Page 1

n r e v h’ i

Butlletí d’Informació Municipal de l’Ajuntament de Montserrat

d

núm. 61. gener 2012

Feliç any nou 2012


Crèdits 2

CRÈDITS de ‘EL PORTELL’ DIRECCIÓ: Santiago Martínez EDICIÓ: Carmen Navarro. Dpt Cultura DISSENY I MAQUETACIÓ: Àngels Jiménez. Dpt Cultura REDACTORS: Carme Navarro Marcos Campos Àngels Jiménez Noelia Miranda Ferran Campos Sergi Navarro COL·LABORADORS: Cristià Campos

elPortell HORARI d’autobusos València - Montserrat De dilluns a divendres

Cap de Setmana i Festius

08:00/ 08:50

09:30/ 10:00

10:00/ 10:50 12:00/ 12:50 14:00/ 14:50 17:15/ 18:05

16:30/ 17:20

18:30/ 19:20 20:30/ 21:20

20:00/ 20:50

Montserrat - València De dilluns a divendres

Cap de Setmana i Festius

06:50/ 07:45 07:55/ 08:45

PUBLICITAT: Juan Rodríguez PORTADA: Pedro Flores CONTACTE: elportell@montserrat.es EDICIÓ: 2.500 exemplars

13:30/ 14:20

08:25/ 09:15

08:55/ 09:45 10:10/ 11:00

15:45/ 16:15 18:25/ 19:15

TELÈFONS d’interés Ajuntament: 96 298 80 00 / 96 299 91 36 Ajuntament fax 96 299 80 58 Policia Local: 96 299 92 05 Guardia Civil (Llombai): 96 255 04 06 Centre de Salut: 96 298 00 00 Urgències: 96 298 00 01 Servei d’ambulància: 96 255 61 09 Servei d’ambulància de la Mancomunitat: 669 391 020 Poliesportiu: 96 299 94 32 Biblioteca: 96 298 60 27 Oficina de Promoció i Ús del Valèncià: 96 299 81 78 Casa de la Cultura: 96 299 81 78

Des del 9 fins al 15 de gener: Valverde-Viru. C/ Sant Antoni, 4. Montserrat 96 299 92 72.

Obert a migdi

Des del 16 fins al 22de gener: Francisco J. Vidal. C/ Jaume I, 12. Real. 96 255 50 01..

Des del 23 fins al 29 de gener: Mª Dolores Jorge. C/ Blasco Ibáñez, 32. Montroi. 96 255 54 94

CALENDARI Fiscal 2012 Del 23 de gener al 23 de març:

• Primer termini de la taxa de recollida de fem domiciliari.

Del 11 de març al 14 de maig:

15:40/ 16:30 19:10/ 20:00

José A. Puchades. Av. Jaume I, 19. Montserrat. 96 299 83 71

11:25/ 12:15

12:10/ 13:00 14:10/ 15:00

FARMÀCIES de guardia Des del 02 fins al 8 de gener:

Psicòleg Municipal: 96 299 81 78 CP Evarist Calatayud: 96 299 90 47 IES Vall dels Alcalans: 96 299 80 72 Escola Infantil: 96 299 98 37 Escola d’Adults: 96 298 63 88 Secretaria SIUM: 96 299 84 77 Poliesportiu: 96 299 94 32 Servei de Taxi: 617 840 562- 96 299 97 68 Llar dels Jubilats: 96 299 85 19 Bombers: 112 Cooperativa Agrovinícola: 96 299 90 42

• Impost sobre vehicles de tracció mecànica. • Taxa de la llicència de guals permanents.

Del 5 de juny al 5 d’agost:

• Primer termini de l’IBI de naturalesa urbana. • IBI de naturalesa rústica. • Taxa de recollida de fem de comerços.

Del 20 de setembre al 20 de novembre:

• Segon termini d’IBI de naturalesa urbana. • Segon termini de la taxa de recollida de fem domiciliari. • Impost d’Activitats Econòmiques.

Més informació: www.montserrat.es

http://www.facebook.com/pages/ Ajuntament-de-Montserrat/ * Atenció al públic de 9.00h a 13.00h. 167957946600682


Editorial NORMES de publicació Els articles presentats per entitats i els articles d’opinió: 1. No hauran d’excedir un full per una cara, amb lletra Arial 12 i a un espai. L’article serà presentat en format electrònic. 2. Els textos han d’anar signats amb el nom i els cognoms, el DNI, i incloure una adreça, correu electrònic o telèfon de contacte. 3. Sols es publicarà un article per entitat i persona. 4. L’equip de redacció es reserva el dret de publicar aquests articles, així com de resumirlos o estructurar-los quan ho considere oportú, i amb el corresponent consentiment de l’autor/a. 5. No es tornaran els originals que no se sol·liciten, ni es facilitarà informació postal o telefònica sobre ells. 6. Els escrits es poden fer arribar a l’Ajuntament (pl. Església, 1) o bé a través de correu electrònic (elportell@montserrat.es). 7. Es respectarà, si es demana expressament pels autors que no formen part del personal de la corporació, la llengua originària dels articles o altres col·laboracions. Atentament, L’Equip de Redacció

elportell@montserrat.es Si et vols anunciar en el butlletí municipal contacta amb el 96299 81 78 ext 4

Sumari 

Govern ...............................................................................4

Recuperem el futut ..............................................................................................4 Pressupost 2012 ..............................................................................................6Societat .............................................................................8

Imatges per al futur .............................................................................................8 Silenci, que dorm (3ª part) ......................................................................................9 Al Edicom, Montserrat destaca amb dos campionats ......................10 Montserrat sona a música ...................................................................................11 Homenatge i reconeixement a ........................................................................12 Xina ..................................................................................................................................13 Racó creador ................................................................................................................14Cal saber .........................................................................15

La Rebosteria de... El Portell .............................................................................15 Mante... tu de qui eres? .........................................................................................16 El projecte CO.M.VA ...........................................................................................16Cultura ............................................................................17

L’escola ens visita ......................................................................................................17Formació ........................................................................18

Anglés a l’Escola Infantil Municipal de Montserrat .........................18Notícies ...........................................................................18

Premi a Paco Muñoz ..............................................................................................18 XII Campionat de Frontenis de l’Ajuntament de Montserrat ....19 Notícies curtes ............................................................................................................20 i 21 La Biblioteca recomana ...............................................................................................22 Regidoria de Juventut i Esports ..........................................................................22 La Falla del poble es meneja! .................................................................................23 L’Ajuntament Crea el Consell de Cultura i Patrimoni Històric, Artístic i Natural ......................................................................................................................................23 Departament de Gestió Tributària i Cadastral ....................................24 Regidoria de Participació i Comunicació ..................................................24 Regidoria d’Educació i Formació .....................................................................24La plaça ........................................................................26Corporació ..................................................................27Passatemps .................................................................31

3


Govern 4

RECUPEREM EL FUTUR

elPortell

D’ON VENIM: ENDEUTAMENT BANCARI CURT+LLARG

2012, a on estem ? • Deute bancari a curt i llarg de

6.000.000 €

• Deute a proveidors impagats

5.000.000 €

• Impago de la GVA i Diputació a

4.000.000 €

>5.000.000€ >3.000.000€

l’ajuntament >800.000€

• Pressupost 2012 de ≈ 4.800.000€ Veïnes i veïns,

Deute Viu

3.000.000 € 2.000.000 € 1.000.000 €

la situació econòmica i financera en que ens hem trobat l’ajuntament a partir del mes de juny que hem recuperat la governabilitat del poble, la qualificaria de fallida (quiebra) total com podreu veure en els gràfics que us hem preparat. Si el nostre ajuntament fos una empresa haguera presentat un concurs de creditors, per que no puguem pagar els deutes que té l’ajuntament compromesos des de l’any 2009 amb els proveïdors per més de 3.000.000€, la Generalitat Valenciana ens deu més de 800.000€ i tenim un deute amb els bancs de 5.000.000€. Aquest endeutament amb els bancs augmenta considerablement a partir de l’any 2008 com indica el gràfic i per a que us feu una idea en el pressupost 2012 hem consignat, 582.000.-€ per pagar interessos i capital dels crèdits que tenim compromesos.

continuar gastant sense trellat. Les conseqüències pressupostàries van ser que en els pressupostos del govern del PP dels anys 2008, 2009, i 2010 (i veurem que passa en el 2011) s’han liquidat amb un gran dèficit, més de 1.700.000.-€, que no es altra cosa que s’ha gastat més del que s’ha ingressat. Un ajuntament igual que una casa no pot gastar més del que ingressa per que anem a la ruïna, que és el que ha fet el PP en la seua nefasta gestió municipal.

Les raons per les que estem en aquesta situació es deu, com ja ho vàrem denunciar en el seu dia i consta en les actes del plenaris, a que van augmentar les partides per llicències d’obres en l’any 2008 (1.650.000.-€) i 2009 (500.000.-€) per poder quadrar els pressupostos sabent que les xifres que es pretenien recaptar eren una irrealitat de la millor de les pel·lícules de ficció, però l’anterior equip de govern del PP ho va fer per no tindre que fer cap retall en els pressupostos i poder

Donat aquesta situació el pressupost de tresoreria previst per a l’any 2012 que hem fet, ens diu que, per pagar les obligacions bàsiques de personal, seguretat social, IRPF, préstecs, interessos dels préstecs, atendre la factura mensual de l’empresa de recollida de fem i energia elèctrica, i les mínimes despeses de funcionament mensual, no tindrem prou en els ingressos que tenim previstos amb la recaptació dels impostos municipals, i amb

0€

Com que no es va fer cap política de retall del gasto, podreu comprovar en aquest gràfic com augmenten les despeses corrents respecte als ingressos.

DESPESES FINANCERES 700.000 € 600.000 €

? 254.0 d’intess

500.000 € 400.000 €

In A

300.000 € 200.000 € 100.000 € - €

2007

2008

2009

2010

2011

2012

INGRESSOS PER PERMISOS D’OBR 2.000.000 €

Pres Reca

1.500.000 € 1.000.000 € 500.000 € - € -500.000 €

2007

2008

2009

2010

2011


Govern Obert els ingressos que rebem tots els mesos del govern central. La situació prevista ens du a que pot donar-se el cas de no poder pagar les nòmines o algun préstec al seu venciment. Com s’haureu adonat NO podrem pagar cap factura als proveïdors de l’ajuntament i us recorde que deguem factures des de l’any 2009. Com nosaltres estem al govern municipal per prendre mesures i sobre tot estem per Governar, hem preparat una sèrie d’accions per anar poc a poc i sobre tot any rere any, ficant ordre en les finances municipals. Aquestes mesures son: Reducció de despeses municipals per més de 400.000.-€ Augment de taxes i impostos per un import de 120.000.-€ Estem negociant amb les empreses del sector de l’energia fotovoltaica,

la implantació de plaques solars en els sostres d’edificis municipals per obtenir més ingressos. Por poder anar pagant als proveïdors les factures més antigues (ja he dit que en deguem des de l’any 2009) anem a intentar vendre la planta solar que tenim en el polígon industrial. Des del departament del cadastre municipal i conjuntament amb la gerència del cadastre estem fincant en marxa un nou sistema de control i noves altes d’edificacions no declarades per augmentar els ingressos via IBI.

els tanquem amb superàvit. Estem treballant dur per traure el nostre poble del forat en el que estem i des de l’equip de govern vos dic que estem segurs que ho aconseguirem. Molt bones festes de nadal i que l’any 2012 siga l’inici de la recuperació que totes i tots necessitem. Josep Mª Mas i Garcia Alcalde de Montserrat.

Però el més important per a que poc a poc, amb paciència, i sobre tot amb la col·laboració de tota la ciutadania, RECUPEREM EL FUTUR del nostre poble, serà el control en el gasto municipal i que els pressupostos siguen reals, se executen amb rigor i

2.200.000€ DEUTE A PROVEIDORS ¿ QUE HA PASSAT ?

DESPESA PERSONAL

6.500.000 €

000€ sos

nteressos Amortització

Ingressos corrents nets

6.000.000 €

2012

Despeses corrents nets

5.500.000 €

2011

5.000.000 € 4.500.000 €

2007

4.000.000 € 3.500.000 €

35% 2007

2008 985.000€

845.000€

2010

2011

Estimació 2012 100.000 € - €

-200.000 € -300.000 € -400.000 € 2012

-500.000 €

Nov Des Ge

Fe Ma Abr Ma

41%

44%

47%

Salaris

50%

53%

56%

59%

62%

65%

Ingressos 2012

730.000€

200.000 €

-100.000 €

38%

2012

SALDO TRESORERIA DESPESA CORRENT+ FINANCERA

RES

ssupostat audat

2009

Ju

Jul Ag Set Oct Nov Des

MESURES D’AJUST 2012 Pujada del IBI Pujada IVTM Pujada taxa EIM ˜ 120.000€ increment impostos Revisió Cadastral de bens no declarats amb nou sistema de foto aérea contrastada amb cadastre.(˜ 50.000€/any) Lloguer de cobertes municipals (˜ 8.000€)  Venta de la Planta Solar (???)

 Reducció l’equip de govern PLA (˜ 20.000€) D’AJUST ECONÒMIC Liquidació de la EMS (210.000€) MUNICIPAL Reducció Policia (35.000€) 2012 Reestructura de comunicacions i informàtica (˜ 18.000€) + E-ADMIN AU G M E N T D E L A R E C A P TAC I Ó de subvencions locals  Reducció (12.000€)  Reducció del 60% les Festes (50.000€)  Reunificació d’assegurances (˜ 10.000€)  Programa d’estalvi energètic en enllumenat 1/3 (˜ 50.000€)  Baixes laborals (˜ 25.000€)  Revisió salarial funcionaris (???)

