Soldaten

Page 1

2011 NR. 8

Dit civile liv er lige rundt om hjørnet + YOUTUBE, VERDENS VILDESTE SPECIALSTYRKER, STOR MYSLIBAR TEST OG MEGET MERE 316754_soldaten_no-8-2011.indd 1

17/11/11 13.39


leder

Leder

Så nærmer den endelige aftrædelse sig – optur eller røvtur?

Udgiver:

Forsvarets Mediecenter Danneskiold-Samsøes Allé 1 1434 København K e-mail: vpl-soldat02@mil.dk telefon: 32 66 55 58 ansvarshavende redaktør: Vickie Lind redaktion: Andreas Reinholt Hansen Kåre Paamand

Med nogle enkelte undtagelser lakker værnepligten mod enden for de fleste. Og sikke en værnepligt. Du er blevet nedbrudt, opbygget, du har skudt med guns, du har lidt, og du har grint – men vigtigst af alt har du klaret din værnepligt, og du kan nu være stolt af dig selv! De fleste vil nok huske den første måned som den klart hårdeste. Man var ny, alt var nyt, det var hårdt, og der var langt hjem til ens faste rammer. Men som alt andet begyndte tingene at udvikle sig. Man fik tildelt sin bodymakker og sit våben, man begyndte at gå i byen med sine soldaterkammerater, og pludselig var ens sergenter ikke så hårde mere, alt imens man pludselig kom i god form.

korrektUr: Klavs Vedel art direction: Kailow Creative oPlag: 5.500

Det har været en tid med en masse nye indtryk og endnu flere forskellige men-

nesker. Mens nogle ser frem til den næste tid på sergentskolen eller i HRU’ens tegn, er der også andre, der føler, at de ikke kan komme hurtigt nok ud af kasernevagten og hellere vil falde forover på cykel end fortsætte i det grønne eller blå tøj. Men ligegyldigt hvordan dit forhold til forsvaret har været, er vi på redaktionen overbevist om, at du har fået nogle gode minder og oplevelser med fra værnepligten, og du har testet dig selv af på måder, du højst sandsynligt ikke ville have gjort under andre omstændigheder. Vi ønsker dig derfor alt muligt held og lykke fremover, hvad end du stadig har nogle gyldne måneder tilbage som værnepligtig, skal fortsætte som konstabel/ sergent/noget-helt-tredje-men-stadigi-forsvaret eller fortsætter dit civile liv, dér hvor værnepligten koldblodigt gik ind og afbrød det engang på den varme sommerdag i august, hvor du fik dine første kommandoer blæst i hovedet. Og vi håber, du vil tage dette eksemplar af SOLDATEN med hjem i toget, så du har noget at støtte dig til, når du savner din elskede værnepligt allerallermest.

coPyright: Indholdet i Soldaten kan frit citeres med angivelse af kilde.

Kåre Paamand og Andreas Reinholt Hansen Redaktionen

Artikler udtrykker ikke nødvendigvis FMC´s eller Værnepligtsrådets holdninger.

Si

Ku

2 - SOLDATEN 316754_soldaten_no-8-2011.indd 2

17/11/11 13.39


internet

En gut der - hvis man ser bort fra det useriøse overskæg og de latterlige øreringe – er helt vanvittigt god til at spille tværfløjte. Det lyder umiddelbart ikke så tiltalende, men når han samtidig med at fyre den af på fløjten (tværfløjten!) også kan beatboxe til de vildeste hymner som f.eks. California Love og soundtracket fra den legendariske Inspector Gadget tegnefilm, bliver det hele lige pludselig vanvittigt fedt. Manden skal opleves, og vi kan ikke anbefale dig andet end at tjekke det ud!

Tænker du også med længsel tilbage på den gamle FjolleTobak hjemmeside, der desværre er lukket? Så fortvivl ej længere, da en flok gæve gutter er kommet med svaret på dine søvnløse kvaler; Retardo.dk! Her er alverdens gøgl og løjer samlet på et sted, og hvad der kun var tiltænkt et to minutters besøg, forvandler sig lynhurtigt til to timer i stedet, da man liiige skal se én mere. Og en mere! Så træd ind i Retardo’ens univers og lad dit liv blive revolutioneret.

http://www.youtube.com/user/freedomworksfilms

http://www.retardo.dk

org. danSK ”Hundetegn” med din teKSt + org. 75 cm SiKKerHedSKæde

Kun

299,-

316754_soldaten_no-8-2011.indd 3

Soldater-rabat:

Kun

189 *,-

* HviS i går Sammen minimum 10, får i det “org. danSKe Hundetegn” til Kun 189 Kr. pr. SKilt

org. u.S. army dogtagS med din teKSt + org. 60 cm + 10cm Kæde

Kun

249,-

k ø b i d a g på w w w. a r my tag S . dK 17/11/11 13.39


specialstyrker

Verdens vildeste specialstyrker Nogle soldater er bedre end andre. Enkelte soldater har ligeledes enkelte eller flere forcer, hvor de er væsentligt stærkere end andre soldater. De bliver udvalgt og placeret i specielle enheder, eliteenheder eller specialstyrker, hvor soldaternes specielle egenskaber kan bruges unikt. SOLDATEN har undersøgt verdens militaristiske marked for vilde og stærke specialstyrker. kibenes sikkerhed. Horn for at sikre handelss er anonyme for at Alle i Frømandskorpset ed samt deres familie sikre deres egen sikkerh kan risikere at være d man og bekendte. En frø e om året. Inden da genudsendt i op til 250 dag uddannelsesforløb, nemfører en frømand et af fysik, selvtillid et hvor der forventes meg dsuddannelsen man Frø . ner og samarbejdsev at uner ave opg ære prim fysisk hårdest Frømandskorpset dt for at være en af de , men angreb på er ken der fjen og r abe dsk svar og er en af det dersøge lan krævende i det danske for ktioner på fjendtgea ota sab e, nelser. skib ige dan fjendtl danske forsvars eliteud og egentlige kamplige faste installationer orps (FKP) Frømandskorpset Søværnets Frømandsk som Frømandskorpset opgaver er også dele, som Næsten alle missioner, mandskorpFrø til. gt k bru mar og i Dan et d: Lan iceret som ’hemmelig’ bliver uddann gennemfører, er klassif ks antiterrormar Dan af del en å Opstået: 1957 hele operationen. ogs te set er for at give ro og beskyt ) blandt andet politiet i   (blev selvstændigt i 1970 førte missioner nem gen beredskab og hjælper at , Dog hænder det d. lan r på sva som for el ske såv d dan van i Det Del af: iernes søgelys. særlige opgaver senere kommer frem i med Uddannelsesvarighed: kan nævnes kronAf mere kendte frømænd e 1 varer n starten af side har set orp To uddannelsesfaser; fas nemført den krædsk gen Frøman prins Frederik, som har 14 uger. hemmeligt i Irak og Af20 uger, og fase 2 varer 2000’erne været indsat e. vende uddannels atsstyrke ved Afrikas ghanistan samt som inds specialoperationsFrømandskorpset er en uddannet til og træstyrke i søværnet og er krævende opgaver på net i at varetage særligt re områder. Entnæ kys i og under vandet og civile opgaver som el såv e tær mili heden løser både i krigs- og fredstid.

