Page 1

LEDENBLAD VOOR MODE, INTERIEUR, TAPIJT EN TEXTIEL

nummer 21, September - november 2011

mode, interieur, tapijt en textiel

VNTF en VTN stellen routekaart op

Meer synergie tussen Routekaarten Tapijt- en Textielindustrie In gesprek met fashioncheque en WoonKado card

Innovatie als stimulans voor de retail- en woonbranche Directeur Meesteropleiding Coupeur Monique Sakkers

Nieuwe generatie hoogopgeleide meester coupeurs


8

14

I nnovatie als stimulans voor de retail- en woonbranche

26

Nieuwe generatie hoogopgeleide meester coupeurs

Verhoogde kantongrens betekent lagere incassokosten

Inhoudsopgave 3 Nat en heet

19 Meer synergie tussen Routekaarten Tapijt- en Textielindustrie

4 Kort uitgelicht....... 20 Samenwerking tussen leverancier en 6 Rond de tafel met Corien Beks en Matthijs Crietee van MODINT 8 Innovatie als stimulans voor de retail- en woonbranche

retailer: Uiteindelijk is het beter om een taart te delen, dan te ruziĂŤn om een koekje

22 Totaalaanpak voor verzuim door nauwe samenwerking tussen MODINT Arbo en MODINT Verzekeringsdienst

13 Dutch Denim Diner groot succes 24 Overzicht van belangrijke data 14 De modebranche kan zich klaarmaken voor een nieuwe generatie hoogopgeleide meester coupeurs

2

sep - nov 2011 Modint Time

26 Verhoogde kantongrens betekent lagere incassokosten.


Beeld: Fotoburo Raphaël Drent

Beeld: Fotoburo Raphaël Drent

Nat en heet Han Bekke

algemeen directeur

voorwoord

Het was in ons land de meest natte zomer sinds 1906. Gemiddeld viel er in de maanden juni, juli en augustus 350 millimeter water. Dat is 125 millimeter meer dan normaal. Maar wat is nog normaal tegenwoordig? Vooral de heftigheid waarmee het water soms uit de lucht kwam vallen was opmerkelijk. Dan heb ik het nog niet over het stevige onweer dat de buien vaak vergezelde. Tegelijkertijd was het echter ook een hete zomer. Althans, wat betreft het economische en financiële klimaat. De economische groei valt weg in landen als Duitsland en Frankrijk, maar ook voor ons land wordt ervan uitgegaan dat groei voorlopig achterwege zal blijven. Dat gevoegd bij de grote onrust op de financiële markten doet vrezen voor een dubbele depressie. Beurzen zijn de laatste maanden hard onderuit gegaan en dat het consumentenvertrouwen inmiddels fors is gedaald wekt dan ook geen verbazing. De koopkracht is gedaald en de miljoenennota die deze maand wordt gepresenteerd gaat uit van een verdere daling voor de meeste Nederlanders. We zijn wel eens vrolijker uit de zomer gekomen. Daar kan de 11-0 overwinning van ons nationale voetbalelftal op het altijd machtige en moeilijk te bespelen San Marino niets aan veranderen.

gesuggereerd of het instellen van euro obligaties. Griekenland uit de eurozone zetten kwam ook voorbij, naast monetaire splitsing van Noord en Zuid Europa. Sommige pleiten zelfs voor een terugkeer naar de gulden, maar dat is ook geen oplossing vind ik, eerder valse romantiek. Wij zijn te klein als land, heel sterk op internationale handel gericht en te afhankelijk van de euro. De euro verlaten of andere landen eruit zetten brengt ons van kwaad tot erger. Maar de rekening die we hiervoor betalen is erg hoog, wordt misschien nog wel hoger en zal de komende jaren zwaar drukken op onze economie. Er is geen alternatief vrees ik. Verontrustend is wel dat de besluitvorming in deze door politici trager verloopt dan de ontwikkelingen waarop men zou moeten reageren.

Hoe komen we uit dit dal met z’n zwaar bewolkte lucht? Iedere dag kun je in de krant de analyses lezen over wat er zou moeten gebeuren. Een monetaire unie zonder een economische en politieke eenheid is niet mogelijk zegt de één, schuldensanering en bezuinigingen zijn noodzakelijk zegt de ander. Meer bevoegdheden voor de ECB wordt

Hadden we gehoopt dat in 2011 licht achter de tunnel zichtbaar zou worden, dan komen we nu van een koude kermis thuis. We zitten nog steeds in die tunnel en met heel veel roet. Het raakt ook de verkopen van kleding en (interieur) textiel, die sterk teruglopen. Daarom is het goed dat CBW-MITEX onlangs de campagne ‘In de Mode’ is begonnen

om consumenten te stimuleren naar de modewinkels te gaan en te kopen. Een huis aan huis krant in miljoenenoplage en een website ondersteunen deze actie. Binnenkort zal er ook een campagne volgen voor woonmode. Zelf helpen wij onze leden intensief met hun strategiebepaling hoe op al deze ontwikkelingen en vooruitzichten te reageren. Onze adviseurs zijn vaak vraagbaken en sparring partner. We halen voor veel leden kosten uit de keten, bijvoorbeeld via ons zeer succesvolle programma MODINT Logistiek. Kosten kunnen ook bespaard worden via onze collectieve regelingen op een breed terrein van uw bedrijfsvoering. Waar Nederland te klein of te moeilijk wordt als afzetgebied, is internationalisering het antwoord. Wij zullen daarop de komende tijd versterkt inzetten, waarbij we verder kijken dan de traditionele afzetgebieden in de EU. Marktinformatie, exportadvies en credit management instrumenten zijn zoal faciliteiten die we bieden. Opkomende markten waar sprake is van goede economische groei moeten daarbij zeker niet vergeten worden. Wij maken de borst dus nat om voor u de hitte draaglijk te maken.

Modint Time sep - nov 2011

3


Nieuwspagina

Kort uitgelicht....... MODINT!CONNECTS nu ook op Twitter MODINT is al een tijdje actief op de sociale netwerken zoals LinkedIn en Facebook. Sinds enige tijd kunt u MODINT ook volgen op Twitter. Wekelijks volgen nu bijna 1.200 mensen en organisaties ons en worden zo geïnformeerd over actualiteiten, bijeenkomsten en initiatieven van MODINT.

Beeld: Havep Werkkleding

U kunt zich gemakkelijk aanmelden bij MODINT op linkedIn, Facebook en/of Twitter. Geïnteresseerd? Zoek onder ‘groepen’ naar MODINT op LinkedIn, wordt ‘fan’ van MODINT op Facebook of zoek MODINT op twitter en ga ons ‘volgen’.

MODINT Time gaat digitaal!

MODINT.nl wordt vernieuwd! Vorig jaar is MODINT begonnen met het maken van een inventarisatie voor een nieuwe website. Na aanleiding van een aantal onderzoeken, waar u als MODINT-lid ook aan mee heeft gewerkt en waar wij u voor willen bedanken, zijn wij inmiddels gestart met de bouw van het “Ledennet” van MODINT. Rond eind oktober verwachten wij de nieuwe website te kunnen lanceren.

Sinds begin dit jaar wordt de MODINT Time verzonden in transparante bio-verzendfolie, wat geschikt is als GFT-afval. Maar we gaan vanaf de volgende editie een stap verder, hij wordt straks ook ‘milieubewust’ in oplage. De Time wordt al enkele jaren gedrukt op FSC papier en digitaal aangeboden op de website www. modint.nl. Met de komst van het nieuwe “Ledennet” van MODINT is het mogelijk om de Time als een digitaal bladerbaar tijdschrift aan u te presenteren. Online bladert u door ons blad heen. Hierdoor is de Time nog makkelijker voor een grotere doelgroep bereikbaar en zal de oplage van de Time in drukvorm omlaag gaan. U ontvangt dan nog maar één exemplaar per bedrijf.

