Međimurske novine 903

Page 1

www.mnovine.hr Godina XVII.

Broj 903.

^akovec, PETAK, 4. sije~nja 2013.

Cijena 7 kuna

CRNI kraj i po etak nove 2013. godine u Me imurju

DRUŠTVO VAPI ZA TOPLINOM I POZITIVNIM VIBRACIJAMA

str. 2-3

TEŠKI ZLO INI I SAMOUBOJSTVA

UKAZUJU NA NEIZDRŽIVU EMOCIONALNU PRENAPETOST U DRUŠTVU

U G. Dubravi, za osvetu supruzi, 25-godišnjak objesio dvogodišnjeg sina i sebe

U Kuršancu se 26-godišnjak ubio zbog nesretne ljubavi U romskom sukobu u Orehovici brat zatukao brata sjekirom

KOMENTAR UREDNIKA povodom m aju aktualnih crnih doga aja u našem kraju

I sve enici bi trebali zaštititii Me imurje od bezo noga medijskog iskorištavanja osobnih tragedija str. 2

DONJI KRALJEVEC Tel. 040/ 655 444

BIRO ZA RAÈUNOVODSTVO d.o.o

Čakovec, Eugena Kvaternika 13 tel. 312 441, 311 540 e-mail: rif-biro1@ck.t-com.hr fax. 311 530

a n i d o g 0 2

Vama na usluzi

r TUSVNJOPTU r LWBMJUFUB r QSPGFTJPOBMOPTU r

media str. 11


Aktualno

2

IZ TJEDNA u tjedan

UREDNI KI osvrt

I sve enici bi trebali zaštititi Me imurje od bezo noga medijskog iskorištavanja osobnih tragedija

Ž

ivot je borba, nekome lakša, nekome teža. Kad netko digne ruku na sebe, a toga ima i u našem kraju, taj in smatramo kao da je samoubojstvo problem za sebe. Stoga izbjegavamo uop e informirati javnost o samoubojstvima koja se doga aju u našoj okolini, posebice kad se one dogode u privatnim stanovima i ku ama. Na žalost, tragedije, pa i drame, koje su se dogodile proteklih dana u Me imurju vezane uz ubojstva i samoubojstva nisu mogle biti prešu ene. Me utim, (pre)velika medijska pozornost o ito je i uznemirila našu javnost, pa ak i više od toga. Natjerale su i nas na razmišljanje i pitanje kako da se postavimo prema svemu i zapitamo: Što se to zapravo doga a? Samoubojstvo je individualan in koji je teško promatrati u širem kontekstu”, kaže psihijatar dr. Vlado Juki , ravnatelj zagreba ke bolnice “Vrap e”. Komentiraju i slu aj u Bujama (samoubojstva koja su se dogodila u tom kraju u listopadu, o kojima je pisao Glas Istre), gdje se na sli an na in i prošli tjedan ubio muškarac, dr. Juki objašnjava: “U pravilu, jedan suicid ne može uzrokovati drugi, ako nema drugih konstelativnih imbenika. Ako je netko ve bio suicidalan, razmišljao je o tome i pokušavao, onda se može ugledati u poznatog ili nekoga tko je živio u blizini. Tada se može ohrabriti i na initi suicid na sli an na in“, prenio je nedavno Glas Istre. obzirom na to da kriza i siromaštvo nisu prvenstveni razlog tragi nih doga aja, ve “ljubavni problemi“, odnosno o ita emocionalna nezrelost mladih ljudi, koja s obzirom na pri e koje susre em na svakom koraku dovodi u posljednje vrijeme do velikih problema u muško - ženskim odnosima, izgleda da je u ovom trenutku u Me imurju potrebna kolektivna psihološka pomo kako se ne bi kojim slu ajem ova tragi na situacija pretvorila u “trend“. Takvo nešto i stru njaci kažu da je, na žalost, u ovakvim situacijama i te kako izgledno. Trendovi postoje”, tvrdi dr. Gruden, i dodaje: “Postoji epidemija samoubojstava, jer ljudi kopiraju jedni druge i u tome.” uboko zabrinut za ono što se dogodilo u proteklih nekoliko dana, javno se pitam je li taj trend ve nastavljen. Da se mirni mladi iz Kuršanca za samoubojstvo odlu io zbog “ljubavnih problema“, ohrabren upravo toliko eksponiranim monstruoznim inom svoga vršnjaka iz Gornje Dubrave. U pitanju je u najmanju ruku neodgovornost takvoga žutog medijskog pristupa, koji je zašti en kapitalom i koji u cilju što ve eg ostvarivanja pro ita može podnijeti ak i eventualne sudske tužbe. abrinut sam još više jer su se tabloidno po eli razvla iti najintimniji detalji okolnosti zlo ina iz strasti. Takav pristup najviše forsira list “24 sata“, koji, na žalost,

S

D

Z

HRVATSKI INFORMATIVNI TJEDNIK

IZDAVA : ME IMURSKE NOVINE d.o.o. Ivana Mažurani a 2, 40000 akovec TELEFAX: 040 311 699

AJ CRNuIMeKR imurju

4. sije nja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Piše: Dejan Zrna urednik@mnovine.hr

koristi ovu situaciju da danima puni naslovnice i ostatak novina sa svim mogu im detaljima iz života obitelji ovjeka koji je ubio dijete i sebe, koje svaki odgovorni medij ne želi objavljivati. Na mala vrata ulaze u privatne živote i usude se objavljivati, bez da se zapitaju za odgovornost prema javnosti i zaštiti maloljetnika, najintimnije stvari i fotogra ije. U pitanju je u najmanju ruku neodgovornost takvoga žutog medijskog pristupa, koji je zašti en kapitalom i koji u cilju što ve eg ostvarivanja pro ita može podnijeti ak i eventualne sudske tužbe. ko je istina da iza takvog medija stoji Katoli ka crkva u Austriji, onda bi se i me imurski sve enici zajedno sa svojim nadbiskupom i kardinalom morali oglasiti i zaštititi naš kraj od bezo nog iskorištavanja ovih doga aja, a zasigurno bi nešto trebao poduzeti i vele asni Ivan Tolj, koji je lan Nadzornog odbora sestrinskih novina Ve ernjeg lista, a ujedno, kako se pri a, i siva eminencija Styrije u Hrvatskoj. obzirom na to da živimo u ruševinama bra nih i svih drugih o ito narušenih muško - ženskih odnosa, koji su o ito kulminirali proteklih dana na najgori mogu i na in, trebalo bi cijelo društvo prije otvoreno po eti razgovarati i zapitati se javno što se zapravo doga a i zašto se tako nešto doga a, a ne da se ohrabruje potiskivanje i odga anje njihovoga rješenja, koji nakon toga kulminiraju na potpuno neprihvatljiv na in. dje pak je normalan izlaz iz bilo kakvoga osobnog problema? Po mišljenju psihologa, ljudi bi više trebali vjerovati u sebe. “Neka je otišao ili otišla, ali ja imam sebe“, to je odgovor na probleme i stres koji sami sebi trebamo re i. Potrebno nam je samopoštovanje, to je lijek protiv straha što ga uzrokuje stres. Ne smije se gubiti smisao života, trebamo ga razvijati, poruka je stru njaka kada je u pitanju borba protiv emotivnih, ali i mnogih drugih osobnih životnih problema, poru uju stru njaci. vijek je najlakše “biti pametan“, svi si ponekad kažemo: do u problemi za koje ne vidimo rješenje, ali treba se boriti, jer u životu ima sigurno puno više lijepih nego teških trenutaka, i zašto ga onda uništiti nekim neracionalnim inom.

A

S

G

U

VIJEST(I) TJEDNA

Koji su doga aji obilježili 2012. godinu u Me imurju U ovom broju donosimo vam pregled doga aja koji su obilježili prošlu 2012. godinu. Ona e ostati zapam ena kao jedna od godina koje je najbolje zaboraviti. Me imursku županiju u 2012. godini pohodile su mnoge nevolje. Prije svega nezapam ena poplava u Puš inama, koja je stanovnicima nanijela 27 milijuna kuna materijalne štete, a tu su i druge neprilike koje su zadesile Me imurje. No, bilo je i pozitivnih strana i optimizma, koji su nam donijeli naši inovatori i vrsni mladi ljudi. Bilo je i ponekih vrijednih investicija, a tako er nismo zaostajali ni u “kulturnom” pogledu. Kao i uvijek bilo je dobrih i loših sportskih rezultata, ali nastavlja se kriza vrhunskog sporta. Podsjetimo se svi zajedno na 2012., kakva je bila, bila je, nadamo se da e ova biti bolja!

(NE) SVI A NAM SE

Me imurec Nikola Lesar pobjednik MasterChefa Nikola Lesar, tehni ar za ra unalstvo iz akovca, postao je drugi hrvatski MasterChef! U zanimljivom me imurskom super inalu Nikola Lesar i Marko Pal i kuhali su jedan nasuprot drugom, obojica su bila briljantna, ali odlu ivale su nijanse, konkret- n o , pripremanje deserta. Nikola Lesar ostao je od po etka do kraja vjeran svojem kraju, isticao da je ponosni Me imurec te je svojom skromnoš u osvojio ne samo svoj rodni kraj, ve i cijelu Hrvatsku. Bravo za njega, ali i više nego dostojnog “protivnika” Marka! Više na str. 24.

Stravi ne tragedije zadesile Me imurje Mnoge su tragedije zadesile Me imurje u posljednje vrijeme, koje su šokirale ne samo nas, nego i cijelu zemlju. Ubojstva, samoubojst va, plja ke, tu njave postale su skoro pa naša svakodnevn ica, stoga se moram o upitati gdje je tome kraj. Svi zajedno moramo uprijeti sve snage kako bi se smanjili ovi zlo ini kojima sve eš e svjedo imo. Moramo mijenjati i poimanje samoga sebe, ohrabriti se i vjerovati sebi i svojim sposobnostima da se izvu emo iz nevolja u koje smo zapali. Više pro itajte na str. 2 - 3.

godine

PIŠE: VELIMIR KELKEDI FOTO: ZLATKO VRZAN

“Evo ti iznena enja za novu godinu“ – zlokobna je poruka koju je pronašla ujna Mihaela Škorjanca (25) u ku i u Gornjoj Dubravi 72, da bi nekoliko minuta kasnije naišla na stravi an prizor. U štaglju su visjela beživotna tijela: 25-godišnjaka i njegovoga dvogodišnjeg sin i a. U ponedjeljak, na Silvestrovo, u 16.35 sati Policijskoj upravi me imurskoj dojavljeno je da su u Gornjoj Dubravi u štaglju prona eni obješeni muškarac i dijete. Škorjanec se, po svemu sude i, na suludi in odlu io zbog ljubomore. Spomenuta poruka bila je namijenjena njegovoj nekoliko godina mla oj supruzi. Kako doznajemo, par je ve neko vrijeme bio u sva i. Supruga, rodom ina e Ukrajinka, radila je kao konobarica u jednom ugostiteljskom objektu, te navodno bila sklona druženjima s drugim muškarcima. Škorjanec to o ito nije mogao trpjeti. Ranije su zajedno stanovali u

U Perivoju Zrinskih pretu en 27-godišnjak iz Nedeliš a U nedjelju 23. prosinca u 1.26 sati Policijska uprava me imurska zaprimila je obavijest s Odjela Hitne medicinske pomo i da je lije ni ka pomo pružena muškarcu iz Nedeliš a, koji je zadobio ozljede u parku u akovcu. Kriminalisti kim istraživanjem utvr eno je da je u no i sa subote na nedjelju nekoliko nepoznatih muških osoba u Perivoju Zrinskih u akovcu napalo i izudaralo 27-godišnjaka iz Nedeliš a, nakon ega su se udaljile u nepoznatom smjeru. Lije ni kim pregledom utvr eno je da je napadnuti muškarac teško ozlije en. Za nasilnicima se traga.

SULUDI in rastrojenog m

Za osvetu s dvogodišnj Mihael Škorjanec u društvu supruge za vrijeme sretnih dana, koji su o ito bili iza njih, da bi se na Staru godinu dogodio zlo in za ne povjerovati, u kojem je otac objesio dvogodišnjeg sina, a zatim i sebe

njegovoj rodnoj Gornjoj Dubravi, a Škorjanec je nedavno preselio u akovec, gdje je radio kao limar. Supruga pak je sve eš e boravila kod majke u ehovcu.

Kako se usudio di i ruku na svog sina … Brak je bio daleko od idealnog, a o razmiricama mladog para posvjedo ili su nam i sugovornici u Gornjoj Dubravi.

Oplja kana kladionica u Šenkovcu Nepoznati maskirani lopov u srijedu nave er ušao je u kladionicu u Ulici Josipa Bedekovi a u Šenkovcu te od zaposlenice zatražio novac, koji mu je ona i predala. Zatim je pobjegao. Po opisu, rije je o muškarcu visine

od 180 do 185 centimetara, srednje tjelesne gra e. Bio je odjeven u jaknu sive boje s kapulja om, dok je na glavi nosio kapu s prorezima za o i. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisu a kuna. (vk)

Lopatinec: policajce napao nožem 43-godišnji muškarac iz Lopatinca bit e prijavljen zbog po injenja kaznenog djela “sprje avanja službene osobe u obavljanju službene dužnosti“. Policijski službenici u srijedu su u spomenutom mjestu in-

Direktor: BOJAN HRKA (tel. 311 788), glavni urednik: DEJAN ZRNA (tel. 311 866), zamjenica glavnog urednika: BOŽENA MALEKOCI-OLETI , pomo nik glavnog urednika: JOSIP ŠIMUNKO, novinari: (tel. 312 333) Stjepan Mesari , Velimir Kelkedi, Siniša Obadi , Roberta Radovi , Alen Fuš fotogra ija: Zlatko Vrzan, tajništvo: Dijana Deban (tel. 312 333), gra i ki urednik: Dejan Horvat (tel. 312 335), gra i ka priprema: Blanša Blaževi , Jurica Hoblaj, direktor marketinga: (tel. 313 133) Snježana Zorkovi , komercijala: (tel. 313 133) Nevenka Šardi, lektura: Monika Zor ec.

tervenirali na dojavu o slu aju obiteljskog nasilja. Kad su stigli u ku u, 43-godišnjak je nožem nasrnuo na njih. Policajci su ga, me utim, uspjeli savladati, te su mu oduzeli nož pa, sre om, nitko nije ozlije en. Internet: www.mnovine.hr

e-mail adrese: redakcija@mnovine.hr urednik@mnovine.hr ŽIRORA UN: 2340009-1116019657 (IBAN: HR 92 2340 0091 1160 1965 7) kod Privredne banke Zagreb d.d. PRETPLATA: godišnja 360 kn, polu- marketing@mnovine.hr godišnja 180 kn, tromjese na 90 kn (s naznakom za pretplatu); za inozemstvo 1035 kn (pretplata + poštarina); avio pošiljke (1.935 kn (pretplata+ komercijala@mnovine.hr poštarina) DEVIZNI RA UN: IBAN: HR 92 2340 0091 1160 1965 7 kod Privredne banke Zagreb d.d. (S.W.I.F.T. (BIC): PBZGHR2X) oglasnik@mnovine.hr Tisak: SLOBODNA DALMACIJA, 21204 Dugopolje, Dugopoljska 11 medjimurske-novine@ck.t-com.hr Rukopise, fotogra ije i CD-e ne vra amo.


4. sije nja 2013.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

mladi a na Silvestrovo

NOVI tragi ni in potresao javnost

supruzi, objesio eg sina i sebe

- Zauvijek u pamtiti svog ne aka. A to što je M. u inio, nikad ne u razumjeti, kako se usudio di i ruku na svog sina, koji mu nije umio re i ni jednu rije , iako

je po eo shva ati što mu se govorilo ... Ne mogu ne misliti na ne aka, a da se ne sjetim njegova osmijeha. Na žalost, više nikada ne emo imati sretno iš ekivanje nove godine. Samo želim malom ne aku da mu duša bude spokojna i njegov vje ni san miran. Po ivali u miru, napisao je u jednom komentaru tragi nog doga aja kakav se ne pamti u našem kraju šogor. Kako neslužbeno doznaje Ve ernji list, preminuli je prije oko tri tjedna preselio u akovec sa svojom suprugom, sinom koji je prije mjesec dana napunio 2 godine i 4-godišnjom k erkom. Razlog je bio, pri a se, posao. No, izme u njega i supruge, doznajemo, došlo je do nesuglasica, bra nih razmirica. Supruga je, na-

3

vodno, otišla od mjesta gdje su živjeli u akovcu. Mogu e da se to dogodilo i u ponedjeljak ili nedjelju, jer na svojoj Facebook stranici Mihael je još ove subote objavio zajedni ku otografiju sa suprugom, postavivši je kao “sliku profila“. etverogodišnja djevoj ica, sre om, ostala s majkom Uz dvogodišnjeg sina, nesretni par imao je i etverogodišnju k er. Izgleda da je samo pukom slu ajnosti ona izbjegla sudbinu kakvu je rastrojeni otac namijenio mla em sinu. Škorjanec je htio da i ona s njim bude na do eku Nove godine, no djevoj ica je, sre om, odlu ila ostati s majkom ...

Zbog nesretne ljubavi, u Kuršancu se objesio 26-godišnjak Samo dva dana nakon tragedije u Gornjoj Dubravi, gdje je 25-godišnji muškarac objesio svoga dvogodišnjeg sin i a, a zatim na isti na in presudio i sebi – nova tragedija dogodila se u Kuršancu. 26-godišnji N. Š. ju er nave er objesio se u obiteljskoj ku i u spome-

nutom mjestu. Prema neslužbenim in ormacijama, motiv suludog ina gotovo je isti kao i što je bio u slu aju iz Gornje Dubrave. Nesretni N. Š. navodno je imao problema s djevojkom s kojom je bio u dužoj vezi, te imao i dijete. Kobne ve eri porje kao se i s majkom, zaklju ao

se u sobi na katu ku e te si presudio. Prethodno joj je SMS-om poslao oproštajnu poruku. Nadamo se da ovi tragi ni slu ajevi ne e prerasti u epidemiju, jer ovakve neracionalne osobne odluke pojedinaca ne mogu biti rješenje problema. (V. Kelkedi)

ROMSKE razmirice u Orehovici završile smr u

Sjekirom zatukao mla eg brata I pretposljednji dan 2012. godine ostat e zapam en po zlo inu. U nedjelju oko 22 sata 43-godišnji Franjo Oršuš u romskom naselju kod Orehovice ubio je svog 38-godišnjeg brata Stjepana Oršuša. Dovršenim kriminalisti kim istraživanjem utvr eno je da su se bra a najprije verbalno, a potom i fizi ki, sukobila, da bi u jednom trenutku 43-godišnjak tupim dijelom sjekire brata više puta udario u glavu i usmrtio ga. Ubojica je uhi en te

zadržan u pritvoru. Rije je ina e o konfliktnoj obitelji, sklonoj

sva ama i pretjeranom konzumiranju alkohola.

LON AREVO

Na Novu godinu propucao kabao, ostali bez struje St anov nici romskog naselja Lon arevo novu su godinu do ekali u mraku. Kako je izvijestila policija,

nepoznati po initelj je, pucaju i iz vatrenog oružja, pogodio i oštetio kabao niskonaponske mreže, usli-

jed ega je došlo do prekida dostave elektri ne energije. Šteta iznosi nekoliko tisu a kuna.

UKRATKO Pribislavec: otrovali se uglji nim monoksidom Više osoba u srijedu poslijepodne u obiteljskoj ku i u Ulici bana Josipa Jela i a u Pribislavcu otrovalo se plinom. Na mjesto doga aja izašli su djelatnici Me imurje plina, koji su zatvorili dovod plina, te ovlašteni dimnja ar koji je mjerenjem utvrdio visoku koncentraciju uglji nog monoksida u ku i. Sre a u nesre i je što je utvr eno da su svi tek lakše otrovani, dok se okolnosti pod kojima je došlo do trovanja još utvr uju. Policija gra ane ponovno upozorava da vode brigu o plinskim i dimovodnim instalacijama u ku i, i da ih redovito kontroliraju, te da se kod svake sumnje na mogu u prisutnost pove ane koncentracije plina u ku i obavezno obrate nadležnim službama i slijede njihove daljnje upute.

P

olicija je izvijestila o detaljima razbojništva koje se dogodilo u petak u poslovnici Hrvatske pošte u Ulici Nikole Pavi a na akove kom Jugu. Oko 18 sati u poštu je ušao maskirani muškarac te uz prijetnju pištoljem od uposlenika zatražio novac, koji mu je on i predao. Razbojnik je zatim pobjegao. Prema opisu, radi se o muškarcu visine oko 180 cm, vitke tjelesne gra e. Bio je odjeven u jaknu crvene boje s bijelom crtom na oba rukava, crne hla e i crne izme. Na glavi je imao crnu kapu, tzv. antomku, s prorezima za o i i preko nje preba enu kapu-

Prepoznajete li razbojnika s fotografija? lja u od jakne, te oko vrata crni šal. Materijalna šteta procjenjuje se na više tisu a

kuna, a policija intenzivno traga za po initeljem. Ujedno gra ane koji imaju bilo kakva

saznanja o plja ki ili po initelju moli da im to dojavi na broj 192. (vk)

U nesre i na cesti Belica - Gardinovec ozlije ene etiri osobe 37-godišnjak iz Novakovca prošle je nedjelje izazvao prometnu nesre u u kojoj su uz njega ozlije ene još tri osobe. Upravljaju i osobnim automobilom neprilago enom brzinom i pod utjecajem alkohola od 0,59 promila, na cesti Belica - Gardinovec prešao je na suprotnu prometnu traku i udario u osobni automobil, kojim je iz suprotnog smjera upravljao 50-godišnjak iz Belice. I on je bio pod utjecajem alkohola, i to od 0,31 promil. U Županijskoj bolnici akovec utvr eno je da je 50-godišnji voza teško ozlije en pa je zadržan na lije enju, dok su 37-godišnji voza i putnici u njegovom automobilu, dijete i 36-godišnjak iz Dekanovca, lakše ozlije eni. Protiv 37-godišnjeg voza a slijedi podnošenje kaznene prijave Op inskom državnom odvjetništvu u akovcu.


4

Aktualno

ŽUPANIJSKA bolnica akovec

Simboli no otvoren Zavod za hitnu medicinu U petak 21. prosinca prire eno je simboli no otvorenje Zavoda za hitnu medicinu Me imurske županije. Zavod za hitnu medicinu po eo je raditi u travnju, ali je kraj godine iskorišten za simboli no sve ano otvorenje. - Novim na inom rada na hitnoj nema više ambulanti za rješavanje nehitnih slu ajeva, zbog ega je uspostavljena bolja suradnja s lije nicima op e prakse, kazala je dr. Mirela Štefe, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu. Kazala je da je za

formiranje Zavoda zaposleno devetnaest novih djelatnika i dobivena su tri nova vozila. Još se eka popunjavanje jednog tima lije nicima, kako bi se ukinula pripravnost u Murskom Središ u. Za sve ani ugo aj na otvorenju uglavnom su se pobrinuli djelatnici Zavoda za hitnu medicinu. A najviše pozornosti izazvala je torta u obliku vozila i igurica tima hitne pomo i, koju je izradila supruga jednoga medicinskog tehni ara. (BMO)

ME IMURSKA ŽUPANIJA raspisala

Natje aj za dodjelu studentskih kredita Na Badnjak, 24. prosinca, Me imurska županija raspisala je natje aj za dodjelu studentskih kredita i kredita za školarine ukoliko se radi o redovnim studentima dodiplomskih, diplomskih ili integriranih studija u Hrvatskoj ili u zemljama Europske unije, zatim za redovne ili izvanredne studente dodiplomskih, diplomskih integriranih ili poslijediplomskih studija koji pla aju školarinu na hrvatskim visokoškolskim ustanovama. Tekst natje aja, obrasci za podnošenje prijava te pravilnik o u eni kim i studentskim kreditima objavljeni su na službenim mrežnim stranicama Me imurske županije: www.medjimurskazupanija.hr. Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom podnose se Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport Me imurske županije, Ru era Boškovi a 2, akovec, do 31. sije nja 2013. godine. Redovitim studentima krediti se ispla uju na osobne ra une u mjese nim ratama od po 1.000 kuna, a krediti za školarine ispla uju se isklju ivo na ra une visokoškolskih

4. sije nja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

ustanova. Maksimalni iznos kredita za dodiplomske, diplomske i integrirane studije je 50.000 kuna, a za doktorske 75.000 kuna. Kredit se ispla uje na osnovi ugovora s poslovnom bankom. Vra anje kredita osigurava se jamstvom ili drugim banci prihvatljivim instrumentom osiguranja. Me imurska županija preuzima obvezu podmirenja kamata odobrenog kredita za vrijeme isplate, mirovanja i po eka. Za otplatu kredita zara unava se promjenjiva godišnja kamata od 4,99 posto. Rok otplate za redovne studente jednak je dvostrukom vremenu korištenja, maksimalno 10 godina. Za korisnike školarine rok otplate kredita jednak je vremenu korištenja kredita. Prednost pri dodjeli kredita redovnim studentima imat e studenti javnih visokoškolskih ustanova u Hrvatskoj te, ovisno o broju prijavljenih, studenti završnih godina dodiplomskih i diplomskih studija, a pri dodjeli kredita za školarine studenti završnih semestara doktorskih studija. (BMO)

UGOVOR O KREDITU za izgradnju kanalizacijskog sustava Dravski bazen PIŠE: BOŽENA MALEKOCI - OLETI FOTO: ZLATKO VRZAN

U

petak 28. prosinca u gradskoj vije nici u akovcu uprili eno je sve ano potpisivanje ugovora o kreditu za inanciranje izgradnje sustava odvodnje i pro iš avanja otpadnih voda Novo Selo na Dravi izme u EBRD-a i Me imurskih voda. Financiranje izgradnje kanalizacijskog sustava za podru je Dravskog bazena predvi a se u desetogodišnjem periodu od 2013. do 2022. godine, dvije godine po eka i osam godina otplate kredita. Financijer je Europska banka za obnovu i razvoj, a ukupni iznos inanciranja je, ne kako je prvobitno planirano 10 milijuna, nego 8 milijuna eura. Najve i dio povrata sredstava otpada na Hrvatske vode, 90 posto, a ostatak na Grad akovec. Službeno se projekt naziva - odvodni sustav Novo Selo na Dravi, a obuhva a južni dio Grada akovca uz lijevu obalu rijeke Drave, odnosno uz lijevu obaju akumulacije HE akovec, odnosno naselja Kuršanec, Šandorovec, Novo Selo na Dravi i Totovec. Predvi ena je zajedni ka javna kanalizacija i odvo enje otpadnih voda na ure aj za pro iš avanje otpadnih voda Novo Selo na Dravi. Odvodnja oborinskih voda predvi ena je ispuštanjem u postoje e potoke, kanale i odvodne jarke. Izgradnjom sustava odvodnje Novo Selo na Dravi poboljšat e se kvaliteta življenja stanovništva, te posti i u inkovita zaštita okoliša na

Kredit osiguran, slijedi me unarodni natje aj za izvo a a radova

Potpisnici kreditnog ugovora za kanalizaciju Dravskog bazena, sporazuma za odvodni sustav Novo Selo na Dravi, za EBRD Zsuzsanna Hargitai, za Hrvatske vode Zagreb mr. sc. Ivica Pliši , dipl. ing. gra ., za Me imurske vode d.o.o. akovec mr. Josip Zor ec, dipl. ing., za Grad akovec Branko Šalamon (i kao sponzori kreditnom aranžmanu Dragutin Glavina za Grad Prelog i Mladen Horvat za op inu Nedeliš e)

podru ju zaštite površinskih tokova, tla i podzemnih voda. Izgradnjom ovog sustava obuhva ena je izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda i pripadaju eg ure aja za pro iš avanje, a nije obuhva ena izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda.

U kanalizacijskom sustavu sva naselja iz Dravskog bazena Sustavom se planira obuhvatiti cjelokupno podru je

navedenih naselja, odnosno po izgradnji sustava se planira priklju enje svih doma instava. Prema službenom popisu stanovništva iz 2001. godine, na tom podru ju je živio 2.781 stanovnik u 706 doma instava, a u 2011. godini 3.112 stanovnika u 768 doma instava. Prema postoje oj projektnoj dokumentaciji i prostorno planskim dokumentima, predvi eni broj stanovnika u 2021. godini bio bi 4.091 u oko 900 doma instava.

Od 76 milijuna troška, ak 16 milijuna otpada na kamate, naknade ... Ukupni planirani troškovi cjelokupne investicije iznose oko 76 milijuna kuna, a uklju uju sljede e troškove: konzultantske usluge s vršenjem stru nog nadzora u iznosu od 2,3 milijuna kuna. Sama izgradnja sustava sanitarne odvodnje iznosi 35

milijuna kuna. Izgradnja ure aja za pro iš avanje iznosi 22,7 milijuna kuna, troškovi inanciranja: kamate, naknade, te ajne razlike i sli no ak 16 milijuna kuna. Slijedi raspisivanje me unarodnog natje aja za izgradnju kanalizacijskog sustava

i nada da e se naši izvo a i izboriti za izvo enje radova, kako bi se taj ogromni novac, koji e za kanalizaciju izdvojiti preko naknada doma i gra ani, barem dijelom vratio doma oj operativi i na dobrobit i u dohotke gra ana Me imurja.

U okviru ovog projekta bit e izgra en kanalizacijski sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda gravitacijskim cjevovodima u dužini od 18.000 metara, promjera od 250 mm do 350 mm, tla ni cjevovodi u dužini od 3.000 metara promjera do 150 mm do 250 mm s prate im gra evinama: precrpne stanice, reviziona okna, prijelaz kanalizacije ispod prometnica i komunikacijskih instalacija. Potpisivanju ugovora bili su nazo ni, uz predstavnike EBRD-a, direktor Me imurskih voda Josip Zor ec, generalni direktor Hrvatskih voda Ivica Pliši , gradona elnik akovec Branko Šalamon, gradona elnik op ine Prelog Dragutin Glavin, na elnik op ine Nedeliš e Mladen Horvat iz tzv. op ina sponzora koje zajedno s akovcom osiguravaju 50-postotni udjel u Me imurskim vodama i time garantiraju otplatu kredita te predstavnici mjesnih odbora naselja Dravskog bazena.

POGLED ODOZDO

Vratite nam Tahija, tražio je manje poreze od Lini a T

re eg sije nja ušla sam kod Marte po mlijeko za van, kako redakcijske kekse koje svi u redakciji dijelimo ne bi jeli na suho, ve uz mlijeko. Uz pozdrav, u ove dane ide još i es tanje nove godine. No, draga i simpa na Marta uz nelagodu ve na po etku sretne nove izvješ uje me da je, na žalost, mlijeko i peciva poskupilo zbog PDV-a, a da u kafi ima, unato tome što je PDV smanjen, kava ne e poje ini . Kako bi druga ije i moglo bi u krizi kad je državna blagajna prazna, pa je treba napuniti da bi svi koji primaju pla u iz državne blagajne mogli je primiti uredno i redovno. U pro vnom kako bi ministar Lini , koji tako er prima pla u iz državne blagajne, mogao do eka novu godinu u Dubaiju? ravda se ministar da on uvijek pristojno zara uje, da je sam pla o ra un i da ne vidi u emu je problem.

