Page 1

avgust 2015 www.vransko.si | www.mojaobcina.si

1

Prišel je čas pobiranja pridelka


IZ VSEBINE

2

Zgodilo se je ...

stran 3

ZKŠT kultura / šport

stran 9

Iz življenja društev

stran 11

Iz življenja župnije

stran 12

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor

stran 13

Knjižnična stran

stran 17

Ne spreglejte

stran 18

Napovednik

stran 23

OBČINSKI INFORMATOR številka 114 Vransko, 31. 8. 2015 Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11 E-pošta: zkts.vransko@gmail.com, zkts.vransko@siol.net

PISMA BRALCEV

Izdajatelj: ZKTŠ Vransko

Uredništvo objavlja pisma bralcev po svoji presoji v skladu z uredniško politiko, razen ko gre za odgovore in popravke v skladu z Zakonom o medijih. Dolžina naj ne presega 50 vrstic oziroma 2.700 znakov, daljše prispevke krajšamo v uredništvu oziroma jih avtomatično zavrnemo. Da bi se izognili nesporazumom, morajo biti pisma podpisana in opremljena s celotnim imenom, naslovom, elektronsko pošto in telefonsko številko avtorja, na katero lahko preverimo njegovo identiteto.

Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož Oblikovanje: Studio Smart Design, Simona Kropec Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje Naklada: 1000 izvodov Fotografije: Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, OŠ Vransko–Tabor, Zavod sv. Rafaela, Studio Di.Foto.Graf, FD Vransko, KD Vransko, Župnijska Karitas Vransko, PGD Vransko, OO RK Vransko, SVAMZ, ŠRD Ločica, Tone Tavčer, Marija Satler, Rafko Novak, Darko Kramar, Bernard Kolar Občinski informator je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno št. 1569. Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v Občini Vransko brezplačno, v prosti prodaji se ne prodaja. Naslednja številka izide 30. 9. 2015. Prispevke zbiramo do 15. 9. 2015 preko platforme MojaObcina.si.

UREDNIŠTVO Cenik oglaševanja in zahval si lahko ogledate na www.zkts-vransko.si UREDNIŠTVO Zaradi varčevalnih ukrepov smo omejili strani Občinskega informatorja na 20 strani (brez uradnih objav). Pisce prosimo za kratke in jedrnate članke. Domačim društvom omogočamo 1/4 strani brezplačnega oglaševanja. Hvala za razumevanje. UREDNIŠTVO


ZGODILO SE JE ... Poletje v Našem domu Kljub letnim dopustom se je v domu dogajalo kar nekaj zanimivosti. Malo smo gradili, pobirali in prebirali krompir, nabirali zelišča … V zgodnjih jutranjih in poznih večernih urah so se odpravljali naši stanovalci na daljše sprehode, v času vročine pa so malo počivali in se v senci hladili s sladoledom, ki nam ga letos res ne primanjkuje. Pomagali so tudi pri različnih dejavnostih, kot so: lupljenje krompirja, čebule, česna, jabolk … Zanimiva pa je bila tudi vožnja s traktorjem skozi trg Vranskega na njivo, kjer so pridno pobirali krompir. Anica Cencelj

GASILCE POVEZUJEJO TUDI VETERANI IN TEHNIČNA DEDIŠČINA Na tradicionalnem tekmovanju s starimi ročnimi in motornimi brizgalnami v Vranskem je nastopilo rekordno število, kar 17 ekip gasilcev veteranov s 170 tekmovalci iz 10 prostovoljnih gasilskih društev Savinjsko-Šaleške regije ter po ena ekipa iz prostovoljnega gasilskega društva Pijava Gorica, GZ Škofljica – Ljubljana 1 ter PGD Žalna, GZ Grosuplje. Sedem prostovoljnih gasilskih društev Savinjsko-Šaleške regije je organizator pokalnih meddruštvenih tekmovanj s starimi ročnimi in motornimi brizgalnami. Ekipe, ki želijo tekmovati za prehodni pokal Savinjsko-Šaleške regije morajo svoj namen sodelovanja v tem tekmovanju v naprej prijaviti in se udeležiti vsaj štirih od sedmih pokalnih meddruštvenih tekmovanj, ki šteje za to dirko z najbolj staro gasilsko opremo. Na meddruštvenih tekmovanjih s starimi ročnimi in motornimi brizgalnami, ki štejejo tudi za prehodni pokal Savinjsko-Šaleške regije, sodelujejo bolj ali manj številne ekipe veteranov iz prostovoljnih gasilskih društev nekaterih drugih slovenskih regij s svojo zanimivo staro opremo. Prostovoljni gasilci PGD Šoštanj mesto organizirajo že 32. tekmovanje s starimi ročnimi in motornimi brizgalnami in so začetniki tovrstnih druženj gasilcev, kjer gasilci veterani predstavijo stare gasilske brizgalne in opremo iz časa brizgalne oziroma največkrat iz časa, ko je bilo prostovoljno gasilsko društvo ustanovljeno. Z mokro vajo, izvedena v prosti tehniki, gasilci veterani prikažejo gašenje s svojo lepo in kvalitetno vzdrževano tudi več kot 130 let staro gasilsko opremo. Tovrstna oblika druženja je zanimiva, debate živahne, tekmovalni del pa ima kot zanimivost tudi velik tekmovalni naboj. Zaradi vse večjega zanimanja in interesa posameznih gasilskih društev, da nastopijo kot organizatorji pokalnih tekmovanj s starimi gasilskimi ročnimi ter motornimi brizgalnami se je pred šestimi leti pristopilo k enotnemu urejanju tega področja na ravni Savinjsko-Šaleške regije. Nastalo je odmevno druženje gasilcev, kjer nastopa Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto kot pokalni organizator meddruštvenih tekmovanj in organizator zaključnega tekmovanja za prehodni pokal Savinjsko-Šaleške regije. Zadnje tekme sezone se udeležijo številna gasilska društva iz

skoraj vse Slovenije ter tu predstavijo svojo staro gasilsko tehniko, opremo in način operativnega poveljevanja v času, iz katerega je njihova oprema. Številčne gasilske ekipe, sestavljene v večini primerov iz gasilcev veteranov, ki skozi resno tekmovanje, pogosto na zabaven način, prikažejo, kako so nekoč potekale gasilske akcije in priprave za spopad z ognjem. Mnogi prisotni veterani so celo sami ali vsaj njihovi starši izvajali odmevne akcije s temi tudi preko 130 let starimi ročnimi ali le malo mlajšimi (starimi 90 let) motornimi brizgalnami. V izredni vročini letošnjega poletja je bilo izvedenih že vseh sedem pokalnih meddruštvenih tekmovanj, in sicer prvo v Kapli vasi pri Preboldu, kjer so zmagali veterani PGD Letuš, drugi so bili veterani Požarne brambe Vransko, tre-tje mesto pa so osvojili veterani PGD Gornji Grad. Drugo tekmovanje je potekalo v PGD Gotovlje, kjer so prvo mesto osvojili veterani Požarne brambe Vransko, drugo mesto veterani PGD Letuš in tretje veterani PGD Braslovče. Tudi na tekmovanju v organizaciji PGD Paška vas je prvo mesto osvojila Požarna bramba Vransko, drugo mesto si je s sijajno izvedbo vaje pripumpala ekipa veteranov PGD Letuš, tretje pa je zopet osvojila ekipa veteranov iz PGD Braslovče. Četrto letošnje oziroma že 6. pokalno tekmovanje s starimi ročnimi in motornimi brizgalnami je po močnem nalivu v zgodnjem popoldnevu potekalo v skoraj idealnih pogojih, v organizaciji gasilcev PGD Vransko in pod pokroviteljstvom občine Vransko. Zanimivo tekmovanje ob poznopopoldanskem soncu se je zavleklo v prijetnem druženju vse do mraka, ko so bili objavljeni rezultati tekmovanja. Prvo mesto z ročnimi brizgalnami, moški, so osvojili veterani PGD Vransko. Ekipa Požarne brambe Vransko, stara skupaj dobrih 617 let, je izvedla mokro vajo s 130 let staro ročno brizgalno livarne A. Samassa iz Ljubljane, brezhibno, v času 26,5 sekunde. Drugo mesto je s časom 27,00 sek. zasedla ekipa veteranov PGD Letuš in tretje veteranska ekipa PGD Braslovče, ki je dosegla čas 28,1 sekunde. S prvim mestom se v tej dirki s starimi ročnimi brizgalnami zasluženo lahko pohvali ženska ekipa veterank PGD Šoštanj mesto, ki je kot edina ekipa na tem tekmovanju nastopila z malo ročno brizgalno iz leta 1893 in dosegle odličen čas 33,9 sekunde. Tekmovale so tudi ekipe s starimi motornimi brizgalnami, kjer je prvo mesto v moški konkurenci osvojila ekipa veteranov PGD Paška vas s časom 18,6 sek., na drugo mesto so se uvrstili naši sosedje,veterani PGD Kapla Pondor, s časom

3


ZGODILO SE JE ... 21,7 sekunde, tretje pa je pripadlo veteranom PGD Topolšica za dosežen čas 23,5 sek. V tej kategoriji so tekmovale tudi veteranke PGD Kapla Pondor, ki so s časom 26,2 sek. osvojile prvo mesto, drugo mesto so osvojile veteranke PGD Šoštanj mesto in tretje veteranke PGD Topolšica.