Special Forces er en spe cialstyrke i den amerikanske hær, som træner sine soldater i ukonventionel krigsførelse og specialoperationer. Styrken blev oprettet i 1952, oprindeligt for at træne og hjælpe andre landes styrker. Special Forces er kendt for der es grønne baretter. Special Forces var de før ste amerikanske styrker, der blev sendt til Vietnam. Special Forces er delt op i fem specialenheder med hver deres særlige ege United States Army Spe nskab og område. USA cial Forces har delt deres forces ud Land: USA sådan, at de dækker næsten hele verden – de specialiserer sig altså Grundlagt: 1952 i sprog og kultur overal t i verden. 5th Special Del af: Den amerikanske hær Forces Group blev tildelt 17 ’Medal of Honor’ Uddannelsesvarighed: 18 uger, herefter 26-59 speciale.

for deres tjeneste und er Vietnamkrigen. Man skal være en del af den amerikanske hær for at søge om optagelse i Special Forces, og kommer man ind, begynd er træningen i Georgia, USA. Der optages ikke kvin der i Special Forcesenheder. Når uddannels en, der er baseret på hård fysisk og psykisk træ ning, er gennemført, kvalificerer man sig vide re, og soldaten skal vælge sit speciale. Herfra starter endnu et uddannelsesforløb, før man er klar til at træde ind i United States Army Special Forces.

at man ves det, den kræ a ig r iske b i ys mme iske og f For at ko kke psyk r æ e r på at e t g d d n a e ig la r være be ationsbr estår en n r b a e p m l lo a ia k e grund e spec rmere s aden er . Af samm siliansk ie test. Yde r i træk hær. Brig å e e k r s il Den bra n t et famil le ia t r f a sil har stif udsendt r, som h e e den bra k e t f r ik a a n n e l ld væ a d e o m a d en et. Brig de lands s det, at endens ner om d uddanne etrække tgøre fj r la t e p o r t f e æ in d å il im n p t r e p g gge og sforløb dens r nærlig at ødelæ annelse dre fjen eller ha rdformål t forhin eres udd a d t d s å e e s v d re og hå g r r o ik e å s h for d baserer ere selv er er de m t m de a e e o logistik s n s ld , a r o r b e t e s d a n s situatio res hove rigaden øre sold e e B g d . d t b g a e tå o r , s g n d ldat an e i verde let kan igadeso e kan mo n, så de ddanned iansk br gte, så d ie il o k il s a s a r han r b B r fysisk u n e ralt i e år, fø ud for. E t de oft ret cent aden i fir s, hvilke kommer ig ig r kker r b i æ n er place r e t . t d g ig r li in nemsnit ret elle bandekr issioner å n e e s m k i g p, s e r n m g e a ia a k af i sil delt e en del åge den bra r dræbt r at bliv en blive at overv rund af e t g g il n t ø å e s p t a r r e s . o ø n m f g en den ind ikke igen ste, der es færd er briga den, når ig. De fle e og der a s r ig e r e ig kan b d r Desuden s e e k uddann peration eller ikk guerilla særligt opgiver specialo perati- brasilianske å e s lo d g i ia o d c r e r o p e es rne lsen, f v. siliansk soldate uddanne iske kra Den bra Brigade hårde fys Op Esp) er. n e a d d io t e (B a d e u d it a opfyl onsbrig i gidsels tmiddel som mag asilien e r g B a : d d n e s La s i dis nde fra n bruge og ligne gt: 1974 e Brigade Grundla baroner o militær k r ke l afhold a s a n k n e s ia rn landet et brasil n e til at fje d in , n Del af: D i Brasilie ighed: 016. lsesvar gaderne og OL i 2 Uddanne er to år ft e r old i 2014 e b d , d VM i fo g soldat ugers

li Alminde

316754_soldaten_no-8-2011.indd 4

17/11/11 13.39


Fremmedlegionen ble v i 1831 oprettet af den franske Kong LouisPhilippe som en støtte enhed til de regulære franske enheder i kam pen om at kolonisere Afr ika.

Fremmedlegionen (Légion Étrangère) Land: Frankrig Grundlagt: 10. marts 1831 Del af: Den franske hær Uddannelsesvarighe d: Minimum fem år

Special Air Service (SAS) Land: England Grundlagt: 1. juli, 1941 Del af: Den engelske hær Uddannelsesvarighed:

Fremmedlegionen hav de i mange år et ry for at tiltrække lejeso ldater og kriminell e, men strengere optagelse skrav og baggrunds kontrol af alle ansøgere har muligvis forbed ret situationen, kritikken Den franske fremm er i hvert fald forstu edlegion er, til forske ml fra met. De fleste ansøg andre specialenhed ere til fremmedlegi er, ikke decideret mo onen nokom me nationalistisk. Fremm r fra lande med lav levestandard, edlegionens officerer eksempelvis sydameri er oftest franske, me kanere og afrikaner n derudover kan enh e. ver Fremmedlegionen har mand ansøge om opt et hårdt uddannels agelse i fremmedlegi esone n forløb rent fysisk, uanset race, religio men er særlig kendt n og nationalitet. for sin strenge disciplin og mange regler. Det har længe gjort, at fre Når man starter i leg mmedlegionen har haf ionen, skriver man und t et er højt deserteringsant på en kontrakt, som al, hvilket betyder, varer fem år. Dereft at er er man har haft et høj der mulighed for at t frafald i uddannels forlænge. Gør man estjeneforløbet eller efterf ste i fremmedlegione ølgende i tjeneste. n i tre år, kan man søg e Fremmedlegionen har om fransk statsborg en stor krigshistori erskab, og er man i e frembag sig og har blandt medlegionen i minimu andet deltaget i Før m 15 år, kan man for ste lad e og Anden Verdenskrig legionen og få udbeta og i Golfkrigen, hvo lt en pension hver må r lened gionen blev ros resten af ens liv, og t for sin ekspertise, så selvom man ikke hvad angår bor i krigsførelse i ørkent Frankrig. erræn. Udover det har fremmedlegionen og så deltaget i mange fredsbevarende missioner. Soldater i fremmedl Fremmedlegionen har egionen får mulighed for lig e nu at få et pseudonym, personel i Afghanist hvilket betyder, at ma an, hvor legionen n får er tjenestegørende en ny identitet. Efter i det nordlige Afghan endt tjeneste får ma istan. n sit gamle navn og identi tet tilbage.

SAS er en del af United Kingdom Special Forces. SAS er skabt på et fundament og på en måde, der har fået andre specialstyrker overalt til at efterligne deres fremgangsmåde. SAS-soldaterne siges at være nogle af de mest professionelle i verden, og grundet deres mange ekspertiser er de bredt anerkendt. Særligt deres opklaringsenheder udmærker sig og er brugt i mange internationale missioner.

der ved optagelsesprøven bliver udsat for en fysisk test, hvorefter de skal marchere 23 kilometer med fuld oppakning op i bjergene på fire timer. Efter de fysiske test, skal aspiranterne samme aften kunne løbe 6,4 kilometer på 30 minutter og svømme 3,2 kilometer på 90 minutter. Normalt klarer i gennemsnit 20 procent af aspiranterne testen, mens resten falder fra.

Rekrutteringen til SAS sker i den engelske hær, hvor enhver englænder i teorien kan komme i betragtning til SAS, men historien fortæller, at soldater med baggrund i flyvevåbenet har større chancer for at blive optaget. Normalt har SAS 200 potentielle aspiranter,

SAS er stadig forbillede for mange militære systemer og specialenheder rundt omkring i verden. Enheden er i dag udstationeret i Afghanistan og ved Afrika Horn.

ca. 30 uger

SSDN er Nordkor eas offic ningstje ielle sta neste, me tsefterr n er ogs etFordi enh er toptr å et militæ eden er p immede o rt midde laceret g kører r l. informat biler me i Nordko undt i sto ionerne o d tonede rea, er re, sorte m ruder. Tr kring enh Der er så s ta æningen tslivvag eden beg ledes ryg t i SSDN e for en rænset. te r r utrolig om, at SS selslejr blandt a DN driver hård, og e for poli ndet mod de skal fængtiske fan stå vand den beryg s g m , varme, h e e r r , te e k . sempelvis tede Yod Ydermer øj vægt o ok-lejr. e skal de g Nordkor kunne ge eas udfo bærde s rdrende ig i SSDN er te rræn. delt op i seks gru rer alle State Sec pper, som At gøre tj former fo urity Dep e u n d e fø s te artment r mission i SSDN er grænsepa of soldater er, eksem en nation North Ko truljerin ne, sikker rea (SSDN al ære, o pelvis g, overvå hedsvag ) g og turiste S S DN lever gning af terne og Land: No r , u borgere et liv, so dvikling andre i rdkorea m er meg af kerne speciale a n e r - og biovå et respe kendt af nheder, s Grundla kteret o den nord ben og om udelu gt: Ukend g sikkerhe koreans kkende va t den for N ke befolk r e ta g Del af: N ordkore e n r in g . SSDN-so ordkorea as leder ldater e s efterr Kim Jong r beskre etnings- hø -II. tjeneste vet af tu je nordko og den n rister so r eanske m ordkorea m ænd i sor nske hær t jakkesæ t, der

Uddannel sesvarig hed: Ukendt

316754_soldaten_no-8-2011.indd 5

17/11/11 13.39


hørt

Hørt på messen To røggranater manglede efter en bykampsøvelse fra en pudsestue i Varde. Det resulterede i, at alle menige fra batteriet blev placeret på gangene, alt imens de meniges udleverede og personlige ejendele blev searchet. Efter flere timers forgæves jagt, ringede man efter sigende til den ansvarlige sergent – han havde gemt granaterne væk på sit kontor og var midt i en håndboldkamp i Aalborg.

