Page 1

LEDENBLAD VOOR MODE, INTERIEUR, TAPIJT EN TEXTIEL

Modejournaliste met unieke toon

nummer 26, December 2012 - februari 2013

Fiona Hering winnares van 25e Grand Seigneur Drie visies

De showroom, nu en in de toekomst Interview Vorm Martini

Wat je uitstraalt, trek je aan...


8

12

Fiona Hering ontvangt de Grand Seigneur

18

Nationaal Mode Congres een groot succes

De showroom, nu en in de toekomst

Inhoudsopgave 3 Positief blijven denken

16 IAF International Student Awards 2012

5 In memoriam: Leo van Asselen

18 De showroom, nu en in de toekomst

6 Voorzitters- en directiewisseling

24 Enkele belangrijke tips voor uw showroom

bij MODINT

25 Verzeker het visitekaartje van uw bedrijf! 8 Fiona Hering ontvangt de Oscar van de mode: de Grand Seigneur

10 Winnaars Grand Seigneur 1987-2012

28 CreĂŤer je persoonlijke showroom-DNA

12 Nationaal Mode Congres 2012:

30 Overzicht van belangrijke data

een groot succes

2

26 Wat je uitstraalt, trek je aan‌

dec 2012 - feb 2013 MODINT Time


Beeld: Fotoburo RaphaĂŤl Drent

Positief blijven denken Han Bekke

algemeen directeur

voorwoord

Het jaar 2012 zit er bijna op. We kunnen niet anders dan de conclusie trekken dat het wat de afzet betreft over het algemeen een zeer mager tot slecht jaar is geweest voor onze branche. Het consumentenvertrouwen lag het hele jaar op een zeer laag niveau en het aantreden van het kabinet Rutte II bracht daar geen verandering in. Sterker nog, door het gestuntel met het kabinetsplan voor een inkomensafhankelijke zorgpremie werd het wantrouwen alleen maar sterker. Dat plan is van tafel nu, maar het is duidelijk dat er de komende jaren nog verder bezuinigd moet worden en dat de lasten voor veel ondernemingen en burgers zullen toenemen. Veel verkiezingsbeloften en retoriek zijn lege frasen geworden. Het besteedbare inkomen daalt voor de meeste Nederlanders, de werkloos-

eerste Nationaal Modecongres eind november in het EYE Filminstituut in Amsterdam. Bedoeld om de branche te prikkelen om na te denken over bestaande businessmodellen in de branche, over nieuwe kansen via innovatie en duurzaamheid, over consumentengedrag en multi channeling. Zo’n 150 personen uit

Positief blijven denken en proberen een kentering te bereiken, door bijvoorbeeld anticyclisch investeren heid neemt toe, investeringen door overheid en bedrijven nemen af en de export hapert. Een zeer somber toekomstbeeld inderdaad, maar laten we positief blijven denken en proberen een kentering te bereiken. Anticyclisch investeren bijvoorbeeld, zoals wij deden met de organisatie van het

het congres in ontvangst mocht nemen. Veel aandacht in deze Time ook voor een actueel thema, nu een nieuw verkoopseizoen weer voor de deur staat: de functie van een showroom. Recente turbulente ontwikkelingen in regionale modecentra maken dit onderwerp extra interessant. Ik wens u veel leesplezier met deze laatste Time van het jaar en namens het MODINT team fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en een positief gevoel voor 2013.

industrie, groothandel, retail, dienstverlening en onderwijs waren aanwezig. Een van hen vatte haar bevindingen samen in een bijdrage aan deze MODINT Time. We kijken ook terug op de winnares van de 25e Grand Seigneur, modejournaliste Fiona Hering, die deze onderscheiding aan het einde van

MODINT Time dec 2012 - feb 2013

3


4

dec 2012 - feb 2013 Modint Time


In memoriam

Leo van Asselen Op 24 september jl. werden we opgeschrikt door het plotselinge overlijden van ons lid van het Dagelijks Bestuur, Leo van Asselen (65). Ik ontmoette Leo voor het eerst meer dan veertig jaar geleden, toen we beiden studeerden aan de Hogere Textielschool in Enschede. Na onze studie kwamen we elkaar regelmatig tegen op modebeurzen in binnen- en buitenland, waaraan Leo als exposant namens met name Duitse fabrikanten als agent deelnam. Meer dan 25 jaar maakte Leo

naast zijn zakelijke activiteiten deel uit van besturen van organisaties in de modebranche, waarvan de laatste twaalf jaar bij MODINT. Hierdoor werd het contact met hem intensiever. Ik sprak hem zelfs nog uitgebreid een week voor zijn dood, na een brainstorm over ons toekomstig beleid met Dagelijks Bestuur en directie. We gaven elkaar na een hapje eten de hand en spraken af binnenkort weer eens een rondje golf te doen. Het mocht er helaas niet van komen. Op 28 september

werd in zijn woonplaats Vinkeveen onder bijzonder grote belangstelling afscheid van hem genomen, waarbij onze voorzitter Alphons Schouten ontroerende en treffende woorden over hem sprak. Leo was een confectieman in hart en nieren met een grote marktkennis, altijd opgewekt, constructief, optimistisch en goedlachs, Ajaxied. Wij missen hem bijzonder, als mens en als kundig bestuurder! Han Bekke, Algemeen directeur

MODINT Time dec 2012 - feb 2013

5


Beelden: Raphael Drent

6

dec 2012 - feb 2013 MODINT Time


Aan onze leden en relaties

Voorzitters- en directiewisseling bij MODINT Hierbij deel ik u mede dat het Algemeen Bestuur van MODINT heeft besloten haar huidige algemeen directeur H.J.A. (Han) Bekke (63) in een op 14 maart 2013 te houden algemene ledenvergadering voor te dragen als nieuwe voorzitter van MODINT.

Ondergetekende meent dat de continuïteit en belangen van MODINT het best zijn gediend met mijn terugtreden en opvolging door Han Bekke. Na 17 jaar bestuurlijke betrokkenheid bij de kleding, tapijt en textielorganisaties zal ik me gaan richten op andere activiteiten. Han Bekke had eerder de wens te kennen gegeven na 20 jaar directeurschap de eindverantwoordelijkheid voor de MODINT-organisatie te willen overdragen. Met zijn vertrek zou MODINT echter een grote hoeveelheid branchekennis, een groot netwerk in diverse sectoren en niet in de laatste plaats kennis van de MODINT organisatie verliezen. In de huidige zeer moeilijke markt en in moeilijke omstandigheden is dergelijke kennis en een netwerk van grote toegevoegde waarde, hetgeen door deze voorgenomen benoeming wordt geborgd. Han Bekke zal zijn functie van algemeen directeur binnenkort neerleggen en de dienstbetrekking bij MODINT beëindigen om zich voor te bereiden op het voorzitterschap. Hij zal deze functie blijven combineren met die van secretaris generaal van de mondiale kledingorganisatie IAF (International Apparel Federation). Het Algemeen Bestuur heeft besloten P.A.J. (Patric) Hanselman (41) te benoemen tot statutair algemeen

directeur van onze organisatie. Het bestuur ziet in Patric Hanselman de aangewezen persoon om Han Bekke op te volgen en onze organisatie in operationele zin verder te leiden. Hij beschikt over ruime ervaring in managementfuncties binnen brancheorganisaties, waarvan de laatste 3 jaar als adjunct-directeur van MODINT. Hij heeft sindsdien blijk gegeven van een grote inzet voor en betrokkenheid bij MODINT en van een groot strategisch inzicht, hetgeen vooral zichtbaar werd in de ontwikkeling van een nieuw meerjarenplan. Hij is participatief en verbindend ingesteld, heeft een commerciële en resultaatgerichte instelling en heeft een uitstekend gevoel voor de maatschappelijke en bestuurlijke context van onze organisatie. Het Algemeen Bestuur is ervan overtuigd dat met deze benoemingen de belangen van MODINT, de leden en de branche optimaal zijn gediend. Een uitnodiging voor de ledenvergadering van 14 maart 2013 en de feestelijke voorzitterswisseling zal u t.z.t. bereiken. Ik wens u allen alvast bijzonder prettige feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar. Alphons Schouten, voorzitter

MODINT Time dec 2012 - feb 2013

7


Modejournaliste met unieke toon

Fiona Hering ontvangt de Oscar van de mode: de Grand Seigneur Modejournaliste Fiona Hering ontving na afloop van het nationaal modecongres op 22 november jl. de 25e Grand Seigneur uit handen van MODINT-voorzitter Alphons Schouten. Vrienden, familie en velen uit het modevak waren getuige van een vereerde, blije en ontroerde winnaar bij de feestelijke uitreiking van de prijs in het EYE in Amsterdam.