4

Peta tekma je potekala v organizaciji PGD Braslovče, kjer je prvo mesto osvojila ekipa PGD Letuš, ki je s časom 23,5 sek. mokro vajo izvedla resnično brezhibno, požarna bramba Vransko se je uvrstila na drugo mesto, tretje pa so osvojili veterani PGD Braslovče. Šesta tekma je potekala v PGD Topolščica, ki je letos po izstopu PGD Radmirje iz lige prvič nastopilo, kot organizator pokalnega tekmovanja, ki šteje tudi za prehodni pokal Savinjsko-Šaleške regije in ga ob manjših začetnih napakah zaključilo brezhibno in v zadovoljstvo vseh 14 sodelujočih ekip. Prvo mesto je v kategoriji ročne brizgalne osvojila Požarna bramba Vransko s časom 26,1 sekunde, drugo PGD Letuš in tretje PGD Braslovče. Ponovno so prvo mesto osvojile tudi veteranke PGD Šoštanj mesto. Veterani Požarne brambe Vransko so s to zmago tekmo pred koncem že osvojili prehodni pokal Savinjsko-Šaleške regije v kategoriji ročne brizgalne, moški. Sedma in hkrati zadnja pokalne tekma s starimi ročnimi in motornimi brizgalnami je 15. avgusta potekala v organizaciji PGD Šoštanj mesto. Tekmovanja se je udeležilo 24 ekip iz 17 prostovoljnih gasilskih društev. Od teh je tekmovalo enajst ekip z ročnimi brizgalnami in 13 ekip z motornimi brizgalnami oziroma so nastopile 4 ženske eki-pe in 20 moških. Prvo mesto za pokal PGD Šoštanj mesto je osvojila ponovno Požarna bramba Vransko s časom 27,1 sek., z istim časom je osvojila drugo

mesto ekipa PGD Braslovče in tretje mesto ekipa veteranov PGD Šoštanj mesto s časom 25,3 sek. Pri ženskah je ponovno zmagala ekipa PGD Šoštanj mesto. Veterani Požarne brambe Vransko so tako osvojili pet prvih in dve drugi mesti na sedmih pokalnih meddruštvenih tekmovanjih s starimi ročnimi in motornimi brizgalnami, ki štejejo za pokal Savinjsko-Šaleške regije. Kljub večkratnim kar velikim in obsežnim popravilom ročne brizgalne ter nenačrtovanim spremembam v ekipi so veterani s trdimi in resnimi treningi, bilo jih je kar 18, celo presegli svoj načrt - štiri zmage v tej sezoni. To pomeni, da so veterani Požarne brambe Vransko ponovno osvojili prehodni pokal Savinjsko-Šaleške regije, že četrtič oziroma tretjič zapored. S štirimi zmagami so osvojili maksimalno število 100 točk in prvo mesto, drugo mesto z 98 točkami so osvojili veterani PGD Letuš z dvema zmagama in dvema drugima mestoma, tretji pa so bili veterani PGD Braslovče z 94 osvojenimi točkami oziroma z dvema drugima in dvema tretjima mestoma. Prvo mesto in prehodni pokal so osvojile tudi veteranke PGD Šoštanj mesto z maksimalnim številom 100 točk. V kategoriji motorne brizgalne sta osvojili prvo mesto in prehodni pokal za leto 2015 ekipi v kategoriji ženske veteranke PGD Kapla-Pondor in v kategoriji moški veterani PGD Paška vas, obe ekipi z maksimalnim številom točk. Veterani Požarne brambe Vransko se iskreno zahvaljujemo vsem svojim sponzorjem in donatorjem, ki so nam omogočili skoraj tekoča popravila brizgalne in druge stare opreme, prevoze na različna tekmovališča in organizacijo domačega že 6. pokalnega tekmovanja v organizaciji PGD Vransko. Hvala tudi vsem prostovoljcem, sodnikom in drugim, ki se redko omenjajo, vendar mnogo pripomorejo k uspešni izvedbi teh zahtevnih, celo vroče poletje trajajočih aktivnosti in izvedbo tekmovanj. Vsem gasilcem veteranom za dosežen rezultat iskrene čestitke, za vztrajnost in vložen trud pa kapo dol! Albert Predovnik

Tradicionalni pohod in kolesarjenje na Čreto – dan državnosti nalnem Pohodu in kolesarjenju na Čreto ob državnem prazniku 25. 6. 2015. Najhitrejši trije so bili Nejc Blatnik, Aljaž Kolar in Matej Jerman. Zahteven kolesarski vzpon je bil vsekakor izziv tako za ženski del kot učence nižjih razredov OŠ Vransko, vendar so ga brez težav premagali. Udeleženci so potrdili, da se zavedajo pomena dobre fizične in psihične pripravljenosti za takšne napore, saj so meritve pokazale in potrdile, da so v izjemni fizični in psihični kondiciji. Čestitke vsem udeležencem in vabilo ostalim, da se pridružijo na novih izzivih.

OO RK Vransko se je tudi letos s svojimi aktivnostmi – merjenjem krvnega tlaka na startu in cilju pridružila organizatorjem, Planinskemu društvu Vransko in Občini Vransko, na tradicio-

Zahvaljujem se tudi prostovoljkam OO RK Vransko ge. Vandi Druškovič, ge. Sabini Soršak in ge. Anici Bogataj, ki so opravljale meritve na startu in cilju. OO RK Vransko Breda Čvan


ZGODILO SE JE ... Zaključeni sanaciji plazov V juliju sta bili zaključeni sanaciji plazov v Stopniku in Zahomcah. Plaz v Stopniku je ogrožal stanovanjski objekt Kosem, plaz v Zahomcah pa dve javni poti.

Sanacija plazu v Zahomcah je stala 62.947,63 evrov. Iz že omenjenega programa odprave posledic poplav je država prispevala 48.296,42 evrov, 14.651,21 evrov pa je bilo zagotovljeno v občinskem proračunu.

Na podlagi izvedenih postopkov javnega naročanja in posredovanih najugodnejših ponudb je sanacijo plazu v Stopniku izvajalo podjetje NIVO EKO d. o. o., sanacijo plazu v Zahomcah pa podjetje VNG KRAJNC, Igor Krajnc, s. p. Sanacija plazu v Stopniku je stala 37.788,04 evrov. Država je 28.963,55 evrov prispevala iz Programa odprave posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014, preostanek (8.824,49 evrov) pa je zagotovila občina.

5

Končana II. faza rekonstrukcije lokalne ceste Vransko-Tešova V juniju in juliju je potekala rekonstrukcija lokalne ceste Vransko-Tešova od križišča v Podgradu v smeri Tešove v dolžini približno 680 m. Celotni rekonstruirani odsek je bil asfaltiran v debelini 6 + 3 cm, urejeno je bilo odvodnjavanje padavinskih voda s prečnimi skloni v mulde, ki se preko vtočnih jaškov navezujejo na meteorno kanalizacijo.

Izvajalec del Trgograd d. o. o. Litija je bil kot najugodnejši ponudnik izbran v izvedenem postopku javnega naročanja. Vrednost rekonstrukcije znaša 122.094,29 evrov, od tega je Občina Vransko zagotovila 97.730,29 evrov, preostanek 24.364 evrov pa je na podlagi 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin prispevala država. Rekonstrukcija lokalne ceste se bo predvidoma nadaljevala prihodnje leto.

MUZEJ MOTOCIKLOV GROM IN ZANIMIVI OBISKOVALCI Poletje je čas počitnic, čas morja in plaž. Vsaj tako drži za veliko večino ljudi. Nekaj pa se jih le odloči preživeti počitnice drugače, tudi tako, da zavijejo rajši v kakšen muzej ali si ogledajo naravno znamenitost, pred vročino pa se umaknejo v gore, namesto da se kopajo v pretoplem morju. Tako so letošnje poletje v Muzeju motociklov Grom odpirali vrata zanimivim domačim in tujim obiskovalcem. Muzej so obiskali Turki, skupina motoristov, ki je prevozila čez 3.000 kilometrov

po Evropi, a le našla čas, da se je na poti domov ustavila v muzeju, pa radovedneži iz Astralije, Anglije, celo Amerike, Savdske Arabije in Dubaja. Na dolgi poti z Goričkega na Vršič so se ustavili s svojimi starodobnimi traktorji na Vranskem tudi traktoristi iz kluba Oldteimer Abraham iz Šalovcev. Med zanimivimi gosti pa gre vsekakor izpostaviti obisk predstavnika muzeja Mille Miglia iz Brescie (Mille Miglia je v svetovnem merilu ena najbolj znanih dirk s prestižnejšimi starodobnimi vozili - http://www.1000miglia.eu/), italijanskega nacionalnega komisarja za antidoping na tekmah F1 v Monzi (Italija) in na Mille Miglia, dolgoletnega člana mednarodnega policijskega združenja IPA, farmakologa in toksikologa dr. Carla Di Lallo.

KOLESARJI SO SE USTAVILI TUDI NA VRANSKEM

V nedeljo, 28. 6. 2015, je potekalo kolesarjenje po občinah Spodnje Savinjske doline.

Kolesarji so se okoli 9.45 ustavili tudi na Vranskem, kjer smo jih tradicionalno pričakali z rogljiči in vodo. Letos se je kolesarjenja udeležilo 158 kolesarjev.

SVAMZ


ZGODILO SE JE ... »BOG NAJ JO OHRANJA IN BLAGOSLAVLJA« Na dan državnosti 25. junija smo bili občani povabljeni k sv. maši za domovino. Popoldanski del praznovanja se je začel ob 18. uri s sveto mašo za domovino v farni cerkvi na Vranskem. Mašo je daroval gospod Janez Turinek ob somaševanju domačega župnika Jožeta Turineka. V pridigi je gospod Janez med drugim poudaril, kako je potrebno, da ljubimo domovino, in kako je potrebno, da molimo za naše voditelje. Maše se je poleg drugih gostov iz cele Slovenije udeležil tudi župan občine Vransko gospod Sušnik. Po maši je sledila proslava ob državnem prazniku v športni dvorani na Vranskem. Rafko Novak

POČASTILI SMO DAN DRŽAVNOSTI 6

Dan državnosti smo na Vranskem tudi letos počastili s številnimi dogodki. Na predvečer praznika so na avtobusni postaji folkloristi že tradicionalno postavljali mlaj na star način. V četrtek, na dan praznika, so se dogodki vrstili skozi ves dan. Kot že vrsto let so se zjutraj najprej zbrali pred občinsko stavbo kolesarji, ki so ob deveti uri usmerili kolesa proti Čreti. Dve uri kasneje so se izpred Športne dvorane Vransko odpravili proti Čreti še pohodniki. Kolesarjenje in pohod sta organizirala Občina Vransko in Planinsko društvo Vransko. Prav tako se je že dopoldne začelo dogajati na parkirišču pri Športni dvorani Vransko, kjer je kulturno-zabavni program s kulinarično ponudbo organiziralo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve. Ob 16. uri so se odprla vrata Schwentnerjeve hiše, gasilske zbirke in muzeja motociklov, kjer so si številni obiskoval-

ci lahko brezplačno ogledali bogato kulturno in tehnično dediščino, s katero se ponaša naš kraj. Dve uri zatem je v župnijski cerkvi sv. Mihaela daroval mašo za domovino župnik Janez Turinek. Ob 19. uri smo se z odkritjem spominske plošče na pročelju hiše Vransko 27 poklonili Vranšanu Viktorju Lipežu, učitelju in pisatelju. Hiša je danes v lasti Petra Groma, ki je ploščo tudi doniral. Praznovanje smo zaključili zvečer v športni dvorani z osrednjo prireditvijo. Na proslavi so kulturni program oblikovali Pihalni orkester Prebold, Oktet sv. Mihaela, Folklorno društvo Vransko in pesnik Igor Pirkovič. O dogajanju v domovini od osamosvojitve do danes so spregovorili Janez Žampa, Aleš Hojs in Tone Krkovič. Na slikah: nekaj urinkov z odkritja spominske plošče pisatelju Viktorju Lipežu in z osrednje prireditve ob dnevu državnosti v Športni dvorani Vransko.

