ESCOLA VEDRUNA i ODS

Page 1

1

Â


Â


ÍNDEX ESCOLA VEDRUNA

4

ESCOLA VEDRUNA I COMPROMÍS SOSTENIBLE

7

ESCOLA VEDRUNA I COMPROMÍS SOCIAL

10

ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

13

ELS ODS A L’AULA

16

COMPETÈNCIES A DESENVOLUPAR

20

EL REPTE METODOLÒGIC

23

EL COMPROMÍS

26

NO PARTIM DE ZERO

29

UN ENFOCAMENT INTEGRAL PER A IMPACTES LOCALS I GLOBALS

32

COM HEM COMENÇAT A CAMINAR?

35

DIVULGACIÓ

37

I, ARA QUÈ?

40

QUI ENS AJUDA?

42

3


ESCOLA VEDRUNA https://vedrunacatalunya.cat/ Som una xarxa de ​36 escoles d’arreu del nostre país, molt diverses però cohesionades totes per una història i per un projecte educatiu compartits: amb llarga trajectòria i amb l’experiència que ens dóna un camí iniciat l’any 1826, quan a Catalunya tot just s’obrien les portes de les primeres aules d’ensenyament femení. Com a col·lectiu educatiu ens situem en l’òrbita de l’escola catalana d’aquest país, compromesa amb la seva ​cultura,​ amb la seva​ llengua ​i amb l’​entorn natural. Definim la nostra missió en el marc d’una escola potenciadora del diàleg ​fe-cultura i vida; i en aquest sentit, ens comprometem a fer que l’escola esdevingui un ​espai educatiu obert a tothom, i de manera especial als més desafavorits i necessitats. Volem incidir en l’​Educació en Valors, amb un diàleg obert amb altres ​realitats culturals i tradicionals, creant comunitats educatives on els infants i els joves es moguin en un clima escolar positiu i motivador. Mil cinc-cents educadors amb l’objectiu final d’educar amb la vida i per a la vida, oferint un tipus d’escola que lligui els fets de cada dia amb els problemes de la humanitat ​i garanteixi l’adquisició de ​competències de ciutadania que ajudin els nostres alumnes a viure en el seu medi ambient i en la construcció d’un món millor.

4


Grup impulsor “Projecte ODS” amb representants dels diferents centres després d’una dinàmica a Vic-Gener 2020

5


Fi de la pobresa Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot el món.

❏ Concepte de pobresa, causes, efectes i distribució de la pobresa. Estratègies de reducció de la pobresa ❏ Reflexió i consciència per tal d’empoderar vers el canvi ❏ Planificar, implementar i avaluar activitats per encarar problemes vinculats a la pobresa T’AJUDO!​-​VEDRUNA MOLLERUSSA

6


ESCOLA VEDRUNA I COMPROMÍS SOSTENIBLE L’any 2006 s’inicia un camí per incloure l’​educació ambiental a totes les nostres escoles, cercant objectius comuns, i dissenyant accions conjuntes entre les diferents escoles Vedruna. Un treball en xarxa reconegut amb els P ​ remis Escola Verda 2019​. ENLLAÇ AL SITES DE SOSTENIBILITAT-ESCOLES VEDRUNA Tal com diu el nostre P ​ rojecte Educatiu​: “Les escoles Vedruna ens impliquem en el treball transversal dels valors de l’ecologia i de la sostenibilitat. Potenciem els programes que ens encaminen a esdevenir escoles sostenibles i tots aquells hàbits i valors que vivim en el dia a dia, educant des de l’exemple. Són maneres diferents i positives d’educar en la sostenibilitat i en el compromís per un món millor”. Un Projecte Educatiu que ens marca uns compromisos amb l’Educació per la Sostenibilitat: → ​Un compromís en la ​gestió quotidiana ​dels nostres centres d’una manera sostenible. → Un compromís en una ​reformulació ambiental del currículum on es tinguin en compte l’educació per la justícia, per l’igualtat de gènere, per l'eradicació de la pobresa, per una educació de qualitat o per la reducció dels efectes de canvi climàtic. → Un compromís on els ​joves s’empoderin i participin en clau transformadora del seu present i del seu futur. 7


L’Escola Vedruna ha agafat aquest compromís sostenible. Una escola Vedruna que desenvolupa els ODS és una comunitat escolar que reflexiona sobre els seu present i ensenya pel futur amb una complexitat social i ambiental, una escola que utilitza el pensament crític com estil d'aprenentatge.Un compromís​ pels joves i per als joves.