P

Da je Slavko Lini obi ni gra anin ili ak poduzetnik, vlasnik kakva brodogradilišta ili luke, nitko ne bi postavljao takvo pitanje. Ali u pitanju je socijaldemokratski ministar, kojemu je u poli koj orijentaciji i ideologiji zaš ta radno ak vne populacije i socijalna osjetljivost. ovjek koji bi po toj poli koj orijentaciji, ako je ve u toj stranci, trebao suosje a s ve inom naroda. Potez mu je problema an zbog toga jer je osiromašenom narodu u teškoj krizi ne samo podigao stopu PDV-a nego je i uveo na namirnice koje su siro nji najpotrebnije: na kruh, mlijeko i lijekove za pet posto. A taj PDV je upravo onaj prihod koji državna administracija najviše troškari i iz kojega poli ari tako er primaju pla e, radili dobre ili pogrešne poteze. A u prošloj godini mi se nismo nagledali dobrih poteza koji bi povukli gospodarski razvoj i smanjili nezaposlenost.

S

lavko Lini samo je odlaskom u Dubai pokazao koliko prezire proletarijat iz kojeg cijedi zadnju paru kako bi napunio prora un. Ne e te ogor ene, ofucane nezaposlene i o ajne ljude koji prekapaju po kantama još gledati i za vrijeme novogodišnjih praznika! Zadnji siromah u ovoj zemlji više nego u vrijeme omraženog Franje Tahija mora da državi nego nekad feudalcu. etvr nu, ne desetinu na svaki proizvod. A ve je država uzela porez na pla u jadniku koji ju je dobio. Lini , naravno, u svom cini nom duhu rekao je novinarima koji su mu predbacili do ek nove godine u Dubaiju da on svoje obveze ispunjava redovito, a portali i novinske ku e koje ga prozivaju ne ispunjavaju. ožda bi se Lini trebao zapitati, kao djeca u strateškoj kompjutorskoj igrici o upravljanju gradom, zašto svi propadaju u državi koja samo diže

M

poreze. Neosporno je da treba uves poreznu disciplinu za sve, ali porezno optere enje ne smije biti kontraproduk vno da kao u igrici svi ne pobjegnu iz grada ili propadnu. Tko e državi na kraju pla a ikakve poreze? Zar mu nije udno da sve više jedinica lokalne samouprave pove ava kreditno zaduženje i gomila minuse? ni, doduše, ne mogu kao firme u ste aj, ali i te rupe jednog e dana posta bezdan ili provalije u koje e netko propas . Prezire naš Slavko siro nju, kao jedan starinski, sada ve pokojni doktor koji je svaki ku ni posjet siro nji komen rao uz uzre icu: Siro njo, siro njo, i Bogu si teška! Tako se i naš ministar zabavljao daleko od siro nje, zavide i šeicima i njihovu bogatstvu. O ito da u svakom socijaldemokratu u i zavidni šeik. Samo što nema snage do i na vlast ognjem i ma em, ve podilaženjem ma-

O

si, a kad se popne na tron, postaje ve i car od cara. itala me kolegica kada e iz poli ke nesta takva vrsta ljudi. Nikad, odgovaram joj. To podru je je kao šikara, nikada se do kraja ne može iskorijeni . Možeš je samo kultivirati i podreziva i tako drža pod kontrolom. Poli ka uvijek živi od novca koji su joj na upravljanje povjerili drugi ljudi, a s tu i novac je uvijek lakše troškari nego onaj koji smo sami zaradili. aš Slavko tako od osnivanja ove države živi od novca poreznih obveznika, a takvi uvijek dobiju pristojnu pla u i na vrijeme. Ako pofali, dignu poreze, ako ni tada nije dosta, zaduže se kod banaka. Njihova odgovornost je moralna. Izgube na izborima, a tad idu u oporbu, i u slas oporbe bez stvarne odgovornos ekaju priliku da njihovi pro vnici toliko zaglibe u grijehu struktura da narod, zaboravljaju i grijehe prethodnika, opet izabere njih. Kao kod problema sa šikarom, dok je s jednog

P

N

Piše: Božena Malekoci-Oleti bozena.malekoci@mnovine.hr kraja podrežeš, s drugog kraja naraste, i tako stalno iznova. a mi je samo zna kakvu je novu ideju za pove anje poreza na do eku u Dubaiju dobio Slavko Lini ? Možda na klima - ure aje ili tuširanje eš e od dva puta tjedno?

D


4. sije nja 2013.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

5

SDP ME IMURJA – status quo nakon sjednice svih op inskih i gradskih organizacija povodom raspuštanja županijske organizacije

Nema kompromisa - i dalje duboka podjela me u me imurskim SDP-ovcima Nakon što je Predsjedništ vo SDP-a u Zagrebu donijelo odluku o raspuštanju županijske organizacije SDP-a u Me imurju, imenovani povjerenik, ujedno aktualni župan i dosadašnji predsjednik me imurskog SDP-a Ivica Perho sazvao je zajedni ki sastanak s predsjednicima op inskih i gradskih organizacija te stranke u Me imurskoj županiji. Na istom je iz “centrale“ sudjelovao politi ki tajnik Igor Dragovan i nitko drugi. S time se ponovno pokazalo da je Dragovan o ito zadužen da se bavi me imurskom organizacijom, jer je on intervenirao i u “slu aju Pribislavec“. Spominje se tako er da je upravo on najzaslužniji što je Perho “još uvijek u sedlu“. Ina e, nepovjerenje prema Perho u nije došlo preko no i i zahvatilo ve inu organizacija. U pitanju je, kako saznajemo, prvenstveno loše vo enje stranke, koje nije vidljivo “na prvi pogled“, ali i županije. S obzirom na nedostatak doma e strana ke podrške, veliko je pitanje može li se uop e nametnuti Perho ova kandidatura za župana, a da

tako nešto ne bi dovelo do još zna ajnijega strana kog potresa.

Odgovori o razrješavanju situacije traže se u Zagrebu? Perho je ina e u kratkoj izjavi za medije nakon toga sastanka kazao da se središnjici stranke upute dva pitanja, na koje u me imurskom SDP-u o ekuju brze i konkretne odgovore. Zanima ih kada i na koji na in e se provesti unutarstrana ki izbori i kako e provoditi kampanju za lokalne izbore, koji e biti idu e godine u mjesecu svibnju. Odgovori iz Zagreba znat e se nakon sjednice Središnjeg odbora, koja bi se trebala održati sredinom sije nja. - Bez obzira na sve, SDP je i nadalje

najja a stranka u Me imurju i imamo potporu u mnogim sredinama, na emu zahvaljujem svim lanovima s t r a n k e , k a ž e Pe r h o . Me utim, kako neslužbeno saznajemo, na sastanku nije došlo do približavanja u me imurskom SDP-u. Štoviše, podjela je tek sada jasno izražena na dvije struje. Prema dostupnim in ormacijama, Ivica Perho nije uspio ovim politi kim manevrom dobiti novu zna ajniju strana ku podršku, a njegova “opozicija“ u stranci dodatno je oja ala, ne predaje se i inzistira da se poštuju izglasovane legitimne odluke. Za razliku od Zagreba, gdje je postignut kompromis i “nametnut“ novi kandidat za gradona elnika, Rajko Ostoji koji je dobio barem nominalnu podršku svih, pa tako i Davora Bernardi a, u Me imurju je potpuno drugi slu aj, u kojem se takvo nešto nije dogodilo. Tako er za sad nema na vidiku ni kompromisnog rješenja. P o d s j e t i m o . Predsjedništvo SDP-a u Zagrebu donijelo je odluku kojom se raspušta županijska

organizacije SDP-a Me imurja. Perho je postavljen za povjerenika organizacije. Time je u injen preobrat u pri i koja je po ela nakon što je na sjednici županijskog odbora SDP-a Me imurja, pri glasovanju za kandidata za župana na predstoje im lokalnim izborima, sadašnji župan Perho osvojio 13 glasova, a na elnik op ine Sveta Marija Dean Hunjadi 24. Time je, kako se tada inilo, Hunjadi postao kandidatom za župana. No, nakon odluke Predsjedništva SDP-a o raspuštanju me imurske organizacije stranke, teško je o ekivati da e tome biti tako. Novi razvoj doga aja Perho nije želio detaljnije komentirati. Rekao je kako e idu i etvrtak biti održana sjednica s predsjednicima gradskih i op inskih organizacija, kojoj e prisustvovati i netko iz Predsjedništva stranke. Izrazio je žaljenje zbog doga anja u stranci, tim više što je, kako je napomenuo, jedan od onih koji su na terenu stvarali strana ku in rastrukturu u Me imurju. (Dejan Zrna i Velimir Kelkedi)

HSS

Šezdeset me imurskih lanova stranke sudjelovalo na glavnoj skupštini stranke u Zagrebu U Zagrebu je u kongresnoj dvorani “Globus“ održana programska glavna skupština Hrvatske selja ke stranke, na kojoj je prisustvovalo i 60 HSS-ovaca iz Me imurske županije, predvo eni predsjednikom Županjske organizacije HSS-a Me imurske županije Zoranom Vidovi em, te ukupno 824 delegata iz cijele Republike Hrvatske. Predsjednik HSS-a Branko Hrg u svom izvješ u naglasio je da bez rada s lanstvom na svim razinama nema prave konsolidacije stranke, te da se aktivnije treba uklju iti s programskim aktivnostima me u pu anstvo koje je u neku ruku prepušteno sebi i treba im pružiti ruku. - Da se ne dogodi ono što se dogodilo aktualnoj Vladi Republike Hrvatske, nužno je

programsko osvježenje, stoga je na skupštini osvojen programski dokument ‘Osnovne odrednice politi kog programa HSS-a 2012. - 2016.’, kojim HSS svoju doktrinu prilago ava suvremenom okruženju gdje se moraju prona i rješenja za glavne ekonomske i društvene probleme s kojima se hrvatsko društvo su eljava, kao što su to

izlazak iz dugotrajne ekonomske krize i osiguravanje dugoro no održivoga ekonomskog rasta, otvaranje prostora za investicije u gospodarstvu i otvaranje novih radnih mjesta, ravnomjernog regionalnog i ruralnog razvoja, re orme javnog sektora, te definirati novu poljoprivrednu politiku, te ve u pažnju zaslužuje obrtništvo,

malo i srednje poduzetništvo u stvaranju poticajnog okruženja i u inkovitih mjera potpore od strane države. HSS-ovce o ekuje puno truda i rada u narednom razdoblju za što kvalitetniji izlazak na predstoje e lokalne i regionalne izbore, a najvažnije što e se poštivati odabir koalicijskih partnera koje e na demokratski na in odabrati županijske, gradske i op inske razine. Nakon radnog dijela, uprili eno je zajedni ko druženje delegata i gostiju, te se uz prezentaciju doma ih delicija i zvuke tambura, narodnih plesova i pjesmu nastavilo u veselom tonu, te je iskorištena prilika da se svim lanovima HSS-a i njihovim obiteljima i svim žiteljima Republike Hrvatske zaželi estit i blagoslovljen Boži i uspješna 2013. godina.

HDZ

Donacija žitarica i ogrjeva potrebitima u Puš inama - Još uvijek se ‘borimo’ s posljedicama poplave, a još emo ih dugo i osje ati. Svi misle poplava je prošla, no, za nas poteško e tek po inju, kaže Dragutin Zdolec, armer koji se sa svojom obitelji bavi uzgojem mlije nih krava, a ije je imanje stradalo u nedavnoj poplavi u Puš inama. Njima je, te dvadesetak drugih obitelji, me imurski HDZ uz pomo donatora organizirao dostavu žitarica, krmne smjese, ogrjeva, te simboli nog iznosa novca za one socijalno najugroženije. - Naši su se lanovi od samog po etka uklju ili u niz akcija koje su bile potrebne po terenu, kako bi se tim ljudima olakšala svakodnevnica nakon katastro e koju su doživjeli. Nastojat emo i dalje kontinuirano pomagati onima koji su najviše nastradali, poru io je lan Nacionalnog predsjedništva i elni ovjek me imurskog HDZ-a Darko Horvat.

Uputio je kritiku, odnosno zamolbu onim javnim tvrtkama koje su poslale ra une za struju, grijanje i sli no kao da se ništa nije desilo da ih storniraju, jer dio obitelji zapravo ni ne može živjeti u svojim ku ama zbog posljedica poplave. Zahvalio je svim donatorima, a napose tvrtki “Toni“ iz Donjeg Kraljevca, koja je osigurala kukuruz i krmnu smjesu za one koji se bave uzgojem životinja, te ogrjev za socijalno ugrožene. Predsjednik Op inskog odbora HDZ-a Nedeliš a Marijan Fegeš istaknuo je kako njegovi lanovi ne e stati na ovoj, ve poduzimaju korake za daljnje akcije. Zahvalio je i medijima koji su tako er doprinijeli da apel me imurskog HDZ-a o isplati pomo i poplavljenima stigne do aktualne Vlade RH, no, do sada je ispla en znatno manji iznos u odnosu na procijenjenu štetu.

HDSS

Jesmo za uvo enje reda u poslovanju, ali zbog kratkih rokova fiskalizacije najviše trpe mali obrtnici i poljoprivrednici O odluci Vlade da od 1. sije nja 2013. godine uvede kod svih poslovnih subjekata tzv. fiskalne blagajne raspravljano je i na Odboru HDSS-a u akovcu. Prenosimo zaklju ke sa sjednice. - U suradnji sa stru njacima za ekonomske odnose u gospodarstvu, Odbor HDSSa samo se djelomi no slaže s odlukom Vlade, odnosno nadležnog Ministarstva. Prije svega, pozdravlja se inicijativa uvo enja reda u gotovinska poslovanja te prije svega zatiranje sive ekonomije i izbjegavanja pla anja obaveza. Rokovi za to su vrlo kratki, a cijeli projekt je skup, pogotovo za male obrtnike i uslužne djelatnosti. Svjedoci smo zatvaranja sve ve eg broja obrta i malih du ana, prije svega iz financijskih razloga. U svega desetak dana svi e morati na i po oko 10.000 kn za uvo enje ovakvog rada. Pitamo se – odakle? Upitno je kako su dobavlja i ra unalne i elektronske opreme sve to znali i prije donošenja Odluke Vlade RH? Po donošenju Odluke svi su ve imali pripremljene brošure s ponudama opreme i cjenicima. Tu treba dodati i ra unalne programe i na in spajanja na Internet stranice

koje e preuzimati Ministarstvo financija. Svi korisnici ovih programa morat e k tome svaki mjesec izdvajati najmanje 200 kn za korištenje Interneta. Pitamo se u HDSS-u tko e napla ivati tih 200-tinjak kuna od ne malog broja korisnika? Tko e se zapravo obogatiti tim novcem, pitamo se u HDSS-u. Od velikog broja nedore enosti ovakvog na ina poslovanja re i emo samo jedan primjer: mali proizvo a vo a i povr a ima prodavaonicu istih. Morat e pod hitno izdvojiti 10.000 kn. Njegov ‘susjed’ s istom proizvodnjom, prodaje istu na tržnici. On ve nije obavezan imati elektronsku kasu s Internetom!? Predlažemo Vladi RH, odnosno Ministarstvu financija, da, s obzirom na to da imaju velik broj inspektora, koji uglavnom sjede u svojim uredima, isti iza u na teren. Ministarstvo pak neka u razumnom roku uskladi i olakša na in poslovanja malih trgovaca i obrtnika. U svakom slu aju prije svega neka izna u sredstva za sufinanciranje ovakvih projekata i educiranje poduzetnika, poru uje HDSS.


6

Aktualno

4. sije nja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

POLITI KA SAPUNICA u Pribislavcu prerasta u “teatar apsurda“

Na elnik Franjo Makovec kaže da se ne e kandidirati na sljede im izborima, a vije nici, posebno oporbeni, u to baš i ne vjeruju

OP INSKO VIJE E Sveti Martin na Muri

Na elnik Franjo Makovec najavio da se ne e kandidirati!? Svoju posljednju sjednicu u prošloj godini 27. prosinca održalo je Op insko vije e Sveti Martin na Muri. Kako je sjednica imala sve anu notu, zdravice su izrekli predsjednik Vije a Martin Srša, na elnik Franjo Makovec i zamjenik predsjednika Vije a Branko Varši . Najavili su još poletniju izbornu i europsku 2013. godinu, a Makovec je i najavio mogu e povla enje iz aktivne politike. Drugim rije ima, ne kani se kandidirati za šesti mandat op inskog na elnika, u što sumnjaju gotovo svi sadašnji vije nici, ali i velik dio javnosti. Nakon kra eg pojašnjenja i nekoliko upita o pojedinim stavkama, vije nici su jednoglasno prihvatili prijedlog izmjena i dopuna prora una za 2012. godinu. Rebalansom je prora un s planiranih 3,269.600 kuna smanjen za 205.414 kuna i utvr en je na iznos od 3,064.186 kuna. Do smanjenja prora unskih sredstava došlo je zbog neostvarenja planiranih i gotovo izglednih 120 tisu a kuna iz EU fondova te zbog izostanka planiranih kapitalnih potpora. Obrazlažu i ostvarenje ovakvog prora una, na elnik Franjo Mkaovec rekao je da, unato krizi koja se pove ava iz dana u dan, op ina funkcionira i ispunjava sve uvjete i obveze za rad, te da se u novoj 2013. mogu o ekivati odre eni pozitivni pomaci naprijed, poglavito u Gospodarskoj zoni te kompleksu Spa@Sport Resortu u Toplicama Sveti Martin. (S. Mesari )

Prijevremeni lokalni izbori samo mjesec ili dva prije redovnih? PIŠE: VELIMIR KELKEDI

Ni u drugom pokušaju Op insko vije e Pribislavec, za itavog mandata javnosti ve poznato po izrazitoj neslozi, nije usvojilo prora un te op ine za 2013. godinu. Sjednica na kojoj je na elnica Višnja Iva i predstavni kom tijelu predložila temeljni inancijski dokument za idu u godinu najprije je održana u etvrtak. Ve ina u Vije u prora un nije prihvatila, da bi nova sjednica bila sazvana ve dva dana kasnije – u subotu. Ponovilo se isto – prora un nije prihva en te je sjednica završena u samo nekoliko minuta. Hrvatska Vlada u saborsku proceduru je po etkom ovog mjeseca uputila paket izbornih zakona prema kojima se u slu aju neusvajanja prora una raspuštaju i predstavni ko tijelo (Op insko vije e) i izvršna vlast, odnosno na elnik/ca op ine. S obzirom na tu okolnost, izgleda da e lokalni izbori u Pribislavcu biti održani i ranije nego redovni u mjesecu svibnju, što bi zaista bio istinski apsurd. Podsjetimo, u tamošnjem Op inskom vije u djeluju dvije "struje“ – dio vije nika podržava HNS-ovu na elnicu Višnju Iva i , no premo , odnosno ve inu od šest glasova ipak imaju vije nici predvoVišnja Iva i : eni nekad SDP-ovim, - Prije svega zbog a sada nezavisnim. neozbiljnosti predloženog iznosa Njih pri glasovanju za NK 'Polet', fiskalne odgovornosti pri ve ini to aka i vremenu besparice, kao na elnica dnev nog reda podržava i HDZop ine Pribislavec pokušala sam ov predsjednik vije nicima objasniti nelogi nost elnica Vije a Ivan Lesjak. Pr ibipredloženog i da prijedlog prora una Tako ve inu to aka slavca bude na bazi prošlogodišnjih dnevnog reda koje Višnja rashoda, ali šestorka nije predloži na elnica Iva i , koja uvažavala prijedloge Iva i , od onih važnijih navodi: pa sve do "tehni kih“, ve- Prora un ina u Vije u u pravilu odbija. U op ine Pribislavec velja i 2011. godine pokušali su i smijenije izglasovan iz razloga što niti na elnicu, no bezuspješno. Na refe- se na konto sportske udruge predlarendum, ije su održavanje izglasovali, gala jedna tre ina izvornog prora uodazvalo se tek 11 posto mještana. na op ine, 650.000 kuna, zbirni iznos Nekoliko dana nakon sjednice za teku u donaciju i investicijsko odrpriop enjem za javnost oglasila se na- žavanje sportskog objekta. Nezavi-

Prora un nije prošao jer je oporba na elnici, ali i ve ina u Vije u, podržala prijedlog jednoga nezavisnog vije nika da se NK-u "Polet" iz Pribislavca, koji igra u I. županijskoj ligi, dodijeli ak 650.000 kn iz prora una u 2013. godini, i to zaklju no s krajem velja e

sni vije nik koji je na samoj sjednici predložio amandman u usmenom obliku tražio je i ostvarenje istog u vrlo kratkom vremenu - do 28. velja e 2013. Prije svega zbog neozbiljnosti predloženog iznosa, iskalne odgovornosti i vremenu besparice, kao na elnica op ine Pribislavec pokušala sam vije nicima objasniti nelogi nost predloženog i da prijedlog prora una bude na bazi prošlogodišnjih rashoda, ali šestorka nije uvažavala prijedloge. Nakon novog pokušaja sazivanja

DONJI KRALJEVEC

Druga obljetnica smrti An elka Horvata U utorak, prvog sije nja, navršena je druga obljetnica smrti cijenjenoga vo arskog stru njaka, istaknutog lana HSS-a i zamjenika me imurskog župana An elka Horvata, koji je iznenada preminuo u silvestarskoj no i s 2010. na 2011. godinu. Tim

povodom izaslanstvo Me imurske županije i Županijske organizacije HSS-a Me imurja okupilo se na posljednjem po ivalištu svog kolege u Donjem Kraljevcu. Podsjetimo, Horvat je ro en 1957. godine u Donjem Kraljevcu, gdje je završio osnovnu

školu. Gimnaziju je završio u akovcu, a Višu poljoprivrednu školu u Križevcima, gdje je stekao zvanje inženjera agronomije. Svoj radni vijek zapo eo je 1979. godine kao pripravnik u Poljoprivrednom dobru akovec, nastavio kao poslovo a vo arske proizvodnje, a potom kao stru ni rukovodilac vo arske rasadni arske proizvodnje sve do 1996. godine, kada je zajedno s bratom pokrenuo obiteljsko gospodarstvo “Horvat“ d.o.o. Od 2001. do 2005. godine bio je lan Poglavarstva Me imurske županije zadužen za resor poljoprivrede. lan HSS-a bio je od 1995. godine, a na dužnost zamjenika župana zaduženog za resor poljoprivrede, gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i turizma izabran je na

sjednice, 29. prosinca, došla je do izražaja nekvaliteta predsjednika OV-a koji saziva sjednicu i ne ostvari izglasavanje dnevnoga reda i nizu proceduralnih pogrešaka koje su se u estalo ponavljale na sjednicama. Nakon novog pokušaja sazivanja sjednice, sagledavanja realne situacije, nije bilo prilike da se vije nicima daje mogu nost realnog odstupanja od prvotnog prijedloga prora una i da sportskoj udruzi iz teku ih donacija prepolovi iznos, što je i mogu a realnost vremena, ali šestorka opet u svom stilu izaziva krizu mjesta. Šestero vije nika u OV-u Pribislavec radi protiv interesa Pribislavca. Svaka ast svakoj udruzi mjesta, ali favorizirati jednu udrugu na uštrb poreznih obveznika u 600% iznosu je vrlo nekorektno. Šestorka ne prepoznaje investicije u vrijednosti 20 milijuna u mjestu, ve nepotrebno i kontinuirano od 2009. godine radi protiv samog Pribislavca. Sportska udruga, NK 'Polet', nije zavrijedila da šestorka na njihovim krilima stavlja mjesto u mjesto slu aja i izaziva krizu u mjestu, poru uje na kraju na elnica. U sjeni neizglasovanog prora una nezamije ena je odluka zahvaljuju i kojoj e mještani uštedjeti. To je odabir novog koncesionara za odvoz otpada i ponu ene cijene od 49,87 kn. Dosadašnja cijena odvoza je 65 kuna, navodi na kraju priop enja Iva i .

lokalnim izborima 2009. godine. Župan Ivica Perho i predsjednik Skupštine Me imurske županije Petar Nova ki, kao i delegacija HSS-a, posjetili su i An elkovu obitelj. (vk)


u Me imurju

GDQD

4. sije nja 2013.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

7

Prva beba u 2013. godini – Filip Pleh iz akovca Prvi najmla i Me imurac ro en u 2013. godinu je Filip Pleh iz akovca. Mali Filip rodio se težine 3800 grama i dužine 54 cm. Ponosni majka i otac djeteta jesu Aleksandra i Kruno. Do podneva 1. sije nja

2013. godine ro eno je ukupno troje djece, a Filip se prvi “požurio“. U obilasku dežurnih službi, pa tako i bolni kih odjela, majku i dijete na Novu godinu posjetio je i me imurski župan Ivica Perho , koji je

poru io da je troje ro ene djece ve prvi dan u godini možda uvod u, što se nataliteta ti e, bolju godinu, jer se u prošloj godini u akove kom rodilištu rodilo stotinjak djece manje nego 2011. godine.

DO EK NOVE GODINE u akovcu, na žalost, i u znaku skandala koji je u javnost iznio Jura Stubli

ŽUPAN I PREDSJEDNIK Skupštine Me imurske županije

Obišli službe kojima je novogodišnja no bila radna Novu 2013. godinu župan Me imurske županije Ivica Perho i predsjednik Skupštine Me imurske županije Petar Nova ki zapo eli su obilaskom nekih od službi koje su dežurale tijekom najlu e no i - Policijsku upravu me imursku, Javnu vatrogasnu postrojbu akovec i Županijsku bolnicu akovec. Kako su istaknuli u Policijskoj upravi

me imurskoj, osim pove anog kršenja javnog reda i mira, što je i o ekivano u novogodišnjoj no i, nije bilo ve ih potreba za intervencijama. Na žalost, tragi an doga aj u G. Dubravi zadnji dan godine, kao i nasilje u romskim naseljima zasjenili su ina e mirnu atmosferu u našem kraju. Vatrogasci su, sre om, ostali bez posla u novogodišnjoj no i.

ŽUPANOVA novogodišnja estitka

Želim da u Me imurju razvijamo zajedništvo, uvažavanje i razumijevanje Povodom Nove godine, župan Me imurske županije Ivica Perho gra ankama i gra anima Me imurske županije uputio je estitku u kojoj stoji: - Godina koja je iza nas za sve je bila teška. Odricanja i smanjenje životnog standarda postali su naša svakodnevnica, a o novim investicijama gotovo nitko ni ne govori. Raditi u takvom okruženju nikome nije lako, no mi u Me imurskoj županiji trudili smo se kako bi sustav funkcionirao bez zastoja, a svi prora unski korisnici mogli nesmetano funkcionirati. 2013. godinu obilježit e ulazak naše zemlje u Europsku uniju. Mi Me imurci zahvaljuju i svojoj povijesti, vezama sa susjedima, ali i razvijenom radnim navikama i orijentaciji prema realnom i održivom planiranju vrlo brzo možemo o ekivati rezultate u vidu novih investicija i novog zapošljavanja.

Me imurje e i dalje biti mjesto gdje se lijepo živi. Na svima nama je da osiguramo uvjete za daljnji razvoj te ovaj komad zemlje izme u Mure i Drave sa uvamo za našu djecu. U Novoj 2013. godini želim Vam ponajprije zdravlje, osobnu i obiteljsku sre u. Poduzetnicima i ljudima u gospodarstvu želim da realiziraju sve svoje želje i planove. Nezaposlenima želim da prona u posao, a zaposlenima da na radno mjesto odlaze bez strepnje za pla u ili zaposlenje. Želim da svi mi najmla ima osiguramo sretno i bezbrižno djetinjstvo, a umirovljenicima mirnu i dostojanstvenu starost. Želim da i dalje u Me imurju razvijamo zajedništvo, me usobno uvažavanje i razumijevanje. I na kraju, svima nama pak želim da 2013. bude godina po etka izlaska iz krize i gospodarskog rasta.

Jura i Film nisu nastupili jer se Stubli potukao s menadžerom!? Do eci novih godina na otvorenom posljednjih godina sve su popularniji u svijetu, ali i u sve ve em broju hrvatskih gradova. akov ani tako er prepoznaju i prate taj trend i sve više se zabavljaju i druže na zajedni kom do eku na glavnom gradskom trgu. Organizator, Grad akovec i Turisti ka zajednica, pripremili su nadasve bogat program, uz izvrstan nastup klape Maslina. Na žalost, mnogobrojni okupljeni sugra ani ostali su razo arani izostankom najavljenog gostovanja Jure Stubli a i grupe Film, koji je opravdan zdravstvenim razlogom. Ali… I dok Ivana Maltar iz TZ-a akovca najavljuje službeno priop enje, portal eMedjimurje. hr, putem njihovog i našeg novinara Alena Fuša, pitao je samog Stubli a zašto nije nastupio i dobio je odgovor koji cijeli slu aj pretvara u skandal...

– Potresen sam, ali ukratko u zbog svojih vjernih obožavatelja ispri ati što se dogodilo. Svi smo se veselili i zabavljali u akove kom hotelu, gdje sam s velikim nestrpljenjem ekao nastup na Trgu Republike. Me utim, oko 18.20 sati izi ki me napao ovjek iz Marije Bistrice i ozlijedio. Zbog ozljeda nisam bio u mogu nosti nastupiti jer sam završio na Hitnoj, gdje su mi pružili pomo . Stigla je i policija koja je napravila zapisnik i ja u pravdu istjerati pravnim putem. Publici poru ujem da se dobro osje am, obavljam dodatne pretrage i za nekoliko dana e sve biti ok te se veselim novim nastupima. akove koj publici sam ostao dužan, što u nadoknaditi jednim dobrim koncertom. Kako saznajemo, rije je o menadžeru posredniku nastupa Jure Stubli a i Filma u akovcu. Me utim, osim ver-

Tradicionalni do eci i u Prelogu i Murskom Središ u U Prelogu su za do ek na otvorenom bili zaduženi Sumartonski lepi de ki, koji su izvodili najpoznatije doma e pop i zabavne hitove. Po drugi je put do ek organiziran na Trgu slobode. Preložani su se zabavili uz kuhano vino i aj te bogatu ponudu jela i pi a obližnjih ugostiteljskih objekata te pono ni vatromet. U Murskom Središ u, uz manji broj okupljenih gra ana nego ina e, gostovala je tamburaška skupina Kontrabas iz Selnice. (rr) zije koju je iznio Stubli , po ele su kolati i druge pri e, izme u ostalog da je povod njihovom sukobu Stubli eva alkoholiziranost, ili ak i nešto više, zbog koje nije mogao održati ni tonsku

probu, a kamoli sam nastup. lan nekadašnjeg sastava “Crveni koralji” Boris Babarovi Barba usko io je kao “džoker iz rukava” i ipak pridonio sve arskom ugo aju. Uz tradicionalnu estitku gradona elnika i pono ni valcer te raskošni vatromet, koji je ove godine mnoge oduševio, svi sudionici javnog do eka mogli su uživati i u bogatoj ugostiteljskoj ponudi u postavljenom šatoru za okrjepu ili ponudi obližnjih ugostiteljskih objekata, koji su tako er pripremili izvrsnu zabavu uz raznolike glazbene izri aje, od urbane do tamburaške glazbe. Iako se proteklih dana apeliralo kroz mnoge javne medije da se što manje koriste pirotehni ka sredstva u cilju sigurnosti gra ana i sudionika javnih do eka, na žalost, još velik dio, posebno mla ih generacija, uživa u petardama, kao da je to jedini vrhunac zabave i slavlja. (rr i af)


8

Pregled događaja u 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Gornji Hraš an uzavreo zbog romske problematike Mješt ani Gornjeg Hraš ana najavili su i održali prosvjed, nakon što je tristotinjak gra ana potpisalo peticiju da se u Podru noj školi Gornji Hraš an ne održava predškola za 54 mališana, od kojih je 44 romske nacionalnosti. Kao razloge protivljenju održavanja predškole u drugoj smjeni, nakon nastave za prva etiri razreda osnovne škole, navode pitanje sigurnosti, kao i nezadovoljavaju e uvjete za tako velik broj djece: zbog neodgovaraju ega sani-

tarnog vora i funkcioniranja kuhinje. Povo d or g a n i z i r a nju predškole u Gornjem Hraš anu je pomanjkanje prostora u Osnovnoj školi Macinec, jer broj djece romske nacionalne manjine stalno se pove ava. Djecu iz romskog naselja Parag dovodi u školu u Gornji Hraš an autobus. No, dolazak djece u Gornji Hraš an bio je samo iskra koja je zapalila ve dulje vrijeme narušene odnose izme u ve inskog naroda i romske nacionalne manjine u op ini Nedeliš e, u kojoj se nala-

zi najve e romsko naselje u Me imurju. Nije u pitanju nacionalna netrpeljivost, ve asocijalno ponašanje gra ana romske nacionalne manjine, i to ne djece, ve odraslih, kazao je na elnik Mladen Horv a t . - To š t o odrasli ine u op ini i izvan op ine u Me imurskoj županiji, a to su palež, kra e i pojava nasilništva. Gra ani op ine Nedeliš e i te kako su zainteresirani za integraciju Roma, ali na socijalizaciji bi trebalo jako puno raditi s postoje om generacijom odraslih gra ana romske nacionalne manjine, a za to bi trebalo promijeniti postoje e zakone u domeni socijalne politike, graditeljstva i zaštite okoliša, kaže na elnik. Potreban je druga iji pristup onima koji žive u romskom naselju. Ti problemi generiraju odre eni antagonizam koji se javlja izme u gra ana hrvatske nacionalnosti i gra ana Roma. Djeca nisu problem.