TG

GOST DRUGEGA VRANSKEGA POLETNEGA VEČERA 2015 JE BIL KITARIST JURE CERKOVNIK Drugo julijsko soboto ni bil navaden poletni večer, bil je drugi izmed Vranskih poletnih večerov, s katerimi oživljamo kulturno dediščino. Prekrasno tiho dolino, v kateri se nahaja cerkev sv. Martina v Šmartnem, je z zvoki kitare oživil Jure Cerkovnik, eden najuspešnejših mladih slovenskih klasičnih kitaristov. Izvedel je pester program od Bacha do Čagalja in večer je minil, kot bi trenil. Nadaljevali smo ga pred cerkvijo v soju sveč, dobre kapljice in drugih dobrot, dokler nas ni povsem nepričakovano pregnala čisto prava poletna ploha. TG


ZGODILO SE JE ... Morsko potepanje stanovalcev Zavoda sv. RafAela Vransko

Toplo junijsko vreme je v srcih naših stanovalcev prebudilo željo po celodnevnem izletu. Imeli so različne želje – od ogleda Luke Koper do obiska Prekmurja. Ker pa tisti stanovalci, ki so v domu že dalj časa, ne morejo pozabiti oddiha na morju, smo se

odpravili na ogled slovenske obale. Že med potjo nas je dodobra namočilo. A smo si zapeli ljudsko pesem »Sijaj, sijaj sončece«, v upanju, da se bodo grdi oblaki razkadili. Med ogledom Luke Koper je res občasno rahlo deževalo. Ampak nam je uspelo – ko smo se pripeljali na drugo stran znamenitega predora Markovec, je posijalo sonce. Skozi Luko nas je vodil upokojeni delavec in nam zelo podrobno razložil sistem dela. Poslušali smo ga z velikimi ušesi. Želeli smo si čim več zapomniti. Načudili smo se, kako veliko je naše pristanišče. Že rahlo lačni smo se odpeljali proti Strunjanu in si privoščili kosilo. Po kosilu časa za

popoldanski počitek ni bilo. V Piranu nas je pričakoval kapitan Mitja in nas z ladjico Subaquatic popeljal od Fiese do Portoroža in nazaj v Piran. Videli smo tudi morsko dno. Žal se zaradi kalne vode ni videlo dlje kot dva metra. Sonček nas je prijetno grel, valovi so nas zibali sem in tja. Najbolj pogumni smo splezali na vrh ladjice in uživali v razgledu vse tja do Savudrije in Trsta. Čas je hitro minil in utrujeni ter polni čudovitih vtisov smo se po izkrcanju z ladje vrnili na Vransko. Seveda brez dežnih ploh in neviht na naši poti ni šlo. Saša Svetec

Trije (ne tako zelo) stari mački na 5-dnevni preizkušnji Od Ankarana do Triglava Po vsakotedenskem nedeljskem srečanju v Koči na Čreti smo se Boris Stantar, Jure Vranič in Bernard Kolar odločili, da je čas, da malo bolj razgibamo svoje kosti. Ideja je padla: »Gremo na pot od Ankarana do Triglava.«

dnevu, kjer je bila pot bolj ravninska in nas je vodila do Tolminskih korit, tu smo tretji dan spali kar v »hotelu pod zvezdami«. Če je bil tretji dan bolj ravninski, pa se je sedaj začel vzpon, čez planini Strador in Razor, na Komno in vse do Koče pod Bogatinom.

Na pot smo se odpravili 25. junija zgodaj zjutraj. V Ankaranu smo še namočili noge v morje, nato pa na noge nataknili planinske čevlje in tako se je začela dolga pot. Prvi dan smo šli mimo Trsta in Sežane, vse do Tomaja, kjer smo prespali na avtobusni postaji. Naslednji dan nas je pot vodila mimo Štanjela skozi Trnovski gozd vse do Koče Edmunda Čibeja na Predmeji, kjer smo tisto noč prespali.

Zadnji dan smo se še povzpeli po prelepi Dolini Triglavskih jezer do Koče na Doliču, od tam pa še zadnji naskok na Triglav. Po 171 km in 9000 višinskih metrih smo slovenskega očaka dosegli malce utrujeni, predvsem pa ponosni nase.

Kar 120 km se je že nabralo v tretjem

Ne glede na to, da smo

pridelali kar nekaj žuljev, bolečih mišic in vneto Ahilovo tetivo, smo se enoglasno odločili, da podvig čez 10 let ponovimo. Bernard Kolar

20. jubilejna revija domačih pevskih zborov občine Vransko »Stari prijatelji, pravo poštenje – pridite, pridite k nam na proščenje!« To povabilo je skoraj pred sto leti napisal pesnik Oton Župančič. In tako smo mi letos povabili, da se 29. maja 2015, že dvajsetič, udeležite revije domačih pevskih zborov in vokalnih zasedb občine Vransko. Na odru se je zvrstilo sedem domačih pevskih zborov in vokalnih zasedb. Mlajši otroški pevski zbor OŠ Vransko-Tabor, Starejši otroški pevski zbor OŠ Vransko-Tabor, Mladinski pevski zbor OŠ Vransko-Tabor, Dekliška vokalna zasedba SOLO, Mešani pevski zbor

Vransko, Oktet sv. Mihaela in Mešani pevski zbor LIvRA. Ob 20. reviji domačih pevskih zborov Vransko je spregovorila tudi predsednica Kulturnega društva Vransko Mateja Novak in poudarila, da: »Kdor poje, slabo ne misli.« Zaželela si je tudi, da bi revija domačih zborov na Vranskem še dolgo živela. Tokrat so jubilejno revijo zaključili gostje - skupina Eros, ki nas je s svojim nastopom popeljala naokrog po Sloveniji ter vse do Dalmacije. Po končani reviji je v sproščenem vzdušju potekal še občni zbor Kulturnega društva Vransko, ki so ga člani društva,

gostje in nastopajoči zaključili v skupnem druženju. Mateja Novak

Mešani pevski zbor Vransko

7


ZGODILO SE JE ... 6. nogometni avtobus 2015 Od 25. do 29. junija je na Vranskem potekal že šesti nogometni kamp za otroke – »Nogometni avtobus 2015«. Trenirali so otroci iz osnovnih šol: Vransko, Prebold, Braslovče, Tabor, Trnava, Žalec, Šempeter, nekaj otrok pa je na kamp prišlo tudi iz Celja, Vojnika in Žalca.

8

VTISI UDELEŽENCEV: “Imam se lepo. Super je zato, ker veliko igramo. Najboljše mi je, ko streljamo z glavo in nartom pa ko delamo Carverjeve vaje. Meni je všeč tudi zato, ker pred kosilom delamo še kakšne igre in ker sem prvič na Nogometnem avtobusu.” Jaka Vogrin “Bil sem na Nogometnem avtobusu in tam je bilo zelo fajn. Tam smo igrali nogomet, ki je bil zelo zabaven.” Tej Zupanec “Zelo rad hodim na Nogometni avtobus.” Anže “Ko vadimo, mi je zelo všeč. Tudi hrana na Nogometnem avtobusu mi je zelo všeč. Zelo se zabavam.” Nogometaš

Stanovalci Našega doma pomagali pri spravilu zgodnjega krompirja Bil je lep poletni dan. Sonce je že počasi pridobivalo na svoji moči. A smo se že v sredo dopoldan, 15. julija, s stanovalci odpravili pomagat k spravilu zgodnjega krompirja. Vodja projekta Zeleno v Našem domu, Anica, nas je prosila za pomoč. Najbolj zagnanim stanovalcem ni bilo potrebno dvakrat reči, da so prijeli za delo. Do njive smo se odpeljali na traktorski prikolici. Nanjo smo naložili vse potrebno – prazne gajbe, motike, pijačo in rogljičke ter seveda lestev za lažji izstop in vstop na prikolico. Na njivi so eni pulili krompirjevko, drugi kopali krompir, tretji ga pobirali, četrti pa ga za krajši čas sproti sortirali. Nabrali smo ga toliko, da ga sedaj ne bo potrebno 14 dni kupovati. Ker nas je sonce pošteno grelo, smo med delom pili veliko hladne pijače. Na koncu smo si privoščili še rogljičke, ob prihodu nazaj v dom pa sladke kornete. Anici smo obljubili, da na našo pomoč še lahko računa. Anica Cencelj

“Jaz sem Christian. Na nogometnem avtobusu mi je bilo všeč, da smo igrali na velikem igrišču.” Christian “Fajn je, ko igramo na velikem igrišču in se zabavamo. Všeč mi je biti na Vranskem. Naučil sem se driblati. Zvečer se veselim naslednjega dne.” Brin “Na nogometu je lepo. Rad brcam žogo. Na nogometu imajo dobra kosila.” Nogometaš “Na Nogometnem avtobusu se imam fino, ker igramo nogomet.” Maks Novak “Kar ne moremo se nagledati slik, že samo to je užitek! Res dobra ideja in izvedba, veseli smo, da se nam na “periferiji” ponujajo tako lepe možnosti družnega športiranja, pa še nara-va je idilična. Združili ste prijetno + koristno + zabavno in več niste mogli narediti. Hvala še enkrat in tudi vam lepe počitnice.” Tanja “Lepo vas pozdravljamo in se vam zahvaljujemo za super nogometni avtobus.” mami Petra in ati Aleš “Super ste, hvala!” dedi Pavel

Smaragdna 21-letna Celjanka V organizaciji Turistično-kulturnega društva Levec in Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec ter ob pomoči številnih sponzorjev so v Žalcu na Šlandrovem trgu v soboto zvečer pripravili izbor za Smaragdno kraljico 2015. Prireditev, že trinajsta po vrsti, je na Šlandrov trg privabila številne gledalce, zmaga pa je tokrat odšla v Celje, saj je naslov osvojila 21-letna Celjanka Simona Kolmanič. Na letošnji izbor se je prijavilo enajst kandidatk, predstavilo pa se jih je sedem. Predstavile so se v treh izhodih, in sicer v dnevnih oblačilih, kopalkah in večernih kreacijah, tema letošnjega izbora pa je bila ljubezen. Desetčlanska komisija je za prvo spremljevalko imenovala 15-letno Nino Kokot s Polzele, za drugo pa 15-letno Ajlo Džafić iz Vranskega. V spremljevalnem programu so nastopili Klara disco dance show, Mažoretke in plesna skupina Arruba, vse v izvedbi Turistično kulturnega društva Levec. T. T.


