: Palle Lind (valgt for 3 år) Komm. medl.: Jan Mandelid (valgt for 1 år) Suppleant: Michael Holger Dueholm (valgt for 1 år)

SPEEDWAY KOMMISSION Formand: Svend Jacobsen Komm. medl.: Jens Foldager (valgt for 3 år) Komm. medl.: Peter Kirkegaard Suppleant: Hanne Thomsen (valgt for 1 år) Kontaktdata for Hovedbestyrelsen samt kommissioner, er opdateret på DMUs hjemmeside, www.dmusport.dk. Se under forsiden (hovedbestyrelse og ordensudvalg) samt de respektive kommissionssider (SK bestyrelser).

motorbladet

53


PÅ S T R E J F TO G I H I S TO R I E N

Da motocross kom til Danmark Motocross kom til landet i efterkrigsårene, og fra starten var det en populær sport, selvom det var svært at få fat på de rigtige motorcykler. Åbningsløb på Vinderød-banen i 1949 med 15.000 tilskuere Tekst: Palle Høst Andersen

1914

1930-1939

1939-1945

DMU stiftes

Motocross opstår i England under navnet ”scrambling”

På grund af krigen bygger Triumph-fabrikkerne krigsmateriel

54

motorbladet


1949

1952

1952

Vinderødbanen åbner med scramblingløb

Fire danske motocrossbaner er anlagt

Motocross på Klampenborg Galopbane

motorbladet

55


PÅ S T R E J F TO G I H I S TO R I E N Man begyndte at køre motocross i Danmark efter 2. verdenskrig. Sporten blev opfundet i England og dyrket under navnet ”scrambling” i 1930erne. Men først efter 2. verdenskrig bredte sporten sig også til kontinentet, idet man her begyndte at køre i Belgien, Holland og Sverige. Danmark fulgte efter i 1949, hvor man kan læse om planer om et scrambleløb på den nyanlagte Vinderødbanen ved Frederiksværk. 15. maj 1949 var der åbningsløb, og det blev en stor succes, med 15.000 tilskuere. Der blev kørt både i solo- og sidevognsklasserne. I senior solo-klassen vandt Poul Kalør, på AJS, og i sidevognsklassen vandt Egon Walther, København, på Triumph. Denne succes inspirerede snart andre klubber til at anlægge motocross-baner og arrangere løb. I et tidsskrift som hedder ”Motorbogen” fra 1952, kan man i en fortegnelse over danske motorbaner på den tid, læse at der var fire motocross-baner i Danmark. Af fortegnelsen fremgår det, at banerne var følgende steder: Langesø på Fyn, Ny Mølle ved Århus, Vinderød ved Frederiksværk og Volk Mølle ved Randers. Men snart fulgte flere baner efter. På Sjælland fik vi Dybendalbanen ved Munke Bjergby nær Sorø samt Nissehulen i Næstved. På Fyn Højbjergbanen ved Odense. I Jylland anlagde man Resenbrobanen ved Silkeborg, Lundby Bakker ved Ålborg, Fulgsangbanen ved Løgumkloster m. fl.

MX på Klampenborg Galopbane

På Sjælland kørte man et løb på Klampenborg Galopbane 5. juli 1952, og det blev overværet af 15.000 tilskuere, på en i dagens anledning indrettet bane. Desværre blev det kun til dette ene løb på banen. Løbet blev vundet af svenskeren Svend Svensson, Jacob Lynegaard blev nr. 2, Arne Svendsen, Silkeborg, blev nr.

3, Boris Rasbro København, blev nr. 4 og Ejvind Hansen, Fyn, blev nr. 5. Sidevognsklassen blev vundet af Niels Andersen, Helsinge, og nr. 2 blev Niels E. Hansen, Køge.