4.

TOP 10 najzna a koji su obilježili godinu u Me im Premda su k at astrof i ari za 21. prosinca 2012. godine najavljivali smak svijeta po Majanskom kalendaru,

zbog injenice da je ta drevna kultura izradila kalendar do te godine, smak svijeta se ipak nije dogodio. Kugla zemaljs-

Zasjeo u saborske klupe i nepravomo no osu en na uvjetnu zatvorsku kaznu - Poziv za sud dobio sam na prvi dan zasjedanja hrvatskog Sabora. Da nisam postao saborskim zastupnikom, procesa ne bi ni bilo. Tim je rije ima novi saborski zastupnik i na elnik op ine Gori an SDP-ovac Mario Mohari u svibnju prokomentirao zav ršet ak procesa koji je protiv njega na Op inskom sudu u akovcu po eo u velja i ove godine, a kojim ga se teretilo za nesavjestan rad u službi. Sli no je rekao i na po etku, aludiraju i zapravo da

5.

se radi o politi koj namještaljci oporbe u op ini predvo ene HDZ-om. Mohari je po pr voj to k i optužnice (da je ispod tržišne cijene i bez procjene Porezne uprave prodao jedan op inski stambeni prostor) oslobo en opt u žbi. Z a t aj je slu aj nastupila zastara. Po drugoj pak je nepravomo nom presudom Suda zbog nezakonite isplate stimulacija i pla a zaposlenicima op inske uprave u razdoblju od 2005. do 2008. godine nepravomo no osu en na

KATAKLIZMI NA poplava u Puš inama

u školu. Mnogim roditeljima je to bilo ogromno olakšanje, jer su izdvajali i po 500 kuna

ka i dalje se vrti. No, ipak e 2012. godina ostati zapam ena kao jedna od godina koje je najbolje zaboraviti. Me imursku

1.

Velike štete, a nakon toga i razo aranja - Službeno su štete procijenjene na 22 milijuna kuna, a hrvatska Vlada odobrila je pomo od 2,1 milijuna kuna. Nije izostala ni pomo lokalne samouprave, udruga, župa i pojedinaca

deset mjeseci uvjetno, uz rok kušnje od dvije godine.

Vra en besplatan prijevoz srednjoškolaca Rod it eljsk i d ž ep u prošlom polugodištu ipak nije patio zbog prijevoza

4. sije nja 2013.

6.

mjese no za autobu snu k a rt u za prijevoz s vog srednjoškolca u školu. Država su inancira 75 posto cijene karte, a ostatak lokalna samouprava. U našoj županiji tako je izna ena ra unica u korist roditelja da im je prijevoz u enika u školu besplatan. Kako je odluka vrijedila do kraja prora unske godine, o ekuje se da e se ta praksa nastaviti i u idu oj godini.

U utorak 6. studenoga 2012. godine u naselju Puš ine dogodila se najve a prirodna katastrofa kakva se u našem kraju ne pamti, izazvana razlijevanjem rijeke Drave iz svog korita i potapanjem gotovo cijelog naselja. Taj dan oko 16.50 sati pukao je dravski nasip kod Puš ina i voda iz Drave prvo je poplavila rubove naselja, a potom se nezaustavljivo grabila prema svim dijelovima naselja, da bi kulminaciju dosegla nave er, kada su poplavljene brojne ku e, gospodarske zgra-

de, obiteljska gospodarstva i proizvodni pogoni. Iz naselja su evakuirani ljudi, doma e životinje te neka materijalna dobra. U Puš ine su došli op inski i županijski dužnosnici, te predstavnici javnih poduze a i brojnih udruga, kako bi mještanima pomogli te ih ohrabrili u nezavidnoj situaciji. Nekoliko dana trajala je op a mobilizacija, da bi se voda iz naselja povla ila izme u 10. i 15. studenoga. Na teren su izašle i komisije za procjenu materijalnih šteta, koje su

službeno procijenjene na iznos od 27,5 milijuna kuna, da bi na kraju bile utvr ene na iznos od 22 milijuna kuna. Hrvatska Vlada obe ala je pomo od 2,1 milijuna kuna. Na posebno otvoreni ra un Op ine Nedeliš e do sada je pristiglo oko 250 tisu a kuna donacijske pomo i iz raznih izvora. Centar za socijalnu skrb uplatio je pomo za poplavljene u iznosu od 70 tisu a kuna. Nov anu pomo dala je Me imurska županija, Grad akovec i pojedine op ine. Tako er su pomagali pojedinci, ustanove i tvrtke. Sada žitelji Puš ina saniraju štete, poglavito na stambenim objektima, ali i o ekuju isplatu procijenjenih šteta. Nakon poplave tako er ostaje otvoreno pitanje: tko je zapravo kriv, tko je zakazao i je li se katastrofa mogla izbje i? Na žalost, izgradnja kvalitetnog nasipa za obranu Puš ina tek se priprema. Ova katastrofa sasvim sigurno veliko je upozorenje odgovornima za sigurnost nasipa i na Dravi i na Muri.


4. sije nja 2013.

ajnijih doga aja proteklu 2012. murskoj županiji županiju u 2012. godini pohodile su mnoge nevolje. Prije svega nezapam ena poplava u Puš inama stanovnicima je na-

nijela 27 milijuna kuna materijalne štete. Prošlogodišnja zima bila je oštra, ne toliko po snježnim

oborinama, premda je bilo i snijega, ve po tome što su niske temperature zaledile rijeke, tako da je trebalo lomiti led.

Me imurci najve i eurofili u Hrvatskoj Na referendumu za ulazak u Europsku uniju Me imurci su se dvotre inskom ve inom izjasnili za ulazak u Europsku uniju, sa 75,75 posto glasova. Najve i zagovornici ulaska u Europsku uniju jesu op ine koje najbliže grani e sa Slovenijom, Ma arskom i u nastavku s Austrijom. Tako je u op ini Sveti Martin na Muri bilo 83,5 posto glasova za ulazak u EU, u Gradu Mursko Središ e ishod glasovanja bio je 81,44 za ulazak u EU, u Selnici 83,5 posto, u Podturnu 81 posto, a najviše u cijelom Me imurju u Donjem Vidovcu 84,99 posto za ulazak u EU. Takav ishod glasovanja u Me imurju nije nikakvo udo. Velik broj naših gra ana na dnevnoj ili tjednoj bazi radi u

zemljama EU, a još uvijek je jedan dio u trajnom statusu gastarbajtera u zemljama EU. U susjedne zemlje odlazimo i u kupovinu namirni-

Dean Hunjadi kotira znatno bolje od Ivice Perho a, što je pokazalo glasovanje unutar stranke za kandidaturu za župana, vrh SDP-a na raspuštanje se odlu io kako bi županijskoj organizaciji pokazao da se ovdje ne radi o unutarstrana kim izborima, ve o izboru kandidata koji kod svih bira a ima najviše izgleda osvojiti vlast. Pred kraj godine održano je prošireno predsjedništvo, na koje je došao i tajnik SDP-a Igor Dragovan s potporom vrha SDP-a da Ivica Perho bude kandidat za župana i glavni pregovara za koalicije u Me imurskoj županiji. Me imurski SDP su ina e unutarstrana ki potresi dugo zaobilazili, ali sve se po elo kuhati kada je bio izgledan dolazak na vlast. Prva je to osjetila Dragica Zgrebec, koja je postala nepoželjna na listi III. izborne jedinice, pa je u Sabor i daljnji uspon u karijeri (potpredsjednica Sabora RH) ušla s li-

2.

ca, iza granice imamo rodbinu i prijatelje, pa nije ni udo da oni koji žive prakti ki uz granicu jedva ekaju 1. srpnja i ulazak u EU.

Vrh SDP-a raspustio me imursku organizaciju stranke Vrh SDP-a zbog imenovanja Deana Hunjadija kandidatom za župana raspustio je cijelu županijsku organizaciju stranke. Razlog: znatno slabiji Hunjadijev rejting kod bira a u kandidaturi za župana. Da su sada izbori, Ivica Perho bi natpolovi nom ve inom dobio izbore u prvom krugu, pokazuju ankete, dok bi Dean Hunjadi dobio svega 24 posto glasova bira a i time doveo u pitanje izborni rezultat SDP-a. Premda u predsjedništvu stranke

Pregled događaja u 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

9

Me imurska banka više ne postoji Me imurska banka je 2011. godinu završila uspješno. Ostvarila je 40,7 milijuna kuna dobiti i bila je sedma banka po pro itabilnosti u državi. No, u studenom ju je njezina vlasnica Privredna banka Zagreb u potpunosti integrirala u svoje poslovanje. Od Me imurske banke tako nije ostalo ni ime. Premda se integriranje Me imurske banke u Privrednu banku Zagreb najavljivalo mjesecima unaprijed, unato tome nakon što se pripajanje dogodilo, prošlo je uz brojne probleme za klijente gra ane. Nenad Je ud,

prijašnji direktor Me imurske banke akovec, a sada direktor Regije Sjeverne Hrvatske, zbog toga se i javno ispri avao klijentima, jer je o ito proces pripajanja bio mnogo složeniji nego što se o ekivalo. U prvim danima bilo je najviše problema s Internet bankarstvom, ali i drugih tehni kih pro-

7.

blema, zbog ega klijenti moraju i duže od sat vremena ekati u redu u poslovnicama sada Privredne banke Zagreb.

Zavod za hitnu medicinu više ne prima nehitne pacijente Zavod za hitnu medicinu službeno je po novom režimu po eo raditi u travnju, a simboli ki je otvoren pred Boži ove godine. Na zavodu za hitnu više se ne rješavaju nehitni pacijenti, oni su preba eni lije nicima primarne zdravstvene zaštite. Ostao je neriješen problem pripravnosti u Murskom Središ u i velika okolica od oko 25 tisu a stanovnika, jer za to podru je radi jedan lije ni ki tim u pripravnosti u Murskom Središ u, što zna i da se tri tamošnja lije nika sa svojim medicinskim sestrama svaki tre i dan izmjenjuju u

pripravnosti uz svoj redovni posao u ambulanti. Nakon intervencije Josipa Dobrani a, murskosrediš anskog gradona elnika, kao i potporu na elnika susjednih op ina Sveti Martin na Muri i Selnica te peticije gra ana, Mi n i s t a r s tvo zd r avlja odobrilo je još jedan T1 tim za to podru je, za što je potrebno zapos-

8.

liti pet lije nika, ali ni do danas potrebni lije nici nisu zaposleni, kako bi se ukinula pripravnost u Murskom Središ u.

Me imursko veleu ilište dobilo tre i studij, ime je kona no u vrstilo svoj status U s u b o t u 8 . r ujn a u prostorima Me imurskog veleu ilišta akovec održano je sve ano uru ivanje dopusnice za tre i studijski program - Održivi razvoj, koji uklju uje termotehni ko inženjerstvo

3.

i održivu gradnju. Studij e trajati tri godine, a njegovim završetkom stje e se 180 ECTS bodova. Time je zaokružena cjelina Me imurskog veleu ilišta, a ono je zadobilo vrsti status. Petog rujna ministar znanosti Željko Jovanovi potpisao je dopusnicu, a prof. dr. sc. Neven k i Bresl a u e r, dekanici

9.

Me imurskog veleu ilišta, uru io ju je u subotu prvi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Radimir a i , kao osobni izaslanik Željka Jovanovi a, ministra znanosti. - Ovaj tre i studijski program bio je u proceduri nešto duže, iz objektivnih razloga, jer se na razini države donosila mreža veleu ilišta i jer se studijski program trebao uskladiti s regionalnom strategijom naše županije, kazala je prilikom sve anog uru ivanja dopusnice dekanica Me imurskog veleu ilišta, prof. dr. sc. Nevenka Breslauer.

Svi u zaštiti nepravedno smijenjene ravnateljice ETŠ-a

ste II. izborne jedinice. Nove unutarstrana ke ambicije i želju za vlast pojedinih frakcija i lanova osjetio je ovih dana i Ivica Perho , koji o ito više nema veliku potporu me imurskoga strana kog lanstva, sli no kao i što je od ranije slu aj sa Zgrebec, ali istovremeno o ito još uvijek uživa povjerenje gra ana. Kako e se rasplesti cijela situacija, tek treba vidjeti.

Veliki prosvjed ispred Županije dogodio se zbog smjene ravnateljice Ekonomske i trgova ke škole akovec, na koji su došli njezini kolege profesori i u enici i prijatelji te škole. Ministar Željko Jovanovi smijenio je Dušanku Novak, dugogodišnju uspješnu ravnateljicu Ekonomske i trgova ke škole akovec. Dušanka Novak zgriješila je jer je upisala djecu u ekonomiste gdje je bilo slobodnih mjesta. Nikome nije ugrozila njegovo mje-

10.

sto. Nit ko nije zauzeo ni ije mjesto, jedino djeca nisu imala dovoljan bodovni prag. Djeca su po hitnom post upk u u roku od tri dana ispisana, nakon inspekcijskog nadzora. Ravnateljica je izgubila radno mjesto, a temeljem drugih zakonskih odredbi djeca su svejedno upisano tamo odakle su inspek-

cijskim nadzorom bila ispisana. Ministar je pokazao gole miši e i ostavio gorak okus me u prosvjetarima da se dogodila nepravda.


10

Pregled događaja u 2012.

U novoj vlasti tri pomo nika ministra i potpredsjednica Sabora Me imurska županija je u novoj raspodjeli vlasti dobila tri pomo nika ministra. Matija Derk iz REDEA-e otišao je za pomo nika ministru Branku Gr i u u Ministarstvo regionalnog razvoja i ondova EU, Stjepan Koraj za pomo nika ministra Gordana Marasa u Ministarstvo poduzetništva i obrta, a Veselin Biševac za pomo nika ministar Siniši Hajdašu Don i u u Ministarstvo pomorstva, prometa i in rastrukture. Dragica Zgrebec, najdugovje nija saborska zastupnica, postala je potpredsjednica Sabora u kadrovskim premetaljkama nakon smrti Borisa Šprema, predsjednika Sabora, na ije je mjesto došao Josip Leko.

Darko Horvat izabran za predsjednika me imurskog HDZ-a Darko Horvat iz Donje Dubrave izabran je na prošlogodišnjim unutarstrana kim izborima za novog predsjednika županijskog HDZ-a.

Pobijedio je protukandidata Mladena Križai a. Horvat je stigao na mjesto prvog ovjeka me imurskog HDZ-a u izuzetno delikatnom trenutku, nakon što je otvorena istraga protiv stranke zbog financiranja “crnim novcem“. Stranka je prolazila javnu blamažu suo ena s itanjem iskaza na su enju nekada visokopozicioniranih ljudi u stranci o tome kako se dobivao i trošio novac izvu en velikim dijelom iz državnih tvrtki. Premda se sudi Sanaderu, stranka se jako teško odvaja od svega što se dešavalo kad je vodio državu i stranku.

Mladen Kanižaj novi zapovjednik JVP-a akovec Mladen Kanižaj iz Preloga novi je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe iz akovca, a novi zamjenik zapovjednika Robert Megli iz Knezovca. Dosadašnjem zapovjedniku i zamjeniku zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe akovec istekao je etverogodišnji mandat. Upravno vije e raspisalo je natje aj i na sjednici, održanoj 19. listopada, predložilo je novog zapovjednika i njegova zamjenika. Novi zapovjednik za sebe je na sjednici gradona elnikovoga stru nog kolegija kazao da je cijeli život posvetio

vatrogastvu, a da e mandat posvetiti tome da Javna vatrogasna postrojba pove a vlastite prihode, ali da operativnost postrojbe uvijek bude na prvom mjestu.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Udruga inovatora

USPJESI Me 4. sije nja 2013.

Me imurja “Inoma” proglašena najboljom u Hrvatskoj Na 37. hrvatskom salonu inovacija u Šibeniku Udruga inovatora Me imurja “Inoma“ proglašena je najboljom u Hrvatskoj u 2012. godini. I ne samo to. Na godišnjoj dodjeli Europskih nagrada za inovacije u Bruxellesu u mjesecu studenom predsjedniku kompanije “Tehnix“ iz D. Kraljevca uri Horvatu dodijeljeno je priznanje najvišeg reda “FINIS CORONAT OPUS” za njegov inovatorski rad i doprinos na polju zaštite okoliša i voda. - Naša produžna uti nica omogu uje da se daljinskim isklju uju pojedini dijelovi, pa ako je tzv. zerro šteker priklju en na televizor, DVD i digitalni prijamnik, ušteda mjese no iznosi oko 25 kuna. Produžna uti nica ima dva mjesta koja se mogu isklju iti i služe za antenu, tele on, Internet rute ili ure aje koje ne želite isklju ivati, pa se na taj na in štedi mjese no i do 50 kuna, opisuje Bojan Domini iz tvrtke “Energosistemi“ iz Gori ana inovaciju nagra enu srebrnom medaljom u Šibeniku. Srebro je osvojio i preloški inovator uro Fleten

uro Horvat, vlasnik i direktor Tehnixa, jedan je od najproduktivnijih me imurskih inovatora

za panoramski amac za vodu. amac je dug 580 centimetara, širok 280, s ravnim koritom. U sredini je kabina u kojoj može sjediti do deset ljudi. Postiže brzinu do 20 kilometara na sat, a potrošnja je oko 2,5 litara. Težak je oko 650 kg. Prednost mu je i zatvorena kabina koja putnike štiti od kiše i sunca, a zbog aluminijske konstrukcije ima dobre manevarske sposobnosti. Srebro i nagradu Tajvana za inovativnost pripalo je Mladenu Kutnjaku za ru nu dizalicu za dizanje nastavaka. Josip Špoljar iz Donjeg

Kraljevca nagra en je zlatnom medaljom za dekorativne prozirne uloške od stakla ili plastike, koji se postavljaju na otvore za vrata, prozore, namještaj, reklamne panoe, rasvjetu i drugdje gdje se o ekuju svjetlosni e ekti uz prozirnost, blještavilo i boju materijala umetnutom izme u njih. Zlatko Borovi iz Donjeg Pustakovca zlatom je nagra en za punja koji po završetku punjenja ure aja mobitela, ru nog alata, prijenosnih ra unala, akumulatora ili baterija na svom izlazu ima potrošnju – nula.

Ksenija dizajnirala haljinu za dodjelu Oscara

Nikola Lesar i Marko Palfi najbolji hrvatski kuhari Nevjerojatno, ali istinito i mogu e, ova dvojica finalista najpoznatijega kuharskog showa u Hrvata, MasterChe a Nove TV, došla su iz Me imurja. To je veliko priznanje ne samo Nikoli Lesaru iz akovca, pobjedniku, ve i

Marku Palfiju iz Puš ina, drugom finalistu. Me imurci tako sve više odbacuju ljušturu samozatajnosti i pokazuju se kao vrijedni, marljivi, ali i sve više kao uspješni i kreativni ljudi na razli itim podru jima djelovanja.

Petar Sabol proslavio se fotografijom Fotografijom “Prirodna apstrakcija“ Petar Sabol, lan otokluba akovec, uvrstio se prošle godine me u 10 najboljih na natje aju “Sony World Photogra y Awards“,

otografiraju i igru palovskih vretenaca na vodi, koji su stvorili udesnu prirodnu apstrakciju. Krajem godine ponovno je osvojio zlato za otografiju u Dubaiju.

Najpoznatija me imurska dizajnerica Ksenija Vrbani dizajnirala je haljinu i za dodjelu Oscara. Haljinu je dizajnirala za Stephanie McMilan, scenografkinju “Harryja Pottera“. Bez ob-

zira na sve kontroverze oko naše predstavnice na Euroviziji, Ksenija Vrbani je dizajnirala i haljinu koju je na izboru za najbolju pjesmu Europe nosila Nina Badri .


e imuraca 4. sije nja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Pregled događaja u 2012. 11

“Šestan - Busch” dobitnik Zlatne kune HGK-a “Šestan - Busch“ iz Preloga lani je dobio najprestižniju nagradu Hrvatske gospodarske komore, Zlatnu kunu. Nagrada je dodijeljena u Nacionalnoj i sveu ilišnoj knjižnici u Zagrebu, na proslavi 160. obljetnice osnivanja Hrvatske gospodarske komore. Hrvatska gospodarska komora svaku godinu dodjeljuje priznanja “Zlatna ku-

na” za uspješnost u poslovanju te doprinos hrvatskom gospodarstvu u cjelini. I ovu godinu, ve tradicionalno, Zlatna kuna dodijeljena je trgova kim društvima, bankama i osiguravaju im društvima, te pojedincima za životno djelo i inovatorstvo. Preloška tvrtka “Šestan - Busch” dobitnica je nagrade u kategoriji malih tvrtki.

Nekoliko prosvjeda me imurskih poljoprivrednika I dok smo prijašnjih godina naj eš e gledali prosvjede radnika ije su firme završavale u ste aju, a radnici ostajali bez posla i pla e, prošlu godinu obilježili su prosvjedi poljoprivrednika zbog smanjenih državnih potpora, prosvjedovali su i na ulicama akovca. Najpoznatiji su

bili prosvjedi mljekara koji su ak i besplatno dijelili mlijeko, odbijaju i ga isporu iti mljekarskoj industriji. Kao da to nije bilo dovoljno, vo arske kulture uništio je rano proljetni mraz, koji je plodove ubrao još u azi cvatnje.

Tvrtka “Euro-Unit” osvojila Zlatni index drugu godinu za redom “Zlatni indeks“ je jedinstvena nagrada na podru ju Republike Hrvatske, koja se dodjeljuje drugu godinu za redom poduze ima koja su najviše pridonijela kvalitetnijem studentskom životu, obrazovanju i stru nom usavršavanju studenata. Me u dobitnicima prošle godine je tvrtka “Euro-Unit“. Nagrada “Zlatni indeks” nagrada je onim poduze ima i institucijama

koje svojim radom, djelovanjem i svim ostalim aktivnostima na bilo koji na in sudjeluju u studentskom životu, potpomažu aktivnosti udruga ili sudjeluju u nekim od njihovih projekata. Želja je nagradom potaknuti i ostale da se priklju e i poboljšaju život studenata, studentskih udruga i klubova, da se približe svojim budu im zaposlenicima i suradnicima.

Tekstilne radnice marširale za Dan žena Kao prije 150 godina, tekstilne radnice marširale su po akovcu upozoravaju i na gubitak radnih mjesta u toj industriji. No, nekadašnji

simbol akovca i Me imurja, Me imurska trikotaža akovec, s ve inom svojih tvornica nepovratno je otišla u ste aj.

Ines Vir prva doktorica znanosti iz op ine Sveti Juraj na Bregu U ponedjeljak 15. listopada 2012. Ines Vir iz Zasadbrega postala je prva doktorica znanosti s podru ja op ine Sveti Juraj na Bregu, ponosno su izvijestili tu novost iz te op ine. Taj dan obranila je doktorski rad na temu “Toponimija gornjega Me imurja“, ime je završila poslijediplomski studij lin-

gvistike u trajanju od šest godina. Ines Vir je 2004. godine diplomirala kroatistiku i slavistiku na Filozo skom akultetu Sveu ilišta u Zagrebu. Od 2005. radi u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Trenutno radi na projektu “Onomasti ka i etimologijska istraživanja hrvatskoga

jezika“. Do danas je objavila desetak znanstvenih radova. Doktorski rad Ines Vir “Toponimija gornjega Me imurja“ obuhva a etiristotinjak stranica te sadržava niz zemljovida (koje je izradila u suradnji s dipl. ing. geod. Jeronimom Mohari em iz tvrtke “Geo-gauss“ d.o.o.) i grafi kih prikaza.

Sustav navodnjavanja preuzet, ali slab interes za priklju enje

Emina Šlibar i Ivana Mr ela - top studentice dobitnice top stipendije Dvije me imurske studentice, Emina Šlibar i Ivana Mr ela, lani su osvojile prestižnu nagradu “Top stipendije za top studente“, koju je prije desetak godina osnovao list “Nacional“, a projektu su se priklju ile brojne renomirane hrvatske tvrtke. Stipendiju su dobile za uspjeh tijekom studiranja i za društveno ko-

ristan rad kojim se bave uz u enje u svoje slobodno vrijeme. Emina je lani bila pred diplomom na Ekonomskom akultetu u Zagrebu, smjer poslovna ekonomija, a Ivana na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer grafika. Njihov uspjeh nadovezuje se na rezultate mnogobrojnih me imurskih studenata.

Sustav navodnjavanja na podru ju Strahoninca, Kuršanca i Nedeliš a je preuzet, ali interes za priklju enje na njega slab. Tek nekolicina povr ara na tom podru ju zainteresirana je za navodnjavanje. Još uvijek prevladava mišljenje da se kukuruz ili pšenicu ne isplati navodnjavati, premda iskustva u prekograni nom Ormožu pokazuju da s navodnjavanjem poljoprivrednih površina rastu i prinosi. Izgra eni sustav navodnjavanja na podru ju Stra-

honinca, Kuršanca i Nedeliš a za sada vodi županijska tvrtka “MIN - Me imurje Investicije Nekretnine” i do kraja godine sustav je bio u pokusnom radu, a Županija bi snosila troškove navodnjavanja. Na pilot podru ju Strahoninca, Kuršanca i Nedeliš a mogu nost navodnjavanja ima 250 hektara poljoprivrednog zemljišta, od ega se navodnjava tek oko 10 hektara, koje poljoprivrednici imaju pod povr em.


12

Pregled događaja u 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

4. sije nja 2013.

Godina “zlatne groznice“ Radnje za otkup zlata i u Me imurju ni u kao gljive poslije kiše, a posao je cvjetao sve do kraja ove godine, da bi krajem godine groznica po ela jenjavati, valjda i zbog nedostatka zlata. U crnohumornom stilu po nekim mjestima Me imurja kružila je pri a da pojedini grobari vade zlatne zube mrtvacima. Ne znamo je li ova pri a bila istinita, no karakteristi na je za ovo vrijeme “zlatne groznice“. Zbog porasta cijena zlata, osiromašeni gra ani prodaju sve što vrijedi, od

polomljenih i cijelih lan i a, prstenja, medalja, satova, zlatnika, srebrnjaka do zlatnih zubi. U vrijeme trgova ke zlatne groznice u Me imurju je otvoreno mnoštvo prodajnih mjesta. akovec se di io s ukupno trinaest otkupnih mjesta, od ega sedam zlatarnica i šest stanica za otkup zlata, Prelog s tri, Mursko Središ e, Donji Kraljevec i druga op inska središta s jednim otkupnim mjestom. Neka se otkupna mjesta ve zatvaraju, ali se otvaraju i nova, ovaj put uz pomo države.

KAPITALNA INVESTICIJA

Otvorena sportska dvorana u Belici Prošlu godinu u Belici, ali i cijelom Me imurju, kad je infrastruktura u pitanju, obilježilo je otvaranje sportske dvorane, u koju je uloženo 7,4 milijuna kuna. Dvorana je sve ano otvorena na Dan op-

ine. Prema rije ima na elnika Zvonimira Taradija, u toj je kapitalnoj investiciji sa 70 posto sudjelovalo Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, dok su preostalih 30 posto pokrili

Me imurska županija i Op ina Belica. Osim u enika OŠ Belica, koristit e je i udruge. Dvodijelna dvorana površine je ve e od 1220 etvornih metara. Sagradila ju je tvrtka “Me imurje graditeljstvo“ iz akovca, i to u

roku od godinu dana. Otvorio ju je prvi potpredsjednik Vlade i ministar Radimir a i , a blagoslovio župnik Stjepan Šoštari . Na sve anoj sjednici Op inskog vije a podijeljena su najviša op inska priznanja.

Vodospremnik u Svetom Urbanu

Toplice Draškovec još uvijek samo na papiru Po etkom godine objavljena je vijest da e do i do promjena u vlasništvu tvrtke “AAT” iz Draškovca te da tvrtka traži strateškog partnera. Najavljeno je da e se tvrtka kandidirati za europska sredstva i razvijati zdravstveni turizam. Godina je prošla, a

o razvoju velikoga donjome imurskog strateškog turisti kog projekta nije se mnogo ulo. U o ekivanju dobrih vijesti u 2013. godini, podsje amo na neskriveni potencijal projekta koji bi u Me imurje mogao donijeti nova radna mjesta, ali i šarm turizma. U ste aj je otišla još jedna tvornica iz nekadašnjeg sustava - MT

Izuzetno recesijska godina, uz nekoliko svijetlih primjera Odmah u sije nju prošle godine otkaz je dobilo 760 ljudi. Tijekom cijele godine negativni trendovi su nastavljeni, tako da se broj nezaposlenih na kraju godine približio brojki od blizu osam tisu a, što nas je vratilo deset godina unatrag. Po etkom godine u ste aj je otišla MT Tvornica arapa. No, još neka poznata gospodarska imena otišla su u povijest ili su restrukturirana zbog poslovnih teško a, kao što su: Betex, Angel ... Toplice Sveti Martin dobile su kriznog direktora Austrijanca Thomasa Temmela sa zada om da poslovne rezultate poboljša za 20 posto i privu e više stranih gostiju u Toplice. Sredinom godine objavljen je stup srama poreznih dužnika. Naravno, me u njima ima i podosta me imurskih dužnika. Posebno su zapeli za oko javnosti oni koji naizgled žive raskošno i dobro, a dužni su dr-

žavi goleme iznose nepla enog poreza i doprinosa. Na žalost, sama objava nije donijela previše, a kamoli da bi popravila gospodarsku sliku Me imurja ili Hrvatske. U gospodarskom crnilu i svilu ipak ima i svijetlih primjera. To se prije svega odnosi

na Grad Prelog, gdje se puni Gospodarska zona Sjever, te je zapo ela izgradnja tvornice “Paul Green“, koja bi trebala biti dovršena i stavljena u pogon do ljeta. Tako er je novu tvorni ku halu izgradila tvrtka “Komet“, koja je zaposlila i 30 novih radnika.

