MotorBladet oktober 2010

Page 1

MOTOR Officielt organ for DMU

bladet

Nr. 10 · 92. årgang · oktober 2010 AKTUELT

BMX -

Clickpedal eller ej? Side 4-6

10 BUD:

Motocross:

Det bedste i DM A 2010 Side 8-13

OPLEVELSEN

Trial

- VM I POLEN Side 16-19

VOX-POP

Road Racing: Derfor kører vi Classic TT! Side 22-23

PÅ PODIET

Verdens bedste U21 kørere!

- Er fra Danmark

1

Side 30-31Indhold DMU

MotorBladet Redaktør Kenneth Majkjær Mikkelsen Tlf. 43 26 26 18 E-mail: motorbladet@dmusport.dk Annoncetegning Christian Primby, tlf. 41 16 32 32 Email: cp@dmusport.dk DMU - Sekretariatet Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Fax 43 26 26 15 ISSN 0107-7554 Bank: Jyske Bank, konto 5044 1092819

Stofkoordinatorer BMX Joy Nordkvist E-mail: joy@teamrike.dk

BMX SIDE 4-7

motocross & off-track SIDE 8-21

ROAD RACING SIDE 22-25

SPEEDWAY SIDE 26-33

ROAD RACING Steen Pedersen Sommerstien 8, 2670 Greve. Tlf. 43 90 27 10 E-mail: sommer8@mail.tdcadsl.dk Oplag og frekvens Udkommer 10 gange årligt Dette nr. er trykt i 8.600 eksemplarer Layout og tryk KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A 2650 Hvidovre Tlf. 36 34 29 00, Fax: 36 34 29 10 E-mail: kls@kls.dk Trykt CO2 neutralt Forbehold Bladets indhold udtrykker ikke nødvendigvis DMU´s meninger. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl i angivelser af priser, specifikationer og lign. Ej heller for manuskripter eller illustrationer, som tilsendes uopfordret. Eftertryk er forbudt uden tydelig kildean­givelse. Erhvervsmæssig anvendelse af tekst eller illustrationer, kun efter nærmere aftale og skriftlig tilladelse. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at bringe sårende, injurerende eller æreskrænkende indlæg. Indsenderen vil i givet fald blive kontaktet med henblik på en afbødning af kritisable passager. Dette skyldes dels et ansvar i forhold til presseloven, dels et ønske fra HB om at bevare en ordentlig tone i vores offentlige organ. De 2 næste numre Nov. 2010: Forventes hos abonnenterne torsdag den 4. november. Deadline for stof torsdag den 14. oktober. Dec. 2010: Forventes hos abonnenterne torsdag den 2. december. Deadline for stof torsdag den 11. november. Tegn abonnement på MotorBladet 10 numre pr. år - 400,- kr. Kontakt tlf. 43 26 26 13 (Hverdage ml. 12.30-16.00) E-mail: motorbladet@dmusport.dk

BMX

➤ Clickpedal eller ej MOTOCROSS

➤ 10 bud på det bedste i DM A MOTOCROSS

➤ Quad: Etableret og på vej frem OFF-TRACK

➤ VM i Polen: Det bedste fra Trial ROAD RACING

➤ Vox-Pop: Derfor kører vi Classic SPEEDWAY

➤ Slangerup dansk mester SPEEDWAY

➤ Verdens bedste u21 kørere DMU

➤ På Strejftog i Historien

4 8 14 16 18 26 30 34

MOTORbladeT Officielt Organ fOr DMU

Nr. 10 · 92. årgaNg · oktober 2010 AKTUELT

BMX -

CliCkpedal eller ej? Side 4-6

10 bUD:

MOTOcrOss:

det bedste i dM A 2010 Side 8-13

OPLEVELsEN

TrIAL

- VM i POLeN Side 16-19

VOX-POP

Road Racing: Derfor kører vi ClassiC TT! Side 22-23

PÅ PODIET

VerDeNs beDste U21 kørere!

- er fra DaNmark

1

Side 30-31

Forsiden: Rene Bach i VM holduniform. Foto: Lars Schroer

3


BMX

CL ICK PEDAL Tekst: Kenneth Majkjær Mikkelsen

Elite Men-køreren Morten Therkildsen kører med SPD-pedaler (Shimano-systemet), hvor man kan justere kraften der skal til for at skoen hopper af pedalen. Men valget af pedaltype er meget individuelt blandt elite-kørerne.

Med VM i København 2011 rykker en varm diskussion til Danmark, da det her er tilladt for alle kørere, også de som er under 13 år, at køre med clickpedal. Den internationale cykelunion (UCI) og dermed VM - læner sig op af den amerikanske praksis med, at alle aldersklasser kan benytte clickpedaler, mens BMX i Danmark følger de europæiske normer fra EUC om, at clickpedaler først kan benyttes fra

og med 13 års-klasserne. Den europæiske holdning bunder i bekymring for, at clickpedalerne kan give børn knæskader. Som argument for at benytte clickpedaler til børn i BMX-sporten kan fremføres, at clickpedaler i Danmark er tilladt for børn ved landevejscykling. Man kører dog her med løse clickpedaler – hvilket ikke kan benyttes i BMX. Dansk BMX har derfor op til VM 2011 valgt at fastholde

de eksisterende regler ved nationale løb og træningsløb. Dog må børn fra 1. januar 2011 godt køre med clickpedal ved træning. Det betyder så, at diskussionen kan begynde i de små hjem, om hvorvidt clickpedalerne skal introduceres til børnene, hvis de alligevel senere på året skal køre med ved VM i København. Her på disse sider, kan du se en gennemgang af forskellen på

clickpedal contra ikke clickpedal, samt forskellen på de forskellige clickpedaltyper der er på markedet. Danmarks bedste Elite Menkører, Morten Therkildsen, tog sig tid til en gennemgang ved en torsdagstræning i Skanderborg. Desuden får du på de følgende sider landstræner Christian Munk Poulsen og Morten Therkildsens holdning til spørgsmålet om clickpedaler til børn.

Glem clickpedalen til børn!

Både BMX-landstræner Christian Munk Poulsen og Elite Menkører Morten Therkildsen er enige om, at der ikke er den store effekt ved at køre med clickpedal for fx en 8-årig dreng. Skoen står måske nok mere fast, men børn har ikke den tekniske basis der skal til for at få glæde af clickpedalerne. "Jeg mener, at det er vigtigere for de unge kørere at lære at

mestre andre elementer af BMXteknikken end at have fokus på clickpedaler. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke er fordele ved at køre med clickpedal, for det er der. Pointen er bare, at de fordele kan man først høste, når man har den basale BMX-teknik på plads - og det kræver en vis alder," siger Christian Munk Poulsen til MotorBladet. En holdning som elite-kører

Landstræner og elitekører er enige i anbefaling af, at børn under 13 år bør have fokus på andre ting end clickpedaler.

4


ELLER EJ? FORDELE VED CLICK-PEDALEN

BMX

Med clickpedal så hiver man forende og bagende af cyklen op samtidig. (foto Gert Børgesen)

3

1

4

2 MED CLICKPEDAL Med den store kraftoverførsel der sker i BMX, så ender man med platform-pedaler, dvs. en traditionel pedal hvor foden ikke sidder fast, let i den såkaldte ”fedtmule-stilling” hvor fødderne vender udad. Når man kører, så hopper cyklen rundt, frem og tilbage - og kroppen finder derfor automatisk en stilling, hvor man har kontakt til pedalerne. For elitekørerne er der så store fordele forbundet med clickpedalerne, at man ikke ser topkørere som

kører med almindelige platformpedaler. Fordelene er primært forbundet med 3 ting: det runde tråd, bedre acceleration og længere hop.

Det runde tråd Den største fordel ved at køre med clickpedal opnår man med det runde tråd. Når man kører

med clickpedaler, så kan man trække og skubbe pedalen forbi det døde punkt, som der normalt vil være når pedalarmene er i vertikal-position, dvs. peger op og ned. Med et tråd hvor man trækker og skubber forbi den vertikale position, opnår man det runde tråd.

Derfor kommer man hurtigere op på max fart med clickpedalerne, hvilket specielt har stor betydning når rampen falder.

Længere hop Ved hoppene er der også en fordel ved clickpedalerne, når man har lært at hive baghjulet lige op sammen med forhjulet. Med den rette teknik kan man komme højere op i hoppet, og undgå at bagenden slår i - ved landing. Samtidig kan man bruge clickpedalerne til at flytte cyklen i luften og opnå bedre pump efter landing.

Bedre acceleration En følge af det runde tråd er, at man med clickpedalerne både kan træde ned med det ene ben og samtidig hive op med det andet – hvor man med en almindelig platform-pedal, kun kan træde.

4 2

1

3

Med platformpedal så hiver man forenden op og efterfølgende bagenden. (foto Gert Børgesen)

På DMUsport.dk – BMX siden, kan du se et Video-indslag under Quick-links, hvor Landstræner Christian Munk Poulsen uddyber, hvorfor han ikke mener clickpedaler er relevante for børn. (foto Gert Børgesen)

MED PLATFORMSPEDAL

Morten Therkildsen bakker op om: ”Den vigtigste effekt ved clickpedalerne er det runde tråd, som er motorisk svært – og det opnår børn ikke. Den anden fordel, at man ved at trække i clickpedalerne kan hoppe længere - kræver også en vis alder og grundteknik. Ved at køre uden tror jeg, at børnene bedre får fokus på den basale grundteknik.”

5


BMX

CL ICK PEDAL ELLER EJ? Clicksystem: To typer pedaler Der er to typer system, Shimanosystemet (SPD-pedalen) og Timesystemet.

Shimano-systemet Shimano, eller SPD-pedalen, er en justerbar løsning, hvor man på selve pedalen kan tilpasse forspændingen, dvs. justere hvor meget der skal til for at udløse klampen, og dermed skoen fra pedalen. SPD-pedalen har et forholdsvist lille område hvor kraftoverførslen klampe til pedal sker. Og SPD-pedalen benyttes derfor mest til sko med hård bund –

men kan også benyttes til blødere sko.

Time-systemet En pedaltype hvor man har en forspændt fjeder i pedalen. Systemet er ikke justerbart, man skal i stedet skifte klampe hvis man ønsker at ændre på, hvor meget der skal til for at udlæse skoen fra pedalen. Time-systemet er baseret på en større pedal, og er mere beregnet på en blød type sko. Når skoen er blød, så har man også større behov for en større pedal til kraftoverførsel.

Øverst SPD-pedalen, som er justerbar, nederst en Timepedal, som ikke kan justeres, men hvor man skifter klampe på skoen, hvis man ønsker at ændre på hvor meget kraft der skal til at frigøre skoen fra pedalen.

To forskellige slags sko Udover valget af clicksystem, så står valget også mellem to forskellige slags sko, den stive sko (landevejs- og mountainbike-sko) og den bløde sko (a la skatersko). Når man laver målinger, så viser det entydigt, at de stive sko med hårde bunde har en bedre kraftoverførsel end de bløde sko. Men de blødere sko giver til gengæld en bedre føling med pedalen – hvilket har stor betydning for en del kørere. I elite-BMX er det derfor ca. 50/50 hvad man kører med.

Den stive sko En decideret cykelsko, landevejseller mountainbike-sko, giver en fornemmelse af, at man står på klampen, som er påsat bunden. Men det giver en måleligt bedre kraftoverførsel. Der er forskel på de sko man kan få med hårde

såler, de dyreste er med kulfibre såler og det billigere med fibersål. Fibersålen er stivere end hvis man bruger en blød sko - men knap så stiv som en kulfibersko.

Den bløde sko Den bløde sko har en tydeligt bredere sål (a la skatersko) og giver bedre føling med pedalen. Skoen er mere komfortabel at have på, både når man går eller lander på et hårdt underlag, hvor skoen er med til at tage lidt fra. Valget mellem en stiv sko eller blød sko er meget individuelt, og afhængigt af hvad man føler er det bedste for en selv. Den bløde sko benyttes fx af den olympiske mester. Den bløde sko vil typisk kræve en større pedal, for at opnå bedre kraftoverførsel. Men jo yngre/lettere man er, desto mindre er behovet for en stor pedal da den også er tungere.

