Tranemo 2024, NO

Page 1

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR


2

Vi utvikler og produserer avansert vernebekledning. Vi skaper en sikker arbeidsplass gjennom kompetanse og innovasjon på en bærekraftig måte.


3


4

BÆREKRAFT Siden etableringen i 1934 har en av våre største drivkrefter vært å ha fokus på kvalitet og bærekraft. Gjennom tre generasjoner har vi på en ansvarlig måte jobbet med utvikling av produkter med lang levetid. Med støtte fra aktuell forskning ønsker vi å ligge i forkant og lede utviklingen av avanserte flammehemmende løsninger med så lite klimapåvirkning som mulig. Tekstilindustrien står i likhet med mange andre bransjer overfor store utfordringer og skal igjennom en grunnleggende overgang til en mer bærekraftig produksjon. Behovet for denne endringen gjelder selvfølgelig også oss som produserer verneog arbeidsklær. Selv om vi alltid jobber med komponenter av høy kvalitet og produserer produkter med lang levetid, må vi ta neste steg mot en stadig mer bærekraftig virksomhet - sosialt, økonomisk og miljømessig.


5

BÆREKRAFTIGE VALG Tranemo tar ansvar for hvordan vår virksomhet påvirker mennesker, dyr og miljøet. Ett av våre fokusområder er at vi aktivt velger bort PFAS i våre produkter for å redusere bruken av kjemikalier. I de tilfellene der avvisning av oljer og oljebaserte kjemikalier ikke er direkte nødvendig, og der det er mulig så vil vi fase ut fluorkarboner (PFAS) i våre produkter. Av hensyn til mennesker og miljø anbefaler Tranemo PFAS-frie produkter der det er mulig. Vi arbeider kontinuerlig med å fase ut PFAS og arbeider kontinuerlig for å ytterligere øke dette sortimentet fremover. Mer informasjon om PFAS og vårt arbeid finner du på vår nettside. Like naturlig som det er for oss å fortsette utviklingen av nye og spennende produkter så er det også viktig for oss å forbedre og videreutvikle våre eksisterende materialer i en mer bærekraftig retning. Dette gjør vi for eksempel gjennom å bruke resirkulerte fibre og mer bærekraftig bomull. Det er essensielt for Tranemo at de bærekraftige alternativene er av høy kvalitet. Tranemo går aldri på akkord med kvalitet ettersom det er produkter med lengst mulig levetid som er det beste for miljøet. Ved å designe plagg på en måte som gjør de lettere å reparere forlenger vi levetiden ytterligere. Vi ønsker rett og slett å gjøre det riktig fra start. For oss det betyr det å prøve å finne den rette balansen mellom, beskyttelse, design og egnede materialer av høy kvalitet allerede i utviklingsstadiet.

Les mer om dette i vår bærekraftrapport.

Denne katalogen er trykket på et klimanøytralt trykkeri.


6

8 BESKYTTELSE & FLAMMEHEMMENDE ARBEIDSKLÆR 9 Risikovurdering 23 Standarder & symboler 34 Shell FR 36 Switch

92 Ytterbekledning

38 Stretch FR

100 Undertrøyer & Longs

44 Office FR

103 Undertøy

46 Tera TX

104 Frakk & Skjorter

60 Tera TX Arc 2

106 Collegegenser & T-Skjorter

64 Cantex Arc 25+ 110 Hansker 68 Cantex Weld Stretch 111 Sveise tilbehør

78 Cantex 57 80 Outback Heavy Welding

112 Hodevern 113 Luer & Halsbeskyttelse

82 Magma 84 Apex

114 Tilbehør

86 Zenith

114 Sokker

90 Edge

115 Belter & Seler

TRANEMO.NO @tranemoworkwearnorge #tranemoworkwearnorge


7

116 SYNBARHETSKLÆR & ARBEIDSKLÆR 118 Vision HV - Ytterbekledning 120 Vision HV 124 Collegegensere & T-skjorter HV 126 Comfort Stretch 132 Comfort Light 133 Original Cotton 134 Craftsman Pro 138 Ytterbekledning 140 Undertøy 140 Skjorter 141 Genser & T-Skjorter 142 Tilbehør

INFORMASJON 144 On Demand 145 Transfertrykk 146 Vedlikehold 148 Kvaliteter 152 Måltabell 154 Sideregister


8

FLAME RETARDANT

FLAMMEHEMMENDE Tranemo er en ledende europeisk leverandør av inherent flammehemmende og lysbue godkjente arbeidsklær. Med kompetent rådgiving og innovative produkter arbeider vi mot en null visjon av alvorlige flamme og hete relaterte ulykker. Alt for en sikrere arbeidsplass. Siden 1934.


FLAME RETARDANT

Alle selskaper er ansvarlig for å gjennomføre en risikoanalyse og tilby korrekt beskyttelse for sine ansatte. Når en slik risikoanalyse er gjennomført og eventuelle mangler eller utfordringer er oppdaget, er det tid for å kontakte Tranemo. Vi vil utvikle og tilby løsninger som sikrer at alle verneplagg som vi tilbyr har den riktige beskyttelse og funksjon som arbeidsoppgaven/miljøet krever. I mange tilfeller vil det være behov for å gå langt utover hva den enkelte standard krever for å oppnå dette. For å tydeliggjøre sammenhengen mellom arbeidsmiljøer med varierende risikonivåer og vårt store utvalg av flammehemmende klær, har vi delt opp kolleksjonene i fem ulike segmenter med tilhørende symbol. De nye symbolene, som hver representerer en bransje, vil hjelpe deg enkelt å finne de riktige verneklærne. Disse fem segmenter beskriver beskriver bransjene/segmentene og tilhørende risikoanalyser. De viser også hvilke kolleksjoner som Tranemo anbefaler for akkurat din bransje.

ENERGI & KRAFT SMELTVERK & STØPERIER SVEIS JERNBANE KJEMI & PETROKJEMI

9


10

FLAME RETARDANT

ZENITH LADIES

ENERGI & KRAFT Flammehemmende arbeidsklær sertifisert mot lysbue for de som arbeider med produksjon, distribusjon av elektrisk kraft eller i anlegg med høyere energinivå enn husholdningsstrøm. Kolleksjonene inkluderer flammehemmende klær for linjeelektrikere, elektrikere, industrielektrikere, el-bilverksteder, serverteknikere, elektroingeniører og annet personell som arbeider i nærheten av der det kan være risiko for lysbue. Her finner du også verneklær for alle årstider, klima, klær med høy synbarhet og et stort sortiment for kvinner. Tranemo Skinsafe ™ lag-på-lag-system gir beskyttelse mot lysbue som er høyere enn summen av de enkelte plaggene samtidig som komforten ivaretas. De flammehemmende verneklærne er sertifisert mot lysbue i henhold til standarden EN 61482-2 og testmetodene Open Arc og Box test.

34 SHELL FR

36 SWITCH

38 STRETCH FR

44 OFFICE FR

46 TERA TX

60 TERA TX ARC 2

64 CANTEX ARC 25+

86 ZENITH


FLAME RETARDANT

RISIKOANALYSE ENERGI & KRAFT Ved arbeid med elektrisitet og strøm er det en risiko for å bli utsatt for lysbue som kan oppstå ved kortslutning, kontaktfeil, håndteringsfeil eller svikt i utstyret. Lysbuen kan utsette arbeideren for svært høye energinivåer, og de fører ofte til alvorlige brannskader og andre sekundærskader. Feil arbeidsklær kan gjøre skaden verre, og det er derfor viktig å velge riktig verneklær med lysbuebeskyttelse i alle lag med plagg. Det er også viktig å velge hansker og hodevern med lysbuesertifisering. •

• •

Lysbue - Sprut av smeltet metall - Strålingsvarme - Konveksjonsvarme - Elektrisk støt - Trykkbølger - Kraftig støy - Optisk stråling - Giftig gass Flamme og varme Trafikkulykker (arbeid utendørs)

Alle våre verneklær for lysbue har angivelse av Arc Rating-verdi på den utvendige merkelappen for å gjøre det enkelt å velge riktig beskyttelse. I den reviderte standarden EN 61482-2 brukes ELIM som Arc Rating verdi. Som ytterligere informasjon kan også ATPV/EBT også angis som henviser til den amerikanske risikoanalyse standarden NFPA 70E. Alle Tranemo sine nye produkter testes i henhold til EN 61482-2 og merkes med både ELIM og ATPV/EBT verdien. RISIKOVURDERING Når du arbeider med høy spenning er det påkrevd med klær som er sertifisert ihht lysbue standarden EN 61482-2 / IEC 61482-2. Dette i kombinasjon med EN ISO 11612 på grunn av risiko for å bli utsatt for en lysbue. Om du i tillegg arbeider utendørs i trafikert miljø trenger du også synbarhets standarden EN ISO 20471. En ulykke med lysbue gir forskjellige typer risiko og vil sette verneklærne på prøve på forskjellige måter, men med riktig design kan vi minimalisere disse risikoene. Vi anbefaler å bruke et Tranemo Skinsafe™ system der det ytre laget har ELIM-verdi på minimum 8 cal/cm², PPE 2 (i henhold til NFPA 70E). Høysikkerhets kolleksjonen Switch er utviklet for bruk i et risikomiljø der du kan bli utsatt for veldig høye energinivåer som for eksempel i en kraftstasjon eller ved bryting eller igangsettelse av elektriske installasjoner. Plaggene i Switch kolleksjonen er godkjent for energinivå på 40 cal/cm², PPE4.

ELEKTRISK BILINDUSTRI RISIKOVURDERING Ved arbeid med elektriske biler anbefaler Tranemo plagg sertifisert i henhold til EN ISO 11612 og EN 61482-2 / IEC 61482-2. Ved arbeid med bilbatterier og defekte bilbatterier vil det være en risiko for en lysbue. Ved å bruke riktige plagg godkjent i henhold til EN 61482-2 / IEC 61482-2 vil virkningen av disse risikoene minimaliseres. Vi anbefaler å bruke et Tranemo Skinsafe™ system der det ytre laget har ELIM-verdi på minimum 8 cal/cm², PPE 2 (i henhold til NFPA 70E). Når strømmen til bilbatteriet brytes og slås på skapes høye energistrømmer og det finnes en risiko for å bli utsatt for en lysbue med veldig høye energinivåer. Switch kolleksjonen er utviklet med nettopp slike risikoer i tankene og er godkjent for et energinivå på 40 cal/cm², PPE 4 (i henhold til NFPA 70E). Tera TX kolleksjonen er tilpasset denne industrien ettersom den er godkjent i ovennevnte standarder og er metallfri og ripefri. Ved sporadisk sveising anbefaler vi at tekstilen også er godkjent i henhold til EN ISO 11611 eller bruk av sveisetilbehør for ytterligere beskyttelse.

11


12

FLAME RETARDANT

ZENITH LADIES

SMELTEVERK & STØPERIER Flammehemmende arbeidsklær med høyeste beskyttelse mot sprut av smeltede metaller og beskyttelse mot strålevarme. Verneklær for de som jobber i smelteverk, støperier, elektrolysen eller med smeltede mineraler som stein eller glass. Husk at det er viktig å velge riktig kolleksjon basert på metallet eller mineralet som brukes i arbeidet. Vi har kolleksjoner for arbeid med smeltet jern, stål, kobber, aluminium, messing, zink, bly og smeltede mineraler. Kolleksjonene inkluderer også verneklær for alle årstider, klima, klær med høy synbarhet og et stort sortiment for kvinner. De flammehemmende verneklærne er sertifisert mot sprut av smeltet metall og strålevarme i henhold til EN ISO 11612. For å isolere seg mot varmestrålingen og for å øke beskyttelsen anbefales det å bruke Tranemo Skinsafe system i 2 eller 3 lag. De anbefalte kolleksjonene kan omfatte verneklær som mangler enkelte sertifiseringer på grunn av utformingen av plagget, for eksempel plagg med løse hengelommer. Kontakt oss hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til å velge riktig verneklær til ditt arbeid. Vi vil veilede deg til å finne den rette løsningen for deg.

68 CANTEX WS

78 CANTEX 57

80 OUTBACK HW

82 MAGMA

84 APEX


FLAME RETARDANT

RISIKOANALYSE SMELTEVERK & STØPERIER Arbeidsmiljøet i smelteverk og støperier er ofte preget av høye temperaturer, intens strålende varme og risiko for sprut av smeltet metall. For å unngå skade er det vesentlig at det brukes verneklær sertifisert i standarden EN ISO 11612 og avhengig av hvilke smeltede metaller som de kan bli utsatt for, korrekt bokstavkombinasjon. • • • • •

Sprut av smeltet metall Flamme og varme Varmepåkjenning Lysbue (tilfeldig) Trafikkulykker (begrenset)

RISIKOVURDERING Smeltet metall som fester seg på plagg kan forårsake brannskade. For å minimere denne risikoen definerer EN ISO 11612 D og E designkrav på plagget, slik som lukkede lommer og skjulte metalldeler, ettersom metall leder varme. Heteslag er også en risiko i slike miljøer. For å blokkere strålingsvarmen og øke beskyttelsen anbefaler vi et Tranemo Skinsafe system med 2 eller 3 lag. Luftspalten som er mellom lagene beskytter brukeren fra varmen og energien. Mange av Tranemo plaggene inkludere også noen synbarhets effekter for å unngå trafikkrelaterte ulykker. Stål og Jern Ved arbeid med smeltet jern eller stål behøver du klær sertifisert i henhold til EN ISO 11612 E1-E3 der høyeste nivå er E3. Om tekstilen står imot smeltet jern og metallet ikke fester seg på overflaten, klarer som regel tekstilen også smeltet kobber, smeltet fosforbronse og smeltet messing. Aluminium Ved arbeid med smeltet aluminium behøver du klær sertifisert i henhold til EN ISO 11612 D1-D3 der høyeste nivå er D3. Om tekstilen klarer smeltet aluminium og metallet ikke fester seg til overflaten klarer som regel tekstilen også smeltet aluminiumsbronse og smeltede mineraler. Zink Zink er utfordrene da smeltet zink kleber seg til de fleste tekstiler. Tranemo sin Apex kolleksjon har et ytre lag i aramid, med en høy nedbrytningstemperatur som ikke vil gå i oppløsing selv om zink skulle feste seg til tekstilen. For å blokkere strålingsvarmen og øke beskyttelsen har Apex dobbelt lag med tekstil i front av jakken og buksen. Ved arbeid med smeltet zink behøver du klær sertifisert i henhold til EN ISO 11612, produsert i en tekstil med høyere nedbrytningstemperatur enn 420°C (smeltetemperaturen for zink). Andre metaller Andre metaller som legeringer har forskjellig smeltetemperaturer, viskositet og produksjonsmetoder som vil påvirke verneklærne på forskjellige måter. Dersom du arbeider med andre typer av smeltet metall, ta gjerne kontakt med Tranemo for hjelp til å finne riktig løsning for din bedrift.

13


14

FLAME RETARDANT

ZENITH LADIES

SVEIS Flammehemmende arbeidsklær med høyest beskyttelse mot sveiseperler og gnister fra sliping eller skjæring av metall. Husk å velge riktig sveiseklær basert på den beskyttelsen som kreves; EN ISO 11611 klasse 1 for lett sveisearbeid eller klasse 2 for tung sveising. Kravet om beskyttelse kan også avhenge av sveiseteknologi, hyppigheten av sveising eller type slipearbeid. Outback HW-kolleksjonen inkluderer ekstra sveisebeskyttelse som sveiseforklær, armbeskyttere og sveise balaklava. Sveisesortimentet omfatter verneklær for alle årstider, verneklær til kvinner og forsterkningsplagg. Sveiseklærne er sertifisert i henhold til standarden EN ISO 11611. De anbefalte kolleksjonene kan omfatte verneklær som mangler enkelte sertifiseringer på grunn av utformingen av plagget, for eksempel plagg med løse hengelommer. Kontakt oss hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til å velge riktig verneklær til ditt arbeid. Vi vil veilede deg til å finne den rette løsningen for deg.

64 CANTEX ARC 25+

68 CANTEX WS

78 CANTEX 57

80 OUTBACK HW

90 EDGE


FLAME RETARDANT

RISIKOANALYSE SVEIS En sveiser som stadig utsettes for gnister fra metallarbeid trenger slitesterke verneklær der gnistene ikke fester seg hverken i tekstilen eller i lommene. Varmen og UV-strålingen som sveiseren eksponeres for kan også være farlig og derfor anbefales et Tranemo Skinsafe- system med et ventilert sveiseplagg som ytterplagg. • • • •

Sveiseglør UV stråling Åpen flamme & hete Varmepåkjenning

RISIKOVURDERING Når du arbeider med tungsveis hele dagen behøver du plagg sertifisert ihht EN ISO 11611 klasse 2, som er det høyeste beskyttelses nivået, i kombinasjon med EN ISO 11612. Standarden styrer i stor grad designet av plagget da sveiseglør ikke skal sette seg fast eller havne i lommer. Verneklærne påvirkes av UV- og strålevarme som igjen kan gi brukeren heteslag. For å unngå dette har våre plagg ventilasjonsåpninger. For å isolere seg mot varmestrålingen og for å øke beskyttelsen anbefales det å bruke Tranemo Skinsafe system i 2 eller 3 lag. Gnister fra sliping og kapping utgjør en tøff utfordring for tekstilen på grunn av store mengder med gnister. Tranemo utfører alltid sine egne tester med dette på våre våre flammehemmende tekstiler for å kunne anbefale det beste valget ved slikt arbeid.

Valg av verneplagg avhengig av prosess Klasse 1

Manuell sveising med små forekomster av smeltet metall og sveiseperler: Gassveising, TIG sveising, MIG sveising, Micro plasmasveising, Lodding, Punktsveising, Metallbue sveising (MMA, med rutile elektrode)

Klasse 2

Manuell sveiseteknikk med tunge forekomster av smeltet metall og sveiseperler: Metallbue sveising (MMA - med basiske eller cellulose-elektroder), Gassmetallbue sveising - MAG med høy strømstyrke, Buesveising med rørtråd, Meisling, Plasmaskjæring, Oksygenskjæring, Termisk sprøyting og Syreskjæring.

Valg av verneplagg avhenger at miljø Klasse 1

Håndtering av maskiner; Oksygenskjæringsmaskiner, Plasmaskjæremaskiner, Motstandssveising, Termisk sprøyting og Benkesveising.

Klasse 2

Håndtering av maskiner; I et begrenset område sveising eller skjæring over hodet eller i liknende unaturlige stillinger.

15


16

FLAME RETARDANT

ZENITH LADIES

JERNBANE Flammehemmende arbeidsklær sertifisert mot lysbue og gnister fra metallarbeid. Verneklærne er egnet for de som jobber på linjene, med metallarbeid på spor eller i annen jernbanetrafikk der det er fare for lysbueulykke. Kolleksjonen inkluderer også verneklær for alle årstider og klima, klær med høy synbarhet i både gul og oransje, et stort sortiment for kvinner og plagg med ekstra forsterkning i forbindelse med kapping og skjæring. Tranemo Skinsafe ™ lag-på-lag-system gir beskyttelse mot lysbue som er høyere enn summen av de enkelte plaggene samtidig som komforten ivaretas. De flammehemmende verneklærne er sertifisert mot lysbue i henhold til standarden EN 61482-2 og testmetodene Open Arc og Box test. Kontakt oss hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til å velge riktig verneklær til ditt arbeid. Vi vil veilede deg til å finne den rette løsningen for deg.

34 SHELL FR

38 STRETCH FR

46 TERA TX

64 CANTEX ARC 25+

68 CANTEX WS

86 ZENITH

90 EDGE


FLAME RETARDANT

RISIKOANALYSE JERNBANE Arbeid på jernbanen og tilsvarende miljøer er underlagt strenge sikkerhetsforskrifter på grunn av et arbeidsmiljø med mange risikoer. Enten du er sportekniker eller elektriker, signalmontør eller sporsveiser, må du bruke riktig personlig verneutstyr i henhold til gjeldende risikoanalyser og HMS-instruksjoner. Det er viktig å være synlig ved arbeid på jernbanen ettersom risikoen for påkjørsel er stor. For å oppnå best beskyttelse på arbeidsplassen er det nødvendig med flammehemmende og lysbuesertifiserte verneklær med høy synlighet i henhold til standardene EN ISO 11612, EN 61482-2 og EN ISO 20471. • •

• • •

Tog påkjørsel Lysbue - Sprut av smeltet metall - Strålingsvarme - Konveksjonsvarme - Elektrisk støt - Trykkbølger - Kraftig støy - Optisk stråling - Giftig gass Flamme og varme Sveiseglør (begrenset) Gnister fra sliping og kapping (begrenset)

RISIKOVURDERING For å synes bedre ved arbeid på toglinjene har du behov for verneklær sertifisert ihht EN ISO 20471, i kombinasjon med EN ISO 11612 og EN 61482-2 / IEC 61482-2 grunnet risikoen for en lysbue. En lysbue består av flere ulike risikoer som påvirker verneklærne på ulike måter. Med riktig løsning kan plaggene være med på å minimere effektene av disse risikoene. Vi anbefaler å bruke et Tranemo Skinsafe™ system der det ytre laget har ELIM-verdi på minimum 8 cal/cm², PPE 2 (i henhold til NFPA 70E). Alle våre lysbue sertifiserte plagg har en en Arc Rating-verdi oppgitt på utsiden av plagget for å gjøre det enkelt å velge riktig beskyttelse. Ved arbeid på toglinjene kreves det at du har komfortable og funksjonelle verneklær som er tilpasset de risikoer som du kan bli utsatt for under en arbeidsdag. Om du jobber med sveising behøver du verneklær sertifisert ihht EN ISO 11611 eller tilbehør som kompletterer dine vanlige verneklær. Ved arbeid på toglinjene i Storbritannia er det i tillegg krav til den nasjonale standarden RIS-3279-TOM som definerer den fluoriserende oransje fargen og designet på Edgeplaggene, i henhold til denne standarden må plagget være minst sertifisert i henhold til EN ISO 20471 class 2. Gnister fra sliping og kapping utgjør en tøff utfordring for tekstilen på grunn av store mengder med gnister. Tranemo utfører alltid sine egne tester med dette på våre våre flammehemmende tekstiler for å kunne anbefale det beste valget ved slikt arbeid.

17


18

FLAME RETARDANT

ZENITH LADIES

KJEMI & PETROKJEMI Flammehemmende og antistatiske arbeidsklær med beskyttelse mot sprut av kjemikalier som kan oppstå når du arbeider i eksplosive miljøer. Disse plaggene er også egnet for arbeid med kjemikalier i miljøer der det er fare for støv eller gasseksplosjon. Husk at det er viktig å velge riktige plagg basert på de kjemikaliene som brukes i arbeidet. Kolleksjonen inkluderer også verneklær for alle årstider og klima, klær med høy synbarhet og et stort sortiment for kvinner Verneklærne er sertifisert mot sprut av kjemikalier i henhold til standard EN 13034 type PB(6) og mot statisk elektrisitet i henhold til EN 1149-5. Tranemo har utviklet en rekke tekstiler med PFAS-fri finish (CO) som klarer kravene i henhold til EN 13034. En fluorkarbonfri (PFAS-fri) finish inneholder ikke de fluor atomene som naturen har vanskelig for å bryte ned. Dette gjør PFAS-frie produkter til et bedre og mer miljøvennlig valg. De anbefalte kolleksjonene kan omfatte verneklær som mangler enkelte sertifiseringer på grunn av utformingen av plagget, for eksempel plagg med løse hengelommer. Kontakt oss hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til å velge riktig verneklær til ditt arbeid. Vi vil veilede deg til å finne den rette løsningen for deg.

46 TERA TX

84 APEX

78 CANTEX 57


FLAME RETARDANT

RISIKOANALYSE KJEMI & PETROKJEMI Arbeid innenfor kjemi/petrokjemi krever ofte verneklær som er sertifisert i henhold til EN 13034, EN 1149-5 og EN ISO 11612. Samtidig er det viktig å sjekke hvilke kjemikalier som brukes slik at den aktuelle kjemikalien/kjemikaliegruppen testes på verneklærne som er valgt.

• • • • •

Sprut av kjemikalier Eksplosjonsrisiko / ATEX-miljø Varme og flammer Trafikkulykker (begrenset) Lysbue (industrielektrikere)

RISIKOVURDERING Ved arbeid innen petrokjemisk industi anbefaler Tranemo plagg sertifisert i henhold til EN 13034, EN 1149-5 og EN ISO 11612. De antistatiske egenskapene i plagget minimerer risikoen for en gnistdannelse (kilde til antenning) som igjen kan forårsake en eksplosjon og er svært viktig. Ved risiko for en lysbue vil du trenge plagg som også er sertifisert i henhold til EN 61482-2/IEC 61482-2. Ved risiko for trafikkrelatert ulykke skal klær også være sertifisert i henhold til EN ISO 20471. De fleste av Tranemo sine tekstiler er sertifisert i henhold til EN 13034 og har en forberedelse som beskytter mot kjemikalier i sprayform. Plagg med egnet og godkjent design får merkes med CE-symbolene. De fleste av Tranemo sine tekstiler som er godkjente i henhold til EN 13034 har en behandling som beskytter mot kjemikalier. Det er viktig å velge riktig tekstil som beskytter mot det kjemikaliet som brukes i bedriften. Disse plaggene har behov for industriell vask der plaggene også blir impregnert på nytt i etterkant av vaskingen for å beholde EN 13034 godkjenningen. Dette gjelder både plagg med PFAS og PFAS-frie. ET BEDRE MILJØVALG Om ditt selskap ikke krever beskyttelse mot O-xylen eller Butanol kan du velge en PFAS-fri tekstil. PFAS-frie plagg fra Tranemo klarer kravene for syrer og baser i henhold til EN 13034. Per- og polyfluoralkylsubstanser (PFAS) er en bred gruppe av laboratoriefremstilte kjemikalier som brukes i mange konsument- og industriprodukter. PFAS brukes fordi det skaper en god beskyttelse mot fett, olje, vann og varme, men er et dårlig miljøvalg. Vi arbeider målbevisst med å fase ut PFAS der det ikke er nødvendig, og vi ser også behovet for en streng lovgivning på dette området for å minimere og på sikt avslutte bruken av PFAS. I 2021 ble Tranemo en del av Chemsecs Corporate PFAS movement – «No to PFAS» for å påvirke hvordan lovgivningen iverksettes i praksis. EN PFAS-fri finish inneholder ikke de fluoratomer som naturen har vanskelig for å bryte ned. Dette gjør at et PFAS-fri plagg er et mye bedre miljøvennlig valg.

19


20

FLAME RETARDANT

RISIKOANALYSE ATEX - EKSPLOSIVE MILJØER Arbeider du i et arbeidsmiljø som krever beskyttelse mot at arbeidsklærne skaper gnister som følge av statisk elektrisitet som igjen kan antenne eksplosivt materiale, er det nødvendig med flammehemmende arbeidsklær med elektrostatiske egenskaper. Antistatisk funksjon og riktig design på plagg eliminere risikoen for at gnister oppstår. Antistatiske egenskaper i verneklær er ekstremt viktige når du arbeider med petrokjemi, gass og i andre områder der det er høy eksplosjonsfare. • •

Eksplosjonsfare Varme og flammer

RISIKOVURDERING Ved arbeid i eksplosive miljøer anbefaler Tranemo arbeidsklær som er sertifisert ihht EN 1149-5 i kombinasjon med EN ISO 11612. Plaggenes antistatiske egenskaper minimerer risikoen for en gnistdannelse som igjen kan forårsake en eksplosjon. Dette er vesentlig ved arbeid med petrokjemi, gass og innen områder med høy eksplosjonsfare. De alle fleste av våre flammehemmende plagg er sertifisert ihht EN 1149-5. ATEX-miljøer deles opp i ulike soner der ulike nivåer av risiko forekommer. Antistatiske plagg merket med EN 1149-5 er egnet for bruk i ATEX soner 1, 2, 20, 21 og 22. I miljøer med et forhøyet oksygennivå eller i sone 0 skal ikke verneklærne brukes uten at et ansvarlig verneombud har godkjent disse. Dette på bakgrunn av at gjennom bruk og slitasje kan den antistatiske beskyttelsen bli påvirket. Det er også av høyeste viktighet at verneklærne brukes på korrekt måte i ATEX-miljøer. Antistatiske plagg har antistatiske fibre i tekstilen i tillegg til at alle metalldeler er skjulte ihht designkravene i standarden. Kolleksjonen Tera TX er spesialtilpasset ATEX-miljøer.

Atex soner for gass, fukt og damp

Atex soner for støv

Sone 0

Miljø der blanding av luft og brannfarlig gass, fukt eller damp oppstår ofte og er vedvarende over lang tid.

Sone 20 Miljøer der eksplosive støvskyer forekommer ofte og under lengre perioder.

Sone 1

Miljø der blanding av luft og brannfarlig gass, fukt eller damp trolig oppstår under normale forhold.

Sone 21 Miljøer der eksplosive støvskyer kan forekomme under normale forhold.

Sone 2

Miljø der blanding av luft og brannfarlig gass, fukt eller damp kan oppstå under normale forhold men forsvinner raskt.

Sone 22 Miljø der eksplosive støvskyer trolig ikke forekommer men om de gjør så forsvinner de raskt.


FLAME RETARDANT

RISIKOANALYSE TRAFIKKERT MILJØ Det er svært viktig å ha god synlighet når du arbeider i trafikkerte miljøer og vi anbefaler plagg sertifisert i henhold til EN ISO 20471. Den fluoriserende tekstilen sikrer at du har god synlighet i dagslys mens refleksene gjør deg synlig i mørket. • •

Trafikkulykker Behov for økt synbarhet dag og natt

RISIKOVURDERING Hvis du arbeider nær kjøretøy i bevegelse, eller nær bevegelige prosesser f.eks. kraner eller gaffeltrucker, og har risiko for påkjørsel eller klem skader. Fordi dette er en av de vanligste typene arbeidsulykker, inkluderer Tranemo synlighet i de fleste utendørsplagg vi lager. Kravene i standardene fastsetter regler for hvilken design og hvilke tekstilkvaliteter som kan bruke i en kolleksjon for høy synlighet. Det er to farger for høy synlighet, og både disse finnes i Tranemo sitt utvalg. Gul og oransje gir god fleksibilitet og gjør det mulig å matche med andre plagg. For å oppnå høy synlighet må plaggene ha en bestemt overflate med fluoriserende tekstil og refleksbånd. Jo større overflate, desto høyere klasse for høy synlighet vil plagget oppnå. Klasse 3 er den høyeste klassen.

21


22

FLAME RETARDANT

Tranemo benytter kun inherent flammehemmende fibre av høyeste kvalitet. Dette sikrer en permanent beskyttelse i hele plaggets levetid. Et multinorm konsept som tilsier at et plagg passer alle arbeidsoppgaver og beskytter mot alle risikoer, er ikke tilfredsstillende for Tranemo. Vi utvikler unike løsninger med høy grad av funksjon for hver enkelt risikosituasjon uten å gå på kompromiss med din sikkerhet.


ZENITH LADIES

FLAME RETARDANT

STANDARDER & SYMBOLER PPE-Forordningen (EU) 2016/425 Alle arbeidsgivere er ansvarlig for å utføre en risikoanalyse i henhold til kravene fra Arbeidstilsynet. • • •

Hva kan gå galt? Hva kan vi gjøre for å forhindre dette? Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Risikovurderingen skal gjennomføres i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte. PPE (Personal Protective Equipment – Personlig verneutstyr) skal brukes når risikoen ikke kan unngås eller elimineres. Innen innkjøp av PPE-utstyr skal arbeidsgiver vurdere og analysere risikoene for å kunne bestemme hvilke funksjoner PPE-utstyret må ha for å beskytte brukeren mot disse risikoer. Hovedgrunnen for å bruke flammehemmende klær er å sikre seg mot at klærne tar fyr og/eller begrense spredning av flammene slik at man får tid til å reagere og komme seg i sikkerhet ved en ulykke. Det finnes forskjellige sertifiseringer og symboler for forskjellige typer risiko. Tranemo vil gjerne sørge for at du velger den riktige kombinasjonen i forhold til risikovurderingen. Alle Tranemo sine verneplagg følger PPE-Forordningen (EU) 2016/425 og de nyeste europeiske (EN) standardene for verneklær som omfattes av forordningen. Alle plaggsertifikat med Declaration of Conformity finnes tilgjengelig på vår hjemmeside. PPE-Forordningen inneholder 3 kategorier. Kategori I lav risiko for personskader (f.eks. regn) Kategori II risiko for personskader (f.eks. varme/flammer, trafikkert miljø) Kategori III høy risiko for personskader (f.eks. lysbue, varme/flammer, kjemikalier) Tranemo sine kategori III-plagg inngår i et kvalitets overvåkningssystem (Modul D i henhold til PPE-Forordningen) for å forsikre seg om at plaggene er sikre å bruke. De er merket med CE og nummeret fra organet som har typegodkjent våre kategori III-plagg.

På de neste sidene finner du informasjon om symbolene og EN-standardene som brukes av Tranemo. For mer informasjon om standarder, besøk tranemo.no.

23


24

FLAME RETARDANT

STANDARDER & SYMBOLER

CE-merking av verneklær Alle verneklær fra Tranemo er CE-merket. CE-merkingen viser at et godkjent organ har typekontrollert disse plaggene ifølge PPE-forordningen (EU) 2016/425. Symbolene finnes igjen på CE-etikettene som er montert innvendig i plaggene. CE-etiketten viser også hvilke standarder og klasser plagget er godkjent for.

UKCA-merking av verneplagg Storbritannia planlegger å innføre lovgivning som utvider anerkjennelsen av CE-merkede verneklær utover 31. desember 2024. Dette kan innebære at både CE- eller UKCA-merking vil bli tillatt i Storbritannia.

Informasjonssymbol Når du ser dette symbolet på CE-etiketten på innsiden av ditt verneplagg, betyr det at en instruksjonsbok følger med ditt Tranemo plagg. Det innebærer også at mer av informasjonen må leses før du begynner å bruke verneplagget for å sørge for at du bruker det på riktig måte for å oppnå sikkerhet på arbeidsplassen.

1(2)

FLAME HIGH

RETARDANT VISIBILITY

COLD RAIN

User guideline - Flame Retardant clothing en, sv, de, fr, no, da, fi, nl, pt, es, it, pl, cs

User guideline High Visibility clothing

EN ISO 11612 EN ISO 14116

IEC 61482-2

IEC 61482-2 EN 61482-2

EN 1149-5

EN ISO 11611

EN 13034 Type PB[6]

UV

User guideline

User guideline

User guideline

Protective clothing against cold

Protective clothing against rain

Protection against UV radiation

EN 342

EN 343

EN 13758-2

EN ISO 20471

EN ISO 15797 Prosesser for industrivask og etterbehandling av arbeidsklær EN ISO 15797 er en vasktestmetode som brukes ved evaluering av tekstiler/plagg som skal industrivaskes og består både av en vask- og tørke prosesser. Krav på testresultat fastsettes i respektive kravstandard, for eksempel i EN ISO 20471, EN ISO 11612 og EN 1149-5. På produktene vi merker med PRO-symbolet, angis antall vask som tekstilen har blitt vasket før det testes, for eksempel 50 vask. Dette betyr at tekstilen i plagget tåler industrivask minst 50 ganger uten at de flammehemmende og antistatiske egenskapene svekkes i tillegg til synligheten. Dersom plagget er uskadet og i god stand, kan det vaskes og brukes mer enn det angitte test tallet. Tranemo tester tekstilen etter 50 industrivask i henhold til EN ISO 15797 for: EN ISO 11612 A1 overflateantenning, EN ISO 20471 High Visibility og EN 1149-3 antistatisk. Siden EN ISO 15797 alltid testes på nye og rene plagg, tester Tranemo tilslutt plaggene gjennom brukertester og industrivask for å få et mest mulig realistisk resultat. I etterkant av denne brukertesten og industrivaskingen sjekker vi om plagget fortsatt tilfredsstiller våre høye kvalitetskrav. Tranemo utfører også egne interne vasketester før hver produksjon for nok en gang å sikre best mulig resultat for tekstilen og refleksen.

Standard 100 av OEKO-TEX® Produkter testet for skadelige stoffer De fleste tekstilene og tilbehøret som Tranemo bruker er sertifisert til klasse 1 eller 2 i henhold til Oeko-Tex® standard 100. Oeko-Tex® er en uavhengig sertifiseringsprosess utført av en tredjepart som sikrer kontroll over skadelige og farlige kjemikalier. Plaggene er testet for en rekke regulerte og ikke-regulerte stoffer, som kan være skadelige for menneskers helse. Når et plagg er sertifisert i henhold til STANDARD 100, kan du være sikker på at hver komponent av dette plagget, det vil si tekstiler, tråd, knapper, etiketter og annet tilbehør, er testet for skadelige stoffer og at plagget derfor er ufarlig for menneskers helse. Vi jobber kontinuerlig for å nå målet med at alle produkter er sertifisert på plaggnivå.


STANDARDER & SYMBOLER

FLAME RETARDANT

TRANEMO SKINSAFE™ TRANEMO SKINSAFE

Tranemo Skinsafe™ er et lag-på-lag system designet for å beskytte brukerens hud mot åpen flamme, hete og lysbue. Med individet i fokus og med hensyn til krevende arbeidssituasjoner har vi utviklet en effektiv kombinasjon av verneklær fra huden og utover.

SHIELD AIR GAP

INSULATION

Ved bruk av flere tynne lag i stedet for et enkelt tykt lag oppnår brukeren en høyre beskyttelse med lavere vekt og bedre bevegelighet. Brukeren kan grunnet dette arbeide mer effektivt og i lengre tidsintervaller.

AIR GAP AIR GAP

SKIN PROTECTION

YOUR SKIN

Alle Tranemos Skinsafe lag-på-lag systemer testes for ELIM ved et testinstitutt. Testing utføres både på tekstil og på hele plagg, for å sikre at alt tilbehør også består testene. Tranemo Skinsafe-symbolet vises på plagg som kan kombineres i ett Skinsafe-system og anbefales av Tranemo.

TRANEMO SKINSAFE™ - LAG-PÅ-LAG BESKYTTELSESSYSTEM LAG 1 – SKIN PROTECTION Ved en ulykke kan feil valg av undertøy gjøre at plagget antenner og smelter inn i huden. Det er derfor avgjørende å prioritere å benytte flammehemmende undertøy. Vårt flammehemmende undertøy har følgende fordeler: • • • •

Naturlig flammehemmende Myke og komfortable Antistatiske Trekker ikke til seg dårlig lukt

LAG 2 – INSULATION Et isolerende mellomlag bør brukes for å øke komforten om man arbeider i kalde miljøer. Mellomlaget etablerer en luftspalte som isolerer mot kulde i tillegg til at det øker beskyttelsen mot en lysbue/åpen flamme betraktelig. LAG 3 – SHIELD Ytterlagets primære funksjon er å gi beskyttelse. For at verneklærne skal brukes daglig er det avgjørende at de har optimal passform, høy komfort, bra bevegelsesfrihetet og gode lommeløsninger. AIR GAP Luftspalten som dannes mellom de ulike lagene har den enestående egenskapen at den isolerer ikke bare mot kulde, men den øker beskyttelsen betraktelig. Dette fordi en luftspalte har en dårlig ledningsevne skulle du bli utsatt for en lysbue/ åpen flamme.

YOU

SKIN PROTECTION AIR GAP

INSULATION

AIR GAP

SHIELD

AIR GAP

25


26

FLAME RETARDANT

STANDARDER & SYMBOLER

EN 61482-2:2020 / IEC 61482-2:2018 Verneklær som beskytter mot termisk fare ved lysbue Denne standarden spesifiserer verneklær for bruk i arbeid med høy spenning på åpent elektrisk utstyr eller når et system må åpnes og det foreligger risiko for en lysbue. Verneklær godkjent mot lysbue er kategorisert som kategori III plagg i henhold til PPE-Forordningen. Tekstilens egenskaper og plaggets design er viktige parametere for CE-merkingen av verneklær for beskyttelse mot lysbue.

EN 61482-2:2020 ELIM 8,1 cal/cm² EBT 8,7 cal/cm² APC 1

IEC 61482-2:2018 ELIM 8,1 cal/cm² EBT 8,7 cal/cm² APC 1

IEC 61482-2:2009 ARC RATING 9,5 cal/cm² Class 1

Tranemo kommer under en overgangsperiode å ha lagerlagte plagg med alle tre merkingene.

Arbeid med elektrisitet medfører risiko for skader som følge av en lysbue. Ved å benytte verneklær som er testet og godkjent for å håndtere energinivået fra en eventuell lysbue beskytter du deg mot denne risikoen. Det er avgjørende å bruke verneklær over hele kroppen, for å oppnå en komplett beskyttelse. For å sertifisere et lysbueplagg i henhold til EN 61482-2 skal verneklærne gjennomgå minst en av de to ulike testmetodene: Open Arc IEC 61482-1-1 og Box test EN 61482-1-2. Open Arc – IEC 61482-1-1 Testmetoden Open Arc bruker en åpen lysbue, i et middels spenningsområde (>1000V) som da skytes ut mot en tekstil eller en dukke med verneklær på. Elektroder som ligger bak tekstilen eller klærne registrerer varmen som transporteres gjennom tekstilen/ plagget for å kunne avgjøre når en virkelig person vil få en 2-grads forbrenning. I første omgang utsettes tekstilen for ulike energinivåer for å få frem en godkjent lysbueklassifisering - Arc Rating. Den reviderte testmetoden er strengere og mer regulert enn tidligere slik at tidligere godkjente testresultat vil kunne skille seg fra resultatene ved en ny testing av samme plagg/metervare. Dette er uansett kun på grunn av nye og strengere testkriterier og ikke at plaggene/ tekstilene har fått dårligere egenskaper. I tillegg har det kommet krav om at etterbrenningstiden kan maks være 5 sek for å få godkjent resultat. Deretter utsettes verneplaggene for det energinivået som testene på tekstilen resulterte i. Alle tester resulterer i to ulike lysbueklassifiseringer basert på testresultatet og Stoll-kurven som brukes for å beregne sannsynligheten for at en person får en brannskade. Jo høyere verdi desto bedre beskyttelse. Det første resultatet ELIM (Incident Energy Limit, cal/cm²), forteller brukeren hvor stor energien verneklærne står imot uten noen risiko for en 2-grads forbrenning. Denne verdien er den offisielle verdien for lysbueklassifisering i henhold til den nye standarden og de fleste av Tranemo sine lysbuegodkjente kolleksjoner er oppdatert med ELIM-verdi. Det andre resultatet er enten ATPV (Arc Thermal Performance Value, cal/cm²) eller EBT (Energy Break Open Threshold, cal/cm²) som forteller brukeren hvor stor energien som verneklærne står imot når det er 50% sannsynlighet for en 2-grads forbrenning. ATPV angir energinivået som kreves for at temperaturen på baksiden av testdukkens hud blir så høy at en 2-grads forbrenning kan forekomme. EBT gir oss verdien på hvilket energinivå som må til for at tekstilen revner og en 2-grads forbrenning kan skje på bakgrunn av det.

ELIM ELIM 8,1 8,1 cal/cm²cal/cm²

ELIM - Den lysbueenergien som verneklærne beskytter mot med 0% risiko for en 2-grads forbrenning.

ATPV ATPV 9,8 9,8

Energinivået når varmen fra lysbuen blir så høy at den kan forårsake en brannskade gjennom tekstilen.

cal/cm²cal/cm²

ATPV - Den lysbueenergien som verneklærne beskytter mot når sannsynligheten er 50% risiko for en 2-grads forbrenning.

