MotorBladet December 2009

Page 1

MOTOR Officielt organ for DMU

bladet

Nr. 12 · 91. årgang · december 2009

ROAD RACING:

NYT KONCEPT NY DANSKER SIDE 6-9

SPEEDWAY:

DANMARKS MEKKA SIDE 32-33

SIDE 4-5

motocross: sommer extreme

SIDE 18-25

bmx: vm udfordring...

1 SIDE 12-13


presented by MotoEvent

1

MALMØ 28-29 DEC 2009

INTERNATIONAL TOP RACE SUPER CROSS & FREESTYLE SHOW IN WORLD CLASS MUSIC AND ENTERTAINMENT MX EXHIBITION MALMØ ARENA SHOW S START 19:00 AFTERPARTY

KØB BILLETERNE HOS

, EVENTUELLE FORESPØRGELSER VEDRØRENDE LØBET RING: +45 40 11 66 11

Media Partner: CrossNyt.dk, MxRacing.dk

Stand pladser:


Indhold DMU

MotorBladet Redaktør Kenneth Majkjær Mikkelsen Tlf. 43 26 26 18 E-mail: motorbladet@dmusport.dk Annoncetegning Kenneth Mikkelsen, tlf. 43 26 26 18 Email: motorbladet@dmusport.dk DMU - Sekretariatet Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Fax 43 26 26 15 ISSN 0107-7554 Bank: Jyske Bank, konto 5044 1092819

Stofkoordinatorer BMX Joy Nordkvist Ørrevej 41 7490 Aulum Tlf. 97 85 50 47 E-mail: joy.nordkvist@mail.dk

road racing SIDE 6-11

bmx SIDE 12-15

motocross SIDE 16-31

speedway SIDE 32-37

ROAD RACING Steen Pedersen Sommerstien 8, 2670 Greve. Tlf. 43 90 27 10 E-mail: sommer8@mail.tdcadsl.dk Oplag og frekvens Udkommer 10 gange årligt Dette nr. er trykt i 9.600 eksemplarer Layout og tryk KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A 2650 Hvidovre Tlf. 36 34 29 00, Fax: 36 34 29 10 E-mail: kls@kls.dk Trykt CO2 neutralt Forbehold Bladets indhold udtrykker ikke nødvendigvis DMU´s meninger. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl i angivelser af priser, specifikationer og lign. Ej heller for manuskripter eller illustrationer, som tilsendes uopfordret. Eftertryk er forbudt uden tydelig kildean­givelse. Erhvervsmæssig anvendelse af tekst eller illustrationer, kun efter nærmere aftale og skriftlig tilladelse. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at bringe sårende, injurerende eller æreskrænkende indlæg. Indsenderen vil i givet fald blive kontaktet med henblik på en afbødning af kritisable passager. Dette skyldes dels et ansvar i forhold til presseloven, dels et ønske fra HB om at bevare en ordentlig tone i vores offentlige organ. De 2 næste numre Februar 2010: Forventes hos abonnenterne torsdag den 4. februar 2010. Deadline for stof torsdag den 14. januar 2010. Marts 2010: Forventes hos abonnenterne torsdag den 4. marts 2010. Deadline for stof torsdag den 11. februar Tegn abonnement på MotorBladet 10 numre pr. år - 400,- kr. Kontakt tlf. 43 26 26 13 (Hverdage ml. 12.30-16.00) E-mail: motorbladet@dmusport.dk

Dmu:

➤ Eco Enduro `09 over det hele Road racing:

➤ Finale med nyt koncept Road racing:

➤ Adios 250cc BMX:

➤ VM: En kæmpe opgave MOTOCROSS: ➤ MX eliten 2010e MOTOCROSS:

➤ Sommer Extreme SPEEDWAY:

➤ Vojens - Danmarks Mekka DMU

➤ Resultatbørsen 2009

4 6 10 12 16 18 32 38

MOTORbladeT Officielt Organ fOr DMU

Nr. 12 · 91. årgaNg · december 2009

roAD rAcING:

NYT KONCEPT NY DANSKER SIDE 6-9

sPEEDWAY:

DANMARKS MEKKA SIDE 32-33

SIDE 4-5

motocross: sommer extreme

SIDE 18-25

bmx: vm udfordring...

1 SIDE 12-13

Forsiden: Eco Enduro, køres i perioden 11.-13. december, under Klimatopmødet. Foto: Kris Kurwers

3


DmU

Ud over rampen: International Eco Enduro, her med ”ambassadør” Brian Kjær Jørgensen på Quantya-cyklen, hedder nu: FIM Ride Green Eco Enduro.

FIM RIDE GREEN

ECO ENDURO

OVER DET HELE FIM Ride Green Eco Enduro er kommet godt ud over ramperne. En serie interessante navne med den 5-dobbelte motocross verdensmester joel oel Smets i spidsen, har meldt deres ankomst. Og så er den internationale motorcykel union (FIM) gået ind i projektet. TEKST: KENNETh MAjKjæR MIKKElSEN

International Eco Enduro har i løbet af november undergået en navneforandring, og hedder nu FIM Ride Green Eco Enduro. Med navneforandringen håber det internationale motorcykel forbund (FIM), at sikre, at Enduro racet, som finder sted i dagene 11.13. december, med finale på Svanemøllens Kasserne i det centrale København, opnår yderligere international bevågenhed gennem forbundets markedsføringskanaler og forbundets netværk.

mAstEr-KØrErE KlAr tIl stArt FIM`s Ride Green koncept koblet på Internationalt Eco Enduro, er et ud af flere synlige tegn på, at ræset rammer en åre i tiden, og har potentiale til at nå bredt ud. Et andet er, at racet tegner til at kunne mønstre en stribe interessante internationale masterkørere.

4

Størst af alle er pt. Joel Smets fra Belgien, 5-dobbelt motocross verdensmester. Men også David Casteu, Frankrig, nr. 2 i Dakar Rally, Pål Anders Ullevalseter, Norge, verdensmester i cross-country rallies, Rúben Faria, Portugal, etape-vinder i Dakar samt Luca Manca, Italien, nr. 2 i årets Farao Rally i Egypten er blandt navne som fremhæves, og som skal være med til at sikre international omtale. Desuden har nærtliggende nationale forbund også meldt deres ankomst med egen nationaludDen tidligere 5-dobbelte verdensmester, Joel Smets fra Belgien, er et af topnavnene, som skal sikre international omtale i december ved FIM Ride Green Eco Enduro i dagene 11.-13. december under FNs Klimatopmøde i København.


WWW

TV2 på plads, ved et pressemøde på Albertslund Motorsports Center i starten af november.

smykket cykel. Således stiller Holland (KNMV), Norge (NMF) og Sverige (SVEMO) til start samt, naturligvis, Danmark (DMU). Sidstnævnte cykel er, som en ekstra gimmick, kørt af DMU-formand Jørgen Bitsch, der er tidligere international sidecar-kører og i dag en habil oldboys motocross-kører. Eco Enduro projektet har fra start haft flere DMU-navne på plads når serien skal køres, flere af disse har undervejs fungeret som ambassadører for projektet. Brian Kjær Jørgensen, nuværende MXlandstræner og tidligere vinder af en MX1 GP-afdeling samt VM 4`er i 500cc, Jesper Kjær Jørgensen, 22-foldig Danmarksmester og tidligere Europamester, den 14-dobbelte Danmarksmester, ligeledes tidligere Europamester, Mikkel Caprani - samt den nuværende danske VM Supersport Road Racing kører Robbin Harms er således alle sikre startende.

EN GYlDEN mUlIGhED DMU-generalsekretær Henrik Funder Kristensen, oplever interessen som en gylden mulighed for at få Danmark profileret. ”Vi opnår en stor international anerkendelse for initiativet og som sådan styrker det

læs mer e på ecoendu ro.com

unionens internationale netværk. FIM sender repræsentanter til Danmark for at se, hvordan vi gør, for siden at kunne videreformidle vores erfaring til forbund verden over. Perspektiverne for International Eco Enduro og vores indflydelse på holdningen til klimaspørgsmålet rundt om på kloden er langt større end vi som udgangspunkt havde forventet.” Allerede inden FIM involverede sig i det danske klima-race havde væsentlige internationale medier som Eurosport og RTL meldt deres ankomst. Ligeledes har en række internationale medier allerede med store interesse og entusiasme omtalt FIM Ride Green International Eco Enduro.

Med Danmarks Motor Unions engagement i Eco Enduro er den Internationale motorcykel federation (FIM) nu også involveret - via deres FIM Ride Green koncept.

HER KØRES DER: 10. 11. 12. 13.

december: december: december: december:

Åben træning på Feddet 1. Etape: Feddet, 2. Etape: Faxe kalkbrud, Aften-etape: Feddet 1. og 2. Etape på Møn. Aften-etape på Feddet. Publikums finale på Svanemølle Kaserne med præmieoverrækkelse.

DmU FIM lancerer Internationalt e-Power Mesterskab Det er ikke kun i Danmark at Eco, eller e-arrangementer, lanceres. Den internationale Motorcykel Union (FIM) præsenterer til næste år et elektrisk MC-verdensmesterskab, som skal være med til at bane vejen for fremtidens motorcykelsport. Serien kommer til at bære navnet ”FIM e-Power International Championship”. I FIM sammenhæng er det Road Racing sporten, der bliver brohoved for den nye teknologi. Og det internationale e-Power mesterskab lanceres sammen med nogle i forvejen prestigefyldte FIM-løb. Den foreløbige kalender for e-Power mesterskabet byder på åbningsløb ved Le Mans, 18. april (24-timers race), Albacete, 12. september (8-timers race), Magny Cours, 14. november (Bol d`or) og Doha i Qatar (8-timers race), her er dato endnu ikke bekræftes. Som forklaring på FIM`s engagement i et e-Power mesterskab udtaler FIM-formand Vito Ippolito: ”FIM skal som repræsentant for motorcykelsporten tage hensyn til de aktuelle miljøproblemer. Og inden for rammerne af FIM`s aftale med De Forenede Nationers Miljøprogram, lancerer vi hvert år initiativer, der sigter på at gøre motorcykel verden opmærksom på problemet og skal fremme fokus på nye energikilder.” I første omgang håber FIM at få samlet så mange hold som muligt omkring projektet. Nærmere oplysninger om det nye mesterskab vil blive annonceret indenfor kort tid.

Enduro fritages for registreringsafgift Efter 10 års lobbyarbejde er det lykkedes for enduro-sportens repræsentant Henrik Løvenskjold i samarbejde med Danmarks Motor Union (DMU) at få fritaget sportens idrætsudøvere fra at skulle betale MC-registreringsafgift på deres sportsudstyr, når de benytter udstyret ved transportstrækninger. Reglen om afgiftsfritagelse er identisk med den som bilsporten Rally tidligere har opnået. I foråret 2009 indskrev Færdselsstyrelsen enduro- og trial motorcykler i ”Vejledningen om syn af køretøjer – Motorcykler til motorløb”. Desuden har DMU i midten af november måned modtaget et brev fra Skatteministeriet om ligestilling af Enduro og Trial med Rallysporten med hensyn til registrering af køretøjer. Den ændrede behandling af endurosporten betyder i praksis, at det nu er muligt at arrangere såkaldt ”type 1” enduroløb – med enkeltstart, transportstrækninger på offentlig vej og i terræn - samt med tidsmålte specialprøver. På grund af de hidtidige regler om registreringsafgift, er de fleste enduromotorcykler ikke blevet indregistreret, hvilket har medført, at de i stedet er blevet transporteret på trailer eller i bil mellem prøverne i ”type 1” enduroløb. DMU’s procedurer for godkendelse forventes på plads i første kvartal 2010. Motorcyklen vil til løb blive forsynet med ”prøveskilte til motorløb”. Disse skilte vil kunne bestilles på Skat’s motorkontor for 100 kr. pr. dag

5


roAD rAcING

: ACETE B l A CING A R D A EM RO

T P E C N O K M E T Y N D E M Alex Schacht var enlig dansk deltager, da UEM afholdt EM-finale med nyt koncept i Spanien. TEKST: STEEN PEDERSEN. FOTO: RAChID RAChID

Te a m Schacht med kun 16-årige Alex som eneste danske deltager tog turen til det sydøstlige Spanien, hvor der 1. november blev kørt EM-finale på Albacete i 3 RR klasser.

6

Det nye EM-koncept, samler de bedste kørere fra Europas forskellige regioner, til en finale af meget høj kvalitet, og ved premieren var Alex eneste danske deltager. I det familieorienterede team

havde man organiseret det sådan, at Alex og far Bjarne fløj derned af hensyn til skole og arbejde.

Den lange tur derned med racere og udstyr hørte under ”logistikafdelingen” med morfar og mormor i autocamperen. Vel ankommet til banen i godt vejr, der svarer til en fin dansk sommer- dag, var det bare at gå i gang med klargøring til første


roAD r oAD rAcING

e tur g n a l n .... De cere a r d e m derned nder u e t r ø yr h og udst med ” n e g fdelin a k i t s i g o mor i r ”l o m g o morfar n .... e r e p m autoca

Alex Schacht på vej op gennem feltet ved EM-finalen i Albacete, hvor mange kørere skulle overhales.

træning. Modsat Alex’ seneste internationale løb på Magny Cours var der ved dette UEM arrangement ikke enhedsdæk, så derfor kunne der køres på teamets sædvanlige Dunlop-dæk. Det betød så også at, de mest resursestærke teams bare på tidtagningen

- brugte adskillige dæk. Ved stævnet fik teamet virkelig et indblik i, hvor mange penge international road racing kræver. Af de 40 deltagere i Alex’ klasse, 600 supersport, sås også flere navne med stor erfaring, bl.a. fra forskellige VM klasser. I tidtagningen endte han på en 25. plads, som teamet var absolut tilfreds med, da ca. 15 kørere var i besiddelse af betydeligt kraftigere materiel. Den gode tid medvirkede elitekoordinator Rene Prang til med råd om dækskift på det rigtige tidspunkt. Løbet blev en hård kamp for Alex, der dog fik sig kæmpet frem på den pointgivende 15. plads mod slutningen af racet.

Alex i færd med at tjekke raceren. her kontrolleres bl.a det meget vigtige dæktryk.

Alex ses her fra et tidligere løb i årets NM-serie på finske Alastaro. hvis du ikke styrter en gang i mellem, så kører du ikke stærkt nok, siges det ...

7


roAD rAcING

e omplett Se de k oto.eu -m m e u å linger p

EM-stil

Alex ses her forrest i en stor gruppe til træningen. Det er med at komme ud på banen i en fart og udnytte den forholdsvis korte tid til rådighed.

En ryttergård fyldt med store sættevogne var før et MotoGP fænomen. De store forhold er nu også kommet til EM-serien. Foto: Rene Prang

Det engelske firma Fabrication Techniques Racing har produceret dette Moto2 eksemplar. En sådan racer ville vi gerne se Alex Schacht på i fremtiden. Foto: Rene Prang

2 sving før mål kolliderede et par kørere lige foran Alex, der så måtte undvige og slippe andre forbi, så han endte på en 16. plads. Som en ekstra lille bonus endte Alex på 6. pladsen i den for kørere under 20 år udskrevne juniorklasse. ”Vi lærte rigtig meget i denne weekend, især om dækstrategi ved tidtagningen, så vi er superglade for resultatet og glæder os meget til næste sæson”, udtalte Alex efterfølgende.

Elitekoordinator til Albacete Dansk Road Racings Elite Koordinator Rene Prang, var blandt tilskuerne til den enlige danskers kamp mod de bedste udlændinge.

8

”Det var første gang jeg skulle se Alex ”in action” på hans Yamaha R6, og jeg var lidt spændt på hvad han kunne præstere. Lad det være sagt med det samme, tempoet var hårdt i Supersport 600, faktisk var omgangstiderne på højde med Superstock 1000 tiderne. Blandt topkørerne i Supersport fandtes der fx VM-kørere.” Ifølge Rene Prang leverede Alex en solid præstation, da han fra sin 25. plads i kvalifikationen, kørte sig op til en 16 plads, blot milisekunder fra EM point. Præstationen skal ses i lyset af, at Alex deltog på en opgraderet superstock cykel uden brug af kvaldæk i klassen for Supersport cykler. Han fik absolut maksimum ud af sin EM-finale deltagelse.

For Rene Prang bød weekenden også på andre iagttagelser. ”Som en lille sidegevinst for mig, så mødte jeg en masse tidligere konkurrenter. Også nogle der havde kastet sig over talentudvikling i deres respektive lande.” ”Jeg håber, at vi fra Danmark kan stille med flere kørere næste år. Kvalifikation til dette sker gennem Scandinavian Open hvor de 4 bedste fra henholdsvis 125, 600 STK - samt Superbike automatisk bliver inviteret til stævnet med rejsetilskud fra Mike Luff, promotoren af Scandinavian Open.”

I ca. 25 grader bliver man helt sikkert hurtigere varmet op, når det foregår iført læderdragt.


roAD rAcING Teamchef Bjarne skubber Alex ud af startrullen, som spinner baghjulet op i omdrejninger.

Raceren er klar efter et check-up og dækskift på service-bænken.

Em 125cc 1.

Marcel Schrötter

Toni Mang Team

Honda

TYS

25

2.

Alessandro Tonucci

Junior GP R. Dream

Aprilia

ITA

20

3.

Joan Perello

Sag Castrol

Honda

SPA

16

4.

Jakub Kornfeil

-

Aprilia

CZ

13

5.

Miguel Oliverira

Team Portugal H43

Aprilia

POR

11

Em supersport 1. Key Coghlan

Honda Joe Darcey

Honda

GB

25

2.

Javier Fores

Siemens Gica.Laglise

Yamaha

SPA

20

3.

Adrian Bonastre

Yamaha Spain

Yamaha

SPA

16

4.

Ivan Moreno

Andalucia Cajasol

Yamaha

SPA

13

5.

Mirko Giansanti

Speed Shadows

Triumph

ITA

11

Schacht Racing

Yamaha

DK

0

16. Alex Schacht

Em superstock 1000 1.

Carmelo Morales

Siemens Gica.Laglise

Yamaha

SPA

25

2.

Bernat Martinez

Team Bernat

Yamaha

SPA

20

3.

Stefano Cruciani

Stop and Go R.T.

Ducati

ITA

16

4.

Javier Del Amor

Siemens Gica.Laglise

Yamaha

SPA

13

5.

Santiago Barragan

Marca Extremadura J.

Honda

SPA

11

Til dette EM har man valgt en noget anden strategi end tidligere, hvor man til visse afdelinger havde meget få deltagere. Der kørtes kun dette ene EM fordelt på 3 klasser, superstock 1000, supersport 600 samt 125 GP. Men så var de 4 bedste kørere fra hvert land også sikret deltagelse. Dog havde man ved mindre lande, f.eks. Skandinavien (det nordiske land Finland kom under samme paraply), sammensat det som regionalt mesterskab, hvor altså de 4 bedste var sikret deltagelse uanset nationalitet. Dette betød så også en vis kvalitets-sikring af EM’et, hvilket den hårde konkurrence da også tilkendegav. 107 kørere deltog fra hele 23 nationer fordelt på de 3 klasser, så det er uden tvivl en forbedring af konceptet fra tidligere, hvor man kunne blive europamester ved at deltage i ret få løb, da deltagelsen var ret lav til de enkelte stævner. At man så har valgt supersport reglementet frem for superstock i 600 klassen, kan måske med tiden ændres. Forskellen er, at der må tunes væsentlig kraftigere i supersport, med deraf følgende langt højere udgifter. De bedste her kunne da også køre næsten lige op med 1000 cc’erne. /sp

Vil man være med i toppen af road racing, må der 2 racere til. Til højre ses tørvejrs-raceren, mens den anden er sat op til vådt føre.

Honda NSF 100 Kører i klassen 9 hk junior/ senior

BRUGTE kr. 29.998,PRIS NYE kr. 39.998,Bestilling november 2009 Levering i april 2010 -Levering 1.200,-

Nut-City Engineering I/S 7020 2582 www.nce.dk

9


Road racing

E K O P E EN T U L S R E r kørt over otorcykel e m c c 0 5 2 intenst og Den sidste eglebidende, n t e r e ft e n anen i mållinje rdo Tormo b a ic R å p b lø spændende Valencia.

Tekst: Daniela Munch, Foto: Jens Thillemann

Ikke overraskende blev Hiroshi Aoyama kåret som 250cc verdensmester, efter en dramatisk tur ud i grusgraven, der skyldes at han måtte undvige Hector Barbera som lavede en hård opbremsning i første sving på niende omgang. Aoyama undgik dog at styrte, og kunne vende tilbage til løbet, nu nede som nr. 11. Dette var dog nok til at han kunne vinde mesterskabet, selvom Marco Simoncelli lå komfortabelt i føringen af løbet. Aoyama fik hurtigt kæmpet sig tilbage i løbet, og da Simoncelli styrtede i slutningen af løbet, var der ingen tvivl tilbage, han kørte over målstregen på en syvende plads. Det er absolut velfortjent at Aoyama blev verdensmester, han har kørt en fremragende sæson, hvor hans præstation har været konstant, og han har i den grad formået at få det maksimale ud af sin Scot Honda, som på flere områder ikke har været helt tidssvarende i forhold til hans konkurrenter.