Af med lyddæmper og lygter

De motorcykler, man anvendte til motocross, var før 1953 almindelige landevejscykler. Den enkelte kører måtte selv eller ved gode venners hjælp modificere cyklen, så den var bedre egnet til at køre på en terrænbane. Disse modifikationer begrænsede sig som oftest kun til påmontering af knopdæk og nummerskilte, at afmontere lygter og lysanlæg og lyddæmper, samt evt. afkorte skærme, så

mudder ikke så let kunne blokere hjulene. De spidse betjeningsgreb på styret skulle af sikkerhedshensyn forsynes med en kugle for enden. Men snart blev motorcykelfabrikkerne opmærksomme på den stigende interesse for motocross og dermed et interessant marked for specielle competition-modeller. AJS og Matchless var hurtig ude med deres nye modeller, som kunne købes i 1953, med fjedrende bagstel og lige klar til at køre frem til startstregen, uden at man selv behøvede at ændre noget på cyklen. Og det varede ikke længe, før de andre motorcykelmærker fulgte efter.

F.eks. BSA Gold Star, Triumph Trophy, Ariel HS, Velocette Scrabler og Royal Enfield Bullet. Straks efter 2. verdenskrig var der restriktioner på import af forskellige varer til Danmark, herunder motorcykler. For at få lov til at købe en ny, skulle man over for myndighederne kunne dokumentere, at man havde et behov for transport for at kunne bestride sit arbejde. Derfor var udbuddet af motorcykler velegnet for motocross ret begrænset indtil begyndelsen af 50erne. Feks. er der aldrig blevet importeret mere end fem Velocette Scrambler modeller til Danmark.

Alumotor sneg sig ind

Under 2. verdenskrig fik Triumph-fabrikkerne til opgave at producere benzindrevne generatorer, som kunne levere strøm til flyvemaskinerne, når de stod på jorden. Da der var tale om krigsmateriel, fik Triumph fabrikkerne adgang til at anvende ædlere materialer i deres konstruktion. Det resulterede i, at man udviklede Triumphs parallel Twin motorcykelmotor helt i aluminium.

Disse motorer viste sig at være højt ydende og velegnede til racermotorcykler. Triumph-importøren i Danmark, C. Reinhart, importerede efter krigen nogle af disse motorer under betegnelsen ”Stationærmotorer” til brug på brandsprøjter o.l. Det betød, at han ikke var begrænset af importtilladelserne. Flere af disse motorer fandt dog alligevel vej frem til danske motorkørere, som monterede motorerne i de cykler, de havde fra 30erne. Og pludselig havde de på den måde en hurtig racer, som kunne konkurrere på motorbanerne. Jacob Lynegaard, Køge, og Villy Baasch, Odense, var to af de kørere, der monterede Triumphs aluminiumsmotor i deres gamle racer med godt resultat.

1953

1953

Særlige MX-maskiner bliver udbudt til salg

Næstved Motor Klubs motocrossbane indviet

56

motorbladet

2011


AKTIVKALENDEREN MAJ - JULI - DMU - KORT NYT STARTDATO

LØBSNAVN/AFDELING

KLUB/STED

BMX

STARTDATO

LØBSNAVN/AFDELING

KLUB/STED

26. Maj

JM/FM Micro 2

Outrup Motocross Klub

05. maj

EM-runde 11. afd.

Udenlandsk klub

26. Maj

SM Micro 2

Hedelands Motorklub

06. maj

EM-runde 12. afd.

Udenlandsk klub

26. Maj

Gåsecup

12. maj

LP 3. afd.

Taulov-Skærbæk BMX Klub

Vordingborg Motocross Klub/ Mosegårdsbanen

12. maj

UCI Super Cross

Papendal, Holland

27. Maj

Pokalløb

Kolding Motocross Klub

13. maj

LP 4. afd.

Taulov-Skærbæk BMX Klub

28. Maj

DM Pige/Dame samt Pinseløb EX

Næstved Motor Klub/Nisseringen

19. maj

Himmerlandscup 4. afd.