Ved de gæve ingeniører i Skive har fem mandlige menige fra samme belægningsstue fået konstateret klamydia. Den lader vi lige stå stille for sig selv..

I Aalborg er der udbrudt fnat – små klamme dyr der render rundt på huden - blandt de menige. Flere menige er derfor blevet sendt hjem i et par dage i håb om, at det kan udrydde udbruddet af fnat. Ydermere er spritforbruget steget markant, idet de menige har fået kropsrengøringsvandid.

I flyvevåbenet havde de slutkontrol i førstehjælp. Det kan være svært at huske alle elementerne i førstehjælp, særligt for én menig, der i HLR-delen glemte alt om selve HLR’en, hvilket resulterede i en død Little Anne.

En kvindelig menig i Fredericia skulle samle patroner efter en skydeøvelse. Det gjorde hun ganske fint bortset fra, at hun kastede de fundne patroner ud på græsarealet. Da sergenten spurgte ind til årsagen, forklarede den kvindelige menige, at patronerne var lettere at finde i græsset – godt tænkt kvinde, godt tænkt!

6 - SOLDATEN 316754_soldaten_no-8-2011.indd 6

17/11/11 13.39


I Aalborg skriger en menig, når han sover om natten. Sergenten har registreret skrigeriet og har derfor udleveret kondomer og glidecreme til hele belægningsstuen i håbet om, at skrigene vil dæmpe sig. Desuden er den menige nu også begyndt at sætte sig op i En menig fra Skive har været på sin seng for at stirre på folk i søvne. Som om det ikke er Sunny Beach tur til Bornholm, hvilket nok, så er han også begyndt at gå rundt i lokalet, resulterede i, at den menige drak hvilket har skræmt flere menige på hans hele sin månedsløn op. Han var derfor belægningsstue. fanget på øen og var nødsaget til at vente indtil lønningsdagen med at tage tilbage til kasernen. Den menige mødte en uge for sent op til tjenesten. Behøver vi fortælle, at kaptajnen var utilfreds? gnede en å v t e t n e im I Dragonreg r en fugtig bytur te menig op ef gsmæssigt helt bart in med bevoksn den menige før m bryst, selvo rs var kendt for at e l byturen el udvokset brystmåtte. l have en ve te var dog væk, da t Den brystmå efter byturen, og de han vågne ning blev sat ind. sk en efterfor de i et billede taget re Det resulte kamera, der viser en e med et lomm ighter i forgrunden, l åben Zippo bare overkrop i fokus den meniges samboca i baggrune og en flask den kombination, r den. Det va et bare bryst. d der udløste

På Bornholm kalder de ’tre-mand-høj’ eller ’stacking’ for Negertårnet – det betød på bedste pædagogiske vis, at tre menige med anden etnisk herkomst end dansk blev udvalgt til forevisningen.

I Hesteskadronen er de og sjofle. Ekse sergenterne særprægempe menige hver morge lvis bliver de kvindelige n at ”fremvise kost til stueeftersyn bedt om en og måtten” – de de kvindelige men ige gladeligt, uden t gør redaktionen dog ved, hvad kost og vi på helt præcis er. måtte

SOLDATEN - 7 316754_soldaten_no-8-2011.indd 7

17/11/11 13.39


Rapportage

Ingenio et Armis - med visdom og v책ben. Et indblik i officersuddannelsen 8 - SOLDATEN 316754_soldaten_no-8-2011.indd 8

17/11/11 13.39


Hærens grundofficersuddannelse - en fysisk, psykisk og intellektuel udfordring Igennem din tid som værnepligtig er du løbende blevet præsenteret for dine uddannelsesmuligheder som konstabel og sergent i det dejlige danske forsvar. Rekrutteringsgutternes evindelige propaganda om, hvorfor den ene uddannelse er mere interessant og givende end den anden, har stået på dagsordenen i adskillige udsultende powerpointtimer i auditorierne. Til gengæld er det sparsomt, hvad du har fået præsenteret af muligheder, såfremt du har en spirende interesse for officershvervet og måske går med drømmen om en militærkarriere. Det havde SOLDATEN i sinde at gøre op med, og derfor drog halvdelen af redaktionen først ind på Hærens Officersskole (HO) for at få en fornemmelse af dagligdagen, hvorefter turen gik til det midtjyske sammen med de nuværende kadetter på deres patruljekursus. Så tilhører du den infirmerisøgende, fritrejsende, morgenrengørende og officer interesserede blomst af Danmarks ungdom med en gymnasial baggrund (eller hvis du bare godt kunne tænke dig at lære mere om officershvervet), anbefales det, at du læser videre.

Hele herligheden har siden anno 1868 haft sine rødder på Frederiksberg Slot, der nydeligt danner rammen om officerskadetterne. Uddannelsen er basalt set delt ind i to moduler, grundlæggende officersuddannelse 1 og 2 (GRO1 og GRO2) på henholdsvis 16 og 19 måneder, og uddannelsens egentlige formål er at uddanne de bedste og mest egnede premierløjtnanter til strukturen. Derfor har skolen fire nøgleord, som kadetterne uddannes efter helt fra starten af: mod, vilje, styrke og evne. Som du kender det fra en hvilken som helst anden uddannelse, er eleverne delt ind i forskellige hold og klasser, alt efter hvornår de er begyndt på forløbet, og da de eneste krav, der er til at søge ind, er en gymnasial baggrund og dansk indfødsret, kommer kadetterne med vidt forskellige baggrunde. Nogen har været udstationeret flere gange end John Rambo, nogle har haft forsvaret som daglig arbejdsplads i utallige

år, og nogle kommer lige fra gaden. Derfor sørger holdførerne for konsekvent at sprede alder, køn, erfaring og kompetencer så bredt som overhovedet muligt i de respektive klasser for at få størst mulig diversitet og dynamik i klasserummet såvel som i grupperne. Dagligdagen på HO er forholdsvis akademisk baseret, og meget af tiden bruges på skolebænken bøjet over bøgerne. Fagene er der til gengæld stor afveksling i, og de strækker sig fra timer i eksempelvis engelsk og statskundskab til undervisning i taktik og ledelse, og derudover er et af hovedfagene også idræt, da DF skal kunne træffe afgørende beslutninger selv under et stort fysisk pres.

et terrænstykke og skal så i grupper komme frem til den mest egnede løsning. Det hele foregår i dybeste seriøsitet, og der bliver taget højde for alt, da ”superterrænet” ikke findes, og det handler derfor om at finde den bedste løsning ud fra det terræn, man har foran sig, og den opgave, der befales løst. Undervisningsmiljøet er moderne, og der er bestemt plads til, at eleverne kan holde et indbyrdes godt forhold til hinanden, så hverdagen ikke bliver det

En taktisk lektion

Klokken er præcis to minutter i timestart, og SOLDATENs udsendte er placeret på bageste række klar til at blive beriget af den kaptajn, som underviser hold Bennike. Kadetterne får udleveret en opgave og et kort over

SOLDATEN - 9 316754_soldaten_no-8-2011.indd 9

17/11/11 13.39


Rapportage

rene gråvejr - bare det ikke går ud over kvaliteten i arbejdet. Efter megen diskussion internt om eksempelvis hvorvidt fremrykkerpunkterne skal ligge øst eller vest for det naturlige hegn med henblik på at komme frem uset af fjenden, præsenterer hver gruppe lige netop deres løsning af opgaven for den resterende del af klassen. De fremlagte forslag og taktiske overvejelser bliver herefter evalueret til punkt og prikke af underviseren såvel som de andre elever, der kommer med spørgsmål og eftersøger opklarende informationer for at få det hele til at hænge sammen. Der bliver diskuteret frem og tilbage, og ingen af løsningsforslagene er ens, hvilket også er en vigtig del af arbejdsprocessen, da hvert scenarie kan løses på mere end én måde. Læreren er tilfreds, så længe der ikke bliver begået større fejl, og der kan argumenteres for lige præcis deres brug af panserkøretøjer, mortérgrupper, infanterigrupper og alt andet, en delingsførers hjerte ellers begærer. Alt i alt handler det hele tiden om at sætte teori på praksis og komme frem til de bedst mulige løsninger, før læreren slutteligt kommer med sin løsning og sine argumenter for, hvorfor han vil handle, som han gør.

