Modern Prinsenbeek 35-36 2020

Page 1

MODERN MODERN Prinsenbeek Prinsenbeek

Week 35-36| 48e jaargang | 26 augustus 2020 | oplage: 5400 ex | pagina’s 12

Beste lezers i.v.m. de zomer periode zal Modern Prinsenbeek in WEEK 36 NIET uitkomen.

Abonneer je nu gratis op / www.modernprinsenbeek.nl aanmelden het en ontvang elke week als eerste in lad ekb vernieuwde online we uw mailbox.

Opening Herman Dirvenpark Op zondag 6 september om 14.00 uur zal het straatnaambordje van het Herman Dirvenpark feestelijk worden onthuld. Lees verder op pagina 2

Advocatenkantoor

Lees onze column op pagina 6 www.schovers.nl

www.modernprinsenbeek.nl | volg ons op facebook


colofon vervolg voorpagina Modern Prinsenbeek is een informatieblad voor inwoners van Prinsenbeek en wordt wekelijks gratis huis-aan-huis bezorgd.

Aanleveren

Het aanleveren van tekst, advertenties en zoekertjes kan tot maandag 10.00 uur. Alleen via e-mail: info@modernprinsenbeek.nl Voor advertenties gelden vaste tarieven. Verenigingen kunnen gratis tot maximaal 1000 karakters aanleveren.

Ingezonden stukken

De redactie is niet verant­woordelijk voor de inhoud van door derden aangele­verde ingezonden stukken

Voorpagina

De tekst van het voorpagina-artikel wordt verzorgd door de Beekse redactie Tafel (Mirjam Bredius – Hoogendam) en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Modern Prinsenbeek. U kunt contact opnemen via: mirjam.bredius@gmail.com.

Uitgave

Modern Prinsenbeek Belder 38 , 4704 RK Roosendaal Tel. 076 - 541 70 71 info@modernprinsenbeek.nl Facebook Volg ons op onze facebookpagina! Niets uit deze uitgave mag worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Oproep:

or de voorHeeft u een leuk idee vo enbeek of pagina van Modern Prins k verhaal kent u iemand die een leu vrijwilliger die weet te vertellen of een uw email aandacht verdient, stuur ail.com gm naar: mirjam.bredius@

MODERN pagina 2 Prinsenbeek

Op zondag 6 september om 14.00 uur zal het straatnaambordje van het Herman Dirvenpark feestelijk worden onthuld. door Mirjam Bredius-Hoogendam

Op voorstel van Heemkundekring Op de Beek is voor het terrein van het oude Hagedonk, waar onlangs het nieuwe wooncomplex Koningslinde werd opgeleverd, de straatnaam ‘Herman Dirvenpark’ gekozen. De datum van de onthulling is 6 september, omdat dat de geboortedag van de bekende Bekenaar Herman Dirven is. Hij zou die zondag 86 jaar geworden zijn. Herman Dirven werd geboren op 6 september 1934. De wat oudere Bekenaren kennen hem nog wel en hebben misschien zijn boek ’55 jaar zelfstandig Prinsenbeek’ in de kast staan, dat hij schreef in opdracht van het gemeentebestuur Prinsenbeek en dat op 29 december 1996 aan alle inwoners werd aangeboden, vlak voor het dorp zijn onafhankelijkheid verloor. Dirven was historicus, kende de geschiedenis van Prinsenbeek als geen ander en heeft tijdens zijn korte leven veel voor Prinsenbeek gedaan. Zo is hij oprichter en mede-grondlegger van het Beekse Carnaval, samen met zijn maat Theo Schipper. Hij bracht veel ideeën in en legde een stevige basis voor de BAK. De lijst van zaken waar hij zich voor inzette is lang. Enkele voorbeelden: toen het Oranjecomité in 1970 wegviel, regelde Dirven dat er toch een Oranjefeest kon worden georganiseerd, omdat hij meende dat er een Oranjefeest moest komen, zeker voor de Beekse kinderen. Eind jaren zeventig zorgde hij ervoor, samen met de Werkgroep Haagse Beemden en diverse instanties die de financiën op zich namen, dat het theekoepeltje aan de Leursebaan werd opgeknapt. Ook was hij de drijvende kracht achter de heropening van Zwembad De Kuil in 1971 (aanvankelijk gesloten doordat het op de snelweg steeds drukker werd). In 1970 werd Herman lid van de gemeenteraad, hij richtte de plaatselijke VVD op en was van 1982 tot 1990 wethouder namens deze partij. Hij deed verschillende voorstellen voor Beekse straatnamen. Schrijven kon hij ook. Niet alleen voor De Gertru-

disklok, later de Modern Prinsenbeek. Samen met Kees Nagelkerke richtte hij de Beekse Redactie Tafel op. Van hem kwam ook het idee voor de Modern Prinsenbeek. Hij schreef verhalen voor de rubrieken ‘Kent u Prinsenbeek’ en ‘Beeks Eigen’. Daarnaast verschenen er verschillende boeken van zijn hand, waaronder ‘Hage, geschiedenis van Princenhage en Prinsenbeek’, ‘Elf jaar Karnaval in Prinsenbeek’ (1977), ‘100 jaar Amor Musae (1988), ‘200 jaar parochie Prinsenbeek’ (1996) en ‘Prinsenbeek in oude ansichten’, dat verscheen in twee delen. Herman Dirven stierf onverwacht op 17 september 1999. Meer dan twintig jaar na zijn dood wordt hij eindelijk geëerd met een straatnaam. Er was nog wat discussie over het onderschrift van het bordje: oprichter carnaval, historicus of oud-wethouder. Het wordt ‘historicus’, aldus Ad van Melis, voorzitter van de Heemkundekring. De eigenaren van de wooncomplexen Woonzorg Nederland en ASR Real Estate zijn betrokken bij de onthulling van het straatnaambord, dat met enig ceremonieel gepaard zal gaan. Om 14.00 uur zal Ad van Melis een welkomstwoord uitspreken. Tien minuutjes later draagt Kees Nagelkerke een gedicht voor. Om 14.20 uur volgt een toespraak van Joep Dirven namens de familie Dirven, waarna het straatnaambord onthuld zal worden door Hermans weduwe Toos en kinderen en kleinkinderen. Het geheel wordt muzikaal omlijst door Blaaskapel TTT. Alle bewoners van de beide appartementengebouwen en de woningen van het Luttelhof (aanpalende straat) kunnen hierbij aanwezig te zijn, alsmede het BAK-bestuur en verdere genodigden. Met dank aan Kees Nagelkerke voor het aanleveren van informatie over Herman Dirven.

MODERN Prinsenbeek


kerkdiensten Er is kinderopvang (crèche) voor de allerkleinsten tot 2½ jaar. Voorts zijn er kindergroepen voor verschillende leeftijdsgroepen en hebben hun eigen programma. Ook de tieners hebben om de 14 dagen een eigen tienerdienst.

Protestantse Kerk Het Kruispunt Protestantse Kerk Het Kruispunt Harmonielaan 24 | 4841 VL Prinsenbeek info@hetkruispunt.org | www.hetkruispunt.org Welkom in de kerk en online! In Het Kruispunt is er op zondag 30 augustus om half 11 een korte viering met luistermuziek. Deze viering wordt geleid door Drs. A.D. Noordam uit Dordrecht. Zondag 6 september: Startzondag ‘Start het goede leven! ‘ We starten om 10.30 uur in Het kruispunt met een korte, inspirerende viering geleid door Evelyn Quaak-Kloet. Daarna gaan we in kleine kring, groepjes van maximaal 6 personen, in de tuin bij iemand napraten. U kunt zich daarvoor opgeven door een mailtje te sturen naar pastor@hetkruispunt.org. U bent deze diensten welkom in de kerk of online via www.kerkdienstgemist.nl. Voor de kinderen van de basisschool is er weer nevendienst en de allerkleinsten zijn welkom bij de crèche. Vanaf donderdag 10 september is er in Het Kruispunt wekelijks een aanloopmorgen van 9.30 – 11.30 uur. Hierbij kun je een ander ontmoeten bij een kop koffie of thee.