U Prelogu je sve ano otvoreno gradilište tvornice “Paul Green“, a u me uvremenu se investicija dobrano zahuktala

Vodospremnik je visine 40 metara i kapaciteta 200 kubnih metara zdrave i pitke vode. Ukupna vrijednost investicije (vodospremnik i precrpna stanica) iznosi 2,8 milijuna kuna, koje su osigurale Hrvatske vode - Od danas biti bez vode 24 sata i više na podru ju naselja Sveti Urban, Robadje, Tupkovec, Marinuševec i dijelu Železne Gore postaje povijest, jer otvaram vodospremnik koji e ovom podru ju zna iti sigurnu i trajnu opskrbu zdravom i istom pitkom vodom. Svako doma instvo od sada se može priklju iti na sustav i koristiti vodu iz ovog vodospremnika. Te jednako tako povijesne rije i izrekao je prilikom sve anog otvaranja Josip Zor ec, direktor Me imurskih voda, u Svetom Urbanu.


4. sije nja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Pregled događaja u 2012. 13

U Me imurju ve tridesetak manjih solarnih centrala Nacionalni “Zeleni cvijet“ Gradu Prelogu Samo je godinu dana trebalo da u Hrvatskoj proizvodnja elektri ne energije putem fotonaponskih solarnih centrala postane nešto što je uobi ajeno. U Me imurju ve ima tridesetak manjih solarnih centrala, a o ekuje se nastavak trenda u 2013. godini. Od novih mjera, najvažnije

je bilo produljenje ugovora povlaštenim proizvo a ima energije iz obnovljivih izvora s 12 na 14 godina, uvo enje korektivnog faktora koji prati in laciju i skra enje vremena i procedura za dobivanje dozvola. Vlada poti e i toplinske solarne sustave. Bankari i ekonomisti su izra unali da je

isplativost solarnih centrala od 10 do 13 posto prinosa na godinu, odnosno na razini niske isplativosti koje teško da može podnijeti skuplji kredit. Ukratko, ulaganje u solarne centrale postaje rizik kao i svako drugo ulaganje, iako se i u 2013. godini o ekuje nastavak trenda.

Izgra ena dva pro ista a, u planu više njih Sredinom godine izgra en je pro ista otpadnih voda u op ini Podturen, a krajem godine u probni je rad pušten pro ista otpadnih i kanalizacijskih voda i u op ini Donji

Kraljevec. Uz to, predstavljeni su glavni projekti za pro ista za 13 naselja, od Preloga do Donje Dubrave, kao i za op inu Gori an, sve uz pomo europskih sredstava. Me imurske

vode su po projektima i ulaganjima sigurno zasjele na prvo mjesto u Me imurskoj županiji u 2012. godini, dakako, uz pomo Hrvatskih voda te op ina i gradova.

Turisti ka zajednica Me imurske županije proglasila je najbolje u akciji “Zeleni cvijet“ i “ ovjek - klju uspjeha u turizmu“ za 2012. godinu. Prvo mjesto za ure enost mjesta osvojio je Grad Prelog, drugo mjesto Nedeliš e,

a tre e Grad Mursko središ e. Na državnoj razini Grad Prelog osvojio je i Zeleni cvijet sa zlatnim znakom u kategoriji mjesta do 5.000 stanovnika, a priznanje je dodijeljeno na sve anosti u Dubrovniku. Na nacionalnoj razini, djelatnik

godine u kategoriji ista postao je Marijan Jurovi iz komunalne tvrtke “Mursekom“. Nacionalni znak EDEN za razvoj i promicanje održivog razvoja turizma pak je pripalo op ini i naselju Sveti Martin na Muri.

Dogradnja Gimnazije

U godini kad je akove ka Gimnazija Josipa Slavenskog proslavila 50 godina postojanja, zapo elo je i njezino proširenje. Dogradnja akove ke Gimnazije po ela je 3. kolovoza, ime je otpo et put k nastavi u jednoj smjeni u budu nosti. Investi-

cija je ukupno vrijedna preko 8,000.000 kuna. Pretprošle godine u izradu projektne dokumentacije uloženo je 360.000 kuna, a 2012. godine iz prora una Me imurske županije izdvojilo se 1,300.000 kuna, ime se odradila prva faze gradnje

podizanje konstrukcije dogradnje. Kad dogradnja bude gotova, akove ka Gimnazija bit e bogatija za osam u ionica, pripadaju e kabinete, prostor za boravak u enika i rekonstruirani ulaz. Gradnja je povjerena Me imurje graditeljstvu.

Urbanovo 2012.: rekordan broj posjetitelja oduševljen me imurskim vinima Na Danima vina u Županiji Zrinskih, Urbanovo 2012., vinarskoj, gastronomskoj, gospodarskoj, kulturnoj i zabavnoj priredbi, kroz tri dana održavanja okupilo se rekordnih preko tri tisu e posjetitelja iz cijele zemlje i

šire. Ve u petak se slutilo kako e ovo biti najbolje Urbanovo do sada, a subota i nedjelja samo su potvrdili ono što smo znali i govorili u petak i subotu. Za organizatore i izlaga e nedjelja je bila najmanje

naporna, te je protekla u ugodnom druženju doma ina, organizatora i gostiju. U stru nom dijelu bilo je govora o muškatima, dok je sve ostalo bilo u znaku pušipela, te ostalih vina i bajkovitih okusa me imurskog kraja.


14

Pregled događaja u 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

SRE A U NESRE I

4. sije nja 2013.

HALO 192

Novi na elnik PU me imu

Novi na elnik PU me imurske Krunoslav Gosari zamijenio je Ivana Soka a

Havarija na bolni kom transformatoru Lije nici Županijske bolnice akovec najve i šok doživjeli su kad se ljetos dogodila havarija na bolni kom transformatoru iz kojega se stru-

jom napajaju izme u ostalog i kirurški trakt i intenzivna njega. Velika sre a u nesre i bila je što nisu zapo ele operacije prije havarije na tran-

sformatoru, tako da ni iji život nije bio ugrožen, jer se za havarije na transformatoru nije uklju io bolni ki generator za struju.

U vrti u “Vjeverica“ srušila se žbuka sa stropa Krajem travanja u vrti u “Vjeverica“ u akovcu sa stropa je pala žbuka i pri tome lakše ozlijedila troje djece. Dragutin Matotek, sudski vještak i procjenitelj za graditeljstvo, utvrdio je da su betoniranje armiranobetonske plo e i žbukanje stropa izvedeni suprotno pravilima struke te to smatra glavnim razlogom i uzrokom pada žbuke. Uz glavni razlog navodi i dodatne nedostatke na oplo enju terase keramikom, pukotine na fasadi i za epljenje odvoda vode s terase, zbog kojih je došlo do prodora vlage u unutrašnjost zgrade. Vrti je saniran tijekom ljeta, pa su u rujnu djeca ponovno krenula u taj vrti . Što se ti e pokretanja postupka odgovornosti za nastalu štetu, pravna osoba koja je

jatno se zato i za posjeta našem kraju u mjesecu ožujku ministru unutarnjih poslova Ranku Ostoji u nije slu ajna “omakla“ izjava da više od 50 posto imovinskih delikata na podru ju Me imurja po ine pripadnici romske nacionalne manjine. Dok se nekada kralo uglavnom no u, u posljednjem razdoblju uljezi bez straha u ku e provaljuju usred bijela dana. Pri tome

Epilog “slu aja Kontrec“ u – ubojica Marodi smješte smješten psihijatrijsku bolnicu Godinu i sedam mjeseci od tragi ne smrti hrvatskog branitelja Krunoslava Kontreca iz Tur iš a, okon an je slu aj koji je zaokupljao pažnju brojnih medija, što zbog enigme gdje je tijelo ubijenog, što zbog tajanstvenih okolnosti pod kojima je nestao. Slu aj “ubojstva bez tijela“ kona no je i službeno razriješen i završen presudom Županijskog suda u Varaždin izre enom u velja i. Marodi je Kontreca usmrtio hicima iz puške, no u trenutku kad je po inio zlo in bio je u stanju neubrojivosti, zaklju ila je predsjednica Sudskog vije a Liljana Kolenko, odredivši okrivljeniku šestomjese no lije enje od paranoidne shizofrenije u psihijatrijskoj ustanovi. Krunoslav Kontrec nestao je 24. srpnja 2010. godine. Tog

je dana uzeo pribor za pecanje i otišao u ribolov na potok Trnavu nedaleko od Tur iš a, što se pokazalo kobnim. Prije odlaska je navodno s nekim razgovarao na mobitel. S obzirom na to da se nije vratio do kasnih sati, majka Mandica i Krunoslavov mla i brat pošli su ga tražiti. Sljede i dan prijavljen je nestanak te su uslijedile brojne potrage velike nenaseljene površine izme u Trnave i rijeke Mure. U jednoj od njih sudjelovali su sa specijalno obu enim psima i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, no sve je bilo bez rezultata. Ve dan poslije nestanka Krunoslavov brat i susjed u Trnavi su pronašli ribi ki štap, dok je policija na mostu kod Trnave otkrila krv, ahure i dio eone kosti. Kao osumnji enik

za ubojstvo ubrzo je priveden Krešimir Marodi. U spava oj sobi njegove ku e prona ena je u krvavu košulju zamotana puška marke Crvena zastava. Iz tog su oružja, utvrdila je policija, bili ispucani meci prona eni na mjestu Kontrecova nestanka te je Marodi uhi en. U istražnom zahtjevu, koji je ubrzo podnijelo Županijsko državno odvjetništvo, uz ostalo se navodi da je Marodi “24. srpnja 2010. izme u 20.15 i 20.30 sati, u Tur iš u na mostu preko potoka Trnave, u cilju da liši života K. K. (1974.), koji je stajao na mostu i pecao, u njega ispalio nekoliko streljiva iz automatske puške“. Osumnji enik je sve poricao, a dakako nije htio ni otkriti gdje je Kontrecov leš. Kada je po eo sudski proces, branio se šutnjom, a vješta e-

Akcija “Catalunya“: umjesto konobarenja – ulica! gradila vrti “Vjeverica”, Me imurska zadruga za proizvodnju, usluge i trgovine, izbrisana

je iz sudskog registra Trgova kog suda u Varaždinu još 25. kolovoza 2004. godine.

Me imurci neozlije eni izašli s Costa Concordije Me imuraca ima posvuda, pa ih je bilo i na kruzeru “Costa Concordia“, koji se prošle godine nasukao u pli ini u Tirenskom moru, blizu otoka Giglio. Premda je na toj havariji bilo i ljudskih žrtava, me imurske obitelji Blažeka i Martinjaš, koje su na krstarenju bile i s djecom, sa uvale su prisebnost i, sre om, neozlije ene izašle s te pomorske havarije.

U 2012. godini u našem kraju nisu zabilježeni slu ajevi težih krvnih delikata, na žalost, sve do posljednja dva dana, kada su se dogodile dvije tragedije. 2012. godinu obilježile pak su kra e. One su ve duže naša svakodnevnica te se i bez službenih statisti kih podataka bez zadrške može zaklju iti da je spomenuta pošast u 2012. godini dodatno eskalirala. Vjero-

Sredinom mjeseca ožujka policija je na konferenciji za novinare u Zagrebu javnost izvijestila o rezultatima akcije naziva “Catalunya“. ak šestero (pet muškaraca i jedna žena) Me imuraca od ukupno sedmero osumnji enih inilo je kriminalnu skupinu koja je organizirala me unarodni lanac prostitucije i trgovanja ljudima, ali i niz drugih ilegalnih aktivnosti, poput krijum arenja droge. Mozak cijele operacije koja se odvijala u Španjolskoj bio je akov anin R. Ž., a sumnjive aktivnosti na ulicama ljetovališta Lloret de Mar i Pinet de Mar tamošnja je policija po ela pratiti još po etkom 2011. godine. Istodobno, i Policijska uprava me imurska došla je do saznanja da se neke osobe s našeg podru ja bave kaznenim djelima

me unarodne prostitucije i zlouporabom opojnih droga. Skupina je na prijevaru, obe avši im konobarski posao, u Španjolsku namamila tri djevojke ranih dvadesetih godina – iz Me imurske, Koprivni ko križeva ke i Zagreba ke županije.

No, završile su na ulici! Morale su se prostituirati za iznose od 20 do 100 eura, pri emu su 70 posto zarade davale svodnicima koji su tako dnevno zara ivali stotine eura. Djevojke su i cijelo vrijeme nadzirali, a ukoliko bi odbile “posao”, bile su psihi ki i izi ki maltretirane.

PRILOG – pregled doga anja u 2012. godini pripremili: Božena Malekoci - Oleti , Josip Šimun


4. sije nja 2013.

Pregled događaja u 2012. 15

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

urske Krunoslav Gosari se u više slu ajeva nisu libili ni napasti vlasnike (naj eš e osobe starije životne dobi), da bi im zatim ukrali novac i zlatninu. Pokušavamo sve da smanjimo pojavu, no potrebna je i pomo drugih institucija, naj eš i je odgovor policije. U me uvremenu se tenzije izme u ve inskog naroda i romske nacionalne manjine sve više poja avaju. 2012. godinu obilježila je i promjena

na elu Policijske uprave me imurske. Nakon što je više godina dužnost na elnika obnašao Ivan Soka , za novog je “prvog policajca“ Me imurja izabran višegodišnji glasnogovornik Krunoslav Gosari . 2012. godinu u Me imurju je obilježilo i nekoliko sudskih procesa te “ve ih“ uhi enja. Izdvajamo etiri ona koja su obilježila crnu kroniku u prošloj godini.

“ u velja i ten en u njem je zaklju eno i kako je neura unljiv. U presudi Marodiju navodi se da je Kontreca usmrtio s najmanje etiri hica iz puške, no da je to u inio u “stanju paranoidne shizofrenije, zbog ega nije mogao shvatiti zna enje svog djelovanja, ni upravljati svojim postupcima“. Na temelju Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, sutkinja Kolenko odredila mu je šestomjese ni prisilni smještaj u psihijatrijsku ustanovu. Tajnom e izgleda ostati na koji je na in Kontrecovo tijelo završilo u polju Slokovica, oko kilometar udaljenom od mjesta ubojstva, gdje ga je pronašao poljoprivrednik Andrija Bari . Kolenko je rekla kako je Marodi to mogao u initi po potoku, traktorom ili autom. Ne zna se

Na odredište su stizale uglavnom zrakoplovom ili povremeno automobilom, u “aranžmanu” organizatora. Redovnim bi ih avionskim linijama prebacivali iz Zagreba preko Praga do Barcelone ili su putovale izravnim letom Zagreb - Barcelona. Na povratku bi, da što bolje zametu trag, letjeli iz Madrida u Budimpeštu te potom raznim prijevoznim sredstvima do Zagreba. Na konferenciji u Zagrebu prikazane su i snimke nadzor-

jer nisu prona eni nikakvi tragovi. Zbog stanja trupla, dok je prona eno, obdukcijom se nije moglo utvrditi ni na koji je na in Kontrec preminuo. Iznose i na kraju procesa ipak svoju obranu, Marodi je izjavio da mu je automatsku pušku netko bacio na dvorište, a on ju je sakrio pod krevet, no to nije prijavio policiji jer se nikad ranije nije susreo s oružjem. Sud, me utim, u tu pri u nije povjerovao. Marodi e do pravomo nosti presude ostati u pritvoru, gdje je bio i za itavog trajanja procesa.

nih kamera na budimpeštanskom aerodromu, na kojima se vide dvije djevojke uvu ene u lanac prostitucije. Uhi eno je više lanova skupine, dok su neki pušteni da se brane sa slobode, a zanimljivo je da je me imurska policija, istražuju i slu aj, otkrila i službenika Prometne policije te upravnog referenta u PUM-u, koji su jednom od okrivljenika, premda nevezano uz slu aj “Catalunya“, odavali tajne podatke iz MUPovog sustava.

Afera “Karina“: umjesto isplate novca, vlasnica mjenja nice otišla u inozemstvo Policijska uprava me imurska u srpnju je potvrdila kako s drugim nadležnim institucijama intenzivno radi na istraživanju velike inancijske afere koja je potresla Štrigovu. Policijsko izvješ e upu ivalo je na prijevaru proizašlu u štrigovskoj mjenja nici “Karina“. Kako je rekao tadašnji glasnogovornik me imurske policije Krunoslav Gosari , više je gra ana iz gornjeg Me imurja toj mjenja nici, uz obe ane visoke kamate, posudilo ve e svote novca. Na dan isplate, koju je obe-

ala vlasnica mjenja nice Karina Zamuda, vjerovnike su do ekala zatvorena vrata mjenja nice, uz poruku da je vlasnica na bolovanju. Na “bolovanje“ je, me utim otišla u inozemstvo, a za njom je odmah raspisana me unarodna tjeralica. Ipak, ubrzo se vratila u Hrvatsku te je privedena. S njom je obavljen obavijesni razgovor. Obvezala se na suradnju s policijom i državnim odvjetništvom kako bi se afera rasvijetlila pa je puštena da se brani sa slobode.

Krajem srpnja me imursku javnost šokirala vijest o pedofilu iz re ana Gra evinski radnik Damir Pintari (51) iz re ana rado se družio s djecom i maloljetnicima, muškog spola. S njima je provodio vrijeme na igralištima, vodio ih u ka i e, a dolazili su mu i u ku u. Selo je to znalo. No, tek kad je u srpnju Pintari u na vrata pozvonila policija, na vidjelo je izašlo što se zapravo krije iza njegove naklonosti prema djeci. Osumnji en je za više kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika - spolni odnošaj s djetetom, upoznavanje djece s pornogra ijom, zadovoljavanje pohote pred djetetom ili maloljetnom osobom i bludne radnje. Spomenuta kaznena djela po inio je, navela je Policijska uprava me imurska, u razdoblju od srpnja 2011. do 20. srpnja ove godine. Od

izvora bliskih istrazi saznali smo kako su žrtve trojica dje aka u dobi od trinaest, odnosno etrnaest godina. Osumnji enik je odmah uhi en. Ekipa Me imurskih novina posjetila je re an s ciljem da otkrije što se krije u pozadini slu aja kakav se zapravo i ne pamti u našem kraju, a o kojem je policija tek šturo izvijestila na redovnoj konferenciji za novinare. Premda je rije o malom mjestu, jednom od onih u kojem svatko svakog poznaje, pa je i teže govoriti o osobi za koju se sazna da je u inila nešto negativno, naši sugovornici, uklju uju i i majku osumnji enog, nisu se libili progovoriti o onom što znaju, a našu pri u prenijeli su i neki nacionalni mediji.

nko, Stjepan Mesari , Velimir Kelkedi, Roberta Radovi , Siniša Obadi , Alen Fuš i Zlatko Vrzan.

Zašto su hrvatski i slovenski policajci i carinici jednostavno “nestali“ s prijelaza Sveti Martin na Muri? Više od mjesec dana, to nije, od 15. srpnja 2012., i zadnje poplave u srpnju, koju je prouzro ilo razlijevanje rijeke Mure iz svog korita, zatvoren je bio malograni ni prijelaz Sveti Martin na Muri - Hotiza, ije su prostorije tih dana napustili hrvatski i slovenski službenici i otada se nisu vratili na svoja radna mjesta. To je poprili no iznenadilo ovdašnje stanovnike i elništvo op ine Sveti Martin na Muri, poglavito op inske elnike, a najviše na elnika Franju Makovca. - Ne mogu vjerovati da se nešto ovakvo može dogoditi u državi koja je pred prijamom u Europsku uniju, tu mislim na Hrvatsku, i državu koja je lanica EU, Sloveniju. Kada su zbog poplave policajci i službenici napustili svoje radne prostore i spustili branike, o ekivao se njihov povratak i funkcioniranje kao što je to bilo nakon prethodne poplave. Me utim, do dana današnjeg (5. rujna 2012., op. a.) niti su se djelatnici policije obiju država vratili na posao, niti nas je o razlozima itko izvijestio, gotovo u hipu izgovara Franjo Makovec, na elnik op ine Sveti Matin na Muri, pokazuju i napušteni prostor - kontejner malograni nog prijelaza, dvjestotinjak metara udaljenog od mosta na Muri kod Svetog Martina na Muri.

Prijelaz je zatvoren, ali ljudi prolaze preko granice kao da je nema - Zvao sam na elnika Policijske uprave me imurske Ivana Soka a i na elnika za grani na pitanja Gorana Cmre aka, me utim, pravi odgovor nisam dobio. Obojica su rekla kako je policija spremna vratiti se na svoje poslove, ali da to mora re i netko na višem položaju. Zvao sam i taj 'viši položaj', ali sve je ostalo na rije ima kako predstoji sanacija prostorija i ništa više. Re eno je kako e radovi zapo eti 1. rujna 2012., ali od toga ništa. Prijelaz je i dalje

zatvoren, rampe su spuštene, a mi u op ini nismo dobili nikakvo pojašnjenje. Ljudi su jedno vrijeme bili strpljivi i ekali rasplet te se vozili preko drugih grani nih prijelaza, no i strpljenju je došao kraj, pa su ljudi stvari uzeli u svoje ruke i sada se voze uz kontejner bez ikakvog nadzora, istina, više slovenski državljani koji u Hrvatskoj imaju vinograde i druge nekretnine, pojašnjava Makovec, zagledan u prostor uz granicu, koji je odjednom postao nevažan za obje države. Še u i s na elnikom Franjom Makovcom i op inskom tajnicom Vlatkom Županec, razmišljah o danima kada su se zbog nekih neriješenih grani nih pitanja na ovom mjestu hrvatski i slovenski policajci gledali kroz ciljnike na svojim skupim puškama. Danas, dvije - tri godine poslije, nema ni jednog policajca i ljudi prolaze grani nu crtu bez ikakvih problema. Apsurd je da samo nekoliko kilometara zapadnije na sli nom prijelazu Bukovje - Gibina i isto nije na ve em prijelazu Mursko Središ e - Petišovci policajci i carinici obavljaju normalno svoj posao, a da kod Svetog Martina na Muri bez problema možete prevesti što vam je milo ili drago. - To je zaista udno, do pred kratko vrijeme ovdje je važio strogi schengenski režim, a sada je ovo 'ni ije' i stvarno ljudi mogu, a možda i voze što žele, a da ih pri tome nitko ne nadzire. Ako nekome nije stalo da se koristi ovaj prijelaz i most koji je vrlo prometan, onda neka ga ukloni, jer ovo nema smisla. Ali onda neka snosi i svu odgovornost i pojasni ovim ljudima što je razlog da se njima ovako manipulira, oštar je Makovec, priznaju i da stvarno ne zna više koga pitati ili moliti da se malograni ni prijelaz Sveti Martin na Muri - Hotiza ponovno otvori ili da netko javno ljudima pojasni što se kani ovdje u initi. Nakon našeg napisa prijelaz je ubrzo stavljen u funkciju.


16

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

4. sije nja 2013.

OP INSKO VIJE E Gori an

Prora un 5,3 milijuna kuna, “Gorinka” ide u ste aj OP INSKO VIJE E Donji Kraljevec

Prihva en detaljan plan stambene zone “Istok” Op insko vije e Donji Kraljevec prihvatilo je na sjednici, održanoj 20. prosinca, detaljan plan stambene zone "Istok" u Donjem Kraljevcu, što e omogu iti šezdesetak novih gradilišta u op inskom središtu. Detaljni plan zone "Istok" obrazložila je Vesna Makovec. Na podru ju zone isto no od Donjeg Kraljevca planirana je nova ulica, a zemljišta su dijelom u op inskom, a dijelom u privatnom vlasništvu. Javna rasprava je završena i primjedbe su ugra ene u plan, a jedina sporna to ka bila je visina ograde uz susjednu me u, raspravljalo se što je bolje, visina od 1,8 metara ili dva metra, koliko je najviše dozvoljeno zakonskim propisima. Prihva eno je i financijsko izvješ e Vo arskog sajma za 2012. godinu. Ukupno je ostvareno 99.570 kuna prihoda, dok su rashodi 69.101 kunu, što zna i da je sajam poslovao pozitivno. Najviše sredstava za financiranje sajma priskrbila je Obrtni ka komora Me imurja, 34.500 kuna.

Od pitanja izdvajamo pitanje vije nika Zlatka Lovren i a koliko se izdvaja za socijalni program i je li to u skladu sa zakonom, s obzirom na to da je nedavno usvojen novi Zakon o socijalnoj skrbi. Vije nici su uz kra a obrazloženja na elnika Zlatka Horvata prihvatili i analizu stanja zaštite i spašavanja u op ini Donji Kraljevec, te smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2013. godinu. Op ina Donji Kraljevec predložila je 120 lanova, mahom vatrogasaca za sustav zaštite i spašavanja, prema operativnom planu Županije, za op inu je predvi ena kvota od 89 lanova. Po tre i put se traže kandidati za Savjet mladih, ima premalo zainteresiranih pa je predloženo da se u savjet uklju e i predstavnici udruga, jer u njima ionako ima najviše mladih. Na elnik Zlatko Horvat in ormirao je vije nike o aktualnom stanju u op ini i aktivnostima izme u dvije sjednice, te o pomo i op ine nakon požara u Svetom Jurju u Trnju, te zajedno s predsjednikom Vije a Josipom Linari em pozvao vije nike i predsjednike vije a mjesnih odbora na boži ni domjenak u hotel "Kralj". (J. Šimunko)

PRELOG

Pri kraju godine još više pove an prora un Gradsko vije e Prelog na posljednjoj je sjednici u 2012. godini, održanoj prošli etvrtak, usvojilo drugi rebalans prora una, kojim je temeljni financijski dokument grada s 19,200.000 kuna pove an na 19,875.000 kuna. - Jedna smo od rijetkih jedinica lokalne samouprave koja pri kraju godine ne smanjuje prora un, rekao je u obrazloženju gradona elnik Dragutin Glavina, izrazivši zadovoljstvo takvim rezultatom. Napomenuo je kako je Grad ispunio najve i dio planova i programa te istaknuo da je ponovno 50 posto prora una usmjereno u nabavku nove imovine,

odnosno razvoj i napredak grada. Naglasio je i kako se, uz prora unska sredstva, u Grad ulaže dodatnih 15 i pol milijuna kuna. Tim se novcem grade kanalizacija i prometnica u Gospodarskoj zoni Istok te se, primjerice, ure uje Ulica kralja Zvonimira prema Gospodarskoj zoni Cirkovljan. U sve je trebalo uložiti puno znanja i truda, naglasio je Glavina, zahvalivši svima koji su doprinijeli ostvarenju planova te uputivši prigodne blagdanske estitke, što su u inili i gradona elnikov zamjenik Ljubomir Kolarek te predsjednici klubova stranaka koje djeluju u Gradskom vije u. (vk)

Op insko vije e Gori an usvojilo je ve inom glasova, osam glasova, na svojoj predblagdanskoj sjednici prora un za 2013. godinu te tre i rebalans prora una za prošlu godinu. Po rebalansu prora una za 2012. godinu, on je smanjen s 5,5 milijuna kuna na 3,7 mi-

lijuna kuna, jer nisu pristigla sredstva iz ministarstava u teku oj godini. Prora un za 2013. godinu predvi en je u iznosu od 5,3 milijuna kuna, a najviše sredstava predvi eno je za sportski park, objekt NK "Trnava" i za budu u sportsku dvoranu, a

znatan dio za rad udruga. Kako je re eno, u objekte sporta se nije ulagalo zadnjih dvadesetak godina, pa je i to jednom trebalo do i na red. Oporbeni vije nici, posebno vije nik Sinkovi , zamjerali su na elniku što premalo sredstava ide za investicije, a da prora un pre-

ma Sinkovi u "li i na zakladu, daje se mnogo udrugama, što je kupovanje izbora".

"Gorinka" ide u ste aj Tvrtka "Gorinka", koja je prije bila u vlasništvu op ine Gori an, a potom ju je preuzeo "Prekom" kao ve inski vlasnik, ide po svemu sude i sredinom ove godine u ste aj, rekao je uz ostalo na elnik Mario Mohari na sjednici Op inskog vije a, odgovaraju i na pitanja vije nika o sudbini radnika te tvrtke, koja je zapošljavala dvadesetak radnika. Prema njegovim rije ima, radnici e biti dijelom zbrinuti produljenjem ugovora do godinu dana. Tvrtka je gubljenjem ugovora s Ministarstvom financija o održavanju grani nih prijelaza izgubila posao, a u me uvremenu je došlo i do promjena jer Hrvatska ulazi u EU pa je druga iji status grani nih prijelaza, a time i ure enja. (J. Šimunko)

PRORA UNI donjome imurskih op ina

Ambiciozno, ali realno u 2013. godini etiri najisto nije me imurske op ine na kraju protekle godine donijele su prora une za 2013. godinu. Prora uni su ambiciozni, ali realni, prema stvarnim mogu nostima. Lokalni elnici isti u da prora une nisu "napuhavali“, jer su u svibnju lokalni izbori, pa e nove vlasti zasigurno raditi rebalanse.

kuna iz državnog i županijskog prora una. Na rashodovnoj strani u planu je rekonstrukcija mrtva nice, daljnje ure enje Društvenog doma, sanacija krovišta bivše policijske zgrade, poslovne zgrade u centru mjesta i Ribi kog doma, daljnja sanacija ulica i ure enje zgrade NK Grani ar.

Prora un op ine Kotoriba 7,8 milijuna kuna

Op ina Donji Vidovec ostvarila višak od 1,8 milijuna kuna

Ve inom glasova Op insko vije e Kotoriba donijelo je prora un za 2013. godinu. Prvotno planirani prihodi uve ani su za pola milijuna kuna, jer je na sjednici prihva en amandman koalicije HDZ-HSLSHDSS da se taj iznos predvidi za turisti ke projekte, izme u ostalog za projekt Mlina na rijeci Muri. elništvo op ine u kona nici planira na prihodovnoj i rashodovnoj strani iznos od 7,793.500 kuna. Kod prihodovnih stavki 2,5 milijuna o ekuje se od poreznih prihoda i nešto više od 2 milijuna

Op insko vije e Donji Vidovec rijetko je vije e koje sve odluke donosi jednoglasno. Izuzetak nije bila ni posljednja ovogodišnja sjednica, gdje je najvažnija to ka dnevnog reda bilo donošenje prora una za idu u godinu. Prora unske prihodovne i rashodovne stavke u kona nom zbroju iznose 5,150.000 kuna. Na prihodovnoj strani milijun kuna planiraju dobiti iz županijskog i državnog prora una, a nešto više od 700 tisu a o ekuje se od poreznih prihoda. Op ina je godinu na izmaku završila

u "debelom" plusu s viškom prihoda od 1,850.000 kuna, pa ideja i investicija u 2013. godini ne e nedostajati. Na elnik Josip Grivec o prora unu je rekao da je realno planiran jer je ostvariv. Najvažniji op inski dokument donesen je na "vidovski na in" – jednoglasno.

Prora un op ine Donja Dubrava blizu 5 milijuna kuna Op insko vije e Donja Dubrava ve inom glasova prihvatilo je op inski prora un za idu u godinu. Planirani prihodi i rashodi iznose 4,993.000 kuna. Kod prihodovne strane najviše se o ekuje od poreznih prihoda, i to nešto više od milijun kuna te pomo i iz državnog i županijskog prora una u visini 2,8 milijuna kuna. Na rashodovnoj strani 500 tisu a kuna planirano je za daljnju obnovu Doma kulture Zalan, isti iznos namijenjen je za izgradnju stambeno - poslovnog centra, 150 tisu a predvi eno za obnovu In ormacijskog cen-

tra, 200 tisu a ide za izgradnju pro ista a i 100 tisu a kuna za izgradnju kanalizacije. - Prora un je realan i ostvariv. Znamo da su idu e godine u svibnju lokalni izbori, a praksa je da tada izabrana nova vlast prora un prilagodi svojim željama. 2012. godinu završavamo u plusu sa 700 tisu a kuna na ra unu, rekao je op inski na elnik Marijan Varga.

