artikelen die in Museumnieuws en Freriks Nieuws hebben gestaan

Page 1

TIP: Met de toetsen Ctrl +F komt de zoekfunctie in beeld

Titel Auteur Jaar NummerPagina Thema Diversen
werkgroep
Wheme en in museum Goorhuis-Wijmans, A.197725 Archeologie Jan Goorhuis, Herman Trip, B. Geurkink, waterput, schoenen Oude botanische prenten N.N. 1977 2 3 Exposities (1)
en Winterswijk,
H. Krosenbrink 197728 Geschiedenis (1) Stegeman legde basis voor geschiedschrijving van Winterswijk C. de Vries 197732 Geschiedenis (1) B. Stegeman en zijn werk H. Krosenbrink 1977 3 6 Geschiedenis (1) Broen, J. De Heemtuin J.H. v/d Bij 1977 3 22 Heemtuin/Bijenstal De grensstenen van Freriks en hun geschiedenis Agterhof, H.H. 197844 Collecties Land- en zoetwaterslakken Els LangendijkKreiken N.N. 1978415 Collecties Van Dogteren N.N. 1978 4 14 Exposities (1) Omwonenden Freriks kregen nieuwe naobers N.N. 1978512 Kinderboerderij (1) Marius Johan van Dugteren Scholtz, W. 1978 5 3 Personen Groen-Grooters Museum Freriks krijgt textielafdeling N.N. 1978 6 3 Collecties Rotary, Kwerreveld Merklappen en Letterdoeken uit Gelderland en Westfalen H. Krosenbrink 197865 Exposities (1) Het gat van Miste N.N. 1978 6 8 Geologie Peletier Uitbreiding levende have N.N. 1978 6 4 Kinderboerderij (1) Wie en wat in Freriks N.N. 1978 6 9 Museum/Stichting Bestuur Legendarische mammoet heeft hier geleefd G. Griffioen 1978720 Archeologie Gevonden trechterbeker A. Goorhuis 1978 7 22 Archeologie Wheme De oelenwanne, interessant voorwerp op Freriks Krosenbrink, H. 1978725 Collecties Permanente geologie-expositie N.N. 1978 7 14 Geologie Hobby-imkers zorgen voor iemenschoer N.N. 1978 7 17 Heemtuin/Bijenstal Kleindierpark: kroon op het werk N.N. 1978 7 11 Kinderboerderij (1)
Archeologische
aan het werk op
Wheme
wat zegt een naam?

WemoetenopFrerikseentaakvolbrengen

VanCanarischeeilandennaar

Zodomalshetachtereindvaneen

Freriks:aanvullingophetWinterswijkse

Freriksresultaatvansamenwerkingen

Vanhartegefeliciteerd(themanummer

Belangwekkendeaanwinstvoorcollectie

LevendehaveopFreriks

EenlevenlanggenietenenlerenvanFreriks Schepers,W.197983 Museum/Stichting

Freriks-story Dag.Bestuur 1979 8 5 Museum/Stichting

Oudelandkaartenenstadsgezichtenin museumFreriks Carrière,B.197994 Collecties

AgathaSchwering:geinspireerddoorVan

Gogh

N.N.197998 Exposities(1)

Vijftigjarigemuseumverenigingorganiseert Mondriaantentoonstelling W.Scholtz1979914 Exposities(1)

Geboorten

N.N. 1979 9 5 Kinderboerderij(1)

DekoninklijkehandboogschutterijCupido H.Krosenbrink1979105 Geschiedenis(1)

Helder,Huls, Kwerreveld

Bijleveld,Cremer, Keller,Meijerink, Dericks,Wissink, Goossens

N.N.1978718 Kinderboerderij(1)
gezelschapsvolièreopFreriks N.N.1978719
Kinderboerderij(1)
H.Eijkman
1978 7 29 Kinderboerderij(1)
voorzieningenpakket N.N.1978713 Museum/Stichting
zelfwerkzaamheid Peletier,W.e.a.197874 Museum/Stichting BezoekaanFrerikspropageren VVV 1978 7 16 Museum/Stichting
openingFreriks) Wallis,G.C.de197873 Museum/Stichting Nuookruimtevoordetextielindustrie H.B. 1978 7 24 Tricot&Industrie SpiekerKössink HelgaLange:houtsneden N.N. 1979 8 12 Exposities(1)
Muschelkalk H.Oosterink197989 Geologie
N.N.197987
Fierstra,Damkot,
Kinderboerderij(1)
DeHeemtuin J.H.v.dBij 1979 10 3 Heemtuin/Bijenstal Archeologischewerkgroepblijftwroeten N.N. 1979 11 6 Archeologie Veententoonstelling N.N. 1979 11 7 Exposities(1) Zijschreveninhout H.Krosenbrink 1979 11 9 Geschiedenis(1) 50jaarVerenigingHetMuseum N.N.1979113 Museum/Stichting Jubileum,Jansen,ten Houten,Sonderlo,van Schothorst,Roelvink, Stegeman,Horsthuis, deKlok,Colenbrander, Kobes,Kolstee,Hoitink, Mol,Welmink, Krosenbrink,Nijenhuis, Kolthof,Scholtz, ScholtengoederenrondWinterswijk N.N. 1980 12 14 Exposities(1) GouachesenpentekeningenvanJanBernard Meinen N.N.19801217 Exposities(1) SchelpencollectieheerPlatenkamp N.N. 1980 12 17 Exposities(1) Kinderboerderij N.N. 1980 12 18 Kinderboerderij(1) MeesterMeinen(1881-1934) Krosenbrink,H.1980122 Personen tVoorde,School Kotten,schoolmeester, boeken DetoneelstukkenvanMeisterMeinen Wilterdink,W. 1980 12 8 Personen schoolmeester DegruttoinWinterswijk Grotenhuis,J1980133 CNME/Vogelwerkgroep GouachesenpentekeningenJBMeinen N.N. 1980 13 2 Exposities(1) KleiplastiekenenstrovlechtwerkEls Langendijk-Kreiken N.N.19801313 Exposities(1) 100jaarGelderseMijvanlandbouw H.Krosenbrink1980137 Geschiedenis(1) Kruisselbrink,Willink, Tenkink,Roelvink, Dericks Flinkeuitbreidinglevendehave H.Mentink 1980 13 9 Kinderboerderij(1) tHeurtbi'j'thoes N.N. 1980 14 3 Exposities(1) Geveltekens TentoonstellingEWKV N.N. 1980 14 4 Exposities(1)
DesocialistJanJans E.Jans 1980 14 5 Geschiedenis(1) Vouwblad:beschermonzeinheemse vleermuizen N.N.19801514 CNME/Vogelwerkgroep Expositieaquarellen,pentekeningenen droogboekettenBurger N.N.1980153 Exposities(1) Nabeschouwingbijtentoonstelling ''tHeurt bi'j'thoes' N.N.19801512 Exposities(1) Lichtenvoordseoudheidkamerinoprichting F.Muijzer?1980158 Geschiedenis(1) Wijzigingeninhetdierbestand N.N. 1980 15 7 Kinderboerderij(1) WerkgroepBiologieonderwijsookopFreriks Huizinga,A1981162 CNME/Vogelwerkgroep ExpositievanhetW'wijkse kunstenaarsechtpaarHeesen-v.d.Lichte N.N.1981163 Exposities(1) Heesen,vanderLichte, vanDugteren Tentoonstellingstreekliteratuur(Staring, Stegeman,Meinen,Roes) N.N.1981168 Exposities(1) DeHeemtuingroeit N.N. 1981 16 10 Heemtuin/Bijenstal Kinderboerderij N.N. 1981 16 9 Kinderboerderij(1) Aanwinstentextielafdeling N.N. 1981 16 5 Tricot&Industrie DescholeksterinWinterswijk Grotenhuis,J.1981176 CNME/Vogelwerkgroep RondomWinterswijk:landschapsschetsenen etsenvanNoort N.N.1981172 Exposities(1) VanNoort,vanNoortBode Ookuilenvondengeschiktebroedplaatsop Freriks H.Mentink1981174 Kinderboerderij(1) Vogelfototentoonstellingt.g.v.80-jarige KNNV J.H.v.d.Bij1981184 Exposities(1) TentoonstellingoverJacobskerk N.N. 1981 18 14 Exposities(1) Buitengebied H.Mentink 1981 18 8 Kinderboerderij(1)
Ansichtenvanoud-Winterswijk(1) W.Peletier19811813 WinterswijksePlaatjes (1) DeKlok,tenHouten, Grimmelt,Twentsche Bank,Jagerink,Loncq deJong,Streek, Riekhoff,Lückman OpmerkelijkebarometerinFreriks Eijkman,H. 1981 19 13 Collecties AandachtvoorWinterswijksmooisteerfstuk (Jacobskerk) W.Scholtz1981193 Exposities(1) Klompenhouer,Ort,van Noort,Jacobskerk AquarellenvanMarjoleinBastininFreriks N.N. 1981 19 5 Exposities(1) Degrijzekabouter N.N.1981196 Exposities(1) Griffioen,vanNoort, Langedijk,Tenkink Voorink Nieuweimpulsvoorveldnameonderzoekin Winterswijk P.Meerdink19811916 Geschiedenis(1)Nijenhuis Historischefilm:deTricotfabriekanno1925 W.Eijkman1981198 Tricot&Industrie Ansichtenvanoud-Winterswijk(2) W.Peletier19811912 WinterswijksePlaatjes (1) Gasthuisstraat,oude mannenhuis,Mentink, bakkerPrinsen,smid terHaar,Kwant, Steenhouwerspad TentoonstellingHandelenNijverheid N.N. 1982 20 5 Exposities(1) DaniëlleOrelio'splanten N.N. 1982 20 7 Exposities(1) Voorjaarinhetbuitengebied H.Mentink 1982 20 3 Kinderboerderij(1) Ansichtenvanoud-Winterswijk(3) W.Peletier19822012 WinterswijksePlaatjes (1) Wilhelminastraat,Oude Groenloseweg,Boer Balink,Rensing, architectPost DewulpinWinterswijk Grotenhuis,J.19822110 CNME/Vogelwerkgroep Mineralen:vorm,kleurennut (zomerexpositie) N.N.1982213 Exposities(1) AquarellenvanG.J.Nijhuis N.N. 1982 21 7 Exposities(1)

Uniekrolprentje(filmoverWinterswijk1919) Haar,G.ter1982224 Museum/StichtingFilm

Ansichtenvanoud-Winterswijk(4) W.Peletier19822214 WinterswijksePlaatjes (1)

HetNLWaddengebied:waardombewaardte blijven Peletier,W.1982237 CNME/Vogelwerkgroep

Wooldstraat,Weurden, drogistteLintum, slagerGans,Blom, Goossens,Stroes, Willinkstraat,schilder TeGussinklo,Meijerink, kleermakerPiek,van Ommen,Poppers

VanDugteren,Te Lintum,Anneke

Goorhuis,Annie

Stemerdink,Willieten

Dolle,LijsjeDekker, FreddieGodthelp,Jan

Wormgoor,Mini

Vrijintijd:expositievanJaapRookeenHenk Nuijs W.Peletier1982233 Exposities(1)

TentoonstellingvanwerkenvanJ.D.Sellink N.N.19822310 Exposities(1)

N.N. 1982 23 11 Kinderboerderij(1)

Renskers,Richard

Paauwe

VeeljonglevenopFreriks H.Mentink 1982 21 8 Kinderboerderij(1) StichtingFreriksmaaktfilm N.N. 1982 21 13 Museum/Stichting Film Afgietselstandvoetbeker W.Scholtz 1982 22 10 Archeologie OpeningexpositieJanNijhuis N.N. 1982 22 5 Exposities(1) Linnaeus,levenenstelsel J.H.v/dBij 1982 22 11 Heemtuin/Bijenstal Buitengebied H.Mentink 1982 22 12 Kinderboerderij(1)
JubileumWPKV

Ansichtenvanoud-Winterswijk(6)

Vlaguitvoormuseumfietsroutes

Tentoonstellingfotografica

Ansichtenvanoud-Winterswijk(5) W.Peletier19822313 WinterswijksePlaatjes (1) Klompsmolen, Groenloseweg,Gerrit JanKlomps,Wieskamp, Hoekstra,Willemsn, Boschmolen, Singelweg,OonkLammers StationWinterswijkweercentraal (themanummer N.N.1983242 Exposities(1)Spoor,Trein Vangeurnaarstank J.Boekhold 1983 24 3 Geschiedenis(1) H.IJ.S.M.,G.O.L.S. Uithetlevenvaneenoverwegwachteres H.G.Veenhuis 1983 24 3 Geschiedenis(1) Jeugdherinneringen J.Hemelrijk 1983 24 5 Geschiedenis(1) DearchitectuurvanstationsgebouweninNL H.J.Godhelp1983246 Geschiedenis(1)Kamperdijk Spoorwegenkendentweestakingen J.Willink19832410 Geschiedenis(1) Meerdink,Bemer,Ten Broeke,VanderElst, Vernes,Ruwhof, Wiggers,TenDolle BlauweEngelen,vertrouwdeverschijningen opstationWinterswijk A.Lichtenbarg19832418
Voorbij G.J.Oonk 1983
Geschiedenis(1)
24 20 Geschiedenis(1)
W.Peletier19832417 WinterswijksePlaatjes (1)Trein,Spoor,Station
verschijning Grotenhuis,J.19832510 CNME/Vogelwerkgroep ExpositiewerkenvanJelleNoordhuis N.N. 1983 25 3 Exposities(1) JongdierenlevenopFreriks H.Mentink 1983 25 5 Kinderboerderij(1)
DekievitinWinterswijk,eenalgemene
N.N.19832512
Fietsroutes,VanSchaik,
Museum/Stichting
Seret,Zieverink
N.N.1983265
Rouwhorst,JanNekkers
Exposities(1) GerritterHaar,Fons

Kijkenenbeleven:werkenvanMarianne

TentoonstellingKoninklijkWinterswijks

Ansichtenvanoud-Winterswijk(7) W.Peletier19832712

(1)

Wewer,Egbers, Smorenburg,Aalbers, VandeRietsr.,Cöllen, Lubbers,Snitker,Stürm, Wurth,Lodenstein, Kraijenbrink,Schutte, Wieberdink,Esselink, Greiner,Lammerssr., Pitz,JosGrimmelt,Van Zutphen,Kimmels, Mogendorf,Baarschers

Markt,pomp,De Zwaan,Kimmels, Grevink,Uwland, Eberstadt,drogist Liedermooy,Temminck, goudsmitBeukenhorst, dokerKoch, woninginrichter Schreurs,StadMunster

Dijksman W.Peletier1983266 Exposities(1)
Mannenkoor N.N.1983269 Exposities(1)
Nieuwleveninbuitengebied H.Mentink 1983 26 13 Kinderboerderij(1)
Achterhoek N.N.1983274 CNME/Vogelwerkgroep Aanwintenexpositie W.Peletier 1983 27 4 Exposities(1) DeBodebusinGelderland N.N. 1983 27 6 Exposities(1) Nieuwonderkomeninezelsweidedoor anoniemeschenking N.N.1983277 Kinderboerderij(1)
Tienjarigbestaanvogelwerkgroepzuidoost
WinterswijksePlaatjes
(Mondriaancollectie) Scholtz,W. 1984286 Collecties Mondriaan,PC Onderwijs, Tentoonstellingovervrijmetselarij N.N. 1984 28 6 Exposities(1) Creativiteitstentoonstelling N.N.1984288 Exposities(1) Eshuis,Hendriksen, Langendijk,Veenhuis, Kos,TeWinkel,Grijzen, Nijhof,Nuijs,Noya,Van derMeer,Slotboom, Bulten ExpositieDienekeHendriks N.N. 1984 28 9 Exposities(1) OntdekdeAchterhoek,tentoonstelling aquarellenReinWestra N.N.19842813 Exposities(1) Procolophonichniumwinterswijkense N.N.1984284 Geologie Oosterink,Demathieu, sauriër Buitengebiedruiktvoorjaar H.Mentink 1984 28 12 Kinderboerderij(1) Ortolaan,vogelvanhetjaar1984 Grotenhuis,J.1984294 CNME/Vogelwerkgroep Agrarischewerktuigen N.N. 1984 29 12 Collecties JanVerschoofexposeertaquarellen N.N. 1984 29 3 Exposities(1) Buitengebied H.Mentink 1984 29 8 Kinderboerderij(1) DemuntenverzamelingvanMuseumFreriks F.terHaar1984295 Munten/Penningen Stichting'VriendenvandeWinterswijkse Molens'opgericht N.N.19842913 Museum/Stichting Molens,Elting,Kwak, Lobeek,terHaar, Geurkink Ansichtenvanoud-Winterswijk(8) W.Peletier19842914 WinterswijksePlaatjes (1) Dikkesteen,Van Nispen,VanVlietjr.,te Gronde,teSiepe,ten Houten,Eelink, Tenkink,teWinkel, TenkinkAz.,Berenschot
Uwwoordiswaarheid'inFreriks
GrasduineninhetWinterswijkse Ewijk,T.van19843011 CNME/VogelwerkgroepVandenBrand,Runte, Paddestoelenexpositie W.Peletier 1984 30 3 Exposities(1) GeologischeonderscheidingvoorH.W. Oosterink N.N.1984306 Geologie Werelddierendag H.Mentink 1984 30 2 Kinderboerderij(1) Levendehavegeselecteerd H.Mentink 1984 30 9 Kinderboerderij(1) Stichting'VriendenvandeWinterswijkse Molens' N.N.19843012 Museum/StichtingMolens Ansichtenvanoud-Winterswijk(9) W.Peletier19843013 WinterswijksePlaatjes (1)Feestgebouw WerkvanJanG.Meinententoongesteld N.N. 1984 31 3 Exposities(2) Buitengebied H.Mentink 1984 31 5 Kinderboerderij(1) VriendenvandeWinterswijkseMolens: opsommingactiviteiten N.N.19843111 Museum/StichtingMolens Winterswijkindetweedewereldoorlog N.N.1985323 Exposities(2) JanteKulve, Grebbeberg,oorlog, verzet,Kneppelhout, WillemWesseler,van Albeslo,KoningsNijweide,Williams,ter Haar,Eijkman, Krosenbrink,tanteRiek, NSB Beeldendekunstgebaseerdop streekliteratuur W.Peletier1985328 Exposities(2)
P.Kuipers1985325 Geschiedenis(1)
tanteRiek, Verzetskruis, Beheerderskinderboerderijentegast N.N. 1985 32 11 Kinderboerderij(1) VoorjaarsbodenrondFreriks H.Mentink 1985 32 14 Kinderboerderij(1) StichtingFrerikslegtwensenvooraan gemeentebestuur N.N.1985322 Museum/StichtingGemeente
Uitreikingverzetskruisanno1946
Juffr.Bussink,Kuipers,
Ansichtenvanoud-Winterswijk(10) W.Peletier19853212 WinterswijksePlaatjes (1) mevr.Reinders, Lyceum,RSG, Zonnebrink TentoonstellingvanwerkenvanJanBernard Meinen W.Peletier1985334 Exposities(2) HansBresserexposeerttekeningenvan Oostgeldersekerken N.N.1985335 Exposities(2) Heemtuingidsnuvoorradig N.N. 1985 33 16 Heemtuin/Bijenstal Buitengebied H.Mentink 1985 33 9 Kinderboerderij(1) Franseassignatenindegeldcollectievanhet museum F.terHaar19853311 Munten/PenningenGeld,obligaties Bestuurswisseling:Freriks-goudvoor scheidendebestuurders N.N.1985333 Museum/StichtingBestuur VriendenvandeWinterswijkseMolens N.N. 1985 33 10 Museum/Stichting Molens Ansichtenvanoud-Winterswijk(11) W.Peletier19853314 WinterswijksePlaatjes (1) Wooldstraat,Reinders, teLintum,Seifer, schoenmakerGrevink, Zwaantje,bakker Gijsbers Wattedoenmetdodeverongeluktevogels N.N.1985342 CNME/Vogelwerkgroep SchilderingenvanMinyOdding W.Peletier 1985 34 3 Exposities(2) Tweenieuwesoortenfossielevoetafdrukken inhetmuseum H.Oosterink1985344 Geologiesteengroeve Bijzonderegeologischevondstterugin museum N.N.1985349 Geologie MaxvanDam Scholtz,W. 1985346 Personen Bos,NSB,Hemelrijk, Dageraad,Jonenstraat,
Ansichtenvanoud-Winterswijk(12) W.Peletier19853414 WinterswijksePlaatjes (1) Wooldstraat,bakker Gijsbers,Grimmelt, Grevink,kleermaker Bomers,slagerVan Gelder,Bosschesteeg, Freriks'smeubelhuis, Ooijman NLoecologischeflora Brand,S.v.d.19853510 CNME/Vogelwerkgroep Expositiekunstenstreekliteratuur N.N. 1985 35 3 Exposities(2) Meinen,Krosenbrink, Buitengebied H.Mentink 1985 35 4 Kinderboerderij(1) Ansichtenvanoud-Winterswijk(13) W.Peletier19853514 WinterswijksePlaatjes (1)Wooldstraat, AchterhoekseAlmanak1986 N.N. 1985 35 6 Diversen StevenvandenBrand Creativiteitstentoonstelling N.N.1986367 Exposities(2) mw.Abbink, Hr.Griffioen,Mw.Ten Haken,Mw.Heinen, Mw.van'tHof,Mw. Langedijk,Mw.Sanders, Hr.Slotboom,Hr.Mw.Veenhuis, Hr.Waslander.J.W.M. Barten ExpositievanLouisNijhuisinMuseum W.Peletier 1986 36 8 Exposities(2) TienjaarStichtingFreriks Peletier,W. 1986 36 3 Museum/Stichting Jubileum Ansichtenvanoud-Winterswijk(14) W.Peletier19863616 WinterswijksePlaatjes (1) Wooldstraat,Klaas Vaak,Grutterink, Kruisselbrink,Hartwijk, Fa.Kramer,Fa.Bruil ExpositieWinterswijkopoudekaartenen luchtfoto's H.Kerkwijk1986374 Exposities(2) detailkadastralekaart kernW'wijk1830
Eenonbekendestraat? W.Wieskamp19863710 Geschiedenis(1) Kadastralekaart± 1825;Koesteeg, AsschenMolensteeg, molenDeHoop Hagelkruisen W.Scholtz 1986 37 12 Geschiedenis(1) Vardingholt1840 Ansichtenvanoud-Winterswijk(15) W.Peletier19863714 WinterswijksePlaatjes (1) Wooldstraat; Fa.Andriessen, Bullinga,vanBuursink, Kimmels TentoonstellingsauriërsinOost-Nederland N.N.1986382 Exposities(2)Steengroeve TentoonstellingoverMaxvanDam N.N.19863814 Exposities(2) Hetbruidje'(Edna Heruthy)1938 NederlandseGeologischeVerenigingviert feest C.Ehlers1986384 Geologie40jaar Buitengebied H.Mentink 1986 38 11 Kinderboerderij(1) OudeansichtenvanWinterswijk(16) W.Peletier1986387 WinterswijksePlaatjes (1) diepboring Plantangaarde TentoonstellingenboekoverMaxvanDam N.N.1986393 Exposities(2) J.Hemelrijk,Van Dugteren Uitbreidinggeologischecollectie W.Peletier 1986 39 7 Geologie Miste,J.A.Berenschot GeschiedenisvandeziekenhuizenindeOostAchterhoek N.N.19863910 Geschiedenis(1)Boek,Uitgave ZiekenfondsinKotten W.Wilterdink 1986 39 11 Geschiedenis(1) Buitengebiedopvoorjaarvoorbereid H.Mentink 1986 39 8 Kinderboerderij(1) WerelddierendagopFreriks J.Wenderich 1986 39 9 Kinderboerderij(1) TentoonstellingenboekoverMaxvanDam N.N.1986393 Personen Voorwoordthemanummer D.W.Sluiskes 1987 40 2 Monumenten Monumentenzorg:meerdanhetsparenvan enkelepanden H.Mooibroek1987403 Monumenten GeschiedenisendoelstellingvandeVMW H.Kerkwijk 1987 40 5 Monumenten