Kantoor: Voorerf 23, 4824 GM Breda 076-5717575 Zondagse diensten: 11.00 uur Graaf Engelbrecht College Ganzerik 3 te Breda Zondagse diensten: 30 augustus: Dienst Spreker: Richard Klomp Wat is Jefta? Jefta is een kerk van evangelische christenen uit Breda en omstreken. Het zijn mensen van allerlei leeftijden en achtergronden, die willen werken aan een persoonlijke relatie met God en een goe-de verstandhouding met de mensen om hen heen. Zondagse diensten De zondagse diensten vinden plaats om 11.00 uur in het Graaf Engelbrecht College, Ganzerik 3 te Breda (wijk: Haagse Beemden) De diensten zijn gevarieerd en laagdrempelig; ze staan open voor iedereen, natuurlijk ook voor gasten. Kinderen, tieners, jongeren en volwassenen van allerlei culturen en achtergronden heb-ben binnen Jefta een plek van ontmoeting gevonden. In de eerste plaats met God, maar daar-naast ook met elkaar.

International visitors welcome Translation into English is available during Sunday services. HUISGROEPEN op diverse plaatsen in Breda Voor informatie: Jefta kantoor 076-5717575

Rooms Katholieke Kerk Prinsenbeek Pastorie: Markt 34, 4841 AC Prinsenbeek; Tel.5412231; Contactpastor voor Prinsenbeek: pastor Ben Hendriksen. Voor het maken van een afspraak met pastor Hendriksen, kunt u bellen tussen 9.00 uur en 11.30 uur. U kunt ook langskomen op het secretariaat, iedere werkdag geopend tussen 9.30 en 11.00 uur. Hier kunt u ook intenties opgeven (à € 11.00) minstens 14 dagen van tevoren. In geval van overlijden, verzoek tot ziekenzalving of ziekenzegen kunt u contact opnemen met het speciaal hiervoor ingestelde telefoonnummer: 06 14962111 Website van de parochie: www.parochiemariamagdalena.nl e-mail adres: info@parochiemariamagdalena.nl

weekend diensten Alleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112 Huisarts: Huisartsenpost Breda, tel. 076 – 52 58 500, Molengracht 21. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee.

Buiten openingstijden kunt u terecht bij: Dienstapotheek Breda, Molengracht 21. Tel. 076-5953099

Melding overledene/rouwvervoer: Van Gemert, tel. 076-5212868 24 uur per dag. Jan de Wit en Zn. Uitvaartverzorging, tel. 076-5015807 Dag en nacht bereikbaar. Zuylen uitvaartverzorging, 076-5216877 Dag en nacht bereikbaar. Yarden uitvaartverzorging, 076-5600585 24 uur per dag bereikbaar. Uitvaartonderneming Wilma van Opstal 076 - 5201799 / 06 - 51293535 24 uur per dag bereikbaar. Monuta, 0800-0230550 Dag en nacht bereikbaar. Afscheidshuys d’ Beek, Beeksestraat 5, tel.: 076 – 50 22 887 24 uur per dag bereikbaar

Verloskundigenpraktijk ”De Ooievaar” Zandoogjes 5, 4814SB Breda Tel: 076-5148142 - Fax: 076-5148184 www.verloskundigenpraktijkdeooievaar.nl

Tandartsdienst: Dienstdoende tandarts is te bereiken via een centraal telefoonnummer: 076-5209070 Boots apotheek Prinsenbeek: Openingstijden: ma t/m vr 8:00 – 17:30 uur en za van 9:00 – 12:00 Middenweg 36, Prinsenbeek. Tel: 076-5412344

Verloskundigen Praktijk Prinsenbeemden Verloskundigen Praktijk Prinsenbeemden Klaverveld 55 Prinsenbeek Tel 076 5228847 www.verloskundigenpraktijkprinsenbeemden.nl SHL-Groep www.shl-groep.nl Bloedafnamelocatie: Sporthal De Drie Linden, Heisprong 15. Openingstijden: ma t/m vr 08.00-10.30 uur Trombosedienst SRTB t. 076-5029150 e. info@srtb.nl - i. www.srtb.nl Weekenddiensten dierenartsen: Prinsenbeek: Dierenkliniek de Baronie: dierenarts 24 u per dag bereikbaar onder tel. 076-5415030.

Spreekuur volgens afspraak, aan de Dierenkliniek, Beeksestraat 60B te Prinsenbeek. Allerzorg | Kraamzorg | Breda e/o: Carla van den Oever - Regio West-Brabant 06 317 69 836 (24-uurs nr.: 06 55 773 772) carla.vandenoever@allerzorg.nl

huisartsen Middenweg 38, 4841 RR Prinsenbeek Telefoon: 076 - 5412201 ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend (zie weekenddiensten)

politie

M

P

Bel: 0900-8844 Alarm: 112 pagina 3


ZO WIL IK AFSCHEID NEMEN

OEPS, BIJNA PLAT OP MIJN GEZICHT

gratis werkboekje

uitvaartonderneming wilma van opstal www.wilmavanopstal.nl

076-5201799

Mijn boekenkasten puilen uit. Het is echt tijd om op te ruimen. Op mijn knieën zit ik voor de kast. Rondom mij heen ontstaan stapels. In gedachten krijgen ze stickers zoals ‘onderzoek boek’, ‘marketing’, ‘later’ en “Weg!!” De “Weg!!” stapel wordt steeds groter. Ik twijfel. Kan ik al die kennis echt missen? Oké, nog eens selecteren. Er ontstaan andere stapels maar “Weg!!” blijft hoog. Ik sta op en struikel. Oeps, bijna plat op mijn gezicht. Die stomme stapel is omgevallen, vlak voor mijn voeten. Een boek van “Weg!!” valt open op bladzij 64. De bladwijzer ligt bij blz. 50. Kennelijk heeft het boek tot daartoe weinig indruk op me gemaakt. Blladzij 64 gilt: “over x jaar is mijn BETERE IK 60 kilo min” en “rent mijn BETERE IK een marathon”. Tja de schrijfster stelt fikse doelen. Nou allebei niets voor mij. Maar toch, ‘ze’ triggert me met haar BETERE IK. Het roept weerstand op en ik voel spanning in mijn buik; in mijn voorhoofd verschijnen denkrimpels. HOEZO ‘BETERE IK’ Het hele internet staat vol met ‘ontdek je ware zelf’ of ‘ik help je op weg naar een betere versie van jezelf’. Hoezo is er een BETERE IK ? Waar is die ‘WARE ZELF’? Een stemmetje in mijn hoofd zegt: “Hoezo ben ik nu niet goed zoals ik ben? Ben ik een betere ik als mijn billen dunner zijn?” Trouwens, ik bedenk me dat die twijfel gewoon hoort bij mijn BESTE IK. Kan ik dat ook voelen? Ik voel twijfel, en onzekerheid. Daar heb ik gewoon geen zin in. ‘Geen zin in’ ken ik en kan ik voelen. Dat lucht op. Twijfel verandert in ‘ik ben goed zoals ik ben’. Mijn buik ontspant, terwijl de frons in mijn voorhoofd plaats maakt voor een brede glimlach om mijn mond. Ik voel energie stromen. HAAL HET ETIKET VAN DE EMOTIE AF Misschien was het goed geweest als de schrijfster het boek “Uitdaging van innerlijke vrijheid” van Wayne Dyer had gelezen. Het ligt op de stapel ‘onderzoek boek’. Zijn advies bij een gewetensvraag is: • Schenk aandacht aan de emotie. Voel. • Neem dan de beslissing dan je geen zin hebt in deze emotie. • Voel ook dit gevoel. • Haal het etiket ‘slecht’ van de emotie af. Het is gewoon een emotie. • Zie het als een energie. Observeer wat er in je gebeurt. Dit is een praktische uitvoering van de filosofie van Anna Terruwe : ‘Jij bent goed zoals je bent, om te worden die je bent op je eigen manier en in je eigen tempo’. HERKEN JE DIT? • Je bent moe van die ‘eeuwige’ twijfel. • Je bent er van overtuigd dat er een betere ik is dan je nu bent. • Je lijf staat gespannen door de onzekerheid over ‘na corona’. • Je weet niet wat je wilt nu je puber je minder nodig heeft. Dan nodig ik je uit om contact op te nemen met Vertrouwen, praktijk voor natuurgeneeskunde, stress en burn-out coaching.