Svetomarski prora un 3,9 milijuna kuna Najvažniji op inski dokument na prihodovnoj i rashodovnoj strani u op ini Sveta Marija planiran je u iznosu od 3,918.000 kuna, od ega na Svetu Mariju otpada 2,7 milijuna, a pripadaju e naselje Donji Mihaljevec 1,2 milijuna kuna. Na prihodovnoj strani nešto više od 1,1 milijun kuna o ekuje se iz državnog i županijskog prora una, a gotovo 1,6 milijuna planirani su prihodi od poreza. Na elnik Dean Hunjadi napominje kako je prora un realan i nije napuhan. (A.Fuš)


4. sije nja 2013.

Kroz Međimurje 17

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

DVD MURSKO Središ e

MURSKO Središ e

Sve ana sjednica Gradskog vije a Predsjednik Gradskog vije a i zamjenik gradona elnika Grada Mursko Središ e Ivan Le ek i Dražen Srpak sazvali su sve anu godišnju sjednicu Gradskog vije a, na koju su bili pozvani i zaposlenici Grada te predsjednici vije a mjesnih odbora. Predsjednik Le ek govorio je o problemima kroz koje je Vije e prolazilo,

te je istaknuo kako je, unato poteško ama, prora un za narednu godinu donesen ve u studenom, što ranijih godina nije bilo. Isto tako pozitivnim je ocijenio svijest zaposlenih u Gradskoj upravi, što je doprinijelo kvalitetnijem radu. Dogradona elnik Dražen Srpak pak je rekao kako je izvršni dio gradske vlasti radio

izuzetno mnogo, a rezultati e biti vidljivi ve idu e godine, te naglasio kako e novo izabranoj vlasti biti puno lakše nego je to aktualnoj. Predsjednici vije a mjesnih odbora pak su izrazili želje da se stvari, poglavito komunalije, brže i kvalitetnije ure uju u njihovim naseljima. Predstavljene su Središ anske novine i podijeljeni gradski rokovnici i

Vatrogasci za sigurnost kod bušotine

kalendari, te je održan kra i domjenak. (sm)

Vozilo dalo svoje Grad Mursko Središ e uskoro e morati nabaviti novo vozilo za potrebe komunalnog redarstva, jer, prema rije ima Antuna Šimuni a, referenta u komunalnom odjelu Grada Mursko Središ e, postoje e vozilo lada niva je dotrajalo, esto se kvari te stoga komunalnom redarstvu prije i kvalitetno obavljanje službe. Gradona elnik Josip Dobrani predlaže zamjenu motora na postoje em vozilu ili kupnju drugoga rabljenog vozila i prodaju sadašnjeg. (sm)

U punom su tijeku radovi na bušotini INA-e kod naselja Sitnice u Gradu Mursko Središ e. Radove izvodi tvrtka “Crosco“, a radilište izme u ostalih osigurava i DVD Mursko Središ e, koji s INAom ima sklopljen ugovor za pružanje usluga na bušotinama u Me imurju, od za-

štite od posljedica eksplozije, preko pranja, do ispiranja i drugih radova. Tako e biti sljede ih dvadesetak dana, nakon ega slijedi kratka stanka na radovima koji e biti intenzivirani u prolje e, kada e i DVD Mursko Središ e zauzeti svoje mjesto kod bušotine i za to dobiti novac. (sm)

Ivan Le ek govori o dobrim i slabim stranama rada Gradskog vije a

VMO Hlapi ina

Hlapi ani se moraju priklju iti na javni vodovod U godini koja je završena prije pet dana žitelji Hlapi ine bili su se dužni priklju iti na novoizgra eni javni vodovod, no ve ina ih to nije u inila. VMO Hlapi ina poziva gra ane da se što prije, ve po etkom 2013., priklju e na javnu vodovodnu mrežu, jer e postoje a stara biti stavljena izvan uporabe. Isto tako izgradnja kanalizacije i ostale

komunalne infrastrukture kojom se žele poboljšati uvjeti življenja u naselja zavise od broja priklju aka na javni vodovod. U VMO-u Hlapi ina smatraju kako se nakon ulaska Hrvatske u punopravno lanstvo EU u srpnju 2013. postoje i mjesni vodovod de initivno ne e smjeti koristiti za opskrbu pitkom vodom. (sm)

OP INSKO vije e Vratišinec

Donesen op inski prora un za 2013. godinu Op insko vije e Vratišinec je na svojoj 19. sjednici donijelo op inski prora un za 2013. godinu u iznosu od 5,78 milijuna kuna, te projekciju prora una za razdoblje 2013. - 2014. Prora un nije podržao Klub vije nika SDP-a, koji je amandmanima tražio izmjene pojedinih stavki, što kod glasovanja nije prošlo. Na elnik Zdravko

Mlinari Vije u je predstavio razvojni op inski plan za razdoblje 2013. - 2015., što oporbeni SDP nije prihvatio, odnosno imao je niz primjedbi. Tako er, SDP je na elnika kritizirao zbog nedonošenja izmjena i dopuna prora una za 2013. godinu. Na elnik Mlinari SDP - ovce je umirio rekavši kako e rebalans biti donesen na vrijeme. (sm)

VMO ŠTRUKOVEC

Trebaju prodavaonicu prehrambenih proizvoda u naselju Zbog seoskih vandala u Štrukovcu su prošle godine poduze a “Betex“ i “TP Varaždin“ zatvorila trgovinu prehrambeno - mješovitom robom, pa sada mještani Štrukovca i susjednog Merhatovca u selu nemaju mogu nost nabaviti potrebne namirnice i druge proizvode. Kako je u

me uvremenu "vo a vandala" strpan u zatvor, VMO Štrukovec i Grad Mursko Središ e krenuli su u rješavanje ovog za Štrukovec velikog problema, te traže poslovnog subjekta koji bi imao volje, želje i interes za otvaranjem trgovine za koju postoje prostorije i dio opreme. (sm)


18

Poljodjelstvo

4. sije nja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

MINISTARSTVO poljoprivrede: biološko - dinami ka poljoprivreda u razvoju ruralnog prostora

Potreban Demeter znak za ja i iskorak na tržište AKOVE KI PLAC I SAJAM SRIJEDOM

Prva srijeda slaba srijeda, neka ostale budu bolje!

Krajem prošle godine u Požegi je održan stru ni skup pod nazivom "Biološko - dinami ka poljoprivreda, doprinos održivom razvoju ruralnog prostora". Na ovom skupu puno se govorilo o održivoj proizvodnji hrane u skladu s prirodom te o stvarima koje su bitne za prepoznatljivost ove vrste proizvodnje na svjetskom tržištu. Zna ajno mjesto me u stru nim predava ima dobila je Sandra Perca , ravnateljica Centra Rudolfa Steinera u Donjem Kraljevcu, centra koji nosi ime utemeljitelja biodinami ke poljoprivrede. Perca je nazo nima rekla kako e se u Zagrebu 12., 13., 19. i 20. sije nja održati radionice o biodinami koj proizvodnji, koja ima sve ve i broj poklonika u svijetu i domovini. Bilo je govora o potrebi Demeter znaka za što prepoznatljiviji i lakši pristup i nastup na tržištu. - Znak Demeter sinonim je za provjerenu kvalitetu, a od dinami kih proizvoda daljnjom preradom proizvodi se

Znak ili certifikat Demeter sinonim je za provjerenu kvalitetu, dodjeljuje ga me unarodno Demeter udruženje, a u Hrvatskoj ga posjeduje samo jedno poljoprivredno gospodarstvo, premda bi ga moglo imati najmanje petnaestak

Bernarda Orehovec me u vode im je hrvatskim proizvo a ima biodinami ke hrane

dje ja hrana, kozmetika, pi a i sokovi ili sušeni proizvodi. U Hrvatskoj samo jedno poljoprivredno gospodarstvo posjeduje Demeter certi ikat, premda ih barem petnaestak primjenjuje biodinami ka na ela u proizvodnji. Me u njima je i Bernarda Orehovec iz akovca, te Živa zemlja, Duga plus, Stolisnik, Duga i druge, koje imaju 149 lanova, re eno je na skupu u Požegi, s naglaskom da tržište traži Demeter znak te da je kvalitetu spremno platiti. (S. Mesari )

VINARI Murskog Središ a na blagoslovu i izložbi vina Prošla srijeda, prva u novom ljetu i sije nju, na akove kom placu i sajmu nije obilovala posjetom ni prometom robe i novca. Sli no je bilo i proteklih godina, nakon boži no - novogodišnjih blagdana, kada su ljudi još potrošeni od silnih predblagdanskih nabava i kasnijih druženja. I na placu i na sajmu ljudi su poželjeli da ovakva - nikakva prva srijeda bude iznimka i da sve ostale budu puno bolje. Na prodaju su se nudili vo arsko - povrtlarski proizvodi te nešto mlije nih prera evina, razne galanterije, od blagdana preostali cvjetni aranžmani, med, rakija i doma i ocat.

CIJENE POJEDINIH ARTIKALA - orasi 70 kn/kg - lješnjaci 80 kn/kg - bademi 90 kn/kg - suho vo e 60 kn/kg - jabu ni ocat 15 kn/l - kvino ulje 80 kn/l - endivija 12 kn/kg - crveno zelje 8 kn/kg - med 40 kn/bo ica - kiselo vrhnje 25 kn/l

Kraljevske cijene drže trijebljeni orasi, lješnjaci i bademi, a jeftinije je cvije e te kisela repa i zelje. (S. Mesari , Z. Vrzan)

Sve bolja vina, iznjedren Sebastijan Vuri Na blagdan Svetog Ivana apostola i even elista, najmla eg od svih Isusovih apostola, kojeg su neprijatelji pokušali ubiti stavivši mu otrov u vinu, no on je udom Božjim ostao živ, pa se stoga i uzima kao zaštitnik mladih vina, sve ano je bilo u Murskom Središ u. Tamo je u župnoj crkvi pod svetom misom doma i župnik vele asni Tomislav Antekolovi blagoslovio mlada vina središ anskih vinara i vinogradara. Po svršetku blagoslova vina su izložena u župnom podrumu, a potom i konzumirana uz komentare samih vinara i kušatelja.

Moslavac 0,75L butelja

AKCIJSKA CIJENA

15 kn

do isteka zaliha Vinoteka Čakovec, Josipa Kozarca 15, tel.: 040 395 850

Kušateljima su se posebno svidjela vina profesora Petra Novaka, njegovog brata Stjepana Novaka, Franje Srše i Željka Per i a, koji su najdalje otišli i kada je rije o laširanju i buteljiranju vina. Od sorti najdojmljiviji su bili pinot sivi, rizling rajnski i sauvignon te mješavine sortnih vina, kao i crveno vino Stjepana Novaka, vrsna mješavina klintona, frankovke i izabele, vina vrlo izražene svježine i okusa. (Stjepan Mesari ) Najmla i vinar Sebastijan Vuri u društvu sa župnikom Tomislavom, koji je blagoslovio mlada vina

Vinari su donijeli tridesetak uzoraka raznih sorti, a mišljenje onih koji godinama konzumiraju središ anska vina jest da su ona ljetos najbolja do sada. Raduje i pojava mladih vinogradara, me u kojima je perjanica mla ahni Sebastijan Vuri, koji je predstavio svoje kvalitetno stolno vino, mješavinu graševine, rajnskog rizlinga i muškata otonela. O Sebastijanu i njegovom vinu, te poglavito o odluci da se bavi vinogradarstvom i vinarstvom, pohvalno su se izrazili svi vinari. Primjetno je i ocjena je ve ine kušatelja, ali i vinara, me u kojima su bili i gosti iz Selnice Ignac Šardi i Svetog Martina na Muri Josip Šardi, da su vina središ anskih vi-

nara iz godine u godinu sve kvalitetnija, što je rezultat njihove odlu nosti da budu kvalitetni, ali i sve stru nijeg pristupa uzgoju i odabiru sorti trseva koje daju kvalitetno grož e na podru jima gdje oni imaju svoje vinograde, a to je uglavnom selni ko - martinsko podru je.

Mlado vino posebice je prijalo ženskom dijelu kuša a

Martin Nedeljko, Željko Per i i Petar Novak razgovaraju o na inu održavanja vina u podrumima


4. sije nja 2013.

Poljodjelstvo 19

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

I jesen je lijepa u vrtu.

Borovi su djeca Sunca – Pinus peuce Došao je kraj Godine. Da li smo zbog tog sretni? Neki jesu neki bi bili i bez toga sretni, a neki gun aju i s tim i bez toga. Ali svi ili njih ve ina sad je ve okitilo borove, jele , smreke i druge mlade biljke... da zeleno u u u novu godinu. Molika (elov bor, mura; P. peuce Grices.), do 30m visoko šumsko drvo uspravnog i gusto granatog stabla. Balkanski je endem. Krošnja je usko ovalna ili koni na, deblo dugo vremena glatko. Kora je prljavo-siva (sli na jelovoj), kasnije ljuskavo ispuca samo pri dnu debla. Mlade su gran ice zelenkaste, u drugoj godini sme e-sive. Plodovi su usko jajoliki, 9 do 10 mm dugi,

crvenkasto-sme i i smolasti. Iglica je po 5 zajedno. Ove ostaju 3 godine na gran icama, leže dosta priklonjene uz izbojak. One su sivo-zelene, dosta tvrde, 7 do 10 cm duge, ispod 1mm debele, oštro ušiljene, s bjelkastim linijama pu i na unutarnjoj strani. ešeri su na kratkim stapkama, pojedina ni ili 3 do 4 u skupini. Gotovo su cilindri ni, do 15cm dugi, u mladosti zeleni, zreli svjetlosme i, sa nešto sjajnom žutom grbicom na apo izi. Sjemenke su plosnato jajolike, oko 4 do 5mm duge, svjetlosive zbog nakupina smole, teško se rastavljaju od krilca, koje je oko 15 mm dugo. Javlja se na silikatnoj, a izbjegava kre nja ku podlo-

gu. Traži svježa, dosta vlažna i duboka zemljišta. Raste dosta brzo. Podnosi ve u zasjenu od bijelog ili crnog bora, ali ima ve i zahtjev za svijetlom od smreke. Takav odnos prema svijetlosti omogu ava molici da izgra uje relativno guste sastojine u prirodi a ini je prihvatljivom i u hortikulturnoj primjeni. Ima široku amplitudu s obzirom na toplinu, na što ukazuje visinska amplituda njenog prirodnog uspijevanja, koja se kre e od 12002400 m nadmorske visine. Povoljno se razvija na tere-

nima sa ve om relativnom vlažnoš u vjetra, ime se može objasniti pojava da su njene sastojine izložene prema sjeveru. Naj eš e uspijeva na terenima sa silikatnim supstratom, ali na ve im nadmorskim visinama zastupljena je i na terenima sa karbonatnim supstratom. Sušni uslovi tla smanjuju njenu vitalnost, a prisutnost vlage omogu ava ovoj vrsti da zaraš uje to ila i kamenjare silikatnih stijena. Budite nježni prema svom boži nom drvcu!

DEŽURNI VETERINARI AKOVEC: BIOINSTITUT d.o.o. (bivša Veterinarska stanica d.o.o. akovec): dežurni veterinar na tel. 390-896, mob. 098/463-464. Specijalisti ka ambulanta za ku ne ljubimce, Rudolfa Steinera 7, akovec, telefon 390-859, radi svakim radnim danom od 7 do 19 sa , subotom od 7 do 12 sa , a nedjeljom od 7 do 9. Veterinarska ambulanta JUG d.o.o. akovec, Nikole Pavi a 1, radno vrijeme: svaki dan 8-19h, subota 8-12h, nedjelja 8-9h - poziv za hitne slu ajeve na tel. 363-801. PRE-

LOG: Specijalizirana ambulanta za male živo nje Prelog: radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, etvrtak i petak od 7-14,30, utorak 10-17 i subota 8-12 , hitni slu ajevi na mob 098 491 652. Veterinarska stanica PRELOG: dežurni veterinar na tel.645-422, od 0-24 sata. MURSKO SREDIŠ E: Veterinarska ambulanta Mursko Središ e: dežurni veterinar na mobitel 098/465-473. ŠTRIGOVA: Veterinarska ambulanta Štrigova Gornji Mihaljevec: dežurni veterinar mob. 098/465-470. DONJA DUBRAVA:

Ambulanta Donja Dubrava, tel. 688-936, od 0-24, nedjeljom na tel. 645-422. DOMAŠINEC: Ambulanta Domašinec: dežurni veterinar na tel. 863-110 od 0-24. Švenda Eko Farm Servis d.o.o., poduze e za pružanje veterinarskih i veterinarsko-sanitarnih usluga, dezinfekciju, dezinsekciju, dera zaciju te servis muznih aparata. RADNO VRIJEME: pon.-pet. od 7,00 do 15,00 sati, subotom od 7,00 do 10,00 sa . DEŽURNI TELEFON: 040 645 058.

BIOINSTITUT d.o.o. AKOVEC

Neki od osnovnih uvjeta kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje Skloništa moraju biti smještena na takvom mjestu da ne narušavaju rad i cjelovitost ve postoje ih objekata i da ne one iš uju okoliš. Takvi objekti(skloništa za životinje)mogu biti izra eni samo na kompaktnom i ocjeditom tlu s niskom razinom podzemnih voda te izvan podru ja koja mogu biti ugrožena poplavama i klizanjem terena. Isti moraju biti izgra eni u skladu s op im higijensko-tehni kim zahtjevima i na na in koji omogu ava optimalne mikroklimatske i zoohigijenske uvjete smještaja primjerene pojedinoj vrsti životinja. Temperatura zraka u prostorijama za pse i ma ke ne smije biti niža od +5°c , a ljeti može biti u skladu s vanjskom temperaturom zraka, s tim da u tom slu aju mora biti osiguran takav sustav prozra ivanja , a po potrebi i klimatizacijski sustav , koji e osigurati dovoljno prozra ivanje, a po potrebi i rashla ivanje. U prostorijama u kojima su smještene bolesne životinje

, ukoliko nema sustava grijanja usmjerenim izvorom topline (infracrvena svjetiljka, grijani pod i sl. ), temperatura okoline ne smije biti niža od +18°c.Podovi , zidovi i pod prostorija u kojima su smještene životinje moraju biti odgovaraju e izolirani od djelovanja nepovoljnih klimatskih utjecaja. Podovi , zidovi i stropovi prostora i prostorija u kojima su smještene životinje moraju biti od neporoznog i nehigroskopnog materijala koji omogu ava djelotvorno iš enje , pranje i dezinfekciju te otporni na grizenje i grebanje.

U istim prostorima i prostorijama mora biti osigurano dovoljno dnevnog svijetla, primjereno pojedinoj vrsti životinja. Skloništa nadalje moraju imati hla enu prostoriju/hladnjak ili vanjski kontejner za skupljanje lešina. Kontejner mora biti zaklju an i smješten u krugu objekta tako da je onemogu en pristup ljudima i životinjama te smije biti korišten samo u svrhu odlaganja lešina iz objekta. Lešine moraju biti redovito odvožene u objekte za neštetno uklanjanje lešina. Hla ena prostorija/hladnjak ili kontejner za skupljanje lešina

moraju biti redovito iš eni, prani i dezin icirani. Unutar kruga skloništa mora biti redovito obavljena deratizacija dva puta godišnje, a po potrebi i eš e. Dezinsekcija objekta provodi se tijekom razdoblja aktivnosti insekata najmanje jednom mjese no , a u ostalom dijelu godine po potrebi. Skloništa životinja moraju udovoljavati potrebama životinja smještenih u njima tako da životinje :ne trpe glad i že , nisu izložene izi koj nelagodi i strahu, zašti ene su od ozljeda i bolesti i nalaze se u svojoj vrsti primjerenom okolišu. Radno vrijeme objekta koji se odnosi na rad sa strankama, mora biti najmanje 4 sata radnim danom, a tijekom 24 sata dnevno mora biti osigurano dežurstvo za prijem životinja u hitnim slu ajevima. Dežurstvo može biti organizirano i u dogovoru s veterinarskom organizacijom koja mora raspolagati telefonskim brojem dežurne osobe za rad u skloništu. Dr.vet.med. Dalibor Turkovi

TITAN DUO PACK 1ha 520,00 kn TRAVE ZA DVORIŠTA, OKU NICE, PARKOVE ELEKTRONSKE SVIJE E


20

Dobro je znati

Svim poslovnim partnerima i ljubiteljima dobrog vina Sretan Božić i uspješnu 2012. godinu želi vinogradarstvo-podrumarstvo

Cmrečnjak!

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

4. sije nja 2013.


4. sije nja 2013.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati 21


22

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

4. sije nja 2013.


4. sije nja 2013.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati 23


24

Mozaik

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

4. sije nja 2013.

MASTERCHEF Nove TV završio finalnom emisijom u “me imurskom tonu“ i pobjedom 22-godišnjeg tehni ara ra unalstva Nikole Lesara

Nit vodilja mi je: “Kuhar je tolko dobar kolko i njegov zadnji tanjur” PIŠE: ALEN FUŠ

N

ikola Lesar, tehni ar za ra unalstvo iz akovca, postao je drugi hrvatski MasterChef. U zanimljivom me imurskom super inalu Nikola Lesar i Marko Pal i kuhali su jedan nasuprot drugom, a od žirija su dobili zadatak pripremiti dva menija u kojima su bila predjela, glavno jelo i desert. Nikola i Marko s glavnim su jelima i predjelima bili briljantni i poprili no izjedna eni, što je kulminiralo zanimljivim scenarijem: o pobjedniku MasterChefa odlu ivali su deserti. A veli anstvenu pobjedu desert je donio upravo Nikoli, koji je za nagradu osvojio 200 tisu a kuna, izdavanje vlastite kuharice i kuharski komplet “LivingColoura”. Ia ko je show n a kon proglašenja pobjednika donio i odre ene kontroverze, jer je u susjednoj BiH prikazana emisija gdje je pobijedio Marko Pal i, Nova TV se ispri ala za taj “gaf“, koji je došao uslijed pogreške “tehnike“, jer su snimljena dva razli ita završetka iz razloga kako bi se zadržala tajnovitost pobjednika. Na kraju je hrvatski MasterChef samo jedan, i to je Nikola Lesar. Nikola Lesar dao je novinaru Alenu Fušu, koji je ujedno i suradnik naših novina, intervju za portal eMedjimurje.hr, iz kojeg prenosimo najzanimljivije dijelove. • Nikola, pr ije svega estitke u ime svih Me imuraca koji su ponosni na tvoj nastup u kuharskom showu. Svojom jednostavnoš u osvojio si Me imurce, ali i cijelu Hrvatsku! — Hvala. Dal sam sve od sebe da se upravo to i desi.

Prijavio sam se s ciljem da u im • Ušao si u top 20. Jesi li tada razmišljao – mogu li ja

to do kraja? Ili si se jednostavno prepustio kuhanju? — Zapravo nisam nikad ciljal na pobjedu, u show sam ušao s ciljem da nau im razli ite tehnike, upoznam korištenje razli itih namirnica, jednostavno, da u im! Svaki dan sam zapo el kao da je to zadnji i tako sam nastavil kuhati i do kraja, bez previše razmišljanja. Dino nam je poru io da je kuhar dobar koliko i njegov zadnji tanjur. Nekak sam se vodil za tim primjerom. • Me imursko superfinale! Dokazali ste da Me imurci i te kako znaju kuhati. Je li superfinale bio izazov za tebe kad si znao da nasuprot tebi kuha Marko? — Puno smo Marko i ja zapravo pri ali o promociji naše autohtone me imurske kuhinje, i stvarno smo htjeli pokazati ostatku zemlje, a i šire, da je naš kraj jako magi an i poseban, ali, na žalost, zapost avljen. Mi Me imurci ni sami nismo svjesni koliko potencijala zapravo imamo s našom hranom. To želimo promijeniti, jer, kao što velim, imamo jako puno toga za ponuditi, a jako malo o tome znamo. Super inale je za mene bil zapravo kao i svaki drugi dan,

Nadimak stigao odmah po ulasku u show • Odakle nadimak Zmija? — Zmija je zapravo nadimak koji sam dobil odmah po ulasku u ku u. Pri ali smo koja je egzoti na namirnica koju bi mi probali, pa sam ja rekel divlja zmija. Pal i se na to nasmijal, i pital me: A kaj, Nikola, postoje pitome zmije? Smijeh i tak me zapravo on po el zvati Zmija, pa su ostali samo prihvatili.

Ponosan na Me imurje • Kroz sve emisije bio si pravi Me imurec, pritom mislim da si bio isti od po etka do kraja, naglašavao si odakle dolaziš i govorio te nim me imurskim dijalektom. — Treba biti ponosan na svoj kraj. Ja sam ponosni Me imurec. Glupo mi je kad se ljudi pretvaraju da su nešto drugo, ma budi svoj, nije bitno što drugi misle.

možda zvu i udno, al do sada ni u jednom izazovu nisam bio opušten kao u super inalu. Kuhao sam rame do rame s mojim prijateljem i to je to. Let the best one win!

Kre e karijera profesionalnog kuhara • Pobjedni ki meni sastavio si prije ili je to bila

odluka koju si morao donijeti tog trenutka? — Meni sam zapravo sastavljal od ulaska u top 20, imal sam ideje koje bi mogel provesti i, eto, dogodilo se! • Kao najstroži lan žirija spominjao se Dino. Zajedno s Markom radiš u njegovom restoranu. Kakav je kao še i kakvo je tvoje mišljenje o ostalim lanovima žirija? Mate

je izjavio da ‘me imurska mafija’ kuha u superfinalu. — Ma Dino zapravo nije toliko strog kad ga bolje upoznate. On je majstor zanata i traži perfekciju i ljubav prema kuhanju na tanjuru, ništa manje. Dosta ga poga a ako netko uništi namirnicu i tu se apsolutno slažem s njim. Tjerao nas je da budemo bolji, makar to

bilo izre eno na grub na in. Lakšeg puta u kulinarstvu nema. Marko radi u Prascu koji ima manje - više koncept jednoga simpati nog bistroa. Uživa u tome. Ja trenutno radim u novom restoranu koji Dino otvara nakon Nove godine, pod imenom 5/4 (Peta etvrtina). Filozo ija kuhanja tog restorana je da se koriste zapostavljene hrvatske namirnice i prikaz tradicionalnih jela na moderan na in. Dino mi zapravo više djeluje kao mentor nego šef, izuzetno je strpljiv i smiren, i jako je pozitivna osoba, al dok se radi se radi. Mate i Radovan su tako er super, Mate više teži k modernoj kuhinji, koja je trenutno u trendu. A Radovan, njemu jelo ili je ino ili nije. • Osvojio si 200 tisu a kuna. Kamo eš usmjeriti taj novac i kada možemo o ekivati izdavanje tvoje kuharice? — Svaku kunu u ulagati na usavršavanje (te ajevi, knjige, možda ak i inozemno školovanje). Dio novca potrošit u na put u London. Planiram posjet jednom od najboljih restorana na svijetu, koji vodi moj idol Heston Blumenthal. Kuharica e uskoro biti gotova, o ekujte puno ludih recepata.


Media u 2012. godini e

a i

“Kultura je razgovor, komunikacija”, jednom je netko rekao. A kako smo i s kime tijekom 2012. godine kulturno promišljali i razgovarali, vidljivo je i iz ovoga našeg kolaža naslovnica priloga prepoznatljivog

pod nazivom MEDIA. Vjerujemo prepoznajete brojne doma e glazbene snage, imena iz kulturnog života Me imurja i Hrvatske. Nastojali smo biti inovativni, dinami ni i kreativni te “prodirati dublje”, donose i vijes-

ti, fotoreportaže i intervjue iz prve ruke, te vam tako na najbolji mogu i na in predstaviti “šlag na torti” kulturnih i scenskih zbivanja našeg kraja. U ovom broju donosimo i pregled nekoliko upe atljivih

kulturnih doga aja iz protekle sezone. Bilo ih je mnoštvo, pa neka ne zamjere svi oni koji su svojim radom, projektima i dosezima zavrijedili da se i na njih skrene pozornost. Novo vrijeme, nove prilike i novi

uspjesi zasigurno e svima pružiti dovoljno prostora za promoviranje i isticanje. I u ovoj tek zapo etoj godini fokus našega kreativnog tima Medije bit e i nadalje inovacija, svježina i kvalitetna informacija.


2

4. sije nja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

LJETO S POPUSTOM!!!

NAŠA PREPORUKA DALEKIH PUTOVANJA DUBAI 29.01., 6 dana, od 5.250 kn MAROKO 27.02., 5 dana, od 4.350 kn JORDAN 14.02., 5 dana, od 4.455 kn KUBA 01.02.., 10 dana, od 12.290 kn

NAŠA PREPORUKA PUTOVANJA ANDALZIJA 20.02., 5 dana, od 4.750 kn IRSKA 13.03., 5 dana, od 4.995 kn RIM 24.01., 4 dana, od 2.495kn PARIZ 09.01., 5 dana, od 3.395 kn BALTIČKE ZEMLJE 29.03., 4 dana, od 2.695 kn

NAŠA PREPORUKA ODMORA - ŠKOLSKI PRAZNICI POREČ H. Diamant 4* 4.1.-13.1., 2 pol, od 660 kn LOVRAN H. Park 4* 4.1.-13.1., 2 n/d, od 365 kn OPATIJA G. H. Adriatic II 3* 4.1.-1.2., 2 pol, od 620 kn OPATIJA G.H. 4 opatijska cvijeta 4* 4.1.-1.2., 2 pol, od 645 kn DUBROVNIK H. Kompas 3* 4.1.-1.2., 2 pol, od 380 kn DELNICE H. Risnjak 3* 4.1.-1.3., 2 pol, od 655 kn PLITVIČKA JEZERA H. Jezero 3* 4.1.-1.2., 2 pol, od 670 kn SV. MARTIN NA MURi Apt. Regina 4* 4.1.-13.1., 2 pol, od 580 kn TRAKOŠĆAN H. Trakošćan 4* 4.1.-29.3., 2 pol, od 765 kn TERME JEZERČICA H. Terme Jezerčica 3* 4.1.-14.1., 2 pol, od 638 kn ČATEŽ H. Terme 4* 4.1.-27.3., 2 pol, od 740 kn MORAVSKE TOPLICE H. Ajda 4* 6.1.-15.2., 2 pol, od 725 kn THERAMANA LAŠKO H. Wellness Park Laško 4* sup. 4.1.-11.1., 3 pol, od 1095 kn

NAŠA PREPORUKA MEDITERANA TUNIS, EGIPAT, TURSKA, KANARSKO OTOČJE,.. iz Graza, Beča ili Ljubljane KRSTARENJA-ZAPADNIMI ili ISTOČNIM MEDITERANOM, PREKOOCEANSKA KRSTARENJA, RIJEČNA KRSTARENJA,... iz Venecije, Savone, Genove,... Zatražite ponude u poslovnici!

PRODAJEMO I ULAZNICE ZA KONCERTE DEPECHE MODE u Zg 23.05.2013., sportska događanja hokej MEDVEŠČAK, rukomet,... i još mnogo toga...