De jury, bestaande uit Han Bekke (voorzitter), Frans Ankoné, Jan Berger, Louki Boin, John de Greef, Liesbeth in’t Hout en Mariette Hoitink, was unaniem in het toekennen van de 25e Grand Seigneur aan modejournaliste Fiona Hering. Winnaars van de Grand Seigneur worden geselecteerd volgens de voor deze prijs geldende strenge criteria: personen of bedrijven in Nederland die meerdere jaren achtereen middels hun professie, specialiteit, visie of product hebben bijgedragen aan het modebewust maken van het publiek in ons land. De 24 personen die tot nu toe met deze oeuvreprijs werden bekroond waren ontwerper, modemaker, modemarketeer, fabrikant, detaillist, trendwatcher, stylist, redacteur, journalist, illustrator, fotograaf of docent. Unieke toon Zodra Fiona Hering op televisie aan het woord komt spitst de modeliefhebber zijn oren: in elke zin verweeft de modejournaliste supersnel vaak wel drie modeweetjes tegelijk. Met haar vaart, verve en humor bereikt zij miljoenen mensen. De Nederlandse televisie kent geen behoorlijk modeprogramma. Daarom vindt de jury de uitzendingen van Fiona Hering in RTL

8

dec 2012 - feb 2013 MODINT Time

Boulevard extra waardevol. De toon waarop zij bericht over couture en confectie, kunst en straatmode, is uniek. Modepublicaties Fiona, dit jaar toevallig 25 jaar in het vak, becommentarieert de mode vanuit haar achtergrond als modejournalist. Fiona Hering schreef columns voor De Telegraaf en voor Het Parool, werkte voor Radio Noordzee en schreef daarnaast boeken: Gucci, mode-poepjes en de juiste bone-structure, Prada & Amore en Fiona’s Wereld. Vooral met haar monumentale boek Mart Visser – Haute Couture leverde Fiona Hering een bijdrage aan Nederlandse modepublicaties, die de jury zeer hoog waardeert. Glamour en Vogue Na 21 jaar dagbladjournalistiek bij

De Telegraaf werd Fiona Hering in 2009 redactrice bij het maandblad Glamour. Zodra begin dit jaar de Nederlandse editie van Vogue uitkwam, werd zij als Fashion features director verantwoordelijk voor de artikelen en interviews over mode. Hoewel het publiek via internet tegenwoordig supersnel informatie over mode krijgt, gaan die blogs en video’s per definitie niet verder dan de zichtbare oppervlakte. Journalisten als Fiona Hering, die met ervaring en met internationaal overzicht dieper op de zaken kunnen ingaan, worden helaas steeds schaarser. De jury spoort de winnares van de 25e Grand Seigneur dan ook aan om de enorme modekennis die zij in 25 jaar heeft opgedaan, te blijven delen. Met het enthousiasme dat haar kenmerkt!


Modint Time dec 2012 - feb 2013

9

Beelden: Giusy de Ceglia Photography


nummer 18

DECEmber 2010 - FEBRUARI 2011

1984

1987

1989

1992

1996

1997

2002

2003

2005

2006

2009

2011


5

25 jaar waardering

Overzicht winnaars Grand Seigneur De Grand Seigneur is in 1984 ingesteld door het bestuur van de Vereniging Nederlandse Modebeurs (VNM). Met als doel: personen dan wel ondernemingen of instellingen te onderscheiden die door daad, prestatie en persoonlijkheid tot vorming van een beter begrip van mode en kleding hebben bijgedragen. Het gaat hierbij niet om in het oog springende tijdelijke rages in de

kleding van een bepaalde doelgroep, noch om het signaleren en belonen van kortstondige, opmerkelijke trends. Het gaat er om personen of bedrijven in de schijnwerper te zetten van wie aannemelijk is te maken dat zij gedurende een langere periode een duidelijke, liefst alom erkende bijdrage hebben geleverd aan het modebewustzijn en modebeeld van de consument. De prijs bestaat uit

een sculptuur van Wendela Gevers Deynoot. De VNM ging in 1999 helaas failliet en in 1999 en 2000 zijn geen Grand Seigneurs toegekend. Op verzoek van de VNM heeft het bestuur van MODINT besloten de prijs te omarmen en voor continuïteit te zorgen.

De Grand Seigneur is uitgereikt aan: 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Cecile Kanteman † 2007 Günther Frank † 2010 Jacques van Gils Mac & Maggie/Cora Kemperman Avenue/Loukie Boin Olly’s/Marieke en Willem Olsthoorn AGU Sport/Gebr. Van den Kommer Hans de Vries † 2007 Ravage/Arnold van Geuns en

Mode-mentrix/marketeer Kleurenspecialist Ondernemer/”modekoning” Toonaangevend/vernieuwend detaillist Het eerste echte Nederlandse modemagazine Wereldberoemde Nederlandse kinderkleding Baanbrekende sport-(fiets)mode Grote verdiensten sinds vele jaren Ontwerp/styling in een breed vakgebied

1993 1994 1995 1996 1997 1998 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010

Clemens Raemeckers John de Greef Piet Zoomers Hennes & Mauritz Jan Jansen Arie Vervelde Claudia Sträter Marian Wigger Lidewij Edelkoort Rattan Chadja, MEXX Marlies Dekkers G-Star Piet Paris Viktor & Rolf Inez van Lamsweerde/

Journalist/publicist/docent Opmerkelijk en toonaangevend ondernemer/detaillist Baanbrekende moderetail op populaire wijze gebracht Succesvol en aansprekend schoenenontwerper Vooraanstaande mode-illustrator Jarenlang succesvol concept in detailhandel Vele jaren succesvol ontwerpster o.a. Turnover Internationaal toonaangevende trendwatcher Onbetwist fenomeen op modegebied Baanbrekend lingerie ontwerpster Wereldwijd modische jeans op de kaart gezet Internationaal bekenden modeillustrator & artistiek leider Mode Biënnale Internationaal vooraanstaand ontwerpersduo Internationaal modefotografen duo behorend top de wereldtop

2011

Vinoodh Matadin ArtEZ

Modeopleiding. Internationaal bekend om het creatieve en innovatieve

2012 Fiona Hering

onderwijs Modejournaliste

Jury In 2012 bestaat de jury uit: Louki Boin, Liesbeth in ‘t Hout, Mariette Hoitink, Jan Berger, John de Greef, Frans Ankoné en Han Bekke (voorzitter).