Naast een vernieuwde vormgeving hebben wij besloten over te gaan naar een ledennet. Dit houdt in dat u als lid van MODINT een profiel kunt aanmaken. In het profiel kunt u aangegeven welke informatie u interessant vindt. Daarnaast kunt u in Mijn MODINT ook uw module informatie zien, dit is natuurlijk afhankelijk van welke module u afneemt. Ook het reageren op artikelen behoort straks tot de mogelijkheden. Kortom een nieuwe jas qua vormgeving en een stuk interactiever.

4

sep nov 2011 2011 Modint Modint Time Time SPECIAL jun -- aug

Beeld: Desso Tapijt

Wat verandert er!


Creatie en innovatie Beide elementen stonden centraal in ons jaarevenement op afgelopen 16 juni in Maarssen, waarbij onze voorzitter Alphons Schouten nog eens aangaf waarom ze zo belangrijk zijn voor verdere groei van onze sector. De creatieve sector is één van de negen sectoren die door het kabinet zijn benoemd als van belang voor de toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse economie. Mode en textiel in ruime zin vallen daar onder. Bijna tegelijkertijd met ons jaarevenement presenteerde het Topteam Creatieve industrie haar speerpunten aan Minister Verhagen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Ze zijn geconcentreerd rondom de volgende thema’s: • Ondernemerschap en onderwijs • Markt en opdrachtgeverschap • Kennis en innovatie • Financiën en fiscaliteit • Internationalisering • Dutch Creative Council

Beeld: DeNederlandse Textielonderneming

Het MODINT bureau heeft op basis van deze speerpunten een agenda van eigen activiteiten opgesteld, die mede via de Federatie ‘Dutch Creative Industries’, worden neergelegd bij het ministerie. Tijdens Prinsjesdag reageert de minister op de speerpunten van alle negen topteams en op de voorgestelde vervolgaanbevelingen. Wij houden u op de hoogte.

Gepaste trots Wij van MODINT zijn trots. Trots op uw mening over MODINT en onze dienstverlening. In de eerste helft van dit jaar is er onder onze leden een uitgebreid onderzoek gedaan naar uw tevredenheid over onze diensten. Hieruit blijkt dat meer dan 90% van onze leden tevreden tot zeer tevreden is over onze dienstverlening. Met name op kwaliteit, service en betrouwbaarheid behalen wij een goede voldoende en de prijs-kwaliteitverhouding is ongekend onderscheidend . Er blijft altijd ruimte voor verbetering over, daarvoor heeft u ons nuttige tips gegeven. Zo blijft MODINT ‘Hét label voor succes’ voor u. Ook in de toekomst. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking aan het onderzoek.

Website Corporate Fashion Award in een nieuw jasje De corporate fashion award (CFA), een initiatief vanuit de ledengroepering Holland Carreer & Workwear (HCW), wordt elke twee jaar georganiseerd. De 2010 editie was omgetoverd tot een avondvullend programma, een catwalkshow gecombineerd met een diner. Dit wordt voortgezet bij de volgende editie in april 2012. Vernieuwing heeft niet alleen bij de show plaatsgevonden maar ook digitaal vindt er een verandering plaats. De CFA krijg een geheel nieuwe website die eind september online gaat. U kunt de CFA nu al volgen via sociale media als Facebook en Twitter.

ModintModint Time sep Time SPECIAL jun - nov aug 2011

5


Beeld: René Smit

“Met de Ronde tafelbijeenkomsten beoogt MODINT inhoudelijk een stap verder te gaan dan met een informatiebijeenkomst. Vertrouwelijke sfeer en openheid blijken belangrijke ingrediënten voor het slagen.”

6

sep - nov 2011 Modint Time


Eerste Ronde tafelbijeenkomst succesvol

Rond de tafel met Corien Beks en Matthijs Crietee van MODINT MODINT organiseert een reeks van Ronde tafelbijeenkomsten. De eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden en was een groot succes.

Hoewel de naam anders doet vermoeden, hoeft de tafel waaraan wordt vergaderd niet rond te zijn. Door gelijkwaardige gesprekspartners en een vertrouwelijke houding naar elkaar leidt een Ronde tafelbijeenkomst tot nieuwe inzichten. De informatie die gedeeld wordt tijdens de bijeenkomst wordt met vertrouwen behandeld. “Voor leden is dit de kans om connecties te leggen met branchegenoten en om van elkaar te leren. Vaak levert dit dan ook weer nieuwe ideeën op”, vindt Corien Beks. Tijdens de bijeenkomst kunnen leden met elkaar brainstormen en discussieren over de voorafgaand vastgestelde onderwerpen. “Deze bijeenkomsten zijn echt een meerwaarde voor het lidmaatschap van MODINT. Zo leveren de uitkomsten van deze bijeenkomst input voor het beleid en de diensten van MODINT, zodat wij onze leden nog beter van

dienst kunnen zijn”, aldus Matthijs Crietee. “Met de Ronde tafelbijeenkomsten willen wij inhoudelijk een stap verder gaan dan met een informatiebijeenkomst. Op 1 juli was de eerste Ronde tafelbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst hadden we het thema ‘Stijgende grondstofprijzen en krapte op grondstof- en productiemarkten’. De bijeenkomst was op een prachtige locatie in Houten. Een tiental productiemanagers en eigenaren van modeondernemingen namen plaats aan de Ronde tafel”, vervolgt Matthijs Crietee. “De onderwerpen werden aan de hand van 5 uitdagende stellingen besproken, een voorbeeld hiervan was ‘Productieverplaatsing vanuit China naar alternatieve sourcing landen dragen nauwelijks bij aan een verlaging van kosten op lange

Auteur: Redactie Info: Corien Beks, Matthijs Crietee T: 030-2320967 E: beks@modint.nl, crietee@modint.nl

termijn’. De stellingen gaven genoeg stof tot discussie, wat de sfeer ten goede kwam”, volgens Corien Beks. De vergadering werd geleid door deskundig en ervaren gespreksleider Michiel Scheffer. Na het succes van de eerste Ronde tafelbijeenkomst vindt eind september de tweede Ronde tafelbijeenkomst, over stijgende grondstofprijzen, plaats. Verder staat dit najaar een bijeenkomst gepland over intellectueel eigendom/namaakbestrijding voor modebedrijven. Voor HCW leden wordt binnenkort ook een eerste Ronde tafelbijeenkomst georganiseerd. Wij houden u op de hoogte!

Modint Time sep - nov 2011

7


MODINT in gesprek met fashioncheque en WoonKado card

Innovatie als stimulans voor de retail- en woonbranche

De consument is voorzichtig in het uitgeven van zijn geld, een trend die tegenwoordig in alle branches voorkomt. Het bereiken van de consument is door alle technologische ontwikkelingen en keuze mogelijkheden een kunst geworden. Kortom, er moeten steeds lucratievere ideeĂŤn verzonnen worden om de consument in beweging te krijgen. Maar hoe doe je dat? Hoe stimuleer je de branche en wat betekent dit voor de industrie?