Om man vælger en stiv sko med hård sål (th) eller en blød sko er individuelt. Man kan køre med stive eller bløde sko uanset click-system. (foto Gert Børgesen)

Elitekørere bruger rigtigt mange klamper og clickpedaler. I løbet af en sæson bliver der brugt ca. 15-20 par klamper, til skoene. Og der bliver skiftet ca. 7-8 pedaler om året. Klamperne bliver slidt af de voldsomme accelerationer i BMX og pedalerne bliver simpelthen trådt i stykker. Udskiftningen af sko sker knapt så ofte, her bruges der ca. to par om året. De kørere som benytter stive sko, kan risikere at en sål knækker på grund af belastningen i et hårdt tråd. Men det sker dog ikke så tit. Der trædes til ved starten. (foto Gert Børgesen)

6


BMX

7


Motocross

DM-A 2010:

Mestert

EN

røjer på

S ”DM M øg efter otocr oss (D M

-A)”

G I D R Æ V E D N I M Kort fortalt af: Martin Wigh Knudsen

2010 bød på en mindeværdig sæson i DM-A serien. Og selvom Nicolai M. / Bo Vang kampen blev aflyst allerede efter to afdelinger da Bo Vang blev skadet – så opstod der meget hurtigt ny dramatik og spænding. Jim Bødker Sørensen havde allerede ved de første afdelinger blandet sig med de bedste kørere, men netop ved tredje afdeling på Svendborg banen, hvor Bo Vang ”manglede”, viste Jim sig som det der må være årets fund, og han vandt et MX1 heat samt

TOP-10 ➊ DANMARKSMESTRENE Selvom der også var andre kørere der bød sig til i alle tre klasser, så må de uddelte guldmedaljer siges at være fuldt ud fortjent. Både Nicolai M. Hansen, Stefan Kjer Olsen og Thomas Kjer Olsen viste højt niveau, og havde bare lige det ekstra der skulle til. ➋ SVENDBORG-AFDELINGEN Efter stor skuffelse over Bo Vangs skade og den udeblevne

8

N SO SÆ

superfinalen. Jim hev i øvrigt også sølvmedaljen hjem på Mors, men det blev på bekostning af Kennet Hvam, der løb ind i et par småskader, og måtte ”nøjes” med den samlede bronzemedalje – faktisk kun 15 point foran Bo Vang, der var imponerende hurtigt tilbage efter skaden og med ved DM finalen på Mors. Kampen i MX2 klassen var på forhånd udråbt til, at skulle være imellem sidste års mester Kasper Lynggaard og den fremadstormende Stefan Kjer Olsen.

Men selvom kampen imellem de to aldrig blev rigtig intens, så var den et spændingsmoment forud for hver eneste afdeling, og størst var den måske nok ved finalen på Mors. Som bekendt endte det med guld til Stefan og sølv til Kasper, der begge kan klappe sig selv på skulderen efter at have fået det maximale ud af DM sæsonen. MX2 klassens største overraskelse var Mathias Keller, der havde fundet en helt ny – eller måske snare genfundet – stabili-

tet og fart frem til sæsonstarten. Han lignede længe et godt bud på en tredjeplads, der ind i mellem kunne udfordre de to forreste. Desværre knækkede filmen i finalen, hvor Mathias styrtede og faldt ufortjent helt ned på sjettepladsen. Bronzemedaljen gik i stedet til en godt kørende og konstant udfordrende Kim O. Sørensen. Mini klassen startede egentlig som en halv-kedelig affære, fordi Thomas Kjer Olsen var helt suverænt i spidsen, men >

MotorBladets bud på top-10 over de gode ting, som vi blev vidne til i 2010 udgaven af DM A-serien. kamp mellem ham og Nicolai M. Hansen, var der utroligt mange kørere der meldte sig på banen i Svendborg. Specielt Jim Bødker Sørensen viste sit potentiale i et fantastisk løb.

➌ BO VANG JENSEN Fra sæsonstart havde han genfundet det der skal til, og han gik 100% efter et nyt danmarksmesterskab, hvilket han også meldte befriende ærligt ud. Hans skade

satte dog en stopper for mesterskabsdrømmene, men den fightervilje han kom tilbage med - var uden sidestykke.

➍ KØRER-NIVEAUET Sammenlægningen af MX1 og MX3 er selvfølgelig en del af forklaringen på bredden i MX1 klassen, men om det også allerede er smittet af på MX2 klassen, skal vi lade være usagt. I hvert fald, så har niveauet i DM-A serien været

utroligt højt, og der køres stærkt langt ned i rækkerne.

➎ RYTTERGÅRDEN De danske teams og kørere befinder sig efterhånden på et rigtigt højt niveau, også uden for banen. Og den måde teams og kørere præsenterer sig på, får sporten og dens udøvere til at fremstå på en yderst professionel måde. Den positive udvikling er bygget op gennem de senere år, og det forsatte i 2010.


Motocross

9


Motocross pludselig skete der noget i Svendborg, da Thomas fejlede begge starter totalt og Mathias Gryning vandt begge heat. Thomas så heller ikke længere så komfortabel ud på 85cc maskinen - som meget pludseligt så for lille ud til ham – mens Mathias til gengæld

blev bedre kørende, og da de lå á point efter Holstebro, var spændingen helt i top. Finaleafslutningen blev højdepunktet efter en heatsejr til dem hver, og guld til Thomas pga. bedste resultat i sidste heat, mens Mathias tog sølvet og Danni Højris tog bronze.

MX 1/3 1. Nicolai M. Hansen

MSM

Suzuki

281

2. Jim Bødker Sørensen

FMS

KTM

237

3. Kennet Hvam

RMS

Yamaha

219

4. Bo Vang Jensen

HMCC

KTM

204

5. Daniel Wozniak

FMS

Yamaha

203

MOTO CROSS

TILBUDSPRISER Stefan Kjer Olsen viste sig som en sand mester (MX2), og han skal søge til udlandet nu - for at kunne forsætte den positive udvikling han har gennemløbet. (foto: Finn Hansen)

1. Stefan Kjer Olsen

SMC

Suzuki

314

2. Kasper Lynggaard

MMCK

Yamaha

279

3. Kim O. Sørensen

ALMK

Kawasaki

235

4. Christian M. Schøler

VMCC

Kawasaki

193

5. Mathias B. Jørgensen

NMK

Honda

188

1. Thomas Kjer Olsen

SMC

Suzuki

235

2. Mathias Gryning

MSM

KTM

235

3. Danni Højris

HM

Honda

174

4. Glen Meier

RMS

Yamaha

125

5. Nichlas Bjerregaard

ALMK

Honda

123

BrUgte Kawasaki kx 65 motor efterset . . . . . . . . . . Suzuki rm 85 lav 07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yamaha yz 85 høj 07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yamaha yzf 250 09 flot . . . . . . . . . . . . . . . . . Suzuki rmz 250 07 motor rep . . . . . . . . . . . Suzuki rmz 450 05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yamaha wrf 250 off road . . . . . . . . . . . . . . . . Yamaha yz 400 classic løbsklar byd . . . . . .

10800 14500 15500 33500 24500 19800 15500 ?????

Se også www.bj-mc.dk

vi reparerer alle crossmærker Cylinderservice Suzuki rerservedele 79 – 2010

PSE PARTS

MX2

resttILBUD NYe Suzuki rm 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26995 Suzuki rm 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38995 Suzuki rmz 450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44995 Suzuki buzy 50 qard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9495

Hovedgaden 55A, Snejbjerg, Herning Tlf. 97 16 13 06 - 20 65 62 43

A Mini 12-15 år

De tre danmarksmestre fra venstre: Thomas Kjer Olsen (Mini), Nicolai M. Hansen (MX1) og Stefan Kjer Olsen (MX2). (foto - Hans Vennekilde)

➏ ARRANGØRERNE Klubberne der arrangerer DM-A afdelingerne har alle deltaget i flere optaktsmøder, og har sammen med deres frivillige hjælpere formået, at bringe løbende nyt til DM-A afdelingerne. Et hårdt arbejde og en velvilje fra top til menigt medlem, der fortjener anerkendelse.

➐ CHRISTIAN PRIMBY DMU’s Eventmanagerstilling er

10

desværre nedlagt fra i år pga. økonomi, men Christian Primby, der besatte stillingen, har været med til at give DM-A arrangementerne en ny dimension, som gav lidt ekstra til både det erfarne og uerfarne publikum.

➑ BRØDRE Der er bare noget med Motocross og brødre. Brian Kjær Jørgensen / Jesper Kjær Jørgensen – Tonni Andersen / Michael Andersen - …vi

kunne blive ved. Og i år er det Kasper Lynggaard / Rasmus Lynggaard og selvfølgelig specielt Stefan Kjer Olsen / Thomas Kjer Olsen der har sat MX brødre i fokus igen.

➒ FACEBOOK 2010 sæsonen var også året, hvor der kom seriøst gang i en facebook fanside for DM-A serien. Der har igennem hele sæsonen været løbende konkurrencer med bl.a. WileyX solbriller samt forhandler

gaver som præmier. Og tjek det lige ud - næste gang er det DM mestrenes trøjer der stilles på højkant.

➓ SPEAKER ”SPEEDY” DM-A speaker Bo Øris Nielsen kaldet ”Speedy” har igen i år leveret kommentarer og indlevende udråb, der kunne få en hver tilskuer op af stolen. Når ”Speedy” rammer det høje C og stemmen går i overgang, så ved vi godt - at der sker et eller andet.


Motocross

E L N A O B NTR KO

e n ny er de , d u kens nzin t bag send eri-fri be og fabrik n e n t Fork t bat af ba råle vancere ion front løbet ... t s n nkt ed a ed e lere as m ladser. M parat Fu t kontrol g d l e =S til a til fu diep linje, evere po pel, SFF POWER e g i l l m 0 dig t ste tabil til at per s duceret ” designe ver KX25 u s a Fr . ge , gi pro inde ning ”brid 50F KX2 øjtning, telopbyg en til at v r d s indsp immede g selvtilli r o t flex iljen mt v a s . . …

InSy KX ’11 modjaelkke T RlgeA G r e v h r alitets ock kv edfø

-m add reen P Team G een cap r Team G .200,-

Værdi

kr. 1

GRATIS

Kawasaki 2011 model prisliste Model KX450F ’11 model KX250F ’11 model KLX110F ’11 model

Vejl. pris Kr. 59.995,Kr. 56.995,Kr. 21.995,-

Kit værdi Kr. 3.100,Kr. 2.400,-

Model KX85 høj ’11 model KX85 lav ’11 model KX65 ’11 model

se programmet på www.kawasaki.dk

- kit me dfølg ny KX ’1 er hver 1 model

Vejl. pris Kr. 30.995,Kr. 30.995,Kr. 24.995,-

Kit værdi Kr. 4.000,Kr. 4.000,Kr. 3.500,-

11


Motocross

a rie - Fr Fotose s på Mor finalen er m e ept b s . 2 1 den 2010

Mathias Gryning kunne ikke have været tættere på at blive danmarksmester - uden at blive det. Han og Thomas Kjer Olsen sluttede á point, men Thomas vandt pga. bedste placering i sidste heat. (foto - Hans Vennekilde) Nicolai M. Hansen kommer altid til DM med et overskud, men til DM finalen på Mors var det lidt større, da han allerede havde sikret sig titlen. (foto: Finn Hansen)

Hurtige brødre er der nogle stykker af i sporten. Her er det ”lillebror” Rasmus Lynggaard der står på hænder over Kevin Verners Motorcykel. (foto: Finn Hansen)

Stefan Kjer Olsen (midt), Kasper Lynggaard (th) og Kim O. Sørensen (tv) lader Champagne propperne springe efter at have modtaget deres medaljer. (foto - Hans Vennekilde)

J.N. MOTOR

WWW.TMPPARTS.DK

ORIGINALE RESERVEDELE

HONDA - SUZUKI - YAMAHA KAWASAKI - KTM - HM J.N. MOTOR - LILJEVEJ 28 - 9740 JERSLEV 98831407 - INFO@JNMOTOR.DK 12

Årnakke 33 - 7900 Nykøbing Mors - Tel. 97740733


Morsø Motocross Klub havde til finalen lavet et Avis-indstik, der kom med rundt til husstandene i området. Som det ses her, var der også godt fyldt op på skrænten ved banen. (foto - Hans Vennekilde)

Motocross

te med en samKennet Hvam (tv) end n havde faktisk me e, let bronzemedalj sølvmedalje efter stor mulighed for en son, præget af en super godt kør t sæ Hansen) Finn o: (fot . der små ska

Kasper Lynggaard har været den eneste reelle udfordrer til Stefan Kjer Olsen, men selvom han gjorde sit bedste, så måtte han tage til takke med sølvmedaljen. (foto: Finn Hansen)

Jim Bødker #199 og Bo Vang #1 fik virkeligt vist deres værd i år, og selvom Bo var ude med en skade fik han kørt en samlet 4. plads i hus, mens Jim Bødker hev sølvet hjem. (foto - Hans Vennekilde

         



NY MX WEBSHOP www.easymxshop.com

Action-sport – altid mere end 30000 varenumre i webshoppen.