Parallelweg,Beskers, planKeizers,B.H.

Heldtstraat, Scholtenenkstraat,C.

Lemmen,J.W.

Wieskamp,P.C.H.Grol, JohanReesink,Johan

Landeweer,Jonker, Daniels,Moes,Joanvan derBreggen,Mensink inMiste,Eierhandel

Oonk, Helderkampstraat, Weurden,apotheek

Koen,Wooldstraat, monumenten

Natuurverbeeldinschilderingenen

Hetoudebewaren G.Smit1987406 Monumenten Kotten,pothuisjes, spiekers,klomphuisjes, radmakers,waterput, Markt15,17en19 Degemeentelijkemonumentenverordening H.Wensink19874017 Monumenten Markt,Kronenhuis,ovenhuisjeKotten ArchitectJ.J.Post Sluiskes,D.W.19874012 Personen
Harmonie,Nijenhuis, Wooldstraat41,
PrinsHendrikstraat,
Ratumsestraat12,
plastieken(Doodeheefver) N.N.1987413 Exposities(2)Doodeheefver Maarliefstdriezomerexposities N.N.1987415 Exposities(2) AnMichielsen,Elly
HarrieDercksen DerdeboekovergeologievanWinterswijk W.Peletier1987417 Geologie
Kneppelhout-Kalkman,
Expositievanuiteenlopendwerkvanvader enzoonNuys W.Peletier1987423 Exposities(2) Weerophetspoorvandedinosaurus H.Oosterink1987425 Geologie Oosterink,LangedijkKreiken,vanderVliet Karrenloodsingebruikgenomen N.N. 1987 42 8 Kinderboerderij(1) Buitengebied N.N. 1987 42 8 Kinderboerderij(1) Veranderingenopdegeologieafdeling Eijkman,H. 1987 43 11 Collecties Expositie"KnippenronddeKerst" J.Wenderich 1987 43 4 Exposities(2) KinderzegelsookinFrerikstentoongesteld W.Peletier1987435 Exposities(2) CollectiepoppenmevrouwOonk tentoongesteld N.N.19874313 Exposities(2) Werelddierendagopdekinderboerderij H.Mentink 1987 43 7 Kinderboerderij(1) TiendeuitgavevanVerenigingHetMuseum ditmaalwelietsbijzonders Manen,A.van1987438 Museum/Stichting Jubileum,Hemelrijk, Wooldstraat,Heiman, Isidoor,Soffie,de Leeuw TiendeuitgavevanVerenigingHetMuseum (JaapHemelrijk) Manen,A.van1987438 Personen Ansichtenvanoud-Winterswijk(17)Wooldstraat W.Peletier19874311 WinterswijksePlaatjes (1) Wooldstraat,slager Gans,Goossens,slager Blom Creativiteitstentoonstelling H.Godthelp 1988 44 4 Exposities(2) terHaar,Wierenga Expositie "Bloemen" J.Wenderich 1988 44 5 Exposities(2) Geologietentoonstelling H.Eijkman 1988 44 6 Exposities(2) InmemoriamGerritGriffioen Manen,A.van 1988 44 2 Personen Vernieuwingenindetextielafdeling J.Wenderich? 1988 44 8 Tricot&Industrie Ansichtenvanoud-Winterswijk(18)Weurden W.Peletier19884414 WinterswijksePlaatjes (1) SchoenhandelKappers, ElisabethZiekenhuis, MozesKan,Hesselink, Grevink,MaxGrimmelt
SchilderijvanDirkJansengeschonken Scholtz,J.W. 198845/4615 Collecties M.CoomansdeRuitertenHouten,huis pastorieRauwerts Drieherfstexposities N.N.198845/464 Exposities(2) BertWiersema,"Kijken naarkinderen",Van Dugteren NGV20jaarinWinterswijk C.Ehlers198845/465 Geologie 40-jarigjubileum, sauriërtentoonstelling Boerenschoppevoorhetophalen DB 1988 45/46 2 Kinderboerderij(1) Fam.BruinsinHenxel, Buitengebied H.Mentink 1988 45/46 18 Kinderboerderij(1) heemtuin Groteoorzaken,kleinegevolgen P.Meerdink198845/4612 Munten/Penningen Mw.Hartsuiker, rekenpenning1597.80jarigeoorlog Gevenisandersdanschenken Eijkman,H. 1988 45/46 16 Museum/Stichting giftenensponsoring Eenlevenlangbetrokkenheidtotcultuuren natuur(FritsRasker) Peletier,W.198845/468 Personen Familiefotonaast "Mondriaanshuis"uit 1905 VakantieervaringeninCollioure Scholtz,W. 1988 45/46 20 Personen MaxvanDam Ontdekdegrensstreek W.Peletier1988475 Exposities(2) Natuurmuseum Enschede InteressantevondstenuithetMioceenvan Miste W.Peletier1988477 Geologie A.W.Janssenvan RijksmuseumteLeiden Erwasnogzoveelwerktedoen(tanteRiek) W.Scholtz1988479 Geschiedenis(1) HelenaTheodora Kuipers-Rietberg JubileumKNNV1918-1988 E.Tieman 1988 47 5 Heemtuin/Bijenstal jubileum Kindermiddagoverbijen F.Bos-v.N. 1988 47 11 Heemtuin/Bijenstal GretaSchoppers VerenigingHetMuseum60jaar Scholtz,W. 1988 47 3 Museum/Stichting Jubileum Jaarlijkseoorlogsexpositie W.Scholtz 1989 48 3 Exposities(2) 1989-1995 Expositieduurzameenergie N.N. 1989 48 10 Exposities(2) S.L.O. MicrofichesWinterswijkseCourantinde bibliotheek Th.Meijerink19894814 Geschiedenis(1) Bijenstalkreeginforuimte J.Wenderich 1989 48 9 Heemtuin/Bijenstal VerenigingHetMuseum60jaar N.N. 1989 48 5 Museum/Stichting Jubileum
Festivaloudefilms Scholtz,W. 1989 48 5 Museum/Stichting Film Ansichtenvanoud-Winterswijk(19)-Café Mensinck,Kotten W.Peletier19894813 WinterswijksePlaatjes (1)AugustHoltstegge Expositieduurzameenergie N.N. 1989 49 3 Exposities(2) TentoonstellingVerzamelingen D.Visser 1989 49 4 Exposities(2) VerenigingHetMuseum60jaar N.N. 1989 49 5 Museum/Stichting Jubileum Deomzwervingenvandemuseumcollectie Krosenbrink,H.1989495 Museum/StichtingCollectie MuseumpionierG.Jansen N.N.1989492 Personen onderwijzer, verzamelaar Ansichtenvanoud-Winterswijk(20)-Café ZumDeutschenHof W.Peletier19894913 WinterswijksePlaatjes (1)Spoorstraat60,1893 Vondstenvan60jaargeledenbijeen60jarige J.Goorhuis1989507 ArcheologieKottensepottenvondst Het"Kottenboek" herdrukt Brand,S.v.d.19895016 CNME/VogelwerkgroepProf.dr.VictorWesthoff Prenten-enkaartententoonstelling v.d.Berg/vanLoo 1989 50 11 Exposities(2) Tentoonstellingschelpencollectie"DeVlijt" B.v.d.Hoek19895013 Exposities(2)ElsLangedijk Geschiedenisvandespoorwegenin Winterswijke.o. W.Scholtz19895019 Geschiedenis(1)ArjanLigtenbarg Ambrosiussteltzichvoor N.N. 1989 50 12 Heemtuin/Bijenstal Driemarkweg Nummer50vanFreriksNieuws Godthelp,Peletier,W. 1989 50 3 Museum/Stichting Jubileum FeestdagHetMuseum Verheij,E. 1989 50 4 Museum/Stichting Jubileum Ansichtenvanoud-Winterswijk(21)KoffiehuisMisterstraat W.Peletier19895017 WinterswijksePlaatjes (1) Schelpententoonstellingnogtot30december B.v.d.Hoek1989513 Exposities(2) ExpositieDirkJansen W.Scholtz 1989 51 4 Exposities(2) Marokkaanswerk Karbonkelsteen H.Eijkman19895110 Geologie rood-bruingekleurde granaat Metvijflocomotievendoorhetverwoeste land F.M.Huls19895111 Geschiedenis(1)F.H.Huls
WPKV:gastheeropFreriks G.H. 1989 51 6 Kinderboerderij(1) Jeugddierendag Dehondinhetgezin H.J.Meerdink 1989 51 8 Kinderboerderij(1) Kynologenterrein D'nhoonderkremerverteltwieter N.N. 1989 51 9 Kinderboerderij(1) GerritterWelle Energiebesparendeensanitaireaanwinsten H.J.G.1989515 Museum/Stichting Ansichtenvanoud-Winterswijk(22)-'t LaarbergCorleseweg W.Peletier19895114 WinterswijksePlaatjes (1) St.Natuur-enMilieueducatieOost Achterhoektotnutoezeersuccesvol Harfsterkamp,B.19905214 CNME/Vogelwerkgroep Kleineexpositievanpaaseieren W.Peletier1990523 Exposities(2) S.Houtman-v.d. Meulen,G.v.d.MaasvanBeijeren,v.ZwietenDonkersloot VrijmetselaarslogeDeAchterhoekveertig jaar J.P.Wierenga1990529 Geschiedenis(1) DrieGroteLichten; bijbel,passer, winkelhaak WinterswijksepioniersinAmerika W.Scholtz19905212 Geschiedenis(1)boekWillemWilterdink Voorjaarindekinderboerderij H.Mentink 1990 52 8 Kinderboerderij(1) DirkJansen Haar,L.C.ter 1990 52 5 Personen AtelierSpoorstraat Ansichtenvanoud-Winterswijk(23)stationsemplacement W.Peletier19905217 WinterswijksePlaatjes (1)ArjanLigtenbarg Bespiegelingen(vanAnkieGrijsen) W.Peletier 1990 53 3 Exposities(2) Wantikhebnoggeenvrouwe B.W.Willink 1990 53 6 Geschiedenis(1)
Freriks F.Bos-v.N.1990535 Heemtuin/Bijenstal Voortbestaanheemtuiningevaar N.N. 1990 53 9 Heemtuin/Bijenstal Bestuur Buitengebied H.Mentink 1990 53 10 Kinderboerderij(1) Ansichtenvanoud-Winterswijk(24)-OLS Meddo W.Peletier19905313 WinterswijksePlaatjes (1)Buynink-Lichtenvoorde OverzichtsexpositievanRieKoers N.N. 1990 54 3 Exposities(2) 1916
Jeugdcursusimkerenindebijenstalvan
EenritjemetdeMuseumBuurtSpoorweg (Haaksbergen) W.Scholtz1990549 Geschiedenis(1)ArjanLigtenbarg Heemtuin N.N. 1990 54 9 Heemtuin/Bijenstal Bestuursperikelen Hofland,H. 1990 54 2 Museum/Stichting Bestuur Bijbelprent"Immanuel-Godmetons"van MondriaanSr. Trip,H.1990559 CollectiesP.C.Mondriaan VanDugterenontdekt Scholtz,W.19905517 Collecties TreesWoodley-van Dugteren Tentoonstelling"MaxEeuweende schaakkunst" A.Goorhuis1990554 Exposities(2)1924 Foto-expositieoverdeklokkenmakerij J.L.Sellink 1990 55 6 Exposities(2) Nieuwegezichteninhetdagelijksbestuur N.N. 1990 55 3 Museum/Stichting Bestuur Monumentenopschaal W.Scholtz1991564 Exposities(2) Doornheim, schaalmodel, Gemeentehuis,Freriks, Marechaussee,School O,VillaNova,Batavier MonumentenzorginWinterswijk N.N. 1991 56 6 Monumenten Zeldzamerijksdaalderinmuntencollectie F.Th.terHaar 1991 56 56 Munten/Penningen TwaalfeneenhalfjaarFreriks Zieverink,J. 1991 56 3 Museum/Stichting Jubileum Ni'j-moodselappenvanTillekeSchwarz W.Scholtz 1991 57 3 Exposities(2) EengrotehaaiinWinterswijk Bosch/Oosterink 1991 57 8 Geologie Foto'suitdejarendertig W.Wilterdink1991583 Exposities(2) Strandbad,aanspreker, kolenboer,bakkerskar, bouwgemeentehuis Wie'tweetmaghetzeggen W.Peletier? 1991 58 6 Exposities(2) Verbouwenendaardooropruimen W.Wilterdink1991589 Geschiedenis(1) foto'sMondriaansr.en vrouw Tuinuit……Tuinin F.Bos-v.N. 1991 58 8 Heemtuin/Bijenstal GeslaagdeJeugddierendag J.Zieverink 1991 58 4 Kinderboerderij(1) KeramiektentoonstellingLaurensGoldewijk N.N.1991593 Exposities(2)
DegrensindeAchterhoek N.N.1991595 Museum/Stichting LouisNijhuis,Henk Agterhof Wie'tweetmaghetzeggen W.Peletier? 1991 59 3 Exposities(2) Destenenvanonzeakkers(1) A.vanManen 1991 59 9 Geologie Tochweergrensgeschillen H.Agterhof 1991 59 6 Geschiedenis(1) Vrijheidengrenzen N.N. 1992 60 3 Exposities(2) AankopenMuseum N.N.19926012 Collecties PietteLintum,Maxvan Dam, Destenenvanonzeakkers(2) A.vanManen1992608 Geologie Keigemeentehuis,kei vanKotten Destenenvanonzeakkers H.Eijkman 1992 61 3 Exposities(3) KeivanMeddo Erwareneensmiljoenenstraatarme miljardairs N.N.19926111 Exposities(3) Destenenvanonzeakkers(3) H.Eijkman 1992 61 3 Geologie Hetbeschilderdepaneel"DeHoop W.Eijkman1992619 Geschiedenis(1) Scholten,Meijnen,ten Hoopen,Dulheuer, Boland,vanWullen, Willink 75historischefietstochtenvanVereniging HetMuseum Scholtz,W. 19926114 Museum/StichtingFietsroutes Schilderenopzijde(AnnaHoekstra) B.v/dHoek 1992 62 5 Exposities(3) GroetenuitWinterswijk N.N. 1992 62 10 Museum/Stichting Boekuitgave,Peletier 121JaarRijksopz'nWinterswijks N.N. 1992 62 9 Museum/Stichting Boekuitgave Opdevoetgevolgd,eenzwerftochtdoorde schoenhistorie N.N.1992626 Exposities(3) Deherrezen'NieuweSchoppe' N.N. 1992 62 3 Museum/Stichting Freriks PietteLintum,tentoonstellinguiteigen collectie W.Scholtz1992633 Exposities(3)
Collecte FotoHBS-gymklas,ter Haar,Wester,Hoekstra, Piek,Beestman,van Schothorst,Hartsinck, Verburg,deBoer, Janse,Post,Scholten, Gossink,tenHouten JongebiggenindeNieuweSchoppe H.Mentink 1992 63 8 Kinderboerderij(2) Opstapvoorhetmuseum Wilterdink,W. 1992 63 9 Museum/Stichting Freriksuitgebreidmeteenmilieu-educatief centrum Harfsterkamp,B.1993646 CNME/Vogelwerkgroep ReclameuitGrootmoederstijd N.N. 1993 64 4 Exposities(3) GerritKomrijendeJachthuisweg Scholtz,W. 1993 64 8 Personen Zomertentoonstelling"NatuurenLandschap vanWinterswijk" H.Eijkman1993653 Exposities(3) Delaatstefotovanmoederendochter Poppers W.Scholtz1993658 Geschiedenis(1) CNMEOost-Achterhoekgeopend Harfsterkamp,B.1993666 CNME/Vogelwerkgroep Winterswijksesauriërsenhunleefwereld H.Eijkman 1963 66 3 Exposities(3) GeologischecollectieG.Jansen B.v/dHoek 1993 66 7 Exposities(3) Winterswijksesauriërsenhunleefwereld H.Eijkman 1993 66 3 Geologie Fuchsia'stekijkbijFreriks B.v/dHoek 1993 66 12 Heemtuin/Bijenstal Eeneialskerststal B.v/dHoek 1993 67 3 Exposities(3) Verborgenkracht B.v/dHoek 1993 67 7 Exposities(3) Hondsehabbekratsen P.Meerdink19936713 Geschiedenis(1) Gemeentewapen, windhond,WillinkAzn, AloffvanRemen, municipaliteit,Roderlo, hazewind deHeemtuinindewinter N.N. 1993 67 5 Heemtuin/Bijenstal
RespectvoordeWinterswijksebijlen(VHM eenactiegroep?) Scholtz,W. 19936710 Museum/StichtingCumin,Tricotfabriek Eenvleermuiskijktmetzijnoren Elburg,Lars1994687 CNME/Vogelwerkgroep Zilverenkeramiek N.N.1994683 Exposities(3) LuciAversteegBredevoort,Ria Broekgaarden-Baarn, firmaSellink-Abbink Denatuurisvolkleinewonderen (insectenfoto's) N.N.1994685 Exposities(3)CorNagel,JohnPootjes Gereformeerdevrouweninhetverzet A.vanManen19946812 Geschiedenis(1) Mevr.F.Nawijn-van Dijk,mevr.A.W.Bos, mevr.H.Th.KuipersRietberg,mevr.Van Asch,echtpaar Schreurer Voorjaarindeheemtuin F.Bos-v.N. 1994 68 16 Heemtuin/Bijenstal Nationaalkinderboerderijendag B.v.d.Hoek 1994 68 6 Kinderboerderij(2) DeHuuskerofhetFrerikshuusken N.N. 1994 68 18 Museum/Stichting Freriks Overdeschoudergekeken N.N. 1994 68 19 Museum/Stichting FiekeBos Mondriaanherdenken Scholtz,W. 1994 68 8 Personen Komrijvieren Scholtz,W. 1994 68 8 Personen Ansichtenvanoud-Winterswijk(25)-lighal Veneslat W.Peletier19946810 WinterswijksePlaatjes (1) EenpraatjebijeenWentersplaatje(1)officiëleopeningRLWS W.Peletier19946810 WinterswijksePlaatjes (1)aanbesteding1920 KerkuileninNederland N.N.1994694 CNME/Vogelwerkgroepkerkuilen Allesbewaren(overdrukuitNRC06-05-1994) H.J.A.Hofland1994698 Geschiedenis(1) Bijenverenigingopentaanvalop vooroordelen F.Bos-v.N.1994693 Heemtuin/Bijenstal(I) Fuchsia'stekijkindetuinvanFreriks N.N. 1994 69 5 Heemtuin/Bijenstal(I)

Nazomervaneenkunstenaar(HenkterHaar) Scholtz,W.