Eix visual del recorregut traçat en Sostenibilitat a les escoles Vedruna

QUI ENS HA AJUDAT? Hem compartit el projecte amb ajuntaments, entitats , fundacions i institucions que ens han ajudat a créixer. Sempre de la mà de la Xarxa d’escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya.

8


Fam zero Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible.

❏ Conèixer les xifres i la distribució de la fam i la malnutrició ❏ Comunicar els problemes i les connexions entre la lluita contra la fam i el foment de l’agricultura sostenible i la millora de la nutrició ❏ Avaluar i executar accions a escala personal i local per combatre la fam i promoure l’agricultura sostenible ELS HORTS DE LES AMISTATS - ​VEDRUNA IMMACULADA SABADELL

9


ESCOLA VEDRUNA I COMPROMÍS SOCIAL “El nostre concepte d’ecologia integral” Com a comunitat educativa entenem que la terra és un do que pertany a tots. Però el que veiem avui és que la nostra casa comuna mai no ha patit tant de mal i maltractament com en els últims 200 anys. Hem tractat la Terra com si fos una font il·limitada de recursos, prenent més que el que justament ens correspon. Hem despullat la terra dels seus boscos naturals, hem contaminat les aigües i l’aire. Les plantes i les espècies s'estan extingint a un ritme alarmant. La Terra, la nostra llar, està començant a assemblar-se, cada vegada més, a un immens munt de brutícia. El nostre creixent ús de combustibles fòssils contaminants, especialment el carbó, el petroli i el gas, està ajudant a impulsar el canvi climàtic, que és un dels majors desafiaments al que ens enfrontem avui dia. ​El canvi climàtic ens afecta a tots, però són les ​comunitats més febles les que més ho pateixen. ​Ara estem en un punt crític, on el futur del nostre planeta està qüestionat, ja que, malgrat aquesta crisi, no sembla haver cap desacceleració en els estils de vida dels països rics. L​'enorme bretxa entre els rics i els pobres segueixen augmentant, entre els que van quedar atrapats en la pobresa, amb pocs o cap recurs, i els que estan consumint i gastant a un ritme cada vegada més gran, deixant un rastre de residus i destrucció. I no cal anar massa lluny per comprovar-ho; sovint només ens hem de fixar en l’entorn proper. ​El nostre món digital, mal gestionat, també ens pot perjudicar amb el soroll i les distraccions, ens impedeix aprendre a viure sàviament, a pensar amb esperit crític. Les relacions reals es substitueixen per les amistats virtuals que podem triar acceptar o rebutjar, deixant-nos insatisfets, sense relacions profundes, o poden donar lloc a una nova sensació d'aïllament. No obstant tot això, malgrat tot això, no tot està perdut. Els joves ens exigeixen el canvi i volen construir un millor. Hem de ser-hi presents i acompanyar-los. Com a xarxa d’escoles ens prenem seriosament la crisi ambiental i els sofriments dels més febles. Ara bé, necessitem un pla comú.. I hem de pensar en com les nostres accions poden afectar el futur de les generacions futures. Vet aquí la nostra aposta.

“​ La sostenibilitat tracta d’ecologia, d’economia i d’igualtat.” (Ralph Bicknese)

10


Salut i benestar Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats

❏ Conceptes de salut, higiene i benestar. Dimensions socials i econòmiques de la salut ❏ Visió holística de vida saludable i benestar. Del compromís personal al col·lectiu ❏ Planificació, implementació, avaluació i rèplica d’estratègies per fomentar la salut en totes les seves dimensions i conceptes L’HORT A L’ESCOLA​ V ​ EDRUNA L’ESPLUGA

11


MOBILITAT SOSTENIBLE-​VEDRUNA L’ESPLUGA

ALIMENTA EL TEU BENESTAR​-V ​ EDRUNA TORDERA

12


ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ➔ Milers de milions de persones viuen en la pobresa ➔ La meitat de la població mundial segueix tenint menys drets i possibilitats només pel fet de ser dona ➔ Encara no estan assegurats tots els drets humans per a totes les persones ➔ Tenim un model de vida que no respecta els límits biofísics del planeta Davant de tots aquests reptes el setembre de 2015 els líders mundials adopten un acord: l​ ’AGENDA 2030​ i​ els ​OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ​amb la finalitat d’encarar 1. La lluita contra la pobresa 2. La cura del planeta 3. La reducció de les desigualtats

13


Educació de qualitat Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge permanent per a tothom.