MODINT Time dec 2012 - feb 2013

11


12

dec 2012 - feb 2013 Modint Time


Jacky Michels, SOSRetail

Dagvoorzitter was Rens de Jong, presentator van BNR. Gedurende de hele dag stelde hij de sprekers kritische vragen en legde hij verbindingen tussen de inhoud van hun inleidingen en de huidige economische ontwikkelingen. Zo werd onder meer het nieuwe winkelen belicht. Harry Bruijniks, CEO van Euretco, vergeleek de innovatieve toepassingen in de mode met fast moving goods. Door de interactie met het publiek zat de dynamiek er goed in. The New Omni Channel & The Vertical Supply Opportunities De eerste spreker was Mark McKeon, CEO van V&D. Door zijn inspirerende presentatie zat iedereen aan zijn stoel gekluisterd. Wie kon deze presentatie vandaag nog

overtreffen? Mark McKeon gaf aan dat V&D moeilijke tijden heeft gekend. Maar dankzij een optimale samenwerking van alle collega’s, die zich allemaal committeerden aan de noodzakelijke verandering, zijn de verbeteringen direct merkbaar. McKeon is trots op de ingezette verandering, want alleen door middel van ‘share pride’ kun je verandering en verbetering bewerkstelligen. In tegenstelling tot signalen uit de markt laat V&D op diverse vlakken een positieve ontwikkeling zien. De verbeteringen binnen V&D komen voort uit de innovaties die V&D doorvoert. Vooral het implementeren van Omni Channel en Vertical Supply Oppertunities draagt bij aan de successen. Tijdens het afgelopen Prijzencircus is er bijvoorbeeld meer dan 9 miljoen euro omzet gerealiseerd met de webshop

Het eerste nationaal modecongres:

Een groot succes Op 22 november vond in het nieuwe filminstituut EYE in Amsterdam het nationaal modecongres plaats, dat was georganiseerd door MODINT. De architectuur van het EYE en de prachtige ligging aan het IJ zijn indrukwekkend. Het congres stond in het teken van innovaties en trendontwikkelingen en hoe de modewereld hierop kan anticiperen.

MODINT Time dec 2012 - feb 2013

13


Ondersteund door:

14

Hoofdsponsors:

dec 2012 - feb 2013 MODINT Time

Sponsors:

Mediapartners:


Wees bereikbaar, wees relevant en bereik je klanten Met deze boodschap gaf Jonneke Heins van het GFK aan dat stilstaan een enorme achteruitgang betekent. Want het consumentenvertrouwen blijft dalen en de omzetderving treft de zelfstandige winkels momenteel het hardst. Ook de gemiddelde bestedingen per categorie zijn relatief laag. Aan damesmode wordt dit jaar naar verwachting gemiddeld per persoon € 510,- uitgegeven, aan herenmode € 335,- en aan kinderkleding € 334,-. Hoewel het percentage van 9,4% van het totaal voor online-aankopen nog niet schrikbarend is, moet je er wel rekening mee houden. Tijdens een paneldiscussie gaf Roland Kahn, CEO van onder andere Coolcat, aan dat bijvoorbeeld Zalando weliswaar de wereld kan bestormen, maar dat zij het logistiek niet goed voor elkaar hebben en daardoor verlies lijden. De discussie kwam goed op gang. Want feit blijft dat de consument toch via Zalando afneemt en de behoefte om online te winkelen onmiskenbaar aanwezig is. Mode, waarde of wegwerpartikel Tijdens de presentatie van professor Dany Jacobs werd dieper ingegaan op het begrip ‘mode’. Hij refereerde aan de uitspraak van Monique Heist: ‘Mode geeft je het gevoel dat je iets nieuws nodig hebt en dit leidt tot een cultuur van continue innovatie.’ Dit is niet goed of fout, maar juist een bewustwording van FAST en SLOW fashion; en, zoals Roland

Kahn later zo mooi verwoordde, als FLOW fashion. Het gaat om het maken van bewuste keuzes met wat je met je kleding doet: Kan het worden hergebruikt? Hoe kan het bijdragen aan duurzaamheid? Dany Jacobs gaf een aantal voorbeelden van recyclebare kleding en gaf tevens voorbeelden van bewuste besparingen in het productieproces. Heel interessant was zijn suggestie om bij FAST en SLOW eens te kijken naar het kooppatroon van de consumenten. Daarmee kun je bij het samenstellen van je collecties rekening houden. FAST fashion: jeugd is zoekende en richt zich gaandeweg op sociaal economische aspecten. SLOW fashion: ouderen hebben een duidelijke identiteit, die uitgekristalliseerd is; zij kunnen meer oog hebben voor duurzaamheid. Dit geeft stof tot nadenken over het type klanten dat jouw kleding koopt en vanuit welke motivatie zij kopen. Fiona Hering: winnaar van de Grand Seigneur 2012 Als klap op de vuurpijl werd de dag feestelijk afgesloten met het uitreiken van de Grand Seigneur door voorzitter Alphons Schouten van MODINT aan Fiona Hering. De jury is van mening dat Fiona Hering als modejournaliste van grote betekenis is voor de modebranche. Dit was het eerste nationaal modecongres en het was zeker voor herhaling vatbaar. Beelden: Giusy de Ceglia Photography

vd.nl. Het gebruik van social media, V&D click&collect-punten en thuisbezorging zijn voorbeelden van activiteiten die actief worden ingezet om de consument optimaal te bereiken en het winkelgemak te vergroten.

MODINT Time dec 2012 - feb 2013

15


16

dec 2012 - feb 2013 Modint Time


Bekendmaking winnaars

IAF International Student Awards 2012 De International Apparel Federation (IAF) heeft, in samenwerking met Fashion Education Network (onderdeel van de FashionUnited groep), de winnaars van de IAF International Student Awards 2012 bekend gemaakt.

De Britse Fashion Design-student Rebecca White (20) heeft de IAF International Student Awards 2012 in de categorie Fashion Design gewonnen. De Fashion Branding award is uitgereikt aan de Britse marketingstudent Sophie Cannings (21). Beide studenten zijn zorgvuldig geselecteerd uit een groep van vijf genomineerden per categorie. In totaal dongen studenten van 64 verschillende mode-instituten uit de hele wereld mee met deze internationale prijs. Dit resulteerde in 84 complete inzendingen van studenten uit 22 verschillende landen. De jury bestond uit de volgende ingewijden uit de bedrijfstak: • Felicia Perez, Head Design, Supertrash • Julia Hengstermann, HR, Diesel • Angelique Westerhof, Director, Dutch Fashion Foundation • Matthijs Crietee, Deputy Secretary General, IAF Rebecca White wint een betaalde stage bij de design-afdeling van SuperTrash in Amsterdam. Sophie Cannings, de winnende student in de categorie Fashion Branding, ontvangt een betaalde stage bij Diesel in Düsseldorf.

hogescholen en universiteiten een unieke toegang tot een mondiaal netwerk van modebedrijven. De IAF International Student Awards leiden ertoe dat op een leuke, effectieve en zichtbare manier toptalent wordt aangetrokken, dat vervolgens wordt gekoppeld aan internationaal opererende topbedrijven.

Het is de doelstelling van de IAF om bruggen te slaan tussen modeeducatie en de mode-industrie. De IAF biedt in kleding gespecialiseerde

De IAF is tevreden met de herstart van de IAF International Student Awards. Inmiddels is de IAF al bezig om, getrouw aan haar visie, plannen

te ontwikkelen voor de toevoeging van een categorie ‘Product Development’ voor de 2013-editie van de IAF International Student Awards. Ga naar de IAF website (www.iafnet.com) voor meer informatie over de IAF International Student Awards en over de 2012-editie. Meer informatie via info@iafnet.com of 030 232 0901.

MODINT Time dec 2012 - feb 2013

17


Drie visies

De showroom, nu en in de toekomst Hoe belangrijk is een showroom? En is de functie van een showroom in de loop der tijd veranderd? Deze en andere vragen legden wij voor aan drie betrokkenen uit de modewereld. Hun antwoorden geven een interessant beeld van de showroom nu en in de toekomst. En bieden een boeiend inkijkje in de manier waarop het concept van een showroom tot stand komt.

