Page 1

118975

áëØ°U 120

118

100

06/5522554

Ék fÉ› áî°ùf ∞dCG 250

¿É«∏Y ódÉN óªfi : ∫hDƒ°ùŸG ôjóŸG 116

IQƒ°üe äÉÑcôe104

116

82

2013/06/01 - 718 Oó©dG - Iô°ûY á©HGôdG áæ°ùdG 74

24

8

51036

39171

52390

59+58+57+50+44 81+74+70+63+60 112+106+99 51487


2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG 52452

52170

¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG

2


3

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ /112357

112357

119739

122575

121518

122802

122572

118864

115931

122533

52380

115017 120599

122530 118591

114649

f3130 121319

122979

122414

122934

119939

122570

120591

122571

122520

122977

F3111

119296

122884

122969


2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG

4

¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG

122930

119767

120616

52378

122000

122567

122779 119768

122981

52379

122365

121783 122936

120590

122712

122929

122525

122931

122806

122812 122978 122807

122566

122699

120856

121241

118386

121240

118343

118304

f3118 122808

116258

115422


52385

5

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG

¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG

6


7

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ 118349

37825

118952

122829

120093

117515

F3117

118515

118951

119234

122851

119671

122787

118597

122857

122738

119284

118308

F3094

122717

119671/ F12269 119672

118667

119733


‫‪8‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪116475‬‬ ‫‪122250‬‬ ‫‪38384‬‬

‫‪122962‬‬

‫(‪ )1572‬جنوب عمان‪/‬القنيطرة ‪ -‬حوض‬ ‫‪ 19‬الفيفه ‪ -‬قطعة‪10 - 284‬دونمات‬ ‫ بجانب أكبر مزرعة في المنطقة ‪-‬‬‫قرب المعهد المروري ‪ -‬بسعرمناسب‬ ‫ت‪- 079/9210800:‬‬ ‫م��ن المالك ‪-‬‬ ‫‪079/7733623‬‬

‫‪122878‬‬

‫(‪ )655‬بدر الجديدة ‪9500 -‬م ‪ -‬على‬ ‫شارعين ‪ -‬مسورة ومسلسلة ‪ -‬بها اشجار‬ ‫بلوط و سرو ‪ -‬تبعد ‪800‬م عن فلل فخمة‬ ‫‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪079/6520015:‬‬

‫‪121782‬‬

‫‪118665‬‬

‫(‪ )74‬ارض ‪1000‬م‪ - 2‬ناعور الجديدة‬ ‫ على شارع السالم مباشرة ‪ -‬واجهة‬‫‪30‬م ‪ -‬بسعر ‪ 250‬دي��ن��ار للمتر ‪-‬‬ ‫ت‪077/9111129 - 079/5111129:‬‬ ‫(‪ )83‬ارض للبيع ‪ -‬وادي ال��ع��ش ‪-‬‬ ‫ابوعلندا الشرقي ‪ -‬مساحة ‪7‬دون��م‬ ‫و‪319‬م ‪ -‬حوض ‪ - 4‬قطعه‪ - 698‬قرب‬ ‫ش��ارع المائة ‪ -‬من المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪079/9192891:‬‬

‫(‪ )77‬ارض ‪ 4‬دون��م ‪ -‬ناعور الجديدة‬ ‫ فوق كنيسة سيدة السالم ‪ -‬مرتفعة‬‫ اطاللة ‪ -‬بسعر ‪ 125‬دينار للمتر ‪-‬‬‫ت‪077/9111129 - 079/5111129:‬‬ ‫(‪ )204‬ضاحية االس��ت��ق�لال ‪ /‬الروضة‬ ‫الجديدة ‪502 -‬مترمربع ‪ -‬ح��وض ‪6‬‬ ‫جرينين الجنوبي ‪ -‬تصلح السكان او‬ ‫فيال ‪ -‬من المالك مباشرة ‪ -‬بدون تدخل‬ ‫الوسطاء ‪ -‬ت‪079/7121079:‬‬ ‫(‪ )78‬ارض ‪6‬دون���م ‪ -‬ن��اع��ور الجديدة‬ ‫ زراع��ي سقي ‪ -‬اطاللة على الغرب‬‫والبحرالميت ‪ -‬سند مستقل ‪ -‬طبيعة‬ ‫رائعة ‪150 -‬ألف ‪ -‬ت‪- 079/5111129:‬‬ ‫‪077/9111129‬‬

‫(‪ )75‬ارض ‪500‬م‪ 2‬سكن ج ‪ -‬اسكان‬ ‫المهندسين ‪ -‬بجانب ‪ - ICS‬مرتفعة ‪ -‬قمة‬ ‫الجبل ‪ -‬واجهة جيدة ‪ -‬بسعر ‪ 125‬ألف ‪-‬‬ ‫ت‪077/9111129 - 079/5111129:‬‬

‫سكن‬ ‫(‪ )176‬ق��ط��ع��ة ارض ‪-‬‬ ‫ب ‪ -‬املساحة ‪840‬م ‪ -‬للبيع يف‬ ‫السرو ‪ -‬قبل جامعة عمان االهلية‬ ‫‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪079/6664119:‬‬

‫(‪ )217‬أرض صناعات خفيفة للبيع‪ /‬ماركا‬ ‫ دونم ‪ -‬داخل صالحيه العابد ‪ -‬قرب‬‫جسر الحزام ‪ -‬ت‪079/6734527:‬‬

‫(‪ )208‬م��رج الحمام ‪ -‬ح��وض الطبقة‬ ‫ م��س��اح��ة االرض ‪1229‬م‪ - 2‬سعر‬‫المتر ‪ 165‬دينار ‪ -‬من المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪079/9771454:‬‬

‫(‪ )76‬أرض ‪ 4‬دون��م ‪ -‬بلعاس ‪ -‬سند‬ ‫مستقل ‪ -‬منطقة فلل ‪ -‬خدمات ‪ -‬تصلح‬ ‫فيال ‪+‬مزرعة ‪ -‬بجانب التنظيم ‪ -‬بسعر‬ ‫ت‪- 079/5111129:‬‬ ‫م��ن��اس��ب ‪-‬‬ ‫‪077/9111129‬‬

‫(‪ )94‬ارض للبيع ‪ -‬عليها سكن قائم ‪-‬‬ ‫مساحتها ‪600‬م ‪ -‬مساحة البناء ‪300‬م ‪-‬‬ ‫سكن ج ‪ -‬في البيادر ‪/‬حي الصناعة ‪ -‬من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/5748852:‬‬ ‫‪52375‬‬

‫(‪ )131‬ش��ارع االردن ‪ -‬مساحتها‬ ‫‪5‬دونم و‪787‬م ‪ -‬عليها قصر ‪6‬نوم‬ ‫‪6‬حمام صالونات ‪2‬مطبخ ‪2 -‬بيت‬ ‫درج البناء ‪958‬م ‪ -‬ارض��ي ‪417‬م‬ ‫عظم اول ‪506‬م وفيال نظام امريكي‬ ‫عظم ‪ -‬البناء‪626‬م ‪ +‬بركة سباحة‬ ‫م��ن امل��ال��ك ‪1.200.000 -‬م��ل��ي��ون‬ ‫ت‪- 079/6641267:‬‬ ‫دي��ن��ار ‪-‬‬ ‫‪078/7630127‬‬ ‫(‪ )154‬ارض للبيع خلف جامعه الزيتونه‬ ‫ اطالله جميله ‪ -‬مساحه‪550‬م ‪ -‬عاليه‬‫ومرتفعه ‪ -‬من المالك مباشره ‪ -‬للمراجعه‬ ‫ ت‪079/9205202:‬‬‫(‪ )73‬ارض ‪2‬دون���م ‪ -‬ن��اع��ور الجديدة‬ ‫ منطقة فلل ‪+‬م��زارع ‪ -‬فريبة من‬‫الخدمات ‪ -‬سند مستقل ‪ -‬بسعر ‪200‬‬ ‫أل��ف القطعة ‪ -‬ت‪- 079/5111129:‬‬ ‫‪077/9111129‬‬ ‫(‪ )400‬ناعور الجديدة ‪ 5,5 -‬دون��م ‪-‬‬ ‫ارض حمراء التربة ‪ -‬مستوية ‪ -‬تصلح‬ ‫للسكن او مزرعة ‪ -‬بسعر ‪ 370‬دينار‬ ‫للمتر‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪079/9610362:‬‬ ‫ ‪077/2238820‬‬‫(‪ )112‬اس��ك��ان عالية ‪/‬م���رج الحمام‬ ‫ ارض تصلح السكان او بناء بيت ‪-‬‬‫‪713‬م‪ - 2‬مربعة ‪ -‬واجهة ‪27‬م ‪ -‬مرخصة‬ ‫لبناء ‪4‬طوابق ‪ -‬سكن ب ‪ -‬عليها بيت‬ ‫قديم ‪250 -‬أل��ف نهائي من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/5133313:‬‬ ‫(‪ )401‬ارض ‪880‬م ‪ -‬سكن أ خاص ‪-‬‬ ‫ناعور الجديدة ‪ -‬شارعين ‪ -‬جنوب غرب‬ ‫قرية جرين الند ‪ 2‬كم ‪ -‬ارض مستوية‬ ‫ ‪ 85000‬دينار ‪ -‬للمراجعة مع المالك‬‫‪ -‬ت‪079/9610362 - 077/2238820:‬‬

‫‪121317‬‬

‫(‪ )403‬ناعور الجديدة ‪ -‬دونم ‪ -‬سكن‬ ‫أ‪ -‬شارعين ‪20‬م‪+14‬م ‪ -‬اطاللة رائعة‬ ‫ ارض مستوية ‪ -‬منطقة فلل ‪ -‬بالقرب‬‫من ش��ارع السالم ‪ -‬السعر ‪ 135‬ألف‪-‬‬ ‫ت‪- 079/9610362:‬‬ ‫م��ن المالك ‪-‬‬ ‫‪077/2238820‬‬ ‫(‪ )404‬ارض ‪760‬م ‪ -‬سكن ب ‪ -‬ناعور‬ ‫الجديدة ‪ -‬على قمة جبل ‪ -‬واجهة ‪24‬م‬ ‫ اطاللة رائعة ‪ -‬ارض مستوية ‪ -‬بسعر‬‫‪ 67000‬دينار ‪ -‬المراجعة مع المالك‬ ‫ ت‪079/9610362 - 077/2238820:‬‬‫(‪ )2893‬ابو نصير ‪ -‬حوض المقرن ‪-‬‬ ‫صحارى مول ‪925 -‬م ‪ -‬سكن ج ‪ -‬مطلة‬ ‫عالية كاشفة ‪ -‬واجهه عريضة تصلح‬ ‫لبناء اسكان او فيال بسعر مناسب ‪-‬‬ ‫ت‪077/7847139 - 079/5788301:‬‬ ‫‪122244‬‬

‫‪122350‬‬

‫(‪ )87‬ارض للبيع ‪ -‬دابوق ‪ -‬حوض‬ ‫ام تينة ‪ -‬مساحة ‪1005‬م ‪ -‬على‬ ‫شارعني ‪ -‬واجهة ‪36‬م ‪ -‬رقم القطعة‬ ‫‪ - 734‬بسعرمغري ‪ -‬من املالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/9420904:‬‬ ‫‪765‬م ن��زول‬ ‫(‪ )90‬ام حليليفه ‪-‬‬ ‫مستشفى الملكة علياء باتجاه الجبيهه‬ ‫واج���ه���ه‪28‬م ع��ل��ى ال��ش��ارع الرئيسي‬ ‫االردن ‪225 -‬ال��ف للقطعة ‪ -‬من المالك‬ ‫ ت‪079/7938419:‬‬‫‪39292‬‬


9

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG

¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG

10 122810

39267

122522


11

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

39172

52394

39254

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


‫‪12‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫‪39266‬‬

‫(‪ )924‬ارض ‪750‬م ‪ -‬الجبيهة ‪ -‬خربة‬ ‫مسلم ‪ -‬مطلة ومشرفة ‪ -‬موقع مميز‬ ‫ واج��ه��ة ع��ري��ض��ة ‪ -‬منطقة ه��ادئ��ة‬‫ تصلح لفيال او م��ش��روع اس��ك��ان ‪-‬‬‫ت‪079/5124451:‬‬ ‫(‪ )179‬ع��راق االم�ير ‪ -‬مرتفعة ‪ -‬ذات‬ ‫اطاللة جميلة ‪ 5 -‬دونم و‪600‬م‪ - 2‬حوض‬ ‫الصليبي ‪ -‬قطعة رقم ‪ - 52‬حوض ‪ - 7‬من‬ ‫املالك ‪ -‬ت‪079/5670980:‬‬

‫ﻃﺎﻟﻊ اﻋﻼﻧﺎت‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺼﻮرة‬

‫(‪ )927‬ارض‪500‬م ‪ -‬ضاحيه الرشيد‬ ‫ اسكان المهندسين ‪ -‬بين فلل فخمة‬‫ مطله ومشرفه ‪ -‬سكن خاص ‪ -‬مميزة‬‫لبناء فيال ‪ -‬ت‪079/5124451:‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ‬

‫‪104‬‬

‫(‪ )91‬مرج االجرب‪/‬شفابدران ‪762 -‬م‬ ‫شارعين ‪ - 30 + 30‬راس تلة ‪ -‬مقابل‬ ‫الحديقة النباتية ‪ -‬قطعة‪ - 3022‬بسعر‬ ‫‪110‬أل��ف لكامل القطعة ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/7938419:‬‬

‫(‪ )929‬ارض ‪780‬م ‪ -‬شفابدران ‪ -‬قرب‬ ‫الحديقة النباتية ‪ -‬تقع على شارعين‬ ‫واجهه عريضه ‪ -‬منطقة حديثة البناء‬‫ تصلح لبناء فيال ‪ -‬ت‪079/9553441:‬‬‫(‪ )930‬ارض ‪500‬م ‪ -‬زينات الربوع ‪-‬‬ ‫حوض المكمان ‪ -‬قريبة من البناء ‪ -‬موقع‬ ‫مرتفع ‪ -‬واجهة عريضة ‪ -‬تصلح للسكن‬ ‫او لالستثمار ‪ -‬ت‪079/9553441:‬‬

‫(‪ )109‬صالحية العابد ‪ -‬ح��وض ‪- 8‬‬ ‫لوحة ‪ - 23‬املساحة دونم و‪13‬م ‪ -‬كوشان‬ ‫مستقل ‪-‬الخدمات متوفرة ‪ -‬بالقرب من‬ ‫اسكان الفردوس ‪ -‬من املالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪079/9927242:‬‬

‫(‪ )888‬شفا بدران ‪ -‬الذهيبه ‪820 -‬م‬ ‫ مقابل الجامعة التطبيقية ‪ -‬تصلح‬‫لبناء شركة اسكان ‪ -‬بسعر مناسب ‪-‬‬ ‫ت‪06/5232700 - 079/9939358:‬‬

‫(‪ )111‬ارض مميزة للبيع في منطقة‬ ‫الزبارة ‪ -‬شرق المطار ‪ -‬مساحتها ‪30‬‬ ‫دون��م ‪ -‬حوض ‪ - 4‬بسعر مغري ‪ -‬من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/9466449:‬‬

‫(‪ )250‬ق��رب ح��اووز داب��وق ‪ -‬املساحة‬ ‫‪750‬م ‪ - 2‬رقم الشارع ‪ - 8‬شارع محمود‬ ‫حصا ‪ -‬من املالك مباشرة ‪ -‬لالستفسار‬ ‫‪ -‬ت‪077/7003349 - 06/5411234:‬‬

‫(‪ )269‬شفا بدران ‪ -‬مرج الفرس ‪750 -‬م‬ ‫شارعين ‪20 × 20‬م منطقة هادئة‬ ‫جميلة ‪ -‬ذات اطاللة تصلح لفيال بسعر‬ ‫مناسب ج��دا ‪ -‬ت‪- 079/5788301:‬‬ ‫‪077/7847139‬‬

‫(‪ )70‬ن��اع��ور ال��ج��دي��دة ‪3400 -‬م ‪-‬‬ ‫اطاللة غربية دائمة تصلح لفيال مع‬ ‫مزرعة ‪ -‬سند مستقل ‪65 -‬دينار للمتر‬ ‫‪ -‬ت‪077/9111129 - 079/5111129:‬‬

‫(‪ )270‬شفا ب���دران ‪ -‬م��رج االج��رب‬ ‫مساحتها ‪600‬م ‪ -‬سكن ج واجهة ‪27‬م‬ ‫ مطلة مشرفة عالية ‪ -‬تصلح لبناء‬‫فيال للبيع بسعر مناسب جدا ‪ -‬لالتصال‬ ‫‪ -‬ت‪077/7847139 - 079/5788301:‬‬

‫(‪ )889‬ارض في شفا ب��دران ‪450 -‬م‬ ‫ مرج االجرب ‪ -‬اسكان االمانة ‪ -‬جميع‬‫الخدمات ‪ -‬ت‪079/6316000:‬‬ ‫(‪ )890‬ارض في شفا بدران ‪850 -‬م ‪-‬‬ ‫ابو القرام ‪ -‬اطاللة رائعة ‪ -‬جميع الخدمات‬ ‫‪ -‬على شارعين ‪ -‬ت‪079/6316000:‬‬

‫(‪ )149‬مرج الحمام ‪/‬عيون الجاموس ‪-‬‬ ‫‪500‬م‪ - 2‬قرب الدلة وشارع االمري محمد‬ ‫ بسعر ‪48000‬دينار صايف بدون وسطاء‬‫من املالك ‪ -‬ت‪077/7462990:‬‬

‫(‪ )262‬ابو السوس ‪ -‬البحاث ‪ /‬الرجاحة‬ ‫‪776 - 6‬م ‪ -‬قطعه ‪ - 161‬منطقة فلل‬ ‫ من املالك مباشرة ‪70,000‬دينار نهائي‬‫‪ -‬للجادين فقط ‪ -‬ت‪079/9000656:‬‬

‫(‪ )274‬ارض تجاري معارض في الجبيهة‬ ‫ قرب اش��ارة المنهل ‪780 -‬م ‪ -‬على‬‫شارعين ‪ -‬تصلح لبناء شقق فندقية‬ ‫او مجمع تجاري ‪ -‬بسعر مناسب جدا‬ ‫‪ -‬ت‪077/9427497 - 079/6962556:‬‬

‫(‪ )1080‬أرض للبيع ‪542‬م ‪ -‬تنظيم‬ ‫س��ك��ن ج ح���ي ال��ب��رك��ة ب��ال��ق��رب من‬ ‫اسكان الفردوس ‪/‬في ماركا الجنوبية‬ ‫جميع الخدمات متوفرة من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/6397798:‬‬

‫(‪ )405‬ناعور الجديدة ‪500 -‬م‪ - 2‬سكن‬ ‫ج ‪ -‬اطاللة رائعة ‪ -‬بالقرب من شارع‬ ‫السالم ‪ -‬السعر ‪ - 45000‬من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/9610362 - 077/2238820:‬‬

‫(‪ )1093‬شفابدران ‪ -‬حوض طاب كراع‬ ‫ ق ‪ - 634‬سكن ب ‪ -‬مساحة ‪808‬م‪2‬‬‫ واجهة ‪40‬م ‪ -‬على الشارع ‪ 145 -‬ألف‬‫قابل للتفاوض ‪ -‬ت‪078/8566234:‬‬

‫(‪ )419‬ام الحيران ‪ -‬ضاحية الدروبي‬ ‫ ق��رب مسجد ال��دروب��ي ‪ -‬من اراض��ي‬‫القويسمة ‪ -‬مساحة‪768‬م‪ - 2‬سكن ج ‪-‬‬ ‫كافة الخدمات ‪ -‬منطقة حيوية وهادئة‬ ‫ من المالك بسعر معقول ‪ -‬للجادين‬‫‪ -‬ت‪077/7377153:‬‬

‫(‪ )1098‬شفابدران ‪ -‬ح��وض ذهيبة‬ ‫ سكن ب‪ -‬المساحة ‪999‬م‪ - 2‬على‬‫شارعين ومنسوب ‪ -‬مقابل العلوم‬ ‫التطبيقية ‪ -‬السعر ‪400‬أل����ف قابل‬ ‫للتفاوض ‪ -‬ت‪078/8566234:‬‬

‫(‪ )431‬الذهيبة الغربية ‪ -‬حوض ‪- 3‬‬ ‫‪ 11,5‬دونم ‪ -‬ملك ‪ -‬قريبة من شارع ال‬ ‫‪ 100‬على شارعين ‪ -‬قطعة ‪17.5 - 756‬‬‫للدونم ‪ -‬ت‪078/8790380:‬‬

‫(‪ )1187‬الجبيهة‪-875‬م ‪ -‬خربة‬ ‫مسلم ‪ -‬مرتفعة ومطلة على‬ ‫ش���ارع االردن ‪ -‬على شارعين‬ ‫ بها منسوب ‪ -‬تصلح السكان ‪-‬‬‫بسعرجيد ‪ -‬ت‪079/8247474:‬‬ ‫‪077/7121121 -‬‬

‫(‪ )453‬قطعة أرض ‪ -‬يف أجمل مواق مرج‬ ‫الحمام ‪ 750 -‬م ‪ -‬على شارعني ‪ -‬مطلة ‪-‬‬ ‫تصلح لفيال أو اسكان ‪ -‬من املالك مباشرة‬ ‫ ت‪079/6633254:‬‬‫ارض‬ ‫(‪ )454‬المقابلين الشرقي ‪-‬‬ ‫مساحتها ‪1400‬م ‪ -‬صناعات خفيفة ‪-‬‬ ‫معها مخططات ‪4‬طوابق ‪ -‬من المالك‬ ‫ت‪- 079/9360458:‬‬ ‫م��ب��اش��رة ‪-‬‬ ‫‪077/7201267‬‬

‫(‪ )1249‬للبيع او لالستثمار ‪ -‬ارض على‬ ‫ش��ارع االستقالل مساحة ‪882‬م ‪ -‬رقم‬ ‫‪ - 2891‬ح��وض ‪ 6‬جرنني الجنوبي ‪-‬‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪079/5602181:‬‬ ‫(‪ )1269‬ارض للبيع في بدر الجديدة ‪-‬‬ ‫‪500‬م‪ - 2‬سكن ج خاص ‪ -‬تبعد ‪1500‬م‬ ‫عن دابوق الفردوس قبل دوار الطائرة‬ ‫ على شارعين ‪ -‬بسعر ‪175‬دينار للمتر‬‫‪ -‬ت‪077/6444637 - 079/6144413:‬‬

‫ح��وض الجبيهه‬ ‫(‪ )501‬الجبيهه ‪-‬‬ ‫الغربي ‪ -‬قريبة من جامع الجامعة ‪-‬‬ ‫منسوب طابق تصلح لبناء سكن طالب‬ ‫ مساحة ‪1012‬م تنظيم أ ‪ -‬لالتصال‬‫‪ -‬ت‪079/5435892 - 06/5340961:‬‬

‫(‪ )1295‬ارض للبيع في الظهير ‪ -‬مميزة‬ ‫ك��اش��ف��ة وع��ال��ي��ة وم��ط��ل��ة ع��ل��ى ش��ارع‬ ‫المطار ‪ -‬بسعر مناسب جدا ‪ -‬لالتصال‬ ‫‪ -‬ت‪079/5156445:‬‬

‫(‪ )503‬الجبيهه ‪ -‬حوض ابو العوف ‪-‬‬ ‫مساحة ‪1177‬م ‪ -‬منسوب طابق قريبة‬ ‫من اش��ارات الجبيهه ‪ -‬السعر المطلوب‬ ‫‪400‬دينار للمتر ‪ -‬ت‪- 06/5340961:‬‬ ‫‪079/5435892‬‬

‫(‪ )1303‬طريق المطار ‪ -‬زويزا ‪ -‬دونم‬ ‫ حوض ‪ - 1‬لوحة ‪ 3‬مربعة الشكل على‬‫شارع ‪12‬م ‪ -‬كوشان مستقل ‪ -‬لالستثمار‬ ‫ ‪13.000‬دينار ‪ -‬ت‪- 078/6226644:‬‬‫‪079/5823475‬‬

‫(‪ )504‬شفا ب����دران ‪ -‬ح��وض مرج‬ ‫االج��رب ‪ -‬مساحة ‪750‬م ‪ -‬قريبة من‬ ‫الحديقة النباتية ‪ -‬على شارعين ‪-‬‬ ‫ت‪06/5340961 - 079/5435892:‬‬

‫(‪ )1306‬تالع العلي ‪ -‬تلعة عيال سلميان‬ ‫ ‪1035‬م‪ - 2‬فيها منسوب طابقين ‪-‬‬‫سكن أ ‪ -‬واجهة ‪27‬م ‪ -‬السعر ‪ 400‬دينار‬ ‫للمتر ‪ -‬ت‪079/5861208:‬‬

‫(‪ )752‬ارض للبيع ‪500‬م ‪ -‬الطنيب ‪-‬‬ ‫حوض ‪ - 4‬العيادات ‪ -‬بين فلل وبسعر‬ ‫مناسب ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪079/9824991:‬‬ ‫‪06/5821549 -‬‬

‫(‪ )1252‬للبيع او لالستثمار ‪ -‬ارض يف‬ ‫ع��راق االم�ير ‪ -‬ب��در الجديدة ‪ -‬مساحة‬ ‫‪4679‬م ‪ -‬رقم ‪ - 133‬حوض ‪ 1‬ام نجاصة‬ ‫‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪079/5602181:‬‬

‫خلف‬ ‫(‪ )754‬ارض للبيع ‪475‬م ‪-‬‬ ‫مجمع جبر سكن ج ش���ارع ابراهيم‬ ‫قطان ‪ -‬واجهة ‪15‬م ‪ -‬بسعر مناسب ‪-‬‬ ‫ت‪06/5821549 - 079/9824991:‬‬

‫(‪ )1307‬ت�لاع العلي ‪ -‬ق��رب كلية‬ ‫الخوارزمي ‪ -‬عليها بناء قديم ‪ -‬مساحة‬ ‫‪1160‬م‪ - 2‬سكن ب ‪ -‬السعر ‪ 550‬ألف‬ ‫كاملة ‪ -‬ت‪079/5861208:‬‬

‫(‪ )756‬ارض للبيع ‪1259 -‬م ‪ -‬الجيزة‬ ‫ حوض ‪ 3‬الموارس ‪ -‬رقم القطعة ‪675‬‬‫ ثاني نمرة عن شارع المطار ‪ -‬بسعر‬‫مناسب ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪079/9824991:‬‬ ‫‪06/5821549 -‬‬

‫(‪ )1310‬أم أذينة الجنوبي ‪ -‬مساحة‬ ‫‪1135‬م‪ - 2‬سكن ب ‪ -‬واجهة ‪33‬م ‪ -‬عليها‬ ‫بناء قديم ‪ -‬السعر ‪ 800‬ألف كاملة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5861208:‬‬

‫(‪ )758‬ارض للبيع تجاري في الطنيب‬ ‫ ‪570‬م ‪ -‬حوض ‪ 4‬العيادات قرب جامعة‬‫االسراء وجامعة الشرق االوسط ‪ -‬بسعر‬ ‫مناسب ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪079/9824991:‬‬ ‫ ‪06/5821549‬‬‫(‪ )762‬ارض للبيع في عبدون ‪ -‬شارع‬ ‫القاهرة ‪ -‬مساحة ‪1124‬م ‪ -‬واجهة ‪30‬م‬ ‫ تصلح لبناء فيال فخمة ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬‫ت‪06/5821549 - 078/7177444:‬‬ ‫(‪ )774‬ارض للبيع في القنيطرة ‪ -‬حوض‬ ‫‪ - 5‬على ش��ارع معبد ‪ -‬بجانب م��زارع‬ ‫مميزة ج��دا ‪ -‬من المالك مباشرة ‪-‬‬‫ت‪079/8996414 - 079/7002266:‬‬ ‫(‪ )315‬ط��ري��ق ال��م��ط��ار‪/‬خ��ل��ف جامعة‬ ‫الزيتونة ‪ -‬مساحة‪500‬م ‪ -‬منطقة فلل‬ ‫ مرتفعة ومطلة ‪ -‬بسعر‪40‬الف تصلح‬‫لفيال اولالستثمار ‪ -‬يقبل من الثمن سيارة‬ ‫ ت‪079/6750504:‬‬‫(‪ )316‬طريق المطار ‪ -‬خلف جامعة‬ ‫الزيتونة ‪ /‬ام البساتين ‪600 -‬م ‪ -‬تصلح‬ ‫للسكن او لالستثمار ‪ -‬بسعر مغري‬ ‫‪ 30‬الف دينار مع امكانية التقسيط ‪-‬‬ ‫ت‪079/6750504:‬‬ ‫(‪ )327‬ام حليليفة ‪ -‬ارض مطلة‬ ‫مساحة‪750‬م على ش االردن مع‬ ‫منسوب على شارع ‪30‬م موقع مميز‬ ‫ بسعر‪200‬الف كامل القطعة من‬‫املالك ‪ -‬ت‪079/5666902:‬‬ ‫(‪ )359‬منطقة أحد ‪/‬قرية قعفور ‪ -‬من‬ ‫اراضي جنوب عمان ‪ 4 -‬دونمات ‪ -‬من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬السعر النهائي ‪4‬د‪/‬م‪- 2‬‬ ‫لالتصال ‪ -‬ت‪079/9022727:‬‬

‫(‪ )933‬ارض ‪1280‬م ‪ -‬شفا ب��دران ‪-‬‬ ‫حوض المقرن ‪ -‬قرب اسكان المهندسين‬ ‫ منطقة مرتفعة حديثة البناء ‪ -‬سكن ب‬‫ بسعر جيد ‪ -‬ت‪079/9553441:‬‬‫(‪ )565‬أبوعلندا اسكان الكهرباء ‪ -‬ارض‬ ‫مساحة ‪1050‬م‪ 2‬تصلح الس��ك��ان مع‬ ‫ف��ح��ص ت��رب��ة ج��اه��زة وم��خ��ط��ط��ات ‪-‬‬ ‫للبيع او املشاركة ‪ -‬السعر ‪100‬أل��ف ‪-‬‬ ‫ت‪079/7622230:‬‬ ‫(‪ )71‬ن��اع��ور ال��ج��دي��دة ‪50 -‬دون���م ‪-‬‬ ‫الروضة ‪ -‬مشجرة بالكامل ‪ -‬بيتين ‪-‬‬ ‫خدمات ‪ -‬سند مستقل ‪ 30 -‬ألف للدونم‬ ‫ ت‪077/9111129 - 079/5111129:‬‬‫(‪ )602‬بدر الجديدة ‪ 12 -‬دونم‪ -‬على‬ ‫شارعين ‪ -‬مسورة ومسلسلة ‪ -‬شوارع‬ ‫معبدة ‪ -‬مزروعة لوزيات وزيتون ‪ -‬من‬ ‫ال��م��ال��ك ‪ -‬بسعر ‪ 35‬أل���ف ل��ل��دون��م ‪-‬‬ ‫ت‪079/9406791:‬‬

‫(‪ )637‬الطنيب ‪ -‬شارع المطار ‪ -‬قرب‬ ‫جامعة االسراء ‪ -‬على شارعين ‪612 -‬متر‬ ‫ العيادات قطعة ‪ - 1113‬من المالك ‪-‬‬‫بسعر ‪100‬الف ‪ -‬ت‪- 079/5831440:‬‬ ‫‪077/9048793‬‬ ‫(‪ )638‬ن��اع��ور ‪ /‬بلعاس ‪500 -‬م ‪-‬‬ ‫تصلح الس��ك��ان ‪ -‬رق���م ‪ 524‬ح��وض‬ ‫‪- 16‬بسعر ‪105‬االف م��ن ال��م��ال��ك ‪-‬‬ ‫ت‪077/9048793 - 079/5831440:‬‬

‫(‪ )654‬بدر الجديدة ‪1100 -‬م ‪ -‬تنظيم‬ ‫سكن ج ‪ -‬على شارع ودخلة ‪ -‬منطقة فلل‬ ‫ تبعد ‪800‬م عن التعبئة ‪ -‬من المالك‬‫بدون وسطاء ‪ -‬ت‪079/9406791:‬‬

‫(‪ )810‬قطعة ارض ف��ي ص��اف��وط ‪-‬‬ ‫‪1100‬م‪ - 2‬اطاللة ممتازة ‪ -‬بسعر‬ ‫مغري ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪079/5001559:‬‬ ‫‪077/6661457 -‬‬

‫(‪ )881‬شفا بدران ‪ -‬مرج الفرس ‪750 -‬م‬ ‫على شارعين ‪12 + 16‬م ‪ -‬بين فلل‬ ‫ ‪85‬ألف دينار ‪ -‬ت‪- 079/9939358:‬‬‫‪06/5232700‬‬

‫(‪ )906‬بعد جامعة العلوم التطبيقية‬ ‫ ‪775‬م سكن ب ‪ -‬شارع ‪14‬م ‪ -‬حوض‬‫مرج االجرب ‪ -‬تصلح لعمارة سكنية بسعر‬ ‫مناسب ‪ -‬ت‪079/5252088:‬‬

‫(‪ )779‬ارض للبيع ‪ -‬في زوي��زا ‪ -‬من‬ ‫اراضي جنوب عمان حوض ‪ - 1‬مساحة‬ ‫‪4‬دون���م ‪ -‬قريبة م��ن ال��خ��دم��ات موقع‬ ‫مميز ج��دا ‪ -‬م��ن ال��م��ال��ك م��ب��اش��رة ‪-‬‬ ‫ت‪079/7002266 - 079/8996414:‬‬

‫(‪ )849‬المصطبة ‪/‬جرش ‪ -‬مقابل جامعة‬ ‫فيالدلفيا ‪4 -‬دون���م ونصف ‪ -‬اطاللة‬ ‫على سد الملك طالل ‪ -‬تصلح لمرزعة‬ ‫او مشروع سياحي ‪ -‬الخدمات متوفرة ‪-‬‬ ‫مسنسلة ‪ -‬تبعد عن عمان‪20‬كم ‪ 25 -‬ألف‬ ‫للدونم من المالك ‪ -‬ت‪079/5366068:‬‬

‫(‪ )882‬شفا ب��دران ‪ -‬م��رج الفرس ‪-‬‬ ‫‪30‬دون����م استثمارية ‪ -‬تصلح لعدة‬ ‫م��ش��اري��ع ‪ -‬ب��س��ع��ر م��ن��اس��ب ج����دا ‪-‬‬ ‫ت‪06/5232700 - 079/9939358:‬‬

‫(‪ )909‬ش��ف��اب��دران ‪ 2 -‬ال��م��ق��رن ‪-‬‬ ‫‪1275‬م ‪ -‬واج��ه��ة عريضة ‪ -‬تنظيم‬ ‫ج ‪ -‬م��ج��اور لحوض الوسيه والمربط‬ ‫ بجانب فيال كبيرة ‪ -‬بسعر مناسب‬‫‪ -‬ت‪077/7473978 - 079/5355539:‬‬

‫(‪ )641‬جحرة الشمالي ‪ -‬منطقة بدر‬ ‫ اطاللة رائعة ‪ -‬تبعد ثالث قطع عن‬‫حوض عبدون ‪ -‬سكن ج ‪ -‬مساحة ‪524‬م‬ ‫من المالك مباشرة ‪ -‬ت‪077/9111500:‬‬

‫(‪ )806‬الجبيهة ‪ -‬حي ام زويتينة ‪-‬‬ ‫مطلة على شارع االردن ‪ -‬على شارع ‪20‬م‬ ‫ سكن ب ‪ -‬تصلح السكان ‪ -‬فيها منسوب‬‫‪ -‬ت‪079/5371975:‬‬

‫(‪ )624‬ماركا ‪ -‬ارض مساحتها ‪856‬م‬ ‫ح��وض ‪ 9‬برقع ‪ -‬تصلح شقق على‬‫شارعين ‪ -‬منسوب طابقين ‪65 -‬ألف دينار‬ ‫من المالك ‪ -‬ت‪079/8856563:‬‬

‫(‪ )809‬قطعة ارض في عين الباشا ‪-‬‬ ‫‪ - 1100‬في موقع جيد ‪ -‬وبسعر مغري‬ ‫‪ -‬ت‪077/6661457 - 079/5001559:‬‬

‫(‪ )871‬ضاحية الرشيد ‪750 -‬م خلف‬ ‫سكن اميمة ‪ -‬تنظيم ب ‪ -‬واجهه عريضة‬ ‫ شارع ‪14‬م ‪ -‬جميع الخدمات ‪ -‬تصلح‬‫ل��م��ش��روع اس��ك��ان بسعر مناسب جدا‬ ‫للجادين فقط ‪ -‬ت‪- 079/7590901:‬‬ ‫‪06/5232701‬‬

‫(‪ )911‬شفا ب��دران ‪ -‬م��رج االج��رب ‪-‬‬ ‫‪864‬متر ‪ -‬سكن ب ‪ -‬شارع ‪14‬م ‪ -‬واجهه‬ ‫‪23‬م بسعر مناسب ‪ -‬ت‪079/5252088:‬‬

‫(‪ )905‬ارض في شفا بدران ‪640 -‬م ‪-‬‬ ‫عيون الذيب ‪ -‬اسكان البنك المركزي ‪-‬‬ ‫اطاللة ‪ -‬ت‪079/5009029:‬‬

‫‪2‬دون��م‬ ‫(‪ )850‬المصطبة‪/‬جرش ‪-‬‬ ‫و‪600‬م ‪ -‬اطاللة على سد الملك طالل‪-‬‬ ‫قريبة من الخدمات ‪ -‬مسنسلة ‪ -‬مناسبة‬ ‫لعمل مزرعة ‪ -‬تبعد عن عمان‪20‬كم‬ ‫ م��ن ال��م��ال��ك ‪ 20 -‬أل��ف‪/‬ل��ل��دون��م ‪-‬‬‫ت‪079/5366068:‬‬

‫(‪ )878‬ش��ارع االردن ‪500 -‬م اسكان‬ ‫المهندسين العين البيضاء ‪ -‬منطقة فلل‬ ‫اطاللة رائعة جدا موقع مميز مستوية‬ ‫تماما ‪ -‬تبعد عن مستشفى الملكة علياء‬ ‫‪1‬كم بسعر مناسب ‪ -‬ت‪079/7590901:‬‬ ‫‪06/5232701 -‬‬

‫(‪ )776‬ارض للبيع في ح��وارة ‪ -‬من‬ ‫اراض��ي جنوب عمان ‪ -‬حوض ‪ - 1‬التل‬ ‫االخضر ‪ -‬مساحة ‪4‬دون��م عليها جميع‬ ‫الخدمات ‪ -‬تصلح لمزرعة ‪ -‬او بناء‬ ‫قصر ‪ -‬موقع مميز من المالك مباشرة‬ ‫‪ -‬ت‪079/7002266:‬‬

‫(‪ )908‬شفا بدران ‪ -‬ابو القرام ‪805 -‬م‬ ‫على شارعين ‪ -‬مستوية ‪ -‬تصلح لفيال‬ ‫بسعر مناسب ‪ -‬ت‪079/5252088:‬‬

‫(‪ )634‬خريبة ال��س��وق ‪ -‬ح��وض ‪1‬‬ ‫العلكومية ‪ -‬مساحتها ‪500‬م ‪ -‬رقمها ‪743‬‬ ‫تصلح لمشروع اسكان شعبي من المالك‬ ‫بسعر ‪35000‬دينار ‪ -‬ت‪079/5831440:‬‬ ‫‪077/9048793 -‬‬

‫(‪ )646‬ارض في ناعور ‪ -‬على طريق‬ ‫البحر الميت ‪ -‬اطاللة جميلة ‪ -‬تنظيم ب‬ ‫ ضمن مشروع سكني ‪ -‬تصلح لالستثمار‬‫او بناء قصر او فيال ‪ -‬ت‪079/5878718:‬‬ ‫‪078/5715020 -‬‬

‫(‪ )884‬شفا ب��دران ‪ -‬م��رج االج��رب ‪-‬‬ ‫‪500‬م ‪ -‬بين فلل ‪ -‬سكن ج ‪ -‬تصلح لفيال‬ ‫بسعر مناسب ‪ -‬ت‪- 079/9939358:‬‬ ‫‪06/5232700‬‬ ‫(‪ )885‬شفا ب���دران ‪ -‬م��رج الفرس ‪-‬‬ ‫‪846‬م ‪ -‬سكن ب ‪ -‬شارع ‪12‬م ‪ -‬واجهة‬ ‫‪28‬م ‪ -‬منطقة فلل حديثة ‪ -‬بسعر مناسب‬ ‫ للجادين فقط ‪ -‬ت‪079/5252088:‬‬‫(‪ )886‬شفا بدران ‪ -‬ابو القرام ‪805 -‬م‬ ‫ع��ل��ى ش��ارع��ي��ن ‪ -‬مستوية ‪ -‬تصلح‬ ‫لفيال ‪ -‬ذات اط�لال��ة رائ��ع��ة ج���دا ‪-‬‬ ‫ت‪06/5232700 - 079/9939358:‬‬ ‫(‪ )904‬شفا بدران ‪ -‬حوض الذهيبه ‪-‬‬ ‫‪805‬م ‪ -‬سكن ب ‪ -‬شارع ‪14‬م ‪ -‬مقابل‬ ‫الجامعة التطبيقية ‪ -‬مستوية بسعر‬ ‫مناسب ‪ -‬تصلح لشركة اس��ك��ان ‪-‬‬ ‫ت‪079/5252088:‬‬

‫(‪ )917‬ارض للبيع بعد مستشفى الملكة‬ ‫علياء ‪ -‬قرب مشروع المهندسين ‪ -‬تقع‬ ‫على تلة مشرفة ‪ -‬تصلح لبناء فيال ‪-‬‬ ‫ت‪079/5105336:‬‬ ‫(‪ )919‬الجبيهة خ��ل��ف ال��س��ي��ف��وي ‪-‬‬ ‫‪1500‬م‪ - 2‬مطلة ومشرفة ‪ -‬اطاللة‬ ‫مميزة على جبال السلط ‪ -‬تصلح لبناء‬ ‫م��ش��روع اسكاني ‪ -‬واج��ه��ة عريضة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5050984:‬‬ ‫(‪ )920‬شفا ب��دران ‪ -‬ذهيبة ‪750 -‬م‬ ‫ تصلح لفيال او م��ش��روع اسكاني ‪-‬‬‫بسعر مناسب ‪ -‬ت‪- 079/5355539:‬‬ ‫‪077/7473978‬‬ ‫(‪ )921‬ابو نصير ‪ -‬الوسية ‪560 -‬م ‪-‬‬ ‫تصلح لمشروع اسكاني ‪ -‬بسعر مناسب‬ ‫‪ -‬ت‪077/7473978 - 079/5355539:‬‬

‫(‪ )934‬ارض ‪260‬م ‪ -‬الصويفية ‪ -‬تجاري‬ ‫مركزي ‪ -‬محاطة بالمجمعات‪ -‬مربعة‬ ‫الشكل ‪ -‬موقع حيوي ‪ -‬تصلح لعدة‬ ‫استثمارات ‪ -‬ت‪079/9553441:‬‬ ‫(‪ )936‬ارض ‪830‬م ‪ -‬شفا بدران قرب‬ ‫مسجد نظميه الداود ‪ -‬مستوية ‪ -‬واجهة‬ ‫عريضة ‪ -‬منطقة فلل ‪ -‬تصلح لبناء فيال‬ ‫ ت‪079/9553441:‬‬‫(‪ )937‬صافوط ‪ -‬ح��وض ام بطمة ‪-‬‬ ‫‪500‬م ‪ -‬سكن ج ‪ -‬منطقة فلل ‪ -‬اطاللة‬ ‫جميلة ‪ -‬مميزة بسعر مغري ج��دا ‪-‬‬ ‫ت‪79/6382018:‬‬ ‫(‪ )940‬جريبا ق��رب ح��دود شفابدران ‪-‬‬ ‫‪3500‬م‪ - 2‬تنظيم ريفي ‪ -‬محاطة بعدة‬ ‫مشاريع اسكانية ‪ -‬تصلح لالستثمار الجاد‬ ‫ ت‪079/5105336:‬‬‫(‪ )958‬الجبيهة حي المنصور ‪750 -‬م‪2‬‬ ‫ س��ك��ن ب ‪ -‬اط�لال��ة م��م��ي��زة ‪ -‬على‬‫ش���ارع االردن ‪ --‬تصلح ل��ب��ن��اء فيال‬ ‫او م��ش��روع اس��ك��ان��ي ‪ -‬بسعر جيد ‪-‬‬ ‫ت‪079/5108226:‬‬ ‫(‪ )1363‬ارض ‪ 777‬م ‪ -‬عليها بناء ‪200‬م‬ ‫ جبل الحسين ‪ -‬بجانب شركة مياهنا‬‫ على الشارع الرئيسي ‪ -‬موقع حيوي ‪-‬‬‫للبيع او لاليجار ‪ -‬ت‪079/5060279:‬‬ ‫‪078/8794705 -‬‬


13

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG 39214


‫‪14‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫‪122468‬‬

‫(‪ )968‬قرب الحزام ‪ -‬استثمارية ‪ -‬سكن ج ‪-‬‬ ‫شارعين ‪ 20‬و ‪8‬متر ‪ -‬مساحة ‪635‬مترمربع‬ ‫ حوض ‪ 17‬ام حبالت ‪ -‬السعر ‪ 25‬الف دينار‬‫‪ -‬ت‪079/5640913 - 079/5104116:‬‬

‫(‪ )891‬ام زويتينة ‪ -‬قريبة من شارع االردن‬ ‫‪785‬م ‪ -‬مربعة الشكل ‪ -‬تصلح لعمارة سكنية‬ ‫ ت‪06/5232700 - 079/9939358:‬‬‫(‪ )941‬صافوط ‪ -‬حوض مرج البير ‪ - 4‬مساحة‬ ‫‪887‬م واجهه ‪25‬م ش��ارع ‪10‬م ‪ -‬منسوب‬ ‫عالية ‪ -‬سعر ك��ام��ل القطعة ‪ 100‬أل���ف ‪-‬‬ ‫ت‪079/6382018:‬‬ ‫(‪ )942‬ابو نصير ‪ -‬حوض المربط ‪500 -‬م‬ ‫شارع ‪14‬م واجهه ‪20‬م منطقة هادئة ‪ -‬تصلح‬ ‫لفيال بسعر مناسب جدا ‪ -‬ت‪079/6382018:‬‬ ‫(‪ )943‬ضاحية الرشيد بعد الكلية العلمية‬ ‫‪500‬م‪ - 2‬منطقة فلل‬ ‫االس�لام��ي��ة ‪-‬‬ ‫مميزة ‪ -‬احكام خاصة ‪ -‬تصلح لبناء فيال ‪-‬‬ ‫ت‪079/5105336:‬‬ ‫(‪ )944‬ارض تجاري ‪670 -‬م ‪ -‬في الهاشمي‬ ‫الشمالي ‪ -‬شارع البطحاء ‪ -‬ت‪079/5592995:‬‬ ‫الجبيهة ‪ -‬خربة‬ ‫(‪ )946‬ارض ‪800‬م ‪-‬‬ ‫مسلم ‪ -‬سكن ب ‪ -‬على شارعين ‪ -‬مرتفعة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5592995:‬‬ ‫(‪ )938‬ارض ‪1000‬م‪ - 2‬في شفا بدران ‪ -‬سكن‬ ‫ب ‪ -‬حوض ابو القرام ‪ -‬ت‪079/5592995:‬‬ ‫(‪ )948‬بعد مستشفى الملكة علياء ‪ -‬مشروع‬ ‫المهندسين ‪500 -‬م ‪ -‬تقع على ربوة ‪ -‬مطلة‬ ‫ومشرفة ‪ -‬اطاللة مميزة ‪ -‬تصلح لبناء فيال ‪-‬‬ ‫ت‪079/5050984:‬‬ ‫(‪ )949‬صويلح ‪ -‬ح��وض ‪ 8‬طلوع نيفين ‪-‬‬ ‫ش��ارع المعلومات الجنائية ‪2675 -‬م سكن‬ ‫ب واجهه ‪52‬م ‪ -‬ش��ارع ‪20‬م بسعر مغري ‪-‬‬ ‫ت‪079/6382018:‬‬ ‫(‪ )952‬الجبيهة امتداد حي المنصور ‪750 -‬م‬ ‫ قرب الفلل ‪ -‬تصلح لبناء فيال اولالستثمار ‪-‬‬‫بسعر جيد ‪ -‬للجادين ‪ -‬ت‪079/5105336:‬‬ ‫(‪ )956‬ابو نصير ‪ -‬تجاري ‪1186‬م ‪ -‬واجهه‬ ‫‪46‬م ‪ -‬ش��ارع رئيسي ‪ -‬موقع مميز تصلح‬ ‫لبناء مجمع لالستثمار الجاد بسعر مغري ‪-‬‬ ‫ت‪079/6382018:‬‬ ‫(‪ )1312‬خلدا ‪ -‬العوجانية ‪ -‬مساحة دونم ‪-‬‬ ‫سكن أ ‪ -‬واجهة ‪27‬م ‪ -‬موقع ممتاز ‪ -‬سعر المتر‬ ‫‪ 650‬دينار ‪ -‬ت‪079/5861208:‬‬

‫(‪ )973‬رجم الشوك ‪ -‬قرب شفا بدران ‪4 -‬دونم‬ ‫زراعية ‪ -‬على ح��دود التنظيم ‪ -‬قريبة جدا‬ ‫من شفا بدران ‪ -‬لالستثمار ‪ -‬بسعر ممتاز ‪-‬‬ ‫ت‪06/5232701 - 079/5241483:‬‬ ‫(‪ )976‬ضاحية ن��ي��وي��ورك ‪ /‬ام ال��ك��ن��دم ‪-‬‬ ‫الشويفات ‪ -‬سكن خاص ‪ -‬ش المطار ‪ -‬باطاللة‬ ‫بانورامية ‪ -‬تتوسط الفلل والقصور واالحراش‬ ‫ بسعر مغري ‪www.twi/emadabusaqer. -‬‬‫‪ - com‬ت‪079/5657508:‬‬ ‫(‪ )982‬ارض ‪500‬م في وادي السير ‪ -‬منطقة‬ ‫مرتفعة ومطلة منطقة فلل بسعر ‪ 35‬الف دينار‬ ‫من المالك مباشرة ‪ -‬ت‪- 079/0622975:‬‬ ‫‪077/7880004‬‬ ‫(‪ )985‬شفا بدران ‪ -‬حوض ‪ 3‬ام شطيرات ‪-‬‬ ‫‪500‬م سكن ج على شارعين ‪ -‬مرتفعة مطلة‬ ‫ تبعد عن شارع االردن مسافة ‪1‬كم تقريبا ‪-‬‬‫لالستثمار بسعر مغري ‪ -‬ت‪079/5241483:‬‬ ‫ ‪06/5232701‬‬‫(‪ )986‬ط��ب��رب��ور ‪ -‬عين ارب���اط ‪640 -‬م‬ ‫على ش��ارع��ي��ن ‪ -‬قريبة م��ن ش���ارع ياجوز‬ ‫ مستوية تصلح لبناء فيال بسعر ممتاز ‪-‬‬‫ت‪06/5232701 - 079/5241483:‬‬ ‫(‪ )988‬ام رمانه ‪ -‬قرب شفا بدران ‪7500 -‬م‬ ‫مزروعة زيتون ‪ -‬على شارع ام رمانه الرئيسي‬ ‫ تبعد ع��ن ش االردن مسافة بسيطة ‪-‬‬‫لالستثمار بسعر مناسب ‪ -‬ت‪079/5241483:‬‬ ‫ ‪06/5232701‬‬‫(‪ )996‬اب��و علندا ‪ /‬ت�لاع النجار ‪514 -‬م‬ ‫ منطقة فلل فخمة ج��دا قطعة مستوية‬‫مرتفعة جدا ‪ -‬تصلح لفيال بسعر مناسب ‪-‬‬ ‫ت‪06/5232701 - 079/5241483:‬‬ ‫(‪ )1433‬البنيات ‪520 -‬م ‪ -‬سكن ج ‪ -‬على شارع‬ ‫ عالية ‪ -‬تصلح لبناء فيال ‪ -‬ت‪079/9189723:‬‬‫ ‪077/7940186‬‬‫(‪ )1007‬صافوط ‪ -‬بجانب م��دارس بناة الغد‬ ‫ ‪980‬م‪ - 2‬مطلة ومشرفة ‪ -‬تصلح لبناء فيال‬‫ بسعر مناسب ‪ -‬ت‪079/5105336:‬‬‫(‪ )1012‬زينات الربوع ‪ /‬المكمان ‪502 -‬م‬ ‫ س��ك��ن ج ‪ -‬ع��ل��ى ش���ارع ‪14‬م مستوية‬‫صخرية ‪ -‬مربعة الشكل ‪40 -‬أل��ف دينار ‪-‬‬ ‫ت‪06/5232701 - 079/5241483:‬‬

‫(‪ )1314‬ارض تجاري في ش المدينة المنورة ‪-‬‬ ‫‪950‬م‪ - 2‬واجهة ‪37‬م ‪ -‬اجمل موقع في الشارع‬ ‫‪ -‬سعر المتر ‪ 2500‬دينار ‪ -‬ت‪079/5861208:‬‬

‫(‪ )1437‬أرض للبيع ‪ -‬ضاحية الفاروق ‪666 -‬م‬ ‫ موقع مميز ومطل على طريق المطار ‪ -‬على‬‫شارع ‪18‬م وخلفها مفتوح ‪ -‬حديقة عامة ودوار‬ ‫‪ -‬ت‪06/4894177:‬‬

‫(‪ )1317‬ارض في ش مكه ‪ -‬موقع حيوي ‪-‬‬ ‫‪2000‬م ‪ -‬سكن ج تحول تجاري فورا ‪ -‬شارع‬ ‫امامي ودخلة خلفية ‪ -‬سعر المتر ‪1500‬دينار‬ ‫‪ -‬ت‪079/5861208:‬‬

‫(‪ )1438‬الجبيهة ‪ -‬ح��وض أب��و ال��ع��وف ‪-‬‬ ‫‪1065‬م‪ - 2‬قريبة م��ن ال��ك��ازي��ة ‪ -‬بواجهة‬ ‫عريضة ‪ -‬بسعر مناسب ‪www.zalloum.com -‬‬ ‫‪ -‬ت‪079/5770787:‬‬

‫(‪ )1327‬أرض ‪ 10‬دونم ‪ -‬قوشان مستقل ‪-‬‬ ‫طريق عمان العقبه ‪ -‬جنوب طريق المطار ‪-‬‬ ‫الموقع العال مرتفعه ‪ -‬وخصبه ‪ -‬تصلح للزراعه‬ ‫‪10000‬دينار شامل الرسوم ‪ -‬وقابل للتفاوض ‪-‬‬ ‫ت‪079/5862511 - 079/5529022:‬‬

‫(‪ )1470‬الجبيهة ‪ -‬قرب حي الديوان ‪ -‬على‬ ‫شارع ‪16‬م‪ - 2‬تصلح السكان ‪ -‬بسعر ‪240‬د‪/‬م‬ ‫ مرتفعة ج��دا ‪- www.zalloum.com -‬‬‫ت‪079/5770787:‬‬

‫(‪ )1329‬ت�لاع العلي ‪ -‬بجانب‬ ‫مساحتها‬ ‫صالة البنفسج ‪-‬‬ ‫‪1125‬م‪ - 2‬س��ك��ن أ ‪ -‬تصلح‬ ‫لشركة اسكان ‪ -‬مع رخصة جاهزة‬ ‫للبناء ‪ -‬بسعر مناسب ‪ -‬من املالك‬ ‫م��ب��اش��رة ‪ -‬ي��رج��ى ع��دم تدخل‬ ‫الوسطاء ‪ -‬ت‪079/5292008:‬‬ ‫(‪ )1383‬ارض مفروزة سكن ج للبيع ‪ -‬في‬ ‫صافوط ‪ -‬حوض ‪ 3‬ابو مرهف ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/5521938 - 077/7111120:‬‬ ‫(‪ )69‬ناعور الجديدة ‪ -‬ابوالغزالن ‪990 -‬م ‪-‬‬ ‫سكن ب ‪ -‬اطاللة خدمات ‪ -‬حي هادئ ‪ -‬سند‬ ‫مستقل ‪ -‬بسعر ‪75‬ألف دينار شامل الرسوم ‪-‬‬ ‫ت‪077/9111129 - 079/5111129:‬‬ ‫(‪ )1384‬ارض ت��ج��اري ‪ -‬ف��ي الصويفيه‬ ‫ مساحتها ح��وال��ي ‪750‬م ‪ -‬للمراجعه ‪-‬‬‫ت‪079/5222061:‬‬ ‫(‪ )1393‬شفا ب��دران ‪ -‬حوض الميكيمين ‪-‬‬ ‫مرتفعة ‪ -‬قريبة من منتزه االمير حمزه ‪ -‬قريبة‬ ‫من ش��ارع ياجوز ‪ -‬بسعر مناسب ‪www. -‬‬ ‫‪ - zalloum.com‬ت‪079/5770787:‬‬ ‫(‪ )1394‬الجبيهة ‪ -‬سكن خاص ‪1750 -‬م‪- 2‬‬ ‫تقع على شارعين ‪ -‬تصلح لبناء فلل متالصقة‬ ‫ بسعر مناسب ‪- www.zalloum.com -‬‬‫ت‪079/5770787:‬‬ ‫(‪ )1395‬الحمر ‪ -‬سكن خ��اص ‪ -‬مالصق‬ ‫للقصور الملكية ‪ -‬مساحة ‪ 5‬دون��م ‪ -‬واجهة‬ ‫عريضة على ش��ارع ‪20‬م‪ - 2‬واص��ل جميع‬ ‫الخدمات ‪ -‬بسعر ‪200‬د‪/‬م ‪www.zalloum. -‬‬ ‫‪ - com‬ت‪079/5770787:‬‬ ‫(‪ )1410‬أرض للبيع في عمان ‪ -‬وادي السير‬ ‫ ح��وض ال���ذراع ‪ -‬مساحة ‪750‬م‪ - 2‬على‬‫شارعين‪-‬إطاللة ‪ -‬السعر ‪ 75‬ألف دينار كامل‬ ‫القطعة ‪ -‬ت‪077/2345162:‬‬ ‫(‪ )1473‬قطعة ارض للبيع ‪ -‬ح��وض ابو‬ ‫ع��وف ‪680 -‬م ‪ -‬واج��ه��ة ‪24‬م‪ - 2‬سكن ج‬ ‫ بسعر ‪250‬د‪/‬م ‪- www.zalloum.com -‬‬‫ت‪079/7904679:‬‬ ‫(‪ )1436‬البنيات ‪884 -‬م ‪ -‬سكن ب ‪ -‬واجهه‬ ‫‪24‬م شارع ‪12‬م ‪ -‬قرب جامعة البتراء ‪ -‬لالتصال‬ ‫ ت‪077/7940186 - 079/9189723:‬‬‫(‪ )960‬ابو نصير ‪ -‬حوض المربط ‪500 -‬م‬ ‫سكن ج ‪ -‬شارع ‪12‬م واجهه ‪20‬م حي الضياء‬ ‫ منطقة فلل ‪ -‬من المالك مباشرة بسعر مغري‬‫ ت‪077/7776115:‬‬‫(‪ )961‬الجيزه ‪ -‬ح��وض ال��م��وارس ‪990 -‬م‬ ‫على ش��ارع ‪14‬م ‪ -‬مربعة الشكل ‪ -‬واجهه‬ ‫ممتازة ‪ -‬لالستثمار ‪ -‬بسعر ‪ 15‬ألف للقطعة ‪-‬‬ ‫ت‪06/5232701 - 079/5241483:‬‬ ‫(‪ )965‬وادي ال��رم��م ‪ -‬ث��ال��ث قطعة عن‬ ‫ش الريموك ‪ -‬مطلة ‪ -‬ح��وض ‪ 3‬النهارية ‪-‬‬ ‫‪1037‬مرتمربع ‪ -‬واجهه‪39‬م ‪ -‬صناعات خفيفة‬ ‫ بسعرمغري جدا ‪54‬دينار‪/‬للمرت ‪ -‬من املالك‬‫‪ -‬ت‪077/7477800:‬‬

‫(‪ )1443‬ال��ك��رس��ي داب���وق ‪ -‬مساحتها ‪2‬‬ ‫دون��م ‪ -‬خلف مسجد الملك حسين ‪ -‬بسعر‬ ‫مغري ‪ -‬على ‪ 3‬شوارع ‪ -‬ذات اطاللة رائعة ‪-‬‬ ‫ت‪077/2052842:‬‬ ‫(‪ )1452‬الظهير ‪ -‬طريق المطار ‪ -‬تبعد عن‬ ‫طريق المطار ‪4‬نمر ‪ -‬مرتفعة بين اجمل‬ ‫الفلل ‪ -‬مساحة ‪1150‬م‪ - 2‬سكن ب خاص‬ ‫ بسعر ‪450‬د‪/‬م ‪- www.zalloum.com -‬‬‫ت‪079/5770787:‬‬ ‫‪500‬م ‪ -‬في‬ ‫(‪ )1458‬ارض للبيع ‪-‬‬ ‫منطقة شرق عمان ‪ -‬سعر المتر ‪ 3‬دنانير ‪-‬‬ ‫ت‪077/2187821 - 079/5521236:‬‬ ‫(‪ )1472‬ارض للبيع ‪ -‬بحجه موثقه من كاتب‬ ‫العدل ‪ -‬من اراضي العاصمه‪100 -‬دونم ‪ -‬تبعد‬ ‫عن طريق المطار ‪45‬ك ‪ -‬بسعر نهائي ‪10‬‬ ‫االف لكامل القطعه ‪ -‬امكانية التقسيط ‪-‬‬ ‫ت‪078/6883545:‬‬ ‫(‪ )1475‬مرج الحمام ‪ /‬أم السماق الجنوبي ‪-‬‬ ‫مساحتها ‪729‬مترمربع ـ اسكان البنك العربي‬ ‫ـ قرب مدرسة البنين الثانوية ‪ /‬خلف اسكان‬ ‫السلطة ‪ -‬ت‪079/6887711:‬‬ ‫(‪ )1480‬ال��ج��ي��زة ‪1050 -‬م ‪ -‬ح��وض ‪3‬‬ ‫الموارس ‪ -‬لوحة ‪ - 10‬تبعد عن شارع أرينبة‬ ‫‪60‬م��ت��ر ‪ -‬بجانب م���زارع ‪ -‬مقابل مصنع‬ ‫البورسالن ‪ -‬بواجهة ‪35‬م ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/5950050:‬‬ ‫(‪ )1439‬ب��در الجديدة الرباحية الشمالية‬ ‫ مساحتها ‪750‬م ‪ -‬مميزة ذات اطاللة رائعة‬‫ ت‪077/2052842:‬‬‫(‪ )1759‬جبل الزهور ‪ -‬ام صويونية الغربي‬ ‫ ‪550‬متر ‪ -‬تنظيم ج ‪ -‬السعر لكامل القطعة‬‫‪90000‬دي���ن���ار ‪ -‬ت‪- 079/9197656:‬‬ ‫‪078/5227863‬‬ ‫(‪ )1482‬داب��وق ‪ /‬الذهيبة ‪ -‬على شارعين‬ ‫ المساحة ‪1050‬م ‪ -‬سكن أ باحكام خاصة ‪-‬‬‫منطقة قصور وفلل ‪www.zalloum.com -‬‬ ‫ ت‪079/5434849:‬‬‫(‪ )1486‬أبوعلندا ‪ -‬المستندة الغربية ‪500 -‬م‬ ‫ صخرية ‪ -‬بواجهة ‪20‬م ‪ -‬منطقة فلل جميلة‬‫ موقع مميز جدا ‪ -‬سكن د ‪ -‬ش��ارع ‪14‬م ‪-‬‬‫بسعرجيد ‪ -‬ت‪079/5950050:‬‬

‫(‪ )1495‬ارض للبيع يف قريه سالم‬ ‫ ‪4‬دونم ‪ -‬حوض ‪ 1‬شاكر الشمالي‬‫ ت‪079/9554444:‬‬‫(‪ )1518‬م��وب��ص ‪ -‬ح��وض ق��ري��ة سنينه‬ ‫النصارى ‪ -‬ستة دونمات ‪ -‬بسعر ‪ 165‬ألف‬ ‫دينار ‪ -‬ع��دم تدخل الوسطاء ‪ -‬للجادين ‪-‬‬ ‫ت‪077/7750933 - 079/9259909:‬‬ ‫(‪ )1024‬أرض للبيع في المنارة ‪ - 5‬مساحة‬ ‫‪343‬م ‪ -‬مطلة على عمان كاملة ‪ /‬قرب إسكان‬ ‫الكهرباء ‪ -‬من المالك مباشرة‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪078/8828908 - 079/9478449:‬‬ ‫(‪ )1033‬صافوط ‪ -‬ضاحية االم��ام الغزالي ‪-‬‬ ‫دونم ‪ -‬قرب حدود الجبيهة ‪ -‬مطلة ومشرقة ‪-‬‬ ‫بسعر مناسب جدا ‪ -‬ت‪079/5105336:‬‬


39255

15

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG

39263


‫‪16‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫‪52397‬‬

‫(‪ )2203‬منجا ‪760 -‬م ق��رب الفلل على‬ ‫شارعين مستوية سكن ب بسند مستقل‪ -‬تربة‬ ‫حمراء ‪ -‬بسعر ‪60‬د‪/‬م ‪ -‬ت‪- 079/5310330:‬‬ ‫‪077/7268501‬‬ ‫(‪ )2205‬طبربور‪/‬حوض الرواق ‪900 -‬م ‪ -‬خلف‬ ‫مستشفى الملكة علياء ‪ -‬سكن ب ‪ -‬اطاللة‬ ‫خالبة ‪ -‬تصلح اسكان او فيال ‪200 -‬دينار للمتر‬ ‫‪ -‬ت‪079/6560437 - 079/6389899:‬‬

‫ﻃﺎﻟﻊ اﻋﻼﻧﺎت‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺼﻮرة‬

‫م��ق��اب��ل الكلية‬ ‫(‪ )2207‬ارض ‪760‬م ‪-‬‬ ‫العلمية االسالمية ‪ -‬ضاحية الرشيد ‪ -‬مطلة‬ ‫ تصلح الس��ك��ان��ات ‪ -‬بسعر ‪300‬د‪/‬م ‪-‬‬‫ت‪079/6389899 - 077/2226099:‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ‬

‫‪104‬‬

‫(‪ )2209‬ارض ‪840‬م ‪ -‬ف��ي خربة مسلم‬ ‫ ع��ال��ي��ة ‪ -‬ع��ل��ى ش����ارع م��ع��ب��د ‪ -‬تصلح‬‫لالستثمار او السكانات ‪ -‬بسعر ‪300‬د‪/‬م ‪-‬‬ ‫ت‪079/6389899 - 077/2226099:‬‬

‫(‪ )1036‬ام رمانه ‪ -‬قرب شفا بدران ‪580 -‬م‬ ‫منطقة فلل ‪ -‬تبعد عن الجامعة التطبيقية‬ ‫‪7‬كم مرتفعة صخرية ‪ -‬بسعر مناسب جدا ‪-‬‬ ‫ت‪06/5232701 - 079/5241483:‬‬

‫(‪ )2210‬ارض‪800‬م ام الكندم ‪ -‬خلف مدارس‬ ‫الشويفات ونادي الجواد العربي ‪ -‬على شارعين‬ ‫ قرب الفلل ‪ -‬سند مستقل ‪ -‬بسعر‪175‬د‪/‬م ‪-‬‬‫ت‪079/6389899 - 077/2226099:‬‬

‫(‪ )1831‬ارض في مرج الحمام ‪ -‬ام عبهرة‬ ‫ قطعة رق��م ‪ - 810‬مساحة ‪680‬م ‪ -‬على‬‫شارعين ‪ -‬ح��وض المشبك ارب��ع��ة ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 70‬دي��ن��ار للمتر ‪ -‬م��ن ال��م��ال��ك م��ب��اش��رة ‪-‬‬ ‫ت‪079/9963675:‬‬

‫(‪ )2211‬الجبيهة ‪1130 -‬م ‪ -‬خلف القصور ‪-‬‬ ‫بجانب المسبح ‪ -‬مطلة ‪ -‬على شارعين ‪ -‬سكن‬ ‫ب ‪ -‬بسعر ‪190‬الف دينار ‪ -‬ت‪079/6389899:‬‬ ‫‪079/6560437 -‬‬

‫(‪ )1037‬ش االردن ‪685 -‬م قرب دائرة االفتاء‬ ‫العام ‪ -‬موقع مميز تنظيم ج ‪ -‬واجهه ‪23‬م‬ ‫جميع الخدمات متوفرة تصلح السكان بسعر‬ ‫مناسب ‪ -‬ت‪06/5232701 - 079/7590901:‬‬

‫(‪ )2216‬دون��م و‪29‬م ‪ -‬في حنوطيا ‪ -‬قرب‬ ‫المول ‪ -‬سكن خ��اص ‪ -‬عليها ‪1200‬م بناء‬ ‫غ��ي��ر مشطب ‪ -‬بسعر ‪ 850‬ال���ف ك��ام�لا ‪-‬‬ ‫ت‪079/5310330:‬‬

‫(‪ )1038‬المدينة الرياضية ‪ -‬دون��م جميع‬ ‫الخدمات متوفرة بالقرب من دخلة زلوم تصلح‬ ‫لفيال او لمشروع اسكان بسعر مناسب للجادين‬ ‫‪ -‬ت‪06/5232701 - 079/7590901:‬‬

‫(‪ )2217‬ارض استثمارية للبيع ‪ -‬على شارع‬ ‫المطار ‪ -‬ح��وض ال��رون��ق ‪ -‬المساحة ‪787‬م‬ ‫ يمكن تحويلها تجاري ‪- zalloum.com -‬‬‫ت‪079/5443931:‬‬

‫(‪ )1051‬طبربور ‪1250 -‬م حوض الرواق ‪ -‬قرب‬ ‫مستشفى الملكة علياء ‪ -‬موقع مميز تصلح‬ ‫لمشروع اسكان فخم جميع الخدمات بسعر‬ ‫مناسب ‪ -‬ت‪06/5232701 - 079/7590901:‬‬

‫(‪ )2352‬طبربور ‪720 -‬م ‪ -‬تقع باجمل مناطق‬ ‫حوض المياله ‪-‬محاطه بالفلل من ‪ 3‬جهات‬ ‫واجهه عريضه ‪ 28 -‬م ‪ -‬تصلح لفيال سكنيه‬ ‫او مشروع اسكان ‪ -‬قريبه من الخدمات ‪-‬‬ ‫ت‪077/5654585 - 079/5654585:‬‬

‫(‪ )1058‬الدفيانة ‪ /‬ش ي��اج��وز ‪750 -‬م‬ ‫تنظيم سكن ب ‪ -‬جميع الخدمات متوفرة‬ ‫ منسوب طابق ‪ -‬منطقة فلل تصلح لفيال‬‫او مشروع اسكان بسعر مناسب ‪ -‬للجادين ‪-‬‬ ‫ت‪06/5232701 - 079/7590901:‬‬

‫(‪ )2223‬ام البساتين ‪ -‬عشرة دونم ‪ -‬على‬ ‫نفس اوت��وس��ت��راد ام البساتين ‪ -‬ام العمد‬ ‫ بواجهة ممتازة ‪ -‬بسعر ‪ 95‬دينار للمتر ‪-‬‬‫ت‪079/5310330:‬‬

‫(‪ )1064‬شفا ب��دران ‪750 -‬م قرب الجامعة‬ ‫التطبيقية ‪ -‬على شارع الثالثين المؤدي الى‬ ‫م��دارس اليوبيل ‪ -‬جميع الخدمات متوفرة‬ ‫اطاللة بسعر مناسب ‪ -‬ت‪- 079/7590901:‬‬ ‫‪06/5232701‬‬

‫(‪ )2025‬أبو الحصاني ‪10 -‬دون��م ‪ -‬حوض‬ ‫‪ - 7‬تبعد عن ش��ارع عمان العقبة ‪900‬م ‪-‬‬ ‫مربعة ‪ -‬على شارعين ‪ -‬قطعة ‪ - 47‬تصلح‬ ‫لعمل م��ش��روع أو م��زرع��ة نموذجية ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬بسعرجيد ‪ -‬ت‪- 079/7950730:‬‬ ‫‪079/5335793‬‬

‫(‪ )1067‬اسكان المهندسين ‪ /‬الجبيهه ‪500 -‬م‬ ‫قرب الكلية العلمية االسالمية ‪ -‬منطقة فلل‬ ‫حديثة ‪ -‬جميع الخدمات متوفرة اطاللة جنوبية‬ ‫ تبعد عن الجامعة االردنية ‪3‬كم بسعر مناسب‬‫‪ -‬ت‪06/5232701 - 079/7590901:‬‬

‫(‪ )2065‬سكني‪-‬شفابدران ‪ -‬حوض‪ 8‬مرج‬ ‫االجرب ‪-445‬م‪ 2-‬على شارعين ‪30 -‬م ‪16 -‬م‬ ‫ ذات اطاللة ‪ -‬فلل حديثة ‪ -‬قرب الحديقة‬‫النباتية للجامعة االردن��ي��ة ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/5517792:‬‬

‫(‪ )1068‬اسكان الصيادلة ‪500 -‬م قريبة من‬ ‫الجامعة العربية المفتوحة وجامعة اصول الدين‬ ‫ قريبة من طارق مول منطقة فلل حديثة ‪-‬‬‫جميع الخدمات ‪ -‬تصلح لفيال ‪ -‬بسعر مناسب ‪-‬‬ ‫للجادين ‪ -‬ت‪06/5232701 - 079/7590901:‬‬

‫(‪ )2072‬أرض للبيع ‪ -‬دي��ر غبار ‪ -‬مقابل‬ ‫مدارس القمة ‪ -‬تصلح السكان ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5043849:‬‬

‫(‪ )1070‬شفا ب��دران ‪750 -‬م قرب الجامعة‬ ‫التطبيقية ‪ -‬على شارعين ‪ - 20 + 20‬اطاللة ‪-‬‬ ‫تنظيم سكن ب ‪ -‬تصلح لمشروع اسكان او فيال‬ ‫بسعر مناسب ‪ -‬للجادين ‪ -‬ت‪079/7590901:‬‬ ‫‪06/5232701 -‬‬

‫(‪ )2459‬خريبه السوق ‪ -‬جاوا ‪ -‬قريه يافع ‪-‬‬ ‫مستويه ‪ -‬ش��ارع‪12‬م ‪ -‬مرتفعه ‪517‬م ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬السعر‪ 35‬الف ‪ -‬ت‪079/5789635:‬‬ ‫(‪ )2083‬البحاث القصير ‪ -‬اسكان التلفزيون‬ ‫ ‪532‬م ‪ -‬على شارعين ‪ -‬مرتفعة ‪ -‬منطقة‬‫فلل ‪ -‬بسعر مناسب جدا ‪ -‬ت‪079/5470458:‬‬

‫(‪ )1075‬شفابدران ‪ -‬المساحة ‪1000‬م ‪ -‬حوض‬ ‫ذهيبة ‪ -‬بسعر مناسب ‪ -‬جميع الخدمات ‪-‬‬ ‫ت‪079/6316000:‬‬

‫(‪ )2089‬ياجوز ‪ -‬ام حليليفة ‪ -‬قرب الكلية‬ ‫العلمية ‪ -‬دونم ‪ -‬سكن ج ‪ -‬واجهة ‪28‬م ‪ -‬شارع‬ ‫‪12‬م ‪ -‬بسعر مناسب ‪ -‬ت‪077/2336450:‬‬

‫(‪ )1622‬قطعة ارض في الماضونه ‪ -‬حوض‬ ‫‪ 3‬المشقل‪ -‬على شارعين شارع ‪30‬م مباشرة‬ ‫وق��رب ش��ارع الميه ‪ -‬المساحة ‪ 4‬دونمات ‪-‬‬ ‫ت‪077/6907655 - 077/7281259:‬‬

‫(‪ )2563‬السليحي ‪ -‬أراضي شمال عمان ‪ -‬آخر‬ ‫ش األردن ‪500 -‬م ‪ -‬حوض ‪ 4‬المكمان الشمالي‬ ‫ قطعة ‪ - 90‬ملك ‪ -‬قوشان مستقل ‪ -‬سكن ج ‪-‬‬‫على شارعين ‪12‬و‪ - 6‬مزروعة زيتون ‪ -‬للبيع أو‬ ‫المبادلة بسيارة ‪ -‬ت‪079/9831072:‬‬

‫(‪ )1525‬ارض ‪546‬م و‪67‬س��م ‪ -‬ابو نصير‬ ‫ قريه ص��اف��وط ‪ -‬ح��وض ام بطمه ‪ -‬رقم‬‫القطعه‪ - 49‬اسكان المهندسين ‪ -‬من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪077/6808582:‬‬

‫(‪ )2098‬عرقوب ‪ /‬خلدا ‪ -‬مساحتها ‪ 752‬م‪2‬‬ ‫ منسوب طابقين ‪ -‬احكام خاصة ب ‪ -‬تصلح‬‫لبناء فيال او اسكان ‪- www.zalloum.com -‬‬ ‫ت‪079/5770937:‬‬

‫(‪ )1533‬قطعة ارض للبيع في أم زويتينة‬ ‫ ‪750‬م‪ - 2‬على شارع دد ان ‪ -‬واجهة ‪24‬م‪2‬‬‫ بسعر ‪ 100‬ألف ‪- www.zalloum.com -‬‬‫ت‪079/7904679:‬‬

‫(‪ )65‬ناعور ‪ -‬الجلهاء ‪860 -‬م ‪ -‬قريبة من‬ ‫شارع السالم ‪3 -‬شوارع ‪ -‬تصلح لفيال او اسكان‬ ‫ ‪250‬دي��ن��ار للمتر ‪ -‬ت‪- 079/5111129:‬‬‫‪077/9111129‬‬

‫(‪ )1547‬القسطل ‪ -‬دونم ‪ -‬حوض ‪ - 8‬ظهر‬ ‫ح��ج��رة ال��ف��رس ‪ -‬تبعد ع��ن جامعه العلوم‬ ‫الطبيه الملكيه ‪1500‬م سعر المتر ‪- 50‬‬ ‫ت‪079/5890958:‬‬

‫(‪ )2113‬الجبيهة ‪ -‬حوض ابو العوف ‪ -‬مساحة‬ ‫‪793‬م ‪ -‬سكن ب ‪ -‬بسعر مغري ‪Zalloum. -‬‬ ‫‪ - com‬ت‪079/8020563:‬‬

‫(‪ )1568‬ارض للبيع في داب��وق ‪/‬الذهيبة ‪-‬‬ ‫مساحة ‪1043‬م‪ - 2‬وسط فلل وقصور ‪ -‬سكن أ‬ ‫خاص ‪ -‬ت‪079/5277223 - 079/8433617:‬‬

‫(‪ )2468‬عبدون ‪ -‬دونم ‪ -‬بالقرب من دوار‬ ‫عبدون ‪ -‬سكن خاص ‪ -‬منطقة فلل حديثة ‪-‬‬ ‫مربعة الشكل ‪ -‬عالية ومطلة ‪ -‬بسعرمناسب‬ ‫‪ -‬ت‪079/9569991:‬‬

‫(‪ )1584‬أرض للبيع ‪ -‬رقم ‪ - 598‬الطنيب‬ ‫العيادات ح��وض ‪ - 4‬مساحة ‪502‬م ‪ -‬على‬ ‫شارعين ‪ 70000 -‬دي��ن��ار ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪078/6235763 - 079/6294235:‬‬

‫(‪ )2116‬رجم الشامي ‪ -‬الغربي ‪ -‬مساحه‪5‬‬ ‫دونم للبيع ‪ -‬ت‪077/5788445:‬‬

‫(‪ )1614‬ارض س��ك��ن��ي ف��ي ت�ل�اع العلي‬ ‫ حوض ‪3‬تلعة عيال السليمان ‪ -‬سكن ب ‪-‬‬‫مساحتها‪816‬م ‪ -‬يصلح السكان ‪ -‬من المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬دون وسطاء ‪ -‬ت‪079/9009162:‬‬

‫(‪ )2467‬داب��وق ‪800 -‬م ‪ -‬سكن خ��اص ‪-‬‬ ‫منطقة فلل حديثة مربعة الشكل ‪ -‬عالية‬ ‫ومطلة ‪ -‬تصلح لبناء فيال خاصة ‪ -‬بسعر‬ ‫مناسب ‪ -‬ت‪079/9569991:‬‬

‫(‪ )1801‬ارض للبيع في ابو علندا ‪ -‬حوض‬ ‫الكبرة‪ - 23‬مساحه‪1200‬م ‪ -‬بسعر ‪ 45‬الف ‪-‬‬ ‫ت‪079/9735792:‬‬

‫(‪ )2143‬رج��م عميش ‪800 -‬م ‪ -‬سكن‬ ‫ب ‪ -‬بالقرب م��ن االم���م المتحدة ‪ -‬مطلة‬ ‫على ش��ارع المطار ‪ -‬على ش��وارع عريضة ‪-‬‬ ‫السعر‪450‬دينار‪/‬للمتر ‪ -‬ت‪079/6560437:‬‬ ‫‪079/5310330 -‬‬

‫(‪ )1805‬الشميساني ‪ -‬مساحة ‪862‬م ‪-‬‬ ‫سكن ب ‪ -‬واجهة ‪ 24‬متر ‪ -‬تصلح السكان‬ ‫ موقع مميز ‪ -‬بسعر ‪ 750‬دينار للمتر ‪-‬‬‫ت‪079/8748516 - 079/7673797:‬‬

‫(‪ )2154‬الجبيهة ‪886‬م ‪ -‬سكن أ ‪ -‬الواجهة‬ ‫‪30‬م ‪ -‬ح��وض‪ 2‬الحلوق ‪ -‬خلف السيفوي ‪-‬‬ ‫السعر ‪360‬دينار‪/‬للمتر ‪ -‬ت‪079/6560437:‬‬ ‫‪079/5310330 -‬‬

‫(‪ )1807‬الرابية ‪1182 -‬م ‪ -‬سكن أ ‪ -‬واجهة‬ ‫‪30‬م ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬تصلح السكان ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 750‬دينار للمتر ‪ -‬ت‪- 079/7673797:‬‬ ‫‪079/8748516‬‬

‫(‪ )2342‬ط��ب��رب��ور ‪ -‬ح���وض ال��م��ي��ال��ه ‪-‬‬ ‫م��س��اح��ه‪510‬م ‪ -‬تقع ش��رق جامعه العلوم‬ ‫االس�لام��ي��ة ‪ -‬مرتفعه ‪ -‬مستويه ‪ -‬مطله‬ ‫ قريبة من الخدمات ‪ -‬اطاللة رائعه جدا ‪-‬‬‫ت‪077/5654585 - 079/5654585:‬‬

‫(‪ )1810‬أرض للبيع ‪ -‬رجم عميش ‪ -‬خلف‬ ‫إيفرست ‪ -‬مساحة دونم ‪ -‬بسعر ‪ 600‬دينار‬ ‫للمتر ‪ -‬ت‪079/8748516 - 079/7673797:‬‬ ‫(‪ )1818‬قطعة ارض ‪ 8‬دون��م ‪ -‬مفروزة ‪-‬‬ ‫بمنطقة الجيزة ‪ -‬حوض ‪ 2‬ام الوليد الشرقي‬ ‫ قريبة م��ن التنظيم ‪ -‬م��ن امل��ال��ك بسعر‬‫‪32,000‬دينار كاملة ‪ -‬ت‪- 079/8867293:‬‬ ‫‪077/7811196‬‬

‫(‪ )2163‬ارض استثمارية للبيع ‪ -‬على ارض‬ ‫المطار مباشرة ‪ -‬على شارعين ‪ -‬يمكن‬ ‫تحويلها تجاري مكاتب ‪ -‬مساحتها ‪787‬م‪- 2‬‬ ‫‪ - www.Zalloum.com‬ت‪079/5770937:‬‬

‫(‪ )1841‬مطلوب ارض سكن ب او ج ‪ -‬تصلح‬ ‫السكان في الجبيهه ‪ -‬ضاحية الرشيد ‪ -‬تالع‬ ‫العلي ‪ -‬عرجان ‪ -‬المساحه‪ 600‬ال��ى‪800‬م‬ ‫ من المالك ‪ -‬الرجاء عدم تدخل الوسطاء ‪-‬‬‫ت‪078/5526908:‬‬

‫(‪ )2224‬ام اذينة ‪750 -‬م بجانب فلل سكن‬ ‫ب الواجهة ‪24‬م بسعر ‪725‬دينار ‪/‬م نهائي ‪-‬‬ ‫ت‪079/5310330 - 079/6560437:‬‬ ‫(‪ )2227‬البكالوريا ‪5.5 -‬دون���م ‪ -‬حوض‬ ‫ال��دي��ر ‪ 3‬ش���وارع بجانب قصر ‪900 -‬أل���ف ‪-‬‬ ‫ت‪079/6560437 - 079/5310330:‬‬

‫(‪ )1669‬الجبيهة ‪750 -‬م ‪ -‬خلف جامعة سميه‬ ‫ موقع مميز ‪ -‬واجهة عريضة ‪ -‬شارع ‪14‬م ‪-‬‬‫جميع الخدمات ‪ -‬تصلح لفيال او مشروع اسكان‬ ‫ فيها منسوب طابق ‪ -‬بسعر مناسب ‪ -‬للجادين‬‫‪ -‬ت‪06/5232701 - 079/7590901:‬‬

‫(‪ )1677‬أرض ‪503 -‬م ‪ -‬سكن‬ ‫ج ‪ -‬الطنيب ‪ -‬مقابل جامعة‬ ‫االسراء ‪ -‬حوض ‪ 2‬السكة الغربية‬ ‫ رق���م ال��ق��ط��ع��ة ‪ - 1553‬من‬‫المالك ‪ -‬بدون تدخل الوسطاء ‪-‬‬ ‫ت‪079/6021637:‬‬ ‫(‪ )1692‬م��رج الحمام ‪ -‬مساحتها ‪920‬م ‪-‬‬ ‫على شارعين ‪ -‬موقع مناسب تصلح السكان‬ ‫او فيال ‪ -‬بسعر ‪ 155‬أل��ف لكامل القطعة ‪-‬‬ ‫ت‪077/2274075:‬‬ ‫(‪ )1704‬اسكان المهندسين ‪ -‬ش االردن ‪-‬‬ ‫ام حليليفه ‪ - 1‬مساحة ‪514‬م على الشارع‬ ‫الرئيسي لالسكان ‪ -‬من المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪078/5008083:‬‬ ‫(‪ )1766‬ارض استثمارية وس��ط القسطل ‪-‬‬ ‫‪8‬دونمات ‪ -‬تبعد ‪3‬نمر عن شارع المطار ‪ -‬على‬ ‫شارعين ‪20‬م و‪18‬م ‪ -‬مليون دينار ‪ -‬للجادين‬ ‫فقط ‪ -‬ت‪079/9313327:‬‬ ‫(‪ )1776‬مرج الحمام ‪ -‬ارض مساحة ‪900‬م‬ ‫ مرتفعة على شارعين ‪12‬م ‪ -‬واصل جميع‬‫الخدمات ‪ -‬حوض ‪ 4‬المشبك ‪ -‬من المالك بسعر‬ ‫‪ 85‬ألف ‪ -‬ت‪079/9313327:‬‬ ‫(‪ )1777‬ارض مميزة ذات واجهه ‪24‬م ‪ -‬على‬ ‫شارع ‪ -‬مساحتها ‪516‬م ‪ -‬قريبة من مستشفى‬ ‫االمير حمزه ‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪079/6615263:‬‬

‫(‪ )2233‬أرض للبيع بالتقسيط ‪ -‬اراض��ي‬ ‫محافظة العاصمة جنوب المطار ‪ -‬عمان ‪-‬‬ ‫بدفعه أولى ‪ 250‬وقسط ‪ 50‬دينار شهريا ‪ -‬بدون‬ ‫فوائد أو وساطة بنكية ‪ -‬ت‪079/7605243:‬‬ ‫‪078/7918529 -‬‬

‫(‪ )1781‬ارض للبيع في قرية سالم ‪ -‬مقابل‬ ‫مدرسة رج��م الشامي االساسية ‪10 -‬دون��م‬ ‫و‪900‬م ‪ -‬حوض ‪ 6‬الشياح ‪ -‬قطعة ‪ - 28‬منطقة‬ ‫اسكانات ‪ -‬تبعد عن شارع ال‪800( 100‬م) وعن‬ ‫شارع ال‪70( 60‬م) تصلح للفرز‪ -‬يمكن المبادلة‬ ‫بعقار ‪ -‬ت‪079/6430564:‬‬

‫(‪ )1991‬ارض للبيع في جبل الزهور ‪500 -‬م‬ ‫ سكن ج ‪ -‬غرب مستشفى القدس ‪ -‬مطله‬‫على حي نزال ‪ -‬بسعر‪ 95‬دينار للمتر المربع‬ ‫ ت‪079/6552500:‬‬‫(‪ )2016‬قصور بشير ‪ -‬قطعة مميزة جدا‬ ‫قريبة من ش��ارع عمان العقبة المساحة ‪10‬‬ ‫دون��م��ات ‪ -‬م��ن المالك بسعر مغري ج��دا ‪-‬‬ ‫ت‪079/5335793 - 079/7950730:‬‬

‫(‪ )1784‬الطنيب‪500‬م ‪ -‬ح��وض ‪ 2‬السكة‬ ‫الغربي مقابل جامعة اإلسراء وضمن مشروع‬ ‫الدوحة الخضراء ‪ -‬شارع واحد مع الخدمات‬ ‫وبسعر ‪ 65‬ألف ‪ -‬ت‪079/5599190:‬‬

‫(‪ )66‬ناعور الجديدة ‪ -‬المنصورة ‪2200 -‬م ‪-‬‬ ‫صخرية ‪ -‬شارعين ‪ -‬سند مستقل ‪140 -‬الف‬ ‫‪ -‬ت‪077/9111129 - 079/5111129:‬‬

‫(‪ )68‬ناعور الجديدة ‪500 -‬م ‪ -‬سكن ج ‪-‬‬ ‫اطاللة رائعة ‪ -‬حي راقي ‪ -‬بسعر مغري ‪75‬ألف‬ ‫للقطعة شامل الرسوم ‪ -‬ت‪079/5111129:‬‬ ‫‪077/9111129 -‬‬

‫(‪ )2023‬الخريم ‪ -‬جنوب عمان ‪ 12 -‬دونم‬ ‫و‪135‬م ‪ -‬على شارعين ‪ -‬مستوية ‪ -‬قريبة‬ ‫من الزارع ‪ -‬تصلح لعمل مزرعة او لالستثمار‬ ‫الجاد ‪ -‬من المالك ‪ -‬مع امكانية البدل بسيارة‬ ‫‪ -‬ت‪079/5335793 - 079/7950730:‬‬

‫(‪ )1989‬ارض في الجبيهه ‪ -‬اب��و العوف ‪-‬‬ ‫ارض ‪500‬م ‪ -‬سكن ج ‪ -‬بسعر ‪ 75‬الف دينار‬ ‫‪ -‬ت‪078/8755077 - 079/8814108:‬‬

‫(‪ )1846‬قطعة ارض في ال��روض��ة ناعور ‪-‬‬ ‫نصف دونم ‪ -‬بسعر ‪ 20‬ألف ‪ -‬كامل الخدمات‬ ‫‪ -‬ت‪079/6338485:‬‬

‫(‪ )1852‬ابو علندا ‪/‬المستندة ‪507 -‬م سكن د ‪-‬‬ ‫على شارع ‪14‬م امامي وخلفي ‪8‬م واصل جميع‬ ‫الخدمات ‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪077/2276889:‬‬ ‫‪079/5072971 -‬‬

‫(‪ )1888‬طريق المطار‪/‬الجيزة ‪ -‬ح��وض ‪6‬‬ ‫الحجرة ‪ -‬المساحة ‪500‬م ‪ -‬قطعة مربعة ‪-‬‬ ‫سكن ج ‪ -‬قريبة من جسر المطار ‪ -‬تصلح‬ ‫للسكن او االستثمار ‪ -‬ت‪079/6788033:‬‬

‫(‪ )1858‬قرية الزميله ‪11 -‬دونم ‪ -‬للبيع او‬ ‫المشاركه ‪ -‬استثماريه بالقرب من وادي شابك‬ ‫ حوض ‪ - 6‬من المالك ‪ -‬ت‪079/8636910:‬‬‫‪078/6029322 -‬‬

‫(‪ )1892‬عبدون ‪ -‬مساحتها ‪857‬م ‪ -‬سكن‬ ‫ب ‪ -‬احكام خاصة ‪ -‬بالقرب من بلوفج ‪ -‬بسعر‬ ‫مناسب ‪600‬دينار للمتر ‪ -‬ت‪079/6401056:‬‬

‫(‪ )1885‬طريق المطار‪/‬القسطل ‪ -‬حوض ‪7‬‬ ‫الموارس ‪ -‬المساحة ‪1‬دون��م ‪ -‬قطعة مربعة‬ ‫ومستوية ‪ -‬مرتفعة‪-‬قريبة م��ن الخدمات‬ ‫ تصلح للسكن او االستثمار بدون وسطاء ‪-‬‬‫ت‪079/6788033:‬‬ ‫(‪ )1887‬طريق المطار ‪ -‬الجيزة ‪ -‬حوض ‪3‬‬ ‫الموارس ‪ -‬المساحة ‪1‬دون��م قطعة مربعة ‪-‬‬ ‫بسعر ‪ 12‬ألف دينار لكامل القطعة من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/6945101:‬‬

‫(‪ )1895‬ال��ل��ب��ن ‪ -‬ح���وض ‪19‬‬ ‫القليب ‪ -‬مساحة ‪506‬م ‪ -‬منطقة‬ ‫فلل ‪ -‬جميع الخدمات ‪ -‬من المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪079/6617867:‬‬ ‫(‪ )1923‬ارض للبيع في البنيات ‪ -‬مساحه‪530‬م‬ ‫ ت‪079/9747657:‬‬‫(‪ )1968‬ارض للبيع في المشتى ‪10 -‬دونم ‪-‬‬ ‫قرب مصنع االدويه ومصنع االغذيه ‪ -‬بسعر‪22‬‬ ‫دينار للمتر ‪ -‬ت‪079/6401056:‬‬

‫(‪ )1972‬أبو علندا ‪ -‬اسكان الكهرباء ‪ -‬التطوير‬ ‫الحضري ‪359 -‬م ‪ -‬مطلة ومربعة الشكل ‪ -‬بها‬ ‫منسوب ‪ -‬محفورة ‪ -‬واصل جميع الخدمات ‪-‬‬ ‫ت‪079/5079790:‬‬ ‫(‪ )1984‬ارض للبيع ‪ -‬تجاري في عين الباشا‬ ‫ على اربع شوارع مساحه ‪1680‬م واجهه ‪64‬م‬‫ ت‪079/9345084:‬‬‫(‪ )1986‬شفا ب��دران ‪ -‬اسكان المحاميين ‪-‬‬ ‫المكمين ‪ -‬خلف منتزه االمير حمزة ‪ -‬مساحة‬ ‫‪600‬م ‪ -‬قطعة ‪ - 98‬سكن خاص ‪ -‬بسعر ‪58‬‬ ‫ألف ‪ -‬ت‪079/9545577:‬‬ ‫(‪ )2178‬الرابية ‪ -‬ارض مميزة ‪940‬م‪ - 2‬مربعة‬ ‫ سكن أ ‪ -‬منسوب ‪ 3‬طوابق ‪ -‬على شارعني‬‫امامي وخلفي ‪ -‬واجهة على كل شارع ‪33‬م ‪-‬‬ ‫ت‪079/9926868:‬‬ ‫(‪ )2182‬داب��وق ‪ /‬من اراض��ي حوض المنش‬ ‫ على شارعين ‪ -‬مساحتها ‪900‬م ‪ -‬منسوب‬‫طابق ‪ -‬احكام خاصة ب ‪ -‬تصلح لبناء فيال او‬ ‫اسكان ‪ -‬مطلة ومرتفعة ‪www.zalloum. -‬‬ ‫‪ - com‬ت‪079/5770937:‬‬

‫(‪ )2189‬ارض ‪775 -‬م ‪ -‬ديرغبار ‪ -‬سكن‬ ‫ب ‪700 -‬دينار للمتر ‪ -‬تصلح السكان ‪ -‬قريبة‬ ‫من االشارة الضوئية ‪ -‬ت‪- 079/6389899:‬‬ ‫‪077/2226099‬‬ ‫(‪ )2193‬ارض ‪422 -‬م ‪ -‬الكرسي ‪ -‬سكن ج ‪-‬‬ ‫بسعر ‪450‬دينار للمتر ‪ -‬بجانب الفلل ‪ -‬تصلح‬ ‫لعمل اسكان او فيال ‪ -‬ت‪- 079/6389899:‬‬ ‫‪077/2226099‬‬ ‫(‪ )2199‬ت�لاع العلي ‪ -‬ح��وض تلعة عيال‬ ‫سليمان ‪ -‬ارض ‪1111‬م‪-‬سكن أ ‪ -‬مرتفعة‬ ‫ على شارع ‪30‬م ‪ -‬بسعر ‪ 500‬ألف دينار ‪-‬‬‫ت‪079/6560437:‬‬ ‫(‪ )2201‬شارع االردن ‪ -‬بالقرب من دائرة االفتاء‬ ‫ ‪351‬م ‪ -‬سكن د ‪ -‬بواجهة ‪17‬م على شارع‬‫االردن ‪ -‬بسعر ‪350‬د‪/‬م ‪ -‬ت‪079/6560437:‬‬ ‫(‪ )2122‬ناعور ‪ -‬ح��وض المنيف ‪ -‬مساحة‬ ‫‪750‬م ‪ -‬مرتفعةو مطلة ‪- Zalloum.com -‬‬ ‫ت‪079/8020563:‬‬

‫(‪ )2242‬أرض للبيع بالتقسيط ‪ -‬لرهنها لقرض‬ ‫االسكان العسكري ‪ -‬اراضي محافظة العاصمة‬ ‫جنوب المطار ‪ -‬عمان بدفعة اولى ‪250‬دينار‬ ‫وشهري ‪50‬دي��ن��ار ‪ -‬ت‪- 079/7605243:‬‬ ‫‪078/7918529‬‬ ‫(‪ )2245‬ارض للبيع في دابوق ‪ 12 -‬دونم ‪-‬‬ ‫بسعر مغري جدا ‪ 2‬مليون و‪ 100‬ألف ‪ -‬موقع‬ ‫مميز ‪ -‬ت‪079/9691961:‬‬ ‫(‪ )2257‬ضاحية الزهور ‪1 -‬دونم ‪ -‬مرتفعة‬ ‫ج��دا ‪-‬على شارعين ‪ - 12‬تبعد عن جامعة‬ ‫عمان االهلية ‪ 3‬ك��م ‪ -‬مطلة على السرو‬ ‫وصويلح والشمال ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬منطقة فلل‬ ‫حديثة ‪90 -‬دينار للمتر ‪ -‬ت‪078/6360584:‬‬ ‫ ‪079/8725079‬‬‫(‪ )2263‬ارض تجاري ‪ -‬قرب ال��دوار االول ‪-‬‬ ‫‪3500‬متر على ‪3‬ش��وارع ‪ -‬تصلح لمول ‪ -‬او‬ ‫مدرسة او مجمع تجاري ‪ -‬ت‪079/5470458:‬‬ ‫(‪ )2265‬ارض للبيع في الذهيبة الغربية ‪-‬‬ ‫‪3‬كم عن شارع المطار و‪300‬م عن شارع المئة‬ ‫ ‪ 5‬دونم ‪ -‬بدون الوسطاء ومن المالك مباشرة‬‫ ت‪079/6909896:‬‬‫(‪ )2267‬بيادر وادي السير ‪ -‬اب��و السوس‬ ‫ ‪8‬دونم قرب التنظيم ‪ -‬بسعر مغري جدا ‪-‬‬‫التعامل مع المشتري ‪ -‬ت‪079/5470458:‬‬


52425

17

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


‫‪18‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫‪52401‬‬

‫ﻃﺎﻟﻊ اﻋﻼﻧﺎت‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺼﻮرة‬

‫(‪ )2556‬دابوق ‪6 -‬دونم ‪ -‬عالية مطلة ‪-‬‬ ‫محاطة بالفلل والقصور بسعر مغري جدا‬ ‫‪900‬أل��ف لكامل القطعة ‪ -‬بدون وسطاء‬ ‫ ت‪079/9398039:‬‬‫(‪ )2894‬ت�لاع العلي ‪ -‬موقع مميز ‪-‬‬ ‫مرتفعة ‪1020 -‬م ‪ -‬سكن أ ‪ -‬واجهة ‪29‬متر‬ ‫ تصلح السكان أو فيال ‪ -‬بدون وسطاء ‪-‬‬‫ت‪079/6669266:‬‬ ‫(‪ )2747‬خلدا ‪3350 -‬م ‪ -‬سكن ب ‪ -‬واجهة‬ ‫‪41‬م ‪ -‬مناسبة الي مشروع ‪ -‬تبعد ‪200‬م‬ ‫عن مدارس الدر المنثور ‪ 450 -‬دينار للمتر‬ ‫صافي نهائي ‪ -‬ت‪079/5888001:‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ‬

‫‪104‬‬

‫(‪ )2898‬ارض للبيع في الظهير ‪ -‬خلف‬ ‫م��دارس االمير حمزة ‪ -‬مطلة على مرج‬ ‫الحمام وال��غ��رب وعلى طريق المطار ‪-‬‬ ‫مساحتها ‪990‬م ‪ -‬على شارعين ‪ -‬سكن‬ ‫ب ب��اح��ك��ام خ��اص��ة ‪ -‬طابقين ‪ -‬رووف‬ ‫مع منسوب طابق ‪ -‬بسعر ‪ 550‬دينار‬ ‫للمتر ‪ -‬الرجاء ع��دم تدخل الوسطاء ‪-‬‬ ‫ت‪079/6669266:‬‬

‫(‪ )2269‬مرج الحمام‪/‬قرب دوار الدلة ‪ -‬من‬ ‫اراضي ناعور ‪1153 -‬متر ‪ -‬قطعة ‪ - 5‬حوض‬ ‫‪ 13‬ام عريجات‪-‬مفروزة ‪-‬مطلة تصلح السكان‬ ‫اوفيال ‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪- 079/6858206:‬‬ ‫‪078/8124724‬‬

‫(‪ )2899‬الياسمين ‪ -‬ربوة عبدون ‪524 -‬م‬ ‫ على شارع ودخلة ‪ -‬اطاللة على عبدون‬‫ سكن ج ‪ -‬تصلح السكان ‪425 -‬دينار‬‫للمتر نهائي ‪ -‬ع��دم تدخل الوسطاء ‪-‬‬ ‫ت‪079/6669266:‬‬

‫(‪ )2281‬ارض للبيع في البيادر ‪ -‬المنطقة‬ ‫الصناعية ‪ -‬ق��رب الدفاع المدني ‪ -‬مساحة‬ ‫دون����م و‪23‬م ‪ -‬م���ن ال��م��ال��ك م��ب��اش��رة ‪-‬‬ ‫ت‪079/7327997 - 079/6467909:‬‬ ‫(‪ )2296‬طبربور‪/‬مقابل مستشفى الملكة‬ ‫مساحتها‪ 500‬م‪ 2‬ـ بالقرب من‬ ‫علياء ‪-‬‬ ‫المدينة النقابية الجديدة ‪ -‬من اراضي نقابة‬ ‫المهندسين‪ -‬تصلح السكان ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/5600051 - 079/5110244:‬‬

‫دون����م ‪-‬‬ ‫(‪ )2533‬ط��ل��وع نيفين ‪-‬‬ ‫على ش��ارع��ي��ن ‪ -‬م��ع م��ن��س��وب‪ -‬طابق‬ ‫ق���رب ال��م��ع��ل��وم��ات الجنائيه ‪ -‬تصلح‬ ‫ل��ش��رك��ات االس��ك��ان ‪ -‬بسعر مناسب ‪-‬‬ ‫ت‪077/9427626 - 079/6260608:‬‬

‫(‪ )2323‬ارض للبيع ‪ -‬صناعات خفيفة ‪ -‬بيادر‬ ‫وادي السير ‪ -‬المنطقة الصناعية ‪ -‬مساحة‬ ‫‪350‬م ‪ -‬على شارعين ‪ -‬التعامل مع المشتري‬ ‫فقط ‪ -‬ت‪077/2336450:‬‬

‫(‪ )2900‬ديرغبار ‪700 -‬م سكن أ ‪ -‬تأخذ‬ ‫مساحات بناء ‪ -‬مرتفعة ‪ -‬ثاني قطعة عن‬ ‫طريق المطار ‪ -‬واجهه ‪25‬م يمكن تحويلها‬ ‫تجاري ‪ -‬تصلح السكان او ستوديوهات‬ ‫ومكاتب ‪ -‬للجادين ‪600 -‬دينار للمتر نهائي‬ ‫بدون وسطاء ‪ -‬ت‪079/6669266:‬‬

‫(‪ )2337‬البحاث ‪ -‬الطبقة ‪1200 -‬م ‪ -‬على‬ ‫شارع واحد ‪ -‬مرتفعة منطقة هادئة ‪ -‬بسعر‬ ‫مناسب ‪ -‬التعامل م��ع المشتري ف��ق��ط ‪-‬‬ ‫ت‪077/2336450:‬‬

‫(‪ )2904‬ضاحية ال��ح��اج حسن ‪ -‬على‬ ‫الشارع الرئيسي المؤدي الى الزهور ‪-‬‬ ‫على شارعين ‪512 -‬م سكن ج ‪ -‬تصلح‬ ‫السكان ‪130‬ألف لكامل القطعة غير قابل‬ ‫للتفاوض ‪ -‬للجادين ب��دون وس��ط��اء ‪-‬‬ ‫ت‪079/6669266:‬‬

‫(‪ )2165‬الرونق ‪1111 -‬م ‪ -‬سكن أ ‪ -‬على‬ ‫شارعين ‪ -‬امامي خلفي ‪ -‬بالقرب من الكوزمو ‪-‬‬ ‫السعر ‪660‬دينار‪/‬للمتر ‪ -‬ت‪079/5310330:‬‬ ‫ ‪079/6560437‬‬‫(‪ )2386‬ارض على شيك المطار الجنوبي ‪-‬‬ ‫القنيطرة ‪ -‬حوض ‪ - 18‬قطعةعلى شارع معبد‬ ‫ ‪4‬دونمات ‪ -‬خلف اسكان تعمير ‪ -‬من المالك‬‫‪ -‬ت‪077/7728372 - 079/9355105:‬‬

‫(‪ )2520‬الجاردنز ‪ -‬تجاري محلي ‪1700 -‬م‬ ‫ تصلح لعدة استثمارات بسعر مناسب‬‫جدا ‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪- 079/6260608:‬‬ ‫‪077/9427626‬‬

‫(‪ )2388‬ارض للبيع ‪ -‬ف��ي ال��س��ام��ك ‪-‬‬ ‫‪5‬دون��م تقريبا ‪ -‬ح��وض ‪ 5‬العباس ‪ -‬السعر‬ ‫‪ 30‬أل��ف للدونم ‪ -‬قطعة على ش��ارع ‪- 12‬‬ ‫ت‪079/5547707:‬‬

‫(‪ )2905‬الظهير ‪3115 -‬م ‪ -‬خلف الخارجية‬ ‫ مطلة ومرتفعة ‪ -‬تصلح لفلل متالصقة أو‬‫فلل غير متالصقة ‪ -‬بواجهة ‪90‬م ‪ -‬سكن‬ ‫ب بأحكام خاصة طابقين رووف ‪ -‬عدم‬ ‫تدخل الوسطاء ‪ -‬ت‪079/6669266:‬‬

‫(‪ )2391‬ارض للبيع ‪ -‬ام البساتين ‪ -‬حوالي‬ ‫‪10‬دونم ‪ -‬حوض ‪ 3‬الماحلة واقعة على شارع‬ ‫‪ 40‬قرب مصنع الحديد ‪ -‬ت‪079/5547707:‬‬

‫(‪ )2515‬الظهير ‪850 -‬م سكن خاص‬ ‫م��م��ي��زة ‪ -‬ل��ب��ن��اء ف��ي�لا ب��س��ع��ر مناسب‬ ‫‪550‬دينار للمتر ‪ -‬ت‪- 079/6260608:‬‬ ‫‪077/9427626‬‬

‫(‪ )2411‬أرض ل��ل��ب��ي��ع ‪ -‬س��ك��ن خ��اص‬ ‫ طابقين ورووف ‪ -‬ع��ب��دون ‪ -‬للجادين ‪-‬‬‫ت‪079/6665680:‬‬

‫مساحتها‬ ‫(‪ )2908‬خلدا العوجانية ‪-‬‬ ‫‪1003‬متر ‪ -‬واجهه ‪25‬م سكن أ منسوب‬ ‫طابق تصلح السكان للجادين فقط بدون‬ ‫تدخل الوسطاء ‪ -‬ت‪079/6669266:‬‬

‫(‪ )2418‬ارض ‪750‬م ‪ -‬سكن ب على الشارع‬ ‫مربعة الشكل حوض ذهيبة شفا بدران قرب‬ ‫الجامعة التطبيقية ‪ -‬بين فلل ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪077/5802730:‬‬

‫(‪ )2909‬الصويفية ‪ -‬خلف كوزمو ‪ -‬الشارع‬ ‫ال��م��وازي لشارع المطار ‪885 -‬م ‪ -‬على‬ ‫شارعين ‪ -‬تصلح السكان او فيال ‪ -‬نهائي‬ ‫‪800‬دينار للمتر ‪ -‬عدم تدخل الوسطاء ‪-‬‬ ‫ت‪079/6669266:‬‬

‫(‪ )2419‬ارض استثمارية ‪445 -‬م‪2‬‬ ‫ ب��ج��وار ال��م��ش��اري��ع السياسية‬‫البحر الميت ‪ -‬سويمة الشمالي‬ ‫‪1‬ق‪ - 995‬تصلح القامة‪16‬شقة‬ ‫سكنية ‪ -‬بسعر‪73‬الف نهائي ‪-‬‬ ‫ت‪079/5125805:‬‬

‫(‪ )2509‬دير غبار ‪700 -‬م ‪ -‬تصلح لفيال‬ ‫او لشركات اسكان للبيع بسعر مناسب جدا‬ ‫‪ -‬ت‪077/9427626 - 079/6260608:‬‬

‫(‪ )2433‬الحويطي ‪850 -‬م ‪ -‬سكن خاص‬ ‫ بالقرب من االح��راش ‪ -‬منطقة فلل حديثة‬‫ مربعة الشكل ‪ -‬تصلح لبناء فيال خاصة ‪-‬‬‫بسعرمناسب ‪ -‬ت‪079/9569991:‬‬

‫(‪ )2910‬ارض في اجمل مواقع الشميساني‬ ‫ قريبة من حديقة الطيور ‪770 -‬م ‪-‬‬‫سكن ب ‪ -‬واجهة ‪24‬م ‪ -‬تصلح السكان‬ ‫او فيال ‪700 -‬دينار للمتر ‪ -‬عدم تدخل‬ ‫الوسطاء ‪ -‬ت‪079/6669266:‬‬

‫(‪ )2449‬خلدا ‪950 -‬م ‪ -‬سكن خ��اص ‪-‬‬ ‫مطلة على داب���وق ‪ -‬منطقة فلل حديثة‬ ‫ مربعة الشكل ‪ -‬تصلح لبناء فيال خاصة ‪-‬‬‫بسعرمناسب ‪ -‬ت‪079/9569991:‬‬

‫(‪ )2507‬ص��ال��ون ح�لاق��ة رج��ال��ي للبيع‬ ‫ في بيادر وادي السير ‪ -‬ش��ارع عطا‬‫علي ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬يعمل بشكل ممتاز‬ ‫‪ -‬ت‪079/7955340:‬‬

‫(‪ )2454‬أرض تجاري ‪ -‬دونم ‪ -‬شارع الجامعة‬ ‫ بالقرب من فندق الفنار ‪ -‬مربعة الشكل‬‫ تصلح لبناء مجمع تجاري ‪ -‬بسعرمناسب ‪-‬‬‫ت‪079/9569991:‬‬

‫(‪ )2911‬عبدون الجنوبي ‪ -‬بسعر مغري‬ ‫ج��دا ‪1180 -‬م��ت��ر واج��ه��ه ‪32‬م منسوب‬ ‫طابقين سكن أ باحكام خاصة طابقين‬ ‫وروف ‪ -‬مطلة على عمان الشرقية تصلح‬ ‫السكان ‪550‬ال��ف نهائي لكامل القطعة‬ ‫بدون وسطاء ‪ -‬ت‪079/6669266:‬‬

‫(‪ )2219‬دونم و‪50‬م ‪ -‬في عبدون ‪ -‬مطلة‬ ‫على شارع المطار الجديد ‪ -‬اعلى من الشارع ‪-‬‬ ‫حوض عبدون الجنوبي ‪ -‬بسعر ‪550‬دينار للمتر‬ ‫‪ -‬ت‪079/5310330:‬‬

‫(‪ )53‬ارض للبيع ‪ -‬في ضاحية الحاج حسن‬ ‫ حي الروضة ‪ -‬مساحتها ‪300‬م ‪ -‬بسعر‬‫‪ 35000‬دينار للقطعه ‪ -‬من المالك مباشرة‬ ‫‪ -‬ت‪079/5540404:‬‬

‫(‪ )2073‬ارض ف��ي خ���ان ال��زب��ي��ب للبيع‬ ‫ ‪ 18‬دونم ‪ -‬قريبة من الشارع الر ئيسي ‪-‬‬‫ت‪079/5525039:‬‬

‫(‪ )2754‬الجبيهة ‪767 -‬م ‪ -‬سكن ب ‪-‬‬ ‫مربعة ‪ -‬قريبة من مدارس الرواد ‪ -‬منطقة‬ ‫اسكانات ‪ -‬بسعر ‪ 255‬ألف القطعة صافي‬ ‫‪ -‬ت‪079/5888001:‬‬

‫(‪ )2465‬رجم عميش ‪1800 -‬م ‪ -‬بالقرب من‬ ‫مشروع فلل ميثاق ‪ -‬سكن خاص ‪ -‬منطقة فلل‬ ‫حديثة ‪ -‬مربعة الشكل ‪ -‬تصلح لبناء فيال خاصة‬ ‫‪ -‬بسعرمناسب ‪ -‬ت‪079/9569991:‬‬

‫(‪ )2880‬ارض‪755‬م ‪ -‬بجانب الجامعة‬ ‫التطبيقية مباشرة القصبات ‪ -‬بها منسوب‬ ‫طابقين ‪ -‬تصلح السكان ‪-‬بسعر مغري‬ ‫‪165‬د‪/‬م ‪ -‬ت‪078/8050029:‬‬

‫(‪ )2668‬ارض مميزة ‪ -‬شفا ب��دران المقرن‬ ‫ خلف االكاديمية البحرية ‪751 -‬م سكن ب ‪-‬‬‫واجهه ‪25‬م على شارع ‪12‬م مستوية ‪ -‬تصلح‬ ‫لبناء فيال فاخرة ‪ -‬منطقة فلل ‪ -‬بسعر مناسب‬ ‫‪ -‬ت‪077/9427497 - 079/6962556:‬‬

‫(‪ )2915‬ارض للبيع في الظهير ‪ -‬قريبة‬ ‫من الجامع ‪ -‬مساحتها ‪1080‬م ‪ -‬واجهة‬ ‫‪31‬م ‪ -‬سكن ب بأحكام خاصة ‪ -‬مطلة‬ ‫ومرتفعة ‪ -‬تصلح لفيال او فلل متالصقة ‪-‬‬ ‫بسعر ‪ 350‬دينار للمتر نهائي ‪ -‬غير قابل‬ ‫للتفاوض الرجاء عدم تدخل الوسطاء ‪-‬‬ ‫ت‪079/6669266:‬‬

‫‪2188‬مترمربع ‪-‬‬ ‫(‪ )64‬ناعور الجديدة ‪-‬‬ ‫اطاللة غربية رائعة ‪ -‬تصلح لمزرعة ‪ +‬فيال‬ ‫قريبة ‪ -‬خدمات ‪ -‬بسعر ‪65‬دي��ن��ار للمتر ‪-‬‬ ‫ت‪077/9111129 - 079/5111129:‬‬ ‫(‪ )2137‬ق��رب الهوليدي ان ‪ -‬دون��م سكن‬ ‫ب ‪ -‬ح��وض ‪ 6‬ت�لاع الغربي ‪ -‬ل�لات��ص��ال ‪-‬‬ ‫ت‪079/5200177:‬‬

‫(‪ )2875‬ارض‪500‬م ‪ -‬تجاري ‪ -‬ابو نصير ‪-‬‬ ‫ثاني نمرة عن دوار شفا بدران ‪ 210 -‬االف‬ ‫كامل القطعة ‪ -‬بجانب مجمعات تجارية‬ ‫‪ -‬ت‪078/8050029:‬‬

‫(‪ )2158‬خلدا ‪1013 -‬م ‪ -‬سكن أ ‪ -‬حوض ‪1‬‬ ‫الحمارية ‪ -‬مطلة على دابوق ‪500 -‬دينار للمتر‬ ‫نهائي ‪ -‬ت‪079/5200177:‬‬

‫(‪ )2917‬ارض للبيع في حجار النوابلسي‬ ‫ مقابل دير غبار ‪ -‬مطلة ومرتفعة ‪-‬‬‫مساحتها ‪450‬م ‪ -‬سكن ج ‪ -‬منسوب طابق‬ ‫ تصلح لفيال او اسكان طابقي ‪ -‬بسعر ‪450‬‬‫دينار للمتر غير قابل للتفاوض ‪ -‬الرجاء‬ ‫عدم تدخل الوسطاء ‪ -‬ت‪079/6669266:‬‬

‫(‪ )2560‬خ��ل��ف مستشفى اب���ن ال��ه��ي��ث��م ‪-‬‬ ‫‪1050‬متر ‪ -‬بناء قديم‪-‬تصلح لشركة اسكان‬ ‫ موقع مميز جدا بسعر مناسب ‪ -‬بدون وسطاء‬‫ ت‪079/9398039:‬‬‫(‪ )2091‬ارض تجارية في شارع مكة ‪ -‬مرخص‬ ‫مكاتب ‪ -‬يمكن ترخيصها معارض ‪ -‬مساحة‬ ‫االرض ‪ 750‬م‪- 2‬على شارع الرئيسي ‪www. -‬‬ ‫‪ - zalloum.com‬ت‪079/5770937:‬‬ ‫(‪ )2458‬حجار النوابلسة ‪ -‬دونم ‪ -‬سكن خاص‬ ‫ منطقة فلل ‪ -‬حديثة ‪ -‬مربعة الشكل ‪ -‬تصلح‬‫لبناء فيال خاصة ‪ -‬قرب معرض عمان الدولي ‪-‬‬ ‫بسعرمناسب ‪ -‬ت‪079/9569991:‬‬ ‫(‪ )2565‬ش المدينة الطبية ‪ -‬تجاري ‪-‬‬ ‫‪1800‬م��ت��ر ‪ -‬واج��ه��ه عريضة م��وق��ع حيوي‬ ‫مميز بسعر مغري ج��دا ‪ -‬ب��دون وس��ط��اء ‪-‬‬ ‫ت‪079/9398039:‬‬ ‫(‪ )2601‬شفا ب��دران ‪ -‬اب��و القرام ‪778 -‬م‬ ‫على ش��ارع ‪12‬م محاطة بالفلل قريبة من‬ ‫ال��خ��دم��ات تصلح لفيال بسعر م��ن��اس��ب ‪-‬‬ ‫ت‪077/9427497 - 079/6962556:‬‬ ‫(‪ )2611‬ارض ‪742‬م ‪ -‬في ناعور بلعاس ‪-‬‬ ‫موقع مرتفع ‪ -‬السعر ‪ 110‬االف كامل القطعة‬ ‫ ت‪078/5870069:‬‬‫(‪ )2618‬حنوطيا ‪ -‬خلف مجمع جبر ‪530 -‬م‬ ‫ واجهه ‪27‬م ‪ -‬سكن ج ‪ -‬مع منسوب ‪ -‬تصلح‬‫لمشروع سكني بسعر مناسب ‬ ‫‬‫ت‪077/9427497 - 079/6962556:‬‬ ‫(‪ )2638‬أرض في جاوا ‪500 -‬متر ‪ -‬قطعه‬ ‫رقم‪ - 301‬حوض ‪ 10‬الرفيسه الشرقية ‪ -‬على‬ ‫شارعين ‪20+12‬م ‪ -‬تصلح السكان ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/6058595 - 079/6969229:‬‬ ‫(‪ )2675‬اسكان الصيادلة ‪ -‬ياجوز ‪ -‬حوض‬ ‫الدفيانه ‪504 -‬م شارع معبد ‪ -‬واصل كامل‬ ‫الخدمات اطاللة رائعة على شارع ياجوز تصلح‬ ‫لفيال بسعر مناسب ‪ -‬ت‪- 079/6962556:‬‬ ‫‪077/9427497‬‬ ‫(‪ )2743‬الجبيهة ‪792 -‬م ‪ -‬سكن ب ‪ -‬واجهة‬ ‫‪28‬م ‪ -‬فيها منسوب ‪ -‬مناسبة لشركة اسكان ‪-‬‬ ‫رابع قطعة عن شارع االردن ‪ 200 -‬ألف القطعة‬ ‫‪ -‬ت‪079/5888001:‬‬

‫(‪ )2745‬الجبيهة ‪879 -‬م ‪ -‬سكن ب ‪ -‬شارع‬ ‫ودخلة ‪ -‬مناسبة لشركة اسكان ‪ -‬قريبة من‬ ‫دوار المغناطيس ‪ 270 -‬ألف صافي القطعة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5888001:‬‬ ‫(‪ )2470‬دي���ر غ��ب��ار ‪ -‬دون����م ‪ -‬تصلح‬ ‫لشركات االسكان ‪ -‬سكن أ ‪ -‬مربعة الشكل‬ ‫ منطقة اسكانات حديثة ‪ -‬بسعر مناسب ‪-‬‬‫ت‪079/9569991:‬‬ ‫(‪ )2477‬الظهير ‪950 -‬م ‪ -‬سكن خاص ‪-‬‬ ‫منطقة فلل ‪ -‬حديثة ‪ -‬مربعة الشكل ‪ -‬عالية‬ ‫ومطلة ‪ -‬بسعر مناسب ‪ -‬ت‪079/9569991:‬‬ ‫(‪ )2479‬الطنيب ‪500 -‬م ‪ -‬منطقة فلل حديثة‬ ‫ مربعة الشكل ‪ -‬عالية ومطلة ‪ -‬قطعة رقم‬‫‪ - 1687‬بسعر مناسب ‪ -‬ت‪079/9569991:‬‬ ‫(‪ )2484‬ارض للبيع ف��ي ع��م��ان الغربية‬ ‫ موقع ه��ادئ ومميز ‪ -‬بسعر مغري جدا ‪-‬‬‫للجادين ‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪- 077/5550597:‬‬ ‫‪078/5294826‬‬ ‫(‪ )2485‬أم رمانة ‪ -‬ناعور ‪ -‬اسكان المهندسين‬ ‫ قطعة ‪ - 696‬عالية ومطلة ‪ -‬منطقة فلل‬‫حديثة ‪ -‬مربعة الشكل ‪ -‬تصلح لبناء فيال ‪-‬‬ ‫بسعرمناسب ‪ -‬ت‪079/9569991:‬‬ ‫(‪ )2490‬ارض للبيع في مرج الحمام ‪ -‬الطبقة‬ ‫ مساحة ‪860‬م ‪ -‬قطعة‪ - 1248‬حوض ‪- 2‬‬‫لوحة ‪ - 8‬مطلة ‪ -‬واجهة ‪36‬م ‪ -‬بدون وسطاء‬ ‫‪142 -‬ألف ‪ -‬ت‪079/5567132:‬‬

‫(‪ )2495‬بلعاس ‪780 -‬م ‪ -‬سكن ب ‪ -‬على‬ ‫ش��ارع��ي��ن ‪ -‬عالية ومطلة ‪ -‬بسعر جيد ‪-‬‬ ‫ت‪077/8142125 - 079/6649150:‬‬ ‫(‪ )2496‬داب��وق ‪ -‬حوض الذهيبة ‪ -‬دونم ‪-‬‬ ‫سكن أ خاص ‪ -‬على شارعين ‪12×12‬م ‪ -‬بسعر‬ ‫مغري ‪ -‬ت‪077/8142125 - 079/6649150:‬‬ ‫(‪ )2498‬م��رج الحمام ‪ -‬ح��وض الجلهاء ‪-‬‬ ‫‪1030‬م ‪ -‬سكن أ ‪ -‬شارع ‪12‬م ‪ -‬اعلى منطقة‬ ‫ منسوب طابق ‪ -‬تصلح لفيال او اسكان ‪-‬‬‫ت‪077/8142125 - 079/6649150:‬‬ ‫(‪ )2500‬الكرسي ‪874 -‬م ‪ -‬سكن ب ‪ -‬على‬ ‫شارعين ‪16 × 30‬م مع منسوب ‪ -‬تصلح‬ ‫السكان بسعر مغري ‪ -‬ت‪- 079/6649150:‬‬ ‫‪077/8142125‬‬ ‫(‪ )2501‬ناعور ‪ /‬الصنوبرات ‪950 -‬م ‪ -‬سكن‬ ‫أ ‪ -‬على شارعين ‪ 12× 12‬بسعر جيد ‪-‬‬ ‫ت‪077/8142125 - 079/6649150:‬‬ ‫(‪ )2827‬ارض ‪729‬م ‪ -‬دابوق ‪ -‬ام االشبال ‪-‬‬ ‫سكن ب خاص ‪ -‬عالية ومطلة ‪ -‬بسعر مناسب‬ ‫ ت‪079/5300838:‬‬‫(‪ )2873‬الجبيهة ‪ -‬خلف أراضي شمال عمان‬ ‫ منطقة مرتفعة ومطلة ‪1015 -‬م ‪ -‬سكن أ ‪-‬‬‫واجهة ‪30‬م ‪ -‬تصلح السكان ‪ 450 -‬ألف كامل‬ ‫القطعة ‪ -‬بدون وسطاء ‪ -‬ت‪079/6669266:‬‬ ‫(‪ )2866‬سحاب ‪ /‬موارس الكبار ‪ -‬مساحتها‬ ‫‪ 2‬دون��م ‪ -‬سكني زراع��ي ‪ -‬على ش��ارع معبد‬ ‫مستطيلة الشكل‪ -‬مستوية ‪ -‬من المالك ‪-‬‬‫ت‪078/5331975:‬‬

‫(‪ )2881‬البنيات ‪ -‬قريبة من جامعة البتراء ‪-‬‬ ‫على شارعين ‪540 -‬م ‪ -‬سكن ج ‪ -‬تصلح لفيال‬ ‫أو اسكان طابقي ‪ -‬بسعر ‪260‬د‪/‬م غيرقابل‬ ‫للتفاوض ‪ -‬بدون وسطاء ‪ -‬ت‪079/6669266:‬‬

‫(‪ )2879‬البنيات ‪ -‬حوض ‪ 2‬اللفتاوية ‪1003 -‬م‬ ‫ واجهة ‪25‬م ‪ -‬منسوب طابق ‪ -‬سكن أ ‪ -‬تصلح‬‫السكان ‪ 250 -‬دينار للمتر ‪ -‬ب��دون تدخل‬ ‫الوسطاء ‪ -‬ت‪079/6669266:‬‬

‫(‪ )2853‬ارض في عبدون الوسطاني ‪ -‬المساحة‬ ‫دونم و‪7‬م ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪079/6699444:‬‬

‫(‪ )2885‬أجمل مواقع خربة سكا ‪ -‬خلف قرية‬ ‫النخيل ‪1032 -‬م ‪ -‬سكن أ ‪ -‬واجهة ‪25‬م ‪-‬‬ ‫محاطة بالفلل ‪ -‬تصلح السكان و فيال ‪ -‬بدون‬ ‫وسطاء ‪ -‬ت‪079/6669266:‬‬

‫(‪ )2882‬ارض ‪500‬م ‪ -‬ابو نصير ‪ -‬الوسيه ‪-‬‬ ‫فوق شارع االردن ‪ -‬منسوب من ‪ 3-2‬طوابق‬ ‫ ‪ 55‬ألف دينار نهائي غيرقابل للتفاوض ‪-‬‬‫ت‪078/8050029:‬‬ ‫(‪ )2884‬الذراع الشرقي ‪ -‬خلف مستشفى الحياة‬ ‫ على شارعين ‪1870 -‬م ‪ -‬سكن ب ‪ -‬تصلح‬‫السكانات ‪ -‬بسعر ‪250‬د‪/‬م نهائي غير قابل‬ ‫للتفاوض ‪ -‬بدون وسطاء ‪ -‬ت‪079/6669266:‬‬ ‫(‪ )2843‬ارض للبيع ف��ي خ��ري��ب��ة ال��س��وق‬ ‫ ش ال��س��وق ال��م��رك��زي ‪ -‬بجانب مسجد‬‫الولجة ‪ -‬مساحتها ‪500‬م��ت��ر ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬ ‫ت‪079/5629981:‬‬

‫(‪ )2887‬الياسمين ‪ -‬ربوة عبدون ‪ -‬بجانب‬ ‫الشرطة النسائية ‪ -‬مطلة على عبدون ‪ -‬على‬ ‫الشارع الرئيسي وش خلفي ‪ -‬سكن ب ‪ -‬واجهة‬ ‫‪26‬م ‪ -‬منسوب طابق أو طابقين ‪ -‬تصلح‬ ‫السكان ‪ -‬بدون وسطاء ‪ -‬ت‪079/6669266:‬‬ ‫(‪ )2890‬ارض للبيع في ضاحية الرشيد ‪-‬‬ ‫مساحتها ‪1900‬م ‪ -‬سكن ب ‪ -‬على شارعين‬ ‫امامي خلفي ‪ -‬منسوب طابق او طابقين ‪-‬‬ ‫يمكن فرزها الى قطعتين كل قطعة ‪950‬م‬ ‫ واجهة كل قطعة ‪28‬م ‪ -‬بسعر ‪ 370‬دينار‬‫للمتر غير قابل للتفاوض ‪ -‬بدون وسطاء ‪-‬‬ ‫ت‪079/6669266:‬‬

‫(‪ )2877‬ارض‪430‬م ‪ -‬وادي السير الكرسي ‪-‬‬ ‫مقابل المخابرات ‪ -‬منسوب طابق ‪ -‬بين فلل‬ ‫فخمة ‪ -‬تبعد‪150‬م عن الشارع الرئيسي ‪ -‬سكن‬ ‫ج ‪190 -‬ألف ‪ -‬ت‪078/8050029:‬‬

‫(‪ )2824‬ارض ‪1040‬م ‪ -‬خلدا ‪ -‬سكن أ ‪ -‬واجهة‬ ‫عريضة ‪ -‬على شارع تصلح لشركات االسكان ‪-‬‬ ‫بسعر مناسب ‪ -‬ت‪079/5300838:‬‬

‫(‪ )2872‬الشميساني ‪ -‬مقابل مستشفى‬ ‫التخصصي ‪1015 -‬م ‪ -‬سكن ب ‪ -‬واجهة‬ ‫‪28‬م ‪ -‬تصلح السكان أو فيال ‪ -‬بسعر ‪700‬‬ ‫ألف دينار كامل القطعة ‪ -‬ب��دون وسطاء ‪-‬‬ ‫ت‪079/6669266:‬‬

‫(‪ )2892‬الظهير ‪ -‬خلف الخارجية ‪ -‬مرتفعة‬ ‫ومطلة ‪ -‬مساحتها دون��م ‪ -‬واجهة ‪23.5‬م‬ ‫ سكن ب باحكام خ��اص��ة طابقين وروف‬‫ ‪500‬دينار للمتر ‪ -‬عدم تدخل الوسطاء ‪-‬‬‫ت‪079/6669266:‬‬

‫(‪ )2893‬ارض للبيع في بلعاس ‪ -‬اسكان‬ ‫المهندسين ‪ -‬مساحتها ‪595‬م ‪ -‬سكن ج ‪-‬‬ ‫واجهة ‪21‬م ‪ -‬تصلح لفيال ‪ 230 -‬دينار للمتر‬ ‫غير قابل للتفاوض ‪ -‬ال��رج��اء ع��دم تدخل‬ ‫الوسطاء ‪ -‬ت‪079/6669266:‬‬ ‫(‪ )2822‬ارض للبيع ‪ -‬بدر الجديدة ‪850‬م ‪-‬‬ ‫سكن ب خاص ‪ -‬عالية وكاشفة ‪ -‬بسعر مناسب‬ ‫ ت‪079/5300838:‬‬‫(‪ )2535‬ابو نصير ‪ -‬الوسية ‪768 -‬م خلف‬ ‫ال��م��ؤس��س��ة العسكرية منطقة اس��ك��ان��ات‬ ‫تصلح لبناء اس��ك��ان بسعر مناسب ج��دا ‪-‬‬ ‫ت‪077/7847139 - 079/5788301:‬‬ ‫(‪ )2805‬ارض يف م��رج الحمام الوسطاني ‪-‬‬ ‫خلف مجمع ازادي التجاري ‪ -‬مساحة ‪845‬م‬ ‫ بسعر ‪ 320‬الف دينار من املالك مباشرة ‪-‬‬‫ت‪077/9836373:‬‬ ‫(‪ )2541‬الجبيهه ‪ -‬حوض الخلوق ‪ -‬مساحة‬ ‫دونم و‪18‬م ‪ -‬مقابل كراكاس سنتر منطقة‬ ‫اسكانات حديثة ‪ -‬تصلح لشركة اسكان ‪-‬‬ ‫بسعر مناسب جدا ‪ -‬ت‪- 079/5788301:‬‬ ‫‪077/7847139‬‬ ‫(‪ )2544‬دابوق ‪ /‬الخوارج ‪2500 -‬متر ‪ -‬اطاللة‬ ‫عالية وخالبة ‪ -‬محاطة بالفلل والقصور موقع‬ ‫مميز جدا بسعر مغري ‪ -‬ت‪079/9398039:‬‬ ‫(‪ )2780‬ارض للبيع ‪ -‬س��ك��ن ف��ي شفا‬ ‫ب��دران ‪ -‬مساحة ‪792‬م‪ - 2‬حوض ‪ 2‬المقرن‬ ‫ على تلة مطلة ‪ -‬م��ن المالك مباشرة ‪-‬‬‫ت‪079/5808246:‬‬

‫(‪ )2545‬ارض للبيع في المدينة الرياضية‬ ‫ س��ك��ن ب ‪ -‬م��س��اح��ة ‪1165‬م ‪ -‬بسعر‬‫مغري ج��دا ‪ 220‬دي��ن��ار للمتر ‪ -‬للجادين ‪-‬‬ ‫ت‪077/7312144:‬‬ ‫(‪ )2551‬حجار النوابلسة ‪ /‬طريق المطار ‪-‬‬ ‫‪10‬دونم ‪ -‬على شارع رئيسي ‪ -‬تصلح لمشروع‬ ‫استثماري واجهه عريضة بسعرمغري بدون‬ ‫وسطاء ‪ -‬ت‪079/9398039:‬‬ ‫(‪ )2897‬ارض تجاري محلي باحكام خاصة‬ ‫ في الصويفية ‪ -‬خلف كنيسة الروم ‪ -‬في‬‫وسط السوق التجاري ‪775 -‬م ‪ -‬على شارعين‬ ‫ ارتفاع البناء ‪17‬م ‪ -‬عدم تدخل الوسطاء ‪-‬‬‫ت‪079/6669266:‬‬ ‫(‪ )2749‬خلدا ‪1100 -‬م ‪ -‬سكن ب ‪ -‬على شارع‬ ‫ودخلة ‪ -‬خلف التجاري على دوار هشام قبل‬ ‫المدارس االنجليزية ‪ 500 -‬الف صافي كامل‬ ‫القطعة ‪ -‬ت‪079/5888001:‬‬ ‫(‪ )2553‬دابوق ‪ -‬قرب دوار البكالوريا ‪2 -‬دونم‬ ‫ اطاللة عالية ‪ -‬بسعر مغري للجادين ‪ -‬بدون‬‫وسطاء ‪ -‬ت‪079/9398039:‬‬

‫(‪ )2825‬رجم الشوك ‪ 4 -‬دونم‪ -‬مشجرة‬ ‫زيتون‪ +‬لوزيات ‪ -‬تبعد عن جامعة العلوم‬ ‫التطبيقية ‪ 7‬دقائق ‪ -‬بسعر دون��م واحد‬ ‫بعمان ‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪079/9885651:‬‬ ‫(‪ )2528‬غ��رب ماحص ‪ 7 -‬دون��م��ات ‪-‬‬ ‫بمواصفات جيدة ‪ -‬للبيع او المبادلة بمنزل‬ ‫ ت‪079/7958230:‬‬‫(‪ )2424‬ارض للبيع في البحر الميت ‪ -‬غور‬ ‫الرامه ‪ -‬مساحة ‪500‬م‪ - 2‬بجانب البحيرة‬ ‫ ت‪079/6666532:‬‬‫(‪ )2584‬البحر الميت ‪170 -‬دونم ‪ -‬تصلح‬ ‫لمزرعة نخيل ‪ -‬محاطة بالمزارع موقع‬ ‫مميز بسعر مغري جدا ‪ -‬بدون وسطاء ‪-‬‬ ‫ت‪079/9398039:‬‬ ‫على بوابة‬ ‫(‪ )2564‬البحر الميت ‪-‬‬ ‫المغطس ‪40 -‬دونم ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬محاطة‬ ‫بالمزارع ‪ -‬بسعر مغري ‪ -‬للجادين ‪ -‬بدون‬ ‫وسطاء ‪ -‬ت‪079/9398039:‬‬

‫(‪ )2271‬بيرين ‪ -‬ارض مساحتها‬ ‫‪614‬متر ‪ -‬تبعد عن عمان ‪35‬كم‬ ‫ بسعر مناسب جدا ‪ -‬من المالك‬‫مباشرة ‪ -‬ت‪079/5556521:‬‬

‫(‪ )2912‬الشميساني ‪ -‬في اجمل موقع ‪ -‬حوض‬ ‫‪ - 13‬على شارعين ‪1160 -‬م ‪ -‬سكن أ ‪ -‬تصلح‬ ‫السكان او مشروع استثماري ‪650 -‬دي��ن��ار‬ ‫للمتر غير قابل للتفاوض ب��دون وسطاء ‪-‬‬ ‫ت‪079/6669266:‬‬

‫(‪ )2244‬أرض للبيع ‪ -‬مساحة ‪3.500‬‬ ‫م خلف جامعة ج��رش م��ب��اش��رة السعر‬ ‫‪ 30‬الف دينار ‪ -‬ت‪- 079/9968224:‬‬ ‫‪078/6633040‬‬

‫(‪ )2751‬ياجوز ‪ 11 -‬دونم ‪ -‬سكن ج ‪ -‬واجهة‬ ‫على ش ياجوز ‪150‬م ‪ -‬ممكن استثمارها محطة‬ ‫ حوض ام العقارب طبربور ‪ 45 -‬ألف للدونم‬‫‪ -‬ت‪079/5888001:‬‬

‫(‪ )2232‬أرض للبيع ‪ -‬مساحة ‪ 3.470‬تربة‬ ‫حمراء مطلة خلف جامعة جرش السعر ‪26‬‬ ‫ال��ف للمراجعة ‪ -‬ت‪- 079/5071070:‬‬ ‫‪078/8380665‬‬


52426

19

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG

39269

¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG

122780

20


21

39259

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG

39250


‫‪22‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫(‪ )723‬بيرين ‪ 4 -‬دونم ‪ -‬مزروعة‬ ‫بأشجار زيتون ‪ -‬منطقة خالبة‬ ‫(‪ 10‬دقائق عن جبيهة) ‪ 32 -‬دينار‬‫للمتر ‪ -‬واصل كافة الخدمات ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/9898683:‬‬ ‫(‪ )480‬قطعة ارض في ماحص ‪950 -‬م‬ ‫ جميع الخدمات متوفرة ‪ -‬اطاللة مميزة‬‫على جبال فلسطين والبحر الميت ‪-‬‬ ‫ت‪077/7325315:‬‬

‫ﻃﺎﻟﻊ اﻋﻼﻧﺎت‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺼﻮرة‬

‫ﺻﻔﺤﺔ‬

‫‪39248‬‬

‫‪104‬‬

‫مشجرة في‬ ‫(‪ )2231‬أرض للبيع ‪-‬‬ ‫جرش خلف جامعة جرش مساحة ‪ 4‬دونم‬ ‫السعر ‪ 32‬الف دينار من المالك مباشرة‬ ‫‪ -‬ت‪078/8380665 - 079/5071070:‬‬

‫(‪ )998‬بيربن ‪ /‬البلد ‪685 -‬م سكن‬ ‫ج ‪ -‬على شارعين ‪ -‬عالية مطلة ‪-‬‬ ‫مخدومة تصلح لفيال بسعر مناسب‬ ‫ ت‪06/5232701 - 079/5241483:‬‬‫(‪ )168‬ارض بمساحة ‪ 5‬دونمات وربع ‪-‬‬ ‫في جرش ‪ -‬السهالت ‪ -‬ذات اطاللة خالبة‬ ‫وم��زروع��ة باشجار مثمرة ‪ -‬للمراجعة‬ ‫‪ -‬ت‪077/2100063 - 077/2325133:‬‬

‫(‪ )2933‬مادبا ‪ -‬حنينا ‪ -‬نمرة سكنية ‪-‬‬ ‫حي الرشاد موقع مميز ‪ -‬بسعر مناسب‬ ‫‪ -‬ت‪079/7736855 - 077/7776127:‬‬

‫(‪ )716‬جرش ‪ -‬ارض مساحتها‬ ‫‪650‬م بجانب جامعة جرش اطاللة‬ ‫جميلة جدا ‪ -‬تصلح سكنية قرب‬ ‫الشارع الرئيسي اربد ‪ /‬عمان ‪200‬م‬ ‫من المالك ‪ -‬ت‪- 077/9941538:‬‬ ‫‪079/7290440‬‬

‫(‪ )2230‬تل الرمان ‪4 -‬دون��م ‪ -‬على‬ ‫ش��ارع��ي��ن ‪ -‬اط�ل�ال���ة ‪ -‬ل��ل��ج��ادي��ن ‪-‬‬ ‫ت‪079/6408991:‬‬ ‫(‪ )2228‬أرض للبيع جرش ‪ -‬مساحة‬ ‫دونم واحد مفروز في قوشان مستقل‬ ‫جميع الخدمات السعر ‪ 15‬ال��ف دينار‬ ‫ت‪- 079/5071070:‬‬ ‫ للمراجعة ‪-‬‬‫‪078/8380665‬‬

‫(‪ )509‬ارض للبيع ‪ -‬في منطقة جريبا‬ ‫الزرقاء ‪ -‬طريق ياجوز ‪350 -‬متر ‪ -‬كوشان‬ ‫مستقل ‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪079/9125990:‬‬

‫(‪ )2214‬ارض ‪ 10‬دونم ‪ -‬شرق المفرق‬ ‫ قرية الدفيانة ‪ -‬سند مستقل ‪ -‬قرب‬‫القرية ‪ -‬بسعر ‪ 4000‬دينار كاملة ‪-‬‬ ‫ت‪079/6560437 - 077/7268501:‬‬

‫(‪ )772‬منطقة زي ‪ /‬مرج العمايرة ‪ -‬ارض‬ ‫مساحتها دونم ‪ -‬مطلة ‪ -‬مزروعة باشجار‬ ‫الزيتون ‪ -‬المطلوب ‪ 30‬الف دينار من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/9101110:‬‬

‫(‪ )2213‬ارض دونم ‪ -‬في ياجوز حوض‬ ‫زرب��ي مرتفعة بسعر ‪ 160‬ال��ف دينار‬ ‫ذات اطاللة تصلح السكانات او فيال‬ ‫‪ -‬ت‪079/6389899 - 079/6560437:‬‬

‫(‪ )215‬أرض في عين الباشا ‪ -‬مقابل‬ ‫نبعة أم عليقة ‪ -‬مساحة دونم ‪ -‬سكني ‪-‬‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪079/6734527:‬‬ ‫(‪ )196‬ارض مساحة ‪502‬م‪ - 2‬شارع‬ ‫السالم مطلة على دواي الكربا ‪ -‬تصلح‬ ‫السكان او فيال ‪ -‬بسعر ‪ 70‬ألف دينار‬ ‫‪ -‬ت‪079/5781322 - 078/6182400:‬‬

‫(‪ )1752‬بيرين ‪/‬بعد شفا بدران ‪ -‬تبعد‬ ‫‪12‬ك��م عن جامعة العلوم ‪ -‬المساحة‬ ‫‪14‬دون��م كافة الخدمات طبيعة االرض‬ ‫زراع��ي��ة سعر ال��دون��م ‪13‬أل���ف يمكن‬ ‫بيع نصفها او كاملة م��ن ال��م��ال��ك ‪-‬‬ ‫ت‪079/5919421:‬‬

‫(‪ )476‬ارض للبيع ف��ي جرش‬ ‫ بين ث��غ��رة عصفور وس��وف‬‫ال��س��ه�لات ‪ -‬مساحتها ‪9‬دون���م‬ ‫ ي��م��ك��ن ب��ي��ع ن��ص��ف��ه��ا ‪ -‬من‬‫المالك ‪12000 -‬دينار‪/‬للدونم‬ ‫ت‪- 079/0452079:‬‬ ‫‬‫‪079/5225343‬‬

‫(‪ )1736‬أرض للبيع يف جرش‬ ‫ عنيبة ‪5 -‬دون����م ‪ -‬راس‬‫جبل ‪ -‬اطاللة رائعة ‪ -‬محاطة‬ ‫ب���امل���زارع ‪ -‬ت��ص��ل��ح مل��زرع��ة او‬ ‫االستثمار ‪ -‬من املالك مباشرة‬ ‫‪ -‬ت‪079/5605065:‬‬

‫(‪ )72‬الحسا ‪ -‬طريق عمان ‪ /‬العقبة ‪-‬‬ ‫سند مستقل ‪55 -‬دونم ‪ -‬ملك ‪ -‬واجهه‬ ‫كبيرة ‪ -‬بسعر ‪3000‬دي���ن���ار للدونم‬ ‫‪ -‬ت‪077/9111129 - 079/5111129:‬‬

‫(‪ )1987‬قطعة ارض في اجمل مواقع‬ ‫دبين السياحية ‪ -‬مرتفعة ومطلة ‪-‬‬ ‫مساحة ‪ 7‬دونمات ‪ -‬ت‪077/7281259:‬‬ ‫‪06/5344599 -‬‬

‫(‪ )2944‬المطبة ‪ /‬الموقر ‪ -‬حوض ‪5‬‬ ‫العبداهلل ‪ -‬قريبة من الطريق الدولي ‪-‬‬ ‫قبل مدينة الموقر الصناعية ‪10885 -‬م‬ ‫‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪079/9436111:‬‬

‫(‪ )2935‬مادبا ‪/‬حنينا ‪ 4 -‬دونمات ‪-‬‬ ‫تبعد عن شارع عمان مادبا الشرقي ‪30‬‬ ‫م ‪ -‬بسعر مغري ‪ -‬تصلح لبناء قصر او‬ ‫مزرعة نموذجية ‪ -‬ت‪- 77/7776127:‬‬ ‫‪079/7736855‬‬ ‫(‪ )2360‬أم رمانة ‪ -‬الزرقاء ‪ 7 -‬دونم‬ ‫ عالية مطلة اطاللة غربية وجنوبية‬‫ تصلح مزرعة ال��ش��ارع مفتوح الول‬‫القطعة م��زف��ت جميع ال��خ��دم��ات ‪-‬‬ ‫ت‪079/5664092:‬‬

‫(‪ )52‬مزرعة في اليادودة للبيع ‪ -‬خلف‬ ‫ف��ن��دق سمرقند ‪ -‬مساحة ‪ 14‬دون��م‬ ‫ م��زروع��ة ‪ -‬م��ن ال��م��ال��ك م��ب��اش��رة ‪-‬‬‫ت‪079/5540404:‬‬ ‫(‪ )81‬مدخل ج��رش‪/‬ال��ش��ارع الرئيسي‬ ‫مباشرة ‪8 -‬دون��م ‪ - -‬مشجرة ‪ -‬فيال‬ ‫ريفية ‪200‬م ‪ -‬كافة الخدمات ‪ -‬مسورة‪-‬‬ ‫طريق معبدة ‪ -‬من المالك ‪270 -‬أل��ف‬ ‫دينار ‪ -‬ت‪079/9192891:‬‬

‫(‪ )2026‬ارض م��ي��ري ف��ي ال��م��ف��رق‬ ‫ مساحه‪ 128‬دونم ‪ -‬في المشنشل ‪-‬‬‫حوض على بن ابي طالب ‪ -‬رقم‪ - 4‬بسعر‬ ‫مغري ‪ -‬ت‪079/6352972:‬‬ ‫(‪ )1771‬ارض في العقبة ‪ -‬مساحتها‬ ‫‪1050‬م ‪ -‬ح��وض النخيل ‪ - 16‬قطعة‬ ‫رقم ‪ - 71‬بسعر نهائي ‪ 250‬ألف دينار ‪-‬‬ ‫للجادين ‪ -‬ت‪079/7011118:‬‬

‫(‪ )256‬السلط ‪ -‬ارميمين ‪ 6 -‬دونم‬ ‫و‪400‬م ‪ -‬واجهة على شارع رئيسي ‪80‬م‬ ‫ قوشان مستقل ‪ -‬واصل جميع الخدمات‬‫ ‪ 23000‬للدونم ‪ -‬ت‪079/5272399:‬‬‫(‪ )275‬مزرعة للبيع في السليحي ‪/‬طريق‬ ‫الرمان ‪ 6 -‬دونمات ‪ -‬داخل التنظيم ‪ -‬بها‬ ‫منزل ريفي ‪+‬حاووز ماء ‪ -‬مشجرة زيتون‬ ‫مثمر ‪ -‬ت‪079/5450235:‬‬

‫(‪ )1735‬أرض للبيع يف السلط ‪-‬‬ ‫حمرة الصحن ‪19.5 -‬دونم تصلح‬ ‫ملزرعة او االستثمار ‪ -‬من املالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪079/5605065:‬‬

‫(‪ )306‬أم العمد ‪ -‬مزرعة ‪4‬دون��م ‪-‬‬ ‫حوض ‪ 2‬العيادات بعد جسرمادبا ‪ -‬تبعد‬ ‫ع��ن ال��ش��ارع ‪400‬م ‪ -‬م��وق��ع مميز ‪-‬‬ ‫مستطيلة‪-‬تصلح لبناء فيال ‪ -‬من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/6937187:‬‬