PCMondriaanSr1839-1921,eengedreven

Eenrarevlag-eennarelading(over Winterswijksepolitie)

Gezamenlijkekleindiersporttentoonstelling

F.Bos-v.N.
Scholtz,W.
W.Peletier19946912 WinterswijksePlaatjes
namenpersonenop
W.Scholtz1994707 Monumenten ontgroeningvan Winterswijk
Zomerindeheemtuin
1994 69 7 Heemtuin/Bijenstal(I) SpiekerKössinknumuseum
1994 69 14 Museum/Stichting Monument EenpraatjebijeenWentersplaatje(2)vervolgop1
(1)
foto Scholtenbrug
W.Peletier1994706 WinterswijksePlaatjes (1)
1994702 PersonenHenkterHaar EenpraatjebijeenWentersplaatje(3)BomansMisterstraat
vader N.N.1994712
Exposities(3)
A.vanManen19947112
F.Bos-v.N. 1994
Geschiedenis(1) Winterswijks politiekorps1811-1993 Deheemtuinindeherfst
71 9 Heemtuin/Bijenstal(I)
H.Mentink1994718 Kinderboerderij(2) KinderboerderijFrerikskrijgtroodbont koekalf N.N.19947117 Kinderboerderij(2) DeMondriaanroute W.Scholtz 1994 71 5 Monumenten
1994713 Personen RobertP.Welsh,Cor Blok,HerbertHenkels EenpraatjebijeenWentersplaatje(4)molenteHenxel W.Peletier19947115 WinterswijksePlaatjes (1) GerritJanKlomps, GerritHendrik Roerdinkholder, HendrikJanHelder Dr.W.P.C.Bos,zijnlevenenzijntijd W.Scholtz 1995 72 2 Geschiedenis(1) doorHenkKrosenbrink GradusKobus1879-1942,slachtoffervan Naziterreur H.Krosenbrink1995725 Geschiedenis(1) Rijwiel-auto-band W.Wilterdink 1995 72 10 Geschiedenis(1) fietseninW.O.II Hetherstelvandevriendschappelijkebanden metonzeDuitsebuur C.Kneppelhout19957211 Geschiedenis(1)
Boekententoonstelling(PCMondriaanSr) Scholtz,W.

Vrouweninhetverzet,demonumentenen

RoofvogelsinNederland

Expositiesfuchsia'sgekweektengeborduurd

BoekenoverdetweedeWereldoorlog

Kinderboerderijennatuurparelsinstaden

DemooistefotovanWinterswijk (Scholtenbrug)

Gedenkraam100jaarBatavierhistorieinere

EenpraatjebijeenWentersplaatje(5)LückmannMisterstraat

Kiek'nwat'twot:carabusauronitensdoet

Fuchsia'sgekweektengeborduurd

Achterhoeksenatuurgevangenin

200jaarparochieSt.JacobusWinterswijk

Overdefunctievanhetstandbeeldvantante

LauraTuin-Landsmeer, ErikGrievink-Meddo

WinterswijksePlaatjes (1) BertusGoorkate,H. Westerdiep,Hr.Storck

detijd W.Scholtz19957213
Winterswijktussencollaboratieenverzet W.Scholtz
72
Geschiedenis(1) HannieSchaft,mevr. H.Th.Kuipers-Rietberg
1995
17 Geschiedenis(1)
Hoek,B.v.d.19957315 CNME/Vogelwerkgroepbuizerd
B.v/dHoek19957312 Exposities(3)
W.Scholtz1995737 Geschiedenis(1)
Dekinderboerderijalseducatiefcentrum B.v.d.Hoek 1995 73 9 Kinderboerderij(2) HenkMentink
kinderboerderij B.v.d.Hoek19957310 Kinderboerderij(2)
EppoKuipers, Krosenbrink
SponsormarathonbijcaféFlorat.b.v.de
dorp B.v.d.Hoek19957313
Kinderboerderij(2)
W.Scholtz19957317 Monumenten
hersteld B.v/dHoek1995734 Tricot&IndustrieA.Willink
W.Peletier1995732
hetkalmaan Haken,B.ten19957411
CNME/Vogelwerkgroepcarabusauronitens
B.v/dHoek 1995 74 7 Exposities(3)
droogbloemcreaties
B.v/dHoek19957410 Exposities(3)MiepvanEerden
W.Scholtz1995742
Geschiedenis(2)
boekgeschrevendoor leerlingenvande Driemark
Riek A.vanManen1995743
Geschiedenis(2)

In1941moestenJoodseleerlingendeschool

verlaten W.Scholtz1995745 Geschiedenis(2) Menco,Heijmans, Prins,vanGelder, Mogendorff 'tSpiekerKössink Wilterdink,W. 1995 74 14 Museum/Stichting Monument EenpraatjebijeenWentersplaatje(6)-Brus Misterstraat W.Peletier1995743 WinterswijksePlaatjes (1) MassaleaanmeldingvoorprogrammaCNME Oost-Achterhoek Elburg/Harfsterkamp19957512 CNME/Vogelwerkgroep RoofvogelsinNederland B.v/dHoek 1995 75 3 Exposities(3) Terugblikfuchsiaweekend L.Tuin 1995 75 17 Exposities(3) VanbevrijdingtotButterfahrt W.Wilterdink 1995 75 4 Geschiedenis(2) Eengroenelong(Scholtenbrug) W.Scholtz1995755 Monumenten deWhemerbeek, Meijerink,Willink BestuurswisselingStichtingFreriks Tjalkens,J. 1995 75 2 Museum/Stichting Bestuur OpbezoekbijTreesWoodley-VanDugteren Scholtz,W. 19957517 Personen EenpraatjebijeenWentersplaatje(7)apotheekMisterstraat W.Peletier19957510 WinterswijksePlaatjes (1) HendrikHesvan Zweeden,JanHendrik Koen DeScholtenbrug,eenopengeslagen geschiedenisboek J.Goorhuis1996765 Archeologie VanbevrijdingtotButterfahrt W.Wilterdink 1996 76 4 Exposities(3) Brinkheurne 100jaardagelijksbrood J.Tjalkens 1996 76 13 Geschiedenis(2) Beginnerscursusimkeren Terhorst/Bos 1996 76 14 Heemtuin/Bijenstal(I) DeScholtenbrug,eenopengeslagen geschiedenisboek J.Goorhuis1996765 Monumentenaantastingdorpsgezicht Scholtenbrugengroenelong W.Scholtz 1996 76 12 Monumenten EenpraatjebijeenWentersplaatje(8)stoomwalsbij"Harmonie" W.Peletier1996762 WinterswijksePlaatjes (1) stoomwals,Marinus Jansen Fototentoonsteliing"Vanbevrijdingtot Butterfahrt" W.Wilterdink1996776 Exposities(3)

WetenswaardighedenKNNV-afd.

Winterswijkoudennieuw W.Peletier1996773 Geschiedenis(2) fotograafW.G. Steenmeijer,foto Spoorstraat-1913 10jaarcollectieDas OpenbareBibliotheek 1996 77 5 Geschiedenis(2)
J.Goorhuis1996779 Monumenten EenpraatjebijeenWentersplaatje(9)-'Boer Balink' W.Peletier1996772 WinterswijksePlaatjes (1)
P.Meerdink1996787 Archeologie Ratumsestraatopgraving Bijensterftedoorbladluisbestrijding H.Rotteveel 1996 78 17 Heemtuin/Bijenstal(I)
JanGoorhuiszietdeTricot(fotoreportage)
Smietmaorindebaeke(dorpWinterswijk)
Winterswijk/Oost-Achterhoek(1) E.Grotenhuis19967818 Heemtuin/Bijenstal(I) oprichting-Mr.A.Th tenHouten,G.J. Meinen,Wiechers, Roelvink,Meijerink, Willink,Beukenhorst, Schothorst,Kreiken, DeplantengroeiinWinterswijk S.v/dBrand 1996 78 19 Heemtuin/Bijenstal(I) St.Kleindiersport,eenuniekeorganisatie N.N.19967822 Kinderboerderij(2) B.Govers.B. Schoppers,B.Pasman Hetpatentvandehalveoplossing W.Scholtz1996784 Monumenten winkelfirmaBus,de tuinvanHesselink, Scholtenbrug TheekoepelsinWinterswijk W.Scholtz 1996 78 8 Monumenten Nieuwecoördinator N.N.1996783 Museum/Stichting Bestuur-coordinator PaulPuntman EenpraatjebijeenWentersplaatje(10)-'De Hoop'/Scholten W.Peletier1996782 WinterswijksePlaatjes (1) BoeiendeexpositievanNGV C.Ehlers 1996 79 5 Exposities(3) Schilderijenexposities J.Tjalkens 1996 79 15 Exposities(3) SuzeBerendsen BoeiendeexpositievanNGV C.Ehlers 1996 79 5 Geologie WetenswaardighedenKNNV-afd. Winterswijk/Oost-Achterhoek(2) E.Grotenhuis1996793 Heemtuin/Bijenstal(I) secretaresse:PiepersBluemink
WinterswijksePluimvee-en Konijnenforkkersver.WPKV J.Dommerholt19967915 Kinderboerderij(2)secretaris;A.J.M.Buil Spoelerijisfout W.Scholtz 1996 79 6 Monumenten J.E.Gijsbers Theekoepels(vervolg) W.Scholtz19967913 Monumenten hetoude Gossink,Plekenpol,Olde Beusink DelaatsteschoorsteenvandeWinterswijkse textiel S.v/dWerf19967920 Monumenten Tricotfabriek,CanoyHerfkensuitVenlo EenpraatjebijeenWentersplaatje(11)grensKotten-Oeding W.Peletier1996792 WinterswijksePlaatjes (1) Fototentoonsteliing"Vanbevrijdingtot Butterfahrt" W.Wilterdink19978010 Exposities(3) Exposities P.Puntman19978011 Exposities(3) MarianPuntman, beeldhouwster-Sofie Hupkens, beeldhouwster DeSlaginhetWoold W.Wilterdink1997807 Geschiedenis(2) StanRoyle,Ludwig Stangassinger,Franz Berndel, UithetarchiefvanMuseumFreriks D.Visser 1997 80 13 Geschiedenis(2) Lentekriebelsindeheemtuin groep 1997 80 5 Heemtuin/Bijenstal(I) bosanemoon HamerensikkelopWinterswijkse schoorsteen S.v/dWerf1997808 Monumenten communistische verkiezingsreclame Eenopenluchtmuseumvoorde textielindustrie W.Scholtz19978014 Monumenten HelpuZelven, Tricotfabriek DeinitiatienemertotStichtingFreriks overleden Peletier,W.1997802 Museum/Stichting InmemoriamDr.F.Th. TerHaar EenpraatjebijeenWentersplaatje(12)sigarenwinkelJansen W.Peletier1997803 WinterswijksePlaatjes (1) ExpositiedoorMarianPuntman W.Peletier 1997 81 3 Exposities(3) Tricotfabriekgevangeninexpositie N.N.19978111 Exposities(3) foto'sJanGoorhuis,Jan Kamies
DeTricot(1) W.Wilterdink19978118 Geschiedenis(2) interviewmetBerts Beyers,AlbertKobus, St.Jacobendeheemtuin F.Frumau 1997 81 6 Heemtuin/Bijenstal(I) HoezoKinderboerderij J.Tjalkens 1997 81 14 Kinderboerderij(2) Eengeitisgeengeit H.Snelle 1997 81 14 Kinderboerderij(2) Schoorstenenaandehorizon S.v/dWerf19978116 Monumenten stoomwasch-en strijkinrichting'Walien"zagerijHuiskampTricotfabriek DeTricot(1) W.Wilterdink 1997 81 18 Tricot&Industrie EenpraatjebijeenWentersplaatje(13)familiefoto'Besschers' W.Peletier1997814 WinterswijksePlaatjes (1)Besschers-Berenschot DeTricot(2) W.Wilterdink1997826 Geschiedenis(2) HenkieRauwers, MarthaWütke,Albert Kobus Heemtuinoverpeinzingen(1) F.Frumau 1997 82 4 Heemtuin/Bijenstal(I) Jeugddierendag H.Mentink 1997 82 10 Kinderboerderij(2) Winterswijksefabrieksschoorstenen S.v/dWerf19978211 Monumenten Zwartstoom,de Batavier,de Pol,Bleekershuus, Tricotinspireert W.Scholtz 1997 82 14 Monumenten DeTricot(2) W.Wilterdink 1997 82 6 Tricot&Industrie EenpraatjebijeenWentersplaatje(14)smedeninWinterswijk W.Peletier1997822 WinterswijksePlaatjes (1) Boesveld,vandeVorle, HendrikusterHaar, Hesselink,Priester, Wessels,Wassink, Memelink, 50jaarnaarVlieland D.Sluiskes1997837 Exposities(3)OpenbareBasisscholen Heemtuinoverpeinzingen(2) F.Frumau 1997 83 4 Heemtuin/Bijenstal(I) WPKVbestaat75jaar H.Mentink1997835 Kinderboerderij(2)
Dommerholt
W.vanDruenen,Jo
Jeugddierendag1997geslaagd! H.Mentink 1997 83 11 Kinderboerderij(2) Enkeleactuelezakenvoorde gemeentepolitiek W.Scholtz1997838 MonumentenTricot/gemeentehuis Behoudvanfabrieksschoorstenen,nietalleen inWinterswijk S.v/dWerf19978317 Monumenten ArjanBarnard,Harm Meijer StichtingMondriaanWinterswijk Scholtz,W. 1997 83 12 Museum/Stichting Mondriaan-wandeling EenpraatjebijeenWentersplaatje(15)verdwijnendorpspomp W.Peletier1997832 WinterswijksePlaatjes (1)1926leidingwater Archeologenleggengrafheuvelblootin Meddo S.v.d.Werf19988416 Archeologie Zwilbroekseweg,late Bronstijd HansVredegoorinWinterswijk P.Puntman 1998 84 12 Exposities(3) Schilderijen,etsen 50jaarkamperenopVlieland D.Sluiskes19988418 Exposities(3) foto's, plakboeken,tassen Heemtuinoverpeinzingen(3)metnaschrift vanderedactie F.Frumau1998848 Heemtuin/Bijenstal(I) Kinderboerderijopoudejaarsavond H.Mentink 1998 84 4 Kinderboerderij(2) Voorjaaropdekinderboerderij H.Mentink 1998 84 10 Kinderboerderij(2) NationaleKinderboerijendag1998 H.Mentink 1998 84 12 Kinderboerderij(2) Verlorenindustrie,nieuwemonumenten W.Scholtz 1998 84 5 Monumenten Kohlenpott Tricot,Goudvinkenstraatende gemeentepolitiek W.Scholtz19988415 Monumenten EenpraatjebijeenWentersplaatje(16)optocht50jrTricot W.Peletier1997842 WinterswijksePlaatjes (1)1938 Schoolplaat:BeeklandschapbijWinterswijk (1926) Scholtz,W.1998855 CollectiesJanSluijters Vlieland1948-1998 D.Sluiskes 1998 85 10 Exposities(3) Heemtuinoverpeinzingen(4) F.Frumau 1998 85 3 Heemtuin/Bijenstal(I) SevinkMölleendevierwindstreken-actie W.Elting19988518 Monumenten Seevink,Helder,Endedij k EenpraatjebijeenWentersplaatje(17)Goudsterretje W.Peletier1998852 WinterswijksePlaatjes (1) kinderoperette,J. Cöllen ValerievanDaminFreriks P.Puntman19988611 Exposities(3) schilderijen, grafiek,beelden
KarelStroes W.Scholtz 1998 86 12 Exposities(3) textielontwerpen Heemtuinoverpeinzingen(5) F.Frumau 1998 86 4 Heemtuin/Bijenstal(I) Jeugddierendag H.Mentink 1998 86 11 Kinderboerderij(2) Tricot W.Scholtz 1998 86 14 Monumenten CatalogueRaisonnéPietMondriaan Scholtz,W. 1998 86 6 Personen Welsh,Joosten EenpraatjebijeenWentersplaatje(18)brandmeubelfabriek W.Peletier1998862 WinterswijksePlaatjes (1)Lichtenberg Tentoonstellingeninhetmuseum P.Puntman19988713 Exposities(3) Vredegoor,Homan, Stroes "Echte"zwerfstenen C.Ehlers1998878 Geologie Zandstra,G.Griffioen, A.v.Manen Heemtuinoverpeinzingen(6) F.Frumau 1998 87 4 Heemtuin/Bijenstal(I) Vandorpskerknaaruniverselekunst. Scholtz,W. 1998 87 6 Personen PietMondriaan Tekenenzatmeinhetbloed,hetmoesteruit Werf,S.v.d.19988716 PersonenKarelStroes EenpraatjebijeenWentersplaatje(19)bakkerentrapgeveltottrappelzak W.Peletier1998872 WinterswijksePlaatjes (1) Dagelinckx/BruilBabyhuis Aanwinstenvoordegeologischecollectie Tjalkens,J. 1999 88 6 Collecties WillinkWeuste Lucht,waterendemensPaulineLuttersin Freriks P.Puntman19998811 Exposities(3) "Metblijschapgevenwijkennis" D.Vermeij 1999 88 13 Exposities(3) "Echte"zwerfstenen? A.vanManen 1999 88 5 Geologie Aanwinstenvoordegeologischecollectie J.Tjalkens 1999 88 6 Geologie collectieStam JeneverbranderijeninWinterswijkin1818(1) R.vanMaanen1999884 Geschiedenis(2) IsFrerikseenscholtenboerderij? W.Scholtz 1999 88 9 Geschiedenis(2) G.J.B.Esselink ItaWinterswijkHolland,eenlangespeurtocht W.Heeroma19998817 Geschiedenis(2) Timmer,Doyer,Houwers ,Ouwersloot Heemtuinoverpeinzingen(7) F.Frumau 1999 88 8 Heemtuin/Bijenstal(I) Freriksopinternet Tjalkens,J. 1999 88 16 Museum/Stichting Promo-kei Scholtz,W. 1999 88 20 Museum/Stichting ErnstDaniëlSmid EenpraatjebijeenWentersplaatje(20)toneeldenWävedamp W.Peletier1999882 WinterswijksePlaatjes (2)Advendo
CollectieAlbertvanManen Tjalkens,J. 1999 89 4 Collecties zwerfstenen DoortjedeVries P.Puntman 1999 89 9 Exposities(3) grafiek,boekdrukkunst Heemtuinoverpeinzingen(8) F.Frumau 1999 89 6 Heemtuin/Bijenstal(I) Sloop W.Scholtz 1999 89 12 Monumenten Tricotfabriek EenbronzengodindeWilhelminastraat W.Scholtz 1999 89 14 Monumenten Tricotfabriek InmemoriamAlbertvanManen Ehlers,C. 1999 89 2 Personen leraarNederlands EenpraatjebijeenWentersplaatje(21)kruidenierOonk W.Peletier1999894 WinterswijksePlaatjes (2)1919-1953 Katoentjesenpiloseboksengevraagd Sluiskes,D.? 1999 90 8 Collecties LangenMeijerink DeAchterhoekinkaart N.N.19999014 Exposities(3) antiekelandkrten16e en17eeeuw VeertigjaarMolukkersinWinterswijk H.Nijman19999010 Geschiedenis(2) KampVosseveld, "Immanuel" Jeneverstokerijenenbierbrouwerijenin1806 en1811 R.vanMaanen19999016 Geschiedenis(2) Heemtuinoverpeinzingen(9) F.Frumau 1999 90 4 Heemtuin/Bijenstal(I) HetMuseum70jaar N.N. 1999 90 10 Museum/Stichting Jubileum EenpraatjebijeenWentersplaatje(22)bakkerPrinsen W.Peletier1999902 WinterswijksePlaatjes (2)1908 ArcheologischerijkdomopEelinkEs S.v.d.Werf 1999 91 14 Archeologie R.Bosma ExpositieGerHeesenenRiekvanderLichte P.Puntman1999913 Exposities(3)schilderijen Nieuwjaar?Nieuweeeuw?Nieuw millennium? J.Tjalkens19999118 Geschiedenis(2) Heemtuinoverpeinzingen(10) F.Frumau 1999 91 6 Heemtuin/Bijenstal(I) Nieuweezelin"Doth" H.Mentink 1999 91 4 Kinderboerderij(2) KinderboerderijFreriksontvangtNutsprijs H.Mentink 1999 91 5 Kinderboerderij(2) Jeugddierendag1999 H.Mentink 1999 91 8 Kinderboerderij(2) Scholtenbrug,oogvoorrecreatie, archeologie,cultuur-historieenparkeren S.v/dWerf1999919 Monumenten Inspiratievooreenspoelerij W.Scholtz 1999 91 10 Monumenten EenpraatjebijeenWentersplaatje(23)Steengroeve W.Peletier1999912 WinterswijksePlaatjes (2)G.J.Hannink,TeSiepe
Geologischeafdelingvernieuwd Tjalkens,J. 2000 92 10 Collecties OttoPankok(1893-1966) Puntman/Hengeveld2000925 Exposities(3) Duitser,tekenaar, graficus,beeldhouwer Expositiecentsprenten:totleerlingheende vermaeck N.N.2000927 Exposities(3) Heemtuinoverpeinzingen(11) F.Frumau 2000 92 3 Heemtuin/Bijenstal(I) OttoPankok(1893-1966) Puntman/Hengeveld 2000 92 5 Personen HeteerstegedichtvanGerritKomrij Scholtz,W. 2000 92 12 Personen EenpraatjebijeenWentersplaatje(24)riolering W.Peletier2000922 WinterswijksePlaatjes (2) G.J.Hannink,TeSiepe, riolering
nadenken P.Puntman20009313 Exposities(3) HettyArens,Jette Clover,RiavanDijk, TillekeSchwarz Heemtuinoverpeinzingen(12) F.Frumau 2000 93 4 Heemtuin/Bijenstal(I) Nationalekinderboerderijendag2000 H.Mentink 2000 93 6 Kinderboerderij(2) Scholtenenk:monumentententoonstelling W.Scholtz2000938 Monumenten Hulpwatertoren,v.d. Schaaf,Streek, Plataanlaan,vande Breggen,Dageraad, Raven,Iepenstraat, Lindenstraat,caféFlora, BramStemerdink, GerritKomrij MondriaaninWinterswijk Puntman,P. 2000 93 4 Personen EenpraatjebijeenWentersplaatje(25)MOGAW'wijkse-Egypte W.Peletier2000932 WinterswijksePlaatjes (2) Overweg,Martin, Garazi,Alexandrie, Dijkshoorn,Heemink, Bragt, Herinrichtingtextielafdeling Tjalkens,J. 2000 94 14 Collecties deelFreriks Textielnijverheidingetallen T.Elferink 2000 94 10 Geschiedenis(2) Heemtuinoverpeinzingen(13) F.Frumau 2000 94 4 Heemtuin/Bijenstal(I) Jeugddierendag H.Mentink 2000 94 8 Kinderboerderij(2)
FreriksenHelpUZelvenbiedenstoftot