9LšH LQIRUPDFLMD X QDšRM SRVORYQLFL X ČDNRYFX 326-(7,7( 1$6 , 3878-7( 6 .203$620

www.kompas.hr

Kultura

AKOVEC, 10. - 22. sije nja 2013., Centar za kulturu Filmska komedija “Sve enikova djeca”

Kako pove ati natalitet na dalmatinskom otoku? Don Fabijan, mladi sve enik na dalmatinskom otoku, da bi pove ao natalitet u mjestu, po inje bušiti zapakirane kondome. Zbog toga se udružuje s prostodušnim trafikantom i pomahnitalim apotekarom, te oni zajedno, potajno, ukidaju svu kontracepciju na otoku. Nakon po etnih uspjeha, mno-

gih poroda i vjen anja, stvari se po inju komplicirati. Naposljetku, na otok dolazi biskup i sve postane potpuno ludo. Redatelj komedije je Vinko Brešan. Nositelji uloga su Krešimir Miki , Marija Škari i , Jadranka oki , Dražen Kuhn, Nikša Butijer, Goran Bogdan, Stojan Matavulj.

Me imurski KUD-ovi i zborovi vrlo uspješni na državnim smotrama i susretima Veoma uspješnu stvarala ku godinu ostvarili su me imurski amateri, koji su našu Zajednicu HKUU-a predstavljali na državnim susretima i smotrama u organizaciji Hrvatskog sabora kulture. Prvo je održan 31. susret hrvatskih zavi ajnih književnika, 9. rujna u Križevcima. Plaketu “Kalman Mesari “ za dramsko stvaralaštvo dobio je Božidar Glavina iz Preloga za komediju “Skriva kanje“, a pohvalnicu je dobio Stjepan Škvorc iz Belice za komediju “Pred vratima“. Pohvalnicu za pjesništvo na književnom standardu dobila je Kristina Štebih iz akovca za pjesme “Povratak i Diobe”. U dvorani Pu koga otvorenog u ilišta - Hrvatski dom u Petrinji dana 6. listopada održan je 9. susret hrvatskih malih vokalnih sastava. Naša županija bila je zastupljena s ak tri predstavnika, i to: Ženska vokalna grupa pjeva kog zbora “Josip Štolcer Slavenski“, akovec, dirigentica Senka Bašek - Šamec, koja je prošle godine bila proglašena najboljom vokalnom skupinom,

zatim muška vokalna skupina KUD-a “Katruže“ Ivanovec, voditelj uro Horvat, i ženska vokalna skupina “Fti ice“ KUD-a “Mura“ Mursko Središ e, voditeljica Marija Trstenjak. I Grad akovec bio je doma in jednom državnom susretu, i to 19. susretu hrvatskih olklornih ansambala u Centru za kulturu, 6. i 7. listopada 2012., iji su organizatori bili HSK i Zajednica HKUUM-a, a suorganizator KUD “Kaštel“ Pribislavec. Ove godine u programu je sudjelovalo 14 olklornih skupina/ansambala iz Hrvatske te gosti iz Slovenije. Naši predstavnici bili su olkloraši KUU-a “Selja ka sloga“ iz Nedeliš a, koji su izveli dvije koreografije (Me imurje i Posavina) Matije Grabrovi a. U Ogulinu je u listopadu održan 19. susret hrvatskih tamburaških orkestara. Našu Zajednicu veoma uspješno predstavljao je mladi Tamburaški orkestar KUU-a “Zvon“ župne zajednice iz Male Subotice, iji je dirigent Valentino Škvorc.

akove ki zbor nastavio osvajati nagrade Krajem listopada 2012. održao se nacionalni – jubilarni 45. susret hrvatskih pjeva kih zborova u Novigradu. Posebnu i izuzetno cijenjenu nagradu - Nagradu za najbolje izvedenu skladbu hrvatskog skladatelja - osvojio je prošlogodišnji laureat, naš predstavnik Pjeva ki zbor “Josip Štolcer Slavenski“ iz akovca i dirigentica Senka Bašek - Šamec za izvedbu skladbe Davora Bobi a “Izgubljeno stado“. Istovjetni zbor uspješno je u svibnju nastupio na 8. Me unarodnom natjecanju pjeva kih zborova u Zadru. U konkurenciji trinaest zborova iz

SAD-a, Slovenije, Bugarske, Poljske i Hrvatske naši zboraši još jednom su pokazali da na dostojan na in prezentiraju glazbenu kulturu Me imurja, ali i Republike Hrvatske. Zbor je osvojio tre e mjesto i nagradu “Bron ani križi opatice ike“. Na istom natjecanju nastupila je i ženska vokalna grupa Pjeva kog zbora u kategoriji ženskih zborova i osvojila drugo mjesto te nagradu “Srebrni križi opatice ike“. Osvajanjem dviju nagrada “Slavenski” je bio najuspješniji zbor natjecanja , a njegova dirigentica Senka Bašek – Šamec najuspješnija dirigentica.

“KULTURNA Otišao je naš Joža na novu plovidbu U devedeset sedmoj godini života otišao je na novu dugu plovidbu Joža Horvat, književnik moreplovac, rodom iz Kotoribe, gdje je dje a ke godine života proveo odrastaju i uz Muru. Me imurje je uvijek volio i esto mu se vra ao. Krajem 2005. godine objavio je memoare pod naslovom “Svjedok prolaznosti”, kao završno djelo u nizu njegovih izabranih djela. “Svjedok prolaznosti” prvi je put javno predstavljen 21. prosinca 2005. u akovcu. Vezama Horvatovih knjiga i prirode bavi se me imurska udruga ZEO Nobilis. U knjizi “Svjedok prolaznosti” opisan je njegov cjelokupni životni put, od ro enja i dje aštva u Kotoribi, do odlaska u Zagreb, pa u partizane, te postratni period u

kojem je Horvat zbog svojeg djela “Ciguli-miguli” bio ozna en kao neprijatelj partije i nakratko uklonjen iz javnog života. No, ta ga je epizoda okrenula moru, i upravo su nakon njegovih plovidbi svijetom nastale njegove najbolje knjige. Na žalost, voda se kao element pokazala atalnim za Horvata; uzela mu je oba sina. Poha ao je Filozo ski akultet, radio kao tajnik Matice hrvatske, bio urednik Kola i asopisa “Republika”. Pisao je romane, pripovijetke i drame, filmske scenarije, novinske lanke i radiodrame. Knjige su mu prevo ene na ruski, poljski, eški, slova ki, ma arski, bugarski, albanski, kineski i esperanto. Najve i je književnik rodom iz Me imurja kojega smo do sada imali.

Uspješno završen projekt “Culturevive II”

14. Škola medijske kulture “Dr. Ante Peterli ”: podcijenjena, a okupila više od stotinu polaznika iz cijele Hrvatske!

Udruga “Me imurske roke” krajem mjeseca lipnja predstavila je završno izvješ e projekta “Culturevive II”, kojim se poti e suradnja u me ugrani nim podru jima te uva kulturna baština. Projekt je završio uspješno, što su na završnom predstavljanju potvrdili svi partneri. Predsjednica Udruge narodne umjetnosti županije Zala Eva Skrabut iz projekta je izdvojila suradnju s muzejima te realizaciju seminara majstora starih zanata, koji

akovec je krajem kolovoza po tre i put za redom bio doma in Školi medijske kulture, koja se održavala u prostorima akove kog Centra za kulturu, Tehnološko - inovacijskog centra Me imurje i Me imurskog veleu ilišta. Stotinjak polaznika pristiglo je iz svih krajeva Hrvatske, sa željom i ciljem da usavrše svoja znanja i vještine iz filmske kulture. Ovogodišnja Škola posebice e biti zapam ena po velikom broju mla-

je realiziran krajem mjeseca svibnja ove godine. Drugog partnera projekta zastupao je Renato Labazan, direktor Turisti ke zajednice grada Koprivnice. Naglasio je posebnu vrijednost Culturevive II, koji je direktno utjecao i na realizaciju mani estacije “Podravski motivi”. Posebno raduje što se ove godine u projekt uklju io znatan broj odgojno - obrazovnih institucija, odnosno ve i broj me imurskih škola i vrti a.

dih polaznika i po možda do sada najkvalitetnijim analizama filmova. Dio polaznika prenosit e ste ena znanja u obrazovnim institucijama, a drugi dio dolazi u Školu kao autorski kadar koji ima potrebu kvalitetno se filmski izražavati u slobodno vrijeme. Kao partner u organizaciji Škole medijske kulture “Dr. Ante Peterli ” ve drugu godinu sudjeluje i Tehnološko - inovacijski centar Me imurje.


4. sije nja 2013.

3

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

AKOVEC, 17. - 22. sije nja 2013., Centar za kulturu PIJEV ŽIVOT - drama, pustolovina, u CZK nije u 3D tehnici

“Pijev život” je impresivno filmsko remekdjelo Oscarom nagra eni redatelj Ang Lee donosi veli anstvenu pri u prema bestseleru Yann Martela. Film donosi pri u Pi Patela, sina uvara zoološkog vrta. Obitelj se odlu ila preseliti iz Indije u Kanadu i kre e na veliko putovanje teretnim

brodom. Nakon brodoloma, Pi pluta Tihim oceanom. Njegov suputnik je bengalski tigar po imenu Richard Parker. Kad je sve što poznaješ izgubljeno, ostaje nada koja daje snagu za nemilosrdnu borbu. O ekujte neo ekivano. Ovaj film predstavlja

iznimno ostvarenje koje govori o velikim idejama - vjeri, nadi i borbi za opstanak. Jedan od najizglednijih kandidata za nagradu “Oscar”. Glume Suraj Sharma, Irr an Khan, Adil Hussain. Trajanje drame je 127 minuta.

Premijera kratkometražnog filma “Rondo”

A” 2012. Milivoj Slavi ek po iva u Me imurju Napustio nas je i veliki hrvatski pjesnik i prevoditelj, posljednji veliki zagreba ki boem iz akove ke ulice na Trešnjevci, Milivoj Slavi ek – Micek. Ro en u akovcu, a obitelj je živjela u Prelogu. Otac, dr. Mato Slavi ek bio je poznati ljevi arski advokat u Prelogu, kojega su Ma ari

za vrijeme okupacije Me imurja internirali u logor Dachau. Obitelj je živjela u ku i u Glavnoj 5, danas se na tom mjestu nalazi Knjižnica i itaonica Grada Preloga. Urna s pepelom Milvoja Slavi eka pokopana je krajem godine na mjesnom groblju u Prelogu.

Ljeto u Gradu Zrinskih 2012. na prepoznatljiv na in I ovo su ljeto akov ani mogli besplatno uživati u programima mani estacije “Ljeto u Gradu Zrinskih”. Što izdvojiti iz doga anja? Ludens teatar, Soul Fingers, Svadbas, Jinx, October light? Stari grad ugostio je eminentna imena naše glazbene scene i kratkoga hrvatskog filma, kazališne umjetnike i svjetske otogra e. Ljetovati u Gradu Zrinskih bilo je dinami no, svježe i mladena ko. Programi su zapo eli koncertnom izvedbom me imurskog benda Waitapu.

Finale i to ka na i trotjednog ljetovanja u našem Gradu Zrinskih zaokruženo je uz Zadrugu, i gostovanja Kawasaki 3P benda i Eda Maajke. Svi programi bili su besplatni i pripremljeni s ciljem oboga ivanja kulturnog života grada u ljetnim mjesecima. Uz Grad akovec, organizatori su bili kreativni studio “Dvije lije” i Udruga “Pokret plus”, koji su s obzirom na raspoložive finacije uspjeli osmisliti kvalitetan recept dobrog provoda u Gradu Zrinskih.

Me unarodna nagrada za montažu akov aninu Robertu Lisjaku Po etkom rujna u Kanadi, na jednom od najve ih svjetskih filmskih mani estacija, 36. Me unarodnom filmskom estivalu u Montrealu, u glavnom programu prikazan je “Cvjetni trg”, novi igrani film redatelja Krsta Papi a. Film je osvojio nagradu “Freedom o speech”, odnosno “Sloboda govora”. Me imursku javnost ponajviše je razveselila injenica što montažu filma potpisuje akov anin Robert Lisjak. Koliko je bila jaka ovogodišnja konkurencija na

Montreal film estivalu, ukazuju i podaci kako je za prikazivanje u pojedinom od mnogobrojnih programa konkuriralo preko 1.500 filmova iz cijelog svijeta. Samo 18 filmova, izme u kojih je i “Cvjetni trg”, prikazano je u glavnom programu “World competition”. Montrealski filmski estival jedan je od desetak najve ih filmskih estivala na svijetu (tzv. A kategorije - u kojoj su i Cannes, Berlin, Venezia), što još više govori o zna aju i vrijednosti dodijeljene nagrade.

Mladi filmaši amaterske ekipe “LaCinema” svojim prvijencom u vidu kratkometražnoga igranog filma “Rondo” ispunili su u petak 14. rujna dvoranu akove kog Centra za kulturu. Premijeri je prethodilo otvaranje dokumentarne izložbe otografija sa setova snimanja filma, koje je odra eno tijekom lipnja ove godine na lokacijama u akovcu, Štrigovi, Kuršancu i Pribislavcu. Vi eni filmski uradak u trajanju od 18 minuta ilustrira dva putovanja, dvije usporedne linije života: bijeli muškarac putuje prema svom ro enju, a crni prema završetku svog života. “Rondo” je na incijativu Bruna Kontreca okupio perspektivnu i

kreativnu ekipu. Redateljica filma je Ana Flac, a scenaristica Kristina Štebih. Tehni ki dio potpisuju direktor otografije Tomislav Buza, snimatelji su Stela Horvat i Ervin Bajuk te montažer Tihomir Vrbanec. Bojan Miljan i zaslužan je za montažu zvuka i autor je originalne glazbe koja se kvalitetom posebice isti e. Za kostimografiju je zaslužna Dubravka Skvrce. Šminku su odradile Patricija Lisjak i Jasmina Smrti , a upe atljive maske Marija Serti . Vizualni identitet plakata osmislili su Bojan Miljan i i Ena Bajuk. Glavne uloge tuma e Marija Kolb i Bruno Kontrec, uz sudjelovanje i pomo brojnih statista.

Premijera kazališne predstave za mlade “Snjeguljica mora umrijeti” Porcijunkulovo 2012. u akovcu donijelo pozitivnu atmosferu Kao što u gastronomiji novi za ini osvježavaju stara jela, tako su noviteti i inovacije u programskim sadržajima mani estacije “Porcijunkulovo 2012.” pronašli na in kako bi se privukla i zadržala pozornost ve eg broja urbane publike Grada akovca. Ali tako er i dao nagovještaj, što posebno raduje, brojnijeg pristizanja gostiju i zabave željnih posjetitelja iz drugih gradova kao što su Zagreb, Varaždin i Koprivnica. Protiv konzervativne i ve pomalo “mo varne” tradicije organiziranja zabavnog dijela akove kog proštenja ove se godine po prvi put isprofiliralo nekoliko kultnih mjesta urbane atmos ere i zabave, gdje su po injali i završavali dani (no i).

Prije svega izdvaja se pozornica imenovana ŠTROS u ulici J. J. Strossmayera, odnosno tzv. bina namijenjena mladima i mla oj generaciji. Drugo mjesto glazbenog osvježenja doga alo se na terasi Podrooma, koja je tako er urbanom glazbom u ve ernjim satima privla ila ne samo publiku mla e generacije, nego i svih onih koji se tako osje aju. Dogodila se (napokon) viša razina obilježavanja dana Porcijunkulova, što e zasigurno ohrabriti ekstravaganciju zabave, samog na ina i stila zabavljanja te no nog života u gradu. Vjerujemo kako e postavljeni postulati postati prepoznatljiv standard organiziranja dobrog provoda na kultnim mjestima Grada akovca.

Kazališna družina “Pinklec” akovec, u koprodukciji s Dje jom i lutkarskom scenom HNK-a u Varaždinu, premijerno je predstavila akove koj publici predstavu za djecu i mlade “Snjeguljica mora umrijeti”. Ve sam naziv predstave izaziva nedoumicu i brojna pitanja, uz ono osnovno: Zašto Snjeguljica mora umrijeti?. Kako su autori predstave na kon erenciji za medije, održane u etvrtak 20.

rujna u akove kom Centru za kulturu, kazali, sam tijek i završetak predstave ne mora nužno završiti tragi no i smr u glavnog lika. Štoviše, mogu e je ak 16 razli itih završetaka! Publika putem glasovanja sama donosi odluke o tijeku predstave, njezinim smjerovima i završetku. Time na zanimljiv i pou an na in djeca, ali i roditelji, u e o konceptu demokracije i samostalnog odlu ivanja.


4

Scena

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

4. sije nja 2013.

SUBOTA i NEDJELJA, 12. i 13. sije nja Centar za kulturu akovec Završni koncerti Guda kog natjecanja

U CZK-u koncertna sezona zapo inje 12. sije nja Koncertna sezona u 2013. akove kog Centra za kulturu zapo inje 12. sije nja završnim koncertima 14. me unarodnoga

guda kog natjecanja “Rudolf Matz”, koje e se u akovcu održati od 3. do 13. sije nja. Mjesto natjecanja je Umjetni ka škola “Miroslav

Magdaleni ” u akovcu, a završni koncerti održat e se u dvorani Centra za kulturu akovec 12. i 13. sije nja 2013. godine.

U petak pop gl Podroom Drink And Music Club ponovno e preplaviti zvukovi žive glazbe koja ruši sve pred sobom. U petak 4. sije nja live koncert održat e Sigma bend, koji ine Alen (solo gitara, vokal), Jadranka (glavni vokal), Marijan (klavijature),

TRADICIONALNI sedmi po redu Megaplesnjak organiziran je i krajem ove godine u dvorani Graditeljske škole

Plesalo i zabavljalo se više od etiri tisu e ljudi PIŠE: DEJAN ZRNA FOTO: ZLATKO VRZAN

P

opularna me imurska radiopostaja - Radio 1 u dvorani Graditeljske škole organizirala je tradicionalni 7. po redu Megaplesnjak. Popularna emisija Plesnjak Radija 1 prerasla je kroz godine u jednu od najpozna jih me imurskih veselica, dok je Megaplesnjak svake godine nešto posebno. Tako je bilo i ovaj put, kad se u najve oj me imurskoj sportskoj dvorani prošli

petak na subotu zabavljalo više od 4.000 ljudi. - Megaplesnjak je još jednom pokazao da ovakvom priredbom možemo privu i više su a ljudi i da je dobra zabava, druženje i ples u neformalnom okruženju u Me imurju možda i najprihvatljiviji na in zabave, rekao nam je urednik i voditelj na Radiju 1 Miljenko Ov ar, koji “koordinira”, uz direktora Envera Muminovi a, plesnjake otkako su krenuli. Cijela ekipa Radija 1, pod vodstvom urednika i voditelja Miljenka

Ov ara, i ove se godine potrudila da Megaplesnjak bude zaista nešto što e se pamtiti. Izvrsnu atmosferu cijele no i održavala su dva “ku na benda”: Ver go i Acouas c band, u goste su došla poznata imena hrvatske glazbe, kao što su: Davor Radolfi, Žiga Me imurski, Komedija, Emilija Koki , Igor Dela (Prva liga) i drugi. Generalni pokrovitelj bio je BAT akovec, dok je realizaciju živog prijenosa na valovima Radija 1 omogu io NOVI NET TELEKOM.


4. sije nja 2013.

5

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

SUBOTA, 5. sije nja, 21 sat Podroom Drink And Music Club, akovec STUDIO 54 (DJ Yapa)

PETAK, 4. sije nja, 21 sat Podroom Drink And Music Club, akovec Sigma bend (live koncert)

lazba 80-ih uz Sigma bend Subota je rezervirana za plesnu disco glazbu! Dado (bubnjevi) i Nino (bas gitara, prate i vokal). Sigma je petero lani sastav s velikim svira kim iskustvom skupljenim diljem Lijepe naše i izvan nje. Tu posebno vrijedi izdvojiti stranu pop glazbu 80-ih (Tina Turner, Fleetwood Mac,

Pointer Sisters), koju izvode s posebnim užitkom. Od ranih po etaka muziciranja stvorila se ljubav prema glazbi koju i dan - danas njeguju, što se i osjeti kroz njihov rad. Ulazak je besplatan, a dobra zabava zajam ena.

Ove subote je veliki party pod nazivom “Studio 54”, a za one koji ne znaju vrijedi istaknuti: razdoblje od 1977. do 1986., vrijeme rada newyorškog kluba “Studio 54”, ulazi u povijest i postavlja

standarde za klupski život i glazbu današnjice. Studio 54 bio je centar disco ere i planetarno je popularan program diljem svijeta. O ekuje vas prava gužva i ludnica, razbacajte se na plesnom podiju uz lude

sedamdesete i osamdesete by DJ Yapa. Oživite legendarni Studio 54 uz velike hitove koji su premijerno puštani, a kasnije su obarali rekorde najpoznatijih svjetskih glazbenih ljestvica, te i danas traju u ori-

ginalu ili raznim obradama, kao što su: Upside Down (Diana Ross), You’re The First, The Last, My Everything (Barry White), Shame, Shame, Shame (Shirley & Co), If Yoy Could Read My Mind (Viola Wills).

TRADICIONALNI boži ni koncert popularnoga me imurskog radija održan je u Murskom Središ u

Dobre vibracije za sve generacije

U

sportskoj dvorani u Murskom Središ u u subotu 22. prosinca održan je tradicionalni boži ni koncert Radija 105. Pred mnogobrojnim posjetiteljima nastupili su Neda Ukraden, Krunoslav Ki o Slabinac, Darko Domijan, Sinovi HR zagorja „Grupe Motiv“ te gosti Antonio Tkalec i Ivan Mezga. Koncert je zapo eo nastupom Sinova HR zagorja „Grupe Motiv“, a nakon njih nastupio je legendarni Darko Domijan, koji je publiku oduševio svojim svevremenskim hitovima te ih vratio u neka davna nezaboravna vremena. Antonio Tkalec nastupio je uz pratnju svojih prate ih

vokala i izveo nekoliko pjesama moderne i jedinstvene duhovne glazbe u Hrvatskoj. Izvevši svoje popularne hitove, koncert je nastavio i Ivan Mezga, a poslije njega, na oduševljenje svih prisutnih, nastupio je nenadmašni Krunoslav Ki o Slabinac. Koncert je dosegao vrhunac kad se na pozornici pojavila zvijezda ve eri Neda Ukraden. Svojim nastupom gledatelje je podsjetila na svoje nezaboravne hitove, a izvela je i nekoliko hitova s novog albuma. Koncert su završili zajedni kom izvedbom otpjevavši boži nu pjesmu „Tiha no “. Tako Radio 105 više od desetlje a nastavlja s vrhunskim organizacijama zabavno - kultur-

nih manifestacija, izgradivši se u prepoznatljivi vode i medijski brend kako kod nas, tako i u susjednoj republici Sloveniji. I ovim boži nim koncertom Radio 105

oduševio je sve posjetitelje, koji e pamtiti taj najve i ovogodišnji doga aj u Murskom Središ u, te ih držao na okupu gotovo etiri sata neprekidnim programom.


6

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

4. sije nja 2013.

Knjige, glazba ... MOZAIK KNJIGA

KNJIŽNICA “Nikola Zrinski” akovec preporu uje

Sanja Pili - “Vidimo se na fejsu!” Nova knjiga omiljene dje je autorice Sanje Pili , naslova "Vidimo se na ejsu!", pri a je iz života zagreba ke tinejdžerice koja poput ve ine današnje mladeži stvarni život sve više zamjenjuje onim virtualnim, na društvenim mrežama. Stvari se kompliciraju kad se u njezino susjedstvo doseli zgodni Vedran i kada odlu i upoznati svojega virtualnog sugovornika intrigantna imena Nick Kane.

NOVITET

Trideset godina Adriana Molea

Radovan Mar i - “Uživajte sa mnom!” "Uživajte sa mnom!", knjiga pri a hrvatskog gastrobarda Radovana Mar i a, nije uobi ajena kuharica iz koje možemo prepisati recept za neku prigodu i vratiti je na policu da se izgubi me u svakojakim drugim priru nicima za povremenu upotrebu, a još više nije za zaborav. To je knjiga pri a o jadranskoj tradiciji, uz recepte koji otkrivaju nevjerojatnu raznolikost u detaljima, netipi nu za tako relativno mali zemljopisni prostor i koja donosi 100 recepata vode ega hrvatskog gastronoma. O knjizi je književnik i gastronom Senko Karuza kazao: - 'Uživajte sa mnom!' knjiga je koja je kroz segment prehrane otkrila i popunila prazninu u

BELETRISTIKA: 1. Jorge Bucay: 20 koraka prema naprijed 2. Caroline Cox: Budi obožavana 3. Nathanael West: Dan skakavaca

PUBLICISTIKA: razumijevanju obi aja i ljudi koji su ostali vezani i vjerni moru. Ta je knjiga vrijedan doprinos razumijevanju baštine koja u svoj svojoj raznolikosti pokazuje kulturni identitet iz kojeg se stvarala i u ijem se duhu uva tradicija.

1. Radovan Mar i : Uživajte sa mnom! 2. Lewis Hyde: Dar: Kako kreativni duh trans ormira svijet 3. Irena Brali i suradnici: Kako zdravo odrastati

A pisac i novinara Novog lista Siniša Pavi ovu zanimljivu gastro preporuku opisuje kao razglednicu: - Dobra je razglednica ona koja vas, im je primite, natjera da spakirate ku ere i otputujete tamo gdje je to more, ta planina, to sunce i taj snijeg sa slike. Dobra razglednica jednoga gurmana ona je koja vas tjera da se isti as opašete prega om, dohvatite te e i krenete spravljati ono što je na razglednici gurmanskoj, u slici i u rije i. Pogotovo u rije i, jer Radovan Mar i , lan žirija "MasterChe a Hrvatska", majstor je rije i koja tjera na kužinavanje i blagovanje, na putene grijehe nepca, na stolovanje u ugodnom društvu što se okupilo baš zbog te te e i onog što u te i jest.

ALBUM TJEDNA

Nick Cave And Warren Ellis “Lawless - Original Motion Picture Soundtrack”

Ovih su dana na police knjižara stigle dvije nove knjige slavne britanske autorice Sue Townsend o omiljenom književnom antijunaku Adrianu Moleu, ''Adrian Mole i oružje za masovno uništenje'' i ''Izgubljeni dnevnici Adriana Molea'', u izdanju Mozaika knjiga. Od prve knjige o Adrianu Moleu, koja je objavljenja 1982. u Engleskoj, prošlo je punih 30 godina, a generacije itatelja odrasle su uz Moleove tinejdžerske i životne probleme prate i njegovu sudbinu. Sue Townsend jedna je od najprodavanijih britanskih autorica, te autorica niza kazališnih predstava i uspješnih romana, kod nas najpoznatija kao "majka stvoriteljica" serijala dnevni kih zapisa Adriana Molea. Danas živi u Leicesteru i ve se godinama bori s teškim zdravstvenim problemima i dijabetesom, zbog kojeg je oslijepila. Krajem 80-ih Sue Townsend je

posjetila Hrvatsku, i nije tajna da se autorica i njena hrvatska publika vole. Gostovanje autorice u Zagrebu bio je velik doga aj kojeg se prilikom jednog intervjua i prisjetila: - Mislim da ste vi prva zemlja za koju znam da ga je uvrstila u nastavni program. Dobro se sje am svog boravka, tako prekrasna zemlja. Sje am se sve anog otvorenja glavnog trga u Zagrebu, na dan potpisivanja knjige, bila sam impresionirana time da su na pod stavili mramor. Potpisivala sam preko dva sata, izdava mi je svako malo govorio da moramo stvar privesti kraju, ali ja sam odlu ila potpisati sve do posljednjeg primjerka. Sje am se da je vani stajao policajac i pazio na red, bilo je to najduže potpisivanje u mom životu. Svi obožavatelji britkog i nepogrešivog humora Sue Townsend uživat e u novim doživljajima i životnim izazovima Adriana Molea.

br. 903

Ime i prezime: Adresa: Broj telefona: Mozaik knjiga u suradnji s Međimurskim novinama poklanja knjigu jednom čitatelju. Za to je potrebno popuniti nagradni kupon te ga poslati na adresu: Međimurske novine, Ivana Mažuranića 2, 40000 Čakovec, na mail adresu oglasnik@mnovine.hr, a možete ga dostaviti i osobno u redakciju Međimurskih novina najkasnije tjedan dana od objave kupona.

U filmu ''The Dukes O Hazzard'' Willie Nelson utjelovljuje lik Jesseja, starog proizvo a a viskija. U jednoj sceni prisje a se svojih mladih dana i pijan evanja te priznaje: "Jednom sam se toliko napio od svojeg viskija da sam pokušao pojebati traktor. Nakon toga sam bio slijep nekoliko dana". Tada se po ne samozadovoljno smijati. Nelson pjesmom "Midnight Run" zatvara soundtrack filma ''Lawless'', koji je nedavno igrao u kinima. Na njemu se ponovno proizvodi viski, vlada prohibicija, situacija je ozbiljna i "moglo bi biti problema jer svatko ima pištolj". Ona njegova amozna rijeka viskija ponovno te e. ''Lawless'' je, više - manje, projekt Nicka Cavea. Napisao je njegov scenarij, pojavio se u cameo ulozi, te je sa suradnicima napisao glazbu za film, a nas zanima ovaj zadnji dio. "Bootleggers" je imenica koja ovdje ima trostruko zna enje: u doba prohibicije tako su nazivani ilegalni proizvo a i alkohola koje u ovom filmu Johna Hillcoata predstavljaju bra a Bondurant. "Bootleggom" se tako er nazivaju ilegalni, piratski audiosnimci raznih sastava koji me u pravim anovima imaju veliku vrijednost. Cave je za ovu priliku o ormio bend koji ine on, "princ tame" osobno, Warren Ellis, Martyn Casey, George Vještica i David Sardy. Nazvao ih je The Bootleggers i snimio etrnaest pjesama koje ine filmsku glazbenu pozadinu. Jedan kriti ar napisao je da zvu e kao da "obitelj iz 'Teksaškog masakra motornom pilom' priprema roštilj". Nije pogriješio. "Nismo htjeli napraviti apala ansku glazbu ni pravi americana soundtrack, ve-

Popis pjesama inom zato što su bra a Coen u filmu 'O Brother, Where Art Thou?' to napravili tako dobro. Htjeli smo napraviti nešto autenti no i sirovo", priznaje Cave. Autenti no i sirovo prvi su atributi koji slušatelju padnu na pamet kad pokrene disk: na prvoj pjesmi "Fire and Brimstone" Mark Laneganov promuknuti i distorzirani vokal pe e poput istog viskija koji se slijeva niz grlo, a isti e ekt je i dok Lanegan obra uje kultnu Beefheartovu "Sure 'nu Yes I Do". Sam Cave daje vokal u pjesmi "Burning Hell", obradi Johna Lee Hookera, a "End Crawl" Caveov je instrumental koji zbog Ellisove plamte e violine podsje a na radove The Dirty Three. Kad je Cave 2005. stigao u Zagreb, na press kon erenciji su ga upitali s kim bi na glazbenoj sceni najviše želio sura ivati. "Emmylou Harris", odmah je odgovorio. Na ovom albumu napokon je ostvario tu suradnju, a milozvu an glas Emmylou daje onu potrebnu protutežu sirovim

1. Fire and Brimstone – The Bootleggers eat. Mark Lanegan 2. Burnin’ Hell – The Bootleggers eat. Nick Cave 3. Sure ‘Nu Yes I Do – Ralph Stanley 4. Fire in the Blood – The Bootleggers eat. Emmylou Harris 5. White Light / White Heat – The Bootleggers eat. Mark Lanegan 6. Cosmonaut – The Bootleggers eat. Emmylou Harris 7. Fire in the Blood / Snake Song – Nick Cave / Warren Ellis / Emmylou Harris / Ralph Stanley 8. Aim Towards The Sky – The Bootleggers eat. Liela Moss and Emmylou Harris 9. Fire in the Blood – The Bootleggers eat. Emmylou Harris 10. Fire and Brimstone – Ralph Stanley 11. Sure ‘Nu Yes I Do – The Bootleggers eat. Mark Lanegan 12. White Light / White Heat – Ralph Stanley 13. End Crawl – Nick Cave / Warren Ellis 14. Bonus Track: Midnight Run – Willie Nelson

muškim vokalima i kao da svojim levitiranjem onemogu ava da se ova cijela pijana i klimava konstrukcija ne uruši. Pjesmama "Fire In The Blood" i "So You'll Aim Towards The Sky" njen glas daje izvanserijsku ljepotu. "Cosmonaut" je Caveov i Ellisov original napisan posebno za ovu priliku i za Emmylou, i svaki bi je njihov an trebao poslušati barem nekoliko stotina puta. Na soundtracku tako er sudjeluje Ralph Stanley, legendarni "kum bluegrassa". Dok a capella izvodi "Sure 'Nu Yes I Do", automatski vas teleportira u mo varne predjele Amerike gdje ga vidite kako se na nekom drvenom trijemu ljulja u stolici i pjevuši "Hey you young girls whatever you do/ Come and see me I'll make it worthwhile or you". Album tako er krasi njegova bluegrass prerada pjesme "White Light/ White Heat" The Velvet Undergrounda. Za vrijeme snimanja ovog albuma u susjedstvu se slu ajno našao Lou Reed, koji je tada radio na albumu "Lulu". "Bio je nao igled dirnut Ralphovom izvedbom", odaje nam Cave. Svako vrijeme ima svoj soundtrack, koji ne mora biti skladan tada, ve kao u ovom slu aju, mnogo godina kasnije. Dok se sluša ovaj album, slušatelj se seli mnogo godina unatrag u zadimljenu kr mu negdje na jugu Amerike, posjednut je za stol gdje ga okružuju svi likovi iz filma "Lawless", a na obližnjoj maloj i prašnjavoj pozornici izmjenjuju se i naguravaju akteri ovog soundtracka. Uskoro e mu od popijenog viskija o i zaslijepiti bijela svjetlost, a tijelo preplaviti bijela toplina. (Nikola Bur ul, preuzeto s portala Muzika.hr)


4. sije nja 2013.