HOLD ØJE MED WEBSIDEN – FOR GODE DEALS FREMOVER….

Thomas Kjer Olsen blev hårdt presset af Mathias Gryning, men fik i sidste ende kørt mesterskabet hjem i Mini klassen. (foto: Hans Vennekilde)

Symbolikken er ikke til at tage fejl af. MX2-klassen har i 2010 været med Stefan Kjer Olsen (#136) og Kasper Lynggaard (#215) i forgrunden, mens Mathias Keller hele tiden har luret med en udfordring i baggrunden. (foto: Finn Hansen)

13


Motocross

Etableret m re f ej v og på

Dansk Quad:

Efter nogle turbulente år er Quad-sporten ved at finde formen i Danmarks Motor Union.

Tekst: Kenneth Majkjær Mikkelsen. Foto: Søren Andersen

Siden 2003 har dansk Quad været en fast del af DMU med egne DM-afdelinger. Ret hurtigt markerede sporten sig med høje deltagerantal, og et kig på årets DM-serie afslører tilmelding på mellem 60-70 kørere per afdeling. Også internationalt er sporten en af de der bør lægges mærke til. EM i Quad individuelt og for hold er hidtil blevet kørt sammen med sidevogns-klasserne, men på grund af vækst i antallet af Quad-deltagere peger pilen i retning af egne events, da det er svært at holde tidsplanen i en løbsweekend med afvikling af både Quad og Sidevogn. Men både internationalt og i Danmark hæmmes Quad af, at den alt andet lige stadig er en nichesport, og som sådan ikke er repræsenteret i hovedparten af klubberne. Ser man på fordelingen af kørere i den officielle DMklasse i Quad så er det primært klubberne Aalborg Motor Klub (AlMK), Århus Motor Klub (AMK), Silkeborg Motor Sport (SMS), Herning Motocross (HeMS) og Midtsjællands Sports Motorklub (MSM) - som tegner sig. Niels Frode Sølvsteen, formand for ”Sportsudvalg Quad” i DMU, fortæller til MotorBladet, at sporten gennem årene, har haft problemer med at få køretid ude i klubberne, men at holdningen heldigvis er ved at skifte. ”Med 2010 reglementet fik vi åbnet op for, at Quad og Solo godt må køre sammen til træning, når blot

14

der køres med samme maskinstørrelse. Reglen er indført på frivillig basis - men det er mit indtryk, at mange DMU-klubber tager godt imod den, da Quadkørere jo også er medlemmer.” En af de klubber hvor quadkørerne er godt repræsenteret er Herning Motocross, hvor formand Tove Øllgård selv har en søn, Rasmus Ørnholdt Nielsen, som er en af de dygtigste Quadkørere i Danmark. ”Der bor mange Quad-kørere i det midtjyske område. Derfor har vi ansøgt og fået tilladelse af kommunen til at udvide træningstiden, så Quaderne nu har deres egen ugentlige 4-timers træningstid. Den model ser vi som den mest optimale. Men vi er godt klar over, at det ikke er relevant for klubber - hvor sporten ikke er repræsenteret i samme grad som hos os.” Quad-sporten var i de første år omgærdet af en del postyr. Der var løbende diskussioner om klasser - og der blev nedlagt mange protester. Men sporten er nu udover de problemer, og fremstår i dag mere strømlinet. Den udvikling er Niels Frode Sølvsteen svært tilfreds med. ”Et af de problemer som vi har haft i Quad-

sporten er, at vi reelt ikke har etablerede internationale Micro- og Mini-serier, som i Solo-klasserne, og det har skabt en del tumult. Men i dag er der kommet mere ro på - og det er godt, for det har vi haft brug for.” Men det er en ung sport, og netop de yngre klasser byder fortsat på emner til diskussion og udvikling, både hjemme og ude. Konkret forslår Tove Øllgård fra Herning Motocross, at der bliver kigget på muligheden for en ungdomsklasse - hvor Danmark kan fremstå som foregangsland. ”Vores 250cc klasse (300 klasserne i DK, red.) er ikke aldersbegrænset. Man må køre i klasserne fra det år hvor man fylder 13 år. Men personligt tror jeg, ikke mindst på grund af sportens vækst, at man får brug for en ungdomsklasse, hvor kørernes alder højst må være fx. 20 år. Hos os har vi haft en fin adgang af micro-kørere i år, men jeg tror vi har brug for klasser som også er baseret på alder når kørerne skal rykke op. Det er noget der også bliver snakket om internationalt. Jeg tænker det kunne være spændende, hvis Danmark var med til at præge udviklingen.” Til næste år har Randers Motor Sport (RMS), ansøgt om en afdeling af EM individuelt i Quad (EM

Goldspeed-serien) - og her ser Tove Øllgård samtidig en mulighed for at promovere en dansk ungdomsklasse. Hvorvidt det bliver et af de næste udviklingsskridt som dansk Quad kommer til at gennemløbe, det kan Niels Frode Sølvsteen ikke afvise. Samtidig er han dog ikke helt sikker på at tidspunktet endnu er kommet for en decideret ungdomsklasse. ”Lad os nu se. Mange af de unge som i dag kører, er fuldt ud lige så kapable som de lidt ældre i 300 klassen. Reelt tror jeg kun vi har en enkelt der er over 30 år. Vi ser mange, som kommer ind i sporten via netop denne klasse. I øjeblikket kan man fx købe en maskine til 25.000 kr., så det er forholdsvis let at komme i gang.” I den officielle DM-klasse, Maxi Quad Open A/B hvor der køres op til 750cc, er aldersgrænsen i år rykket op til 15 år. Årets sidste afdeling i DM Quad er efter deadline kørt i Vesterbæk den 3. oktober. Før sidste afdeling lå Ålborg-køreren Jan Steffensen komfortabelt i spidsen for Open-klassen (253 point) foran Ricco Vigen Andersen, Silkeborg (221 point) og Kristjan Juul Brøsted, Herning (193 point).


NYHED!

YFZ450R SE - 2011 100% Race ready

Pris 65.998,- inkl. moms. Find din Yamaha forhandler p책: www.yamaha-motor.dk

YFZ450R Special Edition www.yamaha-motor.dk


trial

Trial Des Nations:

Trialtur til

” n e l o ”Sydp - en ren fornøjelse!

Og Ja, der menes selvfølgelig den sydlige del af Polen - og ikke arktis på den anden side af kloden. Og selvfølgelig er der er en hvis symbolik i overskriften, for når man ser VM-toppen ved Trial Des Nations må man bare erkende, at der langt fra det danske niveau til disse helt utrolige artister. Tekst og foto: Hans Jørn Beck

Japanske Takahisa Fujinami er flyvende på nogle, for de fleste, helt umulige trærødder.

16

Alle Trial interesserede burde gøre som Kurt Hansen, Thomas Pedersen, hans kæreste Chelsey, Merete og jeg. Altså bare en gang om året, eller i det mindste - hvert andet år: Riv en lang weekend ud af kalenderen - og få en ordentlig en på opleveren! Overvær en VM afdeling i Trial eller som vi i dette tilfælde gjorde, kørte til Myslenice i det allersydligste Polen for at se Trial Des Nations (TDN), VM for hold. For mit eget vedkommende er det det niende TDN jeg er med til. De fleste med det danske landshold, men også et par gange som tilskuer - som denne gang. Men jeg er lige fascineret hver gang. Og alligevel. Bortset fra, at der er større og flere biler i paddock`en, så er stemningen faktisk som ved et dansk trial, dvs. meget afslappet og meget åbent.

Her er der ikke noget adgang forbudt eller ingen adgang. Har man lyst til at hilse på den internationale spanske topkører Tony Bou, så går man da bare hen til Montesa-bussen, og kigger om han er der. For er han der, så er det 99% sikkert, at han har tid til at snakke med dig - hvis du spørger. Jeg fik i øvrigt overrakt den spanske stjerne Albert Cabestany en af vore laserskårne danske Trial-pokaler” samt det originale billede af

Cabestany fra VM i Sverige, vignetten på pokalen er lavet ud fra. Det var han meget begejstret for. Tony Bou, Jeroni Fajardo, Adam Raga og et par andre - som han var sammen med, grinte af ham og kaldte ham CHAMPION - fordi han havde fået den danske pokal. Jeg tænker de var misundelige. Specielt til TDN er der mange mennesker der årligt mødes igen. Jeg har jo som sagt været med mange gange, så der er efterhån-


trial Japansk bad ved FIM Trial Des Nations 2010 i Myslenice, Polen.

” WWW

Til dig de r vil se re sultater fra TDN, så gå ind på www. trialonline .org. Her finder du også bille der og re sultater fr de gange a et dansk VM-hold deltaget. har Se også d en officie FIM video lle fra TDN 2 010 på Youtube, søg på: 2 010 FIM Trial des Nations.

den en del mennesker, jeg har lært at kende. Blandt andre Charley Dematheiu, der i 15-20 år har stået for resultat-udregningen til samtlige VM-afdelinger og ved TDN. Han ser faktisk aldrig Trial, men sidder på et lille kontor og taster resultater. Charley har altid tid til en sludder. I år startede han godt nok med at spørge hvad jeg ville der - når jeg nu ikke havde et hold med. Siden det danske hold sidste gang deltog i TDN i Luxembourg, for 12 år siden, har han nemlig hver gang spurgt, om vi ikke snart fik et hold med igen. De fem bedste hold kører i VM gruppen, men resten, typisk ca. 15 lande, kører i ”International”

Her ser man de forhold, hvor man bare hopper gennem på baghjulet, når man hedder Albert Cabestany fra Spanien.

gruppen. Og i denne gruppe gælder det selvfølgelig om at vinde men det vigtigste er at deltage. Et dansk hold vil helt klart ligge i den tunge ende, sammen med lande som Grækenland, Portugal, Luxembourg, Letland med flere. Men selvom man ikke har samme evner som de vindende hold, så nyder disse hold også stor opbakning og respekt. Og det både fra de andre hold, men også fra publikum og arrangør. Om fredagen blev sidste afdeling af pigernes VM kørt. Som sædvanligt med en helt suveræn Laia Sanz i front. Det blev hendes 10. VM-medalje af ædelt metal, så der savnes snart lidt hårdere

Kør hvid og blå - kom på podiet at stå

Find din nærmeste forhandler på

Polini XP65R

Polini X3R

.dk 17


trial

”Vi står tilbage med åben mund og polypper - og forstår egentlig ingenting! Vi ville jo bare have fyret den af i 3`eren og skovlet os op me d et ben på hver side af cyklen, når vi havde mærket hvor glat der var.” konkurrence. Vi brugte dog ikke meget tid på at se på pigerne. Noget der altid er helt specielt ved de store internationale turneringer - er at gå ud at se de hårde drenge træne. Det forgår nøjagtig som når vi træner, dvs. man finder en ”sektion” og aftaler hvor den går fra og til - og hvor langt man må køre ud. Det er selvfølgelig en sektion som ikke bare sådan lige kan køres! Og så hygger de sig ellers med det. Man hjælper hinanden - konkurrenter imellem. Man griner når nogen slår en kolbøtte, og begejstres når nogen kører på nul. Træningen er også altid god at se, da kørerne her kører mere frit, tager flere chancer og afprøver nye teknikker. Hvis man kigger på Bou specielt, så tror jeg, at han om et par år helt vil kunne undvære sit forhjul. At se ham gennemkøre en sektion bestående af store fedtede sten i kanten af en lille flod, uden en eneste gang at røre med forhjulet, men derimod springe på baghjulet igennem fra sten til sten, det strider mod enhver form for sund fornuft. En dansk kører ville skulle bære sin cykel igennem. Men for Toni Bou er det en spadseretur i parken. Som Motorbladets udsendte medarbejder gav pressekortet os visse fordele. Vi kørte alle 5 med Kurt rundt dernede, og med pressekortet fulgte der en P-tilladelse, hvilket gjorde, at vi fredag og lørdag kunne køre rundt til de fleste sektioner. Det var jo helt fedt, så jeg kunne spare mine gigtplagede ben lidt. Desværre gjaldt den ikke søndag - hvor turen gik rundt på en del af transportruten, og da der om søndagen var noget tættere trafik, både på grund af flere tilskuere samt 80 kørere, så fik vi masser af motion. Sektionerne var ligesom til Barbablonde derhjemme! Bare med en flod i midten - i stedet for en bæk. Og så med sten og klipper på kanterne. Men ellers var det meget op og ned gennem floden. Sektionerne var nogle steder meget glatte, og alligevel formår kørerne at stå og hoppe på baghjulet på en 30° fedtet skråning, med forhjulet i

18

luften for at have max traction på baghjulet. Så mærker de lige om der er greb til at skyde den af! Er der ikke det, så hopper de lige 40 cm til siden, og mærker der. Er der greb her - så får den lige et lille nøk med koblingen, så cyklen springer en halv meter højere op og så gentager de det samme sig igen - til de er ude. Og vi andre ... vi står tilbage med åben mund og polypper - og forstår egentlig ingenting! Vi ville jo bare have fyret den af i 3`eren og skovlet os op med et ben på hver side af cyklen, når vi havde mærket hvor glat der var! Noget af det første vi så til VMkørerne var det japanske hold. Som de første kom de til sektion 3. Den første sektion, som virkelig så ud til at kunne trække tænder

ud. Fujigas kørte først, og i sin sædvanlige spektakulære stil, så valgte han at springe fra en ca. 1 meter stor sten i floden, over et 1,5 meter gab - og op på en fedtet klippekant næsten 1 meter højere! A hva´.... helt fantastisk! Efter Fujigas kom de 3 sidste japanere - alle ukendte navne internationalt, men bevares - gode kørere. Men VM-topniveau havde de altså ikke. Alligevel valgte de modigt og letsindigt at lege ”følg kongen” og gentage samme spring som Fujigas. Det resulterede i to helt forrygende

Laia Sanz fra Spanien, er stadig helt suveræn i kvindeklassen.

dukkerter. Den ene kan ses på FIMs videotrailer på Youtube (søg: 2010 FIM Trial des Nations) . Her kan du se en sekvens hvor

y, Jeroni Fajardo, Toni Bou

. Fra v. Adam Raga, Albert Cabestan

Det suveræne vindende spanske hold

Stort reservedelslager til KTM.