R&B Schilderwerken V.O.F. Als verf meer dan kleur is

nieuwbouw, renovatie, binnen en buiten werk telefoon/fax: 076 - 8881944 info@rnb-schilderwerken.nl www.rnb-schilderwerken.nl MODERN pagina 4 Prinsenbeek

Je kunt ook mijn boek, ‘Snoer de Krokodil zijn Bek’ bestellen. Dan kun je alvast kennismaken met je altijd beste zelf. Ik presenteer ‘Snoer de Krokodil zijn Bek’ op 27 september om 14.30 uur tijdens de expositie ‘Sterke Vrouwen’ bij Galerie Culinart in De Nispenhoeve in Prinsenbeek. “Snoer de krokodil zijn bek” is een 156 pagina’s tellende paperback, voor €22,50 te koop via de website van Marlene Hanssen: https://www.praktijkvertrouwen.nl . Het is ook te bestellen als e-book. Info over de presentatie https://www.culinart.nl/sterke-vrouwen/ Contactgegevens Marlene Hanssen, auteur Vertrouwen, praktijk voor natuurgeneeskunde, stress en burn-out coaching 0631041140 | info@praktijkvertrouwen.nl


Wilt u zich inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief? Dat kan via: nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl Openingsviering kerk OLV ten Hemelopneming Prinsenbeek Zoals u wellicht al hebt kunnen zien, nadert de verbouwing van de kerk haar voltooiing.

viering. Voorganger Norbert Schnell / Ben Hendriksen Zondag 6 september 9.30u. Eucharistieviering. Voorganger Norbert Schnell/ Ben Hendriksen. Van harte welkom!

geliefden. Zo simpel, recht uit het ha een half jaar verder is Nu Jij in de wij Intenties kerken: plek vanbeide vertrouwen en dankbaarhei Antonius en Johanna Maltha-Akkermans; Pater Gabriël; overl. fam. van Eggermond-Martens; Tamis Overboom en Maria OverGeïnspireerd boom-Overtoom en voortgestuwd door

vrouw. Dinsdag 1 september om 9.00 uur: Woord-

L

en Communieviering in het Kruispunt door pastor Ben Hendriksen

Ria Bekkers bezocht Kenia bijna twin zaterdag 5 en zondag 6 september ontmoette vrouwen die hun man intenties beide er vieringen Antonius en Johanna Maltha-Akkermans, Jgt.traditi Als weduwen werden ze in de Jo en Jo van Steen-Akkermans, Piet en Rika Janssen-Kleemans, Meeuwissen eigendom vanAdrianus de familie vanende man Cornelia Meeuwissen-van Gool, Bets en Frans bruidsschat waren, die werd geërfd. van der Pol-Bastiaansen, Pater Gabriël, Toon Beerens, Jan en Cor Mathijssen-Vissers. weigerden dat perspectief voor hun Indien u bij één van de vieringen aanwezig wilt zijn, dient u zich van te voren aan te melden. Overledenen: zichzelf. Ze gingen elkaar helpen, sam Dit kan telefonisch: 076-5412231 of via mail: Zondag 30 augustus: Pater Gabriël uit Mexico; Jan Foesenek info@parochiemariamagdalena.nl. Het secreEffen om 9.30 uur: Eucharistieviering door handenarbeid leverde inkomsten op tariaat is iedere werkdag geopend van 9.00 pastor Gilbert Razon Agenda: zichzelf tegen de ervend Prinsenbeek, 23uur.: augustus 2020 verdedigden – 11.30 uur. Princenhage om 11.00 Eucharistievie1september 20.00 uur ring door pastor Gilbert Razon Woonkamer pastorie overleg met vrijwilligers succes. De weduwen zagen het belan Zaterdag 5 september 19.00u. EucharistieHuiswerkbegeleiding Sterke vrouwen vernissen onze voor hun kinderen, maar dat kost gel Keniawinkeltje in Prinsenbeek was ge In het weekend van 5 en 6 september zullen de kerkdeuren open gaan voor een feestelijke openingsviering. In verband met de te nemen maatregelen rond het Coronavirus hebben we gemeend om dit weekend 2 vieringen te houden om zo veel mogelijk mensen de gelegenheid te geven hierbij aanwezig te zijn.

Gerarduskalender: De Gerarduskalender is weer te koop op de pastorie, de kosten hiervoor zijn 8,00 euro. Kerkdienst op zondag 30 augustus 2020 In verband met de verbouwing van de kerk vindt er geen viering plaats in Prinsenbeek. U bent van harte welkom voor een viering in Effen of in Princenhage. U hoeft zich hiervoor niet meer aan te melden.

wereld met kunst weekberichten

met recht van spreken. We verhalen over onze

We zijn geen dolle mina’sambities of demonstrerende Politie district en doelen. Omringd door mooie en diversemet werkeneen van veertien kunstenaressen De Baronie feministen. We zijn vrouwen mening en met uit alle windstreken spraken drie Brabantse vrouTeam Weerijs wen over hun krachtonze en inspiratie. recht van spreken. We verhalen over ambities en doelen. Omringd door mooie enZundert diverse werken van Leny van startte na een persoonlijke Ons kantoorveertien is gevestigd kunstenaressen aan het ervaring stichting Nu Jij. Hoe kunnen we uit allede windstreken spraken Stationsplein 37, 4872 XL Etten-Leur. mensen die ernstig ziek zijn een dag verwendriede Brabantse over hun kracht en inspiratie. Het kantoor aan Hambroeklaan 3vrouwen te Breda nen, ontspanning en plezier bieden, liefst sa-

In d wo hui we lee ver gek In de Groenstraat wordt sindsdien de huiskaTientallen vrijwilligers helpen. Ria, w mer van Ria wekelijks leeggemaakt en vervan-