EBTEBT 8,7 8,7

Energinivået når tekstilen går i stykker og en brannskade kan forekomme.

cal/cm²cal/cm²

EBT - Den lysbueenergien der det er 50% sannsynlighet for at tekstilen revner slik at en 2-grads forbrenning oppstår.

ELIM angir ARC Rating for hele plagget og som tilleggsinformasjon viser også Tranemo den laveste verdien av ATPV eller EBT. Ettersom ELIM angir energinivået ved en 0% risiko for en 2-grads forbrenning og ATPV/EBT ved en 50% risiko vil ELIM verdien ofte være lavere enn ATPV/EBT. Den store forskjellen mellom ELIM og ATPV/EBT belyser viktigheten av å bære flere lag i et Tranemo Skinsafe system for å være godt beskyttet


STANDARDER & SYMBOLER

FLAME RETARDANT

Box test EN 61482-1-2 Testmetoden Box test benytter seg av en rettet og begrenset lysbue som skapes ved en kortslutning i et åpent anlegg i et lavspenningsområde (400V). Testene utføres siden på tekstil og plagg på samme måte som for Open Arc. Resultatet angis i APC (Arc Protection Class) og er delt opp i forskjellige klasser: APC 1 (tidligere klasse 1) – 168kJ (4kA, 400V) og APC 2 (tidligere klasse 2) – 320kJ (7kA, 400V) I motsetning til Open Arc testen finnes de ikke en flytende skala på plaggtestene, men kun to nivåer som viser om plagget er godkjent eller ikke. Plagg med et lag flammehemmende tekstil klarer som regel APC 1, inklusive lette skjortetekstiler. For å oppnå APC 2 kreves som regel et system med to eller tre lag med tekstil, alternativt en fôret tekstil. Dette gjør det vanskeligere å tilpasse beskyttelsen til den spesifikke risikoen uten å gå på kompromiss med komforten. Ettersom APC 1 er et relativt lavt beskyttelsesnivå anbefaler Tranemo alltid en grunnbeskyttelse på minimum 8 cal/cm², PPE2 (i henhold til NFPA 70E).

RISIKOANALYSE – RISKO FOR EN LYSBUE Dokument som NFPA 70E og ISSA Guidelines og DGUV-I 203-077 hjelper til med å bedømme risikoer ut ifra et praktisk perspektiv. Faren med en lysbue inkludere termiske effekter, høy lyd, sjokkbølge, splinter, smeltet metall, optisk stråling og andre effekter. Det er derfor viktig å gjøre en risikovurdering som ivaretar alle disse farene. For å få tilstrekkelig beskyttelse er det viktig at hele kroppen blir beskyttet med å bruke PPE (Personlig verneutstyr) som for eksempel hjelm m/visir, hørselvern, hansker og vernesko sammen med verneplagg fra Tranemo. Det finnes to aksepterte standarder for risikoanalyse som benyttes i Europa: NFPA 70E (amerikansk) og DGUV-I 203-077 (tysk). Amerikansk standard for elsikkerhet på arbeidsplassen - NFPA 70E Den amerikanske standarden for elsikkerhet på arbeidsplassen NFPA 70E er en konsensusstandard om hvordan en beskytter brukeren mot risikoen av en lysbue. Standarden er utformet for å hjelpe arbeidsgivere og arbeidere å forstå elektriske farer og redegjør for risikovurdering og valg av verneklær ved risiko for lysbue og sikre elektriske arbeidsmetoder. Ved valg av verneklær og øvrig PPE som beskytter mot en lysbue, nevner NFPA 70E to metoder; beregnet hendelsesenergi eller kategorimetoden. Hvem som skal brukes kommer an på om hendelsesenergien som brukeren kan bli utsatt for er beregnet eller ikke. Beregnet hendelsesenergi i cal/cm² - NFPA 70E:2018 130.5 i henhold til IEEE1584:2018 Styrken i beskyttelsen skal være større enn kreftene i risikoen noe som betyr at den sertifiserte beskyttelsen i cal/cm², skal være større enn den beregnede hendelsesenergien i cal/cm². I tabellen nedenfor vises hva slags verneutstyr som skal brukes ved forskjellig hendelsesenergi: Risiko for en lysbue på 1,2-12 cal/cm²

Risiko for en lysbue på over >12 cal/cm²

• Lysbuetestet jakke/bukse/kjeledress med lange armer/ben • Lysbuetestet hjelm/visir med balaklava eller lysbue testet heldekkende hette med integrert visir • Lysbue godkjente hansker, kraftige skinnhansker eller isolerende hansker med skinnovertrekk. • Vernebriller under visir • Hørselvern • Skinnsko heldekkende

• Lysbuetestet jakke/bukse/kjeledress med lange armer/ben • Lysbuetestet heldekkende hette med integrert visir som skal beskytte ansiktet (lysbue testet hjelm/visir med balaklava er ikke godkjent. • Lysbue godkjente hansker (kraftige skinnhansker eller isolerende hansker med skinnovertrekk er ikke godkjent) • Vernebriller under visir • Hørselvern • Skinnsko heldekkende

Kategorimetoden - NFPA 70E:2018 130.7 Kategorimetoden benyttes kun når hendelsesenergien ikke er beregnet. Med denne metoden sammenligner man sitt anlegg mot forskjellige typer anlegg definert i NFPA 70E 130.7, som anbefaler hvilket nivå av PPE som bør brukes. Denne metoden er mer usikker og kan bidra til at arbeideren bruker unødig tykke/tunge verneklær som anlegget egentlig ikke krever. Lysbue beskyttelsen for verneklærne er delt opp i fire kategorier: Vurdert risiko i henhold til kategorimetoden (cal/cm²)

1,2-4

4-8

8-25

25-40

Arc Rating – krav for verneklærne (cal/cm²)

>4

>8

> 25

> 40

PPE 1 / KAT 1 (4-8 cal/cm²)

PPE 2 / KAT 2 (8-25 cal /cm²)

PPE 3 / KAT 3 (25-40 cal /cm²)

PPE 4 / KAT 4 (>40 cal/cm²)

Krav på PPE-kategori

I tabellen nedenfor vises hva slags verneutstyr som skal brukes ved forskjellig PPE kategorier: Risiko for en lysbue som krever PPE 1 eller PPE 2

Risiko for en lysbue som krever PPE 3 eller PPE 4

• Lysbuetestet jakke/bukse/kjeledress med lange armer/ben • Lysbuetestet hjelm/visir med en balaklava eller lysbue testet heldekkende hette med integrert visir • Lysbue godkjente hansker, kraftige skinnhansker eller isolerende hansker med skinnovertrekk. • Vernebriller under visir • Hørselvern • Skinnsko heldekkende

• Lysbuetestet jakke/bukse/kjeledress med lange armer/ben • Lysbuetestet heldekkende hette med integrert visir som skal beskytte ansiktet (lysbue testet hjelm/visir med en balaklava er ikke godkjent. • Lysbue godkjente hansker (kraftige skinnhansker eller isolerende hansker med skinnovertrekk er ikke godkjent) • Vernebriller under visir • Hørselvern • Skinnsko heldekkende

27


28

FLAME RETARDANT

STANDARDER & SYMBOLER

Samsvarssertifikat - NFPA 70E / EN 61482-2 Tranemo har i samarbeid med ArcWear, et akkreditert testinstitutt i USA, utviklet et sertifikat som viser at våre EN 61482-2sertifiserte verneklær også oppfyller kravene i den amerikanske standarden NFPA 70E. Sertifikatet bekrefter at Tranemo sine CE-merkede lysbueklassifiserte verneklær også kan brukes på det amerikanske markedet. Tysk standard for risikoanalyse i henhold til DGUV-I 203-077 og risikovurderinger i henhold til BGI/GUV-I 5188 Den tyske standarden bygger på risikoanalyse i henhold til DGUV-I 203-077 og risikovurderinger i henhold til BGI/GUV-I 5188. I henhold til standarden testet verneklærne med EN 61482-1-2 Box test med en begrenset og rettet lysbue som skapes av en kortslutning i et åpent anlegg. Testen utføres i et lavspenningsområde (400V). Tranemo Skinsafe™ Det å benytte flere lag av lysbue sertifiserte plagg øker beskyttelsen vesentlig. Dette takket være luftspalten som dannes mellom lagene og luft leder elektrisitet dårlig. Det er viktig å forstå at den totale kaloriverdien som vi får ved å benytte lag-på-lag ikke regnes ut med å plusse de forskjellige lagene sammen. For å fastsette den korrekte kaloriverdien må det gjøres lysbuetest av plaggene satt sammen i system på en testdukke som er lik det systemet som skal brukes i virkeligheten. Vi kaller våre testede lagpå-lag system Tranemo Skinsafe™, som gir oss mange muligheter sett ut ifra risikoanalysen for å kunne tilby korrekt beskyttelse. Som nevnt i NFPA 70E så er lag-på-lag den mest effektive metoden for å oppnå ønsket beskyttelse. Dette ettersom det å bruke flere lag med tynnere tekstiler øker komforten og derfor øker sjansen at brukeren benytter seg av de plagg som kreves i forhold til risikoen. ASTM F1959 F1506 er den amerikanske standarden for lysbue-risikoer. I standarden testes tekstilene også med Open Arc testen ASTM F1959, som ligner på den europeiske standarden EN 61482-2 for tekstiler og plagg. Den største forskjellen på de amerikanske mot de europeiske standardene er kravet på test av forkullingslengden der maksimumsverdi fastsettes. Testen blir gjort etter 25 vask og for å bli godkjent skal forkullingslengden bli maks 152 mm etter 12 sekunders eksponering. Tranemo har testet tekstilene som er utviklet mot elektrikere; Tera TX og Aramid 6.4FC ettersom resultatet gir en brukbar indikasjon på tekstilens flammehemmende egenskaper ved en eventuell lysbue ulykke. Elektrisk isolerende verneklær som beskytter mot elektrisitet eller klær som er egnet for arbeid der du bevist utløser en lysbue (buesveising eller plasmaskjæring etc) er ikke dekket gjennom den europeiske standarden EN 61482-2.

EN 1149-5 Verneklær med elektrostatiske egenskaper Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes i eksplosive miljøer, dvs. ATEX-miljø der det er risiko for at plaggene lager gnister som kan antenne eksplosive stoffer. For å kunne CE-merke plagg med dette symbolet, testes tekstilens antistatiske funksjon ifølge EN 1149-1 (overflatemotstand) eller EN 1149-3 (ladningsnedbrytning). Plaggets design er også en parameter i CE-merkingen for antistatiske/ATEX-plagg. Med antistatiske egenskaper og riktig design elimineres risikoen for en gnistdannelse. ATEX-miljøer deles opp i ulike soner der ulike nivåer av risiko forekommer. Antistatiske plagg merket med EN 1149-5 er egnet for bruk i ATEX soner 1, 2, 20, 21 og 22. I miljøer med et forhøyet oksygennivå eller i sone 0 skal ikke verneklærne brukes uten at et ansvarlig verneombud har godkjent disse. Dette grunnet bruk og slitasje kan påvirke de antistatiske egenskapene. Det er også viktig at verneklærne brukes på korrekt måte i ATEX-miljøer.

Atex soner for gass, fukt og damp

Atex soner for støv

Sone 0

Miljø der blanding av luft og brannfarlig gass, fukt eller damp oppstår ofte og er vedvarende over lang tid.

Sone 20

Miljøer der eksplosive støvskyer forekommer ofte og under lengre perioder.

Sone 1

Miljø der blanding av luft og brannfarlig gass, fukt eller damp trolig oppstår under normale forhold.

Sone 21

Miljøer der eksplosive støvskyer kan forekomme under normale forhold.

Sone 2

Miljø der blanding av luft og brannfarlig gass, fukt eller damp kan oppstå under normale forhold men forsvinner raskt.

Sone 22

Miljø der eksplosive støvskyer trolig ikke forekommer men om de gjør så forsvinner de raskt.


STANDARDER & SYMBOLER

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 Verneklær som beskytter mot varme og flammer Denne standarden spesifiserer verneplagg når du arbeider et sted hvor det er risiko for at plaggene kommer i kontakt med varme og flammer og er grunnbeskyttelsen for alle Tranemo sine flammehemmende plagg. For en komplett beskyttelse av kroppen, skal verneklærne dekke nakke, overkropp, armer og ben i et plagg, en kjeledress eller en bukse + jakke løsning der begge plagg har samme beskyttelsesnivå. Selv tilbehør, som sveisebeskyttelse, forklær og armbeskyttere, kan sertifiseres i henhold til EN ISO 11612 hvis det testes og brukes sammen med andre heldekkende plagg med samme sertifisering. Standarden er inndelt i forskjellige kategorier, der bokstavkodene viser hvilke krav for varme og flammer plagget tilfredsstiller. Minst to kategorier må testes for å at plaggene skal kunne CE-merkes. Bokstavkode A1 og/eller A2 er obligatorisk, og resultatet er angitt på CE-etiketten sammen med dette symbolet. Bokstavkodene er klassifiseringer på forskjellige nivåer, der det høyeste tallet er det høyest testede nivået. Plaggets design er også en parameter i CE-merkingen for plagg mot varme og flammer. Flammehemmende plagg sertifisert i henhold til EN ISO 11612 B3, C2-C4, D2-D3, E2-E3 og F3 er alltid kategori III-plagg i henhold til PPE-forordningen. A1, A2

Krav om begrenset flammespredning; A1: Overflateantenning A2: Kantantenning.

B (1-3)

Beskyttelse mot konveksjonsvarme og åpen flamme

C (1-4)

Beskyttelse mot strålingsvarme

D (1-3)

Beskyttelse mot smeltet aluminium

E (1-3)

Beskyttelse mot smeltet jern

F (1-3)

Beskyttelse mot kontaktvarme

EN ISO 14116 Begrenset flammehemming Denne standarden brukes ofte for klær og tilbehør der det er lavere krav til de flammehemmende egenskapene slik som Hi-Vis refleksvester, regntøy, t-skjorter med korte ermer og sokker. Standarden er inndelt i tre klasser, der indeks 3 er det høyeste nivået. Plagg med indeks 3 skal brukes i kombinasjon med tekstiler ifølge EN ISO 11612. (Plagg med indeks 1 skal ikke brukes nærmest huden.) Denne standarden har ikke noe eget symbol/piktogram. Vi har valgt å bruke en flamme som symbol for å indikere at dette er flammehemmende plagg.

LOI - Limited Oxygen Index LOI angir minimum konsentrasjon av oksygen, uttrykt som en prosentandel, som gjør det mulig at en tekstil kan brenne. Den angir plaggets beskyttelse mot relativ antennelighet og skal være over 25% om den skal kunne betraktes som flammehemmende. Vi tester LOI-verdien for våre tekstiler og angir den på den utvendige etiketten på flammehemmende verneklær. LOI-verdien er en måte å indikere nivået for flammehemmende beskyttelse som et plagg gir, og gjør det enklere for brukeren å sammenligne og velge riktig beskyttelsesnivå. LOI er avhenging av de flammehemmende fibrene/ fiberkombinasjonene og vekten på tekstilen. Tranemo utfører forløpende flammehemmende tester på hvert nytt parti av tekstil for produksjon for å forsikre seg om at den tilfredstiller den høye beskyttelsen som kreves. Eksempel på LOI verdi: Vanlig bomull 18%, Polyester/Nylon 20-22%, Ull 25% og kjemisk behandlet flammehemmende bomull 28%.

Tranemo tekstiler

LOI

811 812 821 822 830 / 832 846 850 862 863 864 873 875 882 / 883 884 885 891 892 895 897 899 901 903 904 905 911 / 912 920 943 950 / 951 955

29,8% 29,8% 27,5% 29,5% 28,0% 30,1% 29,4% 28,9% 28,9% 28,9% 25,9% 27,8% 32,3% 29,5% 29,0% 25,4% 28,3% 26,0% 26,1% 26,5% 27,7% 28,7% 27,7% 28,7% 26,7% 30,1% 25,5% 29,5% 29,5%

Tera TX Cantex Pro 260 Edge HVO Edge 350 IR Apex Ara TX Denim Stretch 1.0 Outback 250 Outback HW Outback J220 Magma C Magma S Cantex 2.0 Cantex Stretch Cantex Weld Cantex Dual 220 Cantex Dual 320 Cantex Jersey AT Cantex Pique Cantex Terry Merino RX Merino TX Merino JX Merino FX Tera TX Light Cantex JX Mega TX 260IR Windtech FR 340 Windtech FR 550

29


30

FLAME RETARDANT

STANDARDER & SYMBOLER

EN ISO 11611 Verneklær for bruk i sveising og beslektede prosesser Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes i sveisearbeid eller beslektede prosesser der det er risiko for at små dråper av smeltet metall fester seg til klærne, kort kontakt med åpen flamme, strålingsvarme fra sveisebue, elektrisk støt fra kort og uforvarende kontakt med elektriske ledere med spenning opp til ca. 100 V DC under normale sveiseforhold. Denne standarden er inndelt i to forskjellige klasser med forskjellig risikonivå. Tekstilens funksjon ved sveising testes med 15 dråper (klasse 1) eller 25 dråper (klasse 2) med smeltet metall. Plaggets design er også en parameter i CE-merkingen for plagg til sveising.

Klasse Beskrivelse Beskyttelse mot mindre risikofylte sveiseteknikker og situasjoner som 1 forårsaker lavere nivåer av dråper av smeltet metall og strålingsvarme. Beskyttelse mot mer risikofylte sveiseteknikker og situasjoner som 2 forårsaker høyere nivåer av dråper av smeltet metall og strålingsvarme.

Antall testede dråper

Strålingsvarme, RHTI24 (Reaksjonstid, sekunder)

Elektrisk motstand Ω

15

≥7

> 105

25

≥ 16

> 105

EN 13034 Type PB [6] Verneklær mot flytende kjemikalier Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes der det er risiko for eksponering mot lett spray, flytende aerosoler eller sprut med lavt trykk og lavt volum der en fullstendig barriere mot væskegjennomtrengning (på et molekylært nivå) ikke er påkrevd. I henhold til standarden EN 13034 kan følgende kjemikaliegrupper/kjemikalier testes og det høyeste nivået er 3: Kjemikaliegruppe Syre Baser Aromatisk hydrokarbon Alkohol

Kjemikalier H2SO4 30% (svovelsyre) NaOH 10% (natriumhydroksid, også kalt lut og kaustisk soda) O-xylen Butanol

For å klare testen og kunne bruke EN 13034-symbolet i CE-merkingen må minst en kjemikalie oppnå nivå 3 på egenskapen for å støte bort kjemikalie på tekstilen. I tillegg må minst en kjemikalie oppnå klasse 2 på kjemikaliets egenskap for å penetrere tekstilen. Plaggets design er også en parameter i CE-merkingen av plagg som beskytter mot kjemikalier. Testresultat for materialet (klasse)

885 Cantex Weld

884 882,883 Cantex Cantex Stretch 2.0

PFAS-free PFAS-free PFAS-free

Materialets evne til å frastøte kjemikalier H2SO4 (30%) 3 Syre

931 Cantex 240IR

811 Tera TX

812 Tera TX TW

863 862 943 Outback Outback Mega TX HW 250 230IR

846 Ara TX

PFAS-free

955 Windtech FR550

950 Windtech FR340

830 Apex

821 Edge PFAS-free

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Baser

Na OH (10%)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Aromatisk hydrokarbon

O-xylen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

Alkohol

Butanol

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

Materialets evne til å motstå gjennomtrenging av kjemikalier H2SO4 (30%) 3 3 3 Syre Baser Aromatisk hydrokarbon Alkohol

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Na OH (10%)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

O-xylen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

Butanol

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

”-” Kjemikaliegruppe/kjemikalie ikke testet/klarer ikke testen.

Hvis bedriften din bare trenger beskyttelse mot syre eller base, kan det være lurt å velge en tekstil med PFAS-fri finish. En PFAS-fri finish inneholder ikke fluor-karbonbindingen som naturen har så vanskelig for å bryte ned, noe som gjør produktet til et bedre og mer miljøvennlig valg. Dersom bedriften din derimot krever beskyttelse mot O-xylen eller butanol, trenger du en tekstil med PFAS-finish. Ta kontakt med Tranemo dersom du er usikker på hvilken beskyttelse din bedrift trenger.


STANDARDER & SYMBOLER

FLAME RETARDANT

For mer informasjon om Tranemo’s sertifiserte kombinasjoner, besøk tranemo.no

EN ISO 20471 Verneklær med høy synbarhet Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes når du trenger å være synlig i dagslys og om natten, der det finnes kjøretøy i bevegelse. Denne standarden har tre forskjellige nivåer som dekker tre risikotyper, og det maksimale nivået er klasse 3. Tabellen nedenfor indikerer området med fluoriserende og reflekterende materiale på plagget. For å kunne CEmerke plagget med dette symbolet, må det oppnå et av disse nivåene. Plaggets design er også en parameter i CE-merkingen for plagg med høy synlighet. Materialoverflate i m²

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Fluoriserende

0,14

0,50

0,80

Reflekterende

0,10

0,13

0,20

Sertifiserte kombinasjoner – klasse 3 system Et synbarhetsplagg som ikke oppnår EN ISO 20471 klasse 3 kan kombineres sammen med andre Tranemo synbarhetsplagg for å oppnå den høyeste synbarhetsklassen – ett klasse 3 system. For eksempel en jakke som kun oppnår klasse 2 og som brukes sammen med en bukse/selebukse i klasse 1 eller 2 for å oppnå en klasse 3 system-godkjenning. Noen av Tranemo sine jakker og t-skjorter oppnår ulike EN ISO 20471 klasser i ulike størrelser. Selv disse kan kombineres til et klasse 3 system i alle størrelser. Om et plagg er sertifisert som et klasse 3 system vises det ved plaggets produktbeskrivelse. Det indikeres også med symbolet nederst på plaggets CE-etikett.

RIS-3279-TOM ISSUE 2 Synbarhets standard for den britiske jernbanen Denne britiske synbarhets standarden er basert på den europeiske standarden EN ISO 20471. Standarden krever at det fluoriserende og reflekterende materiale oppnår minimum EN ISO 20471 klasse 2. RIS-3297-TOM godkjenner kun orange synbarhetsfarge.

EN 342 Verneklær mot kulde Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes ved arbeid i kalde miljøer. Det kreves testing av resulterende effektiv varmeisolasjon (verdi i m²K/W), luftgjennomtrengning klasse 1-3 og motstand mot vanngjennomtrengning klasse 1-2. En plaggkombinasjon (f.eks en to-delt løsning med bukse og jakke eller kjeledress) må oppnå et resultat på varmeisolering og luftgjennomtrenging for å kunne bruke CEmerkingen EN 342. Test med vanngjennomtrenging er valgfri. Plaggene er testet som et 3-lags system sammen med vårt standard undertøy.

EN 343 Verneklær mot regn Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes i regn, snø, tåke og fuktig miljø. I henhold til den siste versjonen av standarden EN 343:2019 testes plagg og sømmer for vanngjennomtrenging (vanntetthet) klasse 1-4 og vanndampmotstand (pusteegenskaper) klasse 1-4 der klasse 4 er den høyeste nivået. Plagget må oppnå et resulatet på begge testene for å kunne merkes med CE-merkingen EN 343.

EN 13758-2 Beskyttelse mot UV-stråling Denne standard spesifiserer kravene for klassifisering og merking av plagg som gir brukeren et UVA + UVBbeskyttelse over 40 UPF (Ultraviolet Protection Factor. Tranemo 50+) Alle tekstiler beskytter brukeren mot solen og risikoen for å få solforbrenning er avhengig av tekstilens tykkelse. Denne standard indikerer at beskyttelsen er høy. Testmetode for tekstilen er EN 13758-1.

31


32

FLAME RETARDANT

STANDARDER & SYMBOLER

VERNEHANSKER Vernehansker er sertifisert og testet i henhold til forskjellige standarder som skal veilede brukeren med informasjon slik at det blir brukt hansker med korrekt beskyttelse til de forskjellige arbeidsmiljøene. Ved arbeid i miljøer slik som energiverk, ved arbeid med elektrisk infrastruktur, på jernbanen og i prosessindustri vil det være en risiko for at en plutselig lysbue kan oppstå. En lysbue skaper en voldsom strålingsvarme som kan brenne huden. Den glovarme luften fra en lysbue kan bli opp mot 10 000°C, som utgjør en vesentlig risiko for en alvorlig brannskade. Den intense varmen kan antenne hansken, så det er viktig å bruke en hanske som ikke antenner eller smelter. Hendene er en av de mest utsatte kroppsdeler ved arbeid med elektrisitet/spenning. • • • • • • •

Bruk vernehansker! Hendene er de mest utsatte områdene på kroppen Bruk tørre vernehansker! Fukt eller våte hansker kan forårsake damp som vil redusere beskyttelsen vesentlig. Nedslitte hansker gir en begrenset beskyttelse Bruk rene vernehansker! Hanskene er flammehemmende, men olje eller skitt vil kunne brenne på hansken. Det anbefales å ta med et ekstra par med vernehansker dersom et av parene skulle bli våte eller skitten under arbeid. Bruk korrekt størrelse! Vernehansker som sitter bra, vil redusere risikoen for at hanskene hekter seg. La annet vernetøy overlappe vernehanskene ved håndleddene.

EN 407 ABCDEF

EN 407 Vernehansker mot termiske risikoer (og/eller åpen flamme)

Denne standarden brukes for vernehansker som beskytter hendende mot hete og/eller åpen flamme: kontaktvarme, konvektiv hete, strålingsvarme, mindre sprut eller større mengder av smeltet metall. Hver test mot en spesifikk risiko gir et resultat som er delt inn i forskjellige nivåer og symbolet for standarden er et supplement med kategorier nedenfor. Kode

Kategori

A

Oppførsel ved åpen flamme

Hvor brennbar er vernehansken, smelter materialet, hvor raskt dør flammen ut? Mål tiden det tar for en åpen flamme og glød til å slukke etter at energikilden er fjernet. Nivå 1-4 (nivå 3 og 4 er klassifisert som flammehemmende)

B

Kontaktvarme

Vernehansken bør isolere mot kontaktvarme og må ikke smelte. Testen måler ved å eksponere hansken mot et varmt objekt med begrenset oppvarming av hånden i løpet av 15 sekunder. Nivå 1-4. (nivå 1=100°C, nivå 2=250°C, nivå 3=350°C, nivå 4=500°C)

C

Konvektiv hete

Vernehansken bør isolere mot konvektiv hete og forhindre at varm luft eller damp trenger igjennom. Testen måler tiden det tar før skadelig luft/damp trenger igjennom. Nivå 1-4 (4 er høyeste nivå)*

D

Strålingsvarme

Vernehansken kan reflektere eller absorbere strålevarme og huden skal være beskyttet mot dette. Testen er kalkulert ved 20 kW/M2. Nivå 1-4. (4 er høyeste nivå)*

E

Beskyttelse mot begrenset Test med små mengder av smeltet metall. Nivå 1-4 (4 er høyeste nivå)* eksponering av smeltet metall

F

Beskyttelse mot en større mengde av smeltet metall

Test med større mengder av smeltet metall. Nivå 1-4 (4 er høyeste nivå)*

*X indikerer at testen ikke er gjennomført.

EN 388 Vernehansker mot mekaniske risikoer

EN 388 ABCDEF

Denne standard definerer mekaniske risikoer og relevante tester av vernehansker. Hanskene testes for slitestyrke, kuttbestadighet, rivestyrke, punkteringsmotstand og slagmotstand. EN 388 resultat i verdiene A-F. Hver test mot en spesifikk risiko gir et resultat som er delt inn i forskjellige nivåer og symbolet for standarden er et supplement med kategorier nedenfor. Kode

Kategori

A

Slite motstand

1-4 (4 er høyeste nivå)

B

Skjæremotstand (coup test) Valgfri eldre standard

1-5 (5 er høyeste nivå) X indikerer at testen ikke er gjennomført

C

Rivemotstand

1-4 (4 er høyeste nivå)

D

Punkteringsmotstand

1-4 (4 er høyeste nivå)

E

Skjæremotstand ISO 13997

A-F (F er høyeste nivå). A=2N, B=5N, C=10N, D=15N, E=22N, F=30N

F

Slag beskyttelse

Indikert kun om test er gjennomført. P= nådd

EN 420 / EN ISO 21420 Vernehansker – Generelle krav og testmetoder Denne standarden definerer generelle krav og relevante testmetoder på vernehanskenes design- og konstruksjon i tillegg til hanskematerialets vannavvisende egenskaper, beskyttelse og komfort og ikke minst merking og informasjon fra produsent.

ATPV-verdi for vernehansker Vernehansker testet i henhold til ASTM F2675, for å fastsette hanskenes Arc Rating (ATPV eller EBT) EN 61482-1-2, Box test Denne lysbue testen gir et godkjent eller ikke godkjent resultat for disse to nivåene: APC 1 - 168kJ (4kA, 400V) APC 2 - 320kJ (7kA, 400V) Testen er modifisert for vernehansker, ettersom hansker ikke er inkludert i standarden eller i testmetoden.

ANSI CUT LEVEL

ANSI CUT Amerikansk standard for kuttbestandighet

Som et komplement til den europeiske standard bruker Eureka ANSI-test for fastsettelse av kuttbestandighet. Dette for å kunne bruke et større resultatfelt, A1-A9. Resultatet angis i Newton. Testmetodene er lignende de i EN 388.


STANDARDER & SYMBOLER

FLAME RETARDANT

LYSBUE GODKJENT HJELMER Hjelmene er sertifisert og testet i henhold til ulike standarder for å gi brukeren mulighet til å velge riktig hjelm med riktig beskyttelse for sitt arbeid. Tranemo anbefaler:: • • • • •

Bruk hjelmen for å komplettere ditt verneutstyr og sørg for at den sitter stabilt på hodet. Når ikke hjelmen brukes bør den oppbevares i riktig temperatur (5°C - 35°C). Bruk ikke hjelmen ved arbeid under spenning om hjelmen eller noe av tilbehøret (visir, hakebånd etc) er skadet eller møkkete. Våt eller fuktig hjelm skal tørkes nøye før bruk Hjelmen har en begrenset levetid og skal kasseres innen utløpsdato. Informasjon om livslengden finnes på hjelmen bakside.

EN 397 - Standard for industrielle vernehjelmer Standarden spesifiserer krav på materiale, testmetoder og merkingskrav for industrielle vernehjelmer. De obligatoriske kravene gjelder hjelmer for allmenn bruk innenfor industrien. Det finnes noen valgfrie kompletterende krav som hjelmprodusenten kan velge å spesifisere. Industrielle vernehjelmer er først og fremst utviklet for å beskytte mot fallende objekter som er en betydelig risiko. Hjelmer sertifisert i henhold til EN 397 må oppfylle de obligatoriske kravene for fallende objekter, gjennomtrenging av spisse objekt, flammehemming og utløsende hakebånd.

EN 50365 - Standard for elektrisk isolerende hjelmer for bruk i lavspennings anlegg Denne valgfrie testen sørger for beskyttelse mot elektrisk sjokk opp til AC 1000V eller DC 1500V. Spenningen som brukes i denne testen er 10 000V. Hjelmer som er godkjent i henhold til EN 50365 skal merkes med triangelens symbol og «Elektriker klasse 0» inni skallet på hjelmen. Hjelm godkjent i henhold til EN 50365: • Beskytter mot elektrisk støt og farlig elektrisk strøm gjennom hodet. • Beskytter mot vekselspenning på opptil 1000V (vekselstrøm) eller spenning opp til 1500V (likestrøm) • Får ikke inneholde noen ledende deler om hjelmen er isolerende. • Får ikke ha lufteventiler som kan gi kontakt med strømførende deler •

Skal oppfylle kravene i henhold til EN 397.

EN 166 - Standard for øyebeskyttelse Standarden spesifiserer funksjonelle krav på alle typer øyebeskyttelse. Standarden omhandler alle allmenne overveielser som har med øyebeskyttelse som dekning, klassifisering, grunnkrav, spesielle krav og tilleggskrav, testmetoder, merking og informasjon til brukeren. • • • •

Øyebeskyttelse skal være fritt for utstående deler, skarpe kanter eller andre defekter som kan forårsake ubehag eller skader under bruk. Ingen deler av beskyttelsen som er i kontakt med brukeren for være laget av materiale som er kjent for å forårsake hudirritasjoner. Pannebånd må ha minimum 10 mm bredde over alle deler som kan komme i kontakt med bærerens hode. Pannebånd skal være justerbart eller selvjusterende. Briller som er godkjent i EN 166 skal være testet i henhold til: - EN 167 Optisk test – Dette inkluderer tester for synsfelt, overføring og diffusjon samt brytingsegenskaper. - EN 168 Mekanisk test – Robusthet og motstand mot varme, antenning og korrosjon. Det finnes to robusthetstester – «minimal robusthet» og «økt robusthet» - EN 170 – Krav på filter mot UV-stråling.

ATPV verdi for visir ASTM F2128 (Open Arc) - Testmetode for å fastslå visirets Arc Rating (ATPV eller EBT). GS-ET-29E (Box test) - Testmetode og sertifisering av ansiktsbeskyttelse Denne lysbue testen resulterer i godkjent eller ikke godkjent resultat i henhold til følgende innstillinger: APC 1 – 168kJ (4kA, 400V) APC 2 – 320kJ (7kA, 400V) Testmetodene tilsvarer EN 61482-1-2 Box test med er tilpasset for å passe ansiktsbeskyttelse.

33


FLAME RETARDANT

34

SHELL FR

SHELL FR Shell FR består av inherent flammehemmende skall- og vinterplagg. Alle plaggene har teipede sømmer og er laget av et lett polyesterfritt, vind- og vanntett ytterstoff iht. EN 343. Materialet, som for det meste består av naturfiberen viskose, er vevd med en spesiell vevningsteknikk som gir myke og fleksible plagg. Baksiden av ytterstoffet er utstyrt med en membran med utmerkede pusteegenskaper, som igjen gjør at du kan jobbe komfortabelt gjennom hele arbeidsdagen uten å gå på akkord med beskyttelsen. Plaggene er produsert med en polyesterfri tekstil og strukturen gjør at overflaten forblir intakt dersom plaggene brukes til sveising og kommer i kontakt med metallsprut. Skallplaggene er fôret med et tynt mesh-fôr og Cantex-fôr for å være lette, luftige og behagelige å ha på. Et skallplagg er perfekt å bruke hele året da du kan tilpasse klærne du bruker under ytterplagget etter temperatur, ønsket beskyttelse og aktivitetsnivå. Skallplaggene har en høy ELIM-verdi - 20 cal/cm², PPE 2 og når du kombinerer de med flere lag flammehemmende klær i vårt Tranemo SkinsafeTM system, oppnås enda høyere beskyttelse. Kolleksjonens grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no. 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

Plaggene på denne og neste side er sertifisert i henhold til:

c95mt

NEW EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 20,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 20,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 20,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

**EN ISO 11611 CL.1 A1

**EN ISO 11611 CL.1 A1

EN ISO 11611 CL.1 A1

**EN 13034 type PB[6]

**EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (S-XL)

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (S-XL)

EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (S-M)

EN 343 3.3

EN 343 3.3

EN 343 3.3

5137 94 DAME SKALLJAKKE

Metallfri og inherent flammehemmende skalljakke til damer med teipede sømmer og meshfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 943, 804, 805, 911

5138 94 DAME SKALLJAKKE MED PILEFÔR 9129

Metallfri og inherent flammehemmende skalljakke til damer med teipede sømmer og meshfôr. Leveres med 9129 piléfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 943, 804, 805, 911

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

5139 94 DAME SKALLBUKSE M/SELER

Inherent flammehemmende skallbukse til dame med teipede sømmer og meshfôr. Metallfri. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 943, 804, 805, 911


SHELL FR

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 20,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 20,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

**EN ISO 11611 CL.1 A1

**EN ISO 11611 CL.1 A1

**EN 13034 type PB[6]

**EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (XS-S)

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (XS-S)

EN 343 3.3

EN 343 3.3

5135 94 SKALLJAKKE

Metallfri og inherent flammehemmende skalljakke med teipede sømmer og meshfôr. Leveres med 9128 piléfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343.

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 943, 804, 805, 911

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 943, 804, 805, 911, 060

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 25,0 cal/cm² ATPV: 25,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 25,0 cal/cm² ATPV: 25,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

**EN ISO 11611 CL.1 A1

**EN ISO 11611 CL.1 A1

**EN 13034 type PB[6]

**EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

EN 343 3.1

5118 94 VINTERPARKAS

35

5136 94 SKALLJAKKE MED PILEFÔR 9128

Metallfri og inherent flammehemmende skalljakke med teipede sømmer og meshfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343.

*EN 342 (5118+5122)

FLAME RETARDANT

*EN 342 (5119+5122)

Metallfri og inherent flammehemmende vinterparkas med teipede sømmer og quiltfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343.

5119 94 VINTERPARKAS M/ PILÉFÔR 9128

Metallfri og inherent flammehemmende vinterparkas med teipede sømmer og quiltfôr. Leveres med 9128 piléfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343.

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 943, 804, 054

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 943, 804, 054, 060

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 25,0 cal/cm² ATPV: 25,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 20,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1

EN ISO 11611 CL.1 A1

*EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (XS-S)

EN 343 3.1

EN 343 3.3

**EN 342

5111 94 VINTERDRESS

Metallfri og inherent flammehemmende vinterdress med teipede sømmer og quiltfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 943, 804, 054, 893

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

5132 94 SKALLBUKSE M/SELER

Inherent flammehemmende skallbukse med teipede sømmer og meshfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 943, 804, 805, 911


36

FLAME RETARDANT

SWITCH

SWITCH SWITCH er kolleksjonen for deg som arbeider i elektriske anlegg med høye energinivåer. Her har du den beste beskyttelsen om det skulle bli en kortslutning i en transformatorstasjon eller i større batterienheter. Med SWITCH har Tranemo et heldekkende system for beskyttelse mot en lysbue på hele kroppen. Kolleksjonen er utviklet for å gi en veldig høy beskyttelse mot lysbue. Med EN 61482-2 APC 2, ELIM 40 cal/cm² og EBT 44 cal/cm² oppnår SWITCH den høyeste verneklassen mot lysbueulykker i henhold til standarden (PPE 4 NFPA 70E). SWITCH legger til rette for en rask og fleksibel tilpassing i forhold til risikonivå og beskyttelsesbehov ut ifra den aktuelle arbeidssituasjonen. Softshellfrakken bæres enkelt ovenpå plagg med en grunnleggende beskyttelse ved kortere eksponering. Ved et mer tidkrevende arbeid i et slikt høyrisikomiljø anbefales softshelljakken sammen med softshellbuksen. Softshell tekstilen som brukes i plaggene er et mykt, elastisk og vindog vannavvisende materiale som er komfortabel å bruke. Kolleksjonen tilbyr også hodevern med hjelm, visir og en hette som et sertifisert system. Sammen med balaklava og hansker får du en heldekkende lysbuebeskyttelse. Kolleksjonens grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no. 955: Windtech FR 550, 550 g/m², vind- og vannavvisende

c95mt

EN ISO 11612 A1 B2 C2 F2 IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 40,0 cal/cm² EBT: 44,0 cal/cm² EN ISO 11612 A1 B2 C2 F2

EN ISO 11612 A1 B2 C2 F2

EN 1149-5

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 40,0 cal/cm² EBT: 44,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 40,0 cal/cm² EBT: 44,0 cal/cm²

EN 13034 type PB[6]

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (XS-S)

5195 95 SOFTSHELLJAKKE PPE 4

Metallfri og inherent flammehemmende softshelljakke godkjent i PPE kategori 4 (høyere enn 40 cal/cm²). Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 955

5193 95 SOFTSHELLFRAKK PPE 4

Inherent flammehemmende frakk med borrelås lukning for ”quick release” godkjent i PPE kategori 4 (høyere enn 40 cal/cm²). Størrelse: S, L, XXL, 4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 955

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

5194 95 SOFTSHELLBUKSE PPE 4

Metallfri og inherent flammehemmende softshellbukse godkjent i PPE kategori 4 (høyere enn 40 cal/cm²). Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 955


SWITCH

9179 95 LYSBUE HETTE

SA00 01 LYSBUE HETTE + VISIR + HJELM ASTM F2178 ATPV 40 cal/cm²

FLAME RETARDANT

9195 89 BALAKLAVA

Sett med lysbue hette 9179, integrert visir RX0018 og hjelm med hakebånd.

EN ISO 11612 A1 B2 C2 F2

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

Størrelse: One size Farge: 03 marine

Inherent flammehemmende softshellhette for ekstra beskyttelse mot lysbue.

EN 1149-5

Størrelse: One size Farge: 03 marine Kvalitet: 955

EN 1149-5

Inherent flammehemmende balaklava med høy lysbue beskyttelse produsert i dobbelt lag med ELIM: 22,0 cal/cm², EBT: 27,0 cal/cm², APC 2. 20% resirkulert bomull. PFAS-fri. Størrelse: One size Farge: 03 marine Kvalitet: 899, 895

NEW RX00 18 LYSBUE VISIR GS-ET-29 APC 2

Transparent 3phase® lysbue godkjent visir som kan vippes opp.. Størrelse: One size Farge: 00 flerfarget

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F1 EN 61482-2 APC 2 GS-ET-29 APC 2 EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

RX00 22 HALS OG ØREBESKYTTELSE

Flammehemmende og antistatisk hals og ørebeskyttelse for montering på hjelm RX0001 eller RX0021.. Størrelse: One size Farge: 03 marine

37


FLAME RETARDANT

STRETCH FR

STRETCH FR Stretch FR omfatter verneklær for fysisk aktive arbeidere innenfor energi- og kraftindustrien der plaggene har samme komfort og bevegelighet som fritidsklær. De flammehemmende stretchbuksene tar komforten til et helt nytt nivå med moderne design og passform. Stretch materialet er laget av en aramidfiber kombinert med høy andel stretchfiber, som skaper en høyelastisk tekstil med meget gode flammehemmende egenskaper som også tåler industrivask. Plaggene har en høy flammehemmende beskyttelse og til tross for 20 % stretch i stretchpanelene klarer den kravene i EN ISO 11612 A2 (kantantenning), som er unikt for flammehemmende arbeidstøy med stretch. Overdelene er sydd i en myk og fleksibel, vind- og vannavstøtende softshelltekstil som gir meget god beskyttelse mot lysbue (PPE 3). Der det er behov for ekstra beskyttelse kan softshell- jakkene brukes med to ekstra lag, i henhold til vårt sertifiserte Tranemo SkinsafeTM-system, som gir en imponerende ELIM-verdi på hele 63 cal/cm² (PPE 4). I kombinasjon med stretchbuksene får brukeren en komplett og komfortabel kolleksjon. Hele kolleksjonen er selvsagt tilgjengelig i både dame- og herrestørrelser og både med og uten godkjenning i henhold til synbarhets standarden EN ISO 20471.

40

APC

SHIELD

35

ATPV (cal/cm²)

5233 95 93

ELIM (cal/cm²)

6372 89 94

WINTER SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

951 WINDTECH FR HVO ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 19,0 cal/cm², PPE 2

895 CANTEX JERSEY AT ELIM: 3,9 cal/cm² EBT: 4,6 cal/cm², PPE 1

2

TRANEMO SKINSAFE™

20

SHIELD

14

ATPV (cal/cm²)

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

Besøk tranemo.no for å se flere Tranemo Skinsafe™-systemer

5281 84 93

ELIM (cal/cm²)

6312 90 07

ZENITH SYSTEM SKIN PROTECTION

38

846 Ara TX ELIM: 8,0 cal/cm² ATPV: 8,6 cal/cm², PPE 1


STRETCH FR

FLAME RETARDANT

39

Plaggene på denne siden er sertifisert i henhold til: EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 19,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 19,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (S-M) TRANEMO SKINSAFE

5219 95 DAME SOFTSHELLJAKKE

Metallfri flammehemmende softshelljakke til damer i synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort.