Se nye og brugte MC’er på vores hjemmeside! Navervej 5 8382 Hinnerup Tlf. 86 91 12 00 Fax 86 98 86 82

www.villadsensmc.dk

Vi forhandler i øvrigt reservedele til Yamaha, Honda, Suzuki og Kawasaki. Valløvej 3 9800 Hjørring tlf.98911301-28729309 E-mail: info@toftegaardsmx-shop.dk www.toftegaardsmx-shop.dk

Basballe Cross Center

Forhandler af AXO og Kawasaki Internet: www.bccdk.dk Telefon: +45 86 36 53 64 Email: bcc@bccdk.dk


trial

Engelske Alexz Wigg i den sidste ”man-made-section”.

”Tony Bou, Jeroni Fajardo, Adam Raga og et par andre som han var sammen med, grinte af ham og kaldte ham CHAMPION - fordi han havde fået den danske pokal. Jeg tænker de var misundelige.”

en Beta blive skudt 3 meter op i luften, slå en baglæns salto, klaske ned mod klippen hvor den kom fra, og til sidst forsvinde fuldstændig under vand - for fuld gas! Som øjenvidne til stuntet, der ikke bør efterlignes - var min umiddelbare bemærkning til vennerne i følget: ”Så er han færdig for i dag!”. Men efter 5 minutter var Beta`en tømt for vand, og køreren var på vej til næste sektion - fuldstændig gennemblødt. Når man ser VM Trial, så er

Spanske Tony Bou i helt suveræn og afslappet stil ved fredagens træning.

Jeroni Fajardo fra Spanien, samme sted - fra en anden vinkel.

det jo ikke en 3 timer seance. Vi var i terrænet ved 9:00 tiden og den sidste kører så vi på en, til lejligheden opbygget, stensektion på et stadion, ved siden af Paddock`en - kl. lidt før 18:00. Efter ca. sådan 9 timers vandring, kravlen og vaklen på fedtede skråninger, så kunne det efterhånden godt mærkes i bentøjet. Det var da lige før vi så frem til de 12 timers køretur i bil - vi havde hjem. Til næste år køres TDN i Tolmezzo, Italien - og jeg har lovet Charlie Dematheiu, at vi ikke vil skuffe de internationale venner. Så når du læser dette, så vid - at forberedelserne allerede er godt i gang så vi igen efter 12 års fravær

kan få Dannebrog til at blafre ved Trial Des Nations.

Man er som publikum tæt på ved VM i Trial. Forrest ser du Alexz Wigg (GB) og Jeroni Fajardo (SPA). Og bagest de danske tilskuere Thomas, Chelsey og Kurt.

Det spanske hold, fra en usædvanlig vinkel.

19


crosser på spring

HENRIK JØRGENSEN Når vennerne driller, siger de: Født: 31. januar 2000 Stjernetegn: Aquarius (vandbæreren) Kælenavn: Henry Søn af: Lotte og John Jørgensen Klub: Køge Sportsmotorklub (KSM) Kværn: KTM 65 cc Nummerplade: # 777 Klasse: B 80 Livret: Chicken nuggets

Tekst & foto: Henning Gondesen Becker ”Gammelsmølfen”

20

Han kyssede et træ da han var lille… - Første gang, jeg sad på en lille crosser, gik det hu-hej-deruda’. Ligeud og med gassen i bund. Og gassen blev i bund. Jeg anede ikke, hvordan jeg skulle få taget farten af den lille maskine. Heldigvis kom os et træ i møde. Det kørte jeg så med fuld fart ind i. Træet blev stående, men Suzukien og jeg gik i gulvet. Totalknock out! fortæller Henrik Jørgensen og griner. - Det sker da, at jeg i ny og næ bliver mindet om den episode. Så driller vennerne: ”Se,

der kommer Henrik. Han blev forelsket i et træ, da han var lille – i hvert fald kyssede han træet”. Der er gået en hel del år siden, og Henrik er i mellemtiden blevet en dreven B 80-kører. Det har kostet masser af træning og slid mest, men ikke kun på den hjemlige bane ved Køge. Henrik deltog i år i team-træningen på Ripa-banen i Sverige: - Det er rigtig godt at være med i Westside Racing Team – det er masser af sammenhold i teamet og den enkelte kører får

masser tekniske fiduser og praktisk øvelse som team-medlem. Et synligt bevis på Henriks success er de fyrre pokaler, der kappes om plads på trofæ-hylden. Et par medaljer er det også blevet til.

Sikker på pokaler Sæsonen er knap nok forbi og Henrik regner da også med at kunne føje ”en håndfuld flere pokaler” til den eksisterede samling. Henrik fortæller: - Både i DM og SM skulle


jeg gerne ende på i hvert fald en andenplads i år. Det er jeg næsten sikker på. Og Kids’ Cup’en er snart hjemme – i hvert fald blev jeg etter i alle hidtidige afdelinger. Så 2010-sæsonen kan jeg være godt tilfreds med. - Det flotteste resultat hidtil opnåede jeg sidste år til DM for hold. Jeg havde min gode ven og klubkammerat Emil Jursdorf som makker. Vi kørte os til en overbevisende 2.plads. Det var stærkt!

garagen. Det bliver igen en KTM – Henrik vil ikke køre på andet. Henriks store cross-idol er James Bubba. – Han er bare for sej! Gid man kunne køre som ham! Og ambitionerne i den retning fejler ikke noget. - Jeg drømmer om at blive proff-kører. Jeg tror, det kan lade sig gøre. Det vigtigste er, at man tror på sig selv og går til den med krum hals! Lige som Bubba…

Nye udfordringer som mini-kører Den kommende sæson byder på nye udfordringer, som Henrik er parat til at møde med stor optimisme. Henrik rykker op i cross hierarkiet og skal næste år bevise sine færdigheder som mini C 85-kører. Omkring juleaften i år skulle der gerne stå en ny, større maskine i

Vi ønsker Henrik en god crossfremtid og at hans tro på sig selv aldrig må svigte.

Crosser på spring Har du forslag til en ny "Crosser på Spring"! Send en mail til: micro-cross@hotmail.com

I begyndelsen af året strøede en sød lille crosserfe en masse stjernestøv ud over Møllegårdsbanen i Høng, som er base for Vestsjællands Microcrossklub (VM Høng). Det gjorde det lille væsen som tak for, at en masse aktive klubmedlemmer i løbet af nul tid havde forvandlet en skrantende klub til et emsigt foretagende med ny bane og nyt image. Medlemstallet steg fra 7 til 38. VM Høng blev kåret som ”Danmarks motocrossklub 2009” af DMU. Pressedækning af klubbens 20 års jubilæum kulminerede i TV 2’s korte, men præcise”jubi-reportage”. Glimmer og glamour drysser dog fortsat ned over Møllegårdsbanen:

en god hjælp. Henr ik Træn ing skal der til – en el-crosse r er e ellert; her gi’r han et har for læng st lært at styre den rapp KSM ) baghjulsn ummer. (Foto: Birt he Hans en,

Kalundborg Kommune har netop nu kåret Høng-crossernes formand Morten Johansen til ”årets leder” for sin store indsats og evne til at holde styr på tropperne. Motorbladet står ikke tilbage med et LYN-INTERVIEW - Morten, er Du nu en glad mand? - Det er jeg altid! -H vorfor er Jeres ternede flag så diffust at se på? - Det er, fordi det er enden af farmors camping-borddug. - Har Du nogle ønsker for fremtiden? - Ja, send os et DMU-godkendt skakbræt!

sidste års 2. plad s i DM konk urre ncen Henr ik Jørgense n (# 777) er stolt af han hjem sammen med hold-ma kker for hold . Den gode plac ering hentede set sammen med for nylig . # 282 Emil Jurs dorf, som han blev knip

Man kan næpp e se, at det er # 777, der slås med Køge bane ns tørvemudder. Men det er Henr ik! (Foto: Birt he Hans en, KSM )

21


» WWW »

Road racing

Hvis du vil se resultater - så tjek:

www.uem-moto.eu Se efter Vintage Road Racing Cup

SE VIDEO-INDSLAG PÅ AD-RACING DMUSPORT.DK - RO -LINKS ICK QU UNDER

www.mchk-racing.org Resultater fra Classic Nordic Cup opdateres på denne svenske side www.dmusport.dk DM Classic finder du under stillinger på road racing-siden

Racing er mit liv - siger Roland fra Holland på sin 50cc Kreidler Replica - en af de mange deltagere på Ring Djursland.

? c i s s a l C r o f r Hvo - Fordi ... International Classic TT:

1

International Classic TT som for ikke mange dage siden blev afviklet på Ring Djursland af Aarhus Motor Klub, er ubetinget årets største Road Racing-løb i Danmark. I år blev der både kørt DMklasser for Classic, Europæiske Cup-klasser i UEM-regi (uofficielt EM) samt Nordic Cup klasser mixet sammen. Der var med andre ord nok at holde styr på for de fremmødte deltagere og publikum Classic-folket mødte talstærkt op med i alt 220 aktive hovedsageligt fra de Nordiske lande samt England. Lægges det tal sammen med de ca. 1.000 tilskuere som var til stede ved både lørdagens og søndagens race, plus de mange teamfolk og officials så kunne løbsweek-

22

enden mønstre ca. 3.000 kørere og andre entusiaster. MotorBladet besluttede sig for at gå rundt i ryttergården ved den afsluttende dags arrangement, og stille følgende ”simple” spørgsmål til nogle af de danske og udenlandske kørere: Hvorfor deltager du i dette arrangement? Selvfølgelig: Ingen sport uden kampen om topplaceringen det gælder også for Classic TT. Men som du vil kan læse, så er der mange forskellige begrundelser for at deltage i classic arrangementer som det AMK var vært for den 18.-19. september. Hvilket måske også fortæller en del om Classic-sportens succes for tiden.

Kan ikke undvære miljøet

2

Her møder man ligesindede

Navn: Per Christensen

Navn: Knud Hansen

Alder: 60 år

Alder: 61 år

Mærke: Matchless G50

Mærke: Rudge Ulster 1938

Klasse: Classic 5 - 500cc

Klasse: Classic 1 - pre 1948

Klub: Randers Motor Sport (RMS)

Klub: Aarhus Motor Klub (AMK)

Bopæl: Aalborg

Bopæl: Viborg, Rindsholm

Jeg har tidligere kørt Classic MX, men Classic RR er nemmere i min alder. Jeg kan ikke undvære miljøet, og nyder at deltage i arrangementerne, i stedet for at sidde derhjemme.

Et løb som dette, er en af de få chancer for at være med - når det er rigtigt sjovt. Her har vi også pga. det store fremmøde chance for at køre i de rigtige klasser, uden at de bliver slået for meget sammen. Og så er det en chance for at møde ligesindede. Og så er jeg med i et team, hvor vi er 8 mand, team beaujolais, som har det rigtigt godt sammen.