Adios i Valencia Desværre betød dette sidste løb af

årets verdensmesterskab, også et endeligt farvel til 250cc motorcyklerne. Det er med blandede følelser at de bliver kørt i pit for sidste gang. Gennem årene har disse 2 takts racere givet os nogle underholdende løb, med superbe overhalinger og konstant spænding. Løbet i Valencia var ingen undtagelse, rettere et perfekt eksempel på hvad disse maskiner formår.

Mestre fra 250cc I nyere tid har den mest markante kører, der har vundet flest verdensmesterskaber i 250cc været Max Biaggi. Italieneren fra Rom, der fra 1994 til 1997 vandt sine første 3 250cc mesterskaber med Aprilia og sit fjerde med Honda, er den eneste der har vundet 4 verdensmesterskaber i 250cc i historien. Han blev dog aldrig verdensmester i 500cc og det senere Motogp. Mange mener at hans aggressive kørestil, og hans manglende evne til at bevare roen når han blev presset var med til at koste ham chancen for smykke sig med titlen som verdensmester i topklassen. Både Dani Pedrosa og Jorge Lorenzo har vundet 250cc Verdensmesterskaber 2 gange. Pedrosa i 2004 og 2005 med Honda, og Lorenzo i 2006 og 2007 med Aprilia. Siden 90’erne har Aprilia været den mest dominerende motorcykel fabrikant i 250cc, med ikke mindre end 9 250cc verdensmesterskaber. Honda har 7 gange fået et verdensmesterskab i hus. Yamaha vandt i 1990 og 1993, med henholdsvis John Kocinski og Tetsuya Harada Den markante ”romerske kejser” Max Biaggi, der vandt fire 250cc VM’er på stribe i midt 90’erne. Nu aldrende topkører på Aprilia i Superbike VM.

10

2009 - og sidste 250 cc verdensmester - japanske Hiroshi Aoyama.

MotoGP - Top 5 - 2009 Pl

Navn

Team

Point

1

Valentino Rossi

ITA

Fiat Yamaha Team

306

2

Jorge Lorenzo

SPA

Fiat Yamaha Team

261

3

Dani Pedrosa

SPA

Repsol Honda Team

234

4

Casey Stoner

AUS

Ducati Marlboro Team

220

5

Colin Edwards

USA

Monster Yamaha Tech 3

161

250cc GP - Top 5 - 2009 1

Hiroshi Aoyama

JPN

Scot Racing Team 250cc

261

2

Hector Barbera

SPA

Pepe World Team

239

3

Marco Simoncelli

ITA

Metis Gilera

231

4

Alvaro Bautista

SPA

Mapfre Aspar Team

218

5

Mattia Pasini

ITA

Team Globalgest

128

125cc GP - Top 5 - 2009 1

Julian Simon

SPA

Bancaja Aspar Team 125cc

289

2

Bradley Smith

GBR

Bancaja Aspar Team 125cc

223.5

3

Nicolas Terol

SPA

Jack & Jones Team

179.5

4

Pol Espargaro

SPA

Derbi Racing Team

174.5

5

Sergio Gadea

SPA

Bancaja Aspar Team 125cc

141

HVEM FLYTTER HVORHEN Hiroshi Aoyama – Scot Racing Team (MotoGP) Hector Barbera – Aspar Ducati (MotoGP) Marco Simoncelli – San Carlo Gresini Honda (MotoGP) Alvaro Bautista – Rizla Suzuki (MotoGP) Marco Melandri – San Carlo Gresini Honda (MotoGP) Aleix Espagaro – Pramac Racing (MotoGP) Ben Spies - Yamaha Monster Tech3 (MotoGP) Chris Vermulen – Kawasaki World Superbike Racing Team Alex de Angelis – Yamaha Motor Italia (ikke bekræftet) James Toseland – Yamaha WSBK Toni Elias – Moto2 Pons Racing (ikke bekræftet)


roAD rAcING Stoner, Rossi og lorenzo. I nævnte rækkefølge ses årets 3 toneangivende MotoGP-kørere i et flot stilstudie.

Alex Debon, der her ses i hælene på Marco Simoncelli, har især under tidtagningerne været skrap. Således også på Valencia, hvor han brillierede med hurtigste tid, for 500 meter senere at styrte og komme til skade, så han ikke kunne stille op fra pole-position.

Marco Simoncelli var også favorit til titlen i år. Og han var da også oftest den hurtigste. Som det ses af det superflotte foto, er samligningen med at ride en vild hest ikke helt forkert, når talen kommer på road racing.

Det er noget af et ”medie-supermarked”, når man kommer som journalist til MotoGP.

250cc verdensmesterskabet, og i 2008 vandt Marco Simoncelli med sin Gilera motorcykel. I 2001 vandt japanske Daijiro Kato 250cc verdensmesterskabet. Han havde en strålende karriere foran sig, da han på tragisk vis omkom efter en dramatisk styrt under årets første Motogp løb på Suzukabanen i 2003.

Nye tider Vi går en ny tid i møde, de velkendte 250cc motorcykler bliver næste år skiftet ud med 4 takts 600cc Moto2. Lidt skræmmende at tænke på, når det for bare 7 år siden var 500cc der var kongeklassen i Motogp verdensmesterskabet. Formålet med dette skifte, skulle ifølge eksperterne være for at ska-

be større konkurrencemuligheder for kørerne. Honda vil levere alle motorerne, der kan yde op til 150hk, til de nye motorcykler, så alle hold har de samme forudsætninger at arbejde udfra. Herefter er det holdets opgave at opbygge den bedste motorcykel ud fra de materialer som den givne fabrik de arbejder for, leverer. Der vil dog være større begrænsninger inden for brug af elektronik i Moto2, og der vil ikke være mulighed for at bruge traction control.

Brølet fra 2010 Undertegnede fik ved det holland-

ske grandprix i år mulighed for at se den nye Moto2 maskine på banen for første gang. 3 forskellige kørere havde fået lov til at køre 2 omgange hver, på den kendte TT-bane. Ud fra mit synspunkt er der helt sikkert muligheder i maskinen, den kørte nogle forholdsvis anstændige tider og virkede stabil. Dog må jeg indrømme at jeg håber de sætter en lyddæmper på. Det nærmeste jeg kan komme en beskrivelse af, hvor meget den larmer, er - hvis jeg

sammenligner den med en Formel1 racer, da støjen næsten er identisk med denne. Ikke dårligt, men hvis der er 37 af dem på samme tid, vil en lyddæmper nok gøre underværker. Om Moto2 lever op til forventningerne, eller om vi kommer til at sidde tilbage med skuffelsen og afsavnet af de velkendte 250cc - det vil tiden vise. lÆs mErE motogp.com motorcyclenews.com crash.net tiP: Benyt evt. Google translator til at oversætte

ADIOS 250CC

Valentino Rossi – Fiat Yamaha, 250cc verdensmester 1999: “Jeg er meget ked af at se 250cc komme til en ende, fordi jeg har haft nogle rigtige gode tider i denne klasse, og jeg syntes det er en meget vigtig læringsfase for Motogp. De seneste top-kørere i Motogp har været 250cc Verdensmestre på et eller andet tidspunkt, og dette beviser hvor vigtigt det har været for dem at køre i denne klasse. For tiden ved vi ikke meget om Moto2, det er svært at sige noget om det, men vi håber at det vil blive en lige så vigtig læringsfase for yngre kørere, fordi

det helt sikkert er det bedste sted at udvikle sit talent, netop i denne paddock. Jeg starter ikke selv i klassen, men jeg vil helt sikkert følge løbene med et skarpt øje.”

Julian Ryder – Britisk Eurosport kommentator: “Det som jeg vil huske 250cc klassen bedst for, er Biaggi’s 4 verdensmester titler, den han fik med Honda, efter at have vundet de 3 andre med Aprilia. Den måde han beviste overfor sine tidligere arbejdsgivere, at han kunne vinde uden dem, det er noget af det bedste jeg har set fra en 250cc rytter nogensinde.”

Årnakke 33 . 7900 Nykøbing Mors Tel: +45 97 74 07 33 info@tmpparts.dk . www.tmpparts.dk

11


bmx

VM BMX 2011:

en KÆmPe oPgAve, OG OPlEVElSE VENTER FORUDE

VM BMX 2011 kører i København, som også dette foto fra SX i 2009 illustrerer. Men det er Dansk BMX, som er arrangør.

VM opgaven i 2011 er meget stor. Og et positivt resultat for Dansk BMX vil kræve, at sporten så hurtigt som muligt, får taget hul på de forberedelser, som er så vigtige.

TEKST: BO SEIDElIN. FOTO: STEEN KOK ChRISTIANSEN

København er, som tidligere omtalt i MotorBladet, af UCI blevet udnævnt til vært for VM

BMX i 2011. Udnævnelsen skete i konkurrence med så stærke BMX nationer som Belgien, Holland og New Zealand. Nyheden om det danske værtskab blev med det samme mødt med jubel, netop som

skuffelsen over ikke at have fået VM i 2012, var ved at bundfælle sig. Men for et arrangement af en sådan størrelse, er tid og forberedelse af afgørende betydning. Timeglasset er vendt - og udfordringen er da også taget op.

Første stop mod VM BMX 2011 - bliver BMX WORlD CUP SUPER CROSS i København 2010. her skal Dansk BMX gerne understrege for omverdenen - at VM BMX 2011 er i trygge hænder.

12


bmx

Ikke ku Køben n ha BMX - vns dansk men blive vu Bmx - vil r løsning deret på e opgave n af VM n 201 1.

lufthavnen og ikke mindst overnatningsmuligheder er eminente. Som direkte naboer til anlægget er der vandrehjem ligesom Københavns Kommune er i færd med at opføre en større campingplads for slet ikke at tale om de mange hoteller der ligger i umiddelbar nærhed bl.a. i Ørestaden. De arrangerende parter bag projektet UCI, Wonderful Copenhagen, Sport Event Danmark og DMU er allerede er i fuld gang med forberedelserne.

mAssIVt rYKIND Det skønnes, at VM vil tiltrække op mod 2.500 aktive deltagere fra hele verden, medrejsende ledere og trænere. Desuden skønnes at komme ca. 90-130 danske og internationale journalister. Til det skal lægges 12-15.000 tilskuere, fordelt over hele begivenheden, der strækker sig over 7 dage (19. til 25. juli). UCI har fra start vurderet, at anlægget som banen ligger på, er perfekt til projektet, både set i relation til køreforhold og tilskuere. Banen er designet af UCI, og allerede opdelt i to niveauer og lever dermed fuldt ud op de krav der stilles for afholdelse af et VM - ligesom der vil blive bygget to nye start ramper, en 5 meters og en 8 meters SX. De øvrige omkringliggende forhold gør det muligt at opstille tilskuer tribuner til de mange tilrejsende. Banens beliggenhed i forhold til Københavns bymidte,

EN DANsK UDForDrING Når alt dette er sagt, er det dog vigtigt at understrege: at VM2011, samt SX2010 der rent faktisk allerede løber af stabelen om kun 6 måneder - IKKE - kun er et Københavnsk eller Sjællandsk anliggende. VM2011 er Dansk - og af en sådan størrelse - at kun med hjælp fra ALLE landets BMX klubber og bred opbakning, er det muligt at opnå succes. Derfor vil der snarligt blive afholdt informationsmøder i Jylland såvel som på Sjælland, hvor behovet for bidrag til en lang række funktioner og arbejdsgrupper, blive præsenteret. Med to succesrige SX arrangementer i bagagen i 2008 og 2009, samt snart nye ramper og lidt baneændringer, kan man vel ret beset betragte SX 2010 som en slags generalprøve forud for det egentlige VM, der jo har helt andre dimensioner. Københavns BMX klub håber, at alle vil være med til at løfte disse fælles udfordringer - og få BMX Danmark massivt på verdenskortet

13


bmx

r e B A K s r e t s dAnsKe me MX Klub B e d r a V f a t e r e v le Et tilbage kig TEKST: jAN hOlMGAARD. FOTO: KIM hEè

Årets Danske mesterskaber blev afviklet med hele 343 tilmeldte kørere. Til weekenden var lovet godt vejr, til stor lettelse for Varde BMX Klub. Vejret har jo meget at gøre i BMX, både for kørerne og for forældrene. Sent på sæsonen kan det jo blive noget ustabilt. Den store tilmelding betød at der var lejlighed til at se mange nye og gamle kørere stille op til løb. Og det gav stor travlhed i beregnerhuset. Under løbet var klubben nødt til at have 2 mand til at holde forældre væk fra mål området, men ikke mere end at der naturligvis blev plads til vindernes tur i ”guldstolen”.

28 frivillige, lige fra forældre til bedsteforældre - var med til at servicere BMX-folket, på den festlige dag. Mange lokale byboer fra varde betød at klubben måtte sætte parkeringsfolk på fra DM morgenen. En fornuftig disposition, da mange Vardensere var mødt frem for at overvære de danske mesterskaber i BMX.

Et års forberedelse Forberedelserne til DM blev indledt helt tilbage i november 2008. Et DM-udvalg blev nedsat, som gennem hele perioden samarbejdede med bestyrelsen. DM-udvalgets opgaver var alt fra officielle pligter til toiletter og cafeteria. Med udgangspunkt i erfaringer fra LP i 2007, blev der etableret

en ny og funktionel campingplads med ca. 70 Campingvogne, 5 forhandlere, et stort Cafeteria-telt der også indeholdt DM 2009 løbets tombola samt diverse salgsboder. For at kunne forsyne området med strøm, havde det lokale energiselskab lagt et stort kabel i jorden, og ført det over på området. Til løbet var der derfor hele 3 x 200 Ampere til rådighed. Søndag morgen blev der sat parkeringsvagter på for at fordele færdslen, og klubben fik hjælp af Politihjemmeværnet til opgaven, som blev løst uden problemer. Vi fik dermed forhindret trafikkaos og brandfælder ud til den store Gellerup Plantagevej.

Speaker Vagn og DJ Janus Som noget nyt blev Vagn, professionel speaker. samt DJ Janus kontaktet. Ingen af de to kendte noget

Microsponsor Roskilde BMX Klub går nye veje for at skaffe penge til den nyanlagte bane på Darupvej. TEKST: MIKKEl h. ThOMSEN

Gravemaskinerne er rullet ud, og freden har atter sænket sig over det vinter-disede Roskilde Idræts Center. Et sælsomt landskab tegner sig i den lave vintersol: En BMX-bane er skudt op!

14

Banelegemet er netop bygget færdigt, og nu mangler kun den sidste finish og de tekniske installationer, før banen står klar til at modtage såvel verdenseliten som lokale piger og drenge i alle aldre. ”Vi har netop overstået en vellykket velgørenhedsauktion i samarbejde med auktionsfirmaet Lauritz.com, og fremfor alt har vi fået en enorm støtte fra leverandører af materialer, maskiner og ydelser til bygning af banen” siger klubbens formand Ronni Lück.

”Men vi mangler stadig det, der skal sætte prikken over i’et på det, der bliver et af verdens bedste BMX-stadions. Ikke mindst de to startramper til henholdsvis de almindelige BMX-klasser og elitens disciplin supercross. Her er der tale om byggeri, hvor vi ikke kan gå på kompromis med sikkerheden. Og det koster naturligvis”. Mikrosponsor - hvad er det? Så nu er klubben gået i tænkeboks for at rejse de sidste midler.


I VARDE 2009

til BMX. Og Vagn var derfor med til JM i Sallingsund, så han kunne danne sig et indtryk af hvad han var gået ind til. Og det var noget anderledes end hvad han var vant til, da han på forhånd var fortrolig med hestesport. Til lørdagsløbet modtog

han løbslister, som han gik i gang med at nærstudere. Vagn ønskede at se alle navnene, så han ikke undervejs ville havne i en situation, hvor han var i tvivl om udtale af et navn. Han var derfor godt forberedt til han om søndagen skulle give den gas med en masse snak.

bmx

Og han fik da også sit at se til. Med 52 heat gange 3, så skulle mundtøjet holdes i gang. Søndagens Musik stod DJ Janus for. Janus er kendt i Varde og skal i det nye år spille en masse jobs rundt omkring i Europa. Han havde en god dag hvor der blev

spillet hits fra 80’erne blandet med nyt. Og hvad vigtigst var - DJ Janus musik og speaker Vagn supplerede hinanden fint.

resultater

Se resultatbørsen - side 38-42

– et nyt initiAtiv i rosKilde Konceptet hedder mikrosponsorater, og går ud på at gøre det nemt og billigt for både privatpersoner og virksomheder at købe reklameplads på klubbens hjemmeside og samtidig støtte den gode sag. Øverst på klubbens hjemmeside roskildebmx. dk, og på hjemmesiden words.roskildebmx.dk, findes en word cloud, en ordsamling, i stil med såkaldte tag clouds på internettet, hvor de for eksempel bruges til at fremhæve de mest søgte ord på en hjemmeside.

”Vores ord er indsendt af brugere, og repræsenterer alle en donation til klubbens arbejde med den nye bane. Ordenes typografi er bestemt af det donerede beløb: Jo større beløb, jo mere iøjnefaldende tekst. Ordet kan samtidig være et link til køberens hjemmeside, og er således et billigt alternativ til en traditionel bannerreklame for de sponsorer, der har en erhvervsmæssig interesse i reklameværdien” siger Ronni Lück. Det er planen at sælge 100.000 ord, som vises i tilfældig orden i ordsamlingen - så hver

gang siden hentes, ser man en ny sammensætning af ord. Når der er solgt 50.000 ord, trykkes de alle på et stort banner, der vil blive opsat på banen.

15


motocross Næste gang landstræneren inviterer til træningssamling, bliver det med en noget mindre trup end normalt. her er det fra venstre Allan Scheel, Kim O. Sørensen (#87), Nicolai M. hansen, Kasper lynggaard #215, Rasmus Krogh jørgensen #128 og Stefan Kjer Olsen #136 fotograferet under forårets træningssamling 2009, men det vil altså kun være de tre sidstnævnte der er med i 2010. Den sidste plads er reserveret til Nikolaj larsen.

S S O R C O T O M 0 1 0 2 G N I TESATSN ElI

, Fremover vil elite truppen Hvor mange derfor gå fra at have været på 8 kørere, til nu at være m e v og h på 4 kørere – der ? Œ p s formentlig vil blive e s t a fastlagt til at være skal der s TEKST: MARTIN WIGh KNUDSEN. FOTO: BRIAN KjæR jøRGENSEN

De fleste har nok bemærket at Team Danmark skal spare en hel del penge, som følge af faldende indtægter i Danske spil, og motocrosssporten er desværre en af de sportsgrene der bliver ramt af de besparelser. Team Danmark og elitesatsningen i motocross er direkte forbundet og det er derfor i høj grad Team Danmark der bestemmer, hvor mange penge der skal sættes af til elitekørerne og landstræneren i dansk motocross. Helt konkret betyder det, at der desværre må skæres ned i antallet af elitekørere, og landstræneren har nogle større økonomiske udfordringer i forhold til de aktiviteter der foretages i forbindelse med elitekørerne.

16

Nikolaj Larsen (VM MX2), Rasmus Krogh Jørgensen (EMX-2), Stefan Kjer Olsen (EMX-2) og Kasper Lynggaard (EMX-2). Alle vil modtage støttekroner i større eller mindre grad, og alle vil være en blandt de kørere der modtager træning fra landstræneren. Dog vil der stadigvæk være mulighed for, at landstræneren kan inviterer enkelte ”gæstekørere” med til nogle træningssamlinger, men de får desværre ikke mulighed for at benytte sig af Team Danmarks faciliteter samt landstrænerens ekspertise generelt. Udtagelseskravet der som minimum skal opfyldes af kørerne i elitesatsningen er – udover at de selvfølgelig skal være kvalificeret – at de skal deltage i enten EMX-2 eller VM, og skal have en fremadrettet målsætning. Derudover spiller alder selvfølgelig også en rolle i forbindelse med udtagelsen, da Team Danmark lægger vægt på det

fremadrettede perspektiv i støtten til elitesportsudøvere. En stor besparelse som den Team Danmark har gennemført, giver selvfølgelig anledning til, at der tænkes på alternative løsninger for, hvordan der kan skaffes flere midler til elitesatsningen. Derfor arbejdes der på at skaffe eksterne sponsorer, ligesom der også arbejdes på

muligheden for, at nogle enkelte kørere kan betale sig med - på dele af forårets træningsskoler sydpå. Overordnet set, skal der arbejdes frem mod en model, hvor pengene kommer ligeligt (50/50) fra Team Danmark og DMU. Fordelingen har tidligere været en 70/30 deling - med det største beløb fra Team Danmark.