8

sep - nov 2011 Modint Time


Auteur: Redactie / Harry Bijl, Stephan Tieleman Info: zie kader

Wellicht een antwoord op deze vraag is een initiatief van fashioncheque en WoonKado card om de consument te stimuleren zijn geld uit te geven in de mode- en woonbranche. MODINT ging in gesprek met Harry Bijl (Retail en Innovatie, CBW-MITEX) en Stephan Tieleman (Algemeen Directeur, fashioncheque). Tieleman: “fashioncheque is de moderne variant van de ouderwetse papieren cadeau bon en heeft een lange historie. Het bedrijf heeft alle technologie laten ontwikkelen, die de introductie van dit product in de markt mogelijk maakte. Zij is daarmee eigenaar van het gehele systeem. Tot de introductie van fashioncheque was het niet goed mogelijk een cadeau te geven welke te besteden is in modewinkels. Maat, smaak, merk en kleur bijvoorbeeld maakte het eerder een teleurstelling dan een succes. Nu kun je een cadeau geven en de ontvanger mag zelf bepalen in welke winkel hij/zij de fashioncheque besteedt. De doelgroep is het grote verschil tussen beide initiatieven. Maar daarmee is de WoonKado card niet minder interessant en zal, net zoals bij fashioncheque is gebeurd, uitgroeien tot een veel gegeven cadeau”.

wingen maar bijvoorbeeld ook bij verjaardagen. De kaart heeft hetzelfde technologische basisprincipe als fashioncheque. Het saldo dat op de kaarten geladen kan worden is verschillend. De bedragen bij de fashioncheque zijn vastgesteld op e10.- / €20,- / €50,- / €100,-. Bij WoonKado card kan een saldo geladen worden tussen de €10,- en €150,- en gezien de reacties is het zeer aannemelijk dat er meer WoonKado cards vanuit de business omgeving gegeven worden”.

counters, op internet en bij Primera. Op dit moment kan men bij bijna 9.000 winkels de fashioncheque besteden”.

Tieleman vervolgt: “De fashioncheque is een leuk product om te geven en te krijgen. Daarom zien wij ons als een innovatief cadeaubedrijf dat inhoud geeft aan het product op een manier die niemand anders doet. Uiteindelijk werkt de gekregen kaart hetzelfde als een pinpas maar dan zonder pincode. Het wordt namelijk verwerkt in de aangesloten winkels via pin terminal, kassa, internet of (mobiele) telefoon. Daarnaast kan men in steeds meer online mode winkels terecht met de fashioncheque, welke verkrijgbaar is bij aangesloten mode retailers, Postnl service

Hoe is het ontstaan? Bijl: “Het unieke aan het concept is dat de kaart organisatie, de retailer en branche organisatie CBW-MITEX dezelfde doelstelling hebben: meer omzet in de mode- en woonbranche realiseren. Op het moment dat een kaart met saldo wordt geladen krijgt het geld een bestemming. Er vloeit dus nieuw geld de branche in. Toen de kaart organisatie met CBW-MITEX kwam praten voor de fashioncheque bleek al snel de complementariteit van de drie partijen. De retailer wil graag meer omzet en professionaliteit, de kaart

In tegenstelling tot Fashioncheque wordt, “de WoonKado card vanaf september 2011 voor het eerst bij bijna 3.500 woonwinkels geïntroduceerd met een actie card. De introductie van deze card gaat via een groots opgezette consumenten campagne genaamd Woonzinnige Kadoweken”, zegt Bijl.

Harry Bijl

Stephan Tieleman

Bijl reageert bevestigend en voegt toe: “We hebben vooraf onderzoek uitgevoerd onder de consument of deze zit te wachten op de introductie van een branche gift card. Meer dan 52% gaf hierop een positief antwoord. Het geven van de WoonKado card ligt voor de hand bij verhuizingen, een kamer of verbou-

Modint Time sep - nov 2011

9


organisatie brengt marketing en techniek en wij van CBW-MITEX brengen het netwerk in en borgen de veiligheid. Door samen te werken ontstaat een win-win situatie die al bewezen is. Het was dus logisch om de woonbranche te laten volgen met de WoonKado card. De kinderziektes zijn weggenomen door fashioncheque en inmiddels zijn vrijwel alle

Nederland worden. In ieder geval willen wij de VVV bon de komende jaren inhalen, wat een omzet niveau van boven de 100 miljoen betekent. Om dit te bereiken wordt er veel aan marketing gedaan met als doel dit leuke cadeau ‘top of mind’ te laten zijn bij zowel de consument als in de zakelijke markt”, vertelt Tieleman.

“Het unieke aan het concept is dat de kaart organisatie, de retailer en branche organisatie CBW-MITEX dezelfde doelstelling hebben: meer omzet in de mode- en woonbranche realiseren.” pinautomaten gekoppeld en kan men zelfs via de telefoon of internet het saldo op- of afboeken”.

Beeld: Josephine & Co

Welke doelen hebben jullie gesteld? “fashioncheque moet één van de meest gegeven cadeautjes van

Bijl reageert: “we hopen dat retailers zien dat ze een aanspraak kunnen doen op bijna 8 miljard cadeau geld in Nederland. Het belangrijkste hierbij voor de consument is de landelijke dekking van zowel de acceptatie als het verkoopnetwerk.

Het moet in een aantal jaren vele extra miljoenen omzet opleveren voor de branche. Het is dus vooral het doel om op deze manier voor vele jaren de omzet leuk en professioneel aan te jagen”. Wat levert het op? “De consument krijgt graag een lifestyle cadeau en nu nemen we het dilemma ‘Wat te kopen?’ weg. Er zijn al veel ludieke verpakkingen voor deze gift met beleving. Ook zijn er geen regionale beperkingen meer omdat hij landelijk kan worden besteed. De retailer krijgt meer omzet en de branche volop aandacht in de pers. Wie heeft niet de TV spots gezien van fashioncheque rond RTL4 Boulevard? Wij kunnen als CBW-MITEX toch alleen maar blij zijn dat commerciële partijen op deze wijze de branche een goede en professionele dienst bewijzen. Dat is voor ons genoeg”, aldus Bijl.


Woonzinnige Kadoweken campagne zal meer dan 35% van alle Nederlanders met de WoonKado card confronteren. Deze campagne, die in samenwerking met het Hoofdbedrijfschap Detailhandel is opgezet, is bij zeven week- en maandbladen van Sanoma te zien. Ook ondersteunen radio spotjes en internet het geheel. De campagne loopt van 9 september 2011 tot 17 oktober 2011. Daarna zal de Woonkado card organisatie haar eigen acties gaan voeren”, volgens Bijl.

Hoe zet dit de retail in beweging? Tieleman vertelt: “De retail is al in beweging, gezien de vele aangesloten grote en kleine mode winkels. En daar komen er voor het einde van dit jaar nog een paar duizend bij. Door samen te werken in de branche heeft men toegang tot de 8 miljard euro die jaarlijks aan cadeau’s in Nederland wordt uitgegeven. Op een originele manier kan van cadeaugeld modegeld worden gemaakt, wat aangesloten winkeliers ten goede komt. Een welkome aanvulling op de bestaande omzet”.

Wat betekent dit voor de industrie? “Primair is de industrie afhankelijk van een goed afzetkanaal en als het de retailer goed gaat dan gaat het de industrie ook goed. Actieve en professionele brands hebben de toekomst en deze zullen elkaar vast vinden in een samenwerking rond deze gift cards. Kortingen weggeven is niet slim of gewenst, en als de consument toch korting wil kunnen ze beter proberen het uit te keren in ‘gift money’. Je ziet nu al dat veel branche vreemde leveranciers de weg hebben gevonden om fashioncheque’s weg te geven bij aankoop van een product. Dit gaat ook gebeuren bij de WoonKado card”, verwacht Bijl.

“Een team van accountmanagers is van start gegaan met het bezoeken van winkels om de winkeliers de mogelijkheden te laten zien van de WoonKado card. Retailers kunnen de kaarten innemen maar ook zelf verkopen. De 2% vergoeding die hier tegenover staat is nu al lucratief voor early adapters. Het customizen van de verpakking is ook een groeimarkt. Steeds meer retailers betalen graag voor een eigen logo op de verpakking. Door de inzet van reclame en marketing gaan meer consumenten om de kaart vragen waardoor de omzet snel groeit. De introductie van de WoonKado card gaat met veel media inzet gepaard. De

“Door introductie van nieuwe innovatieve producten en technologieën kan de mode industrie de strijd aan blijven gaan met andere branches als het gaat om het verdelen van potentieel besteedbaar geld. Er zijn zoveel verschillende alternatieven dat de consument keuzes maakt. Door samen te werken op grote schaal kan deze strijd worden aangegaan. Een voorbeeld hiervan is fashioncheque”, besluit Tieleman.

