Page 1

NR ISSN 1232-4566

Nr 183 październik 2013 rok XXII miesięcznik

Po 5 latach wiaduktu Strefa płatnego Iluminacja zakończyła się nad ulicą Trzebińską parkowania działa budowa obwodnicy już po teście– STR. 1 i 2 4 miesiące – STR. 3 północno-wschodniej miasta – str. 1 ,2 i 3

Wakacje już za nami. Jak spędziły je dzieci w Chrzanowie?– STR. 5 i 6

Oficjalne otwarcie wiaduktu nad Trzebińską z udziałem premiera Donalda Tuska fot. Łukasz Michalik fot. Dariusz Szuba


2

AKTUALNOŚCI

KronikaChrzanowska

Jeden kierunek na Broniewskiego W październiku na ulicy Broniewskiego wprowadzono ruch jednokierunkowy. O tę zmianę wnioskowała Rada Osiedla Północ. O wprowadzeniu jednego kierunku rozmawiano już od kilku lat. Przedtem nie zyskiwało to akceptacji władz miasta ze względu na inną organizację ruchu np. na ulicy Kusocińskiego. Jednak ostatnimi czasy wzdłuż ulicy Broniewskiego coraz częściej parkowały auta i przy ruchu w obu kierunkach, trudno było przejechać. Wprowadzenie jednego kierunku miało na celu uporządkowanie ruchu oraz poprawienie bezpieczeństwa kierowców, ale także pieszych. Tą ulicą dzieci chodzą do szkoły, przedszkoli. (sol)

Nowy pierwszy wicekomendant

fot. Dariusz Szuba

Piotr Banasik

fot. K. Wicher

Od 2 października chrzanowska policja ma nowego wicekomendanta. Został nim Piotr Banasik

W Chrzanowie pracuje od 22 lat. Zaczynał w wydziale prewencji komendy. Potem pracował w wydziale operacyjno -rozpoznawczym. W 1998 roku skończył studia zawodowe w Szczytnie. Rok później awansował na naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie. Na tym stanowisku pracował do momentu powołania go na stanowisko pierwszego wicekomendanta. Jako naczelnik odpowiadał za pracę pionu operacyjnego w komendzie. Teraz podlega mu praca operacyjna w całym powiecie oraz piony dochodzeniowo-śledcze i przestępczość gospodarcza. Nowy wicekomendant wierzy w swoich podwładnych. Zapewnia, że w chrzanowskiej policji pracują wysokiej klasy specjaliści. Dlatego zamiast rewolucji zapowiada kontynuację dotychczasowej polityki dotyczącej zwalczania przestępczości. Dodajmy, że stanowisko naczelnika wydziału kryminalnego chrzanowskiej policji objął Michał Martyna, wcześniej pracownik tego wydziału. (sol)

Premier przyjechał na otwarcie obwodnicy

Nie było przecinania wstęgi, ale były uroczyste przemówienia i podziękowania dla firm oraz osób zaangażowanych w jedną z największych inwestycji w historii Chrzanowa – budowę północnowschodniej obwodnicy miasta. Na jej uroczyste otwarcie 3 października przyjechał premier Donald Tusk oraz minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Nie zabrakło też parlamentarzystów i przedstawicieli władz wszystkich gmin powiatu chrzanowskiego, starostwa, jak również firm uczestniczących w projektowaniu i budowie trasy. Po krótkim spacerze fragmentem obwodnicy Donald Tusk wygłosił przemówienie. Chrzanów jest przykładem na to – powiedział – że takie funkcjonalne obwodnice powstają nie tylko w dużych aglomeracjach, ale także w mniejszych miastach. Widać tu również, że pieniądze unijne zaczęły pracować dla ludzi. – Na tę obwodnicę wydano ponad siedemdziesiąt milionów złotych z europejskiej puli. To pokazuje, że nasza obecność w Unii Europejskiej nie jest jakąś polityczną abstrakcją – dowodził premier. Burmistrz Chrzanowa Ryszard Kosowski

podkreślił z kolei, że trasa łączy dwie przedzielone linią kolejową części miasta, skracając czas podróży między nimi. Wykonawcom inwestycji oraz władzom miejskim, a zwłaszcza wiceburmistrz Urszuli Palce gratulował marszałek Małopolski Marek Sowa. Zaznaczył, że budowa obwodnicy była jedną z ważniejszych inwestycji w strategii województwa. – Ta inwestycja jest ostatnią wisienką na torcie dużych inwestycji w naszym regionie – podsumował marszałek. Uroczystość odbyła się w rejonie ronda u zbiegu ulic Trzebińskiej i Europejskiej. Na ten czas nie wstrzymano ruchu na obwodnicy. Przyjazd premiera na otwarcie przyciągnął niektórych mieszkańców pobliskiego osiedla. – Miasto było zakorkowane. Obwodnica trochę rozładowała ten tłok na drogach – komentowała jedna z mieszkanek ulicy Trzebińskiej. Po uroczystości władze Chrzanowa spotkały się w sali konferencyjnej ośrodka kultury z projektantami i wykonawcami obwodnicy. Wszystkim wręczono pamiątkowe imienne podziękowania. Agnieszka Filipowicz


KronikaChrzanowska

3

Z MIASTA

fot.Łukasz Michalik

BUDOWA TRWAŁA 5 LAT Obwodnica północno-wschodnia – tak dużej inwestycji gmina Chrzanów dotąd nie prowadziła

O

bwodnica północno-wschodnia Chrzanowa ma ponad 5,5 kilometra długości i połączyła podzielone torami kolejowymi miasto. O konieczności powstania takiego przejazdu zaczęto myśleć na początku XXI wieku. Wzrost liczby aut i rozwój Chrzanowa wymagał nowych rozwiązań komunikacyjnych. Jedna z koncepcji zakładała właśnie powstanie drogi łączącej szpital z wjazdem na autostradę. Realizacja tych planów była niemożliwa bez zewnętrznego dofinansowania. Pięć lat temu miasto podpisało umowę o dofinansowaniu z pieniędzy unijnych tej inwestycji . – Umowę podpisano w kwietniu 2009 roku z Zarządem Województwa Małopolskiego – wspomina Teresa Palian, kierownik Biura ds. Funduszy Pomocowych Urzędu Miejskiego w Chrzanowie . Całość inwestycji kosztowała 87 milionów złotych, z czego 72 miliony to dofinansowanie unijne w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a 15 milionów to wkład własny, na który złożył się montaż finansowy. Miasto dało 8,6 miliona złotych. Blisko 5,5 miliona złotych przekazał Urząd Marszałkowski, a powiat chrzanowski dołożył milion złotych. Budowa realizowana była w dwóch etapach. Pierwszy rozpoczął się jeszcze w 2009 roku. Zaczęto od wykonania wiaduktu kolejowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Zieloną wraz z rondem przy ul. Zielonej. Lokalizacja wiaduktu musiała być konsultowana z PKP.