PLA D’AJUS ECONÒ MUNICI 2012

REDUCCIÓ LA DESPE CORRENT

-600.000 €

5


Govern 6

PRESSUPOST 2012 No vaig a explicar les xifres pressupostàries sinó les mesures adoptades tant les que es reflecteixen en el pressupost i les que no, per no poder quantificar-se encara, però que si que acompanyaran l’execució d’este pressupost. Tinc que dir primer que res, que elaborar un pressupost sense haver darrere rigor pressupostari i un seguiment constant, serveix de ben poc. Sinó hi ha rigor, al final les modificacions i les despeses sense consignació pressupostaria desvirtuen completament el pressupost i el que deuria ser una eina d’acompanyament a la bona governança es converteix en una improvisació constant que fa perdre l’horitzó i desemboca en un dèficit pressupostari que al persistir en el temps ens du a la quiebra tècnica en el cas de l’economia empresarial, o al col·lapse administratiu en el cas de les administracions públiques. Per tant el primer element diferenciador de este pressupost, es la intenció i l’elaboració d’estratègies per conduir el pressupost per la senda establida del control pressupostari. Al parèixer açò que a simple vista es obvi, sembla que no ho era tant, perquè quant arribarem a este govern en maig de enguany ja no quedava partida pressupostària per a la despesa corrent, degut al enorme dèficit que arrastrem. Este pressupost està dissenyant amb un fort control de la despesa perquè siga liquidat amb superàvit. Del pressupost del 2011 esperem despesa sense consignació pressupostària, de uns 500.000€. Este dèficit que s’incorporarà al pressupost del 2012 a mitat d’any possiblement desestabilitzarà el pressupost. Però a este pressupost acompanyen una sèrie de mesures econòmiques correctores no

elPortell quantificades en el que si arriben a bon port podran corregir en certa mesura esta alteració pressupostària. Estic parlant, entre altres, de la venda de la Planta Solar Fotovoltaica. Esta operació és perfectament viable donat el seu bon rendiment econòmic ara que torna a estar al 100% de producció i podem dir que estem en conversacions amb dues empreses d’inversió fotovoltaica. El nostre criteri de cautela sols ens permet comunicar-ho a la població sense quantificar ni incorporar en el pressupost. Altra mesura d’acompanyament al pressupost és que ja hem iniciat el procediment de revisió i quantificació de tots els llocs de treball de l’ajuntament. Considerem que no sobra gent, tot el contrari, sino que hi han valoracions salarials que no estan justificades objectivament ni documentalment, ni tal sols són comparativament semblants a altres poblacions de les nostres característiques. Ja hem iniciat el procediment conjuntament amb la Diputació Provincial de Valencia per fer esta revisió. Sabem que va a ser un procés difícil, però és necessari i esperem que l’oposició tinga algo que dir al respecte perquè en plena crisi, mentre disminuïen el ingressos, paradoxalment el cost de personal anava augmentant any rere any fins arribar a una situació insostenible. Un dada clarificadora és que les nómines que es pagaven en maig de 2007 eren 73, en maig de enguany eren 84.

Este pressupost que presentem consensuat amb el tres partits que conformen l’equip de govern municipal, és un pressupost per parar l’hemorràgia de 4 anys i aconseguir estabilitzar l’ajuntament. Altra mesura destacable és l’estalvi en

enllumenat públic que tampoc esta reflectit al pressupost. S’ha reduït aprox 1/3 l’enllumenat, i este estalvi no reflectit al pressupost ajudarà a compensar possibles desviacions. Per tant segon punt a tindre en compte en este pressupost: L’existència d’estratègies econòmiques addicionals no quantificades que acompanyaran a l’execució de este pressupost. Altre punt destacat en este pressupost és que ja estan reflexades mesures d’ajust per contenir la despesa municipal que va acumulant dèficit any darrere d’any i que estan fent insostenible este ajuntament. Si tot açò que s’haguera encetat a mitat de 2008 quant es va “oficialitzar” la crisi, tal volta ara no estaríem com estem. Si en lloc de pressupostar 1.650.000€ d’ingressos en concepte de llicencies d’obres per a 2008 quant a finals de 2007 els professionals de la construcció ja li veien les orelletes al llop o s’hagueren fet rectificacions del pressupost de despeses durant eixe any. En gener de 2008 les immobiliàries locals tenien més de 130 vivendes de nova construcció en venda per tant era obvi que la xifra estimada era ficticia, o més simple de vore, haver fet una projecció de recaptació de les llicències d’obres. El primer trimestre de 2008 ja indicava que no s’arribaria als 300.000€, (efectivament foren 230.000€) . Al 2009 es tornà a repetir la mateixa errada pressupostant 500.000€, i es recaptaren 15.000€ sense rectifcar despeses. “De aquellos barros, estos lodos”. D’ahi i de no haver fet cap acció correctora en quatre anys, estem en la lamentable situació actual. Lamente fer este recordatori en esta explicació de pressupost però es que no és per a menys, tant en quant sempre hi ha que és vanaglòria que ho ha fet estupendament i lis fa creure als seus companys que totes estes errades són fruit de la


PRESSUPOST 2012. DESPESA FESTES ESPORTS SERVEIS SOCIALS MANCOMUNITAT 2011

NETEJA

més que important, més que rés per una questió d’ética. No podem acomiadar treballadors per una banda i per altra anar donant diners per a festa i oci.

JARDINERIA

GOVERN ADMINISTRACIÓ

CULTURA ENLLUMENAT RSU

POLICIA

URBANISME

EDUCACIÓ

“cojuntura” i de les legislatures del passat remot (sic), negant la major i no assumir cap responsabilitat. En fi, com deia abans, a Montserrat no hi havia crisi, no fora que s’incomodara l’electorat, i ja “saldra el sol por Antequera” deurien pensar … Perque les mesures que hem adoptat perfectamente les podien haver adoptat abans. No són ni d’esquerres ni de detres, sinó de senti comú. Després d’este parèntesis aclaratori em queda dir que en este pressupost també queda reflectit nítidament el tancament de “l’empresa municipal del sol”, o podíem dir millor “l’empresa municipal de jardineria”. Molta gent del poble es preguntava com podia l’ajuntament tindre esta infraestructura tant cara per mantindre 3 jardiners i les dones de la neteja que sempre han estat gestionades des de l’ajuntament ???. ( obviament era una reflexió de sentit comú ) . Els primers serveis que es deuen retallar en èpoques de crisi són els ornamentals com ara la jardineria i els actes festius, augmentant al mateix temps les partides d’assistència social i formatius. Això es el “aeiou” de la política progressista, ... la del PP, la veritat, no he aconseguit saber

Govern Obert

DEUTE

quina és. Açò és el que hem fet precisament amb este pressupost. Hem reduït la infraestructura de jardineria a un sols treballador municipal, i la neteja passa a ser gestionada directament, racionalitzant encara més el servei i estalviant una plaça de netejadora i altra d’encarregada. Els jardins tindran un mínim manteniment i en primavera ja veurem si mitjançant subvencions del PAMER, treballs de pràctiques o altres podem acondicionar els jardins més importants, ... i sinó tampoc passa res donat el caràcter secundari d’este servei. Esta mesura suposa més de 215.000€ d’estalvi anual. Pareixen pocs diners, però a Montserrat el pressupost és tant ajustat que 200.000€ suposa el cost de tot l’enllumenat public anual. Respecte a la partida d’assistència social ha sigut augmentada al doble respecte al 2011, encara que són només 15.000€ i que probablement deurem de revisar degut a la situació d’emergència en que estan entrant algunes famílies. Les subvencions per actes festius i esportius, així com la partida de festes, bous i SIMC, han patit un retall

Per tant i tercer punt a resaltar: l’ajust en la despesa ha sigut considerable i justifica l’augment d’impostos a la població en l’IBI i l’impost de vehicles. Hem retallat despeses 3 vegades més que el que hem incrementat en els impostos. Este pressupost i les reformes encetades s’aproxima prou a la política que des de el PSPV proposavem al nostre programa electoral i que coincideix amb els nostres socis de govern. Recorde les quatre potes del nostre programa electoral per a Montserrat : - Control pressupostari i de la despesa. - Obertura del govern municipal amb la participació i la comunicació directa amb la ciutadania . - Igualtat d’oportunitats i ajudes en tot allò que puga oferir l’ajuntament, com ara Treball, beques, subvencions, etc. - Potenciar la formació i la cultura com eina fonamental per al creiximent social i econòmic. Este pressupost que presentem consensuat amb els tres partits que conformen l’equip de govern municipal, és per parar l’hemorràgia de 4 anys i aconseguir estabilitzar l’ajuntament. Tal volta encara es pot ajustar més i transvasar d’alguna partida a altra, però serà l’any que ve quant totes les mesures d’acompanyament i les reformes encetades a l’ajuntament tinguen el seu fruit per estabilitzar l’ajuntament. Santiago Martínez Regidor de Desenvolupament Tecnologia, Participació i Comunicació

7


Societat

elPortell

8

Imatges Futurper al

Si tens fotos antigues i vols que formen part de l’arxiu municipal, sols cal portar-les a la Casa de la Cultura per a que puguen ser copiades. Més informació: 96 299 81 78 ext.4 ó cultura@montserrat.es


Societat Silenci, que dorm (3ª part)

No creuran vostés que amb la publicació de la primera i segona part del relat “silenci que dorm” he deixat abandonada esta història, res d’això, la recopilació de dades continua. La causa de la mort d’Esperanza, l’esbrinar la professió del senyor Juan, l’episodi estrany de les flors, el saber quina era la idea del pare Serafín, el conéixer l’horrible destí que patiren els frares de la Malvarrosa; cada pas, cada descobriment en esta investigació, ha estat per a mi una cosa important, passar de no saber res, de ser tot tan desconegut i arbitrari, a disposar ara de suficient informació. Acabava l’anterior part amb la proposta d’investigar si la donació de les terres i el xalet Oasis als frares de la Malvarrosa va ser voluntat del senyor Juan, l’home de la mar, amb la teoria que de xiquet havia sigut orfe i que era una persona que disposava de formació intel•lectual, que vindria donada inicialment pels religiosos. La fundació “Asilo de San Juan de Dios para niños escrofulosos, requíticos, tinosos, lisiados y huérfanos pobres” es va crear el 1887. Portades a terme les consultes corresponents res trobí que relacionara este home amb els frares. La donació la va fer la viuda del senyor Juan, Mercedes, en veures en propietat d’unes terres a Montserrat que ella mai havia disfrutat, perquè recordem, eixe xalet el va construir el senyor Juan i en ell va viure amb Esperanza, la seua protegida i amada. Mercedes i Juan no tingueren descendència, solament nebots, i no és estrany esta donació coneixent a Mercedes, una dona molt religiosa, respectada i apreciadíssima, figurant el seu nom en obres que portaven per lema la caritat, ara en unes terres llunyanes que difícilment les podria administrar. Recordem que Mercedes mai vingué a Montserrat, envia uns

nebots durant la primavera de 1933 a fer un inventari del xalet i les terres. La donació a l’asil es va fer efectiva per la viuda, un dia de novembre d’eixe mateix any, en un notaria de la ciutat d’Eivissa. En quant a la línea d’investigació que vaig iniciar indagant en el Cabanyal els cognoms Vallés i Llobet, que en un principi vaig creure vàlida, es produeix un gir rotund al conéixer el vertader cognom del senyor Juan, no és Vallés si no Wallis, i el nom de pila complet, Juan Edmundo, nascut també a l’illa. Per tant, ara sí, estic amb la certesa de la bona formació intel•lectual d’esta persona, prové d’una família influent, el seu aví i després son pare ocuparen càrrecs diplomàtics a l’illa eivissenca durant el segle XIX (1): “My grandfather came here as British Consul, he married and settled here. We have always spoken the English language at home(...)”(2). Juan, Ignacio i Pilar, tres germans, Juan és el major, és enviat de xiquet a un important col•legi de Londres on adquirix una formació poc comuna, resultant molt competent en afers mercantils. Posseeix varios idiomes que perfecciona en els seus continuats viatges a l’estranger. Als 18 anys es troba amb la mort de son pare don Edmundo, que el posa al front dels negocis familiars, fundant junt al seu germà l’empresa, J.e I. Wallis y Cª, que es dedicaria a la banca i a l’exportació i importació a gran escala. En 1886, els dos germans adquirixen un vaixell de gran capacitat anomenat “Nini” i així es dona la notícia en un periòdic de l’època: “A nadie seguramente se ocultará la grandiosidad de la empresa de los Sres. Wallis llevaron a cabo, dotando a Ibiza de un buque a vapor que nos pusiese en comunicación con uno de los puertos principales de nuestro comercio, como es Barcelona (...) Viaje que antes era muy costoso e incómodo, por tener que verificarlo en el vapor

correo de Ibiza a Palma y esperar en este último punto a que saliese vapor para Barcelona, haciendose hoy este viaje con ahorro de tiempo, molestias y dinero”(3). Més tard invertí en la naviliera Isleña Marítima, sent un dels seus principals accionistes, arribant a ser president durant molts anys del seu Consell d’administració. “Hombre evidentemente culto poseía una magnífica biblioteca en la que no faltaban las obras de autores ibicencos. Pudo haber actuado abiertamente en política y hubiera seguramente ocupado cargos de representación a que su talento y merecimientos la hacían acreedor, pero jamás quiso desempeñar ninguno” (4) A banda de la lectura, el teatre o l’òpera de les ciutats que visitava, li agradava en ocasions anar a pescar a una llacuna de Formentera, propietat de la família, denominada Estany Pudent, on de vegades ell i el seu germà convidaven els amics “El director y propietario de la famosa Revista de Pesca Marítima que se publica en Madrid (...) ha hecho su viaje desde la corte, con el único y exclusivo objeto de visitar la laguna (...) en la que sus propietarios han introducido ya algunas mejoras (...)”(5) És evident que este Wallis no únicament destacà en els negocis, si no que també resultà ser un ric propietari. Juan Wallis Llobet comprà, en un document privat de 8 d’abril de 1909, a Benjamín García López, veí de Montserrat, la parcel•la on edificaria el xalet Oasis. Aquella parcel•la era tan sols un camp on únicament hi havia construït, segons diu el document, “un horno de cemento”. Segurament no seria un forn de ciment si no d’algeps, perquè la família de Benjamín es dedicava a l’activitat algepsera, també eren amos d’un molí d’algeps prop del poble, abans d’arribar a la caseta dels peons caminers, i d’una pedrera. Per tant, queda de manifest que el 9


