Young_Adult_Stories

Page 1

kiállítássorozat erzsébetvárosban Pauer Gyula Egykori műterme, Damjanich u. 32. IV. em. 2.

Király u. 29.

Taródi–Nagy Konrád Péter

Szepsi Szűcs Lilla

Király u. 25.

2021.04.27. – 2021.05.07.

Novák Doro

Zsidó Történeti Tár, Csányi u. 5.

K6 Galéria, Klauzál tér 6.

mome x erzsébetváros

Szécsi Noémi és Turi András

Idil Emiroglu

fiatal_felnőtt_történetek young_adult_stories

exhibitions in erzsébetváros


[1]

[ 3 ] Dia 25 éves jelenleg a játékterem őrzője. Budapesten született, kétszer ismételt évet a gimiben és tizenhat éves korától diákmunkában sulit takarított, majd egy szépségszalonban volt recepiós egy évig. Apukája beajánlotta egy kávézó üzletvezető pozíciójába, ahol két évig dolgozott, majd nővére által egy Airbnb cég takarítóellenőrjeként dolgozott. Apja gépjármű lakatos, ezért is akart gyerekkorában autószerelő lenni, de a szülei lebeszélték róla. Dia is 25 years old and is currently the guardian of the game room. Born in Budapest, she repeated two years in high school and started cleaning the school building as student work at sixteen, then she was receptionist at a beauty salon for a year. Recommended by her father she was hired as manager at a cafe where she remained for two years and then she became the cleaning inspector for an Airbnb company through her sister. Her father is a car locksmith, so as a child she wanted to be a car mechanic, but her parents discouraged her.

1 Bányász Anna: Focipályát Erzsébetvárosnak/Football Field for Erzsébetváros


[3] 3 Novák Doro: Dia, a játékterem őrzője/Dia, the guardian of the game room (teenage dreams), 2020 2 Szepsi – Szűcs Lilla: Lapse

[2]


[4]

[5]


[ 4 , 5 ] Napjainkban egyre elterjedtebb és közkedveltebb téma a fiatal felnőttek élete. Rengeteg példával találkozhatunk a médiában ezen témával kapcsolatban, azonban kevés az olyan sorozat, film vagy bárminemű vizuális tartalom, amely a zsidó fiatalokat mindennapjait mutatja be.

Budapest és kiváltképp Erzsébetváros történelmi múltja és jelene szorosan összefonódik a magyar zsidósággal. Számos család már generációk óta ebben a kerületben lakik, tanul, dolgozik és akár itt élik meg életük legfontosabb pillanatait is. Az általunk felkeresett portré alanyok szintén megerősítették bennünk azt a prekoncepciót, miszerint a környékbeli zsidók egy zárt és kifejezetten összetartó közösséget alkotnak.