Dragon BMX

02. Juni

Oset Kidscup 3

Køge Sports Motorklub

23. maj

VM

Birmingham, England

02. Juni

SM Maxi 2

Vordingborg Motocross Klub/ Mosegårdsbanen

02. juni

Danske Bank Cup

Varde BMX Klub

02. Juni

JM/FM Maxi 2

Herning Motocross/Uhre Banen

03. juni

Sjællands Cup 2. afd.

Sorø BMX Klub

03. Juni

SM Mini+OB 2

09. juni

Kopietz Mindeløb

Skanderborg BMX Klub

Frederiksborg Amts Motorklub/Kejserdalen

10. juni

Sjællands Cup 3. afd.

Sorø BMX Klub/Kalundborg

03. Juni

JM/FM Mini+OB 2

Nordals Motor Sport/Vesterlundbanen

10. juni

Midtjysk Cup 2. afd.

Skanderborg BMX Klub

09. Juni

DM B Maxi 3

Hedelands Motorklub

16. juni

LP 5. afd.

Ellum BMX Klub 'Mulle'

09. Juni

A-Racing Kidscup 3

17. juni

LP 6. afd.

Ellum BMX Klub 'Mulle'

Holstebro Moto Cross Club/ Troldkjærbanen

16. Juni

DM Micro 3

Køge Sports Motorklub

16. Juni

DM Quad 4

Kolding Motocross Klub

MOTOCROSS 04. Maj

Bededagsløb

Fyens Motor Sport/Andkær Banen

16. Juni

DM A 3

Vestjysk Motocross Club/ Korskrobanen

12. Maj

DM Micro 2

Vestsjællands Microcross Klub/Møllegårdsbanen

16. Juni

DM sidevogne 2

Midtsjællands Sports Motorklub/Slagelse Motocross Arena

12. Maj

Moto Shop.dk 4

Frederikshavn Moto Cross Klub/Ørnedalsbanen

23. Juni

Grand Junior

Næstved Motor Klub/Nisseringen

12. Maj

DM Sidevogne 1

Aalborg Motor Klub/Dallbanen

23. Juni

DM Classic 3

Motorcykel Clubben Svendborg/Birkebanen

13. Maj

DM A 2

Motorcykel Clubben Svendborg/Svendborg-banen

30. Juni

DM Mini 3

Hedelands Motorklub

17. Maj

DM B Maxi 2

Hjørring Motor Sport/Sønderskovbanen

30. Juni

DM Sidevogne 3

Børkop Motor Sport/Andkær Banen

17. Maj

Træningslejer øst

Hedelands Motorklub/Hedelandsbanen

01. Juli

DM OB+Pige/Dame 3

Vesterbæk Motocross Club

07. Juli

Weekendstævne

19. Maj

DM Mini 2

Silkeborg Motor Sport/ Elling Banen

Haderslev Motor Sport/ Skovbybanen

21. Juli

Bornholmer Cross

Åkirkeby Cross Klub

19. Maj

DM Classic+NM Classic Sidevogne 2

Midtsjællands Sports Motorklub/Slagelse Motocross Arena

28. Juli

Herning Veteran Games Herning Motocross/Uhre Banen

20. Maj

DM OB+Pige/Dame 2

Frederiksborg Amts Motorklub/Kejserdalen

20. Maj

HM 25år´s Jubilærums Løb

Hedelands Motorklub/ Hedelandsbanen

26. Maj

DM Quad 3

Aalborg Motor Klub/Dallbanen

26. Maj

Moto Shop.dk 5

Han Herred Motorklub/ Starkærbanen

OFF-TRACK 12. Maj

Fionia Classic

Fyens Motor Sport

20. Maj

Lynge trial 2

Hedelands Motorklub

02. Juni

FMS DM 1 Supermoto Thy 1

Fyens Motor Sport

motorbladet

57


AKTIVKALENDEREN MAJ - JULI - DMU - KORT NYT STARTDATO

LØBSNAVN/AFDELING

KLUB/STED

STARTDATO

LØBSNAVN/AFDELING

KLUB/STED

03. Juni

Langesø Trial 3

