__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

VINTERHAGER

HAGESTUER

SKYVEDØRER

REKKVERK

VERANDA GUIDEN


Veranda, ­markeds­ ledende norsk produsent av vinterhager, rekkverk og skyvedører!

VERANDA

Profi­lsystemet­i­vedlikeholdsfri­ aluminium er en av grunnpilarene i Veranda® og leveres av Sepalumic som er et av Frankrikes mest solide privateide konsern innenfor dette segmentet. Veranda® og Sepalumic har i gjennom 20 år samarbeidet tett og utviklet Veranda® produktene for det skandinaviske klima. Gjennom like mange år har produktene gjennomgått stadige forbedringer og er i dag noe av det beste du fi­nner­på­det­norske­markedet.­ Med gode råvarer, fabrikk i regnbyen Bergen, moderne lokaliteter, førsteklasses utstyr og en dyktig stab har vi absolutt det beste utgangspunkt til å kunne hjelpe­deg­til­å­fi­nne­de­beste­ løsninger av den beste kvalitet! Ta kontakt med din Veranda® forhandler­og­fi­nn­ut­hva­Veranda® kan gjøre for deg!

®

Produksjonen av de velkjente Veranda® produktene foregår ved Verandafabrikken på Storebotn næringspark på Askøy like utenfor Bergen. Veranda® – med røtter tilbake til 1985, har en moderne maskinpark med automatiserte sager og CNC maskiner. Våre dyktige medarbeidere benytter de beste spesialdesignede CAD og 3D dataprogrammer til – prosjektering og produksjon av de­fl­otte­Veranda® produktene.

Bare Veranda® er Veranda®!


INNHOLD Skreddersøm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

INNHOLD

3

GLASSPARTIER

Produksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Skyvedører

Drømmerommet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Vinduer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Trinn for trinn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Dører og skråvinduer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

...................................

52

Fra idé til ferdig veranda . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Primærrommet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

INVESTERINGSPROSJEKT

Utforming og fasong. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Veranda referanseprosjekter . . . . . . . . . . . . . 62

Verandamodeller

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Hvilken løsning skal jeg velge . . . . . . . . . . 20

REKKVERK

TEK 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Linea rekkverk / prosjektrekkverk .. . . . . . 77

– Veranda Basic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Drømmen om Linea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

– Veranda® ISO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Linea Basic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

®

– Veranda® Comfort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Linea Classic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

– Veranda® Extreme .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Linea Exclusive

– Veranda® Vide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Linea Vind

............................

85

...................................

87

Linea Panorama

Følelsen av å være ute i det fri.

...........................

89

TILBEHØR OG TEKNIKK

Linea Rib .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Glass og fyllinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Begreper

Sikkerhetsglass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Integrert port

Fargevalg og materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Detaljer

Bærekonstruksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Endelokk, farger og glassvalg

Lås og sikkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Mål og montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Belysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Måleskjema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Sprosser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Levegger og støyskjermer . . . . . . . . . . . . . . . 98

Solavskjerming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Veranda – vindstop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

.....................................

92

................................

93

.......................................

94

.........

95

Ventilasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Linea prosjekt­rekkverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Innfesting mot gulv og vegg . . . . . . . . . . . . . 48

Rekkverks rehabili­tering . . . . . . . . . . . . . . . . . 106


Veranda® skreddersyr løsninger som passer deg, din livsstil og din arkitektur!

SKRED­D ER­S ØM Veranda® vinterhager og hage­stuer blir produsert i Bergen tilpasset norske forhold og produseres etter dine ­spesi­fika­sjoner. Du trenger ikke å ta hensyn til «standard ­moduler», fordi du selv bestem­ mer størrelse og fasong og ikke minst fargen på de vedlike­ holdsfrie aluminiums­profilene!

Veranda® leveres i alle tenkelige fasonger, skreddersydd til ditt bruk! Med seriene Basic, Comfort og Extreme har vi løsninger som dekker alle de Norske årstider og dine ønsker, enten du ønsker en enkel uisolert løsning til sommerbruk eller en fullisolert løsning som mer eller mindre skal integreres i boligen din, – eller kanskje noe midt i mellom? Til alle Veranda® løsningene finnes alle mulige typer glass å velge i mellom som soldempende, støy­ dempende og ugjennomsiktig. Det er imidlertidig verd å merke seg at glass i seg selv er adskillig dårligere isolert enn en tradisjonell vegg eller tak, og at en vinterhage med ustrakt bruk av glass derfor vil kreve mer energi til oppvarming i den kalde årstid enn et vanlig rom. Sett derfor av god tid til å studere de ulike seriene og glasstyper slik at du foretar riktig valg til ditt bruk. Sammenlign gjerne de vedlikeholdsfrie aluminiums­ konstruksjonene fra Veranda® med plast- og treløsninger fra andre leverandører. Du vil nok etter hvert oppdage alle fordelene med fleksible vedlikeholdsfrie Veranda® løsninger i aluminium og grunnen til at Veranda® gjerne koster litt mer. Snakk med din Veranda® for­ handler om alle mulighetene med Veranda®. – Vi ønsker lykke til med planleg­ gingen av familiens nye favorittrom!


Ditt verandaprosjekt er unikt, og ved å ta hensyn til alle detaljer helt fra starten av vil du ha størst sjanse til å oppnå et vellykket resultat. Etter at du har fått et akseptabelt prisoverslag fra din Veranda® forhandler kan de ta en befaring hos deg for å ta alle detaljer. Sammen kommer dere fram til beste fargevalg, glassvalg, hvor mange og hvilke åpninger som er mest hensiktsmessig, etc. Slik er du sikker på at ingen detaljer blir glemt under utformingen av din veranda.

4

2

Veranda® forhandleren kan tegne prosjektet ditt i 3D og lage en fotomontasje slik at du ikke skal være i tvil om sluttresultatet. Alle tilbygg og fasadeendringer på huset ditt er søknadspliktig til den kommunen du bor i, dette gjelder også hagestuer og vinterhager.*

3 2 3

5

Når du har fått byggetillatelsen fra kommunen kan du starte produksjonen av din nye Veranda®. Produksjonen foregår ved vår moderne Veranda® fabrikk på Storebotn næringspark på Askøy like utenfor Bergen. Alle Veranda® produktene produseres på mål etter kundens spesifkasjoner og blir tilpasset vårt klima. Den vil aldri råtne, ruste eller trenge maling.

4

Din nye Veranda leveres i hensiktsmessige moduler slik at montasjen skal gå rakst og enkelt. Alle deler, glass og moduler pakkes på spesialdesignede transportstativer og emballeres forskrifts­ messig slik at transportskader unngås. Leveringsmåte avtales med din forhandler ved bestilling.

5 * Ved søknaden skal der vedlegges tegninger før og etter endring, situasjonskart, og kvittering på at naboer er varslet. Veranda® kan være behjelpelig med utarbeiding av byggemelding og tegninger. Du kan som eier av eiendommen selv sende søknaden eller du kan la Verandaforhandleren ta seg av dette for deg. Spør din Verandaforhandler om råd.

Veranda® – en profesjonell samarbeidspartner

Når fundamentet er klart kan montasjen starte. Har du en eksisterende terrasse som er dimensjonert forskiftsmessig trenger du gjerne kun en ramme eller ringmur til å sette din nye Veranda® på. Denne utformes slik at der er plass til eventuell isolasjon. Veranda­ forhandleren kan hjelpe deg med ytterligere detaljer. Når Veranda montøren er ferdig med glass og aluminiums­ arbeidene er prosjektet nesten ferdig. Det som gjenstår nå er eventu­ elle utvendige beslag, gulvbelegg og eventuelle snekker­arbeider. Dette er arbeider som normalt kan inkluderes i leve­ransen fra Veranda® hvis du ikke ønsker å ordne dette selv.

5 SKREDDERSØM

1

1


Veranda® – produsert i Norge for det norske klima.

OMFATTENDE PRODUKSJON – HÅNDVERKSMESSIG KVALITET

Verandafabrikken i Bergen holder til i egne lyse trivelige lokaler bygget i 2005. Her er der gode arbeidsforhold for våre ansatte som disponerer førsteklasses produksjonsutstyr. Materiell og råvarer er av topp kvalitet og Veranda® er en av de få, – om ikke den eneste, leverandør av denne type produkter som faktisk produ­ serer sine produkter i Norge.


EMBALLERING – PAKKING – EKSPEDERING

PRODUKSJON

7

Hos Veranda® legger vi stor vekt på forskrift­ messig pakking og sikker emballering for å unngå transportskader. Produktene blir pakket så kompakt som mulig på egenut­ viklede spesialstativer for å redusere transportkostnadene så mye som mulig. Våre samarbeidene transportører sørger for en rask og sikker levering til våre kunder i hele Norge.


Veranda® – gjør dine drømmer til virkelighet!

DRØMMEROMMET Mange drømmer om et trivelig rom hvor man har følelsen av å være ute i det fri og nyte mest mulig dagslys, og samtidig kunne ­skjerme seg mot vær og vind.


9 DRØMMEROMMET

Dette drømmerommet bør jo selvsagt også ha mest mulig åpningsmuligheter når været tillater det. Skyvedører med mange bevegelige felt kan fungere som en levegg og kan skyves dit den kalde nordavinden kommer fra.

Rommet må jo selvsagt også ha innfelte LED spotlys i taket som kan dimmes slik at vi kan skape den riktige stemmingen en mørk høstkveld når venner samles rundt middagsbordet. Samtidig vil de gi nok lys når man i stedet vil krølle seg sammen i godstolen og nyte en god bok. Noen drømmer om et slikt rom til sommerbruk, mens andre ønsker at denne følelsen skal vare litt lenger, kanskje til og med året rundt.

Veranda® – til hverdags og fest


De som har vært igjen­ nom en byggeprosess vet at der er mye å tenke på. Trinn for trinn hjelper Veranda® deg gjennom ditt ­V erandaprosjekt.

Veranda® har ingen standard størrelser og bygger akkurat den vinterhagen, hagestuen eller uterommet du drømmer om. Veranda® vil hjelpe deg gjennom hele prosessen slik at ditt prosjekt blir akkurat slik du ønsker.

DIN VERANDA

TRINN for TRINN Det er lurt å bruke god tid på planleggingen av ditt nye uterom og studere mulighetene nøye både når det gjelder utforming, farge, isola­ sjon og glasstype. Til sommerbruk er jo gjerne ikke isolasjon det man legger mest vekt på men husk at mange ønsker å benytte sitt nye, lyse og trivelige uterom langt mer enn man først hadde tenkt.

Ferdig veranda. Nå er det bare å sette seg ned og nyte de sene kvelder.


TRINN 2

Velg utforming

TRINN 3

velge isolasjon

Selvvaskende glass Velge glass Velge tilbehør Selvvaskende glass virker på den måten at UV-strålene i lys bryter ned

Se side 20–21 for mer informasjon.

Dette er eksempler på våre modeller som «skreddersys» til hvert enkelt prosjekt. Se side 18–19 for mer informasjon.

TRINN 4

Se side

Tett felt (fyllinger)

Tettfelt plater benyttes gjerne som brystn smusset som havner på vinduet og regnet skyller det av. Effekten av og som tette felt i tak og vegger. Tettfelt p selvvaskende glass avhenger av forskjellige forhold, blant annet hvor i aluminium er produsert av pulverlakker Pyntesprosser leveres Pyntesprosser med informasjon. Nedløp fra takrenne 32–37åpent for det mer informasjon. Se til side 38–47 for mer er foran vinduet, og hvor myekan lys som slipper og ikke aluminiumsplater og kan leveres i alle RA minst hvor mye regnvann som treff er glasset. Effekten er nok ikke likekan også leveres Veranda® tettfeltplater innbakt i isolerglasset. bue kan leveres integrertkan i leveres i både i god på skyggesiden, og En på de vindueneog som er beskyttet av overbygg uisolert utførelse dekorativ innbakt i isolerglasset. hjørneprofi len etc. Da må du ta fram hageslangen og spyle vinduene

vedlikeholdsfri løsning.

Soldempende glass

veranda

BASIC

BASIC USISOLERT

Selvvaskende glass Pyntesprosser kan også I en Veranda® med mye glass bør man vurdere solbeskyttende glass for å Selvvaskende glass virker på denpålimt måten på at UV-strålene i lys bryter ned leveres glasset redusere solvarmen på solrike dager. Behovet for solbeskyttende glass er smusset som havner på vinduet og regnet skyller det av. Effekten av størst i sør- og vestvendte fasader og i taket. Til en viss grad er det også selvvaskende glass avhenger av forskjellige forhold, blant annet hvor SELVRENSENDE hensiktsmessig i fasader som vender mot øst for å dempe virkningen av åpent det er foran vinduet, og hvor mye lys som slipper til og ikke morgensolen. Mot nord er det ikke alltid nødvendig. Veranda® anbefaler minst hvor mye regnvann som treffer glasset. Effekten er nok ikke like de lyseste glassene, det vil si glass med en lystransmisjon på mellom 60 og god på skyggesiden, og på de vinduene som er beskyttet av overbygg 70 prosent. Da slipper 60-70% av lyset inn og 30-40% av varmen. etc. Da må du ta fram hageslangen og spyle vinduene

BELYSNING

Soldempende glass

veranda

ISO

ISO DELVIS ISOLERT

COMFORT

Polycarbonat Tett felt (fyllinger)

Polycarbonat ”kanalplater” benyttes hoved Tettfelt plater benyttes gjerne som brystn takplater der man ønsker en ugjennomsik og som tette felt i tak og vegger. Tettfelt p med god lysgjennomgang. Platene leveres i aluminium er produsert av pulverlakker i 16, 25 og 32mm tykkelse, har god isolas aluminiumsplater og kan leveres i alle RA og er betydelig lettere enn glass. Polycarbo Veranda® tettfeltplater kan leveres i både ”kanalplater” er imidlertid betydelig mer s uisolert utførelse f. eks. glass i en kraftig regn eller haglskur. Polycarbonat

I en Veranda® med mye glass bør man vurdere solbeskyttende glass for å Polycarbonat ”kanalplater” benyttes hoved Sikkerhetsglass/sikringsglass redusere solvarmen på solrike dager. Behovet for solbeskyttende glass er takplater der man ønsker en ugjennomsik Sikkerhetsglass benyttes først og fremst for å redusere personskader ved Glass utgjør naturlig nok store deler av din nye veranda. Det er derfo størst i sør- og vestvendte fasader og i taket. Til en viss grad er det også med god lysgjennomgang. Platene leveres å ta en grundig vurdering av ditt(fyllinger) behov og om man har behov for an sammenstøt, - hvis man f. eks. skulle være så uheldig å gå mot en stengt Selvvaskende Tett hensiktsmessig i glass fasader Viktorianske som vender motdetaljer øst for å dempe virkningen av i 16,felt 25 og 32mm tykkelse, har god isolas Border aluminium Blomsterornamenter i enn det som er standard. Glassiplater i bådebenyttes vegger og gjerne tak er nok førstevalg skyvedør og knuse glasset.påVed ytterligere forsterkning avlysglasset oppnår Selvvaskende glass virker den måten at UV-strålene i bryter ned Tettfelt som brystn morgensolen. Mot nord er det ikke alltid nødvendig. Veranda® anbefaler og er betydelig lettere enn glass. Polycarbo SOLDEMPENDE fl este for å utnytte det naturlige lyset mest mulig. man betegnelsen sikringsglass som også gir en god sikring mot innbrudd smusset havnerdet på vil vinduet regnet skyller av 60 og kan monteres og som tette felt i tak og vegger. Tettfelt kan monteres aluminium ersitilgjengelig kan det av. Eff de lysestesom glassene, glassogmed enoglystransmisjon påekten mellom ”kanalplater” erder imidlertid betydelig merps og vandalisme. Ved bruk avavlaminert glassforhold, i disse kombinasjonene selvvaskende glass avhenger forskjellige blant annet hvor i aluminium er produsert av pulverlakker 70 prosent. Da slipper 60-70% av lyset og 30-40% av varmen. f. eks. glass i en kraftig regn eller haglskur. det erutvalg ønskelig, sommed der det er ønskelig, som påavdeinn fleste Veranda kan tilby et stort av glasstyper ulike egenskaper reduserer man ogsåvinduet, farenmonteres forogfalming interiøret innenfor. åpent det er foran hvor mye lys som slipper til ogAlle ikke aluminiumsplater og kan leveres i alle RAs her under f.eks tak fratreff Veranda® benyttes for å oppnåf.eks ulike som funksjoner alt etter hva ønsker. Der fi overnevnte dobleregnvann glasskombinasjoner kan tilbys som sikkerhetsglass/ minst hvor mye som er glasset. Effekten er nok ikke likeunder takrennen Veranda® tettfeltplater kanman leveres i både i også flere alternativertakrennen for dem som ønsker mindre glassflater og mer sikringsglass. Spør din forhandler om mulighetene. god på skyggesiden, og på de vinduene som er beskyttet av overbygg uisolert utførelse eller på brystningsfelter felt”. Det kan være man ønsker ”ugjennomsiktige alternativer av este etc. Da må du ta fram hageslangen og spyle vinduene Sikkerhetsglass/sikringsglass grunner eller fordi man ikke ønsker direkte innsyn fra naboen. For å Sikkerhetsglass benyttes først og fremst for å redusere personskader ved Glass utgjør naturlig nok store deler av din nye veranda. Det er derfo dette kan man benyttePolycarbonat ugjennomsiktig glass, tettfeltplater i aluminiu Soldempende glass å ta en grundig vurdering av ditt behov og om man har behov for an sammenstøt, - hvis man f. eks. skulle være så uheldig å gå mot en stengt polykarbonat ”kanalplater” som hovedsakelig benyttes i tak. hoved Iskyvedør en Veranda® med mye glass børytterligere man vurdere solbeskyttende glass for å Polycarbonat benyttes enn det som er standard. Glass i både”kanalplater” vegger og tak er nok førstevalg og knuse glasset. Ved forsterkning av glasset oppnår FARGE redusere solvarmen på solrike dager. Behovet solbeskyttende glass er fleste for å utnytte dettakplater naturlige der lysetman mestønsker mulig. en ugjennomsik man betegnelsen sikringsglass som også gir enfor god sikring mot innbrudd størst i sørog vestvendte fasader og i taket. Til en viss grad er det også med god lysgjennomgang. Platene leveres SIKKERHETSGLASS og vandalisme. Ved bruk av laminert glass i disse kombinasjonene hensiktsmessig i for fasader som vender mot øst forvi å dempe virkningen av i 16,utvalg 25 ogav32mm tykkelse, haregenskaper god isolass glasstyper med ulike reduserer man også faren for falming av interiøret innenfor. Alle Vi nordmenn er noe oss selv. Selv om har klodens bortimotVeranda kan tilby et stort morgensolen. Mot nord er det ikke alltid nødvendig. Veranda® anbefaler og er betydelig lettere enn glass. Polycarbo benyttes for å oppnå ulike funksjoner alt etter hva man ønsker. Der fi overnevnte doble glasskombinasjoner kan tilbys som sikkerhetsglass/ barskeste de klima driver vi forhandler fortsatt ogmulighetene. bygger vårepåhus i tre. jo lyseste glassene, si glass med lystransmisjon mellom 60 ogDa er vi er imidlertid betydelig også flere alternativer ”kanalplater” for dem som ønsker mindre glassfl ater ogmer mers sikringsglass. Spørdet dinvil om en 70 prosent. slipper 60-70% av lyset inn og 30-40% av varmen. f. eks. glass i en kraftig regn eller haglskur. i alle fall sikker påDa å ha nok å gjøre i sommerhalvåret med flikkingfelt”. ogDet kan være man ønsker ”ugjennomsiktige alternativer av este