Vil du være officer i hæren Ansøgningsfrist: 15. MARTS 2012 Uddannelsesstart: 2012 Hvem kan søge: Alle med dansk indfødsret og en gymnasial baggrund Fysiske krav: Helbredsmæssig sund og rask, og mindst 155 cm høj uden fodtøj. Hvor foregår uddannelsen: De første 13 måneder er på Hærens Sergentskole i Sønderborg. Derefter på Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot. Hvor finder jeg ansøgningsskemaerne: Du klikker dig ind på www.forsvaretsuddannelser.dk og finder fanen om officersuddannelsen. Ellers kan de rekvireres hos Forsvarets Rekruttering.

under streng lyd- og lysdisciplin. Under hele øvelsen bliver kadetterne nøje obmed Jægerkorpset Men ikke alt ved en officersuddannelse serveret af instruktørerne, der i sidste ende skal give dem en samlet karakter foregår på en skolebænk. SOLDATENs for hele kursets gennemførelse. Efter udsendte ser sig derfor nødsaget til en intern evaluering af den netop at forlade de trygge frederiksbergske overståede gennemførelse bevæger rammer og drage ud i den ukendte patruljen sig i ilmarch tilbage til et midtjyske muld for i en skov at støde fælles samlepunkt for bl.a. at vedligetil en gruppe af grønklædte krigere, holde våben og krop og gøre sig klar til enkelte af dem med prestigefyldte næste opgave. Overnatning under hele bordeauxfarvede baretter. Formålet kurset foregår naturligvis i BSO, og de med turen er at følge nogle dage med på det patruljekursus, som kadetterne kære kadetter, der til hverdag bruger tjenesteuniformen mest, har derfor skal igennem, og som bliver afviklet i stadigvæk brug for helt basale felttjesamarbejde med Jægerkorpset. Kurset nestefærdigheder for at få mest muligt løber over to uger, hvor den første uge er undervisnings- og introduktionsbe- ud af de hvilestunder, de har stillet til tonet, og den anden uge nærmere er én rådighed. lang øvelse. Dagen efter er skydebanedag, og SOLDATEN sidder op i MAN-lastbilerne Klokken er 2103, da SOLDATEN er på sammen med resten af personellet for plads, og en patrulje, der har været at køre til Hevring skydeterræn. Her i gang siden den spæde morgen, gør skal delingen gennemgå en række sig klar til at angribe to lastbiler med henblik på at searche dem efter kyndig forskellige skydninger med skarp ammunition efter zap-skiver, som tæller instruktion af et par MP-sergenter. Internt i patruljerne skiftes kadetterne alt fra kamp fra forskellige objekter til nærkamp og tilbagetrækning i maktil at være patruljefører og NK, så de kerpar. Fremgangsmåden her er, at de alle sammen får den ledelseserfaring, jægere, der er tilknyttet kurset, starter der er nødvendig, den dag de overgår med at forevise, hvorledes det skal til strukturen. De ligger ganske stille gennemføres til UG, og kadetterne gør i skovbunden i fuld SKYT-udrustning dem så kunsten efter i bedst muligt og venter på den fempunktsbefaling, omfang. Ligesom de foregående gange patruljeføreren har i sinde at give skiftes officerseleverne til at agere padem, og kort tid efter hører man det truljefører og NK, når det ikke handler samlede ildoverfald, der bliver støttet om enkeltkæmperfærdigheder, og der af LMG-skytterne, som patruljen også bliver stadig evalueret på de mindste indeholder. Få sekunder senere er målene nedkæmpet og enkelte blitz fra et småting, som SOLDATENs udsendte kamera til dokumentation af bevisma- end ikke var klar over. Størstedelen af teriale er det eneste, man som ’tilskuer’ dagen bliver brugt på at gennemføre forskellige scenarier, hvor patruljen efterfølgende kan se, da alt foregår På patruljekursus

10 - SOLDATEN 316754_soldaten_no-8-2011.indd 10

17/11/11 13.39


En jæger styrer hele gennemgangen og bestemmer via radioen hvilke skiver, der skal poppe op og hvor.”

ryger i uforberedt ildkamp, og under de øvelser er det ekstra vigtigt, at sikkerheden er i top, da der i modsætning til den foregående dag bliver skudt med skarp ammunition, og en fejltagelse kan derfor få fatale konsekvenser. Især i scenarier, hvor der bliver brugt røg, og de enkelte medlemmer af patruljen bevæger sig uafhængigt, kan det være svært at danne sig overblik over ens

Denne skydestilling benyttes, når der skal skydes under køretøjer og går under navnet Brokeback Mountain – uden tvivl SOLDATENs favorit!”

egne højre-venstre-begrænsninger. Derfor er der sat folk af med karakteristiske hjemmeværnslignende sikkerhedsveste, der virker som levende kegler for at undgå uheld. Efter hver eneste gennemførsel bliver det hele gået igennem af jægerne, der er ansvarlige for kurset, og det skal sidde 110 %, før de er tilfredse.

Endnu en dejlig dag i det danske forSVAR er ved at gå på hæld, og SOLDATEN pakker bilen og drager østover adskillige oplevelser rigere og med et langt bedre indblik i, hvordan man uddanner de officerer, der til daglig ses rundt på landets kaserner.

SOLDATEN - 11 316754_soldaten_no-8-2011.indd 11

17/11/11 13.39


værnepligtsrådet

… og det var så det Lige rundt om hjørnet nærmer den sidste feltøvelse sig, og den længe ventede hjemsendelsesfest- jeres tid som værnepligtige er ved at være ved vejs ende. De fire måneder er fløjet så hurtigt af sted, at det næsten føles uvirkeligt, og I har med garanti lært en masse, fået gode kammeratskaber og fået en oplevelse for livet. Alting virker næppe så formelt mere, og I kender sikkert navn og alder på jeres befalingsmænd. Nu venter I bare på den sidste kommando- TIL CIVILT, TRÆD AF! Denne sidste kommando venter også Værnepligtsrådet, som snart må takke af for denne gang og overdrage posten til de nye rådsmedlemmer. Mens vi har siddet i rådet, er det lykkes os at få skudt to job- og uddannelsespilotprojekter i gang med forventning om, at der på alle kaserner fremover vil blive afholdt en sådan dag. Derudover har vi med hjælp fra vores landtalsmænd arbejdet med følgende ting Gennemførte projekter •  Arrangere en job– og uddannelsesdag (Hvilket bliver aktuelt på forårsholdet og som pilotprojekter ved Danske Artilleriregiment i Varde og ved Telegrafregimentet i Fredericia her i november)

Foto: Værnepligtsrådet

Igangværende projekter: •  Flytning af askebægere •  Udstødningsproblemer ved transport på lad af MAN 18 •  Værnepligtiges retsstilling •  Arbejdsmiljø −  Løfte Bære Trække Skubbe-teknik (LBTS) −  Break free-olie •  Sikkerhedsgodkendelse ved HESK, LG og DANNEBROG bliver skærpet •  Udvalgsmøder De sidste ord fra det gamle råd: Vores tid i Værnepligtsrådet har været spændende og til tider også udfordrende. Vi har siddet med til mange spændende møder, og vi synes, det har været fedt at arbejde for de værnepligtiges rettigheder. Vi håber samtidigt også, at I har fået noget ud af værnepligten, og at der er en del af det, I har lært af forsvaret, som I kan bruge i jeres liv som civile. Til dem, der har fået kontrakter, vil vi gerne sige tillykke.