ZKTŠ - KULTURA / ŠPORT

9


ZKTŠ - KULTURA / ŠPORT

OTROŠKI ABONMA

PIKA IN CENE V PRAVLJICI, Gledališče KU-KUC, oktober PIK PAK, Gledališče KU-KUC, november NAŠA PRAVLJICA, Otroška dramska skupina Breg/Dolina pri Trstu, december MALINA, Gledališče KU-KUC, januar SOSEDA IN POL, Gledališče KU-KUC, februar SMETIŠČNI ŠKRAT, Gledališče KU-KUC, marec Cena: 21 evrov

GLEDALIŠKI ABONMA

10

Predstave bodo na ogled v Kulturnem domu Vransko. VPIS ABONMAJEV bo vsak dan, od 21. 9. do 3. 10. 2015, od 10.00 do 16.00 v TIC-u v Schwentnerjevi hiši.

MOJE PESMI, MOJE SANJE, gledališka skupina KD sv. Mihaela Grosuplje, oktober NAMIŠLJENI ZDRAVNIK, AG Vrba Vrbje, november OH TEATER, monokomedija, igra Barbara Vidovič, december IGRALSKA DRUŽINA, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, januar NA SMUČIŠČU, KD Bohinjska Bela, februar SREČNO LOČENA, Valič teater, igrata Iztok Valič in Violeta Tomič , marec Cena: 34 evrov

Če vam navedeni čas ne ustreza, nas lahko pokličete na tel. št.: 03 703 12 11, 031 210 298 ali 041 919 829. Več v abonmajski brošuri, ki jo boste prejeli sredi septembra po pošti.


IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV FOLKLORNO DRUŠTVO VRANSKO GOSTOVALO NA MEDNARODNEM FOKLORNEM FESTIVALU V MAKEDONIJI Folklorno društvo Vransko je v začetku leta 2015 prejelo vabilo za udeležbo na 21. mednarodnem folklornem festivalu (Golachki folklorni sredbi 2015) v Makedoniji. Sprejeto povabilo je za društvo pomenilo kar nekaj mesecev aktivnih priprav, saj je bilo potrebno obnoviti in nadgraditi nekatere odrske postavitve, poskrbeti za enoten videz skupine, poiskati prevoznika ipd. Prva skupina folklornikov je v Makedonijo odpotovala 5. avgusta 2015, druga skupina pa se jim je pridružila 6. avgusta 2015. Prve obveznosti so nas čakale že takoj naslednji dan po nastanitvi v Vili Granit Golak, ko smo se v slavnostnih vranskih nošah udeležili parade po mestu Delčevo, potem pa smo se na

otvoritvenem večeru, na letni sceni Centra za kulturo Asnom, Delčevo (Spomen dom Asnom, Delchevo) predstavili s spletom zahodnoštajerskih plesov. Prvi nastop v Makedoniji je bil prepleten z vtisi s poti, s ponosom ob pogledu na slovensko zastavo med zastavami še štirih drugih držav (Makedonije, Srbije, Bolgarije in Turčije) in z veseljem ob spoznanju, da je naša plesna dediščina zanimiva tudi ljudem s povsem drugačno kulturno zgodovino. 8. avgusta 2015 se je predsednica Folklornega društva Vransko gospa Stanislava Škrabar, skupaj z gospo Majdo Pikl in Majo Jerman, udeležila uradnega sprejema pri županu občine Delčevo, zvečer pa smo na planoti Golak, tik pod

najvišjim vrhom Delčeva (Čavka, 1536 m), zaplesali tudi folklorniki in ponovno navdušili gručo obiskovalcev. Po petih dneh gostovanja smo se odpravili proti domu, kjer smo polni vtisov z gostovanja z zadovoljstvom ter s posebno toplino v srcu pozdravili našo Slovenijo. Ob tej priložnosti se Folklorno društvo Vransko zahvaljuje Občini Vransko in vsem ostalim sponzorjem, folklorniki pa upamo, da nas boste podpirali še naprej ter z nami soustvarjali lepe trenutke, prepletene s plesnimi koraki. Folklorno društvo Vransko

ŠRD LOČICA 24-URNI TURNIR V ODBOJKI NA MIVKI

Sonce, mivka in žoga so trije elementi, ki nas vedno znova združijo. Vse, najmlajše pod dvajset, najstarejše nad štirideset, leta niso pravi izgovor za neudeležbo. Tudi pomanjkanje opreme ne. Premamila nas ni niti bližnja poletna prireditev na Vranskem. Prevladal je zdrav duh v zdravem telesu. Že tretje leto zapored smo se v petek, 3. julija, ob 19. uri zbrali na stari lokaciji – na ločiškem igrišču.

Tisti pridni, menda tudi najbolj žejni, ker je sonce res močno pripekalo, so že pred tem pripravili prizorišče, da je uradna otvoritev ob 20. uri potekala brez zapletov. Zbrani igralci smo bili razdeljeni v dve skupini. Prva ekipa (Fižolčki) je štela enajst članov, medtem ko je bila druga (Nas 12) malenkost številčnejša. K nemoteni igri in enakomerno razporejenem času igranja je pripomogel sistem, nad katerim je skrbno bdel njegov avtor, tudi igralec ene od ekip - Mitja. Na ta način so se osvojene točke in seti sproti seštevali, rezultati pa so bili vseskozi prikazani na projektorju. Noč je minila hipoma; eni so uspeli pridobiti dragoceno urico spanja, eni so se krepčali z okusnim golažem, prav vsak

pa je odigral tudi kakšno nočno partijo odbojke. Upoštevajoč vročino, ki nas je obiskala že v zgodnjih dopoldanskih urah, so bile tekme ponoči telesom še najbolj prijazne. A da nas vročina ni motila in da utrujenost ni terjala vdaj, kažejo zadnji odigrani seti, ki so po 24 urah in približno 7 odigranih urah vsakega igralca, odločali o prestižu, kajti zmagovalci smo bili prav vsi. Ekipa Fižolčkov je bila v končnem izkupičku boljša za en zmagoviti niz 47 : 46, medtem ko je ekipa Nas 12 med odigranimi seti zbrala več točk.

Zahvala gre vsem, ki so kakor koli pripomogli k pripravi in kasnejši izpeljavi turnirja. Vsem, ki so bedeli in bdeli vseh 24 ur, kuhali, točili, spodbujali, igrali, pripravljali

in pospravljali - hvala. Zmagal je timski duh in prav vsak posameznik je pripomogel, da je sedaj že tradicionalni turnir potekal brezhibno. Da se lokacije ter gostoljubnosti ne moreš naveličati, dokazujejo posamezniki, ki so po odigranem turnirju na ločiškem igrišču preživeli še eno noč. Tokrat so bile veke verjetno vsaj za kakšno uro pretežke. Sonce, mivka, žoga … in že utrjeni igralci vas vabimo, da preverite svoje psihofizične sposobnosti in se nam pridružite drugo leto, na istem mestu, približno ob istem času. Upamo, da še v boljši družbi. Nina Grobelšek, ŠRD Ločica

11


IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV / IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE Turnir mešanih trojk v Jakovdolu popestril obisk neveste in družic

12

Letošnje dolgo in vroče poletje je po lanskoletnem kislem vremenu pravi balzam za dušo za vse ljubitelje odbojke na mivki. Na tradicionalnem turnirju mešanih trojk v Jakovdolu se je letos zbralo osem ekip. Po prevladi Domžalčanov v zadnjih dveh letih je letos lovorika ostala doma in je romala v

roke ekipe PAPAGAJI. Zmagovalcem se očitno pozna trdo delo skozi celo leto in udeležba na številnih turnirjih širom Slovenije, na katerih nastopajo z uspehom. Da turnir ni bil le v znamenju odbojke in dobrot z žara, so poskrbele družice in nevesta s svojo predporočno tržnico. Kot se za pravo športnico spodobi, je

nevesta Alja kljub vročemu vremenu v Jakovdol kar pritekla. Z dvignjenimi rokami in s šopkom v rokah. Na svidenje spet naslednje leto. Darko Kramar

DOBRODELNI SREČELOV NA ČRETI Tudi letos smo sodelavci Župnijske Karitas Vransko organizirali dobrodelni srečelov na Čreti. Kljub oblačnemu vremenu in hladni fronti se je na Čreto podalo kar nekaj ljudi. Srečelov je bil uspešen, saj smo za otroke in družine v stiski zbrali 890 evrov. Zopet se je pokazala dobrodelnost romarjev iz obeh dolin, ki se jim iskreno zahvaljujemo. Zbiranje dobitkov je potekalo nekaj mesecev. Donatorji so bili zelo naklonjeni dobremu in tako smo pripravili 300 dobitkov, katerih vrednost je bila višja kot vrednost nakupa srečke. Izmed dobrotnikov bi še posebej radi izpostavili AMZS d. d., ki je z glavno nagrado (intenzivnim tečajem varne vožnje v vrednosti 162 evrov) poskrbel, da bomo na naših cestah bolj varni.

Vsekakor tudi dobitki ostalih niso bili zanemarljivi. Prispevali so jih: Pivovarna Laško, Avtotehnika Celje, Gostinsko podjetje Trojane, Čokoladni atelje Dobnik, Butan plin, Ljubljanske mlekarne, Zavod za varstvo pri delu, Sašo Cizej s. p., Konjeniški klub Islander, Kmetija Marjan Brinovec, Alojz Grabner, Gozdarstvo Podgrad Dejan Zorko, DiFotograf, Kmetija Pustoslemšek Kapla, Pošta Slovenije, Dars, Trgovina Katica Vransko, Zlata Anžin , Foto Tonica Žalec, Kimi Trzin, Kmetija Kos Kapla, Ivica Cizej Prekopa, Frizerski salon Sara, Pizzerija Golobček, Frizerski studio Branka, Muzej motociklov Vransko, Postelja Zupan, Bistro Darja Prekopa, Gostilna in pizzerija Grof, Gostišče Slovan, Mesnica Križnik, Felix trade, Družina Erjavec Prekopa, Mi-2 Group Čeplje, Pajnkihar

Brode, Marija Pristolič Brode, Jaka Stifter Čeplje, Valina varovanje, Martina Felicijan Brode, Mara Bacl Čeplje, Milan Medvešek Čeplje, Ivan Mihevc Brode, Ana Medvešek, Majda Papež Čeplje, Klemen Felicijan Brode in še nekaj anonimnih darovalcev. Ob tej priložnosti se vsem še enkrat iskreno zahvaljujemo. Vsi skupaj smo zopet pokazali, da nam ni vseeno za ljudi v stiski in da radi pomagamo, če le lahko. Vse, kar naredimo dobrega, se nam vrne v takšni ali drugačni obliki, zato je dobrodelnost vrlina, ki nam prinese veliko lepega. Za vse tiste, ki se niste uspeli udeležiti dobrodelnega srečelova, pa vesela novica. Imamo še približno 100 dobitkov, med katerimi je tudi že omenjeni glavni dobitek. Srečke bodo na razpolago zopet na farni praznik 27. 9. 2015. Vse dobro vam želimo in se zopet vidimo prihodnje leto na Čreti. »Ta svet je lepši, če nekomu nekaj dam, ta svet je lepši, če nekoga rad imam, če stisnem roko nekomu, ki ga kaj boli, ta svet je lepši, če smo ljudje do ljudi.« (Gvido P.) Evelin Prosen


Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor OBVESTILO OB PRIČETKU ŠOLSKEGA LETA 2015/2016 Spoštovani učenci, učenke in starši! Počitnice se bližajo koncu in čas je, da se spet srečamo. Za lažji vstop v novo šolsko leto smo vam pripravili nekaj informacij, ki jih najdete v priloženih dokumentih. Želimo vam uspešno in prijetno šolsko leto 2015/2016, prvošolcem in prvošolkam pa, da bodo pogumno in veselo prvič prestopili šolski prag.