Road racing

3

4

7

Sporten er vigtig for mig

Racing er mit liv

8

Sporten har bidt sig fast

Navn: Roland Vingerhoed

Navn: Kjell Granli

Navn: Carl Frederiksen

Alder: 67 år

Alder: 51 år

Alder: 60 år

Mærke: Kreidler Van Veen

Mærke: Honda VFR 750

Mærke: Yamaha TZ 250,

- BJ 1968 Replica

Klasse: 7C Formula 1

Suzuki RG 5

Klasse: Classic 2B

Bopæl: Aurskog, Norge

Klasser: 7A Forgotten Era

50cc (UEM-klasse) Klub: Aarhus Motor Klub (AMK) Bopæl: Hobro Jeg har kørt i 50 år i alle klasser, herunder GP klasser. I år har jeg kørt ca. 10 løb og er meget opsat på at promovere 1960`er perioden og dens cykler. Jeg elsker sporten, og det eneste som ærgrer mig her er, at for mange hollændere ikke er mødt op - men er blevet hjemme for at køre et nationalt løb.

5

Vi vil ud og opleve noget

Jeg har i år haft som mål at køre alle 4 nordiske runder i min klasse, hvor jeg ligger til at vinde. Så jeg måtte hertil. Jeg har også kørt 7 runder i år i Open-klassen.

VIDEO-INDSLAG

Nyder at eksperimentere med konstruktioner Navn: Uffe Beck Stæhr Alder: 48 år Mærke: Norton Domiracer

og 7B Forgotten Era Klub: Aarhus Motor Klub (AMK) Bopæl: Tåstrup, København Jeg startede i 1975 og kan bare godt lide det. Jeg har konkurrencedygtige cykler, er lige blevet to`er og tre`er i mine to klasser. Jeg tager en del rundt og kører fast Nordisk Cup - men deltager også ved udenlandske events.

Klasser: Classic 5 500cc og IHRO Klub: Aarhus Motor Klub (AMK) Bopæl: Jægerspris, Sjælland

Jeg kan godt lide at bygge, gå og skrue i de lange vinteraftner - for så at komme ud at prøve det af. Jeg eksperimenterer med forbedringer af de gamle konstruktioner - og så nyder jeg det sociale samvær ved arrangementerne.

6

Passionen for motorcyklerne Navn: Finn Jensen

Navn: Richard Holmes

Alder: 70 år

og Roger Holmes

Mærke: Scott Sprint Special

Alder: 61 og 59 år

TT 1931

Mærke: Saab Lynx

Klasse: Classic 1 - pre 1948

Monte Carlo (100hk)

Klub: Aarhus Motor Klub

Klasse: Classic 8A Sidecar

(AMK)

Bopæl: England

Bopæl: Hobro

Sidste år var vi i Sverige, og i år gik turen så til Danmark. Vi vil rundt og se forskellige steder inden vi bliver for gamle. At deltage og at få set forskellige steder - er det vigtigste for os.

Jeg er bidt af en gal motorcykel. Og kører Classic Motorløb som dette og historisk Motorløb som fx. Skagens Løbet. Jeg arbejder stadig med motorcykler - og har stor passion for dem.

WWW.TMPPARTS.DK

Årnakke 33 - 7900 Nykøbing Mors - Tel. 97740733 23


Road racing

PÅSTAND!

ADAC Mini-bike Cup:

Den tyske

talentfabrik

Selv den tyske "talentfabrik" ADAC Mini-bike Cup - for 8 - 15 årige, som tidligere har haft dansk deltagelse af bl.a. Alex Schacht - er ramt af manglende tilmelding. Motorbladets udsendte, Steen Pedersen, fik mulighed for at overvære et af sæsonens løb i Harsewinkel nær Bielefeld - og danne sig et indtryk af de udfordringer man har her. Tekst og foto: Steen Pedersen

Det er ikke kun i Danmark, at vi i disse år har udfordringer i forhold til at fastholde en positiv udvikling i sporten. Selv den tyske talentfabrik ADAC er ramt. Når talentfabrikken ADAC kører i Tyskland, så er det med et lidt anderledes koncept end i DK, da man bruger enhedsracere og ens dæk. For indstigningsklassen fra 8-13 år bruges Honda NSR 50, en 2-takter med lidt under 9 hk. En fin lille racer, som enkelte i DK også benytter. Nachwuchs er klassen for lidt mere erfarne kørere hvor alderskravet er fra 10-15 år, og her benyttes Metrakit 50 cc racere, også 2-takt med 12-13 hk. Tyskerne har ligesom os masser af udfordringer at slås med, såsom banetid, støjgrænser og forholdsvis få tilmeldte til visse stævner. Og serien køres uden licens i den tyske pendent til DMU (DMSB), selv om der dog er et vist samarbejde. Dette skyldes især uenighed om licenspriser, da man tidligere kørte under DMSB.

Dette kan jo have betydning i tilfælde af et fremtidigt samarbejde, som var en af grundene til mit besøg. Løbet som jeg overværede i Harsewinkel skulle have været holdt over 2 dage, men grundet meget få tilmeldte i supportklasser, dvs. minimoto (her kom slet ingen) og supermoto (store) og supermoto mini, så kunne løbene køres på en dag. Dette afholdt dog ikke ADAC–organisationen fra at holde arrangementet på et højt niveau. Fx en lastbil indeholdende alt tidtagerudstyr, samt en speaker der nærmest konstant holdt alle orienterede under både træning og løb. Mange og erfarne svingofficials var også på plads. Det meste af indskrivning og teknisk kontrol blev klaret fredag eftermiddag og aften, så man var klar til race lørdag morgen. Asfaltbanen på ca. 900 meter var anlagt i midten af en 1000 meter grusbane for langbane-speedway, som tyskerne holder mere af

ADAC er godt kørende mht udstyr. Her lastbilen med komplet tid- tagerudstyr. Den benyttes ved masser af andre stævner også på både 2 og 4 hjul, hvor ADAC er medspiller.

24

I DK har vi enkelte meget unge kørere, men dog ingen, som er så små som denne ca. 6-7 årige, der må hænge til siden.

end almindelig speedway. Løbskonceptet kørte meget lig vores nye tiltag med 2 tællende løb samme dag, her kunne det hele bare klares på 1 dag grundet få klasser. De bedste kørere havde et ganske højt niveau, hvilket da også kan ses af det faktum, at disse ADAC-klasser i de seneste år har medvirket til at skabe flere talenter, som i dag kører i forskellige VM-klasser. Og det var da også en fornøjelse at se nachwuchs-klassens kun 4 kørere i en utrolig tæt kamp i løb 2. Desværre endte det med styrt på næstsidste omgang til klassens eneste pige, en 12-årig

Der lyttes intenst til "Rennleiters" ord under førermødet. Dog af færre kørere end tidligere.

schweizer, der godt senere kan komme frem i sporten, hvis hun fortsætter. Ved aftenens hyggelige fællesspisning kunne vi ikke undgå at komme ind på fremtiden og de udfordringer som ses i det meste af sporten, Og jeg spurgte ind til deres materiel, hvor de som nogle få stadig udelukkende sværger til 2-taktere. I store dele af verden køres der stadig meget på 2-taktere for disse helt små klasser, men der satses også rigtig meget på 4-taktere, hvor især Hondas model NSF 100 de seneste år har vist vejen frem. Denne model har da også været afprøvet sammen med 2-takterne uden at der dog kom en endelig konklusion ud af det. Økonomien spiller naturligvis ind, idet man gerne vil bibeholde konceptet med enhedsracere for at sikre lige konkurrence. Dette vil bare blive dyrt, og man vil sikkert miste en del kørere, hvilket man så, da man i nachwuchs-klassen ændrede mc-mærke. Det var min klare fornemmelse, at der snart sker ændringer i Tyskland. Bl.a. var mange køreres materiel ikke det nyeste. På dette punkt er jeg glad for vores danske testsystem, som trods alt giver større mangfoldighed.


Rundt om

ROAD RACING

Honda NSF 100-køreren Kasper Hejgaard ses her forrest i rød dragt ved et stævne i Sverige, hvor han kæmpede mod nogle af sine fremtidige konkurrenter i NSF World Cup`en.

NSF 100 WORLD CUP - vil i år blive kørt ved samme stævne som EM for de større klasser 22-24. oktober på spanske Albacete. Et samarbejde mellem Nut-City Engineering og den danske Honda importør Vilh. Nellemann har fået 2 pladser i det 36 mand store felt fra 12 lande i hele verden. Honda Italy står for det praktiske med 25 stk. identiske racere. Med god grund, da denne racer er ganske udbredt i Italien. Alderskravet er fra 9-13 år, og det kan to skrappe danskere klare, nemlig Kristian Laursen og Kasper Hejgaard. Efterhånden er der ganske mange kørere på disse fine racere i DK, hvor især Bjarne Laursen i Hadsten gør et kæmpearbejde med brugen af racerne i ungdomsklub-regi. En stor del af disse kørere fortsætter deres racer-karriere i DM-turneringen med god succes, ja de giver faktisk oftest os andre baghjul. Flere andre nordiske lande sender også kørere, hele 4 fra Sverige, 1 fra Finland og 1 fra Estland, så der skulle jo være mulighed for et godt resultat set med nordiske øjne. En tur forbi HARZ-RING i Tyskland til 24 timers race for små racere, primært scootere, sidst i august, gav nogle overraskende oplevelser. Det ellers noget kølige vejr blev afløst af høj solskin fredag kulminerede med over 32 grader søndag. Derfor måtte nogle også ændre lidt på pit-strategien og køre knap så længe, da tørst og udmattelse blev en faktor. Resultaterne var ikke som sådan turens mål, selvom det da er sjovere med gode danske resultater. Næ - det var mere atmosfæren og måske bane-ejerens lidt specielle indstilling til tingene. Danskerne var nu rigtig godt med og 2 teams var i føring på et tidspunkt, nemlig team Speedline (sidste års vinder) og team Stylepro. Begge havde uheld undervejs, hvor bl.a. Speedlines ene kører ”Velo” styrtede og brækkede en arm. Teamet blev dog 3’er i deres klasse.

NSF 100-kørere og forældre - heriblandt Kristian og Kasper.

Et flot anlæg med tilhørende hotel og banen lidt nede i en dal, med dermed bedre støjreduktion. Dog ikke nok til, at man ikke har problemer. Banens nuværende ejer Wolfgang Tiebe havde tidligere så store problemer, at han valgte at stille op til det lokale byråd og faktisk endte som borgmester, og kunne dermed selv ”skrue” ned for problemerne. Nå så enkle er tingene jo ikke, men muligheden for at få indflydelse og komme til orde med sine meninger var nok også her det vigtigste ifølge Wolfgang. Han befandt sig hele weekenden på banen og tog del i mange forskellige funktioner i diverse spektakulære udklædninger. Hmm .... lidt at lære om entusiasme må man sige.

Harz-Ring: Intens aktivitet omkring Stylepros racer under tankning. Den gråhårede herre er Niels Erik Christiansen, med knap så "betydningsfulde" øvrige teammedlemmer rundt om.

Harz-Ring: Wolfgang Tiebe med sin altid smilende og uundværlige sekretær ved 24 timers på Harz-ring.

25


e g n Sla est

speedway

m e k s n da

e mestre, da de i sidst Slangerup blev danske ed p med 44-41 – derm match besejrede Outru t. trup nøjes med sølve måtte oprykkerne Ou

Guldholdet 2010 - f.v. Kenneth Kruse Hansen, Jesper B Monberg, holdleder Lars Munkedal, Rene Bach, Mikkel Michelsen og Lasse Bjerre (foto Tom Jensen).

Alle medaljerne blev først fordelt i ligaens sidste runde, som blev kørt den 22. og 24. september. Dermed har den danske liga aldrig været mere tæt og spændende end det har været tilfældet i år. Derfor var glæden også ekstra stor, da Slangerup-mandskabet sikrede sig guldet på hjemmebane foran 2.300 tilskuere. Slangerup har tidligere været mestre i 1988 og i 2008, men denne gang skulle der ikke gå 20 år før pokalerne atter havnede i Slangerup. ”Det var dejligt, at der ikke skulle gå tyve år igen. Nu håber vi, at kan halvere perioden og genvinde guldet i 2011, men det bliver en stor udfordring”, udtaler manden bag holdet, holdleder Lars Munkedal. For Lars Munkedal har opgaven i år været noget anderledes end tidligere. ”Vi har haft problemer med at finde den optimale trup i år og det medførte nogle ændringer un-

26

dervejs i turneringen. Stabiliteten kom dog med Rene Bach, som har været en stor gevinst for holdet. Dertil kommer at vi har haft den portion held, som det kræves for at blive mestre”, forklarer Lars Munkedal. Med mesterskabet vandt holdkaptajn Jesper B Monberg sin sjette DM-titel for hold (1996, 2001, 2002 og 2003 for Holsted og 208 og 2010 for Slangerup) – desuden har holdkaptajnen også to andre guldmedaljer, nemlig U21 VM (1997) og EM (2005). ”Hvis jeg skal vægte mine medaljer er det naturligvis U21 VM og EM, der betyder mest, men titlen i år betyder også meget for mig personligt”, forklarer Jesper B Monberg. ”Jeg har haft en meget svær sæson plaget af skader. Derfor er det dejligt at kunne slutte af med tre gode matcher for sin danske klub og dermed være med til at sikre guldet”, siger holdkaptajnen, som i konkurrence med Grand

Aktion fra guldmatchen mellem Slangerup og Outrup (foto SXP).