Az általunk fellelt fotósorozatok leginkább a férfiak szemszögéből mutatják be a zsidó vallás társadalmi és vallási rendszerét. Ebből kifolyólag a lányok szemszöge keltette fel az érdeklődésünket. Az elmúlt fél évben egy budapesti zsidó fiatal közösséggel dolgoztunk együtt, azon belül is ezen csoport női vezetőivel, a „madrichokkal”. Sorozatunkban azt vizsgáljuk, hogy miként érzekeltethetőek különböző vizuális elemekkel az összetartozás és a kötődés jelensége. Fontos volt számunkra a munkafolyamat során, hogy úgy mutassuk be az általuk képviselt közösség jellegzetességeit, hogy ezzel ne elszeparáljuk, hanem közelebb hozzuk őket a nézőhöz. 
Egy másik esszenciális pontja a fotósorozatnak a testvériség, „sisterhood” témaköre, amelyet szűkebb – családi kötelék ként és egymásrautaltság ként is érzékelhetünk a csoport tagjai között. A közösség tagjai alapvetően modern életet élő, világi zsidóként jellemezhetőek, változó mértékben gyakorolják a vallást, azonban a folyamatos fizikai kontaktus, és a szoros társasági élet megélése már gyermekkortól kezdve mély érzelmi kötődést alakít ki közöttük. A képek szereplői vagy helyszínei kötődnek a téma központi fogalmához – zsidóság –, azonban mi hoztunk létre olyan szituációkat, ahol ezek a különböző elemek szimbiózisba kerülhetnek egymással. Nowadays, the life of young adults is an increasingly common and popular topic. There are plenty of examples in the media on this subject, but there are few series, films, or any kind of visual content that depict Jewish youth in their daily lives. The historical past and present of Budapest and especially Erzsébetváros are closely intertwined with Hungarian Jewry. Many families have lived, studied, worked in this district for generations and even experience the most important moments of their lives here. The portrait subjects we visited also confirmed in us the preconception that Jews in the area form a closed and explicitly cohesive community. The series of photographs we find mostly present the social and religious system of the Jewish religion from the perspective of men. As a result, the perspective of the girls piqued our interest. For the past six months, we have worked with a young Jewish community in Budapest, including the female leaders of this group, the ”madrichs”. In our series, we examine how the phenomenon of belonging and attachment can be perceived with different visual elements. It was important for us during the work process to present the characteristics of the community they represent in a way that does essential point of the photo series is the topic of sisterhood, which can be perceived as narrower – as a family bond and interdependence among the members of the group. The members of the community can basically be described as living a modern life, a secular Jew, practicing religion to varying degrees, but the constant physical contact and the experience of close social life form a deep emotional bond between them from childhood. The characters or locations in the images are tied to the central concept of the subject – Judaism – however, we have created situations where these different elements can come into symbiosis with each other.

5 Szécsi Noémi – Turi András: Madrich, 2020

not separate them, but brings them closer to the viewer. Another[7]

7 Bányász Anna: Focipályát Erzsébetvárosnak/Football Field for Erzsébetváros 6 Szepcsi – Szűcs Lilla: Lapse

[6]


[8]

[ 9 ] Elizabeth egy fiktív karakter aki az eufóriát keresi. Ehhez az érzéshez baráti kötelekékeken és kapcsolódásokon át vezet az útja jellemző helyszíneken. Elizabeth másokon keresztül válik valóságossá. Átölel és körbefon. The fictional character of Elizabeth is searching for euphoria. Her journey towards this sensation leads through friendships and bonds formed at familiar places. Elizabeth materializes through other people. She hugs and wraps you around.

[9]

8 Gajda Barnabás – Tornóci András: Erzsébetváros legyen az Erzsébeteké/ 9 Nagy Iza: Elizabeth Eufóriája/Elizabethan Euphoria

Give Erzsébetváros back to Elisabeth


[ 8 , 1 0 ] In this age, the rulers of the seventh district were the inhabitants named Elizabeth, those who ruled the part of the city with their absolutist principles. According to the legend, they managed the district hard-handedly, without tolerating contradictions, and one of their main goals was to educate the young people of the time, including the application of various sanctions. Their rule brought about a youth-initiated rebellion where their monopoly was overthrown. Even today, we preserve the legacy of this age, which is still a remnant of their rule systems. We treat senior citizens with respect, for example, we give them priority over public transport, especially those named Elizabeth.

[10]

10 Gajda Barnabás – Tornóci András: Erzsébetváros legyen az Erzsébeteké/Give Erzsébetváros back to Elisabeth


[11]

11 Szécsi Noémi – Turi András: Madrich, 2020


[12]