12 - SOLDATEN 316754_soldaten_no-8-2011.indd 12

17/11/11 13.39


Foto: Værnepligtsrådet

Kontakt os via:

www.værnepligtsrådet.dk

Værnepligtsrådet Danmark

@ vr@mil.dk ' 32 66 55 50 Kontor

32 66 55 51 Lasse Juhl 32 66 55 52 Thomas Bjelkegaard 32 66 55 53 Joanna Cudjoe

Adresse:

A.H. Vedels Plads 12, 1439 København K. Bygning 37

Husk du kan være anonym, forstået på den måde, at du som værnepligtig kan ringe til os, uden vi oplyser dit navn ved evt. kontakt til tjenestestedet.

SOLDATEN - 13 316754_soldaten_no-8-2011.indd 13

17/11/11 13.39


anbefaling

Soldaten anbefaler... kar I mange måneder har al din fokus været placeret langt væk fra det civile samfund, langt væk fra dit almindelige liv, men meget tæt på skosværte, sergenter og andet godtfolk, hvilket man ikke nødvendigvis bliver rig af. Du har dog ikke spildt de sidste måneder af dit liv, idet du har gennemgået en uddannelse, der er helt unik og særpræget. De egenskaber, du har erhvervet dig i din tid som soldat, kan sagtens bruges på den anden side af kasernernes mure. Det kan være svært umiddelbart at danne sig et overblik i en forvirret civil verden, hvor andre mennesker nødvendigvis ikke stikker dig en honnør tilbage, når du passerer dem med hånden viftende oppe i panden. Andre civile individer går heller ikke i din kolonne, og du kan risikere at ende i meget irriterende situationer derude. Men hvad skal du foretage dig ude i det komplicerede, ustrukturerede, civile liv? SOLDATEN har her nogle bud på, hvilke karriereveje du burde overveje, hvis du vil drage fordel af din værnepligt!

Ambulanceredder/Livredder Din uddannelse i forsvaret har gjort dig robust nok til, at du er i stand til at redde liv. Du har pustet og suget og pustet og suget dine soldaterkammeraters snot op i dit svælg efter tonsvis af forsøg på genoplivning af Little Anne. Det er naturligvis ikke lykkedes for dig, men du udfører nu alligevel proceduren til perfektion. Det er alt sammen kompetencer, du kan bruge i livredningsbranchen. Du kan eksempelvis blive livredder i en ambulance og bruge din førstehjælpstræning i praksis på nødlidende personer. Alternativt kan du efter tonsvis af strækkere under værnepligten spille smart på en strand og samtidig redde dårligt svømmende bikinibabes op af havet – og oversnave dem med rigtig god grund. Direktør i Mærsk Har du hoved og baret på rette sted, altså ret tæt på hinanden, har du mulighed for at blive alverdens ting inden for erhvervslivet. Har du tilmed en gymnasial eksamen, har du med din værnepligt allerede nu bevist, at du både kan stå tidligt op, fedte for en sergent, læse en tekst og regne et par tal. Mange større virksomheder, eksempelvis Mærsk, ansætter ikke folk, hvis de er militærnægtere. Desuden er det en fordel at have taget sin værnepligt, enten frivilligt eller ufrivilligt – en tradition, der går langt tilbage. Hvis du fedter de rigtige steder, feder den på de rigtige tidspunkter og har lidt held med dig, sidder du måske en skønne dag som direktør i Mærsk – eller med endnu mere held – direktør for Mærsk!

14 - SOLDATEN 316754_soldaten_no-8-2011.indd 14

17/11/11 13.39


karriereveje efter værnepligten Rapper Hvis du er ordekvilibrist, impulsiv provokatør eller kaster om dig med ’punchlines’ i tide og utide, har du sikkert fået lukket munden godt og grundigt under din tid som værnepligtig. Det betaler sig nemlig sjældent at svare sergenterne igen. Til gengæld har du måske opdaget, at det kan betale sig at lytte til sergenternes vise ord ind imellem. Det hænder nemlig, at din sergent i virkeligheden er en vaskeægte retoriker, som sikkert også har fået en hård fyr som dig til at trække lidt på smilebåndet engang imellem. De fleste sergenter, udover de kedelige selvfølgelig, kan nemlig ’blowe’ et par rigtigt ’hardcore’ linjer ud over en hel deling – og hvis du har lyttet og taget godt ved lære, har du absolut muligheden for at blive en kompetent rapper i fremtiden. Hiphop i Danmark er alligevel næsten dødt, så der er masser af jobmuligheder for dig, homie! Rengøringsdame Var morgenrengøring et dagligt hit i din hverdag? Kunne sergenternes evigt kritiske blik kun tilnærmelsesvis tæmme din lyst til at gøre endnu bedre rent? Var dit yndlings-tv-program i 2007 ”Rent Hjem”? Har du engang i en reklame sagt: ”Hej. Mit navn er Jacob Holm, og det her er den helt nye udgave af CILLIT BANG!” Kan du svare ja på mindst ét af ovenstående spørgsmål, er der kun én vej frem i verden – rengøringsmand/dame. Du får lov til at sprede daglig glæde, og efter en rundspørge ved forskellige rengøringsfirmaer, bl.a. Forenede Service, fejekosten.dk, Lau Ren og Dansk Miljørengøring ApS, kan SOLDATEN som det første medie bekræfte, at der er mulighed for en kaffepause allerede kl. 9 hos samtlige firmaer, såfremt du møder kl. 6, og arbejdsgangen ellers bliver passet på tilfredsstillende vis. Så fej/sug løs, og fortsæt præcis der, hvor din morgenrengøring slap. P-vagt Du har med sikkerhed prøvet at bevogte et stemningsforladt bygningsværk et sted på den danske hede. Såfremt dette ophidsede dig på bedst mulig vis, anbefaler vi her på redaktionen, at du søger nye græsgange som P-vagt. Du får en uniform, der er næsten ligeså pæn som den grønne, du går i til daglig, og du får samtidig lov til at bære de karakteristiske parkeringsdistinktioner, så ingen længere skal være i tvivl om, at du ikke går i p-uniformen for sjov, men at du rent faktisk er autoriseret parkeringsvagt. Dette burde uden videre være grundlag nok til at hoppe med begge ben ind i det spændende erhverv, men gavefesten vil ingen ende tage. Du får ydermere lov til at opretholde ro og orden på den parkeringsplads, du har ansvaret for, rapportere fejlskiltning, melde stjålne køretøjer og sidst, men ikke mindst: give folk, der holder ulovligt parkeret, et smæk på mindst 510 dask lige i skærmen! Postbud Formen efter de forgyldte måneder ved de statsautoriserede kostskoler (kaserner, red.) skulle meget gerne være i top, og hvor kan man bruge dette bedre end hos det folkekærlige firma Post Danmark? Du får lov til at køre rundt på en cykel med en fræk, falmende racerorange lakering, og som postbud tjener du samtidig dit land på næstbedst mulige måde ved at dele breve og pakker ud til alverdens folk, der som regel altid bliver glade for din ankomst. Og hvis din grund til ikke at blive postbud skyldes den nuværende placering af private postkasser, skal du ikke frygte længere, da lovgivningen pr. 1/1-2012 foreskriver, at postkassen skal stå så tæt på offentlig vej som muligt. Så se at gøre Per kunsten efter, og hop ind i bilen/cyklen med din lille kat Emil.

SOLDATEN - 15 Tak til Mark

316754_soldaten_no-8-2011.indd 15

17/11/11 13.39


R e g N I R d R o f d m I lITæRe U ? N e T g I l P e N R æ v e fTe R f RINg e deT m eSTe A SP U d N A K Ig gT lI Som væRN eP U ddAN N elSe oveR. d N RU g S eT N R æ ev Hje m m

A AAlboRg. CH RI STINA, 25 ÅR, fR RN eT. væ me fRIvIllIg I Hj em eC IAle I SP Ig gl SKRIve R TIl dA PÅ eRHveRvSjU RA eT. AAlboRg UN IveRSIT eværnet får Som frivillig i hjemm uddannelse på linje Christina en militær e. Sammen med med de værnepligtig assisterer hun resten af sit kompagni andre opgaver. og er forsvaret ved øvels as opgaver i læs mere om Christin vmedlem.nu hjemmeværnet på bli

blIvmedlem.NU SmS Hjv + navn, adresse, alder og email til 1245. Så bliver du kontaktet af en frivillig fra hjemmeværnet i dit område. Alm. sms-takst.

316754_soldaten_no-8-2011.indd 16

17/11/11 13.39


SOLDATEN har testet myslibars!

Du har sikkert allerede stiftet bekendtskab med dem, tja, måske allerede kværnet et par af dem i smasken under en skydeøvelse eller på en felttur. Vitalis er det mest velkendte slang for dem, og du har dem med høj sandsynlighed liggende til fire kroner i din kantine – altså den lille chokoladehapser dér, der er pakket ind i gult papir – for Vitalis har formået at få monopol på CAF og dermed dit forbrug/misbrug af den her korn-/chokoladeblanding.

SOLDATEN - 17 316754_soldaten_no-8-2011.indd 17

17/11/11 13.39


test

Myslibars er soldaterslik hul i midten, så regnen kan sile lige ind i din sovepose? Eller når man efter at SOLDATENs redaktion sad en kold have gravet 30 skyttehuller får at vide, morgen og tænkte på, hvilke lyspunkter der overhovedet kunne være på en at man skal dække dem til igen, fordi ens sergent pludselig finder et andet og felttur i kedeligt efterårsvejr, som det mere behageligt sted at ligge? den dag var. Efter grundig gennemtænkning i, hvad der kunne få humøret Efter denne tankeveksling strøg vi ned i de lokale supermarkeder for at op, faldt vi over myslibars. Findes der noget bedre, udover en seng og en cola, indkøbe de mest solgte og populære myslibars på det danske marked. Desend en chokolademyslibar, når Volduden kontaktede vi idræts- og kostborg har lovet regnvejr hele døgnet, vejledere i forsvaret for at undersøge, og man lige har slået sin bivuak op for derefter at opdage, at der er et kæmpe hvad myslibars gør ved kroppen, og om

de overhovedet giver noget ’powerboost’. Og så gik testen i gang! Der blev kontrolleret indhold, der blev tygget, lugtet og rørt - og naturligvis debatteret heftigt om, hvilke myslibars der ville være bedst at tage med i felten.

Myslibars er soldaterslik Myslibars er ikke en proteinbar, det er vigtigt at pointere. Myslibars er generelt fyldt med mange kalorier og har et højt indhold af fedt og usunde kulhydrater. En myslibar kan ofte skabe en falsk mæthed og kan i store mængder være direkte fedende. Og de færreste af os er vel i militæret for at blive federe, tværtimod. Når det så er sagt, kan en psykisk kamp mod sig selv ude i felten grundet udmattelse, sult og søvnmangel godt overskygges

op til hårdt fysisk arbejde. Skal man indtage myslibar, skal det være imens man laver noget fysisk eller straks efter. Hvis man indtager det på et forkert tidspunkt, risikerer kroppen at regulere insulin produktionen negativt, hvilket resulterer i, at man kan få insulinchok og gå ned på fysikken. Erik Madsen understreger desuden: - En myslibar skal ikke betragtes som et måltid. Det er soldaterslik - og det skal kun betragtes som et supplement til et ordentligt måltid mad.

Sådan gjorde vi:

lidt af en god chokolademyslibar. Når vi indtager sukkermængder, tilfører kroppen stoffer til hjernen, der bevirker, at vi måske tænker klarere eller mere positivt. Desuden tilfører stofferne også kroppen energi, hvilket letter presset yderligere. Men man skal ikke tro, at en myslibar kan bruges som et helt måltid i felten. Erik Madsen, idrætsvejleder ved Marinestation Holmen, siger: - Myslibars og andre små snacks kan godt indtages på felttur, men ikke lige

Vi kan røbe, at vi ikke fandt en decideret vinder – derimod fandt vi en stor taber!

Vitalis Choko:

Corny BIG:

Weetabix Oaty Bars:

Smag: 5/6 Sundhed: 1/6 Udseende: 5/6 __________________ Helhed 4/6 __________________ Vitalis er den mest kendte og kan købes på CAF. Den er fyldig med en god blanding og fordeling af chokolade og mysli. Dog er den lidt kunstig af tygge i. Til gengæld kan man sagtens spise et par stykker af dem. Det er dog ikke særligt sundt, da den er testens mest kalorieholdige. Vitalis’ størrelse gør, at den er god at have i soldaterlommen.

Smag: 3/6 Sundhed: 1/6 Udseende: 4/6 _________________ Helhed 2/6 _________________ Corny oplyser ikke sukker- og fiberindhold, men man fristes til at tro, at sukkerindholdet er højt, da myslibaren smager meget sødt. Fordelingen af chokolade og mysli er fin, og baren er testens absolut største bar – og måske derfor også den dårligste at have i lommen. Den smager udmærket, men har tendens til at blive kvalmende i længden.

Smag: 3/6 Sundhed: 3/6 Udseende: 5/6 __________________ Helhed 3/6 __________________ Denne myslibar skiller vandene: nogle kan lide den, andre kan slet ikke fordrage den. Til gengæld er det den bedste myslibar at spise, hvis man har til formål at tabe sig, mens man er i felten – det er dog også testens dyreste. Ydermere er det også en af de flotteste. Smagen er god, på trods af at den er mindre sukkerrig end de andre i testen. Baren giver en mættende fornemmelse grundet det høje indhold af fibre.

18 - SOLDATEN 316754_soldaten_no-8-2011.indd 18

17/11/11 13.39


Stor variation i smag og indhold

Efter testen havde vi svært ved at kåre en decideret vinder. På den ene side smagte nogle bedre end andre, på den anden side var de bedste også dem, som man kun kan spise begrænsede mængder af – både på grund af kostråd, og fordi de i længden blev kvalmende.

Dog kan vi vælge nogen fra de andre. Vitalis Choko slår de andre klart på smagen. Ud fra det ene kriterium er Vitalis Choko en klar vinder – til gengæld er den meget usund. Skal man se fra et sundhedsperspektiv, er vinderen Weetabix Oaty Bars, fordi den har nogle gode indholdsværdier, men mest fordi den er mest fiberholdig, hvilket er sundt, hvis

man vil tabe sig og samtidig yder fysisk træning. Wasa – Crisp & Cereals er også en god myslibar, og den må siges at være sundest hele vejen rundt, og så har den tilstrækkeligt med smag til, at man også kan holde ud at spise den.

Indhold: Vitalis Choko Corny BIG Weetabix Wasa -Crips Muesli+ Alpen Pr. 100 gram Oaty Bars

& Cereals Choko

Kalorier Protein Fedt Kulhydrater Heraf sukker Fibre

446 7,4 g. 17,8 g. 62,9 g. 35,1 g. 3,2 g.

433 7,0 g. 17,0 g. 62,9 g. Ikke oplyst Ikke oplyst

342 6,9 g. 6,5 g. 51,7 g. 15,5 g. 24,3 g.

450 8,8 g. 18,4 g. 58,3 g. 17,1 g. 8,0 g.

423 430 5,8 g. 7,4 g. 14,7 g. 13,6 g. 66,9 g. 69,6 g. 22,7 g. 38,0 g. 3,1 g. 1,8 g.

Pris i kr. pr. bar Pris i kr. pr.gram

4,- 16 øre

6,70 13 øre

4,40 19 øre

6,30 18 øre

1,50 4,40 6,5 øre 15 øre

Wasa – Crisp & Cereals

Muesli+ Choko:

Alpen:

Smag: 4/6 Sundhed: 4/6 Udseende: 4/6 ___________________ Helhed: 4/6 ___________________ Det er umiddelbart testens mest indbydende myslibar, hvis man ser bort fra indpakningen. Det er også testens sundeste myslibar, da den har en god fordeling i indholdet og er lav på tilsat sukker. Barens smag er god, og den er meget grov i konsistensen, hvilket gør den ’brødagtig’. Den har en god pasform til soldaterlommen.