Martijn Mateman, Operationeel Manager bij State of Art:

‘Wij hebben één duidelijk concept dat in al onze showrooms en Stores terugkomt en zorgvuldig wordt bewaakt’ In augustus van dit jaar maakte Martijn Mateman zijn entree bij State of Art. Als Operationeel Manager heeft hij de dagelijkse leiding op het onlangs geheel vernieuwde hoofdkantoor in Lichtenvoorde. Dit hoofdkantoor staat op de plaats waar de ouders van de huidige directeur Albert Westerman in 1936 hun breifabriek begonnen. In 1987 werd het merk State of Art gelanceerd: Modern Classic Menswear, dat staat voor kwaliteit, comfort, sympathie en betrouwbaarheid. Het ontwerp vindt plaats in Lichtenvoorde en de productie wereldwijd. In het hoofdkantoor van State of Art is de buitengewoon fraaie en in het oog springende showroom gevestigd. Daarnaast biedt het hoofdkantoor

18

dec 2012 - feb 2013 MODINT Time

plaats aan Styling, Distributie en Backoffice-activiteiten. State of Art heeft negen eigen Stores, waarvan acht in Nederland en één in Antwerpen. Daarnaast zijn er zestien franchise Stores. Wat is in uw ogen de functie van een showroom? ‘Wij besteden zeer veel aandacht aan onze showroom. Naast het tonen van de collectie gaat het om een totale belevingswereld. De showroom van State of Art is een multifunctionele ruimte. Hij dient niet alleen voor de verkoop van de collecties, maar ook als ontspanningsruimte en als ruimte waarin klanten bij wijze van spreken kunnen spelen met de collecties, kledingstukken kunnen combineren, uitleg

krijgen, etc. Omdat State of Art van oudsher gerelateerd is aan klassieke Porsches, herbergt de vernieuwde showroom ook de State of Art Classic Porsche Collection en een werkplaats voor het onderhoud. Dit geeft onze showroom een heel speciaal karakter. Ook in enkele van onze vijfentwintig State of Art Stores vind je een Porsche terug. Het concept is een creatie van Algemeen Directeur Albert Westerman, samen met Creatief Directeur Hans Kuijf en is uitgevoerd door onze Visual Merchandisers.’ De collectie in de winkels rouleert sneller dan vroeger. In hoeverre is het aankooppatroon van de retailer daardoor veranderd? En welke gevolgen heeft dat voor de inrichting van de showroom? ‘Binnen de herenmodebranche zijn wij vrij uniek, als het gaat om het aantal leveringen aan de klant. Zowel de zomer als de winter kent drie leveringen. Tussendoor verzorgen wij aanvullend nog de thema- en


flashleveringen. Wij bieden zes kleurbeelden aan per seizoen. Per levering worden er twee kleurbeelden uitgeleverd. Wij zijn daar trots op. Onze showroom wordt per seizoen opnieuw ingericht op grond van het seizoensgebonden thema. Voor de zomercollectie 2013 was het thema bijvoorbeeld Marokko. Alle fotoshoots hebben ook in Marokko plaatsgevonden. Zo staat elk seizoen altijd in het teken van een specifiek thema.’ Hoeveel belang hecht u aan het contact met de klant? ‘De klant staat bij ons voorop. Wij hechten aan een lange relatie en aan een goede samenwerking. En vooral: wij denken mee met de klant. Dat gaat soms ver. Zo hebben wij de btw-verhoging fifty fifty met onze klant gedeeld. Verder maken wij het de klant, als hij onze showroom bezoekt, zo aangenaam mogelijk. Niet alleen de sfeer en inrichting van onze showroom en ons mooie restaurant zorgen daarvoor, maar bijvoorbeeld ook het feit dat onze accountmanagers zijn voorzien van een iPad met een showroomapplicatie, waarin alle artikelen zijn ingebracht.’

showrooms worden centraal aangestuurd, waarbij exact dezelfde stijl wordt gehanteerd als bij de showroom in Lichtenvoorde. Ook met de inrichting van onze Stores hebben wij bemoeienis. Er is sprake van één duidelijk concept, dat zorgvuldig wordt bewaakt door onze Virtual Merchandisers. De precieze inrichting hangt af van de omgeving waarin de Store zich bevindt.’ Hoe presenteert uw bedrijf zich op internet en in hoeverre noemt u dat ook een showroom? ‘Sinds kort hebben wij een nieuwe website. Wij hebben er heel bewust naar gestreefd om onze showroom digitaal op onze website te laten terugkomen, zodat ook op onze website sprake is van een belevingswereld. Daarom vind je er bijvoorbeeld de klassieke Porsches terug. Het geheel heeft eenzelfde uitstraling als onze showroom.’ Hoeveel procent van de omzet loopt via de fysieke showroom en op welke andere manieren geneert u omzet? ‘Van de Nederlandse termijnorders verloopt 95% via onze showroom in Lichtenvoorde. Daarnaast gaan onze Accountmanagers voor de thema-

en flashcollecties bij de klanten langs en presenteren deze collecties, naast een fysiek exemplaar, ook via een on-route-applicatie op de iPad. Verder lanceren we volgend jaar een zeer geavanceerde applicatie, de shop-in-shop-app, die ‘nee-verkopen’ aan de consument tegengaat. Want met deze app is onze klant met zijn iPad rechtstreeks aangesloten op onze centrale voorraad. Als een consument een rood shirt wenst dat niet meer in de Store hangt, kan de klant dit artikel eenvoudig uit de centrale voorraad laten aanleveren, in zijn Store, of bij de consument thuis. Wij lopen voorop met deze ontwikkelingen.’ Hoe ziet u de toekomst van de showroom? ‘De digitale snelweg is in opmars, dat zie je ook aan onze on-routeapplicatie. Maar ik ben er van overtuigd dat klanten altijd behoefte zullen houden aan het fysiek in handen hebben van de collectie, aan het spelen met combinaties, aan het contact met ons. Wij op onze beurt vinden het heel prettig om onze klanten in onze showroom te ontvangen en onze samenwerking verder uit te bouwen.’

Hoeveel verkopers werken in uw showroom en hoeveel klanten hebben zij? ‘Voor Nederland hebben wij drie Accountmanagers die ieder verantwoordelijk zijn voor zo’n 80 klanten. Een bezoek aan de showroom gaat altijd op afspraak, zodat de collectie in alle rust kan worden doorlopen.’ Beelden: State of Art Racing

Bemoeit u zich met de showroom van uw agenten en met de etalages van de winkels van State of Art? ‘Wij zijn in negen landen binnen Europa met een showroom vertegenwoordigd. Deze buitenlandse

MODINT Time dec 2012 - feb 2013

19


Jean-Paul van de Wiel, marketing manager bij Van Puijenbroek Textiel in Goirle:

‘Het Texperience Center is veel meer dan een showroom, het is een totaal-belevenis’ Van Puijenbroek Textiel is een familiebedrijf en bestaat sinds 1865. De vijfde generatie is reeds toegetreden. Het bedrijf is producent van professionele bedrijfskleding. Met de merken HaVeP, Bucofa en Alberto Design beschikt Van Puijenbroek Textiel over een uitgebreid assortiment workwear en protective wear voor nagenoeg iedere branche. Van Puijenbroek levert aan groothandels met het merk HaVeP en aan professionele wasserijen met het label Bucofa. Deze wasserijen bieden de kleding aan als onderdeel van een leaseconcept aan bedrijven. De kleding wordt deels in Nederland, deels in Tunesië en binnenkort ook in Macedonië geproduceerd.