[ 8 , 1 0 ] Sorozatunkban egy eltűnt, letűnt kort mutatunk be, melynek képzeletbeli dokumentumai általunk napvilágot látnak. Az általunk bemutatott korban a hetedik kerület uralkodói az Erzsébet nevű lakosok akik, abszolutista elveiknek híven irányították a városrészt. A legenda szerint keménykezűen, ellentmondást nem tűrve igazgatták a kerületet, egyik legfőbb célkitűzésüknek a mindenkori fiatalok tankönyvszerű nevelését tartották, beleértve a különböző szankciók alkalmazását is. Uralmuknak egy fiatalok által kezdeményezett lázadás vetett végett, ahol egyeduralmuk megdőlt. Napjainkban is őrizzük ezen kor hagyatékát, mely a mai napig az ő szabályrendszereiknek maradványa. Tisztelettel viszonyulunk az idős polgárok felé, például elsőbbségi helyet tartunk fent nekik a tömegközlekedési eszközökön, főleg az Erzsébet nevűeknek.

12 Szepsi – Szűcs Lilla: Lapse


13 Idil Emiroglu: Találkozás/Encounter (Recollected Layers: Erzsébetváros)


[14]

14 Bányász Anna: Focipályát Erzsébetvárosnak/Football Field for Erzsébetváros


[15]

15 Novák Doro: Zsófi, a Dzzsből/Zsófi from Dzzs (Teenage Dreams), 2020


16 Taródi-Nagy Konrád Péter: X, 2020


[17]


lakói sajátos nézőpontból tapasztalják meg Erzsébetvárost. A galéria ablakába állított réteges térkollázsok absztrakt élménnyé formálva mesélnek a képek szereplőinek múltbeli emlékeiről, arról, hogy milyen 1986 óta itt élni vagy arról, hogy egy huszonhat éves nő hogyan éli meg a világjárványt. A Recollected Layers: Erzsébetváros négy fiatal történeteit bemutatva nyújt változatos képet a belvárosról. What makes a city unique is its people and the stories there. Young adults who live in Erzsébetváros perceive the district in their own way. Layered collages are constructed from their real life experiences and personal stories that took part in the district. Layered spatial collages are giving the audience an abstract experience of the subject’s past while being showcased in a gallery window. From moving to the district in 1986 as a young adult to experiencing the pandemic in 2020 as a 26 year old woman, the exhibition Recollected Layers: Erzsébetváros presents four selected stories of young adults and a versatile perspective of the city.

[18]

18 Novák Doro: Sunny, a tehetős munkás/Sunny, the wealthy worker (Teenage Dreams), 2020 17 Idil Emiroglu: Tető/Roof (Recollected Layers: Erzsébetváros)

[ 1 7 ] Lakói és történetei tesznek egy lakóhelyet egyedivé. Fiatal


[19]

19 Nagy Iza: Elizabeth Eufóriája/Elizabethan Euphoria


[20]

20 Szécsi Noémi – Turi András: Madrich, 2020


21 Taródi-Nagy Konrád Péter: X, 2020


22 Szepsi-Szűcs Lilla: Lapse

[22]