‫(‪ )1666‬قطعة ارض ف��ي السلط ‪-‬‬ ‫مساحة ‪ 12.5‬دونم ‪ -‬السعر ‪ 110‬االف‬ ‫كامل القطعة ‪ -‬ت‪- 077/7281259:‬‬ ‫‪06/5344599‬‬

‫(‪ )659‬مزرعة حوالي دونم ‪ -‬بكوشان‬ ‫مستقل ‪ -‬عليها فيال ‪ -‬قبل الروضة ‪-‬‬ ‫مطلة على البحر امليت وسلسلة جبال‬ ‫فلسطني ‪ -‬ت‪079/6960142:‬‬

‫(‪ )1665‬جريبا ‪ -‬المساحة ‪20‬دون��م‬ ‫ سعر الدونم ال��واح��د‪ 13‬أل��ف دينار ‪-‬‬‫ت‪079/9974547:‬‬ ‫(‪ )1656‬ارض للبيع في بلعا ‪ 4 -‬دونمات‬ ‫ بسعر ‪ 6‬اآلف دينار للدونم الواحد ‪-‬‬‫امكانية التقسيط ‪ -‬ت‪079/6819489:‬‬ ‫‪078/5014455 -‬‬

‫(‪ )713‬مزرعة في جرش ‪ -‬ثغرة‬ ‫عصفور ‪ -‬المساحة ‪3.500‬م��ت��ر‬ ‫مزروعة زيتون شارع وخدمات ‪-‬‬ ‫اطاللة سناسل على دائرها ‪ -‬نهائي‬ ‫‪32000‬دينار للقطعة من المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪- 077/9941538:‬‬ ‫‪079/7290440‬‬

‫(‪ )1653‬ارض في ماحص ‪5 -‬دونم ‪ -‬في‬ ‫أجمل المواقع مطلة على البحر الميت‬ ‫ السعر ‪ 50‬الف دينار للدونم الواحد ‪-‬‬‫ت‪06/5344599 - 077/7281259:‬‬ ‫‪1950‬م ‪ -‬سكن‬ ‫(‪ )1650‬ماحص ‪-‬‬ ‫ريفي ‪ -‬مزروعة شجر زيتون ‪ -‬موقع‬ ‫مميز ‪-‬اط�لال��ة خ�لاب��ة ‪ -‬واص���ل لها‬ ‫الخدمات ‪ -‬بسعر مغري ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪078/8708872:‬‬

‫(‪ )1672‬م��زرع��ة للبيع ‪ -‬الصبيحي‬ ‫‪ /‬السلط ‪ 4 -‬دونمات ‪ -‬اطاللة خالبة‬ ‫على الضفة الغربية واالغوار ‪ -‬مالصقة‬ ‫ل�لاح��راش ‪ -‬م��زروع��ة مسنسلة ‪ -‬من‬ ‫ال��م��ال��ك ‪-‬‬ ‫ت‪- 079/7379391:‬‬ ‫‪078/8891718‬‬

‫(‪ )1642‬ارض ف��ي ال���زرق���اء ‪-‬‬ ‫الحالبات ‪ -‬ابوصوانة الشمالي‬ ‫ حوض‪ - 6‬لوحة ‪9 - 128‬دونم‬‫و‪250‬م ‪ -‬م��ن اص���ل ‪34‬دون���م‬ ‫و‪250‬م ‪ -‬على شارعين ‪ -‬واصل‬ ‫ال��خ��دم��ات ‪ -‬السعر ‪- 10,000‬‬ ‫ت‪079/9104009:‬‬ ‫(‪ )1406‬بيرين ‪ -‬الرياض ‪ -‬نصف دونم‬ ‫ اطاللة رائعة ‪ -‬اعلى قمة ‪ -‬تنظيم ج ‪-‬‬‫جميع الخدمات واصلة ‪ 15000 -‬دينار من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/5340971:‬‬ ‫(‪ )1405‬بيرين ‪ -‬حوض البلد ‪680 -‬م‬ ‫ على شارعين ‪ -‬جميع الخدمات واصلة‬‫ اطاللة رائعة ‪ -‬بها منسوب ‪ 45 -‬دينار‬‫للمتر ‪ -‬ت‪079/5340971:‬‬ ‫(‪ )1849‬ال��م��ف��رق‪ /‬ق��ري��ه عين‬ ‫المعمريه ‪ -‬حوض المخيزن ‪- 3‬‬ ‫المساحة ‪750‬م ‪ -‬رح��اب مشروع‬ ‫ضاحيه ال��رواب��ي ‪ -‬م��ن المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪079/6617867:‬‬ ‫(‪ )1582‬ق��ط��ع��ة ارض ف���ي س��اك��ب‬ ‫ اجمل المواقع المرتفعة ‪ -‬مساحة‬‫‪ 11‬دونم ‪ -‬سعر الدونم ‪ 15‬ألف دينار ‪-‬‬ ‫ت‪06/5344599 - 077/7281259:‬‬ ‫(‪ )1263‬ارض سياحية وزراعية ‪ -‬في‬ ‫جلعد على سد الملك طالل ‪ -‬بسعر مغري‬ ‫جدا ‪ -‬للجادين ‪ -‬ت‪079/7525978:‬‬ ‫(‪ )1520‬ارض للبيع ‪ -‬في الجوبه الغربي‬ ‫ ‪ 2.382‬دون��م ‪ -‬بقوشان مستقل ‪-‬‬‫المفرق ‪ -‬ت‪077/7271756:‬‬

‫(‪ )2410‬مزرعة زيتون للبيع ‪ -‬الموقع‬ ‫صخرة ‪ -‬عجلون ‪ -‬المساحة ‪6.155‬‬ ‫دونم ‪ -‬قوشان خاص بالقطعة االرض‬ ‫مخدومة بالكهرباء والطريق ‪ -‬اطاللة‬ ‫جميلة وخالبة ‪ -‬ت‪- 079/6000234:‬‬ ‫‪077/2239919‬‬

‫(‪ )1031‬الفحيص ‪3500 -‬م ‪ -‬حوض‬ ‫الدير ‪ -‬قرب م��دارس البكالوريا ‪ -‬على‬ ‫ربوة ‪-‬اطاللة مميزة ‪ -‬تصلح لبناء قصر‬ ‫‪ -‬ت‪079/5105336:‬‬

‫(‪ )1083‬أرض للبيع ف��ي القنية ‪-‬‬ ‫مساحة‪18‬دونم ‪ -‬واصل جميع الخدمات ‪-‬‬ ‫السعر ‪8000‬دينار قابل للتفاوض ‪ -‬موقع‬ ‫مميز ‪ -‬ت‪079/5112993:‬‬

‫(‪ )1005‬المفرق‪/‬جبية ‪ -‬على ش معبد ‪-‬‬ ‫مساحة‪73‬دونم ‪ -‬بسعر ‪400‬دينار للدونم‬ ‫م��ن المالك ‪ -‬يمكن قبول مرسيدس‬‫م��ودي��ل ف���وق‪ 2000‬او شقة صغيرة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5491609:‬‬

‫(‪ )1002‬جريبا ‪ -‬مذبح الثور ‪9 -‬دونم‬ ‫ زراع��ي��ة ‪ -‬مرتفعة بواجهه عريضة‬‫لالستثمار بسعر ‪8000‬دينار للدونم ‪-‬‬ ‫ت‪06/5232701 - 079/5241483:‬‬

‫(‪ )2936‬مادبا ‪ /‬ذيبان ‪ -‬أرض زراعية‬ ‫ ‪ 5‬دونمات ‪ -‬مستوية ‪ -‬بسعر ‪10.000‬‬‫دينار لكامل القطعة ‪ -‬للمراجعة ‪- -‬‬ ‫ت‪079/7736855 - 077/7776127:‬‬ ‫(‪ )1004‬المفرق‪/‬الكوم االحمر ‪92 -‬دونم‬ ‫ موقع مميز ‪ -‬حد التنظيم ‪ -‬حد مزرعة‬‫كبيرة ‪ -‬السعر ‪1600‬دينار للدونم ‪ -‬من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/5491609:‬‬ ‫(‪ )1003‬سما ال��س��رح��ان ‪ /‬ال��م��ف��رق ‪-‬‬ ‫مساحتها ‪10‬دونم ‪ -‬جميع الخدمات ‪ -‬قرب‬ ‫البلد ‪ -‬بسعر ‪ 2500‬دينار للدونم ‪ -‬من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/5491609:‬‬

‫(‪ )1000‬بيرين ‪ /‬العالوك ‪4 -‬دون��م‬ ‫ على قمة عالية محاطة بالبلوط‬‫ مخدومة بالكامل ‪ -‬ذات اط�لال��ة ‪-‬‬‫تصلح لعمل مزرعة ‪ -‬بسعر ممتاز ‪-‬‬ ‫ت‪06/5232701 - 079/5241483:‬‬ ‫(‪ )1086‬أرض للبيع في بيرين ‪ -‬مساحة‬ ‫‪500‬م‪ - 2‬واصل جميع الخدمات ‪ -‬ذات‬ ‫إطاللة رائعة ‪ -‬بسعر مناسب ‪ -‬للمراجعة‬ ‫ ت‪079/5112993:‬‬‫(‪ )697‬قطعة ارض متميزة في جرش‬ ‫ ع��ل��ى ب���اب ع��م��ان م��دخ��ل ج��رش‬‫على القمة ‪ -‬مساحتها نصف دون��م‬ ‫ م��ن المالك بسعر‪36,000‬نهائي ‪-‬‬‫ت‪077/7774484:‬‬

‫(‪ )1304‬المفرق ‪10 -‬دون��م ‪ -‬حوض‬ ‫‪ - 2‬غ��دي��ر العبد ‪ -‬على ش���ارع ‪12‬م‬ ‫ معبد ف��ي ك��وش��ان مستقل‪-‬تصلح‬‫لإلستثمار أو إنشاء مزرعة ‪2300 -‬دينار‬ ‫‪ -‬ت‪079/5823475 - 078/6226644:‬‬

‫اجمل مرتفعات‬ ‫(‪ )1238‬السلط ‪-‬‬ ‫زي ‪ 7 -‬دونم ‪ -‬تنظيم سكن أ ‪ -‬على ‪3‬‬ ‫شوارع ‪ -‬عالية ‪ -‬اطاللة خالبة ‪ -‬مسيجة‬ ‫ مشجرة ‪ -‬واص��ل خدمات ‪50 -‬د‪/‬م ‪-‬‬‫ت‪077/9674066:‬‬

‫(‪ )984‬بيرين ‪ -‬صروت ‪550 -‬م على‬ ‫ش���ارع ‪14‬م ‪ -‬منطقة ف��ل��ل وم���زارع‬ ‫ مخدومة بالكامل ‪ -‬عالية مطلة ‪-‬‬‫بسعر مغري ‪ -‬ت‪- 079/5241483:‬‬ ‫‪06/5232701‬‬

‫في العقبة‪-‬‬ ‫(‪ )1265‬أرض للبيع ‪-‬‬ ‫حوض الرمال قطعة رقم ‪ 794‬منطقة‬ ‫الدخل المحدود تقع على ‪ 3‬شوارع رقم‬ ‫الحوض‪17‬بسعر‪ 80000‬الف دينار من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪078/8536219:‬‬

‫(‪ )635‬طريق م��ادب��ا ‪ -‬ام��ام ‪Kings‬‬ ‫‪ Accademy‬حوض ‪ 2‬قطعة ‪ 194‬مساحة‬ ‫‪765‬م ب على شارعين امامي وخلفي‬ ‫من المالك ‪50.000 -‬دي��ن��ار للقطعة ‪-‬‬ ‫ت‪077/9048793 - 079/5831440:‬‬

‫(‪ )951‬الفحيص ‪ -‬حصلون الشرقي ‪-‬‬ ‫قرب ضاحية الفردوس ‪4261 -‬م ‪ -‬واجهه‬ ‫‪67‬م شارع ‪12‬م ‪ -‬منطقة قصور وفلل ‪-‬‬ ‫بسعر مغري ‪ -‬ت‪079/6382018:‬‬

‫(‪ )1260‬أرض للبيع ‪ 8 -‬دونمات قطعه‬ ‫رق���م‪12-‬ح���وض ‪14‬أم ال��زع��رورة من‬ ‫أراض��ي بريقه بالقرب من شيك جامعة‬ ‫العلوم والتكنولوجيا من المالك مباشرة‬ ‫‪ -‬ت‪079/6379801:‬‬

‫(‪ )2937‬ارض زراع��ي��ة ‪ -‬في مادبا‪/‬‬ ‫منطقة ل��ب ‪ 4 -‬دون���م���ات‪ -‬تصلح‬ ‫لمزرعة نموذجية ‪ -‬بسعر مغري ‪ -‬من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪- 077/7776127:‬‬ ‫‪079/7736855‬‬

‫(‪ )203‬ارض للبيع في اجمل مواقع السلط‬ ‫ ام جوزة ‪ -‬لالتصال ‪anzor167@ -‬‬‫‪ - hotmail.com‬ت‪079/6673408:‬‬

‫(‪ )216‬ارض للبيع في السرو ‪ -‬قرب‬ ‫معسكر الحسين للشباب ‪ -‬مساحتها ‪4‬‬ ‫دونمات ‪ -‬للجادين ‪ -‬ت‪079/6734527:‬‬

‫(‪ )1309‬ارض للبيع ‪ -‬المنطقه الحره‬ ‫ ال��زرق��اء ‪1800 -‬م ‪ -‬م��ن المالك ‪-‬‬‫ت‪079/9886367:‬‬

‫(‪ )376‬ارض في المفرق ‪ -‬مساحة ‪10‬‬ ‫دونمات ‪ -‬قرية غدير العبد ‪ -‬بسعر جيد‬ ‫من المالك مباشرة ‪ -‬ت‪077/6260592:‬‬

‫(‪ )603‬السلط ‪/‬ارض في واد االزرق ‪-‬‬ ‫حوض بربور ‪ -‬مساحة ‪4.405‬م‪ - 2‬من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪077/9433183:‬‬

‫(‪ )971‬بيرين ‪ /‬الخلة ‪14 -‬دونم مقابل‬ ‫الواحة ‪ -‬مخدومة بشارع تنظيمي ‪12‬م‬ ‫‪ +‬الشارع الرئيسي ‪ -‬يمكن بيع جزء منها‬ ‫بسعر مغري ‪ -‬ت‪- 079/5241483:‬‬ ‫‪06/5232701‬‬ ‫(‪ )962‬الزرقاء ‪ -‬بجانب المنطقة الحرة‬ ‫ ‪120‬دون���م عليها ش���وارع تنظيمية‬‫لالستثمار ‪ -‬يمكن التجزئة ‪ -‬بسعر‬ ‫مغري ج��دا ‪ -‬ت‪- 079/5241483:‬‬ ‫‪06/5232701‬‬

‫(‪ )521‬أرض مميزة للبيع ‪ -‬في‬ ‫اجمل مناطق ال��س��رو ‪ -‬محاطة‬ ‫بفلل وم��ك��ون��ة م��ن ‪ 4‬دون��م��ات‬ ‫ مع المالك مباشرة ‪ -‬للجادين ‪-‬‬‫ت‪079/9693669:‬‬ ‫(‪ )926‬ارض ‪1100‬م ‪ -‬بيرين ‪ -‬تجاري‬ ‫معارض ‪ -‬قرب محطة الضاحية ‪ -‬واجهة‬ ‫عريضة ‪ -‬موقع حيوي ‪ -‬بسعر مناسب ‪-‬‬ ‫ت‪079/5124451:‬‬ ‫(‪ )248‬مغاريب السلط ‪ /‬البلقاء‬ ‫ ارض مساحتها ‪4308‬متر ‪ -‬على‬‫شارعين ‪ -‬مستوية ‪ -‬ذات اطاللة‬ ‫رائعة على القدس ونابلس ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪077/2626692:‬‬ ‫(‪ )428‬أرض في أجمل مواقع السلط‬ ‫ ‪675‬م ‪-‬سكن ب‪ -‬قرب الخدمات ‪-‬‬‫على شارع ‪12‬م ‪ -‬واجهة‪22‬م ‪-‬اطاللة‬ ‫خ�لاب��ة ‪ -‬بسعرمغري م��ن ال��م��ال��ك ‪-‬‬ ‫ت‪079/5505675:‬‬

‫(‪ )473‬م���زرع���ة ل��ل��ب��ي��ع في‬ ‫ج���رش ‪ -‬ب��ي��ن ث��غ��رة عصفور‬ ‫وس���وف ال��س��ه�لات ‪ -‬مساحتها‬ ‫‪9‬دون����م ‪ -‬ي��م��ك��ن ب��ي��ع نصفها‬ ‫ م��ن المالك ‪12000 -‬دي���ن���ار‪/‬‬‫للدونم ‪ -‬ت‪- 079/0452079:‬‬ ‫‪079/5225343‬‬ ‫(‪ )819‬بعد جامعة ج��رش على اليمني‬ ‫ م��زرع��ة‪3500‬م ‪ -‬ق��رب الخدمات ‪-‬‬‫مستوية ‪ -‬تربة حمراء ‪ -‬اطاللة جميلة‬ ‫ السعر ‪ 30‬ألف ‪ -‬ت‪079/8716851:‬‬‫ ‪077/7672276‬‬‫مزرعة‬ ‫(‪ )1884‬ال��غ��ور‪/‬ال��ش��ون��ة ‪-‬‬ ‫‪2‬دون��م و‪600‬م ‪ -‬البناء‪240‬م ‪ -‬نظام‬ ‫امريكي ‪ -‬بركة سباحة كبيرة ‪ -‬مزروعة‬ ‫بالكامل ‪ -‬منطقة فلل ‪ -‬بدون وسطاء ‪-‬‬ ‫ت‪079/6788033:‬‬ ‫خلف‬ ‫(‪ )1089‬الشونة الجنوبية ‪-‬‬ ‫المستشفى ‪ -‬مزرعة ‪500‬م ‪ -‬مشيكة ‪-‬‬ ‫مدخل اتوماتيك ‪ -‬منزل ‪100‬م ‪ -‬بركة‬ ‫سباحة ‪ Over Flow‬مساحة ‪3.5‬م × ‪8‬م‬ ‫ نافورة وزرب وكراج سيارات ‪ -‬مزروعة‬‫حمضيات ‪ -‬السعر ‪55000‬دي��ن��ار ‪ -‬من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/5076753:‬‬


‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪23‬‬

‫‪:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ‬‬

‫‪39249‬‬

‫‪á`` 100 ` `ë`Ø°U‬‬

‫(‪ )1423‬مزرعة للبيع في نادرة ‪/‬جرش‬ ‫ مساحة‪11‬دونم مع منزل ريفي ‪-‬‬‫إطاللة ‪ -‬مستوية ‪ -‬السعر ‪ 50‬ألف دينار‬ ‫‪ -‬ت‪077/2345162:‬‬

‫(‪ )1388‬مزرعة للبيع على شارع جرش‪/‬‬ ‫عمان الرئيسي ‪ -‬مساحة ‪ 5‬دونمات ‪-‬‬ ‫الخدمات متوفرة ‪ -‬مستوية ‪ -‬السعر ‪45‬‬ ‫ألف كامل القطعة ‪ -‬ت‪077/2345162:‬‬

‫(‪ )1415‬مزرعة للبيع في جبا‪/‬جرش ‪-‬‬ ‫مساحة ‪ 25‬دونم ‪ -‬جميع األشجار المثمرة‬ ‫ الخدمات متوفرة ‪ -‬السعر ‪ 75‬ألف كامل‬‫القطعة ‪ -‬ت‪077/2345162:‬‬

‫(‪ )1286‬مزرعة مثمرة يف مادبا‪/‬‬ ‫حوارة ‪ -‬مساحة ‪ 11‬دونم ‪ -‬تبعد‬ ‫‪ 1‬كيلو عن االوت��س�تراد الرئيسي‬ ‫الجديد بني مادبا واملطار ‪ -‬عليها‬ ‫فيال‪3‬طوابق تحتوي على مسبح‬ ‫وجاكوزي وغرفة بخار وساونا ‪3‬نوم‬ ‫و‪4‬حمامات وصالة وصالون وطعام‬ ‫وجلوس ومطبخ امريكي ‪ -‬تدفئة‬ ‫مركزية ‪ -‬بسعر ‪750‬أل��ف دينار ‪-‬‬ ‫ت‪079/7450007:‬‬

‫(‪ )1401‬مزرعة للبيع في ج��رش ‪/‬حبا‬ ‫ مساحة‪5‬دونمات ‪ -‬على شارع جرش‪/‬‬‫عمان الرئيسي ‪ -‬مستوية ومحاطةبأشجار‬ ‫الصنوبر ‪ -‬السعر ‪40‬ألف كامل القطعة ‪-‬‬ ‫ت‪077/2345162:‬‬

‫(‪ )1227‬السلط ‪ -‬مزرعة حوالي ‪4‬دونم‬ ‫مقام عليها بناء طابقين ‪ -‬كل طابق‬ ‫‪250‬م ‪ -‬لالتصال ‪www.zalloum.com -‬‬ ‫‪ -‬ت‪079/7522878:‬‬

‫(‪ )372‬مزرعة مشغولة للبيع ‪ -‬في‬ ‫ال��س��رو ‪ -‬م��ق��ام عليها ب��ي��ت ‪ -‬داخ��ل‬ ‫التنظيم ‪ -‬مساحة ‪ 9‬دونم ‪ -‬للمراجعة‬ ‫‪ -‬ت‪079/5417455:‬‬

‫(‪ )2215‬مزرعة ‪ 4‬دونم ‪ -‬قرب اتوستراد‬ ‫جرش ‪/‬ارحاب ‪ -‬قرية حمامة ‪ -‬شارعين‬ ‫ مطلة ‪360 -‬درج��ة ‪ -‬سند مستقل ‪-‬‬‫‪ 30‬ألف كاملة ‪ -‬ت‪- 077/7268501:‬‬ ‫‪079/6560437‬‬

‫(‪ )1883‬م��زرع��ة للبيع ‪ -‬ف��ي الغور‬ ‫الجوفة ‪ -‬مساحة االرض‪900‬م ‪ -‬البناء‬‫‪220‬م ‪ -‬جاكوزي ‪ -‬بركة سباحة كبيرة‬ ‫ مزروعة ‪ -‬منطقة فلل ‪ -‬للجادين ‪-‬‬‫ت‪079/6788033:‬‬

‫(‪ )2226‬جرش ‪ -‬ثغرة عصفور مزرعة‬ ‫‪10‬دون���م ‪ -‬م��زروع��ة زي��ت��ون ‪ -‬محاطة‬ ‫باالحراش اطاللة رائعة ‪85000 -‬دينار ‪-‬‬ ‫للجادين ‪ -‬ت‪079/6408991:‬‬

‫(‪ )820‬ج������رش ‪/‬ج�����ب�����ال س���وف‬ ‫ م��زرع��ة‪5150‬م ‪ -‬زي��ت��ون ول��وزي��ات‬‫ اط�لال��ة خالبة ‪ -‬جميع الخدمات ‪-‬‬‫مستوية ‪ -‬تربة حمراء ‪ 51500 -‬دينار‬ ‫‪ -‬ت‪077/7672276 - 079/8716851:‬‬

‫(‪ )2258‬مزرعة للبيع ‪ -‬الكفرين ‪-‬‬ ‫منطقة فلل ‪500 -‬م ‪ -‬مسبح مع فيال‬ ‫‪220‬م ‪ -‬جديدة لم تستعمل ‪ -‬مسورة‬ ‫ ت‪079/9691961:‬‬‫(‪ )2655‬مزرعه في موبص ‪ -‬ش االردن‬ ‫ مساحتها ‪5‬دون��م ‪ -‬مشجره مشيكه ‪-‬‬‫يوجد بها بيت ريفي ‪100‬م ‪ -‬من المالك‬ ‫ ت‪079/5907004:‬‬‫(‪ )2934‬مادبا ‪/‬الدليلة ‪ -‬مزرعة نموذجية‬ ‫مساحة ‪ 11‬دون���م م��ع م��ن��زل مساحة‬ ‫‪120‬م��ت��ر موقع مميز بسعر مناسب ‪-‬‬ ‫ت‪079/7736855 - 77/7776127:‬‬

‫(‪ )1886‬مطلوب ارض للشراءالجاد‬ ‫ في عمان ‪ -‬م��رج الحمام ‪ -‬زوي��زا‪-‬‬‫الجيزه ‪ -‬القسطل‪-‬الطنيب ‪ -‬ابوعلندا‬ ‫ ارينبه ‪ -‬الخريم ‪ -‬ابوالحصاني ‪-‬‬‫البنيات ‪ -‬خان الزبيب‪-‬القنيطرة ‪ -‬اللبن‬ ‫‪ -‬ت‪079/6945101:‬‬

‫(‪ )922‬مطلوب ارض للشراء ‪ -‬بمساحة‬ ‫صغيرة ‪ -‬في ابو نصير ‪ -‬شفا ب��دران ‪-‬‬ ‫ياجوز ‪ -‬الجبيهة ‪ -‬زينات الربوع ‪ -‬ام حجير‬ ‫ شارع االردن ‪ -‬ت‪- 079/5355539:‬‬‫‪077/7473978‬‬ ‫(‪ )2175‬مطلوب قطعة ارض من المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬في الطنيب ‪ -‬ام البساتين‬ ‫ القسطل ‪ -‬منجا ‪ -‬شارع المطار ‪ -‬ام‬‫ال��ك��ن��دم ‪ -‬ح��وض السكة ال��غ��رب��ي ‪-‬‬ ‫ت‪077/2336181:‬‬

‫‪122654‬‬

‫(‪ )2266‬مطلوب ارض للشراء ‪ -‬تجاري‬ ‫في وادي السير من المالك مباشرة فقط‬ ‫ ت‪079/5470458:‬‬‫(‪ )607‬مطلوب للشراء ‪ -‬تنظيم سكن‬ ‫خاص ‪ -‬تصلح لفيال ‪ -‬الظهير ‪ -‬الذمينة‪-‬‬ ‫الكرسي‪ -‬دابوق ‪ -‬بدر ‪ -‬من المالك بدون‬ ‫تدخل وسطاء ‪ -‬ت‪079/6520015:‬‬ ‫(‪ )935‬مطلوب ارض للشراء الجاد ‪ -‬شفا‬ ‫ب��دران ‪ -‬الجبيهه ‪ -‬زينات الربوع ‪ -‬ابو‬ ‫نصير ‪ -‬ام زويتينة ‪ -‬عين البيضاء ‪ -‬ام‬ ‫حليليفه ‪ -‬تلعة نمر ‪ -‬تالع العلي ‪ -‬خلدا ‪-‬‬ ‫شمال عمان ‪ -‬ت‪079/9553441:‬‬ ‫(‪ )398‬مطلوب ‪500‬م ‪ -‬ناعور الجديدة‬ ‫ بلعاس ‪ -‬وادي الكبرا ‪ -‬الشويفات ‪ -‬ام‬‫رمانة ‪ -‬للشراء الفوري من المالك عدم‬ ‫تدخل الوسطاء ‪ -‬ت‪- 079/9610362:‬‬ ‫‪077/2238820‬‬ ‫‪120271‬‬

‫(‪ )2488‬مزرعة في عجلون ‪ 4 -‬دونم ‪-‬‬ ‫مستوية ‪-‬محاطة باالحراش ‪ -‬تنتج ورق‬ ‫عنب ‪ -‬غرفة لجمع المحاصيل ‪ -‬بئر ماء‬ ‫ قطعة رقم ‪ - 188‬حوض ‪ - 3‬عفنة ‪-‬‬‫السعر ‪ 29‬الف ‪ -‬ت‪077/6718689:‬‬

‫‪119190‬‬

‫‪50726‬‬

‫(‪ )693‬مزرعة متميزة في اجمل مرتفعات‬ ‫جرش ‪ -‬تبعد عن ثغرة عصفور ‪3‬ك ‪-‬‬ ‫اشجار كبيرةفواكه زيتون ‪ -‬مستوية ‪-‬‬ ‫اطاللة رائعة‪-‬مربعة ‪ 45 -‬ألف من المالك‬ ‫ ت‪077/7774484:‬‬‫‪122039‬‬

‫(‪ )1432‬مزرعة للبيع على شارع جرش‪/‬‬ ‫الزرقاء ‪ -‬منطقة دحل ‪ -‬مساحة‪4‬دونمات‬ ‫ منزل مسطح‪150‬م‪ - 2‬بركةسباحة‬‫ منزل ح��ارس ‪ -‬غ خيول ‪ -‬اطاللة ‪-‬‬‫السعر‪75‬ألف ‪ -‬ت‪077/2345162:‬‬ ‫(‪ )2240‬بيارة ‪ -‬في الغور الشمالي‬ ‫مساحة ‪ 33‬دونم مشجرة ‪ 1500‬شجرة‬ ‫مشكلة حمضيات مع كامل الخدمات‬ ‫ت‪- 079/5071070:‬‬ ‫للمراجعة ‪-‬‬ ‫‪078/8380665‬‬ ‫(‪ )1833‬مزرعه ‪20‬دون��م ‪ -‬في مرج‬ ‫ال��ح��م��ام ال��غ��رب��ي ‪ -‬تبعد ‪45‬ك���م عن‬ ‫السابع ‪ -‬عليها فيال ‪180‬م تشطيب‬ ‫ديلوكس ‪ -‬فرش فاخر كامل ‪ -‬مسبح‬ ‫خارجي ‪ -‬باربكيو ‪ -‬مسطحات نجيل‬ ‫جلسات ب�لاط ‪ -‬مشجرة‪1400‬زيتون‬ ‫ ت‪078/8133663 - 079/6788599:‬‬‫‪122957‬‬

‫‪38368‬‬

‫‪120477‬‬


‫‪24‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫‪121992‬‬

‫‪122788‬‬

‫‪x13403‬‬

‫(‪ )2320‬مطلوب ارض للشراء ‪ -‬في‬ ‫ابو السوس اسكان االمانة ‪ -‬من المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪079/5470458:‬‬ ‫(‪ )502‬مطلوب ارض للشراء الفوري ‪-‬‬ ‫في منطقة ديرغبار ‪ -‬عبدون ‪ -‬الرابية‬ ‫ الشميساني ‪ -‬ت‪- 06/5340961:‬‬‫‪079/5435892‬‬

‫(‪ )865‬مطلوب ارض ل��ل��ش��راء الجاد‬ ‫والفوري ‪ -‬في الجبيهة ‪ -‬الرشيد ‪ -‬ش‬ ‫االردن ‪ -‬حوض ياجوز ‪ -‬تالع العلي ‪-‬‬ ‫عرجان ‪ -‬طبربور ‪ -‬الرياضية ‪ -‬اسكان‬ ‫المهندسين ‪ -‬الصيادلة ‪ -‬الجامعة ‪ -‬حي‬ ‫المنصور ‪ -‬قرب مستشفى الملكة علياء‬ ‫ ت‪06/5232701 - 079/7590901:‬‬‫(‪ )1138‬مطلوب ارض للشراء الجاد ‪ -‬في‬ ‫عمان الغربية ‪ /‬ديرغبار ‪/‬الصويفية ‪/‬‬ ‫الظهير ‪/‬حجرا وما حولهم ‪/‬خربة سكا‪-‬‬ ‫ت‪- 079/6665638:‬‬ ‫م��ن المالك ‪-‬‬ ‫‪079/5616387‬‬

‫(‪ )872‬مطلوب ارض للشراء الجاد ‪-‬‬ ‫الجبيهة ضاحية الرشيد ‪ -‬احواض ياجوز‬ ‫ ام حليليفة ‪ -‬عين البيضاء ‪ -‬ام زويتينة‬‫‪ - -‬ت‪079/5105336:‬‬

‫من‬ ‫(‪ )883‬مطلوب ارض للشراء ‪-‬‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ف��ي شفا ب���دران ‪-‬‬ ‫مساحة ‪500‬م الى ‪750‬م ‪ -‬للشراء الجاد‬ ‫‪ -‬ت‪079/5252088:‬‬

‫(‪ )605‬مطلوب للشراء ‪ -‬ف��ي عمان‬ ‫الغربية ‪ -‬تصلح لبناء عمارة سكنية‬ ‫ في ت�لاع العلي ‪ -‬خلدا ‪ -‬حنوطيا ‪-‬‬‫الكرسي ‪ -‬من المالك ‪ -‬ب��دون وسطاء‬ ‫‪ -‬ت‪079/6520015:‬‬

‫(‪ )2574‬مطلوب ارض تجاري للشراء‬ ‫ في عمان الغربية من المالك مباشرة‬‫‪ -‬بدون وسطاء ‪ -‬ت‪079/9398039:‬‬

‫(‪ )892‬مطلوب ارض للشراء ‪ -‬من المالك‬ ‫مباشرة في الجبيهه شفا بدران ابو نصير‬ ‫‪ -‬ت‪079/9939358:‬‬

‫في‬ ‫(‪ )600‬مطلوب ارض للشراء ‪-‬‬ ‫مناطق شفابدران ‪ -‬مرج االجرب ‪ -‬مرج‬ ‫الفرس ‪ -‬الذهيبة ‪ -‬المقرن والمناطق‬ ‫المحيطة ‪ -‬من المالك بدون وسطاء ‪-‬‬ ‫ت‪079/9219051:‬‬

‫‪121020‬‬

‫(‪ )2019‬مطلوب ارض للشراء ‪ -‬الجاد‬ ‫والفوري ‪ -‬الجيزة ‪ -‬القسطل‪-‬الطنيب‬ ‫ زوي���زا ‪ -‬ارينبه ‪ -‬ال��ي��ادوده ‪ -‬خريبة‬‫السوق ‪ -‬ابوعلندا ‪ -‬اللبن ‪ -‬ابوالحصاني‬ ‫ الخريم ‪ -‬سواقة ‪ -‬خان الزبيب ‪ -‬ضبعه‬‫ المسيطبه ‪ -‬القنيطرة ‪ -‬مسترة الفالج‬‫ ت‪079/5335793 - 079/7950730:‬‬‫(‪ )2380‬مطلوب ارض للشراء ‪ -‬في عمان‬ ‫الغربية ‪ -‬تصلح لبناء فيال او اسكان ‪-‬‬ ‫للشراء الجاد والفوري من المالك مباشرة‬ ‫بدون وسطاء ‪ -‬ت‪079/7588069:‬‬ ‫(‪ )2406‬مطلوب أرض للشراء الفوري‬ ‫ على طريق المطار ‪ -‬للجادين ‪-‬‬‫ت‪079/6665680:‬‬ ‫(‪ )67‬مطلوب ارض ل��ل��ش��راء ‪ -‬في‬ ‫بلعاس ‪ -‬الجلهاء ‪ -‬وادي ال��ك��ب��را ‪-‬‬ ‫المنصورة ‪ -‬القهاقير ‪ -‬ضواحي ناعور‬ ‫ ت‪077/9111129 - 079/5111129:‬‬‫(‪ )2499‬مطلوب ارض للشراء ‪ -‬في مناطق‬ ‫شمال وغرب عمان ‪ /‬طريق المطار ‪ /‬جميع‬ ‫اح��واض ناعور وطبربور ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪077/8142125 - 079/6649150:‬‬ ‫(‪ )2542‬مطلوب قطعة ارض للشراء‬ ‫ يف عمان الغربية ‪ -‬ملغرتب اردن��ي ‪-‬‬‫من املالك مباشرة ‪ -‬عدم تدخل الوسطاء‬ ‫ ت‪077/7302099:‬‬‫(‪ )2758‬مطلوب ارض للشراء الجاد ‪-‬‬ ‫ومن المالك في ياجوز ‪ -‬الجبيهة ‪ -‬شفا‬ ‫بدران ‪ -‬ضاحية الرشيد ‪ -‬تالع العلي ‪-‬‬ ‫خلدا ‪ -‬ت‪079/5888001:‬‬

‫(‪ )2394‬ارض لاليجار ‪ -‬مقابل‬ ‫مستشفى االس��ت��ش��اري‪/‬ق��رب‬ ‫اش���ارات الحدائق ‪ -‬وادي صقرة‬ ‫مساحة ‪250‬م ‪ -‬عليها غرفتين‬ ‫ ك��ان��ت م��ع��رض س���ي���ارات ‪-‬‬‫ت‪079/5547707:‬‬ ‫(‪ )1044‬الجاردنز ‪ -‬خلف البيتزا هت ‪-‬‬ ‫مساحة ‪1288‬م ‪ -‬سكن أ ‪ -‬شوارع معبدة‬ ‫ على شارعين ‪ -‬من المالك مباشرة‬‫ ت‪079/5830539:‬‬‫(‪ )1628‬ارض صناعات متوسطة ‪ -‬على‬ ‫طريق الشحن الجوي لمطار الملكة علياء‬ ‫الدولي ‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪077/7909999:‬‬ ‫ ‪077/6066666‬‬‫(‪ )1790‬ارض استثمارية لاليجار في‬ ‫الجويدة ‪ -‬بجانب محكمة الجنايات‬ ‫الكبرى ‪ -‬مساحتها ‪1600‬م ‪ -‬معبدة‬ ‫ مقام عليها مشروع مواقف سيارات ‪-‬‬‫للجادين ‪ -‬ت‪079/6943267:‬‬

‫(‪ )1142‬مزرعة مثالية لاليجار ‪ -‬بأجمل‬ ‫اط�لاالت جرش ‪ -‬ذات الجو المعتدل ‪-‬‬ ‫مع فيال ومسبح وملعب وغرفة بلياردو‬ ‫ ‪www.flickr.com/akramzabin -‬‬‫‪ - 00962795222738‬ت‪/:‬‬ ‫(‪ )3‬مزرعة فاخرة لاليجار ‪ -‬يومي‪/‬‬ ‫اسبوعي ‪ -‬للعائالت المحافظة فقط ‪ -‬مع‬ ‫فيال ‪ -‬سباحة ‪ -‬ركوب خيل‪-‬العاب اطفال‬ ‫ طيور منوعة ‪ -‬ت‪- 079/7374300:‬‬‫‪079/5741786‬‬

‫خلف‬ ‫(‪ )1090‬الشونة الجنوبية ‪-‬‬ ‫المستشفى ‪ -‬مزرعة ‪500‬م ‪ -‬مشيكة ‪-‬‬ ‫مدخل اتوماتيك ‪ -‬منزل ‪100‬م ‪ -‬بركة‬ ‫سباحة ‪ Over Flow‬مساحة ‪3.5‬م × ‪8‬م‬ ‫ نافورة وزرب وكراج سيارات ‪ -‬مزروعة‬‫حمضيات ‪ -‬للمبادلة ببيت او سيارة ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/5076753:‬‬ ‫‪122014‬‬

‫(‪ )2139‬شقة جديدة للبيع من‬ ‫املالك مباشرة ‪ -‬يف مرج الحمام‬ ‫ ط‪ - 2‬تشطيب دي��ل��وك��س‬‫‪-134‬م ‪3 -‬ن���وم م��ع م��اس�تر ‪-‬‬ ‫‪3‬حمامات ‪3 -‬برندات ‪ -‬بجانب‬ ‫الخدمات ‪ -‬ت‪079/6273003:‬‬ ‫(‪ )2130‬ت�لاع العلي ‪ -‬ش المدينة‬ ‫المنورة ‪130 -‬م ‪3 -‬نوم ‪2 -‬حمام صالة‬ ‫جلوس ‪ -‬مطبخ راك��ب ‪90 -‬ال��ف دينار‬ ‫ ت‪079/5200177 - 078/7056771:‬‬‫(‪ )2125‬خلدا ‪230 -‬م ‪4 -‬نوم ‪4 -‬حمام‬ ‫صالون جلوس ‪ -‬خادمة ترس مدخلين ‪-‬‬ ‫مطبخ راكب ‪ -‬شبه ارضي ‪130 -‬ألف دينار‬ ‫ ت‪079/5200177 - 078/7056771:‬‬‫(‪ )2123‬شقة شبه ارضية ‪ -‬شارع مكة‬ ‫ ‪145‬م ‪ -‬صالون ‪3 -‬ن��وم ‪1‬ماسرت ‪-‬‬‫خادمة ‪ -‬مطبخ ‪ -‬حديقة‪200‬م ‪ -‬جديدة‬ ‫ ‪ 150‬ال��ف ‪ -‬ت‪- 079/5548887:‬‬‫‪077/7111770‬‬ ‫(‪ )2151‬الشميساني ‪ -‬شقة صغيرة ‪-‬‬ ‫جديدة ‪ -‬لم تسكن ‪Zalloum.com -‬‬ ‫ ت‪079/8020563:‬‬‫(‪ )2119‬شقه للبيع ‪ -‬من المالك ‪140 -‬م‬ ‫ ‪3‬نوم ‪3 -‬حمام ‪ -‬منافع ‪ -‬شبه تسويه‬‫ لم تسكن ‪ 39 -‬الف دينار قرب كشك‬‫الشرطه ‪ -‬طبربور ‪ -‬ت‪078/8291434:‬‬ ‫ ‪079/5803857‬‬‫(‪ )2327‬خلدا ‪ -‬قرب مدارس العصرية‬ ‫ ‪190‬م ‪ -‬ط‪ - 3‬مطبخ راكب ‪ -‬تدفئة ‪-‬‬‫بلكون ‪ -‬تشطيبات ممتازة ‪ -‬عمر البناء‬ ‫‪3‬سنوات ‪ -‬ت‪079/5470458:‬‬


52444

25

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG 52386

122980

¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG

26


27

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

52386

122783

52393

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


‫‪28‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫(‪ )2405‬الشميساني ‪ -‬ط أول ‪200 -‬م‬ ‫ ‪ 3‬ن��وم ‪ -‬حمامين ‪ -‬صالون وسفرة‬‫ مطبخ راكب ‪ -‬برندة ‪ -‬موقع مميز ‪-‬‬‫قرب الخدمات ‪ -‬اطاللة ‪85000 -‬دينار‬ ‫‪ -‬ت‪079/6946728:‬‬

‫‪109634‬‬

‫(‪ )2018‬عرقوب خلدا ‪170 -‬م ‪ -‬ط‪- 3‬‬ ‫صالون ‪ -‬سفرة ‪ -‬معيشة منفصلة ‪3 -‬نوم‬ ‫‪1‬ماستر ‪3 -‬حمام ‪2 -‬بلكون ‪ -‬تدفئة ‪-‬‬ ‫مصعد ‪ -‬كراج ‪ -‬ديكورات ‪ -‬لم تسكن ‪-‬‬ ‫من المالك ‪ -‬ت‪079/5538827:‬‬

‫ﻃﺎﻟﻊ اﻋﻼﻧﺎت‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺼﻮرة‬

‫(‪ )2032‬شفا ب���دران ‪ -‬ق��رب الجامعة‬ ‫التطبيقية ‪130 -‬م ‪ -‬شبه ارضي ‪ -‬تراس‬ ‫ ‪3‬ن��وم ‪1‬ماستر ‪ -‬صالون ‪+‬سفرة ‪-‬‬‫معيشة ‪ -‬ديكورات مميزة ‪ -‬كراج ‪ -‬مصعد‬ ‫‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪079/5538827:‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ‬

‫‪104‬‬

‫(‪ )2324‬الشميساني ‪ -‬شقه سكنيه‬ ‫ارضيه فاخره ج��دا ‪ -‬مساحتها ‪225‬م‬ ‫‪+‬حديقه ‪150‬م منسقه بشكل رائ��ع‬ ‫جدا ‪ -‬تشطيبات فاخره بارقى مناطق‬ ‫الشميساني ‪3 -‬ن��وم ‪ -‬مدخلين كراج‬ ‫ت‪- 079/5654585:‬‬ ‫لسيارتين ‪-‬‬ ‫‪077/5654585‬‬

‫(‪ )2036‬اجمل مواقع مرج الحمام‬ ‫ ط ارض���ي ‪ -‬م��س��اح��ه‪171‬م ‪-‬‬‫محاطه برتاسات ‪ -‬مدخل مستقل‬ ‫م��ن ال�ت�راس االم��ام��ي ‪ -‬ص��ال��ون‪L‬‬ ‫كبري ‪ -‬صاله كبرية ‪3 -‬نوم احداها‬ ‫ماسرت ‪3 -‬حمام ‪ -‬مطبخ راك��ب ‪-‬‬ ‫تدفئة مستقله ‪ -‬سوبرديلوكس‬ ‫ ‪100‬أل���ف ‪ -‬م��ن امل��ال��ك ‪ -‬ب��دون‬‫وسطاء ‪ -‬ت‪- 078/7334400:‬‬ ‫‪079/5658816‬‬

‫(‪ )2330‬ال��راب��ي��ه ‪ -‬شقه سكنيه ‪-‬‬ ‫‪220‬م ‪3 -‬نوم ‪ -‬مطبخ كبير ‪ -‬صالون‬ ‫واسع ‪ -‬تقع باجمل مناطق الرابيه قرب‬ ‫السفاره الصينيه ‪ -‬قرب السوق التجاري‬ ‫موقع مميز ‪ -‬ت‪- 079/5654585:‬‬ ‫‪077/5654585‬‬

‫(‪ )2035‬شفا ب���دران ‪ -‬ق��رب الجامعة‬ ‫التطبيقية ‪150 -‬م‪ -‬ط‪ - 1‬ك��راج ‪-‬‬ ‫تراس ‪3 -‬نوم ‪1‬ماستر ‪ -‬صالون ‪ -‬سفرة‬ ‫ معيشة ‪ -‬ديكورات مميزة ‪ -‬من المالك‬‫‪ -‬ت‪079/5538827:‬‬

‫(‪ )2316‬الشميساني ‪ -‬شقه سكنيه‬ ‫ارض��ي��ه ف��اخ��ره ‪ -‬تقع ب��ارق��ى مناطق‬ ‫الشميساني ‪170 -‬م ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمام‬ ‫صالون ‪ -‬معشية ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬منطقه‬‫حيويه ‪ -‬هادئة ‪ -‬ت‪- 079/5654585:‬‬ ‫‪077/5654585‬‬

‫(‪ )1937‬خلدا ‪200 -‬م مع رووف ‪120‬م ‪-‬‬ ‫‪3‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬معيشة‬ ‫ مطبخ واس��ع ‪ -‬دي��ك��ورات جبصين ‪-‬‬‫تشطيب سوبر ‪ -‬جديدة ‪143,000 -‬دينار‬ ‫‪ -‬ت‪079/5050688:‬‬

‫قرب‬ ‫(‪ )2314‬المدينه الرياضيه ‪-‬‬ ‫مدارس االتحاد للبنين ‪ -‬مساحه‪174‬م‬ ‫ ط‪3 - 3‬نوم ‪2 -‬حمام ‪ -‬صاله معيشه‬‫منفصله ‪ -‬صالون كبير ‪ - L‬مطبخ راكب ‪-‬‬ ‫بلكونه واسعه ‪ -‬تدفئة مركزيه ‪ -‬مصعد‬ ‫ من المالك ‪ -‬ت‪- 079/9059372:‬‬‫‪079/7357933‬‬

‫‪200‬م ‪-‬‬ ‫(‪ )1934‬خ��ل��دا ‪-‬‬ ‫ط‪3 - 1‬ن��وم‪1‬م��اس��ت��ر‪-‬ص��ال��ة‬ ‫ ص��ال��ون��ات واس��ع��ة ‪ -‬معيشة‬‫مستقلة ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬اطاللة‬ ‫رائعة ‪ -‬تشطيب سوبر ‪ -‬جديدة‬ ‫ ك����راج ‪113,000 -‬دي�����ن�����ار ‪-‬‬‫ت‪079/8828821:‬‬

‫ارضية‪110 -‬م‪-‬‬ ‫(‪ )2362‬الكرسي ‪-‬‬ ‫مدخل مستقل حديقة‪2 -‬نوم ‪1‬ماستر‪-‬‬ ‫مطبخ راك���ب‪ -‬خ��زائ��ن ح��ائ��ط صالون‬ ‫سفرة‪-‬معيشة‪-‬بحالة ممتازة‪-3‬مكيفات‪-‬‬ ‫من المالك ‪ -‬ت‪079/5798838:‬‬

‫(‪ )1925‬الكرسي ‪300 -‬م ‪ -‬طابقية‬ ‫ ‪4‬ن��وم‪2‬م��اس��ت��ر‪-‬ص��ال��ة ‪ -‬ص��ال��ون ‪-‬‬‫معيشة مستقلة ‪ -‬تشطيب سوبر ‪-‬‬ ‫ديكورات جبصين ‪ -‬جاكوزي ‪ -‬اطاللة‬ ‫رائ��ع��ة ‪ -‬ج��دي��دة ‪185,000 -‬دي���ن���ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/7521106:‬‬

‫(‪ )2301‬ت�لاع العلي ‪ -‬ارضية ‪150‬م‬ ‫ ‪3‬نوم‪1‬ماستر ‪3 -‬حمام ‪ -‬غ خادمة‬‫مع حمام ‪ -‬حديقة كبيرة ‪ -‬تشطيبات‬ ‫ديلوكس ‪ -‬جديدة لم تسكن ‪ -‬مصعد‪-‬‬ ‫كراج ‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪078/6666145:‬‬

‫ق��رب الجمعية‬ ‫(‪ )1924‬الجبيهه ‪-‬‬ ‫الملكية ‪ -‬ارضية جديدة ‪120 -‬م ‪3 -‬نوم‬ ‫صالون واس��ع ‪3 -‬حمام مطبخ ترس ‪-‬‬ ‫حديقة مدخل كراج خاصين من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/7183169:‬‬

‫(‪ )2298‬عبدون ‪220 -‬م طابق رابع‬ ‫ ‪4‬نوم صالة صالون ‪ -‬السعر ‪170‬الف‬‫دينار ‪ -‬ت‪079/5128116:‬‬ ‫(‪ )2292‬خلف ش اب��راه��ي��م ق��ط��ان ‪-‬‬ ‫مساحة ‪175‬م ‪3 -‬نوم صالة صالون ‪ -‬مع‬ ‫رووف مساحة ‪170‬م ‪3 -‬نوم صالة صالون‬ ‫‪150 -‬الف دينار ‪ -‬ت‪079/5128116:‬‬

‫(‪ )2425‬ش���ب���ه ارض�������ي ‪-‬‬ ‫‪4‬نوم‪1‬ماستر ‪3 -‬حمامات ‪ -‬صالة ‪-‬‬ ‫صالون ‪ -‬غ خادمة ‪ -‬برندة ‪ -‬تراس‬ ‫ ب��س��ع��ر‪110,000‬دي��ن��ار ‪ -‬خلدا‬‫ ش البشيتي ‪ -‬مقابل مدارس‬‫الجزيرة ‪ -‬ت‪- 079/5567444:‬‬ ‫‪079/9551231‬‬

‫(‪ )2289‬روابي عبدون ‪ -‬مساحة ‪150‬م‬ ‫ ‪3‬نوم صالون صالون ‪ -‬ط ثاني ‪ -‬السعر‬‫‪54000‬دينار ‪ -‬ت‪079/5128116:‬‬ ‫(‪ )2260‬املدينة الرياضية ‪ 169 -‬م ‪-‬‬ ‫قريب من البحث الجنائي ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمام‬ ‫ صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬مستودع ‪ -‬كرراج ‪-‬‬‫السعر ‪ 71‬الف ‪ -‬ت‪078/9999892:‬‬

‫(‪ )1920‬الكرسي ‪250 -‬م ‪ -‬ارضية مع‬ ‫‪200‬م حدائق وتراسات ‪3 -‬نوم‪1‬ماستر‬ ‫ صالة ‪ -‬ص��ال��ون ‪ -‬معيشة مستقلة‬‫ تشطيب سوبر ‪ -‬جديدة لم تسكن ‪-‬‬‫‪150,000‬دينار ‪ -‬ت‪079/8828821:‬‬

‫(‪ )2254‬شقة ‪ 30‬الف ‪ -‬بعين الباشا‬ ‫بجانب جامع قتيبةمساحة ‪102‬م‪-‬طابق‬ ‫اول ‪ 2‬نوم ‪ -‬صالة كبيرة ‪ -‬مطبخ ‪ -‬حمام‬ ‫ برنده معفاه للمراجعة @‪tahboub‬‬‫‪ - yahoo.com‬ت‪077/7310098:‬‬

‫(‪ )1919‬الصويفية ‪ -‬ق��رب ك��ارف��ور‬ ‫ ‪190‬م ‪ -‬أرضية ‪3 -‬ن��وم ‪1‬ماستر ‪-‬‬‫صالون ‪ -‬معيشة ‪ -‬غ غسيل ‪ -‬حديقة‬ ‫ ‪ 2‬برندة ‪ -‬كراج ومدخل خاص ‪ -‬ساحة‬‫أمامية خاصة للعمارة ‪125 -‬ألف دينار ‪-‬‬ ‫ت‪078/8944787:‬‬

‫(‪ )2363‬خلدا ‪200 -‬م‪ - 2‬طابق ‪1‬‬ ‫ جديدة لم تسكن ‪3 -‬ن��وم ‪1‬ماستر ‪-‬‬‫‪3‬حمام‪ -‬صالون جلوس ‪ -‬مطبخ ‪ -‬غرفة‬ ‫خادمة ‪ -‬مستودع ‪ -‬ك��راج ‪ -‬تدفئة ‪-‬‬ ‫مصعد ‪ -‬السعر ‪ 115‬الف قابل ‪ -‬بدون‬ ‫وسطاء ‪ -‬ت‪079/8717273:‬‬

‫(‪ )1914‬الرابية ‪ -‬ط ارض��ي ‪ -‬ترس‬ ‫خارجي ‪ -‬مؤثثة بالكامل اث��اث فاخر‬ ‫مع المطبخ ‪160 -‬م‪3 - 2‬نوم ‪1‬ماستر‬ ‫ ‪2‬حمام ‪ -‬صالون ‪ -‬سفرة ‪ -‬ك��راج ‪-‬‬‫حمام شمسي ‪ -‬مخزن ‪ -‬تدفئة مركزية‬ ‫ ارضيات باركيه ‪ -‬ديكورات داخلية ‪-‬‬‫‪ 120,000‬دينار ‪ -‬ت‪079/5509178:‬‬

‫(‪ )2253‬شقة ‪ 28‬ال��ف مساحة‪ 102‬م‬ ‫ بعين الباشا بجانب جامع قتيبة طابق‬‫ثاني ‪ 2‬نوم ‪ -‬صالة كبيرة ‪ -‬مطبخ ‪ -‬حمام‬ ‫ برنده معفاه للمراجعة @‪tahboub‬‬‫‪ - yahoo.com‬ت‪077/7310098:‬‬

‫(‪ )1912‬الكرسي ‪175 -‬م ‪ -‬ط‪- 2‬‬ ‫‪3‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬معيشة‬ ‫مستقلة ‪ -‬تشطيب سوبر ‪ -‬اطاللة رائعة‬ ‫ جديدة لم تسكن ‪ 110 -‬اآلف نهائي ‪-‬‬‫ت‪079/5050688:‬‬

‫(‪ )2251‬شقة ‪31‬ال��ف ‪ -‬بعين الباشا‬ ‫بجانب جامع قتيبة مساحة‪110‬م ‪-‬طابق‬ ‫اول ‪ 2‬نوم ‪ -‬صالة كبيرة ‪ -‬مطبخ راكب‬ ‫ حمام‪-‬برنده ‪ -‬معفاه ‪tahboub@ -‬‬‫‪ - yahoo.com‬ت‪077/7310098:‬‬ ‫(‪ )2249‬شقة ‪29‬ال��ف ‪ -‬بعين الباشا‬ ‫بجانب جامع قتيبة ط‪ 2‬مساحة‪110‬م‬ ‫‪ 2‬نوم ‪ -‬صالة كبيرة ‪ -‬مطبخ ‪ -‬حمام‬ ‫ برنده معفاه للمراجعة @‪tahboub‬‬‫‪ - yahoo.com‬ت‪077/7310098:‬‬

‫(‪ )1908‬عبدون ‪/‬شارع البلوفيج ‪-‬‬ ‫‪173‬م ‪ -‬تشطيبات سوبرديلوكس‬ ‫ تدفئة تحت ال��ب�لاط ‪ -‬مدخل‬‫خ���اص ‪ 140 -‬ال���ف دي��ن��ار من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪- 079/7994645:‬‬ ‫‪078/8055547‬‬

‫(‪ )2243‬شقة للبيع ‪ -‬قرية النخيل ‪-‬‬ ‫‪220‬م‪ - 2‬جديدة ‪ -‬بسعر ‪ 130‬ألف دينار‬ ‫قابل ‪ -‬ت‪079/9691961:‬‬

‫(‪ )1903‬خ��ل��دا ‪190 -‬م م��ع رووف‬ ‫‪150‬م ‪3 -‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون‬ ‫ معيشة مستقلة ‪ -‬مطبخ راك��ب ‪-‬‬‫تشطيب سوبر مع اطاللة ‪ 125 -‬الف ‪-‬‬ ‫ت‪079/8828821:‬‬

‫(‪ )2237‬شقة للبيع ‪ -‬م��رج الحمام ‪-‬‬ ‫مساحة ‪170‬م ‪ -‬جديدة لم تسكن ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 80‬الف ‪ -‬ت‪079/9691961:‬‬ ‫(‪ )2225‬رووف للبيع ف��ي ام السماق‬ ‫ داخلي‪250‬م ‪ -‬خارجي ‪360‬م ‪3 -‬نوم‬‫ ‪2‬حمام ‪ -‬صالون كبير ‪ -‬مطبخ نظام‬‫امريكي ‪ -‬تراسات جميلة ‪ -‬للجادين ‪-‬‬ ‫ت‪079/6408991:‬‬

‫(‪ )1899‬الكرسي ‪150 -‬م ‪ -‬ارضية مع‬ ‫‪150‬م حديقة وتراسات‪-3‬نوم‪1‬ماستر ‪-‬‬ ‫صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬معيشة مستقلة‪-‬مطبخ‬ ‫راكب ‪ -‬سوبر ديلوكس ‪ -‬جديدة لم تسكن‬ ‫‪115,000 -‬دينار ‪ -‬ت‪079/8828821:‬‬

‫(‪ )2195‬قصر خلدا ‪ -‬ارضية ‪ -‬مدخل‬ ‫مستقل ‪190 -‬م ‪ -‬ت��رس كبير امامي‬ ‫خلفي ‪ 3 -‬نوم ‪ 3 -‬حمام ‪ -‬تشطيبات‬ ‫فخمة ‪ -‬بناية جديدة ‪ -‬لم تسكن ‪145 -‬‬ ‫أل��ف دي��ن��ار ‪- www.zalloum.com -‬‬ ‫ت‪079/5443931:‬‬

‫(‪ )1945‬خ��ل��دا ‪ -‬ك��اش��ف��ة ك��ل عمان‬ ‫ منطقة فلل وقصور ‪ -‬اطاللة خالبة‬‫ مساحة ‪150‬م ‪ -‬ط ‪ 3‬م��ع مصعد ‪-‬‬‫فايربليس ‪ -‬جميع الخدمات متوفرة‬ ‫‪ -‬ت‪078/8944787:‬‬

‫(‪ )2392‬ضاحية األمير راش��د ‪156 -‬م‬ ‫ أرض��ي ‪ 3 -‬نوم ‪ 1‬ماستر ‪ -‬صالون‬‫ معيشة ‪ 3 -‬ح��م��ام ‪ -‬مطبخ بلوط‬‫ تشطيب س��وب��ردي��ل��وك��س ‪ -‬موقع‬‫مميز ‪ -‬قرب الخدمات ‪92000 -‬دينار ‪-‬‬ ‫ت‪079/8292337:‬‬ ‫(‪ )2192‬ضاحية الرشيد ‪ -‬قرب‬ ‫الجامعة االردن��ي��ة وش املدينة‬ ‫املنورة ‪ -‬جديدة من املالك ‪175 -‬م‬ ‫مع الخدمات ‪3 -‬نوم ‪ 3 -‬حمام ‪-‬‬ ‫صالة وسفرة ‪ -‬معيشة ‪ -‬بلكون‬ ‫ زج��اج دبل ‪ -‬اب��واب قشرة بلوط‬‫ حنفيات وأطقم ايديل ستاندرد‬‫ س�يرام��ي��ك اس��ب��ان��ي ‪ -‬رخ��ام‬‫ايطالي ‪ -‬ع��زل ج���دران ‪ -‬تدفئة‬ ‫ ك��راج ‪ -‬مستودع ‪ -‬تشطيبات‬‫ت‪- 079/7960079:‬‬ ‫مميزة ‪-‬‬ ‫‪06/5695854‬‬ ‫(‪ )1960‬خلدا ‪210 -‬م‪-‬ارضية ‪ -‬تراسات‬ ‫امامية ‪3 -‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون‬ ‫ معيشة ‪ -‬تشطيب شبه فلل ‪ -‬سوبر ‪-‬‬‫اطاللة رائعة ‪ -‬جديدة ‪141,000 -‬دينار‬ ‫‪ -‬ت‪079/7521106:‬‬

‫(‪ )2099‬ش��ق��ة ارض���ي���ة ‪ -‬دوب��ل��ك��س‬ ‫ خ��ل��دا ‪ -‬بجانب اك��ادي��م��ي��ة عمان‬‫ ‪270‬م ‪ -‬صالون ‪ -‬سفرة ‪ -‬معيشة ‪-‬‬‫فريبليس ‪4 -‬نوم ‪ -‬خدمة حديقة‪350‬م‬ ‫ ت‪077/7111770 - 079/5548887:‬‬‫(‪ )1955‬خلدا‪-‬خلف الهوليداي ان ‪-‬‬ ‫‪230‬م ‪ -‬ط‪ - 4‬مطلة ‪ -‬ارضيات رخام‬ ‫ مطبخ بلوط ‪ -‬تدفئة تحت البالط‬‫ كراج‪-‬مصعد ‪5000 -‬س��ن��وي ‪ -‬من‬‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪- 079/5596352:‬‬ ‫‪077/6619913‬‬

‫(‪ )1948‬خلدا ‪165 -‬م ‪ -‬ارضية‪-100‬م‬ ‫ح��دائ��ق وت��راس��ات ‪ -‬ك���راج ومدخلين‬ ‫مستقل ‪ -‬سوبرديلوكس‪-3‬نوم‪1‬ماستر‬ ‫ ص��ال��ة ‪ -‬ص��ال��ون ‪ -‬مطبخ راك���ب ‪-‬‬‫بسعرمغري مع العفش‪-‬بداعي السفر‬ ‫‪ -‬ت‪079/7521106:‬‬

‫(‪ )1954‬خلدا ‪280 -‬م ‪ -‬ارضية‪-‬دوبلكس‬ ‫م��ع ‪250‬م ح��دائ��ق وت��راس��ات ‪ -‬ك��راج‬ ‫ومداخل مستقلة ‪ -‬تشطيب فلل ‪ -‬موقع‬ ‫مميز وحيوي ‪ -‬جديدة ‪162,000 -‬دينار‬ ‫‪ -‬ت‪079/5050688:‬‬

‫(‪ )2396‬خلدا ‪ -‬المعارف ‪200 -‬م ‪ -‬ط‬ ‫ثاني ‪ 3 -‬نوم ‪ 1‬ماستر ‪ -‬صالون ‪ -‬معيشة‬ ‫ ‪ 4‬حمام ‪ -‬غ خادمة ‪ -‬مطبخ بلوط ‪-‬‬‫برندة ‪ -‬تشطيب سوبرديلوكس ‪ -‬اطاللة‬ ‫رائعة ‪ -‬منطقة فلل ‪ -‬قرب الخدمات ‪-‬‬ ‫‪135000‬دينار ‪ -‬ت‪079/6740156:‬‬

‫(‪ )2077‬شقة للبيع ‪ -‬طابق ثاني ‪-‬‬ ‫‪135‬م ‪ -‬ضاحية الرشيد ‪ -‬بسعر ‪45000‬‬ ‫دينار ‪ -‬ت‪079/8777717:‬‬ ‫(‪ )1949‬اب��و نصير ‪ 3 -‬ن��وم ‪ -‬صالة‬ ‫ ص��ال��ون ‪ 2 -‬ح��م��ام ‪ -‬مطبخ راك��ب‬‫خشب ‪ -‬مخزن ‪ -‬برندة ‪-‬بسعر جيد ‪-‬‬ ‫ت‪079/8137979:‬‬

‫(‪ )2090‬ت�لاع العلي الغربي ‪ -‬بعد‬ ‫كلية الخوارزمي ‪200 -‬م ‪ -‬أرضية مع‬ ‫ت��راس امامي ‪3 -‬ن��وم ‪3 -‬حمام ‪ -‬بناء‬ ‫‪3‬سنوات ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬اطاللة ومنطقة‬ ‫مرتفعة ‪- www.zalloum.com -‬‬ ‫ت‪079/5770937:‬‬

‫(‪ )2046‬ع��رج��ان ‪125 -‬م ‪ -‬صالة‬ ‫ صالون ‪2 -‬نوم ‪1‬ماستر ‪ -‬حمامين ‪-‬‬‫مخزن ‪ -‬حديقة ‪ -‬تسوية ‪ -‬جديدة لم‬ ‫تسكن ‪ -‬من المالك ‪40,000 -‬دي��ن��ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/7003271:‬‬ ‫(‪ )2042‬ش��ق��ة ط��اب��ق��ي��ة ‪240‬م‬ ‫ مفروشة ‪ -‬ضمن فيال م��ن ثالثة‬‫شقق ‪ -‬اب��و نصير دوار جامعة العلوم‬ ‫التطبيقية ‪ -‬بسعر‪ 100,000‬دينار ‪-‬‬ ‫ت‪079/6666871:‬‬ ‫(‪ )2040‬الجاردنز ‪ -‬ارضية ‪220 -‬م ‪-‬‬ ‫حديقة ‪400‬م ‪3 -‬مداخل ‪ -‬السعر ‪135‬‬ ‫ألف دينار نهائي ‪ -‬ت‪079/6650800:‬‬ ‫(‪ )2038‬الجبيهه ‪ -‬حي الزيتونة ‪150 -‬م‬ ‫ تحت االنشاء ‪ -‬تراس ‪ -‬كراج ‪3 -‬نوم‬‫‪1‬ماستر ‪ -‬ص��ال��ون ‪ -‬س��ف��رة‪ -‬معيشة‬ ‫مستقلة ‪ -‬ديكورات مميزة ‪ -‬من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/5538827:‬‬

‫مساحتها‬ ‫(‪ )2087‬شقة حديثة ‪-‬‬ ‫‪208‬م‪ - 2‬خلف الهوليدي ان ‪/‬ش المدينة‬ ‫المنورة ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمام ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون‬ ‫واس��ع ‪ -‬تدفئة مركزية ‪ -‬تشطيبات‬ ‫ف��اخ��رة ‪- www.zalloum.com -‬‬ ‫ت‪079/5770937:‬‬ ‫(‪ )2109‬ديرغبار ‪ -‬ط‪ - 1‬طابقية ‪-‬‬ ‫‪ - 320‬خادمة وغسيل ‪ -‬صالون سفرة‬ ‫ تدفئة تكييف ‪ -‬اب��اج��ورات كهرباء‬‫ ‪3‬ب��رن��دات ‪ -‬فيربليس ‪ -‬ج��اك��وزي ‪-‬‬‫بسعرمناسب ‪www.zalloum.com -‬‬ ‫ ت‪079/9046550:‬‬‫(‪ )2401‬كوزمو ‪ -‬ط ثالث ‪150 -‬م‬ ‫ ‪ 3‬ن��وم ‪ 1‬ماستر ‪ -‬صالون ومعيشة‬‫ ‪ 3‬حمام ‪ -‬مطبخ بلوط ‪ -‬ب��رن��دة ‪-‬‬‫تشطيب س��وب��ردي��ل��وك��س ‪ -‬اط�لال��ة‬ ‫رائعة ‪ -‬موقع مميز ‪75000 -‬دي��ن��ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/7684604:‬‬

‫(‪ )2100‬شقة ارض��ي��ة ‪185 -‬م مع‬ ‫حديقة كراج مستقل ‪3 -‬نوم ‪1 -‬ماستر‬ ‫ ‪4‬ح��م��ام ‪ -‬ص��ال��ون معيشة ‪ -‬فاخرة‬‫بسعر مغري ‪- www.zalloum.com -‬‬ ‫ت‪079/9046550:‬‬ ‫(‪ )1940‬شقة استثمارية على ش مكة‬ ‫‪1‬نوم‪-1‬حمام‪-‬صالة‪-‬مطبخ راكب‬ ‫‬‫ خزائن حائط ‪ -‬مفروشة ‪ -‬ديكورات‬‫جبصين ‪ -‬موقع حيوي ‪ -‬جديدة لم تسكن‬ ‫ بسعرمغري ‪ -‬ت‪079/8828821:‬‬‫(‪ )1714‬تالع العلي الغربي ‪ -‬ط ‪- 3‬‬ ‫‪150‬م ‪ -‬مع روف ‪50‬م ‪3 -‬نوم ‪1‬ماستر‬ ‫ صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬معيشة ‪ -‬برندة ‪2‬‬‫ ت‪079/6554382 - 079/5401877:‬‬‫(‪ )2037‬شفا ب��دران ‪ -‬ق��رب الجامعة‬ ‫التطبيقية ‪100 -‬م ‪ -‬ط‪3 - 3‬نوم ‪1‬ماستر‬ ‫ صالون ‪ -‬سفرة ‪ -‬كراج ‪ -‬ديكورات ‪-‬‬‫مصعد ‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪079/5538827:‬‬

‫(‪ )2033‬شفا ب���دران ‪ -‬ق��رب الجامعة‬ ‫التطبيقية ‪190 -‬م ‪ -‬ط ارض���ي ‪-‬‬ ‫تراس ‪+‬كراج ‪3 -‬نوم ‪1‬ماستر ‪ -‬صالون‬ ‫‪+‬سفرة ‪ -‬معيشة منفصلة ‪ -‬خادمة ‪/‬‬ ‫مالبس ‪ -‬ديكور مميز ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/5538827:‬‬ ‫(‪ )2010‬الجبيهة ‪ -‬مقابل الكلية العلمية‬ ‫االسالمية ‪146 -‬م ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمامات ‪-‬‬ ‫صالون وسفرة ‪ -‬مطبخ راكب مع معيشة‬ ‫وحمام شمسي ‪ -‬تدفئة وسخان كهرباء‬ ‫ السعر ‪ 82‬ألف دينار قابل لتفاوض ‪-‬‬‫ت‪079/6352698:‬‬ ‫(‪ )2336‬شقه سكنيه ف��اخ��رة ج��دا ‪-‬‬ ‫كوزمو ‪ -‬مساحه‪200‬م ‪3 -‬نوم ‪4 -‬حمام‬ ‫ جديده غير مستعمله ‪ -‬مطبخ بلوط‬‫جوايكو ‪6 -‬مكيفات ‪ -‬تدفئة مركزيه‬ ‫ دي��ك��ورات جبصين ‪ -‬حديقة واسعه‬‫‪ -‬ت‪077/5654585 - 079/5654585:‬‬

‫(‪ )1906‬خلدا ‪200 -‬م‪-‬طابقية‪-‬‬ ‫خلف الهوليدي ان ‪3 -‬نوم‪1‬ماستر‪-‬‬ ‫صالة‪-‬صالون ‪ -‬معيشة ‪ -‬مطبخ‬ ‫بلوط ‪ -‬اثاث فاخر ‪ -‬تشطيب سوبر‬ ‫ بسعر مغري جدا ‪ -‬بداعي السفر‬‫ ت‪079/8828821:‬‬‫(‪ )2015‬عرقوب خلدا ‪169 -‬م ‪ -‬ط‪3‬‬ ‫ ‪3‬ن��وم ‪1 -‬ماستر ‪ -‬صالون ‪ -‬سفرة‬‫ معيشة منفصلة ‪2 -‬برندة ‪ -‬تدفئة ‪-‬‬‫مصعد ‪ -‬كراج ‪ -‬ديكورات ‪ -‬لم تسكن ‪-‬‬ ‫من المالك ‪ -‬ت‪079/5538827:‬‬ ‫(‪ )2340‬ت��ق��اط��ع ش����ارع االردن‬ ‫ مدخل اسكان دكاترة الجامعة‬‫االردن���ي���ة ‪100 -‬م ‪2 -‬ن����وم ‪-‬‬ ‫‪1‬ماسرت ‪ -‬صالون واسع ‪ -‬برندة ‪-‬‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪079/5559419:‬‬ ‫‪079/5530617 -‬‬


‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ‬‬ ‫‪39256‬‬

‫‪118765‬‬

‫‪120234‬‬

‫(‪ )1713‬تالع العلي الغربي ‪ -‬تسوية‬ ‫اولى ‪ -‬مساحة ‪150‬م ‪3 -‬نوم ‪1‬ماستر‬ ‫ صالة ‪ -‬ص��ال��ون ‪ -‬معيشة ‪ -‬ع��دد‪2‬‬‫ترسات ‪ -‬حديقة ‪ -‬ت‪- 079/5401877:‬‬ ‫‪079/6554382‬‬

‫‪á`` 100 ` `ë`Ø°U‬‬ ‫(‪ )1783‬أجمل مواقع ضاحية الرشيد ‪-‬‬ ‫خلف فندق القدس ‪ -‬مميزة ‪ -‬تبعد ‪50‬م‬ ‫عن ش الجامعة ‪170 -‬م ‪ 3 -‬نوم ‪ -‬صالة‬ ‫منفصلة ‪ -‬صالون ‪ -‬حمامين ‪ -‬مطبخ‬ ‫أمريكي فاخر ‪ -‬برندة مطلة على ش‬ ‫الجامعة ‪ -‬بناء ‪ 8‬سنوات ‪ -‬مجددة بالكامل‬ ‫ دهان ‪ -‬ديكور ‪ -‬جبصن وجيبصين بورد‬‫ اض��اءة مخفية ‪ -‬واجهة حجر ديكور ‪-‬‬‫ارضيات بورسالن اسباني وحديد حماية‬ ‫ على كافة الشبابيك ‪ -‬من المالك بدون‬‫وسطاء ‪ -‬ت‪079/5293270:‬‬ ‫(‪ )1769‬ع��رج��ان ‪/‬شقة للبيع ‪-‬‬ ‫‪175‬م ‪ -‬طابق‪ - 3‬سوبرديلوكس‬ ‫ تدفئة ‪ -‬مصعد ‪ -‬دي��ك��ورات ‪-‬‬‫مطبخ امريكي ‪ -‬برندات ‪ -‬بعفش‬ ‫اوب��دون ‪ -‬من المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪079/7777349:‬‬ ‫(‪ )1755‬أم ال��س��م��اق ال��غ��رب��ي ‪ /‬خلف‬ ‫ماكدونالدز ‪130 -‬م‪ - 2‬ط‪ - 3‬السعر‬ ‫‪ 70‬أل��ف دي��ن��ار م��ن المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5334785 - 079/6800633:‬‬ ‫(‪ )1741‬الجاردنز ‪ -‬طابق ارض��ي ‪-‬‬ ‫مساحة ‪180‬م ‪ -‬بناء سنتين ‪ -‬صالة ‪-‬‬ ‫صالون ‪ -‬معيشة ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمام ‪ -‬من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/6652255:‬‬ ‫(‪ )1715‬تالع العلي الغربي ‪ -‬ط ارضي‬ ‫ ‪150‬م ‪3 -‬نوم ‪1‬ماستر ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون‬‫ معيشة ‪ -‬برندة ‪3 - 2‬حمام ‪ -‬مطبخ‬‫ ت‪079/6554382 - 079/5401877:‬‬‫(‪ )2345‬ضاحية الرشيد ‪ -‬طابق اول في‬ ‫عمارة مميزة جديدة ‪ -‬مساحة ‪125‬م‬ ‫ حديقة على المطبخ ‪ -‬من المالك ‪-‬‬‫ت‪079/6671410:‬‬

‫(‪ )1896‬خلدا ‪190 -‬م ‪ -‬ارضية ‪270 -‬م‬ ‫حديقة وتراسات ‪3 -‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالة‬ ‫ صالون ‪ -‬معيشة مستقلة ‪ -‬مطبخ‬‫راكب ‪ -‬تشطيب سوبر ‪130,000 -‬دينار‬ ‫ ت‪079/8828821:‬‬‫(‪ )1889‬اب��و نصير ‪ -‬ق��رب االش��ارة‬ ‫الضوئية ‪ -‬خلف الحديقة ‪ -‬مقابل ركن‬ ‫التسوق ‪131 -‬م ‪ -‬ط‪ - 2‬بسعر ‪45‬‬ ‫ال��ف موقع سنتر قريب م��ن االس��واق‬ ‫وال��ش��ارع الرئيسي والخدمات كاملة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5919421:‬‬

‫(‪ )2351‬روف للبيع ‪ -‬ش المدينة المنورة‬ ‫ ‪350‬م ‪+150‬م الترسات ‪3 -‬نوم‪1‬ماستر‬‫ ‪3‬حمام ‪ -‬صالون ‪ -‬جلوس ‪ -‬مطبخ‬‫راكب‪ -‬مكتب ‪ -‬غ خادمة ‪ -‬تدفئة ‪ -‬مصعد‬ ‫ بسعر ‪ 115‬الف قابل ‪ -‬دون وسطاء ‪-‬‬‫ت‪079/8717273:‬‬ ‫(‪ )1868‬ش��ق��ة بمنطقة ح��ي��وي��ة ح��دا‬ ‫ الجبيهة ‪ -‬مقابل البنك االسالمي‬‫ ‪150‬م ‪ 3 -‬نوم ‪ 3 -‬حمام ‪ -‬معيشة ‪-‬‬‫صالون ‪ -‬مطبخ ‪ 2 -‬بلكونة ‪ -‬من املالك‬ ‫ ت‪079/6900488:‬‬‫(‪ )1859‬تالع العلي ‪/‬بجانب اسكان‬ ‫االطباء ‪ -‬ط ارضي‪240‬م‪ - 2‬محدثة‬ ‫ كراجني سيارة ‪ -‬بئرماء ‪ -‬حديقة‬‫ باربكيو ‪ -‬مطبخ راك��ب ‪3 -‬نوم‬‫‪1‬ماسرت ‪ -‬ت‪079/5532214:‬‬

‫(‪ )1795‬خلدا ‪ -‬يف اعلى مناطق خلدا‬ ‫ ‪140‬م‪3 - 2‬نوم ‪ -‬معيشة ‪ -‬ضيوف‬‫ تشطيب سوبرديلوكس‪ -‬س��ف��رة ‪-‬‬‫‪3‬حمامات ‪ -‬السعر ‪ - 119‬من املالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪079/5522867:‬‬ ‫(‪ )1612‬ص��اف��وط ‪140 -‬م ‪3 -‬ن��وم‬ ‫ ‪3‬ح��م��ام ‪ -‬ص��ال��ون ‪ -‬صالة ‪ -‬مطبخ‬‫ بلكونة ‪ -‬مصعد ‪ -‬م��ن ال��م��ال��ك ‪-‬‬‫ت‪079/5275500 - 079/9022567:‬‬ ‫(‪ )1607‬مرج الحمام‪/‬الجلهاء‪-‬قرب اسكان‬ ‫عالية ‪ -‬ط‪208 - 3‬م ‪2 -‬برندة ‪ -‬كبيرة ‪-‬‬ ‫جديدة ‪ -‬تدفئة ‪3 -‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬معيشة‬ ‫ صالون كبير ‪ -‬منطقة رائعة ‪ -‬قريبة‬‫من االس��واق ‪ -‬خزان ‪ -‬غ خزين ‪ -‬كراج‬ ‫بسعر مغري ‪ 115‬ألف دينار نهائي ‪-‬‬‫ت‪079/6691997:‬‬ ‫‪122245‬‬


‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪39095‬‬

‫(‪ )2348‬المدينه الرباضيه ‪3 -‬ن��وم ‪-‬‬ ‫صالون‪ - L‬مطبخ ‪2 -‬حمام ‪ -‬مساحه‪130‬م‬ ‫ مصعد ‪ -‬بلكونه ‪ -‬تدفئة ‪ -‬تشطيبات‬‫حديثه ‪ -‬قرب الخدمات ‪ -‬بسعر‪ 55‬الف ‪-‬‬ ‫من المالك ‪ -‬ت‪079/9562796:‬‬

‫‪119227‬‬

‫‪á`` 100 ` `ë`Ø°U‬‬ ‫(‪ )1606‬ضاحية األم��ي��ر راش��د‬ ‫ أرضية معلقة‪200‬م‪3 - 2‬نوم‬‫‪1‬ماستر ‪3 -‬حمامات ‪ -‬معيشة‬ ‫ ص��ال��ون ‪ -‬غ خ��ادم��ة ‪ -‬أرضية‬‫باركيه ‪ -‬مطبخ بلوط ‪ -‬من المالك‬ ‫ ت‪079/5848489:‬‬‫(‪ )1598‬مرج الحمام ‪ /‬الجلهاء ‪ -‬ارضية‬ ‫ ‪208‬م ‪ -‬ت��راس��ات امامية ‪ -‬جديدة‬‫ تدفئة‪3 -‬ن��وم ‪1‬ماستر ‪ -‬معيشة‪-‬‬‫صالون كبير‪ -‬منطقة رائعة ‪ -‬قريبة‬ ‫من االسواق ‪ -‬خزان ‪ -‬غ خزين ‪ -‬كراج ‪-‬‬ ‫بسعر مغري جدا ‪ 135‬ألف دينار نهائي‬ ‫‪ -‬ت‪079/6691997:‬‬

‫(‪ )1712‬ضاحية الرشيد ‪ -‬بالقرب من‬ ‫الجامعة االردنية ‪-‬ط ‪90-3‬م‪-2‬ن���وم ‪-‬‬ ‫صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬برندة ‪ -‬تحت االنشاء‬ ‫ ‪2‬حمام ‪ -‬مطبخ ‪ -‬ت‪079/5401877:‬‬‫ ‪079/6554382‬‬‫(‪ )1711‬ضاحية الرشيد ‪ -‬بالقرب من‬ ‫الجامعة االردنية ‪ -‬ط ارضي ‪130 -‬م ‪-‬‬ ‫‪3‬نوم ‪1‬ماستر ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ‬ ‫ ‪2‬حمام ‪ -‬حديقة ‪ -‬ت‪079/5401877:‬‬‫ ‪079/6554382‬‬‫(‪ )1689‬الجبيهة ‪ /‬ح��ي ال��زي��ت��ون��ة‬ ‫ ‪150‬م‪ - 2‬ط‪ - 2‬مطلة على شارع‬‫االردن ‪4 -‬نوم ‪ 3 -‬حمام ‪ -‬صالة ‪ -‬مطبخ‬ ‫نظام امريكي ‪ -‬بلكونة ‪ -‬ديكورات اخر‬ ‫موديل ‪ -‬حمايات ‪ -‬اباجورات‪ -‬لم تسكن‬ ‫ ت‪078/8476054 - 079/7562675:‬‬‫(‪ )1837‬مرج الحمام ‪160 -‬م ‪ -‬طابق‬ ‫ارض��ي ‪3 -‬ن��وم ‪1‬ماستر ‪3 -‬حمامات‬ ‫ صالون ضيوف ‪ -‬معيشة ‪ -‬بئر ماء‬‫ فيربليس ‪ -‬سوبرديلوكس ‪ -‬مطبخ‬‫راك��ب ‪ -‬ت��راس ‪ -‬من المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪077/7808787:‬‬

‫(‪ )2346‬تقاطع ش���ارع االردن‬ ‫ مدخل اسكان دكاترة الجامعة‬‫االردنية ‪150 -‬م ‪3 -‬نوم ‪1‬ماسرت‬ ‫ ‪3‬حمامات ‪ -‬معيشة ‪ -‬صالون‬‫ برندة ‪ -‬ت‪- 079/5559419:‬‬‫‪079/5530617‬‬ ‫(‪ )1709‬ضاحية الرشيد ‪ -‬بالقرب من‬ ‫الجامعة االردنية ‪ -‬ط ثاني ‪ -‬مساحة‬ ‫‪130‬م ‪3 -‬ن���وم ‪1‬م��اس��ت��ر ‪ -‬ص��ال��ة ‪-‬‬ ‫صالون ‪3 -‬حمام ‪ -‬مطبخ ‪ -‬قيداالنشاء‬ ‫ ت‪079/6554382 - 079/5401877:‬‬‫(‪ )1817‬السابع ‪ /‬خلف م��دارس‬ ‫الفرنسيسكان ‪ -‬سوبرديلوكس‬ ‫ ‪142‬م ‪3 -‬ن���وم ‪1 -‬م��اس��ت��ر ‪-‬‬‫حمامات معلقة ‪ -‬صالون ‪ -‬معيشة‬ ‫ رخام سيراميك اسباني ‪ -‬زجاج‬‫دب��ل ‪ -‬دي��ك��ورات جبصين ان��ارة‬ ‫مخفية ‪ -‬اب��واب بلوط ‪ -‬جديدة‬ ‫ ‪107‬أالف ش��ام��ل ال��رس��وم ‪-‬‬‫ت‪079/5591131:‬‬ ‫(‪ )1710‬ضاحية الرشيد ‪ -‬بالقرب من‬ ‫الجامعة االردن��ي��ة ‪ -‬تسوية ‪130 -‬م‬ ‫ ‪3‬ن��وم ‪1‬ماستر ‪ -‬صالة ‪ -‬ص��ال��ون ‪-‬‬‫‪3‬حمام ‪ -‬مطبخ ‪ -‬حديقة ‪ -‬قيداالنشاء‬ ‫ ت‪079/6554382 - 079/5401877:‬‬‫‪120063‬‬

‫(‪ )1633‬شقة في مرج الحمام ‪170 -‬م‪2‬‬ ‫ طابق ارض��ي ‪ -‬بسعر ‪ 110‬االف ‪-‬‬‫ت‪06/5344599 - 077/7281259:‬‬ ‫(‪ )1649‬أجمل مناطق م��رج الحمام ‪-‬‬ ‫‪200‬م ‪ -‬اطاللة رائعة على الغرب ‪4 -‬‬ ‫نوم ‪ 3 -‬حمام ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ مفتوح‬ ‫على المعيشة ‪ -‬خ��ادم��ة ‪ -‬ب��رن��دات ‪-‬‬ ‫ديكورات جبصين ‪ -‬اب��واب قشرة بلوط‬ ‫ المنيوم وزجاج دبل جالس ‪ -‬اباجورات‬‫كهرباء ‪ -‬ستااليت م��رك��زي ‪ -‬يمكن‬ ‫المبادلة بارض تصلح لمشاريع اسكانية‬ ‫ ت‪079/9110001 - 079/8943006:‬‬‫(‪ )1623‬الرابية ‪ /‬ش المدينة المنورة ‪-‬‬ ‫‪235‬م ‪4 -‬نوم‪ 5 -‬حمام ‪ -‬مصعد ‪ -‬تدفئة‬ ‫راكبة ‪ -‬المنيوم دبل ‪ -‬تشطيبات فاخرة ‪-‬‬ ‫جاهزة للسكن ‪ -‬خلف بيتزا هت ‪ -‬ال مانع‬ ‫من تدخل الوسطاء ‪ -‬ت‪079/5306028:‬‬ ‫(‪ )1247‬دير غبار ‪ /‬خلف مدارس القمة‬ ‫ ‪150‬م ‪ -‬ط‪3 - 3‬ن��وم ‪ -‬معيشة ‪-‬‬‫‪3‬حمام ‪ -‬ضيوف ‪ -‬بناء حديث ‪ -‬مصعد‬ ‫ برندة ‪75.000 -‬دينارقابل للتفاوض‬‫ ت‪079/6686822:‬‬‫(‪ )1571‬حي الصحابة ‪ -‬ط‪180 - 2‬م‬ ‫ مدخلين ‪ -‬صالون‪ - L‬غرفة جلوس‬‫واسعة ‪3 -‬ن��وم ‪3 -‬حمام ‪2 -‬ب��رن��دة ‪-‬‬ ‫مطبخ راكب‪-‬سخان ماء كهربائي ‪ -‬تدفئة‬ ‫ مصعد ‪ -‬بئرماء ‪ -‬مستودع ‪ -‬ستاليت‬‫ استخدام ‪5‬سنوات ‪ -‬من المالك مباشرة‬‫ ت‪079/5277223:‬‬‫قرب‬ ‫(‪ )1591‬ضاحية الياسمني ‪-‬‬ ‫عبدون ‪ -‬مفروشة فرش فاخر ‪ -‬جديدة لم‬ ‫تسكن ‪ -‬مساحة ‪123‬م ‪ -‬تسوية ثانية ‪-‬‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪079/5386397:‬‬ ‫(‪ )2559‬شقة للبيع في مرج الحمام ‪-‬‬ ‫ارضية ‪190‬م ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمام ‪ -‬صالون ‪-‬‬ ‫سفرة ‪ -‬معيشة ‪ -‬حديقة ‪ -‬كراج‪ -‬للجادين‬ ‫ ت‪079/6998558:‬‬‫(‪ )1620‬ضاحية الرشيد ‪ -‬خلف‬ ‫الجامعة األردن��ي��ة ‪133 -‬م ‪3 -‬‬ ‫ن��وم ‪1‬ماستر ‪ -‬حمامين ‪ -‬صالة‬ ‫ معيشة ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬تدفئة‬‫مركزية ‪ -‬سخان شمسي وكهربائي‬ ‫‪ -‬ت‪079/7964430:‬‬

‫‪121998‬‬


52387

29

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG 38471

¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG

30


38471

31

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


‫‪32‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫‪122876‬‬

‫ﻃﺎﻟﻊ اﻋﻼﻧﺎت‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺼﻮرة‬

‫(‪ )1396‬شقة ط اخير ‪200‬م ‪ -‬مع رووف‬ ‫ ‪90‬م ‪ -‬مطلة على مكة مول وتبعد عن‬‫المول ‪400‬م في اجمل موقع ديكورات‬ ‫فخمة ‪ -‬كرميد للروف ‪ -‬سوبرديلوكس‬ ‫ ‪215‬أل��ف جديدة لم تسكن ‪www. -‬‬‫‪ - zalloum.com‬ت‪079/5770787:‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ‬

‫‪104‬‬

‫(‪ )1390‬عرجان ‪ -‬قرب وزارة الداخلية ‪-‬‬ ‫ط اول ‪3 -‬نوم ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬برندة‬ ‫ ديكورات سوبر ديلوكس ‪ -‬موقع هادئ‬‫ ‪85,000‬نهائي ‪ -‬ت‪- 078/8882065:‬‬‫‪079/5186165‬‬

‫(‪ )1248‬ديرغبار ‪190 -‬م ‪ -‬ط ارضي مع‬ ‫تراس ‪ -‬بناء حديث ‪ -‬تشطيبات فاخرة ‪-‬‬ ‫مطبخ جورسال ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمام‪1‬ماستر‬ ‫ ك��راج ‪ -‬مدخل خ��اص ‪165 -‬أل���ف ‪-‬‬‫ت‪079/6686822:‬‬

‫(‪ )1374‬شقة للبيع يف منطقة‬ ‫اب��و السوس ‪ -‬مميزة ومطلة‬ ‫ تشطيبات س��وب��ر ديلوكس‬‫ بسعر مناسب ‪ -‬م��ن املالك‬‫مباشرة ‪ -‬ت‪079/8191814:‬‬

‫(‪ )1578‬م��رج الحمام ‪ -‬دوار البكري‬ ‫ بناء جديد ‪-150‬م ‪ -‬ط اول ‪ 3 -‬نوم‬‫ صالون معيشة ‪ -‬مطبخ راكب ‪ 3 -‬حمام‬‫برندة ‪ -‬غ خزين ‪ -‬واصل الماء وكهرباء‬‫ ت‪077/7175171:‬‬‫(‪ )1488‬شقه‪160‬م مع روف مكرمد‪100‬م‬ ‫ ط‪ - 3‬عرجان ‪ -‬موقع مميز ج��دا ‪-‬‬‫مطل على مدينه عمان‪ -‬بسعر مغري‬ ‫‪ -‬ت‪078/7532763:‬‬

‫(‪ )1362‬شقة استثمارية ‪ -‬الجاردنز‬ ‫ دوار الواحة ‪ -‬تسوية ‪226‬م ‪-‬‬‫عمارة طابقية ‪ -‬األرض ‪1000‬م ‪-‬‬ ‫مقسومة شقتني ‪ 1 -‬نوم ‪ -‬صالون‬ ‫والثانية ‪ 2‬نوم وصالون وتوابعها ‪-‬‬ ‫بحالة ممتازة جدا ‪ -‬تؤجر مفروش‬ ‫‪ -‬من املالك ‪ -‬ت‪077/6957777:‬‬

‫(‪ )1573‬تالع العلي ‪ -‬مقابل مستشفى‬ ‫تالع العلي ‪ -‬صغيرة ‪80 -‬م ‪ -‬مساحة‬ ‫خارجية ‪70 -‬م قرميد مدخل مستقل ‪-‬‬ ‫‪1‬نوم صالون مطبخ حمام ‪ -‬من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪077/9085983 - 077/8216980:‬‬

‫(‪ )1185‬الجاردنز ‪ - 72‬خلف المدارس‬ ‫العمرية ‪150 -‬م م��ن المالك ‪ -‬شبه‬ ‫أرض��ي مع ترس ومدخل مستقل ‪ -‬لم‬ ‫تسكن ‪3 -‬نوم ‪ -‬ماستر ‪3 -‬حمام ‪ -‬غ‬ ‫خادمه ‪ -‬معيشه منفصلة ‪ -‬صالون سفرة‬ ‫‪ - L‬تدفئة ‪ -‬اباجورات كهرباء ‪ -‬المنيوم‬ ‫دبل جالس ‪ -‬رخ��ام اورينتال ‪ -‬شور ‪-‬‬ ‫سيكوريت ‪ -‬اطقم ايديال ستاندر ‪ -‬عزل‬ ‫ جبص ملوكي ‪ -‬واجهه حجرية ‪LCD -‬‬‫مع سبوتات ‪ -‬ك��راج ‪79950 -‬نهائي‬ ‫‪ -‬ت‪079/6711634 - 079/7371000:‬‬

‫(‪ )1564‬شفا ب��دران ‪150 -‬م ‪ -‬ط‪- 2‬‬ ‫‪3‬نوم ‪3 -‬حمام ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬لم تسكن‬ ‫ قريبة جدا من الشارع الرئيسي ‪ -‬تبعد‬‫عن جامعة العلوم ‪300‬م ‪ -‬بسعر مناسب‬ ‫جدا ‪ -‬ت‪079/5919421:‬‬ ‫(‪ )1543‬ش��ق��ة ط��اب��ق��ي��ة للبيع‬ ‫ جديدة ‪ -‬مساحة ‪290‬م ‪ -‬حي‬‫الروابي خلف نادي السيارات امللكي‬ ‫ تشطيب ممتاز ‪ -‬م��ن املالك‬‫مباشرة ‪ -‬ت‪079/0479788:‬‬

‫(‪ )1184‬الجاردنز ‪ - 70‬لم تسكن ‪-‬‬ ‫‪185‬م ‪ -‬من المالك ‪ -‬ط‪ - 1‬مطلة ‪3 -‬نوم‬ ‫ ماستر ‪3 -‬حمام ‪ -‬غ خادمه وغسيل‬‫ معيشه منفصلة ‪ -‬صالون وسفرة ‪- L‬‬‫برندتين ‪ -‬اباجورات كهرباء المنيوم دبل‬ ‫جالس رخام اورينتال ‪ -‬شور ‪ -‬سيكوريت‬ ‫تدفئة ‪ -‬تنك اضافي مع مضخة ‪ -‬عزل‬ ‫مصعد ‪ -‬جبص ملوكي ‪ -‬واجهه حجرية ‪-‬‬ ‫‪ LCD‬مع سبوتات ‪114000 -‬دينار نهائي‬ ‫‪ -‬ت‪079/6711634 - 079/7371000:‬‬

‫(‪ )1506‬الجبيهه ‪180 -‬م ‪3 -‬نوم ‪ -‬صاله‬ ‫ صالون ‪ -‬مطبخ ‪ -‬بلكونه ‪3 -‬حمام ‪-‬‬‫تشطيبات فاخره ‪ -‬لم تسكن ‪ -‬في خربه‬ ‫مسلم ‪95‬الف دينار ‪ -‬ت‪077/7139516:‬‬ ‫ ‪079/9955430‬‬‫(‪ )2562‬ش��ارع مكة ‪ -‬ق��رب الضمان‬ ‫االجتماعي ‪139 -‬م ‪ -‬ط‪3 2-‬ن��وم ‪-‬‬ ‫‪2‬حمام ‪ -‬صالون ‪ -‬سفرة ‪ -‬برندة ‪ -‬مطبخ‬ ‫ كراج ‪ -‬مصعد ‪ -‬بسعرمغري‪-‬للجادين‬‫‪ -‬ت‪077/7312144:‬‬

‫(‪ )1192‬المدينة ‪ - 74‬بجانب مدارس‬ ‫االتحاد ‪ -‬لم تسكن ‪150 -‬م ‪ -‬من المالك‬ ‫ ط‪ 2‬فني ‪3 -‬ن��وم ‪ -‬ماستر ‪3 -‬حمام‬‫ معيشة منفصلة ‪ -‬غ خادمة وغسيل ‪-‬‬‫صالون وسفرة ‪ L‬برندة كبيرة ‪ -‬اطاللة‬ ‫بانوراما ‪ -‬اباجورات كهرباء ‪-‬المنيوم‬ ‫دب��ل ‪ -‬سيراميك اسباني ‪ -‬اورينتال‪-‬‬ ‫اطقم ايديال ستاندر ‪ -‬بطاريات ايطالي ‪-‬‬ ‫شورات بوكس ‪ -‬سيكوريت عزل ‪ -‬واجهه‬ ‫حجرية‪ LCD‬تاسيس تدفئة وتكييف‬ ‫ ‪69000‬نهائي ‪ -‬ت‪- 079/7371000:‬‬‫‪079/6711634‬‬

‫(‪ )1485‬ديرغبار ‪ -‬ط ‪ - 3‬المساحة‬ ‫‪213‬م ‪3 -‬ن��وم ‪2 -‬ماستر ‪ -‬صالون ‪-‬‬ ‫صالة ‪ -‬مطبخ‪ -‬برندة ‪ -‬موقع هادئ‬ ‫مميز ‪ -‬بحالة جيدة ‪zalloum.com -‬‬ ‫ ت‪079/5434849:‬‬‫ط اخير ‪+‬روف‬ ‫(‪ )1484‬الجبيهة ‪-‬‬ ‫مساحة ‪300‬م دوبلكس ‪+‬ترس ‪4 -‬نوم‬ ‫ ‪2‬ماستر ‪ -‬صالون ‪ -‬معيشة ‪4 -‬حمام‬‫‪+‬خادمة ‪ -‬مطبخ خشب فاخر جدا ‪ -‬موقع‬ ‫خدمات مميز ‪- www.zalloum.com -‬‬ ‫ت‪079/5434849:‬‬

‫(‪ )1182‬الجاردنز ‪ - 70‬لم تسكن ‪-‬‬ ‫‪185‬م ‪ -‬من المالك ‪ -‬شبه ارض��ي مع‬ ‫حديقة كبيرة ج��دا ‪ -‬مدخل مستقل‬ ‫ ‪3‬ن��وم ‪ -‬ماستر ‪3 -‬حمام ‪ -‬غ خادمه‬‫وغسيل ‪ -‬معيشه منفصلة ‪ -‬صالون‬ ‫وسفرة ‪ - L‬اباجورات كهرباء المنيوم دبل‬ ‫جالس رخام اورينتال شور ‪ -‬سيكوريت‬ ‫تدفئة ‪ -‬تنك اضافي مع مضخة ‪ -‬عزل‬ ‫ جبص ملوكي ‪ -‬واجهه حجرية ‪LCD -‬‬‫م��ع سبوتات ‪109000 -‬دي���ن���ار نهائي‬ ‫‪ -‬ت‪079/6711634 - 079/7371000:‬‬

‫(‪ )1477‬ش��ق��ه‪200‬م ‪ -‬ط‪ - 1‬على‬ ‫شارعين ‪ -‬موقع مميز جدا ‪ -‬في الجاردنز‬ ‫ تدفئة ‪ -‬مصعد ‪ -‬كراج ‪ -‬السعر مغري‬‫ ت‪078/7532763:‬‬‫(‪ )1462‬شفا بدران ‪150 -‬م ‪ -‬ط ارضي‬ ‫ سوبرديلوكس ‪ -‬مصعد ‪ -‬ت��راس ‪-‬‬‫‪100‬م ‪ -‬زجاج دبل ‪ -‬بالط اسباني ‪ -‬الوان‬ ‫مميزه ‪ -‬اب��واب قشرة بلوط ديكورات‬ ‫مميزه ‪ -‬ت‪079/5120089:‬‬ ‫(‪ )1459‬ش��ف��ا ب�����دران ‪185 -‬م ‪-‬‬ ‫سوبرديلوكس ‪ -‬مصعد ط‪ - 2‬زجاج دبل‬ ‫ بالط اسباني ‪ -‬ابواب قشرة بلوط ‪ -‬في‬‫اجمل مناطق شفا بدران ‪ -‬ذات اطالله ‪-‬‬ ‫ت‪079/9642692:‬‬

‫(‪ )1181‬ش الجامعة ‪ -‬طلوع‬ ‫نيفين ‪ -‬مطلة ‪ -‬مساحة ‪90‬م‬ ‫ منطقة استثمارية جديدة لم‬‫تسكن ‪2 -‬نوم ‪2 -‬حمام ‪ -‬صالة‬ ‫ معيشة ‪ -‬برندة ‪ -‬من المالك ‪-‬‬‫ت‪079/5222422:‬‬

‫(‪ )1245‬السابع ‪ /‬خلف كوزمو ‪350 -‬م‬ ‫ ط‪ 3‬مع روف دوبلكس ‪ -‬فاخرة ‪5 -‬نوم‬‫ ‪2‬ص��ال��ون ‪2 -‬معيشة ‪ -‬مطبخين ‪-‬‬‫‪6‬حمام‪2‬ماستر ‪ -‬تراسات ‪ -‬اطاللة خالبة‬ ‫‪175 -‬ألف ‪ -‬ت‪079/6686822:‬‬

‫(‪ )1180‬الجاردنز ‪ - 71‬من المالك ‪-‬‬ ‫‪125‬م ‪ -‬لم تسكن ‪ -‬ط ارضي ‪ -‬ترس ‪+‬‬ ‫كراج ‪3 - -‬نوم ‪ -‬ماستر حمامين ‪ -‬معيشه‬ ‫ضيوف سفرة ‪ - L‬اب��اج��ورات كهرباء ‪-‬‬ ‫المنيوم دبل ‪ -‬شور ‪ -‬سيكوريت ‪ -‬اطقم‬ ‫ايديال ستاندر ‪ -‬عزل ‪ -‬جبص ملوكي‬ ‫ واجهه حجرية ‪ LCD -‬مع سبوتات‬‫ ‪ 85000‬دينار نهائي شامل الرسوم‬‫‪ -‬ت‪079/6711634 - 079/8748304:‬‬

‫(‪ )2568‬طريق ناعور ‪ -‬حديثة ‪ -‬اطاللة‬ ‫رائعة‪ -‬تشطيبات فاخرة ‪220 -‬م ‪ -‬لم‬ ‫تسكن ‪ -‬بسعر ‪ 100‬أل���ف ‪www. -‬‬ ‫‪ - zalloum.com‬ت‪079/5443931:‬‬ ‫(‪ )1244‬ضاحية الرشيد ‪200 -‬م ‪ -‬ط‬ ‫ارضي‪-‬تراس ‪ -‬مدخل مستقل ‪3 -‬نوم ‪-‬‬ ‫صاالت ‪ -‬سفرة ‪ -‬معيشة ‪3 -‬حمام‪1‬ماستر‬ ‫ جديدة لم تسكن ‪ -‬موقع مميز ‪ 85 -‬ألف‬‫‪ -‬ت‪079/6686822:‬‬

‫(‪ )1179‬الجاردنز ‪ - 71‬من المالك ‪-‬‬ ‫‪125‬م ‪ -‬لم تسكن ‪ -‬ط‪ + 3‬رووف ‪ -‬مطلة‬ ‫ ‪3‬نوم ماستر حمامين ‪ -‬معيشه ضيوف‬‫سفرة ‪ - L‬برندتين ‪ -‬اباجورات كهرباء‬ ‫ المنيوم دب��ل ‪ -‬شور ‪ -‬سيكوريت ‪-‬‬‫اطقم ايديال ستاندر ‪ -‬مصعد ‪ -‬عزل ‪-‬‬ ‫جبص ملوكي ‪ -‬واجهه حجرية‪ LCD-‬مع‬ ‫سبوتات ‪ -‬كراج ‪90000 -‬دي��ن��ار نهائي‬ ‫شامل الرسوم ‪ -‬ت‪- 079/6306633:‬‬ ‫‪079/6711634‬‬

‫(‪ )1242‬الرابية‪/‬قرب ش المدينة المنورة‬ ‫ ‪170‬م ‪ -‬ط‪ - 3‬تشطيبات فاخرة‬‫جديدة بالكامل ‪ -‬اطاللة رائعة ‪3 -‬نوم ‪-‬‬ ‫‪105‬آالف ‪ -‬يقبل من الثمن شقة او سيارة‬ ‫ ت‪079/6686822:‬‬‫(‪ )1217‬ديرغبار ‪ -‬دوبلكس ‪310 -‬م‬ ‫ على شارعني ‪ -‬صالون كبري ‪3 -‬نوم ‪-‬‬‫‪5‬حمام ‪2 -‬معيشة ‪ -‬مطبخ حديث راكب‬ ‫ ارضي واول ‪ -‬جناح خادمه ‪ 260 -‬الف‬‫‪ -‬ت‪079/9282845 - 079/5966997:‬‬

‫(‪ )1178‬الجاردنز ‪185 - 69‬م ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬لم تسكن ‪ -‬ط‪3 - 3‬نوم ‪ -‬ماستر‬ ‫ ‪3‬حمام ‪ -‬غ خادمه وغسيل ‪ -‬مستودع‬‫ معيشه منفصلة ‪ -‬صالون وسفرة ‪- L‬‬‫برندتين ‪-‬اباجورات كهرباء المنيوم دبل‬ ‫رخام اورينتال ‪ -‬سيكوريت تدفئة ‪ -‬تنك‬ ‫اضافي مع مضخة ‪ -‬عزل مصعد ‪ -‬جبص‬ ‫ملوكي ‪ -‬واجهه حجرية‪ LCD‬مع سبوتات‬ ‫ ‪104000‬دينار ‪ -‬ت‪- 079/6306633:‬‬‫‪079/6711634‬‬

‫(‪ )1208‬شقة للبيع ‪ -‬في شارع مكة ‪-‬‬ ‫مساحة ‪150‬م ‪ +‬حديقة وخدمات ‪160‬م ‪-‬‬ ‫من المالك مباشرة ‪ -‬ت‪077/9993465:‬‬ ‫(‪ )1207‬الرابية ‪ -‬خلف االتصاالت‬ ‫ ‪150‬م ‪3 -‬نوم‪-3‬حمام ‪ -‬صالة‬‫ صالون ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬تدفئة‬‫ م��ض��اف غ��رف��ة ن��وم‪+‬ح��م��ام ‪-‬‬‫مدخل مستقل ‪ -‬ك��راج ‪+‬ت��راس‬ ‫ م���ن ال��م��ال��ك ‪165 -‬أل������ف ‪-‬‬‫ت‪079/6963116:‬‬ ‫املساحة‬ ‫(‪ )1204‬ال��ب��ي��ادر ‪-‬‬ ‫‪130‬م ‪ 3 -‬نوم ‪ 1‬ماسرت ‪ -‬جديدة‬ ‫ اطاللة خالبة ‪ -‬السعر ‪ 50‬ألف‬‫ت‪- 079/7574051:‬‬ ‫دي��ن��ار ‪-‬‬ ‫‪079/6405019‬‬ ‫(‪ )2583‬ضاحية الرشيد ‪ -‬قرب مستشفى‬ ‫الجامعة االردنية ‪130 -‬م ‪3 -‬نوم مع‬ ‫ماستر حمامين صالون حرف‪ - L‬ط‪- 3‬‬ ‫بسعر ‪50000‬دينار ‪ -‬من المالك مباشرة‬ ‫ ت‪079/6613802:‬‬‫(‪ )1194‬الجبيهة ‪ -‬دوار المنهل قرب‬ ‫م���دارس االب���داع ال��ت��رب��وي ‪ -‬تسوية‬ ‫مستقلة‪ 3 -‬ن��وم ‪ 1‬ماستر ‪ 2 -‬حمام‪-‬‬ ‫‪1‬ضيوف وصالون ‪ -‬مطبخ ‪-‬مساحة‪134‬م‬ ‫ ‪2‬ح��دي��ق��ة م��ن��زل��ي��ة‪ 50 -‬أل����ف ‪-‬‬‫ت‪079/5751795:‬‬

‫(‪ )2594‬مرج الحمام ‪ -‬مقابل الحاووز‬ ‫ طابقية ‪214 -‬م ‪ 4 -‬نوم ‪ 1‬ماستر‬‫ صالون ‪ -‬معيشة ‪ 2 -‬برندة ‪ -‬مصعد‬‫ تشطيب سوبرديلوكس ‪ 100 -‬ألف‬‫ مع امكانية التقسيط ب��دون بنوك ‪-‬‬‫ت‪079/6682849:‬‬

‫(‪ )1193‬الجبيهة بجانب م��دارس‬ ‫االبداع الرتبوي ‪ -‬اسكان الساملية‬ ‫ الطابق الثالث ‪ -‬فخمة و مميزة‬‫ من املالك ‪ -‬ت‪079/8434430:‬‬‫(‪ )1177‬شقه للبيع ‪ -‬من المالك ‪ -‬في‬ ‫ع��رج��ان ‪2 -‬ن��وم ‪1 -‬ماستر ‪3 -‬حمام‬ ‫ ص��ال��ون ‪ -‬مطبخ راك���ب ‪ -‬مصعد‬‫كهربائي ط‪ - 3‬برنده‪ -‬مخزن طول ‪7‬م‬ ‫ ت‪079/9857842:‬‬‫(‪ )1602‬الجبيهه ‪ -‬حي الزيتونه ‪ -‬ارضية‪-‬‬ ‫جديدة ‪150 -‬م ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمام صالون‬ ‫ومعيشة ‪ -‬تدفئة وتكييف مركزي ‪ -‬من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/7496666:‬‬ ‫طابق ثالث‬ ‫(‪ )1340‬ت�لاع العلي ‪-‬‬ ‫ ‪218‬م ‪ -‬ص��ال��ون معيشه ‪4 -‬ن��وم ‪-‬‬‫‪2‬ماستر جديدة من المالك بدون وسطاء‬ ‫‪ -‬ت‪079/5292008:‬‬

‫(‪ )1335‬تالع العلي ‪ -‬ط أرضي ‪190 -‬م‪2‬‬ ‫ صالون ‪ -‬معيشة ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمام ‪-‬‬‫تراس ‪ -‬كراج ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬عمر البناء‬ ‫‪ 4‬سنوات ‪ -‬بسعر مغري من المالك بدون‬ ‫وسطاء ‪ -‬ت‪079/5292008:‬‬ ‫(‪ )1332‬الجبيهة ‪ -‬طابق أول مساحتها‬ ‫‪120‬م ‪ -‬ص��ال��ون ‪ -‬معيشة ‪3 -‬ن��وم ‪-‬‬ ‫‪2‬حمام ‪ -‬برندة ‪ -‬جديدة ‪ -‬من المالك‬ ‫بدون وسطاء ‪ -‬ت‪079/5292008:‬‬ ‫(‪ )1331‬تالع العلي ‪ -‬خلف الهوليدي ان‬ ‫ ط أرضي ‪170‬م ‪ -‬صالون ‪ -‬معيشة ‪-‬‬‫‪3‬نوم‪3 -‬حمام ‪ -‬تراس خارجي ‪ -‬جديدة‬ ‫ من المالك ‪ -‬ت‪079/5292008:‬‬‫(‪ )1330‬تالع العلي ‪ -‬خلف الهوليدي ان‬ ‫ ط‪ - 1‬مساحة ‪170‬م ‪ -‬صالون ‪ -‬معيشة‬‫ ‪3‬نوم ‪3 -‬حمام ‪ -‬برندة ‪ -‬جديدة ‪ -‬من‬‫المالك ‪ -‬ت‪079/5292008:‬‬

‫(‪ )1344‬الجبيهه ‪ -‬خلف البنك العربي‬ ‫ طابق ثالث ‪190‬م ‪ -‬صالون معيشه‬‫ ‪3‬ن��وم ‪3 -‬ح��م��ام ‪ -‬ت��راس برندتين‬‫ ج��دي��دة م��ن المالك ب��دون وس��ط��اء ‪-‬‬‫ت‪079/5292008:‬‬ ‫(‪ )1343‬الجاردنز ‪ -‬بجانب المدرسة‬ ‫العمرية ‪180 -‬م ‪ -‬ط أول ‪ -‬صالون‬ ‫معيشة ‪3 -‬نوم جديدة من المالك مباشرة‬ ‫ ت‪079/5292008:‬‬‫(‪ )1342‬الجبيهه ‪ -‬تسوية ‪190‬م ‪ -‬حديقة‬ ‫‪150‬م صالون معيشه ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمام ‪-‬‬ ‫كراج مستقل ‪ -‬جديدة من المالك بدون‬ ‫وسطاء ‪ -‬ت‪079/5292008:‬‬ ‫(‪ )2426‬عبدون ‪200 -‬م ‪ -‬ط ثالث ‪-‬‬ ‫موقع مميز ‪ 3 -‬ن��وم ماستر ‪ -‬صاالت‬ ‫واسعة ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬خزائن حائط ‪-‬‬ ‫تشطيب سوبرديلوكس ‪ -‬بسعرمناسب‬ ‫‪ -‬ت‪079/9569991:‬‬

‫(‪ )1348‬الجاردنز ‪ -‬بجانب المدرسة‬ ‫العمرية ‪ -‬ط ثاني ‪210 -‬م ‪ -‬صالون‬ ‫معيشة ‪4 -‬ن��وم ‪ -‬جديدة من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/5292008:‬‬ ‫(‪ )1347‬الجبيهه ‪ /‬خلف البنك العربي ‪-‬‬ ‫تسوية ‪170‬م صالون معيشه ‪3 -‬نوم ‪-‬‬ ‫‪3‬حمام ‪ -‬جديدة من المالك بدون وسطاء‬ ‫ ت‪079/5292008:‬‬‫(‪ )2719‬الشميساني ‪3 -‬نوم ‪ -‬صاله‬ ‫ صالون ‪ -‬مؤجره قديم لبنك ‪ -‬باجره‬‫سنويه ‪ 4500‬دينار ‪ -‬مساحه ‪149‬م ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/5883632:‬‬ ‫(‪ )1338‬تالع العلي ‪ -‬بجانب مدارس‬ ‫الجزيرة ‪ -‬ط ثالث ‪200 -‬م ‪ -‬صالون‬ ‫ ‪4‬نوم ‪2 -‬ماستر ‪ -‬برندتين ‪ -‬جديدة‬‫من المالك ‪ -‬بدون تدخل الوسطاء ‪-‬‬ ‫ت‪079/5292008:‬‬

‫(‪ )1336‬الجاردنز ‪ -‬بجانب المدرسة‬ ‫العمرية ‪ -‬ط ارضي ‪210 -‬م ‪ -‬صالون‬ ‫م��ع��ي��ش��ة ‪4 -‬ن����وم ‪ -‬ك����راج مستقل‬ ‫ ج��دي��دة م��ن المالك اط�لال��ة رائ��ع��ة ‪-‬‬‫ت‪079/5292008:‬‬ ‫(‪ّ )2444‬شفا بدران ‪ -‬ط‪ 3‬مساحة‪191‬م‬ ‫مع رووف ‪75‬م ‪3 -‬نوم ‪1‬ماستر ‪3 -‬حمام‬ ‫صالة صالون ‪ -‬غ خادمة ‪2 -‬فرندة ‪-‬‬ ‫مصعد ‪ -‬سوبرديلوكس ‪ -‬من المالك‬ ‫ ت‪079/9900042:‬‬‫(‪ )1346‬الجاردنز ‪ -‬بجانب المدرسة‬ ‫العمرية ‪180 -‬م ‪ -‬ط أول ‪ -‬صالون‬ ‫معيشة ‪3 -‬نوم جديدة من المالك مباشرة‬ ‫ ت‪079/5292008:‬‬‫(‪ )1323‬اب��و نصري ‪ -‬بالقرب من دوار‬ ‫الجامعة التطبيقية ‪ -‬املساحة ‪130‬م‪2‬‬ ‫ ط‪ 3 - 2‬نوم ‪ 2 -‬حمام ‪ -‬صالون ‪ -‬برندة‬‫‪ -‬تدفئة ‪ -‬كراج ‪ -‬ت‪079/9884098:‬‬

‫(‪ )2724‬ام السماق الشمالي ‪ -‬ارضية‬ ‫‪255‬م ‪ -‬حديقة وت��راس ‪200‬م ‪ -‬كراج‬ ‫مستقل ‪3 -‬نوم ‪ -‬صالة وصالون ‪ -‬العمر‬ ‫‪ 5‬سنوات ‪ -‬ت‪077/5602424:‬‬ ‫(‪ )1440‬شقة فاخرة للبيع ‪ -‬مساحة‬ ‫‪213‬م صافي ‪3 -‬نوم ‪1‬ماستر ‪ -‬جاكوزي‬ ‫ صالة وصالون ‪ -‬ت‪- 079/5898164:‬‬‫‪06/5653963‬‬

‫(‪ )1318‬عبدون الشمالي‪/‬مقابل‬ ‫ال��س��ف��ارة ال��ي��اب��ان��ي��ة ‪ -‬شبه‬ ‫فيال ارض���ي ك��ام��ل دوب��ل��ك��س ‪-‬‬ ‫ح��وال��ي‪300‬م ‪4 -‬ن��وم ‪4 -‬حمام‬ ‫ تدفئة ‪ -‬مطبخني راكب ‪ -‬من‬‫املالك ‪ -‬ت‪079/9639154:‬‬ ‫(‪ )1301‬خلف الهوليدي ان ‪ -‬ط‪- 2‬‬ ‫مساحة ‪145‬م ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمام ‪ -‬صالة‬ ‫ صالون ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬تدفئة ‪ -‬مصعد‬‫ بلكونة ‪ -‬دي��ك��ورات ‪75,000 -‬دي��ن��ار‬‫‪ -‬ت‪079/5868960 - 079/5823475:‬‬

‫(‪ )1421‬الرابية ‪ -‬ط‪ - 3‬بناء جديد لم‬ ‫يسكن ‪145 -‬م‪3 - 2‬نوم ‪1‬ماستر ‪ -‬تدفئة‬ ‫وتبريد مركزي ‪ -‬شبابيك‪ V.P.V.C‬زجاج‬ ‫مزدوج ‪ -‬اباجورات كهرباء ‪148 -‬أل��ف ‪-‬‬ ‫ت‪079/6306789:‬‬

‫(‪ )1300‬خلدا ‪ -‬ط ارض��ي ‪155 -‬م ‪-‬‬ ‫‪3‬نوم ‪3 -‬حمام ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ‬ ‫راكب ‪ -‬تدفئة‪-‬مصعد ‪ -‬ديكورات ‪ -‬مدخل‬ ‫مستقل ‪ -‬حديقة‪100‬م ‪85,000 -‬دينار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5868960 - 079/5823475:‬‬

‫(‪ )1420‬خلدا ‪ -‬خلف المدرسة العصرية‬ ‫ شبه أرضي وتراس ‪ -‬مساحتها ‪195‬م‪2‬‬‫ صالون ومعيشة ‪3 -‬ن��وم ‪ 3 -‬حمام‪-‬‬‫مطبخ راكب ‪ -‬مدخل خاص ‪ -‬بسعر ‪120‬‬ ‫الف دينار نهائي ‪ -‬ت‪079/5292008:‬‬

‫(‪ )1299‬المدينة الرياضية‪/‬خلف فندق‬ ‫االرز ‪ -‬ط‪141 - 2‬م ‪3‬ن��وم حمامين‬ ‫صالة صالون ‪ -‬مطبخ راكب ‪3 -‬مكيفات ‪-‬‬ ‫تدفئة ‪ -‬بلكونة‪-‬ديكورات ‪53000 -‬دينار‬ ‫‪ -‬ت‪079/5868960 - 079/5823475:‬‬


33 52451

39262

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


‫‪34‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫(‪ )1291‬ام اذي��ن��ة ‪ -‬ط‪ - 2‬مساحة‬ ‫‪135‬م ‪3 -‬ن���وم ‪2 -‬ح��م��ام ‪ -‬ص��ال��ة ‪-‬‬ ‫صالون ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬تدفئة ‪ -‬مصعد‬ ‫ بلكونة مطلة ‪ -‬بسعر ‪80,000‬دينار‬‫‪ -‬ت‪079/7572690 - 079/5823475:‬‬

‫ﻃﺎﻟﻊ اﻋﻼﻧﺎت‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺼﻮرة‬

‫(‪ )1284‬أجمل مواقع تالع العلي ‪-‬‬ ‫دوبلكس ‪ -‬شبه أرضي ‪200 -‬م‬ ‫ كراج وحديقة ومدخل مستقلين‬‫ اطاللة ‪ -‬جديدة لم تسكن ‪3 -‬‬‫ن��وم ‪ 3 -‬حمام ‪ -‬ص��االت واسعة‬ ‫ اب��اج��ورات كهرباء ‪ -‬زج��اج دبل‬‫جليس ‪ -‬رخام لبناني ‪ -‬تشطيبات‬ ‫سوبرديلوكس ومخدومة وهادئة‬ ‫ تدفئة مستقلة ‪ -‬من المالك ‪-‬‬‫ت‪079/6925937:‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ‬

‫‪104‬‬

‫(‪ )1297‬الرابية ‪ -‬ط‪ - 3‬مساحة‪168‬م ‪-‬‬ ‫‪3‬نوم ‪3 -‬حمام ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ‬ ‫راك��ب ‪ -‬تدفئة ‪ -‬مصعد ‪ -‬دي��ك��ورات ‪-‬‬ ‫برندة ‪ -‬مطلة ‪ -‬بسعر ‪80.000‬دي��ن��ار‬ ‫‪ -‬ت‪079/5868960 - 079/5823475:‬‬

‫‪52440‬‬

‫(‪ )1188‬الجاردنز ‪ - 72‬خلف المدارس‬ ‫العمرية ‪ -‬لم تسكن ‪150 -‬م ‪ -‬ط ‪+ 3‬‬ ‫رووف ‪25‬م ‪ +‬ترس ‪50‬م ‪3 -‬نوم ‪ -‬ماستر‬ ‫ ‪3‬حمام ‪ -‬غ خادمه وغسيل ‪ -‬معيشه‬‫منفصلة ‪ -‬صالون وسفرة ‪ - L‬اباجورات‬ ‫ك��ه��رب��اء المنيوم دب��ل ج�لاس رخ��ام‬ ‫اورينتال شور ‪ -‬اطقم ايديال ستاندر‬ ‫سيكوريت تدفئة ‪ -‬عزل ‪ -‬جبص ملوكي‬ ‫ واجهه ح��ج��ري��ة‪ LCD‬مع سبوتات ‪-‬‬‫مصعد كراج ‪99950 -‬نهائي ‪ -‬من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/6711634 - 079/7371000:‬‬

‫(‪ )879‬الجبيهة ‪ -‬مطلة على شارع‬ ‫االردن ‪ -‬ط ‪160 - 1‬م ‪ -‬تشطيبات فاخرة‬ ‫ومميزة ‪ 3 -‬ن��وم وتوابعها ‪ -‬برندة ‪-‬‬ ‫جديدة ‪ -‬لم تسكن ‪ -‬من المالك ‪ -‬بسعر‬ ‫جيد ‪ -‬ت‪079/5050984:‬‬ ‫(‪ )875‬شقة م��ع رووف للبيع ‪ -‬ط‪3‬‬ ‫ الجبيهة ‪ -‬مطلة على ش��ارع االردن‬‫ مساحة الشقة ‪160‬م ‪ -‬الرووف ‪50‬م ‪-‬‬‫بناية مميزة جدا ‪ -‬لم تسكن ‪ -‬من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/5050984:‬‬

‫(‪ )2486‬شقة للبيع في عمان الغربية ‪-‬‬ ‫بموقع هادئ ومميز ‪ -‬للجادين االتصال‬ ‫‪ -‬ت‪078/5294826 - 077/5550597:‬‬

‫(‪ )1283‬أجمل مواقع تالع العلي ‪-‬‬ ‫أرضية ‪130 -‬م ‪ -‬جديدة لم ت ‪3 -‬‬ ‫نوم ‪ 3 -‬حمام ‪ -‬معيشة منفصلة ‪-‬‬ ‫ضيوف ‪ -‬سفرة ‪ -‬اباجورات كهرباء‬ ‫ زج��اج دبل جليس ‪ -‬تشطيبات‬‫سوبرديلوكس ومخدومة ‪ -‬هادئة‬ ‫ تدفئة مستقلة ‪ -‬من المالك ‪-‬‬‫ت‪079/6925937:‬‬

‫(‪ )1176‬الجاردنز ‪185 - 69‬م ‪ -‬لم‬ ‫تسكن ‪ -‬ط ارضي مع ترس كبير وكراج‬ ‫ مدخل مستقل ‪3 -‬نوم ‪ -‬ماستر‪-3‬حمام‬‫ غ خادمه وغسيل ‪ -‬مستودع ‪ -‬معيشه‬‫منفصلة‪-‬صالون وسفرة ‪ - L‬برندة جانبية‬ ‫ اباجورات كهرباء المنيوم دبل رخام‬‫اورينتال شور ‪ -‬سيكوريت تدفئة ‪ -‬تنك‬ ‫اضافي مع مضخة ‪ -‬عزل مصعد ‪ -‬جبص‬ ‫ملوكي ‪ -‬واجهه حجرية ‪ LCD‬مع سبوتات‬ ‫ ‪124000‬دي��ن��ار نهائي ‪ -‬من المالك‬‫‪ -‬ت‪079/6711634 - 079/6306633:‬‬

‫(‪ )1270‬ع��ي��ن ال��ب��اش��ا ‪ -‬المخلالت‬ ‫ ارضية ‪ -‬مدخل خاص ‪ -‬السعر ‪40‬‬‫أل��ف ق��اب��ل للتفاوض ‪ -‬م��ن المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/8509379:‬‬

‫(‪ )1175‬الجاردنز ‪ - 67‬لم تسكن ‪-‬‬ ‫‪188‬م ‪ -‬من المالك ‪ -‬ط شبه ارضي ‪-‬مع‬ ‫حديقة ومدخل مستقل ‪3 -‬نوم ‪ -‬ماستر‬ ‫ ‪4‬حمام ‪ -‬غ خادمه وغسيل ‪ -‬مستودع‬‫ معيشه منفصلة ‪ -‬صالون وسفرة ‪L‬‬‫ ‪ -‬جاكوزي كهرباء ‪ -‬اباجورات كهرباء‬‫المنيوم دبل رخام اورينتال ‪ -‬سيكوريت‬ ‫تدفئة ‪ -‬تنك اضافي مع مضخة ‪ -‬عزل‬ ‫مصعد ‪ -‬جبص ملوكي ‪ -‬واجهه حجرية‬ ‫‪ LCD‬مع سبوتات ‪110000 -‬دينار نهائي‬ ‫‪ -‬ت‪079/6711634 - 079/6306633:‬‬

‫(‪ )870‬مرج الحمام‪/‬قرب دوار الشوابكة‬ ‫ ج��دي��دة مطلة ‪ -‬م��س��اح��ة ‪150‬م‬‫ ‪3‬ن���وم ص��ال��ون ج��ل��وس ‪ -‬ب��رن��دة ‪-‬‬‫تشطيبات ديلوكس ‪ -‬م��ن المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/9047167 - 079/9090433:‬‬ ‫(‪ )1141‬الجاردنز ‪ -‬صغيرة لالستثمار‬ ‫ ‪101‬م بناء ‪6‬سنوات ‪2 -‬نوم‪-‬حمامين ‪-‬‬‫صالون ‪ -‬مطبخ امريكي ‪ -‬بلكون ‪ -‬اثاث‬ ‫اوروبي ‪ -‬ط‪ 2‬مع مصعد ‪72000 -‬صافي‬ ‫‪ -‬ت‪077/6465602 - 079/6683703:‬‬

‫(‪ )1174‬ح��ي الجامعة ‪ -‬اعلى‬ ‫المواقع ‪ -‬ط ارض��ي ‪150 -‬م ‪-‬‬ ‫‪3‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬معيشة ‪ -‬صالة ‪-‬‬ ‫برندة ‪ -‬اطاللة خالبة ‪ -‬تشطيبات‬ ‫فاخرة جدا ‪ -‬من المالك مباشرة‬ ‫‪ -‬ت‪079/5222422:‬‬

‫(‪ )1126‬شقة كبيرة للبيع ‪ -‬عبارة عن‬ ‫شقتين ‪ -‬قوشان واح��د بالشميساني‬ ‫ وس��ط الخدمات ‪ -‬مساحة ‪350‬م ‪-‬‬‫بحاجة الى صيانة وتجديد ‪ -‬من المالك‬ ‫ ت‪079/5562409:‬‬‫(‪ )1099‬طريق المطار ‪ -‬خلف قرية‬ ‫النخيل ‪ -‬شقة للبيع مع رووف ‪400‬م ‪+‬‬ ‫مطبخ فخم راكب ‪ -‬ديلوكس ‪ -‬لالتصال‬ ‫‪ -‬ت‪077/7344344 - 079/5357772:‬‬

‫(‪ )1173‬الجاردنز ‪ - 66‬لم تسكن ‪-‬‬ ‫‪185‬م ‪ -‬م��ن المالك ‪ -‬ط ارض���ي مع‬ ‫ترس ومدخل مستقل ‪3 -‬نوم ‪ -‬ماستر‬ ‫ ‪4‬حمام ‪ -‬غ خادمه وغسيل ‪ -‬مستودع‬‫ معيشه منفصلة ‪ -‬ص��ال��ون وسفرة‬‫‪ - L‬برندة خلفية ‪ -‬جاكوزي كهرباء ‪-‬‬ ‫اب��اج��ورات كهرباء المنيوم دبل جالس‬ ‫رخام اورينتال شور ‪ -‬سيكوريت تدفئة‬ ‫مركزية ‪ -‬تنك اضافي مع مضخة ‪ -‬عزل‬ ‫ جبص ملوكي ‪ -‬واجهه حجرية ‪LCD‬‬‫مع سبوتات ‪ 125000 -‬دينار نهائي‬ ‫‪ -‬ت‪079/6711634 - 079/6306633:‬‬

‫(‪ )1084‬ضاحية الرشيد ‪ -‬اطاللة‬ ‫مميزة ‪ -‬مساحة ‪180‬م ‪ -‬تشطيب‬ ‫خاص سوبرديلوكس ‪ -‬للبيع مع‬ ‫العفش ‪ 175‬ألف او بدون العفش‬ ‫‪165‬ألف ‪ -‬ت‪079/9677231:‬‬ ‫(‪ )1063‬حي الرونق ‪ -‬ديرغبار‬ ‫ ‪190‬م ‪ -‬ط‪3 - 1‬ن��وم ‪1‬ماسرت ‪-‬‬‫مطبخ بلوط صولد ‪ -‬بئرماء ‪ -‬كراج‬ ‫ مع املالك بسعر ‪ 118‬ألف صايف‬‫ونهائي ‪ -‬ت‪077/7212102:‬‬

‫(‪ )1172‬ال��ج��اردن��ز ‪ - 66‬ل��م تسكن‬ ‫ ‪185‬م ‪ -‬من المالك ‪ -‬ط‪3 - 1‬نوم ‪-‬‬‫ماستر ‪4 -‬ح��م��ام ‪ -‬غ خ��ادم��ه وغسيل‬ ‫ مستودع‪-‬معيشه منفصلة ‪ -‬صالون‬‫وسفرة ‪ - L‬برندتين ‪ -‬جاكوزي كهرباء‬ ‫ اباجورات كهرباء المنيوم دبل جالس‬‫رخ���ام اوري��ن��ت��ال ش���ور ‪ -‬سيكوريت‬ ‫تدفئة ‪ -‬تنك اضافي مع مضخة ‪ -‬عزل‬ ‫مصعد ‪ -‬جبص ملوكي ‪ -‬واجهه حجرية‬ ‫‪ LCD‬م��ع سبوتات ‪114000 -‬ن��ه��ائ��ي‬ ‫‪ -‬ت‪079/6711634 - 079/6306633:‬‬

‫(‪ )2554‬ش��ق��ة للبيع ف��ي المدينة‬ ‫الرياضية ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمام ‪ -‬صالون‬ ‫ سفرة ‪ -‬برندة ‪ -‬معيشة ‪ -‬للجادين ‪-‬‬‫ت‪077/7312144:‬‬ ‫(‪ )1049‬حي االجندويل ‪ /‬مقابل اسواق‬ ‫السالم ‪187 -‬م‪3 - 2‬نوم ‪4 -‬حمام ‪-‬‬ ‫صالون‪ - L‬مطبخ واسع ‪ -‬غرفة خادمة‬ ‫ بلكون عدد‪2-‬غرفة خزين ‪ -‬من المالك‬‫‪ -‬ت‪079/5647323:‬‬

‫(‪ )1169‬الدربيات اول ابو السوس ‪-‬‬ ‫طابقية ‪ -‬عظم ‪ -‬املساحة ‪350‬م‪- 2‬‬ ‫على شارعني ‪ -‬السعر ‪ 95‬ألف قابل‬ ‫للتفاوض ‪ -‬ت‪079/6156334:‬‬

‫املساحة‬ ‫(‪ )1011‬ع��ب��دون ‪-‬‬ ‫‪202‬م‪ - 2‬م��ط��ب��خ ج��اه��ز مع‬ ‫ادوات���ة ‪ -‬خ��زائ��ن بالحائط ‪6 -‬‬ ‫م��ك��ي��ف��ات ‪- fire place -‬‬ ‫ت‪079/5232245:‬‬

‫(‪ )1149‬الجاردنز ‪ 90 -‬م ‪ -‬صغيرة‬ ‫ لالستثمار ‪2 -‬ن��وم ص��ال��ون معيشة‬‫ ح��م��ام��ي��ن ‪ -‬اث����اث ج��دي��د ‪ -‬ق��رب‬‫الخدمات ‪50000 -‬صافي للمهتمين ‪-‬‬ ‫ت‪077/6465602 - 06/5531477:‬‬

‫(‪ )771‬ع��رج��ان ‪ -‬ط ارض��ي ‪150 -‬م‬ ‫ سوبرديلوكس ‪ -‬جديدة لم تسكن‬‫ ‪3‬نوم ‪3 -‬حمام صالون كبير معيشة‬‫ مطبخ ‪ -‬ترس ‪40‬م ‪ -‬كراج مستقل ‪-‬‬‫مدخل مستقل ‪ -‬ت‪079/7498874:‬‬

‫(‪ )2534‬شقة غربية مطلة للبيع ‪ -‬ط‪2‬‬ ‫درج ‪ -‬م��س��اح��ة‪100‬م ‪ -‬تبعد ‪100‬م‬ ‫ع��ن ال����دوار ال��راب��ع ‪3 -‬غ���رف ‪ -‬مطبخ‬ ‫امريكي ‪ -‬حمامني ‪ 70 -‬ألف نهائي ‪-‬‬ ‫ت‪079/5728881:‬‬

‫(‪ )769‬ع��رج��ان ‪ -‬ارض��ي ‪150 -‬م ‪-‬‬ ‫سوبرديلوكس ‪ -‬جديدة لم تسكن ‪-‬‬ ‫‪3‬ن��وم ‪3‬حمام صالون معيشة ‪ -‬مطبخ‬ ‫ ترس ‪40‬م ك��راج ومدخل مستقل ‪-‬‬‫ت‪06/5542505 - 079/7498874:‬‬

‫(‪ )1147‬ت�لاع العلي ‪168 -‬م حديقة‬ ‫كراج ‪ -‬بناء‪3‬سنوات ‪ -‬لم تسكن ‪3 -‬نوم‬ ‫‪1‬ماستر ‪ -‬صالون ‪ -‬معيشة ‪ -‬سيراميك‬ ‫ تدفئة مطبخ ‪135000 -‬ص���اف���ي ‪-‬‬‫ت‪06/5531477 - 079/6683703:‬‬

‫(‪ )768‬الجبيهه ‪ -‬مطلة على ش االردن‬ ‫ ‪3‬نوم ‪ -‬حمامين ‪ -‬صالون معيشة ‪-‬‬‫مصعد تاسيس تدفئة ك��راج ‪ -‬انتركم‬ ‫س��ت��االي��ت ع���زل اب����واب ق��ش��رة بلوط‬ ‫دي��ك��ورات جبصين ‪64 -‬أل��ف ‪ -‬نقدا او‬ ‫اقساط من المالك ‪ -‬ت‪079/5176478:‬‬ ‫‪079/7177910 -‬‬

‫(‪ )1143‬دي��رغ��ب��ار ‪140 -‬م ‪3 -‬ن��وم‬ ‫ ص��ال��ون ‪ -‬مطبخ ف��اخ��ر ‪ -‬مكيفات‬‫ خ��زائ��ن حائط‪-‬تدفئة تحت البالط‬‫سوبرديلوكس‪ -‬بناء ‪4‬سنوات ‪-‬للجادين‬‫ ت‪079/5017173 - 079/5616387:‬‬‫(‪ )1296‬خلدا ‪ -‬المساحة ‪ 110‬م‪2 -‬‬ ‫ن��وم ‪ -‬صالون وم��وزع ‪ -‬مطبخ راكب‬ ‫ طابق ارض��ي ‪ -‬من المالك مباشرة‬‫ ت‪078/5098499 - 079/6687726:‬‬‫(‪ )1294‬الرونق ‪ -‬ط اول ‪ -‬مساحة ‪105‬م‬ ‫ ‪2‬نوم ‪2 -‬حمام ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ‬‫راكب ‪ -‬تدفئة ‪ -‬مصعد ‪ -‬بلكونة ‪ -‬جديدة‬ ‫ ‪65,000‬دينار ‪ -‬ت‪- 079/5823475:‬‬‫‪079/5868960‬‬ ‫(‪ )1293‬الرونق ‪ -‬خلف النادي االهلي ‪-‬‬ ‫ارضية ‪ -‬املساحة ‪190‬م ‪ -‬جديدة ‪ -‬لم‬ ‫تسكن ‪ -‬مطبخ بلوط ‪ -‬خزائن بالحائط‬ ‫ حديقة ‪ -‬ت‪079/5156445:‬‬‫(‪ )994‬قرية النخيل ‪ -‬ط اول ‪193 -‬م‬ ‫ تشطيبات مميزة ‪3 -‬نوم ‪ -‬غ خادمه‬‫محمام ‪ -‬جديدة لم تسكن ‪92000 -‬دينار‬ ‫ ت‪077/7887020:‬‬‫(‪ )2549‬شقة يف عمان الغربية ‪ -‬للبيع‬ ‫نقدا او باالقساط ‪ -‬ت‪077/7302099:‬‬ ‫(‪ )992‬دير غبار ‪ -‬شبه ارضية ‪- 215‬‬ ‫كوندشنات ‪ -‬غ خادمة ‪ -‬سوبرديلوكس‬ ‫ مدخلين ‪ -‬جديدة ‪ 135 -‬ألف دينار من‬‫المالك ‪ -‬ت‪077/7887020:‬‬

‫(‪ )1268‬الجندويل ‪ -‬ارضية ‪116‬م ‪37 -‬م‬ ‫اضافي قرميد مجموع ‪153‬م ‪ -‬حديقة مع‬ ‫ت���راس‪115‬م ‪ -‬مطبخ بلوط ‪ -‬كندشن‬ ‫ حمام شمسي ‪ -‬بسعر‪90.000‬قابل ‪-‬‬‫ت‪079/5007212:‬‬

‫(‪ )991‬دير غبار ‪220 -‬م سوبرديلوكس‬ ‫ ط‪ - 3‬كندشنات ‪ -‬فيربليس ‪ -‬غ‬‫خادمة ‪ -‬جديدة لم تسكن ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬ ‫ت‪077/7887020:‬‬ ‫(‪ )858‬شفابدران ‪ -‬قرب جامعة العلوم‬ ‫التطبيقية ‪ -‬ارضي ‪142 -‬م ‪ 3 -‬نوم‬ ‫‪ 1‬ماستر ‪ -‬مدخلين مستقلين ‪ -‬كراج‬ ‫مستقل ‪ -‬حديقة بمساحة مناسبة ‪-‬‬ ‫جديدة ‪ -‬لم تسكن معفية من الرسوم‬ ‫ ت‪079/5252088:‬‬‫(‪ )840‬خلف الهوليدي ان ‪160 -‬م ‪ +‬روف‬ ‫‪50‬م ‪3 -‬نوم ‪1‬ماستر ‪3 -‬حمام ‪ -‬صالون‬ ‫ سفرة ‪ -‬معيشة مستقلة ‪ -‬تدفئة ‪-‬‬‫مصعد ‪ -‬ب��رن��دة ‪ -‬ك��راج ‪ -‬تشطيبات‬ ‫مميزة ‪ -‬سوبرديلوكس ‪ 110 -‬آالف‬ ‫ ت‪079/8782033 - 079/6627706:‬‬‫(‪ )838‬دير غبار ‪ -‬ط ارض��ي ‪200‬م ‪-‬‬ ‫‪3‬نوم ‪1‬ماستر ‪3 -‬حمام ‪ -‬صالون ‪ -‬سفرة‬ ‫ معيشة مستقلة ‪ -‬تدفئة ‪ -‬مدخلين ‪-‬‬‫تراس امامي واسع ‪ -‬تشطيبات مميزة‬ ‫ سوبرديلوكس ‪ -‬لم تسكن ‪120 -‬ألف‬‫‪ -‬ت‪079/6627706 - 079/8782033:‬‬

‫(‪ )2755‬تالع العلي ‪ -‬ط ‪ 3 - 1‬نوم ‪3 -‬‬ ‫حمام‪ -‬ماستر ‪ -‬صالون ‪ -‬معيشة ‪ -‬مطبخ‬ ‫راكب ‪ -‬برندة ‪ -‬مصعد ‪ -‬تدفئة ‪ -‬كراج‬ ‫ ديكورات ‪ -‬قرب الخدمات ‪165 -‬م ‪-‬‬‫طابقية ‪ -‬ت‪079/9882276:‬‬ ‫(‪ )832‬الجندويل ‪ -‬ط ارض��ي ‪160‬م‬ ‫ ‪3‬ن��وم ‪1‬ماستر ‪3 -‬حمام ‪ -‬صالون ‪-‬‬‫سفرة ‪ -‬معيشة مستقلة ‪ -‬تراس امامي‬ ‫ ك��راج ‪ -‬غ غسيل ‪ -‬ت��راس جانبي ‪-‬‬‫تشطيبات مميزة ‪ -‬سوبرديلوكس ‪ -‬لم‬ ‫تسكن ‪ 98 -‬ألف ‪ -‬ت‪079/6627706:‬‬ ‫ ‪079/8782033‬‬‫(‪ )826‬شقة صغرية ‪62‬م يف ربوة عبدون‬ ‫ حي الياسمني ‪-‬بناء جديد ‪ -‬ط ‪1-‬‬‫ستاليت راك��ب‪+‬ش��اش��ة‪-‬م��ط��ب��خ راك��ب‬ ‫ ان�ترك��م ‪ -‬مصعد ‪ -‬م��ط��ل‪-41‬ال��ف‬‫دينار من املالك ‪ -‬عدم تدخل الوسطاء‬ ‫‪ -‬ت‪079/8821763:‬‬

‫‪125‬م ‪3 -‬ن��وم‬ ‫(‪ )789‬الجندويل ‪-‬‬ ‫‪1‬ماستر ‪2 -‬حمام ‪ -‬صالون ‪ -‬سفرة ‪-‬‬ ‫معيشة مستقلة ‪ -‬تدفئة ‪ -‬ط‪ - 2‬مصعد‬ ‫ برندة ‪ -‬سوبرديلوكس ‪ -‬لم تسكن‬‫ السعر ‪ 60‬ألف ‪ -‬ت‪- 079/8782033:‬‬‫‪079/6627706‬‬ ‫(‪ )784‬السابع ‪160 -‬م ‪3 -‬نوم ‪1‬ماستر‬ ‫ ‪3‬حمام ‪ -‬صالون ‪ -‬سفرة ‪ -‬معيشة‬‫مستقلة ‪ -‬تدفئة ‪ -‬ط‪ - 1‬مصعد ‪-‬‬ ‫برندة مطلة ‪ -‬تشطيبات مميزة ‪ -‬كراج‬ ‫ سوبرديلوكس ‪ -‬لم تسكن ‪ 88 -‬ألف‬‫ ت‪079/8782033 - 079/6627706:‬‬‫(‪ )780‬خلدا ‪160 -‬م ‪ -‬حديقة ‪200‬م‬ ‫ ‪3‬ن��وم ‪1‬ماستر ‪3 -‬حمام ‪ -‬صالون ‪-‬‬‫سفرة ‪ -‬معيشة مستقلة ‪ -‬تدفئة ‪ -‬ط‬ ‫ارضي ‪ -‬مدخلين ‪ -‬تراس امامي ‪ -‬كراج‬ ‫ تشطيبات مميزة ‪ -‬سوبرديلوكس ‪ -‬لم‬‫تسكن ‪115 -‬ألف ‪ -‬ت‪- 079/6627706:‬‬ ‫‪079/8782033‬‬

‫(‪ )777‬شقة للبيع يف عمان ‪ -‬لالستفسار‬ ‫مراجعة ‪- www.bel3arabe.com -‬‬ ‫ت‪078/7508900:‬‬ ‫(‪ )775‬خلف قرية النخيل ‪180 -‬م‪- 2‬‬ ‫‪3‬نوم ‪1‬ماستر ‪3 -‬حمام ‪ -‬صالون ‪ -‬سفرة‬ ‫ معيشة مستقلة ‪ -‬تدفئة ‪ -‬ط‪ - 1‬مصعد‬‫ برندة ‪ -‬تشطيبات مميزة ‪ -‬ك��راج ‪-‬‬‫سوبرديلوكس ‪ -‬لم تسكن ‪ 85 -‬ألف‬ ‫ ت‪079/6627706 - 079/8782033:‬‬‫(‪ )2757‬الواحة ‪ 2 -‬نوم ‪ 2 -‬حمام ‪-‬‬ ‫ماستر ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ ‪ -‬لم تسكن‬ ‫ تصلح لالستثمار ‪ -‬السعر ‪ 55‬ألف ‪-‬‬‫ت‪079/9882276:‬‬ ‫(‪ )1292‬ت��ل�اع ال��ع��ل��ي ‪ -‬ط‪- 2‬‬ ‫مساحة‪185‬م ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمام ‪ -‬صالة‬ ‫ صالون ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬تدفئة ‪ -‬مصعد‬‫ بلكونة مطلة ‪ -‬بسعر ‪77,000‬دينار‬‫‪ -‬ت‪079/5868960 - 079/5823475:‬‬

‫(‪ )990‬دي��ر غبار ‪ -‬ط ‪ 4‬مع رووف ‪-‬‬ ‫دوبلكس ‪ -‬الشقة‪215‬م ‪ -‬الروف ‪110‬م‬ ‫ ‪4‬نوم ‪ -‬مواصفات مميزة ‪ -‬ترس ‪120‬م‬‫ كندشنات ‪ -‬فيربليس ‪ -‬للجادين من‬‫المالك ‪ -‬ت‪077/7887020:‬‬ ‫(‪ )2558‬دير غبار ‪127 -‬م ‪ -‬ترس كبير‬ ‫‪200‬م ‪2 -‬نوم ‪2 -‬حمام ‪ -‬صالون ‪ -‬تدفئة‬ ‫بئرماء ‪15‬م ‪ -‬مدخل مستقل ‪+‬مدخل‬ ‫عمارة ‪ -‬مخزن ‪ -‬حمايات للشبابيك ‪-‬‬ ‫منطقة هادئة ‪ -‬بناء ‪4‬سنوات ‪110 -‬‬ ‫االف قابل ‪- www.zalloum.com -‬‬ ‫ت‪079/5443931:‬‬ ‫(‪ )773‬خلدا ‪170 -‬م ‪3 -‬نوم ‪1‬ماستر‬ ‫ ‪3‬حمام ‪ -‬صالون ‪ -‬سفرة ‪ -‬معيشة‬‫مستقلة ‪ -‬ط ارضي ‪ -‬مدخلين ‪ -‬تراس‬ ‫ام��ام��ي ‪ -‬ك��راج ‪ -‬تشطيبات مميزة ‪-‬‬ ‫سوبرديلوكس ‪ -‬لم تسكن ‪ 93 -‬ألف‬ ‫‪ -‬ت‪079/8782033 - 079/6627706:‬‬

‫(‪ )977‬ضاحية االمير راش��د ‪ -‬ارضي‬ ‫معلق ‪200‬م‪3 - 2‬ن���وم ‪1‬م��اس��ت��ر ‪-‬‬ ‫صالون ‪+‬سفرة ‪ -‬معيشة ‪ -‬تشطيبات‬ ‫ديلوكس ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬بسعر ‪ 115‬ألف‬ ‫ ت‪079/7978182 - 079/9345545:‬‬‫(‪ )867‬ش��ف��اب��دران ‪ -‬مقابل جامعة‬ ‫طابق ثاني ‪-‬‬ ‫العلوم التطبيقية ‪-‬‬ ‫‪140‬م ‪ 3 -‬ن��وم واح��د ماستر‪ -‬مصعد‬ ‫ جديدة ‪ -‬لم تسكن‪ -‬بسعر مناسب ‪-‬‬‫ت‪079/5252088:‬‬ ‫(‪ )2539‬ش��ف��اب��دران ‪ -‬ق��رب الجامعة‬ ‫التطبيقية ‪ -‬شبه ت��س��وي��ة‪150‬م مع‬ ‫حديقة خارجية مستقلة ‪120‬م‪ - 2‬جديدة‬ ‫ كاملة الخدمات ‪3 -‬ن��وم ‪1‬ماستر ‪-‬‬‫‪3‬ح��م��ام ‪ -‬ص��ال��ون ‪ -‬معيشة ‪ -‬مصعد‬ ‫ س��وب��ردي��ل��وك��س ‪ -‬تأسيس تدفئة‬‫ دي��ك��ورات وتشطيبات عالية الجودة‬‫ ده��ان غرف ال��وان ‪ -‬بسعر مناسب ‪-‬‬‫ت‪079/5579219:‬‬