Beelden: Texperience

Wat is in uw ogen de functie van een showroom? ‘Ons bedrijf beschikt over het Texperience Center, een initiatief van Van Puijenbroek Textiel. In dit center staat experience, dus ‘het ervaren’ of ‘het beleven’, centraal. Het is gericht op textiel in het algemeen en op workwear en protective wear in het

20

dec 2012 - feb 2013 MODINT Time

bijzonder. Naast de innovatieve productpresentaties en -oplossingen van Van Puijenbroek Textiel biedt het Texperience Center diverse multifunctionele werk- en ontmoetingsruimten voor bezoekers, waar ze kennis kunnen delen en zaken doen. Het Texpierience Center is dus geen showroom in de traditionele zin van het woord, het is veel meer dan dat. Het is inspireren, kennis delen, verdiepen, kijken, voelen en een passende oplossing creëren, kortom een totaalgebeuren.” Hoeveel belang hecht u aan het contact met de klant? ‘Wij hechten zeer veel waarde aan contact met diverse doelgroepen. Het Texperience Center staat ook open voor brancheverenigingen, beroepsverenigingen, scholen en opleidingsinstituten, die vaak mode- of textielgeoriënteerd zijn. Sinds de opening in oktober hebben al diverse groepen een bezoek gebracht. Het hoeft niet alleen om werkkleding te gaan, het kan ook over textiel gaan of met veiligheid te

maken hebben. Ons idee is: voel er je prettig, doe er je ding. Dit is een van de weinige plekken waar je stoffen kunt voelen en ermee kunt experimenteren. Als je wilt, kun je een idee ter plekke op de computer uitwerken. En natuurlijk willen we hiermee ook onze naamsbekendheid vergroten!’ Hoeveel mensen werken er in het Texperience Center? ‘Er is een vaste kracht en daarnaast een potentieel van stand-by specialisten op ieder gebied. Deze specialisten zijn op afroep beschikbaar om bezoekers informatie te geven en samen specifieke oplossingen te zoeken, bijvoorbeeld voor het veiliger maken van kleding. Ook zijn er altijd experts op het gebied van normeringen of doekkwaliteiten in de buurt om bezoekers te woord te staan en te adviseren.’ Wie bedacht het concept van het Texperience Center en hoe vaak wordt dit gewijzigd? ‘Over het concept is heel goed nagedacht. De huidige inrichting is in september 2012 tot stand gekomen. Het concept is ook voortdurend in ontwikkeling en speelt in op de laatste ideeën en vernieuwingen. Zo vindt op 7 december de lancering van REWORK Cradle to Cradle


Workwear plaats. Samen met de wasserijen Berendsen en Lavans en afvaldienstverlener en grondstoffenen energieleverancier Van Gansewinkel hebben wij een nieuw concept voor duurzame werkkleding ontwikkeld. Hieruit is het samenwerkingsproject Cradle to Cradle workwear met de naam REWORK ontstaan. Dit is de eerste katoenen werkkleding die uiteindelijk niet in de vuilnisbak belandt. Sterker nog, het dient als nieuwe grondstof of als compost voor bijvoorbeeld nieuwe katoenplanten. Zo is er een complete gesloten duurzame cirkel.’ Hoe presenteert uw bedrijf zich op internet? En hoe hoe presenteert het zich internationaal? ‘Wij presenteren ons zelf uitvoerig op internet via onze website en diverse andere digitale media, ook social media. De fysieke presentatie van Texperience is even belangrijk als de virtuele. Wij hebben contacten voornamelijk binnen de Benelux en een deel van Duitsland. Wij kiezen ervoor om stap voor stap te groeien, zodat wij onze beloften aan de markt steeds waar kunnen maken. Onze ambities zijn groot en wij hebben veel vertrouwen in de toekomst. Daarom investeren wij ook volop in structurele zaken als het Texperience

Center, het nieuwe atelier in Macedonië en eerder de overname van Alberto Design. Uiteindelijk willen wij onze relaties steeds beter van dienst zijn.’ Hoe ziet u de toekomst van het Texperience Center? ‘Wij zijn van plan door te gaan met onze innovaties. Het is natuurlijk verleidelijk om na te denken over veranderingen in de nabije en verder gelegen toekomst: de opkomst van nieuwe, duurzame materialen, toenemend gebruik van computers en automatisering bij de productie van kleding. Hier zijn wij dan ook volop mee bezig, waarbij we overigens wel met beide benen op de grond blijven staan. Het Texperience Center probeert doorlopend in te spelen op de veranderingen in samenspraak met belanghebbenden.’

Modint Time dec 2012 - feb 2013

21


Michel Smit van Michel Smit Labels:

‘De presentatie moet actief en spannend zijn’ Michel Smit is sinds tien jaar de eigenaar van Michel Smit Labels, een groothandel in dameskleding. Hij heeft twee mensen in vaste dienst. In het seizoen komen daar nog twee à drie parttimers bij voor de collectieverkoop. De showroom

van Michel Smit Labels bevindt zich in de eerste toren op de 7e verdieping van het World Fashion Center in een lichte ruimte van ruim 250 m2. De aandacht valt bij het binnenkomen vanuit de herfstige waterkoude op lichte fleurige modestukken, die de sfeer van het voorjaar uitademen. Dit is nog een klein deel van de hoogzomercollectie voor levering maart/april/mei 2013 van de firma Passport. De voorbereidingen voor de najaarscollecties voor 2013 zijn al weer gaande. Die komen in de loop van januari weer in de rekken te hangen. Michel Smit verkoopt zowel trendvolgende merken, zoals Passport, Raffaello Rossi, Kali Orea, Roberto Naldi en Tendenza, als de meer semi-klassiekers, zoals Efixelle en Faber. Hij presenteert zich nationaal, verkoopt aan boetieks en de grotere filiaalbedrijven. Wat is in uw ogen de functie van een showroom? ‘Een showroom had tot voor kort enkel de functie om collecties zo duidelijk en aantrekkelijk mogelijk te presenteren, met weinig afleiding. De kleding zelf moest het doen. Tegenwoordig ben ik ervan overtuigd dat het om méér gaat dan alleen de kleding. Het gaat om het neerzetten van een merkbeleving, die een retailer kan vertalen naar zijn of haar winkel.’

Beelden: Michel Smit Labels

Hoeveel aandacht besteedt u aan de presentatie van de collecties in de showroom? ‘Het is heel belangrijk hoe de collectie hangt, hoe de uitstraling is. Een klant beoordeelt de collectie in een paar seconden. De presentatie moet dan ook attractief en span-

22

dec 2012 - feb 2013 MODINT Time

nend zijn. Als je zo’n collectie van Passport ziet hangen, dan zie je dat deze goed wordt gepresenteerd en opgebouwd. Het oogt goed, de kleuren zijn precies op elkaar afgestemd. Je kunt een compleet kleurprogramma samenstellen, maar het is ook goed mogelijk individuele modellen te selecteren. Bij de presentatie van de collectie moeten we kijken met de ogen van de consument. Je moet er “hebberig” van worden en er mee de deur uit willen lopen. Je moet het beeld zo begrijpelijk mogelijk maken.’ De collectie in de kledingwinkels rouleert sneller. In hoeverre is het aankooppatroon van de retailer de laatste jaren veranderd? ‘Om klanten vaker terug te laten keren in de winkels, hebben retailers steeds meer behoefte aan het regelmatig updaten van hun collectie. Je kunt dit al enigszins opvangen door je merken anders in te delen, waardoor je een heel ander winkelbeeld creëert. Ook zie je dat de retailer korter op de markt wil zitten, als reactie op de consument. Consumenten kopen ook lang niet altijd meer meteen als de collectie in de winkel hangt, maar veel meer on demand. Het heel vroege uitleveren komt dan ook steeds minder voor. Retailers willen steeds vaker levering on demand. Dit betekent dat de merken hierop bij hun uitlevermomenten moeten inspelen. Ook zie je dat de verhouding voororder en voorraadinkoop verschoven is, óók weer om te kunnen inspelen op de actuele vraag. Wij zijn daarnaast heel actief in het traject van na-orderen, om de klant de service te geven artikelen na te bestellen.’ Bemoeit u zich met de presentatie van uw merken bij uw klanten? ‘Sommige klanten vragen advies


over de wijze van presenteren van de kleding. Presentatie wordt een steeds belangrijker onderdeel van de verkoop en de merkbeleving. Wij versterken dit via point of sale-materiaal, via reclamemateriaal en via een aantrekkelijke presentatie. Ook geven we advies en informatie over de pasvorm.’ Wie bedacht het concept van de showroom? Hoe vaak wordt dat concept gewijzigd? ‘In onze showroom vertegenwoordigen wij meerdere fabrikanten. De verschillende merken moeten een synergie-effect hebben, zodat de klant bij ons probleemloos verschillende labels kan kopen die voor dezelfde doegroep bedoeld zijn. Wij bieden dus een totaalpakket, wat prettig is voor de klant. Architect Eric van Velzen heeft onze showroom ingericht vanuit het idee dat het niet “te showroomerig” moet zijn. Het moet qua indeling huiselijk zijn: warmer dan een koude witte showroom. Onze sinds enkele maanden vernieuwde showroom is compacter en efficiënter geworden. Het totale concept wordt eens in de vier jaar gewijzigd.’

