__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

1

Â


Â


ÍNDEX         ESCOLA VEDRUNA

4

ESCOLA VEDRUNA I COMPROMÍS SOSTENIBLE

7

ESCOLA VEDRUNA I COMPROMÍS SOCIAL

10

ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

13

ELS ODS A L’AULA

16

COMPETÈNCIES A DESENVOLUPAR

20

EL REPTE METODOLÒGIC

23

EL COMPROMÍS

26

NO PARTIM DE ZERO

29

UN ENFOCAMENT INTEGRAL PER A IMPACTES LOCALS I GLOBALS

32

COM HEM COMENÇAT A CAMINAR?

35

DIVULGACIÓ

37

I, ARA QUÈ?

40

QUI ENS AJUDA?

42

                     

3


ESCOLA VEDRUNA https://vedrunacatalunya.cat/      Som  una  xarxa  de  ​36    escoles  d’arreu  del  nostre  país,  molt  diverses però cohesionades totes per una història  i  per  un  projecte  educatiu  compartits:  amb  llarga  trajectòria  i  amb  l’experiència  que  ens  dóna  un  camí  iniciat  l’any  1826,  quan  a  Catalunya  tot  just  s’obrien  les  portes  de  les  primeres  aules  d’ensenyament  femení.  Com  a  col·lectiu  educatiu  ens  situem  en  l’òrbita  de  l’escola  catalana  d’aquest  país,  compromesa  amb  la seva ​cultura,​ amb la seva​ llengua ​i amb l’​entorn natural.      Definim  la  nostra  missió  en  el  marc  d’una  escola  potenciadora  del  diàleg  ​fe-cultura  i  vida;  i  en  aquest  sentit,  ens  comprometem  a  fer  que  l’escola  esdevingui  un  ​espai  educatiu  obert  a  tothom,  i  de  manera  especial  als més desafavorits i necessitats.     Volem incidir en l’​Educació en Valors, amb un diàleg obert  amb  altres  ​realitats  culturals  i  tradicionals,  creant  comunitats  educatives  on  els  infants  i  els  joves  es  moguin en un clima escolar positiu i motivador.     Mil  cinc-cents  educadors  amb  l’objectiu  final  d’educar  amb  la  vida  i  per  a  la  vida,  oferint  un  tipus  d’escola  que  lligui  els  fets  de  cada  dia  amb  els  problemes  de  la  humanitat  ​i  garanteixi  l’adquisició  de  ​competències  de  ciutadania  que  ajudin  els  nostres  alumnes  a  viure  en  el  seu medi ambient i en la construcció d’un món millor.   

4


Grup impulsor “Projecte ODS” amb representants dels diferents centres després d’una dinàmica a Vic-Gener 2020

5


Fi de la pobresa Posar fi a la pobresa en totes les seves  formes a tot el món. 

❏ Concepte de pobresa, causes, efectes i distribució de la pobresa.  Estratègies de reducció de la pobresa  ❏ Reflexió i consciència per tal d’empoderar vers el canvi  ❏ Planificar, implementar i avaluar activitats per encarar problemes  vinculats a la pobresa    T’AJUDO!​-​VEDRUNA MOLLERUSSA   

6


ESCOLA VEDRUNA I COMPROMÍS SOSTENIBLE   L’any  2006  s’inicia  un  camí  per  incloure  l’​educació  ambiental  a  totes les  nostres  escoles,  cercant  objectius  comuns,  i  dissenyant  accions  conjuntes  entre  les  diferents  escoles  Vedruna.  Un  treball  en  xarxa  reconegut amb els P ​ remis Escola Verda 2019​.     ENLLAÇ AL SITES DE SOSTENIBILITAT-ESCOLES VEDRUNA    Tal com diu el nostre P ​ rojecte Educatiu​:     “Les  escoles  Vedruna  ens  impliquem  en  el  treball  transversal  dels  valors  de  l’ecologia  i  de  la  sostenibilitat.  Potenciem  els  programes  que  ens  encaminen  a  esdevenir  escoles  sostenibles  i  tots  aquells  hàbits  i  valors  que  vivim en el dia a dia, educant des de l’exemple. Són maneres diferents  i  positives  d’educar  en  la  sostenibilitat  i  en  el  compromís  per  un  món  millor”.    Un  Projecte  Educatiu  que  ens  marca  uns  compromisos  amb  l’Educació  per la Sostenibilitat:    →  ​Un  compromís  en  la  ​gestió  quotidiana  ​dels  nostres  centres  d’una  manera sostenible.  →  Un  compromís  en  una  ​reformulació  ambiental  del  currículum  on  es  tinguin  en  compte  l’educació  per  la  justícia,  per  l’igualtat  de  gènere,  per  l'eradicació  de  la  pobresa,  per  una  educació de qualitat o per la reducció  dels efectes de canvi climàtic.  →  Un  compromís  on  els  ​joves  s’empoderin  i  participin  en  clau  transformadora del seu present i del seu futur.            7