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (XS-S) TRANEMO SKINSAFE

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 951, 950, 804

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 19,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 19,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

*EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (S-L)

*EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (XS-L)

5267 95 DAME SOFTSHELLVEST

5263 95 SOFTSHELLVEST

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 951, 950, 804

Størrelse: XS-4XL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 951, 950, 804

Metallfri flammehemmende softshellvest i synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort.

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,0 cal/cm² ATPV: 8,6 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,0 cal/cm² ATPV: 8,6 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.2

RIS-3279-TOM

RIS-3279-TOM

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

5286 84 DAMEBUKSE MED STRETCH

5281 84 BUKSE MED STRETCH

Metallfri og inherent flammehemmende bukse til damer med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

Metallfri og inherent flammehemmende bukse med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet. Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 852, 804

Størrelse: Dame 34-48 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 852, 804

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,0 cal/cm² ATPV: 8,6 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,0 cal/cm² ATPV: 8,6 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,0 cal/cm² ATPV: 8,6 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.2

RIS-3279-TOM

RIS-3279-TOM

RIS-3279-TOM

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

Metallfri og inherent flammehemmende damebukse i synlighet for gravide. Elastisk tekstil og strikk med knappehullstramming i overkant for en voksende mage. Buksen har stretch paneler og bred strikk bak. Størrelse: Dame 34-48 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 852, 804

Metallfri flammehemmende softshelljakke i synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort. Jakken er ergonomisk utformet for arbeid med oppstrekte armer. Størrelse: XS-4XL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 951, 950, 804

Metallfri flammehemmende softshellvest til damer i synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort.

5291 84 GRAVIDBUKSE STRETCH

5233 95 SOFTSHELLJAKKE

5297 84 DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

5294 84 BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Størrelse: Dame 34-48 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 852, 804

Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 852, 804

Metallfri og inherent flammehemmende bukse til damer med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

Metallfri og inherent flammehemmende håndverksbukse med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.


40

FLAME RETARDANT

STRETCH FR HIGH VISIBILITY

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (XS-S) TRANEMO SKINSAFE

5145 95 SOFTSHELLJAKKE

Metallfri flammehemmende softshelljakke i synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort.

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (S-M) TRANEMO SKINSAFE

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 950, 804

Plaggene på denne og neste side er sertifisert i henhold til:

5149 95 DAME SOFTSHELLJAKKE

Metallfri flammehemmende softshelljakke til damer i synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 950, 804

*EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

*EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

*IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

*IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

**EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (XS-L)

**EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (S-L)

5165 95 SOFTSHELLVEST

5169 95 DAME SOFTSHELLVEST

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 950, 804

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 950, 804

Metallfri flammehemmende softshellvest i synbarhet. Vind- og vannavvisende.

Metallfri flammehemmende softshellvest til dame i synbarhet. Vind- og vannavvisende.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

6321 81 BUKSE MED STRETCH

TRANEMO SKINSAFE

6326 81 DAMEBUKSE MED STRETCH

Metallfri og inherent flammehemmende bukse med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

Metallfri og inherent flammehemmende bukse til damer med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804

Størrelse: Dame 34-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (D84)

EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (34-36)

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

6324 81 BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

6327 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804

Størrelse: Dame 34-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetshåndverksbukse med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

Metallfri og inherent flammehemmende håndverksbukse til damer med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

6396 81 GRAVIDBUKSE MED STRETCH

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse for gravide med elastisk tekstil og strikk med knappehullstramming i overkant for en voksende mage. Buksen har stretch paneler og bred strikk bak. Størrelse: Dame 34-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804, 050


STRETCH FR HIGH VISIBILITY

FLAME RETARDANT

41

68

895 CANTEX JERSEY AT ELIM: 3,9 cal/cm² EBT: 4,6 cal/cm², PPE 1

SHIELD 899 CANTEX TERRY ELIM: 8,6 cal/cm² EBT: 11,0 cal/cm², PPE 2

5145 95 94

63

ATPV (cal/cm²)

5030 89 94

ELIM (cal/cm²)

6372 89 94

SKIN PROTECTION

WINTER SYSTEM

INSULATION

TRANEMO SKINSAFE™

950 WINDTECH FR 340 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm², PPE 3

TRANEMO SKINSAFE™

19

APC

2

SHIELD

17

ATPV (cal/cm²)

6321 81 94

ELIM (cal/cm²)

5930 92 03

SKIN PROTECTION

TERA TX SYSTEM

920 CANTEX JX ARC RATING: 7,0 cal/cm² PPE 1

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

TRANEMO SKINSAFE™

2

SHIELD

22

APC

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

6321 81 94

14

ATPV (cal/cm²)

6312 90 07

ELIM (cal/cm²)

SKIN PROTECTION

TERA TX SYSTEM

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

6398 81 GRAVIDBUKSE MED STRETCH

Metallfri og inherent flammehemmende bukse for gravide med elastisk tekstil og strikk med knappehullstramming i overkant for en voksende mage. Buksen har stretch paneler og bred strikk bak.

TRANEMO SKINSAFE

6328 81 DAMEBUKSE MED STRETCH

6322 81 BUKSE MED STRETCH

Størrelse: Dame 34-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804

Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804

Metallfri og inherent flammehemmende bukse til damer med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

Størrelse: Dame 34-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804, 050

Besøk tranemo.no for å se flere Tranemo Skinsafe™-systemer

Metallfri og inherent flammehemmende bukse med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

6329 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

6325 81 BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Størrelse: Dame 34-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804

Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804

Metallfri og inherent flammehemmende håndverksbukse til damer med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetshåndverksbukse. Stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.


42

FLAME RETARDANT

STRETCH FR VISIBLE

Plaggene på denne og neste side er sertifisert i henhold til:

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

*EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

*IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1 EN 13034 type PB[6] TRANEMO SKINSAFE

6032 95 SOFTSHELLJAKKE

6062 95 SOFTSHELLVEST

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 950

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 950

Metallfri og inherent flammehemmende softshelljakke med forhøyet synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort.

Metallfri og inherent flammehemmende softshellvest med forhøyet synbarhet. Vind- og vannavvisende.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

6024 81 BUKSE MED STRETCH

6054 81 BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Metallfri og inherent flammehemmende bukse med forhøyet synbarhet og stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

Metallfri og inherent flammehemmende håndverksbukse med forhøyet synbarhet og stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852

Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

6026 81 DAMEBUKSE MED STRETCH

Metallfri og inherent flammehemmende damebukse med forhøyet synbarhet og stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet. Størrelse: Dame 34-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852

6056 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

6099 81 GRAVIDBUKSE MED STRETCH

Metallfri og inherent flammehemmende håndverksbukse til damer med forhøyet synbarhet og stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

Metallfri og inherent flammehemmende bukse for gravide med forhøyet synbarhet, elastisk tekstil og strikk med knappehullstramming i overkant for en voksende mage. Buksen har stretch paneler og bred strikk bak.

Størrelse: Dame 34-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804

Størrelse: Dame 34-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 050

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no


STRETCH FR Ekstra slitesterk skrittkonstruksjon som minsker belastningen på sømmene

Lårlomme med stretchpanel med klaff, D-ring, mobillomme med klaff.

FLAME RETARDANT

43

Ved fysisk arbeid med mye bevegelse gjør stretch panelene at buksen sitter perfekt

Stretch paneler ved skrittet for maksimal bevegelighet

Tommestokklomme med forsterkning nederst og hempe med skjult knapp for kniv.

Formsydde kne med og innvendig justerbare kneputelommer.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

6022 81 BUKSE MED STRETCH

6052 81 BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Metallfri og inherent flammehemmende bukse med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

Metallfri og inherent flammehemmende håndverksbukse med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 811, 852

Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 811, 852, 804

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

6094 81 GRAVIDBUKSE MED STRETCH

Metallfri og inherent flammehemmende bukse for gravide med elastisk tekstil og strikk med knappehullstramming i overkant for en voksende mage. Buksen har stretch paneler og bred strikk bak. Størrelse: Dame 34-48 Farge: 03 marine Kvalitet: 811, 852, 050

6025 81 DAMEBUKSE MED STRETCH

Metallfri og inherent flammehemmende damebukse med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet. Størrelse: Dame 34-48 Farge: 03 marine Kvalitet: 811, 852

6055 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Metallfri og inherent flammehemmende håndverksbukse til damer med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet. Størrelse: Dame 34-48 Farge: 03 marine Kvalitet: 811, 852, 804


FLAME RETARDANT

O

R

T

ST

RIC

T LEGISL

AT

IO

OFFICE FR

N

CO

O

C

’S

V

SE

EM

EM

EN

CH

T

AS

WE

PF

SU

TO

PP

44

RP

O R AT E PF

AS

M

OFFICE FR Med vår Office FR kolleksjon passer du like bra inn på konferanserommet som når du beveger deg i områder der det er krav til flammehemmende og lysbuegodkjente arbeidsklær. Klærne er perfekte for de som for eksempel jobber i kontrollrommet eller som elektriker og samtidig ønsker å se sivil ut gjennom arbeidsdagen. Du trenger ikke skifte før du går hjem, klærne er like fine og komfortable på fritiden som på jobben. Buksene finnes i både herre- og damestørrelser. Hele kolleksjonen er laget i stretch-tekstil, som gjør klærne smidige, komfortable og lette. I tillegg er klærne stilige og har en moderne passform. Klærne gir selvfølgelig også god inherent flammehemmende beskyttelse – chinos buksene er til og med E3-sertifisert, som er den høyeste sertifiseringen for smeltet jern. Nå trenger du ikke lenger å bytte klær, du kan være både stilig på kontoret og trygg i risikofylte miljøer!


OFFICE FR

FLAME RETARDANT

Plaggene på denne siden er sertifisert i henhold til:

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-2 APC 1 ELIM: 5,5 cal/cm² ATPV: 6,3 cal/cm² EN 1149-5

6354 91 SKJORTE STRETCH

Metallfri og inherent flammehemmende langermet penskjorte med stretch. Lett figursydd og med marineblå kontrast på innsiden av kraven og på mansjettene. PFAS-fri. Størrelse: XS-4XL Farge: 15 lysblå Kvalitet: 913

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,3 cal/cm² EBT: 14,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,3 cal/cm² EBT: 14,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

6352 85 JEANS

6359 85 DAMEJEANS

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 34 Blue denim Kvalitet: 850

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 34 Blue denim Kvalitet: 850

Metallfri og inherent flammehemmende jeans med stretch. PFAS-fri.

Metallfri og inherent flammehemmende jeans med stretch til damer. PFAS-fri.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

6351 88 CHINOS MED STRETCH

6356 88 DAMECHINOS MED STRETCH

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 884

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 03 marine Kvalitet: 884

PFAS-fri, metallfri og inherent flammehemmende chinos med stretch. Dette gir full bevegelsesfrihet og høy komfort for de som veksler mellom stående og sittende arbeid.

PFAS-fri, metallfri og inherent flammehemmende chinos for damer med stretch. Dette gir full bevegelsesfrihet og høy komfort for de som veksler mellom stående og sittende arbeid.

45


FLAME RETARDANT

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE TERA TX-SYSTEM Tranemo Skinsafe™ er et lag-på-lag system designet for å beskytte brukerens hud mot åpen flamme, hete og lysbue. Med individet i fokus og med hensyn til krevende arbeidssituasjoner har vi utviklet en effektiv kombinasjon av verneklær fra huden og utover. Ved bruk av flere tynne lag i stedet for et enkelt tykt lag oppnår brukeren en høyre beskyttelse med lavere vekt og bedre bevegelighet. Brukeren kan grunnet dette arbeide mer effektivt og i lengre tidsintervaller. Tera TX er vår absolutte bestselger når det kommer til energisektoren. Når Tera TX kombineres med ett eller flere lag av andre flammehemmende plagg, får brukeren et system som oppnår meget høy beskyttelse. Dette sammen med høy komfort og en kolleksjon som passer til arbeid under varierende intensitet og temperatur.

SHIELD 899 CANTEX TERRY ELIM: 8,6 cal/cm² EBT: 11,0 cal/cm², PPE 2

895 CANTEX JERSEY AT ELIM: 3,9 cal/cm² EBT: 4,6 cal/cm², PPE 1

2

5834 81 94

44

APC

5085 89 94

37

ATPV (cal/cm²)

INSULATION

ELIM (cal/cm²)

5082 89 94

TERA TX SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

42

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

SHIELD

5834 81 94

6330 90 07

37

ATPV (cal/cm²)

INSULATION

ELIM (cal/cm²)

6315 90 07

TERA TX SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

903 MERINO TX ELIM: 9,6 cal/cm² EBT: 10,0 cal/cm², PPE 2

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

40

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

SHIELD

5834 81 94

5085 89 94

35

ATPV (cal/cm²)

INSULATION

ELIM (cal/cm²)

6315 90 07

TERA TX SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

899 CANTEX TERRY ELIM: 8,6 cal/cm² EBT: 11,0 cal/cm², PPE 2

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

41

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

SHIELD

5834 81 94

6309 90 82

32

ATPV (cal/cm²)

INSULATION

ELIM (cal/cm²)

6315 90 07

TERA TX SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

902 MERINO BX ELIM: 6,3 cal/cm² ATPV: 7,6 cal/cm², PPE 1

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

TRANEMO SKINSAFE™

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

SHIELD 902 MERINO BX ELIM: 6,3 cal/cm² ATPV: 7,6 cal/cm², PPE 1

6321 81 94

41

6302 90 82

32

ATPV (cal/cm²)

6312 90 07

ELIM (cal/cm²)

INSULATION

TERA TX SYSTEM SKIN PROTECTION

46

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2


TRANEMO SKINSAFE

FLAME RETARDANT

18

APC

SHIELD

15

ATPV (cal/cm²)

5836 81 94

ELIM (cal/cm²)

5779 91 94

TERA TX SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

911 TERA TX LIGHT ELIM: 5,0 cal/cm² ATPV: 5,8 cal/cm², PPE 2

2

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

22

APC

SHIELD

14

ATPV (cal/cm²)

5836 81 94

ELIM (cal/cm²)

6314 90 82

TERA TX SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

2

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

TRANEMO SKINSAFE™

2

SHIELD

22

APC

6327 81 94

14

ATPV (cal/cm²)

6311 90 82

ELIM (cal/cm²)

SKIN PROTECTION

TERA TX SYSTEM

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

25

SHIELD

17

ATPV (cal/cm²)

5834 81 94

ELIM (cal/cm²)

6309 90 82

TERA TX SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

902 MERINO BX ELIM: 6,3 cal/cm² ATPV: 7,6 cal/cm², PPE 1

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

19

APC

SHIELD

17

ATPV (cal/cm²)

5834 81 94

ELIM (cal/cm²)

5940 92 03

TERA TX SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

920 CANTEX JX ARC RATING: 7,0 cal/cm² PPE 1

2

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

TRANEMO SKINSAFE™

2

SHIELD

19

APC

920 CANTEX JX ARC RATING: 7,0 cal/cm² PPE 1

6321 81 94

17

ATPV (cal/cm²)

5930 92 03

ELIM (cal/cm²)

SKIN PROTECTION

TERA TX SYSTEM

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

47


48

FLAME RETARDANT

TERA TX

TERA TX HIGH VISIBILITY

TERA TX TERA TX er vår største flammehemmende kolleksjon utviklet sammen med energisektoren for å kombinere høy beskyttelse med en uovertruffen komfort og lang levetid. Lette og behagelige plagg som er 100% metallfrie, antistatiske og med høy funksjon. Takket være at de flammehemmende egenskapene er metallfrie minskes risikoen for en gnistdannelse, som er veldig viktig i for eksempel et APEX miljø. Det at plaggene er metallfrie eliminerer også risikoen for at metalltilbehør faller av og blir igjen i disse følsomme områdene. TERA TX anbefales også ved arbeid med visse kjemikalier og de fleste plaggene er designet i henhold til kravene i EN 13034. TERA TX klarer kravene til PPE-kategori 2 (over 8 cal/cm²) ihht EN 61482-1-1 (Open Arc) og finnes også sertifisert sammen med flere ulike lag-på-lag kombinasjoner i vårt Skinsafe system for alltid kunne ha riktig beskyttelse ved ulike risikonivåer. TERA TX er en komplett kolleksjon med plagg for alle typer vær og selvfølgelig med et stort sortiment med damestørrelser.

Kolleksjonens grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no. 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt


TERA TX HIGH VISIBILITY

FLAME RETARDANT

Plaggene på denne siden er sertifisert i henhold til:

NEW EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm² EN 1149-5 EN 13034 type PB[6]

5801 81 VINTERJAKKE

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (XS-S)

Metallfri og inherent flammehemmende og vinterfôret synbarhetsjakke. Jakken er laget av myk og fleksibel TERA TX med høy rivemotstand og god beskyttelse mot lysbuer.

**EN 342 (5801/5808+5822)

Størrelse: XXS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 060, 054, 911

NEW EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm² EN 1149-5 ***EN 13034 type PB[6]

5808 81 VINTERJAKKE MED HETTE

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (XS-S)

Metallfri, inherent flammehemmende og vinterfôret synbarhetsjakke med avtakbar hette. Jakken er laget av myk og fleksibel TERA TX med høy rivemotstand og god beskyttelse mot lysbue.

**EN 342 (5801/5808+5822)

Størrelse: XXS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 060, 054, 911

NEW *EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 *EN 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm² EN 1149-5

5868 81 VINTERVEST

**EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (XS-L)

Metallfri og inherent flammehemmende og vinterfôret synbarhetsvest. Vesten er laget av myk og fleksibel TERA TX med høy rivemotstand og god beskyttelse mot lysbuer. Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 060, 054, 911

9065 81 HETTE

Hette med PU-laminert jerseyfòr. Passer til artikkel 5801/5802/5868, 5800/5803/5869 og 5832 81. Størrelse: One size Farge: 55 gul Kvalitet: 811, 898

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

49


FLAME RETARDANT

50

TERA TX HIGH VISIBILITY

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

*EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

*IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (XS-M)

EN ISO 20471 CL.3

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 20471 CL.2*

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 15797 50 WASHES

5831 81 JAKKE

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsjakke med to vertikale brystlommerJakken er produsert i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke tilpasset arbeid i energibransjen med krav om beskyttelse mot lysbue.

TRANEMO SKINSAFE

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811

5834 81 JAKKE

5860 81 VEST HÅNDVERK

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811

Størrelse: XS-4XL Farge: 55 gul Kvalitet: 811

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsjakke. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (D84)

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

6321 81 BUKSE MED STRETCH

Metallfri og inherent flammehemmende bukse med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet. Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

Plaggene på denne og neste side er sertifisert i henhold til:

Inherent flammehemmende håndverksvest i synbarhet i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

6324 81 BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetshåndverksbukse med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet. Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804


TERA TX HIGH VISIBILITY

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

*EN 342 (5822+5801 or 5808)

TRANEMO SKINSAFE

5826 81 BUKSE

TRANEMO SKINSAFE

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse med oppgradert passform i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

5820 81 BUKSE

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804, 898

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

*EN 342 (5852+5801 or 5808)

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

5856 81 BUKSE HÅNDVERK

5850 81 BUKSE HÅNDVERK

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse med oppgradert passform i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

5852 81 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804, 898

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm² EN 1149-5 EN 13034 type PB[6] EN ISO 20471 CL.3 EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE TRANEMO SKINSAFE

5840 81 SELEBUKSE

5849 81 SELEBUKSE HÅNDVERK

5811 81 KJELEDRESS

Metallfri og inherent flammehemmende selebukse i synbarhet i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Metallfri og inherent flammehemmende kjeledress i synbarhet i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804

Størrelse: XS-4XL, M-3XL Tall

Metallfri og inherent flammehemmende selebukse i synbarhet i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

51

5822 81 BUKSE WINDBREAKER

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811

FLAME RETARDANT

Farge: Kvalitet:

94 gul/marine 811


52

FLAME RETARDANT

TERA TX HIGH VISIBILITY DAME

NEW

Plaggene på denne og neste side er sertifisert i henhold til:

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

***EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (S-L)

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (S-L)

**EN 342 (5802/5806+5862)

**EN 342 (5802/5806+5862)

5806 81 VINTERJAKKE DAME MED HETTE

5802 81 VINTERJAKKE DAME

9065 81 HETTE

Metallfri, inherent flammehemmende og vinterfôret synbarhetsjakke til dame med avtakbar og justerbar hette. Jakken er laget av myk og fleksibel TERA TX med høy rivemotstand og god beskyttelse mot lysbuer.

Metallfri, inherent flammehemmende og vinterfôret synbarhetsjakke til dame. Jakken er laget av myk og fleksibel TERA TX med høy rivemotstand og god beskyttelse mot lysbuer. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 060, 054, 911

Hette med PU-laminert jerseyfòr. Passer til artikkel 5801/5802/5868, 5800/5803/5869 og 5832 81. Størrelse: One size Farge: 55 gul Kvalitet: 811, 898

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 060, 054, 911

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (S-M)

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 20471 CL.2*

TRANEMO SKINSAFE

5836 81 DAMEJAKKE

Metallfri og og inherent flammehemmende damejakke i synbarhet med to vertikale brystlommer. Jakken er produsert i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke tilpasset arbeid i energibransjen med krav om beskyttelse mot lysbue. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811

EN ISO 15797 50 WASHES TRANEMO SKINSAFE

5838 81 DAMEJAKKE

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsjakke til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm² EN 1149-5 EN 13034 type PB[6] EN ISO 20471 CL.3 CL.2 (S-L) EN ISO 15797 50 WASHES TRANEMO SKINSAFE

5818 81 KJELEDRESS DAME

Metallfri og inherent flammehemmende damekjeledress i synbarhet i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no


TERA TX HIGH VISIBILITY DAME

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (34-36)

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

6327 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

6396 81 GRAVIDBUKSE MED STRETCH

6326 81 DAMEBUKSE MED STRETCH

Metallfri og inherent flammehemmende håndverksbukse til damer med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse for gravide med elastisk tekstil og strikk med knappehullstramming i overkant for en voksende mage. Buksen har stretch paneler og bred strikk bak.

Metallfri og inherent flammehemmende bukse til damer med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet. Størrelse: Dame 34-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804

Størrelse: Dame 34-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804

Størrelse: Dame 34-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804, 050

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

*EN 342 (5862+5802 or 5806)

TRANEMO SKINSAFE

5827 81 DAMEBUKSE

TRANEMO SKINSAFE

5862 81 DAMEBUKSE WINDBREAKER

5829 81 DAMEBUKSE

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse til damer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse til damer med oppgradert passform. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804, 898

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

*EN 342 (5867+5802 or 5806)

TRANEMO SKINSAFE

53

TRANEMO SKINSAFE

5857 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse til damer. Oppgradert passform og i meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804

5859 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

5867 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse til damer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804, 898


54

FLAME RETARDANT

TERA TX HIGH VISIBILITY

Plaggene på denne og neste side er sertifisert i henhold til:

NEW EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 15797 50 WASHES TRANEMO SKINSAFE

6023 81 BUKSE

5841 81 SELEBUKSE

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Metallfri og inherent flammehemmende selebukse i synbarhet i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 15797 50 WASHES

*EN 342 (5823+5801 or 5808)

6322 81 BUKSE MED STRETCH

TRANEMO SKINSAFE

Metallfri og inherent flammehemmende bukse med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

5821 81 BUKSE

5823 81 BUKSE WINDBREAKER

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811

Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 898

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

*EN 342 (5853+5801 or 5808)

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

6325 81 BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetshåndverksbukse. Stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet. Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804

5851 81 BUKSE HÅNDVERK

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

5853 81 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804, 898


TERA TX HIGH VISIBILITY DAME

FLAME RETARDANT

55

NEW EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1 EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm² EN 1149-5 *EN ISO 11611 CL.1 A1+A2 EN 13034 type PB[6] EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 15797 50 WASHES TRANEMO SKINSAFE

6027 81 DAMEBUKSE

6328 81 DAMEBUKSE MED STRETCH

Størrelse: Dame 36-48, 36T-48T Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811

Størrelse: Dame 34-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse til damer med kontrastsømmer i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

6398 81 GRAVIDBUKSE MED STRETCH

Metallfri og inherent flammehemmende bukse til damer med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

Metallfri og inherent flammehemmende bukse for gravide med elastisk tekstil og strikk med knappehullstramming i overkant for en voksende mage. Buksen har stretch paneler og bred strikk bak. Størrelse: Dame 34-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804, 050

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

*EN 342 (5863+5802 or 5806)

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

5828 81 DAMEBUKSE

5899 81 GRAVIDBUKSE

5863 81 DAMEBUKSE WINDBREAKER

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse til damer med kontrastsømmer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Metallfri og inherent flammehemmende bukse for gravide med elastisk tekstil og strikk med knappehullstramming i overkant for en voksende mage. Buksen har stretch paneler og bred strikk bak.

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse til damer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 050

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 898

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

*EN 342 (5866+5802 or 5806)

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

6329 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Metallfri og inherent flammehemmende håndverksbukse til damer med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet. Størrelse: Dame 34-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804

5858 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK

5866 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804, 898

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse til damer med kontrastsømmer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse til damer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.


56

FLAME RETARDANT

TERA TX VISIBLE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm² EN 1149-5 EN ISO 15797 50 WASHES TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 15797 50 WASHES TRANEMO SKINSAFE

6030 81 JAKKE

6024 81 BUKSE MED STRETCH

Metallfri og inherent flammehemmende jakke. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

6054 81 BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Metallfri og inherent flammehemmende bukse med forhøyet synbarhet og stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811

Metallfri og inherent flammehemmende håndverksbukse med forhøyet synbarhet og stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852

Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 15797 50 WASHES

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 15797 50 WASHES TRANEMO SKINSAFE

6031 81 JAKKE

Metallfri og inherent flammehemmende jakke. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811

6021 81 BUKSE

6051 81 BUKSE HÅNDVERK

Metallfri og inherent flammehemmende bukse. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Metallfri og inherent flammehemmende bukse. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

6041 81 SELEBUKSE

6010 81 KJELEDRESS

6011 81 KJELEDRESS

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811

Størrelse: XS-5XL, M-4XL Tall (ekstra benlengde) Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811

Størrelse: XS-5XL, M-4XL Tall (ekstra benlengde) Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811

Metallfri og inherent flammehemmende selebukse. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Metallfri og inherent flammehemmende kjeledress. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

Metallfri og inherent flammehemmende kjeledress. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.


FLAME RETARDANT

TERA TX VISIBLE DAME

57

Plaggene på denne og neste side er sertifisert i henhold til:

NEW EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1 IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm² EN 1149-5 *EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

6037 81 DAMEJAKKE

EN 13034 type PB[6]

Metallfri og inherent flammehemmende jakke til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

EN ISO 15797 50 WASHES

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

6026 81 DAMEBUKSE MED STRETCH

Metallfri og inherent flammehemmende damebukse med forhøyet synbarhet og stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet. Størrelse: Dame 34-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852

6056 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

6099 81 GRAVIDBUKSE MED STRETCH

Størrelse: Dame 34-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804

Størrelse: Dame 34-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 050

Metallfri og inherent flammehemmende håndverksbukse til damer med forhøyet synbarhet og stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

Metallfri og inherent flammehemmende bukse for gravide med forhøyet synbarhet, elastisk tekstil og strikk med knappehullstramming i overkant for en voksende mage. Buksen har stretch paneler og bred strikk bak.

EN ISO 15797 50 WASHES TRANEMO SKINSAFE

6028 81 DAMEBUKSE

6058 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804

Metallfri og inherent flammehemmende bukse til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

Metallfri og inherent flammehemmende bukse til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.


58

FLAME RETARDANT

TERA TX

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1 IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

EN 1149-5 *EN ISO 11611 CL.1 A1+A2 EN 13034 type PB[6] EN ISO 15797 50 WASHES TRANEMO SKINSAFE

6022 81 BUKSE MED STRETCH

6035 81 JAKKE

6052 81 BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Metallfri og inherent flammehemmende bukse med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

Metallfri og inherent flammehemmende jakke. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Metallfri og inherent flammehemmende håndverksbukse med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 811, 852

Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine Kvalitet: 811

Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 811, 852, 804

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1 IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm² EN 1149-5 *EN ISO 11611 CL.1 A1+A2 EN 13034 type PB[6] EN ISO 15797 50 WASHES TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 15797 50 WASHES TRANEMO SKINSAFE

6040 81 SELEBUKSE

6020 81 BUKSE

6050 81 BUKSE HÅNDVERK

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 811

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 811

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 811, 804

Metallfri og inherent flammehemmende selebukse. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Metallfri og inherent flammehemmende bukse. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

Plaggene på denne og neste side er sertifisert i henhold til:

Metallfri og inherent flammehemmende bukse. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.


LADIES TERAZENITH TX DAME

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

6094 81 GRAVIDBUKSE MED STRETCH

Metallfri og inherent flammehemmende bukse for gravide med elastisk tekstil og strikk med knappehullstramming i overkant for en voksende mage. Buksen har stretch paneler og bred strikk bak. Størrelse: Dame 34-48 Farge: 03 marine Kvalitet: 811, 852, 050

6025 81 DAMEBUKSE MED STRETCH

Størrelse: Dame 34-48 Farge: 03 marine Kvalitet: 811, 852, 804

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

6029 81 DAMEBUKSE

6059 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 03 marine Kvalitet: 811

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 03 marine Kvalitet: 811, 804

Metallfri og inherent flammehemmende bukse til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Metallfri og inherent flammehemmende bukse til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

22

APC

SHIELD

6035 81 03

14

ATPV (cal/cm²)

6315 90 07

ELIM (cal/cm²)

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™ TERA TX SYSTEM

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

2

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

TRANEMO SKINSAFE™

2

SHIELD 901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

6022 81 03

22

APC

6312 90 07

14

ATPV (cal/cm²)

SKIN PROTECTION

TERA TX SYSTEM ELIM (cal/cm²)

59

Metallfri og inherent flammehemmende håndverksbukse til damer med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

Størrelse: Dame 34-48 Farge: 03 marine Kvalitet: 811, 852

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

TRANEMO SKINSAFE

6055 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Metallfri og inherent flammehemmende damebukse med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

EN ISO 15797 50 WASHES

FLAME RETARDANT

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2


FLAME RETARDANT

60

ZENITH TERA TXLADIES ARC 2

TERA TX ARC 2 TERA TX Arc 2 er et to-lags system med lett vekt og høy beskyttelse. Lett og komfortabel tekstil med rib-stop som gir en meget høy slitestyrke. Kombinert med et mykt og behagelig fôr gir en forhøyet sikkerhet mot lysbue og plaggene tilfredsstiller kravene i EN 61482-2 APC 2. TERA TX Arc 2 er utviklet i tett samarbeid med ansatte i markedsledende energiselskaper med tanke på komfort og brukervennlighet. Kolleksjonen er tilpasset selskaper innen produksjon og distribusjon av energi eller ved andre elinstallasjoner som krever EN 61482-2 APC 2 (7kA). Kolleksjonens grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no. Plaggene på denne og neste side er sertifisert i henhold til:

811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8% 911: Fôr, Tera TX Light, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

TERA TX ARC 2 DAME NEW

NEW

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (S-M)

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

5892 81 DAMEJAKKE LETTFÔRET

Metallfri og inherent flammehemmende damejakke i synlighet med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, EN 61482-2 APC 2. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 911

EN ISO 20471 CL.2* EN ISO 15797 50 WASHES

5894 81 DAMEJAKKE LETTFÔRET

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsjakke til dame med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 911

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

EN ISO 15797 50 WASHES

6087 81 DAMEJAKKE LETTFÔRET

Metallfri og inherent flammehemmende jakke til damer med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 911


TERA TX ARC 2 DAME

NEW

NEW

FLAME RETARDANT

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 20471 CL.1

5870 81 DAMEBUKSE LETTFÔRET

5874 81 DAMEBUKSE LETTFÔRET

Metallfri og inherent flammehemmende dame synbarhetsbukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2.

Metallfri og inherent flammehemmende dame synbarhetsbukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2.

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804, 911

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 911

EN ISO 15797 50 WASHES

6079 81 DAME BUKSE LETTFÔRET

Metallfri og inherent flammehemmende dame synbarhetsbukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2. Størrelse: Dame 36-48, 36T-48T Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 911

NEW

NEW

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

5876 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK LETTFÔRET

Metallfri og inherent flammehemmende håndverksbukse til dame i synlighet med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804, 911

5879 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK LETTFÔRET

5896 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK LETTFÔRET

Metallfri og inherent flammehemmende håndverksbukse til dame i synlighet med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 CL 2.

Metallfri og inherent flammehemmende håndverksbukse til dame i synbarhet med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2.

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 911, 804

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 911

NEW

NEW

61

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 20471 CL.1

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

5893 81 DAMEBUKSE LETTFÔRET

6089 81 DAMEBUKSE LETTFÔRET

6088 81 DAMEBUKSE LETTFÔRET

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse til dame med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2.

Metallfri og inherent flammehemmende damebukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2.

Metallfri og inherent flammehemmende dame bukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2.

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 911

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 911

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 03 marine Kvalitet: 811, 911

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no


62

FLAME RETARDANT

TERA TX ARC 2 Produktene på dette oppslaget er sertifisert i henhold til:

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.2*

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

5884 81 JAKKE LETTFÔRET

5882 81 JAKKE LETTFÔRET

Metallfri og inherent flammehemmende industri jakke i synbarhet med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2.

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsjakke med to vertikale brystlommer. Jakken har et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2 og er produsert i en komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 911

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 911

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

5885 81 SELEBUKSE LETTFÔRET

5895 81 SELEBUKSE HÅNDVERK LETTFÔRET

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 911

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 911, 804

Metallfri og inherent flammehemmende selebukse i synbarhet med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2.

Metallfri og inherent flammehemmende selebukse i synbarhet med tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2.

For å oppnå en høyere beskyttelse mot lysbue er alle plaggene i TERA TX ARC 2 fôret i samme lette og behagelige kvalitet som mange av våre flammehemmende skjorter.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 20471 CL.1

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

5886 81 SELEBUKSE LETTFÔRET

6086 81 SELEBUKSE

6085 81 SELEBUKSE

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 911

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 911

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 811, 911

Metallfri og inherent flammehemmende selebukse i synbarhet med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2.

Metallfri og inherent flammehemmende selebukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2.

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

Metallfri og inherent flammehemmende selebukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2.


TERA TX ARC 2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

6072 81 BUKSE LETTFÔRET

EN 1149-5 *EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2.

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6] EN ISO 15797 50 WASHES

63

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

FLAME RETARDANT

EN 13034 type PB[6]

6083 81 JAKKE

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 911

EN ISO 20471 CL.1

Metallfri og inherent flammehemmende jakke med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue IEC 61482-2 APC 2.

EN ISO 15797 50 WASHES

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 911

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

6084 81 JAKKE

5880 81 BUKSE LETTFÔRET

5887 81 BUKSE LETTFÔRET

Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine Kvalitet: 811, 911

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804, 911

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 911

Metallfri og inherent flammehemmende jakke med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue IEC 61482-2 APC 2.

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2.

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

5881 81 BUKSE LETTFÔRET

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 911

5890 81 BUKSE HÅNDVERK LETTFÔRET

5897 81 BUKSE HÅNDVERK LETTFÔRET

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2.

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 CL 2.

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 911, 804

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804, 911

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

5891 81 BUKSE HÅNDVERK LETTFÔRET

6081 81 BUKSE LETTFÔRET

6080 81 BUKSE LETTFÔRET

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 911

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 911

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 811, 911

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2.

Metallfri og inherent flammehemmende bukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2.

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

Metallfri og inherent flammehemmende bukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2.


FLAME RETARDANT

O

R

T

ST

RIC

T LEGISL

AT

IO

CANTEX WS ARC 25+

N

CO

O

C

’S

V

SE

EM

EM

EN

CH

T

AS

WE

PF

SU

TO

PP

64

RP

O R AT E PF

AS

M

CANTEX ARC 25+ CANTEX ARC 25+ er et komfortabelt 2-lags system med beskyttelse mot høye energinivåer sertifisert i henhold til EN 61482-2 APC 2. Med denne kolleksjonen kan vi tilby et omfattende system av inherent flammehemmende lysbueklær med en ELIM-verdi på 27 cal/cm². Den høye verdien tilsvarer kategori PPE 3 (I henhold til NFPA 70E). Cantex Arc 25+ gir mulighet for fleksibel tilpasning avhengig av risikonivå og beskyttelsesbehov basert på gjeldende arbeidssituasjon. De tynt fôrede jakkene og buksene har et ytterstoff av slitesterk og PFAS-fri Cantex Weld Stretch. Plaggene er sertifisert i henhold til den strengeste standarden mot smeltet jern EN ISO 11612 E3 og kravene til tung sveising EN ISO 11611 klasse 2. Høy ytelse sammen med en komfortabel tekstil bidrar til å sikre at verneplaggene brukes gjennom hele arbeidsdagen. Suppler verneklærne med passende tilbehør for å oppnå en total helkroppsbeskyttelse mot lysbue. Kolleksjonens grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no. 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5% 911: Fôr, Tera TX Light, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

For å oppnå en høy beskyttelse mot lysbue er alle plaggene i CANTEX ARC 25+ fôret i samme lette og behagelige kvalitet som mange av våre flammehemmende skjorter.


CANTEX WS ARC 25+

NEW

NEW EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 27,0 cal/cm² ATPV: 31,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 27,0 cal/cm² ATPV: 31,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 27,0 cal/cm² ATPV: 31,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (S-XL)

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

5181 88 DAMEBUKSE LETTFÔRET

5186 88 DAMEBUKSE HÅNDVERK LETTFÔRET

Størrelse: Dame 36-48, 36T-48T Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 911

Størrelse: Dame 36-48, 36T-48T Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 911

5183 88 DAMEJAKKE LETTFÔRET

PFAS-fri og inherent flammehemmende damejakke i synbarhet med tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue. Jakken høy beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip.

PFAS-fri og inherent flammehemmende håndverksbukse til dame i synbarhet med tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue. Buksen høy beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip.

NEW

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 911

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 27,0 cal/cm² ATPV: 31,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 27,0 cal/cm² ATPV: 31,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 20471 CL.1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 20471 CL.1 EN ISO 15797 50 WASHES

5180 88 DAMEBUKSE LETTFÔRET

5185 88 DAMEBUKSE HÅNDVERK LETTFÔRET

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 802, 911

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 802, 911

PFAS-fri og inherent flammehemmende damebukse i synbarhet med tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue. Buksen høy beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip.

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

65

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

PFAS-fri og inherent flammehemmende damebukse i synbarhet med tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue. Buksen høy beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip.

FLAME RETARDANT

PFAS-fri og inherent flammehemmende håndverksbukse til dame i synbarhet med tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue. Buksen høy beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip.


66

FLAME RETARDANT

CANTEX ARC 25+ NEW

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 27,0 cal/cm² ATPV: 31,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 27,0 cal/cm² ATPV: 31,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

5173 88 JAKKE LETTFÔRET

PFAS-fri og inherent flammehemmende jakke i synbarhet med tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue. Jakken høy beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip.

5174 88 SELEBUKSE

PFAS-fri og inherent flammehemmende selebukse i synbarhet med tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue.

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 911

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 911

NEW

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 27,0 cal/cm² ATPV: 31,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 27,0 cal/cm² ATPV: 31,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 20471 CL.2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 20471 CL.2 EN ISO 15797 50 WASHES

5171 88 BUKSE LETTFÔRET

5176 88 BUKSE HÅNDVERK LETTFÔRET

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 911

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 911

PFAS-fri og inherent flammehemmende bukse i synbarhet med tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue. Buksen høy beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip.

NEW

PFAS-fri og inherent flammehemmende håndverksbukse i synbarhet med tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue. Buksen høy beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip.

NEW EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 27,0 cal/cm² ATPV: 31,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 27,0 cal/cm² ATPV: 31,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN 13034 type PB[6] EN ISO 20471 CL.1 EN ISO 15797 50 WASHES

5170 88 BUKSE LETTFÔRET

5175 88 BUKSE HÅNDVERK LETTFÔRET

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 802, 911

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 802, 911

PFAS-fri og inherent flammehemmende bukse i synbarhet med tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue. Buksen høy beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip.

PFAS-fri og inherent flammehemmende håndverksbukse i synbarhet med tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue. Buksen høy beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip.


O

R

T

ST

RIC

T LEGISL

AT

67

IO

N

PF

SU

TO

PP

FLAME RETARDANT

CO

O

C

’S

V

SE

EM

EM

EN

CH

T

AS

WE

CANTEX ARC 25+

RP

O R AT E PF

AS

M


ZENITH LADIES CANTEX WS O

R

T

ST

RIC

T LEGISL

AT

IO

N

CO

O

C

’S

V

SE

EM

EM

EN

CH

T

AS

WE

PF

SU

TO

PP

FLAME RETARDANT

RP

O R AT E PF

AS

M

TRANEMO SKINSAFE™

37

5035 88 94

ATPV (cal/cm²)

SHIELD

32

SHIELD

CANTEX WS

ELIM (cal/cm²)

5940 92 03

CANTEX SYSTEM

920 CANTEX JX ARC RATING: 7,0 cal/cm² PPE 1

884/885 CANTEX WS ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm², PPE 2

5035 88 94

35

APC

SHIELD

31

ATPV (cal/cm²)

6372 89 94

ELIM (cal/cm²)

884/885 CANTEX WS ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm², PPE 2

895 CANTEX JERSEY AT ELIM: 3,9 cal/cm² EBT: 4,6 cal/cm², PPE 1

2

TRANEMO SKINSAFE™

30

ATPV (cal/cm²)

35

SHIELD

ELIM (cal/cm²)

5035 88 94

CANTEX SYSTEM SHIELD

Verneplaggene har et ekstra slitesterkt materiale i front som hindrer at tekstilen ødelegges av flammer og samtidig får smeltet metall til å renne av. Baksiden har stretch i tekstilen som gjør at plaggene har større bevegelsesfrihet og er komfortable å bruke. Alle verneplaggene har lav vekt, moderne passform og omfatter også et damesortiment.

CANTEX SYSTEM

5834 81 94

CANTEX WELD STRETCH - PFAS-fri og inherent flammehemmende kolleksjon for arbeid med tung sveis eller smeltede metaller. Cantex WS oppfyller den høyeste beskyttelsen mot smeltet jern EN ISO 11612 E3 og kravene for tung sveis EN ISO 11611 klasse 2.

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

884/885 CANTEX WS ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm², PPE 2

TRANEMO SKINSAFE™

884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5%

c95mt

27

ATPV (cal/cm²)

31

APC

2

SHIELD

ELIM (cal/cm²)

911 TERA TX LIGHT ELIM: 5,0 cal/cm² ATPV: 5,8 cal/cm², PPE 2

5035 88 94

885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0%

CANTEX SYSTEM SHIELD

Kolleksjonens grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no.

5770 91 94

68

884/885 CANTEX WS ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm², PPE 2


CANTEX WS

FLAME RETARDANT

69

MEET THE GAME CHANGER CANTEX WELD STRETCH HØYESTE GODKJENNING MOT SVEIS – EN ISO 11611 KLASSE 2 Cantex WS mer enn oppfyller EN ISO 11611 klasse 2 og har høyeste godkjenning mot smeltet jern (E3). Disse verneklassene er avgjørende i jernverk, tungindustri og andre ekstreme arbeidsmiljøer der man arbeider med smelteprosesser og sprut eller gnister forekommer daglig. Cantex WS har ekstra beskyttelse foran på plagget som sikrer at dette renner av og hindrer gjennombrenning, noe som kan få alvorlige konsekvenser for brukeren og ødelegge plagget. Cantex WS har også høy beskyttelse mot lysbue, er vesentlig mer slitesterk enn tidligere Cantex tekstiler og har optimalisert synlighet.