❏ Importància de l’educació i les oportunitats d’aprenentatge permanent per a tothom (educació formal, no-formal i informal) com a motors principals del desenvolupament sostenible ❏ Competències pròpies per millorar la seva vida, en particular pel que fa a l’ocupació i l’emprenedoria ❏ Promoure la igualtat de gènere en l’educació LES PETJADES ​-VEDRUNA ARTÉS

14


VINCLES MÉS ENLLÀ DE L’ESCOLA- ​JOAQUIMA VEDRUNA TERRASSA

“L’objectiu principal de l’educació és el de crear persones que siguin capaces de fer coses noves i no simplement de repetir el que altres generacions han fet” Jean Piaget

15


ELS ODS A L’AULA El setembre de 2019 la xarxa de centres de la fundació VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIÓ amb llarga trajectòria ja en l'àmbit del compromís social i mediambiental comença un rigorós treball en xarxa per tal que els ​Objectius de Desenvolupament Sostenible ​impregnin el currículum, siguin una realitat a l’aula i desenvolupin en els alumnes la consciència i el compromís d’implicar-se en la construcció d’un món més digne i més sostenible És un treball en xarxa amb: ➔ Un representant de cada escola ➔ Un equip impulsor a cada centre ➔ La integració de disciplines, àmbits i equips: TAC+PLURILINGÜE+SOSTENIBILITAT+PASTORAL ➔ La coordinació en xarxa a partir d’unes trobades trimestrals en que es comparteixen línies d’actuació i s’assumeixen compromisos.

Grups de treball ODS-Vic octubre 2019

16


Grups de treball ODS-Vic Octubre 2019Â

17


Igualtat de gènere Aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar totes les dones i nenes.

❏ Drets bàsics de les dones i les nenes ❏ Col·laborar amb els altres per posar fi a la discriminació i la violència per motius de gènere ❏ Observar i identificar la discriminació per gènere

PROJECTE WOMEN-​VEDRUNA TONA 18


UN NADAL COM CAL​- V ​ EDRUNA BELLPUIG

PROJECTE IGUALTAT DE GÈNERE​ - VEDRUNA GRÀCIA

19


COMPETÈNCIES A DESENVOLUPAR “La formació de ciutadans competents, lliures, crítics, autònoms, solidaris i responsables és consubstancial al progrés en l’escolarització i a l’èxit escolar. L’educació en el c ​ ompromís individual i col·lectiu amb l’entorn social, cultural i natural ​afavoreix l’arrelament a la comunitat i contribueix a la construcció d’estils de vida més lliures, justos i saludables” Decret 187/2015 Currículum Competencial

“L’EDS té l’objectiu de desenvolupar competències que p ​ ermetin als individus reflexionar sobre les seves accions​, tenint en compte els impactes socials, culturals, econòmics i mediambientals que tindran ara i en el futur des d’una perspectiva local i mundial” Guia Educació per als ODS- UNESCOCAT

COMPETÈNCIES CLAU PER A LA SOSTENIBILITAT ➔ Competència ​pensament sistèmic ➔ Competència ​d’anticipació ➔ Competència​normativa ➔ Competència ​estratègica ➔ Competència de ​col·laboració ➔ Competència de ​pensament crític ➔ Competència d​’autoconsciència ➔ Competència integrada de ​ resolució de problemes ➔ Competència per la ​sostenibilitat Guia Educació per als Objectius de Desenvolupament Sostenible -Objectius d’aprenentatge UNESCOCAT-EDUCACIÓ 2030

20


Dinàmica sobre l’ODS 16 “Justícia i Pau” amb Andreu Paneque de l’entitat “Polititza’t” -Octubre 2019

Art, creativitat i natura a la dinàmica amb l’entitat “Wild Me”- Gener 2019

21


Aigua neta i sanejament Garantir la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible i el sanejament per a tothom.