Naturligvis 34

veranda

COMFORT ISOLERT

Selvvaskende glass Selvvaskende glass virker på den måten at UV-strålene i lys bryter ned Selvvaskende glass 34av smusset som havner på vinduet og regnet skyller det av. Effekten Selvvaskende glass virker på den måten at UV-strålene i lys bryter ned selvvaskende glass avhenger av forskjellige forhold, blant annet hvor smusset som havner på vinduet og regnet skyller det av. Effekten av åpent det er foran vinduet, og hvor mye lys som slipper til og ikke selvvaskende glass avhenger av forskjellige forhold, blant annet hvor minst hvor mye regnvann som treffer glasset. Effekten er nok ikke like åpent det er foran vinduet, og hvor mye lys som slipper til og ikke god på skyggesiden, og på de vinduene som er beskyttet av overbygg minst hvor mye regnvann som treffer glasset. Effekten er nok ikke like etc. Da må du ta fram hageslangen og spyle vinduene god på skyggesiden, og på de vinduene som er beskyttet av overbygg etc. Da må du ta fram hageslangen og spyle vinduene Soldempende glass I en Veranda® med mye glass bør man vurdere solbeskyttende glass for å Soldempende glass redusere solvarmen på solrike dager. Behovet for solbeskyttende glass er I en Veranda® med mye glass bør man vurdere solbeskyttende glass for å EXTREME størst i sør- og vestvendte fasader og i taket. Til en viss grad er det også redusere solvarmen på solrike dager. Behovet for solbeskyttende glass er hensiktsmessig i fasader som vender mot østISOLERT for å dempe virkningen av størst i sør- og vestvendte fasader og i taket. Til en viss grad er det også morgensolen. Mot nord er det ikke alltid nødvendig. Veranda®34 anbefaler hensiktsmessig i fasader som vender mot øst for å dempe virkningen av de lyseste glassene, det vil si glass med en lystransmisjon på mellom 60 og morgensolen. Mot nord er det ikke alltid nødvendig. Veranda® anbefaler 70 prosent. Da slipper 60-70% av lyset inn og 30-40% av varmen. de lyseste glassene, det vil si glass med en lystransmisjon på mellom 60 og 70 prosent. Da slipper 60-70% av lyset inn og 30-40% av varmen.

veranda

EXTREME

grunner eller fordi man ikke ønsker direkte innsyn fra naboen. For å maling. kan man benytte ugjennomsiktig glass, tettfeltplater i aluminiu La gå med at du gjerne har valgt ”feil” materiale til huset ditt og dette polykarbonat ”kanalplater” som hovedsakelig benyttes i tak. Tett felt (fyllinger) Sikkerhetsglass/sikringsglass bruker halve ferien til vedlikehold, men det er jo ingen grunn til å Tettfelt plater benyttes somfremst brystningspaneler Sikkerhetsglass benyttesgjerne først og for å redusere personskader ved Glass utgjør naturlig nok store deler av din nye veranda. Det er derfo Tett felt (fyllinger) velge feil materiale din og som tette felt i tak ogVeranda® Tettfelt plater å ta en grundig vurdering av ditt behov og om man har behov for an sammenstøt, -til hvis man f.vegger. eks. skulle være så uheldig å gå mot en stengt

Tettfelt plater benyttes gjerne som brystningspaneler TETTFELT iskyvedør aluminium er produsert pulverlakkerte enn det som er standard. Glass i både vegger og tak er nok førstevalg og knuse glasset.avVed ytterligere forsterkning av glasset oppnår og som tette felt i tak og vegger. Tettfelt plater I Veranda® bruker kun aluminiumsprofi ler tattsikring hensynmot til vær og vind og ikkefleste for å utnytte det naturlige lyset mest mulig. aluminiumsplater og kan leveres RAL farger. manvibetegnelsen sikringsglass somi alle ogsåDet gir blir en god innbrudd DEKOR i aluminium er produsert av pulverlakkerte til både bærekonstruksjon, vinduer og minst snølaster i ditt område. Det er jo særdeles Veranda® tettfeltplater kandører. leveres i både isolert og kombinasjonene og vandalisme. Ved bruk av laminert glass i disse aluminiumsplater og kan leveres i alle RAL farger. uisolert Aluminiumsprofi ler erutførelse solide og gir en for falming avbetryggende å vite at Alle din Veranda tåler denVeranda neste kan tilby et stort utvalg av glasstyper med ulike egenskaper s reduserer man også faren interiøret innenfor. Veranda® tettfeltplater kan leveres i både isolert og benyttes for å oppnå ulike funksjoner alt etter hva man ønsker. Der fi overnevnte doble glasskombinasjoner kan tilbys som sikkerhetsglass/ bortimot evigvarende konstruksjon som aldri høststormen. uisolert utførelse VENTILASJON sikringsglass. Spør din forhandler om Med mulighetene. vil råtne eller ruste. Med aluminium bygger et enestående fargeutvalg er det jo også flere alternativer for dem som ønsker mindre glassflater og mer t Polycarbonat vi smekre konstruksjoner som ikke stjeler mer heller ingen grunn til at din nye Veranda® felt”. Det kan være man ønsker ”ugjennomsiktige alternativer av este Veranda® tilbyr et enkelt og Polycarbonat ”kanalplater” benyttes hovedsakelig som som helst form for negativ grunner eller fordi man ikke ønsker direkte innsyn fra naboen. For å oppmerksomhet enn nødvendig. Et annet skulle få noen Polycarbonat enestående ventilasjonsprinsipp man ønsker en ugjennomsiktig fylling dette kan man benytte ugjennomsiktig glass, tettfeltplater i aluminiu viktig poeng ertakplater at hver der og en Veranda® blir oppmerksomhet. til din Veranda® Polycarbonat ”kanalplater” benyttes hovedsakelig som med god lysgjennomgang. Platene leveres hovedsakelig polykarbonat ”kanalplater” som hovedsakelig benyttes i tak. dimensjonert og tilpasset hver enkelt kunde. takplater der man ønsker en ugjennomsiktig fylling horisontal ventil som nærmest er integrert i i 16, 25 og 32mmEn tykkelse, har god isolasjonsevne glasset monteres i nedre del på den ene siden av med god lysgjennomgang. Platene leveres hovedsakelig POLYCARBONAT og er betydelig lettere enn glass. Polycarbonat din Veranda og i øvre del på andre siden. Ved å Store dimensjoner fraåpne pulverlakkeringsanlegget til vår leverandør Sepalumic i Frankrike i 16, 25- Bilder og 32mm tykkelse, har god og lukke spjeldene etter isolasjonsevne behov vil du skape ”kanalplater” er imidlertid betydelig mer støyende enn en naturlig gjennomstrømming av luft i din Horisontal ventil som nærmest er og er betydelig lettere enn glass.horisontalventil Polycarbonat Veranda.regn Veranda® f. eks. glass i en kraftig eller haglskur.er selvsagt integrert i glasset både isolert ogbetydelig fullstendig vanntett. ”kanalplater” er imidlertid mer støyende enn f. eks. glass i en kraftig regn eller haglskur.

36

Sett ditt personlige preg på din Veranda® med pyntesprosser, buer eller blomsterornamenter. Velg mellom et stort utvalg av detaljer og utførelser og få din Veranda® akkurat slik du ønsker. VENTILASJON

Sikkerhetsglass/sikringsglass

26

DIN VERANDA TRINN FOR TRINN

TRINN 1

11

Sikkerhetsglass benyttes først og fremst for å redusere personskader ved Sikkerhetsglass/sikringsglass sammenstøt, - hvis man f. eks. skulle være så uheldig å gå mot en stengt Sikkerhetsglass benyttes først og fremst for å redusere personskader ved skyvedør og knuse glasset. Ved ytterligere forsterkning av glasset oppnår sammenstøt, - hvis man f. eks. skulle være så uheldig å gå mot en stengt man betegnelsen sikringsglass som også gir en god sikring mot innbrudd skyvedør og knuse glasset. Ved ytterligere forsterkning av glasset oppnår og vandalisme. Ved bruk av laminert glass i disse kombinasjonene man betegnelsen sikringsglass som også gir en god sikring mot innbrudd reduserer man også faren for falming av interiøret innenfor. Alle og vandalisme. Ved bruk av laminert glass i disse kombinasjonene overnevnte doble glasskombinasjoner kan tilbys som sikkerhetsglass/ reduserer man også faren for falming av interiøret innenfor. Alle sikringsglass. Spør din forhandler om mulighetene. overnevnte doble glasskombinasjoner kan tilbys som sikkerhetsglass/ sikringsglass. Spør din forhandler om mulighetene.

Glass utgjør naturlig nok store deler av din nye veranda. Det er derfor viktig å ta en grundig vurdering av ditt behov og om man har behov for andre typer Glass utgjør naturlig nok store deler av din nye veranda. Det er derfor viktig enn det som er standard. Glass i både vegger og tak er nok førstevalget for de å ta en grundig vurdering av ditt behov og om man har behov for andre typer fleste for å utnytte det naturlige lyset mest mulig. enn det som er standard. Glass i både vegger og tak er nok førstevalget for de fleste for å utnytte det naturlige lyset mest mulig. Veranda kan tilby et stort utvalg av glasstyper med ulike egenskaper som kan benyttes for å oppnå ulike funksjoner alt etter hva man ønsker. Der finnes Veranda kan tilby et stort utvalg av glasstyper med ulike egenskaper som kan også flere alternativer for dem som ønsker mindre glassflater og mer t”...tette benyttes for å oppnå ulike funksjoner alt etter hva man ønsker. Der finnes felt”. Det kan være man ønsker ”ugjennomsiktige alternativer av estetiske også flere alternativer for dem som ønsker mindre glassflater og mer t”...tette grunner eller fordi man ikke ønsker direkte innsyn fra naboen. For å oppnå

Horisontal ventil oppe


22 22 22

Fra Fra ide ferdig veranda Fraide idetiltiltilferdig ferdigveranda veranda Fra Fra ide ferdig veranda Fraide idetiltiltilferdig ferdigveranda veranda

FRA IDÉ TIL FERDIG VERANDA – EN SELVBYGGERS ERFARING

PåPå enen eksisterende terrasse skal vår eksisterende terrasse skal vår På en eksisterende terrasse skal vår nye Veranda® stå nye Veranda® stå nye Veranda® stå På en eksisterende terrasse stå skal skal vår nye Veranda®terrasse På På en en eksisterende eksisterende terrasse vår vår På en eksisterende terrasseskal skal vår nye nye Veranda® Veranda® stå stå nye Veranda® stå

ViVi legger ned enen svill som fundament, her har legger ned svill som fundament, her har Vi legger ned en svill som fundament, her har vivivi også først grovstøpt en plate under. også først grovstøpt en plate under. også først grovstøpt en plate under. Vi legger ned en svill som fundament, her har vi også først grovstøpt en plate under. Vi Vi legger legger ned ned en en svill svill som som fundament, fundament, her her har har Vi legger ned en svill som fundament, her har vivivi også også først først grovstøpt grovstøpt en en plate plate under. under. også først grovstøpt en plate under.

ViVi ned fuktsperre, isolasjon, armering legger ned fuktsperre, isolasjon, armering Vilegger legger ned fuktsperre, isolasjon, armering ogog eventuelle varmekabler og støper gulvet . .. eventuelle varmekabler og støper og eventuelle varmekabler og støpergulvet gulvet Vi legger ned fuktsperre, isolasjon, armering og eventuelle varmekabler og støper gulvet. Vi Vi legger ned ned fuktsperre, fuktsperre, isolasjon, isolasjon, armering armering Vilegger legger ned fuktsperre, isolasjon, armering og og eventuelle eventuelle varmekabler varmekabler og og støper støper gulvet ... og eventuelle varmekabler og støpergulvet gulvet

3D skissen danner produksjonsunderlaget og etter noen uker blir Verandaen levert 3D skissen danner produksjonsunderlaget 3D skissen danner produksjonsunderlaget 3D skissen danner produksjonsunderlaget på byggeplassen. og etter noen uker blir Verandaen levert påpå og etter noen uker blir Verandaen levert og etter noen uker blir Verandaen levert på byggeplassen byggeplassen byggeplassen 3D 3D skissen skissen danner danner produksjonsunderlaget produksjonsunderlaget 3D skissen danner produksjonsunderlaget og og etter etter noen noen uker uker blir blir Verandaen Verandaen levert levert på på og etter noen uker blir Verandaen levert på byggeplassen byggeplassen byggeplassen

De godt emballerte modulene heises ­nærmest mulig montasjestedet. Leveringsmåte/kranbil De godt emballerte modulene De godt emballerte modulene heises De godt emballerte moduleneheises heises må avtales ved bestilling. nærmest mulig montasjestedet. nærmest mulig montasjestedet. nærmest mulig montasjestedet.

Monteringen er i gang. Monteringen ererer i igang. Monteringen Monteringen igang. gang.

De De godt godt emballerte emballerte modulene modulene heises De godt emballerte moduleneheises heises nærmest nærmest mulig mulig montasjestedet. montasjestedet. nærmest mulig montasjestedet.

Monteringen Monteringen ererer i igang. Monteringen igang. gang.


Fundamentet er klart.er klart. Fundamentet Fundamentet er klart. Fundamentet er klart. Fundamentet er klart. Fundamentet Fundamentet er klart.er klart.

Glass monteres og ­dørene hektes pådørene plass. hektes Glass monteres og dørene hektes på plasspå plass Glass monteres og

ass monteres og dørene hektes på plass

Glass monteres og dørene hektes på plass

Glass monteres og dørene hektes Glass monteres og dørene hektes på plasspå plass

Vi lagetVienlaget flottenskisse vi som ogsåvila også ved la ved flottsom skisse Vi laget byggesøknaden en flottbyggesøknaden skisse som vi også la ved til kommunen til kommunen byggesøknaden til kommunen Vi laget en flott skisse som vi også la Vienlaget laget flflott som vi vi også la ved byggesøknaden til kommunen Vived lagetVi flotten som vi også laogså ved enskisse ottskisse skisse som la ved byggesøknaden til kommunen

byggesøknaden til kommunen byggesøknaden til kommunen

Etter noen få dager er monteringsarbeidet ferdig Etter noen dager Etterfånoen fåerdager er

Etter noen få dager er monteringsarbeidet ferdig ferdig monteringsarbeidet monteringsarbeidet ferdig Etter noen få dager er monteringsarbeidet ferdig

Etterfånoen Etter noen dagerfåerdager er monteringsarbeidet monteringsarbeidet ferdig ferdig

FRA IDÉ TIL FERDIG VERANDA

13

Veranda forhandleren bruker bruker sammesamme skisse som Veranda forhandleren skisse som Verandautgangspunkt forhandleren bruker samme skisse som og tegner vinterhagen i 3D i 3D utgangspunkt og tegner vinterhagen utgangspunkt og tegner vinterhagen i 3D Veranda forhandleren bruker samme skisse Veranda forhandleren bruker samme skisse som somVeranda utgangspunkt og tegner vinterhagen i 3D. forhandleren bruker sammesamme skisse som som Veranda forhandleren bruker skisse utgangspunkt og tegner vinterhagen i 3D

utgangspunkt og tegner vinterhagen utgangspunkt og tegner vinterhagen i 3D i 3D

Vi flytter inn og åpner Champagnen Vi flytter og inn åpner Vi inn flytter og Champagnen åpner Champagnen

Vi flytter inn og åpner Champagnen

Nå er det bare å nyte den nye verandaen! Vi flytter inn og åpner Champagnen

Vi flinn ytter og åpner Champagnen Vi flytter oginn åpner Champagnen

2


Veranda® – øker både livsgleden, boligarealet og verdien!

BRUKSAREAL BRA Bruksareal BRA er bruttoareal (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Boenhetens totale bruksareal. Samlet BRA er P-rom + S-rom.

PRIMÆRE ROM, P-ROM P-ROM er bruksareal av primærdelen. P-ROM måles til innside av omsluttende vegger for primærdelen. En samling primære rom (P-ROM) utgjør bygningens primærdel.

SEKUNDÆRE ROM, S-ROM

PRIMÆR ROMMET

Det resterende areal kalles S-rom. S-rom er bruksareal av sekundærdelen. En samling sekundære rom (S-ROM) utgjør bygningens sekundærdel. Areal av vegger mellom P-rom og S-rom tilhører S-rom.

BRUTTOAREALER BTA Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og/eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. Bruttoarealer begrenses av ytterveggers utsider og/eller til midt i skillevegger mot annen bruksenhet/fellesareal. Innglassede balkonger generelt, er å betrakte som S-ROM. Innglassingen kan være i form av enkle glass, isolerglass, glass med smale lufteåpninger mellom glassene, skyvbare glassfelter som kan åpnes/lukkes, glassverandaer i gamle hus (typisk sveitservillaer), vinterhager/sommerstuer.

Vinterhager fra Veranda kan betraktes som P-ROM når arealet inngår i og brukes som del av boligens øvrige oppholdsrom. Veranda® – en god investering! ®

Innglassede balkonger er å betrakte som P-ROM når arealet inngår i og brukes som del av boligens øvrige oppholdsrom. Balkongen/terrassen ol. framstår ikke lenger som en balkong eller terrasse, men er et fullverdig P- ROMs areal. Rommet/arealet må brukes i tråd med opplistingene under P-ROM i gjeldende Retningslinjer for arealmåling. Kilde: Norges takseringsforbunds nettsider (ntf.no)


Det er den enkelte kommune som setter rammer (utnyt­ telsesgrad) for hvor mye areal eller volum som kan bygges på hver enkelt tomt. Utnyttingsgraden er som regel oppgitt i situasjonskart eller reguleringsplaner, kommuneplanens arealdel­eller­kommunedelplan.­De­fl­este­kommuner­har­ nettsider med kartløsning som viser planene for området. Det kan være vanskelig å tolke de ulike planer og bestem­ melser, og det kan derfor være greit å ta kontakt med kommunen­for­å­fi­nne­ut­av­dette,­før­du­setter­i­gang.­ For å beregne areal etter beregningsreglene kan du bruke veiviseren “hvor stort kan du bygge” på www.dibk.no sine nettsider. Her ligger også søknadsskjema til byggesaken. Når du skal bygge noe kan det være søknadspliktig etter pbl § 20­2 eller det kan være unntatt søknadsplikt etter pbl § 20­5 og byggesaksforskriften (SAK10) § 4­1. Dersom det er søknadspliktig kan det enten være at du må engasjere en ansvarlig søker til å søke for deg, etter pbl § 20­3, eller du kan som tiltakshaver (tiltakshaver = byggherre / du som skal bygge noe) søke selv dersom det du skal gjøre kommer inn under bestemmelsene i pbl § 20­4 og SAK10 § 3­1. Et tilbygg bygges normalt på bakken ved siden av eksister­ ende bygg og medfører ofte en utvidelse av bygningens grunnfl­ate.­Tilbygg­til­bolig­kan­tiltakshaver­søke­om­selv.­ Påbygg er søknadspliktig tiltak som skal lages og innsendes av foretak med ansvarsrett. Skal du bygge noe som avviker fra planene eller som kommer nærmere nabogrense enn 4 meter kan det søkes om dispensasjon fra plan­ og bygningsloven (pbl) § 19­1. Kilde; NKF Norsk Kommunalteknisk Forening

Tiltak

Bolig (1) Tilbygg (2)

Søknad som skal lages og innsendes av foretak* med ansvarsrett pbl § 20-3

Søknad som skal lages og innsendes av foretak* med ansvarsrett pbl § 20-3

Unntatt fra søknadsplikt pbl § 20-5 og SAK 10 §4-1

X Tilbygg som faller utenfor ramme for søknad etter pbl § 20-4 og unntak etter pbl § 20-5

Ett enkelt tilbygg på bebygd eiendom hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50m2. Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller. Avstand til nabogrense skal være i samsvar med pbl §29-4.