– Było to jedyne miejsce, które w uzgodnieniu z kolejarzami dało się przeznaczyć na tego rodzaju wiadukt – tłumaczy Teresa Palian. Inwestycję zakończono i oddano do użytku w 2010 roku. Rok później po rozstrzygnięciu nowego przetargu ruszył drugi etap budowy obwodnicy. Ten zakres prac realizowany był w oparciu o zasadę „projektuj i buduj”. Aby to było możliwe, gmina musiała wcześniej załatwić wszelkie formalności i opracować tzw. program funkcjonalno -użytkowy . Budowa obwodnicy w II etapie obejmowała powstanie nowych dróg lub modernizację istniejących na odcinku od szpitala czyli ulicy Topolowej do ulicy Balińskiej i węzła autostradowego. Na tym etapie wybudowano 4,7 kilometra drogi, z czego nowo budowanych dróg jest 2,9 kilometra. Inwestycja obejmowała także budowę chodników, ścieżki rowerowej, parkingów czy ekranów akustycznych. Konieczne było zbudowanie przepustu na potoku Luszówka i mostu na rzece Chechło. Zakres prac była bardzo szeroki i nie brakowało wyzwań. – Pewne problemy się pojawiły. Jednym z nich okazała się konieczność przesunięcia koryta potoku Luszówka o około 10 metrów na wschód – mówi Franciszek Bartmanowicz, kierownik budowy. Najważniejszym elementem tego etapu był wiadukt nad ulicą Trzebińską. Ta imponująca budowla ma rozpiętość 163 metry, długość 180 metrów. Wysokość łuku od drogi to 24 metry. Konstrukcja posadowiona jest na palach umieszczonych w gruncie. Dopiero na nich oparty jest

łuk mostu. Wykonany został w technologii mieszanej, czyli z monolitu i prefabrykatów. Wiadukt jest podświetlony. Iluminacja może się zmieniać w zależności od pory roku czy w związku ze szczególnymi wydarzeniami w mieście. Budowa obwodnicy północno-wschodniej Chrzanowa była ogromnym przedsięwzięciem pod względem przygotowanej dokumentacji i skali prac. W szczytowym momencie pracowało tu 140 osób. Przede wszystkim duża była wartość projektu. – Takiej inwestycji o wartości ponad 85 milionów gmina Chrzanów dotąd nie prowadziła – podkreśla Teresa Palian. Przy wykorzystaniu unijnych pieniędzy powstał obiekt bardzo nowoczesny. Droga nie tylko komunikuje różne części miasta , ale przy tym nie zagraża przyrodzie. Przewidziano na niej ekrany akustyczne, chroniące przed hałasem. Są także specjalne przepusty dla zwierząt, zadbano o czystość wód w przepływających tu potokach, instalując na wylotach kanalizacji tzw. separatory substancji ropopochodnych. Jedno z największych wyzwań ostatnich lat jakim była budowa tej obwodnicy udało się zrealizować. Przed gminą jeszcze rozliczenie projektu i kolejne inwestycje obejmujące rewitalizację centrum miasta, ale także zmiany w układzie komunikacyjnym Chrzanowa. Jak bardzo są one potrzebne, pokazuje ruch, jaki rozpoczął się po udostępnianiu dla kierowców kolejnych odcinków obwodnicy. Agnieszka Sierocińska


4

KronikaChrzanowska

z miasta

fot. Dariusz Szuba

Trzydziestolecie Cumulusa

B

ył urodzinowy tort, szampan i oczywiście mnóstwo poezji podcz as wieczoru jubileuszowego Grupy Twórczej Cumulus. Grupa działa przy chrzanowskim MOKSiR już od trzech dekad. Jubileusz grupy świętowano w sali balowej Sokół w Chrzanowie. Na to wyjątkowe spotkanie przyszli członkowie grupy oraz jej sympatycy. Była okazja, by powspominać początki istnienia grupy i jej sukcesy. Cumulus powstał w 1983 roku z inicjatywy Lucyny Szubel, nieżyjącej już Heleny Chłopek oraz Mirosława Janika i Bogusława Zakordońca. - Najpierw były spotkania w domach prywatnych, potem wykrystalizował się pomysł, ktory przedstawiliśmy władzom miasta i dyrektorowi ośrodka kultury - wspominała Lucyna Szube. Członkowie Cumulusa najpierw spotykali się w klubie Szkrab utworzonym w piwnicy jednego z bloków. Potem do ich dyspozycji był klub Pod Filarami w domu kultury. Niezmienne pozostaje przesłanie tej grupy. To przede wszystkim twórcza wymiana myśli, po-

glądów, obcowanie z piękną polszczyzną. Cumulus skupia nie tylko poetów, ale lokalnych artystów różnych talentów. Są tam malarze rzeźbiarze, muzycy. Próbkę ich talentów można było zobaczyć i usłyszeć podczas wieczoru jubileuszowego. Spotkanie urozmaiciły występy młodych śpiewaczek z grup Impresja i Bell Canto działających w MOKSiR-ze. Co ważne, do grupy twórczej dołączają także młodzi twórcy, poeci i piosenkarze. Zresztą jednym z celów jej działania jest krzewienie wśród najmłodszych kultury słowa i pięknej polszczyzny. Dlatego członkowie Cumulusa organizują konkursy poetyckie do udziału, w których zapraszają także młodych na konkurs o herb grodu Chrzanowa czy „Bez granic”. Ponadto organizowane są warsztaty poetyckie i spotkania w szkołach. Od kilkunastu lat MOKSiR wraz z Grupą Twórczą Cumulus prowadzi działalność wydawniczą. Dzięki temu w serii biblioteki Cumulusa ukazało się już wiele wydawnictw poetyckich. Jedno z nich powstało także z okazji 30–lecia istnienia grupy. Promocja tego tomiku wierszy

zebranych odbyła się podczas uroczystego wieczoru. Książeczka ma znamienny tytuł „Twórczy Krąg”, a odnajdziemy w niej wiersze i fraszki większości członków grupy, bo niestrudzenie tworzą poezję. Podczas jubileuszu promocji tego tomiku podjął się przyjaciel Cumulusa, redaktor Polskiego Radia Katowice Maciej Szczawiński. Dowodził, że sukcesem było stworzenie grupy, ale jeszcze większym jej poszerzanie i twórczy dorobek przez tyle lat. O tym, jak piszą poeci Cumulusa, można się było przekonać, słuchając recytacji wierszy, fraszek, liryków podczas urodzin grupy W czasie urodzinowego wieczoru nie zabrakło specjalnego tortu, symbolicznej, lampki szampana i oczywiście gratulacji. Specjalne dyplomy członkom grupy wręczał wiceburmistrz miasta Robert Maciaszek i przewodniczący komisji kultury Rady Miejskiej - Stanisław Zygadło. Grupa Twórcza Cumulus spotyka się w każdy trzeci piątek miesiąca w klubie Stara Kotłownia o godzinie 17.00. Agnieszka Sierocińska