L’Escola Vedruna  ha  agafat  aquest  compromís  sostenible.  Una  escola  Vedruna  que  desenvolupa  els  ODS  és  una  comunitat  escolar  que  reflexiona  sobre  els seu present i ensenya pel futur amb una complexitat  social  i  ambiental,  una  escola  que  utilitza  el  pensament  crític  com  estil  d'aprenentatge.Un compromís​ pels joves i per als joves. 

Eix visual del recorregut traçat en Sostenibilitat a les escoles Vedruna

   

QUI ENS HA AJUDAT?  Hem compartit el projecte amb ajuntaments, entitats ,  fundacions i institucions que ens han ajudat a créixer.  Sempre de la mà de la Xarxa d’escoles per a la  Sostenibilitat de Catalunya.   

8


Fam zero Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat  alimentària i la millora de la nutrició i  promoure l’agricultura sostenible. 

❏ Conèixer les xifres i la distribució de la fam i la malnutrició  ❏ Comunicar  els  problemes  i  les  connexions  entre  la  lluita  contra  la  fam i el foment de l’agricultura sostenible i la millora de la nutrició  ❏ Avaluar  i  executar  accions  a  escala  personal  i  local  per  combatre  la fam i promoure l’agricultura sostenible    ELS HORTS DE LES AMISTATS - ​VEDRUNA IMMACULADA SABADELL 

    9


ESCOLA VEDRUNA I COMPROMÍS SOCIAL “El nostre concepte d’ecologia integral”   Com  a  comunitat educativa entenem que la terra és un do que pertany a tots. Però el  que  veiem  avui  és  que  la  nostra  casa  comuna  mai  no  ha  patit  tant  de  mal  i  maltractament  com  en  els  últims  200  anys. Hem tractat la Terra com si fos una font  il·limitada  de  recursos,  prenent  més  que  el  que  justament  ens  correspon.  Hem  despullat  la  terra  dels  seus  boscos  naturals,  hem  contaminat  les  aigües  i  l’aire.  Les  plantes i les espècies s'estan extingint a un ritme alarmant.   La  Terra,  la  nostra  llar,  està  començant  a  assemblar-se,  cada  vegada  més,  a  un  immens  munt  de brutícia. El nostre creixent ús  de  combustibles  fòssils  contaminants,  especialment  el  carbó,  el  petroli  i  el  gas,  està  ajudant  a  impulsar  el  canvi  climàtic,  que és un  dels  majors  desafiaments  al  que  ens  enfrontem  avui  dia.  ​El  canvi  climàtic  ens  afecta  a  tots,  però  són  les  ​comunitats  més  febles  les  que  més  ho  pateixen.  ​Ara estem en  un  punt  crític,  on  el  futur  del  nostre  planeta  està  qüestionat,  ja que, malgrat aquesta  crisi,  no  sembla  haver  cap  desacceleració  en  els  estils  de  vida  dels  països  rics.  L​'enorme  bretxa  entre els rics i els pobres segueixen augmentant, entre els que van  quedar  atrapats  en  la  pobresa,  amb  pocs  o  cap  recurs,  i  els  que  estan  consumint  i  gastant  a  un  ritme  cada vegada més gran, deixant un rastre de residus i destrucció.  I  no  cal  anar  massa  lluny  per  comprovar-ho;  sovint  només  ens  hem  de  fixar  en  l’entorn proper. ​El nostre món digital, mal gestionat, també ens pot perjudicar amb el  soroll  i  les  distraccions,  ens  impedeix  aprendre  a  viure  sàviament,  a  pensar  amb  esperit  crític.  Les  relacions  reals  es  substitueixen  per  les  amistats  virtuals  que  podem  triar  acceptar o rebutjar, deixant-nos insatisfets, sense relacions profundes, o  poden  donar  lloc  a  una  nova  sensació  d'aïllament.  No  obstant  tot  això,  malgrat  tot  això,  no  tot  està  perdut.  Els  joves  ens  exigeixen  el  canvi  i  volen  construir un millor.  Hem de ser-hi presents i acompanyar-los.  Com  a  xarxa  d’escoles  ens  prenem  seriosament  la  crisi  ambiental  i  els  sofriments  dels  més  febles.  Ara  bé,  necessitem  un  pla  comú..  I  hem  de  pensar  en  com  les  nostres  accions  poden  afectar  el  futur  de  les generacions futures. Vet aquí la nostra  aposta.   