Mindre tilbygg som ikke inneholder rom til varig opphold eller beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 15m2. Avstand til nabogrense minst 4,0m

HVORDAN SØKE OM TILLATELSE ETTER PBL § 20-4 OG SAK10§3-1:  Skjema for søknad uten ansvarsrett kan benyttes.  Kart i mål 1:1000. Tiltaket må inntegnes på kart og avstand til grense må angis.  Hustegninger av eksisterende bygg, plan snitt og fasadetegninger.  Hustegninger med tiltaket (vinterhage) inntegnet, plan snitt og fasadetegninger.  Skjema «Opplysninger gitt i nabovarsel».

 Skjema «Kvittering for nabovarsel.  Skal du sette opp noe som krever at du søker om dispensasjon fra planer. må dipsensasjonen grunngis i eget brev og vedlegges nabovarselet.  Eventuelle merknader fra nabo.  Eventuell uttalelse fra annen myndighet, f.eks veimyndighet.

PRIMÆRROMMET

KAN JEG BARE BYGGE ELLER MÅ JEG SPØRRE NOEN OM LOV FØRST?

15


Mange valg – mange muligheter.

UTFORM­ING OG FASONG Det første vi må gjøre er å bestemme utforming og fasong på din nye veranda. Her tar man hensyn til bygningen den skal knyttes sammen med. Kontraster er ofte bedre enn noe som passer sånn «noenlunde».

De fleste bruker sin nye Veranda® mye mer enn de i utgangspunktet hadde tenkt.


17 U T F O R M I N G O G FA S O N G

Når du skal velge form, dør og vindusplassering til din nye Veranda®, er det viktig å finne mest mulig funksjonelle løsninger og samtidig prøve å integrere den mest mulig til huset ditt. Din nye Veranda® vil føre med seg en del faktorer som du bør ta til betraktning i planleg­ gingsfasen: Hvordan oppnå best mulig utnyttelse av hagen og huset. Hvor plassere dører og vinduer for mest praktisk og funksjonell bruk og samtidig få nok lys og luft til rommet bak?

Selv om en Veranda består av mye glass vil den nok alltid stjele litt lys. Ventilasjon til både vinterhagen og rommet bak er også en viktig faktor. Du kan lese mer om ventilasjon på side 47. Din nye Veranda® er et nytt rom som i praksis blir et tilleggsareal til huset ditt, sannsynligvis blir det også det mest populære rommet. Tenk derfor grundig igjennom om du skal velge en uisolert, halvisolert eller fullisolert veranda. Valg av riktig glass er også viktig. Du kan lese mer om glassvalg på side 32. For at prosjektet ditt skal bli så vellykket som mulig, bør du tenke grundig gjennom alle kriteriene. Denne katalogen og våre web sider www.veranda.no vil hjelpe deg på vei.

Ta utgangspunkt i våre forslag på side 18 og 19 og tilfør ditt eget preg.


Estetiske og tekniske valg.

VERANDAMODELLER

BEHAG

NATUR

VARME

FRED

TRIVSEL

HARMONI

Du kan ta utgangspunkt i en av Veranda® modellene og være din egen arkitekt.


Du kan forme dem slik du ønsker og velge dør og vindusplassering, farge på­profi­ler­og­forskjellige­glasstyper.

VERANDAMODELLER

19

ÅPEN

LYKKE

RO

LUN

LYS

FRI

VIDE


HVILKEN LØSNING SKAL JEG VELGE? BEGREPSFORVIRRING Bruk nok tid på planleggingen av ditt nye uterom og studer tilbudet nøye. Lav U­verdi (god isolasjon) på glasset betyr ikke nødvendigvis at resten av konstruksjonen er godt isolert og egnet til helårsbruk. Skal du ha en løsning til helårsbruk bør du forvisse deg om at der er minimum 2­lags energi glass og at hele konstruksjonen har brutt kuldebro. Til sommerbruk er jo gjerne ikke isolasjon det man legger mest vekt på, men erfaringsmessig er det jo mange som ønsker å benytte sitt nye lyse og trivelige uterom langt mer enn man først hadde tenkt. Vær også oppmerksom på at en glassrute i seg selv er adskillig dårligere isolert enn en vanlig vegg eller tak selv om man velger det­beste­glasset­som­fi­nnes.­En­vinterhage­ med ustrakt bruk av glass vil derfor kreve mer energi til oppvarming i den mørke årstid enn et vanlig rom. På den annen side vil man til en viss grad få tilført varme gjennom glassfl­atene­når­solen­titter­fram.­I­mange­ tilfeller kan det også være nødvendig med varmekabler i renner og nedløp for å sikre snøsmelting og hindre isdannelser som kan skape lekkasjer. Veranda® har forhandlere i de fleste fylker, og mange av dem har også utstillinger man kan “ta og føle” på. Er der ingen forhandlere der du bor? Ta deg en tur til Bergen og besøk Verandafabrikken, da får du jo besøkt Norges flotteste by samtidig.

veranda

BASIC

veranda

ISO

veranda

COMFORT

veranda

EXTREME

BASIC

ISO

COMFORT

EXTREME

UISOLERT

DELVIS ISOLERT

ISOLERT

ISOLERT

Basic er en uisolert konstruk­ sjon som leveres med enkelt glass med U­verdi 5,8. Tidlige vårdager, sommer og høst vil kunne by på mange herlige stunder i en Basic. Men som det framgår av tabellen er der ikke mange oppgraderingsmuligheter til en Basic. Har du planer om å benytte din nye Veranda® i den kalde årstid bør du vurdere en Comfort eller en Extreme.

Iso­har­uisolert­profi­lsystem­ tilsvarende Basic, men leveres med 2 lags isolerglass med U­verdi 3,0, som vil kunne forlenge vår­ og høstsesongen ytterligere. Isolerglasset kan også leveres med energibelgg som vil forbedre u­verdien på glasset til 2,0. Med uisolert profi­lsystem­er­der­imidlertid­ alltid fare for kondens og is på innsiden. Har du planer om å benytte din nye Veranda® i den kalde årstid, bør du vurdere en Comfort eller en Extreme med brutt kuldebro.

Comfort er en isolert konstruksjon som kan benyttes til opphold hele året.­Aluminiumsprofi­lene­ har brutt kuldebro, som i praksis betyr at utsiden og innsiden, består av uavhengige deler, som er bundet sammen av en isolator. Comfort leveres med 2­lags energiglass med U­verdi 1,1, og er velegnet til helårsbruk.

Extreme er en isolert konstruksjon som kan benyttes til opphold hele året.­Aluminiumsprofi­lene­ har brutt kuldebro, som i praksis betyr at utsiden og innsiden, består av uavhen­ gige deler, som er bundet sammen av en isolator. Extreme leveres med 3lags energiglass med U­verdi 0,8, og er særdeles godt egnet til helårsbruk med god inne­komfort.

Isolert eller ikke isolert, – det er spørsmålet ...


21 LØSNINGER

ISOLERT ELLER UISOLERT? Skal vi bygge en hagestue, et uterom, en vinterhage eller kanskje en innglassing? Skal vi bygge den isolert eller uisolert, eller kanskje halvisolert? Skal vi bruke enkelt eller dobbelt glass, kanskje isolerglass, 2-lags glass eller 3 lags glass, energiglass, eller super-energiglass? Skal glasset være herdet eller laminert, skal vi ha U-verdi på 2,0 eller 1,1 eller kanskje 0,7? Der er mange begreper og forvirringen kan ofte være stor. Som det framgår av tabellen under finnes der i tillegg en del oppgraderingsmuligheter til Comfort modellen som kan vurderes. Tabellen under viser standard og oppgraderingsmuligheter til de ulike Veranda® seriene.

BACIC

 2 lags energiglass  2 lags isolerglass  3 lags energiglass Enkelt glass 

Mulighet for 2-farget rammer

Motstand mot kondensering

Sikkerhetsglass i skyvedørene

ISO COMFORT EXTREME 

Opsjon

STORE PRIS­FORSKJELLER

 Opsjon

  Brutt kuldebro   Lyd komfort    Skyvedørsskinner i aluminium   Opsjon Opsjon Skyvedørsskinner i polyamid  Skyvedørsskinner i rustfritt stål Opsjon  Hjul trinser i polyamid  Hjul trinser i rustfritt stål Opsjon  Hjul / trinser med kulelager   Snap lås uten nøkkel   Innvendig nøkkellås   Utvendig nøkkellås Opsjon Opsjon  

De som forhører seg om priser på hagestuer og vinterhager vil oppleve store prisforskjeller. Prisforskjellene gjenspeiler seg ofte i kvali­ tetene på materialene som benyttes, en lav pris har ofte en billig løsning. Mange aktører importerer sine produkter ferdig produsert fra utlandet. Dette er ikke alltid like heldig for sluttbruker som kan oppleve problemer av ulike slag i ettertid fordi produktet i utgangs­ punktet er beregnet for helt andre markeder enn Norge med sitt barske klima. Veranda® produktene blir produsert i Bergen og er tilpasset det Norske klima!


TEK10 BYGGTEKNISK FORSKRIFT Byggteknisk forskrift av 2010 (vanligvis forkortet til TEK eller TEK10) er en forskrift til den norske plan og bygnings­ loven­av­2008.­Forskriftens­offi­sielle­navn­er­ FOR20100326489, forskrift om tekniske krav til byggverk. Den var fastsatt av Kommunal og Regionaldepartementet 26. mars 2010, og trådte i kraft 1. juli 2010. Byggteknisk forskrift inneholder nærmere utdypning og utfylling av bestemmelser i plan og bygningsloven. Forskriften er delt i­fi­re­deler,­og­delene­har­regler­ikke­bare­om­tekniske­ krav til selve byggverket, men også om dokumentasjon, tomteutnytting, naturpåkjenninger, uteareal, installasjoner og løfteinnretninger, heiser m.m.

U-VERDI U­verdi­eller­varmegjennomgangskoeffi­sient­(fram­til1986­ kalt «K» verdi), er et mål som brukes i bygningsindustrien for å angi en bygningsdels varmeisolerende evne. U­verdien måles i W/(m²K), og angir den mengde varme som pr. tidsenhet passerer en kvadrat meter av konstruksjonen, ved en temperaturforskjell på én grad celsius mellom konstruksjonens to sider. Enkelt forklart kan man si at jo lavere tall jo bedre isolasjon. Eksempelvis har en enkel vindusrute en U­verdi på ca. 5 W/(m²K), et moderne to lags energiglass har U­verdi på 1,1 W/(m²K), og et trelagsvindu fylt med argongass har U­verdi rundt 0,8 W/(m²K).

MINIMUMSKRAV Fra 1.1.2017 er minimumskravet til U­verdi for et vindu skjerpet fra 1,6 til 1,2 og gjelder alle oppvarmede rom, inklusiv delvis oppvarmede glassgårder (kommunika­ sjonsarealer, frostfrie glass­soner o.l.). Uoppvarmede

arealer som senere kan gjøres om til en oppvarmet del av bygningen, bør også isoleres i hht. samme krav. Dette gjelder også uoppvarmede glassgårder (uten varmeanlegg) som f.eks. vinterhager i tilknytning til småhus. I prinsippet betyr dette at alle vinterhager som skal varmes opp, nå eller senere, bør bygges isolert i hht. TEK10 med gjennom­ snitt minimum U­verdi på vindu på 1,2.

VED TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG Dersom rommet blir en del av bygningens oppvarmede bruksareal gjelder byggteknisk forskrift, TEK 10 § 143 «Minimumskrav til energieffektivitet». Her vil Veranda® Ekstreme kunne innfri minstekravene til U­verdi på vindu. Her må det imidlertid foretas en helhetsvurdering. Mange åpningsbare felt og sprosser vil redusere den totale U­verdien. Dersom rommet ikke blir en del av bygningens oppvarmede bruksareal kan et av våre andre alternativer; Basic, Basic ISO eller Comfort benyttes.

DEFINISJON PÅ OPPVARMET DEL AV BRUKSAREAL Den del av bruksarealet som tilføres varme fra bygningens varmesystem og eventuelt kjøling fra bygningens kjølesystem og som er omsluttet av bygningens klimaskjerm (yttervegger, yttertak og gulv).

EKSEMPLER PÅ U-VERDIER I EN VERANDA® Comfort med energiglass 1,1 ; Fast karm 1500 x 2300mm : 1,3W/m²K Skyv 2 felt på 2 spor 3000 x 2300mm : 1.6W/m²K Extreme med 3 lags glass 0,8 ; Fast karm 1500 x 2300mm : 0.9W/m²K Skyv 2 felt på 2 spor 3000 x 2300mm : 1.2W/m²K

VED NYBYGG Ansvarlig prosjekterende må ta hensyn til boligens totale energi­ ramme, jf. byggteknisk forskrift TEK 10 § 142. Krav til energi­ effektivitet. Link til: www.dibk.no/no/byggeregler/tek/3/14/142/


UTEN BRUTT KULDEBRO

DET BESTE MATERIALET

MED BRUTT KULDEBRO

Aluminium er et meget stabilt og pålitelig materiale med unike tekniske og estetiske kvaliteter, og som attpåtil er miljøvennlig! Aluminium kan resirkuleres enkelt og ubegrenset. Resirkulert aluminium har de samme egenskapene som etter første gangs bruk. Av alle metaller er aluminium det materialet som best beholder sin resirkuleringsverdi. I dag blir 70–80% av aluminiumsprodukter resirkulert, og nesten 30% av aluminium i daglig bruk kommer fra gjenvinning. Aluminium som byggemateriale har mange fordeler.

Benyttes i Veranda Basic og Basic ISO. Den u-isolerte konstruksjonen består av hele aluminiumprofiler som leder varme og kulde begge veier. Denne konstruksjonen vil i stor grad være påvirket av utetemperaturen og det kan ofte kondensere og dannes is på innsiden ved kalde utetempe­ raturer. Ved å bruke isolerglass i uisolerte profiler kan man forlenge sesongen noe, men kondens og is på aluminiums­ profilene vil ikke kunne unngås.

Benyttes i Veranda Comfort og Veranda Extreme. Dette er et prinsipp hvor aluminiumsprofilene består av to deler som er bundet sammen av et isolasjonssteg av polyamid som i prinsippet skiller den ytterste delen av aluminiumsprofilen fra den innerste. Dette vil medføre at den innerste delen er langt mindre påvirket av utetemperaturen og vil bli isolert mot kulde om vinteren og varme om sommeren. Selv om aluminiumsprofilen har brutt kuldebro er der stor forskjell på isolasjonsevnen fra profil til profil og system til system. Veranda Comfort er f. eks. ikke like godt isolert som Veranda Extreme, enkleste måte å illustrere dette på er f. eks å tenke seg isolasjon med ulike tykkelser. Det er også viktig at der er brutt kuldebro i hele konstruksjonen inklusiv både karm og ramme. Noen leverandører reklamerer med “isolerte” dører og har gjerne brutt kuldebro i selve dørene mens ytterammen/karmen består av en skinne i topp og bunn uten brutt kuldebro!

VIKTIGE FORDELER:  Optimal holdbarhet  Lang levetid   Tilpasset nye miljøstandarder   God varmeisolasjon med brutt kuldebro

 Stort utvalg i utførelser  Stort utvalg i farger   Ingen rust eller råteproblemer   Trenger minimalt vedlikehold

Aluminium, – det ultimate byggemateriale!

23 A L U M I N I U M – D E T B E S T E M AT E R I A L E T

Aluminium er et av de ­v iktigste ­m aterialene i alle Veranda® ­produktene.


veranda

BASIC

Tidlige vårdager, sommer og tidlig høst vi by på mange herlige stunder

VERANDA®

BASIC

Basic leveres som standard med uisolerte aluminiumsprofi­ler,­enkelt­herdet­glass­med­ U­verdi 5,8 i vegger, og polycarbonatplater med U­verdi 2.0 i taket. Andre glasskvali­ teter kan også leveres. Skyvedørene leveres med innvendig låsetapp uten nøkkel, evt. utvendig nøkkellås må bestilles som tillegg. Til «8 måneders bruk» rekker det vanligvis med en u­isolert konstruksjon. Man skal imidlertid være oppmerksom på utfordringene med mulige kondens­ problemer som kan oppstå. Det er ikke rasjonelt å varme opp uisolerte rom i vinterhalvåret, de kan derfor ikke regnes som vanlige innerom.

 UISOLERT KONSTRUKSJON  6 – 8 MÅNEDERS BRUK  POLYKARBONAT ELLER GLASS I TAKET

 Optimal holdbarhet og lang levetid  Tilpasset materiale til nye miljøstandarder  Stort utvalg i utførelser  Stort utvalg i farger  Ingen rustproblemer  Trenger minimalt vedlikehold


veranda

ISO

VERANDA®

ISO

Basic leveres som standard med uisolerte aluminiumsprofi­ler,­2­lags­isolerglass­med­ U­verdi 3,0 i vegger og polycarbonatplater med U­verdi 2.0 i taket. Isolerglasset kan også leveres med energibelegg som vil forbedre u­verdien på glasset til 2,0. Andre glasskvali­ teter kan også leveres. Skyvedørene leveres med innvendig låsetapp uten nøkkel, evt. utvendig nøkkellås må bestilles som tillegg. På grunn av isolerglasset vil ISO forlenge bruksmulighetene noe men som på Basic vil der her også være utfordringer med mulige kondensproblemer. Det er ikke rasjonelt å varme opp uisolerte rom i vinterhalvåret, de kan derfor ikke regnes som vanlige innerom.

25 LØSNINGER

ISO gir forlengede bruksmuligheter.

 UISOLERT KONSTRUKSJON  8 – 10 MÅNEDERS BRUK  POLYKARBONAT ELLER GLASS I TAKET

 Optimal holdbarhet og lang levetid  Tilpasset materiale til nye miljøstandarder  Stort utvalg i utførelser  Stort utvalg i farger  Ingen rustproblemer  Trenger minimalt vedlikehold


veranda

COMFORT

Comfort er en isolert konstruksjon som kan benyttes til opphold hele året.

VERANDA®

COMFORT Comfort leveres som standard med 2­lags energiglass med U­verdi 1,1 og polycar­ bonatplater med U­verdi på 1,1 i taket. Andre glass kvaliteter kan også leveres. Skyvedørene leveres med 3 punkts lås og gjennomgående nøkkellås som standard. Aluminiumsprofi­lene­er­52mm­dype­og­har brutt kuldebro som i praksis betyr at utsiden og innsiden består av uavhengige deler som er bundet sammen av en isolator. Til forskjell fra Basic vil inneklimaet være langt mindre påvirket av ute temperaturen og kondens vil normalt ikke lenger være noe problem så lenge inneluften inneholder normal luftfuktighet. Ref. gjerne www.inneklima.com for nyttig info.

Installasjon av et basseng som på dette bildet vil normalt kreve et avfuktingsanlegg for å unngå kondens.

 ISOLERT KONSTRUKSJON  HELÅRSBRUK  POLYKARBONAT ELLER ISOLERGLASS I TAKET  INTEGRERTE TAKRENNER OG NEDLØP* *Takrenner og nedløp føres ned til underkant/sokkel av vinterhagen.Ytterligere tiltak for videre avrenning, særlig på verandaer i høyere etasjer, må avtales særskilt og er kjøpers ansvar.

 Optimal holdbarhet og lang levetid  Tilpasset materiale til nye miljøstandarder  2-lags energiglass  Stort utvalg i farger  Ingen rustproblemer  Trenger minimalt vedlikehold


veranda

Noen vinterhageleverandører anbefaler glass med lavest mulig U-verdi (best isolasjon) for å oppnå gunstigst oppvarming. Det vil alltid være en balansegang mellom tilført varme utenfra i den kalde årstid fra sol og dagslys, samt å sikre best mulig snøsmelting i snøsesongen. Bruker man for lav U-verdi i taket vil snøen bli liggende og må fjernes manuelt.