Scholtenenk:monumentvansociale

EenpraatjebijeenWentersplaatje(26)-de

woningbouw W.Scholtz2000947 Monumenten tentoonstelling MoniqueHullegie
krentenwegge W.Peletier2000942 WinterswijksePlaatjes (2) slagerMeijler,bakker Piek,H.Nijenhuis, postbodeKtaaijenbrink
J.Goorhuis20009511 ArcheologieopgravingEelinkes Eenterugblikopvierjaar wisseltentoonstellingen P.Puntman20009517 Exposities(3) Heemtuinoverpeinzingen(14) F.Frumau 2000 95 3 Heemtuin/Bijenstal(I) ZilverenjubileumFreriks Peletier,W. 2000 95 6 Museum/Stichting Jubileum JoanvanderBreggen Peletier,W.2000957 Personen leraarwiskundeRHBS, mede-oprichter Vereniging Volkshuisvesting EenpraatjebijeenWentersplaatje(27)steenbakkerijWoold W.Peletier2000952 WinterswijksePlaatjes (2)JanDerkteWinkel EenpraatjebijeenWentersplaatje(28)molenkolkDenHelder W.Peletier2001964 WinterswijksePlaatjes (2) openluchtzwemgelegen heid Vakantieliefdes,geologischeexpositie J.Tjalkens 2001 96 11 Exposities(4) ExpositieLoesKurpershoek P.Puntman 2001 96 12 Exposities(4) acrylschilderijen Opsporingverzocht W.Reusink 2001 96 20 Geschiedenis(2) ??TeRoller Heemtuinoverpeinzingen(15) F.Frumau 2001 96 5 Heemtuin/Bijenstal(I) Metblijschapgevenwijkennis H.Mentink 2001 96 6 Kinderboerderij(2) Eenmonumentafbreken W.Scholtz2001968 Monumenten Lappenbrink, Nieuwstr.25-27 StichtingFreriks25jaar Puntman,P. 2001 96 13 Museum/Stichting Jubileum Vreemdevogel G.Hengeveld2001974 Exposities(4) MaxvanDam; kipplukkendevrouw NederlandseGeologischeVerenigingafdeling Winterswijk J.Tjalkens20019715 Geologie DoelbijAntwerpen; Cadzand
IjzertijdvondstenlangWinterswijksebeken
Hoeverdernadeoorlog E.Kuipers20019710 Geschiedenis(2) AnnieKuipers-van Leeuwen(1910-1999) ReactiesopOpsporingverzocht W.Reusink 2001 97 20 Geschiedenis(2) PaalmanuitLeek Heemtuinoverpeinzingen(16) F.Frumau 2001 97 8 Heemtuin/Bijenstal(I) Desilovandelandbouwersbond W.Scholtz 2001 97 13 Monumenten Eénvandedertigvrijwilligers. Puntman,P. 2001 97 2 Personen JanTjalkens BijhetoverlijdenvanHenkKolstee Peletier,W. 2001 97 3 Personen geologie EenpraatjebijeenWentersplaatje(29)strandbad W.Peletier2001975 WinterswijksePlaatjes (2) BeeldententoonstellingHannaOren-Huppert P.Puntman20019812 Exposities(4) chamotte-klei, brons,cement,granito "Verlichtverleden" D.Sluiskes20019814 Exposities(4) expositieolielampen Dhr.Touché OokvoorWinterswijkKadastraleAtlas1832? W.Scholtz20019811 Geschiedenis(2) Heemtuinoverpeinzingen(17) F.Frumau 2001 98 5 Heemtuin/Bijenstal(II) Goudvinkenstraat W.Scholtz 2001 98 17 Monumenten sloopvergunning OnderscheidingvoorHenkOosterink Reusink,W.2001982 Personen Karl-AlfredvonZittelmedaille MaxvanDam Nihom,M. 2001 98 7 Personen M.S.R.Nihom EenpraatjebijeenWentersplaatje(30)-'postoel'uit1900 W.Peletier2001983 WinterswijksePlaatjes (2) Spectaculaireopgravingenende reconstructieetc. D.Sluiskes20019914 Archeologiewolharigemammoet MuseumFreriksstartherinrichting textielafdeling Puntman,P.20019921 Collecties 'Onze'JacobskerkinParijs Scholtz,W. 2001 99 24 Collecties Mondriaan1982-1914 Tricotdoorlicht W.Scholtz 2001 99 13 Exposities(4) GerloBeernink Debierfles G.Hengeveld 2001 99 4 Geschiedenis(2) Heemtuinoverpeinzingen(18) F.Frumau 2001 99 17 Heemtuin/Bijenstal(II) ReactieopartikelGoudvinkenstraat D.Bussmann 2001 99 12 Monumenten Tricot-uitspraken W.Scholtz20019920 Monumenten architectRobertten Bras
Hetgastenboek Hengeveld,G. 2001 99 22 Museum/Stichting HenkOosterink Ehlers,C. 2001 99 6 Personen amateur-geoloog Tricot-JanenJanSteenaandeGroenloseweg Willink,B.2001999 PersonenDr.BastiaanWillink EenpraatjebijeenWentersplaatje(31)schoolL W.Peletier2001992 WinterswijksePlaatjes (2) Eensouvenirvanverdwenenvroomheid P.Meerdink 2001 100 7 Archeologie pijpaardentegel ArcheologischevondsteninBorken J.Goorhuis 2002 100 41 Archeologie ZwerfsteneninWinterswijkeninhet museum Peletier,W.200210022 Collecties Komrijverzameling Reusink,W. 2002 100 19 Collecties ExpositieDinieWikkerink P.Puntman200210039 Exposities(4) foto's-schilderijen Bredevoort Thema:licht(overDinieWikkerink) P.Puntman 2002 100 40 Exposities(4) Opzoeknaardeoertijd C.Ehlers 2002 100 17 Geologie ZwerfsteneninWinterswijkeninhet museum W.Peletier200210022 Geologie "DeGroene" W.Scholtz200110011 Geschiedenis(2) YadVashem onderscheiding Heemtuinoverpeinzingenineen jubileumnummer(19) F.Frumau200110030 Heemtuin/Bijenstal(II) Dierenleedendierenvreugd H.Mentink 2002 100 20 Kinderboerderij(2) 100maalFreriksNieuws Eijkman,W.;Scholtz,W. 2002 100 2 Museum/Stichting Jubileum VrijwilligerbijFreriks Nijman,H. 2002 100 25 Museum/Stichting WatisFreriksenhoekanikdaarbijhoren Puntman,P. 2002 100 28 Museum/Stichting Waareenwilis,iseenweg(verbeteringenin hetmuseum) Ehlers,C.200210032 Museum/Stichting Wegensopeninggesloten (openingvanhet museum1977) Peletier,W200210034 Museum/Stichting Metmeuiteheb'tzemi'jhierékreggen Reusink,W. 2001 100 9 Personen Henk&GerdaMentink EenpraatjebijeenWentersplaatje(32)Frerikshuisje W.Peletier20021004 WinterswijksePlaatjes (2) Heemtuinoverpeinzingen(20) F.Frumau 2002 101 6 Heemtuin/Bijenstal(II)

MariavanWinterswijk(deelI)

JeneverbranderijeninWinterswijkrond1762

en1808-1810(deelI)

Heemtuinoverpeinzingen(21)muusenproject enteunisbloem

Eenbijzondererestauratie(MaxvanDam: ontbijtstillevenmetkanenbrood)

DenieuwepenningmeestervandeStichting

EenpraatjebijeenWentersplaatje(34)-op

Komrijverzamelingkrijgtlangzamerhand

W.Scholtz200210213 Geschiedenis(2)

R.vanMaanen200210216 Geschiedenis(2)

F.Frumau20021028 Heemtuin/Bijenstal(II)

St.WalburgiskerkRamsdorfDld.

NationaleKinderboerderijenmiddagop Freriks H.Mentink200210111 Kinderboerderij(2) Eengoedebuur….. H.Mentink 2002 101 15 Kinderboerderij(2) JanteSelle Bereikbaarheidmuseumuitgebreid Tjalkens,J. 2002 101 3 Museum/Stichting BijhetoverlijdenvanJanStemerdink Peletier,W. 2002 101 2 Personen DickBoogaard,secretarisvandestichting Reusink,W.20021013 Personen DichterdesVaderlands(GerritKomrij) Scholtz,W. 2002 101 8 Personen Kraaijenbrink-prijsvoorHenkKrosenbrink Scholtz,W. 2002 101 13 Personen EenpraatjebijeenWentersplaatje(33)-een honderdjarigeWinterswijkse W.Peletier20021014 WinterswijksePlaatjes (2) GeloveninWinterswijk H.Nijman200210211 Exposities(4) Jacobskerk,"De Vermaning"Geref.kerk SchilderijenenaquarellenvanJanStapin Freriks P.Puntman200210215 Exposities(4) KringDeutekom, Jaromirprijs
G.Hengeveld20021026 Monumenten
Freriks Reusink,W.20021023 Personen
Dommerholt
WillyvanDruenen,Jo
deKattenberg W.Peletier20021024
(2) W.J.Meerdink,G.W. Oonk
WinterswijksePlaatjes
vorm Reusink,W.20021032 Collecties HoekoopjeeenMondriaan Scholtz,W. 2002 103 3 Collecties
D.Ruhe20021038 Geschiedenis(2) transcriptieHenk Nijman
Werktoudschriftverslavend

JeneverbranderijeninWinterswijkrond1762

Heemtuinoverpeinzingen(22)(deherfst

en1808-1810(deelII) R.vanMaanen200210312 Geschiedenis(2) MariavanWinterswijk(deelII) W.Scholtz 2002 103 14 Geschiedenis(2) Enquete1892 W.Reusink200210320 Geschiedenis(2) H.J.Hesselink, Fa.Willink&Paschen
kwamditjaarmetveelgeweld) F.Frumau20021037 Heemtuin/Bijenstal(II) Kindereninhetmuseum Bogaard,D. 2002 103 5 Museum/Stichting WillyvanDruenen,eenstrenge penningmeester? Reusink,W.20021038 Personen DialectkringherdenktBernhardStegeman Reusink,W.200210317 Personen EenpraatjebijeenWentersplaatje(35)bakkerKoningsin'tWoold W.Peletier200210311 WinterswijksePlaatjes (2)
WillemPeletier) J.Tjalkens20031042 GeologiefossielenuitMiste Eengewichtigcadeau(ijzeroerknol) J.Tjalkens20031043 Geologie MasterveldwegPoolserweg Winterswijksesauriërstweemaalinbeeld H.Oosterink200310414 Geologie DeHottinger-kaartvanWinterswijk H.J.Versfelt 2003 104 5 Geschiedenis(2) plm.1786 Heemtuinoverpeinzingen(23)(hetvoorjaar staatvoordedeur) F.Frumau200310413 Heemtuin/Bijenstal(II) Hoera,weervoorjaar E.Lankwarden 2003 104 16 Kinderboerderij(2) Metdemuseumverenigingnaarkastelen Westfalen Goorhuis,A200310419 Museum/Stichting Publiek Puntman,P. 2003 104 23 Museum/Stichting Textielafdelingvernieuwd W.Scholtz 2003 104 3 Tricot&Industrie Aanvullingopartikelvernieuwde textielafdeling N.N.200310428 Tricot&Industrie EenpraatjebijeenWentersplaatje(36)afscheidHorsthuis W.Peletier20031049 WinterswijksePlaatjes (2)
Belangrijkeschenking(collectiemioceen

CNMEOost-Achterhoekgaatverhuizennaar

Tentoonstelling"Koopman,kraamen

AfdelingWinterswijkvandeNGVbestaat35

deHuusker Harfsterkamp,B.20031058 CNME/Vogelwerkgroep
karrenspoor"inMuseumFreriks A.Goorhuis200310515 Exposities(4) Mondriaanterug W.Scholtz 2003 105 16 Exposities(4) Jacobskerk
jaar W.Peletier200310513 Geologie Gerrit Griffioen,W.Peletier,Be nJacobs Transcriptiewerkgroep W.Reusink 2003 105 27 Geschiedenis(2) SpoorlijnZutphen-Winterswijkbestaat 125jaar W.Reusink200310528 Geschiedenis(2)
bezoekersPronsweide) F.Frumau20031056 Heemtuin/Bijenstal(II) Vrolijkebeestenboel Lankwarden 2003 105 21 Kinderboerderij(2) StichtingKleindiersportopgeheven Puntman,P. 2003 105 3 Museum/Stichting FreriksmaaktdeeluitvanSTW-bestuur Puntman,P.200310519 Museum/Stichting St.Bevordering ToerismeWinterswijk TerugblikopdebustochtnaarWestfalen Goorhuis,A 2003 105 20 Museum/Stichting OpenstellingkorenspiekerKössink Sluiskes,D. 2003 105 24 Museum/Stichting VanderLugtstichting Komrij(opbezoekaandeZonnebrink) Scholtz,W. 2003 105 24 Personen PiedroArmati Scholtz,W. 2003 105 26 Personen EenpraatjebijeenWentersplaatje(37)kleuterschoolaandeZonnebrink W.Peletier20031054 WinterswijksePlaatjes (2) Grootmoederskeuken M.v.d.Bosch200310621 Exposities(4)MaartenvandenBosch Metgeologennaarhetverrebuitenland C.Ehlers20031068 Geologie Vack\lavTurekMuseumPraag Heemtuinoverpeinzingen(25)(zomer2003) F.Frumau200310613 Heemtuin/Bijenstal(II) Kinderboerderijactiviteiten E.Lankwarden 2003 106 14 Kinderboerderij(2) 25jaarmuseumFreriks Peletier,W. 2003 106 3 Museum/Stichting WallisdeVries MuseumFreriksopgenomeninNationale Museumregister Puntman,P.20031064 Museum/Stichting
Heemtuinoverpeinzingen(24)(foto
Ikbendegatenvandevergiet(GerritKomrij) Reusink,W.20031062 Personen Hetmirakelvan Bredevoort OpzoeknaarPietroArmati Scholtz,W. 2003 106 16 Personen 1930of1939 EenpraatjebijeenWentersplaatje(38)boerderijEsselinkin'tWoold W.Peletier20031066 WinterswijksePlaatjes (2) IreneMargarethaPeterskomtmetAriadne exposereninMuseumFreriks P.Puntman200310721 Exposities(4) Transcriptiewerkgroep W.Reusink 2003 107 28 Geschiedenis(2) Heemtuinoverpeinzingen(26)(najaar2003) F.Frumau20031077 Heemtuin/Bijenstal(II) Blijmetal25jaarkinderboerderij E.Lankwarden20031078 Kinderboerderij(2)HenkenGerdaMentink MuseumFreriks75jaar Scholtz,W. 2003 107 4 Museum/Stichting Openbriefaandeexpositiecommissievan museumFreriks Gemmink,Th.200310716 Museum/Stichting FamilieKlijn,verzamelaarsinhetgroot Reusink,W.200310716 Personen LeoHendrikArthur Baekeland Veranderendeindustrielandschappen W.Scholtz 2003 107 13 Tricot&Industrie HogeWieber EenpraatjebijeenWentersplaatje(39)Pashuisje W.Peletier20031075 WinterswijksePlaatjes (2)FamilieSchreurs Heemtuinoverpeinzingen(27)(hetismidden februari F.Frumau20041082 Heemtuin/Bijenstal(II) Dewinterisvoorbij,jonglevenopde kinderboerderij E.Lankwarden20041086 Kinderboerderij(2) Museumperikelen Sluiskes,D. 2004 108 9 Museum/Stichting Vanharteproficiat(GerritKomrij60jaar) Stigter,Ch. 2004 108 1 Personen TheoDaamen ScholtenenkenschoolO Reusink,W. 2004 108 2 Personen DeKomrij's Middelbaarscholier Scholtz,W. 2004 108 4 Personen GerritKomrij Eenvriendschap(jeugdherinneringenaan GerritKomrij Sorber,J.J.200410817 Personen Komrij'skeuze Capelleveen,P.v. 2004 108 20 Personen Dewinterwistvangeenwijken(Komrij60) Harfsterkamp,B.200410824 PersonenStevenvandenBrand
EenpraatjebijeenWentersplaatje(40)controlevandegrens W.Peletier20041088 WinterswijksePlaatjes (2)DeKniepertinKotten AquarellenvanFransFrumeau D.Boogaard 2004 109 6 Exposities(4) Transcriptiewerkgroep W.Reusink 204 109 26 Geschiedenis(2) Heemtuinoverpeinzingen(28)(deklaproos) F.Frumau20041093 Heemtuin/Bijenstal(II) Volopvertieropdekinderboerderij E.Lankwarden 2004 109 8 Kinderboerderij(2) JubileumtochtnaarhetPaderbornerland Goorhuis,A 2004 109 13 Museum/Stichting Dalheim UitdebeginperiodevanMuseum Winterswijk Schut,G.200410916 Museum/StichtingG.JansenPriesterschool VerenigingHetMuseum75jaar Scholtz,W. 2004 109 20 Museum/Stichting OpbezoekbijvliegtuigbouwerArmati Scholtz,W. 2004 109 14 Personen Plekenpol EenpraatjebijeenWentersplaatje(41)-op't GrondeinKotten W.Peletier20041095 WinterswijksePlaatjes (2)JanWillemEsselink Winterswijksaardewerk:de1944-vondst G.Schut 2004 110 10 Archeologie H.(J)Ribbink1847 Debredeendesmalleweg(plaatvanP.C. Mondriaan) Nijman,H.200411016 Collecties MarcoMout P.Puntman 2004 110 25 Exposities(4) beeldsnijkunst Vijftigstekinderboekenweek P.Puntman 2004 110 27 Exposities(4) PaulWieggers P.Puntman 2004 110 28 Exposities(4) Vragender DeerfenisvantanteHannekePitz(deel1) G.Schut200411019 Geschiedenis(2) Transcriptiewerkgroep W.Reusink 2004 110 27 Geschiedenis(2) Heemtuinoverpeinzingen(29)(rondleidingen metweinigbezoekers F.Frumau20041106 Heemtuin/Bijenstal(II) Nieuwekonijnen-endierenverblijvenvoorde kinderboerderij E.Lankwarden20041108 Kinderboerderij(2) Freriksdag Puntman,P. 2004 110 2 Museum/Stichting Kijkeenswatvakerindespiegelvande kapper Schut,G.20041103 Museum/Stichting Hetmuseum75jaar Scholtz,W. 2004 110 24 Museum/Stichting PietroArmati,italiaansschilderinde Achterhoek Scholtz,W. 200411014 Personen
EenpraatjebijeenWentersplaatje(42)-het oorlogsjaar1914 W.Peletier20041104 WinterswijksePlaatjes (2)MartinusHijink Vijfduizendjaarpottenbakkers G.Schut 2004 111 27 Archeologie Jan-AstridGoorhuis CNMEOost-Achterhoekverhuistnaarde Huusker Harfsterkamp,B.200411120 CNME/Vogelwerkgroep FilatelistenexposereninFreriks W.Peletier 2004 111 28 Exposities(4) DeerfenisvantanteHannekePitz(deel11) G.Schut200411116 Geschiedenis(2) Heemtuinoverpeinzingen(30)(foto vrijwilligerGoorhuis F.Frumau20041118 Heemtuin/Bijenstal(II) Ookinhetnajaarveelactiviteitopde kinderboerderij E.Lankwarden20041119 Kinderboerderij(2) FeestdagjubileumVerenigingHetMuseum Scholtz,W. 200411129 Museum/Stichting Armati-winter Scholtz,W. 2004 111 13 Personen EenpraatjebijeenWentersplaatje(43)ondergedokeninhetKorenburgerveen W.Peletier20041114 WinterswijksePlaatjes (2)HartogMeijler KegelclubWentersmoetzijnballeninleveren W.Scholtz200511213 Geschiedenis(2)CaféPiek OnzeBevrijding H.tenHaken 2005 112 16 Geschiedenis(2) WinterswijksespittersinZevenaar G.Schut 2005 112 17 Geschiedenis(2) briefGerhardRibbink Twounforgettabledays M.Timmer200511220 Geschiedenis(2)24februarien31maart LerenvandeoorloginWinterswijk P.Puntman 2005 112 31 Geschiedenis(2) KarelStroes Verzet,bevrijdingenvrijheid W.Scholtz 2005 112 32 Geschiedenis(2) GradusKobus Heemtuinoverpeinzingen(31)(overalkomik Henktegen F.Frumau20051124 Heemtuin/Bijenstal(II) Nieuwsvandekinderboerderij E.Lankwarden 2005 112 6 Kinderboerderij(2) Frerikszaleenblijvendeherinneringaan HenkMentinkzijn Harfsterkamp,B.20051122 Personen WimScholtzontvangtCulturelePrijs Winterswijk Reusink,W.200511229 Personen

EenpraatjebijeenWentersplaatje(44)smidHouwersinRatum W.Peletier20051128 WinterswijksePlaatjes (2)

Verzet,bevrijdingenvrijheid G.Schut 2005 113 5 Exposities(4) KarelStroes

Tentoonstellingvaneenveelzijdig Winterswijker(Th.Gemmink) G.J.Hengeveld200511313 Exposities(4)TheoGemmink

135jaargebouw

Reunievanscholengemeenschap W.Scholtz200511329 Exposities(4)

HetgeheimvanKarelNihom R.Nihom 2005 113 14 Geschiedenis(3)

Zonnebrink,Henkvan denEssenburg

J.H.tenPas,Dinaten

Pas,hetVoornink,OudBonnink,JannaGrevink, HannaenDrieka

Zijdiehaarmutsnietdroeg(deel1) G.Schut200511325 Geschiedenis(3)

Transcriptiegroepheefthaarhuiswerkaf W.Reusink200511330 Geschiedenis(3)

DeRHBSteWinterswijkenzijnopvolgers

(2)

Schreurs

JudicieelProtocol

Bredevoort1665

HenkvandenEssenburg,kunstenaaren

Eenpleisterlaagmaakt300jaarverschil G.Schut20051149 Geschiedenis(3) Rauwertszhuis, pastorie

W.Scholtz 2005 113 4 Geschiedenis(3) Heemtuinoverpeinzingen(32) (rondleidingsfoto) F.Frumau20051138 Heemtuin/Bijenstal(II) Kinderboerderijopgefrist E.Lankwarden 2005 113 10 Kinderboerderij(2)
Achterhoeker Reusink,W.200511320 Personen boekenoverDr.Bos,
molendeKievietinKotten W.Peletier20051136 WinterswijksePlaatjes
teBrummelstroete,
HenkKrosenbrink,eengedreven
HendrikjeStoffels, Aleidavan'tWarfhoes, GradusKobus, EenpraatjebijeenWentersplaatje(45)-
Bolthof,Berendina ChristinaLuitink, Schurink,Leemkuil
tekenleraar W.Roelofsen&WS200511414
Exposities(4)

Heemtuinoverpeinzingen(33)(HenkMentinkweide)

Zijdiehaarmutsnietdroeg(deelII) G.Schut200511415 Geschiedenis(3) H.J.tenPas,Hendrika Peters,dePeperbus Transcriptiegroepklaarmet1666 W.Reusink200511425 Geschiedenis(3) OudRechterlijkarchief Bredevoort1666
F.Frumau20051146 Heemtuin/Bijenstal(II)HenkMentink-weide Freriksdaggrandioossucces Lankwarden,E 2005 114 7 Museum/Stichting PietteLintumalsverrassing Reusink,W. 2005 114 26 Personen D.J.vanderVen EenpraatjebijeenWentersplaatje(46)slagerDerkvanEngeland W.Peletier20051144 WinterswijksePlaatjes (2) JohannaMargarethate Kempel,Reijer Hogenboom,Roelof Wagenaar,Herman Wamelink FotograafGerhardPitz-eententoonstelling in2006-eenoproep G.Schut20051153 Exposities(4) Schenkingvoordegeologischeafdeling J.Tjalkens 2005 115 30 Geologie Zijdiehaarmutsnietdroeg(deelIII) G.Schut 2005 115 18 Geschiedenis(3) H.J.tenPas,Uwland, Omroepverenigingen W.Reusink 2005 115 27 Geschiedenis(3) DeschatvanSchaer G.Schut 2005 115 28 Geschiedenis(3) H.W.Heuvel Heemtuinoverpeinzingen(34)(natuurin najaarsroes) F.Frumau20051156 Heemtuin/Bijenstal(II) Najaaropdekinderboerderij E.Lankwarden 2005 115 8 Kinderboerderij(2) EenKerstcadeauvoorhetMuseum Schut,G.&ScholtzW. 2005 115 25 Museum/Stichting OomFrits(Mondriaan) Scholtz,W. 2005 115 10 Personen 6358handtekeningen W.Scholtz200511514 Tricot&Industrie GerardOxener,Wim vanAst,JacobBorren, RobLureman, EenpraatjebijeenWentersplaatje(47)schadedoordeelementen W.Peletier20051154 WinterswijksePlaatjes (2) wateroverlast1890, 1916,1925,1946,1960 Eenaanwinstuit1741 G.Schut20061165 Archeologie DickWensink, pottenbakkersfamilie Harmsen,fam.Ribbink
PlateelaardewerkinMuseumFreriks P.Puntman 2006 116 13 Exposities(4) MinusJentink Gedichtendag2006 P.Puntman 2006 116 30 Exposities(4) Hoopopsloop G.Schut200611614 Geschiedenis(3) Bossesteeg monumenten Eenhistorischgebouwtjemetdegrondgelijk gemaakt W.Eijkman200611616 Geschiedenis(3) ontwikkelingkatholiek onderwijs Zijdiehaarmutsnietdroeg(deelIV) G.Schut200611623 Geschiedenis(3) HendrikJantenPas (aan-enverkoopvee, linnen)-Roelvink Heemtuinoverpeinzingen(35)(sneeuwklokjes infebruari) F.Frumau20061168 Heemtuin/Bijenstal(II) Kinderboerderijindebanvanvogelgriep E.Lankwarden 2006 116 9 Kinderboerderij(2) Schiffshebewerk,SchebebahnundKaiser WilhelmII Scholtz,W. 200611619 Museum/Stichting M.J.vanDugteren Scholtz,W. 200611618 Personen tekenleraar,Wies Horninge-TerHaar EenpraatjebijeenWentersplaatje(48)steenovens,steen-enpannenbakkerijen W.Peletier20061163 WinterswijksePlaatjes (2)tWinkelinhetWoold Scharrelenopdekinderboerderij Bokkel,D.te20061178 CNME/Vogelwerkgroep Uitdemode D.Sluiskes 2006 117 3 Exposities(4) A.Siebert-deKaste Pitz&Pitz G.Schut200611727 Exposities(4) FritzenOtto,Pitz, fotograaf ExpositieLouisNijhuis W.Scholtz 2006 117 34 Exposities(4) DeTricot Gedichtendag P.Puntman 2006 117 36 Exposities(4) Geveltoptekensopdedeel????? W.Scholtz 2006 117 25 Exposities(4) Boerenbruiloft1924-historischekostuumsin Winterswijk G.Schut200611716 Geschiedenis(3) PietStreek&Anniete Roller Winterswijksetuinen(deel1) G.Schut200611717 Geschiedenis(3) Roelvinktuinena.d. Misterstraat DelanenvanGossink W.Scholtz 2006 117 22 Geschiedenis(3) HendrikWillink Transcriptienieuws W.Reusink 2006 117 35 Geschiedenis(3)
Heemtuinoverpeinzingen(36)(hetkanniet altijdlentezijn) F.Frumau20061175 Heemtuin/Bijenstal(II) Veelvertieropdekinderboerderij E.Lankwarden 2006 117 9 Kinderboerderij(2) EenmonumentvoorMondriaan W.Scholtz200611729 Monumenten "AlwaysBoogie Woogie" WatzouMondriaanerzelfvangedacht hebben J.Joosten200611731 Monumenten VijfduizendeurovoorVerenigingHet Museum Schut,G.200611733 Museum/StichtingWimLobeek AlwaysBoogieWoogie Dedden&Keizer 2006 117 31 Tricot&Industrie EenpraatjebijeenWentersplaatje(49)-het beginvandeSteengroeve W.Peletier200611713 WinterswijksePlaatjes (2) KnelisenWillemopdeMarkt J.teKulve 2006 118 23 Monumenten GerritJanMeinen,eenveelzijdigschrijver Krosenbrink,H. 2006 118 3 Personen MeisterMeinen Wilterdink,W. 2006 118 18 Personen FransvanNorden DetoneelstukjesvanMeisterMeinen Wilterdink,W. 2006 118 26 Personen Op'tVoorde Schut,G.200611830 PersonenJ.B.Meinen-Bessinkpas PogingtoteenbibliografievanGerritJan Meinen Reusink,W.200611835 Personen EenpraatjebijeenWentersplaatje(50)-ols Kotten-schoolJ W.Peletier200611821 WinterswijksePlaatjes (2) ArcheologischeafdelingMuseumFreriks G.Schut 2006 119 32 Archeologie Opreismetdewaterkoffers Bokkel,D.te20061196 CNME/Vogelwerkgroep MaxvanDamtentoongesteld W.Scholtz 2006 119 29 Exposities(4) NieuwebedreigingenvoordeBosschesteeg Goorhuis/Schut200611915 Geschiedenis(3) Nieuweherinneringenaaneenoudhotel M.Grimmelt200611919 Geschiedenis(3) FlinFlon-Manitoba, Canada Winterswijksetuinen(1) G.Schut 2006 119 26 Geschiedenis(3) OudstetuinEelink-es Heemtuinoverpeinzingen(37)(speltenrogge maaien) F.Frumau20061193 Heemtuin/Bijenstal(II)
Veelnieuwsopdekinderboerderij E.Lankwarden 2006 119 4 Kinderboerderij(2) EenpraatjebijeenWentersplaatje(51)-het gemeentehuis W.Peletier20061198 WinterswijksePlaatjes (2) Mevr.KuipersRietbergplein Hoedierenwonen Bokkel,D.te200612010 CNME/Vogelwerkgroep Wetenschappelijkeopgravingeninde Winterswijksesteengroeve H.Oosterink200612021 Geologie2005 Ontmoetingopwegnaardehemel P.Meerdink 2006 120 14 Geschiedenis(3) HarmenJanMeerdink VeertigjaarDeHelmhorst.Maarhoebegon het? R.Beskers200612017 Geschiedenis(3) Wieweetwaar W.Reusink 2006 120 27 Geschiedenis(3) Winterswijksetuinen(2) G.Schut 2007 120 29 Geschiedenis(3) Heemtuinoverpeinzingen(38) (voorjaarsimpressie) F.Frumau20071208 Heemtuin/Bijenstal(II) Voorjaaropdekinderboerderij E.Lankwarden 2007 120 13 Kinderboerderij(2) DetekenaarWillemSluiskes Hengeveld,G. 2007 120 28 Personen EenpraatjebijeenWentersplaatje(52)wasserijSiebelink W.Peletier20071204 WinterswijksePlaatjes (2) SpoorwegeninWinterswijk&Omstreken A.Ligtenbarg 2007 121 9 Geschiedenis(3) WilmaLeeuwenburgh Winterswijksetuinen(4) G.Schut200712110 Geschiedenis(3) 18eeeuwse dorpstuinen Fietstochtlangsbidkapelletjes W.Scholtz200712117 Geschiedenis(3) Grossemast,Kleinemast enGaxel De"verborgenschat"vandeRavenhorst (transcriptiewerkgroep) W.Reusink200712122 Geschiedenis(3) DeJacobstoren500jaarinhetmiddelpunt T.Brouwer/G.Schut200712129 Geschiedenis(3) Eenspitsverhaal P.Meerdink200712131 Geschiedenis(3) Nicolaesvan Geelkercken Heemtuinoverpeinzingen(39)(stormschade indeheemtuin) F.Frumau20071215 Heemtuin/Bijenstal(II) Opdekinderboerderij E.Lankwarden 2007 121 7 Kinderboerderij(2) Freriksdag2007 Sluiskes,D. 2007 121 21 Museum/Stichting
EenonbekendeArmati Scholtz,W. 2007 121 8 Personen EenpraatjebijeenWentersplaatje(53)coöperatieDeEendracht W.Peletier20071214 WinterswijksePlaatjes (2)J.A.Oonk Opnieuwarcheologischonderzoekbij't Eelink J.Goorhuis200712225 Archeologie ExpoMystiekkeramiekvanArleenNijman G.Schut200712230 Exposities(4) BijzondereMondriaaninFreriks W.Scholtz 2007 122 32 Exposities(4) J.F.S.Esser DetorenvandeJacobskerk500jaar A.Goorhuis 2007 122 4 Geschiedenis(3) De"verborgenschat"vandeRavenhorst (deel2)(transcriptiewerkgroep) W.Reusink200712222 Geschiedenis(3) FascinerendeJacobstoren G.Schut 2007 122 9 Geschiedenis(3) VijfeeuwendetorenvanJacobus G.Schut 2007 122 31 Geschiedenis(3) Heemtuinoverpeinzingen(40))(rupsvan jacobsvlinder) F.Frumau200712216 Heemtuin/Bijenstal(II) KraamschuddenenmeerrondFreriks E.Lankwarden 2007 122 18 Kinderboerderij(2) RichardBraun,beeldendkunstenaar Hengeveld,G. 2007 122 28 Personen EenpraatjebijeenWentersplaatje(54)-drie praatjesbijdrieplaatjes W.Peletier20071226 WinterswijksePlaatjes (2) Ovaal,Zonnewijzers Jacobstoren,Wijzerplate n "DemKaiserzurEhr.DemRecihezurWehr" div.auteurs200712335 Exposities(4) RobtenDolle,Herbert Goosens,Gine Oldenhuis,GeurtSchut Winterswijksetuinen(6)"Reuzen,branden kattendarmen" G.Schut200712320 Geschiedenis(3)ScholteHijink,Woold HonderdjaarnadebrandophetWaliën L.Berg 2007 123 23 Geschiedenis(3) 23-jan-08 EenAngelus-klokjevoorde500-jarige Jacobstoren G.Schut200712331 Geschiedenis(3)HetLemkamp Heemtuinoverpeinzingen(41)vrijwilligers gevraagd) F.Frumau20071234 Heemtuin/Bijenstal(II) Levendekerstalopdekinderboerderij E.Lankwarden 2007 123 36 Kinderboerderij(3) Clandestieneinformatie Scholtz,W. 2007 123 18 Museum/Stichting DeBatavier Traproutenr.60 Goorhuis,J. 2007 123 30 Museum/Stichting

Winterswijkonderdegrond

Winterswijksetuinen(7)"Hetverhaalachter

EenWinterswijksewindhondopHetLoo

Heemtuinoverpeinzingen(42)(veenput)

