A5 flyer 01 10 2014 def

Page 1

Uitnodiging Workshop ‘SAMEN WERKEN’ Centrum Barendrecht Heeft Het Voor en door ondernemers en hun personeel van winkelgebied Centrum Barendrecht

iedereen van harte welkom! Datum: Tijd: Plaats:

woensdag 1 oktober 2014 20.00 – 22.00 uur (inloop 19.45 uur) Gemeentehuis Barendrecht

Meer informatie en aanmelden via Jos Lukasse (graag aangeven met hoeveel personen): E j.lukasse@barendrecht.nl T 0180 - 698355


Op 4 juni hebben we samen gesproken over initiatieven om ons centrum nog mooier te maken. Diverse zaken zijn ook al, samen, in gang gezet. Het gaat om ons mooie centrum en resultaat kunnen we alleen SAMEN boeken. Om onze klanten nog beter van dienst te zijn, het centrum nog gastvrijer te maken en elkaar beter te leren kennen, heeft de volgende workshop als thema: ‘SAMEN WERKEN’. Samenwerking als ondernemers onderling, maar ook samenwerking met andere organisaties, bijvoorbeeld de gemeente, het theater, maatschappelijke instellingen, scholen etc. is van groot belang. In deze workshop gaan we in op hoe we deze samenwerking beter kunnen vorm geven. Welke ideeën uit de eerste workshop kunnen alleen SAMEN gerealiseerd worden? Wie hebben we daarbij nodig en hoe realiseren we het?

Iedere betrokkene bij het centrum is van harte welkom. Ondernemers, eigenaar, maar zeer zeker ook het personeel. Zij zijn een zeer belangrijke factor in ons winkelcentrum. We zien u allemaal heel graag op woensdag 1 oktober aanstaande. Namens Klankbordgroep Centrum Barendrecht: Nicole Donkervoort – Pearle Opticiens Peter Hartman – No Sense Esther Noteboom – IJssalon Hemels Dick Schumacher – Kaaswinkel de Weypoort Heleen Smit – Smit mode Ad Vijfvinkel – Vijfvinkel Schoenen De bijeenkomsten worden mede mogelijk gemaakt door de gemeente Barendrecht en ondersteuning wordt hierbij geboden door JSO.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.