Uczniowie walczyli o tytuł mistrza ortografii Pisownia łączna i rozłączna oraz inne pułapki ortograficzne czyhały na uczestników gminnych dyktand dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Już po raz siódmy uczniowie chrzanowskich szkól walczyli o Tytuł Mistrza Ortografii oraz Długopis Przewodniczącego Rady Miejskiej (w przypadku szkól podstawowych) i Pióro Burmistrza dla uczniów szkół gimnazjalnych. Przede

wszystkim była to jednak okazja do sprawdzenia swojej znajomości ortografii. W przypadku szkół podstawowych mistrzem ortografii została Iga Głowacz ze Szkoły Podstawowej w Balinie. W swoim dyktandzie zrobiła dwa błędy. Kolejne miejsca zajęli Dominik Pająk, również z Baklina, oraz Zofia Skowrońska ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Chrzanowie. W przypadku gimnazjów po raz drugi z rzędu mistrzem ortografii została Kornelia Szczy-

gieł z Gimnazjum numer 4 w Chrzanowie, która zrobiła jeden błąd. Na kolejnych pozycjach znalazły się Agnieszka Seremak, także z „czwórki”, oraz Dominika Pikur z PG 3. Zespołowo to właśnie uczniowie z „trójki” zajęli pierwsze miejsce. W przypadku takich konkursów szansę na zajecie wysokiego miejsca może podnieść znajomość tekstów autora dyktand. Pomóc może także bogaty zasób słownictwa i czytanie książek . (sol)


KronikaChrzanowska

KULTURA

CHÓR ŻABY PIERWSZY

J

uż po raz dziewiąty zjechały do chrzanowskiego MOKSiR-u chóry, by zmierzyć się ze sobą pieśnią, walcząc o laury Wielopokoleniowego Przeglądu o Puchar Burmistrza Chrzanowa. W tej rywalizacji pierwsze miejsce zdobył Chór Męski ŻABY, który minimalnie ustąpił Chórowi ABSOLWENT z Katowic – zdobywcy Grand Prix.

Organizatorom, jak co roku, przyświecała chęć popularyzacji pieśni chóralnej, prezentacja dorobku chórów, mobilizacja zespołów do szlachetnego współzawodnictwa. Każdy zespół, zgodnie z regulaminem, zaprezentował maksymalnie 10-minutowy program złożony z dowolnych, zróżnicowanych pod względem charakteru utworów, w tym jeden utwór kompozytora polskiego. Występy konkursowe poprzedził wykład prof. Iwony Wiśniewskiej-Salamon pt. „Krtań generatorem dźwięku” oraz wspólne odśpiewanie hymnu GAUDE MATER POLONIA. Do tej szlachetnej rywalizacji przystąpiło w tym roku 8 chórów: Zespół Kameralny ABSOLWENT z Katowic, Chór Domu Kultury w Ko-

zach, Chór Mieszany ECHO z Trzebini, Chór CAMERATA z Wieliczki, Chór CAMERATA NYSA z Nysy, Chór Męski ŻABY z Chrzanowa, Grupa Wokalna AD HOC z Chrzanowa i Chór Kameralny LEGE ARTISz Krakowa. Trzy chóry w ostatniej chwili zrezygnowały z udziału w przeglądzie ze względów chorobowych (Chór Mieszany MILENIUM z Trzebini, Chór CANTIMUS z Psar oraz Chór CANTIMUS DOMINO ze Sławkowa). Występy zespołów oceniało jury w składzie: prof. Iwona Wiśniewska-Salamon z Akademii Sztuki w Szczecinie, w której w roku 2012 otrzymała tytuł prof. nadzwyczajnego oraz Jolanta Błażełek – dyrygent, pianista Filharmonii Śląskiej w Katowicach i Irena Hydel – muzyk, dyrygent w Chrzanowie. Jury, biorąc pod uwagę: intonację, dykcję, ogólny wyraz artystyczny, frazę, ekspresję sceniczną, dobór repertuaru oraz emisję głosu, postanowiło przyznać następujące nagrody: GRAND PRIX Zespołowi Kameralnemu „ABSOLWENT” z Katowic, I miejsce dla Chóru Męskiego „ŻABY” z Chrzanowa, II miejsce

5

dla Chóru Kameralnego „LEGE ARTIS” z Krakowa oraz III miejsce dla Chóru „CAMERATA” z Wieliczki – Serdecznie dziękujemy organizatorom za sprawne przygotowanie i realizację przeglądu, a dyrygentów i zespoły chóralne zachęcamy do dalszego kultywowania tradycji chóralnej. Poziom prezentacji konkursowych był wysoki i dość wyrównany, aczkolwiek część chórów źle dobrało repertuar, często mało dynamiczny, zbyt monotonny – z przewagą pieśni religijnych, które temperamentem i nastrojem kłócą się z wnętrzem domu kultury – powiedziała przewodnicząca jury, odczytując werdykt. Nagrody i wyróżnienia, razem z Janem Smółką, dyrektorem MOKSiR, wręczał Stanisław Zygadło, przewodniczący miejskiej komisji kultury Chrzanowa. Podczas obrad jury czas uczestnikom przeglądu umilali piosenką: Dominika Pater, Dominik Kuśnierczyk i Paweł Paprocki – wokaliści grupy wokalnej IMPRESJA, otrzymując od licznej i wymagającej widowni gorące brawa. Antoni Dobrowolski

50-lecie szkoły muzycznej Czterogodzinną uroczystością w domu kultury nauczyciele, uczniowie i sympatycy Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Chrzanowie uczcili 50-lecie tej placówki.

W ciągu 50 lat jej mury opuściło ok. 1100 absolwentów, a uczniowie wciąż udowadniają, że szkoła muzyczna w Chrzanowie jest kuźnią wielu talentów. 12 października na jubileuszowym koncercie spotkali się jej uczniowie, nauczyciele, a także wszyscy dotychczasowi dyrektorzy szkoły: Zofia Trybalska-Tomaszkiewicz, Anna Warzecha, Halina Pstrucha i obecny szef placówki Ireneusz Stańczak. Nie zabrakło też absol-

wentów, a wśród nich cenionych muzyków, których można było zobaczyć na scenie. Wystąpili m.in. Bożena Maciejowska, Janusz Szrom, Jacek Ozimkowski. W powiecie chrzanowskim nie brakuje chętnych do nauki w szkole muzycznej. Dość powiedzieć, że w tym roku szkolnym o przyjęcie starało się 100 osób. Dostało się ok. 30. Wielu absolwentów chrzanowskiej placówki decyduje się na dalszą muzyczną edukację w Krakowie. Nic dziwnego, że już od pewnego czasu słychać głosy o potrzebie uruchomienia w Chrzanowie szkoły muzycznej II stopnia. Wspomniano o tym także podczas jubileuszu.