‫(‪ )767‬الجبيهه ‪125 -‬م ‪ -‬في اجمل‬ ‫موقع ‪3 -‬نوم ‪2 -‬حمام ‪ -‬صالون معيشة‬ ‫ انتركم ‪ -‬ستااليت ع��زل ‪ -‬ارضيات‬‫ب��ورس�لان ‪ -‬مصعد حديقة ‪ -‬ك��راج ‪-‬‬ ‫تاسيس تدفئة ‪60 -‬الف نقدا وباالقساط‬ ‫ت‪- 079/7177910:‬‬ ‫م��ن المالك ‪-‬‬ ‫‪079/9863295‬‬ ‫(‪ )764‬اجمل موقع في الجبيهه ‪ -‬خلف‬ ‫وزاره التعليم العالي ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمام ‪-‬‬ ‫تشطيبات سوبرديلوكس ‪ -‬مساحه‪150‬م‬ ‫ انتركم ‪ -‬ستاليت ‪ -‬مصعد ع��زل ‪-‬‬‫ارضيات بورسالن ‪ -‬بسعر مغري جدا‬ ‫ من المالك ‪ -‬ت‪- 079/9116081:‬‬‫‪079/7177910‬‬ ‫(‪ )2759‬ام السماق ‪165 -‬م ‪ 3 -‬نوم‬ ‫ ‪ 3‬حمام ‪ -‬ماستر ‪ -‬صالون ‪ -‬معيشة‪-‬‬‫مطبخ راكب ‪ -‬برندة ‪ -‬مصعد ‪ -‬تدفئة‬ ‫ ك���راج‪ -‬دي��ك��ور ‪ -‬السعر ‪ 90‬أل��ف ‪-‬‬‫ت‪079/9882276:‬‬


52396

35

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG 50991

¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG

36


50991

37

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG 52403

¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG

38


52403

39

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


‫‪40‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫‪122809‬‬

‫‪130‬م ‪3 -‬ن��وم‬ ‫(‪ )612‬الجندويل ‪-‬‬ ‫ ‪1‬ماستر ‪2 -‬حمام ‪ -‬صالون وسفرة‬‫‪ L‬بلكون مطبخ راك���ب ‪ -‬تدفئة ط‬ ‫اول ‪ -‬ك��راج ‪ -‬مصعد بسعر مناسب ‪-‬‬ ‫ت‪079/6030091:‬‬ ‫(‪ )610‬الكرسي ‪ -‬ارضية ‪227 -‬م ‪4 -‬نوم‬ ‫ ‪2‬ماستر ‪4 -‬حمام ‪ -‬صالون معيشة‬‫ غ خادمة ‪ -‬سوبرديلوكس ‪ -‬تراسات‬‫ام��ام��ي ‪ +‬خلفي ج��دي��دة ل��م تسكن ‪-‬‬ ‫ت‪079/6030091:‬‬

‫‪118181‬‬

‫(‪ )494‬البيادر ‪ -‬شبه ارضي ‪130 -‬م ‪-‬‬ ‫‪3‬نوم ماسرت ‪ -‬صالون ‪ - L‬مطبخ امريكي‬ ‫بلوط ‪ -‬حديقتني ‪100‬م ‪ -‬بناء سنتني ‪-‬‬ ‫‪72000‬دينار ‪ -‬ت‪079/0457943:‬‬ ‫(‪ )608‬خلدا ‪ -‬ط ارض��ي ‪155 -‬م ‪-‬‬ ‫‪3‬نوم ‪1‬ماستر ‪3 -‬حمام صالون معيشة‬ ‫ مطبخ مدخل ك��راج ‪ -‬ت��رس ‪250‬م‬‫جديدة لم تسكن ‪ -‬بسعر ‪ 118‬ألف دينار‬ ‫ ت‪079/9743660 - 079/9404435:‬‬‫(‪ )597‬شقة بأجمل موقع في مرج الحمام‬ ‫ قرب مول توب آند توب ‪195 -‬م ‪-‬‬‫ط‪ - 3‬تشطيب ديلوكس ‪3 -‬نوم‪-3‬حمام‬ ‫ من المالك ‪ 97‬أل��ف قابل للتفاوض‬‫ ت‪079/7179190 - 079/9707187:‬‬‫(‪ )596‬ديرغبار ‪100 -‬م ‪2 -‬نوم ‪1 -‬ماستر‬ ‫ ‪2‬حمام ‪ -‬صالون وسفرة ‪ -‬مطبخ ‪-‬‬‫بلكون ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬جديدة لم تسكن‬ ‫ تصلح لالستثمار ‪ -‬ت‪079/9219051:‬‬‫(‪ )914‬الجبيهة حي الجامعة ‪ -‬ارضي‬ ‫مع حديقة ‪165 -‬م ‪ -‬جديدة ‪-‬لم تسكن‬ ‫كراج مستقل ‪ -‬تشطيبات فاخرة ‪ -‬خلف‬‫م��دارس ريتال ‪ -‬بسعر مناسب ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/5124451:‬‬ ‫(‪ )595‬شقة بأجمل موقع في مرج الحمام‬ ‫ قرب مول توب آند توب ‪195 -‬م ‪-‬‬‫ط‪ - 2‬تشطيب ديلوكس ‪3 -‬نوم‪-3‬حمام‬ ‫ من المالك ‪ 97‬أل��ف قابل للتفاوض‬‫ ت‪079/7179190 - 079/9707187:‬‬‫(‪ )594‬شقة بأجمل موقع في مرج الحمام‬ ‫ قرب مول توب آند توب ‪195 -‬م ‪-‬‬‫ط‪ - 1‬تشطيب ديلوكس ‪3 -‬نوم‪-3‬حمام‬ ‫ من المالك ‪ 97‬أل��ف قابل للتفاوض‬‫‪ -‬ت‪079/7179190 - 079/9707187:‬‬

‫(‪ )761‬خلدا ‪160 -‬م ‪3 -‬نوم ‪1‬ماستر‬ ‫ ‪3‬حمام ‪ -‬صالون ‪ -‬سفرة ‪ -‬معيشة‬‫مستقلة ‪ -‬تدفئة ‪ -‬مصعد ‪ -‬برندة‬ ‫ تشطيبات مميزة ‪ -‬سوبرديلوكس‬‫ ج���دي���دة ل���م ت��س��ك��ن ‪ 75 -‬أل���ف ‪-‬‬‫ت‪079/8782033 - 079/6627706:‬‬

‫(‪ )950‬شقة مميزة للبيع في ضاحية‬ ‫الرشيد ‪ -‬خلف سكن اميمة ‪231 -‬م‬ ‫ ‪4‬ن��وم ‪3 -‬حمامات ‪ -‬تدفئة ‪ -‬مطبخ‬‫ب��ل��وط ‪ -‬م��س��ت��ودع ‪ -‬ك���راج س��ي��اره ‪-‬‬ ‫ت‪079/5233558:‬‬

‫(‪ )979‬ع��ب��دون ‪ -‬ج��دي��دة ل��م تسكن‬ ‫ ‪120‬م‪3 - 2‬نوم ‪1‬ماستر ‪2 -‬حمام ‪-‬‬‫صالون‪ - L‬تكييف مركزي ‪ -‬تشطيبات‬ ‫ديلوكس ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬بسعر ‪ 75‬ألف‬ ‫‪ -‬ت‪079/7978182 - 079/9345545:‬‬

‫(‪ )580‬دير غبار ‪230 -‬م ‪ -‬مدخلين ‪-‬‬ ‫جديدة ‪3 -‬نوم ‪ -‬شبه ارضية ‪ -‬تدفئة ‪-‬‬ ‫مكيفات ‪ -‬من المالك مباشرة ‪140,000 -‬‬ ‫دينار ‪ -‬ت‪079/6938128:‬‬

‫(‪ )759‬ال��ج��اردن��ز ‪160 -‬م ‪3 -‬ن��وم‬ ‫‪1‬ماستر ‪3 -‬حمام ‪ -‬صالون ‪ -‬سفرة ‪-‬‬ ‫معيشة مستقلة ‪ -‬تدفئة ‪ -‬ط‪ - 1‬مصعد‬ ‫ برندة ‪ -‬سوبرديلوكس ‪ -‬جديدة لم‬‫تسكن ‪ 75 -‬ألف ‪ -‬ت‪079/6627706:‬‬ ‫‪079/8782033 -‬‬

‫(‪ )573‬ع��رج��ان ‪ -‬ط ‪143 - 3‬م ‪3 -‬‬ ‫نوم ‪ -‬مطبخ بلوط ‪ -‬برندة ‪ -‬اطاللة‬ ‫مميزة ‪ -‬بناء ‪ - 2008‬السعر ‪ 70‬ألف ‪-‬‬ ‫ت‪078/5006666:‬‬

‫(‪ )757‬خلدا ‪180 -‬م ط ارضي ‪ -‬حديقة‬ ‫‪200‬م ‪3 -‬نوم ‪1‬ماستر ‪3 -‬حمام ‪ -‬صالون‬ ‫ سفرة ‪ -‬معيشة مستقلة ‪ -‬تدفئة‬‫ مدخلين ‪ -‬ت��راس ام��ام��ي ‪ -‬ك��راج ‪-‬‬‫تشطيبات مميزة ‪ -‬سوبرديلوكس ‪ -‬لم‬ ‫تسكن ‪128 -‬ألف ‪ -‬ت‪079/6627706:‬‬ ‫‪079/8782033 -‬‬

‫(‪ )959‬دير غبار ‪ -‬ط ارض��ي مستوى‬ ‫ال��ش��ارع ‪185 -‬م‪3 - 2‬ن���وم ماستر ‪-‬‬ ‫‪3‬حمامات ‪ -‬صالون ‪+‬سفرة ‪ -‬معيشة‬ ‫ تشطيبات ديلوكس ‪ -‬موقع مميز ‪-‬‬‫بسعر ‪ 170‬ألف ‪ -‬ت‪- 077/9345545:‬‬ ‫‪079/7978182‬‬ ‫(‪ )571‬السابع خلف كوزمو ‪ -‬ط‪- 3‬‬ ‫المساحة ‪162‬م‪ 3 -‬ن��وم‪ 2 -‬صالون‬ ‫ برندة ‪ -‬بناء ‪ - 2008‬السعر ‪ 110‬ألف‬‫‪ -‬ت‪078/5006666:‬‬

‫(‪ )749‬الرابية ‪185 -‬م ‪ -‬حديقة ‪200‬م‬ ‫ ‪3‬ن��وم ‪1‬ماستر ‪3 -‬حمام ‪ -‬صالون ‪-‬‬‫سفرة ‪ -‬معيشة مستقلة ‪ -‬تدفئة ‪ -‬ط‬ ‫ارضي ‪3 -‬مداخل ‪ -‬تراس امامي ‪ -‬كراج‬ ‫ غ خادمة ‪ -‬مخزن ‪ -‬تشطيبات مميزة‬‫ سوبرديلوكس ‪ -‬لم تسكن ‪165 -‬ألف‬‫‪ -‬ت‪079/6627706 - 079/8782033:‬‬

‫(‪ )570‬شفابدران ‪ -‬اطاللة رائعة ‪ -‬غرب‬ ‫ملعب الجامعة التطبيقية ‪148 -‬م‪2‬‬ ‫ج��دي��دة ‪3 -‬ن��وم‪-3‬ح��م��ام ‪ -‬ص��ال��ون ‪-‬‬‫معيشة ‪ -‬بلكونة ‪ -‬غ غسيل ‪ -‬مصعد‪-‬‬ ‫على شارعين ‪ -‬ت‪079/5008186:‬‬

‫(‪ )748‬تالع العلي ‪ -‬خلف سوق السلطان‬ ‫ ط‪ - 2‬مساحة ‪150‬م ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمام‬‫ص��ال��ون سفرة معيشة ب��رن��دة جديدة‬ ‫من المالك ‪ -‬ت‪- 077/9213440:‬‬ ‫‪079/6518440‬‬

‫(‪ )560‬ال��س��اب��ع ‪/‬ش ع��ب��داهلل غوشة‬ ‫ ارضية ‪150‬م ‪ -‬حديقة‪200‬م ‪ -‬مع‬‫ملحق س��ت��ودي��و ‪3 -‬ن���وم ‪2 -‬ح��م��ام ‪-‬‬ ‫صالة وص��ال��ون‪-‬ع��دم تدخل الوسطاء‬ ‫ من المالك ‪ -‬ت‪- 079/6314755:‬‬‫‪079/6770462‬‬

‫(‪ )747‬شقة للبيع قرب مدرسة الجزيرة‬ ‫ ط ارض��ي ‪ -‬مساحة ‪115‬م ‪3 -‬نوم‬‫ ‪2‬ح��م��ام ‪ -‬ص��ال��ون س��ف��رة حديقة‬‫‪100‬م ‪ -‬تحت التشطيب ‪ -‬من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/6518440 - 077/9213440:‬‬

‫(‪ )720‬الجبيهة ‪226 -‬م‪ 4 - 2‬نوم‬ ‫ صالون وصالة واسعة ‪ 3 -‬حمام‬‫ مطبخ راكب ‪ -‬تدفئة راكبة ‪-‬‬‫منطقة هادئة ومطلة ‪ -‬السعر ‪85‬‬ ‫ألف ‪ -‬ت‪079/9898683:‬‬

‫(‪ )2765‬ضاحية الرشيد ‪ -‬مجمع الروضة‬ ‫ ط‪ - 4‬مصعد ‪ -‬كراج ‪ -‬تدفئة ‪ -‬دوبلكس‬‫ ‪170‬م ‪3 -‬نوم ‪1‬ماستر ‪ -‬صالة‪-‬سفرة‬‫ معيشة ‪ -‬مطبخ راك��ب ‪ 78 -‬أل��ف ‪-‬‬‫ت‪079/5921460:‬‬

‫(‪ )684‬الجبيهة ‪ -‬اجمل موقع في‬ ‫ام زويتينة ‪ -‬مساحة ‪120‬م ‪2 -‬ن��وم ‪-‬‬ ‫حمامين ‪ -‬صالون ‪ -‬معيشة ‪ -‬تأسيس‬ ‫تدفئة ‪ -‬ك��راج ‪ -‬مصعد ‪ -‬انتركم ‪-‬‬ ‫ستاليت ‪ -‬تحت التشطيب ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 44‬الف دينار نقدا او باالقاساط ومن‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪- 079/5176487:‬‬ ‫‪079/7177910‬‬

‫(‪ )743‬أم السماق الشمالي ‪195 -‬م‬ ‫ حديقة ‪300‬م ‪3 -‬ن���وم ‪1‬م��اس��ت��ر ‪-‬‬‫‪3‬ح��م��ام ‪ -‬ص��ال��ون ‪ -‬س��ف��رة ‪ -‬معيشة‬ ‫ تدفئة ‪ -‬ط ارض��ي ‪ -‬ك��راج سيارتين‬‫ مطبخ راك���ب ‪ -‬ب��ارك��ي��ه ‪ -‬ش�لال ‪-‬‬‫باربكيو ‪ -‬تشطيبات مميزة ‪ -‬ديكورات‬ ‫خارجية ‪ -‬سوبرديلوكس ‪190 -‬أل��ف‬ ‫‪ -‬ت‪079/6627706 - 079/8782033:‬‬

‫(‪ )678‬الجبيهة ام زويتينة ‪ 3 -‬نوم‬ ‫ حمامين ‪-‬صالون معيشة‪ -‬تأسيس‬‫تدفئة ‪-‬كراج مستقل ‪ -‬مصعد ‪ -‬انتركم ‪-‬‬ ‫حديقة ‪ -‬بسعر مغري ‪ -‬نقدا او باالقساط‬ ‫ من المالك ‪ -‬ت‪- 079/8391003:‬‬‫‪079/5256486‬‬

‫(‪ )742‬تالع العلي ‪ -‬قرب دوار الواحة‬ ‫ ط‪ 3‬مع ملحق مساحة ‪175‬م ‪3 -‬نوم‬‫ ‪3‬حمام صالون مطبخ امريكي ‪ -‬برندة‬‫ترس اطاللة رائعة جديدة من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/6518440 - 077/9213440:‬‬

‫(‪ )632‬خلدا ‪ -‬ط ارضي ‪175 -‬م ‪3 -‬نوم‬ ‫‪1‬ماستر ‪3‬حمام ‪ -‬صالة صالون ‪ -‬مطبخ‬ ‫ ‪2‬بلكون ‪ -‬تدفئة ك��راج ‪88 -‬ال���ف ‪-‬‬‫ت‪079/9743660 - 079/9404435:‬‬

‫(‪ )710‬قرب جامعة العلوم التطبيقية‬ ‫ ‪ 2‬ن��وم‪ 2 -‬حمام‪ -‬صالون ‪ -‬معيشة‬‫ تأسيس تدفئة ‪ -‬ك��راج ‪ -‬مصعد ‪-‬‬‫انتركم ‪ -‬ستااليت ‪ -‬عزل ‪ -‬السعر ‪49‬‬ ‫أل��ف نقدا او باالقساط ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪06/5526640 - 079/7177910:‬‬ ‫(‪ )706‬شفابدران ‪ -‬قرب جامعة العلوم‬ ‫التطبيقية ‪ 3 -‬نوم‪ -‬حمامين ‪ -‬صالون‬ ‫ معيشة ‪ -‬تأسيس تدفئة ‪ -‬ك��راج ‪-‬‬‫مصعد ‪ -‬انتركم ‪ -‬ستااليت ‪ -‬بسعر ‪53‬‬ ‫أل��ف ‪ -‬نقدا او باالقساط ‪ -‬من المالك‬ ‫ ت‪079/5367263 - 079/7177910:‬‬‫(‪ )714‬ضاحية الرشيد ‪230 -‬م ‪ 4 -‬نوم‬ ‫‪ 1‬ماستر ‪ -‬برندة ‪ -‬اطاللة ‪ -‬صالونات‬ ‫كبيرة ‪-‬معيشة ‪ -‬مطبخ ‪ -‬حماية ‪ -‬تنكات‬ ‫م��اء اضافية ‪ -‬تدفئة ‪ -‬م��ن المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/5233558:‬‬ ‫(‪ )704‬شقة ط‪ 3‬في عرجان ‪ -‬مساحة‬ ‫‪150‬م ‪ -‬مكونة م��ن ‪3‬ن��وم ‪3 -‬حمام‬ ‫ صالون ‪ -‬معيشة ‪ -‬مطبخ امريكي‬‫ اطاللة مميزة ‪ -‬من المالك مباشرة ‪-‬‬‫ت‪079/7498874 - 06/5542505:‬‬ ‫(‪ )702‬شقة ارضية في عرجان ‪ -‬قرب‬ ‫دائ��رة االفتاء ‪140 -‬م ‪ -‬تراسات ‪120‬م‬ ‫ مدخلين ‪ -‬جديدة لم تسكن ‪ -‬معفاة‬‫م��ن ال��رس��وم ‪ -‬ت‪- 06/5542505:‬‬ ‫‪079/7498874‬‬ ‫(‪ )715‬ديرغبار ‪159 -‬م ‪3 -‬ن��وم ‪-‬‬ ‫‪1‬م��اس�تر‪-3‬ح��م��ام ‪ -‬معيشة ‪ -‬صالون‬ ‫ ب��رن��دة ‪ -‬مطبخ بلوط ‪ -‬ب��ارك��ي��ه ‪-‬‬‫مكيف ‪ -‬فرش فاخر او بدون ‪ -‬من املالك‬ ‫بسعرمغري ‪ -‬ت‪079/6166778:‬‬

‫(‪ )975‬خلدا ‪ -‬ط ارضي مستوى الشارع‬ ‫ جديدة لم تسكن ‪3 -‬ن��وم ‪1‬ماستر ‪-‬‬‫‪2‬حمام ‪ -‬صالون ‪+‬سفرة ‪ -‬حديقة خلفية‬ ‫كبيرة ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬بسعر ‪ 79‬ألف‬ ‫ ت‪079/7978182 - 077/9345545:‬‬‫(‪ )629‬قرب دوار الواحة ‪ -‬ط ارضي ‪-‬‬ ‫‪175‬م ‪3 -‬نوم‪1‬ماستر ‪3 -‬حمام ‪ -‬صالة‬ ‫ صالون ‪ -‬ت��راس ‪20‬م ‪ -‬حديقة ‪30‬م‬‫ ديكورات مطبخ راكب قرب الخدمات‬‫ ‪127‬أل���ف ‪ -‬ت‪- 079/5081143:‬‬‫‪079/9743660‬‬ ‫مساحة‬ ‫(‪ )462‬أم السماق‪/‬خلدا ‪-‬‬ ‫‪180‬م ‪3 -‬نوم ‪ -‬برندات ‪ -‬غرفة خادمة‬ ‫ مطبخ بلوط ‪ -‬اطاللة مميزة‪-‬للبيع‬‫الجاد والفوري من المالك بدون وسطاء‬ ‫ ت‪079/5094381:‬‬‫(‪ )628‬الرابية ‪ -‬طابق اول ‪85 -‬م ‪-‬‬ ‫جديدة ‪ -‬لم تسكن‪ 2 -‬نوم ‪ 1‬ماستر‬ ‫ ‪ 2‬ح��م��ام‪ -‬صالة ‪ -‬ب��رن��دة‪ -‬مطبخ ‪-‬‬‫ت‪079/9219051:‬‬ ‫(‪ )623‬الرابية ‪ -‬طابق ثاني‪ -‬المساحة‬ ‫‪120‬م ‪ -3‬نوم ‪ 1‬ماستر‪ 3 -‬حمام ‪ -‬صالة‬ ‫ برندة‪ -‬مطبخ ‪ -‬ت‪079/9219051:‬‬‫(‪ )622‬ضاحية النخيل ‪ -‬ط ‪190 - 3‬م‬ ‫ ‪ 3‬نوم ‪ 1‬ماستر ‪ 3 -‬حمام ‪ -‬معيشة‬‫مستقلة ‪ -‬صالون ‪ 2 -‬برندة ‪ -‬مصعد ‪-‬‬ ‫ت‪079/6030091:‬‬

‫(‪ )699‬الجبيهة ‪ -‬مقابل التعليم العالي‬ ‫ ‪3‬نوم ‪ -‬حمامين ‪ -‬صالون ‪ -‬معيشة ‪-‬‬‫تأسيس تدفئة ‪ -‬كراج ‪ -‬مصعد ‪ -‬انتركم‬ ‫ ستاليت ‪ -‬عزل ‪ -‬مساحة ‪125‬م ‪ -‬بسعر‬‫‪ 49‬ال��ف دينار نقدا او باالقساط ومن‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪- 079/6651430:‬‬ ‫‪079/9487866‬‬ ‫(‪ )691‬اجمل موقع في الجبيهة ‪3 -‬نوم‬ ‫ حمامين ‪ -‬مصعد ‪ -‬انتركم ‪ -‬ستاليت ‪-‬‬‫حديقة ‪ -‬مدخل مستقل ‪ -‬مساحة ‪125‬م‬ ‫ ارضيات بورسالن ‪ -‬بسعر ‪ 50‬الف دينار‬‫نقدا او باالقساط ومن المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪06/5526640 - 079/9487866:‬‬ ‫(‪ )966‬شقة للبيع ‪ -‬في مرج الحمام ‪-‬‬ ‫طابق ارضي ‪ -‬مساحة ‪160‬م من المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪06/5777845:‬‬ ‫(‪ )687‬اجمل موقع في الجبيهة ‪3 -‬نوم‬ ‫ ‪3‬حمامات ‪ -‬ط ارضي ‪ -‬تدفئة مركزية ‪-‬‬‫مطبخ راكب ‪ -‬مساحة ‪155‬م ‪ -‬ديكورات‬ ‫جبصين فاخر بورسالن اباجورات كهرباء‬ ‫ بسعر ‪ 80‬الف دينار ومن المالك مباشرة‬‫‪ -‬ت‪079/6991646:‬‬

‫(‪ )418‬البيادر ‪ -‬موقع رائع ‪125 -‬م ‪-‬‬ ‫‪3‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالون ‪ -‬صالة ‪ -‬سفرة‬ ‫ مطبخ ‪ -‬بلكونة ‪ -‬مصعد ‪ -‬بورسالن‬‫ ديكورات ‪ -‬جبصين ‪ -‬سوبر ديلوكس ‪-‬‬‫جديدة لم تسكن ‪ -‬بسعر ‪ 52‬الف دينار‬ ‫‪ -‬ت‪079/6673342 - 079/5886301:‬‬

‫(‪ )673‬مرج الحمام ‪140 -‬م‪ 2‬مع روف‬ ‫‪70‬م ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمام ‪ -‬صالون ‪ -‬معيشة‬ ‫ مطبخ ‪ -‬برندة ‪ -‬سوبرديلوكس ‪-‬‬‫تدفئة راكبة ‪ -‬ديكورات جبصين ‪ -‬مميزة‬ ‫ج��دا ‪ -‬غ خزين ‪ -‬من المالك مباشرة‬ ‫‪ -‬ت‪079/8840098 - 078/8838886:‬‬

‫خلف المواصفات‬ ‫(‪ )660‬داب���وق ‪-‬‬ ‫وال��م��ق��اي��ي��س ‪ -‬طابقية ‪ -‬ط اول ‪-‬‬ ‫‪308‬م ‪4 -‬ن��وم ‪2 -‬ماستر ‪ -‬وتوابعها‬ ‫ سوبرديلوكس ‪ -‬تدفئة تحت البالط ‪-‬‬‫المنيوم ‪ -‬دبل جالس ‪ -‬اباجورات كهرباء‬ ‫‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪079/5616610:‬‬

‫(‪ )527‬خلف الهوليدي ان ‪ -‬ارضية مع‬ ‫ت��رس ‪276 -‬م ‪ 4 -‬ن��وم ‪2‬م��اس�تر ‪2 -‬‬ ‫برندة ‪ -‬مطبخ جوايكو ‪ -‬تشطيبات‬ ‫سوبرديلوكس ‪ -‬فرش فاخر او بدون‪ -‬من‬ ‫املالك ‪ -‬ت‪079/6787510:‬‬

‫(‪ )677‬مرج الحمام ‪ -‬سوبرديلوكس ‪-‬‬ ‫مساحة ‪120‬م ‪2 -‬نوم ‪2 -‬حمام ‪ -‬مطبخ‬ ‫ صالون ‪ -‬معيشة ‪ -‬من المالك مباشرة‬‫‪ -‬ت‪079/8840098 - 078/8838886:‬‬

‫(‪ )670‬المدينة الرياضية ‪ 3 -‬نوم ‪-2‬‬ ‫حمام ‪ -‬صالون ‪ -‬معيشة ‪ -‬تأسيس تدفئة‬ ‫ كراج‪ -‬مصعد‪ -‬انتركم‪ -‬ستااليت ‪ -‬عزل‬‫بولسترين ‪ -‬بسعر مغري جدا ‪ -‬من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/6849285 - 079/6760191:‬‬

‫(‪ )633‬خلف الهوليدي ان ‪ -‬ارض��ي ‪-‬‬ ‫‪165‬م ‪3 -‬نوم ‪1 -‬ماستر ‪3 -‬حمام صالة‬ ‫صالون ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬غ خادمة ‪ -‬مدخل‬ ‫خ��اص ‪ -‬ت��رس ‪20‬م بسعر ‪135‬أل���ف ‪-‬‬ ‫ت‪079/9743660 - 079/5081143:‬‬

‫(‪ )463‬الجبيهة ‪ -‬حي الجامعة‬ ‫ ط‪127 - 1‬م‪2-‬م��ط��ل��ة على‬‫‪3‬واجهات ‪ -‬صالة وصالون كبير مع‬ ‫بلكونة باطاللة ‪3 -‬نوم ‪ -‬حمامين‬ ‫ مطبخ راكب ‪ 49000 -‬دينار ‪-‬‬‫ت‪079/7958896:‬‬

‫(‪ )676‬مرج الحمام ‪ -‬مساحة ‪195‬م‪2‬‬ ‫ أرضية ‪ 3 -‬نوم ‪ 3 -‬حمام ‪ -‬مطبخ ‪-‬‬‫صالون ‪ -‬معيشة ‪ -‬غرفة خادمة ‪ -‬غرفة‬ ‫خ��زي��ن ‪ -‬سوبرديلوكس م��ن المالك‬ ‫ ت‪079/8840098 - 078/8838886:‬‬‫(‪ )426‬الجندويل ‪230 -‬م ‪ -‬ط‪4 - 1‬نوم‬ ‫‪2‬ماستر ‪ -‬صالون ‪ -‬صالة ‪ -‬سفرة ‪-‬‬ ‫معيشة ‪ -‬مطبخ ‪ -‬بالكين ‪ -‬غرفة خدم‬ ‫ مستودع ‪ -‬تدفئة ‪ -‬مصعد ‪ -‬رخام‬‫ ديكورات جبصين ‪ -‬سوبر ديلوكس ‪-‬‬‫جديدة لم تسكن ‪ -‬بسعر ‪ 138‬الف دينار‬ ‫‪ -‬ت‪079/5886301 - 079/6673342:‬‬

‫(‪ )669‬مرج الحمام ‪150 -‬م‪ 2‬مع روف‬ ‫‪60‬م‪3 - 2‬ن���وم ‪3 -‬ح��م��ام ‪ -‬مطبخ ‪-‬‬ ‫معيشة ‪ -‬ضيوف ‪ -‬برندة ‪ -‬من المالك‬ ‫ سوبرديلوكس ‪ -‬ت‪078/8838886:‬‬‫‪079/8840098 -‬‬

‫(‪ )451‬ام اذينة ‪ -‬شبه ارضية ‪239 -‬متر‬ ‫ ‪4‬ن��وم ‪2‬ماستر ‪ -‬خ��ادم��ة ‪ -‬صالون‬‫سفرة ‪ -‬معيشة مستقلة ‪ -‬مدخلين ‪ -‬من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪- 079/9360458:‬‬ ‫‪077/7201267‬‬

‫(‪ )447‬مرج الحمام ‪ -‬مساحة‪160‬م‬ ‫ صالون ‪ -‬مطبخ ‪ -‬معيشة ‪3 -‬نوم‬‫ ‪3‬حمام ‪ -‬غرفة خادمة ‪ -‬غرفة‬‫خ��زي��ن ‪ -‬م��وق��ع مميز ‪ -‬تحت‬ ‫التشطيب ‪ -‬ت‪079/5411421:‬‬

‫(‪ )559‬الصويفية ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬ارضية‬ ‫مجهزة تجهيزألماني ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمام ‪-‬‬ ‫صالة وصالون ‪ -‬كراج مستقل لسيارتين ‪-‬‬ ‫حديقة‪200‬م ‪+‬غرفة خارجية ‪ -‬باربكيو ‪-‬‬ ‫‪185‬ألف من المالك عدم تدخل الوسطاء‬ ‫‪ -‬ت‪079/6770462 - 079/6314755:‬‬

‫(‪ )620‬الصويفية ‪ -‬ط��اب��ق ث��ان��ي ‪-‬‬ ‫المساحة ‪175‬م‪3 -‬نوم ‪ 1‬ماستر ‪ -‬صالون‬ ‫وصالة ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬بسعر مناسب‬ ‫ ت‪079/6030091:‬‬‫(‪ )486‬ربوة عبدون ‪65 -‬م ‪ -‬ط‪2 - 2‬نوم‬ ‫ حمام ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ ‪ -‬كراج ‪ -‬مصعد‬‫ سوبرديلوكس لم تسكن ‪42 -‬ال��ف‬‫شامل رس��وم التسجيل ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/5253524:‬‬

‫(‪ )525‬الجامعة االردنية ‪ -‬مقابل البوابة‬ ‫الرئيسية خلف ماكدونالدز ‪170 -‬م‬ ‫ ‪3‬ن��وم ‪3 -‬حمام ‪ -‬صالون ‪ -‬سفرة ‪-‬‬‫معيشة ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬برندتين ‪ -‬ط‬ ‫ثالث ‪ -‬ت‪079/5530812:‬‬ ‫(‪ )370‬املدينةالرياضية ‪ -‬ط‪140 - 2‬م‬ ‫ ‪3‬نوم ‪ -‬صالة ‪ -‬سفرة ‪ -‬جلوس ‪ -‬كراج‬‫ومخزن وبئرماء ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬تدفئة ‪-‬‬ ‫‪5‬مكيفات ‪ -‬بناء‪7‬سنوات ‪ 67 -‬ألف من‬ ‫املالك ‪ -‬ت‪079/6296357:‬‬ ‫ط اول‬ ‫(‪ )722‬دي��رغ��ب��ار ‪-‬‬ ‫ مساحتها ‪200‬م ‪ -‬تصلح‬‫ل�لاس��ت��ث��م��ار ‪ -‬م��ق��س��م��ة ارب���ع‬ ‫ستوديوهات ‪ -‬من المالك مباشرة‬ ‫ ت‪079/7924258:‬‬‫(‪ )368‬البيادر ‪140 -‬م ‪3 -‬نوم‬ ‫‪1‬ماسرت ‪3 -‬حمامات ‪ -‬غرفة معيشة‬ ‫ صالون حرف ‪ - L‬برندة ‪ -‬خزين‬‫ ل��م تسكن ‪ -‬م��ن امل��ال��ك بسعر‬‫‪ 55‬ألف ‪ -‬ت‪- 079/5393086:‬‬ ‫‪077/7170972‬‬


119977

41

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


‫‪42‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪39252‬‬

‫(‪ )385‬خلدا ‪ -‬قرب المدارس االنجليزية‬ ‫ ‪4‬ن���وم م��اس��ت��ر ‪ -‬م��س��اح��ة ‪264‬م ‪-‬‬‫بسعر ‪ 158‬أل��ف دي��ن��ار ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬ ‫ت‪079/7931753:‬‬ ‫‪118396‬‬

‫‪121978‬‬

‫(‪ )2728‬ضاحية االميرراشد ‪ -‬مقابل‬ ‫مدخل مكه مول ‪155 -‬م ‪3 -‬نوم ‪-‬صالة‬ ‫وصالون ‪2 -‬حمام ‪ -‬العمر ‪5‬سنوات ‪-‬‬ ‫نهائي ‪ 70‬ألف دينار ‪ -‬ت‪077/5602424:‬‬ ‫(‪ )384‬دي��رغ��ب��ار ‪ -‬ط ارض���ي ‪3‬ن��وم‬ ‫‪3‬حمام ‪1‬ماستر صالون سفرة معيشة‬ ‫حديقة ‪ +‬ترس امامي و خلفي ‪ -‬تدفئة‬ ‫مصعد ‪ -‬ل��م ت��س��ك��ن‪-82000‬دي��ن��ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5919010 - 079/8963141:‬‬ ‫(‪ )255‬مرج الحمام ‪3 -‬نوم ‪ -‬صالون ‪-‬‬ ‫حمامين ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬تدفئة ‪ -‬بلكونة‬ ‫ ط‪ - 4‬بسعر مغري جدا ‪ -‬من المالك‬‫مباشرة ‪ -‬ت‪079/9062282:‬‬

‫(‪ )724‬الرابية ‪-‬خلف االتصاالت ‪ -‬ط‪- 2‬‬ ‫‪170‬م ‪-‬مصعد ‪ -3‬نوم‪ -‬اماستر‪-‬مطبخ‬ ‫راكب ‪-‬صالون ‪-‬سفرة‪ -‬معيشة منفصلة‪-‬‬ ‫برندة‪-‬مطلة‪ 125 -‬أل��ف ‪-‬للجادين ‪-‬‬ ‫ت‪079/5949991:‬‬ ‫(‪ )365‬شقة رائعة يف أم السماق ‪ -‬ط‪3‬‬ ‫ مساحة ‪105‬م‪ - 2‬بلكونة ‪2 -‬ن��وم ‪-‬‬‫‪2‬حمام ‪1 -‬ماسرت ‪ -‬باركيه ‪ -‬رخام اسباني‬ ‫ اب��اج��ورات كهرباء لكل الشقة ‪ -‬ورق‬‫جدران ‪ -‬ديكورات حجروخشب ‪ -‬تحكم‬ ‫تدفئة ‪ -‬تحكم باالنارة بالريموت كنرتول‬ ‫ سوبرديلوكس جدا ‪ -‬مصعد ‪ -‬كراج ‪-‬‬‫مطبخ كامل بجميع كهربائياته ‪ 87 -‬ألف‬ ‫‪ -‬ت‪079/8124772:‬‬

‫(‪ )346‬ع��رج��ان ‪ -‬بالقرب م��ن دوار‬ ‫القواسمي ‪150 -‬م‪3 - 2‬نوم ‪3 -‬حمام ‪-‬‬ ‫صالون ‪ -‬سفرة ‪ -‬معيشة ‪ -‬برندة ‪ -‬ط‬ ‫ارض��ي مستوى الشارع ‪ -‬مطبخ بلوط‬ ‫حرف‪ - L‬عمر البناء ‪8‬سنوات ‪ -‬العمارة‬ ‫‪4‬ط��واب��ق ك��ل طابق شقتين ‪ -‬مدخل‬ ‫الشقة مستقل بالطابق ‪ -‬ك���راج ‪-‬‬ ‫استعمال المالك ‪ -‬السعر النهائي ‪ 70‬ألف‬ ‫من المالك ‪ -‬ت‪077/6375146:‬‬

‫(‪ )613‬ضاحية النخيل ‪187 -‬م ‪3‬نوم‬ ‫ ‪1‬ماستر ‪3 -‬حمام ‪ -‬صالون معيشة ‪-‬‬‫مطبخ راكب ‪ -‬بلكون ‪ -‬تدفئة ‪ -‬كراج ‪-‬‬ ‫مصعد ‪ -‬ط اول ‪ -‬ت‪079/6030091:‬‬

‫(‪ )344‬خلدا ‪ -‬ارض��ي ‪ -‬ق��رب كارفور‬ ‫ ‪ 3‬ن��وم ‪ -3‬حمام ‪-1‬ماستر ‪ -‬صالون‬‫معيشة ‪ -‬سوبرديلوكس ‪ -‬مكيفات‬‫ ترس ‪ -‬حديقة ‪-‬عمر البناء ‪5‬سنوات ‪-‬‬‫ت‪079/9640157:‬‬

‫(‪ )348‬الرابية ‪ -‬ط‪200 - 1‬م‪ 3 -‬نوم‪-‬‬ ‫‪ 3‬حمام‪ 1 -‬ماستر‪ -‬ص��ال��ون‪ -‬معيشة‬ ‫مستقلة ‪ -‬على شارعين‪ -‬برندة ‪-‬خلف‬ ‫االتصاالت ‪-‬سوبرديلوكس ‪ 145 -‬ألف‬ ‫‪ -‬ت‪079/7875671:‬‬

‫(‪ )726‬الرابية ‪190 -‬م ‪ -‬ط‪3 - 2‬نوم‬ ‫‪1‬ماستر ‪ -‬ص��ال��ون ‪ -‬سفرة ‪ -‬معيشة‬ ‫منفصلة ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬عمر البناء ‪8‬‬ ‫سنوات ‪ -‬موقع مميز ‪ 160 -‬ألف قابل‬ ‫للتفاوض ‪ -‬ت‪079/5949991:‬‬

‫(‪ )735‬ام اذينة ‪ -‬طابقية ‪ -‬ط‪ 3‬مع‬ ‫رووف ‪ -‬مساحة ‪460‬م ‪5 -‬نوم ‪2‬ماستر‬ ‫صالون سفرة معيشة برندتين ‪ -‬ترس‬ ‫‪100‬م اطاللة ‪ -‬رخ��ام ايطالي ‪ -‬زجاج‬ ‫دب��ل دي��ك��ورات مطبخ ع��دد ‪ 2‬مكيفات‬ ‫جديدة من المالك ‪ -‬ت‪077/9213440:‬‬ ‫ ‪079/6518440‬‬‫(‪ )336‬الصويفية ‪ -‬جديدة ‪ -‬لم تسكن‬ ‫ ارض���ي ‪-200‬م‪ 3 -‬ن��وم ‪ -3‬حمام‬‫‪ -1‬ماستر‪ -‬ص��ال��ون‪ -‬معيشة ‪ -‬ترس‬ ‫ام��ام��ي ‪ -‬ك���راج مستقل ‪ -‬حديقة ‪-‬‬ ‫ت‪079/9640157:‬‬ ‫(‪ )728‬خلف السي تاون ‪150 -‬م ‪ -‬شبه‬ ‫ارضي ‪3 -‬نوم ‪1‬ماستر ‪ -‬صالون ‪ -‬سفرة‬ ‫ معيشة منفصلة ‪ -‬غرفة خادمة ‪ -‬موقع‬‫مميز ‪ -‬للجادين ‪ 85 -‬ألف ‪ -‬جديدة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5949991:‬‬ ‫(‪ )332‬ش��ق��ة للبيع او االي��ج��ار‬ ‫ خلدا خلف امل��دارس االنجليزية‬‫ ط‪ - 2‬م��س��اح��ة ‪315‬م‪- 2‬‬‫تشطيبات سوبرديلوكس ‪3 -‬نوم‬ ‫ ‪1‬غرفة ماسرت ‪ -‬برندة ‪ -‬جديدة‬‫‪ -‬ت‪077/6222777:‬‬

‫(‪ )331‬ش��ارع المدينة ‪ -‬قرب جمعية‬ ‫خليل الرحمن ‪ -‬ارضي ‪140 -‬م ‪ 3 -‬نوم‬ ‫‪ -3‬حمام ‪ -1‬ماستر ‪ -‬صالون ‪ -‬حديقة ‪-‬‬ ‫كراج‪ 100 -‬ألف ‪ -‬ت‪078/5151735:‬‬ ‫(‪ )330‬الجاردنز ‪120 -‬م‪ -‬ط‪ 2 - 3‬نوم‬ ‫ ‪ 2‬حمام ‪ -1‬ماستر ‪ -‬خلف جبري ‪-‬مؤجرة‬‫‪ 500‬شهري ‪ -‬لالستثمار مع الفرش ‪-‬‬ ‫السعر ‪ 67‬ألف ‪ -‬ت‪078/5151735:‬‬ ‫(‪ )733‬عرجان ‪ -‬ق��رب دائ��رة االفتاء‬ ‫ ارضي ‪140 -‬م ‪ -‬مع تراسات ‪120‬م ‪-‬‬‫مدخلين ‪ -‬جديدة لم تسكن ‪ -‬معفاة من‬ ‫الرسوم ‪ -‬ت‪079/7498874:‬‬ ‫(‪ )311‬ضاحية الرشيد ‪ -‬طابق رابع مع‬ ‫رووف ‪ -‬مساحة ‪165‬م ‪100 +‬م ‪ -‬من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪- 079/6051941:‬‬ ‫‪079/6051961‬‬ ‫(‪ )298‬خلدا ‪ -‬ارضية ‪ -‬سوبرديلوكس‬ ‫ ‪250‬م ‪ -‬حديقة ‪250‬م ‪3 -‬ن���وم ‪-‬‬‫‪1‬ماستر مع جاكوزي ‪3 -‬حمام ‪ -‬غ خادمه‬ ‫ صالونات ‪ -‬سفره ‪ -‬غرفه جلوس ‪-‬‬‫كراجات ‪ 3‬مغلقه ‪ -‬باب كهرباء ‪ -‬تدفئه‬ ‫مركزيه حامي ‪/‬بارد ‪ -‬ديكورات داخليه‬ ‫ فيربليس العمر ‪6‬سنوات ‪2 -‬بلكونه‬‫مغلقه ‪260 -‬ألف ‪ -‬ت‪079/6357008:‬‬

‫ارضية‬ ‫(‪ )292‬ت�لاع العلي ‪-‬‬ ‫‪180‬م‪ +110‬ت��راس��ات كرميد‬ ‫وسيكوريت مرخصة ‪ -‬حديقة‬ ‫خلفية م��ع ب��ارب��ي��ك��و ون��اف��ورة‬ ‫‪150‬م ‪ -‬ب��س��ع��رم��غ��ري ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪- 079/7777005:‬‬ ‫‪079/7700071‬‬ ‫(‪ )291‬الرابية ‪ -‬خلف االت��ص��االت ‪-‬‬ ‫مساحة ‪200‬م ‪ -‬ط‪ - 1‬س��وب��ر سوبر‬ ‫ديلوكس ‪ -‬مطبخ امريكي راك���ب ‪-‬‬ ‫ارضيات رخام ايطالي ‪3 -‬حمامات ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/7353584:‬‬ ‫(‪ )736‬عرجان ‪ -‬ط‪150 - 3‬م ‪3 -‬نوم‬ ‫ ‪3‬حمام ‪ -‬صالون ‪ -‬معيشة ‪ -‬مطبخ‬‫امريكي ‪ -‬اطاللة مميزة ‪ -‬من المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪079/7498874:‬‬ ‫اطاللة‬ ‫(‪ )259‬خلدا‪/‬شبه ارض���ي ‪-‬‬ ‫مميزة ‪150 -‬م‪ - 2‬حديقة‪200‬م‪3 - 2‬نوم‬ ‫‪1‬ماستر مطبخ راكب ‪ -‬تشطيب ديلوكس‬ ‫ لم تسكن ‪115 -‬أل���ف من المالك ‪-‬‬‫ت‪079/5614955 - 077/7410345:‬‬ ‫(‪ )741‬تالع العلي ‪ -‬قرب مدرسة الجزيرة‬ ‫ ط‪150 - 2‬م ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمام صالون‬‫سفرة معيشة ‪ -‬برندة ‪ -‬تحت التشطيب‬ ‫ من المالك ‪ -‬ت‪- 077/9213440:‬‬‫‪079/6518440‬‬

‫(‪ )388‬خلدا ‪ -‬ط‪ + 3‬رووف ‪150 -‬م‬ ‫‪+‬ت��راس��ات ‪70‬م ‪3 -‬ن���وم ‪3 -‬ح��م��ام ‪-‬‬ ‫‪1‬م��اس��ت��ر ‪ -‬ص��ال��ون ‪ -‬س��ف��رة معيشة‬ ‫ برندة ‪ -‬تدفئة ‪-‬مصعد ‪110 -‬أل��ف‬‫‪ -‬ت‪079/5919010 - 079/8963141:‬‬

‫(‪ )417‬شفابدران ‪170 -‬م‪ 3 - 2‬نوم‬ ‫‪1‬ماستر ‪ -‬صالون ‪ -‬صالة ‪ -‬سفرة ‪-‬‬ ‫معيشة ‪ -‬مطبخ‪ -‬بلكونة ‪ -‬مصعد ‪ -‬تدفئة‬ ‫ رخام ‪ -‬ديكورات‪ -‬جبصين ‪ -‬ابجورات‪-‬‬‫سوبرديلوكس‪ -‬ج��دي��دة‪ -‬ل��م تسكن‬ ‫ بسعر‪ 68‬ألف ‪ -‬ت‪- 079/5886301:‬‬‫‪079/6673342‬‬

‫(‪ )737‬الجاردنز ‪ -‬خلف السيرك ‪ -‬ط‪3‬‬ ‫ ‪130‬م ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمام صالون سفرة‬‫معيشة ‪ -‬مطبخ ‪ -‬ب��رن��دة ‪ -‬جديدة‬ ‫ من المالك ‪ -‬معفاة من ال��رس��وم ‪-‬‬‫ت‪079/6518440 - 077/9213440:‬‬

‫(‪ )2773‬الجاردنز ‪ -‬ط ارضي ‪175 -‬م‬ ‫ م��دخ��ل‪+‬ك��راج مستقل‪-‬حديقة ‪-‬‬‫‪3‬ن��وم‪1‬م��اس��ت��ر ‪ -‬ص��ال��ة‪+‬ص��ال��ون ‪-‬‬ ‫معيشة ‪ -‬مطبخ بلوط ‪ -‬خزائن حائط‬ ‫ مكيفات ‪ -‬باركيه ‪ -‬بسعر ‪125‬أل��ف‬‫‪ -‬ت‪079/5921460:‬‬

‫(‪ )416‬خلدا ‪160 -‬م ‪ -‬ط‪3 - 1‬نوم ‪-‬‬ ‫صالون ‪ -‬صالة ‪ -‬سفرة ‪ -‬مطبخ راكب ‪-‬‬ ‫معيشة ‪ -‬بلكونة ‪ -‬تدفئة ‪ -‬مصعد ‪ -‬رخام‬ ‫ ديكورات جبصين ‪ -‬سوبر ديلوكس ‪-‬‬‫بسعر ‪ 80‬الف دينار ‪ -‬ت‪079/5886301:‬‬ ‫‪079/6673342 -‬‬

‫(‪ )171‬خلدا ‪ -‬شقة طابقية ‪355‬م‪2‬‬ ‫ ط‪4-3‬ن���وم ‪2‬م��اس�تر‪ -‬مطبخ راكب‬‫ ‪2‬صالون ‪ -‬سفرة ‪ -‬جلوس ‪5 -‬حمام‬‫ خزائن يف الحائط ‪ -‬من املالك مباشرة‬‫‪ -‬ت‪079/9745549:‬‬

‫(‪ )386‬خلدا ‪150 -‬م ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمام‬ ‫ ‪1‬ماستر ‪ -‬صالون‪ -‬سفرة ‪ -‬معيشة‬‫ ب��رن��دة ‪ -‬تدفئة ‪ -‬ترس‪+‬حديقة ‪-‬‬‫مصعد ‪ -‬ك��راج ‪ -‬لم تسكن ‪ 76 -‬ألف‬ ‫‪ -‬ت‪079/5919010 - 079/8963141:‬‬

‫(‪ )410‬تالع العلي ‪145 -‬م‪3 - 2‬نوم‬ ‫‪1‬م��اس��ت��ر ‪ -‬ص��ال��ون ‪ -‬ص��ال��ة ‪ -‬سفرة‬ ‫ معيشة‪ -‬مطبخ‪ -‬بلكونة ‪ -‬مصعد ‪-‬‬‫رخ��ام‪ -‬ديكورات ‪ -‬جبصين ‪ -‬ابجورات‬ ‫ سوبرديلوكس ‪ -‬جديدة ‪ -‬لم تسكن‬‫ بسعر ‪ 75‬ألف ‪ -‬ت‪- 079/5886301:‬‬‫‪079/6673342‬‬

‫مساحة‬ ‫(‪ )245‬الشميساني ‪-‬‬ ‫‪150‬م ‪ -‬طابق اول ‪ -‬عمر العمارة‬ ‫‪13‬س��ن��ة ‪ -‬ب��ح��ال��ة ج��ي��دة ج���دا ‪-‬‬ ‫ل�لات��ص��ال م��ع امل��ال��ك م��ب��اش��رة ‪-‬‬ ‫ت‪079/7155176:‬‬

‫(‪ )115‬الرابية ‪ /‬خلف السفارة‬ ‫الصينية ‪ -‬مساحتها ‪210‬م ‪-‬‬ ‫‪3‬ن��وم‪-3‬ح��م��ام ‪ -‬ص��ال��ة صالون‬ ‫سفرة ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬من المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬السعر ‪125000‬دينار ‪-‬‬ ‫ت‪079/6045746:‬‬ ‫(‪ )739‬تالع العلي ‪ -‬خلف سوق السلطان‬ ‫ ط ارض��ي ‪150 -‬م ‪3 -‬ن��وم ‪3‬حمام ‪-‬‬‫صالون سفرة معيشة ‪ -‬ت��رس ‪ -‬كراج‬ ‫خاص ‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪077/9213440:‬‬ ‫‪079/6518440 -‬‬

‫(‪ )337‬الرابية ‪ -‬طابق اول ‪100 -‬م‬ ‫ ‪ 2‬ن��وم ‪ 1 -‬حمام ‪-‬مطبخ ‪ -‬صالون‬‫‪ - L‬مكيفات ‪ -‬تدفئة مركزية ‪ -‬عمر‬ ‫البناء ‪ 4‬س��ن��وات ‪ -‬السعر ‪ 70‬أل��ف ‪-‬‬ ‫ت‪079/9640157:‬‬ ‫(‪ )414‬خلدا ‪170 -‬م‪ 3 - 2‬نوم ‪1‬ماستر‬ ‫ ص��ال��ون ‪ -‬صالة ‪ -‬س��ف��رة‪ -‬معيشة‪-‬‬‫مطبخ‪ -‬بلكون ‪ -‬رخ���ام‪ -‬دي��ك��ورات‪-‬‬ ‫جبصين ‪ -‬اب��ج��ورات‪ -‬مصعد ‪-‬تدفئة‬ ‫ سوبرديلوكس ‪ -‬جديدة ‪ -‬لم تسكن‬‫ بسعر‪ 82‬ألف ‪ -‬ت‪- 079/6673342:‬‬‫‪079/5886301‬‬

‫(‪ )382‬ديرغبار ‪ -‬شبه ارض���ي‪140‬م‬ ‫‪3‬ن��وم‪3‬ح��م��ام ماستر ص��ال��ون سفرة‬ ‫معيشة مدخل مستقل تدفئة مصعد‬ ‫ل��م تسكن ت���راس ‪-70000‬دي����ن����ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5919010 - 079/8963141:‬‬ ‫(‪ )2730‬ام السماق الشمالي ‪ -‬ط‪2‬‬ ‫ ‪170‬م ‪ -‬العمر ‪ 10‬سنوات ‪3 -‬نوم‬‫ ص��ال��ة وص��ال��ون ‪2 -‬بلكونة ‪ -‬خلف‬‫م���دارس ال��ج��زي��رة ‪ -‬السعر ‪ 90‬أل��ف ‪-‬‬ ‫ت‪077/5602424:‬‬

‫‪122803‬‬ ‫‪122976‬‬


43 52111

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


‫‪44‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫‪52424‬‬

‫(‪ )128‬مقابل التعليم العالي ‪110 -‬م ‪-‬‬ ‫‪3‬نوم صالة بلكون ‪ -‬مطبخ ‪ -‬حمامين ‪-‬‬ ‫بسعر ‪ 51‬الف دينار ‪ -‬ت‪079/5301153:‬‬

‫‪52413‬‬

‫تقع‬ ‫(‪ )229‬ش��ق��ة للبيع ‪-‬‬ ‫يف ض��اح��ي��ة ال��ن��خ��ي��ل ‪ -‬م��رج‬ ‫ال��ح��م��ام ‪ -‬مساحة ‪205‬م‪- 2‬‬ ‫‪3‬نوم‪1‬ماسرت ‪ -‬صالة معيشة ‪-‬‬ ‫مطبخ ‪ -‬غ خادمة ‪-‬لالستفسار‬ ‫ت‪- 079/5345277:‬‬ ‫‬‫‪079/5526783‬‬ ‫‪120‬م ‪-‬‬ ‫(‪ )2750‬ضاحية الرشيد ‪-‬‬ ‫‪3‬ن���وم ‪ 2 -‬ح��م��ام ‪ -‬ص��ال��ون ‪ -‬مطبخ‬ ‫راك���ب ‪ -‬م��ص��ع��د‪ -‬ت��دف��ئ��ة ‪ -‬ك��راج‬ ‫دي��ك��ورات ‪ -‬برندة ‪ -‬السعر ‪ 65‬ألف ‪-‬‬‫ت‪079/9882276:‬‬ ‫(‪ )209‬خلدا ‪ -‬خلف اكاديمية عمان ‪-‬‬ ‫‪4‬ن��وم ‪5 -‬حمامات‪ -‬تشطيبات سوبر‬ ‫ديلوكس ‪ -‬كراج ‪ -‬بئر ماء ‪ -‬موقع مميز ‪-‬‬ ‫من المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/5087979:‬‬ ‫(‪ )173‬مرج الحمام ‪140 -‬م ‪3 -‬نوم‬ ‫صالة ‪ -‬معيشة ‪ -‬مطبخ ‪2 -‬حمام ‪-‬‬‫تدفئة ‪ -‬اباجورات ‪ -‬عمرالشقة ‪10‬سنوات‬ ‫ خلف ال��م��دارس العالمية القديمة ‪-‬‬‫ت‪079/6453646:‬‬ ‫(‪ )2752‬الجاردنز ‪ -‬طابق اول ‪165 -‬م ‪3 -‬‬ ‫نوم ‪ 3 -‬حمام‪ -‬ماستر ‪ -‬صالون ‪ -‬معيشة‬ ‫ مطبخ ‪ -‬برندة ‪ -‬مصعد ‪ -‬تدفئة‪ -‬كراج‬‫ديكور ‪ -‬ت‪079/9882276:‬‬‫(‪ )228‬عرجان ‪ -‬بجانب دائرة‬ ‫االف��ت��اء ‪ -‬ط ارض���ي ‪3 -‬ن���وم ‪-‬‬ ‫‪3‬حمام ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬عمرها‬ ‫‪5‬س��ن��وات ‪ -‬م��ن امل��ال��ك بسعر‬ ‫‪41‬الف ‪ -‬ت‪- 077/2501167:‬‬ ‫‪079/7850378‬‬ ‫(‪ )226‬شقة للبيع ‪ -‬صويلح ‪ -‬مساحة‬ ‫‪60‬متر ‪ -‬بسعر ‪ 35‬الف قرب سامح مول ‪-‬‬ ‫من المالك ‪ -‬ت‪079/5271639:‬‬ ‫(‪ )138‬شفا ب���دران ‪ -‬ارض��ي��ة ‪185‬م‬ ‫م���ع ‪200‬م ح��دي��ق��ة ‪ -‬ت��ش��ط��ي��ب��ات‬ ‫سوبرديلوكس ‪ -‬من المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪079/6784000:‬‬ ‫(‪ )2774‬السابع ‪180 -‬م ‪ -‬طابق اول ‪3 -‬‬ ‫نوم ‪ 3 -‬حمام ‪ -‬ماستر ‪ -‬صالون ‪ -‬معيشة‬ ‫ مطبخ بلوط ‪ -‬برندة ‪ -‬مصعد ‪ -‬تدفئة‬‫ كراج ‪ -‬ديكورات ‪ -‬السعر ‪100‬ألف قابل‬‫للتفاوض ‪ -‬ت‪079/9882276:‬‬ ‫(‪ )137‬شفا ب��دران ‪191 -‬م مع رووف‬ ‫‪75‬م ‪3 -‬نوم وتوابعها ‪ -‬اطاللة خالبة ‪-‬‬ ‫تشطيبات سوبر ديلوكس ‪ -‬من المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪079/6784000:‬‬ ‫(‪ )51‬شقة للبيع ف��ي ش��ارع المدينة‬ ‫المنورة ‪ -‬تسوية جديدة بمواصفات‬ ‫عالية ‪ -‬مساحة‪160‬م‪ - 2‬بسعر ‪ 80‬الف‬ ‫ ت‪079/5888332 - 06/5822100:‬‬‫(‪ )2826‬خلدا ‪ -‬شقة للبيع ‪ -‬مساحة‬ ‫‪200‬م ج��دي��دة ل��م ت��س��ك��ن ‪ -‬سوبر‬ ‫ديلوكس ‪ -‬عالية وكاشفة بسعر مناسب‬ ‫‪ -‬ت‪079/5300838:‬‬

‫(‪ )2778‬شقة للبيع نقدا او باالقساط‬ ‫ في البنيات ‪ -‬مقابل مدارس الماسيه‬‫ خلف جامعة البتراء ‪121 -‬م ‪3 -‬نوم‬‫ ‪3‬حمام ‪1 -‬ماستر ‪ -‬مطبخ راك��ب ‪-‬‬‫ت‪078/8641973:‬‬ ‫(‪ )127‬مقابل التعليم العالي ‪104 -‬م‬ ‫ ‪3‬نوم ‪2‬حمام صالة بلكون ‪ -‬مطبخ ‪-‬‬‫لالتصال ‪ -‬ت‪079/5301153:‬‬ ‫(‪ )126‬تالع العلي ‪ -‬خلف مستشفى ابن‬ ‫الهيثم ‪ -‬قرب مدارس المورد النموذجية‬ ‫ ‪195‬م ‪4 -‬ن���وم ‪3 -‬ح��م��ام ‪ -‬صالة‬‫صالون ‪ -‬مطبخ برندة ‪ -‬غ خادمة ‪ -‬ط‪3‬‬ ‫ السعر ‪107‬ألف ‪ -‬ت‪079/5094444:‬‬‫ ‪079/5301153‬‬‫(‪ )2784‬الشميساني ‪ -‬طابق اول ‪-‬‬ ‫بناء جديد ‪ 3 -‬نوم‪ 3 -‬حمام‪ -‬ماستر ‪-‬‬ ‫صالون ‪ -‬معيشة ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬برندة‬ ‫تشطيب سوبر ‪ -‬ديكورات البيع بالفرش‬‫او بدون ‪ -‬ت‪079/9882276:‬‬ ‫(‪ )125‬المدينة الرياضية ‪ -‬قرب الحديقة‬ ‫المرورية ‪130 -‬م ‪3 -‬نوم ‪2 -‬حمام صالة‬ ‫صالون ‪ -‬بلكون مطبخ ‪ -‬من المالك‬ ‫مباشرة ‪64 -‬ألف ‪ -‬ت‪079/5094444:‬‬ ‫ ‪079/5301153‬‬‫(‪ )124‬المدينة الرياضية ‪ -‬قرب الحديقة‬ ‫المرورية ‪130 -‬م ‪3 -‬نوم ‪2 -‬حمام صالة‬ ‫صالون ‪ -‬بلكون مطبخ ‪ -‬من المالك‬ ‫مباشرة ‪64 -‬ألف ‪ -‬ت‪079/5094444:‬‬ ‫ ‪079/5301153‬‬‫(‪ )2788‬الرابية ‪ -‬طابق اول ‪170 -‬م ‪3 -‬‬ ‫نوم ‪ 3 -‬حمام ‪ -‬ماستر ‪ -‬صالون ‪ -‬معيشة‬ ‫ مطبخ بلوط ‪ -‬مصعد ‪-‬تدفئة ‪ -‬كراج‬‫ ديكورات ‪ -‬مكيفات ‪ -‬السعر ‪ 95‬ألف ‪-‬‬‫ت‪079/9432795:‬‬ ‫(‪ )123‬الجبيهه ‪ -‬قرب دوار المنهل ‪-‬‬ ‫‪132‬م ‪ -‬صالة صالون منفصل ‪3 -‬نوم‬ ‫ ‪2‬حمام ‪ -‬مطبخ ‪ -‬بلكون ‪ -‬مصعد ‪-‬‬‫ماستر ‪56000 -‬دينار ‪ -‬ط ثالث امامي‬ ‫ من المالك ‪ -‬ت‪- 079/5094444:‬‬‫‪079/5546203‬‬ ‫(‪ )103‬ت�لاع العلي ‪ -‬أرض��ي��ة‪150‬م ‪-‬‬ ‫ترس أمامي ‪ -‬كراج مستقل ‪ -‬شارع‪16‬م‬ ‫ ‪3‬غ��رف ‪3‬حمام صالة صالون‪-‬برندا‬‫ ج��دي��دة ل��م تسكن ‪ -‬م��ن المالك ‪-‬‬‫ت‪079/6034756 - 079/6655683:‬‬ ‫(‪ )102‬تالع العلي ‪ -‬في اجمل منطقة‬ ‫ ‪180‬م ‪ -‬ط‪3 - 2‬نوم ‪3 -‬حمام ‪ -‬مصعد ‪-‬‬‫غ خادمة ‪ -‬جديدة لم تسكن ‪ -‬من المالك‬ ‫ ت‪079/6034756 - 079/6655683:‬‬‫(‪ )2791‬االم��ي��ر راش���د ‪ -‬ط��اب��ق اول‬ ‫ ‪ 3‬نوم ‪ 2 -‬حمام ‪ -‬ماستر ‪ -‬صالون ‪-‬‬‫برندة ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬مصعد ‪ -‬تدفئة‬ ‫ ديكور ‪ -‬بناء حديث ‪ -‬السعر ‪ 75‬ألف‬‫ ت‪079/5916240:‬‬‫(‪ )43‬ال��ك��رس��ي ‪ -‬ج��دي��دة لم‬ ‫تسكن ‪ -‬م��م��ي��زة ج�����دا‪-190‬م‪2‬‬ ‫ ‪3‬ن���وم ‪ 4 -‬ح��م��ام ‪ -‬خ��ادم��ة ‪-‬‬‫بلكونة ‪ -‬تدفئة ايطالي ‪ -‬انرتكم‬ ‫كامريا ‪ -‬زج��اج م��زدوج ‪ -‬ديكورات‬ ‫جبس‪-‬انارة مخفية ‪ -‬من املالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/5825101:‬‬

‫(‪ )101‬تالع العلي ‪177 -‬م ‪ -‬ط‪ 2‬مع‬ ‫مصعد ‪ -‬بناء ‪8‬سنوات ‪3 -‬نوم‪-3‬حمام ‪-‬‬ ‫‪1‬ماستر ‪ -‬معيشة ‪ -‬صالون ‪ - L‬مطبخ‬ ‫نظام امريكي ‪ -‬برندة ‪85000 -‬دينار ‪-‬‬ ‫من المالك ‪ -‬ت‪077/6976482:‬‬

‫(‪ )29‬ديرغبار ‪215 -‬م ‪ -‬جديدة ‪3 -‬نوم‬ ‫ تدفئة تحت البالط ‪5 -‬مكيفات ‪ -‬رخام‪-‬‬‫سيراميك اسباني ‪ -‬المنيوم خ��اص ‪-‬‬ ‫اباجورات كهرباء ‪172 -‬أل��ف من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/8527079:‬‬

‫(‪ )2793‬شقة للبيع مفروشة ‪ -‬في ابو‬ ‫نصير ‪ -‬الشارع الرئيسي ‪3 -‬نوم حمامين‬ ‫صالة صالون مطبخ ‪ -‬ط‪ - 2‬من المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪079/5808246:‬‬

‫(‪ )17‬تالع العلي‪/‬قرب جريدة الدستور‬ ‫ ط��اب��ق أرض���ي ‪ -‬م��س��اح��ة ‪240‬م‬‫ يمكن تقسيمه شقتين ‪100 -‬‬‫أل��ف قابل للتفاوض ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/9909444:‬‬

‫(‪ )85‬خلدا‪/‬قرب مدارس االنجليزية‬ ‫ استثمارية ‪ -‬مساحة‪100‬م ‪-‬‬‫‪2‬نوم ‪1‬ماسرت ‪ -‬وتوابعها ‪ -‬تدفئة ‪-‬‬ ‫تربيد ‪75000 -‬دينار نقدا او اقساط‬ ‫ملدة سنة ‪ -‬ت‪- 077/7122224:‬‬ ‫‪079/6447166‬‬ ‫(‪ )79‬اول ابوالسوس‪/‬الدربيات ‪ -‬شقة‬ ‫عظم مساحة ‪175‬م ‪ -‬على شارعني ‪-‬‬ ‫طابق أول ‪ -‬ت‪079/5672752:‬‬ ‫(‪ )59‬ضاحية الرشيد ‪ -‬قرب الجامعه‬ ‫ ‪135‬م‪3 - 2‬نوم ‪ -‬صالونين ‪ -‬مطبخ‬‫راكب حمامين ‪ -‬بلكون ‪ -‬ط‪ - 2‬بناء‪2005‬‬ ‫ من المالك ‪ -‬السعر ‪67000‬دي��ن��ار ‪-‬‬‫ت‪079/6572202:‬‬ ‫(‪ )2796‬الرابية‪/‬خلف كلية الملكة علياء‬ ‫ شبه تسوية ‪165 -‬م ‪3 -‬ن���وم ‪-‬‬‫‪3‬حمام‪-1‬ماستر ‪ -‬معيشة ‪ -‬صالة صالون‬ ‫ سفرة ‪ -‬مطبخ راك��ب ‪ -‬من المالك ‪-‬‬‫ت‪079/6320010:‬‬ ‫(‪ )46‬الجبيهة‪/‬خلف الجامعة ‪ -‬أرضية‬ ‫جديدة ‪130 -‬م ‪ -‬مع حديقة ‪150‬م ‪-‬‬ ‫‪3‬ن��وم ‪1 -‬ماستر ‪3 -‬ح��م��ام ‪ -‬معيشة‬ ‫مستقلة ‪ -‬دي��ك��ورات مع تكييف ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ 85 -‬ألف ‪ -‬ت‪079/5642424:‬‬

‫(‪ )2808‬خلدا ‪150 -‬م ‪ -‬طابق اول‪3 -‬‬ ‫نوم‪ 3 -‬حمام ‪ -‬ماستر ‪ -‬صالون ‪ -‬معيشة‬ ‫ مطبخ ‪ -‬برندة ‪-‬مصعد ‪ -‬تدفئة ‪-‬‬‫ك��راج‪ -‬بناء حديث ‪ -‬جديدة لم تسكن‬ ‫ تشطيب سوبر ‪ -‬السعر ‪ 110‬أل��ف ‪-‬‬‫ت‪079/6915634:‬‬ ‫(‪ )84‬خلدا‪/‬قرب مدارس االنجليزية‬ ‫ استثمارية ‪ -‬مساحة ‪ 85‬م ‪-‬‬‫‪2‬نوم ‪1‬ماسرت ‪ -‬وتوابعها ‪ -‬تدفئة ‪-‬‬ ‫تربيد ‪65000 -‬دينار نقدا او اقساط‬ ‫ملدة سنة ‪ -‬ت‪- 077/7122224:‬‬ ‫‪079/6447166‬‬ ‫(‪ )2795‬الجبيهه ‪ -‬الشارع الرئيسي‬ ‫ مقابل ال��ش��رط��ة السياحية ‪ -‬ط‪2‬‬‫ س��وب��ردي��ل��وك��س ‪2 -‬ن���وم ص��ال��ون‬‫كبير ‪2 -‬حمام مطبخ راك��ب ‪ -‬بلكون‬ ‫مصعد ك��راج ‪ -‬استثمارية ممتازة ‪-‬‬ ‫ت‪079/7200448 - 079/8370137:‬‬ ‫ق���رب‬ ‫(‪ )42‬ش�����ف�����اب�����دران ‪-‬‬ ‫المؤسسةالعسكرية ‪ -‬ارض��ي��ة‪170‬م ‪-‬‬ ‫‪3‬نوم‪-3‬حمام ‪ -‬معيشة ‪ -‬غرفة ضيوف‬ ‫ غ خ��ادم��ة ‪ -‬مطبخ ‪ -‬ك���راج خاص‬‫ موقع مميز ‪ -‬اطاللة ‪ -‬ديلوكس ‪-‬‬‫ت‪079/5300594:‬‬

‫(‪ )44‬خلف الجامعة األردنية‪/‬بجوار دوار‬ ‫المغناطيس ‪ -‬جديدة ‪125 -‬م ‪ -‬ط‪3‬‬ ‫ ‪3‬نوم ‪1‬ماستر ‪3 -‬حمام ‪ -‬بلكونة مع‬‫تكييف ‪ -‬ديكورات فاخرة ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫‪ 57‬ألف ‪ -‬ت‪079/5642424:‬‬

‫ق���رب‬ ‫(‪ )41‬ش�����ف�����اب�����دران ‪-‬‬ ‫المؤسسةالعسكرية ‪ -‬ش��ق��ة‪175‬م مع‬ ‫رووف ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمام ‪ -‬معيشة ‪ -‬غرفة‬ ‫ضيوف ‪ -‬غ خادمة ‪ -‬مطبخ ‪ -‬موقع مميز ‪-‬‬ ‫اطاللة ‪ -‬ديلوكس ‪ -‬ت‪079/5300594:‬‬

‫‪40‬م في‬ ‫(‪ )2802‬ستوديو للبيع ‪-‬‬ ‫الجبيهه على ال��ش��ارع الرئيسي قرب‬ ‫ال��ب��واب��ة الشمالية للجامعة االردن��ي��ة‬ ‫ منطقة اس��ت��ث��م��اري��ة م��ض��م��ون��ة ‪-‬‬‫ت‪079/8370137 - 079/7200448:‬‬

‫‪244‬م ‪ -4‬نوم‬ ‫(‪ )2812‬طابقية ‪-‬‬ ‫ تشطيب س��وب��ر ‪ -‬ط��اب��ق ث��ال��ث ‪-‬‬‫اط�لال��ة رائ��ع��ة ‪ -‬السعر ‪ 135‬أل��ف ‪-‬‬ ‫ت‪079/9882278:‬‬

‫(‪ )35‬أم أذينة ‪ -‬خلف فورسيزنز ‪/‬الدوار‬ ‫الخامس ‪ -‬أرضية مع كراج وحديقة‪200‬م‬ ‫ مجددة بالكامل ‪ -‬اباجوارت كهرباء ‪-‬‬‫مطبخ جديد راكب ‪ -‬ت‪077/7859615:‬‬ ‫ ‪077/7817681‬‬‫(‪ )34‬أم أذينة ‪ -‬الدوارالسادس ‪/‬خلف‬ ‫االبراج ‪ -‬ارضية طابقية ‪300‬م‪ 2‬مع كراج‬ ‫وحديقة ‪ -‬ديكورات فخمة ‪ -‬مطبخ راكب‬ ‫مع كامل االجهزة ‪ -‬ت‪077/7859615:‬‬ ‫‪077/7817681 -‬‬

‫(‪ )40‬ش��ف��اب��دران ‪ -‬ق��رب المؤسسة‬ ‫العسكرية ‪175 -‬م ‪3 -‬ن��وم ‪3 -‬حمام‬ ‫ معيشة ‪ -‬غرفة ضيوف ‪ -‬غ خادمة ‪-‬‬‫مطبخ ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬اطاللة ‪ -‬ديلوكس‬ ‫ ت‪079/5300594:‬‬‫(‪ )39‬شفابدران ‪ -‬ارضية دوبلكس‪260‬م‬ ‫ حديقة ‪ -‬كراج خاص ‪ -‬مدخل مستقل‬‫ ‪4‬ن���وم ‪4‬ح��م��ام مطبخ غ ج��ل��وس غ‬‫معيشة ‪ -‬غ خادمة ‪ -‬مطلة ‪ -‬من المالك‬ ‫ ت‪079/5300594:‬‬‫(‪ )139‬شفا بدران ‪ -‬طابق اول ‪185‬م‬ ‫ تشطيبات سوبرديلوكس ‪ -‬من المالك‬‫مباشرة ‪ -‬ت‪079/6784000:‬‬

‫(‪ )2803‬الرابية ‪ -‬ارضية ‪-200‬م ‪-‬‬ ‫ح��دي��ق��ة ‪120‬م ‪ -‬ت���رس ام��ام��ي ‪3 -‬‬ ‫مداخل ‪ -‬ك��راج لسيارتين ‪ -‬تشطيب‬ ‫سوبر ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬السعر ‪ 155‬ألف ‪-‬‬ ‫ت‪079/9432795:‬‬

‫(‪ )129‬مقابل التعليم العالي ‪120 -‬م‬ ‫ ‪3‬نوم ‪2‬حمام صالة بلكون ‪ -‬مطبخ ‪-‬‬‫بسعر ‪ 52‬ألف دينار ‪ -‬ت‪079/5301153:‬‬

‫(‪ )30‬ديرغبار ‪190 -‬م ‪ -‬ج��دي��دة ‪-‬‬ ‫‪3‬نوم ‪ -‬تدفئة تحت البالط ‪5 -‬مكيفات‬ ‫ بورسالن اسباني ‪ -‬المنيوم خاص ‪-‬‬‫اباجورات كهرباء ‪155 -‬أل��ف من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/8527079:‬‬

‫(‪ )38‬دي��ر غبار ‪185 -‬م ‪ -‬ط ارضي‬ ‫ ‪3‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالونين ‪ -‬صالة ‪-‬‬‫‪3‬حمام ‪ -‬كراج و مدخل مستقل ‪ -‬تراس‬ ‫ سوبرديلوكس ‪ -‬من المالك مباشرة‬‫‪ -‬ت‪078/8499546 - 078/8355255:‬‬


45 52437

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG 52377

¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG

46


52391

47

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


‫‪48‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫‪52433‬‬

‫(‪ )21‬ضاحية ال��روض��ة ‪ -‬خلف فندق‬ ‫ال��ق��دس ‪ -‬ط‪190 - 3‬م‪ - 2‬ص��ال��ون ‪-‬‬ ‫معيشة ‪3 -‬ن��وم ‪3 -‬حمام ‪2 -‬برندة ‪-‬‬ ‫مطبخ راكب ‪ -‬عمر البناء ‪ 10‬سنوات ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/6416565:‬‬

‫‪52389‬‬

‫(‪ )37‬جبل عمان ‪/‬دخلة شارع البحتري‬ ‫ ط‪ - 3‬مساحة‪90‬م ‪ -‬غرفة نوم صالون‬‫مطبخ حمام ‪ -‬غرفتان في نفس الشقة‬ ‫جاهزتان للقعدة ‪ -‬ت‪079/7676279:‬‬ ‫(‪ )2839‬شقة للبيع ‪ -‬فاخرة ‪ -‬بأجمل‬ ‫مواقع شفا بدران ‪ -‬قرب دوار أبو نصير ‪-‬‬ ‫‪176‬م ‪ -‬تشطيب سوبرديلوكس ‪ -‬جديدة‬ ‫لم تسكن ‪ -‬ت‪079/6090509:‬‬ ‫(‪ )15‬عبدون ‪ -‬تسوية مطلة ‪4 -‬نوم ‪-‬‬ ‫لم تسكن بعد ‪ -‬مساحة ‪375‬م مع حديقة‬ ‫‪300‬م تقريبا ‪ -‬لالتصال م��ع المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪078/5340000:‬‬ ‫(‪ )12‬الشميساني ‪240 -‬م شبه ارضي‬ ‫م��ع حديقة ‪300‬م ‪ -‬م��دخ��ل خ��اص ‪-‬‬ ‫موقفين سيارة ‪ -‬بجانب حديقة الطيور‬ ‫ تشطيب سوبرديلوكس ‪ -‬بسعر مغري‬‫ ت‪079/8516654:‬‬‫(‪ )2840‬تسوية ‪100‬م ‪ -‬بدون حديقة‬ ‫ لم تسكن ‪ -‬جاهزة للتسليم ‪ -‬شفا‬‫ب���دران ‪ -‬بين دوار أبونصير وجامعة‬ ‫العلوم التطبيقية ‪25000 -‬دي��ن��ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/6090509:‬‬ ‫‪240‬م ‪ -‬طابق‬ ‫(‪ )11‬الشميساني ‪-‬‬ ‫ثالث ‪4 -‬ن��وم ‪ -‬غرفة خادمة ‪ -‬بجانب‬ ‫ح��دي��ق��ة ال��ط��ي��ور ‪ -‬ب��س��ع��ر م��غ��ري ‪-‬‬ ‫ت‪079/8516654:‬‬ ‫(‪ )10‬الكرسي ‪200 -‬م ‪ -‬ارضي ‪ -‬دخلة‬ ‫المخابرات نهائة شارع الخلفاء الراشدين‬ ‫ تشطيب س��وب��ردي��ل��وك��س ‪ -‬بسعر‬‫مغري ‪- www.darahousing.com -‬‬ ‫ت‪079/8516651:‬‬ ‫(‪ )9‬الكرسي ‪120 -‬م ‪ -‬طابق اول ‪-‬‬ ‫دخلة المخابرات نهائة ش��ارع الخلفاء‬ ‫الراشدين ‪ -‬تشطيب سوبرديلوكس‬ ‫‬‫‪www.darahousing.com‬‬ ‫‬‫ت‪079/8516651:‬‬ ‫(‪ )2850‬شقة للبيع ف��ي ت�لاع العلي‬ ‫ب��ج��ان��ب مستشفى ت�ل�اع العلي‬ ‫‬‫ مساحة ‪220‬م ‪ -‬ط‪ - 4‬لالتصال ‪-‬‬‫ت‪079/6699444:‬‬

‫(‪ )8‬الكرسي ‪150 -‬م ‪ -‬ط‪ - 1‬دخلة‬ ‫المخابرات نهاية شارع الخلفاء الراشدين‬ ‫ ‪3‬ن���وم ‪ -‬تشطيب سوبرديلوكس‬‫ بسعر مغري ‪ -‬اط�لال��ة على البحر‬‫الميت ‪- www.darahousing.com -‬‬ ‫ت‪079/8516651:‬‬ ‫(‪ )2864‬الشميساني ‪ /‬قرب السيفوي‬ ‫ طابقية ‪350 -‬م ‪ -‬وس��ط الخدمات‬‫ بحاجة ال��ي صيانة وتجديد ‪ -‬السعر‬‫‪ 170‬ال��ف دينار نهائي ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/5562409:‬‬

‫(‪ )790‬ام نوارة ‪ -‬مساحة ‪100‬م‬ ‫ ‪2‬نوم ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬واجهة‬‫حجر ‪ -‬اباجورات ‪ -‬حمام ‪ -‬مطبخ‬ ‫راكب ‪ -‬بسعر ‪ 33‬الف من المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪078/5059425:‬‬ ‫(‪ )1302‬ضاحية االق��ص��ى ‪ -‬ط‪- 3‬‬ ‫جديدة ‪135 -‬م ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمام ‪ -‬صالة‬ ‫ صالون ‪ -‬مطبخ ‪ -‬تدفئة ‪ -‬مصعد‬‫ دي��ك��ورات ‪ -‬بسعر ‪45.000‬دي���ن���ار ‪-‬‬‫ت‪079/5868960 - 079/5823475:‬‬ ‫(‪ )912‬ماركا الشمالية‪/‬مقابل البوليتكنيك‬ ‫ طابقية ديلوكس‪-‬جديدة ‪ -‬ط‪- 2‬‬‫‪140‬م ‪3 -‬نوم‪2‬حمام صالون معيشة ‪-‬‬ ‫برندة ‪ -‬بناء حجر ‪ -‬دفعة‪25‬ألف والباقي‬ ‫اقساط من المالك ‪ -‬ت‪078/7333348:‬‬ ‫(‪ )766‬اجمل موقع في طبربور ‪3 -‬نوم‬ ‫ حمامين ‪ -‬مصعد ‪ -‬انتركم ‪ -‬ستاليت‬‫ عزل ‪ -‬مساحة ‪125‬م ‪ -‬بسعر ‪ 43‬الف‬‫نقدا او باالقساط من المالك مباشرة‬ ‫ ت‪079/5020374 - 079/8531702:‬‬‫(‪ )197‬شقة ديلوكس‪-‬ارضية طابقية ‪-‬‬ ‫يف ماركا الشمالية ‪/‬مقابل البوليتيكنك ‪-‬‬ ‫‪200‬م ‪ -‬حديقة بناء حجر ‪ -‬بسعر‪50‬ألف‬ ‫دف��ع��ة ‪ 25‬أل���ف وال��ب��اق��ي تقسيط ‪-‬‬ ‫ت‪078/6182400:‬‬ ‫‪122880‬‬

‫(‪ )1008‬طبربور‪/‬بجانب دائ��رة اراضي‬ ‫شرق عمان ‪ -‬ط ثاني ‪160 -‬م ‪3 -‬نوم ‪-‬‬ ‫‪1‬ماستر ‪ -‬مطبخ بلوط ‪ -‬شمسي ‪ -‬تدفئة‬ ‫ لالتصال ‪ -‬ت‪079/8259353:‬‬‫(‪ )1019‬ذراع الغربي ‪ -‬شقة ارضية‬ ‫ المساحة ‪124‬م ‪ -‬حديقة ‪ -‬السعر ‪35‬‬‫ألف ‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪- 079/6402925:‬‬ ‫‪079/7273651‬‬ ‫(‪ )763‬اجمل موقع في طبربور ‪ -‬قرب‬ ‫قرية االطفال ‪ -‬بين فلل ‪ -‬مساحه‪150‬م‬ ‫ ‪3‬ن��وم ‪3 -‬حمام ‪ -‬صالون ‪ -‬معيشة‬‫ تاسيس تدفئة ‪ -‬انتركم ‪ -‬ستاليت‬‫ ط‪ - 3‬بسعر‪58000‬نقدا او اقساط‬‫ من المالك ‪ -‬ت‪- 06/5526640:‬‬‫‪077/5935539‬‬ ‫(‪ )1320‬شقه ط ارض��ي م��ع ت��راس ‪-‬‬ ‫مساحه‪143‬م ‪3 -‬نوم ‪ -‬صاله ‪ -‬صالون‬ ‫ ‪2‬ح��م��ام ‪ -‬مطبخ راك��ب ‪ -‬الهاشمي‬‫الشمالي ‪ -‬ت‪079/6146961:‬‬ ‫(‪ )1352‬شقه‪180‬م ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمام‬ ‫ ‪1‬ماستر ‪2 -‬صالون ‪2 -‬برنده ‪ -‬مطبخ‬‫راك���ب ‪ -‬ب�لاط سيراميك ‪ -‬تاسيس‬ ‫تدفئة ‪ -‬مصعد ‪ -‬ضاحية الحاج حسن‬ ‫ ش���ارع ال��ف��خ��ار ‪ -‬ال��س��ع��ر‪- 62000‬‬‫ت‪079/5283932:‬‬ ‫(‪ )381‬ماركا الشمالية ‪ -‬حي العبدالالت‬ ‫ مساحة ‪125‬م مع سطح ‪ -‬موقع حيوي‬‫ كافة الخدمات ‪ -‬بسعر مناسب جدا ‪-‬‬‫ت‪06/4895559 - 079/5393141:‬‬ ‫(‪ )1429‬ضاحية االم��ي��ر حسن ‪ -‬ط‬ ‫ارض��ي ‪ -‬المساحه ‪237‬م ‪ -‬تسويه ‪-‬‬ ‫كراج ‪ -‬محل مؤجر ب‪150‬دينار شهريا‬ ‫ حديقه ومدخل خاص على شارع فرعي‬‫ ت‪079/5379943 - 079/5132321:‬‬‫(‪ )1476‬في اجمل مواقع ام نوارة ‪ -‬لم‬ ‫تسكن ‪ -‬معفاة ‪120 -‬م ‪ 4 -‬غرف نوم‬ ‫ ‪2‬حمام ‪ -‬مطبخ راكب ‪ - PVC‬حديقة‬‫‪170‬م ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪078/8472278:‬‬ ‫ ‪079/5673538‬‬‫(‪ )1596‬ضاحية الياسمين ‪ -‬قرب عبدون‬ ‫ مساحة ‪286‬م ‪ -‬دوبلكس ‪ -‬شبه ارضي‬‫مع تسوية‪+200‬م تراسات ‪ -‬جديدة لم‬ ‫تسكن ‪ -‬مطبخ راكب ‪110,000 -‬دينار‬ ‫ ت‪079/7717501:‬‬‫(‪ )1601‬طبربور ‪ -‬فاخرة ‪147‬م ‪3 -‬نوم‬ ‫صالة صالون ‪3 -‬حمام ‪ -‬برندتين ‪ -‬ط‪4‬‬ ‫ مطبخ راكب الماني ‪4 -‬مكيفات حديثة‬‫ ‪56‬الف صافي ‪ -‬ت‪079/5678779:‬‬‫(‪ )1616‬طبربور ‪ -‬ط‪ - 4‬جديدة ‪150 -‬م‬ ‫ تأسيس تدفئة ‪ -‬اطاللة رائعة ‪ -‬خزان ‪-‬‬‫غ خزين ‪ -‬اجمل واهدأ موقع ‪ -‬بسعر‪70‬‬ ‫أل��ف نهائي ‪ -‬شامل رس��وم التنازل ‪-‬‬ ‫ت‪079/6691997:‬‬ ‫(‪ )1647‬ضاحية االقصى‪/‬خلف جميعة‬ ‫صرفند ‪ -‬ط‪3 - 1‬غرف ‪ -‬صالة صالون‬ ‫ بناء ‪5‬سنوات ‪125 -‬م ‪ -‬مطبخ راكب‬‫ ارضيات سيراميك ‪53 -‬الف من المالك‬‫ ت‪079/5006058:‬‬‫(‪ )1763‬شقه للبيع ‪ -‬في جبل اللويبده‬ ‫ للمراجعه ‪ -‬ت‪- 079/8191454:‬‬‫‪078/5707991‬‬ ‫(‪ )190‬الذراع الغربي ‪ -‬طابقية ‪ -‬ط‪- 3‬‬ ‫‪155‬م ‪3 -‬نوم ‪ -‬مطبخ ‪2 -‬حمام ‪ -‬صالة ‪-‬‬ ‫بلكونة كبيرة ‪ -‬بدون مصعد ‪ -‬من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/7049221:‬‬

‫(‪ )1651‬ط��ب��رب��ور‪/‬خ��ل��ف مجمع‬ ‫ليالي الشرق ‪135 -‬م ‪3 -‬نوم‬ ‫ ‪3‬حمام ‪ -‬معيشه ‪ -‬صالون ‪-‬‬‫مطبخ‪+‬برندة ‪ -‬موقع وتشطيب‬ ‫مميزجدا ‪ -‬جاهزةللتسليم ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪- 079/6115111:‬‬ ‫‪077/7138268‬‬ ‫(‪ )1652‬شقة للبيع ف��ي المقابلين‬ ‫ جديدة لم تسكن ‪2 -‬ن��وم ‪ -‬مطبخ‬‫ حمامين ‪ -‬بلكونة ‪ -‬معيشة ‪4 -‬‬‫واج��ه��ات حجر ‪ -‬بسعر ‪ 55‬ال��ف دينار‬ ‫ ت‪078/5014455 - 079/6819489:‬‬‫(‪ )119‬طبربور‪/‬مقابل كلية الشهيد‬ ‫فيصل ‪ -‬ط‪150 - 1‬م ‪3 -‬نوم‪-1‬ماستر‬ ‫ ‪3‬حمام ‪ -‬مطبخ ‪ -‬صالون ومعيشة رخام‬‫وسيراميك ‪ -‬زجاج دبل ‪ -‬برندة ‪ -‬مطلة‬ ‫جديدة لم تسكن ‪ -‬سوبرديلوكس ‪-‬‬ ‫ت‪079/9414141:‬‬ ‫(‪ )1657‬ضاحية الياسمين ‪ -‬ط ارضي ‪-‬‬ ‫‪165‬م ‪ -‬ترس ‪75‬م ‪ -‬قرميد ‪ 3 -‬مداخل‬ ‫ ‪3‬ن��وم ‪1‬ماستر ‪3 -‬ح��م��ام ‪ -‬صالون‬‫ صالة ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬بالط اسباني ‪-‬‬‫تدفئة راكبة ‪ -‬خزان شمسي ‪ -‬ديكورات‬ ‫جبصين ‪ -‬خزائن حمام ‪ -‬بسعر ‪ 85‬ألف‬ ‫ ت‪079/0620981:‬‬‫(‪ )1660‬شقة في ضاحية الحاج حسن‬ ‫ ط‪3 - 2‬نوم ‪1 -‬ماستر ‪ 2 -‬صالون ‪-‬‬‫بناء جديد ‪ -‬سوبر ديلوكس ‪ -‬للمراجعة‬ ‫ ت‪079/7712387:‬‬‫(‪ )1663‬ضاحية الياسمين ‪ -‬شقة ارضية‬ ‫طابقية ‪ -‬مساحة ‪210‬م ‪ -‬على شارعين‬ ‫ منطقة هادئة ومشجرة ‪3 -‬مداخل‬‫مستقلة ‪ -‬كراج ‪ -‬ديكورات داخلية رائعة‬ ‫ مطبخ راكب ‪ -‬حديقة ‪170‬م ‪ -‬تراسات‬‫ للجادين بسعر ‪ 125‬الف دينار ‪ -‬من‬‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/9391203:‬‬ ‫(‪ )1226‬اللويبدة ‪ -‬قرب دوار الفنون ‪ -‬ط‬ ‫اخير ‪123 -‬م ‪ -‬بناء قديم ‪ -‬يمكن تحويل‬ ‫الشارع تجاري ‪3 -‬نوم ‪2 -‬حمام صالون‬ ‫مطبخ برندة ‪- www.zalloum.com -‬‬ ‫ت‪079/5403849:‬‬ ‫(‪ )1664‬ضاحية الياسمين ‪ -‬تحت االنشاء‬ ‫ ‪136‬م ‪ 3 -‬نوم ‪ -‬صالة وصالون ‪3 -‬‬‫حمام ‪ -‬مصعد ‪ -‬نقدا أو بالتقسيط ‪ -‬بدون‬ ‫وساطة البنوك ‪ -‬ت‪- 06/4201168:‬‬ ‫‪079/6601039‬‬ ‫(‪ )1668‬ضاحية الياسمين ‪ /‬جاهزة‬ ‫للتسليم ‪143 -‬م ‪ 3 -‬ن��وم ‪ -‬صالة‬ ‫وصالون ‪ 3 -‬نوم ‪ -‬صالة وصالون ‪3 -‬‬ ‫حمام ‪ -‬بلكونة ‪ -‬سوبرديلوكس ‪ -‬مصعد‬ ‫ ت‪079/6601039 - 06/4201168:‬‬‫(‪ )807‬بيت في عين الباشا ‪ -‬مساحة‬ ‫االرض ‪500‬م‪ - 2‬مساحة البناء ‪140‬م‪2‬‬ ‫ عمر البناء ‪4‬سنوات ‪ -‬بسعر مغري ‪-‬‬‫ت‪077/6661457 - 079/5001559:‬‬ ‫(‪ )1671‬ضاحية الياسمين ‪ /‬جاهزة‬ ‫للتسليم ‪190 -‬م ‪ 3 -‬ن��وم ‪ -‬صالة‬ ‫وص���ال���ون ‪ 3 -‬ح��م��ام ‪ -‬ب��ل��ك��ون��ة ‪-‬‬ ‫تشطيبات سوبربديلوكس ‪ -‬مصعد ‪-‬‬ ‫ت‪079/6601039 - 06/4201168:‬‬ ‫(‪ )1222‬ش��ق��ة للبيع يف الياسمني‬ ‫مساحة ‪120‬م ‪3 -‬ن��وم وتوابعها‬ ‫‬‫ لم تسكن ‪ -‬ت‪- 079/9895851:‬‬‫‪078/8081899‬‬


52405

49

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


‫‪50‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫‪52424‬‬

‫(‪ )1911‬ض��اح��ي��ة االم���ي���ر ح��س��ن ‪-‬‬ ‫مساحه‪167‬م ‪3 -‬نوم ‪1 -‬ماستر ‪ -‬صاله‬ ‫ صالون ‪ -‬ت��راس كبير ‪ -‬مطبخ راكب‬‫ ط ارضي ‪ -‬من المالك ‪ -‬بدون وسطاء‬‫‪ -‬ت‪079/7077277:‬‬

‫‪122465‬‬

‫(‪ )1681‬ط��ب��رب��ور ‪ /‬كلية الشهيد ‪-‬‬ ‫مساحتها ‪144‬م ‪ -‬مع مطبخ او بدون ‪-‬‬ ‫ذات اطاللة رائعة ‪ -‬ت‪079/7583236:‬‬ ‫ ‪077/6877853‬‬‫(‪ )1699‬الجبل االخضر ‪ -‬المساحة ‪59‬م‪2‬‬ ‫ طابق اول ‪ -‬السعر ‪ 25‬ألف دينار ‪ -‬دفعة‬‫‪ 10‬االف والباقي اقساط من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪078/7481925:‬‬ ‫(‪ )1218‬ش��ق��ة للبيع يف الياسمني‬ ‫مساحة ‪190‬م ‪3 -‬ن��وم وتوابعها‬ ‫‬‫ لم تسكن ‪ -‬ت‪- 079/9895851:‬‬‫‪078/8081899‬‬ ‫(‪ )1701‬حي نزال ‪-‬خلف مستشفى الحياة‬ ‫ ‪204‬م‪ 3 - 2‬نوم ‪ 1‬ماستر ‪ -‬صالون‬‫ غرفة معيشة ‪ -‬غ خ��ادم��ة ‪ -‬مطبخ‬‫راكب ‪ 3 -‬حمام ‪ -‬السعر ‪ 115‬ألف دينار‬ ‫ ت‪079/0671685:‬‬‫ط��ب��رب��ور‬ ‫(‪ )1745‬ش��ق��ة للبيع ‪-‬‬ ‫ ‪200‬م ط��اب��ق ث��ال��ث ‪ -‬ل�لات��ص��ال ‪-‬‬‫ت‪079/8103333:‬‬ ‫(‪ )1216‬ش��ق��ة للبيع يف الياسمني‬ ‫مساحة ‪150‬م ‪3 -‬ن��وم وتوابعها‬ ‫‬‫ لم تسكن ‪ -‬ت‪- 079/9895851:‬‬‫‪078/8081899‬‬ ‫(‪ )1838‬طبربور ‪ /‬حي الخزنه ‪-‬‬ ‫دوارالمشاغل ‪ -‬للبيع من المالك‬ ‫‪ 38000‬فقط ‪ -‬تسوية‪150 - 1‬م‬ ‫ ‪3‬نوم‪-‬معيشه مستقلة ‪ -‬صالون‬‫كبير ‪2 -‬حمام ‪ -‬مطبخ راك��ب ‪-‬‬ ‫ت‪079/6617867:‬‬ ‫(‪ )1879‬بيت لاليجار في منطقه صافوط‬ ‫ سوبرديلوكس ‪ -‬مدخل مستقل ‪-‬‬‫لعروسين ‪ -‬بايجار شهري ‪200‬دي��ن��ار‬ ‫للمهتمين ‪ -‬ت‪078/6916416:‬‬ ‫(‪ )1881‬ض��اح��ي��ة ال��ي��اس��م��ي��ن ‪-‬‬ ‫سوبرديلوكس مساحة‪191‬م ط‪ 3‬مع‬ ‫مصعد‪ -‬ديلوكس ‪ -‬جديدة ‪ -‬غرفة خزين‬ ‫ بئرماء ‪ -‬كراج سيارة ‪68 -‬الف دينار ‪-‬‬‫ت‪079/5693135:‬‬ ‫(‪ )1212‬ش��ق��ة للبيع يف الياسمني‬ ‫مساحة ‪135‬م ‪3 -‬ن��وم وتوابعها‬ ‫‬‫ لم تسكن ‪ -‬ت‪- 079/9895851:‬‬‫‪078/8081899‬‬ ‫بسعر مغري‬ ‫(‪ )1890‬استثماريه ‪-‬‬ ‫ مساحه‪ - 91‬عمر البناء‪7‬سنوات ‪-‬‬‫‪2‬ن��وم ‪ -‬صاله ‪ -‬برنده ‪ -‬مطبخ راكب‬ ‫ ‪2‬حمام ‪ -‬ط‪ - 2‬للجادين ‪ -‬من المالك‬‫ ت‪079/9088546:‬‬‫(‪ )2732‬شقه للبيع ‪ -‬جبل النزهه ‪ -‬دوار‬ ‫النزهه ‪ -‬ش فهد معلوف ‪ -‬ط روف ‪-‬‬ ‫‪125‬م ‪ -‬تشطيب ديلوكس ‪ -‬بسعر مغري‬ ‫جدا من المالك ‪ -‬ت‪079/6664562:‬‬ ‫(‪ )1907‬جبل النزهه ‪ -‬شارع الكويته‬ ‫ ط ارض��ي ‪ -‬م��س��اح��ه‪145‬م ‪3 -‬ن��وم‬‫ صاله ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ ‪2 -‬حمام ‪-‬‬‫حديقه ‪ -‬ك��راج سياره ‪ -‬مدخل سيارة‬ ‫‪ -‬ت‪079/5913288:‬‬

‫خلف الضمان‬ ‫(‪ )1161‬ط��ب��رب��ور ‪-‬‬ ‫االجتماعي ‪144 -‬م ‪3 -‬ن��وم ‪3 -‬حمام‬ ‫ صاله ‪ -‬مطبخ ‪ -‬ضيوف ‪ -‬زجاج دبل ‪-‬‬‫ابواب امان ‪ -‬ط‪ - 3‬يوجد مصعد ‪ -‬بناء‬ ‫حديث من المالك ‪ -‬ت‪079/5989818:‬‬ ‫(‪ )1921‬ام نواره‪ - 4‬ديلوكس ‪3 -‬نوم ‪-‬‬ ‫‪1‬ماسرت ‪ -‬برنده ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬بلوط‬ ‫ ط‪ - 3‬مصعد ‪ -‬باركينج ‪ -‬من املالك‬‫ ت‪079/6438840:‬‬‫(‪ )1965‬الياسمين ‪ -‬اسكان التلفزيون‬ ‫ موقع هادئ ‪ -‬مساحه‪203‬م ‪ -‬تسويه‬‫شبه ارض��ي ‪ -‬تشطيبات ف��اخ��رة جدا‬ ‫ ‪3‬ن��وم ‪1‬ماستر ‪ -‬مطبخ ‪ -‬معيشة ‪-‬‬‫صالون ‪ -‬ت��راس صغير ‪ -‬غرفه خادمه‬ ‫ ت‪078/6036008 - 079/5706608:‬‬‫(‪ )703‬طبربور ‪ 3 -‬ن��وم‪ 2 -‬حمام‪-‬‬ ‫صالون ‪ -‬معيشة ‪ -‬انتركم ‪ -‬ستااليت ‪-‬‬ ‫عزل بولسترين ‪ -‬مساحة ‪125‬م ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 43‬ألف نقدا او باالقساط ‪ -‬من المالك‬ ‫ ت‪079/9359559 - 079/5020374:‬‬‫(‪ )1990‬شقة في ضاحية الياسمين ‪-‬‬ ‫مساحتها ‪300‬م ‪ -‬ت‪077/7281259:‬‬ ‫ ‪077/6907655‬‬‫(‪ )2001‬ارضيه ‪ -‬الجبل االخضر ‪ -‬مقابل‬ ‫جمعيه حوسان ‪ -‬قرب مسجد ابي هريره‬ ‫ ‪ 3‬واجهات حجر ‪ -‬ساحه خلفيه ‪ -‬السعر‬‫مغري بعد المعاينه ‪ -‬ت‪079/6328911:‬‬ ‫ ‪079/8977425‬‬‫(‪ )2070‬شقة للبيع ‪ -‬الياسمين ‪3 -‬‬ ‫ن��وم ‪ 3 -‬حمام ‪ -‬ص��ال��ون ‪ -‬معيشة ‪-‬‬ ‫مطبخ ‪ -‬برندة ‪ -‬ط ثاني ‪ -‬للمراجعة‬ ‫ ت‪079/5454948:‬‬‫(‪ )682‬اجمل موقع في طبربور ‪3 -‬نوم‬ ‫ حمامين ‪ -‬مصعد ‪ -‬انتركم ‪ -‬ستاليت‬‫ عزل ‪ -‬مساحة ‪125‬م ‪ -‬بسعر ‪ 42‬الف‬‫نقدا او باالقساط من المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5020374 - 079/5367263:‬‬ ‫(‪ )2081‬ش��ق��ه‪123‬م ‪ -‬مطبخ راك��ب‬ ‫ جديده ‪ -‬ط‪ - 2‬مصعد ‪ -‬جبل الزهور‬‫ بجانب مستشفى القدس ‪ -‬تشطيب‬‫ديلوكس ‪ -‬بسعر مغري ‪ -‬كامل الخدمات‬ ‫ من المالك ‪ -‬ت‪- 078/6279920:‬‬‫‪078/6279920‬‬ ‫(‪ )2222‬شقة جديدة ‪125‬م‪ -‬قرب قيادة‬ ‫ال��درك ‪ -‬في طبربور ‪ -‬ط‪3 - 1‬نوم ‪-‬‬ ‫بسعر ‪ 45‬ألف دينار ‪ -‬ت‪079/6560437:‬‬ ‫ ‪077/2226099‬‬‫(‪ )2286‬طبربور ‪ -‬ابوعليا ‪ -‬تسويه‬ ‫ ‪2‬ن��وم ‪2 -‬حمام ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ ‪-‬‬‫شاحط درج مع حديقه ‪ -‬مدخل مستقل‬ ‫ م��س��اح��ه‪150‬م ‪ -‬بناء حجر جديد ‪-‬‬‫السعر‪ 40‬ال��ف ‪ -‬االتصال بعد‪12‬ظهرا‬ ‫ ت‪078/8231936 - 079/9245430:‬‬‫(‪ )672‬طبربور ‪ -‬ق��رب قرية االطفال‬ ‫‪SOS - 150‬م ‪ -3‬نوم ‪ -3‬حمام‪ -‬صالون‬ ‫معيشة‪ -‬تأسيس تدفئة ‪ -‬ك��راج‪ -‬ط‬‫‪ 3‬بسعر ‪ 58‬أل��ف نقدا او باالقساط‬‫ من المالك ‪ -‬ت‪- 079/9647000:‬‬‫‪079/8531702‬‬

‫للبيع او االيجار‬ ‫(‪ )2303‬طبربور ‪-‬‬ ‫ ‪150‬م ‪3 -‬ن����وم ص��ال��ة ص��ال��ون ‪-‬‬‫طابق راب��ع ‪ -‬السعر ‪ 65‬أل��ف دي��ن��ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5128116:‬‬ ‫مساحه‬ ‫(‪ )2305‬ش��ق��ه‪3‬ط��واب��ق ‪-‬‬ ‫المسطح‪280‬م ‪ -‬على ارض دونم و‪400‬م‬ ‫ على شارع الثالثين ‪ -‬طبربور ‪ -‬اصول‬‫الدين ‪ -‬ت‪079/7388035:‬‬ ‫(‪ )2339‬الياسمين ‪ -‬سكنيه فاخرة جدا‬ ‫ في اجمل مناطق ضاحية الياسمين‬‫ ‪180‬م ‪-‬مطبخ راكب ‪3 -‬نوم ‪ -‬اطالله‬‫ ‪3‬ن���وم ‪ -‬ص��ال��ون كبيره ‪ -‬معيشة‬‫كبيره موقع مميز قريبه من الخدمات‬ ‫ ت‪077/5654585 - 079/5654585:‬‬‫(‪ )2581‬ض��اح��ي��ة االم�يرح��س��ن‬ ‫ ‪130‬م ‪ -‬دي��ل��وك��س ‪ -‬طابق‬‫ث��ان��ي ‪ 47 -‬أل���ف ‪ -‬او امل��ب��ادل��ة‬ ‫ب��أرض ‪ -‬ت‪- 078/5776896:‬‬ ‫‪078/5897837‬‬ ‫(‪ )2589‬الزهور ‪143 -‬م ‪ -‬ط ثاني ‪3 -‬‬ ‫نوم ‪ -‬صالون ‪ -‬معيشة ‪ -‬مطبخ ‪ 3 -‬حمام‬ ‫ برندة ‪ -‬مصعد ‪ 55000 -‬دينار ‪ -‬من‬‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/6682849:‬‬ ‫(‪ )2834‬ضاحية الحاج حسن ‪158 -‬م‬ ‫ ‪ 3‬نوم ‪ 1‬ماستر ‪ -‬حمامين ‪ -‬صالة‬‫وص��ال��ون ‪ -‬مطبخ راك���ب ‪ -‬تدفئة ‪-‬‬ ‫برندة ‪ -‬ط أول مصعد ‪ -‬بئرماء ‪ -‬كراج‬ ‫ ت‪079/5755724:‬‬‫(‪ )2603‬طبربور ‪ -‬الخزنة ‪ -‬خلف مشاغل‬ ‫األمن العام ‪ -‬تسوية ‪180 -‬م ‪ 3 -‬نوم‬ ‫‪ 1‬ماستر ‪ 3 -‬حمام ‪ -‬مطبخ ‪ -‬صالون‬ ‫‪ - L‬معيشة ‪ -‬خادمة ‪ -‬تراسات ‪70‬م ‪-‬‬ ‫تأسيس تدفئة ومكيف ‪ -‬مصعد راكب‬ ‫ كراج ‪ 690 -‬ألف قابل ‪ -‬من المالك‬‫ ت‪079/6324262:‬‬‫(‪ )2622‬ضاحية الياسمين ‪ -‬طابقية‬ ‫ج���اه���زة م���م���ي���زة ‪ -‬ت��ش��ط��ي��ب��ات‬ ‫سوبرديلوكس ‪180 -‬م صافي ‪ -‬مصاعد‬ ‫ ك���راج خ��اص لكل شقة ‪ -‬خ��زي��ن ‪-‬‬‫تأسيس تدفأة ‪ -‬تتوفر جميع الخدمات‬ ‫ بسعرالتكلفة ‪ -‬ت‪077/7888741:‬‬‫ ‪079/5427221‬‬‫(‪ )2665‬طبربور ‪ 3 -‬نوم ‪ 3 -‬حمام‬ ‫ صالة ‪ -‬مطبخ ‪ -‬بلكونة ‪ -‬مصعد ‪-‬‬‫جديدة ‪ -‬بسعر ‪ 57.500‬دينار مع رسوم‬ ‫التسجيل ‪ -‬ت‪079/5545626:‬‬ ‫(‪ )105‬ضاحية الياسمني‪-‬مقابل‬ ‫ع��م��ي��ش ‪ -‬ش��ق��ة ط��اب��ق��ي��ة‪-‬‬ ‫س���وب���ردي���ل���وك���س‪ -‬م��س��اح��ت��ه��ا‬ ‫‪204‬م‪ -‬شبه ارض��ي‪ -‬مع حديقة‬ ‫ ت‪079/5285108:‬‬‫(‪ )1241‬ماركا ‪ /‬حي العبدالالت ‪ -‬بناء‬ ‫حديث ‪ -‬ط‪ - 2‬سوبرديلوكس ‪ -‬مطبخ‬ ‫بلوط راكب ‪3 -‬نوم ‪ -‬صالون ‪ -‬سفرة ‪-‬‬ ‫معيشة ‪3 -‬حمام‪1‬ماستر ‪ -‬برندة ‪ -‬مصعد‬ ‫ ‪ 45‬ألف ‪ -‬ت‪079/6686822:‬‬‫(‪ )2823‬ضاحية ال��ح��اج حسن ‪ -‬خلف‬ ‫كارفور االذاعة ‪ -‬مساحتها ‪160‬م ‪ -‬بناء‬ ‫حديث ‪3 -‬نوم ‪ 1‬ماستر ‪3 -‬حمام ‪ -‬برندة‪-‬‬ ‫صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ امريكي ‪ -‬كراج‬ ‫سيارة ‪ -‬دي��ك��ورات كاملة ‪-‬ط‪ 3‬بدون‬ ‫مصعد ‪ -‬نقدا او اقساط ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫للجادين ‪ -‬ت‪079/6597751:‬‬

‫(‪ )2786‬ام نوارة ‪ -‬للبيع من المالك ‪-‬‬ ‫‪120‬م ‪3 -‬نوم ‪2 -‬حمام ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون‬ ‫ الجسور العشره ‪/‬مقابل جمعية دير‬‫ياسين ‪ -‬ت‪079/6046648:‬‬ ‫(‪ )566‬طبربور ‪ -‬المساحة ‪150‬م ‪3 -‬‬ ‫ن��وم ‪ -‬صالون و صالة ‪ -‬جديدة ‪ -‬لم‬ ‫تسكن ‪ -‬من المالك مباشرة ‪ -‬عدم تدخل‬ ‫الوسطاء ‪ -‬ت‪079/5757695:‬‬ ‫(‪ )662‬شقة مميزة للبيع ‪3 -‬نوم‪/‬ماستر‬ ‫ ‪3‬حمامات ‪ -‬ضيوف وجلوس ‪ -‬مطبخ‬‫ حديقة ‪+‬ك��راج ‪ -‬الهاشمي الشمالي‪/‬‬‫خلف البنك االسالمي ‪ -‬شبه مستقلة ‪-‬‬ ‫لم تسكن بعد ‪ -‬ت‪- 079/5553037:‬‬ ‫‪078/6226100‬‬ ‫(‪ )2947‬البنيات ‪ -‬قرب مسجد المسرى ‪-‬‬ ‫قرب أكاديمية الحفاظ ‪135 -‬م ‪ -‬مصعد‬ ‫ جديدة لم تسكن ‪ -‬سوبرديلوكس ‪-‬‬‫تشطيبات فاخرة ‪ -‬اطاللة رائعة ‪ -‬مواقف‬ ‫سيارات ‪ -‬مدخل مستقل ‪ 3 -‬نوم ‪ 1‬ماستر‬ ‫ صالة وصالون ‪ -‬برندة ‪ -‬من المالك‬‫ ت‪079/9148835 - 078/8484444:‬‬‫(‪ )88‬شقة للبيع ‪ -‬قرب اشارات طبربور‬ ‫ ارضية ‪130 -‬م ‪ -‬ك��راج ‪ -‬ت��راس ‪-‬‬‫حديقة قرميد ‪ -‬من المالك ‪ -‬لالتصال‬ ‫‪ -‬ت‪078/6240500:‬‬

‫(‪ )483‬شقة للبيع في المنطقة العاشرة‬ ‫في العقبة ‪ -‬عمارة حق ‪ - 12‬مقابل‬ ‫الشرطة السياحية سابقا ‪ -‬مساحتها‬ ‫‪65‬م‪2 - 2‬نوم وحمامين ومطبخ وصالة‬ ‫ ت‪077/7373731:‬‬‫(‪ )113‬طابق تجاري مقسوم شقتين‬ ‫ في الرصيفة ‪ -‬ش رئيسي ‪ -‬مقابل‬‫البنك االسالمي ‪ -‬مساحة‪325‬م ‪ -‬فير‬ ‫بليس ‪ -‬يصلح للسكن او العمال تجارية‬ ‫ ت‪079/6059964:‬‬‫(‪ )931‬العقبة‪/‬اسكان الجمعية‬ ‫بجانب‬ ‫يف السكنية االوىل ‪-‬‬ ‫شويخ م��ول ‪ -‬ط ارض��ي ‪-‬مساحة‬ ‫بناء ‪149‬م ‪ -‬معروضة يف امل��زاد‬ ‫ال��ع��ل��ن��ي يف محمكة ال��ع��ق��ب��ة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5946023:‬‬ ‫(‪ )2914‬ال��زرق��اء ‪ -‬أرض��ي��ة ‪ -‬جبل‬ ‫األمير حمزة ‪145 -‬م ‪ 3 -‬نوم ‪ -‬صالون‬ ‫واس��ع ‪ -‬حمامين ‪ -‬مطبخ واس��ع راكب‬ ‫ بناء ‪ 15‬سنة ‪ -‬برندة ‪25000 -‬دينار‬‫ش��ام��ل ال���رس���وم ‪ -‬م���ن ال��م��ال��ك ‪-‬‬ ‫ت‪079/7085242:‬‬ ‫(‪ )1943‬شقه طابقيه ‪ -‬ط أول ‪ -‬العقبه‬ ‫ التاسعه اهالي ‪111 -‬م ‪3 -‬نوم ‪1‬ماستر‬‫ ‪2‬حمام ‪ -‬صاله ‪ -‬مطبخ ‪ -‬كراج ‪ -‬تراس‬‫ اطالله بحريه ‪52000 -‬دي��ن��ار ‪ -‬من‬‫المالك ‪ -‬ت‪079/5502829:‬‬ ‫(‪ )377‬شقة ارضية ‪220‬م ‪ -‬العقبة ‪/‬‬ ‫المنطقة الثالثة ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون ‪4 -‬نوم‬ ‫ ‪2‬حمام ‪ 4 -‬برندات امامية مغلقة ‪-‬‬‫ت��راس امامي ‪ -‬مطبخ راك��ب ‪ -‬قريبة‬ ‫م��ن ال��خ��دم��ات ‪ -‬م��ن المالك مباشرة‬ ‫‪ -‬ت‪079/6657796 - 079/7021203:‬‬


‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪51‬‬

‫‪:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ‬‬

‫‪39257‬‬

‫‪122502‬‬

‫(‪ )530‬طابق مؤلف من ‪ 6‬استديوهات‬ ‫ ش��ارع الجامعة عمان ‪ -‬بناء وفرش‬‫جديد للبيع أو للمبادلة على عقار بالعقبة‬ ‫‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪078/5460460:‬‬

‫(‪ )1762‬العقبة ‪ -‬المنطقة الثالثة ‪-‬‬ ‫‪107‬م ‪ -‬موقع حيوي ومميز ‪ -‬تبعد ‪200‬م‬ ‫عن الشويخ مول ‪ -‬جديدة ومميزة ‪ -‬كامل‬ ‫الخدمات ‪ 3 -‬نوم ‪ -‬صالة ‪ -‬مطبخ ‪3 -‬‬ ‫حمام ‪ -‬برندة ‪ -‬ديكورات ‪ -‬دهان ملون ‪-‬‬ ‫تشطيبات عالية الجودة ‪ -‬سوبرديلوكس‬ ‫ بسعرمناسب ‪ -‬ت‪- 079/5575438:‬‬‫‪079/6232511‬‬ ‫(‪ )1676‬الزرقاء الجديدة ‪ -‬البتراوي‪ -‬ش‬ ‫‪ - 26‬عمارة الحمزاوي ‪189 -‬م‪ - 2‬ط‪- 2‬‬ ‫مصعد ‪3 -‬نوم ‪ 3 -‬حمام ‪ 3 -‬برندة مع‬ ‫المنافع ‪ -‬ت‪078/5628765:‬‬

‫(‪ )639‬تالع العلي ‪ -‬دوبلكس استثمارية‬ ‫ م��س��اح��ة ‪200‬م ‪ -‬مقسمة ‪3‬شقق‬‫مفروشة ومؤجرة ‪ -‬بدخل ‪1000‬دينار‬ ‫شهري بسعر ‪100‬الف دينار من المالك‬ ‫ ت‪077/9048793 - 079/5831440:‬‬‫(‪ )567‬ضاحية الرشيد ‪ -‬ط ارضي‬ ‫‪200‬م منطقة فلل‪-‬تراس امامي‬ ‫كرميد ‪ -‬مدخل مستقل ‪3 -‬نوم ‪-‬‬ ‫‪3‬حمام‪-‬صالون وسفرة ‪ -‬معيشة‬ ‫زجاج دبل ‪ -‬اب��واب امان ‪ -‬مطبخ‬ ‫ايطالي ‪ -‬مستودع ‪ -‬كراج ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/9402301:‬‬ ‫مقابل السفارة‬ ‫(‪ )1871‬ال��راب��ي��ة ‪-‬‬ ‫الصينية ‪ -‬فرش جيد جدا ‪ -‬مكيفات ‪-‬‬ ‫‪3‬نوم ‪3 -‬حمام ‪ -‬صالون ‪ -‬صالة ‪ -‬سفرة‬ ‫ كراج خاص ‪ -‬ط‪ - 3‬ت‪078/5138094:‬‬‫(‪ )2276‬شقة دوبلكس‪ /‬تشطيب‬ ‫ديلوكس ‪ -‬باجمل موقع بمنطقة‬ ‫الكرسي ‪ -‬مساحة ‪245‬م‪ - 2‬بسعر‬ ‫مغري ‪ -‬م��ن المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5504243:‬‬ ‫(‪ )2293‬الرابية ‪ -‬مفروشة ‪ -‬ط أخير‬ ‫ ‪390‬م ‪4 -‬ن��وم‪2‬م��اس��ت��ر ‪2 -‬صالون‬‫ ‪2‬معيشة ‪2 -‬بلكونة ‪ -‬مطبخ راكب ‪-‬‬‫تشطيبات ديلوكس ‪ -‬عفش فاخر‪-‬مصعد‬ ‫كراج ‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪078/6666145:‬‬‫(‪ )1659‬شقة استثمارية ‪ -‬الجبيهة‬ ‫ مقابل الشرطة السياحية ‪91 -‬م ‪2 -‬‬‫نوم ‪ -‬برندة ‪ -‬حمامين ‪ -‬صالون ‪ - L‬ط‬ ‫ثاني مع مصعد ‪ -‬بناء سنة ‪ -‬من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/5777026:‬‬

‫(‪ )2335‬م��ف��روش��ه ف���رش ديلوكس‬ ‫ خلدا ‪ -‬بجانب المدارس االنجليزيه‬‫ ‪160‬م ‪ -‬ط‪3 - 2‬ن��وم‪+1‬م��اس��ت��ر ‪-‬‬‫صالون وسفرة ‪2 -‬حمام ‪ -‬مطبخ راكب‬ ‫ برنده ‪ -‬كراج ومستودع ‪ -‬من المالك‬‫ ت‪077/7908882:‬‬‫مقسم‬ ‫(‪ )157‬طابق كامل للبيع ‪-‬‬ ‫‪6‬ستوديوهات ‪ -‬مفروشات بالكامل‬ ‫ مقابل الجامعة االردن��ي��ة ‪ -‬يعمل‬‫ب��ش��ك��ل م��م��ت��از ‪ -‬ل��ع��دم ال��ت��ف��رغ ‪-‬‬ ‫ت‪079/5504476:‬‬ ‫(‪ )261‬الجاردنز ‪ -‬طابق ارضي ‪ -‬مكونة‬ ‫م��ن ‪ 3‬ن��وم ‪ 2 -‬حمام ‪ -‬صالة ‪ -‬البيع‬ ‫بداعي السفر ‪ -‬من المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5790295:‬‬ ‫(‪ )436‬شقة مفروشة يف دير غبار‬ ‫ أرضية ‪3 -‬غرف نوم ‪3 -‬حمام‬‫ بسعر مناسب من املالك مباشرة‬‫ ت‪079/6882747:‬‬‫(‪ )309‬شارع المطار بجانب ‪ - UN‬شقة‬ ‫مفروشة فرش كامل ‪ -‬مودرن ‪ -‬المساحة‬ ‫‪170‬م ‪ -‬ج��دي��دة كليا ‪ -‬م��ن المالك ‪-‬‬ ‫ت‪077/7365226:‬‬ ‫(‪ )343‬الدوارالسابع ‪ -‬جديدة ‪2 -‬نوم‬ ‫ص��ال��ة ‪2 -‬ح��م��ام ‪ -‬م��ط��ب��خ راك����ب ‪-‬‬ ‫مكيفة ‪ -‬مصعد ‪ -‬ك��راج ‪ -‬فرش جديد‬ ‫ بسعر ‪66000‬دي��ن��ار ‪ -‬م��ن امل��ال��ك ‪-‬‬‫ت‪079/5552326:‬‬ ‫(‪ )794‬ح��ي ال��ج��ام��ع��ة ‪ -‬شقة‬ ‫دوب��ل��ك��س ط‪ 3‬م��ع ط‪ - 4‬ف��رش‬ ‫س��وب��ردي��ل��وك��س ل��م يستخدم ‪-‬‬ ‫مساحة ‪320‬م ‪4 -‬نوم (‪2‬ماسرت) ‪ -‬غ‬ ‫خادمة ‪ -‬كراج ‪ -‬من املالك مباشرة‬ ‫ ت‪079/9454504:‬‬‫(‪ )86‬الرابية ‪ -‬مفروشة ‪ -‬تشطيبات‬ ‫خاصة ‪ -‬مطبخ راك��ب م��ن طهبوب ‪-‬‬ ‫بسعر ‪ 160‬ال��ف دينار قابل للتفاوض‬ ‫ ت‪079/9769985:‬‬‫(‪ )1686‬استوديو مفروش ‪48 -‬م‪- 2‬‬ ‫مقابل الجامعة االردنية ‪/‬البوابة الشمالية‬ ‫ غرفة وص��ال��ةو بلكون ‪ -‬تشطيبات‬‫سوبرديلوكس ‪ -‬عفش فاخر لم تسكن‬ ‫ ت‪078/8476054:‬‬‫(‪ )2029‬طلوع نيفين ‪ -‬ارضية‪-‬‬ ‫جديدة لم تسكن ‪ -‬فرش جديد‬ ‫ ‪150‬م ‪3 -‬ن��وم صالة صالون‪-‬‬‫م��ط��ب��خ راك����ب ‪ -‬ت���رس صغير‬ ‫ ‪110‬االف قابل ‪ -‬م��ن المالك‬‫‪ -‬ت‪079/6698212:‬‬

‫(‪ )2951‬شقة مفروشة للبيع ‪ -‬الزهور‬ ‫ ‪96‬م ‪ -‬أرضية ‪ +‬ت��راس ‪ 4*6‬متر‬‫ مع الفرش ‪ -‬من المالك مباشرة ‪-‬‬‫ت‪078/7749053:‬‬

‫(‪ )2842‬العقبة ‪ -‬المنطقة العاشرة‬ ‫ أرضية ‪121 -‬م ‪ -‬مع حوالي ‪140‬م‬‫ت��راس��ات خ��ارج��ي��ة ‪ -‬مطبخ راك���ب ‪-‬‬ ‫كوندشنات بجميع ال��غ��رف والصالون‬ ‫ ف���رش ك��ام��ل ‪ -‬ب��ن��اء ‪ 5‬س��ن��وات ‪-‬‬‫‪65000‬نهائي ‪ -‬ت‪079/7577672:‬‬

‫(‪ )2415‬فيال ف��ي ع��ب��دون ‪ -‬األرض‬ ‫‪ 2‬دون���م ‪ -‬ال��ب��ن��اء ‪1200‬م ‪ -‬منطقة‬ ‫مميزة ‪ 5 -‬نوم ماستر ‪ -‬صاالت واسعة‬ ‫ حديقة منسقة ‪ -‬خلف عبدون مول ‪-‬‬‫ت‪079/9569991:‬‬ ‫(‪ )2076‬فيال عظم للبيع ‪250 -‬م ‪4 -‬‬ ‫واج��ه��ات حجر ‪ -‬طريق المطار ‪ -‬خلف‬ ‫كازية مباشرة ‪ -‬بسعر ‪ 250‬ألف دينار ‪-‬‬ ‫ت‪079/8777717:‬‬ ‫(‪ )2413‬فيال شبه قصر مفروش للبيع او‬ ‫لاليجار ‪ -‬في تالع قصور خلدا ‪ -‬على‬ ‫شارعين ‪ -‬ق��رب الخدمات والمجمعات‬ ‫التجارية ‪ -‬تصلح للسفارات والبعثات‬ ‫الدبلوماسية ‪ -‬طابقين ‪7 -‬نوم ماستر ‪-‬‬ ‫برندات حول الفيال ‪-9‬حمام ‪8 -‬صالونات‬ ‫ غرفة سفرة فخمة ‪ -‬مطبخ واس��ع‬‫ مطبخ خدمات في الطابق العلوي ‪-‬‬‫مكتب ‪ -‬حدائق خارجية ‪ -‬مسبح ‪ -‬كراج‬ ‫داخلي ‪ -‬وتتضمن ملحقين مستقلين‬ ‫للزوار ‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪079/6743698:‬‬ ‫ ‪06/5716901‬‬‫(‪ )2387‬عني الباشا ‪ -‬ام الدنانري‬ ‫ ال���ب���ن���اء‪500‬م ‪ -‬االرض دون��م‬‫و‪800‬م تقريبا ‪ -‬ط ارض��ي كامل‬ ‫ ‪2‬ت��س��وي��ه ‪ -‬ح��دي��ق��ه ‪ -‬اش��ج��ار‬‫مثمره ‪ -‬من املالك ‪ -‬السعر‪278‬‬ ‫ت‪- 079/8923126:‬‬ ‫ال��ف ‪-‬‬ ‫‪078/7134159‬‬ ‫(‪ )2928‬م���ن���زل ل��ل��ب��ي��ع ط��اب��ق��ي��ن‬ ‫ الجبيهة‪-‬بجانب م��دارس اليوبيل ‪-‬‬‫م��س��اح��ةاالرض‪355‬م ‪ -‬مساحة البناء‬ ‫ك��ل ط���اب���ق‪150‬م ‪3 -‬ن���وم ‪ -‬ص��ال��ة ‪-‬‬ ‫صالون ‪ -‬حمامين ‪ -‬مطبخ‪-‬ارضية ‪-‬‬ ‫ت‪06/5231118 - 079/5571161:‬‬

‫‪f3133‬‬

‫(‪ )2623‬فيال سكن خ��اص ‪ -‬ضاحية‬ ‫الياسمين ‪ -‬مساحة إجمالية ‪870‬م ‪-‬‬ ‫األرض ‪556‬م ‪ -‬سكن ج ‪ 3 -‬طوابق في‬ ‫الواجهة األمامية ‪ +‬شقتين في الواجهة‬ ‫الخلفية ‪ -‬تشطيبات سوبرديلوكس ‪-‬‬ ‫البيع لكامل السكن ‪ -‬ت‪079/7612266:‬‬ ‫على طريق‬ ‫(‪ )2602‬فيال للبيع ‪-‬‬ ‫المطار ‪ -‬عظم ‪ -‬ضاحية الفاروق ‪ -‬البناء‬ ‫‪250‬م االرض ‪650‬م ‪ -‬السعر ‪200‬ألف ‪-‬‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪078/5870069:‬‬ ‫(‪ )2582‬فيال للبيع خلف ف��ي عبدون‬ ‫ مكونة من سكنتين ‪ -‬االرض‪800‬م‬‫ البناء‪1200‬م ‪ -‬منطقة هادئة محاطة‬‫بالفلل ‪ -‬بسعر ‪950‬الف ‪ -‬بدون وسطاء‬ ‫ ت‪079/9398039:‬‬‫(‪ )2580‬فيال للبيع خلف عبدون مول‬ ‫ فيال فاخرة ‪ -‬محاطة بالفلل ‪ -‬ش‬‫عريض االرض‪850‬م ال��ب��ن��اء‪900‬م ‪-‬‬ ‫حدائق ‪ -‬بسعرمناسب ‪ -‬بدون وسطاء‬ ‫ ت‪079/9398039:‬‬‫(‪ )2561‬فيال للبيع ‪ /‬خلف مجمع جرب‬ ‫ مكونة من طابقني مستقلني ‪ -‬كل‬‫طابق ‪315‬م ‪ -‬االرض ‪748‬م ‪ -‬مع حديقة‬ ‫ للمراجعة ‪ -‬ت‪078/5065267:‬‬‫(‪ )2247‬ف��ي�لا للبيع ف��ي داب����وق ‪-‬‬ ‫مساحة االرض ‪950‬م ‪ -‬مساحة البناء‬ ‫‪750‬م ‪ -‬بسعر ‪ 700‬أل��ف ‪3 -‬طوابق ‪-‬‬ ‫ت‪079/9691961:‬‬ ‫(‪ )2133‬فيال متالصقة للبيع ‪ -‬الجبيهة‬ ‫قرب م��دارس المنهل ‪ -‬مساحة االرض‬ ‫‪500‬م ‪ -‬البناء ‪200‬م ‪ -‬تسوية ‪35‬م ‪ -‬على‬ ‫شارعين ‪ -‬بسعر مغري ‪Zalloum.com -‬‬ ‫ ت‪079/8020563:‬‬‫(‪ )2422‬العوجانية ‪ -‬األرض ‪ 2‬دونم ‪-‬‬ ‫البناء ‪900‬م ‪ -‬طابقين ‪ -‬بناء ‪ 6‬سنوات‬ ‫ ‪ 4‬نوم ماستر ‪ -‬صاالت واسعة ‪ -‬حديقة‬‫منسقة ‪ -‬تشطيب سوبرديلوكس ‪ -‬يمكن‬ ‫اف��راز البناء على دون��م من األرض ‪-‬‬ ‫بسعرمناسب ‪ -‬ت‪079/9569991:‬‬ ‫(‪ )2107‬الظهير ‪550 -‬م ‪ -‬طابقين‬ ‫وروف ‪5 -‬نوم ‪1‬ماستر ‪5‬حمام صالونات‬ ‫معيشة بركة سباحة ج��اك��وزي بسعر‬ ‫م��غ��ري ‪- www.zalloum.com -‬‬ ‫ت‪079/9046550:‬‬

‫(‪ )2096‬فيال ف��ي داب���وق ‪ -‬االرض‬ ‫‪1120‬م‪ - 2‬البناء ‪1000‬م‪7 - 2‬ن��وم‬ ‫‪4‬ماستر ‪ -‬بناء ‪ 8‬سنوات ‪ -‬مع امكانية‬ ‫تأجيرها مع الفرش او ب��دون ‪ -‬بعقد‬ ‫س��ن��وي ‪- www.zalloum.com -‬‬ ‫ت‪079/5770937:‬‬ ‫(‪ )2093‬خلدا ‪ /‬عرقوب ‪ -‬حديثة ‪ -‬لم‬ ‫تسكن ‪ -‬االرض ‪1180‬م ‪ -‬البناء ‪1100‬م‬ ‫ دوبلكس مع سفرة ‪ -‬مسبح خارجي ‪-‬‬‫تدفئة تحت البالط ‪ -‬اطاللة رائعة على‬ ‫ش المطار واراض���ي داب���وق ‪www. -‬‬ ‫‪ - zalloum.com‬ت‪079/5770937:‬‬

‫(‪ )1988‬ع��رج��ان ف��وق دائ���رة االف��ت��اء‬ ‫ دوبلكس ‪ -‬مكونة من ‪ 4‬ن��وم ‪3 -‬‬‫حمام ‪ -‬مدخل مستقل ‪ -‬بسعر معقول‬ ‫ ت‪079/5412116 - 06/5675527:‬‬‫(‪ )1635‬ف���ي�ل�ا ف�����ي ط���ب���رب���ور‬ ‫ اسكان المحامين ‪ -‬ق��رب ال���دوار ‪-‬‬‫ت‪06/5344599 - 077/7281259:‬‬ ‫(‪ )1565‬شفا ب��دران ‪ -‬على شارعين‬ ‫ موقع مشرف مطلة ‪ -‬االرض ‪750‬م‬‫مسطح البناء ‪640‬م طابقين ‪ -‬تبعد‬ ‫ع��ن الجامعة كيلو محاطة بالفلل ‪-‬‬ ‫ت‪079/5919421:‬‬

‫(‪ )2088‬فيال في طبربور ‪ -‬ارض مشجره‬ ‫‪1060‬م ‪ -‬البناء ‪400‬م ‪4 -‬نوم ‪1 -‬ماستر‬ ‫ صالونات واسعه‪ -‬البيع بداعي السفر‬‫ من المالك ‪ -‬ت‪- 077/2428429:‬‬‫‪06/5054677‬‬

‫(‪ )1527‬فيال ف��اخ��رة للبيع ف��ي خلدا‬ ‫ تشطيبات سوبرديلوكس ‪ -‬االرض‬‫دونم ‪ -‬البناء ‪700‬م ‪ -‬بناء ‪ 8‬سنوات ‪-‬‬ ‫بسعر مناسب ‪www.zalloum.com -‬‬ ‫‪ -‬ت‪079/7522878:‬‬

‫(‪ )1872‬منزل مستقل للبيع ‪ -‬االرض‬ ‫‪400‬م ‪ -‬البناء ‪340‬م ‪ -‬ط االرضي ‪90‬م‬ ‫ طابق اول ‪200‬م ‪ -‬ك��راج سيارتني ‪-‬‬‫تدفئة ‪ -‬مخزن ‪ -‬غرفه غسيل ‪ -‬مدخل‬ ‫ك��رم��ي��د ‪ -‬ال��س��ع��ر ‪140000‬دي����ن����ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5605054:‬‬

‫(‪ )1467‬ام حليليفة ‪-‬ح��ي المنصور ‪-‬‬ ‫االرض ‪530‬م ‪ -‬البناء ‪570‬م‪ -‬دوبلكس‬ ‫ ‪4‬ن��وم ماستر ‪ -‬ص��ال��ون ‪ -‬ص��االت ‪-‬‬‫مطبخ ‪ -‬ك���راج‪ -‬حديقة ‪ -‬تشطيبات‬ ‫سوبرديلوكس ‪www.zalloum.com -‬‬ ‫‪ -‬ت‪079/5434849:‬‬

‫‪115016‬‬

‫‪118904‬‬

‫(‪ )2106‬فيال فالت ‪480 -‬م على ارض‬ ‫‪650‬م ‪4 -‬ن��وم ‪2 -‬ماستر مطبخ بلوط‬ ‫كراجين ‪ -‬تشطيبات ف��اخ��رة ‪ -‬بسعر‬ ‫م��ن��اس��ب ‪- www.zalloum.com -‬‬ ‫ت‪079/9046550:‬‬ ‫فيال طابقين‬ ‫(‪ )2101‬الجندويل ‪-‬‬ ‫وتسوية ‪ -‬منطقة فلل ‪4 -‬نوم صالون‬ ‫سفرة معيشة حديقة ك��راج ‪ -‬خدمات‬ ‫بسعر مناسب ‪- www.zalloum.com -‬‬ ‫ت‪079/9046550:‬‬

‫‪117543‬‬

‫‪119187‬‬


‫‪52‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫‪111452‬‬

‫‪116738‬‬

‫‪121076+118342‬‬

‫‪122387‬‬

‫‪122927‬‬

‫‪119948‬‬

‫(‪ )1210‬ع��ب��دون ‪ -‬نظام امريكي ‪-‬‬ ‫فخمه جدا ‪ -‬االرض‪800‬م ‪ -‬البناء‪800‬م‬ ‫ تشطيبات وديكورات سوبرديلوكس‬‫ ‪5‬نوم ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬صالونات كبريه‬‫ مسبح ‪ -‬السعر مليون م��ع الفرش‬‫ او ب��دون ‪ -‬ت‪- 079/9282845:‬‬‫‪079/5966997‬‬ ‫(‪ )1183‬ب��ي��ت م��س��ت��ق��ل ل��ل��ب��ي��ع يف‬ ‫جبل الحسني ‪ -‬ق��رب دوار ف��راس ‪-‬‬ ‫االرض‪450‬م ‪ -‬ال��ب��ن��اء‪225‬م ‪ -‬قابل‬ ‫للبناء ‪ 3‬طوابق ‪ -‬السعر‪ 150‬الف قابل‬ ‫‪ -‬ت‪079/9607997 - 079/5002279:‬‬

‫تصلح‬ ‫(‪ )1981‬ف��ي�لا ل��ل��ب��ي��ع ‪-‬‬ ‫لدبلوماسيين ‪ -‬في عبدون ‪ -‬ش سفارات‬ ‫ بسعر ‪2‬مليون ‪ -‬دون تدخل الوسطاء ‪-‬‬‫ت‪078/8558457:‬‬

‫‪118916‬‬

‫(‪ )2517‬بيت مستقل للبيع ‪ -‬حي ام‬ ‫تينه الشماليه ‪ -‬طابقين ‪ -‬نظام امريكي‬ ‫ االرض‪401‬م ‪ -‬البناء‪360‬م ‪ -‬واجهات‬‫حجر ‪ -‬حديقه ‪ -‬ك��راج ‪ -‬بئرماء ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/8682021:‬‬ ‫(‪ )2238‬م��رج الحمام ‪ -‬حديثة ‪ -‬لم‬ ‫تسكن ‪ -‬متالصقة ‪ -‬البناء ‪517‬م ‪-‬‬ ‫االرض ‪885‬م ‪ -‬دوبلكس ‪ -‬صالونات‬ ‫واسعة للضيوف ‪ -‬معيشة منفصلة ‪-‬‬ ‫حديقة خلفية مع باربكيو و خلفية ‪ -‬كراج‬ ‫يتسع لعدة سيارات ‪zalloum.com -‬‬ ‫ ت‪079/5770937:‬‬‫(‪ )1221‬فيال للبيع يف الصويفيه ‪ -‬نظام‬ ‫امريكي ‪ -‬فخمه جدا ‪ -‬االرض‪630‬م ‪-‬‬ ‫ال��ب��ن��اء‪650‬م ‪ -‬موقع مميز ‪3 -‬طوابق‬ ‫وروف ‪ -‬حديقه كبريه ‪ -‬بسعر مغري جدا‬ ‫ السعر‪ 550‬الف ‪ -‬ت‪079/9879179:‬‬‫ ‪079/9622400‬‬‫(‪ )2206‬فيال للبيع ‪ /‬مرج الحمام ‪ -‬حديثة‬ ‫جدا ‪ -‬لم تسكن ‪ -‬متالصقة ‪ -‬البناء ‪517‬م‬ ‫ االرض ‪585‬م ‪ -‬دوبلكس ‪ -‬صالونات‬‫واسعة للضيوف ‪ -‬معيشة منفصلة ‪-‬‬ ‫حديقة خلفيةمع باربكيو وجانبية ‪ -‬كراج‬ ‫لعدة سيارات ‪ -‬بسعر مناسب ‪www. -‬‬ ‫‪ - zalloum.com‬ت‪079/5443931:‬‬

‫‪119310‬‬ ‫‪122965‬‬

‫(‪ )1966‬بيت للبيع ‪200 -‬م ‪ -‬على‬ ‫شارعين ‪ -‬االرض ‪500‬م ‪ -‬جريبا ‪ -‬اسكان‬ ‫االرقم ‪ -‬ت‪079/5993589:‬‬ ‫(‪ )1874‬ف��ي�لا دوب��ل��ك��س ‪ -‬اس��ك��ان‬ ‫المهندسين ‪ -‬اليادودة ‪ -‬االرض ‪509‬م‬ ‫البناء ‪500‬م ‪ -‬جديدة لم تسكن ‪ -‬مطبخ‬ ‫راكب ‪ -‬تشطيبات فاخرة ‪245 -‬ألف دينار‬ ‫ ت‪079/5693135:‬‬‫(‪ )1407‬منزل للبيع في الزرقاء ‪ -‬وادي‬ ‫الحجر ‪ -‬على ش�����ارع‪20‬م‪ - 2‬مكون‬ ‫من ‪ 5‬شقق سكنية كل شقة ‪120‬م‪2‬‬ ‫ سوبرديلوكس ‪ -‬السعر ‪180‬أل���ف ‪-‬‬‫ت‪077/2345162:‬‬ ‫(‪ )1400‬فيال طابقين ‪ -‬مساحة‪620‬م‬ ‫ على ارض‪972‬م ‪ -‬دوبلكس ‪ -‬بناء‬‫فاخر ‪ -‬اطاللة رائعة ‪ -‬على شارع ودخلة‬ ‫ بناء‪14‬سنة ‪ -‬بسعر ‪440,000‬دينار ‪-‬‬‫ت‪079/5570897:‬‬ ‫(‪ )1361‬فيال في جبل الحسين ‪200 -‬م‬ ‫ مساحة االرض ‪777‬م ‪ -‬بجانب شركة‬‫مياهنا ‪ -‬موقع حيوي ‪ -‬للبيع او لاليجار‬ ‫ ت‪078/8794705 - 079/5060279:‬‬‫في الهاشمي‬ ‫(‪ )1315‬بيت للبيع ‪-‬‬ ‫الشمالي‪ -‬طابقين وروف ‪350 -‬م ‪-‬‬ ‫السعر ‪125‬ال��ف غير قابل للتفاوض ‪-‬‬ ‫ت‪079/8737549:‬‬ ‫(‪ )1277‬ضاحية الرشيد ‪ -‬فيال‬ ‫متالصقة ‪400‬م‪ 2‬طابقني ‪6‬نوم‬ ‫و‪6‬حمام صالونات واسعة ومطبخني‬ ‫امريكي ‪-‬معيشة خادمة خزين ‪-‬‬ ‫لالستفسار ‪ -‬ت‪079/5527645:‬‬

‫(‪ )2764‬فيال عظم نظام إسباني‪3‬طوابق‬ ‫ م���ع ب���رك���ة س��ب��اح��ة داخ��ل��ي��ة ‪-‬‬‫مساحة‪700‬م‪ - 2‬االرض‪633‬م‪ - 2‬في‬ ‫موقع مطل ومميز في مرج الحمام ‪ -‬من‬ ‫المالك للجادين ‪ -‬ت‪077/9900065:‬‬ ‫(‪ )1276‬ف��ي�لا فخمة للبيع يف‬ ‫داب��وق ‪ /‬أم بطيمه ‪ -‬شبه قصر‬ ‫ مطلة وم��رت��ف��ع��ة وم��م��ي��زة ‪-‬‬‫عظم م��س��اح��ة‪1100‬م‪ - 2‬بركة‬ ‫سباحة خارجية ‪ -‬لالستفسار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5527645:‬‬ ‫(‪ )1054‬ف��ي�لا ل��ل��ب��ي��ع ‪ -‬في‬ ‫الصويفية ‪ -‬االرض ‪794‬م ‪ -‬البناء‬ ‫‪600‬م ‪ -‬طابقية واج��ه��ه ‪34‬م‬ ‫ السعر ‪720‬ال��ف ‪ -‬من المالك ‪-‬‬‫ت‪079/9088406:‬‬ ‫(‪ )1466‬الجبيهة ‪ -‬ام شجرات ‪ -‬خلف‬ ‫الجامعة االردنية ‪ -‬االرض ‪380‬م ‪ -‬البناء‬ ‫‪560‬م ‪5 -‬ن��وم ‪ -‬ص��ال��ون��ات ‪ -‬كتشن‬ ‫‪+‬مطبخ ‪ -‬ك���راج ‪ -‬ت��راس��ات ‪ -‬بسعر‬ ‫م��ن��اس��ب ‪- www.zalloum.com -‬‬ ‫ت‪079/5434849:‬‬ ‫‪4‬حجر ‪+‬‬ ‫(‪ )957‬شبه فيال للبيع ‪-‬‬ ‫‪2‬ت���راس ‪ -‬نصف تشطيب ‪ -‬شارعين‬ ‫امامي ‪ +‬خلفي ‪ -‬االرض‪500‬م البناء‬ ‫‪248‬م ‪ -‬خريبة السوق‪/‬طريق السوق‬ ‫المركزي ‪ -‬خلف الصليب االحمر ‪ -‬السعر‬ ‫بعد المعاينه ‪ -‬ت‪078/6408140:‬‬ ‫(‪ )1214‬ع��ب��دون ‪ -‬على ش��ارع�ين ‪-‬‬ ‫ن��ظ��ام ام��ري��ك��ي ‪ -‬تصلح لسكنتان ‪-‬‬ ‫االرض‪1250‬م ‪ -‬البناء‪1000‬م ‪5 -‬نوم ‪-‬‬ ‫صالونات كبرية ‪ -‬سفرة ‪ -‬معيشة كبرية‬ ‫ برندات ‪ -‬السعر مليون و‪ 800‬الف‬‫ ت‪079/9622400 - 079/5966997:‬‬‫‪118634‬‬

‫(‪ )1171‬فيال دوبلكس ‪ -‬ع��رج��ان ‪-‬‬ ‫ق��رب مستشفى االستقالل ‪ -‬للبيع ‪/‬‬ ‫لاليجار ‪ -‬مفروشه ف��رش فاخر ج��دا ‪-‬‬ ‫مطبخين ‪ -‬مكيفه‪ -‬كراجين ‪ -‬نافوره‬ ‫ حديقه ‪ -‬باربكيو ‪ -‬م��ن المالك ‪-‬‬‫ت‪079/6554930:‬‬ ‫(‪ )1159‬فيال للبيع يف الرابيه ‪ -‬موقع‬ ‫مميز ‪3 -‬ط��واب��ق ‪ -‬ت��راس��ات ‪ -‬حديقه‬ ‫ ك���راج ‪6‬س��ي��ارات ‪ -‬االرض‪1000‬م ‪-‬‬‫البناء‪1000‬م ‪ -‬السعر‪ 850‬الف قابل ‪-‬‬ ‫ت‪079/5002279:‬‬ ‫(‪ )1150‬فيال مميزة ‪ -‬تصلح مكاتب‬ ‫ مقرلشركة ‪ -‬مطعم ‪ -‬نادي رياضي ‪-‬‬‫في موقع مميزجدا في دير غبار وعلى‬ ‫ش المطار ‪ -‬االرض‪750‬م البناء ‪650‬م‬ ‫ت‪- 079/5616387:‬‬ ‫ للجادين ‪-‬‬‫‪079/5017173‬‬ ‫(‪ )1621‬ف��ي�لا م��ف��روش��ة ف���اخ���رة ‪-‬‬ ‫سوبرديلوكس ‪ -‬مع ترس وبركة سباحة‪-‬‬ ‫بمساحة بناء دونم ‪ -‬في ضاحية الرشيد‬ ‫ للبيع من المالك ‪ -‬دون تدخل الوسطاء‬‫ ت‪077/7711139:‬‬‫(‪ )1148‬فيال دوبلكس ‪ -‬في ضاحيه‬ ‫االمير حسن ‪ -‬بالقرب من اسكان االطباء‬ ‫اجمالي ‪250‬م‪4 -‬نوم ‪4 -‬حمام ‪2 -‬صالون‬ ‫كبير ‪2 -‬مطبخ واح��د امريكي ‪ -‬كراج‬ ‫كبير ‪ -‬مع حوض زراعه ومدخل مستقل‬ ‫ حديقه محاطه في الطابق السفلي‬‫للجادين فقط ‪ -‬ت‪- 079/5311646:‬‬ ‫‪079/9592588‬‬ ‫(‪ )2218‬فيال قديمة على شارع االقصى‬ ‫ طبربور ‪ -‬مجددة سنة ‪ - 2010‬على‬‫ارض ‪500‬م ‪ -‬بسعر ‪ 270‬الف دينار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5310330:‬‬ ‫(‪ )1146‬ح���ي ال��ك��رس��ي ‪ -‬م��م��ي��زة‬ ‫ االرض‪500‬م ‪ -‬البناء‪550‬م ‪ -‬نظام‬‫امريكي ‪5 -‬نوم ‪2 -‬ماستر مع جاكوزي‬ ‫ ‪ 4‬ت���راس���ات ‪ -‬ك����راج ‪ -‬ص���االت‪-‬‬‫‪465,000‬دينار من المالك بدون وسطاء‬ ‫ ت‪079/9790670 - 06/5823903:‬‬‫(‪ )2829‬فيال للبيع ف��ي دي��ر غ��ب��ار ‪-‬‬ ‫مساحة االرض دون��م والبناء ‪800‬م ‪-‬‬ ‫‪4‬نوم ‪2 -‬ماستر ‪ -‬سوبر ديلوكس ‪ -‬معها‬ ‫ملحق شقة مستقلة مع العفش او بدون‬ ‫‪ -‬ت‪079/5300838:‬‬

‫‪122386‬‬

‫(‪ )1122‬فيال في ارق��ى مناطق عمان‬ ‫تشطيبات فخمة ومميزة‬ ‫الغربية ‪-‬‬ ‫جدا ‪ -‬جميع الغرف ماستر‪-‬بركة سباحة‬ ‫داخلية ‪ -‬طابقين وروف ‪ -‬منطقة فلل‬ ‫ ت‪079/5017173 - 079/5616387:‬‬‫(‪ )656‬شبه فيال مستقلة طابقني‬ ‫السرو‪/‬خلف جامعة عمان‬ ‫‬‫االهلية ‪ -‬االرض‪985‬م ‪ -‬ط‪1‬‬ ‫‪250‬م ‪ -‬ط‪ 2‬شقتني مع تراس‬ ‫‪50‬م ‪ -‬م��ش��ج��رة ب��ال��ك��ام��ل ‪-‬‬ ‫ديلوكس ‪ -‬بناء‪7‬سنوات ‪ -‬باركيه‬ ‫ شمسي ‪ -‬فريبليس ‪ -‬تدفئة‬‫ ‪295,000‬دي��ن��ار من املالك ‪-‬‬‫ت‪079/9668095:‬‬