KOMFORT DU KAN STOLE PÅ Fysisk krevende arbeid i et miljø med høye temperaturer stiller spesielle krav når det gjelder beskyttelse mot åpen flamme/strålevarme. Men det er ikke bare viktig at brukeren er beskyttet. Komfort og uhindret bevegelsesfrihet definerer også hvor effektivt brukeren kan utføre sine oppgaver. Slik kombinerer Cantex WS brukerkomfort med sikkerhet i verdensklasse. • • • • •

Plaggene har stretchmateriale i ryggen, slik at brukeren har økt bevegelighet og økt komfort. Framsiden av klærne har ekstra beskyttelse mot smeltet metall og sveise-/slipegnister. Cantex Weld Stretch-tekstilen er vevd i sateng som øker fleksibiliteten til plaggene og gir komfortable verneklær. Tekstilen har lav vekt sammenlignet med andre tekstiler som tåler kraftig sveising, noe som er positivt for brukerens komfort. Alle plaggene er designet i en moderne passform og vår kolleksjon inkluderer både klær for damer og herrer.

UTEN PFAS

R

N

SU

T

AS

WE

PF

LENGRE LEVETID, REDUSERTE KOSTNADER

CO

O

C

’S

V

SE

EM

EM

EN

CH

Vi ser også behovet for en strengere kjemikalielovgivning, hvor PFAS er brukt til et minimum. I 2021 har vi sluttet oss til Chemsecs Corporate PFAS Movement - ”Nei til PFAS” for å påvirke måten kjemikalielovgivningen implementeres i praksis.

O

TO

PP

Cantex WS er verdens første inherent flammehemmende og PFAS-frie verneklær med beskyttelse mot kjemikalier som syrer og alkalier. Det vil si at de er helt uten fluorkarbon. PFAS er en forkortelse for per- og polyfluoralkyl substanser som også er kalt fluorkarboner. Fluorkarboner brukes ofte i fremstilling av tekstiler til verneklær for å gjøre de mer motstandsdyktige mot kjemikalier, vann og skitt. Dessverre har fluorkarboner en stor negativ miljøpåvirkning fordi de har en ekstrem lang nedbrytningstid og i dag er det ingen effektive rensemetoder. Med vårt miljøfokus og engasjement for bærekraft har vi utviklet en mindre skadelig løsning med vår T LEGISL RIC AT Cantex WS – den PFAS-frie flammehemmende kolleksjon. ST IO T

RP

O R AT E PF

Cantex WS plagg har en betydelig forbedret slitestyrke sammenlignet med forrige generasjon av Cantex plagg. Forsiden av plagget har hele 200% bedre slitestyrke og rivestyrken på hele plagget er forsterket med opptil 100%. Om plaggene behandles og vaskes riktig, kan de tilby lang levetid. Dette reduserer i sin tur totalkostnaden ved eierskap og gjør arbeidsklærne til en mer kostnadseffektiv løsning på sikt.

AS

M


CANTEX WS 3 VISIBLE O

R

T

ST

RIC

T LEGISL

AT

IO

N

PF

SU

TO

PP

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

CO

O

C

’S

V

SE

EM

EM

EN

CH

T

AS

WE

70

RP

O R AT E PF

AS

M

TRANEMO SKINSAFE

6730 88 JAKKE

6761 88 VEST HÅNDVERK

6720 88 BUKSE

Størrelse: XS-4XL Farge: 00 flerfarget Kvalitet: 885, 884

Størrelse: XS-4XL Farge: 00 flerfarget Kvalitet: 885, 884

Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 00 flerfarget Kvalitet: 885, 884, 802

PFAS-fri og inherent flammehemmende jakke med forhøyet synbarhet. Framsiden på jakke er i Cantex Weld og gul bakside i Cantex Stretch.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm² EN 1149-5 EN ISO 15797 50 WASHES

PFAS-fri og inherent flammehemmende vest meg hengelommer og forhøyet synbarhet i Cantex Weld/ Cantex Stretch. Stretch paneler i gul kontrast.

PFAS-fri og inherent flammehemmende bukse med forhøyet synbarhet. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

6752 88 BUKSE HÅNDVERK

PFAS-fri og inherent flammehemmende håndverksbukse med forhøyet synbarhet. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 00 flerfarget Kvalitet: 885, 884, 802

6740 88 SELEBUKSE

PFAS-fri og inherent flammehemmende selebukse med forhøyet synbarhet. Framsiden på selebuksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 00 flerfarget Kvalitet: 885, 884

6710 88 KJELEDRESS

PFAS-fri og inherent flammehemmende kjeledress med forhøyet synbarhet. Fremsiden på kjeledressen og armene er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Størrelse: XS-4XL Farge: 00 flerfarget Kvalitet: 885, 884, 802


CANTEX WS 3 VISIBLE DAME Fluorkarbonfri tekstil for å redusere miljøpåvirkningen. Fluoriserende Cantex Weld.

FLAME RETARDANT

71

Høy krage for ekstra beskyttelse. Refleks på skuldre for synlighet fra oven.

Hemper for kommunikasjonsutstyr.

Brystlomme med klaff, verktøyfeste og skjult D-ring.

Fluoriserende stretch tekstil for økt komfort.

Stikklommer med klaff.

Refleks for økt synlighet og sydd på en slik måte at smeltet metall renner lettere av.

Inherent flammehemmende tekstil i slitesterk Cantex Weld.

Vertikal lomme med glidelås.

Forlenget bakpart med glidelås i siden for økt bevegelighet.

Justerbare mansjetter.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm² EN 1149-5

6737 88 DAMEJAKKE

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

PFAS-fri og inherent flammehemmende damejakke med forhøyet synbarhet. Framsiden på jakke er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch.

EN 13034 type PB[6]

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 00 flerfarget Kvalitet: 885, 884

EN ISO 15797 50 WASHES TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

EN 13034 type PB[6] EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

6729 88 DAMEBUKSE

PFAS-fri og inherent flammehemmende damebukse med forhøyet synbarhet. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Størrelse: Dame 34-48 Farge: 00 flerfarget Kvalitet: 885, 884, 802

6759 88 DAMEBUKSE HÅNDVERK

PFAS-fri og inherent flammehemmende håndverksbukse til damer med forhøyet synbarhet. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 00 flerfarget Kvalitet: 885, 884, 802

6799 88 GRAVIDBUKSE

PFAS-fri og inherent flammehemmende bukse for gravide med elastisk tekstil og strikk med knappehullstramming i overkant for en voksende mage. Buksen har stretch paneler og bred strikk bak. Størrelse: Dame 34-48 Farge: 00 flerfarget Kvalitet: 885, 884, 802, 050


72

FLAME RETARDANT

CANTEX WS HIGH VISIBILITY

NEW

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 20471 CL.2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 15797 50 WASHES TRANEMO SKINSAFE

5023 88 BUKSE

5053 88 BUKSE HÅNDVERK

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884

PFAS-fri og inherent flammehemmende bukse i synbarhet. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør buksen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Cantex Weld gir ekstra beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip.

PFAS-fri og inherent flammehemmende håndverksbukse i synbarhet. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør buksen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Cantex Weld gir ekstra beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 20471 CL.1 EN ISO 15797 50 WASHES TRANEMO SKINSAFE

5020 88 BUKSE

5050 88 BUKSE HÅNDVERK

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 802

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 802

PFAS-fri og inherent flammehemmende bukse i synbarhet. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør buksen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Cantex Weld gir ekstra beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip.

PFAS-fri og inherent flammehemmende håndverksbukse i synbarhet. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør buksen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

5040 88 SELEBUKSE

5010 88 KJELEDRESS

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884

Størrelse: XS-4XL, M-3XL Tall Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 884, 885

PFAS-fri og inherent flammehemmende selebukse i synbarhet. Framsiden på selebuksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør selebuksen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Cantex Weld gir ekstra beskyttelse mot sveiseperler og kapp/ slip.

PFAS-fri og inherent flammehemmende kjeledress i synbarhet. Fremsiden på kjeledressen og armene er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør kjeledressen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Cantex Weld gir ekstra beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip.


CANTEX WS HIGH VISIBILITY

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 15797 50 WASHES

FLAME RETARDANT

73

9094 80 HENGELOMMER

Løse hengelommer som plasseres på belte 909300 med mange rom for verktøy. Baricader EP forsterket. Størrelse: One size Farge: 55 gul Kvalitet: 802, 885

EN ISO 15797 50 WASHES TRANEMO SKINSAFE

Lærbelte med skjult metallspenne for å unngå eksponering av metall som er kravet for beskyttelse mot lysbue. Belte er også egnet for bruk i sensitive miljøer der riping skal unngås. Størrelse: One size Farge: 07 sort Kvalitet: Skinn

O

R

T

ST

RIC

T LEGISL

AT

IO

N TO

PF

T

AS V

SE

EM

EM

EN

CH

C

’S

CO

O

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 99 gul/antrasitt Kvalitet: 884, 811, 802

9093 00 LÆRBELTE

PP

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884

Inherent flammehemmende bukse med ekstra Barricader forsterkning i front som gir en meget god beskyttelse mot gnister og lett metallsprut. Baksiden av buksen har myk Cantex Stretch for ekstra komfort.

SU

PFAS-fri og inherent flammehemmende jakke i synbarhet. Framsiden på jakken og armene er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør jakken tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Cantex Weld gir ekstra beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip.

5024 88 BUKSE MED FORSTERKNING

WE

5035 88 JAKKE

RP

O R AT E PF

AS

M


74

FLAME RETARDANT

CANTEX WS VISIBLE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

*EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 30,0 cal/cm² ATPV: 34,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

*EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

*EN 342 (5701+5122)

EN ISO 15797 50 WASHES TRANEMO SKINSAFE

5701 88 VINTERJAKKE

5730 88 JAKKE

PFAS-fri og inherent flammehemmende vinterjakke med forhøyet synlighet. Framsiden på jakken er i Cantex Weld og baksiden i Cantex Stretch. Jakken er fôret med quilt og med fleece i kraven.

PFAS-fri og inherent flammehemmende jakke med forhøyet synbarhet. Framsiden på jakke er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør jakken tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Cantex Weld gir ekstra beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip.

Størrelse: XXS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 055, 054, 893

5761 88 VEST HÅNDVERK

PFAS-fri og inherent flammehemmende vest med høy ARC-rating. Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme. Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

TRANEMO SKINSAFE

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES TRANEMO SKINSAFE

5720 88 BUKSE

5752 88 BUKSE HÅNDVERK

PFAS-fri og inherent flammehemmende bukse med forhøyet synbarhet. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør buksen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Cantex Weld gir ekstra beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip.

PFAS-fri og inherent flammehemmende håndverksbukse med forhøyet synbarhet. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør buksen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 802

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

5740 88 SELEBUKSE

ST

RIC

T LEGISL

AT

IO

N

PF AS

SE

’S

C

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

T

EM

Størrelse: XS-4XL, M-3XL Tall Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884

O

R

CH

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884

PFAS-fri og inherent flammehemmende kjeledress med forhøyet synbarhet. Fremsiden på kjeledressen og armene er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør kjeledressen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Cantex Weld gir ekstra beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip.

TO

PFAS-fri og inherent flammehemmende selebukse med forhøyet synbarhet. Framsiden på selebuksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør selebuksen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Cantex Weld gir ekstra beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip.

5710 88 KJELEDRESS

T

EN 13034 type PB[6]

EN

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EM

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

V

EN 1149-5

CO

O

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

PP

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

SU

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

WE

Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 802

RP

O R AT E PF

AS

M


CANTEX WS

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

FLAME RETARDANT

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

5420 88 BUKSE

5452 88 BUKSE HÅNDVERK

Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 885, 884, 802

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 885, 884, 802

PFAS-fri og inherent flammehemmende bukse. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør buksen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Cantex Weld gir ekstra beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip.

6351 88 CHINOS MED STRETCH

PFAS-fri og inherent flammehemmende håndverksbukse. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør buksen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort.

PFAS-fri, metallfri og inherent flammehemmende chinos med stretch. Dette gir full bevegelsesfrihet og høy komfort for de som veksler mellom stående og sittende arbeid. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 884

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm² EN 1149-5 EN ISO 11611 CL.2 A1+A2 EN 13034 type PB[6] EN ISO 15797 50 WASHES TRANEMO SKINSAFE

5431 88 JAKKE

PFAS-fri og inherent flammehemmende jakke. Framsiden på jakke er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine Kvalitet: 885, 884, 811

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm² EN 1149-5 EN ISO 11611 CL.2 A1+A2 EN 13034 type PB[6] EN ISO 15797 50 WASHES TRANEMO SKINSAFE

5440 88 SELEBUKSE

PFAS-fri og inherent flammehemmende selebukse. Framsiden på selebuksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør selebuksen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Cantex Weld gir ekstra beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip. Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 885, 884

75


FLAME RETARDANT

76

CANTEX WS HIGH VISIBILITY DAME

NEW

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (S-XL)

EN ISO 15797 50 WASHES TRANEMO SKINSAFE

5028 88 DAMEBUKSE

5058 88 DAMEBUKSE HÅNDVERK

Størrelse: Dame 36-48, 36T-48T Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884

Størrelse: Dame 36-48, 36T-48T Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884

PFAS-fri og inherent flammehemmende damebukse i synbarhet. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør buksen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Cantex Weld gir ekstra beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip.

PFAS-fri og inherent flammehemmende dame håndverksbukse i synbarhet. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør buksen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Cantex Weld gir ekstra beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip.

EN ISO 15797 50 WASHES TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

5027 88 DAMEBUKSE

PFAS-fri og inherent flammehemmende damebukse i synbarhet. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør buksen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Cantex Weld gir ekstra beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 802

5057 88 DAMEBUKSE HÅNDVERK

PFAS-fri og inherent flammehemmende håndverksbukse til damer i synbarhet. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør buksen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 802

O

R

T

ST

RIC

T LEGISL

AT

IO

N

CO

O

C

’S

V

SE

EM

EM

EN

CH

T

AS

WE

PF

SU

TO

PP

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

RP

O R AT E PF

AS

M

PFAS-fri og inherent flammehemmende damejakke i synbarhet. Framsiden på jakken og armene er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør jakken tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Cantex Weld gir ekstra beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 15797 50 WASHES

5037 88 DAMEJAKKE

EN ISO 15797 50 WASHES TRANEMO SKINSAFE

5097 88 GRAVIDBUKSE

PFAS-fri og inherent flammehemmende bukse for gravide med elastisk tekstil og strikk med knappehullstramming i overkant for en voksende mage. Buksen har stretch paneler og bred strikk bak. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 802, 050


CANTEX WS VISIBLE / CANTEX WS DAME

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 30,0 cal/cm² ATPV: 34,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

*EN 342 (5703+5122)

EN ISO 15797 50 WASHES TRANEMO SKINSAFE

5703 88 VINTERJAKKE DAME

PFAS-fri og inherent flammehemmende damevinterjakke med forhøyet synlighet. Framsiden på jakken er i Cantex Weld og baksiden i Cantex Stretch. Jakken er fôret med quilt og med fleece i kraven. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 055, 054, 893

PFAS-fri og inherent flammehemmende damejakke med forhøyet synbarhet. Framsiden på jakken er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør jakken tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Cantex Weld gir ekstra beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

5759 88 DAMEBUKSE HÅNDVERK

5729 88 DAMEBUKSE

TRANEMO SKINSAFE

PFAS-fri og inherent flammehemmende håndverksbukse til damer med forhøyet synbarhet. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør buksen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort.

PFAS-fri og inherent flammehemmende damebukse med forhøyet synbarhet. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør buksen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Cantex Weld gir ekstra beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip.

Størrelse: Dame 34-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 802, 050

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

5799 88 GRAVIDBUKSE

PFAS-fri og inherent flammehemmende bukse for gravide med elastisk tekstil og strikk med knappehullstramming i overkant for en voksende mage. Buksen har stretch paneler og bred strikk bak.

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 802

Størrelse: Dame 34-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 802

TRANEMO SKINSAFE

77

5737 88 DAMEJAKKE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

TRANEMO SKINSAFE

FLAME RETARDANT

EN ISO 15797 50 WASHES

5429 88 DAMEBUKSE

PFAS-fri og inherent flammehemmende damebukse. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør buksen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Cantex Weld gir ekstra beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip. Størrelse: Dame 34-48 Farge: 03 marine Kvalitet: 885, 884, 802

5459 88 DAMEBUKSE HÅNDVERK

PFAS-fri og inherent flammehemmende håndverksbukse til dame. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør buksen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 03 marine Kvalitet: 885, 884, 802

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

TRANEMO SKINSAFE

6356 88 DAMECHINOS MED STRETCH

PFAS-fri, metallfri og inherent flammehemmende chinos for damer med stretch. Dette gir full bevegelsesfrihet og høy komfort for de som veksler mellom stående og sittende arbeid. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 03 marine Kvalitet: 884


FLAME RETARDANT

O

R

T

ST

RIC

T LEGISL

AT

IO

ZENITH LADIES CANTEX 57

N

CO

O

C

’S

V

SE

EM

EM

EN

CH

T

AS

WE

PF

SU

TO

PP

RP

O R AT E PF

AS

M

CANTEX 57 Inherent flammehemmende plagg for deg som utsettes for smeltet metall, konvektiv hete eller strålingsvarme. Plaggene har i tillegg høyeste beskyttelse mot flytende jern E3. Kolleksjonen tilbyr brukeren en meget god beskyttelse mot lysbue og er sertifisert ihht sveisenormen. Plaggene er utrustet med både fluoriserende tekstil og refleks for å visualisere brukeren både fra kranførerens og truckførerens perspektiv. Kolleksjonens grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no. 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

Plaggene på denne og neste side er sertifisert i henhold til:

C2

RHTI24 (s)

26,6

SHIELD

RADIANT HEAT (class)

5736 88 94

TWO LAYER SYSTEM

5940 92 03

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

c95mt

920 CANTEX JX RADIANT HEAT: C1

883 CANTEX 2.0 RADIANT HEAT: C1

25

ATPV (cal/cm²)

27

APC

2

SHIELD

ELIM (cal/cm²)

920 CANTEX JX ARC RATING: 7,0 cal/cm² PPE 1

5736 88 94

CANTEX SYSTEM

5940 92 03

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

78

883 CANTEX 2.0 ELIM: 9,2 cal/cm² ATPV: 13,0 cal/cm², PPE 2


CANTEX 57

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 9,2 cal/cm² ATPV: 13,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 9,2 cal/cm² ATPV: 13,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

5716 88 KJELEDRESS

5742 88 SELEBUKSE

Størrelse: XS-3XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 883, 882

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 883, 882

Inherent flammehemmende kjeledress med bra beskyttelse mot flere smeltede metaller. Høyeste beskyttelse mot smeltet jern. PFAS-fri.

Inherent flammehemmende selebukse med bra beskyttelse mot flere smeltede metaller. Høyeste beskyttelse mot smeltet jern. PFAS-fri.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 9,2 cal/cm² ATPV: 13,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 9,2 cal/cm² ATPV: 13,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

5736 88 JAKKE

TRANEMO SKINSAFE

Inherent flammehemmende jakke med bra beskyttelse mot flere smeltede metaller og med høyeste beskyttelse mot smeltet jern. PFAS-fri.

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 883, 882

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 9,2 cal/cm² ATPV: 13,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 9,2 cal/cm² ATPV: 13,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

5739 88 DAMEJAKKE

Inherent flammehemmende jakke til damer med bra beskyttelse mot flere smeltede metaller. Høyeste mulig beskyttelse mot smeltet jern. PFAS-fri. Størrelse: Dame XS-3XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 883, 882

5726 88 BUKSE

Inherent flammehemmende bukse med bra beskyttelse mot flere smeltede metaller. Høyeste beskyttelse mot smeltet jern. PFAS-fri.

Størrelse: XS-3XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 883, 882

TRANEMO SKINSAFE

FLAME RETARDANT

TRANEMO SKINSAFE

5727 88 DAMEBUKSE

Inherent flammehemmende bukse til damer. Bra beskyttelse mot flere smeltede metaller og høyeste beskyttelse mot smeltet jern. PFAS-fri. Størrelse: Dame 34-46 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 883, 882

79


FLAME RETARDANT

O

R

T

ST

RIC

T LEGISL

AT

IO

ZENITH LADIES OUTBACK HEAVY WELDING

N

CO

O

C

’S

V

RP

O R AT E PF

AS

M

OUTBACK HW OUTBACK HEAVY WELDING – Komfortabel sveisebekledning for tung sveis med en ekstrem rive- og slitestyrke. Det er ikke lenger nødvendig å bruke sveiseklær som er for varme, stive, tunge eller som lett blir ødelagt av sveiseglør. Miksen av de inherente flammehemmende fibre som brukes gjør denne ekstrem holdbar. Sveiseklærne er både behagelige, trygge og slitesterke. Designet på klærne gjør dem pustende og svært komfortable. Med økt synlighet oppnås også litt mer beskyttelse. Kolleksjonen har høy komfort, stilig design og lang levetid, noe som gjør Outback HW til en virkelig god investering. Outback HW er også et godt valg sett fra et bærekrafts perspektiv da hele kolleksjonen er helt fri for PFAS. Vi i Tranemo jobber aktivt med å fase ut PFAS fra produktene våre og redusere bruken av kjemikalier, og dette har resultert i denne oppdaterte kolleksjonen i Outback HW. Kolleksjonens grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no. 863: Outback HW, 425 g/m², LOI: 28,9% 885: Forsterkningsstoff, Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0%

Plaggene på denne og neste side er sertifisert i henhold til:

RADIANT HEAT (class)

C2

RHTI24 (s)

28,3

SHIELD

TWO LAYER SYSTEM

920 CANTEX JX RADIANT HEAT: C1

5530 86 67

TRANEMO SKINSAFE™

5940 92 03

c95mt

SKIN PROTECTION

SE

EM

EM

EN

CH

T

AS

WE

PF

SU

TO

PP

80

863 OUTBACK HW RADIANT HEAT: C1


OUTBACK HEAVY WELDING

FLAME RETARDANT

BESKYTTELSE, KOMFORT OG HOLDBARHET I VERDENSKLASSE Ved sveising oppstår det mye UV- og varmestråling. For å øke brukerens komfort og unnvike varmestress har Tranemo lagt til åpninger i ryggen for god ventilasjon. Tekstilen Outback HW er testet ihht UV-standarden EN 410 som måler beskyttelsen mot UV-A, UV-B og UV-C og beregner maksimal bruk for ulike sveisemetoder. Testresultatet viser at du kan utføre alle typer av sveisemetoder i over 8 timer når du bruker Outback HW. Sveisemetode Maksimal bruk (T)

TIG (CrNi) 44,12

TIG (Al) 61,95

MAG (St:37) 13,22

MAG (CrNi) 8,94

MIG m/puls (Al) 40,68

MIG uten puls Elektrode (Al) (St:37) 17,93 18,56

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 2

EN 61482-2 APC 2

EN 61482-2 APC 2

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

5552 86 SVEISEBUKSE HÅNDVERK

5530 86 SVEISEJAKKE

5520 86 SVEISEBUKSE

Størrelse: XS-4XL Farge: 67 antrasitt Kvalitet: 863, 885, 885

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 67 antrasitt Kvalitet: 863, 885, 885

PFAS-fri sveisejakke i en meget komfortabel tekstil med ekstremt gode egenskaper mot sveiseperler og strålingsvarme. Åpning i ryggen for ventilasjon.

PFAS-fri sveisebukse i en meget komfortabel tekstil med ekstremt gode egenskaper mot sveiseperler og strålingsvarme.

PFAS-fri sveisebukse håndverk med løse hengelommer i en meget komfortabel tekstil med ekstremt gode egenskaper mot sveiseperler og strålingsvarme. Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 67 antrasitt Kvalitet: 863, 885, 885

NEW EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 2

EN 61482-2 APC 2

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

5510 86 SVEISEKJELEDRESS

PFAS-fri sveisekjeledress i en myk og komfortabel tekstil med ekstremt gode egenskaper mot sveiseperler og strålingsvarme. Kjeledressen har åpning i ryggen for ventilasjon. Størrelse: XS-4XL Farge: 67 antrasitt Kvalitet: 863, 885, 885

5541 86 SVEISESELEBUKSE

PFAS-fri selebukse i en meget komfortabel tekstil med ekstremt gode egenskaper mot sveiseperler og strålingsvarme. Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 67 antrasitt Kvalitet: 863, 885

81


FLAME RETARDANT

MAGMA O

R

T

ST

RIC

T LEGISL

AT

IO

N

CO

O

C

’S

V

SE

EM

EM

EN

CH

T

AS

WE

PF

SU

TO

PP

82

RP

O R AT E PF

MAGMA MAGMA er utviklet for å motstå smeltet aluminium, stål, jern og andre smeltede metaller og legeringer. Kolleksjonen er tatt frem etter omfattende testinger i et primær aluminiumsverk som har et meget krevende og utsatt arbeidsmiljø. Den er sertifisert i den strengeste standarden mot aluminium (D3) og jern (E3). Magma har forsterkninger på utsatte partier og har en meget høy beskyttelse mot strålingsvarme. Den forhøyede synbarheten gir beskyttelse mot påkjørsler i et industrimiljø. Alt for en sikrere arbeidsplass. For å oppnå best mulig resultat vedrørende vask ta kontakt med Tranemo for vaskeinstruksjoner. Kolleksjonens grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no. 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluoriserende, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

C2

RHTI24 (s)

25,8

SHIELD

RADIANT HEAT (class)

901 MERINO RX RADIANT HEAT: C1

5635 87 94

TWO LAYER SYSTEM

6315 90 07

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

d95mt

873 MAGMA HV RADIANT HEAT: C1

MAGMA DAME NEW EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 6,0 cal/cm² ATPV: 7,4 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

5639 87 DAMEJAKKE

Inherent flammehemmende damejakke i en behagelig tekstil med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. Tekstilen beskytter også bra mot andre smeltede metaller. PFAS-fri. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 873, 874

5678 87 DAMESKJORTE

Metallfri og inherent flammehemmende dameskjorte i en behagelig tekstil og med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. Tekstilen har også gode egenskaper mot andre smeltede metaller. PFAS-fri. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 875

AS

M


MAGMA

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 6,0 cal/cm² ATPV: 7,4 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

5632 87 FRAKK

5635 87 JAKKE

Metallfri og inherent flammehemmende frakk i en behagelig tekstil med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. PFAS-fri.

5674 87 SKJORTE

Inherent flammehemmende jakke i en behagelig tekstil med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. PFAS-fri.

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 873, 874

Metallfri og inherent flammehemmende skjorte i en behagelig tekstil og med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. PFAS-fri.

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 873, 874

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 875

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

5625 87 BUKSE

Inherent flammehemmende bukse i en behagelig tekstil med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. PFAS-fri. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 873, 874

5655 87 BUKSE HÅNDVERK

5626 87 BUKSE MED FORSTERKNING

Inherent flammehemmende håndverksbukse i en behagelig tekstil med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. PFAS-fri.

Inherent flammehemmende bukse i en behagelig tekstil med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. PFAS-fri.

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 873, 874

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 873, 874, 802

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

5628 87 DAMEBUKSE

5629 87 DAMEBUKSE MED FORSTERKNING

5656 87 BUKSE HÅNDVERK MED FORSTERKNING

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 873, 874

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 873, 874, 802

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 873, 874, 802

Inherent flammehemmende bukse til damer i en behagelig tekstil med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. PFAS-fri.

Inherent flammehemmende bukse til damer i en behagelig tekstil med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. PFAS-fri.

83

Inherent flammehemmende bukse i en behagelig tekstil med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. PFAS-fri.


84

FLAME RETARDANT

ZENITH LADIES APEX

APEX APEX løser flere utfordringer i miljøer der du tidligere har hatt problem med å beskytte deg mot sprut av kjemikalier uten å måtte bruke kjemikaliedrakt. Tekstilen er en 300 g/m² fiberfarget aramid som ikke bare klarer testene for syrer og baser i henhold til EN 13034 men også for aromatiske hydrokarboner og alkohol. Den fiberfargede aramiden gjør at tekstilen klarer veldig mange industrivask uten å blekes. Aramid fibre er også kjent for å være motstandsdyktig mot mange kjemikalier. APEX har også meget god beskyttelse mot smeltet zink ettersom degraderingstemperaturen i tekstilen er høyere enn smeltetemperaturen til zink. Zink renner ikke av tekstilen, men den vil heller ikke brenne hull og kan lett fjernes for hånd for å unngå forbrenning/varmegjennomslag. Dette gjør APEX til et meget godt alternativ når det ikke finnes tekstil der zink renner av. Flere av verneklærne i kolleksjonen er fôret med et ekstra lag tekstil i front for å øke beskyttelsen mot strålevarme. Enkelte av buksene er også tilført en skobeskyttelse og ekstra forsterkning mot metallsprut nederst på ben. Kolleksjonens grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no. 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 832: Apex 220, 220g/m², LOI: 28,0%

c95mt


APEX

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

Flammehemmende jakke med dobbelt bærestykke for økt beskyttelse mot hete. Jakken er produsert i en sterk men komfortabel satin spesielt utviklet for arbeid med zink og kjemikalier.

EN 1149-5

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 830, 832

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

85

De beskyttende verneklærne i APEX kolleksjonen er sydd i en sterk og komfortabel sateng spesielt utviklet for arbeid med kjemikalier og smeltet zink.

6630 83 JAKKE

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

FLAME RETARDANT

EN 13034 type PB[6]

Lommer med klaff for beskyttelse mot zink og kjemikalier.

Dobbel tekstil for ekstra beskyttelse mot strålevarme.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

6623 83 BUKSE MED SKOBESKYTTELSE

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

Flammehemmende bukse med skobeskyttelse og dobbelt lag med tekstil i front for økt beskyttelse mot hete. Buksen er produsert i en sterk men komfortabel satin spesielt utviklet for arbeid med zink og kjemikalier.

EN 1149-5 EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 830, 802, 911

EN 13034 type PB[6]

Veldig slitesterk forsterket tekstil (545 g/m²).

Skobeskyttelse.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

6621 83 BUKSE

6622 83 BUKSE

Flammehemmende bukse med forskyvningssømmer og dobbelt lag med tekstil i front for økt beskyttelse mot hete. Buksen er produsert i en sterk men komfortabel satin spesielt utviklet for arbeid med zink og kjemikalier.

6653 83 BUKSE HÅNDVERK

Inherent flammehemmende bukse. Buksen er produsert i en sterk men komfortabel satin spesielt utviklet for arbeid med zink og kjemikalier.

Inherent flammehemmende håndverksbukse. Buksen er produsert i en sterk men komfortabel satin.

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 832, 830

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 830, 832, 911

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 832, 830

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

6620 83 BUKSE

Flammehemmende bukse med forskyvningssømmer og dobbelt lag med tekstil i front for økt beskyttelse mot hete. Buksen er produsert i en sterk men komfortabel satin spesielt utviklet for arbeid med zink og kjemikalier. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 830, 911

6624 83 BUKSE

6654 83 BUKSE HÅNDVERK

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 830

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 830

Inherent flammehemmende bukse. Buksen er produsert i en sterk men komfortabel satin spesielt utviklet for arbeid med zink og kjemikalier.

Inherent flammehemmende håndverksbukse. Buksen er produsert i en sterk men komfortabel satin.


FLAME RETARDANT

86

ZENITH DAME

ZENITH ZENITH er utviklet for deg som jobber med risiko for høy spenning og lysbue og er en allsidig kolleksjon i orange/ marineblå fargekombinasjon. Om du arbeider mye i snøfylt miljø er den orange fluoriserende tekstilen veldig synlig og kolleksjonen er sertifisert i henhold til EN ISO 20471. De fleste plagg i ZENITH kolleksjonen er metallfri og gir brukeren komfortable og funksjonelle plagg. Tekstilen er godkjent mot sveis og sertifisert i henhold til EN ISO 11611.

Kolleksjonens grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no.

Plaggene på denne og neste side er sertifisert i henhold til:

846: Fluoriserende, Ara TX, 260 g/m², LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 30,0 cal/cm² ATPV: 30,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 30,0 cal/cm² ATPV: 30,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

**EN ISO 11611 CL.1 A1

EN 13034 type PB[6]

**EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (S-M)

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (S-M)

EN 343 3.1 **EN 342 (5206+5202) RIS-3279-TOM

5206 82 DAME VINTERJAKKE

Inherent flammehemmende og metallfri damevinterjakke i synbarhet med quiltfôr. Vind- og vanntett med teipede sømmer sertifisert i henhold til EN 343. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 822, 932, 054, 055, 893

EN 343 3.1 ***EN 342 (5209+5202) RIS-3279-TOM

9151 82 HETTE

5209 82 DAME VINTERJAKKE MED HETTE

Flammehemmende quiltfôret hette. Passer til artikkel 5205 82 og 5206 82.

Inherent flammehemmende og metallfri damevinterjakke i synbarhet med quiltfôr og avtakbar og justerbar hette. Vind- og vanntett med teipede sømmer sertifisert i henhold til EN 343.

Størrelse: One size Farge: 50 oransje Kvalitet: 822, 054

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 822, 932, 054, 055, 893

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 19,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 19,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,0 cal/cm² ATPV: 8,6 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

*EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (S-L)

EN 13034 type PB[6] EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (S-M)

EN 13034 type PB[6] EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (S-M) TRANEMO SKINSAFE

5219 95 DAME SOFTSHELLJAKKE

Metallfri flammehemmende softshelljakke til damer i synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 951, 950, 804

5267 95 DAME SOFTSHELLVEST

Metallfri flammehemmende softshellvest til damer i synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 951, 950, 804

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

RIS-3279-TOM TRANEMO SKINSAFE

5237 84 DAMEJAKKE

Metallfri og og inherent flammehemmende damejakke i synbarhet med to vertikale brystlommer. Jakken er produsert i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811


ZENITH DAME TRANEMO SKINSAFE™

APC

20

951 WINDTECH FR HVO ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 19,0 cal/cm², PPE 2

895 CANTEX JERSEY AT ELIM: 3,9 cal/cm² EBT: 4,6 cal/cm², PPE 1

2

SHIELD

5237 84 93

14

ATPV (cal/cm²)

6314 90 82

SHIELD

ELIM (cal/cm²)

SKIN PROTECTION

40

5219 95 93

35

ATPV (cal/cm²)

ZENITH SYSTEM 6373 89 94

ELIM (cal/cm²)

87

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

WINTER SYSTEM

FLAME RETARDANT

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

846 Ara TX ELIM: 8,0 cal/cm² ATPV: 8,6 cal/cm², PPE 1

NEW EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,0 cal/cm² ATPV: 8,6 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,0 cal/cm² ATPV: 8,6 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,0 cal/cm² ATPV: 8,6 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (36)

EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (36)

EN 13034 type PB[6]

*RIS-3279-TOM

*RIS-3279-TOM

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

5225 84 DAMEBUKSE

5224 84 DAMEBUKSE

5257 84 DAMEBUKSE HÅNDVERK

Størrelse: Dame 36-48, 36T-48T Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 811, 846

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 804

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 804

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse til dame med dekkede lommeåpninger for arbeid med kjemikalier.

Metallfri og inherent flammehemmende damebukse i synlighet med kontrastsømmer i en komfortabel og slitesterk tekstil.

Metallfri og inherent flammehemmende håndverksbukse til damer i synbarhet med en komfortabel og slitesterk tekstil.

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,0 cal/cm² ATPV: 8,6 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,0 cal/cm² ATPV: 8,6 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,0 cal/cm² ATPV: 8,6 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.2

RIS-3279-TOM

RIS-3279-TOM

RIS-3279-TOM

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

5286 84 DAMEBUKSE MED STRETCH

Metallfri og inherent flammehemmende bukse til damer med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet. Størrelse: Dame 34-48 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 852, 804

5297 84 DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Metallfri og inherent flammehemmende bukse til damer med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet. Størrelse: Dame 34-48 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 852, 804

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² ATPV: 33,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² ATPV: 33,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (36)

EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (36)

*EN 342 (5202+5206 or 5209)

*EN 342 (5202+5206 or 5209)

**RIS-3279-TOM

**RIS-3279-TOM

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse til damer med kontrastsømmer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 804, 898

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

Metallfri og inherent flammehemmende damebukse i synlighet for gravide. Elastisk tekstil og strikk med knappehullstramming i overkant for en voksende mage. Buksen har stretch paneler og bred strikk bak. Størrelse: Dame 34-48 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 852, 804

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

5202 84 DAMEBUKSE WINDBREAKER

5291 84 GRAVIDBUKSE STRETCH

5258 84 DAMEBUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

Flammehemmende håndverksbukse i synbarhet til damer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 898, 804


FLAME RETARDANT

ZENITH

TRANEMO SKINSAFE™

APC

951 WINDTECH FR HVO ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 19,0 cal/cm², PPE 2

895 CANTEX JERSEY AT ELIM: 3,9 cal/cm² EBT: 4,6 cal/cm², PPE 1

2

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 30,0 cal/cm² ATPV: 30,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 30,0 cal/cm² ATPV: 30,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

**EN ISO 11611 CL.1 A1

EN 13034 type PB[6]

**EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (XS)

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (XS)

EN 343 3.1 **EN 342 (5205+5201) RIS-3279-TOM

5205 82 VINTERJAKKE

Inherent flammehemmende og metallfri vinterjakke i synbarhet med quiltfôr. Vind- og vanntett med teipede sømmer sertifisert i henhold til EN 343. Størrelse: XXS-4XL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 822, 932, 054, 055, 893

EN 343 3.1 ***EN 342 (5208+5201) RIS-3279-TOM

20

SHIELD

14

ATPV (cal/cm²)

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

5208 82 VINTERJAKKE MED HETTE

Flammehemmende quiltfôret hette. Passer til artikkel 5205 82 og 5206 82. Størrelse: One size Farge: 50 oransje Kvalitet: 822, 054

Størrelse: XXS-4XL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 822, 932, 054, 055, 893

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 19,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 19,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,0 cal/cm² ATPV: 8,6 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

*EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (XS-L)

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (XS-S) TRANEMO SKINSAFE

846 Ara TX ELIM: 8,0 cal/cm² ATPV: 8,6 cal/cm², PPE 1

9151 82 HETTE

Inherent flammehemmende og metallfri vinterjakke i synbarhet med quiltfôr og avtakbar og justerbar hette. Vind- og vanntett med teipede sømmer sertifisert i henhold til EN 343.

EN 13034 type PB[6]

5234 84 93

SHIELD

ELIM (cal/cm²)

6315 90 07

40

5233 95 93

35

ATPV (cal/cm²)

ZENITH SYSTEM 6372 89 94

ELIM (cal/cm²)

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

WINTER SYSTEM

SKIN PROTECTION

88

EN ISO 20471 CL.3

5233 95 SOFTSHELLJAKKE

5263 95 SOFTSHELLVEST

Metallfri flammehemmende softshelljakke i synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort. Jakken er ergonomisk utformet for arbeid med oppstrekte armer.

Metallfri flammehemmende softshellvest i synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort.

RIS-3279-TOM TRANEMO SKINSAFE

Størrelse: XS-4XL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 951, 950, 804

Størrelse: XS-4XL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 951, 950, 804

5234 84 JAKKE

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsjakke med kontrastsømmer i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Størrelse: XS-4XL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,0 cal/cm² ATPV: 8,6 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,0 cal/cm² ATPV: 8,6 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,0 cal/cm² ATPV: 8,6 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.2

EN 13034 type PB[6]

RIS-3279-TOM

RIS-3279-TOM

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

RIS-3279-TOM TRANEMO SKINSAFE

5240 84 SELEBUKSE

Metallfri og inherent flammehemmende selebukse med glidelås i front i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 804

5249 84 SELEBUKSE

Metallfri flammehemmende selebukse med kontrastsømmer og glidelås i front. Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 804

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

5211 84 KJELEDRESS

Metallfri og inherent flammehemmende kjeledress i synbarhet i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Størrelse: XS-4XL, M-3XL Tall Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 804


ZENITH

Plaggene på denne og neste side er sertifisert i henhold til:

NEW

9095 82 HENGELOMMER

Inherent flammehemmende hengelommer som plasseres på belte 909300 og passer for eksempel til bukse 5284 82. Størrelse: One size Farge: 50 oransje Kvalitet: 821, 885, 802

NEW

FLAME RETARDANT

NEW

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 9,2 cal/cm² ATPV: 11,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,0 cal/cm² ATPV: 8,6 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 20471 CL.2

EN 13034 type PB[6]

RIS-3279-TOM

TRANEMO SKINSAFE

9093 00 LÆRBELTE

5284 82 BUKSE MED FORSTERKNING

5221 84 BUKSE

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 81 oransje/antrasitt Kvalitet: 821, 802, 811

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 811, 846

Inherent flammehemmende bukse med ekstra Barricader forsterkning i front som gir en meget god beskyttelse mot gnister og lett metallsprut.

Lærbelte med skjult metallspenne for å unngå eksponering av metall som er kravet for beskyttelse mot lysbue. Belte er også egnet for bruk i sensitive miljøer der riping skal unngås. Størrelse: One size Farge: 07 sort Kvalitet: Skinn

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse med dekkede lommeåpninger for arbeid med kjemikalier.

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,0 cal/cm² ATPV: 8,6 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² ATPV: 33,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,0 cal/cm² ATPV: 8,6 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (D84)

EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (D84)

EN ISO 20471 CL.2

*RIS-3279-TOM

*EN 342 (5201+5205 or 5208)

RIS-3279-TOM

TRANEMO SKINSAFE

**RIS-3279-TOM

TRANEMO SKINSAFE

5220 84 BUKSE

5201 84 BUKSE WINDBREAKER

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 804

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 804, 898

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer i en komfortabel og slitesterk tekstil.

5281 84 BUKSE MED STRETCH

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr.