“​ La sostenibilitat tracta d’ecologia, d’economia i d’igualtat.” (Ralph Bicknese)   

10


Salut i benestar Garantir una vida sana i promoure el benestar  per a tothom a totes les edats 

❏ Conceptes de salut, higiene i benestar. Dimensions socials i  econòmiques de la salut  ❏ Visió holística de vida saludable i benestar. Del compromís  personal al col·lectiu  ❏ Planificació, implementació, avaluació i rèplica d’estratègies per  fomentar la salut en totes les seves dimensions i conceptes    L’HORT A L’ESCOLA​ V ​ EDRUNA L’ESPLUGA  

     

11


MOBILITAT SOSTENIBLE-​VEDRUNA L’ESPLUGA

  ALIMENTA EL TEU BENESTAR​-V ​ EDRUNA TORDERA 

    12


ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE   ➔ Milers de milions de persones viuen en la pobresa  ➔ La meitat de la població mundial segueix tenint menys drets i  possibilitats només pel fet de ser dona  ➔ Encara no estan assegurats tots els drets humans per a totes les  persones  ➔ Tenim un model de vida que no respecta els límits biofísics del  planeta    Davant de tots aquests reptes el setembre de 2015 els líders mundials  adopten un acord: l​ ’AGENDA 2030​ i​ els ​OBJECTIUS DE  DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ​amb la finalitat d’encarar     1. La lluita contra la pobresa  2. La cura del planeta  3. La reducció de les desigualtats                              

13


Educació de qualitat Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats  d’aprenentatge permanent per a tothom. 

❏ Importància de l’educació i les oportunitats d’aprenentatge  permanent per a tothom (educació formal, no-formal i informal)  com a motors principals del desenvolupament sostenible  ❏ Competències  pròpies  per  millorar  la  seva  vida,  en  particular  pel  que fa a l’ocupació i l’emprenedoria  ❏ Promoure la igualtat de gènere en l’educació    LES PETJADES ​-VEDRUNA ARTÉS 

14


VINCLES MÉS ENLLÀ DE L’ESCOLA- ​JOAQUIMA VEDRUNA TERRASSA

    “L’objectiu principal de l’educació és el de crear persones que siguin  capaces de fer coses noves i no simplement de repetir el que altres  generacions han fet”  Jean Piaget       

15


ELS ODS A L’AULA El  setembre  de  2019  la  xarxa  de  centres  de  la  fundació  VEDRUNA  CATALUNYA  EDUCACIÓ  amb  llarga  trajectòria  ja  en  l'àmbit  del  compromís  social  i  mediambiental  comença  un  rigorós  treball  en  xarxa  per  tal  que  els  ​Objectius  de  Desenvolupament  Sostenible  ​impregnin  el  currículum,  siguin  una  realitat  a  l’aula  i  desenvolupin  en  els  alumnes  la  consciència  i  el  compromís  d’implicar-se  en  la  construcció  d’un  món  més digne i més sostenible  És un treball en xarxa amb:  ➔ Un representant de cada escola  ➔ Un equip impulsor a cada centre   ➔ La integració de disciplines, àmbits i equips:  TAC+PLURILINGÜE+SOSTENIBILITAT+PASTORAL  ➔ La coordinació en xarxa a partir d’unes trobades trimestrals en que  es comparteixen línies d’actuació i s’assumeixen compromisos. 

Grups de treball ODS-Vic octubre 2019 

16


Grups de treball ODS-Vic Octubre 2019Â

17


Igualtat de gènere Aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar totes les dones i nenes. 