Beeld: InterFloor

Tieleman: ”het levert eenvoud en boven alles keuzevrijheid op voor de consument in een markt waar dat voorheen onmogelijk was. Winkelen in de favoriete bestedingscategorie van miljoenen Nederlanders met een gekregen origineel cadeau is iets wat nu heel gewoon lijkt maar pas sinds een paar jaar mogelijk is dankzij fashioncheque. Van heel duur en chique tot trendy, van kinderkleding tot sport en schoenen. Alles wat mode betreft, en straks ook wonen, is nu bereikbaar met het leukste cadeau van Nederland”.

Retailers kunnen zich voor beide cards kosteloos aanmelden via www.fashioncheque.nl en www.woonkadocard.nl. Men betaalt niets aan servicekosten en gaat pas iets betalen als er met de card wordt gekocht. De vergoeding is dan 5% fee over het bedrag dat wordt afgerekend met het card saldo. (zie voorwaarden op de genoemde sites).

Modint Time sep - nov 2011

11


Snel groeien is goed. Duurzaam groeien is beter.

IFN Finance is al bijna vijftig jaar financieringspartner van snel ĂŠn stabiel groeiende ondernemingen. Wij zijn daarnaast uw sparring partner voor het realiseren van een structurele verbetering van uw cashflow. IFN Finance financiert werkkapitaal vanuit de assets van uw onderneming. Daardoor bieden wij doorgaans sneller, meer en langer krediet dan reguliere banken. Als ook Ăşw geld vastzit in uw debiteuren, voorraden of voorverkochte orders, kunnen wij uw liquiditeitspositie direct verbeteren. De kredietruimte groeit automatisch mee met uw omzet.

IFN Finance. Financiers van succes.

Maak ook uw slapende assets wakker en laat uw onderneming duurzaam groeien! Kijk op www.ifnfinance.nl

Lichtenauerlaan 150 - 3062 ME Rotterdam - tel 010 253 53 53


Lekker eten en drinken in goede sfeer brengt mensen bij elkaar.

Dutch Denim Diner groot succes

Tijdens de Bread&Butter in Berlijn konden mensen elkaar ontmoeten in het pop-up restaurant ‘Der Georg’. Het 3-daags restaurant bevond zich in de ‘alte Munze’ en lag vlakbij modebeurs ‘Capule’ en verschillende Bread&Butter events. Op initiatief van MODINT en Dutch DFA hebben Cafe George, Fronteer Strategy (James Veenhoff) en ..staat creative agency het pop-up restaurant de Dutch Denim Diner ‘Der Georg’ ontwikkeld. Naast bovengenoemde partijen waren ook Bugaboo, Amsterdam in Business en de Nederlandse Ambassade in Berlijn partners.

Het restaurant dat geïnspireerd is op de George in Amsterdam werd druk bezocht. Op woensdag- en donderdagavond zat het restaurant vol met ontwerpers, eigenaren, medewerkers en relaties van denimmerken zoals Denham the jeansmaker, Scotch en Soda, Levi’s, Wrangler, Meltin’Pot, G-star, Replay, RRL/ Ralph Lauren, Kuyichi, Rockford Mills. Voorbijgangers en topmensen van andere grote (jeans)merken mengden zich ook tussen het publiek. De pers kon niet achterblijven en was dan ook goed vertegenwoordigd, denk aan RTL Boulevard, BNR Nieuwsradio, Jeans Cult, GlamCult, Metro, JFK, Link, Textilia en Esquire. Op RTL Boulevard was een item te zien waarin Fiona Hering en James Veenhoff vertelde over de Dutch Denim Diner en de kracht van de Nederlandse modebranche en de jeanssector in het bijzonder. De Dutch Denim Diner werd zelfs benoemd op secondsight, een trend website, als succesvol initiatief naast Tommy Hilfiger en Apple! Deze positieve aandacht voor de Nederlandse modebranche is waar MODINT naar streefde met dit unieke evenement.

Maar de Dutch Denim Diner is ook bedoeld om de kracht van de Nederlandse jeans bedrijven in het buitenland te laten zien. Nederland is groot in jeans en dat bleek wel. Nederlandse merken waren heel sterk vertegenwoordigd op de Bread&Butter en zaten allemaal aan tafel bij de Dutch Denim Diner. Ondanks het nog altijd moeilijke economische klimaat doen veel modebedrijven het relatief goed. Het is belangrijk dat consumenten, de Nederlandse overheid, investeerders en buitenlandse partijen dit goed in beeld hebben. Succes trekt immers succes aan. Juist op de Duitse modemarkt is een sterk imago als merk en ook als modeland nu extra belangrijk. De Duitse markt was altijd al de belangrijkste exportmarkt voor Nederlandse modebedrijven. Na jaren van stagnatie zit er weer groei in deze markt en ook in de omvang van de Nederlandse export van kleding naar Duitsland.

Auteur: Redactie Info: Corien Beks T: 030-2320967 E: beks@modint.nl

creëren van plekken waar mensen uit de branche elkaar kunnen ontmoeten, zowel in binnen- als buitenland. Daarom zal het Dutch Denim Diner concept zeker een vervolg krijgen en daarmee een plek in de exportpromotie van de Nederlandse mode. Naast Duitsland zijn ook India, China en Turkije zogenaamde focuslanden voor het Dutch Design Fashion en Architecture programma. Wie weet hoeveel Indiërs over 10 jaar Nederlandse mode dragen!

MODINT is als brancheorganisatie een groot voorstander van het

Modint Time sep - nov 2011

13


Directeur Meesteropleiding Coupeur Monique Sakkers

De modebranche kan zich klaarmaken voor een nieuwe generatie hoogopgeleide meester coupeurs De Meesteropleiding Coupeur in Amsterdam is sinds half augustus dit jaar van start gegaan. Aankomend meester coupeurs worden hier op het hoogste niveau opgeleid en ook bijscholing is mogelijk. Door opdrachten aan te nemen vanuit het bedrijfsleven en van theaters worden de studenten in een bedrijfsrealistische omgeving opgeleid. Hierdoor ontstaat een platform waar de technische vakkennis wordt gedeeld en doorgegeven. De opleiding vindt vanaf de oprichting steun bij grote namen uit de mode- en theaterwereld zoals De Nederlandse Opera, Het Nationale Ballet, Toneelgroep Amsterdam, Stage Entertainment, Het Internationaal Danstheater en de couturiers Mart Visser, Frans Molenaar, Jan Taminiau, Monique Collignon en Iris van Herpen.

14

sep - nov 2011 Modint Time


Auteur: Redactie Info: Monique Sakkers W: www.meesteropleidingcoupeur.nl

Wij vroegen directeur Monique Sakkers waarom deze opleiding zo broodnodig is en wat het belang van de opleiding voor de modebranche kan zijn.

Beelden: Meesteropleiding Coupeur

Waarom is deze opleiding belangrijk voor de modebranche? Monique Sakkers vertelt: “Binnen de modebranche dreigt een schrijnend tekort aan goed opgeleide coupeurs die met hun uitgebreide kennis een collectie tot stand kunnen brengen. De generatie meester coupeurs die het ambacht nog wel in de vingers heeft, is de leeftijd van 45 jaar gepasseerd. De technische vakkennis zal hierdoor verdwijnen. Ook besteden de Roc’s (die voorheen de meester coupeurs leverden) minder tijd aan technische trainingen, patroontechnieken en stoffenkennis omdat zij de afgelopen jaren veel breder zijn gaan opleiden. De Meesteropleiding Coupeur streeft ernaar de kennis van het ambacht voor nu en voor de toekomst veilig te stellen”.