❏ Distribució desigual a escala mundial de l’accés a l’aigua potable salubre i les instal·lacions de sanejament ❏ La contaminació de l’aigua, l’accés a l’aigua i les mesures d’estalvi d’aigua ❏ Reduir la seva petjada hídrica individual i estalviar aigua en la seva activitat diària EL RIU GAIÀ​ - V ​ EDRUNA SANTA COLOMA DE QUERALT

22


EL REPTE METODOLÒGIC

23


24


Energia neta i assequible Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i neta per a tothom.

❏ Conèixer els impactes negatius de la producció no-sostenible de l’energia ❏ Plantejar una visió d’una producció, un subministrament i un ús de l’energia fiables i sostenibles ❏ Augmentar l’eficiència i la suficiència energètiques CONGRÉS DE JOVES CIENTÍFICS -​ ​VEDRUNA BERGA

25


EL COMPROMÍS El nostre compromís pretén impulsar un treball que parteixi de les necessitats i contextos de cada escola per tal de poder incidir no només en el desenvolupament integral de cada alumne/a sinó també en la millora de l’entorn , la comunitat, la societat. 1.OBSERVAR​Apropar-se a la realitat local.

D’on venim? Què podem fer?

2.PENSAR Quin(s) ODS poden interaccionar Escollir d’una manera amb el currículum? Entorn? participativa el problema/es on centre? es pensa intervenir amb el projecte. 3.INVOLUCRAR ​Suscitar la complicitat.

Transversalitat + Equip Com podem involucrar la comunitat educativa? L’entorn? El Barri? Podem tenir una mirada 360?

4.ACTUAR ​Elaborar un pla d’acció.

Full de ruta Estratègia i planificació

5.AVALUAR ​Valorar el grau d’impacte i d’aprenentatge

Aprenentatges, impactes, hàbits

6.CELEBRAR ​Trobar-se per compartir

Producte públic, xarxa

26


27


Treball digne i creixement econòmic Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom. ❏ Relació entre ocupació i creixement econòmic ❏ Debatre sobre models econòmics i perspectives de futur de l’economia i la societat d’una manera crítica ❏ Desenvolupar i avaluar idees per a la innovació i l’emprenedoria orientades cap a la sostenibilitat. PROJECTE CACAU​-​VEDRUNA BALAGUER

“ Una relació comercial diferent, justa per a totes les parts ​que entren en joc quan es produeix un intercanvi. Té en compte valors ètics i mediambientals(...) “

28


NO PARTIM DE ZERO No partim de zero, però cal avançar: de l’activitat puntual a la integració dels objectius de desenvolupament sostenible al currículum. El ​PEV des dels seus inicis ha tingut en compte el ​compromís social, compromìs ètic i ​compromís sostenible . Hem anat de la mà amb fundacions, entitats i institucions amb qui hem caminat per tal de desenvolupar en infants i joves el sentit de pertinença a la comunitat. Ens hem implicat en jornades i iniciatives solidàries i en projectes per millorar la persona i l’entorn. Però cal anar més enllà per tal de procurar que els ODS impregnin l’aprenentatge i la vida a l’aula i empoderin els infants i joves.

Col·laboració Banc d’aliments Pastoral Vedruna Catalunya https://pastoral.vedrunacat alunya.cat/

Trobada Medi Ambient 2016 Sostenibilitat Vedruna Catalunya

Joves agents de canvi Chromecamp 2019 TAC Vedruna Catalunya http://chromecampvedruna.cat/

https://sites.google.com/vedruna. cat/sostenibilitatvedrunacatalunya /inici

Caminem per la solidaritat Educació Física Vedruna Catalunya

Trobada Escoles Verdes Sostenibilitat Vedruna Catatalunya

Celebració DENIP Pastoral Vedruna Catalunya

29


Indústria, innovació i infraestructures. Construir infraestructures, promoure la industrialització inclusiva i sostenible, i fomentar la innovació. ❏ Conèixer les noves oportunitats i els nous mercats per a la innovació, les infraestructures resilients i el desenvolupament industrial en termes de sostenibilitat. ❏ Infraestructures sostenibles, resilients i inclusives locals ❏ Oportunitats d’unes aproximacions més verdes i resilients a les infraestructures en relació a la reducció del risc de catàstrofes. UNA CASA SOSTENIBLE-​ VEDRUNA PALAMÓS

30


Reducció de les desigualtats. Reducció de les desigualtats als països i entre països.