Fakta I DMU regi er det på BMX-sportens elitebudget der skal spares mest, herefter følger Motocross med en lidt mindre besparelse, og sidst Speedway med den mindste besparelse. Øvrige sportsgrene i DMU modtager ikke Team Danmark støtte. Elitesatsningen i DMU har reelt mulighed for at få penge fra fire kilder: Team Danmark, DMU’s hovedkasse, Sportsdivisionerne (fremover sportskommissioner) og endeligt eksterne sponsorer. Støttekroner til de enkelte kørere fastsættes af sportschefen og landstræneren i samarbejde, mens det er Team Danmark som fastsætter rammen for beløbet, og dermed også har en indirekte indflydelse på størrelsen af de enkelte støttebeløb. DMU’s sportschef Birger Kyhl arbejder på forskellige tiltag for at lette vejen for de danske elitekører. Her lægges vægt på at styrke den røde tråd – fra klubkører til international kører. Besparelser i Team Danmark har ikke indflydelse på holdudsendelser til fx EM og VM


Tillykke Thomas Kjer Olsen. Dansk mester i 85 Open 2009! Vi fejrer sejren med Danmarks stærkeste 85cc pris.

fRA KUN 24.995,-

Tillykke Nicolai M. Hansen Dansk Mester i MX1 2009! Gør som Nicolai: Kør Suzuki RMZ450 til Danmarks stærkeste pris

Tillykke Catja Rasmussen Dansk mester i Dame 2009! Vi fejrer sejren med Danmarks stærkeste 125cc pris.

KUN 54.995,-

Din aut.

KUN 39.995,-

Motocross program 2010

motocross forhandler

Sæby Scooter & Cross Center Fallavej 4 9300 Sæby Tlf.: 98 46 10 02

Harrys Motor Service Grenåvej 11 8900 Randers Tlf.: 86 42 22 98

Crosscenter Esbjerg Tarpbyvej 64 6715 Esbjerg Tlf.: 30 20 51 29

Munkedal Racing Artillerivej 71C 2300 København S Tlf.: 22 23 00 03

Action Sport Kæruldvej 1, Høgild 7400 Herning Tlf.: 97 14 97 77

RH Cross Service Vonsildvej 34 6000 Kolding Tlf.: 75 51 90 00

Roskilde Motocross Center Kløvervej 25 4000 Roskilde Tlf.: 45 36 70 17

Strates Suzuki Center Kroggårdsvej 38 4990 Sakskøbing Tlf.: 54 70 47 16

DR-Z70K8 DR-Z125LK9 RM85K9* RM85LK9* RM85L0

12.995,19.995,24.995,26.995,27.995,-

RM85LL0 RM125K8 RM250K8 RM-Z250L0 RM-Z450L0 RMX450ZL0

29.995,39.995,39.995,52.995,54.995,64.995

* Modeller leveres kun så længe lager haves. Alle priser er inkl. moms og ekskl. lev. Der tages forbehold for evt. ændringer.

Se mere på www.suzuki-mc.dk


Motocross

TÆT PÅ

himlen

– KAMPEN MOD jernbjerget Tekst og fotos: Peter Weiss Hansen.

Velkommen til et dyk ind i en af mine niche-sportsgrene. I 6-7 forskellige lande verden over køres der hvert år Ekstreme Enduro løb, hvor mand og maskine testes til det yderste. Det er den niche jeg er faldet over. I maj måned deltog jeg for anden gang i et af dem. Det hed Erzberg Rodeo. Det definitivt hårde-

18

ste enkelt-dags Offroad motorløb i verden. Det tiltrækker de største navne indenfor Enduro, Trial, Rally og Motocross. Skulder mod skulder liner vi amatører op med de professionelle om et fælles mål; at besejre Bjerget. Det handler ikke om penge eller om at komme først. Det handler om stoltheden i at nå mållinjen. Selvrealiserende. Til Erzberg er dét at nå mållinjen, det samme som at vinde!

Erzberg er navnet på en stor jernmine, i en lille by Eisenerz, nær Graz i Østrig. Minen er arbejdsplads for 4000 indbyggere i Eisenerz, hvilket udgør størstedelen af byens beboere. Hvert år i maj måned pyntes deres arbejdsplads med et Enduro løb i den ekstreme sværvægtsklasse, med Red Bull og KTM som hovedsponsorer. De 1.500 startpladser blev i år på rekordtid revet væk af deltagere fra 35 nationer

– heriblandt 8 fra Danmark, fordelt på fem Enduro motorcykler og tre 4-hjulere. Sidste år var min kammerat Klaus Sørensen og jeg de første deltagere fra Danmark nogensinde. Til Erzberg er der meget at komme for som kører såvel som tilskuer. Der er ”Rocket Ride”, som går ud på at køre hurtigere end de andre deltagere op af 3 lange, stenede og brogede bakker. Der er ”Endurocross”, som er en kort intens bane


Motocross

Erzberg Rodeo 2009! Campingpladsen, bjergene, minen - og søen i bunden.

med træstammer, sten, trippelhop, liggende og stående lastbildæk som tilsammen tager pusten fra de fleste. Synes man de to aktiviteter er interessante, kan man bare melde sig til på forhånd og give det en chance. Gør man det godt, så ryger man igennem en række heats og måske endda i en finale. Foran øjnene på massevis af tilskuere giver hvert heat et dejligt sug i maven. Jeg havde hjemmefra tilmeldt mig alt det jeg kunne slippe af sted med. Med mit navn i alle programmerne, kunne jeg starte torsdagen med Rocket Ride kvalifikation. Med ca. 300 tilmeldte, satte jeg på ruten der tager os op igennem 3 stejle bakker, en tid som nr. 32 på min Gas Gas 250cc. 48 kørere gik videre i indledende heats. I heatene starter man 6 mand, side om side, og der er reelt kun et godt spor. Jeg fik med mit startnummer 1420 lov til at vælge sidst, og fik derfor i de 2 heats jeg var med, rigtig dårlige starter. I kvartfinalen blev jeg slået hjem af bedre kørere, og det gjorde ikke så meget. I det stride regn-

vejr betød det bare at jeg fik tørre underbukser på lidt før de andre. Glæden i rene og tørre underbukser skal man aldrig undervurdere. Torsdagen blev fortsat med et kvarters fri træning på Endurocross banen, og det gik over stok og sten. Mine sidste 4 måneders Trial balancetræning har måske hjulpet lidt alligevel. Er man ude efter en prøvetur på en af KTM’s mange modeller, BMW’s nye enduro cykel eller Husabergs store modeller, kan man for 100 kr. komme med på en times guidet rundtur i jernminen. Helt suverænt. Om man er deltager eller tilskuer betyder intet. Markedsføring er markedsføring. Dagens sidste sociale stop er naturligvis mad/ølteltet hvor der på storskærm køres højdepunkter fra dagens begivenheder. Den østrigske løbsarrangør Karl Katoch fortæller lidt højt og lavt om dagen vi snart lægger låg på, og ønsker alle en god fest. Og som sagt, så gjort. Fester er en stor del af Erzberg. Bordsurfing, dans, gak og løjer. Hele natten, og lidt af mor-

genen. Natten i et telt ovenpå de mange hårde, kantede sten virker efter en god fest måske knap så uoverskuelig. Dagens første udfordring om fredagen blev det indledende heat i Endurocross. Hurtigt blev prøverunden overstået og sammen med Klaus kørte vi til startsnoren. Eller dvs. Klaus gjorde med de 4 andre mens jeg blev genet i 2. række, pga. den smalle startbane og mit høje startnummer. Resolut nægtede jeg at parere ordre, diskuterede kropssprogligt med starteren og besluttede mig imod hans vilje, at køre ind ved siden af mine 5 konkurrenter. Min start skulle være flyvende, hvis jeg skulle gøre mig nogle forhåbninger om at styre uden om den forestående jordvold og ind foran de andre. Som ønsket, så gjort. Side om side med den korporlige østrigske Trial og Ekstrem Enduro specialist Erich Spandauer, øhh…Brandauer, kørte vi parallelt ind i det første løse, hårde, stenede og våde højresving, som jeg havde indersiden af. Igennem de dugfriske

briller så jeg Spandaueren og hans Husaberg motorcykel og tænkte straks at en tyk mand ikke skal tage min start. Så jeg gav Gas Gas’en lidt mere gas og klemte den tykke mand op i volden, førte de første 2 langsider, og så skete det forventelige. Spandauer kører som det tekniske geni han er støt og stabilt rundt om mig. Jeg holdt min 2. plads de 3 omgange heatet varede og fik dermed mit navn i kvartfinalen. Inden kvartfinalen gearede jeg om til næste udfordring, Prologen. Prologen, kvalifikationen, køres fra bunden af minen til toppen. I alt tilbagelægges 700 højdemeter og ca. 10 km. Otte tænder mindre bagtandhjul, hjelmskyggen afmonteret og så klar til at køre adrenalinbankende stærkt. Aerodynamikken længe leve. Ventetiden i køen blev slået ihjel med et interview til Australsk og New Zealandsk TV. De mente min hjelm manglede en skygge. Jeg måtte give dem ret, og derved var isen brudt, et interview om dansk deltagelse og personlige forventninger til løbet i gang, og jeg

19


motocross sendte en tanke til alle de flinke australiere og new zealænder jeg har mødt på mine rejser i Østen. Jeg rullede op på prologstartpodiet hvor en ung medhjælper stod klar med transponderscanneren. Hun scannede, jeg hørte bippet, tiden var i gang, så det grønne røde lys blive grønt og strammede så gaskablet til. Jeg gav fuld gas og tog chancer,

Glæden i e rene og tørr underbukser g skal man aldri . re undervurde

præcis som min coach ”The Bunny Fucker”, rådede mig. Men forbandede alligevel mig selv over at overse kørselsretningen ét sted. Jeg drejede til venstre hvor jeg skulle have været til højre og mistede et par vitale sekunder.

Med kurs mod toppen blæste jeg igennem resten af Prologen, igennem hårnålesving, vandpytter store nok til at akvaplane dem og kurver med 110+ km/t. Mit spanske køretøj gør det fantastisk. Klippesving, løse stensving, at komme først til toppen er ikke en smal sag. Mine konkurrenter har stærke motorer og er dygtige kørere. Det lille bagtandhjul blev atter erstattet med det store og jeg smøgede ærmerne op til kvartfinalen i Endurocross. Håbet var at komme blandt de første 3 igen, og derved direkte videre i finalen. Selv med en knap så forrygende start kørte jeg igen i mål på 2. pladsen. Ingen styrt, ingen nervøsitet, på nær omkring det grumme trippelhop, som ingen heldigvis sprang over. Gas Gassen kørte præcis som den blev bedt om, den svigter meget sjældent. Endurocross er ekstremt hårdt fysisk. Der er konstant en vanskelig passage og hele tiden en stressfaktor. Endurocross er meget hårdere end jeg havde troet muligt. Fedt! I aftenens Endurocross finale hvor jeg igen som sidste mand skulle vælge startplacering. Efter fire kvartfinaler med tre finalister fra hvert heat, betød at vi var 12 kø-

Campingpladsen med den grumme jern-pyramide-mine Erzberg, i baggrunden.

løbsdagen hvor de 500 kvalificerede kørere holder klar i 10 rækker. Peter Weiss holder i 2. række.

Hovedtilbud til dem der må lege i mudder 398,-

TX 10 Børne hjelm

TX 20

398,-

Sort/blå/orange XS – XXL Sort/blå/gul S-XL

Crome/blå S-M-L Crome/ rød S-M-L Sort/blå/orange S-M-L

StørrelSeSSkema: S Børn – 47-48 cm m Børn – 49-50 cm l Børn – 51-52 cm

698,-

TX 51 Carbon

Blå/sølv S-XXL Guld/sølv S-XXL

XS S m l Xl XXl

– 53-54 cm – 55-56 cm – 57-58 cm – 59-60 cm – 61-62 cm – 63-64 cm

TX 21

498,-

Blå/sort S – XXL Rød/sort M – XXL

Kontakt F.I.Motorcykler på tlf. 5783 3348 www.fimotorcykler.dk

20


motocross

assiv, giver Erzberg er m l ti n e ls ve le p O rne og giver én e u t s i e m m vovet genlyd hje oget vildt og n re ø g t a l ti lysten

rere fordelt på to rækker i finalen. Starten gik og jeg var i den sidste fjerdedel af feltet. I silende og forfriskende regnvejr kørte jeg stabilt forbi nogle konkurrenter. Vandet fandt desværre vej ind under mit roll-off brillesystem, og pludseligt så jeg dobbelt og utydeligt. De store liggende lastbildæk-forhindringer, som jeg i de andre heats havde krammet på, fik mig naturligvis sendt til tælling i finalen hvornår ellers, hvis det ikke skulle være i finalen?! Overblikket over tilkørslen til en træstamme-pyramide mistede jeg også en enkelt gang, pga. førnævnte dobbeltsyn. Et par lærerige fejl og en 9. plads i mål. 1000 af de 1500 deltagere kommer nemlig ikke med i selve løbet om søndagen. Selvom jeg som nr. 75 ikke var blandt de hurtigste 50 i forreste række af de i alt 10 rækker, kunne jeg trøste mig ved at jeg kørte stærkere end 1424 andre. Men det er i 1. startrække det virkelig sner, og i morgen skulle den ha’ kniven.

Man skal være meget fokuseret i prologen. Det går stærkt og tophastigheden nås flere gange, og vi kører som sagt ikke med standard gearing. Nedbremsningerne, teknik i svingene og acceleration ud af svingene er alt afgørende for den gode tid. Ikke at forglemme at undgå at køre forkert... Mange bække små. Jeg blæste afsted fra start til slut og var kun tæt på at vælte én gang. Jeg vidste for enden af prologen at min tid ikke var helt raket, men reduktionen på 11 sekunder kom som en overraskelse. Det gav i den samlede opgørelse en tid som nr. 60 ud af de 500 bedste tider, kun 2 skaldede sekunder fra at være i top-50! Det er virkelig marginaler der gør forskellen. På min medbragte Honda Montesa 250cc Trial motorcykel kørte jeg min storebror Mads Weiss og en kammerat Jens Jensen i møde i bunden af bjerget. 1400 km. for at støtte op om en stor begivenhed i mit liv, tja hvorfor ikke, lod de til at tænke. Østrigsk

Et billede af den engelske multiverdensmester i Trial, Dougie lampkin, taget inden Peter Weiss blev hentet med helikopter pga. total udmattelse.

natur er for det første en oplevelse i sig selv. Let sneklædte bjergtinder, grønne bakker med frodig vegetation kunne ses uanset hvor i minen vi færdes. Østrig er et smukt land.

Endnu smukkere set fra cockpittet i en helikopter med en formidabel rutineret pilot. 7 minutters rundflyvning og flere timers smil op til begge ører.

Privatleasing af din nye 2010 model? ARTFORM der tilbyder erhvervs- og privatleasing af s¾ rlige aktiver, lancerer nu ogsŒ privatleasing af din nye MXÕ er. Vi tilbyder privatleasing af HONDA, KAWASAKI, SUZUKI, YAMAHA samt KTM via samarbejde med en række danske motocross-forhandlere. Priseksempel: Fabriksny HONDA CRF 250 årgang 2010 til Kr. 1.528,- pr. måned + en ekstraordinær 1. ydelse på kr. 6.875,-. Priserne er inkl. moms. Fordele for dig ved Privatleasing.:  Meget lille kapitalbinding.  Kan udtræde af aftalen efter 12 måneder med 30 dages varsel.  Mulighed for overtagelse af maskinen ved aftaleudløb til en favorabel pris Ð basisaftale 36 måneder.  Fabriksny MotoCross maskine Ð evt. hvert år.  Du slipper for selv at skulle afsætte den brugte maskine. Såfremt du har interesse for ovenstående leasingkoncept, kan du rette henvendelse til Morten Lemvig fra ARTFORM på telefon 22 65 73 00 for yderligere information om samarbejdspartnere samt få et tilbud der passer lige til dig.

artformÊ aps | Lillisvej 12 | 9000 Aalborg | Telefon 22 65 73 00 | www.artform.nu 21


motocross

Fra semifinalen i endurocross om fredagen. Peter Weiss ses i midten af billedet med nr. 5 på ryggen - ved siden af canadiske Cory Graffunder, som lige kører et gear højere end de fleste.

Mads og Jens bekræftede kort efter ankomsten at de bestemt ville med som tilskuere igen næste år. Oplevelsen til Erzberg er massiv, giver genlyd hjemme i stuerne og giver én lysten til at gøre noget vildt og vovet. Få et kick, mærke adrenalinen pumpe i kroppen, igen og igen. Næste år er vi dobbelt så mange kørere og tilskuere fra Danmark, det er jeg overbevist om. Øm i kroppen fra fredagens strabadser

gav opvisning inden starten. Manøvren hvor piloten sendte flyveren i lodrette rotationer mod jorden fik de flestes kæber til at falde tungt sydpå. Rystende selvsikkert blev rotationen tilendebragt og kursen sat direkte mod himlen igen. Karl Katoch, løbsarrangøren, skruer år efter år sværhedsgraden op. Ingen skal i år, det 15. år løbet afvikles, kunne gennemføre strabadserne på under 2 timer. Sker det, betragter Katoch det angøren, rr som en persa b lø , h c Karl Kato sonlig fornærr å er skruer år eftaden op. Ingen melse. Som testperson til sværhedsgr . år løbet afvikles, 5 1 t e banen, bruger d r, skal i å rabadserne st re Katoch de fø m e n n kunne ge det, r sidste 2 års ke S r. e m ti på under 2 n e vinder, det m toch det so polske Trialbetragter Ka ærmelse. fænomen og personlig forn nu verdens bedste Ekstrem Enduro sprang jeg al Enduro- kører, Taddy Blazusiak til at deficross konkurrence over om lørda- nere sværhedsgraden. Kan Taddy gen. Hyggede mig med de andre, køre igennem de sektioner Katoch skruede på cyklen, trimmede til udvælger, i første forsøg, så er det søndagen. Forberedte mig så godt ikke svært nok. Slå motorsportslig som muligt, gik tidligt i seng. sadomasochist op i ordbogen, og Om søndagen skulle det altaf- du vil se et billede af hr. Katoch. Han gørende og vigtigste slag slås. Kl. er grotesk! 10 linede vi op i bunden af graven. Det er middag, klokken er tolv, 10 rækker med 50 kørere i hver, de sidste frække Red Bull tøser er total 500. RedBull helikopteren smuttet med deres kølige energi på svævede som sædvanligt pirrende dåse, folk er tavse. over graven, som en rovfugl. RedStilhed buldrer derudaf før storBull Airshow med fastvinget flyver men. Katoch sender de første 50

22

kørere afsted. Omtrent 3-4 minutter senere starter vi i 2. række. Jeg fik som sidste år en elendig start og på præcis samme facon hostede, hakkede og snøftede min våde motorcykel sig efterfølgende afsted. Det er i Himlens navn da en Enduro motorcykel, den er søren snusme da skabt til at køre igennem både ild og vand! Den er Made In Spain, hvor solen altid skinner. Jeg frygtede i hvert fald for udviklingen af mit løb idet jeg påbegyndte den første lange hillclimb, som virkelig krævede fart. Host, hak, blupl, blupl og jeg når lige akkurat op til overfladen. Ufatteligt, jeg klarede den bakke. En langside mere, og den stopper med at brokke sig. Tak! Min træners ord ”Kør stærkt og tag chancer” havde brændt sig fast. Strategien er god og dårlig. Er man ikke med i starten af løbet, og har man ikke et gudbenådet Trialtalent i baglommen, så kan det være uhyre svært/umuligt at komme igennem løbets første sektioner. Over halvdelen af de 500 kvalificerede kørere, kommer som regel aldrig længere end 1. Checkpoint – og i år var der 20 checkpoints, sidste år kun 16. Derfor stressede jeg lidt over det faktum at 20-30

kørere kom bedre fra start end mig, pga. den midlertidige forkølelse min Gas Gas motorcykel fik. Jeg gearede derfor op og kørte forbi en hel del op af de første 3 bakker, som gjorde det ud for Rocket Ride bakkerne om torsdagen. Dem kunne jeg udenad. Kursen var sat, der var vind i sejlene. Pludselig er der kø. Kø? Nej tak. Ikke så tidligt. Jeg kører ind fra højre og får overhalet en del. Den forestående sektion går uhyggeligt stejlt ned de første par meter, umiddelbart efterfulgt af et lidt mildere fald men nu krydret med en chikane som i udgangen har en vandret hylde, grænsende til at være et hul, inden det atter bliver en mildere hældning. Det går galt for mig. Teknikken svigter igennem chikanen og hullet og det er som om min cykel pludselig ikke ville kendes ved mig. Hverken arme eller ben har længere kontakt med cyklen og jeg basker febrilsk med armene idet jeg gør klar til en hård landing. Jeg nåede at lave 2 forlæns kolbøtter, en mellemlanding og som en sæk kartofler stoppede showet nede på det flade underlag, ovenpå de kære grusgravs sten i store og små udgaver. For hvert minut jeg lå stille og

sommEr excesser Når kulden står for døren, er det godt med minder fra sommeren at varmes ved. Peter Weiss Hansen, dyrker af Enduro Extreme, har sendt et andrenalin-pumpende, svedigt sommer-postkort til MotorBladet.