Wat is het doel van de opleiding? “Het doel van de opleiding is een nieuwe generatie meestercoupeurs op te leiden, die op het hoogste niveau aan de slag kunnen. Daarnaast stelt de opleiding zich ten doel het ambacht van meestercoupeur in ere te herstellen en het verdwijnen van eeuwenoude kennis tegen te gaan. De opleiding wil uiteindelijk een (internationaal) platform worden voor het ambacht van meester coupeur. Omdat de studenten in een bedrijfsrealistische omgeving worden opgeleid, is aansluiting op de arbeidsmarkt vanzelfsprekend. Tijdens hun studie maken zij diverse keuzes om uiteindelijk specialistisch en op hoog niveau werkzaam te kunnen zijn. In het eerste jaar staan vooral de technische trainingen centraal. De leermeesters en docenten zijn allen al jaren in de praktijk werkzaam en vinden het een eer hun kennis over te dragen”, aldus Sakkers. Wat valt te zeggen over het vak van (meester-)coupeurs in Nederland? “Het vak coupeur is in de vergetelheid gekomen, veel kennis wordt niet meer overgedragen en kan daardoor verloren gaan”, vertelt Sakkers. “De meeste mensen hebben geen weet van de wereld die achter een modeshow of het theater schuilt. De indrukwekkende kostuums en ontwerpen zijn gemaakt door een team van specialisten die eigenlijk nooit op het podium staan, maar zonder wiens vakkennis de ontwerper of de productie niet zou kunnen bestaan. Eén van deze specialisten is de meester coupeur, die zorgt voor het daadwerkelijk tot stand komen van de creaties. De behoefte aan (meester-)coupeurs is enorm. Zeker nu er weer meer theaterproducties in Europa worden gedraaid dan

Monique Sakkers

voorheen en het ambacht weer volle aandacht krijgt. De huidige meester coupeurs zijn zich ervan bewust dat als zij hun kennis nu niet overdragen deze verloren dreigt te gaan. Ook jonge, beginnende coupeurs en docenten willen graag bijgeschoold worden. Een (meester-) coupeur is nooit uitgeleerd”. De eerste groep voltijds studenten is half augustus begonnen met de opleiding. Wat zijn hun reacties en hoe ervaren zij de opleiding? Sakkers: “Zij zijn zeer enthousiast, werken geconcentreerd en leren veel. Wat wij horen van de studenten zijn reacties als: ‘Ik heb in deze eerste weken meer geleerd dan in één jaar op mijn vorige opleiding’ en ’Eindelijk een opleiding waar ik het vak kan leren!’. Doordat de groepen nooit groter zijn dan 10 studenten is er al snel een hecht gevoel ontstaan. De studenten ervaren de opleiding als antwoord op hun zoektocht naar een opleiding waar ze het ambacht kunnen leren en daar ook de hele dag mee bezig kunnen zijn. Ook worden de bezoeken aan modebedrijven en theaters als zeer leerzaam ervaren”.

Modint Time sep - nov 2011

15


Hoe reageren buitenlandse collega’s? “Op dit niveau zijn er geen vergelijkbare opleidingen”, zegt Sakkers. “Tijdens de Amsterdam International Fashion week hebben wij een aantal internationale journalisten mogen ontvangen en hun reacties waren zeer enthousiast. We overwegen dan ook om de lessen in de toekomst ook in het Engels te gaan geven om buitenlandse studenten de mogelijkheid te bieden op hoog niveau als coupeur te worden opgeleid. De opleiding wordt gezien als een gat in de markt en een belangrijke ontwikkeling naar een hernieuwd systeem”.

Welke kansen biedt de opleiding de studenten, maar ook de stad Amsterdam? En welke kansen biedt de opleiding de modebranche? “Een meester coupeur kan dankzij zijn of haar kennis en vakmanschap overal ter wereld aan de slag. Amsterdam kan hierin een voorloper zijn. Voor de stad is de opleiding een belangrijke impuls voor de creatieve industrie. In ons pand in de Baarsjes is ruimte beschikbaar waar ontwerpers ateliers kunnen huren. Hierdoor ontstaat een levendige samenwerking tussen ontwerpers en de (meester-)coupeurs in opleiding. Zo wordt de traditie van meestergezel (waarbij de leerling meeloopt

“Als details in een kostuum verwerkt worden, zie je ze niet. Als je ze weg laat, ontbreken ze!” Robby Duiveman (Directeur kostuums / kap & grime van Het Muziektheater)

Opleidingsaanbod Meesteropleiding Coupeur biedt naast de drie jaar durende voltijdopleiding ook een tweejarige deeltijdopleiding aan die opleidt tot het beroep en niveau van Gezel A. Ook worden er diverse workshops, masterclasses en cursussen gegeven. Het opleidingsaanbod wordt regelmatig uitgebreid. Zie voor meer informatie www.meesteropleidingcoupeur.nl.

Toelatingseisen Om toegelaten te worden op de opleiding dien je te beschikken over voldoende basiskennis van het kleermakersvak, in vaktermen ‘gezelniveau’. Om dit te bepalen moet iedere toekomstige student een toelatingsassessment maken dat bestaat uit een portfoliogesprek (iedere kandidaat moet eigen werk kunnen tonen) en een proefweek op het atelier van de opleiding. Daarnaast speelt motivatie om de opleiding te volgen ook een grote rol. Mocht een student niet over het ‘gezelniveau’ beschikken is er de mogelijkheid de opleiding Voorbereidend jaar te volgen.

16

sep - nov 2011 Modint Time

met de ‘meester’) in een nieuw jasje gestoken. De kansen voor de modebranche liggen vooral in (bij-) scholing voor de werknemers, samenwerken door o.a. opdrachten te verstrekken en bovenal het ambacht voor de toekomst veilig te stellen”, aldus Sakkers. Wat is je boodschap voor de leden van MODINT? Sakkers reageert: “De modebranche krijgt weer de kans om gebruik te maken van de kennis van kwalitatief hoog opgeleide (meester-)coupeurs. Want oog voor detail, de perfecte pasvorm en een goedgemaakt kledingstuk zijn de basis voor een collectie. Wij zien de samenwerking met de modebranche als noodzakelijk en staan open voor input vanuit de branche zodat we de Meesteropleiding Coupeur kunnen blijven ontwikkelen”.


Modint Time sep - nov 2011

17


Beeld: Best Wool

“Reserveer 1 december 2011 alvast in uw agenda voor slotmanifestatie Routekaarten Tapijt en Textiel 2030�

18

sep - nov 2011 Modint Time


VNTF en VTN zijn bezig met het opstellen van routekaart

Meer synergie tussen Routekaarten Tapijt- en Textielindustrie

De tapijtindustrie (ledengroepering VNTF) evenals de textielindustrie (ledengroepering VTN) zijn al langere tijd bezig met het opstellen van een zogenaamde routekaart. Er bestaan veel raakvlakken tussen de textiel-, brei- en tapijtindustrie. Bij elkaar aanschuiven, samenwerken en elkaar versterken is daarom van belang. We staan voor de laatste maanden van het opstellen van de Routekaarten Tapijt en Textiel 2030. Met de slotmanifestatie 1 december a.s. - reserveer deze datum alvast in uw agenda - ronden we het opstellen van de Routekaarten af en klinkt het startschot voor de implementatie. De komende periode gaan we de twee trajecten maximaal in elkaar vervlechten. Dat betekent niet alleen bij elkaars bijeenkomsten aanschuiven, maar vooral ook daar waar mogelijk gezamenlijk optrekken in het opbouwen van een sterk innovatienetwerk en indien mogelijk inhoudelijk samenwerken. Dat begint met het matchen van de kennis die nu wordt opgedaan in de Productie & Keten expertonderzoeken.