Societat 10 xalet es va edificar a primeries de la dècada 1910. L’home de la mar no abandonaria els seus negocis ni deixaria mai d’anar i tornar a Eivissa. Allí mor, el 19 de novembre de 1932, als 78 anys, víctima d’una malaltia que venia patint des de feia mesos i que el retenia en el seu domicili. Hi ha constància del testament hològraf atorgat a favor de Mercedes, hològraf vol dir escrit del seu puny i lletra, en abril de 1931, on li deixa a ella les propietats (6)

elPortell el diari d’eixa ciutat: “Los barcos surtos en el puerto y sociedades izaron sus banderas a media asta”. Marcos Campos Añón Investigador història local

Doña Mercedes vestí de negre en un concorregut sepeli, un llarg vel la podia amagar de les mirades que li buscaven expressions, però sols trobaren en ella el dolor sincer i la virtut pròpia d’una dona major de refinada educació. Ignacio i Pilar també es trobaven presents. Quatre corones de flors destacaven: “de su esposa, hermanos, ahijada y sus sobrinos” El cos reposa al cementeri d’Eivissa, en el panteó familiar dels Wallis. El dia del seu soterrar, senyala

Montserrat destaca amb dos campionats En el trofeu Edicom de galotxa, a part del ja conegut triomf del Club de Pilota de Beniparrell que s’ha fet amb el títol de la màxima categoria, hem de destacar per sobre de la resta, al Club de Pilota de Montserrat, que ha aconseguit disputar la final en tres categories, ficant en aquestes, a quatre dels seus equips, sens dubte, un èxit que deixa veure clarament l’esforç que fan els dirigents de l’escola i del club dia a dia. L’última partida de la jornada de dissabte, 10 de desembre, va ser la que va enfrontar a Montserrat (Óscar i Vicent) i Caixa Popular Massamagrell (Sergio, Guillem, Alejandro i Josep) en la categoria de juvenils independents.

Antiga pedrera d’algeps situada a la Serra del Castellet

Per quin motiu comprà els terrenys de Montserrat, en este poble on ell no era conegut, lluny de la seua gent, de la seua terra i de la seua activitat, però prop de Torrent que disposava de tramvia per anar al port de València; ja ho vaig explicar tot en els anteriors articles. Algú el va definir d’esta manera: “hombre culto y de acción, atemperado a la vida moderna, que había viajado mucho y sabía del mundo y de los hombres como hombre inteligente que era...”(7)

Al Edicom,

(1) Juan Wallis i Edmundo Wallis, Vice-consuls a Eivissa. Guía de forasteros, anys 1840 i 1847. Biblioteca Nacional. (2) Comentari de Wallis a l’escriptora Mary Stuart Boyd, en The Fortunate Isles. (3) El Ebusitano, 24/07/1888. Hemeroteca Arxiu Històric d’Eivissa. (4) Necrològica, La Voz de Ibiza, 20-11-1932. Hemeroteca Arxiu Històric d’Eivissa. (5) El Ebusitano, 5/06/1886. Hemeroteca Arxiu Històric d’Eivissa. (6) Informació del Registre de la Propietat de Carlet, finca 7870. (7) Diario de Ibiza, 21-11-1932. Hemeroteca Arxiu Històric d’Eivissa.

L’última de les finals d’aquest any, el diumenge 11 de desembre de 2011, la de 4 ª categoria B, ens portava un duel fratricida, que enfrontava a dos formacions de Montserrat. La partida, de prop de dues hores de durada, va tenir força alternances al marcador, és a dir, va ser bastant igualada. Montserrat C (Silvino, Pau, J. Miguel i Quico) va aconseguir ferse amb la victòria davant Montserrat D (Marcial, Óscar, Vicent i Fran) encara Marcial II es va mostrar molt combatiu durant tot l’envit. Al final, 70 a 55 per la formació capitanejada per Silvino, que sembla viure una segona joventut.


Societat Montserrat sona a música Novembre acaba a Montserrat amb els carrers plens de música i de sentiment. Una tardor més se celebra el dia de Santa Cecília, la festa més important de qualsevol músic. Els actes van començar dimarts 22 amb l’audició dels nous músics, en la qual ens van mostrar les seues ganes i la seua dedicació. Divendres 25 el Cor i la Banda Juvenil ens van oferir un concert memorable, tal com ja ens tenen acostumats. Dissabte 26 la recollida dels nous músics, la missa, el sopar i el concert. Mentre els futurs companys els esperaven a l’escenari, els nous membres de la banda pujaren un a un, nerviosos i il•lusionats de formar part del que a partir d’aquell moment serà la seua família musical; amb la qual no compartiran només nits i vesprades de música, sinó també sopars, festes, converses i complicitat. Ben bé ho saben els qui hi van pujar a continuació, aquells que porten 25 anys dedicant un trosset de la seua vida a la banda del seu -del nostre- poble. Després de delectarnos amb bona música, fruit de la qualitat i l’esforç de tots (des dels més joves fins als més majors), es va fer la xocolatada al Musical. I finalment la nit es va prolongar fins que el cos aguantà. En les cases dels nous músics, s’oferia un vermut a tot aquell que volguera gaudir la nit amb la banda, un aperitiu que fou correspost a ritme de xaranga i balls. Els nous integrants esperaven, amb un nus a l’estómac, el temut moment de l’examen mentre els del “tribunal” tocaven instruments que mai han après. Amb açò acaba el cap de setmana, es torna a la normalitat i al treball. Sols queda agrair als músics, als familiars, als directors, a la Junta, a la Junta de dones, a l’Ajuntament, a tots els socis i al poble en general que aquesta festa siga possible, perquè com deia Friedrich Nietzsche “sense música la vida seria un error” i sense Santa Cecília la música també. Nous músics: Gloria Alemany Campos, Mar Campos Blasco, Alba Cerveró Bosch, Mireia Cerveró Vilar, Pedro López Navarro, Judit Marí Climent, Salomé Penella Bosch, Miquel Puchalt Montoro, David Salvador Ruiz. Músics que celebraven el 25è aniversari: J. Antonio Alcaide Navarro, Roger Alemany Sanz, Jaume Campos Martínez, Vicent Cerveró Campos, J. Luis Cerveró Riera, M. Ángel López Pérez, Vicent March Vilar, Antonio Ruiz Navarro, J. Antonio Serquera Ribes i Rosa Serrat Cerveró. Noelia Miranda

11


Societat 12

elPortell

Homenatge i reconeixement a Lluís Cases i Alba, un montserrater d’espírit des de fa 25 anys El passat 3 de desembre a la Casa d ela Cultura se li va mostrar reconeixement a Lluís Cases i Alba per la seua dedicació i aportació tant, personalment com professionalment, al poble de Montserrat. Es varen reunir persones que havien compartit en algun moment el camí de la vida amb ell i les quals intervingueren en l’acte donant-li paraules d’agraïment. De Josep Lluís Cases i Alba cal destacar, la constància i dedicació incondicional a la millora de l’educació de moltes generacions de montserraters i montserrateres. Comprensiu i discret amb tota problemàtica de l’entorn escolar. Ha estat implicat des de sempre a l’escola i no sols com a mestre sinó que ha formant part de l’equip directiu, als primers anys com a secretari i després 22 anys com a director. Ell sempre ha lluitat per un objectiu, una escola pública, valenciana i de qualitat. A més de la projecció que es va fer donant repàs a la seua trajectòria com a persona i professional, on apareixien mares i pares exalumnes de Lluís que a la vegada eren mares i pares de l’atres generacions d’exalumnes de tan gran mestre, així com companys de l’escola i d’altres col·lectius amb els que Lluís ha estat vinculat. Se li va fer entrega de dos gravats, obra de Rafael Armengol, que els promotors d’aquest emotiu homentage i els assistents al posterior sopar que tingué lloc a Casa Diego, tinguerem el gust de regalar-li en record d’aquest moment.

Àngels Jiménez Jiménez gestora cultural


El món a Montserrat Xina porc al forn amb salsa i conill. En l’actualitat i per influència d’altres cultures, es posa un arbre ple de llums i flors i esperen l’arribada de l’home de nadal. La felicitació en xinés és : Kung His Hsin Nien bing Chu Shen Tan. SuQuing Xu, XiAoxue i Xiuzehen Jiang

SuQuing Xu és el nostre anfitrió de la Fonda Xinesa de Montserrat i qui ens ha obert la porta de sa casa per contar-nos algunes coses sobre la seua cultura coincident en aquesta època de l’any amb la nostra. Ell ens conta que el cap d’any xinès és el dia 22 de gener, ja que l’Any Nou Xinès començarà el 23 de gener del 2012, i que estarà regit sota el signe del Drac, fins el 9 de febrer de 2013. Els orígens del Festival de Cap d’Any, es remunten a milers d’anys en l’antiguitat, en la dinastia Shang (1600 aC-1100 aC). Aquesta festivitat suposa també el començament efectiu d’un nou any. Segons una llegenda, un monstre anomenat “Nian”, que en xinès es tradueix com “Any”, apareix al principi del Nou Any lunar, portant maldat i desgràcia al món. Les celebracions de l’any nou xinés varia segons cada any (segons l’any lunar) i sol esser pel gener o principis de febrer, duren quinze dies i es coneix també com a festa de la primavera, per això es col·loca l’ideograma xinès de la primavera a les parets i a la porta de la casa. Les famílies fan una neteja general de la casa per entrar bé al nou any. Es fa un gran sopar “Twan Yuan Fan” que significa sopar de reunió, es tradició tornar a la casa paterna per fer aquest sopar. Les empanadilles de carn són tradicionals així com el

Els focs artificials i els petards són coses que no poden faltar en la nit de la Festa de la Primavera. La gent creia que el xisporreteig ajudaria a allunyar els mals esperits. En el primer dia de l’any nou, al sud de la Xina es mengen Niangao (el pastís de l’any nou fet d’arròs glutinós), i que significa més i més alt, un any rere l’altre . En aquest dia, tothom es visita de forma elegant. En primer lloc, feliciten als pares. Llavors, cada xiquet rep una mica de diners com a regal del nou any embolicat en paper roig. El signe del Drac part de l’astrologia xinesa i en les cultures mil·lenàries orientals, és considerat, igual que la serp, un animal de bona sort. El drac és el símbol de Xina. Segons la tradició, en l’antiga Xina, és considerat com el guardià dels tresors, així també de la saviesa. El ball del Drac es trasllada al carrer en forma de passacarrer on dansa al so de la música de percussió manipulat per quinze o vint persones. Xu es despedeix de nosaltres donant les gràcies als ciutadans de Montserrat per la seua acollida i desitjant-nos un feliç 2012. Àngels Jiménez Jiménez gestora cultural

Niangao ingredients: 1 i 1/2 tassa aigua (325ml), sucre marró fosca de 2 i 1/2 tasses (625ml), farina enganxosa dolç d’arròs 4 i 1/2 tasses, oli vegetal 1/2 tassa (125ml). preparació: En un cassó xicotet, posar el sucre i l’aigua a ebullició lenta. Quan comença a bullir, baixa la calor i cuinar a foc lent prop de 5 a 6 minuts fins que tot el sucre s’haja dissolt. Deixeu refredar a una temperatura tèbia. Afegiu l’oli vegetal i barregeu tot junt. Mantingueu un 1/4 tassa de la barreja en un envàs separat. En un bol de font gran combina la farina enganxosa de l’arròs amb la barreja de l’oli, l’aigua i del sucre. Batre bé. Queda molt enganxós i espes. Treballa i estima força per aconseguir una consistència uniforme. Utilitzeu una tartera rodona de 250 mil · límetres. Greixatge els costats de la llauna amb una mica d’oli vegetal. Aboque el batut a la llauna. Amb els dits mullats premeu el batut a la llauna i desallotgi qualsevol bombolla d’aire. Aboque la barreja reservada de l’oli, del sucre i l’aigua a la tapa superior. Coeu al vapor amb foc fort per 3-4 hores. Assegurem-nos que l’aigua no s’asseque ni que es filtrie al motlle Quan es fa la coca, es trau per refredar a temperatura ambient. Cobrir amb una tapa i mantenir a la nevera per permetre que la coca s’endureixca. Llescar en falques i servir. Per aquests que li agraden d’una textura suau, posar en microones per 20 segons a la vegada fins estovar a la consistència desitjada.

13


Racó creador 14

elPortell

La ilusión

Catedràtic d’avarícia

Dime que tu amor no fue mentira, que fue un verdadero y fiel amor, un dulce amor, como la luz que nos alumbra cada día, cuando se van a dormir las estrellas y amanece un día radiante y luminoso de sol.