❏ Drets bàsics de les dones i les nenes  ❏ Col·laborar  amb  els  altres  per  posar  fi  a  la  discriminació  i  la  violència per motius de gènere  ❏ Observar i identificar la discriminació per gènere   

PROJECTE WOMEN-​VEDRUNA TONA           18


UN NADAL COM CAL​- V ​ EDRUNA BELLPUIG

PROJECTE IGUALTAT DE GÈNERE​ - VEDRUNA GRÀCIA 

 

19


COMPETÈNCIES A DESENVOLUPAR   “La formació de ciutadans competents, lliures, crítics, autònoms, solidaris  i responsables és consubstancial al progrés en l’escolarització i a l’èxit  escolar. L’educació en el c ​ ompromís individual i col·lectiu amb l’entorn  social, cultural i natural ​afavoreix l’arrelament a la comunitat i contribueix  a la construcció d’estils de vida més lliures, justos i saludables”    Decret 187/2015 Currículum Competencial   

“L’EDS té l’objectiu de desenvolupar competències que p ​ ermetin als individus reflexionar sobre les seves accions​, tenint en compte els  impactes socials, culturals, econòmics i mediambientals que tindran ara i  en el futur des d’una perspectiva local i mundial”    Guia Educació per als ODS- UNESCOCAT 

COMPETÈNCIES CLAU PER A LA SOSTENIBILITAT    ➔ Competència ​pensament sistèmic  ➔ Competència ​d’anticipació  ➔ Competència​normativa   ➔ Competència ​estratègica   ➔ Competència de ​col·laboració  ➔ Competència de ​pensament crític  ➔ Competència d​’autoconsciència  ➔ Competència integrada de ​ resolució de problemes   ➔ Competència per la ​sostenibilitat  Guia Educació per als Objectius de  Desenvolupament Sostenible -Objectius  d’aprenentatge UNESCOCAT-EDUCACIÓ  2030 

20


Dinàmica sobre l’ODS 16 “Justícia i Pau” amb Andreu Paneque de l’entitat “Polititza’t” -Octubre 2019

     

Art, creativitat i natura a la dinàmica amb l’entitat “Wild Me”- Gener 2019

21


Aigua neta i sanejament Garantir la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible i el sanejament per a  tothom. 

❏ Distribució desigual a escala mundial de l’accés a l’aigua potable  salubre i les instal·lacions de sanejament  ❏ La contaminació de l’aigua, l’accés a l’aigua i les mesures d’estalvi  d’aigua  ❏ Reduir la seva petjada hídrica individual i estalviar aigua en la seva  activitat diària    EL RIU GAIÀ​ - V ​ EDRUNA SANTA COLOMA DE QUERALT 

22


EL REPTE METODOLÒGIC    

       

23


24


Energia neta i assequible Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i neta per a tothom. 

❏ Conèixer els impactes negatius de la producció no-sostenible de  l’energia  ❏ Plantejar una visió d’una producció, un subministrament i un ús de  l’energia fiables i sostenibles  ❏ Augmentar l’eficiència i la suficiència energètiques    CONGRÉS DE JOVES CIENTÍFICS -​ ​VEDRUNA BERGA   

  25


EL COMPROMÍS   El nostre compromís pretén impulsar un treball que parteixi de les  necessitats i contextos de cada escola per tal de poder incidir no només  en el desenvolupament integral de cada alumne/a sinó també en la  millora de l’entorn , la comunitat, la societat.    1.OBSERVAR​Apropar-se a la  realitat local. 

D’on venim? Què podem fer?

2.PENSAR Quin(s) ODS poden interaccionar  Escollir d’una manera  amb el currículum? Entorn?  participativa el problema/es on  centre?  es pensa intervenir amb el  projecte.  3.INVOLUCRAR ​Suscitar la  complicitat.   

Transversalitat + Equip Com podem involucrar la  comunitat educativa? L’entorn?  El Barri? Podem tenir una mirada  360? 

4.ACTUAR ​Elaborar un pla d’acció.   