Lapse noun, /læps/ 1. a period of time between two things that happen 2. pass gradually into [ 2 2 ] Két művész, két idősík, amely találkozik és egy új egységben olvad össze. Pauer Gyula (1941 – 2012) a magyar neoavantgárd képzőművészet egyik kiemelkedő egyénisége és Rabóczky Judit Rita (1979 – ) kortárs szobrász pályájuk során egyszer találkoztak. A megbecsült művész felkereste műtermében a feltörekvő tehetséget, ahol – kezében Judit női cipőt ábrázoló szobrával – leült egy ütött–kopott sárga fotelbe. Pauer már eltávozott közölünk, az ütött– kopott sárga szék azóta is Judit műtermében áll, a jelentet és a meghatározó találkozás emlékét egy fénykép őrzi. Hogyan hatnak művészgenerációk egymásra? Jelen van–e Judit életében Pauer szellemisége, egyénisége láthatóan vagy észrevétlenül? Hogyan érhet össze a fizikailag, metafizikailag, időben egymástól elváló két művész életútja? Rögzítik–e az alkotásra használt terek az alkotó energiákat? Feléleszthető–e a műteremben hagyott nyomok által a művész? A két művész műtermét és pályáját egy közös fizikai és időbeli síkon illesztem össze, ezáltal egy új időt és alkotó teret alkotva. Ez lesz többaszörös áttétellel az én saját értelmezésem, kisajátított fizikai terem és saját idősíkom, alkotó közegem. Two artists, two timelines meet and merge in a new unison. Gyula Pauer (1941 – 2012), one of the key figures of the Hungarian neo avantgarde and Judit Rabóczky (1979 – ), contemporary sculptor met only once at different points of their career. The respected artist visited the young talent in her studio, where he sat at an aged yellow armchair while holding one of Judit’s sculptures forming stilettos in his hand. The chair is still in use at her studio and the memory of the important encounter is preserved in a photograph. How do artist generations interact? Is the spirit of Pauer present visibly or hidden in the life of Judit? How do the two artistic journeys touch physically, metaphysically, detached in time? Do the spaces where art is created record artistic energies? Can the artist be summoned through the marks that he or she left behind? I combined the two studio spaces and the two ouvres in the same time, I created a new timeline in a new creative space. This will become – indirectly – my own interpretation, an expropriated physical space in my own timeline, my creative context.

23 Karácsony Ákos : Erzsébetváros

[23]


[ 2 4 ] Sunny Bangladesben született, most 37 éves. Huszonévesen jött Budapestre tanulni és azóta is Magyarországon él. Bangladesben egy palotában éltek, apukája, mint családfő könnyen eltartotta 13 testvérével együtt. „Olyan családból származom, hogy soha nem gondoltam volna, hogy valaha dolgoznom kell.” Apja egy idő után megunta a rendszeres pénzküldést, így egyszerre küldött egy nagyobb összeget, amiből Sunny lakást vett magának. Ezt viszont nem tudta a saját nevére íratni, csak a volt barátnőjére, aki viszont lelépett a lakással. Eredetileg politikus akart lenni és még mindig ez az álma. Nagyon szereti jelenlegi munkahelyét, a 2Spaghit. Főnökeire barátként tekinthet ezért is szeretne ottmaradni. Sunny is 37 years old, he was born in Bangladesh. He came to Budapest to study when he was 24 and lived in Hungary ever since. His father as the head of the family easily supported him along with his 13 siblings and they used to live in a palace in Bangladesh. ”I come from a family where we never thought I would ever have to work.” After a while, his father got tired of sending apanage, so he sent a larger sum at once and Sunny bought himself an apartment. However, he could not own it legally, so he had it written on his ex-girlfriend, who in turn vanished with the apartment. He originally wanted to be a politician and still that’s his dream. He really likes to work in 2Spaghi and he wants to stay there because he considers his bosses friends.


[24]

24 Novák Doro: Sunny, a tehetős munkás/Sunny, the wealthy worker (Teenage Dreams), 2020


[25]

25 Karácsony Ákos: Erzsébetváros


26 Csenki Bianka: Tranzit/Transit


27 Taródi-Nagy Konrád Péter: X, 2020


[ 28 ] Sári 30 éves, Budapesten született és 12 éve vendéglátásban dolgozik. Jelenleg a Telepen üzletvezető és pultos. Édesanyjának és fogadóapjának van egy kis étkezdéjük és Airbnbjük, így ismerik a vendéglátás minden hátulütőjét, ezért sem fogadták örömmel, hogy lányuk is ezzel foglalkozna. 18 évesen három hónapig irodában dolgozott, de úgy érezte, hogy az nem neki való. Egyetemista korában rájött, hogy a vendéglátás érdekli őt és emiatt nem is diplomázott le. Gyerekkori vágya, hogy Spanyolországba költözzön. A mai napig él ez a vágya, sőt tervei szerint egy reggelizőt fog kint nyitni. Sári, now 30, was born in Budapest and has been working in hospitality for twelve years. She is currently a store manager and bartender at Telep. Her mother and stepfather own a small canteen and an Airbnb, so they know all the setbacks of hospitality. That’s why they didn’t want their daughter to head in the same direction. At 18, she worked in an office for three months, but she felt it wasn’t her thing. While at university, she realized she was more interested in hospitality and therefore she didn’t even graduate. As a child her desire was to live in Spain. This dream lives on and she plans to open a breakfast place there.