OBVESTILO ZA PRVI ŠOLSKI DAN 2015

13

Spoštovani učenci, učenke in starši! Upamo, da ste preživeli prijetne počitnice, si odpočili in si nabrali moči za nove izzive, ki vas čakajo v novem šolskem letu. Za lažji začetek smo vam pripravili nekaj informacij.

Sprejem prvošolcev bo v torek, 1. septembra 2015, ob 9.00 v športni dvorani Vransko. Pričetek pouka za vse druge učence bo v torek, 1. septembra 2015, ob 8.25. S svojim razrednikom se dobite v matičnih učilnicah. Seznam razrednikov in matičnih učilnic je v prilogi. Jutranji prevozi avtobusa in šolskega kombija bodo potekali po voznem redu, ki je priložen temu obvestilu. Varstvo za učence bo organizirano od 6.50 dalje. Prvi dan poteka pouk po urniku. Učenci naj imajo s seboj pribor za pisanje, zvezek in copate. Prvi dve uri bosta potekali z razrednikom, nato pa bo redni pouk. Prevozi kombijev in avtobusa domov bodo po objavljenem voznem redu. Prvi šolski dan bodo delovali tudi oddelki OPB, zagotovljeno bo tudi kosilo. Želimo vam prijeten začetek šolskega leta.

Pripravila: Polona Učakar, pom. ravn.

Ravnateljica: Majda PIKL, univ. dipl. ped.


Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor RAZPORED RAZREDNIKOV IN MATIČNIH UČILNIC Šolsko leto 2015/2016

14

Razred

Razrednik

1. a 2. a 2. b 3. a 4. a 4. b 5. a 5. b 6. a 7. a 7. b 8. a 9. a

Nataša Pečovnik Danica Kaluža Lejla Jahjefendić Polona Vodičar Klavdija Kropec Marjeta Terbovšek Mateja Jeler Danijela Jeršič Zlatka Avžner Tadeja Zupanc Primož Jelen Vanja Govek Tina Rus Rozina

Matična učilnica 1. a 2. a 2. b 3. a 4. a 4. b 5. a 5. b SLJ GEO BIO GUM FIZ

VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA 2015/2016 POSTAJA

ZJUTRAJ

PO POUKU

LIMOVCE ZG. ZAPLANINA SP. ZAPLANINA OSREDEK (za cesto) ZAHOMCE LOČICA (avt. postaja) VRANSKO

Za učence PS. 6.30 6.35 6.45 6.50 7.00 7.05 7.15

Za učence PS. 14.50 14.50 14.50 14.50 14.00 -

ZAJASOVNIK TROJANE

Za učence RS. 7.25 7.25

Za učence RS. 14.00 14.00

LIMOVCE

7.35

14.00

ZG. ZAPLANINA

7.40

14.00

SP. ZAPLANINA BISTRICA VRANSKO

7.40 7.45 8.00

14.00 14.00 -

JAKOV DOL VRANSKO

Za učence PS in RS. 8.05 15.30 8.15 -

ROPASIJA ROPAS TEŠOVA JERONIM (Klance) VRANSKO

6.50 6.50 7.00 7.10 7.20

15.00 15.00 15.00 15.00 -

VOLOGA PRAPREČE MERINCA VRANSKO

6.30 6.35 6.35 6.40

14.45 14.45 14.45 -

VINDIJA (vas) JEVŠE BLATE ČEPLJE (naselje) VRANSKO

7.25 7.35 7.40 7.45

14.00 14.15 14.15 14.15 -

BRODE (silosi) VRANSKO

7.50 8.00

14.00 -

VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA VELJA OD 1. SEPTEMBRA 2015. V ZIMSKEM ČASU SO ODHODI KOMBIJEV 5 MINUT PREJ (15. 11.-15. 3.)

Taborniki v Ribnem Taborniki vrtca in šole smo teden dni preživeli v Ribnem. Taborjenja se je udeležilo 23 otrok, starih od 3 do 12 let. Med letom pridobljeno znanje in veščine smo v tem tednu praktično preizkusili še v naravi. Bivanje pod šotori je za otroke nekaj posebnega, še posebej za tiste, ki tega še niso doživeli. Običajni delovni dan se je začel z vstajanjem ob 7.30 uri, nato je sledila rekreacija in jutranji zbor, kjer so bila dana navodila za potek celega dneva. Po zajtrku so potekale delavnice: • vodovi kotički: izdelava bivakov, nabiranje drv, izdelava tabornega ognja, nabiralnik za pošto (za kar smo prejeli priznanje za najbolj urejen kotiček), • likovne delavnice, • spoznavanje vojaške opreme, • raziskovanje narave in preživetje v njej … Ker je bilo vreme zelo lepo, smo se hodili vsak dan kopat v Savo. Obiskali smo tudi kamp Šobec, kjer smo ob igri in kopanju preživeli ves dan. Tja so nam pripeljali tudi kosilo, da je bilo dovolj energije in razposajenosti za razne vodne užitke. Po večerji smo vsi taborniki radostno zapeli in plesali ob zvokih kitare. Dan smo običajno zaključili s petjem taborniške himne in kurjenjem ognja, ob katerem smo prisluhnili programu, ki so ga sproti pripravljali udeleženci našega tabora. Vsi udeleženci smo preživeli nepozaben teden v neokrnjeni naravi. Spoznali smo, da zmoremo brez televizije in mobitela, da veliko gibanja ne škodi, predvsem pa da nas medsebojno druženje povezuje in da smo skupaj močnejši. Dozorelo je spoznanje, da te vrline niso pomembne samo za preživetje v naravi, zelo dobrodošle so tudi v našem vsakdanjem civilnem življenju - lepše bi nam bilo, če bi bili med sabo taborniki v pravem pomenu. Taborniški pozdrav Mateja Pečovnik s spremljevalkami


Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor Folklora v vrtcu Vransko

POLETNE VRAGOLIJE V VRTCU VRANSKO

Tudi letos smo v januarju pričeli s folklornimi plesi. V skupini je bilo 13 deklic in 3 dečki. Spoznali smo stare običaje in šege ter si ogledali oblačila. Prvi koraki so bili malo težji, vendar smo pridno vadili in plesali kot stari plesalci. Peli smo, se igrali, predvsem pa zabavali. Predstavili smo se otrokom vrtca in staršem. Poželi smo velik aplavz, naša lička so žarela, tu in tam je iz oči staršev pritekla kakšna solza. Bilo nam je lepo. Mentorici: Darja in Meri

V začetku poletja so nas presenetile izjemno visoke temperature in temu primerno smo vzgojiteljice prilagodile dejavnosti za naše varovance. Poleg iger, ki nam jih nudijo igrala in materiali na igrišču, smo se veliko igrali tudi z vodo. Otroci so si sestavili vodni hidrant in vodni tobogan, kar je od njih zahtevalo veliko dogovarjanja, razmišljanja in logičnega sklepanja. Sami so si poiskali rekvizite, ki so jih pri tej igri uporabili (lončke, ladjice, vedra, žoge …). Pri igri z vodo so morali biti izjemno varčni z vodo, saj na igrišču nimamo tekoče vode in jo hodimo iskat v bližnji potok ali v vrtec. Ustvarjalne ideje pri igri z vodo so zajemale lovljenje rib in rakov, »nevihto na morju«, »gradbišče«, »prince in princese«, »poplavo«, škropljenje z vodo in še in še. V počitniških dneh se vsak dan trudimo pričarati otrokom nepozabne dogodivščine in nasmeh na licih otrok nam je potrditev, da smo na pravi poti. Anuška Križnik, dipl. vzg. pr. otr.

KUHARSKI KROŽEK OBLOŽENI KRUHKI IN SADNA NABODALA PREDAJA KLJUČA V VRTCU Otroci, ki odhajajo v šolo, so predali ključ svojim mlajšim prijateljem, ki bodo v naslednjem šolskem letu najstarejši. A ključa niso dobili kar tako. Skozi različne igre so si ga na koncu pošteno prislužili. Katja Rotar, Barbika Skok, Simonca Kopitar

Zadnje srečanje kuharskega krožka v tem šolskem letu nam je obogatila profesionalka na področju strežbe, priprave hrane in ambienta, gospa Vesna Pider. Učenci so sami pripravili preko 350 obloženih kruhkov in skoraj 100 sadnih nabodal. Potrebna je bila le organizacija dela in malce vodenja pri urejanju prostora, pripravi pogrnjenih miz in dekoraciji. Jedilnico šole smo preuredili v pravo restavracijo, kamor so prišli starši in sorojenci učencev kuharjev. Pojedli in popili smo vse pripravljeno, malce pokramljali o celoletnem kuhanju in pripravljanju jedi. Letošnje šolsko leto je kar 54 učencev pridno prihajalo na krožek, skoraj vsak kuharski izziv so si dobro zapomnili, nekaj tudi zapisali in poskušali kuhati doma. Najbolj jim je bilo všeč, ko smo pripravljali palačinke, saj so pri obračanju palačink v ponvi pokazali vse svoje spretnosti. Ni kaj, prav gotovo bomo naslednje leto spet ustvarjali.

KUHARSKI DAN V 3. B-RAZREDU

V torek, 16. 6. 2015, smo imeli prav poseben dan. Ure slovenskega jezika, matematike in spoznavanja okolja smo namenili kuhanju. Učenci so tako praktično preizkusili svoje branje z razumevanjem, znanje o tehtanju, ponovili so o zeliščih in dišavnicah ter utrdili znanje o snoveh (kaj se zgodi s snovmi pri segrevanju). Četrtošolec Jure Kropec nas je najprej odpeljal na šolski vrt, kjer so posajena zelišča in dišavnice. Nekaj nam je povedal o melisi, pehtranu, drobnjaku in meti. Zelišča smo tudi nabrali, saj smo jih

uporabili v jedeh. Nato smo se odpravili v gospodinjsko učilnico, kjer so učenci samostojno pripravljali jedi. Vsi učenci so bili uspešni, saj so pripravili odlične jedi.

Več o samem dogodku so zapisali učenci sami: Danes, 16. 6. 2015, smo odšli učenci 3. b v gospodinjsko učilnico in postali smo tekmovalci za naziv masteršef, saj smo se preizkusili v pripravi jedi. Zjutraj smo šli najprej na šolski vrt, kjer smo nabrali zelišča: meliso, meto, pehtran in rožmarin.

Nato smo se v gospodinjski učilnici razdelili v skupine. Vsak je izvlekel en delček sestavljanke. Tisti, ki smo sestavili eno sliko, smo bili člani skupine. Pekli in kuhali smo enostavne in malce zahtevnejše jedi. Pripravili smo tiramisu, sadna nabodala, zeliščne polžke in ribice. Vse skupine smo morale najprej prebrati navodila, recepte in odgovoriti na vprašanja v zvezke. Ko smo odgovorili na vprašanja, smo dobili listke z navodili. Nato smo se lotili dela. Imeli smo spretne roke, zato smo hitro končali.

15


Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor Naše jedi so odlično uspele. Takoj smo jih pojedli. Ta dan mi bo ostal v lepem spominu in bi ga takoj ponovila. Tajda Pikel, 3. b

16

Učenci 3. b smo postali pravi masteršefi oziroma kuharji. Pripravili smo zeliščne polžke, ribice, sadna nabodala in tiramisu iz gozdnih sadežev. Kuhali smo dve uri. Po kuhanju smo bili zelo izčrpani, zato smo si prislužili malico. Malicali smo tisto, kar smo si spekli. Najbolj všeč so mi bile ribice. To so bile ribice iz listnatega testa, na njih pa je bila šunka s sirom in kečapom. Po malici smo vse pomili in pospravili. Ta dan mi je bil najbolj všeč, ker sem spoznal nove recepte za dobre jedi. Luka Poljanšek, 3. b Danes, 16. 6. 2015, smo imeli kuharski pouk. Kuhali smo različne stvari. Naša skupina je delala tiramisu. Ta pouk je bil zelo poučen, saj smo morali natančno brati navodila. Danes sem se imel zelo v redu, saj smo poskusili štiri jedi in v skupini sem bil z Urbanom, Matejem in

Vidom. Delali smo ribe, tiramisu, polžke in sadje na nabodalcih. Najbolj so mi bili všeč polžki. To so bili polžki, narejeni iz listnatega testa, napolnjeni s skuto, kislo smetano, slanino, čebulo in zelišči. Lan Aleksander Dobnik, 3. b Danes, 16. 6. 2015, smo imeli kuharski dan. Šli smo na šolski vrt, kjer smo nabrali zelišča. Zelišča nam je predstavil četrtošolec Jure. Nato smo odšli v gospodinjsko učilnico, kjer smo se najprej razdelili v skupine, prebrali recepte in pisno odgovorili na vprašanja. Če smo pravilno odgovorili, smo lahko pripravili sestavine. Sestavine smo morali sami stehtati in jih odnesti na svojo mizo. Začeli smo delati. Ko smo končali, smo dali naše ribice in zeliščne polžke v pečico, da so se spekli. Ko so bile jedi pečene, smo jih pojedli. Najprej smo si privoščili zeliščne polžke, nato ribice, tiramisu z gozdnimi sadeži in na koncu še sadna nabodala. Vse jedi so bile zelo okusne. Evelina Šorn, 3. b

NARAVOSLOVNI DAN TRETJEŠOLCEV

V torek, 19. maja, smo imeli tretješolci naravoslovni dan. Spoznavali smo travniške rastline in živali. Več o samem dogodku so zapisali učenci 3. b-razreda.

Dne 19. 5. 2015 smo imeli naravoslovni dan z naslovom Travnik. Med 8. in 9. uro zjutraj smo bili v šoli in se učili o živalih. Naučila sem se, da imajo metulji, pikapolonice, polži, pajki, deževniki in kobilice različna obdobja življenja. Nato smo se najedli sladke malice. Odšli smo na hrib Gorica. Na Gorici smo iz nahrbtnika vzeli podlage za sedenje. Kasneje smo se razdelili v skupine. Nato nam je gospa dala navodila, naj gremo nabirat travniške cvetlice. Ko smo jih nabrali, smo dobili učne liste. Kasneje smo nabirali različne trave, nazadnje pa lovili živali. Ta dan mi bo ostal v najlepšem spominu in bi ga še ponovila. Tajda Pikel, 3. b V torek smo imeli naravoslovni dan. Najprej smo bili v razredu, delali smo po skupinah po tri ali dva učenca. Spoznavali smo različne živali: metulja, pikapolonico, polža, pajke, deževnike in kobilice. Dobili smo liste. Na njih smo morali opisati živali. Ko smo nehali, smo šli na travnik. Tam je bilo polno rastlin. Najprej smo nabrali cvetlice

(bele, rumene in vijolične), nato pa še trave. Ugotavljali smo imena cvetlic in trav. Na koncu smo iskali še živali. Zatem smo odšli v šolo. Ko smo prišli v šolo, smo se pogovarjali o živalih. Meni je bilo všeč kar vse. Še enkrat bi imela pouk na travniku. Lara Fideršek, 3. b

Ko se je pričel naravoslovni dan, smo spoznavali nevretenčarje: metulje, pikapolonice, polže, pajke, deževnike in kobilice. Brali smo knjige in revije. Bilo je izvrstno. Zabavali smo se ob branju zanimivosti o živalih. Ugotovili smo, da se nevretenčarji delijo na mehkužce, žuželke, pajke, kolobarnike … Delo smo uspešno opravili. Na vrsti je bila malica. Po malici je bil čas, da obiščemo travnik. Tam smo spoznali rože, travo, lovili različne žuželke. Spoznali smo, da ima tudi trava cvet, ki je drugačen od cvetlic. Po končanem delu smo veselo odšli v šolo in še tam nabrali del šopka znanja. Imeli smo se izvrstno, saj smo se zabavali, raziskovali okolje in se nekaj tudi naučili. Ta dan bi še ponovila. Zoja Šoštar, 3. b 19. 5. 2015 smo imeli naravoslovni dan. Najprej smo se dve uri pogovarjali o živalih. Nato smo imeli malico. Po malici smo se odšli obut in obleč. Ko smo se oblekli in

obuli, smo odšli na travnik. Na Gorici smo najprej poiskali različne vrste cvetlic in trav. Čez nekaj časa smo lovili živali. Nekaterim je uspelo ujeti živali, drugi pa bomo imeli več sreče prihodnjič. Potem smo odšli nazaj v šolo. Čeprav je bilo vroče, je bilo zelo lepo. Luka Poljanšek, 3. b Danes, 19. 5. 2015, smo se učili o polžih, pajkih, pikapolonicah, metuljih, kobilicah in deževnikih. Po malici smo odšli na Gorico. Tam smo iskali rože, trave in živali. Ujel sem hrošča. Našel sem kozjo brado, njivsko grabljišče. Med potjo nazaj sem videl metulja. Ko smo prišli v šolo, sem bil srečen. Tak dan moramo še ponoviti. Nejc Šmajs, 3. b


KNJIŽNIČNA STRAN

NAPOVEDUJEMO • torek, 8. september 2015, ob 10.30 uri: Literarno druženje v Našem domu • torek, 15. september 2015, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem Vljudno vabljeni, da se nam pridružite.

Zgodilo se je ... NAGRADNA POLETNA KRIŽANKA V KNJIŽNICI

Geslo nagradne križanke se glasi: Poletje mine, knjige ostanejo. Izžrebani nagrajenci so: • Tia Rovšnik • Maja Pečovnik • Ažbe Cekin • Manca Blatnik • Ana Pečovnik • Martin Cekin • Zala Cekin • Zara Škapin • Tjaša Pečovnik Vsem nagrajencem iskreno čestitamo. Nagrade lahko od 4. septembra dalje prevzamejo v naši knjižnici.

Knjižne novosti Za odrasle: • Quinn, J.: Vsota vseh poljubov • Glines, A.: Noro zaljubljena • Mallerry, S.: Poljub do popolnosti • Lemaitre, P.: Alex • Gordon, N.: Odločitve • Hunter, M.: Osupljiva v rdečem • Dave, L.: Ljubezen v vinogradu • Woodiwiss, K. E.: Čas onkraj poljuba • Zucca, S.: Astrološki vodnik za strta srca • Andrews, M. K.: Poletna romanca • James, E.: Obupane vojvodinje • Malpas, J. E.: Razkrita ena noč • Laurens, S.: Popolna ljubimka • Gendron, M.: Skrivnost, imenovana Alzheimer • Hawkins, K.: Kako dvoriti princesi • Sottonf, U.: Varnost otrok • Abrahamson, E.: Popolna zmešnjava: skrite koristi nereda • Germ, T.: Simbolika cvetja • Kinsella, S.: Strastna zapravljivka med zvezdami • Grilc, M.: Omake, prelivi in namazi Za otroke: • Niven, J.: Vsaj en popoln dan • Štefanec P., V.: Sem punk čarovnica, debela lezbijka in ne maram vampov • Rippin, S.: Brina Brihta: Ura plavanja • Jarc, I.: Jerca in zrcalo

17


NE SPREGLEJTE V nedeljo, 20. 9. 2015 vas od 15. ure naprej vljudno vabimo v Miklavž pri Taboru (bivša Kovčetova lesna deponija), kjer bomo predstavili dejavnosti novoustanovljenega Turističnega društva GUŠT Tabor. Raznolikost predstavitve bodo popestrili Taborski rogisti, s srednjeveškimi plesi bo prisotna plesna skupina Galiarda iz Celja, pridih zgodovine v naših krajih pa bo dodala Žovneška konjenica. Živahnost celotnega dogajanja zagotavlja povezovalec programa Franci Podbrežnik - Solčavski. Turizem je za ljudi in iz ljudi, vljudno vabljeni! Prireditev bo ob vsakem vremenu, saj imamo šotor. 18

IZLET UPOKOJENCEV Društvo upokojencev Vransko vabi v soboto, 5. septembra 2015, na

IZLET V PLIBERK (Avstrija)

na mednarodno srečanje upokojencev v Svaveji uti. Odhod z Vranskega bo ob 7. uri izpred Mercatorja. Cena: 20 evrov (malica, ogled sejma, kosilo, ogled povorke in koroških turističnih znamenitosti). Prijave zbira Valči Zupan na tel. št.: 03 572 52 27 ali 031 494 833.

Saj se zgodi, o Bog, da si bom bolj želel tolažiti, kot biti tolažen, razumeti, kot biti razumljen, ljubiti, kot biti ljubljen. Kajti, ko se človek razdaja, dobiva, ko pozabiš nase, te najdejo, ko oprostiš, ti je oproščeno. (Frančišek Asiški)

ZAHVALA Zapustil nas je ljubi mož, dragi ati, dedi, brat, stric, tatek, svak, sestrič, sosed FRANČIŠEK KRIŽNIK iz Prapreč 27 Ob boleči izgubi dragega moža, atija, dedija se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, da ste nam izrazili sočutje in pomagali premagati bolečino. Hvala gospodu župniku Jožetu Turineku za tako čudovito slovo pri maši, pevcem, lovcem, rogistom, govornikoma, zastavonoši in vsem ostalim. Posebna hvala patronažni službi in zdravnicam ZD Vransko. Zahvaljujemo se tudi zdravstvenemu osebju kardio oddelka Bolnišnice Celje, ki mu je pomagalo lajšati bolečine v zadnjih trenutkih življenja. Vsem in vsakomur še enkrat iskrena hvala. Vsi njegovi

Finančna pisarna Žalec do nadaljnjega samo ob sredah

Finančni urad Celje obvešča, da bo Finančna pisarna Žalec na lokaciji Šlandrov trg 22 od 13. 7. 2015 do nadaljnjega poslovala le ob sredah v času uradnih ur - od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure. Zavezanci lahko vse informacije v zvezi z izpolnjevanjem svojih davčnih obveznosti pridobijo na sedežu urada na naslovu Aškerčeva ulica 12, Celje in na spletni strani www.fu.gov.si. Pisne vloge lahko naslovijo na Finančni urad Celje, p. p. 2399, 3102 Celje ali pa jih oddajo v nabiralnik Finančne pisarne Žalec.


NE SPREGLEJTE Kurjenje odpadkov v naravnem okolju in kurilnih napravah V zvezi s problematiko kurjenja odpadkov v naravnem okolju in kurilnih napravah je ObÄ?ina Vransko prejela odgovor InĹĄpektorata RS za okolje in prostor, ki ga prilagamo.

19


NE SPREGLEJTE Kako, kje in zakaj lahko spremenite svoje osebno ime?

20

Osebno ime, tvorita ga ime in priimek, ki je bilo posamezniku določeno ob rojstvu, je bistven atribut človekove osebnosti, ki služi za označevanje osebe kot posameznika in za razlikovanje od drugih fizičnih oseb. Osebno ime je temeljna človekova pravica in hkrati dolžnost posameznika, da uporablja svoje ime. Ljudje si osebno ime spreminjamo iz različnih osebnih razlogov tudi zato, ker se z novim imenom preprosto počutimo bolje. Najpomembnejši razlog za spremembo je zagotovo sklenitev zakonske zveze. Do sprememb nemalokrat prihaja zaradi nekaterih drugih družinskopravnih razmerij (razveza ali razveljavitev zakonske zveze, priznanje očetovstva, posvojitev) ali na podlagi prošnje posameznika. V skladu z Zakonom o osebnem imenu lahko za spremembo osebnega imena zaprosi polnoletni državljan Republike Slovenije na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji ali krajevnem uradu. Nakar upravna enota prosilcu izda odločbo o spremembi osebnega imena in spremembo matičnega dejstva vpiše v matični register, v kolikor ne obstajajo zakonski zadržki za spremembo. Ne dovoli se sprememba osebnega imena osebi, ki je bila obsojena za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, dokler kazen ni izvršena ali dokler trajajo pravne posledice obsodbe. Podatke iz kazenske evidence in podatke o kazenskem pregonu lahko upravna enota, ki bo odločala o spremembi, pridobi ali preveri sama, če navedenih dokazil ni priloženih k prošnji. Zakon določa, da sta za pravni promet izbrani priimek in ime lahko sestavljena vsak iz največ dveh besed oziroma nedeljivih celot. Dolžine osebnega imena zakon ne omejuje, pač pa določa, da je osebno ime sestavljeno iz besed, zato osebno ime ne more biti sestavljeno iz le ene črke ali številke. Lahko pa si izbiramo poljubno ime in poljubni priimek. Ta pravica se sme zakonsko omejiti le, če je to nujno za zavarovanje javne varnosti, morale ali pravic in svoboščin drugih ljudi. Nabor črk in znakov je določen z zakonom, ki

ureja matični register. Posledično si mora oseba, ki je spremenila ime, spremeniti tudi osebne dokumente v zakonsko določenem roku. Prošnjo za spremembo osebnega imena (imena in/ali priimka) mladoletni osebi lahko vložijo starši oziroma skrbnik mladoletnega otroka s soglasjem centra za socialno delo. Kadar starši živijo ločeno, lahko zahteva spremembo tisti od staršev, pri katerem otrok živi oziroma kateremu je zaupan v varstvo in vzgojo, če s tem soglaša drugi od staršev. Če drugi od staršev ne soglaša s spremembo osebnega imena mladoletnemu otroku, jima sporazumno odločitev pomaga doseči center za socialno delo. Če se starša tudi ob pomoči centra za socialno delo ne sporazumeta o otrokovem novem osebnem imenu, o utemeljenosti zahtevka odloči sodišče v nepravdnem postopku na predlog enega ali obeh staršev. Predlogu mora biti priloženo dokazilo pristojnega centra za socialno delo, da sta se starša ob sodelovanju centra za socialno delo poskušala sporazumeti o otrokovem novem osebnem imenu. Odločba sodišča o utemeljenosti zahtevka mora biti priložena zahtevi za spremembo osebnega imena mladoletni osebi. V kolikor je otrok starejši od 9 let, mora s spremembo osebnega imena soglašati. Za prvo odločbo o spremembi osebnega imena je predpisana upravna taksa v višini 58,91 evrov, za vsako naslednjo odločbo o spremembi osebnega imena, izdano na zahtevo stranke, se plača dvakratna vrednost takse in znaša 113,28 evrov, saj svoje osebno ime lahko spreminjamo neomejeno. Kot je že zapisano v uvodu, do spremembe imena najpogosteje prihaja zaradi družinskopravnih razmerij. Sprememba priimka ob sklenitvi zakonske zveze Zakonca se lahko ob sklenitvi zakonske zveze sporazumeta, da si za priimek vzameta priimek enega ali drugega ali obdržita vsak svoj priimek ali da vsak od njiju doda svojemu

priimku priimek drugega zakonca ali da eden oz. oba zakonca vzameta priimek drugega in temu priimku dodata svoj priimek. Po sklenjeni zakonski zvezi mora zakonec, ki je spremenil priimek, zamenjati osebne dokumente. Sprememba priimka velja od dneva sklenitve zakonske zveze in je takse prosta. Sprememba priimka po razvezi ali razveljavitvi zakonske zveze Bivši zakonec, ki je ob sklenitvi zakonske zveze spremenil priimek, lahko v šestih mesecih od dneva pravnomočnosti sodbe o razvezi ali razveljavitvi poda izjavo, da želi imeti priimek, ki ga je imel pred sklenitvijo zakonske zveze. Izjavo lahko poda le, če med zakonsko zvezo priimka ni spreminjal. Sprememba priimka velja od dneva podaje izjave. V prej navedenem roku je vloga takse prosta. Sprememba imena in priimka ob priznanju očetovstva Ob priznanju očetovstva se lahko otroku, za katerega se podaja priznanje, z izjavo na zapisnik spremeni osebno ime. Če je otrok že dopolnil devet let, je potrebno tudi njegovo soglasje. Sprememba osebnega imena velja od dneva podaje izjave. Vloga je ob priznanju očetovstva takse prosta. Sprememba imena in priimka ob posvojitvi Posvojencu, ki že ima določeno osebno ime, lahko posvojitelji ob posvojitvi izberejo novo osebno ime, pri čemer mu lahko priimek spremenijo ne glede na starost, medtem ko mu imena med četrtim in devetim letom starosti ni dovoljeno spreminjati. Novo osebno ime mora biti vpisano v odločbo o posvojitvi s strani pristojne institucije. Če je otrok že dopolnil devet let, je potrebno tudi njegovo soglasje. Sprememba osebnega imena velja od dneva pravnomočnosti odločbe o posvojitvi in je takse prosta. Simona Stanter, načelnica


NE SPREGLEJTE Mobilna aplikacija rešuje življenja Zdravje predstavlja največjo človeško vrednoto in našo največjo prioriteto. V Sloveniji vsako leto zaradi zastoja srca umre skoraj 2.000 ljudi (5-6 ljudi na dan), saj se bolniku pomoč ne nudi pravočasno.

iHELP je aplikacija za pametne mobilne telefone (Android), ki alarmira družino ponesrečenca, njegove prijatelje, uporabnike aplikacije v njegovi bližini (lokalne reševalce) in reševalce za hitrejše nudenje prve pomoči. Zgolj s pritiskom na gumb pametnega mobilnega telefona prikličemo nujno medicinsko pomoč, prejmemo navodila za pravilno ukrepanje ter hkrati obvestimo ljudi v okolici, da potrebujemo njihovo pomoč. Aplikacija omogoča tudi SMS-alarmiranje imetnikov klasičnih mobilnih telefonov. Kako deluje? Z SOS-sporočilom aplikacija obvesti prijatelje, družino in vse iHELP uporabnike, ki so v neposredni bližini, o kraju nesreče in pomembnih zdravstvenih podatkih bolnika oziroma ponesrečenca. Neposredno se sproži klic na reševalno službo (številka 112), vodi nas

...

....

...

... ....

....

.

....

... ....

....

....

... ....

...

....

... ....

..

. .. ..

... ....

....

....

... ....

...

....

... ....

....

....

... ....

...

....

... ....

. ....

....

... ....

....

....