Full de ruta Estratègia i planificació 

5.AVALUAR ​Valorar el grau d’impacte i d’aprenentatge   

Aprenentatges, impactes, hàbits

6.CELEBRAR ​Trobar-se per compartir   

Producte públic, xarxa

     

26


27


Treball digne i creixement econòmic Promoure el creixement econòmic  sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació  plena i productiva i el treball digne per a  tothom.    ❏ Relació entre ocupació i creixement econòmic  ❏ Debatre  sobre  models  econòmics  i  perspectives  de  futur  de  l’economia i la societat d’una manera crítica   ❏ Desenvolupar  i  avaluar  idees  per  a  la  innovació  i  l’emprenedoria  orientades cap a la sostenibilitat.    PROJECTE CACAU​-​VEDRUNA BALAGUER 

“ Una relació comercial diferent,  justa per a totes les  parts ​que entren en  joc quan es produeix  un intercanvi. Té en  compte valors ètics i  mediambientals(...) “ 

       

28


NO PARTIM DE ZERO   No partim de zero, però cal avançar: de l’activitat puntual a la integració  dels objectius de desenvolupament sostenible al currículum.  El  ​PEV  des  dels  seus  inicis  ha  tingut  en  compte  el  ​compromís  social,  compromìs  ètic  i  ​compromís  sostenible  .  Hem  anat  de  la  mà  amb  fundacions,  entitats  i  institucions  amb  qui  hem  caminat  per  tal  de  desenvolupar  en  infants  i  joves  el  sentit  de  pertinença  a  la  comunitat.  Ens  hem  implicat  en  jornades  i  iniciatives  solidàries  i  en  projectes  per  millorar la persona i l’entorn.  Però  cal  anar  més  enllà  per  tal  de  procurar  que  els  ODS  impregnin  l’aprenentatge i la vida a l’aula i empoderin els infants i joves.   

Col·laboració Banc d’aliments  Pastoral Vedruna  Catalunya  https://pastoral.vedrunacat alunya.cat/ 

Trobada Medi Ambient 2016  Sostenibilitat Vedruna  Catalunya 

Joves agents de canvi Chromecamp 2019  TAC Vedruna Catalunya  http://chromecampvedruna.cat/ 

https://sites.google.com/vedruna. cat/sostenibilitatvedrunacatalunya /inici

Caminem per la solidaritat  Educació Física Vedruna  Catalunya 

Trobada Escoles Verdes  Sostenibilitat Vedruna  Catatalunya 

Celebració DENIP  Pastoral Vedruna Catalunya 

29


Indústria, innovació i infraestructures.  Construir infraestructures, promoure la  industrialització inclusiva i sostenible, i  fomentar la innovació.   ❏ Conèixer les noves oportunitats i els nous mercats per a la  innovació, les infraestructures resilients i el desenvolupament  industrial en termes de sostenibilitat.  ❏ Infraestructures sostenibles, resilients i inclusives locals  ❏ Oportunitats d’unes aproximacions més verdes i resilients a les  infraestructures en relació a la reducció del risc de catàstrofes.    UNA CASA SOSTENIBLE-​ VEDRUNA PALAMÓS 

 

30


Reducció de les desigualtats. Reducció de les desigualtats als països i entre països. 

❏ La desigualtat un dels principals motors dels problemes socials i  la insatisfacció individual.  ❏ Mostrar solidaritat envers les persones que pateixen discriminació  ❏ Planificar, executar i avaluar estratègies per reduir les desigualtats        DONA’M NOM​ -​VEDRUNA RIPOLL                                       

31


UN ENFOCAMENT INTEGRAL PER A IMPACTES LOCALS I GLOBALS                                            Enfocament Integral de la Institució -UNESCO,2014 

Quins impactes busquem?  ➔ DIRECTES :​​Generen canvis immediats i perceptibles  ➔ PERSISTENTS EN EL TEMPS​:​ Generen hàbits que poden esdevenir  quotidians 

➔ ➔

REVERSIBLES​:​​Recuperen impactes previs negatius SINÈRGICS​: I​mpulsen l’intercanvi social , la creació de xarxes per tal 

➔ ➔

d’intercanviar informació i millorar l’aprenentatge i l’impacte. ACUMULATIUS ​: ​Suma d’esforços  POTENCIALS ​: ​Neixen en l’àmbit local però poden esdevenir  globals 

32


33


Ciutats i comunitats sostenibles Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius,  segurs, resilients i sostenibles.    ❏ Trobar solucions per desenvolupar sistemes sostenibles millors.  ❏ Ajudar a desenvolupar una visió de futur sostenible de la seva  comunitat  ❏ Contribuir a crear una comunitat inclusiva, segura, resilient i  sostenible    EL BOSC I L’HORT A LES ESCOLES​-​VEDRUNA SANT SADURNÍ 

 

