Tranemo Skinsafe™ NO

Page 1

TRANEMO ™ SKINSAFE Et lag-på-lag system med høyere grad av besskyttelse enn sum mmen av hvert enkelt plagg for seg selv.


RIKTIG BESKYTTELSE STARTER MED DEG Som markedsleder innen utvikling av naturlig flammehemmende arbeidsklær forstår vi at hvert plagg vi utvikler må være av høyeste kvalitet. For å oppnå vår målsetting med null alvorlige skader forårsaket av åpen flamme eller hete kreves det et mer holistisk tankesett. Vår løsning er å sette deg og hvordan vi best kan beskytte din hud i fokus.HVA ER TRANEMO ™ SKINSAFE ? Tranemo Skinsafe™ er et system der vi setter sammen flere lag med naturlig flammehemmende plagg for å øke beskyttelsen betraktelig mot åpen flamme, hete og en eventuell lysbue. Ved å sette sammen flere lag skaper vi en avgjørende luftspalte mellom plaggene som igjen øker beskyttelsen utover det hver enkelt plagg klarer. Med individet i fokus og med hensyn til krevende arbeidssituasjoner har vi tatt frem en effektiv kombinasjon av verneplagg, fra huden og utover. Hvordan ser din arbeidsdag ut? Hva er dine behov? Tranemo Skinsafe™ hjelper deg i å møte dine daglige utfordringer uavhengig av hvor utfordrende de kan være.


TRANEMO SKINSAFE™ SYSTEM

SHIELD AIR GAP

INSULATION

AIR GAP

AIR GAP

SKIN PROTECTION

YOUR SKIN


YOU

SKIN PROTECTION AIR GAP

TRANEMO SKINSAFE™

AIR GAP


INSULATION

SHIELD

AIR GAP


THE MULTI-LAYER PROTECTION SYSTEM Tranemo Skinsafe™ er et system av flere lag som er designet for å beskytte brukerens hud mot åpen flamme og hete. Det er bygget opp slik:

LAG 1 – SKIN PROTECTION Ved en ulykke kan bruk av feil tekstiler i brukerens undertøy lede til at plagget tar fyr eller smelter inn i huden. Det er derfor avgjørende å prioritere den beskyttelsen som sitter nærmest huden. Vårt flammehemmende undertøy har følgende egenskaper: » Naturlig flammehemmende » Myke og komfortable » Antistatiske » Drar ikke til seg vond lukt

LAG 2 – INSULATION Et isolerende mellomlag bør brukes for å øke komforten i et kjøligere miljø. Laget etablerer en luftspalte mellom lag 1 og 3 og isolerer dermed mot energien ved en eventuelt lysbue, hete og ved lave temperaturer.

LAG 3 – SHIELD Ytterlagets primære funksjon er beskyttelse. For at verneklærne brukes daglig bør de ha en bra passform, høy komfort, god bevegelsesfrihet og gode lommeløsninger.

AIR GAP Luftspalten som skapes mellom de ulike lagene har en lav konduktivitet av elektrisitet og leder varme veldig dårlig. Enestående egenskaper som isolerer mot kulde på vinteren og gir ekstra sikkerhet i krevende arbeidssituasjoner.


TRANEMO ™ SKINSAFE FRA INNSIDEN OG UT En kjede er ikke sterkere enn det svakeste leddet. Derfor anbefaler vi at du bruker naturlig flammehemmende verneklær fra innsiden og ut. Da unngår du risikoen med bomull som tar fyr, polyester som smelter eller at metall overfører elektrisitet og varme. Glem heller ikke å beskytte hele kroppen fra topp til tå.


TRANEMO SKINSAFE™ KOMBINASJONER Ved bruk av flere lag med flammehemmende bekledning øker beskyttelsen betraktelig. Tranemo anbefaler bruk av to eller flere lag av flammehemmende bekledning for å holde deg varm og beskyttet. Tranemo tester alle nye plagg og kommer løpende til å teste på nytt Tranemo Skinsafe systemene og lagerlagte plagg i henhold til den reviderte standarden EN 61482-2:2020 som inkluderer ELIM og ATPV/EBT verdier.

TO-LAGS-SYSTEM Ved krevende arbeid innendørs kan Tranemo Skinsafe™ i to lag være nok for å oppnå tilstrekkelig beskyttelse. Plaggene i kombinasjonen er myke og lette og gir brukeren en god komfortabel situasjon til å jobbe effektivt gjennom hele arbeidsdagen.