EXTREME

VERANDA®

EXTREME Extreme leveres med 3 lags energiglass med U­verdi 0,8 og polycarbonatplater med U­verdi 1,1 i taket. Glass med enda bedre isolasjon kan leveres om ønskelig. Skyvedørene leveres med gjennomgående nøkkellås som standard. Aluminiums­ profi­lene­har­brutt­kuldebro­som­i­praksis­ betyr at utsiden og innsiden består av uavhengige deler som er bundet sammen av en isolator. Isolatoren vil bidra til et behagelig inneklima med liten fare for innvendig kondens når inneluften inne­ holder normal luftfuktighet. Ref. gjerne www.inneklima.com for nyttig info.

 ISOLERT KONSTRUKSJON  HELÅRSBRUK  POLYKARBONAT ELLER ENERGIGLASS I TAKET  INTEGRERTE TAKRENNER OG NEDLØP* *Takrenner og nedløp føres ned til underkant/sokkel av vinterhagen.Ytterligere tiltak for videre avrenning, særlig på verandaer i høyere etasjer, må avtales særskilt og er kjøpers ansvar.

 Optimal holdbarhet og lang levetid  Tilpasset materiale til nye miljøstandarder  God varmeisolasjon  Stort utvalg i utførelser  Stort utvalg i farger  Ingen rustproblemer  Trenger minimalt vedlikehold

27 LØSNINGER

Som Comfort er Extreme også en isolert konstruk­ sjon som kan benyttes til opphold hele året. Extreme har vår beste isolasjon med 70mm dype profiler og 3­lags energiglass.


Veranda® VIDE – rom for luksus, hverdagsliv og selskapelighet.

VERANDA VIDE

®

Utvid ditt hus på en lekker og elegant måte med Veranda® VIDE. På kort tid bygger vi et lekkert rom til deg som kan benyttes til utallige formål; stue, kjøkken, ekstra sove­ rom, trimrom, arbeidsrom, etc. Lekker lysgård i taket gir et eksep­ sjonelt lys som må oppleves.


Som med alle øvrige kvalitetsprodukter produseres Veranda® VIDE etter dine mål på Verandafabrikken i Bergen! Alle vinduer og dører er utført i aluminium i beste Veranda® kvalitet og bære-konstruksjonen er utført i limtre. Innvendig tak og utvendige veggflater kan kles med materialer etter dine valg. Belysning kan selvsagt også integreres. Veranda® VIDE – for den eksepsjonelle!

Veranda® VIDE – eksepsjonell luksus

LØSNING – VERANDA® VIDE

29


TILBEHØR OG TEKNIKK GLASS FARGEVALG BÆREKONSTRUKSJON LÅSER OG SIKKERHET BELYSNING SPROSSER SOLSKJERMING VENTILASJON INNFESTNING MOT GULV OG VEGG


Veranda kan tilby et stort utvalg av glasstyper med ulike egenskaper som kan benyttes for å oppnå ulike funksjoner.

GLASS Glass utgjør naturlig nok store deler av din nye veranda. Det er derfor viktig å ta en grundig vurdering av ditt behov og om man har behov for andre typer enn det som er standard. Glass i både vegger og tak er nok førstevalget for de fleste for å utnytte det naturlige lyset mest mulig.


Selvvaskende glass Tett felt (fyllinger) Selvvaskende glass virker på den måten at UV-strålene i lys bryter ned Tettfelt plater benyttes gjerne som brystningspaneler smusset som havner på vinduet og regnet skyller det av. Effekten av og som tette felt i tak og vegger. Tettfelt plater selvvaskende glass avhenger av forskjellige forhold, blant annet hvor i aluminium er produsert av pulverlakkerte åpent det er foran vinduet, og hvor mye lys som slipper til og ikke aluminiumsplater og kan leveres i alle RAL farger. minst hvor mye regnvann glasset. Effekten er nok ikke like Veranda® tettfeltplater kan leveres i både isolert og Selvvaskende glass som treffer Tett felt (fyllinger) SELVRENSENDE GLASS god på skyggesiden, og påpådeden vinduene er beskytteti lys av overbygg uisolert utførelse Selvvaskende glass virker måten som at UV-strålene bryter ned Tettfelt plater benyttes gjerne som brystningspaneler Selvrensende glass på den måten etc. Da som må du ta fram hageslangen og spyle vinduene smusset havner på vinduet og virker regnet skyller det av. Eff ekten av at UV strålene fra solen og sombryter tette felt i tak og vegger. Tettfelt plater selvvaskende glass avhenger av forskjellige forhold, blant annet hvor i aluminium er produsert av pulverlakkerte ned som havner vinduet av. Soldempende glass Polycarbonat åpent detsmusset er foran vinduet, og hvor mye lys på som slipper til og slik ikke at regnet skyller det aluminiumsplater og kan leveres i alle RAL farger. Iminst en Veranda® med mye glass bør man vurdereEff solbeskyttende glass like for å Polycarbonat ”kanalplater” benyttesi både hovedsakelig hvor mye regnvann som treff er glasset. ekten er nok ikke Veranda® tettfeltplater kan leveres isolert ogsom Selvrensende glass er ømfintlig ovenfor saltvann og selvrensings redusere solvarmen på dager. Behovet solbeskyttende glass er takplaterutførelse der man ønsker en ugjennomsiktig fylling god på skyggesiden, ogsolrike på de vinduene som erforbeskyttet av overbygg uisolert størst fasaderav og iforskjellige taket. Tilvinduene en viss grad er det også medforan god lysgjennomgang. Platene leveres hovedsakelig etc. Dai sørmå og duvestvendte ta fram hageslangen og spyle effekten avhenger forhold som hvor åpent det er hensiktsmessig i fasader som vender mot øst for å dempe virkningen av i 16, 25 og 32mm tykkelse, har god isolasjonsevne morgensolen. nordmye er det ikke alltid nødvendig. Veranda® og er betydelig lettere enn glass. Polycarbonat Soldempende glass Polycarbonat vinduet,Mot hvor sollys som slipper tilanbefaler og hvor mye regnvann som de glassene, si glass med en lystransmisjon på mellom 60 åog ”kanalplater” imidlertid betydelig mer støyendesom enn I enlyseste Veranda® med det myevilglass bør man vurdere solbeskyttende glass for Polycarbonat er ”kanalplater” benyttes hovedsakelig 70 prosent. Da slipper 60-70% av lyset inn ogfor30-40% av varmen. f.takplater eks. glass kraftig regn haglskur. fylling redusere solvarmen på solrike dager. Behovet solbeskyttende glass er deri en man ønsker eneller ugjennomsiktig treffer glasset, etc. størst i sør- og vestvendte fasader og i taket. Til en viss grad er det også med god lysgjennomgang. Platene leveres hovedsakelig hensiktsmessig i fasader som vender mot øst for å dempe virkningen av i 16, 25 og 32mm tykkelse, har god isolasjonsevne morgensolen. Mot nord er det ikke alltid nødvendig. Veranda® anbefaler og er betydelig lettere enn glass. Polycarbonat Sikkerhetsglass/sikringsglass de lyseste glassene, det vil si glass med en lystransmisjon på mellom 60 og ”kanalplater” er imidlertid betydelig mer støyende enn SIKKERHETSGLASS/SIKRINGSGLASS Sikkerhetsglass først ogav fremst redusere personskader Glass utgjør naturlig nok store deler av din nye regn veranda. er derfor viktig 70 prosent. Da benyttes slipper 60-70% lyset for innåog 30-40% av varmen. ved f. eks. glass i en kraftig ellerDet haglskur. å ta en grundig vurdering av ditt behov sammenstøt, - hvis man f. eks. skulle være først så uheldig mot en stengt Sikkerhetsglass benyttes ogå gåfremst for å redusere personskader vedog om man har behov for andre typer enn det som er standard. Glass i både vegger og tak er nok førstevalget for de skyvedør og knuse glasset. Ved ytterligere forsterkning av glasset oppnår sammenstøt hvis som man skulle være så uheldig motdeten stengt flesteåforgå å utnytte naturlige lyset mest mulig. man betegnelsen sikringsglass ogsåf.eks. gir en god sikring mot innbrudd og vandalisme. Ved bruk av laminert glass i disse kombinasjonene Sikkerhetsglass/sikringsglass skyvedør og knuse glasset. Ved ytterligere forsterkning av glasset oppnår Selvvaskende glass Tett felt deler (fyllinger) Veranda kan naturlig tilby et stort utvalg av glasstyper ulike egenskaper som kan reduserer man også farenførst for falming av for interiøret innenfor. Alle ved Sikkerhetsglass benyttes og fremst å redusere personskader Glass utgjør nok store av din nyemed veranda. Det er derfor viktig Selvvaskende glass virker denskulle måtenvære at UV-strålene lysmot bryter ned Tettfelt plater benyttes gjerne benyttes for å oppnå ulike av funksjoner altogetter man ønsker. Derandre finnes overnevnte kan tilbys som sikkerhetsglass/ å ta en grundig vurdering ditt behov omhva man harsom behovbrystningspaneler for typer sammenstøt,doble - hvisglasskombinasjoner man f.påeks. så uheldig åigå en stengt mansom betegnelsen også innbrudd og smusset havner på vinduet og om regnet skyller detsom av.avEffglasset ekten av vanskeliggjør og felt i tak ogtak vegger. Tettfelt også fleresom alternativer forsom dem som ønsker mindre glassfl ater og merplater t”...tette sikringsglass. Spør glasset. din forhandler mulighetene. enn det er standard. Glasstette i både vegger og er nok førstevalget for de skyvedør og knuse Vedsikringsglass ytterligere forsterkning oppnår selvvaskende glasssikringsglass avhenger forskjellige i aluminium produsert av pulverlakkerte felt”. væredet man ønsker ”ugjennomsiktige av estetiske fleste Det for åkan naturlige lysetermest mulig. alternativer man betegnelsen som også girforhold, en god blant sikringannet mot hvor innbrudd vandalisme. Vedavbruk av laminert glass i disse kombina­ sutnytte jonene reduserer åpent det er foran vinduet, hvor mye lys isom til og ikke aluminiumsplater kan leveres i alle farger. grunner eller fordi man ikke ønsker direkteoginnsyn fra naboen. ForRAL å oppnå og vandalisme. Ved bruk avoglaminert glass disseslipper kombinasjonene minst hvorman myeogså regnvann somfalming treffer av glasset. Effekten er nokAlle ikke like Veranda® kanulike leveres i både isolert dette kankan mantilby benytte ugjennomsiktig glass, tettfeltplater i aluminium Veranda et stort utvalgtettfeltplater av glasstyper med egenskaper someller kanog reduserer farenav for interiøret innenfor. man ved bruk laminert glass også falming av interiøret. god på skyggesiden, og på de vinduenekan somtilbys er beskyttet av overbygg utførelse polykarbonat som hovedsakelig tak. Der finnes benyttes for å ”kanalplater” oppnå uisolert ulike funksjoner alt etterbenyttes hva mani ønsker. overnevnte doble glasskombinasjoner som sikkerhetsglass/ etc. Da må duSpør ta fram hageslangen spyle vinduene også flere alternativer for dem som ønsker mindre glassflater og mer t”...tette sikringsglass. din forhandler omog mulighetene. felt”. Det kan være man ønsker ”ugjennomsiktige alternativer av estetiske Soldempende glass Polycarbonat grunner eller fordi man ikke ønsker direkte innsyn fra naboen. For å oppnå SOLDEMPENDE GLASS I en Veranda® med mye glass bør man vurdere solbeskyttende glass for å Polycarbonat ”kanalplater” benyttes hovedsakelig dette kan man benytte ugjennomsiktig glass, tettfeltplater i aluminium eller som ® redusere på solrike dager. Behovet for solbeskyttende er takplater man ønsker en ugjennomsiktig fylling polykarbonat ”kanalplater” somder hovedsakelig benyttes i tak. I en solvarmen Veranda med mye glass bør manglass vurdere solbeskyttende glass størst i sør- og vestvendte fasader og i taket. Til en viss grad er det også med god lysgjennomgang. Platene leveres hovedsakelig for å redusere solvarmen dager.av Behovet for solbeskyttende hensiktsmessig i fasader som vender mot østpå for åsolrike dempe virkningen i 16, 25 og 32mm tykkelse, har god isolasjonsevne morgensolen. Mot nord er det ikke alltid nødvendig. Veranda® anbefaler og er betydelig lettere enn glass. Polycarbonat er størst i sørogenvestvendte grad er imidlertid betydelig mer støyende enn deglass lyseste glassene, det vil si glass med lystransmisjon på fasader mellom 60 ogog i taket. Til en viss ”kanalplater” 70 prosent. Da slipper 60-70% av lyset inn og 30-40% av varmen. f. eks. glass i en kraftig regn eller haglskur.

33

GLASS

Der finnes også flere alternativer for dem som ønsker mindre glass flater og mer «tette felt». Det kan være man ønsker ugjennomsiktige alternativer av estetiske grunner eller fordi man ikke ønsker direkte innsyn fra naboen. For å oppnå dette kan man benytte ugjennomsiktig glass, tettfeltplater i aluminium eller polykarbonat «kanalplater» som hovedsakelig benyttes i tak.

34

34

er det også hensiktsmessig i fasader som vender mot øst for å dempe virkningen av morgensolen. Mot nord er det ikke alltid nødvendig.

Sikkerhetsglass/sikringsglass

Selvvaskende glass Selvvaskende glass virker på den måten at UV-strålene i lys bryter ned smusset som havner på vinduet og regnet skyller det av. Effekten av selvvaskende glassglass avhenger av forskjellige forhold, blant annet hvor Selvvaskende åpent det er foran hvor myeatlysUV-strålene som slipperi til ikke ned Selvvaskende glass vinduet, virker påog den måten lysog bryter minst hvor regnvann som treff er glasset. Effekten nok ikkeavlike smusset sommye havner på vinduet og regnet skyller det av.erEff ekten god på skyggesiden, og på deavvinduene somforhold, er beskyttet overbygg selvvaskende glass avhenger forskjellige blant av annet hvor etc. Dadetmå ta vinduet, fram hageslangen og lys spyle vinduene åpent er du foran og hvor mye som slipper til og ikke minst hvor mye regnvann som treffer glasset. Effekten er nok ikke like Soldempende glassog på de vinduene som er beskyttet av overbygg god på skyggesiden, Ietc. en Da Veranda® bør man og vurdere glass for å må dumed ta mye framglass hageslangen spyle solbeskyttende vinduene redusere solvarmen på solrike dager. Behovet for solbeskyttende glass er størst i sør- og vestvendte fasader og i taket. Til en viss grad er 34 det også Soldempende glass hensiktsmessig i fasader som vender mot øst forsolbeskyttende å dempe virkningen I en Veranda® med mye glass bør man vurdere glass foravå morgensolen. Mot nord er detdager. ikke alltid nødvendig. Veranda® anbefaler redusere solvarmen på solrike Behovet for solbeskyttende glass er de lyseste det vil fasader si glass med en lystransmisjon på mellom 60 og størst i sør-glassene, og vestvendte og i taket. Til en viss grad er det også 70 prosent. Da islipper av lyset varmen. av hensiktsmessig fasader60-70% som vender motinn østog for30-40% å dempeavvirkningen morgensolen. Mot nord er det ikke alltid nødvendig. Veranda® anbefaler de lyseste glassene, det vil si glass med en lystransmisjon på mellom 60 og 70 prosent. Da slipper 60-70% av lyset inn og 30-40% av varmen. Sikkerhetsglass/sikringsglass Sikkerhetsglass benyttes først og fremst for å redusere personskader ved sammenstøt, - hvis man f. eks. skulle være så uheldig å gå mot en stengt skyvedør og knuse glasset. Ved ytterligere forsterkning av glasset oppnår Sikkerhetsglass/sikringsglass man betegnelsenbenyttes sikringsglass som også for gir åenredusere god sikring mot innbrudd Sikkerhetsglass først og fremst personskader ved og vandalisme. Vedman brukf.av laminert glass så i disse kombinasjonene sammenstøt, - hvis eks. skulle være uheldig å gå mot en stengt reduserer man ogsåglasset. faren for falming av interiøret innenfor. Alle oppnår skyvedør og knuse Ved ytterligere forsterkning av glasset overnevnte doble sikringsglass glasskombinasjoner kan som sikkerhetsglass/ man betegnelsen som også girtilbys en god sikring mot innbrudd sikringsglass. forhandler om glass mulighetene. og vandalisme.Spør Veddin bruk av laminert i disse kombinasjonene reduserer man også faren for falming av interiøret innenfor. Alle overnevnte doble glasskombinasjoner kan tilbys som sikkerhetsglass/ sikringsglass. Spør din forhandler om mulighetene.

Sikkerhetsglass benyttes først og fremst for å redusere personskader ved Glass utgjør naturlig nok store deler av din nye veranda. Det er derfor viktig å ta en grundig vurdering av ditt behov og om man har behov for andre typer sammenstøt, - hvis man f. eks. skulle være så uheldig å gå mot en stengt TETT FELT (FYLLINGER) enn det som er standard. Glass i både vegger og tak er nok førstevalget for de skyvedør og knuse glasset. Ved ytterligere forsterkning av glasset oppnår Tettfelt plater benyttes gjerne som fleste for å utnytte det naturlige lyset mest mulig. man betegnelsen sikringsglass som brystningspaneler også gir en god sikring mot innbrudd og som tette felt i takbruk ogbenyttes vegger. Tettfelt plater plater gjerne som brystningspaneler og som tette felt ogTettfelt vandalisme. Ved av laminert glass i disse kombinasjonene iTett aluminium er produsert av pulverlakkerte felt (fyllinger) Veranda kan tilby et stort utvalg av glasstyper med ulike egenskaper som kan reduserer man også faren for falming av interiøret innenfor. Alle i takplater og vegger. Tettfelt plater i aluminium av pulverlakkerte aluminiumsplater og kan leveres allekan RAL farger. Tettfelt benyttes gjerne somi brystningspaneler benyttes for å oppnå ulike funksjoner alt etter hva man ønsker. Der finnes overnevnte doble glasskombinasjoner tilbys som sikkerhetsglass/ er produsert Veranda® tettfeltplater kan leveresTettfelt iom både isolert og og som tette felt i tak vegger. plater ® for dem som ønsker mindre glassflater og mer t”...tette også flere alternativer sikringsglass. Spør dinog forhandler mulighetene. tettfelt­plater aluminiumsplater og kan leveres i alle RAL farger. Veranda uisolert utførelse i aluminium er produsert av pulverlakkerte felt”. Det kan være man ønsker ”ugjennomsiktige alternativer av estetiske aluminiumsplater og kan leveres i alle RAL farger. grunner eller fordi man ikke ønsker direkte innsyn fra naboen. For å oppnå kan leveres i både isolert og uisolert utførelse Veranda® tettfeltplater kan leveres i både isolert og dette kan man benytte ugjennomsiktig glass, tettfeltplater i aluminium eller Polycarbonat uisolert utførelse polykarbonat ”kanalplater” som hovedsakelig benyttes i tak. Polycarbonat ”kanalplater” benyttes hovedsakelig som takplater der man ønsker en ugjennomsiktig fylling med god lysgjennomgang. Platene leveres hovedsakelig Polycarbonat POLYCARBONAT iPolycarbonat 16, 25 og 32mm tykkelse,benyttes har god hovedsakelig isolasjonsevnesom ”kanalplater” og er betydelig lettere enn”kanalplater” glass. Polycarbonatfylling takplater der man ønsker en ugjennomsiktig Polycarbonat benyttes hovedsakelig som takplater der man ”kanalplater” er imidlertid betydelig mer støyende enn med god lysgjennomgang. Platene leveres hovedsakelig f.i 16, eks. glass enen kraftig regn eller haglskur. ønsker ugjennomsiktig fylling med god lysgjennomgang. Platene 25 og i32mm tykkelse, har god isolasjonsevne og er betydelig lettere enn glass. Polycarbonat levereserhovedsakelig i 16, 25 enn og 32mm tykkelse, har god isolasjonsevne ”kanalplater” imidlertid betydelig mer støyende f. eks. glass i en kraftig regn eller haglskur. Tett felt (fyllinger)

og er betydelig lettere enn glass. Polycarbonat ”kanalplater” er imidlertid eks. glass i en kraftig regn eller haglskur.