Metallfri og inherent flammehemmende bukse med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet. Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 852, 804

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,0 cal/cm² ATPV: 8,6 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² ATPV: 33,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,0 cal/cm² ATPV: 8,6 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (D84)

EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (D84)

EN ISO 20471 CL.2

*RIS-3279-TOM

*EN 342 (5201+5205 or 5208)

RIS-3279-TOM

TRANEMO SKINSAFE

**RIS-3279-TOM

TRANEMO SKINSAFE

5252 84 BUKSE HÅNDVERK

Metallfri og inherent flammehemmende håndverksbukse i synbarhet med en komfortabel og slitesterk tekstil. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 804

89

5253 84 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

Flammehemmende håndverksbukse i synbarhet fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 898, 804

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

NEW

5294 84 BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Metallfri og inherent flammehemmende håndverksbukse med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet. Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 852, 804


FLAME RETARDANT

O

R

T

ST

RIC

T LEGISL

AT

IO

ZENITH LADIES EDGE

N

CO

O

C

’S

V

SE

EM

EM

EN

CH

T

AS

WE

PF

SU

TO

PP

90

RP

O R AT E PF

AS

M

EDGE EDGE er utviklet spesielt med tanke på jernbanesektoren der du har behov for høy synbarhet og det finnes risiko for høy spenning og lysbue. EDGE-kolleksjonen gir deg meget god beskyttelse ved en lysbueulykke, er sertifisert for sveiseklasse 2 og er i tillegg metallfri. Kolleksjonen er motstandsdyktig mot skjære- og sveisearbeid og sertifisert i synlighet i henhold til EN ISO 20471. Designet er strammere med bl.a. belgfrie lommer for å minimere risikoen for å feste seg ved klatring. Tekstilen klarer kravene i henhold til EN 13034 for syre og base, og det lukkede lommedesignet betyr at plaggene er EN13034-merket. EDGE er også et godt valg sett fra et bærekrafts perspektiv da hele kolleksjonen er helt fri for PFAS. Kolleksjonens grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no. 821: Edge HVO, 370 g/m², EN ISO 11612 D1 E3, LOI: 27,5%

c95nt


EDGE

FLAME RETARDANT

Plaggene på denne siden er sertifisert i henhold til:

UPDATED EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-2 APC 2 ELIM: 9,2 cal/cm² ATPV: 11,0 cal/cm² EN 1149-5 EN ISO 11611 CL.2 A1 EN 13034 type PB[6] EN ISO 20471 CL.3

6131 82 JAKKE

RIS-3279-TOM

PFAS-fri, metallfri inherent flammehemmende synbarhetsjakke i en dobbel vevd tekstil med komfortable innside. Utviklet i samarbeid med jernbanesektoren. Størrelse: XS-4XL Farge: 50 oransje Kvalitet: 821

UPDATED

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-2 APC 2 ELIM: 9,2 cal/cm² ATPV: 11,0 cal/cm² EN 1149-5 EN ISO 11611 CL.2 A1 EN 13034 type PB[6] EN ISO 20471 CL.2 RIS-3279-TOM

6121 82 BUKSE

PFAS-fri, metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse med dobbel vevd tekstil. Komfortabel innside og utviklet i samarbeid med jernbanesektoren. Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 50 oransje Kvalitet: 821

UPDATED EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-2 APC 2 ELIM: 9,2 cal/cm² ATPV: 11,0 cal/cm² EN 1149-5 EN ISO 11611 CL.2 A1 EN 13034 type PB[6] EN ISO 20471 CL.3 RIS-3279-TOM

6111 82 KJELEDRESS

PFAS-fri, metallfri og inherent flammehemmende kjeledress i synbarhet i dobbel vevd tekstil med komfortabel innside. Utviklet i samarbeid med jernbanesektoren. Størrelse: S-5XL, M-4XL Tall (ekstra benlengde) Farge: 50 oransje Kvalitet: 821

91


FLAME RETARDANT

YTTERBEKLEDNING

YTTERBEKLEDNING I flere av arbeidsmiljøene som krever flammehemmende klær og beskyttelse mot en lysbue vil det være behov for god og varm ytterbekledning. Dette setter veldig store krav til bekledningen som ikke bare skal beskytte deg mot risiko for åpen flamme eller en lysbue, men også mot elementene som for eksempel regn, snø og vind, samt er komfortable å bruke. Tranemo har mange ulike ytterplagg slik at brukeren kan kle seg i henhold til lag-på-lag prinsippet for den beste og letteste beskyttelsen. Hver flammehemmende kolleksjon har passende ytterplagg uavhengig om det er et fysisk krevende arbeid eller et mer stillestående arbeid i streng kulde. Plaggene har mange praktiske detaljer og det finnes selvsagt flammehemmende vinterjakker i damestørrelser.

40

APC

SHIELD

35

ATPV (cal/cm²)

5233 95 93

ELIM (cal/cm²)

6372 89 94

WINTER SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

951 WINDTECH FR HVO ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 19,0 cal/cm², PPE 2

895 CANTEX JERSEY AT ELIM: 3,9 cal/cm² EBT: 4,6 cal/cm², PPE 1

2

68

895 CANTEX JERSEY AT ELIM: 3,9 cal/cm² EBT: 4,6 cal/cm², PPE 1

SHIELD 899 CANTEX TERRY ELIM: 8,6 cal/cm² EBT: 11,0 cal/cm², PPE 2

5145 95 94

63

ATPV (cal/cm²)

5030 89 94

ELIM (cal/cm²)

6372 89 94

WINTER SYSTEM

INSULATION

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

92

950 WINDTECH FR 340 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm², PPE 3


YTTERBEKLEDNING

FLAME RETARDANT

HVORDAN KLE SEG KORREKT I KALDT VÆR FRA INNSIDEN OG UT Vi anbefaler at du bare bruker inherent flammehemmende vernebekledning på kroppen, fra innsiden og utover. Dette for å unngå risikoen for brennende bomull, smeltet polyester eller metall som overfører elektrisitet og varme til huden. Ikke glem å beskytte hele kroppen, fra topp til tå.

LAG 1 – INNERSTE LAG Det innerste laget sørger for at du holder deg tørr og varm. Det innerste laget er plaggene du bruker nærmest kroppen. Det er plagg som for eksempel bokserhorts, truser, sokker og annet undertøy. Hvis klærne ikke fjerner fuktighet fra huden vil kroppen kjøle seg ned. Ved uhell eller feil valg av undertøy kan det føre til at tekstilen antennes og smelter inn huden. Det er derfor viktig å alltid prioritere det innerste laget. Vi anbefaler å velge inherent flammehemmende undertøy i merino ull. Ullundertøy er mykt og behagelig, har god isolasjon og har en meget god fukttransporterende evne. De er også antistatiske og tiltrekker seg ikke dårlige lukt.

LAG 2 - ISOLERENDE MELLOMLAG Det bør brukes et isolerende mellomlag for å øke komforten under de kaldere måneder i året. Laget danner en avstand mellom lag 1 og 3 og isolerer både mot varme og kulde. Optimalt transportere mellomlaget fuktigheten bort fra det første laget og sørger for at varmen ikke forlater kroppen din. Ull baserte mellomplagg er perfekt å bruke som mellomlag.

LAG 3 - BESKYTTENDE YTRE LAG Den primære funksjonen til ethvert ytre lag er å gi beskyttelse – men ettersom de skal brukes hver dag, bør disse plaggene også ha god passform og tilby høy komfort, bevegelsesfrihet og være funksjonelle. Vi anbefaler inherent flammehemmende skallplagg. Skallplaggene har teipede sømmer og er vindog vanntett i henhold til EN 343. Takket være en meget god pusteevne er plaggene svært brukervennlige og komfortable.

LUFTSPALTEN Luftspaltene som dannes mellom de ulike lagene har lav ledningsevne som igjen øker evnen til å blokkere varme, isolere mot kulde og gi ekstra beskyttelse i krevende arbeidsmiljøer.

93


FLAME RETARDANT

94

YTTERBEKLEDNING

UPDATED

UPDATED

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 25,0 cal/cm² ATPV: 25,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 32,0 cal/cm² ATPV: 32,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 32,0 cal/cm² ATPV: 32,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

**EN ISO 11611 CL.1 A1

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

**EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (XXS-XS)

5101 93 VINTERJAKKE

EN 343 4.1

PFAS-fri, metallfri og Inherent flammehemmende vinterjakke i synbarhet med quiltfôr. Vind- og vanntett med teipede sømmer sertifisert i henhold til EN 343. Yttertekstil inneholder 20% resirkulerte fibre.

**EN 342 (5101+5122)

EN ISO 20471 CL.3 CL.2*** (XXS-XS) EN 343 4.1 **EN 342 (5109+5122)

Størrelse: XXS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 932, 055, 054

5109 93 VINTERJAKKE MED HETTE

PFAS-fri, metallfri og Inherent flammehemmende vinterjakke i synbarhet med quiltfôr. Vind- og vanntett med teipede sømmer sertifisert i henhold til EN 343. Yttertekstil inneholder 20% resirkulerte fibre.

EN 343 3.1 *EN 342 (5118+5122)

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 25,0 cal/cm² ATPV: 25,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 20,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 20,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

**EN ISO 11611 CL.1 A1

**EN ISO 11611 CL.1 A1

**EN ISO 11611 CL.1 A1

**EN 13034 type PB[6]

**EN 13034 type PB[6]

**EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (XS-S)

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (XS-S)

5119 94 VINTERPARKAS M/ PILÉFÔR 9128

Metallfri og inherent flammehemmende vinterparkas med teipede sømmer og quiltfôr. Leveres med 9128 piléfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343.

*EN 342 (5119+5122)

EN 343 3.3

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 943, 804, 054, 060

5135 94 SKALLJAKKE

Metallfri og inherent flammehemmende skalljakke med teipede sømmer og meshfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343.

EN 343 3.3

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 943, 804, 805, 911

EN ISO 11612 A1 B2 C2 F2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 40,0 cal/cm² EBT: 44,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 30,0 cal/cm² ATPV: 34,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (XS-S)

EN 13034 type PB[6]

5145 95 SOFTSHELLJAKKE

5195 95 SOFTSHELLJAKKE PPE 4

Metallfri flammehemmende softshelljakke i TRANEMO SKINSAFE synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort.

*EN 342 (5701+5122)

Metallfri og inherent flammehemmende softshelljakke godkjent i PPE kategori 4 (høyere enn 40 cal/cm²).

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 950, 804

NEW EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

***EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (XS-S)

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (XS-S)

EN 13034 type PB[6]

5801 81 VINTERJAKKE

5701 88 VINTERJAKKE

Størrelse: XXS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 055, 054, 893

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

**EN 342 (5801/5808+5822)

Metallfri og inherent flammehemmende skalljakke med teipede sømmer og meshfôr. Leveres med 9128 piléfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343.

PFAS-fri og inherent flammehemmende vinterjakke med forhøyet synlighet. Framsiden på jakken er i Cantex Weld og baksiden i Cantex Stretch. Jakken er fôret med quilt og med fleece i kraven.

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 955

NEW

5136 94 SKALLJAKKE MED PILEFÔR 9128

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 943, 804, 805, 911, 060

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (XS-S)

Metallfri og inherent flammehemmende vinterparkas med teipede sømmer og quiltfôr. Vindog vanntett i henhold til EN 343. Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 943, 804, 054

Størrelse: XXS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 932, 055, 054

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 343 3.1

5118 94 VINTERPARKAS

**EN 342 (5801/5808+5822)

5808 81 VINTERJAKKE MED HETTE

Metallfri og inherent flammehemmende og vinterfôret synbarhetsjakke. Jakken er laget av myk og fleksibel TERA TX med høy rivemotstand og god beskyttelse mot lysbuer.

Metallfri, inherent flammehemmende og vinterfôret synbarhetsjakke med avtakbar hette. Jakken er laget av myk og fleksibel TERA TX med høy rivemotstand og god beskyttelse mot lysbue.

Størrelse: XXS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 060, 054, 911

Størrelse: XXS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 060, 054, 911

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

TRANEMO SKINSAFE

6032 95 SOFTSHELLJAKKE

Metallfri og inherent flammehemmende softshelljakke med forhøyet synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort. Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 950


YTTERBEKLEDNING

FLAME RETARDANT

95

Plaggene på denne og neste side er sertifisert i henhold til:

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 30,0 cal/cm² ATPV: 30,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 30,0 cal/cm² ATPV: 30,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

**EN ISO 11611 CL.1 A1

EN 13034 type PB[6]

**EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (XS)

5205 82 VINTERJAKKE

Inherent flammehemmende og metallfri vinterjakke i synbarhet med quiltfôr. Vind- og vanntett med teipede sømmer sertifisert i henhold til EN 343.

EN 343 3.1 **EN 342 (5205+5201) RIS-3279-TOM

Størrelse: XXS-4XL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 822, 932, 054, 055, 893

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (XS) EN 343 3.1 ***EN 342 (5208+5201) RIS-3279-TOM

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 19,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 19,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

*EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (XS-L)

5208 82 VINTERJAKKE MED HETTE

Inherent flammehemmende og metallfri vinterjakke i synbarhet med quiltfôr og avtakbar og justerbar hette. Vind- og vanntett med teipede sømmer sertifisert i henhold til EN 343. Størrelse: XXS-4XL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 822, 932, 054, 055, 893

EN 13034 type PB[6] EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (XS-S)

5233 95 SOFTSHELLJAKKE

TRANEMO SKINSAFE

5263 95 SOFTSHELLVEST

Metallfri flammehemmende softshelljakke i synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort. Jakken er ergonomisk utformet for arbeid med oppstrekte armer.

Metallfri flammehemmende softshellvest i synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort. Størrelse: XS-4XL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 951, 950, 804

Størrelse: XS-4XL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 951, 950, 804

NEW *EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

*EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

*EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

*IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

*EN 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

*IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

**EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (XS-L)

**EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (XS-L)

5165 95 SOFTSHELLVEST

Metallfri flammehemmende softshellvest i synbarhet. Vind- og vannavvisende. Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 950, 804

9065 81 HETTE

Hette med PU-laminert jerseyfòr. Passer til artikkel 5801/5802/5868, 5800/5803/5869 og 5832 81. Størrelse: One size Farge: 55 gul Kvalitet: 811, 898

5868 81 VINTERVEST

Metallfri og inherent flammehemmende og vinterfôret synbarhetsvest. Vesten er laget av myk og fleksibel TERA TX med høy rivemotstand og god beskyttelse mot lysbuer. Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 060, 054, 911

9151 93 HETTE

PFAS-fri, metallfri og inherent flammehemmende quiltfôret hette med PU-laminert jerseyfòr. Yttertekstil inneholder 20% resirkulerte fibre. Størrelse: One size Farge: 55 gul Kvalitet: 932, 054

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

6062 95 SOFTSHELLVEST

Metallfri og inherent flammehemmende softshellvest med forhøyet synbarhet. Vind- og vannavvisende. Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 950

9151 82 HETTE

Flammehemmende quiltfôret hette. Passer til artikkel 5205 82 og 5206 82. Størrelse: One size Farge: 50 oransje Kvalitet: 822, 054


FLAME RETARDANT

96

YTTERBEKLEDNING

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² ATPV: 33,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² ATPV: 33,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (D84)

EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (D84)

EN 13034 type PB[6]

*EN 342 (5201+5205 or 5208)

*EN 342 (5253+5205 or 5208)

EN ISO 20471 CL.2

**RIS-3279-TOM

**RIS-3279-TOM

*EN 342 (5822+5801 or 5808)

5201 84 BUKSE WINDBREAKER

5253 84 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr.

5822 81 BUKSE WINDBREAKER

Flammehemmende håndverksbukse i synbarhet fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr.

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse fôret med et vindtett PUlaminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 898, 804

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 804, 898

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804, 898

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

*EN 342 (5852+5801 or 5808)

EN ISO 20471 CL.1

*EN 342 (5853+5801 or 5808)

*EN 342 (5823+5801 or 5808)

5852 81 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

5823 81 BUKSE WINDBREAKER

5853 81 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804, 898

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 898

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804, 898

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B2 C2 F2

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 32,0 cal/cm² ATPV: 32,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 20,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 40,0 cal/cm² EBT: 44,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (XS-S)

EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (XS-S)

EN 343 4.1

EN 343 3.3

*EN 342

5122 93 VINTERBUKSE M/SELER

Inherent flammehemmende og metallfri vinterbukse i synbarhet med quiltfôr. Vind- og vanntett med teipede sømmer sertifisert i henhold til EN 343. Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 932, 054, 893

5132 94 SKALLBUKSE M/SELER

5194 95 SOFTSHELLBUKSE PPE 4

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 943, 804, 805, 911

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 955

Inherent flammehemmende skallbukse med teipede sømmer og meshfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343.

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

Metallfri og inherent flammehemmende softshellbukse godkjent i PPE kategori 4 (høyere enn 40 cal/cm²).


YTTERBEKLEDNING

FLAME RETARDANT

Plaggene på denne og neste side er sertifisert i henhold til:

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-2 APC 2 ELIM: 25,0 cal/cm² ATPV: 25,0 cal/cm² EN 1149-5 *EN ISO 11611 CL.1 A1 *EN 13034 type PB[6] EN ISO 20471 CL.3 EN 343 3.1 **EN 342

5111 94 VINTERDRESS

Metallfri og inherent flammehemmende vinterdress med teipede sømmer og quiltfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Skjult toveis glidelås med stormklaff. Avtakbar og justerbar hette. Fleece i krage. To hemper for kommunikasjonsutstyr. D-ring. HTFR Dobby forsterkning nederst på armer, justerbar mansjett og pulsvarmer. Toveis glidelås i begge ben på utsiden. Sidelommer med klaff. Frontlomme med klaff. HTFR Dobby forsterkede innvendige kneputelommer. Snølås i ben med justerbar fotvidde og HTFR Dobby forsterkning nederst. Transfer refleks for økt komfort. *Hetten skal enten brukes eller fjernes ved sveisearbeid eller arbeid med kjemikalier. ** Plagget er testet som et 3-lagssystem sammen med vårt standard undertøy. Tranemo anbefaler ullundertøy 5940+5980 og 5930+5990. Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 943, 804, 054, 893

97


FLAME RETARDANT

98

Plaggene på denne og neste side er sertifisert i henhold til:

YTTERBEKLEDNING DAME NEW

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

***EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (S-L)

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (S-L)

**EN 342 (5802/5806+5862)

**EN 342 (5802/5806+5862)

5802 81 VINTERJAKKE DAME

Metallfri, inherent flammehemmende og vinterfôret synbarhetsjakke til dame. Jakken er laget av myk og fleksibel TERA TX med høy rivemotstand og god beskyttelse mot lysbuer. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 060, 054, 911

UPDATED

5806 81 VINTERJAKKE DAME MED HETTE

Metallfri, inherent flammehemmende og vinterfôret synbarhetsjakke til dame med avtakbar og justerbar hette. Jakken er laget av myk og fleksibel TERA TX med høy rivemotstand og god beskyttelse mot lysbuer. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 060, 054, 911

UPDATED

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 32,0 cal/cm² ATPV: 32,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 32,0 cal/cm² ATPV: 32,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 20,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

**EN ISO 11611 CL.1 A1

EN 13034 type PB[6]

*EN 13034 type PB[6]

**EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (S-M) EN 343 4.1 **EN 342 (5103+5127)

5103 93 VINTERJAKKE DAME

PFAS-fri, metallfri og Inherent flammehemmende vinterjakke til dame i synbarhet med quiltfôr. Vind- og vanntett med teipede sømmer sertifisert i henhold til EN 343. Yttertekstil inneholder 20% resirkulerte fibre. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 932, 055, 054

EN ISO 20471 CL.3 CL.2*** (S-M) EN 343 4.1 **EN 342 (5107+5127)

5107 93 VINTERJAKKE DAME MED HETTE

PFAS-fri, metallfri og Inherent flammehemmende vinterjakke til dame i synbarhet med quiltfôr. Vind- og vanntett med teipede sømmer sertifisert i henhold til EN 343. Yttertekstil inneholder 20% resirkulerte fibre.

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (S-XL) EN 343 3.3

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 932, 055, 054

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 20,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 30,0 cal/cm² ATPV: 34,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

**EN ISO 11611 CL.1 A1

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

**EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN 343 3.3

5138 94 DAME SKALLJAKKE MED PILEFÔR 9129

Metallfri og inherent flammehemmende skalljakke til damer med teipede sømmer og meshfôr. Leveres med 9129 piléfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343.

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (S-M) TRANEMO SKINSAFE

5149 95 DAME SOFTSHELLJAKKE

*EN 342 (5703+5122)

Metallfri flammehemmende softshelljakke til damer i synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort.

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 055, 054, 893

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 30,0 cal/cm² ATPV: 30,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 30,0 cal/cm² ATPV: 30,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 19,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

**EN ISO 11611 CL.1 A1

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

**EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (S-M) EN 343 3.1 **EN 342 (5206+5202) RIS-3279-TOM

5206 82 DAME VINTERJAKKE

Inherent flammehemmende og metallfri damevinterjakke i synbarhet med quiltfôr. Vind- og vanntett med teipede sømmer sertifisert i henhold til EN 343. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 822, 932, 054, 055, 893

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (S-M) EN 343 3.1 ***EN 342 (5209+5202) RIS-3279-TOM

5209 82 DAME VINTERJAKKE MED HETTE

Inherent flammehemmende og metallfri damevinterjakke i synbarhet med quiltfôr og avtakbar og justerbar hette. Vind- og vanntett med teipede sømmer sertifisert i henhold til EN 343. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 822, 932, 054, 055, 893

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

5703 88 VINTERJAKKE DAME

PFAS-fri og inherent flammehemmende damevinterjakke med forhøyet synlighet. Framsiden på jakken er i Cantex Weld og baksiden i Cantex Stretch. Jakken er fôret med quilt og med fleece i kraven.

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 950, 804

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 943, 804, 805, 911

Metallfri og inherent flammehemmende skalljakke til damer med teipede sømmer og meshfôr. Vindog vanntett i henhold til EN 343. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 943, 804, 805, 911

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (S-XL)

5137 94 DAME SKALLJAKKE

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (S-M) TRANEMO SKINSAFE

5219 95 DAME SOFTSHELLJAKKE

Metallfri flammehemmende softshelljakke til damer i synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 951, 950, 804


YTTERBEKLEDNING DAME

*EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

NEW

*IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

FLAME RETARDANT

NEW

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

**EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (S-L)

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 26,0 cal/cm² ATPV: 28,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 20,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 11611 CL.1 A1

Metallfri flammehemmende softshellvest til dame i synbarhet. Vind- og vannavvisende.

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 950, 804

EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (S-M)

EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (S-M)

EN 343 4.1

EN 343 3.3

5169 95 DAME SOFTSHELLVEST

99

*EN 342

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-2 APC 2 ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 19,0 cal/cm²

5127 93 VINTERBUKSE TIL DAME M/SELER

EN 1149-5

5139 94 DAME SKALLBUKSE M/SELER

Inherent flammehemmende og metallfri vinterbukse til dame. Høy synlighet med quiltfôr. Vind- og vanntett med teipede sømmer sertifisert i henhold til EN 343.

*EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (S-L)

Inherent flammehemmende skallbukse til dame med teipede sømmer og meshfôr. Metallfri. Vindog vanntett i henhold til EN 343. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 943, 804, 805, 911

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 931, 054, 893

5267 95 DAME SOFTSHELLVEST

Metallfri flammehemmende softshellvest til damer i synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 951, 950, 804

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² ATPV: 33,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² ATPV: 33,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (36)

EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (36)

EN 13034 type PB[6]

*EN 342 (5202+5206 or 5209)

*EN 342 (5258+5206 or 5209)

EN ISO 20471 CL.2

**RIS-3279-TOM

**RIS-3279-TOM

*EN 342 (5862+5802 or 5806)

5202 84 DAMEBUKSE WINDBREAKER

5258 84 DAMEBUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse til damer med kontrastsømmer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr.

5862 81 DAMEBUKSE WINDBREAKER

Flammehemmende håndverksbukse i synbarhet til damer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr.

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse til damer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 898, 804

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 804, 898

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804, 898

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.1

*EN 342 (5866+5802 or 5806)

*EN 342 (5867+5802 or 5806)

*EN 342 (5863+5802 or 5806)

5863 81 DAMEBUKSE WINDBREAKER

5866 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

5867 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 898

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804, 898

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804, 898

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse til damer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse til damer fôret med et vindtett PUlaminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse til damer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.


100

FLAME RETARDANT

UNDERTRØYER & LONGS MERINOULL

UNDERTRØYER & LONGS Høy komfort og beskyttelse. Vårt omfattende sortiment av inherent flammehemmende undertøy for både damer og herrer. Plaggene beskytter deg som det første lag som er nærmest huden og som er en essensiell del av Tranemo Skinsafe™. Avhengig av ditt behov for beskyttelse og aktivitetsnivå så kan du velge blant to ulike kvaliteter, merinoull/viskose og modakryl/bomull. For arbeid med en høy grad av intensitet anbefaler vi våre plagg i merinoull, Merino RX og Merino FX. Disse er inherent flammehemmende, smussavvisende og absorberer fukt effektivt for å holde kroppen varm. Dessuten gir den ekstra fine merinoullen en meget høy komfort som ikke drar til seg dårlig lukt. Flammehemmende undertrøyer og longs med den unike blandingen av modakryl/bomull er behagelig mot huden og bidrar til en langvarig beskyttelse vask etter vask. Resirkulert bomull i plaggene gjør de til et miljøvennlig alternativ.

inherent flammehemmende undertøy Merino RX Lett i en ribbestrikket ullmiks.

901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

d95nt

NEW EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

EN 1149-5

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

6314 90 UNDERTRØYE DAME

6300 90 UNDERTRØYE MED KORT ERM

Inherent flammehemmende undertrøye for damer i merinoull. Jaquard mønstrede paneler. PFAS-fri.

Metallfri, inherent flammehemmende undertrøye i merino ull. PFAS-fri.

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 82 sort/grå Kvalitet: 901, 904

Størrelse: XS-4XL Farge: 07 sort Kvalitet: 901

6315 90 UNDERTRØYE

Inherent flammehemmende undertrøye i merino ull. PFAS-fri. Størrelse: XS-4XL Farge: 07 sort Kvalitet: 901

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE TRANEMO SKINSAFE

6311 90 LONGS DAME

Inherent flammehemmende longs for damer i merino ull. Jaquard mønstrede paneler. PFAS-fri. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 82 sort/grå Kvalitet: 901, 904

6319 90 POLOTRØYE

6312 90 LONGS

Størrelse: XS-4XL Farge: 07 sort Kvalitet: 901

Størrelse: XS-4XL Farge: 07 sort Kvalitet: 901

Metallfri og inherent flammehemmende polotrøye i merino ull. PFAS-fri.

Inherent flammehemmende longs i merino ull. PFAS-fri.


UNDERTRØYER & LONGS MERINOULL

FLAME RETARDANT

Plaggene på denne og neste side er sertifisert i henhold til:

Merino FX

Myk og varm inherent flammehemmende undertøy i ullfrottè. Luftigheten i kvaliteten gjør at plaggene er lette og komfortable å benytte.

NEW

905: Merino FX, 220 g/m²

d95nt

NEW

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 1

EN 61482-2 APC 1

EN 61482-2 APC 1

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

6304 90 UNDERTRØYE

Inherent flammehemmende undertrøye i myk og varm merino ullfrottè. PFAS-fri. Metallfri. Størrelse: XS-4XL Farge: 07 sort Kvalitet: 905

6303 90 UNDETRØYE MED HETTE/BALAKLAVA

Inherent flammehemmende undertrøye med hette/balaklava i en myk og varm merino ullfrottè. PFAS-fri. Metallfri. Størrelse: XS-4XL Farge: 07 sort Kvalitet: 905

6301 90 LONGS

Inherent flammehemmende longs i myk og varm merino ullfrottè. Metallfri. PFAS-fri. Størrelse: XS-4XL Farge: 07 sort Kvalitet: 905

101


FLAME RETARDANT

UNDERTRØYER & LONGS MODAKRYL/BOMULL

Cantex JX c95mt

920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

Plaggene på denne og neste side er sertifisert i henhold til:

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

5920 92 POLOTRØYE

5940 92 UNDERTRØYE

Metallfri og inherent flammehemmende polotrøye med 50% resirkulert bomull. PFAS-fri.

Inherent flammehemmende undertrøye med 50% resirkulert bomull. PFAS-fri. Størrelse: XS-3XL, 5XL, 7XL Farge: 03 marine Kvalitet: 920

Størrelse: XS-3XL Farge: 03 marine Kvalitet: 920

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 7,0 cal/cm² EN 1149-5 TRANEMO SKINSAFE

Inherent flammehemmende longs med 50% resirkulert bomull. PFAS-fri.

Størrelse: XXS-3XL, 5XL, 7XL Farge: 03 marine Kvalitet: 920

Størrelse: XS-3XL, 5XL, 7XL Farge: 03 marine Kvalitet: 920

ATPV (cal/cm²)

37

Cantex Fleece

SHIELD

32

920 CANTEX JX ARC RATING: 7,0 cal/cm² PPE 1

ELIM (cal/cm²)

5035 88 94

ELIM (cal/cm²)

17

ATPV (cal/cm²)

19

884/885 CANTEX WS ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm², PPE 2

APC

SHIELD

TERA TX SYSTEM SHIELD

TRANEMO SKINSAFE™

CANTEX SYSTEM

920 CANTEX JX ARC RATING: 7,0 cal/cm² PPE 1

2

5834 81 94

Inherent flammehemmende undertrøye med 50% resirkulert bomull. PFAS-fri.

5940 92 03

5930 92 LONGS

SKIN PROTECTION

5900 92 UNDERTRØYE MED KORT ERM

TRANEMO SKINSAFE™ 5940 92 03

102

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN 61482-1-2 CL.1, EN 1149-3

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

5980 89 FLEECEJAKKE

Metallfri og inherent flammehemmende fleecejakke med glidelåslukking i front. PFAS-fri. Størrelse: XS-3XL Farge: 03 marine Kvalitet: 893

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

5990 89 FLEECE LONGS

Inherent flammehemmende longs i fleece. PFAS-fri. Størrelse: XS-3XL Farge: 03 marine Kvalitet: 893


UNDERTØY

FLAME RETARDANT

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN 1149-5

103

UNDERTØY Skulle det oppstå en flammerelatert ulykke kan feil valg av undertøy forårsake at tekstilen tar fyr og/eller smelter inn i huden. På bakgrunn av dette prioriter alltid det laget av beskyttelse som er nærmest huden. Vår inherent flammehemmende undertøy for både dame og herrer er utviklet for beskyttelse og komfort. Den unike blandingen av modakryl og bomull gir en langsiktig og komfortabel beskyttelse som varer vask etter vask. Bomullen som brukes i dette undertøyet er resirkulert som gir plagget en forminsket miljøpåvirkning. I kolleksjonen er det også boksershorts i merinoull som er naturlig antibakteriell og som igjen tilbyr et funksjonelt undertøy med høye pusteegenskaper og komfort.

6310 90 BOKSERSHORTS

5910 92 BOKSERSHORTS

Størrelse: XS-4XL Farge: 07 sort Kvalitet: 901

Størrelse: XS-3XL, 5XL, 7XL Farge: 03 marine Kvalitet: 920

Inherent flammehemmende boksershorts i merino ull. PFAS-fri.

Inherent flammehemmende boksershorts med 50% resirkulert bomull. PFAS-fri.

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN 1149-5

5911 92 BOKSERSHORTS

5912 92 BOKSERSHORTS, LANG

Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine Kvalitet: 924

Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine Kvalitet: 924

Metallfri og inherent flammehemmende boksershorts. Myk trikå med 50% resirkulert bomull. PFAS-fri.

Metallfri og inherent flammehemmende boksershorts. Myk trikå med 50% resirkulert bomull. PFAS-fri.

NEW

NEW

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

5997 92 SPORTS-BH FOR BRYSTPROTESE

5917 89 DAMETOPP MED SPORTS-BH

5916 92 BH

5914 92 SPORTS-BH

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 03 marine Kvalitet: 895, 924

Størrelse: 75A, 75B, 75C, 80B, 80C, 85B, 85C, 85D, 90C, 90D, 95C, 95D Farge: 03 marine Kvalitet: 924

Størrelse: S(75A-B), M(80A-B), L(85C-D), XL(90C-D), XXL(95C-D), 4XL(105C-D) Farge: 03 marine Kvalitet: 924

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

5919 92 DAMETRUSE

5918 92 DAMETRUSE

5998 92 DAMETRUSE FOR GRAVIDE

Inherent flammehemmende dametruse med 50% resirkulert bomull. PFAS-fri.

Inherent flammehemmende dametruse med 50% resirkulert bomull. PFAS-fri.

Størrelse: Dame S-XXL, 4XL Farge: 03 marine Kvalitet: 924

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 03 marine Kvalitet: 924

Myk og komfortabel flammehemmende topp med sports-BH og 50% resirkulert bomull. PFAS-fri.

5913 92 DAME BOKSERSHORTS

Inherent flammehemmende boksershorts til dame med 50% resirkulert bomull. PFAS-fri. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 03 marine Kvalitet: 924

Inherent flammehemmende BH med 50% resirkulert bomull. PFAS-fri.

Myk og inherent flammehemmende sports-bh med 50% resirkulert bomull. PFAS-fri.

Myk og inherent flammehemmende sports-bh med lomme for brystsprotese. 50% resirkulert bomull. PFAS-fri. Størrelse: S(75A-B), M(80A-B), L(85C-D), XL(90C-D), XXL(95C-D), 4XL(105C-D) Farge: 03 marine Kvalitet: 924

Inherent flammehemmende dametruse for gravide med 50% resirkulert bomull. PFAS-fri. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 03 marine Kvalitet: 924


104

FLAME RETARDANT

FRAKK & SKJORTER

Plaggene på denne og neste side er sertifisert i henhold til:

FRAKK & SKJORTER Inherent flammehemmende frakker og arbeidsskjorter som er komfortable og funksjonelle. Stilrent design for deg som setter pris på høy kvalitet kombinert med en effektiv beskyttelse. En frakk er et smidig plagg for et midlertidig opphold i et område der det er krav om flammehemmende bekledning eller for en gjest på besøk. Alle frakker er flammehemmende og metallfrie. Vårt sortiment innenfor arbeidsskjorter er stort og det finnes både dame- og herremodeller. Velg blant flere ulike modeller med høy synbarhet, beskyttelse mot lysbue, sveiseglør eller smeltet metall. Alle skjorter og frakker har ulike sertifiseringer, som for eksempel EN ISO 11612, EN 61482-2, EN 1149-5, EN ISO 11611 og EN ISO 20471. Vi anbefaler alltid å starte med en risikoanalyse for å kunne velge riktig plagg til riktig bruk.

NEW

NEW

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 5,0 cal/cm² ATPV: 5,8 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 6,0 cal/cm² ATPV: 7,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (S) EN ISO 15797 50 WASHES TRANEMO SKINSAFE

5093 91 DAMESKJORTE

5678 87 DAMESKJORTE

Metallfri og inherent flammehemmende dameskjorte i synbarhet. To brystlommer. Meget komfortabel tekstil. PFAS-fri.

Metallfri og inherent flammehemmende dameskjorte i en behagelig tekstil og med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. Tekstilen har også gode egenskaper mot andre smeltede metaller. PFAS-fri.

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 55 gul Kvalitet: 911

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 875

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 5,0 cal/cm² ATPV: 5,8 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 5,0 cal/cm² ATPV: 5,8 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 7,6 cal/cm² ATPV: 11,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 20471 CL.2*

TRANEMO SKINSAFE

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

5079 91 DAMESKJORTE

Metallfri og inherent flammehemmende dameskjorte i synbarhet. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 912

5779 91 DAMESKJORTE

Metallfri og inherent flammehemmende dameskjorte. Fluoriserende materiale og refleks på armer. PFAS-fri. Størrelse: Dame 34-46 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 911

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

5778 86 DAMESKJORTE

Metallfri og inherent flammehemmende dameskjorte med forhøyet synbarhet. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 862


FRAKK & SKJORTER

FLAME RETARDANT

105

TRANEMO SKINSAFE™

31

APC

SHIELD

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

5035 88 94

27

ATPV (cal/cm²)

SHIELD

ELIM (cal/cm²)

5770 91 94

CANTEX SYSTEM

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 5,0 cal/cm² ATPV: 5,8 cal/cm²

911 TERA TX LIGHT ELIM: 5,0 cal/cm² ATPV: 5,8 cal/cm², PPE 2

2

884/885 CANTEX WS ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm², PPE 2

18

APC

2

SHIELD

5834 81 94

ATPV (cal/cm²)

TRANEMO SKINSAFE 5770 91 94

15

SKIN PROTECTION

ELIM (cal/cm²)

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (XS-S) EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE™ TERA TX SYSTEM

EN 1149-5

911 TERA TX LIGHT ELIM: 5,0 cal/cm² ATPV: 5,8 cal/cm², PPE 2

Metallfri og inherent flammehemmende skjorte i synbarhet. To brystlommer. Meget komfortabel tekstil. PFAS-fri. Størrelse: XS-4XL Farge: 55 gul Kvalitet: 911

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 5,0 cal/cm² ATPV: 5,8 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 5,0 cal/cm² ATPV: 5,8 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 7,6 cal/cm² ATPV: 11,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 20471 CL.2*

TRANEMO SKINSAFE

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

5770 91 SKJORTE

5076 91 SKJORTE

5774 86 SKJORTE

Metallfri og inherent flammehemmende skjorte med kontrast i fluoriserende materiale og refleks på armer. PFAS-fri.

Metallfri og inherent flammehemmende skjorte i synbarhet. Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 912

5083 91 SKJORTE

Metallfri og inherent flammehemmende skjorte med kontrast i fluoriserende materiale på armene. Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 862

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 911

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 6,0 cal/cm² ATPV: 7,4 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 5,5 cal/cm² ATPV: 6,3 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 5,0 cal/cm² ATPV: 5,8 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 1149-5

EN 1149-5 TRANEMO SKINSAFE EN ISO 15797 50 WASHES

5674 87 SKJORTE

6354 91 SKJORTE STRETCH

Metallfri og inherent flammehemmende skjorte i en behagelig tekstil og med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. PFAS-fri.

8120 91 SKJORTE

Metallfri og inherent flammehemmende langermet penskjorte med stretch. Lett figursydd og med marineblå kontrast på innsiden av kraven og på mansjettene. PFAS-fri.

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 875

Metallfri og inherent flammehemmende skjorte. Meget komfortabel tekstil. PFAS-fri. Størrelse: XS-4XL Farge: 02 rød, 03 marine Kvalitet: 911

Størrelse: XS-4XL Farge: 15 lysblå Kvalitet: 913

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 5,0 cal/cm² ATPV: 5,8 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 5,0 cal/cm² ATPV: 5,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

5931 91 BESØKSFRAKK ”VISITOR”

Metallfri og inherent flammehemmende besøksfrakk med ”VISITOR” brodert på venstre bryst og på ryggen. PFAS-fri. Størrelse: XS-3XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 911

5932 91 FRAKK

5935 81 FRAKK

Størrelse: XS-3XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 911

Størrelse: XS-4XL, M-3XL Tall Farge: 04 hvit Kvalitet: 812

Metallfri og inherent flammehemmende frakk. PFAS-fri.

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

Metallfri og inherent flammehemmende frakk. Rygglengde i str L=102 cm, L-Tall +10 cm.


FLAME RETARDANT

COLLEGEGENSER & T-SKJORTER

COLLEGEGENSER & T-SKJORTER Tranemo sine inherent flammehemmende collegegensere og t-skjorter for dame og herrer er perfekt for å komplettere dine flammehemmende ytterklær. Gjennom å kombinere en flammehemmende collegegenser eller en t-skjorte med flammehemmende undertøy og en jakke får du maksimal beskyttelse tilpasset din risiko og arbeidsmiljø. Plaggene på denne og neste side er sertifisert i henhold til:

895 CANTEX JERSEY AT ELIM: 3,9 cal/cm² EBT: 4,6 cal/cm², PPE 1

2

899 CANTEX TERRY ELIM: 8,6 cal/cm² EBT: 11,0 cal/cm², PPE 2

25

SHIELD

25

ATPV (cal/cm²)

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

6330 90 07

ELIM (cal/cm²)

6315 90 07

27

APC

SHIELD

22

EBT (cal/cm²)

TWO LAYER SYSTEM 5030 89 94

ELIM (cal/cm²)

6372 89 94

TERA TX SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

106

903 MERINO TX ELIM: 9,6 cal/cm² EBT: 10,0 cal/cm², PPE 2

NEW EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2 EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,6 cal/cm² EBT: 11,0 cal/cm² EN 1149-5 TRANEMO SKINSAFE

6376 89 HETTEGENSER

Metallfri og inherent flammehemmende hettegenser med forhøyet synlighet. 50% resirkulert bomull. PFAS-fri. Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 899


COLLEGEGENSER & T-SKJORTER

FLAME RETARDANT

107

NEW EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 D2 E1 F1 IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 9,6 cal/cm² EBT: 10,0 cal/cm² EN 1149-5

*EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

*EN 61482-2 APC 1 ELIM: 9,6 cal/cm² EBT: 10,0 cal/cm²

IEC 61482-2 ARC_RATING: 8,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

6330 90 COLLEGEJAKKE

6335 90 ULLVEST

Størrelse: XXS-4XL Farge: 07 sort Kvalitet: 903

Størrelse: XS-4XL Farge: 07 sort Kvalitet: 903

Metallfri og inherent flammehemmende collegejakke i merino ull. PFAS-fri.

5948 89 HALVPOLO

Inherent flammehemmende halvpolo med fluoriserende biser over skuldre og armer. Luftspalten som bisene bidrar med gir en ekstra beskyttelse. PFAS-fri.

Metallfri og inherent flammehemmende ullvest i en myk merino ullfrottè. PFAS-fri.

Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine Kvalitet: 896

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 14116 index 3

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,6 cal/cm² EBT: 11,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 3,9 cal/cm² EBT: 4,6 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

6375 89 COLLEGEGENSER

6372 89 T-SKJORTE LANG ERM

Metallfri og inherent flammehemmende sweatshirt med rund hals med kontrast i fluoriserende materiale på armene. 50% resirkulert bomull. PFAS-fri.

6379 89 T-SKJORTE

Inherent flammehemmende langermet t-skjorte med rund hals med kontrast i fluoriserende materiale på armene og 50% resirkulert bomull. PFAS-fri.

Inherent flammehemmende t-skjorte med rund hals med kontrast i fluoriserende materiale på armene og 50% resirkulert bomull. PFAS-fri.

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 895

Størrelse: XXS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 899

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 895

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 14116 index 3

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,6 cal/cm² EBT: 11,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 4,8 cal/cm² EBT: 5,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

6371 89 COLLEGEGENSER MED KRAVE

5945 89 PIKÉTRØYE LANG ERM

5905 89 PIKÉTRØYE KORT ERM

Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine Kvalitet: 899

Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine Kvalitet: 897

Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine Kvalitet: 897

Metallfri, myk og komfortabel inherent flammehemmende collegegenser med krave. 50% resirkulert bomull. PFAS-fri.

Metallfri og inherent flammehemmende pikètrøye med lange armer og 50% resirkulert bomull. PFAS-fri.

Metallfri og inherent flammehemmende pikètrøye med korte ermer og 50% resirkulert bomull. PFAS-fri.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 14116 index 3

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,6 cal/cm² EBT: 11,0 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

5985 89 COLLEGEGENSER

5947 89 T-SKJORTE LANG ERM

Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine Kvalitet: 899

Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine Kvalitet: 894

Metallfri og inherent flammehemmende sweatshirt med rund hals og 50% resirkulert bomull. PFAS-fri.

Inherent flammehemmende langermet t-skjorte. PFAS-fri.

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

5907 89 T-SKJORTE

Inherent flammehemmende t-skjorte. PFAS-fri. Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine Kvalitet: 894


108

FLAME RETARDANT

COLLEGEGENSER & T-SKJORTER NEW

Plaggene på denne og neste side er sertifisert i henhold til:

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,6 cal/cm² EBT: 11,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,6 cal/cm² EBT: 11,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (XS-S)

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (XS-M)

TRANEMO SKINSAFE

5031 89 HETTEJAKKE

5030 89 COLLEGEJAKKE

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 899

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 899

Metallfri og inherent flammehemmende hettejakke i synlighet. Myk og komfortabel tekstil med 50% resirkulert bomull. PFAS-fri.

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhets collegejakke i en myk og komfortabel kvalitet med 50% resirkulert bomull. PFAS-fri.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 14116 index 3

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,6 cal/cm² EBT: 11,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 3,9 cal/cm² EBT: 4,6 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

*EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (XXS-XS)

EN ISO 20471 CL.2*

EN ISO 20471 CL.2*

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

5085 89 COLLEGEGENSER

5082 89 T-SKJORTE LANG ERM

5081 89 T-SKJORTE

Inherent flammehemmende langermet t-skjorte med forhøyet synbarhet og 50% resirkulert bomull. PFAS-fri.