Rozwój szkoły muzycznej blokują jednak warunki lokalowe, a zwłaszcza zła akustyka i mała liczba pomieszczeń. Nie ma warunków do uruchomienia nowych klas. Pocieszające jest jednak to, że dyrekcji udało się ostatnio zdobyć niemałe pieniądze, bo aż 650 tys. zł na remont siedziby szkoły. Dzięki temu sporemu finansowemu zastrzykowi już wymieniono stropy, zrobiono więźbę dachową, a wkrótce zostanie położona nowa dachówka i odmalowane pomieszczenia na wyższych piętrach. Remont siedziby szkoły powinien zakończyć się po feriach zimowych. (af )


6

KULTURA

W kamiennym kręgu, czyli ogród od nowa

KronikaChrzanowska

W

październiku dobiegł końca trwający od dłuższego czasu remont ogrodu przy oddziale wystaw czasowych Dom Urbańczyka. Pierwotnie w chwili powstania był on nazywany Muzeum Geologicznym pod otwartym niebem. Inicjatorem utworzenia przy Muzeum w Chrzanowie ogrodu geologicznego był dr Marian Piotr Kuc. Pomysł przedstawił w 1992 roku. W latach 1993-1994 prowadził jego intensywną budowę. Do 1997 roku dokonywał w nim niezbędnych poprawek i uzupełniał o kolejne okazy geologiczne. Za kluczową pozycję tej ekspozycji uznał araukaryty, których największe okazy zajęły poczesne miejsce w jego aranżacji. Jej utworzenie przy Muzeum w Chrzanowie, nadanie nazwy „Muzeum geologiczne pod otwartym niebem” uzasadniał faktem, że obszar z którego pozyskiwano eksponaty, a zarazem statutowy teren działania naszej placówki to jedno z trzech najbogatszych w rodzaje skał i minerałów miejsc w Polsce. Tutaj na przestrzeni ok. 40 kilometrów jest położony niemalże nieprzerwany profil stratygraficzny. W świetle aktualnej wiedzy to prawie 400 milionów lat. Zatem zgodnie z ideą twórcy i fundatora odwiedzający odbywają czasoprzestrzenną wycieczkę od Krakowa przez Chrzanów do Przemszy, od dewonu do współczesności. Podczas zwiedzania zaleca się dotykanie eksponatów. Pierwszy remont ogrodu sfinalizowano jesienią 2000 roku. Ten rozpoczęto w 2009 roku. Ostatni kamień położono we wrześniu 2013 roku. Okazy umieszczono na różnej wielkości łezkach, które tworzą niewielki krąg. Czarna podsypka wyróżnia skały ery paleozoicznej, biała ery mezozoicznej a szary żwir erę kenozoiczną. Po znacznym

zwiększeniu udziału drzew, krzewów oraz bylin a następnie dodaniu elementów małej architektury w postaci altany koncertowej pergoli oraz niewielkiego mostku w stylu chińskim Muzeum geologiczne pod otwartym niebem przekształciło się w Ogród geologiczno-orientalny. W ogrodzie znalazło się również miejsce na pomnik poświęcony ludziom nauki i kultury zasłużonym dla Chrzanowa. W 2011 roku po niespodziewanej śmierci 19 lutego Mariana Kuca ogrodowi nadano jego imię. Uroczystość odbyła się 6 czerwca. Teraz dodano znaczną liczbę

okazów geologicznych, pozyskanych dzięki uprzejmości dyrekcji kamieniołomów Małopolski Zachodniej. Dzieło wieńczy umieszczenie 18 tablic z opisem okazów geologicznych oraz tabliczek z podpisami wybranych drzew, krzewów i bylin. Oficjalne otwarcie nastąpi 6 listopada o godzinie 16.30. Wówczas też ramach Kawiarni Naukowej geolog Marek Szuwarzyński wygłosi wykład p.t. „Georóżnorodność w ogrodzie, czyli Muzeum geologiczne pod otwartym niebem”. Piotr Grzegorzek

NA REGALE

NIKE dla Joanny Bator! Jury najważniejszej nagrody literackiej w Polsce ogłosiło,że najlepszą książką minionego roku jest powieść „Ciemno, prawie noc” , dlaczego? … bo nikt tak ostatnio nie potrafi snuć opowieści, tak fascynująco jak właśnie ta pisarka. Joanna Bator - Pisarka, publicystka, nauczycielka akademicka. Autorka prac naukowych, esejów, powieści i opowiadań. Publikowała w „Gazecie Wyborczej”, „Twórczości”, „Czasie Kultury”, „Tygodniku Powszechnym”, „Kulturze i społeczeństwie”. W magazynach „National Geographic” i „Voyage” pisze o swoich podróżach. Za książkę „Japoński wachlarz” (2004), która jest zbiorem zapisków z kilkuletniego pobytu autor-

ki w Japonii, otrzymała nagrodę im. Beaty Pawlak, przyznawaną najlepszej antropologicznej pozycji roku oraz poznańską Nagrodę Wydawców. Joanna Bator wykłada w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie na Wydziale Kultury Japonii. Ciemno, prawie noc – Reporterka Alicja Tabor wraca do Wałbrzycha, miasta swojego dzieciństwa. Osiada w pustym poniemieckim domu, z którego przed laty wyruszyła w świat. Dowiaduje się, że od kilku miesięcy w Wałbrzychu znikają dzieci, a mieszkańcy zachowują się dziwnie. Rośnie niezadowolenie, częstsze są akty przemocy wobec zwierząt, w końcu pojawia się prorok, Jan Kołek,

do którego w biedaszybie przemówiła wałbrzyska Matka Boska Bolesna… Nagrody zawsze są kontrowersyjne… ilu czytelników – tyle opinii, tak jak w tej rubryce – są przecież gusta i guściki, a że zdażały się „nikowskie” pomyłki, ba nawet „noblowskie”, tym razem miłośnicy literatury zgodzą się z werdyktem szacownego jury. Należało się Bator ! za: własny język, znajomoś świata i niezwykłą umiejętność opowiadania historii. POLECAMY! Dostępna w zbiorach biblioteki. Życzyć nam sobie pozostaje, aby ta pisarka spotkała się z nami w chrzanowskiej bibliotece. Wszystko przed nami! Olga Nowicka


KronikaChrzanowska

7

KULTURA

Jesiennie w Klubie pod Muzami Jak piękne bukiety można wyczarować z jesiennych, klonowych liści? Mogły się o tym przekonać uczestniczki październikowych Warsztatów Literacko – Plastycznych „Czytam i Tworzę” w Klubie Literackim „Pod Muzami” Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie. Niezwykła jesienna kolorystyka, filiżanka aromatycznej herbaty i efekty pracy, które przerosły oczekiwania pań uczestniczących w spotkaniu: niezwykłe „różane” bukiety z przepięknych liści… a ponieważ na klonach liści coraz mniej i już wkrótce skończy się możliwość udoskonalenia nabytych umiejętności, na następne takie „liściaste”warsztaty zapraszamy dopiero za rok! … a już w listopadzie min: Martwa natura – komponujemy, rysujemy i fotografujemy (28.10-8.11), Projektowanie plakatu propagującego zycie bez nikotyny (4-21.11), Kwiaty z krepiny (6.11) Światowy dzień Pluszowego Misia (12-21.11), Warsztaty fotograficzne dla dorosłych (15.11), Decoupage (21.11). Szczegóły www.mbp.chrzanow.pl (mbp)

Seniorzy wciąż podróżują 21 października w bibliotece odbyło się pierwsze po wakacjach, kolejne spotkanie w ramach organizowanego co miesiąc cyklu „Senior w podróży”. Tym razem zwiedzano Włochy, a przewodnikiem była Pani Teresa Bigaj. Włochy to kraj oliwy, makaronów, wina, romańskich ruin i wielu widoków zapierających dech w piersiach. To państwo z niewątpliwie wielowiekową historią oraz z wspaniałymi antycznymi zabytkami, któ-

re Pani Teresa uwieczniła na fotografiach i ciekawie o nich opowiedziała. Niespodzianką wieczoru była włoska, makaronowa sałatka, wykonana przez podróżniczkę, sok z winogron i włoskie wino. Zapraszamy na kolejne spotkanie w tym cyklu 18 listopada 2013 r. godz. 17.00. – tym razem czekać Państwa będzie podróż do Iranu w towarzystwie Norberta Skrzyńskiego. (mbp)

MIŚ NA SCENIE Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowe zaprasza dzieci na przedstawienie lalkowe z okazji Światowego Dnia Misia.