Prix-kører Kenneth Bjerre blev udvalgt af holdleder Lars Munkedal til de afgørende matcher. ”Min force er uden al tvivl, at jeg altid kører for holdet. Jeg har stor erfaring og er villig til at dele ud af min viden – det tror jeg også har bidraget positivt til holdets guldmedaljer i år”, mener Jesper B Monberg. Selvom holdkaptajnen senere i denne måned fylder 33 år, har han ikke overvejet et karrierestop. ”33 år – så er der vel 7 gode år endnu”, siger Jesper B. Monberg, der endnu ikke har lavet aftale omkring næste år. ”Men klubben signalerer, at de gerne vil fortsætte samarbejdet og det vil jeg også gerne, så mon ikke vi finder ud af det i løbet af vinteren”, siger holdkaptajnen, der har været i klubben siden 2004. Kenneth Kruse Hansen har som Jesper B kørt liga i Slangerup siden 2004, men faktisk har han været medlem af klubben i tyve år, da han startede med

speedway allerede som 3-årig. ”Det er min anden liga-titel med klubben, men denne gang betyder det væsentligt mere end sidst. Vi har i år haft store opog nedture og derfor er sejren sødme så meget bedre”, forklarer Kenneth Kruse Hansen, der undervejs aldrig opgav jagten på guldmedaljerne. ”Man har ikke tabt før det sidste løb er kørt – og det beviste vi med sejren i dag”, udtale Slangerup-køreren efter sejren over Outrup. Også Kenneth Kruse Hansen giver holdleder Lars Munkedal et stor del af æren for Slangerups guldmedaljer. ”Lars havde overblikket og modet til at skifte ud på holdet. Specielt har vi i år haft en A-kører, der nærmest har kørt som B eller Ckører – det kostede os nogle nederlag – men heldigvis valgte Lars at satse på Jesper B i de sidste matcher og det sikrede os guldet”, forklarer Kenneth Kruse Hansen,


r u0p 10

speedway

forventer at fortsætte karrieren i Slangerup. ”Jeg har kørt i Slangerup i 20 år – så der står ikke kun SSK på dragten – det står også i hjertet”, fastslår Slangerup-køreren. Mens Jesper B Monberg og Kenneth Kruse Hansen tilsammen har 14 år i bagagen som ligakørere i Slangerup, har sæsonen 2010 været den første for Mikkel Michelsen, der har været medlem af klubben siden 2001. Mikkel kører sin første sæson på 500cc efter en flot karriere på 80cc, hvor han vandt to VMtitler (2008 og 2009). I debutsæ-

tre 2 ck Tekst: Thomas Scha

sonen på 500cc er det blevet til seks ligamatcher for Slangerup. ”Jeg havde da et håb om at komme til at køre liga i år, men jeg var også bevist om, at der i Slangerup er kamp om pladserne på holdet. Dermed er det jo en fantastisk fornemmelse at stå her efter årets sidste match og få guldet om halsen”, sagde en glad Mikkel Michelsen efter guldmatchen. ”Det er naturligvis ikke et verdensmesterskab – men det er et skridt på vejen – og så må vi tales ved om VM om 5-6 år”, sagde den tidligere 80cc verdensmester til Motorbladets udsendte.

Kenneth Kruse Hansen og Mikkel Michelsen smager på guldet (foto Tom Jensen).

som endvidere også fremhæver holdkammerat Rene Bach. ”Tilgangen af Rene har haft stor betydning – både for Rene og for Slangerup Speedway Klub. Dels har Rene og jeg haft en intern kamp om at være den bedste B-kører – en kamp som har været

medvirkende til at holde os helt skarpe, men trods kampen mellem os bruger vi også hinanden utroligt meget. Jeg har lært meget af Rene og han har lært meget af mig – og så går det op i en højere enhed”, lyder konklusionen fra Kenneth Kruse Hansen, der

Slutstillingen 2010: M

V

U

T

KP

MP

BP

P

1

Slangerup 14

9

2

3

626 34

6

40

2

Outrup

14

9

1

4

639 33

3

36

3

Vojens

14

7

2

5

605 30

4

34

4

Holsted

14

7

0

7

602 28

4

32

5

Brovst

14

7

0

7

579 28

4

32

6

Holstebro

14

5

1

8

581 25

3

28

7

Esbjerg

14

4

2

8

563 24

2

26

8

Fjelsted

14

3

2

9

586 22

2

24

M = antal kørte matcher V = antal vundne matcher U = antal uafgjorte matcher T = antal tabte matcher KP = antal kørerpoint

MP = antal matchpoint BP = antal bonuspoint P = antal point (matchpoint og bonuspoint)

9,-

Kr.

9 25

Verdens Nyhed Fra SCOTT USA. Voksen hjelm i kulfiber skal, og med til hjelmen får du en ekstra skygge til en værdi af Kr. 299,-. Se alle hjelme på shoppen!

,-

99

Fra

.3 Kr

Ny SCOTT Brille MX Hustle, med panteret ny teknologi, med 4 justerbare indstillinger i brillen, som betyder at du altid vil kunne tilpasse brillen 100% til dit ansigt. Se flere modeller på shoppen!

* Renovering af Cykler og Motorer * Personlig vejledning og Setup på cykler * SERVICE HOS OS, EN SELVFØLGE!

Ulvedals Speedway Center - Taulov Bygade 6 - 7000 Fredericia - Tlf. 75 51 30 93 Webshop: www.ulvedal.dk - Email: ulvedal@ulvedal.dk

27


speedway I 500cc Specieal Sidevogn har Steffen Bredahl og Rasmus Haarkjær, GSK, lavet en kanonstart foran Stinus Lund og Lars Plasner, HMS. I støvskyen anes Villy Lund og Lars Lund, HMS.

Græs- og Langbane:

N.O. Jensens græsbaneløb tilbage hvor det startede For 11. år i træk blev der den 5. september kørt græsbaneløb på Skiveren i Gandrup. Efter at to tidligere samarbejdspartnere havde trukket sig ud af Græsbaneløbet, var Sports Motorklubben Gandrup i sin 10 års jubilæumssæson, for første gang, ene om at arrangere den årligt tilbagevendende begivenhed, som tilbage i november 2000 dannede hele grundlaget for at skabe en ny motorklub. Banen (eller banerne – der var jo også en speedwaybane inden i græsbanen) var i år henlagt til stedet, hvor det hele startede i 2000. Af pladshensyn fik græsbanen en noget utraditionel form, idet den var mere firkantet end oval. Dét skulle vise sig at give nogle vildt spændende heat, da kørerne i forbindelsen træningen lørdag eftermiddag ret hurtigt fandt ud af, at der skulle drejes lidt ekstra for at komme rundt. For fjerde år i træk blev der lavet en speedwaybane inden i græsbanen, og den var i modsætning til tidligere langt mere oval, hvilket gav en række spændende speedway heat. Da arrangementet var tilbage, hvor det hele startede for 11 år siden, var det måske meget symp-

28

tomatisk, at antallet af deltagere i var det højeste siden det første løb. Knap 80 kørere fra ind- og udland stillede op på 2, 3 eller 4 hjul indenfor hele 10 forskellige klasser, der bød på traditionelle græsbanemaskiner med både solo og sidevogne, short track crossere, quad racere, alle 3 speedwayklasser samt for andet år i træk de populære folkeracere. Den særlige baneform til trods

bød dagen kun på et enkelt dramatisk styrt. Ganske som ved græsbaneløbet i 2010, skulle sidevognskørerne ud i næstsidste heat, og som en kopi af sidste års løb, styrtede Villy Lund fra Haderslev Motorsport – denne gang med makker Lars Plesner. Begge kunne dog selv gå tilbage til ryttergården. Sidste år regnede Græsbaneløbet næsten væk, men i år

var vejrguderne med arrangørerne med masser af sol og meget lidt vind. Det gode vejr var formentlig også medvirkende til, at op mod 1.100 motorsportsinteresserede valgte at tilbringe en søndag eftermiddag ved Limfjorden, hvor der udover masser af ræs blev budt på en række udenomsaktiviterer som for eksempel elastikspring og karruseller.

Mads Georgsen, SMG, fører 500cc Speedway feltet an efterfulgt af KSCs Peer Jørgensen (gul) samt Gandrup kørerne Mathias Yder (blå) og Jacob Sørensen (hvid), som endte dagen øverst på podiet.


speedway N.O. Jensen 11, resultatliste (Top 3)

500cc Special Expert:

1. Mads Gerorgsen SMG, 2. Arne Andersen, SMG, 3. Torben Præstgaard, SMG.

500cc Special Old Boys: 1. Frantz Greisel, D, 2. Hasse Prytz, N, 3. Steen Larsen, SMG. 500cc Special Sidevogne: 1. Steffen Bredahl/Rasmus Haarkjær, GSK, 2. Stinus Lund/Lars Plesner, HMS, 3. Villy Lund/Lars Lund, HMS. 500cc Speedway:

1. Jakob Sørensen, SMG, 2. Christian Seliger, D, 3. Mike Thomsen, BSC.

80cc Speedway:

1. Martin Bohl, SMG, 2. Patrick Hellmann, KSC, 3. Simon Andersen, SMG.

50cc Speedway:

1. Patrick Bæk, HoSK, 2. Magnus Krogh Nielsen, SMG, 3. Oliver Mikkelsen, SMG.

Short Track:

1. Claus Harbo, AlMK, 2. Simon Klitgaard-Jensen, LMC, 3. Jan Sørensen, SMG.

Classic Short Track:

1. Flemming Vad, HdMK, 2. Peter Christiansen, AlMK, 3. Børge Vad, HdMK.

Quad Racers:

1. Søren Pedersen, AlMK, 2. Jesper Christensen, LMC, 3. Jan Sørensen, SMG.

Folkerace:

1. Mick Nielsen, RAS, 2. Dennis Steffensen, FSAS, 3. Jens Steffensen, FSAS.

For andet år i træk bød Græsbaneløbet også på Folkerace. 8 kørere deltog i biler som Opel, Ford, Audi, Citroën og Peugeot.

MB: Hvorfor arrangerer i Græsbaneløb? Lars Kvistgaard: Fordi det rent faktisk er sjovt at lave et stort motorløb, hvor der er fest og ballade, og noget for enhver smag. Desuden er klubben nærmest stiftet på grundlag af det første løb tilbage i 2000. Det er jo også god indtægtskilde for klubben. Og så er græsbaneløb noget særligt med masser af forskellige klasser, så et løb bliver aldrig kedeligt. Vi er bare en del i SMG, som er helt vilde med græs- og langbane, hvilket jo også er grunden til, at vi i SMG driver en langbane i Jübek i Tyskland. MB: Er græsbane ikke en aktivitet, som vil uddø? Lars Kvistgaard: Da vi alene i klubben har 8 solokørere er håbet om bedre tider indenfor græs- og langbane måske grønt som den fineste græsbane. At vi så i år også havde det største deltagerantal siden det første løb i 2000, vidner om, at mange kørere faktisk er vilde med Græsbaneløb. I lande som Tyskland og Frankrig er græs-

og langbaneløb stadig større end speedway. Ofte er der over 10.000 tilskuere til de mest traditionsrige løb. Endnu et tegn på bedre tider er, at flere og flere "større" speedwaynavne også begynder at køre langog græsbane. Et eksempel er den tyske speedwaymester og SGP Wild Card Martin Smolinski, som lige er blevet langbaneholdverdensmester med Tyskland. MB: Hvad håber I at opnå med jeres løb? Lars Kvistgaard: NO Jensen Græsbaneløb er fart og tempo, sjov og ballade, og det skulle det gerne være for klubbens medlemmer, det være sig officials, øvrige frivillige hjælpere samt kørere. At det samtidig udbreder kendskabet til lang- og græsbane er naturligvis kun en bonus. Løbet samler klubben som intet andet arrangement i løbet af sæsonen. De indtægter, vi opnår i forbindelse med løbet er også til stor hjælp henover sæsonen, bedste eksempel er den 80cc speedwaybane, vi byggede i Gandrup i foråret

Græsbaneløb i Gandrup i en nøddeskal - ren råhygge i ryttergården.