Inherent flammehemmende t-skjorte med forhøyet synbarhet og 50% resirkulert bomull. PFAS-fri.

Størrelse: XXS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 899

Størrelse: XXS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 895

Størrelse: XXS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 895

Inherent flammehemmende collegegenser i synlighet med rund hals og 50% resirkulert bomull. PFAS-fri.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,6 cal/cm² EBT: 11,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 3,9 cal/cm² EBT: 4,6 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ARC_RATING: 11,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (XS)

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

5087 89 T-SKJORTE LANG ERM

5088 89 COLLEGEGENSER

5270 89 COLLEGEGENSER

Metallfri og inherent flammehemmende langermet t-skjorte i synlighet og 50% resirkulert bomull. PFAS-fri.

Inherent flammehemmende collegegenser i synlighet med glidelås i front og 50% resirkulert bomull. PFAS-fri.

Metallfri og inherent flammehemmende sweatshirt i synlighet med glidelås i front. PFAS-fri. Størrelse: XS-4XL Farge: 50 oransje Kvalitet: 892

Størrelse: XS-4XL Farge: 55 gul Kvalitet: 895

Størrelse: XS-4XL Farge: 55 gul Kvalitet: 899

NEW EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,3 cal/cm² EBT: 9,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (XS-S)

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (XS-M)

EN ISO 20471 CL.3

5084 86 T-SKJORTE LANG ERM

5086 89 T-SKJORTE

5271 89 T-SKJORTE

Størrelse: XS-4XL Farge: 55 gul Kvalitet: 864

Størrelse: XS-4XL Farge: 55 gul Kvalitet: 895

Størrelse: XS-4XL Farge: 50 oransje Kvalitet: 891

Metallfri og inherent flammehemmende langermet t-skjorte i synlighet. PFAS-fri.

Inherent flammehemmende t-skjorte i synlighet og 50% resirkulert bomull. PFAS-fri.

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

Inherent flammehemmende t-skjorte i synbarhet med rund hals. PFAS-fri.


COLLEGEGENSER & T-SKJORTER DAME

FLAME RETARDANT

109

NEW EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 14116 index 3

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,6 cal/cm² EBT: 11,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 3,9 cal/cm² EBT: 4,6 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

6377 89 HETTEGENSER DAME

6373 89 DAME T-SKJORTE LANG ERM

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 899

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 895

Metallfri og inherent flammehemmende hettegenser i forhøyet synlighet for damer. Myk og komfortabel tekstil med 50% resirkulert bomull. PFAS-fri.

NEW

6378 89 DAME T-SKJORTE

Inherent flammehemmende langermet dame t-skjorte med rund hals med kontrast i fluoriserende materiale på armene og 50% resirkulert bomull. PFAS-fri.

Inherent flammehemmende langermet dame t-skjorte med forhøyet synbarhet og 50% resirkulert bomull. PFAS-fri. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 895

NEW EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,6 cal/cm² EBT: 11,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,6 cal/cm² EBT: 11,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 3,9 cal/cm² EBT: 4,6 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (S-XL)

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (S)

EN ISO 20471 CL.2*

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

5038 89 HETTEJAKKE DAME

5039 89 COLLEGEJAKKE DAME

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 899

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 899

Metallfri og inherent flammehemmende hettejakke i synbarhet for damer. Myk og komfortabel tekstil med 50% resirkulert bomull. PFAS-fri.

5089 89 DAME T-SKJORTE LANG ERM

Metallfri og inherent flammehemmende synbarhets collegejakke for damer i en myk og komfortabel kvalitet med 50% resirkulert bomull. PFAS-fri.

NEW

Metallfri og inherent flammehemmende langermet dame t-skjorte i synlighet og 50% resirkulert bomull. PFAS-fri. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 895

NEW

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,6 cal/cm² EBT: 11,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,3 cal/cm² EBT: 9,3 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 3,9 cal/cm² EBT: 4,6 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (S)

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (S)

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

5099 89 COLLEGEGENSER DAME

5094 86 DAME T-SKJORTE LANG ERM

5098 89 DAME T-SKJORTE LANG ERM

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 55 gul Kvalitet: 899

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 55 gul Kvalitet: 864

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 55 gul Kvalitet: 895

Inherent flammehemmende collegegenser til dame i synlighet med glidelås i front og 50% resirkulert bomull. PFAS-fri.

Metallfri og inherent flammehemmende langermet dame t-skjorte i synlighet. PFAS-fri.

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

Metallfri og inherent flammehemmende langermet dame t-skjorte i synlighet med 50% resirkulert bomull. PFAS-fri.


110

FLAME RETARDANT

HANSKER

HANSKER Hanskene fra Eureka er en etterlengtet løsning for de som arbeider med risiko for lysbue og som har savnet en hanske med full bevegelighet og følelse kombinert med høy beskyttelse. Med høy skjærebestandighet beskytter de også hendene under arbeid med skarpe kanter. Hanskene har også moderate puste- og oljeavvisende egenskaper. Materiale i hanskene er basert på nøye utvalgte para-aramid fibre, antistatiske garnfibre og avansert belegningsteknologi for å beskytte mot åpen flamme, hete og lysbue.

EN 407 42424X

RG00 08 FLAMMEHEMMENDE VANNTETT HANSKE ARC 12

EN 388 2X43D

Vanntette og flammehemmende vernehansker med høy lysbue beskyttelse og bra skjæremotstand (Eureka 1510-4HAF-12-WP)

ANSI CUT A4

Størrelse: 8/S-12/XXL Farge: 00 flerfarget

ASTM F2675 ATPV 12 cal/cm²

EN 407 41XXXX

EN 407 41XXXX

EN 407 4121XX

EN 388 3442C

EN 388 3X31D

EN 388 2X31B

ANSI CUT A3

ANSI CUT A4

ANSI CUT A2

ASTM F2675 ATPV Palm 22 cal/cm² Back of hand 5,9 cal/cm²

ASTM F2675 ATPV 9.7 cal/cm²

IEC 61482-1-2 (Gloves) CL.1

IEC 61482-1-2 (Gloves) CL.1

RG00 01 HANSKER FR CONTACT

Flammehemmende - Isolerende - Komfortabel (13-3HNFR)

RG00 09 HANSKE FR ARC 10

Størrelse: 7/XS-11/XL Farge: 00 flerfarget

Størrelse: 7/XS-12/XXL Farge: 00 flerfarget

Tynn- og meget fingerfølsom flammehemmende hanske med beskyttelse mot lysbue og skjæremotstand. (Eureka 15-4 HAF4)

Størrelse: 7/XS-11/XL Farge: 00 flerfarget

EN 407 41324X

RG00 06 HANSKE FR ARC 4

EN 60903 CL.0

EN 407 41324X

EN 388 3X43E

Ultratynn flammehemmende hanske med unik komfort og bra beskyttelse mot lysbue. (Eureka 18-2 HAF-10)

EN 388 3X43E

ANSI CUT A5

ANSI CUT A5

ASTM F2675 ATPV Palm 30 cal/cm² Back of hand 16 cal/cm² Print 40 cal/cm²

ASTM F2675 ATPV Palm 42 cal/cm² Back of hand 59 cal/cm² IEC 61482-1-2 (Gloves) CL.2

IEC 61482-1-2 (Gloves) CL.2

RG00 04 HANSKER FR ARC 16

RG00 05 HANSKE FR ARC 40

Størrelse: 7/XS-12/XXL Farge: 00 flerfarget

Størrelse: 8/S-12/XXL Farge: 00 flerfarget

Lysbue - Flammehemmende - Fingerfølelse (13-4HFR-AF)

Hanske med meget høy beskyttelse mot lysbue. (Eureka 13-4 HAF50)

RG00 10 ISOLERENDE HANSKE

Elektrisk isolerende hanske, EN 60903 klasse 0. Hansken er beregnet for arbeid på strømførende anlegg. Overtrekkshanske av lær anbefales for ekstra beskyttelse. Størrelse: 9/M-11/XL Farge: 00 flerfarget


SVEISE TILBEHØR

SVEISE TILBEHØR For å tilføre ekstra beskyttelse og samtidig forlenge levetiden på verneplagget kan du med fordel bruke vårt sveise tilbehør som er tilpasset ulike oppgaver.

UPDATED

*EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 *EN ISO 11611 CL.1 A1

5572 19 CHAPS

Inherent flammehemmende chaps i et lett og komfortabelt materiale med ekstremt gode beskyttende egenskaper i forbindelse med sveising. PFAS-fri. Størrelse: One size Farge: 38 brent oliven Kvalitet: 192

UPDATED

5573 80 PONCHO EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

*EN ISO 11611 CL.1 A1

*EN ISO 11611 CL.1 A1

Størrelse: One size Farge: 07 sort Kvalitet: 801, 885

UPDATED

*EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

*EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

Flammehemmende poncho med krave i et meget slitesterkt og kraftig materiale med bra beskyttelse mot sveiseperler i forbindelse med sveising.

5576 19 FORKLE

Flammehemmende midjeforkle i et lett og komfortabelt materiale med ekstremt gode beskyttende egenskaper i forbindelse med sveising. PFAS-fri. Størrelse: One size Farge: 38 brent oliven Kvalitet: 192

Flammehemmende forkle med krave i et lett og komfortabelt materiale med ekstremt gode beskyttende egenskaper i forbindelse med sveising. PFAS-fri. Størrelse: One size Farge: 38 brent oliven Kvalitet: 192

5575 19 MIDJEFORKLE

UPDATED

UPDATED

*EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 *EN ISO 11611 CL.1 A1

*EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 *EN ISO 11611 CL.1 A1

5577 19 ARMBESKYTTELSE

5578 19 SVEISE BALAKLAVA

Flammehemmende balaklava i trikot for bruk under sveisehjelmen. PFAS-fri. Størrelse: One size Farge: 00 flerfarget Kvalitet: 192, 885

Flammehemmende armbeskyttelse i en meget komfortabel tekstil med ekstremt god beskyttelse ved sveisearbeid. PFAS-fri. Størrelse: One size Farge: 38 brent oliven Kvalitet: 192

9142 88 CAPS

Flammehemmende sveise caps Størrelse: One size Farge: 64 mørk grå Kvalitet: 880

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

FLAME RETARDANT

111


112

FLAME RETARDANT

HODEVERN

HODEVERN Forhøy beskyttelsen din med vårt sortiment innenfor hodevern som består av lysbue beskyttede vernehjelmer, visir, hetter og balaklava. Tranemo tilbyr elektrisk isolerende vernehjelmer med integrert visir og beskyttelse mot lysbue for deg som arbeider meg spenning. Vernehjelmene oppfyller kravene i henhold til EN 397:2012+A1:2012 (-40°C - +50°C), EN 50365:2002 Class 0 og EN 166:2001. I sortimentet finnes det også hodebeskyttelse mot lysbue med vernehjelm, visir og hette som et sertifisert system. Sammen med flammehemmende balaklava får du et heldekkende beskyttelsessystem.

NEW GS-ET-29 APC 1

GS-ET-29 APC 2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F1

ASTM F2178 ATPV 36 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 GS-ET-29 APC 2 EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

RX00 01 VERNEHJELM BOX TEST CL. 1

RX00 21 VERNEHJELM ARC 36

Vernehjelm med integrert visir og beskyttelse mot lysbue.

Hjelm med integrert visir og beskyttelse mot lysbue. Størrelse: One size Farge: 04 hvit

Størrelse: One size Farge: 04 hvit

RX00 22 HALS OG ØREBESKYTTELSE ASTM F2178 ATPV 40 cal/cm²

EN ISO 11612 A1 B2 C2 F2

Flammehemmende og antistatisk hals og ørebeskyttelse for montering på hjelm RX0001 eller RX0021.

EN 1149-5

Størrelse: One size Farge: 03 marine

GS-ET-29 APC 2

SA00 01 LYSBUE HETTE + VISIR + HJELM

9179 95 LYSBUE HETTE

Sett med lysbue hette 9179, integrert visir RX0018 og hjelm med hakebånd.

Inherent flammehemmende softshellhette for ekstra beskyttelse mot lysbue.

Størrelse: One size Farge: 03 marine

Størrelse: One size Farge: 03 marine Kvalitet: 955

RX00 18 LYSBUE VISIR

Transparent 3phase® lysbue godkjent visir som kan vippes opp. Størrelse: One size Farge: 00 flerfarget

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

9195 89 BALAKLAVA

Inherent flammehemmende balaklava med høy lysbue beskyttelse produsert i dobbelt lag med ELIM: 22,0 cal/cm², EBT: 27,0 cal/cm², APC 2. 50% resirkulert bomull. PFAS-fri. Størrelse: One size Farge: 03 marine Kvalitet: 899, 895

5995 92 BALAKLAVA

Inherent flammehemmende balaklava i trikot for beskyttelse av hake, hals og kinn. 50% resirkulert bomull. PFAS-fri. Størrelse: One size Farge: 03 marine Kvalitet: 920

6308 90 BALAKLAVA

Inherent flammehemmende balaklava i merinoull for beskyttelse av hake, hals og kinn. PFAS-fri. Størrelse: One size Farge: 07 sort Kvalitet: 902


LUER & HALSBESKYTTELSE Plaggene på denne siden er sertifisert i henhold til:

FLAME RETARDANT

113

NEW

NEW EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

9148 93 FLAMMEHEMMENDE VINTERLUE

5994 91 SJAL

Størrelse: M (57/58 cm), L (60/61 cm) Farge: 55 gul Kvalitet: 932, 054, 060

Størrelse: One size Farge: 03 marine Kvalitet: 911

Vinterlue med quiltfôr og fuskepels. Yttertekstil inneholder 20% resirkulerte fibre. PFAS-fri.

EN ISO 14116 index 3 EN 1149-5

Inherent flammehemmende sjal som kan brukes som hijab.

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN 1149-5

6307 90 STRIKKELUE

5970 89 VINTERLUE

9043 00 FLEECELUE

Inherent flammehemmende strikkelue i merino ull. PFAS-fri.

Inherent flammehemmende vinterlue i fleece. Fluoriserende gul og 50% resirkulert bomull. PFAS-fri.

Inherent flammehemmende fleecelue. PFAS-fri. Størrelse: One size Farge: 03 marine Kvalitet: 893

Størrelse: One size Farge: 07 sort Kvalitet: 902

Størrelse: M, L Farge: 55 gul Kvalitet: 050, 893

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

6395 90 STRIKKELUE

Inherent flammehemmende strikkelue i jaquard mønstred merino ull. PFAS-fri. Størrelse: One size Farge: 82 sort/grå Kvalitet: 904

NEW

6397 90 TUBE

5999 00 TUBE

Størrelse: One size Farge: 82 sort/grå Kvalitet: 904

Størrelse: One size Farge: 03 marine Kvalitet: 051

Inherent flammehemmende halsbeskyttelse som gir en meget god beskyttelse mot eksponering av en lysbue. PFAS-fri.

Inherent flammehemmende halsbeskyttelse som gir en meget god beskyttelse mot eksponering av en lysbue. 50% resirkulert bomull. PFAS-fri.

NEW

9065 81 HETTE

Hette med PU-laminert jerseyfòr. Passer til artikkel 5801/5802/5868, 5800/5803/5869 og 5832 81. Størrelse: One size Farge: 55 gul Kvalitet: 811, 898

9151 93 HETTE

PFAS-fri, metallfri og inherent flammehemmende quiltfôret hette med PU-laminert jerseyfòr. Yttertekstil inneholder 20% resirkulerte fibre. Størrelse: One size Farge: 55 gul Kvalitet: 932, 054

9151 82 HETTE

Flammehemmende quiltfôret hette. Passer til artikkel 5205 82 og 5206 82. Størrelse: One size Farge: 50 oransje Kvalitet: 822, 054


114

FLAME RETARDANT

SOKKER & TILBEHØR

EN ISO 14116 index 3 EN 1149-5

TILBEHØR

9176 00 LEGGSTØTTE

Praktisk tilbehør til Tranemo sin flammehemmende kolleksjon. Velg mellom flammehemmende kneputer, armbind, idkort lomme mm.

Inherent flammehemmende leggstøtte med 50% resirkulert bomull. PFAS-fri. Størrelse: M(30-36cm) / L(32-38cm) / XL(34-40cm) Farge: 03 marine Kvalitet: 48% modakryl / 30% bomull / 18% elastan / 2% polyamid / 2% antistat

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

9074 00 TYNN ULLSOKK

9075 00 ULLSOKK TYKK FR

Tynn inherent flammehemmende ullsokk / FR viskose. PFAS-fri.

Varm inherent flammehemmende ullsokk / FR viskose. PFAS-fri.

9054 00 SOKK

Størrelse: 37-39, 40-42, 43-45, 46-48 Farge: 07 sort Kvalitet: 35% ull / 35% FR viskos / 25% polyamid / 3% antistat / 2% elastan

Størrelse: 37-39, 40-42, 43-45, 46-48 Farge: 07 sort Kvalitet: 45% ull / 35% FR viskos / 15% polyamid / 3% antistat / 2% elastan

Størrelse: 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48, 49-51 Farge: 03 marine Kvalitet: 42% modakryl / 28% bomull / 22% polyamid / 6% elastan / 2% antistat

Inherent flammehemmende sokk med 50% resirkulert bomull. PFAS-fri.

NEW

NEW

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

9079 00 ULLFROTTÉ SOKK

9171 00 ULLSOKK TYKK

Kraftig inherent flammehemmende sokk i ullfrotté. PFAS-fri.

Inherent flammehemmende tykk ullsokk. Teknisk avanserte strikkede partier for ekstra god passform. PFAS-fri.

Størrelse: 37-39, 40-42, 43-45, 46-48 Farge: 07 sort Kvalitet: 45% ull / 35% FR viskos / 15% polyamid / 3% antistat / 2% elastan

EN ISO 14116 index 3

9172 00 TYKK LANG ULLSOKK

Inherent flammehemmende knesokker i ull, teknisk avansert med ekstra bra passform. PFAS-fri. Størrelse: 37-39, 40-42, 43-45, 46-48 Farge: 07 sort Kvalitet: 49% ull / 28% viskos / 15% polyamid / 5% elastan / 3% antistat

Størrelse: 37-39, 40-42, 43-45, 46-48 Farge: 07 sort Kvalitet: 49% ull / 28% viskos / 15% polyamid / 5% elastan / 3% antistat

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 1 EN ISO 20471 CL.3

9128 06 PILÉFÔR

Metallfri og inherent flammehemmende piléfôr uten armer. Passer i jakkene 5118 94 og 5135 94. PFAS-fri. Størrelse: XS-4XL Farge: 06 grå Kvalitet: 060

9129 06 DAME PILÉFÔR

Metallfri og inherent flammehemmende piléfôr uten armer. Passer i jakkene 5137 94 og 5138 94. PFAS-fri. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 06 grå Kvalitet: 060

RS00 04 REFLEKSVEST

Flammehemmende refleksvest med korte ermer. Størrelse: M-XXL Farge: 50 oransje, 55 gul Kvalitet: 100% polyester


BELTER, SELER & TILBEHØR

FLAME RETARDANT

9160 81 SELER

9060 00 BUKSESELER

Størrelse: One size Farge: 03 marine Kvalitet: 811, , 802

Størrelse: One size Farge: 03 marine Kvalitet: 80% nomex / 50% elastan, EN ISO 11612 A1

9055 00 BELTE

9093 00 LÆRBELTE

Metallfri og flammehemmende seler for å redusere belastningen på skuldrene.

Flammehemmende bukseseler med metallspenner.

Metallfri og flammehemmende belte med justerbar lengde.

Lærbelte med skjult metallspenne for å unngå eksponering av metall som er kravet for beskyttelse mot lysbue. Belte er også egnet for bruk i sensitive miljøer der riping skal unngås.

Størrelse: S, L, XXL Farge: 07 sort Kvalitet: 58% polyester / 25% modakryl / 16% bomull / 1% antistat

Størrelse: One size Farge: 07 sort Kvalitet: Skinn

NEW EN 14404 Type 2 Level 1

9094 80 HENGELOMMER

9095 82 HENGELOMMER

Størrelse: One size Farge: 55 gul Kvalitet: 802, 885

Størrelse: One size Farge: 50 oransje Kvalitet: 821, 885, 802

Løse hengelommer som plasseres på belte 909300 med mange rom for verktøy. Baricader EP forsterket.

Inherent flammehemmende hengelommer som plasseres på belte 909300 og passer for eksempel til bukse 5284 82.

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN 1149-5

9105 81 ARMBIND

Gul inherent flammehemmende armbind. For at armbindet skal passe på plass, monteres det på armlomme med borrelås. Størrelse: One size Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 050

9105 84 ARMBIND

Oransje inherent flammehemmende armbind. For at armbindet skal passe på plass, monteres det på armlomme med borrelås. Størrelse: One size Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 050

9120 00 KNEPUTER

Kneputene kan brukes både på flammehemmende og vanlige benklær og oppfyller kravene i henhold til EN ISO 11612:2015 Begrenset flammespredning A1. Størrelse: One size Farge: 00 flerfarget Kvalitet: 100% Ethylene Vinyl Acetate, Shell: Fawolon

9119 81 ID KORT LOMME

Lomme for legitimasjon passende til D-ring. Størrelse: One size Farge: 03 marine Kvalitet: 811

115


116


117

SYNBARHETSKLÆR & ARBEIDSKLÆR For deg som ikke har krav om flammehemmende arbeidstøy har vi en bredt sortiment rettet mot industri, lager og håndverk. Jobber du utendørs eller i trafikkerte miljøer anbefaler vi våre klær med høy synbarhet for bedre synlighet i både dagslys og mørke. Vi velger alltid de beste materialene til arbeidsklærne våre for å sikre høy kvalitet og god komfort. Arbeidsklærne har høy slitestyrke og lang levetid som bidrar til at vi sammen reduserer klimaavtrykket.


VISION HV - YTTERBEKLEDNING O

R

T

ST

RIC

T LEGISL

AT

IO

N PF

SU

TO

PP

HIGH VISIBILITY

CO

O

C

’S

V

SE

VISION HV

EM

EM

EN

CH

T

AS

WE

118

RP

YTTERBEKLEDNING VISION HV - Ytterbekledning, er kolleksjonen for deg som jobber utendørs til alle årstider. Når du jobber utendørs er det viktig å bli sett ordentlig i lys så vel som i mørke, samtidig som du holder deg varm. VISION HV Ytterbekledning er spesialdesignet for å være synlige, varme og komfortable. Å jobbe utendørs betyr å måtte jobbe i all slags vær, både i snø og kulde samt i regn og vind. Dette krever synlighetsbekledning av høy kvalitet som beskytter deg mot både vær og risikoer på jobben. Tranemos sine vinterplagg i synlighet er funksjonelle, men samtidig komfortable med et moderne og stilig design. Alle de tekniske vinterplaggene har et yttermateriale som er lett og fleksibelt, med god pusteevne. De er også utstyrt med teipede sømmer og sertifisert i henhold til EN 343. De vinterforede plaggene er også sertifisert for kulde, EN 342. Vision HV - Vinter er også et godt valg sett ut ifra bærekrafts perspektiv da hele kolleksjonen er helt fri for PFAS . Vi i Tranemo jobber aktivt med å fase ut PFAS fra produktene våre og redusere bruken av kjemikalier. Med Vision HV – Ytterbekledning kan du være mobil og prestere på jobb, uansett vær.

Plaggene på denne og neste side er sertifisert i henhold til:

VISION HV - YTTERBEKLEDNING DAME

NEW

NEW

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (S) EN 343 4.1 ***EN 342 (4303+4307)

4303 46 VINTERJAKKE DAME MED HETTE

PFAS-fri damevinterjakke i synbarhet med avtakbar og justerbar hette. Vind- og vanntett med teipede sømmer sertifisert i henhold til EN 343. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 466, 008, 003

**RIS-3279-TOM

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

EN ISO 20471 CL.2 EN 343 4.3 *EN 342 (4303+4307) **RIS-3279-TOM

4307 46 SKALLBUKSE DAME M/SELER

PFAS-fri skallbukse dame i synbarhet med teipede sømmer, meshfôr og avtakbare seler. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 466, 213, 007, 002

O R AT E PF

AS

M


VISION HV - YTTERBEKLEDNING

EN ISO 20471 CL.3

4301 46 VINTERJAKKE MED HETTE

PFAS-fri Vinterjakke i synbarhet med avtakbar og justerbar hette. Vind- og vanntett med teipede sømmer sertifisert i henhold til EN 343.

EN 343 4.1 *EN 342 (4301+4305)

Størrelse: XXS-4XL Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 466, 008, 003

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (XS) EN 343 4.3 **RIS-3279-TOM

4308 46 SKALLJAKKE MED HETTE

PFAS-fri skalljakke i synbarhet med teipede sømmer, meshfôr og avtakbar hette. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Størrelse: XS-4XL Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 466, 002, 007

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (XS) EN 343 4.1 *EN 342 (4318+4305)

**RIS-3279-TOM

HIGH VISIBILITY

119

4318 46 VINTERPARKAS MED HETTE

Slitesterk og PFAS-fri vinterparkas i synbarhet med avtakbar og justerbar hette. Vind- og vanntett med teipede sømmer sertifisert i henhold til EN 343. PFAS-fri. Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 466, 003

NEW

9048 00 VINTERLUE

Vinterlue med quiltfôr og fuskepels. PFAS-fri. Størrelse: M (57/58 cm), L (60/61 cm) Farge: 55 gul Kvalitet: 466, 003, 008

EN ISO 20471 CL.2 EN 343 4.3 *EN 342 (4301+4305)

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (XS-S) **RIS-3279-TOM

4332 48 SOFTSHELLJAKKE

PFAS-fri, vind- og vannavvisende softshelljakke i synbarhet og med meget høy komfort.

*EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (XS-L)

Størrelse: XS-4XL Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 480

4305 46 SKALLBUKSE M/SELER

PFAS-fri skallbukse i synbarhet med teipede sømmer, meshfôr og avtakbare seler. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Størrelse: XS-4XL Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 466, 213, 007, 002

**RIS-3279-TOM

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

EN ISO 20471 CL.3 EN 343 4.1 *EN 342 **RIS-3279-TOM

4362 48 SOFTSHELLVEST

PFAS-fri, vind- og vannavvisende softshellvest i synbarhet og med meget høy komfort. Størrelse: XS-4XL Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 480

4315 46 VINTERDRESS

PFAS-fri Vinterdress i synbarhet med teipede sømmer og quiltfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Ergonomisk utformet for maksimal bevegelighet. Størrelse: XS-4XL Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 466, 213, 003


120

HIGH VISIBILITY

VISION HV

VISION HV Nå nye høyder av komfort og bevegelsesfrihet med Vision HV. Kolleksjon er utviklet for å skape maksimal bevegelsesfrihet for brukere ved fysisk krevende arbeid. Er du på jakt etter komfortable synlighetsklær, er VISION HVkolleksjonen den rette for deg. Størstedelen av kolleksjonen er laget av en fleksibel og slitesterk stretch tekstil, som gjør de ekstra behagelige å bevege seg i. Stretchpaneler i kombinasjon med et basismateriale med høy andel bomull gir en myk følelse mot huden og gjør de ekstremt komfortable å ha på seg under fysisk krevende arbeid. Alle plaggene finnes i både herre- og damestørrelser og takket være fiberblandingen med polyester er plaggene svært slitesterke. For å tåle ekstra hard slitasje på kneputelommene og i løst hengende lommer er disse forsterket med HTPA – High Tenacity Polyamide. Dette gir en ekstra høy rive- og slitestyrke, noe som forlenger plaggets levetid betydelig. Med en moderne og komfortabel passform er VISION HV synlighetstøyet du aldri vil ta av. Kolleksjonens grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no. 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m²

c95mt


VISION HV DAME

4339 44 DAMEJAKKE EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (S-M) **RIS-3279-TOM

4326 44 GRAVIDBUKSE MED STRETCH

Bukse for gravide med elastisk tekstil og strikk med knappehullstramming i overkant for en voksende mage. Buksen har stretch paneler og bred strikk bak.

EN ISO 20471 CL.1

Størrelse: Dame 34-48 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 400, 441, 310, 213

EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (34-36) *RIS-3279-TOM

EN ISO 20471 CL.1

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 440, 400

Damebukse i synbarhet med stretch for en optimal passform, forhøyet komfort og full bevegelighet.

4329 44 DAMEBUKSE MED STRETCH

Damebukse i synbarhet med stretch for en optimal passform, forhøyet komfort og full bevegelighet. Størrelse: Dame 34-48 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 441, 400, 310, 213

*RIS-3279-TOM

4327 44 GRAVIDBUKSE MED STRETCH

Bukse for gravide med elastisk tekstil og strikk med knappehullstramming i overkant for en voksende mage. Buksen har stretch paneler og bred strikk bak. Størrelse: Dame 34-48 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 441, 400, 310, 213, 050

4388 44 DAMESHORTS MED STRETCH EN ISO 20471 CL.1

Dameshorts i synbarhet med stretch for en optimal passform, forhøyet komfort og full bevegelighet. Størrelse: Dame 34-48 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 441, 400, 310

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

Ripefri damebukse i synbarhet med lårlommer. Størrelse: Dame 34-48 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 400, 441

4358 44 DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH EN ISO 20471 CL.1

Håndverksbukse for damer i synbarhet med stretch for en optimal passform, forhøyet komfort og full bevegelighet. Størrelse: Dame 34-48 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 400, 441, 310, 213

Størrelse: Dame 34-48 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 440, 400, 310, 213, 050

EN ISO 20471 CL.2 CL.1(34-40)

121

4325 44 DAMEBUKSE

Damejakke med høy synbarhet.

4328 44 DAMEBUKSE MED STRETCH EN ISO 20471 CL.1

HIGH VISIBILITY

EN ISO 20471 CL.2 CL.1(34-40) *RIS-3279-TOM

4359 44 DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Håndverksbukse for damer i synbarhet med stretch for en optimal passform, forhøyet komfort og full bevegelighet. Størrelse: Dame 34-48 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 441, 400, 310, 213

4389 44 DAMESHORTS HÅNDVERK MED STRETCH EN ISO 20471 CL.1

Dameshorts håndverk i synbarhet med stretch for en optimal passform, forhøyet komfort og full bevegelighet. Størrelse: Dame 34-48 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 441, 400, 310, 213


122

HIGH VISIBILITY

VISION HV

4330 44 JAKKE EN ISO 20471 CL.3 *RIS-3279-TOM

4335 44 JAKKE MED VEDLAGT FLEECEFÔR 9028

Jakke med høy synbarhet Størrelse: XS-4XL Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 440, 400

EN ISO 20471 CL.3 *RIS-3279-TOM

4324 44 BUKSE EN ISO 20471 CL.1

Ripefri bukse i synbarhet med lårlommer. Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 400, 441

Jakke med høy synbarhet med 9028 fleecefôr. Størrelse: XS-4XL Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 440, 400, 511

4360 44 VEST HÅNDVERK EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (XS-S)

4321 44 BUKSE MED STRETCH EN ISO 20471 CL.1

Bukse i synbarhet med stretch for en optimal passform, forhøyet komfort og full bevegelighet. Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 400, 441, 310, 213

4320 44 BUKSE MED STRETCH

Håndverksvest i synbarhet med lett stretch i den fluoriserende tekstilen. Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 441, 213

4351 44 BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH EN ISO 20471 CL.1

Håndverksbukse i synbarhet med stretch for en optimal passform, forhøyet komfort og full bevegelighet. Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 400, 441, 310, 213

4350 44 BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (D84)

Bukse i synbarhet med stretch for en optimal passform, forhøyet komfort og full bevegelighet.

EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (C44-46 D84-92)

Håndverksbukse i synbarhet med stretch for en optimal passform, forhøyet komfort og full bevegelighet.

*RIS-3279-TOM

Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 441, 400, 310, 213

*RIS-3279-TOM

Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 441, 400, 310, 213

4380 44 SHORTS MED STRETCH EN ISO 20471 CL.1

Shorts i synbarhet med stretch for en optimal passform, forhøyet komfort og full bevegelighet. Størrelse: C44-64 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 441, 400, 310

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

4382 44 SHORTS HÅNDVERK MED STRETCH EN ISO 20471 CL.1

Shorts håndverk i synbarhet med stretch for en optimal passform, forhøyet komfort og full bevegelighet. Størrelse: C44-64 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 441, 400, 310, 213


VISION HV

4340 44 SELEBUKSE MED STRETCH

4341 44 SELEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

EN ISO 20471 CL.2

Selebukse i synbarhet med lett stretch i den fluoriserende tekstilen i kombinasjon med 4-veis stretch der behovet er størst.

EN ISO 20471 CL.2

Selebukse håndverk i synbarhet med lett stretch i den fluoriserende tekstilen i kombinasjon med 4-veis stretch der behovet er størst.

*RIS-3279-TOM

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 441, 400, 310, 213

*RIS-3279-TOM

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 441, 400, 310, 213

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

HIGH VISIBILITY

123

4310 44 KJELEDRESS EN ISO 20471 CL.3

Kjeledress i synbarhet med lett stretch i den fluoriserende tekstilen.

*RIS-3279-TOM

Størrelse: XS-4XL Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 441, 400


124

HIGH VISIBILITY

COLLEGEGENSERE & T-SKJORTER

COLLEGEGENSERE & T-SKJORTER Våre collegegensere og t-skjorter er designet for å tilby deg høy komfort og funksjonalitet. I sortimentet finnes i tillegg til collegegensere og t-skjorter også piketrøyer i komfortabel bomullsblandet tekstil. For å oppnå høy synbarhet på arbeidsplassen så kan du her velge blant våre behagelige overdeler som er sertifisert i henhold til EN ISO 20471.

COLLEGEGENSERE & T-SKJORTER DAME

NEW

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (S-L)

4336 26 COLLEGEJAKKE DAME

Collegejakke dame i synlighet. Myk og komfortabel kvalitet. PFAS-fri. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 264, 263

NEW

NEW

4384 26 COLLEGEGENSER DAME EN ISO 20471 CL.3

Myk collegegenser dame i synbarhet med kort glidelås i krage. PFAS-fri. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 55 gul Kvalitet: 264

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (S)

NEW

4387 11 DAME T-SKJORTE LANG ERM

Myk langermet dame t-skjorte i synbarhet med bomull på innsiden. PFAS-fri. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 55 gul Kvalitet: 113

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

4381 11 DAME T-SKJORTE *EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (S-L)

Myk dame t-skjorte i synbarhet i trikot med bomull på innsiden. PFAS-fri. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 113


COLLEGEGENSERE & T-SKJORTER

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (XS-S)

EN ISO 20471 CL.2*

EN ISO 20471 CL.3

Myk collegegenser i synbarhet med glidelås. PFAS-fri.

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (XS)

Størrelse: XS-4XL Farge: 50 oransje, 55 gul Kvalitet: 264

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (XS-M)

4378 11 PIKÉSKJORTE

Myk og formstabil pikèskjorte med bomull på innsiden PFAS-fri. Størrelse: XS-4XL Farge: 55 gul Kvalitet: 113

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.2*

Synbarhets collegegenser i en myk og komfortabel kvalitet. PFAS-fri.

Størrelse: XS-4XL Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 264, 263

Størrelse: XS-4XL Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 264, 263

4372 11 T-SKJORTE LANG ERM

4371 11 T-SKJORTE

Myk langermet t-skjorte i synbarhet i trikot med bomull på innsiden. PFAS-fri. Størrelse: XS-4XL Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 113

4374 26 COLLEGEGENSER

125

4375 26 COLLEGEGENSER

4334 26 COLLEGEJAKKE

Synbarhets collegejakke i en myk og komfortabel kvalitet. PFAS-fri.

HIGH VISIBILITY

4377 11 T-SKJORTE LANG ERM

Myk langermet t-skjorte i synbarhet med bomull på innsiden. PFAS-fri.

*EN ISO 20471 CL.2 CL.1 (XS-S)

EN ISO 20471 CL.3 CL.2* (XS-M)

Myk t-skjorte i synbarhet i trikot med bomull på innsiden. PFAS-fri. Størrelse: XS-4XL Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 113

4376 11 T-SKJORTE

Myk t-skjorte i synbarhet i trikot med bomull på innsiden. PFAS-fri.

Størrelse: XS-4XL Farge: 50 oransje, 55 gul Kvalitet: 113

Størrelse: XS-4XL Farge: 50 oransje, 55 gul Kvalitet: 113

RS00 03 REFLEKSVEST

4620 51 REFLEKSVEST

Refleksvest

Størrelse: M-XXL Farge: 55 gul Kvalitet: 100% nylon

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

EN ISO 20471 CL.2

Refleksvest i synbarhet. Størrelse: One size Farge: 50 oransje, 55 gul Kvalitet: 100% polyester


126

COMFORT STRETCH

COMFORT STRETCH Comfort Stretch er en kolleksjon av arbeidsklær og stretchbukser for service og industriarbeid. Buksen er laget av et lett og slitesterkt polyester/bomullsmateriale med stretchsoner i 4-veis stretch. Strekksonene fungerer perfekt under aktivt arbeid hvor du f.eks. veksler mellom stående og sittende arbeid. Comfort Stretch består av et stort utvalg arbeidsklær, alt designet for å være så behagelig, fleksibelt og funksjonelt som mulig. Kolleksjonen er laget for å tåle hardt arbeid og med forsterkninger på ekstra utsatte områder har plaggene ekstra lang levetid. Med stilig design, behagelig tekstil og stretch er Comfort Stretch arbeidsklærne du også kan tenke deg å ha på i fritiden. Takket være stretch-sonene har buksene en fin og fleksibel passform som føles behagelig å arbeide i. For å bli sett litt ekstra, er buksene også tilgjengelig med refleks og fluoriserende effekter. Alle bukser finnes i både dame- og herrestørrelser. Kolleksjonens grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no. 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt


COMFORT STRETCH

127

AVANSERT BUKSE MED STRETCH 1122 40

Lårlomme med verktøybånd og tommestokklomme.

Lårlomme med klaff, skjult D-ring, mobillomme med stretch og klaff

Ekstra slitesterk skrittkonstruksjon som minsker belastningen på sømmene. Stretch paneler ved skrittet for maksimal bevegelighet.

HTPA Dobby forsterket kneputelommer.

Stretch i bakparti gjør buksen perfekt for fysisk arbeid med mye bevegelser.

HTPA Dobby forsterkning nederst på buksen med refleksdetaljer.

Stretchpartier rundt kneputelommene i 4-veisstretch. Buksene er produsert i en lett vekt og slitesterk polyester/bomull.

Fotvidden kan justeres med trykknapper i plast.


128

COMFORT STRETCH VISIBLE

1922 40 AVANSERT BUKSE MED STRETCH

6207 00 HETTEJAKKE

Tøff og komfortabel hettejakke i høy kvalitet med fleece på innsiden og fluoriserende gul forsterkning på skulderparti. PFAS-fri. Størrelse: XS-4XL Farge: 95 sort/gul Kvalitet: 261, 480

6241 47 FLEECEJAKKE MED AVTAKBARE ARMER

Avansert stretchbukse med forhøyet synlighet og mange lommer for den kresne håndverkeren. Buksen har utvendige kneputelommer forsterket med HTPA Dobby og 4-veis stretchpaneler for høy komfort og bevegelighet. Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 95 sort/gul Kvalitet: 400, 310, 213, 441

1921 40 BUKSE MED STRETCH

1952 40 AVANSERT BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Avansert stretchbukse håndverk med forhøyet synlighet og løse hengelommer for den kresne håndverkeren. Buksen har utvendige kneputelommer forsterket med HTPA Dobby og 4-veis stretchpaneler for høy komfort og bevegelighet. Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 95 sort/gul Kvalitet: 400, 310, 213, 441

Vindavvisende fleecejakke med avtakbare armer, økt synbarhet og med gode pusteegenskaper.

Bukse med økt synbarhet og stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet.

Størrelse: XS-4XL Farge: 95 sort/gul Kvalitet: 470, 480

Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 94 gul/marine, 95 sort/gul Kvalitet: 400, 310, 213, 441

1951 40 BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Håndverksbukse med økt synbarhet og stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet. Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 94 gul/marine, 95 sort/gul Kvalitet: 400, 310, 213, 441

1941 40 SELEBUKSE MED STRETCH

1949 40 SELEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 94 gul/marine, 95 sort/gul Kvalitet: 440, 310, 213, 441

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 94 gul/marine, 95 sort/gul Kvalitet: 400, 310, 213, 441

Avansert selebukse med stretch og forhøyet synlighet med mange lommer for den kresne håndverkeren. 4-veis stretchpaneler for høy komfort og bevegelighet.

Avansert selebukse håndverk med stretch og forhøyet synlighet med mange lommer for den kresne håndverkeren. 4-veis stretchpaneler for høy komfort og bevegelighet.


COMFORT STRETCH VISIBLE DAME

1926 40 AVANSERT DAMEBUKSE MED STRETCH

1956 40 AVANSERT DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Avansert stretchbukse med forhøyet synlighet til dame med mange lommer for den kresne håndverkeren. Buksen har utvendige kneputelommer forsterket med HTPA Dobby og 4-veis stretchpaneler for høy komfort og bevegelighet.

Avansert damebukse med stretch og forhøyet synlighet med løse hengelommer for den kresne håndverkeren. Buksen har utvendige kneputelommer forsterket med HTPA Dobby og 4-veis stretchpaneler for høy komfort og bevegelighet.

Størrelse: Dame 34-48 Farge: 95 sort/gul Kvalitet: 400, 310, 213, 441

Størrelse: Dame 34-48 Farge: 95 sort/gul Kvalitet: 400, 310, 213, 441

1928 40 DAMEBUKSE MED STRETCH

1958 40 DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Damebukse med økt synbarhet og stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet. Størrelse: Dame 34-48 Farge: 94 gul/marine, 95 sort/gul Kvalitet: 400, 310, 213, 441

Håndverksbukse til damer med økt synbarhet og stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet. Størrelse: Dame 34-48 Farge: 94 gul/marine, 95 sort/gul Kvalitet: 400, 310, 213, 441

129


130

COMFORT STRETCH

1122 40 AVANSERT BUKSE MED STRETCH

Avansert stretchbukse med mange lommer for den kresne håndverkeren. Buksen har utvendige kneputelommer forsterket med HTPA Dobby og 4-veis stretchpaneler for høy komfort og bevegelighet.

1152 40 AVANSERT BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Avansert stretchbukse håndverk med løse hengelommer for den kresne håndverkeren. Buksen har utvendige kneputelommer forsterket med HTPA Dobby og 4-veis stretchpaneler for høy komfort og bevegelighet.

Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 07 sort Kvalitet: 400, 310, 213

Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 07 sort Kvalitet: 400, 310, 213

1121 40 BUKSE MED STRETCH

1151 40 BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 400, 310, 213

Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 400, 310, 213

Bukse med stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet.

1160 40 VEST HÅNDVERK

Funksjonell håndverksvest Størrelse: XS-4XL Farge: 07 sort Kvalitet: 400, 213

Håndverksbukse med stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet.

1141 40 SELEBUKSE MED STRETCH

Avansert selebukse med stretch og mange lommer for den kresne håndverkeren. 4-veis stretchpaneler for høy komfort og bevegelighet. Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 400, 310, 213

1191 40 PIRATBUKSE MED STRETCH

1194 40 PIRATBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Piratbukse med stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet.

Piratbukse håndverk med stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet.

Størrelse: C44-64 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 400, 310, 213

Størrelse: C44-64 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 400, 310, 213

1181 40 SHORTS MED STRETCH

1182 40 SHORTS HÅNDVERK MED STRETCH

Størrelse: C44-64 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 400, 310, 213

Størrelse: C44-64 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 400, 310, 213

Shorts med stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet.