wordt slechts gebruikt op afspraak. De wijk- men met lotgenoten en hun geliefden. Zo simagenten voor Prinsenbeek zijn Inge Leer en Erik pel, recht uit het hart. Nu twaalf en een half jaar Jan Bosma. U kunt ons bereiken via 0900-8844 is Nupersoonlijke Jij in de wijde omtrek een plek van Leny van Zundert startte verder na een ervaring of via de mail team-weerijs@politie.nl t.a.v. de vertrouwen en dankbaarheid. gen door gekregen koopwaar. Tientallen vrijwilbetrokken wijkagent. Ook kuntNu u gebruik made stichting Jij. Hoe ligers helpen. Ria, wat een ongelooflijke energie ken van het contactformulier wijkagent via de en wat een doorzettingsvermogen toon jij. Een kunnen we mensen landelijke site: www.politie.nl met gebruik die van sterke vrouw. uw postcode. Voor het doen van een aangifte ernstig ziek zijn een dient u een afspraak te maken via 0900-8844. Waarom, vraagt Wilma Heller zich af, zien we zo Voor bepaalde zaken is het ook mogelijk om dag verwennen, ongelooflijke energie en wat eenweinig kunst van vrouwen in onze musea. Ondigitaal aangifte te doen via www.politie.nl Ook langs was ze in het Maastrichtse Bonnefanten kunt u gebruik maken van het spreekuur op d ontspanning en plezier doorzettingsvermogen toon jij. Een sterke vrouw.kunstenaars en niet meer museum. Tientallen vrijdagmorgen in de oneven weken van 09.00 dan vier vrouwen. De onbalans is groot en niet uur tot 10.00bieden, uur. U vindtliefst ons dansamen in De Zilverte aanvaarden. De liefde van vrouwen en de berk, Schoolstraat 9 te Prinsenbeek. met lotgenoten en hun schoonheid van hun ambachtelijke energie is Alarmnummer : 112 Dier in Nood: 144 Waarom, vraagt Wilma Heller af, zien we zo weinig Geïnspireerd en voortgestuwd door Leny, een zich onmiskenbaar. Wilma wil die schoonheid delen Meld misdaad anoniem: 0800-7000 sterke vrouw. doorOnlangs het pro-deo te tonen kunst van vrouwen in onze musea. was ze inin haar woning. Kunst Opsporingstiplijn: 0800-6070 is belangrijkTientallen zeker in tijden dat er grote onzehet Maastrichtse Bonnefanten museum. Geen spoed, wel politie: 0900-8844 Ria Bekkers bezocht Kenia bijna twintig jaar kerheid is in de maatschappij: Ongezondheid, en nietdie meer dan werkloosheid, anonimiteit, stress. Kunst brengt geleden enkunstenaars ontmoette er vrouwen hun man waren verloren. Als weduwen werden ze in de mensen troost en helpt in veranderingen. vier vrouwen. De onbalans is Terugblik op vernissage traditie van Kenia eigendom van de familie van groot en niet te aanvaarden. Sterke Vrouwen de man. Alsof ze een bruidsschat waren, die De Sterke liefde weduwen van vrouwen en de Prinsenbeek, 23 augustus 2020 werd geërfd. weigerden dat perspectiefschoonheid voor hun kinderen en voor zichzelf. van hun Ze gingen elkaar helpen, samen sterk, hun hanambachtelijke energie is denarbeid leverde inkomsten op de markten. onmiskenbaar. wilfamidie Ze verdedigden zichzelf tegenWilma de ervende Sterke vrouwen vernissen onze wereld met lies. Met succes. De weduwen zagen het belang schoonheid delen door het kunst van onderwijs voor hun kinderen, maar dat kost pro-deo tonen in haar geld. De start van hette Keniawinkeltje in PrinsenPrinsenbeek, 23 augustus 2020 woning. Kunst is belangrijk We zijn geen dolle mina’s of demonstrerende beek was gemaakt. feministen. We zijn vrouwen met eenonze mening en Sterke vrouwen vernissen zeker in tijden dat er grote

wereld met kunst

We zijn geen dolle mina’s of demonstrerende feministen. We zijn vrouwen met een mening en met recht van spreken. We verhalen over onze ambities en

onzekerheid is in de maatschappij: Ongezondheid, werkloosheid, anonimiteit, stress. Kunst brengt mensen troost en

pagina 5


Blijf niet langer rondlopen met uw juridische vragen. Gratis avondspreekuur; iedere maandagavond van 18.30 tot 20.30 uur. Een juridisch probleem is in een beginstadium meestal gemakkelijker en goedkoper op te lossen dan wanneer een conflict langer duurt en de verhoudingen verstoord zijn geraakt. Daarom is Schovers Advocatenkantoor in 2003 gestart met een gratis inloopspreekuur. In de loop van vele jaren is gebleken dat dit spreekuur in een grote behoefte voorziet. Zowel particulieren alsook bedrijven en instellingen kunnen bij het inloopspreekuur terecht voor vragen op uiteenlopende gebieden.

Wat kunt u verwachten van het spreekuur?

- Voor een gesprek wordt circa een half uur uitgetrokken. - Nadat uw vraag of probleem helder in beeld is gebracht zal aan u een advies gegeven worden waarmee soms de kwestie kan worden opgelost aangezien inschakeling van een advocaat niet altijd nodig is. - Indien inschakeling van een advocaat wel nodig is dan zullen uw (proces-)kansen worden ingeschat. Daarbij zal tevens een prognose gegeven worden van de daaraan verbonden kosten. Soms zal aan u een negatief advies worden gegeven. Bedenk echter dat ook een negatief advies een advies is waarmee u zich veel onnodige kosten kunt besparen. Aanmelden voor het spreekuur is niet verplicht maar kan natuurlijk wel via info@schovers.nl

Vragen buiten het spreekuur

De wijze van herstel van bouwgebreken De wet (artikel 7:759 BW) bepaalt dat de aannemer gebreken binnen een redelijke termijn moet verhelpen. Het is in beginsel aan de aannemer om de wijze van herstel van de gebreken te bepalen. Voorbeeld: stel het dak lekt op een aantal plekken. U heeft er geen vertrouwen in en u wilt een nieuw dak. De aannemer geeft aan de gebreken te kunnen herstellen door hier en daar reparaties uit te voeren. Als de aannemer er met die reparaties voor kan zorgen dat het dak duurzaam waterdicht is, zoals u op grond van de overeenkomst mag verwachten, dan kan hij daarmee volstaan. Geeft u de aannemer in dit voorbeeld geen gelegenheid tot herstel, omdat u van mening bent dat de herstelmethode niet voldoet en dit blijkt achteraf ten onrechte, dan loopt u het risico dat de aannemer niet meer hoeft te herstellen. Bij de herstelwerkzaamheden gelden twee normen, te weten; - de eisen van goed en deugdelijk werk; - de inhoud van de aannemingsovereenkomst die gesloten is.

De mogelijkheid bestaat om via onze website www.schovers.nl of via info@schovers.nl uw vragen te stellen Ook dit verplicht u tot niets. Doorgaans wordt binnen 24 uur per mail, of desgewenst per telefoon, contact met u opgenomen om uw vraag te bespreken. Uiteraard is het ook mogelijk om een afspraak te maken voor overdag.

Er bestaat geen vastomlijnde definitie van goed en deugdelijk werk. Uit rechtspraak blijkt dat de eisen van goed en deugdelijk werk gelden als een minimum kwaliteitsnorm. Zo moet voldaan worden aan de voorschriften van de overheid en de nutsbedrijven.

Rechtsbijstandverzekering

Veel omstandigheden kunnen een rol spelen. Daarbij speelt ook de redelijkheid een rol. De rechter kijkt verder naar de toegepaste bouwstoffen, de functionele aspecten en ook naar esthetische aspecten.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Indien een procedure noodzakelijk is dan hoeft u in beginsel niet zelf te betalen. We verstrekken u graag nadere informatie hierover.

Second opinion

Heeft u geen goed gevoel op de wijze waarop uw zaak wordt behandeld? In geval van een rechtsbijstandsverzekering heeft u op grond van de polisvoorwaarden het recht om aan een advocaat een second opinion aan te vragen. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar. Heeft u bijstand van een andere belangenbehartiger? Een second opinion kan u veel opleveren. Neem contact met ons op om de mogelijkheid van een second opinion te bespreken.

MODERN pagina 6 Prinsenbeek

Geen recht op herstel Er bestaat geen recht op herstel indien de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel. In een dergelijk geval moet de opdrachtgever genoegen nemen met een schadevergoeding (dit is iets ander dan een vergoeding van de herstelkosten). Voorbeeld: er is sprake van een gering esthetisch gebrek. In zo’n geval kan het onredelijk zijn om van de aannemer te verlangen dat hij dit herstelt. De kosten van herstel wegen dan niet op tegen het geringe nadeel dat de opdrachtgever heeft.


Modern Prinsenbeek online is in een nieuw jasje gestoken!