Fyens Motor Sport

17. Maj

Outrup Speedway Club

17. Juni

Tandskov Trial

Midtjysk Trialsport

80cc, Kr. Himmelfarts stævne

18. Maj

80cc, Nuser Cup

Fjelsted

19. Maj

50cc, Sommerstævne 2012

Bredbanen

ROAD RACING OG DRAG RACING 03. Maj

Padborg Park Trackday

Road Racing Klub Viking/ Padborg Park

20. Maj

50cc, Sommerstævne 2012

Bredbanen

04. Maj

Mini Træning Thy

Aarhus Motor Klub/Thy Karting Center

24. Maj

80cc, Fritter Cup

Vojens Speedway Klub

05. Maj

DM Mini 1 + 2

Aarhus Motor Klub/Thy Karting Center

26. Maj

80cc, DM semif.

Fredericia Motor Klub

27. Maj

80cc, SMK Ræs

Skærbæk Motor Klub

28. Maj

80cc, BJ Mindeløb

Uhrebanen

28. Maj

50cc, Pinsestævne

Uhrebanen

03. Juni

80cc + 500cc, Fritter Cup

Vojens Speedway Klub

08. Juni

80cc, Fynskmesterskab Bredbanen

09. Juni

500cc, Grand Prix

Parken, København

09. Juni

80cc, Landskamp DK- S

Slangerup Speedway Klub

09. Juni

80cc, Stjerneskudsløb

Glumsø

15. Juni

80cc, Speed Club

Vojens Speedway Klub

22. Juni

80cc, Nicki P Cup

Holsted Speedway Klub

23. Juni

80cc, Nicki P Cup

Holsted Speedway Klub

24. Juni

80cc, Nicki P Cup

Holsted Speedway Klub

29. Juni

80cc, Kjærgaard Cup

Vojens Speedway Klub

30. Juni

50cc, ETO Cup

Fjelsted

30. Juni

500cc, Raceoff GP Challenge

Vojens Speedway Center

30. Juni

500cc, Sct. Hans stævne

Skovbybanen

30. Juni

80cc, Sommerstævne

Bredbanen

01. Juli

80cc, DM 1

Grindsted

01. Juli

80cc, Sommerstævne

Bredbanen

07. Juli

500cc, UEM Semif. 3

Fladbro

27. Juli

500cc, U 21 DM Semif. Brovst

27. Juli

500cc, Veteran Games

Uhrebanen

28. Juli

50cc + 80cc,Træningsstævne

Brovst

28. Juli

500cc, Veteran Games

Uhrebanen

05. Maj

DM Road Racing 2 + 3

Road Racing Klub Viking/ Padborg Park

12. Maj

DM DR afd. 2

Dragracing Club Denmark/ Thisted Lufthavn

17. Maj

Mini Træning Lockarp

Road Racing Klub Viking/ Lockarp Gokart Bane

17. Maj

Mantorp Træning

Road Racing Klub Viking/ Mantorp Park

19. Maj

Allingåbro Motor Festival

Dragracing Club Denmark/ Allingåbro Race

19. Maj

DM Mini 3 + 4

Road Racing Klub Viking/ Lockarp Gokart Bane

20. Maj

DM Road Racing 4 + 5

Road Racing Klub Viking/ Mantorp Park

09. Juni

DM Road Racing 6 + 7

Aarhus Motor Klub/Jyllandsringen

14. Juni

Træning/Trackday Knutstorp

Road Racing Klub Viking/Ring Knutstorp

16. Juni

DM DR afd. 3

Dragracing Club Denmark/ Thisted Lufthavn

16. Juli 27. Juli

Træningslejr Lockarp DM DR afd. 4

Road Racing Klub Viking/ Lockarp Gokart Bane Dragracing Club Denmark/ Malmø Raceway

SPEEDWAY (individuelle stævner) 06. Maj

80cc, Fritter Cup

Vojens Speedway Klub

10. Maj

500cc, Fritter Cup

Glumsø,

12. Maj

80cc, DM kval.