7

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Film, Internet ... RIMU S LJUBAVLJU

UBIJ IH NJEŽNO

romanti na komedija Redatelj: Woody Allen Uloge: Woody Allen, Alec Baldwin, Roberto Benigni, Penelope Cruz, Judy Davis

krimi triler, noir, crna komedija Režija: Andrew Dominik Uloge: Brad Pitt, Scoot McNairy, Ben Mendelsohn, James Gandolfini, Vincent Curatola, Ray Liotta Crnohumorni noir triler u režiji hvaljenog Andrewa Dominika, s iskusnom “mafijaškom” postavom (Ray Liotta, James Gandolfini, Vincent Curatola) i Bradom Pittom u glavnoj ulozi. Pri a o trojici ne baš najbistrijih mladi a koji misle da imaju sjajnu ideju - izvršiti plja ku. Problem je što oni žele pokrasti neke od najopasnijih

U arobnom smo Rimu. Upoznajte radnika koji se budi kao velika zvijezda, arhitekta koji se vra a u mladost i ulicu u kojoj je živio kao student, mladi par na medenom mjesecu, rustriranog režisera opere koji dolazi upo-

kriminalaca u gradu, i to tijekom partije pokera u organizaciji mafije. Nekim udom to im i polazi za rukom te nanose ogromnu financijsku štetu lokalnim kriminalcima New Orleansa. Jackie Cogan (Brad Pitt) je pla enik unajmljen da im u e u trag i ponovno zavede red u uzdrmano mafijaško podzemlje. Trajanje: 97 minuta.

NAGRADNO PITANJE (tri besplatne posudbe) “Naš brat idiot” je:

CENTAR ZA KULTURU AKOVEC

petak, 4.1.

a) komedija b) ratni c) horor

18.00 RIMU S LJUBAVLJU romanti na komedija

Dobitnik iz prošlog broja: Darko Domjani , Prekopa

20.00 UBIJ IH NJEŽNO

KUPON ZA NAGRADNU IGRU Odgovor: ___________________________

KILLING THEM SOFTLY krimi triler, noir, crna komedija

subota, 5.1.

18.00 RIMU S LJUBAVLJU

l. br: _______________________________

romanti na komedija

Ime i prezime: ______________________

20.00 UBIJ IH NJEŽNO krimi triler, noir, crna komedija

________ _____________________________

znati zaru nika svoje k eri i slu ajno otkriva nevjerojatno darovitog pjeva a koji zapravo nikad nije nastupao. Ova se romanti na komedija u trajanju od 112 minuta preporu uje svima koji vole komedije u stilu Woodyja Allena.

nedjelja, 6.1.

16.00 MERIDA HRABRA BRAVE U CZK nije u 3D tehnici. animirana akcijska avantura SINKRONIZIRANA na hrvatski jezik

18.00 RIMU S LJUBAVLJU romanti na komedija

20.00 UBIJ IH NJEŽNO

DVD, BLUE RAY IZLOG

1. MERIDA HRABRA

krimi triler, noir, crna komedija

2. BATMAN - THE LEGEND ENDS

KRALJEVSTVO IZLAZE EG SUNCA Suludo romanti na, neobjašnjiva, zabavna i beskrajno duhovita pri a o odrastanju. Film koji je otvorio estival u Cannesu 2012. godine i koji je publika i kritika vinula u nebesa! Novi film genijalnog Wesa Andersona, redatelja hitova Royal Tenenbaums i Rushomore! Dvoje e se mla-

LANAC OSVETE

ahnih “ljubavnika” uputiti u nepoznato i izazvati pravi kaos u svom lokalnom mjestašcu.

Triler o mirnom pro esoru koji se nakon napada na suprugu poželi osvetiti, no tako samo upadne u dodatne probleme. Nakon što mu napadnu ženu, požrtvovni e mu ž , i n a e m i r n i srednjoškolski pro esor, unajmiti grupu kriminalaca ne bi li se osvetio

ponedjeljak, 7.1.

3. LEDENO DOBA 4 4. BIJES TITANA

18.00 RIMU S LJUBAVLJU

5. PROMETEJ

napada ima. Stvari e izmaknuti kontroli kad shvati da kriminalci s njim imaju neobi ne planove.

romanti na komedija

6. TAMNA PLIMA

20.00 UBIJ IH NJEŽNO

7. CRNI SATI

krimi triler, noir, crna komedija

8. PROJEKT X

utorak, 8.1.

9. JOHN CARTER

18.00 RIMU S LJUBAVLJU

10. OSVETNICI

romanti na komedija

WEB PREPORUKA

Snježnja kraljica 2013. Zagreb i Sljeme u prvom e tjednu 2013. godine ponovno ugostiti najbolje svjetske skijašice i skijaše. Slalomske utrke Audi FIS Ski World Cup “Vip Snow Queen Trophy”, koje po jedinstvenoj atmos eri zauzimaju posebno mjesto u Svjetskom kupu, održat e se 4. i 6. sije nja 2013. godine. Ženski slalom vozit e se kao no na utrka, što dodatno pove ava atraktivnost doga aja. Uz 75 najboljih slalomašica i slalomaša, u Zagrebu se u danima održavanja utrka o ekuje više od 400 lanova ekipa iz 25 zemalja s etiriju kontinenata.

Mnoge od njih Zagrep ani e mo i sresti i na Trgu bana Josipa Jela i a, na javnim izvla enjima startnih brojeva. U Zagreb se ove godine vra a i utrka skijaških legendi pod nazivom, “dm Zagreb Ski Legends”. Prva utrka legendi na Sljemenu je održana 2008. godine te potom i 2009. i 2010. godine. Više o skijaškom doga aju godine u Zagrebu saznajte na adresi http:// www.vipsnowqueentrophy.com.

INTERNET I RA UNALA

20.00 UBIJ IH NJEŽNO

Mobilni ure aji i sustavi pra enja

krimi triler, noir, crna komedija

Ukradeni laptopi i pametni tele oni rijetko kad ponovo na u put do svog vlasnika – ure aji su relativno mali te mogu brzo nestati, a ponekad je i teško je dokazati da se radi o vašem ure aju (znate li IMEI vašeg mobilnog tele ona ili serijski broj vašeg ra unala?). No, uz sve više popratnih tehnologija na ovim ure ajima, naro ito što se ti e geolokacije i snimanja videa mogu nost da ponovo na ete vaš ure aj su puno ve e, naravno, ukoliko se unaprijed pripremite za ovaj nemili doga aj.

www.infinius.hr email: in o@infinius.hr Infinius d.o.o. Domovinskih žrtava 18 40000 AKOVEC Tel: +385 40 311 099

Aplikacije za pra enje na omogu uju da pratite geolokaciju svojeg ure aja, pregledavate što je sve vidljivo od strane ugra ene kamere, ali i sve aplikacije koje su pokrenute u odre enom trenutku. Sve više je pri a sa sretnim završetkom u slu aju kra e - gdje je na kraju laptop vra en vlasniku od strane policije, a kradljivac završi u zatvoru, a sve zahvaljuju i podacima koje je laptop prenosio preko instalirane aplikacije. Vjerojatno najpoznatije aplikacije za pra enje su Hidden te Undercover, ali tu su još i aplikacije otvorenog koda koje omogu avaju korištenje na drugim operativnim sustavima – Adeona te Prey. Prey (http://preyproject.com/) se isti e jer je dostupan za instalaciju na gotovo svim mobilnim ure ajima (laptopima ali i pametnim tele onima), a i upotreba servisa za pra enje je besplatna. No, za sve ove aplikacije vrijedi isto pravilo – potrebno ih

je instalirati prije kra e; stoga ukoliko se odlu ite za neku od njih, instalirajte ih odmah jer ve sutra može biti kasno… Tako er, budu i da podaci na ra unalima znaju biti puno vredniji od samog hardvera, ne zaboravite redovno raditi backup podataka, a isto tako i enkriptirati sve osjetljive podatke na mobilnim ure ajima – te poštujte ostale smjernice vezane uz upotrebu mobilnih ure aja (koristite sigurne veze, zaklju avajte lozinkom ekran im niste u blizini, isklju ite servise koje ne koristite, brišite nepotrebne in ormacije). Ovi programi vam ne e pomo i ukoliko se kradljivac odlu i odmah resetirati ure aj ili pak obrisati operativni sustav – stoga ih shvatite samo kao dodatnu zaštitu, a za svaki slu aj imajte zapisane serijske brojeve ure aja ali i dobro pripazite da do kra e uop e ni ne do e. Darko Mareš, Infinius d.o.o.

srijeda, 9.1. nema filmskog programa

etvrtak, 10.1.

18.00 i 20.00 SVE ENIKOVA DJECA komedija

petak,11.1.

18.00 i 20.00 SVE ENIKOVA DJECA komedija

Radno vrijeme blagajne Radno vrijeme blagajne: ponedjeljak, utorak i petak – od 10 do 12 i od 16 do 20 sa , srijeda i etvrtak – od 10 do 12 i od 18 do 20 sa , subota – od 16 do 20 sa , nedjelja – od 15 do 20 sa . Blagajna prije podne blagdanom NE radi.

PREBACUJEMO VAŠE VIDEO MATERIJALE (svadbe, ro endane, proslave...) NA DVD VIDEO DISKOVE, NAJJEFTINIJE U HRVATSKOJ

30 KN - 1 SAT


8

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

4. sije nja 2013.

Lifestyle ZDRAVLJE - KAKO SMRŠAVJETI NAKON BLAGDANA

Devet lukavih na ina kako manje jesti i smršaviti MODA U CRVENOM

Budite zamije eni i posebni! Crvena je boja ljubavi, boja strasti, boja životne snage i jedna od glavnih modnih boja ove hladne sezone. Ono što je u crvenoj boji lijepo i posebno jest da ve ini osoba zaista jako dobro pristaje. No, postavlja se pitanje volite li nositi odjevne predmete crvene boje. Ovu sezonu ne ete pogriješiti s odabirom bilo koje nijanse crvene boje, ali dvije sasvim suprotne nijanse posebno se isti u, a to je jarka svijetlocrvena boja, te boja crvenog vina, odnosno boja burgundca ili neki je vole nazivati boja trule višnje. Vjerujemo da e se ve ina žena (ali i muškaraca koji vole crveno) prona i upravo u toj drugoj, mnogo suptilnijoj, zagasitoj crvenoj boji, koja u sebi nosi nijanse sme e, plave, ljubi aste ... No, žene koje žele imati neki jedinstveni i vrlo uo ljivi odjevni predmet, s druge strane e se sigurno odlu iti za jarku nijansu crvene. U njoj sigurno ne e ostati nezapažene.

Boja burgundca U jesensko - zimskim periodima pojavljuje se materijal koji je esto prisutan, a ove sezone je ponovno dobio mnogo ve u pozornost nego što je to bio slu aj prethodnih godina. Vjerojatno ste pogodili - radi se o koži, a za njom, nešto u slabijem obimu, kaska krzno, naj eš e umjetno, mnogo rje e ono pravo. Ono što se nikako ne smije zaboraviti naglasiti jest da materijali ili u sebi imaju poja ani sjaj ili su pak zagasiti, matirani, baš poput vina.

Jarko crvena Ako ste jedna od onih osoba koja nosi jarko crveni ruž, majku svih ostalih ruževa, jednostavno nema razloga zašto se u vašem ormaru ne bi pronašlo i nekoliko jarko crvenih odjevnih predmeta ili drugih modnih detalja (cipele, torbe ...). Oni, osim što mogu biti izazovni i intrigantni, mogu biti vrlo elegantni, što vam daje priliku da budete zamije eni na sve anijim blagdanskim doga anjima.

Boži ne i novogodišnje ešte ve su iza ugla, ali višak kilograma nakupljen u svekolikim blagovanjima je ostao. Dovoljni su ve i mali trikovi koji e vam pomo i da jedete manje ili sporije - oboje pomaže da se brže osje ate siti i da smršavite.

1. Koristite manje tanjure i zdjelice Istraživa i s Cornell sveu ilišta otkrili su da su, kad su ispitanicima dali identi ne veli ine porcija u posudama razli itih veli ina, ispitanici s manjim posudama jeli manje. Zašto? Ljudi esto vole “o istiti” tanjur, bez obzira na to osje aju li se ve sitima. A ako u startu krenu s manjom porcijom, manje e i pojesti.

2. Odaberite pravi “beštek” Osobe koje su jele s manjom vilicom pojele su 21 posto manje hrane od onih koji su jeli vilicom normalne veli ine, pokazalo je istraživanje provedeno na Sveu ilištu Utah. Prema autorima istraživanja, što više zalogaja morate pojesti, to sporije konzumirate hranu i puno su ve e šanse da ete se brže osje ati sitima. Isto vrijedi i za jedenje hrane malom žli icom.

3. Jedite suprotnom rukom Lako je prejesti se kada avrljate za stolom ili gledate televiziju. No, korištenje suprotne ruke teško je i zahtijeva da vam pažnja bude usmjerena na tanjur, pokazalo je istraživanje sa Sveu ilišta Južne Kali ornije. Osobe koje su jele sa suprotnom rukom od njihove dominantne jele su sporije i pojele manje.

4. Prigušite svjetla Istraživa i su ustanovili da su osobe koje su jele pod prigu-

šenim svijetlom konzumirale 175 manje kalorija od onih koji su jele u jako osvijetljenim prostorijama. Ispitanici u grupi s prigušenim svjetlima pojeli su 18 posto manje hrane na svom tanjuru i više su uživali u njoj.

5. Pijte iz ravne, a ne zaobljene aše Jedno istraživanje je pokazalo da osobe koje piju iz aše koja je zaobljena u sredini, umjesto potpuno uzdužno ravne aše, popiju na kraju 60 posto više soka ili alkohola, a to se i te kako osjeti i po kalorijama. Istraživa i misle da je to zbog toga što ljudi, kad je aša zaobljena, nemaju osje aj gdje je polovica aše, pa im je lakše onda do kraja iskapiti ašu.

6. Gledajte u zdravu hranu, da ne poželite onu kalori nu Gledanje finih, kalori nih recepata i slika te hrane ne e vam pomo i da zauzdate želju ili glad, ve e vas i potaknuti da posegnete za nekakvim grickalicama ili konkretnijom hranom. Da biste to sprije ili, stru njaci tvrde da je dovoljno samo gledati zdravu hranu (pravu ili na slikama), pa ne ete željeti nezdrave stvari.

7. Pijte vodu, po mogu nosti mineralnu Rezultati nekih istraživanja pokazuju da postoji puno ve a šansa da ete imati potrebu pojesti neko povr e ako pijete vodu

URE ENJE DOMA

PARFEM ZA NJU: “Closer“ Halle Berry

Intimna mirisna aura Par em koji je lansirala Halle Berry pod nazivom “Closer” osmišljen je tako da stvara privla nosti izme u muškarca i žene. Halle je željela da on bude jedinstven i neodoljiv suprotnom spolu, a da pri tome kreira i neku vrstu intimne aure. Parfimer Jacques Cavallier u ovoj kompoziciji kombinira neobi ne suprotnosti senzualnih ženstvenih nota i klasi nih muževnih akorda. Rezultat je moderni ženski par em cvjetno – drveno – ougere karaktera. Otvara se akordom ozona, divljom malinom i vodenim ljiljanom. Srce uklju uje mimozu,

omiljeni cvijet glumice, zajedno s ljubi icom, kedrom i ougere akordom. Vanilija, mahagonij, kašmir i mošus tvore bazu mirisa. Miris je dostupan kao 15 i 30 ml eau de par um, uz 75 ml dezodoransa za tijelo.

Osvježite interijer dekorativnim tkaninama Dekorativne tkanine sastavni su dio ve ine interijera. Svojom prisutnoš u osvježavaju, ali i definiraju prostor. Vrstu, uzorke i boje tkanina treba prilagoditi na inu ure enja interijera te ostalim elementima prostora, koji zajedno s tkaninama kreiraju kona an ugo aj. Dodatkom dekorativnih tkanina možete vrlo jednostavno, brzo i financijski povoljno osvježiti ili izmijeniti prostor. Primjenom odre enih vrsta i uzoraka dekorativnih tkanina možete promijeniti i stil ure enja. Mogu nosti u

kreiranju razli itih ugo aja bezgrani ne su. Svoje mjesto dekorativne tkanine nalaze u svim dijelovima stambenih i javnih prostora. Dekorativne tkanine možete koristiti na razli ite na ine, klasi ne ili inovativne, elegantne ili otka ene, diskretne ili nametljive, ovisno o namjeni prostora i vlastitim željama. U igri dekorativnim tkaninama važno je ne pretjerati s koli inom i vrstom uzoraka, koji se pojavljuju. Ukoliko ih je više, uskladite ih na na in da su svi srodni: geometrijski, apstraktni ili cvjetni.

uz obrok umjesto soka. A kad je u pitanju voda – ona s mjehuri ima e vas puno bolje zasititi od obi ne.

8. Veselite se ru ku Stru njaci tvrde da, kada željno iš ekujete jelo, vaše tijelo ustvari izlu uje manje ghrelina (hormon apetita) – a to zna i da ete biti manje gladni i konzumirati manje kalorija.

9. Uživajte u prva tri zalogaja Kad obra ate pozornost i analizirate teksturu i sve okuse hrane u vašim ustima, prevarit ete vaš mozak i natjerati da vjeruje da je vaš želudac puniji nego što zapravo jest.


4. sije nja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

9

“Must-have” ove zime ... Uz klasi ne zimske boje u svim nijansama sme e, sive i crne, dizajneri za zimu 2013. preporu uju boje odjevnih kombinacija kao što su medeno žuta ili pak žuto - zelenu. Odgovor je to na uobi ajeni trend nošenja tamnih nijansi u zimskim mjesecima, koje mogu kreirati most izme u vedrih ljetnih i tmurnijih zimskih boja. Savjetuje se i odskok u ruži aste i naran aste kolorite, koje stilu odijevanja daju moderan retro look. Crna se može osvježiti tirkizno zelenom bojom. Što se ti e odabira tkanine, jedna od popularnijih preporu-

ka je koža, koja je nosiva u svim prigodama. Tako su kožnate jakne, suknje, sakoi i hla e ovosezonski “must-have”. Za sve one koji promišljaju ekološki, prihvatljiviji e biti odabir prirodnih pamu nih tkanina. Što su za protekle blagdanske šetnje gradom odjenuli akove ki špiceri? Ponajviše je zapaženo crvenih ili bordo detalja, koji su uvijek nepogrešiv odabir uz tamnije odjevne komade. Vjerujemo da e i nastavak godine donijeti još više dinamike, pozitivnog iznena enja i veselja na naše gradske ulice i prostore!

ESPRESSO by

13-ica smjerokaz boljih i uspješnijih dana

ovjek je bi e simbola. Ve je i sam nastanak kulture zasnovan na specifi nom ljudskom na inu komuniciranja simbolima. Jesu li povijesni ostaci i pe inske slike u španjolskoj Altamiri, engleski Stonehenge ili kameni kipovi na Uskrsnim otocima bili za eci vizualne signalizacije ili tek umjetni ka djela, ostavit emo povjesni arima i znanstvenicima na razmišljanje i procjenu. Mi danas možemo istaknuti samo jednu nepobitnu injenicu: bez sredstava vizualne singalizacije život na Zemlji pretvorio bi se u sveop-

i kaos i zbrku. Tko ide lijevo, a tko i kada desno, gdje se ulazi, a gdje izlazi, je li prostor samo za nepuša e, si i li na prvoj, drugoj ili tre oj postaji, gdje je glavni direktor, a gdje se nalazi press centar, gdje u koncertnoj dvorani ili putni kom avionu sjesti?, dio je nedoumica i pitanja koja bi bez simbola i vizualnih oznaka postala pravi problem. Ovako ih uz pomo simbola (putokaza, smjerokaza) rješavamo brže, lakše i bezbolnije. ad ve živimo u simbiozi s vizualnim oznakama, neka nam one primarno budu oku ugodne i umu korisne. Upravo

K

su i opazive osobine predmeta kao što su boja, masa i oblik esto puta signali i in ormacije o nama samima, našim tvrtkama ili institucijama. Suvremena vizualizacija prostora, predmeta i na ina življenja sve više veli a i njeguje upravo taj kult “vi enja”. Svakodnevno sve više dolazi do izražaja krilatica: “vidjeti zna i vjerovati”. Besprijekorno ure en park ili privatni vrt, dotjerane rizure i odijela, prilazi gospodarskim objektima ili likovno uredno i unckionalno oblikovani promotivni materijala postaju standardi i simboli kvalitetnog življenja i sveop eg

poslovnog i javnog komuniciranja. A filozofija modernog života o itava se korz kriterij vidljivosti. Znati možemo samo ono što vidimo. A znamo i volimo vidjeti sklad, isto u i jasnu poruku. lagdanski dani pršte obiljem poruka i esto se one kvalitetne i originalne izgube u masi ki enih, neoriginalnih, ve vi enih ili bezdušnih želja “tek reda radi”. Prate i simboli boži nih i novogodišnjih dekoracija tako er esto djeluju nemarno, prezasi eno i pomalo umorno. Iznova uvijek po etkom godine nove donose se odluke koje i same postaju “ razeologija” i

B

ve prije donošenja znamo da se ne e realizirati. Friško zapo eta godina je godina broja “13”. Upravo se taj broj u tekovinama ovje anstva pretvorio se u simbol opreza, negativnosti. Smatra se brojem koji donosi nesre u i doživljava se u negativnom kontekstu. Tko se želi voziti u avionu na sjedalu broj 13? Mnogi hoteli ni nemaju sobu broj 13, esto nema ulica s brojem 13 i sli no. Ali u nekim narodima ta brojka ima upravo suprotno zna enje. Tako je u drevnoj civilizaciji Azteka trinaest broj samog vremena i broj koji predstavlja dovršetak jednoga vremenskog niza. Taj

broj može simbolizirati i ponovni po etak. Kako emo se svi mi skupa ili pojedina no ponašati u vezi s brojem 13, naš je izbor. Dobro je znati da je za mnoge percepcije kriva podsvijest i ve u startu predumišljaj da je sve vezano uz nešto, u ovom slu aju uz broj 13, negativno. Simboliku i vizualno - sadržajnu oznaku nove godine pokušajmo sagledati u druga ijem svjetlu. Neka ona bude smjerokaz za nešto bolje, kvalitetnije i uspješnije dane. Poželimo trinaestici simboliku mudrosti, hrabrosti i blagostanja! A mi emo ve sami znati prepoznati ono najbolje u njoj.


10

4. sije nja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Savjeti Neurološka ordinacija PSIHOLOGIJSKI CENTAR Dr. med. Alija Mujezinović specijalista neurolog, psihijatar, sudski vještak

EEG-laboratorij

mr. Jelena Klinčević, spec. klinički psiholog

Mogućnost brzog obavljanja pretrage

PSIHOLOŠKE RADIONICE ZA DJECU I ODRASLE TE AJ KVALITETNOG RODITELJSTVA

Zavod za javno zdravstvo Me imurske županije Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolni ko lije enje ovisnosti

Čakovec (jug), Antuna Augustinčića 12 tel./fax (040)364-122 i 091/507-6955 e-mail: alija.mujezinovic@ck.t-com.hr

psihodijagnostika t t t savjetovanje t t t psihoterapija t t t edukacija t t t istraživanje Matice hrvatske bb, 40000 Čakovec, tel: 040 312-330

Piše dr. med. Alija Mujezinovi , spec. neurolog, psihijatar

Piše mr. Jelena Klin evi , spec. klini ki psiholog

Piše dr. med. Diana Uvodi - uri , specijalist školske medicine

Nakon umirovljenja potišten

Novi po etak-stara pri a...

“Jutro je pametnije od ve eri”

PITANJE: Moj otac ot išao je u mirov inu prije nekoliko mjeseci. Jako se veselio odlasku u mirovinu, jer nije bio zadovoljan s radnim mjestom, te je stalno nešto prigovarao. Dva mjeseca nakon odlaska u mirovinu po eo se mijenjati. Postao je nervozan, nezadovoljan, razdražljiv, potišten. Navodi kako su ga svi zaboravili, da ga više nitko ne treba i razmišlja kako je star i da e brzo umrijeti. Više se ne interesira za novine, TV i nikamo ne izlazi. Kada se s njim razgovarate onda samo govori kako ga sve boli, umišlja si da ima razne bolesti. Kako mu se može pomo i? ODGOVOR: Dosta esto se dešava da ljudi koji odu u mirovinu, koji su bili veoma aktivni i okupirani na poslu a kod ku e nakon svakodnevnog posla u slobodno vrijeme nisu imali nikakva zanimanja, esto padaju u krizu. Kada takve osobe odu u mirovinu, oni se jako teško prilago avaju na novonastalu situaciju

, pa im je «bijeg u bolest» jedno od najprihvatljivijih rješenja. Kroz navedeno ponašanje oni zapravo pokazuju strah od starosti i smrti. Možda bi bilo najbolje rješenje, da vi kao obitelj suo ite se s tim strahovima i da preko vašeg obiteljskog lije nika utvrdite realno stanje. U svakom slu aju trebali bi mu prona i nekakve hobije koji e mu pružiti zadovoljstvo kojega on sada nema i preko kojih e on opet imati osje aj da je nekome potreban, da je vrijedan, da zaslužuje pažnju te da pomaže i da doprinosi svoj dio u rješavanju nekih obiteljskih svakodnevnih zadataka. Na taj na in on e prona i novi smisao života. Ovakvo depresivno stanje, koje ste opisali je po etno i ono je prolazno ali je u svakom slu aju potrebna i preporu ljiva konzultacija sa psihijatrom kako bi se sprije ilo da ova depresija ne pre e u nekakav kroni ni oblik.