Shorts håndverk med stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet.

1149 40 SELEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Avansert selebukse håndverk med stretch og mange lommer for den kresne håndverkeren. 4-veis stretchpaneler for høy komfort og bevegelighet. Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 400, 310, 213


COMFORT STRETCH DAME

1128 40 DAMEBUKSE MED STRETCH

Damebukse med stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet. Størrelse: Dame 34-48 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 400, 310, 213

1127 40 GRAVIDBUKSE MED STRETCH

Bukse for gravide med elastisk tekstil og strikk med knappehullstramming i overkant for en voksende mage. Buksen har stretch paneler og bred strikk bak. Størrelse: Dame 34-48 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 400, 310, 213, 050

1126 40 AVANSERT DAMEBUKSE MED STRETCH

1156 40 AVANSERT DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Størrelse: Dame 34-48 Farge: 07 sort Kvalitet: 400, 310, 213

Størrelse: Dame 34-48 Farge: 07 sort Kvalitet: 400, 310, 213

1198 40 DAME PIRATBUKSE MED STRETCH

1196 40 DAME PIRATBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Størrelse: Dame 34-48 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 400, 310, 213

Størrelse: Dame 34-48 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 400, 310, 213

1187 40 DAMESHORTS MED STRETCH

1188 40 DAMESHORTS HÅNDVERK MED STRETCH

Størrelse: Dame 34-48 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 400, 310, 213

Størrelse: Dame 34-48 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 400, 310, 213

Avansert stretchbukse til dame med mange lommer for den kresne håndverkeren. Buksen har utvendige kneputelommer forsterket med HTPA Dobby og 4-veis stretchpaneler for høy komfort og bevegelighet.

Dame piratbukse med stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet.

Dameshorts med stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet.

Avansert damebukse med stretch og løse hengelommer for den kresne håndverkeren. Buksen har utvendige kneputelommer forsterket med HTPA Dobby og 4-veis stretchpaneler for høy komfort og bevegelighet.

Dame piratbukse med stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet.

Dameshorts håndverk med stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet.

1158 40 DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

131

Håndverksbukse til damer med stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet. Størrelse: Dame 34-48 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 400, 310, 213


O

R

T

ST

RIC

T LEGISL

AT

IO

N

PF

SU

TO

PP

COMFORT LIGHT

CO

O

C

’S

V

SE

COMFORT LIGHT

EM

EM

EN

CH

T

AS

WE

132

RP

O R AT E PF

En klassisk kolleksjon i en slitesterk 245g/m² polyester/bomull. Med perfekt passform og god slitestyrke er dette en perfekt kolleksjon for industri og serviceyrker. Comfort Light kolleksjonen er designet for å minimere risikoen for å ripe opp ømtålige flater som for eksempel lakkerte biler. Kolleksjonen er derfor spesielt bra til bilverksteder og lignende. Plaggene har en moderne passform og kvaliteten gjør at de holder seg godt i industrivask. Comfort Light er kolleksjonen av komfortable, lette og slitesterke arbeidsklær. Kolleksjonens grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no. 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m²

c95mt

1129 40 BUKSE DAME

1120 40 BUKSE

Lett klassisk damebukse i slitesterk polyester/ bomull. PFAS-fri.

Lett klassisk bukse i slitesterk polyester/bomull. PFAS-fri.

Størrelse: Dame 34-48 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 400

Størrelse: C44-64, C146-156, D80-120 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 400

1189 40 DAMESHORTS

1180 40 SHORTS

Størrelse: Dame 34-48 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 400

Størrelse: C44-64 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 400

Lett klassisk dameshorts i slitesterk polyester/ bomull. PFAS-fri.

1131 40 FRAKK

Lett klassisk frakk i slitesterk polyester/bomull. PFAS-fri. Størrelse: XS-3XL Farge: 03 marine Kvalitet: 400

Lett klassisk shorts i slitesterk polyester/bomull. PFAS-fri.

1110 40 KJELEDRESS

Lett klassisk kjeledress i slitesterk polyester/ bomull. PFAS-fri. Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 400

AS

M


ORIGINAL COTTON

ORIGINAL COTTON ORIGINAL COTTON er kolleksjonen designet for industri og verkstedarbeideren. Kolleksjonen er produsert i et slitesterkt 100% bomullsstoff med enkel design som er tilpasset industriarbeid.

Kolleksjonens grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no. 131: 100% bomullstwills, 325 g/m²

c95mt

2531 13 JAKKE

2521 13 BUKSE

Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine Kvalitet: 131

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 131

Klassisk jakke i bomull. PFAS-fri.

2050 13 BUKSE HÅNDVERK

Klassisk bukse i bomull. PFAS-fri.

Maler/murerbukse i slitesterk bomullstwill med romslig passform. Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 04 hvit Kvalitet: 131

2511 13 KJELEDRESS

2541 13 SELEBUKSE

Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine Kvalitet: 131

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 131

Klassisk kjeledress i bomull. PFAS-fri.

Klassisk selebukse i bomull. PFAS-fri.

133


134

CRAFTSMAN PRO VISIBLE

CRAFTSMAN PRO 100% bomullskolleksjon med HTPA Dobby forsterkning til håndverk, industri og verksted. Craftsman Pro er en bomullskolleksjon med mange praktiske detaljer og har en passform som gir brukeren en bevegelsesfrihet i sitt daglige arbeid. Håndverkere, industri- og verkstedpersonell krever alltid slitesterke arbeidsklær og de fleste plagg er tilført HTPA Dobby forsterkning. De er plassert på utsatte steder som f.eks på kne, nederst på ben og innvendig i hengelommer. Hele kolleksjonen har mange finesser og detaljer og er vasket på forhånd for å minimere krymp og gi økt komfort.

Kolleksjonens grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no. 150: 100% bomullstwills, 375 g/m² 441: Fluoriserende, 74% polyester / 24% bomull/ 2% elastiske fibre, 245 g/m², EN ISO 20471

c95mt

CRAFTSMAN PRO VISIBLE DAME

7728 15 WORKJEANS DAME

Damebukse i jeansfasong med forhøyet synbarhet. Kraftig og slitesterk bomullstwill med innvendige kneputelommer. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine, 95 sort/gul Kvalitet: 150, 441

7758 15 DAMEBUKSE HÅNDVERK

Funksjonell damehåndverksbukse med forhøyet synbarhet i kraftig og slitesterk bomullstwill med romslig passform. Ekstra forsterkede hengelommer og kneputelommer i HTPA Dobby. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine, 95 sort/gul Kvalitet: 150, 213, 441


CRAFTSMAN PRO VISIBLE

6207 00 HETTEJAKKE

Tøff og komfortabel hettejakke i høy kvalitet med fleece på innsiden og fluoriserende gul forsterkning på skulderparti. PFAS-fri. Størrelse: XS-4XL Farge: 95 sort/gul Kvalitet: 261, 480

7725 15 WORKJEANS

Bukse i jeansfasong med forhøyet synbarhet. Kraftig og slitesterk bomullstwill med innvendige kneputelommer. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine, 95 sort/gul Kvalitet: 150, 441

7712 15 KJELEDRESS

Kjeledress med forhøyet synbarhet i kraftig og slitesterk bomullstwill. Størrelse: XS-3XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 150, 441

6241 47 FLEECEJAKKE MED AVTAKBARE ARMER

Vindavvisende fleecejakke med avtakbare armer, økt synbarhet og med gode pusteegenskaper. Størrelse: XS-4XL Farge: 95 sort/gul Kvalitet: 470, 480

7755 15 BUKSE HÅNDVERK

Funksjonell håndverksbukse med forhøyet synbarhet i kraftig og slitesterk bomullstwill med romslig passform. Ekstra forsterkede hengelommer og kneputelommer i HTPA Dobby. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine, 95 sort/gul Kvalitet: 150, 213, 441

7745 15 SELEBUKSE

7747 15 SELEBUKSE HÅNDVERK

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 94 gul/marine, 95 sort/gul Kvalitet: 150, 213, 441

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 94 gul/marine, 95 sort/gul Kvalitet: 150, 213, 441

Funksjonell selebukse med forhøyet synbarhet i kraftig og slitesterk bomullstwill. Ekstra forsterkede HTPA Dobby kneputelommer

Funksjonell selebukse håndverk med forhøyet synbarhet i kraftig og slitesterk bomullstwill. Ekstra forsterkede HTPA Dobby kneputelommer

135


136

CRAFTSMAN PRO VISIBLE

CRAFTSMAN PRO DAME

7729 15 WORKJEANS DAME

Damebukse i jeansfasong med kraftig og slitesterk bomullstwill. Innvendige kneputelommer. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 07 sort, 32 marine Kvalitet: 150

7759 15 DAMEBUKSE HÅNDVERK

Funksjonell damehåndverksbukse i kraftig og slitesterk bomullstwill med romslig passform. Ekstra forsterkede hengelommer og kneputelommer i HTPA Dobby. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 07 sort, 32 marine Kvalitet: 150, 213

7799 15 DAME PIRATBUKSE HÅNDVERK

Dame piratbukse i kraftig og slitesterk bomullstwill med romslig passform. HTPA Dobby forsterkede henge- og kneputelommer. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 07 sort, 32 marine Kvalitet: 150, 213


CRAFTSMAN PRO

7732 15 JAKKE

7720 15 WORKJEANS

Størrelse: XS-4XL Farge: 07 sort, 32 marine Kvalitet: 150

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 07 sort, 32 marine Kvalitet: 150

7791 15 PIRATBUKSE HÅNDVERK

7780 15 SHORTS

Ufôret jakke i en slitesterk bomullstwill med refleksdetaljer.

Piratbukse i kraftig og slitesterk bomullstwill med romslig passform. HTPA Dobby forsterkede hengeog kneputelommer. Størrelse: C44-64 Farge: 07 sort, 32 marine Kvalitet: 150, 213

Bukse i jeansfasong med kraftig og slitesterk bomullstwill. Innvendige kneputelommer.

Funksjonell shorts i kraftig og slitesterk bomullstwill. Størrelse: C44-64 Farge: 07 sort, 32 marine Kvalitet: 150

7741 15 SELEBUKSE

7748 15 SELEBUKSE HÅNDVERK

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 07 sort, 32 marine Kvalitet: 150, 213

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 07 sort, 32 marine Kvalitet: 150, 213

Funksjonell selebukse i kraftig og slitesterk bomullstwill. Ekstra forsterkede HTPA Dobby kneputelommer

Funksjonell selebukse håndverk i kraftig og slitesterk bomullstwill. Ekstra forsterkede HTPA Dobby kneputelommer

137

7751 15 BUKSE HÅNDVERK

Funksjonell håndverksbukse i kraftig og slitesterk bomullstwill med romslig passform. Ekstra forsterkede hengelommer og kneputelommer i HTPA Dobby. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 07 sort, 32 marine Kvalitet: 150, 213

7788 15 SHORTS HÅNDVERK

Funksjonell håndverksshorts i kraftig og slitesterk bomullstwill. HTPA Dobby forsterkede hengelommer. Størrelse: C44-64 Farge: 07 sort, 32 marine Kvalitet: 150, 213

7710 15 KJELEDRESS

Kjeledress i slitesterk bomullstwill. Størrelse: XS-4XL Farge: 32 marine Kvalitet: 150


O

R

T

ST

RIC

T LEGISL

AT

IO

N

PF

SU

TO

PP

YTTERBEKLEDNING

CO

O

C

’S

V

SE

EM

EM

EN

CH

T

AS

WE

138

RP

O R AT E PF

AS

M

YTTERBEKLEDNING Tranemo har mange ulike ytterplagg designet for at brukeren kan kle seg i henhold til lag-på-lag prinsippet. Vi har samlet alle våre vinterplagg som er perfekt for bruk både inne- og ute og i all slags vær. Mange av plaggene er PFAS-frie, teipede og vind- og vanntette i henhold til EN 343 deriblant vår tøffe lettfôrede 6200 vinterjakke. Utover disse plaggene har vi et godt sortiment med lette softshell- og fleecejakker. Flere av plaggene er sertifisert sammen med vårt undertøy i henhold til EN 342 slik at du holder deg tørr og varm lenge.


YTTERBEKLEDNING

6235 46 PARKAS EN 343 4.2

PFAS-fri parkas med teipede sømmer og avtakbart fleecefôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 466, 002, 510, 003

6200 46 VINTERJAKKE T-TEX RS

PFAS-fri vinterjakke med teipede sømmer og refleksbiser. Vind- og vanntett i henhold til EN 343.

EN 343 4.1 *EN 342 (6200+6226)

6241 47 FLEECEJAKKE MED AVTAKBARE ARMER

Vindavvisende fleecejakke med avtakbare armer, økt synbarhet og med gode pusteegenskaper. Størrelse: XS-4XL Farge: 95 sort/gul Kvalitet: 470, 480

Størrelse: XS-4XL Farge: 07 sort Kvalitet: 466, 003, 008

6207 00 HETTEJAKKE

Tøff og komfortabel hettejakke i høy kvalitet med fleece på innsiden og fluoriserende gul forsterkning på skulderparti. PFAS-fri. Størrelse: XS-4XL Farge: 95 sort/gul Kvalitet: 261, 480

6210 46 VINTERDRESS T-TEX RS EN 343 3.1 *EN 342

PFAS-fri vinterdress med teipede sømmer med forhøyet synlighet. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Størrelse: XS-4XL Farge: 95 sort/gul Kvalitet: 466, 213, 003

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

EN 343 4.4 *EN 342 (6200+6226)

139

6520 30 PILOTJAKKE MED AVTAKBARE ARMER

Klassisk pilotjakke i vind- og vannavvisende beavernylon fôret med en avtakbar fleecevest Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine, 07 sort, 73 blå/marine Kvalitet: 303, 460, 009

RH00 34 FLEECEJAKKE

Myk og komfortabel fleecejakke for aktive brukere. Høy kvalitet. Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 100% polyester, 270 g/m²

6226 46 SKALLBUKSE T-TEX RS

PFAS-fri skallbukse med meshfôr og teipede sømmer. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Størrelse: XS-4XL Farge: 07 sort Kvalitet: 466, 213, 007, 002


140

UNDERTØY & SKJORTER

UNDERTØY Undertøyet passer deg som arbeider inne eller ute i et kjølig miljø. Behøver du ekstra beskyttelse mot kulde er våre quiltfôrede thermoplagg perfekte som et isolerende mellomlag.

6930 51 TERMOJAKKE

6920 51 TERMOBUKSE

Størrelse: XS-4XL Farge: 07 sort Kvalitet: 515

Størrelse: XS-4XL Farge: 07 sort Kvalitet: 515

Thermojakke i dobbel quilt ment som et isolerende mellomplagg. PFAS-fri.

Thermobukse i dobbel quilt ment som et isolerende mellomplagg. PFAS-fri.

6975 42 UNDERTRØYE

6979 42 POLOTRØYE

6972 42 LONGS

Størrelse: XXS-4XL Farge: 07 sort Kvalitet: 428

Størrelse: XXS-4XL Farge: 07 sort Kvalitet: 428

Størrelse: XXS-4XL Farge: 07 sort Kvalitet: 428

3-funksjons langarmet undertrøye. PFAS-fri.

3-funksjons polotrøye. PFAS-fri.

3-funksjons longs. PFAS-fri.

SKJORTER Her finner du arbeidsskjorter i komfortabel bomullsblanding i to forskjellige modeller og farger for en komfortabel arbeidsdag.

8131 22 SKJORTE

8141 22 SKJORTE

Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 221

Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 221

Langermet skjorte i tynn bomull/polyestertwill. PFAS-fri.

Kortermet skjorte i tynn bomull/polyestertwill. PFAS-fri.


GENSER & T-SKJORTER

141

GENSER & T-SKJORTER

RH00 23 COLLEGEJAKKE

RH00 22 COLLEGEGENSER

Størrelse: XS-3XL Farge: 95 sort/gul Kvalitet: 65% polyester / 35% bomull, 300 g/m²

Størrelse: XS-3XL Farge: 95 sort/gul Kvalitet: 65% polyester / 35% bomull, 160 g/m²

RH00 26 T-SKJORTE LANG ERM

RH00 27 T-SKJORTE

RH00 30 DAME T-SKJORTE

Klassisk t-skjorte med rund hals.

T-skjorte til dame med rund hals og splitt i siden.

Størrelse: S-4XL Farge: 03 marine, 04 hvit, 07 sort, 67 antrasitt Kvalitet: 100% bomull, 175 g/m²

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 03 marine, 04 hvit, 07 sort Kvalitet: 100% bomull, 175 g/m²

Tofarget collegejakke med kontrastfarge på arm, krage og skulderparti.

Ekstra slitesterk langermet t-skjorte. Størrelse: S-4XL Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 50% bomull / 50% polyester, 215 g/m²

RH00 12 COLLEGEGENSER

Klassisk collegegenser, ekstra slitesterk og med rund hals. Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 60% bomull / 40% polyester, 290 g/m²

Collegegenser med kontrastfarge på armer og på skulderparti bak.

RH00 33 COLLEGENSER MED KRAGE

Collegegenser med pikèkrage og tre knapper. Myk børstet innside. Størrelse: S-4XL Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 70% bomull / 25% polyester / 5% viskos, 290 g/m²

RH00 21 T-SKJORTE

Tofarget t-skjorte med raglan armer. Størrelse: XS-3XL Farge: 95 sort/gul Kvalitet: 65% polyester / 35% bomull, 160 g/m²

RH00 05 PIKÉTRØYE

Slitesterk og klassisk pikétrøye med brystlomme. Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 50% bomull / 50% polyester, 215 g/m²


142

TILBEHØR

TILBEHØR

9190 00 BAG

Stor Tranemo bag som også kan bæres på ryggen med solide justerbare skulderbånd. Stor glidelås åpning. Størrelse: One size Farge: 07 sort

Praktisk tilbehør til vårt sortiment av arbeidsklær. Velg mellom våre kneputer, armbind mm.

9120 00 KNEPUTER EN 14404 Type 2 Level 1

Kneputene kan brukes både på flammehemmende og vanlige benklær og oppfyller kravene i henhold til EN ISO 11612:2015 Begrenset flammespredning A1. Størrelse: One size Farge: 00 flerfarget Kvalitet: 100% Ethylene Vinyl Acetate, Shell: Fawolon

9020 00 KNEPUTER

Beste beskyttelse ved arbeid på kne. Passer alle våre knelommer. Størrelse: One size Farge: 06 grå Kvalitet: 100% EVA, EN ISO 11612 A1

9019 00 ID KORT LOMME

Lomme for legitimasjon passende til D-ring. Størrelse: One size Farge: 07 sort Kvalitet: 100% polyester

9144 00 KNEPUTER

Beste beskyttelse ved arbeid på kne. Leveres parvis i forpakning. Størrelse: One size Farge: 06 grå Kvalitet: 100% EVA, EN ISO 11612 A1

9028 51 FLEECEFÔR

Mykt og komfortabelt fleecefôr uten armer. Passer til jakke 4308 og 4330. PFAS-fri. Størrelse: S, L, XXL Farge: 06 grå Kvalitet: 100% polyesterfleece, 280 g/m²

9032 00 KNEPUTER

9145 00 KNEPUTER

Størrelse: One size Farge: 07 sort Kvalitet: Neopren, EN ISO 11612 A1

Størrelse: One size Farge: 07 sort Kvalitet: Neopren, EN ISO 11612 A1

Kraftige kneputer

Kraftige kneputer. Leveres parvis i forpakning.


TILBEHØR

9048 00 VINTERLUE

Vinterlue med quiltfôr og fuskepels. PFAS-fri. Størrelse: M (57/58 cm), L (60/61 cm) Farge: 55 gul Kvalitet: 466, 003, 008

9013 00 LÆRBELTE

9068 00 LUE

9124 00 CAPS

Lue med fleecefôr

Caps med TRANEMO logo.

Størrelse: One size Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 95% bomull / 5% elastan Fôr, 100% polyester

Størrelse: One size Farge: 07 sort Kvalitet: 100% bomull

9029 52 BELTE

9037 00 ELASTISK BELTE

Elastisk belte med Tranemo logo.

Elastisk belte med borrelås feste.

Størrelse: One size Farge: 07 sort Kvalitet: Skinn

Størrelse: One size Farge: 07 sort Kvalitet: 68% polypropylene / 32% elastan

Størrelse: S-XXL Farge: 07 sort Kvalitet: polyester / elastan

9046 00 BELTE

9027 00 BUKSESELER

9016 00 HAMMERHOLDER

Bukseseler med Tranemo logo

Hammerholder i sort plast-laminert metall.

Størrelse: One size Farge: 07 sort Kvalitet: polyester / elastan

Størrelse: One size Farge: 07 sort Kvalitet: Metall

Lærbelte av høyeste kvalitet

Belte med plastspenne Størrelse: One size Farge: 07 sort Kvalitet: 100% nylon

9011 00 BOMULLSOKK

9041 00 ULLSOKK TRANEMO

Størrelse: 37-39, 40-42, 43-45, 46-48 Farge: 07 sort Kvalitet: 80% bomull / 18% polyamid / 2% elastan

Størrelse: 37-39, 40-42, 43-45, 46-48 Farge: 07 sort Kvalitet: 50% akryl / 30% ull / 18% polyamid / 2% elastan

Sokk med Tranemo logo. PFAS-fri.

Varm ullsokk med Tranemo logo. PFAS-fri.

143


144

ON DEMAND

Med On Demand kan du forsterke din identitet ytterligere og sette ditt preg på våre standard kolleksjoner. Kontakt kundeservice for assistanse.

FORHØYET SYNBARHET Montering av fluoriserende tekstil og refleks på uforede plagg. D05A44 Stripe rundt arm D05B44 Stripe rundt ben Stripen kan monteres rundt ben eller arm og finnes i fargene 50 Hi Vis orange og 55 Hi Vis gul.

BENFORSTERKNING FR Ekstra flammehemmende forsterkning mot sprut av smeltet metall. Perfekt for støpere eller ved arbeid med kapping av metall. Forlenger buksens levetid betraktelig. Forsterkningen dekker også en del av foten og finnes i to størrelser. Det er ikke mulig å sy på benforsterkning på alle typer bukser. Kontakt Tranemo for mer informasjon.

Høy benforsterkning, 63 cm 90368067 - 803 Barricader EP

25 mm 50 mm 25 mm

Lav benforsterkning, 31 cm 90398067 - 803 Barricader EP

REFLEKS Placering byxa: 10-12cm från fåll. Montering av refleks på uforede plagg. Refleksene kan monteres rundt arm, ben eller på ryggen. 50 mm refleks D06A5006 rundt arm D06B5006 rundt ben D06R5006 på ryggen 50 mm flammehemmende refleks D07A5006 rundt arm D07B5006 rundt ben D07R5006 på ryggen

KNAPPJUSTERING BEN Montering av trykknapper for justering av fotvidde på uforede plagg.

20 mm refleks D06A2006 rundt arm D06B2006 rundt ben D06R2006 på ryggen

D06100 Knappjustering

KNEPUTELOMMER

ID-KORTLOMME

Montering av kneputelommer på uforede plagg. Kneputelommene finnes i flere ulike farger og kvaliteter.

D06800 ID-kortlomme

Montering av ID-kortlomme på uforede plagg.

9021 Kneputelommer Kvalitet 213: 03 marine, 07 sort Kvalitet 400: 03 marine, 07 sort Kvalitet 873: 03 marine

MERKER Montering av egne merker. D067 Montering av egne merker

GUMMI/PLAST-FORSTERKNING Vulkanisering av kneputelommene for ekstra slitestyrke.

BORRELÅS BÅND Montering av sort borrelås bånd (myk del) for bruk til navnemerking.

D01100 Gummi/plast-forsterkning

D0690007 Montering borrelås bånd 005 - 10 cm x 2 cm 006 - 11 cm x 2 cm 007 - 12 cm x 2 cm

ENDRING AV BENLENGDE Om du behøver hjelp med å justere benlengden kan vi både forlenge bukseben og gjøre de kortere enn standard på uforede plagg.

GRAVID? D07800 - Påsying av myk strikket ribb over magen justerbar i overkant og på ryggen. Kan sys på de fleste Tranemo sine midjebukser uten hengelommer.


145

TRANSFERTRYKK Tranemo selger i all hovedsak gjennom et utbredt nettverk av forhandlere over hele landet. Våre forhandlere vil kunne være behjelpelig i forbindelse med trykk av logo (transfertrykk). Ved bestilling av transfertrykk, er kostnaden delt i to deler; kostnadene ved produksjon av selve transfermerket og kostnaden for montering av merket på plagget. Klisjekostnaden belastes ved første bestilling, og prisen varierer i forhold til antall, størrelser i cm² og antall farger. Det opereres med 13 standardfarger. Hvis det er krav om en spesifikk PMS-farge, vil det påløpe en ekstrakostnad for dette. Tranemo NO benytter seg av transfermerker fra produsenten Avery Dennison/NTP. Også de fleste av våre forhandlere benytter transfermerker fra samme produsent. Avery Dennison/NTP sine flammehemmende transfermerker oppfyller kravene til EN ISO 14116 og EN 1149-5 når de monteres på de fleste av Tranemos flammehemmende tekstiler. Nedenfor har vi skissert mulige plasseringer av transfertrykket og de mest brukte standardfarger.

Plassering av trykket, maks 100 cm². Sett i forhold til utforming av logo og design på plagget samt EN ISO 20471 standarden er ikke alle plasseringer mulig. B4 B23 B4

B5 B5

B6 B2 B22 B2

B3 B23

B1 B22

B3 B21

B1 B20

B21

B20

B32

B6

B8

B10

B8

B10

B9

B7

B11

B9

B7

B11

B32

B31

B30

B16

B17

B16

B17

B24

B25

B24

B25

B28

B29 B15

B28 B14

B15

B14

PMS Black C Mørk grå

B30 B31

B29

Sort

PMS 431 C Lys grå PMS Cool Grey 4C

B26

B27

B26 B12

B27 B13

B12

B13

Hvit PMS White Gul PMS Yellow C Orange

B18

B19

B18

B19

PMS 165 C

Plassering av trykket, maks 500 cm². Sett i forhold til utforming av logo og design på plagget samt EN ISO 20471 standarden er ikke alle plasseringer mulig.

R1

R3

R5 R5

R4

R2

Mørkerød

Grønn R6 R6

R2

PMS 1797 C

PMS 201 C

R14 R14

R3 R13 R13

R1

Rød

PMS 348 C

R4

Mørk grønn PMS 3425 C Lys blå PMS 2925 C Korn blå

R12 R12

R11 R11

PMS 286 C Marine blå R10 R10

R9 R9

R8 R8

R7 R7

PMS 289 C


146

VEDLIKEHOLD Det er viktig at flammehemmende klær vaskes på en korrekt måte og i overensstemmelse med instruksjonene som sørger for at beskyttelsen i plagget ikke forringes eller forurenses. Kun syntetiske vaskemidler skal benyttes, ikke bruk såpe eller tøymykner og det må ikke benyttes blekemiddel. Tranemo anbefaler: • Verneklær sertifisert i henhold til EN ISO 20471 skal vaskes separat, alternativt sammen med andre tilsvarende plagg med samme sertifisering. •

For plagg som inneholder ull er det ekstra viktig med korrekt vedlikehold. Ull er sensitiv for høy PH og bør vaskes i nøytral PH og med en skånsom prosess. Verneklær som inneholder ull bør vaskes ved å bruke et spesielt ullprogram.

Kontakt Tranemo for mer informasjon vedrørende vask og vedlikehold av dine verneklær.

Impregnering/finish & Impregnering på nytt For å oppfylle kravene i EN 13034 behøver verneklærne ved behov å impregneres på nytt for å beholde kjemikaliebeskyttelsen. Disse plaggene bør vaskes på industrielle vaskerier som har mulighet å impregnere plaggene på nytt med en korrekt prosess. Tranemo har gjennomført flere tester ved et akkreditert institutt, som viser at en tekstil som er sertifisert for EN 13034 (syre og base) og har en impregnering som inneholder PFAS, kan re-impregneres med en PFAS-fri finish og likevel oppnå samme resultat. Bemerk at merkingen i plaggene kun må være for syre og base for at endringen skal være godkjent. Hvis du er usikker, ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.

Vaskesymboler

a B C D T

Vaskes ved maks 40°C Vaskes ved maks 40°C, forsiktig vask Vaskes ved maks 60°C Vaskes ved maks 60°C, forsiktig vask Bør ikke renses

3 5 O N M

Må ikke tørketromles

Tørketromles ved lav temperatur

Må ikke strykes

Tåler å strykes ved maks 110°C

Tåler å strykes ved maks 150°C

Transfer refleks Påsydde reflekser kan kjennes harde, stive og være ukomfortabelt på strikkede plagg. Bruk av segmenterte transferreflekser gjør plaggene med komfortable. Selv på noen lettere vevde plagg har transferrefleks en fordel mot påsydde når det gjelder komfort. For å beholde de reflekterende egenskapene i transferrefleksene skal disse plaggene vaskes i nøytralt pH, det vil si ikke å bruke vaskemiddel med pH over 8. Tranemo anbefaler: • Vasketemperatur på maks 60°C. • Vaskemiddel med pH<8 er å anbefale. • Ikke bruk tøymykner, blekemiddel eller optiske hvitemidler. • Vi anbefaler hengetørking eller tørketrommel i maks 60°C. Ved tunneltørking anbefales maks 100°C.


147

Reparasjon av flammehemmende plagg Bruk ikke skadede verneklær som ikke kan repareres (for eksempel hull, revner eller ikke fungerende lukninger etc) Små skader på plagget som ikke påvirker plaggets flammehemmende egenskaper kan repareres. Denne reparasjonen kan kun gjennomføres om det brukes samme flammehemmende tekstil og tråd, og av kompetent personell. Reparasjonene får kun utføres i henhold til Tranemo sine reparasjonsinstrukser og med identiske tekstiler. Ved å reparere plagget forlenges levetiden som igjen gir en positiv effekt med mindre miljøpåvirkning. Tranemo kan bidra med egnet reparasjonskit og anvisninger for å kunne reparere verneklær på korrekt vis.

Bytte - Kassering Når et plagg har vært i direkte kontakt med åpen flamme eller sterk varme, kan plagget bli sprøtt og svekket og skal derfor kasseres. Hvis plagget har vært utsatt for kjemikalier som har trengt inn i tekstilen, innebærer dette vanligvis en nedbrytning av beskyttelsesevnen og man bør vurdere om plagget skal kasseres. For mer informasjon, gå til vår hjemmeside www.tranemo.no. Vi kan også bistå i opplæring vedrørende bruk av flammehemmende klær hos din bedrift.

Trykk og brodering på verneklær Transfertrykk må testes og godkjennes innen det brukes på de flammehemmende plaggene. De transfermerkene som Tranemo produserer er testet og godkjente i henhold til EN ISO 14116 og EN 1149-5 når de trykkes på et flammehemmende plagg fra Tranemo. En tekstil med et transfertrykk holder på varmen lengre enn tekstil uten trykk når det utsettes for intens varme. Ut fra et sikkerhetsperspektiv bør derfor ikke store heldekkende transfertrykk brukes. Den beste løsningen er om trykket plasseres på lommeklaffer eller lignende slik at du har et underliggende lag med tekstil for beskyttelse av huden din. Emblem/etiketter som monteres på flammehemmende plagg skal lages av flammehemmende tekstil. Standarden EN 1149-5 krever at emblemene/etikettene festes på et permanent sted som gjør at de ikke kan fjernes. Ved direkte brodering på flammehemmende plagg skal det brukes flammehemmende tråd. Feilaktig brodering, emblem/etikett eller transfertrykk kan ha en negativ effekt på beskyttelsen i dine verneklær. Transfertrykk, emblem/ eller etiketter som er mindre enn 10 cm² behøver ikke å være flammehemmende ihht standarden EN ISO 14116. Standard

Transfertrykk

Brodering

Emblem

EN ISO 11612 IEC 61482-2 EN 61482-2 EN ISO 11611 EN 13034 Type PB [6]

Transfertrykket må være godkjent ihht EN ISO 14116 Index 3.

Tråden må være godkjent ihht EN ISO 14116 Index 3.

Tekstilen bak emblemet må være ihht EN ISO 14116 Index 3.

EN 1149-5

Transfertrykk bredere enn 5cm, med større overflate enn 100 cm² og en tykkelse på mer enn 2 mm må testes i henhold til EN 1149-5.

Broderier bredere enn 5cm, med større overflate enn 100 cm² og en tykkelse på mer enn 2 mm må testes i henhold til EN 1149-5.

Emblem bredere enn 5cm, med større overflate enn 100 cm² og en tykkelse på mer enn 2 mm må testes i henhold til EN 1149-5 og festes permanent på plagget.

EN ISO 20471

Maksimal størrelse er avhengig av plaggets Hi-Vis overflate.

Maksimal størrelse er avhengig av plaggets Hi-Vis overflate.

Maksimal størrelse er avhengig av plaggets Hi-Vis overflate.

Bør monteres på et sted med Bør broderes på et sted et underliggende lag av tekstil. med et underliggende lag av Unngå transfertrykk som dekker tekstil. store flater av tekstilen.

Logomerking på synbarhetsplagg For at plagg som er sertifisert i EN ISO 20471 fortsatt skal tilfredsstille minimumskravene av fluoriserende overflate i henhold til standarden etter logomerking bør ikke logoen være for stor eller plasseres på den fluoriserende delen. Grunnet dette bør ikke bukser merkes med logo på den fluoriserende delen. Samme anbefaling gjelder for overdeler sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 3 og med forholdsvis liten overflate med fluoriserende tekstil. (f.eks kortermede plagg, dameplagg eller plagg med mye kontrastfarge). Kontakt Tranemo for å få vite hvor mye fluoriserende tekstil som er på plagget for å få informasjon om dens begrensninger i forhold til standarden.


148

KVALITET OG TEKSTIL DEN VIKTIGE KVALITETSKONTROLLEN Vår ambisjon er at du som kunde alltid skal få et produkt som oppfyller dine krav og forventninger. Derfor legger vi stor vekt på å kvalitetssikre vårt arbeid mot et ferdig produkt. Kvalitetskontrollen omfatter alle steg i prosessen og alle benyttede råvarer i produksjonskjeden. Dette for at du skal få et produkt som klarer alle de tøffe kravene på din arbeidsplass. Innen det ferdige produktet blir godkjent og kan selges gjennomgår det følgende tester: • •

• •

Innen produksjonen starter spesifiserer vi og godkjenner alle råvarer som inngår i produksjonen. Alle innkommende forsendelser av tekstil, reflekser etc testes i vårt laboratorium. De ulike egenskapene testes avhengig av hvilke plagg råmaterialene skal benyttes til og hvilke funksjoner de skal oppfylle. Viktige parametre er krymp, rive- og slitestyrke, fargeekthet og brennbarhet. Sertifisering av plagg og tekstiler skjer etter omfattende tester på eksterne velrenomerte laboratorier. Kvalitetskontrollen omfatter også innlevering av ferdig produserte plagg som skal lagerføres.

KVALITETER Tabellen inneholder beskrivelser av alle kvalitetene i katalogen. I kolonnen til venstre er det oppgitt et kvalitetsnummer som også vises i produkttekstene. I kolonne to beskrives sammensetning, vekt og øvrige egenskaper. Hvis kvaliteten er sertifisert, oppgis også EN-standardene som gjelder spesielt for denne kvaliteten. Nr. Kvalitetsbeskrivelse 002 Fôr, 100% polyester, 70 g/m². PFAS-fri. 003 100% polyester quilt med polyester-bomull, 80 g/m². PFAS-fri. 004 100 % polyester quilt med polyester-bomull, 110 g/m². PFAS-fri. 007 100% polyester mesh. PFAS-fri. 008 100% børstet polyester, 360 g/m². PFAS-fri. 009 100% børstet polyester, 540 g/m². PFAS-fri. 050 Cantex Heavy Rib - 58% modakryl / 36% bomull / 4% elastiske fibre / 2% antistat, 300 g/m² Inherent flammehemmende trikot. PFAS-fri. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-1:2019, ELIM: 5,1 cal/cm², EBT: 6,3 cal/cm² EN 1149-3 051 Cantex Light Rib – 56% modakryl / 37% bomull / 5% elastiske fibre / 2% antistat, 230 g/m² Inherent flammehemmende trikot. PFAS-fri. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-1:2019, ELIM: 5,1 cal/cm², EBT: 6,3 cal/cm² EN 1149-3 054 Quilt FR - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 160 g/m² med polyester-bomull, 80 g/m² Inherent flammehemmende tekstil med flammehemmende polyester-bomull. PFAS-fri. 055 Quilt FR - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 160 g/m² med polyester-bomull,120 g/m² Inherent flammehemmende tekstil med flammehemmende polyester-bomull. PFAS-fri. 060 Pile FR - 87% modakryl / 13% bomull, 320 g/m² Inherent flammehemmende pilefòr. PFAS-fri. EN ISO 14116 index 3

Nr. Kvalitetsbeskrivelse 113 55% polyester / 45% bomull, 200 g/m² Piké. Behagelig, formstabil interlock med bomull innvendig. PFAS-fri. EN ISO 20471 for fluoriserende farger RIS-3279-TOM for fluoriserende oransje 131 100% bomull, 325 g/m² Behagelig bomullstwill. PFAS-fri. 150 100% bomull, 375 g/m² Kraftig bomullstwill. Slitesterk. Forvaskede plagg som reduserer krymping. PFAS-fri. 192 Graphite Light - 70% karbon / 30% aramid, 245 g/m² Inherent flammehemmende tekstil for beskyttelse ved sveising. PFAS-fri. EN ISO 14116 index 3 EN ISO 11612 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 213 HTPA Dobby - 100% polyamid, 260 g/m² Strukturtekstil med ekstra høy slitestyrke. PFAS-fri finish. 221 60% bomull / 40% polyester, 200 g/m² Bomull-/polyestertwill, med bomullsfølelse og polyesterens vaskeegenskaper og slitestyrke. PFAS-fri. 261 65% polyester / 35% bomull, 500 g/m² Limt jersey med 100 % polyesterfleece. PFAS-fri finish. 263 51% polyester / 49% bomull, 300 g/m² Sweatshirtkvalitet med flosset bakside. PFAS-fri. 264 80% polyester / 20% bomull, 300 g/m² Sweatshirtkvalitet med flosset bakside i fluoriserende farger. PFAS-fri. EN ISO 20471 RIS-3279-TOM for fluoriserende oransje 303 Bevernylon - 50% polyamid / 50% bomull, 240 g/m² Twill med nylon på utsiden som gir høy slitestyrke. Vannavvisende impregnering komplett med PU-belagt bakside gir beskyttelse mot fuktighet. PFAS-fri finish. 310 4-veis stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastiske fibre, 250 g/m² Twill med stretch funksjon i alle retninger. PFAS-fri finish.