[ 27 ] A sorozatban Erzsébetváros rétegeivel foglalkoztam. A pandémia második hullámát megelőzően, a bulinegyedet és annak vendéglátó egységeit erősen éríntő korlátozásokat, illetve előírásokat léptettek életbe, korai záróra, higiéniai előírások, aminek alapvetően a negyed megfelelt. A növekvő esetszámok miatt, a kormány bezáratott minden vendéglátó egységet, éttermet, kocsmát, pihenőt, kulturális központot, mozit, szóval mindent. Erzsébetváros, illetve belső– Erzsébetváros problémája megoldódni látszott, viszont megjelentek a hétköznapi problémák. Sorozatomban ezeknek az eddig is jelenlévő, de most felszínre törő helyzetek nyomait kerestem. The series X dissects the layers of the 7th district of Budapest. Before the second wave of this pandemic, the municipality passed a regulation which deeply affected the ”party–quarter” and its catering establishments. The legislation ordained an early closing time and strict hygiene regulations which were widely met by the facilities. As the increase in the number of COVID–19 infections did not stop, the Hungarian government has closed all catering facilities, restaurant, pub, cultural center, and cinema, so every kind of cultural and gastronomy related businesses. This seemed to elliminate the greatest source of frustration in Erzsébetváros, especially at the inner areas, but soon after the parties vanished, everyday problems became more visible. I was searching for signs of these reemerging problems in my series.

28 Novák Doro: Sári, a mediterrán lelkű pultos/ Sári, the Mediterranean-minded bartender (Teenage Dreams), 2020

[28]


[ 2 9 ] Teenage Dreams című sorozatomban olyan erzsébetvárosi vendéglátósokkal foglalkozom, akik a munkájukból adódóan örök fiatalságot fogadtak. A képek egy-egy élettörténetet mutatnak be. A rövid történetekből kiderülnek, hogy a szereplők milyen életutat jártak be és, hogy milyen álmuk van/volt a karrierjük szempontjából. A leírások azt is bemutatják, hogy a vendéglátás kinek milyen szerepet tölt be az életében, legyen az átmeneti vagy állandó. In my photo series, called Teenage Dreams, I present hospitality workers from Erzsébetváros. As a result of their work, they swore eternal youth. Each picture shows a life story. The short stories reveal the life path of the characters and their career dreams. The descriptions also show what role hospitality plays in their lives, whether it is temporary or permanent.

[29]

29 Novák Doro: Ákos és Szasza (Teenage Dreams), 2020


[ 2 9 ] Ákos 44 éves hat éve pultos. Gyöngyösön mezőgazdasági szakközépbe járt, aztán Debrecenben agrármérnökire egy évig. Ez a szakma nem érdekelte őt, úgyhogy húsz évesen feljött Budapestre, megtanult angolul majd jelentkezett a Várkert kaszinóba, ahol három évig dílerként dolgozott. Ezután óceánjárón kaszinózott. Huszonöt évesen jött haza és a vendéglátós ismerőseinek segített be. Olyan kocsmák indulásánál volt jelen, mint a Bobek, Beat on the brat, 400, Ankert vagy a Gozsdu Manó Klub. Így került jelenlegi munkahelyére, a Rácskertbe. Barátnőjével, Szaszával szinte végig ugyanott dolgoztak, együtt a kezdtektől. [30] Ákos, 44, has been a bartender for six years. He went to Gyöngyös to an agriculture vocational school, then to Debrecen in agricultural engineering for a year. He was not interested in this profession, so he arrived in Budapest at the to the Várkert Casino, where he was employed for three years as a dealer. He then worked on a cruise ship in a casino. He returned home at the age of twenty five and helped out friends in the hospitality business. He was there for the beginnings for pubs like Bobek, Beat on the brat, 400, Ankert or Gozsdu Manó Klub. This is how he got to his current job at Rácskert. With his girlfriend, Szasza, they worked together almost all the time, since the beginning.