25

PPE CATEGORY

SHIELD

25

ATPV (cal/cm²)

6330 90 07

ELIM (cal/cm²)

6314 90 82

TWO LAYER SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

3

903 MERINO TX ELIM: 9,6 cal/cm² EBT: 10,0 cal/cm², PPE 2

27

PPE

APC

3

SHIELD

YOU

22

EBT (cal/cm²)

5039 89 94

ELIM (cal/cm²)

6373 89 94

TWO LAYER SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

895 CANTEX JERSEY AT ELIM: 3,9 cal/cm² EBT: 4,6 cal/cm², PPE 1

2

899 CANTEX TERRY ELIM: 8,6 cal/cm² EBT: 11,0 cal/cm², PPE 2

2

SHIELD

17 PPE CATEGORY

5779 91 94

IEC 61482-2:2009

5940 92 03

TWO LAYER SYSTEM ARC RATING (cal/cm²)

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

920 CANTEX JX ARC RATING: 7,0 cal/cm² PPE 1

911 TERA TX LIGHT ARC RATING: 5,2 cal/cm² PPE 1

ZENITH-SYSTEM Zenith er designet for at du skal være godt synlig der det også er risikoer i forbindelse med vedlikeholdsarbeid og høy spenning. Når Zenith kombineres med et eller flere lag av andre flammehemmede plagg får du et system som oppnår en høyere beskyttelse og i tillegg en plaggkombinasjon som passer arbeid av varierende intensitet og temperatur.

20

PPE CATEGORY

2

SHIELD

14

ATPV (cal/cm²)

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

5231 84 93

ELIM (cal/cm²)

6315 90 07

YOU

ZENITH SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

846 Ara TX ARC RATING: 8,4 cal/cm² PPE 2


TERA TX-SYSTEM Tera TX er vår absolutte bestselger når det kommer til energisektoren. Når Tera TX kombineres med ett eller flere lag av andre flammehemmende plagg, får brukeren et system som oppnår meget høy beskyttelse. Dette sammen med høy komfort og en kolleksjon som passer til arbeid under varierende intensitet og temperatur.

APC

4

SHIELD 899 CANTEX TERRY ELIM: 8,6 cal/cm² EBT: 11,0 cal/cm², PPE 2

895 CANTEX JERSEY AT ELIM: 3,9 cal/cm² EBT: 4,6 cal/cm², PPE 1

2

5834 81 94

44

PPE

5075 89 94

37

ATPV (cal/cm²)

INSULATION

ELIM (cal/cm²)

6372 89 94

TERA TX SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

YOU

4

SHIELD

5834 81 94

42

PPE CATEGORY

6330 90 07

37

ATPV (cal/cm²)

INSULATION

ELIM (cal/cm²)

6315 90 07

TERA TX SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

903 MERINO TX ELIM: 9,6 cal/cm² EBT: 10,0 cal/cm², PPE 2

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

4

SHIELD

5834 81 94

40

PPE CATEGORY

5075 89 94

35

ATPV (cal/cm²)

INSULATION

ELIM (cal/cm²)

6315 90 07

TERA TX SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

899 CANTEX TERRY ELIM: 8,6 cal/cm² EBT: 11,0 cal/cm², PPE 2

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

902 MERINO BX ELIM: 6,3 cal/cm² ATPV: 7,6 cal/cm², PPE 1

2

14

ATPV (cal/cm²)

22

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

PPE

APC

2

920 CANTEX JX ARC RATING: 7,0 cal/cm² PPE 1

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

18

PPE CATEGORY

2

SHIELD 911 TERA TX LIGHT ARC RATING: 5,2 cal/cm² PPE 1

5834 81 94

15

ATPV (cal/cm²)

5770 91 94

ELIM (cal/cm²)

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

2

SHIELD

5834 81 94

SHIELD

20,9 PPE CATEGORY

2

TERA TX SYSTEM

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

897 CANTEX PIQUE ARC RATING: 6,3 cal/cm² PPE 1

5834 81 94

IEC 61482-2:2018

5945 89 03

19

SHIELD

17

ATPV (cal/cm²)

TERA TX SYSTEM ARC RATING (cal/cm²)

5834 81 94

ELIM (cal/cm²)

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

2

TRANEMO SKINSAFE™ 5940 92 03

TERA TX SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

PPE CATEGORY

SKIN PROTECTION

25

PPE CATEGORY

SHIELD

ATPV (cal/cm²)

ELIM (cal/cm²)

6030 81 94

17

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

SHIELD

TERA TX SYSTEM

ELIM (cal/cm²)

6309 90 82

TRANEMO SKINSAFE™

TERA TX SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

902 MERINO BX ELIM: 6,3 cal/cm² ATPV: 7,6 cal/cm², PPE 1

5834 81 94

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

6315 90 07

4

6309 90 82

40

PPE CATEGORY

INSULATION

32

ATPV (cal/cm²)

SKIN PROTECTION

ELIM (cal/cm²)

6315 90 07

TERA TX SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2


CANTEX-SYSTEM Cantex er utviklet for arbeid innenfor smelteverk og mot smeltet jern spesielt. Et tre-lags-system er vanlig og en sikker kombinasjon til dette miljøet og andre tunge industrier der brukeren har høy risiko for å utsettes for en lysbue og strålingsvarme.