iets leuks te bieden heeft. De klant moet het spannend vinden om de winkel binnen te stappen. Veel retailers zijn daar nu mee bezig. Ook zijn ze continu op zoek naar nieuwe, unieke merken waarmee ze zich kunnen onderscheiden. Wij als groothandel hebben de taak om marktontwikkelingen op het gebied van merken goed in de gaten te houden. Zo zie je dat fabrikanten zich focussen op een bepaalde productgroep waarmee ze succes hebben. Voor ons is het heel belangrijk om de juiste merkenmix te bieden. Ik sta altijd open voor nieuwe, solide merken waarmee we onze klanten weer iets nieuws kunnen bieden. Ik zie het als mijn taak om deze search voor mijn klanten te verrichten en de selectie voor hen te doen, iets waar duidelijk behoefte aan is.’

Hoe ziet u de toekomst van de showroom? ‘De klant is minder merken- en winkeltrouw geworden. Klanten kopen ook minder. Ze komen binnen en kopen een los artikel, in plaats van zich helemaal te laten aankleden. Dat artikel combineren ze met iets wat ze nog in de kast hebben hangen. De retailer weet dat hij in zijn winkel een belevenis moet bieden. De traffic in de steden wordt steeds minder. Daarom moet een retailer ervoor zorgen dat zijn winkel

MODINT Time dec 2012 - feb 2013

23


Beeld: Arma leder

Enkele belangrijke tips voor uw showroom 1. Showroom en agenten Als u als leverancier een showroom heeft waarvan uw agenten ook gebruik mogen maken, dan is het raadzaam om vóóraf goede afspraken te maken en deze schriftelijk vast te leggen. Als gevolg van bezoeken aan de showroom zullen er immers orders geschreven worden. Dan komen vragen aan de orde als: Door wie worden deze orders geschreven? Onder welk rayon valt de afnemer? Komt de agent provisie toe? En zo ja, hoeveel?

24

jaarovereenkomst, uitzendkrachten, medewerkers in vaste dienst. Misschien zijn er ook mogelijkheden om zzp’ers in te schakelen? Inventariseer uw behoeften en laat u deskundig adviseren om tot schriftelijke afspraken te komen.

2. Showroom en uw medewerkers Uw medewerkers in de showroom zijn in de regel in dienst. Zijn er heldere afspraken gemaakt over zaken als de duur van het dienstverband, de beloning, de omzetafhankelijke provisie en de werktijden? Voorkom op voorhand discussies tussen uw showroommedewerker en een eventuele agent over de provisie. Maak ook daar duidelijke afspraken over!

4. Showroom en investeringen Als uw agent besluit te investeren in een eigen showroom, dan moet de agent hiervoor zelf zorgdragen. Maar als de agent op uw verzoek een showroom gaat inrichten en u investeert mee, maak dan vooral heel goede afspraken. Want wat gebeurt er als de agentuurovereenkomst eindigt, kort nadat de showroom is ingericht? Wie neemt dan welke kosten voor zijn rekening? En wordt de showroom exclusief gebruikt voor uw merk of ook voor andere merken? Leg uw afspraken goed vast!

3. Bezetting showroom Afhankelijk van uw behoeften zijn er diverse vormen van arbeidsovereenkomsten denkbaar: een tijdelijk dienstverband, oproepkrachten, een flexibele

Meer informatie? Stuur een e-mail of bel 030- 2320900 voor juridisch advies met Paola Peñate (penate@modint.nl) of Bert Schmidt (schmidt@modint.nl).

dec 2012 - feb 2013 MODINT Time


Brand, waterschade, inbraak

Verzeker het visitekaartje van uw bedrijf! Uw showroom is de eerste indruk die u achterlaat bij uw potentiële kopers. Een aantrekkelijke showroom trekt veel bezoekers en deze bezoekers zijn allemaal potentiële kopers. Voor deze kopers heeft u waarschijnlijk een voorraad goederen opgeslagen.

Brand, waterschade, inbraak; het kan allemaal voorkomen, vaak zonder dat u er schuld aan heeft. Maar wég is uw aantrekkelijke showroom en wég is uw voorraad goederen. Het is fijn als u in zo’n geval alles snel weer op de rit heeft en door kunt gaan met ondernemen. Dat kan met de Showroomverzekering van MODINT Verzekeringsdienst. Een verzekering met een vaste premie en tegen uitstekende voorwaarden. Twee pakketten U heeft de keuze uit twee pakketten, waarbij u uw goederenvoorraad, inventaris en extra kosten kunt verzekeren. Zie onderstaande tabel. Maatwerk Wanneer de waarde van uw inventaris en/of goederenvoorraad de verzekerde bedragen overschrijdt, verzoeken wij u contact met ons op te nemen voor een maatwerk-offerte. Extra kosten dekking Hiermee dekt u de extra kosten die u moet maken om uw bedrijfsvoering op locatie of elders voort te kunnen zetten.

Uitgebreide dekking U kunt kiezen voor een uitgebreide dekking voor schades die kunnen ontstaan uit bijvoorbeeld brand, inbraak, water of andere calamiteiten. World Fashion Centre Is uw bedrijf gevestigd in het World Fashion Centre? Dan gaat de extra kosten dekking uit van schade ontstaan aan het WFC, waardoor uzelf ook schade zou kunnen ondervinden. U kunt bijvoorbeeld geen klanten meer ontvangen, waardoor u op dat moment ook geen omzet genereert. De uitkering wordt in dat geval gebaseerd op de verzekerde som van € 25.000,- en heeft betrekking op de kosten die u moet maken om zo snel mogelijk weer operationeel te zijn.

Vragen? Bij het verzekeren van specifieke risico’s binnen de modewereld kunt u altijd op onze expertise en ervaring rekenen. Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan vooral contact op met MODINT Verzekeringsdienst. Via Wilco van der Burgh, telefoonnummer 010-2884492 of per e-mail wilco.van.der.burgh@schoutenzekerheid.nl. De polisvoorwaarden kunt u vinden op: www.modintverzekeringsdienst.nl

Schade? Bij calamiteiten heeft MODINT Verzekeringsdienst een noodtelefoon die u 24/7 kunt bellen. Indien zich een grote calamiteit voordoet, komt er een schade-expert kijken. Deze schade-expert helpt u de schade vast te stellen en de gevolgschade zoveel mogelijk te beperken.

Collectie e/o goederen

Showroom inventaris

Extra kosten

Jaarpremie

€ 25.000,-

€ 10.000,-

€ 25.000,-

€ 75,-

€ 50.000,-

€ 10.000,-

€ 25.000,-

€ 100,-

MODINT Time dec 2012 - feb 2013

25


Showroom of beurs

Wat je uitstraalt, trek je aan… Het bedrijf Vorm Martini uit Groningen heeft ruime ervaring met het inrichten van winkels, stands en showrooms. We vroegen Anne van Zoomeren naar zijn visie op het thema ‘de showroom’. Hij geeft deze weer in acht statements.