motocross

vde jeg fat i Heldigvis ha og fik den skubbet bremserne, . Den slags

være på vippen til lodret. Og ja, n det kan lade væk fra kante rg e b rz E erer fin e d r e sig gøre at køre n o ti a situ op af sådan en sektion. Et samspil melsamaritterne pylrede lem et præcist tryk i affjedringen og omkring mig, ville køen ved Devil’s akkurat gas, kan gøre det ud for Forest sektionen blive længere og teknikken til den slags sektioner. længere, og jeg vidste jeg måtte For mit vedkommende, var det en videre, hvis jeg skulle redde lidt af rutine sag at køre op af den slags løbet. Ikke at forglemme æren i be- sektioner, da jeg i Rumænien og hold. Så tilbage i kampen måtte jeg. Spanien har trænet den slags én Jeg var skuffet over min foreløbige mas. Men aldrig så høje skrænter. præstation. Tanken om at falde ned i forsøget Til Erzberg skal man overbevise var ulækker. Men jeg landede lige sig selv om at man kan gennem- akkurat oppe på toppen med bagføre. Det er i høj grad en mental hjulet balancerende på kanten, og kamp, selvom kampen udspilles lige som jeg ville give gas og sørge fysisk. Man skal beslutte sig for at for at komme væk fra kanten, satte gøre nogle ting, og helhjertet tro på noget sig fast i gashåndtaget og dem. Beslutsomhed er vigtig. Ener- jeg kunne hverken til eller fra. Mogien man bruger på at forbande de torcyklen gik i stå, og tankerne fløj sværeste sektioner langt væk, skal igennem kraniet på mig. Heldigvis man spare på at tænke positivt, havde jeg fat i bremserne, og fik koncentrere sig om vejrtrækningen den skubbet væk fra kanten. Den og slappe af i musklerne. Sektio- slags situationer definerer Erzberg. nerne er ofte så lange, uforudsigeMit dækvalg viste sig at være lige, pløkumulige at gennemskue fejlslagen. Sidste år kørte jeg med og komme igennem hvis man ikke samme dækmønster som stort set holder et vist moment i cyklen. Går alle mine konkurrenter gjorde i år – man først i stå, så er det tit umu- jeg burde have gjort det samme. ligt at komme i gang igen. Nogle I en mudret skovsektion fyldt med gange må man bare sande, at man store mudderhuller, sidder jeg fast har brug for hjælp, og det er ingen og danner kø. Folk råber af mig, skam til. Selv vinderen får hjælp un- alle er opsat på at ingen andre end der løbet. Bjerget må stoppe dem i deres Man kan få problemer med sek- kamp mod mållinjen. tionerne af mange forskellige årsaProblemet med løb som denne ger. Nogle sektioner er så lange, type er, i forhold til at holde i kø, at man ikke kan se enden af dem, an- der i langt de fleste sektioner kun dre frygter man konsekvenserne af er ét godt spor. Alternative spor ikke at komme op og måske dratte kræver enten en kører af absoned. Jeg husker især en sektion i lut topkvalitet, eller usandsynligt år, som jeg forbandede Karl Ka- meget held. Og når man gambler toch for at have indført. Forestil med alternative spor, så hænger dig en lang skrænt på ca. 30-40 faren for styrt også væsentligt tunmeter. Til den er der ca. 10 meters gere i luften. tilkørsel. Skræntens hældning bliTilbage i kampen mod Bjerget, ver gradvist stejlere og stejlere, og kører jeg og ønsker jeg havde de sidste 2 meter ender med at kørt mere Trial da jeg var mindre.

X6 TIkI 899,vokSen 1099,Børn

SMX In BlooM

1699,-

FåeS I Flere Farver

Tech

Tech

vokSen

Børn

BukS

1099,329,handSke 279,-

BukS

BluSe

BluSe

699,299,handSke 199,-

Nærmeste forhaNdler aNvises på tlf.

63 18 00 65

Tyske Andreas lettenblicher der forcerer en af de utallige og vanskelige store sten-sektioner.

23


motocross

men. Vi så ikke andre kørere i et stykke tid, vi kørte som en kortege sammen. Kemien var god imellem os. Tillid og respekt. Der nikkes og tales til hinanden, hvem kører først og hvem hjælper hvem. Vi parkerede motorcyklerne ved nogle træer i Devil’s Forest og gik de første 10 meter af forestående sektioner. Så udfordringerne i øjnene. Erkendte det kun blev sværere og lagde en plan. Kiggede på underlaget, vurderede hvor bidet var. Visualiserede strategien, planlagde succesen, strak lidt ømme muskler ud, tog en tår vand hvis der var mere tilbage. Rækkefølgen for hvem der kørte først og sidst blev aftalt, og t ld fy n io ovsekt sk t re at vi alle hjalp hind u m n Ie erhuller, d d anden. De kørte u m re o st med er n n a d g o fantastisk og vit s sidder jeg faaf mig, alle er ste mig spor jeg kø. Folk råber en andre end ikke selv havde g in t a å p set. Ak, jeg har t sa s op pe dem i dere p o st meget at lære, å m t e Bjerg jen for da det blev n lli å m d o m kamp min tur, kunne jeg ikke klare

Peter Weiss med hans 2-takts Gas Gas 250`er under prologen. Peter blev noteret som nr. 60.

samme spor. Håndleddet gjorde ondt, og alle løft og skub var ubehagelige. Jeg skjulte det en lille smule, for ikke at miste deres goodwill. Jo flere gange man kan køre direkte igennem en sektion, og ikke behøver at stå af og skubbe, trække, hive og slide, jo flere kræfter har man til resten af løbet. Og det er den konto man skal spare på, hele tiden. Efter en fysisk udmattende kamp mod Devil’s Forests mange glatte skråninger, udstående

TR®N INGSSKOLE FOR POLINI K¯R ER OG KOMMENDE DVS.hvis du ejer en Polini deltager du gratis i 5 Tr skoler fra oktober 2009 til marts 2010. TILMELDING: Jens@jo-service.dk S¯GER DU MERE POWER I DIN MOTOR sŒ kontakt os for tuning af din nye crosser eller opdatering af den gamle.

• RS VI HAR OVER 30 R TUNING TO MO I NG RI FA ER G¯R SOM JKJ Ð MATHIAS KELLER OG MANGE ANDRE

V® LG J¯ TUNING

VIL DU HAVE PROGRAMERET DIN CRF450/09 OM TIL FLERE HK sΠG har vi udstyr og erfaring klar. Ring 40166710 for mere information

www.jo-service.dk salg@jo-service.dk JØ SERVICE - Hovedgaden 4 - 4470 Svebølle - Tlf. 5929 3969

a Altid Nye Hond r på lage els lager Stort reserved til alle mærker Alle værksteds føres reparationer ud FOX Stort udvalg af yr tøj og udst

rødder, huller, sten og træstammer, som ender på toppen af bjerget, dvs. de 700 meter over startområdet, var motivationen for at fortsætte på sit højeste. At komme til toppen, er virkelig benhårdt arbejde. Og så var man lidt over halvvejs. Herfra gik det stejlt nedad. Udover at bakkens hældning skræmte, var der også chikaner og store sten på vejen ned. I bunden ventede en grøft som krævede en del forlæns kolbøtter.

Din Honda leverandør

Med en Trialkørers selvsikkerhed og elegance bliver Erzberg lettere. Jeg, der har baggrund i motocross og kun for nyligt er begyndt med Trial, har sværere ved at læse sporene. Hvor henne og hvor meget gas skal der gives i givne sektion, for at man ikke vælter bagover, til siden eller forover, glider på rødderne, kommer op over trapperne, ikke sidder fast i mudder eller kommer op over de store stensektioner er Trialkørernes force. Sammen med en håndfuld andre kørere kæmpede vi os igennem nogle sektioner sam-

JG Motor · Plastvænget 10 · 9560 Hadsund · Tlf. 98574892· www.jgmotor.dk

24


motocross

En rebelsk t-shirt-tekst.

Jeg gik heldigvis fri, da jeg kunne huske sektionen fra sidste år. Lige fremme stod en Official og viftede med armene. Løbet var slut, 4 timer var forsvundet. Katoch meddelte sine officials og hjælpere langs sporet at løbet skulle stoppes, og den besked blev videreformidlet til kørerne. Jeg gjorde det så godt jeg kunne, men med styrtet i starten, kramper i lysken, lårene og manglende Trialteknik, nåede jeg kun 13 ud af de 20 mulige check-

points, og det gav iblandt de 500 startende kørere en 89. plads. De sidste 2 års vinder Taddy Blazusiak, kørte igen i mål som sejrsherre, på tiden 1 time og 41 minutter, 42 minutter foran 2`eren Graham Jarvis. Han er umenneskeligt dygtig. Ledsaget af efterfølgende 7 kørere, kom i alt 9 kørere igennem ruten på 35 km. indenfor de tilladte 4 timer. Resterende 491 deltagere blev besejret af bjerget. Tilbage i lejren, blev der pakket sammen overalt.

JULETILBUD

...også på sikkerhedsudstyr

Jeg blev tilset af nødlægen, som anbefalede mig at køre på sygehuset og få tjekket håndleddet. Mit håndled var meget hævet. Vi pakkede hurtigt sammen og gjorde som lægen sagde. Den samme type pile som blev brugt til at markere sporet til løbet, viste præcis vej ind til skadestuen. Fantastisk humor og bekræftelse i hvor vanvittigt det hele er. Lægen scannede min hånd og fandt ingen nye skader men en gammel skade han studsede lidt

over. Samtidig fortalte han at mellem 125-130 kørere de sidste 4 døgn havde besøgt ham. Alt fra knoglebrud, kraniebrud, tandskader, dehydrering, ledbåndsskader, indre blødninger m.m. var set. Hans mening om os havde en vældig negativ klang, synes jeg, men reel, det var den. ”You are absolutely crazy, its madness, I dont understand you!”

EG

MOTOCROSS & MC TEKNIK v/ Claus Eg Jørgensen

Kløvermarken 10 · 6683 Føvling Mobil 28 13 87 05 E-mail: scoyco@pc.dk Aut. forhandler af TM Racing Crosscykler Vi forhandler reservedele til alle mærker

Hele december vil butikken og nettet bugne af gode tilbud www.jegstrupcross.dk

JULETILBUD: Et kanon godt juletilbud fra EG Motocross. SIDI CROSSFIRE SRS Lorica SIDI´s topmodel hvor alle sliddele kan skiftes.

NYHED i butikken! - DOMA udstødning.

Vejl. pris kr. 2995,-

Pris lige nu så længe lager haves. ................................ Kr. 2600,-

NYE CROSSERE: MODEL 2010 TM 85cc høj eller lav .............Kr. TM 85/125 “LUX” ...................Kr. TM 125cc ...............................Kr. TM 144cc ..............................Kr. TM 250cc ..............................Kr. TM 300cc ..............................Kr. TM 250F .................................Kr. TM 450F .................................Kr. TM 530F .................................Kr.

33.900,42.900,47.900,50.995,51.900,52.900,55.900,58.995,59.995,-

VED KØB AF NY TM MX´ER I REN HANDEL MEDFØLGER DER 1 SÆT CROSS-TØJ + ET GAVEKORT TIL BUTIKKEN PÅ KR. 2000,-

Jegstrup APS . Tvedens Allé 2 . DK-9381 Sulsted Tlf. +45 96 39 17 02 . Fax +45 96 39 17 01 . jegstrup@mail.dk Importør til Norden af TM Racing & Cobra - Lagerførende af reservedele.

SE ALLE VORES GODE TILBUD PÅ WWW.SCOYCO.DK VI HAR ALT I RESERVEDELE, TØJ OG UDSTYR

25


trIAl

SIXPENCER TRIAl I

Nordic Cup er mødested for mange af nordens Trial entusiaster. Men også gæster fra et af trials moderlande, sneg sig med i år.

TEKST OG FOTO AAGE SChMIDT

I år var det 53. gang at der kørtes Sixpencer Trial. Klassikeren foregår på et gammelt militært terræn i udkanten af Gøteborg og den indgår som en afdeling af Nordic Cup, med afdelinger i Tyskland, Danmark (Fionia Trial, red.), Finland og Sverige. Det er nok ikke så meget sølvtøjet folk kommer efter, det er mere atmosfæren og at møde mennesker som er ramt af den samme sygdom som en selv. Årets løb var ingen undtagelse, og der kunne ses mange forskellige motorcykler: AJS, Royal Enfield, Triumph, Norton, BSA, James, Sprite, CCM, Honda, Yamaha, Bultaco, Montesa, Ossa, Fantic, Beta, Euro og SWM. Der var kørere fra Sverige, Holland, Finland, Frankrig, Tyskland, Danmark og i år Spanien. De spanske entusiaster havde lejet en stor varevogn, puttet alle 9 cykler i bilen og lod så en chauffør køre de 5.000 km, mens resten

tog flyveren til Gøteborg og Sixpencer Trial. Ved løbet køres i grupper af 8 mand på cykler fra nogenlunde samme periode. Sektionerne er ret lange og ikke delt som hjemGAMMEL kLASSE (før 1965) Navn

Point Plac.

Erik Schjerning

42

8

Ole Christoffersen

104

11

Joh Thinesen

123

12

NYERE END 1965 (eller væsentligt ændret senere): Navn

Point Plac.

Michael Andersen

27

4

Leif Nielsen

28

5

Aage Schmidt

29

6

Hans Jørn Bech

45

17

Jonas Gerken

49

21

Kjeld Gerken

62

26

Nikolaj Schmidt

83

29

Carsten Jensen

102

31

Weekendens vinder på super dejlig Fantic, spanieren Angel Magrina

TriAL reGLeMenT 2010 En væsentlig ændring i næste års reglement er, at alle farver nu får deres egen rute i sektionerne. Dvs. at rød udelukkende kører rød, blå kører blå osv. Det er dog stadig sådan, at er der ikke en port med ens egen farve, må man køre gennem en anden portfarve. For at det ikke skal gå op i det rene skilteskov, ”adopterer” vi det finske system for skiltning. Det betyder at skilte består af tyk plastic i forskellige farver, som så sættes på en 70 cm pind, der stikkes i jorden. Dermed skal du fremover se efter skilte i ca. 1/2 meters højde, sådan at strimmel og skilte, dvs. det vi skal køre

26

efter, er i ca. samme højde. På pinden skal der være plads til 3 skilte til hver side (se foto). Skal du rekvirere plastic til skiltene, så kontakt Hans Jørn Beck og for nærmere teknisk beskrivelse om hvordan det skal laves, spørg Leif Nielsen. En mindre ændring er, at det ikke skal kunne lade sig gøre at ”vende” i sektionen og køre frem og tilbage. En mulighed som ellers ikke var tidligere, hvor man kørte med blå på højre side og hvid på venstre side. Når du får mulighed for det, så få reglementet downloadet og se nøjagtig beskrivelse af ændringerne.

her ses flere skilte, systemet er meget let, så du kan bære skilte til et helt trial i en ”Ikea” pose. lars jahn, på billedet, fra Finland - har udviklet systemet.


trIAl

hygge omkring Ville Rintalas AjS, den havde mistet forbindelse til kickstarteren.

Et levn fra før muren faldt, en østtysk Euro, kørt af Adrian lasch fra Berlin.

me. Den mest drabelige var cirka 100 meter op ad et bjerg med mos og runde kanter. Ellers var der vand i en tredjedel af sektionerne, nogle så glatte som fynsk ler, andre med sten i forskellige størrelser. Løbets sidste dag, søndag, var i år præget af flere kraftige byger, Det resulterede i mere vand i vandløbene og glattere mudder. Især vil jeg fremhæve, Ville Rintala fra Finland. Han kørte på en AJS fra 1951, med stift bagstel og fik på de to dage 44 prikker i de sam-

me sektioner som vi andre kørte! Vinderen blev vores six-days ven fra Spanien, senor Fantic, Angel Magrina - med kun 8 prikker!

Til de som ikke har oplevet classic Trial for alvor, altså lyden fra en AJS eller Ariel: Tag turen til Fionia Trial næste år, det er en

Spar op til 10000 kr

LYS TIL BILEN/TRAILEREN

på din nye

 

                                           

moto croSS maSkine • Stort lager af tilbudSmaSkiner 09 • brugte maSkiner til lavpriS • vi har julegaven til croSSkøreren se www.bj-mc.dk

Westside Racing Service Tlf.: 59 29 13 01 www.w-rs.dk

oplevelse. Og ja - udeladt er alle de løgn historier som blev fortalt fredag og lørdag aften.

motor rep. sylinderservis støddæmper rep. Hann cross hjul samt alt hvad du skal bruge tol cross

Hovedgaden 55A, Snejbjerg, Herning Tlf. 97 16 13 06 - 20 65 62 43

VI

   FORHANDLER 

RESERVEDELE TIL ALLE MÆRKER... - SAMT CYKLER

 

v/ Erik Sørensen Skolegade 30 · 6670 Holsted Mobil 40 37 28 38 · Tlf. 75 39 28 38 Fax 75 39 28 78 E-mail: teknik@sport.dk

Aut. forhandler : POLINI og KA WASA CROSSCYKLE KI R

Alle nye Kawasaki KX modeller klar til prøvekørsel og levering Ring og aftal nærmere

NYE CROSSERE: STOR WEBSHOP

Alt i reservedele, tøj og udstyr, konkurrencer og nyhedsbreve

www.es-teknik.com 27


motocross Hvad gør det tændrør i mine nudler?!

høng-tutten er gået over til at servere jernholdige instant-nudler.

microcross

Hov, hov du de`r hit med min trehjuler ... … for ellers pudser jeg bamse-vovsen på Dig!

er ikke kun r¾ sÉ Der er rig høst af finurlige foto-motiver at hente på enhver micro-bane – også uden for selve dirt-tracket. Fra ”Gammelsmølfen”s sæsonarkiv har vi hentet fire ud af mange morsomme billeder. Episoderne har inspireret Kids’Crosswebmaster Jane Kneis til disse Han ka` vente ”boblerier”:

Du har vel ikke set Oliver? - Han skal til start om 5 minutter

sig til næste heat, ka` han ...!

Fair-race skal læres allerede som microbegynder!

28

Det er så dejligt at blive væk – og så bli’ fundet!


motocross

BEDRE BALANCE, STYRKE OG SMIDIGHED OG MASSER AF SJOVE TIMER UDENDØRS - UDEN STØJ? SÅ VELKOMMEN TIL OSET BIKES DANMARK 12,5”/24V: DKR. 7.500,- INCL. MOMS 16”/36V: DKR. 10.000,- INCL. MOMS 201 0’ E RE NE RL

AN

DE

T

Burde der ikke indføres ryge-politik på banerne? Kombinationen af røg, sport og børn - virker helt forkert.

OSET BIKES HAR MED STOR SUCCES GIVET FANTASTISK TRÆNING FOR UNGE MOTOCROSS KØRERE - BL.A. STYRKET OG GIVET IDÉER TIL HÅNDTERING AF MOTORCYKEL TIL DANMARKSMESTEREN SAMT DE TO HOLD-DANMARKSMESTRE I MICRO 2009. OSET BIKES DANMARK . OSETBIKES.DK . OSET@OSETBIKES.DK VI HAR OCKSÅ FöRSäLJNING TILL SVERIGE!

Autoriseret KTM og HONDA forhandler .dk

Der skete ikke noget alvorligt på dette billede, fra et af forårets løb. Men hvem kan finde en opskrift på, at situationer som denne kan undgås? lad os i den kommende sæson arbejde på at komme kedelige micro-tabuer til livs. I klubberne, i SD-MX og i mini/micro-udvalget.

microtAnKer

Østbirkvej 17 - 5240 Odense NØ Tlf. 6610 8942 Mobil tlf. 2089 1225 Email: MX-Shop@mail.dk www.mx-shop.dk

Microcross’en har mange kedelige tabu-emner. Dem kommer man ikke til livs, hvis man ikke i de enkelte klubber med et åbent og fordomsfrit sind tager fat omkring problemerne. Mange klub-

ber har f.eks. indført en prisværdig alkohol-politik. Hvad med også en ryge-politik? At flagposter og rejsere ikke kan trække vejret uden et kistesøm mellem læberne er et ganske almindeligt syn på microbanerne. Her glemmer den voksne, at han/hun også som rejser, skal

Navervej 5 8382 Hinnerup Tlf. 86 91 12 00 Fax 86 98 86 82

www.villadsensmc.dk

Stort reservedelslager til KTM. Vi forhandler i øvrigt reservedele til Yamaha, Honda, Suzuki og Kawasaki. Valløvej 3 9800 Hjørring tlf.98911301-28729309 E-mail: info@toftegaardsmx-shop.dk www.toftegaardsmx-shop.dk

TID TIl BESINDElSE TEKST OG FOTOS: hENNING G. BECKER / ”GAMMElSMølFEN”

Se nye og brugte MC’er på vores hjemmeside!