Catedràtic d’avarícia!!, tu, no pernoctes al caixer, esgarrifador fred al teu imperi, mestre de guant blanc, home de res. Solitari personatge, angoixós!! mestre de bastó, cor d’algeps, plenes caixes de ferro, plenes de gana els budells,

Siempre juntos Después de pasar junto a ti la vida y viviendo de tu aliento si yo me voy primero, no tarde en llegar ven con la velocidad del viento. El beso que yo te di era dulce como el vino, el vino de moscatel, pero quedó en el olvido. Dolors García Soriano

Lluís M’agrada la teua pausa, el silenci, el badall de la terra esquinçada. Perquè eres terra, lluita calmada, eternament constant en la paraula. M’agrada el teu combatre, impertèrrit amb majestuosa fortalesa davant el sol o la tempesta. Perquè eres terra, lluita calmada, eternament constant en la paraula.

Catedràtic d’avarícia!!, tu, que et moques amb billets, que et refregues la pereta, avui aquí fotre?. Tu que et rentes l’esquena amb el suc de llom d’obrer. Alimanya!! Alimanyeta!! sense pau però amb pes. Catedràtic d’avarícia!! caciquet d’un mar de forment, mentre la ronya de l’amoina, embruta els pàmpols dels teus ceps. Ingrata persona, víbora!! que de vellut lluix barret, mentre esmoles els ullals, i el teu bestiar es mor de sed. Catedràtic d’avarícia!!, ja tens placa en un carrer, ja tens cova per traure la garra, la que arrapa les parets. Catedràtic !! catedràtic!! que en la barra creus ser rei, però reines en la granja, entre rucs, porcs i fem. Catedràtic d’avarícia, catedràtic de infern¡¡¡¡

Àngels Jiménez Jiménez Cristià Campos


Cal saber La Rebosteria de El Portell Cuina tradicional valenciana. Hola a totes i tots espere que la suggerència de l’edició anterior al nostre Portell us haja agradat, vàrem aprendre d’on venia el sucre, com es podia cuinar i per a què es podia gastar. Ara vaig a delectar-vos amb un plat molt típic de tota la nostra terra, i que ha sofert modificacions al llarg del temps, i fins i tot aplega a fóra d’Espanya. Aquest plat és el més econòmic que he vist en ma vida, el cuinaven els nostres avantpassats des de fa molt de temps, i es típic a fer-se en una època de l’any a la tardor o a l’hivern, i sobre tot un dia de pluja, que també pot ser amb les pluges de l’abril. Recorde que la meua iaia el cuinava per al meu iaio quan encara jo no sabia ni parlar i sempre em preguntava el mateix, perquè esta dona sempre que plou li fa al iaio les farinetes?. Origen i tipus de farinetes Es consumeix a l’Aragó i l’interior de Catalunya i de València, especialment als Ports. A la Vall d’Aran té el nom d’hariat i a Occitània el de milhàs o millàs. A Itàlia la polenta és molt semblant al farro. A Romania existeix una versió d’aquest plat que es diu mămăligă. A Castella - la Manxa hi ha las gachas. A França, un dels plats tradicionals més típics és la quiche. A Sicília els pannelle que es fan amb farina de cigró. A la Gran Bretanya el porridge que són unes farinetes de civada barrejades amb trossets de fruita que es mengen tradicionalment per esmorzar. A Herbers (Ports) es fan les farinetes de farina de guixes , de cigrons i altres cereals. A La Garrotxa (comarca de Catalunya), les farinetes de fajol. A Salamanca, es fan farinetes de blat de moro. El seu ingredient principal sol ser farina de blat de moro, encara que a cada poble té una composició

diferent (farina de fajol, de cigró, de guixes, de blat, d’arròs, d’altres cereals o de barreges d’ells). Poden ser dolces o salades. Les versions salades se solen utilitzar com a acompanyament mentre que les dolces se solen menjar com a postres. A Catalunya i el Llenguadoc, les farinetes salades se solen combinar, tradicionalment, amb col o carbassa i fa de guarnició de plats de carn contundents de caça, guisats, llom a l’adoba, etc. Les versions dolces solen substituir l’aigua o brou per llet (com es fa també amb les filloas a Galícia), afegir sucre i habitualment també algun aromatitzant natural, com ara pell de llima o de taronja, canyella, vainilla, algun licor, etc. Com heu pogut observar les farinetes han sofrit modificacions a tot arreu, i segons els llocs on es mengen li fiquen uns ingredients o uns altres, ara s’adonem que la famosa quiche de França té que vore amb les farinetes, però vaig a donarvos la repta que li feia la meua iaia al meu iaio.

Ingredients: Oli, pebre roig, 2 o 3 cullerades de tomata, un grapadet d’avadejo, un grapadet d’alls tendres, farina, aigua freda, no calenta (la que admeta). Elaboració: S’agafa una paella i es fica al foc amb oli. Es calfa un poquet l’oli i es posa la tomata, l’abadejo i els alls tendres, poquet a poquet es sofregeix tot junt, a foc lent. Una vegada estiga tot ven fregidet, s’afegeix el pebre roig i es remou. Després es sofregeix la farina en companyia de la resta dels ingredients, i per últim s’afegeix l’aigua (la que admeta), poquet a poquet, remenant al mateix temps, fins que quede com a una pasta compacta. Es mengen amb un corfoll de ceba. Nota: Es poden fer amb trossets de cansalada o llonganissa en conter d’abadejo, ja sabeu, quan més sucre més dolç. Sergi Navarro i Galán

15


Cal saber 16

Mante... tu de qui eres? En els pobles ocorre un fet ben interessant: tots (o almenys la gran majoria) ens coneguem. És cert que la situació ha canviat molt amb l’arribada de nouvinguts i, sobretot, de gent que treballa i passa la major part del dia fora del municipi (és el que es coneix amb el nom de poblacions “dormitori”). Siga com siga, l’expressió que comentarem en aquesta edició nadalenca del Portell ens resulta ben familiar: mante... tu de qui eres? Preguntar pels nostres avantpassats és una forma d’identificar-nos ràpidament. Certament, un aspecte important de la vida rural és la curiositat, la necessitat de conèixer tot dels seus habitants. I aquesta pregunta ens porta a contestar ineludiblement amb els sobrenoms familiars que comparteix tot el poble, perquè són la forma més ràpida de saber qui és qui, de quina família prové... A més a més, els sobrenoms s’impregnen de la cultura popular i sovint descriuen l’origen social, l’ofici, l’aspecte físic, etc. Són per als pobles, la nostra manera d’identificar-nos Tot un símbol col•lectiu compartit. Però què significa mante? El mot mante prové de l’aragonès amante, una forma que es troba ben viva arreu de les nostres comarques i també a l’Aragó. La forma mante ha sofrit el fenomen lingüístic de l’afèresi, és a dir, la reducció sil•làbica inicial; contràriament al que ocorre amb mots com amoto, aràdio... S’utilitza com a vocatiu, per cridar l’atenció de qui escolta el parlant. Té un to i un significat afectiu, tal com es pot desprendre del sentit del mot originari. Però el que més ens interessa és que el seu ús es redueix a casos concrets i està determinat per elements com l’edat i el sexe. En primer lloc, no és habitual escoltar

elPortell els joves dir mante, ni tampoc els seus pares, sinó la gent de més edat. Per tant, l’ús se situa entre la gent més gran. Ara bé, tampoc és habitual que la facen servir els homes, sinó les dones, amb la qual cosa l’ús es restringeix encara més segons el sexe. De mes a més, a qui s’adrecen quan l’utilitzen? En segon lloc, també ens estranyaria que una dona major s’adreçara als adults dient-li mante, o fins i tot a una altra persona de la mateixa edat que ella. Concretament, sol utilitzarse amb els joves, en especial amb els adolescents, tant xics com xiques. ¿Qui no ha passejat pels carrers del poble, per exemple una nit d’estiu on trobem la gent gran a la fresca i, després de saludar, ens llancen la famosa pregunta? En síntesi, hem vist que per trobar aquesta forma en el repertori lingüístic dels parlants cal atendre l’edat (la vellesa) i el sexe (femení) i tindre present que s’utilitza per dirigir-se als adolescents. Es tracta del que els lingüistes anomenen sociolecte, una paraula que es troba en grups socials concrets, en aquest cas per edat i sexe, i que a més restringeix el seu ús segons les característiques dels receptors. Ferran Campos Climent

El projecte

CO.M.VA És un joc sobre Montserrat que preten reforçar i fixar els coneixements sobre les tradicions i institucions pròpies de la nostra terra. És en definitiva una eina per promocionar i formar a la població de Montserrat en els valors, el patrimoni històric i cultural, i en les tradicions pròpies. Es tracta doncs d’un canal de difusió de les senyes d’identitat i de valors i interessos del poble. El joc consisteix en saber la resposta correcta d’una sèrie de preguntes que s’agrupen en quatre temes, com són, Geografia, Història, Patrimoni i, Societat i Llengua, associats cadascun a un color. Les fitxes dels jugadors es van desplaçant sobre un tauler que representa el terme municipal de Montserrat, segons la numeració del dau. Aquest tauler està dividit en quadrícules distinguides pels quatre colors de les preguntes. L’edició d’aquest joc està pròxima però per a que aneu fent-se una idea de quines preguntes són les que podreu trobar al joc, a la pàgina 31 d’aquest Portell, teniu uns exemples.

Àngels Jiménez Jiménez gestora cultural


Cultura AGENDA CULTURAL GENER 2012

L’escola ens visita. Els passats mesos de novembre i desembre la Casa de la Cultura semblava tindre vida pròpia per l’anar i tornar dels xiquets i xiquetes del CP Evarist Calatayud. La veritat és que ells mateixa són un espectacle que fa goig, amb les seues caretes iluminades per la il·lusió i l’espectativa del que esperen trobar-se en cadascuna de les visites. Els alumnes de primer, segon i tercer de primària varen poder gaudir de la representació teatral, El Príncep Feliç a càrrec de la companyia Teatre de la Caixeta.

L’obra està basada en el conte d’Oscar Wilde, on han creat una història que parla d’esforços, de diferències socials, de sacrificis i d’amor. Els xiquets i les xiquetes de quart, cinqué i sisé curs de primària, ens visitaren per veure la representació de Tramant Teatre, de l’obra Jo no sóc cigronet. Els actors d’aquesta companyia, van presentar la història de Lolo, un xiquet que a força de tenacitat aconsegueix fer realitat el seu somni. El menuts de quatre anys d’infantil, ens varen visitar per fer una ullada a l’exposició d’Art Rupestre, que l’artista Miguel Guerrero ha elaborat amb molta cura mantenint l’escala de les peces originals, de forma realista i amb relleu. Aquest tipus d’obres són importants per a la difusió i el coneixement d’aquest meravellós art que van deixar els nostres avantpassats i perquè moltes d’aquestes pintures no es poden o no s’han de visitar, ja sigua pel seu difícil accés o per qüestions de conservació. Assistir als actes programats a la Casa de la Cultura és una altra forma d’aprenetatge per als nostres menuts. El teatre és una de les ferramentes més útils que un educador té al seu abast per desenvolupar la seua tasca educativa, sobre tot en el que respecta a la inculcació dels valors i relacions socials. Continuarem treballant per a que així siga.

• Divendres 20 de gener a les 20.00h, presentació del darrer treball de Paco Muñoz, un disc que aplega una vintena de cançons que resumeixen tota la seua trajectòria artística i vital. • Divendres 27 de gener projecció a les 22:45h de la pel·lícula, ¿Para que sirve un oso? de Tom Fernández. Va inaugurar el Festival de Cinema Espanyol de Màlaga on va aconseguir la Biznaga de Plata a la millor actriu de repartiment (Geraldine Chaplin), a la millor direcció i al millor muntatge. • Presentació del llibre Aixó ho pague jo, de Xavi Castillo. L’autor ens contarà de tot un poc, el dilluns 30 de gener a les 20:00h al saló d’actes de la Casa de la Cultura. FEBRER 2012 • Des del 6 fins el 24 de febrer, exposarà a la sala d’exposicions la seua obra Ana Maria Guinot. • Divendres 24 de febrer a les 22:45h, projecció de Primos de Daniel Sánches Arévalo, quina trajectòria com a cineasta plega més de 200 premis. Àngels Jiménez Jiménez Gestora cultural

17


Formació 18

Anglés a l’Escola Infantil Municipal de Montserrat Ana del Toro Alemany Filóloga Anglesa i Dra del Centre TEC – The English ConnectionMontserrat

Des de gener 2012, L’equip TEC es desplaçarà a L’escola Infantil municipal una vesprada a la setmana para començar a introduir la llengua anglesa als xiquets de 2 a 3 anys. Entenem la difícil situació que travessem en aquest moment per la qual cosa aquesta iniciativa per part de TEC formació es fa de manera totalment altruista i voluntària. El nostre objectiu és fomentar un primer encontre positiu cap a l’aprenentatge natural d’una nova llengua i desmitificar falses creences respecte a la primerenca ensenyança d’una llengua estrangera. Afortunadament, en els últims 25 anys ha hagut un canvi radical respecte a l’ensenyança d’idiomes. Als anys 80 no es començava fins als 12 anys, als 90 als 8 i ara als 4. A més a més, un gran número d’escoles infantils, acadèmies i institucions fa anys que estan oferint començar abans del 4 anys doncs els resultats són sorprenents. L’evidència científica és clara, entre els 8 mesos i els 5 anys som capaços de reproduir i adquirir amb exactitud sons i estructures de qualsevol idioma. El que aprenen en aquestes edats mai s’oblida doncs forma part de la nostra vivència. Per descomptat, mai es massa prompte, ni el xiquet és massa menut, no va a ser perjudicial pel seu desenvolupament cognitiu ni lingüístic, ni cal esperar a que parle la seua llengua materna. Tot al contrari, els beneficis del contacte amb diverses llengües des del naixement són innumerables i com una acció val més que mil paraules, en TEC ja fa anys que estem en marxa. Els cursos al nostre centre estan ideats per començar amb 3 anys però qualsevol immersió abans d’aquesta edat és tremendament beneficiosa. Iniciar-los significa ‘fer-los viure’ la llengua i emprar-la per descobrir, per socialitzar-se, expressar emocions i experiència, per ser més autònoms i potenciar les seues habilitats. Els xiquets poc a poc parlem la seua llengua materna perquè l’han escoltat des del primer dia de vida, aleshores, per què hauria de ser diferent amb altres llengües?

elPortell

CURSOS GRATUÏTS PER A ATURATS inscrits al SERVEF. Casa de la Cultura de Montserrat. Per a inscripcions i més informació cal telefonar a l’Ajuntament de Montserrat, 962988000 ext. 109 GENER 2012 Curs d’animeció mitjançant les danses i balls. Dies: 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31. De 9:30h fins 11:30h. FEBRER 2012 Conta contes per a menjador escolar. Dies: 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28. De 9:30h fins 11:30h. MARÇ 2012 Tècniques de manipulació d’aliments. Dies: 5, 6, 7, 8, 9. De 9:30h fins 11:30h.