Wij zijn 24 uur per dag 7 dagen in de week bereikbaar op tel. 076-50 22 887

Jan Reedijk uitvaartverzorging Bij ieder afscheid word een herinnering geboren

www.reedijkuitvaart.nl | Tel.: 076-50 22 887

Afscheidshuys d’ Beek | Beeksestraat 5 - Prinsenbeek | info@reedijkuitvaart.nl

Nieuwsgierig? Abonneer je nu gratis op www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden en ontvang elke week als eerste het vernieuwde online weekblad van Prinsenbeek in uw mailbox.

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden

Voor al uw Sneltransport binnen geheel Europa!

Koeriers Service Roosendaal B.V.

www.ksr.nu • Tel: +31 (0)165 39 70 34 pagina 7


Afscheidshuys d’ Beek!

Wilma “verniste” tot slot alle kunstenaressen in de expositie “Sterke Vrouwen” met een krachtige samenvatting en vroeg alle gasten -corona-verantwoord- in dialoog te treden en met haar te genieten van alle kunst en van de kunstenaressen.

Lichtjesavond op 2 november 2020. In aansluiting op de Allerzielenviering op maandag 2 november organiseren wij als lokale uitvaartonderneming een lichtjesavond op de R.K. begraafplaats aan de Markt in Prinsenbeek. We organiseren deze avond in overleg met pastor Ben Hendriksen van de parochie O.L.Vrouw ten Hemelopneming in Prinsenbeek.

Florianne Spijkers zong tussen die andere kunstwerken de juiste toon. Begeleidt door haar vader Anton liet ze haar schitterende stem klinken in de Vlaamse schuur van De Nispenhoeve. Een jong talent, een jonge en sterke vrouw voor wie we de deuren graag openen. Jong talent moeten we kansen geven. Florianne Spijkers zong tussen

Het doel is om geliefden die gestorven zijn, speciaal op deze avond te gedenken en stil te staan bij hun leven. Dat willen we ondermeer doen door de begraafplaats op deze avond sfeervol te verlichten. Met medewerking van het Beeks koor “What’s in a Note” belooft het zeker een gedenkwaardige avond te worden. Iedere bezoeker ontvangt een graflichtje om op een graf, urnengraf of bij de urnenmuur van een dierbare te plaatsen. Heeft u geen dierbare begraven maar laten cremeren, ook dan kunt u een lichtje afhalen en thuis bij een foto/urn plaatsen. De genoemde graflichtjes ontvangt u kosteloos bij aankomst op de begraafplaats. Bloemisterij Schalk uit Prinsenbeek zal aanwezig zijn met grafstukjes. Bij de uitgang, ter hoogte van verzorgingshuis Hagedonk, zal een collectebus staan waarin u een vrijwillige donatie kunt doen voor volgend jaar. Iedereen is welkom vanaf 19.45 uur, ongeacht uw levensovertuiging. In verband met de huidige regelgeving zijn wij extra zorgzaam voor ieders gezondheid en zullen we er op toezien dat een ieder zich houdt aan de 1,5 meter regel. Daarom wordt er deze avond op de begraafplaats een looproute uitgezet. De ingang is aan de Markt en de uitgang aan de zijde van Hagedonk. Laten we met elkaar zorgen voor ieders gezondheid. Wilt u deze avond meehelpen als vrijwilliger? Interesse? Neem contact op met Jan Reedijk Uitvaartverzorging in Prinsenbeek, telefoon: 076 – 50 22 887. Femke en Jan vertellen u graag wat meer over deze avond. Wij zijn dankbaar voor uw hulp. In de komende weken volgen nadere berichten. _________________ Iedere maandag tot en met vrijdag houden wij, behoudens een incidentele uitzondering, een vrij inloopspreekuur van 09.00 tot 10.00 uur. Femke en Jan zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar op: 076 – 50 22 887. Mocht het voor u onmogelijk zijn om bij ons te komen? Wij komen graag vrijblijvend en zonder verplichting bij u thuis om u in alle rust te informeren. Voor meer informatie kunt u ook kijken op onze website: www.reedijkuitvaart.nl of stuur een mail voor meer informatie naar: info@reedijkuitvaart.nl Wij reageren vrijwel direct op verzoeken.

MODERN pagina 8 Prinsenbeek

en Jumbo Miegielsen. Door schenking van uw flessenbonnetjes kunt u Boekendonck steunen bij toekomstige extra-activiteiten. Let op de aankondiging bij de flessenautomaat in de winkels en doe mee!

die andere kunstwerken de juiste toon. Begeleidt door haar vader Anton liet ze haar Openingstijden Boekendonck schitterende stem klinken in de * Maandag t/m donderdag: 13.00 -17.00 uur Vlaamse schuur van De * Vrijdag: 10.00 -17.00 uur 10.00 -13.00 uur Nispenhoeve. Een* Zaterdag: jong talent, een jonge en sterke vrouw voor RTC wie we de deurenPrinsenbeek graag openen. Jong talent moeten we Kom genieten en waardeer alle sterke vrouwen. kansen geven. www.culinart.nl

Zaterdag 15 augustus was het weer tijd voor de hoogmis in het RTC kalenderjaar, de klassieker. Kom genieten en waardeer alle sterke vrouwen. Een tocht voor de kilometervreters van de club over een afstand van maar liefst 250km. Dit jaar ging de tocht naar Zeeland, waarbij www.culinart.nl achereenvolgens de Veerse Gat dam, de Oosterscheldekering en de Brouwersdam werden Boekendonck aangedaan. Via Hellegatsplein ging het weer Adres: Boekendonck terug naar Brabant. Verder was het een saaie Markt 5A (aparte zij-ingang) rit, geen lekke banden, geen wind, niet te heet, e-mail: boekendonck@outlook.com geen uitvallers, op tijd een stop om te eten en te Boekendonck is ook op Facebook en Instragram drinken..... Kortom een Top Dag :-)!! te vinden Programma: Boekendonck heeft eigen ingang Woensdag: U bent op zes dagen in de week van harte wel- C-Groep 13.30uur De 3 Linden, 65km kom in Boekendonck: zie onder voor onze ope- Dames 19.00uur De 3 Linden, 50km ningstijden. Het is er lekker koel! Men komt bin- B-groep 19.00uur De 3 Linden, 60km nen via de aparte zij-ingang aan de marktzijde B+-groep 19.00uur De 3 Linden, 60km van Hagedonk. Bezoekers wordt nog steeds aangeraden de afstand van 1,5 m te respecteren Zondag: en de handgel te gebruiken die klaar staat. Dames 09.00uur Marktzicht, 60 km Het Haal- en brengpunt van bibliotheek Nieuwe B-groep 09.00uur Marktzicht, 75 km Veste is tijdens onze openingsuren beschikbaar. B+-groep 08.30uur Marktzicht, 100 km De Boekenkist voor in te leveren boeken, de kast voor bestellngen van bibliotheekleden en Zondag 13 september, Tijdrit op wielerparkoers de themakast en de ‘weggeefkast’ staan in het (voorinschrijving!) halletje grenzend aan de nieuwe ruimte van Interesse om een keer mee te fietsen? Boekendonck. N.B. Onze eigen boekencollectie in de nieuwe Sluit gerust een keertje aan om te kijken of dat ruimte in Hagedonk wordt wekelijks aangevuld. RTC Prinsenbeek ook iets voor jou is! Kom gauw eens langs om een fijn boek te lenen ! Meer info? Neem contact op via de site rtcprinsenbeek.nl Samenwerking met Albert Heijn Ook Albert Heijn heeft wat met boeken: sinds Sjoelclub d.o.s. dit jaar staat er een ‘minibieb’ in de winkel voor gedoneerde boeken door en voor klanten. Met Na ongeveer 5 maanden zijn wij 17 aug eindelijk ingang van 1 september zorgt Boekendonck weer Begonnen met sjoelen. Wel wat onwennig steeds voor aanvulling ervan met goede boeken voor sommige. Maar alles was goed voorbereid door het bestuur. Voor de meeste ging het waarvoor Boekendonck zelf geen plaats heeft. sjoelen best weer moeilijk.. 4 leden hebben het gemiddelde gehaald te weten Adrienne bekers, Jubileumacties Omdat Boekendonck dit najaar vijf jaar bestaat corrie marijnes, Jos Aerts,Hans gelderblom. verzijn er vanaf september emballage-acties bij de der was het weer gezellig. twee Prinsenbeekse supermarkten Albert Heijn


Sinds 1962 een begrip in Prinsenbeek. De helpende hand bij het verzorgen van de totale uitvaart, in iedere klasse en stijl. Persoonlijkheid gaat voor zakelijkheid.