Gandrups Jacob Sorensen på vej mod sejren i 500cc Speedway.

Græsbaneløbet var en velbesøgt affære med godt 1.000 besøgende mennesker i løbet af weekenden.

29


speedway

Årets komet i

y a dw e e p s k s dan

Interview med:

Rene Bach

Per Østergaard tog i timerne inden den afgørende ligamatch onsdag den 22. september på Slangerup Speedway Center, hvor guld og sølv blev afgjort, sig en snak med årets u/21 Danmarksmester, Slangerup-køreren Rene Bach, om hans fantastiske sæson.

MB: Rene, fortæl lidt om dig selv! - Jeg er 20 år og bor i Rødekro – og er professionel speedwaykører. MB: Du bor i Rødekro, er medlem i Fjelsted og kører for Slangerup – hvad er det for noget roderi? - Jeg kørte for Fjelsted sidste år og i de første matcher i 2010, men så blev jeg fyret af Fjelsted. Heldigvis fik jeg en mulighed for at komme på ligaholdet i Slangerup, og det er jo egentlig gået ganske godt. MB: Du fik vel dit egentlige gennembrud her i dette efterår. Først blev du topscorer på U21 VM guldholdet, siden individuel U21 danmarksmester i Slangerup og nu står du foran muligheden for at vinde DM for hold sammen med Slangerup på hjemmebanen.* - Ja, DM’et var og er en kæmpe ting for mig! Patrick Hougaard og Michael ”LiGlad” Jepsen Jensen var mine favoritter. Hougaard har vundet medalje i de seneste 5 år. Var Patrick Nørgaard ikke styrtet og brækkede en fod i hans første heat, havde han også været med i kampen om mesterskabet. Men jeg havde da et håb, nu det skulle

30

køres på min hjemmebane her i Slangerup. MB: Som det sidste toppunkt i sæsonen skal du til 3. VM-afdeling i starten af oktober. Hvordan har du det med det? - Før sæsonen var det min plan at samle international erfaring og bare nyde at være med i VM. De to første afdelinger blev kørt på baner, jeg ikke kendte, så der skulle jeg lære. Sidste afdeling køres i Pardubice i Tjekkiet, hvor jeg har kørt tidligere – så jeg har hele tiden set specielt frem til den afdeling. Folk giver sig lidt ekstra i et VM – men så må man jo bare selv køre lidt hårdere. Jeg er 3 points efter den, der ligger nr. 3 – så der er en mulighed for, at jeg med lidt held kan tage bronzemedalje. MB: Hvor kører du, udover i Slangerup? - Jeg kører i England, hvor jeg er i Newcastle. Derudover kører jeg ikke andre steder. Jeg kørte lidt i Polen for to år siden, men kom aldrig rigtigt i gang. Det er efter min mening det bedste, at komme til England og køre. Man bliver meget mere selvstændig af

Rene Bach tjekker grejet ved den skandinaviske u/21 runde i VM-serien. Siden da er det kun gået fremad, i skrivende stund med VM-Guld ved u/21 for hold hvor Rene var højest scorende - samt den 19. september hvor Rene blev dansk mester foran Michael Jepsen Jensen og Patrick Hougaard.

at være derovre, hvor der ikke er nogen kære mor og far, hvor man er overladt til sig selv. Det er noget, man virkelig modnes af, kan jeg fortælle! Og så er der langt flere løb end der er i de andre ligaer. Jeg bor hos Newcastles hovedsponsor, hvor jeg bliver behandlet godt. Jeg vil dog gerne til Sverige, og vil arbejde på det i løbet af vinteren. MB: Jeg har fundet ud af, at både Ivan Mauger, Ole Olsen, Bjarne Pedersen, Kenneth Bjerre og Nicki har kørt i Newcastle – så der er jo noget at leve op til… Har du en uddannelse at faldt tilbage på? - Jeg sørgede for at afslutte HG, inden jeg tog til England. Det er handelsskolernes to-årige grunduddannelse, og det er sådan lidt min forsikring. MB: Hvordan ser du fremtiden? - Nu bliver Hougaard for gammel til U21, medens jeg har endnu et år. Det betyder at jeg vil sætte ekstra ind for at slutte på en topplacering i VM. Herudover vil jeg meget gerne blive i Slangerup. Jeg har forstået, at vi skal snakke lidt om 2011 efter matchen i aften.

MB: Det vil måske kunne ses af din kørsel i guldmatchen? - Ja, men lad os nu se hvordan det går! MB: Til slut, Rene, vil jeg spørge dig: Hvornår er du med i Grand Prix serien? - Det er jeg om 3-4 år!

DM individuelt u/21, Slangerup, 19.09-2010 1. Rene Bach - 15 point 2. Michael Jepsen Jensen - 14 point 3. Patrick Hougaard - 13 point 4. Simon Nielsen - 11 point 5. Mikkel B Jensen - 10 point 6. Lasse Bjerre - 10 point 7. Mikkel Michelsen - 9 point 8. Jonas B Andersen - 8 point 9. Klaus Jakobsen - 7 point 10. Mikkel Salomonsen - 6 point 11. Kasper Lykke Nielsen - 4 point 12. Marc Randrup - 4 point 13. Patrick Bjerregaard - 3 point 14. Dennis Spicker - 2 point 15. Michael Melchiorsen - 2 point 16. Patrick Nørgaard - 0 point


speedway De danske u21 VM-hold 2010, fra venstre: Landstræner Jan Stæchmann, Rene Bach, Lasse Bjerre, Michael Jepsen Jensen, Peter Kildemand og Patrick Hougaard.

re e r ø k 1 2 u e t s d e b Verdens

k r a m n a D a r f r -e De danske kørere u21 VM guld-vindere kender hinanden godt fra 80cc dagene. Tekst: Kenneth Majkjær Mikkelsen. Foto: John Bo Jensen

Et dansk hold bestående af Rene Bach, Patrick Hougaard, Peter Kildemand, Lasse Bjerre og Michael Jepsen Jensen, vandt guld i VM-hold turneringen for u21 kørere, den 5. september i Rye House. Det er første gang at et dansk u21 landshold henter guld, og det blev vel og mærke gjort med suveræne 51 point og et stort spring ned til Sverige på sølv-pladsen med 37 point. I finalen viste specielt Rene Bach sublim kørsel, og hentede maksimum point i sine 5 starter. Men det markante resultat var ikke kun udtryk for een mands bedrift, men derimod for et hold som forstod at fighte - under svære betingelser med mange styrt. Michael Jepsen Jensen, fra det danske u21

To danskere med i VM-opløb Patrick Hougaard og Rene Bach har når disse linjer læses kørt sidste finale i årets individuelle u21 VM-serie. Finalen er i år afviklet over 3 afdelinger: Gdansk, Polen (17. juli), Daugavpils, Letland (14. august) og Pardubice, Tjekkiet (2. oktober). Før årets sidste finale i Pardubice lå Patrick Hougaard på en samlet 2. plads med 19 point og Rene Bach på en 6. plads med 14 point. Tjek www.dmusport.dk for den endelige stilling.

landshold fortalte efterfølgende MotorBladet at banen, som der blev kørt på, var meget speciel. Starterne fik større betydning end normalt, da det reelt kun var på inderbanen man kunne køre på. Når fire mand kom ud af et sving samtidig, så røg den yderste helt sikkert af på en pukkel i banen - umiddelbart efter svinget. De danske kørere kørte dog meget koncentreret, og var konstant fremme. Holdet fremstod som et team og kom godt fra start, hvilket dog aldrig fik dem til at slække på koncentrationen. ”Den måde gutterne kørte på, var helt overvældende. De moste nærmest al modstand i Rye House”, sagde en glad landstræner, Jan Stæchmann efterfølgende. ”Vi holdt vores team-gejst højt - hvilket vi

også har gjort tidligere i år. Personligt var jeg aldrig i tvivl om, at vi kunne hive guldet hjem ved at bevare fokus- og køre op til vores bedste,” supplerer Michael Jepsen Jensen. En af forklaringerne på den gode holdånd er ifølge den danske u21-kører, at kørerne kender hinanden særdeles godt. ”I år har vi kun kørt kvart-, semifinale og finale sammen. Men hovedparten af os, undtagen Patrick - som er lidt ældre, kender hinanden rigtig godt fra 80cc, hvor vi tidligere har været på hold sammen.” De unge danske kørere går nu ind til et efterår hvor forhandlingerne i forhold til de forskellige ligaer skal på plads, og i den sammenhæng gør det selvfølgelig godt med en u21 VM-hold titel på kontoen. ”Om kørerne kan profitere af guld-medaljerne er altid svært at sige. Deres individuelle kørsel i ligaerne har også meget stor betydning. Men dansk speedway vil helt sikkert kunne profitere af deres flotte indsats. Det lover godt for fremtiden,” konstaterer en glad Jan Stæchmann.

U21 VM-hold, Rye House (GB), 5. september: 1. Danmark 51 p., 2. Sverige 37 p., 3. Polen 35 p., 4. England 25 p. DK scores: Rene Bach 15 (3, 3, 3, 3, 3), Michael Jepsen Jensen 12 (2, 2, 2, 3, 3), Patrick Hougaard 11 (3, 2, 3, 1, 2), Peter Kildemand 8 (2, d, 3, 2, 1), Lasse Bjerre 5 (1, 1, 0, 1, 2).

(gul) ), Artur Mroczka, PL Patrick Hougaard (blå t. dys t tæ en i d) og Ludvig Lindgren (rø

Jubel i den danske lejr , fra højre Ivan Bjerre, Rene Bach og Lasse Bjerre.

31world speedway news

Speedway

BIERNE FLØJ HØJT De sværmede rundt som var det den skønneste sommerdag – og kun een kunne holde dem på afstand! Sådan kunne overskriften have været efter det britiske par mesterskab i Ipswich, hvor Coventry parret Kasprzak/Harris satte alle på plads – bortset fra danske Kenneth Bjerre – der som den eneste overhovedet smagte sejrens sødme mod det stærkt kørende Coventry par. Coventry Bees fratog dermed Poole det mesterskab de vandt sidste år. Faktisk har Poole og Coventry delt titlerne mellem sig de seneste 4 år begyndende med Poole i 2007 ved Crump/Bjarne Pedersen, Coventry året efter ved Harris/Hans Andersen og Poole igen i 2009 ved Holder /Hans Andersen. Som nævnt blev bierne kun besejret af Kenneth Bjerre da han og Niels Kristian Iversen (Peterborough) i dagens 2. heat var oppe mod Coventry. Bjerre tog de 4 point for sejren – men Kasprzak og Harris hentede 5 point idet Iversen sluttede sidst. Dette pointtab skulle senere vise sig at blive aftenens eneste for Coventry parret – som i det hele taget kørte et fremragende løb. Efter de indledende 18 heat stod det klart at Coventry, Poole, Lakeside og Peterborough var igennem til semifinalerne – og her fik Bjerre/Iversen chancen for revanche mod Coventry. Men heller ikke denne gang lykkedes det for Peterborough – faktisk tværtimod idet det blev til en dobbeltsejr til Kasprzak/Harris efter at Bjerre måtte se sig henvist fra en tidlig førsteplads til en 4. plads. I den anden semifinale hentede Poole ved Holder og Bjarne Pedersen sig en dobbeltsejr, således at finalen atter havde dansk deltagelse. Men det blev dog ikke til ny dansk succes i dette års par mesterskab, da Kasprzak og Harris

Redigeret af Erik Petersen

fuldførte en fantastisk aften med endnu en dobbeltsejr. Desværre var der forud for løbet indløbet afbud fra en række topkørere pga skader. Kørere som alle kunne have påvirket løbets udfald, og ikke mindst Hans Andersen kunne have været spændende at følge, efter at han i de seneste to år har været en del af vinderparret. Et hold som Wolverhampton var hårdt ramt da Freddie Lindgren, Tai Woffinden og Ty Proctor alle havde skader – i stedet blev Nicolai Klindt hasteindkaldt sammen med den meget unge Joe Haines, og ikke overraskende havde dette par det meget svært. Men også kørere som Peter Karlsson, Leigh Adams og Simon Stead måtte melde afbud. Alt dette var Kasprzak og Harris helt sikkert ganske ligeglade med – de havde vist skræmmende styrke og stukket alt og alle på en aften hvor der var bier over det hele.

at klubben søger mod toppen – Elite League i 2011? Klubben har pt. Klaus Jakobsen tilknyttet.