CURSOS GRATUÏTS PER A TOTS. Casa de la Cultura de Montserrat. GENER 2012 Informàtica d’alfabetització laboral per millorar i facilitar l’accés als recursos d’ocupació municipals i de fóra. Dies 17, 19, 24. De 9:00h a 11:30h

Amb la nostra metodologia comunicativa, no volem ensenyar vocabulari descontextualitzat. Anem més enllà d’ensenyar-lis colors o números creant un món de personatges, de situacions i sensacions. S’experimenta a partir de jocs, contes, cançons, rimes i activitats sensorials i de moviment, per la qual cosa els xiquets són emissors i receptors des del primer dia.

Premi a Paco Muñoz El nostre benvolgut Paco Muñoz ha estat distingit, el passat mes de novembre amb el premi d’Actuació Cívica que concedeix la Fundació Lluís Carulla dotat amb 5.000€.

No cal enumerar els mèrits de Paco perquè són més que coneguts, i sobrats. Sols volem transmetre-li la nostra enhorabona per una distinció que reconeix una tasca, la seua, feta des dels escenaris, a colp de veu i d’estima pel valencià.


Notícies amb els terminis previstos. Les sis parelles juvenils que representaven al Club de Frontenis Vall dels Alcalans em sorprengueren i cautivaren gràcies als fruits que està donant el treball del seu president, Julian. Dels majors sols puc dir que ratllaren la perfecció. El campionat va finalitzar de la següent manera: Premi al millor jugador de 13 anys: Jorge Castro Jugador revelació: Juanma Quarta parella classificada: Esteban i David

XII Campionat de Frontenis de l’Ajuntament de Montserrat Un any més es posà en marxa el Campionat de Frontenis de Montserrat que començà en 1999 amb vuit parelles de la categoria sénior i sis d’infantil. Al 2011, participaren vint parelles de la categoria sénior i divuit d’infantil, un èxit sense precedents. Jo com a únic propulsor d’aquest esdeveniment em sent orgullós de l’èxit, sempre recolzat per la corporació que em dona tota classe de facilitats. Jo em volque al cent per cent en resposta a la seua confiança.

Tercera parella classificada: Toni Alapont i Jaume Segona parella classificada: Martín i Juanan Campions: Jorge Castro i Jorge Belda

També vaig tindre l’honor de pitar la final de les olimpiades de Barcelona 1992, que entre els jugadors es trobava el que es considera el millor jugador del món, un valencià conegut amb el nom de Frias. Aquest any hem tingut un gran èxit al campionat perquè no hem tingut ajornaments per pluges complint

Jo, Antonio Sesé, vaig a despedir-me sense oblidar-me dels col•laboradors que són; Farmàcia Jaume I (José), Optica Montserrat (Javi), Carnicas Moreno (Carmina), Construcciones Chasan, Pub Giallo (David). A l’acte d’entrega de premis prenguren la paraula El president del Club de Frontenis Vall dels Alcalans, Julián, i la Regidora d’Esports Regina Campos, estant present el regidor Joan Garcia Perales. Antonio Sesé

Una de les coses que jo, Antonio Sesé he tingut a bé per a aquest Campionat era trobar jugadors de varis pobles com són, Torrent, Llombai, Montroi, Real, València i Montserrat. Tot açò bé perquè al 1975 em vaig traure el títol d’àrbitre nacional. Ací vaig començar a jugar amb al frontó de Julio Evangelio, el de la catalana, que en pau descanse i amb altres d’ací del poble. 19


Notícies 20

elPortell

SERVEI D’INTEGRACIÓ

L’equip de govern demana la col·laboració ciutadana en la neteja viària. Que cadascú faça el favor de agranar la porta de sa casa, per poder mantindre entre totes i tots el nostre entorn més net i saludable. Degut a la difícil situació econòmica en que ens hem trobat l’ajuntament no podem més que demanar aquesta col·laboració, que entenem serà ben rebuda.

L’Agència Comarcal per la Gestió de la Diversitat-Amics és un servei general de la Mancomunitat de la Ribera Alta que dóna suport als municipis de la comarca en l’àmbit de la diversitat. Dins de la programació d’activitats que la l’agència posa al servei dels pobles està la itinerància de alguns dels seus recursos amb l’objectiu d’aproximar-los als usuaris. Enguany a Montserrat s’han desenvolupat algunes d’aquestes activitats en què han participat principalment població estrangera del municipi: 1. Itinerància del servei de garanties jurídiques i del servei d’homologacions durant tot l’any. 2. Puntualment, sessions informatives d’alfabetització laboral per millorar i facilitar l’accés als recursos d’ocupació municipals i de fóra.

Si el teu gos encara no ha deprés com te que fer-ho. Fes-ho tu per ell. Respecta als teus veïns.

Per a 2012 continuaran aquestes activitats al municipi de Montserrat, així com noves iniciatives que des de l’Agència Comarcal per a la Gestió de la Diversitat-Amics es porten endavant.

SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA - SOJ L’Ajuntament de Montserrat procura les millors condicions de vida, serveis i la major qualitat d’assistència social per als seus ciutadans. L’Excm. Ajuntament de Montserrat i la lletrada Sra. Gabriela Goñi Almada han establert un conveni de col·laboració per a la creació d’un servei de voluntariat d’assessorament jurídic prestat pel consistori sense cap cost per a l’ajuntament. Què és? És un Servei de Consell i Assessorament jurídic, previ a l’assignació d’elecció d’advocat, en els casos que així ho requereixin. On i en quin horari es pot utilitzar? Està situat en un despatx de la Casa de la Cultura, accés per la biblioteca. Les persones interessades hauran d’acudir, en principi sense cita prèvia, els dies Divendres de 17 a 20.00 hores. A qui s’adreça i qui ho presta? Està dirigit a qualsevol ciutadà que requereixi aquest tipus d’atenció. I serà atès per una Lletrada amb experiència i formació en la pràctica jurídica.

Fes bon us dels contenidors del reciclatge. Els teus fills i el planeta t’ho agrairan.

Que tractarà? Assessorament i orientació gratuïta previs al procés ia la tutela judicial dels seus drets i interessos, quan tinguin per objecte evitar el conflicte processal o analitzar la viabilitat de la pretensió.


Notícies GAS NATURAL

ADMINISTRACIÓ 2.0 Ja està completament en funcionament el nou sistema de gestió integral electrònica de la gstió administrativa de l’ajuntament. Tota l’informació de l’ajuntament ara és sense paper. La gestió documental està millor organitzada i controlada. En la segona fase de la implantació del sistema el ciutata trindrà una serie de serveis via web per realitzar les gestions més quotidianes des de el seu ordinador.

Montserrat s’incorpora a la xarxa de poblacions que gaudeixen d’aquesta energia moderna, ràpida, còmoda i que no contamina. El gas natural és sinònim de progrés i benestar. És una fita que impulsarà el futur desenvolupament integral del nostre poble. Els forns, les empreses que utilitzen combustibles i les families que utilicen calefacció de gasoil segur que ho agrairan. El passat 24 de novembre tingué lloc a la Casa d ela Cultura l’acte de presentació del projecte i on es va facilitar informació així com els telèfons de contacte per a resoldre el dubtes que puguen surgir al interessats en la utilització del gas natural. Persona de contacte: Pedro Delgado Moreno, tel. 963537647 i 619400338.

Si teniu curiositat podeu veure les característiques a: http://info.gestiona.espublico.com

PODA i TRASTOS Sols es podrà traure la poda als punts de replega els DIUMENGES i els DIMECRES. La poda deu de deixar-se en borses grans o amb garbes de 50cm. La replega a domicili dels voluminosos es deura fer cridanta a l’ajuntament amb 2 dies d’antelació com a minim al dia de replega que serà els DIJOUSOS. Quansevol veí que no complixca amb esta norma d’ordenació de replega de RSU tindrà la sanció màxima segons la normativa.

Vos recomanem fer us de l’ECOPARC de la Mancomunitat situat al poligon de les Valletes i que te un horari que cubreix de dilluns a divendres de 8h a 20h i els cap de setmana de 8h a 14h.

Els xicotes gestos, son poderosos.

Foto. cedida per Elena Peñaranda

EMPADRONAMENT Si vius a Montserrat, si utilitzes els serveis municipals, si gauideixes de les nostres festes, ... EMPADRONAT. Per cada nou empadronat l’Estat Central ens transfereix aprox. 130€ anuals. En esta época dificil, ajuda al teu poble empadronante. No tingues por de pedre el teu metge de capçalera habitual de la teua població d’oritge, pots seguir amb ell sense cap problema. S’estima, segons el fem que repleguem diariament, que viuen, tot l’any , 3.500 persones no empadronades a Montserrat. Si totes este persones s’empadronaren ( 455.000€ ) tindrien una gran ajuda per sol·lucionar el problema econòmic que patim. 21


Notícies 22

La Biblioteca recomana L’últim trimestre va començar a la Biblioteca Pública de Montserrat amb un lot de 66 novetats, que es desglossen de la següent manera: 30 ítems a la secció de narrativa, 25 ítems a la secció infantil i juvenil, 9 ítems a la secció de llengua anglesa juvenil, i 2 ítems de temàtica local; recordeu que podeu consultar ressenyes completes d’aquestes novetats a la pàgina web de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana. Aquesta oferta cultural és fruit de l’esforç conjunt de l’Ajuntament de Montserrat i de la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport. Sense oblidar, el suport del Ministeri de Cultura amb les subvencions que cada any ofereix als centres de lectura per a la renovació de les seues col·leccions bibliogràfiques. Entre altres títols destacats d’aquest lot de novetats, podeu emportar-vos en préstec el llibre Els bous a Montserrat: les arrels d’una festa, de Marcos Camps Añón, que en data recent es va presentar al públic i que tracta de la història taurina de Montserrat on la festa dels bous compta amb una gran afició i tradició. Aprofitem l’avinentesa per recordar-vos que podeu disposar de les darreres obres d’autors reconeguts com Santiago Postillo, Arturo Pérez Reveure, Jaume Cabré, Chufo Lloréns... I també com sempre, ens posem a la vostra disposició per atendre les consultes i suggerències que ens vulgueu fer arribar a la biblioteca. Recordeu que el nostre horari d’obertura és de dilluns a divendres de 12:00 a 14:30 h pel matí i de 17:00 a 20:00 h de vesprada. Sols durant la setmana de Reis l’horari serà de matí de 10:30 fins 14:30h, i si ens visiteu podeu gaudir, entre d’altres serveis, de premsa diària, connexió wi-fi gratuïta, accés a un fons bibliogràfic amb més de 12.000 referències, petició de fons a d’altres biblioteques amb el servei de préstec interbibliotecari i un llarg etcètera. Us hi esperem! Bones festes i Feliç Any Nou.

Luz Cócera Llahosa Bibliotecària

elPortell Yo confieso. de Jaume Cabré.: La infància

i l’adolescència d’Adrià, plena de preguntes sense resposta, de jocs solitaris i de falta de calor, està dedicada a l’estudi de la història i de les llengües, tal com vol el pare, i a la pràctica del violí, seguint els desitjos de la mare. Però un accident acabarà amb la vida del pare, sumint a Adrià en un estat de culpabilitat i omplint el seu món de secrets i térbols misteris que tardarà molts anys a aclarir.

El sanador de caballos, de Gonzalo

Giner: L’aventura d’un veterinari en l’Edat Mitjana. El protagonista d’esta novel·la furgarà en les entranyes de la biblioteca d’un monestir cistercenc per a descobrir els secrets més recòndits del saber, i formarà part d’un selecte grup d’espies que s’infiltrarà, a Sevilla, capital del califat musulmà.

Regidoria de Juventut i Esports Durant estos mesos, des de la Regidoria d’esports i joventut, s’ha impulsat la pràctica de noves activitats, com són el Muay-Thai (dimecres i dijous de 18:45 a 19:45 h en el gimnàs municipal) i la Dansa del ventre (en la que s’estem intentant formar un grup mínim per a posarho en marxa), tenint en compte també la tornada del Taekwondo, que s’impartirà dimarts i dijous a les 17:30 h en la Llar del jubilat. També mereix especial menció la labor que s’està realitzant des del Club d’Escacs Montserrat; perquè tots els divendres de 18:00 a 21:00 h impartixen classes d’iniciació i perfeccionament en els baixos de la Plaça de la Constitució, sent les primeres totalment gratuïtes. I no podem oblidar-nos de felicitar als nostres Campions del XXV Trofeu Edicom Interpobles. Els xics del Club de Pilota de Montserrat han eixit per la porta gran del carrer de Godelleta. I no podem oblidar-nos de la nova associació d’Scouts Alcalans, des de la qual es fomenten les activitats lúdiques a l’aire lliure i la pràctica de valors humans als més menuts. Regina Campos Ortega Regidora de Cultura, Juventut i Esports


Notícies La Falla del poble es meneja! Com la majoria de vosaltres sabreu, la Falla Montserrat té un nou local a l’Avinguda de Jaume I, que va estar inaugurat el passat dia 21 del mes d’octubre. Esperem poder gaudir amb tots vosaltres de les noves instal•lacions, les quals creguem que han suposat una millora considerable guanyant amb comoditat.