Consumentengedrag: Door ander consumentengedrag en internet is de retailwereld snel aan het veranderen. Vakmanschap en service zijn ‘oude’ waarden die nog steeds belangrijk zijn, maar ze moeten wel opnieuw worden uitgevonden. Anders gezegd: ze moeten worden vertaald van de oude naar de nieuwe retailwereld. Bestedingen: De koek wordt niet groter en bestedingen staan onder druk. Het is dan ook de kunst nu te veranderen, indien nodig. Doe het beter en anders dan je concurrent. Uitstraling in de showroom: Als de omgeving van producten, dus je

26

dec 2012 - feb 2013 MODINT Time

showroom, niet strookt met wie je bent of wilt zijn, dan is je verhaal ongeloofwaardig. Dat geldt voor alle segmenten en productgroepen. Drastisch vernieuwen: Je klant, de ondernemer met winkel(s), kiest voor zekerheid, maar heeft tegelijk ook behoefte aan vernieuwing. Als leverancier ben je altijd aan het innoveren en vernieuwen. Je neemt het voortouw, je wilt je klanten inspireren. Neem wel de juiste beslissing, maak de juiste keuze voor je omgeving. Wat je uitstraalt, trek je aan: Wie wil je zijn? Een prijsvechter, een specialist of een belevingsmerk? Welke

doelgroep of klanten wil je aanspreken? Kijk eens door de ogen van klanten naar uw showroom, niet je vaste klanten, maar klanten die je niet hebt maar wel graag zou willen hebben. Veel showrooms en gebouwen zijn qua concept achterhaald en moeten opnieuw worden uitgevonden. Gewoon is niet goed genoeg: Veel leveranciers werken in een ‘oude’ omgeving en met grote voorraden, want veel keuze levert veel klanten op. Maar is dat wel zo? Is specialiseren niet beter? Om je doel te bereiken is ‘gewoon’ niet goed genoeg. Gewone showrooms zijn er genoeg en die loop je gemakkelijk


Vraag je af welke vragen de leveranciers zich stellen als ze je showroom zien: De belangrijkste vraag die je jezelf zou moeten stellen is: wie wil ik zijn en wat betekent dat dan? Het is erg belangrijk om te weten wat het huidige DNA is van de leverancier en waar die wil naartoe. De omgeving en het interieur worden mede bepaald door de doelstelling van de

ondernemer. In samenwerking met ons bedrijf en door te sparren en brainstormen ontstaat een helder beeld. Hoe eerder we ingeschakeld worden, hoe beter. Showroom of beurs: Dit mag geen keuze zijn, want beide zijn belangrijk. Maar ze hebben een andere functie. De beurs maakt uw merk/ producten zichtbaar en geeft je de mogelijkheid deze te positioneren. Voor nieuwe merken is dat een kans; bestaande merken kunnen zich op deze manier continueren; over nieuwe ontwikkelingen kan worden gecommuniceerd. De showroom is de plek om klanten te ontvangen en zaken te doen.

Beelden: Vorm Martini

voorbij. Maar weet je qua omgeving de juiste snaar te raken voor jouw product, dan ben je duidelijk, dan staan klanten stil. Klanten willen voelen, proeven, ontdekken en beleven‌ Doe daar iets mee! Ook jouw klanten zijn uiteindelijk gewone consumenten.

MODINT Time dec 2012 - feb 2013

27


Beelden: Mirjam Verdonk

Prikkel de koopknop

Creëer je persoonlijke showroom-DNA Onlangs kwam het boek Prikkel de Koopknop – Kansen voor het fysieke winkelspel in 2020 - uit. Het boek inspireert en laat zien hoe je een onderscheidend winkelconcept vertaalt naar de winkelvloer. Auteur Carin Frijters vat haar visie kort samen.

Winkels en showrooms verdwijnen. In een hoger tempo dan voorheen. Dit neemt niet weg dat er volop kansen zijn en die zullen er, vanuit mijn visie op de fysieke showroomen winkelomgeving, ook blijven. Maar dan moet je wel aan de slag. Zelf ben ik geboren en getogen achter een toonbank en mijn hele leven al werkzaam in de retail. Om meer mensen, behalve mijn directe klanten, met mijn visie te bereiken heb ik het genoemde boek geschreven. Hoe oriënteert de klant zich? In eerste instantie is mijn advies om je huidige showroom of winkel te herijken. Wie is je klant? Oriënteert jouw klant vandaag de dag zich op andere wijze dan voorheen? Voor

28

dec 2012 - feb 2013 MODINT Time

diverse productgroepen oriënteert de nieuwe consument zich eerst op internet. Daardoor komt hij vaak beter beslagen ten ijs en is hij een volwaardiger gesprekspartner dan ooit. Je moet je hiervan goed bewust zijn. Want alleen op die manier kun je van deze ogenschijnlijke bedreiging een kans maken. Heb je in jouw showroom of winkel te maken met producten die zich bij uitstek lenen voor oriëntatie op het internet? Dan is het advies om je te verdiepen in de mogelijkheden die technologische hulpmiddelen bieden om het verkoopproces in de winkel soepeler te laten verlopen. Ga hierover vooral in gesprek met de fabrikant en zoek de samenwerking op. Voorzie de winkelmedewerker van een PSA (Personal Shopping Assistant),

waardoor deze op ieder moment de beschikking heeft over alle benodigde informatie. Of voorzie de showroom van een iDesk, zoals bij Scheer & Foppen. Door deze laatste voorziening wordt de klant in de showroom in de gelegenheid gesteld om samen met de verkoopmedewerker het gehele assortiment te bekijken, te vergelijken en zich te laten informeren. Aanscherpen concept Daarnaast adviseer ik je om je concept onder de loep te nemen en waar nodig aan te scherpen. Wat verkoop je aan wie, met welke naam en welke houding? Alléén het aanbod zorgt al lang niet meer voor het nodige onderscheid. Of je moet, net als de Hema en de H&M,


uitsluitend ‘private labels’ verkopen. Heb je een bijzonder assortiment? Dan is dit immers vrij kort daarna door je concollega gesignaleerd en overgenomen; en dan heb ik het nog niet over het online-aanbod. Nee, om je écht te onderscheiden moet je anno nu waarde aan je showroom toevoegen. En in mijn visie doe je dit door een persoonlijke selectie te maken uit het aanbod van zintuiglijke stimuli. Door een persoonlijk winkel/showroom-DNA te creëren. Wist je bijvoorbeeld dat 80% van onze zintuiglijke beleving via de

ogen gaat? Er zijn kleuren die rust geven en er zijn kleuren die activeren. Denk daarom goed na over het kleurgebruik in je showroom. En bedenk ook dat geur op ons primitief beslissingcentrum inwerkt. Dit betekent naar mijn mening niet dat je overal geur moet toevoegen, maar je moet je wel bewust zijn van de invloed van geur. Ontgeuren is voor veel showrooms vaak stap één, om daarna – voor zover dit daadwerkelijk relevant is - een conceptgeur te ontwikkelen of zelfs een seizoensgeur te hanteren.

Een praktisch boek met diverse visies, praktijkcases, tips, lijstjes, QR codes en beeld maken het lezen van dit boek niet alleen leerzaam, maar ook zeer aangenaam. Naast de auteur komen tal van experts aan het woord, zoals Philips, Annindrya, Wincor Nixdorf, Pluspoint, GfK en Mood

Kon je voorheen nog wegkomen met ‘van alles een beetje doen’ en met één keer in de zeven jaar het showroominterieur aanpassen, tegenwoordig kan dit niet meer. Je moet je klant volledig centraal stellen, zich koning laten voelen door nét dat onverwachte te bieden. Je moet inspringen op de behoefte van de nieuwe, vaak verwende, klant aan verse prikkels. Dat bepaalt of je wel of niet succesvol bent en blijft.