Vraag naar ons informatiepakket:

155 175 195 205 225 225

65 65 65 55 45 40

14 14 15 16 17 18

€ 48,€ 51,€ 62,€ 68,€ 79,€ 93,-

Heuvelstraat 181 in Breda 0765212868 info@gemert-uitvaart.nl

Afscheidbegint nemen bij vasthouden wat je lief is. Mijn naam is Lianne van Oosterhout, ik ben uitvaartverzorgster in Breda, Prinsenbeek en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 0162 457 775. Ik ben er voor u. Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Florijnstraat 60 4903 RM Oosterhout T 0162 457 775 www.bruijns-uitvaart.nl

pagina 9


Bridgeclub Rookvrij Prinsenbeek Uitreiking stuur aan John Custers. Op zaterdag 15 augustus 2020 is tijdens de ALV van het Bridgedistrict WestBrabant John Custers onderscheiden door de Nederlandse Bridgebond. Tijdens deze vergadering werd hem, mede in het bijzijn van zijn echtgenote en enkele familieleden, een stuur uitgereikt door de voorzitter van het district. Het stuur is ingesteld om leden van de Nederlandse Bridgebond, die zich als bestuurslid binnen hun district of vereniging op bestuurlijk niveau buitengewoon hebben ingespannen, te eren. John (thans voorzitter van BC Rookvrij Prinsenbeek) heeft ook nog diverse functies buiten het district West-Brabant vervuld en heeft gedurende een periode van meer dan 30 jaar ook bridgeles gegeven. Het is dan ook terecht dat hij deze onderscheiding heeft gekregen.

Zondag 30 Augustus: Mastbos/ Markdal 7 km. Vertrekpunt: Kogelvanger Galderseweg 55 Vertrektijd: 10:00 uur verzamelen

belink, tel. 076-5413743 of stuur ze digitaal naar jrabelink@ziggo.nl. Ook kunt u bij ons een foto laten digitaliseren en dan krijgt u zelf ook een digitaal exemplaar.

Maandag 31 augustus: Overbos / De Neel 5,5 km. Vertrekpunt: Markt Prinsenbeek Vertrektijd: tussen 19:00 en 19:15 uur

HOE MOOI IS PRINSENBEEK EN OMGEVING? Ontdek dat met door ons samengestelde fietsof wandelroutes (download: www.hk-opdebeek.nl pagina nieuws/activiteiten). 1. Fietsroute monumentaal groen (ong. 60 km) 2. Devotiefietsroute (ong. 20 km). 3. Wandelroute Biks ommetje Hooiberg (6,7 km). 4. Wandelroute rond Prinsenbeek (14 km).

Woensdag 2 september: Waterdonken Teteringen 6-7 km. Vertrekpunt: Tussen de Dijken 101 ( = kinderboerderij Parkhoeve) Vertrektijd: 19:15 uur verzamelen Zondag 6 September: Geen wandeling! Eventueel kun je meedoen aan de Dhaliawandeling in Zundert op eigen gelegenheid. Maandag 7 september: Rondje Heikant/ Postbaan/ Zanddreef 7 km. Vertrekpunt: Markt Prinsenbeek Vertrektijd: tussen 19:00 en 19:15 uur Woensdag 9 September: Rondje Prinsenbeek vanaf de 3 Linden 6 km. Vertrekpunt: 3 Linden Vertrektijd: tussen 19:00 en 19:15 uur

Heemkundekring Prinsenbeek Wielercomite Prinsenbeek 19e Bikse Tour de France toto gaat weer van start. Zaterdag 29 augustus gaat in Nice de Tour de France weer van start. Het lokale wielercomitee WCP organiseert al jaren hun eigen toto hiervoor en doet dat voor ruim 250 deelnemers. Deelname kost 4 euro en met het juiste team van 15 renners waar dagelijks punten mee te behalen zijn kun je mogelijk tot wel 150 euro daarvoor terugverdienen. Maar dat gaat niet vanzelf en de concurrentie strijd op de Beek is groot en mooi. Met 4 lijsten kun je ook meespelen in het ploegenklassement. Doe mee en probeer andere Bekenezen voor te blijven. Ga naar http://www.wcprinsenbeek.nl/TourToto.aspx

Prinsenbeek Wandelt Wandel - agenda Maandag 24 Augustus : wandeling langs de Kuil 8 km. Vertrekpunt: Markt Prinsenbeek Vertrektijd: tussen 19:00 en 19:15 uur Woensdag 26 Augustus : rondje Kelsdonk 7,5 en 9,5 km. Vertrekpunt: parkeerplaats De Turfvaart / Westerpolderpad 6 Vertrektijd: 19:15 uur verzamelen

MODERN pagina 10 Prinsenbeek

ZONDAG 6 SEPTEMBER 14.00 uur: OPENING HERMAN DIRVENPARK. Wij zijn zeer verheugd dat het gemeentebestuur van Breda ons voorstel heeft gevolgd tot het vernoemen van een straat naar onze in 1999 helaas te vroeg overleden dorpsgenoot Herman Dirven. Vanwege zijn tomeloze inzet voor de Prinsenbeekse gemeenschap heeft Herman deze vernoeming ten volle verdiend. Een Prinsenbekenaar in hart en nieren. Zo stond hij o.a. aan de wieg van de BAK van Boemeldonck, was oprichter van de plaatselijke VVD en 20 jaar raadslid, waarvan 8 jaar wethouder. Zijn kennis als historicus legde hij neer in vele boeken en periodieken, zoals in het tijdschrift van de Werkgroep Haagse Beemden: Hage. Als lid van de Beekse Redactie Tafel schreef hij jarenlang voor Modern Prinsenbeek vele artikelen voor de voorpagina. Bovendien was hij vaak initiatiefnemer en medeorganisator van vele plaatselijke evenementen. De man die vele straatnamen in Prinsenbeek heeft bedacht krijgt nu zelf een eigen straatnaam. Op zijn geboortedag (86 jaar geleden) om 14.00 uur vindt de feestelijke onthulling van het straatnaambord plaats op het parkeerterrein aan de Nassaustraat. HEEFT U OOK NOG FOTO’S VOOR ONZE NIEUWE WEBSITE: WWW.BEELDBANKHKOPDEBEEK.NL Laat anderen dan meegenieten en ze blijven dan zeker voor later bewaard. Neem even contact op met onze fotoarchiefbeheerder: Jan Ra-

Voor foto’s van activiteiten zie: www.hk-opdebeek.nl. Voor andere foto’s: www.beeldbankhkopdebeek.nl VOOR MEER INFORMATIE: onze website www.hk-opdebeek.nl of secretariaat tel. 5212405 mail: hkopdebeek@ziggo.nl