Spektakl pt. „Zimowe przygody pana Misia” w wykonaniu Teatru Imaginarium odbędzie się 24 listopada o godz. 11.00 i 12.00 w sali teatralnej ośrodka kultury. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w Informacji MOKSiR. Liczba miejsca ograniczona!

Chrzanowskie Spotkania Folklorystyczne

BOSA NÓŻKA Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie oraz Chrzanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne zapraszają najmłodszych do udziału w Chrzanowskich Spotkaniach Folklorystycznych „BOSA NÓŻKA” . Regulamin przeglądu na stronie www.moksir.chrzanow.pl.


8

KronikaChrzanowska

KULTURA

WYSTARTOWAŁA GALERIA PODWÓRKOWA Z

inicjatywy Muzeum w Chrzanowie przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Chrzanowie ruszył nowy projekt skierowany w szczególności do gimnazjalistów - GALERIA PODWÓRKOWA Promocja miasta Chrzanów poprzez współczesne sztuki wizualne. Celem projektu jest promocja i upiększanie miasta, przez pryzmat dobrego designu oraz edukacja młodzieży w zakresie projektowania przestrzeni miejskiej, wzornictwa przemysłowego, historii sztuki i architektury a także różnych form wypowiedzi twórczej. Finałem będzie wiosenny event w plenerze – realizacja wybranych projektów, powstałych w czasie spotkań oraz wystawa projektów wykonanych przez uczniów 23 października w Domu Urbańczyka miało miejsce ciekawe wydarzenie - I seminarium w ramach projektu. Wydarzenie zgromadziło uczniów chrzanowskich gimnazjów (Publiczne Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. J. Tischnera, Publiczne Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi) wraz z nauczycielami. Uczestnicy wysłuchali wprowadzenia w tajniki projektowania przemysłowego, które przedstawił prelegent dr Krzysztof Groń (projektant, wykładowca na UJ w Krakowie, Politechnice Śląskiej w Gliwicach, ASP we Wrocławiu) a następnie zapoznali się z narzędziami do projektowania graficznego 2D i 3D, zaprezentowanymi przez Łukasza Szubarta (grafik komputerowy, absolwent WSIiZ w Rzeszowie). Kolej-

nym etapem zajęć były krótkie warsztaty manualne, w czasie których młodzież wykonywała papierowe makiety mebli, z wykorzystaniem zdobytej już podstawowej wiedzy a przede wszystkim...własnej inwencji twórczej. Spotkanie zamknęła prezentacja pt.: „Złe przykłady” poruszająca problemy graffiti, naruszenia estetyki miasta oraz wandalizmu.

Tematyka designu, street artu i promocji naszego miasta przy użyciu różnych form artystycznych będzie kontynuowana na kolejnych spotkaniach „Galerii podwórkowej”. Zapraszamy do zapoznania się z programem i aktywnego uczestnictwa w bezpłatnych spotkaniach seminaryjnych i warsztatowych. Anna Cieplińska

KRYMINALNI W BIBLIOTECE!

18 października, późny wieczór, przestronne, lekko zaciemnione korytarze biblioteczne, po których snuje się detektywistyczny duch Sherlocka Holmesa…

W takim właśnie „mrocznym” klimacie gościliśmy kilkudziesięcioosobową grupę chrzanowskich gimnazjalistów, którzy z entuzjazmem i

zaangażowaniem bawili się na zorganizowanej przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Chrzanowie i Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie Akcji Czytelniczej Noc z książką - edukacyjnej grze terenowej NOC Z KRYMINAŁEM inspirowanej przygodami najsłynniejszego literackiego detektywa Sherlocka Holmesa.

A działo się wiele! Była projekcja fragmentów filmu o Holmesie, zagadki kryminalne, konkursy literackie, plastyczne, teatralne, podchody… Jak na prawdziwą kryminalną noc przystało nie mogło oczywiście zabraknąć wizyty… policji! Serdecznie dziękujemy st. asp. Wiesławowi Dudkowi z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie za świetny pokaz technik kryminalistycznych wypełniony humorem, ale również dużą dawką wiedzy na temat mniej znanej strony pracy policji. Głośno czytali fragmenty opowiadań Artura Conan Doyla: Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Chrzanowie Jolanta Zubik, była Wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Chrzanowie Grażyna Zięba oraz Zastępca Burmistrza Miasta Chrzanowa Robert Maciaszek – wszystkim Państwu składamy serdeczne podziękowania! Nagrodę Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie za zwycięstwo drużynowe otrzymało Publiczne Gimnazjum nr 2, zaś indywidualnie I miejsce ex eaquo zajęły Magdalena Bigaj (PG nr 1) i Hanna Majcher (PG nr 2). Wszystkim biorącym udział nocnych rozgrywkach gratulujemy i zapraszamy do chrzanowskiej biblioteki nie tylko wieczorową porą ! Ewelina Deluga


KronikaChrzanowska

9

KULTURA

Piaskownica wciąż zbiera nagrody! T

rzy lata minęły już od premiery „Piaskownicy” Michała Walczaka w wykonaniu Teatru Imaginarium, a ten spektakl z udziałem młodych chrzanowskich aktorów zdobywa kolejne nagrody. Tym razem jest to II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym Małych Form KARBIDKA 2013. Agnieszka Szumańska i Dawid Jarosiński razem z nowym akompaniatorem Tomaszem Szreterem pokazali „Piaskownicę” w Siemianowickim Centrum Kultury - Parku Tradycji. W jury festiwalu zasiadał m.in. dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana z Będzina Dariusz Wiktorowicz. – Odświeżaliśmy „Piaskownicę” po półtorarocznej przerwie, pełni obaw, czy jesteśmy w stanie przekazać wszystkie intencje postaci, które założyliśmy przy realizacji tego przedstawienia – mówi Aneta Leśniakiewicz, reżyser spektaklu. – Okazało się, że „Piaskownica” jest jak jazda na rowerze, jej się nie zapomina – dodaje żartobliwie. „Piaskownica” była pierwszym spektaklem zrealizowanym przez Teatr Imaginarium działający w chrzanowskim MOKSiR-e. W 2011 roku doceniło ją jury Wadowickich Spotkań Teatralnych pod przewodnictwem Jana Peszka, przyznając główną nagrodę festiwalu Drewnianą Maskę i dwa indywidualne wyróżnienia aktorskie dla odtwórców głównych ról. Jeszcze w tym samym roku na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Niezależnych PROCONTRA w Szczecinie Dawid Jarosiński otrzymał nagrodę za najlepszą rolę męską. Agnieszka Filipowicz

Od lewej: Dawid Jarosiński, Aneta Leśniakiewicz, Agnieszka Szumańska i Tomasz Szreter

fot. archiwum teatru

STARE OBRAZKI IZABELI KOZIK

N

owy sezon artystyczny galeria „Na Piętrze” chrzanowskiego MOKSiR-u otworzyła w pierwszy piątek października wernisażem wystawy malarstwa i mozaiki - STARE OBRAZKI IZABELI KOZIK.