34


COM HEM COMENÇAT A CAMINAR? Hem partit de quatre pilars bàsics:     ➔ Integració d’àmbits i equips  ➔ Planificació de manera horitzontal  ➔ Impuls del treball en xarxa   ➔ Formació 

 

35


Consum i producció responsables  Garantir modalitats de consum i producció  sostenibles.     ❏ Influència de l’estil de vida en el desenvolupament social,  econòmic i mediambiental  ❏ Necessitat de pràctiques sostenibles en la producció i el consum  ❏ Fomentar models de producció sostenible.      LA ROBA QUE JA NO FEM SERVIR ÉS UN RESIDU QUÈ TÉ VALOR? -​   VEDRUNA VALL TERRASSA   

36


DIVULGACIÓ        

#ODSVedruna #jovespelclimaVedurna #sostenibilitatVedruna  #escolacompromesa #escolapropera #escolaambvalors  #escolaoberta #escolacompetent #escolainclusiva 

    ➔ Vídeo Premi Medi Ambient Departament Territori i Sostenibilitat  2019 a la trajectòria Projecte Sostenibilitat Vedruna Catalunya:    http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sos tenibilitat/premis/premi_escoles_verdes/premiats/     

Mitjans de comunicació es fan ressò del projecte endegat- Octubre 2019

37


Acció climàtica Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

❏ Activitats humanes i contribució al canvi climàtic  ❏   Impacte  personal  en  el  clima  mundial, des d’una perspectiva local  i mundial  ❏ Calcular  i  valorar  l’impacte  de  les  decisions  o  activitats  personals  en el canvi climàtic    EMERGÈNCIA CLIMÀTICA​-V ​ EDRUNA ÀNGELS

     

38


CAMINEM JUNTS​-​VEDRUNA ARBÚCIES                      

PROJECTE “NATURA” ​- VEDRUNA PALAFRUGELL     

39


I, ARA QUÈ? Com  a  xarxa  d’escoles  Vedruna  Catalunya  Educació  tenim  com  objectiu  principal  millorar l'escola d'acord amb els ​nous reptes de l'educació i ho volem fer  a través de  l'objectiu  de  la  sensibilització,  la  dinamització  i  el  suport  a  tots  els  claustres  per  tal  que  incorporin  els  principis  i  els  valors  de  tots  els  Objectius  de  Desenvolupament  sostenible en tots els àmbits de la vida escolar.  Com  equip  volem  seguir  promovent un canvi en la cultura de cada centre a través de  diferents  contextos  d'acció;  entenent  que  el  procés  educatiu  que  ha  de  provocar  aquest  canvi  no  només  es  dóna  només  a  l'aula,  sinó  també  en  tots  els  moments  i  espais de la vida escolar.  Així doncs seguirem apostant per...    ● Jornades de formació per a l'ambientalització curricular​.    Integrar  el  treball  a  partir  dels  ODS  en  el  projecte educatiu de centre i en totes les  àrees  que  s'imparteixen,  potenciant  els  equips  de  treball  interdisciplinaris  i  la  realització de projectes compartits i contextualitzats.    ● Consolidar un model d’​escola participativa amb v ​ oluntat de canvi​.    Un  canvi  en  l'àmbit  de  la  vida  al  centre  i  el  clima  escolar,  que  faciliti la implicació  de  tota  la  comunitat  educativa  (professorat,  alumnat,  famílies,  personal  no  docent,etc.) en la presa de decisions i en l'acció.    ● Potenciar ​escoles obertes i ac​tives que estableixin ​aliances d’entorn​.    Centres  integrats  en  el  seu  entorn  proper,  que  realitzin  accions  de  millora  i  de  dinamització  local  que  impliquin  altres  agents  externs  al  centre,  i  que  facin  de  l'entorn  immediat  un  element  facilitador  d'aprenentatges  i  de  capacitació  per  a  l'acció  responsable  mitjançant  projectes  coherents i transversals. 