Kenia project Prinsenbeek OPROEP Wie kan ons aan dozen helpen. Onze boeken die nu op de Nispenhoeve staan, moeten straks weer naar de opslag. Hoge stapels, brede rijen. We hadden ooit het geluk dat er in de container bij de scouting met enige regelmaat kleine (frites) doosjes werden gebracht. Met toestemming mochten we die meenemen. Ook in de winkel werden wel eens soortgelijke dozen gebracht maar we hebben geen naam en de winkel is dicht. Probleem, want straks moet alles weer netjes ingepakt worden. Dus…… Wie kan ons helpen aan opvouwbare dozen, niet te groot (moet draagbaar zijn met boeken) en dezelfde maat. Graag contact opnemen met Ria Bekkers, 06 27266702

Opstaptijden Buurtbus Lijn 216 vanaf 16 december 2019 van Prinsenbeek naar Winkelcentrum Etten-Leur VERTREK OM HET UUR VANAF VELSGOED (FIETSBRUG) PRINSENBEEK Maandag t/m vrijdag eerste vertrek om 07.31 uur en laatste vertrek om 17.31 uur. Zaterdag eerste vertrek om 09.31 uur en laatste vertrek om 16.31 uur. VERTREK OM HET UUR VANAF WINKELCENTRUM ETTEN-LEUR Maandag t/m vrijdag eerste vertrek om 08.06 uur en laatste vertrek om 18.06uur. Zaterdag eerste vertrek om 10.06 uur en laatste vertrek om 17.06 uur. Route: Velsgoed (fietsbrug) - Markt (Hagedonk) - Haverdijk - Middenweg - Vaandelstraat -Vianendreef - Zanddreef - Lange Brugstraat - Van Bergenplein - Lindenbleek - Concordialaan - Plantijnlaan - Het Ambarg - Spoorlaan - Station NS - Anna van Berchemlaan - Centrum E-L. Voor de opstaptijden van de gehele route raadpleeg de haltes of vraag aan de chauffeur om een flyer, waarop alle vertrek- en aankomstentijden per halte staan vermeld. OOK INFO VIA ONZE WEBSITE: WWW.BUURTBUS216.NL


BOUW- EN KLUSBEDRIJVEN

w

DIVERSEN

Stajo hekwerken voor gaasafrastering, sierhekken, poorten, balkonhekken en raambeveiliging op maat. Tevens voor het leveren van materialen. Bel voor info. of vrijblijvende offerte tel.: 5423803 in Prinsenbeek.

Is een advocaat te duur? Maar wilt u toch krijgen waar u recht op heeft? De juristen van Betalis werken op basis van o cure no pay en stellen alles in het werk om uw vordering snel te innen. Interesse of wilt u een zaak uit handen geven? Maak dan vrijblijvend een afspraak: 010-8200071.

CoVi b.v. Klus- en Onderhoudsbedrijf. Voor al uw onderhoud, verbouwing groot en klein. Riool-en Ontstoppingsbedrijf. Voor al uw verstoppingen en vervangen van riolering Tel. 076-522 44 23 www.coviklusbedrijf.nl

Kijk ook eens op incassozonderkosten.nl

De Raaff Klusssen- & Onderhoudsbedrijf voor al uw bouw-, verbouw-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden. Bel voor een vrijblijvende offerte naar 076-5439915 Loodgietersbedrijf P. Christiaanen voor al uw gas, water en sanitair. Ook uw adres voor: zinkwerken, dakbedekking en C.V. installaties. Kerkhofweg 88, 4835 GC  Breda. Tel. 076-5209484/06-53435342. Gratis prijsopgave. Antoon van den berg schilderwerken Voor alle schilderwerkzaamheden binnen en buiten. info@ toonberg.nl 0651577581 FRANK MUSTERS SIERBESTRATINGEN voor al uw bestratingen Bel voor info of vrijblijvende prijsopgave 076-5420161 of 06-54355533.

Hulp gevraagd voor 4 uur per week. Anneke Koch Moerdijkse Postbaan 10 Ettenleur. Het is bij het Liesbos. Tel: 06 40427162 PRAKTIJK VOOR SPELTHERAPIE: Therapeutische ondersteuning kind & jeugd; Vergroten van weerbaarheid en zelfvertrouwen, verbeteren van sociale vaardigheden, overwinnen (faal)angst, verwerking van echtscheiding, ziekte of overlijden, ondersteuning bij ADHD, autisme etc. Tel. 076-5418842/06-18828941(na 18.00u) of www.spelenhelpt.com

DANSSTUDIO JUMP: danslessen voor alle leeftijden. Nieuwe danslessen op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Kidsswing 3+, Streetkids 5+, Hiphop/Street 7,5+ Modern/Jazz 8+ en 13+, Spitzen 12+, Streetdance 13+ en 17+, Hiphop 5+ en 10+, Klassiek/Jazz 6+, Barre Workout 18+. We starten vanaf 24 augustus met alle lessen. Meld je aan voor een GRATIS PROEFLES! Iedereen is van harte welkom. LESROOSTER: www.dansstudiojump.nl INFO: info@dansstudiojump.nl APP: 06-10136529 Leerachterstand opgelopen? Heeft uw kind een leerachterstand opgelopen op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen of spelling? Ik bied deskundige hulp bij het wegwerken van de achterstand. Bel voor meer informatie: 06-45802830

Studio Jetje Kindercoaching, Trainingen voor sociale vaardigheid en weerbaarheid voor alle kinderen die: - willen groeien in hun sociale vaardigheden; - sterk willen staan; - hun zelfvertrouwen willen vergroten. Tel: 06-28033228 ( na 19.00 uur) of www.studiojetje.com

HOVENIERSBEDRIJF PERFECT GREEN Tuinonderhoud en aanleg in elke prijsklasse. Bel of mail vrijblijvend voor een afspraak 0628993948 / info@perfectgreen.nl

35/36

Eén zoeker kost €15,25 Max. 6 regels (1 regel is ± 40 karakters) Aanleveren vóór maandag 10.00 uur en alleen per mail! info@modernprinsenbeek.nl Zet in de mail duidelijk uw naam en adresgegevens!! pagina 11


MODERN MODERN Prinsenbeek Prinsenbeek

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden

Online lezen, zo doet u dat: 1

2

• Iedere week ontvangt u dan een e-mail • In deze e-mail klikt u op: U kunt deze hier lezen

• Het blad wordt geopend • U bladert door de nieuwste Modernprinsenbeek door rechts naast de pagina op het pijltje te klikken

Wanneer u stap 1, 2 en 3 volgt zal Modern Prinsenbeek voortaan iedere week automatisch in uw mailbox bezorgd worden! MODERN pagina 12 Prinsenbeek

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden

3

• Ga naar www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden • Vul hier uw e-mail adres en postcode in en klik op verstuur

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden

Modern Prinsenbeek lezen waar en wanneer het u uitkomt? Dat kan! Op computer, smartphone of tablet!

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden

het blad van Prinsenbeek voor Prinsenbeek!


Hulpdiensten

M

Pri

Zonnebloem Prinsenbeek Dag en nacht echte aandacht. Door een goed gesprek per telefoon of chat. Bel 0900 - 0767 (5 cent/ min). Of bel het lokale nummer Breda: 076-521 84 50 Zie voor chat of e-mail www.sensoor.nl/brabant

Wilt u zich inzetten voor KWF Kankerbestrijding? Bel dan met een van onze contactpersonen in Prinsenbeek: Adrienne Verboom, collectecoördinator Breda en Prinsenbeek. Tel. 06-51685820. Adrienne.verboom@kwfbreda.nl

Voor al uw vragen en klachten over de gezondheidszorg kunt u terecht bij de afdeling Informatie en Klachtenopvang van Zorgbelang Brabant. Lage Witsiebaan 2b, 5042 DA Tilburg Tel 0900 2437070, ma t/m vr van 9.00 tot 13.00 uur. www.zorgbelang-brabant.nl - ikg@zorgbelang-brabant.nl

Wilt u informatie of bezoek van de Zonnebloem, stuur dan een email naar zonnebloemprinsenbeek@gmail. com Of neem (bij voorkeur na 17.00 uur) contact op met de bestuursleden bezoekwerk: Ilse van Haperen, tel. 5419309 of Ria Verdaasdonk, tel. 076-5414323.