Glass utgjør naturlig nok store deler av din nye veranda. Det er derfor viktig betydelig mer støyende enn f. å ta en grundig vurdering av ditt behov og om man har behov for andre typer enn det som er standard. Glass i både vegger og tak er nok førstevalget for de flGlass este for å utnytte detnok naturlige lyset av mest utgjør naturlig store deler dinmulig. nye veranda. Det er derfor viktig å ta en grundig vurdering av ditt behov og om man har behov for andre typer Veranda kan er tilby et stort Glass utvalgi av glasstyper med egenskaper som enn det som standard. både vegger og takulike er nok førstevalget forkan de benyttes å oppnå funksjoner alt etter hva man ønsker. Der finnes fleste for for å utnytte detulike naturlige lyset mest mulig. også flere alternativer for dem som ønsker mindre glassflater og mer t”...tette felt”. Detkan kantilby væreetman av estetiske Veranda stortønsker utvalg”ugjennomsiktige av glasstyper medalternativer ulike egenskaper som kan grunner man ikke ønsker direkte innsyn fra naboen. benyttes eller for åfordi oppnå ulike funksjoner alt etter hva man ønsker. For Deråfioppnå nnes dette man benyttefor ugjennomsiktig glass, tettfeltplater i aluminium eller også flkan ere alternativer dem som ønsker mindre glassflater og mer t”...tette polykarbonat som”ugjennomsiktige hovedsakelig benyttes i tak. av estetiske felt”. Det kan ”kanalplater” være man ønsker alternativer grunner eller fordi man ikke ønsker direkte innsyn fra naboen. For å oppnå


«Norsk Standard» er frivillig å bruke, men «TEK10» er en lov som må følges.

SIKKERHETSGLASS OG SIKRING AV GLASSFELT Lover og regler er som skapt for å skape forvirring og frustrasjon. Mange av dem, om­ikke­de­fl­este,­gir­uklar­informasjon­og­ må ofte tolkes, men det er selvsagt viktig at reglene tolkes ut i fra at de i utgangs­ punktet er laget i den beste hensikt for å skape gode og trygge bygg og bygningsdeler. I hovedsak er der to regelverk å forholde seg til når det gjelder Byggtekniske krav: Norsk Standard (NS) – en benevnelse på standarder utgitt av Standard Norge. TEK10 – en forskrift til den norske plan og bygningsloven av 2008.

SIKRING AV GLASSFELT Norsk Standard er frivillig å bruke, men TEK10 er en lov som må følges. NS og TEK10 er samstemte på mange områder men der er også en del avvik dem imellom, ikke minst når det gjelder krav om bruk av sikkerhetsglass i bygg. Sikring av glassfelt kan i utgangspunktet gjøres på mange ulike måter, f.eks ved at glasset skjermes, der etableres en brystning på mer enn 80cm høyde, eller at det benyttes et sikkerhetsglass. Krav til sikring er størst der faren for sammen­ støt er størst, og ikke minst der det er ferdsel av mennesker og dyr. Det er et absolutt krav til sikring i alle glassfelt som vender mot balkong, terrasse og lignende uansett etasje. I boliger er der i tillegg krav om sikring av vindu og glassfelt i yttervegg fra og med tredje etasje. I ferdselsveier er det ikke krav til sikring.

LØSNING Enkleste løsning ville selvsagt være å benytte sikkerhetsglass overalt, da hadde man jo sluppet å tolke regler og alltid hatt sitt på det tørre. Ulempen er jo at Veranda® produktene hadde blitt unødig fordyret. I et forsøk på å holde kost­ nadsnivået på et så akseptabelt nivå som mulig har Veranda® derfor valgt å tilby sikkerhetsglass i dører der det er et absolutt krav. Det er derfor viktig at kunde og Veranda® er samstemte i hvilke dører og vinduer som skal leveres med sikkerhetsglass og hva som skal sikres på andre måter.


SIKKERHETSGLASS

35


Tett felt (fyllinger)

® Polycarbonat Polycarbonat Polycarbonat Tette felt Tette Tette feltfelt ALTERNATIVERPolycarbonat TIL GJENNOMSIKTIG GLASS I DIN VERANDA Tettfelt plater benyttes gjerne som brystningspaneler og som tette felt i tak og vegger. Tettfelt plater i aluminium er produsert av pulverlakkerte aluminiumsplater og kan leveres i alle RAL farger. Veranda® tettfeltplater kan leveres i både som isolert ogbenyttes Kanalplater Kanalplater Kanalplater som som benyttes benyttes Kanalplater som benyttes uisolert utførelse

som som takfyllinger som takfyllinger takfyllinger som takfyllinger

POLYCARBONAT

Polycarbonat Selvvaskende glass

kyttende glass for å eskyttende glass er s grad er det også mpe virkningen av Veranda® anbefaler on på mellom 60 og % av varmen.

PolycarbonatSelvvaskende ”kanalplater”glass benyttes hovedsakelig somat UV-strålene i lys bryter ned virker på den måten takplater dersmusset man ønsker en ugjennomsiktig Kanalplater benyttes somsom havner på vinduet fylling og regnet skyller det av. Effekten av med god lysgjennomgang. Platene leveresav hovedsakelig selvvaskende glass avhenger forskjellige forhold, blant annet hvor takfyllinger i 16,som 25 og 32mm har vinduet, god isolasjonsevne åpent tykkelse, det er foran og hvor mye lys som slipper til og ikke og er betydelig lettere enn glass. Polycarbonat minst hvor mye regnvann som treffer glasset. Effekten er nok ikke like ”kanalplater”god er imidlertid betydelig enn på skyggesiden, og mer på destøyende vinduene som er beskyttet av overbygg f. eks. glass i etc. en kraftig regn haglskur. Da må du eller ta fram hageslangen og spyle vinduene Soldempende glass

I en Veranda® med mye glass bør man vurdere solbeskyttende glass for å redusere solvarmen på solrike dager. Behovet for solbeskyttende glass er Glass utgjør naturlig nok store delerstørst av dininye Det er derfor viktig sør-veranda. og vestvendte fasader og i taket. Til en viss grad er det også å ta en grundig vurdering av ditt behov og om man har behov for andre typermot øst for å dempe virkningen av hensiktsmessig i fasader som vender enn det som er standard. Glass i både vegger og tak er nok førstevalget for de morgensolen. Mot nord er det ikke alltid nødvendig. Veranda® anbefaler fleste for å utnytte det naturlige lysetde mest mulig. lyseste glassene, det vil si glass med en lystransmisjon på mellom 60 og 70 prosent. Da slipper 60-70% av lyset inn og 30-40% av varmen.

personskader ved å gå mot en stengt g av glasset oppnår kring mot innbrudd mbinasjonene nenfor. Alle sikkerhetsglass/

Veranda kan tilby et stort utvalg av glasstyper med ulike egenskaper som kan benyttes for å oppnå ulike funksjoner alt etter hva man ønsker. Der finnes også flere alternativer for dem som ønsker mindre glassflater og mer t”...tette felt”. Det kan være man ønsker ”ugjennomsiktige alternativer av estetiske Sikkerhetsglass/sikringsglass grunner eller fordi man ikke ønsker Sikkerhetsglass direkte innsyn frabenyttes naboen. For å oppnå først og fremst for å redusere personskader ved dette kan man benytte ugjennomsiktig glass, tettfeltplater aluminium sammenstøt, - hvis iman f. eks. eller skulle være så uheldig å gå mot en stengt polykarbonat ”kanalplater” som hovedsakelig i tak. skyvedørbenyttes og knuse glasset. Ved ytterligere forsterkning av glasset oppnår

16mm tykkelse 32mm tykkelse 16mm 16mm tykkelse tykkelse 32mm 32mm tykkelse tykkelse 16mm tykkelse 32mm tykkelse 16MM TYKKELSE 32MM TYKKELSE Opal eller gjennomskinnelig Opal eller gjennomskinnelig Opal eller Opal gjennomskinnelig eller gjennomskinnelig Opal eller Opal gjennomskinnelig eller gjennomskinnelig Opal eller gjennomskinnelig Opal eller gjennomskinnelig man betegnelsen sikringsglass også gir en god sikring mot innbrudd Opal eller gjennomskinnelig Opal ellersom gjennomskinnelig og vandalisme. Ved bruk av laminert glass i disse kombinasjonene reduserer man også faren for falming av interiøret innenfor. Alle overnevnte doble glasskombinasjoner kan tilbys som sikkerhetsglass/ sikringsglass. Spør din forhandler om mulighetene.

37 GLASS

e i lys bryter ned av. Effekten av ant annet hvor er til og ikke n er nok ikke like tet av overbygg ene

(fyllinger) (fyllinger) (fyllinger)

derder der Benyttes Benyttes Benyttes en ønsker en ønsker en ønsker TETTE FELT – (FYLLINGER) Tettfelt plater benyttes gjerne som brystningspaneler vegg ugjennomsiktig ugjennomsiktig vegg vegg ugjennomsiktig Benyttes en ønsker ugjennomsiktig og som tette felt i takder og vegger. Tettfelt plater i aluminium er produserteller aveller pulverlakkerte ofte brukt i brukt tak, eller ofte tak, brukt ofte i i tak, vegg eller tak, oftei alle brukt i brystninger. aluminiumsplater og kan leveres RAL farger. Veranda® tettfeltplater kan leveres i både isolert og brystninger. brystninger. brystninger. uisolert utførelse Tett felt (fyllinger)

Polycarbonat

Polycarbonat ”kanalplater” benyttes hovedsakelig som takplater der man ønsker en ugjennomsiktig fylling med god lysgjennomgang. Platene leveres hovedsakelig i 16, 25 og 32mm tykkelse, har god isolasjonsevne og er betydelig lettere enn glass. Polycarbonat ”kanalplater” er imidlertid betydelig mer støyende enn f. eks. glass i en kraftig regn eller haglskur.

FF

F

T T

T

Glass utgjør naturlig nok store deler av din nye veranda. Det er derfor viktig å ta en grundig vurdering av ditt behov og om man har behov for andre typer enn det som er standard. Glass i både vegger og tak er nok førstevalget for de fleste for å utnytte det naturlige lyset mest mulig.

24mm tykkelse 24mm24mm tykkelse tykkelse 24mm tykkelse 24MM TYKKELSE

tykkelse 32mm 32mm tykkelse tykkelse 32mm 32MM TYKKELSE

Veranda kan tilby et stort utvalg av glasstyper med ulike egenskaper som kan benyttes for å oppnå ulike funksjoner alt etter hva man ønsker. Der finnes også flere alternativer for dem som ønsker mindre glassflater og mer t”...tette felt”. Det kan være man ønsker ”ugjennomsiktige alternativer av estetiske grunner eller fordi man ikke ønsker direkte innsyn fra naboen. For å oppnå dette kan man benytte ugjennomsiktig glass, tettfeltplater i aluminium eller polykarbonat ”kanalplater” som hovedsakelig benyttes i tak.

Polycarbonate opal fra utstilling

34

Mange typer farget Mange Mange typer typer farget farget Mange typer farget gjennomsiktig og gjennomsiktig gjennomsiktig og farget og farget gjennomsiktig og farget farget ugjennomsiktig glass kan ugjennomsiktig ugjennomsiktig glass glass kan kan ugjennomsiktig glass kan også benyttes ii brystninger. også også benyttes benyttes i brystninger. i brystninger. også benyttes brystninger. På bildet er det brukt bildet Påover bildet over er det er brukt det brukt PåPå bildet over erover det brukt opal glass opal opal glassglass opal glass


Sett vedlikeholdsfrie farger på tilværelsen.

NATURLIG Vi nordmenn er noe for oss selv. Selv om vi har klodens bortimot barskeste klima driver vi fortsatt og bygger våre hus i tre. Da er vi jo i alle fall sikker på å ha nok å gjøre i sommerhalvåret med flikking og maling. La gå med at du gjerne har valgt «feil» materiale til huset ditt og bruker halve ferien til vedlike­ hold, men det er jo ingen grunn til å velge feil materiale til din Veranda®

ET SOLID VALG I Veranda® bruker vi kun aluminiumsprofiler til både bære­ konstruksjon, vinduer og dører. Med unntak av modellen VIDE som har bærekonstruksjon av limtre. Aluminiumsprofiler er solide og gir en bortimot evigvarende konstruksjon som aldri vil råtne eller ruste. Med aluminium bygger vi smekre konstruk­ sjoner som ikke stjeler mer oppmerksomhet enn nødvendig. Et annet viktig poeng er at hver og én veranda blir dimen­ sjonert og tilpasset den enkelte kundes behov og ønsker, og det blir tatt hensyn til vær og vind, og snølaster. Basiskonstruk­sjonen er i utg. pkt. dimensjonert for 150kg/m2 men kan selvsagt dimensjoneres til andre aktuelle snølaster i ditt område. Det er jo særdeles betryggende å vite at din Veranda tåler den neste høststormen. Med et enestående fargeutvalg er det jo heller ingen grunn til at din nye Veranda® skulle få noen som helst form for negativ oppmerksomhet.

Sepalumic i Frankrike er vår hovedleverandør av aluminiums­ profilene vi benytter i produksjonen av Veranda® produktene. Sepalumic er blant Frankrikes største aluminium systemleve­ randører og har siden oppstarten i 1965 kontinuerlig utviklet og forbedret systemet. Dette betyr at vi i dag er i stand til å tilby markedets største utvalg av førsteklasses produkter, materialer, farger og ekstrautstyr.


Grunnprisen på Veranda® er basert på RAL9010 hvit med blank overflate. Alle våre Veranda® produkter i vedlikeholdsfri aluminium kan i alle RAL fargeri og i et utvalg av lakkerte trestrukturer. Alle leveres våre Veranda® produkter vedlikeholdsfri aluminium Dette betyr kanfarger velgeogmellom meravenn 200 forskjellige farger på kan leveres i at alleduRAL i et utvalg lakkerte trestrukturer.profilene. Dette betyr du kan velgeExtremeserien mellom mer kan du også aluminiums­ PåatComfort- og enn 200 forskjellige aluminiumsprofi lene. På velge mellom ulike farger fargerpå utvendig og innvendig.

STORT UTVALG AV FARGER

G

RGER

aluminium akkerte om mer filene. På e farger

G

Comfort serien kan du også velge mellom ulike farger utvendig og innvendig. STANDARD VERANDA® FARGER Standard®Veranda® Veranda kan tilbyfarger 16 utvalgte farger til en rabattert pris. Veranda® tilby 16Veranda utvalgte ®farger til en(som rabattert pris. med (G) fargene er markert Disse 16kan standard Disse 16 standard Veranda® fargene (som er markert med etter farge­koden) har en flott ru og matt GRANIT overflate som (G) etter fargekoden) har en flott ru og matt GRANIT passer de fleste overflatei som passer miljøer. i de fleste miljøer.

G

attert pris. arkert med GRANIT

G

G

G Furu

G

2

G

i verden med tiller vi store profilene ene. nde prosess n tilby deg et umsprofilen pulver som øsemidler. Profil at fargepulveret profilen. Dette vil flasse og ørene på alle de i fra før.

G

G

G G

G

G

G G

G

27

Akasie

Eik1

Eik2

Eik3

Gyllen eik

Alm

Valnøtttre1

Valnøtttre2

Furu

Pulverlakkert aluminium PULVERLAKKERT Fordi det Norske klimaetALUMINIUM er blant det tøffeste i verden med store temperaturforskjeller, regn og store vind stiller vi store Fordi det Norske klimaet ersnø tøft, med temperaturforskjeller, snø, krav til av aluminiumsprofi lene regn ogoverfl vind,atebehandlingen stiller vi store krav til overflate­behandlingen av vi bruker i produksjonen av Veranda® produktene. aluminiums­ profilene vi bruker i produksjonen av Veranda® produktene. Aluminiumsprofilene gjennomgår en omfattende prosess Aluminiumsprofilene gjennomgår en omfattende for å tilfredsstille det krav vi setter slik at vi kan tilbyprosess deg et for å tilfreds­ stille kravene vi setter slik at vi kan tilby deg et vedlikeholdsfritt produkt. vedlikeholdsfritt produkt. Fargen på aluminiumsprofilen består i utgangspunktet av et frittflbestår ytende,i utgangspunktet tørt pulver som av et tørt pulver Fargen på aluminiumsprofilene blir påført elektrostatisk uten noen løsemidler. Profil Profil og som blir påført elektrostatisk uten form noenfor form for løsemidler. og pulver blir deretter varmet opp herdet slik at fargepulveret pulver blir deretter varmet opp herdet slik at fargepulveret smelter og smelter og i praksis blir en del av aluminiumsprofilen. Dette i praksis blir en del av aluminiumsprofilen. prosessen gir en gir en enestående slitesterk overflate som ikkeDenne vil flasse og enestående slitesterk overflate som ikke vil flasse og aldri skal males. aldri skal males. Det lyder nok som musikk i ørene på alle som lyder helt sikkert harmusikk mer enni ørene nok å vedlikeholde i fra sikkert før. har mer enn Det nok som på alle som helt nok å vedlikeholde i fra før.

G

FA R G E VA L G O G M AT E R I A L E R

39

STORT UTVALG AV FARGER

G


Aluminiumsprofiler er solide og gir en bortimot evigvarende konstruksjon som aldri vil råtne eller ruste.

BÆREKONSTRUKSJONEN

C

F-P

A-B

D-E

Bærekonstruksjonen i aluminium er selve ryggraden i din veranda; – solid, estetisk og knapt synlig.

Veranda® bygger din veranda med forsterket bærekonstruksjon i alumi­ nium som gir et solid og estetisk uttrykk. Bærekonstruksjonen i din nye veranda består av solide hjørne­ stolper, selvbærende taksprerr og takrenner. De selvbærende takren­ nene er integrert i bære-konstruks­ jonen og leder unna regnvann i nedløp som plasseres der du ønsker.


EKSEMPLER PÅ PROFILER I BÆRESYSTEMET I EN ISOLERT VERANDA®

D

Skjøteprofi l for forbinding mellom 2 karmer med samme karmdybde. (f.eks mellom en 2 spors skyvedør og fast vindu)

G

Justerbar hjørneprofil

B

Profil til glass eller plastplater fra 9 til 32mm tykkelse inklusiv sperr-profil (52x100mm) i aluminium.

C

BÆREKONSTRUKSJON

A

Profil til glass eller plastplater fra 9 til 32mm tykkelse for montering på underliggende bæring

41

Selvbærende takrenneprofil

E

Skjøteprofil for forbinding mellom 2 karmer med ulik karmdybde. (f.eks mellom en 3 spors skyvedør og fast vindu)

F

90 graders hjørneprofil

H

135 graders hjørneprofil.

P

135 graders hjørneprofil.

Med unntak av modellen VIDE er bæresystemet i en Veranda® utført i aluminium, noe som gjør konstruksjonen meget solid og stabil. En bærekonstruksjon i aluminium blir meget smekker i fohold til f eks. en tilsvarende konstruksjon i tre. Når man også tar i betraktning at aluminium er vedlikeholdsfritt samtidig som det gir en unik estetikk er jo valget enkelt. I noen tilfeller blir Veranda® konstruksjonene forsterket med sekundære stålprofiler som enten kan ligge skjult i alu­ miniums­profilene eller under som en synlig bærekonstruksjon.