Expertatelier Innovatiekracht op 18 oktober a.s. Het matchen van kennis en hoe innovatie aan te pakken komt centraal te staan in een gezamenlijk Expertatelier Innovatiekracht op 18 oktober. Ter voorbereiding van de slotmanifestatie 1 december gaan we tijdens dit expertatelier met innovatie-experts en kennisinstituten bespreken hoe we kunnen samenwerken om de implementatie van de Routekaarten optimaal in te zetten. Gebundelde Textiel en Tapijt Routekaart onderwerpen en activiteiten maakt het voor samenwerkingspartners nog interessanter om te participeren.

Auteur: Redactie Info: Patric Hanselman, Jef Wintermans, Peter Koppert T: 030-2320900 E: hanselman@modint.nl wintermans@modint.nl koppert@modint.nl

Een routekaart brengt de strategisch belangrijke ontwikkelingen en kansen op de wat langere termijn (10-20 jaar) voor de sector in kaart. Energiebesparing en duurzaamheid vormen de leidraad die zich vertaalt in concrete stappen op het gebied van innovatie en productmarkt combinaties. Een sector-routekaart richt zich op samenwerking binnen de sector en de keten. Van daaruit kunnen bedrijven hun eigen productinnovaties realiseren. EZ financiert het opstellen van een routekaart in het kader van door de sector ondertekende energiebesparingafspraken (MJA3).

Modint Time sep - nov 2011

19


Rubriek ‘Aan het woord’

Samenwerking tussen leverancier en retailer: Uiteindelijk is het beter om een taart te delen, dan te ruziën om een koekje In deze rubriek komt u letterlijk aan het woord. Via een stelling die wij plaatsen op de MODINT groep op LinkedIn en onze Facebook pagina vragen wij om uw reactie op een actueel thema. Wilt u ook ‘aan het woord’ meldt u dan aan op de LinkedIn of Facebook en discussieer de volgende keer mee.

Rens Tap (consultancy marketing, MODINT) “Het traditionele rolmodel tussen leverancier en retailer is dood. Er komt nu een merkbare verandering in de samenwerking in de keten. De consument neemt de regie. Vaste posities van leverancier en retail verschuiven. Overaanbod, kosten stijgingen en inefficiëntie dwingt de keten tot een betere afstemming van assortimenten, processen en klantbenadering. Samenwerken in de keten is een must: de verwachtingen worden beter afgestemd en processen beter gemanaged. De basis voor duurzame samenwerking ligt in een vertrouwensband die is gebaseerd op een professionele communicatie en het delen van informatie. CBW-Mitex en MODINT maken samen een checklist waarin de punten waarop samenwerking effectief is, op

een rij worden gezet. Dit document, dat ‘Smart Business Model’ (SBM) gaat heten, is een hulpmiddel om processen in kaart te brengen en prioriteiten te stellen bij te nemen stappen. Het geeft ook inzage in voorbeelden van modellen die marktpartijen al hanteren: afspraken die in de praktijk al werken op het gebied van omzetdoelstelling en aantallen, aanvulling en terugnemen, afprijzen en marge, presentatie en marketing, enzovoorts. Communiceren, vertrouwen en willen delen: Ondernemen in een multi-brand omgeving is vooral heel goed communiceren en vertrouwen opbouwen. En het belangrijkste: willen delen. Het willen delen van informatie en marge als het goed gaat, maar ook in de ellende als het tegenzit. Uiteindelijk is het beter om een taart te delen, dan te ruziën om een koekje.”

Er vindt een verschuiving plaats van productgerichte gedachte naar samenwerken aan de juiste perceptie bij de consument! Ook structureel implementeren wij categorymanagement in de NON-food, terwijl deze ketengedachte tot voor kort alleen goed merkbaar was in de foodsector!”

20

sep - nov 2011 Modint Time

Beeld: Huisman Tricots

Nancy van Kleef & Jacky Michels (eigenaren / formulespecialisten, SOS Retail) “Mooie ontwikkelingen zien wij momenteel gebeuren betreffende dit onderwerp! Binnen de retail krijgen wij nu ook veel opdrachten van leveranciers die zich meer in willen leven in de formulegedachte van de retailer en zijn klanten.


Beeld: ID Hats

Hein Storm van Leeuwen (directeur, Klangrede) “Hoewel veel detaillisten al bezig zijn de samenwerking op te zoeken en bij de leveranciers ook steeds meer langs deze lijnen wordt gedacht kan het zeker geen kwaad als CBW-Mitex, MODINT en de retailorganisaties de samenwerking actiever opzoeken en bemiddelen. We moeten ons realiseren dat tussen leverancier en detaillist zowel een belangenverstrengeling als een belangenconflict ligt en beide “partijen” dus niet altijd langs dezelfde lijnen (kunnen) denken. We zullen wel moeten. Door de tegenvallende omzetten en de steeds scherper wordende strijd tussen webwinkels onderling en webwinkels/stenen winkels wordt het steeds belangrijker de grootste gemene deler op te zoeken. Juist voor de leverancier zal dit gelden. Deze heeft natuurlijk veel liever dat afspraken en samenwerking collectief gaat. Ook voor de (georganiseerde) detaillist is dit eenvoudig, de retailorganisatie maakt de afspraken en de detaillist plukt de vruchten. CBW-Mitex en MODINT kunnen en moeten hier leidend zijn.”

Jan Mulder (directeur, Setterhouse B.V.) “Een voorbeeld van goede samenwerking, wat in een eventueel aangepaste vorm navolging verdient: Zantman modegroep brengt het merk. Enelle (www.enelle.nl) op de markt. Dit wordt via een dealernetwerk, maar ook via een eigen webshop van .Enelle verkocht. Op basis van postcodesegmentering ontvangt de dealer (detaillist) het dichtst in de buurt van de webshop-klant een provisie van 20%.

Beeld: Westbrook

Mijn voorkeur zou er naar uitgaan het artikel niet rechtstreeks naar de klant op te sturen, maar naar de betreffende winkelier en het daar laten afhalen. Dit voorkomt gezeur met 14 dagen retourrecht en geeft daarnaast kansen op “bijverkoop”. Bovendien kan de klant dan gebruik maken van de vakkennis van de detaillist op het gebied van pasvorm, eventuele verandering, combinatie-adviezen enzovoorts. Dit lijkt mij in ieder geval een goede vorm van “kruisbestuiving”. Zeker als in een later stadium in de winkels ook internetzuilen komen, waarop deze collecties bekeken en rechtstreeks besteld kunnen worden.”

Modint Time sep - nov 2011

21


Verzuim kost geld

Totaalaanpak voor verzuim door nauwe samenwerking tussen MODINT Arbo en MODINT Verzekeringsdienst Verzuim kost geld. En tijd. Als u dit nu steekt in het runnen van uw onderneming, dan zorgen wij ervoor dat ziekte en verzuim efficiënt en serieus wordt opgepakt. Want op boetes van het UWV zit u natuurlijk niet te wachten. biedt MODINT Arbo u ondersteuning op het gebied van verzuimbegeleiding. Poortwachter Proof dus! Ziekteverzuimverzekering = lage premie! Als u geen ziekteverzuimverzekering afsluit, betaalt u het loon in de eerste twee ziektejaren zelf. Het is dus verstandig om een ziekteverzuimverzekering af te sluiten. De verzuimaanpak van MODINT Arbo sluit naadloos aan op de verzuimverzekeringen die MODINT Verzekeringsdienst aanbiedt, en

Auteur: Redactie Info: MODINT Arbo / MODINT Verzekeringsdienst T: 0346-590767 / 010-2884970 E: sales@modintarbo.nl / wilco.van.der.burgh@schoutenzekerheid.nl

tezamen zorgen zij voor een optimale samenwerking tussen de arbodienstverlening en de verzekeraar. Hierdoor hoeft u een medewerker maar op één plek ziek of hersteld te melden en profiteert u ook nog eens van een lage premie en automatisch maandelijkse schade uitkeringen!