40


Vida submarina Conservar i utilitzar de manera sostenible  els oceans els mars i els recursos marins  per al desenvolupament sostenible.    ❏ Amenaces als sistemes oceànics, com la contaminació i la  sobrepesca.  ❏ Argumentar a favor de pràctiques de pesca sostenible  ❏ Protegir amb una base científica les reserves marines    DITCH THE PLASTIC BEACH ​-​ PRATS DE LA CARRERA 

 

41


QUI ENS AJUDA? Impulsem un treball col·laboratiu que impliqui ​agents externs i​ ens ajudi  a teixir sinergies amb l’entorn per tal de dimensionar la tasca feta a les  aules i crear impactes més grans.  ➔ Aquest curs 2019-20 ens han acompanyat :  TWIN APP    https://www.twinapp.net/es/ 

Esport Consciència Ambiental  Eco Swimming  Plogging 

POLITITZA’T https://polititzat.wordpress.com /   

Consciència Social Implicació  Polítiques compromeses 

ECOINSERCIÓ @eco_insercio 

Reinserció Laboral Exclusió Social  Consum Responsable  Reciclatge de Roba 

WILD ME https://es.wildme.eu/ 

Educació Ambiental Educació Emocional  

         

42


Vida terrestre Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar sosteniblement els  boscos, lluitar contra la desertització, aturar invertir la  degradació de les terres i aturar la pèrdua de  biodiversitat.    ❏ La biodiversitat, la pèrdua d’hàbitats, la desforestació, la  fragmentació, la sobreexplotació i les espècies invasores  ❏ Conservació de la biodiversitat   ❏ Treballar per la conservació de la biodiversitat a la seva zona    ADOPTEM EL RIU​ -​VEDRUNA SALLENT 

    43


Pau, justícia i institucions sòlides Promoure societats pacífiques i inclusives  per al desenvolupament sostenible, la  provisió d'accés a la justícia per a tothom, i  la construcció d'institucions eficaces,  responsables i inclusives a tots els nivells.    ❏ Defensar  la  justícia,  la  inclusió  i  la  pau  i  donar  suport  a  unes  institucions sòlides   ❏ Debatre  sobre  qüestions  d’abast  local  i  mundial  relatives  a  la  pau,  la justícia, la inclusió i unes institucions sòlides  ❏ Contribuir a la resolució de conflictes     FOMENT DE LES RELACIONS INTERGENERACIONALS-   VEDRUNA PUIGCERDÀ     

 

44


Aliança pels objectius Consolidar i revitalitzar l’Aliança Mundial  per al Desenvolupament Sostenible. 

❏ Cooperació i l’accés a la ciència, la tecnologia i la innovació i els  coneixements compartits  ❏ Col·laborar amb altres persones per promoure les aliances  mundials per al desenvolupament sostenible  ❏ Contribuir a facilitar i executar aliances locals per al  desenvolupament sostenible   

Erik Ahlström, fundador suec del plogging, després d’una dinàmica amb alumnes de Batxillerat a una de les nostres escoles   

45


TRENTA-SIS ESCOLES i TRENTA-SIS GRANS REPTES

.​

Vedruna Malgrat  Alumnes refent les platges del  poble després del temporal  Glòria. (ODS 15) 

Vedruna Manlleu Campanya de Donació de Sang  (ODS 3) 

Vedruna Manresa  Per què ens hem de vacunar?  (ODS 1) 

Vedruna Sant Boi Vers l’aigua neta i sanejament  (ODS 6) 

46


Vedruna Tàrrega Creixem junts  (ODS 10) 

Vedruna Valls Els torrents de Valls  (ODS 6) 

Vedruna Vilafranca  Si en necessito 10 pq n’he de  comprar 30? (ODS 12) 

Vedruna Cambrils Apadrinament d’un barranc.   (ODS 14) 

47


Vedruna Cardona Mou-te i cuida l’entorn.  (ODS 3) 

Vedruna Immaculada BCN Petjada Verda  (ODS 12) 

Vedruna Girona  Menys contaminació, més vida.  (ODS 3) 

Vedruna Escorial Vic Esport i salut.   (ODS 3) 

     

48


“Per aconseguir aquest canvi, necessitem competències, valors i actituds nous que condueixin  cap a societats més sostenibles”.       

​ r. Qian Tang D Subdirector General d’Educació de la UNESCO 

“Mai no facis res que pugui perjudicar algú altre.”      

​Joaquima de Vedruna  

“Molta gent petita en llocs petits, fent coses petites...poden canviar el món”.   

​Eduardo Galeano 

 

49


Profile for montserratjimvi

ESCOLA VEDRUNA i ODS  

Resum-memòria de la trajectòria feta per incorporar els ODS a l'aula

ESCOLA VEDRUNA i ODS  

Resum-memòria de la trajectòria feta per incorporar els ODS a l'aula

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded