monkfanzin

AZ

Monk, dəqiq çap periodu olmayan ədəbi fəlsəfi-fanzindir.

https://www.facebook.com/monkfanzin/