Eeneiisgeenei,tweeeiiseenhalfei,drieei

"Waarisdegrens"Westfälische

Toespraakbijdeopening"Verdwenen

WalterKöller,Michael

Scholtz,W. 20071236 Personen leerlingePiet Mondriaan RichardBraun Braun,J. 2007 123 12 Personen JudithBraun Braun-route Brouwer,T.200712316 Personen Batavier,B.Ballotstraat, DeLeeuw, WillemPeletier75jaar Reusink,W. 2007 123 24 Personen KunstenaarPaulWieggersexposeertde" KunstvandeWaarheid" G.J.Hengeveld200812421 Exposities(4) "VerdwenenLandschap":GerHeesen&Riek vanderLichteexposeren W.Scholtz200812423 Exposities(4)1944-1950
WiewasArdaBoogers
C.Ehlers20081249 Geologie Steengroeve,"hetgat vanMiste"
J.Drubers200812411 Geschiedenis(3)
Schmidt
detrapgevel"
Fam.Dagelinckx-
W.Scholtz200812429 Geschiedenis(3) Koningin Wilhelmina&Hendrik vanMecklenburgSchwerin
F.Frumau20081245 Heemtuin/Bijenstal(II)
Goede
FredBos,Paulinede
iseenpaasei E.Lankwarden20081244 Kinderboerderij(3) Cultuurhistorischeroute60 Goorhuis,J. 2008 124 25 Museum/Stichting fietsroute Lezingenbustocht"Ludgerslaatstereis" 2008 124 37 Museum/Stichting Kennismakingmetonzevrijwilligers(1) Bouwman,J. 2008 124 18 Personen JoToebes HetnieuwebestuurvandeStichtingFreriks steltzichvoor Puntman,P.200812426 Personen FrankBuitink,Wim Lobeek
W.Peletier200812431 WinterswijksePlaatjes
EenpraatjebijeenWentersplaatje(55)kapperWiggersinKotten
(2)
KünslergruppeKIM 200812516 Exposities(4)
Becker
Landschap" G.Heesen200812524 Exposities(4)AndrevanNijkerken
RussischkanonbijFreriks W.Peletier 2008 125 6 Geschiedenis(3) HarmWesterdiep Winterswijksetuinen(8)"50jaardorpssmid VandeVorle" G.Schut200812520 Geschiedenis(3) Nietpolulair:Vluchtelingenaandegrens W.Scholtz 2008 125 31 Geschiedenis(3) JohanBoesveld Heemtuinoverpeinzingen(43)(cheque gemeenschapsfonds) F.Frumau20081254 Heemtuin/Bijenstal(II) Keurmerk"GoedvoorElkaar"voor kinderboerderijFreriks E.Lankwarden200812526 Kinderboerderij(3) LegaatvoorFreriks Wamelink,B. 2008 125 32 Museum/Stichting Dhr.Wolters,Zelhem HetnieuwebestuurvandeStichtingFreriks steltzichvoor(2) Puntman,P.200812512 Personen BertWamelink,Dinie Sluiskes
gen.maj.R.K.Ross,w'wijkseersteereburger W.Peletier200812510 WinterswijksePlaatjes (2) "Sporen"WestfälischeKünslergruppeKIM 2008 126 22 Exposities(4) Heemtuinoverpeinzingen(44)(opavertel's+ Freriksdag F.Frumau20081264 Heemtuin/Bijenstal(II) Freriksdag2008:eentopper Lankwarden,E 2008 126 6 Museum/Stichting Vrijwilligersdag2008 Tjalkens,J. 2008 126 15 Museum/Stichting BruisendeFreriksdag2008 Puntman,P. 2008 126 20 Museum/Stichting Kennismakingmetonzevrijwilligers(2) Sluiskes,D. 2008 126 16 Personen HermanTrip EenWinterswijksezondagsschilder Lammers,H. 2008 126 17 Personen DerkHendrikLammers EenpraatjebijeenWentersplaatje(57)muziekkoepelopdeWheme W.Peletier200812610 WinterswijksePlaatjes (2)F.J.Spaen ExpositieoverEersteWereldoorlog S.v.d.Werf200812716 Exposities(4) JohannWilhelm Goosens FreekdeVries:lichtenkleur T.Brouwer 2008 127 39 Exposities(4) PaleobiologievanWinterswijk,230miljoen jaargeleden. D.Voeten20081275 GeologieSymposiumenexcursie Eeneeuwveranderingintwaalfjaar W.Reusink200812719 Geschiedenis(3), PublicatiesWillemPeletier Schrieversovvermidwinter G.Schut200812722 Geschiedenis(3) HenkKrozenbrink, WillemWilterdink
EenpraatjebijeenWentersplaatje(56)-
HulzerWillemvertelt W.Wilterdink 2008 127 31 Geschiedenis(4) Heemtuinoverpeinzingen(45)(november) F.Frumau 2008 127 4 Heemtuin/Bijenstal(II) Najaaropdekinderboerderij E.Lankwarden 2008 127 12 Kinderboerderij(3) Symposiumvoorvrijwilligers Wamelink,B. 2008 127 35 Museum/Stichting 100jaarPietteLintum Brouwer,T./Kroeze,A. 2008 127 11 Personen ThemaweekoverMondriaan Brouwer,T.200812718 Personen DavidHuiskamp-VVV Mondriaanetalage WaarderingvoorMaxvanDam Scholtz,W. 200812727 Personen glas-in-loodraam Dageraad Kennismakingmetonzevrijwilligers(3) Sluiskes,D. 2008 127 35 Personen LenieEijkman VandevoorzitterstichtingFreriks: onderhoudFreriks Lobeek,W.20081273 Museum financien,onderhoud Freriks 80jaarhoedenparade G.Schut20091284 Exposities(4) RiavanDuinen,Joke Stammers,Mariavan Eerden Krassenindeziel G.Hengeveld200912825 Exposities(4) AlfredHengeveld,Ans Bakker Hetkristallenpaleis C.Ehlers 2009 128 21 Geologie Noord-Mexico Demoeitewaard C.Ehlers 2009 128 21 Geologie WillenCeesEhlers Spiekertochten W.Scholtz200912816 Geschiedenis(4) HetRavenhorst, Kössink,HetLintum Wanneerweelkaarweerzienzullen,weten weniet W.Scholtz200912819 Geschiedenis(4) PietenHeleenKuipers, Eddie Winterswijksetuinen(9)"Kennismakingmet SpiekerKössink" G.Schut200912827 Geschiedenis(4) FennoGoossens, MartinaSteijlen,Geurt Schut HistorischInformatiepunt(HIP) B.Smeenk 2009 128 28 Geschiedenis(4) BertSmeenk Heemtuinoverpeinzingen(46)(winter) F.Frumau 2009 128 9 Heemtuin/Bijenstal(II) Reilenenzeilenopdekinderboerderij E.Lankwarden 2009 128 6 Kinderboerderij(3) Museumvanhetlandschap Wamelink,B. 2009 128 22 Museum/Stichting BustochtnaarXanten Grotenhuis,E200912833 Museum/Stichting, vrijwilligers
Kennismakingmetonzevrijwilligers(4) Sluiskes,D.200912832 Personen HermienKarbet,Willy Siebelink EenpraatjebijeenWentersplaatje(48) W.Peletier200912811 WinterswijksePlaatjes (2)J.L.G.deKoster PietteLintum,Landschappenenportretten T.Brouwer200912915 Exposities(5)1909-2009 80jaarhoedenparade G.Schut 2009 129 21 Exposities(5) Deluchtwaseruit W.teWinkel200912911 Geschiedenis(4) DeKapela.d. Spoorstraat1978 Winterswijk,onderdeelvaneenHeerlijkheid G.Schut200912918 Geschiedenis(4)burchtinBredevoort Winterswijkinoudegeschriften D.Ruhe 2009 129 34 Geschiedenis(4) Heemtuinoverpeinzingen(47)(voorjaar) F.Frumau 2009 129 6 Heemtuin/Bijenstal(II) Dagboekvandekinderboerderij E.Lankwarden 2009 129 4 Kinderboerderij(3) VriendenvanFreriks Wamelink,B.200912925 Museum/Stichting Bedr.adviesbureau Schreur WatherinnerdeJanTooropzichvanzijn verblijfinWinterswijk? Scholtz,W. 200912931 PersonenMiesElout-Drabbe Kennismakingmetonzevrijwilligers(5) Bouwman,J. 2009 129 36 Personen WimToebes EenpraatjebijeenWentersplaatje(59)-De Krim W.Peletier200912926 WinterswijksePlaatjes (2)Roelvinknotaris VerenigingHetMuseum80jaar T.Brouwer 2009 130 3 Museum Grensgevallen W.Scholtz200913017 Geschiedenis(4) GradusKobus,Henk Krosenbrink 80jaarHetMuseuminjaartallen N.N. 2009 130 19 Geschiedenis(4) FamilieGrimmeltvanDeKlokenHet Museum B.Grimmelt200913022 Geschiedenis(4) DetijdswandelingvandeheerJohanSatink G.Schut200913034 Geschiedenis(4) IsabellaFlorentinavan Weleveldtot Diepenbroek,Roelvink Heemtuinoverpeinzingen(48)(geschiedenis vandeheemtuin) F.Frumau200913011 Heemtuin/Bijenstal(II) Afscheidvandekinderboerderij E.Lankwarden 2009 130 15 Kinderboerderij(3)

MeesterJansenenhetbeginvanHet

WiewarenGoldenWillemkenenDiamanten

Kennismakingmetonzevrijwilligers(6:Ruud

HendrikLindenhovius, L.C.terHaar-van

Schothorst,Catharina

WilhelminaHesselink, JanvanderBreggen

EenpraatjebijeenWentersplaatje(60)-de

Museum Scholtz,W. 20091305 Museum/Stichting Naareennieuwmuseumconcept Trijsburg,J. 2009 130 26 Museum/Stichting W.Scholtz
Krosenbrink,H.200913030 Museum/Stichting
Nijenhuis, Colenbrander,Hoitink, Mol,Welmink
Wilterdink,W. 2009 130 33 Museum/Stichting JohannaHoftijzer Symposium"80jaarcultuurhistorieenhoenu verder? BrouwerT./SiebelinkG.200913053 Museum/StichtingMeesterG.Jansen
EenrariteitenkabinetaandeSatinkplas
Kobes,Kolthof,Kolstee,
HetMuseuminCedarGrove
Katrienken? Scholtz,W. 200913037 Personen
Overweg,Frederik
WillemGrooters,J.F.
Hamburger) Bouwman,J.200913047 PersonenRuudHamburger
huisvestingvanhetmuseum W.Peletier20091306 WinterswijksePlaatjes (2)
schoolN,,schoolL, HoteldeKlok,Villa Freriks,dr.F.Th.Ter Haar Terugblik2009 Lobeek,W.20091313 Bestuur Kinderboerderij, Kerststal BestuurswisselingenbinnenVerenigingHet Museum N.N.200913127 Bestuur WimScholtz,Tienke Brouwer Krosenbrink's'Grensgevallen' Scholtz,W.200913140 Boekuitgave Vluchtelingen19331940 Expo-agenda2010StichtingFreriks/ VerenigingHetMuseum Puntman,P.200913133 ExpositiesMichielZuidervaart,
G.Jansen,schoolO,

KerstfeestinWinterswijk(Kerstfeestin

EenpraatjebijeenWentersplaatje(161)-

Eijkman,W;Haar,G.ter200913135

Kotten,jeugdherinnering) Wilterdink,W.200913120 FeestenBoxem
Schut,G.200913122 Feesten dsvanGelder,ds.Henk Colstee,Bertus Hermsen, Eenkleineterugblikoponzefilmactiviteiten
Film
degrond Puntman,P.200913133 Geologie Oudschriftcursus2010 N.N. 2009 131 8 Geschiedenis Transcriptie
Kerstsfeerintricotstof
MuseumFreriksin2010;Winterswijkonder
Freriks Peletier,W.200913110 Geschiedenis Frerikshuisje,Freriks, Hesselink,Grooters, vanEerden,Beussink, Esselink,TenPas, Zadelhof,Vander Schaaf,Tenkink
eeuw Hengeveld,G.J.200913124 Geschiedenis Krijl,Willink,VOC,
Lanka,Croese,Hones, Wubbels,Meijerink, Roosenbrink, Warmelink,Scholtz, Heemtuinoverpeinzingen(49) Frumau,F. 2009 131 16 Heemtuin 80jaarCultuurhistorieenhoenuverder? Brouwer,T. 2009 131 4 Jubileum Kerststal2009bijFreriks Navis,M. 2009 131 9 Kinderboerderij
Navis,M.200913129 Kinderboerderij Breicaféenkledeerdrachtenopde Freriksdeel Sluiskes,D.200913134 MuseumAbbink ErelidDelyVermey Sluiskes,D. 2009 131 19 Personen Kennismakingmetonzevrijwilligers(7)Wim Vermeij Sluiskes,D.200913126 Personen
Winterswijkseavonturiersindeachttiende
Klanderman,Ceijlon,Sri
Dagboekvandekinderboerderij(2):Gekakel
WitteidylleaandeBossesteeg Schut,G. 2009 131 28 Winterswijkseplaatjes Eendroomwordtwerkelijkheid Brouwer,T.20101323 Diversen Kunstende, Expositieruimte BoekenmarktinMuseumFreriks Siebelink,G. 2010 132 16 Diversen StaringInstituut ExpositieoverWinterswijkindeTweede Wereldoorlog Tolsma,H.201013241 ExpositiesOorlog Pallempaosen Schut,G. 2010 132 22 Feesten DuitsescholierenlerenoverdeHolocaust Scholtz,W.201013218 Geschiedenis Reiss,deLeeuw, synagoge,Sixtina Harris,Schuilplaats, Oosterveld,KolleKaal, Oorlog Heemtuinoverpeinzingen(50) Frumau,F. 2010 132 6 Heemtuin Gekakel Navis,M. 2010 132 4 Kinderboerderij Frerikszietspoken WinterswijksWeekblad 2010 132 17 Museum Huiswerkvooroudschriftcursisten Schut,G. 2010 132 28 Museum Transcriptie Spekmetspaarribben Steijlen,M. 2010 132 33 Museum Wordtuwkunstwerkeenmuseumstuk? N.N. 2010 132 35 Museum JuryverslagVereniging"HetMuseum" Siebelink,G.201013235 Museum Prinsen,Inees,Lobeek, Leemkuil,Obbink, Helleman,Frumau, wedstrijd OpzoeknaarMondriaan Puntman,P.201013226 Personen Cézanne, Gemeentemuseum, Picasso,Matisse Kennismakingmetonzevrijwilligers(8) GerardHelmink Sluiskes,D.201013233 Personen Nieuwboek:"Hanze,Tol&Handelswegen" N.N.201013239 PublicatiesBoek,Ligtenbarg,Spit

EenpraatjebijeenWentersplaatje(62)-

Fietspaden Peletier,W.201013210 Winterswijkseplaatjes VRIGA,Kneppelhout, Vlam,Bent,van Minderhout,van LithDondergoor, Dorsthorst,Tolsma, Beijers,Sonderen Staerelkjaarbijstil! Brouwer,T. 2010 133 15 Exposities Oorlog,Reeser,NSB Rookeinthepicture Horst,A.ter201013320 Exposities Schilderijen,Heesen, Lichte,Nuys,Nihom Eénopdevijf'in1935endescholierenvan nu Scholtz,W.201013330 Exposities Oorlog,Propaganda, NSB ExpoinFreriks:'Dierenvandeboerderijin hetmuseum' Bouwman,J.201013338 Exposities Zomer-expoinhetSpiekerKössink N.N. 2010 133 44 Exposities EenpraatjebijeenWentersplaatje(63) GrenscorrectiesnaWOII Peletier,W.201013316 Geschiedenis DeBataafenscholtenlandgoederen Schut,G.201013327 Geschiedenis Vaags,Heijdra, Krosenbrink Heemtuinoverpeinzingen(51) Frumau,F. 2010 133 11 Heemtuin Gekakel Navis,M. 2010 133 9 Kinderboerderij Wehebbenzeallemaalgekend Schut,G.201013318 Monumenten Schwartz,Vis,Oorlog, Joden,Kuipers-Rietberg ZwanenaandeSpoorstraat Schwarz,M. 2010 133 19 Monumenten HetmuseumKunstEndeaanhetSpekende Waalders,H.201013340 MuseumExposities OpeningKunstende Sluiskes,W. 2010 133 46 Cartoons Vrijwilligeruitgelicht(HenktenHaken) Navis,M. 2010 133 4 Personen
100jaarKeunenhuis Schut,G.201013322 Personen Hijink,Bos,Mensink, Demkes,Manege Demkes,Voorink, Schreurskamp, Wamelink,Dieksman, Oorlog,Boddewies, Woordes,Boskoop, Termeulen Textieldirecteurinbrons Scholtz,W. 2010 133 34 Personen Textiel,Willink DetoekomstvandestichtingFreriks Wamelink,B. 2010 133 5 Stichting ArdaBoogersinhetnieuws BestuurStichting 2010 134 4 Collecties Mondriaan,Diefstal WiewasArdaBoogers? Scholtz,W. 2010 134 20 Collecties Mondriaan,Diefstal ConnyGreversexposeertinFreriks Sluiskes,D. 2010 134 19 Exposities JuweeltjesuithetarchiefvanVereeniging Volksfeest Schut,G.201013436 Exposities EenpraatjebijeenWentersplaatje(64)Twee enormekeienuitMeddo Peletier,W.201013415 Geschiedenis Geessink,Lammers, Wolterink,Langendijk, GriffioenHiddink, Overmars,Kei,Steen Heemtuinoverpeinzingen52 Frumau,F. 2010 134 11 Heemtuin Gekakel(4) Navis,M. 2010 134 27 Kinderboerderij Steengroeve Sluiskes,W. 2010 134 19 Cartoons Kennismakingmetonzevrijwilligers (10)Erik Lodder Navis,M.201013410 Personen Bezuinigingsspook N.N. 2010 134 10 Museum Boek"Hanze,Tol&Handelswegen" Museum 2010 134 6 Publicaties Ligtenbarg GeveltekenenHekwerk Lobeek,W. 2010 135 18 Collecties Nijland,WAM HetMuseumKunstEnde Scholtz,W. 2010 135 47 Exposities MaxvanDam,Armati Bezuingen,bezuinigen,endan?? Ehlers,C. 2010 135 5 Geologie Museum,Collectie DegeologischecollectieinMuseumFreriks Ehlers,C.201013524 GeologieSauriërs Schaatsen Loo,F.te201013519 Geschiedenis Schooten,SchoolC, Langendijk,Meijerink
DeZwaan Wilterdink,W. 2010 135 26 Geschiedenis Café,Radstaake CafédeZwaanof'tZwaantje Schut,G.201013528 Geschiedenis Café,Weddinck, Balinkstegge, Whemerbeek,Eefkinck, Slotboom,Dijenberch, terStarte,Rauwertsz, brouwerij,Brusnerink, Schuurman,terBaak, Wooldstraat, Wamelink,Bolwerk, Grevink,Heusinkveld, Kimmels,Moerings, Radstaake,Huiskamp, Rikkers,Misterstraat, Kerstverhaaluit'tZwaantje Krosenbrink,H.201013534 Geschiedenis Café,Krosenbrink, Bulten 200jaarWinterswijkalszelfstandige gemeente(1811-2011) Ruhe,D.201013537 GeschiedenisFranseTijd,Paschen SwingenmetMondriaan Scholtz,W.201013540 Geschiedenis Jacobskerk,Ruessink, Monument Heemtuinoverpeinzingen53 Frumau,F. 2010 135 11 Heemtuin Gekakel Navis,M. 2010 135 48 Kinderboerderij HetMuseum100%Winterswijkmoetblijven Brouwer,T.20101353 Museum MoetWinterswijkeenMuseumhebben? Puntman,P. 2010 135 6 Museum EenpraatjebijeenWentersplaatje(65) BeeldhouwerJ.B.Anraad Peletier,W.201013515 Personen Bekker,Baljet,Huitink, Lamers,Hochrath