L’Ajuntament Crea el Consell de Cultura i Patrimoni Històric, Artístic i Natural

Membre del Consell de Cultura i Patrimoni

Aprofitant aquest espai del Portell vos comuniquem les persones que aquest exercici van a representar a la Falla i al poble de Montserrat en tots els actes on estiga representada la comissió. Fallera Major 2012: Vicky Estellés Jiménez Fallera Major Infantil 2012: Paula Cerveró Crespo President Infantil: Ruben Montolio Campos El passat dissabte 10 de desembre, van estar proclamades les representants de la Falla en un sopar que va tindre lloc al Saló Campos i que va comptar amb els membres de la falla, famílies, autoritats i amics i que va tindre com a final una discomòbil a càrrec de Ivan i Miguel. Malgrat ser un acte senzill, no és menys cert que és un dels actes més importants de la Falla, pel fet de proclamar a les nostres màximes representants i també perquè marca d’alguna forma el pistó d’eixida de les properes festes falleres i que enguany tindran lloc la última setmana de març cremant les falles el dia 1 d’abril.

Els passats dies 16 de novembre i 14 de desembre es varen constituir el Consell de Cultura i la Comissió de Cultura respectivament. Aquests representen noves eines de treball que acompanyaran a l’equip de govern en la seua governabilitat i l’assessoraran en la presa de decisions i resolucions al llarg d’aquesta legislatura. L’acció pública cultural ha de ser considerada amb la participació dels agents socials que incideixen en ella. Per això, s’ha considerat convenient la posada en marxa d’un Consell Local de Cultura i Patrimoni Històric, Artístic i Natural que canalitze la participació ciutadana cap a l’Ajuntament en aquestes matèries així com la Comissió de treball, una difícil i apassionant tasca per millorar la política cultural a Montserrat. És necessari un consens social, polític i econòmic que done estabilitat i sostenibilitat a l’acció pública en l’àmbit de la cultura i el patrimoni, i en un horitzó de mitjà i llarg termini. Àngels Jiménez Jiménez Membres de la Comissió de Cultura i Patrimoni

Puntualment vos tindrem informats dels fets i actes que la falla organitze. Res més per ara, sols desitjar-vos Bon Nadal a tothom i que el proper 2012 estiga el millor possible donat els temps que estem vivint. BON NADAL. Comissió Falla de Montserrat 23

Govern Obert


Notícies 24

Departament de Gestió Tributària i Cadastral Marcos Campos Añón Gestió Tributària i Cadastral

És convenient que els contribuents coneguen, i esta publicació d’El Portell és un mitjà adequat per a la seua difusió, els beneficis fiscals que l’Ajuntament de Montserrat té aprovats per a les taxes i impostos locals de caràcter general, sent la seua aplicació a sol•licitud expressa del propi interessat, sempre des de la data de la seua sol·licitud i mai amb caràcter retroactiu. Exempció en l’Impost de vehicles de tracció mecànica, per a les persones amb una minusvalidesa igual o superior al 33%. S’aplica a un sol vehicle, i este serà per a ús exclusiu de la persona minusvàlida, este fet s’acredita a través de la pòlissa de l’assegurança obligatòria que determina el conductor habitual. Les persones que tinguen reconeguda una incapacitat permanent total i absoluta, el reconeixement equival al mínim del 33% de minusvalidesa, i poden sol•licitar també l’exempció. Bonificació del 50% en l’Impost de vehicles de tracció mecància, en aquells vehicles amb emisions de carburant per davall dels 120 gr de CO2 per Km. Bonificació en l’Impost de béns immobles, per a famílies nombroses de categoria general el 6% i per a famílies nombroses de categoria especial el 12% en la quota íntegra de l’impost. Per a gaudir d’esta bonificació els interessats aportaran fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa (d’acord amb l’Ordre de 21 de setembre de

elPortell 2007, de la Conselleria de Benestar Social, sobre títol i carnet de família nombrosa expedits en la Comunitat Valenciana) i acreditaran que l’immoble per al qual se sol•licita la bonificació és la vivenda habitual familiar. Bonificació del 50% en l’Impost de béns immobles, els habitatges de protecció oficial i els que resulten equivalents a aquests conforme a la normativa de la comunitat autònoma, gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l’impost, durant els tres períodes impositius següents al de l’atorgament de la qualificació definitiva. Bonificació en la Taxa de recollida de fem, en la vivenda habitual de famílies monoparentals o jubilats i pensionistes, que la renda familiar no supere el salari mínim interprofessional. En el cas de pensionistes i jubilats no viuran amb altres persones majors d’edat amb capacitat per a contractar la prestació del seu treball. En el 2011 el salari mínim ha estat de 641’40 € mensuals. Recomanem que les viudes i viudos que viuen sols s’interessen per esta bonificació, perquè és molt fàcil que tinguen dret a este benefici fiscal.

Regidoria de Participació i Comunicació

Local amb representants del teixit econòmic de Montserrat. Al mateix temps s’ha format una comissió de treball formada per professionals del nostre poble al voltant del desenvolupament local, economia, ocupació, medi ambient, etc en la que es tracten problemes i propostes del dia a dia i s’arrepleguen els suggeriments. L’altre consell que s’ha constituÏt és el Consell Municipal de Cultura i Patrimoni amb representació de les associacions culturals del poble. Una comissió de treball al voltant de la cultura i el patrimoni ha començat a treballar ja en la Setmana Internacional de Música de Cambra i altres temes relacionats. També s’ha reactivat el Consell Agrari Municipal i en gener es convocarà el Consell Escolar Municipal. Poc a poc i amb la participació de tots intentem apropar el govern municipal a la ciutadania. Si vols participar en alguna comissió de treball tan sols deus enviar-nos un e-mail a ogov@montserrat.es

Govern Obert

Regidoria d’Educació i Formació Lidia Campos Saiz Regidora d’Educació

Santiago Martínez Regidor de Participació i comunicació

Des de desprès de l’estiu estem posant en marxa el nostre projecte de Participació Ciutadana amb una estructura de Govern Obert. Fins ara hem convocat dos assemblees ciutadanes, s’ha creat el Consell Municipal de Desenvolupament

En el mes de juny quan entràrem a l’ajuntament, ens trobàrem més de 3.500.000.-€ de factures sense pagar des de l’any 2009 fins abril de 2011, que estan colapsant l’economia municipal duent-nos al precipici de quiebra tècnica. Davant aquesta situació, que per cert hem explicat en distints documents municipals i en diferents notes de premsa, hem de prendre mesures


Notícies urgents, radicals i fortes des del punt de vista econòmic i per fer sostenible l’economia municipal de Montserrat. Entre les que tenim la pujada de la taxa de l’escola infantil. Una taxa que du des del 2008 sense revisar, i a més a més tenint en compter que la Conselleria ha anat any rere any reduint les subvencions. La taxa que hi ha aprovada per a l’any 2012, de 90.-€ per alunme/a, continua sent deficitària per un import total de 87.000.-€ a l’any, açò és el mateix que subvencionar a cada xiquet/a en 1.200 € per a este curs escolar. La subvenció que la Generalitat dóna mitjançant bons des de l’any 2008 fins a l’any 2011 s’ha reduit en més d’un 52%, passant de 105.000.-€ en 2008 a 62.000.-€ en 2011 (a hores d’ara encara no hem cobrat els bons de la Generalitat). Com que de setembre a desembre se segueix pagant 60.-€, la tasa efectiva resultant del curs 2011-2012 serà de 78€. Una de les quotes més baixes de la provìncia de València. Per què tingueu una referència comparativa us adjuntem els preus de les escoles infantils municipals de diversos pobles. Això no vol dir que hàgem de seguir el que fan altres pobles. Cada poble té les seues circumstàncies particulars, i Montserrat també té les seues.

Ribarroja: 250€-subvenció GV

Aquestes millores entraran en vigor a partir del 3 gener i són les següents: Escola matinera (de 8 a 9 h), 25€/mes Servei d’atenció educativa (de 9 a 12’30 i de 15 a 17’30h), 90€/mes. Este preu podrà variar cada curs segons la subvenció de la Conselleria i també serà diferent per a cada tram d’edat. Servei de menjador (de 12’30 a 15 h), amb menú 90€/mes o portant-se el dinar de casa 50€/mes. Tallers de jocs (de 17’30 a 18’30 h), 25€/mes. Una hora solta en servei d’escola matinera o taller de jocs, 3 €/ hora. Servei de menjador solt amb menú, 8 €/ dia. Servei de menjador solt sense menú,

Els diners que correspon pagar als pares de l’Escoleta Infantil per aquest servei voluntari del poble, no es revisa des del 2008 i la Conselleria d’Educació des d’aleshores ha reduït a més de la meitat la subvenció.

Torís: 54€ ( no té aula de 0-1 any)

Godelleta: 74€

5 €/ dia.

Carlet: 125€ (0 a 1 any) i 115€ la resta

Altres millores gratuïtes són:

Picanya: 160€

Picassent: 150€

Quart de Poblet: 147€ (0-1 any), 117€ (1-2 anys), 110€ (2-3 anys)

Museros: 151€ (0-1 any) 138€ resta de xiquets

Mutxamel: 150€

Pobla de Vallbona: 200€ (0-1 any), 113€ (1-2 anys), 79€ (2-3 anys)

Llaurí: 120€Benifairó: 115€

Ampliació del servei d’atenció educativa de gener a juny de 2012 (de 8’45 a 12’45 h). Implantació d’anglés a partir de 2 anys, gràcies a TEC, que de manera altruista ens oferirà el servei.

NO CAL SOL·LICITAR-LA. 15% per a mares treballadores amb renda familiar menors de 1.300€/mes amb incompatibilitat d’horari. (*). Cal aportar Declaració de la Renda 2010 i contracte de treball o nòmina. 20% per a mares treballadores amb renda familiar menors de 1.000€/mes amb incompatibilitat d’horari. (*) Cal aportar Declaració de la Renda 2010 i contracte de treball o nòmina. 10% per a dones maltractades independentment de la renda. Cal aportar sentència. 15% per a famílies amb un dependent. Cal aportar resolució de concessió de dependència. *mares treballadores demostrables amb nòmina al moment de sol·licitar la bonificació. No es perdrà la bonificació si treballa més de 3 mesos durant el curs, en cas contrari la bonificació sols serà durant el temps que treballe la mare. Estes bonificacions es sol·licitaran per a este curs per registre d’entrada de l’ajuntament, acompanyant la documentació necessària abans mencionada, per a fer la valoració. També hem représ el TALLER DE LA MEMÒRIA PER A GENT GRAN que s’ha estat impartint al mes de setembre, per tal de que els interessats porten un seguiment, no s’obliden de lo aprés i el curs que ve no tinguen que començar de zero. Tota persona interessada en participar pot passar per l’ajuntament per apuntar-se. Feliç 2012.

BONIFICACIONS: 15% a partir del segon fill inclòs independentment de la renda. Esta bonificació serà incompatible amb les altres i s’aplicarà automàticament.

25


La plaça 26

Durant el 2011, Brot de Cultura ha portat endavant un calendari d’activitats que, temporalment, s’ha vist reduït considerablement. La raó és ben clara: hem impulsat el RockSerrat, els concerts de música en valencià, una activitat que té un cost elevat, com deveu imaginar. L’esforç, sobretot econòmic, paga la pena, perquè és l’activitat més lúdica que oferim i la que aplega més gent. Així mateix, hem conservat activitats que ens caracteritzen com ara la Pujada al Portell per commemorar el 25 d’abril i el Correllengua al voltant de la diada del 9 d’octubre. També hem participat, com tots els anys, en la Fira del Llibre que organitza l’AMPA del Col•legi Públic Evaristo Calatayud. I hem projectat recentment el documental Una llengua que camina, que mostra la salut de la nostra llengua tot i els

Las madres tambíen somos indignadas El grupo de madres que llevamos a nuestros hijos a la Escola Infantil Municipal de Montserrat, nos encontramos indignadas y nos sentimos estafadas por el Ayuntamiento, el cual ha decidido incrementar el precio en un 50% a partir del próximo 1 de Enero justificando la medida en la actual situación económica del Ayuntamiento. Podemos entender que la situación económica que están atravesando las administraciones públicas hacen necesarios ciertos recortes, pero nuestra queja es obvia, ya que cuando nos entregaron las normas y condiciones del presente curso 2011-2012 se nos comunicó el precio de la matrícula y las mensualidades, sin advertirnos en ningún momento que estas podían variar, y mucho

elPortell entrebancs. Ara bé, també hem de fer un exercici d’autocrítica. El IV Campionat de Truc no ha funcionat. Ho hem reflexionat i el deixarem macerar. El recuperarem el 2013, any en què complirem 5 anys de treball per al poble de Montserrat.

blogspot.com). Si ens visiteu trobareu informació de les nostres activitats, notícies, d’altres actes, etc. Recentment, hem estrenat la secció “el llibre en valencià de la setmana” en què cada dijous es publica l’anàlisi d’un llibre editat en valencià.