Skærbæk Motor Klub

12. Maj

80cc, DM kval.

Vojens Speedway Klub

15. Maj

80cc, Fritter Cup

Vojens Speedway Klub

16. Maj

500cc, DM finale 1

Holsted Speedway Klub

Aktivkalenderen er baseret på løb publiceret på DMUs hjemmeside: DMUSPORT.DK ved redaktionens afslutning.

58

motorbladet


rubrikmarked

Annonce under MB-rubrikmarked, kontakt motorbladet@dmusport.dk

MINDEORD - LEIF MUNK Det var med sorg, at vi 29. januar modtog beskeden om at Leif Munk (Rødskæg) var afgået ved døden. Det var kun en uge siden, vi havde været sammen med ham ved klubbens arrangement i bowlingcentret i Haderslev, hvor han var frisk og munter, derfor var chokket endnu større. Leif var kendt i speedway-kredse over hele landet og langt ud over landets grænser, og nok den mand i Danmark der, i løbet af et år, overværede flest speedwayløb. Når vi skriver ”et år” og ikke ”en sæson”, er det fordi han i vinterhalvåret tog til iceracing i udlandet. Udover at se løb i Danmark tog han også på ture til løb overalt i Europa med vennerne. I løbet af sin tid inden for speedway-sporten var Leif medlem af flere forskellige klubber, der nød godt af hans hjælp. Men han var altid villig til at hjælpe, uanset om det var hans egen klub eller en anden klub, der manglede hjælp. Også blandt kørerne var Leif vellidt, og han var altid parat med et godt råd eller lidt massage til en kører. Ofte havde han sin hustru med til løbene, enten som tilskuer eller som hjælper. Leif vil være savnet på de danske speedwaybaner og ikke mindst af hans hustru Kirsten og hans familie. Æret være Leifs minde. Vojens Speedway Klub

Motocrossmaskiner

Nye Yamaha og Suzuki på lager Ring for et godt tilbud Brugte eftersete løbsklare maskiner Yamaha YUZ 85, høj, 07 motor rep Yamaha YZ 85, lav, 08 Yamaha YZ 250, 10, 20 timer KTM 450, 08, meget velholdt Suzuki RM 125, 08 Suzuki RMZ 250, 08, m domo tun Suzuki RMZ 450, 07, motor komp rep. Suzuki LTR 450, qard, 07, løbsklar

VI REPARERER ALLE CROSS MÆRKER

12800 Suzuki reservedele fra 1979 - 2011 11800 29800 Reservedele, tilbehør, cylinderservice 23800 samt alt hvad du skal bruge til cross. 17500 22500 22500 24800

Vi tager også din crosser i bytte på landevejs mc. Rep. af alle typer crossmaskiner, cylinderservice, Hovedgaden 55A, Snejbjerg, Herning støddæmperservice Tlf. 97 16 13 06 - 20 65 62 43

NY TV-KANAL MED SPEEDWAY SOM SATSNINGSOMRÅDE

En ny tv-kanal, Kanal Sport, byder nu på løbende nyhedsdækning fra den danske sportsverden, ligesom man kan se en lang række live-transmissioner fra ligaer og sportsgrene, som i dag ikke bliver tvtransmitteret. Det betyder, at speedway får mere tv-tid, ligesom man vil kunne opleve fodbold fra den bedste kvindelige fodboldrække, 3F Ligaen. Foruden nyheder og live-sendinger kommer programfladen til at indeholde magasinprogrammer, der går bag om de danske sportsudøvere. Her vil Kanal Sport fortælle de mange historier, som i dag ikke bliver fortalt. Kanal Sport hviler i stærke strategiske samarbejder med YouSee, Danske Spil, Danmarks Idræts-Forbund og DBU. Herudover er stærke spillere som Danske Bank, 3F, M1 og Sport24 med til at sikre et helt nyt set-up for en tv-kanal i Danmark. Kanalen tv-distribueres gennem YouSees fulde digitale pakke samt TDC HomeTrio, hvilket pt. betyder, at tv-kanalen kan ses af ca. 540.000 husstande. Kanal Sports tv-signal kan dog også fanges gratis på Kanalsport.dk, hvilket i praksis betyder, at stort set alle kan se kanalen. På kanalsport.dk vil man udover tv-signalet også fortsat kunne se kanalens mange indslag som video-on-demand. ”Vi er meget stolte over nu at levere en sportskanal til YouSee og TDC’s tv-kunder, men vi glemmer ikke at vi kommer fra internettet. Udover at levere noget sports- og spille-tv, som ikke vises i Danmark i dag, så er det i feltet mellem tv og internet vi forventer, at vi kan være med til at gøre en forskel de kommende år”, siger direktør Holger Kristiansen.