Beeld: Best Wool

Verzuimaanpak Met de Verzuimaanpak ondersteunt MODINT Arbo u bij verzuim in uw bedrijf. Een online programma ondersteunt u bij het gehele proces rondom ziekte en verzuim. U krijgt ondersteuning van een vast contactpersoon met branchespecifieke kennis die op werkdagen de hele dag bereikbaar is. Daarnaast krijgt u bij het ziekmelden van uw medewerker in het Verzuimloket automatisch de juiste formulieren toegestuurd. Zo weet u tijdig wat u moet doen en wanneer u dit moet doen. Bovendien

22

sep - nov 2011 Modint Time


Voor eindgebruikers zal de wijziging vooral visueel gevolgen hebben; de site waar klanten tot nu toe de meldingen hebben doorgegeven zal er anders uit zien en anders in gebruik zijn. Klanten zullen op de internetsite niet alleen maar personeelsmutaties, ziek- en herstelmeldingen door kunnen geven, maar kunt u ook zelf verzuimrapporten genereren die men tijdens de bedrijfsvoering kan gebruiken. Voordelen voor klanten: • Online verzuimdossier, voorzien van alle terugkoppelingen van de bedrijfsarts en overige documenten die in het dossier zijn opgesteld • Beschikking over een statistieken generator, waarmee klanten zelf verzuimrapporten aan kunnen maken per periode of op specifieke kenmerken, zoals Top 10 verzuimers, Top 10 niet-verzuimers, Top 10 verzuimredenen, verzuimcategorie, duur van het verzuim, etc. • Direct melden aan het UWV bij vangnetsituaties, benodigde UWV formulieren direct op de site invullen • Onze huidige dienstverlening kan eventueel aan specifieke wensen worden aangepast en wij kunnen op verzoek signaleringen invoeren die men wenselijk acht • De meeste verzekeraars kunnen de benodigde verzuimrapporten met

een speciale inlog zelf downloaden van onze site • Het systeem is minder foutgevoelig dan het huidige systeem Wel of geen ziekteverzuimverzekering? MODINT Verzekeringsdienst maakt zich sterk voor lage tarieven en gunstige voorwaarden voor MODINT-leden. De gecombineerde efficiënte aanpak van MODINT Arbo en MODINT Verzekeringsdienst zorgt voor lagere kosten voor de verzekeraar en deelnemer waardoor u profiteert van lage verzekeringspremies. • Bent u niet verzekerd? Dan betaalt u het loon van de zieke medewerker voor zowel het eerste als het tweede jaar door. • Bent u elders verzekerd? Dan profiteert u niet van de lage tarieven en gunstige voorwaarden van de totaal aanpak voor verzuim van MODINT Verzekeringsdienst en MODINT Arbo. Neem voor vrijblijvend advies contact op met MODINT Verzekeringsdienst / MODINT Arbo. Op www.modintverzekeringsdienst.nl vindt u ook meer informatie. Tevens kunt u zich hier aanmelden voor deelname aan MODINT Arbo. Beeld: Genti

Nieuw verzuimsysteem MODINT Arbo is sinds 1 oktober jl gebruik gaan maken van een ander verzuimsysteem. Dit systeem biedt meer mogelijkheden om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Het systeem is uiterst flexibel waardoor de persoonlijke wensen van klanten voor de verzuimbegeleiding van medewerkers hierin kunnen verwerken.

Modint Time sep - nov 2011

23


Agenda en beurskalender

Overzicht van belangrijke data Agenda Datum Titel 22-9 Seminar Productie & Keten 28-9/29-9 Reis naar Portugese modebeurs Modtissimo De MODTISSIMO vindt plaats op 28 en 29 september a.s. in Porto en is de enige Portugese beurs waar fabrikanten van stoffen samen met kledingproducenten exposeren. Ideaal voor diegene die een aantrekkelijke productiefaciliteit zoekt. U kunt dus uw stoffen en accessoires uitzoeken en tegelijkertijd een afspraak maken met de confectionair. 29-9 Young Carpets Professional 6-10 MODINT Golftoernooi 27-10 Seminar Sourcing Op 27 oktober 2011 organiseert MODINT wederom een seminar over sourcing. De voertaal zal Engels zijn. Welke landen zijn in 2011/2012 ‘hot’ en welke ‘not’? In deze bijeenkomst laten wij experts en ervaringsdeskundigen aan het woord, ontkrachten wij de geruchten en de mooie verhalen en vertellen wij hoe het echt zit met sourcing in 2011/2012! 11-11 CSR Congres Op de dag van de duurzaamheid organiseert MODINT in samenwerking met CBW-Mitex en VGT een inspirerend CSR congres. 6-12/8-12 Inkoopmissie Turkije Menig kledingbedrijf oriënteert zich momenteel op nieuwe (alternatieve) productielanden voor de korte dan wel middellange termijn. Vooral bedrijven die in China produceren worden geconfronteerd met onzekerheid over leveringen, toekomstige prijzen e.d. en zoeken naar alternatieven. MODINT ondersteunt haar leden in dit afwegingsproces via workshops, individuele begeleiding en samenwerking met partners zoals het CBI en zusterorganisaties in het buitenland. 8-12 Sizing, de perfecte fit! Er zijn veel ontwikkelingen gaande op het gebied van maatvoering. Maar wat is de juiste fit, zeker bij internationale retail? Kom naar deze workshop om het antwoord op deze vraag te horen. 8-12 Bijeenkomst “Child Safety Workshop” Productwetgeving, vooral op het gebied van veiligheid, is voor leveranciers van kinderkleding heel belangrijk. MODINT is in Nederland hét kenniscentra voor productwetgeving kinderkleding en na het bijwonen van deze workshop bent u op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen.

Beurzen oktober 2011 Women’s Collectieve beursdag Interselection Work in Fashion Texbridge Instanbul Textilia Institute Young Fashion Week Fabric Source Filo Baltic Textile + Leather

24

sep - nov 2011 Modint Time

01-10/03-10 03-10 04-10/06-10 05-10 06-10/08-10 08-10 10-10/14-10 11-10/12-10 12-10/13-10 13-10/15-10

Parijs (FR) Utrecht (NL) Parijs (FR) Almere (NL) Istanbul (TUR) Almere (NL) Almere (NL) Almere (NL) Milaan (IT) Vlinius (LIT)

dames juwelen en sieraden heren- dames- kindermode carrierebeurs Fashion United textielindustrie workshop Textilia ism GfK inkoopweek (oa Cecil, StreetOne, One Touch) Nieuwe collectie modestoffen leer


A + A 2011 Muoti - Helsinki Intern. Fashion Fair Dutch Design Week Meesterlijk Collectieve beursdag Marathonmall

D端sseldorf (D) Helsinki (FIN)

show modestijlen

Eindhoven (NL) Eindhoven (NL) Utrecht (NL) Frankfurt (D)

lezingen workshops en seminars enz. sieraden, textiel, mode-accessoires juwelen en sieraden Sportartikelen voor de marathon

Utrecht (NL) Almere (NL) Munich (D) Cannes Cedex (FR) Annecy-Le-Vieux (FR) Milaan (IT) Utrecht (NL) Parijs (FR)

juwelen en sieraden inkoopweek (oa Cecil, StreetOne, One Touch) sportkleding badmode en lingerie sportkleding mode juwelen en sieraden jeans