L’any que començarà d’ací ben poc arriba carregat d’il•lusió i d’esforç, amb ganes de renovació. Ja ens hem posat a treballar en el nou calendari d’activitats: una xarrada al voltant de les llegendes urbanes del nostre folklore, una conferència sobre la història de l’atletisme popular valencià, la VI Pujada al Portell amb sopar popular i actuació, la participació a la Fira del Llibre, el RockSerrat, el Correllengua amb noves sorpreses, la posada en marxa d’un premi literari local en què portem treballant un parell d’anys, etc.

Des dels inicis, hem apostat per internet i les xarxes social, ja que permeten una comunicació instantània. Per això vos animem a trobar-nos al facebook, al tuenti o també al twitter.

D’altra banda, volem mostrar la satisfacció d’haver arribat a 15.000 visites al nostre bloc (brotdecultura.

menos en un 50%. Nuestro malestar es producto de que nos sentimos estafadas al modificarse las condiciones del servicio una vez comenzado el curso, impidiéndonos poder matricular a nuestros hijos, a estas alturas del curso, en otro centro de nuestro entorno cuyas tarifas nos sean más asequibles. Nosotras entendemos la situación económica que está atravesando el Ayuntamiento al igual que todas las administraciones públicas, pero también debe entender el Ayuntamiento la delicada situación económica que estamos atravesando las familias y que esta modificación en el precio de la Escola Infantil nos ocasiona un terrible perjuicio en la ya maltrecha economía familiar. Las madres hemos ofrecido la posibilidad de aceptar una subida moderada para lo que resta de curso y que el año que viene se ponga

Finalment, volem desitjar-vos unes bones festes de Nadal i que tingueu un bon any nou. El 2012 se celebraran 90 anys del naixement de Joan Fuster, el 50è aniversari de la publicació de l’obra clau Nosaltres, els valencians i el 20è de la mort de l’escriptor de Sueca.

Associació Cultural Brot de Cultura

el precio que el Ayuntamiento considere necesario. De esta manera nosotras colaboraríamos en reducir el coste que ocasiona la Escola Infantil al Ayuntamiento y el curso que viene podríamos decidir si los matriculamos aquí, en otro centro o buscamos soluciones para poder tener a nuestros hijos en casa. La respuesta que hemos obtenido por parte del Alcalde y su equipo de gobierno ha sido la intransigencia y la imposición de forma unilateral del nuevo precio. Ellos que corren a ponerse tras cualquier pancarta que reivindique la educación pública y que critican los supuestos recortes de la Consellería de Educación son los que entre sus primeras medidas de austeridad incluyen recortar la inversión en educación subiendo las tarifas de la Escola Infantil.

Carmen Hernández Marco


Corporació EL COSTAT FOSC DE MONTSERRAT

Podriem considerar la falta de consciencia com una benedicció o com una maledicció? és clar que no tenir consciència té els seus avantatges i els seus desavantatges. D’una banda, ens permetria anar per la vida sense cap bagatge emocional i sense haver de preocupar-nos pels sentiments, el dolor i el benestar dels altres. També ens facilitaria planejar i realitzar coses que a la majoria de la gent li resultarien impossibles o molt difícils de fer: enganyar, manipular, intimidar, danyar, dominar i controlar a altres. Un bon exemple d’aquestes actituds són el que en psiquiatria és diu actituts psicopàtiques. Pues això és el que sembla deu passar-li al PP de Montserrat, no sabem si seria correcte nomenar-ho com psicopatia col·lectiva, uns per la inconsciència d’haver mort l’economia i el futur d’un poble sense sentir remordiment ni vergonya i altres per mantenir i acompanyar en aquesta inconsciència. És incomprensible la tossuderia a la que s’aferren els membres d’aquest partit en negar l’evidencia de les xifres i dades de l’administració pública, eludint responsabilitats. Tot té un límit o acaba convertint-se en malaltia. Creguem que dit lo dit no cal afegir res més ja que en un poble com el nostre és fàcil interrelacionar-se i topetar amb aquesta élit del PP amb les que tots hem compartit situacions i hem sofert i patit en les nostres carns, per relació del tipus que siga, d’amistat, de partit, veïnal, familiar i laboral, aquestes actitud dolentes que sembla mimen i cultiven, al si del PP, algunes persones. Des del PSPV-PSOE volem abraçar l’esperança d’estar encetant una nova etapa, on les persones sigam el més important que hi ha com a recurs al poble, al que cal informar, amb honestitat, sense intimidar ni dominar. Estem convençuts que entre tots podrem obrir les finestres i deixar que entre l’aire fresc i renovadors, deixant enrere el malson d’aquests últims quatre anys oscurs. Hem d’allunar-se del costat fosc. Així mateix som conscients que hem de demanar més responsabilitats solidàries als propis ciutadans i que hem de fer l’esforç, tots plegats, amb independència de qui sigam votants, de trobar solucions, aportar coneixement, recursos si escau, de manera altruista. Al PSPV-PSOE de Montserrat desitgem que els administrats ens puguen advertir si en un moment donat es desviem del bon camí que creguem hem iniciat conjuntament amb AIGUA i EU de Montserrat, per poder reconduir-nos. Volem estar pròxims a les persones de forma oberta i sincera sense

crear falses expectatives. Fem des d’ací una crida a la gent de bona voluntat, ja siga conservadora, progressista o cap de les dues coses, per a que pensen i senguen per ells mateixos lluny de pors i coaccions i siguen capaços d’allunar-se de les persones o clans entoxicadors que sols busquen mantindres prop del pesebre amb la critica fàcil i dolenta per a les persones i que siguen capaços d’unir-se a l’actitud col·laborativa per traure de la UCI al poble. Perquè a la fi i al cap Montserrat som tots. Que la força ens acompanye al 2012 pues el camí és llarg.

Agrupació local PSPV-PSOE de Montserrat www.montserratprogressista.org

L’ESTRUÇ I EL BOU, dos formes de fer front a la vida

No cal remuntar-nos al temps dels grecs i dels romans per analitzar com afecten i com es resolen les crisis. En el segle XX són conegudes nombroses crisis: la de 1910, coneguda per “l’andèu” que va arrasar collites i ramaderia de tota Europa, o la crisi de 1929, o la crisi del petroli de 1973, o la crisi de 1990... La crisi que estem ara patint esta sent dura, llarga i extensa, ja que afecta a molta gent. Quan passem per moments d’ adversitat com els actuals, no és prou buscar responsabilitats en el passat, és més important fer front a la situació i eixir endavant. Per afrontar les crisis, tant a nivell social com personal, hi ha dues formes d’encarar-les: per una banda la tècnica de l’estruç i, per altra trobem la coneguda expressió “agarrar el bou per les banyes”. La tècnica fàcil i còmoda és amagar el cap baix l’ala i esperar que passe el temporal. Esta forma d’actuar, considere que no porta a cap lloc, al contrari, fa el problema cada vegada més i més gros. Podeu traslladar esta reacció a qualsevol situació de la vida quotidiana, el treball, la parella, els fills... Tanmateix hi ha una altra manera d’actuar, consistix en reconéixer el problema i agafar-lo amb totes les forces. Es una tècnica complicada i arriscada, ja que et poses en perill i pot ser objecte de crítica i de burla... però al final és la millor forma de resoldre el conflicte. A l’Ajuntament de Montserrat hi havia un govern que amagava el cap baix l’ala, i el deute econòmic i els 27


Corporació

elPortell

28 préstecs anaven creixent, la benda en els ulls o les orelleres concurs de creditors. Eixa és la trista realitat; no podem fer impedien vore la escandalosa realitat que ofegava les front als pagaments dels deutes exigibles i vençuts que arques municipals. tenim; per altra banda tampoc ens podem endeutar més, Ara és hora de posar-se mans a l’obra per eixir del pou perquè les línies de crèdit de les entitats financeres estan on hem caigut, es necessiten totes les mans, però també esgotades. Som un dels Ajuntaments més endeutats de comprensió i suport davant les mesures que estem la província i no podem pagar. Cap on tirem?. Ara ja no prenent, perquè si no agarres el bou per les banyes, ell ens coneixen per ser “terra de músics”, sino per ser un Ajuntament que no paga els deutes. t’agarrarà a tu. Estem esperant que el PP de Montserrat i més concretament, Laura Sanjuán i Antonio Campos Oliva, responsables directes d’este caos econòmic, tinguen la FELIÇ ANY 2012 valentia i honestedat de fer una assemblea informativa Grup Municipal AIGUA per explicar al poble, com es possible arribar a aquesta www.aiguamontserrat.com situació. Caldria preguntar-se si sa casa, l’administren igual que han fet en l’Ajuntament, de segur que no. Cadascú pot traure les conclusions que més li convinga de govern municipal, es hora de però el PP de Montserrat, s’ho hauria de mirar, perquè si fer balanç i anàlisi, de tot el que ens amb quasi 1.400 vots, no te més alternativa que presentar hem trobat a l’Ajuntament. Dir que com a líders als membres de la saga familiar que portem la situació econòmica és molt greu, aferrats al poder, més de setanta anys i a més a més ens és constatar una realitat, avalada han portat a un carreró sense eixida, aviats aneu si no sou pels informes dels funcionaris capaços de presentar gent nova més preparada i amb un dels departaments municipals altra capacitat. d’intervenció i tresoreria. Les dades son irrefutables; potser la realitat supera la ficció Sabíeu millor que nosaltres com estava la situació i els esdeveniments que van a vindre, ratificaran el i tinguéreu la barra i la poca vergonya de encetar que estem dient-vos. Per fer-se una idea, cada veí de converses per pactar amb EU o amb AIGUA, un govern de Montserrat degueu als creditors (entitats financeres coalició. Ni teníeu programa, ni alternatives ni solucions o particulars) 450 euros a curt termini i 1000 euros a per afrontar la desfeta que haveu generat, només llarg termini, poca broma amb estes xifres perquè això volíeu, fer-nos còmplices del merder que haveu representa que tindrà que passar molt de temps fins que provocat, manar per tornar a utilitzar el poder i fer, el ens alliberem d’eixa càrrega que serà com una argolla al que millor sabeu, afavorir als vostres, discriminar als coll, en la gestió municipal dels pròxims anys. Deguem que no traguen amb la vostra ideologia i utilitzar les molt i a massa gent, sobretot a empreses xicotetes, influències per anar fent clientelisme polític; en resum autònoms i particulars, que necessiten els diners per treballar sempre en clau electoral sense cap tipus de poder sobreviure, com el peix necessita l’aigua. Creem complexes. Cada dia que passa estem més convençuts que és de justícia, que l’Ajuntament pague a tots als qui li que la nostra decisió de no pactar amb vosaltres, va ser deguem el més aviat possible; estem parlant de factures la més encertada. Ara ha quedat clar que el govern del pendent de pagament de 2009 i 2010. Com que no tenim tripartit, tot i les diferències personals i ideològiques que ni per pagar la llum, s’han hagut d’adoptar tot un seguit tenim entre nosaltres, es ara per ara una qüestió de pura de mesures d’austeritat i d’estabilitat pressupostària supervivència, com Ajuntament i com a poble. per poder fer caixa i anar pagant poc a poc; però hem Laura i Antonio, sou tan dolents com a gestors de tindre clar que amb totes estes mesures d’austeritat econòmics, que us havien d’inhabilitar de per vida i reduccions de les despeses, no podem pagar deute per a desenvolupar qualsevol càrrec públic. El PP endarrerit, tan sols ens permet no endeutar-se més i local lluny de fer la catarsi i les reflexions necessàries equilibrar el pressupost de 2012. per assumir i entendre la pèrdua del poder com a Si visquérem en un país mitjanament seriós, els conseqüència de la forma despòtica de governar i de responsables d’aquesta desfeta econòmica i social, buscar les causes per les quals ningú vol pactar amb haurien de donar la cara públicament i respondre amb vosaltres; vos dediqueu a despotricar i desqualificar el seu patrimoni, davant de tots els creditors que cada per eixa pagina web que teniu; ens digueu de tot; dia es presenten en l’Ajuntament per que lis paguem. Si perroflautes, tramposos, mentiders, etc; podeu continuar l’Ajuntament fora una empresa privada estaríem parlant amb eixa dinàmica, igual vos aprofita de teràpia per senzillament d’una situació de suspensió de pagaments i soltar tot el verí que porteu dins; de tota manera si no canvieu el xip, vos consumireu corcats per l’odi, Estimats conciutadans i veïns de Montserrat.