‫‪112571‬‬

‫‪122716‬‬

‫(‪ )585‬فيال للبيع في الظهير ‪ -‬االرض‬ ‫‪900‬م ‪ -‬البناء ‪700‬م ‪4 -‬ن��وم ماستر‬ ‫ تسوية ارض��ي اول ‪ -‬ص��االت واسعة‬‫ حديقة مميزة ‪ -‬منطقة فلل هادئة ‪-‬‬‫‪ - edraj.com‬ت‪079/6044381:‬‬ ‫(‪ )583‬فيال للبيع في جبل عمان ‪ -‬الدوار‬ ‫الرابع ‪ -‬االرض ‪980‬م ‪ -‬البناء ‪700‬م ‪-‬‬ ‫‪4‬نوم ‪ -‬حديقة مميزة ‪ -‬منطقة هادئة‬ ‫قريبة من فندق عمان وست ‪edraj. -‬‬ ‫‪ - com‬ت‪077/7769360:‬‬ ‫(‪ )582‬فيال للبيع ‪ -‬على ارض مساحة‬ ‫‪1600‬م ‪ -‬مساحة الفيال ‪600‬م طابقين‬ ‫‪4‬ن��وم ‪ -‬ع��ب��دون ش البلوفيج ‪ -‬على‬ ‫شارعين ‪ -‬بسعر ‪ 2‬مليون ‪edraj.com -‬‬ ‫‪ -‬ت‪079/6044381:‬‬

‫(‪ )470‬ام السماق ‪ /‬خلف البرجر كنج‬ ‫مباشرة ‪ -‬فيال للبيع ‪ -‬االرض ‪694‬م ‪-‬‬ ‫البناء ‪450‬م ‪ -‬من المالك مباشرة ‪ -‬السعر‬ ‫‪510‬ألف دينار ‪ -‬ت‪079/7698484:‬‬ ‫يف‬ ‫(‪ )455‬ف��ي�لا ل��ل��ب��ي��ع ‪-‬‬ ‫مشروع جرين الند ‪ -‬تشطيبات‬ ‫س��وب��ردي��ل��وك��س ‪ -‬م��ك��ون��ة من‬ ‫‪4‬ط���واب���ق م��ع تجهيز مصعد‬ ‫ البناء ‪400‬م واالرض‪390‬م‬‫مطبخ امريكي مجهز بالكامل‬ ‫ ‪4‬نوم‪4‬حمام غرفة جلوس مع‬‫فريبليس صالونات واسعة وروف‬ ‫مع مطبخ وموقف سيارات ‪ -‬مع‬ ‫املالك ‪ -‬السعر‪300‬الف دينار ‪-‬‬ ‫ت‪077/6606030:‬‬ ‫(‪ )223‬فيال حجر ‪ -‬اسكان النقل الجوي‬ ‫(الملكية) ‪ 4 /‬كم غرب جامعةالزيتونة‬ ‫ االرض‪614‬م ب ‪3 -‬ن���وم ‪-‬مطبخ‬‫ تدفئة ـ اط�لال��ة ‪ -‬م��ن ال��م��ال��ك ‪-‬‬‫ت‪077/7715624:‬‬ ‫(‪ )206‬بيت مستقل للبيع ‪ -‬في وادي‬ ‫الحدادة ‪ 3 -‬طوابق وتسوية ‪ -‬دخل شهري‬ ‫‪ 800‬دينار ‪ -‬مخزن ‪ -‬خدمات كاملة ‪ -‬مع‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪078/5288503:‬‬ ‫(‪ )195‬دابوق ‪ -‬فيال متالصقة ‪ -‬اطاللة‬ ‫مميزة ‪ -‬تشطيبات ف��اخ��رة‪-5‬غ��رف ‪-‬‬ ‫طابقني وروف ‪ -‬ارض ‪420‬م ‪ -‬بناء ‪550‬م‬ ‫ لم تسكن ‪ -‬من املالك بسعرمغري ‪-‬‬‫ت‪079/6465465:‬‬ ‫(‪ )116‬بيت مستقل ‪ -‬شبه فيال في‬ ‫البيادر ‪ -‬االرض‪498‬م ‪ -‬البناء‪200‬م‬ ‫ اط�لال��ة رائ��ع��ة ‪ -‬دي��ك��ورات جبصين‬‫ حمامات سيكوريت‪-‬مسبح ‪ -‬تدفئة‬‫ت‪- 078/5055682:‬‬ ‫ تكييف ‪-‬‬‫‪079/8248225‬‬ ‫(‪ )92‬فيال يف عرجان ‪ -‬االرض‪841‬م‬ ‫ البناء‪650‬م ‪5 -‬ن��وم مع حماماتها‪-‬‬‫ص��ال��ون��ات واس��ع��ة‪+‬ت��س��وي��ة م��ع حمام‬ ‫ومطبخ ‪ -‬غ��رف��ة خ��ادم��ة م��ع حمام‪-‬‬ ‫حديقة واسعة وباربكيو ‪ -‬من املالك ‪-‬‬ ‫ت‪077/7634624:‬‬ ‫(‪ )2837‬منزل مستقل في أب��و علندا‬ ‫ مساحة األرض ‪620‬م ‪ -‬البناء‪250‬م‬‫ ‪3‬ن��وم ‪-1‬ماستر ‪3 -‬حمام ‪ -‬صالة ‪-‬‬‫صالون ‪ -‬مطبخ أمريكي ‪ -‬برندة عدد‬ ‫‪ 2‬س��وب��ردي��ل��وك��س ‪ -‬ب��ن��اء ‪3‬س��ن��وات‬‫ من المالك ‪ -‬ت‪- 079/9875475:‬‬‫‪077/7400175‬‬ ‫(‪ )862‬شفابدران ‪ -‬بعد الجامعة ‪ -‬مساحة‬ ‫‪750‬م ‪ -‬على شارعين ‪16‬م‪16 +‬م ‪-‬‬ ‫مسطح البناء ‪640‬م ‪ -‬طابقين ‪ -‬دوبلكس‬ ‫ مميزة ‪ -‬للجادين ‪ -‬ت‪079/5252088:‬‬‫(‪ )811‬منزل مستقل على شارعين‬ ‫ ك��راج��ي��ن ‪ -‬ع��ل��ى شارعين‬‫ كراجين ‪ -‬مدخلين ‪ -‬حجر ‪-‬‬‫‪3‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬معيشة ‪ -‬صالون‬ ‫ سفرة ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬بئرماء ‪-‬‬‫مساحة االرض‪558‬م‪-‬البناء‪200‬م‬ ‫ في البيادر‪/‬حي الصناعة ‪ -‬من‬‫المالك ‪ -‬ت‪- 078/5256021:‬‬ ‫‪078/5129419‬‬ ‫(‪ )778‬فيال للبيع ‪ -‬في جحرة عبدون‬ ‫ االرض ‪400‬م البناء ‪550‬م ‪3‬طوابق‬‫تشطيب سوبرديلوكس لم تسكن من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/8611231:‬‬ ‫(‪ )765‬فيال للبيع في الظهير ‪ -‬مقابل‬ ‫وزارة الخارجية ‪ -‬مساحة االرض ‪927‬م ‪-‬‬ ‫البناء ‪610‬م ‪ 4 -‬واجهات حجر معان ‪ -‬على‬ ‫مرتفع مطلة وكاشفة ‪ -‬محاطة بالفلل‬ ‫ نظام امريكي ‪ -‬من المالك مباشرة‬‫ت‪- 079/7177444:‬‬ ‫ للمراجعة ‪-‬‬‫‪06/5821549‬‬ ‫(‪ )760‬فيال للبيع في البنيات ‪ -‬خلف‬ ‫جامعة البتراء ‪ -‬االرض ‪915‬م ‪ -‬البناء‬ ‫‪500‬م ‪6 -‬نوم ‪ -‬خدمات واصلة ‪ -‬حديثة‬ ‫البناء ‪ -‬بسعر ‪ 350,000‬دينار ‪ -‬مسجلة‬ ‫ت‪- 078/7177444:‬‬ ‫ للمراجعة ‪-‬‬‫‪06/5821549‬‬ ‫(‪ )345‬فيال متالصقة ‪ -‬االرض ‪500‬م‬ ‫ البناء ‪600‬م ‪ -‬طابقين‪+‬رووف ‪ 6 -‬نوم ‪-‬‬‫‪ 2‬ماستر ‪ -‬كراج مستقل ‪ -‬حديقة دائرية‪-‬‬ ‫السعر ‪ 470‬ألف ‪ -‬ت‪079/9640157:‬‬ ‫(‪ )340‬فيال تجارية في خلدا ‪ -‬قرب مكة‬ ‫مول ‪ -‬االرض ‪500‬م ‪ -‬البناء ‪600‬م ‪ -‬على‬ ‫شارعين ‪ -‬قرب الخدمات ‪ 650 -‬ألف ‪-‬‬ ‫ت‪079/9640157:‬‬


52381

53

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


‫‪54‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫‪36009‬‬

‫(‪ )1760‬محطة بناشر ‪ -‬غيار زيت ‪ -‬بيع‬ ‫إطارات جديدة ‪ -‬منطقة الجمرك ‪ -‬بابين ‪-‬‬ ‫تعمل منذ ‪ 34‬سنة ‪ -‬لها زبائنها وعمالئها‬ ‫ جميع المعدات الحديثة الالزمة متوفرة‬‫ لعدم التفرغ ‪ -‬ت‪077/5693417:‬‬‫(‪ )1757‬كفتيريا مشروبات ساخنة ‪-‬‬ ‫للبيع في البنيات ‪ -‬اشارة الدرك ‪ -‬على‬ ‫شارع الحرية ‪ -‬مرخصة ‪ -‬بسعر مغري‬ ‫‪ -‬ت‪079/5658993:‬‬

‫(‪ )329‬الجاردنز ‪ -‬االرض دونم ‪ -‬البناء‬ ‫‪600‬م‪ 6 -‬ن��وم ‪ 6 -‬حمام‪ -‬مرتفعة ‪-‬‬ ‫دوبلكس ‪ -‬على شارعين ‪ -‬منطقة فلل‬ ‫‪ 420 -‬ألف ‪ -‬ت‪079/9640157:‬‬

‫(‪ )1865‬البيادر ‪ -‬محل مالبس نسائية‬ ‫ على الشارع الرئيسي ‪ -‬مدخل جانبي‬‫لمجمع ‪ -‬مساحة ‪21‬م ‪ -‬يعمل بشكل جيد‬ ‫ يمكن بيعه مع البضاعة او بدون ‪ -‬لعدم‬‫التفرغ ‪ -‬ت‪078/5335410:‬‬

‫(‪ )328‬الرابية ‪ -‬االرض‪700‬م ‪-‬البناء‬ ‫‪400‬م ‪4 -‬ن��وم ‪ 1‬ماستر ‪ -‬ص��ال��ون ‪-‬‬ ‫معيشة ‪ -3‬مداخل ‪ -‬ف�لات ‪ -‬ك��راج‪-‬‬ ‫حديقة دائ��ري��ة‪ -‬السعر ‪ 460‬أل��ف ‪-‬‬ ‫ت‪079/9640157:‬‬

‫(‪ )1862‬مطعم للبيع بكامل‬ ‫معداته ‪ -‬دوار الشرق االوس��ط ‪/‬‬ ‫مقابل البنك االهلي ‪ -‬للجادين فقط‬ ‫االتصال ‪ -‬ت‪079/5682390:‬‬

‫(‪ )326‬م��رج الحمام ‪ -‬االرض دون��م‬ ‫ ال��ب��ن��اء ‪400‬م ‪ -‬ع��ل��ى ش��ارع��ي��ن ‪-‬‬‫تشطيبات س��وب��ردي��ل��وك��س‪ -‬حديقة‬ ‫دائرية ‪430 -‬ألف شامل رسوم التسجيل‬ ‫‪ -‬ت‪079/9640157:‬‬

‫(‪ )1754‬مصبغة ‪ -‬حي نزال ‪ -‬مرخصة‪-‬‬ ‫دراي كلين ‪-‬ك���وي‪ -‬غسيل و تنظيف‬ ‫المالبس ‪ -‬المساحة ‪25‬م‪ - 2‬فارغة بدون‬ ‫معدات ‪ -‬موقع شعبي‪ -‬للبيع بسعر مغري‬ ‫‪ -‬ت‪078/7528123:‬‬

‫(‪ )283‬ف��ي�لا للبيع او االي��ج��ار‬ ‫ السلط ‪ /‬السرو ‪ -‬قبل جامعة‬‫عمان االهلية ‪ 5 -‬نوم ‪+‬غ خادمة‬ ‫ ‪ 3‬صالون ‪ 2 -‬مطبخ ‪ 5 -‬حمام‬‫ بركة ‪ 2 -‬بئر م��اء ‪ -‬ساحات‬‫داخلية وخارجية ‪ -‬غ حارس ماستر‬ ‫ مسورة ‪ -‬اطاللة مميزة ‪ -‬من‬‫المالك ‪ -‬ت‪- 079/5374860:‬‬ ‫‪077/7633858‬‬

‫(‪ )1751‬محل مواد بناء مع خراطة مفاتيح‬ ‫ بكامل تجهيزاته وعدده او فارغ بدون‬‫بضاعة ‪ -‬يصلح لكافة االعمال التجارية ‪-‬‬ ‫موقع مميز على دوار الدلة مرج الحمام‪-‬‬ ‫للجادين ‪ -‬ت‪079/6936080:‬‬ ‫(‪ )2013‬محل للبيع ف��ي وادي السير‬ ‫ شارع ‪ - 16‬كان يعمل بقالة بكامل‬‫معداتها ‪ -‬يصلح لكافة االعمال التجارية‬ ‫‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪077/6655726:‬‬

‫(‪ )120‬طبربور ‪ /‬ام العقارب ‪ -‬منزل‬ ‫مستقل دوب��ل��ك��س ‪ -‬ن��ظ��ام امريكي‬ ‫مساحة ‪400‬متر ‪ -‬بسعر مغري ‪ -‬من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪- 079/5962904:‬‬ ‫‪078/6496855‬‬

‫(‪ )2007‬محطه تنقيه مياه للبيع ‪ -‬تعمل‬ ‫بشكل جيد ‪ -‬بابين ‪ -‬على شارع رئيسي‬ ‫ اجهزه امريكيه مع سياره توزيع ‪ -‬من‬‫المالك ‪ -‬ت‪079/5728987:‬‬

‫(‪ )1230‬فيال للبيع ‪ -‬ضاحية الرشيد ‪-‬‬ ‫االرض ‪750‬م ‪ -‬البناء ‪900‬م ‪ -‬موقع مميز‬ ‫حديثة البناء بسعر مناسب ‪www. -‬‬ ‫‪ - zalloum.com‬ت‪079/7522878:‬‬

‫(‪ )2000‬محطه مياه للبيع ‪ -‬في ابو‬ ‫نصير الجديده ‪ -‬ت‪079/5534517:‬‬

‫(‪ )2876‬فيال ‪ -‬عبدون خلف البلوفيج‬ ‫ مطلة على السفارة البريطانية ‪-‬‬‫اطاللة مميزة ‪ -‬األرض ‪850‬م ‪ -‬البناء‬ ‫‪750‬م ‪ -‬ط أرضي منفصل ‪300‬م ‪ -‬وط‬ ‫ثاني شقتين كل شقة ‪150‬م ‪ -‬تسوية‬ ‫خدمات ‪25‬م ‪ -‬كراج لـ ‪ 7‬سيارات ‪ -‬بناء‬ ‫‪ 10‬سنوات ‪ -‬بحالة ممتازة جدا ‪ -‬الشكل‬ ‫الخارجي مميز وجميل ومنطقة هادئة‬ ‫جدا ‪ -‬ت‪079/6669266:‬‬

‫(‪ )1993‬سوبرماركت للبيع ‪ -‬في حي‬ ‫نزال ‪ -‬خلف مسجد نزال الكبير ‪ -‬مكون‬ ‫من باب واحد يعمل بشكل جيد ‪ -‬بسعر‬ ‫‪6000‬دي��ن��ار ‪ -‬ت‪- 077/7611971:‬‬ ‫‪079/7505584‬‬ ‫(‪ )1976‬صالون سيدات للبيع ‪ -‬في‬ ‫بيادر وادي السير ‪ -‬مقابل بنك االردن‬ ‫ على ش��ارع رئيسي ‪ -‬مجهز بمعدات‬‫حديثة مساحته ‪ 65‬متر ‪ -‬مرخص ‪-‬‬ ‫ت‪079/7596222:‬‬ ‫(‪ )1953‬هنجر للبيع ‪ -‬يف املنطقه‬ ‫ال��ح��رة ‪ -‬هنجر م��س��اح��ه‪1651‬م‬ ‫ ج��اه��ز للعمل ‪ -‬مكيف ‪ -‬مع‬‫ن���ظ���ام وك����ام��ي�رات م���راق���ب���ه ‪-‬‬ ‫ت‪079/5571420:‬‬

‫(‪ )18‬العقبة ‪ -‬الشط الجنوبي ‪ -‬تاالبيه ‪-‬‬ ‫أجواء عائلية برك مطلة عالبحر مباشرة‬ ‫ ‪1‬نوم ‪ -‬صالون ‪ -‬تراس على بركتين‬‫‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪079/9098407:‬‬

‫م��ع كامل‬ ‫(‪ )1893‬منجره للبيع ‪-‬‬ ‫معداتها او ب���دون ف��ي القويسمه ‪-‬‬ ‫ت‪079/6489248:‬‬

‫(‪ )2724‬مطعم للبيع أو للمبادلة‬ ‫ الهاشمي الشمالي ‪ -‬على الشارع‬‫الرئيسي ‪ -‬يعمل بشكل جيدجدا ‪-‬‬ ‫بسعرمناسب ‪ -‬ديكورات جديدة ‪ -‬بداعي‬ ‫السفر ‪ -‬ت‪079/6912551:‬‬

‫(‪ )1870‬مخيطه للبيع في جبل النزهه‬ ‫ خلف االستقالل ‪ -‬تعمل بشكل جيد‬‫ لعدم التفرغ ‪ -‬ت‪- 079/5722023:‬‬‫‪079/6787838‬‬ ‫(‪ )2569‬دراي كلني للبيع يف طرببور‬ ‫ مجهز بكامل معداته ‪ -‬يعمل بشكل‬‫ممتاز ‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪078/8885788:‬‬ ‫‪079/7884039 -‬‬

‫(‪ )1944‬صالون سيدات للبيع ‪-‬‬ ‫شارع املدينة املنورة ‪ -‬يعمل بشكل‬ ‫جيد ‪ -‬بداعي السفر ‪ -‬للجادين فقط‬ ‫‪ -‬ت‪079/8717554:‬‬

‫(‪ )1828‬محل للبيع ‪ -‬مياه صحيه‬ ‫محطه مياه ‪ -‬للبيع يعمل بشكل‬ ‫جيد ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬يوجد سيارتني‬ ‫مياه ‪ -‬ت‪079/9546090:‬‬

‫(‪ )1915‬صالون سيدات للبيع ‪ -‬عمان‬ ‫الغربية ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬بمعدات وديكور‬ ‫وأثاث جديد ‪ -‬لعدم التفرغ واالختصاص‬ ‫ من المالك ‪ -‬ت‪079/9999903:‬‬‫(‪ )2252‬مطعم للبيع او الضمان ‪ -‬بكامل‬ ‫معداته وتجهيزاته ‪ -‬على شارع دولي‬ ‫ورئيسي ل��واء الموقر ‪ -‬الفيصلية ‪-‬‬ ‫لالتصال ‪ -‬ت‪077/2001791:‬‬

‫(‪ )1827‬مطعم للبيع في عمان‬ ‫غ��رب��ي��ة ل��ه ف��رع��ي��ن ‪ -‬ب��داع��ي‬ ‫السفر ‪ -‬يعمل بشكل جيد ‪ -‬من‬ ‫ال��م��ال��ك م��ب��اش��رة ‪ -‬للجادين ‪-‬‬ ‫ت‪079/6680008:‬‬

‫(‪ )2332‬سوبرماركت للبيع ‪ -‬بكامل‬ ‫ت��ج��ه��ي��زات��ه ‪ -‬ف��ي ع��م��ان ال��غ��رب��ي��ة ‪-‬‬ ‫السعر بعد المعاينة ‪ -‬م��ن المالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/6543478 - 079/0457221:‬‬

‫(‪ )1615‬محل البان واجبان وسوبرماركت‬ ‫ مجهز بالكامل مع البضاعة او فارغ ‪-‬‬‫يعمل بشكل جيد ‪ -‬ت‪078/8622035:‬‬ ‫‪079/7330119 -‬‬

‫(‪ )2836‬محل دراي كلين ومخيطة ‪-‬في‬ ‫الياسمين ‪ -‬كامل معداته ‪ -‬معدات‬ ‫حديثة ‪ -‬يعمل بشكل ممتاز ‪ -‬موقع مميز‬ ‫بداعي السفر ‪ -‬بسعر مغري ‪ -‬السعر‬‫بعد المعاينة ‪ -‬ت‪- 078/7512344:‬‬ ‫‪079/8862039‬‬

‫(‪ )1749‬محل تجاري للبيع ‪ -‬شارع‬ ‫ال��ج��ام��ع��ة ‪ -‬ب��ج��ان��ب ج��ري��دة ال����راي ‪-‬‬ ‫تصلح لكافة االع��م��ال التجارية على‬ ‫ال��ش��ارع الرئيسي ‪ -‬بسعر م��غ��ري ‪-‬‬ ‫ت‪078/8333178:‬‬

‫(‪ )2820‬م��ح��ل ت��ج��اري ف��ي ال��راب��ي��ة‬ ‫ بموازاة الشارع الرئيسي ‪ -‬ديكورات‬‫ م��س��اح��ة‪45‬م ‪ -‬يصلح اي ع��م��ل ‪-‬‬‫كهرباء‪3‬فاز ‪ -‬خلو ‪4500‬دي��ن��ار قابل ‪-‬‬ ‫اجرته ‪3500‬دينار ‪ -‬ت‪077/7889778:‬‬

‫(‪ )1726‬محل خضار وفواكة ‪ -‬استيراد‬ ‫وتصدير ‪ -‬سوق الخضار المركزي ‪ /‬عمان‬ ‫ للبيع لعدم التفرغ ‪ -‬ت‪077/9987504:‬‬‫‪079/6688049 -‬‬

‫(‪ )2817‬س��وب��رم��ارك��ت للبيع‬ ‫ يف موقع ممتاز يف طرببور‬‫مقابل كنتاكي ‪ -‬للبيع بداعي‬ ‫السفر ‪ -‬للمهتمني االتصال على‬ ‫‪ -‬ت‪079/5856733:‬‬

‫(‪ )1724‬محل خضار وف��واك��ة ‪-‬‬ ‫استرياد وتصدير ‪ -‬سوق الخضار‬ ‫امل��رك��زي ‪ /‬عمان ‪ -‬للبيع لعدم‬ ‫التفرغ ‪ -‬ت‪- 077/9987504:‬‬ ‫‪079/6688049‬‬

‫(‪ )2807‬محل العاب كمبيوتر انترنت‬ ‫‪ Games - 40‬جهاز ‪ -‬في عمان الغربية‬ ‫ ذو سمعة ممتازة ‪ -‬يعمل بشكل ممتاز‬‫ لعدم التفرغ ‪ -‬ت‪- 078/5532466:‬‬‫‪079/6674561‬‬

‫(‪ )1694‬محل ع��ط��ور واك��س��س��وارات‬ ‫ وهدايا ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬يعمل بشكل‬‫جيد ‪ -‬مرج الحمام ‪ -‬ت‪078/8165481:‬‬ ‫(‪ )1685‬م��ح��ل ‪ -‬ف���ي ال��ي��رم��وك‬ ‫م��ول للبيع او للمبادلة ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪077/6398049 - 077/2214690:‬‬

‫مشروبات‬ ‫(‪ )2794‬كافتيريا لليبع ‪-‬‬ ‫ساخنه ‪ +‬ب��ارده وسكاكر ‪ -‬في ماركا‬ ‫ت‪- 079/7559945:‬‬ ‫الشماليه ‪-‬‬ ‫‪079/8821795‬‬

‫(‪ )1680‬كوفي شوب للبيع ‪ -‬في عمان‬ ‫الغربية عبدون الشمالي ‪ -‬اثاث وتجهيزات‬ ‫ممتازة ‪ -‬بابين ‪ -‬موقع حيوي ‪ -‬يعمل‬ ‫بشكل جيد ودي��ك��ور ‪ -‬م��ن المالك ‪-‬‬ ‫ت‪077/7003010:‬‬

‫(‪ )2770‬محل تجاري على ش��ارع مكة‬ ‫ على الشارع الرئيسي مباشرة ‪ -‬اجرة‬‫منخفضة وخلو مناسب يصلح لكافة‬ ‫االع��م��ال التجارية ‪ -‬مساحة ‪93‬م ‪-‬‬ ‫ت‪079/6000688:‬‬ ‫(‪ )2505‬مطعم مشاوي وسناكات ‪ -‬في‬ ‫الصويفية ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬يعمل بشكل‬ ‫ممتاز ‪ -‬بكامل تجهيزاته ‪ -‬للبيع لعدم‬ ‫التفرغ ‪ -‬ت‪079/5466465:‬‬ ‫(‪ )2487‬محل للبيع او الضمان ‪ -‬دراي‬ ‫كلين وغسيل مالبس ‪ -‬في االشرفية حي‬ ‫االرمن ‪ -‬ت‪079/5126502:‬‬ ‫(‪ )2469‬ش مكه ‪ -‬محل تجاري طابقين‬ ‫اضافة الى مشغل وغرفة ومستودعين‬ ‫وحمام ومطبخ ‪ -‬مرخص واجرته السنوية‬ ‫‪ 2000‬دينار ‪ -‬ت‪079/7898409:‬‬

‫(‪ )2423‬كافتيريا للبيع ‪ -‬في عين الباشا‬ ‫ قرب دوار عين الباشا ‪ /‬البقعة باتجاه‬‫عمان ‪ -‬ت‪079/5864405:‬‬

‫في‬ ‫(‪ )2447‬مطعم سناك للبيع ‪-‬‬ ‫الصويفية ‪ -‬بداعي السفر دخل جيد جدا‬ ‫لالتصال ‪ -‬ت‪079/9547176:‬‬

‫(‪ )2366‬محل للبيع ‪ -‬الشميساني ‪-‬‬ ‫موقع مميز بين كليتين ط�لاب بنوك‬ ‫وشركات ‪46.5‬م ‪ -‬ساحه ‪20‬م ‪ -‬يصلح‬ ‫مطعم سناك ‪ -‬شكوالته ‪ -‬سوبرماركت‬ ‫‪ -‬حلويات ‪ -‬ت‪079/9555705:‬‬

‫(‪ )2086‬محل في الصويفية ‪ -‬طابقين‬ ‫مساحة اجمالية ‪140‬م‪ - 2‬يقع في بالسوق‬ ‫التجاري وعلى شارعين ‪ -‬البيع بكامل‬ ‫ديكوراته وتجهيزاته ‪ -‬بسعر مغري‬ ‫لعدم التفرغ ‪ -‬للجادين فقط من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/5545246 - 06/4621329:‬‬

‫(‪ )2170‬محل خلوي لاليجار ‪ -‬في‬ ‫وادي الرمم ‪ -‬على ال��ش��ارع الرئيسي‬ ‫‪ -‬ت‪079/7678021 - 079/9519177:‬‬

‫(‪ )2460‬ع��ي��ادة اس��ن��ان للبيع ‪ -‬مع‬ ‫كامل المعدات في موقع جيد ‪ -‬وتعمل‬ ‫جيدا ‪ -‬ب��داع��ي السفر ‪ -‬ل�لات��ص��ال ‪-‬‬ ‫ت‪079/5028656:‬‬

‫(‪ )2134‬محل دراي كلني للبيع ‪ -‬بكامل‬ ‫معداته ‪ -‬يعمل بشكل جيد ‪ -‬يف تالع‬ ‫العلي ‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪079/6810805:‬‬

‫(‪ )1687‬سوبرماركت بابني مع سده ‪ -‬يف‬ ‫عمان الغربية ‪ -‬على شارع رئيسي ‪ -‬نظام‬ ‫باركود ‪+‬كامريات مراقبة ‪ +‬جهازانذار ‪-‬‬ ‫يعمل بشكل جيد ‪ -‬ت‪079/5041405:‬‬

‫(‪ )2343‬معرض أحذية تصفية أوروبية ‪-‬‬ ‫بكامل البضاعة ‪ -‬البيادر ‪ -‬على الشارع‬ ‫الرئيسي ‪ -‬موقع مميز ‪ - -‬لالتصال‬ ‫‪ -‬ت‪077/6444637 - 079/6144413:‬‬

‫(‪ )2069‬مطعم شاورما ودجاج مشوي ‪-‬‬ ‫وسناكات ‪ -‬موقع حيوي ‪ -‬يعمل بشكل‬ ‫ممتاز ‪ -‬بكامل معداته ‪ -‬بسعر مغري ‪-‬‬ ‫من املالك ‪ -‬ت‪077/9875656:‬‬ ‫(‪ )2061‬كافيه ف��ي الصويفية‬ ‫ م��رخ��ص ك��اف��ي��ه س��ي��اح��ي‬‫ مطل على ط��ري��ق ال��م��ط��ار ‪-‬‬‫مساحة‪210‬م ‪ -‬بكامل تجهيزاته‬ ‫ يعمل بشكل جيد ‪ -‬كراجات‬‫‪ -‬ت‪079/8716463:‬‬

‫(‪ )2080‬س��وب��رم��ارك��ت للبيع ‪-‬‬ ‫‪400‬م ‪ -‬موقع مميز وسط اسكانات‬ ‫ بدخل ممتاز ‪ -‬مع كامل البضاعه‬‫وامل��ع��دات‪+‬ادوات منزليه ‪ -‬بسعر‬ ‫معقول ‪ -‬ت‪- 079/5259764:‬‬ ‫‪079/7223400‬‬

‫(‪ )2044‬مطعم شاورما وسناك وحمص‬ ‫وفالفل ‪ -‬للبيع او الضمان ‪ -‬بكامل‬ ‫م��ع��دات��ه ‪ -‬يعمل بشكل ج��ي��د ‪- -‬‬ ‫ت‪079/8537507:‬‬

‫(‪ )2078‬محل في الصويفية ‪ -‬للبيع او‬ ‫المشاركة ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬ ‫ت‪079/0413047:‬‬

‫(‪ )2027‬محل تجاري واسع ‪ -‬على بابين‬ ‫ على الشارع الرئيسي ‪ -‬وسط صويلح‬‫‪ -‬ت‪079/6816737:‬‬

‫(‪ )2172‬كافتيريا ‪ -‬في وادي الرمم ‪ -‬على‬ ‫الشارع الرئيسي ‪ -‬ت‪- 079/7678021:‬‬ ‫‪079/9519177‬‬ ‫(‪ )2284‬محل ألبان وأجبان سوبرماركت‬ ‫للبيع ‪ -‬بابين وسدة ‪ -‬بكامل تجهيزاته‬ ‫ يعمل بشكل ممتاز ‪ -‬موقع مميز‬‫ دي��ك��ورات راقية ‪ -‬ثالجات ع��رض ‪-‬‬‫نظام محاسبة ‪ -‬السعربعد المعاينة‬ ‫ ت‪079/7905792:‬‬‫(‪ )1786‬محل تجاري للبيع ‪ -‬مساحه‪30‬م‬ ‫ على ال��ش��ارع الرئيسي ‪ -‬ف��ي جبل‬‫النزهه ‪ -‬مرخص كفتيريا ومرطبات‬ ‫وبجانب صاله اف��راح ومقابل مسجد ‪-‬‬ ‫ت‪079/6615236:‬‬ ‫(‪ )1780‬جبل الحسني ‪ -‬مجمع جالرييا‬ ‫ محل للبيع ‪ -‬بابني ‪ -‬الطابق الرئيسي‬‫ مع ديكوراته ‪ -‬بسعر مغري ‪ -‬لعدم‬‫التفرغ ‪ -‬ت‪079/9895095:‬‬

‫(‪ )1779‬محطة تنقية مياه صحية ‪ -‬في‬ ‫الصويفية ‪ -‬ش��ارع ال��وك��االت ‪ -‬اجهزة‬ ‫امريكية حديثة وسيارة مرخصة حديثا ‪-‬‬ ‫للبيع لعدم التفرغ ‪ -‬ت‪079/9670419:‬‬ ‫(‪ )1773‬سوبرماركت يعمل بشكل جيد ‪-‬‬ ‫مساحه‪300‬م ‪ -‬نظام باركود ‪ -‬كاميرات‬ ‫مراقبه ‪ -‬للجادين فقط ‪ -‬بسعر مغري‬ ‫ ت‪078/6492996 - 079/9762375:‬‬‫(‪ )1770‬محل ت��ج��اري للبيع ( تمليك‬ ‫) أو لاليجار ‪ -‬المقابلين ‪ -‬حي أبو‬ ‫ال��راغ��ب ‪ -‬مجمع الهمشري ‪70 -‬م ‪-‬‬ ‫طابقين ‪ -‬منطقة حيوية ‪ -‬يصلح‬ ‫لكافة االعمال التجارية ‪ -‬من المالك‬ ‫ ت‪079/6431743 - 078/5450559:‬‬‫(‪ )1768‬نادي لياقه ‪ -‬خاص للسيدات ‪-‬‬ ‫مجهز بالكامل ‪ -‬يعمل بشكل ممتاز جدا‬ ‫ بموقع مميز ‪ -‬منطقه طبربور ‪ -‬بداعي‬‫السفر ‪ -‬للجادين ‪ -‬ت‪079/5720830:‬‬

‫(‪ )1678‬ميني ماركت للبيع ‪ -‬يعمل‬ ‫بشكل جيد ‪ -‬وسط البلد ‪ -‬شارع بسمان ‪-‬‬ ‫من المالك مباشرة ‪ -‬ت‪078/7978593:‬‬ ‫(‪ )1765‬صالون سيدات ‪ -‬مجهز بالكامل‬ ‫ يعمل بشكل ممتاز ‪ -‬مختص بتجهيز‬‫العرائس ‪ -‬طبربور ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬بداعي‬ ‫السفر ‪ -‬للجادين ‪ -‬ت‪079/5720830:‬‬ ‫(‪ )2350‬محل انترنت للبيع ‪ -‬ش الجامعة‬ ‫االردن��ي��ة ‪ -‬مقابل البوابة الرئيسية ‪-‬‬ ‫بجانب بوبايز ‪ -‬ط أرضي ‪ -‬بابين ‪ +‬سدة‬ ‫ لعدم التفرغ ‪ -‬ت‪079/9042895:‬‬‫(‪ )1764‬كويف شوب للبيع ‪ -‬يف‬ ‫عمان الغربية عبدون الشمالي‬ ‫ اث��اث وتجهيزات ممتازة ‪-‬‬‫بابني ‪ -‬موقع حيوي ‪ -‬يعمل‬ ‫بشكل جيد وديكور ‪ -‬من املالك‬ ‫‪ -‬ت‪077/7003010:‬‬

‫(‪ )1661‬كافتيريا قهوة وش��اي للبيع‬ ‫ مرج الحمام ‪ -‬مقابل السوق الشعبي‬‫ على شارع رئيسي ‪ -‬تعمل بشكل جيد‬‫جدا ‪ -‬بسعر ‪17000‬دينار ‪ -‬من المالك‬ ‫ ت‪077/7754896:‬‬‫(‪ )1648‬محل ت��ج��اري للبيع‬ ‫يف خ��ل��دا‪/‬ب��ج��ان��ب‬ ‫تمليك ‪-‬‬ ‫كلية الخوارزمي ‪ -‬داخل مجمع‬ ‫ت��ج��اري ضخم ‪ -‬م��س��اح��ة‪32‬م‬ ‫ تكييف م��رك��زي ‪ -‬ك��راج��ات‬‫ ط‪ - 1‬م��ن امل���ال���ك‪55000‬د ‪-‬‬‫ت‪078/6339451:‬‬ ‫(‪ )1536‬محل ت��ج��اري‪ /‬م��رج الحمام ‪-‬‬ ‫يعمل بشكل جيد ‪ -‬موقع ممتاز ‪ -‬على‬ ‫الشارع الرئيسي ‪ -‬البيع لعدم التفرغ‬ ‫ ت‪079/8978338 - 078/5252009:‬‬‫(‪ )1645‬س��وب��ر م��ارك��ت وس��ط سوق‬ ‫المقابلين ‪ -‬مكون من بابين ‪ -‬مساحة‬ ‫‪100‬م ‪ +‬مستودع ‪ -‬يعمل بشكل ممتاز ‪-‬‬ ‫للبيع بكامل البضاعة ‪ -‬من المالك بداعي‬ ‫السفر ‪ -‬ت‪077/7774377:‬‬


55 52383

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


‫‪56‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫‪52404‬‬

‫‪52420‬‬

‫(‪ )1644‬مصنع للبيع ‪ -‬تعبئة كاسات‬ ‫وقوارير مياه ‪ -‬القويسمة ‪ 0‬مجهز بالكامل‬ ‫باالت حديثة ‪ -‬يعمل بشكل جيد ‪ -‬مقام‬ ‫على مخزنين بمساحة اجمالية ‪170‬م ‪-‬‬ ‫البيع لعدم التفرغ ‪ -‬ت‪079/6287777:‬‬ ‫ ‪079/6920066‬‬‫(‪ )1637‬محطة تنقية مياة جديدة ‪ -‬حي‬ ‫ن��زال ‪ /‬اول طلوع ن��زال ‪ -‬اتوماتيكية‬ ‫ تعمل بشكل جيد ‪ -‬مجهزة بالكامل ‪-‬‬‫اجهزة حديثة ‪ -‬لها زبائن ‪ -‬لعدم التفرغ‬ ‫ بسعر مغري ‪ -‬ت‪078/8496887:‬‬‫(‪ )1416‬صالون سيدات للبيع‬ ‫ل��ع��دم ال��ت��ف��رغ ‪ -‬م��س��اح��ة‬ ‫‪150‬م ‪ -‬مجهز كامل ‪ -‬موقع‬ ‫م��م��ي��ز يف ال��ص��وي��ف��ي��ة ‪-‬ك��اش‬ ‫او تقسيط ‪ -‬ل�لاس��ت��ف��س��ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/8804145:‬‬ ‫(‪ )1599‬ص��ال��ون وبيوتي سنرت للبيع‬ ‫ ش��ارع مكة ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬مجهز‬‫بكامل العدة واملواد والديكورات الحديثة‬ ‫ بسعرمغري جدا ‪ -‬ت‪079/8327679:‬‬‫(‪ )2573‬محل معجنات يعمل بشكل جيد‬ ‫ خلدا ‪ -‬دوار المدرسة االنجليزية ‪-‬‬‫لالستفسار ‪ -‬ت‪079/7455410:‬‬ ‫(‪ )1589‬مطعم حمص وف��ول وفالفل‬ ‫ معجنات ‪ -‬سناك ‪ -‬مجهز ‪ -‬للبيع‬‫أو للمشاركة ‪ -‬ال��دوري��ات الخارجية ‪-‬‬ ‫ت‪078/8885845 - 079/9799882:‬‬ ‫(‪ )1556‬محل تجاري للبيع ‪ -‬خلف قاضي‬ ‫القضاة ‪ -‬مقابل الحديقة االلفية ‪ -‬يصلح‬ ‫لكافة االعمال مساحة ‪50‬متر ‪ -‬لالتصال‬ ‫ ت‪079/9493995:‬‬‫(‪ )1542‬مطعم للبيع ‪ -‬في الشميساني‬ ‫ قرب مستشفى التخصصي والجزيرة‬‫ يعمل بشكل جيد ج��دا موقع مميز‬‫ت‪- 079/5785500:‬‬ ‫ للجادين ‪-‬‬‫‪079/6451222‬‬ ‫(‪ )1540‬كفتيريا للبيع ‪ -‬مكسيم مول‬ ‫ طاوالت خاصه ‪ -‬تعمل بشكل ممتاز ‪-‬‬‫بداعي السفر ‪ -‬ت‪078/6943776:‬‬ ‫مكسيم‬ ‫(‪ )1535‬مطعم للبيع ‪-‬‬ ‫مول ‪ -‬ط��اوالت خاصه ‪ -‬لعدم التفرغ ‪-‬‬ ‫ت‪079/5767339:‬‬ ‫(‪ )1496‬محل منظفات ‪ -‬موقع مميز‬ ‫ بسعر مناسب في الهاشمي الشمالي‬‫ ت‪078/8986885:‬‬‫(‪ )1478‬مطعم للبيع بكامل معداته‬ ‫ بسعر مغري ‪ -‬ماركا الشمالية اشارة‬‫المصانع ‪ -‬مجمع النبهان التجاري ‪-‬‬ ‫ت‪078/8774239 - 079/7093209:‬‬ ‫(‪ )1341‬محل للبيع ‪ -‬في الهاشمي‬ ‫الشمالي ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬بابين ‪ -‬طابقين‬ ‫ ت‪079/6731342:‬‬‫(‪ )1448‬مطعم ايطالي مجهز كامل‬ ‫ فرن حطب ومعدات ايطالية أصلية‬‫ بسعر مغري ‪ -‬بداعي السفر ‪ -‬يمكن‬‫التقسيط ‪ -‬ت‪079/7715570:‬‬

‫(‪ )1425‬محل للبيع ‪ -‬في تالع العلي‬ ‫‪/‬ب��ج��ان��ب اس���واق السلطان ‪ -‬مساحة‬ ‫‪3.5×9‬م ‪ -‬خلو ‪9500‬دي��ن��ار ‪ -‬االج��رة‬ ‫‪ 3500‬سنوي ‪ -‬ت‪079/5888156:‬‬

‫(‪ )1262‬كافترييا للبيع يف شارع الجامعة‬ ‫االردن��ي��ة ‪ -‬يف موقع مميز ‪ -‬تعمل‬ ‫بشكل جيد ج��دا ‪ -‬مجهزة بالكامل ‪-‬‬ ‫ت‪079/9279917 - 079/5151339:‬‬

‫(‪ )1077‬سوبرماركت للبيع ‪ -‬بموقع‬ ‫مميز جدا ‪ -‬بسعرمغري جدا ‪ -‬باب واحد‬ ‫ يعمل بشكل ممتاز ‪ -‬عمان الشرقية ‪-‬‬‫لعدم التفرغ ‪ -‬ت‪078/8426146:‬‬

‫(‪ )2577‬محل اكسسوارات للبيع ‪ -‬في‬ ‫طبربور ‪ -‬شارع كلية الشهيد فيصل ‪ -‬مع‬ ‫البضاعة او بدون ‪ -‬ت‪079/8805877:‬‬

‫(‪ )1250‬محل البسة ‪ -‬البيع مع البضاعة‬ ‫‪+‬الديكور ‪ -‬يف صويلح ‪ -‬ب��دون خلو ‪-‬‬ ‫ت‪077/6965103:‬‬

‫(‪ )1219‬م��رك��ز ث��ق��اف��ي عريق‬ ‫في وسط عمان ‪ -‬للبيع بسعر‬ ‫مغري ‪ -‬مؤلف من ‪ 6‬غرف وصالة‬ ‫مرخص من التربية واالم��ان��ة ‪-‬‬ ‫للجادين ‪ -‬ت‪- 078/7552077:‬‬ ‫‪06/4647066‬‬

‫في‬ ‫(‪ )855‬محل معجنات للبيع ‪-‬‬ ‫الصويفيه ‪ -‬للبيع مع كامل معداته‬ ‫او بدون ‪ -‬بسعر مغري لعدم التفرغ ‪-‬‬ ‫لالتصال ‪ -‬ت‪079/7393999:‬‬

‫(‪ )1062‬حضانة للبيع ‪ -‬لعدم التفرغ‬ ‫ تعمل بشكل جيد ‪ -‬عبارة عن فيال‬‫مستقلة ‪ -‬مساحة ‪900‬م ف��ي عمان‬ ‫الغربية ‪ -‬ت‪079/6944795:‬‬

‫(‪ )1206‬محل انترنت للبيع ف��ي ش‬ ‫الجاردنز ‪ -‬يعمل بشكل جيد ‪ -‬مع‬ ‫ك��اف��ة ل��وازم��ه‪+‬اج��ه��زة ب�لاي ستيشن‬ ‫ بسعرمغري ج��دا ب��داع��ي السفر ‪-‬‬‫ت‪077/9993465:‬‬ ‫(‪ )1205‬محل للبيع في شارع الجاردنز‬ ‫ بسعر مغري جدا ‪ -‬لالتصال على رقم‬‫ ت‪077/9993465:‬‬‫(‪ )644‬مطعم للبيع ‪ -‬في عبدون ‪ -‬شارع‬ ‫بور سعيد ‪ -‬مساحة ‪374‬م ‪187 +‬م من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬بسعر ‪280‬أل��ف دينار‬ ‫ ت‪079/5546543 - 079/6727773:‬‬‫(‪ )574‬محل معجنات وحلويات‬ ‫موقع في مميزخلف الكلية‬ ‫‬‫العلمية االسالمية بين الدوار االول‬ ‫والثاني‪-‬يعمل بشكل جيد ‪ -‬بكامل‬ ‫معداته ‪ -‬ت‪079/7505131:‬‬

‫(‪ )657‬صالون سيدات ‪ -‬بكامل معداته‬ ‫وتراخيصه ‪ -‬قرب اشارة السيفوي ‪ -‬في‬ ‫الشميساني ‪ -‬ط ارضي يعمل بشكل جيد‬ ‫ ت‪079/7220456 - 079/9695969:‬‬‫يف‬ ‫(‪ )2606‬مطعم للبيع ‪-‬‬ ‫ياجوز‪/‬مقابل الرتبية ‪ -‬الوحيد‬ ‫يف املنطقة ‪ -‬م��ع م��ع��دات��ه او‬ ‫ب��دون ‪ -‬يعمل بشكل ممتاز ‪-‬‬ ‫منطقة مزدحمة ‪ -‬بسعرمغري‬ ‫ج��دا ‪ -‬ت‪- 078/6356644:‬‬ ‫‪079/6070133‬‬ ‫(‪ )835‬محل خ��ض��ار وف��واك��ه ‪ -‬في‬ ‫ت�ل�اع ال��ع��ل��ي‪/‬م��ق��اب��ل ب��ن��ك االس��ك��ان‬ ‫وال��ب��ري��داالردن��ي ‪ -‬للبيع لعدم التفرغ‬ ‫ لالتصال ‪ -‬ت‪- 079/6806648:‬‬‫‪079/5631657‬‬ ‫(‪ )2597‬محل بابين ‪ -‬موقع مميز في‬ ‫البيادر ‪ -‬مقابل مجمع تجاري ضخم ‪-‬‬ ‫فارغ او بكامل معداته ‪ -‬بسعر مغري ‪-‬‬ ‫للجادين ‪ -‬ت‪078/7490322:‬‬

‫(‪ )1199‬للبيع مطعم حديث مع الديكور‬ ‫ ل��م يعمل بعد ‪ -‬ب���دون م��ع��دات ‪-‬‬‫مرخص فرن معجنات ‪ +‬سناك ‪ -‬في ام‬ ‫اذينة ‪/‬خلف الفورسيزون ‪ -‬او للضمان‬ ‫‪ -‬ت‪079/5641303:‬‬

‫(‪ )833‬ميني ماركت للبيع ‪ -‬بداعي‬ ‫السفر ‪ -‬يعمل بشكل ممتاز ‪ -‬في‬ ‫الهاشمي الشمالي‪/‬شارع االمير راشد‬ ‫ منطقة مأهولة خ��ط السرفيس ‪-‬‬‫ت‪079/0391198 - 078/8952216:‬‬

‫(‪ )1408‬محل تجاري للبيع ‪ -‬شارع وصفي‬ ‫التل ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪077/7386323:‬‬

‫ضمن سكن‬ ‫(‪ )781‬محل للبيع ‪-‬‬ ‫على ش��ارع المدينة المنورة ‪ -‬مساحة‬ ‫‪200‬م داخ��ل��ي ‪150‬م خ��ارج��ي تصلح‬ ‫الستثمارات عدة ‪ -‬ت‪079/8611231:‬‬ ‫‪079/7002266 -‬‬

‫(‪ )636‬سوبرماركت للبيع في الصويفية‬ ‫ في اجمل المواقع التجارية ‪ -‬مجهز‬‫ب��ال��ك��ام��ل ‪ -‬م��ع م��ع��دات��ه والبضاعة‬ ‫ السعر بعد المعاينة ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬‫ت‪078/7572702 - 079/8911579:‬‬ ‫(‪ )626‬محل ايس كريم ‪ -‬موقع‬ ‫مميز في الصويفية ‪ -‬بالقرب من‬ ‫شارع والوكاالت ‪ -‬بجميع معداته‬ ‫ بابين ‪ -‬مدفوع ايجار ل‪- 10/1‬‬‫للجادين ‪ -‬ت‪079/7628835:‬‬ ‫الجاردنز‪/‬‬ ‫(‪ )1369‬مطعم شعبي ‪-‬‬ ‫خ��ل��ف ج��ب��ري ‪ -‬بسعرمغري ‪ -‬يعمل‬ ‫بشكل ممتاز ‪ -‬محاط بدوائرحكومية‬ ‫ضخمه ومدارس ‪ -‬ومقابلة حديقة عامة‬ ‫ ت‪077/2433780 - 078/7170752:‬‬‫(‪ )1365‬محل خضار وفواكه ولحوم للبيع‬ ‫ خلدا ‪ -‬قرب دوار المدارس االنكليزية ‪-‬‬‫الواجهة ‪ 9‬متر ‪ -‬المساحة ‪ 30‬متر ‪ -‬لعدم‬ ‫التفرغ ‪ -‬ت‪079/7056044:‬‬ ‫(‪ )1280‬صالون سيدات للبيع ‪ -‬بسبب‬ ‫ال��س��ف��ر ‪ -‬ع��ب��ارة ع��ن ف��ي�لا أن��ي��ق��ة مع‬ ‫ك��راج‪+‬ح��دي��ق��ة ‪ -‬بكامل معداته ‪ -‬يف‬ ‫ضاحية الرشيد ‪ -‬بسعرمغري ج��دا ‪-‬‬ ‫ت‪078/5555977 - 079/5809074:‬‬

‫(‪ )974‬ص��ال��ون س��ي��دات للبيع ‪-‬‬ ‫يوجد فيه بدكير ومنكير بمنطقة‬ ‫عبدون ‪ -‬موقع مميزجدا ‪ -‬للجادين‬ ‫ ت‪077/9991967:‬‬‫(‪ )954‬محل البسة تصفية للبيع ‪ -‬خلدا‬ ‫‪ /‬مساحة‪170‬م ‪ -‬طابقني ‪ -‬يعمل بشكل‬ ‫ممتاز ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬مجهز بديكورات‬ ‫حديثة ‪ -‬للجادين ‪ -‬ت‪078/6665579:‬‬ ‫(‪ )755‬محل ‪90‬م مع سدة ‪ -‬لبيع البن‬ ‫والزعتر وال��ب��ه��ارات مكسرات ‪ -‬جملة‬ ‫ومفرق ‪ -‬يعمل بشكل ممتاز ‪ -‬ديكورات‬ ‫حديثة ‪ -‬بالمعدات أو بدون ‪ -‬وسط سوق‬ ‫الجملة ‪ -‬ش اليرموك وادي الرمم ‪-‬‬ ‫بداعي السفر ‪ -‬ت‪079/7501554:‬‬ ‫(‪ )260‬مطعم للبيع ‪ -‬الصويفية ‪ -‬بكامل‬ ‫معداته ‪ -‬يعمل بشكل ممتاز ‪ -‬للمراجعة‬ ‫ ت‪079/9985800:‬‬‫(‪ )1321‬محل للبيع في الهاشمي الشمالي‬ ‫ ش االمير راشد ‪ -‬الشارع الرئيسي ‪-‬‬‫الطابق االول ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬سعر مميز‬ ‫‪ -‬ت‪079/6946562 - 079/0605723:‬‬

‫(‪ )1055‬مطعم للبيع ‪ -‬في مكة‬ ‫مول ‪ -‬طابق المطاعم ‪ -‬مساحة‬ ‫‪90‬م ‪ -‬موقع مميز داخل المول ‪-‬‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪079/9088406:‬‬ ‫(‪ )1047‬محطة تحلية مياه في شمال‬ ‫عمان ‪ -‬مساحة ‪89‬م مع السدة مع سيارة‬ ‫للتوزيع‪ H100‬عمرالمحطة سنة ونصف‬ ‫ بداعي السفر ‪ -‬ت‪- 078/8382849:‬‬‫‪079/6403302‬‬ ‫(‪ )987‬مكتبةللبيع ف��ي عمان‬ ‫الغربية لعدم التفرغ ‪3 -‬طوابق‬ ‫ ف���ي م��ن��ط��ق��ة ت��ج��اري��ة على‬‫ش��ارع رئيسي ‪ -‬تعمل منذ ‪18‬‬ ‫سنة ‪ -‬السعربعد المعاينة ‪-‬‬ ‫ت‪078/6619289:‬‬ ‫(‪ )983‬محل فارغ للبيع بخلو ‪ -‬مساحة‬ ‫‪46‬م ‪ -‬يف بيادر وادي السري ‪/‬الشارع‬ ‫الرئسيسي ‪ -‬يصلح محل مالبس ‪ /‬أحذية‬ ‫‪ /‬خلويات ‪ -‬ت‪079/5266674:‬‬ ‫(‪ )1305‬صالون للسيدات ‪ -‬في منطقة‬ ‫الرابية ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬يعمل بشكل‬ ‫ممتاز ‪ -‬للبيع بداعي السفر ‪ -‬لالتصال‬ ‫ ت‪079/6797153:‬‬‫(‪ )916‬محل في الصويفية ‪ -‬مجهز‬ ‫تكييف عدد‪+2 2‬طابق ‪ +‬باب كهرباء‬ ‫ كامل وجاهز لبدء أي مشروع ‪ -‬اجرة‬‫سنوية ‪ 6500‬دينار وبدل تجهيز ‪ 15‬ألف‬ ‫دينار ‪ -‬ت‪079/5627585:‬‬ ‫(‪ )569‬مطعم للبيع في البقعة‪/‬‬ ‫مساحة‪95‬م‬ ‫س��وق الخضار ‪-‬‬ ‫ ب��ك��ام��ل م��ع��دات��ه ‪ -‬مبلط‬‫سيراميك كامل م��ع المطبخ ‪-‬‬ ‫بسعر ‪4500‬دي��ن��ار واج��رة المحل‬ ‫‪125‬شهري ‪ -‬ت‪079/9402301:‬‬ ‫في‬ ‫(‪ )544‬م��ح��ل تصفية للبيع ‪-‬‬ ‫الصويفية ‪ -‬مساحة ‪70‬م ‪ -‬يعمل بشكل‬ ‫جيد ‪ -‬موقع ممتاز ‪ -‬مجهز بديكورات‬ ‫حديثة ‪ -‬ت‪079/5308190:‬‬ ‫(‪ )512‬محل تجاري للبيع ‪ -‬في تالع‬ ‫العلي ‪ -‬يصلح لكافة االعمال ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 3.5 × 11‬م��ع س���دة ‪ -‬ل�لات��ص��ال ‪-‬‬ ‫ت‪078/5225038 - 079/6624258:‬‬ ‫(‪ )457‬مطعم بيتزا ومعجنات ‪ -‬للبيع‬ ‫بكامل معداته بداعي السفر ‪ -‬يعمل‬ ‫بشكل جيد ‪ -‬في موقع مميز في شارع‬ ‫الزمخشري ‪/‬المدينة الرياضية ‪/‬مقابل‬ ‫اسواق المدينة ‪ -‬السعر‪48‬ألف قابل من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/5096465:‬‬ ‫(‪ )341‬ص��ال��ون س��ي��دات للبيع بكامل‬ ‫ال��ت��ج��ه��ي��زات ‪ -‬ب��م��وق��ع مميز على‬ ‫م��دخ��ل مدينة السلط‪/‬مقابل مبنى‬ ‫المحافظة ‪ -‬لعدم التفرغ ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/8815753:‬‬


52423

57

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG

¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG

58


51026

59

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG 52423

¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG

60


61

52382

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


‫‪62‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫‪52395‬‬

‫(‪ )442‬سورماركت في م��رج الحمام ‪-‬‬ ‫اربع أبواب ‪ -‬مبيعات عالية ‪ -‬يعمل بشكل‬ ‫ممتاز ‪ -‬موقع مميز على مثلث طرق ‪-‬‬ ‫لالتصال ‪ -‬ت‪077/2052790:‬‬

‫(‪ )319‬مجمع ت��ج��اري للبيع‬ ‫يف م��وق��ع مميز بمنطقة‬ ‫‬‫الجبيهة مقابل املدينة الرتويحية‬ ‫ م��ؤل��ف م��ن ‪5‬ط��واب��ق ‪ -‬من‬‫املالك مباشرة ‪ -‬لالستفسار ‪-‬‬ ‫ت‪079/8776622:‬‬ ‫(‪ )1551‬ع��م��ارة للبيع ف��ي جبل التاج‬ ‫ ل�لاس��ت��ث��م��ار ‪ -‬ق���رب ال���ح���اووز ‪-‬‬‫ت‪079/6529512:‬‬

‫(‪ )152‬محمص للبيع ل��ع��دم التفرغ‬ ‫ يعمل بشكل جيد ‪ -‬ف��ي منطقة‬‫حي نزال ‪ -‬دوار الياسمين ‪ -‬للمراجعة‬ ‫‪ -‬ت‪079/9888046 - 079/6444749:‬‬

‫(‪ )264‬عمارة مكونة من طابقين ‪+‬غرفة‬ ‫بويلر ‪ -‬كل طابق حوالي ‪150‬م ‪ -‬االرض‬ ‫‪331‬م ‪ -‬عمان ‪/‬اول طلوع جبل الزهور ‪-‬‬ ‫من المالك ‪ -‬ت‪079/6431717:‬‬

‫(‪ )443‬مطعم م��ك��ون م��ن طابقين‬ ‫ م��ع كامل معداته للبيع ‪ -‬بجانب‬‫مستشفى البشير ‪ -‬لالستفسار ‪-‬‬ ‫ت‪06/4774994 - 079/7446325:‬‬

‫(‪ )1603‬ع��م��ارة ت��ج��اري��ة استثمارية‬ ‫ ‪3‬طوابق و‪3‬م��خ��ازن ‪ -‬بسعر مغري‬‫ج��دا ‪ -‬يف الصويفية ‪ -‬ش ال��وك��االت ‪-‬‬ ‫االرض ‪350‬م ‪ -‬البناء ‪1000‬م ‪ -‬من املالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪079/5277666:‬‬

‫(‪ )143‬محل للبيع في جبل عمان ‪ -‬شارع‬ ‫الرينبو ‪/‬ن��زول البلد ‪ -‬بجانب كوفي‬ ‫شوب ‪ -‬بداعي السفر ‪ -‬للجادين فقط‬ ‫‪ -‬ت‪079/5323331 - 079/0478805:‬‬

‫(‪ )243‬عمارة للبيع ‪ -‬في ام البساتين ‪-‬‬ ‫‪3‬طوابق حجر ‪ -‬كل طابق ‪250‬م ‪ -‬االرض‬ ‫‪785‬م ‪ -‬السعر ‪ 185‬ألف دينار ‪ -‬لالتصال‬ ‫‪ -‬ت‪079/6506725:‬‬

‫(‪ )62‬مطعم وك��وف��ي ش��وب للبيع ‪-‬‬ ‫اراجيل ‪ -‬بيتزا ‪ -‬معجنات ‪ -‬كوكتيالت‬ ‫ للبيع ب��داع��ي السفر ‪-‬للمراجعة ‪-‬‬‫ت‪079/8929086:‬‬

‫(‪ )2048‬عمارة للبيع في المقابلين ‪ -‬ش‬ ‫الحرية ‪ -‬مكونة من ‪5‬شقق و‪3‬محالت ‪-‬‬ ‫مساحة االرض ‪500‬م والبناء ‪600‬م ‪ -‬من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪- 079/5617505:‬‬ ‫‪079/5078188‬‬

‫(‪ )923‬محل للبيع يف البيادر‬ ‫املنطقةالصناعية ‪ -‬ش‬ ‫‬‫البنك العربي ‪ -‬موقع مميز ‪-‬‬ ‫مساحة‪91‬مرت ‪ +‬سدة‪91‬مرت ‪ -‬له‬ ‫مداخل خلفية ‪ -‬رف��وف لكامل‬ ‫املحل ‪ -‬ت‪- 078/8504037:‬‬ ‫‪079/5080885‬‬

‫(‪ )172‬ع��م��ارة سكنية ف��اخ��رة‬ ‫ ف��ي اج��م��ل مناطق داب���وق‪-‬‬‫تحت التشطيب النهائي ‪ -‬مساحة‬ ‫االرض‪750‬م ‪ -‬ال��ب��ن��اء‪1950‬م‬ ‫ ‪ 7‬ط���واب���ق ‪5 -‬ش���ق���ق كل‬‫ش��ق��ة م���س���اح���ة‪337‬م ‪ -‬طابق‬ ‫خ���دم���ات‪-10‬م���واق���ف س��ي��ارات‬ ‫ ح��دائ��ق وت���راس���ات مساحات‬‫كبيرة ‪ -‬م��ع امكانية التوسعة‬ ‫مستقبال ‪ -‬من المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5355228:‬‬

‫(‪ )918‬محل مكتبة والعاب ‪ -‬وادوات‬ ‫مدرسية في الصويفية للبيع يعمل بشكل‬ ‫جيد شريطة متابعة من صاحب العمل‬ ‫بسعر مناسب ‪ -‬ت‪079/5627585:‬‬ ‫(‪ )2627‬محطة غسيل سيارات ‪ -‬موقع‬ ‫حيوي ‪ -‬المقابلين ‪ -‬على شارع رئيسي‬ ‫ ‪ 4‬أب���واب ‪ -‬مجهزة بالكامل بأحدث‬‫المعدات ‪ -‬تعمل بشكل ممتاز ‪ -‬مع عقود‬ ‫لـ ‪ 5‬شركات ‪ -‬لعدم التفرغ ‪ -‬من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪078/5210777 - 079/5210777:‬‬

‫(‪ )158‬عمارة استثمارية ‪ -‬جديدة لم‬ ‫تسكن ‪ -‬ف��ي اب��و نصير‪/‬قرب مسجد‬ ‫الهدى ‪9 -‬شقق ‪ -‬كل شقة ‪2‬نوم صالون‬ ‫حمام ‪ -‬مطبخ ‪ -‬برندة ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/5553295:‬‬ ‫(‪ )2074‬عمارة للبيع ‪ 10 -‬شقق ‪-‬‬ ‫عرجان ‪ -‬بسعر ‪ 300‬ألف ‪ -‬مؤجرة ‪24000‬‬ ‫دينار ‪ -‬ت‪079/8777717:‬‬

‫(‪ )647‬مطعم وكوفي شوب ‪ -‬مقابل‬ ‫الجامعة االردنية ‪ -‬بمساحة كبيرة ‪-‬‬ ‫واج��ه��ة ع��ل��ى ال���ش���ارع ‪ -‬ب��دخ��ل جيد‬ ‫‪ -‬ت‪078/5715020 - 079/5878718:‬‬

‫(‪ )1517‬عمارة تجاري ‪ -‬في الهاشمي‬ ‫ال��ش��م��ال��ي ‪ -‬اس��ت��ث��م��اري��ة ‪ -‬بسعر‬ ‫م��ن��اس��ب ‪ -‬ع���دم ت��دخ��ل ال��وس��ط��اء ‪-‬‬ ‫ت‪078/6269680 - 077/7072760:‬‬

‫(‪ )572‬مطعم سناك للبيع ‪ -‬مكون‬ ‫م��ن ب��اب واح���د ‪ -‬للبيع بكامل‬ ‫معداته ‪ -‬يعمل بشكل جيد ‪ -‬في‬ ‫الوحدات ‪ /‬دخلة رشاد ‪ -‬لالتصال‬ ‫‪ -‬ت‪079/5361187:‬‬

‫(‪ )2097‬مجمع تجاري للبيع ‪ -‬الهاشمي‬ ‫الشمالي ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬الشارع الرئيسي‬ ‫ ‪6‬مخازن ‪3 -‬طوابق ‪ -‬يسلم فارغ ‪ -‬من‬‫المالك ‪ -‬ت‪078/6306682:‬‬

‫(‪ )61‬محل فساتني أع���راس وسهرة‬ ‫يف خ��ل��دا ‪ -‬يعمل ج��ي��دا للبيع مع‬ ‫البضاعة بداعي السفر ‪ -‬لالستفسار ‪-‬‬ ‫ت‪077/9828400:‬‬

‫(‪ )1490‬مجمع تجاري ضخم ‪ -‬في اجمل‬ ‫ضواحي عمان ‪-‬االرض دون��م ‪ -‬البناء‬ ‫‪4000‬م تقريبا ‪ -‬مكون م��ن محالت‬ ‫تجاريه ومكاتب وشقق ‪ -‬بسعر ‪2‬مليون‬ ‫ امكانية التبديل والتقسيط لجزء منه‬‫‪ -‬ت‪078/6883545:‬‬

‫(‪ )89‬محل للبيع ‪ -‬يف الهاشمي‬ ‫الشمالي ‪ /‬الشارع الرئيسي ‪ -‬دوار‬ ‫نقاوه ‪ -‬مع سدة ‪ +‬ديكور ‪ -‬يصلح‬ ‫لكافةاالعمال ‪ -‬بسعر مغري ‪-‬‬ ‫للجادين ‪ -‬ت‪079/9522589:‬‬ ‫‪078/7024146 -‬‬

‫(‪ )2407‬مجمع للبيع ‪ -‬بالقويسمة ‪-‬‬ ‫طابقين‪ -‬مكون من ‪ 9‬محالت وكراج و‬ ‫‪ 3‬شقق‪ -‬مساحة االرض‪650‬م‪ -‬مؤجر‬ ‫بالكامل بدخل سنوي ‪ 25000‬للبيع بسعر‬ ‫مناسب ‪ -‬ت‪079/5656049:‬‬

‫(‪ )33‬سوبر ماركت ‪ -‬موقع مميز في‬ ‫عمان الغربية ‪ -‬منطقة حيوية ‪ -‬بجانب‬ ‫مخبز ‪ -‬يعمل بشكل ممتاز ‪ -‬بكامل‬ ‫معداته ‪ -‬ت‪077/7936700:‬‬

‫(‪ )1479‬ع��م��اره ‪ 6‬ط��واب��ق ‪7 -‬شقق‬ ‫ديلوكس ‪ -‬خمسة ابواب تسويه ‪ -‬مواقف‬ ‫ مصعد ‪ -‬صناعات للبيع ‪1900 -‬م ‪-‬‬‫تصلح لصالة افراح ‪ -‬او اي عمل تجاري‬ ‫اخر ‪ -‬ت‪078/8169767:‬‬

‫(‪ )732‬سوبرماركت للبيع ‪ -‬في جبل‬ ‫الحسين ‪ -‬شارع خالد بن الوليد ‪ -‬يعمل‬ ‫بشكل جيد جدا ‪ -‬مع سدة كبيرة بداعي‬ ‫السفر ‪ -‬ت‪079/5938478:‬‬

‫(‪ )1464‬عمارة اسكان للبيع ‪ -‬الجبيهة‬ ‫اب���و ال��ع��وف ‪ -‬م��ك��ون��ة م��ن ‪ 11‬شقة‬ ‫ك��ل ش��ق��ة ‪175‬م ‪ -‬ج��دي��دة ‪ -‬على‬ ‫شارعين ‪ -‬تشطيبات سوبرديلوكس‬ ‫ موقع مميز ‪- www.zalloum.com -‬‬‫ت‪079/5434849:‬‬

‫(‪ )717‬سوبرماركت في الجبيهة ‪× 4 -‬‬ ‫‪12‬م ‪ -‬شارع رئيسي ‪ -‬منطقة مكتظة‬ ‫بالسكان ‪ -‬مقابل جامع ‪ -‬معدات حديثة‬ ‫ يعمل م��ن��ذ‪10‬س��ن��وات ‪ -‬المطلوب‬‫‪35000‬دينار ‪ -‬ت‪077/6380480:‬‬

‫(‪ )2463‬عمارة طابقين مكونة من ‪4‬‬ ‫شقق للبيع ‪ -‬في أم السماق ‪ /‬الدوار‬ ‫السابع ‪ -‬مسطح البناء ‪1000‬م واالرض‬ ‫‪1060‬م ‪ -‬ت‪079/9066693:‬‬

‫(‪ )317‬مركز للعناية بالبشرة ‪ -‬وعالج‬ ‫طبيعي والليزر ‪ -‬مرخص ‪ -‬للبيع او‬ ‫الضمان مع كامل االجهزة ‪ -‬لالتصال‬ ‫‪ -‬ت‪078/8548895 - 079/7240951:‬‬

‫(‪ )1447‬عماره في ام نواره ‪ -‬اربع‬ ‫شقق كل شقه ‪2‬نوم ‪ -‬صالون ‪-‬‬ ‫مطبخ ‪ -‬بلكونه ‪ -‬مؤجره كل شقه‬ ‫‪110‬دينار ‪ -‬السعر ‪53‬الف صافي ‪-‬‬ ‫من المالك ‪ -‬ت‪079/6541248:‬‬

‫(‪ )314‬صالون للبيع ‪ -‬صالون‬ ‫س���ي���دات ل��ل��ب��ي��ع ‪ -‬بكامل‬ ‫م��ح��ت��وي��ات��ه ‪ -‬م��ن��ط��ق��ة ت�لاع‬ ‫ال��ع��ل��ي ‪ -‬ل���ع���دم ال���ت���ف���رغ ‪-‬‬ ‫ت‪079/6965244:‬‬

‫(‪ )2555‬ع��م��ان ال��غ��رب��ي��ة ‪ -‬ع��م��ارة‬ ‫استثمارية ‪25‬ستوديو مؤجرة مفروشة‬ ‫بالكامل بدخل ممتاز‪-‬قرب الخدمات‬ ‫ بسعر مناسب جدا ‪ -‬بدون وسطاء ‪-‬‬‫ت‪079/9398039:‬‬

‫(‪ )299‬سوبرماركت للبيع يف الشميساني‬ ‫ يعمل بشكل جيد ‪ -‬مساحة كبرية‬‫وايجار مناسب وموقع مناسب ‪ -‬لعدم‬ ‫التفرغ ‪ -‬ت‪077/6741949:‬‬

‫(‪ )1201‬عماره للبيع يف جبل الحسني ‪-‬‬ ‫استثماريه ‪ -‬قرب مدرسه راهبات الناصره‬ ‫ مكونه م��ن ‪ 8‬شقق ‪ -‬االرض‪622‬م‬‫ البناء‪850‬م ‪ -‬السعر‪ 230‬ال��ف قابل‬‫‪ -‬ت‪079/5002279 - 079/9607997:‬‬

‫(‪ )286‬محل دراي كلين في جبل التاج‬ ‫ مساحة واسعة ‪ -‬يعمل بشكل جيد‬‫ في موقع كثيف بالسكان وحيوي ‪-‬‬‫بسعرمناسب ‪ -‬ت‪- 079/7933425:‬‬ ‫‪079/5553065‬‬

‫(‪ )1189‬عماره للبيع ‪ -‬جبل الحسني ‪-‬‬ ‫خلف جمعيه اللد الخرييه ‪ -‬استثماريه‬ ‫ مكونه م��ن‪ 7‬شقق ‪ -‬االرض‪650‬م‬‫ البناء‪810‬م ‪ -‬بسعر‪ 270‬الف قابل ‪-‬‬‫ت‪079/5002279:‬‬

‫(‪ )278‬معمل ‪ -‬مختص بأحبار‬ ‫ال��ط��اب��ع��ات ‪ -‬ي��ع��م��ل بشكل‬ ‫ج��ي��د ‪ -‬ال��ب��ي��ع ب��س��ع��ر م��غ��ري ‪-‬‬ ‫ت‪079/6659511:‬‬ ‫(‪ )268‬م��ح��ل م��س��اح��ة‪ - 2×3‬في‬ ‫مجدي مول الطابق‪ - 1‬يصلح أي عمل‬ ‫تجاري ‪ -‬يعمل في بيع الشاالت حاليا‬ ‫ بسعر ‪7500‬دي��ن��ار لعدم التفرغ ‪-‬‬‫ت‪078/5246624:‬‬ ‫موقع‬ ‫(‪ )241‬مطعم للبيع ‪-‬‬ ‫مميز ‪ -‬دي��ك��ور مميز ‪ -‬بداعي‬ ‫السفر ‪ -‬لالستفسار من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/9231001:‬‬ ‫(‪ )2920‬محمص للبيع بكامل محتوياته‬ ‫ اجرة ‪ 150‬دينار ‪ -‬ضمن مجمع تجاري‬‫في ضاحية االمير حسن ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5088121:‬‬

‫(‪ )375‬ع��ي��ادة طبية ف��ي ص��وي��ل��ح ‪-‬‬ ‫مرخصة ومجهزة بشكل كامل في موقع‬ ‫ممتاز ‪ -‬للبيع لعدم التفرغ ‪ -‬للمراجعة‬ ‫االتصال على ‪ -‬ت‪077/6260592:‬‬

‫(‪ )1946‬مجمع تجاري ‪ -‬المقابلين ‪ -‬من‬ ‫ال��درج��ة الممتازة ‪ -‬على ش الحرية ‪-‬‬ ‫منطقة حيوية ‪ -‬البناء ‪2250‬م ‪ -‬األرض‬ ‫‪1024‬م ‪ -‬معارض وصاالت ومستودعات‬ ‫ ساحة أمامية تصلح لجميع االستعماالت‬‫‪ -‬بسعرمغري ‪ -‬ت‪078/8944787:‬‬

‫(‪ )1498‬مكتب للبيع يف ش��ارع‬ ‫م��ؤث��ث بالكامل ‪-‬‬ ‫الجامعة ‪-‬‬ ‫ودي��ك��ورات ف��اخ��رةج��دا ‪ -‬تكييف‬ ‫وشبكة كمبيوترات ‪ -‬ومقسم‬ ‫وك���ام�ي�رات ‪ -‬م��س��اح��ة ‪260‬م ‪-‬‬ ‫طابقني ‪ -‬كل طابق ‪130‬م مطبخ‬ ‫حمامني ‪ -‬املكتب عبارة عن مكتب‬ ‫م��دي��ر ع��ام كبري ج��دا ‪2 +‬مكتب‬ ‫استقبال ‪4 -‬مكاتب كبرية و‪7‬مكاتب‬ ‫مفتوحة ‪ -‬االي��ج��ار ‪6000‬دي��ن��ار‬ ‫والخلو كامل ‪40‬ال��ف دي��ن��ار ‪- -‬‬ ‫ت‪079/7920096:‬‬ ‫(‪ )1519‬مكتب للبيع ‪ -‬في جبل الحسين‬ ‫ الشارع الرئيسي ‪ -‬خلو واجره شهريه‬‫‪ 220‬دينار ‪50 -‬م ‪ -‬ط ‪ - 2‬مصعد كراج ‪-‬‬ ‫حراسه تكييف مركزي ‪ -‬بسعر‪2500‬دينار‬ ‫‪ -‬ت‪079/6107107:‬‬

‫(‪ )45‬الجاردنز‪/‬بجوار الطازج ‪ -‬عمارة ‪43‬‬ ‫ مكتب جديد ‪106‬م صافي غيرمقطع ‪-‬‬‫ط‪ - 3‬على شارعين ‪ -‬اطاللة مميزة ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪120 -‬ألف ‪ -‬ت‪079/5642424:‬‬

‫(‪ )1380‬مكتب ديلوكس للبيع ‪ -‬مساحة‬ ‫‪61‬م‪ - 2‬ف��ي ش���ارع ال��ج��اردن��ز ‪ -‬من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪- 06/5531950:‬‬ ‫‪079/5570640‬‬

‫(‪ )221‬مكتب تمليك مساحة ‪69‬م ‪-‬‬ ‫ط‪ - 4‬يصلح لجميع االستثمارات ‪ -‬جبل‬ ‫الحسين ‪ -‬دوار ف��راس ‪ -‬بسعر مغري‬ ‫‪ 37500‬دينار ‪ -‬ت‪079/6333190:‬‬

‫(‪ )140‬مكتب للبيع او االيجار ‪ -‬مساحة‬ ‫‪110‬م‪ - 2‬الصويفية ‪ -‬ش��ارع الوكاالت‬ ‫ ال��دور الثاني ‪ -‬اطاللة على الساحة‬‫الرئيسية ‪ -‬ت‪079/5506350:‬‬

‫(‪ )701‬عيادة للبيع ‪ -‬في موقع مميز‬ ‫ في الشميساني ‪ -‬مساحتها ‪150‬م‬‫ تصلح لتكون عيادتين ‪ -‬طابق اول‬‫كافة الخدمات متوفرة ‪ -‬بـ‪100‬الف دينار‬ ‫ ت‪079/9998929:‬‬‫ش المدينة‬ ‫(‪ )1358‬مكتب للبيع ‪-‬‬ ‫المنورة مقابل سامح مول ‪ -‬طابق ثاني‬ ‫‪93‬م ‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪079/5292008:‬‬

‫(‪ )899‬ش المدينة المنورة ‪ -‬مكتب‬ ‫مساحته‪62‬م ‪ -‬ط‪ - 1‬رقم ‪ - 106‬في‬ ‫مجمع ه��ش��ام س�لام��ه رق���م ‪- 256‬‬ ‫السعر ‪53000‬دي��ن��ار ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/5337488:‬‬ ‫(‪ )2810‬شارع المدينة المنورة ‪ -‬مكتب‬ ‫‪59‬م ‪ -‬للبيع طابق ثالث مطل على الشارع‬ ‫ قريب من دوار الواحة ‪ -‬تمليك ‪ -‬بسعر‬‫‪ 56‬الف صافي ‪ -‬ت‪079/5888001:‬‬

‫(‪ )1970‬عماره للبيع ‪ -‬ام السماق ‪ -‬خلدا‬ ‫ بسعر معقول ‪ - -‬ت‪078/8558457:‬‬‫(‪ )1688‬مجمع تجاري للبيع في ام اذينة‬ ‫ االرض‪683‬م والبناء ‪2200‬م دخل‬‫‪ 110‬االف بسعر ‪ 1400000‬مليون ‪-‬‬ ‫ت‪078/8610000:‬‬ ‫مكونه‬ ‫(‪ )1345‬عمارة استثماريه ‪-‬‬ ‫م��ن‪ 7‬شقق و‪ 3‬م��خ��ازن ‪ -‬ح��ي االرم��ن‬ ‫ المصدار ‪ 120 -‬الف قابل للتفاوض ‪-‬‬‫ت‪079/5949484:‬‬ ‫(‪ )1869‬ع��م��ارة بمنطقة حيوية جدا‬ ‫ الجبيهة ‪ -‬مقابل البنك االسالمي‬‫ األرض ‪1060‬م ‪ -‬البناء ‪2450‬م ‪-‬‬‫مكونة من ‪ 14‬شقة جديدة ‪ -‬من املالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/6900488:‬‬

‫(البنيات)‬ ‫(‪ )1278‬ع��م��ارة للبيع ‪-‬‬ ‫س��ك��ن‪/‬ب فيها س��وب��ر م��ارك��ت ق��رب‬ ‫تقاطع طريق المطار وش��ارع القدس‬ ‫ب��ي��ن كلية ال��ق��دس وج��ام��ع��ة ال��ب��ت��راء‬ ‫واالم��ن العام‪(-‬االرض‪1076‬م)‪3‬طوابق‬ ‫واالس����اس‪7‬ط����واب����ق ي���س���اوي‪485‬م‬ ‫م��ن ال����م����ال����ك‪- 00966502856388‬‬ ‫‪- 00962796848664‬‬ ‫(‪ )1528‬عمارة سكنية ‪ -‬طابقية ‪ -‬مكونة‬ ‫من ‪3‬طوابق في تالع العلي الغربي ‪-‬‬ ‫االرض ‪555‬م كل طابق ‪260‬م ‪ -‬بسعر‬ ‫مغري موقع مميز ‪www.zalloum.com -‬‬ ‫ ت‪079/7522878:‬‬‫(‪ )1397‬جبل الحسين ‪ -‬االرض ‪700‬م‬ ‫تقريبا ‪ -‬بناء جديد دخل ثابت ‪210 -‬ألف‬ ‫بسعر مناسب ‪ -‬بدخل ‪ 8%‬تقريبا مؤجر‬ ‫‪ - 80%‬لالتصال ‪www.zalloum.com -‬‬ ‫‪ -‬ت‪079/5770787:‬‬

‫(‪ )719‬مجمع تجاري في تالع العلي ‪-‬‬ ‫االرض ‪1000‬م ‪ -‬البناء ‪1870‬م ‪ -‬مؤجر‬ ‫بالكامل ‪ -‬ومستعمل منه الطوابق شقق‬ ‫فندقية ‪ -‬بناء حديث ودخل ممتاز جدا‬ ‫ ت‪078/5715020 - 079/5878718:‬‬‫(‪ )1529‬عمارة للبيع ‪ -‬شارع الجامعة‬ ‫االردنية ‪ -‬عمارة سكنية استثمارية ‪-‬‬ ‫مكونة من ‪ 14‬شقة مساحة كل شقة‬ ‫‪150‬م‪ - 2‬االرض ‪800‬م‪www. - 2‬‬ ‫‪ - zalloum.com‬ت‪079/7522878:‬‬ ‫(‪ )808‬ع��م��ارة ف��ي ص��اف��وط ‪ -‬ثالث‬ ‫ط��واب��ق ‪ -‬مساحة االرض ‪500‬م‪- 2‬‬ ‫مساحة البناء ‪800‬م‪ - 2‬بسعر مغري‬ ‫ ت‪077/6661457 - 079/5001559:‬‬‫(‪ )339‬عمارة تجارية في خلدا ‪ -‬قرب‬ ‫مكة مول ‪ -‬االرض ‪500‬م ‪ -‬البناء ‪600‬م ‪-‬‬ ‫على شارعين ‪ -‬قرب الخدمات ‪ 650 -‬ألف‬ ‫‪ -‬ت‪079/9640157:‬‬

‫(‪ )1170‬مجمع تجاري للبيع ‪ -‬جبل‬ ‫الحسني ‪ -‬قرب دوار فراس ‪3 -‬طوابق ‪-‬‬ ‫‪9‬محالت تجاريه ‪ -‬االرض‪ - 520‬الدخل‬ ‫ال��س��ن��وي‪ 62‬ال���ف ‪ -‬ال��س��ع��ر املطلوب‬ ‫ت‪- 079/9607997:‬‬ ‫‪ 775‬ال��ف ‪-‬‬ ‫‪079/5002279‬‬ ‫(‪ )1163‬مجمع تجاري للبيع يف جبل‬ ‫الحسني ‪6 -‬محالت تجاريه ‪ -‬على‬ ‫شارعني ‪4 -‬طوابق ‪11 -‬مكتب ‪ -‬الدخل‬ ‫السنوي‪ 30‬الف ‪ -‬السعر‪ 365‬الف قابل‬ ‫ ت‪079/5002279 - 079/9607997:‬‬‫(‪ )2198‬ع��م��ارة قديمة للبيع ‪ -‬في‬ ‫الهاشمي الشمالي ‪ -‬الحي الشعبي ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 25‬ألف كاملة ‪ -‬ت‪- 077/2226099:‬‬ ‫‪079/6389899‬‬ ‫(‪ )606‬منزل عظم للبيع ‪3 -‬طوابق‬ ‫ مساحة ال��ط��اب��ق‪120‬م ‪ -‬المساحة‬‫‪360‬م االرض ‪320‬م في السرو ‪ /‬اسكان‬ ‫المهندسين ‪ -‬خلف الزراعة ‪ -‬من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/7862476:‬‬


‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫(‪ )2295‬تالع العلي ‪ -‬عمارة ‪3‬طوابق‬ ‫مساحة ‪520‬م ‪ -‬االرض ‪540‬م ‪ -‬السعر‬ ‫‪400‬الف دينار ‪ -‬ت‪079/5128116:‬‬ ‫(‪ )1006‬عمارة للبيع ‪3 -‬طوابق كل طابق‬ ‫‪120‬م محدثة من الداخل ‪ -‬منطقة مطلة‬ ‫ ماركا الجنوبية ‪ -‬ت‪079/5555711:‬‬‫ ‪079/5210143‬‬‫(‪ )477‬مجمع تجاري للبيع في الزرقاء‬ ‫ طريق المصفاه‪/‬المنطقه الحرفيه ‪-‬‬‫االرض‪744‬م ‪ -‬البناء‪1880‬م ‪ -‬تسويه ‪+‬‬ ‫‪3‬طوابق وروف ‪ -‬الطابق االرضي ‪ 5‬مخازن‬ ‫ ت‪079/6579505 - 079/5535072:‬‬‫(‪ )189‬مبنى في ابو السوس ‪3 -‬طوابق‬ ‫ ‪3‬شقق كل شقة ‪265‬م تقريبا ‪ -‬على‬‫ارض ‪666‬م ‪ -‬موقع واطاللة مميزة ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/6288360:‬‬ ‫(‪ )2567‬خلدا ‪4 -‬شقق طابقية ‪ -‬موقع‬ ‫هادئ قرب الخدمات بسعر مغري جدا ‪-‬‬ ‫بدون وسطاء ‪ -‬ت‪079/9398039:‬‬

‫(‪ )224‬أرض للبيع ‪ -‬في الضفة الغربية ‪-‬‬ ‫طولكرم ‪ -‬مساحتها ‪12‬دونم ‪ -‬من المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪077/7880687:‬‬

‫‪:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ‬‬

‫(‪ )1803‬م��درس��ة ف��ي دب��ي ‪ -‬للبيع أو‬ ‫االستثمار ‪ -‬مواصفات عالية ‪ -‬نظام‬ ‫بريطاني ‪ -‬مع االثاث كامل بحالة ممتازة‬ ‫‪ -‬للمراجعة ‪00971504293604 -‬‬

‫(‪ )2377‬مطلوب شقة صغيرة للشراء ‪-‬‬ ‫في مناطق عمان الغربية ‪ -‬للشراء الجاد‬ ‫والفوري ‪ -‬من المالك مباشرة بدون تدخل‬ ‫الوسطاء ‪ -‬ت‪079/7588069:‬‬

‫(‪ )202‬مطلوب شقة للشراء ‪ -‬في مناطق‬ ‫عمان الغربية ‪ -‬الرابية ‪ /‬الرونق ‪ /‬أم اذينة‬ ‫‪ /‬خلدا ‪ -‬من ‪110‬م الى ‪150‬م ‪ -‬ال يهم‬ ‫عمر البناء ‪ -‬ت‪079/6673408:‬‬

‫الحديقة‬ ‫(‪ )989‬م��ن��زل مستقل ‪-‬‬ ‫‪1000‬م‪ - 2‬قرب بحيرة ‪- VELENCE‬‬ ‫تبعد ‪22‬كم عن العاصمة ‪BUDAPEST‬‬ ‫ هنجاريا ‪ -‬امكانية تأمين االقامة ‪-‬‬‫للجادين ‪ -‬ت‪078/7164213:‬‬

‫(‪ )2004‬مطلوب للشراء شقة ‪ -‬مواطن‬ ‫ع��راق��ي ي��رغ��ب ب��ش��راء ش��ق��ة ارض��ي��ة‬ ‫او غير ‪ -‬ج��دي��دة او مستعملة ‪ -‬في‬ ‫الجبيهة ‪ -‬تالع العلي ‪ -‬للجادين فقط‬ ‫‪ -‬ت‪078/6379437 - 077/7587120:‬‬

‫(‪ )2328‬مطلوب شقة للشراء ‪ -‬عبدون ‪-‬‬ ‫ديرغبار ‪ -‬الصويفية ‪ -‬دابوق ‪ -‬خلدا ‪ -‬ام‬ ‫اذينة ‪ -‬ت‪079/5128116:‬‬

‫(‪ )1643‬ق��ط��ع��ة ارض ف���ي اري��ح��ا‬ ‫ ‪ 23‬دونم بجانب الكلية العسكرية ‪-‬‬‫ت‪06/5344599 - 077/7281259:‬‬

‫(‪ )553‬مطلوب شقة للشراء الفوري‬ ‫والجاد ‪ -‬في عمان الغربية ‪ -‬بالسرعة‬ ‫الممكنة ‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪079/7750959:‬‬ ‫‪06/5699080 -‬‬

‫(‪ )1655‬ق��ط��ع��ة ارض ف���ي اري��ح��ا‬ ‫ ‪ 43‬دونم بجانب الكلية العسكرية ‪-‬‬‫ت‪06/5344599 - 077/7281259:‬‬

‫(‪ )1392‬مطلوب شقة للشراء ‪ -‬من‬ ‫المالك مباشرة في عمان الغربية وال يهم‬ ‫المساحة ‪ -‬ت‪078/8882065:‬‬ ‫(‪ )1165‬مطلوب شقة للشراء ‪ -‬في عمان‬ ‫الغربية للشراء الفوري والجاد‪-‬مساحة‬ ‫‪2‬ن��وم ‪3‬ن��وم ‪ -‬ال��ش��راء خالل‪48‬ساعة‬ ‫للسعرالمناسب م��ن ال��م��ال��ك لطفا ‪-‬‬ ‫ت‪079/6665638 - 079/5616387:‬‬

‫(‪ )333‬مطلوب للشراء الفوري والجاد ‪-‬‬ ‫في منطقة عمان الغربية ‪ -‬من المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪078/5151735:‬‬ ‫يف‬ ‫(‪ )2546‬مطلوب شقة للشراء ‪-‬‬ ‫منطقة هادئة يف عمان الغربية ‪ -‬ملغرتب‬ ‫اردني ‪ -‬من املالك مباشرة ‪ -‬عدم تدخل‬ ‫الوسطاء ‪ -‬ت‪077/7302099:‬‬ ‫(‪ )533‬مطلوب شقة للشراء ‪ -‬في‬ ‫مناطق عمان الغربية ‪ -‬م��ن المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬دون وسطاء للشراء الفوري ‪-‬‬ ‫ت‪079/6221332:‬‬

‫(‪ )1298‬م��ط��ل��وب ش��ق��ه ل��ل��ش��راء في‬ ‫عمان الغربيه ‪ -‬مساحه‪100‬م ‪ -‬الى‬ ‫‪200‬م ‪ -‬من المالك ‪ -‬والطلب جاد جدا‬ ‫ ت‪078/6226644 - 079/5823475:‬‬‫(‪ )727‬مطلوب شقة للشراء الجاد ‪ -‬في‬ ‫الرابية ‪ /‬الصويفية ‪ /‬دير غبار ‪ /‬ام اذينة ‪/‬‬ ‫الدوار السابع ‪ -‬من ‪ 3-2‬نوم ‪ -‬من المالك‬ ‫ ت‪079/5949991:‬‬‫يف‬ ‫(‪ )1489‬مطلوب شقة للشراء ‪-‬‬ ‫عمان الغربية ‪ -‬من املالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪078/8685170:‬‬

‫‪63‬‬

‫(‪ )2543‬مطلوب فيال مستقلة للشراء‬ ‫ يف عمان الغربية ‪ -‬ملغرتب اردني ‪ -‬من‬‫املالك مباشرة ‪ -‬عدم تدخل الوسطاء ‪-‬‬ ‫ت‪077/7302099:‬‬ ‫في‬ ‫(‪ )1530‬مطلوب فيال للشراء ‪-‬‬ ‫الجبيهه ‪ -‬ضاحية الرشيد ‪ -‬ابو نصير ‪-‬‬ ‫شفا بدران ‪ -‬من المالك مباشرة ‪www. -‬‬ ‫‪ - zalloum.com‬ت‪079/7522878:‬‬

‫(‪ )2300‬الرابية ‪ -‬ط ارض��ي ‪200 -‬م‬ ‫حديقة ‪200‬م ‪3 -‬نوم صالة صالون ‪-‬‬ ‫ت‪079/5128116:‬‬ ‫(‪ )2576‬مطلوب مجمع تجاري ‪ -‬مؤجر‬ ‫بدخل جيد في البيادر ‪ -‬صويلح الجندويل‬ ‫ عمان الغربية من المالك ‪ -‬بدون‬‫وسطاء ‪ -‬ت‪079/9398039:‬‬

‫(‪ )1997‬مطلوب سطح عمارة‬ ‫ قابل للبناء ‪ -‬للشراء الفوري‬‫ف��ي ع��م��ان ال��غ��رب��ي��ة ‪ -‬اليهم‬ ‫المساحة ‪ -‬بدون تدخل الوسطاء‬ ‫‪ -‬ت‪079/5552635:‬‬

‫(‪ )2412‬مطلوب فيال مستقلة ‪ -‬قديمة‬ ‫في عمان الغربية للشراء ال��ف��وري ‪-‬‬ ‫ت‪079/6665680:‬‬ ‫(‪ )1975‬مطلوب فيال ‪ -‬خلدا ‪ -‬دابوق ‪-‬‬ ‫ام السماق بسعر معقول من المالك دون‬ ‫المليون ‪ -‬ت‪078/8558457:‬‬ ‫(‪ )2147‬مطلوب فيال للشراء ‪ -‬من المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬بناء حديث ‪ -‬موقع مناسب ‪-‬‬ ‫‪ - Zalloum.com‬ت‪079/9046550:‬‬ ‫في‬ ‫(‪ )2570‬مطلوب فيال للشراء ‪-‬‬ ‫عبدون الصويفية ‪ -‬ام اذينة ‪ -‬عمان‬ ‫الغربية من المالك مباشرة ‪ -‬بدون‬ ‫وسطاء ‪ -‬ت‪079/9398039:‬‬ ‫‪122877‬‬

‫(‪ )2746‬الجاردنز بالقرب من المدارس‬ ‫العمرية ‪ -‬ارضي ‪ -‬مدخل مستقل ‪3 -‬‬ ‫نوم ‪1‬ماستر ‪ -‬صالون‪ L‬واسع ‪ -‬سفرة‬ ‫ برندة ‪ 2 -‬حمام ‪ -‬ارضيات سيراميك‬‫ ديكورات ‪ -‬جبصين ‪ 2 -‬مدخل موقع‬‫مميزو مخدوم ‪ -‬السعر ‪ 4000‬دينار‬ ‫ ت‪079/6110512 - 079/7982660:‬‬‫(‪ )2742‬الرابيه ‪ -‬قرب الكالوتي ‪140 -‬م‬ ‫ ط ارض��ي ‪ +‬ت��راس وحديقه ‪2 -‬نوم‬‫ صالون ‪ -‬معيشة ‪ -‬طعام ‪2 -‬حمام ‪-‬‬‫برنده ‪ -‬مدخلين ‪ -‬ارضيات ‪ -‬سيراميك‬ ‫ دي��ك��ورات ‪ -‬جبصين ‪ -‬موقع مميز‬‫جدا ‪ -‬قرب الخدمات ‪ -‬السعر‪3800‬دينار‬ ‫‪ -‬ت‪079/8754675 - 079/7982660:‬‬

‫(‪ )2738‬دابوق ‪ -‬خلف الباهاوس ‪ -‬ط‬ ‫ارض���ي ‪200 -‬م ‪3 -‬ن���وم ‪1 -‬ماستر‪-‬‬ ‫ص��ال��ون ‪ -‬س��ف��ره ‪ -‬معيشة ‪ -‬مطبخ‬ ‫راكب ‪3 -‬حمام ‪ -‬تراس امامي ‪ +‬مدخل‬ ‫مستقل ‪ -‬بناء جديد ‪ -‬غير مسكون ‪-‬‬ ‫موقع هادئ ومخدوم ‪ -‬السعر‪4500‬دينار‬ ‫ ت‪079/7982660 - 079/6110512:‬‬‫(‪ )2722‬عبدون ‪ -‬روف‪+‬ت��راس ‪1 -‬ن��وم ‪-‬‬ ‫صالون ‪ -‬صاله ‪ -‬مطبخ ‪ -‬حمام ‪ -‬ديكورات‬ ‫جبصين ‪ -‬تدفئة ‪ -‬اطالله ‪ -‬موقع مميز ‪-‬‬ ‫هادئ ومخدوم ‪ -‬مرتبه ‪ -‬السعر‪ 200‬دينار‬ ‫ ت‪079/6110512 - 079/6216677:‬‬‫(‪ )2731‬خلدا ‪ -‬طابقيه ‪3 -‬نوم ‪ -‬صالون‬ ‫ سفرة ‪ -‬معيشة ‪ -‬مطبخ بلوط ‪3 -‬حمام‬‫ ‪2‬ماستر ‪ -‬ارضيات سيراميك ‪ -‬ديكورات‬‫جبصين ‪ -‬بناء جديد غير مسكون ‪ -‬موقع مميز‬ ‫هادئ ‪ -‬قرب الخدمات ‪ -‬السعر‪4500‬دينار ‪-‬‬ ‫ت‪079/8754675 - 079/6110512:‬‬ ‫‪225‬م ‪-‬‬ ‫(‪ )2729‬ال��ك��رس��ي ‪-‬‬ ‫سوبرديلوكس ‪3 -‬ن���وم ‪1‬ماستر‪4 -‬‬ ‫حمام ‪ -‬صالون ‪ -‬سفرة ‪ -‬معيشة ‪-‬مطبخ‬ ‫واس��ع ‪-‬برندتين ‪ -‬ارضيات سيراميك‬ ‫ديكورات‪ -‬جبصين ‪-‬بناء حديث ‪ -‬مصعد‬ ‫ كراج اطاللة‪ -‬السعر ‪ 5250‬دينار ‪-‬‬‫ت‪079/7982660 - 079/6216677:‬‬ ‫(‪ )2727‬ش مكة ‪3 -‬ن��وم ‪ -‬ماستر‬ ‫ معيشة ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ راكب ‪-‬‬‫مساحتها ‪190‬م ‪ -‬مجددة بالكامل‬ ‫ط اول ‪6000 -‬دي����ن����ار س��ن��وي ‪-‬‬ ‫ت‪079/9247381 - 079/8914955:‬‬ ‫(‪ )2811‬ضاحية الرشيد ‪180 -‬م ‪3 -‬نوم‬ ‫ صالون ‪ -‬سفرة ‪ -‬معيشة ‪ -‬مطبخ ‪-‬‬‫‪3‬حمام ‪ -‬برندة ‪ -‬رخام ‪ -‬ديكورات ‪ -‬ط‪2‬‬ ‫ موقع ه��ادئ ‪ -‬السعر ‪3500‬دي��ن��ار ‪-‬‬‫ت‪06/5517980 - 079/5892161:‬‬

‫‪122526‬‬

‫‪200‬م ‪-‬‬ ‫(‪ )2725‬دي���رغ���ب���ار ‪-‬‬ ‫سوبرديلوكس ‪3 -‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالون ‪-‬‬ ‫سفرة ‪ -‬معيشه ‪ -‬مطبخ بلوط ‪3 -‬حمام ‪-‬‬ ‫برنده ‪ -‬ارضيات رخام ايطالي ‪ -‬ديكورات‬ ‫ سوبرديلوكس ‪ -‬مميزة ‪ -‬موقع هادئ‬‫ومخدوم ‪ -‬مرتبه ‪ -‬السعر‪6000‬دينار‬ ‫ ت‪079/6110512 - 079/7982660:‬‬‫(‪ )2720‬خلدا ‪4 -‬نوم ‪ -‬صالون ‪ -‬سفرة‬ ‫ معيشة ‪ -‬مطبخ ‪3 -‬حمام ‪ -‬ماستر ‪-‬‬‫تدفئة ‪ -‬برندة ‪ -‬رخام ‪ -‬ديكور ‪ -‬ط ارضي‬ ‫مدخل فقط ‪ -‬بناء لم يسكن ‪ -‬موقع‬ ‫هادئ ‪6500 -‬دينار ‪ -‬ت‪079/5305824:‬‬ ‫ط‪250 - 1‬م‬ ‫(‪ )2737‬تالع العلي ‪-‬‬ ‫ ‪4‬نوم ‪3 -‬صالونات ‪4 -‬حمام ‪2 -‬ماستر‬‫ مطبخ بلوط ‪ -‬تراس ‪ -‬ارضيات رخام‬‫ دي��ك��ورات سوبرديلوكس ‪ -‬مميزة‪-‬‬‫سوبرديلوكس ‪ -‬السعر‪6300‬دينار ‪- -‬‬ ‫ت‪079/8754675 - 079/7982660:‬‬ ‫(‪ )2718‬خلدا بالقرب من ميداس ‪ -‬ط‪2‬‬ ‫ بناء خاص ‪ 3 -‬نوم‪ 2 -‬حمام ‪ -‬صالون‬‫وس��ف��رة ‪ -‬مطبخ ‪ -‬ب��رن��دة ‪ -‬ارضيات‬ ‫سيراميك ‪ -‬ديكورات جبصين ‪ -‬باركية ‪-‬‬ ‫موقع مميزقرب االسواق والشارع العام ‪-‬‬ ‫السعر ‪ 3500‬دينار ‪ -‬ت‪079/7982660:‬‬ ‫ ‪079/6216677‬‬‫(‪ )2717‬خ��ل��دا ‪ -‬ط‪ 1‬م��ن ف��ي�لا ‪-‬‬ ‫‪220‬م ‪3 -‬ن���وم ‪1 -‬ماستر ‪ -‬صالون‬ ‫ سفرة ‪ -‬معيشة ‪ -‬مطبخ بلوط فاخر‬‫ ‪3‬حمام ‪ -‬برنده ‪ -‬مصعد ‪ -‬ارضيات‬‫سيراميك ‪ -‬ديكورات مميزة ‪ -‬تشطيبات‬ ‫سوبرديلوكس ‪ -‬ال��س��ع��ر‪5500‬دي��ن��ار‬ ‫ ت‪079/6110512 - 079/7982660:‬‬‫(‪ )2716‬ش المدينة المنورة ‪250 -‬م‬ ‫ ‪4‬ن��وم ‪ -‬صالون ‪ -‬سفرة ‪ -‬جلوس ‪-‬‬‫مطبخ ‪3 -‬حمام ‪ -‬ماستر ‪ -‬خادمة مع‬ ‫حمام ‪ -‬برندة ‪ -‬تدفئة ‪ -‬رخام ‪ -‬ديكور‬ ‫ مصعد ‪ -‬حارس ‪ -‬بناء حديث ‪6500 -‬‬‫دينار ‪ -‬ت‪079/5305824:‬‬

‫‪52424‬‬

‫(‪ )246‬خلدا‪/‬خلف م��دارس ال��در املنثور‬ ‫ شبه ارض��ي��ة ‪ -‬س��وب��ردي��ل��وك��س ‪-‬‬‫حديثة ‪2 -‬نوم ‪ -‬صالة صالون ‪ -‬مطبخ‬ ‫ خزين ‪ -‬حديقة ‪ -‬من املالك مباشرة‬‫ ت‪079/6615478:‬‬‫(‪ )2713‬ج��وار الرابية ‪350 -‬م ‪4 -‬ن��وم ‪-‬‬ ‫صالونات ‪ -‬سفرة ‪ -‬معيشة ‪ -‬مطبخ ‪4 -‬حمام‬ ‫ ماستر ‪ -‬تدفئة ‪ -‬رخام ‪ -‬ديكور ‪ -‬مكيفات‬‫ خادمة ‪ -‬حديقة ‪ -‬كراج ‪ -‬مداخل ‪ -‬موقع‬‫مخدوم ‪6750 -‬دينار ‪ -‬ت‪079/5305824:‬‬ ‫(‪ )2831‬شقة فارغة لاليجار ‪ -‬خلدا ‪-‬‬ ‫‪4‬نوم ‪ -‬صالون ‪ -‬سفرة ‪ -‬معيشة ‪ -‬مطبخ‬ ‫ ‪ 3‬حمامات ‪ -‬ماستر ‪ -‬برندة ‪ -‬تدفئة ‪-‬‬‫رخام ‪ -‬ديكورات ‪ -‬طابق ارضي ‪ -‬مدخل‬ ‫مستقل ‪ -‬لم تسكن ‪ -‬السعر ‪6500‬دينار‬ ‫ ت‪079/5892161 - 079/5030190:‬‬‫(‪ )2710‬اجمل احياء ضاحية الرشيد ‪ -‬ط‬ ‫ارضي ‪200 -‬م فاخره لم تسكن ‪3 -‬نوم ‪-‬‬ ‫‪1‬ماستر ‪ -‬صالون ‪ -‬سفرة ‪ -‬معيشة ‪ -‬مطبخ‬ ‫بلوط ‪3 -‬ح��م��ام ‪ -‬غرفه غسيل ‪ -‬ت��راس‬ ‫امامي ‪ -‬مدخل مستقل ‪ -‬تشطيبات ديلوكس‬ ‫ مميزة ‪ -‬فيربليس ‪ -‬السعر‪5300‬دينار ‪-‬‬‫ت‪079/6110512 - 079/7982660:‬‬ ‫(‪ )2708‬أم السماق ‪3 -‬نوم ‪ -‬صالون‬ ‫ سفرة ‪ -‬معيشة ‪ -‬مطبخ ‪3 -‬حمام ‪-‬‬‫ماستر ‪ -‬تدفئة ‪ -‬ديكور ‪ -‬رخام ‪ -‬برندة‬ ‫ مصعد ‪ -‬بناء جديد ‪ -‬موقع مخدوم ‪-‬‬‫‪5000‬دينار ‪ -‬ت‪079/5305824:‬‬ ‫(‪ )2707‬شقة فارغة لاليجار ‪ -‬رووف‪ +‬ترس واسع‬ ‫ اطاللة خالبة ‪ 1 -‬نوم‪ -‬صالون ‪ -‬سفرة ‪ -‬مطبخ‬‫ حمام ‪ -‬ديكورات جبصين ‪-‬بناءحجر حديث ‪-‬‬‫موقع مميز ‪ -‬قرب الخدمات والشارع العام ‪-‬السعر‬ ‫‪220‬دينار ‪ -‬ت‪079/6216677 - 079/7982660:‬‬ ‫(‪ )2706‬تالع العلي ‪ -‬قرب السلطان‬ ‫ ‪3‬ن���وم ‪ -‬ص��ال��ون ‪ -‬س��ف��رة ‪ -‬صاله‬‫ مطبخ راك���ب ‪2 -‬ح��م��ام ‪2 -‬ب��رن��ده‬‫ ارض���ي���ات س��ي��رام��ي��ك ‪ -‬دي��ك��ورات‬‫جبصين ‪ -‬موقع مميز ه��ادئ ‪ -‬قرب‬ ‫الخدمات ‪ -‬السعر‪3500‬دينار دفعات‬ ‫ ت‪079/7982660 - 079/6110512:‬‬‫(‪ )2702‬عرجان ‪170 -‬م ‪3 -‬نوم ‪ -‬صالون‬ ‫واسع ‪ -‬سفرة ‪ -‬مطبخ راكب ‪2 -‬حمام‬ ‫ برنده ‪ -‬ارضيات سيراميك ‪ -‬ديكورات‬‫جبصين ‪ -‬موقع هادئ ‪ -‬مميز ومخدوم‬ ‫ بناء حجر حديث ‪ -‬السعر‪250‬دينار‬‫ ت‪079/8754675 - 079/6216677:‬‬‫(‪ )2698‬خلدا ‪ -‬ام السماق ‪ -‬ط ارضي‬ ‫ ‪3‬ن��وم ‪1 -‬ماستر ‪ -‬صالون ‪ -‬سفرة ‪-‬‬‫معيشة ‪ -‬مطبخ راكب ‪2 -‬حمام ‪ -‬برنده‬ ‫ ارضيات سيراميك ‪ -‬ديكورات جبصين‬‫ تدفئه ‪ -‬مصعد ‪ -‬كراج ‪ -‬موقع مميز‬‫ه��ادئ وم��خ��دوم ‪ -‬ال��س��ع��ر‪3600‬دي��ن��ار‬ ‫ ت‪079/7982660 - 079/6110512:‬‬‫(‪ )2694‬الصويفية ‪3 -‬نوم ‪ -‬صالون ‪ -‬سفرة‬ ‫ جلوس ‪ -‬مطبخ ‪2 -‬حمام ‪ -‬ماستر ‪ -‬تدفئة‬‫ رخام ‪ -‬ديكور ‪ -‬ط‪ - 2‬بناء حديث ‪ -‬موقع‬‫مخدوم ‪ 4500 -‬دينار ‪ -‬ت‪079/5305824:‬‬ ‫(‪ )2103‬مطلوب شقة لاليجار ‪ -‬شقة‬ ‫صغيرة ‪ -‬تالع العلي ‪ -‬خلدا ‪zalloum. -‬‬ ‫‪ - com‬ت‪079/8020563:‬‬ ‫(‪ )2838‬ام اذينة ‪ -‬طابقية ‪350 -‬م ‪-‬‬ ‫‪4‬نوم ‪ -‬صالون ‪ -‬سفرة ‪ -‬معيشة ‪ -‬مطبخ‬ ‫‪ 4‬حمامات ‪ -‬خادمة ‪ -‬تدفئة ‪ -‬رخ��ام ‪-‬‬ ‫ديكورات ‪ -‬ط‪ - 2‬مصعد ‪ -‬قرب الخدمات ‪-‬‬ ‫السعر ‪6,500‬دينار ‪ -‬ت‪079/5892161:‬‬ ‫‪079/6563006 -‬‬


‫‪64‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪120240‬‬

‫(‪ )2863‬ت�لاع العلي ‪ -‬جديدة‪-‬سوبر‬ ‫ ‪2‬ن��وم صالة صالون ‪ -‬مطبخ راكب‬‫ حمام ديكورات ‪ -‬جبصين سيراميك‬‫ مدخلين ت��راس حجر ‪180‬ش��ه��ري ‪-‬‬‫ت‪079/8763996:‬‬

‫‪52441‬‬

‫(‪ )2693‬الجبيهة ‪ -‬ط ارضي ‪ +‬ترس‬ ‫ حديقة ‪ -‬ك���راج مستقل ‪ 3 -‬نوم‬‫ ص��ال��ون ‪-‬س��ف��رة ‪ -‬مطبخ بلوط ‪2 -‬‬‫حمام‪ - -‬ارضيات ‪ --‬ديكورات ‪ -‬جبصين‬ ‫ موقع مميز قرب الخدمات ‪ -‬تشطيبات‬‫سوبرديلوكس ‪ -‬السعر ‪ 4000‬دينار‬ ‫ ت‪079/6110512 - 079/6216677:‬‬‫(‪ )2690‬ضاحية الرشيد ‪ -‬ط ارضي ‪-‬‬ ‫مدخل مستقل ‪3 -‬نوم ‪ -‬صالون ‪ -‬سفرة‬ ‫ مطبخ راكب ‪2 -‬حمام ‪ -‬تراس ‪ -‬حديقه‬‫ ارضيات سيراميك ‪ -‬ديكورات جبصين ‪-‬‬‫موقع هادئ مميز ومخدوم ‪ -‬السعر‪3400‬‬ ‫ ت‪079/8754675:‬‬‫‪200‬م ‪3 -‬ن��وم‬ ‫(‪ )2676‬الكرسي ‪-‬‬ ‫ صالون ‪ -‬سفرة ‪ -‬معيشة ‪ -‬مطبخ ‪-‬‬‫‪3‬حمام ‪ -‬ماستر ‪ -‬خادمة ‪ -‬برندة ‪-‬تدفئة‬ ‫رخام ‪ -‬ديكور ‪ -‬مصعد ‪ -‬كراج ‪ -‬بناء لم‬ ‫يسكن ‪ -‬موقع مخدوم ‪6000 -‬دينار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5305824:‬‬ ‫(‪ )2671‬قرب دوار الواحه ‪ -‬ط ارضي‬ ‫ ‪3‬ن���وم ‪ -‬ص��ال��ون ‪ -‬ص��ال��ه ‪ -‬مطبخ‬‫راك��ب ‪3 -‬حمام ‪1 -‬ماستر ‪ -‬ديكورات‬ ‫جبصين ‪ -‬موقع مميز ومخدوم ‪ -‬بناء حجر‬ ‫حديث ‪ -‬مرتبه جدا ‪ -‬السعر‪250‬دينار‬ ‫ ت‪079/6216677 - 079/6110512:‬‬‫ط ارض�����ي ‪-‬‬ ‫(‪ )2667‬خ���ل���دا ‪-‬‬ ‫‪230‬م‪+4‬م����داخ����ل وت����راس ‪ -‬ك��راج‬ ‫مستقل ‪3 -‬ن��وم‪1‬م��اس��ت��ر ‪ -‬ص��ال��ون‬ ‫ سفرة ‪ -‬معيشة ‪ -‬مطبخ بلوط ‪ -‬غ‬‫خادمه مع حمام ‪ -‬ارضيات سيراميك ‪-‬‬ ‫ديكورات مميزة ‪ -‬فارغ او مع العفش ‪-‬‬ ‫السعر‪6000‬دينار ‪ -‬ت‪079/7982660:‬‬ ‫ ‪079/6216677‬‬‫(‪ )2666‬ضاحيه الرشيد ‪3 -‬ن��وم ‪-‬‬ ‫‪1‬ماستر ‪3 -‬حمام ‪ -‬صالون ‪ -‬معيشه‬ ‫ مطبخ برندات ‪ -‬مصعد ‪ -‬كراج سياره‬‫ بناء جديد ‪ -‬لم تسكن بعد ‪ -‬من المالك‬‫ ت‪079/5961098:‬‬‫(‪ )2859‬ضاحية الرشيد ‪2 -‬نوم واسعات‬ ‫صالون مطبخ راكب ‪ -‬حمام ترس ساحة‬ ‫امامية موقع هادئ مطلة ‪150 -‬دينار ‪-‬‬ ‫ت‪079/8763996:‬‬ ‫(‪ )2664‬ع��م��ان الغربية ‪ -‬ارض��ي��ة ‪-‬‬ ‫حديقة على ال��داي��ر ‪ -‬ك���راج سيارتني‬ ‫ رخ���ام ‪ -‬اب��اج��ورات كهرباء ‪ -‬ت��راس‬‫واس��ع ‪ -‬مطبخ أمريكي‪-‬موقع مميز ‪-‬‬ ‫ت‪079/6888611:‬‬ ‫(‪ )2643‬ام السماق ‪210 -‬م ‪3 -‬نوم‬ ‫ صالون ‪ -‬سفرة معيشة ‪ -‬مطبخ ‪-‬‬‫‪3‬حمامات ‪ -‬ماستر ‪ - -‬برندة ‪ -‬تدفئة ‪-‬‬ ‫رخام ‪ -‬ديكورات ‪ -‬مصعد ‪ -‬موقع هادئ ‪-‬‬ ‫السعر ‪5000‬دينار ‪ -‬ت‪079/6563006:‬‬ ‫ ‪079/5030190‬‬‫(‪ )2626‬شقة ف��ارغ��ة ‪ -‬ل��م تسكن ‪-‬‬ ‫أرضيات رخ��ام ‪ -‬تدفئة ‪ -‬مطبخ بلوط‬ ‫ خزائن حائط ‪ -‬مكيفات ‪ -‬اباجورات‬‫ك��ه��رب��اء ‪ -‬م��وق��ع ه����ادئ وم��م��ي��ز ‪-‬‬ ‫ت‪079/6888611:‬‬ ‫(‪ )2605‬جبل الحسين ‪4 -‬نوم ‪3 -‬حمام ‪-‬‬ ‫صالون وصالة ‪ -‬بناء حجر ‪ -‬مساحة ‪200‬م‬ ‫ المطلوب ‪ 320‬شهري الدفع كل ‪ 6‬شهور‬‫ ت‪078/5870069:‬‬‫(‪ )2590‬داب��وق ‪ -‬ط ارض��ي ‪ -‬مداخل‬ ‫ ‪220‬م ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمام ‪ -‬صالون ‪-‬‬‫سفرة ‪ -‬معيشة منفصلة ‪ -‬مطبخ ‪ -‬ترس‬ ‫ ديكورات ‪ -‬بناء جديد ‪ -‬موقع هادئ ‪-‬‬‫باجرة ‪5000‬دينار ‪ -‬ت‪079/5107789:‬‬ ‫ ‪079/6936232‬‬‫(‪ )2341‬الجبيهه ‪ -‬قرب دوار االميره‬ ‫بسمه ‪ -‬شبه ارض��ي ‪ -‬مساحه‪200‬م ‪-‬‬ ‫‪3‬ن��وم ‪1 -‬ماستر ‪ -‬ت��راس ‪200‬م ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪6000‬سنوي ‪ -‬ت‪079/5769979:‬‬ ‫(‪ )2282‬تالع العلي ‪ -‬ارضية ‪ -‬مدخل‬ ‫مستقل ‪2 -‬نوم ‪ -‬صالة ‪2 -‬حمام ‪ -‬مطبخ‬ ‫راكب ‪ -‬برندة ‪ -‬بناء حجرحديث ‪ -‬مخدومة‬ ‫ ‪2309‬شهري ‪ -‬ت‪- 079/9213711:‬‬‫‪078/8852363‬‬ ‫(‪ )2861‬ش الجامعة ‪1 -‬نوم وتوابعها ‪-‬‬ ‫مطبخ راكب حمام ‪ -‬كيزرماء ‪ -‬بناء حجر‬ ‫ موقع مميز قرب الخدمات ‪80 -‬دينار‬‫ ت‪079/8763996:‬‬‫(‪ )2779‬الثامن ‪ -‬بناء حديث ‪240 -‬م‬ ‫ ط‪ - 1‬مصعد ‪ -‬ك���راج ‪ -‬ت��دف��ئ��ة ‪-‬‬‫‪4‬نوم ‪ -‬صالة ‪ -‬سفرة ‪ -‬معيشة ‪ -‬ايجار‬ ‫‪7500‬سنوي ‪ -‬ت‪079/5921460:‬‬ ‫(‪ )2768‬دابوق ‪ -‬رووف ‪215‬م ‪ -‬منطقة‬ ‫فلل ‪ -‬احكام خاصة ‪ -‬يؤجر الول مرة ‪-‬‬ ‫‪3‬نوم وتوابعها ‪ 1‬ماستر ‪ -‬اطاللة رائعة ‪-‬‬ ‫سنوي‪7500‬دينار ‪ -‬ت‪079/5921460:‬‬

‫(‪ )2442‬شقة لاليجار ‪ -‬بين الدوار الرابع‬ ‫للخامس ‪ -‬مساحة ‪ 135‬متر ‪ 3 -‬نوم ‪-‬‬ ‫حمامين ‪ -‬صالون ‪ -‬ط ثالث ‪ -‬للمراجعة‬ ‫ ت‪079/7777210:‬‬‫مقابل‬ ‫(‪ )2438‬الجبيهه ‪-‬‬ ‫العالي ‪2 -‬ن��وم ‪2‬حمام صالة‬ ‫مطبخ امريكي ‪ -‬ط‪ 1‬مصعد‬ ‫سنوي ‪2800‬سنوي من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/9900042:‬‬

‫التعليم‬ ‫معيشة‬ ‫ ايجار‬‫مباشرة‬

‫(‪ )2408‬الكرسي ‪ -‬ديلوكس ‪ -‬مع روف‬ ‫او ب��دون ‪ -‬منفصل ‪150 -‬م ‪3 -‬ن��وم ‪-‬‬ ‫‪2‬حمام ‪ -‬مطبخ روف ‪65‬م ‪ -‬غرفه نوم ‪-‬‬ ‫صاله و حمام ‪ -‬االيجار سنوي ‪ -‬من المالك‬ ‫ ت‪078/5055805:‬‬‫(‪ )2373‬ديررغبار ‪130 -‬م‪ - 2‬جديدة‬ ‫ ‪2‬ن��وم ‪1‬ماستر ‪2 -‬حمام ‪ -‬صالون ‪-‬‬‫مطبخ ‪/ 4000 -‬دفعتين ‪ -‬بدون وسطاء‬ ‫ ت‪079/9112345:‬‬‫(‪ )2115‬خلدا‪/‬قرب مدارس الدر المنثور‬ ‫ ‪3‬ن���وم ‪3‬ح��م��ام ‪ -‬ص��ال��ون جلوس‬‫ب��رن��دا حديثة ‪5500‬دي���ن���ار س��ن��وي ‪-‬‬ ‫ت‪079/6826157:‬‬ ‫(‪ )2111‬خ��ل��دا ‪280 -‬م ‪4 -‬ن���وم ‪-‬‬ ‫‪4‬حمام صالون جلوس برندتين خادمة‬ ‫م��ع حمامها ج��اك��وزي ‪ -‬فيربليس ‪-‬‬ ‫ت‪079/6826157 - 079/5200177:‬‬ ‫‪2‬نوم‬ ‫(‪ )2865‬المدينة الرياضية ‪-‬‬ ‫صالون مطبخ راكب ‪ -‬مدخل مستقل‪-‬‬ ‫بناء حجر ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬قرب الخدمات‬ ‫والدوار ‪190 -‬دينار ‪ -‬ت‪079/6006166:‬‬ ‫ ‪078/6134565‬‬‫(‪ )1999‬خلدا ‪ -‬خلف فندق سدين ‪-‬‬ ‫‪3‬نوم‪1‬ماستر ‪3 -‬حمام ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ‬ ‫خشب بلوط ‪ -‬برندة ‪ -‬مصعد ‪ -‬كراج ‪-‬‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪077/7773252:‬‬ ‫(‪ )2280‬ضاحية الرشيد ‪2 -‬ن��وم ‪-‬‬ ‫صالة ‪ -‬حمام ‪ -‬مطبخ راك��ب ‪ -‬بناء‬ ‫حجر ‪ -‬قرب الخدمات والشارع العام ‪-‬‬ ‫بسعر‪ 230‬شهري ‪ -‬ت‪078/8852363:‬‬ ‫ ‪079/9213711‬‬‫(‪ )2212‬منطقة الجبيهه ‪/‬شارع‬ ‫ياجوز ‪ -‬شقة فاخرة ‪180 -‬م‬ ‫ ‪3‬ن��وم ‪3 -‬حمام صالون صالة‬‫ االيجار ‪5000‬دي��ن��ار سنوي ‪-‬‬‫لالتصال ‪ -‬ت‪079/7763021:‬‬ ‫(‪ )2196‬تالع العلي ‪2 -‬نوم صالون سفرة‬ ‫برندة مطبخ راكب ‪ -‬بناء حديث ‪ -‬موقع‬ ‫مميز قرب ش السلطان ‪220 -‬شهري‬ ‫ ت‪079/9916700 - 079/7602077:‬‬‫(‪ )2185‬تالع العلي ‪ -‬ش الجاردنز ‪-‬‬ ‫موقع مميز ارضية حديقة مدخل مستقل‬ ‫ ‪160‬م ‪3‬نوم ‪2‬حمام صالة سفرة معيشة‬‫مفتوحة على المطبخ ‪5700 -‬سنوي من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/7411413:‬‬ ‫(‪ )2180‬ض��اح��ي��ة ال��رش��ي��د ‪2 -‬ن��وم‬ ‫صالون ‪ -‬مطبخ حمام ‪ -‬ط اول ‪ -‬ساحة‬ ‫امامية ‪ -‬م��وق��ع ه���ادئ ‪150 -‬ش��ه��ري‬ ‫ ت‪079/9916700 - 079/7602077:‬‬‫(‪ )2177‬المدينة الرياضية ‪1 -‬نوم صالون‬ ‫ مطبخ راكب ‪ -‬حمام ‪ -‬ط اول مدخل‬‫مستقل ‪ -‬بناية مرتبة ‪ -‬قرب الخدمات‬ ‫ ‪140‬شهري ‪ -‬ت‪- 079/7602077:‬‬‫‪079/9916700‬‬ ‫(‪ )2867‬ام السماق ‪250 -‬م ‪4 -‬نوم‪-‬‬ ‫صالون ‪ -‬سفرة ‪ -‬معيشة ‪ -‬مطبخ بلوط‬ ‫ ‪4‬حمامات ‪ -‬خادمة ‪ -‬برندة ‪ -‬تدفئة ‪-‬‬‫رخام ‪ -‬ديكور ‪ -‬مصعد ‪ -‬قرب الخدمات ‪-‬‬ ‫السعر ‪6500‬دينار ‪ -‬ت‪079/5892161:‬‬ ‫ ‪06/5517980‬‬‫(‪ )1979‬خلدا ‪150 -‬م ‪ -‬أرضية ‪ 3 -‬نوم‬ ‫ حمامين ‪ -‬صالون ‪ - L‬مطبخ راكب ‪-‬‬‫تراس ‪ -‬حديقة ‪ -‬مدخل مستقل ‪ -‬موقع‬ ‫مميزقرب الخدمات ‪5000 -‬س��ن��وي ‪-‬‬ ‫ت‪079/5004540:‬‬ ‫(‪ )1938‬شقة ارضية مع حديقة وكراج‬ ‫ ‪3‬ن��وم ‪ -‬مطبخ ‪ -‬صالونات ‪ -‬في‬‫منطقة المدينة الرياضية ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬ ‫ت‪079/5541554:‬‬ ‫(‪ )1836‬المدينة الرياضية ‪160 -‬م ‪-‬‬ ‫ط‪ - 2‬جديدة ‪3 -‬نوم ‪1‬ماستر ‪3 -‬حمام‬ ‫ ‪ 2‬صالون ‪ -‬مطبخ ‪ -‬بلكونة ‪ -‬مصعد‬‫ تدفئة ‪ -‬كراج ‪ -‬مخزن ‪ -‬من المالك ‪-‬‬‫ت‪078/5419414:‬‬ ‫(‪ )1826‬ضاحية الرشيد ‪ -‬ط ثاني ‪-‬‬ ‫‪180‬م ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمام ‪ -‬مطبخ صالونات‬ ‫واسعة ‪ -‬لالتصال مع المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5559453:‬‬

‫(‪ )2763‬خلدا ‪ -‬جديدة لم تسكن ‪200 -‬م‬ ‫ ط اول ‪ -‬مصعد ‪ -‬كراج ‪ -‬تدفئة ‪3 -‬نوم‬‫‪1‬ماستر ‪ -‬صالة ‪ -‬سفرة ‪ -‬معيشة ‪ -‬باجرة‬ ‫‪ 6500‬دينار ‪ -‬ت‪079/5921460:‬‬

‫(‪ )1814‬استوديو فارغ لاليجار ‪ -‬مكون‬ ‫من غرفه ومطبخ حمام ‪ -‬ط‪ - 3‬في جبل‬ ‫الحسين ‪ -‬مقابل فندق توليدو ‪ -‬باجرة‬ ‫شهريه ‪150‬دينار ‪ -‬ت‪078/6491655:‬‬

‫(‪ )2518‬ضاحية الرشيد ‪ -‬من‬ ‫امل��ال��ك مباشرة ‪175 -‬م ‪3 -‬ن��وم‬ ‫ صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬ط‪ - 2‬مصعد‬‫ كراج ‪ -‬بسعر ‪ 350‬دينار شهري‬‫بدون وسطاء ‪ -‬ت‪079/5984268:‬‬

‫(‪ )1594‬شقة طابقية لاليجار من المالك‬ ‫ مساحة ‪220‬م‪ - 2‬بسعر مغري ‪ -‬في‬‫تالع العلي ‪ -‬ت‪079/9501214:‬‬

‫(‪ )2489‬شقة لاليجار في عمان الغربية‬ ‫ بموقع مميز وبسعر مناسب ‪ -‬لالتصال‬‫‪ -‬ت‪078/5294826 - 077/5550597:‬‬

‫(‪ )2868‬ضاحية الرشيد ‪ -‬جديدة لم‬ ‫تسكن ‪ -‬سوبرديلوكس ‪2 -‬ن��وم صالة‬ ‫صالون ‪ -‬سفرة مطبخ راكب ‪ -‬سيراميك‪-‬‬ ‫ديكورات جبصين ‪ -‬حجر ‪250 -‬شهري‬ ‫‪ -‬ت‪078/6134565 - 079/6006166:‬‬

‫(‪ )2446‬دوار المدينة الرياضية ‪ -‬خلف‬ ‫العرب اليوم ‪105 -‬م‪ - 2‬طابق ارضي‬ ‫ تصلح الغ��راض تجارية او سكنية ‪-‬‬‫ت‪077/7679080:‬‬

‫(‪ )1587‬شقة في مرج الحمام ‪3 -‬نوم‬ ‫ صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬بلكونة ‪ -‬مطبخ ‪-‬‬‫‪2‬حمام ‪1 -‬ماستر ‪ 3700 -‬دينار سنوي‬ ‫‪ -‬ت‪077/7348837 - 079/5484080:‬‬

‫(‪ )1523‬شقة لاليجار في ابو نصير ‪-‬‬ ‫نظام فيال امريكي ‪ -‬اربع غرف وصالة ‪-‬‬ ‫سفرة ‪ -‬ساحتين امامية وخلفية ‪ -‬مدخل‬ ‫منفصل ‪ -‬ت‪079/8898912:‬‬ ‫(‪ )1700‬ش ع��ب��داهلل غ��وش��ه‪/‬خ��ل��ف‬ ‫الماكدونالدز ‪ -‬طابق سوبرديلوكس‬ ‫‪235‬م ‪3 -‬ن���وم ‪ -‬صالونين ‪ -‬سفرة‬ ‫ جلوس ‪3 -‬ب��رن��دات ‪ -‬مطبخ حديث‪-‬‬‫تدفئة ‪ -‬مصعد ‪ -‬ديكورات ‪ -‬من المالك‬ ‫ ت‪079/5946014:‬‬‫(‪ )1679‬ش المدينة الطبية ‪ /‬مقابل‬ ‫ط‪ 1‬مع‬ ‫المواصفات و المقاييس ‪-‬‬ ‫مصعد ‪200 -‬م ‪4 -‬ن���وم ‪ -‬ص��ال��ة ‪-‬‬ ‫ص��ال��ون ‪3 -‬ح��م��ام ‪ -‬مطبخ ‪ -‬بلكونة‬ ‫ غ خادمة ‪ -‬االجرةسنوي ‪5500‬دينار‬‫ ت‪079/5857156:‬‬‫(‪ )1667‬شقة لاليجار ف��ي ن��اع��ور ‪-‬‬ ‫ش��ارع السالم ‪ -‬مقابل مسجد الرسالة‬ ‫ مساحتها ‪150‬م ‪3 -‬نوم ‪1 -‬ماستر ‪-‬‬‫‪3‬حمام ‪ -‬صالون ‪ -‬صالة ‪ -‬مطبخ راكب‬ ‫ مصعد راكب ‪ -‬ايجار ‪ 4500‬دينار سنوي‬‫ ت‪079/9565238 - 078/5757046:‬‬‫(‪ )1634‬ال��دوار الخامس ‪322 -‬م ‪4 -‬‬ ‫نوم ‪ 2‬ماستر ‪ -‬غ خادمة وغسيل ‪ -‬غ‬ ‫معيشة ‪ -‬صالون ‪ -‬برندتين ‪ -‬مطبخ‬ ‫جاهز ‪ -‬تدفئة تحت البالط ‪ -‬تكييف‬ ‫مركزي ‪ -‬نظام سمارت هوم ‪ -‬من المالك‬ ‫ ت‪079/7181070:‬‬‫(‪ )1626‬شقة لاليجار ‪ -‬جديدة لم تسكن‬ ‫ ‪3‬نوم ‪ -‬حمامين ‪ -‬مطبخ بلوط ‪ -‬معيشة‬‫ صالون ‪ -‬برندة ‪ -‬بسعر ‪ 4500‬دينار ‪-‬‬‫ت‪079/6785859:‬‬ ‫(‪ )2869‬جسر الجامعة ‪2 -‬ن��وم صالة‬ ‫صالون ‪ -‬مطبخ راك��ب برندة حديقة‬ ‫مدخلين ‪ -‬بناء حجر موقع مميز ‪220‬دينار‬ ‫ ت‪078/6134565 - 079/6006166:‬‬‫(‪ )1359‬ت�لاع العلي‪/‬مقابل الجامعة‬ ‫ ط‪225 - 1‬م‪-‬دي��ل��وك��س ‪3 -‬ن��وم‪-‬‬‫‪1‬ماستر ‪ -‬اح���واض زه��ور ‪ -‬تخزين ‪-‬‬ ‫‪3‬حمام ‪ -‬بلكونتين ‪ -‬جبصين‪-‬مطبخ‬ ‫جديد ‪ -‬تدفئة ‪ -‬من المالك ‪4000 -‬دينار‬ ‫ ت‪079/9491071 - 06/5335402:‬‬‫(‪ )1351‬شقه مفروشه ‪ -‬ضاحيةالرشيد ‪-‬‬ ‫مقابل مركز امن الحسين ‪ -‬غرفه ماستر‬ ‫ صاله ‪ -‬مطبخ ‪ -‬عفش جديد ‪ -‬تكيف ‪-‬‬‫كوندشن ‪ -‬ت‪079/6744655:‬‬ ‫دوار الجامعه‬ ‫(‪ )1313‬ابونصير ‪-‬‬ ‫التطبيقيه ‪3 -‬نوم ‪2 -‬حمام ‪ -‬مطبخ راكب‬ ‫ صاله ‪ -‬بلكونه ‪ -‬ط‪ - 1‬تصلح لعرسان‬‫ ت‪078/8164718:‬‬‫(‪ )1273‬الجبيهة ‪ -‬بجانب مدينة المالهي‬ ‫ سوبرديلوكس ‪ 2 -‬ن��وم ‪ -‬مطبخ‬‫امريكي ‪ -‬صالة وصالون ‪ -‬بلكون ‪2 -‬‬ ‫حمام ‪ -‬ت‪077/9536106:‬‬ ‫(‪ )711‬مرج الحمام ‪ -‬اسكان الضباط ‪-‬‬ ‫‪185‬م‪3 -‬نوم ‪ -‬صالون ‪ -‬صالة ‪3‬حمامات‬ ‫ مطبخ بلوط ‪ -‬طابق ارضي ‪ -‬لم تسكن‬‫ من املالك ‪ -‬ت‪079/6397040:‬‬‫(‪ )648‬الشميساني ‪ -‬قرب السيفوي ‪-‬‬ ‫سوبرديلوكس ‪ -‬ط‪3 - 2‬نوم ‪1‬ماستر ‪-‬‬ ‫‪2‬حمام ‪ -‬مطبخ امريكي ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون‬ ‫ برندة كبيرة مطلة ‪ -‬برندة غسيل ‪-‬‬‫بالط باركيه كراج ‪ -‬سنوي ‪6250‬دينار‬ ‫من المالك ‪ -‬ت‪079/5723331:‬‬ ‫(‪ )643‬خلدا مقابل كلية الخوارزمي‬ ‫ ‪ 3‬غ��رف ن��وم ‪ -‬صالة و صالون ‪2 -‬‬‫حمام ‪-‬مطبخ ‪ -‬طابق ثاني‪ -‬مصعد‬ ‫ االج����رة ال��س��ن��وي��ة ‪ -‬م��ن امل��ال��ك ‪-‬‬‫ت‪077/7570002:‬‬ ‫(‪ )2874‬دابوق ‪ -‬شارع المدينة الطبية ‪-‬‬ ‫طابقية ارضية ‪350 -‬م ‪4 -‬نوم ‪ -‬صالون‬ ‫ سفرة ‪ -‬معيشة ‪ -‬مطبخ ‪3 -‬حمام ‪-‬‬‫ماستر ‪ -‬تدفئة ‪ -‬رخام ‪ -‬ديكورات ‪ -‬تراس‬ ‫ مدخل مستقل ‪ -‬السعر‪ 7000‬دينار ‪-‬‬‫ت‪079/6563006 - 079/5892161:‬‬ ‫(‪ )1511‬ش��ق��ة ارض��ي��ة م��ع حديقة‬ ‫سوبرديلوكس لاليجار ‪ -‬مساحة ‪220‬م ‪-‬‬ ‫مع ساحة خلفية لالطفال ‪ -‬في الصويفية‬ ‫ت‪- 079/9259909:‬‬ ‫ لالتصال ‪-‬‬‫‪079/7054142‬‬ ‫(‪ )1235‬البيادر ‪125 -‬م ‪ -‬ط‪ - 1‬مصعد ‪-‬‬ ‫كراج ‪3 -‬نوم ‪2 -‬حمام ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون ‪-‬‬ ‫مطبخ راكب ‪ -‬االجرة ‪ 300‬دينار شهري ‪-‬‬ ‫من املالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/9884825:‬‬ ‫(‪ )1132‬تالع العلي ‪3 -‬ن��وم ‪1‬ماستر‬ ‫صالة صالون سفرة مطبخ ‪3‬حمام غ‬ ‫غسيل ‪ -‬مستودع ‪ -‬تدفئة ‪ -‬ط ثاني‬ ‫ ‪3500‬دفعات ‪ -‬ت‪- 079/6683703:‬‬‫‪077/6465602‬‬ ‫(‪ )1128‬عبدون ‪3 -‬نوم ‪3‬حمام صالة‬ ‫صالون ‪ -‬مطبخ راك��ب ‪ -‬بناء جديد ‪-‬‬ ‫مصعد ك��راج ‪ -‬تدفئة ‪4000 -‬س��ن��وي‬ ‫ت‪- 079/6683703:‬‬ ‫دف���ع���ات ‪-‬‬ ‫‪077/6465602‬‬ ‫(‪ )1114‬حي السهل ‪ -‬بين الدوار السابع‬ ‫والثامن ‪ -‬ط اول ‪3 -‬ن��وم ‪ -‬حمامين‬ ‫صالة صالون ‪ -‬سفرة ‪ -‬ق��رب مدرسة‬ ‫راهبات الفرنسيسكان ‪4200 -‬سنوي ‪-‬‬ ‫ت‪079/5597309:‬‬ ‫(‪ )1025‬ش الجامعة االردنية ‪ -‬بجانب‬ ‫كليةالمجتمع العربي ‪ -‬شقة فارغة‬ ‫لطالبين او طالبتين ‪ -‬ط ارض��ي ‪2‬نوم‬ ‫ حديقة ‪ -‬العقد سنوي ‪ -‬من المالك‬‫ ت‪079/6704670 - 079/6966960:‬‬‫(‪ )2913‬الرابية ‪ -‬طابقية ‪230 -‬م‬ ‫ ‪4‬ن��وم ‪ -‬صالون ‪ -‬سفرة ‪ -‬مطبخ ‪-‬‬‫حمامين ‪ -‬تدفئة ‪ -‬رخام ‪ -‬ديكور ‪ -‬ط‪2‬‬ ‫ موقع مميز ‪ -‬قرب الخدمات ‪ -‬السعر‬‫‪5500‬دي��ن��ار ‪ -‬ت‪- 079/5892161:‬‬ ‫‪06/5517980‬‬


‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪65‬‬

‫‪:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ‬‬

‫‪118958‬‬

‫‪119441‬‬

‫(‪ )746‬شقة لاليجار يف تالع العلي‬ ‫‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪079/7421142:‬‬

‫(‪ )981‬ت�لاع العلي ‪ -‬ط‪200 - 1‬م ‪-‬‬ ‫‪3‬ن��وم‪1‬م��اس�تر ‪3 -‬حمامات ‪3 -‬بالكني‬ ‫ صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ ‪ -‬غ خادمة ‪-‬‬‫موقع مميز ‪ -‬خلف مجمع النجمة ‪ -‬من‬ ‫املالك ‪ -‬ت‪077/2356199:‬‬ ‫(‪ )967‬الرابية ‪150 -‬م ‪2 -‬نوم‪-‬صالة‬ ‫وصالون ‪ -‬مطبخ ‪ -‬مستودع ‪2 -‬حمام ‪-‬‬ ‫بلكونة ‪ -‬تدفئة ‪-‬مدخل مستقل ‪ -‬كراج‬ ‫ حديقة ‪ -‬ت��رس‪100‬م ‪ -‬من المالك ‪-‬‬‫‪6000‬سنوي ‪ -‬ت‪079/6550300:‬‬ ‫(‪ )864‬الصويفية ‪3 -‬نوم ‪-‬صالة ‪ -‬سفرة‬ ‫ مطبخ ‪ -‬برندة ‪ -‬حمامين ‪ -‬رخ��ام ‪-‬‬‫تدفئة ‪ -‬كراج ‪ -‬بئرماء ‪ -‬اطاللةرائعة ‪-‬‬ ‫ط‪ - 3‬مصعد ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬من المالك‬ ‫ ت‪078/5671570:‬‬‫ص��ال��ون ‪ -‬صالة‬ ‫(‪ )861‬الجبيهة ‪-‬‬ ‫ ‪3‬ن��وم ‪3 -‬حمامات ‪ -‬مطبخ راك��ب ‪-‬‬‫تدفئة راكبة ‪ -‬لم تسكن ‪ -‬من المالك‬ ‫ ت‪079/5408508:‬‬‫(‪ )844‬الجبيهه‪/‬خلف دوار المنهل‬ ‫ ط‪140 - 3‬م ‪3 -‬ن��وم ‪3 -‬ح��م��ام ‪-‬‬‫‪1‬ماستر ‪ -‬صالة صالون ‪ -‬تدفئة ‪ -‬برندة‬ ‫ مطبخ راك��ب ‪ -‬مصعد ‪ -‬ك��راج ‪ -‬من‬‫المالك ‪ -‬سنوي ‪3900‬دينار دفعتين ‪-‬‬ ‫ت‪079/5833677:‬‬ ‫(‪ )834‬شقة لاليجار ف��ي شفا ب��دران‬ ‫بجانب جامعة العلوم التطبيقية‬ ‫‬‫ مساحتها ‪180‬م��ت��ر ‪ -‬ل�لات��ص��ال ‪-‬‬‫ت‪078/8480704:‬‬ ‫(‪ )823‬ق��رب م��درس��ة الكلية العلمية‬ ‫االسالمية‪/‬الجبيهة ‪ -‬ط‪3 - 2‬ن��وم ‪-‬‬ ‫‪3‬حمامات ‪ -‬غرفة جلوس ‪ -‬صالون‪-‬مطبخ‬ ‫بلوط راكب ‪ -‬جديدة ‪ -‬سنوي‪5000‬دينار ‪-‬‬ ‫من املالك ‪ -‬ت‪079/9870062:‬‬ ‫(‪ )2919‬ت�لاع العلي ‪ -‬ق��رب اس��واق‬ ‫السلطان ‪ -‬ط‪ 3-‬مساحتها‪140‬م ‪ -‬مكونة‬ ‫من ‪ 3‬ن��وم و‪2‬حمام ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون‬ ‫ من المالك مباشرة ب��دون وسطاء ‪-‬‬‫ت‪077/7577677:‬‬ ‫(‪ )818‬جبل عمان ‪ -‬ش الرينبو ‪ -‬بيت‬ ‫مستقل لاليجار ‪2 -‬ن��وم ‪ -‬حمامين‬ ‫ ص��ال��ون ‪ -‬جلوس ‪ -‬مطبخ ‪ -‬ترس‬‫خارجي ‪ -‬تصلح لحضانة أوجاليري ‪-‬‬ ‫ت‪077/6589149:‬‬ ‫(‪ )812‬أم أذينة ‪ -‬ط ارضي ‪ -‬حديقة ‪-‬‬ ‫كراج ‪150 -‬م ‪2 -‬نوم ‪1 -‬حمام ‪ -‬صالون‬ ‫ جلوس ‪ -‬مطبخ راك��ب ‪ -‬من المالك‬‫مباشرة ‪ -‬ت‪079/5017005:‬‬

‫(‪ )355‬ضاحية الرشيد ‪ 3 -‬غرف نوم ‪2 -‬‬ ‫حمام(فرنجي ‪-‬عربي) ‪ -‬مطبخ ‪ -‬صالون‬ ‫‪ L‬مع معيشة ‪ 4 -‬برندات ‪ -‬تدفئة ‪-‬‬ ‫ت‪077/2034914:‬‬ ‫(‪ )353‬شقة دوبلكس لاليجار ‪ -‬فارغة‬ ‫او مفروشة ‪ -‬الصويفية ‪/‬خلف المدرسة‬ ‫االمريكية ‪ -‬المراجعة مع المالك مباشرة‬ ‫ ت‪079/8241992:‬‬‫(‪ )2921‬خلدا ‪185/‬م‪ -‬ط ارضي ‪ -‬مدخل‬ ‫ ترس ‪3 -‬ن��وم ‪3 -‬حمام ‪1 -‬ماستر ‪-‬‬‫صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬معيشة منفصلة ‪-‬مطبخ‬ ‫ دي��ك��ورات ‪ -‬اب��ج��ورات ‪ -‬بناء حديث‬‫ قرب الخدمات ‪ -‬بأجرة ‪4500 -‬دينار‬‫ ت‪079/6936232 - 079/5107789:‬‬‫(‪ )347‬ال��ب��ي��ادر ‪ -‬م��ق��اب��ل مديرية‬ ‫الزراعة ‪ -‬خلف مدرسة الزهور ‪3 -‬نوم‬ ‫حمام ‪-‬صالون وسفرة ‪-‬مطبخ راكب‪-‬‬ ‫ط‪ - 3‬للعرسان ‪ -‬فقط ‪240‬دي��ن��ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5761446:‬‬ ‫(‪ )300‬ضاحية الحسين لالسكان ‪ -‬طابق‬ ‫ثالث ‪ -‬مكونة من ‪ 3‬نوم ‪ 2 -‬حمام ‪-‬‬ ‫صالون ‪ -‬ضيوف ‪ -‬مطبخ ‪ 2 -‬برندة ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/9214262:‬‬ ‫(‪ )285‬الدوار الرابع ‪ -‬طابقية ‪300‬م ‪-‬‬ ‫ط‪ 2‬مع مصعد ‪3 -‬نوم ‪ -‬صالون ‪ -‬معيشة‬ ‫ ‪3‬برندات ‪3 -‬حمام ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬من‬‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪- 06/5674016:‬‬ ‫‪079/6514617‬‬ ‫(‪ )284‬الصويفية ‪ -‬ط ثاني ‪-‬‬ ‫‪200‬م ‪3 -‬نوم ‪1‬ماسرت ‪ -‬صالونني‬ ‫ معيشة ‪ -‬حمامني ‪ -‬برندة ‪ -‬كراج‬‫ مصعد ‪ -‬تشطيب جديد ‪ -‬لم‬‫تسكن ‪ -‬من املالك ‪5000 -‬سنوي‬ ‫ ت‪079/5191516:‬‬‫(‪ )783‬شقة لاليجار يف عمان ‪ -‬لالستفسار‬ ‫مراجعة ‪- www.bel3arabe.com -‬‬ ‫ت‪078/7508900:‬‬ ‫(‪ )266‬خلدا ‪ -‬طابق ثالث ‪ -‬مكونة‬ ‫م��ن ث�لاث ن��وم ‪ 1‬ماستر ‪ -‬حمامين‬ ‫ تصلح ل��ع��رس��ان ‪ -‬م��ن ال��م��ال��ك ‪-‬‬‫ت‪079/5888700:‬‬ ‫(‪ )263‬عبدون ‪ -‬ط‪3 - 2‬ن��وم‪-‬‬ ‫حمامين ‪ -‬صالون واسع ‪ -‬كراج ‪-‬‬ ‫مخزن ‪ -‬ارضيات باركيه‪-2‬مكيف‬ ‫راكب ‪ -‬خزائن بالحائط ‪ -‬مطبخ‬ ‫ج��واي��ك��و ‪ -‬م��وق��ع مميزوهادئ‬ ‫ت‪- 079/5077242:‬‬ ‫‬‫‪079/5622922‬‬

‫(‪ )2929‬الجاردنز ‪240 -‬م ‪ -‬ط ارضي‬ ‫ عدة مداخل ‪ -‬حديقة ‪ -‬ترس ‪3 -‬نوم‪-‬‬‫‪ 3‬حمام ‪1 -‬ماستر ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون ‪-‬‬ ‫معيشة ‪ -‬مطبخ ‪ -‬ديكورات ‪ -‬بناء حجر‬ ‫حديث ‪ -‬مميز ‪ -‬قرب الخدمات ‪ -‬باجرة‬ ‫‪5000‬دي��ن��ار ‪ -‬ت‪- 079/5107789:‬‬ ‫‪079/6936232‬‬ ‫(‪ )244‬شقة لاليجار يف ح��ي السالم‬ ‫‪ /‬الرابية ‪1 -‬ماسرت ‪2 +‬نوم ‪ -‬صالون‬ ‫ مطبخ ‪ -‬ح��م��ام ‪ -‬س��ف��رة ‪ -‬طابق‬‫اول ‪ -‬لالتصال م��ع امل��ال��ك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5166733:‬‬ ‫(‪ )599‬ضاحية النخيل ‪200 -‬م ‪3 -‬نوم‬ ‫ ‪1‬ماستر ‪3 -‬حمام صالون ‪ -‬معيشة‬‫ بلكونة ‪ -‬مصعد ‪ -‬ك���راج تدفئة‬‫ ج��دي��دة ل��م تسكن ‪7000 -‬س��ن��وي ‪-‬‬‫ت‪079/9219051:‬‬ ‫(‪ )598‬ضاحية الرشيد ‪ -‬ش االردن‬ ‫ ‪150‬م ‪3 -‬نوم ‪1 -‬ماستر ‪3 -‬حمام ‪-‬‬‫صالون معيشة ‪ -‬ط اول مصعد كراج‬ ‫ ج��دي��دة ل��م تسكن ‪4000 -‬س��ن��وي ‪-‬‬‫ت‪079/9219051:‬‬ ‫(‪ )816‬الدوار السابع ‪ -‬غرفة نوم حمام‬ ‫ومطبخ صغري ‪ -‬لاليجار فارغة او مفروشة‬ ‫ لطالبة او موظفة ‪ -‬ت‪079/6696240:‬‬‫(‪ )520‬الشميساني ‪ -‬مكونة من ثالث‬ ‫نوم ‪ -‬حمامني ‪ -‬صالون ‪ -‬صالة ‪ 2 -‬برندة‬ ‫ من املالك ‪ -‬ت‪079/5239109:‬‬‫(‪ )493‬اس���ك���ان ض��اح��ي��ةال��ح��س�ين ‪-‬‬ ‫املرحلةاالوىل ‪3 -‬نوم ‪ -‬صالون معيشة ‪-‬‬ ‫طعام ‪ -‬ضيوف منفصلة ‪ -‬مطبخ ‪ -‬مخزن‬ ‫ حمامني ‪ -‬سخانني شمسي ‪ +‬كهربائي‬‫ تدفئة ‪ -‬ت‪079/6869066:‬‬‫(‪ )481‬ضاحية الرشيد ‪/‬مقابل‬ ‫سوق الروضة ‪ -‬سوبرديلوكس‬ ‫ ‪248‬م‪ - 2‬سنوي ‪6500‬دينار ‪-‬‬‫‪4‬نوم ‪4 -‬حمام ‪ -‬مطبخ ‪ -‬صالون‬ ‫وسفرة ومعيشة ‪ -‬غ خادمة ‪ -‬برندة‬ ‫ تدفئة مركزية ‪ -‬جديدة لم تسكن‬‫ من المالك ‪ -‬ت‪077/7302835:‬‬‫ ‪079/8897374‬‬‫(‪ )478‬الشميساني ‪ -‬مساحة ‪350‬م‬ ‫طابقية ‪3‬نوم صالونات واسعة حمامين‬ ‫طابق اول ‪ -‬تشطيبات فاخرة ‪ -‬بدون‬ ‫تدخل الوسطاء ‪ -‬ت‪079/5165168:‬‬ ‫(‪ )2941‬ام السماق ‪3 -‬نوم ‪2 -‬حمام ‪1 -‬‬ ‫ماستر ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬سفرة ‪ -‬مطبخ‬ ‫ برندة ‪ -‬ديكورات ‪ -‬مصعد ‪ -‬ابجورات‬‫ كراج ‪ -‬قرب الخدمات ‪ -‬موقع مميز ‪-‬‬‫بأجرة‪ 3500‬دينار ‪ -‬ت‪079/5107789:‬‬ ‫‪079/6936232 -‬‬

‫(‪ )449‬اعلى منطقة في رواب��ي خلدا‬ ‫ ق��رب قاعدة س�لاح الجو ‪-190‬م ‪-‬‬‫جديدة ‪ 3 -‬نوم ‪ -3‬حمام ‪-‬مطبخ بلوط‪+‬‬ ‫رووف ‪100‬م ‪ -‬مع سلم داخلي ديكور‬ ‫‪+‬فيربليس بالقرميد ‪-8500‬سنوي ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/6788854:‬‬ ‫(‪ )440‬تالع العلي ‪ -‬روف ط‪3 - 3‬نوم ‪-‬‬ ‫مطبخ كبري‪-‬معيشة‪-‬صالون كبري‪-‬تراس‬ ‫كبري مع اشرافة جميلة مطلة ‪ -‬بدون‬ ‫مصعد‪-‬بناء قديم‪-‬االجرة ‪4000‬دينار‪-‬‬ ‫من املالك ‪ -‬ت‪079/6699982:‬‬ ‫(‪ )409‬الجبيهة‪/‬قرب م���دارس االب��داع‬ ‫الرتبوي ‪ -‬جديدة ‪ -‬ط‪ - 1‬صالون ‪-‬‬ ‫‪3‬نوم‪1‬ماسرت ‪ -‬حمامني ‪ -‬مطبخ ‪ -‬برندة‬ ‫ سوبرديلوكس ‪ -‬ك��راج ‪ -‬ستاليت ‪-‬‬‫مصعد ‪ -‬حارس ‪ -‬سنوي‪4200‬دينار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5067707:‬‬ ‫(‪ )393‬شقة طابقية لاليجار يف الرابية ‪-‬‬ ‫‪4‬نوم ‪ -‬صالونات واسعة ‪ -‬برندة عدد‪2‬‬ ‫ بدون مصعد ‪ -‬من املالك مباشرة بايجار‬‫‪5500‬دينار سنوي ‪ -‬ت‪079/5250552:‬‬ ‫(‪ )142‬الجبيهه‪/‬ضاحية االم��ام الغزالي‬ ‫ ط‪ - 3‬طابقية ‪4 -‬ن��وم ‪1 -‬ماستر‬‫ ‪3‬حمام ‪ -‬مطبخ كبير ‪ -‬جلوس كبير ‪-‬‬‫ضيوف ‪ -‬برندتين ‪ -‬رخام ‪ -‬من المالك‬ ‫ ت‪079/6364467 - 079/9701691:‬‬‫(‪ )437‬ربوة عبدون ‪/‬خلف مركز االختبارات‬ ‫ ‪2‬نوم ‪ -‬حمام ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬صالون‬‫مستقل ‪ -‬تصلح لعروسني ‪ -‬فارغة ‪ -‬ط‪1‬‬ ‫ لم تسكن ‪ -‬سوبرديلوكس ‪ -‬من املالك‬‫‪3600‬س��ن��وي ‪ -‬ت‪- 079/5543046:‬‬ ‫‪079/7925509‬‬ ‫(‪ )2945‬خلدا ‪-‬ل��م تسكن ‪2 -‬ن��وم‬ ‫ ‪2‬حمام ‪1 -‬ماستر ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون‬‫مطبخ ‪ -‬ديكورات ‪ -‬بناء جديد ‪ -‬مصعد‬‫ قرب الخدمات ‪ -‬باجرة ‪3500 -‬دينار‬‫‪ -‬ت‪079/6936232 - 079/5107789:‬‬

‫(‪ )2682‬ضاحية االق��ص��ى ‪3 -‬ن��وم ‪-‬‬ ‫صالون ‪ -‬سفرة ‪ -‬مطبخ راك��ب جديد‬ ‫ ‪2‬حمام ‪1 -‬ماستر ‪ -‬ارضيات رخ��ام ‪-‬‬‫جبصين ‪ -‬ديكورات ‪ -‬بناء جديد ‪ -‬غير‬ ‫مسكون ‪ -‬س��وب��ردي��ل��وك��س ‪ -‬السعر‬ ‫‪ 250‬دي��ن��ار ‪ -‬ت‪- 079/8754675:‬‬ ‫‪079/6216677‬‬

‫(‪ )2068‬ستوديو م��ف��روش بالجبيهة‬ ‫ بجانب الجامعة االردنية ‪ 2 -‬تخت‬‫ مطبخ راك��ب م��ع أدوات���ه ‪ -‬ثالجة ‪-‬‬‫تلفزيون وستاليت ‪ -‬مكيف ‪ -‬مايكرويف‬ ‫ سخان م��اء كهرباء ‪230 -‬ش��ه��ري ‪-‬‬‫ت‪077/6338220:‬‬

‫(‪ )76‬طبربور ‪ -‬مكونة من ‪ 3‬نوم ‪ -‬صالة‬ ‫وصالون ‪ 2 -‬حمام ‪ -‬طابق اول ‪ -‬مصعد‬ ‫ وسط الخدمات ‪ -‬ت‪- 079/6923096:‬‬‫‪079/7522588‬‬

‫(‪ )2043‬الدوارالسابع ‪175 -‬م ‪-‬‬ ‫ط‪3 - 2‬نوم ‪3 -‬حمام ‪ -‬صالون مع‬ ‫سفرة ‪ -‬معيشة ‪ -‬غسيل ‪2 -‬بلكونة‬ ‫ ‪3‬مكيفات ‪ - LCD -‬ستاليت ‪-‬‬‫مصعد‪-‬كراج ‪ -‬منطقة هادئة قرب‬ ‫الخدمات ‪8000 -‬سنوي من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/5811987:‬‬

‫(‪ )2370‬الهاشمي الشمالي ‪ -‬خلف مسجد‬ ‫ضيعة الرضوان ‪ 3 -‬نوم ‪ -‬صالة وصالون‬ ‫ مطبخ ‪ -‬حمامين ‪ -‬بلكونة ‪ -‬ط ثاني ‪-‬‬‫ايجار سنوي ‪ -‬ت‪079/5005271:‬‬

‫(‪ )2092‬روف فاخر ‪ -‬مفروش لاليجار‬ ‫ف��ي منطقة ال��ك��رس��ي ‪ -‬ل�لات��ص��ال ‪-‬‬ ‫ت‪079/9991193:‬‬

‫(‪ )1756‬ضاحية الياسمين ‪ -‬ال��ذراع‬ ‫الغربي ‪ -‬شقة فارغة لاليجار ‪ -‬للمراجعة‬ ‫‪ -‬ت‪079/5645343:‬‬

‫(‪ )2112‬شقه فاخره ج��دا ‪2 -‬ن��وم ‪-‬‬ ‫‪1‬ماستر ‪ -‬غرفه مفرد ‪ -‬صاله معيشة‬ ‫ صاله استقبال فخمه ‪3‬حمام ‪ -‬مطبخ‬‫فخم برنده ‪ -‬من المالك ‪ -‬للجادين ‪-‬‬ ‫ت‪077/7178881:‬‬ ‫(‪ )2118‬شقة م��ف��روش��ة ‪4 -‬ن���وم ‪-‬‬ ‫‪4‬ح��م��ام ص��ال��ون جلوس ب��رن��دا مقززة‬ ‫ ح��دي��ق��ة م��دخ��ل��ي��ن ف���رش ف��اخ��ر ‪-‬‬‫ت‪079/5200177 - 079/6826157:‬‬ ‫(‪ )2110‬الجاردنز ‪3 -‬ن��وم ‪3 -‬حمام‬ ‫ صالون ‪ -‬سفره ‪ -‬جلوس ‪ -‬برنده ‪-‬‬‫تكييف ‪ -‬اثاث فاخر ‪ -‬ط‪ - 2‬من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪078/8835359 - 06/5157985:‬‬

‫(‪ )2024‬الشميساني ‪ -‬غرفة ن��وم ‪-‬‬ ‫صالون ‪ -‬مطبخ ‪ -‬حمام ‪ -‬حديقة ‪ -‬قرب‬ ‫المستشفى االستشاري ‪ -‬من المالك ‪-‬اقل‬ ‫مدة ‪ 3‬اشهر ‪ -‬ت‪079/5581636:‬‬ ‫(‪ )2156‬ش��ق��ة م��ف��روش��ة ل�لاي��ج��ار ‪-‬‬ ‫‪3‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالون ‪ -‬صالة ‪3 -‬حمام‬ ‫ برندة ‪ -‬فرش ممتاز ‪ -‬بجانب فندق‬‫الهوليدي ان ‪ -‬ايجار سنوي ‪ 6500‬دينار‬ ‫‪ -‬ت‪079/8124545:‬‬

‫(‪ )1815‬ق��رب الرابية ‪ -‬شقةكاشفة‬ ‫على مناطق جبل عمان والحدائق ‪ -‬بها‬ ‫سريرين ‪ -‬مطبخ كامل ‪ -‬ت��راس‪7×7‬‬ ‫ م��ن امل��ال��ك ‪ -‬ش��ه��ري‪300‬دي��ن��ار ‪-‬‬‫ت‪077/7811196 - 079/8867293:‬‬ ‫(‪ )1802‬شقه مفروشه ‪ -‬ضاحية الرشيد‬ ‫ ‪3‬نوم ‪1 -‬ماستر ‪ -‬صاله ‪ -‬صالون ‪--‬‬‫مطبخ بلوط ‪ -‬برنده ‪ -‬مطله ‪ -‬خدمات‬ ‫ ‪150‬م ‪ -‬عفش جيد ‪ -‬م��ن المالك‬‫ ت‪077/6038259 - 079/9247794:‬‬‫‪122843‬‬

‫(‪ )2075‬ضاحية الرشيد ‪ -‬خلف‬ ‫ال��ج��ام��ع��ه االردن���ي���ه م��ب��اش��رة ‪-‬‬ ‫‪3‬ن���وم م��ع توابعها ‪ -‬م��ن املالك‬ ‫ت‪- 079/9725922:‬‬ ‫‬‫‪079/9720922‬‬ ‫(‪ )2132‬الجاردنز ‪3 -‬نوم ‪2‬حمام صالون‬ ‫جلوس برندا االج��رة ‪700‬دي��ن��ار شهري‬ ‫ ت‪079/6826157 - 078/7056771:‬‬‫(‪ )2148‬الشميساني ‪ /‬ق��رب‬ ‫حديقة الطيور ‪2 -‬ن��وم ‪ -‬صالة‬ ‫ معيشة ‪ -‬حمامين ‪ -‬ك��راج‬‫مستقل ‪ -‬تدفئة م��رك��زي��ة من‬ ‫المالك مباشرة ‪3 -‬شهور مقدما‬ ‫‪ -‬ت‪078/8812918:‬‬

‫(‪ )2095‬شقة مفروشة لاليجار‬ ‫ ل���م ت��س��ك��ن ب��ع��د ‪ -‬اث���اث‬‫سوبرديلوكس ‪ -‬الشميساني ‪/‬شارع‬ ‫الثقافة ‪4 -‬نوم ‪ -‬صالون ‪ -‬معيشة‬ ‫ ‪3‬حمامات ‪ -‬مكيفة بالكامل ‪-‬‬‫ت‪078/7497466:‬‬

‫‪118772‬‬ ‫‪122342‬‬

‫(‪ )2126‬ضاحية الرشيد‪/‬بجانب جسر‬ ‫الجامعة ‪ -‬قرب مركز سرطان االطفال ‪-‬‬ ‫‪3‬نوم وتوابعها ‪ -‬مكيفة ‪ -‬عفش جيدجدا‬ ‫ من المالك‪-‬المراجعة بعد الظهر ‪-‬‬‫ت‪079/5323076:‬‬ ‫‪116057‬‬

‫‪119737‬‬

‫(‪ )2322‬ضاحية االقصى ‪ -‬مساحتها‬ ‫‪140‬م ‪3 -‬ن���وم ‪3 -‬ح��م��ام��ات ‪ -‬صالة‬ ‫ ص���ال���ون ‪ -‬س���وب���ردي���ل���وك���س ‪-‬‬‫ت‪079/0413637 - 078/6002182:‬‬ ‫(‪ )2279‬ماركا الشمالية ‪2 -‬نوم صالون‬ ‫صالة‪ -‬مطبخ حمام برندة ‪ -‬ط‪ 4‬بدون‬ ‫مصعد ‪ -‬بسعر ‪2500‬دي���ن���ار سنوي‬ ‫دفعة واح���دة ‪ -‬م��ن المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪079/6124187:‬‬

‫‪122842‬‬

‫‪119737‬‬

‫‪119587‬‬

‫‪116056‬‬

‫(‪ )2034‬شقة م��ف��روش��ة ب��ال��ق��رب من‬ ‫الدوار الثامن ‪2 -‬نوم ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون‬ ‫ غرفة ضيوف ‪ -‬بناء جديد ‪ -‬اث��اث‬‫فاخر ج��دا ‪ -‬ايجار سنوي او شهري ‪-‬‬ ‫ت‪079/9900095:‬‬

‫(‪ )1819‬شقة مفروشة ديلوكس لاليجار ‪-‬‬ ‫جبل الحسين ‪ 2 -‬نوم ‪ -‬صالون ‪ -‬حمامين‬ ‫ للمراجعة ‪ -‬ت‪- 079/9646991:‬‬‫‪078/5044227‬‬

‫‪115289‬‬


‫‪66‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪119226‬‬

‫‪38739‬‬

‫‪38739‬‬

‫‪122532‬‬

‫‪120756‬‬

‫(‪ )2200‬تالع العلي ‪ -‬قرب عمان مول‬ ‫ ‪2‬ن��وم ‪ -‬صالة ‪ -‬مطبخ ‪ -‬حمامين ‪-‬‬‫مفروشة بالكامل ‪ -‬للعائالت ومن المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪079/5715719:‬‬

‫(‪ )1632‬الجبيهة ‪3 -‬ن��وم ‪3 -‬حمام ‪-‬‬ ‫اثاث جيد ‪2 -‬مكيف ‪ -‬شاشة ‪ -‬يومي ‪/‬‬ ‫اسبوعي ‪ /‬شهري ‪ -‬من المالك مباشرة‬ ‫‪ -‬ت‪079/5518191:‬‬

‫(‪ )1531‬شقة مفروشة لاليجار ‪ -‬مساحة‬ ‫‪185‬م‪3 - 2‬نوم ‪3 -‬حمام ‪ -‬ط‪ - 3‬موقع‬ ‫مميز ‪ -‬للجادين ‪www.zalloum.com -‬‬ ‫‪ -‬ت‪079/7522878:‬‬

‫(‪ )1629‬المدينة المنورة ‪ -‬استوديو ‪-‬‬ ‫صالون و‪2‬نوم ‪ -‬فرش سوبر ديلوكس ‪-‬‬ ‫االجرة ‪ 300‬دينار ‪ -‬ت‪079/6785859:‬‬

‫(‪ )1457‬ع��م��ان الغربية ‪2 -‬ن���وم ‪-‬‬ ‫ص��ال��ة ‪ -‬معيشة ‪ -‬مطبخ ‪2 -‬حمام‬ ‫ سوبرديلوكس ‪ -‬منطقة خدمات‬‫ بايجار يومي ‪ /‬اسبوعي ‪ /‬شهري ‪-‬‬‫ت‪079/5495049:‬‬ ‫(‪ )2202‬خلدا ‪ -‬طابق من فيالمفروش‬ ‫ديلوكس ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمام ‪3 -‬برندات ‪-‬‬ ‫صالون ‪ -‬مدخل مستقل‪-‬حديقه ‪ -‬كراج‬ ‫ تكييف ‪ -‬شهري او سنوي من المالك‬‫‪ -‬ت‪079/5572549 - 06/5525696:‬‬

‫(‪ )2173‬ش الجامعة ‪1 -‬نوم وتوابعها‬ ‫ ف���رش م��رت��ب س��ت��االي��ت ‪ -‬م��وق��ع‬‫م��م��ي��ز وم���خ���دوم ‪ -‬ارض����ي ‪ -‬مدخل‬ ‫مستقل ‪130 -‬ش��ه��ري ‪15 -‬ي��وم��ي ‪-‬‬ ‫ت‪079/9916700 - 079/7602077:‬‬

‫‪122786‬‬

‫(‪ )2008‬ضاحية الرشيد ‪2 -‬ن��وم ‪-‬‬ ‫صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ وحمام ‪ -‬خلف‬ ‫مدارس المنهل ‪ -‬من المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪078/8280402:‬‬ ‫(‪ )2167‬شقة مفروشة لاليجار ‪ -‬السابع‬ ‫ حي الرونق ‪2 -‬ن��وم ‪ -‬صالون حمام‬‫ف��رش جيد ‪4500 -‬دي���ن���ار س��ن��وي ‪-‬‬ ‫ت‪079/8124545:‬‬ ‫(‪ )1808‬مرج الحمام ‪3 -‬نوم ‪ -‬حديثة ‪-‬‬ ‫فرش جديد ‪ -‬جلوس ‪ -‬مكيف ‪ -‬قريبة من‬ ‫االسواق والمواصالت ‪ -‬منطقة هادئة ‪-‬‬ ‫‪ 6000‬دينار سنوي ‪ -‬ت‪077/7760775:‬‬ ‫(‪ )2169‬الجاردنز ‪2 -‬نوم صالة مطبخ‬ ‫راكب ‪ -‬فرش مرتب ‪ -‬ستااليت ‪ -‬ط ارضي‬ ‫مدخل موقع مميز مخدوم ‪300 -‬شهري‬ ‫‪20‬ي��وم��ي ‪ -‬ت‪- 079/7602077:‬‬ ‫‪079/9916700‬‬ ‫(‪ )1798‬شقه‪2‬نوم ‪ -‬صالون واس��ع‪-‬‬ ‫مطبخ راك���ب ‪ -‬ح��م��ام ‪ -‬ط ارض���ي ‪-‬‬ ‫‪2‬برنده ‪ -‬عرجان ‪ -‬قرب دوار الداخليه‬ ‫ ت‪078/8359934:‬‬‫‪f12270‬‬

‫(‪ )1592‬ش��ق��ة م��ف��روش��ة ل�لاي��ج��ار ‪-‬‬ ‫الصويفية ‪ -‬خلف المدارس األمريكية ‪2 -‬‬ ‫نوم ‪ -‬صالون واسع ‪ -‬مطبخ ‪ -‬حمام ‪-‬‬ ‫ايجارسنوي ‪ -‬ت‪079/8980504:‬‬

‫(‪ )1585‬ديرغبار ‪3 -‬نوم ‪3‬حمام صالون‬ ‫معيشة ‪ -‬مكيفة بالكامل ‪ -‬فرش مميز‬ ‫سوبرديلوكس ‪ -‬شاشتين ‪ LCD‬بلكون‬ ‫ في اجمل منطقة ‪ -‬ت‪079/7022137:‬‬‫ ‪079/7689454‬‬‫(‪ )1583‬شقة مفروشة لاليجار ‪ -‬ضاحية‬ ‫الرشيد ‪ 3 -‬غرف نوم ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون ‪-‬‬ ‫مطبخ ‪ -‬حمامين ‪ -‬برندة ‪ -‬مجهز بالكامل‬ ‫ مكيفة ‪ -‬فرش حديث ‪ -‬سخان شمسي‬‫ من المالك ‪ -‬ت‪077/7640555:‬‬‫(‪ )2194‬استديو فاخر مفروش ‪ /‬بجانب‬ ‫مكة م��ول ‪ -‬سوبرديلوكس ‪ -‬يومي‬ ‫‪ /‬اس��ب��وع��ي ‪ -‬م��ن امل��ال��ك م��ب��اش��رة ‪-‬‬ ‫ت‪077/6206655:‬‬ ‫(‪ )1579‬ع��ب��دون ‪3 -‬ن���وم ‪2 -‬حمام‬ ‫ ص��ال��ون ‪ -‬معيشة ‪ -‬ف��رش كامل ‪-‬‬‫سوبرديلوكس ‪ -‬يومي اسبوعي شهري‬ ‫ ت‪079/7484643 - 079/7022137:‬‬‫(‪ )1575‬ستوديو مفروش‪ -‬عبدون ‪1 -‬‬ ‫نوم‪ -‬حمام‪ -‬معيشة ‪ -‬حديقة‪ -‬مكيفة‬ ‫ فرش سوبرديلوكس‪ -‬ايجار‪ -‬يومي‪-‬‬‫اسبوعي ‪ -‬شهري ‪ -‬ت‪079/7022137:‬‬ ‫ ‪079/7484643‬‬‫(‪ )1574‬شقة مفروشة لاليجار ‪2 -‬نوم‬ ‫ صالة ‪2 -‬حمام ‪ -‬ط‪ - 2‬لم تسكن ‪-‬‬‫فرش فاخر ‪ -‬تصلح للهيئات الدبلوماسية‬ ‫‪ -‬ت‪078/6001315 - 079/8498290:‬‬

‫‪119518‬‬

‫(‪ )1456‬شقة مفروشة في جبل عمان‬ ‫ الدوار الثالث ‪ -‬يومي ‪ 35‬دينار ‪/‬شهري‬‫‪ 650‬دينار ‪ -‬سوبرديلوكس ‪ -‬للعائالت‬ ‫فقط ‪ -‬ت‪079/5495049:‬‬ ‫(‪ )2006‬شقة مفروشة فاخرة ‪2 -‬نوم‬ ‫ صالة ‪ -‬مطبخ ‪ -‬حمام ‪ -‬الجبيهة‬‫ ش���ارع ال��ب��ل��دي��ة ‪ -‬م��وق��ع م��م��ي��ز ‪-‬‬‫ت‪079/5004540:‬‬ ‫(‪ )2241‬جبل الحسين ‪ -‬بين دوار فراس‬ ‫ومستشفى االم��ل ‪3 -‬ن��وم وتوابعها ‪-‬‬ ‫ف��رش فاخر ‪ -‬موقع مميز قريب من‬ ‫الخدمات ‪ -‬للعائالت فقط ولمدة محدودة‬ ‫من المالك مباشرة ‪ -‬ت‪078/8266902:‬‬ ‫(‪ )1792‬شقه مفروشه في اول صويلح‬ ‫ خلف فود سيتي ‪2 -‬ن��وم ‪ -‬صاله ‪-‬‬‫صالون ‪ - L‬حمامين ‪ -‬ط‪ 3-‬مصعد ‪ -‬كراج‬ ‫خاص ‪ -‬من المالك ‪ -‬شهري ‪ -‬سنوي ‪-‬‬ ‫ت‪078/7692849:‬‬ ‫(‪ )1744‬ضاحية الرشيد ‪ -‬قرب مركز‬ ‫الحسين ‪3 -‬نوم ‪1‬ماستر ‪ -‬صالون صالة‬ ‫ سفرة ‪2 -‬حمام ‪ -‬مطبخ برندة ‪ -‬عفش‬‫فاخر ‪ -‬بحالة جيدة تدفئة مركزية ‪ -‬كراج‬ ‫ ت‪077/7413732:‬‬‫(‪ )2250‬الروابي ‪ -‬ش االزهران ‪ -‬شقة‬ ‫مفروشة ‪ -‬طابق ‪2 - 3‬نوم ‪2 -‬صالون ‪-‬‬ ‫‪3‬حمام ‪ -‬مطبخ ‪3 -‬ترس ‪ -‬من المالك‬ ‫ ت‪077/7444689:‬‬‫(‪ )1727‬م��رج ال��ح��م��ام ‪ -‬تسوية ‪-‬‬ ‫‪2‬ن��وم ‪ -‬صالة ‪ -‬حديقة ‪ -‬قريبة من‬ ‫الخدمات ‪ -‬للمرجعة مع المالك مباشرة‬ ‫ ت‪079/7950451:‬‬‫(‪ )1719‬بجانب مكة م��ول ‪3 -‬ن��وم ‪-‬‬ ‫‪2‬حمام ‪ -‬صالة ‪ -‬برندة واسعة ‪ -‬مطبخ‬ ‫صغير ‪ -‬ط‪ - 1‬سنوي ‪ 6000‬دينار ‪ -‬من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/9057888:‬‬ ‫(‪ )1707‬بداية ش مكه ‪ -‬مقابل الضمان‬ ‫االجتماعي ‪ -‬ضاحيةالحسين ‪ -‬مفروشة ‪-‬‬ ‫‪2‬نوم صالون مطبخ حمام قريبة من كل‬ ‫الخدمات يومي ‪/‬أسبوعي‪/‬شهري من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/9194863:‬‬ ‫(‪ )2256‬اب��و نصير ‪ -‬شقة مفروشة‬ ‫ ‪ 1‬ن��وم ماستر‪ 2 -‬حمام ‪ -‬معيشة‪-‬‬‫صالون ‪ -‬سفرة ‪ -‬بلكونة ‪ -‬ط ثاني‬ ‫‪ -‬ت‪079/6891064:‬‬

‫(‪ )1627‬حي الجامعة ‪ -‬قريبة جدا من‬ ‫الجامعة األردنية وجامعة األميرة سمية‬ ‫والجامعة األلمانية ‪ 2 -‬نوم ‪ -‬حمامين ‪-‬‬ ‫مطبخ راكب ‪ -‬صالون كبير ‪ -‬من المالك‬ ‫ ت‪079/5666861:‬‬‫(‪ )1234‬ش ع��ب��داهلل غوشه ‪ -‬خلف‬ ‫الماكدونالدز ‪ -‬ط ارضي ‪ -‬حديقة تراس‬ ‫ ‪1‬نوم وصالون حمام ‪ -‬مطبخ ‪ -‬االجرة‬‫‪450‬شهري ‪ -‬من المالك بدون وسطاء ‪-‬‬ ‫ت‪079/5688198:‬‬ ‫(‪ )2285‬تالع العلي ‪2 -‬ن��وم ‪ -‬صالة‬ ‫ مطبخ ‪ -‬ح��م��ام ‪ -‬ع��ف��ش م��م��ت��از ‪-‬‬‫كهربائيات كاملة ‪ -‬كيزر م��اء ‪ -‬موقع‬ ‫م��خ��دوم ‪350 -‬ش���ه���ري‪-25‬ي���وم���ي ‪-‬‬ ‫ت‪079/9213711 - 078/8852363:‬‬ ‫(‪ )1223‬الجاردنز ‪ -‬اثاث سوبرديلوكس‬ ‫ بناء حديث ‪ -‬كندشن بالزما ‪ -‬يومي‬‫‪ /‬ش��ه��ري ‪ -‬ت‪- 079/8735522:‬‬ ‫‪077/6304191‬‬

‫(‪ )1864‬ال����دوار ال��س��اب��ع‪/‬ق��رب‬ ‫ال��س��ف��ارة ال��س��ودان��ي��ة ‪ -‬ط‬ ‫ارض���ي ‪ -‬ف��رش مميز ‪3 -‬ن��وم‬ ‫ معيشة ‪ -‬ص��ال��ون ‪ -‬سفرة‬‫ خ��زي��ن ‪ -‬ل�لاي��ج��ارال��س��ن��وي‬‫‪12000‬دينار ‪ -‬للجادين من املالك‬ ‫ ت‪077/7312333:‬‬‫(‪ )1325‬شقه مفروشه لاليجار ‪ -‬المدينه‬ ‫الرياضيه ‪3 -‬نوم ‪ -‬حمام ‪ -‬ماستر جاكوزي‬ ‫ صالون ‪ -‬صاله ‪ -‬خدمات ‪ -‬برنده ‪-‬‬‫مطبخ امريكي ‪ - -‬ت‪079/6898876:‬‬ ‫(‪ )1259‬الصويفية ‪ -‬أرضية ‪ -‬بجانب‬ ‫البركة مول ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمام ‪ -‬مطبخ‬ ‫ صالون ‪ -‬سفرة ‪ -‬فرش وكهربائيات‬‫كاملة ‪ -‬ت‪079/7677220:‬‬ ‫(‪ )1867‬دير غبار ‪ -‬استوديو مفروش‬ ‫ سوبرديلوكس ‪ -‬شبه جديد ‪ -‬موقع‬‫مميز ‪ -‬قريب م��ن الخدمات ‪ -‬شاشة‬ ‫‪ - LCD‬مكيف ‪ -‬من المالك للجادين ‪-‬‬ ‫ت‪079/6088507:‬‬ ‫مقابل‬ ‫(‪ )1258‬ع��ب��دون الشمالي ‪-‬‬ ‫الملكية ‪175 -‬م ‪ -‬ط‪3 - 1‬نوم ‪3 -‬حمام‬ ‫ غرفة غسيل ‪ -‬صالون وسفرة ‪ -‬اثاث‬‫وكهربائيات ممتازة ‪ -‬ايجار سنوي ‪-‬‬ ‫ت‪079/7677220:‬‬

‫ف��رش‬ ‫(‪ )1220‬ت��ل�اع ال��ع��ل��ي ‪-‬‬ ‫سوبرديلوكس ‪ -‬ب��ن��اء ح��دي��ث موقع‬ ‫مميز مخدوم ‪ -‬يومي شهري سنوي ‪-‬‬ ‫ت‪077/6304191 - 079/8735522:‬‬

‫(‪ )1877‬الرابية ‪/‬خلف الديز ان ‪ -‬ستوديو‬ ‫بحالة ممتازة ‪ -‬مساحة ‪65‬م‪1 - 2‬نوم‬ ‫صالة حمام مطبخ ‪ -‬من المالك مباشرة‬ ‫‪ -‬ت‪079/9483911 - 079/6348296:‬‬

‫(‪ )1824‬الجاردنز ‪ -‬خلف السيرك ‪2 -‬نوم‬ ‫ ‪2‬حمام ‪ -‬مطبخ ‪ -‬صاله ‪ -‬موقع مميز‬‫‪ 450‬شهري دينار ‪ -‬للجادين فقط ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/8593209:‬‬

‫(‪ )1254‬خلدا‪/‬مقابل م��دارس‬ ‫اكاديمية عمان ‪ -‬اثاث فاخر ‪-‬‬ ‫‪3‬نوم‪-‬صالتني ‪3 -‬حمام‪-‬بلكون‬ ‫ كراج خاص مستودع ‪ -‬تدفئة‬‫تكييف ‪ -‬خزانني ماء ‪ -‬من املالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/5171164:‬‬

‫(‪ )1413‬شقة مفروشة يف تالع‬ ‫العلي ‪ -‬م��ن فيال ‪ -‬ل��م تسكن‬ ‫بعد‪220‬م‪ - 2‬مكيفة ‪3 -‬نوم ‪ -‬صالة‬ ‫ مطبخ ‪ -‬حمامني ‪ -‬موقع مميز‬‫ مع املالك ‪ -‬ت‪079/5550538:‬‬‫ ‪079/5797794‬‬‫الجامعةالتطبيقية‬ ‫ق���رب‬ ‫(‪)1391‬‬ ‫ طابق أرض��ي مفروش ف��رش جديد‬‫وم��م��ي��ز ‪350 -‬م ‪4 -‬ن��وم‪1‬م��اس��ت��ر ‪-‬‬ ‫‪3‬حمامات ‪ -‬صالونات وترسات واسعة‬ ‫ حديقة ‪ -‬مدخل مستقل ‪ -‬ك��راج ‪-‬‬‫تدفئة ‪ -‬تكييف ‪ -‬يومي‪/‬شهري ‪ /‬سنوي‬ ‫ ت‪079/6821821 - 079/5780064:‬‬‫(‪ )1366‬اس��ت��ودي��وف��اخ��ر (روف)‬ ‫بجانب مكه مول ‪ -‬مع ترسات‬ ‫واس��ع��ة واش����ج����ار‪-‬ذات اط�لال��ة‬ ‫خالبة ‪ -‬مكان مخصص للشواء‪-‬‬ ‫‪1‬ن��وم ‪ -‬صالون ‪ -‬حمام‪-‬مطبخ‬ ‫أمريكي‪-‬عفش فاخر ‪ -‬مكيفات‬ ‫ ش����اش����ة‪ - LCD‬أب���اج���ورات‬‫كهرباء ‪ -‬يومي‪/‬اسبوعي فقط ‪-‬‬ ‫ت‪079/7017319:‬‬

‫دوار جونية‬ ‫(‪ )1257‬دي��رغ��ب��ار ‪-‬‬ ‫ ارض���ي���ة‪200‬م ‪3 -‬ن���وم ‪4 -‬ح��م��ام ‪-‬‬‫سوبرديلوكس ‪ -‬اثاث فاخرجدا ‪ -‬تراس‬ ‫واسع ‪ -‬تكييف ‪ -‬كراج ‪ -‬تدفئة ‪ -‬سنوي‬ ‫ ت‪079/7677220:‬‬‫(‪ )1876‬ستوديو مفروش سوبرديلوكس‬ ‫ ايجار يومي ‪ -‬أسبوعي ‪ -‬من المالك‬‫مباشرة ‪ -‬ت‪079/6139735:‬‬

‫(‪ )1882‬ش��ق��ة م��ف��روش��ة ل�لاي��ج��ار‬ ‫ أم أذينة ‪ -‬غرفتين نوم وتوابعها ‪-‬‬‫ت‪078/8868833:‬‬ ‫(‪ )1200‬شارع مكة‪/‬ضاحية االمير راشد‬ ‫ شقة مفروشة‪110‬م‪1 - 2‬نوم ماستر‬‫ صالون ‪ -‬سفرة ‪ -‬مطبخ واسع‪-‬حمامين‬‫ ط ارضي ‪ -‬من المالك بدون وسطاء ‪-‬‬‫ت‪079/5641303:‬‬ ‫(‪ )1167‬الرابية ‪ -‬أرضية ‪200 -‬م‪-3‬نوم‬ ‫ارضياتها باركية ‪3 -‬حمام ‪ -‬صالون ‪-‬‬ ‫معيشة مستقلة ‪ -‬مدخلين ‪ -‬حديقة‪300‬م‬ ‫ كراج سيارتين ‪ -‬موقع هادئ‪-‬للجادين‬‫ ت‪079/7025920 - 079/5616387:‬‬‫(‪ )1891‬الرابية ‪ -‬بناء جديد ‪ -‬فرش‬ ‫جديد فاخر ج��دا ‪2 -‬ن��وم ‪ -‬حمامين ‪-‬‬ ‫صالة ‪ -‬مكيفات ‪ -‬مصعد ‪ -‬من المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬للعائالت ‪ -‬ت‪077/7879485:‬‬ ‫ ‪078/8968009‬‬‫(‪ )1160‬استوديو يف الرابية ‪ -‬ضاحية‬ ‫الحسني ‪ -‬مقابل الضمان االجتماعي ‪-‬‬ ‫فاخر ‪ -‬جديد ‪1 -‬نوم ‪1 -‬جلوس ‪ -‬تراس‬ ‫ شهري‪550‬دينار ‪ -‬سنوي ‪6,000‬دينار‬‫من املالك ‪ -‬ت‪079/9797774:‬‬ ‫(‪ )1157‬الجندويل ‪220 -‬م ‪ -‬طابق‬ ‫أرض���ي ‪ -‬م��ف��روش ‪3‬ن���وم ‪1‬م��اس��ت��ر ‪-‬‬ ‫‪3‬ح��م��ام ‪ -‬ص��ال��ون��ات واس��ع��ة ‪ -‬مطبخ‬ ‫حديث ‪ -‬برندتين ‪ -‬مدخل مستقل ‪-‬‬ ‫ت‪079/6080322 - 06/5819325:‬‬ ‫(‪ )1926‬شقة مفروشة لاليجار ‪ -‬قرب‬ ‫الجامعة االردن��ي��ة ‪ -‬ايجار شهري ‪-‬‬ ‫سنوي ‪ -‬يومي ‪ -‬من المالك مباشرة‬ ‫ ت‪078/8518576 - 079/5662241:‬‬‫(‪ )1156‬ستديو مفروش ‪ -‬في الجامعه‬ ‫االردنيه ‪ -‬البوابه الشماليه ‪ -‬عفش جديد‬ ‫ بناء جديد ‪ -‬لم يسكن ‪ -‬ط ارضي من‬‫المالك ‪ -‬ت‪079/6669369:‬‬ ‫(‪ )1155‬ش��ارع املدينة امل��ن��ورة ‪-‬‬ ‫خلف مستشفى ابن الهيثم ‪2 -‬نوم‬ ‫صالة حمامني ‪ -‬تكييف مركزي‬ ‫ فرش فاخر ‪ -‬ط‪ - 2‬من املالك ‪-‬‬‫ت‪079/5576660:‬‬ ‫(‪ )1941‬مجمع جبر ‪ 2 -‬نوم‪- -‬صالة ‪-‬‬ ‫حمامين ‪ -‬مطبخ ‪ -‬مجهز بالكامل ‪ -‬بسعر‬ ‫جيد ‪ -‬ت‪079/8137979:‬‬

‫(‪ )1256‬الكرسي ‪ -‬ط‪ 1‬من فيال ‪280‬م‬ ‫ ‪3‬نوم ‪3 -‬حمام ‪ -‬مطبخ واسع ‪ -‬صالون‬‫ معيشة ‪ -‬ك��راج ‪ -‬بئرماء ‪ -‬منطقة‬‫فلل راقية ‪ -‬سنوي ‪ -‬بسعرمناسب ‪-‬‬ ‫ت‪079/7677220:‬‬

‫(‪ )1154‬ديرغبار ‪2 -‬ن��وم ‪ -‬تكييف‬ ‫م��رك��زي ‪2 -‬ح��م��ام ‪ -‬ف��اخ��رة ج��دا ‪ -‬في‬ ‫اجمل مناطق ديرغبار ‪ -‬االيجار سنوي‬ ‫او نصف سنوي ‪ -‬ت‪- 079/6665638:‬‬ ‫‪079/5616387‬‬

‫(‪ )1255‬الصويفية ‪ -‬أرضية ‪4 -‬نوم ‪-‬‬ ‫‪3‬حمام ‪ -‬مطبخ أمريكي ‪ -‬ترس ‪ -‬حديقة‬ ‫ كراج ‪-‬قرب الخدمات ‪ 12 -‬ألف سنوي‬‫‪ -‬ت‪079/7677220:‬‬

‫(‪ )1137‬صافوط ‪ -‬طابقية ‪3 -‬ن��وم ‪-‬‬ ‫‪3‬حمام ‪2 -‬برندة ‪ -‬فيربليس ‪ -‬صالون‬ ‫ جلوس ‪ -‬عفش ممتاز ‪ -‬مطبخ واسع ‪-‬‬‫مخدومة ‪ -‬ط‪ - 2‬من المالك بسعرمناسب‬ ‫‪ -‬ت‪077/7498999 - 079/6444515:‬‬

‫(‪ )1215‬السابع ‪ -‬جديدة لم تسكن‬ ‫ ف���رش ف��اخ��ر ج���دا ‪ -‬ب��ن��اء ج��دي��د ‪-‬‬‫مكيفات شاشة ‪ LCD‬شهري ‪ /‬سنوي‬ ‫‪ -‬ت‪077/6304191 - 079/8735522:‬‬

‫(‪ )1134‬ش��ارع الجامعة ‪ -‬خلف اش��ارة‬ ‫الدوريات ‪160 -‬م ‪ -‬ط‪ 3 - 4‬نوم ‪-2‬‬ ‫حمام ‪-‬ص��ال��ة ‪ -‬ص��ال��ون ‪ -‬م��ن المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪078/6783256:‬‬

‫(‪ )2288‬ش الجامعة االردنية ‪1 -‬نوم‬ ‫وتوابعها ‪ -‬ح��م��ام ‪ -‬مطبخ ‪ -‬ادوات‬ ‫كهربائية ‪ -‬عفش مرتب ‪ -‬قرب الخدمات‬ ‫والشارع العام ‪130 -‬شهري‪-10‬يومي‬ ‫‪ -‬ت‪078/8852363 - 079/9213711:‬‬

‫(‪ )1851‬الجبيهة ‪ -‬ش البلدية ‪ -‬بجانب‬ ‫أمانة عمان ‪ -‬ق��رب الجامعة االردنية‬ ‫ ط ثاني ‪ -‬مصعد ‪ 2 -‬نوم ‪ -‬صالون‬‫ مطبخ ‪ -‬ب��رن��دة ‪ -‬حمامين ‪ -‬ك��راج‬‫ أث��اث بحالة ممتازة ‪ -‬من المالك ‪-‬‬‫ت‪079/8205720:‬‬

‫(‪ )1213‬الرابية ‪ -‬ط ‪ - 3‬مكونة‬ ‫م��ن ‪ 2‬ن��وم ‪ -‬مطبخ ‪ 2 -‬حمام‬ ‫ برندة ‪ -‬مصعد ‪ -‬جديدة ‪ -‬من‬‫المالك ‪ -‬ت‪079/9171873:‬‬

‫(‪ )1123‬ام السماق ‪2 -‬نوم صالون سفرة‬ ‫فرش سوبر ‪ -‬قرب الخدمات ‪550 -‬شهري‬ ‫ت‪- 079/6683703:‬‬ ‫‪50‬ي��وم��ي ‪-‬‬ ‫‪077/6465602‬‬

‫(‪ )1880‬شقة مفروشة ‪ -‬أم أذي��ن��ة ‪-‬‬ ‫‪300‬م ‪ -‬فرش ممتاز ‪ 3 -‬نوم ‪ 3 -‬حمام‬ ‫ غرفة ماستر ومدخل مستقل ‪ -‬كراج‬‫‪ -‬ت‪078/8868833:‬‬

‫(‪ )1127‬المدينه الرياضيه ‪2 -‬ن��وم ‪-‬‬ ‫صاله ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ ‪ -‬ط‪ - 2‬عماره‬ ‫البريد ‪ -‬ت‪079/5554370:‬‬

‫(‪ )2264‬شقة مفروشة ‪ -‬ف��رش فاخر‬ ‫ لاليجار الشهري ‪ -‬السنوي ‪ -‬مساحة‬‫‪180‬م ‪3 -‬نوم ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون ‪3 -‬حمام‬ ‫ شفا ب���دران بجانب جامعة العلوم‬‫التطبيقية ‪ -‬ت‪078/9999892:‬‬

‫(‪ )1364‬ستوديو مفروش ‪ -‬ارضي قرب‬ ‫الخدمات عفش جديد مكيف ‪- LCD‬‬ ‫مقابل الجامعة االردنية‪/‬بجانب مستشفى‬ ‫االس��راء ‪ -‬يومي‪/‬شهري ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/7056044:‬‬

‫(‪ )1211‬ام اذينة ‪ -‬بناء حديث ‪ -‬فرش‬ ‫س��وب��ردي��ل��وك��س ‪ -‬مكيفات ‪ -‬شاشة‬ ‫‪ - LCD‬موقع مميز ‪ -‬مصعد ح��ارس ‪-‬‬ ‫بسعر مناسب ‪ -‬ت‪- 079/8735522:‬‬ ‫‪077/6304191‬‬

‫(‪ )1124‬ت�لاع العلي ‪3 -‬ن��وم صالون‬ ‫معيشة ‪ -‬سفرة مكيف بلكونة مطلة فرش‬ ‫سوبر ‪ -‬قرب الخدمات ‪1000 -‬شهري‬ ‫ ‪60‬ي��وم��ي ‪ -‬ت‪- 079/6683703:‬‬‫‪077/6465602‬‬

‫(‪ )1693‬شقة مفروشة في اجمل مواقع‬ ‫عبدون ‪ -‬اطاللة مميزة ‪ -‬بدون مصعد‬ ‫ االيجار الشهري ‪500‬دينار ‪ -‬لالستفسار‬‫‪ -‬ت‪079/5468680:‬‬

‫‪122838‬‬

‫(‪ )2278‬شارع الجاردنز ‪ -‬غرفة نوم ‪-‬‬ ‫صالون ‪ -‬حمام ‪ -‬مطبخ امريكي ‪ -‬عفش‬ ‫ممتاز ‪ -‬كهربائيات ‪ -‬برندة ‪ -‬مصعد‬ ‫ مخدومة ‪300 -‬شهري‪-20‬يومي ‪-‬‬‫ت‪078/8852363 - 079/9213711:‬‬

‫(‪ )1353‬تسوية مفروشة ‪ -‬الجاردنز‬ ‫ دوار الواحة ‪ -‬فرش ممتاز ‪ 2 -‬نوم‬‫ صالون ‪ -‬ايجار سنوي ‪ -‬من املالك‬‫مباشرة ‪ -‬ت‪077/6957777:‬‬

‫(‪ )1203‬حي ابو ق��وره ‪ -‬خلف جريده‬ ‫الراي ‪ -‬طابقيه ‪ -‬مدخل خاص بالشقه ‪-‬‬ ‫‪2‬نوم ‪ -‬صالونات واسعه ‪ -‬مطبخ ‪ -‬فرش‬ ‫حديث ‪ -‬حديقه ‪ -‬االج��رة ‪ 7000‬دينار‬ ‫سنوي ‪ -‬ت‪079/5002279:‬‬

‫(‪ )1958‬السابع‪/‬كوزمو ‪ -‬جديدة ‪2 -‬نوم‬ ‫‪1‬ماستر حمامين صالون وسفرة مطبخ‬ ‫بلوط ‪ -‬ب��رن��دة ‪ -‬ف��رش فاخرجديد ‪-‬‬ ‫تدفئة‪/‬تبريد ‪ -‬ط‪ 1‬مع مصعد ‪ -‬حارس‪-‬‬ ‫كراج ‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪079/5429228:‬‬

‫‪121109‬‬

‫‪122837‬‬

‫‪121703‬‬

‫‪121870‬‬ ‫‪122828‬‬ ‫‪122844‬‬

‫‪122714‬‬

‫‪122840‬‬

‫‪122781‬‬


‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ‬‬

‫‪67‬‬

‫‪39240‬‬

‫(‪ )837‬ال��دوار السابع ‪1 -‬ن��وم ‪ -‬صالة‬ ‫صالون ‪ -‬مطبخ حمام ‪3 -‬بلكونات ‪-‬‬ ‫مكيفة ‪ -‬المالك ‪ -‬ت‪078/9000094:‬‬ ‫‪079/6017957 -‬‬

‫(‪ )1973‬ش مكة ‪ /‬خلف املاكدونالز ‪-‬‬ ‫مقابل مسجد احد ‪3 -‬ن��وم وتوابعها‬ ‫وم��ط��ب��خ راك����ب ‪ -‬مكيفة ‪ -‬مدخل‬ ‫مستقل ‪ -‬من املالك ‪ -‬بسعر مناسب ‪-‬‬ ‫ت‪079/6541225:‬‬ ‫(‪ )1121‬ش مكة ‪3 -‬ن��وم ص��ال��ون ‪-‬‬ ‫معيشة سفرة بلكون ‪ -‬مطلة فرش سوبر‬ ‫ قرب الخدمات ‪700 -‬شهري ‪50‬يومي‬‫ ت‪077/6465602 - 079/6683703:‬‬‫(‪ )1119‬الشميساني ‪3 -‬ن��وم صالون‬ ‫معيشة ‪ -‬سفرة ‪ -‬برندة مطلة ‪ -‬فرش‬ ‫سوبر ‪ -‬ق��رب الخدمات موقع ه��ادئ ‪-‬‬ ‫‪1000‬شهري ‪ -‬ت‪- 079/6683703:‬‬ ‫‪077/6465602‬‬ ‫(‪ )1116‬ال��ج��اردن��ز ‪2 -‬ن���وم صالون‬ ‫سفرة ‪ -‬مكيفات ‪ -‬فرش سوبر ‪ -‬قرب‬ ‫الخدمات ‪600 -‬ش��ه��ري ‪60 -‬ي��وم��ي ‪-‬‬ ‫ت‪077/6465602 - 079/6683703:‬‬ ‫(‪ )2294‬ضاحية ال��رش��ي��د ‪1 -‬ن��وم‬ ‫ ص��ال��ون ‪ -‬مطبخ ام��ري��ك��ي ‪ -‬حمام‬‫ عفش م��رت��ب ك��ام��ل ‪ -‬كهربائيات‬‫ مخدومة ‪210 -‬ش��ه��ري‪-20‬ي��وم��ي ‪-‬‬‫ت‪078/8852363 - 079/9213711:‬‬ ‫(‪ )1100‬شقة مفروشة لاليجار ‪ -‬في تالع‬ ‫العلي ‪ -‬من المالك مباشرة ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬ ‫ت‪077/7344344 - 079/5357772:‬‬ ‫(‪ )1096‬مقابل جامعة العلوم التطبيقية‬ ‫ ‪ 2‬نوم مع ماستر ‪ -‬صالة وصالون ‪-‬‬‫ط أرض��ي ‪ -‬ت��راس كبير ‪ -‬ك��راج سيارة‬ ‫ من المالك ‪ -‬ت‪- 079/6901184:‬‬‫‪078/8075640‬‬ ‫(‪ )2307‬شقة مفروشة ‪ -‬خلف فندق‬ ‫جنيفا ‪ -‬مساحة ‪200‬م ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬ ‫ت‪079/9977083:‬‬ ‫(‪ )853‬ع��ب��دون ‪ -‬ق��رب السفارة‬ ‫البريطانية ‪ -‬ط ارض���ي ‪2 -‬‬ ‫نوم ‪1‬ماستر ‪ -‬حمام ‪2 -‬صالون‬ ‫وسفرة ‪ -‬ترس‪ -‬حديقة ‪ -‬اااليجار‬ ‫سنوي او شهري‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/7393999:‬‬

‫دوار‬ ‫(‪ )836‬ش المدينة المنورة ‪-‬‬ ‫الكيلو ‪2 -‬نوم ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ‬ ‫ حمام ‪2 -‬بلكون ‪ -‬مكيفة ‪ -‬من المالم‬‫ ت‪079/6017957 - 078/9000094:‬‬‫(‪ )2309‬شقة مفروشة ‪ -‬في الجبيهه‬ ‫ مساحة ‪160‬م طابق ثاني ‪ -‬لالتصال‬‫ ت‪079/9977083:‬‬‫مساحة ‪160‬م‬ ‫(‪ )825‬ام اذي��ن��ة ‪-‬‬ ‫ ط‪ - 2‬مصعد ‪ -‬بلكونتين ‪3 -‬ن��وم ‪-‬‬‫‪2‬حمام ‪ -‬جلوس وسفرة ‪ -‬مطبخ راكب‬ ‫ فرش مرتب ‪ -‬من المالك مباشرة ‪-‬‬‫ت‪079/6444777:‬‬ ‫(‪ )817‬ستوديو مفروش لاليجار ‪ -‬غرفة‬ ‫نوم وتوابعها يف شارع عبد اهلل غوشة ‪-‬‬ ‫جزء من فيال ‪ -‬سوبر ديلوكس ‪ -‬مدخل‬ ‫مستقل ‪ -‬ت‪079/5155591:‬‬ ‫(‪ )2325‬المدينه الرياضيه ‪ -‬شبه ارضي‬ ‫ مدخلين ‪2 -‬ن��وم ‪ -‬صاله وصالون ‪-‬‬‫‪2‬حمام ‪ -‬مطبخ ‪ -‬فرش جديد وكامل‬ ‫ من المالك ‪ -‬ت‪- 078/6224481:‬‬‫‪079/7917014‬‬ ‫(‪ )815‬ال��ج��اردن��ز‪/‬ب��ج��ان��ب م��درس��ة‬ ‫وروضةالنجاح ‪ -‬قرب الطازج ‪ -‬فرش جيد‬ ‫جدا ‪3 -‬نوم ‪1 -‬ماستر ‪3 -‬حمام ‪ -‬مطبخ ‪-‬‬ ‫صالة كبيرة ‪ -‬ط‪ 3‬مع مصعد ‪ -‬من المالك‬ ‫ ت‪077/7412976:‬‬‫(‪ )1253‬خلدا ‪ /‬ام السماق ‪ -‬بالقرب‬ ‫من مدارس الدرالمنثور ‪170 -‬م ‪3 -‬نوم‬ ‫ماستر صالون جلوس واستقبال ‪ -‬ط‪3‬‬ ‫مع مصعد ‪ -‬من المالك ‪600 -‬شهري‬ ‫ت‪- 079/5064130:‬‬ ‫او س��ن��وي ‪-‬‬ ‫‪079/9754152‬‬ ‫(‪ )2326‬شقة مفروشة لاليجار ‪ -‬يومي‬ ‫‪ /‬اس��ب��وع��ي ‪ /‬ش��ه��ري ‪ -‬ل�لات��ص��ال ‪-‬‬ ‫ت‪079/0413637:‬‬ ‫(‪ )1066‬الجاردنز ‪ -‬مفروشة في موقع‬ ‫مميز ‪3 -‬ن��وم ‪2 -‬ص��ال��ون ‪3 -‬حمامات‬ ‫ ‪2‬برندة ‪ -‬مصعد ‪ -‬تدفئة ‪ -‬مكيف ‪-‬‬‫‪2‬بلكون ‪ -‬ايجارسنوي ‪ -‬سكن عائلي ‪-‬‬ ‫من المالك ‪ -‬ت‪079/5159236:‬‬ ‫(‪ )1056‬استديو لاليجار او البيع ‪-‬‬ ‫بالقرب من البوابة الشمالية ‪ -‬مفروش‬ ‫ بناء حديث ‪ -‬من املالك مباشرة ‪-‬‬‫ت‪079/6645473:‬‬

‫(‪ )2355‬استوديو ‪ /‬الشميساني ‪ -‬فاخر‬ ‫ غرفة نوم ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ ‪ -‬حمام‬‫ اثاث فاخر ‪ -‬منطقة جديدة ‪ -‬قريب‬‫من الخدمات ‪ -‬ت‪- 079/5654585:‬‬ ‫‪077/5654585‬‬ ‫(‪ )1050‬خلف الجامعة االردنية ‪ -‬ط‪1‬‬ ‫ ‪3‬ن��وم ‪3 -‬حمام ‪ -‬صالون مع سفرة‬‫ صالة ‪ -‬جلوس منفصلة ‪ -‬ديكورات‬‫وف��رش ممتاز ‪ -‬مكيف ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪06/5163542 - 079/5616982:‬‬ ‫(‪ )1028‬ضاحية الرشيد ‪ -‬خلف سكن‬ ‫جرش ‪ -‬بجانب فندق اجواء عمان ‪3 -‬نوم‬ ‫ ‪3‬حمام ‪ -‬صالون كبير ‪ -‬غرفة معيشة‬‫ حديقة ‪ -‬مطبخ كبير ‪ -‬من المالك ‪-‬‬‫ت‪079/9735409:‬‬ ‫(‪ )2357‬الشميساني ‪ -‬شقة فاخرة جدا‬ ‫ ‪ 3‬نوم ‪ 3 -‬حمام ‪ -‬صالونات واسعة‬‫ اث��اث جديد ‪ -‬اطاللة رائعة ‪ -‬باجمل‬‫مناطق الشميساني ‪ -‬ق��رب الخدمات‬ ‫ ت‪077/5654585 - 079/5654585:‬‬‫(‪ )997‬عمان الغربية ‪ -‬اجمل وارقى‬ ‫منطقة ‪ -‬فرش كامل ديلوكس ‪ -‬تصلح‬ ‫لشاب ‪ /‬فتاة ‪ /‬هيئة دبلوماسية ‪/‬عائلة‬ ‫ بسعر مغري ج��دا ‪ -‬يومي اسبوعي‬‫شهري سنوي ‪ -‬ت‪- 079/9345545:‬‬ ‫‪078/8866805‬‬ ‫(‪ )993‬خلدا ‪2 -‬ن��وم ص��ال��ون مطبخ‬ ‫نظام امريكي ‪ -‬حمام افرنجي ‪ -‬تكييف‬ ‫ فرش ديلوكس ‪ -‬شاشة ‪ - LCD‬موقع‬‫مميز قرب الخدمات ‪ -‬بسعر مناسب جدا‬ ‫ ت‪078/8866805 - 079/9345545:‬‬‫(‪ )972‬طريق المطار‪/‬ضاحية النخيل ‪-‬‬ ‫فرش فاخر‪-‬مكيفة ‪ -‬دقائق عن السابع‪/‬‬ ‫الرابع ‪ -‬منطقة فلل ‪2 -‬ن��وم صالة ‪-‬‬ ‫حمامين‪-‬مطبخ ‪ -‬يومي اسبوعي‪ /‬شهري‬ ‫ من المالك ‪ -‬ت‪079/6564464:‬‬‫(‪ )2599‬ستوديو جديد ‪ -‬في الرابية‬ ‫ اث��اث فاخر ‪ -‬مكيف ‪ - LCD -‬دبل‬‫جالس ‪ -‬منطقة حيوية ‪ -‬ط اول ‪ -‬من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪- 079/6011005:‬‬ ‫‪06/5333453‬‬ ‫(‪ )969‬خلدا ‪185 -‬م‪ 3 - 2‬نوم‪-‬‬ ‫‪ 3‬حمام ‪ -2‬صالون ‪ -‬فرش ممتاز‬ ‫ حديقة كبرية ‪ -‬مدخل ‪ +‬كراج‬‫مستقل ‪ -‬ايجار سنوي ‪ 9000‬دينار‬ ‫‪ -‬ت‪079/9240348:‬‬

‫(‪ )925‬ال��ب��ي��ادر ‪ -‬ش��ق��ة ضمن‬ ‫فيال ‪ -‬مكونة م��ن غرفتني نوم‬ ‫ معيشة ‪ -‬مطبخ ‪ -‬ح��م��ام ‪-‬‬‫حديقة ‪ -‬للعرسان فقط ‪ -‬من‬ ‫امل��ال��ك ‪ -‬ت‪- 078/8291159:‬‬ ‫‪077/7864489‬‬ ‫(‪ )2600‬ع��ب��دون ‪ -‬خ��ل��ف ت���اج م��ول‬ ‫ استيديو ‪ -‬ج��زء من فيال ‪ -‬فرش‬‫جديد ‪ -‬لم تسكن ‪ -‬من المالك مباشرة‬ ‫ ت‪06/5929393 - 079/9764276:‬‬‫(‪ )913‬جبل الحسين ‪ -‬خلف مدرسة‬ ‫الفرير ‪ -‬ط ارض��ي مع حديقة ‪4 -‬نوم‬ ‫‪4‬ح���م���ام م��ط��ب��خ ص���ال���ة ص���ال���ون ‪-‬‬ ‫للعائالت فقط من المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪079/7718718:‬‬ ‫(‪ )705‬شقة م��ف��روش��ة ‪ -‬الجامعة‬ ‫االردنية ‪3 -‬نوم ‪2‬حمام ‪ -‬ترس سخان‬ ‫شمسي ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬مدخل مستقل‬ ‫ حديقة امامية وخلفية ‪ -‬المطلوب‬‫‪6600‬دي��ن��ار سنوي من المالك مباشرة‬ ‫ ت‪079/9152900 - 079/9910098:‬‬‫(‪ )2621‬شقة مفروشة ‪ -‬لم تسكن ‪-‬‬ ‫عمان الغربية ‪-‬ف��رش جديد ‪ -‬مكيفات‬ ‫ ش���اش���ات ‪ - LCD‬خ���زائ���ن ح��ائ��ط‬‫ مطبخ أمريكي ‪ -‬ت��راس��ات واسعة ‪-‬‬‫ت‪079/6888611:‬‬ ‫(‪ )698‬شقة مفروشة ‪ -‬سوبرديلوكس‬ ‫ ل��م تسكن بعد ‪ -‬ف��ي ديرغبار ‪ -‬بـ‬‫‪12000‬سنوي ‪ -‬ت‪079/6165600:‬‬ ‫(‪ )813‬الصويفية ‪ -‬قرب مدرسة جميل‬ ‫شاكر ‪2 -‬نوم ‪ -‬ساحة خارجية ‪400 -‬دينار‬ ‫شهريا ‪ -‬لالتصال بين السادسة والسابعة‬ ‫مساء ‪ -‬ت‪079/5520250:‬‬ ‫(‪ )2624‬الجاردنز ‪ -‬ستوديو غرفة نوم ‪-‬‬ ‫صالون ‪ -‬مطبخ امريكي ‪ -‬حمام ‪ -‬عفش‬ ‫مرتب ‪ -‬مصعد ‪ -‬بناء حديث ‪320 -‬‬ ‫دينار شهري ‪ -‬ت‪- 079/7290838:‬‬ ‫‪078/6469990‬‬ ‫(‪ )793‬ح��ي الجامعة ‪ -‬شقة‬ ‫دوبلكس ط‪ 3‬م��ع ط‪ - 4‬فرش‬ ‫سوبرديلوكس ل��م يستخدم ‪-‬‬ ‫مساحة ‪320‬م ‪4 -‬نوم (‪2‬ماسرت)‬ ‫ غ خ��ادم��ة ‪ -‬ك���راج ‪ -‬تصلح‬‫للطالب الوافدين او السفارات او‬ ‫الشركات ‪ -‬من املالك مباشرة‬ ‫‪ -‬ت‪079/9454504:‬‬

‫‪122811‬‬

‫‪52408‬‬


‫‪68‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫‪52171‬‬

‫(‪ )770‬داب��وق ‪ -‬مساحة‪215‬م‬ ‫ ‪3‬نوم ماستر ‪ -‬غرفة معيشة ‪-‬‬‫صالون واسع ‪ -‬مطلة على حدائق‬ ‫الحسين ‪ -‬ق��رب جسر داب���وق ‪-‬‬ ‫لالستفسار ‪ -‬ت‪079/5877822:‬‬

‫(‪ )531‬الدوارالسادس ‪/‬خلف االبراج‬ ‫ ‪1‬ن��وم ‪ -‬صالون واسع‪-‬فرش‬‫فاخر ‪ -‬تكييف ‪ -‬ش��اش��ات‪- LCD‬‬ ‫مطبخ ‪ -‬حمام ‪ -‬مطلة وفاخرة ‪-‬‬ ‫يومي‪/‬اسبوعي فقط ‪ -‬من المالك‬ ‫ ت‪078/6696481:‬‬‫(‪ )361‬بجانب جامعة العلوم التطبيقية ‪-‬‬ ‫ط ‪ - 4‬مكونة ‪ 2‬نوم ‪ -‬صالة ‪ -‬مطبخ‬ ‫ حمام ‪ -‬من املالك مباشرة ‪ -‬لالتصال‬‫ ت‪078/8397299 - 079/9090338:‬‬‫(‪ )2781‬ضاحية االمير راش��د ‪ -‬ط‪- 3‬‬ ‫مصعد ‪ -‬كراج ‪ -‬تدفئة ‪ -‬تكييف ‪ -‬اثاث‬ ‫فاخر ‪ -‬شاشة ‪4 -‬نوم ‪2‬ماستر وتوابعها‬ ‫‪ 15 -‬ألف سنوي ‪ -‬ت‪079/5921460:‬‬

‫(‪ )730‬خلف كوزمو ‪210 -‬م ‪3 -‬نوم‬ ‫‪1‬ماستر ‪ -‬ص��ال��ون ‪ -‬سفرة ‪ -‬معيشة‬ ‫منفصلة ‪ -‬مطبخ امريكي ‪ -‬صاالت واسعة‬ ‫ ط‪ - 2‬مكيفة ‪ -‬للجادين بسعر مناسب‬‫‪ -‬ت‪079/5949991:‬‬

‫(‪ )304‬الجاردنز ‪2 -‬نوم صالون معيشة‬ ‫ح��م��ام مطبخ تدفئة ط‪ 2‬م��ع مصعد‬ ‫سوبرديلوكس ‪ -‬للعائالت فقط ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪078/5592994:‬‬

‫(‪ )1641‬عمان الغربية ‪3 -‬نوم ‪ -‬صالون‬ ‫ جلوس ‪ -‬سفرة ‪3 -‬حمامات ‪ -‬مطبخ‬‫ مكيفات داخ��ل الشقة ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬‫ت‪079/7116961:‬‬ ‫(‪ )2639‬الخامس ‪ -‬أرضية ‪ -‬مدخل‬ ‫مستقل ‪ -‬تراس واسع ‪ 3 -‬نوم ‪ 1 -‬ماسرت‬ ‫ ص��االت ‪ -‬معيشة مستقلة ‪ -‬مطبخ‬‫أمريكي ‪ 4 -‬حمامات ‪ -‬ف��رش ممتاز‪-‬‬ ‫مكيفات ‪ -‬ت‪079/6888611:‬‬

‫(‪ )378‬شقة مفروشة لأليجار‬ ‫يف أم اذي��ن��ة ‪ -‬خلف عمارة‬ ‫الضمان األجتماعي ‪3 -‬غ��رف‬ ‫وصالة حمامني مطبخ ‪ -‬موقع‬ ‫مميز ‪ -‬بأيجارسنوي من املالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/5780941:‬‬

‫(‪ )721‬عبدون ‪ -‬فرش فاخر جدا ‪-‬‬ ‫‪4‬نوم ‪ -‬صالون ‪ -‬معيشة ‪ -‬مطبخ‬ ‫ ‪4‬حمام ‪ -‬ط ارضي مع حديقة ‪-‬‬‫من المالك مباشرة ‪ -‬ايجار سنوي‬ ‫‪ -‬ت‪079/7924258:‬‬

‫(‪ )2712‬خلف الجامعة االردنية ‪ -‬طابقية‬ ‫ف��اخ��رة‪-2‬ن��وم ‪2 -‬ح��م��ام ‪ -‬ص��ال��ون ‪-‬‬ ‫جلوس ‪ -‬سفرة ‪ -‬مطبخ ‪ -‬تراس مطل‬ ‫ م��ن المالك ‪ -‬معدل ‪550‬ش��ه��ري ‪-‬‬‫ت‪079/5999771 - 06/5165428:‬‬

‫(‪ )511‬تالع العلي‪/‬قرب سوق السلطان‬ ‫ ‪ 2‬نوم ‪ 1‬ماستر ‪ 2 -‬حمام ‪ -‬صالة ‪-‬‬‫صالون ‪ -‬سفرة ‪ -‬وسط الخدمات ‪ -‬من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/6888534:‬‬

‫(‪ )277‬ع���ب���دون ‪ /‬ش�����ارع ح��ل��ب ‪-‬‬ ‫سوبرديلوكس ‪ -‬المساحة ‪200‬م‪3 - 2‬‬ ‫نوم ‪ 3 -‬حمام ‪ -‬االج��رة سنوية ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/6371010:‬‬

‫(‪ )2697‬ضاحية االمير راش��د ‪ -‬ط‪- 1‬‬ ‫فاخره جدا ‪2 -‬نوم ‪2 -‬حمام ‪ -‬مطبخ ‪-‬‬ ‫صاله ‪ -‬برنده ‪ -‬مصعد ‪ -‬حارس ‪ -‬سنوي‬ ‫‪ -‬شهري ‪ -‬ت‪079/5892246:‬‬

‫(‪ )432‬شارع مكه‪/‬بجانب جريدة‬ ‫الغد ‪3 -‬نوم ‪2 -‬حمام ‪ -‬صالون‬ ‫ س��ف��رة ‪ -‬معيشه ‪ -‬مطبخ‬‫بلوط امريكي مجهز بالكامل ‪-‬‬ ‫ف��رش سوبرديلوكس ‪ -‬تكييف‬ ‫ س��ت��االي��ت ‪2 -‬ت��ل��ف��ون ‪ -‬ط‪2‬‬‫مع مصعد ‪ -‬من املالك مباشرة‬ ‫ت‪- 079/5888972:‬‬ ‫‬‫‪079/5587044‬‬

‫(‪ )484‬خلدا‪/‬قرب المدارس االنجليزية ‪-‬‬ ‫‪2‬نوم ‪2 -‬حمام ‪ -‬صالة وسفرة ‪ -‬مطبخ‬ ‫راكب ‪ -‬عفش جديد ديلوكس ‪ -‬شاشة‬ ‫‪ LCD‬ط‪ 2‬م��ع مصعد ‪ -‬م��ن المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/9760917:‬‬ ‫(‪ )472‬شقة مفروشة لاليجار ‪ -‬غرفة‬ ‫نوم ‪ +‬غرفة صالون ‪ -‬في الدوار الثالث‬ ‫ت‪- 077/7881803:‬‬ ‫ لالتصال ‪-‬‬‫‪079/7117143‬‬

‫(‪ )2714‬ت�لاع العلي ‪ -‬على الشارع‬ ‫الرئيسي ‪2 -‬ن��وم ‪2 -‬حمام ‪ -‬مطبخ ‪-‬‬ ‫صاله ‪ -‬صالون كبير ‪ -‬فرش ممتاز ‪ -‬جديد‬ ‫‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪079/6722669:‬‬

‫(‪ )1974‬ش مكه ‪/‬ش عبد اهلل غوشة‬ ‫ شقة صغرية ط‪ - 2‬خلف املاكدونالدز‬‫ ‪2‬ن���وم ‪ -‬ص��ال��ة ‪ -‬مكيفة ‪ -‬ف��رش‬‫ج��دي��د ‪ -‬بسعر مناسب م��ن امل��ال��ك ‪-‬‬ ‫ت‪079/6541225:‬‬

‫(‪ )420‬جبل الحسين ‪3 -‬نوم ‪2 -‬حمام ‪-‬‬ ‫صالون ‪ -‬قريبة من كافة الخدمات ‪ -‬باجرة‬ ‫شهرية ‪ 400‬دينار من المالك مباشرة‬ ‫ ت‪077/5277427 - 077/9867807:‬‬‫(‪ )394‬خلف الجامعة االردنية ‪ -‬مفروشة‬ ‫لاليجار ‪ -‬سوبرديلوكس ‪3 -‬غرف نوم ‪-‬‬ ‫ج��دي��دة ل��م تسكن بعد ‪ -‬االي��ج��ار ‪10‬‬ ‫ت‪- 078/6600660:‬‬ ‫آالف سنوي ‪-‬‬ ‫‪079/9888080‬‬

‫(‪ )456‬شقة مفروشة ‪ -‬ضاحية الرشيد‬ ‫ قرب سكن أميمة ‪ -‬لعائلة ‪ -‬المساحة‬‫‪200‬م ‪ -‬ط��اب��ق اول ‪ -‬ل�لات��ص��ال ‪-‬‬ ‫ت‪079/5807611:‬‬ ‫(‪ )450‬في اعلى منطقة في تالع العلي‬ ‫الشمالي ‪ -‬قرب قاعدة سالح الجو ‪-‬‬ ‫اطاللة مميزة ‪-130‬م ‪ -‬جديدة ‪ -3‬نوم‬ ‫‪-3‬حمام ‪ -‬فرش وتشطيبات ديلوكس ‪-‬‬ ‫الفتحات زجاج دبل‪ -‬اباجورات اتوماتيك‬ ‫ اجار سنوي‪ 7500‬دينار ‪ -‬من المالك‬‫‪ -‬ت‪079/6788854:‬‬

‫(‪ )2552‬السابع ‪/‬بجانب السيفوي ‪-‬‬ ‫‪3‬نوم ‪ -‬صالون ‪ -‬سفرة ‪ -‬شاشات‬ ‫‪ - LCD‬تكييف ‪-‬ترس امامي مع‬ ‫كرميد‪-‬مدخل مستقل ‪ -‬ك��راج‬ ‫مستقل ‪ -‬يومي‪/‬اسبوعي فقط‬ ‫‪ -‬ت‪078/6696481:‬‬

‫(‪ )1977‬الجبيهه ‪ /‬المطل‪-‬الملحقية‬ ‫طابقية فاخرة ‪300‬م‪2‬‬ ‫السعودية ‪-‬‬ ‫من فيال فاخرة ‪ -‬مسبح داخلي خاص ‪-‬‬ ‫تراس‪100‬م‪ - 2‬فرش فاخر ‪ -‬من المالك‬ ‫‪3500‬شهري ‪ -‬ت‪079/5295230:‬‬

‫(‪ )518‬خلدا ‪ /‬أم السماق ‪ -‬ديلوكس ‪-‬‬ ‫‪3‬نوم‪-2‬حمام ‪ -‬اطاللة ‪ -‬موقع ممتاز ‪-‬‬ ‫مفروشة بالكامل ‪ -‬مكيفات ‪ -‬صالة رخام‬ ‫ بويلر ‪ -‬ايجار ‪6500‬سنوي من المالك‬‫‪ -‬ت‪079/6354663:‬‬

‫(‪ )448‬الشميساني‪/‬بين التخصصي‬ ‫والسيفوي ‪ -‬ف��رش ممتاز مع كامل‬ ‫كهربائياته ‪3 -‬نوم ‪2 -‬صالون ‪ -‬سفرة‬ ‫ مطبخ ‪ - 4×4‬حمامين ‪ -‬برندتين‬‫ ط‪ 2‬م��ع م��ص��ع��د ‪ -‬م��ن ال��م��ال��ك ‪-‬‬‫ت‪079/5768328:‬‬

‫(‪ )2715‬خلف الجامعة االردنية ‪ -‬غرفة‬ ‫مفروشة فاخرة واسعة ‪ -‬حمام ‪ -‬ط‪- 2‬‬ ‫مطل على الجامعة ‪ -‬انتركم ‪ -‬معزولة ‪-‬‬ ‫معدل ‪150‬شهريا ‪ -‬ت‪079/5999771:‬‬ ‫ ‪06/5165428‬‬‫(‪ )390‬ضاحية الرشيد ‪ -‬ط ارض��ي‬ ‫م��ع حديقة ‪3 -‬ن��وم حمامين صالون‬ ‫سفرة معيشة برندة ‪ -‬تدفئة ‪ -‬يفضل‬ ‫ع��ائ�لات او طالبات بسعر‪400‬شهري‬ ‫‪ -‬ت‪079/5919010 - 079/8963141:‬‬

‫(‪ )445‬شقة مفروشة سوبرديلوكس ‪-‬‬ ‫يف ضاحية الرشيد ‪ -‬اثاث جديد ‪3 -‬نوم‬ ‫ ‪2‬حمام ‪ -‬برندة ‪ -‬صالون ‪ -‬ارضيات‬‫باركيه ‪ -‬مطبخ ب��ل��وط ‪ -‬ط ارض���ي ‪-‬‬ ‫ت‪079/5589430:‬‬

‫(‪ )213‬رووف سوبرديلوكس ‪ -‬ديرغبار‬ ‫ ‪50‬م ‪ -‬ف���رش ف��اخ��ر ج���دا ‪ -‬مطبخ‬‫ام��ري��ك��ي ‪ -‬ف�يرب��ل��ي��س ‪ -‬ك��ن��دش��ن ‪-‬‬ ‫ديكورات جبص وخشب ‪ -‬ترس ‪150‬م‬ ‫‪ -‬ت‪079/6661505:‬‬

‫(‪ )1983‬ضاحية الرشيد ‪ 1 -‬ن��وم ‪-‬‬ ‫صالون ‪ -‬حمام ‪ -‬مطبخ ‪ -‬فرش ممتاز‬ ‫ جزء من فيال ‪ -‬بأجرة ‪ 300‬شهري ‪-‬‬‫ت‪079/5004540:‬‬ ‫(‪ )437‬الجبيهة ‪ -‬مفروشة ‪ -‬ط‪ 1‬من‬ ‫فيال ‪2 -‬ن��وم صالون حمامين ‪-‬ف��رش و‬ ‫بناء جديد ‪ -‬ك��راج و تدفئه مستقلين‪-‬‬ ‫موقع مميز ‪ -‬من المالك ‪ -‬للعائالت‬ ‫‪ -‬ت‪078/8561504 - 06/5348485:‬‬

‫(‪ )2736‬ق��رب مكه م��ول ‪2 -‬ن���وم ‪-‬‬ ‫‪2‬حمام ‪ -‬صالون وسفرة ‪ -‬فرندا ‪ -‬غ‬ ‫غسيل ‪ -‬مطبخ حديث ‪ -‬عفش ممتاز‬ ‫‪ -‬ت‪079/5200250 - 079/6496460:‬‬

‫(‪ )675‬شقة طابقية مفروشة ‪ -‬الجاردنز‬ ‫ دخلة ال��س��روات ‪ -‬المساحة ‪ 255‬م‬‫ من المالك ‪ -‬ت‪- 079/9864759:‬‬‫‪079/5536298‬‬

‫(‪ )188‬الرابية ‪ -‬فاخرة جدا ‪ -‬ط‬ ‫أرض��ي ‪ -‬ق��رب الخدمات ‪ -‬مدخل‬ ‫خاص ‪2 -‬ك��راج ‪ -‬حديقة ‪3 -‬نوم‪-‬‬ ‫‪3‬حمام ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ‬ ‫ ايجار سنوي ‪ -‬يفضل دبلوماسي‬‫‪ -‬من املالك ‪ -‬ت‪079/9815181:‬‬

‫(‪ )671‬الرابية ‪ -‬مساحة ‪200‬م ‪ -‬فرش‬ ‫اوروب��ي حديث ‪ -‬في اجمل موقع ‪ -‬من‬ ‫ال��م��ال��ك م��ب��اش��رة ‪12000 -‬س���ن���وي ‪-‬‬ ‫ت‪079/5831440 - 077/9048793:‬‬

‫(‪ )177‬ال��راب��ي��ة ‪ -‬خلف االت��ص��االت‬ ‫ ش��ق��ة ل�لاي��ج��ار ‪ -‬مساحتها ‪190‬م‬‫‪-3‬نوم ‪-‬صالة ‪ -‬صالون‪ -‬مكيف ‪ -‬اثاث‬ ‫ممتاز ‪ -‬سوبرديلوكس ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/6559215:‬‬

‫(‪ )1985‬ع��ب��دون ‪ -‬أرض��ي��ة ‪ 3 -‬نوم‬ ‫ ‪ 3‬حمام ‪ -‬صالة وصالون ‪ -‬سفرة ‪-‬‬‫مدخل مستقل ‪ -‬ك��راج ‪ -‬موقع مميز‬ ‫ ق���رب ال��خ��دم��ات ‪8000 -‬س���ن���وي ‪-‬‬‫ت‪079/5004540:‬‬

‫(‪ )174‬الرابية ‪ -‬شقة فندقية‬ ‫ل�لاي��ج��ار ‪ -‬على غرارسويتات‬ ‫فنادق الدرجة االوىل خمس نجوم‬ ‫ غرفة ‪ -‬صالة ‪ -‬حمام ‪ -‬مطبخ‬‫امريكي ‪ -‬اث��اث بدرجة ممتازة‬ ‫ (‪10‬اي��ام ‪400‬دينار) ‪20( -‬يوم‬‫‪600‬دينار ) ‪ -‬شهر واحد ‪750‬دينار‬ ‫من املالك ‪ -‬ت‪077/6663366:‬‬

‫(‪ )666‬تالع العلي ‪ -‬ط ارضي ‪ -‬تراس‬ ‫ ‪2‬ن��وم ‪1 -‬حمام ‪ -‬مطبخ امريكي ‪-‬‬‫صالة ‪ -‬تدفئة ‪ -‬من المالك مباشرة‬ ‫ ت‪078/8000397 - 079/5050468:‬‬‫(‪ - )658‬تالع العلي ‪ /‬خلف سوق‬ ‫السلطان ‪ -‬بناء حديث لم تسكن‬ ‫ فخمة ج��دا ‪120 -‬م ‪2 -‬ن��وم ‪-‬‬‫‪2‬حمام ‪ -‬عفش جديد ‪ -‬من املالك‬ ‫ ت‪079/5224888:‬‬‫(‪ )2359‬شارع الجامعة االردنية ‪220 -‬م‬ ‫ ‪3‬ن��وم ‪3‬حمام صالة صالون سفرة ‪-‬‬‫طابق ثاني ‪ -‬ت‪079/6062637:‬‬ ‫(‪ )652‬الشميساني ‪200‬م ‪ -‬موقع مميز ‪-‬‬ ‫ط‪ 1‬مع مصعد ‪ -‬تدفئة مركزية ‪ -‬تكييف‬ ‫ برندة ‪ -‬عفش مرتب ‪ -‬بسعرمغري ‪-‬‬‫يومي‪/‬اسبوعي ‪ /‬شهري ‪ /‬سنوي ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/9286846:‬‬ ‫خلف الجامعه‬ ‫(‪ )649‬ش��ف��اب��دران ‪-‬‬ ‫التطبيقيه ‪2 -‬نوم ‪1 -‬ماستر ‪ -‬صالون‬ ‫حرف ‪ - L‬مصعد ‪ -‬من المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5175677:‬‬ ‫(‪ )2420‬تالع العلي ‪2 -‬نوم ‪ -‬صالون‬ ‫ مطبخ ‪ -‬حمامين ‪ -‬ف��رش ف��اخ��ر ‪-‬‬‫تكييف من المالك ‪ -‬ش الجامعه مقابل‬ ‫مستشفى الجامعه ‪ -‬ت‪078/8039189:‬‬ ‫‪079/7347220 -‬‬

‫(‪ )640‬الجاردنز ‪ -‬قريبة من الخدمات‬ ‫ في اجمل موقع ‪ -‬فرش جديد ‪2 -‬نوم‬‫ حمام ‪ -‬مطبخ ‪ -‬صالة ‪ -‬من المالك‬‫مباشرة ‪ -‬ت‪077/6600040:‬‬ ‫(‪ )630‬ال��ج��ب��ي��ه��ة‪-‬ق��رب اش���ارة‬ ‫ال��دوري��ات ‪ -‬ارض��ي شبه فيال‪-‬‬ ‫‪4‬ن��وم‪1‬م��اس�تر‪4 -‬ح��م��ام‪ -‬صالون‬ ‫كبريمع سفرة كاملة‪ -‬معيشة مع‬ ‫سفرة صغرية‪ -‬مكتب كامل‪ -‬اثاث‬ ‫ك��ام��ل م��ع كهربائيات ‪ -‬تدفئة‬ ‫مكيفات‪ -‬حديقة واسعة‪ -‬كراج‬‫لسيارتني‪ -‬مدخل مستقل‪ -‬من‬ ‫املالك‪ -‬االيجار سنوي‪ 16000‬ألف‪-‬‬ ‫للجادين ‪ -‬ت‪079/5513469:‬‬ ‫(‪ )2432‬شقة مفروشة لاليجار ‪ -‬في‬ ‫اجمل مواقع الجاردنز ‪ -‬مثالية للعائالت ‪-‬‬ ‫من المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/6643740:‬‬

‫(‪ )601‬ستوديو فاخر جدا مفروش‬ ‫لاليجار ‪ -‬شارع الجاردنز ‪ -‬طابق‬ ‫ارضي مع كراج ‪ -‬يومي ‪ /‬اسبوعي‬ ‫‪ /‬شهري ‪ -‬م��ن امل��ال��ك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪078/5005444:‬‬ ‫(‪ )564‬ضاحية ال��رش��ي��د ‪ -‬ط‬ ‫ارضي ‪200 -‬م‪-‬منطقة فلل ‪ -‬مع‬ ‫ترس ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمام ‪ -‬معيشة‬ ‫ صالون ‪ -‬مطبخ ايطالي ‪ -‬فرش‬‫فاخر ‪ -‬من المالك يومي‪/‬شهري‬ ‫ ت‪079/9735592:‬‬‫(‪ )2452‬شقة مفروشة لاليجار ‪ -‬ضاحية‬ ‫الرشيد ‪2 -‬نوم ‪ -‬صالة ‪-‬صالون ‪ -‬سفرة‬ ‫ مطبخ ‪ -‬حمام ‪ -‬تسوية ‪ -‬قريبة من‬‫الخدمات والمواصالت ‪-‬يومي‪-‬شهري‪-‬‬ ‫اسبوعي ‪ -‬ت‪078/8252518:‬‬

‫(‪ )557‬شقة مفروشة لاليجار السنوي ‪-‬‬ ‫اثاث فاخر ‪ -‬الدوار الخامس ‪ -‬لالتصال‬ ‫ ت‪079/7477745:‬‬‫(‪ )556‬عبدون ‪ -‬اث��اث سوبرديلوكس‬ ‫ بناء حديث ‪ -‬تكيف مركزي ‪ -‬اثاث‬‫جديد لم يستخدم ‪ -‬بسعر مناسب ‪-‬‬ ‫ت‪079/6420202 - 06/5699080:‬‬ ‫اث�����اث س��وب��ر‬ ‫(‪ )555‬ال��س��اب��ع ‪-‬‬ ‫ديلوكس ‪ -‬بناء حديث ‪ -‬اث��اث حديث‬ ‫ شاشات ‪ -‬مكيفات ‪ -‬باجرة مناسبة ‪-‬‬‫ت‪06/5699080 - 079/5579225:‬‬ ‫(‪ )312‬ستوديو مفروش لاليجار ‪ -‬في‬ ‫الجاردنز ‪ -‬قرب مسجد الزميلي ‪ -‬لالتصال‬ ‫مع المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/6616589:‬‬ ‫(‪ )2455‬س��ت��دي��و م��ف��روش ل�لاي��ج��ار‬ ‫ ال��راب��ي��ة ‪ -‬ف��رش بحالة ج��ي��دة ‪-‬‬‫ت‪078/5064005:‬‬

‫(‪ )552‬الجبيهة ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمام ‪ -‬صالة‬ ‫ اثاث سوبر ‪ -‬ط‪ - 2‬كندشنات ‪ -‬مصعد‬‫ت‪- 079/6420202:‬‬ ‫ للمراجعة ‪-‬‬‫‪06/5699080‬‬

‫(‪ )549‬خلدا ‪ -‬اثاث فخم جدا ‪ -‬بناء حديث‬ ‫ كندشنات ‪ -‬شاشات ‪ -‬موقع قريب من‬‫الخدمات ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪06/5699080:‬‬ ‫‪077/7470170 -‬‬

‫(‪ )551‬تالع العلي ‪2 -‬نوم ‪2 -‬حمام ‪-‬‬ ‫ط ارضي ‪ -‬حديقة ‪ -‬اثاث ممتاز ‪ -‬كراج‬ ‫ت‪- 077/7470170:‬‬ ‫ للمراجعة ‪-‬‬‫‪06/5699080‬‬

‫(‪ )548‬الرابية ‪ -‬شقة سوبر ديلوكس‬ ‫ بناء حديث ‪ -‬كندشنات ‪ -‬شاشات ‪-‬‬‫انترنت ‪ -‬قريبة من االسواق ‪ -‬للمراجعة‬ ‫‪ -‬ت‪079/7750959 - 06/5699080:‬‬

‫(‪ )2512‬عبدون ‪/‬بجانب السفارة التشيكية‬ ‫ ‪250‬م ‪3 -‬ن��وم ‪3 -‬حمام ‪ -‬صاالت‬‫كبريه ‪ -‬مكيفه بالكامل ‪ -‬بئرماء مستقل‬ ‫ حديقه م��ط��ل��ه‪150‬م ‪ -‬م��ن امل��ال��ك ‪-‬‬‫ت‪079/5728881:‬‬

‫(‪ )547‬أم أذينة ‪ -‬ط أرض��ي ‪ -‬مدخل‬ ‫مستقل ‪ -‬بناء حديث ‪ -‬قرب الخدمات‬ ‫ اث���اث سوبرديلوكس ‪ -‬مكيفات ‪-‬‬‫ت‪- 079/5579225:‬‬ ‫بأجر مغري ‪-‬‬ ‫‪06/5699080‬‬

‫(‪ )550‬الجارنز ‪ -‬اثاث سوبر ديلوكس ‪-‬‬ ‫بناء حديث جدا ‪ -‬موقع قريب من الخدمات‬ ‫ كندشنات ‪ -‬شاشة ‪ - LCD‬للمراجعة‬‫‪ -‬ت‪06/5699080 - 079/7750959:‬‬

‫(‪ )2536‬الشميساني ‪ -‬طابق ارضي ‪2 -‬‬ ‫نوم ‪ 2 -‬حمام ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ ‪ -‬فرش‬ ‫سوبرديلوكس ‪ -‬من المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪078/5404014:‬‬

‫(‪ )2532‬شقة مفروشة لاليجار ‪ -‬منطقة‬ ‫الدوار السابع ‪ -‬ت‪079/7969150:‬‬ ‫(‪ )148‬ق��رب نفق اليوبيل ( ال��واح��ة)‬ ‫ مفروشة ديلوكس ـ طابق ثالث مع‬‫مصعد ـ ‪ 3‬نوم وصاالت واسعة ـ االتصال‬ ‫مع المالك ‪ -‬ت‪079/5681419:‬‬ ‫(‪ )2785‬ستوديو مفروش لاليجار ‪ -‬شارع‬ ‫الجامعة االردن��ي��ة ‪ -‬اول طلوع نيفين‬ ‫ غرفة صالة صغيرة ‪ -‬حمام ‪ -‬مطبخ ‪-‬‬‫لالتصال ‪ -‬ت‪078/6919637:‬‬ ‫ع��ف��ش جديد‬ ‫(‪ )144‬الصويفية ‪-‬‬ ‫ ‪3‬ن��وم ‪3 -‬ص��االت ‪ -‬مكيفات ع��دد‪- 2‬‬‫االيجار سنوي ‪ -‬من المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5522626:‬‬ ‫(‪ )532‬ستديو مفروش لاليجار ‪ -‬الدوار‬ ‫السابع ‪ -‬بجانب فندق راما ‪ -‬لاليجار يومي‬ ‫‪/‬اسبوعي ‪ /‬شهري ‪ -‬ت‪079/7271785:‬‬ ‫‪078/6498289 -‬‬

‫(‪ )2782‬شقة لاليجار مفروشة ‪ -‬في ابو‬ ‫نصير ‪ -‬الشارع الرئيسي ‪3 -‬نوم حمامين‬ ‫صالة صالون مطبخ ‪ -‬ط‪ - 2‬من المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪079/5808246:‬‬ ‫(‪ )153‬ستوديو يف الجاردنز ‪ -‬ديكورات ‪-‬‬ ‫كهربائيات ‪ -‬طابق اول ‪ -‬كندشن ‪ -‬شهري‬ ‫‪375‬دينار ‪ -‬تتسع لشخصني ‪ -‬من املالك‬ ‫ ت‪079/9870062:‬‬‫(‪ )121‬الجبيهة‪-‬اشارة الدوريات ‪ -‬ط‪4‬‬ ‫ ‪3‬نوم‪2 -‬حمام‪ -‬مطبخ‪ -‬سفرة‪ -‬جلوس‪-‬‬‫صالون ‪ -L‬برندة‪ -‬مصعد‪ -‬فرش بحالة‬ ‫ممتازة‪ -‬االي��ج��ار سنوي‪-‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/5868310:‬‬ ‫(‪ )60‬الرابية ‪/‬ش حسن البطاينه ‪-‬‬ ‫قرب سوق الرابية ‪120 -‬م ‪2 -‬نوم‬ ‫ ‪3‬حمامات ‪ -‬صالون ‪ -‬معيشة ‪-‬‬‫مطبخ كبير ‪ -‬مؤثثة كامل ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/6678321:‬‬


52382

69

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


‫‪70‬‬

‫خلف فندق‬ ‫(‪ )2798‬الشميساني ‪-‬‬ ‫الكومودور ‪ -‬ط‪2 - 3‬نوم ‪ -‬حمام ‪ -‬صالة ‪-‬‬ ‫مطبخ ‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪079/6320010:‬‬

‫(‪ )272‬الرابية ‪ -‬ط أرضي ‪2 -‬نوم‬ ‫ صالون ‪ -‬مطبخ أمريكي ‪ -‬مدخل‬‫مستقل‪-‬حديقة متكاملة ‪ -‬ترس‬ ‫أمامي ‪ -‬مكيفات ‪ -‬ديكورات حديثة‬ ‫ يومي‪/‬اسبوعي ‪ -‬من المالك ‪-‬‬‫ت‪079/7017319:‬‬ ‫(‪ )2797‬الرابية ‪ 3 -‬نوم ‪ 2 -‬حمام ‪-‬‬ ‫ماستر ‪ -‬صالون ‪-‬مطبخ راكب ‪ -‬برندة‬ ‫مصعد ‪ -‬تدفئة ‪ -‬كراج ‪ -‬فرش حديث‬‫ شهري ‪ 650‬دينار ‪ -‬ت‪079/9882276:‬‬‫(‪ )258‬شقة مفروشة ديلوكس لاليجار‬ ‫ مساحة ‪220‬م‪3 - 2‬ن��وم ‪3 -‬حمام‬‫ يف الصويفية ‪/‬مقابل الربكة م��ول ‪-‬‬‫لالستفسار ‪ -‬ت‪079/6244440:‬‬ ‫(‪ )240‬دي��ر غبار ‪3 -‬ن��وم ‪ 1‬ماسرت ‪-‬‬ ‫‪4‬حمام ‪ -‬بلكون ‪ -‬مطبخ حديث ومجهز ‪-‬‬ ‫غرفة خادمة ‪ -‬تصلح لدبلوماسيني ‪ -‬من‬ ‫املالك ‪ -‬ت‪078/8217089:‬‬

‫(‪ )187‬ستديو فاخر مفروش في شارع‬ ‫مكة ‪ -‬منطقة هادئة قرب المطاعم‬ ‫ اس��ب��وع��ي ‪ /‬ش��ه��ري ‪ /‬س��ن��وي ‪-‬‬‫ت‪079/5273663:‬‬ ‫(‪ )180‬دي��رغ��ب��ار ‪ /‬م��ق��اب��ل م���دارس‬ ‫فيالدلفيا ‪2 -‬ن���وم ‪2‬ح��م��ام‪-‬ص��ال��ون‬ ‫مطبخ نظام امريكي ‪ -‬تكييف ‪ -‬فرش‬ ‫فاخر جديد ‪ -‬زجاج دبل ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/7358133:‬‬ ‫(‪ )162‬عبدون ‪ -‬رووف ‪500‬م ‪4 -‬نوم‬ ‫ ‪4‬حمام ‪ -‬غ خادمة ‪2 -‬مطبخ صالة‬‫صالون ‪ -‬ترس ‪ -‬اطاللة جميلة ‪ -‬مصعد‬ ‫ ت‪079/6795511 - 079/7601045:‬‬‫(‪ )2799‬الرابية‪/‬خلف كلية الملكة علياء ‪-‬‬ ‫مفروشة‪-‬شبه تسوية ‪185 -‬م ‪3 -‬نوم ‪-‬‬ ‫‪3‬حمام‪-1‬ماستر ‪ -‬معيشة ‪ -‬صالة صالون‬ ‫ سفرة ‪ -‬مطبخ راك��ب ‪ -‬من المالك‬‫ ت‪079/6320010:‬‬‫(‪ )161‬ال��دوار الخامس ‪ -‬ام اذينة ‪-‬‬ ‫ستوديو مفروش فرش فاخر ‪ -‬ارضية‬ ‫باركيه ‪ -‬غرفة غسيل ‪ -‬مطبخ امريكي‬ ‫ حمام ‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪079/7601045:‬‬‫‪079/6795511 -‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫‪52424‬‬

‫(‪ )160‬عبدون ‪ -‬ستوديو مفروش ‪-‬‬ ‫‪1‬ن��وم ‪ -‬حمام مطبخ ‪ -‬برندة ‪ -‬عفش‬ ‫فاخر ‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪079/7601045:‬‬ ‫ ‪079/6795511‬‬‫(‪ )2806‬ام السوس‪/‬البيادر ‪ -‬بجانب‬ ‫وك��ال��ةال��غ��وث ‪ -‬م��ف��روش��ة ‪ -‬ط ارض��ي‬ ‫ مطلة ‪ 2 -‬نوم ‪1‬ماسرت ‪3 -‬حمام ‪-‬‬‫صالة‪+‬سفرة‪-‬ساحةوكراج خاص ‪ -‬مطبخ‬ ‫راكب ‪ -‬برندة ‪ -‬من املالك‪8000 -‬سنوي‬ ‫ ت‪079/6080807:‬‬‫(‪ )159‬الدوار الخامس ‪ -‬عمارة جبري ‪-‬‬ ‫مفروشة ‪2 -‬نوم ‪2 -‬حمام مطبخ ‪2 -‬برندة‬ ‫ صالة ‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪079/7601045:‬‬‫ ‪079/6795511‬‬‫(‪ )2790‬ستوديو لاليجار ‪ -‬في الجبيهه‬ ‫ ‪1‬ن��وم صالون مطبخ حمام ‪ -‬لاليجار‬‫الشهري ‪ -‬يصلح للطالب او عائلة صغيرة‬ ‫ بسعر مناسب ‪ -‬ت‪079/7200448:‬‬‫(‪ )7‬شارع الجاردنز ‪ -‬غرفة نوم غرفة‬ ‫معيشة حمام مطبخ ‪ -‬يومي ‪/‬أسبوعي‬ ‫ت‪- 079/6188731:‬‬ ‫‪/‬ش��ه��ري ‪-‬‬ ‫‪079/5600632‬‬ ‫(‪ )607‬ال��دوارال��س��اب��ع ‪/‬بجانب فندق‬ ‫رام��ا ‪ -‬ستوديو م��ف��روش ‪ -‬لاليجار‬ ‫يومي ‪ /‬اسبوعي ‪ /‬شهري ‪ -‬لالتصال‬ ‫‪ -‬ت‪078/5095315 - 079/0792424:‬‬

‫(‪ )2844‬الرابية‪-1‬نوم ‪ -‬صالون‬ ‫واسع ‪ -‬حديثة‪100(-‬م) ‪ -‬فرش‬ ‫ف��اخ��ر ‪ -‬ط ارض����ي ‪ -‬م��دخ��ل‬ ‫مستقل‪-‬ساحة امامية مزروعة‬ ‫ن��ج��ي��ل ‪2 -‬ت��ك��ي��ي��ف ‪ -‬ش��اش��ة‬ ‫‪ - LCD42‬يومي‪/‬اسبوعي فقط‬ ‫ ت‪079/7017319:‬‬‫(‪ )118‬ش مكة ‪ /‬مجمع جبر ‪ -‬مفروشة‬ ‫ ‪2‬نوم ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ ‪ -‬طابق اول‬‫ مصعد ‪ -‬كراج ‪ -‬تدفئة ‪6000 -‬دينار‬‫سنوي ‪ -‬ت‪079/5539959:‬‬ ‫(‪ )56‬حي الجامعة األردن��ي��ة ‪ -‬ط‪- 2‬‬ ‫‪2‬نوم ‪ -‬صالة ‪ -‬حمامين ‪ -‬مطبخ راكب‬ ‫ برندة ‪ -‬تدفئة مركزية ‪ -‬تلفزيون‬‫ ستااليت ‪ -‬فرش ممتاز ‪ -‬من المالك ‪-‬‬‫ت‪079/7954461:‬‬ ‫(‪ )2870‬ضاحية الرشيد ‪1 -‬نوم مطبخ‬ ‫حمام ستااليت ‪ -‬فرش كامل ‪ -‬مصعد‬ ‫حجر ‪180 -‬دينار شامل ماء ‪ +‬كهرباء‬ ‫ ت‪078/6134565 - 079/6006166:‬‬‫(‪ )2201‬شقة مفروشة لاليجار ‪ -‬الدوار‬ ‫السابع ‪ 3 -‬نوم ‪ -‬صالة ‪ -‬مطبخ ‪ -‬حمامين‬ ‫ برندة مقززة كبيرة ‪ -‬من المالك مباشرة‬‫ ت‪079/7523428:‬‬‫‪52399‬‬

‫(‪ )2871‬السابع ‪1 -‬نوم صالون مطبخ‬ ‫حمام كيزرماء ‪ -‬مكيف ف��رش كامل‬ ‫مصعد حجر ‪ -‬قرب الخدمات ‪225 -‬دينار‬ ‫‪ -‬ت‪078/6134565 - 079/6006166:‬‬

‫(‪ )1854‬حي الزهور الجديد ‪ -‬مفروشة ‪-‬‬ ‫‪ 3‬نوم وتوابعها ‪ -‬سوبرديلوكس ‪ -‬اثاث‬ ‫فاخر وجديد ‪ -‬ط أول ‪ -‬من المالك مباشرة‬ ‫ ت‪079/9161720:‬‬‫(‪ )2234‬شقة م��ف��روش��ة ف��ي ضاحية‬ ‫الياسمين ‪ -‬ف��رش جديد ‪ -‬غرفتين‬ ‫نوم ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ وحمام ‪ -‬جديدة ‪-‬‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪079/5245262:‬‬ ‫(‪ )2270‬طبربور ‪ -‬مساحة ‪160‬م ‪ -‬ط‪- 1‬‬ ‫بلكونة ‪2 -‬نوم ‪2 -‬حمام ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون‬ ‫واس��ع ‪ -‬مطبخ ‪ -‬قريبة من الخدمات‬ ‫ ايجار شهري للعائالت ‪ -‬من المالك ‪-‬‬‫ت‪077/7401150:‬‬ ‫(‪ )1367‬الهاشمي الشمالي ‪ -‬غرفتين‬ ‫صاله ‪ -‬اثاث ممتاز ‪ -‬ضمن فيال ‪ -‬ط‪- 2‬‬ ‫موقع مميز ‪ -‬قرب جميع الخدمات ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/9637111:‬‬ ‫(‪ )545‬بيت مستقل ‪ -‬حي نزال ‪ -‬الذراع‬ ‫الغربي ‪ 140 -‬م ‪ 2 -‬ن��وم وتوابعها ‪-‬‬ ‫حديقة وك���راج ‪ -‬مفروشة ف��رش جيد‬ ‫ سنوي أوشهري ‪ -‬ت‪079/5963714:‬‬‫(‪ )1708‬شقة م��ف��روش��ة ف��ي ضاحية‬ ‫الياسمين ‪ -‬لاليجار ‪ -‬في موقع ممتاز‬ ‫ للعرسان او السيدات فقط ‪ -‬من المالك‬‫مباشرة ‪ -‬ت‪079/7605843:‬‬ ‫(‪ )1791‬مفروشه ‪2 -‬نوم ‪ -‬صاله ومنافع‬ ‫ مكيفه ‪ -‬من المالك ‪ -‬جبل النزهه ‪-‬‬‫دوار النزهه ‪ -‬ت‪079/9002568:‬‬ ‫(‪ )2124‬شقه في طبربور ‪ -‬مقابل‬ ‫ك��ن��ت��اك��ي ‪ -‬ش��ه��ري او اس��ب��وع��ي ‪-‬‬ ‫ت‪078/6128570:‬‬

‫(‪ )2521‬شقة مفروشة فرش فاخر لاليجار‬ ‫ في البحر الميت ‪ -‬من المالك مباشرة‬‫‪ -‬ت‪079/7955340:‬‬

‫(‪ )182‬شقة مفروشة لإليجار ‪ -‬يف‬ ‫العقبة ‪ -‬الخامسة ‪ -‬ط أرض��ي ‪-‬‬ ‫إيجار يومي ‪ 25‬دينار ‪ -‬للعائالت‬ ‫فقط ‪ -‬ديلوكس ‪ -‬بحالة ممتازة‬ ‫ للمراجعة ‪ -‬ت‪079/9152429:‬‬‫‪078/6354010 -‬‬

‫(‪ )2186‬جرين الند ‪ /‬مرج الحمام ‪ -‬فيال‬ ‫مساحتها ‪400‬م م��ع حديقة وك���راج ‪-‬‬ ‫طابقين وتسوية ‪ -‬جديدة ‪ -‬من المالك‬ ‫ ت‪079/5686808:‬‬‫(‪ )2634‬فيال فارغة في الرابية ‪350 -‬م‬ ‫دوبلكس ‪4 -‬ن��وم ‪ -‬صالون ‪ -‬سفرة ‪-‬‬ ‫معيشة ‪3 -‬حمام ‪ -‬ماستر ‪ -‬تدفئة ‪ -‬رخام‬ ‫ ديكور ‪ -‬خزائن حائط ‪ -‬حديقة ‪ -‬كراج‬‫ تصلح سكن او مقر شركة ‪ 10 -‬االف‬‫ ت‪079/5305824:‬‬‫(‪ )2654‬فيال فارغة ‪ -‬طريق المطار ‪-‬‬ ‫االرض ‪100‬م ‪ -‬البناء ‪720‬م فالت ‪4 -‬نوم‬ ‫صالون سفرة ‪ -‬معيشة مطبخ ‪4‬حمام‬ ‫ماستر ‪ -‬خادمة ‪ -‬رخام ‪ -‬ديكور ‪ -‬حديقة‬ ‫ كراج ‪ -‬بناء جديد ديلوكس ‪ 20 -‬ألف‬‫ ت‪079/5305824:‬‬‫(‪ )2656‬فيال فارغة ‪400 -‬م ‪ -‬دوبلكس‬ ‫ ‪4‬ن��وم ‪ -‬ص��ال��ون ‪ -‬سفرة ‪ -‬معيشة‬‫ مطبخ امريكي ‪ -‬تدفئة ‪ -‬ديكور ‪-‬‬‫رخ��ام ‪ -‬حديقة ‪ -‬ك��راج ‪ -‬تسوية ‪2‬نوم‬ ‫ تصلح سكن او مقر شركة ‪ 15 -‬ألف‬‫ ت‪079/5305824:‬‬‫(‪ )1152‬فيال مميزة ‪ -‬تصلح مكاتب‬ ‫ مقرلشركة ‪ -‬مطعم ‪ -‬نادي رياضي ‪-‬‬‫في موقع مميزجدا في دير غبار وعلى‬ ‫ش المطار ‪ -‬االرض‪750‬م البناء ‪650‬م‬ ‫ت‪- 079/5616387:‬‬ ‫ للجادين ‪-‬‬‫‪079/5017173‬‬ ‫(‪ )2760‬ف��ي�لا م��ف��روش��ة ف��ي خ��ل��دا ‪-‬‬ ‫مستقلة ‪ -‬منطقة فلل‪-‬حديقة ‪ -‬كراجين‬ ‫ طابقين ‪ -‬دوبلكس ‪ -‬نظام امريكي‬‫ بركةسباحة خارجية ‪5 -‬نوم ‪ -‬لعائلة‬‫دبلوماسية ‪ -‬ت‪079/5921460:‬‬ ‫(‪ )2762‬فيال مستقلة في الرابية ‪ -‬فارغة‬ ‫او مفروشة ‪ -‬بحالة ممتازة ‪ -‬تشطيبات‬ ‫فاخرة ‪ -‬بركة سباحة ‪ -‬حديقة ‪ -‬كراج‬ ‫ تدفئة ‪ -‬تكييف ‪32000 -‬س��ن��وي ‪-‬‬‫ت‪079/5921460:‬‬

‫(‪ )1271‬فيال فاخرة فارغة لاليجار‬ ‫ على طريق املطار ‪ -‬لم تسكن‪-‬‬‫داخ���ل م��ش��روع ف��ل��ل االندلسية‬ ‫ مكونة م��ن طابقني ‪Duplex‬‬‫ حديقة واسعة وك��راج‪ -‬تشطيب‬‫سوبرديلوكس ‪ -‬بأجارمغري جدا ‪-‬‬ ‫ت‪079/5155166:‬‬ ‫(‪ )1110‬فيال مفروشة لاليجار ‪ -‬االرض‬ ‫‪4‬دونم ‪5 -‬نوم ماستر ‪ -‬بركة سباحة ‪-‬‬ ‫حدائق ‪ -‬تبعد عن عمان ‪ 13‬كم ‪ -‬اسبوعي‬ ‫‪ /‬شهري ‪ /‬سنوي ‪ -‬ت‪- 079/5616387:‬‬ ‫‪079/5017173‬‬ ‫(‪ )2767‬عبدون ‪ /‬فيال لاليجار فارغة‬ ‫او مفروشة ‪ -‬بناء حديث ‪ -‬تشطيبات‬ ‫ممتازة ‪ -‬دوبلكس نظام امريكي ‪ -‬حديقة‬ ‫كراج ‪ -‬بركة سباحة ‪ -‬ت‪079/5921460:‬‬ ‫(‪ )2776‬فيال فارغة او مفروشة لاليجار‪/‬‬ ‫دابوق ‪ -‬ش المدينة الطبية ‪ -‬بناء حديث‪-‬‬ ‫اث��اث فاخر ‪ -‬حديقة ‪ -‬بركة سباحة‪-‬‬ ‫منطقة فلل‪-‬اطاللة ‪ -‬احكام خاصة‪-‬‬ ‫لدبلوماسيين ‪ -‬ت‪079/5921460:‬‬ ‫(‪ )1135‬ش المدينة المنورة ‪ -‬فيال‬ ‫مستقلة ‪4 -‬ن���وم ‪2‬م��اس��ت��ر ‪4 -‬حمام‬ ‫ ص����االت واس���ع���ة ‪ -‬ك����راج حديقة‬‫‪200‬م ‪16000 -‬س���ن���وي دف���ع���ات ‪-‬‬ ‫ت‪077/6465602 - 079/6683703:‬‬ ‫(‪ )576‬فيال لاليجار ‪ -‬مميزة مفروشة في‬ ‫الكرسي ‪ -‬منطقة فلل ‪5 -‬نوم ‪ -‬تسوية‬ ‫ارضي اول ‪ -‬حديقة ‪ -‬كراج ‪ 3-2‬سيارات ‪-‬‬ ‫‪ - edraj.com‬ت‪079/6044381:‬‬ ‫(‪ )1065‬ال��دوار السابع خلف سي‬ ‫تاون ‪ 3 -‬نوم ‪ 1‬ماسرت ‪ 3 -‬حمام‪-‬‬ ‫‪ 2‬صالة كبرية ‪ - L‬مطبخ ‪6×5‬م‬ ‫ ترس كبري ‪ -‬حديقة كبرية ‪ -‬من‬‫املالك ‪ -‬ت‪079/6272714:‬‬ ‫(‪ )2476‬ام اذينة ‪ -‬االرض دونم‪ -‬البناء‬ ‫‪750‬م‪ -‬طابقين وروف ‪5 -‬نوم‪2 -‬ماستر‪-‬‬ ‫صاالت واسعة ‪ -‬كراجات ‪ -‬حديقة منسقة‬ ‫بالكامل ‪ -‬للجادين بسعر مناسب جدا ‪-‬‬ ‫ت‪079/5949991:‬‬ ‫(‪ )2557‬فيال لاليجار في صويلح ‪4 -‬نوم‬ ‫ صالون معيشة ‪ -‬حدائق ‪ -‬كراجات ‪-‬‬‫للجادين ‪ -‬ت‪079/6998558:‬‬ ‫(‪ )2504‬شبه فيال فارغه ‪ -‬طابقين‬ ‫ ف���ي ع���ب���دون ‪-‬م��ن��ط��ق��ه ه���ادئ���ه ‪-‬‬‫ت‪079/7689454:‬‬

‫(‪ )2547‬فيال لاليجار ف��ي اللويبدة ‪-‬‬ ‫ارض ‪900‬م ‪ -‬بناء ‪450‬م ‪ -‬يتكون من‬ ‫‪ 11‬غرفة وص��االت وحدائق ‪ -‬للجادين‬ ‫ ت‪077/7312144:‬‬‫(‪ )351‬فيال لاليجار ‪ /‬الدوارالثامن ‪-‬‬ ‫بجانب النادي االهلي ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمام‬ ‫ صالون ‪ -‬معيشة ‪ -‬سفرة ‪ -‬برندتين‬‫ مطبخ راكب ‪ -‬حديقة ‪ -‬من المالك ‪-‬‬‫ت‪077/6971765:‬‬ ‫(‪ )2895‬فيال فارغة لاليجار ‪ -‬دابوق ‪-‬‬ ‫شارع المدينة الطبية ‪350 -‬م ‪4 -‬نوم‬ ‫ صالون ‪ -‬سفرة ‪ -‬معيشة ‪ -‬مطبخ‬‫ب��ل��وط ‪4 -‬ح��م��ام��ات ‪ -‬تدفئة ‪ -‬رخ��ام‬ ‫ ديكور ‪ -‬ت��راس ‪ -‬حديقة ‪ -‬ك��راج ‪-‬‬‫ع��دة ‪ -‬مداخل ‪ -‬السعر ‪10,000‬دي��ن��ار‬ ‫ ت‪079/6563006 - 079/5892161:‬‬‫(‪ )2901‬الرابية ‪ -‬دوبلكس ‪350 -‬م‬ ‫ ‪4‬ن��وم ‪ -‬صالون ‪ -‬سفرة ‪ -‬معيشة ‪-‬‬‫مطبخ بلوط ‪3 -‬حمام‪ -‬تدفئة ‪ -‬رخام‬ ‫ ديكور ‪ -‬خزائن حائط ‪ -‬حديقة ‪ -‬كراج‬‫ عدة ‪ -‬مداخل ‪ -‬السعر ‪10,000‬دينار‬‫ ت‪079/5892161 - 079/5030190:‬‬‫(‪ )2804‬ف��ي�لا مستقلة ل�لاي��ج��ار ‪-‬‬ ‫الصويفية ‪ -‬ق��رب كوزمو‪-‬طابقين‬ ‫وتسوية ‪ -‬حديقة امامية وخلفية ‪-‬‬ ‫كراجين‪-‬تصلح مقر هيئة دولية ‪ -‬االجرة‬ ‫‪35,000‬دينار ‪ -‬ت‪079/5921460:‬‬ ‫(‪ )2883‬فيال فارغة لاليجار ‪ -‬شارع‬ ‫مكة ‪ -‬ف�لات ‪400 -‬م‪4 -‬ن��وم‪ -‬صالون‬ ‫ سفرة ‪ -‬معيشة ‪ -‬مطبخ ‪4 -‬حمامات ‪-‬‬‫تدفئة ‪ -‬رخام ‪ -‬ديكور ‪ -‬حديقة ‪ -‬كراج‬ ‫ ع��دة مداخل ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬السعر‬‫‪ 16,000‬دينار ‪ -‬ت‪- 079/6563006:‬‬ ‫‪079/5030190‬‬

‫(‪ )5‬العقبة ‪ -‬الشط الجنوبي ‪ -‬تاالبيه‬ ‫ برك مطلة عالبحر مباشرة ‪1 -‬نوم‬‫ صالون ‪ -‬تراس على بركتين ‪ -‬شهري‬‫ سنوي ‪ -‬ت‪079/9098407:‬‬‫(‪ )474‬شاليه مفروش لاليجار في البحر‬ ‫الميت ‪/‬سويمه ‪ -‬غرفة نوم جلوس حمام‬ ‫ مطل على البحر ‪ -‬به بركة سباحة ‪-‬‬‫يومي‪/‬اسبوعي ‪ -‬ت‪079/9230389:‬‬ ‫‪52388‬‬


52402

71

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


‫‪72‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪39260+39258‬‬

‫‪39260+39258‬‬

‫(‪ )1339‬مكتب لاليجار ‪ -‬ش المدينة‬ ‫المنورة ‪ -‬مقابل سامح مول ‪ -‬طابق ثاني‬ ‫ مساحة ‪53‬م ‪ -‬ت‪079/5292008:‬‬‫(‪ )1072‬مكتب لاليجار في شارع مكه ‪-‬‬ ‫خلف مجمع جبر ‪ -‬طابق اول ‪ -‬غرفتين‬ ‫ استقبال ‪ -‬مطبخ ‪ -‬حمام ‪ -‬للمراجعة‬‫‪ -‬ت‪077/7195159:‬‬

‫‪39260+39258‬‬

‫(‪ )1040‬مكتب لاليجار في الشميساني ‪-‬‬ ‫بجانب فندق كمبنسكي ‪ -‬مساحة ‪80‬م‪2‬‬ ‫ سقف فور سيلنج ‪ -‬من المالك مباشرة‬‫ ت‪079/6004436:‬‬‫(‪ )2376‬مكتب في العبدلي ‪ -‬مساحة‬ ‫‪150‬م ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬االج��رة السنوية‬ ‫‪ 4000‬دينار ‪ -‬للبيع مع االث��اث كامال‬ ‫ ت‪077/6539942 - 079/6679750:‬‬‫(‪ )900‬ش المدينة المنورة ‪ -‬مكتب‬ ‫لاليجار ‪ -‬مساحته‪62‬م ‪ -‬ط‪ - 1‬رقم ‪106‬‬ ‫ في مجمع هشام سالمه رقم ‪ - 256‬من‬‫المالك ‪ -‬ت‪079/5337488:‬‬ ‫(‪ )435‬مكتب لاليجار ‪125 -‬م مربع‬ ‫ مع المالك ‪ -‬ش��ارع الجامعة االردنية‬‫ مقابل البوابة الشمالية ‪ -‬بناء حديث‬‫ خدمات كاملة ‪ -‬ت‪- 06/5333135:‬‬‫‪079/6060230‬‬ ‫(‪ )434‬مكتب لاليجار ‪75 -‬م مربع ‪-‬‬ ‫مع المالك ‪ -‬ش��ارع الجامعة االردنية‬ ‫ مقابل البوابة الشمالية ‪ -‬بناء حديث‬‫ خدمات كاملة ‪ -‬ت‪- 06/5333135:‬‬‫‪079/6060230‬‬ ‫(‪ )1073‬محل لاليجار ‪ -‬ب��دون خلو‬ ‫ ش���ارع م��ك��ة ‪ -‬خ��ل��ف مجمع ج��ب��ر ‪-‬‬‫ت‪077/7195159:‬‬

‫(‪ )1266‬العقبة ‪ -‬الشط الجنوبي ‪-‬‬ ‫تاالبيه ‪ -‬ب��رك مطلة عالبحر مباشرة‬ ‫ ‪1‬ن���وم ‪ -‬ص��ال��ون ‪ -‬ت���راس على‬‫بركتين ‪ -‬من المالك ‪ -‬شهري‪/‬سنوي‬ ‫ ت‪079/9934481 - 079/9098407:‬‬‫بناء‬ ‫(‪ )1446‬شاليه‪5‬نجوم ‪-‬‬ ‫جديد وعفش جديد‪-‬مسبح خارجي‬ ‫مكشوف ‪ -‬مسبح برايفت ‪ -‬اجمل‬ ‫ت��راس مطل على البحر امليت ‪-‬‬ ‫‪www.albadwandeadsea.‬‬ ‫‪ - com‬ت‪079/7479396:‬‬

‫(‪ )1844‬هنجر لاليجار ‪ -‬الرجيب ‪600 -‬م‬ ‫ مع ونش ‪ 10‬طن ‪ -‬مكاتب ‪100‬م ‪ -‬على‬‫الشارع الرئيسي ‪ -‬كهرباء ‪ 3‬فاز ‪ -‬يصلح‬ ‫لجميع االعمال ‪ -‬ت‪079/6154499:‬‬ ‫(‪ )1901‬مستودع لاليجار ‪ -‬ضاحية‬ ‫الرابية ‪ -‬مدخل مستقل ‪ -‬قرب‬ ‫الشارع العام ‪150 -‬م ‪ -‬للمراجعة‬ ‫ ت‪079/5583705:‬‬‫في‬ ‫(‪ )1455‬محل تجاري لاليجار ‪-‬‬ ‫موقع مميز ‪ -‬مساحه‪13.5‬م *‪3.60‬م‬ ‫ وسط سوق تجاري ‪ -‬يصلح الي عمل‬‫ت��ج��اري ‪ -‬او محل م��ي��اه ‪ -‬اول ش��ارع‬ ‫الجاردنز ‪ -‬قرب مدرسه رشيد طليع ‪-‬‬ ‫ت‪077/7798060:‬‬

‫(‪ )1071‬محل ل�لاي��ج��ار ب���دون خلو ‪-‬‬ ‫مساحته ‪360‬م ‪6 -‬اب��واب ‪ -‬في شارع‬ ‫مكه خلف مجمع جبر ‪ -‬ع��م��اره‪- 14‬‬ ‫ت‪077/7195159:‬‬ ‫(‪ )1042‬محل تجاري في الشميساني ‪-‬‬ ‫بجانب بنك االسكان ‪ -‬مكون من باب ‪+‬‬ ‫سدة واسعه مساحتها ‪200‬م‪ - 2‬للمراجعة‬ ‫ ت‪079/6004436:‬‬‫(‪ )907‬هنجر صناعي ‪ -‬بجانب المدينة‬ ‫الصناعية بسحاب ‪ -‬مساحتة ‪400‬م ‪-‬‬ ‫وارضها ‪700‬م ‪ -‬ت‪079/7550500:‬‬ ‫(‪ )362‬صالون لاليجار ‪ -‬بالصويفية‬ ‫ مع كامل معداته ‪ -‬بسعر مغري ‪-‬‬‫ت‪079/9943216:‬‬ ‫(‪ )54‬ال��ق��س��ط��ل ‪ -‬ه��ن��ج��ر ل�لاي��ج��ار‬ ‫ مساحة ‪ 2‬دون��م ‪ -‬بجانب السكة ‪-‬‬‫ت‪079/5540404:‬‬ ‫(‪ )2514‬هنجر لاليجار ‪ /‬بيادر وادي‬ ‫ال��س�ير ‪ -‬مساحة ‪225‬م ‪ -‬مع‬ ‫سدة ‪ -‬كهرباء ‪ 400‬امبري ‪ -‬واصل‬ ‫جميع ال��خ��دم��ات ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪079/9776085:‬‬ ‫(‪ )1992‬محل ل�لاي��ج��ار ‪ -‬ت��ج��اري ‪-‬‬ ‫‪3‬م��ع��ارض ‪ -‬مقابل سيفوي الجبيهه‬ ‫ ب��دون خلو ‪ -‬ت‪- 078/8755077:‬‬‫‪079/8814108‬‬ ‫(‪ )2191‬م��ح��ل ل�لاي��ج��ار ‪ -‬وادي‬ ‫ال��رم��م ‪ -‬على ال��ش��ارع ال��رئ��ي��س��ي ‪-‬‬ ‫ت‪079/9519177 - 079/7678021:‬‬ ‫(‪ )1385‬طابق ارض��ي تجاري معارض‬ ‫لاليجار ‪ -‬في صافوط ‪ -‬على الشارع‬ ‫الدولي صويلح‪/‬جرش ‪ -‬مساحة ‪166‬م‪2‬‬ ‫مع ساحة امامية ‪350‬م‪ - 2‬لالستفسار ‪-‬‬ ‫ت‪077/7111120:‬‬

‫الصويفية‬ ‫(‪ )846‬معرض لاليجار ‪-‬‬ ‫ش الوكاالت الرئيسي ‪ -‬واجهة عريضة‬ ‫ يصلح ل��وك��االت عالمية ومحلية ‪-‬‬‫مساحة‪400‬م‪ - 2‬بدون خلو من المالك‬ ‫ للجادين ‪ -‬ت‪079/5366068:‬‬‫(‪ )464‬كشك لاليجار ‪ -‬مرخص لبيع‬ ‫القهوة والدخان والمرطبات ‪ -‬في مجمع‬ ‫الشمال ‪ -‬االيجار ‪ 300‬دينار للجادين فقط‬ ‫ ت‪079/9507886:‬‬‫(‪ )156‬محل ت��ج��اري ‪ -‬يصلح لكافة‬ ‫االع��م��ال التجارية ‪ -‬الصويفية ‪ -‬ش‬ ‫االم��ي��رة تغريد ‪ -‬ق��رب البركة م��ول ‪-‬‬ ‫مجمع المنصور رقم ‪ - 36‬لالتصال ‪-‬‬ ‫ت‪079/5504476:‬‬ ‫واجهة‬ ‫(‪ )36‬محل بابين لاليجار ‪-‬‬ ‫‪8‬م ‪ -‬مساحة ‪128‬م ‪ -‬في موقع مميز‬ ‫ شارع الجاردنز الرئيسي ‪ -‬لإلتصال ‪-‬‬‫ت‪079/5519383:‬‬ ‫(‪ )31‬الياسمين ‪ -‬ش جبل عرفات ‪ -‬محل‬ ‫تجاري لاليجار ‪ -‬تشطيبات فاخرة ‪ -‬عمارة‬ ‫جديدة ‪ -‬جانبي ‪ -‬بدون خلو ‪3500 -‬سنوي‬ ‫ت‪- 079/8963731:‬‬ ‫م��ن المالك ‪-‬‬ ‫‪079/6340819‬‬ ‫(‪ )28‬مخزن اتخزين البضاعة كبيرة‬ ‫الحجم ‪ -‬المساحة ‪50‬م‪ 2‬مع سده ‪50‬م‪2‬‬ ‫ لالستفسار ‪ -‬ت‪- 079/5706718:‬‬‫‪06/5336789‬‬ ‫(‪ )27‬معرض ‪80‬م‪ 2‬مع س��ده ‪80‬م‪- 2‬‬ ‫يصلح معرض اثاث او للمناسبات او ادوات‬ ‫منزلية ‪ -‬ش��ارع االميرة راي��ه ‪/‬صويلح‬ ‫ لالستفسار ‪ -‬ت‪- 079/5706718:‬‬‫‪06/5336789‬‬ ‫(‪ )2906‬محل تجاري بابين ‪ -‬ش المدينة‬ ‫ال��م��ن��ورة‪-90‬م‪+‬س��دد نفس المساحة‪-‬‬ ‫يصلح معارض‪-‬مراكز تجارية‪-‬مطاعم‪-‬‬ ‫بموقع مميز و على الشارع الرئيسي‬ ‫ من المالك ‪ -‬ت‪- 079/5552462:‬‬‫‪078/5456480‬‬

‫(‪ )2321‬مكتب ل�لاي��ج��ار ف��ي ال��زرق��اء‬ ‫الجديدة‪/‬ش‪ - 36‬مقابل بوبايز ‪ -‬مؤثث‬ ‫بكامل تجهيزاته‪-‬األجرة الشهرية ‪200‬‬ ‫دينار ‪90 -‬م‪3(2‬غرف‪-‬مطبخ ‪ -‬حمامين )‬ ‫ ت‪079/6061992:‬‬‫(‪ )1933‬م��ك��ت��ب ت���ج���اري ل�لاي��ج��ار‬ ‫ مساحه‪95‬م ‪ -‬ط‪ - 2‬على الشارع‬‫ال��رئ��ي��س��ي ‪ -‬يصلح ل��ك��اف��ه االع��م��ال‬ ‫التجاريه ‪ -‬من المالك ‪ -‬حي نزال ‪ -‬شارع‬ ‫الدستور ‪ -‬مقابل مجمع البيروني ‪-‬‬ ‫ت‪079/9388951:‬‬ ‫(‪ )1900‬مكتب تجاري ‪ -‬في عمان شارع‬ ‫مكة ‪ -‬مجمع الخال التجاري ‪ -‬نفس بناية‬ ‫قناة رؤي��ا ‪ -‬مساحة ‪62‬م صافي جديد‬ ‫غير مستعمل ‪ -‬اطاللة ‪ -‬واجهتين زجاج‬ ‫ ت‪079/6720555:‬‬‫(‪ )1577‬مكتب لإليجار ‪ -‬ش املدينة‬ ‫امل���ن���ورة ‪ -‬ب��ال��ق��رب م��ن دوار الكيلو‬ ‫ ع��م��ارة رق���م ‪ - 114‬ل��ل��م��راج��ع��ة ‪-‬‬‫ت‪079/5665699:‬‬ ‫(‪ )1509‬مكتب لاليجار يف شارع‬ ‫م��ؤث��ث بالكامل ‪-‬‬ ‫الجامعة ‪-‬‬ ‫ودي��ك��ورات ف��اخ��رةج��دا ‪ -‬تكييف‬ ‫وشبكة كمبيوترات ‪ -‬ومقسم‬ ‫وك���ام�ي�رات ‪ -‬م��س��اح��ة ‪260‬م ‪-‬‬ ‫طابقني ‪ -‬كل طابق ‪130‬م مطبخ‬ ‫حمامني ‪ -‬املكتب عبارة عن مكتب‬ ‫م��دي��ر ع��ام كبري ج��دا ‪2 +‬مكتب‬ ‫استقبال ‪4 -‬مكاتب كبرية و‪7‬مكاتب‬ ‫مفتوحة ‪ -‬االي��ج��ار ‪6000‬دي��ن��ار‬ ‫والخلو كامل ‪40‬ال��ف دي��ن��ار ‪- -‬‬ ‫ت‪079/7920096:‬‬

‫‪122292‬‬

‫(‪ )2907‬مكتب تجاري ‪ -‬شارع المدينة‬ ‫المنورة ‪ -‬مساحة ‪50‬م‪ 2‬بموقع مميز‬ ‫وبسعر مغري ‪ -‬للمراجعة مع المالك‬ ‫ ت‪078/5456480 - 079/5552462:‬‬‫(‪ )854‬مكتب لاليجار ‪ -‬الصويفية ش‬ ‫الوكاالت الرئيسي ‪ -‬جاهز لالستعمال‬ ‫وبديكور جميل ‪ -‬مساحة ‪500‬م ‪ -‬خدمات‬ ‫متوفرة ‪ -‬بسعر مغري م��ن المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/5366068:‬‬ ‫(‪ )843‬مكتب لاليجار ‪ -‬الصويفية ش‬ ‫الوكاالت الرئيسي ‪ -‬جاهز لالستعمال‬ ‫وبديكور جميل ‪ -‬مساحة ‪250‬م ‪ -‬خدمات‬ ‫متوفرة ‪ -‬بسعر مغري م��ن المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/5366068:‬‬ ‫(‪ )828‬مكتب لإليجار ‪ -‬مساحة ‪60‬مرت‬ ‫ طابق أول ‪ -‬سوبرديلوكس ‪ -‬شارع‬‫مكة ‪ -‬خلف مجمع جرب ‪ -‬لإلتصال ‪-‬‬ ‫ت‪079/8890799:‬‬ ‫(‪ )371‬مكتب بين الدوار السادس والسابع‬ ‫ على الشارع الرئيسي ‪ -‬بجانب وزارة‬‫الطاقة ‪ -‬مساحة ‪104‬م ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪079/6114100:‬‬ ‫(‪ )2121‬مكتب ل�لاي��ج��ار ‪-‬‬ ‫المدينة الطبية ‪ -‬بمساحة‬ ‫تشطيبات ممتازة ‪ -‬ديكورات‬ ‫مستقل ‪ -‬موقف سيارات ‪-‬‬ ‫‪ -‬ت‪077/7812398:‬‬

‫ش��ارع‬ ‫‪300‬م ‪-‬‬ ‫ مدخل‬‫للمراجعه‬

‫(‪ )295‬مكتب لاليجار ‪ -‬مساحة‪80‬م‪2‬‬ ‫ منطقة تجارية ش المدينة المنورة‬‫ق���رب ع��ي��ادات اب���ن الهيثم ‪ -‬مجمع‬ ‫هشام سالمه‪2‬رقم ‪6000 - 258‬دينار‬ ‫ي��م��ك��ن ت���أج���ي���ره ن���ص���ف���ه‪3000‬د ‪-‬‬ ‫ت‪079/5589996:‬‬ ‫(‪ )151‬الشميساني‪/‬قرب التخصصي‬ ‫ عيادة (مكتب) ‪ -‬ط‪ - 1‬في مجمع‬‫طبي بناية ‪ - SuitesHotel‬مساحة ‪55‬‬ ‫م‪ - 2‬مطلة على الشارع ‪ -‬جديدة ‪ -‬تدفئة‬ ‫ تبريد مركزي ‪ -‬ت‪079/6694662:‬‬‫(‪ )2003‬عيادة طبية لاليجار ‪ -‬تصلح‬ ‫لطبيب اختصاصي في عمان ‪ /‬أم السماق‬ ‫ االيجار والخدمات مستقلة او مشتركة‬‫ موقع ممتاز ومواقف للسيارات متوفرة‬‫ ت‪079/5041364:‬‬‫(‪ )1706‬مكتب ت��ج��اري ف��ي الجبيهة‬ ‫ بجانب جامعة االميرة سمية ‪ -‬غرفة‬‫ومطبخ وحمام ‪35 -‬م‪ - 2‬يصلح لكافة‬ ‫االستخدامات ‪ -‬ايجارسنوي من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/9194863:‬‬

‫(‪ )433‬مكتب لاليجار ‪45 -‬م مربع ‪-‬‬ ‫مع المالك ‪ -‬ش��ارع الجامعة االردنية‬ ‫ مقابل البوابة الشمالية ‪ -‬بناء حديث‬‫ خدمات كاملة ‪ -‬ت‪- 06/5333135:‬‬‫‪079/6060230‬‬ ‫(‪ )2550‬مكتب لاليجار ف��ي المدينة‬ ‫ال��ري��اض��ي��ة ‪ -‬ي��ت��ك��ون م��ن غرفتين‬ ‫وص��ال��ة وح��م��ام ومطبخ ‪ -‬للجادين ‪-‬‬ ‫ت‪077/7312144:‬‬ ‫(‪ )178‬مكتب لاليجار في مجمع جديد‬ ‫ قرب المدرسة االنجليزية في خلدا‬‫ لالستفسار ‪ -‬ت‪- 079/6046504:‬‬‫‪06/5533075‬‬ ‫(‪ )155‬مكتب ‪55‬م ‪ -‬مواقف ‪ -‬خدمات‬ ‫مميزة ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬الصويفية ‪ /‬شارع‬ ‫االميرة تغريد ‪ /‬قرب بركة مول مجمع ‪36‬‬ ‫ لالتصال ‪ -‬ت‪079/5504476:‬‬‫(‪ )32‬الياسمين ‪ -‬ش جبل عرفات ‪ -‬مكتب‬ ‫تجاري صغير لاليجار ‪ -‬تشطيبات فاخرة ‪-‬‬ ‫عمارة جديدة ‪ -‬بسعر ‪2000‬سنوي من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪- 079/8963731:‬‬ ‫‪079/6340819‬‬ ‫(‪ )2‬مكتب ل�لاي��ج��ار ف��ي الصويفية‬ ‫ عمارة رقم ‪ - 37‬شارع علي نصوح‬‫الطاهر ‪ -‬للمراجعه مع المالك مباشرة‬ ‫ ت‪079/6660093:‬‬‫(‪ )2814‬ش���ارع ال��خ��ال��دي ‪95 -‬م ‪-‬‬ ‫طابق اول ‪ -‬مطل على الشارع ‪ -‬يبعد‬ ‫‪200‬م عن المستشفى يصلح لطبيب‬ ‫اسنان او مختبر لاليجار ‪ 6000‬سنوي ‪-‬‬ ‫ت‪079/5888001:‬‬

‫(‪ )199‬مستودع صناعي لاليجار ‪ -‬مكون‬ ‫من ‪ 8‬أب��واب ‪ -‬يف خريبة السوق ‪/‬ج��اوا‬ ‫منطقة صناعية ‪ -‬من املالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5550930:‬‬ ‫(‪ )1494‬مستودع لاليجار ‪ -‬مكون من‬ ‫‪ 4‬اب��واب مع سدة اسمنتية ‪ -‬كهرباء ‪3‬‬ ‫فاز ‪ -‬ساحة امامية مغلقة ‪ -‬عمان ‪ -‬ماركا‬ ‫الشمالية ‪ -‬ت‪077/6685882:‬‬ ‫منطقه‬ ‫(‪ )1855‬مستودع لاليجار ‪-‬‬ ‫ش��ف��ا ب�����دران ‪ -‬م��س��اح��ه ‪300‬م ‪-‬‬ ‫ت‪077/5600813:‬‬ ‫(‪ )1758‬مستودع لاليجار ف��ي ش��ارع‬ ‫الجامعة االردن��ي��ة ‪ -‬مقابل جريدة‬ ‫الدستور ‪ -‬بجانب مجمع اب��و الحاج ‪-‬‬ ‫مساحة ‪130‬م ‪ -‬من المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪077/7848580:‬‬

‫(‪ )2368‬مكتب لاليجار ‪ -‬غرفتين ‪ -‬غرفة‬ ‫استقبال ‪ -‬مطبخ وحمام‪-‬تشطيب ممتاز‬ ‫ بناء جديد ‪ -‬مصعد ‪ -‬ش��ارع المدينة‬‫المنورة‪-‬مطل على دوار الكيلو وش مكة‬ ‫‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪079/5626355:‬‬

‫(‪ )2120‬مستودع ارضي ‪ -‬شارع المدينة‬ ‫الطبية ‪ -‬بمساحة ‪270‬م ‪ -‬تسوية ارضي‬ ‫يصلح للتخزين ‪ -‬ت‪077/7812398:‬‬

‫(‪ )1357‬مكتب لاليجار ‪ -‬شارع المدينة‬ ‫المنورة ‪ -‬مقابل سامح مول ‪ -‬ط ثالث ‪-‬‬ ‫‪70‬م ‪ -‬ت‪079/5292008:‬‬

‫تسوية‬ ‫(‪ )2548‬مستودع لاليجار ‪-‬‬ ‫في المدينة الرياضية ‪ -‬مساحة ‪70‬م ‪-‬‬ ‫مرخص تجاري ‪ -‬ت‪077/7312144:‬‬

‫(‪ )2771‬مطلوب فيال لاليجار ‪ -‬في‬ ‫منطقة سكن خ��اص يفضل داب��وق‪-‬‬ ‫مستقلة ‪ -‬جديدة ‪ -‬ال تقل عن ‪4‬نوم ‪-‬‬ ‫من المالك ‪ -‬فارغة او مفروشة ‪ -‬يفضل‬ ‫بركةسباحة ‪ -‬ت‪079/5921460:‬‬ ‫(‪ )2650‬مطلوب شقة فارغة أو مفروشة‬ ‫ بمناطق عمان الغربية ‪ -‬لدبلوماسني‬‫أجانب ‪ -‬بعقد ملدة ‪ 3‬سنوات ‪ -‬والدفع‬ ‫نقدي مقدما سنويا ‪ -‬ت‪079/6888611:‬‬ ‫(‪ )692‬مطلوب شقة صغيرة ‪ -‬لعائلة‬ ‫صغيرة ‪ -‬في البيادر ‪ /‬وادي السير ‪-‬‬ ‫ت‪077/6520668:‬‬ ‫(‪ )1125‬مطلوب شقه صغريه ‪ -‬فارغه‬ ‫ مكونه من ‪1‬نوم او ‪2‬نوم ‪ -‬صالون ‪-‬‬‫بعمان الغربيه لعائله صغريه والدفع‬ ‫ك��ل ‪ 3‬اش��ه��ر او ش��ه��ري م��ن امل��ال��ك ‪-‬‬ ‫ت‪079/0615847:‬‬ ‫(‪ )2142‬مطلوب شقة لاليجار ‪ -‬مساحتها‬ ‫‪125‬م‪ - 2‬حديثة وتشطيب ديلوكس في‬ ‫صويلح ‪ -‬صافوط ‪ -‬الكمالية ‪ -‬عين الباشا‬ ‫ من المالك ‪ -‬ت‪079/5181883:‬‬‫(‪ )729‬مطلوب شقة ف��ارغ��ة لاليجار‬ ‫ لعائلة اجنبية ‪ -‬ف��ي ال��راب��ي��ة ‪/‬‬‫ديرغبار ‪ /‬الصويفية ‪ /‬أم أذينة ‪ /‬الدوار‬ ‫السابع ‪ -‬من المالك ‪ 2 -‬الى ‪4‬ن��وم ‪-‬‬ ‫ت‪079/5949991:‬‬ ‫(‪ )2378‬مطلوب شقة فارغة ‪ -‬في عمان‬ ‫الغربية ‪ -‬تصلح لعرسان ‪ -‬من المالك‬ ‫بدون وسطاء ‪ -‬ت‪079/7588069:‬‬ ‫(‪ )2787‬مطلوب شقة فارغة لاليجار ‪-‬‬ ‫في عمان الغربية ‪ -‬من المالك مباشرة‪-‬‬ ‫جديدة لم تسكن ‪ -‬بفضل ارضية مساحة‬ ‫ال تقل عن ‪200‬م‪-‬ب��اج��رة ال تزيد عن‬ ‫‪8000‬دينار ‪ -‬ت‪079/5921460:‬‬

‫(‪ )554‬مطلوب شقة مفروشة أو فارغة‬ ‫ في عمان الغربية ‪ -‬لاليجار بالسرعة‬‫ت‪- 079/7750959:‬‬ ‫الممكنة ‪-‬‬ ‫‪06/5699080‬‬ ‫(‪ )2777‬مطلوب شقة مفروشة لاليجار ‪-‬‬ ‫في عمان الغربية ‪ -‬من المالك ‪ -‬جديدة‬ ‫لم تسكن ‪ -‬ال يهم المساحة ‪ -‬ايجارسنوي‬ ‫لعائلة ‪ -‬يفضل ارضية مع حديقة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5921460:‬‬ ‫(‪ )725‬مطلوب شقة مفروشة لاليجار ‪-‬‬ ‫من ‪3 - 2‬نوم ‪ -‬في الرابية ‪ /‬الصويفية‬ ‫‪ /‬أم أذينة ‪ /‬دير غبار ‪ /‬الدوار السابع ‪/‬‬ ‫خلف كوزمو ‪ -‬لعائلة اجنبية ‪ -‬من المالك‬ ‫ ت‪079/5949991:‬‬‫(‪ )1164‬مطلوب شقة مفروشةلاليجار‬ ‫ في عبدون‪-‬ديرغبار‪-‬الصويفية وما‬‫حولهم لعائلة اجنبية يفضل بناء حديث‬ ‫وفرش حديث وبعقدسنوي من المالك‬ ‫ ت‪079/5616387 - 079/6665638:‬‬‫(‪ )1224‬مطلوب شقة مفروشة ‪ -‬لعائلة‬ ‫دبلوماسية ‪ -‬اليهم االج��رة او المساحة‬ ‫بالسرعة الممكنة ‪ -‬ت‪079/8735522:‬‬ ‫ ‪077/6304191‬‬‫(‪ )1487‬مطلوب شقة مفروشة لاليجار‬ ‫ يف عمان الغربية ‪ -‬من املالك مباشرة‬‫ ت‪078/8685170:‬‬‫(‪ )1581‬مطلوب شقة مفروشة ‪ -‬في‬ ‫عمان الغربية ‪ -‬عبدون ‪ -‬ديرغبار ‪ -‬ام‬ ‫اذينة ‪ -‬السابع يفضل ان تكون جديدة‬ ‫‪ -‬ت‪079/7484643:‬‬

‫من‬ ‫(‪ )587‬مطلوب فيال لاليجار ‪-‬‬ ‫‪5-4‬نوم لعائلة دبلوماسية ‪ -‬في منطقة‬ ‫ع��ب��دون ‪ /‬دي��ر غبار ‪ /‬الصويفية ‪ /‬أم‬ ‫أذينة ‪ /‬الظهير ‪ /‬دابوق ‪- edraj.com -‬‬ ‫ت‪077/7769360:‬‬ ‫(‪ )1136‬م��ط��ل��وب ف��ي�لا مستقلة او‬ ‫متالصقة لاليجار او الشراء ‪ -‬في عمان‬ ‫الغربية ويفضل ديرغبار ‪/‬ع��ب��دون ‪/‬‬ ‫الصويفية ‪ -‬بسعر مناسب من المالك‬ ‫ ت‪079/5616387 - 079/6665638:‬‬‫(‪ )2674‬مطلوب فيال لاليجار ‪ -‬في‬ ‫ع��ب��دون ‪ -‬او دي��ر غبار ‪ -‬الصويفيه ‪-‬‬ ‫اليزيد المساحه عن ‪300‬م ‪ -‬للمهتمين‬ ‫ ت‪078/7788050 - 078/7788723:‬‬‫‪119323‬‬

‫‪118630‬‬

‫(‪ )2809‬مطلوب محل ‪ /‬ك��راج منزلي‬ ‫لاليجار ‪ -‬مساحة التقل عن ‪60‬م بدون‬ ‫خلو ‪ -‬يف عمان الغربية ‪ -‬يصلح ملركز‬ ‫تجميلي سيدات ‪ -‬ت‪077/9836373:‬‬

‫(‪ )2733‬مطلوب موظفة أو مغتربة‬ ‫للمشاركة ‪ -‬في سكن مفروش في‬ ‫منطقة الجاردنز ‪ -‬ت‪06/5681277:‬‬

‫(‪ )2427‬كافتيريا للضمان لعدم‬ ‫التفرغ ‪ -‬في عين الباشا ‪ -‬قرب دوار‬ ‫عين الباشا ‪ /‬البقعة باتجاه عمان ‪-‬‬ ‫ت‪078/6364956:‬‬ ‫(‪ )2059‬صالون في حي نزال ‪ -‬للضمان‬ ‫او للشراكه ‪ -‬موقع جيد على الشارع‬ ‫الرئيسي ‪ -‬مجهز بكامل معداته ‪-‬‬ ‫ت‪079/5004310:‬‬ ‫(‪ )2775‬مطعم للضمان ‪-‬‬ ‫الجامعه ‪ -‬ت‪079/8830549:‬‬

‫داخ��ل‬

‫(‪ )1775‬كفتيريا للضمان في المنطقه‬ ‫الحرة ‪ -‬سحاب ‪ -‬يعمل بشكل جيد جدا‬ ‫ بسعر مغري جدا ‪ -‬ت‪079/9799221:‬‬‫(‪ )106‬محطة غسل سيارات ‪ -‬سجاد‬ ‫وف��رش ‪ /‬غيار زيت ‪ /‬بناشر واط��ارات‬ ‫ ‪ 4‬أب���واب ‪ -‬ف��ي ع��م��ان ‪ -‬للضمان‬‫ ل��ع��دم ال��ت��ف��رغ ‪ -‬م��ن ال��م��ال��ك ‪-‬‬‫ت‪079/5131914:‬‬ ‫(‪ )2916‬محل معجنات للضمان ‪ -‬جبل‬ ‫اللويبدة ‪ -‬مجهز بالكامل ‪ -‬يعمل بشكل‬ ‫جيد في الوقت الحالي ‪ -‬بضمان شهري‬ ‫‪ 400‬دينار ‪ -‬ت‪079/5034028:‬‬ ‫(‪ )2609‬محل ألبسة شرعية للضمان‬ ‫ ال���وح���دات ‪ -‬ش����ارع ال���ن���ادي ‪-‬‬‫ت‪079/7067844 - 079/9870249:‬‬ ‫(‪ )2208‬بيوتي سنتر ‪ -‬شامل لتجميل‬ ‫السيدات ‪ -‬مجهز بالكامل ‪ -‬تجهيزات‬ ‫حديثة ‪ -‬يعمل بشكل ممتاز ‪ -‬في تالع‬ ‫العلي ‪ /‬ش سوق السلطان ‪ -‬للضمان‬ ‫بداعي السفر ‪ -‬ت‪079/5056665:‬‬ ‫(‪ )2184‬ص��ال��ون للضمان ‪ -‬وادي‬ ‫ال��رم��م ‪ -‬على ال��ش��ارع الرئيسي ‪-‬‬ ‫ت‪079/7678021 - 079/9519177:‬‬ ‫(‪ )1605‬م��ط��ع��م ل��ل��ض��م��ان بكامل‬ ‫معداته ‪ -‬يعمل بشكل ممتاز في‬ ‫منطقة مزدحمة بالمحالت التجارية‬ ‫والصناعية يقدم كافة الوجبات الغذائية‬ ‫والمشروبات الباردة والساخنة ‪ -‬بجانب‬ ‫البنك االردن��ي الكويتي ‪ -‬القويسمة‬ ‫ت‪- 079/6255188:‬‬ ‫ للجادين ‪-‬‬‫‪078/8291915‬‬ ‫(‪ )1445‬محل حلويات للضمان او‬ ‫للبيع ‪ -‬بابين ‪ -‬موقع مميز في‬ ‫مرج الحمام ‪ -‬مساحة‪75‬م‪+‬سدة‬ ‫م��ع م��ش��غ��ل وم���س���ت���ودع‪75‬م ‪-‬‬ ‫ديكور فاخر جدا ‪ -‬يعمل بشكل‬ ‫جيد ‪ -‬بكامل معداته ‪ -‬بداعي‬ ‫السفر ‪ -‬ت‪- 079/7141400:‬‬ ‫‪078/7773396‬‬ ‫(‪ )227‬سوبرماركت للضمان ‪ -‬بسبب‬ ‫عدم التفرغ ‪ -‬يعمل بشكل ممتاز ‪ -‬يف‬ ‫منطقة املنارة وسط السوق ‪ -‬االتصال‬ ‫بعد الساعة ‪ - 3‬ت‪078/8248235:‬‬ ‫(‪ )2813‬صالون سيدات للضمان لعدم‬ ‫التفرغ ‪ -‬ف��ي صويلح موقع مميز‬ ‫ش��ارع رئيسي ‪ -‬مع كافة تجهيزاته‬ ‫ لالتصال ‪ -‬ت‪- 079/8178421:‬‬‫‪078/6735053‬‬

‫(‪ )2188‬عيادة للضمان ‪ -‬او المشاركه‬ ‫ ش اليرموك ‪ -‬بكامل تجهيزاته ‪-‬‬‫ت‪079/5341000 - 079/9519177:‬‬


52403

73

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


‫‪74‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫‪52424‬‬

‫‪52417‬‬

‫(‪ )887‬مطلوب سكرتيرة لبقة ‪ -‬للعمل‬ ‫لدى شركة كبرى ‪ -‬في شارع الجامعة‬ ‫ت‪- 06/5660008:‬‬ ‫االردن���ي���ة ‪-‬‬ ‫‪079/7550500‬‬ ‫(‪ )1107‬مطلوب سكرتيرة ‪ -‬لدى‬ ‫شركة استثمارات في حي نزال ‪/‬‬ ‫شارع الدستور ‪ -‬مجمع البيروني‬ ‫ بدوام صباحي من ‪ 10‬لـ ‪5‬مساءا‬‫‪-250‬دينار ‪ -‬ت‪079/6982200:‬‬ ‫(‪ )2272‬مطلوب موظف محاسبة ‪ -‬دبلوم‬ ‫بكالوريوس ‪ -‬للعمل لدى شركة نقل‬ ‫ ت‪078/6766464 - 079/8100260:‬‬‫(‪ )1788‬مطلوب كاشيرة ‪ -‬لدى سوق‬ ‫تجاري في الجندويل قسم الخضراوات‬ ‫وال��ف��واك��ه ‪ -‬ال��رات��ب بعد المقابلة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5337506:‬‬ ‫(‪ )1731‬مطلوب كاشير ‪ -‬للعمل لدى‬ ‫مطعم شاورما ب��دوام من ‪7‬مساء الى‬ ‫‪4‬صباحا ‪ -‬ال��م��واص�لات غير مؤمنة ‪-‬‬ ‫لالتصال ‪ -‬ت‪079/7555814:‬‬ ‫(‪ )1918‬مطلوب محاسب ‪ /‬محاسبة ‪-‬‬ ‫شهادة دبلوم ‪ -‬الرسال السيرة الذاتية‬ ‫على االيميل ‪Stamps@orange.jo -‬‬ ‫(‪ )273‬مطلوب كاشير ‪ -‬للعمل لدى‬ ‫محل حلويات شارع المدينة المنورة ‪-‬‬ ‫ت‪06/5535739 - 06/5532270:‬‬ ‫تجيد‬ ‫(‪ )1548‬مطلوب سكرتيرة ‪-‬‬ ‫استخدام‪ - OUTLOOK‬واالنترنت ‪ -‬سريعة‬ ‫بالطباعة بالغتيين العربية واالنجليزية‬ ‫ للمراجعة ارسال السيرة الذاتية على ‪-‬‬‫‪- recruitsome@yahoo.com‬‬ ‫(‪ )1789‬مطلوب شاب جامعي ‪ -‬بخبرة او‬ ‫بدون في المحاسبة واالدارة ‪ -‬الراتب جيد‬ ‫والسكن متوفر للعمل في شارع المطار‬ ‫‪ -‬ت‪079/5468604:‬‬

‫(‪ )841‬مطلوب سكرتيرة ‪ -‬للعمل لدى‬ ‫شركة عقارية بالجاردنز براتب ‪+‬عمولة‬ ‫ ت‪079/7966576 - 079/6563619:‬‬‫(‪ )744‬مطلوب موظفة ‪ -‬للعمل لدى‬ ‫شركة كبرى تعمل في مجال الوكاالت‬ ‫التجارية ب��رات��ب‪400‬دي��ن��ار ‪ +‬تامين‬ ‫‪ +‬ض��م��ان ‪ -‬العمل داخ���ل الشركة ‪-‬‬ ‫ت‪077/2486505:‬‬ ‫(‪ )1131‬م��ط��ل��وب س��ك��رت��ي��ره ‪-‬‬ ‫لطبيبة اسنان في شارع الخالدي‬ ‫ م��ن سكان المنطقه الغربيه‬‫لبقه وحسنة المظهر ‪ -‬الخبره‬ ‫غير ضروريه ‪ -‬ال��دوام كامل ‪-‬‬ ‫ت‪079/9563554:‬‬ ‫(‪ )738‬مطلوب سكرتيرة ‪ -‬للعمل لدى‬ ‫شركة اسكانات ‪ -‬وقت الدوام من ‪ 9‬الى‬ ‫‪ - 6‬لالتصال ‪ -‬ت‪06/5542505:‬‬ ‫(‪ )342‬مطلوب س��ك��رت�يرة ‪ -‬ب��دوام‬ ‫جزئي ‪ -‬لدى شركة بالدوار السابع من‬ ‫الساعة ‪ 3-11‬ظهرا ‪ -‬الراتب جيد ‪ -‬ال‬ ‫يهم الجنسية ‪ -‬ت‪- 079/5552326:‬‬ ‫‪06/5857377‬‬ ‫(‪ )1139‬مطلوب محاسبة ‪ -‬بخبرة مهنية‬ ‫ال تقل عن سنة خبرة مكاتب محاسبية ‪-‬‬ ‫للعمل لدى شركة محاسبة واستشارات‬ ‫ضريبية بمنطقة الدوار السابع ‪ -‬للجادات‬ ‫ي��رج��ى ارس���ال ال��س��ي��رة ال��ذات��ي��ة على‬ ‫فاكس او ايميل ‪- acc@asrarjo.co -‬‬ ‫ت‪06/5857612:‬‬

‫(‪ )708‬مطلوب سكرتيرة ‪ -‬بدون خبرة‬ ‫ للعمل ل��دى شركة استقدام عمالة‬‫ ال يهم المؤهل العلمي ‪ -‬دوار خلدا‬‫ ت‪079/9292310 - 077/2417711:‬‬‫(‪ )2828‬مطلوب سكرتيرة ‪ -‬للعمل لدى‬ ‫شركة تجارية في ال��دوار السابع ‪ -‬على‬ ‫ان تجيد الكمبيوتر ‪ -‬ال يشترط الخبرة ‪-‬‬ ‫العمل فوري ‪ -‬ت‪079/9862763:‬‬ ‫(‪ )2511‬مطلوب سكرتيره ‪ -‬للعمل في‬ ‫عياده اسنان بجانب المستشفى التخصصي‬ ‫بدوام كامل ‪ -‬يفضل العمر فوق ‪ 30‬سنه ومن‬ ‫المنطقه القريبه ‪ -‬ت‪079/5550878:‬‬ ‫للعمل‬ ‫(‪ )1434‬مطلوب سكرترية ‪-‬‬ ‫لدى شركة برمجيات ‪ -‬الرسال ‪ CV‬على‬ ‫‪ - orion@orion-infotech.net‬أو‬ ‫االتصال على ‪ -‬ت‪06/5658771:‬‬ ‫ملكتب‬ ‫(‪ )2437‬مطلوب سكرترية ‪-‬‬ ‫ت��ج��اري يف وس��ط البلد ‪ -‬ال يشرتط‬ ‫الخربة وال الشهادة بدوام جزئي او كامل‬ ‫ ت‪078/5521971:‬‬‫(‪ )1508‬مطلوب سكرتيرة ‪ -‬للعمل لدى‬ ‫مكتب محامي في جبل الحسين ‪ -‬على ان‬ ‫تكون انيقة المظهر ‪ -‬ت‪078/5940035:‬‬ ‫حسنة‬ ‫(‪ )2082‬مطلوب سكرتيرة ‪-‬‬ ‫المظهر ‪ -‬للعمل لدى مكتب في جبل‬ ‫الحسين ‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪078/5510033:‬‬ ‫للعمل‬ ‫(‪ )1772‬مطلوب سكرتيرة ‪-‬‬ ‫ل��دى مؤسسة دي��ك��ور ف��ي جبل عمان‬ ‫‪/‬ش����ارع األم��ي��ر محمد ‪ -‬ل�لات��ص��ال ‪-‬‬ ‫ت‪06/4620401 - 079/9109991:‬‬ ‫للعمل‬ ‫(‪ )1734‬مطلوب سكرترية ‪-‬‬ ‫لدى مكتب محاماة يف العبدلي ‪ -‬على‬ ‫ان تجيد ال��ط��ب��اع��ة ‪ -‬ل��ل��م��راج��ع��ة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5239889:‬‬ ‫(‪ )1354‬مطلوب سكرتيرة ‪ -‬لمكتب‬ ‫محاماة في العبدلي ‪ -‬بدوام مسائي من‬ ‫‪ 3‬الى ‪ 9‬مساءا ‪ -‬تجيد الطباعة واعمال‬ ‫السكرتاريا ‪ -‬ت‪079/5925897:‬‬ ‫(‪ )1847‬مطلوب سكرترية تنفيذية‬ ‫ ملكتب رجل اعمال ‪ -‬يف منطقة تالع‬‫العلي ‪ -‬براتب مرتفع‪-‬للمراجعة ارسال‬ ‫ال��س�يرة ال��ذات��ي��ة اىل ‪ramzi331@ -‬‬ ‫‪- yahoo.com‬‬ ‫لعياده‬ ‫(‪ )1326‬مطلوب سكرتريه ‪-‬‬ ‫اسنان يف تالع العلي ‪ -‬مقابل ارامكس‬ ‫ ت‪078/8117092 - 06/5527341:‬‬‫للعمل‬ ‫(‪ )674‬مطلوب سكرتيرة ‪-‬‬ ‫ف��ي ع��ي��ادة طبيبة اس��ن��ان ف��ي منطقة‬ ‫ت�لاع العلي ويفضل م��ن لديها خبرة‬ ‫ لالتصال من الساعة ‪ 4-1‬عصرا ‪-‬‬‫ت‪079/9342769:‬‬ ‫‪119323‬‬

‫(‪ )193‬مطلوب سكرتيرة ‪ -‬لبقة وحسنة‬ ‫المظهر ‪ -‬دبلوم مع خبرة ‪ -‬للعمل في‬ ‫مكتب تجاري في الصويفية ‪ -‬الرسال ‪CV‬‬ ‫مع صورة شخصية ‪Email:info@lava- -‬‬ ‫‪ - comp.com‬ت‪06/5826231:‬‬ ‫تجيد‬ ‫(‪ )1848‬مطلوب سكرتيره ‪-‬‬ ‫الطباعه ‪ -‬للعمل في مكتب محاماه‬ ‫في الجاردنز ‪ -‬ت‪- 079/9055269:‬‬ ‫‪078/5526908‬‬ ‫لديها‬ ‫(‪ )1969‬مطلوب سكرترية ‪-‬‬ ‫خربة بالتسويق الهاتفي ‪ -‬للعمل لدى‬ ‫مكتب يف ال���دوار السابع خلف امللكية‬ ‫ ت‪078/6794332 - 079/5716227:‬‬‫(‪ )150‬سكرتيرة ‪ -‬كمبيوتر جيد ‪ -‬طباعة‬ ‫جيدة ‪ -‬انجليزي جيد ‪ -‬أنيقة ‪-‬عيادة‬ ‫في جبل عمان ‪ -‬يفضل من المنطقة‬ ‫او القريب منها ‪ -‬ت‪- 079/5601030:‬‬ ‫‪06/4610610‬‬ ‫(‪ )2312‬مطلوب سكرتيرة ‪ -‬تجيد‬ ‫استخدام الكمبيوتر ‪ -‬للعمل لدى شركة‬ ‫في شارع المدينة المنورة ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬ ‫ت‪079/5008876:‬‬

‫(‪ )289‬مطلوب مساعدة صيدالنية ‪-‬‬ ‫للعمل لدى صيدلية يف صويلح ‪ -‬بخربة‬ ‫ال تقل ع��ن ‪ 3‬س��ن��وات وال��رات��ب حسب‬ ‫الكفاءة ‪ -‬ت‪079/9391012:‬‬ ‫(‪ )352‬مطلوب م��م��رض ‪ /‬ممرضة ‪-‬‬ ‫بخبرة ‪ -‬للعمل في مركز تمريض منزلي‬ ‫وبشفتات صباحية او مسائية او ‪24‬ساعة‬ ‫ت‪- 079/5555170:‬‬ ‫ لالتصال ‪-‬‬‫‪078/8456400‬‬ ‫(‪ )2529‬مطلوب اخصائي ‪ /‬اخصائية‬ ‫ب��ص��ري��ات ‪ -‬ل��م��رك��ز ب��ص��ري��ات ‪-‬‬ ‫ت‪079/7969150:‬‬ ‫(‪ )2524‬مطلوب فني ‪ /‬فنية ‪ -‬لمركز‬ ‫بصريات ‪ -‬ال يشترط الخبرة او شهادة‬ ‫المزاولة ‪ -‬ت‪079/7969150:‬‬ ‫(‪ )366‬م��ط��ل��وب ف��ن��ي اس��ن��ان‬ ‫ بخبرة في اعمال البورسالن ‪-‬‬‫للعمل بشارع الخالدي ‪ -‬جبل عمان‬ ‫ ت‪078/8004036:‬‬‫(‪ )2472‬م��ط��ل��وب دك���ت���وره اس��ن��ان‬ ‫ خبره سنتين على االق��ل ‪ -‬للعمل‬‫ف��ي ع��ي��اده اس��ن��ان ‪ -‬جبل الحسين ‪-‬‬ ‫ت‪078/8403915:‬‬ ‫(‪ )1471‬مطلوب صيدالنيه ‪ -‬بكالوريوس‬ ‫او دبلوم ‪ -‬للعمل في صيدليه ‪ -‬في جبل‬ ‫النزهه ‪ -‬ت‪079/9818788:‬‬ ‫(‪ )2385‬مطلوب فني اسنان ‪ -‬للعمل‬ ‫ب����دوام ك��ام��ل ‪ -‬ف��ي مختبر اس��ن��ان‬ ‫ال���رات���ب ح��س��ب ال��ك��ف��اءه وال��خ��ب��ره ‪-‬‬ ‫ت‪078/7361356 - 079/5964714:‬‬ ‫(‪ )1538‬مطلوب صيدالنية ‪ -‬للفترة‬ ‫الصباحية من الساعة ‪ 2 - 8‬للعمل في‬ ‫االشرفية ‪ -‬ت‪079/5627299:‬‬

‫‪122297‬‬

‫(‪ )2382‬مطلوب فنية اسنان ‪ -‬للعمل‬ ‫في مختبر اسنان ‪ -‬الراتب حسب الكفاءه‬ ‫وبدل مواصالت ‪ -‬ت‪- 078/5096570:‬‬ ‫‪079/5964714‬‬


‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪75‬‬

‫‪:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ‬‬ ‫‪122655‬‬

‫‪122782‬‬

‫‪121187‬‬

‫(‪ )734‬مطلوب مهندس مدني ‪ -‬خبرة‬ ‫في مجال العقارات لعدة سنوات ‪ -‬المام‬ ‫تام بالمعامالت الخاصة باالراضي و على‬ ‫دراية بامور المبيعات ‪ -‬ت‪06/5542505:‬‬ ‫ ‪079/7498874‬‬‫(‪ )1555‬مطلوب مساعدة طبيبة اسنان‬ ‫ ال يهم الخبرة ‪ -‬للعمل في مركز‬‫طبي ف��ي الصويفية ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪077/2059763:‬‬ ‫(‪ )1412‬مطلوب طبيب أسنان ‪ -‬أخصائي‬ ‫جراحة أو أخصائي عالج لثه للشراكة في‬ ‫مركز طب أسنان ‪ -‬يعمل بشكل جيد ‪-‬‬ ‫ت‪079/5807173:‬‬ ‫(‪ )1041‬مطلوب طبيبة اسنان ‪ -‬للعمل‬ ‫بوسط البلد في عيادة اسنان ‪ -‬دوام‬ ‫كامل ‪ -‬يفضل الخبرة وال��رات��ب حسب‬ ‫الكفاءة ‪ -‬ت‪079/5174797:‬‬ ‫(‪ )1563‬مطلوب فني ‪/‬فنية اسنان‬ ‫ بخبرة او ب��دون للعمل ل��دى مختبر‬‫اس��ن��ان ف��ي صويلح ‪ -‬لالستفسار ‪-‬‬ ‫ت‪078/8153214 - 079/6649949:‬‬ ‫(‪ )541‬مطلوب متدربة ‪ -‬لمختبر اسنان‬ ‫بالقرب من ال��دوار الثامن ‪ -‬ال يشترط‬ ‫الخبرة ‪ -‬ت‪079/6895955:‬‬ ‫(‪ )1823‬مطلوب اخصائية ‪ -‬عالج طبيعي‬ ‫ للعمل يف مركز عالجي يف منطقة تالع‬‫العلي ‪ -‬للمراجعة ارسال السرية الذاتية‬ ‫اىل ‪alwahafitness11@yahoo. -‬‬ ‫‪ - com‬ت‪/:‬‬ ‫(‪ )446‬مطلوب مساعدة طبيب أسنان‬ ‫ ل��ل��ع��م��ل يف ش����ارع م��ك��ه مقابل‬‫مجمع جرب ط‪ - 1‬املراجعة شخصيا ‪-‬‬ ‫ت‪079/9449603:‬‬ ‫(‪ )2347‬م��ط��ل��وب ص��ي��دالن��ي اردن���ي‬ ‫ بخربة التقل عن سنة ‪ -‬للعمل لدى‬‫صيدلية يف الفرتة املسائية ‪ -‬تالع العلي ‪-‬‬ ‫ش املدينة املنورة ‪ -‬ت‪079/9351929:‬‬ ‫ ‪078/8605600‬‬‫(‪ )210‬مطلوب ممرضة ‪ -‬حسنة‬ ‫املظهر ‪ -‬للعمل لدى مركز طبي يف‬ ‫عمان الغربية ‪ -‬بدوام كلي او جزئي‬ ‫ للمراجعة ‪ -‬ت‪079/8740209:‬‬‫(‪ )2588‬مطلوب فني أسنان ‪ -‬شمع‬ ‫ومعدن واكرليك ‪ -‬بخبرة أو بدون ‪ -‬لمختبر‬ ‫أسنان بدوام كامل أو جزئي ‪ -‬براتب ‪+‬‬ ‫حوافز شهرية ‪ -‬ت‪078/8235499:‬‬ ‫(‪ )57‬مطلوب ممرض ‪ -‬ممرضة ‪ -‬للعمل‬ ‫لدى مؤسسة تمريض منزلي في عمان‬ ‫الغربية ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪06/4631113:‬‬ ‫ ‪079/9800760‬‬‫(‪ )2721‬مطلوب مساعدة صيدالنيه ‪-‬‬ ‫للعمل في صيدليه باالشرفية ‪ -‬للفتره‬ ‫الصباحيه ‪ -‬ت‪079/5488733:‬‬

‫(‪ )1557‬مطلوب محامية ‪ -‬متفرغة‪-‬‬ ‫بخبرة التقل عن ‪ 5‬سنوات في اجراءات‬ ‫المحاكم والترافع وكتابة التقارير ‪-‬‬ ‫للمراجعة ارس��ال السيرة الذاتية على‬ ‫‪- recruitsome@yahoo.com -‬‬

‫(‪ )740‬مطلوب مهندسة مدنية ‪ -‬بخبرة‬ ‫التقل عن ‪ 6‬سنوات للعمل لدى شركة‬ ‫اسكان ‪ -‬ت‪06/5542505:‬‬ ‫(‪ )868‬مطلوب رسامة كهروميكانيك‬ ‫ للعمل لدى مكتب هندسي ‪ -‬لالتصال‬‫ ت‪079/9047165:‬‬‫(‪ )461‬م��ط��ل��وب مهندسة معمارية‬ ‫ للعمل ل��دى شركة اس��ك��ان��ات في‬‫خلدا ‪ -‬خبرة في ‪ Autocad‬و‪- 3Dmax‬‬ ‫للمراجعة ‪lifelightmh@gmail.com -‬‬ ‫ ت‪079/6171951:‬‬‫(‪ )2701‬مطلوب مهندسة معمارية‬ ‫‪ 3DMax VRay‬واعمال‬ ‫اح��ت��راف ‪-‬‬ ‫التصميم الداخلي ‪ -‬ارسال ‪ CV‬ونماذج‬ ‫العمل ‪ 3D‬ال��ى ‪cadjobs2013@ -‬‬ ‫‪- yahoo.com‬‬ ‫(‪ )1717‬م��ط��ل��وب م��ه��ن��دس م��دن��ي ‪-‬‬ ‫بخبرة من ‪3‬سنوات ‪5 -‬سنوات ‪ -‬عمل‬ ‫ف��ي مجال ال��م��ق��اوالت واالس��ك��ان��ات ‪-‬‬ ‫ت‪079/5564020:‬‬

‫(‪ )803‬مطلوب مبرمجة ‪ Mysql‬و ‪PhP‬‬ ‫ تجيد التعامل مع ‪ CSS3‬و ‪ XML‬و‬‫‪ - JQUERY‬ترسل السيارة الذاتية على‬ ‫‪ - jobs_cv@live.com -‬ت‪/:‬‬

‫(‪ )1251‬م��ط��ل��وب ش��اب‪/‬ف��ت��اة‬ ‫ للعمل ل��دى شركة ك�برى يف‬‫مجال التأمينات اليشرتط العمر‬ ‫والخربة ‪ -‬براتب ‪450‬دينار ‪ +‬تامني‬ ‫وض��م��ان ‪ -‬ت‪- 06/5343773:‬‬ ‫‪079/9934479‬‬ ‫(‪ )1290‬م��ط��ل��وب م��وظ��ف��ة مبيعات‬ ‫ تجيد استخدام الكمبيوتر والرد على‬‫الهاتف ‪ -‬يفضل بخبرة ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬ ‫ت‪079/5715752:‬‬ ‫(‪ )645‬مطلوب موظف ‪ /‬موظفة مبيعات‬ ‫ داخل محل هدايا شوكوال وتمور في‬‫منطقة عبدون ‪ -‬يشترط اتقان اللغة‬ ‫االنجليزية الراتب حسب الكفاءةة للجادين‬ ‫ ‪- bateel-jordan@yahoo.com‬‬‫(‪ )1328‬مطلوب فتاة ‪ -‬للعمل برموشن‬ ‫عطور ثابت في الموالت ‪ -‬لدى شركة‬ ‫دولية ‪ -‬ت‪079/8206766:‬‬ ‫(‪ )1829‬مطلوب م��ن��دوب مبيعات ‪-‬‬ ‫للعمل على باص فان في مجال تسويق‬ ‫الدهانات ل��دى محل دهانات ‪ -‬براتب‬ ‫وعمولة وخبرة ‪ -‬ت‪079/6752052:‬‬ ‫(‪ )1913‬مطلوب مدير مشتريات ‪ -‬البسة‬ ‫بالجملة ‪ -‬بخبرة ‪ -‬من الساعة ‪ 8‬صباحا‬ ‫الى الساعة ‪ 6‬مساء ‪ -‬ت‪079/0484134:‬‬ ‫(‪ )578‬مطلوب موظف مبيعات بخبرة‬ ‫ للعمل لدى معرض مفروشات تركية ‪-‬‬‫للمراجعة ‪ -‬ت‪079/7149932:‬‬

‫(‪ )2248‬م��ط��ل��وب م���وظ���ف ‪-‬‬ ‫موظفة ‪ -‬للعمل في مجال بيع‬ ‫وتزيين شوكوالته ‪ -‬الشميساني‬ ‫ دوام كامل ‪ 10‬ص ‪10 -‬م ‪-‬‬‫للمراجعة بعد الساعة ‪6‬مساء‬ ‫ ت‪077/5950647:‬‬‫(‪ )2291‬مطلوب م��ن��دوب مبيعات ‪-‬‬ ‫مالبس ستاتي للعمل لدى محل تصفيه‬ ‫امريكيه ‪ -‬يشترط الخبرة ووجود سياره‬ ‫ ت‪079/9136580:‬‬‫(‪ )2333‬مطلوب موظفة ‪ -‬لمعرض‬ ‫ستائر في جبل عمان ‪ /‬ش االمير محمد‬ ‫تجيد استخدام الكمبيوتر ‪ -‬لبقة وحسنة‬‫والمظهر ‪ -‬ت‪079/5556507:‬‬ ‫(‪ )524‬مطلوب شاب ‪ /‬فتاة ‪ -‬للعمل‬ ‫ل��دى شركة كبرى في مجال الدعاية‬ ‫واالعالن والتسويق لتدريبه ثم توظيفه‬ ‫براتب ‪300‬دينار ‪ +‬حوافز ‪ +‬ضمان ‪-‬‬ ‫اليشترط الخبرة ‪ -‬ت‪079/7536864:‬‬ ‫ ‪078/7341670‬‬‫(‪ )805‬مطلوب مندوب بخربة ‪ -‬لتوزيع‬ ‫م��واد غذائية مع باصه يف مرج الحمام‬ ‫ ب��رات��ب ‪400‬دي��ن��ار‪+‬ع��م��ول��ة وب��دل‬‫ديزل ‪ -‬الدوام من ‪8‬صباحا ‪6 -‬مساء ‪-‬‬ ‫ت‪079/5641906:‬‬ ‫(‪ )2695‬مطلوب م��س��ؤول‪/‬م��س��ؤول��ة‬ ‫مبيعات ‪ -‬خبرة في المبيعات والتسويق‬ ‫الميداني والهاتفي ارس��ال ‪ C. V‬مع‬ ‫ض���رورة كتابة كلمة ‪ Sales‬بجانب‬ ‫العنوان ‪cadjobs2013@yahoo.com -‬‬ ‫ ت‪079/8877950:‬‬‫(‪ )2709‬مطلوب موظفة مبيعات محجبة‬ ‫ بخبرة ممتاز للعمل في معرض شاالت‬‫في وسط البلد بدوام مسائي ‪- 9-12‬‬ ‫رات��ي اساسي ‪ +‬ساعات عمل اضافي‬ ‫ ت‪079/5745975:‬‬‫(‪ )471‬م���ط���ل���وب م��وظ��ف‬ ‫ح��دي��ث ال��ت��خ��رج ‪ -‬للعمل‬ ‫ك��م��ن��دوب م��ب��ي��ع��ات ل��ش��رك��ة‬ ‫مقرها ع��م��ان ‪/‬ال����دوار الثالث‬ ‫ لالستفسار االت��ص��ال على ‪-‬‬‫ت‪06/4680012:‬‬ ‫(‪ )2943‬مطلوب مندوب طبي تخصص‬ ‫صيدلة ‪ -‬تمريض مختبرات أو علوم‬ ‫ لمؤسسة أردنية لها وكاالت ألمانية ‪-‬‬‫الرسال السيرة الذاتية مع صورة شخصية‬ ‫ ‪- jobs2013jobss@hotmail.com‬‬‫ت‪079/8715944:‬‬ ‫(‪ )97‬مطلوب موظف كاش ‪ -‬في خلدا‬ ‫ للعمل ف��ي سوبرماركت االتصال‬‫م��ن الساعة ‪ 9‬صباحا ال��ى ‪ 5‬مساء ‪-‬‬ ‫ت‪079/9179669 - 078/8087028:‬‬

‫(‪ )363‬م��ط��ل��وب م���ن���دوب ‪ -‬ل��دى‬ ‫ش��رك��ة دع��اي��ة واع��ل�ان ي��ش��ت��رط ان‬ ‫يكون لديه سيارة ‪ -‬راتب ‪ +‬عمولة ‪-‬‬ ‫ت‪079/9959778:‬‬ ‫(‪ )367‬مطلوب مندوب مبيعات ‪ -‬كاش‬ ‫فان ‪ -‬براتب ‪ +‬عمولة ‪ +‬بدل مواصالت ‪-‬‬ ‫للعمل لدى شركة مواد غذائية في البيادر‬ ‫ الجندويل ‪ -‬ت‪06/5824568:‬‬‫(‪ )465‬مطلوب مندوب مبيعات‬ ‫ ل��ت��وزي��ع معسل ‪ -‬ل��ه خبرة‬‫ف��ي م��ج��ال المعسل ‪ -‬ومعرفة‬ ‫بمناطق عمان وضواحيها ‪ -‬يفضل‬ ‫م��ن سكان عمان ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5995806:‬‬ ‫(‪ )896‬مطلوب مندوب مبيعات ‪ -‬للعمل‬ ‫ل��دى شركة كبرى ‪ -‬شريطة امتالك‬ ‫سيارة ‪ -‬في ش��ارع الجامعة االردنية ‪-‬‬ ‫ت‪079/7550500 - 06/5660008:‬‬ ‫(‪ )1640‬مطلوب م��ن��دوب مبيعات ‪-‬‬ ‫م��واد تنظيف شريطة ام��ت�لاك سيارة‬ ‫أو ب��اص ‪ -‬براتب وعمولة وب��دل ديزل‬ ‫ ت‪079/9996033 - 079/8409751:‬‬‫لشركة‬ ‫(‪ )175‬مطلوب شاب‪/‬فتاة ‪-‬‬ ‫كبرى براتب مغري يصل الى‪600‬دينار‬ ‫وع���م���والت‪+‬ح���واف���ز ب��االض��اف��ة ال��ى‬ ‫ال��ع��م��ل المكتبي وال��ع��م��ل ف����وري ‪-‬‬ ‫ت‪079/6297886 - 06/5344496:‬‬ ‫(‪ )1730‬مطلوب موظف ‪ -‬موظفة مبيعات‬ ‫ لمحالت تجارية ويفضل بخبرة ‪-‬‬‫يشترط ان يكون من سكان المقابلين‬ ‫او الصويفية او شارع مكة وماحولهم ‪-‬‬ ‫ت‪079/6005616:‬‬ ‫(‪ )1738‬م��ط��ل��وب م���وزع ك���اش ف��ان‬ ‫ يتملك ب��اص ‪ -‬للعمل ل��دى شركة‬‫ت��وزي��ع ل���وازم ان���ارة ‪ -‬ب��رات��ب وعمولة‬ ‫ ت‪078/7929986 - 079/6191787:‬‬‫(‪ )2057‬مطلوب موظفة تسويق‬ ‫عن طريق الهاتف ‪ -‬للعمل داخل‬ ‫امل��ك��ت��ب ل��ش��رك��ة ت��س��وي��ق ف��ن��ادق‬ ‫عاملية ‪ -‬رات��ب ثابت ‪+‬عمولة ‪+‬‬ ‫حوافز ‪ -‬الرسال ‪ CV‬على ‪jobs. -‬‬ ‫‬‫‪jordan51@yahoo.com‬‬ ‫ت‪079/8516155:‬‬ ‫(‪ )14‬مطلوب سيدة ‪ -‬لتسويق منتجات‬ ‫العناية بالشعر والجسم م��ن منزلها‬ ‫ االتصال على ‪ -‬ت‪- 06/5864241:‬‬‫‪079/5444794‬‬

‫(‪ )2508‬م��ط��ل��وب م��وظ��ف��ة‬ ‫خ��دم��ة ع��م�لاء وتسويق هاتفي‬ ‫ لشركةكبرى ‪ -‬بدخل شهري‬‫من ‪ 400-250‬دينار ‪ -‬بدوام من‬ ‫‪9‬صباحا ‪-3‬مساءا ‪ +‬حوافزوضمان‬ ‫ت‪- 079/5227519:‬‬ ‫‬‫‪079/5224873‬‬ ‫(‪ )2519‬مطلوب موظف ‪ /‬موظفة مبيعات‬ ‫ لمركز بصريات ‪ -‬يشترط ان تكون‬‫الجنسية اردنية ‪ -‬ت‪079/7969150:‬‬ ‫(‪ )467‬مطلوب موظفة ‪ -‬للعمل في‬ ‫مول ‪ -‬بدوام ‪8‬ساعات ‪ -‬الراتب االساسي‬ ‫‪220‬دي���ن���ار ‪ +‬ت��ارج��ي��ت ‪ +‬ع��م��ول��ة ‪-‬‬ ‫ت‪078/6398577:‬‬ ‫(‪ )2801‬مطلوب موظف مبيعات ‪ -‬للعمل‬ ‫في محل البسة في الصويفية ‪ -‬بخبرة ‪-‬‬ ‫ت‪06/5852796:‬‬

‫(‪ )2430‬م��ط��ل��وب مصممة جرافيك‬ ‫ تجيد اس��ت��خ��دام برنامج ال��ك��ورال‬‫درو ‪ +‬برنامج اليستريتر ‪ -‬بخبرة أو‬ ‫بدون ‪ -‬للعمل في شركة في الصويفية‬ ‫ ‪- magnaticcards@yahoo.com‬‬‫ت‪06/5854277:‬‬

‫(‪ )2586‬مطلوب كوافير ‪ -‬درجة اولى‬ ‫للعمل لدى صالون رجالي في منطقة‬ ‫االشرفية ‪ -‬ت‪079/6019212:‬‬

‫(‪ )955‬مطلوب كوافيرة ‪ -‬بخبرة ال‬ ‫تقل عن ‪ 5‬سنوات تجيد اعمال المنكير‬ ‫والبدكير ‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪079/7042610:‬‬

‫(‪ )482‬مطلوب كوافيرة ‪ -‬ذات خبرة‬ ‫ للعمل في صالون تجميل في عمان‬‫الغربية ‪ -‬لالستفسار ‪ -‬ت‪06/5152007:‬‬ ‫(‪ )2331‬مطلوب ف��ت��اة ‪ -‬خ��ب��رة في‬ ‫التساريح والمناكير والبدكير ‪ -‬براتب‬ ‫ت‪- 078/6002182:‬‬ ‫م��م��ت��از ‪-‬‬ ‫‪079/0413637‬‬ ‫(‪ )491‬مطلوب ك��واف��ي��رة للسعودية‬ ‫ بخبرة ‪ 5‬سنوات ‪ -‬ال يزيد العمر عن‬‫‪ 40‬سنة ‪amman_recruitmentcv@ -‬‬ ‫‪ - yahoo.com‬ت‪- 079/5595040:‬‬ ‫‪078/8687477‬‬

‫‪120080‬‬

‫(‪ )1424‬مطلوب حالق رجالي ‪ -‬للعمل‬ ‫لدى صالون في ضاحية الرشيد ‪ -‬سوري‬ ‫الجنسية ‪ -‬ال��رات��ب حسب ال��ك��ف��اءة ‪-‬‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪079/6716171:‬‬ ‫(‪ )1737‬مطلوب كوافير رجالي ‪ -‬مع‬ ‫خ��ب��رة ‪ -‬ع��راق��ي او س���وري ‪ -‬لصالون‬ ‫حالقة في منطقة أم السماق الشمالي‬ ‫‪ /‬ش���ارع مكة ‪ -‬بجانب مكة م��ول ‪-‬‬ ‫ت‪078/5857402:‬‬ ‫(‪ )1145‬مطلوب م��س��اع��ده كوافيره‬ ‫ لعمل الخيط والسشوار والحواجب‬‫ المدينه الرياضيه ‪ -‬مقابل الحديقه‬‫المروريه ‪ -‬ت‪079/6888945:‬‬

‫(‪ )1608‬مطلوب م��س��اع��دة كوافيرة‬ ‫ ل��ل��ع��م��ل ل����دى ص���ال���ون س��ي��دات‬‫ف��ي خ��ل��دا وال��رات��ب حسب ال��ك��ف��اءة ‪-‬‬ ‫ت‪079/9022567:‬‬

‫(‪ )1994‬مطلوب حالق ‪ -‬رجالي للعمل‬ ‫في صويلح ‪ -‬ت‪079/6667551:‬‬

‫(‪ )653‬مطلوب موظفة بديكير ومنكير‬ ‫ للعمل لدى مركز تجميل ‪ -‬في منطقة‬‫داب��وق ش وصفي التل ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪079/9803093:‬‬

‫(‪ )1129‬مطلوب مساعدة كوافرية بديكري‬ ‫ومنكري ‪ -‬للعمل لدى صالون سيدات يف‬ ‫الرابية ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪079/6910733:‬‬ ‫‪079/6586189 -‬‬

‫‪122489‬‬

‫‪120275‬‬

‫(‪ )709‬مطلوب مصمم جرافيك ‪ -‬ذو‬ ‫خبرة جيدة ‪ -‬يجيد العمل على برامج‬ ‫ال��ف��وت��وش��وب ‪ +‬ك���ورل للعمل ل��دى‬ ‫شركة اع�لان ‪ -‬ت‪- 06/4642079:‬‬ ‫‪079/5852674‬‬ ‫(‪ )1863‬مطلوب مصممه ‪ /‬مصمم‬ ‫ للعمل ل��دى شركه الرس��ال السيره‬‫الذاتيه االتصال على ‪STAMPS@ -‬‬ ‫‪ - ORANGE.JO‬ت‪079/9954349:‬‬

‫(‪ )146‬مطلوب كوافيره ‪ -‬للعمل فورا في‬ ‫منطقة البنيات ‪-‬شارع الحرية ‪ -‬براتب‬ ‫مجزي ‪ -‬ت‪079/6831610:‬‬

‫‪122835‬‬

‫‪122775‬‬

‫(‪ )145‬مطلوب اخصائية سكر و حمام‬ ‫ للعمل فورا في البنيات ‪ -‬شارع الحرية‬‫ براتب مجزي ‪ -‬ت‪079/6831610:‬‬‫‪122833‬‬

‫‪122963‬‬

‫‪122736‬‬

‫(‪ )257‬مطلوب موظف تسويق ميداني‬ ‫بخبرة ‪ -‬للعمل لدى مؤسسة طبية على‬ ‫أن يمتلك ‪ -‬بدوام جزئي ‪ -‬براتب وعمولة‬ ‫ ت‪079/5605444:‬‬‫(‪ )310‬مطلوب موظفة ‪ -‬لبوتيك البسة‬ ‫نسائية يف جبل الحسني ‪/‬ضمن مول‬ ‫معروف ‪ -‬الخربةالسابقة ضرورية يفضل‬ ‫من سكان املنطقة ‪ -‬ت‪- 06/5601672:‬‬ ‫‪079/7404393‬‬

‫‪122847‬‬

‫‪122836‬‬

‫‪122485‬‬

‫(‪ )383‬م��ط��ل��وب م��ه��ن��دس ميكانيك‬ ‫ تخصص اطفاء ‪ -‬بخبرة ال تقل عن‬‫‪ 3‬س��ن��وات ‪ -‬للعمل ف��ي السعودية ‪-‬‬ ‫لالستفسار ‪gm@antibirdstrikc.com -‬‬ ‫ ت‪079/7931753:‬‬‫(‪ )1593‬مطلوب مهندس الكترونيات‬ ‫ الب توب ‪ -‬لديه القدرة على اكتشاف‬‫وتصليح جميع االعطال خبرة سنتين ‪-‬‬ ‫الراتب مجزي ‪ -‬ت‪079/9656999:‬‬

‫(‪ )147‬مطلوب اخصائية بديكير ومنكير ‪-‬‬ ‫للعمل في البنيات ‪ -‬شارع الحرية ‪ -‬براتب‬ ‫مجزي ‪ -‬ت‪079/6831610:‬‬

‫(‪ )1567‬مطلوب مساعدة كوافيرة ‪-‬‬ ‫لصالون في الجاردنز ‪ -‬للجادين االتصال‬ ‫‪ -‬ت‪079/6416208 - 079/6388494:‬‬

‫‪119312‬‬

‫‪122450‬‬

‫‪122711‬‬


‫‪76‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪121312‬‬

‫‪52400‬‬

‫‪119889‬‬

‫‪122855‬‬

‫‪122960‬‬

‫‪39246‬‬

‫(‪ )2375‬مطلوب م��س��اع��دة كوافيرة‬ ‫ تجيد السشوار والخيط والحواجب‬‫ للعمل في صالون سيدات في خلدا‬‫ الراتب جيد ‪ -‬جميع العامالت سيدات‬‫ ت‪079/5424535:‬‬‫‪122984‬‬ ‫‪122984‬‬

‫(‪ )296‬مطلوب معلم سشوار ‪ -‬درجة‬ ‫اول���ى ‪ -‬للعمل ل��دى ص��ال��ون سيدات‬ ‫ف��ي الصويفية ‪ -‬ش��ارع ال��وك��االت ‪-‬‬ ‫ت‪079/5571618:‬‬ ‫(‪ )2930‬م��ط��ل��وب ح�ل�اق رج��ال��ي‬ ‫ يف ال��ج��اردن��ز ‪ -‬على الشارع‬‫الرئيسي لضمان كرسي حالقة ‪-‬‬ ‫ت‪079/7776833:‬‬

‫‪122958‬‬

‫(‪ )2056‬مطلوب كوافيره ‪ -‬ذات خبره‬ ‫عاليه ‪ -‬درج��ه اول��ى للعمل ل��دى مركز‬ ‫تجميل ‪ -‬ف��ي ض��اح��ي��ة الياسمين ‪-‬‬ ‫ت‪079/6525211:‬‬ ‫(‪ )753‬مطلوب كوافيرة ‪ -‬للعمل لدى‬ ‫مركز تجميل ‪ -‬للمراجعة االتصال على‬ ‫رقم ‪ -‬ت‪079/6633842:‬‬

‫‪f3091‬‬

‫(‪ )2104‬م��ط��ل��وب ك��واف��ي��ره بخبره‬ ‫ للعمل في صالون بتالع العلي ‪-‬‬‫ت‪079/6046340:‬‬ ‫‪52434‬‬

‫(‪ )297‬مطلوب كوافير سيدات مع زبائنة‬ ‫ للعمل في الصويفية ‪ -‬شارع الوكاالت‬‫ بمعاش ثابت ‪ +‬نسبة على زبائنه‬‫الخاصة ‪ -‬ت‪079/5571618:‬‬

‫(‪ )2480‬مطلوب موظفة ‪ -‬للعمل في‬ ‫نادي صيفي لالطفال في شارع مكة ‪-‬‬ ‫لالتصال ‪ -‬ت‪079/0343963:‬‬ ‫(‪ )1060‬مطلوب مربية اطفال ‪ -‬للعمل‬ ‫ل��دى حضانة في ضاحية االمير راشد‬ ‫ بكالوريوس ‪ /‬دبلوم ‪ -‬الدوام من ‪- 7‬‬‫‪5‬مساء ‪ -‬ت‪079/6944795:‬‬

‫لصيانة‬ ‫(‪ )661‬مطلوب م��وظ��ف ‪-‬‬ ‫وبرمجة اجهزة طابعات هويات وساعات‬ ‫ال��دوام واقفال االلكترونية والتدريب‬ ‫على استخدامها اردن���ي الجنسية ‪-‬‬ ‫ت‪06/5607472:‬‬

‫(‪ )2612‬مطلوب كهربائي س��ي��ارات‬ ‫ محترف وبخبرة ‪ -‬للعمل لدى شركة‬‫اقليمية متخصصة ارسال السيرة الذاتية ‪-‬‬ ‫‪ - hr@4hybrid.net‬ت‪079/9773888:‬‬ ‫(‪ )1820‬مطلوب فني تمديدات كاميرا‬ ‫مراقبة ‪ -‬وشبكات انترنت ‪ -‬درج��ة‬ ‫اولى للعمل لدى متعهد براتب جيد ‪-‬‬ ‫ت‪078/5595224:‬‬ ‫(‪ )1015‬م��ط��ل��وب ش���اب صغير‬ ‫ للعمل بوظيفة فني الكتروني‬‫والقيام بشؤون الترتيب ‪ -‬لدى‬ ‫مؤسسة الكترونية في العبدلي‬ ‫ يتشرط نشيط وه��ادئ حسن‬‫المظهر ويجيد الكمبيوتر واليدخن‬ ‫ الخبرة غير مطلوبة ‪ -‬الراتب‬‫‪150‬دينار قابل للزيادة ‪ -‬للجادين‬ ‫فقط ‪ -‬ت‪079/9980800:‬‬ ‫(‪ )293‬مطلوب فني تبريد وتكييف‬ ‫ اردن��ي الجنسية ‪ -‬خريج معهد او‬‫كلية صناعة ‪ -‬مكان العمل ش الصناعة‬ ‫ت‪- 06/5868842:‬‬ ‫وادي السير ‪-‬‬ ‫‪079/9076715‬‬ ‫(‪ )1381‬مطلوب فني تكييف ‪ -‬حاصل‬ ‫على رخصة قيادة ‪ -‬للعمل ف��ورا في‬ ‫مؤسسة ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪06/5531950:‬‬ ‫ ‪079/5226416‬‬‫(‪ )1409‬مطلوب موظف صيانة كهرباء‬ ‫وميكانيك ‪ -‬يفضل مع خبرة والمام‬ ‫بالكمبيوتر ‪ -‬لمؤسسة صيانة داخل عمان‬ ‫‪ -‬ت‪079/5570897:‬‬

‫(‪ )1732‬مطلوب عامل نظافة ‪ -‬للعمل‬ ‫ل��دى مطعم ش��اورم��ا في الصويفية ‪-‬‬ ‫لالتصال ‪ -‬ت‪079/6649812:‬‬ ‫(‪ )1995‬مطلوب عامل تحميل وتنزيل‬ ‫على سيارات التوزيع ‪ -‬للعمل لدى شركة‬ ‫توزيع مواد غذائية ‪ -‬ت‪06/4201118:‬‬ ‫‪06/4204787 -‬‬

‫(‪ )696‬م���ط���ل���وب ع���ام���ل م��ط��ع��م‬ ‫ بخبرة ‪ -‬او بدون خبرة ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬‫ت‪079/9394907:‬‬

‫(‪ )2579‬مطلوب عامل ‪ -‬للعمل في‬ ‫مطحنة بهارات وزعتر ‪ -‬لالستفسار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5999066:‬‬

‫(‪ )247‬مطلوب شريك ممول ‪ -‬لبناء‬ ‫عمارة مكونة من ستة عشر شقة بمبلغ‬ ‫‪200‬ألف دينار ‪ -‬ت‪079/5553662:‬‬

‫(‪ )1662‬م��ط��ل��وب ع���ام���ل م��ص��ري‬ ‫ لمصنع بالستيك والسكن مؤمن ‪-‬‬‫ت‪06/4387667:‬‬

‫(‪ )313‬مطلوب شريك ‪/‬شريكة ‪-‬‬ ‫يفضل بخبرة في االدارة والخدمات‬ ‫المكتبية والطالبية ‪ -‬لمكتبة‬ ‫قرطاسية والعاب واكسسوارات‬ ‫ف��ي ع��م��ان ‪/‬ض��اح��ي��ة ال��رش��ي��د ‪-‬‬ ‫ت‪077/7453843:‬‬

‫(‪ )2739‬مطلوب عامل تحميل وتنزيل‬ ‫ للعمل لدى شركة تجارية في البيادر‬‫المنطقة الصناعية ‪ -‬ت‪079/9080509:‬‬ ‫(‪ )1630‬مطلوب عامل تحميل وتنزيل‬ ‫ل��م��ع��رض ب�ل�اط وادوات صحية‬ ‫‬‫ ف��ي ام السماق ‪ -‬السكن م��ؤم��ن ‪-‬‬‫ت‪06/5544175:‬‬ ‫(‪ )2931‬مطلوب عامل للعمل لدى‬ ‫مطحنة ‪ -‬زع�تر وب��ه��ارات طحن‬ ‫وغربلة وتعبئة ونظافة ‪ -‬للمراجعة‬ ‫ ت‪079/5999066:‬‬‫(‪ )536‬مطلوب عامل ‪ -‬في أبو علندا‬ ‫ اليهم الجنسية ‪ -‬للعمل لدى مصنع‬‫ االتصال من ‪8‬صباحا ‪5 -‬عصرا عدا‬‫الجمعة ‪ -‬ت‪077/5051297:‬‬ ‫(‪ )1372‬مطلوب عامل ‪/‬عاملة نظافة‬ ‫ للعمل ب���دوام ك��ام��ل او ج��زئ��ي ‪-‬‬‫ب��رات��ب ‪ 200‬دي��ن��ار والتوظيف ف��وري‬ ‫‪ -‬ت‪078/7384359 - 079/7004000:‬‬

‫‪122983‬‬

‫‪122854‬‬

‫‪122853‬‬

‫(‪ )546‬مطلوب عامل ‪ -‬للعمل لدى‬ ‫مطعم سناك وسندويشات في منطقة‬ ‫خ��ل��دا ام ال��س��م��اق ‪ -‬السكن م��ؤم��ن ‪-‬‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪079/7746243:‬‬

‫(‪ )795‬م��ط��ل��وب ش��ري��ك ممول‬ ‫لمركز ثقافي قائم ويعمل‬ ‫‬‫بشكل جيد جدا في عمان الغربية‬ ‫ للمراجعة ‪ -‬ت‪079/5157040:‬‬‫(‪ )1465‬مطلوب شريك ممول لمشروع‬ ‫ مركبات ‪ -‬بدخل يومي جيدجدا ‪-‬‬‫ت‪079/8917517:‬‬ ‫(‪ )910‬مطلوب شريك ‪ -‬للمشاركة‬ ‫في بناء اسكان في طبربور ‪ -‬تحدد‬ ‫النسبة حسب رأس المال ومدة‬ ‫االنجاز ‪ 7‬شهور ‪ -‬والتسجيل رسمي‬ ‫ ت‪078/7333384:‬‬‫(‪ )1052‬مطلوب ممول ‪ -‬شريك لمشروع‬ ‫قيد التنفيذ ف��ي االدارة االلكترونية‬ ‫للرعاية الصخية والسياحية العالجية‬ ‫ بمبلغ من‪20‬إلى ‪30‬ألف دينارفقط ‪-‬‬‫ت‪077/7761906:‬‬ ‫(‪ )2011‬م���ط���ل���وب ش��ري��ك‬ ‫ مل��ح��ل ت��ج��اري ف���ارغ ‪ -‬يف‬‫اب��و نصري ‪ -‬ال��ش��ارع الرئيسي‬ ‫ت‪- 079/5003203:‬‬ ‫‬‫‪078/5343330‬‬ ‫(‪ )2014‬م���ط���ل���وب ش��ري��ك‬ ‫ مل��ح��ل ت��ج��اري ف���ارغ ‪ -‬يف‬‫اب��و نصري ‪ -‬ال��ش��ارع الرئيسي‬ ‫ ‪ -‬ت‪- 079/5003203:‬‬‫‪078/5343330‬‬

‫‪52435‬‬

‫‪52392‬‬

‫(‪ )1399‬مطلوب موظف صالة ‪ -‬بخربة‬ ‫ للعمل لدى مطعم يف شارع الجامعة‬‫ ت‪079/5888545:‬‬‫(‪ )1272‬مطلوب معلم شاورما ‪ -‬للعمل‬ ‫ل��دى مطعم ف��ي ف��ي ع��م��ان ‪ -‬اليهم‬ ‫الجنسية ‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪079/6633563:‬‬ ‫‪079/7175422 -‬‬

‫‪52432‬‬

‫‪39272‬‬

‫(‪ )1403‬مطلوب موظف ك��ويف ب��ار ‪-‬‬ ‫بخربة ‪ -‬للعمل ل��دى مطعم يف شارع‬ ‫الجامعة ‪ -‬ت‪079/5888545:‬‬ ‫(‪ )1404‬مطلوب موظف نظافة ‪ -‬بخربة‬ ‫ للعمل لدى مطعم يف شارع الجامعة‬‫ ت‪079/5888545:‬‬‫(‪ )1658‬مطلوب للعمل فورا ‪ -‬معلم‬ ‫معجنات ‪ -‬بخربة والراتب حسب الكفاءة‬ ‫ ت‪079/9365732:‬‬‫(‪ )1702‬مطلوب مساعد مدير مطعم‬ ‫سياحي ‪ -‬ذو خبرة مع لغة انجليزية‬ ‫جيدة جدا ‪ -‬الرسال ‪ CV‬على @‪alisusah‬‬ ‫‪- yahoo.com‬‬ ‫(‪ )1729‬مطلوب مساعد معلم شاورما‬ ‫ للعمل لدى مطعم شاورما في عمان‬‫الغربية ‪ -‬ت‪079/6798033:‬‬ ‫(‪ )1001‬مطلوب موظف ‪ -‬للعمل لدى‬ ‫مطعم سناك قرب دوار خلدا ‪ -‬الراتب‬ ‫حسب الخبرة ‪ -‬ت‪079/5555319:‬‬


‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪77‬‬

‫‪:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ‬‬ ‫‪122024‬‬

‫(‪ )249‬م��ط��ل��وب ف��ت��اة ‪ /‬سفرجية ‪-‬‬ ‫للعمل ل��دى شركة ضيافة ‪ -‬لالتصال‬ ‫‪ -‬ت‪078/6339905 - 079/9079109:‬‬

‫(‪ )1703‬مطلوب كابتن صالة ‪ -‬لمطعم‬ ‫سياحي ‪ -‬ذو خبرة مع لغة انجليزية جيدة‬ ‫ج��دا ‪ -‬الرس��ال ‪ CV‬على @‪alisusah‬‬ ‫‪- yahoo.com‬‬ ‫(‪ )1787‬مطلوب معلم مشاوي اسماك‬ ‫طازجة ‪ -‬بخبرة جيدة للعمل لدى مطعم‬ ‫في عمان شارع المطار ‪ -‬السكن متوفر‬ ‫ ت‪079/5468604:‬‬‫(‪ )2054‬مطلوب عامل ‪ -‬للعمل لدى‬ ‫مطعم شعبي في اليادودة ‪ -‬ال يشترط‬ ‫ال��خ��ب��رة ‪ -‬يفضل س���وري او مصري‬ ‫الجنسية والتوظيف فوري ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪078/8887705:‬‬ ‫(‪ )392‬مطلوب معلم بسطه ‪ -‬للعمل في‬ ‫مطعم شاورما في شارع مكه قرب مجمع‬ ‫جبر ‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪- 079/6453646:‬‬ ‫‪079/6887731‬‬ ‫(‪ )2166‬م��ط��ل��وب م��وظ��ف ‪ /‬موظفه‬ ‫ للعمل لدى شركه اقليميه لتعينه‬‫ضمن كادر الشركه ‪ -‬براتب ‪ 400‬دينار‬ ‫ تامين ‪ -‬ضمان ‪ -‬ت‪079/6026652:‬‬‫ ‪06/5105033‬‬‫(‪ )2531‬م��ط��ل��وب م��وظ��ف‪/‬‬ ‫موظفة ‪ -‬للعمل يف معرض‬ ‫حلويات ‪ -‬شرط تكلم االنجليزية‬ ‫محادثة وكتابة ‪ -‬العمر ‪22-18‬‬ ‫س��ك��ان ع��م��ان ‪ -‬لالستفسار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5737209:‬‬ ‫‪120458‬‬

‫(‪ )185‬م��ط��ل��وب خ��ب��از ك��ع��ك قدسي‬ ‫ لالتصال ‪ -‬ت‪- 079/9811150:‬‬‫‪077/2508820‬‬ ‫(‪ )845‬مطلوب معلم بسطة ‪ -‬للعمل‬ ‫لدى مطعم روس وكرشات يف الجبيهه‬ ‫ يفضل من سكان املناطق املجاورة ‪-‬‬‫ت‪079/5792223:‬‬ ‫(‪ )847‬مطلوب سفرجي ‪ -‬للعمل يف‬ ‫صالة مطعم روس وكرشات يف الجبيهه‬ ‫ يفضل من سكان املناطق املجاورة ‪-‬‬‫ت‪079/5792223:‬‬ ‫(‪ )848‬مطلوب عامل مطعم ‪ -‬للعمل‬ ‫يف مطبخ للروس والكرشات يف الجبيهه‬ ‫ يفضل من سكان املناطق املجاورة ‪-‬‬‫ت‪079/5792223:‬‬ ‫(‪ )1441‬م��ط��ل��وب م��ع��ل��م م��ش��اوي ‪-‬‬ ‫للعمل في مطعم في جبل النزهه ‪-‬‬ ‫ت‪079/5340392:‬‬

‫(‪ )2598‬مطلوب موظف ‪ -‬للعمل لدى‬ ‫مطعم وجبات سريعة في أم أذينة ‪-‬‬ ‫لالتصال ‪ -‬ت‪079/7709003:‬‬ ‫(‪ )1590‬مطلوب معلم كيك ‪ -‬قطع‬ ‫ع���ادي ‪ -‬قطع سبيشل ‪ -‬للعمل في‬ ‫م��ارك��ا ‪ -‬للمراجعة االت��ص��ال على ‪-‬‬ ‫ت‪079/9652663:‬‬ ‫(‪ )2312‬مطلوب معلم حلويات ‪ -‬للعمل‬ ‫ل��دى محل ح��ل��وي��ات ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5614978:‬‬ ‫(‪ )2848‬مطلوب معلم لحوم ومشاوي‬ ‫ ذو خبرة ‪ -‬يشترط اردني الجنسية ‪-‬‬‫للعمل لدى مطعم ‪ -‬ت‪079/5912138:‬‬ ‫(‪ )2851‬مطلوب معلم بسطة مقبالت‬ ‫ ذو خبرة ‪ -‬يشترط اردني الجنسية ‪-‬‬‫للعمل لدى مطعم ‪ -‬ت‪079/6438383:‬‬ ‫ذو‬ ‫(‪ )2852‬مطلوب معلم سناك ‪-‬‬ ‫خ��ب��رة ج��ي��دة ‪ -‬للعمل ل��دى مطعم ‪-‬‬ ‫ت‪079/6438383:‬‬ ‫(‪ )2855‬مطلوب مدير مطعم ‪ -‬ذو خبرة‬ ‫عالية ولديه المام تام بالمأكوالت العربية‬ ‫‪ -‬للعمل في مطعم ‪ -‬ت‪079/5800989:‬‬

‫(‪ )184‬مطلوب معلم ص��اج معجنات‬ ‫ لالتصال ‪ -‬ت‪- 079/9811150:‬‬‫‪077/2508820‬‬ ‫(‪ )1576‬مطلوب للعمل في فندق ‪ 5‬نجوم‬ ‫ سفرجي (كاجوال) على ان يكون ذو‬‫مظهر الئق والعمر ال يتجاوز ‪ 28‬سنة ‪-‬‬ ‫اردني الجنسية ‪ -‬ت‪078/7540087:‬‬ ‫(‪ )1832‬مطلوب موظفة حجوزات فندقية‬ ‫و استقبال ‪ -‬للعمل يف اجنحة فندقية‬ ‫يف تالع العلي ‪ -‬للمراجعة ارسال السرية‬ ‫الذاتية اىل ‪alwahafitness11@ -‬‬ ‫‪ - yahoo.com‬ت‪/:‬‬

‫(‪ )1785‬مطلوب موظفه ب��دوام جزئي‬ ‫ براتب يومي ‪ -‬او اسبوعي ‪ -‬اليشترط‬‫العمر ‪ -‬ت‪079/5262225:‬‬ ‫(‪ )1716‬مطلوب نجار ‪ -‬للعمل بمنطقة‬ ‫ابو علندا الصناعية ‪ -‬ت‪077/7742809:‬‬ ‫ ‪06/4207174‬‬‫(‪ )2020‬مطلوب موظفه ‪ -‬للعمل في‬ ‫شركه تجاريه ‪ -‬في منطقه الزهور ‪-‬‬ ‫الراتب ‪300‬دينار ‪ -‬ت‪077/7222201:‬‬

‫(‪ )2050‬م��ط��ل��وب ف��ت��اة‪/‬ش��اب‬ ‫ ل��ل��ع��م��ل يف م��ج��ال خ��دم��ة‬‫ال��ع��م�لاء وال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة ‪-‬‬ ‫براتب ‪400‬دينار ‪ +‬تأمني‪+‬ضمان‬ ‫توجيهي حد ادن��ى والعمرأقل من‬ ‫ت‪- 06/4650569:‬‬ ‫‪35‬سنة ‪-‬‬ ‫‪079/5594301‬‬ ‫(‪ )1029‬مطلوب شاب‪/‬فتاة ‪ -‬لشركة‬ ‫تجارية للعمل ضمن كادرها الوظيفي‬ ‫براتب يصل لـ‪650‬د ‪+‬ضمان وتأمين ‪-‬‬ ‫توجيهي حد ادنى ‪ -‬ت‪06/5358458:‬‬ ‫ ‪078/5711737‬‬‫(‪ )2052‬م��ط��ل��وب م��وظ��ف‪/‬م��وظ��ف��ة‬ ‫اح��ص��اءات ثقافية ‪ -‬عمل ميداني ‪-‬‬ ‫ملؤسسة ثقافية عاملية يف االحصاءات‬ ‫اللغوية ‪ -‬ب��رات��ب ‪ +‬عمولة وح��واف��ز‬ ‫ لالستفسار ‪ -‬ت‪- 06/5885701:‬‬‫‪079/9108090‬‬

‫‪122295‬‬

‫(‪ )1631‬مطلوب موظفة ‪ -‬للعمل فورا‬ ‫لدى شركة في ال��دوار السابع ‪ -‬الرسال‬ ‫السيرة الذاتية ‪Third.company@ -‬‬ ‫‪ - yahoo.com‬ت‪077/9199988:‬‬ ‫(‪ )1806‬مطلوب عامله منزل ‪ -‬للعمل‬ ‫لدى عائله تجيد اعمال المنزل والتنظيف‬ ‫ ورعاية كبار السن ‪ -‬واالطفال ‪ -‬مع‬‫المبيت او بدون ‪ -‬ت‪078/5946981:‬‬ ‫(‪ )2308‬مطلوب عاملة ‪ -‬خبرة في‬ ‫تنظيف ال��م��ن��ازل وال��م��ك��ات��ب ورع��اي��ة‬ ‫ك��ب��ارال��س��ن واالط���ف���ال ‪ -‬م��ب��ي��ت او‬ ‫ب���دون ‪ -‬ي��وم��ي‪/‬اس��ب��وع��ي ‪ /‬ش��ه��ري ‪-‬‬ ‫ت‪079/0413637 - 078/6002182:‬‬ ‫(‪ )2457‬مطلوب ‪ -‬فتاة للعمل كمضيفة‬ ‫يف مركز بلياردو و سنوكر و كويف شوب‬ ‫الئ��ق��ة امل��ظ��ه��ر و ال ي��ه��م الجنسية ‪-‬‬ ‫العمر‪30--18‬براتب ابتداء من ‪450‬دينار‬ ‫‪ -‬ت‪078/8861483:‬‬

‫(‪ )1812‬مطلوب م��درب‪/‬م��درب��ة قاعة‬ ‫اج��ه��زة ايروبكس ‪ -‬م��ع خ�برة لنادي‬ ‫رياضي ‪ -‬جديد يف منطقة تالع العلي‬ ‫ للمراجعة ارس��ال السرية الذاتية ‪-‬‬‫‪- alwahafitness11@yahoo.com‬‬

‫(‪ )1035‬مطلوب فتاة ‪ -‬للعمل لدى‬ ‫شركة تجارية ضمن كادرها الوظيفي‬ ‫براتب يصل لـ‪400‬دينار ‪+‬ضمان وتأمين‬ ‫‪ -‬لالستفسار ‪ -‬ت‪077/7007244:‬‬

‫(‪ )1654‬مطلوب موظف اداري ‪ -‬لشركة‬ ‫في الجويدة للقيام بأعمال السكرتارية‬ ‫ومتابعة المعامالت في الدوائر الرسمية ‪-‬‬ ‫يفضل من سكان أبوعلندا أو المقابلين ‪-‬‬ ‫براتب ‪200‬دينار ‪ -‬الرسال السيرة الذاتية‬ ‫ ‪ - Fahed_a1@yahoo.com‬أو فاكس‬‫‪ -‬ت‪06/4122709:‬‬

‫(‪ )1840‬مطلوب فتاةأردنيةأوسورية‬ ‫كموظفةمساج ق���دم يف‬ ‫للعمل ‪-‬‬ ‫مركزللعناية بالقدم براتب‪500‬دينار من‬ ‫الساعة‪3‬عصرا لغاية‪9‬مساء ‪ -‬اليشرتط‬ ‫الخربةوالتخصص حيث سيتم تدريب‬ ‫املوظفةقبل العمل ‪ -‬االتصال بعدالواحدة‬ ‫‪ -‬ت‪079/5076166:‬‬

‫(‪ )1804‬مطلوب مديرة مدرسة ‪ -‬ذات‬ ‫مؤهل دبلوم عالي مع خربة للعمل لدى‬ ‫مدرسة خاصة للمرحلة االساسية ‪ -‬ارسال‬ ‫‪CV‬على ‪- heftian@yahoo.com -‬‬ ‫ت‪079/7135050:‬‬

‫(‪ )1856‬مطلوب معلم تنجيد كنب‬ ‫ درجه اوىل ‪ -‬للعمل يف منطقه‬‫القويسمه وال يشرتط الجنسيه ‪-‬‬ ‫ت‪078/7515134:‬‬ ‫‪122022‬‬

‫(‪ )964‬مطلوب معلم غسيل وك��وي ‪-‬‬ ‫للعمل لدى محل دراي كلين ‪ -‬في العقبة‬ ‫ للمراجعة ‪ -‬ت‪079/5576065:‬‬‫(‪ )1861‬م���ط���ل���وب م��س��اع��د‬ ‫ن��ج��ار ‪ -‬للعمل يف منجرة يف‬ ‫القويسمه ‪ -‬اليشرتط الجنسيه ‪-‬‬ ‫ت‪079/8842993:‬‬ ‫(‪ )893‬مطلوب مدير ‪/‬م��دي��رة معرض‬ ‫ للعمل ل��دى شركة كبرى ‪ -‬للعمل‬‫ف���ي ش�����ارع ال��ج��ام��ع��ة االردن����ي����ة ‪-‬‬ ‫ت‪079/7550500 - 06/5660008:‬‬ ‫(‪ )1718‬مطلوب مراقب ابنية ‪ -‬بخبرة‬ ‫م��ن ‪3‬س��ن��وات ‪5 -‬س��ن��وات ‪ -‬عمل في‬ ‫ش��رك��ة اس��ك��ان او م��ق��اوالت اب��ن��ي��ة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5564020:‬‬ ‫(‪ )1797‬مطلوب مدير او مديره ‪ -‬للعمل‬ ‫فورا لدى مؤسسه تجاريه ‪ -‬تعمل في‬ ‫مجال توزيع ال��م��واد الغذائيه بشرط‬ ‫المشاركه براس المال براتب ونسبه ربح‬ ‫ ت‪078/5838072 - 079/6715743:‬‬‫(‪ )1898‬مطلوب شاب‪/‬فتاه ‪ -‬للعمل على‬ ‫القص ‪ -‬قصيص ‪ -‬لدى مشغل خياطه ‪-‬‬ ‫ت‪079/5776556:‬‬ ‫(‪ )1610‬مطلوب خ��ادم��ة ‪ -‬بخبرة‬ ‫ف���ي ت��ن��ظ��ي��ف ال��ب��ي��وت وال��ش��ق��ق ‪-‬‬ ‫ت‪078/6085907:‬‬

‫(‪ )1932‬مطلوب معلم بناشر و غيار‬ ‫زي��ت ‪ -‬للعمل ل��دى محطة في عمان‬ ‫الشرقية ‪ -‬ال��رات��ب حسب ال��ك��ف��اءة ‪-‬‬ ‫ت‪077/5693417 - 079/5693417:‬‬

‫(‪ )1444‬مطلوب م��وظ��ف للعمل في‬ ‫ص��ال��ه ال��ع��اب كمبيوتر ‪ -‬اليشترط‬ ‫الجنسيه او الخبره ‪ -‬ي��وج��د سكن ‪-‬‬ ‫ت‪077/7798060 - 079/6967646:‬‬

‫(‪ )1545‬مطلوب عامل كافتيريا ‪ -‬للعمل‬ ‫والسكن مؤمن ‪ -‬ت‪- 079/6065557:‬‬ ‫‪077/6065557‬‬

‫(‪ )1191‬مطلوب عامل تنظيف‬ ‫سيارات ‪ -‬للعمل يف محطة غسيل‬ ‫سيارات جديدة ‪ -‬السكن مؤمن ‪-‬‬ ‫لالتصال ‪ -‬ت‪079/5697893:‬‬

‫(‪ )1950‬مطلوب مزارع ‪ -‬للعمل والمبيت‬ ‫في مزرعة بمنطقة ناعور ‪ -‬ال يشترط‬ ‫ت‪- 077/6702718:‬‬ ‫الجنسية ‪-‬‬ ‫‪06/4206003‬‬ ‫(‪ )1516‬مطلوب ميكانيكي سيارات‬ ‫ خبرة في سيارات التويوتا ‪ -‬لشركة‬‫نقل ف��ي ال���دوار الثامن ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬ ‫ت‪077/7470706 - 078/5969783:‬‬ ‫(‪ )1514‬مطلوب كوى معلم ‪ -‬للعمل لدى‬ ‫مصبغه دراي كلين ‪ -‬ت‪079/5836191:‬‬ ‫(‪ )1978‬مطلوب موظف ‪ -‬لمكتبة واقعة‬ ‫في الدوار السابع ‪ -‬ان يكون لديه المام‬ ‫بالكمبيوتر و‪ Graphic Design‬للمراجعة‬ ‫ ت‪078/8896602:‬‬‫(‪ )1500‬مطلوب فني تشكيل صاج‬ ‫وح�����دادة ‪ -‬للعمل ف��ي م��ص��ن��ع ‪-‬‬ ‫ت‪06/4873032:‬‬ ‫(‪ )2220‬مطلوب موظف تعبئة ‪ -‬وتغليف‬ ‫للعمل ل��دى ش��رك��ة م���واد غ��ذائ��ي��ة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5999066:‬‬

‫(‪ )1904‬مطلوب موزع بروشور ‪ -‬للعمل‬ ‫لدى مركز ثقافي في منطقة حي نزال ‪-‬‬ ‫‪ -‬ت‪077/7744453:‬‬

‫(‪ )1451‬مطلوب نجار ‪ -‬للعمل في‬ ‫منجره في سحاب ‪ -‬ت‪079/7963323:‬‬

‫تجيد‬ ‫(‪ )1609‬مطلوب مترجمة ‪-‬‬ ‫العمل على الكمبيوتر ‪ -‬للعمل لدى‬ ‫مكتب في جبل الحسين ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪077/6240330 - 06/5602115:‬‬

‫(‪ )2229‬مطلوب مساعدة عالقات عامة ‪-‬‬ ‫للعمل لدى شركة ‪ -‬براتب وضمان العمر‬ ‫من ‪ 24‬الى ‪ 30‬سنة وان تكون غير مدخنة‬ ‫‪ -‬ت‪079/7384113:‬‬

‫(‪ )1422‬مطلوب معلم دراي كلني سيارات‬ ‫ للعمل لدى شركة براتب اساسي‪+‬‬‫عمولة ‪ -‬ذو خربة ويتحمل ضغط العمل‬ ‫وخلوق ‪ -‬ت‪079/5643433:‬‬ ‫(‪ )1061‬مطلوب عاملة نظافة ‪ -‬للعمل‬ ‫لدى حضانة في الدوار الثامن ‪ -‬الدوام من‬ ‫‪5 - 7‬مساء ‪ -‬الراتب ‪250‬دينار ‪ +‬حوافز‬ ‫ ت‪079/6944795:‬‬‫(‪ )2287‬مطلوب فني تكييف وتبريد‬ ‫ بخبرة في تركيب وصيانة المكيفات‬‫يفضل من سكان مرج الحمام وماحولها‬ ‫ ت‪077/7600051 - 079/5600051:‬‬‫(‪ )1190‬مطلوب معلم دراي كلني‬ ‫للعمل يف محطة‬ ‫س��ي��ارات ‪-‬‬ ‫غسيل سيارات جديدة ‪ -‬لالتصال‬ ‫ ت‪079/5697893:‬‬‫(‪ )2102‬مطلوب طبيع ‪ - GTO‬لون واحد‬ ‫ بخبره جيده ‪ -‬يفضل ان يتقن الطباعه‬‫على تيبو ‪ -‬للعمل لدى مطبعه ‪ -‬يحدد‬ ‫الراتب بعد المقابله ‪ -‬ت‪079/5889914:‬‬ ‫(‪ )1774‬مطلوب ح��داد ‪ -‬للعمل لدى‬ ‫مصنع صناعات معدنيه ‪ -‬خفيفه ‪ -‬بخبره‬ ‫كبيره ‪ -‬او قليله ‪ -‬في منطقه ماركا ‪-‬‬ ‫ت‪079/5577225:‬‬


‫‪78‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫‪111111‬‬

‫‪52407‬‬

‫(‪ )852‬مطلوب موظفة تشطيب ‪ -‬براتب‬ ‫جيد ‪-‬للعمل لدى مصنع مالبس ستاتي‬ ‫ ف��ي منطقة راس العين ‪ +‬ضمان‬‫اجتماعي ‪ -‬ت‪079/6157095:‬‬

‫(‪ )1166‬مطلوب مراسل ‪ -‬للعمل‬ ‫لدى شركة تجارية داخ��ل مكتب‬ ‫وي��ف��ض��ل أن ي��ك��ون م��ن سكان‬ ‫المنطقة المحيطة بالجبيهة ‪-‬‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪06/5333243:‬‬ ‫(‪ )1162‬مطلوب مسؤول انتاج ‪ -‬لمشاتل‬ ‫زراعية في عين الباشا انجليزي ممتاز‬ ‫ ‪ Word Excel‬رخصة ‪ -‬سكان عمان‬‫ الدوام من ‪7‬صباحا ‪4 -‬مساء ‪ -‬الراتب‬‫‪400‬دي��ن��ار ‪ -‬ضمان اجتماعي ‪ -‬فاكس‬ ‫‪ 5811069‬او ‪gardencityjo@gmail. -‬‬ ‫‪- com‬‬ ‫(‪ )1120‬مطلوب فتاه للعمل ‪ -‬لدى صالة‬ ‫بلياردو ‪ -‬ب��دوام مسائي براتب مغري‬ ‫ ت‪078/6148489 - 079/7013127:‬‬‫(‪ )2140‬مطلوب فني صيانه موبايالت‬ ‫ سوفت وير ‪ -‬هارد وير ‪ -‬بخبره جيده‬‫براتب مغري ‪ -‬ت‪079/6766866:‬‬ ‫(‪ )668‬مطلوب موظفة ‪ -‬لشركة‬ ‫تجارية ك�برى يف مجال التجارة‬ ‫للعمل داخ���ل ال��ش��رك��ة ‪ -‬الحد‬ ‫االدن��ى توجيهي بدخل‪400‬دينار‬ ‫‪ +‬تامني ‪ -‬ت‪- 078/8969143:‬‬ ‫‪079/9576862‬‬ ‫(‪ )2365‬مطلوب مساعد موزع ‪ -‬للعمل‬ ‫لدى شركة مواد غذائية في المقابلين ‪-‬‬ ‫يفضل ان يحمل رخصة قيادة ‪ -‬بخبرة‬ ‫ت‪- 079/6800039:‬‬ ‫او ب���دون ‪-‬‬ ‫‪06/4201220‬‬ ‫(‪ )618‬مطلوب معلم داري كلين ‪-‬‬ ‫للعمل لدى مصبغة في منطقة ماركا‬ ‫الجنوبية ‪ -‬ش ال��ف��داء ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5959528:‬‬ ‫(‪ )2434‬مطلوب موظفة ‪ -‬بدون خبرة‬ ‫للعمل لدى محل ازهار في عين الباشا‬ ‫ ت‪078/8496608:‬‬‫(‪ )2429‬مطلوب موظفة استقبال ‪/‬‬ ‫سكرتيرة ‪ -‬تجيد استخدام الكمبيوتر‬ ‫واالن��ت��رن��ت ‪ -‬للعمل ف��ي ش��رك��ة في‬ ‫ال��ص��وي��ف��ي��ة ‪ -‬ارس�����ال ‪ CV‬ع��ل��ى ‪-‬‬ ‫‬‫‪magnaticcards@yahoo.com‬‬ ‫ت‪06/5854277:‬‬

‫(‪ )851‬مطلوب خياط‪/‬خياطة حبكة ودرزه‬ ‫بخبرة ‪ -‬لمصنع مالبس ستاتي ‪ -‬براتب‬ ‫جيد ‪ -‬في راس العين ‪ +‬ضمان اجتماعي‬ ‫ ت‪079/6157095:‬‬‫(‪ )782‬م��ط��ل��وب م��ع��ل��م ده���ان‬ ‫ براتب شهري ‪ -‬يفضل من له‬‫خ�برة يف ال��ده��ان��ات االسمنتية ‪-‬‬ ‫ت‪079/7006767:‬‬ ‫(‪ )2445‬مطلوب موظف اردني الجنسية‬ ‫ للعمل ل��دى مكتبة ف��ي ع��ب��دون ‪-‬‬‫العمر من ‪ 25 - 18‬سنة ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪079/6106601:‬‬ ‫(‪ )751‬مطلوب موظف ‪ -‬للعمل في‬ ‫شركة عقارية ويشترط وجود الخبرة في‬ ‫تسويق العقارات ويفضل ان يمتلك سيارة‬ ‫بعموالت مجزية ‪ -‬ت‪- 077/7696606:‬‬ ‫‪06/5821549‬‬ ‫(‪ )2453‬مطلوب موظف ‪ -‬موظفة ‪-‬‬ ‫اردنية الجنسية ‪ -‬للعمل لدى مكتبة في‬ ‫شارع الجاردنز ‪ -‬العمر من ‪ 25 - 18‬سنة‬ ‫ للمراجعة ‪ -‬ت‪079/9686820:‬‬‫(‪ )745‬مطلوب موظفة ‪ -‬للعمل لدى‬ ‫شركة كبرى تعمل في مجال الوكاالت‬ ‫التجارية ب��رات��ب‪400‬دي��ن��ار ‪ +‬تامين‬ ‫‪ +‬ض��م��ان ‪ -‬العمل داخ���ل الشركة ‪-‬‬ ‫ت‪077/2486505:‬‬ ‫(‪ )506‬م��ط��ل��وب م��وظ��ف ‪ -‬ب��رات��ب‬ ‫‪200‬دي��ن��ار ‪ -‬ال���دوام م��ن ‪7 - 9‬مساء‬ ‫ لدى معرض مفروشات ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬‫ت‪079/5881281:‬‬ ‫(‪ )460‬مطلوب مدير مشروع ‪ -‬للعمل‬ ‫لدى شركة اسكان ‪ -‬في عمان الغربية‬ ‫ ب��خ��ب��رة ف��ي ‪Microsoft Project‬‬‫للمراجعة ‪lifelightmh@gmail.com -‬‬ ‫ ت‪079/6171951:‬‬‫موظفة‬ ‫(‪ )444‬م��ط��ل��وب للعمل ‪-‬‬ ‫نظافة بخبرة ‪ -‬في فندق على ال��دوار‬ ‫الخامس ‪ -‬ان يكون سكنها قريب من‬ ‫الموقع ‪-‬المراجعة من ‪ 10‬صباحا الى ‪4‬‬ ‫ ت‪06/5515656:‬‬‫للعمل‬ ‫(‪ )2475‬مطلوب خ��ادم��ة ‪-‬‬ ‫بنظام يومي ‪ -‬شهري ‪ -‬اسبوعي ‪ -‬ال‬ ‫يهم العمر وال الجنسية ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬ ‫ت‪078/5294826 - 077/5550597:‬‬ ‫‪52415‬‬

‫(‪ )439‬مطلوب شاب ‪ -‬بمعرفةجيدة‬ ‫ب��اس��ت��خ��دام ال��ك��م��ب��ي��وت��روص��ي��ان��ت��ه ‪-‬‬ ‫واالنرتنت واالجهزةالخلوية ‪ -‬ان يكون‬ ‫من سكان املناطق القريبة من دوار املدينة‬ ‫الرياضية‪-‬اليهم الجنسية‪-‬لالتصال من ‪3‬‬ ‫ ‪8‬مساء ‪ -‬ت‪078/5008292:‬‬‫(‪ )2522‬م��ط��ل��وب‬ ‫ يفضل مصرية‬‫في الرابية‪3‬ساعات‬ ‫في االسبوع ب��دون‬ ‫ت‪079/5757111:‬‬

‫خ���ادم���ة ع��رب��ي��ة‬ ‫للعمل ل��دى عائلة‬ ‫يوميا خمس ايام‬ ‫تدخل الوسطاء ‪-‬‬

‫(‪ )391‬مطلوب عامل نظافة ‪ -‬للعمل في‬ ‫مطعم شاورما في شارع مكه قرب مجمع‬ ‫جبر ‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪- 079/6453646:‬‬ ‫‪079/6887731‬‬ ‫(‪ )218‬مطلوب موظف ‪ -‬للعمل داخل‬ ‫المكتب ‪ -‬ش الجامعة األردنية‪-‬مقابل‬ ‫المحكمة ‪ -‬ط‪ - 3‬سكان صويلح اوقريب‬ ‫منها ‪ -‬ت‪077/5753426:‬‬ ‫(‪ )2538‬مطلوب فتاة سورية الجنسية‬ ‫ للعمل كمضيفة في محل بلياردو‬‫وسنوكر براتب ممتاز ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪078/6953343:‬‬ ‫(‪ )194‬مطلوب مراسل خبرة في النظافة‬ ‫ مكان العمل الصويفية ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬‫ت‪06/5826231:‬‬ ‫(‪ )2572‬مطلوب موظف ‪ /‬موظفة ‪-‬‬ ‫للعمل لدى شركة عقارية في ام اذينة‬ ‫يشترط سيارة وخبرة في نفس المجال‬ ‫ ت‪079/9398039:‬‬‫(‪ )183‬مطلوب عامل ‪/‬عاملة نظافة‬ ‫ لالتصال ‪ -‬ت‪- 077/2508820:‬‬‫‪079/9811150‬‬ ‫(‪ )2591‬مطلوب خادمة عربية بخبرة‬ ‫ لرعاية كبار السن واالطفال ‪ -‬يومي‬‫ اسبوعي ‪ -‬شهري ‪ -‬م��ع المبيت او‬‫ب��دون مبيت ‪ -‬ت‪- 078/7547916:‬‬ ‫‪079/6323577‬‬ ‫(‪ )167‬مطلوب فتاة ‪ -‬للعمل لدى مصنع‬ ‫يف صويلح ‪ /‬املنطقة الصناعية ‪ -‬يفضل‬ ‫من سكان املنطقة او قريبة منه ‪ -‬العمر‬ ‫اقل من ‪ 35‬سنة ‪ -‬ت‪06/5471412:‬‬ ‫(‪ )110‬مطلوب م��وظ��ف ام��ن وحماية‬ ‫(حارس) ‪ -‬اردني ‪ -‬العمر ‪ 55-35‬سنة‬ ‫العمل في عمان ‪ -‬ت‪078/6133803:‬‬ ‫(‪ )2592‬مطلوب خادمة عربية ‪ -‬بخبرة‬ ‫في تنظيف المنازل والمكاتب والسجاد‬ ‫ يومي‪ -‬اسبوعي ‪ -‬شهري ‪ -‬مع المبيت‬‫او بدون مبيت ‪ -‬ت‪- 078/7547916:‬‬ ‫‪079/6323577‬‬ ‫(‪ )604‬مطلوب موظف ‪ -‬للعمل في محل‬ ‫عدد صناعية ‪ -‬خريج توجيهي صناعي‬ ‫او تدريب مهني ‪ -‬يفضل ان يكون من‬ ‫سكان سحاب ‪ -‬ت‪078/5200877:‬‬ ‫(‪ )2704‬مطلوب خياطه تجيد الحبكه ‪-‬‬ ‫والدرزه في مجال حبكة الشاالت للعمل‬ ‫ف��ي مشغل ف��ي وس��ط البلد ‪ -‬ال��دوام‬ ‫من ‪ - 4:30-8‬الراتب ‪+ 250‬ضمان ‪-‬‬ ‫ت‪079/7373166:‬‬

‫‪52410‬‬

‫(‪ )2658‬مطلوب موظف‪/‬موظفه ‪ -‬حجز‬ ‫تذاكر وحجوزات سياحه ‪ -‬بخبرة التقل‬ ‫عن سنتين في نفس المجال ‪ -‬الرجاء‬ ‫ارس��ال السيره الذاتيه ‪ALhayba. -‬‬ ‫‪- tours@gmail.com‬‬ ‫(‪ )589‬مطلوب منجد اثاث مكتبي‬ ‫ كراسي وكنب ‪ -‬للعمل لدى محل‬‫ لالتصال ‪ -‬ت‪079/6068501:‬‬‫(‪ )2686‬مطلوب فتاة ‪ -‬تجيد الرسم‬ ‫والحرف اليدوية السياحية وخياطة لعب‬ ‫القماش التراثية للعمل في مشغل في‬ ‫عمان الغربية ‪ -‬ت‪079/7525353:‬‬ ‫‪52411‬‬

‫‪52409‬‬

‫(‪ )586‬مطلوب كاشري ‪ -‬للعمل لدى‬ ‫سوبرماركت ‪ -‬يف ضاحية الرشيد ‪-‬‬ ‫بخربة حقيقية على نظام ‪-Trust‬‬ ‫الحاجة فورية ‪ -‬ت‪079/7920023:‬‬ ‫ ‪079/9338848‬‬‫(‪ )2687‬مطلوب عامل تحميل وتنزيل‬ ‫ للعمل في ابو علندا القويسمه ‪ -‬من‬‫الساعه ‪ 6:30‬الى ‪ - 6:00‬براتب ‪300‬دينار‬ ‫ ت‪079/5584538:‬‬‫(‪ )577‬مطلوب خياط تصاليح ‪ -‬بخبرة ‪-‬‬ ‫للعمل لدى مخيطة ودراي كلين في خلدا‬ ‫ الراتب جيد ‪ -‬ت‪079/7466323:‬‬‫(‪ )539‬مطلوب معلم زج��اج وب��راوي��ز‬ ‫ حاصل على رخصة سواق ‪ -‬للمراجعة‬‫االتصال ‪ -‬ت‪079/6600670:‬‬ ‫(‪ )2689‬مطلوب عامل محطه محروقات‬ ‫ في جبل الزهور ‪ -‬ت‪079/5584538:‬‬‫(‪ )360‬مطلوب خياط تصاليح ‪ -‬للعمل‬ ‫لدى محل في شارع الجاردنز ‪ -‬لالتصال‬ ‫ ت‪079/5611076:‬‬‫(‪ )2699‬مطلوب معلم غسيل وكوي‬ ‫ لمحل دراي كلين في تالع العلي ‪-‬‬‫لالتصال ‪ -‬ت‪079/9779789:‬‬ ‫(‪ )308‬مطلوب موظف توزيع بريد ‪-‬‬ ‫بسيارة او بدون ‪ -‬بدوام كامل او جزئي‬ ‫ الرس��ال السيرة الذاتية على فاكس‬‫‪- 5527094‬‬ ‫(‪ )302‬مطلوب فني تجليس سيارات‬ ‫ ب��خ�برة ال تقل ع��ن ‪ 10‬س��ن��وات ‪-‬‬‫للعمل لدى شركة متميزة ‪ -‬لالتصال‬ ‫ ت‪079/7487055:‬‬‫(‪ )294‬مطلوب مشرفة سكن داخلي‬ ‫ للعمل ل��دى مركز كفيفات‪-‬‬‫ذات خ�ب�رة وت��خ��ص��ص م��ع ذوي‬ ‫االع��اق��ة ‪ -‬يفضل العمر من ‪-30‬‬ ‫‪40‬ع��ام ‪ -‬ت‪- 079/6019526:‬‬ ‫‪079/7714586‬‬ ‫(‪ )2726‬مطلوب موظف ‪ -‬للعمل في‬ ‫محمص مشهور ‪ -‬يفضل لدية الخبره في‬ ‫بيع وطحن القهوه والراتب حسب الكفاءه‬ ‫ ت‪079/8661648:‬‬‫(‪ )287‬مطلوب كوى ذو خبرة ‪ -‬للعمل‬ ‫لدى محل دراي كلين في عمان الغربية‬ ‫ ب��دوام كامل او جزئي ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬‫ت‪079/5553065 - 079/7933425:‬‬ ‫(‪ )2741‬مطلوب موظف بقاله ‪ -‬للعمل‬ ‫ف��ي م��ول ت��ج��اري ‪ -‬يشترط الخبره ‪-‬‬ ‫للمراجعه ‪ALA.ALALI7@GMAIL. -‬‬ ‫‪ - COM‬ت‪079/8614970:‬‬ ‫(‪ )252‬مطلوب خياط ‪ /‬خياطة ‪ -‬درزة‬ ‫وحبكة ‪ -‬للعمل لدى مشغل يف وسط‬ ‫البلد ‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪078/8806060:‬‬ ‫ ‪079/9554407‬‬‫(‪ )2461‬مطلوب موظف كافتيريا ‪ -‬للعمل‬ ‫لدى مركز بلياردو له خبرة جيدة ‪ -‬الدوام‬ ‫مسائي ‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪078/8861483:‬‬ ‫(‪ )2744‬مطلوب موظف ديلي ‪ -‬للعمل‬ ‫ف��ي م��ول ت��ج��اري ‪ -‬يشترط الخبره ‪-‬‬ ‫للمراجعه ‪ALA.ALALI7@GMAIL. -‬‬ ‫‪ - COM‬ت‪079/8614970:‬‬ ‫(‪ )251‬مطلوب موظف ‪ -‬يمتلك بطاقة‬ ‫جسور صفراء ‪ -‬للعمل لدى مكتب تجاري‬ ‫ت‪- 078/6866966:‬‬ ‫ للمراجعة ‪-‬‬‫‪079/9189913‬‬ ‫(‪ )234‬شاب مصري ‪ -‬حسن المظهر ‪-‬‬ ‫لديه سيارة ‪ -‬يرغب في العمل مناسب ‪-‬‬ ‫يجيد استخدام الكمبيوتر ‪ -‬خبرة العالقات‬ ‫العامة ‪ -‬ت‪077/5677620:‬‬ ‫(‪ )2800‬مطلوب موظفة عالقات‬ ‫عامة ‪ -‬للعمل لدى شرك اسكان‬ ‫يف ال��ج��اردن��ز ‪ -‬ال��رات��ب م��غ��ري ‪-‬‬ ‫ت‪079/9719179:‬‬ ‫(‪ )100‬مطلوب موظف ديلي ‪ -‬للعمل‬ ‫في سوبرماركت في خلدا ‪ -‬لالتصال‬ ‫من الساعة ‪ 9‬صباحا الى الساعة ‪ 5‬مساء‬ ‫ ت‪079/9179669 - 078/8087028:‬‬‫‪52412‬‬


52384

79

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ 119374

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


‫‪80‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪119445‬‬

‫‪122804‬‬

‫‪119737‬‬

‫‪122785‬‬

‫(‪ )1930‬م��م��رض م��ت��ف��رغ لمرافقة‬ ‫المرضى والمسنين والعنايه بهم ‪ -‬في‬ ‫منازلهم واجراء كل مايلزم مع امكانيه‬ ‫االقامه الدائمه والمبيت يطلب عمال ‪-‬‬ ‫ت‪079/7092755:‬‬

‫‪121999‬‬

‫(‪ )170‬اخصائي عالج طبيعي ‪ -‬بخبرة‬ ‫طويلة ‪ -‬يطلب عمال ب��دوام جزئي ‪-‬‬ ‫ت‪078/6236056:‬‬

‫‪122846‬‬

‫(‪ )380‬ممرضة ‪ -‬خبرة في التمريض‬ ‫المنزلي والعالج الطبيعي للسيدات فقط‬ ‫ تطلب عمال ‪ -‬ت‪079/7520532:‬‬‫(‪ )2367‬مرافقة للمرضى ‪ -‬وكبار السن ‪-‬‬ ‫في منازلهم ‪ -‬مع المبيت براتب‪300‬دينار‬ ‫ ت‪079/7261855 - 078/7378208:‬‬‫لرعاية‬ ‫(‪ )2369‬ممرضه متفرغه ‪-‬‬ ‫ال��م��رض��ى وال��ع��ن��اي��ة ب��ه��م ‪ -‬وال��ق��ي��ام‬ ‫بكل مايلزم ‪ -‬ت‪- 078/7378208:‬‬ ‫‪079/7261855‬‬ ‫(‪ )2318‬مطلوب خادمه ‪ -‬للعمل‬ ‫يف عمان الغربية م��ع املبيت‬ ‫ ب��رات��ب ممتاز ‪ -‬ع��دم تدخل‬‫الوسطاء ‪ -‬ت‪079/6927797:‬‬

‫‪122774‬‬

‫(‪ )2918‬مطلوب موظفة استقبال ‪ -‬لديها‬ ‫خبرة لعيادة طبيب جلدية بدوام كامل او‬ ‫جزئي يفضل سكان عمان الغربية ‪-‬‬ ‫‪nimage.dermaclinic@gmail.com‬‬ ‫ ت‪079/6969123:‬‬‫(‪ )99‬م��ط��ل��وب ل��ح��ام ‪ -‬للعمل في‬ ‫سوبر ماركت ‪ -‬في خلدا‪ -‬لالتصال من‬ ‫الساعة ‪ 9‬صباحا الى الساعة ‪ 5‬مساء‬ ‫ ت‪079/9179669 - 078/8087028:‬‬‫(‪ )2932‬مطلوب موظف ‪ -‬للعمل‬ ‫يف مطحنة ومحمص يف دوار الواحة‬ ‫‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪079/5739347:‬‬

‫‪122715‬‬

‫(‪ )98‬مطلوب موظف تنسيق وترتيب‬ ‫بضاعة ‪ -‬للعمل في سوبرماركت ‪ -‬في‬ ‫خلدا‪ -‬االتصال من الساعة ‪ 9‬صباحا الى‬ ‫الساعة ‪ 5‬مساء ‪ -‬ت‪- 078/8087028:‬‬ ‫‪079/5565227‬‬

‫(‪ )389‬مطلوب سائق تكسي ‪ -‬من‬ ‫سكان عمان الغربية‪-‬للعمل بنظام جزئي‬ ‫ بطريقة ثلثين وثلث ‪ -‬يشترط توفر‬‫تأمين نقدي ‪ -‬ت‪- 078/6505398:‬‬ ‫‪079/9001811‬‬ ‫(‪ )2221‬مطلوب موظف يحمل رخصة‬ ‫ للعمل لدى شركة ‪ -‬براتب ‪ +‬ضمان‬‫ العمر من ‪ 24‬الى ‪ - 34‬للمراجعة ‪-‬‬‫ت‪06/5660422:‬‬ ‫(‪ )1720‬م��ط��ل��وب س��ائ��ق خصوصي‬ ‫للعمل بمنطقة ع��م��ان ‪ -‬يفضل‬ ‫‬‫ل��ة خ��ب��رة ف��ي اع��م��ال ال��م��ف��روش��ات ‪-‬‬ ‫ت‪077/2367105 - 079/6951935:‬‬

‫‪116058‬‬

‫‪112570‬‬ ‫‪122839‬‬

‫‪122784‬‬

‫(‪ )1560‬مطلوب سائق مع سيارته الخاصة‬ ‫ للعمل يومين في االسبوع من الساعة‬‫‪ 8‬صباحا وحتى ‪ 3‬ظهرا ‪ -‬يفضل ان ال يقل‬ ‫العمر عن ‪ 40‬عام ‪ -‬ت‪077/6667778:‬‬ ‫(‪ )1515‬مطلوب سائق عمومي ‪ -‬لشركة‬ ‫كبرى في عمان الغربية ‪/‬ال��دوار الثامن‬ ‫ت‪- 078/7777681:‬‬ ‫ لالتصال ‪-‬‬‫‪078/7777674‬‬ ‫(‪ )928‬مطلوب سائق يحمل رخصة فئه‬ ‫خامسه ‪ -‬للعمل على باص روضه ‪ -‬ان‬ ‫يكون سكان البيادر ‪ -‬ام السماق ‪-‬السابع‬ ‫ ت‪078/6235739 - 079/9699884:‬‬‫(‪ )1998‬مطلوب سائق ‪ -‬للعمل على‬ ‫بيك اب ‪ -‬لديه خبره ممتازه بالطرق‬ ‫يفضل من سكان صويلح وما حولها ‪-‬‬ ‫ت‪079/9034800:‬‬

‫(‪ )2255‬محاسب واس��ت��ش��ارات مالية‬ ‫ وضريبة دخل ومبيعات ‪ -‬ومراجعة‬‫لكافة النشاطات ‪ -‬يطلب عمال ‪ -‬لالتصال‬ ‫ ت‪079/5706434:‬‬‫(‪ )2604‬محاسب بخبرة بمسك الحسابات‬ ‫ اع���داد ال��ق��وائ��م المالية ‪ -‬تقديم‬‫الكشوفات الضريبية ‪ -‬متابعة الضمان‬ ‫االجتماعي ‪ -‬يطلب عمل بدوام جزئي ‪-‬‬ ‫ت‪079/5453663:‬‬ ‫(‪ )4‬محاسب بشخصية اداري��ه ‪ -‬خبره‬ ‫في تنظيم الحسابات و ضريبة الدخل‬ ‫وال��م��ب��ي��ع��ات وال��ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي‬ ‫والمستودعات ‪ -‬يطلب عمال بدوام جزئي‬ ‫ ت‪078/8624750:‬‬‫(‪ )24‬محاسب ‪ /‬ماجستير ‪ -‬خبرة ‪13‬‬ ‫سنة ‪ -‬بتنظيم الحسابات والقوائم المالية‬ ‫والتعامل مع برامج المحاسبة وااللمام‬ ‫بضريبةالدخل والمبيعات والضمان‬ ‫االجتماعي ‪ -‬ت‪079/9931393:‬‬

‫‪119737‬‬

‫‪122805‬‬

‫(‪ )358‬مهندسة مدنية ‪ -‬حديثة التخرج‬ ‫فرع مساحة وجيوماتكس ‪ -‬سكان عمان‬ ‫الغربية ‪ -‬تطلب عمل ف��ي شركة او‬ ‫مكتب هندسي ‪ -‬ت‪- 079/5868934:‬‬ ‫‪06/5858865‬‬ ‫(‪ )915‬ش��اب دبلوم هندسي ‪ -‬خبرة‬ ‫في المشاريع و المقاوالت والكمبيوتر‬ ‫اتوكاد‪+‬اتوكادالند‪ +‬مايكروسوفت وورد‬ ‫ يطلب عمال ‪ -‬ت‪- 079/0407787:‬‬‫‪077/9072175‬‬

‫(‪ )497‬م��ح��اس��ب ح��دي��ث ال��ت��خ��رج ‪-‬‬ ‫بكالوريوس جيد جدا ‪ -‬جامعة البلقاء‬ ‫ يطلب عمال ‪ -‬ت‪- 078/7527211:‬‬‫‪079/9759833‬‬ ‫(‪ )1604‬ش��اب اردن��ي متزوج ‪ -‬خبرة‬ ‫في المبيعات ‪ -‬التحصيل ‪ -‬االش��راف‬ ‫ التوزيع ‪13 -‬ع��ام ‪ -‬يطلب عمال لدى‬‫شركة او مؤسسة ب��رات��ب مناسب ‪-‬‬ ‫ت‪079/5743151:‬‬

‫(‪ )1281‬ش����اب ت��خ��ص��ص تصميم‬ ‫داخلي ودي��ك��ور ‪ -‬خبرة في النجارة‬ ‫والديكور‪10‬سنوات يجيد العمل على‬ ‫برامج االتوكاد و‪3D‬ماكس والفوتوشوب‪-‬‬ ‫يطلب عمل ‪ -‬ت‪078/5840528:‬‬

‫(‪ )1843‬كوافيره تخصص ‪ -‬سشوار‬ ‫ س��ك��ر س��ت��ات��ي ت��ط��ل��ب ع���م�ل�ا ‪-‬‬‫ت‪078/8765536:‬‬

‫(‪ )2878‬مربية اطفال ‪ -‬تجيد رعاية‬ ‫االطفال تطلب عمال في مجال استقبال‬ ‫االط��ف��ال ف��ي منزلها ف��ي ال��س��اب��ع ‪-‬‬ ‫ت‪077/6967500 - 079/0644975:‬‬

‫(‪ )1811‬عاملة منزل ذات خبره ‪ -‬في‬ ‫تنظيف المنازل والعمارات ومرافقة كبار‬ ‫السن واالطفال ‪ -‬تطلب عمال مع المبيت‬ ‫او بدون ‪ -‬ت‪079/7208621:‬‬ ‫(‪ )1813‬خادمة تطلب عمل لمدة سنتين‬ ‫ مع كافة األوراق والمعامالت الرسمية‬‫ للمراجعة ‪ -‬ت‪- 078/6964680:‬‬‫‪06/5690260‬‬ ‫(‪ )1866‬خ���ادم���ه ت��ج��ي��د تنظيف‬ ‫المنازل ‪ -‬والمكاتب تطلب عمال ‪-‬‬ ‫ت‪078/6668908:‬‬ ‫(‪ )2297‬شاب ‪ -‬بخبره في اداره المواقع‬ ‫االلكترونيه وتحرير االخ��ب��ار وتعبئه‬ ‫المحتويات باالضافه الى التدقيق اللغوي‬ ‫‪ -‬يطلب عمل ‪ -‬ت‪079/9136580:‬‬

‫‪122713‬‬

‫‪122389‬‬ ‫‪122023‬‬

‫‪122486‬‬


52424

81

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


‫‪82‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫‪39253‬‬

‫(‪ )517‬س��ائ��ق ‪ -‬ل��دي��ه س��ي��ارة‬ ‫خ��اص��ة ‪ -‬يطلب عمال يف مجال‬ ‫توصيل املوظفات من واىل مكان‬ ‫ت‪- 06/4209131:‬‬ ‫عملهم ‪-‬‬ ‫‪079/8177972‬‬ ‫(‪ )1427‬ش��اب خبرة ب���االدوات الصحية‬ ‫ والمسابح ‪ -‬يطلب عمال ‪ -‬للمراجعة‬‫ ت‪079/7595692:‬‬‫خبرة ف��ي مرافقة‬ ‫(‪ )2315‬سيدة ‪-‬‬ ‫كبار السن واالطفال وتنظيف المنازل‬ ‫وال��م��ك��ات��ب ‪ -‬تطلب عمال م��ع مبيت‬ ‫او ب��دون‪-‬ي��وم��ي ‪/‬اسبوعي ‪/‬ش��ه��ري ‪-‬‬ ‫ت‪078/6002182 - 079/0413637:‬‬ ‫(‪ )2317‬ش��اب يطلب عمال ‪-‬‬ ‫اعزب ذو مظهر ممتاز‪-‬بخربة يف‬ ‫تنظيف املنازل له خربة فندقية‪-‬‬ ‫ي��رغ��ب ب��ال��ع��م��ل ال��ي��وم��ي يف‬ ‫مجال الرتتيب وتنظيف املنازل‬ ‫ ت‪077/7882000:‬‬‫(‪ )2593‬خادمة عربية بخبرة ‪ -‬تجيد‬ ‫رعاية كبارالسن واالطفال ‪ -‬تطلب عمل‬ ‫يومي ‪ -‬اسبوعي شهري ‪ -‬مع المبيت‬ ‫او بدون مبيت ‪ -‬ت‪- 077/9585089:‬‬ ‫‪079/6323577‬‬ ‫(‪ )2595‬خادمة عربية ‪ -‬بخبرة في‬ ‫تنظيف المنازل والمكاتب والسجاد‬ ‫وال���م���وك���ي���ت ت��ط��ل��ب ع��م��ل ي��وم��ي‬ ‫اسبوعي شهري مع مبيت او ب��دون ‪-‬‬ ‫ت‪079/6323577 - 077/9585089:‬‬ ‫(‪ )379‬شاب سوري ‪ -‬حاصل على‬ ‫بكالوريوس ادارة اعمال خربه بادارة‬ ‫الشركات والعالقات العامه وقروض‬ ‫االسكانات ملدة ‪ 7‬سنوات ‪ -‬يحمل‬ ‫رخصة قياده ‪ -‬يطلب عمال مناسب‬ ‫ ‪- m-adi8@hotmail.com‬‬‫ت‪079/6090945:‬‬ ‫(‪ )2711‬خادمه ‪ -‬لتنظيف المنازل ورعاية‬ ‫كبار السن واالط��ف��ال والطبخ ‪ -‬مبيت‬ ‫شهري او بدون ‪ -‬ت‪- 079/5574714:‬‬ ‫‪078/6555692‬‬ ‫(‪ )114‬سيده بخبره ‪ -‬في مجال العنايه‬ ‫باالطفال ‪ -‬تطلب عمل في منزلها في‬ ‫تالع العلي ‪ -‬ت‪079/8250283:‬‬ ‫(‪ )425‬ش��اب س��وري ‪ -‬خريج تجارة‬ ‫واقتصاد يطلب عمال في احدى الشركات‬ ‫لديه خبرة في برامج أوف��س وادخ��ال‬ ‫البيانات ‪ -‬ت‪078/8212472:‬‬ ‫(‪ )932‬شاب سوري ‪ -‬مظهر الئق ‪ -‬خبرة‬ ‫‪ 12‬سنة بيع وتفصيل وخياطة وتركيب‬ ‫افخم ان��واع الستائر ‪ -‬يطلب عمال ‪-‬‬ ‫ت‪078/6077459:‬‬ ‫(‪ )271‬ش���اب س��ي��ري�لان��ك��ي بخبرة‬ ‫ يطلب عمال لدى عائلة ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬‫ت‪078/7347412:‬‬

‫(‪ )665‬سائق يمتلك رخصة عمومي‬ ‫ يطلب عمال ل��دى اي جهة رسمية‬‫او ل��دى عائلة محترمة ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪078/8128522 - 079/7997270:‬‬ ‫(‪ )707‬سائق عمومي ‪ -‬يطلب عمال ‪ -‬في‬ ‫اي مجال ‪ -‬اليهم المنطقة يفضل مادبا‬ ‫ ت‪078/6295591 - 078/8025431:‬‬‫(‪ )1032‬ش��اب ‪ -‬يطلب عمال سائق‬ ‫لدى عائلة او اي جهة اخرى ‪ -‬لالتصال‬ ‫ ت‪077/6859210:‬‬‫(‪ )318‬سائق ‪ -‬يطلب عمل لدى شركة‬ ‫او عائلة ‪ -‬ت‪079/6411203:‬‬ ‫(‪ )1333‬سائق عمره ‪ 65‬عام ‪ -‬فئه ‪6‬‬ ‫ يطلب عمل سائق مدرسه او شركه ‪-‬‬‫ت‪079/5826079:‬‬ ‫(‪ )1402‬سائق يمتلك سيارة ‪ -‬يطلب‬ ‫عمال لدى شركة او عائلة او اي جهة اخرى‬ ‫ للمراجعة ‪ -‬ت‪079/6821221:‬‬‫(‪ )2620‬شاب يرغب بالعمل ‪ -‬لدى عائلة‬ ‫كسائق خبرة في ش��وارع عمان وانجاز‬ ‫المعامالت ‪ -‬ت‪078/7369980:‬‬ ‫(‪ )1240‬ش��اب يمتلك سيارة خاصة ‪-‬‬ ‫يبحث عن عمل لدى عائلة محترمة او‬ ‫شركة ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪079/6838914:‬‬ ‫(‪ )1746‬ش���اب يمتلك ب���اص حديث‬ ‫ يطلب ع��م�لا ف��ي م��ج��ال توصيل‬‫الموظفين للفترة الصباحية والمسائية‬ ‫يفضل م��ن سكان عمان الشرقية ‪-‬‬ ‫ت‪079/9652738 - 078/7668512:‬‬ ‫(‪ )265‬سائق مع باص ‪ -‬يطلب عمل‬ ‫ل���دى ع��ائ��ل��ة او ش��رك��ة ‪ -‬ل�لات��ص��ال ‪-‬‬ ‫ت‪079/9549444:‬‬ ‫(‪ )2400‬سائق متمرس ‪ -‬لديه خبرة‬ ‫ممتازة ف��ي مناطق عمان والمناطق‬ ‫السياحية ‪ -‬يطلب عمل ل��دى عائلة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5058321:‬‬ ‫(‪ )2510‬سائق يمتلك باص هيونداي‬ ‫ يطلب عمل لدى شركة او مؤسسة‬‫او التوصيل ‪ -‬العمر ‪ 33‬سنة ‪ -‬باص‬ ‫ن��ق��ل م��ش��ت��رك ب��ح��ال��ة ج��ي��دة ج���دا ‪-‬‬ ‫ت‪079/9859615 - 078/6668050:‬‬ ‫(‪ )2783‬ش��اب يمتلك ب��اص هونداي ‪-‬‬ ‫ستاركس يطلب عمال لدى شركة او عائلة‬ ‫او اي جهه اخرى له خبرة في شوارع عمان‬ ‫الشرقية والغربية ‪ -‬ت‪079/5318957:‬‬ ‫(‪ )2789‬ش��اب يمتلك مركبة جديدة‬ ‫ يطلب عمل ف��ي مجال التوصيل‬‫والتنقالت بشكل يومي اسبوعي شهري‬ ‫‪ -‬ت‪079/9933884:‬‬

‫(‪ )1034‬ش��اب ‪ -‬بخبرة في االعمال‬ ‫االداري��ة يطلب عمال مناسبا ‪ -‬لالتصال‬ ‫ ت‪079/5864049:‬‬‫(‪ )2150‬خادمه عربيه ‪ -‬تجيد اعمال‬ ‫التنظيف للشقق والمكاتب باجر يومي‬ ‫ ت‪079/5923605:‬‬‫(‪ )2431‬ف��ت��اة فلبينية ‪ -‬خ��ب��رة في‬ ‫رعاية كبار السن والمرضى ‪ -‬ومعرفة‬ ‫بمنطقة عمان ‪ -‬تطلب عمال في مجالها‬ ‫ ت‪078/7022359:‬‬‫(‪ )2478‬خادمة تطلب عمال ‪ -‬بنظام‬ ‫ي��وم��ي ‪ -‬ش��ه��ري ‪ -‬اس��ب��وع��ي ‪ -‬مع‬ ‫امكانية المبيت او ب��دون ‪ -‬لالتصال‬ ‫ ت‪078/5294826 - 077/5550597:‬‬‫(‪ )2769‬عاملة نظافة ‪ -‬تطلب عمل‬ ‫يومي اسبوعي شهري ‪ -‬مبيت او بدون‬ ‫‪ -‬ت‪079/5137007 - 078/8223211:‬‬

‫(‪ )374‬سائق يطلب عمال ‪ -‬لدى عائلة‬ ‫او شركة أو مؤسسة‪-‬لديه خبرة في هذا‬ ‫المجال‪-‬بدوام جزئي أو كامل ‪ -‬سكان‬ ‫عمان الغربية ‪ -‬ت‪- 079/5757499:‬‬ ‫‪078/8654397‬‬

‫(‪ )154‬أستاذ أحياء ‪ -‬بخبرة ‪ 12‬سنة‬ ‫ ي��درس في مدرسة مرموقة ‪ -‬على‬‫اس��ت��ع��داد الع��ط��اء دروس خصوصية‬ ‫ل��ط�لاب ال��ت��وج��ي��ه��ي ‪ -‬ل��ل��م��راج��ع��ة ‪-‬‬ ‫ت‪079/9392003:‬‬ ‫(‪ )1045‬مدرس انجليزي خبرةفي تدريس‬ ‫التوجيهي ‪ -‬وتأسيس الطالب وتجهيزه‬ ‫لالمتحان بأسهل الطرق‪-‬وانجاح الطالب‬ ‫مهما كان مستواه ‪ -‬ت‪078/7340186:‬‬ ‫ ‪078/7949074‬‬‫(‪ )1059‬م��درس حاسوب ‪ -‬بخبرة في‬ ‫البيسك و المناهج االجنبية و‪ ICDL‬و ‪ICT‬‬ ‫مستعد العطاء دروس خصوصي لطلبة‬ ‫التوجيهي والجامعات و ‪IGCSE‬ورب��ات‬ ‫البيوت ‪ -‬ت‪079/5259283:‬‬ ‫(‪ )1026‬مدرس خصوصي ‪ -‬سكان شارع‬ ‫مكة ‪ /‬ام السماق ‪-‬على استعداد العطاء‬ ‫دروس خصوصي لطالب ‪ - GCE‬مستوى‬ ‫‪ - O-LEVEL‬ت‪078/5776777:‬‬

‫(‪ )373‬ش��اب ‪ -‬يمتلك س��ي��ارة جيب‬ ‫مكيفه وم��خ��دوم��ة بخدمة االن�ترن��ت‬ ‫يطلب عمل كسائق لدى شركة او عائلة‬ ‫‪ -‬ت‪078/5510977 - 079/9916264:‬‬

‫(‪ )980‬معلم فيزياء ‪ -‬مستعد العطاء‬ ‫دروس خصوصيةلمادة الفيزياء لجميع‬ ‫المراحل والرياضيات للمرحلة االساسية‬ ‫وم����ادة ال��ف��ي��زي��اء ‪ 101‬ل��ل��ج��ام��ع��ات ‪-‬‬ ‫ت‪078/6758015:‬‬

‫(‪ )338‬سائق يحمل رخصة فئة خامسة‬ ‫ يطلب عمل لدى شركة او عائلة او‬‫على تكسي بدوام جزئي بعد الساعة‪3‬‬ ‫‪ -‬ت‪079/6929281:‬‬

‫(‪ )1418‬معلم لغة عربية ‪ -‬خبرة ‪27‬عاما‬ ‫ متخصص في النحو والصرف والعروض‬‫واالسئلة المتوقعه لطلبة التوجيهي‬ ‫والتعليم االساسي ‪ -‬ت‪079/7579247:‬‬

‫(‪ )2642‬سائق يطلب عمال ‪ /‬يحمل‬ ‫رخ��ص��ة خصوصي ‪ -‬ل��دى عائلة او‬ ‫شركة ‪ -‬عمره ‪ 44‬سنة ‪ -‬للمراجعة‬ ‫‪ -‬ت‪079/5205659 - 078/6028229:‬‬

‫(‪ )20‬مدرس فيزياء ‪ -‬خبرة ‪ 10‬سنوات‬ ‫في مجال التدريس الثانوي ‪ -‬مستعد‬ ‫إلعطاء دروس تقوية في مناطق عمان‬ ‫الغربية ‪ -‬ت‪079/6037606:‬‬

‫(‪ )459‬سائق متفرغ ‪ -‬بخبرة وملتزم‬ ‫ من سكان عمان الغربية ‪ -‬يطلب عمال‬‫لدى عائلة او شركة او مؤسسة او اي جهة‬ ‫اخرى ‪ -‬ت‪079/5783637:‬‬

‫(‪ )712‬معلمة رياضيات بخبرة طويلة ‪-‬‬ ‫على استعداد العطاء دروس خصوصية‬ ‫للتوجيهي ولجميع المراحل ‪ -‬للمراجعة‬ ‫‪ -‬ت‪079/9515708:‬‬

‫(‪ )651‬معلمة خاصة ‪ -‬مستعدة العطاء‬ ‫دروس لجميع المواد تأسيس باحتراف‬ ‫شرح مفصل مهارة في التقوية من ‪4‬‬ ‫سنوات للصف السادس ‪ -‬بأسلوب مميز‬ ‫بوسائل وأساليب متنوعة لجميع القدرات‬ ‫ ت‪079/7285828:‬‬‫(‪ )1450‬معلمة لغة انجليزيه ‪ -‬ذات‬ ‫خبره لتدريس القواعد والمحادثه والقراءه‬ ‫والكتابه وتقويه عامه ‪ -‬خالل العطله‬ ‫الصيفيه ‪ -‬لكافة المناهج والمراحل‬ ‫الدراسيه ‪ -‬ت‪079/7741830:‬‬ ‫(‪ )590‬مدرس انجليزي ‪ -‬خبرة طويلة‬ ‫في المراكزوالمدارس الدولية ‪ -‬تعليم‬ ‫االنجليزية للدراسة والسفر والعمل‬ ‫وتعليم ‪ - TOFEL -ILETS‬و ‪IG‬‬ ‫‪ - - IB - SAT‬ت‪- 078/7340186:‬‬ ‫‪078/7949074‬‬ ‫(‪ )1595‬أستاذ رياضيات ‪ -‬مستعد‬ ‫الع��ط��اء دروس خ��ص��وص��ي��ة لطالب‬ ‫التوجيهي بجميع فروعه ويبدأ مع الطالب‬ ‫من الصفر الى أن يحل أسئلة ال��وزارة‬ ‫بنجاح ‪ -‬ت‪079/7632393:‬‬ ‫(‪ )122‬م��درس كيمياء ‪ -‬متخصص‬ ‫ب���ت���دري���س ال���ج���ام���ع���ات ‪General‬‬ ‫‪ - .Organic‬ونظام‪IB . SAT . IGCSE‬‬ ‫والتوجيهي وجميع المراحل ‪ -‬والمناهج‬ ‫االجنبية والخليجية و السعودية ‪-‬‬ ‫ت‪079/6626920:‬‬

‫(‪ )500‬م��درس لغة عربية ‪ -‬مستعد‬ ‫العطاء دروس خصوصية لجميع املراحل‬ ‫وخاصة الثانوية وطالب الجامعات وغري‬ ‫الناطقني بها ‪ -‬ت‪077/9961256:‬‬

‫(‪ )1902‬معلم ح��اس��وب قدير ‪ -‬في‬ ‫مدرسه خاصه كبرى ‪ -‬مستعد لتاسيس‬ ‫طلبة التوجيهي بمادة ‪QUICK BASIC‬‬ ‫المتحان الوزاره ‪ -‬ت‪- 079/6510010:‬‬ ‫‪078/6046486‬‬

‫(‪ )1625‬م���درس ري��اض��ي��ات ‪ -‬على‬ ‫اس��ت��ع��داد الع��ط��اء دروس خصوصية‬ ‫لجميع المراحل االساسية واالع��دادي��ة‬ ‫والثانوية ‪ -‬والتوجيهي بجميع فروعه ‪-‬‬ ‫ت‪079/5447718:‬‬

‫(‪ )104‬مدرسه تخصص رياضيات على‬ ‫استعداد ‪ -‬العطاء دروس من الصف‬ ‫االول الى العاشر ‪ -‬و متابعه وتاسيس‬ ‫ومراجعه ‪ -‬ت‪077/5438233:‬‬

‫(‪ )452‬معلمة محاسبة ونظم وادارة‬ ‫وتجارة ‪ -‬على استعدادالعطاء دروس‬ ‫خصوصية لطلبة التوجيهي ‪ IT‬وطلبة‬ ‫الجامعات باللغتين العربية واالنجليزية‬ ‫‪ -‬ت‪079/0279881:‬‬

‫(‪ )96‬مدرس رياضيات ‪ -‬على استعداد‬ ‫الع��ط��اء دروس خصوصية ف��ي م��ادة‬ ‫الرياضيات للمرحلة االساسية والثانوية‬ ‫ك��اف��ة ال��ت��خ��ص��ص��ات ‪ -‬ل��ل��م��راج��ع��ة ‪-‬‬ ‫ت‪078/7163294:‬‬

‫(‪ )423‬مدرسة رياضيات وعلوم ‪ -‬على‬ ‫استعداد العطاء دروس للصفوف من‬ ‫ال��ث��ال��ث ال��ى ال��س��ادس ف��ي ال��م��ن��زل ‪-‬‬ ‫ت‪079/5178274:‬‬

‫(‪ )2028‬معلمة ‪ -‬على استعداد لتأسيس‬ ‫وتدريس جميع المواد لكافة المراحل ‪-‬‬ ‫لالستفسار ‪ -‬ت‪079/0523595:‬‬

‫(‪ )1742‬م���درس انجليزية امريكي‬ ‫قديربخبرة ‪ -‬مستعد العطاء دروس في‬ ‫اللغة االنجليزية و ‪ Conversation‬لكافة‬ ‫المراحل والمستويات و ‪TOEFL+IELTS‬‬ ‫ بنتائج مضمونة ‪ -‬ت‪079/5967253:‬‬‫(‪ )107‬مدرس لغة عربية ‪ -‬مستعدالعطاء‬ ‫دروس تقوية لكافة ال��م��راح��ل حتى‬ ‫التوجيهي ولغير الناطقين باالضافة‬ ‫لدروس في النحو ‪ -‬ت‪078/6945395:‬‬ ‫‪079/7487699 -‬‬

‫(‪ )26‬م��درس رياضيات وفيزياء لطلبة‬ ‫التوجيهي ‪ -‬مناهج أردن��ي��ة ودولية‬ ‫ تحضير ومراجعة ‪ -‬خبرة ‪ 22‬سنة‬‫ت‪- 079/5810755:‬‬ ‫ للمراجعة ‪-‬‬‫‪078/5126604‬‬ ‫(‪ )2041‬معلمه على استعداد العطاء‬ ‫تقويه صيفي ف��ي كافه‬ ‫دروس ‪-‬‬ ‫ال��م��واد م��ن ال��ص��ف االول حتى الصف‬ ‫السابع ‪ -‬تعليم وتحفيظ القران الكريم‬ ‫وع��ن��اي��ة ب��ط�لاب ص��ع��وب��ات التعلم ‪-‬‬ ‫ت‪079/9420190:‬‬

‫(‪ )822‬مدرس انجليزي ‪ -‬مستعد العطاء‬ ‫دروس خصوصية صباحيةومسائية‬ ‫تاسيس من الصفر ‪ -‬محادثة حتى التوفل‬ ‫وتوجيهي‪/‬وطالب الجامعات والموظفين‬ ‫ ت‪079/9491895 - 078/5023387:‬‬‫(‪ )804‬مدرس بدرجتي املاجستري‬ ‫ م��ت��خ��ص��ص يف ال��ف��ي��زي��اء‬‫والرياضيات‪-‬بخربة طويلة يف‬ ‫املناهج العربية ‪ -‬علمي‪/‬ادبي‪/‬‬ ‫صناعي‪ - IT /‬واالنجليزية‪SAT‬‬ ‫‪ - SABIS - IB - IG‬التوجيهي‬ ‫وال��ج��ام��ع��ات ‪CALCULAS‬‬ ‫‪ - - PHYSICS‬ف����ردي او‬ ‫مجموعات ‪ -‬ت‪079/5698098:‬‬ ‫ ‪077/7453843‬‬‫(‪ )2153‬مدرس رياضيات خصوصي ‪ -‬ذو‬ ‫خ�برة ‪ -‬مستعد العطاء دروس تقوية‬ ‫ومراجعة يف الرياضيات لكافةاملراحل‬ ‫وخاصة التوجيهي مع اسئلة مقرتحة‬ ‫ ت‪078/6495760 - 079/5339280:‬‬‫(‪ )1‬مدرس حاسوب ‪ -‬لطلبةالجامعات‬ ‫والتوجيهي و ‪ IGCSE‬و‪ SAT‬لتدريس‬ ‫‪ Visual Basic‬و ‪ ++C‬و ‪ ICDL‬و‬ ‫‪ ExpressionWeb‬و ‪ Java‬و ‪MatLab‬‬ ‫و ‪ ComputerSkills‬و ‪- Discrete‬‬ ‫ت‪079/6302353:‬‬ ‫‪120402‬‬

‫(‪ )335‬أس��ت��اذ كيمياء بخبرة ‪20‬سنة‬ ‫ في تدريس التوجيهي على استعداد‬‫الع���ط���اء دروس خ��ص��وص��ي��ة ‪SAT‬‬ ‫‪.GCSE .CHEMISTRY .ORGANIC‬‬ ‫‪ -‬ت‪078/8853278 - 079/5258112:‬‬

‫(‪ )2815‬اودي ‪ - A6‬م‪ 2008-‬لون‬ ‫فيراني ‪ -‬غرفة جلد بيج ‪ -‬جميع االضافات‬ ‫ فحص ‪ 2‬جيد ‪ 2 -‬مضروب مصلح ‪-‬‬‫الماتور فيه نقص زيت ‪ -‬بسعر ‪17000‬‬ ‫الف من المالك ‪ -‬ت‪079/5888001:‬‬

‫(‪ )334‬استاذ رياضيات قديربخبرة كبيرة‬ ‫ واسلوب متميز ‪ -‬مستعد العطاء‬‫دروس خصوصية للتوجيهي العلمي‬ ‫واالدبي والمعلوماتية ‪Calculas.IG.SAT‬‬ ‫‪ -‬ت‪078/8853278 - 079/5258112:‬‬

‫(‪ )1733‬أودي ‪ - A6‬م‪ 2009-‬وارد‬ ‫الوكالة ‪ -‬مالك واحد‪-‬لون أسود ‪ -‬فرش‬ ‫بني ‪ -‬جلد ‪ -‬فتحة ‪ -‬ف��ل اض��اف��ات ‪-‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬من المالك ‪32000‬قابل‬ ‫‪ -‬ت‪079/8815380:‬‬

‫(‪ )2204‬معلم لغة انجليزية ‪ -‬ذو خبرة‬ ‫من امريكا وبريطانيا على استعداد‬ ‫العطاء دروس لكافة المراحل الدراسية‬ ‫توجيهي توفل امتحان وطني ترجمة‬ ‫تقوية محادثة ‪ -‬ت‪077/2322933:‬‬

‫(‪ )1723‬اودي ‪ - A5Coupe‬م‪2010-‬‬ ‫لون اسود ‪ - 2.0L -‬بحالة الوكالة ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪079/7620000:‬‬

‫بخبرة‬ ‫(‪ )1847‬م��درس رياضيات ‪-‬‬ ‫‪16‬س��ن��ة ‪ -‬مستعد إلع��ط��اء دروس‬ ‫خ��ص��وص��ي��ة ف��ي ال��ري��اض��ي��ات لطالب‬ ‫التوجيهي كافةالفروع علمي وأدبي و ‪IT‬‬ ‫بأسلوب مميز ‪ -‬ت‪079/8812820:‬‬ ‫(‪ )2619‬أس��ت��اذ ري��اض��ي��ات ‪ -‬بخبرة‬ ‫ومستعد العطاء دروس لطلبة التوجيهي‬ ‫والجامعات ‪Differential - Calculus1‬‬ ‫‪ - - Calculus2‬بأسلوب سهل ومنبسط‬ ‫ ت‪078/8605486 - 079/5218779:‬‬‫(‪ )164‬استاذ رياضيات قدير ‪ -‬وبخبرة‬ ‫طويلة ‪ -‬مستعد لتدريس الرياضيات‬ ‫لطلبة التوجيهي العلمي واالدب���ي‬ ‫والمعلوماتية والمراحل االساسية ‪-‬‬ ‫ت‪078/6273053 - 079/6992703:‬‬

‫(‪ )424‬أودي ‪ - A4‬م‪ 2007-‬فضي‬ ‫ فحص كامل ‪4‬جيد ‪ -‬فل الفل‬‫عدا الفتحة ‪ -‬نظيفة بحالة الوكالة‬ ‫ من املالك ‪15500‬دينار نهائي ‪-‬‬‫للجادين ‪ -‬ت‪079/5957244:‬‬ ‫(‪ )2740‬اودي ‪ - A6‬م‪ 2010-‬كحلي غامق‬ ‫ من الداخل بيج ‪ -‬فل اضافات ‪ -‬جنط‪18‬‬‫ برادي جانبي‪+‬خلفي ‪ -‬كراسي كهرباء‬‫ قطعت‪18000‬كم ‪ -‬بحالة الوكالة ‪ -‬من‬‫المالك ‪ -‬ت‪079/5566662:‬‬

‫(‪ )1118‬بي ام‪ - 520‬دب‪ -‬م‪ - 99‬لون‬ ‫كحلي ‪ -‬غرفه جلد ‪ -‬حساس خلفي ‪-‬‬ ‫تحكم برادي خلفيه ‪ -‬ت‪079/5604440:‬‬ ‫(‪ )1113‬ب��ي ام‪ - X5‬سلفر‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬ده��ان الوكاله ‪ -‬للمراجعه ‪-‬‬ ‫ت‪079/5604440:‬‬

‫(‪ )537‬م��درس لغة اسبانية ‪ -‬على‬ ‫استعداد العطاء دروس خصوصية منزلي‬ ‫ف��ي اللغة االسبانية بطريقة علمية‬ ‫سريعة ومبسطة ‪ -‬ت‪078/5041107:‬‬ ‫‪079/5099649 -‬‬

‫(‪ )1111‬بي ام‪ - 520‬م‪ 95-‬فل كامل عدا‬ ‫الفتحه ‪ -‬للمراجعه ‪ -‬ت‪079/7934339:‬‬

‫(‪ )163‬م��درس��ة ف��ي��زي��اء وري��اض��ي��ات‬ ‫ خبرة‪20‬سنه في تدريس التوجيهي‬‫العلمي ‪ -‬تعطى دروس في المنازل‬ ‫للتوجيهي العلمي واالدبي والمعلوماتية‬ ‫وكافة المراحل ‪ -‬ت‪079/5482968:‬‬

‫(‪ )1638‬سيارة ‪ - BMW X5‬م‪2001-‬‬ ‫محولة ‪ - 2004‬لون ذهبي ‪ -‬فحص ‪7‬‬ ‫جيد ‪ -‬فل الفل ‪ -‬بورد باكيج ‪ -‬جنط ‪20‬‬ ‫ مرخصة سنة كاملة ‪ -‬بحالة الوكالة ‪-‬‬‫‪22500‬دينار ‪ -‬ت‪079/8164261:‬‬

‫(‪ )2632‬معلم رياضيات ماجستير ‪ -‬ذو‬ ‫خبرة ‪ -‬مستعد الع��ط��اء دروس في‬ ‫الرياضيات للتوجيهي لجميع الفروع‪-‬‬ ‫والصفوف االخرى ‪ -‬في المناهج االردنيه‬ ‫‪ -‬ت‪6/5336389 - 79/5183115:‬‬

‫(‪ )869‬سيارة ‪ - BMW X5‬م‪ 2003-‬لون‬ ‫شمباني ‪3000 -‬س��ي سي ‪ -‬فل الفل‬ ‫ فتحة ‪ -‬جلد ‪ - 4×4 -‬فحص كامل‬‫ اض��وي��ة كريستال ‪ -‬دفعة والباقي‬‫اقساط بدون وساطة البنوك من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪077/5641060 - 079/6960020:‬‬

‫(‪ )108‬دك��ت��ور رياضيات ‪ -‬لتدريس‬ ‫موادالجامعه ‪ - Cal101.102‬واالحصاء‬ ‫واالحتماالت والتحليل الهندسي وبحوث‬ ‫العمليات والرياضيات لطلبة االعمال‬ ‫واالقتصاد الجزئي ‪ -‬ت‪078/7498481:‬‬ ‫(‪ )2633‬معلم ماجستير كيمياء ‪ -‬ذو خبرة‬ ‫ مستعد العطاء دروس تقوية في‬‫الكيمياء للتوجيهي والموادالعلمية و ال‬ ‫‪ IG‬و لجميع الصفوف في المناهج االردنيه‬ ‫ ت‪6/5336389 - 79/5183115:‬‬‫(‪ )2792‬مدرس كيمياء ذو خبرة ‪ -‬على‬ ‫استعداد العطاء دروس خصوصيه في‬ ‫م��اده الكيمياء للمرحلتين االساسيه‬ ‫ت‪- 079/5467460:‬‬ ‫وال��ث��ان��وي��ه ‪-‬‬ ‫‪078/8255434‬‬ ‫(‪ )19‬م��درس ري��اض��ي��ات ‪ -‬خبرة ‪10‬‬ ‫سنوات في مجال التدريس التأسيسي‬ ‫‪ - IB - IG - SAT‬مستعد إلعطاء دروس‬ ‫تقوية ف��ي مناطق ع��م��ان الغربيه ‪-‬‬ ‫ت‪079/6037606:‬‬ ‫(‪ )13‬مدرس محاسبة ‪ -‬على استعداد‬ ‫الع��ط��اء دروس ف��ي م���ادة المحاسبة‬ ‫المحوسبة للثانوية والمبادئ للجامعات‬ ‫ب��اس��ل��وب مميز ‪ -‬ع��م��ان ال��غ��رب��ي��ة ‪-‬‬ ‫ت‪079/9622944:‬‬ ‫(‪ )1140‬مدرس رياضيات قدير ‪ -‬مستعد‬ ‫العطاء دروس تقويه في الرياضيات‬ ‫لكافة المراحل و المرحلة الثانويه و‬ ‫مناهج ‪ IGCSE‬و ‪ SAT‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪079/6971835:‬‬ ‫(‪ )1243‬م��درس لغة فرنسية ‪ -‬على‬ ‫اس��ت��ع��داد الع��ط��اء دروس خصوصية‬ ‫لجميع المراحل من االعدادي الى الثانوي‬ ‫ للمراجعة ‪ -‬ت‪- 079/6379830:‬‬‫‪079/5189210‬‬

‫(‪ )787‬س��ي��ارة ‪ - BMW‬للبيع‪-‬‬ ‫م��ودي��ل ح��دي��ث ‪ -‬لالستفسار‬ ‫مراجعة ‪www.bel3arabe.com -‬‬ ‫ ت‪078/7508900:‬‬‫(‪ )181‬سيارة ‪ - BMW 318i‬م‪2003-‬‬ ‫سلفر ‪ -‬جلد ‪ -‬فتحة ‪ -‬اتوماتيك ‪ -‬فل‬ ‫الفل ‪ -‬فحص ‪ -‬ت‪079/5440668:‬‬ ‫(‪ )1691‬سيارة ‪ - BMW520‬م‪ 95-‬فل‬ ‫كامل ما عدا الفتحة ‪ -‬لون احمر ‪ -‬بحالة‬ ‫جيدة ‪ -‬بسعر نهائي ‪ 6700‬دينار ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/6011692:‬‬ ‫(‪ )2950‬سيارة ‪ - BMW520‬م‪2008-‬‬ ‫لون اسود ‪ -‬كاملة االضافات ‪ -‬وارد الشركة‬ ‫ فحص كامل ‪ -‬السعر ‪ 29000‬دينار ‪-‬‬‫ت‪079/0172438:‬‬ ‫(‪ )2949‬سيارة ‪ - BMW X5‬م‪2007-‬‬ ‫الشكل الجديد ‪ -‬فل اوبشن ‪ -‬فحص‬ ‫ك��ام��ل ‪ -‬وارد وب��ح��ال��ة ال��وك��ال��ة ‪ -‬من‬ ‫املالك مباشرة بسعر ‪ 40,000‬دينار ‪-‬‬ ‫ت‪079/0172438:‬‬ ‫(‪ )2338‬سيارة ‪ - BMW X6‬م‪2009-‬‬ ‫لون ابيض داخ��ل احمر شامواه ‪+‬جلد‬ ‫ ف��ل اب��ش��ن ‪ -‬وارد وك��ال��ة ‪ -‬على‬‫الفحص ‪ -‬بسعرمغري م��ن المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/6005511:‬‬ ‫(‪ )1971‬سيارة‪ - BMW 730‬م‪ 2004-‬لون‬ ‫اسود ‪ -‬كاملة المواصفات ‪ -‬غير مجمركة‬ ‫ فحص كامل ‪ -‬ت‪079/9919779:‬‬‫(‪ )2051‬سيارة ‪ - BMW 318 IS‬م‪95-‬‬ ‫لون اسود ‪ -‬كوبيه ‪ -‬بحالة جيدة ‪ -‬فرش‬ ‫جلد ‪ -‬مكيف ‪ -‬سنتر ‪ -‬بور ‪ -‬مري كهرباء‬ ‫ ‪9500‬دينار ‪ -‬ت‪077/7737723:‬‬‫(‪ )1850‬بي ام سوريه ‪ - I316‬للبيع‬ ‫بحاله ممتازه ‪ -‬ل��ون اس��ود ‪ -‬م‪2008‬‬ ‫ كامل االض��اف��ات ‪ -‬م��اع��دا الجير ‪-‬‬‫ت‪078/5513955:‬‬ ‫(‪ )1809‬س��ي��ارة ‪- BMW X5‬‬ ‫م‪ 2003-‬ف��ل ال��ف��ل ‪ -‬سبورت‬ ‫بكج ك��ت ‪ -‬شاشة ‪ -‬ل��ون اس��ود‬ ‫ ب���دون ج��م��رك ‪ 7500 -‬دينار‬‫قابل للتفاوض ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/8201986:‬‬

‫(‪ )2190‬أودي ‪ - A4‬م‪ 2011-‬احمر‬ ‫ ف��ل الفل ‪ -‬بحالة ال��وك��ال��ة ‪ -‬تحت‬‫ال��ك��ف��ال��ة ‪ -‬ف��ح��ص ك��ام��ل ‪ -‬مرخصة‬ ‫ومؤمنة لسنة ‪ 29500 -‬دينار نهائي ‪-‬‬ ‫ت‪077/5483333:‬‬

‫(‪ )1562‬س��ي��ارة ‪BMW X5 4600 is‬‬ ‫ م‪ 2003-‬سبورت ب��ك��ج‪-‬وارد وبحالة‬‫الوكالة ‪ -‬أسود ‪ -‬تامني شامل ‪ -‬فحص‬ ‫ك��ام��ل ‪ -‬للجادين ‪25000 -‬ن��ه��ائ��ي ‪-‬‬ ‫ت‪077/5333111 - 079/7774040:‬‬ ‫(‪ )523‬سيارة ‪ - BMW 320Ci‬كشف‪-‬‬ ‫لون أزرق ‪ -‬سبورت ليفت ‪ -‬فل كامل‬ ‫ ف��ح��ص ك��ام��ل ‪ -‬ص��ي��ان��ة ش��رك��ة ‪-‬‬‫ت‪079/5742121:‬‬


52445

85

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

52376

39278

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


‫‪86‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫‪52421‬‬

‫‪122790‬‬

‫(‪ )2748‬س��ي��ارة ‪- BMW 523 i‬‬ ‫م‪ 2007-‬أس���ود ‪ -‬فحص ‪ -‬فل‬ ‫ك��ام��ل ‪ -‬بسعر ‪ 27000‬دي��ن��ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5549927:‬‬ ‫‪122856‬‬

‫(‪ )1021‬ميني ك��وب��ر ‪ -‬م‪2007-‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬لون احمر ‪ -‬بانوراما‬ ‫ مواصفات خاصة ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬‫ت‪079/5678585:‬‬

‫(‪ )1461‬سيارة ‪ - BMW 320‬زيتي‬ ‫ فل كامل ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬بدفعة‬‫‪ 900‬دينار او ب��دون دفعة والباقي‬ ‫اقساط شهرية بدون كفالء او تحويل‬ ‫رات���ب ‪ -‬ت‪- 079/5525973:‬‬ ‫‪077/7742880‬‬ ‫(‪ )2540‬س��ي��ارة ‪- BMW 320‬‬ ‫م‪ 2005-‬الشكل الحديث ‪ -‬فل‬ ‫كامل مسكر ‪ -‬جير تبترونيك ‪ -‬غرفة‬ ‫جلد ‪ -‬كندشن ‪ -‬زج��اج كهرباء ‪-‬‬ ‫مري ضب ‪ -‬برادي كهرباء ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬قطعت مسافة ‪ 140‬الف من‬ ‫المالك مباشرة بسعر ‪ 17000‬دينار‬ ‫‪ -‬ت‪079/7280060:‬‬

‫(‪ )2648‬س��ي��ارة ‪- BMW 520‬‬ ‫م‪ 2000-‬بحالة الوكالة ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬ت‪079/5433160:‬‬ ‫(‪ )901‬سيارة ‪ - BMW318I‬م‪2000-‬‬ ‫كحلي ‪ -‬فل ابشن ‪ -‬فحص امامي‬ ‫ج��ي��د‪/‬خ��ل��ف��ي م���ض���روب ‪ -‬بحالة‬ ‫ممتازة ‪10900 -‬دي��ن��ار نهائي ‪-‬‬ ‫ت‪079/5442299:‬‬ ‫(‪ )2525‬سيارة ‪ - BMW525‬م‪97-‬‬ ‫كحلي ‪ -‬وارد المانيا ‪ -‬اتوماتيك‬ ‫ مكيف بور ‪ -‬سنتر ‪ -‬زجاج ومري‬‫ك��ه��رب��اء ‪ -‬جنطات ‪ -‬م��ن المالك‬ ‫‪9800‬دينار ‪ -‬ت‪079/5761047:‬‬

‫(‪ )1512‬بي ام ‪ - 523‬م‪ - 98‬محوله‬ ‫‪ 2003‬دب ‪ -‬خمري ‪ -‬دبل فينوس ‪-‬‬‫فتحه كهرباء ‪ -‬مري كهرباء ‪ -‬زجاج‬ ‫كهرباء ‪ -‬مكيف تتش ‪ -‬جلد ‪ -‬جنط‬ ‫هامان ‪ -‬السعر ‪ - 12200‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬ت‪079/5183808:‬‬ ‫(‪ )1076‬سيارة ‪ - BMW520‬م‪2009-‬‬ ‫ل��ون أس���ود ‪ -‬فحص ك��ام��ل ‪ -‬فل‬ ‫اض��اف��ات ‪ -‬فتحة ‪ -‬جلد ‪ -‬زن��ون ‪-‬‬ ‫برادي كهرباء ‪ -‬شاشة ‪ -‬وارد وبحالة‬ ‫الوكالة ‪ -‬نقدا او اقساط بدفعة‬ ‫‪6000‬دينار ‪ -‬ت‪079/5109535:‬‬ ‫‪52447‬‬

‫‪122926‬‬


52218

87

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


‫‪88‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫‪39289‬‬

‫(‪ )2164‬ل��ي��م��ان��ز ‪ -‬م‪ 94-‬فل‬ ‫ع���دا ال��ج��ي��ر انجكشن ‪ -‬جنطات‬ ‫ترخيص سنه ‪ -‬على الفحص ‪-‬‬ ‫بسعر‪ - 2650‬ت‪079/6325759:‬‬ ‫ ‪078/8324585‬‬‫(‪ )1639‬ليمنز ‪ - GTi‬م‪ 95-‬ابيض‬ ‫ اتوماتيك ‪ -‬بور سنتر ‪ -‬كندشن ‪-‬‬‫زجاج كهرباء ‪ -‬دهان جديد ‪ -‬ترخيص‬ ‫سنة كاملة ‪ -‬ت‪079/7809153:‬‬ ‫(‪ )513‬سيلو ‪ -‬م‪ 96-‬لون شمباني‬ ‫ ف��ل اوب��ش��ن م��ع الجير ‪ -‬بحالة‬‫جيدة ‪ -‬السعر ‪ 3500‬دينار نقدا ‪-‬‬ ‫ت‪079/5534164:‬‬ ‫(‪ )2927‬اسبيرو ‪ -‬م‪ 93-‬لون كحلي‬ ‫ بحالة ممتازة ‪ -‬جيرعادي ‪ -‬دهان‬‫ج��دي��د ‪ -‬ك��وش��وك ج��دي��د ‪ -‬بسعر‬ ‫مناسب ‪ -‬ت‪079/6311317:‬‬

‫(‪ )1020‬سيارة ‪ - BMWX5‬م‪2001-‬‬ ‫فل ابشن ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬لون سلفر‬ ‫ لالتصال ‪ -‬ت‪079/5678585:‬‬‫(‪ )627‬سيارة ‪ - BMW520‬م‪2004-‬‬ ‫ل��ون كحلي ‪ -‬ف��ل اوب��ش��ن ‪ -‬فتحة‬ ‫بالسقف ‪ -‬فرش جلد بيج ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬بحالة ممتازة ‪ -‬نقدا او بدفعة‬ ‫‪ 5000‬دينار ‪ -‬ت‪079/6041294:‬‬

‫(‪ )2349‬تشارجر ‪ -‬م‪ 2007-‬لون‬ ‫فيراني ‪ -‬داخل جلد ‪ -‬ماتور ‪3500‬‬ ‫ على الفحص الكامل‪ -‬من المالك‬‫بسعر مغري ‪ -‬ت‪079/6671410:‬‬

‫(‪ )357‬سيارة‪ - BMWX5‬م‪2008-‬‬ ‫محرك ‪ - V8‬الشكل الجديد ‪ -‬أسود‬ ‫ميتالك ‪ -‬دبل بانوراما ‪ -‬فل اضافات‬ ‫ بحالة الوكالة ‪-‬املسافة‪37.000‬كم‬‫ وارد أمل��ان��ي��ا ‪ -‬م���ن امل���ال���ك ‪-‬‬‫ت‪079/5543850:‬‬

‫(‪ )1928‬نايترو ‪ -‬م‪ 2007-‬لون اسود‬ ‫ فل اوبشن عدا الفتحة ‪ -‬فحص‬‫كامل ‪17000 -‬دينار قابل للتفاوض‬ ‫‪ -‬ت‪079/5728882:‬‬

‫(‪ )93‬س���ي���ارة ‪- bmw335i‬‬ ‫م‪ 2008-‬كشف ‪ -‬ف��ل كامل‬ ‫االض��اف��ات ‪ -‬ل��ون سلفر ‪ -‬فرش‬ ‫أحمر ‪ -‬فحص كامل بحالة ممتازة‬ ‫ من املالك ‪43000 -‬دي��ن��ار ‪-‬‬‫ت‪079/6501719:‬‬

‫(‪ )1611‬تشارجر ‪ -‬م‪ 2007-‬سلفر‬ ‫ فحص كامل ‪ 2700 -‬سي سي‬‫ صيانة وك��ال��ة ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬‫ت‪079/8787067:‬‬

‫(‪ )1108‬تشارجر ‪ -‬م‪ 2007-‬فحص‬ ‫ك��ام��ل ف��ل اض��اف��ات ب���دون فتحة‬ ‫وجلد ‪ -‬ل��ون سلفر محرك ‪2700‬‬ ‫بسعر‪15600‬دينار ‪ -‬او للمبادلة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5070047:‬‬

‫(‪ )2680‬كاديالك ‪ - CTS‬م‪2003-‬‬ ‫سلفر ‪ -‬فحص ‪4‬جيد ‪ -‬ضربه شمعه‬ ‫وسط ‪ -‬فل كامل ‪ -‬مع فتحه وجلد‬ ‫ محرك ‪3200‬س���ي س��ي ‪ -‬بحاله‬‫الوكاله ‪ -‬جنط ‪ -‬حساسات ‪ -‬تلفون‬ ‫ بلوتوث ‪ -‬بسعر ‪16‬ال��ف دينار ‪-‬‬‫دفعه ‪6000‬والباقي اقساط شهريه‬ ‫ت‪- 079/7571177:‬‬ ‫‪- 350‬‬ ‫‪079/9606033‬‬

‫(‪ )791‬شارجر ‪ -‬م‪ 2006-‬سلفر ‪ -‬فل‬ ‫اوبشن عدا الفتحة ‪ -‬كشافات‪+‬دبل‬ ‫اك����زوزت ري��اض��ي ‪ -‬ف��ح��ص كامل‬ ‫ ‪2700‬س���ي س��ي ‪-‬بحالة الوكالة‬‫ ‪15500‬دي���ن���ار ‪ -‬او امل��ب��ادل��ة ‪-‬‬‫ت‪079/5519996:‬‬ ‫(‪ )2497‬تشارجر ‪ -‬م‪ 2008-‬لون‬ ‫سلفر ‪2700 -‬س���ي س��ي ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬جنط مميز ‪ - 20‬من المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪079/9190697:‬‬

‫(‪ )1430‬كاديالك ‪ - SRX‬م‪2006-‬‬ ‫رمادي ‪ - 4×4 -‬واردالوكالة ‪ -‬صيانة‬ ‫واصالح الوكالة ‪ -‬بحالة ممتازة ‪-‬‬ ‫فل اوبشن ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬بانوراما‬ ‫ ش��اش��ات ‪ -‬ك��راس��ي جلد كهرباء‬‫مدفأة ‪ -‬زنون ‪ 25 -‬الف نهائي ‪-‬‬ ‫ت‪079/7799778:‬‬

‫(‪ )2448‬كاليبرا ‪ -‬م‪ 2008-‬ابيض‬ ‫ كفاله الوكاله ‪ -‬جلد ‪ -‬جنطات ‪-‬‬‫تدفئة ‪ -‬كراسي ‪ -‬كشافات ‪ -‬مثبت‬ ‫سرعه ‪ -‬تحكم ستيرنج ‪ -‬قطعت‪47‬‬ ‫الف ‪ -‬ت‪079/5549554:‬‬

‫(‪ )515‬اسكاليد هايبرد ‪ -‬م‪2009-‬‬ ‫لون اسود ‪ -‬من الداخل جلد بيج ‪-‬‬ ‫كاملة االضافات ‪ -‬بحالة الوكالة ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/9290004:‬‬

‫(‪ )2398‬جيب دودج نايترو ‪ -‬م‪2007‬‬ ‫ جميع االضافات ‪ -‬فتحه ‪ -‬كراسي‬‫جلد ‪ -‬وك��ه��رب��اء مدفئة ‪ -‬تحكم‬ ‫ستيرنج ‪ -‬كشافات ‪ -‬جنطات كروم‬ ‫ بلوتوث ‪ -‬بحاله الوكاله ‪ -‬على‬‫الفحص الكامل ‪ -‬السعر‪- 20500‬‬ ‫ت‪079/6063880:‬‬

‫(‪ )1387‬ك��ادي�لاك‪ - CTS‬م‪2011-‬‬ ‫أبيض لؤلؤي ‪ -‬فل ما عداالفتحة‬ ‫ وارد الوكالة ‪ -‬تحت كفالة الوكالة‬‫ صيانةجديدة ‪ -‬ك��وش��وك جديد‬‫ فخص كامل ‪ -‬بحالةممتازة ‪-‬‬‫ت‪079/6638110:‬‬

‫(‪ )2131‬تشارجر ‪ -‬م‪ 2007-‬سلفر‬ ‫ جميع االض���اف���ات ع���دا الفتحة‬‫وال��ج��ل��د ‪ -‬فحص ك��ام��ل ‪2700 -‬‬ ‫سي سي ‪ -‬بسعر ‪15800‬دي��ن��ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5424834:‬‬ ‫(‪ )621‬تشارجر ‪ -‬م‪ 2008-‬سلفر‬ ‫ ‪2700‬س��ي سي ‪ -‬فل ابشن عدا‬‫الفتحة ‪ -‬فحص كامل ح��رة جديد‬ ‫نقدا او اقساط ‪ -‬بدفعة ‪5000‬دينار‬ ‫‪ -‬ت‪079/6347555:‬‬

‫(‪ )1982‬كابرس ‪ -‬م‪ 2000-‬فحص‬ ‫ك��ام��ل ‪ -‬ف���ل اوب���ش���ن م���ع جير‬ ‫اوتوماتيك ‪ -‬مرخصة ومؤمنة ‪ -‬من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/5588000:‬‬

‫(‪ )117‬رام ‪ -‬م‪ 2006-‬خمري ‪5.7 -‬‬ ‫هيمي ‪ - 4×4 -‬فرش جلد لون خمري‬ ‫ فل عدا الفتحة ‪ -‬فحص كامل ‪-‬‬‫بحالة ممتازة ‪ -‬ت‪079/5221024:‬‬

‫(‪ )1964‬ماليبو ‪ -‬م‪ - 2010‬اسود‬ ‫ملوكي ‪ -‬ف��ل م��ع فتحه ‪ -‬جمرك‬ ‫ج��دي��د ‪ -‬ف��ح��ص ك��ام��ل ‪ -‬بحاله‬ ‫الوكاله ‪ -‬ت‪- 079/6926927:‬‬ ‫‪078/8464646‬‬

‫(‪ )2647‬نايترو ‪ -‬م‪ 2007-‬لون ابيض‬ ‫ فحص كامل ‪ -‬فل كامل عدا الفتحة‬‫ للمراجعة ‪ -‬ت‪- 078/8600145:‬‬‫‪079/5620826‬‬

‫(‪ )2585‬تاهو ‪ /‬بنزين ‪ -‬م‪2006-‬‬ ‫شصي قصير ‪ -‬سمارات ‪ -‬جلد بيج‬ ‫كهرباء ‪ -‬ميموري مدفأ ‪ -‬فتحة ‪4*4 -‬‬ ‫ مكيف مركزي ‪ - DVD -‬مواصفات‬‫خاصة مميزة ‪ -‬كوشوك جديد ‪7 -‬‬ ‫مقاعد ‪ -‬وارد وبحالة الوكالة ‪ -‬فحص‬ ‫ نقدا أو أقساط ‪ -‬يمكن المبادلة ‪-‬‬‫ت‪078/8836327:‬‬ ‫(‪ )1936‬ماليبو ‪ -‬م‪ - 2010‬سلفر ‪-‬‬ ‫جمرك جديد ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬ماعدا‬ ‫الجلد والفتحه ‪ -‬جنط ‪ - 17‬بحاله‬ ‫الوكاله ‪ -‬ت‪079/0523650:‬‬ ‫(‪ )2678‬آفيو ‪ -‬م‪ 2009-‬لون أبيض‬ ‫ فل كامل ‪ -‬جمرك جديد ‪ -‬فحص‬‫كامل ‪ -‬بحالة الوكالة ‪ -‬بسعر ‪8900‬‬ ‫نهائي ‪ -‬ت‪079/5138383:‬‬ ‫(‪ )792‬ابيكا ‪ -‬م‪ 2008-‬اس��ود ‪-‬‬ ‫فل اوبشن مع فتحة ‪ -‬حساسات‬ ‫ ج��ن��ط��ات ‪ -‬ت��ح��ك��م ط�����ارة ‪-‬‬‫زينون‪ -‬كشافات ‪ -‬بحالة الوكالة‪-‬‬ ‫قطعت‪27000‬كم ‪14000 -‬دينار او‬ ‫املبادلة ‪ -‬ت‪077/9979911:‬‬ ‫(‪ )1839‬تريل بليزر ‪ -‬م‪2004-‬‬ ‫سلفر ‪ -‬وارد امريكا ‪7 - 4×4 -‬‬ ‫مقاعد ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬بحالة ممتازة‬ ‫ فرش جلد ‪ -‬كاملة االضافات ‪-‬‬‫ت‪079/6617867:‬‬ ‫(‪ )842‬بليزر ‪ -‬م‪4-×4 2005-‬‬ ‫كحلي ‪ -‬فل ما عدا الفرش ‪ -‬امامي‬ ‫ج��ي��د خ��ل��ف��ي ق��ص��ع��ات ‪ -‬بحالة‬ ‫ممتازة‪-‬كوشوك وترخيص حديث‬ ‫ استعمال شخصي ‪ -‬من المالك ‪-‬‬‫ت‪079/5366068:‬‬ ‫(‪ )1513‬أوبترا ‪ -‬م‪ 2010-‬سلفر بلو ‪-‬‬ ‫تحكم طارة ‪ -‬فحص ‪ -‬جمرك جديد ‪-‬‬ ‫بدفعة‪ 1800‬د وأقساط بدون تحويل‬ ‫راتب أو إقتطاع ‪ -‬ت‪079/9229945:‬‬ ‫ ‪079/5606460‬‬‫(‪ )866‬بليزر ‪ -‬للبيع‪ -‬فل ما عدا‬ ‫الفتحة ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬حره جديد ‪-‬‬ ‫نقدا او دفعه والباقي اقساط ‪ -‬بدون‬ ‫وساطه البنوك ‪ -‬ت‪079/9940028:‬‬ ‫ ‪077/5641060‬‬‫(‪ )1469‬سبارك ‪ -‬م‪ - 2006‬اسود ‪-‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬مكيف‪ -‬بور ‪800 -‬سي‬ ‫سي ‪ -‬اقتصاديه ‪ -‬بحاله الوكاله ‪-‬‬ ‫بسعر ‪ - 3900‬ت‪079/6506731:‬‬

‫(‪ )1053‬افلنش ‪ - Z701‬م‪2008-‬‬ ‫خمري ‪ -‬كراسي كهرباء مدفأ ‪× 4 -‬‬ ‫‪ - 4‬شاشتين‪ DVD‬سماعات بلوتوث‬ ‫ مري كهرباء ‪ +‬مدفية تحكم طارة‬‫فتحة سقف ميموري كراسي كندشن‬ ‫لمس تشغيل ع��ن بعد كوتشوك‬ ‫جديد حساس اضوية ومساحات ‪-‬‬ ‫ت‪079/6653953:‬‬ ‫(‪ )1674‬شفر افيو ‪ -‬م‪ 2008-‬لون‬ ‫سلفر‪ -‬فل ‪ 1400 -‬سي سي‪ -‬خلفي‬ ‫جيد‪ -‬امامي راسية‪ -‬السعر ‪7800‬‬ ‫دينار ‪ -‬ت‪078/8871341:‬‬ ‫(‪ )1453‬ابيكا ‪ -‬م‪ 2005-‬الفحص‬ ‫خالي قص قلبان ‪ -‬جير اتوماتيك‬ ‫ مرخصة ومؤمنة ‪ -‬شامل سنة‬‫كاملة ‪ -‬البيع ب��داع��ي السفر ‪-‬‬ ‫ت‪079/8917517:‬‬

‫(‪ )1721‬آفيو ‪ -‬م‪ 2008-‬سلفر ‪-‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬جمرك جديد ‪ -‬فل‬ ‫اضافات ‪ -‬جير اتوماتيك ‪ -‬كشافات‬ ‫ زج��اج كهرباء ‪ -‬بحالة الوكالة ‪-‬‬‫نقدا او اقساط بدفعة ‪ 900‬دينار‬ ‫ ت‪079/5109535:‬‬‫(‪ )1144‬اوب���ت���را ‪ -‬م‪2005-‬‬ ‫ماتور‪+‬كالتش وجيرجديد ‪ -‬ابيض‬ ‫مع اسود ‪ -‬انذار‪SRS - AIR BAG -‬‬ ‫ جنط ‪- 16‬ف��رش جديد ‪ -‬مسجل‬‫‪ - DVD‬م��ن ال��م��ال��ك‪7800‬دي��ن��ار‬ ‫ت‪- 078/8877424:‬‬ ‫‬‫‪079/5728928‬‬ ‫(‪ )1750‬شفر ‪Chevrolet Traverse‬‬ ‫ م‪ 2009-‬غير مجمركة ‪ -‬لون‬‫كحلي ‪ -‬جميع االضافات ‪ -‬للمراجعة‬ ‫‪ -‬ت‪079/5545579:‬‬

‫(‪ )1101‬ك���روز ‪ -‬م‪ 2012-‬فل‬ ‫اوب��ش��ن ‪ -‬بحالة ال��وك��ال��ة ‪ -‬حرة‬ ‫جديد ‪ -‬بدفعة ‪ 6000‬دينار والباقي‬ ‫اق��س��اط ‪ 300‬دي��ن��ار شهري ب��دون‬ ‫بنوك ‪ - -‬ت‪- 079/7017513:‬‬ ‫‪079/7052584‬‬ ‫(‪ )2703‬كومارو كشف ‪ -‬م‪2012-‬‬ ‫احمر الفرش جلد ‪ -‬محرك ‪3600‬سي‬ ‫سي ‪ -‬السعر حرة ‪23,000 -‬دينار ‪-‬‬ ‫ت‪079/7696170:‬‬ ‫(‪ )2053‬شفروليه كروز ‪ -‬م‪2011-‬‬ ‫سلفر ‪ -‬م��ح��رك‪ 1800‬س��ي س��ي ‪-‬‬ ‫جنط ‪ - 16‬كشافات ‪ -‬فل كامل عدا‬ ‫الفتحة ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬للبيع بداعي‬ ‫ت‪- 079/5935323:‬‬ ‫السفر ‪-‬‬ ‫‪078/8078402‬‬

‫(‪ )2161‬ك����روز ‪ - LT‬م‪2010-‬‬ ‫شامبين ‪ -‬ف��ح��ص ‪1800 -‬س���ي‬ ‫سي ‪ -‬جنط ‪ -‬زج��اج وم��ري كهرباء‬ ‫ تحكم ط���ارة ‪ -‬مثبت س��رع��ة ‪-‬‬‫حساسات خلفية ‪ -‬كامل االضافات ‪-‬‬ ‫‪14,400‬دينار ‪ -‬ت‪077/7344442:‬‬ ‫ ‪078/7344442‬‬‫(‪ )1095‬افيو ‪ -‬م‪ 2008-‬فحص‬ ‫ك��ام��ل ل���ون ك��ح��ل��ي ح���رة ج��دي��د‬ ‫بحالة ال��وك��ال��ة ‪ -‬بدفعة ‪3500‬‬ ‫والباقي اقساط ‪ 250‬شهري بدون‬ ‫ت‪- 079/7017513:‬‬ ‫ب��ن��ك ‪-‬‬ ‫‪079/7052584‬‬ ‫(‪ )2450‬ترافرس ‪ -‬م‪ 2009-‬سلفر‬ ‫ ‪ - 4×4‬بانوراما ‪ -‬جميع االضافات ‪-‬‬‫فحص كامل ‪ -‬مجمركة او حرة ‪ -‬للبيع‬ ‫او المبادلة ‪ -‬ت‪077/7511119:‬‬

‫(‪ )690‬اوبترا ‪ -‬م‪ 2009-‬أس��ود ‪-‬‬ ‫‪1600‬سي سي ‪ -‬أوتوماتيك ‪ -‬زجاج‬ ‫وم��ري كهرباء ‪ - ABS -‬اي��رب��اج ‪-‬‬ ‫جنطات ‪ -‬كشافات ‪ -‬تحكم طاره‬ ‫ مسجل و ‪ CD‬تشينجر ‪ -‬سنتر مع‬‫ريموت ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬جمرك جديد‬ ‫ ‪ - 10600‬ت‪079/7256545:‬‬‫(‪ )2530‬بليزر ‪ -‬م‪ - 2006‬شامبين‬ ‫ فحص كامل ‪ -‬جمرك جديد ‪ -‬جميع‬‫االضافات ‪ -‬جير تيبترونيك ‪4×4 -‬‬ ‫ غرفه جلد بيج ‪ -‬مرشات ‪ -‬بحاله‬‫ال��وك��ال��ه ‪ -‬بدفعه ‪1200‬وال��ب��اق��ي‬ ‫اقساط ‪ -‬ت‪079/7100917:‬‬ ‫(‪ )581‬تاهو هايربد ‪ - 4×4‬م‪2008-‬‬ ‫ل���ون اس���ود ‪ -‬ف��ل ك��ام��ل ‪ -‬فتحة‬ ‫ شاشة خلفية ‪ -‬فحص كامل ‪-‬‬‫تأمني شامل ‪ -‬من املالك مباشرة‬ ‫‪ -‬ت‪079/6480863:‬‬

‫(‪ )2889‬ك��روز ‪ -‬م‪ 2010-‬سلفر‬ ‫بلو ‪1600 -‬سي سي ‪ -‬بحالةالوكالة‬ ‫ فحص كامل فل كامل عداالفتحة‬‫ ج��ي��ر ت��ب��ت��رون��ي��ك ‪6 -‬غ���ي���ار ‪-‬‬‫ترخيص سنة ‪12800 -‬دي���ن���ار ‪-‬‬ ‫ت‪078/8022412:‬‬

‫(‪ )2845‬سيلو ‪ -‬م‪ 96-‬لون شامبين‬ ‫ ف��ل كامل ع��دا الجير ‪ -‬جنط ‪-‬‬‫كاوتشوك جديد ‪ -‬فحص كامل ‪-‬‬ ‫ترخيص لنهاية السنة ‪3100 -‬دينار‬ ‫ ت‪079/5454375:‬‬‫(‪ )2464‬نوبيرا ‪ -‬م‪ 2001-‬نفض‬ ‫جديد ‪ -‬جنط ‪ -‬بسعر ‪ 3700‬دينار‬ ‫‪ -‬ت‪079/6823685:‬‬

‫(‪ )1442‬ف��ورد ك���راون ‪ -‬فكتوريا‬ ‫ م‪ 88‬محرك ‪5000‬س���ي س��ي ‪-‬‬‫‪ 8‬سلندر ‪ -‬ف��ل اوب��ش��ن ‪ -‬فحص‬ ‫مرخصه لغاية شهر ‪ - 8‬بترخيص‬ ‫سنوي ‪520‬دينار ‪ -‬سعر‪ 3500‬الف‬ ‫ ت‪079/5890958:‬‬‫(‪ )1151‬ف��ورد ‪ - F 150‬م ‪2006-‬‬ ‫لون خمري ‪ -‬فل عدا الفتحة ‪ -‬فحص‬ ‫ غطاء فايبر ‪ -‬كاميرا خلفية ‪ -‬هاتف‬‫نظام ‪ - GPS‬ت‪079/7680069:‬‬ ‫(‪ )1860‬ف��ورد سكيب ‪ -‬م‪2010-‬‬ ‫فيراني غامق ‪ -‬جمرك جديد ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬السعر ‪ 19.000‬دي��ن��ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/6086202:‬‬ ‫(‪ )1947‬فيوجن ‪ -‬م‪ 2010-‬جمرك‬ ‫جديد ‪ -‬بحاله الوكاله ‪ -‬فل كامل‬ ‫ ماعدا الفتحه ‪ -‬غرفه جلد ‪ -‬جنط‬‫‪ - 17‬ك��ش��اف��ات ح��س��اس��ات تحكم‬ ‫طاره ‪ -‬بسعر مغري من المستورد‬ ‫ ت‪079/0523650:‬‬‫(‪ )2705‬اكسبلورر ‪ -‬م‪ 2011-‬لون‬ ‫سلفر ‪ -‬اتوبارك ‪ -‬بانوراما ‪ -‬لمتد‬ ‫ف��ل اض���اف���ات ال��ف��رش ج��ل��د بيج‬ ‫ج��م��رك ج��دي��د ‪43500 -‬دي���ن���ار ‪-‬‬‫ت‪079/7696170:‬‬ ‫(‪ )441‬ك��راون فكتوريا ‪ -‬م‪2001-‬‬ ‫ل��ون فرياني ‪ -‬بحالة ممتازة جدا‬ ‫ ‪ 5,900‬دينار ‪ -‬الرتخيص ‪70‬دينار‬‫ ت‪077/7701177:‬‬‫(‪ )1088‬ف��ورد ‪ - F150‬م‪2009-‬‬ ‫الشكل الجديد ‪ -‬لون فيراني ‪ -‬ماتور‬ ‫‪4600‬سي سي ‪ -‬فحص كامل ‪-‬قاطع‬ ‫مسافة ‪ 37000‬ميل ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/9060901:‬‬ ‫(‪ )1048‬فورد موستينج ‪ -‬م‪2009-‬‬ ‫ل���ون ف��ي��ران��ي ‪ -‬ف��ح��ص ج��ي��د ‪-‬‬ ‫بريميوم ‪ -‬فل كامل ‪ -‬ستة سلندر‬ ‫ ت‪079/9669915:‬‬‫(‪ )1747‬اسكيب ‪ -‬م‪ 2008-‬هايبرد‬ ‫ لون اسود ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬كاملة‬‫االضافات ما عدا الفتحة ‪ -‬غرفة جلد‬ ‫سكني ‪ -‬ت‪079/5545579:‬‬


52406

89

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


‫‪90‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫(‪ )1112‬س��ي��ف��ي��ك ‪ -‬ف��ي��ران��ي‬ ‫ م‪ - 2005‬ف��ل اوب��ش��ن ‪ -‬بحاله‬‫ممتازه ‪ -‬تامين شامل ‪ -‬فحص‬ ‫‪2‬ج��ي��د ‪ -‬ب���س���ع���ر‪9500‬دي���ن���ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/6468726:‬‬ ‫(‪ )1580‬سيفيك ‪ -‬م‪ 2008-‬هايبرد‬ ‫ لون فيراني ‪ -‬فرش جلد ‪ -‬كاملة‬‫االض��اف��ات ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬بحالة‬ ‫الوكالة ‪ -‬بسعر نهائي ‪ 12000‬دينار‬ ‫‪ -‬ت‪078/6994858:‬‬

‫‪122982‬‬

‫(‪ )1816‬سيفيك ‪ -‬م‪ - 99‬فل ‪-‬‬ ‫سيارة مقعد ‪ -‬لون كحلي ‪ -‬ترخيص‬ ‫شهر ‪ - 2014/3‬اي��رب��اج ‪ -‬خلفي‬ ‫م��ض��روب ‪ -‬مصلح ام��ام��ي جيد ‪-‬‬ ‫ت‪079/5635058:‬‬

‫(‪ )2030‬سكيب ‪ -‬م‪ - 2008‬جمرك‬ ‫جديد ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬فورويل ‪-‬‬ ‫تحكم طاره كشافات ‪ -‬حساسات ‪ -‬فل‬ ‫اتوماتيك ‪ -‬يقطع مسافه ‪280‬كيلو‬ ‫بالتنكه ‪ -‬ت‪- 079/6008677:‬‬ ‫‪077/7977377‬‬

‫(‪ )516‬هوندا ‪ -‬م‪ 2009-‬جمرك‬ ‫جديد ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬لون اسود‪-‬‬ ‫صيانة كاملة ‪ -‬فل كامل ما عدا‬ ‫الفتحة والجلد ‪ -‬دراي كلين وبولش‬ ‫‪ -‬ت‪079/7092727:‬‬

‫(‪ )689‬ف���وك���اس ‪ -‬دب���ل ج��ي��ر‪-‬‬ ‫‪1600‬س�����ي س��ي ‪ -‬زج����اج وم��ري‬ ‫كهرباء ‪ - ABS -‬اي��رب��اج ‪ -‬تحكم‬ ‫ ‪ - CD‬سنتر مع ريموت ‪ -‬فحص‬‫كامل ‪ -‬بحالة الوكالة ‪ -‬جمرك جديد‬ ‫‪ -‬ت‪079/7256545:‬‬

‫(‪ )2311‬سيفيك ‪ -‬م‪ 2005-‬فيراني‬ ‫ فحص كامل ‪ -‬فل كامل ماعدا‬‫الجير ‪ -‬كوشوك جديد ‪-‬مرخصة‬ ‫ بحالة الوكالة ‪ -‬بسعر مغري ‪-‬‬‫ت‪078/8186729:‬‬

‫(‪ )2146‬اس��ك��ي��ب ‪ -‬م‪2009-‬‬ ‫سلفربلو ‪ -‬فتحه ‪ -‬ف��رش مخمل‬ ‫ كراسي كهرباء ‪ -‬فحص كامل‬‫ جمرك حديث ‪ -‬بسعر‪- 18.500‬‬‫ت‪079/5141414:‬‬

‫(‪ )798‬هوندا ‪ - CVR‬م‪ 2006-‬لون‬ ‫سلفر ‪ -‬فل اوبشن ‪ -‬فحص دقة‬ ‫وقصعة ام��ام��ي ‪ -‬خلفي مضروب‬ ‫جيد ‪ -‬بسعر ‪ 13,800‬دي��ن��ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/6586518:‬‬

‫(‪ )2409‬اكسبلورر ‪ -‬م‪ 2010-‬فيراني‬ ‫ غرفه بيج ‪ -‬كامله االض��اف��ات ‪-‬‬‫فتحه ‪ -‬جلد مدفئة ‪ -‬حساس خلفي‬ ‫ ‪7‬ركاب ‪ -‬تكييف مركزي ‪ -‬مرشات‬‫جانبيه ‪CD -‬تشينجر ‪ -‬جمرك جديد‬ ‫ على الفحص الكامل ‪ -‬قطعت‪33‬‬‫الف ‪ -‬تحت الكفاله ‪-28500 4*4 -‬‬ ‫‪ -‬ت‪079/9055081:‬‬

‫(‪ )2922‬أك���ورد ‪ -‬م‪ 2004-‬لون‬ ‫شامبين ‪ -‬غرفة بيج ‪ -‬فل أوبشن‬ ‫عدا الفتحة والجلد ‪ -‬بحالة الوكالة‬ ‫ ف��ح��ص ك��ام��ل ‪ -‬م��ن ال��م��ال��ك ‪-‬‬‫ت‪079/6385997:‬‬ ‫(‪ )186‬س��ي��ف��ي��ك‪ - LXi‬م‪2009-‬‬ ‫أس����ود ‪1800 -‬س�����ي س��ي فيتك‬ ‫ الشكل الحديث ‪ -‬جمرك جديد‬‫ فل اوبشن ب��دون فتحة ‪ -‬فحص‬‫‪4‬جيد ‪14900 -‬دينار من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪078/5364031:‬‬

‫(‪ )2440‬سكيب ‪ -‬م‪ 2010-‬بترولي‬ ‫ فحص كامل ‪ -‬بحاله الوكاله ‪ -‬نقدا‬‫او باالقساط ‪ -‬ت‪- 079/6726390:‬‬ ‫‪079/8727077‬‬

‫(‪ )2926‬سيفيك ‪ - EXI‬م‪2003-‬‬ ‫سلفر ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬فل اوبشن‬ ‫ بحالة الوكالة ‪ -‬استعمال شخصي‬‫ عدم تدخل الوسطاء من المالك‬‫مباشرة ‪ -‬ت‪077/2088266:‬‬

‫(‪ )369‬جيب ف��ورد سكيب هايربد‬ ‫ م‪ 2005-‬ل����ون أخ���ض���ر مع‬‫فضي ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬لالتصال‬ ‫ت‪- 079/5100044:‬‬ ‫‬‫‪077/2002036‬‬

‫(‪ )2652‬هوندا ‪ - CRZ‬م‪2011-‬‬ ‫هايبرد ‪1500 -‬سي سي ‪ -‬فل الفل‬ ‫ ‪6‬غيار رياضية ‪ -‬مميزة جدا ‪ -‬بسعر‬‫‪14900‬دينار ‪ -‬ت‪079/5138502:‬‬

‫(‪ )2523‬ف���ورد سكيب ‪ -‬م‪2008‬‬ ‫ اسود ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬فل الفل‬‫مسكر ‪ -‬بحاله الوكاله ‪ -‬نقدا او‬‫باالقساط ‪ -‬ت‪- 079/6726390:‬‬ ‫‪079/8727077‬‬ ‫(‪ )2847‬فوكاس ‪ -‬م‪ 2009-‬بحري‪/‬‬ ‫هاتش باك ‪1600 -‬سي سي ‪ -‬دبل‬ ‫جري ‪ -‬دبل اي��رب��اج‪ - ABS-‬مفتاح‬ ‫ري��م��وت ‪ -‬فحص ك��ام��ل ‪ -‬جمرك‬ ‫ت‪- 079/5654379:‬‬ ‫حديث ‪-‬‬ ‫‪079/5616054‬‬

‫(‪ )1569‬ألنترا ‪ -‬م‪ 2011-‬فيراني‬ ‫ ‪1600‬س��ي سي ‪ -‬بور ‪ -‬مكيف ‪-‬‬‫سنترلوك ‪ -‬زجاج‪+‬مرايا كهرباء ‪-‬‬ ‫جيراتوماتيك ‪ - CD -‬ايرباج ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬تأمين شامل ‪ -‬من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/9210800:‬‬

‫(‪ )2849‬ف��ورد‪ - Mustang‬م‪2013-‬‬ ‫الشكل الجديد ‪- Shelby Line -‬‬ ‫سلفر ‪ -‬فحص ‪Premium Package -‬‬ ‫ اتوماتيك ‪ - beautiful Car -‬للبيع‬‫او البدل ‪ -‬ت‪078/8884894:‬‬

‫(‪ )1322‬افانتي ‪ -‬م‪ 2007-‬لون‬ ‫سلفر ‪ -‬ف��ح��ص ك��ام��ل ‪ -‬جمرك‬ ‫جديد ‪ -‬فل اضافات ‪ -‬بحالة الوكالة‬ ‫ من املالك مباشرة بسعر مغري ‪-‬‬‫ت‪079/5102710:‬‬

‫(‪ )2856‬فوكاس ‪ -‬م‪ 2008-‬ابيض‬ ‫ سيدان‪-1600‬سي سي ‪ -‬دبل جري‬‫ دب��ل اي��رب��اج‪ - - ABS-‬مفتاح‬‫ري��م��وت ‪ -‬فحص ك��ام��ل ‪ -‬جمرك‬ ‫ت‪- 079/5654379:‬‬ ‫حديث ‪-‬‬ ‫‪079/5616054‬‬

‫(‪ )1057‬يوكن ‪ - XL‬م‪ 2008-‬لون‬ ‫أس��ود ‪7 -‬رك��اب ‪ -‬فل ع��دا الفتحة‬ ‫والجلد ‪ - 4*4 -‬السعر ‪ 30‬ألف دينار‬ ‫قابل للتفاوض ‪ -‬ت‪078/5528886:‬‬ ‫(‪ )2105‬ان���ف���وي ‪ -‬م‪2003-‬‬ ‫شكل‪ - 2008‬جميع االضافات عدا‬ ‫الفتحه ‪ -‬بحاله الوكاله ‪ -‬فحص كامل‬ ‫ ميتاليك ‪ -‬من المالك او المبادله ‪-‬‬‫ت‪079/9768293:‬‬ ‫(‪ )2819‬اكاديا ‪ -‬م‪ 2008-‬خمري ‪-‬‬ ‫جلد ‪7 -‬ركاب ‪ -‬بحالة ممتازة ‪ -‬غير‬ ‫مجمرك ‪10,000 -‬دي��ن��ار ‪ -‬مجمرك‬ ‫‪ 24000‬دينار نهائي ‪ -‬للجادين ‪-‬‬ ‫ت‪079/9790688:‬‬ ‫(‪ )2858‬ان��ف��وي ‪ -‬م‪ 2008-‬لون‬ ‫اسود ‪ -‬فل اوبشن ‪ -‬بدون فتحة ‪-‬‬ ‫فرش جلد ‪ - 4×2 -‬بحالة ممتازة‬ ‫ فحص كامل ‪ 16250 -‬دينار ‪-‬‬‫ت‪079/6575353:‬‬ ‫(‪ )475‬اك��ادي��ا ‪ -‬م‪ 2008-‬ابيض‬ ‫ل��ؤل��ؤي ‪ -‬ف��ح��ص ك��ام��ل ‪ -‬بحالة‬ ‫ممتازة ‪ DVD -‬سقف ‪ DVD-‬شاشة‬ ‫مع تلفون ‪ - GBS - CD -‬كاميرا‬ ‫تحكم بالسرعة ‪ -‬حساسات ‪ -‬اضوية‬ ‫زنون ‪ -‬دعاسات ابواب ‪ -‬كشافات ‪-‬‬ ‫ت‪079/9916516:‬‬ ‫(‪ )2299‬أك��ادي��ا ‪ -‬م‪ 2008-‬لون‬ ‫بني ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬جمرك جديد ‪-‬‬ ‫السعر ‪ - 27000‬من المالك مباشرة‬ ‫ ت‪079/5488833:‬‬‫(‪ )1014‬ج��ي��ب اك���ادي���ا ‪- SLT‬‬ ‫م‪ 2008-‬لون سلفر ‪ -‬فل اوبشن‬ ‫ ت‪079/9258111:‬‬‫(‪ )880‬ي��وك��ن ‪ - XL‬م‪2008-‬‬ ‫أس��ود ‪ -‬فل ما عدا فتحة ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬حرة جديد ‪ -‬نقدا او دفعة‬ ‫وال��ب��اق��ي اق��س��اط ب���دون وس��اط��ة‬ ‫ت‪- 079/6960020:‬‬ ‫البنوك ‪-‬‬ ‫‪078/5641060‬‬ ‫(‪ )1428‬بيك اب ‪Sierra GMC‬‬ ‫ م‪ 2007-‬ل��ون رم��ادي ‪ -‬بحالة‬‫الوكالة ‪ -‬فل ما عدا الجلد ‪ -‬كابينة‬ ‫ون��ص��ف ‪ -‬ف��ح��ص ك��ام��ل ‪ -‬قطع‬ ‫‪ 48000‬ميل ‪ 15000 -‬نهائي ‪-‬‬ ‫ت‪079/7799778:‬‬ ‫(‪ )1613‬إنفوي ‪ -‬م‪ 2007-‬خمري‬ ‫ فحص ك��ام��ل ‪ -‬فتحة جلد ‪-‬‬‫ف��وروي��ل دراي���ف ‪ -‬جنط ‪ -‬فل‬ ‫االضافات ‪ -‬مرخصة ‪ -‬للمراجعة‬ ‫‪ -‬ت‪079/8787067:‬‬

‫(‪ )1316‬افانتي ‪ -‬م‪ 2007-‬سلفر‬ ‫ اتوماتيك ‪ -‬جنط نكل ‪ +‬نكل‬‫داخلي ‪ -‬مرخصة لشهر ‪2013 - 8‬‬ ‫ ت‪079/6811175:‬‬‫(‪ )1311‬افانتي ‪ - XD‬م‪ 2004-‬لون‬ ‫ابيض ‪ -‬فل كامل ‪ -‬فحص كامل ‪-‬‬ ‫بدفعة ‪ 1000‬دينار والباقي اقساط‬ ‫شهرية بدون كفالء وب��دون تحويل‬ ‫راتب ‪ -‬ت‪079/5610344:‬‬ ‫(‪ )1308‬النترا ‪ -‬م‪ 2006-‬لون اخضر‬ ‫ فل كامل ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬بدفعة‬‫‪ 800‬دينار او ب��دون دفعة والباقي‬ ‫اقساط شهرية بدون كفالء وبدون‬ ‫تحويل راتب ‪ -‬ت‪079/5525973:‬‬ ‫ ‪079/5610344‬‬‫(‪ )1398‬ألنترا ‪ -‬م‪ 2005-‬بحالة‬ ‫ممتازة ‪ -‬لون كحلي ‪ -‬فل اتوماتيك ‪-‬‬ ‫بسعر مغري ‪ -‬للجادين ‪ -‬من المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪079/5497322:‬‬ ‫(‪ )1285‬افانتي ‪ - XD‬م‪2003-‬‬ ‫ل��ون ابيض ‪ -‬ف��ل كامل ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬بدفعة ‪ 950‬دينار او بدون‬ ‫دف��ع��ة وال��ب��اق��ي اق��س��اط شهرية‬ ‫ب�����دون ك���ف�ل�اء وب�����دون ت��ح��وي��ل‬ ‫رات���ب ‪ -‬ت‪- 079/5525973:‬‬ ‫‪079/5610344‬‬ ‫(‪ )1696‬هونداي جيتس ‪ -‬م ‪2008-‬‬ ‫لون قرميدي‪-‬فل اتوماتيك ‪ -‬زجاج‬ ‫كهرباء ‪ -‬ايرباج ‪ -‬مكيف ‪ -‬بور ‪ -‬سنتر‬ ‫ ريموت ‪ -‬جمرك حديث ‪8.350‬دينار‬‫ ت‪077/5180494:‬‬‫(‪ )1282‬ك��وب��ي��ه ‪ -‬م‪2005-‬‬ ‫سلفرزجاج كهرباء فتحة في السقف‬ ‫ج��ي��رع��ادي ف��رش ق��م��اش جنط‪17‬‬ ‫وارد الوكالة فحص بحالة جيدةجدا‬ ‫‪ -‬ت‪079/6027011:‬‬

‫(‪ )2273‬اك��ادي��ا ‪ -‬م‪ 2010-‬لون‬ ‫اس��ود سمارت ‪ -‬كاملة االضافات‬ ‫عدا الفرش و الفتحة ‪ 7 -‬مقاعد ‪-‬‬ ‫‪ 24700‬دينار من المالك مباشرة‬ ‫ ت‪079/9888123:‬‬‫(‪ )2615‬يوكن ‪ -‬م‪ 2008-‬هايبرد‬ ‫ شامبين ‪ -‬بحالة الوكالة ‪ -‬جلد‬‫اس��ود ‪ -‬بسعر ‪ 31‬أل��ف دي��ن��ار مع‬ ‫امكانية االق��س��اط‪-‬ب��س��ع��ر‪29.000‬‬ ‫‬‫‪www.4hybrid.net‬‬ ‫‬‫ت‪079/9773888:‬‬

‫(‪ )2144‬سيفيك ‪ -‬م‪ 2009-‬اسود‬ ‫ داخل بيج ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬بحالة‬‫الوكالة ‪ -‬فل اضافات ‪ -‬من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/6403404:‬‬

‫(‪ )1739‬سيفيك ‪ -‬م‪ 2005-‬فيراني‬ ‫ زجاج‪+‬مري كهرباء ‪ -‬سنتر ‪ -‬سي‬‫دي ‪ -‬دب��ل ايرباج ‪1700 -‬فيتك ‪-‬‬ ‫جيرعادي ‪ -‬فحص ‪2‬جيد ‪ -‬قطعت‬ ‫‪161000‬ك����م ‪ -‬تامين ش��ام��ل ‪3‬‬ ‫‪ - 2014 /‬السعر ‪8500‬دي���ن���ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/9233533:‬‬ ‫(‪ )2923‬سيفيك ‪ LXI‬ب��ن��زي��ن ‪-‬‬ ‫م‪ 2008-‬لون أس��ود ملوكي ‪ -‬فل‬ ‫أوبشن ‪ -‬بحالة الوكالة ‪ -‬فحص‬ ‫ك��ام��ل ‪ -‬اس���ت���خ���دام ط��ب��ي��ب ‪-‬‬ ‫ت‪077/5411070:‬‬ ‫(‪ )1319‬اك��ورد هايربد ‪ -‬م‪2005-‬‬ ‫لون فرياني ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬بحالة‬ ‫م��م��ت��ازة ‪ -‬ف��ل م��ا ع��دا الفتحة ‪-‬‬ ‫للجادين فقط وبسعر مغري من‬ ‫املالك ‪ -‬ت‪079/5664433:‬‬

‫(‪ )1782‬سيفيك ‪ -‬م‪ 98-‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬اخضر ميتالك ‪ -‬مكيف‬ ‫ جنطات ‪ - 17‬اضويه كريستال‬‫امامي خلفي‪ -‬عداد سرعه فيتك ‪-‬‬ ‫جهاز انذار ‪ -‬جري عادي ‪ -‬من املالك‬ ‫‪8000‬دينار ‪ -‬ت‪078/8600090:‬‬

‫(‪ )1078‬انسايت هايبرد ‪ -‬م‪2010-‬‬ ‫لون أس��ود ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬جمرك‬ ‫جديد ‪ -‬فل اضافات ‪ -‬جير اتوماتيك‬ ‫ زجاج ومرايا كهرباء ‪ -‬بحالة الوكالة‬‫ نقدا او اقساط بدفعة ‪ 800‬دينار ‪-‬‬‫ت‪079/5109535:‬‬

‫(‪ )2084‬اكورد ‪ -‬هايبرد‪ -‬م‪2006-‬‬ ‫فل الفل ‪ -‬فتحه ‪ -‬كرسي كهرباء‬ ‫مدفية ‪ -‬مري مدفية ‪ CD -‬تشانجر‬ ‫ تحكم طاره ‪ -‬جنط كوشوك جديد‬‫ صيانه جديد ‪ -‬بحاله ممتازه ‪-‬‬‫ت‪077/7220680:‬‬

‫(‪ )2157‬سيفيك ‪ /‬بنزين ‪ -‬م‪2009-‬‬ ‫ل��ون بحري ‪ -‬جميع االض��اف��ات عدا‬ ‫الفتحة وال��ج��ل��د ‪ -‬ف��ح��ص كامل‬ ‫ جمرك حديث ‪ 15700 -‬دينار ‪-‬‬‫ت‪079/5141414:‬‬

‫(‪ )1419‬هوندا ‪ - CR-Z‬م‪2011-‬‬ ‫حرة جمرك جديد ‪ -‬لون فيراني ‪ -‬فل‬ ‫كامل ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬بدفعة والباقي‬ ‫اقساط شهرية بدون كفالء او تحويل‬ ‫راتب ‪ -‬ت‪079/5610344:‬‬

‫(‪ )2416‬سيفيك بنزين ‪ -‬م‪2007-‬‬ ‫فيراني ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬فل كامل‬ ‫عدا الفتحة والجلد ‪ -‬جنط ‪ -‬كوشوك‬ ‫ج��دي��د سبعات ‪1800 -‬س����ي سي‬ ‫فيتك ‪ -‬بسعر ‪ 13500‬دي��ن��ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/9677448:‬‬

‫(‪ )2644‬سيفيك ‪ -‬م‪ 2006-‬لون‬ ‫اس��ود ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬للمراجعة‬ ‫ت‪- 078/8600145:‬‬ ‫‬‫‪079/5620826‬‬ ‫(‪ )799‬اك��ورد ‪ -‬م‪ 2006-‬هايبرد‬ ‫ ل��ون شامبين ‪ -‬فل الفل ‪ -‬جلد‬‫وفتحة ‪ -‬فحص ‪ 2‬دق��ة و‪ 2‬جيد ‪-‬‬ ‫مرخصة لسنة ‪ -‬كوتشوك جديد ‪-‬‬ ‫‪10,600‬دينار ‪ -‬ت‪079/8213130:‬‬ ‫(‪ )301‬اك���ورد ه��اي�برد ‪ -‬م‪2007-‬‬ ‫كاملة املواصفات ‪ -‬بحالة ممتازة‬ ‫ ت‪079/7487055:‬‬‫(‪ )519‬سيفيك ‪ -‬م‪ 1998-‬لون سلفر‬ ‫ جير عادي ‪ -‬فحص ‪ -‬بحالة الوكالة‬‫ كاوتشوك جديد ‪7800 -‬دينار ‪-‬‬‫ت‪079/0192295:‬‬

‫(‪ )679‬جيب‪ - CRV‬م‪ 2001-‬اسود‬ ‫ملوكي‪ -‬فحص كامل ‪ -‬ترخيص سنة‬ ‫ صيانة جديد ‪ -‬فل كامل مع الفتحة‬‫ من املالك ‪ -‬ت‪079/6363962:‬‬‫(‪ )2608‬سيفيك ‪ -‬م‪ 2003-‬هايبرد ‪-‬‬ ‫لون ابيض ‪ -‬جميع االضافات ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 7500‬دينار ‪www.4hybrid.net -‬‬ ‫ ت‪079/9773888:‬‬‫(‪ )2857‬ان��س��اي��ت ‪ EX‬ه��اي��ب��رد ‪-‬‬ ‫م‪ 2010-‬اس��ود ميتاليك ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬اقتصادية جدا ‪385 -‬كم في‬ ‫التنكة ‪ 100 -‬حصان ‪ -‬تحكم طارة‬ ‫كامل ‪ -‬مدخل تلفون ‪ -‬غمازات على‬ ‫المري ‪ -‬جنط اصلي ‪ -‬تبترونيك على‬ ‫الطارة ‪ -‬للبيع او البدل ‪ -‬للجادين ‪-‬‬ ‫ت‪079/9983997:‬‬

‫(‪ )1698‬ه��ون��داي ت��وس��ان ‪ -‬جيب‬ ‫ موديل ‪ - 2008‬لون خمري ‪ -‬فل‬‫اتوماتيك ‪ -‬فتحة ‪ -‬جمرك حديث ‪-‬‬ ‫فحص كامل بحالة الوكالة السعر‬ ‫‪ - 14.600‬ت‪- 077/5180494:‬‬ ‫‪077/2257540‬‬ ‫(‪ )1279‬ت��ك��س��ي ال���ن���ت���را ‪HD‬‬ ‫ م‪ 2011-‬ت��رخ��ي��ص ل��غ��اي��ة‬‫‪ - 2013/12/23‬بحالة جيدة ‪ -‬دفعة‬ ‫‪ 33‬الف دينار و ‪ 56 × 572‬قسط ‪-‬‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪- 079/5681647:‬‬ ‫‪078/8023911‬‬ ‫(‪ )1761‬سوناتا ‪ -‬م‪ 2007-‬لون‬ ‫س��ل��ف��ر ‪2400 -‬س�����ي س��ي ‪ -‬فل‬ ‫كامل م��ع فتحة وجير اتوماتيك‬ ‫ فحص كامل ‪ -‬م��ن المالك ‪12‬‬‫ألف دينار ‪ -‬ت‪- 079/5617006:‬‬ ‫‪079/5510369‬‬ ‫(‪ )1237‬النترا ‪ -‬م‪ 2006-‬لون‬ ‫ت��ف��اح��ي ‪ -‬ف���ل ك��ام��ل م���ع جير‬ ‫اوتوماتيك ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬بسعر‬ ‫مغري ‪ -‬ت‪079/8818183:‬‬


‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪91‬‬

‫‪:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ‬‬

‫‪119345‬‬

‫‪122959‬‬ ‫‪122722‬‬

‫‪123028‬‬

‫‪52443‬‬ ‫‪122879‬‬

‫‪122988‬‬

‫‪122955‬‬

‫(‪ )2045‬توسان ‪ -‬م‪ 2011-‬لون‬ ‫سلفر ‪ -‬ف��ل ك��ام��ل ‪ -‬ب��ان��ورام��ا ‪-‬‬ ‫تحكم ستيرنج ‪ -‬كاميرا ‪ -‬مفتاح‬ ‫ريموت ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬من المالك‬ ‫ ت‪079/9445339:‬‬‫(‪ )1534‬فيرنا ‪ -‬م‪ 2010-‬جمرك‬ ‫جديد ‪ -‬فل كامل ‪ -‬جيرأتوماتيك‬ ‫ بدفعة ‪ 2000‬دي��ن��ار والباقي‬‫أق��س��اط ب���دون ت��ح��وي��ل رات���ب أو‬ ‫ت‪- 079/9229945:‬‬ ‫إقتطاع ‪-‬‬ ‫‪079/5606460‬‬ ‫(‪ )2055‬جيب ه��ون��داي تراجت ‪-‬‬ ‫م‪ 2000-‬فحص ‪ 7 -‬ركاب ‪ -‬محرك‬ ‫‪ 2000‬سي سي ‪ -‬السعر ‪ 8700‬دينار‬ ‫ للمراجعة ‪ -‬ت‪- 077/7861702:‬‬‫‪078/8785098‬‬ ‫(‪ )1845‬النترا ‪ -‬م‪ 2006-‬ابيض ‪-‬‬ ‫وارد امريكا ‪2000 -‬س��ي سي ‪ -‬فل‬ ‫اتوماتيك ‪ -‬غرفة بيج ‪AIRBAG -‬‬ ‫ مثبت سرعة ‪ -‬مسجل ‪ - CD‬انذار‬‫اصلي مع ريموت ‪ -‬جمرك جديد ‪-‬‬ ‫شبه وكالة ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬بسعر‬ ‫‪9000‬دينار ‪ -‬ت‪079/9944580:‬‬ ‫(‪ )1550‬أف��ان��ت��ي‪ - HD‬م‪2007-‬‬ ‫ف��ح��ص ‪ -‬ج��م��رك ج��دي��د ‪ -‬ف��رش‬ ‫جلد ‪ -‬مكييف تتش ‪ -‬حساسات ‪-‬‬ ‫بدفعةوأقساط بدون تحويل راتب‬ ‫أو إقتطاع ‪ -‬ت‪- 079/9229945:‬‬ ‫‪079/5606460‬‬ ‫(‪ )1558‬أف��ان��ت��ي‪ - XD‬م‪2004-‬‬ ‫سلفر ‪ -‬أتوماتيك ‪ -‬كراسي مدفأة‬ ‫ ماتور‪ - cc 1600‬جمرك جديد ‪-‬‬‫بدفعة‪2000‬د وأقساط بدون تحويل‬ ‫راتب أو كفيل ‪ -‬ت‪079/9229945:‬‬ ‫‪079/5606460 -‬‬

‫(‪ )1521‬فيرنا ‪ -‬م‪ 2008-‬تحكم‬ ‫ط����ارة ‪ -‬ف��ح��ص ‪ -‬ج��م��رك جديد‬ ‫ ف����رش ج��ل��د ‪ -‬ب���دف���ع���ة‪2000‬‬‫وأق��س��اط ب���دون تحويل رات���ب أو‬ ‫ت‪- 079/9229945:‬‬ ‫اقتطاع ‪-‬‬ ‫‪079/5606460‬‬

‫(‪ )2049‬اكسنت ‪ -‬م‪ 2013-‬فيراني‪-‬‬ ‫فرش بيج ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬فل ما عدا‬ ‫الفتحة ‪ -‬جنط ‪ - 16‬تحكم ستيرنج‬ ‫ زجاج كهرباء‪-‬اوتوماتيك ‪ -‬كشاف‬‫ قطعت ‪2000‬كم ‪ -‬بحالة الوكالة‬‫‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪079/9445339:‬‬

‫‪39245‬‬

‫(‪ )1499‬فرينا ‪ -‬م‪ 2009-‬سلفر ‪-‬‬ ‫بحالة الوكالة ‪ 7 -‬جيد ‪ -‬جمرك جديد‬ ‫ قطعت‪ 41000‬كم ‪ -‬فل ايرباك‬‫ حساس ‪ -‬كشافات ‪ -‬جنطات ‪-‬‬‫ريموت ‪10,000 -‬دينار من املالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/9836333:‬‬

‫(‪ )2047‬النترا ‪ -‬م‪ 2009-‬لون خمري‬ ‫ وارد الوكالة ‪ -‬جير اوتوماتيك ‪-‬‬‫زج��اج كهرباء ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/9445339:‬‬

‫(‪ )1231‬توسان ‪ -‬م‪ 2008-‬بيضاء‬ ‫ فحص ‪ 4‬جيد ‪ -‬بدفعة ‪4500‬‬‫دي��ن��ار وال��ب��اق��ي اق��س��اط مريحة ‪-‬‬ ‫ت‪079/9512143:‬‬

‫(‪ )1507‬افانتي‪ - HD‬م‪ 2009-‬لون‬ ‫اسود ملوكي ‪ -‬حره ‪ -‬فل كامل مع‬ ‫الفتحه ‪ -‬جنط‪ - 16‬مكيف تتش ‪ -‬مع‬ ‫فرش جلد مدفأ ‪ -‬ت‪079/7374079:‬‬ ‫‪078/7697725 -‬‬

‫(‪ )2062‬سنتافيه ‪ -‬م‪ 2008-‬فرياني‬ ‫ فل اوبشن عدا الفتحة ‪ -‬جلد بيج‬‫ محرك ‪2700‬س���ي سي ‪ -‬جمرك‬‫حديث ‪ -‬فحص كامل ‪17,700 -‬‬ ‫دينار ‪ -‬ت‪079/5776166:‬‬

‫‪122952‬‬

‫‪52419‬‬

‫‪123026‬‬

‫(‪ )1544‬أف��ان��ت��ي‪ - XD‬م‪2004-‬‬ ‫سلفر ‪ -‬أتوماتيك ‪ -‬كراسي مدفأة‬ ‫ ماتور‪ - cc 1600‬جمرك جديد ‪-‬‬‫بدفعة‪2000‬د وأقساط بدون تحويل‬ ‫راتب أو كفيل ‪ -‬ت‪079/9229945:‬‬ ‫‪079/5606460 -‬‬

‫‪52418‬‬

‫(‪ )1541‬أفانتي ‪ -‬م‪ 95-‬سلفر‬ ‫ فحص كامل ‪ -‬جمرك جديد ‪-‬‬‫جيرعادي ‪ -‬جنطات ‪ -‬بدفعة‪1200‬د‬ ‫والباقي أقساط ب��دون اقتطاع أو‬ ‫تحويل راتب ‪ -‬ت‪079/9229945:‬‬ ‫ ‪079/5606460‬‬‫(‪ )1597‬ات��وز ‪ -‬م‪ 2011-‬ابيض ‪-‬‬ ‫‪1100‬س��ي سي جير عادي ‪ -‬مكيف‬ ‫رادي�����و وس���ي دي س��ون��ي اك��س‬ ‫بلويد اصلي ‪ -‬بحالة ال��وك��ال��ة ‪-‬‬ ‫ت‪078/8251126:‬‬ ‫(‪ )1539‬هونداي‪ - MD‬م‪ 2011-‬سلفر‬ ‫ مكييف تتش‪+‬جلد‪+‬حساسات‬‫ فل كامل عدا الفتحة ‪ -‬بدفعة ‪4‬‬‫االف وأق��س��اط ب��دون تحويل راتب‬ ‫أو اقتطاع ‪ -‬ت‪- 079/9229945:‬‬ ‫‪079/5606460‬‬

‫‪52436‬‬

‫‪122928‬‬

‫‪52422‬‬

‫‪122967‬‬


‫‪92‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪38612‬‬

‫‪118651‬‬ ‫‪120338‬‬

‫‪122466‬‬ ‫‪118794‬‬

‫‪122478‬‬

‫(‪ )1435‬سوناتا ‪ -‬م‪ 2004-‬سلفر‪-‬‬ ‫فحص ك��ام��ل ‪ -‬ف��ل اوب��ش��ن عدا‬ ‫الفتحة والفرش ‪2000 -‬س��ي سي‪-‬‬ ‫بنزين اصلي ‪ -‬ق��ط��ع��ت‪175.000‬‬ ‫اصلي ‪ -‬بحالة الوكالة ‪ -‬من المالك‬ ‫ ت‪079/6341102:‬‬‫(‪ )2063‬ه��ون��داي‪ - HD‬م‪2008-‬‬ ‫سلفر ‪ -‬حره جديد ‪ -‬شاشه ‪ -‬كاميرا‬ ‫ مكيف لمس ‪ -‬كشافات ‪ -‬جلد‬‫مدفئه ‪ -‬ج��ن��ط‪ - 16‬م��ري ط��وي ‪-‬‬ ‫انذار اصلي ‪ -‬تحكم طاره ‪ -‬فحص‬ ‫‪ 7‬ج��ي��د ‪ -‬ت��رخ��ي��ص ‪+‬ت��ام��ي��ن ‪-‬‬ ‫ت‪079/7766997:‬‬ ‫(‪ )1043‬أفانتي ‪ - XD‬م‪2002-‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬ح��رة جديد ‪ -‬وارد‬ ‫ك���وري ‪ -‬جنطات ‪ -‬مكيف ‪ -‬بور‬ ‫ سنتر ‪ -‬ف��ل م��ا ع���دا ال��ج��ي��ر ‪-‬‬‫بدفعة ‪2200‬دي��ن��ار وأقساط بدون‬ ‫ت‪- 079/5219704:‬‬ ‫ب��ن��ك ‪-‬‬ ‫‪078/8865779‬‬

‫‪39245‬‬ ‫‪122964‬‬

‫‪52429‬‬

‫(‪ )2064‬افانتي ‪ - S16‬م‪2007-‬‬ ‫سلفر ‪ -‬ف��ل ع��دا الفتحة‪-7‬جيد‬ ‫ ق���ط���ع���ت‪ - 49.000‬ج��ل��د مدفأ‬‫ مكيف تتش ‪ -‬تحكم ط���ارة ‪-‬‬‫بلوتوث ‪ -‬جنط ‪ -‬مسجل طبقتين‬ ‫ اكثر من ‪ 20‬اضافة ‪ -‬من المالك‬‫بسعرمغري وقابل ‪12,150‬دينار ‪-‬‬ ‫ت‪078/8219991:‬‬ ‫‪123027‬‬

‫(‪ )1431‬اكسنت ‪ -‬م‪ 97-‬لون ابيض‬ ‫ فل كامل ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬بدفعة‬‫‪ 900‬دينار او ب��دون دفعة والباقي‬ ‫اقساط شهرية بدون كفالء او تحويل‬ ‫رات���ب ‪ -‬ت‪- 079/5525973:‬‬ ‫‪077/7742880‬‬ ‫(‪ )877‬اف��ان��ت��ي ‪ - XD‬م‪2000-‬‬ ‫ذهبي ‪ -‬فل ما عدا الفتحة والجلد‬ ‫ فحص كامل ‪ -‬صيانة كاملة ‪-‬‬‫دفعة والباقي اقساط بدون وساطة‬ ‫ت‪- 079/6960020:‬‬ ‫البنوك ‪-‬‬ ‫‪079/9940028‬‬ ‫(‪ )873‬افانتي ‪ -‬م‪ 97-‬لون ابيض‬ ‫ فل الفل ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬دفعة‬‫والباقي اق��س��اط ‪ -‬ب��دون وساطة‬ ‫ت‪- 079/6960020:‬‬ ‫البنوك ‪-‬‬ ‫‪078/5641060‬‬

‫(‪ )2136‬اكسل ‪ -‬م‪ 93-‬سلفر ‪ -‬بور ‪-‬‬ ‫زجاج كهرباء ‪ -‬سنتر ‪ -‬ترخيص جديد‬ ‫ بحاله جيده جدا ‪ -‬بسعر‪2.600‬دينار‬‫ت‪- 079/6527554:‬‬ ‫‬‫‪078/8324585‬‬ ‫(‪ )839‬سوناتا ‪ -‬م‪ 2003-‬كامل‬ ‫االضافات عدا الفتحة ‪2000 -‬س��ي‬ ‫سي بنزين اصلي ‪ -‬لون زيتي فحص‬ ‫كامل ‪ -‬ت‪079/5515864:‬‬ ‫(‪ )2138‬أفانتي ‪ - XD‬م‪2002-‬‬ ‫فحص ‪ -‬ف��ل كامل ‪ -‬أوتوماتيك‬ ‫ سيستم ‪ -‬شاشات اصلية ‪ -‬جنط‬‫كوشوك جديد ‪ -‬يمكن البدل بسيارة‬ ‫أقل ثمن ‪ -‬ت‪079/7850255:‬‬ ‫(‪ )2361‬افانتي ‪ -‬م‪ 2011-‬فل ما عدا‬ ‫الفتحة ‪ -‬لون فيراني ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/6005511:‬‬ ‫(‪ )1039‬أفانتي ‪ - XD‬م‪2001-‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬ح��رة جديد ‪ -‬وارد‬ ‫ك���وري ‪ -‬جنطات ‪ -‬مكيف‪ -‬بور‬ ‫ سنتر ‪ -‬فل مع جير اتوماتيك‪-‬‬‫بدفعة ‪2500‬دي��ن��ار وأقساط بدون‬ ‫ت‪- 079/5637455:‬‬ ‫ب��ن��ك ‪-‬‬ ‫‪079/9984414‬‬ ‫(‪ )1030‬اف��ان��ت��ي‬ ‫ م‪ 2002-‬ج��ي��ر‬‫شمباني ‪ -‬فحص‬ ‫ممتازة ‪ -‬مرخصة‬ ‫ت‪079/5082627:‬‬

‫‪ Xd‬ديلوكس‬ ‫ات��وم��ات��ي��ك ‪-‬‬ ‫كامل ‪ -‬بحالة‬ ‫‪ -‬لالتصال ‪-‬‬

‫(‪ )2384‬افانتي ‪ -‬م‪ 1996-‬لون‬ ‫خمري‪ -‬فل كامل‪ -‬فحص كامل ‪-‬‬ ‫بدفعة اول��ى ‪ 500‬والباقي اقساط‬ ‫ت‪- 079/5060881:‬‬ ‫شهرية ‪-‬‬ ‫‪078/7500680‬‬ ‫(‪ )1916‬افانتي ‪ -‬م‪ 2008-‬سلفر‬ ‫ جمرك جديد ‪ -‬فحص كامل ‪-‬‬‫كشافات ‪ -‬حساسات ‪ -‬تحكم طاره ‪-‬‬ ‫جنط ‪ -‬مسجل طبقتين ‪ - CD‬كاسيت‬ ‫ ‪ 2‬ايرباج ‪ -‬ت‪079/6008677:‬‬‫(‪ )1454‬اف��ان��ت��ي ‪ -‬م‪ 97-‬لون‬ ‫سلفر ‪ -‬ف��ل كامل ‪ -‬بدفعة ‪800‬‬ ‫دينار او بدون دفعة والباقي اقساط‬ ‫ش��ه��ري��ة ب���دون ك��ف�لاء او تحويل‬ ‫رات���ب ‪ -‬ت‪- 079/5525973:‬‬ ‫‪077/7742880‬‬ ‫(‪ )1023‬أفانتي ‪ - XD‬م‪2005-‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬ح��رة جديد ‪ -‬وارد‬ ‫ك���وري ‪ -‬جنطات ‪ -‬مكيف ‪ -‬بور‬ ‫ سنتر ‪ -‬فل مع جير اتوماتيك ‪-‬‬‫بدفعة ‪3000‬دي��ن��ار وأقساط بدون‬ ‫ت‪- 079/9984414:‬‬ ‫ب��ن��ك ‪-‬‬ ‫‪079/5739495‬‬ ‫(‪ )1857‬افانتي ‪ -‬م‪ 2010-‬فحص‬ ‫ك��ام��ل ‪ -‬ج��م��رك ج��دي��د ‪ -‬سلفر‬ ‫ اتوماتيك ‪ -‬كشافات ‪ -‬جنط‬‫ ح��س��اس��ات ‪ -‬ك��ام��ي��را شاشة‬‫‪ DVD‬بلوتوث‪ USB‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/7070855:‬‬ ‫‪52455‬‬

‫(‪ )1009‬افانتي ‪ - HD‬م‪2010-‬‬ ‫سلفر ‪ -‬فل اوتوماتيك ‪ -‬جمرك‪-29‬‬ ‫‪ - 2013-5‬ف��ح��ص ‪ -‬جنطات‬ ‫ حساسات ‪ - CD -‬نظام ‪ECO‬‬‫لتوفير الوقود ‪ -‬قطعت ‪32‬ألف ‪-‬‬ ‫‪12300‬دينار ‪ -‬ت‪079/9977739:‬‬

‫(‪ )1022‬أفانتي ‪ - XD‬م‪2004-‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬ح��رة جديد ‪ -‬وارد‬ ‫ك���وري ‪ -‬جنطات ‪ -‬مكيف ‪ -‬بور‬ ‫ سنتر ‪ -‬فل مع جير أتوماتيك ‪-‬‬‫بدفعة ‪2500‬دي��ن��ار وأقساط بدون‬ ‫ت‪- 079/5909280:‬‬ ‫ب��ن��ك ‪-‬‬ ‫‪079/5637455‬‬ ‫(‪ )1894‬أفانتي‪ - XD‬م‪ 2004-‬سلفر‬ ‫ فل كامل ‪ -‬ديلوكس ‪ -‬مري ضب‬‫ لوحة مفاتيح لمس ‪ -‬مرخصة ‪1‬‬‫‪ 2014 /‬فل كامل جير اتوماتيك ‪-‬‬ ‫بحالة الوكالة ‪9300 -‬دينار نهائي‬ ‫للجادين فقط ‪ -‬ت‪079/5980029:‬‬ ‫(‪ )1016‬أفانتي ‪ -‬م‪ 99-‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬ح��رة جديد ‪ -‬وارد ك��وري‬ ‫ جنطات ‪ -‬مكيف ‪ -‬ب��ور ‪ -‬سنتر‬‫ فل ما ع��دا الجير ‪ -‬بدفعة أولى‬‫‪2000‬دينار و الباقي أقساط بدون‬ ‫ت‪- 079/5909280:‬‬ ‫ب��ن��ك ‪-‬‬ ‫‪079/9329858‬‬ ‫(‪ )1018‬أفانتي ‪ - XD‬م‪2002-‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬ح��رة جديد ‪ -‬وارد‬ ‫ك��وري ‪ -‬جنطات ‪ -‬مكيف ‪ -‬ب��ور ‪-‬‬ ‫سنتر ‪ -‬فل مع جير أتوماتيك ‪ -‬بدفعة‬ ‫‪2500‬دي��ن��ار وأقساط ب��دون بنك ‪-‬‬ ‫ت‪06/5105114 - 079/9329858:‬‬ ‫(‪ )1017‬أفانتي ‪ -‬م‪ 99-‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬ح��رة جديد ‪ -‬وارد ك��وري‬ ‫ جنطات ‪ -‬مكيف ‪ -‬ب��ور ‪ -‬سنتر‬‫ فل مع جير أتوماتيك ‪ -‬بدفعة‬‫أول��ى ‪2000‬دي��ن��ار و الباقي أقساط‬ ‫بدون بنك ‪ -‬ت‪- 079/7000969:‬‬ ‫‪078/8865779‬‬ ‫(‪ )1931‬ألنترا ‪ -‬م‪ 2009-‬عنابي ‪-‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬قطعت ‪ 57000‬كم ‪-‬‬ ‫مكيف ‪ -‬شبابيك كهرباء ‪ -‬من المالك‬ ‫ ‪ 11950‬دينار ‪ -‬ت‪079/8649050:‬‬‫‪079/9262323 -‬‬

‫‪122951‬‬

‫(‪ )1959‬أف��ان��ت��ي‪ HD‬ل��وك��ش��ري ‪-‬‬ ‫م‪ 2009-‬ل��ون خمري ‪ -‬ف��ل عدا‬ ‫الفتحة ‪ -‬قطعت ‪ 41‬ألف كم ‪ -‬كاملة‬ ‫االض��اف��ات ‪ -‬من المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪078/6058355:‬‬

‫‪51440‬‬

‫(‪ )999‬افانتي ‪ - HD‬م‪2009-‬‬ ‫أس��ودم��ل��وك��ي ف��ل ات��وم��ات��ي��ك‬ ‫ ج��م��رك‪ - 2013-5-29‬فحص ‪-‬‬‫تحكم طاره‪-‬مكيف لمس ‪ -‬كراسي‬ ‫مدفية‪-‬حساسات ‪ -‬جنطات ‪ -‬مري‬ ‫طوي ‪ -‬قطعت‪46‬ألف ‪12500 -‬د‬ ‫‪ -‬ت‪079/5627121:‬‬

‫(‪ )1961‬اف��ان��ت��ي ‪ - HD‬م‪2007‬‬ ‫ سلفر ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬جنط ‪- 16‬‬‫غرفه جلد ‪ -‬كندشن لمس ‪ -‬مسجل‬ ‫لمس ‪ -‬شاشه مع كاميرا ‪ -‬بحاله‬ ‫الوكاله ‪ -‬ت‪- 078/8464646:‬‬ ‫‪079/6926927‬‬ ‫(‪ )963‬افانتي ‪ - M16GDi‬م‪2011-‬‬ ‫لون فرياني ‪ -‬فل كامل ‪ -‬فحص كامل‬ ‫مواصفات االوىل يف اململكة ‪ -‬السعر‬‫‪ 19500‬دينار ‪ -‬ت‪078/7120009:‬‬ ‫(‪ )1980‬اك��س��ن��ت ‪ -‬م‪1998-‬‬ ‫اب��ي��ض ‪ -‬ف��ل ك��ام��ل ع��دا الجير ‪-‬‬ ‫‪ 1500‬س��ي س��ي ‪ -‬السعر ‪5200‬‬ ‫ت‪- 079/5139437:‬‬ ‫دي��ن��ار ‪-‬‬ ‫‪077/7200856‬‬ ‫(‪ )947‬افانتي نيو ‪ -‬م‪ 1999-‬اسود‬ ‫ فحص كامل ‪ -‬جري اتوماتيك ‪-‬‬‫ترخيص سنة سبيشل ‪ -‬بحالة الوكالة‬ ‫ ‪7100‬دينار ‪ -‬ت‪077/7726887:‬‬‫(‪ )2179‬اكسنت ‪ -‬م‪ 96-‬اوتوماتيك‬ ‫ لون زيتي ‪ -‬جميع االضافات بحالة‬‫ممتازة ‪ -‬م��ن المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪079/9678127:‬‬ ‫(‪ )945‬ه��ون��داي ‪ - XD‬م‪2000-‬‬ ‫شمباني ‪ -‬فحص كامل جرياتوماتيك‬ ‫ ت��رخ��ي��ص س��ن��ة ‪ -‬ح��س��اس��ات‬‫خلفي ‪ -‬قطعت ‪88000‬ك���م اصلي‬ ‫ب��ح��ال��ة ال��وك��ال��ة ‪8100 -‬دي���ن���ار ‪-‬‬ ‫ت‪077/7726887:‬‬ ‫(‪ )2393‬اكسنت ‪ -‬م‪ 97-‬لون زيتي ‪-‬‬ ‫فل ما عدا الجير ‪ -‬من المالك مباشرة‬ ‫ ت‪079/6556638:‬‬‫(‪ )2187‬اف��ان��ت��ي‪ - XD‬م‪2000-‬‬ ‫اتوماتيك ‪ -‬سلفر ‪ -‬فحص كامل‬ ‫ بحاله الوكاله ‪ -‬بسعر‪- 7.900‬‬‫ت‪079/6614181:‬‬


52431

93

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG 39156

¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG

94


95 39156

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


‫‪96‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫(‪ )489‬جيب‪ -‬سنتافية ‪ -‬م‪2005-‬‬ ‫اب���ي���ض‪ -‬ف���ل ‪ -‬ج���م���رك ح��دي��ث‬ ‫ ف��ح��ص ك��ام��ل‪ -‬ب��دف��ع��ة اول��ى‬‫‪ 3000‬دي��ن��ار وال��ب��اق��ي اق��س��اط‬ ‫ت‪- 079/0414809:‬‬ ‫شهرية ‪-‬‬ ‫‪078/8311053‬‬ ‫(‪ )487‬جيب ت��وس��ان ‪ -‬م‪2009-‬‬ ‫سلفر ‪ -‬جميع المواصفات ‪ -‬جمرك‬ ‫ح��دي��ث‪ -‬ف��ح��ص ك��ام��ل‪ -‬بدفعة‬ ‫اول��������ى‪ 3000‬دي���ن���ار ‪ -‬ال��ب��اق��ي‬ ‫اق��س��اط ‪ -‬ت‪- 079/0414809:‬‬ ‫‪078/8311053‬‬

‫‪119188‬‬

‫(‪ )2685‬النترا ‪ -‬م‪ 2012-‬لون سلفر‬ ‫ محرك ‪ 1600‬سي سي ‪ -‬فتحة ‪-‬‬‫جنط‪ -‬تحكم طارة‪ -‬وكالة الشركة‬ ‫‪ -‬ت‪079/7696170:‬‬

‫(‪ )897‬افانتي ‪ -‬م‪ 2010-‬سلفر‬ ‫ ف��ح��ص ك��ام��ل ف��ل اب��ش��ن ع��دا‬‫الفتحة ح��رة جديد م��ن المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/5847734:‬‬

‫(‪ )438‬اكسنت ‪ -‬م‪ 2008-‬لون‬ ‫اس����ود م��ل��وك��ي ‪ -‬ف��ح��ص ك��ام��ل‬ ‫ جمرك جديد ‪ -‬بحالة الوكالة ‪-‬‬‫قطعت مسافة ‪ 28,000‬ال��ف كيلو‬ ‫‪ -‬ت‪077/5671238:‬‬

‫(‪ )695‬جيب سنتافيه ‪ -‬م‪ 2003-‬لون‬ ‫احمر ‪ -‬كامل االضافات عدا الفتحة‬ ‫والجلد ‪2700 -‬س���ي سي ‪ -‬بحالة‬ ‫ممتازة ‪ -‬نهائي ‪10000‬دي���ن���ار ‪-‬‬ ‫ت‪077/7774484:‬‬

‫(‪ )413‬افانتي ‪ - HD‬م‪ 2008-‬أسود ‪-‬‬ ‫فل كامل عدا الفتحة والجلد ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬ت‪06/5606545:‬‬

‫(‪ )2261‬سنتافيه ‪ -‬م‪ 2008-‬حرة‬ ‫ج��دي��د ‪ -‬قطعت ‪ 35‬ال���ف اصلي‬ ‫ فحص ‪4‬ج��ي��د ‪ - 4×2 -‬ماتور‬‫‪2700‬س���ي س��ي ‪ - mp3 -‬السعر‬ ‫‪11700‬دوالر ‪ -‬ت‪079/8613977:‬‬

‫(‪ )412‬افانتي ‪ - MD‬م‪ 2011-‬لون‬ ‫سلفر ‪ -‬فل الفل عدا الفتحة والجلد‬ ‫‪ -‬فحص كامل ‪ -‬ت‪06/5606545:‬‬

‫(‪ )619‬سوناتا ‪ -‬م‪ 2010-‬الشكل‬ ‫الجديد ‪ -‬فيراني ‪ -‬فل ابشن عدا‬ ‫الفتحة ‪ -‬فحص كامل ح��رة جديد‬ ‫ بحالة الوكالة ‪ -‬نقدا او بدفعة‬‫‪4000‬دينار ‪ -‬ت‪079/5573370:‬‬

‫(‪ )411‬أكسنت ‪ -‬م‪ 1997-‬لون‬ ‫كحلي ‪ 3 -‬جيد ‪1‬مضروب ‪ -‬اتوماتيك‬ ‫ ت‪06/5606545:‬‬‫(‪ )407‬اف��ان��ت��ي ‪ - XD‬م‪2005-‬‬ ‫دي��ل��وك��س ‪ -‬ل���ون سلفر ‪ -‬م��ري‬ ‫ط���وي ‪ -‬مكيف ل��م��س ‪ -‬ج��ن��ط ‪-‬‬ ‫كشافات ‪ -‬بريكات ‪ - ABS -‬نقدا‬ ‫وباالقساط ‪ -‬ت‪- 079/5072322:‬‬ ‫‪078/5616218‬‬

‫(‪ )2262‬اكسنت ‪ -‬م‪ 2010-‬ماتور‬ ‫‪1600‬سي سي ‪ -‬حرة جديد‪-‬حساسات‬ ‫ه��وا ‪ -‬جير اتوماتيك نظام‪ECO‬‬ ‫فحص ‪4‬جيد ‪ MP3 -‬خمري ‪ -‬السعر‬ ‫‪8250‬دوالر ‪ -‬ت‪079/8613977:‬‬

‫(‪ )2456‬فيرنا ‪ -‬م‪ 2008-‬لون‬ ‫سلفر ‪ -‬فل اضافات ‪ -‬فحص كامل‬ ‫‪ -‬ت‪079/7758119:‬‬

‫(‪ )617‬ه��ون��داي ‪ - HD‬م‪2008-‬‬ ‫ل��ون سلفر ‪ -‬ف��ل اوب��ش��ن م��ا عدا‬ ‫الفتحة ‪ -‬ف��ح��ص ك��ام��ل ‪ -‬ح��رة‬ ‫جديد ‪ -‬نقدا او بدفعة ‪2500‬دينار ‪-‬‬ ‫ت‪079/6041294:‬‬

‫(‪ )399‬ت��وس��ان ‪ -‬م‪4×4 2014-‬‬ ‫ بانوراما ‪ -‬كاميرا ‪2400 -‬س��ي‬‫سي ‪ -‬عداد صفر ‪ -‬كفالة الشركة ‪-‬‬ ‫ت‪079/7266999:‬‬

‫(‪ )2344‬افانتي ‪ -‬م‪ 1996-‬سلفر ‪-‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬جمرك جديد‪ -‬جميع‬ ‫االضافات ‪ -‬جير اتوماتيك ‪ -‬ايرباك‬ ‫‪ - ABS‬بحالة الوكالة ‪ -‬بدفعة ‪900‬‬ ‫والباقي اقساط ‪ -‬ت‪079/5901945:‬‬

‫(‪ )395‬النترا ‪ -‬م‪ 2013-‬فتحة ‪ -‬جنط‬ ‫ عداد صفر ‪ -‬كفالة وكالة ‪ -‬لالتصال‬‫ ت‪079/5551633:‬‬‫(‪ )2734‬سوناتا ‪ -‬م‪ 2008-‬ماتور‬ ‫‪2000‬س��ي سي ‪ -‬فل ابشن ‪ -‬جير‬ ‫اتوماتيك ‪ -‬جلد اسود ‪ -‬سلفر ‪ -‬بحالة‬ ‫ممتازة ‪ -‬من المالك ‪11900‬دينار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5692126:‬‬

‫(‪ )529‬أفانتي ‪ - XD‬م‪ 2002-‬أسود‬ ‫ ‪ 1500‬سي سي ‪ -‬فل عدا الفتحة ‪-‬‬‫فرش جلد أسود ‪ -‬مري ضب ‪ -‬فحص‬ ‫‪ 2‬جيد ‪ 2‬خلفي ضربة ف��ي وسط‬ ‫الشاصي ‪8000 -‬نهائي ‪ -‬من المالك‬ ‫ ت‪079/7918818:‬‬‫(‪ )2575‬سوناتا ‪ -‬م‪ 2006-‬شمباني‬ ‫ غرفة بيج فورمايكا ‪ -‬فتحة ‪-‬‬‫تحكم طارة ‪ -‬حساسات ‪ -‬تبترونك‬ ‫ جنط وك��وش��وك جديد ‪ 18‬مميز‬‫ ‪ 3300‬سي سي ‪ -‬دبل اك��زوزت ‪-‬‬‫صيانة كاملة ‪ -‬دهان جديد ‪ -‬بحالة‬ ‫ممتازة ‪ -‬بسعرمغري ‪ -‬من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/7604317:‬‬

‫(‪ )1239‬سوزوكي جراند فيتارا ‪-‬‬ ‫م‪ 2008-‬سبور ‪ - 4×4‬لون اسود‬ ‫فل بشن عدا الجير ‪ -‬بحالة ممتازة‬ ‫ بسعر مغري ‪ -‬ت‪079/9665837:‬‬‫(‪ )288‬تويوتا فورتشينر ‪Furtuner‬‬ ‫ م‪ - 4×4 2010-‬وارد وصيانة‬‫ال��ش��رك��ة ‪ -‬قطعت ‪ 50‬ال���ف كم‬ ‫ ‪ 7‬مقاعد ‪ -‬للجادين فقط ‪-‬‬‫ت‪079/9144433:‬‬

‫(‪ )526‬سنتافيه ‪ -‬م‪ 2003-‬لون‬ ‫أزرق ‪ -‬فتحة ‪ -‬حساسات أمامي‬ ‫خلفي ‪ -‬تحكم ط���اره ‪ -‬صيانة‬ ‫جديدة ‪ -‬بسعر مغري ‪ 10‬آالف دينار‬ ‫‪ -‬ت‪079/5628884:‬‬

‫(‪ )1559‬بليزر ‪ -‬م‪ 2006-‬فحص‬ ‫ك���ام���ل ‪ -‬ل����ون اس�����ود ‪ -‬بسعر‬ ‫م��غ��ري ‪ -‬ت‪- 079/7443243:‬‬ ‫‪078/6833331‬‬

‫(‪ )2596‬افانتي ‪ - XD‬م‪ 2002-‬لون‬ ‫سلفر ‪ -‬فورمايكا ‪ -‬اوتوماتيك ‪-‬‬ ‫جنطات اصلية ‪ -‬مكيف ‪ - CD -‬مري‬ ‫ضب ‪ -‬بحالة ممتازة ‪ -‬فحص كامل ‪-‬‬ ‫‪ 8400‬دينار ‪ -‬ت‪079/5488886:‬‬

‫(‪ )281‬سيارة ‪ - BMW X6‬م‪2009-‬‬ ‫ل��ون اس���ود ‪ - V6 -‬فحص كامل‬ ‫ بسبب الهجرة ‪ -‬ح��رة ‪ -‬السعر‬‫‪34000‬دينار ‪ -‬ت‪079/8757820:‬‬

‫(‪ )349‬أفانتي ‪ -‬م‪ 2007-‬لون أسود‬ ‫فحص كامل ‪ -‬كاملة االضافات ما‬‫عدا الفتحة ‪ -‬من المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5407030:‬‬

‫(‪ )280‬ميتسوبيشي ب��اج��ي��رو ‪-‬‬ ‫م‪ 2008-‬لون اسود ‪ - 4×4 -‬فحص‬ ‫ك��ام��ل ‪ -‬بسبب الهجرة ‪ -‬السعر‬ ‫‪24500‬دينار ‪ -‬ت‪079/8757820:‬‬

‫(‪ )305‬افانتي ‪ - XD‬م‪ 2001-‬سلفر ‪-‬‬ ‫هاتش باك ‪ -‬فل عدا الجير ‪ -‬مرخصة‬ ‫ فحص كامل ‪ - ABS -‬ايرباج ‪-‬‬‫مكيف تتش‪-‬مري طوي ‪ -‬مانع انزالق‬ ‫ ‪7500‬د ‪ -‬ت‪- 079/9513977:‬‬‫‪078/6247069‬‬

‫(‪ )279‬ج��ران��د شيروكي ‪- SRT8‬‬ ‫م‪ 2012-‬سلفر ‪ -‬فل ابشن ‪- 4×4 -‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬بسبب الهجرة ‪ -‬السعر‬ ‫‪71000‬دينار ‪ -‬ت‪079/8757820:‬‬ ‫(‪ )2268‬كيا سبورتج ‪ -‬م‪2005-‬‬ ‫فيراني ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬جمرك‬ ‫ج��دي��د ‪ -‬جميع االض��اف��ات ‪ -‬جير‬ ‫اتوماتيك ‪ - 4×4 -‬بحالة الوكالة‬ ‫ بدفعة ‪ 1900‬والباقي اقساط ‪-‬‬‫ت‪079/6354863:‬‬

‫(‪ )2389‬سوناتا ‪ -‬م‪ - 2006‬بنزين‬ ‫اصلي ‪ -‬جميع االضافات ‪ -‬فتحه ‪-‬‬ ‫كراسي جلد ‪ -‬بحاله الوكاله ‪ -‬على‬ ‫الفحص الكامل ‪ -‬بسعر‪- 13000‬‬ ‫ت‪079/6063880:‬‬ ‫(‪ )267‬سوناتا ‪ -‬م‪ 2010-‬الشكل‬ ‫ال��ج��دي��د ‪ -‬ف�يران��ي ‪ -‬ف��ل ال��ف��ل ‪-‬‬ ‫فتحة بانوراما ‪ -‬دبل جري ‪ -‬فرش‬ ‫ج��ل��د ‪ -‬ب��ص��م��ة ب��ل��وت��وث ‪ -‬م��ري‬ ‫طوي ‪ -‬حساسات خلفية ‪ -‬شاشات‬ ‫اصلية ‪ -‬كامريا خلفية ‪ -‬مساحات‬ ‫واضوية اتوماتيكية ‪-‬كراسي كهرباء‬ ‫م��دف��أة ام��ام��ي��ة وخلفية ‪ -‬مكيف‬ ‫مل��س ‪ -‬ك��وش��وك جديد ‪ -‬ملف يف‬ ‫الوكالة ‪ -‬جنط اصلي ‪39000 -‬ك��م‬ ‫‪ -‬ت‪077/9777720:‬‬

‫(‪ )235‬ج��ران��د ش��ي��روك��ي ل��وري��دو‬ ‫ م‪ 2007-‬اس���ود ‪ - 4×4 -‬فل‬‫ع���دا ال��ف��ت��ح��ة ‪ -‬ف��ح��ص ك��ام��ل ‪-‬‬ ‫السعر ‪ - 21,000‬م��ن ال��م��ال��ك ‪-‬‬ ‫ت‪079/6693105:‬‬ ‫(‪ )2397‬شيروكي ‪ -‬م‪ 2011-‬اسود‬ ‫ كامله االض��اف��ات ‪ -‬فتحه ‪ -‬جلد‬‫ ح��س��اس خلفي ‪ -‬ج��م��رك جديد‬‫ بحاله ال��وك��ال��ه ‪ -‬على الفحص‬‫الكامل ‪ -‬بسعر ‪37500‬دي���ن���ار ‪-‬‬ ‫ت‪077/9711010:‬‬

‫(‪ )2390‬اكسنت ‪ -‬م‪ 1997-‬لون‬ ‫ابيض ‪ -‬فحص كامل‪ -‬فل كامل‬ ‫ بدفعة اولى ‪ 450‬والباقي اقساط‬‫ت‪- 078/7500680:‬‬ ‫شهرية ‪-‬‬ ‫‪079/5060881‬‬ ‫(‪ )242‬سوناتا ‪ -‬م‪ 2006-‬الدب‬ ‫محولة ‪ - 2009‬سلفر ‪ -‬فل كامل‬ ‫عدا الفتحة‪-‬جنط ‪ 18‬اصلي ‪ -‬بنزين‬ ‫اصلي ‪ -‬وارد الوكالة ‪ -‬بحالة ممتازة‬ ‫ ت‪079/5048499:‬‬‫(‪ )239‬توسان ‪ -‬م‪6 2009-‬سلندر‬ ‫ محرك ‪ 2700‬سي سي ‪ -‬اتومتيك‬‫ ‪ - 4×4‬اس���ود ‪ -‬جلد ‪ -‬فتحة‬‫ ترخيص جديد ‪ -‬فحص كامل ‪-‬‬‫السعر‪17,500‬دينار ‪ -‬من المالك‬ ‫ ت‪079/5556764:‬‬‫(‪ )2403‬افانتي ‪ -‬م‪ 2012-‬فيراني‬ ‫ قطعت ‪10000‬ك���م ‪ -‬فل ابشن‬‫ جلد ‪ -‬فتحة ‪ -‬بصمة ‪ -‬جنطات‬‫‪ - 17‬فحص كامل ‪19000 -‬دينار ‪-‬‬ ‫لالتصال ‪ -‬ت‪079/5527776:‬‬ ‫(‪ )232‬ت��وس��ان ‪ -‬م‪ 2007-‬لون‬ ‫شمباني ‪ - 4×4 -‬سبيشال ‪ -‬فل‬ ‫كامل مع الفتحة بدون جلد ‪ -‬فحص‬ ‫ك��ام��ل ‪ -‬السعر ‪ 13900‬دي��ن��ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/6020433:‬‬

‫(‪ )1684‬رنجلر ‪ -‬م‪ 2007-‬فحص‬ ‫ك��ام��ل ‪ -‬كشف ه��اردت��وب ‪ -‬لون‬ ‫اس��ود بترولي ‪ -‬كاملة االضافات‬ ‫ت‪- 078/5732881:‬‬ ‫‬‫‪079/6430000‬‬ ‫(‪ )1411‬شفربليز ‪ -‬م‪ 2003-‬لون‬ ‫اسود ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬بحالة جيدة‬ ‫جدا ‪ -‬ت‪079/5885776:‬‬ ‫(‪ )230‬افانتي ‪ - XD‬م‪ 2000-‬لون‬ ‫ابيض ‪ -‬فل ع��دا الجري ‪ 3 -‬جيد ‪1‬‬ ‫م��ض��روب شنكل ‪ -‬بسعر ‪7000‬‬ ‫دي��ن��ار ‪ -‬ت‪- 079/5982815:‬‬ ‫‪077/6878888‬‬ ‫(‪ )2641‬أكسنت ‪ -‬م‪ 2009-‬لون‬ ‫سلفر ‪ -‬ج��م��رك ج��دي��د ‪ -‬فحص‬ ‫ك��ام��ل ‪ 1600 -‬س��ي س��ي ‪ -‬جير‬ ‫أوتوماتيك ‪ -‬ت‪- 078/6115040:‬‬ ‫‪079/6464225‬‬ ‫(‪ )2637‬أفانتي ‪ -‬م‪ 2011-‬الشكل‬ ‫الجديد ‪ -‬سلفر فل عدا الفتحة والجلد‬ ‫ ‪ - ABS‬جنط ‪ 6 -‬ايرباج ‪ -‬حساس‬‫خلفي ‪ -‬تحكم طارة كامل ‪ -‬بلوتوث‬ ‫ تامين شامل ‪ -‬ريموت ‪ -‬من المالك‬‫‪ -‬ت‪079/6969229:‬‬

‫(‪ )2636‬ألنترا ‪ -‬م‪ 2001-‬لون عنابي‬ ‫ فل أوتوماتيك ‪ -‬جمرك جديد ‪-‬‬‫فحص كامل ‪ -‬ت‪078/6115040:‬‬ ‫ ‪079/6464225‬‬‫(‪ )2635‬فيليستي ‪ -‬م‪ 2012-‬حرة‬ ‫ج��دي��د ‪ -‬ل��ون خ��م��ري ‪ -‬ب��ان��ورام��ا‬ ‫ ف��ح��ص ك���ام���ل ‪ -‬ل��ل��م��راج��ع��ة‬‫ت‪- 078/8600145:‬‬ ‫‬‫‪079/5620826‬‬ ‫(‪ )2629‬فيرنا ‪ -‬م‪ 2010-‬حرة‬ ‫جديد ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬لون سلفر ‪-‬‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪- 078/8600145:‬‬ ‫‪079/5620826‬‬ ‫(‪ )2625‬النترا ‪ -‬م‪ 2008-‬لون‬ ‫احمر ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬وارد الشركة‬ ‫ للمراجعة ‪ -‬ت‪- 078/8600145:‬‬‫‪079/5620826‬‬

‫(‪ )2946‬هونداي ‪ - i 30‬م‪2008-‬‬ ‫فرياني فتحة‪-‬جلد نفيجيشن فل‬ ‫مسكر كراسي مدفاة تيبرتونيك‬ ‫جنط ج��م��رك ج��دي��د ك��رت ابيض‬ ‫قطعت‪34000‬كم ‪ -‬بسعرمغري ‪-‬‬ ‫ت‪077/7526040:‬‬

‫(‪ )2939‬هونداي ‪ - I10‬م‪ 2009-‬فل‬ ‫وجير اوتوماتيك ‪ 1200 -‬سي سي‬ ‫ قطعت ‪35.000‬ك��م ‪ -‬تحت كفالة‬‫الشركة حتى نهاية ‪ - 2013‬بلوتوث ‪-‬‬ ‫اقتصاديةجدا ‪ -‬ت‪077/6583258:‬‬ ‫(‪ )2846‬النترا ‪ -‬م‪ 2013-‬اسود ‪-‬‬ ‫‪1600‬سي سي ‪ -‬فل كامل مع فتحة‬ ‫وجنطات وحساسات ‪ -‬غرفة بيج‬ ‫ كشافات ‪ -‬اضوية زنون ‪ -‬فحص ‪-‬‬‫‪ 17,100‬دينار ‪ -‬ت‪079/9283000:‬‬

‫(‪ )2659‬أف��ان��ت��ي ‪- HD luxury‬‬ ‫م‪ 2008-‬سلفر ‪ -‬حرة جديد ‪ -‬فحص‬ ‫كامل أوتوماتيك ‪ -‬مسجل ‪ - cd‬مري‬ ‫ضب ‪ - mp3 -‬كراسي مدفأة ‪ -‬مكيف‬ ‫لمس ‪ -‬حساسات ‪ -‬كشافات ‪ -‬جنط‬ ‫ ‪ - ABS‬نظام توفير وقود ‪ -‬تحكم‬‫طارة ‪ -‬بحالة ممتازة ‪ -‬بسعر‪11900-‬‬ ‫ت‪079/9873750:‬‬ ‫(‪ )2474‬افانتي ‪ - XD‬م‪ 2000-‬لون‬ ‫ابيض ‪ -‬فل كامل ‪ -‬بسعر ‪6000‬‬ ‫دينار غير قابل للتفاوض من المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪- 079/5065273:‬‬ ‫‪078/8116539‬‬ ‫(‪ )396‬ألنترا ‪ -‬م‪ 2013-‬جير عادي‬ ‫ فتحة‪ -‬جنط ‪ -‬بدون جمرك عداد‬‫صفر ‪ -‬كفالة وكالة ‪ -‬لون اصفر ‪-‬‬ ‫ت‪079/5551633:‬‬

‫(‪ )2404‬سوناتا ‪ -‬م‪ 2010-‬جميع‬ ‫االض��اف��ات ‪ -‬كراسي جلد ‪ -‬تحكم‬ ‫ستيرنج ‪ -‬ك��ش��اف��ات ‪ -‬جنطات‬ ‫ بحاله ال��وك��ال��ه ‪ -‬على الفحص‬‫الكامل ‪ -‬بسعر ‪17080‬دي���ن���ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/6063880:‬‬ ‫(‪ )397‬هونداي ‪ - I10‬م‪ 2013-‬جير‬ ‫اتوماتيك ‪1200 -‬سي سي ‪ -‬كوندشن‬ ‫ بور ‪ -‬كراسي نص جلد نص قماش‬‫ عداد صفر كفالة الشركة لالتصال‬‫ ت‪079/5551633:‬‬‫(‪ )786‬سيارة هونداي ‪ -‬للبيع‪-‬‬ ‫م��ودي��ل ح��دي��ث ‪ -‬لالستفسار‬ ‫مراجعة ‪www.bel3arabe.com -‬‬ ‫‪ -‬ت‪078/7508900:‬‬

‫(‪ )514‬اكسنت ‪ -‬م‪ 96-‬لون أبيض‬ ‫فل ابشن مع الجير ‪ -‬بحالة ممتازة ‪-‬‬ ‫السعر ‪5500‬دينار نقدا مع امكانية‬ ‫التقسيط ‪ -‬ت‪079/5534164:‬‬

‫(‪ )2354‬جيب شيروكي الري���دو ‪-‬‬ ‫م‪ 2006-‬لون أسود ‪-‬على الفحص‬ ‫الكامل ‪ -‬من المالك بسعر مغري ‪-‬‬ ‫ت‪079/6671410:‬‬

‫(‪ )496‬جيتس ‪ -‬م‪1600 2008-‬سي‬ ‫سي ‪ -‬ل��ون سلفر ‪ -‬فل اتوماتيك‬ ‫ ف��ح��ص ك��ام��ل ‪ -‬ح���رة ج��دي��د ‪-‬‬‫ت‪077/7785541:‬‬

‫(‪ )1376‬الند كروز ‪ - VXR‬م‪2005-‬‬ ‫اس��ود ‪8 -‬سلندر ‪ -‬ون��ش امامي ‪-‬‬ ‫هيدروليك ‪ - DVD -‬فحص كامل‬ ‫‪ -‬للجادين ‪ -‬ت‪079/9991599:‬‬

‫(‪ )829‬هونداي ‪ - HD X16‬م‪2009-‬‬ ‫جولد اعلى صنف ‪ -‬اسود ملوكي ‪-‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬فل كامل ‪ -‬حرة جديد‬ ‫‪ -‬ت‪079/9825490:‬‬

‫(‪ )2683‬جيب ش��ي��روك��ي ‪- 4×4‬‬ ‫م‪ 2011-‬لون اسود‪ -‬بصمة‪ -‬كاميرا‬ ‫جلد‪ -‬حساس خلفي ‪-‬جمرك جديد‪-‬‬‫فحص ‪ 4‬جيد ‪ -‬ت‪079/7696170:‬‬

‫(‪ )490‬سوناتا ‪ -‬م‪ 2005-‬سلفر ‪ -‬فل‬ ‫الفل ‪ -‬جمرك حديث ‪ -‬فحص كامل‬ ‫ بدفعة اولى ‪ 3000‬دينار والباقي‬‫اقساط شهرية ‪ -‬ت‪079/0414809:‬‬ ‫‪078/8311053 -‬‬

‫(‪ )538‬لكزس ‪ RX400h‬جيب ‪-‬‬ ‫م‪ 2006-‬سلفر بحالة ممتازة ‪ -‬جميع‬ ‫االضافات ‪ -‬كاميرا ‪ -‬جلد ‪ -‬مالك واحد‬ ‫ السعر ‪23000‬دينار ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬‫ت‪079/5155530:‬‬


‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪97‬‬

‫‪:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ‬‬

‫‪39287‬‬

‫‪122986‬‬

‫‪122932‬‬

‫ﻃﺎﻟﻊ اﻋﻼﻧﺎت‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺼﻮرة‬

‫ﺻﻔﺤﺔ‬

‫‪104‬‬

‫(‪ )430‬جراند شيروكي ‪ -‬م‪2000-‬‬ ‫ل��ون فيراني ‪ -‬الري��دو ‪ -‬كوتشوك‬ ‫جديد ‪ -‬فحص كامل ‪ 4‬جيد ‪ -‬بسعر‬ ‫مغري ‪ 8800‬دينار ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪077/9085375:‬‬

‫(‪ )2628‬بيكانتو ‪ -‬م‪ 2008-‬فل‬ ‫ك��ام��ل ‪ -‬ف��ح��ص ‪ -‬ل���ون سلفر‬ ‫ ت��أم��ي��ن ش��ام��ل ‪ -‬للمراجعة‬‫ت‪- 078/8600145:‬‬ ‫‬‫‪079/5620826‬‬ ‫(‪ )2578‬فورتي ‪ -‬م‪ 2009-‬سلفر‬ ‫ ‪ 4‬أب��واب ‪ -‬جلد مدفأ ‪ -‬بصمة ‪-‬‬‫نافيجشن ‪ -‬مري طوي ‪ -‬حساسات‬ ‫ جنط وكوشوك ‪ 18‬مميز ‪1600 -‬‬‫سي سي ‪ -‬تحكم طارة ‪ -‬تبترونك‬ ‫ قطعت ‪70.000‬ك����م ‪ -‬فحص‬‫ بسعرمغري ‪ -‬م��ن ال��م��ال��ك ‪-‬‬‫ت‪078/8836327:‬‬ ‫(‪ )2491‬اوب��ي��روس ‪ -‬م‪2005-‬‬ ‫كاملة المواصفات ‪ -‬ل��ون سلفر‬ ‫ ‪3500‬س��ي سي ‪ -‬مرخصة سنة‬‫كاملة ‪6 -‬سلندر ‪ -‬فحص كامل ‪-‬‬ ‫‪13000‬دينار ‪ -‬ت‪079/5252566:‬‬ ‫(‪ )2435‬سيراتو ‪ -‬م‪ 2013-‬عداد‬ ‫صفر ‪ -‬فتحه جلد ‪ -‬حساسات ‪-‬‬ ‫كاميرا ‪ -‬بلوتوث ‪ -‬كشافات ‪ -‬زنون‬ ‫ جنطات ‪ -‬مري كهرباء ‪ -‬كفاله‬‫الوكاله ‪ -‬ت‪079/5549554:‬‬

‫(‪ )2329‬فورتي ‪ -‬م‪ 2009-‬سلفر‬ ‫ حرة ‪ -‬كاملة االضافات ‪ -‬فل الفل‬‫مع فتحة ‪ -‬شاشة ‪ -‬تحكم ستيرنج‬ ‫ بلوتوث ‪ -‬بصمة ‪ -‬فحص كامل‬‫‪ -‬ت‪079/5117756:‬‬

‫(‪ )2679‬بيكانتو ‪ -‬م‪ 2011-‬جير‬ ‫ات��وم��ات��ي��ك م��ك��ي��ف ب���ور سنتر‬ ‫زج��اج كهرباء ل��ون فيراني بحالة‬ ‫ممتازة من المالك ‪8900‬دي��ن��ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5692126:‬‬

‫(‪ )2304‬س��ي��رات��و ‪ -‬م‪2007-‬‬ ‫اس���ود م��ل��وك��ي ‪ -‬ف��ح��ص كامل‬ ‫ جمرك جديد ‪ -‬جميع االضافات‬‫ جير ات��وم��ات��ي��ك ‪ -‬غ��رف��ة بيج‬‫ جنط مميز ‪ -‬بحالة الوكالة‬‫ بدفعة ‪ 700‬والباقي اقساط ‪-‬‬‫ت‪079/5901945:‬‬

‫(‪ )1497‬ري��و‪/‬ب��راي��د ‪ -‬م‪2011-‬‬ ‫جمرك جديد ‪ -‬خمري مميز ‪ -‬فل‬ ‫عدا الفتحة ‪ -‬قطعت ‪21000‬ك��م‬ ‫ فحص ‪7‬جيد ‪ -‬بحالة الوكالة‬‫ م��ن امل��ال��ك ‪11600‬دي����ن����ار ‪-‬‬‫ت‪079/9836333:‬‬

‫(‪ )2290‬بيكانتو ‪ -‬م‪2010-‬‬ ‫سلفر ‪ -‬فحص ك��ام��ل ‪ -‬جمرك‬ ‫جديد ‪ -‬جميع االض��اف��ات ‪ -‬جير‬ ‫تبترونك ‪ -‬زجاج كهرباء ‪ -‬كشافات‬ ‫ حساسات سنتر ‪ -‬بحالة الوكالة‬‫ بدفعة ‪ 800‬والباقي اقساط ‪-‬‬‫ت‪079/5901945:‬‬ ‫(‪ )2283‬فورتي ‪ -‬م‪ 2010-‬فيراني‬ ‫ فحص كامل ‪ -‬جمرك جديد ‪-‬‬‫جميع االض��اف��ات ‪ -‬جير تبترونك‬ ‫ غرفة جلد ‪ -‬كراسي مدفئة ‪-‬‬‫بصمة ‪ -‬مري ضب ‪ -‬بحالة الوكالة‬ ‫ بدفعة ‪ 900‬و الباقي اقساط ‪-‬‬‫ت‪079/6354863:‬‬

‫(‪ )2021‬بيكانتو ‪ -‬م‪2008-‬‬ ‫كرميدي ‪ -‬سنترلوك ‪ -‬بور ستيرنج‬ ‫ كندشن ‪ -‬مساحة خلفية ‪4 -‬زجاج‬‫كهرباء ‪ -‬جيرعادي ‪ -‬قطعت‪42000‬‬ ‫ بحالة ممتازة ‪ -‬م��ن المالك ‪-‬‬‫ت‪078/6186187:‬‬ ‫(‪ )2005‬جيب سبورتيج كشف‬ ‫ م‪ 2002-‬ف��ح��ص ‪ -‬السعر‬‫‪7000‬دي����ن����ار ‪ -‬م���ن ال��م��ال��ك ‪-‬‬ ‫ت‪079/5491609:‬‬

‫(‪ )2197‬سيفيا ‪ - 2‬م‪ - 98‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬لون كحلي ‪ -‬باالقساط ‪-‬‬ ‫بسعر ‪ - 5500‬ت‪079/6614181:‬‬

‫(‪ )1725‬اوبتما ‪ -‬م‪ 2012-‬وارد‬ ‫وكفالة الشركة ‪ -‬قطعت ‪19000‬كم‬ ‫ ف��ل كامل ‪ -‬ب��ان��ورام��ا ‪ -‬جلد‪-‬‬‫بصمة ‪ -‬كاميرا ‪ -‬بلوتوث ‪ -‬كرسي‬ ‫ميموري‪-‬مري ضب ‪ -‬رقم‪ - 1‬تأمين‬ ‫ش��ام��ل ‪ 25 -‬أل��ف م��ن ال��م��ال��ك ‪-‬‬ ‫ت‪079/9999288:‬‬

‫(‪ )1549‬سيفيا ‪ -‬م‪ 96-‬ل��ون‬ ‫ل��ؤل��ؤي ‪ -‬مجنطة ‪ -‬للمراجعة‬ ‫ت‪- 079/7443243:‬‬ ‫‬‫‪078/6833331‬‬

‫(‪ )1370‬سورنتو ‪ - EX‬م‪2003-‬‬ ‫زيتي ‪ - 4×4 -‬كاملة االضافات‬ ‫ فرش جلد ‪ -‬فتحة ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬‫ت‪077/7793434:‬‬

‫(‪ )1697‬سبورتج ‪ -‬م‪ 2009-‬لون‬ ‫سلفر ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬كاملة‬ ‫االض��اف��ات ع��دا الفتحة ‪ -‬بحالة‬ ‫ممتازة ‪ -‬ت‪079/5614124:‬‬ ‫(‪ )1695‬كيا ري��و ‪ -‬م ‪2004-‬‬ ‫ل��ون شمباني ‪ -‬فل اتوماتيك‬ ‫ زج��اج كهرباء اي��رب��اج ع��دد ‪2‬‬‫جمرك حديث ‪ -‬السعر ‪6550‬‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪077/5180494:‬‬ ‫ ‪077/2257540‬‬‫(‪ )1377‬ريو ‪ -‬م‪ 2008-‬سلفر‬ ‫فحص كامل ‪ -‬جمرك جديد‬‫ فل اضافات ‪ -‬جير اتوماتيك‪-‬‬‫زجاج ومرايا كهرباء ‪ -‬كشافات‬ ‫ ب��ح��ال��ة ال��وك��ال��ة ‪ -‬ن��ق��دا او‬‫اق��س��اط بدفعة ‪1300‬دي��ن��ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5109535:‬‬ ‫(‪ )2681‬اوبروس ‪ -‬م‪ 2004-‬فل‬ ‫اتوماتيك ‪3500 -‬س���ي س��ي ‪-‬‬ ‫باذنجاني ‪ -‬جلد بيج ‪ -‬كراسي‬ ‫كهرباء ب��رادي بحالة الوكالة ‪-‬‬ ‫تامين شامل ‪13500 -‬دينار ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/5692126:‬‬ ‫(‪ )2924‬فورتي ‪ -‬م‪ 2010-‬سلفر‬ ‫ جلد ‪ -‬كراسي مدفأة ‪ -‬مري‬‫طوي ‪ -‬كشافات ‪ -‬جنطات ‪ -‬عداد‬ ‫ديجيتال ‪ - USB -‬تحكم طارة ‪-‬‬ ‫‪ - AUX‬قطعت ‪37000‬كم ‪- CD -‬‬ ‫من المالك ‪ -‬ت‪079/9943329:‬‬ ‫‪122718‬‬

‫‪39279‬‬

‫‪52438‬‬

‫‪52453‬‬

‫‪122971‬‬

‫(‪ )2371‬سيفيا‪ - 2‬م‪ 1997-‬لون‬ ‫خ��م��ري ‪ -‬ف��ل م��اع��دا ال��ج��ي��ر ‪-‬‬ ‫ف��ح��ص ك��ام��ل ‪ -‬ب��دف��ع��ة اول���ى‬ ‫‪ 750‬وال��ب��اق��ي اق��س��اط شهرية‬ ‫ت‪- 079/5060881:‬‬ ‫‬‫‪078/7500680‬‬ ‫(‪ )2364‬كيا ‪ -‬سبورتج كشف‪ -‬لون‬ ‫احمر مميز ‪ -‬جنطات ‪ -‬هارتوب ‪-‬‬ ‫‪ - 4×4‬بدفعة ‪ 800‬والباقي اقساط‬ ‫شهرية ‪ -‬ت‪- 079/5060881:‬‬ ‫‪078/7500680‬‬ ‫(‪ )2358‬ريو ‪ -‬م‪ 2001-‬اتوماتيك‬ ‫ بحاله ممتازه ‪ -‬ابيض ‪ -‬مكيف‬‫ ب��ور ‪ -‬سنتر ‪ -‬جنط المنيوم‬‫ صيانه دوري��ه ‪ -‬مرخصه سنه‬‫ك��ام��ل��ه ‪ -‬ب��س��ع��ر‪4750‬دي��ن��ار ‪-‬‬ ‫ت‪077/2048119:‬‬ ‫(‪ )2660‬ف��ورت��ي ‪ /‬ه��اي��ب��رد ‪-‬‬ ‫م‪ 2010-‬سلفر ‪ -‬فل أوبشن عدا‬ ‫الجلد والفتحة ‪ -‬صيانة كاملة ‪-‬‬ ‫فحص ‪ -‬مرخصة ومؤمنة شامل ‪-‬‬ ‫يمكن البدل ‪ -‬ت‪077/7468887:‬‬ ‫(‪ )1522‬سبورتج ‪ -‬م‪ 2005-‬لون‬ ‫ب��ن��ي ‪ -‬ف��ح��ص ك��ام��ل ‪ -‬بحالة‬ ‫الوكالة ‪ -‬اتوماتيك ‪ -‬بحالة الوكالة‬ ‫‪ -‬ت‪078/7231506:‬‬

‫‪122720‬‬

‫‪122739‬‬


‫‪98‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪122467‬‬

‫‪122569‬‬

‫‪122972‬‬

‫‪119350‬‬

‫‪39261‬‬

‫‪39245‬‬

‫(‪ )2692‬زووم ‪ - 3‬م‪ 2010-‬لون‬ ‫أبيض لؤلؤي ‪ -‬غرفة بيج ‪ -‬جمرك‬ ‫ج��دي��د ‪ -‬ف��ح��ص ك��ام��ل ‪ -‬بحالة‬ ‫الوكالة ‪ -‬بسعر ‪ 13800‬نهائي ‪-‬‬ ‫ت‪079/6928053:‬‬ ‫(‪ )2277‬مازدا ‪ - 5‬م‪ 2009-‬قطعت‬ ‫مسافة ‪ 49‬ألف كم ‪ -‬لون سلفر ‪-‬‬ ‫فتحة ‪ -‬فرش قماش ‪ -‬وارد وصيانة‬ ‫الشركة ‪ -‬ت‪079/5497354:‬‬ ‫(‪ )2891‬زووم ‪ - 3‬م‪ 2007-‬فحص‬ ‫ك��ام��ل ف��ل ك��ام��ل جير تبترونيك‬ ‫ ازرق بحري ‪ -‬بحالة الوكالة ‪-‬‬‫مرخصة سنة كاملة ‪10700 -‬دينار‬ ‫‪ -‬ت‪079/9283948:‬‬

‫ﻃﺎﻟﻊ اﻋﻼﻧﺎت‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺼﻮرة‬

‫ﺻﻔﺤﺔ‬

‫‪104‬‬

‫(‪ )970‬سورينتو ‪ -‬م‪ 2003-‬لون‬ ‫أخضر بترولي ‪ -‬كاملة االضافات ما‬ ‫عدا الفتحة والجلد ‪ -‬بحالة ممتازة ‪-‬‬ ‫ت‪079/6564464:‬‬ ‫(‪ )895‬ف��ورت��ي ‪ -‬م‪ 2010-‬لون‬ ‫سلفر ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬فل ابشن‬ ‫عدا الفتحة ‪ -‬حرة جديد من المالك‬ ‫ ت‪079/5847734:‬‬‫(‪ )894‬ف��ورت��ي ‪ -‬م‪ 2010-‬لون‬ ‫احمر ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬فل ابشن‬ ‫عدا الفتحة ‪ -‬حرة جديد من المالك‬ ‫ ت‪079/5847734:‬‬‫(‪ )802‬جيب سبورتيج ‪ -‬م‪99-‬‬ ‫كحلي ‪ -‬فل اوبشن ‪ -‬جير اوتوماتيك‬ ‫ فحص م��ض��روب دق��ة جيد جيد‬‫ بحالة الوكالة ‪ - 4×4 -‬بسعر‬‫‪5500‬دينارا ‪ -‬ت‪079/7484002:‬‬

‫(‪ )801‬فورتي ‪ -‬م‪ 2010-‬سلفر‬ ‫فل اضافات تحكم ستيرنج تدفئة‬ ‫ك��راس��ي غ��رف��ة ج��ل��د م���ري ضب‬ ‫حساسات خلفية كشافات فحص ‪-‬‬ ‫‪13250‬دينار ‪ -‬ت‪078/5079900:‬‬

‫(‪ )1232‬بيكانتو ‪ -‬م‪ 2009-‬لون‬ ‫سلفر ‪ 1100 -‬سي سي ‪85000 -‬‬ ‫ك��م ‪ -‬ف��ل اوت��وم��ات��ي��ك ‪ -‬جمرك‬ ‫ج��دي��د ‪ -‬بسعر ‪ 8400‬دي��ن��ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5632597:‬‬

‫(‪ )788‬سيارة كيا ‪ -‬للبيع‪ -‬موديل‬ ‫ح��دي��ث ‪ -‬لالستفسار مراجعة‬ ‫ ‪- www.bel3arabe.com‬‬‫ت‪078/7508900:‬‬

‫(‪ )1209‬مورنيك ‪ -‬م‪ 2009-‬لون‬ ‫سلفر ‪ -‬فل ابشن ‪ -‬جميع االضافات‬ ‫ بحالة م��م��ت��ازة فحص ك��ام��ل ‪-‬‬‫ت‪079/9665837:‬‬

‫(‪ )350‬سيفيا ‪ -‬م‪ 1995-‬لون كحلي‬ ‫ ماتور مسكر‪ -‬فل ع��دا الجير ‪-‬‬‫فحص ‪ -‬السعر ‪ 4300‬دينار قابل‬ ‫للتفاوض ‪ -‬ت‪- 077/9459945:‬‬ ‫‪079/5413111‬‬ ‫(‪ )231‬كيا سورنتو ‪ -‬م‪ 2013-‬لون‬ ‫فيراني ‪ -‬محرك ‪ 2400‬سي سي ‪-‬‬ ‫قطعت ‪ 3800‬كم ‪ -‬مواصفات ممتازة‬ ‫ من المالك ‪ -‬ت‪079/9480669:‬‬‫(‪ )1492‬كادينزا ‪ -‬م‪ 2012-‬لون‬ ‫اسود ‪3500 -‬سي سي ‪ -‬وارد الوكالة‬ ‫ ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬قطعت مسافة‬‫‪ 5000‬ك��م ‪ -‬ف��ل ك��ام��ل ‪ -‬فتحة‬ ‫بانوراما ‪ -‬بصمة ‪ -‬جلد ‪ -‬كامريا‬ ‫خلفية ‪ -‬حساسات ‪ -‬كراسي كهرباء‬ ‫ ب��رادي كهرباء ‪ -‬تحكم سترينج‬‫خلفي واض��اف��ات اخ��رى ‪ -‬مشرتاه‬ ‫من الوكالة بسعر ‪ 41‬الف دينار ‪-‬‬ ‫السعر املطلوب ‪ 28000‬الف دينار‬ ‫‪ -‬ت‪079/9298105:‬‬

‫(‪ )1133‬ريو ‪ -‬م‪ 2008-‬سلفر بلو‬ ‫ فل كامل ‪ -‬بحالة جيدة السعر ‪-‬‬‫‪7900‬دينار ‪ -‬ت‪079/5503358:‬‬ ‫(‪ )1104‬سيراتو ‪ -‬م‪ 2012-‬لون‬ ‫اس���ود ‪ -‬ف��ل اب��ش��ن ع���دا الفتحة‬ ‫ بحالة ال��وك��ال��ة ‪13900 -‬دي��ن��ار‬‫ت‪- 079/7017513:‬‬ ‫‬‫‪079/7052584‬‬ ‫(‪ )650‬سبكترا ‪ - MR‬م‪2001-‬‬ ‫ابيض ‪ -‬فل عدا الجير حرة ‪ -‬مرخصة‬ ‫لغاية ‪ 2014 /3‬فحص كامل بسعر‬ ‫‪7000‬دينار ‪ -‬ت‪079/6963923:‬‬ ‫(‪ )498‬بيكانتو ‪ -‬م‪ 2010-‬لون‬ ‫برتقالي ‪ -‬الشكل الجديد ‪ -‬جير عادي‬ ‫ بور ‪ -‬مكيف ‪ -‬سنتر ‪ -‬فحص كامل‬‫ حرة جديد ‪ -‬ت‪077/2265060:‬‬‫(‪ )615‬فورتي ‪ -‬م‪ 2010-‬اسود‬ ‫ملوكي ‪ -‬فل ابشن ع��دا الفتحة ‪-‬‬ ‫فحص كامل حرة جديد ‪ -‬نقدا او دفعة‬ ‫‪2800‬دينار ‪ -‬ت‪079/5675203:‬‬ ‫‪f3093‬‬

‫‪122966‬‬

‫‪52442‬‬

‫(‪ )614‬فورتي ‪ -‬م‪ 2009-‬فل ابشن‬ ‫ سلفر ‪ -‬كاميرا خلفية فرش جلد‬‫ حساسات خلفية فحص كامل حرة‬‫جديد ‪ -‬نقدا او بدفعة ‪2500‬دينار‬ ‫ ت‪079/5840888:‬‬‫(‪ )2094‬س��ي��رات��و ‪ -‬م‪2013-‬‬ ‫اس��ود ملوكي‪-‬فحص كامل‪-‬فل‬ ‫اوبشن ‪ -‬وارد وكفالة الشركة ‪-‬‬ ‫حساسات ‪ -‬بلوتوث‪-‬فتحة ‪ -‬جنط‬ ‫‪17‬تحكم ط��ارة ‪ -‬غمازات على‬‫المري ‪1600 -‬سي سي ‪ -‬عدادات‬ ‫رياضية ‪ -‬ايادي كروم ‪ -‬من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪078/8813875:‬‬

‫(‪ )611‬فورتي ‪ -‬م‪ 2012-‬فيراني ‪-‬‬ ‫فل ابشن عدا الفتحة ‪ -‬فحص كامل‬ ‫حرة جديد دفعة ‪3000‬دينار والباقي‬ ‫اقساط ‪ -‬ت‪079/6347555:‬‬ ‫(‪ )562‬سبكترا ‪ -‬م‪ 2000-‬لون‬ ‫ابيض ‪ -‬ترخيص جديد ‪ -‬فحص‬ ‫‪4‬جيد ‪ -‬م��ن المالك م��ب��اش��رة ‪-‬‬ ‫ت‪077/5513527:‬‬ ‫(‪ )499‬بيكانتو ‪ -‬م‪ 2007-‬لون أسود‬ ‫ جير اتوماتيك ‪ -‬بور ‪ -‬مكيف ‪-‬‬‫سنتر لوك ‪ -‬حرة جديد ‪ -‬من المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪078/6513179:‬‬ ‫(‪ )485‬سيراتو ‪ -‬م‪ 2011-‬جميع‬ ‫ال��م��واص��ف��ات ‪ -‬ج��م��رك ح��دي��ث‬ ‫ فحص ك��ام��ل ‪ -‬بدفعة اول��ى‬‫‪ 4000‬دي��ن��ار وال��ب��اق��ي اق��س��اط‬ ‫ت‪- 079/0414809:‬‬ ‫‬‫‪078/8311053‬‬ ‫(‪ )429‬سيراتو ‪ -‬م‪ 2013-‬سلفر‬ ‫ تبترونيك ‪ -‬سنتر ‪ -‬جنطات ‪-‬‬‫شبابيك ومري كهرباء ‪ -‬كندشن ‪-‬‬ ‫‪ - CD‬قطعت‪ 30.000‬كم ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬غير مجمركة من المالك‬ ‫ ت‪079/5629205:‬‬‫(‪ )408‬سبكترا ‪ -‬م‪ 2000-‬لون‬ ‫شمباني ‪3 -‬جيد قصعة ‪- Gold -‬‬ ‫كراسي جلد ‪ -‬ت‪06/5606545:‬‬ ‫(‪ )2160‬فورتي ‪ -‬م‪ 2009-‬فيراني‬ ‫ فحص ‪ -‬فتحة ‪ -‬جلد‪-‬بصمة ‪-‬‬‫بلوتوث ‪ -‬كراسي مدفئة ‪ -‬جنط ‪-‬‬ ‫حساسات ‪ -‬شاشة ‪ -‬انذار‪-‬مري ضب‬ ‫ نفجيشن ‪ - USB -‬تلفون ‪ -‬تحكم‬‫طاره ‪ -‬ابواب امان ‪ -‬دهان وكالة‬ ‫ غمازات مري ‪ -‬ترخيص سنة ‪-‬‬‫‪14500‬دينار ‪ -‬ت‪077/7344442:‬‬

‫(‪ )1942‬زووم ‪ - 3‬م‪ 2010-‬ابيض‬ ‫لؤلؤي ‪ -‬كاملة االضافات عدا الفتحة‬ ‫ اتوماتيك ‪Airbags / ABS -‬‬‫مسجل سي دي ‪ -‬مفتاح ريموت‬ ‫اصلي ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬من املالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/5617223:‬‬ ‫(‪ )1673‬زوم‪ - 6‬م‪ 2007-‬جميع‬ ‫االضافات ‪ -‬بدون فتحه ‪ -‬لون اسود‬ ‫ فحص كامل ‪1 -‬خلفي راسية‬‫السعر‪ - 10800‬ت‪078/8884350:‬‬ ‫(‪ )800‬زووم ‪ - 3‬م‪ 2010-‬فيراني‬ ‫اوتوماتيك كندشن بور‪-‬سنتر زجاج‬ ‫وم���ري كهرباء ‪ ABS‬اي��رب��اج ‪CD‬‬ ‫غرفة بيج ترخيص سنة فحص‪-‬‬ ‫‪13250‬دينار ‪ -‬ت‪079/9988802:‬‬ ‫(‪ )528‬زووم‪ - 3‬م‪ 2008-‬لون أسود‬ ‫ تحكم طاره ‪ -‬بحالة ممتازة ‪ -‬ليست‬‫فحص ‪ -‬بسعر مغري ‪ 8900‬دينار ‪-‬‬ ‫ت‪078/8195801:‬‬ ‫(‪ )254‬زووم ‪ - 3‬م‪ 2010-‬لون‬ ‫فيراني غامق م��ن ال��داخ��ل غرفة‬ ‫ب��ي��ج ‪ -‬ع��ل��ى ال��ف��ح��ص ال��ك��ام��ل ‪-‬‬ ‫ت‪079/5461117:‬‬ ‫(‪ )2896‬زووم ‪ - 3‬م‪ 2010-‬الشكل‬ ‫الجديد ‪ -‬فيراني ‪ -‬فحص كامل‬ ‫فل كامل ‪ -‬مفتاح ريموت ‪ -‬سي‬ ‫دي ‪ -‬بحالة الوكالة فحص كامل‬ ‫‪13200‬دينار ‪ -‬ت‪077/2272730:‬‬

‫(‪ )507‬مرسيدس سمارت ‪ -‬م‪2008-‬‬ ‫فل ابشن ‪1000 -‬سي سي ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬حرة جديد ‪ -‬بحالة ممتازة‬ ‫ نقدا م��ع امكانية التقسيط ‪-‬‬‫ت‪079/5840888:‬‬ ‫(‪ )785‬مرسيدس ‪ S280‬غواصة‬ ‫ م‪ 2005-‬ل��ون كحلي ‪ -‬فل‬‫ابشن ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬مرخصة‬ ‫ومؤمنة ‪ -‬تبترونيك ‪ -‬فل كهرباء‬ ‫ فتحة ‪ -‬جلد ‪ -‬م��ن المالك ‪-‬‬‫ت‪078/6961114:‬‬

‫(‪ )830‬مرسيدس ‪ - C200‬م‪2008-‬‬ ‫بانوراما ‪ - AMG Kit -‬فل ابشن‬ ‫ ل��ون اس��ود ‪ -‬فحص كامل وارد‬‫وك���ال���ة ‪ -‬اس��ت��ع��م��ال ش��خ��ص��ي ‪-‬‬ ‫ت‪079/9825490:‬‬ ‫(‪ )857‬مرسيدس‪ - ML350‬م‪2004-‬‬ ‫لون سلفر ‪ -‬فل الفل ‪ -‬فحص كامل‬ ‫ مواصفات امريكية ‪ -‬السياره بحاله‬‫ممتازة ‪ -‬دفعه والباقي اقساط ‪ -‬بدون‬ ‫وساطه البنوك ‪ -‬ت‪079/6960020:‬‬ ‫‪078/5641060 -‬‬

‫(‪ )591‬مرسيدس ‪ - C180‬م‪2007-‬‬ ‫سلفر ‪ -‬الشكل القديم ‪ -‬جلد ‪-‬‬ ‫بدون فتحة او جنط ‪ -‬فحص كامل‬ ‫ بحالة الوكالة ‪ -‬السعر ‪ 23‬ألف‬‫‪ -‬ت‪079/5526597:‬‬

‫(‪ )874‬م���رس���ي���دس ‪- C200‬‬ ‫ب��ان��ورام��ا‪ -‬م‪ - 2008‬أس��ود ‪ -‬فل‬ ‫أبشن ‪ -‬بحالة ممتازة ‪ -‬وارد الوكالة‬ ‫السعر ‪31000‬دي��ن��ار ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬ ‫ت‪077/7785868:‬‬ ‫(‪ )290‬مرسيدس ‪ - CLK‬م‪2001-‬‬ ‫ل���ون سلفر ‪ -‬ك��ام��ل��ة االض��اف��ات‬ ‫ افنجارد ‪ -‬كشف ‪ -‬جنط ‪AMG‬‬‫ بسعر ‪ 18000‬دينار ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬‫ت‪079/7523073:‬‬ ‫(‪ )1081‬مرسيدس ‪ - E200‬م‪1999-‬‬ ‫محولة ‪ - 2002‬شمباني ‪ -‬فل‬ ‫الفل ‪ -‬ليست فحص ‪ -‬من المالك‬ ‫ ت‪079/7615616:‬‬‫(‪ )1275‬م��رس��ي��دس ‪- S350‬‬ ‫م‪ 2005-‬لون أس��ود ‪-‬فل ابشن‬ ‫ بحالة ممتازة ‪ -‬فحص كامل ‪-‬‬‫للجادين ‪ -‬ت‪079/5257928:‬‬

‫(‪ )402‬مرسيدس ‪ - E200‬م‪2003-‬‬ ‫لون سلفر ‪ -‬اليجانس ‪ -‬مواصفات‬ ‫افنجارد ‪ -‬فل كامل ‪ -‬فحص كامل‬ ‫ صيانة شركة ‪ -‬بحالة الوكالة ‪-‬‬‫ت‪079/5742121:‬‬ ‫(‪ )1355‬مرسيدس ‪ - E200‬قرش‬ ‫ونص ‪ -‬م‪ - 99‬كحلي ‪ -‬فل بدون‬ ‫فتحه‪ -‬السعر النهائي ‪- 13500‬‬ ‫ت‪079/6434214:‬‬ ‫(‪ )1373‬غواصه ‪ - S280‬م‪2005-‬‬ ‫لون سلفر ميتالك ‪ -‬كامل االضافات ‪-‬‬ ‫تلفون ‪ -‬فتحة ‪ - DVD -‬بصمة ‪ -‬من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪078/8889693:‬‬ ‫(‪ )1379‬مرسيدس ‪ - E200‬م‪2005-‬‬ ‫افنجارد‪ -‬بانوراما ‪ -‬ابيض‪-‬ميموري‬ ‫ك��راس��ي‪-‬ب��رادي جنب ‪ -‬كراسي‬ ‫كهرباء ‪ -‬كندشن خلفي ‪ -‬فحص‬ ‫‪3‬جيد ‪1‬مضروب ‪25000 -‬دي��ن��ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/9991599:‬‬ ‫(‪ )1619‬مرسيدس ‪ E200‬كومبريسر‬ ‫ م‪ 2001-‬لون شامبين ‪ -‬كاملة‬‫االض��اف��ات ‪ -‬بحالة ج��ي��دة ج��دا ‪-‬‬ ‫لالتصال ‪ -‬ت‪079/7111332:‬‬ ‫(‪ )1636‬مرسيدس ق��رش ونصف‬ ‫ م‪ 96-‬لون ابيض ثلجي ‪ -‬بحالة‬‫الوكالة ‪ -‬فل الفل ‪ -‬اوتوماتيك ‪ -‬من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/9909481:‬‬ ‫ ‪078/7128885‬‬‫(‪ )276‬مرسيدس ‪ - C200‬م‪ 97-‬فل‬ ‫كامل مع جلد بدون فتحة ‪ -‬للمراجعة‬ ‫ ت‪079/5337506:‬‬‫(‪ )856‬مرسيدس‪ - A140‬م‪ 99-‬لون‬ ‫سلفر ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬ف��ل الفل‬ ‫ بانوراما ‪ -‬نقدا او دفعه والباقي‬‫اقساط ‪ -‬ب��دون وساطه البنوك ‪-‬‬ ‫ت‪078/5641060:‬‬ ‫(‪ )642‬مرسيدس ‪ - E200‬م‪2005-‬‬ ‫ف��ل ابشن ع��دا الفتحة والجلد ‪-‬‬ ‫س��وداء ‪ -‬افنجارد ‪ -‬سبورت بكج‬ ‫ جنط ‪ - 18‬فحص وصيانة الوكالة‬‫استخدام دبلوماسي بحالة ممتازة‬ ‫‪ -‬ت‪079/5146820:‬‬

‫(‪ )683‬مرسيدس كمبرسر ‪ -‬م‪2001-‬‬ ‫اتوماتيك ‪ -‬بدون جلد ‪ -‬بدون فتحة‬ ‫ لون ابيض ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬السعر‬‫‪16000‬دي���ن���ار قابل للتفاوض ‪-‬‬ ‫ت‪077/7136666:‬‬


52424

39170

99

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

122933

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


‫‪2013/06/01-718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫قطعة ارض للبيع‬

‫الجبيهه‬

‫ش ابراهيم قطان‬

‫مطلوب موظفة‬

‫مطلوب كهربائي سيارات‬

‫(‪ )3036‬المساحة ‪129‬م ‪3 -‬نوم ‪2 -‬حمام‬ ‫صالون ‪ - L‬مطبخ راكب ‪ -‬قرب مدينة من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/6756740:‬‬

‫خلف مجمع جبر ‪ -‬مفروشة ‪-‬‬ ‫(‪)3029‬‬ ‫‪1‬نوم ‪ -‬حمام صالة ‪ -‬طابق ارضي ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪079/7114773:‬‬

‫(‪ )158‬حجز تذاكر ومبيعات ‪ -‬اماديوس‬ ‫ خبرة ‪3‬سنوات ‪ -‬لدى شركة سياحة وسفر‬‫ في الصويفية والراتب مغري ‪ -‬ارسال‬‫‪- CV - ziad.gm@jopisatravel.com‬‬ ‫ت‪079/5697098:‬‬

‫(‪ )3052‬لاليجار ‪ -‬للمراجعة مع المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪078/6263040:‬‬

‫مطلوب موظف ‪ /‬موظفة مبيعات‬

‫(‪ )3042‬ط‪162 - 2‬م ‪ 3 -‬نوم ‪ 3 -‬حمام‬ ‫ صالون و صالة ‪ -‬مطبخ امريكي رخام‬‫جاالكسي ‪ 2‬برندة ‪ -‬ارضيات باركية ‪ -‬غ‬ ‫خزين ‪ -‬مصعد ‪ +‬كراج ‪ 3 -‬خزان ماء سعة‬ ‫‪6‬م ‪ -‬اطاللة ‪ -‬مع الفرش وكافة االدوات‬ ‫الكهربائية والمطبخ ‪ -‬ت‪078/8877240:‬‬ ‫‪077/6984455 -‬‬

‫تالع العلي‬ ‫مساحتها ‪1125‬م‪ - 2‬سكن‬ ‫(‪)1356‬‬ ‫أ ‪ -‬تصلح لشركة اسكان ‪ -‬مع رخصة‬ ‫جاهزة للبناء ‪ -‬بسعر مناسب ‪ -‬من المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬يرجى عدم تدخل الوسطاء ‪-‬‬ ‫ت‪079/5292008:‬‬ ‫منطقة باب عمان‬ ‫(‪ )2966‬المساحة ‪ 2‬دونم مع بيت مساحتة‬ ‫‪180‬م ‪-‬سكن ب ‪ -‬داخل التنظيم ‪ -‬مشجرة‬ ‫‪ -‬البيع لداعي السفر ‪ -‬ت‪077/2240232:‬‬

‫ضاحية االمير حسن‬ ‫(‪ )2976‬قرب مركز امن اقليم العاصمة‬ ‫ مساحتها ‪121‬م ‪ -‬شبه تسوية ‪ -‬للبيع او‬‫االيجار ‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪- 077/7640648:‬‬ ‫‪078/6172687‬‬

‫ضاحية الرشيد‬ ‫(‪ )2973‬ق��رب سكن أميمة ‪ -‬دون��م ‪-‬‬ ‫مستوية ‪ -‬قريبة من بوابة مستشفى‬ ‫الجامعة ‪ -‬قريبة من الخدمات ‪ -‬مبني عليها‬ ‫فيال ‪ -‬ت‪079/5392331:‬‬ ‫في مشروع اسكان بوابة عمان‬ ‫(‪ )2986‬تبعد ‪3‬كم عن المطار ‪ -‬مساحتها‬ ‫‪515‬مترمربع ‪ -‬طريق معبدة ‪ -‬شبكة‬ ‫ماء‪+‬كهرباء ‪ -‬جاهزة للبناء ‪35000 -‬دينار‬ ‫ ت‪079/7226789:‬‬‫أرض للبيع‬ ‫(‪ )3001‬دونم كامل في شفا بدران حوض‬ ‫المقرن ‪ -‬مشترك تصلح لالستثمار ‪ -‬السعر‬ ‫‪ 47‬ألف ‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪079/6517309:‬‬

‫خلدا ‪ -‬قرب مسجد الهمشري‬ ‫(‪ )2991‬ط‪200 - 3‬م ‪ -‬فرش فاخرجدا ‪3 -‬‬ ‫نوم ‪ 3 -‬حمام ‪ -‬صالون ‪ -‬سفرة ‪ -‬جلوس ‪-‬‬ ‫مطبخ مع جميع الكهربائيات ‪ -‬غ خادمة مع‬ ‫حمام ‪ -‬ت‪079/5297376:‬‬

‫جرش‬ ‫م��ن��زل مستقل طابقين‬ ‫(‪)2954‬‬ ‫ارض��ي‪+‬ت��س��وي��ة ‪ -‬االرض ‪859‬م ‪-‬‬ ‫البناء‪250‬م ‪ 3 -‬كراجات ‪ -‬تدفئة مركزية‬ ‫ حديقة دائرية ‪ 80 -‬ألف ‪ -‬من المالك‬‫ ت‪078/6009441 - 079/6988091:‬‬‫بيت مستقل طابقين في البيادر‬ ‫م��ح��اط ب��س��ور ‪2.5‬م آم��ن‬ ‫(‪)170‬‬ ‫وخاص ‪ -‬بناء ‪400‬م ‪ -‬سوبرديلوكس ‪-‬‬ ‫االرض‪605‬م ‪ -‬حديقة ‪ -‬كراج ‪ -‬منطقة‬ ‫هادئة ومخدومة ‪ -‬يصلح للسكن او لروضة‬ ‫او اي عمل خاص ‪ -‬ت‪079/9417686:‬‬ ‫بيت مستقل قديم‬ ‫الهاشمي الشمالي ‪ -‬قرب‬ ‫(‪)3062‬‬ ‫دوار ن��ق��اوة ‪ -‬مساحة البناء ‪135‬م ‪-‬‬ ‫مساحةاالرض‪250‬م ‪ -‬بسعر ‪ 35‬الف بدون‬ ‫وسطاء ‪ -‬ت‪079/5567132:‬‬

‫ارض للبيع في الشميساني‬ ‫(‪ )3019‬تصلح لبناء عمارة ‪2000‬م من‬ ‫‪ 5‬طوابق ‪ -‬يقبل طابق من البناء كجزء‬ ‫من الثمن القطعة ‪ -‬من المالك مباشرة‬ ‫‪ -‬ت‪079/6733324:‬‬

‫صالون للبيع في تالع العلي‬ ‫(‪ )1013‬داخل مجمع بيت العمر ‪ -‬مكيف‬ ‫مركزي ‪ -‬ديكور حديث ‪ -‬اشارة البشيتي ‪-‬‬ ‫بجانب كلية الخوارزمي ‪ -‬بسعرنهائي ‪10‬‬ ‫االف ‪ -‬ت‪079/5515623:‬‬ ‫مركز تجميل و‪SPA‬‬

‫مطلوب ارض للشراء‬ ‫في عمان الغربية ‪ -‬للجادين‬ ‫(‪)3037‬‬ ‫ف��ق��ط ب�����دون ت���دخ���ل ال���وس���ط���اء ‪-‬‬ ‫ت‪079/6756740:‬‬

‫(‪ )1097‬للبيع في الصويفية ‪ -‬موقع مميز‬ ‫ بكامل معداته ‪ -‬ساونا‪/‬جاكوزي ‪/‬حمام‬‫مغربي ‪ -‬كراسي مساج ‪ -‬بسعر مغري ‪-‬‬ ‫ت‪079/5577993:‬‬

‫أم السماق‪/‬قرب المدارس االنجليزية‬

‫شقة مؤثثة سوبرديلوكس للبيع‬ ‫(‪ )831‬خلدا ‪-‬دخلةالبشيتي ‪190 -‬م ‪ -‬ط‪2‬‬ ‫ اطاللة على شارعين‪3 - -‬نوم ‪3 -‬حمام‬‫ جاكوزي ‪-‬السعر‪ 150‬ألف‪-‬من المالك ‪-‬‬‫ت‪078/8098865:‬‬ ‫الجبيهة‪/‬مقابل وزارة التعليم العالي‬ ‫ارض���ي���ة‪180‬م ‪ +‬حديقة‬ ‫(‪)1264‬‬ ‫ج��ان��ب��ي��ة‪150‬م ‪ -‬س��وب��ردي��ل��وك��س ‪-‬‬ ‫‪3‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالون ‪ -‬جلوس ‪ -‬مطبخ‬ ‫راك��ب ‪ -‬البناء ‪5‬سنوات ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪077/6266666:‬‬ ‫الجبيهه‬ ‫شقة سكنية ‪3 -‬ن��وم صالة‬ ‫(‪)2967‬‬ ‫صالون ‪ -‬مطبخ ‪2 -‬حمام ‪ -‬برندة ‪ -‬طابق‬ ‫اول م��ع مصعد ‪ -‬لالتصال م��ع المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪079/5037729:‬‬ ‫قرب الجامعة االردنية‬ ‫(‪ )2972‬من فيال ‪ -‬ارضية مع تراسات‬ ‫ ‪2‬ن��وم ‪+‬صالة وصالون ‪ -‬من المالك‬‫مباشرة ‪ -‬مدخل خ��اص ‪ +‬حديقة ‪-‬‬ ‫لالتصال ‪ -‬ت‪079/5392331:‬‬ ‫خلدا‬ ‫(‪ )2989‬المساحة ‪250‬م ‪ -‬السعر ‪ 150‬ألف‬ ‫دينار ‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪079/5650476:‬‬

‫الدوار السابع‪/‬خلف ش عبداﷲ غوشة‬ ‫‪2‬ن��وم ‪ -‬حمامين ‪ -‬مطبخ ‪-‬‬ ‫(‪)3055‬‬ ‫برندتين ‪ -‬ضيوف ‪ -‬معيشة ‪ -‬ط اول‬ ‫ تدفئة ‪ -‬مكيف ‪ - LCD -‬عفش ممتاز‬‫‪ -‬ت‪079/9574199:‬‬

‫(‪ )3007‬ش عبداﷲ غوشة ‪124 -‬م مع‬ ‫الخدمات ‪-‬تكييف ‪+‬تبريدمركزي ‪ -‬مقطع‬ ‫بديكورات مميزة ‪ -‬مطبخ ‪2 -‬حمام ‪-‬‬ ‫استقبال ‪5 +‬غرف ‪ -‬بسعرمغري ‪115‬ألف‬ ‫دينار ‪ -‬ت‪077/9088800:‬‬

‫ضاحية الرشيد‬ ‫(‪ )563‬ط ارضي ‪200 -‬م‪-‬منطقة فلل‬ ‫ مع ت��رس ‪3 -‬ن��وم ‪3 -‬حمام ‪ -‬معيشة‬‫ ص��ال��ون ‪ -‬مطبخ اي��ط��ال��ي ‪ -‬ف��رش‬‫ف��اخ��ر ‪ -‬م��ن ال��م��ال��ك ي��وم��ي‪/‬ش��ه��ري ‪-‬‬ ‫ت‪079/9735592:‬‬

‫شقة صغيرة لاليجار‬ ‫(‪2 )2952‬نوم صالون صغير حمام مطبخ‬ ‫جديد ‪ -‬في الجبيهة ‪/‬مقابل الجامعة‬ ‫االلمانية ‪ -‬ت‪077/5402155:‬‬ ‫الجندويل ‪ /‬ش عبدالهادي‬ ‫(‪ )2962‬عمارة ‪ - 3‬فخمة ‪3 -‬نوم‪-‬صالة‬ ‫وص��ال��ون ‪ -‬معيشة مع برندة ‪2 -‬حمام‬ ‫ مطبخ واس���ع ‪ -‬تدفئة ‪ -‬ط‪ 4‬ب��دون‬‫مصعد ‪3000 -‬س��ن��وي ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/7488319:‬‬ ‫الجندويل‬ ‫(‪ )2969‬شقة طابقية ‪ -‬ط‪ - 2‬مساحة‬ ‫‪330‬م ‪4 -‬ن��وم‪2‬م��اس��ت��ر ‪4 -‬ب��رن��دات ‪-‬‬ ‫مطبخ راك��ب ‪3 -‬ح��م��ام ‪ -‬تدفئة ‪ -‬من‬ ‫ال��م��ال��ك م��ب��اش��رة ‪ -‬االج����رة س��ن��وي��ة ‪-‬‬ ‫ت‪079/6990260:‬‬

‫(‪ )3028‬خلدا ‪ -‬ش وصفي التل الرئيسي‬ ‫ مع ديكور فخم ‪ -‬من المالك مباشرة ‪-‬‬‫ت‪079/9961301:‬‬

‫موقع مميز ف��ي الصويفية‬ ‫(‪)3046‬‬ ‫ بكامل دي��ك��ورات��ه ال��ف��اخ��رة ‪ -‬ش��ارع‬‫القمة ‪ -‬س��وق ال��ذه��ب ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪079/8945773:‬‬

‫كافتيريا للبيع او المشاركة‬ ‫(‪ )3013‬في منطقة القويسمة ‪ -‬مقابل‬ ‫ملعب ال��م��ل��ك ع��ب��داﷲ ‪ -‬ل��الت��ص��ال ‪-‬‬ ‫ت‪079/5320508:‬‬ ‫محل البسة واحذية للبيع‬ ‫(‪ )3023‬ماركا الشمالية ‪ -‬قرب الشارع‬ ‫ال��رئ��ي��س��ي ‪ -‬م��وق��ع ح��ي��وي ‪ -‬مساحة‬ ‫امامية كبيرة ‪ -‬ت‪- 078/8362241:‬‬ ‫‪079/7131474‬‬ ‫صالون سيدات فخم جدا‬ ‫موقع مميز في خلدا مقابل‬ ‫(‪)3048‬‬ ‫المدرسة االنجليزية ‪ -‬مساحة‪110‬م‪-‬‬ ‫‪10‬كراسي تمشيط ‪ -‬ديكورات جديدة ‪-‬‬ ‫السعربعد المعاينة‬ ‫‪ -‬ت‪077/5503503:‬‬

‫تالع العلي‬

‫كوفي شوب للبيع‬

‫ش��ق��ة طابقية ‪ -‬للبيع او‬ ‫(‪)3018‬‬ ‫االي��ج��ار ‪ -‬مساحة ‪430‬م ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬ ‫ت‪077/7554336:‬‬

‫(‪ )172‬على طريق صويلح ‪ -‬السلط ‪-‬‬ ‫مقابل جامعة عمان االهلية ‪ -‬يعمل بشكل‬ ‫جيد ‪ -‬بكامل معداته ‪ -‬ت‪078/5666979:‬‬

‫شقة للبيع عبدون‬

‫محل للبيع في الرابية‬

‫(‪ )3035‬طابقية جديدة ‪ -‬مساحتها ‪215‬م‬ ‫ تشطيب سوبر ‪ -‬مع االث��اث او بدون ‪-‬‬‫السعر ‪220‬أل��ف ‪ -‬االتصال للجادين من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/5011185:‬‬

‫(‪ )3056‬قرب دوار الرابية(حبيبة)مساحة‬ ‫‪60‬م ‪ -‬يعمل حاليا كمطعم ‪ -‬يصلح لكافة‬ ‫االعمال التجارية ‪ -‬بسعر‪6,000‬دينار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5994828 - 079/6969970:‬‬

‫شوما‪-‬م‪99‬‬

‫مطلوب سائق‬ ‫(‪ )3044‬ذو مظهر الئ��ق ‪ -‬غير مدخن‬ ‫ يجيد اللغة االنجليزية ‪ -‬لديه خبرة‬‫واسعة في مجال السياحة ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪079/9417686:‬‬

‫مرسيدس ‪-E-class‬م‪2010‬‬ ‫(‪ )1010‬مرسيدس ‪ - E-class‬م‪2010-‬‬ ‫ل��ون خمري ‪ -‬افنجارد ‪ -‬بانوراما ‪ -‬فل‬ ‫الفل ‪ -‬قطعت ‪18000‬كم ‪ -‬للجادين فقط‬ ‫ ت‪079/9994233:‬‬‫مرسيدس‪E200-‬م‪2001‬‬ ‫(‪ )2987‬مرسيدس‪ - E200‬م‪ 2001-‬لون‬ ‫شامبية ‪ -‬فل اوبشن ‪ -‬للجادين فقط ‪-‬‬ ‫ت‪079/5000256:‬‬

‫(‪ )1103‬اللغة االنجليزية ولغة ألمانية ‪-‬‬ ‫للمراجعة االتصال ‪ -‬ت‪079/6784224:‬‬

‫مطلوب كوافيرة‬

‫سائق‬

‫درج���ة اول���ى ‪ -‬للعمل لدى‬ ‫(‪)3009‬‬ ‫صالون سيدات في شارع مكة ‪ -‬لالتصال‬ ‫‪ -‬ت‪079/6908093:‬‬

‫(‪ )1449‬يطلب عمل في مجال توصيل‬ ‫ال��ى ال��م��ط��ار وال��ج��س��ر ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪079/7062876:‬‬

‫مطلوب كوافيرة تجميل‬

‫(‪ )3031‬كامري هايبرد ‪ -‬م‪ 2007-‬لون‬ ‫احمر ‪ -‬فل ‪ -‬فحص ‪ -‬استعمال طبيب ‪-‬‬ ‫بسعر نهائي ‪ 16,500‬دينار ‪ -‬للمراجعة‬ ‫‪ -‬ت‪079/7939860:‬‬

‫رينج روفر ‪ /‬سبورت سوبر تشارج‪-‬م‪2008‬‬ ‫(‪ )3011‬ري��ن��ج روف���ر ‪ /‬س��ب��ورت سوبر‬ ‫ت��ش��ارج ‪ -‬م‪ 2008-‬فيراني ‪ -‬كاملة‬ ‫االضافات ‪ -‬بحالة جيدة جدا ‪ -‬من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/9991038 - 079/8250000:‬‬

‫لكزس‪ - Rx400‬هايبرد‪-‬م‪2007‬‬ ‫(‪ )3027‬لكزس‪ - Rx400‬هايبرد ‪ -‬م‪2007-‬‬ ‫لون فيراني ‪ -‬كاملة االضافات ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬صيانة الوكالة ‪ DVD -‬لالطفال ‪-‬‬ ‫بسعر ‪ 24500‬دينار ‪ -‬ت‪079/9727862:‬‬

‫مرسيدس ‪E200-‬م‪92‬‬ ‫(‪ )3058‬مرسيدس ‪ - E200‬م‪ 92-‬ابيض‬ ‫ محرك ‪2000‬سي سي ‪ -‬جير عادي ‪ -‬حرة‬‫غير مجمركة ‪ -‬بسعر ‪ 2500‬دوالر قابل‬ ‫للتفاوض من المالك ‪ -‬ت‪077/6407174:‬‬

‫صني‪-‬م‪2009‬‬ ‫شمباني‬ ‫(‪ )2955‬صني ‪ -‬م‪2009-‬‬ ‫ ياباني ‪ -‬ف��ل ك��ام��ل فحص ك��ام��ل ‪-‬‬‫كوتشوك جديد ‪ -‬تأمين‪+‬ترخيص جديد‬ ‫ قطعت‪45000‬كم ‪ -‬السعر ‪10750‬دينار‬‫قابل للتفاوض ‪ -‬ت‪079/7341913:‬‬ ‫صني‪-‬م‪2006‬‬

‫لصالون سيدات حديث في‬ ‫(‪)3047‬‬ ‫الصويفية ‪ -‬على ان تكون حاصلة على‬ ‫شهادة مزاولة مهنة ‪ -‬ال يهم الخبرة ‪-‬‬ ‫ت‪079/8945773:‬‬

‫كامري هايبرد‪-‬م‪2007‬‬

‫شامبين ‪-‬‬ ‫(‪ )3032‬صني ‪ -‬م‪2006-‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬جيرعادي ‪ -‬كندشن ‪ -‬بور‬ ‫ مري وزجاج كهرباء ‪1600 -‬س��ي سي ‪-‬‬‫مالك واحد ‪ -‬بسعر‪10,000‬دينار ‪tinyurl. -‬‬ ‫‪ - com/sunny06‬ت‪078/8199599:‬‬

‫باص نيسان‪-‬م‪2007‬‬ ‫(‪ )3004‬باص نيسان ‪ -‬م‪ 2007-‬فيراني‬ ‫ ‪ 22‬راكب ‪ -‬على الفحص الكامل ‪ -‬يصلح‬‫لمدرسة او مؤسسة او مصنع بحالة الوكالة‬ ‫ ت‪079/5519709 - 077/5587712:‬‬‫باص مرسيدس‪-‬م‪2004‬‬ ‫(‪ )3005‬باص مرسيدس ‪ -‬م‪ 2004-‬ابيض‬ ‫ ‪ 16‬راكب مع السائق ‪ -‬فحص كامل ‪-‬‬‫يصلح لمدرسة او روض��ة او مؤسسة او‬ ‫مصنع بحالة جيدة ‪ -‬ت‪077/5587712:‬‬ ‫‪079/5519709 -‬‬

‫بين مكه مول وسيتي مول‬ ‫خ��ل��ف ال���ك���ارف���ور م��ب��اش��رة‬ ‫(‪)156‬‬ ‫ ارض����ي����ة‪170‬م ‪3 -‬ن����وم ‪ -‬ص��ال��ة ‪-‬‬‫ص��ال��ون‪-3‬ح��م��ام��ات ‪ -‬مستودع ‪ -‬ك��راج‬ ‫حديقة‪150‬م ‪ -‬تراس امامي ‪ -‬لاليجار‬‫من المالك مباشرة ‪ -‬بسعر نهائي ‪10‬‬ ‫أل��ف س��ن��وي ‪- 00966535055742 -‬‬ ‫ت‪079/6005647:‬‬

‫(‪ )3054‬رقم سيارة ‪ -‬مميز‪ -‬للبيع مكون‬ ‫من خمس خانات غير الترميز فيه تكرار‬ ‫ بسعر ‪ 2000‬دي��ن��ار للجادين فقط ‪-‬‬‫ت‪079/5903077:‬‬

‫تالع العلي‬

‫مكتب مميز لاليجار‬

‫خلدا‪-‬خلف الهوليداي ان‬ ‫(‪230 )3030‬م ‪ -‬ط‪ - 4‬مطلة ‪ -‬ارضيات‬ ‫رخام ‪ -‬مطبخ بلوط ‪ -‬تدفئة تحت البالط‬ ‫ ك��راج‪-‬م��ص��ع��د ‪5000 -‬س���ن���وي ‪ -‬من‬‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪- 079/5596352:‬‬ ‫‪077/6619913‬‬

‫مطلوب مربيه اردنية الجنسية‬ ‫للعمل في حضانه في شارع‬ ‫(‪)3060‬‬ ‫عبداﷲ غوشه ‪ -‬يفضل بخبرة ‪ -‬للمراجعه‬ ‫‪ -‬ت‪079/7266304:‬‬

‫(‪ )3026‬مساحة ‪75‬م مع ديكور وعفش‬ ‫فخم ‪ -‬خلدا ‪ -‬ش وصفي التل الرئيسي ‪-‬‬ ‫من المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/9961301:‬‬ ‫(‪ )2963‬درجة اولى ‪ -‬اخصائي ‪IPHONE‬‬ ‫‪ - + SUMSONG‬ت‪079/5665006:‬‬

‫مطلوب كشك ‪/‬محل صغير‬ ‫(‪ )3020‬للضمان او االيجار ‪ -‬لبيع القهوة‬ ‫‪ -‬داخل منطقة عمان ‪ -‬ت‪079/9878988:‬‬

‫مطلوب عامل‬ ‫(‪ )2983‬بدون خبرة ‪ -‬للعمل لدى شركة‬ ‫صناعية ‪ -‬المقابلين ‪ -‬ت‪06/4204561:‬‬

‫ش مكة‬ ‫مطلوب شريك‬ ‫(‪ )2970‬لمشروع تواصي طبيخ وطعام‬ ‫ص��ح��ي ‪ -‬االدارة وال��ط��ب��اخ��ي��ن بخبرة‬ ‫‪15‬س��ن��ة ‪ -‬استثمار ممتاز ‪ -‬للجادين‬ ‫فقط ‪www.lazeez111.webs.com -‬‬ ‫‪ -‬ت‪079/5392331:‬‬

‫المدينة الرياضية‬ ‫مطلوب سكرتيرة‬

‫مطلوب شريك ممول متفرغ‬

‫(‪ )1552‬للعمل لدى مكتب هندسي في‬ ‫مجمع جبر ‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪079/5540882:‬‬

‫(‪ )177‬لمشروع تجاري في مرج الحمام‬ ‫ يصلح لجميع االع��م��ال ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬‫ت‪079/7780888:‬‬

‫مطلوب سكرتيرة‬ ‫(‪ )1109‬لدى شركة استثمارات في حي‬ ‫نزال ‪ /‬شارع الدستور ‪ -‬مجمع البيروني‬ ‫ ب���دوام صباحي م��ن ‪ 10‬ل��� ‪5‬م��س��اءا ‪-‬‬‫براتب‪250‬دينار ‪ -‬ت‪079/6982200:‬‬ ‫مطلوب سكرتيرة‬

‫الصويفية ‪/‬بجانب فندق اولمبيا‬ ‫(‪ )2953‬شقة ‪220‬م مفروشة ‪3 -‬نوم‬ ‫‪3‬حمام صالون وسفرة ‪ -‬بلكونة ‪ -‬طابق‬ ‫ثالث مع مصعد ‪ -‬ت‪077/5402155:‬‬ ‫تالع العلي‬ ‫شقة مكيفه وم��ك��ون��ة من‬ ‫(‪)2959‬‬ ‫‪2‬ن���وم ‪ -‬وص��ال��ون وت��واب��ع��ه��ا � مقابل‬ ‫الضمان االجتماعي لعائلة صغيرة ‪-‬‬ ‫ت‪079/8100468 - 077/7499345:‬‬ ‫أم السماق‬ ‫ش��ق��ة م��ف��روش��ة ف��اخ��رة ‪-‬‬ ‫(‪)2964‬‬ ‫ديلوكس ‪ -‬اإلتصال مع المالك مباشرة‬ ‫ ت‪079/7095297:‬‬‫ضاحية الرشيد‬ ‫ف���رش ف��اخ��ر ‪ -‬مكيفة ‪-‬‬ ‫(‪)2978‬‬ ‫للجادين فقط ‪ -‬من المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5169697:‬‬

‫لبقة وحسنة المظهر ‪ -‬تجيد‬ ‫(‪)2979‬‬ ‫استخدام الكمبيوتر واالنترنت ‪ -‬للمراجعة‬ ‫ ت‪079/7752777 - 077/7752777:‬‬‫مطلوب سكرتير‬ ‫(‪ )2985‬للعمل لدى شركة‪-‬حاصل على‬ ‫شهادة جامعية يجيد اللغة االنجليزية‬ ‫والتعامل مع الكمبيوتر الرسال الطلبات‬ ‫‪ - maddarjordan@yahoo.com -‬ت‪/:‬‬

‫مطلوب عامل‬ ‫لمطعم ساندويشات في تالع‬ ‫(‪)2974‬‬ ‫العلي ‪ -‬اليهم الجنسية ‪ -‬لديه خبرة‬ ‫في مجال السناك‪-‬والعمل على الجريل‬ ‫وتحضير االطعمة ‪ -‬ت‪079/9650098:‬‬ ‫مطلوب موظفة‬

‫مطلوب سكرتيرة‬

‫مطلوب لحام معلم‬

‫مطلوب سكرتيرة محجبة‬ ‫ل��م��رك��ز ط��ب��ي ف���ي ت��الع‬ ‫(‪)3024‬‬ ‫العلي ‪ -‬ب���دوام كامل ‪ -‬لالستفسار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5810838:‬‬

‫شارع الجامعة اﻷردنية‬ ‫(‪ )2980‬ط أول ‪ -‬اطاللة رائعة ‪ -‬فرش‬ ‫راق���ي ‪ -‬ج��دي��دة ل��م تسكن ‪ 3 -‬ن��وم ‪-‬‬ ‫مصعد ‪ -‬من المالك ‪ -‬مع إمكانية البيع‬ ‫ ت‪079/5459820:‬‬‫ضاحية الرشيد‬

‫(‪ )2998‬شقة مفروشة ‪ -‬مساحتها ‪200‬م‬ ‫ يومي ‪ -‬شهري ‪ -‬سنوي ‪ -‬من المالك‬‫مباشرة ‪ -‬ت‪079/9182838:‬‬

‫(‪ )458‬اردن��ي ‪ - 26 - 18‬لتدريبه ثم‬ ‫توظيفه في مجال الخدمة وانتاج الطعام‬ ‫ لدى فندق سياحي ‪ -‬براتب مجزي مع‬‫امكانية السفر ‪ -‬ت‪079/6817130:‬‬

‫(‪ )3012‬لشركة في دوار الواحة ‪ -‬بخبرة‬ ‫في السكرتاريا والمحاسبة ‪ -‬على ان تكون‬ ‫من سكان المنطقة ‪ -‬ت‪079/5320508:‬‬

‫ب��دوام جزئي في عيادة أسنان‬ ‫(‪)421‬‬ ‫ف��ي منطقة الجبيهة ‪ -‬ل��الت��ص��ال ‪-‬‬ ‫ت‪079/6800703:‬‬

‫خلدا ‪ /‬خلف الدر المنثور‬

‫مطلوب شاب‪/‬فتاة‬

‫للعمل داخ��ل صالة بلياردو‬ ‫(‪)3040‬‬ ‫وكوفي شوب ‪ -‬ت‪079/6639993:‬‬

‫مطلوب طبيبة أسنان‬

‫(‪ )2988‬خلف فندق الفنار ‪180 -‬م ‪3 -‬نوم‬ ‫ ضيوف ‪ -‬معيشة ‪3 -‬كندشن ‪ -‬اثاث فاخر‬‫ ط رابع مع مصعد ‪ -‬ايجارسنوي ‪ /‬شهري‬‫‪ -‬ت‪079/8507103:‬‬

‫أودي ‪A6-‬م‪2008‬‬ ‫(‪ )2982‬أودي ‪ - A6‬م‪ 2008-‬لون سلفر ‪-‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬قطعت ‪ 96000‬كم ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 28000‬دينار ‪ -‬من المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪079/9363777:‬‬

‫للعمل ل��دى ملحمة في هايبر‬ ‫(‪)178‬‬ ‫ماركت في البيادر ال��ش��ارع الرئيسي ‪-‬‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪06/5827262:‬‬ ‫مطلوب عامل نظافة‬ ‫(‪ )3057‬اردنية الجنسية ‪ -‬للعمل لدى في‬ ‫هايبر ماركت في البيادر الشارع الرئيسي ‪-‬‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪06/5827262:‬‬

‫سيارة ‪BMW525-‬م‪2003‬‬ ‫(‪ )2999‬سيارة ‪ - BMW525‬م‪2003-‬‬ ‫احمر‪ -‬كت ‪ - M5‬كاملة االضافات ‪ -‬فتحة‪-‬‬ ‫كراسي ريكارو ‪ -‬فرش شامواه كهرباء‬ ‫ كاميرا خلفية ‪ -‬زي��ن��ون ‪ -‬حساسات‬‫ س��ت��ارة خلفية‪-‬شاشة ‪ -‬مكيف تتش‬‫ بحالة الوكالة ‪ -‬قطعت ‪90000‬فقط ‪-‬‬‫ت‪079/5405407:‬‬

‫(‪ )3002‬سيارة ‪ - BMW520‬م‪ 2000-‬لون‬ ‫ابيض ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬فل عدا الفتحة ‪-‬‬ ‫لالتصال ‪ -‬ت‪079/9962695:‬‬

‫بليزر‪-‬م‪2007‬‬ ‫(‪ )2965‬بليزر ‪ -‬م‪ 2007-‬لون خمري ‪ -‬فل‬ ‫عدا الفتحة والجلد ‪ -‬قطعت ‪55000‬ميل ‪-‬‬ ‫وارد امريكا استخدام سيدة ‪ -‬فحص كامل‬ ‫ لالتصال ‪ -‬ت‪079/5915065:‬‬‫آفيو‪-‬م‪2006‬‬ ‫(‪ )2981‬آفيو ‪ -‬م‪ 2006-‬أسود ملوكي‬ ‫ فل أوبشن ‪ -‬ترخيص جديد ‪ -‬بسعر‬‫مغري ‪ 7200‬دينار غير قابل للتفاوض ‪-‬‬ ‫ت‪078/6301705:‬‬

‫نوبيرا ‪1-‬م‪98‬‬ ‫(‪ )2975‬نوبيرا ‪ - 1‬م‪ 98-‬لون شمباني‬ ‫ كاملة االض��اف��ات ع��دا الجير ‪ -‬فحص‬‫رواس���ي ‪ -‬بسعر نهائي ‪ 3400‬دي��ن��ار ‪-‬‬ ‫ت‪078/7713379:‬‬

‫اكسبلورر ‪ /‬ليمتد‪-‬م‪2013‬‬ ‫(‪ )3010‬اكسبلورر ‪ /‬ليمتد ‪ -‬م‪2013-‬‬ ‫أس��ود ‪ -‬قطعت فقط ‪ 5000‬كم ‪ -‬وارد‬ ‫ال��وك��ال��ة ‪ -‬ك��ام��ل��ة االض���اف���ات ‪ -‬فل‬ ‫أوبشن ‪ -‬كفالة الكفالة ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/9991038 - 079/8250000:‬‬ ‫سكيب ‪4-×4‬م‪2008‬‬ ‫(‪ )3043‬سكيب ‪ - 4×4‬م‪ 2008-‬ابيض‬ ‫ فحص كامل ‪ 4‬جيد ‪ -‬فل اوبشن ما‬‫ع��دا الفتحة والجلد ‪2300 -‬س���ي سي ‪-‬‬ ‫مجمركة او غير مجمركة ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/6965842:‬‬

‫سيفيك‪-‬م‪2009‬‬

‫مطلوب موظف ‪ /‬موظفة‬ ‫(‪ )2960‬بدون خبرة ‪ -‬لتدريبه وتوظيفه‬ ‫ل��دى مكتب سياحة ف��ي ش��ارع المدينة‬ ‫المنورة ‪ -‬ت‪078/5992183:‬‬

‫مطلوب مندوب ‪ /‬مندوبة تسويق واعالنات‬

‫مطلوب معلم شاورما‬

‫(‪ )415‬براتب ثابت وعمولة ‪ -‬للمراجعة‬ ‫‪ -‬ت‪079/9263391:‬‬

‫يشترط الخبرة ‪ -‬مصري‬ ‫(‪)2968‬‬ ‫الجنسية ‪ -‬ت‪079/6574646:‬‬

‫مطلوب موظفة مبيعات‬

‫مطلوب فتاة‬

‫لمؤسسة مختصة في زينة‬ ‫(‪)2993‬‬ ‫السيارات واالكسسوارات الشخصية في‬ ‫القويسمة ‪ -‬ال��رات��ب حسب ال��ك��ف��اءة ‪-‬‬ ‫ت‪079/7004696:‬‬

‫(‪ )157‬للعمل فورا لدى شركة ‪ -‬اليهم‬ ‫الجنسية او المؤهل العلمي ‪ -‬براتب‬ ‫جيد ‪ +‬عمولة ‪ -‬المواصالت مؤمنة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5453447:‬‬

‫ام السماق‬

‫مطلوب مندوب ‪ /‬مندوبة مبيعات‬

‫مطلوب موظف أمن‬

‫(‪ )3015‬شقة مفروشة ‪ -‬سوبرديلوكس‬ ‫ ‪3‬نوم ‪3 -‬حمام ‪ -‬صالة صالون ‪ -‬جميع‬‫الغرف مكيفة لاليجار السنوي من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/5386520:‬‬

‫للعمل ل���دى ش��رك��ة م��واد‬ ‫(‪)2996‬‬ ‫دعائية ‪ -‬تالع العلي ‪ -‬رات��ب ‪ +‬عمولة‬ ‫ يفضل سيارة ‪ -‬ت‪- 06/5331505:‬‬‫‪079/5561655‬‬

‫للعمل ل���دى ش��رك��ة أم��ن‬ ‫(‪)2992‬‬ ‫وحماية ‪ -‬متقاعد عسكري ‪ -‬الرسال ‪CV‬‬ ‫على ‪ hr@shark-me.com -‬أو االتصال‬ ‫‪ -‬ت‪079/8502619:‬‬

‫(‪ )176‬جولف ‪ -‬م‪4 2005-‬جيد ‪ -‬لون‬ ‫اس��ود ‪ -‬فل ع��دا الفتحة ‪ -‬جنطات ‪GTI‬‬ ‫ السعر ‪ 11,500‬دينار قابل للتفاوض ‪-‬‬‫ت‪079/6415981:‬‬

‫استرا‪-‬م‪2001‬‬

‫سيارة ‪BMW520-‬م‪2000‬‬

‫(‪ )3050‬خلف الضمان ‪ -‬ط‪2 - 1‬نوم ‪-‬‬ ‫صالون ‪ -‬مطبخ ‪2 -‬حمام ‪ -‬برندة ‪ -‬جديدة‬ ‫من المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/9668925:‬‬

‫(‪ )3051‬ط ارضي ‪2 -‬نوم ‪1‬حمام ‪ -‬صالون‬ ‫ مطبخ امريكي ‪ -‬جديدة لم تسكن ‪ -‬من‬‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/9668925:‬‬

‫جولف‪-‬م‪2005‬‬

‫مطلوب فني سوفت وير موبايالت‬

‫(‪ )3017‬خلف فندق الهوليدي ان ‪170 -‬م‬ ‫ ‪3‬نوم وتوابعها ‪ -‬ط‪ 3‬مع مصعد ‪ -‬من‬‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪- 079/9409399:‬‬ ‫‪079/9477122‬‬

‫محل قهوة صب للبيع او الضمان‬

‫مطعم مميز للبيع‬

‫سلفر‬ ‫(‪ )3059‬سبورتيج ‪ -‬م‪2009-‬‬ ‫ ف��ل م��ا ع��دا الفتحة ‪ -‬فحص كامل ‪-‬‬‫مرخصة وم��ؤم��ن��ة ‪ -‬قطعت ‪70.000‬‬ ‫كم ‪ -‬جمرك جديد ‪ -‬من المالك مباشرة‬ ‫‪ -‬ت‪079/7696661:‬‬

‫(‪ )3061‬شوما ‪ -‬م‪ 99-‬لون اسود ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬فل اوبشن ‪ -‬اوتوماتيك ‪ -‬مرخصة‬ ‫ومؤمنة لنهاية السنة ‪ -‬حرة جديد ‪ -‬من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/5722795:‬‬

‫شاب ماجستير أساليب تدريس‬

‫درج���ة اول���ى ‪ -‬للعمل لدى‬ ‫(‪)3006‬‬ ‫صالون سيدات في الجاردنز ‪-‬لالتصال ‪-‬‬ ‫ت‪079/8259648:‬‬

‫سبورتيج‪-‬م‪2009‬‬

‫كامري‪-‬م‪2009‬‬ ‫(‪ )3014‬ك��ام��ري ‪ -‬م‪ 2009-‬ف��ل عدا‬ ‫ال��ف��ت��ح��ة ‪ -‬ال��س��ع��ر ‪ 18500‬دي���ن���ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/9999894:‬‬

‫مكتب مميز لاليجار في خلدا‬

‫مطعم للبيع او الضمان‬

‫(‪ )3003‬في منطقة تجمع مطاعم في‬ ‫شارع المدينة المنورة ‪ -‬باب واحد ‪ -‬لعدم‬ ‫التفرغ ‪ -‬للجادين ‪ -‬ت‪079/5199730:‬‬

‫(‪ )3000‬للعمل لدى كافية ومطعم ‪ -‬في‬ ‫ال��دوار السابع ‪ -‬رات��ب مجزي ‪ -‬االتصال‬ ‫بعد‪ 12‬ظهرا ‪ -‬ت‪079/7031031:‬‬

‫(‪ )2990‬اوبتما ‪ -‬م‪ 2013-‬زي��رو ‪ -‬فل‬ ‫الفل ‪ -‬سلفرملوكي ‪ -‬مواصفات خاصة‬ ‫ كفالة الشركة ‪ -‬زن��ون اصلي ‪ -‬جلد ‪-‬‬‫جنط ‪ 18‬مميز ‪ -‬بسعرمغري من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/9656514:‬‬

‫(‪ )2961‬كامري ‪ -‬م‪ 2009-‬هايبرد ‪ -‬لون‬ ‫اسود ‪ -‬فحص ‪4‬جيد ‪ -‬بحالة الوكالة من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/9419238:‬‬

‫ش وص��ف��ي ال��ت��ل الرئيسي‬ ‫(‪)3025‬‬ ‫ مساحة ‪170‬م ‪ -‬من المالك مباشرة ‪-‬‬‫ت‪079/9961301:‬‬

‫ف��ي ال��ص��وي��ف��ي��ة ‪ -‬ش��ارع‬ ‫(‪)2957‬‬ ‫ال��وك��االت ‪ -‬مساحة ‪70‬م ‪ -‬يوجد ترس‬ ‫مرخص من االمانة ‪30‬م ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬ ‫ت‪079/5722211:‬‬

‫معمل مخلالت مرخص للبيع‬

‫مطلوب مساعد شيف مطبخ انترناشونال‬

‫يعمل على ‪ Photo Shop‬و‬ ‫(‪)3034‬‬ ‫‪ illustrator‬و المطبوعات ‪ -‬خبرة ال تقل عن‬ ‫سنتين في ‪ -‬لمكتب تصميم في الفحيص‬ ‫‪- omar@ifood.jo -‬‬

‫مطلوب كوافيرة‬

‫محل ‪ 3‬ابواب‬

‫مطلوب بليط‬ ‫للعمل في المفرق ‪ -‬اليهم‬ ‫(‪)2995‬‬ ‫الجنسية ‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪079/6337011:‬‬

‫اوبتما‪-‬م‪2013‬‬

‫كامري‪-‬م‪2009‬‬

‫رقم سيارة‪-‬مميز‬

‫خلدا‬

‫مع الماركة التجارية ‪ -‬البناء‬ ‫(‪)2997‬‬ ‫‪1250‬م ‪ -‬يتضمن م��ك��ات��ب وهنجر‬ ‫وص���ال���ة ان��ت��اج‪+‬ت��خ��زي��ن ‪ -‬خ��دم��ات‬ ‫كاملة ‪ -‬بسعرمناسب بداعي السفر ‪-‬‬ ‫ت‪079/9024770 - 079/5122999:‬‬

‫مطلوب موظف‬ ‫للعمل لدى مكتب تجارة في‬ ‫(‪)3049‬‬ ‫صويلح ب��دوام جزئي براتب ‪200‬دينار‬ ‫وزيادة الخبرة في في التجارة عبر االنترنت‬ ‫‪ -‬ت‪079/9088721:‬‬

‫‪180‬م م��ع ت���راس ‪40‬م ‪-‬‬ ‫(‪)3039‬‬ ‫‪3‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون ‪3 -‬حمام ‪-‬‬ ‫مطبخ راكب ‪ -‬فرش كامل مع الكهربائيات‬ ‫‪ -‬من المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/5135418:‬‬

‫محل تجاري لاليجار بدون خلو‬

‫(‪ )3053‬مقابل البا هاوس ‪ -‬شبه ارضية‬ ‫ ‪2‬نوم ‪1‬ماستر ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ‬‫راكب ‪ -‬كراج ‪ -‬من المالك لاليجار الشهري‬ ‫‪ -‬ت‪079/6136594:‬‬

‫(‪ )2958‬مع كافة المعدات ‪ -‬الموقع نزول‬ ‫المصدار ‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪079/5722211:‬‬

‫لشركة عقارات ‪ -‬دوام جزئي‬ ‫(‪)3033‬‬ ‫مسائي ‪ -‬داخ��ل الشركة ‪ -‬رات��ب ثابت‬ ‫وعموالت وحوافز ‪ -‬ت‪- 079/7523925:‬‬ ‫‪078/7267454‬‬

‫مطلوب مصمم جرافيكي‬

‫مول للبيع في الزرقاء‬ ‫(‪ )2956‬مساحة‪300‬م ‪5 -‬اب��واب ‪ -‬مع‬ ‫س��دة‪150‬م ‪ -‬يعمل بشكل جيد ‪ -‬مجهز‬ ‫بالكامل مع بضاعته ‪ -‬بسعرمغري بعد‬ ‫المعاينة ‪ -‬للجادين ‪ -‬ت‪079/0240892:‬‬

‫أرض��ي��ة ‪156 -‬م م��ع حديقة‪-‬‬ ‫(‪)207‬‬ ‫بناء‪8‬شهور ‪3 -‬ن��وم ‪3 -‬حمام ‪ -‬مطبخ‬ ‫راكب‪-‬خزائن حائط ‪ -‬ورق جدران ‪ -‬كراج‬ ‫مستقل ‪ -‬بداعي السفر ‪ -‬من المالك‪-‬‬ ‫‪130‬ال��ف قابل للتفاوض ‪ -‬ب��دون تدخل‬ ‫الوسطاء ‪ -‬ت‪079/9950925:‬‬

‫مكتب عطور‬ ‫ف��ي وس���ط ال��ب��ل��د ‪ -‬طابق‬ ‫(‪)2948‬‬ ‫اول ‪ -‬مقابل االث��ار ‪ -‬يصلح لمقهى او‬ ‫مشغل ‪ -‬بسعر مغري ‪ -‬م��ن المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/5204688:‬‬

‫شقة مفروشة فاخرة‬

‫ضاحية االقصى‬

‫ارض دونم‬ ‫(‪ )2971‬في السروالجنوبي ‪ -‬قريبةمن‬ ‫ع��م��ان الغربية ‪ -‬ق��رب جامعة عمان‬ ‫االهلية ‪ -‬تحت ترخيص المركبات ‪ -‬يمكن‬ ‫بيعهاكاملة او نصفها ‪ -‬ت‪079/5392331:‬‬

‫عيادة طب اسنان‬ ‫للبيع او للضمان ‪ -‬ف��ي ام‬ ‫(‪)1600‬‬ ‫اذي��ن��ة ‪ -‬ط��اب��ق ارض���ي ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪079/7545724 - 077/7767438:‬‬

‫مكتب تجاري فخم‬

‫اليادودة‬ ‫(‪ )1537‬مقابل جامعة الشرق االوسط‬ ‫ حوض ‪ 4‬العيادات ‪ -‬مساحة ‪ 2‬دونم ‪-‬‬‫مشيكة ‪ -‬ت‪078/8574511:‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫متخصص في تركيب اجهزة‬ ‫(‪)2994‬‬ ‫االنذار وسنترلوك وتركيب زينة السيارات‬ ‫في القويسمة ‪ -‬ت‪079/7004696:‬‬

‫ضاحية الرشيد مقابل الكلية العلمية‬ ‫االسالمية‬

‫(‪ )685‬المساحة ‪ 13.5‬دونم ‪ -‬مزروعة و‬ ‫مسيجة ‪ -‬في العالوك ‪ -‬البيع بسعر مغري‬ ‫‪ -‬ت‪079/6664119:‬‬

‫‪100‬‬

‫(‪ )3045‬سيفيك ‪ -‬م‪ 2009-‬سلفر ‪-‬‬ ‫ترخيص سنة كاملة ‪ -‬كاوتشوك جديد‬ ‫ فل ب��دون فتحة وب��دون جلد ‪ -‬فحص‬‫كامل ‪ -‬بحالةالوكالة ‪16250 -‬دي��ن��ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5473707:‬‬

‫توسكاني سبور‪-‬م‪2007‬‬ ‫(‪ )2984‬توسكاني سبور ‪ -‬م‪ 2007-‬لون‬ ‫سلفر ‪ -‬ف��ل أوب��ش��ن ‪ -‬فحص ك��ام��ل ‪-‬‬ ‫جمرك جديد ‪ -‬ترخيص جديد ‪ -‬قطعت‬ ‫‪35.000‬كم ‪ -‬السعر المطلوب‪12.750‬دينار‬ ‫ ت‪079/6660708:‬‬‫ألنترا ‪ /‬هاتش باك‪-‬م‪2001‬‬ ‫(‪ )3008‬ألنترا ‪ /‬هاتش باك ‪ -‬م‪2001-‬‬ ‫لون أخضر ‪ -‬أوتوماتيك ‪ -‬فحص كامل ‪-‬‬ ‫من المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/6838085:‬‬ ‫هونداي‪-XD‬م‪2003‬‬ ‫(‪ )3041‬ه��ون��داي‪ - XD‬م‪ 2003-‬قصة‬ ‫‪ - 2006‬لون سلفر جولد ‪ -‬جميع االضافات‬ ‫ ف��ل ال��ف��ل ع��دا الجير ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬‫ت‪078/7440062:‬‬

‫(‪ )3021‬استرا ‪ -‬م‪ 2001-‬لون سلفر ‪ -‬جير‬ ‫عادي ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬من المالك مباشرة‬ ‫‪ -‬ت‪079/6787026:‬‬

‫بيجو‪206-‬م‪2006‬‬ ‫(‪ )3016‬بيجو‪ - 206‬م‪ 2006-‬لون سلفر‬ ‫ جير تبترونك ‪ -‬قطعت ‪72000‬ك���م‬‫ استعمال طبيبة ‪ -‬بحالة ممتازة ‪-‬‬‫ت‪078/5492897:‬‬

‫(‪ )3022‬ديكور مكتب جديد للبيع من‬ ‫المالك مباشرة ت‪079/5514900:‬‬ ‫‪38990‬‬


52454

101

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


‫‪102‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫‪51283‬‬

‫(‪ )1793‬النسر ‪ -‬م‪ 2010-‬كحلي‬ ‫ ‪1300‬س��ي سي ‪ -‬جير اتوماتيك‬‫ فحص كامل ‪ -‬بسعر ‪9900‬دينار‬‫‪ -‬ت‪079/9652598:‬‬

‫‪122982‬‬

‫(‪ )2067‬ميتسوبيشي ‪- Evo 6‬‬ ‫رياضية‪ -‬تيربو ‪ 9 -‬دف��ع رباعي‬ ‫ لون أسود ‪ -‬فل تعديالت ‪ -‬بحالة‬‫ال��وك��ال��ة ‪ -‬ت��رخ��ي��ص وت��أم��ي��ن ‪-‬‬ ‫ت‪079/7306098:‬‬

‫(‪ )939‬م��رس��ي��دس ‪ CLK‬كشف ‪-‬‬ ‫م‪ 1999-‬ل���ون اب��ي��ض ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬ف��ل كامل ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬ ‫ت‪079/5522140:‬‬

‫(‪ )1168‬النسر ‪ - EX‬م‪ - 2009‬سلفر‬ ‫ ‪2000‬سي سي ‪ -‬فل الفل ‪ -‬فتحه‬‫كريستال ‪ -‬بصمه ‪ -‬تحكم ستيرنج‬ ‫ كت رياضي ‪ -‬اضافات ‪ - GT‬على‬‫الفحص ‪ -‬جمرك حديث ‪ -‬من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/9179185:‬‬

‫(‪ )953‬مرسيدس ‪ - E250‬م‪2010-‬‬ ‫لون اسود ‪ -‬بحالة الوكالة ‪ -‬السعر‬ ‫‪46000‬دي��ن��ار نهائي ‪ -‬لالتصال‬ ‫‪ -‬ت‪077/7122222:‬‬

‫(‪ )2127‬النسر ‪ - GLX‬م‪2009-‬‬ ‫شامبين ‪ -‬جميع االضافات عدا الفتحة‬ ‫والجلد ‪ 1600 -‬سي سي ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬جمرك حديث ‪ -‬فورمايكا‬ ‫ ج��ن��ط��ات ‪ -‬سبويلر ‪ -‬ري��م��وت‬‫ وارد الكويت ‪12000 -‬نهائي ‪-‬‬‫ت‪079/5141414:‬‬

‫(‪ )1927‬غ���واص���ة ‪- SEL350‬‬ ‫م‪ 2004-‬سلفر ف��ل الفل كاملة‬ ‫االض��اف��ات ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬بحالة‬ ‫الوكالة ‪ -‬للجادين فقط من المالك‬ ‫ت‪- 079/5876544:‬‬ ‫مباشرة ‪-‬‬ ‫‪078/8180944‬‬

‫(‪ )2395‬النسر ‪ -‬م‪ 2000-‬لون ابيض‬ ‫ فحص كامل ‪ -‬فل كامل ‪ -‬بدفعة‬‫‪ 3000‬والباقي اقساط ‪ -‬من المالك‬ ‫ت‪- 079/5060881:‬‬ ‫مباشرة ‪-‬‬ ‫‪078/7500680‬‬

‫(‪ )1939‬م��رس��ي��دس ‪- E200‬‬ ‫م‪ 2010-‬اف��ي��ن��ج��ارد ‪AMG -‬‬ ‫‪ -FULL KIT‬لون اسود ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬ب��ان��ورام��ا ‪ -‬م��ن المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪- 079/5688998:‬‬ ‫‪077/5640055‬‬

‫(‪ )1117‬جالنت ‪ -‬م‪ - 2009‬خمري‬ ‫ ج��م��رك ج��دي��د ‪ -‬بحاله الوكاله‬‫ فحص كامل ‪ -‬فل عدا الفتحه ‪-‬‬‫من المالك ‪ -‬قطعت ‪65000‬ك��م ‪-‬‬ ‫ت‪079/5796897:‬‬

‫(‪ )2372‬مرسيدس‪ - E200‬م‪2001-‬‬ ‫قرش ونص ‪ -‬كمبرسور ‪ -‬سلفر ‪-‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬بحالةالوكالة ‪ -‬افنجارد‬ ‫ ف��ل الفل ع��دا الفتحة والجلد ‪-‬‬‫اضافات مميزة ‪ -‬ت‪079/8880999:‬‬

‫(‪ )2428‬النسر ‪ 2011- -‬فيراني‬ ‫ ‪1600‬س��ي سي ‪ -‬جير تيبترونيك‬‫ ‪ - ABS‬ريموت ‪ -‬كراسي قلب ‪-‬‬‫غرفه بيج ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬فورمايكا‬ ‫ جنط ‪ - 15‬كروم ‪ -‬سماعات خلفيه‬‫ وارد الكويت ‪ -‬نقدا او باالقساط ‪-‬‬‫ت‪079/5579993:‬‬

‫(‪ )1722‬مرسيدس ‪- CONVE250‬‬ ‫م‪ 2011-‬كشف ‪ -‬لون فرياني ‪ -‬فرش‬ ‫خمري ‪ -‬بحالة ممتازة ‪ -‬فحص كامل‬ ‫ ت‪079/7620000:‬‬‫(‪ )1740‬م��رس��ي��دس ‪- LK508D‬‬ ‫ت��رخ��ي��ص خصوصي‬ ‫م‪1984-‬‬ ‫ بسعر ‪3800‬دي��ن��ار ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬‫ت‪079/6555650:‬‬

‫(‪ )2471‬ج��ال��ن��ت ‪ -‬م‪2003-‬‬ ‫محرك‪2000‬سي سي ‪ -‬مواصفات‬ ‫خليجية ‪ -‬كاملة االضافات ما عدا‬ ‫الفتحة والفرش ‪ -‬لون ازرق ميتاليك‬ ‫ ع��داد ‪108.000-‬م���ال���ك واح��د ‪-‬‬‫ت‪079/5715206:‬‬

‫(‪ )2246‬اليجانس ‪ - C200‬م‪2005-‬‬ ‫اس��ود ملوكي ‪ -‬جلد بيج ‪ -‬فتحة‬ ‫ جميع االض��اف��ات ‪ -‬فحص كامل‬‫ بحالة ال��وك��ال��ة ‪ -‬م��ن المالك ‪-‬‬‫‪23500‬قابل ‪ -‬ت‪077/7666602:‬‬

‫(‪ )1105‬باجريو ‪ -‬م‪ 2007-‬اسود ‪-‬‬ ‫كاملة االضافات ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬من‬ ‫املالك مباشرة ‪19500 -‬دينار نهائي‬ ‫للجادين فقط ‪ -‬ت‪078/6886633:‬‬

‫(‪ )1468‬م��رس��ي��دس‪AMGC200‬‬ ‫اص���ل���ي ‪ -‬م‪ 2008-‬اس����ود‪/‬‬ ‫بانوراما ‪ -‬زنون بصمة ‪2‬ميموري‬ ‫مواصفات خاصة جدا فحص ووارد‬ ‫الوكالة قطعت ‪80‬ألف للجادين ‪-‬‬ ‫ت‪079/7775358:‬‬

‫(‪ )2259‬باجيرو ‪ -‬اس���ود‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬فتحة ‪ -‬ثالجة ‪ -‬مكيفة‬ ‫ سيستم اصلي ‪6 -‬س��ي دي جلد‬‫بيج ‪ -‬تدفئة مبرد ‪ -‬زنون ‪ -‬مثبت‬ ‫سرعة قطعت ‪ - 64000‬من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/5667974:‬‬

‫(‪ )1554‬مرسيدس ‪ CLK‬كشف ‪-‬‬ ‫م‪ 2002-‬اف��ن��ج��ارد ‪ -‬ل��ون سلفر‬ ‫ ف��رش جلد اوف��واي��ت ‪ -‬مجنطة ‪-‬‬‫للمراجعة ‪ -‬ت‪- 079/7443243:‬‬ ‫‪078/6833331‬‬

‫(‪ )2306‬الن��س��ر ‪ -‬م‪ 2004-‬فل‬ ‫ما عدا الجلد والفتحة ‪ -‬لون اسود‬ ‫ بحالة جيدة ‪ 1300 -‬س��ي سي‬‫ فحص امامي مضروب ‪ -‬بدفعة‬‫‪3500‬واق����س����اط م��ن ال��م��ال��ك ‪-‬‬ ‫ت‪079/5526717:‬‬

‫(‪ )2274‬مرسيدس ‪ - E200‬م‪2010-‬‬ ‫قطعت مسافة ‪ 35‬أل��ف كم ‪ -‬لون‬ ‫اسود ‪ -‬فل ‪ -‬وارد وصيانة الشركة‬ ‫‪ -‬ت‪079/5497354:‬‬

‫(‪ )688‬جالنت ‪ -‬م‪ 2008-‬فيراني ‪-‬‬ ‫‪2400‬سي سي ‪ -‬زجاج ومري كهرباء‬ ‫ أتوماتيك ‪ -‬ايرباج ‪ -‬حساسات ‪-‬‬‫كندشن ‪ -‬مسجل وراديو ‪ -‬سنتر مع‬ ‫ريموت ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬جمرك جديد‬ ‫‪13500 -‬دينار ‪ -‬ت‪079/7256545:‬‬

‫(‪ )2275‬مرسيدس ‪ - E200‬م‪2004-‬‬ ‫قطعت مسافة ‪ 106‬االف كم ‪ -‬لون‬ ‫كحلي ‪ -‬فتحة ‪ -‬ف���رش قماش‬ ‫ وارد المانيا ‪ -‬صيانة الشركة ‪-‬‬‫ت‪079/5497354:‬‬

‫(‪ )2353‬النسر ‪ -‬م‪ 2000-‬لون‬ ‫اب��ي��ض ‪ -‬ف���ل ك���ام���ل ‪ -‬فحص‬ ‫ك��ام��ل ‪ -‬بدفعة ‪ 1000‬والباقي‬ ‫اق��س��اط ‪ -‬ت‪- 079/5060881:‬‬ ‫‪078/7500680‬‬

‫(‪ )2571‬مرسيدس شبح ‪- S320‬‬ ‫م‪ 98-‬أسود ‪ -‬الرج ‪ -‬شفط ‪ -‬جلد‬ ‫ فتحة ‪ -‬حساسات ‪ -‬مري طوي ‪-‬‬‫ستيرينج كهرباء ‪ -‬كراسي كهرباء‬ ‫ بحالة الوكالة ‪ -‬مكيف لمس ‪-‬‬‫‪ 17700‬دينار ‪ -‬ت‪079/9134444:‬‬

‫(‪ )625‬النسر ‪ -‬م‪ 2009-‬خمري‬ ‫ف��ل اب��ش��ن ‪1600 -‬س�����ي س��ي ‪-‬‬ ‫فحص كامل ح��رة جديد ‪ -‬بحالة‬ ‫الوكالة نقدا او دفعة ‪3000‬دينار ‪-‬‬ ‫ت‪079/6041294:‬‬

‫(‪ )2646‬مرسيدس ‪ - S280‬م‪2005‬‬ ‫ ف��ي��ران��ي ‪ -‬ف��رش جلد ب��ي��ج ‪-‬‬‫فورمايكا ‪ -‬بسعر‪28500‬دينار ‪-‬‬ ‫ت‪079/6176688:‬‬

‫(‪ )2566‬النسر ‪ -‬م‪ 2007-‬سلفر‬ ‫ فل كامل ‪ -‬فحص كامل ‪1300 -‬‬‫سي سي اقتصادية ‪ -‬زجاج ومري‬ ‫كهرباء ‪ -‬حساسات ‪ -‬بحالة ممتازة‬ ‫ ‪9000‬دي��ن��ار قابل للتفاوض ‪-‬‬‫ت‪079/9831072:‬‬

‫(‪ )2117‬م��رس��ي��دس ‪- E200‬‬ ‫م‪ 2011-‬لون اس��ود ‪ -‬فل اوبشن‬ ‫عدا الفتحة ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬قطعت‬ ‫‪ 8000‬كم ‪ -‬حرة ‪ -‬بسعر ‪ 23‬الف‬ ‫دينار ‪ -‬ت‪079/5793576:‬‬

‫(‪ )2171‬مرسيدس ‪200‬ل���ف بطه‬ ‫ س��ل��ف��ر‪ -‬م‪ - 83‬ب���ور ‪ -‬فتحه‬‫ ج��ن��ط��ات ‪ -‬س��ن��ت��ر ‪ -‬ترخيص‬‫ج��دي��د ‪ -‬استعمال خ��اص ‪3100‬‬ ‫دي��ن��ار ‪ -‬ت‪- 079/6527554:‬‬ ‫‪078/8324585‬‬

‫(‪ )2631‬النسر ‪ -‬م‪ 2009-‬حرة‬ ‫جديد ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬للمراجعة‬ ‫ت‪- 078/8600145:‬‬ ‫‬‫‪079/5620826‬‬ ‫(‪ )616‬النسر ‪ -‬م‪ 2009-‬سلفر ‪ -‬فل‬ ‫ابشن ‪ -‬جير اتوماتيك ‪1600 -‬سي‬ ‫س��ي ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬ح��رة جديد‬ ‫ ن��ق��دا او دف��ع��ة ‪3000‬دي���ن���ار ‪-‬‬‫ت‪079/8718017:‬‬

‫(‪ )2649‬مرسيدس ‪ - E200‬م‪2011-‬‬ ‫لون اس��ود ‪ -‬بانوراما ‪ -‬فل الفل ‪-‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬قطعت ‪37.000‬ك��م‬ ‫ محولة ‪ - 6.3‬نقدا ‪44000‬دينار او‬‫اقساط ‪ -‬ت‪079/5138502:‬‬

‫(‪ )2640‬النسر ‪ -‬م‪ 2008-‬ماتور‬ ‫‪ 2000‬سي سي ‪ -‬لون اس��ود ‪ -‬فل‬ ‫كامل مع فتحة وجنط ‪ -‬تحكم ‪ -‬جير‬ ‫تبترونيك ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬صبهوفر‬ ‫ت‪- 078/8600145:‬‬ ‫خلفي ‪-‬‬ ‫‪079/5620826‬‬

‫(‪ )2662‬أفنجارد ‪ -‬م‪ 98-‬سلفر ‪-‬‬ ‫فل أوبشن ‪ -‬فتحة وجلد ‪ -‬فحص‬ ‫أم��ام��ي ‪ -‬قصعات خلفي مضروب‬ ‫ بحالة ممتازة ‪ -‬للبيع أو للمبادلة‬‫ ت‪079/5545626:‬‬‫(‪ )2684‬مرسيدس ‪ / E200‬أليجانس‬ ‫ م‪ 2005-‬سلفر ‪ -‬فل كامل ‪ -‬بحالة‬‫الوكالة ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬حساسات‬ ‫ جنط ‪ -‬صيانة كاملة ‪25.500 -‬‬‫نهائي ‪ -‬ت‪079/5138383:‬‬ ‫(‪ )2696‬مرسيدس ‪ / E200‬أليجانس‬ ‫ م‪ 2003-‬ل��ون كابتشينو ‪ -‬فل‬‫كامل ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬جلد ‪ -‬فتحة‬ ‫ برداية خلفية ‪ -‬بحالة الوكالة ‪-‬‬‫‪23.500‬دينار ‪ -‬ت‪079/6928053:‬‬ ‫(‪ )2700‬مرسيدس ‪ - C200‬م‪2003-‬‬ ‫سلفر ‪ -‬فل ما عدا الفتحة ‪ -‬فحص ‪3‬‬ ‫جيد قصعة ‪ -‬بحالة الوكالة ‪17000 -‬‬ ‫نهائي ‪ -‬ت‪079/6928053:‬‬ ‫(‪ )2735‬مرسيدس ‪ - SE300‬م‪87-‬‬ ‫سلفر ‪ -‬فل عدا الفتحه ‪ -‬فحص جيد ‪-‬‬ ‫قصعه ‪ -‬دقه ‪ -‬بحاله ممتازه ‪ -‬السعر‬ ‫‪ 8000‬دينار ‪ -‬ت‪079/6716798:‬‬

‫(‪ )1426‬الن��س��ر ‪ -‬م‪ 2010-‬لون‬ ‫بحري ‪ -‬حرة جمرك جديد ‪ -‬فل كامل‬ ‫ فحص كامل ‪ -‬بدفعة اولى ‪1000‬‬‫دينار او بدون دفعة والباقي اقساط‬ ‫شهرية بدون كفالء وب��دون تحويل‬ ‫راتب ‪ -‬ت‪079/5610344:‬‬

‫(‪ )2832‬مرسيدس ‪ - SEL300‬م‪86-‬‬ ‫فل اوبشن ‪ -‬فتحة ‪ -‬بترولي ‪ -‬ايرباج‬ ‫ غرفة وكالة فورمايكا ‪ -‬ماتور‬‫‪ - 90‬بحالة ممتازة ‪ -‬فحص‪4‬دقات‬ ‫ مرخصة لسنة ‪7000 -‬دي��ن��ار ‪-‬‬‫ت‪079/7980125:‬‬ ‫(‪ )2925‬مرسيدس ‪ - CLK‬م‪98-‬‬ ‫افينجارد‪-‬لون زيتي ‪ -‬فل اضافات‬ ‫عدا الجلد ‪ -‬فحص امامي قصعة‬ ‫راسية ‪ -‬خلفي جيد ‪ /‬جيد قصعة ‪-‬‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪077/6424645:‬‬ ‫(‪ )2441‬م��رس��ي��دس ‪- ML 350‬‬ ‫م‪ 2008-‬فتحة جلد جنط‪ 19‬شاشة‬ ‫كاميراخلفية واضافات اخرى عديدة‬ ‫فحص كامل مجمركة او حرة ‪ -‬او‬ ‫للمبادلة ‪ -‬ت‪077/7511119:‬‬

‫(‪ )2493‬مرسيدس ‪ - E200‬م‪2006-‬‬ ‫اليجانس ‪ -‬ل��ون شامبين فاتح ‪-‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬جلد ‪ -‬فتحة ‪ -‬من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/9190697:‬‬ ‫(‪ )2756‬مرسيدس ‪ - C180‬م‪2010-‬‬ ‫فيراني ‪ -‬فل ما عدا الفتحة ‪ -‬جمرك‬ ‫جديد ‪1600 -‬سي سي ‪ -‬وكالة ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 31,200‬دينار ‪ -‬ت‪077/2211252:‬‬ ‫(‪ )2903‬مرسيدس ‪ - E200‬م‪2002-‬‬ ‫اليجانس ‪ -‬سلفر ‪ -‬بحالة الوكالة‬ ‫ مالك واحد من المانيا ‪ -‬السعر ‪18‬‬‫ألف دينار ‪ -‬ت‪079/9595454:‬‬ ‫(‪ )2830‬مرسيدس‪ E200‬كمبريسر ‪-‬‬ ‫م‪ 2001-‬لون سلفر ‪ -‬فحص كامل‬ ‫فل عد ا الفتحة ‪ -‬مرخصة لنهاية‬‫‪ - 2014 - 4‬بحالة الوكالة ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 18500‬دينار ‪ -‬ت‪079/9617695:‬‬

‫(‪ )1952‬النسر ‪ -‬م‪ 93-‬مكيف ‪-‬‬ ‫جنطات ‪ -‬ماتور ‪1500‬سي سي ‪ -‬لون‬ ‫ابيض ‪ -‬بحالة جيدة ‪ -‬بسعر ‪3800‬‬ ‫دينار ‪ -‬ت‪079/6621882:‬‬ ‫(‪ )406‬النسر ‪ GTI‬أصلي ‪ -‬م‪2008-‬‬ ‫فل كامل عدا الجير ‪ -‬فحص كامل‬ ‫ صيانة الشركة ‪ -‬اضافات رياضية‬‫‪+‬بصمة ‪ -‬لون فيراني ‪ -‬قاطعة ‪60‬‬ ‫ألف كيلو ‪ -‬ت‪079/5742121:‬‬ ‫(‪ )488‬جالنت ‪ -‬م‪ 2008-‬اسود ‪ -‬فل ‪-‬‬ ‫بحالة الوكالة ‪ -‬جمرك حديث ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬بدفعة اولى ‪ 3000‬دينار‪-‬‬ ‫الباقي اقساط ‪ -‬ت‪079/0414809:‬‬ ‫‪078/8311053 -‬‬

‫(‪ )750‬النسر‪ - GT‬م‪ 2009-‬لون‬ ‫خمري ‪ -‬فل اضافات ‪ -‬امامي يمين‬ ‫مضروب ‪ -‬شمال راسية ‪ -‬خلفي‬ ‫يمين جيد ‪ -‬شمال جيد‪14750 -‬دينار‬ ‫ ت‪078/6777799:‬‬‫(‪ )1799‬النسر ‪ - GLX‬م‪2011-‬‬ ‫اب��ي��ض ‪1600 -‬س����ي س��ي ‪ -‬جير‬ ‫اتوماتيك ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 12800‬دينار ‪ -‬ت‪079/6372273:‬‬ ‫(‪ )1800‬جالنت ‪ -‬م‪ 2009-‬ابيض ‪-‬‬ ‫جير اتوماتيك ‪ -‬فحص كامل ‪-‬بسعر‬ ‫‪13500‬دينار او بدل بسيارة اقل ثمن‬ ‫ ت‪079/9652598:‬‬‫(‪ )796‬النسر ‪ -‬م‪ 2007-‬لون سلفر ‪-‬‬ ‫فل اوبشن ‪ -‬جير اوتوماتيك ‪3 -‬جيد‬ ‫‪ 1‬دقة بحالة الوكالة ‪ -‬بسعر ‪8400‬‬ ‫دينار ‪ -‬ت‪079/8985010:‬‬

‫(‪ )2319‬الن��س��ر‪ - GLX‬م‪2010-‬‬ ‫خمري ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬جمرك جديد‬ ‫ جميع االضافات ‪ -‬جير اتوماتيك‬‫ محرك ‪ 1600‬سي سي ‪ -‬بحالة‬‫الوكالة ‪ -‬بدفعة ‪ 1800‬والباقي‬ ‫اقساط ‪ -‬ت‪079/6354863:‬‬

‫(‪ )1371‬جالنت ‪ -‬م‪ 2007-‬سلفر ‪-‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬جمرك جديد ‪ -‬فل‬ ‫اض��اف��ات ‪ -‬جير اتوماتيك ‪ -‬زجاج‬ ‫وم��راي��ا كهرباء ‪ -‬بحالة الوكالة ‪-‬‬ ‫نقدا أو أقساط بدفعة ‪ 1800‬دينار‬ ‫‪ -‬ت‪079/5109535:‬‬

‫(‪ )797‬اوت�لان��در ‪ -‬م‪ 2003-‬لون‬ ‫فيراني ‪ -‬فل اوبشن ع��دا الفتحة‬ ‫ بحالة الوكالة ‪ -‬فحص ‪ 3‬جيد‬‫‪ 1‬دق��ة ‪ -‬بسعر ‪ 11,300‬دي��ن��ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/8213130:‬‬

‫(‪ )2723‬اوتالندر ‪ -‬م‪ 2003-‬سلفر ‪-‬‬ ‫فل جير تيبترونيك ‪ -‬فل عدا الفتحة‬ ‫والحلد ‪ -‬فحص ‪3‬جيد ضربة بنكيت‬ ‫ بحالة ممتازة ‪ -‬السعر ‪10900‬قابل‬‫‪ -‬ت‪079/8646101:‬‬

‫(‪ )1526‬جالنت ‪ -‬م‪ 2008-‬اسود‬ ‫ غرفة بيج ‪ -‬جيرتيبترونيك ‪-‬‬‫جنط ‪ -‬ك��ش��اف ‪ -‬ش��اش��ة ‪ -‬تحكم‬ ‫طاره ‪ -‬كروزكنترول ‪CDchanger -‬‬ ‫ بحالة ال��وك��ال��ة ‪ -‬م��ن المالك ‪-‬‬‫ت‪079/5476477:‬‬

‫(‪ )1646‬النسر ‪ -‬م‪ 94-‬سلفر ‪ -‬فل‬ ‫كامل ‪ 1500 -‬سي سي ( كاربراتير )‬ ‫ مرخصة لشهر ‪ - 9‬فحص ‪ 2‬أمامي‬‫مضروب ومصلح ‪ 1‬ضربة على الرأس‬ ‫‪ 1‬قصعة اث��ر ضربة ‪4500 -‬دي��ن��ار‬ ‫قابل ‪ -‬ت‪079/5715006:‬‬

‫(‪ )1532‬جالنت ‪ -‬م‪ 2005-‬لون‬ ‫سلفر ‪ -‬فل ما عدا الفتحة والجلد‬ ‫ فحص كامل ‪ -‬مرخصة ومؤمنة ‪-‬‬‫‪ 2000‬سي سي ‪ -‬من المالك مباشرة‬ ‫ ت‪079/6619212:‬‬‫(‪ )1287‬النسر ‪ -‬م‪ 2004-‬لون سلفر‬ ‫ فل الفل ‪ -‬موتور ‪ 1600‬سي سي ‪-‬‬‫فحص كامل ‪ -‬السعر ‪ 12‬ألف ‪ -‬تأمين‬ ‫شامل ‪ -‬ت‪078/8619088:‬‬ ‫(‪ )579‬الن��س��ر ‪ -‬م‪ 99-‬اس���ود ‪-‬‬ ‫‪1500‬سي سي ‪ -‬واردالوكالة ‪ -‬جير‬ ‫عادي ‪ -‬زجاج ومري كهرباء ‪ -‬مكيف‬ ‫ مع جنطات ‪ -‬استعمال شخص‬‫واحد ‪ -‬من المالك ‪7200 -‬دينار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5943000:‬‬ ‫(‪ )2761‬باجيرو ‪ -‬م‪ 2004-‬لون‬ ‫ش��ام��ب��ي��ن ‪ -‬م��ح��رك ‪ 3800‬سي‬ ‫سي ‪ -‬بحالة جيدة ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5821705:‬‬


103 52414

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG 52465

¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG 52448

104


52449

122933

105

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

52439

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG

¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG

52424

52450

39247

106


‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫(‪ )1682‬سرفيس نيسان صني‬ ‫ك��وري ‪ -‬م‪ 2010-‬خط الوحدات ‪-‬‬ ‫مجمع الجنوب ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬من‬ ‫ت‪- 079/7562675:‬‬ ‫المالك ‪-‬‬ ‫‪078/8476054‬‬

‫ﻃﺎﻟﻊ اﻋﻼﻧﺎت‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺼﻮرة‬

‫ﺻﻔﺤﺔ‬

‫‪104‬‬

‫(‪ )2860‬الن��س��ر ‪ -‬م‪ 2005-‬فل‬ ‫كاملة االضافات ‪ -‬جير اتوماتيك ‪-‬‬ ‫سلفر ‪ -‬بدفعة اولى واقساط شهرية‬ ‫من المالك مباشرة بسعر مغري ‪-‬‬ ‫ت‪079/0745976:‬‬ ‫(‪ )307‬جالنت ‪ -‬م‪ 2007-‬لون‬ ‫شمباني ‪ -‬ف��ل كامل م��ع الفتحة‬ ‫و ال���ح���س���اس���ات‪ -‬ف��ح��ص ك��ام��ل‬ ‫ السعر ‪ 13000‬دي��ن��ار نهائي ‪-‬‬‫ت‪079/9938509:‬‬ ‫(‪ )2940‬جيب اوت�لان��در ‪- 4×4‬‬ ‫م‪ 2006-‬سلفر ‪ -‬وارد الشركة ‪ -‬فل‬ ‫اوبشن كامل مع فتحة ‪ -‬فحص كامل‬ ‫ بحالة الوكالة‪-‬استعمال شخصي ‪-‬‬‫من المالك ‪ -‬ت‪079/7454523:‬‬ ‫(‪ )2527‬النسر ‪ -‬م‪ 2004-‬خمري‬ ‫ اتوماتيك ‪ -‬مكيف بور‪-‬سنتر‬‫ زج��اج‪+‬م��ري كهرباء‪-‬كشافات ‪-‬‬‫فورمايكا ‪ -‬انذار‪-‬جنطات ‪2000 -‬سي‬ ‫سي امامي ضربة راس‪/‬خلفي جيد ‪-‬‬ ‫‪8300‬دينار ‪ -‬ت‪077/9453677:‬‬

‫(‪ )2310‬التيما ‪ -‬م‪ 2009-‬هايبرد‬ ‫سلفر فل كامل عدا الجلد والفتحة‬ ‫ ج��ن��ط‪ 18‬بحالة الوكالة قطعت‬‫مسافة‪40000‬بدفعة اولى واقساط‬ ‫من المالك ‪ -‬ت‪079/5526717:‬‬ ‫(‪ )2481‬صني ‪ -‬م‪ 2008-‬سلفر‬ ‫ جير اتوماتيك ‪ -‬زج��اج كهرباء‬‫ كندشن ‪ -‬سنتر ‪ -‬مرخصة سنة ‪-‬‬‫بحالة ممتازة ‪ -‬على الفحص الكامل‬ ‫ ت‪079/5984908:‬‬‫(‪ )2176‬التيما ‪ -‬هايبرد ‪ -‬م‪2007‬‬ ‫ اس����ود ‪ -‬ف��ل ك��ام��ل ‪ -‬م��اع��دا‬‫الفتحه ‪ -‬على الفحص الكامل ‪-‬‬ ‫ت‪079/5559385:‬‬ ‫(‪ )468‬التيما ‪ /‬هايبرد ‪ -‬م‪2007-‬‬ ‫بحالة ممتازة ‪ -‬فل ابشن عدا الجلد‬ ‫والفتحة ‪ -‬بسعر ‪16500‬دينار ‪ -‬من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/7698484:‬‬ ‫(‪ )2155‬ألتيما ‪ /‬هايبرد ‪ -‬م‪2008-‬‬ ‫أسود ‪ -‬جميع االضافات عدا الفتحة‬ ‫ ف��ح��ص ك��ام��ل ‪ -‬ج��م��رك حديث‬‫ ف��رش جلد ‪ 15.500 -‬نهائي ‪-‬‬‫ت‪079/5141414:‬‬ ‫(‪ )2483‬صني ‪ -‬م‪ 2009-‬فل كاملة‬ ‫االضافات ‪ -‬بحالة جيدة ‪ -‬لون شمباني‬ ‫ بدفعة اولى و اقساط شهرية‪ -‬من‬‫المالك ‪ -‬ت‪079/9710454:‬‬ ‫(‪ )1910‬صني ‪ -‬م‪ 2010-‬سلفر ‪-‬‬ ‫وارد كوريا ‪ -‬فل اتوماتيك ‪ -‬جمرك‬ ‫جديد ‪ -‬فحص كامل ‪1600 -‬سي سي‬ ‫ مري شفط ‪ -‬ايرباج ‪ - ABS‬بسعر‬‫نهائي ‪ - 10800‬ت‪079/6926927:‬‬ ‫ ‪078/8464646‬‬‫(‪ )2503‬التيما ‪ -‬م‪ 2009-‬هايبرد‬ ‫ كاملة االضافات ‪ -‬فحص كامل ‪-‬‬‫ترخيص وتأمين شامل سنة ‪ -‬بدفعة‬ ‫اول��ى واقساط شهرية من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/9710454:‬‬

‫(‪ )2513‬التيما ‪ -‬م‪ 2008-‬فل‬ ‫ك��ام��ل ‪ -‬ف��ح��ص ك��ام��ل ‪ -‬ل��ون‬ ‫فيراني ‪ -‬بحاله الوكاله ‪ -‬نقدا او‬ ‫باالقساط ‪ -‬ت‪- 079/6726390:‬‬ ‫‪079/8727077‬‬ ‫(‪ )2677‬صني ‪ -‬م‪ 2010-‬لون أبيض‬ ‫ جمرك جديد ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬بحالة‬‫الوكالة ‪ -‬فل كامل ‪ -‬بسعر ‪10800‬‬ ‫نهائي ‪ -‬ت‪079/6928053:‬‬ ‫(‪ )2614‬ليف ‪ -‬م‪ّ 2011-‬كهرباء‬ ‫بالكامل ‪-‬تقطع ‪150‬ك��م بالشحن‬ ‫ س��ل��ف��ر ‪ -‬ج��م��ي��ع اإلض���اف���ات‬‫ب��دون بنزين او زي��وت او فالتر ‪-‬‬ ‫‪17000‬دينار ‪www.4hybrid.net -‬‬ ‫ ت‪079/9773888:‬‬‫(‪ )686‬صني ‪ -‬م‪ 2010-‬سلفر‬ ‫ ‪1600‬س��ي سي ‪ -‬زج��اج كهرباء ‪-‬‬‫أتوماتيك ‪ -‬ايرباج ‪ -‬كندشن ‪ -‬راديو‬ ‫ومسجل ‪ -‬سنتر مع ريموت ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬بحالة الوكالة ‪ -‬جمرك جديد ‪-‬‬ ‫‪ 11500‬دينار ‪ -‬ت‪079/7256545:‬‬ ‫(‪ )542‬التيما هايبرد ‪ -‬م‪ 2008-‬لون‬ ‫اسود ‪ -‬حرة جديد‪ -‬فل كامل فتحة‬ ‫و جلد وشاشة ‪ -‬كراسي مدفية ‪-‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬ت‪079/9770766:‬‬ ‫‪078/7603900 -‬‬

‫(‪ )2653‬صني ‪ -‬م‪ 2007-‬لون سلفر‬ ‫بلو ‪ -‬فحص ‪ 4‬جيد ‪ -‬فل أوبشن ‪-‬‬ ‫غرفة بيج ‪ -‬قطعت مسافة ‪75000‬‬ ‫كم ‪ -‬ت‪079/5449989:‬‬

‫(‪ )1198‬جولف ‪ -‬م‪ 2007-‬فيراني‬ ‫ فحص كامل ‪ -‬تيبترونيك ‪ -‬فل‬‫عدا الفتحه ‪ -‬الجلد ‪ -‬عداد ‪80000-‬‬ ‫بحاله ال��وك��ال��ه ‪ -‬م��ن ال��م��ال��ك ‪-‬‬ ‫ت‪079/5387392:‬‬ ‫(‪ )1229‬ج��ول��ف ‪ -‬م‪ 205-‬لون‬ ‫ازرق ‪ -‬ب��ح��ال��ة م��م��ت��ازة ‪ -‬م��ات��ور‬ ‫‪1600‬س��ي سي ‪ -‬كاملة االضافات‬ ‫عدا الفتحة والجلد ‪ -‬نقدا او اقساط‬ ‫ ت‪079/5550912:‬‬‫(‪ )1957‬جولف ‪ - 20Z‬م‪ 99-‬ماتور‬ ‫‪1800‬س���ي سي ‪ - 125HP -‬ازرق‬ ‫ ‪ -APS‬فحص كامل ‪ -‬جنطات‬‫ب���ار ‪ -‬م��ك��ي��ف ‪8900 -‬دي����ن����ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5504704:‬‬

‫(‪ )534‬ف��ك��ت��را ‪ -‬م‪ 2006-‬ل��ون‬ ‫فضي ‪ -‬بحالة ممتازة ‪ -‬استعمال‬ ‫طبيبة ‪ -‬بسعر ‪ 13‬أل��ف دي��ن��ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/6044872:‬‬ ‫(‪ )731‬فكترا ‪ -‬م‪ 2006-‬فل عدا‬ ‫الفتحة ‪ -‬دبل جير لون اخضر زيتي‬ ‫ م��ات��ور ‪2200‬س���ي س��ي ‪ -‬نهائي‬‫‪14000‬دينار غير قابل للتفاوض ‪-‬‬ ‫من المالك ‪ -‬ت‪079/5351863:‬‬

‫‪:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ‬‬

‫(‪ )1074‬فكترا ‪ -‬م‪ 2003-‬لون لؤلؤي‬ ‫ فحص كامل ‪ -‬فل اضافات ‪ -‬جير‬‫اتوماتيك ‪ -‬زجاج ومرايا كهرباء ‪-‬‬ ‫جنطات ‪ -‬زنون ‪ -‬كشافات ‪ -‬بحالة‬ ‫الوكالة ‪ -‬نقد او اق��س��اط بدفعة‬ ‫‪1500‬دينار ‪ -‬ت‪079/5109535:‬‬ ‫(‪ )1561‬فكترا ‪ -‬م‪ 2004-‬سلفر ‪ -‬فل‬ ‫ابشن عدا الفتحة ‪2200 -‬سي سي ‪-‬‬ ‫لالتصال ‪ -‬ت‪079/7411772:‬‬ ‫(‪ )1334‬فكترا ‪ - C 2200‬لون‬ ‫شامبين ‪ -‬ف��ل م��ا ع���دا الفتحة‬ ‫والكراسي ‪ -‬بسعر ‪ 12500‬دينار ‪-‬‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪079/5029723:‬‬ ‫(‪ )422‬ف��ك��ت��را ‪ -‬م‪ 91-‬م��ات��ور‬ ‫‪1600‬سي سي ‪ -‬لون أسود ‪ -‬جنط‪15‬‬ ‫ فتحة سقف ‪ -‬سيستم ‪ -‬كراسي جلد‬‫ من المالك ‪ -‬ت‪079/5025375:‬‬‫ م‪2004-‬‬‫(‪ )2862‬زاف����ي����را‬ ‫فان‪7‬ركاب ‪ -‬سلفر بلو ‪ -‬فل كامل‬ ‫ ك��روز كونترول ‪ - DVD -‬ضربة‬‫امامية ‪ - ABS - SRS -‬بحالة ممتازة‬ ‫‪8500 -‬دينار ‪ -‬ت‪079/6788558:‬‬

‫(‪ )2058‬بيجو ‪ - 107‬م‪2008-‬‬ ‫ف���ح���ص ‪ -‬ت���رخ���ي���ص ج���دي���د ‪-‬‬ ‫م����ات����ور‪1000‬س����ي س���ي م��ات��ور‬ ‫ت��وي��وت��ا ‪ -‬دف���ع رب���اع���ي‪ -‬السعر‬ ‫‪5900‬دينار ‪ -‬ت‪- 077/7861702:‬‬ ‫‪078/8785098‬‬ ‫(‪ )1350‬بيجو ‪ - 206‬م‪2006-‬‬ ‫اس��ود ‪ 1400 -‬سي سي ‪ -‬قطعت‬ ‫‪103000‬ك����م ‪ -‬ف��ل اوب��ش��ن ماعدا‬ ‫الفتحة ‪ -‬فحص ك��ام��ل ‪ -‬بحالة‬ ‫الوكالة ‪6800 -‬ألف ‪-‬االتصال بعد‪2‬‬ ‫ ت‪079/9781196:‬‬‫‪97030‬‬

‫(‪ )2379‬التيما ‪ -‬م‪ 2010-‬هايبرد ‪-‬‬ ‫كامل االضافات عدا الفتحه ‪ -‬فحص‬ ‫كامل‪ -‬جمرك جديد ‪ -‬بحاله الوكاله‬ ‫ اقتصادية ج��دا ‪ -‬بسعر مغري ‪-‬‬‫ت‪078/6200621:‬‬

‫(‪ )1675‬صني ‪ -‬م‪ 2009-‬جميع‬ ‫االض����اف����ات ‪ -‬ل����ون ش��ام��ب��ي��ن ‪-‬‬ ‫جيراتوماتيك ‪1600 -‬س����ي سي‬ ‫ فحص كامل ‪1 -‬خلفي راسيه ‪-‬‬‫السعر‪ - 9900‬ت‪078/8871341:‬‬

‫(‪ )1153‬صني ‪ -‬م‪ 2010-‬فحص كامل‬ ‫ غير مجمركه ‪ -‬بسعر‪6200‬دينار ‪-‬‬‫ت‪079/9159558:‬‬

‫‪107‬‬

‫(‪ )2502‬بيجو ‪ - 207‬م‪ 2009-‬لون‬ ‫اسود ‪ -‬جير عادي ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/9190697:‬‬ ‫(‪ )1878‬بيجو‪ - 307‬م‪ 2003-‬خمري‬ ‫ بحالة الوكالة ‪ -‬اضافات البيجو‬‫باستثناء الجير ‪ -‬السعر‪ 6400‬دينار‬ ‫غير قابل ‪ -‬مرخصة سنة كاملة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5826500:‬‬ ‫(‪ )2607‬بيجو ‪ - 207‬م‪2008-‬‬ ‫بانوراما ‪ -‬سلفر ‪ -‬جيرتبترونيك ‪-‬‬ ‫جنط ‪ -‬كشاف ‪ -‬فرش جلد ‪ -‬مكيف‬ ‫ل��م��س ‪ -‬ف��ح��ص ك��ام��ل ‪ -‬مميزة‬ ‫ بسعرمغري ‪ -‬م��ن ال��م��ال��ك ‪-‬‬‫ت‪079/5750707:‬‬ ‫(‪ )2141‬بيجو ‪ - 207CC‬م‪2008-‬‬ ‫خمري ‪ -‬كشف ‪ -‬الشكل الجديد‬ ‫ مميزة جدا ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬فل‬‫اضافات ‪ -‬بحالة الوكالة من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪077/9444446:‬‬

‫(‪ )1842‬بيجو ‪ - 206‬م‪2006-‬‬ ‫كحلي ميتاليك ‪ -‬جري تبرتونيك‬ ‫ كندشن ‪ -‬بور ‪ -‬سنرت ‪ -‬صيانة‬‫حديثة ‪ -‬فحص‪3‬جيد ‪5800 -‬‬ ‫دي��ن��ارن��ه��ائ��ي ‪ -‬م��ن امل��ال��ك ‪-‬‬ ‫ت‪079/6762162:‬‬

‫(‪ )2381‬ب��ي��ج��و‪ - 407‬م‪2006-‬‬ ‫خمري ‪ -‬جير اتوماتيك ‪2000 -‬سي‬ ‫سي ‪ -‬جنط‪ - 16‬فل عدا الفتحة‬ ‫وال��ج��ل��د ‪ -‬ف��ح��ص خ��ل��ف��ي جيد‬ ‫امامي قصعات ‪9000 -‬دي��ن��ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/6533941:‬‬

‫(‪ )1683‬ب��ي��ج��و‪ - 407‬م‪2006-‬‬ ‫أسود ‪ -‬فحص كامل ‪4‬شاصي جيد‬ ‫ فل ع��دا الفتحة والجلد ‪ -‬مري‬‫طوي ‪+‬حساسات خلفية ‪4 -‬ايرباج‬ ‫مع ريموت اصلي من الشركة ‪-‬‬ ‫‪11500‬دينار ‪ -‬ت‪079/9434115:‬‬

‫(‪ )1460‬بيجو‪ - 407‬م‪ 2006-‬كحلي‬ ‫ميتاليك ‪ -‬جميع االض��اف��ات عدا‬ ‫الفتحة والجلد ‪ -‬فحص كامل ‪4‬جيد ‪-‬‬ ‫مؤمنة مرخصة ‪ - 2014 / 2‬لالتصال‬ ‫‪ -‬ت‪079/5495049:‬‬

‫(‪ )1505‬بيجو ‪ - 307‬م‪ 2006-‬الشكل‬ ‫الجديد ‪ -‬لون خمري ‪ -‬فحص كامل‬ ‫ جميع االضافات ‪ -‬جير تبترونيك‬‫ مسجل ‪ - CD‬بسعر‪ 8500‬دينار‬‫‪ -‬ت‪079/6096792:‬‬

‫(‪ )863‬فان بيجو بارتنر ‪ -‬م‪2011-‬‬ ‫دي���زل ‪2000 -‬س���ي س��ي ‪ -‬مكيف‬ ‫ بور ‪ -‬بحالة ممتازة ‪ -‬لون ابيض‬‫ قطعت ‪50000‬ك��م ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬‫ت‪079/5515864:‬‬

‫‪39265‬‬

‫(‪ )1196‬بيجو ‪ - 407‬م‪ - 2008‬اسود‬ ‫ فحص كامل ‪ -‬تيبترونيك ‪ -‬فل‬‫عدا الجلد والفتحه ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/5387392:‬‬

‫(‪ )876‬كيان ‪ - S‬م‪ 2004-‬لون‬ ‫أس��ود ‪-‬ف��ل الفل ‪ -‬فحص كامل ‪-‬‬ ‫دفعة والباقي اقساط من المالك‬ ‫ت‪- 079/9940028:‬‬ ‫مباشرة ‪-‬‬ ‫‪078/5641060‬‬ ‫(‪ )1389‬كيان ‪ - S‬م‪ 2008-‬لون‬ ‫فيراني مع بانوراما ‪ -‬وارد الوكالة‬ ‫ ك��وش��وك ج��دي��د ‪ -‬فحص كامل‬‫ ق��ط��ع��ت م��س��اف��ة ‪85000‬ك ‪-‬‬‫ت‪079/6638110:‬‬ ‫‪125561‬‬


‫‪108‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪122573‬‬

‫‪122985‬‬

‫(‪ )1267‬رينو ‪ - 19‬م ‪1400 - 95‬‬ ‫سي سي ‪ -‬لون كحلي ‪ -‬مكيف ‪ -‬بور‬ ‫ مرخصة سنة ‪ -‬فحص ‪ 2‬جيد ‪1‬‬‫مضروب واحد قصعة للبيع او للمبادلة‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪- 079/9773937:‬‬ ‫‪078/8588546‬‬

‫(‪ )588‬ابيزا ‪ - FR‬م‪ 2012-‬ابيض‬ ‫ سبورت بكج بابين ‪1400 -‬تيربو‬‫ ‪150‬حصان ‪5000 -‬ك��م ‪ -‬كفالة‬‫ال��وك��ال��ة ‪ -‬تأمين ش��ام��ل ‪ -‬مري‬ ‫طوي ‪ -‬جير‪ - DSG‬تحكم ط��اره ‪-‬‬ ‫اضافات سبورت ‪ -‬جديدة شهرين ‪-‬‬ ‫بسعر‪ - 18000‬ت‪079/7071716:‬‬

‫(‪ )561‬سوبارو امبريزا تيربو ‪STi‬‬ ‫ م‪ 1998-‬ل��ون كحلي ‪ -‬كاملة‬‫االضافات ‪ -‬ت‪079/9881466:‬‬ ‫(‪ )827‬امبريزا ‪ - WRX‬م‪ 2006-‬لون‬ ‫سلفر ‪ -‬سبويلرات ‪ -‬مميزة ‪ -‬غرفة‬ ‫ريكارو جلد اس��ود ‪ -‬انتركولر ‪STI‬‬ ‫ جنط ‪ 17‬اصلي ‪ -‬بسعرمغري ‪-‬‬‫ت‪079/5122122:‬‬ ‫(‪ )1106‬ام��ب��ري��زا ‪- STI TypeR‬‬ ‫م‪ 2006-‬لؤلؤي ‪ -‬الشكل الجديد‪-‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬انتركولر ‪ -‬واجهة‬ ‫غ��رف��ة‪ - STI‬زن���ون اص��ل��ي وجنط‬ ‫‪ - ADVAN18‬تعديالت كثيرة ‪-‬‬ ‫بداعي السفر ‪ -‬ت‪079/6020402:‬‬ ‫(‪ )1463‬رياضيه ‪ -‬م‪ 2006-‬جير‬ ‫كهربائي ‪ -‬مرايا كهرباء ‪ -‬تيربو‬ ‫تايمر ‪ -‬جهاز ‪ - BAR‬ترخيص جديد‬ ‫‪ -‬بسعر مغري ‪ -‬ت‪079/6967646:‬‬

‫(‪ )1091‬ألتو ‪ -‬م‪ 2009-‬لون تفاحي ‪-‬‬ ‫ماتور ‪ 800‬سي سي ‪ -‬كندشن ‪ -‬جير‬ ‫ع��ادي ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬من المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪079/9060901:‬‬ ‫(‪ )2616‬سويفت ‪ -‬م‪ 2008-‬سلفر ‪-‬‬ ‫‪ 1500‬سي سي ‪ -‬أوتوماتيك ‪ -‬زجاج‬ ‫ومري كهرباء ‪ -‬مسجل ‪- mp3 CD‬‬ ‫تحكم طارة ‪ -‬جنط ‪10500 -‬دينار‬ ‫‪ -‬ت‪079/5777701:‬‬

‫(‪ )1082‬بريوس ‪ -‬م‪ 2007-‬فيراني‬ ‫ بحالة ممتازة حرة جديد ‪ -‬بسعر‬‫‪10950‬دينار ‪ -‬ت‪079/7017513:‬‬ ‫ ‪079/7052584‬‬‫(‪ )1085‬بريوس ‪ -‬م‪ 2010-‬الشكل‬ ‫ال��ج��دي��د ‪ -‬ف��ح��ص ك��ام��ل نهائي‬ ‫‪16500‬دينار ‪ -‬ت‪079/7017513:‬‬ ‫ ‪079/7052584‬‬‫‪112668‬‬

‫(‪ )1079‬ب���ري���وس ه���اي���ب���رد ‪-‬‬ ‫م‪ 2008-‬شامبين ‪ -‬فحص كامل‬ ‫ جمرك جديد ‪ -‬فل اضافات ‪ -‬جلد‬‫ نفيجيشن ‪ -‬زنون ‪ -‬كاميرا ‪ -‬بحالة‬‫الوكالة ‪ -‬نقدا او اقساط بدفعة ‪1800‬‬ ‫دينار ‪ -‬ت‪079/5109535:‬‬ ‫(‪ )1158‬بريوس ‪ -‬هايبرد‪ -‬م‪2005‬‬ ‫ سلفر ‪4 -‬جيد ‪ -‬جميع االضافات‬‫ع��دا البلوتوث والكاميرا ‪ -‬بحاله‬ ‫م��م��ت��ازه ‪ -‬على الفحص الكامل‬ ‫ ب���س���ع���ر‪10700‬م���ن ال��م��ال��ك ‪-‬‬‫ت‪079/5989818:‬‬ ‫(‪ )1228‬كامري ‪ -‬هايبرد ‪ -‬م‪2010-‬‬ ‫لون اسود ‪ -‬جمرك جديد ‪ -‬قطعت‬ ‫‪ 39000‬ميل ‪ -‬بدون فتحة وجلد ‪-‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬ت‪079/5230010:‬‬ ‫(‪ )1236‬كامري ‪ -‬هايبرد ‪ -‬م‪2008-‬‬ ‫فستقي ‪ -‬ف��ل الفل ‪ -‬جلد فتحة‬ ‫ شاشة ‪ -‬قطعت ‪ 73000‬ميل‪-‬‬‫‪ 17500‬دينار مقسطة عن طريق‬ ‫بنك ‪ -‬ت‪079/5230010:‬‬ ‫(‪ )1288‬بريوس ‪ -‬م‪ 2011-‬لون‬ ‫فيراني ‪ -‬ح��رة جمرك جديد ‪ -‬فل‬ ‫كامل ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬بدفعة ‪1500‬‬ ‫دينار او بدون دفعة والباقي اقساط‬ ‫شهرية بدون كفالء وب��دون تحويل‬ ‫راتب ‪ -‬ت‪079/5610344:‬‬

‫‪122974‬‬

‫‪122858‬‬

‫‪122973‬‬

‫‪122859‬‬

‫(‪ )1069‬بريوس هايبرد ‪ -‬م‪2010-‬‬ ‫سلفر ‪-‬فحص كامل ‪ -‬جمرك جديد‬ ‫ فل اضافات ‪ -‬بصمة ‪ -‬بلوتوث‬‫ ‪ - CDchanger‬بحالة الوكالة ‪-‬‬‫نقدا او اقساط بدفعة ‪2300‬دينار‬ ‫ ت‪079/5109535:‬‬‫(‪ )1289‬بريوس ‪ -‬م‪ 2008-‬لون‬ ‫ذهبي ‪ -‬جمرك جديد ‪ -‬فل كامل ‪-‬‬ ‫دفعة ‪ 11000‬دينار والباقي اقساط‬ ‫شهرية ب��دون تحويل رات��ب وبدون‬ ‫كفالء ‪ -‬ت‪079/5610344:‬‬ ‫(‪ )1368‬ك��وروال ‪ -‬م‪ 2010-‬سلفر‬ ‫ فحص كامل ‪ -‬جمرك جديد ‪ -‬فل‬‫اض��اف��ات ‪ -‬جير اتوماتيك ‪ -‬زجاج‬ ‫ومرايا كهرباء ‪ -‬كشافات ‪ -‬بحالة‬ ‫الوكالة ‪ -‬نقدا او اقساط بدفعة ‪2000‬‬ ‫دينار ‪ -‬ت‪079/5109535:‬‬ ‫(‪ )1375‬كامري هايبرد ‪ -‬م‪2008-‬‬ ‫كحلي ‪ -‬ف��ح��ص ك��ام��ل ‪ -‬جمرك‬ ‫جديد ‪ -‬فل اضافات ‪ -‬فتحة ‪ -‬جلد‬ ‫ نفيجيشن ‪ -‬بحالة الوكالة ‪ -‬نقدا‬‫او اق��س��اط بدفعة ‪ 2600‬دي��ن��ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5109535:‬‬ ‫(‪ )1378‬كوروال ‪ -‬م‪ 2009-‬فيراني‬ ‫ داخل رمادي فل عدا الفتحة والجلد‬‫كامل الصيانة بالشركة قطعت‬ ‫‪ 50000‬بحالة ممتازة ‪15500 -‬دينار‬ ‫‪ -‬ت‪079/9991599:‬‬


‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫(‪ )1618‬تندرا ‪ - 4×4‬م‪2007-‬‬ ‫ليميتد ‪ -‬ل��ون اس���ود ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬فل اوبشن مع تعديالت‬ ‫مميزة ‪ -‬من املالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪078/8555333:‬‬

‫ﻃﺎﻟﻊ اﻋﻼﻧﺎت‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺼﻮرة‬

‫ﺻﻔﺤﺔ‬

‫‪104‬‬

‫(‪ )1501‬بريوس ‪ -‬م‪ 2010-‬وارد‬ ‫الوكالة ‪ -‬قطعت‪12000‬كم ‪ -‬تحت‬ ‫الكفالة ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬استعمال‬ ‫شخص ‪ -‬فل كامل ماعدا الفتحة ‪-‬‬ ‫‪ 21‬ألف قابل ‪ -‬ت‪078/8667666:‬‬ ‫(‪ )1524‬ك��وروال‪ /‬الشكل الجديد ‪-‬‬ ‫م‪ 2008-‬غرفة بيج ‪ -‬جيراتوماتيك‬ ‫ كشاف ‪ -‬سنتر ‪ -‬مكيف ‪ -‬ايرباج‪-‬‬‫‪ - ABS‬بحالة الوكالة ‪ -‬فحص كامل‬ ‫ من المالك ‪ -‬ت‪078/5208345:‬‬‫(‪ )1261‬بريوس هايبرد ‪ -‬م‪2007-‬‬ ‫لون شامبين ‪ -‬فحص ‪ 4‬جيد ‪ -‬فل ما‬ ‫عدا الجلد ‪ -‬مرخصة ومؤمنة ‪ -‬من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/5917281:‬‬ ‫ ‪078/6081540‬‬‫(‪ )1830‬بريوس ‪ -‬م‪ 2005-‬لون‬ ‫سلفر ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬من المالك‬ ‫ ت‪079/6222967:‬‬‫(‪ )859‬بريوس ‪ -‬م‪ 2008-‬شامبين‬ ‫ فل كامل ‪ -‬جلد ‪ -‬فحص ‪3‬جيد ‪1‬‬‫لحام على بطانة الشاصي ‪ -‬قطعت‬ ‫‪ - 47000‬بسعر ‪11500‬دينار نهائي‬ ‫‪ -‬ت‪079/6820082:‬‬

‫(‪ )1835‬تويوتا هايبرد ‪ -‬م‪2012-‬‬ ‫اض��اف��ات ‪ -‬كامله تماما ‪ -‬قطعت‬ ‫‪5000‬ميل ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬اسود‬ ‫ميتالك ‪ - -‬ت‪079/6900950:‬‬

‫(‪ )2417‬بريوس ‪ -‬م‪ 2012-‬لؤلؤي‬ ‫ فحص كامل ‪ -‬كاملة االضافات‬‫ ‪ - Clean Title‬بحالة الوكالة‬‫ قطعت‪16.000‬ميل ‪21,000 -‬‬‫دي���ن���ار ل��ل��ج��ادي��ن م���ن امل���ال���ك ‪-‬‬ ‫ت‪079/5401555:‬‬

‫‪109‬‬

‫‪:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ‬‬

‫(‪ )1963‬بريوس ‪ -‬م‪ 2010-‬ذهبي‬ ‫ فل الفل ‪ -‬جلد ‪-‬شاشة وكاميرا‬‫خلفية ‪ -‬ك��راس��ي م��دف��أة ‪ -‬نظام‬ ‫صوتيات‪ - UBL‬جنطات مميزة ‪-‬‬ ‫فحص ‪2‬جيد ‪2 -‬م��ض��روب امامي‬ ‫بحالة ممتازة ‪ -‬ت‪079/5332427:‬‬‫‪078/6040239 -‬‬

‫(‪ )592‬فورتشنر ‪ -‬م‪ 2011-‬لون‬ ‫أس��ود ‪ -‬قطعت ‪45000‬ك��م ‪ -‬ال‬ ‫ت���زال تحت الكفالة ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬مرخصة ومؤمنة شامل‬ ‫‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪077/7339579:‬‬

‫‪52446‬‬

‫‪122987‬‬

‫(‪ )1853‬ك��ام��ري‪ - XLE‬م‪2012-‬‬ ‫الشكل الجديد ‪ -‬أسود ‪ -‬فل أوبشن‬ ‫ عداد زيرو ‪ -‬جمرك جديد ‪ -‬السعر‬‫‪ 27500‬دينار ‪ -‬ت‪079/6283934:‬‬ ‫(‪ )609‬بريوس هايبرد ‪ -‬م‪2010-‬‬ ‫لون خمري ‪ -‬الشكل الجديد ‪ -‬فل‬ ‫اوب��ش��ن ‪ -‬ف��ح��ص ك��ام��ل ‪ -‬ح��رة‬ ‫جديد‪ -‬نقدا او بدفعة ‪ 3000‬دينار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5840888:‬‬ ‫(‪ )1875‬كامري هايربد ‪ -‬م‪2009-‬‬ ‫سلفر ‪ -‬قطعت‪48.000‬ميل ‪ -‬فل‬ ‫اوبشن ‪ -‬جلد ‪ -‬فتحة ‪-NAV-‬كامريا‬ ‫خلفية ‪ -‬كوتشوك جديد ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬بصمة ‪20500 -‬دي��ن��ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/9006940:‬‬ ‫(‪ )1929‬بريوس ‪ -‬م‪ 2010-‬اسود ‪-‬‬ ‫جمرك جديد ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬بحاله‬ ‫الوكاله ‪ -‬بصمه ‪ -‬تحكم ط��اره ‪-‬‬ ‫مسجل ‪ - CD‬ت‪079/6008677:‬‬ ‫ ‪077/7977377‬‬‫(‪ )1951‬ب���ري���وس ‪ -‬ه��اي��ب��رد ‪-‬‬ ‫م‪ - 2010‬ماروني ‪ -‬جمرك جديد‬ ‫ فحص ك��ام��ل‪ -‬بحاله الوكاله‬‫ تقطع ‪480‬كيلومتر بالتنكه ‪-‬‬‫ت‪079/0523650:‬‬ ‫‪122296‬‬


‫‪110‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪39264‬‬

‫ﻃﺎﻟﻊ اﻋﻼﻧﺎت‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺼﻮرة‬

‫(‪ )2753‬الن���د ك������روزر‪- GXR‬‬ ‫م‪ 2004-‬غرفة بيج ‪ -‬صيانة‬ ‫الشركة ‪ -‬بحالة الوكالة ‪-‬فتحة‬ ‫ شاشات ‪ -‬كاميرا ‪ -‬حساسات‬‫ زنون ‪ -‬فحص ‪ -‬بسعرمغري ‪-‬‬‫ت‪079/5777759:‬‬

‫(‪ )522‬ك��وروال ‪ -‬م‪ 2011-‬الشكل‬ ‫الجديد ‪ -‬لون خمري ميتالك ‪ -‬غرفة‬ ‫بيج ‪ -‬ف��ل ك��ام��ل ‪ -‬فحص كامل‬ ‫ صيانة شركة ‪ -‬بحالة الوكالة ‪-‬‬‫ت‪079/5742121:‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ‬

‫‪104‬‬

‫(‪ )2816‬ك���ام���ري ‪ /‬ه��اي��ب��رد ‪-‬‬ ‫م‪ 2008-‬سلفر ‪ -‬فتحة ‪ -‬فرش‬ ‫مخمل ‪ -‬بحالة ممتازة ‪ -‬جمرك‬ ‫جديد ‪ -‬بسعر ‪16.800‬دينار نهائي‬ ‫‪ -‬ت‪079/9790688:‬‬

‫(‪ )2383‬كامري ‪ -‬م‪ 2009-‬هايبرد‬ ‫ لون فيراني ‪ -‬كامله االضافات ‪-‬‬‫فتحه ‪ -‬شاشه ‪ -‬جلد ‪ -‬فحص كامل ‪-‬‬ ‫جمرك جديد ‪ -‬بحاله الوكاله ‪ -‬بسعر‬ ‫مغري ‪ -‬ت‪078/6200621:‬‬

‫(‪ )2085‬ت��ك��س��ي ‪ -‬ع��م��وم��ي‪-‬‬ ‫ك���وروال ‪ -‬م��ودي��ل ‪ - 2007‬بحاله‬ ‫متوسطه ‪ -‬البيع م��ن ال��م��ال��ك ‪-‬‬ ‫ت‪079/9860180:‬‬

‫(‪ )1956‬كامري ‪ -‬م‪ - 2009‬هايبرد ‪-‬‬ ‫جمرك جديد ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬كوشوك‬ ‫جديد ‪ -‬بحاله الوكاله ‪ -‬بسعر نهائي‬ ‫ت‪- 079/6926927:‬‬ ‫‪- 17700‬‬ ‫‪078/8464646‬‬

‫(‪ )543‬ب��ري��وس ‪ -‬م‪ 2008-‬لون‬ ‫ازرق بحري‪ -‬حرة جديد‪ -‬فل كامل‬ ‫عدا الجلد‪ -‬بحالة الوكالة ‪ -‬دهان‬ ‫ت‪- 079/9770766:‬‬ ‫الوكالة ‪-‬‬ ‫‪078/7603900‬‬

‫(‪ )1705‬بريوس ‪ -‬م‪ 2008-‬بحالة‬ ‫جيدة ‪ -‬لون فيراني ‪ -‬لالتصال مع‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪078/8663564:‬‬ ‫(‪ )2399‬ب���ري���وس ‪ -‬م‪2008-‬‬ ‫أب��ي��ض ‪ -‬ف��ل اوب��ش��ن ‪ -‬بصمة‪-‬‬ ‫‪ - Navigation‬ك��ام��ي��را خلفية‬ ‫ ف��رش جلد ‪ -‬قطعت‪56‬ألف ميل‬‫ ف��ح��ص ك��ام��ل ‪ -‬ج��م��رك حديث‬‫ ت��رخ��ي��ص س��ن��ة‪-‬ب��س��ع��رم��غ��ري‬‫ت‪- 079/6998998:‬‬ ‫ج���دا ‪-‬‬ ‫‪079/6123130‬‬

‫(‪ )510‬كامري ‪ -‬م‪ 2010-‬فيراني‬ ‫ فل ابشن ‪ -‬فتحة سقف ‪ -‬جلد ‪-‬‬‫جميع االضافات ‪ -‬فحص كامل حرة‬ ‫جديد ‪ -‬نقدا او دفعة ‪5000‬دينار ‪-‬‬ ‫ت‪079/7247213:‬‬ ‫(‪ )2821‬بريوس ‪ -‬م‪ 2010-‬بانوراما‬ ‫ ل��ون اس���ود ‪ -‬ط��اق��ة شمسية ‪-‬‬‫شاشة ‪ -‬كاميرا خلفية ‪ -‬جلد ‪ -‬بحالة‬ ‫ممتازة ‪ 18000 -‬دينار للجادين ‪-‬‬ ‫ت‪079/9790688:‬‬

‫(‪ )1956‬كامري ‪ -‬م‪ - 2009‬هايبرد ‪-‬‬ ‫جمرك جديد ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬كوشوك‬ ‫جديد ‪ -‬بحاله الوكاله ‪ -‬بسعر نهائي‬ ‫ت‪- 079/6926927:‬‬ ‫‪- 17700‬‬ ‫‪078/8464646‬‬

‫(‪ )364‬كامري هايبرد ‪ -‬م‪2009-‬‬ ‫اس��ود ‪ -‬ده��ان الوكالة ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ماعدا الفتحة والجلد ‪ -‬جنط‬ ‫ سبويلرخلفي ‪-Car Fax -‬بحالة‬‫ممتازة ‪ -‬ت‪079/8736287:‬‬

‫(‪ )2414‬كوروال ‪ -‬م‪ 2009-‬فيراني‬ ‫ كامله االضافات ‪1600 -‬سي سي‬‫ ايرباج ‪ - ABS -‬كاسيت ‪CD+‬‬‫ جمرك جديد ‪ -‬ب��س��ع��ر‪- 14500‬‬‫ت‪077/7728086:‬‬

‫(‪ )55‬بريوس ‪ -‬م‪ 2008-‬لون سلفر‬ ‫ وارد أمريكا ‪ -‬كامل المواصفات ‪-‬‬‫للجادين فقط ‪ -‬ت‪079/9197186:‬‬

‫(‪ )2334‬كوروال ‪ -‬م‪ 2009-‬فيراني ‪-‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬جمرك جديد‪ -‬جميع‬ ‫االضافات ‪ -‬جير تبترونك ‪ -‬فورمايكا‬ ‫ زج��اج كهرباء ‪ -‬حساسات خلفي‬‫ مفتاح ريموت ‪ -‬كشافات ‪ -‬بحالة‬‫الوكالة ‪ -‬بدفعة ‪ 2500‬والباقي‬ ‫اقساط ‪ -‬ت‪079/6354863:‬‬

‫(‪ )110‬كامري ‪ -‬م‪ 2008-‬هايبرد‬ ‫ فل عدا الفتحة والجلد ‪ -‬قطعت‬‫‪50000‬م���ي���ل ‪ -‬ف��ح��ص ك��ام��ل ‪-‬‬ ‫لالتصال ‪ -‬ت‪079/5171412:‬‬

‫(‪ )2610‬بريوس ‪ -‬م‪ 2008-‬لون‬ ‫ذهبي ‪ -‬كاملة االض��اف��ات ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 12,800‬دينار ‪www.4hybrid.net -‬‬ ‫‪ -‬ت‪079/9773888:‬‬

‫(‪ )253‬ف��ول��ف��و ‪ - ST2‬م‪2005-‬‬ ‫شامبني ‪ -‬بحالة الوكالة ‪ -‬كامل‬ ‫االضافات ‪ -‬بسعر ‪ 15‬ألف دينار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5549800:‬‬

‫(‪ )2239‬كامري هايبرد ‪ -‬م‪2008-‬‬ ‫لون اسود ‪ -‬فتحة ‪ -‬شاشة ‪ -‬جلد ‪-‬‬ ‫بحالة ممتازة ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 19,750‬دينار ‪ -‬ت‪079/5245262:‬‬ ‫(‪ )2613‬ك���ام���ري ‪ /‬ه��اي��ب��رد ‪-‬‬ ‫م‪ 2007-‬فل كامل ‪ -‬ح��رة جديد‬ ‫ لون فيراني بسعر ‪ 14.800‬دينار‬‫ للمراجعة ‪- www.4hybrid.net -‬‬‫ت‪079/9773888:‬‬

‫(‪ )2492‬ب��ول��و ‪ -‬م‪ 2001-‬فل‬ ‫كاملة االضافات عدا الجير ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬بدفعة اول��ى ‪1500‬دي��ن��ار‬ ‫والباقي اقساط شهرية من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/9710454:‬‬

‫(‪ )2236‬كامري هايبرد ‪ -‬م‪2008-‬‬ ‫لون شامبين ‪ -‬فتحة ‪ -‬شاشة ‪ -‬جلد ‪-‬‬ ‫بحالة ممتازة ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 19250‬دينار ‪ -‬ت‪079/5245262:‬‬

‫(‪ )2462‬بولو ‪ -‬م‪ 2005-‬كحلي ‪-‬‬ ‫فل اوبشن مع جير ‪ -‬بحالة ممتازة‬ ‫ فحص ‪5‬جيد ‪2‬م��ض��روب امامي‬‫ بسعر مغري نهائي ‪ 5900‬دينار ‪-‬‬‫ت‪079/6391962:‬‬

‫(‪ )2617‬كامري هايبرد ‪ -‬م‪2007-‬‬ ‫ل��ؤل��ؤي ‪ -‬كامل االض��اف��ات ‪ -‬وارد‬ ‫امريكي ‪ -‬فتحة ‪ -‬جلد ‪ -‬شاشة ‪-‬‬ ‫حساسات ‪ -‬ترخيص جديد ‪ -‬الفحص‬ ‫‪4‬جيد ‪ -‬ت‪079/5637893:‬‬

‫(‪ )2402‬فوكس فاجن ‪ -‬م‪2011-‬‬ ‫ل����ون س��ل��ف��ر ‪2000 -‬س������ي سي‬ ‫ غير مجمركة ‪ -‬م��ن ال��م��ال��ك ‪-‬‬‫ت‪079/8850696:‬‬

‫(‪ )2235‬بريوس هايبرد ‪ -‬م‪2010-‬‬ ‫ل��ون ل��ؤل��ؤي ‪ -‬ف��ل م��ا ع��دا الفتحة‬ ‫ جلد وك��راس��ي م��دف��أة ‪ -‬فحص‬‫ك��ام��ل ‪ -‬بسعر ‪ 16250‬دي��ن��ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5245262:‬‬

‫(‪ )2183‬كوبيه ‪ -‬م‪ 2007-‬فسفوري‬ ‫ ‪2000‬سي سي ‪ -‬فحص ‪ -‬فل كامل‬‫مع بصمه ‪ -‬جنطات ‪ -‬بحاله ممتازة ‪-‬‬ ‫بسعر‪ - 10.250‬ت‪079/6788558:‬‬ ‫(‪ )2688‬باسات ‪ -‬م‪ 2007-‬سلفر‬ ‫ فل كامل ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬جلد‬‫ فتحة ‪ -‬ب���رادي خلفية وجانبية‬‫ بحالة الوكالة ‪ 17000 -‬دينار ‪-‬‬‫ت‪079/5138383:‬‬

‫(‪ )2651‬بريوس ‪ -‬م‪ 2010-‬لون‬ ‫اسود ‪ -‬قطعت مسافة‪17000‬ميل ‪-‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬بحالة الوكالة ‪ -‬بسعر‬ ‫‪14900‬نهائي ‪ -‬ت‪079/5138502:‬‬ ‫(‪ )2159‬بريوس هايبرد ‪ -‬م‪2010-‬‬ ‫اسود ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬جنط ‪ -‬تحكم‬ ‫طارة ‪ -‬شاشة ‪ -‬زجاج ومري كهرباء ‪-‬‬ ‫ترخيص سنة ‪ -‬ت‪077/7344442:‬‬ ‫‪078/7344442 -‬‬

‫(‪ )1417‬بيتل ‪ -‬م‪ 2002-‬لون اسود‬ ‫ فل اوبشن ‪ -‬فل اوتوماتيك ‪ -‬زجاج‬‫كهرباء ‪ -‬جنطات ‪ -‬بحالة ممتازة ‪-‬‬ ‫‪ 2000‬سي سي ‪ -‬من المالك مباشرة‬ ‫‪ -‬ت‪079/5214424:‬‬

‫(‪ )2657‬ك��وروال ‪ -‬م‪ 2009-‬لون‬ ‫بترولي ‪ -‬جمرك جديد ‪ -‬فل كامل‬ ‫بحالة ال��وك��ال��ة ‪ -‬قطعت ‪ 45‬الف‬ ‫ بسعر نهائي ‪ 14500‬دي��ن��ار ‪-‬‬‫ت‪079/5016535:‬‬

‫(‪ )824‬بيتل ‪ -‬م‪ 2000-‬سلفر‬ ‫ ك��ام��ل االض���اف���ات ‪ -‬حساسات‬‫اصلية ‪- CD CHANGER 12 -‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬مالك واح��دة ‪ -‬حالة‬ ‫ممتازة ‪ -‬السعر‪8000‬دينار نهائي‬ ‫‪ -‬ت‪079/6798755:‬‬

‫(‪ )2152‬كامري ‪ /‬هايبرد ‪ -‬م‪2009-‬‬ ‫أبيض ‪ -‬جميع االضافات عدا الفتحة‬ ‫ فحص كامل ‪ -‬شاشة ‪ -‬بلوتوث‬‫ كاميرا خلفية ‪ -‬جلد ‪ -‬جمرك‬‫حديث ‪17500 -‬دينار ‪ -‬يمكن البدل‬ ‫‪ -‬ت‪079/5424834:‬‬

‫(‪ )282‬فولكس فاجن بولو ‪ -‬م‪2000-‬‬ ‫سلفر ‪ -‬ماتور ‪ 1600‬سي سي جديد ‪-‬‬ ‫فل اتوماتيك ‪ -‬صيانة كاملة مجددة‬ ‫ السعر ‪ 5800‬دينار ‪ -‬من المالك‬‫‪ -‬ت‪079/9692626:‬‬

‫(‪ )2670‬بريوس ‪ -‬م‪ 2010-‬شمباني‬ ‫ اضافات كاملة مع فتحة‪+‬شاشة‬‫‪ +‬كاميرا خلفية ‪ -‬فحص كامل‪-‬‬ ‫ب��ح��ال��ة م��م��ت��ازة ‪ -‬غ��رف��ة ب��ي��ج ‪-‬‬ ‫قطعت ‪20000‬م���ي���ل ‪18500 -‬د‬ ‫ ت‪079/9039583:‬‬‫(‪ )2149‬بريوس ‪ /‬هايبرد ‪ -‬م‪2010-‬‬ ‫الشكل الحديث ‪ -‬اس��ود ‪ -‬جميع‬ ‫االض��اف��ات ع��دا الفتحة والجلد ‪-‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬جمرك حديث ‪- -‬‬ ‫‪15.800‬دينار ‪ -‬ت‪079/5141414:‬‬ ‫(‪ )2135‬ه��اي الن���در ‪ -‬م‪2006-‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬فل ليمتد ‪ -‬لون ازرق‬ ‫سماوي ‪ - W2 -‬ت‪078/6655793:‬‬ ‫(‪ )2672‬كامري ‪ -‬م‪ 2008-‬فيراني ‪-‬‬ ‫قطعت ‪52000‬ميل ‪ -‬بصمة ‪ -‬مكيف‬ ‫الكتروني ‪ -‬تحكم طاره ‪CD - MP3 -‬‬ ‫ بحالة الوكالة ‪ -‬بسعر ‪14500‬دينار‬‫ ت‪079/9039583:‬‬‫(‪ )2114‬بريوس ‪ -‬م‪ 2011-‬لون‬ ‫خ��م��ري ‪ -‬ف��ح��ص ك��ام��ل ‪ -‬جمرك‬ ‫جديد ‪ -‬فل ما عدا الفتحة والجلد‬ ‫ بحالة ممتازة ‪ 17500 -‬دنيار ‪-‬‬‫ت‪077/9707172:‬‬

‫(‪ )2938‬بولو ‪ -‬م‪ 2004-‬اس��ود‬ ‫ملوكي ‪ -‬جير اتومتيك ‪ -‬جنط ‪16‬‬ ‫ كوتشوك جديد ‪ -‬زج��اج كهرباء‬‫ كندشن ‪ -‬تامين شامل ‪ -‬فحص‬‫كامل ‪ -‬ت‪079/5920595:‬‬ ‫(‪ )2673‬كوروال ‪ -‬م‪ 2011-‬خمري ‪-‬‬ ‫فل كامل ما عدا الفتحة ‪ 1600 -‬سي‬ ‫سي ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬جمرك جديد‬ ‫ بحالة الوكالة ‪ 15900 -‬نهائي ‪-‬‬‫ت‪079/5138383:‬‬ ‫(‪ )2436‬ك���ام���ري ‪ -‬م‪2011-‬‬ ‫اس�����ود ‪ -‬ف��ح��ص ك���ام���ل ‪ -‬فل‬ ‫كامل ‪ -‬بحاله الوكاله ‪ -‬نقدا او‬ ‫باالقساط ‪ -‬ت‪- 079/6726390:‬‬ ‫‪079/8727077‬‬ ‫(‪ )2691‬كامري‪-‬هايبرد ‪ -‬م‪2010-‬‬ ‫ل��ون اس��ود‪-‬ج��ل��د‪ -‬ج��ن��ط‪ -‬بصمة‬ ‫ ش��اش��ة ك��ام��ي��را ‪ -‬نفيجيشن‬‫ ع�����داد‪ 52000‬ميل ‪ -‬فحص ‪4‬‬‫جيد‪ -‬جمرك جديد ‪21000 -‬دينار ‪-‬‬ ‫ت‪079/7696170:‬‬

‫(‪ )2066‬بريوس ‪ -‬م‪ 2008-‬سلفر ‪-‬‬ ‫حره جديد ‪ -‬بصمه ‪ -‬شاشه ‪ -‬كاميرا‬ ‫ كراسي جلد ‪ -‬بلوتوث ‪ -‬كشافات ‪-‬‬‫‪CD‬تشينجر ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬ترخيص‬ ‫‪ +‬تامين ‪ -‬ت‪079/7766997:‬‬ ‫(‪ )2421‬كامري ‪ -‬هايبرد ‪ -‬م‪2008-‬‬ ‫اس��ود ‪ -‬فل الفل ‪ -‬جلد ‪ -‬كهرباء‬ ‫شاشه ‪ -‬نفيجيشن ‪ -‬بلوتوث ‪-‬‬‫فتحه ‪ -‬بصمه ‪ -‬دف��اي��ة كراسي‬ ‫ ك��وش��وك ج��دي��د ‪ -‬فحص كامل‬‫ جمرك جديد ‪ -‬السعر ‪ 19‬ال��ف ‪-‬‬‫ت‪079/5528187:‬‬ ‫(‪ )2060‬ب���ري���وس ‪ -‬م‪2008-‬‬ ‫اخضرعفني‪-‬فل اوبشن ع��دا الجلد‬ ‫ بصمة‪-‬كامريا ‪ 450 -‬بالتنكة ‪-‬‬‫جمرك جديد ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 13000‬دينار ‪ -‬ت‪079/5776166:‬‬

‫(‪ )2017‬كامري ‪ /‬هايبرد ‪ -‬م‪2009-‬‬ ‫أبيض ‪ -‬فل أوبشن ‪ -‬فحص كامل‬ ‫ كوشوك ميشلين ‪ -‬بحالةالوكالة‬‫ ‪79000‬ك��م ‪ -‬مرخصة ومؤمنة‬‫لسنة ‪19600 -‬دينار ‪ -‬من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/9982414:‬‬

‫(‪ )2439‬بريوس ‪ -‬م‪ 2010-‬هايبرد‬ ‫لون اسود فل كامل ماعدا الفتحة‬ ‫والجلد فحص كامل للبيع او للمبادلة‬ ‫ جمرك جديد ‪ -‬ت‪077/7511119:‬‬‫(‪ )2012‬ت��وي��وت��ا ‪ - DX‬للبيع‪-‬‬ ‫‪2000‬س��ي سي ‪Twin Turbo 1G -‬‬ ‫صنوبرصات ادجاستبل كراسي‬ ‫ هاند طرنبه ‪ -‬جنط ‪ - 16‬تجيد‬‫درف��ت بالكامل للجادين فقط ‪-‬‬ ‫ت‪079/9498980:‬‬

‫ م‪2008‬‬‫(‪ )2451‬ك���ام���ري‬ ‫ فيراني ‪ -‬فحص ك��ام��ل ‪ -‬فل‬‫كامل ‪ -‬بحاله الوكاله ‪ -‬نقدا او‬ ‫باالقساط ‪ -‬ت‪- 079/6726390:‬‬ ‫‪079/8727077‬‬ ‫(‪ )2009‬ه��اي الن���در ‪ -‬هايبرد‪-‬‬ ‫ابيض لؤلؤي ‪ -‬فل مسكر ‪ -‬م‪2006‬‬ ‫ تامين ش��ام��ل ‪ -‬بسعر نهائي‬‫ت‪- 079/5123463:‬‬ ‫‪- 18500‬‬ ‫‪078/6234563‬‬ ‫(‪ )2854‬ك��وروال ‪ -‬م‪ 2008-‬جمرك‬ ‫جديد ‪ -‬فحص كامل‪ -1600‬سي سي‬ ‫ جري اوتوماتيك ‪ -‬كاملة االضافات ‪-‬‬‫سبويلر خلفي ‪ -‬كشافات ‪ -‬فورمايكا‬ ‫من الداخل ‪ -‬مسجل ‪-CD‬ابيض ‪-‬‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪- 079/5616054:‬‬ ‫‪079/5654379‬‬

‫(‪ )2473‬بريوس ‪ -‬م‪ 2008-‬لون‬ ‫سلفر ‪ -‬جمرك جديد ‪ -‬بصمة ‪- CD -‬‬ ‫كاميرا ‪ -‬بحالة الوكالة ‪ -‬فحص كامل‬ ‫ ‪ 13800‬دينار ‪ -‬ت‪079/6220003:‬‬‫(‪ )1996‬ك��ام��ي��ري ‪ -‬ه��اي��ب��رد ‪-‬‬ ‫م‪ 2008-‬ف��ل م��ا ع���دا الفتحة‬ ‫والجلد ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬جمرك‬ ‫ت‪- 079/6676058:‬‬ ‫ج��دي��د ‪-‬‬ ‫‪078/6040239‬‬ ‫(‪ )2942‬ب��رادو ‪ /‬جيب ‪ -‬م‪2006-‬‬ ‫لون ذهبي ‪ -‬فحص كامل ‪2700 -‬‬ ‫سي سي ‪ -‬بسعر ‪ 20500‬دينار ‪ -‬من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/9944433:‬‬ ‫(‪ )2506‬كاميري ‪ -‬هايبرد ‪ -‬م‪2009-‬‬ ‫لون سلفر ‪ -‬فحص كامل‪ -‬فل الفل‬ ‫ السعر ‪ 18‬ألف قابل للتفاوض ‪-‬‬‫ت‪079/7121616:‬‬

‫(‪ )575‬كامري هايبرد ‪ -‬م‪2010-‬‬ ‫ل��ون خمري ‪ -‬ف��ل اوب��ش��ن م��ا عدا‬ ‫ال��ف��ت��ح��ة ‪ -‬ف��ح��ص ك��ام��ل ‪ -‬ح��رة‬ ‫جديد ‪ -‬نقدا او دفعة ‪4000‬دينار ‪-‬‬ ‫ت‪079/8839224:‬‬ ‫(‪ )2516‬بريوس ‪ -‬م‪ 2010-‬شاشة‬ ‫اصلية‪ -‬كاميرا‪ -‬بصمة‪ -‬تلفون‪CD -‬‬ ‫شنجر‪ -‬فحص كامل بحالة الوكالة‪-‬‬ ‫جمرك جديد‪ 17200 -‬او المبادلة‬ ‫ ت‪079/5076807:‬‬‫(‪ )2886‬كامري ‪ -‬م‪ 2009-‬هايبرد‬ ‫ شامبين ‪ -‬فحص ك��ام��ل ‪ -‬فل‬‫ع���دا الفتحة وال��ج��ل��د ‪ -‬ترخيص‬ ‫لسنة ‪ -‬وارد وصيانة ال��وك��ال��ة ‪-‬‬ ‫قطعت‪ - 32.000‬بسعر‪17,000‬دينار‬ ‫‪ -‬ت‪079/5686216:‬‬

‫(‪ )680‬رانج روفر ‪ -‬م‪ 2006-‬سبورت‬ ‫ سوبرتشارج ‪ - HST -‬اسود ‪ -‬من‬‫الداخل كرميدي ‪ -‬كامل االضافات ‪-‬‬ ‫جنطات ‪ 2010-‬غرفة ‪ - 2010‬على‬ ‫الفحص الكامل ‪46,000 -‬دي��ن��ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5365360:‬‬ ‫(‪ )1115‬كريسلر نيون ‪ -‬م‪2001-‬‬ ‫جير ات��وم��ات��ي��ك ‪ -‬ف��ي��ران��ي ‪ -‬فل‬ ‫الفل ‪ -‬مع فتحه ‪ -‬بحاله الوكاله‬ ‫ فحص كامل ‪ -‬السعر ‪- 6200‬‬‫ت‪078/6420267:‬‬ ‫(‪ )1274‬رينج ‪ - HSC‬م‪2005-‬‬ ‫ل��ون سلفر ‪ -‬فل ابشن ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬بحالة ممتازة ‪ -‬لالتصال‬ ‫‪ -‬ت‪079/5257928:‬‬


‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ‬‬

‫‪122883‬‬

‫ﻃﺎﻟﻊ اﻋﻼﻧﺎت‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺼﻮرة‬

‫ﺻﻔﺤﺔ‬

‫‪104‬‬

‫(‪ )1753‬بيتي ك��روز ‪Chrysler PT‬‬ ‫‪ - Cruiser‬م‪ 2006-‬مستعملة ‪ -‬لون‬ ‫ذهبي ‪ -‬كشف ‪ -‬جير اوتوماتيك‬ ‫ ‪ 4‬سنلدر ‪ 2.4 -‬سي سي تيربو‬‫ جنط المنيوم ‪ -‬مثبت سرعة ‪- ّ -‬‬‫ت‪079/5545579:‬‬ ‫(‪ )2168‬كرايزلر ‪NEW YORKER‬‬ ‫ م‪ 1998-‬استعمال شخصي بحالة‬‫ممتازة فل ابشن على الفحص بسعر‬ ‫‪6500‬دينار ‪ -‬ت‪079/6566521:‬‬

‫(‪ )1491‬كرايزلر سربينج كشف ‪-‬‬ ‫م‪ 2009-‬كاملة االضافات ‪ -‬قطعت‬ ‫مسافة ‪ 33000‬ميل ‪ -‬بحالة ممتازة‬ ‫‪ -‬ت‪079/8766022:‬‬

‫(‪ )1186‬ستروين ‪ - C8‬م‪- 2004‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬فل اوبشن ‪ -‬تركوازي‬ ‫ ‪3‬فتحات ‪ -‬حساسات ‪ -‬تحكمات ‪-‬‬‫السعر ‪ - 6500‬ت‪079/9329337:‬‬ ‫‪37983‬‬

‫‪111‬‬

‫‪122881‬‬


‫‪112‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪52424‬‬

‫‪122115‬‬

‫(‪ )1503‬س�تروي��ن ‪ C3‬كوبيه‬ ‫بلوريل ‪ -‬م‪ 2005-‬ازرق مميز‪-‬‬ ‫قطعت ‪62000‬م���ي���ل ‪ -‬كشف‬ ‫كامل ‪ -‬فحص ‪3‬جيد ‪1‬مضروب‬ ‫مصلح ‪ -‬بحالة الوكالة ‪ -‬من املالك‬ ‫ ت‪079/5960304:‬‬‫‪39241‬‬

‫(‪ )1092‬س��ت��روي��ن ‪- C5 N7‬‬ ‫م‪ 2010-‬فل أوبشن ‪ -‬شمبين‬ ‫ فحص كامل‪-‬قاطعة مسافة‬‫‪25000‬ك��م ‪ -‬للبيع بداعي السفر‬ ‫بسعر ‪ 28‬أل��ف ‪ -‬سعر الوكالة‬ ‫‪36500‬د ‪ -‬ت‪079/9677231:‬‬

‫(‪ )1195‬ستروين ‪ - C5‬م‪2005-‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬فل اوبشن ‪ -‬شمباني‬ ‫غ��ام��ق ‪ -‬فتحه ‪ -‬جلد ك��ه��رب��اء ‪-‬‬ ‫حساسات ‪ -‬اماميه ‪ -‬خلفيه ‪ -‬استعمال‬ ‫شخصي ‪ -‬تحكمات من الشركه ‪-‬‬ ‫السعر ‪ - 9000‬ت‪079/9691691:‬‬

‫(‪ )593‬سرتوين ‪ - C4‬م‪ 2011-‬اسود‬ ‫ كاملة االضافات ‪ -‬بحالة الوكالة ‪-‬‬‫قطعت ‪35,000‬ك��م ‪ -‬بسعر مغري‬ ‫ ت‪079/6306953:‬‬‫(‪ )1046‬ستروين ‪ - C4‬م‪2007-‬‬ ‫وارد وص��ي��ان��ة ال��وك��ال��ة ‪ -‬قطعت‬ ‫‪ 62.000‬فقط ‪ -‬من المالك مباشرة‬ ‫ ت‪079/6925456:‬‬‫(‪ )1935‬ستروين ‪ - C4‬م‪2007-‬‬ ‫سلفر ‪1600 -‬س���ي س��ي ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬ف��ل ابشن جيراتوماتيك‬ ‫كوتشوك جديد ‪ -‬جنط اصلي ‪-‬‬ ‫‪8800‬دي��ن��ار ترخيص نهاية السنة‬ ‫‪ -‬ت‪079/5807052:‬‬

‫(‪ )166‬سيريون‬ ‫ فحص كامل‬‫فل ع��دا الجير‬ ‫وكوشوك جديد‬ ‫سبورت باكيج ‪-‬‬

‫ م‪ 2006-‬اسود‬‫ بحالة الوكالة ‪-‬‬‫ ترخيص وتأمين‬‫‪-1300‬س��ي سي ‪-‬‬ ‫ت‪079/6879814:‬‬

‫(‪ )1386‬انفنتي ‪ - FX3.5‬م‪2004-‬‬ ‫لون أس��ود ‪ -‬من الداخل بيج ‪ -‬فل‬ ‫كامل ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬بحالة ممتازة‬ ‫‪ -‬ت‪079/9991599:‬‬

‫(‪ )95‬ل��ك��زس‪ - GS450h‬م‪2007-‬‬ ‫ل��ون ف��ي��ران��ي‪ -‬جلد اس���ود‪ -‬كامل‬ ‫االضافات ‪ -‬صيانة كاملة ‪ -‬جديدة‬ ‫لالتصال ‪ -‬ت‪079/5565227:‬‬‫(‪ )2902‬لكزس جيب‪ - 400‬م‪2006-‬‬ ‫سلفر ‪ -‬فل اوبشن ‪ -‬قاطعة ‪ 55‬ألف‬ ‫ صيانة الشركة ‪ -‬السعر ‪ 24‬ألف ‪-‬‬‫ت‪079/9021288:‬‬ ‫(‪ )535‬لكزس ‪ RX400h‬جيب ‪-‬‬ ‫م‪ 2006-‬سلفر بحالة ممتازة ‪ -‬جميع‬ ‫االضافات ‪ -‬كاميرا ‪ -‬جلد ‪ -‬مالك واحد‬ ‫ السعر ‪23000‬دينار ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬‫ت‪079/5155530:‬‬ ‫‪38667‬‬


‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫(‪ )508‬سيارة ‪GREAT WALL‬‬ ‫ازرق‪ -‬صنفها‬ ‫ م‪2013-‬‬‫‪ - VOLEEXC 30‬صناعة صيني‪-‬‬ ‫ف��ل م��اع��دا ال��ج�ير ‪ -‬اق��ت��ص��ادي��ة‬ ‫ب��ال��ب��ن��زي��ن ‪ -‬ب��س��ع��ر م��ن��اس��ب ‪-‬‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪077/2234975:‬‬

‫ﻃﺎﻟﻊ اﻋﻼﻧﺎت‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺼﻮرة‬

‫ﺻﻔﺤﺔ‬

‫‪104‬‬

‫(‪ )568‬لكزس ‪ - GS 450h‬م‪2007-‬‬ ‫ل���ون اس���ود م��ل��وك��ي ف��ل ال��ف��ل ‪-‬‬ ‫كاوتشوك جديد ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬من‬ ‫املالك مباشرة ‪ -‬السعر ‪28500‬دينار‬ ‫‪ -‬للجادين ‪ -‬ت‪078/6189887:‬‬

‫(‪ )1553‬سامسونج ‪ - SM7‬م‪2006-‬‬ ‫لون اسود ‪ -‬كامل االضافات ‪ -‬جلد‬ ‫ فتحة سقف ‪ -‬فحص كامل ‪-‬‬‫‪10500‬دينار ‪ -‬ت‪079/5577128:‬‬

‫(‪ )2145‬فينسيا ‪ -‬م‪ 97-‬اسود اصلي‬ ‫ بحاله جيده جدا ‪ -‬ترخيص طويل‬‫ ماتور بيان جمركي ‪ -‬بور ‪ -‬سنتر‬‫ بسعر‪ - 2400‬ت‪079/6419892:‬‬‫(‪ )2888‬اكتافيا ‪ -‬م‪ 2009-‬اخضر‬ ‫زيتي ‪1600 -‬س��ي سي ‪ -‬ترخيص‬ ‫س��ن��ة ك��ام��ل��ة ‪ -‬ف���ل ك��ام��ل مع‬ ‫جنط ‪ -‬مسجل سي دي كشافات‬ ‫ف��ح��ص ك��ام��ل ‪9800 -‬دي���ن���ار ‪-‬‬ ‫ت‪077/2305900:‬‬

‫(‪ )1825‬سياره خاصه ‪ -‬سياحيه‬ ‫ اس���ود ملكي ‪1400 -‬م��ح��رك‬‫ياباني ‪ -‬م‪ - 2009‬كاملة ‪ -‬مرايا‬ ‫كهرباء ‪ -‬مسجله ‪ - cd‬جنط كروم‬ ‫ج��ه��از ان���ذار ح��ره ب���دون ن��م��ره ‪-‬‬ ‫ت‪079/6703098:‬‬

‫(‪ )1897‬باص مدرسة ‪ -‬للبيع‪22 -‬‬ ‫راك��ب ‪ -‬بحالة جيدة ‪ -‬مرخص ‪-‬‬ ‫بسعر مغري ‪ -‬من المالك مباشرة‬ ‫ ت‪079/9169072:‬‬‫(‪ )2669‬ب���اص ك��ي��ا ب��ري��ج��و نقل‬ ‫مشترك ‪ -‬م‪ 96-‬ليمتد ‪ -‬مرخص‬ ‫سنة ‪ -‬ماتور جديد ‪ -‬جنط اكسل ‪-‬‬ ‫ت‪079/5863943:‬‬ ‫(‪ )1570‬ب��اص ه��ون��داي ستاركس‬ ‫ م‪ 2001-‬ل��ون سلفر ‪ -‬للبيع ‪-‬‬‫ت‪079/6454945:‬‬ ‫(‪ )1349‬باص مدرسه ‪ -‬م‪ 97-‬اسيا‬ ‫ كومبي ‪ -‬بحاله ج��ي��ده ج��دا ‪-‬‬‫ت‪078/6518829:‬‬ ‫(‪ )2071‬باص مدرسه ‪ -‬ميتسوبيشي‪-‬‬ ‫م‪ - 2004‬صيني ‪24 -‬راك��ب ‪ -‬جير‬ ‫ بككس ‪ -‬اس��وزو جديد ‪ -‬بحاله‬‫الوكاله ‪ -‬فحص ‪ -‬السعر‪14500‬‬ ‫قابل للتفاوض ‪ -‬االستفسار‪ 8‬صباحا‬ ‫الى ‪8‬مساءا ‪ -‬ت‪- 079/9781131:‬‬ ‫‪079/6766768‬‬ ‫‪52430‬‬

‫‪122935‬‬

‫(‪ )2128‬ب��اص مرسيدس ‪ -‬للبيع‬ ‫ حموله ‪ 20‬راك��ب ‪ -‬م‪- 2008‬‬‫مواصفات عاليه مكيفه مركزي ‪-‬‬ ‫بسعر مغري ‪ -‬ت‪079/8977025:‬‬ ‫(‪ )1225‬ب��اص ه��ون��داي ستاركس‬ ‫ م‪ 2004-‬ل��ون اس���ود ‪ -‬ف��ل ما‬‫عدا الجير ‪ -‬للمراجعة االتصال ‪-‬‬ ‫ت‪079/5701729:‬‬

‫‪113‬‬

‫‪:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ‬‬

‫(‪ )1504‬فان بيجو بارتنر ‪ -‬م‪2011-‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬بحالة ممتازة ‪ -‬كندشن‬ ‫ ‪7600‬دي��ن��ار غير قابل للتفاوض‬‫ لالتصال ‪ -‬ت‪- 079/7722949:‬‬‫‪079/6999520‬‬ ‫(‪ )1624‬ب��اص مدرسة ه��ون��داي ‪-‬‬ ‫م‪ 19 2008-‬راكب ‪ -‬جمرك جديد‬ ‫ فحص ومؤمن لسنة كاملة ‪ -‬بسعر‬‫‪ 22‬الف دينار ‪ -‬ت‪079/5742171:‬‬

‫(‪ )1767‬كيا ‪ -‬بريجو‪ -‬نقل مشترك ‪-‬‬ ‫لون فيروزي ‪ -‬دفعه والباقي اقساط‬ ‫ م‪4 - 96‬جيد ‪ -‬جير جيد ‪ -‬ماتور‬‫جيد ‪ -‬ت‪079/5076640:‬‬ ‫(‪ )1027‬ب��اص تويوتا أوروب���ي ‪-‬‬ ‫م‪ 2004-‬لون أزرق ‪ -‬كامل االضافات‬ ‫م��اع��دا المكيف ‪ -‬السعر ‪10.000‬‬ ‫دينار ‪ -‬من المالك ‪ -‬بحالة ممتازة‬ ‫‪ -‬ت‪077/5602303:‬‬

‫(‪ )1233‬ف����ان ك��ي��ا‪/‬ب��ري��ج��و ‪-‬‬ ‫م‪ 97-‬ف���ي���روزي ‪ -‬ك��وت��ش��وك ‪+‬‬ ‫ت��رخ��ي��ص‪+‬ف��رش ج��دي��د ‪ -‬جنط ‪-‬‬ ‫كندشن ‪ -‬زجاج كهربائي ‪ -‬بورستيرنج‬ ‫ ‪3‬جيد ‪ -‬من المالك بسعر مغري‬‫‪3200‬دينار ‪ -‬ت‪079/5688198:‬‬ ‫(‪ )2466‬باص هونداي ستاركس ‪-‬‬ ‫م‪ 98-‬لون زيتي ‪ -‬بحالة ممتازة ‪-‬‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪079/6996360:‬‬

‫(‪ )2108‬ك��ادي�لاك اس��ك��ال��ي��د بك‬ ‫أب ‪ -‬م‪ 2002-‬أس��ود‪-‬غ��رف��ة بيج‬ ‫ فل كامل ‪ -‬اض��اف��ات عديدة مع‬‫فتحة ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬يمكن قبول‬ ‫سيارة من الثمن ‪14400‬دي��ن��ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5440022:‬‬

‫(‪ )860‬بيك اب تويوتا ت��ان��درا ‪-‬‬ ‫م‪ 2007-‬فل الفل ما عدا الفتحة‬ ‫ أح��م��ر ‪ -‬جنطات ‪ -‬م��رش��ات ‪-‬‬‫كشافات ‪ -‬بحالة ممتازة ‪ -‬قطعت‬ ‫‪60000‬ك�����م ‪ -‬ن��ق��دا او بدفعه‬ ‫وال��ب��اق��ي اق��س��اط ب���دون وساطه‬ ‫ت‪- 079/9940028:‬‬ ‫البنوك ‪-‬‬ ‫‪078/5641060‬‬


‫‪114‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫‪118959‬‬

‫(‪ )1546‬دراج�����ة ي��ام��اه��ا ‪V 1300‬‬ ‫‪ - STAR‬م‪ 2011-‬صادرة من الشركة‬ ‫شهر ‪ - 2012/7‬قطعت مسافة ‪800‬‬ ‫ك��م ‪ -‬مكفولة م��ن الشركة ‪ -‬جديدة‬ ‫بالكامل ‪ -‬بسعر ‪ 11000‬دي��ن��ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5653511:‬‬

‫ﻃﺎﻟﻊ اﻋﻼﻧﺎت‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺼﻮرة‬

‫ﺻﻔﺤﺔ‬

‫‪104‬‬

‫(‪ )1087‬بيك اب دودج رام ‪ -‬م‪2007-‬‬ ‫لون سلفر ‪ -‬حرة جديد‪ -‬حالة الوكالة‪-‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬م��ح��رك‪ 5700‬سي سي‬ ‫ بدفعة ‪4500‬دينار والباقي اقساط ‪250‬‬‫شهري بدون بنوك ‪ -‬ت‪079/7017513:‬‬ ‫ ‪079/7052584‬‬‫(‪ )492‬بيك اب دب��ل كابين ‪-‬‬ ‫م‪ 2006-‬لون احمر ‪ -‬خط سلفر ‪-‬‬ ‫نقل مشترك ‪ -‬مرخص لغاية ‪/ 11‬‬ ‫‪ - 2014 / 2‬بحالة جيدة ‪ -‬لالتصال‬ ‫ ت‪079/9338544:‬‬‫(‪ )1794‬بكب ميتسوبيشي ‪ -‬م‪2009-‬‬ ‫ف��ل اب��ش��ن ‪ - 4×4 -‬فحص ك��ام��ل ‪-‬‬ ‫ت‪079/6000023:‬‬ ‫(‪ )814‬شفر ديماكس ‪ -‬م‪ 2008-‬لون‬ ‫سلفر ‪ -‬ف��ل اوب��ش��ن ‪ -‬فحص كامل ‪-‬‬ ‫مرخصة ومؤمن ‪ -‬من المالك مباشرة‬ ‫ ت‪079/9005588 - 079/5017005:‬‬‫(‪ )1834‬بيك أب تويوتا ‪ /‬تاكوما ‪ -‬كابينه‬ ‫ونصف ‪ -‬م‪ 2010-‬فيراني ‪2700 -‬‬ ‫سي سي ‪ -‬بنزين ‪ -‬جمرك جديد ‪ -‬قطع‬ ‫‪ 21500‬ميل ‪ -‬ب��ور ‪ -‬مكيف ‪ -‬سنتر‬ ‫ انذار ‪ -‬زجاج كهرباء ‪ -‬كاميرا خلفية ‪-‬‬‫‪12750‬دينار ‪ -‬ت‪079/5096384:‬‬ ‫(‪ )1617‬بيك أب تويوتا هايلكس ‪ -‬دبل‬ ‫كابين ‪ -‬م‪ - 93‬لون سكني ‪ -‬فحص كامل‬ ‫ ترخيص جديد ‪ -‬ت‪- 079/6622143:‬‬‫‪078/5599153‬‬ ‫(‪ )2002‬بيك اب دب��ل ‪ - 4×4‬م‪94‬‬ ‫ بحاله جيده فحص كامل ‪ -‬لون احمر‬‫ده��ان شركه ‪ -‬بسعر نهائي ‪- 4800‬‬ ‫ت‪078/5773965 - 079/5449806:‬‬ ‫(‪ )2031‬بيك اب فورد ‪ -‬م‪ - 2007‬اسود‬ ‫مميز ‪ -‬فل الفل ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬جمرك‬ ‫جديد ‪ -‬كوشوك جديد ‪ 4-×4 -‬كفر خلفي‬ ‫ جير ارضي ‪ -‬غرفه جلد اسود ‪ -‬تظليل‬‫شبابيك خلفي اسود اصلي ‪ -‬مرشات ‪-‬‬ ‫ت‪079/0523650:‬‬

‫(‪ )631‬دراج��ة نارية نوع هوندا ماركة‬ ‫فيوري ‪ -‬م‪ 2010-‬اسود ‪ 1300 -‬سي‬ ‫س��ي ‪ -‬م��ع االك��س��س��وارات ‪ -‬مرخصة‬ ‫ومؤمنة لسنة ‪ -‬من المالك ‪ -‬بسعر مغري‬ ‫ ت‪079/6764839:‬‬‫(‪ )2587‬سكوتر املها ‪ -‬م‪2008-‬‬ ‫جنط ‪ - 16‬ل��ون اح��م��ر ‪ -‬بحالة‬ ‫جيدة جدا ‪ -‬الرتخيص منتهي منذ‬ ‫سنة ونصف ‪ -‬بسعر ‪350‬دينار ‪-‬‬ ‫ت‪078/5776896:‬‬

‫(‪ )898‬ع��دة مطعم مستوردة ايطالي‬ ‫ستانلس ستيل بحالة جيدة جدا‬ ‫‬‫ ت‪078/6384662 - 079/5681571:‬‬‫(‪ )540‬للبيع ج��ه��از تبيض اس��ن��ان‬ ‫ ايطالي ‪ -‬بحالة الجديد ‪ -‬من المالك‬‫ ت‪079/6895955:‬‬‫‪24‬‬ ‫(‪ )479‬ثالجة بوظة ايطالية ‪-‬‬ ‫ح��وض ماركة ‪ - ISA‬بحالة ممتازة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5165168:‬‬ ‫(‪ )902‬ع��دة ن���ادي ري��اض��ي (ج��ي��م) ‪-‬‬ ‫مستودرة ‪ -‬بحالة الوكالة ‪ -‬بسعر مغري‬ ‫ ت‪078/6384662 - 079/5681571:‬‬‫(‪ )225‬ماكينة مشروبات ساخنة للبيع‬ ‫ ‪ 8‬اصناف ‪ +‬قهوة غلي ‪ -‬استعمال‬‫شهرين ‪ -‬متبقي من كفالتها ‪ 10‬اشهر‬ ‫ ايطالي ‪ -‬االتصال بعد الساعة ‪- 3‬‬‫ت‪078/8248235:‬‬ ‫(‪ )1337‬ماكينة آي���س كريم‬ ‫سوفت ‪ -‬ثالثة أعني ‪ -‬صيني‬ ‫ن��خ��ب أول ‪ -‬بسعر م��غ��ري ‪-‬‬ ‫ت‪079/5130556:‬‬ ‫(‪ )141‬عدة منجرة كاملة للبيع ‪ -‬بحالة‬ ‫ممتازة ‪ -‬بسعر ‪ 8000‬دينار ‪ -‬من المالك‬ ‫ ت‪079/5363270:‬‬‫(‪ )130‬ع��دة صالون سيدات ‪ -‬للبيع‬ ‫ب��س��ع��ر م��غ��ري ج���دا ‪ -‬ل��ل��م��راج��ع��ة ‪-‬‬ ‫ت‪078/8119956:‬‬ ‫(‪ )1382‬ماكنة شاورما على الفحم‬ ‫ ‪150‬س��م×‪75‬س��م×‪90‬س��م ‪-‬‬‫جديدة بالكامل ‪ -‬ستانلس ستيل‬ ‫ ماتور كهربائي ‪ -‬تعمل بشكل‬‫اتوماتيك ‪ -‬عدادسرعات ديجيتل‬ ‫‪ -‬ت‪079/6383797:‬‬

‫(‪ )387‬بك أب ميتسوبيشي ‪ -‬م‪2007-‬‬ ‫لون أحمر ‪ -‬فحص ‪ 4‬جيد ‪ -‬بحالة ممتازة‬ ‫ بسعر ‪ 12.500‬دينار ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬‫ت‪079/0603924:‬‬ ‫(‪ )2129‬بيك أب فورد لنكولن ‪4-*4 -‬‬ ‫م‪ - 2006‬أس��ود ‪ -‬جميع االض��اف��ات ‪-‬‬ ‫دبل كابين ‪ -‬فتحة ‪ -‬جلد بيج ‪ -‬كراسي‬ ‫كهرباء مدفأة ‪ -‬حساسات ‪ -‬فورمايكا‬ ‫ ف��ح��ص ك��ام��ل ‪15500 -‬دي����ن����ار ‪-‬‬‫ت‪079/5141414:‬‬ ‫(‪ )2374‬بيك اب ‪ -‬تويوتا هايلوكس‪-‬‬ ‫م‪ - 2011‬ف���ح���ص ك����ام����ل ‪- -‬‬ ‫ت‪079/8253518:‬‬ ‫(‪ )2443‬ب��ك اب ف���ورد اك��س��ب��ل��ورر ‪-‬‬ ‫م‪ 4×2 2008-‬جميع االضافات بدون‬ ‫فتحة او جلد فحص ‪ -‬جمرك جديد ‪ -‬للبيع‬ ‫او للمبادلة ‪ -‬ت‪077/7511119:‬‬ ‫(‪ )2818‬بيك اب فورد‪ - F150‬م‪2008-‬‬ ‫كحلي مع سلفر ‪ -‬دبل كابين ‪ -‬بحالة‬ ‫م��م��ت��ازة ‪ -‬فحص ‪ - 4×4 -‬مرشات‬ ‫ جمرك جديد ‪13.500 -‬دينار نهائي ‪-‬‬‫ت‪079/9790688:‬‬

‫(‪ )63‬مرسيدس‪ - LB‬م‪ 1981-‬شحن‬ ‫حمولة ‪ 2‬ط��ن ‪ -‬وزن قائم ‪ 5‬ط��ن ‪-‬‬ ‫ت‪079/5339268:‬‬

‫(‪ )903‬جرافة كوماتسو ‪ - 470‬م‪1998-‬‬ ‫حرة ‪ -‬ت‪079/7550500:‬‬

‫(‪ )2663‬عدة مطعم مشاوي ‪ -‬للبيع‬ ‫صناعه ماليزيه ‪ -‬استخدام بسيط ‪-‬‬ ‫ت‪079/9599446:‬‬ ‫(‪ )1588‬م��ع��دات دراي كلين للبيع ‪-‬‬ ‫المانية وايطالية ‪ -‬ت‪079/5028114:‬‬ ‫(‪ )1670‬ماكينة سلش مستعملة للبيع‬ ‫ نوع ايطالي ‪ -‬حوضين ‪ -‬بحالة ممتازة‬‫ بسعر‪1000‬دينار ‪ -‬ت‪078/6468726:‬‬‫(‪ )1202‬ثالجة عرض ‪125‬سم (عابدين)‬ ‫ ‪ 4‬رفوف باالنارة ‪ -‬جوانب خشب بلوط‬‫بني ‪ -‬بحالة ممتازة ‪ -‬بسعر مغري بداعي‬ ‫السفر ‪ -‬ت‪079/9368275:‬‬ ‫(‪ )1743‬عدة محددة شبه جديدة للبيع‬ ‫ بحالة ممتازة ‪ -‬وارد الخليج ‪ -‬للمراجعة‬‫ ت‪079/9026133 - 078/6448580:‬‬‫(‪ )356‬ديكور ألمنيوم للبيع ‪ -‬يصلح‬ ‫لمحل نظارات ‪ /‬تجميل ‪ /‬اكسسوارات ‪-‬‬ ‫لالتصال ‪ -‬ت‪079/6615177:‬‬ ‫(‪ )354‬ماكينة فرنسية ‪ -‬لطباعة تاريخ‬ ‫االن��ت��اج ورق��م التشغيله ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬ ‫ت‪079/6615177:‬‬ ‫(‪ )2537‬ماكينة ف��رم تقليم الشجر ‪-‬‬ ‫لالستفادة منه كسماد تحت الشجر او‬ ‫فوق النجيل ‪ -‬نوع هوندا بحالة جيدة جدا‬ ‫ ت‪079/5567132:‬‬‫(‪ )233‬ثالجة عرض ‪ 3‬م ‪ -‬بحالة ممتازة ‪-‬‬ ‫من المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/7614176:‬‬

‫‪39268‬‬

‫‪F3110‬‬


115 122523

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ 122737

121441

39290

122882

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


‫‪116‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫‪52427‬‬

‫(‪ )2526‬ارنب هولندي نقي ‪ -‬مصدره من‬ ‫بلده االصلي بسعر ‪15‬دينار في منطقة‬ ‫السابع ‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪079/5567132:‬‬ ‫(‪ )664‬ثعبان اصلة ‪ -‬نوع البينو بور ميس‬ ‫بايثون ‪ -‬طول ‪3.500‬م ‪ -‬ثالثة امتار‬ ‫ونصف اليف ج��دا ج��دا ‪ -‬تربية منزلية‬ ‫للجادين فقط ‪ -‬ت‪079/6808353:‬‬ ‫(‪ )2835‬مهره حمراء عمر ‪ 6‬أشهر للبيع‬ ‫بسعر ‪ 650‬دينار ‪ -‬ت‪077/6595285:‬‬

‫‪119188‬‬

‫(‪ )1094‬أورغ نايت بالك بوكس للبيع‬ ‫ نوعية جيدة ج��دا ‪ -‬بحالة ممتازة ‪-‬‬‫للمراجعة ‪ -‬ت‪078/6406019:‬‬

‫(‪ )2841‬ع��دة محل كوكتيل وبوظة‬ ‫للبيع ‪ -‬بحالة ممتازة ‪ -‬بسعر مغري‬ ‫‪ -‬ت‪078/5183003 - 079/9972391:‬‬

‫(‪ )1821‬طاولة سنوكر بحالة ممتازة‬ ‫استعمال منزلي مع كافة اكسسواراتها‬ ‫ خشب بلوط ‪ -‬يف أم العمد مقابل‬‫جامعة االس���راء ‪ -‬بسعر ‪1200‬دي��ن��ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/6988281:‬‬

‫(‪ )1922‬رقم سيارة رباعي ‪ -‬للبيع ‪-‬‬ ‫بسعر مغري ‪ -‬ت‪079/5523808:‬‬

‫(‪ )2022‬ب��دل��ة زف���اف ف��اخ��ره للبيع ‪-‬‬ ‫ل��ون سكري ‪ -‬ذي��ل طويل ‪ -‬مع جميع‬ ‫االكسسوارات ‪ -‬وارد الخارج ‪ -‬استخدام‬ ‫م��ره واح���ده ‪ -‬مطلوب ‪ 500‬نهائي ‪-‬‬ ‫ت‪079/7471606:‬‬

‫(‪ )1917‬مطلوب مرسيدس ‪ -‬للشراء‪-‬‬ ‫ب��ط��ة م��ودي��ل ‪ 93‬ال���ى ‪ - 95‬بدفعة‬ ‫‪1000‬دي��ن��ار وقسط شهري ‪250‬دي��ن��ار‬ ‫‪ -‬ت‪079/5484729:‬‬

‫(‪ )978‬م��ن��ظ��ار م��م��ي��ز ‪ -‬درب���ي���ل ‪-‬‬ ‫حديث ‪ -‬اجنبي ‪ -‬عالي ال��ج��ودة ‪ -‬له‬ ‫مواصفات مميزة عالية ومتطور له عدة‬ ‫استخدامات وله اضافات بسعرمغري ‪-‬‬ ‫ت‪079/5657508:‬‬

‫(‪ )2174‬مطلوب شراء ‪ -‬سياره‪ -‬بريوس‬ ‫ موديل ‪ 2010‬فما فوق ‪ -‬فحص كامل‬‫‪ -‬ت‪079/7045586:‬‬

‫(‪ )1909‬بيت كلب للبيع ‪ -‬سقف كرميد ‪-‬‬ ‫بسعر مغري ‪ -‬ت‪079/7734438:‬‬

‫(‪ )1822‬مطلوب س��ي��ارة ‪ -‬للشراء‪-‬‬ ‫بسعر اليتجاوز ‪6000‬دينار بدفعة اولى‬ ‫‪4000‬دينار والباقي دفعات ‪300‬دينار كل‬ ‫شهرين جير اتوماتيك ‪ -‬موديل ‪2000‬‬ ‫فما فوق ‪ -‬ت‪079/5772201:‬‬

‫(‪ )22‬طقم كنب موديل امريكي شمواه‬ ‫‪ 7‬م��ق��اع��د ‪ 10‬م��خ��دات ‪ -‬ج��دي��د غير‬ ‫مستخدم نهائي ‪ -‬بسعر ‪ 299‬دينار‬ ‫ ت‪078/8831855 - 079/5623370:‬‬‫(‪ )23‬طقم كورنر حرف ‪+ L‬صوفه ‪9‬مقاعد‬ ‫شمواه جديد ‪ -‬غير مستخدم نهائي ‪-‬‬ ‫بسعر ‪ 350‬دينار ‪ -‬ت‪079/5623370:‬‬ ‫‪078/8831855 -‬‬

‫(‪ )1905‬م��ط��ل��وب ل��ل��ش��راء ب���اص ‪-‬‬ ‫ميتسوبيشي روزا‪ -‬ب��اص م��درس��ة ‪-‬‬ ‫م‪ - 2008‬م‪ - 2009‬ت‪079/9169072:‬‬

‫(‪ )2645‬اث��اث فاخر لعروسين كامل‬ ‫م���ع ك��ه��رب��ائ��ي��ات��ه ك��ام��ل��ة ل��ل��ب��ي��ع ‪-‬‬ ‫ت‪079/7873039 - 079/5243382:‬‬ ‫(‪ )25‬اث��اث منزل فاخر مميز م��ودرن‬ ‫ ال يصلح اال لفلل و الشقق الفاخرة ‪-‬‬‫ت‪078/7111134:‬‬

‫(‪ )2181‬مطلوب ع��دة مطعم بيتزا‬ ‫ للمراجعه ‪ -‬ت‪- 77/2153447:‬‬‫‪079/7272800‬‬

‫(‪ )132‬اث��اث منزل كامل للبيع ‪ -‬بحالة‬ ‫الجديد غير مستخدم ‪ -‬من المالك مباشرة‬ ‫ ت‪079/8138718:‬‬‫(‪ )133‬غ��رف��ة ن���وم شبابية ‪ -‬بحالة‬ ‫الجديد ‪ -‬تحتوي على خزانة ‪ -‬تختين‬ ‫ بيرو وم��راة ‪ -‬كومودينو ‪ -‬من خشب‬‫الالتيه وقشرةالبلوط ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/8138718:‬‬ ‫(‪ )663‬طقم صالون للبيع مع طاوالتة ‪-‬‬ ‫بحالة جيدة ‪ -‬ت‪078/6049469:‬‬

‫(‪ )1483‬اودي ‪ -‬تيربو لاليجار ‪ -‬يومي‬ ‫ اسبوعي ‪ -‬شهري ‪ -‬مناسبات اعراس‬‫وتخاريج مدارس ‪ -‬ت‪079/8917517:‬‬

‫(‪ )134‬طقم سفرة فاخر ومتميز خشب زان‬ ‫صلد ‪ -‬بني ‪4‬قطع طاولة ‪ 8 -‬كراسي‬ ‫ بيرو ومراة ‪ -‬فضيتين ‪ -‬من المالك ‪-‬‬‫ت‪079/8138718:‬‬ ‫(‪ )135‬طقم كنب نظام ‪9‬مقاعد ‪ -‬خشب‬ ‫زان ‪ -‬بحالة الجديد ‪3 -‬طربيزات ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/8138718:‬‬

‫(‪ )198‬سيارة ‪ BMW‬لاليجار ‪ -‬حديثة‬ ‫كشف‪ -‬م‪ 2006-‬كاملة االض��اف��ات ‪-‬‬ ‫مميزة جدا ‪ -‬فريدة للمناسبات واالعراس‬ ‫فقط ‪ -‬ت‪079/5079515:‬‬

‫(‪ )136‬غرفة ن��وم ماستر خشب التيه‬ ‫وقشرة بلوط ‪ -‬لم تستخدم ‪ -‬خزانة ‪-‬‬ ‫تخت مزدوج ‪ -‬بيرو ومراة ‪2 -‬كومودينو ‪-‬‬ ‫شماعة ‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪079/8138718:‬‬ ‫(‪ )505‬طقم كورنر حرف ‪ - L‬لون احمر‬ ‫جلد ‪ -‬كبتونيه ‪ -‬بحالة جيدة ‪ -‬خشب‬ ‫س��وي��د ‪ -‬ال��س��ع��ر ‪550‬دي���ن���ار ق��اب��ل ‪-‬‬ ‫ت‪079/5881281:‬‬

‫(‪ )165‬ك���ادي�ل�اك ‪ -‬م‪ 2003-‬ل��ون‬ ‫أس����ود ‪ -‬ف��اخ��رة ‪ -‬ف��ل ‪ -‬ل�لإي��ج��ار ‪-‬‬ ‫للحفالت والمناسبات ‪ -‬بسعر مغري‬ ‫‪ -‬ت‪078/8735540:‬‬

‫(‪ )320‬اثاث فيال للبيع ‪ -‬جديد غري‬ ‫مستخدم مع كامل اكسسواراته ‪-‬‬ ‫من املالك ‪ -‬ت‪079/5158430:‬‬ ‫(‪ )321‬غرفة ماستر لم تستخدم ‪ -‬امريكي‬ ‫التيه‪/‬بلوط بني ‪ -‬خزانة سحاب مرآه ‪-‬‬ ‫تخت تنجيد ‪ -‬بيرو‪+‬مرآة ‪2 -‬كمودينو‬ ‫ شماعة‪-‬خزانة ج��ارور ‪ -‬من المالك ‪-‬‬‫ت‪079/5158430:‬‬

‫(‪ )58‬مرسيدس ‪ CLK‬كشف ‪ -‬م‪2005-‬‬ ‫سلفر ‪ -‬لاليجار لألعراس والمناسبات ‪-‬‬ ‫لالتصال ‪ -‬ت‪079/6885113:‬‬

‫(‪ )495‬اثاث منزل فاخر ‪ -‬بحالة ممتازة مع‬ ‫كهربائياته ‪ -‬للبيع ‪ -‬ت‪079/8740456:‬‬

‫(‪ )1586‬مرسيدس ‪ SLk‬كشف هاردتوب‬ ‫ م‪ 2009-‬لاليجار الفراح والمناسبات‬‫‪ -‬ت‪079/9703048:‬‬

‫(‪ )322‬طقم كنب نظام امريكي ‪9‬مقاعد‬ ‫جديد لم يستخدم خشب ال��زان ‪ -‬لون‬ ‫بني غامق ‪/‬بيج معرق ‪3 -‬طربيزات ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/5158430:‬‬ ‫(‪ )323‬غ��رف��ة ش��ب��اب��ي��ة ج���دي���دة لم‬ ‫تستخدم ‪ -‬التيه‪/‬بلوط بني ‪ -‬خزانة‬ ‫سحاب‪3/‬ظرف م��رآة ‪2‬تخت مفرد وجه‬ ‫تنجيد كمودينو ‪ +‬بيرو‪+‬مرآة ‪ -‬شماعة‬ ‫‪ -‬ت‪079/5158430:‬‬

‫(‪ )681‬ك���اري���را ‪ S 911‬ك��ش��ف ‪-‬‬ ‫م‪ 2003-‬لاليجار لالفراح والمناسبات‬ ‫‪ -‬ت‪077/7777680:‬‬

‫(‪ )324‬سفرة ‪4‬قطع جديدة لم تستخدم‬ ‫زان‪/‬ص���ل���د ب��ن��ي ‪ -‬م����ودرن س���ادة مع‬ ‫قشرة بلوط‪+‬زيتون طاولة ‪8‬كراسي‬ ‫بيرو‪+‬مرآة ‪ +‬فضيتين وسط وكبيرة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5158430:‬‬

‫(‪ )1474‬كرايزلر ‪ -‬لاليجار‪ -‬يومي ‪-‬‬ ‫اسبوعي ‪ -‬شهري ‪ -‬مناسبات اع��راس‬ ‫وتخاريج مدارس ‪ -‬ت‪079/8917517:‬‬

‫(‪ )466‬اثاث منزل كامل (امريكي ‪ -‬ايطالي‬ ‫) ‪ -‬مع كامل الكهربائيات ‪ -‬من المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪06/5523386:‬‬ ‫(‪ )325‬طقم كورنر جديد لم يستخدم بني‬ ‫مقلم بيج ‪ +‬طاولة مربعة تنجيد ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/5158430:‬‬ ‫(‪ )995‬مكيف سبلت مستعمل بحاجة‬ ‫الى صيانة ‪ -‬بسعر ‪ 90‬دينار ‪ -‬للجادين‬ ‫‪ -‬ت‪078/7164213:‬‬

‫(‪ )1728‬م��ط��ل��وب ب���اص ل�لاي��ج��ار ‪-‬‬ ‫‪9‬رك���اب‪ -‬لمدة ‪ 40‬ي��وم ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬ ‫ت‪079/6062700:‬‬ ‫(‪ )1130‬مطلوب باص لاليجار ‪ 7 -‬ركاب‬ ‫أو ‪ 10‬راك��ب ‪ - 4*4 -‬بعقود شهرية‬ ‫ موديل ‪ 2008‬فما ف��وق ‪ -‬للمراجعة‬‫‪ -‬ت‪078/7799447 - 078/7666648:‬‬

‫(‪ )1414‬باص ركاب ‪ - H1‬م‪ 2007-‬بحالة‬ ‫ممتازة ‪ -‬للضمان يشترط مع السائق ‪-‬‬ ‫لالتصال ‪ -‬ت‪079/6612054:‬‬

‫(‪ )2313‬ش��اش��ة ‪ - LED‬ح��ج��م‪55‬‬ ‫ان���ش ‪ -‬ص��ن��اع��ة صينية ‪ -‬للبيع ‪-‬‬ ‫ت‪077/7600051 - 079/5600051:‬‬ ‫(‪ )236‬سماعات ‪ - IBEATS MIXR‬جديدة‬ ‫غير مستعملة ‪ -‬بدون الكرتونة ‪ -‬السعر‬ ‫‪200‬دي��ن��ار ‪ -‬لون اسود‪+‬احمر ‪AUX -‬‬ ‫كيبل ‪ -‬شنتة اصلية ‪ -‬ت‪079/7398217:‬‬ ‫(‪ )1873‬جهاز إضاءة وصوت ‪ -‬للبيع ‪-‬‬ ‫ت‪077/8258909:‬‬ ‫(‪ )2494‬كاميرا لمحترفين نوع كانون‬ ‫‪ SX500IS‬للجادين ‪ -‬ت‪078/6755254:‬‬

‫(‪ )238‬اي فون ‪ 5‬مستعمل ‪ -‬يعمل بشكل‬ ‫ممتاز على التيربوسيم ‪ -‬ل��ون اسود‬ ‫وبسعر ممتاز ‪ -‬ت‪079/5149090:‬‬

‫(‪ )1967‬جاالكسي ‪ Tab2‬شاشة ‪ 7‬انش‬ ‫ اسود ‪ - 8GB -‬جديد غري مستعمل‬‫ بسعر ‪ 325‬دينار قابل للتفاوض ‪-‬‬‫ت‪079/7398217:‬‬ ‫(‪ )1962‬أح��دث ‪ iPad4‬للبيع ‪GB32‬‬ ‫لون اسود جديد غري مستعمل ‪ 3G -‬و‬ ‫‪ - WIFI‬بسعر ‪ 525‬دينار قابل للتفاوض‬ ‫‪ -‬ت‪079/7398217:‬‬

‫(‪ )1566‬به تكرار ‪ -‬جديد غير مستعمل ‪-‬‬ ‫للبيع ‪ -‬ت‪078/5530022:‬‬ ‫(‪ )700‬رق��م أمنية مميز ج��دا للبيع‬ ‫بسعر مغري ‪ -‬ت‪- 078/8838886:‬‬ ‫‪079/7777757‬‬ ‫(‪ )1690‬رقم مميز يوجد به تكرار ‪www. -‬‬ ‫‪ - momyez.com‬ت‪078/8610000:‬‬

‫(‪ )1102‬الب توب توشيبا ‪ -‬جديد ‪ -‬بسعر‬ ‫‪350‬دينار هارديسك ‪500‬جيجا رام ‪4‬جيجا‬ ‫ لالتصال ‪ -‬ت‪079/7052584:‬‬‫(‪ )1748‬الب ت��وب ‪ -‬امريكي ‪DELL‬‬ ‫ ش��اش��ة‪ - COREi3 - 15.6‬ميموري‬‫‪ - 6GB‬هاردسك ‪ 500-‬جديد بالكرتونة‬ ‫ وارد امريكا ‪ -‬السعر‪360‬نهائي ‪-‬‬‫ت‪079/9640496 - 079/5214368:‬‬ ‫(‪ )1778‬الب��ت��وب ‪- DELL - XPS‬‬ ‫مواصفات عالية جدا ‪ - Core 2 EX -‬دبل‬ ‫‪ - CPU‬شاشة ‪ LCD 17‬كريستال ‪HQ -‬‬ ‫‪ - CAM‬بسعر‪700‬دينار قابل للتفاوض‬ ‫ ت‪079/6687974:‬‬‫(‪ )718‬الب توب توشيبا‪TOSHIBA‬‬ ‫مواصفات ‪ 3D‬معالج ‪ I7‬هارديسك‬ ‫‪ 1TB‬رام ‪8‬جيجا ‪ -‬كفالة دولية‬ ‫‪3‬سنوات ‪ -‬استعمال بسيط ‪ -‬السعر‬ ‫‪1100‬دينار ‪ -‬ت‪079/5620208:‬‬

‫‪HP2000‬‬ ‫(‪ )237‬الب ت�������وب‬ ‫‪ -NOTEBOOK‬جديد مع وندز‪CPU 8‬‬ ‫‪ - 1.3‬هارددسك ‪ - 300GB‬رام ‪2GB‬‬ ‫ شاشة ‪ - 15.6‬السعر ‪325‬دي��ن��ار ‪-‬‬‫ت‪079/7398217:‬‬

‫(‪ )584‬ج���رو ج�ي�رم���ان للبيع‬ ‫بعمر ش��ه��ري��ن ‪ -‬ل�لات��ص��ال ‪-‬‬ ‫ت‪077/8404055:‬‬ ‫(‪ )2039‬للبيع كلبه انثى هسكي بيضاء‬ ‫اللون عمر ‪7‬شهور ‪ -‬مطعمه ومدربة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5041364:‬‬ ‫(‪ )303‬كلب زينه نوع ي��ورك شير عمر‬ ‫ت‪- 079/9639391:‬‬ ‫سنة للبيع ‪-‬‬ ‫‪078/5631694‬‬ ‫(‪ )1502‬للبيع كلب روت وايلر ‪ -‬يحمل‬ ‫شهادة ‪ Pidgree‬من اوروب��ا ‪ -‬لالتصال‬ ‫‪ -‬ت‪078/5585748:‬‬

‫(‪ )2833‬فرس للبيع عمر ‪ 5‬سنوات شقراء‬ ‫بسعر ‪ 1400‬دينار ‪ -‬ت‪077/6595285:‬‬

‫(‪ )1360‬طقم كنب كورنر ‪ -‬قطعتني ‪-‬‬ ‫جلد طبيعي ‪ -‬لون بني ‪ -‬استعمال بسيط‬ ‫ بحالة الجديد ‪ -‬ت‪079/5342039:‬‬‫(‪ )2079‬غرفة جلوس موديل حديث بحالة‬ ‫ممتازة لون سكني اسفنج دنلوب مخمل‬ ‫ألماني ‪ -‬ت‪079/5646767:‬‬

‫(‪ )2661‬اثاث مكتب فاخر للبيع ‪ -‬استعمال‬ ‫بسيط ‪ -‬صناعه ماليزيه ‪ -‬في خلدا قرب‬ ‫المدارس االنجيلزيه ‪ -‬ت‪079/9599446:‬‬

‫(‪ )1324‬دي��ك��ور محل للبيع ‪-‬معدات‬ ‫مهنيه ‪ -‬يصلح لمحل عطور وهدايا‬ ‫واكسسوارات ومكتبه ‪ -‬بسعر مغري ‪-‬‬ ‫ت‪078/5429802:‬‬


117

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG

¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG 39291

118


119 38049

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/01 - 718 Oó``©``dG - Iô°ûY á©HGôdG á``æ```°ùdG


52189

áëØ°U 120

¿É«∏Y ódÉN óªfi : ∫hDƒ°ùŸG ôjóŸG 52190

Ék fÉ› áî°ùf ∞dCG 250

06/5522554

2013/06/01 - 718 Oó©dG - Iô°ûY á©HGôdG áæ°ùdG

عمان 2013-06-01  

جريدة الوسيط في الاردن

عمان 2013-06-01  

جريدة الوسيط في الاردن

Advertisement