Licznie zebrana grupa sympatyków malarstwa mogła podziwiać niezwykle barwne prace artystki powstałe z inspiracji twórczością wybitnego amerykańskiego przedstawiciela ekspresjonizmu abstrakcyjnego Jacksona Pollocka. Podobnie jak Pollock stosuje także technikę action painting (malarstwa akcji), która daje jej pełną swobodę twórczą, umożliwia przeniesienie na płótno, drzemiącej w człowieku „natury”. Polega ona głównie na bezpośrednim rozlewaniu farby i chlapaniu nią na płótno. Izabela używa także farb w puszkach. Robi w pojemnikach dziury i rozlewa zawartość strużkami na podłoże. Następnie rozmazuje farbę palcami, patykami, etc. Płótna rozkłada bezpośrednio na podłodze.

fot. ds Jak sama mówi: „wygodniej pracuje się na ziemi. Czuję się bliżej obrazu, bardziej do niego należę, gdyż mogę go obchodzić, pracować z czterech stron i być dosłownie w obrazie”. Obok abstracyjnych form tworzy także portrety oraz ob-

razy wzorowane malarstwem barokowym. Chętnie też układa kolorowe mozaiki z ceramicznych pasków. Izabela Kozik, mieszkanka Chrzanowa, ukończyła Liceum Plastyczne w Nowym Wiśniczu, na kierunku form użytkowych. Potem w 2010 roku uzyskuje tytuł licencjata w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu na Wydziale Sztuki. W 2012 roku kończy Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie z tytułem mgr-a - Wydział Sztuki, Edukacja Artystyczna. Chrzanowska wystawa jest jej czwartą prezentacją własnej twórczości. Wcześnie był Klub „Bomba” w Rybniku (2010), potem Klub Inteligencji Katolickiej w Krakowie (2012), a następnie krakowska Galeria „Zejście”(2013), gdzie uczestniczyła w międzynarodowej wystawie sztuki „Obrazy (nie) zależne”. Wystawa potrwa do 8 listopada 2013 roku. Gorąco polecamy i zapraszamy. Antoni Dobrowolsk


10

KronikaChrzanowska

kultura

Dom Urbańczyka zaprasza na wystawę papieską, której wernisaż odbył się 16 października 2013 r. , czyli dokładnie w dniu 35 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża

JAN PAWEŁ II: 35 LAT TEMU, DZISIAJ i W PRZYSZŁOŚCI

Zdjęcia ze zbiorów Muzeum w Chrzanowie To już 55 wystawa papieska z udziałem eksponatów z mojej kolekcji przekazanej Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich. Teraz – na 35. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską – z Bożą i ludzką pomocą (przede wszystkim Kamila Bogusza i Anny Cieplińskiej) przygotowałem wystawę absolutnie wyjątkową. Tym razem „moje” eksponaty stanowią jedynie bardzo skromne tło dla WYJĄTKOWYCH EKSPONATÓW! Bo czyż takimi wyjątkowymi eksponatami nie są na przykład – jednocześnie będące już unikalnymi relikwiami błogosławionego, a niebawem świętego Papieża Polaka – sutanna (uszyta 19 października 1978 roku już specjalnie dla Jana Pawła II, w której uczestniczył w uroczystościach inauguracji swego pontyfikatu) i stuła – z pierwszej Pielgrzymki do Ojczyzny. Na naszej wystawie jest również monstrancja, przed którą Papież w prywatnej kaplicy adorował Pana Boga. Na pewno można bardzo wzruszyć się, patrząc na zdjęcie przyszłych rodziców przyszłego Papieża. To zdjęcie zabrane z Polski i przez cały pontyfikat stojące w „gabinecie” Jego Świątobliwości. Liczę też na uśmiech przy oglądaniu najzwyklejszych nart, na których jeździł ksiądz Wojtyła prawdopodobnie końcem lat pięćdziesiątych XX wieku. Przy okazji można będzie przypomnieć sobie, że „białe szaleństwo” nie było jedynym ulubionym sportem, uprawianym przez Niego przed 16 października 1978 roku i… także po tej dacie. Wypożyczenie wymienionych EksponatówRelikwii było możliwe dzięki ogromnej życzliwości Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (Sercanek), tak bliskich Ojcu Świętemu, nazywanych często – ze względu na swą służbę w Watykanie – Sercankami Jana Pawła II, mają-

cych w Krakowie Muzeum św. Józefa Sebastiana Pelczara. Szczególne podziękowania dla Siostry Doktor Jadwigi Kupczewskiej. Część ekspozycji „35 lat temu” uzupełniają zdjęcia i dokumenty, przypominające dni, które wtedy wstrząsnęły światem, choć chyba nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, jak z pomocą Tego Papieża Duch Święty odmieni oblicze ziemi, tej ziemi, doprowadzając też do upadku komunizmu i Związku Radzieckiego, odzyskania suwerenności przez Polskę... Na pewno unikalną atrakcję stanowi możliwość zobaczenia w jednym miejscu sporej ilości prac papieskich profesora Czesława Dźwigaja – w moim przekonaniu jednego z najwybitniejszych polskich twórców, a na pewno najwszechstronniejszego, mającego znakomity dorobek może nawet we wszystkich odmianach

sztuk plastycznych, a także m.in. w poezji. Twórczość „papieska” – chociaż ogromna – stanowi tylko cząstkę dokonań Pana Profesora, którego np. pomniki (nie tylko Jana Pawła II) stoją w wielu państwach, jak to się mówi „na całym świecie”. A samych tylko stojących już pomników naszego Wielkiego Rodaka, autorstwa profesora Czesława Dźwigaja, można się doliczyć ponad 70. Zazdrośnicy nie mają szans na dorównanie Panu Profesorowi, więc na różne brzydkie sposoby próbują go ściągnąć ze sprawiedliwie zajmowanego piedestału, na który zresztą sam się nie pchał i na którym stać nie chce i nie może, bo już pracuje nad nowymi, interesującymi projektami, w tym np. nad pomnikiem króla Jana III Sobieskiego dla Wiednia. Na wystawie można zobaczyć m.in. kilkana-

Występ scholi parafialnej z parafii św. Mikołaja w Chrzanowie


KronikaChrzanowska ście modeli pomników Ojca Świętego Jana Pawła II, przy okazji naocznie przekonać się, jak są piękne i… różnorodne. Na pewno dobrą okazją do odczucia i wyrażenia podziwu już dla tej „małej cząsteczki” twórczości profesora Czesława Dźwigaja będzie obejrzenie również m.in. Jego szkiców i rysunków; projektów witraży; projektów drzwi; sporej ilości medali, w tym trzech medali wykonanych (dane to było tylko jednemu Polakowi!) dla Watykanu; chyba zupełnie nieznanej i dość zaskakującej „drogi” od tworzenia dużego modelu medalu do kucia go (lub odlewania) w „miniaturowych”, kilkucentymetrowych wielkościach. Przeżywając okres między beatyfikacją a rychłą już kanonizacją Jana Pawła II na pewno inaczej spojrzymy na relikwiarze naszego świętego Ojca Świętego. Ci, którym dane było podczas pielgrzymek do Wiecznego Miasta mieć noclegi w Domu Polskim w Rzymie przy via Cassia 1200 na pewno uronią łezkę zobaczywszy na dużych fotogramach, jak wyglądało w tym miejscu odsłonięcie i poświęcenie pomnika Jana Pawła II, przy którym zdjęcie zapewne mają w albumie rodzinnym. Do dwóch „końcowych” sal, w których prezentujemy fragmencik twórczości profesora Czesława Dźwigaja, od sali zdominowanej przez „Habemus Papam!”, jako swoisty drogowskaz prowadzić będzie „nasza” Via Sancta – modele kilku pomników papieskich, zaprojektowanych przez Pana Profesora i już zrealizowanych. Określenie „Via Sancta” pojawiło się tutaj nieprzypadkowo. Pod taką nazwą znany jest cykl 8. pomników Jana Pawła II (Polonia, Ecclesia, Mundus, Scripto, Oecumenicus, Credo, Angelus Domini, Totus Tuus). Dwa ostatnie – tylko odlane w mniejszej skali – również będzie można zo-