37

PPE

SHIELD

32

ATPV (cal/cm²)

5035 88 94

ELIM (cal/cm²)

5940 92 03

CANTEX SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

920 CANTEX JX ARC RATING: 7,0 cal/cm² PPE 1

3

884/885 CANTEX WS ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm², PPE 2

31

PPE

SHIELD

27

ATPV (cal/cm²)

5035 88 94

ELIM (cal/cm²)

5770 91 94

CANTEX SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

911 TERA TX LIGHT ARC RATING: 5,2 cal/cm² PPE 1

3

884/885 CANTEX WS ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm², PPE 2

TRANEMO SKINSAFE™

35

PPE

SHIELD

30

ATPV (cal/cm²)

5035 88 94

SHIELD

ELIM (cal/cm²)

5834 81 94

CANTEX SYSTEM

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

3

884/885 CANTEX WS ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm², PPE 2

4

920 CANTEX JX ARC RATING: 7,0 cal/cm² PPE 1

SHIELD 911 TERA TX LIGHT FC ARC RATING: 5,2 cal/cm² PPE 1

27

PPE

3

APC

2

SHIELD

25

ATPV (cal/cm²)

920 CANTEX JX ARC RATING: 7,0 cal/cm² PPE 1

5736 88 94

ELIM (cal/cm²)

5940 92 03

CANTEX SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

883 CANTEX 2.0 ARC RATING: 15,0 cal/cm² PPE 2

5736 88 94

40,7 PPE CATEGORY

5770 91 94

IEC 61482-2:2009

INSULATION

ARC RATING (cal/cm²)

5940 92 03

CANTEX SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

883 CANTEX 2.0 ARC RATING: 15,0 cal/cm² PPE 2


VINTER-SYSTEM Lag-på-lag prinsippet er perfekt ved bruk av naturlig flammehemmende vinterplagg. Flere lag av plagg varmer, isolerer og øker beskyttelsen. Kombinasjonen gir et system som er lett og komfortabelt som også er lett å tilpasse ved fysisk arbeid.

895 CANTEX JERSEY AT ELIM: 3,9 cal/cm² EBT: 4,6 cal/cm², PPE 1

4

SHIELD

5145 95 94

68

PPE CATEGORY

5030 89 94

63

ATPV (cal/cm²)

INSULATION

ELIM (cal/cm²)

6372 89 94

WINTER SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

899 CANTEX TERRY ELIM: 8,6 cal/cm² EBT: 11,0 cal/cm², PPE 2

950 WINDTECH FR 340 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm², PPE 3

4

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

SHIELD 899 CANTEX TERRY ELIM: 8,6 cal/cm² EBT: 11,0 cal/cm², PPE 2

40

PPE

4

APC

2

SHIELD

35

ATPV (cal/cm²)

895 CANTEX JERSEY AT ELIM: 3,9 cal/cm² EBT: 4,6 cal/cm², PPE 1

5233 95 93

ELIM (cal/cm²)

6372 89 94

WINTER SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

951 WINDTECH FR HVO ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 19,0 cal/cm², PPE 2

5135 94 94

5075 89 94

48 PPE CATEGORY

INSULATION

IEC 61482-2:2018

6315 90 07

WINTER SYSTEM ARC RATING (cal/cm²)

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

943 MEGA TX 230IR ARC RATING: 21,3 cal/cm² PPE 2DET FLEKSIBLE TRANEMO SKINSAFE™ Benyttelsen av flere tynne lag i stedet for en tykt gir brukeren ytterligere fordeler.

LAVERE VEKT Luftspalten som skapes i Tranemo Skinsafe™systemet øker beskyttelsen mot varme, strøm og kulde. Systemet bidrar også til at du kan bruke flere plagg med lavere vekt sammenlagt enn bruk av et plagg med samme beskyttelsen.

BEVEGELIGHET Myke, komfortable og lette plagg med ergonomisk design gir en vesentlig bedre bevegelighet enn tykke og ukomfortable klær. Takket være bruken av flere lag med tynne tekstiler vil brukeren kjenne en vesentlig forskjell ved arbeidsdagens slutt.

PERFEKT PASSFORM Lag-på-lag systemet gir brukeren mulighet til å tilpasse sine verneklær. Velg et ekstra lag beskyttelse ved høy risiko eller ved krevende klimatiske forhold. Eller ta av et lag når risikonivået er lavere og temperaturen stiger.


Tranemo er en ledende europeisk produsent av naturlig flammehemmende arbeidsklær. Med kompetent rådgiving og innovative produkter arbeider vi mot en null visjon av alvorlige flamme og hete relaterte ulykker. Alt for en sikrere arbeidsplass. Siden 1934. www.tranemo.no