LÅSER / SIKKERHET

R DØRLÅSER ØRLÅSER yvedører leveresskyvedører med 3punkts lås med Comfort leveres med 3punkts lås med veres med 3punkts lås med mfort skyvedører leveres med 3punkts lås med g utvendig sylinderlås som standard. innvendig og utvendig sylinderlås som standard. DØRLÅSER gnvendig sylinderlås som standard. og utvendig sylinderlås som standard. Comfort skyvedører leveres med 3punkts lås med skyvedører leveres med 1punkts lås med Basic og Iso skyvedører leveres med 1punkts med innvendig og utvendig sylinderlås somlåsstandard. r leveres med 1punkts lås med sic og innvendig Iso skyvedører leveres med 1punkts lås med åstapp uten nøkkel som standard. Utvendig låstapp uten nøkkel som standard. Utvendig n nøkkel som Utvendig nvendig uten nøkkel som standard. Utvendig kkel kan tilleggsbestilles låslåstapp med standard. nøkkel kan Basic og Isotilleggsbestilles skyvedører leveres med 1punkts lås med med nøkkel kan tilleggsbestilles leggsbestilles innvendig låstapp uten nøkkel som standard. Utvendig veres med ordinært dørhåndtak ogtilleggsbestilles innvendig Slagdører leveres med ordinært dørhåndtak og innvendig lås med nøkkel kan gdører leveres med ordinært dørhåndtak og innvendig ordinært dørhåndtak og innvendig om standard. sylinderlås som standard. inderlås som standard. rd. Slagdører leveres med ordinært dørhåndtak og innvendig sylinderlås som standard. eres med innvendig ettmed greps håndtak somgreps håndtak som Vinduer leveres innvendig ett nduer leveres med innvendig ett greps håndtak somhåndtak på nnvendig ett greps håndtak som unnhengslede med snapvinduer håndtak på snap standard,vinduer bunnhengslede med ndard, bunnhengslede vinduer med snap håndtak på håndtak som leveres med ede vinduer medVinduer snap håndtak på innvendig ett greps hver side Comfort skyvedører leveres med standard, bunnhengslede vinduer med snap håndtak på er side

LÅS OG SIKKERHET

3-punkts hver side lås med innvendig og

utvendig sylinderlås som standard. Basic og Iso skyvedører leveres med 1punkts lås med innvendig låstapp uten nøkkel som standard. Utvendig lås med nøkkel kan tilleggsbestilles Slagdører leveres med ordinært dørhåndtak og innvendig sylinderlås som standard.

Vinduer leveres med inn­ vendig ett greps håndtak som standard, bunn­heng­ slede vinduer med snap-­ håndtak på sider eller i topp.

Vindushåndtak

3pkt lås til Comfort skyvedører lås til Basic og Basic Standard innvendig lås tillås Basic Dørhåndtak tilDørhåndtak til slagdør Standard innvendig Dørhåndtak Standardinnvendig innvendig lås slagdør Utvendig Utvendig lås til Basic og Utvendig Dørhåndtakt Standard lås til Basic og Utvendig lås tillåsBasic og 3pkt lås til Comfort3pkt lås3pkt lås til Comfort til Comfort Iso skyvedører og Basic Iso skyvedører Dørhåndtak til slagd Standard innvendig lås Utvendig lås til Basic og til Basic og Basic Iso til Basic og Basic Iso 3pkt lås til Comfort Dørhåndtak til slagdør Standard innvendig lås til Basic og Basic Iso Utvendig lås til Basic og Iso skyvedører Basic Iso skyvedører Vindushåndtak tak 3pkt lås til skyvedører Comfort skyvedører BasicBasic Iso skyvedører Vindushåndtak skyvedører Basic Iso skyvedører ndushåndtak Basic Isotil Basic og skyvedører skyvedører Basic Iso skyvedørerBasic Iso skyvedører til Basic ogskyvedører skyvedører skyvedører skyvedører

39


BELYSNING

L Å S P G S I K K E R H E T / B E LY S N I N G

43

Et viktig element som ofte blir glemt er riktig belysing. Veranda® kan tilby spotbelysning som er spesielt desig­ net for å kunne integreres i taksper­ rene. Med skjult ledningsopplegg og fjernkontroll styring er du helt kvitt problemet med løse ledninger. Veranda® kan tilby halogen eller LED spotter med og uten dimmingsfunksjon slik at du selv kan velge den riktige mengde belysning til de ulike formål. Husk at det er store muligheter for at din nye Veranda® kommer til å bli det mest populære rommet i huset ditt, så du vil antagelig trenge både leselys, arbeidslys og koselys. Med integrerte spotter er du forberedt!

 FJERNKONTROLL  ENERGISPARENDE  LANG LEVETID  HELT INTEGRERT  INGEN LØSE LEDNINGER


Det lille ekstra til din Veranda® Fine pyntesprosser, buer eller ornamenter gir din veranda et personlig preg.

SPROSSER Sett ditt personlige preg på din Veranda® med pyntesprosser, buer eller blomsterornamenter. Velg mellom et stort utvalg av detaljer og utførelser og få din Veranda® akkurat slik du ønsker. Din Veranda® Comfort og Extreme kan leveres med ­sprosser innbakt i isolerglasset eller gjennomgående poster, spør din forhandler om mulighetene.


SPROSSER

45

Pyntesprosser kan leveres innbakt i isolerglasset. En dekorativ og vedlikeholdsfri løsning. Pynte­ sprosser kan også leveres pålimt på glasset.

Pyntesprosser med bue kan også leveres innbakt i isolerglasset.

Nedløp fra takrenne er integrert i hjørneprofilen på Comfort og Extreme men må tilleggsbestilles på Basic modellene.

Viktorianske detaljer er tilgjengelig og kan monteres på de fleste tak fra Veranda®

Blomsterornamenter i aluminium kan monteres der det er ønskelig, som f.eks under takrennen eller på brystningsfelter.

Border i aluminium kan monteres der det er ønskelig, som f.eks som her under takrennen.


De fleste typer fysiske solavskjermingsløsninger som markiser, screen, og persienner kan benyttes i din Veranda®

SOLAV­ SKJERMING Store glassflater slipper inn masse deilig lys, og i den varme årstid følger det naturlig nok også med en del solvarme. Har din Veranda® en solrik beliggenhet kan fysisk solskjerming i tillegg til det soldempende glasset være et fint alternativ. Løsninger til både innvendig og utvendig bruk kan leveres med både manuell eller elektrisk betjening.


Horisontal ventil som nærmest er integrert i glasset

din Veranda og i øvrehorisontalventil del på andre siden. Ved å Veranda. Veranda® er selvsagt åpne lukke etter behov vil du skape både og isolert ogspjeldene fullstendig vanntett. en naturlig gjennomstrømming av luft i din Veranda. Veranda® horisontalventil er selvsagt både isolert og fullstendig vanntett.

47 Ventil kan kun leveres til Comfort og Extreme. Comfort kan leveres med ventil både oppe og nede, Extreme kan kun leveres med ventiler oppe.

Horisontal ventil oppe Ventil oppe

Horisontal ventil oppe

VENTILASJON Elegant og funksjonelt, det er jo berre lekkert…. VENTILASJON Elegant det er jo berre lekkert…. En horisontalog ventil funksjonelt, som nærmest er integrert i glasset monteres i nedre del på den ene siden av din veranda, og i øvre del på andre siden. Ved å åpne og lukke spjeldene etter behov vil du skape en naturlig gjennomstrømming av luft i din veranda. Veranda® horisontalventil er selvsagt både isolert og fullstendig vanntett.

S O L AV S K J E R M I N G / V E N T I L A S J O N

Veranda® tilbyr et enkelt og enestående ventilasjonsprinsipp til din Veranda®, Comfort og Extreme.

Horisontal ventil som nærmest er integrert i glasset

Ventil nede

Horisontal ventil nede

Horisontal ventil nede

Veranda® tilbyr et enkelt og enestående ventilasjonsprinsipp til din Veranda® En horisontal ventil som nærmest er integrert i glasset monteres i nedre del på den ene siden av din Veranda og i øvre del på andre siden. Ved å åpne og lukke spjeldene etter behov vil du skape en naturlig gjennomstrømming av luft i din Veranda. Veranda® horisontalventil er selvsagt både isolert og fullstendig vanntett.

Horisontal ventil som n integrert i glasset


INNFESTNING INNFESTNINGMOT MOTGULV GULVOG OGVEGG VEGG

EGG

INNFESTNING MOT GULV OG VEGG

Skvettbeslag under panner og sanafi l under pappunder ned ipanner Skvettbeslag takrenne og sanafil under papp ned i takrenne

157 157

loddbord loddbord Takrenne Takrenne Fuges Fuges Beslag limes / skrues til glass ogBeslag vegg limes / skrues til glass og vegg

104 104

17

69

17

69

24

72 217 217

9872

26 155 155 113 113

mm

g av

17

26

98

230mm 230mm

Dreneringskammer fuges Dreneringskammer fuges 17

24

18 18

Avdekkings beslag Avdekkings beslag Sanafil Sanafil Ferdig Gulv Ferdig Gulv 10 10 100 100

100 100

Anbef. utv. nivå Anbef. utv. nivå

32 32 mellom ute og inne.

EKSEMPEL PÅ ENKEL MONTERING AV DIN VERANDA® En såle på 100-150mm bredde av tre eller betong kan benyttes som fundament, og det bør være minst 10cm nivåforskjell mellom ute og inne. Taket bygger 230mm i bakkant og kan gjerne monteres på et forsterket og forhøyet loddbord som skissen viser. Spør gjerne din Veranda forhandler om og tips og råd.

ute o Eksempel på på enkel montering av avmellom mellom u Eksempel enkel montering taket bygger dindin Veranda® taket byg Veranda®

gjerne mont gjerne m lod En såle på 100-150mm bredde av tre eller forhøyet forhøyet En såle på 100-150mm bredde av tre ellergjerne din Ve betong kan benyttes som fundament, og gjerne din betong kan benyttes som fundament, og og råd . det bør være minst 10cm nivåforskjell og råd . det bør være minst 10cm nivåforskjell


I N N F E S T I N G M O T G U L O G TA K

49


GLASSPARTIER SKYVEDØRER VINDUER DØRER OG SKRÅVINDUER

INNLEDNING

51


me

42

42 42

43

42

43

43

86

38

38

7070

100 78

82

8282

120

43

43

43 43

43

100 7878

136 136 136

43

43

43 43

148

43

3838

38 38

70

38 38 38

107 107 107 148

42 42

42

43 43

118 9797

38 38 38

118 97

8686

topp/topp/ sidekarm sidekarm

5252

COMFORT

38 38

42 42

42

43 43

86

Extreme Extreme Extreme

Comfort Comfort Comfort

BASIC/ISO

bunnkarm bunnkarm

7878

43

Basic/Iso Basic/Iso Basic/Iso Basic/Iso Basic/Iso

EXTREME

43

38 38

38 38

TOPP- /

topp/ topp/ topp/ sidekarm sidekarm sidekarm SIDEKARM 3 spors40skyvedørskarm 52 4040

86

4 SPORS SKYVEDØRER Comfort Comfort

Extreme Extreme Extreme

Comfort Comfort Basic/Iso Basic/Iso Basic/Iso Comfort BASIC/ISO COMFORT

78

78

4 spors skyvedørskarm skyvedørskarm 34 spors 3spors 3spors spors skyvedørskarm skyvedørskarm skyvedørskarm

2 SPORS SKYVEDØRER

6060

78

Veranda® er markedsledende norsk produsent av kvalitets skyvedører i vedlikeholdsfri aluminium, topp/topp/ sidekarm sidekarm 70 70 52 52 fra den enkleste ­uisolerte Basic døren til den høyisolerte Extreme. Til forskjell fra mange andre 40 40 dører på markedet som gjerne konstrueres og produseres i Østen etter «garderobedør prinsippet» med en skinne i topp og bunn, leveres Veranda® skyve­dører med karm på alle 4 sider som gjør dem meget tette og stabile. Velger du Veranda® trenger du ikke å ta hensyn til standard størrelser.

2 spors 22spors spors skyvedørskarm skyvedørskarm skyvedørskarm

60

60

43

SKYVEDØRER

BUNNKARM bunnkarm bunnkarm bunnkarm

60

38

38

bunnkarm bunnkarm

120

120 120 120

Extreme 43

38

42

43

Comfort Basic/Iso 3 SPORS SKYVEDØRER

BUNNKARM

86

4 spors 44spors spors skyvedørskarm skyvedørskarm skyvedørskarm

136

107

97

fastfast fast vinduskarm vinduskarm vinduskarm

Comfort Comfort Comfort 43 43 43

43

82

43 43

43

38 38

topp/ topp/ topp/ sidekarm sidekarm sidekarm

38

40

4040

48

59 59

48

Skreddersøm fra Veranda®

48 48

120 148 148 148

59

118 118 118

Extrem Extre Ext

Comfort Comfort Comfort

Basic/Iso Basic/Iso Basic/Iso 48 48

78

38 38

38

bunnkarm bunnkarm bunnkarm

38

TOPP- / SIDEKARM

43

42

Basic/Iso Basic/Iso Basic/Iso

70 52

5252

7070


felt.3 skinner.

4 dører m/4 skinner 4 dørerSKYVEDØRER m/4 skinner SKYVEDØRER Kan åpnes 66% Kan også leveres med 6 skyvbare felt.

4 dører m/2 skinner

2 DØRER

J

Åpen

Skyvedør med 4 skyvbare felt på 2 skinner. Kan åpnes 50%

4 dører m/2 skinner 4 dører m/4 skinner

3 DØRER Skyvedør med 4 skyvbare felt på 2 skinner. Skyvedør 4 50% Kanmed åpnes skyvbare felt på 2 skinner. Kan åpnes 50%

Åpen ÅPEN

Åpen

Lukket

Lukket

Åpen

Lukket

LUKKET Lukket

Lukket LUKKET

Lukket

I

4 DØRER 2 SPOR

K

Åpen

ÅPENÅpen Åpen

Lukket

LukketLukket LUKKET

53

Skyvedør med 4 skyvbare felt på 4 skinner. Skyvedør med 4 Kan åpnes 75% skyvbare felt på Kan også leveres 4 skinner. med 8 skyvbare Kan åpnes 75% felt. Kan også leveres med 8 skyvbare felt.

Kan åpnes 50%

Åpen ÅPEN

Åpen

4 dører m/4 skinn

Skyvedør med 4 skyvbare felt på 4 skinner. Kan åpnes 75% Kan også leveres Skyvedør med 4 med 8 skyvbare skyvbare felt på felt.2 skinner.

J

4 DØRER 4 SPOR

felt.

KARMER OG DØRSKINNER

skinner. ner 4 dører2Kan m/2 åpnes skinner 50%

Åpen Åpen

Lukket Lukket Til alle Veranda® dører finnes der også mange typer glass å velge i mellom. Materiell til hvite dører lagerføres i Bergen og kan leveres på 4-6 uker. Har du tid å vente litt lenger kan du velge mellom mer enn 200 farger!

49

49

ÅPEN

Åpen

Åpen

Lukket LUKKET

Lukket

Skyvedører er genialt enkel i bruk og tar ingen gulvplass hverken ute eller inne, og blir heller ikke «tatt av vinden» som vanlige dører eller foldedører kan gjøre. Veranda® skyvedører leveres med trinser og trinsebaner i tre ulike materialer. Veranda® med Åpenskyvedører er Åpen genialt enkelt og ganske enkelt genialt. Snakk med din Veranda® forhandler om mulighetene med Veranda® – Vi ønsker lykke til med valg av din nye vedlikeholdsfrie Lukket Lukket Veranda® skyvedør!

51

51


2 dører

3 dører

3 dører

SKYVEDØRER SKYVEDØRER SKYVEDØRER 2 dører 2 DØRER

22dører dører

Skyvedør med 2 skyvbare felt på 3 med DØRER 2 skinner. Skyvedør med 2 Skyvedør 2 Skyvedør medskyvbare Kan åpnes skyvbare felt på felt på50%

dører 333 dører dører

2 skinner. 2 skyvbare felt2 skinner. på 2 skinner. Kan Kan åpnes 50% Kan åpnes 50% åpnes ca 50%.

Skyvedør med 2 skyvbare felt på 2 skinner. Kan åpnes 50%

Åpen

Åpen

Åpen Åpen

Skyvedør Skyvedør med med 2 2 skyvbare skyvbare feltfelt påpå 2 skinner. 2 skinner. Kan Kan åpnes åpnes 50% 50%

Åpen

Åpen ÅPEN

Skyvedør med 3 skyvbare felt på Skyvedør med 3 skinner. 3 skyvbare felt på Kan åpnes 66% 3 skinner. Kan Kan også leveres åpnes ca 66%. Skyvedør Skyvedør med med 3 Skyvedør 36 skyvbarem med Kan også ­leveres skyvbare skyvbare feltfelt på på skyvbare felt felt. felt. med 6 skyvbare 3 skinner. 3 skinner. 3 skinner.

Kan Kan åpnes åpnes 66% 66% Kan åpnes 6 Kan Kan også også leveres leveres Kan også lev med med 6 skyvbare 6 skyvbare med 6 skyvb felt. felt. felt.

Åpen Åpen

Åpen

ÅPEN Åpen

Å

Lukket Lukket

Lukket

Lukket

Lukket

Lukket LUKKET

Lukket Lukket

LUKKET Lukket Lukket

4


SKYVEDØRER

4 dører m/2m/2 skinner dører skinner 4 4DØRER M/2 SKINNER

skinner dører m/4 skinner skyvbare felt44 pådører 2 skinner. Skyvedør med Kan åpnes 50%

4 DØRER M/4 SKINNER

4 skyvbare felt på 2 skinner. Kan åpnes ca 50%. Skyvedør med 4 Skyvedør med skyvbare felt4på skyvbare felt 2 skinner.på 2 skinner. Kan åpnes 50% Kan åpnes 50%

skyvbare felt på 4 skinner. Kan åpnes 75% Kan også leveres Skyvedør med 4 med 8 skyvbare 55 skyvbare felt på felt. 2 skinner.

Skyv skyv 4 sk Kan Kan Skyvedør med Kan åpnes 50% med 4 skyvbare felt felt. på 4 skinner.

Skyvedør med 4 Skyvedør Kan åpnesmed ca 4 skyvbare felt på skyvbare felt på 75%. Kan også 4 skinner. 4 skinner. ­leveres med Kan åpnes 75% Kan åpnes Kan også leveres 8 skyvbare75% felt. også leveres medKan 8 skyvbare felt.med 8 skyvbare

SKYVEDØRER

Skyvedør med 4 Skyvedør med 4 skyvbare felt påSKYVEDØRER skyvbare felt på 2 skinner. 2 skinner. Kan åpnes 50% Skyvedør med 4 50% Kan åpnes

felt.

Åpen

Lukket

Åpen

ÅpenLukket

Lukket

ÅPEN Åpen

Åpen

Åpen

Åpen

ÅPENÅpen Åpen

Åpen

LukketLukket LUKKET

Lukket Lukket LUKKET

Lukket

Lukket

Lukket

51

51


78

43

38

136

107

97

70

52

40

43

38

38

43

42

86

43

60

42

38

43

43

VINDUER

78,4

82

120

43

40 38

COMFORT

EXTREME 48

48

148

BASIC/ISO

59

118

43

38

FAST VINDUSKARM

52

70


VINDUER VINDUER VINDUER VINDUER Bunnhengslet vindu Bunnhengslet vindu BUNNHENGSLET VINDU Bunnhengslet Bunnhengsletvindu vindu Fast aluminiums karm som ikke kan åpnes.