300jaarKerkgebouwvandeDoopsgezinde

1811-2011:DegemeenteWinterswijk

J.G.tenHouten Schut,G.201013522 Personen DeHeurne, Beukenhorst,koffie, thee,tabak, Misterstraat, Ratumsestraat, Pelkwijk,Willink, Volksfeest
Gemeente Ruhe,D.201013538 Publicaties Transcriptie,Dierdorp, Torenstraat Ondanksofdankzij? Lobeek,W. 2010 135 4 Stichting Voorstrafopstraat!! Brouwer,T. 2010 136 3 Museum VanDugterencadeau Scholtz,W. 2011 136 34 Collecties FransHorsthuis Vormentaalinglas Sluiskes,D. 2011 136 32 Exposities AndriesCopier, ScheveningseevacuésinWinterswijk Tolsma,H. 2011 136 40 Exposities Klerenmakendevrouw N.N. 2011 136 47 Exposities OudsteNederlandsefossielekreeftenwaren dwergjes Oosterink,H.20111365 Geologie AdiëlKlompmaker, RenéFraaije
vliegveldbijRatum Peletier,W.20111369 Geschiedenis H.Valkenburg,F. Meerdink,H.J. Klumpers,H.Hoekstra, W.A.Mensink
EenpraatjebijeenWentersplaatje(66)Het
bestaat200jaar(deel1) Ruhe,D.201113624 Geschiedenis JanHarmsenKoenen, PietteLintum ExcursiesvanVerenigingHetMuseum Museum201113639 Geschiedenis, vrijwilligers BustochtRuhrgebied, fietstochtRhede Heemtuinoverpeinzingen54 Frumau,F. 2011 136 15 Heemtuin Gekakel6 Navis,M. 2011 136 18 Kinderboerderij EzelsveulentjegeborenbijKinderboerderij Freriks Navis,M.201113620 Kinderboerderij ActiviteitenagendaKinderboerderijFreriks Navis,M.201113621 Kinderboerderij VrijwilligersdaginDRU Wamelink,B. 2011 136 22 Museum A.vandePolinWinterswijk N.N. 2011 136 17 Personen
Kennismakingmetonzevrijwilligers
Ruiter Sluiskes,D.201113622 PersonenGéRuiter Verplaatsinglinnenpers Schut,G. 2011 136 23 Textiel JohanWilterdink KarelStroesendestalenboekenvanDe Batavier Scholtz,W.201113723 Collecties Textiel,JannyRibbink, JoketenHoopen ScheveningseevacuésinWinterswijk(19431945) Siebelink,G.201113720 Exposities RietRenskers-Bal,Huib Baak ExpositieTextielontwerpers N.N.201113727 Exposities HansKl.Goldewijk, LouisNijhuis Modeisalseentonalsievoliskeerje'mom Weijkamp,B.201113727 Exposities CartoonWimSluiskes Sluiskes,W. 2011 137 41 Cartoons Even….Bijpraten Brouwer,T. 2011 137 3 Museum Oproep:100jaarzwemmeninWinterswijk 1911-2011 KleinPoelhuis,B.201113735 ExpositiesJohanteSelle 1811-2011:DegemeenteWinterswijk bestaat200jaar(deel2) Ruhe,D.20111375 Geschiedenis EenpraatjebijeenWentersplaatje67:Eind Misterstraat Peletier,W.201113739 Geschiedenis SmidBoesveld,M.J.van derVorle,hoteldeZon: JJ.TerBaak,Hubert Ferier,W.A.A. Willemsen,T.S. Willemsen,J.W. Homan,J.G.M. Grimmelt Heemtuinoverpeinzingen55 Frumau,F. 2011 137 12 Heemtuin Gekakel7 Navis,M. 2011 137 17 Kinderboerderij ZondergeschiedenisvoorWinterswijkgeen toekomst Puntman,P.201113731 Museum Steengroeve, Mondriaan Kennismakingmetonzevrijwilligers 12: GerritteVoortwis Navis,M.201113711 Personen PietGerbrandy(DenHaag,1958) Puntman,P. 2011 137 34 Personen Even….Bijpraten(Deel2) Brouwer,T. 2011 138 3 Museum
(11)Gé

(69),

WinterzwiekMetVarve N.N.201113835 Exposities HenryWolters,Robart Jansen,VicHulshof VerhuizingMuseum Sluiskes,W. 2011 138 37 Cartoons 1811-2011:DegemeenteWinterswijk bestaat200jaar(deel3) Ruhe,D.20111384 Geschiedenis Transcriptiegroepklaarmetoude correspondentieClassisenKerkenraad Ruhe,D.201113810 Geschiedenis DoktersvillaronddeJacobstoren:doktersvilla Manschot N.N.201113819 Geschiedenis Reichman,Steven Goossens,dr. Manschot, DoktersvillaronddeJacobstoren:doktersvilla Bakker Kam-Bakker,P.201113820 Geschiedenis huisartsD.J.Bakker,Dr. Jagerink, EenpraatjebijeenWentersplaatje68: Zwemmenindeopenlucht Peletier,W.201113827 Geschiedenis Hetgeheimvanhetsleutelgat Meinderts,K. 2011 138 30 Geschiedenis Archeologie Heemtuinoverpeinzingen 56 Frumau,F. 2011 138 12 Heemtuin Gekakel8 Navis,M. 2011 138 14 Kinderboerderij Kennismakingmetonzevrijwilligers13:Rob Brombacher N.N.201113836 Personen DrieluikvanWinterswijk Zuiderveld,U. 2011 138 24 Publicaties Mijngrootmoederisgestolen/netalsMona Lisa! Ruhwandt,F.201113946 ExpositiesArdaBoogers Nieuwmuseum? Sluiskes,W. 2011 139 27 Cartoons Bijbels'oetdetuugkiste' Krosenbrink,H. 2011 139 51 Exposities EenpraatjebijeenWentersplaatje
Merkwaardigestraatnamen Peletier,W.201113915 Geschiedenis Bekeringweg, Fukkinkweg 1811-2011:DegemeenteWinterswijk bestaat200jaar,deel4 Ruhe,D.201113917 Geschiedenisgemeentebestuur1811 OudelocomotievenloodsGOLSgaat verdwijnen Ligtenbarg,A.201113934 Geschiedenis Meerdink Bouwmaterialen Heemtuinoverpeinzingen 57 Frumau,F. 2011 139 22 Heemtuin Gekakel9 Navis,M. 2011 139 25 Kinderboerderij
AfscheidPaulPuntman,FrancienUsmanyen GerdaMentink BestuurStichting20111396 Personen Kennismakingmetonzevrijwilligers14:Harry GrootKormelink Schut,G.201113921 Personen BezoekaanNewYork Scholtz,W.201113928 Personen Reiss,vanDam,E. Bonnewit,Maxvan Dam InmemoriamWillemWilterdink Scholtz,W. 2011 139 45 Personen Evenbijpraten,deel3 Lobeek,W. 2011 139 9 Stichting,Museum Allesverandert Scholtz,W. 2011 139 40 Museum Kunstende GeschenkMentink Schut,G.201113912 StichtingHenkenGerdaMentink Hettextieldepot:verborgenschattenvanHet Museum Weijkamp,B.201113937 TextielExposities Evenbijpraten(deel4) Brouwer,T. 2012 139 3 Museum 1627:DeslagomGrolle Pree,R.dee.a. 2012 140 27 Diversen,vrijwilligers Fietstocht Paoskenis'tmaorensin'tjaor Krosenbrink,H. 2012 140 22 Folklore Wielerverenigingen'DeKettinggangers'en 'DeStofwolk' Schut,G.201214025 Geschiedenis Otto/FredKwak,Guus Gijsbers,Flint Vandetranscriptiegroep:deReformatiein Winterswijk,deel1 Ruhe,D.201214041 Geschiedenis hetkasboekjevanElias Rauwerts Heemtuinoverpeinzingen (58) Frumau,F. 2012 140 31 Heemtuin Gekakel(10) Navis,M. 2012 140 33 Kinderboerderij Paascartoon Sluiskes,W. 2012 140 54 Cartoons GerHeesen,eenhommage Smit,J. 2012 140 4 Personen VerdwenenlandschappenvanGerHeesen Zuiderveld,U.201214015 Personen EenpraatjebijeenWentersplaatje (70)De familieFerier Peletier,W.201214036 PersonenR.Goorkate Kennismakingmetonzevrijwilligers:Jan Tjalkens Tjalkens,J.201214048 Personen Eenjaponvanrond1850 Weijkamp,B. 2012 140 38 Textiel Collectie

Vandetranscriptiegroep:deReformatiein

EenpraatjebijeenWentersplaatje(71): Van

Winterswijk,deel2 Ruhe,D.201214112 Geschiedenis kasboekjevanElias Rauwerts
RHBStotGerritKomrijCollege Peletier,W.201214118 Geschiedenis Scholtenboeren,deBataafen40eeuwen kunst Scholtz,W.201214126 GeschiedenisAppieteLintum Heemtuinoverpeinzingen(59) Frumau,F. 2012 141 35 Heemtuin Gekakel(11) Navis,M. 2012 141 30 Kinderboerderij HenkvandenEssenburg,kunstenaaren tekenleraar Roelofsen,W/Scholtz,W.201214121 Personen Verhuizing Sluiskes,W. 2012 141 43 Cartoons HoeweMondriaansverjaardagvierden Puntman,P. 2012 141 24 Personen Kennismakingmetonzevrijwilligers(16)Joop Wiggers Navis,M.201214134 Personen MuseuminhethartvanWinterswijk: ondernemingsplan N.N.20121415 Stichting,MuseumOndernemingsplan DagactiviteitenbinnenMuseuminhetHart vanWinterswijk Stoltenborg,An201214110 StichtingDeLichtenvoorde` BruggenentunnelsinWinterswijk Ligtenbarg,A. 2012 142 19 Diversen Spoorwegen LaanvanHilbelinknr.6-6 Sluiskes,W. 2012 142 39 Cartoons Evenbijpraten(deel6) Brouwer,T. 2012 142 31 Museum KunstvanhetrijkinWinterswijk Scholtz,W. 2012 142 24 Exposities Escher,Fraterman EenpraatjebijeenWentersplaatje(72):De Houtlading Peletier,W.201214222 GeschiedeniscaféNijenhuis GerritKomrijenhetcollege Scholtz,W. 2012 142 4 Personen ThemanummerKomrij Schrijvenisalsademhalen,GerritKomrij Til,W.van 2012 142 17 Personen EllyKneppelhout-Kalkman Scholtz,W. 2012 142 26 Personen Collectie Kennismakingmetonzevrijwilligers(17) SixtinaHarris N.N.201214228 Personen Museumdicht Sluiskes,W. 2012 143 39 Cartoons Evenbijpraten(deel7) Brouwer,T. 2012 143 4 Museum,Stichting VerhuizingvanFreriks Sluiskes,W. 2012 143 3 Cartoons
DriekeerRengelinkin'tKunst-Ende N.N.201214331 Exposities Dick,JanJeroen-zoon vanDick EenpraatjebijeenWentersplaatje(73)Het eindvandeMeddosestraat Peletier,W.201214312 Geschiedenis GeenzuiverekoffieaandeMeddosestraat: CichoreifabriekEgberts Brunnekreef,G./Schut,G.201214316 Geschiedenis1840-1897 DeKlok Schut,G. 2012 143 32 Geschiedenis HotelierGrimmelt ToekomstkinderboerderijFreriks Lobeek,W. 2012 143 9 Kinderboerderij ANMondriaanschuttingverfraait Meddosestraat Horst,A.ter20121436 Museum DeeerstegedichtenvanGerritKomrij Lammers,H. 2012 143 26 Personen Gelukkig Kennismakingmetonzevrijwilligers(18) WoutRoelofsen Scholtz,W.201214333 Personenleraar Zoektochtnaargrootmoedersgarderobe Weijkamp,B. 2012 143 10 Textiel Collectie Evenbijpraten(deel8) Brouwer,T. 2013 144 3 Museum,Stichting LezingenbustochtKeulen Scholtz,W. 2013 144 8 Vrijwilligers Nognooitvertoond Scholtz,W. 2013 144 9 Exposities Diesteenziter125jaar.Blikopjoodse geschiedenisvanWinterswijk Schwarz/Werf,Sj.v.d.201314411 GeschiedenisWeiler,Elzas,Kan,Gans PandbakkerMentinkheeftweerdakkapel Horst,A.ter201314415 GeschiedenisMeddosestraat EenpraatjebijeenWentersplaatje(74) BeginvandeSpoorstraat Peletier,W.201314420 Geschiedenis Rangeer-locomotor289(Sik) Ligtenbarg,A. 2013 144 22 Geschiedenis Spoorwegen Gekakel Navis,M. 2013 144 26 Kinderboerderij HoestaathetmetMondriaaninWinterswijk? Scholtz,W.20131444 Personen Museumverhuizing Sluiskes,W. 2013 144 31 Cartoons Armati,schilderopdePlekenpol Scholtz,W. 2013 144 17 Personen Collectie ArcheologieMeddosestraatteWinterswijk Meinderts,K.201314518 Archeologie Evenbijpraten(9) Brouwer,T. 2013 145 3 Museum,Stichting MaxvanDaminhetKunst-Ende Scholtz,W. 2013 145 11 Exposities

HetMuseumKunstEnde:tochnietheteinde Scholtz,W.201314512 Exposities

Winterswijkserodeschouwburg1922-1935, AronvanDam

EenpraatjebijeenWentersplaatje(75)

OldenGoordenenOldengoorweg

Troonswisselingop30aprilgevierdmet

VillaMondriaanenverenigingHetMuseum

Steljetocheensvoor:Nieuw(s)inde

Kennismakingmetonzevrijwilligers:Jan

Zuiderveld,U.20131455
Geschiedenis
Peletier,W.201314522 Geschiedenis
OranjeBovenfeest Horst,A.ter201314524 Geschiedenis
Scholtz,W.201314514 Museum
Museumfabriek,HIP Ruhe,D.201314516 Museum
Geurkink N.N.20131454 Personen Spraekwaörde Krosenbrink,H. 2013 146 14 Folklore DewittedamevanPröbsting Koormann,R. 2013 146 5 Geschiedenis EenpraatjebijeenWentersplaatje(76) UniversiteitvanRatum Peletier,W.20131469 Geschiedenis studenteninde steengroeve Stichtingexploitatie:Museuminhethartvan Winterswijk Aalderink,W.201314611 Museum,Stichting DeWhemerbeekdoordejarenheen Rensink,W. 2013 146 12 Geschiedenis LofliedvanhetWeurden Venhuis,G. 2013 146 18 Geschiedenis VerenigingHetMuseumpresenteert:de FranseWandeling Tolsma,H./Ruhe,D.201314627 GeschiedenisPublicaties MedelingStichtingFreriks BestuurStichting201314621 Museum, Kinderboerderij HenkKrosenbrink:stillgoingstrong Jansen,F. 2013 146 15 Personen Kennismakingmetonzevrijwilligers:Ineke Wezenaar N.N.201314625 Personen Evenbijpraten(11) Brouwer,T. 2013 147 3 Museum Samenwerking<useumenZorgcombinatie MargaKlompé Vreeman,K.201314710 Museum Onafhankelijkheidsfeesten1913 Scholtz,W. 2013 147 20 Collecties
EenpraatjebijeenWentersplaatje(77) Wilhelminastraat Peletier,W.201314712 Geschiedenis EengevelsteenindePrinsHendrikstraat Werf,Sj.v.d. 2013 147 16 Geschiedenis ASRF27.09.1906 EenrijkmonumentaandePrins Hendrikstraat Werf,Sj.v.d.201314718 Geschiedenis A.S.Rikkers Fischer/C.J.Baart d.l.Faille 1813:Eenjaaromaanterugtedenken Ruhe,D. 2013 147 25 Geschiedenis Ratumsestraatin1912 CursusPaleografie Ruhe,D. 2013 147 30 Geschiedenis Verhuizingvandelaatstevoorwerpenvan FreriksnaarMuseumfabriek Eijkman,W.20131477 Museum Kennismakingmetonzevrijwilligers:Willy Bilderbeek Bilderbeek,W.201314733 Personen Evenbijpraten(12) Brouwer,T. 2013 148 3 Museum HetwarmeVanDugterengevoel Scholtz,W. 2014 148 7 Exposities Collectie ExcursiesvanVerenigingHetMuseum N.N. 2014 148 25 Vrijwilligers EenpraatjebijeenWentersplaatje(78) Landbouwtentoonstelling1903 Peletier,W.201414810 Geschiedenis Enkelenamenachtereenwinkelinterieur Werf,Sj.v.d. 2014 148 13 Geschiedenis Collectie EenkleinebedevaartnaarHagestegges Bäldeken Scholtz,W.201414818 Geschiedenis JanJaapzingtGerrit Scholtz,W. 2014 148 21 Personen Komrij EvenvoorstellenKrijnBuchly Brouwer,T. 2014 148 26 Personen HetgeheimvanWinterswijk,deel1 Schabbink,M. 2014 149 16 Archeologie MéérVanDugteren Scholtz,W. 2014 149 15 Exposities Reminiscentiekoffersenminiexposities Siebelink,G.enW. 2014 149 25 Exposities WenterswiekseSpraekwaörde Krosenbrink,H. 2014 149 27 Folklore EenpraatjebijeenWentersplaatje(79) DomineeH.J.AndréDouwes Peletier,W.201414912 GeschiedenisPersonen Evenbijpraten(13) Brouwer,T. 2013 149 3 Museum DeKohnstammschoolinWinterswijk Hulscher,W. 2014 149 7 Personen Kennismakingmetonzevrijwilligers:Henk Lammers Lammers,H.201414928 Personen
OnbekendwerkvanVanDugterenbijW.V.C. Siebelink,G.enW.201415017 Collecties Evenbijpraten(14) Brouwer,T. 2014 150 3 Museum Restauratieinvalidenwagenafgerond Hoekstra,H.201415027 Collecties Fam.Bosma-te Voortwis 150! Scholtz,W.20141506 Diversen 150enummerMuseum Nieuws WenterswiekseSpraekwaörde Krosenbrink,H. 2014 150 31 Folklore SociëteitDeEendracht Hulscher,W. 2014 150 12 Geschiedenis LachendeMeisjes Werf,Sj.v.d. 2014 150 18 Geschiedenis CircusKolleKaal Praatpalengezocht Ruhe,D. 2014 150 8 OralHistory Kennismakingmetonzevrijwilligers:Siny Pampiermole Pampiermole,S.20141505 Personen EenpraatjebijeenWentersplaatje(80) Reizendeenschrijvendepredikant Peletier,W.201415010 PersonenGeschiedenis Vanschaarstenaarovervloed:modevanna deoorlogtotjaren'80 Weijkamp,B.201415023 Textiel,ExpositiesCollectie Evenbijpraten Sluis,N.v.d./Scholtz,W. 2014 151 3 Museum CadeautjevoorHetMuseum Schepperle,G. 2014 151 9 Collecties teLintum DeSlinge,tentoonstellingenboek Scholtz,W. 2014 151 30 Exposities,Publicaties Uitgave Wenterswieksespraekweurde Krosenbrink,H. 2014 151 39 Folklore NieuwsuithetHistorischInformatiepunt: ZoektochtnaarHarryPiper Ruhe,D.20141516 Geschiedenis EenpraatjebijeenWentersplaatje(81) Boterfabriek Peletier,W.201415110 Geschiedenis BoekoverWinterswijksestraatnamen Peletier,W. 2014 151 13 Geschiedenis FreulevanDorth,driestraten,twee schoeneneneenplaquette Werf,Sj.v.d.201415127 Geschiedenisexecutievandefreule Tweeetalagepoppenendiverselosse herenboorden Hulscher,W.201415131 GeschiedenisDeZon Kennismakingmetonzevrijwilligers:Gerard enWillySiebelink Sluis,N.v.d.20141515 Personen Meermalenuitdeasherrezen Werf,Sj.v.d. 2014 151 17 Textiel Batavier