Årnakke 33 . 7900 Nykøbing Mors Tel: +45 97 74 07 33 info@tmpparts.dk . www.tmpparts.dk

kunne være rollemodel for børnene. Tonen på microbanen er til tider hårrejsende. Råt og ukultiveret. Man har eksempler på, at forældre verbalt nedgør (for ikke at sige tilsviner) egne og andres (mest andres) børn. Mange voksne glemmer, at børn har en sårbar psyke.

Micro- og minicross-sporten oplever fra år til år forandringer. Sporten er i evig udvikling og motocross for børn tilgodeser i løbet af en udviklingsproces ikke altid børnenes behov. Skal små 65’er hjul pløje sig igennem en halv meter dybe 250’er hjulspor?

29


. . . . r e t E t A t l U oG rEs motocross

Mudderklirer i pardans Det var koldt, det var vådt og smattet hin oktoberdag, da Nisseringen smak startbommen ned for DM for klubhold. Brødrene Casper og Lucas Ankjær fra FAM dannede par i microernes B 80-klasse. Heldigvis for dem var de ikke kommet ud af den alder, hvor smadder og store og små vandpytter udgør en uimodståelig fristelse og udfordring. I pardans sjaskede, snorklede, ræsede og padlede de sig til DM-titlen. Sådan, som de bedst havde lært det, og sådan, som mudderklirer nu engang gør… (Foto: Charlotte Ankjær)

Mester fik en luftig tur Sæsonens absolutte B 80-talent, Lucas Sandbye Ankjær fra Melby Microcrossklub, fik sig (katapulteret af træner- og mekker-hænder) en velfortjent luft-tur som nybagt DM-pilot. Lucas kørte sig flot gennem turneringens fem afdelinger og brillerede da også med en samlet topkarakter på 244 – næsten fuldt hus! (Foto: Charlotte Ankjær)

B 80Õ ernes superdrenge Her er de så – dansk motocross’ store håb for fremtiden: Micro-DM’s B 80-skammeldrenge.Fra venstre: Oliver Stougaard Neumann (FAM/2’er), Lucas Sandbye Ankjær (FAM/1’er) og Tobias Victor Anthonsen (BSMCK/3’er). Vi kan glæde os til at se alle tre som mini-kørere næste år. (Foto: Charlotte Ankjær)

en side 38-42 Tjek også resultatbørs

Den professionelle løsning til egenkontrol Den nye vejledning om støj fra motorsportsanlæg stiller krav om egenkontrol. Men vejledningen åbner samtidig for mere køretid, når egenkontrollen viser, at der er styr på støjen. Det kan I dokumentere med CBRacingPlan©. Fordelene ved anvendelse af CBRacingPlan© er indlysende: Øget aktivitet inden for eksisterende støjgrænser Frihed til selv at planlægge Automatisk generering af trænings-journaler Kan benyttes manuelt eller sammen med AMB’s transpondere for automatisk egenkontrol uden arbejde for træningslederne. For yderligere information kontakt Henrik Højlund Larsen på telefon 9879 9893

30


motocross

crosser på spring

DRøMME I SANDKASSEN FÅR jOKKE AlTID FøRST FRA START:

KluBmester elsKer AlSKENS KRYB ufarligt og i værste fald kan man gå hen og dø af det. Så jeg holder mig indtil videre til at træne lange og høje flyvehop. Chancerne for at brække arme og ben er ikke så store på micro-banerne - selv om man naturligvis ikke kan være helt sikker. Jokke er glad for den årlige træningstur til Uddevalla i Sverige: - Hvis man træner flittigt og hører godt efter, når man er på træningslejr, så klarer man nok de fleste farlige situationer. Det er godt at tage på træningslejr. I år var vi i Uddevalla. En hel uge kun med cross. Fedt! - Jacob Rasksen er en fantastisk træner, synes jeg. Han er god til at forklare tingene, så man forstår dem med det samme. Og så er han altid i godt humør. Aldrig sur. Det er dejligt. Og til dagligt træner min far mig. Han har selv kørt cross i nogle år.

JoachiM LoND chriSTENSEN født: 9. august 2001 stjernetegn: leo (løve) Kælenavn: jor (i skolen) og jokke (blandt venner) søn af: Carsten lond og Maja Christensen Klub: Vestsjællands Microcross Klub (VM høng) Kværn: KTM 65 cc nummerplade: # 20 Klasse: C 80 Pokaler/medaljer: 12 livret: Burger teKst & foto: hENNING GONDESEN BECKER ”GAMMElSMølFEN”

8-årige Joachim Lond Christensen fra Kalundborg er en travl dreng. Det har han været siden han meldte sig ind i Vestsjællands Microcross Klub (VM Høng) i maj måned 2008. Nu er der gået to cross-sæsoner og Jokke Lond har stadig travlt. Travlheden har indtil videre resulteret i 12 pokaler. - Men der bliver garanteret flere af dem i den kommende sæson! Det er Jokke sikker på. For: - Jeg er netop rykket op fra C 50 til C 80, og så skal der køres ekstrastærkt! Jeg har været så heldig at få en splinterny KTM 65cc og jeg håber, at maskinen og jeg bliver et rigtigt godt team. I øjeblikket er vi ved at pejle os ind på hinanden og det ser ud til, vi hurtigt bliver gode venner. Jeg har allerede godt styr på det der med at skifte gear. Så alt tegner godt for os i den ny sæson.

Drømmen om salto mortale og superman Jokke stryger med højre hånd drømmende, næsten kærligt, hen over KTM’erens tank. - Det fedeste er freestyle synes jeg. Forlæns salto og superman og alle de andre klovnenumre er rigtigt seje. Jeg kunne godt tænke mig at være dygtig nok til freestyle. Jeg ved bare ikke, om jeg turde prøve. Det er jo ikke helt

Altid først fra start Jokke har nu flere gange prøvet at komme op på sejrsskamlen. - Det er en god fornemmelse, fortæller han. - Første gang var det ved klubmesterskaberne i 2008. Dengang blev jeg nr. to. I år blev jeg klubmester i C 50. Og ved VM Høngs pinseløb i år blev jeg nr. 5. Og der var mange, der gik til start i C 50-klassen. Vi blev delt i to afdelinger, for at alle kunne være med. Så det var alligevel et pænt resultat. Når der er ræs på Møllegårdsbanen kan man mellem heatene finde Jokke i sandkassen ved siden af klubhuset. Der sidder han så med sin legetøjscrosser og øver den teoretiske side af hop, ”start” og forbikørsler. Jokke griner: - I sandkassen kommer jeg altid først fra start! Og jeg hopper længst og højest og spjætter med benene som Jesper Kjær. Måske bliver jeg snart den første fra start, hver gang bommen går ned. Jeg træner i hvert fald hårdt. Vild med slanger og krokodiller Det meste af Jokkes tid går med cross, men han er også glad for svømning og cykling. Og så kan

han li’ alle slags dyr. - Jeg har to akvarier med slørhaler og guppyer og tre kaniner. Kaninerne bor altså ikke i akvariet. De har et bur, de render rundt i og gnasker salat og gulerødder. Men allerbedst kan jeg lide krybdyr; nogle minder om dinosaurusser. - Krybdyr? spørger vi. - Ja, sådan nogle med skæl på. - Altså ikke regnorme, selv om de jo også kryber? - Det er noget pjat, Smølf. Regnorme er da ikke krybdyr! Hehehe! Pjat! Regnorme! Hehehe! Jokke drømmer om ”en hel zoologisk have” med slanger, kamæleoner, gekkoer, krokodiller og andre spændende krybdyr og amfibier. Men mest af alt drømmer Jokke om cross, om gode venner i klubben, om pokaler og præmier og om en fantastisk cross-sæson 2010 uden skader; om fart og ræs og spænding. Jokke får fra os alle gode ønsker med ind i den ny sæson og masser af gode starter og masser af høje, lange hop!

Uhmmm! En kæmpeburger er ægte crossersmovs! jokke er også først fra start, når menuen hedder burger. Nydelsen får ham til at drømme – som det tydeligt ses.

CROSSER PÅ SPRING Har du forslag til en ny "Crosser på Spring"! Send en mail til: microcross@hongnet.dk

31


vojens spee dway center , igen et af verden s førende sp eedwaystadions. (fo tograf Mike Patrick)

sPEEDWAY

r e t n e c y A W d e e P s s n e voj - DANMARKS SPEEDWAY MEKKA 2010 bliver et af de helt store år for Vojens Speedway Center. Banen fejrer bl.a. 35-års jubilæum, med 3 af de vigtigste løb i den internationale VM-kalender. TEKST: ThOMAS SChACK

Igennem mange år var Vojens Danmarks speedway-hovedstad, men da Grand Prix’et i 2003 flyttede til PARKEN i København frygtede mange for den sønderjyske banes fremtid. Frem til 2003 havde Vojens været et fast stop i Grand Prix Serien og inden den tid var der også afviklet mange internationale løb på den sønderjyske bane.

det danske vm guldhold 2008. Til næ finalen afvikle ste år - når s i Vojens, bl VM iver forhåben år for dansk tligt endnu et speedway og stor t Vojens. (foto graf lars Sc hröer)

32

Det hele startede i efteråret 1975, hvor over 40.000 tilskuere gæstede Vojens Speedway Center til åbningsløbet og siden er de trofaste speedwayfans strømmet til Vojens for at se stjernerne dyste på den ovale bane. Da Grand Prix’et i 2003 skiftede de sønderjyske omgivelser ud med hovedstadens glitter og neonlys, blev arbejdstøjet trukket på i Sønderjylland og i løbet af de seneste år er der investeret mere end ti millioner kroner i en modernisering af Vojens Speedway Center.

TRUPPEN 2010 hans andersen (A) Emil Sayfutdinow (A) Patrick hougaard (B) Michael Jepsen Jensen (B) Kenni Larsen (B) Mathias Thörnblom (C) oliver Berntzon (C) Klaus Jakobsen (C) Jay herne (C) anders andersen (D) Thomas Sørensen (D) Mikkel B Jensen (D) Tilgang af danske kørere hans andersen (fra Slangerup) Patrick hougaard (fra Holsted) Kenni Larsen (fra Holstebro) anders andersen (fra Grindsted) Mikkel B Jensen (nyoprykker) Afgang af danske kørere Kenneth Bjerre (til Slangerup) Patrick Nørgaard (til Holstebro) Lars hansen (ingen ny klub) Lasse Bjerre (til Slangerup)


sPEEDWAY Ole Olsen med 2009 individuel 80cc-mester Kenni Nissen.

niels Kr. iver sen håber at deltage i den Grand Prix Se afgørende kv rien i 2011 alifikation til (fotograf john Bo jensen)

BELØNNET MED TOP-SPEEDWAY Den store indsats blev belønnet, da Vojens i 2009 atter kom på Grand Prix kalenderen og 2010 bliver i den grad årets, hvor Vojens Speedway Center melder sig tilbage som et af verdens førende speedway-stadions. I årets for banens 35-års jubilæum vil Vojens Speedway Center, således danne rammen om de tre vigtigst speedwayløb, der findes på den internationale speedwaykalender. Den 31. juli afvikles VM-hold Finalen på Vojens Speedway Center – og her håber mange sikkert på en gentagelse fra 2008, hvor det danske landshold sikrede sig VM-guldmedaljerne på netop Vojens Speedway Center. Den 21. august gælder det den afgørende kvalifikation til Grand Prix Serien i 2011. Dette løb blev også afviklet i Vojens tilbage i 2007, hvor der var dansk succes med sejr til Niels Kr. Iversen og en tredjeplads til Bjarne Pedersen. Med hjemmebane igen i 2010 er der håb om endnu en finale med dansk succes. Den 11. september danner Vojens Speedway Center rammen om årets niende Grand Prix, når det Nordiske Grand Prix skal afvikles for anden gang. Udover disse tre store løb vil der naturligvis også være mange andre aktiviteter på Vojens Speedway Center. Således vil centeret i 2010 danne rammen om Youth Gold Trophy 80cc – også kendt som VM for 80cc-kø-

rere. Dette VM afvikles i perioden fra den 7. til den 11. juli.

LIGAMANDSKABET I VOJENS Desuden er Vojens Speedway Center naturligvis hjemmebane for Vojens Speedway Klub, som stiller med hold i DanmarksTurneringen for 80cc og 500cc og naturligvis klubbens hold i den Danske Speedway Liga. I den Danske Speedway Liga skal Vojens Speedway Klub i gang med deres blot anden sæson – og selvom målsætningen om me- d a l j e r ikke blev indfriet i 2009, tror klubben en topplacering i 2010. For at indfri denne målsætning har klubben hentet forstærkninger ind på holdet til den nye sæson – blandt de nye kørere er blandt andet den danske Grand Prix-kører Hans Andersen samt kaptajnen for det danske U21-landshold Patrick Hougaard. ”Jeg venter kun på at få overstået vinterpausen, så vi kan komme ud for at ræse igen. Når jeg ser ned af listen med vore kørere er jeg ikke i tvivl om, at de medaljer jeg lovede alle i år, bliver effektueret i 2010”, udtaler holdleder Jan Jakobsen.

ole olsen

INDSTIFTER NY VANDREPOKAl ANDREPOKA Ole Olsen, Dansk speedways nestor, har netop indstiftet en ny vandrepokal, som skal følge de individuelle danske 80cc mestre de næste mange år. Pokalen vil som navnet antyder være til låns for de kommende 80cc DM-vindere. Vinderne får desuden indgraveret deres navn i pokalen. Til evigt eje vil mestrene modtage en mindre erindringspokal som skænkes af arrangøren af det afsluttende DM. Det er ikke første gang at 80cc vinderne har fået skænket en vandrepokal af Ole Olsen. Den gamle vandrepokal, også indstiftet af Ole Olsen, har nu kørt i 15 år og det er besluttet at det er tid til en ny. Den gamle, nu udtjente, pokal - kommer til at stå permanent på DMUs sekretatiat i Brøndby. Ungdomstræner Erik Gundersen er rigtig glad for Ole Olsen initiativet, som støtter op om det arbejde, der laves for de unge 80cc kørere. ”Det er en rigtig flot vandrepokal Ole har indstiftet. Og jeg ved jo at drengene går rigtigt højt op i det. Den vil være til glæde for sporten i mange år,” siger Erik til MotorBladet. /kmm

Den imponerende vandre-pokal, som forhåbentlig vil ”vandre” blandt DM-vinderne i 80cc i mange år.

33


Al WlOSEK Al AFA RAF - SXP - R

Smile 34

hUllEt

børn Fulde hunde og spæd r med områder store probleme te tem bes i der er Fyn På drikker der rn, dbø spæ de samt stærkt alkoholiserede hun rfor i ove man valgt at sætte ind alkohol. Dette forhold har opsat er nu lt ski Klub, hvorfor viste Vissenbjerg-Bred Motor den. ved indgangen til ryttergår ner i en ved vi godt, hvad de me Okay – her på redaktion vi nok?? Vissenbjerg-Bred – tror


5-dobbelt Verdensmester Nicolai Krasnikov foran Younir Bazeev og Antonin Klatovsky. Arkivfoto: lars Schroer.

rUNDt om sPEEDWAY

Vm individuel 09.01-2010 16.01-2010 23./24.01-2010 06./07.02-2010 12./13.02-2010 20./21.02-2010 13./14.03-2010 20./21.03-2010

Kval. 1. Saalfelden (A) Kval. 2. Sanok (PL) Kval. 3. St. Johan (A) Finale 1.-2. Togliatti (RUS) Finale 3.-4. Saransk (RUS) Finale 5.-6. Innsbruck (A) Finale 7.-8. Assen (NL) Finale 9.-10. Berlin (D)

santa cup sverige 26.12-2009 27.12-2009 29.12-2009 30.12-2009

Allerede i november begynder de russiske kørere deres første træningsrunder rundt om på de forskellige baner i Rusland. Og midt i december er de første kvartfinalerunder til det russiske mesterskab kørt. Også i Sverige begynder man allerede i december, først med en træningslejr og ugen efter køres den nationale VM og EMkvalifikation. December slutter i Sverige med den internationale Santa Cup hvor følgende udenlandske kører er nomineret: Franz Zorn (A), Harald Simon (A), Antti Aakko (FIN), Johnny Tuinstra (NL), Antonin Kla-

JRM Importør

K.L. Support v/Kristian Lund

Alt til speedwaysporten Altid nye Jawa cykler på lager Altid nye 500 cc. Jawa motorer på lager Altid nye 85 cc. cykler på lager Altid nye 85 cc. motorer på lager

Rottarpvej 2E – 6855 Outrup Tlf.: 61657886 Ell.: 29222196

tovsky (CZ), Jan Klatovsky (CZ) og Günther Bauer (D) - sidstnævnte kører kun i Bollnäs og Gävle. Det individuelle verdensmesterskab 2010 starter med to kvalifikationsrunder i Østrig (Saalfelden og St. Johan) og en i Polen (Sanok). I februar går turen for VM-feltet til Rusland, hvor finalerunde 1-4 køres i form af to dobbeltrunder i henholdsvis Togliatti og Saransk. Derefter går det tilbage til Vesteuropa hvor der for første gang skal køres en VM-runde i Innsbruck (A). Den finder sted på isbanen på det olympiske stadion hvor talrige verdens- og europamesterskaber i vintersport har fundet sted. Traditionen tro fortsættes der i marts i Assen (NL) og Berlin-Wilmersdorf, hvor russiske Nikolai Krasnikov for 6. gang i træk kan hjemføre VMtitlen. Krasnikov har i sommersæsonen for øvrigt, og med en vis succes, kørt Motocross i sit hjemland Rusland. Team-VM finalen køres den sidste weekend i januar i Krasnogorsk. 7 hold skal kæmpe om titlen, og mod forventning blev det på FIM´s

Strömsund Örnsköldsvik Bollnäs Gävle

efterårskongres besluttet, at Sverige er med, trods det, at man sidste år meldte ud, at de ikke havde kvalificeret sig pga. Per-Olov Serenius´ diskvalifikation. Klare favoritter er russerne, der siden man begyndte at køre om titlen i 1979 er blevet kåret som verdensmester hele 27 gange. /Jacqueline Seidlitz (oversæt. Erik Hjort)

Dertil kommer en hold-VM titel samt tre DM-titler plus mange andre titler og kåringer indenfor speedwaysporten. John Jørgensen forlader Nicki Pedersen og teamet for at få mere tid sammen med familien, ikke mindst i weekenderne. Noget der er svært at forene med jobbet som chefmekaniker hos Nicki Pedersen.

nicki P. mister chefmekaniker Den 31. december 2009 forlader chefmekaniker John Jørgensen, Nicki Pedersen Speedway Grand Prix Team. John Jørgensen er blot den anden chefmekaniker i Nicki Pedersen Speedway Grand Prix Team, siden Nicki startede sin karriere for 15 år siden, og har siden 2005 været øverste ansvarlig for Nicki Pedersens materiel. Gennem de fem år har Nicki med John Jørgensen, samt teamets øvrige mekanikere ved sin side. vundet to individuelle VM-titler, samt en enkelt bronzemedalje.

Nicki P. sammen med Chefmekaniker john jørgensen, som med udgangen af året stopper i det succesrige VM-team.

Fyens største indendørs stumpemarked Vissenbjerg Bred Motor Klubs støtteforening, afholder på 18. år det Store Stumpemarked og Kræmmerting, denne gang lørdag den. 30. januar 2010, fra kl. 09:00 til 16:00 i Vissenbjerghallerne på Fyn. VBMK har i år 35 års Jubilæum, da klubben blev stiftet og underlagt DMU i 1974. Standene på Markedet præsenterer alt mulige ting inden for Motorcykler, Knallerter, Go-Carts - samt dele til biler, værktøj, beklædning, litteratur samt en del kræmmerting, brugt som nyt. Fyens Veteran Knallert Klub kommer og præsenterer deres flotte renoverede knallerter og mange andre spændende ting. VBMKs info-stand vil informere om Micro, 80cc samt 500cc Speedway. Klubben forventer, som de andre år, et besøgstal på over 2.000 besøgende. Overskuddet fra dette marked går ubeskåret til driften af klubben.