Aluminiums karm med bunnhengslet Aluminiums åpningsramme. Aluminiums karm med Aluminiums Aluminiums karm med bunnhengslet karm karm med med bunnhengslet åpningsramme. bunnhengslet bunnhengslet åpningsramme. åpningsramme. åpningsramme.

Fast aluminiums Fast som aluminiums karm ikke Fast Fast aluminiums aluminiums karm som ikke kan åpnes. karm karm som somikke ikke kan åpnes. kan kanåpnes. åpnes.

Sidehengslet vindu SIDEHENGSLET VINDU Sidehengslet vindu Sidehengslet Sidehengslet vindu vindu

57 VINDUER

Fast vindu Fast vindu FAST VINDU Fast Fastvindu vindu

Dreie/vipp vindu DREIE/VIPP VINDU Dreie/vipp vindu Dreie/vipp Dreie/vippvindu vindu

Aluminiums Aluminiums Aluminiums karm med Aluminiums Aluminiums karm med sidehengslet karm med karm karm med med sidehengslet åpningsramme sidehengslet sidehengslet sidehengslet åpningsramme åpningsramme. åpningsramme åpningsramme

Aluminiums Aluminiums karm med Aluminiums Aluminiums karm med åpningsramme karm karm med med åpningsramme Aluminiums som både kan åpningsramme åpningsramme som både kan åpnes med sideveis karm som som både både kan kan åpnes sideveis og vippes inn åpningsramme åpnes åpnes sideveis sideveis og vippes i toppen forinn som bådeinn kan ogog vippes vippes inn i toppen for lufting. i toppen i toppen for for åpnes sideveis lufting. lufting. lufting. og vippes inn i toppen for lufting.

45 45 45 45


DØRER OG SKRÅVINDUER


Tofl øyetdør dør Tofl øyet Tofl Tofløyet øyetdør dør TOFLØYET DØR

Tradisjonell enfløyet dør med Tradisjonell Tradisjonell håndtak på en øyet enflenfl øyet dørdør eller begge med håndtak på Tradisjonell med håndtak påsider. Tradisjonell enfl øyet dør en eller begge enfl øyet dør en eller begge med håndtak med håndtakpåpå sider sider eneneller ellerbegge begge sider sider

SKRÅVINDU – FAST Skråvindufast fast Skråvindu Skråvindu Skråvindufast fast

59

Tradisjonell Tradisjonell øyet tofltofl øyet dørdør Tradisjonelt med håndtak med håndtak Tradisjonell Tradisjonell enfløyet dør på på en eller begge en eller begge Tradisjonell Tradisjonell tofl øyet dør tofl øyet dør med håndtak sider sider enfl øyet dørpå med håndtak påpå enfl øyet dør med håndtak en eller begge Leveres i alle en eller begge Leveres ihåndtak alle tre en eller begge med på Tradisjonell med håndtak påtre Tradisjonell sider sider. utførelser; sider enfl øyet dør utførelser; en eller begge enfl øyet dør en eller begge Leveres i alle tre Leveres iIso alleIso tre med håndtak på Basic, og med håndtak på Basic, og sider sider utførelser; utførelser; en eller begge enComfort eller begge Comfort Basic, Basic, Isoogog sider siderIso Comfort Comfort

DØRER OG SKRÅVINDUER

Enfl øyetdør dør Enfl øyet Enfl Enfløyet øyetdør dør ENFLØYET DØR

DØREROG OGSKRÅVINDUER SKRÅVINDUER DØRER DØRER DØRER OG OG SKRÅVINDUER SKRÅVINDUER

SKRÅVINDU –bunnhengslet BUNNHENGLSLET Skråvindubunnhengslet Skråvindu

Skråvindu Skråvindubunnhengslet bunnhengslet FastFast skråskrå Fast skrå aluminiums aluminiums Fast Fastskrå skrå aluminiums karm som ikke karm som ikke aluminiums aluminiums kan åpnes. karm som ikke kan åpnes. karm som ikke karm som ikke kan kanåpnes. åpnes. kan åpnes.

Skrå aluminiums Skrå aluminiums Skrå aluminiums karm med karm med Skrå Skråaluminiums aluminiums karm med bunnhengslet bunnhengslet karm med karm med bunn­ åpningsramme. bunnhengslet åpningsramme. bunnhengslet hengslet åpnings­ åpningsramme. åpningsramme. ramme.

4747 47 47


Comfort med 2 stk 3felts skyvedører med stolpe/skjøteprofil mellom. Her er ogsü montert utvendig markise i taket.


INVESTERINGSPROSJEKT VERANDA ® – EN GOD INVESTERING! VELGER MAN RIKTIG PRODUKT VIL EN VINTERHAGE I PRAKSIS BLI ET TILBYGG TIL HUSET SOM REGNES MED I BRUKSAREALET. FORUTEN Å BLI DET MEST POPULÆRE ROMMET I HUSET ER DET OGSÅ EN SÆRDELES GOD INVESTERING HVIS MAN EN DAG SKAL SELGE. M 2 PRISEN FOR BRUKTE ENEBOLIGER VAR I GJENNOMSNITT 22 068 KRONER I 2015 I FØLGE SSB.


Enkelt og genialt, her er huset forlenget med en isolert vinterhage på 4 meter!

KOMFORTABEL UTSIKT Høyt oppe på en knaus over det gamle handelstedet finner du dette huset. En mer idyllisk beliggenhet og med en slik utsikt til innseilingen til byen er det vel knapt mulig å oppdrive. Med 180 graders utsikt til fjorden og med små hyttebebodde holmer drysset vilkårlig utover bukten mot nord. Her bor du midt mellom gammel 1800-talls arkitektur og moderne urban bebyggelse.

Området er i en voldsom ekspansjon og du finner ultrany og tradisjonsrikt gammel arkitektur i en raus blanding. Rett nedenfor huset med vår vinterhage ligger den gamle handelskaien, butikken og et digert, gammelt, vidunder av et kråkeslott. Det gamle hovedhuset på stedet er en unik sveitservilla, idyllisk beliggende innenfor den bratte holmen som har gitt navn til stedet.


63 INVESTERINGSPROSJEKT

Sett nedenfra selve kaien slår det meg at Veranda her har levert en vinterhageløsning som virkelig kler huset arkitektonisk og som har hevet bokvaliteten betraktelig. Nå nyter vi huset skikkelig! Vi er veldig fornøyd med utførelsen, råd vi har fått underveis og med fagfolkene fra Veranda forhandleren. De gjorde en utmerket jobb!

ÅPEN Eierne utrykker stor entusiasme over sin nye vinterhage. Vi har tatt huset i bruk på en helt annen måte enn før. Jeg tror ikke vi har sett så lite på fjernsyn noen gang som etter at vi fikk vinterhagen ferdig. Nå kan vi sitte om kveldene og nyte utsikten fra sør til nord. Vi ser ungdommen kose seg nede på kaien og ute på neset om kveldene. Vi ser flyene ta av og lande borte på andre siden av fjorden og vi ser all båttrafikken passere rett utenfor. Et ganske så majestetisk syn er det å se de store cruisebåtene passere rett utenfor. Denne vinterhagen er konstruert som en forlengelse av huset. Den er dradd nesten 4 meter ut, noe som gir rommelig plass til blomster, bord og stoler uten at du behøver å bekymre deg for å snuble over noen av dem. Her er også fått lagt ned varmekabler under flisene. Det gjør det behagelig å være her hele året. Det kan stå hardt på her, så det var viktig for oss å velge en solid konstruksjon som er tett og god.

Ta utgangspunkt i våre forslag på side 18 og 19 og tilfør ditt eget preg.


Det er viktig å velge en løsning som kler huset.

TEKNISK KREVENDE – PRAKTISK LØSNING Et hus med flere påbygg representerte en teknisk utfordring når en ny vinterhage skulle tilpasses. En vinterhage med tak lik resten av huset ble plassert lunt og fint mellom plomme- og epletrær i den lille koselige hagen.


65 INVESTERINGSPROSJEKT

Løsningen gav utfordringer med regn og sne. Potensielt kunne det skape problemer i overgangen mellom det gamle taket og vinterhagen. Skjulte takrenner med varmekabler ble derfor bygget inn i sløysen, for å minimere risikoen for at is og snø skal kunne skape lekkasjer.

ÅPEN

Kvalitet i alle ledd var viktig for denne kunden. Veranda ble foretrukket ut fra deres lange erfaring og høye kvalitet og ikke minst deres meget fleksible og skreddersydde løsninger. – Selvsagt kunne der blitt valgt en enklere løsning, men vi ville at det skulle kle huset når vi først satte i gang. Resultatet er blitt lyst og fint og vi kunne ikke blitt mer fornøyd med integreringen mot resten av huset. Skyvedører i front og mot stuen gjør at vi kan sjonglere med luft og temperatur mellom alle rom, uansett vær eller årstid.

Teknisk krevende konstruksjon.


I praksis har vi nå fått en leilighet på 130 kvm og en mye mer luftig løsning.

PENTHOUSE MED UTSIKT Å utvide leiligheten med en ­vinterhage ble for oss en perfekt løsning. Varmekabler ble lagt ned og en lav grunnmur støpt opp til fundament for veggene. Nå kan den flotte utsikten utover vågen nytes året rundt.


Avstemte farger med brystningsvegger i naturstein, skiferflis og mørke profiler. Intergrerte spotlys i taket skaper en helt spesiell kveldsstemning.

NATUR

Denne moderne toppleiligheten var opprinnelig bygget med en åpen takterrasse. Vi skjønte tidlig at det ikke kom til å fungere godt. Med denne høye og frie plasseringen var vi alt for utsatt for vær og vind til at særlig mye tid kunne benyttes utvendig. Vi fikk satt inn en ekstra levegg på hjørnet mot den nedsenkede altanen som følger hele fronten av blokken. Leveggen tar luven av de sterkeste vindkastene og gjør det lunt å oppholde seg der også når vi åpner skyvedørene fullt opp. Eierne hadde erfaring med vinterhage fra en annen leverandør, i sitt forrige hus. Der var takbjelkene bygget opp med limtre noe som gav en mye grovere løsning. Med hele den nye vinterhagen fra Veranda i aluminium, fikk vi en mye smekrere og luftigere løsning. Mye mer lys slipper nå inn. Hele konstruksjonen ble likevel mer solid og vi er meget fornøyd med kvaliteten på arbeidet som ble levert. I praksis har vi nå fått en lelilighet på 130 kvm og en mye mer luftig løsning.

Penthouse med 180 graders utsikt.

INVESTERINGSPROSJEKT

67


Dansk bakgårds­ hagestemning midt i Bergen.

EN EGEN VERDEN Vi befinner oss på Slettebakken sør i Bergen. Utsikten over Tveitevannet fra denne vinterhagen er til å ta pusten fra deg. Følelsen kan best beskrives som å befinne seg midt i en park, idyllisk, lunt og trivelig. Sjelden har vi vel hatt følelsen av å komme inn i en vaskeekte, koselig, dansk bakgårdshage som når vi entrer døren i gjerdet inn til denne eiendommen ved Tveitevannet. Å komme inn her fra parkeringsplassen foran huset, er som å komme inn i en annen verden.

Vinterhagen er alt annet enn hyllevare. Det er tatt utgangspunkt i eldre overbygget uteplass. Den er totalt transformert. Ved hjelp av glass, alumunium, panel, utsøkt kunst, parkett og fliser er det skapt en ­stem­ningsfull vinterhage med fantastiske omgivelser. Du ser med en gang at alt er gjennomtenkt.


NATUR

Varmekabler under en skikkelig bred eikeparkett og med to rader flis ytterst. Smart for å ta de dråpene som måtte snike seg inn en døråpning om det skulle komme en regnskur. Glasstaket er laget kort og diskret for ikke å ødelegge for den gamle takkonstruksjonen. Samtidig gir den lys ovenfra og tilfører akkurat det lille ekstra arealet som skal til for å gjøre rommet anvendelig. – Før var dette tilbygget åpent. Men vi følte at plassen fungerte dårlig. Bergen er for våt og kald for en bakgårdshage uten innebygget løsning. Nå nyter vi å sitte lunt og varmt om kveldene og nyter utsikten til vårt lille «hav» rett utenfor. Samtidig kan vi åpne opp fullstendig på de riktig solfylte dagene. – For oss var det viktig at arbeidet ble utført med høy kvalitet. Vi planla lenge hvordan vi ville ha det og fant i Veranda® en leverandør som kunne spesialtilpasse konstruksjonen etter våre krav. At de stilte med hyggelige og gode fagfolk gjorde hele byggeprosessen til en fornøyelse og vi er meget fornøyd med det ferdige resultatet.

Som å komme til en annen verden.

INVESTERINGSPROSJEKT

69 Alle detaljer er utført på en upåklagelig utsøkt måte. Å «veve» inn vinterhagens glass og aluminiumselementer i denne konstruksjonen krever høy faglig kompetanse og produkter av en kvalitet som matcher resten av huset. Her har eierne gjennomgående vist en sans for arkitektonisk stil og kvalitet ned til hver minste detalj.


En lys og lekker, 2 farget løsning – trivsel for både to og firbente.

VELFUNGERENDE INTEGRASJON Høyt oppe, øverst i boligfeltet har husets eiere boltret seg med spennende og spenstig arkitektur. De luftige, åpne oppholds-rommene er preget av moderne og lekre linjer. Foruten en lekker integrert Veranda® har arkitekten friskt slått til med mesaniner og glassrekkverk, samt raus bruk av glass i yttervegger og tak i hele huset. Resultatet er en bolig med ­moderne oppholdsrom, der lyset er utnyttet maksimalt for å skape en luftig atomsfære.

Hunden “Nika” ser ut til å trives utmerket på sin faste plass yttest i hjørnet i denne romslige vinterhagen.

Legg merke til varmepumpen på veggen. En glimrende oppvarmingsløsning til din Veranda®


VARME

– Vi ønsket et hus hvor vi kunne åpne helt opp for solen og hagen på de dagene som innbyr til uteliv. Her kan jeg åpne opp alle veggene maksimalt. Jeg kan lukke for vinden og åpne for solen, sier Nikas matmor og demonstrerer med de store skyvedørene hvordan hun sørger for å utnytte vinterhagen maksimalt. -Jeg trenger i grunnen bare 5 plussgrader ute, så kan jeg sole meg, sier hun fornøyd. Her kan jeg sitte med en god bok og føle meg ute i hagen mens jeg sitter lunt og varmt inne. – Med varme i gulvene og effektive energiglass trenger jeg nesten ikke ytterligere oppvarming. Til vinteren skal jeg prøve meg med flere planter og teste ut om den også kan fungere som et drivhus for blomstene mine.

Vi elsker lys og luft.

INVESTERINGSPROSJEKT

71

Lyset og luftigheten er etter eiers mening den beste overaskelsen med dette huset. – Det burde vært lagt inn i byggeforskriftene. Vinterhager og glass i taket burde vært et krav etter Tek10, sier hun med et lurt smil. Både hun og Nika har fått vinterhagen som favorittrom. – Jeg bare elsker å sitte her med en god bok og noen stearinlys. Da nyter jeg og Nika sene timer under nattehimmelen, sier hun.


Stemningsfullt, lyst og luftig. Nå nytes også ­utsikten fra annen ­etasje.

STEMNING I FLERE ETASJER Huset fra 1987 er en del av en større boligutbygging i området og er et av flere like hus som ligger på rad i boligfeltet. Opprinnelig ble alle levert med vinterhage fra en dansk leverandør. I løpet av årene som har gått har noen forandret fasaden og bygget vesentlig om, mens andre fremdeles har beholdt den opprinnelige vinterhagen.

Eierne overtok huset i 1993 og har modernisert mye siden den gang. De fant etterhvert ut at det var på tide å gjøre noe med vinterhagen, det var for mye som ikke lenger fungerte. Gjennom mange år var de nå gått lei av alle de lekkasjer og kondensproblemer den gamle vinterhagen medførte, og det skulle jo også vise seg at fundamentet også hadde tatt skade.


NATUR

Konstruksjonen gav seg selv, den måtte være lik den gamle. Etter å ha åpnet opp var det klart at fundamentet var pill råttent og vi måtte ta alt helt fra grunnen. Nytt fundament ble støpt. Veranda var den eneste leverandøren vi fant som kunne spesialtilpasse vinterhager til nøyaktig de samme målene som den originale. De kom også med gode råd om hvordan konstruksjonen best burde utføres for at den skal fungere godt og holde seg tett over tid. De stilte med erfarne norske kvalitetshåndtverkere som kunne produktene og faget sitt til fingerspissene. Det var en fornøyelse å samarbeide med dem. Selv om vinterhagen i prinsippet er lik den gamle, er der lagt inn nye, moderne løsninger. Kraftigere konstruksjon som samtidig ser mer luftig og elegant ut. Dører som glir lett og som er lette å åpne. Vi fikk lagt inn solfilm i takvinduene, noe som har resultert i at vinterhagen er blitt mye svalere. Nå går det an å gå på gulvene, før kunne du svi fotsålene på et gulv som av og til holdt over 50 grader. Samtidig får vi masse lys inn i stuen. Det hele er blitt mye mer luftig.

Med soldempende glass i taket ble vinterhagen mye svalere enn før

INVESTERINGSPROSJEKT

73 Resultatet er et rom vi kan bruke mye mer enn før. Virkelig stemningsfullt er det å sitte her om kveldene, med stearinlys ved bordene og kose seg med et glass vin. Endelig kan vi også nyte utsikten skikkelig fra andre etasje, uten å måtte se på grå, punkterte vinduer fulle av dugg.


Det blir våtere og kaldere. Vi må bygge oss inn.

LUNT OG TØRT UTEROM Eieren, som er pensjonert byggingeniør, bygget selv huset for 45 år siden. Den gang kunne du mate kyrne i hagen og trærne var ikke høyere enn at du hadde fri utsikt over fjorden. Du kunne også få med deg hele broen som går over fjorden, som han selv hadde byggansvaret for i sin tid i Veg­ vesenet. Nå er det ingen sau, geit eller kyr igjen til å beite ned ­skogen. Trær og busker vokser tett og omgivelsene er ikke preget av gårdsdrift men for lengst gått over til å bli et etablert boligstrøk.


– Vi hadde opprinnelig tenkt å forlenge taket og lage til en uteplass. Men flere våte og kalde utesesonger tvang frem behovet for en lukket løsning. Den gamle terassen ble brukt mindre og mindre. Klimaet ser det visst ikke ut til at vi kan gjøre noe med, så det var bare å ta konsekvensen og få laget en brukbar lukket løsning.

NATUR

Nå kan vi åpne opp eller lukke til etter temperatur og behov. Veldig fleksibelt og greit. Som ingeniør kunne han selvfølgelig ikke dy seg for å sørge for å få bygget inn gode tekniske detaljer for å høyne komforten. – Vi har lagt inn 70% soldekningsfilm i takvinduene og 30% ellers. Det sørger for at temperaturen holder seg behagelig selv på de mest solfylte dagene. I golvet har vi vannbåren varme under flisene, slik at det alltid er behagelig å oppholde seg, selv midt på vinteren. Alt i alt har vi fått en løsning som jeg synes kler huset greit og som fungerer godt gjennom alle årstidene.

Jeg var også opptatt av at vinterhagen skulle passe til huset.

INVESTERINGSPROSJEKT

75


PERGOLA Pergola med åpningsbare lameller er en genial løsning som gir deg skygge fra lamellene når solen skinner, og tak over hodet når det regner. Mororisert Pergola fra Veranda er i sin helhet produsert i pulverlakkert aluminium slik at du ikke trenger å tenke på vedlikehold utover vanlig rengjøring. Bruk uteplassen og hold grillfest uavhengig av været, -om det regner eller solen skinner!


«Skreddersøm» - selvfølgelig!