KULTURA

Pierwsza sutanna Jana Pawła II

baczyć na wystawie w Chrzanowie. Natomiast w Krzeszowicach na Rynku stać będzie Via Sancta w naturalnej wielkości. Warto zobaczyć! Polecamy!!! Długa jest lista powodów, dla których wyrażamy Panu Profesorowi Czesławowi Dźwigajowi

11 ogromną wdzięczność, a te bardzo dla „biednej instytucji” znaczące materialne chyba nawet nie są najważniejsze! Na wystawie będzie też można zobaczyć eksponaty, będące efektem twórczych pasji mieszkańców naszej małej Ojczyzny, zarówno bardzo młodych (uczniów), jak i w sile wieku (emerytów). Wszystkim bardzo dziękujemy! Jeśli chodzi o prezentację „moich zbiorów” to tym razem chciałbym „tylko” unaocznić, jak szybko mija czas (dzieci prezentowane na zdjęciach z Janem Pawłem II w kalendarzach – wybranych z 800 posiadanych kalendarzy – dzisiaj mają już nawet po 35-50 lat!) i przedstawić przynajmniej hasłowo trochę „drogowskazów”, także na dalszą drogę życia, danych nam przez Ojca Świętego. No i jeszcze są wcześniej wspomniane zdjęcia i dokumenty o wyborze kardynała Wojtyły na papieża i inauguracji jego pontyfikatu. Zainteresowani będą mogli na wystawie spędzić nawet kilka godzin. Taką możliwość stwarza zajęcie miejsca przy stole i skorzystanie z oferty „bibliotecznej”. Do wyboru będą np. książki zawierające encykliki, adhortacje i listy apostolskie; bogato ilustrowane ale też z wszystkimi homiliami, książki dokumentujące wszystkie Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny; wydawnictwa o pontyfikacie Papieża z Polski; albumy, a także kilka wydawnictw specjalnie przygotowanych na tę wystawę. Mam przekonanie, że to niepowtarzalna okazja do zobaczenia TAKIEJ wystawy papieskiej. Jeśli podzielacie Państwo taką opinię, to bardzo prosimy o zachęcenie krewnych i znajomych, by przyszli do Domu Urbańczyka. Wystawa „Jan Paweł II: 35 lat temu, dzisiaj i w przyszłości” trwać będzie do 2 stycznia 2014 roku. Henryk Czarnik

BEZ GRANIC Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „BEZ GRANIC”, mając nadzieję, że konkurs stworzy wszystkim piszącym możliwości nawiązania wielu poetyckich kontaktów i przyjaźni oraz da szansę na podzielenie się swoją twórczością z innymi. Celem konkursu jest również pobudzanie aktywności poetyckiej, doskonalenie i popularyzowanie twórczości amatorskiej w środowisku dzieci Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w terminie ogłoszonym przez organizatora maksymalnie pięciu utworów poetyckich, w trzech egzemplarzach każdy. Utwory należy opatrzyć godłem. To samo godło powinno występować na dołączonej kopercie, zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem autora, adresem zamieszkania i ewentualnie numerem telefonu. Na kopercie należy zaznaczyć kategorię wiekową: I kategoria - uczeń szkoły podstawowej II kategoria uczeń gimnazjum III kategoria uczeń szkoły ponadgimnazjalnej Zgłoszenia: MOKSiR ul.Broniewskiego 4 32-500 Chrzanów, tel.32 62 330 86 Informacje: Antoni Dobrowolski


12

sport

KronikaChrzanowska

CHRZANOWSCY MODELARZE MAJĄ DOBRY ROK Chrzanowscy modelarze ciągle utrzymują wysoki poziom swoich lotów, zdobywając najwyższe lokaty na ogólnopolskich i światowych zawodach. Zarówno wcześniejsze lata, jak i ten obecny, są dla instruktorów i członków Chrzanowskiego Klubu Modelarstwa Lotniczego bardzo łaskawe. Pierwszym ważniejszym tegorocznym sukcesem było zdobycie trzeciego miejsca przez Jerzego Włodarczyka w Pucharze Polski Modeli Szybowców Halowych w Tarnobrzegu 6 kwietnia, które były ostatnimi, ósmymi zawodami z tego cyklu. Poprzedziły je halowe loty w Suwałkach, Krośnie, Grodkowie, Chrzanowie, Zielonkach, Mielcu i Bochni. Wśród młodzików na szóstym miejscu uplasował się Michał Ferlak. Piękny sukces odniósł Dawid Bogomaz, na rozegranych 25 - 26 maja w Suwałkach Mistrzostwach Polski Modeli Swobodnie Latających dla Juniorów, zajmując pierwsze miejsce i tytuł Mistrza Polski w kategorii F1P. Do rywalizacji sportowej zgłosiło się 27 zawodników z 9 klubów: Aeroklubu Bydgoskiego, Gliwickiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych, Aeroklubu Białostockiego, Aeroklubu Warszawskiego, Aeroklubu Krakowskiego, Aeroklubu Mieleckiego, Aeroklubu Podkarpackiego, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach i oczywiście Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z Chrzanowa. Przed zawodami wytypowano reprezentację na Mistrzostwa Świata Modeli Swobodnie Latających we Francji w miejscowości Moncontour, wśród której znalazł się nasz Mariusz Gąsiorowski. Z KML w Chrzanowie. Nasi modelarze bardzo mocno zaznaczyli także swoją obecność na kolejnych zawodach z cyklu Puchar Polski w Krośnie (22 czerwca), podczas których Mariusz Gąsiorowski zdobył pierwsze miejsce, a Jerzy Włodarczyk drugie. W tej samej kategorii seniorskiej Adam Tanasiewicz wywalczył ósme miejsce. Były to jego pierwsze zawody w tej kategorii wiekowej, wcześniej jako junior zdobywał mistrzostwa Polski i Europy. Potem postanowił skończyć studia i już jako absolwent powrócił powtórnie do latania. Wśród juniorów Daniel Bogomaz wywalczył w Krośnie srebrny medal. 03 – 11 sierpnia we Francji w miejscowości Moncontour zostały rozegrane Mistrzostwa Świata Modeli Swobodnie Latających w kon. F1A, F1B, F1C dla Seniorów, W mistrzostwach wzięli udział reprezentanci 43 państw. Nasi silnikarze w klasyfikacji generalnej zdobyli wysokie siódme miejsce, w bardzo doborowej grupie zawodników. Zwyciężyła ekipa z Izraela, przed Czechami i Amerykanami. Polskę reprezentował między innymi Mariusz Gąsiorowski, który był jednocześnie kierownikiem naszej ekipy. Tradycyjnie już Aeroklub w Stalowej Woli był organizatorem kolejnego Pucharu Świata Modeli Swobodnie Latających z napędem silnikowym, który odbył się w dniach 16-18 sierpnia na lotnisku w Turbi. Chrzanowianie wystartowali