❏ La desigualtat un dels principals motors dels problemes socials i la insatisfacció individual. ❏ Mostrar solidaritat envers les persones que pateixen discriminació ❏ Planificar, executar i avaluar estratègies per reduir les desigualtats DONA’M NOM​ -​VEDRUNA RIPOLL

31


UN ENFOCAMENT INTEGRAL PER A IMPACTES LOCALS I GLOBALS Enfocament Integral de la Institució -UNESCO,2014

Quins impactes busquem? ➔ DIRECTES :​​Generen canvis immediats i perceptibles ➔ PERSISTENTS EN EL TEMPS​:​ Generen hàbits que poden esdevenir quotidians

➔ ➔

REVERSIBLES​:​​Recuperen impactes previs negatius SINÈRGICS​: I​mpulsen l’intercanvi social , la creació de xarxes per tal

➔ ➔

d’intercanviar informació i millorar l’aprenentatge i l’impacte. ACUMULATIUS ​: ​Suma d’esforços POTENCIALS ​: ​Neixen en l’àmbit local però poden esdevenir globals

32


33


Ciutats i comunitats sostenibles Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles. ❏ Trobar solucions per desenvolupar sistemes sostenibles millors. ❏ Ajudar a desenvolupar una visió de futur sostenible de la seva comunitat ❏ Contribuir a crear una comunitat inclusiva, segura, resilient i sostenible EL BOSC I L’HORT A LES ESCOLES​-​VEDRUNA SANT SADURNÍ

34


COM HEM COMENÇAT A CAMINAR? Hem partit de quatre pilars bàsics: ➔ Integració d’àmbits i equips ➔ Planificació de manera horitzontal ➔ Impuls del treball en xarxa ➔ Formació

35


Consum i producció responsables Garantir modalitats de consum i producció sostenibles. ❏ Influència de l’estil de vida en el desenvolupament social, econòmic i mediambiental ❏ Necessitat de pràctiques sostenibles en la producció i el consum ❏ Fomentar models de producció sostenible. LA ROBA QUE JA NO FEM SERVIR ÉS UN RESIDU QUÈ TÉ VALOR? -​ VEDRUNA VALL TERRASSA

36


DIVULGACIÓ

#ODSVedruna #jovespelclimaVedurna #sostenibilitatVedruna #escolacompromesa #escolapropera #escolaambvalors #escolaoberta #escolacompetent #escolainclusiva

➔ Vídeo Premi Medi Ambient Departament Territori i Sostenibilitat 2019 a la trajectòria Projecte Sostenibilitat Vedruna Catalunya: http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sos tenibilitat/premis/premi_escoles_verdes/premiats/

Mitjans de comunicació es fan ressò del projecte endegat- Octubre 2019

37


Acció climàtica Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

❏ Activitats humanes i contribució al canvi climàtic ❏ Impacte personal en el clima mundial, des d’una perspectiva local i mundial ❏ Calcular i valorar l’impacte de les decisions o activitats personals en el canvi climàtic EMERGÈNCIA CLIMÀTICA​-V ​ EDRUNA ÀNGELS

38


CAMINEM JUNTS​-​VEDRUNA ARBÚCIES

PROJECTE “NATURA” ​- VEDRUNA PALAFRUGELL

39


I, ARA QUÈ? Com a xarxa d’escoles Vedruna Catalunya Educació tenim com objectiu principal millorar l'escola d'acord amb els ​nous reptes de l'educació i ho volem fer a través de l'objectiu de la sensibilització, la dinamització i el suport a tots els claustres per tal que incorporin els principis i els valors de tots els Objectius de Desenvolupament sostenible en tots els àmbits de la vida escolar. Com equip volem seguir promovent un canvi en la cultura de cada centre a través de diferents contextos d'acció; entenent que el procés educatiu que ha de provocar aquest canvi no només es dóna només a l'aula, sinó també en tots els moments i espais de la vida escolar. Així doncs seguirem apostant per... ● Jornades de formació per a l'ambientalització curricular​. Integrar el treball a partir dels ODS en el projecte educatiu de centre i en totes les àrees que s'imparteixen, potenciant els equips de treball interdisciplinaris i la realització de projectes compartits i contextualitzats. ● Consolidar un model d’​escola participativa amb v ​ oluntat de canvi​. Un canvi en l'àmbit de la vida al centre i el clima escolar, que faciliti la implicació de tota la comunitat educativa (professorat, alumnat, famílies, personal no docent,etc.) en la presa de decisions i en l'acció. ● Potenciar ​escoles obertes i ac​tives que estableixin ​aliances d’entorn​. Centres integrats en el seu entorn proper, que realitzin accions de millora i de dinamització local que impliquin altres agents externs al centre, i que facin de l'entorn immediat un element facilitador d'aprenentatges i de capacitació per a l'acció responsable mitjançant projectes coherents i transversals.