Voor de wijkverpleegkundige en thuiszorg in Prinsenbeek belt u 088-1176709. Stuur onze wijkverpleegkundigen een e-mail via vv.prinsenbeek2@thebe.nl Voor hulpvragen over gezondheidszorg, kraamzorg, persoonlijke alarmering verpleging en verzorging kunt u 24 uur per dag terecht bij onze medewerkers via 0900 8122 (€0,10 p.m.) Voor uitleen van hulpmiddelen belt u 088-1177777, bereikbaar van maandag tot vrijdag van 12 tot 17 uur.Kijk voor meer informatie op www.thebe.nl

Careyn Breda ook voor kraamzorg Verpleging & verzorging thuis, dagverzorging, ondersteuning en informatie, cursussen, kraamzorg. Voor al uw vragen over producten en diensten Careyn Thuiszorg Breda Klantenservice (076-5265700) of klantenservice@careyn.nl, Nieuwe Prinsenkade 20, Breda. www.careynkraamzorg.nl

Problemen met regels, instanties en voorzieningen? Bel voor een afspraak met het Sociaal Raadsliedenwerk: 076 524 08 20. De hulp kost u niets. Meer informatie: www.imwbreda.nl.

Zorg voor elkaar Breda

Wijkverpleging Buurtzorg

Hulp, zorg of ondersteuning nodig? Bel (076) 525 15 15 of mail: samen@zorgvoorelkaarbreda.nl www.zorgvoorelkaarbreda.nl

Telefoon team 1: 06 - 83 222 710 • Telefoon team 2: 06 53 644 476 •Markt 22, 4841 AC Prinsenbeek • prinsenbeek@buurtzorgnederland.com www.buurtzorgnederland.com Voor iedereen die verpleging en verzorging aan huis nodig heeft. Zeven dagen per week inplanbare zorg afhankelijk van de zorgbehoefte van de cliënt. Persoonlijke en professionele zorg door vaste medewerkers. Dagelijks telefonisch bereikbaar. Buurtzorg is een landelijke erkende thuiszorgorganisatie.

EHBO-vereniging Prinsenbeek, voor opleidingen en ondersteuning bij evenementen. Secr. Kees Oomen, Hesseling 33 076-5422647 www.ehboprinsenbeek.nl

Stichting Prinsenbeek Hartsafe

Voor informatie tel. 0800 022 80 70 of www.moedersvoormoeders.nl

www.prinsenbeekhartsafe.nl

Slachtofferhulp Bureau Breda Chasséveld 3a, Breda. Geopend op werkdagen van 09.00-17.00 uur. Tel. 0900-0101. 12.00u: J.F. Kennedylaan 38, tel. (076) 5225475.

Deopeningstijdenzijnvrijdagmorgenoponevenweken van 9.00 uur tot 10.00 uur gelijktijdig met Spreekuur Wijkagent. In de Zilverberk, Schoolstraat 9 in Prinsenbeek.

Steunpunt Huiselijk Geweld

Ouderen & Voeding

MODERN pagina 12 Prinsenbeek

Seniorenvereniging KBO Prinsenbeek Wekelijkse ACTIVITEITEN in Ontmoetingscentrum De Zilverberk Schoolstraat 9, 4841 AC Prinsenbeek Beheerders/Verhuur 076-5419458 maandag 09.30 uur Gemengd koor “Viva la Musica” 13.00 uur Engels conversatie 13.00 uur Biljartclub “Ons Huis” 13.30 uur Koersbal “De Zilverberk” 18.30 uur Biljartclub “V.O.P.” 19.30 uur Sjoelen “D.O.S.” dinsdag 13.00 uur Biljarten vrij 13.15 uur Fietsen 13.00 uur Rikken 19.15 uur Bridgen “Alert” woensdag 09.30 uur Sjoelen “De Zilverberk” 09.30 uur Biljarten dames 09.30 uur Biljarten vrij 13.00 uur Handwerken 13.00 uur Bridgen “De Zilverberk” 13.00 uur Biljarten vrij 19.00 uur Line-dance 19.00 uur Klaverjassen donderdag 09.00 uur Tekenen/schilderen 13.00 uur Biljarten vrij 13.30 uur Koersbal “De Zilverberk” 13.30 uur Computer inloop/oefenen 18.30 uur Stoelgym 19.30 uur Koersbal “De Zilverberk” 19.30 uur Biljarten “Carambole” 19.30 uur Biljarten vrij vrijdag 13.00 uur Biljarten “Ons Huis” 13.30 uur Jokeren Computerlessen in voor- en najaar Reizen 5-daagse en dagreis in de zomer Bingo laatste dinsdag van de maand om 13.30 uur Dansen 19.30 uur op vrijdagavonden volgens agenda

076-5414122 076-5415376 076-5812450 076-5412833 076-5413702 076-5496169 076-5419458 076-5422632 06-17860729 076-5875654 06-20982866 076-5414793 076-5419458 06-23755359 076-5146626 076-5419458 076-5415232 06-24348388 06-29955241 076-5419458 076-5412833 06-24954211 076-5420103 076-5412833 06-24954211 076-5419458 076-5412450 076-5414104 06-24954211 076-5413749

Februari 2020 Contributie € 22 per persoon per jaar Rabobank NL07RABO 0142 5165 97 t.n.v. KBO Prinsenbeek

EHBO-vereniging Prinsenbeek

Moeders voor Moeders voor zwangeren

Voor informatie, advies en hulp bij het stoppen van huiselijk geweld. Telefoon 0900 - 1 26 26 26. Voor meer informatie: www.steunpunthuiselijkgeweld.nl

Gratis uitleen bibliotheek voor iedereen (in Hagendonk) tevens haal- en brengpunt voor bibliotheek Breda) e-mail: boekendonck@outlook.com Geopend op ma t/m do 13.30-17.00 uur, op vrijdag van 10.00-17.00 uur en op zaterdag van 10.00-13.00 uur

Tel. (076) 525 15 00 of Mail: liesbethsmedinga@zorgvoorelkaarbreda.nl

Opstaptijden Buurtbus Lijn 216 vanaf 16 december 2019 van Prinsenbeek naar Winkelcentrum Etten-Leur VERTREK OM HET UUR VANAF VELSGOED (FIETSBRUG) PRINSENBEEK Maandag t/m vrijdag eerste vertrek om 07.31 uur en laatste vertrek om 17.31 uur. Zaterdag eerste vertrek om 09.31 uur en laatste vertrek om 16.31 uur. VERTREK OM HET UUR VANAF WINKELCENTRUM ETTEN-LEUR Maandag t/m vrijdag eerste vertrek om 08.06 uur en laatste vertrek om 18.06uur. Zaterdag eerste vertrek om 10.06 uur en laatste vertrek om 17.06 uur. Route: Velsgoed (fietsbrug) - Markt (Hagedonk) - Haverdijk - Middenweg - Vaandelstraat -Vianendreef - Zanddreef - Lange Brugstraat - Van Bergenplein - Lindenbleek - Concordialaan - Plantijnlaan - Het Ambarg - Spoorlaan - Station NS - Anna van Berchemlaan - Centrum E-L. Voor de opstaptijden van de gehele route raadpleeg de haltes of vraag aan de chauffeur om een flyer, waarop alle vertrek- en aankomstentijden per halte staan vermeld. OOK INFO VIA ONZE WEBSITE: WWW.BUURTBUS216.NL

Fit for Life

Wilt u meer bewegen? Kijk op www.zorgvoorelkaarbreda.nl onder Hulp bij.. bewegen of bel naar (076) 525 15 00.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.