INNLEDNING

77

Som de øvrige Veranda® produkter blir Pergola selvsagt produsert i Bergen etter dine spesifikasjoner. Du trenger ikke å ta hensyn til «standard moduler», fordi du selv bestemmer størrelse og farge på de vedlikeholdsfrie aluminiumsprofilene. Veranda® Pergola gir deg tak over hodet!


REKKVERK VERANDA ® – LINEA LEVEGGER OG STØYSKJERMER


REKKVERK


DRØMMEN OM LINEA

81

DRØMMEN OM LINEA! Som de øvrige Veranda® produktene blir også de velkjente LINEA rekkverkene også produsert i Bergen i vedlikeholdsfri aluminium. Det er jo greit å vite at du heller ikke når det gjelder rekkverk trenger å ta hensyn til «standard moduler» fordi Veranda® produserer rekkverket etter dine mål slik at det passer perfekt til din terrasse.

Linea – Basic

Linea – Classic

Linea – Exlusive

Linea – Panorama

Linea – Rib

LINEA rekkverk lagerføres i Bergen i tre farger; hvit, sort og Silver og leveres skreddersydd på få uker. Har du tid å vente litt lenger kan du velge mellom mer enn 200 farger. Klart glass er det mest populære men der finnes selvsagt også mange andre glasstyper å velge mellom. Snakk med din Veranda® forhandler om mulighetene med de unike vedlikeholdsfrie rekkverk fra Veranda®

Linea – Vind


83 LINEA – BASIC

LINEA – BASIC

GOD UTSIKT Med slanke smidige vedlikeholdsfrie aluminiumsprofiler framstår Basic som en smekker og tidløs ramme rundt din balkong og terrasse. Glasset står i en horisontal aluminiumsprofil nede og i et spor i håndlisten. LINEA Basic gir et elegant inntrykk og stjeler lite utsikt. LINEA Basic leveres med rektangulær håndlist.


85 Aluminium er uten tvil det beste valget til utendørs bruk. Vinterhager og rekkverk i aluminiumsprofiler er vedlikeholdsfrie og bortimot evigvarende. De skal aldri males eller vedlikeholdes utover normalt renhold.

FIN RAMME LINEA Classic er et tidløst rekkverk hvor glasset står i en horisontal aluminiumsprofil både oppe og nede og har en åpning mellom glasslist og håndlist. LINEA Classic er også mye brukt i kombinasjon med spilerekkverket LINEA RIB. Classic leveres både med rektangulær og rund håndlist og produseres selvsagt i vedlikeholdsfrie aluminiumsprofiler.

Veranda kan tilby et stort utvalg i farger og overflater.

LINEA – CLASSIC

LINEA – CLASSIC


LINEA – EXCLUSIVE

LINEA – EXCLUSIVE

87

ELEGANT LINEA Exclusive er et eksklusivt rekkverk utført i vedlikeholdsfrie ­aluminiumsprofiler. Glasset monteres med klemfester og gir et meget ­smekkert og elegant inntrykk. ­Exclusive leveres både med ­rektangulær og rund håndlist.

Klemfester lar glasset sveve mellom stolpene. Et luftig preg som passer overalt.


LINEA – VIND

LINEA – VIND

89

STILRENT LINEA Vind gir deg en lun plass sam­ tidig som du beholder utsikten. LINEA Vind har en unik stolpe innfesting med skjulte bolter som gir et moderne og elegant utseende og produseres selvsagt i vedlikeholdsfrie aluminiums­ profiler. Glasset er vertikalt innfestet i et spor i stolpen og gir et uttykk som vil gli rett inn i de fleste arkitekturer.

ETTER

FØR

God beskyttelse mot vind.


91 L I N E A – PA N O R A M A

LINEA – PANORAMA

SØMLØST LINEA Panorama er et helglass rekkverk hvor selve glasset spiller hovedrollen og gir deg panoramautsikt uten sjenerende stolper. Glasset monteres enten i en kraftig vedlikeholdsfri aluminiumsprofil i bunn eller med kraftige vedlikeholdsfrie punktfester i syrefast stål.


LINEA – RIB

LINEA – RIB

93

FLEKSIBELT Rib – lekkert med vertikale spiler. Linea Rib gir et robust «smijerns» inntrykk. Rib kan fint kombineres med de øvrige Linea modellene men er kanskje spesielt flott i kombinasjon med LINEA Classic.

Rib – velegnet til bruk i trapper og skråninger.


HVA BETYR DET EGENTLIG? ALTAN, BALKONG, VERANDA ELLER TERRASSE? ALTAN: Er et ikke overbygd oppholdsplass på tak over bygning eller tilbygg. Den er forsynt med rekkverk eller balu­ strade. Altanen kan også være understøttet av søyler eller stolper.

BALKONG: Er en oppholdsplass på husfasade konstruert som et framspring med golv som fortsettelse av golvet i rommet innnefor. Balkongen kan bæres av bjelker som er utkraget fra golvet innenfor eller av konsoller.

TERRASSE: Er i forbindelse med bygninger en planert avsats foran fasade. Fra terrassen er det vanligvis inngang til stua (stueterrasse) og trapp til nedenforliggende hage. Takterrasse er oppholdsrom på flatt tak.

VERANDA: Er en åpen eller overbygd oppholdsplass som tilbygg til hus. Tak kan være understøttet av stolper, eller verandaen kan være lukket med store vinduer i vegg­ feltene, glassveranda. Fra verandaen fører som regel dør ned til stue og åpning eller dør og trapp ned til hage.  Så kongefamilien står ikke på slottsbalkongen og vinker på 17 mai,- de står på slotts-altanen…


INTEGRERT PORT

INTEGRERT PORT

95

Integrert port med glass eller spiler leveres på mål.


dekkprofil inn i de sporene som ikke benyttes. Aluminiumsprofiler er solide og gir en bortimot evigvarende konstruk­ sjon som aldri vil råtne Sett stolpefoten på eller ruste.

fotplaten og skru fast med 4 solide bolter. Vi har bolter til både betong og treverk. Tre stolpen nedpå og lim eller skru den fast i stolpefoten.

DETALJER Vind modellen har en unik innfesting som består av en 76 fotplate og en stolpefot

Linea er et komplett utviklet rekkverkssystem som tilfredsstiller alle krav som stilles til denne viktige 76 delen av huset ditt og sparer deg for en masse kjedelig vedlikehold. Glass og aluminium, – det perfekte valg til rekkverk.

Glass og aluminium, - det perfekte valg vitiltarrekkverk. etc. Detaljer vare på og andre

fotplaten og skru fast glemmer.... med 4 solide bolter. Endelokk og detaljer - Lineatilhar ru overflate. I tillegg til RAL fargene ka Vi har bolter både antagelig markedets beste utvalg Linea leveres lakkert itrestruktur, Farger - Lineamed lagerføres Bergen i betong og treverk. av tilbehør somTre gjørstolpen prosjektet ditt en unik overfl som girLin et standard hvit, atebehandling silver Classic, og sort granitt. Linea Basic, nedpå Rib og Vind leveres perfekt. Endelokk til håndlister meget eksklusivt inntrykk. kan i tillegg leveres i alle RAL farger, no og lim eller skru den med rektangulær som betyrhåndlist at du som har mer enn hundre og glasslister, faste justerbare standard. fastog i stolpefoten. Classic ogåRib kan mellom. forskjellige farger velge Glass - Der stilles strenge krav til Du glass sammensettingsdetaljer, veggfester også leveres med kan også rund velgehåndlist. mellom blank, matt alle elle og innfestinger. Linea tilfredsstiller etc. Detaljer vi tar vare på og andre glemmer.... Linea er et komplett utviklet rekkverkssystem som krav og forskrifter, og du kan være tryg tilfredsstiller alle krav som stilles til denne viktige delen av på at glasset som benyttes i et Linea huset ditt og sparer deg for en masse kjedelig vedlikehold. Glass og aluminium, - det perfekte valg til rekkverk. Farger - Linea lagerføres i Bergen i rekkverk er godkjent til formålet uanset Vind modellen har standard hvit, silver og sort granitt. Linea modell. Der finnes et utall av glass en unik kan i tillegg leveres i alleinnfesting RAL farger, noe muligheter og farger, men de vanligste e som består av hundre en som betyr at du har mer enn klart glass, sotfarget glass og opalfarget fotplate og en forskjellige farger å velge mellom. Du glass. stolpefot kan også velge mellom blank, matt eller

Helt skjult innfesting gir et flott utseende, - sett på håndlisten til slutt og nyt resultatet!

Tre glasset ned i sporet i stolpen. Klips medfølgende dekkprofil inn i de sporene som ikke benyttes.

Sett stolpefoten på fotplaten og skru fast med 4 solide bolter. Vi har bolter til både betong og treverk. Tre stolpen nedpå og lim eller skru den fast i stolpefoten.

klart glass

opal glass

Endelokk og detaljer- Linea har

antagelig markedets beste utvalg av tilbehør som gjør prosjektet ditt perfekt. Endelokk til håndlister og glasslister, faste og justerbare sammensettingsdetaljer, veggfester etc. Detaljer vi tar vare på og andre glemmer....

Farger - Linea lagerføres i Bergen i

standard hvit, silver og sort granitt. Linea kan i tillegg leveres i alle RAL farger, noe som betyr at du har mer enn hundre forskjellige farger å velge mellom. Du kan også velge mellom blank, matt eller

ru overflate. I tillegg til RAL fargene kan Linea leveres med lakkert trestruktur, en unik overflatebehandling som gir et meget eksklusivt inntrykk.

Glass - Der stilles strenge krav til glass og innfestinger. Linea tilfredsstiller alle krav og forskrifter, og du kan være trygg på at glasset som benyttes i et Linea rekkverk er godkjent til formålet uansett modell. Der finnes et utall av glass muligheter og farger, men de vanligste er klart glass, sotfarget glass og opalfarget glass.

sotet glass

Linea kantfeste.

Panorama gulvmontert.

Vind modellen har en unik innfesting som består av en fotplate og en stolpefot

silver

Kantfester benyttes når man monterer rekkverket på siden av terrassen eller balkongen. Kantfester benyttes også til trapperekkverk Hvit

Kantfester benyttes når man monterer rekkverket på siden av terrassen eller balkongen. Kantfester benyttes også til trapperekkverk

Gulvfester benyttes når man monterer rekkverket oppå terassegulvet eller oppå murkanten.

sort granitt

Panorama kantmontert.

Kantfester benyttes når man monterer rekkverket på siden av terrassen eller balkongen. Kantfester benyttes også til trapperekkverk

Linea gulvfeste.

Gulvfester benyttes når man monterer rekkverket oppå terassegulvet eller oppå murkanten.


VIND innfestingsdetaljer

Helt skjult innfesting gir et flott utseende, - sett på håndlisten til slutt og nyt resultatet!

Tre glasset ned i sporet i stolpen. Klips medfølgende dekkprofil inn i de sporene som ikke benyttes.

Fotplate og fot monteres.

Stolpe monteres.

Sett stolpefoten på fotplaten og skru fast med 4 solide bolter. Vi har bolter til både betong og treverk. Tre stolpen nedpå og lim eller skru den fast i stolpefoten.

Vind modellen har en unik innfesting som består av en fotplate og en stolpefot

76 Glass og lister monteres.

Håndlist på toppen

ENDELOKK, FARGER OG GLASSVALG Linea er et komplett utviklet rekkverkssystem som ENDELOKK OG DETALJER tilfredsstiller alle krav som stilles til denne viktige delen av Linea har antagelig markedets beste utvalg av huset ditt og sparer deg for en masse kjedelig vedlikehold. tilbehør som gjør prosjektet ditt perfekt. Glass og aluminium, - det perfekte valg til rekkverk.

klart glass

opal glass

Endelokk til håndlister og glasslister, faste og

sammensettingsdetaljer, veggfester Endelokk og detaljer- Linea justerbare har ru overflate. I tillegg til RAL fargene kan

antagelig markedets beste utvalg leveres lakkert trestruktur, etc. DetaljerLinea vi tar varemed på og andre glemmer. av tilbehør som gjør prosjektet ditt en unik overflatebehandling som gir et perfekt. Endelokk til håndlister meget eksklusivt inntrykk. og glasslister, faste og justerbareFARGER Glass i- Bergen Der stillesi strenge kravhvit, til glass sammensettingsdetaljer, veggfester Linea lagerføres standard silver og innfestinger. Linea tilfredsstiller alle etc. Detaljer vi tar vare på og andre og sort granitt. kan i tillegg leveres i alle krav Linea og forskrifter, og du kan være trygg glemmer.... RAL farger,på noe som betyr at du har mer enn at glasset som benyttes i et Linea Farger - Linea lagerføres i Bergen i rekkverk er godkjent til formålet uansett hundre forskjellige farger å velge mellom. standard hvit, silver og sort granitt. Linea modell. Der finnes et utall av glass Du kan velge mellom blank, matt eller er kan i tillegg leveres i alle RAL farger, noeogså muligheter og farger, men de vanligste som betyr at du har mer enn hundre glass, til sotfarget glass og opalfarget ru overflate.klart I tillegg RAL fargene kan forskjellige farger å velge mellom. Du glass. Linea leveres med lakkert trestruktur, en unik kan også velge mellom blank, matt eller overflatebehandling som gir et meget eksklusivt inntrykk.

GLASS Der stilles strenge krav til glass og innfestinger. Linea tilfredsstiller alle krav og forskrifter, og du kan være trygg på at glasset som benyttes i et Gulvfester benyttes når Kantfester benyttes når man Linea rekkverk er godkjent til man formålet uansett monterer rekkverket oppå monterer rekkverket på siden av modell. Der finnes et utall av glass muligheter terassegulvet eller oppå murkanten. terrassen eller balkongen. Kantfester benyttes også til trapperekkverk og farger, men de vanligste er klart glass, monteres. sotfarget glass og opalfarget glass.

sotet glass

silver

Hvit

sort granitt

M O D E L L E R , FA R G E VA L G O G G L A S S VA L G

97


HVORDAN TA RIKTIGE MÅL?

KANTMONTERT REKKVERK

Lag en skisse av rekkverket sett ovenfra. Ønsket avstand fra topp dekke til topp kantfeste må oppgis. Obs! maks stolpehøyde 1200 mm

MONTERING PÅ TOPP DEKKE Lag rette ytterlinjer som skoene skal stå på innsiden av. Mål lengden på linjen mellom punktene hvor linjene krysser hverandre.

MONTERING PÅ KANT Mål lengdene på flatene kantfestene skal festes på. 60 mm 120 mm

90 mm PS! Vinklenes grader måles fra terrassen (se skisse) Antall stolper fordeles med lik avstand pr rette strekk (maks 1200mm) Første og siste stolpe pr rette strekk monteres vanlivis 150mm fra endene.

VIND REKKVERK

TOPPMONTERT REKKVERK

Maks utstikk terrassebord/fliser o.l. = 4 mm Ønsket avstand må oppgis

Skruene leveres i 300mm lengde 200mm

120 mm Målelinje

Målelinje

110mm

Minimum 48 mm


Sot Annen farge

Silver (lys grå) Annen RAL farge

Classic Exclusive

Alle mål er ca mål for tilpassing:

Alle mål er nøyaktige produksjonsmål:

Eksempel skisse:

v innside (terrasse side)

10523mm

e

1. Merk med v for veggfeste eller e for ende avslutning. 2. Merk hva som er innside (terrasse side)

2530mm

Målt av:

Dato:

Vi bruker ytterlinje rekkverkssko på toppmontering som grunnlag for glass og profilmål beregning (se baksiden av arket for info)

Skisse av rekkverk sett ovenfra:

Kun firkantet på Vind og Basic

Rund

Firkantet

Sendes:

Hentes:

Leveringsmåte:

mm

Mål B (hvis kantmontert)

mm

Mål A (høyde rekkverk)

Bestilling:

Forespørsel:

Dette er en:

Forespørsel/bestilling       LINEA rekkverk

* OBS! Rekkverksmodell VIND er kun beregnet for topp montering!                                                                                  Med nøyaktige produksjonsmål kan aluminium og glass produseres og leveres samlet.  Hvis målene ikke er nøyaktig må rekkverket tilpasses på stedet, glassene måles i etterkant og leveres /  monteres senere.

Betong

Kant Håndlist

Treverk

Rekkveksko festes i:

Topp

Innfesting:*

Farge:

Opal

Hvit RAL 9010

Basic

RAL:

Klar

Sort Granit

Vind

Rib

Farge på glass:

Sted:

Tlf:

Farge på aluminium:

Modell:

E‐post:

Post nr:

Adresse:

Navn:

Storebotn 27 | 5309 KLEPPESTØ post@veranda.no | www.veranda.no Tlf: 56 15 01 17 | Faks: 56 15 01 18

Veranda AS


LEVEGGER OG STØYSKJERMER


101 VERANDA – VINDSTOP

Aluminiumsprofiler er solide og gir en bortimot evigvarende konstruk­ sjon som aldri vil råtne eller ruste.

VERANDA VINDSTOP

®

Når vinden er et problem er ­Veranda® Vindstop løsningen! Justerbar levegg som med et enkelt grep heves og senkes til ønsket høyde mellom 110cm til 190cm. Utført i vedlikeholdsfri aluminium – selvfølgelig!

Ta kontakt med din Veranda forhandler for nærmere informasjon.


Rekkverk i vedlikeholdsfri aluminium. Det naturlige valg for den kvalitets­ bevisste utbygger.

Som utbygger trenger du et fleksibelt rekkverkssystem som lett kan til­passes alle stilarter og være med å forsterke byggets arkitektoniske uttrykk. LINEA leveres i mange varianter og er et komplett rekkverkssystem som tilfredsstiller alle krav som stilles til denne viktige delen av bygningen. LINEA beholder utsikten og sparer vedlikehold, – beboerens drøm ...

LINEA PROSJEKT­ REKKVERK             

Komplett rekkverk byggesystem Utføres i vedlikeholdsfritt aluminium. Sjøvannsbestandig! Innfestingsdetaljer i syrefast stål A4/316 Kan leveres med både glass og spiler. Kan også leveres med tettfelt. Stort utvalg av tilbehør, endelokk veggfester, etc Kort monterings tid. Prefabrikkeres skreddersydd på Veranda fabrikken Rent og ryddig på byggeplass! Topp kvalitet og kort leveringstid Alt materiell til LINEA lagerføres i Bergen i svart 9005 granit, hvit 9010 og Silver lakk Kan for øvrig leveres i alle Ral farger

LINEA prosjekt­r ekkverk – Når kvalitet teller


LINEA REKKVERK / PROSJEKTREKKVERK

103


PROSJEKTREKKVERK

105


Bortsett fra en vask i ny og ne er LINEA rekk­verk fra Veranda® full­stendig vedlikeholdsfritt.

REKKVERKS REHABILI­ TERING Mange boliger er opprinnelig oppført med rekkverk i treverk som krever mye kostbart vedlikehold. LINEA rekkverk i glass og aluminium er en god løsning for dem som ønsker å friske opp fasaden og sette et endelig punktum for kostbart og tidkrevende rekkverks vedlikehold.

FØR


ETTER Linea rekkverk produseres i stor grad slik du ønsker. Her et rehabiliteringsprosjekt utført av Accord Glassbygg i Bergen. Gamle vedlikeholdskrevende rekkverk i treverk er byttet ut med en spesialvariant av vedlikeholdsfrie LINEA Basic.


VINTERHAGER

HAGESTUER

SKYVEDØRER

REKKVERK

Det tas forbehold om trykkfeil og feil eller mangler i produktbeskrivelsene, pris eller annen informasjon som fremkommer i katalogen. Bilder brukt i katalogen er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende. Verandakatalogen versjon 4 – copyright©veranda2017

DIN VERANDA­FORHANDLER

Profile for Molvik

Veranda Katalogen Des17  

Veranda Katalogen Des17

Veranda Katalogen Des17  

Veranda Katalogen Des17