Media. Dit boek, met een voorwoord van René Repko, geeft in 250 pagina’s een goed overzicht van de nieuwe spelregels in de veranderde markt en is voor slechts 39,- euro te bestellen op www.cfretail.nl

MODINT Time dec 2012 - feb 2013

29


beurskalender

Overzicht van belangrijke data Beurzen algemeen (klik hier voor meer beurzen)

januari 2013 Bijoutex Accessoires The Show Fame - Junior & Young Contempory Resources Moda Manhattan Accessorie Circuit Fashion Intermezzo Collections - Fashion Trade Fair London Collections: Men - Menswear Showcase Pitti Immagine Uomo - Men’s clothing and acc. Pitti Immagine - Woman Precollections Fashion Children’s Club - Fashion Trade Fair White Milano Kleine Fabriek Season’s First-Ready-to-Wear Order Days Milano Moda Uomo São Paulo Prêt-â-Porter-International Italian Fashion at Prêt-â-Porter Focus Women’s Apparel and Acc. show Capsule-Women’s and Men’s Wearshow Apparel Sourcing-International Hong Kong Fashion Week Premium International Fashion Trade Show Bread & Butter-tradeshow SEEK - New Skool Premium MEN GREEN showroom-International Trade Fair PANORAMA The Gallery Ethical Fashion Show Eaery Start Wien-Fashion Fair Pitti Immagine Bimbo BRIGHT - Streetwear, Skateboarding and Sneakers Bisutex ISS-Imprinted Sportswear Show and Conference Capsule-Men’s Wear Show Bijorhca De Modefabriek - Fashion-Fair Who’s next Premiere Classe Vanguard - Trade Fair Salon International de la Lingerie FAME-Fashion Fair Ornaris MRket NY - Menswear Industry Trade Fair Mess Around ENKNYC - Menswear and Men’s Acc. Trade Show

30

dec 2012 - feb 2013 MODINT Time

03-01/05-01 06-01/08-01 06-01/08-01 06-01/08-01 06-01/08-01 07-01/09-01 08-01/11-01 08-01/11-01 12-01/14-01 12-01/16-01 13-01/14-01 13-01/14-01 13-01/15-01 13-01/16-01 13-01/16-01 14-01/16-01 14-01/16-01 14-01/17-01 15-01/16-01 15-01/17-01 15-01/17-01 15-01/17-01 15-01/17-01 15-01/17-01 15-01/17-01 15-01/17-01 15-01/17-01 16-01/17-01 16-01/18-01 16-01/20-01 17-01/19-01 18-01/20-01 18-01/20-01 18-01/21-01 19-01/21-01 19-01/22-01 19-01/22-01 19-01/22-01 19-01/22-01 20-01/21-01 20-01/22-01 20-01/22-01 20-01/22-01 21-01/23-01 21-01/23-01

München (D) New York (USA) New York (USA) New York (USA) New York (USA) New York (USA) London (GB) Florence (IT) Florence (IT) New York (USA) Milaan (IT) Amsterdam Düsseldorf (D) Milaan (IT) Sâo Paulo (BR) Sâo Paulo (BR) Los Angeles (USA) Berlin (D) New York (USA) Wanchai (CHA) Berlin (D) Berlin (D) Berlin (D) Berlin (D) Berlin (D) Berlin (D) Berlin (D) Berlin (D) Vienna (AT) Florence (IT) Berlin (D) Madrid (ES) Long Beach (USA) Paris (FR) Paris (FR) Amsterdam Paris (FR) Paris (FR) New York (USA) Paris (FR) Paris (FR) Zürich (CH) New York (USA) Paris (FR) New York (USA)


21-01/23-01 22-01/23-01 22-01/23-01 22-01/23-01 22-01/24-01 23-01/27-01 24-01/27-01 25-01/27-01 25-01/27-01 25-01/27-01 26-01/27-01 26-01/28-01 27-01/28-01 27-01/29-01 27-01/29-01 30-01 31-01 31-01/02-02 31-01/02-02 31-01/03-02 31-01/03-02 31-01/04-02

New York (USA) New York (USA) Salzburg (AT) Salzburg (AT) New York (USA) New Delhi (IND) Amsterdam Dallas (USA) London (GB) London (GB) London (GB) Mainz (D) Paris (FR) London (GB) Toronto (CAN) Schkeuditz (D) Jakarta (ID) Los Angeles (USA) Copenhagen (DEN) Copenhagen (DEN) Copenhagen (DEN) Copenhagen (DEN)

Beeld: L’Argentina

Beeld: Waalwear Kids

Beeld: Anna Lascata

Project New York - Trade Show Italian Fashion at ENKNYC HOT 1 - 1st Order Period Tracht & Country Premiere Capsule-Men’s Wear Show IIGF-India International Garment Fair Amsterdam Fashion Week Dallas Apparel and Accessories Market The Ledge - Actions Sports and Streetwear Show LondonEdge Original LondonEdge Fashion Stijl-Festival and Fair for Fashion, Sports and Design Playtime - International Trade Show Bubble London - The Kids Trade Show Mode Accessories International Exhibition Men’s Fashion Days Prime Source Forum - Focus on ASEAN Connections Los Angeles Gallery-International Fashion Fair CPH VISION-Copenhagen’s New Fashion Fair CIFF Copenhagen Internationaal Fashion Fair CIFFKids

MODINT Time dec 2012 - feb 2013

31


Bestuur en medewerkers van MODINT wensen iedereen goede feestdagen. Bedankt voor het vertrouwen en de prettige samenwerking in 2012. In 2013 staan wij weer met raad en daad voor u klaar!

32

dec 2012 - feb 2013 Modint Time


Colofon

Doe mee met rubriek ‘Aan het woord’

MODINT Time is een magazine van MODINT, de 0ndernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel.

In deze rubriek komt u letterlijk aan het woord. Via een stelling die wij plaatsen op de MODINT-groep LinkedIn en onze Facebook-pagina vragen wij uw reactie op een actueel thema. Wilt u ook ‘aan het woord’, meldt u dan aan op de LinkedIn en/of Facebook en discussieer de volgende keer mee. Binnenkort plaatsen wij een nieuwe stelling die gepubliceerd gaat worden in de volgende editie van de MODINT TIME!

Niets uit de MODINT Time mag worden overgenomen zonder toestemming van de afdeling Communicatie van MODINT. Voor vragen, meer informatie of advertentiemogelijkheden kunt u terecht bij MODINT, afdeling Communicatie via telefoonnummer (030) 2320906 of per e-mail wiegman@modint.nl Verschijningsfrequentie: 4 keer per jaar

Zo krijgt u alle aandacht van MODINT-leden

Adverteren in MODINT TIME

Redactie: Communicatie MODINT, LinQua (Mirjam Padt, Heleen Beekhuis) Fotografie: MODINT leden

Wij bieden u de mogelijkheid voor het plaatsen van een advertentie in de MODINT TIME. Een belangrijk medium voor leden van MODINT en aanverwante organisaties. Pak uw kans, adverteer en accelereer!

Fotografie Cover: Moscow, Innofa, Bandolera, Artimo

Vraag naar de mogelijkheden bij Ilse Wiegman en bel 030 – 232 09 05 of mail wiegman@modint.nl

Beeld: Falcon

Vormgeving: Adrichem reclame & evenementen

MODINT Time dec 2012 - feb 2013

33


Klik op de hoeken om de pagina’s om te slaan

Klik op de hoeken om de pagina’s om te slaan

MODINT Time 26  

MODINT Time

Advertisement