Eennieuweuitgavevandetranscriptiegroep

EenboerenveldoveninhetWoold Schabbink,M. 2015 152 6 Archeologie Winkelstegge DeOorlogendeKunst Scholtz,W. 2015 152 16 Exposities EenpraatjebijeenWentersplaatje(82) Markenenmarkenverdeling Peletier,W.201515212 Geschiedenis TankslaginhetWoold Marsman,J. 2015 152 29 Geschiedenis Moedinduisteretijden:opvangvan gevluchtedwangarbeiders Ruhe,D.201515230 Geschiedenis 70jaarvrij Scholtz,W.201515235 Geschiedenis AlieNoorlag,Evertde Niet Kennismakingmetonzevrijwilligers:Willem Hulscher Sluis,N.v.d.20151525 Personen DansschoolMeijler Hulscher,W. 2015 152 20 Personen Textieldirecteureninbrons Scholtz,W.201515224 Textiel G.H.MeijerinkenJ.W. Meijerink HetgeheimvanWinterswijk,deel2 Schabbink,M.201515320 Archeologie Reconstructiegrachten, boringen Expositie'NaaldenDraad'inKunstEnde Winkelhorst,J. 2015 153 6 Exposities MondriaanenNoldeindenatuur,
Scholtz,W.20151539 Exposities EenpraatjebijeenWentersplaatje:Politieke
Peletier,W.201515310 Geschiedenis Schooltijd Hulscher,W.201515324 Geschiedenis MeesterKappersschool C
tentoonstellinginVillaMondriaan
OpsporingsdienstWinterswijk
Ruhe,D.201515335 GeschiedenisUitgave
Kocken Sluis,N.v.d.20151535 Personen
Korteling(1879-1962) Werf,Sj.v.d.201515314 PersonenTextiel
Kennismakingmetonzevrijwilligers:Agnes
DecarrièrevanBatavier-directeurJohan
Personen
TeVoortwis Ruhe,D.201515333 Personen
Platteland
EmileReeser:predikantenpropagandaleider Reeser,J.201515328
Allroundgeschiedschrijving:deschenkingvan
boekenHetDorp/Het
Veilingin1847 Peletier,W.201515412 Diversen
Voortwis,Drs.J.B.te201515423 Diversen Expositie'DeKinksKomen-Beatin Winterswijk' Meinen,E.201515414 Exposities
zorgcentraMargaKlompé Siebelink,G.201515422 Exposities Bejaardenhuis,Van Vollenhoven Jugendstil-architectuurvanJ.J.Post Kuiper,G.J. 2015 154 6 Monumenten Bouwkunst HetVriezenhuis Hulscher,W. 2015 154 24 Monumenten KreilEsselink Kennismakingmetonzevrijwilligers:Hanneke Putto-Waalders Putto-Waalders,H.20151545 Personen HenkKrosenbrinkoverleden Scholtz,W. 2015 154 28 Personen DecarrièrevanBatavier-directeurJohan Korteling(1879-1962),deel2 Werf,Sj.v.d.201515416 TextielPersonen DeKinkskomen N.N. 2015 155 14 Boekuitgave Vlielandtentoonstelling N.N. 2015 155 5 Exposities BezoekerkrijgtkriebelsbijzienvanJaeger ondergoed Winkelhorst,J.201515513 ExpositiesTextiel EenpraatjebijeenWentersplaatje(85): JubernenPalmpasen Peletier,W.201515510 Geschiedenis DewijsheidvanwatermolenBerenschot Scholtz,W. 2015 155 15 Momumenten Gevelsteen,Kreil,Eunk Projectontwikkelaarsvaneeneeuwgeleden. Villa'sindeverhuur Werf,Sj.v.d.201515519 Monumenten WilhelminastraatFlora CeresDiana Kennismakingmetonzevrijwilligers:Joop Bilderbeek Bilderbeek,J.20151555 Personen WillemSluiskes:artistiekeimpressies Winkelhorst,J. 2015 155 6 Personen Cartoons Terugkeerders:CarlenJuliaDrees Hulscher,W. 2015 155 28 Personen Stamppoteneendrankjevoordevrijwilligers Winkelhorst,J.201615611 Bestuur ExpositieWillemSluiskesverlengdtotenmet 9april N.N.20161565 Exposities DekooktantesvanVlieland Hulscher,W. 2016 156 6 Exposities School
EenpraatjebijeenWentersplaatje(84):
IngezondenmededelingDrs.J.B.teVoortwis
Inoktoberviernieuweexpositiesvoorde
KleinenGrootPlekenpolteWinterswijk Keunen,ir.L.J. 2016 156 14 Geschiedenis Monumenten Dennenoord! Reuvekamp,A./Ruhe,D.201615624 Geschiedenis Woonwagencentrum, OralHistory Kennismakingmetonzevrijwilligers Westerdiep,H.20161565 PersonenFordgarageWesterdiep EenpraatjezonderWentersplaatje(86): BurgemeesterHolsboer Peletier,W.201615612 PersonenGeschiedenis Omgaanmeteen'foute'grootvader Winkel,H.te 2016 156 26 Personen Geschiedenis,NSB GravenuitBronstijd ScholteLubberink,drs.H. 2016 157 10 Archeologie Meddoseveld GedaantewisselingbestuurVHM Winkelhorst,J.20161575 Bestuur Waalders,dePree, Eijkman,Kemeling, Goorhuis,Brongers, Winkelhorst,van Swaaij,vanLith Hobby:verzamelenvanzilverenlepels Dolle,R.ten 2016 157 8 Diversen Debossenendebeken Hulscher,W. 2016 157 23 Diversen ExpositieWinterswijkmetvarve N.N.20161577 Exposities VicHulshof,Robert Jansen,HenryWolters Mini-expositiesindeMuseumfabriek Winkelhorst,J./Sluiskes,D. 2016 157 41 Exposities InmemoriamHenkOosterink Peletier,W. 2016 157 32 Geologie Archeologie UniekegrensstenenbijWinterswijk Tijmstra,B. 2016 157 18 Geschiedenis Herinneringaanheteerstetentenkampop Ameland Baron-Monasso,R.201615728 Geschiedenis Hoegaathetmethetmeisjeendekoe? Scholtz,W. 2016 157 30 Geschiedenis Mondriaan ErratumKleinenGrootPlekenpol Keunen,ir.L.J. 2016 157 35 Geschiedenis JulesSchelvis Scholtz,W. 2016 157 27 Personen MaxvanDam Dejonkvrouwblijftalleenachter:Tedingvan Berkhout Werf,Sj.v.d.201615736 PersonenBegraafplaats Nieuwelogo'singebruikgenomen Winkelhorst,J. 2016 158 15 Bestuur Waardevolrapportoverbosgeschiedenisen cultureel-historischerfgoed Winkelhorst,J.20161588 Diversen ExpositieRiekvanderLichteinMuseum KunstEnde Heesen-Pasmen,J.20161587 Exposities
BijzondereexpositieinLeiden Winkelhorst,J. 2016 158 18 Exposities Schalen Winterswiekmetvarve N.N.201615826 Exposities VicHulshof,Robert Jansen,HenryWolters Mini-expositiesenherinneringskoffers Siebelink,W.enG. 2016 158 6 Geschiedenis HetverhaalvandewieguitLeiden Meinen-Pampiermole,A. 2016 158 14 Geschiedenis Eenhorecafamilie Hulscher,W. 2016 158 20 Geschiedenis Zwaantje Grensstenen Tijmstra,B. 2016 158 23 Geschiedenis Museum'TransitOost',aanwinstvoorde regio Winkelhorst,J.201615816 MuseumExposities,Trein,Spoor Kennismakingmetonzevrijwilligers:Jan Tjalkens Sluis,N.v.d.20161585 Personen MiddeleeuwsWinetheriswic Goorhuis,J.20161598 Archeologie Meddosestraat, Ratumsestraat ExpositiesVerenigingHetMuseum Siebelink,G. 2016 159 6 Exposities VandeTranscriptiegroep:HetWeversgilde (1) Ruhe,D.201615918 GeschiedenisTextiel Eenhorecafamilie(vervolg) Hulscher,W. 2016 159 24 Geschiedenis Zwaantje,Bulten LezingWillemPeletier Sluis,N.v.d. 2016 159 29 Geschiedenis EenkandelaarvoordeIsraëlitischekerk Werf,Sj.v.d. 2016 159 11 Monumenten Synagoge Kennismakingmetonzevrijwilligers:Wimte Selle N.N.20161595 Personen MijnherinneringenaanRiek Aalberts,C.201615915 Personen RiekvanderLichte,Ger Heesen AronvanDam:Ookzijnnaammoestweg Scholtz,W. 2016 159 21 Personen Indrukwekkendestiltebijdocumentaire JohannaReiss 201615928 PersonenOorlog Evenbijpraten:openingMeddosestraat Lith,H.van 2017 160 3 Museum WereldvanWenters Museumafdelingvoordevervaardigingvan gewevenengebreidestoffen Eijkman,W.201716014 ExpositiesTextiel FreekdeVrieskunstschilder Winkelhorst,J. 2017 160 22 Exposities ExpositiesindeMuseumfabriek Winkelhorst,J. 2017 160 28 Exposities Wonenineenakkerburgerstad,Winterswijk inde18eeeuw Meinderts,K.20171608 Geschiedenis Meddosestraat, Panelen
DeL.M.HermanshoeveinMeddo Kemeling,S. 2017 160 16 Geschiedenis Natuurvriendenhuis VandeTranscriptiegroep:HetWeversgilde
Ruhe,D.201716024 GeschiedenisTextiel StartinrichtingMuseumWereldvanWenters Winkelhorst,J.20171606 MuseumMeddosestraat Museumregistratieveiliggesteld N.N. 2017 160 12 Museum Logo Kennismakingmetonzevrijwilligers:Inyen JanteLintum N.N.20171605 Personen Inmemoriam:DelyVermeij-Betting Bestuur 2017 160 27 Personen Excursies Scholtz,W.201716036 Vrijwilligers FliegerhorstDeelen, SchlossGemen,Spieker Kossink,MeesterKok, Ravenhorst,Osseler, Garvert Eenvertrouwdenaam Hulscher,W. 2017 160 30 Personen MulderKwekerij Hemelrijk&VanDam Scholtz,W. 2017 161 10 Exposities Collectie Burgemeesteropentexpositie"Schilderenals passie" Winkelhorst,J.201716113 ExpositiesWimSlotboom Degeologischeafdelingin2016 Tjalkens,J. 2017 161 9 Geologie VandeTranscriptiegroep:HetWeversgilde (3) Ruhe,D.201716122 GeschiedenisTextiel EenonverwachteontdekkinginWesel(Dld): eenhanzeschoteluitWinterswijk Goorhuis,A.enJ.201716126 GeschiedenisArcheologie Spiekers N.N.201716129 Geschiedenis Monumenten,Sudlohn, Weseke Winterswijkverliesttweekunstwerken Winkelhorst,J. 2017 161 8 Monumenten GerHeesen Wijzoekeneenluisterendoor Ruhe,D. 2017 161 20 OralHistory Kennismakingetonzevrijwilligers:Joop Rietberg N.N.20171615 Personen ErelidmaatschapvoorWimScholtz Winkelhorst,J. 2017 161 6 Personen Emigranten? Hulscher,W. 2017 161 15 Personen Tannemaat,Meddo Dereddingvanhetzwembad Hulscher,W. 2017 162 11 Geschiedenis Strandbad
(2)
(slot) Ruhe,D.201716220 GeschiedenisTextiel,publicatieCD Fietstochten Eijkelboom,A. 2017 162 25 Geschiedenis Spieker Eindelijk!Belevenismuseumde"Wereldvan Wenters" Kemeling,S.20171625 MuseumExpositie,Komrij DePioniersgroep,eennieuwe vrijwilligersgroep Tetelepta,T.201716216 Museum Meddosestraat, Lichtenvoorde Kennismakingmetonzevrijwilligers:Jan Kuenen N.N.201716210 Personen InmemoriamGüntherInhester N.N. 2017 162 29 Personen Borken ExpositiesindeMuseumfabriek Winkelhorst,J. 2017 163 20 Exposities Tannemaat,Renshof Goudenjaren Hulscher,W. 2017 163 11 Geschiedenis Huishouden NieuwlevenvoormolenDeVrees Rikkers,J. 2017 163 18 Monumenten HetMuseumKunstEndedicht Scholtz,W. 2017 163 5 Museum Exposities OpeningWereldvanWenters Sluis,N.v.d. 2017 163 7 Museum Meddosestraat,Komrij MuseumKunstEndedicht Scholtz,W. 2017 163 5 Museum/Stichting Kunstende OpeningWereldvanWenters Sluis,N.v.d. 2017 163 7 Museum/Stichting WereldvanWenters Kennismakingmetonzevrijwilligers:Willy Eijkman N.N.201716310 Personen GerritKomrijspeeldealtijdtoneel Scholtz,W. 2017 163 16 Personen Benoemingdr.W.P.C.Bostotburgemeester vanWinterswijkbleeflangonzeker Elsenaar,A.J.201716321 PersonenNSB,Oorlog Bijhetoverlijdenvandrs.J.B.teVoortwis Ruhe,D.201716326 PersonenGeschiedenis KortebiografiekunstschilderPieterHoogstra Kobus-Hoogstra,T.201716328 PersonenCollectie,Schilderkunst Dornierweefmachine Korthout,J. 2018 164 28 Collecties Textiel BustochtHetMuseumopzaterdag12mei 2018 Grotenhuis,E.201816424 DiversenKleef,JohanMaurits VoorbereidingexpositiesMaxvanDamop volletoeren Winkelhorst,J.201816421 Exposities
VandeTranscriptiegroep:Hetweversgilde
Ventijdelijknaarblijvend Hulscher,W.20181645 Geschiedenis Molukkers,Vosseveld, Tetelepta Nieuweboekuitgavevanonzevereniging: Dennenoord! Klomps,E/Kolk,D.v.d.201816413 Geschiedenis, publicaties Hoezithetpreciesmetdefietspaaltjesvan deVRIGA Sluis,N.v.d.201816416 Geschiedenis Fietspaden, Buitengebied JelleHoogstra,professioneelschilder Scholtz,W.201816418 PersonenCollectie,Schilderkunst Kennismakingmetonzevrijwilligers:Jenni Heesen N.N.20181644 Personen Inmemoriam:WimToebes Kemeling,S. 2018 164 11 Personen BijhetoverlijdenvanCeesEhlers(14april 1938-29januari2018) Peletier,W.201816411 PersonenGeologie OverlijdenGerritterHaar Scholtz,W. 2018 164 12 Personen Eenkleineliterairesensatie Scholtz,W. 2018 164 15 Personen GerritKomrij EmotioneleopeningexpositieJohannaReiss Winkelhorst,J.201816517 ExpositiesOorlog IndrukwekkendeopeningexpositiesMaxvan Dam Winkelhorst,J.201816519 Exposities Oorlog,Hemelrijk, Schilderkunst Poëziealbumreünievan11maart2018inde "WereldvanWenters" Pampiermole,S.201816522 ExpositiesAlbum,Collectie DePGEMenhetverzet Hulscher,W. 2018 165 6 Geschiedenis Oorlog Eensieraadvoordeschool Werf,Sj.v.d.201816511 Monumenten Gedenkraam,LTS, TechnischeSchool Feestelijkeopeningvande museumwerkplaatsTransitOost Pree,R. 201816524 MuseumSpoor,NS,Trein KennismakenmetvrijwilligerPietHein Brouwer N.N.20181655 PersonenHIP,Genealogie Zoekplaatjes Sluis,N.v.d. 2018 165 21 Personen Foto's,Namen DriegeneratiesTenHouteninWinterswijk Peletier,W.201816526 Personen GrachtisookachterdeBossesteegzichtbaar Werf,Sj.v.d.201816611 ArcheologieRAAP,Goorhuis
Onderzoekarcheologischecollectiedoor RAAP Brongers,R./Goorhuis,J.201816617 ArcheologieCollectie HoezithetnumetdieHemelrijksenMaxvan Dam? N.N.201816620 CollectiesExpositie MaxvanDam,detentoonstellingen bijzonderebezoeken Kemeling,S.201816619 ExpositiesOorlog JuwelierSellinkbestaat100jaar! KleinPoelhuis,B. 2018 166 29 Geschiedenis Meddosestraat Monumenten Hulscher,W.20181666 Monumenten Baarhuisje, Postkantoor, Gemeentehuis, Beeldhouwen Gevelsteen'tSpekEndevan'tMannetje Schut,G.201816623 Monumenten Grimmelt, Blauwververij, CoöperatiesinWinterswijk Ewijk,C.v.201816628 Monumenten Dageraad,Aronvan Dam GeschiedenisvanVerenigingHetMuseum (deel1) Scholtz,W.201816630 Museum KennismakenmetvrijwilligerTienkeBrouwer N.N.20181665 PersonenBestuur Evenbijpraten Lith,H.van 2018 167 3 Bestuur Onsmuseum90jaar!Eenjaarlang! Jong,R.de/Brouwer,T. 2018 167 4 Museum KennismakenmetvrijwilligerDinieSluiskes N.N.20181675 Vrijwilligers Scoutingvanweleer Hulscher,W. 2018 167 6 Geschiedenis Padvinderij Burgemeestersstoel Sluis,N.v.d. 2018 167 11 Geschiedenis,Collectie vanNispen GeschiedenisvanVerenigingHetMuseum (deel2) Scholtz,W.201816712 Museum,Geschiedenis SchoolL,Duitseschool Cursuslezenvanoudegeschriften Ruhe,D.201816715 Geschiedenis, Transcriptie NieuweaanwinstenvanVanDugteren Kemeling,S. 2018 167 17 Collecties ReisnaarSobibor Londen,S.v, 2018 167 19 Geschiedenis Polen,vanDam PietteLintum Scholtz,W. 2018 167 21 Collecties Tragter-teLintum UitstapjenaarKultMuseum,Vreden Kemeling,S. 2018 167 23 Excursie,vrijwilligers
LezingenVerenigingHetMuseum Kemeling,S. 2018 167 24 Geschiedenis AfbraakvanDeDriemark Sluis,N.v.d. 2018 167 27 Geschiedenis RSG,RHBS,Richter, DetransvandetorenvandeJacobskerk80 jaaroud Rikkers,J.201816732 Geschiedenis Priester,Meddosestraat,Horstkamp, KennismakenmetvrijwilligerDickRuhe N.N. 2019 168 5 Vrijwilligers Winterswijksebakkersvantoen Kemeling,S. 2019 168 6 Exposities WereldvanWenters Dekoekisop! Schut,G. 2019 168 7 Exposities KassaWVC,billenkoek DeHBS Hulscher,W. 2019 168 8 Geschiedenis RSG GeschiedenisvanVerenigingHetMuseum (deel3) Scholtz,W.201916814 Geschiedenis,Museum Satinkplas,Kolthof, Grimmelt,deKlok, GaslantaarnvanSibbinkaan'DatBolwerck' Schut,G.201916816 Geschiedenis Spoorstraat,Chrisjan vandekrommele, WijnhuisZutphen, Peppelenbosch EenschalmeienkapelinWinterswijk Kemeling,S.201916818 Geschiedenis Dageraad,Maxvan Dam,communisten, GradusKobus BustochtHetMuseumopzaterdag25mei 2019:Zutphen Grotenhuis,E./Pierik,J201916828 Vrijwilligers Zutphen,Berkel, Wijnhuistoren,vesting Uniekestadsboerderijblijktmeerdanvier eeuwenoud Koldeweij,J.201916830 Geschiedenis Koldeweij, Scholtenbrug, Nieuwstraat EenonbekendeMaxvanDam Kemeling,S. 2019 168 33 Collecties Veenhuis Eenvitrinemeteenverhaal Kemeling,S.201916834 Geschiedenis MaxvanDam, Hemelrijk,Vorrink, AronvanDam, Reliefsinlucifers,eententoonstellingmet werkvanHenkSloetjes Kemeling,S.201916838 Exposities Kunstoer Aalberts,C. 2019 168 41 Exposities KennismakenmetvrijwilligerIdaSpenkelink N.N.20191695 VrijwilligersIdaSpenkelink

Witstoom Hulscher,W.20191696 Geschiedenis,Textiel

Willink,Batavier, BastiaanWllink,Jan

Willink,Schuttersveld, VanHeek,BlijdensteinWillink,Wandkleed, JaapBouhuijs,Jan

Heutink,Doopsgezind

Maxisweerthuis Kemeling,S.201916912 Collecties

GechiedenisvanVerenigingHetMuseum, (deel4)

MaxvanDam,Scholtz, vanLith,fam.Smeenk, JaapHemelrijk

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.