35


WorlD W Worl orlD D sPEEDWAY sPEEDWAY NEWs

sPEEDWAY

REDIGERET AF ERIK PETERSEN

PolsK oVErrAsKElsE Afslutningen på årets polske liga trak alvorligt ud, da den første finale mellem favoritterne Torun og Zielona Gora blev hårdt ramt af dårligt vejr. Først i 5. forsøg fik man gang i hjulene efter regn havde gjort det umuligt at afvikle den første af to spændende finaler. Zielona Gora lagde ud med en hjemmematch og klubbens officials havde gjort et fantastisk stykke arbejde for at få gjort banen i fin stand. Man måtte fjerne meget belægning og erstatte det med 200 ton nyt tørt belægning natten forud for finalen. Missionen lykkedes, og de mange fremmødte fans fik en god og spændende match at se, som gæsterne fra Torun sluttelig havde mest grund til at glæde sig over. Ganske vist tabte de matchen 42-48 - men der ventede jo så en hjemmematch lige om hjørnet! Men, men - Torun havde forregnet sig - da Zielona Gora kom med den helt store fightervilje og i en dramatisk finale sikrede sig sejren med 40-38 og dermed en samlet sejr på 88-80. Dramatisk blev finalen - da den blev afblæst efter 13 fuldførte heat. To heat tilbage - og Torun skulle hente to dobbeltsejre. Første start på heat 14 så godt ud for hjemmeholdet da Miedzinski/Jagus strøg i front, men Zielona Gora køreren Rafal Dobrucki fandt en vej mellem hjemmeholdets kørere. Jagus ramte Dobrucki´s baghjul og blev sendt med høj fart mod barrieren. Kontroversielt blev Dobrucki udelukket! Nyt forsøg på heat 14 - og igen med hjemmeholdets kørere i front fra start. Jublen brød atter løs, men så tog Niels Kr. Iversen fat og pas-

Fredrik lindgren (gul) - bedst på snitlisten i engelsk speedway. Arkivfoto: leszno 2009, Eddie Slater.

serede Wieslaw Jagus lige inden Miedzinski i front pludselig styrtede. Såvel Iversen som Jagus kan ikke undgå at ryge med i styrtet, som ser alvorligt ud. Dommeren kan naturligvis kun gøre een ting udelukkelse af Miedzinski, hvorved Zielona Gora har sikret sig mesterskabet. Efter to alvorlige styrt og mesterskabet afgjort vælger dommeren at stoppe matchen. Dermed blev Zielona Gora ganske overraskende polske mestre og tilføjede samtidig Torun holdets første nederlag på deres nye superstadion Motoarena.

ØVrIGE DANsKErE i eLiTe LeAGue charlie Gjedde Patrick hougaard Ulrich Østergaard Mads Korneliussen Kenneth hansen henning Bager claus Vissing Leon Madsen Morten risager Nicolai Klindt

36

Belle Vue Belle Vue Belle Vue Peterborough Peterborough Peterborough Peterborough Poole Swindon Wolves

6.41 6.39 5.75 6.88 6.80 5.50 5.02 4.00 6.59 5.88

Zielona Gora holdet: Piotr Protasiewicz, Fredrik Lindgren, Niels Kr Iversen, Rafal Dobrucki, Gregorz Walasek, Patryk Dudek og Gregors Zengota. Us boYs DomINErEDE For 8. gang afviklede man i amerikanske Auburn en landskamp mellem USA og Resten af Verden. Hjemmeholdet blev aldrig truet efter Bart Bast og Tommy Hedden lagde ud med en 5-1 heatsejr i dagens første heat. Set med danske

hEr UDDraG Fra ToP 30 LiSTEN 1 Fredrik Lindgren Wolves 2 Leigh Adams Swindon 3 Hans Andersen Poole 4 Matej Zager Swindon 5 Chris Holder Poole 5 Peter Karlsson Wolves 7 Scott Nicholl Ipswich 8 Lee Richardsson Lakeside 9 Chris Harris Coventry 10 Jonas Davidsson Lakeside 14 Bjarne Pedersen Poole 15 Tai Woffinden Wolves 17 Kenneth Bjerre Peterborough 18 Niels Kr Iversen Peterborough

10.64 10.33 9.77 9.57 9.19 9.19 9.06 8.86 8.74 8.72 8.31 8.30 8.26 8.12

øjne et ganske interessant løb, da såvel Kenneth Hansen som Claus Vissing var med på Verdensholdet. Det blev dog ikke dem som stod for gæsternes hovedrolle - den tog tyske Martin Smolinski sig af med hele 18 ud af holdets 46 point. Den tidligere Coventry kører, var da også med i dagens absolut bedste heat, da han og Billy Janniro udkæmpe en brav fight over 4 omgange i heat 17, men sluttelig var det Janniro, som trak det længste strå. De to var for et par sæsoner siden holdkammerater i Coventry og begge var de dominerende på hver deres hold.

USA 65: Billy Janniro 16, Bart Bast 13, Charlie Venegas 11, Tommy Hedden 11, Bryce Starks 8, Bryan Yarrow 6 Resten af Verden: Martin Smolinski 18, Lubos Tomicek 9, Kenneth Hansen 9, Claus Vissing 7, Robert Hedenski 3, Greg Hooten 0 ElItE lIGA mED 9 holD EllEr? Den svenske Elite liga vil i 2010 bestå af 9 hold - med Allsvenskan vin-


sPEEDWAY

Claus Vissing, her fotograferet ved EM semifinalen i Diedenbergen i starten af juli, har været en sviptur til staterne for at deltage i USA mod Resten af Verden. Foto: lars Schroer

derne Valsarna som det nye hold. For få måneder siden håbede SVEMO at den bedste division i 2010 ville bestå af 10 hold. Men ud over Valsarna så var ingen af de øvrige Allsvenskan hold interesserede i at komme op i Elite ligaen. Efter en succesfuld play-off runde ændrede Mariestad klubben Ørnarna pludselig holdning - og ansøgte om en oprykning. Men her sagde SVEMO så nej klubbens økonomi opfyldte ganske enkelt ikke de opstillede kriterier. Derfor ser det ud til, at 9 hold vil være at finde i Elite liga. Men der er stadig nogle spørgsmålstegn, da såvel Rospiggarna som Vestervik begge befinder sig i økonomisk krise, og måske vælger een eller begge klubber at droppe ned i Allsvenskan. Netop Allsvenskan ser pt ud til at bestå af blot 6 hold i 2010 - da ingen klub har ønsket at rykke op fra 1. division.

lINDGrEN bEDst I ElItE lEAGUE Wolverhampton køreren Fredrik Lindgren har haft en ganske fantastisk sæson i den britiske Elite Lea-

Kort nYT LAKESIDE vandt begge Cup finaler over Coventry og sejrede samlet med 108-77. BELLE VUE sikrede sig endnu en sæson i den britiske Elite League efter totalt at have smadret Premier League vinderne Edinburgh over to matcher med samlet 127-53. Såvel Patrick Hougaard som Ulrich Østergård scorede maximum i den anden og sidste match på Armadale i Edinburgh. GREG HANCOCK forlader efter 15 sæsoner sin svenske klub Rospiggarna og kører i den kommende sæson for Piraterna.

gue. Ikke blot var han som kaptajn for Wolves med til at hente mesterskabet hjem til klubben, men han topper også topscorerlisten foran Leigh Adams og danske Hans Andersen.

IMPORT – SALG – SERVICE

Kære Kunde Vi er stolte og beærede over, at kunne præsentere John Jørgensen, som ny medarbejder hos Ulvedals pr. 1. januar 2010. John stoppede sin professionelle aktive speedway karriere for ca.5 år siden og har siden arbejdet for Nicki Pedersen , som chefmekanikker med stor succes. Vi kan nu som en ekstra service for vores kunder tilbyde: Individuel og personlig setup af cykler. Samling, klargøring og renovation af 50 - 80 - 500cc cykler og motorer. Personlige kursus, mm. Over 60 Års erfaring samlet 1 sted! Vi glæder os til at betjene jer i det nye år, og vil hermed også ønske jer en Glædelig Jul, samt et Lykkebringende Nytår Mvh John Jørgensen & René Ulvedal

v/ Brian Andersen Salg, tuning og service af GM og JRM motorer Salg af GM reservedele, samt andre motordele Fremstilling af: KWP produkter og BAR produkter Se nærmere på: www.bar-engineering.dk Kråsigvej 7, Åes – 8700 Horsens 76690099 – 30702550 – bar@c.dk

CYKLER – MOTORER STELSÆT – DÆK RESERVEDELE OG TILBEHØR

JAN HOLM NIELSEN TLF. 57618229 – 40518228 www.jhnspeedway.webbyen.dk

Ulvedals Speedway Center - Taulov Bygade 6 - 7000 Fredericia - Tlf. 75 51 30 93 Webshop: www.ulvedal.dk - Email: ulvedal@ulvedal.dk

37


DMU

Resultatbørsen Udvalgte resultater

MOTOCROSS INTERNATIONALT

MXoN 2009: 1. USA 22, 2. Frankrig 30, 3. Belgien 39, 15. Danmark 123 (Nikolaj Larsen (MX2), Nicolai M. Hansen (MX1), landstræner Brian K. Jørgensen og Kasper Jensen (Open). VM Motocross MX1: 1. Cairoli, A. ITA 561, 2. Nagl, M. GER 525, 3. Desalle, C. BEL 508 VM Motocross MX2: 1. Musquin, M. FRA 540, 2. Goncalves, R. POR 500, 3. Paulin, G. FRA 437, 27. Larsen, N. DEN 56, 36. Jorgensen, R. DEN 27 VM Motocross MX3: 1. Renet, P. FRA 584, 2. Salvini, A. ITA 525, 3. Pyrhonen, A. FIN 486, 9. Hansen, N. DEN 300, 10. Jensen, K. DEN 267, 36. Hvam, K. DEN 23, 41. Sørensen, J. DEN 20, 42. Wozniak, D. DEN 20, 64. Jensen, B. DEN 14, 67. Kongshoj, T. DEN 13, 74. Mindegaard, T. DEN 10, 79. Randrup, B. DEN 8, 105. Munk, K. DEN 3, EM Motocross EMX-65: 1. Petrov, I. BUL 333, 2. Ravera, L. ITA 279, 3. Docenko, V. UKR 261, 62. Højris F. DEN 3, EM Motocross EMX-85: 1. Gajser, T. SLO 393, 2. Bernardini, S. ITA 312, 3. Recchia, N. ITA 304, 64. Kristensen K., DEN 4, 69. Steen J. DEN 2 EM Motocross EMX-2 Junior: 1. Ratsep, P. EST 345, 2. Molnar, A. SLO 319, 3. Spicak M. CZE 295, 28. Keller, M. DEN 50, 62. Jørgensen, M. DEN 22, 81. Sørensen, K. DMU 12, 86. Frandsen, N. DEN 10, 106. Kvist, R. DEN 2 EM Motocross EMX-2: 1. Charlier, C. FRA 597, 2. Herlings, J. NED 532, 3. Gercar, K. SLO 394, 21. Jorgensen, R. DEN 92, 26. Olsen, S. DEN 65, 51. Lynggaard, K. DEN 17, 73. Jørgensen M. DEN 7, 95. Bøgh N. DEN 2, 99. Kvist K. DEN 1 EM Motocross Open: 1. Tonkov, V. RUS 258, 2. Bartros, P. CZE 253, 3. Hansen, A. Scheel DEN 195, 10. Bødker Sørensen, J. DEN 86, 18. Nellemann, K. DEN 46,

38

21. Hvam, K. DEN 38, 22. Sørensen, S. DEN 33, 26. Vang, B. DEN 27, 28. Kongshøj, T. DEN 27, 29. Jensen, A. DEN 23, 36. Østergaard, N. DEN 16, 37. O. Sørensen, K. DEN 15, 40. Skræm, P. DEN 13, 45. Munk, K. DEN 8, 55. Kukkonen, S. DEN 3 EM Sidevogn hold: 1. Belgien, 2. Holland, 3. Letland, 11. Danmark (Nielsen J./Hansen D., Holm A./Christoffersen L., Møller A./ Hasselbach S.) Goldspeed EM Quad: 1. Holmes, P. GBR 430, 2. Maessen, J. NED 328, 3. Schreiber, S. GER 268, 11. Nielsen, R. DEN 106, 22. Andersen, R. DEN 55, 52. Knudsen, F. DEN 10, 56. Holm, T. DEN 8, 58. Steffensen, J. DEN 7, 62. Thalund, R. DEN 5 VM Sidevognscross: 1. Joris Hendrickx-Kaspars Liepins BEL-LAT 483, 2. Jan Hendrickx-Tim Smeuninx BEL-BEL 465, 3. Janis Daiders-Lauris Daiders LAT-LAT 418, 55. John Nielsen-Dennis Hansen DEN-DEN 3, 57. Tommy SorensenAndreas Linden DEN-DEN 2,

MOTOCROSS NATIONALT

DM B Mini: 1. Thomas Kjer Olsen, SMC, 190, 2. Jeppe Sten, HjMS, 181, 3. Kasper Gjøderum Kristensen, HjMS, 170, 4. Nichlas Bjerregaard, HjMS, 159, 5. Kevin Verner, SMS, 138 DM MX 2: 1. Kasper Ladefoged Lynggård, MMCK, 323, 2. Stefan Kjer Olsen, SMC, 275, 3. Kim Ostenfeld Sørensen, HaMK, 223, 4. Mathias Hall Keller, MSM, 142, 5. Steffan Tambini, Norge, 139 DM MX 1/3: 1. Nicolai M. Hansen, MSM, 308, 2. Kasper Jensen, SMC, 301, 3. Bo Vang, HMCC, 271, 4. Kenneth Hvam, RMS, 174, 5. Daniel Wozniak, FMS, 161 DM pige: 1. Anna Jørgensen, KSM, 225, 2. Michelle Andreasen, VMCC, 217, 3. Line Andersen, SMCK, 212, 4. Julie Dalgaard, NMK, 181, 5. Thea Grønne Lorenzen, SMC, 117

DM dame: 1. Catja Rasmussen, RMS, 240, 2. Charlotte Østergaard, HeMS, 202, 3. Trine Jørgensen, VMCC, 172, 4. Mie Pedersen, HM, 161, 5. Joan Andersen, LMC, 159

DM Mini Quad Gear: 1. Christoffer Nielsen, SMS, 241, 2. Mads Møldrup, AMK, 205, 3. Niklas Sølvsten, HeMS, 190, 4. Marcus Thomsen, MSM, 132, 5. Kasper Nielsen, LMC, 125

DM b 250/500 cc: 1. Rasmus Johansen, MCS, 218, 2. Nicolai Jørgensen, MCS, 165, 3. Chris Petersen, SMCK, 141, 4. Kasper Hvid, RMS, 141, 5. Dennis W. Todler, LunnerMs, 135

DM Maxi Quad 300 A/B: 1. Christian Andersen, MSM, 232, 2. Alexander Nørskov, AMK, 212, 3. Anders Dyrholm Kam, AMK, 204, 4. Tom Søe Pedersen, HeMS, 153, 4. Sebastian Michelsen, AMK, 141

DM b 144 cc: 1. Mathias Birkemose Jørgensen, AMcK, 250, 2. Martin Hansen, NMK, 156, 3. Stefan Jacobsen, HeMS, 156, 4. Anders Jacobsen, AMK, 150, 5. Rune Kvist, VMCC, 113

DM Maxi Quad Open A/B: 1. Rasmus Ørnholdt Nielsen, HeMS, 247, 2. Ricco Vigen Andersen, HeMS, 183, 3. Jan Steffensen, RMS, 146, 4. Keld Vestergaard Andersen, HeMS, 142, 5. Thomas Honoré Holm, HeMS, 125

DM b 125 cc 2-takt: 1. Tommy W. Todler , LunnerMs, 213, 2. Jonas D. Larsen, SMS, 209, 3. Peter Skræm, MMCK, 180, 4. Nicolaj Thorup Damsgaard, HeMS, 152, 5. Nicklas Østergaard, HeMS, 127 DMU Cup Micro Quad: 1. Tobias Johannesson, HeMS, 222, 2. Zander Kristiansen, SMS, 201, 3. Nicolaj Johannesson, HeMS, 160, 4. Rasmus Thomsen, SMS, 156, 5. Frederik Larsen, AMK, 40 DMU Cup Maxi Quad 300 C: 1. Rasmus Slot , SMS, 209, 2. Mads Markussen, HeMS, 205, 3. Michelle Thomsen, HeMS, 166, 4. Mathias Kam Asmussen, HeMS, 150, 5. Majken Vigen Vestergaard Andersen, HeMS, 146 DMU Cup Maxi Quad Open C: 1. Bill Borgt, HeMS, 242, 2. Nicolaj Nielsen, AlMK, 139, 3. Anders-Christian Simoni, AlMK, 108, 4. Andreas Heum, Norge, 103, 5. Tromd Heum, Norge, 100

DM SuperQuad: 1. John Bille Olesen, AMK, 244, 2. Martin Naundrup Petersen, AMK, 190, 3. Johnny Rylander, AMK, 154, 4. Thomas Hansen, AMK, 138, 5. Lars Lindvald, AMK, 129 DM SuperMoto B Open: 1. Martin Bissenbacher Hansen, ASC, 230, 2. Niels Tranegaard Andersen, BMS, 228, 3. Thomas Bering Hansen, RMS, 169, 4. Danni Kivsmose, FAM, 158, 5. Palle Therkelsen, FMS, 120 DM SuperMoto Open A elite: 1. Andreas Mikkelsen, FMS, 241, 2. Mikkel Caprani, RMS, 200, 3. Jens Winter, RMS, 161, 4. Jonas Mikkelsen, FMS, 159, 5. Jesper Rasmussen, BMCK, 139 JM/FM Maxi b 250/500 cc: 1. Rasmus Johansen, MCS, 170, 2. Nicolai Jørgensen, MCS, 144, 3. Karsten Henriksen, NMS, 129, 4. Nicolai Slynge, RMS, 116, 5. Mikkel Bennedsgård Jensen, HMCC, 111

DMU Cup Maxi Quad OB 40+ A/B/C: 1. Frank Jensen, AMK, 206, 2. Erik Hansen, HeMS, 173, 3. Johnny Rylander, AMK, 160, 4. Henning Nielsen, LMC, 159, 5. Jan Rohde Knudsen, LMC, 151

JM/FM Maxi b 144 cc: 1. Jonas Hoeg Schönhoff, SMC, 157, 2. Anders Jacobsen, AMK, 144, 3. Stefan Jacobsen, HeMS, 129, 4. Jakob Jørgensen, BMS, 121, 5. Kennie K. Nielsen, HdMK, 87

DM Mini Quad Vario: 1. Asger Vestergaard Kristensen, HeMS, 202, 2. Simon Nielsen, AlMK, 165, 3. Erik Vestergaard Kristensen, HeMS, 159, 4. Mads Klausen, SMCK, 139, 5. Andreas Thunø, VMCK, 105

JM/FM Maxi b 125 cc 2-takt: 1. Jonas D. Larsen, SMS, 197, 2. Peter Skræm, MMCK, 154, 3. Rasmus Skytte Christensen, FMCK, 138, 4. Nicklas Østergaard, HeMS, 129, 5. Nicolaj Thorup Damsgaard, HeMS, 109


DMU JM/FM Maxi mx 2: 1. Kim Ostenfeld Sørensen, HaMK, 169, 2. Kasper Kvist, VMCC, 145, 3. Christian Mosevang Schøler, VMCC, 145, 4. Morten Lilholdt Nielsen, HjMS, 127, 5. René Brink Egsgaard, HeMS, 120 JM/FM Maxi mx1/mx3: 1. Kenneth Hvam, RMS, 154, 2. Bo Vang, HMCC, 150, 3. Kasper Munk, RMS, 150, 4. Christian Juul, HdMK, 135, 5. Jesper Jørgensen, AMK, 107 JM/FM b 50cc: 1. Mikkel Ringfeldt Haarup, SMS, 197, 2. Sara Andersen, MCS, 177, 3. Bastian Bøgh Damm, VMCC, 142, 4. Jonas Lund Rasmussen, NMS, 72, 5. Christoffer Elfrom, RMS, 54 JM/FM b 80cc: 1. Tore Madsbjerg, HMCC, 191, 2. Bastian Bøgh Damm, VMCC, 158, 3. Mads Balleby Andersen, HMCC, 127, 4. Marcus Bommer, HMCC, 87, 5. Mikkel Brose, VMCC, 77 JM/FM 65 8-12 år: 1. Mads Rasmussen, AMK, 177, 2. Michel Jørgensen, RMS, 169, 3. Marcus Rene Petersen, FMS, 155, 4. Jesper Kristensen, AMK, 152, 5. Mads Kristensen, AMK, 128 JM/FM 85 8-11 år: 1.Frederik Bisgaard, MCS, 188, 2. Mikkel Snedker, AlMK, 156, 3. Mathias Hansen, HeMS, 122, 4. Alexander Vilhelm Villadsen, HeMS, 105, 5. Jonas Laursen, SMS, 102 JM/FM b mini 12-15 år: 1. Jeppe Sten, HjMS, 184, 2. Nichlas Bjerregaard, HjMS, 148, 3. Andreas Winberg Jørgensen, HeMS, 123, 4. Matias Schøler, HjMS, 112, 5. Frederik Goul Jensen, HMCC, 108 JM/FM OB 33+: 1. Thomas Rasmussen, MCS, 197, 2. Danni Hviid, RMS, 171, 3. Birger Jørgensen, HdMK, 65, 4. Kim