Smag: 1/6 Sundhed: 2/6 Udseende: 2/6 __________________ Helhed: 1/6 __________________ Testens klart dårligste myslibar. Den smager kunstigt og kvalmende, den har en dårlig fordeling af chokolade og mysli, og så er den usund. Til gengæld er den god for læderdrengen, da det er den klar billigste myslibar i testen. Ikke nok med at smagen er kvalmende, så har myslibaren også tendens til at smage parfumeret.

Smag: 3/6 Sundhed: 1/6 Udseende: 4/6 _________________ Helhed: 3/6 _________________ Det første, man lægger mærke til, er den dårlige fordeling af mysli og chokolade. Kigger man på indholdet, opdager man, at denne bar er den mest usunde og har et kolossalt højt indhold af kulhydrater. Smagen er fornuftig, men ikke holdbar, da den i længden bliver kvalmende. Den virker lidt ’tyskeragtig’ i chokoladen, hvilket ødelægger smagen lidt.

SOLDATEN - 19 316754_soldaten_no-8-2011.indd 19

17/11/11 13.39


Nu er den her endelig! Den indiskutabelt komplette liste - i tilfældig rækkefølge - over det fedeste grej og det bedste lir, nørder og æggehoveder nogensinde har udtænkt. (Hvis du ynes, noget mangler, så stik os en mail. Derefter skal vi nok forklare dig, hvorfor dine argumenter er ugyldige!):

Ild

Tids.: 1.800.000 – 298.000 år f. Kr. Ja, det er ikke ild i sig selv, men evnen til at lave og bruge ild, vi tænker på. Og hvad har det dog ikke bragt menneskeheden af goder? Vi nævner i flæng: Varme til at forpleje varmt, fascinationen ved at se på et buldrende bål (eller en bygning, hvis du har pyromaniske tendenser), flammekastere samt muligheden for at smelte diverse materialer lige fra metaller til skumfiduser. TAK TIL: Homo erectus NATOs fonetiske alfabet

Tidspunkt: 1952 Det almindelige arabiske alfabet er selvfølgelig også smart nok, men det fonetiske AlfaBravoBadass-alfabet, der blev udviklet, så alle NATO-soldater kunne forstå (og udtale) bogstaverne i kritiske situationer, er bare lidt sejere og mere militæragtigt. Og så er der jo også charmen ved at gå rundt på gågaden og galpe ”Foxtrot India Sierra Sierra Ekko!” og se, hvor lang tid der går, før nogen fatter joken. TAK TIL: NATO

Pigtråd Kevlar

Tidspunkt: 1965 Her på SOLDATEN har vi mange gange været glade for vores skudsikre kevlarveste, når vi har været ude i det hårde gademiljø, som værnepligtshistorierne gemmer sig i. Kevlar er fem gange stærkere end stål, hvis man regner vægtforholdet med, og bruges ud over skudsikre veste bl.a. også til at lave tennisketsjere og trampoliner – virkelig en opfindelse, vi er helt igennem tilfredse med! TAK TIL: Stephanie Kwolek Løgnedetektoren

Tidspunkt: 1921 Løgnedetektoren betragtes stadig som for usikker til at være juridisk gyldig i en retssag. Men det ændrer ikke det mindste ved, at det er topsejt at hooke en potentiel forbryder op med en masse ledninger, slå vedkommende hårdt i hovedet, så sveden flyver ud i ét stærkt spor, tænde for arkitektlampen og begynde ”Nå, var det så dig, der slap en vind inde i auditoriet?”. TAK TIL: John Larson

Tidspunkt: 1874 Det er strengt taget ikke, fordi vi på redaktionen til daglig har stor glæde af pigtråden, og vi har da også skåret os på det en gang eller to for meget, fordi de der latterlige sikkerhedshandsker ikke lige var i nærheden, men sejt – det er det sgu! TAK TIL: Joseph Glidden Krudt

Tidspunkt: 900-tallet BANG! Krudt og eksplosioner er bare seje. Hvis ikke denne skumle blanding af salpeter, svovl og kul var blevet rørt sammen for godt tusind år siden, ville nytårsaften, dine bønner i geværet - og vores tankeeksperiment af en hadegave til Amalie fra Paradise Hotel – være ret så fesne. TAK TIL: Nogle kinesere

20 - SOLDATEN 316754_soldaten_no-8-2011.indd 20

17/11/11 13.39


Laser

Optisk camouflage (ja, vi er

Tidspunkt: 1960 Ud over at det er sejt at samle og forstærke lys i en megafokuseret stråle og kalde det laser, kan opfindelsen også bruges til en mængde spændende formål: For eksempel at forsøge at skære James Bond midt over, at læse dvd’er, cd’er og stregkoder, at fjerne dyre, men grimme tatoveringer, at skære i stål og måle afstanden til månen centimeterpræcist. Cool! TAK TIL: Theodore Harold Maiman

også trætte af, at det ikke hedder sløring)

Tidspunkt: 2003 Den usynlige mand er snart en realitet – i hvert fald hvis man har pengepungen i orden. Takket være et miniaturekamera, der filmer omgivelserne og gengiver det på den specielle dragt, kan bæreren af den optiske camouflage (igen, undskyld) stort set forsvinde. Ud over de åbenlyse militære fordele ved produktet synes vi også, at ordene ’optisk camouflage’ og ’pigernes omklædningsrum’ kunne skabe nogle interessante associationer. TAK TIL: Susumu Tachi, Masahiko Inami og Naoki Kawakami

Toiletpapir

Tidspunkt: 1857 Måske ikke verdens mest eksotiske opfindelse, men vi er nu stadigvæk forholdsvis glade for den (SOLDATEN kradser også ad helvede til anyway, red.). TAK TIL: Joseph Gayetty Fjernsynet Batteriet

Tidspunkt: 1800 Ingen batterier = ingen fjernstyrede biler, ingen mp3-afpillere, ingen mobiltelefoner, ingen topfede gadgets, men vigtigst af alt – ingen Radio371, du kan slæbe rundt på i uendeligheder! Godt arbejde, Mr. Volta. TAK TIL: Alessandro Volta Gaffatape

Tidspunkt: 1942 Gaffatape (eller sølvtape, Chuck Norris’ plaster, MacGyver-tape – kært barn har mange navne) er universalværktøjet over dem alle for gør-det-selv-elektrikere, hobbymekanikere, hjemmecykelsmede, hyggeblikkenslagere, modløse værnepligtige og generelt folk, der ikke mener, at det kan betale sig at ringe efter en professionel, bare fordi noget er gået i stykker, eller at et sæt regntøj er ødelagt, fordi der er kommet et hul på 10x10 cm i det. Gaffa gør drenge til (handy)mænd!

Tidspunkt: 1927 Philo Farnsworth er manden, der har sørget for, at man kan tilbringe adskillige timer på sofaen i selskab med tegnefilm, serier, sport og, hvis det går rigtigt festligt for sig, en lummer film fra Blockbusters bageste afdeling. Aldrig har den tidligere døde tid mellem aftrædelse og morgenappel kunnet blive brugt bedre, og vi skylder derfor manden bag et stort takkekort. Dog ikke ligeså stort som det, Mascha Vang, Susan K, Gustav fra For Lækker til Love og Paris Hilton burde sende i hans retning – hvad skulle de ellers bruge deres liv på? TAK TIL: Philo Farnsworth, duh..