149

Nr. Kvalitetsbeskrivelse 400 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m² Bomull-/polyestertwill med høy komfort og svært gode vaskeegenskaper. Slitesterk vev med god fargebestandighet og som ikke krøller. Tørker raskt. PFAS-fri. 428 55% polyester / 45% bomull, 215 g/m² Trikot. 2-lags jaquard med 3-funksjon som transporterer og absorberer fuktighet samt holder på varme. PFAS-fri. 440 54% bomull / 46% polyester, 260 g/m² Fluoriserende twill med ribstop for økt rivestyrke. Bomullsinnside for økt komfort. EN ISO 20471 for fluoriserende farger RIS-3279-TOM for fluoriserende oransje 441 74% polyester / 24% bomull / 2% elastiske fibre, 245 g/m² Fluoriserende satin med stretch. Bomullsinnside for økt komfort. PFAS-fri. EN ISO 20471 for fluoriserende farger RIS-3279-TOM for fluoriserende oransje 460 T-TEX - 100% polyester, PU-membran, 180 g/m² Vind- og vanntett. 5000 mm vannsøyle. PFAS-fri. 464 T-TEX Plain – 100% polyester, PU-belegg, 200 g/m² Fluoriserende polyester tekstil med strukturgarn. PFAS-fri finish. 465 T-TEX 3L - 100% polyester, PU-membran, 145 g/m² Tekstil med 3-lags funksjon. Vind- og vanntett. 10 000 mm vannsøyle. Pusteegenskaper 8.2 Pa m²/W. EN 343 klasse 4:4 466 T-TEX EWR - 100% polyester, PU-laminert, 205 g/m² PFAS-fri finish. Vind- og vanntett. Vannsøyle 5000 mm. Pusteegenskaper 17,2 Pa m²/W. EN 343 klasse 4:3 EN ISO 20471 for fluoriserende farger RIS-3279-TOM for fluoriserende oransje 470 100% polyester, 300 g/m² 3-lagsfleece med PU-membran og bakside av mesh, vindvvisende. PFAS-fri. 480 92% polyester / 8% elastiske fibre, 325 g/m² Softshell, PU-membran med polyesterfleece. PFAS-fri finish. Vind- og vannavvisende. 3000 mm vannsøyle. EN ISO 20471 for fluoriserende farger RIS-3279-TOM for fluoriserende oransje 500 65% polyester / 35% bomull, 300 g/m² Bomull-/polyestertwill med høy komfort og svært gode vaskeegenskaper. Slitesterk vev med god fargebestandighet som ikke krøller. Comfortfinish gir en behagelig bomullsfølelse. PFAS-fri. 510 100% polyesterfleece, 220 g/m² Børstet rettside. PFAS-fri. 511 100% polyesterfleece, 280 g/m² Børstet på begge sider. PFAS-fri. EN ISO 20471 for fluoriserende farger RIS-3279-TOM for fluoriserende oransje 515 100% polyester, 215 g/m² Double diamond quilt. PFAS-fri. 801 Barricader TC - 100% para-aramid, belagt med polymer, 545 g/m² Inherent flammehemmende forsterkningsmateriale som gir meget god beskyttelse mot sprut av smeltede metaller og varme. EN ISO 11612 A1+A2 B2 C1 E3 EN ISO 11611 klasse 1 EN 1149-3 802 Barricader EP - 99% para-aramid / 1% antistat, 545 g/m² Inherent flammehemmende forsterkningsmateriale som gir en meget god beskyttelse mot sprut av smeltet metall. EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F2 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2:2014 APC 1 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene EN 1149-3 804 HTFR Dobby - 39% modakryl / 28% polyamid / 17% bomull / 15% aramid / 1% antistat, 295 g/m² Inherent flammehemmende forsterkningsmateriale. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 1149-3 805 FR Mesh – 98% aramid / 2% antistat, 110 g/m² Inherent flammehemmende meshfôr. PFAS-fri. EN ISO 14116 index 3 EN 1149-3 811 Tera TX - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 260 g/m² Inherent flammehemmende tekstil som føles behagelig. Ekstra forsterket tråd gir god slitestyrke til tross for den lave vekten. For å beholde beskyttelsen mot kjemikalier (EN 13034), må verneklærne reimpregneres etter vask. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2:2014 APC 1 IEC 61482-1-1:2019, ELIM: 8,1 cal/cm², EBT: 8,7 cal/cm² NFPA 70E, ASTM F1506 LOI 29,8 % EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene

Nr. Kvalitetsbeskrivelse 812 Tera TX TW - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 260 g/m² Inherent flammehemmende twill. For å beholde beskyttelsen mot kjemikalier (EN 13034), må verneklærne reimpregneres etter vask. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2:2014 APC 1 IEC 61482-1-1:2019, ELIM: 9,1 cal/cm², EBT: 10 cal/cm² LOI 29,8% EN 1149-3 EN 13034 821 Edge HVO - 50% polyester / 27% modakryl / 22% bomull / 1% antistat, 370 g/m² Inherent flammehemmende tekstil. PFAS-fri finish. For å beholde beskyttelsen mot kjemikalier (EN 13034), må verneklærne reimpregneres etter vask. EN ISO 11612 A1 B1 C1 D1 E3 F1 EN ISO 11611 klasse 2 EN 61482-1-2:2014 APC 1 IEC 61482-1-1:2019, ELIM: 9,2 cal/cm², ATPV: 11,0 cal/cm² LOI 27,5% EN 1149-3 EN 13034 (kun for syre og baser) EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene RIS-3279-TOM for fluoriserende oransje 822 Edge 350 IR - 45% modakryl / 33% bomull / 20% polyester / 2% antistat, PU-membran, 350 g/m² Inherent flammehemmende stoff med PU-membran. For å beholde beskyttelsen mot kjemikalier (EN 13034), må verneklærne reimpregneres etter vask. Vind- og vanntett. Vannsøyle > 8000 mm. Pusteegenskaper 19,8 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2:2014 APC 1 EN 61482-1-2:2014 APC 2 (822+054) IEC 61482-1-1:2009, ATPV: 9,8 cal/cm² IEC 61482-1-1:2019, ELIM: 30 cal/cm², ATPV: 41 cal/cm² (822+054) LOI 29,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene RIS-3279-TOM for fluoriserende oransje EN 343, klasse 4:4 830 Apex 300 - 98% aramid / 2% antistat, 300 g/m² Inherent flammehemmende satin med bra flammehemmende egenskaper kombinert med høy slitestyrke. For å beholde beskyttelsen mot kjemikalier (EN 13034), må verneklærne reimpregneres etter vask. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2:2014 APC 1 IEC 61482-1-1:2019, ELIM: 9,4 cal/cm², ATPV: 12 cal/cm² LOI 28% EN 1149-3 EN 13034 832 Apex 220 - 98% aramid / 2% antistat, 220 g/m² Inherent flammehemmende twill. For å beholde beskyttelsen mot kjemikalier (EN 13034), må verneklærne reimpregneres etter vask. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 LOI 28% EN 1149-3 EN 13034 846 Ara TX - 36% modakryl / 33% polyester / 30% aramid / 1% antistat, 260 g/m² Inherent flammehemmende tekstil i fluoriserende farg. Høy komfort med myk innside. For å beholde beskyttelsen mot kjemikalier (EN 13034), må verneklærne reimpregneres etter vask. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2:2014 APC 1 IEC 61482-1-1:2019, ELIM: 8,0 cal/cm², ATPV: 8,6 cal/cm² LOI 30,1% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 RIS-3279-TOM for fluoriserende oransje 850 Denim Stretch 1.0 - 57% modakryl / 37% bomull / 5% elastiske fibre / 1% antistat, 345 g/m² Inherent flammehemmende uvasket jeans tekstil. PFAS-fri. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2:2014 APC 1 IEC 61482-1-1:2019, ELIM: 8,3 cal/cm², EBT: 14 cal/cm² LOI 29,4% EN 1149-3 852 FR Stretch - 78% aramid / 20% elastiske fibre / 2% antistat, 320 g/m² Inherent flammehemmende twill med høy elastisitet. PFAS-fri. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2:2014 APC 1 IEC 61482-1-1:2019, ELIM: 10 cal/cm², ATPV: 11 cal/cm² EN 1149-3


150

Nr. Kvalitetsbeskrivelse 862 Outback 250 - 65% viskose / 22% aramid / 12% polyamid / 1% antistat, 250 g/m² Inherent flammehemmende tekstil med meget gode flammehemmende egenskaper i kombinasjon med god komfort og vaskeegenskaper. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2:2014 APC 1 IEC 61482-1-1:2019, ELIM: 7,6 cal/cm², ATPV: 11 cal/cm² LOI 28,9% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene 863 Outback HW - 74% viskose / 15% aramid / 10% polyamid / 1% antistat, 425 g/m² Inherent flammehemmende tekstil tilpasset sveisearbeid. PFAS-fri finish. For å beholde beskyttelsen mot kjemikalier (EN 13034), må verneklærne reimpregneres etter vask. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN ISO 11612 B2 C2 (863+920) EN ISO 11611 klasse 2 EN 61482-1-2:2014 APC 2 IEC 61482-1-1:2019, ELIM: 16 cal/cm², ATPV: 18 cal/cm² LOI 28,9% EN 1149-3 EN 13034 (kun for syre og baser) 864 Outback J220 - 40% viskose / 26% modakryl / 18% bomull / 8% polyamid / 6% aramid / 2% antistat, 425 g/m² Inherent flammehemmende strikket kvalitet med lav vekt og høy ELIM-verdi. PFAS-fri. EN ISO 11612 B1 C1 F1 EN 61482-1-2:2014 APC 1 IEC 61482-1-1:2019, ELIM: 8,3 cal/cm², ATPV: 10 cal/cm² EN 1149-3 EN ISO 20471 873 Magma C - 55% viskose / 40% ull / 5% polyamid, 370 g/m² Inherent flammehemmende stoff. Behagelig ullkvalitet tilpasset arbeid innenfor aluminiumsindustrien. PFAS-fri. EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C2 D3 E3 F1 EN ISO 11612 B2 C2 (873+901) EN ISO 11611 klasse 2 EN 61482-1-2:2014 APC 1 IEC 61482-1-1:2009, ATPV: 9,5 cal/cm² LOI 25,9% Kryolitt ISO 9185 85 g 874 Magma HV - 54% viskose / 20% ull / 20% polyamid / 5% aramid / 1% antistat, 375 g/m² Inherent flammehemmende stoff. Fluoriserende gul. Tilpasset aluminiumindustrien. PFAS-fri. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1 EN ISO 11611 klasse 2 EN 61482-1-2:2014 APC 1 IEC 61482-1-1:2009, ATPV: 14,0 cal/cm² LOI 33,4% Kryolitt ISO 9185 > 100g EN ISO 20471 875 Magma S - 70% viskose / 20% ull / 10% polyamid, 310 g/m² Inherent flammehemmende stoff. Behagelig ullkvalitet tilpasset arbeid innenfor aluminiumsindustrien. PFAS-fri. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2:2014 APC 1 IEC 61482-1-1:2019, ELIM: 6,0 cal/cm², ATPV: 7,4 cal/cm² LOI 27,8% Kryolitt ISO 9185 94g EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene 882 Cantex 2.0 / Cantex 2.0 HV - 53% modakryl / 36% bomull / 6% viskose / 883 3% aramid / 2% antistat, 350 g/m² Inherent flammehemmende tekstil med bra beskyttelse mot smeltet metall, konvektiv hete eller strålingsvarme. Høyeste beskyttelse mot smeltet stål. For å beholde beskyttelsen mot kjemikalier (EN 13034), må verneklærne reimpregneres etter vask. PFAS-fri. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN ISO 11612 C2 (882/883+920) EN ISO 11611 klasse 2 EN 61482-1-2:2014 APC 1 IEC 61482-1-1:2019, ELIM: 9,2 cal/cm², ATPV: 13,0 cal/cm² LOI 32,3% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene

Nr. Kvalitetsbeskrivelse 884 Cantex Stretch – 48% modakryl / 35% bomull / 12% polyamid / 3% elastiske fibre / 2% antistat, 365 g/m² Inherent flammehemmende satin med høyeste mulige beskyttelse mot flytende jern. Stretchfiber i tekstilen forhøyer komforten. PFAS-fri finish. For å beholde beskyttelsen mot kjemikalier (EN 13034), må verneklærne reimpregneres etter vask. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN ISO 11612 C2 (884+920) EN ISO 11611 klasse 2 EN 61482-1-2:2014 APC 1 IEC 61482-1-1:2019, ELIM: 12 cal/cm², ATPV: 18 cal/cm² LOI 29,5% EN 1149-3 EN 13034 (kun for syre og baser) EN ISO 20471 for fluoriserende gul 885 Cantex Weld – 50% modakryl / 36% bomull / 12% polyamid / 2% antistat, 365 g/m² Inherent flammehemmende satin med høyeste mulige beskyttelse mot flytende jern. Passer for arbeid med sveis og kapp. PFAS-fri finish. For å beholde beskyttelsen mot kjemikalier (EN 13034), må verneklærne reimpregneres etter vask. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN ISO 11612 C2 (885+920) EN ISO 11611 klasse 2 EN 61482-1-2:2014 APC 1 IEC 61482-1-1:2019, ELIM: 13 cal/cm², EBT: 16 cal/cm² LOI 29,0% EN 1149-3 EN 13034 (kun for syre og baser) EN ISO 20471 for fluoriserende gul 891 Cantex Dual 220 - 35% modakryl / 30% polyester / 21% viskose / 9% bomull / 3% polyamid / 2% antistat, 220 g/m² Dobbeltstrikket inherent flammehemmende trikot med en behagelig myk innside. Fluoriserende. PFAS-fri. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2:2014 APC 1 IEC 61482-1-1:2009, ATPV: 7,3 cal/cm² LOI 25,4% EN 1149-3 EN ISO 20471 892 Cantex Dual 320 - 42% modakryl / 21% polyester / 18% bomull / 14% viskose / 3% polyamid / 2% antistat, 320g/m² Dobbeltstrikket inherent flammehemmende trikot med en behagelig myk innside. Fluoriserende. PFAS-fri. EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1 EN 61482-1-2:2014 APC 1 IEC 61482-1-1:2009, ATPV: 11,3 cal/cm² LOI 28,3% EN 1149-3 EN ISO 20471 893 Cantex Fleece - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyester / 2% antistat, 330 g/m² Inherent flammehemmende fleece. PFAS-fri. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2 EN 61482-1-2:2014 APC 1 EN 1149-3 894 Cantex Jersey 170AT - 54% modakryl / 44% bomull / 2% antistat, 170g/m² Inherent flammehemmende singel jersey. PFAS-fri. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2:2014 APC 1 EN 1149-3 895 Cantex Jersey AT - 60% modakryl / 38% bomull / 2% antistat, 180 g/m² Inherent flammehemmende singel jersey. PFAS-fri. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2:2014 APC 1 IEC 61482-1-1:2019, ELIM 3,9 cal/cm², EBT: 4,6 cal/cm² LOI 26,0% EN 1149-3 EN ISO 20471 for de fluoriserende farge 896 Outback J245 - 79% viskose / 10% aramid / 10% polyamid / 1% antistat, 245 g/m² Inherent flammehemmende single jersey med beskyttelse mot lysbue, open arc cat.2. PFAS-fri. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 IEC 61482-1-1:2009, EBT: 8,5 cal/cm² EN 1149-3 897 Cantex Pique - 60% modakryl / 38% bomull / 2% antistat, 220 g/m² Inherent flammehemmende piké. PFAS-fri. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2:2014 APC 1 IEC 61482-1-1:2019, ELIM: 4,8 cal/cm², EBT: 5,4 cal/cm² LOI 26,1% EN 1149-3


151

Nr. Kvalitetsbeskrivelse 898 Cantex Jersey IR - 54% modakryl / 44% bomull / 2% antistat, PU-membran, 210 g/m² Funksjonelt og lett fòr laget av inherent flammehemmende trikot med et vind- og vanntett laminat. PFAS-fri. 10000 mm vannsøyle. EN ISO 14116 Index 3 EN 61482-1-2:2014 APC 2 (811+898) IEC 61482-1-1:2019, ELIM: 19 cal/cm², ATPV: 21 cal/cm² (811+898) EN 1149-3 899 Cantex Terry - 60% modakryl / 38% bomull / 2% antistat, 290 g/m² Inherent flammehemmende trikot med frottè bakside. PFAS-fri. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2 EN 61482-1-2:2014 APC 1 IEC 61482-1-1:2019, ELIM: 8,6 cal/cm², EBT: 11 cal/cm² LOI 26,5% EN 1149-3 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene 901 Merino RX - 60% ull / 38% viskose / 2% antistat, 200 g/m² Inherent flammehemmende strikket ribb i myk merinoull og FR viskose. PFASfri. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2:2014 APC 1 IEC 61482-1-1:2019, ELIM: 4,6 cal/cm², ATPV: 5,3 cal/cm² LOI 27,7% EN 1149-3 903 Merino TX – 60% ull / 38% viskose / 2% antistat, 360 g/m² Inherent flammehemmende frotté i myk merinoull og FR viskose. PFAS-fri. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 D2 E1 F1 EN 61482-1-2:2014 APC 1 IEC 61482-1-1:2019, ELIM: 9,6 cal/cm², EBT: 10 cal/cm² LOI 28,7% EN 1149-3 904 Merino JX - 55% ull / 43% viskose / 2% antistat, 220 g/m² Inherent flammehemmende strikket jaguard i myk merinoull og FR viskose. PFAS-fri. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2:2014 APC 1 IEC 61482-1-1:2019, ELIM: 4,6 cal/cm², ATPV: 5,3 cal/cm² LOI 27,7% EN 1149-3 905 Merino FX - 60% ull / 38% viskose / 2% antistat, 220 g/m² Inherent flammehemmende frotté i myk merinoull og FR viskose. PFAS-fri. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2:2014 APC 1 IEC 61482-1-1:2019, ELIM: 6,1 cal/cm², ATPV: 6,5 cal/cm² LOI 28,7% EN 1149-3 911 Tera TX Light - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 160 g/m² Skjortekvalitet i komfortabel inherent flammehemmende twill. PFAS-fri. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2:2014 APC 1 IEC 61482-1-1:2019, ELIM: 5,0 cal/cm², ATPV: 5,8 cal/cm² LOI 26,7% EN 1149-3 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene 912 Tera TX Light FC - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 160 g/m² Skjortekvalitet i komfortabel inherent flammehemmende twill. For å beholde beskyttelsen mot kjemikalier (EN 13034), må verneklærne reimpregneres etter vask. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2:2014 APC 1 IEC 61482-1-1:2019, ELIM: 5,0 cal/cm², ATPV: 5,8 cal/cm² LOI 26,7% EN 1149-3 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene EN 13034 913 Tera TX Light Stretch - 45% modakryl / 34% bomull / 17% polyamid / 2% elastiske fibre / 2% antistat, 180 g/m² Skjortekvalitet med stretch i en behagelig inherent flammehemmende twill. PFAS-fri. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2:2014 APC 1 IEC 61482-1-1:2019, ELIM: 5,5 cal/cm², ATPV: 6,3 cal/cm² EN 1149-3 920 Cantex JX - 60% modakryl / 38% bomull / 2% antistat, 235 g/m² Inherent flammehemmende kanalstrikket trikot. PFAS-fri. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2:2014 APC 1 IEC 61482-1-1:2019, ELIM: 7,5 cal/cm², EBT: 8 cal/cm² LOI 30,1 % EN 1149-3

Nr. Kvalitetsbeskrivelse 924 Cantex JL - 57% modakryl / 37% bomull / 4% elastiske fibre / 2% antistat, 210 g/m² Inherent flammehemmende singeljersey med elastiske fibre. PFAS-fri. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-1:2019, ELIM: 4,3 cal/cm², EBT: 4,5 cal/cm² EN 1149-3 932 Cantex 240IR Recycled – 50% modakryl / 43% bomull / 6% polyamid / 1% antistat, PU-membran, 300 g/m² Inherent flammehemmende twill med PU-membran og 20% resirkulerte fibre. PFAS-fri. For å beholde beskyttelsen mot kjemikalier (EN 13034), må verneklærne reimpregneres etter vask. Vind- og vanntett. Vannsøyle 10 000 mm. Pusteegenskaper 18,7 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2:2014 APC 1 IEC 61482-1-1:2019, ELIM: 8,6 cal/cm², ATPV: 10 cal/cm² EN 13034 EN 1149-3 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene EN 343 klasse 4:3 943 Mega TX 230IR - 40% modakryl / 59% viskose / 1% antistat, PU-membran, 230 g/m² Inherent flammehemmende og laminert tekstil. For å beholde beskyttelsen mot kjemikalier (EN 13034), må verneklærne reimpregneres etter vask. Vind- og vanntett. Vannsøyle 8 000 mm. Pusteegenskaper 8,3 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2:2014 APC 1 EN 61482-1-2:2014 APC 2 (943+054) IEC 61482-1-1:2019, ELIM 20,0 cal/cm² ATPV 21,0 cal/cm² (943+805) LOI 25,5% EN 13034 EN 1149-3 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene EN 343 klasse 4:4 950 Windtech FR 340 - 54% modakryl / 42% bomull / 2% polyamid / 1% elastiske fibre / 1% antistat, PU-membran, 340 g/m² Inherent flammehemmende softshell. For å beholde beskyttelsen mot kjemikalier (EN 13034), må verneklærne reimpregneres etter vask. Vind- og vanntett. Vannsøyle 10 000 mm. Pusteegenskaper 22,0 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 2 EN 61482-1-2:2014 APC 2 IEC 61482-1-1:2019, ELIM: 23,0 cal/cm², EBT: 28,0 cal/cm² LOI 29,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene 951 Windtech FR HVO - 45% modakryl / 36% bomull / 18% polyester / 1% antistat, PU-membran, 385 g/m² Inherent flammehemmende softshell. For å beholde beskyttelsen mot kjemikalier (EN 13034), må verneklærne reimpregneres etter vask. Vind- og vanntett. Vannsøyle 10 000 mm. EN ISO 11612 A1 B1 C2 F2 EN ISO 11611 klass 2 EN 61482-1-2:2014 APC 2 IEC 61482-1-1:2019, ELIM: 12,0 cal/cm², ATPV: 19,0 cal/cm² LOI 29,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 RIS-3279-TOM for fluoriserende oransje 955 Windtech FR 550 - 53% modakryl / 42% bomull / 3% polyamid / 1% elastiske fibre / 1% antistat, PU-membran, 550 g/m² Inherent flammehemmende softshell med høy beskyttelse mot lysbue. For å beholde beskyttelsen mot kjemikalier (EN 13034), må verneklærne reimpregneres etter vask. Vind- og vanntett. Vannsøyle 10 000 mm. Pusteegenskaper 26,8 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1 B2 C2 F2 EN 61482-1-2:2014 APC 2 IEC 61482-1-1:2019, ELIM: 40 cal/cm², EBT: 44 cal/cm² LOI 29,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene


152

MÅLTABELL Måltabellen vil hjelpe deg å finne riktig størrelse på ditt Tranemo plagg. Damer og herrer har forskjellige kroppstyper og bør derfor bruke forskjellige tabeller når størrelse velges. Målene i tabellen er kroppsmål, dvs. mål som du måler direkte på underklærne. Du behøver ikke ta hensyn till bevegelsesvidden, da den inngår i plagget.

DAME Fortrinnsvis bruk vidde over bak ved valg av riktig størrelse.

C-størrelse (Normalvidde og normallengde) Størrelse

34

36

38

40

42

44

46

48

Tommer

29/31”

30/31”

32/31”

33/31”

34/31”

36/31”

38/31”

40/31”

Vidde over bak (cm)

90-93

93-96

96-99

99-102

102-106

106-110

110-115

115-120

Midje (cm)

71-74

74-77

77-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-101

78

78

78

78

78

78

78

78

Innv. benlengde (cm)

C-størrelse (Normal livvidde og ekstra benlengde) Størrelse

34T

36T

38T

40T

42T

44T

46T

48T

Tommer

29/32”

30/32”

32/32”

33/32”

34/32”

36/32”

38/32”

40/32”

Vidde over bak (cm)

90-93

93-96

96-99

99-102

102-106

106-110

110-115

115-120

Midje (cm)

71-74

74-77

77-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-101

82

82

82

82

82

82

82

82

Innv. benlengde (cm)

ARMLENGDE + SKULDER

BRYSTOMFANG MIDJEVIDDE

Fortrinnsvis bruk vidde over bak ved valg av riktig størrelse.

Størrelse Brystomfang (cm)

VIDDE OVER BAK

S

M

L

XL

XXL

82-88

88-94

94-100

100-107

107-116

Vidde over bak (cm)

92-98

96-103

101-108

106-114

113-121

Midje (cm)

70-80

74-84

80-90

85-95

92-102

Armlengde+skulder (cm)

71-73

73-75

74-76

76-78

77-79

Herrestørrelse

XXS

XS

S

M

L

INNVENDIG BENLENGDE


153

ARMLENGDE + SKULDER BRYSTOMFANG

MIDJEVIDDE VIDDE OVER BAK

INNVENDIG BENLENGDE

HERRE

Fortrinnsvis bruk midje og innv. benlengde ved valg av riktig størrelse til bukser.

C-størrelse (Normalvidde og normallengde) Størrelse

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

Tommer

30”R

32”R

33”R

34”R

36”R

38”R

40”R

42”R

45”R

48”R

50”R

Midje (cm)

74-78

78-82

82-86

86-90

90-94

94-99

99-104

104-110

110-116

116-122

122-128

Vidde over bak (cm)

94

98

102

106

110

114

118

122

126

130

134

Innv. benlengde (cm)

79

80

81

82

83

84

85

85

85

85

85

C-størrelse (Normal livvidde og ekstra benlengde) Størrelse

146

148

150

152

154

156

Tommer

32”T

33”T

34”T

36”T

38”T

40”T

Midje (cm)

78-82

82-86

86-90

90-94

94-99

99-104

Vidde over bak (cm)

98

102

106

110

114

118

Innv. benlengde (cm)

85

86

87

88

89

90

D-størrelse (Større livvidde og kortere benlengde) Størrelse

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

Tommer

28"S

30”S

32”S

33”S

34”S

36”S

38”S

40”S

42”S

45”S

48”S

Midje (cm)

72-76

76-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-100

100-105

105-110

110-116

116-122

Vidde over bak (cm)

90

93

96

100

104

108

112

116

120

124

128

Innv. benlengde (cm)

78

78

78

78

78

78

79

80

81

81

81

Fortrinnsvis bruk brystomfang ved valg av riktig størrelse.

Størrelse

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Brystomfang (cm)

78-86

84-92

90-98

96-104

102-110

108-116

114-122

120-128

126-134

Vidde over bak (cm)

86-92

90-96

94-100

98-106

104-112

110-118

116-124

122-130

128-136

Armlengde+skulder (cm)

73-76

75-77

77-80

80-82

81-84

83-85

84-87

86-88

87-90

Skjortestørrelse

33-34

35-36

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

47-48

49-50

C-størrelse Herre

40-42

44

46-48

50

52-54

56

58-60

62

64-66


154

SIDEREGISTER Artnr

Benevning

1110 40 Kjeledress

Side

Artnr

132

4377 11 T-skjorte lang erm

Benevning

Side

Artnr

Benevning

Side

125

5202 84 Damebukse Windbreaker

87,99

1120 40 Bukse

132

4378 11 Pikéskjorte

125

5205 82 Vinterjakke

88,95

1121 40 Bukse med stretch

130

4380 44 Shorts med stretch

122

5206 82 Dame vinterjakke

86,98

1122 40 Avansert bukse med stretch

130

4381 11 Dame T-skjorte

124

5208 82 Vinterjakke med hette

88,95

1126 40 Avansert damebukse med stretch

131

4382 44 Shorts håndverk med stretch

122

5209 82 Dame vinterjakke med hette

86,98

1127 40 Gravidbukse med stretch

131

4384 26 Collegegenser dame

124

5211 84 Kjeledress

1128 40 Damebukse med stretch

131

4387 11 Dame T-skjorte lang erm

124

5219 95 Dame softshelljakke

88 39,86,98

1129 40 Bukse Dame

132

4388 44 Dameshorts med stretch

121

5220 84 Bukse

89

1131 40 Frakk

132

4389 44 Dameshorts håndverk med stretch

121

5221 84 Bukse

89

1141 40 Selebukse med stretch

130

4620 51 Refleksvest

125

5224 84 Damebukse

87

1149 40 Selebukse håndverk med stretch

130

5010 88 Kjeledress

72

5225 84 Damebukse

87

1151 40 Bukse håndverk med stretch

130

5020 88 Bukse

72

5233 95 Softshelljakke

39,88,95

1152 40 Avansert bukse håndverk med stretch

130

5023 88 Bukse

72

5234 84 Jakke

88

Avansert damebukse håndverk med stretch

131

5024 88 Bukse med forsterkning

73

5237 84 Damejakke

86

1158 40 Damebukse håndverk med stretch

131

5027 88 Damebukse

76

5240 84 Selebukse

88

5028 88 Damebukse

76

5249 84 Selebukse

88

5030 89 Collegejakke

108

5252 84 Bukse håndverk

5031 89 Hettejakke

108

5253 84 Bukse håndverk Windbreaker

5035 88 Jakke

73

5257 84 Damebukse Håndverk

5037 88 Damejakke

76

5258 84 Damebukse Håndverk Windbreaker

1156 40

1160 40 Vest Håndverk

130

1180 40 Shorts

132

1181 40 Shorts med stretch

130

1182 40 Shorts håndverk med stretch

130

1187 40 Dameshorts med stretch

131

1188 40 Dameshorts håndverk med stretch

131

1189 40 Dameshorts

132

1191 40 Piratbukse med stretch

130

1194 40 Piratbukse håndverk med stretch

130

Dame piratbukse håndverk med stretch

131

1196 40

1198 40 Dame piratbukse med stretch

131

1921 40 Bukse med stretch

128

1922 40 Avansert bukse med stretch

128

1926 40 Avansert damebukse med stretch

129

1928 40 Damebukse med stretch

129

1941 40 Selebukse med stretch

128

89 89,96 87 87,99

5038 89 Hettejakke dame

109

5263 95 Softshellvest

39,88,95

5039 89 Collegejakke dame

109

5267 95 Dame softshellvest

39,86,99

5040 88 Selebukse

72

5270 89 Collegegenser

108

5050 88 Bukse håndverk

72

5271 89 T-skjorte

108

5053 88 Bukse håndverk

72

5281 84 Bukse med stretch

39,89

5057 88 Damebukse håndverk

76

5284 82 Bukse med forsterkning

89

5058 88 Damebukse håndverk

76

5286 84 Damebukse med stretch

39,87

5076 91 Skjorte

105

5291 84 Gravidbukse stretch

39,87

5079 91 Dameskjorte

104

5294 84 Bukse håndverk med stretch

39,89 39,87

5081 89 T-skjorte

108

5297 84 Damebukse håndverk med stretch

5082 89 T-skjorte lang erm

108

5420 88 Bukse

75

5083 91 Skjorte

105

5429 88 Damebukse

77

5084 86 T-skjorte lang erm

108

5431 88 Jakke

75

5085 89 Collegegenser

108

5440 88 Selebukse

75

5086 89 T-skjorte

108

5452 88 Bukse håndverk

75

5087 89 T-skjorte lang erm

108

5459 88 Damebukse håndverk

77

1949 40 Selebukse håndverk med stretch

128

1951 40 Bukse håndverk med stretch

128

1952 40 Avansert bukse håndverk med stretch

128

Avansert damebukse håndverk med 1956 40 stretch

129

1958 40 Damebukse håndverk med stretch

129

5088 89 Collegegenser

108

5510 86 Sveisekjeledress

81

2050 13 Bukse Håndverk

133

5089 89 Dame T-skjorte lang erm

109

5520 86 Sveisebukse

81

2511 13 Kjeledress

133

5093 91 Dameskjorte

104

5530 86 Sveisejakke

81

2521 13 Bukse

133

5094 86 Dame T-skjorte lang erm

109

5541 86 Sveiseselebukse

81

2531 13 Jakke

133

5097 88 Gravidbukse

76

5552 86 Sveisebukse håndverk

81

2541 13 Selebukse

133

5098 89 Dame t-skjorte lang erm

109

5572 19 Chaps

111

4301 46 Vinterjakke med hette

119

5099 89 Collegegenser dame

109

5573 80 Poncho

111

4303 46 Vinterjakke dame med hette

118

5101 93 Vinterjakke

94

5575 19 Midjeforkle

111

4305 46 Skallbukse m/seler

119

5103 93 Vinterjakke dame

98

5576 19 Forkle

111

4307 46 Skallbukse dame m/seler

118

5107 93 Vinterjakke dame med hette

98

5577 19 Armbeskyttelse

111

4308 46 Skalljakke med hette

119

5109 93 Vinterjakke med hette

5578 19 Sveise balaklava

111

4310 44 Kjeledress

123

5111 94 Vinterdress

35,97

5625 87 Bukse

83

4315 46 Vinterdress

119

5118 94 Vinterparkas

35,94

5626 87 Bukse med forsterkning

83

4318 46 Vinterparkas med hette

119

5119 94 Vinterparkas m/ piléfôr 9128

35,94

5628 87 Damebukse

83

4320 44 Bukse med stretch

122

5122 93 Vinterbukse m/seler

96

5629 87 Damebukse med forsterkning

83

4321 44 Bukse med stretch

122

5127 93 Vinterbukse til dame m/seler

99

5632 87 Frakk

83

4324 44 Bukse

122

5132 94 Skallbukse m/seler

35,96

5635 87 Jakke

83

4325 44 Damebukse

121

5135 94 Skalljakke

35,94

5639 87 Damejakke

82

4326 44 Gravidbukse med stretch

121

5136 94 Skalljakke med pilefôr 9128

35,94

5655 87 Bukse Håndverk

83

4327 44 Gravidbukse med stretch

121

5137 94 Dame skalljakke

34,98

5656 87 Bukse Håndverk med forsterkning

4328 44 Damebukse med stretch

121

5138 94 Dame skalljakke med pilefôr 9129

34,98

5674 87 Skjorte

83,105 82,104

94

83

4329 44 Damebukse med stretch

121

5139 94 Dame skallbukse m/seler

34,99

5678 87 Dameskjorte

4330 44 Jakke

122

5145 95 Softshelljakke

40,94

5701 88 Vinterjakke

74,94

4332 48 Softshelljakke

119

5149 95 Dame softshelljakke

40,98

5703 88 Vinterjakke dame

77,98

4334 26 Collegejakke

125

5165 95 Softshellvest

40,95

5710 88 Kjeledress

74

4335 44 Jakke med vedlagt fleecefôr 9028

122

5169 95 Dame softshellvest

40,99

5716 88 Kjeledress

79

4336 26 Collegejakke dame

124

5170 88 Bukse lettfôret

66

5720 88 Bukse

74

4339 44 Damejakke

121

5171 88 Bukse lettfôret

66

5726 88 Bukse

79

4340 44 Selebukse med stretch

123

5173 88 Jakke lettfôret

66

5727 88 Damebukse

79

4341 44 Selebukse håndverk med stretch

123

5174 88 Selebukse

66

5729 88 Damebukse

77

4350 44 Bukse håndverk med stretch

122

5175 88 Bukse håndverk lettfôret

66

5730 88 Jakke

74

4351 44 Bukse håndverk med stretch

122

5176 88 Bukse håndverk lettfôret

66

5736 88 Jakke

79

4358 44 Damebukse håndverk med stretch

121

5180 88 Damebukse lettfôret

65

5737 88 Damejakke

77

4359 44 Damebukse håndverk med stretch

121

5181 88 Damebukse lettfôret

65

5739 88 Damejakke

79

4360 44 Vest Håndverk

122

5183 88 Damejakke lettfôret

65

5740 88 Selebukse

74

4362 48 Softshellvest

119

5185 88 Damebukse håndverk lettfôret

65

5742 88 Selebukse

79

4371 11 T-skjorte

125

5186 88 Damebukse håndverk lettfôret

65

5752 88 Bukse håndverk

74

4372 11 T-skjorte lang erm

125

5193 95 Softshellfrakk PPE 4

36

5759 88 Damebukse håndverk

77

4374 26 Collegegenser

125

5194 95 Softshellbukse PPE 4

36,96

5761 88 Vest Håndverk

74

4375 26 Collegegenser

125

5195 95 Softshelljakke PPE 4

36,94

5770 91 Skjorte

105

4376 11 T-skjorte

125

5201 84 Bukse windbreaker

89,96

5774 86 Skjorte

105


155 Artnr

Benevning

Side

Artnr

Benevning

Side

Artnr

Side

Artnr

5778 86 Dameskjorte

104

5940 92 Undertrøye

102

6321 81 Bukse med stretch

40,50

9016 00 Hammerholder

143

5779 91 Dameskjorte

104

5945 89 Pikétrøye lang erm

107

6322 81 Bukse med stretch

41,54

9019 00 ID kort lomme

142

5799 88 Gravidbukse

77

5801 81 VinterJakke

49,94

Benevning

Benevning

Side

5947 89 T-skjorte lang erm

107

6324 81 Bukse Håndverk med stretch

40,50

9020 00 Kneputer

142

5948 89 Halvpolo

107

6325 81 Bukse Håndverk med stretch

41,54

9027 00 Bukseseler

143

5802 81 Vinterjakke dame

52,98

5970 89 Vinterlue

113

6326 81 Damebukse med stretch

40,53

9028 51 Fleecefôr

142

5806 81 Vinterjakke dame med hette

52,98

5980 89 Fleecejakke

102

6327 81 Damebukse Håndverk med stretch

40,53

9029 52 Belte

143

5808 81 VinterJakke med hette

49,94

5985 89 Collegegenser

107

6328 81 Damebukse med stretch

41,55

9032 00 Kneputer

142

5811 81 Kjeledress

51

5990 89 Fleece longs

102

6329 81 Damebukse Håndverk med stretch

41,55

9037 00 Elastisk belte

143

5818 81 Kjeledress Dame

52

5994 91 Sjal

113

6330 90 Collegejakke

107

9041 00 Ullsokk Tranemo

143

5820 81 Bukse

51

5995 92 Balaklava

112

6335 90 Ullvest

107

9043 00 Fleecelue

113

45,75

5821 81 Bukse

54

5822 81 Bukse Windbreaker

51,96

5823 81 Bukse Windbreaker

54,96

5997 92 Sports-BH for brystprotese

103

6351 88 Chinos med stretch

5998 92 Dametruse for gravide

103

6352 85 Jeans

45

9046 00 Belte 9048 00 Vinterlue

143 119,143

5999 00 Tube

113

6354 91 Skjorte stretch

45,105

9054 00 Sokk

114

5826 81 Bukse

51

6010 81 Kjeledress

56

6356 88 Damechinos med stretch

45,77

9055 00 Belte

115

5827 81 Damebukse

53

6011 81 Kjeledress

56

6359 85 Damejeans

45

9060 00 Bukseseler

5828 81 Damebukse

55

6020 81 Bukse

58

6371 89 Collegegenser med krave

107

9065 81 Hette

5829 81 Damebukse

53

6021 81 Bukse

6372 89 T-skjorte lang erm

107

9068 00 Lue

143

5831 81 Jakke

50

6022 81 Bukse med stretch

6373 89 Dame T-skjorte lang erm

109

9074 00 Tynn ullsokk

114

5834 81 Jakke

50

6023 81 Bukse

5836 81 Damejakke

52

6024 81 Bukse med stretch

5838 81 Damejakke

52

6025 81 Damebukse med stretch

43,59

5840 81 Selebukse

51

6026 81 Damebukse med stretch

42,57

5841 81 Selebukse

54

6027 81 Damebukse

55

6379 89 T-skjorte

5849 81 Selebukse Håndverk

51

6028 81 Damebukse

57

6395 90 Strikkelue

113

9105 81 Armbind

115

5850 81 Bukse Håndverk

51

6029 81 Damebukse

59

6396 81 Gravidbukse med stretch

40,53

9105 84 Armbind

115

5851 81 Bukse Håndverk

56 43,58 54

6375 89 Collegegenser

107

9075 00 Ullsokk tykk FR

114

42,56

6376 89 Hettegenser

106

9079 00 Ullfrotté sokk

114

6377 89 Hettegenser dame

109

9093 00 Lærbelte

6378 89 Dame T-skjorte

109

9094 80 Hengelommer

73,115

107

9095 82 Hengelommer

89,115

54

6030 81 Jakke

56

6397 90 Tube

113

9119 81 ID kort lomme

5852 81 Bukse håndverk Windbreaker

51,96

6031 81 Jakke

56

6398 81 Gravidbukse med stretch

41,55

9120 00 Kneputer

5853 81 Bukse håndverk Windbreaker

54,96

6032 95 Softshelljakke

115 49,52,95,113

42,94

73,89,115

115 115,142

6520 30 Pilotjakke med avtakbare armer

139

9124 00 Caps

143

5856 81 Bukse Håndverk

51

6035 81 Jakke

58

6620 83 Bukse

85

9128 06 Piléfôr

114

5857 81 Damebukse håndverk

53

6037 81 Damejakke

57

6621 83 Bukse

85

9129 06 Dame piléfôr

114

5858 81 Damebukse Håndverk

55

6040 81 Selebukse

58

6622 83 Bukse

85

9142 88 Caps

111

5859 81 Damebukse håndverk

53

6041 81 Selebukse

56

6623 83 Bukse med skobeskyttelse

85

9144 00 Kneputer

142

5860 81 Vest Håndverk

50

6050 81 Bukse håndverk

58

6624 83 Bukse

85

9145 00 Kneputer

142

5862 81 Damebukse Windbreaker

53,99

6051 81 Bukse håndverk

56

5863 81 Damebukse Windbreaker

55,99

6052 81 Bukse Håndverk med stretch

6630 83 Jakke

85

9148 93 Flammehemmende vinterlue

43,58

6653 83 Bukse Håndverk

85

9151 82 Hette

86,88,95,113 95,113

113

5866 81 Damebukse håndverk Windbreaker

55,99

6054 81 Bukse Håndverk med stretch

42,56

6654 83 Bukse Håndverk

85

9151 93 Hette

5867 81 Damebukse håndverk Windbreaker

53,99

6055 81 Damebukse Håndverk med stretch

43,59

6710 88 Kjeledress

70

9160 81 Seler

115

5868 81 Vintervest

49,95

6056 81 Damebukse Håndverk med stretch

42,57

6720 88 Bukse

70

9171 00 Ullsokk tykk

114

5870 81 Damebukse lettfôret

61

6058 81 Damebukse håndverk

57

6729 88 Damebukse

71

9172 00 Tykk lang ullsokk

114

5874 81 Damebukse lettfôret

61

6059 81 Damebukse håndverk

59

6730 88 Jakke

70

9176 00 Leggstøtte

114

5876 81 Damebukse håndverk lettfôret

61

6062 95 Softshellvest

42,95

6737 88 Damejakke

71

9179 95 Lysbue hette

37,112

5879 81 Damebukse håndverk lettfôret

61

6072 81 Bukse lettfôret

63

6740 88 Selebukse

70

9190 00 Bag

5880 81 Bukse lettfôret

63

6079 81 Dame bukse lettfôret

61

6752 88 Bukse håndverk

70

9195 89 Balaklava

5881 81 Bukse lettfôret

63

6080 81 Bukse lettfôret

63

6759 88 Damebukse håndverk

71

RG0001 Hansker FR Contact

110

5882 81 Jakke lettfôret

62

6081 81 Bukse lettfôret

63

6761 88 Vest Håndverk

70

RG0004 Hansker FR ARC 16

110

5884 81 Jakke lettfôret

62

6083 81 Jakke

63

6799 88 Gravidbukse

71

RG0005 Hanske FR ARC 40

110

5885 81 Selebukse lettfôret

62

6084 81 Jakke

63

6920 51 Termobukse

140

RG0006 Hanske FR ARC 4

110

5886 81 Selebukse lettfôret

62

6085 81 Selebukse

62

6930 51 Termojakke

140

5887 81 Bukse lettfôret

63

6086 81 Selebukse

62

6972 42 Longs

140

5890 81 Bukse Håndverk lettfôret

63

6087 81 Damejakke lettfôret

60

6975 42 Undertrøye

140

5891 81 Bukse Håndverk lettfôret

63

6088 81 Damebukse lettfôret

61

6979 42 Polotrøye

140

5892 81 Damejakke lettfôret

60

6089 81 Damebukse lettfôret

61

7710 15 Kjeledress

137

5893 81 Damebukse lettfôret

61

6094 81 Gravidbukse med stretch

43,59

7712 15 Kjeledress

135

5894 81 Damejakke lettfôret

60

6099 81 Gravidbukse med stretch

42,57

7720 15 Workjeans

137

5895 81 Selebukse Håndverk lettfôret

62

6111 82 Kjeledress

91

7725 15 Workjeans

135

5896 81 Damebukse håndverk lettfôret

61

6121 82 Bukse

91

7728 15 Workjeans Dame

134

5897 81 Bukse Håndverk lettfôret

63

6131 82 Jakke

91

7729 15 Workjeans Dame

136

5899 81 Gravidbukse

55

6200 46 Vinterjakke T-TEX RS

5900 92 Undertrøye med kort erm

102

6207 00 Hettejakke

5905 89 Pikétrøye kort erm

107

6210 46 Vinterdress T-Tex RS

139

7745 15 Selebukse

135

5907 89 T-skjorte

107

6226 46 Skallbukse T-Tex RS

139

7747 15 Selebukse Håndverk

135

5910 92 Boksershorts

103

6235 46 Parkas

5911 92 Boksershorts

103

6241 47 Fleecejakke med avtakbare armer

139 128,135,139

139 128,135,139

7732 15 Jakke

137

7741 15 Selebukse

137

7748 15 Selebukse Håndverk

137

7751 15 Bukse Håndverk

137

5912 92 Boksershorts, lang

103

6300 90 Undertrøye med kort erm

100

7755 15 Bukse Håndverk

135

5913 92 Dame Boksershorts

103

6301 90 Longs

101

7758 15 Damebukse Håndverk

134

5914 92 Sports-BH

103

6303 90 Undetrøye med hette/balaklava

101

7759 15 Damebukse Håndverk

136

5916 92 BH

103

6304 90 Undertrøye

101

7780 15 Shorts

137

5917 89 Dametopp med sports-BH

103

6307 90 Strikkelue

113

7788 15 Shorts Håndverk

137

5918 92 Dametruse

103

6308 90 Balaklava

112

7791 15 Piratbukse Håndverk

137

5919 92 Dametruse

103

6310 90 Boksershorts

103

7799 15 Dame piratbukse Håndverk

136

5920 92 Polotrøye

102

6311 90 Longs dame

100

8120 91 Skjorte

105

5930 92 Longs

102

6312 90 Longs

100

8131 22 Skjorte

140

5931 91 Besøksfrakk "VISITOR"

105

6314 90 Undertrøye dame

100

8141 22 Skjorte

140

5932 91 Frakk

105

6315 90 Undertrøye

100

9011 00 Bomullsokk

143

5935 81 Frakk

105

6319 90 Polotrøye

100

9013 00 Lærbelte

143

Vi reserverer oss for eventuelle trykkfeil, modell og sortimentsendringer. Fargeavvik kan forekomme.

RG0008

Flammehemmende vanntett hanske ARC 12

RG0009 Hanske FR ARC 10

142 37,112

110 110

RG0010 Isolerende hanske

110

RH0005 Pikétrøye

141

RH0012 Collegegenser

141

RH0021 T-skjorte

141

RH0022 Collegegenser

141

RH0023 Collegejakke

141

RH0026 T-skjorte lang erm

141

RH0027 T-skjorte

141

RH0030 Dame t-skjorte

141

RH0033 Collegenser med krage

141

RH0034 Fleecejakke

139

RS0003 Refleksvest

125

RS0004 Refleksvest

114

RX0001 Vernehjelm Box test Cl. 1

112

RX0018 Lysbue visir

37,112

RX0021 Vernehjelm ARC 36

112

RX0022 Hals og ørebeskyttelse

37,112

SA0001 Lysbue hette + visir + hjelm

37,112


TRANEMO WORKWEAR AS Lindebergveien 7 2016 Frogner Norway Telefon: (+47) 47 90 22 22 E-mail: post@tranemo.no www.tranemo.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.