Stokholm, BMS, 60, 5. Keld Falk Simonsen, BMCK, 44 JM/FM 40+: 1. Lars Juul Rasmussen, FMS, 158, 2. Ole Andersen, HMCC, 154, 3. Frank Hüttmann, FMS, 111, 4. Henrik M Daugaard, AMK, 101, 5. Jens Meier, RMS, 94 JM/FM 50+: 1. Hans Witthøfft Jørgensen, MCS, 173, 2. Ejvind Bødker, RMS, 150, 3. Egon Chr Schmidt, NMS, 136, 4. Cai Larsen, MCS, 134, 5. Keld Søgren Nielsen, MCS, 124 DM Micro b 50cc: 1. Mikkel Ringfeldt Haarup, SMS, 232, 2. Sara Andersen, MCS, 226, 3. Caspar Sandbye Ankjær, FAM, 181, 4. Bastian Bøgh Damm, VMCC, 180, 5. Jonas Lund Rasmussen, NMS, 128 DM Micro b 80cc: 1. Lucas Sandbye Ankjær, FAM, 244, 2. Oliver Stougaard Neuman, FAM, 216, 3. Tobias Victor Anthonsen, BSMCK, 189, 4. Henrik Jørgensen, KSM, 174, 5. Tobias Søren Lassen, KSM, 150 DM OB 50+: 1. Ejvind Bødker, RMS, 250, 2. Jan Larsen, SMCK, 198, 3. Hans Witthøfft Jørgensen, MCS, 194, 4. Keld Søgren Nielsen, MCS, 190, 5. Paw Lyngå, HeMS, 142 DM OB 40+: 1. Søren Møller Ebbesen, MMK, 231, 2. Kim Alex Olsen, AMcK, 213, 3. Jens Meier, RMS, 192, 4. Per Lodal Hermansen, NMK, 133, 5. Jens Ø Nielsen, SMCK, 128 DM OB 33+: 1. Jesper Kjær Jørgensen, HM, 243, 2. Danni Hviid, RMS, 174, 3. Thomas Rasmussen, MCS, 165, 4. Mads Hansen, SMS, 88, 5. Jesper Christensen, FAM, 86

DM 85cc: 1. Emil Due, AMcK, 231, 2. Glen Meier, RMS, 211, 3. Frederik Bisgaard, BMCK, 206, 4. Mathias Tang Christensen, AMcK, 145, 5. Mads Hede Haslund, SMS, 142 DM 65cc: 1. Frederik Højris Hansen, AMcK, 224, 2. Mads Rasmussen, AMK, 192, 3. Andreas Rogge, Tyskland, 171, 4. Michel Jørgensen, RMS, 163, 5. Victor Guldhammer, NMK, 161 DM Sidevogne Gr. A: 1. Henke Söderquist / Tobias Sylwan, Sverige, 175, 2. Tommy Sörensen / Andreas Lindén, MSM-Sverige, 173, 3. John S. Nielsen / Dennis Hansen, MSM, 158, 4. Lucas Cerny / Anders Zinkernagel, CZE-MSM, 118, 5. Arne Holm / Lars Christoffersen, MSM, 115 DM Sidevogne Gr. B: 1. Sonni Andersen / Søren Andersen, VMCK, 244, 2. Ole Nielsen / Jesper Olsen, AlMK-HdMK, 204, 3. Owe Slatte / Christian Dalsgaard, LEMVMCK, 176, 4. Ronni Kristensen / Lars Henrik Nielsen, AlMK, 147, 5. Jan Olsen / Henrik Olsen, MSM, 137 SM Maxi b 144 cc: 1. Mathias Birkemose Jørgensen, AMcK, 197, 2. Martin Hansen, NMK, 130, 3. Kenneth Nielsen, HM, 90, 4. Niki Christensen, SLMK, 82, 5. Patrick Gulløv Fremming, SMCK, 82 SM Maxi b 250/500 cc: 1. Chris Petersen, SMCK, 185, 2. Michael Hermansen, KSM, 105, 3. Dennis Hansen, HM, 103, 4. Patrick Tegner Molin, SMCK, 87, 5. Joachim Bartels, SMCK, 83 SM Maxi MX2: 1. Nichlas Frandsen, MSM, 172, 2. Sebastian Kudahl Kærgaard, SMCK, 158, 3. Kasper Bahne Hansen, SMCK, 102, 4. Mathias Hall Keller, MSM, 150, 5. Ronnie Pedersen, NMC, 96

SM Maxi MX1/3: 1. Steffen Jansson, AMcK, 183, 2. Thomas Kongshøj, NMK, 163, 3. Thomas Mindegård Madsen, KSM, 152, 4. Anders Laustsen, SLMK, 104, 5. Jon Haugaard Jørgensen, HM, 92 SM Micro b 80cc: 1. Oliver Stougaard Neuman, FAM, 191, 2. Lucas Sandbye Ankjær, FAM, 174, 3. Tobias Victor Anthonsen, BSMCK, 143, 4. Henrik Jørgensen, KSM, 138, 5. Magnus Øriis Nielsen, Høng, 137 SM Micro b 50cc: 1. Emil Just Jursdorf, KSM, 168, 2. Caspar Sandbye Ankjær, FAM, 168, 3. Jonas Håstrup , HM, 130, 4. Tobias Henrik Nielsen, FAM, 120, 5. Oscar Etin Hartvigsen, FAM, 101 SM OB 50+: 1. Jan Larsen, SMCK, 200, 2. Jørgen Bitsch, FAM, 176, 3. Peter Nellemann, HM, 156, 4. Finn Hansen, KSM, 133, 5. Jan Leon Ferring-Larsen, SLMK, 120 SM OB 40+: 1. Kim Alex Olsen, AMcK, 194, 2. Per Lodal Hermansen, NMK, 164, 3. Jesper Fremming, SMCK, 122, 4. Gunner Kristensen, SMCK, 110, 5. Jens Ø Nielsen, SMCK, 106 SM OB 33+: 1. Jesper Kjær Jørgensen, HM, 200, 2. Jesper Christensen, FAM, 165, 3. Klaus Glad, AMcK, 130, 4. Kim Jensen, HM, 123, 5. Thomas Giessing, HM, 122 SM b mini 12-15 år: 1. Danni Højris Stender, HM, 172, 2. Mathias Gryning, SMCK, 170, 3. Kenneth Jensen, MSM, 154, 4. Janus Adrian Rahbek Høgsbro, HM, 132, 5. Nikolaj Skovgaard Christensen, NMK, 123 SM 85 cc 8-11 år: 1. Emil Due, AMcK, 197, 2. Mathias

Tilbud på Polini XP65R og X3R året ud! AR ,SP 00 0 3.

AR ,SP 00 5 3.

Find din nærmeste forhandler på

Polini XP65R

nu kun:

Polini X3R

nu kun:

.dk

Tilbuddet gælder til 31/12 2009

39


DmU Tang Christensen, AMcK, 131, 3. Camilla Hansen, FAM, 130, 4. Mikkel Andreas Nielsen, FAM, 123, 5. Anthon Jørgensen, FAM, 118 sM 65 cc 8-12 år: 1. Frederik Højris Hansen, AMcK, 195, 2. Mads Rønne, SMCK, 173, 3. Victor Guldhammer, NMK, 168, 4. Sebastian Haar Pedersen, AMcK, 142, 5. Mikkel Lillesøe Hansen, SMCK, 130 dM hold Micro: 1. Casper Ankjær FAM / Lucas Ankjær FAM, 16, 2. Emil Jursdorf KSM / Henrik Jørgensen KSM, 26, 3. Mikkel Haarup SMS / Sara Andersen SMS, 29 dM hold MiNi 85 a: 1. Jeppe Steen Hjms / Kasper G. Kristensen Hjms, 13, 2. Thomas Kjer Olsen SMC / Emil Jepsen SMC, 14, 3. Mads Sølbeck ALMK / Nicklas Bjerregaard ALMK, 23 dM hold MiNi 65: 1. Marcus René Pedersen FMS / Mads Jørgensen FMS, 28, 2. Line Dam Nielsen RMS / Michel Jørgensen RMS, 32, 3. Mads Rasmussen AMK / Jesper Kristensen AMK, 33 dM hold oB a: 1. Thomas Rasmussen MCS / Lars Ib Kristiansen MCS, 19, 2. Lars J. Rasmussen FMS2 / Thomas S. Hansen FMS2, 49, 3. Jesper Christensen FAM / Johnny Poulsen FAM 52 dM hold MaXi a: 1. Jim B. Sørensen RMS/ Kasper Munk RMS/ Kenneth Hvam RMS, 26, 2. Stefan Kjer Olsen SMC/ Kasper Jensen SMC/ Sven Hansen SMC, 28, 3. Nichlas Frandsen MSM/ Mathias Keller MSM/ Nicolai M. Hansen MSM, 37

dM trial ElitE: 1. Thomas Pedersen FMS 120, 2. Kurt Hansen FMS 86, 3. Jesper Antonsen FMS 80, 4. Morten Andersen Amk 64, 5. Jan Jørgensen FMS 49 dM trial B: 1. Peter Weiss AMK 102, 2. Bjørn Juul Jensen FMS 85, 3. Jonas Gerken FMS 82, 4. Thomas Ertmann Amk 66, 5. Jens P Andersen AMK 59

ROAD RACING INTERNATIONAlT

EM supErsport: 1. Key Coghlan, GB, 25, 2. Javier Fores, SPA, 20, 3. Adrian Bonastre, SPA, 16, 16. Alex Schacht, 0 VM supErsport: 1. Cal Crutchlow, GB, 243, 2. Eugene Laverty, IRL, 236, 3. Kenan Sofuoglu, TYR, 189, 17. Robbin Harms, DK, 30 VM supErBikE: 1. Ben Spies, USA, 462, 2. Noriyuki Haga, JPN, 456, 3. Michel Fabrizio, ITA, 382 Motogp: 1. Valentino Rossi, ITA, 306, 2. Jorge Lorenzo, SPA, 261, 3. Dani Pedrosa, SPA, 234 250cc gp: 1. Hiroshi Aoyama, JPN, 261, 2. Hector Barbera, SPA, 239, 3. Marco Simoncelli, ITA, 231, 125cc gp: 1. Julian Simon, SPA, 289, 2. Bradley Smith, GB, 223.5, 3. Nicolas Terol, SPA, 179.5,

ROAD RACING NATIONAlT

dM 80/125cc JuNior 9hk: 1. Mads Rosenskjold Thomsen, 157, 2. Kristian Laursen, 100, 3. Emil Sachmann, 93, 4. Oliver Asly Madsen, 73, 5. Nanna Husted, 37 dM 80/125cc sENior 15hk: 1. Jonas Dalager, 165, 2. Johnny Bech, 134, 3. Cristoffer Gøth, 101, 4. Mike Kofoed, 95, 5. Rene Larsen, 73 dM 80/125cc sENior 9hk: 1. Torben Sørensen, 165, 2. Emil Meyer Petersen, 95, 3. Kasper Scheefstad, 94, 4. Henrik Werner Pedersen, 88, 5. Steen Pedersen, 78. dMu cup hoNda NsF 100: 1. Kristian Laursen, 165, 2. Thomas Hedegaard, 146, 3. Torben Sørensen, 128, 4. Morten Jensen, 86, 5. Emil Meyer Pedersen, 72 dM MiNi Moto 40cc: 1. Jesper Deleuran Larsen, 160, 2. Rasmus Voldsgaard, 140, 3. Ole Rasmussen, 135, 4. Hans H Hansen, 98, 5. Emil Breil, 93 dM MiNi Moto 50cc: 1. Hans H Hansen, 157, 2. Ole Rasmussen, 151, 3. Christian Filtenborg, 141, 4. Kim Rasnov, 99, 5. Anders Olsen, 81 dM pockEtBikE JuNior a: 1. Nicklas Rasmussen, 175, 2. Patrick Berg Johansen, 65, 3. Oliver Gerdtsson, 20, 4. Pontus Leander, 20, 5. Joakim Nielsen, 20 dM pockEtBikE JuNior B: 1. Mathias Deleuran Larsen, 175, 2.

Andreas Mortensen, 128, 3. Kasper Lau Hejgaard, 116, 4. Anders Rasmussen, 71, 5. Markus Gedtsson, 16 dMu cup rookiE 1000: 1. Jan Mandelid, 197, 2. Henrik Johansen, 146, 3. Jens Breinholt, 123, 4. Preben Larsen, 85,5, 5. Rene Kjellerup, 79 dM cup rookiE 600: 1. Rene Torpsgaard, 186,5, 2. Simon Tirsgaard, 125,0, 3. Thorleif Møller, 117,0, 4. Mike Kristiansen, 115,5, 5. Benjamin Andersen, 115,5 dM scootEr 11hk: 1. Karsten Fossbakken, 175, 2. Claus Behn, 142, 3. Tonny Skærbæk Larsen, 102, 4. Vicki Lund, 99, 5. Rasmus Halskov, 87 dM ss 600: 1. John Høj, 271,5, 2. Simon Øland, 167,5, 3. Steffen Carlsen, 130, 4. Frans Thor Jakobsen, 113, 5. Rasmus Vendelbo Sørensen, 100 dMu cup supEr Moto MiNi 18hk: 1. Rasmus Daner, 170, 2. Martin Holm, 143, 3. Søren Voldsgaard Andersen, 136, 4. Boris Leergaard Bergqvist, 99, 5. Michael Boss, 88 dMu cup supEr Moto MiNi 9hk: 1. Jonas Povlsgaard Bæk, 108, 2. Ulrik Sørensen, 100, 3. Casper Thomassen, 99, 4. Knud Erik Pedersen, 93, 5. Dennis Bredehøft, 78 dM supErBikE: 1. Steven Tirsgaard, 243,0, 2. Thomas Harding, 219,0, 3. Kenn Jensen, 206,0, 4. Jan Jespersen, 201,0, 5. Steen Hansen, 160,5

Rasmus ØRnholdt nielsen Dansk Mester Quad Maxi Open A/B Takker følgende sponsorer for støtte i 2009: BilleMC Yamaha Motor Scandinavia Willmann Quadracing Sæby Værktøj & Cross Elka Suspension Speedline Preben Z Uldall Network Goldspeed MotoPro Sport og Fitness Maxim SIEL Beslag TopTagdæk Belray LeattBrace Kirkholm AM Værktøj Fri Cykler Punkt1

Specielt tak til mor og far, alle folkene fra BilleMC, Morten Brøndbjerg fra Yamaha, Henning Nielsen, Elka Suspension samt folkene fra Willmann Quadracing. Uden jer havde jeg ikke kunne køre min hidtil bedste sæson!

40

Dansk Mester

2009 Quadracing Maxi 300 A/B Jeg vil gerne takke alle som har hjulpet mig igennem en fantastisk sæson og særlig tak til Farfar, som uundværlig mekaniker. Vi ses i 2010 #222/ Christian Andersen


DMU DM Supersport Scooter: 1. Bonny Laursen, 135, 2. Rasmus Rasmussen, 133, 3. Jannick Golubov, 128, 4. Niclas Blådal, 100, 5. Søren Howard Christiansen, 75 DM Super Challenge: 1. Steven Tirsgaard, 261, 2. Jan Jespersen, 245, 3. Thomas Harding, 194, 4. Steen Hansen, 164, 5. Carsten Lund, 125. Dragbike DM Street Bike: 1. Per Lauersen, 295, 2. Jan Johnsen, 291, 3. Michael Christensen, 286 Dragbike DM Super Gas Bike: 1. Peter Jensen, 322, 2. Søren Hede, 305, 3. Thobias Stage, 291 Dragbike DM Super Competition Bike: 1. Per Olsen, 304, 2. John Christensen, 303, 3. Michael Jensen, 267 Dragbike DM Junior Drag Bike: 1. Mikkel Jensen, 320, 2. Josephine Overgaard, 291, 3. Rune Christensen, 275

SPEEDWAY

INTERNATIONALT VM 500cc (Grand Prix): 1. Jason Crump, Australien, 2. Tomasz Gollob, Polen, 3. Emil Sayfutdinov, Rusland, 6. Nicki Pedersen, 8. Kenneth Bjerre, 10. Hans Andersen, 17. Niels Kr. Iversen Hold-VM (SWC): 1. Polen 44, 2. Australien 43, 3. Sverige 36, 4. Rusland 35, 6. Danmark: Patrick Hougaard, Nicolai Klindt, Niels Kr. Iversen, Hans Andersen og Kenneth Bjerre GP Challenge 2009: 1. Magnus Zetterstrom (S) 14. 2. Chris Holder (AUS) 14, 3. Jarek Hampel (POL) 13, 4. Fredrik Lindgren (S) 12, 5. Chris Harris (GB) 10, 6. Piotr Protasiewicz (POL) 10, 7. Davey Watt (AUS) 6, 7. Martin Smolinski (D) 6, 7. Kenneth Bjerre (DK) 6, 17. Morten Risager (res.) 1 EM 500cc: 1. Renat Gafurov, Rusland, 2. Andriej Karpov, Ukraine, 3. Ales Dryml, Tjekkiet, 13. Mads Korneliussen U21 VM-HOLD: Polen 57, Danmark 45: (1. Rene Bach 7, 2. Kenni Larsen 0, 3. Leon Madsen 11, 4. Nicolai Klindt 13. 5. Patrick Hougaard 14), Sverige 32, Tjekkiet 15 VM U21: 1. Darcey Ward, Australien, 2. Jurica

Pavlic, Kroatien, 3. Patrick Hougaard, 6. Nicolai Klindt, 10. Kenni Larsen U19 hold-EM: Polen 40, Sverige 38, Danmark 27 (Michael Jepsen Jensen 10, Rene Bach 10, Simon Nielsen 1, Patrick Bjerregaard 0, Michael Palm Toft 6), Tjekkiet 15 EM U19: 1. Przemyslaw Pawlicki, Polen, 2. Maciej Janowski, Polen, 3. Martin Vaculik, Slovakiet, 15. Rene Bach Nordisk Mesterskab U21: 1. Thomas H Jonnasson, Sverige, 2. Linus Eklöf, Sverige, 3. Kenni Larsen, 4. Patrick Hougaard, 6. Peter Kildemand, 9. Leon Madsen, 10. Patrick Nørgaard, 11. Rene Bach Nordisk Mesterskab U19: 1. Linus Sundström, Sverige, 2. Dennis Andersson, Sverige, 3. Bronze: Kim Nilsson, Sverige, 4. Rene Bach, 10. Patrick Bjerregaard, 12. Jeppe Schmidt, 15. Michael Vissing

50cc: 1. division 50cc: 1. Skærbæk, 2. Skærbæk, 3. Fredericia. 2. division 50cc: 1. Skærbæk, 2. Holsted, 3. Odin. 3. division 50cc: 1. Skærbæk, 2. Holsted, 3. Brovst Individuelt DM 500cc: 1. Nicki Pedersen Holsted 29 (3), 2. Kenneth Bjerre Esbjerg 23 (2), 3. Hans Andersen Vissenbjerg-Bred 25 (1), 4. Niels Kr. Iversen Holsted 22 (0) DM U21 Individuelt: 1. Patrick Hougaard Holsted 14 (3), 2. Nicolai Klindt Outrup 13 (2), 3. Kenni Larsen Holstebro 13 (1), 4. Leon Madsen Holstebro 13 (0) Individuelt DM 80cc: Guld: Kenni Nissen, Sølv: Mikkel B Jensen, Bronze: Rasmus Jensen Individuelt DM 50cc: Guld: Morten Piepenbrink, Sølv: Sebastian Mortensen, Bronze: Jakob Frahm

BMX

INTERNATIONALT EM Elite Men: 1. Martijn Scherpen Holland, 18 Henrik Baltzersen Danmark, EM Elite Women: 1. Eva Ailloud Frankrig, 18 Amanda Sørensen Danmark, EM Junior Men: 1. Jelle Van Gorkom Holland, 33 Mads Larsen Danmark, EM Junior Women: 1. Maartje Hereijgers Holland, 7. Mette Jepsen Danmark. EM Piger 9 år: 6. Simone Larsen, EM Ekspert 9 år: 7. Jimmi Jacobsen, EM Piger 10 år: 7. Camilla Jensen, EM Piger 12 år: 7. Mette Lund. EM Piger 13 år: 8. Christine Jensen, EM Ekspert 13 år: 1. Chris Christensen, EM Piger 14 år: 5. Mette Bruhn, EM Piger 15 år: 3. Simone Christensen, EM Ekspert 15 år: 4. Daniel Mønsted, EM Women 17+: 7. Sandra Schnoor, EM Men 30+: 3. Dan Jensen, 7. Kenneth Gerlov, 8. Torben Lund, EM Cruiser 30-39: 5. Dan Jensen, 8. Kenneth Gerlov, EM Cruiser 45+: 1. Knud B. Nielsen, 8. Henrik Schnoor.