RACING PRO Navervej 5 8382 Hinnerup Tlf: 86 91 12 00 Se vores webshop på: www.ktmparts.dk

DEN FORKERTE LÆGE

I forbindelse med afviklingen af VM Sidevogn 2011, var det den forkerte læge som blev anført i rapporten fra stævnet. I forbindelse med en formel klage fra den forurettede læge, Finn Kronborg Mazanti, har DMU forpligtiget sig til at bringe et dementi af dette. Den korrekte læge som deltog på DMUs vegne var Karin Bøsling. DMU skal hermed beklage overfor Finn Kronborg Mazanti, at denne ved en administrativ fejl var påført den endelige rapport.

motorbladet

59


AnnoncerAfsendt til DMUvia: bagside_Layout 18/11/10 14.54 Side9490 14 PortoService1 ApS, Postbox 9490, Pandrup

Magasinpost MMP ID-nr. 42470

Ændringer vedrørende abonnementet, ring venligst 43 26 26 13

Racerhjelme

Italiensk Sikkerheds håndværk

Kvalitets Olie til VM i Road Race

Mr. Jump, Monster XS, S, M, L, XL, XXL Kr. 2798,-

Pro 4 serien Hele Pro Pro 4 serien er designet til Race. Fuld syntetisk, ester baseret, med Electrosyntec teknologi. Læs alle specifikationer i MC Nøglen. Du kan roligt gi’ den gas...

Comp 4 serien

Pro Chain

Alle oliepriser er vejledende og uden nye afgifter.

Mr. Jump, Catwalk Grey XS, S, M, L, XL, XXL Kr. 2798,-

Robbin r m ed H a r m s k ø r e e. Silkolene oli Det gi’r VM point.

Comp 4 serien er desigTop professionel net til Trackdays, bane kædespray til eller hård gadebrug. alle typer kæder t e Syntetisk esterBbaseret s n ræ eg med Electrosyntec atekl n ta Varenr. 770015004 nologi. 2012 400 ml. 110,Mr.0W-20 Jump,Racing Catwalk Yellow Apex, Capirex LE Excel, Biaggi Pirate Læs alle specifikationer XS,10W-30 S, M, L, XL, XXL XS, S, M, L, XL, XXL XS, S, M, L, XL, XXL i MC Nøglen. Kr.10W-40 2798,Kr. 3498,Kr. 3998,Tjek for n 10W-30 10W-50 e l g ø Tillykke MC N ing olie i 10W-40 15W-50 r, er e t i lev l en V M 15W-50 4 Du rkan finde flere hjelme i Cross Nøglen. , med 7. plads 010 1 lite eller 20W-50 0 Suomy er en eksklusiv italiensk hjelm, der i2 6 iter Supersport f ra 205 l lersikkerhed leverer til mange racerkørere. . t trom - bare 2 poin

Håndarbejde, mange kontroller og skrappe godkendelser koster penge og derfor betaler du for kvalitet.

Find din olie forhandler på Max MC Import A/S nettet: www.maxmc.dk/ www.maxmc.dk

60

motorbladet Max MC Import A/S Find forhandleren: www.maxmc.dk

5. plasen

2012 Excel, Capirossi Replica XS, S, M, L, XL, XXL Kr. 3998,-


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.