JUBEL I BIRMINGHAM Endelig kan de begejstrede Speedway fans i Englands næststørste by Birmingham ånde lettet op. Klubben har fået en permanent tilladelse til at afvikle løb på Peery Barr-banen! Lige siden klubben kom tilbage i 2007 har man måttet nøjes med et-årige tilladelser – men den aldrende promotor Tony Mole har hele tiden kæmpet videre mod afvisende politikere. Der er blevet gjort meget for støjreduktion – og endelig kom den så. En tilladelse af de sjældne i vore dage – men utrolig glædeligt for speedway fans i alle hjørner af denne verden. Tony Mole har været utrættelig i sin kamp – og har samtidig vist at intet er umuligt. Birmingham har siden deres comeback i 2007 kørt i den næstbedste række – Premier League, men nu hvor en permanent tilladelse er i hus kunne det så være en mulighed

RICKARDSSON TILBAGE Så er den 6-dobbelte verdensmester Tony Rickardsson klar til atter at sætte sig i sadlen. Noget af en nyhed. Men inden for mange får julelys i øjnene skal det siges, at dette comeback blot drejer sig om nogle opvisnings omgange ved Leigh Adams farvel løb i australske Mildura den 5. januar 2011. Adams har kørt sammen med Rickardsson i Poole, King´s Lynn og svenske Avesta - og har holdt forbindelsen til den svenske superstjerne siden denne stod af cyklen. - Tony har lige siden sit farvel sagt han ville komme til mit evt. afskedsløb – og han har nu bekræftet han selvfølgelig holder sit løfte. Det bliver måske sidste gang folk i Australien har mulighed for at komme tæt på denne speedway legende, så jeg håber naturligvis på et stort fremmøde.

RESULTATER Coventry 26:

Krzysztof Kasprzak (14+1), Chris Harris (12+3)

Poole 23:

Chris Holder (11+1), Bjarne Pedersen (12+2)

Lakeside 22:

Adam Shields (12+2), Jonas Davidsson (10+1)

Peterborough 20: Kenneth Bjerre (10+1) Niels Kristian Iversen (10+1) Swindon 18:

Mads Korneliussen (7+2), Gregorz Zengota (11)

Ipswich 17:

Scott Nicholls (8), Daniel King (9+1)

Wolves 15:

Nicolai Klindt (12), Joe Haines (3+1)

Eastbourne 13:

Ricky Kling (9), Cameron Woodward (4+1)

Belle Vue 8:

Filip Sitera (2), James Wright (6)

Semi 1: Harris, Kasprzak, Iversen, Bjerre Semi 2: Holder, Pedersen, Shields, Jonasson Finale: Kasprzak, Harris, Holder, Pedersen

Jeg og Tony kørte med og imod hinanden igennem to årtier, og han er uden tvivl den bedste jeg nogensinde har mødt” kommer det fra Leigh Adams.

IMPORT – SALG – SERVICE

CYKLER – MOTORER STELSÆT – DÆK RESERVEDELE OG TILBEHØR

JAN HOLM NIELSEN TLF. 57618229 – 40518228 www.jhnspeedway.webbyen.dk

33


DMU

På S t r e j f to g i H i s to r i e n

Monte Carlo-løbet 1950:

Fire af datidens store stjerner tog turen med på MC Orla Knudsen, Aage Andersen, Erhardt Fisker og Skjold P. skrev motorsportshistorie ned gennem Europa. Af Villy Poulsen

Fra 1954, ved modtagelsen på Rådhuspladsen i København. Fra venstre Morian Hansen, Kiehn Bertelsen og Erhardt Fisker.

1914

1950

DMU stiftes

Monte Carlo-løbet 1950

34


DMU

D

et er nok de allerfærreste der er i stand til at forestille sig hvad man bliver udsat for, hvis man i januar måned beslutter sig for at køre en tur til Monaco på motorcykel. Ikke desto mindre, så var det hvad en gruppe den gang berømte danske motorkørere besluttede sig for i 1950. Anledningen var de årlige Monte Carloløb for biler, og ikke en sjæl havde på noget tidspunkt tænkt på at køre med i løbet på motorcykel. Og da slet ikke på en mindre to-takts maskine, med sidevogn og fuld oppakning. En tur på næsten 3500 km., og naturligvis hjem igen efter løbet – hvis man da nåede så langt. To danske sidevognsmandskaber deltog, med start fra henholdsvis Oslo og Stockholm, og på henholdsvis en Jawa 2-takts twin, med Orla Knudsen og Aage Andersen ombord, og en Puchmaskine, kørt af Erhardt Fisker og Skjold Petersen. Alle fire var datidens stjerner i speedwaysporten, og til daglig beskæftiget i branchen som selvstændige forhandlere eller mekanikere. På den tid, i 1950, var Monte Carlo løbet en begivenhed af klasse. Bilerne kom gennem Danmark, og det var begivenheder, som trak tusinder af mennesker ud til ruten eller kontrolstederne. Men ingen havde, selv i deres vildeste fantasi, gjort sig tanker om at prøve turen på MC. Midt i den allerhårdeste vinter, på tilsneede og isede veje, ned over Alperne, på de værste tænkelige småveje, frem til Monaco ved Middelhavet. Men den 12. januar 1950, faktisk bare 10 dage før starten, besluttede den lille gruppe danske

kørere, at gøre turen på motorcykel. Udenfor konkurrence, for løbet var kun udskrevet for biler. Anledningen var, at Orla Knudsen og Aage Andersen tilfældigt var på besøg hos grosserer Erik Orth, som var importør af de tjekkiske Jawa/CZ-maskiner, et sted i København. Over en kop kaffe snakkede de Monte Carlo løb, og snakkede naturligvis om hvor spændende det kunne være at gøre turen med på MC. Det ene ord tog det andet, og gruppen besluttede at køre turen. Erik Orth skaffede maskinen, en fabriksny Jawa 350cc. Orla Knudsen og Aage Andersen skaffede carnet, fik vekslet penge, og organiserede kontrolsteder på den godt 3000 km lange tur. De samme forberedelser gjorde Erhardt Fisker og Skjold P., som besluttede sig for at starte i Stockholm, mens Jawa-parret startede i Oslo. Begge de nordiske hovedstæder var officielle startsteder fort Monte Carlo-løbets biler. Turen varede fire døgn, hvor der blev kørt stort set hele døgnet rundt. Mens den ene kørte maskinen, kunne den anden sove lidt i sidevognen, og de strabadser, kørerne har været udsat for, har været næsten ubeskrivelige. Efter et par dages afslapning i Monaco, gik turen tilbage til Danmark, til en fantastisk modtagelse på Rådhuspladsen i København, og efterfølgende omtale i de danske aviser – og i Danmarks Radio, hvor selveste Gunnar ”Nu” Hansen interviewede de danske kørere. Der blev også skrevet lange artikler i den europæiske motorpresse, hvor de fire dan-

ske motorcyklister, flere steder fik mere rosende og imponeret omtale, end selv datidens bilstjerner. Den norske motorunions blad ”Motor Avisen” bragte således et stort forsidebillede, og tre siders omtale af Knudsen/Andersen. Det samme gjorde et af tidens største MC-blade, det tjekkiske ”motocykl”, og også danske dagblade fulgte begivenheden tæt. Efter hjemkomsten først i februar 1950, fik Orla Knudsen og Aage Andersen hver sin nye Jawa maskine foræret af fabrikken, og overrakt efter alle kunstens og hyldestens regler, som en beskeden tak for indsatsen. Det skal også nævnes, at de fire danske køreres indsats førte til, at arrangørerne af Monte Carloløbet, få år senere prøvede at arrangere officiel deltagelse af motorcyklister. Det var i sommeren 1950 og nogle år frem. Her var der adskillige danske kørere med. Det var igen bl.a. Erhardt Fisker, Skjold P. Kiehn Bertelsen og tidens måske allerstørste stjerne, Morian Hansen, alle fra København og alle på Puch. Fynboen Poul Bøgehøj, med tilnavnet ”Den lille Murer”, forsøgte sig også, på en Triumph Trophy. Fra Bornholm kom Viggo Holm og Orla Johnsen, samt københavnerne Jens Rasmussen og Helge Nielsen og de jyske kørere Henry Toftegaard og Thorvald Thomsen. Men deres resultater for stå hen i det uvisse. De officielle MC-løb til det lille fyrstendømme i Sydfrankrig, fik i øvrigt navnet Monaco-løbet, for ikke at forveksle det med Monte Carlo-løbet. Og senere var der adskillige danske MC-kørere som prøvede kræfter med Monaco-

Forsiden af det tjekkiske MC-blad ”motocykl” med de danske Jawa-kørere Orla Knudsen og Aage Andersen. løbet, og både Orla Knudsen og Aage Andersen kørte med på solomaskiner. Selv om Monaco-løbene nu blev kørt om sommeren, stoppede det igen hen over midten af 1950`erne, da arrangørerne skønnede, at risikoen for kørerne var for stor. I de efterfølgende år fortalte især Orla Knudsen og Erhardt Fisker glad og gerne om deres strabadser ved forskellige lejligheder. Orla kunne bl.a. berette, at ud af de i alt 7600 kørte km., blev omkring 2500 km. kørt i tredje gear, (maskinen havde fire gear). Omkring 1000 km. blev kørt i 1. og 2. gear. Man kunne ikke køre med snekæder, da man mistede fart med dem monteret. I stedet blev der kørt med halvt dæktryk, for at få en større kontaktflade mellem dæk og vej. Men det måske allerstørste problem var, når man skulle lade vandet. De mange lag tøj, som man nødvendigvis måtte have på, var en stor hindring. Men frem nåede de, og skrev et stykke fantastisk historie i den danske MC-sports bog.

www.light-racing.dk

Gør som danmarksmesteren i micro Tubias Duus køb et LRstel fra Light-Racing til kun 11.000 kr.

Billige brynjer i str. 4-10år 500 kr.

Da Orla Knudsen og Aage Andersen passerede København 23. januar 1950 på vej mod Monaco, blev de interviewet af selveste Gunnar ”Nu” Hansen. Det var nok noget af det højeste en sportsmand kunne nå på den tid.

For+bagnav til 80/500 med lige eger 1400 kr. Tlf.: Alex 21 91 50 53 • John 20 99 24 45

35


Afsendt via: PortoService ApS, Postbox 9490, 9490 Pandrup

Magasinpost UMM ID-nr. 42470

Ændringer vedrørende abonnementet, ring venligst 43 26 26 13

175003 Forskærm

1750412 Bagskærm

175021 Kølerskærm

175033 Luftfilterdæksel

175025 Sidenummerplader 175046 Kædestyr bageste tandhjul

175052 Kædestyr svinggaffel

Du finder alle plastdelene i Cross Nøglen. Find Cross Nøgle forhandlere på nettet: www.maxmc.dk Her finder du også 400 sider med reservedele til crossere og ATV/Quad racere. 36

175041 Forgaffel beskyttere

175002 Nummerplade

175060 Støddæmper skærm

- eller kit: PLASTIC KIT PLAST KIT

Mærke/Model Märke/Modell

Årg. Årg.

Varenr. Art.nr.

Farve Färg

Ref.nr. Ref.nr.

CR 85 CR 125/250 CRF 150 R/RB CRF 250 R CRF 250 R CRF 250 R CRF 250 R CRF 250 R CRF 250 R CRF 450 R CRF 450 R CRF 450 R CRF 450 R

03-07 04-07 07-10 04-05 06-09 06-09 06-09 10 10 05-06 07-08 09-10 09-10

175104 175110 175115 175111 175112 175141 175146 175142 175147 175113 175114 175142 175147

Original Original Original Original Original Original Sort Original Sort Original Original Original Sort

KITCRF-OEM-411 KITCR0-OEM-403 KITCRF-OEM-410 KITCRF-OEM-407 KITCRF-OEM-408 KITCRF-OEM-498 KITCRF-NR0-408 KITCRF-OEM-413 KITCRF-NRO-413 KITCRF-OEM-406 KITCRF-OEM-409 KITCRF-OEM-413 KITCRF-NR0-413

DKK

698,698,698,698,698,698,698,698,698,698,698,698,698,-

Max MC Import A/S www.maxmc.dk Tel. 74 40 48 61 kan anvise nærmeste forhandler

Tjek plastiksiderne til:

Honda Kawasaki KTM Suzuki Yamaha


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.