Després de sis mesos


Corporació la frustració i el revengisme. Si mirareu les coses en clau positiva, ens tindríeu que donar les gràcies, per tindre la valentia d’assumir el govern municipal amb les condicions actuals, deuríeu de ser vosaltres per llei, els obligats a resoldre i respondre de tot el desgavell que haveu ocasionat. Tanmateix som nosaltres els qui hem de carregar en el mort i la incompetència vostra. Governar a cop de préstec bancari com haveu fet els del PP, sabem fer-ho tots, només hi ha un problema, els préstecs s’han de tornar, a més a més amb interessos. Ara no ens vingau en històries de que el deute ja venia de darrere. En 2008 i 2009 ja teníeu informes de la interventora i de la tresorera avisant-vos del desequilibri pressupostari, per la manca d’ingressos per la baixada de les llicències d’obra, però optareu per continuar amb la vostra bogeria d’endeutament irresponsable i suïcida, sabent que els ingressos havien baixat de forma espectacular. Poseu-vos vosaltres mateix, el qualificatiu que mereix eixa conducta; per nosaltres, l’assumpte és de jutjat de guàrdia, perquè una cosa es errar una vegada i un altra ben diferent, és perseverar en l’error, això a més de ser d’ineptes, es de malintencionats. Ens digueu “tramposos” perquè vos hem llevat l’alcaldia, mitjançant un pacte tripartit, tot i que vosaltres que sou la llista més votada. Com pareix que teniu la memòria curta, us recordarem que en el 2007 si que vos va semblar bé, pactar amb els d’AIGUA per poder governar; com també trobàreu normal trencar als dos anys el pacte amb AIGUA, després, clar està, d’haver-se assegurat el vot del transfuga de GE, un tal Font, al que comprareu descaradament a canvi de favors. Estem segurs que tornareu a fer el mateix a la mínima ocasió que se us presente; ja haveu demostrat sobradament no tindre cap escrúpol a l’hora de mantenirse en el poder. Esteu difamant i escampant mentides, com dir que el govern del tripartit estem acomiadant treballadors. A este respecte recordar-vos només que com a conseqüència d’haver deixat les arques municipals com un solar; perquè els aturats d’este poble puguen treballar, inclosos també els que voten al PP, i estan apuntats a la borsa de treball social, no tenim altra alternativa, que acomiadar treballadors que; independentment, de que ningú dubta de la seua vàlua i capacitat; en un principi varen ser contractats com eventuals o de temporada i vosaltres, amb premeditació traïdoria i nocturnitat, no vàreu rescindir els contractes en la data de termini que tenien, com era just i legal. Com a conseqüència d’això, passaren a ser fixes o indefinits de plantilla; tot això sense haver passat cap prova o avaluació, es a dir vulnerant els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat que ha de regir qualsevol tipus d’accés, per poder obtenir la condició de funcionari o personal laboral fixe de les administracions públiques. Esta és la vostra forma de fer amics i comprar voluntats. Els anys de govern municipal del PP han estat

quatre anys de favoritisme i amiguisme de discriminació i de censura, no ha existit borsa de treball; l’únic mèrit per a treballar en l’ajuntament ha estat ser del partit o recomanat d’algun dirigent del PP. Tots els altres, els perroflautes, comunistes, socialistes o simples ciutadans “desafectes al règim local del PP” han estat discriminats descaradament a l’hora de poder entrar a treballar per l’Ajuntament. La guinda del favoritisme i l’amiguisme la tenim en la creació i forma d’adjudicació de la plaça d’Intendent de la policia municipal. No hi ha cap municipi d’Espanya de les dimensions de Montserrat, que es permeta el luxe de tindre intendent, de fet moltissims ajuntaments amb molta més categoria que el nostre, no el tenen. Sabeu, que ens costa a l’any, el figura, al voltant de 57.000€. Però per crear la plaça d’intendent, primer tinguereu que fer tot el que ja saben; carregar-se al cap de policia que havia, perquè no era dels vostres. Això es diu regalar-li un bon lloc de treball a un amic. Un altre exemple d’amiguisme es el de la ex-encarregada municipal de la neteja; tenia fins i tot despatx oficial i ¿estora roja també?. Algú ens pot dir a que es dedicava esta dona en hores de treball, a part de passejar-se pel poble, com si fora ella l’alcaldessa. El seu cost era de l’equivalent a als costos de quatre dones treballant de netejadores a mitja jornada. Un altre tracte de favor descarat, ha estat any darrer d’any, l’assignació de beques de la Diputació i que encara estem esperant els criteris de selecció i sobretot l’adequació entre el lloc desenvolupat i la titulació acadèmica requerida. Podríem parlar també de l’assetjament laboral que lis haveu fet durant estos quatre anys, a la gestora cultural i a la funcionaria responsable del departament de lingüística. Continuem si voleu amb el Brot de Cultura, als membres del qual, els haveu discriminat i menys preuat sistemàticament, sense altre argument que la vostra paranoia anticatalanista. Per a rematar la feina, retireu de la Biblioteca pública, la premsa que és crítica o incòmoda al PP; no podeu evitar-ho, es tocar poder i de seguida vos ix, l’inquisidor que porteu dins, la majoria de peperos. No ens negareu que això no és enyorança del franquisme. Abans era el NODO i ara li diuen Nou-Do. En ple segle XXI retallar i obstaculitzar la llibertat d’expressió i informació demostra el respecte que vos mereixen eixos valors democràtics. Podríem escriure un llibre, però seria sobretot una novel•la negra, per la destrossa que ha suposat la vostra acció de govern al llarg d’esta última legislatura. Laura i Antonio, dir-vos que, lluny de ser la solució, 29


Corporació

elPortell

30 vosaltres dos, sou el problema del PP de Montserrat, per la vostra ineptitud manifesta, pel despotisme demostrat a l’hora governar i per la falta d’escrúpols que teniu per tal de mantenir-vos en el poder. El PP va ser la llista més votada, però haveu estat incapaços de convencer a ningú, per poder governar, senzillament perquè estem fins la coroneta de vosaltres i no sou de fiar. El PP local necessita sàvia nova que genere confiança. Ja va sent hora de que el protagonisme canvie de mans i de cares. Laura com a gestora econòmica ho has fet fatal, per a mostra, només cal mirar com ens has deixa’t, ara bé com a personatge exercint el poder, Maquiavelo es al teu costat una brossa de riu. Hi ha que felicitar-te per l’habilitat i la facilitat a l’hora d’apendre totes les males arts i paranys, eixe art sols està reservat per a ments lúcides com la teua. Per acabar de moment, dir-vos que no s’ho agafeu com una qüestió personal, ací no estem jutjant a Laura i Antonio com ciutadans, sino per la seua condició de càrrecs polítics i per tant públics, que amb les seus actuacions, provoquen greus perjudicis al conjunt de la ciutadania.

EUPV de Montserrat

LA CRISIS MUNICIPAL. UN PROBLEMA DE TODOS Desde el Partido Popular reconocemos que la situación económica de nuestro ayuntamiento, al igual que la del resto de instituciones públicas, es delicada, y NUNCA la hemos ocultado. Se ha llegado a esta situación debido a que después de un magnífico periodo de bonanza económica, a partir de 2007 bajaron casi en el 100% los ingresos derivados de la actividad urbanística. A lo largo de esos años de bienestar económico, se asumieron competencias o se crearon servicios que en esa época eran asumibles pero en estos momentos están ahogando económicamente a los Ayuntamientos. La realidad demográfica de Montserrat, donde gran parte de la población vive dispersa a lo largo de muchisimos kilometros de término municipal, como el hecho de que exista una población un 50% superior a la que refleja el censo de empadronados, crea unos gastos que con los ingresos por población no se pueden cubrir. Los ingresos por I.B.I. ni siquiera cubren el gasto en personal necesario para mantener los servicios.

Si la situación fuera causada por gastos superfluos, la solución sería sencilla, con recortar estos gastos innecesarios asunto resuelto. El problema es que después de 4 años donde el equipo de gobierno del Partido Popular recortó en todos las partidas posibles (personal, fiestas, cultura, electricidad, etc...) las cuentas siguen sin cuadrar y existe un desfase importante entre ingresos y gastos. Al igual que estás haciendo la mayoría de las familias, desde los ayuntamientos hay que afrontar la necesidad de reducir algunos servicios prescindibles, o que el gasto de estos sea cubierto al 100% por la cuota de los usuarios. Estas medidas se sabe que son impopulares, pero la mayoría de ciudadamos comprenden, y deberían ser tomadas de forma responsable y consensuada por todos los grupos políticos. A lo que no se está dispuesto desde el Partido Popular es a que el actual equipo de gobierno, que en sus programas electorales prometieron servicios e infraestructuras que sabían de antemano que no podrían realizar, sigan engañando a los vecinos utilizando la situación económica para despedir de modo improcedente y previo pago de cuantiosas indemnizaciones a empleados que consideran no les son afines ideológicamente, mientras colocan a otros de su cuerda política, ni a que se aumenten los impuestos para que el Sr. Alcalde coloque un inspector y un oficial de policia de su “confianza” con un coste de más de 50.000 euros anuales, ni a que se recorte en educación, provocando la subida de un 50% la cuota de la Escola Infantil, pero sin embargo se pintan pasos de peatones. Desde el Partido Popular queremos agradecer la confianza que han depositado en nosotros los vecinos de Montserrat, tanto en la elecciones municipales, donde fuimos la fuerza más votada y con mayor representacion en el ayuntamiento, como la abrumadora mayoría que nos dieron en las elecciones generales del pasado 20 de Noviembre, tanto a nivel local, como autonómico y nacional. Este apoyo a las políticas y propuestas del Partido Popular nos obliga a trabajar de manera incansable para buscar soluciones a la situación económica de nuestro ayuntamiento y a reiterar al actual Alcalde nuestro ofrecimiento desinteresado de colaboración, pero sin traicionar la voluntad de los ciudadanos que de manera meridiana y cuantificable han expresado democráticamente en las urnas. No queremos terminar sin expresar a todos los habitantes de Montserrat nuestros mejores deseos para las Fiestas Navideñas y para el próximo año 2012 en el que esperamos comience la recuperación económica y moral de este país llamado España.

Partido Popular de Montserrat


Passatemps

A la carta pobla de Montserrat, 1611, es parla de que les hortes estan divi dides en:

a. Corona de València, b. Regne de València, c. Comtat de València En quina llengua estava redactat el primer document en què apareix el nom del nostre poble? a. en llatí, b. en valencià, c. en castellà

a. hanegadas , b. tafulles , c. fanecades valencianes

De quina època són els primers habitants de la conca del riu Magre o Vall dels Alcalans?

El poble valencià es va organitzar

a. paleolític, b. mesolític, c. neolític

Especialidad en tapas variadas PIZZERIA

Telf.: 655 859 838

sol·lucions del nº 60. octubre 2011 Plaza del Raval, 11 46192 MONTSERRAT (Valencia)

Avda. Blasco Ibáñez, 27-bajo 46192 Monserrat (Valencia) Tel. 96 299 81 52 - Fax: 96 298 70 20 Móvil: 670 06 16 27 - clinicamontserrat@colvet.es

endivinalla: peix

Encercla el que cregues que és correcte i al pròxim Portell trobaràs les sol·lucions.

jeroglífic: mestre d’obres

CO.M.VA

històricamnet com a :

1. Aparell xicotet de mà consistent en una caixa, generalment metàl·lica, amb una o més cares transparents o translúcides, que conté una font lluminosa i és destinada a il·luminar, a indicar una posició, a fer senyals, etc. 2.Plural de rosada glaçada, que sol cobrir les herbes baixes i la terra. 3. Peça de roba llargaruda que hom usa com a abrigall per al coll i la boca. 4. Fer esdevenir calent. 5. Qualitat de fosc. 6. Digerir. 7. Afecció catarral de les vies respiratòries altes. 8. Utensili. 9. Plural de calçat que cobreix el peu i una part de la cama. 10. Eina consistent en una làmina prima oblonga de metall, fusta, os, vori, matèria plàstica, etc., proveïda de pues més o menys espesses en una de les vores llargues, o en ambdues, que serveix per a desembullar i pentinar els cabells. 11. Crustaci de l’ordre dels decàpodes i de la família dels nefròpids (Homarus gammarus), de color blau fosc, amb unes pinces enormes al primer parell de potes. 12. Moble o bastidor de fusta o metàl·lic, amb peu o sense, que forma un pla inclinat on hom posa un llibre, una partitura, etc., per tal de facilitar-ne la lectura.

31


Fiscal, laboral, contable y seguros. Tel.: 96 299 90 45 - Fax: 96 298 80 05 afisco@afisco.net R E S T A U R A N T AV, JAUME I, 74 - TEL. 96 299 94 23 Plaza del Raval, 16 46192 MONTSERRAT (VALENCIA) 46192 MONTSERRAT (Valencia) contacto@restaurantecasadiego.es

962 998 245 INTERNET Y TELÉFONO

CLÍNICA DENTAL 96 255 55 75

Alcalans C/. Blasco Ibáñez, 8 - MONTROY SE COMPRA

963570948 altas@svint.net

SE VENDE

TU TIENDA DE 2.ª MANO

Móvil: 627 51 23 66 - Telf: 96 011 71 38 Tel.: 96 299 80 65 C/. Sant Antoni nº1 bajo Movil: 656 936 152 46192 MONTSERRAT (Valencia) viatges_azalea@hotmail.com

Sistemas Globales de Telecomunicación

www.oportunidadesycuriosidades.com

Avda. Blasco Ibáñez nº88 (frente gasolinera) Montserrat (Valencia)

MÁRMOLES, GRANITOS Y PIEDRAS PARA CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN COCINAS EN SILESTONE Y COMPAC. LÁPIDAS Y PANTEONES C/. Industria, 11 - 46197 ALFARP (Valencia) Tel. 962 550 292 - Fax 962 550 729 E-mail: roala@roala.com - Web: www.roala.com

BAR - RESTAURANTE

BON-PROFIT

Amplia carta de bocadillos PAELLAS POR ENCARGO Cenas - Comidas de empresa También comidas para llevar Reservas: 96 298 82 06 - 671 301 369 Pl. Raval, 3 - 46192 Montserrat

Menús - Almuerzos

Precios especiales para Grupos

Presupuestos para Eventos Reservas: 665354225 C/ Ribera Alta 17 - Montserrat (46192) Valencia

Vi de

nci

a.c

om

DISEÑO - MAQUETACIÓN IMPRESIÓN TODO TIPO DOCUMENTOS

La

ra

INTERESADOS EN MÁS INFORMACIÓN, SOBRE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN, PÓNALCALANS GANSE EN CONTACTO CON: Teléfonos: 96 202 90 79 667 464 833 mosayko@yahoo.es Av. VICENTE BLASCO IBAÑEZ, 4 BAJOS - MONTSERRAT. Telf. 962 999 431

centre auditiu

61 2012 elportell bim  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you