40


Vida submarina Conservar i utilitzar de manera sostenible els oceans els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible. ❏ Amenaces als sistemes oceànics, com la contaminació i la sobrepesca. ❏ Argumentar a favor de pràctiques de pesca sostenible ❏ Protegir amb una base científica les reserves marines DITCH THE PLASTIC BEACH ​-​ PRATS DE LA CARRERA

41


QUI ENS AJUDA? Impulsem un treball col·laboratiu que impliqui ​agents externs i​ ens ajudi a teixir sinergies amb l’entorn per tal de dimensionar la tasca feta a les aules i crear impactes més grans. ➔ Aquest curs 2019-20 ens han acompanyat : TWIN APP https://www.twinapp.net/es/

Esport Consciència Ambiental Eco Swimming Plogging

POLITITZA’T https://polititzat.wordpress.com /

Consciència Social Implicació Polítiques compromeses

ECOINSERCIÓ @eco_insercio

Reinserció Laboral Exclusió Social Consum Responsable Reciclatge de Roba

WILD ME https://es.wildme.eu/

Educació Ambiental Educació Emocional

42


Vida terrestre Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar sosteniblement els boscos, lluitar contra la desertització, aturar invertir la degradació de les terres i aturar la pèrdua de biodiversitat. ❏ La biodiversitat, la pèrdua d’hàbitats, la desforestació, la fragmentació, la sobreexplotació i les espècies invasores ❏ Conservació de la biodiversitat ❏ Treballar per la conservació de la biodiversitat a la seva zona ADOPTEM EL RIU​ -​VEDRUNA SALLENT

43


Pau, justícia i institucions sòlides Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, la provisió d'accés a la justícia per a tothom, i la construcció d'institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells. ❏ Defensar la justícia, la inclusió i la pau i donar suport a unes institucions sòlides ❏ Debatre sobre qüestions d’abast local i mundial relatives a la pau, la justícia, la inclusió i unes institucions sòlides ❏ Contribuir a la resolució de conflictes FOMENT DE LES RELACIONS INTERGENERACIONALS- VEDRUNA PUIGCERDÀ

44


Aliança pels objectius Consolidar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

❏ Cooperació i l’accés a la ciència, la tecnologia i la innovació i els coneixements compartits ❏ Col·laborar amb altres persones per promoure les aliances mundials per al desenvolupament sostenible ❏ Contribuir a facilitar i executar aliances locals per al desenvolupament sostenible

Erik Ahlström, fundador suec del plogging, després d’una dinàmica amb alumnes de Batxillerat a una de les nostres escoles

45


TRENTA-SIS ESCOLES i TRENTA-SIS GRANS REPTES

.​

Vedruna Malgrat Alumnes refent les platges del poble després del temporal Glòria. (ODS 15)

Vedruna Manlleu Campanya de Donació de Sang (ODS 3)

Vedruna Manresa Per què ens hem de vacunar? (ODS 1)

Vedruna Sant Boi Vers l’aigua neta i sanejament (ODS 6)

46


Vedruna Tàrrega Creixem junts (ODS 10)

Vedruna Valls Els torrents de Valls (ODS 6)

Vedruna Vilafranca Si en necessito 10 pq n’he de comprar 30? (ODS 12)

Vedruna Cambrils Apadrinament d’un barranc. (ODS 14)

47


Vedruna Cardona Mou-te i cuida l’entorn. (ODS 3)

Vedruna Immaculada BCN Petjada Verda (ODS 12)

Vedruna Girona Menys contaminació, més vida. (ODS 3)

Vedruna Escorial Vic Esport i salut. (ODS 3)

48


“Per aconseguir aquest canvi, necessitem competències, valors i actituds nous que condueixin cap a societats més sostenibles”.

​ r. Qian Tang D Subdirector General d’Educació de la UNESCO

“Mai no facis res que pugui perjudicar algú altre.”

​Joaquima de Vedruna

“Molta gent petita en llocs petits, fent coses petites...poden canviar el món”.

​Eduardo Galeano

49Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.