MORE TENNIS - Få ut maximalt av din tennisträning

Page 1

MORE

MORE TENNIS MORE PROFESSIONAL

TENNIS

MORE TENNIS

- FÅ UT MAXIMALT AV DIN TENNISTRÄNING.

MORE TENNIS

MORE TENNIS WEBBASERADE PROGRAM FÖR UTVECKLING AV TENNISSPELARE

MORE Planering

Utvecklingsplattformen med More Tennis är en serie webbaserade verktyg som hjälper både tennisspelare och tränare att få bra fokus och en struktur i sin tennisutveckling.

TENNIS

Förbättringsområden

Med över 500 användare över hela världen är utvecklingsplattformen det perfekta stödet för en snabbare och mer noggrann utveckling oavsett om ni är en klubb, akademi eller enskild spelare och tränare.

Träning/ matcher

Utvärdering

–… All information kring spelarens mål, planering … och utveckling samlat på ett ställe –… Enkelt att komma åt via mobil, tablet eller dator –… Informationen delas lätt mellan spelare och flera tränare

UTVECKLINGSPLAN*

TRÄNINGSDAGBOK

MATCHTRACKER

Struktur i målsättning & planering

Full koll på dina aktiviteter

Utveckla ditt matchspel

Utvecklingsplanen är ett stöd för regelbundna samtal mellan tränare och spelare. Under samtalet sätter tränare och spelare tillsammans mål, fokusområden och lägger upp tävlingsplanering för kommande period.

Träningsdagboken ger en tydlig och detaljerad sammanställning av registrerade aktiviteter. Den ger även spelaren känslan att vara mer noggrann och professionell. För tränare ger den en tydlig bild för utvärdering och vidare utveckling av spelaren.

Matchtracker ger dig statistik för tex Serve %, Winners, Unforced Errors, Aggressive Margin osv. Matchstatistiken kopplas enkelt till en matchanalys i More Tennis träningsdagbok och ger då möjlighet att utveckla en spelares matchspel över tid.

UTVECKLINGSPLAN

TRÄNINGSDAGBOK Challenger

Competition

Professional

Koppling spelare/tränare

• • •

Mål & Fokusområden

• • •

Fördelning av aktiviteter (tennis, fys, match)

• • •

Analys av match

Fystester

Registrering av vila & sjukdom

• •

Analys av motståndare

Y ERY DAR BIG V E P U U WAKENOWI NG YOA K H W TOR . D N A E F PICTUR AI M I N G E R A YOU

Fördjupad • aktivitetsregistrering Teori & dokument bibliotek •

Några av våra samarbetspartners: EUROELITE GERMANY Academy

www.moretennis.se/mt | info@moretennis.se | www.linkedin.com/company/more-tennis | www.facebook.com/mytennistraining


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.