w trzyosobowym składzie: Jerzy Włodarczyk, Adam Tanasiewcz i Mariusz Gąsiorowski. Najbardziej poszczęściło się Jerzemu Włodarczykowi, który wywalczył główne trofeum zawodów – Puchar Świata. Podobnych imprez sportowych organizuje się na całym świecie blisko czterdzieści. W generalnej klasyfikacji liczą się tylko cztery najlepsze wyniki, osiągnięte na czterech różnych pucharowych zawodach. W takim właśnie rankingu Włodarczyk zajmuje aktualnie ósme miejsce na świecie na 114 zawodników - będąc najlepszym zawodnikiem wśród Polaków. -Zapewne mój wynik mógłby być jeszcze lepszy, ale barierą nie są umiejętności, ale ograniczenia finansowe. Zawody odbywają się bowiem w różnych, często odległych miejscach świata i udział w nich jest bardzo kosztowny – stwierdza Jerzy Włodarczyk Natomiast dwa tygodnie później, w tym samym miejscu, odbyły się 78. Mistrzostwa Polski Modeli swobodnie Latających z napędem silni

kowym. Nasza trójka zawodników spisała się na medal, broniąc tytułu drużynowych Mistrzów Polski. Spektakularnym sukcesem naszych modelarzy zakończył się też tegoroczny Pucharu Polski, w którym Jerzy Włodarczyk zdobył pierwsze miejsce przed swoim klubowym kolegą Mariuszem Gąsiorowskim. Tym sposobem Puchar Polski, ufundowany przez Dyrektora MOKSiR, wrócił z Gliwic do Chrzanowa. – Tak na dobra sprawę Puchar był tylko raz poza Chrzanowem - w Gliwicach w ubiegłym roku, a tak przebywał cały czas w naszym mieście. Zmieniali się tylko ich zdobywcy, którymi byli naprzemiennie Mariusz Gąsiorowski, Piotr Plachetka i ja – wyjaśnia Jerzy Włodarczyk Aktualnie nasi młodzicy szykują się do Mistrzostw Polski Modeli Szybowców Halowych w Suwałkach, gdzie będą bronili tytułu Mistrzów Polski. Życzymy kolejnego sukcesu !!! Antoni Dobrowolski


KronikaChrzanowska

13

sport

Chrzanowskie Musubi Dojo Aikido świętuje dziesięciolecie działalności

10 lat aikido w Chrzanowie Seminariami i specjalnymi treningami swój jubileusz uczcił chrzanowski klub aikido. Szkoła Musubi Dojo Aikido Chrzanów została założona w 2003 roku przez Piotra Burnosa i jest najstarszą szkołą tej sztuki walki w powiecie chrzanowskim. Początkowo w chrzanowskim klubie aikido regularnie trenowało od 8 do 10 osób. Obecnie jest ich ponad 10 razy tyle. Od kilku lat w Musubi Dojo trenują nie tylko dorośli, ale również dzieci. Aikido jest bardzo dynamiczną sztuką walki wywodzącą się z Japonii. Jej techniki składają się głównie z rzutów i dźwigni, zwłaszcza na małe stawy oraz uników i padów. Oprócz walki wręcz aikido zawiera również elementy walki bronią. Co charakterystyczne, w tej sztuce walki nie ma rywalizacji, agresji ani brutalności. Dzięki temu aikido może trenować każdy – zarówno dzieci, jak i kobiety oraz mężczyźni w każdym wieku. Żeby uprawiać aikido nie trzeba mieć specjalnych predyspozycji. Ani dobra forma, ani kondycja nie są bezwzględnie konieczne. Jedyną przeszkodą mogą być natomiast przeciwskazania zdrowotne do uprawiania sztuki walki. Z okazji

10 lat istnienia Masubi Dojo Aikido w Chrzanowie, specjalne zajęcia z amatorami tej sztuki walki poprowadzili gościnnie krakowscy instruktorzy: Piotr Zięba, Rafał Rospond i Barbara Piwowarska.

fot. Tomasz Wójcik Wszystkie treningi aikido odbywają się w Szkole Podstawowej nr 3 przy alei Henryka. Szczegółowe godziny treningów i informację o zapisach można znaleźć na stronie www.aikido-chrzanow.pl. Tomasz Wójcik

Walczyli o Puchar Prezydenta

Blisko 190 niepełnosprawnych zawodników z całej Polski wzięło udział w rozegranym w Chrzanowie Mityngu Pływackim Osób Niepełnosprawnych im. Krzysztofa Brzęczka.

Już po raz dwunasty kryta pływalnia Cabańska Fala w Chrzanowie gościła niepełnosprawnych sportowców podczas kolejnej edycji Mityngu Pływackiego Osób Niepełnosprawnych. Imprezę jak co roku zorganizowały Zarząd Fundacji im. Brata Alberta oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chrzanowie. W tej edycji zawodów wystartowała rekordowa liczba 187 uczestników z 37 placówek z całej Polski. Impreza cieszy się tak dużą popularnością, że dla wielu zawodników był to już kolejny start podczas chrzanowskiej imprezy. Podczas mityngu Chrzanów reprezentowało blisko pięćdziesięciu pływaków z sześciu ośrod-

ków: Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chrzanowie, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chrzanowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Chrzanowie, Domu Pomocy Społecznej w Płazie oraz Zespołu Szkół nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Chrzanowie. Zawodnicy rywalizowali w kategoriach: 12,5 metra oraz 25 metrów ze sprzętem kobiet i mężczyzn, 25 metrów stylem dowolnym kobiet i mężczyzn, 50 metrów stylem dowolnym mężczyzn oraz 25 metrów stylem grzbietowym kobiet i mężczyzn. W zawodach wystartowało również kilkanaście sztafet, walczących o Puchar Prezy-

fot. arch. ChTvL denta RP. Sztafety rywalizowały na dystansie: trzy razy po 25 metrów stylem dowolnym. Najszybszą spośród nich okazała się reprezentacja Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II w Katowicach w składzie Robert Górecki, Katarzyna Nowak i Damian Sitko. Choć główną ideą mityngu nie jest rywalizacja o nagrody, to jednak nie mogło ich zabraknąć. Organizatorzy dla najlepszych zawodników – poza dyplomami i medalami – przygotowali upominki, zaś dla ich macierzystych ośrodków – sprzęt rehabilitacyjny. Za rok kolejna, trzynasta już edycja Mityngu Pływackiego Osób Niepełnosprawnych. (tom)


14

ogłoszenia

KronikaChrzanowska


KronikaChrzanowska

ogłoszenia

15


16

ogłoszenia

KronikaChrzanowska

Kronika Chrzanowska nr 183  

Kronika Chrzanowska nr 183

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you