Birmingham (ENG) Almere (NL) Almere (NL)

modeshow inkoopweek (oa Cecil, StreetOne, One Touch) workshop Textilia ism GfK

M端nchen (D) Florence (IT) Frankfurt (D) Hannover (D) Riva del Garda (IT) Amsterdam (NL) Berlijn (D) Berlijn (D) Berlijn (D) Florence (IT) Valencia (SP) Parijs (FR) Parijs (FR) Parijs (FR)

Woningtextiel herenmode textiel vloerbedekking schoenen vakbeurs voor kinderen progressieve, eigentijdse kledingcultuur dames- herenmode, schoenen en accessoires streatwear, sneake, mode en boardsport

22-01/25-01

Amsterdam (NL) Birmingham (ENG)

Algemeen vloeren

25-01/29-01

Amsterdam (NL)

catwalk, mode-evenementen, tentoonstellingen

25-01/27-01

Florence (IT) Barcelona (SP) Hofheim (D) London (ENG) Parijs (FR) Lyon (FR)

textielindustrie ontmoetingsplaats, recreatie- ontspannigsfac. textiel kinderkleding, speelgoed, schoenen en accessoires juwelen sieraden

18-10/20-10 21-10/23-10 22-10/30-10 22-10/30-10 24-10 28-10/30-10

november 2011 Collectieve Beursdag Young Fashion Week Performance Days Mare di Moda Performance Days Modaprima71 Collectieve Beursdag Premiere Vision Denim

07-11 07-11/11-11 21-11/22-11 23-11/25-11 24-11/25-11 26-11/28-11 28-11 30-11/01-12

december 2011 Clothes Show Live Young Fashion Week Textilia Institute

02-12/17-12 05-12/09-12 12-12

januari 2012 Trendset summer Pitti Immagine Uomo Heimtextil Domotex Exporivaschuh Kleine Fabriek Bread & Butter Premium Bright Pitti Bimbo 74 FIMI Maison & Objet Interfiliere Paris Salon International de La Lingerie Modefabriek National Floorshow Harrowgate Amsterdam International Fashion Week Pitti Immagine Filati The Brandery Innatex Bubble London Orhopa Print OR

06-01/08-01 10-01/13-01 11-01/14-01 14-01/17-01 14-01/17-01 15-01/16-01 18-01/20-01 18-01/20-01 19-01/21-01 19-01/21-01 20-01/23-01 20-01/24-01 21-01/23-01 21-01/23-01 22-01/23-01

25-01/27-01 28-01/30-01 29-01/30-01 29-01/31-01 29-01/31-01

kindermode homedecoration Lingerie & Beachwear lingerie

Modint Time sep - nov 2011

25


MODINT breidt dienstverlening uit

Verhoogde kantongrens betekent lagere incassokosten. Op 1 juli 2011 is de kantonrechtergrens verhoogd van 5.000 tot 25.000 euro. Dit betekent dat u voortaan geen advocaat meer nodig heeft voor incassozaken tot die grens, en dat scheelt nogal wat in juridische kosten. Wat houdt de kantonrechtergrens in? De kantonrechter houdt zich bezig met kleine geschillen over huurzaken, geldvorderingen (incasso’s), arbeidsrechtelijke zaken en een aantal familierechtelijke aangelegenheden en verkeersovertredingen. Als u voor de kantonrechter moet verschijnen heeft u geen advocaat nodig. Zaken daarboven moeten bij de (arrondissements)rechtbank worden aangebracht en daarvoor is wel een advocaat nodig. Naast de besparing op advocaatkosten zijn de griffiekosten bij het kantongerecht lager dan bij de rechtbank. Incassoprocedure goedkoper Het voeren van een juridische incassoprocedure, kan nu dus goedkoper worden. Wanneer het uzelf aan juridische kennis ontbreekt, schakelt u het incassobureau met juridisch medewerkers

26

sep - nov 2011 Modint Time

voortaan sneller in, maar bedenk daarbij wel dat er goede kwaliteit in huis is.

Auteur: Frans van der Hoorn Info: Harald Von Poppe, afdeling CC&C T: 030-2320970 E: vonpoppe@modint.nl

Aanzienlijke verhoging griffierecht Tegenover deze verruiming, die voor u op termijn tot een kostenbesparing zou kunnen gaan leiden, staat de onlangs ingevoerde wijziging van het griffierecht voor civiele zaken. Deze laatste wijziging heeft ertoe geleid dat in een aantal gevallen procederen voor u als ondernemer aanzienlijk duurder is geworden. Voor eenmanszaken is ook niet langer het tarief voor natuurlijke personen van toepassing, en het buitengerechtelijke incassotraject zal hierdoor nog belangrijker worden in het kader van voorkoming van gerechtelijke kosten.

wordt bij MODINT al betaald voordat de juridische fase in beeld komt. Goede leverings- en betalingsvoorwaarden en kredietinformaties bieden een preventief concept tegen non-betaling, zeker in deze moeilijke economische tijden. Deze wetswijziging maakt nu ook de drempel lager om tot juridische incasso over te gaan met eigen juristen tegen lagere kosten. Zelfstandige incassoadvocaten en deurwaarders zullen het moeilijk gaan krijgen om goede kwaliteit tegen lagere prijs te blijven bieden in procedures die hogere griffiekosten met zich mee brengen.

MODINT branche creditmanagement concept Deze wetswijziging versterkt het branche creditmanagement concept van MODINT, dat met name gericht is op een afhandeling in minnelijke fase en daarnaast begeleiding van eigen voor de branche gespecialiseerde incassojuristen. Het merendeel van aangemelde vorderingen

Samengevat stelt deze wijziging MODINT in staat haar dienstverlening uit te breiden c.q. aan te passen, met als doel de service naar haar leden te intensiveren. Met MODINT Incasso heeft u nu uw eigen advocaat in huis, ook in Duitsland via MODINT GmbH.


Colofon MODINT Time is een magazine van MODINT, de 0ndernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel. Niets uit de MODINT Time mag worden overgenomen zonder toestemming van de afdeling Communicatie van MODINT. Voor vragen, meer informatie of advertentiemogelijkheden kunt u terecht bij MODINT, afdeling Communicatie via telefoonnummer (030) 2320906 of per e-mail wiegman@modint.nl Verschijningsfrequentie: 4 keer per jaar Oplage: 3.250 stuks Redactie: Communicatie MODINT Eindredactie: Erik Nep Fotografie: MODINT leden Fotografie Cover: Arma Leder, Vadain, Damo Fashion, Edel Tapijt Vormgeving: Adrichem reclame & evenementen Drukwerk: Sauterelle B.V.

Beeld: Rinos

De MODINT Time wordt verzonden in transparante bio-verzendfolie, wat geschikt is als GFT-afval. U kunt het herkennen aan het groene kiemplant logo. Deze MODINT Time is gedrukt op FSC papier. Het FSC-keurmerk geeft de zekerheid dat de grondstof voor het papier afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen.

Modint Time sep - nov 2011

27


One-stop-shopping Heroriëntatie in logistiek en/of transport door aangekondigde prijsverhogingen door dienstverleners? MODINT Logistiek kan u hierbij adviseren en alternatieven aandragen! Portfolio MODINT Logistiek: • Express vervoer • Pakketdistributie binnenland en buitenland • Zee- en luchtvracht • Inkoop verpakkingsmateriaal • Warehousing; pick & pack • Consolideren monsterzendingen • Supply Chain Management ICT oplossing • Europees wegtransport; import en export • Logistiek advies

Neem contact met ons op: info@modintlogistiek.nl of T: +31 (0)6 46483311

MODINT Time 21  
MODINT Time 21  

MODINT Time 21 september - november 2011

Advertisement