Tre skodopfindelser, vi godt kan undvære: Det er ikke alt, der er taget patent på, der er lige snedigt udtænkt Koffeinfri kaffe (1905)

Hvad går der galt for den her mand?! Tænkte han: ”Nu, hvor alkoholfri øl allerede er opfundet, hvordan kan jeg så tage et udmærket produkt og suge alt det spændende ud af det? Hvad med at lave en burger uden bøf? Eller den billedfri tegneserie?” Torsk! Fæhovedet: Ludwig Roselius Muzak (1922)

Den musik, der efter sigende skulle stimulere din købelyst, må være udviklet i et tæt samarbejde mellem djævelen og den ondeste seniorsergent i mands minde (det er på mystisk vis ikke tilfældet). Tænk, hvis man kunne defilere rundt i supermarkedet uden at være tvangsindlagt til at høre på en eller anden mærkelig panfløjteorienteret version af John Denvers Perhaps Love. Eller tænk, hvis man kunne tage ind i en vilkårlig butik uden at blive i tvivl om, hvorvidt man var gået på diskotek i stedet for. Men næ nej, sådan skulle det ikke være. Tak for lort til: Fæhovedet: George Owen Squier Dressurridning (ukendt)

Hvad er det lige, der går galt her? Hvis man ser bort fra rosetter, Wendy-blade og stereotype hestepiger er ridning i bund og grund ganske fornuftigt. Kombinerer man heste med en lanse og anden gængs riddersport, kan det i SOLDATENs optik gå hen at blive helt mandigt og tilskuervenligt. Men så var der én gut/gutinde (formodentligt selv samme person, der står bag succeser som Crocs-sandaler, kildevand med smag, kapgang og Farmville), der tænkte: ”Hey – hvad med at vi tager et stort og maskulint dyr, giver det fine fletninger og stopper små lyserøde ankelsokker på det? Så kan vi sætte hesten ind i en stor arena, tvinge den til at gå helt fucked og placere en person i mystisk tøj med en latterlig hat ovenpå. Tror I ikke, folk vil sætte pris på det?” SOLDATENs korte og præcise svar dertil: ”Nej.” Fæhovedet: Vi ved det ikke, men leder stadig!

SOLDATEN - 21 316754_soldaten_no-8-2011.indd 21

17/11/11 13.39


Våbeninformation

AK-47

- Et legendarisk upræcist våben

Det er ingen hemmelighed, at et våben er lavet for i sidste ende at skulle slå ihjel. AK-47, eller ’’Avtomat Kalasjnikova’’ som våbenet rigtigt hedder, dræber årligt 250.000 mennesker, og det siges, at der er over 100 millioner AK-47-våben i verden. AK-47 er dog mere end et våben; det er et frihedssymbol for de undertrykte, de afmægtige og de revolutionære. AK-47 har været betjent af utallige hænder. AK-47 er blevet kørt over af en kampvogn, vendt i sand og sænket ned i vand og har stadig været funktionsdygtigt. AK-47 har været solgt til mange tusinde kroner nogle steder i verden, og andre steder har man

kunnet erhverve sig våbenet til sølle 10 amerikanske dollars. Våbenet er hadet af pacifister og antimilitarister overalt i verden, hvorimod somaliske børn kan vinde AK-47 i førstepræmie i radiokonkurrencer. AK-geværet blev udviklet af de sovjetiske styrker, men har fået navn efter en enkelt person, Mikhail Kalasjnikov, som har designet våbnet, dog uden at have tjent nogen penge på våbenet. Mikhail var også en del af den sovjetiske hær. Våbenet er produceret af den russiske våbenproducent IZH (og laves desuden på licens i blandt andet Kina). Filosofisk og designmæssigt er det baseret på erfaringer fra Anden Verdenskrig. Her opdagede man, at de fleste kampe foregik inden for 100 meters afstand, hvilket gjorde, at man ikke havde

et stort behov for de mere nøjagtige og træfsikre repetérrifler. Derfor konstruerede man våbnet sådan, at det gjorde mest nytte ved nærkampe, og AK-47 og dens efterfølgere er den dag i dag stadig kendt for ikke at være nøjagtig på over 300 meters afstand. AK-47 har sin force i sit enkelte design og i sine billige materialer. AK-47 er meget nemt og billigt at reparere, hvilket også gør våbenet populært blandt guerillakrigere. Ydermere er AK-47 meget enkelt og let håndterligt. Våbenet er i dag det mest brugte militærvåben, brugt af ca. 50 % af verdens lande. AK-47 blev for nylig brugt under de libyskes oprøreres kamp mod Muammar Gaddafi og hans styr-

22 - SOLDATEN 316754_soldaten_no-8-2011.indd 22

17/11/11 13.40


n

ker – og det er ikke første gang, våbenet bliver brugt af frihedskæmpere. Da våbenet er så let at betjene, at selv en 12-årig kan lære det nemt, er AK-47 blevet et frihedssymbol og et revolutionært magtmiddel. AK-47 har gjort det muligt, også for fattige mennesker, at udføre hård magtkamp med våben.

AK-47 facts;

Man kan se våbenet affyret på utallige videoer på internettet, men vil man selv prøve våbenet, er det en mere besværlig proces. AK-47 er nemlig ulovligt at skyde med i Danmark, selv på skydebaner – og besiddelse og import er ligeledes ulovligt. Nogle steder i Østeuropa er det dog muligt at afprøve våbenet

Avancerede detaljer; Kaliber: 7,62 mm Løbslængde: 415 mm Ammunition: 7,62 x 39 mm Længde: 870 mm Vægt: 4,3 kg opladt Skudkadence: 600 skud i minuttet Mundingshastighed: 710 m/s Effektiv rækkevidde: under 300 meter

Våbentype: Stormgevær Oprindelsesland: Sovjetunionen (Rusland) Historie; Produktionsperiode: 1949Brugt af: Tidligere sovjetstater og mange andre Krige: De fleste konflikter under og efter den kolde krig. Antal produceret: Anslået over 100 millioner

SOLDATEN - 23 316754_soldaten_no-8-2011.indd 23

17/11/11 13.40


Vil du skrive for SOLDATEN? - så er det nu, du skal til at ansøge!

Er du træt af hele Har du journalistiske evner? Har du mod på at forlænge din værnepligt med otte måneder? dig. for tiden at være overvåget af befalingsmænd? Så er det her job måske noget Du skal være SOLDATEN søger to nye værnepligtige med mod på en kort journalistisk karriere i forsvaret. ten. værneplig om skrive at til lyst have du skal så og engageret, du skal have skriveredskaberne i orden, høj grad i jobbet da vidst, ansvarsbe Derudover skal du kunne arbejde selvstændigt, og du skal være utroligt skal udføres på egen hånd eller i samarbejde med din makker. Som ansat på SOLDATEN kan vi tilbyde: tsrådet - et job i et spændende arbejdsmiljø, hvor du eksempelvis vil have kontor ved siden af Værneplig - en helt ny og bred indgangsvinkel til forsvaret du ikke finder andre steder i firmaet - samme ansættelsesforhold som i den almindelige værnepligt - indkvartering i enkeltværelser på den smukke Marinestation Holmen - arbejde i civil beklædning - et selvstændigt arbejde, hvor ingen befalingsmænd er i nærheden ) - en forlængelse af dit DSB-kort samt andre af værnepligtens goder (skattefri kostpenge Vi forventer: - at du har gode skrivekundskaber - at du er god til at opsnuse ”den gode historie” - at du er et åbent menneske, der har forståelse for forskelligheder - at du har en interesse i værnepligten - at du er engageret og dedikeret i dit arbejde - du har lyst til også at fotografere som kommende Donér en ansøgning til os med et billede af dig selv samt lidt tekst, som viser dine evner perler. ke skribent på SOLDATEN - gerne suppleret med nogle fotografier, der viser dine fotografis skulle være lidt oldSend en mail med din ansøgning til vr@mil.dk og vpl-soldat01@mil.dk, eller såfremt du (SOLDATEN) – vi VR ATT: K, n fashioned kan vi også modtage post til A.H. Vedels Plads 12, 1439 Københav svarer på enhver henvendelse. skal du være Vi glæder os til at høre fra dig, og hvis du brænder inde med et spørgsmål eller to om jobbet, 5558. velkommen til at kontakte os pr. telefon på 3266

Skriv til SOLDATEN på – vi svarer på enhver henvendelse: Mail vr@mil.dk og vpl-soldat01@mil.dk TLF: 32665558 (ring endeligt hvis du brænder inde med et spørgsmål eller to om jobbet.)

316754_soldaten_no-8-2011.indd 24

17/11/11 13.40


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.