80cc VM (YGT): 1. Mikkel Michelsen, DK, 14p. 2. Rasmus Jensen, DK, 12p., 3. Mikkel Bech Jensen, DK, 11+3p., 4. Jesper Scharff, DK, 11+2p., 80cc Hold-VM (uofficielt): Sverige 54, Danmark 48 (1. M. Michelsen 12, 2. R. Jensen 10, 3. J. Scharff 8, 4. K. D. Jensen 7, 5. K. Nissen 11), Australien 28, Polen 14 80cc EM: 1. Kenni Nissen, DK, 15p., 2. Mikkel B Jensen, DK, 14p., 3. Mikkel Michelsen, DK, 13p., 4. Victor Palovaara, S, 12p.

SPEEDWAY NATIONALT

Ligaen: 1. Holsted, 2. Slangerup, 3. Bronze: Brovst 500cc: 1. division 500cc: 1. Vojens, 2. Holsted, 3. Fjelsted. 2. division 500cc: 1. Glumsø, 2. Brovst, 3. Fjelsted Oldboys: 1. Silkeborg, 2. Brovst, 3. Kronjylland 80cc: 1. division 80cc: 1. Silkeborg, 2. Holsted, 3. Fjelsted. 2. division 80cc: 1. Silkeborg, 2. Herning, 3. Fjelsted. 3. division 80cc: 1. Glumsø, 2. Skærbæk, 3. Outrup. 4. division 80cc: 1. Fjelsted, 2. Odin, 3. Grindsted

Martin Bissenbacker Hansen Danmarksmester Supermotard B Open 2009 Takker hermed sponsorer for støtten i sæsonen 2009  MotoPro (Bel-Ray, Forma-Pro, Smith, Lazer, Leatt-Brace, HyFly).  JENTO NORDIC (Husqvarna)  Michelin  Danish Elektic Solution  KP Nedbrydning  RT-Service

 Lorenzens Foto & Web  2K Design

41


DMU

BMX NATIONALT DM Piger 8 og under: 1. Frida Hansen, Falcon, 2. Amalie Høgh, Bj.bro, 3. Sille Bergsmann, Falcon. DM Piger 9-10 år: 1. Camilla E. Jensen, Ikast, 2. Simone Larsen, Kalundb., 3. Sille Duus, Kalundb. DM Piger 11-12 år: 1. Mette Lund, Taulov, 2. Julia Mønsted, Sk.borg, 3. Elisabeth I.K.Rasmussen, Varde. DM Piger 13-14 år: 1. Mette Bruhn, Varde, 2. Christine Jensen, Haderslev, 3. Penille Gammelby, Lynet. DM Piger 15+: 1. Hanne Johnsen, Billum, 2. Stephanie Reiffenstein, Dragon, 3. Kimmie Kjær, Sorø. DM Cruiser 29 og under: 1. Anders Larsen, Kalundb., 2. Michael Buth, Storvorde, 3. Sune Andersen, Haderslev. DM Cruiser 3039: 1. Max Døj, Kalundb., 2. Ib Søborg, Københ., 3. Henrik Thorhauge, Dragon. DM Cruiser 40+: 1. Ole Klemmensen, Varde, 2. Knud B Nielsen, Dragon, 3. Flemming Nielsen, Lynet. DM Expert 6 og under: 1. Christopher Gleerup, Tønder, 2. Mathias Hansen, Kalundb., 3. Jonas Juel Krarup, Dragon. DM Expert 7 år: 1. Magnus Dyhre, Taulov, 2. Marc Werner, Dragon, 3. Leon Storm, Ellum. DM Expert 8 år: 1. Andreas Høeg Jensen, Bj.bro, 2. Calle B. Christensen, Sall.sund, 3. Rasmus Høj, Sk.borg. DM Expert 9 år: 1. Jimmi Jacobsen, Haderslev, 2. Boris Hagen Hernvig, Kø-

benh., 3. Magnus Faurbye, Feldborg. DM Expert 10 år: 1. Bo Jacobsen, Haderslev, 2. Lau Christensen, Bj.bro, 3. Mathias Emil Andersen, Sk.borg. DM Expert 11 år: 1. Mathias Høeg Jensen, Bj.bro, 2. Oliver Christensen, Sk.borg, 3. Christian Lund, Taulov. DM Expert 12 år: 1. Rasmus Salling, Bj.bro, 2. Nikolaj Varming, Bj.bro, 3. Oliver Kusk, Sall.sund. DM Expert 13 år: 1. Chris Carlsen, Varde, 2. Emil Paulsen, Tønder, 3. Frederik S P Jensen, Dragon. DM Expert 14 år: 1. Thore D. Madsen, Bj.bro, 2. Lasse Møller, Haderslev, 3. Morten Bech Jørgensen, Varde. DM Expert 15 år: 1. Daniel W. Mønsted, Sk.borg, 2. Kristian Holmgaard, Varde, 3. Patrik Æbeløe, Ellum. DM Expert 16 år: 1. Andreas Østergaard, Sall.sund, 2. Martin Jessin Pedersen, Kalundb., 3. Jannik W. Rasmussen, Sk.borg. DM Expert 17+: 1. Jimmi N. Therkelsen, Varde, 2. Casper Bruhn, Varde, 3. Lasse Jepsen, Tønder. DM Elite Women: 1. Simone T. Christensen, Bj.bro, 2. Lotte Filsø, Taulov, 3. Jonna Johnsen, Billum. DM Elite Men: 1. Morten Therkildsen, Sk.borg, 2. Niklas Laustsen, Dragon, 3. Mike Kaltoft, Taulov JM/FM Piger 8 og under: 1. Mia Christensen, Bj.bro, 2. Rikke Balle, Sall. sund, 3. Amalie Høgh, Bj.bro. FM/ FM Piger 9-10 år: 1. Emilie Andersen, Billum, 2. Silje Alsbjerg, Sall.sund ,

Ring Djursland

18.-19. september 2010

Gaven til MC-entusiasten, der har alt: Gavepakke med plakat, to T-shirt og to weekendbilletter til International Classic TT.

kr.

500,-

Bestilles på: www.amk-racing.dk 5840 TouringNyt 11-09.indd 1

42

16-11-2009 09:42:54

3. Lenette Jensby, Sall.sund. JM/FM Piger 11-12 år: 1. Mette Lund, Taulov, 2. Dorte Balle, Sall.sund, 3. Julia Mønsted, Sk.borg. JM/FM Piger 13-14 år: 1. Christine Jensen, Haderslev, 2. Penille Gammelby, Lynet, 3. Katrine Jensen, Dragon. JM/FM Piger 15+: 1. Hanne Johnsen, Billum, 2. Stephanie Reiffenstein, Dragon, 3. Malou Freimann, Sk.borg. JM/FM cruiser 30-39: 1. Henrik Thorhauge, Dragon, 2. Morten Poulsen, Lynet, 3. Jackie Jensen, Ikast. JM/FM cruiser 40+: 1. Møffe, Lynet, 2. Knud B Nielsen, Dragon, 3. Erik Madsen, Bj.bro. JM/FM Expert 6 og under: 1. Jonas Juel Krarup, Dragon, 2. Anton Wennbring, Falcon, 3. Jeppe Ø. Jellesen, Dragon. JM/FM Expert 7 år: 1. Mathias Vestergård, Sall.sund, 2. Marc Werner, Dragon, 3. Leon Storm, Ellum. JM/FM Expert 8 år: 1. Andreas Høeg Jensen, Bj.bro, 2. Rasmus Høj, Sk.borg, 3. Lars Mousten, Lynet. JM/FM Expert 9 år: 1. Jimmi Jacobsen, Haderslev, 2. Emil Andersen, Lynet, 3. Jonas Medom Kjeldsen, Bj.bro. JM/FM Expert 10 år: 1. Lau Christensen, Bj.bro, 2. Tobias Sølvsten Jensen, Varde, 3. Bo Jacobsen, Haderslev. JM/FM Expert 11 år: 1. Mathias Høeg Jensen, Bj.bro, 2. Oliver Christensen, Sk.borg, 3. Christian Lund, Taulov. JM/FM Expert 12 år: 1. Oliver Kusk, Sall.sund, 2. Rasmus Salling, Bj.bro, 3. Nikolaj Varming, Bj.bro. JM/FM Expert 13 år: 1. Frederik S P Jensen, Dragon, 2. Mathias Lund Kristensen, Østjysk, 3. Christian H. Jensen, Lynet. JM/FM Expert 14 år: 1. Thore D. Madsen, Bj.bro, 2. Jonas Bæk Andersen, Dragon, 3. Morten Bech Jørgensen, Varde. JM/FM Expert 15 år: 1. Daniel W. Mønsted, Sk.borg, 2. Kristian Holmgaard, Varde, 3. Patrik Æbeløe, Ellum. JM/FM Expert 16 år: 1. Nikolai V. Clausen, Varde, 2. Mads Fich Rasmussen, Varde, 3. Jannik W. Rasmussen, Sk.borg. JM/ FM Expert 17+: 1. Mikkel Flohr Knudsen, Sk.borg, 2. Jimmi N. Therkelsen, Varde, 3. Nikolai Lund, Taulov. JM/FM Elite Women: 1. Christine Skjold, Sall. sund, 2. Sandra Schnoor, Dragon, 3. Maria Schnoor, Dragon JM/FM Elite Men: 1. Rasmus Asp Laursen, Feldborg, 2. Lars Hviid, Feldborg, 3. Danni Andersen, Feldborg SM Piger 9-10 år: 1. Simone Larsen, Kalundb., 2. Sille Duus, Kalundb., 3. Kiea Winther, Sorø. SM Piger 11-12 år: 1. Simone Immertreu, Køge, 2. Emma Rasmussen, Kalundb. SM Piger 15+: 1. Signe Jakobsen, Køge, 2. Kimmie Kjær, Sorø, 3. Sissel Krogsgaard, Kalundb. SM Cruiser 30-39: 1. Max Døj, Kalundb., 2. Martin Askholm, Slagelse, 3. Klavs V. Jacobsen, Køge. SM Cruiser 40+: 1. Henrik Djernis, Kalundb., 2. Peter Andersen, Sorø, 3. John Klarskov, Københ. SM Expert 6 og under: 1. Mathias Hansen, Kalundb., 2. Niclaes M. Nielsen, Sorø, 3. Maurice Andersen, Kalundb. SM Expert 7 år: 1. Emil Beyer

Lauring, Kalundb., 2. Corey Mahaffey, Københ., 3. Lasse Larsen, Sorø. SM Expert 8 år: 1. Oscar Døj, Kalundb., 2. Kevin Kolding Andersen, Sorø, 3. Jonas Nielsen, Roskilde. SM Expert 9 år: 1. Rasmus Bahne Stevns, Kalundb., 2. Boris Hagen Hernvig, Københ., 3. Gustav Rohde Stærk, Københ. SM Expert 10 år: 1. Jonathan H. Ravnskov, Sorø, 2. Andreas Creutzberg, Køge, 3. Emil Kot, Sorø. SM Expert 11 år: 1. Emil Jørgensen, Kalundb., 2. Julius Duus, Kalundb., 3. Emil Cebula, Kalundb. SM Expert 12 år: 1. Jeppe Frydenlund Larsen, Kalundb., 2. Niels Christian Østerbye, Kalundb., 3. Frederik Emil Lück, Roskilde. SM Expert 13 år: 1. Marck Winther, Sorø, 2. Simon Aarskov, Køge, 3. Frederik Falk-Sørensen, Kalundb. SM Expert 14 år: 1. Micky Mundt, Sorø, 2. Sebastian Seidelin, Københ., 3. Anton Klarskov, Københ. SM Expert 15 år: 1. Mathias Thybo Nielsen, Sorø, 2. Kenny Andersen, Køge, 3. Patrick Holm Hansen, Sorø. SM Expert 17+: 1. Mike Fledelius, Køge, 2. Anders Larsen, Kalundb., 3. Martin Jessin Pedersen, Kalundb. LP Piger 8 år og under: 1. Nanna Grønbech, Falcon, 2. Amalie Høgh, Bj.bro, 3. Victoria E, Stück, Bj.bro. LP Piger 10 år og under: 1. Camilla E, Jensen, Ikast, 2. Simone Larsen, Kalundb. LP Piger 12 år og under: 1. Mette Lund, Taulov, 2. Katrine Gammelby, Lynet, 3. Julia Mønsted, Sk.borg. LP Piger 15+ og under: 1. Penille Gammelby, Lynet, 2. Hanne Johnsen, Billum, 3. Kimmie Kjær, Sorø. LP Cruiser 30 - 39: 1. Torben Lund, Sk.borg, 2. Max Døj, Kalundb., 3. Jackie Jensen, Ikast. LP Cruiser 40 år og over: 1. Ole Klemmensen, Varde, 2. Knud B Nielsen, Dragon, 3. Flemming Nielsen, Lynet. LP Expert 6 år og under: 1. Christopher Gleerup, Tønder, 2. Jonas Juel Krarup, Dragon, 3. Niclaes M, Nielsen, Sorø. LP Expert 8 år og under: 1. Andreas Høeg Jensen, Bj.bro, 2. Calle B, Christensen, Sall. sund, 3. Carl Emil Visti Pederen, Taulov. LP Expert 10 år og under: 1. Jimmi Jacobsen, Haderslev, 2. Bo Jacobsen, Haderslev, 3. Gustav Rohde Stærk, Københ. LP Expert 12 år og under: 1. Rasmus Salling, Bj.bro, 2. Nikolaj Varming, Bj.bro, 3. Oliver Kusk, Sall.sund. LP Expert 14 år og under: 1. Thore D, Madsen, Bj.bro, 2. Micky Mundt, Sorø, 3. Lasse Møller, Haderslev. LP Expert 16 år og under: 1. Andreas Østergaard, Sall.sund, 2. Chris T, Christensen, Bj.bro, 3. Mads Fich Rasmussen, Varde. LP Expert 17+ og under: 1. Daniel W, Mønsted, Sk.borg, 2. Jimmi N, Therkelsen, Varde, 3. Mikkel Flohr Knudsen, Sk.borg. LP Elite Women: 1. Lotte Filsø, Taulov, 2. Shannie Camilla Hee, Sorø, 3. Caroline Hindmo, Malmø. LP Elite Men: 1. Morten Therkildsen, Sk.borg, 2. Mike Kaltoft, Taulov, 3. Nicklaes Henriksen, Bj.bro


DmU

MINDEORD

Svend Aage Engstr¿ m

Sekretariat: idrættenS HuS

FRA DVM

Svend Engstrøm, fhv. racerkører og direktør fra København er død i en alder af 100 år. Svend Aage Engstrøm fik kørekort i 1927 og begyndte med det samme at køre dirttrack/speedway på de fleste baner i Europa. Svend Aage Engstrøm vandt masser af danmarksmesterskaber og blev nordisk mester fire gange. Han endte sin karriere i 1948 på grund af travlhed i sit nye firma, hvor han handlede med Nimbus-motorcykler og drev en MC-køreskole. Firmaet blev overtaget af regnskabschefen for 27 år siden, men Svend Aage Engstrøm kunne ikke forlige sig med tilværelsen som pensionist,

Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Telefax: 43 26 26 15 Email: dmu@dmusport.dk

Går man 60 år tilbage i tiden, så var nu afdøde svend engstrøm et af det helt store navne i dansk MC-sport. Billedet, venligst udlånt af familien, er fra 1948 på Charlottenlund, hvor Engstrøm hædres efter at have vundet et løb.

så han blev som 73-åriog ansat hos sin søn Sven Engstrøm der er racerkører og Fiat-forhandler i København. Her blev han, til han

Konrad Johannsen

kendt som formand for Team 80, en stor afdeling af Road Racing Klub Viking. Senere overtog han formandsposten i RRKV, men beklædte samtidig både stævneleder- og dommerposter. Til det sid-

Atlas hjelme, 4 stk, 1 par handsker og 2 par briller KUN 2999,superletvægtsbrynje til microsporten Julepris i December: KUN599,-

GeneraLSekretær Henrik Funder Kristensen Tlf.: 43 26 26 14 Email: hk@dmusport.dk kommunikationScHef: Kenneth Majkjær Mikkelsen Tlf.: 43 26 26 18 Email: km@dmusport.dk eVentmanaGer Christian Primby Tlf.: 41 16 32 32 Email: event@dmusport.dk SPortScHef Birger Kyhl Tlf.: 40 35 25 15 Email: bk@dmusport.dk SPortSSekretær: Søren Andersen Tlf.: 43 26 26 12 Email: sa@dmusport.dk

Juletilbud!!!

Rhino Guard

Æret være hans minde.

Konrad johannsen, var en kendt skikkelse i Dansk Road Racing. På billedet er Konrad ude på dommerjob i Rødby i 2008. Foto Steen Pedersen

AF STEEN PEDERSEN

Konrad døde den 31. oktober af lungekræft i en alder af 75 år efter et kort sygdomsforløb. Sporten og især den nok så vigtige administrative del, stod ham nær en stor del af hans liv. Først var det i Christianshavns Idrætsklub CIK’s bokseafdeling, man havde glæde af hans viden og høje aktivitetsniveau. Siden kom han for over 20 år siden til motorsporten, nærmere betegnet road racing, hvor hans datter Lis allerede brugte meget tid på både det aktive og administrative plan. Konrad blev især

omsider var parat til pensionistlivet som 90-årig.

kontortid: Mandag-fredag fra kl. 9.00-16.00 Telefontid: kl. 12.30 - 16.00 Bank: Jyske Bank kontonr. 5044 109 2819 DMU’s hjemmeside: www.dmusport.dk

NYHED NYHED NYHED Vi er nu klar med vores nye 85cc ramme, med masser af detaljer samt en super finish. Se den på udstillingen i Vissenbjerg d.: 30/1 2010, eller kontakt os for mere info.

Tlf: 2191 5053 eller: 2099 2445 • Mail john@light-racing.dk

ste var Konrad formand for Road Racing DK. Konrad kunne på nogle godt virke lidt brysk, men når man kendte ham, fandt man ud af, at man bare skulle gøre tingene ordentligt. For det at tingene skulle fungere og være i top, var en slags varemærke for Konrad, og det lod han altid tydeligt skinne igennem. At man så kunne få en balle af og til, måtte man leve med, for det virkede jo, idet hans stævner var velfungerende til det pertentlige. Familien Johannsen med Ingrid, Konrad og Lis har virkelig sat deres præg på dansk road racing gennem en årrække. Et stort fremmøde af både bokse- og motorsportsfolk ved Konrads begravelse vidnede om ham som et engageret menneske med en stor omgangskreds.

Sekretær: Heidi Eilsø Tlf.: 43 26 26 13 Email: he@dmusport.dk ProJektmedarBeJder: Andreas Marslew Fritzen Tlf.: 43 26 26 19 Email: af@dmusport.dk

dmu’S miLJøSekretariat hos Grontmij carl Bro, acoustica miLJøSekretariatetS Leder: Henrik Højlund Larsen Telefon: 9879 9893, Mobil: 2723 9893 Email: henrik.hojlund@grontmij-carlbro.dk Gerhard Schlicker Telefon: 8228 1446, Mobil: 2723 1446 Email: gerhard.schlicker@grontmij-carlbro.dk

Æret være hans minde. niels Jørgen Hviid Telefon: 8928 8103, Mobil: 2723 8103 43 E-mail: niels.jorgen.hviid@grontmij-carlbro.dk


Afsendt via: PortoService ApS, Postbox 9490, 9490 Pandrup

Magasinpost UMM ID-nr. 42470

Ændringer vedrørende abonnementet, ring venligst 43 26 26 13

Beta forhandlere søges M 4 Motard, 350 cc Vejl. udsalg uden registreringsafgift kr. 35.000,Med registreringsafgift, kr. 69.993,-

RR 450 Motard Vejl. udsalg uden registreringafgift kr. 59.999,Med registreringsafgift, kr. 139.997,-

Har du interesse som forhandler af det italienske top kvalitets program fra Beta? Vær med fra starten som forhandler i 2010 hvor vi kan levere motorcykler, motarder, trial, scootere og fun bikes fra 50 cc til 525 cc. Send os en mail om forhandling af Beta motorcykler til gade og bane, info@scanmi.dk og oplys dit navn og telefonnummer.

RR Motard 125 4T Vejl. udsalg uden registreringafgift kr. 24.500,Med registreringsafgift, kr. 39.997,-

Beta fabrikken er mere end 100 år gammel og har en lang tradition indenfor sportsmotorcykler. Det er en stabil leverandør og et meget anerkendt mærke, ikke mindst i trial sporten. Se mere på nettet: www.betamotor.dk

RR Motard 50 Track 45 km/t · Vejl. udsalgpris kr. 22.998,SCANDINAVIAN MACHINERY IMPORT

Ret 44 til ændringer af priser forbeholdes. Alle priser er plus levering.

- en del af Max MC Import A/S Telefon: 73 15 11 00

R 125 4T Minimotard Vejl. udsalgpris kr. 12.998,-

k s n e i l a It litet a v k p o t


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.