30 Szécsi Noémi – Turi András: Madrich, 2020

age of twenty. He learned English and then applied


[31]

[2] [3] [1] [4]

31 Szécsi Noémi – Turi András: Madrich, 2020


helyszínek/kiállítók Pauer Gyula Egykori műterme, Damjanich u. 32. IV. em. 2.

Király u. 29.

[ 4 ] Taródi–Nagy Konrád Péter

[ 5 ] Szepsi Szűcs Lilla

Király u. 25.

Zsidó Történeti Tár, Csányi u. 5.

K6 Galéria, Klauzál tér 6.

[ 3 ] Novák Doro

[ 2 ] Szécsi Noémi és Turi András

[ 1 ] Idil Emiroglu

[5]


fiatal_felnőtt_történetek/ young_adult_stories Mindannyiunk közös élménye a fiatalság. Most, nemrég, egykor. Ezt az időszakot idézik helyeink is, az első csók helye, a titkos zugok, egy kocsma, az iskola, az otthon kapuja. Attól függetlenül léteznek az emlékeinkben, hogy most éppen hány évesek vagyunk. Vagy már nincsenek meg a helyek, mert átnevezték, lebontották, betiltották, átépítették őket. Esetleg mi magunk, emlékezők lettünk hűtlenek és újakra cseréltük a régi, kedves helyeket. Ilyen a világ, teret kell adni az újnak konzulens tanárok/teachers:

és az újat keresőknek. 2020 őszén a MOME Fotográfia MA szak elsőéves hallgatóit az Erzsébetvárosi Ön-

Fátyol Viola, Gulyás Miklós, Kudász Gábor Arion,

kormányzat ebben a kontextusban hívta közös

Máté Gábor, Szalontai Ábel, Szombat Éva

gondolkodásra a budapesti belvárosba. Hat hallgató öt kiállítás tervét szakmai zsűri választotta ki, hogy egy séta alkalmával bejárható erzsébetvárosi helyszíneken rendezett kiállításokon mutatkozzanak be. A tárlatok közül egy a kiállítássorozat finisszázsán komoly pénzdíjban részesül. Youth is an experience we all share. Now, recently or years before. Places recall this unique period of our life, the place of the first kiss, the secret spots, a pub, the school, the door of a home. These places will exist in us regardless of how old we are. Or there are no places at all to remember, renamed, demolished, banned, redesigned. Maybe we, rememberers are unfaithful and replaced the old favourite places with new ones. This is how it is, new places demand space, as those who seek the new. In the autumn semester of 2020, MOME Photography MA students were invited by the City Council of Erzsébetváros (7th district of Budapest) to share their ideas in this context. Five projects of six students were selected by a jury of art professionals to be exhibited along a walk through the downtown streets of Erzsébetváros. One of the shows will receive the prize of Erzsébetváros on the closkurátor/curator: Kudász Gábor Arion

programjának része. / The exhibition is part of the official program of Budapest Photo Festival

kiállítássorozat erzsébetvárosban

projekt ötletgazda/Project idea: Gallai Renáta managment: Fábry Tímea Online guided tours

A kiállítás a Budapest Fotófesztivál hivatalos

Online tárlatvezetések/

ing day of the exhibition series.

grafikai tervezés/graphic design: Zajácz Petra nyomás/printing: Mediaworks

MOME, 2021

exhibitions in erzsébetváros


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.