... ....

skozi temeljne postopke oživljanja (TPO), išče lokacijo najbližjih avtomatskih eksternih defibrilatorjev (AED) in bolnišnic, nudi splošne izobraževalne vsebine in napotke, kako se odzvati pri različnih poškodbah ter SMSalarmiranje nujnih kontaktov (če le-ti nimajo pametnega telefona oz. naložene iHELP aplikacije). Občina Vransko je vsem občanom omogočila brezplačno nadgradnjo aplikacij: • SMS-alarmiranje nujnih kontaktov, • alarmiranje reševalcev in iHELP uporabnikov (lokalnih reševalcev) v radiju 300 metrov, • izobraževalno vsebino prve pomoči, prikaz lokacij defibrilatorjev in bolnišnic, • izračun varnosti na podlagi svoje lokacije. Vabljeni k uporabi aplikacije. Navodila, kako si naložiti aplikacijo na pametni mobilni telefon, najdete na spletni povezavi www.ihelp.si/navodila/ iHELP išče lokalne reševalce Ker je hitro ukrepanje v nujnih primerih ključnega pomena, iHELP vabi vse, ki so po srcu reševalci (zdravnik, bolničar, medicinski tehnik /sestra, gasilec, policist, vodni ali gorski reševalec, vojak, prostovoljni gasilec itd.), da pristopijo v varnostno mrežo. Do sedaj se je v varnostno mrežo vključilo že skoraj 20.000 ljudi. Več informacij o aplikaciji lahko preberete na spletni strani www.ihelp.si.

21


NE SPREGLEJTE PARKIRNA KARTA ZA INVALIDE – KDO JE UPRAVIČENEC IN KAKO SE UPORABLJA

22

Upravna enota Žalec je v skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa pristojna za izdajo parkirne karte, do katere so upravičene: • osebe, ki imajo zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano najmanj 60 % telesno okvaro, • osebe z multiplo sklerozo, • osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30 % telesno okvaro, • težko duševno prizadete osebe, ki jim je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb, • osebe, ki imajo najmanj 90 % telesno okvaro zaradi izgube vida in • mladoletne osebe, ki so težko telesno ali duševno prizadete oziroma so zaradi izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ovirane pri gibanju. Upravičenec lahko zahtevo za izdajo parkirne karte poda na pristojni upravni enoti ali na krajevnem uradu, kjer ima prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. Zahtevi je potrebno predložiti odločbo o invalidnosti, iz katere je nedvoumno razvidna upravičenost oziroma potrdilo izbranega osebnega zdravnika o izpolnjevanju enega izmed zgoraj opisnih pogojev in dve fotografiji, velikosti 35 x 45 mm, ki kažeta pravo podobo osebe, izdelani pa sta lahko v črno-beli ali barvni tehniki. V kolikor oseba na upravni enoti ob vložitvi vloge ne priloži odločbe oziroma potrdila o invalidnosti, lahko to pridobi upravna enota od izbranega osebnega zdravnika, od pristojnih uradnih državnih organov ali od nosilcev javnih pooblastil (npr. Zavoda za pokojninsko

in invalidsko zavarovanje Slovenije, pristojnega centra za socialno delo …), ob predhodnem soglasju vlagatelja vloge. Ob tem velja opozoriti, da mora upravičenec podati zahtevo osebno, saj se mora sam podpisati na obrazec parkirne karte. Za zahtevo za izdajo parkirne karte oziroma za zamenjavo znaka za parkiranje motornih vozil se ne plača upravna taksa, plača pa se obrazec v višini 2,86 evra. V kolikor vlagatelj vlogi priloži vse zgoraj navedene priloge, se mu parkirna karta izda takoj. Dobro je vedeti, da mora imetnik parkirne karte pristojni upravni enoti v 30 dneh prijaviti vsako spremembo, ki vpliva na spremembo podatkov, vpisanih na parkirni karti. In kako se uporablja parkirna karta? Vozilo, parkirano na označenem parkirnem mestu za invalida, mora biti označeno z veljavno parkirno karto. Parkirno karto sme poleg upravičenca uporabljati tudi spremljevalec, ki vozi in spremlja invalida, če imetnik parkirne karte sam ne vozi motornega vozila. Parkirna karta se namesti na vidno mesto, na levi spodnji notranji strani vetrobranskega stekla, za čas parkiranja vozila. Parkirna karta, izdana v eni od držav članic Evropske unije, velja tudi v Republiki Sloveniji. Vsem, ki potujejo v drugo državo, svetujemo, da se predhodno informirajo glede pogojev uporabe karte v posameznih državah članicah Evropske unije. Simona Stanter, načelnica

Lastniki, poskrbite za svoje pse! V preteklih dneh smo prejeli več pritožb občanov zaradi psov, ki se brez spremstva lastnikov prosto gibljejo naokoli, nekateri pa tudi ogrožajo pešce, kolesarje in motoriste. Zakon o zaščiti živali določa, da mora skrbnik psa na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa, tako da je pes na povodcu, nevarne pasme pa opremiti z nagobčnikom. Občina Vransko zato poziva lastnike psov, da za svoje ljubljenčke skrbijo odgovorno ter poskrbijo, da se bodo psi na javnih površinah gibali le v spremstvu odraslega človeka oz. nekoga, ki lahko psa obvlada. Pse naj vodijo na povodcih in ne puščajo njihovih iztrebkov.

Lastništvo psa je odgovornost, pri tem pa mora lastnik poskrbeti tako za zdravje in korist psa kot tudi za dejanja in morebitno škodo, ki jo njegov pes povzroči. Samo z odgovornim ravnanjem bomo skupaj pripomogli k bolj sproščenim sprehodom ter zagotovili varnost otrok, starejših, rekreativcev in drugih sprehajalcev. V kolikor se bo neodgovorno ravnanje lastnikov psov nadaljevalo, bo občina za zagotovitev varnosti občanov primorana angažirati pristojne inšpekcijske službe.

POSLOVILI SO SE

V juliju in avgustu so se na vranskem pokopališču od nas poslovili: Frenk Bergant (1974-2015) Marija Ocvirk (1921-2015) Ljudmila - Mila Štancer (1922-2015) Anton Felicijan (1925-2015) Ludvika Čulk (1943-2015)


NAPOVEDNIK DOGODKOV - SEPTEMBER 2015 DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

8. 9. 2015 10.30

LITERARNO DRUŽENJE V NAŠEM DOMU

Naš dom

Občinska knjižnica Vransko (03 703 12 80)

12. 9. 2015 10.00

5. REKREACIJSKI TEK PO OBČINI VRANSKO

start pri Športni dvorani Vransko

ZKTŠ Vransko (03 703 12 10, 041 283 749)

12. 9. 2015 20.00

Vranski poletni večeri – oživimo kulturno dediščino SAŠKA KOLARIČ, sopran ANDREJ MARKUN, klavir

Schwentnerjeva hiša

ZKTŠ Vransko (03 703 12 11, 031 210 298)

15. 9. 2015 18.00

PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica Vransko (03 703 12 80)

Športni park Videm - Vransko

Skupina nogometnih zanesenjakov, NK Vransko in Medobčinska nogometna zveza Celje (041 783 902)

16. 9. 2015 13.00

NOGOMETNI DAN NA VRANSKEM, spomin na sokrajana, prof. Janka Križnika

20. 9. 2015 12.00

SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV

Športna dvorana Vransko

Občina Vransko Župnija Vransko Župnijska Karitas Vransko OO RK Vransko (03 703 28 00)

26. 9. 2015 20.00

Vranski poletni večeri – oživimo kulturno dediščino DUŠAN SODJA, klarinet GODALNI KVARTET M.ARS

cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Stopniku

ZKTŠ Vransko (03 703 12 11, 031 210 298)

26.-27. 9. 2015 10.00-18.00

Športna prireditev KARTING

AMZS Center varne vožnje

AVTO-MOTO ZVEZA SLOVENIJE (01/530 52 30)

PRIREDITVE V občini TABOR v SEPTEMBRU 2015

petek, 11. september, ob 18.00 PRIREDITEV MODROSTI VZHODA predavanje Petre Guštin (Društvo Potovanja za dušo), glasba, ples Dom krajanov Tabor (Renato Grobelnik, 070 894 377)

nedelja, 20. september, ob 15.00 PREDSTAVITEV TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR bivša Kovčetova lesna deponija, Miklavž pri Taboru (Adi Laznik, 041 543 396) torek, 29. september, ob 18.00 PRAVLJIČNA URICA Občinska knjižnica Tabor (Medobčinska splošna knjižnica Žalec)

nedelja, 30. september, ob 8.00 KMEČKA TRŽNICA na parkirišču župnijske stavbe (Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533)

23


Skupina nogometnih zanesenjakov z Vranskega skupaj z NK Vransko in Medobčinsko nogometno  zvezo Celje v spomin na nedavno preminulega sokrajana Janka Križnika organizira    

 

24

Janko KRIŽNIK  je  velik  del  svojega  življenja  posvetil  športu,  še  posebej  se  je  navduševal  nad  nogometom. Deloval je v krajevnih, občinskih, medobčinskih in državnih organizacijah, povezanih s  športom.  Za  svoje  delovanje  je  v  letu  2009  prejel  najvišje  odlikovanje  Občine  Vransko.  Je  tudi  dobitnik številnih drugih visokih priznanj. Prireditev bo hkrati tudi počastitev ostalih nogometašev  in nogometnih delavcev, ki so prispevali svoj delež v dolgoletni zgodovini nogometa na Vranskem.   PROGRAM PIREDITVE   Datum :    16. september  2015 ob 13. uri (sreda)  Kraj:    Športni park Videm ‐ Vransko  Organizator:  Skupina nogometnih zanesenjakov, NK Vransko in Medobčinska                           nogometna zveza Slovenije    URNIK PRIREDITVE:  13.00‐16.30                TEKMI MEDNARODNE  LIGE                                          NK ŠAMPION CELJE : GAK AVSTRIJA (U15)  NK ŠAMPION CELJE : GAK AVSTRIJA (U17)    16.30       URADNA OTVORITEV          ‐ Pozdravni govor        ‐ Kratka predstavitev g. Janka KRIŽNIKA kot športnega delavca  16.45‐17.00   

PREDSTAVITEV VADBE MLAJŠIH SELEKCIJ NK VRANSKO 

17.10‐18.30   PRIJATELJSKA TEKMA         LEGENDE SLOVENSKEGA NOGOMETA : MEDGENERACIJSKA EKIPA                                                                                                                 JANKA KRIŽNIKA  19.00      DRUŽENJE Z LEGENDAMI SLOVENSKEGA NOGOMETA    VABLJENI 

Informator114 mail  
Informator114 mail  
Advertisement