O p e t smo na po etku, novogodišnje su proslave iza nas, treba se otrijezniti... A, ve jeste? Ne znate je li vam ova lagana sjeta u g r udima od pos t a lkoholne depresije ili onako od života, od niza pitanja što sad na po etku godine, nakon što smo izredali sve lijepe želje, naslušali se svojih i tu ih obe anja i planova, odjednom lete po glavi: uh, koliki mi je minus na ra unu, uh, treba po eti raditi, istiti ku u, i i u školu, ega da se najprije uhvatim?! Možda vam je sve planove poremetila gripa, a možda ste od svega toga privremeno pobjegli na austrijska ili talijanska skijališta. Sve to ne e stvarno odgoditi novi po etak životnih obaveza i ustaljenog ritma, stvari e se polako vratiti u kolote inu, nekome ve danas, a nekome za tjedan dana, nema veze. I ja se moram pribrati i usredoto iti na ove naše novinske razgovore. Prigovorili su mi da je onaj prethodni tekst bio pregust i pretežak za blagdane, pa danas ne u pretjerivati. Tri kralja donose snažan dah krš anskog ugo aja, što me inspirira za nastavak lani zapo etih promišljanja o vjeri i pobožnosti kao obilježju ljudske psihe. Mi psiholozi smo, na u enje mnogih koji znaju što je predmet našeg znanja , vrlo pragmati ni, konkretni i neo ekivano nespekulativni, ne volimo puno mistificirati, zapravo nastojimo demistificirati ljudsku dušu i ponašanje. Zato u odmah navesti injenicu da vjerski doživljaji imaju neurofiziološke temelje,

što kažu istraživa i na polju neuroteologije.To bi onako obi no re eno zna ilo da je Bog proizvod ljudskog mozga. Znam da vam trenutno nije do dubokog umovanja i nadam se da shva ate da u prethodnoj re enici nije re eno da je ovjek stvorio Boga. Ovdje se ne radi o zaklju ivanju tog dometa, ne emo ulaziti u raspravu je li Bog dao našem mozgu tu sposobnost da ga na taj na in spoznaje, pa onda imamo svijest i sve moždane unkcije koje sada znanstvenom tehnologijom i metodologijom nastojimo pratiti. Metafizi ke pretpostavke i znanstvena istraživanja dvije su posve razli ite osnove koje ne valja brkati, znate ono o kruškama i jabukama, zar ne? Iz nalaza ciljanih istraživanja mozga mogu e je zaklju iti da su vjerski doživljaji intenzivna emocionalna iskustva koja su usidrena u limbi kom sustavu, razvojno gledano najstarijem podru ju mozga. Evolucijski gledano, vrlo davno smo opremljeni tim «paketom» emocija koje su važne za naše održanje, opstanak. O ito je da oduvijek i zauvijek moramo vjerovati, imati povjerenje u stvarnost u kojoj živimo, da bismo uop e živjeli, a koliko nas daleko i duboko ta naša evolucijska oprema može odvesti u religioznost razlikuje se od osobe do osobe. Na kojoj god to razini bilo, u rasponu od prakti no-dnevne do duboko misti ne, svako ljudsko bi e pronalazi u sebi okvir za nadu i povjerenje. Vjera i nada ove e nam godine na svim razinama i u svim oblicima jako, jako trebati...

t SVǏOB NBTBäB t DFOUSJSBOKF LSBMKFäOJDF ,*3013",5*," )37"54,*. /"Ǝ*/0.

t CJPUFSBQFVUTLB QPNBHBMB #*0&/&3(*+"

t NJHSFOF t DJSLVMBDJKF t [BLPǏFOKB t TLFMJP[F t TQPOEJMP[B t MVNCBMOF J PTUBMF UFHPCF Podružnica br.1 – "Aton" d.o.o. NACIONALNI GIMNASTIČKI CENTAR J. Marčeca bb, Nedelišće, tel. 040/373-449, mob. 098/242-162 ZADAR, Dr. Fr. Tuđmana 17, tel/fax. 023/311-535

I. G. Kova i 1E akovec 099 222 1 888

Savjetovalište za alkoholom uzrokovane probleme i alkoholizam Utorak: 15.00 - 18.00 • Srijeda: 15.00 - 18.00 • etvrtak: 9.00 - 12.00

Koliko puta vam je u mamurno jutro pala na p a me t ov a narodna mudrost dok ste pridržavali glavu nad wc š k oljk om i mislili da više nemate u sebi ni trunku života, a kamoli još nešto za povratiti? Ipak, želudac se bunio, ponovo i ponovo. No ašnji provod je bio dobar, valjda... Do neke aze ga se i sje ate. Dalje je prazno, mrak, rupa, bol u glavi, muka u želucu. Ovih se dana u mnogo emu pretjerivalo. Bojali smo se smaka svijeta, ak u nekoliko navrata. Zatim je bio zadnji dan škole, a nakon njega su zaredali blagdani i naravno, ešte. Zanimljivo je kako je veoma razli it smisao svih ovih doga anja, a njihov zajedni ki nazivnik se uglavnom potvr ivao pretjerivanjem u jelu i pi u. Me usobna druženja još uvijek je „teško zamisliti“ bez alkoholnih pi a, kao i bez onih koji su skloni pretjerati. Ne možemo za njih re i da su alkoholi ari, možda samo da su na dobrom putu da to postanu. Akutno pijanstvo ili akutno opito stanje nastaje nakon konzumiranja ve e koli ine alkoholnog pi a u kra em vremenskom periodu. Obilježeno je promjenama u ponašanju osobe koja pije, a direktno ovisi o koli ini i vrsti popijenog alkoholnog pi a i koncentraciji alkohola u krvi. Razli iti su stadiji djelovanja alkohola: LAGANA OBUZETOST : do 0.5 promila – veselo raspoloženje, osje aj da brže misli, a zapravo su usporeni refleksi i smanjena oštrina vida; PRIPITO STANJE : od 0,5-1.5 promila – popuštaju moralne ko nice, osoba je slobodnijeg ponašanja, usudi se re i i napraviti ono što se trijezna ne bi usudila; PIJANO STANJE : od 1.5-2.5 promila – osoba je vidno pijana, neuskla enih pokreta, otežanog kretanja, otežanog govora, velikih i naglih oscilacija raspoloženja;

TEŠKO PIJANO STANJE : od 2.5 – 3,5 promila - javlja se pospanost, agresivnost, teško disanje, povra anje, nekontrolirano mokrenje i de ekacija; NESVJESNO STANJE : od 3.5 – 5 promila. VE IZNAD 3 PROMILA ALKOHOLA U KRVI, ESTO SE JAVLJA NESVJESNO STANJE . POGOTOVO KOD MLA IH OSOBA, TAKVO NESVJESNO STANJE MOŽE BITI UVOD U ALKOHOLNU KOMU, KOJA NERIJETKO ZAVRŠAVA SMR U. Jedna no pijanstva darovat e vam u najmanju ruku mamurluk popra en glavoboljom, poja anim umorom, lošim snom, teško ama koncentracije i upam ivanja te op im lošim osje anjem. esto se javlja poja ano že anje zbog dehidracije organizma, žgaravica, bol u trbuhu, povra anje, gubitak apetita. Mogu e su i opasnije komplikacije kao što su akutna reakcija jetre i guštera e. U pijanom stanju dešavaju se i brojne nesre e, sukobi pa i kriminalne radnje. Pijana osoba gubi kontrolu nad svojim ponašanjem, esto vrije a i gnjavi ljude oko sebe. Posljedice takvog ponašanja znaju biti dugotrajnije od onih prije navedenih, tjelesnih mani estacija. Još je jedno mjesto na kojem ete sigurno osjetiti posljedice svog pijanstva, a to je vaš nov anik. U jednom ste momentu htjeli zagrliti cijeli svijet, ali ste umjesto toga svima poznatima i nepoznatima „zvali rundu“. I evo nas na po etku, jutro je i vi grlite wc školjku. Jutro je doista pametnije od ve eri i, ako vas sada netko pita, vama se to više ne e dogoditi. Vrijeme je donošenja velikih odluka, a kako to uspješno raditi, itajte u sljede em nastavku. Sretnu, veselu, uspješnu i trijeznu 2013. godinu žele vam stru njaci Savjetovališta za alkoholom uzrokovane probleme i alkoholizam Zavoda za javno zdravstvo Me imurske županije.


4. sije nja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Petak, dan za... * Potražite nas svakog petka od 23.12.2011. na svim prodajnim mjestima!

www.mnovine.hr www.facebook.com/mnovine

11


12

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

4. sije nja 2013.

Automobilizam Kia Optima Hybrid osvojila posebno priznanje za ekologiju!

I ove godine ZAN (Zbor automobilskih novinara), koji funkcionira u sklopu Hrvatskog novinarskog društva (HND), organizirao je novinarski žiri automobilskih stru njaka koji su izabrali koji e automobil biti nagra en titulom „HR auto 2013“.Pri izboru automobila koji najviše pridonosi zaštiti okoliša, hrvatski stru njaci, proglasili su Kiju Optimu Hybrid kao najbolju, te joj je dodijeljeno posebno priznanje za ekologiju. Ovo je još jedno u nizu priznanja kojima se Optima Hybrid može pohvaliti, od kojih je dosad najzna ajniji ulazak me u Guinnessove rekordere. Naime, Optima s inovativnim hibridnim pogonom za vožnju kroz 48 ameri kih država u prosjeku je trošila samo 3,64 l/100 km. Dva voza a za prije enih 12.712 km u 14 dana potrošili su samo 5,5 punih rezervoara za gorivo,

te su tako postigli Guinnessovi svjetski rekord u najnižoj potrošnji goriva. Kia ve godinama kontinuirano ulaže i razvija „EcoDynamics“ tehnologiju za sigurnu, istu i ekološku budu nost. Svi Kijini modeli mogu se pohvaliti s iznimnim ekološkim doprinosom. Tako je Kia Rio s 1,1 CRDi s potrošnjom od 3,2 l/100km apsolutni rekorder u niskoj potrošnji goriva, dok je Kia cee`d, s potrošnjom od 3,7 l/100km, me u vode ima u segmentu po niskoj potrošnji goriva. Na prigodnoj sve anosti dodjele nagrada u Novinarskom domu u Zagrebu, „HR Auto 2013“ postao je Peugeot 208, te je tako preuzeo titulu od Kije Rio „HR Auta 2012“. Peugeotu 208 su od 11 lanova žirija Zbora automobilskih novinara pripala ukupno 82 boda.

U najužem izboru za „HR Auto 2013“ sudjelovali su ovogodišnji noviteti na automobilskom tržištu, odnosno oni koji e tek za koji dan krenuti u prodaju. U inale su ušli automobili: Fiat Panda, Kia Cee’d, Peugeot 208, Renault Clio, Seat Toledo, Škoda Rapid i Volkswagen Golf. Koji je od ovih automobila zaslužio ponijeti titulu „HR Auta 2013“ odlu io je žiri, u kojem su ove godine bili: Marin Gali (Jutarnji list), Ozren Adamovi (AutoBild), Marin Tomaš (24 sata), Sandra Mikul i (Ve ernji list, AutoStyle), Zdravko Juri ko (Slobodna Dalmacija), Marko Dragun (Auto Moto Magazin), Igor Serti (HTV), Kristijan Ti ak (Auto Motor i Sport), Mirko Vukoti (Hrvatska Press Grupa), Hrvoje Tomi (Auto klub) i Mato Pavli evi (Transport Magazin/ RTL.hr).

Volkswagen Jetta Hybrid

Nova Jetta Hybrid debitira kao model koji se oslanja na kombinaciju benzinskog TSI agregata (110 kW/150 KS) i elektri nog motora (20 kW/27 KS). Turbo Hybrid sustav, sa snagom od 125 kW/170 KS, omogu uje impresivne performanse uz nisku razinu potrošnje goriva od samo 4,1 litara na 100 km (95 g/km CO2). To u kona nici zna i da vozilo koje postiže brzinu od 210 km/h, troši oko 20 posto manje goriva od

konvencionalnog vozila podjednake veli ine i snage. Na pritisak gumba, Jetta Hybrid može pokriti udaljenosti do 2 km na potpuno elektri ni pogon. Hibridni sustav automatski aktivira elektri ni modus rada kad god

je to mogu e, a pokazatelj protoka energije informira voza a o trenutnom statusu sustava. Snaga se na prednju osovinu prenosi putem 7-stupanjskog mjenja s dvije spojke. Jetta Hybrid nudi se u dvije verzije opreme, Comfortline i Highline. Oba modela lako se može prepoznati po speci i nim zna ajkama hibridnih vozila. Nova Jetta Hybrid stiže na tržište sredinom 2013. godine.


4. sije nja 2013.

13

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Chevrolet Corvette: 60 godina legendarnog dizajna mobila sa sli nim legendarnim statusom i pri om o uspjehu“, rekao je Chevroletov direktor odnosa s javnoĹĄ u za Europu, Vijay Iyer. „Pri e s velikih i malih ekrana stvaraju jedinstvenu emocionalnu povezanost publike s ovim automobilom.“ Novom Corvette 427 kabriolet Collector’s Edition obiljeĹžit e se ĹĄezdeseta obljetnica ovog legendarnog sportskog automobila. To je najbrĹži kabriolet Corvette svih vremena i dolazi s naprednim tehnoloĹĄkim zna ajkama po kojima je ovaj model poznat. “Gotovo 60 godina Corvette nudi vrhunske zna ajke, tehnologije i izvanredne per omanse“, rekao je glavni izvrĹĄni inĹženjer, Tadge Juechter – osoba odgovorna za nadzor dizajna Corvette 427 kabrioleta Collector’s Edition.

Slava Corvette ukorijenjena je u uspjehu ovog modela u ameri koj kulturi i njegovoj vrhunskoj tehni koj izvedbi. Tijekom vremena cijeli je niz inovativnih zna ajki pridonio njenom rastu. Me u primjerima iz proĹĄlog desetlje a su run flat gume, in o zaslon za projiciranje vaĹžnih in ormacija na vjetrobransko staklo ispred voza a te aktivan ovjes koji se automatski prilago ava uvjetima voĹžnje (Magnetic Selective Ride Control). Dijelom i zbog njihova stalnog tehnoloĹĄkog napretka Corvette su oduvijek drage poznatim glumcima i glumicama pa je upravo ovaj trend posluĹžio kao ilustracija ameri ke ljubavi prema tom legendarnom automobilu, koja traje ve 60 godina.

Corvette na velikom platnu VaŞnost Chevroleta u ameri koj kulturi jednako je o it na ulicama kao i u umjetnosti i svijetu zabave. Od akcijsko-avanturisti kih filmova do televizijskih drama, Chevroletova Corvette dosad je 1434 puta odigrala glavnu ili sporednu ulogu u televizijskim sadrŞajima i hollywoodskim filmovima, ime je postala jedna od ikona ameri ke popularne kulture. U internetskoj bazi automobila iz filmova (Internet Movie Cars Database) navedeni su najpoznatiji filmovi u kojima se pojavljuje Corvette, a me u njima su sljede i: Rush Hour (1998.) – James Carter, detektiv brz na jeziku i na obara u, vozi elegantnu Chevrolet Corvette iz 1971. godine. Taj je

raĹženih (2009) – Seksi srebrni konceptni automobil Corvette Stingray iz 2009. bio je Sideswipe, autobotski pomo nik Optimusa Primea, ime je Corvette dobila tajanstvenu i snaĹžnu auru koja kao da nije s ovog svijeta. Glee (2. sezona, 2. epizoda) – Ispostavilo se da je Chevrolet Corvette Grand Sport iz 2011. glavno oruĹžje Willa Schuestera i njegovog zakletog neprijatelja Carla Howella kad se radi o privla enju paĹžnje i osvajanju srca ljupke ĹĄkolske savjetnice Emme Pillsbury. Jesu li Corvette mo nije od glazbe u zada i osvajanja voljene Ĺžene? “Corvette je automobil kojemu se dive ĹĄirom svijeta. Malo je auto-

NOVA GODINA U SARAJEVU LAST MINUTE 30.12.2012.-01.01.2013. 749,00 kn BOĹ˝IĆNA PRIÄŒA NA IMANJU SALAJ U ÄŒAZMI 29.12.2012. 100,00 kn PODNEVNI DOÄŒEK NOVE GODINE U FUĹ˝INAMA 31.12.2012. 150,00 kn SHOPING U GRAZU SEIERSBERG, WEST CENTAR 12.01.2013. 110,00 kn ARENA ICE FEVER UTAKMICE MEDVEĹ ÄŒAKA U ARENI 13.01.-27.01.2013. 120,00 kn INSULA - TuristiÄ?ka agencija

Glavna 5 40323 Prelog

040 637 555

NOVO! Poslovnica ÄŒakovec: tel. 31 44 55 (u sklopu hotela "Park") www.insulatour.com info@insulatour.com

AMC Me imurje akovec, Ĺ portska 8,

tel. (040) 328-750, 328-751 e-mail: prodaja-ford@amc-medjimurje.hr

1. Ford Focus 1.6 Trend Sport 5 vrata, 2011., crvena, ESP, automatska klima, el. paket, maglenke, alu felge, sportska sjedala i ovjes 2. VW Passat 2.0 TDI Comfortline 2011., smeđa, ESP, start-stop sustav, automatska klima, el. paket, tempomat, parking senzori, alu felge automobil savrťen dodatak njegovom uŞurbanom i uzbudljivom na inu Şivota koji vrvi avanturama. CARS 2 (2011.) – Chevroletova legenda NASCAR-a Je Gordon sinkronizirala je lik Corvette C6.R pod imenom Je Gorvette u ovom animiranom filmu iz studija Disney-Pixar. Corvette Summer (1978.) – Muťkarac u glavnoj ulozi kre e u avanturu ne bi li naťao svoju Corvette Stingray iz 1973. koja je ukradena. Taj je automobil ono ťto svi priŞeljkuju u ovom klasi nom tinejdŞerskom ljetom filmu. Route 66 (1960. – 1964.) – Legendarni automobil koje nikada ne iznevjeruje likove tijekom njihova putovanja crvena je Chevrolet Corvette iz 1960. u kabrioletskoj izvedbi. U prvoj je sezoni isprva koriťten kabriolet Chevrolet Corvette iz 1959., no u drugoj su je sezoni zamijenili modelom iz 1960. radi promocije najnovijeg proizvoda. I doista, ta je ciljana promocija u inila da se ve tijekom prve sezone prodaja Corvette udvostru ila. Trans ormeri: Osveta po-

TJEDNI TOP 5

Autocentar BratuĹĄa d.o.o. PreloĹĄka 38, ÄŒakovec Telefon: 364-244

Prodaje sljedeća rabljena vozila: t 'PSE 'PDVT $ .BY 2007.g., 187000 km, reg. 4/2013, cijena 65000 kn t 'PSE 'PDVT EJFTFM 2006.g., 51000 km, reg. 3/2013, cijena 60000 kn t )ZVOEBJ J DSEJ 2012.g., 12500 km, reg. 1/2013, cijena 170000 kn t .B[EB .9 J 2005.g., 27000 km, reg. 1/2013, cijena 165000 kn t 4FBU *CJ[B 5%* 4QPSUSJEFS 2005.g., 123000 km, reg. 3/2012, cijena 33000 kn


14

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

4. sije nja 2013.

Hyundai akcija u sije nju Hyundai u sije nju nudi posebne cijene na modelima novi i30 i ix35. U ovoj ograni enoj akcijskoj ponudi pod nazivom ‘Požuri i odaberi’ novi Hyundai i30 dostupan je po cijeni ve od 12.530 eura. Cijena uklju uje benzinski 1.4 DOHC motor sa 100 konjskih snaga. Bogata oprema sadrži ABS, ESP, HAC (Hill Assist Control - pomo pri kretanju uzbrdo), zra ne jastuke za voza a i suvoza a, klima ure aj, radio CD MP3 ure aj s komandama na uprav-

lja u, prednja svjetla za maglu, LED dnevna svjetla, putno ra unalo i dr. Najprodavaniji SUV model Hyundai ix35 u akcijskoj je ponudi dostupan po cijeni od 18.530 eura. Cijena uklju uje benzinski 1.6 GDi motor sa 135 konjskih snaga. Bogata oprema sadrži ABS, ESP, DBC (Downhill Brake Control), HAC (Hill Assist Control), zra ne jastuke za voza a i suvoza a, bo ne zra ne jastuke, bo ne zra ne zavjese, sjedalo voza a podesivo po visini,

upravlja podesiv po visini i dubini, elektri no podesive i grijane vanjske retrovizore, elektri no podešavanje svih stakala, klima ure aj, kožni volan i ru ica mjenja a, vanjski retrovizori i vanjske ru ice u boji vozila, središnje daljinsko zaklju avanje s alarmom, putno ra unalo, USB i AUX ulazi, radio CD MP3 + RDS + 6 zvu nika i drugo. Ova ograni ena ponuda modela po akcijskim cijenama dostupna je samo najbržima i aktualna do isteka zaliha.


4. sije nja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

15


Poznati i slavni ROCKERSKI KRAJ 2012. GODINE URBAN &4 u akove kom Podroomu

Kundera se napio do smrti Na istom mjestu gdje je prije nekoliko mjeseci neki etnik spominjao povratak u Hrvatsku kao da bismo svi željeli, nastupio je Damir Urban. Uz specifi an imidž još jednom je dokazao da nije bez veze to što jest. Urban je godinama slovio kao ponajbolji hrvatski alterrock izvo a i jedan od rijetkih glazbenika koji su svojom solo karijerom nadišli mati ni bend. akovec je u posljednje dvije godine postao možda i najja e koncertno odredište rockera sjeverno od Zagreba. Samo u posljednje dvije godine u glavnom me imurskom gradu nastupili su Op a opasnost, Hladno pivo, Majke, Vatra, Prljavo kazalište, Svadbas, Edo Maajka, Kawasaki 3p, Zadruga, Gretta i još cijeli niz važnih imena hrvatske rock scene. Samo ta injenica dobar je argument zlobnicima koji kažu kako se u Hrvatskoj ništa ne doga a van Zagreba. Damir Urban tako je u petak nave er došao u Podroom pružiti publici mrvicu svoga "rastresenog" alternativnog rocka, a ona ga je nagradila rasprodanim klubom te vrlo pozitivnim i dobrim prijamom. Podroom nije velik klub i nje-

gov kapacitet ini se kao možda i najbolji za prijam ovakvih glazbenika koji nisu rock mainstream, ali nisu ni daleko od njega. No, ono što jest problem kad je klub pun, to je dim cigareta koji nagriza o i i kožu, ak i onih koji stvaranju tog dima ne pridonose.

Sjajna energija Urban je koncertu prišao onom postojanom unutrašnjom logikom koja krasi veliku ve inu hrvatskih i inozemnih izvo a a, a ona glasi: red novih, red starijih pjesama i svi sretni. Bend s

novijima, publika sa starijima. Sve su generalizacije namjerne i o ekivane. Ovogodišnji Urbanov EP "Kundera" još je jedan dobar uradak ovog muzi ara i taj materijal predstavljen je akov anima. "Kundera" i "Ako se napijem do smrti" bila su vjerojatno najbolja dva trenutka što se novih stvari ti e, dok je sa starijima situacija bila nešto druga ija. Na nekoliko pjesama, poput "Budi moj voda", "Magnet" ili "Nebo", publika je reagirala iznena uju e dobro, na trenutke mijenjaju i Urbana na mjestu prvog

vokala. Dobra izmjena energije izme u benda, s jedne strane, i nasuprot njemu punog kluba bila je na razini kakvu mogu dose i ili ovakvi manji ili tek oni najve i koncerti na kojima broj publike dolazi i do pete znamenki. Urban je ostao jedan od onih glazbenika koji naj eš e dijele rock publiku na one kojima je on naporan elavi ekscentrik i na one kojima on piše najbolju glazbu u Hrvatskoj. No, neke od najljepših melodija nitko mu ne e oduzeti. Osim onih koji ih svom snagom pjevaju na koncertima. (preneseno s: Muzika.hr)

FORMULA 13 1 Runaways THE KILLERS 2 Hurts Like Heaven COLDPLAY 3 Summertime Sadness LANA DEL REY 4 I Follow Rivers LYKKE LI 5 Say Goodbye NORAH JONES 6 While You’re Out Looking For Sugar JOSS STONE 7 Reboot The Mission WALLFLOWERS FT. MICK JONES 8 Oh Love GREEN DAY 9 Breaking Down FLORENCE + THE MACHINE 10 Lost In The Echo LINKIN PARK 11 Little Black Submarines THE BLACK KEYS 12 La La La SNOOP LION 13 Blow Me (One Last Kiss)

P!NK

14 Lemonade ALEXANDRA STAN 15 Everybody’s On The Run NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Italiana SEVERINA Brodolom DANIJELA Jugo LUKA NIŽETI Tko mi te krade IVAN ZAK Opet si pobijedila TONY CETINSKI Zanemari JELENA ROZGA Djevojka od milijun dolara PRLJAVO KAZALIŠTE Tako ti je mali moj COLONIA Sedam PLAVI ORKESTAR Dobitna kombinacija JELENA ROZGA Nije muško JOLE Zbogom odlazim TONY CETINSKI Sunce mi od tebe dolazi KLAPA RIŠPET ft Mišo Kova Previše ljubavi MEJAŠI Da li je to sve SREBRNA KRILA Tajna ljubavi DAVOR RADOLFI Da mi život da KUMOVI Želim te no as BOSUTSKI BE ARI Croatia OCTOBER LIGHT Raduje me raduje SLAVONIA BAND T j t

Varaždin 107.1 Novi Marof 103.1 Ivanec 93.3 Ludbreg 91.4

VAŠ NAJBOLJI RADIO VARAŽDIN www.radio-varazdin.hr


4. sije nja 2013.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati 41

posjetite nas na

www.metss.hr

POSJETITE METSSOVU

PRODAVAONICU TEHNI KE ROBE 30/2 U ŠENKOVCU Dio asortimana malih ku anskih aparata i tehni ke robe možete kupiti u pola cijene

Svake subote emisija KUHAJMO SUBOTOM, METSS U POTRAZI ZA NAJBOLJIM RECEPTOM.

50% SNIŽENJE


9. ožujka 2011.

sport@mnovine.hr

61. IZBOR Sportskih novosti za najbolje sportaše i ekipe Hrvatske u 2012. godini

Bez iznena enja u proglašenju najboljih Piše: Dejan Zrna

O

svaja i zlatnih medalja na olimpijskim igrama u Londonu Sandra Perkovi i Giovanni Cernogoraz proglašeni su najboljim sportašima Hrvatske u 2012. godini u tradicionalnom izboru Sportskih novosti. Najbolje ekipa su hrvatske rukometašice, a mom ad hrvatska vaterpolo reprezentacija. U 61. izboru Sportskih novosti za najbolju sportašicu, sportaša, ekipu i mom ad u 2012. godini glasalo je 386 novinara iz 56 redakcija. Sandra I ove godine Perkovi najbolja u izboru za najje sportašica, Giovabolje sportanni Cernogoraz najbolji še Hrvatske sportaš, rukometašice sudjelovali su i novinari Hrvatske najbolja ekipa, i fotoreporNajbolji sportaši i kapetani najboljih ekipa u 2012. godini u Hrvatskoj a vaterpolisti Hrvatske teri Me imurnajbolja mom ad sk ih nov ina canju diska, Sandri Perkovi je ovo nisu bili dovoljni za Najbolji dobili najviše koji su najve i naslov najboljih koprva ovakva nagrada, a proglašena glasova broj glasova dali je su odnijele rukomeHrvatska atleti arka, osvaja i- je najboljom sa 378 glasova. Najonima koji su proglatašice. Pomalo udi što ca olimpijske zlatne medalje u ba- bliže laureantici bile su bron ana šeni najboljima, jedino su su svjetske medalje ostale u kod ženske ekipe godine za sjajne sjeni rezultata rukometašica koji je predstave nagradili žensku karate nakon dugo godina odli an ( etvrtreprezentaciju Hrvatske i njezinu inale OI-a), ali ipak svjetska ekipna najistaknutiju lanicu akov anku medalja karatistica zasigurno je po Mašu Martinovi . Nažalost, naši gla- težini ja i rezultat od onoga koji su sovi uz glasove drugih kolega ipak postigle rukometašice.

na Igrama u Londonu karatistica Lucija Zaninovi i pliva ica Sanja Jovanovi , koja je osvojila srebro na europskom prvenstvu u Debrecenu i srebro na EP u malim bazenima u Chartresu. Cernogoraz, osvaja olimpijske medalje u disciplini trap zlatne meda je pobijedio sa 330 glasova i njemu je ovo prva titula najboljeg sportaša Hrvatske. Drugi u izboru najboljeg sportaša bio je dosadašnji laureat najbolji hrvatski skijaš Ivica Kosteli te gimnasti ar Marijo Možnik koji je ove godine osvojio srebrnu medalju na Europskom prvenstvu. Najboljom mom adi proglašena je o ekivano hrvatska vaterpolo reprezentacija koja se na Igrama u Londonu okitila zlatnim odli jem. Drugi su bili ‘srebrni’ iz Londona vesla ki etverac na pari e, a tre i hrvatska rukometna reprezentacija koja je iz Londona donijela bron anu medalju. Nagradu za fair play dobio je Nagrada za fair play pripala je 14-godišnjoj Antei Šimleši.

Maša Martinovi je zajedno s kolegicama iz karate ženske reprezentacije kandidirala je za najbolju ekipu godine, ali brojne naše kolege nisu prepoznale njihov sjajni rezultat


4. sije nja 2013.

RK PRELOG završio prvi dio prvenstva na vode oj poziciji II. HRL - sjever i ima ambiciozne ciljeve za nastavak prvenstva

Predsjednik Darko Pandur: Cilj je plasman u Prvu ligu PIŠE: SINIŠA OBADI

U

godini velikog i zna ajnog jubileja za RK Prelog - 50 godina rada i postojanja, šlag na tortu na kraju godine u svakom je slu aju injenica da je seniorski sastav osvojio jesenski naslov II. hrvatske rukometne lige – sjever. Uspjeh je to ve i što je ove sezone konkurencija u II. HRL - sjever znatno ja a nego je bila prošle natjecateljske sezone, s obzirom na to da se nekoliko klubova znatno poja alo s ozbiljnim ambicijama za osvajanje prvog mjesta i plasman u Prvu HRL. - Ovakav hvale vrijedan uspjeh rezultat je, kaže Darko Pandur, predsjednik preloških rukometaša, ne samo kvalitetnog rada sa seniorskim sastavom, ve u dužem razdoblju i s mla im dobnim skupinama, emu RK Prelog pridaje posebnu pažnju. Stoga je naša mom ad danas jedna od rijetkih ekipa u kojem u seniorskom sastavu igraju gotovo isklju ivo igra i proistekli iz vlastite rukometne škole. S obzirom na ostvarene rezultate protekle natjecateljske sezone te osvajanje drugog mjesta u II. HRL - sjever, RK Prelog je i ove sezone zacrtao visoke,

Odli na igra, posebice u završnici prvog dijela sezone, donijela je rukometašima Preloga naslov jesenskog prvaka

ali i s obzirom na kvalitetu igra kog kadra, realne ciljeve, a to je plasman u sam vrh prvenstvene tablice. S time se slaže i trener Josip Borkovi . - Prije svega moram re i da je ve na po etku sezone postavljen cilj da se bude u samom vrhu prvenstva, ali da ne e biti smak svijeta ako se u tomu ne uspije, kaže Borkovi . - Prvenstvo je po elo

odli no, no moja je mom ad u prosjeku najmla a u ligi pa je bilo za o ekivati jedan lagani pad u pojedinim utakmicama, makar sedam pobjeda, dvije neriješene i jedan poraz odli an su rezultat. Za nastavak prvenstva Borkovi kaže da se ne e dovoditi neka nova igra ka imena, jer ekipa koja je sada okupljena u Prelogu ima znanja i snage

sa uvati prvo mjesto do kraja natjecanja. Žele viši rang, ali na realnim osnovama Naravno da je želja i svih ostalih ljudi okupljenih oko kluba da Prelog idu e sezone zaigra u Prvoj hrvatskoj rukometnoj ligi, gdje prema kvaliteti svojeg igra kog kadra zasigurno i spada. No, i u samoj upravi su, kažu,

Na kraju godine Preložani uvjerljivo osvojili i Me imurski rukometni kup

Še er na kraju sezone - osvajanje Me imurskoga rukometnog kupa

U Prelogu su krajem godine odigrane dvije finalne utakmice Me imurskoga rukometnog kupa. U ženskom finalu doma a ekipa Preloga poražena je od akove kog Zrinskog s 37:29, dok pak je u konkurenciji rukometaša bila obrnuta situacija. Tu su slavili doma in protiv akove kog Me imurja s uvjerljivih 34:19. Pobjeda ekipe Preloga je više nego zaslužena, akov ani nisu bili kompletni, ali i da jesu bio je dojam da bi možda poraz bio s manjom razlikom, jer teško da bi i u punom sastavu mogli izvu i nešto više od asnog poraza protiv izvrsnog doma ina.

svjesni trenutne ekonomske situacije u društvu, pa bez pomo i sponzora, želje za igranjem u višem rangu natjecanja idu e godine bit e teško ostvarive. S tim u vezi, u drugom dijelu sezone svi lanovi kluba trebat e se posebno angažirati na ostvarenju tog cilja, igra i i trener da zadrže sam vrh prvenstvene tablice, a Uprava kluba da pokuša prona-

i sponzore koji bi podržali igranje kluba idu e sezone u Prvoj HRL, kaže Pandur. Kada je danas rije o rukometu u Prelogu, kao što isti e predsjednik, treba naglasiti da to nije samo seniorski sastav. Naime, u natjecateljskoj sezoni 2012./2013. u rukometnom klubu Prelog aktivno igra sedamdesetak mladih igra a koji, ovisno o uzrastu i starosti, vrlo uspješno nastupaju u tri ranga natjecanja. Mla i kadetski sastav obuhva a dje ake ro ene 1998. godine i mla e te se u sezoni 2012./2013. natje e se u I. Hrvatskoj mla oj kadetskoj rukometnoj ligi, ekipa dje aka ro enih 2000. godine i mla ih se u sezoni 2012./2013. natje e u Regionalnoj rukometnoj ligi sjever dje aci A i ekipa dje aka ro enih 2002. godine i mla ih u sezoni 2011./2012. natje e se u Regionalnoj rukometnoj ligi sjever dje aci B. Brojnost igra a, poglavito djece mla eg uzrasta u Prelogu, samo ukazuje na injenicu da je kvaliteta rada kluba i korisnost bavljenja sportom prepoznata kod roditelja, i to s podru ja itavog donjeg Me imurja, koji su ve i svoju djecu najmla eg uzrasta s punim povjerenjem povjerili rukometnom klubu Prelog i trenerima istog.


4. sije nja 2013. KOŠARKA

ODBOJKA

A 2 LIGA SJEVER

Koprivnica – Ivan ica 57:92

akovec iznena en! Veliki gradski derbi neposredno pred boži ne blagdane pred ispunjenim tribinama Prve osnovne škole u akovcu pripao je potpuno neo ekivano Me imurju. Iako je tri dana ranije Me imurje igralo tešku utakmicu protiv ludbreškog Gra i ara gdje je upisalo zasluženi poraz, protiv favoriziranog akovca su njihovi mladi i naprosto letjeli terenom, borili se do zadnje sekunde i doslovce iš upali bodove iz ruku svojih starijih i iskusnijih takmaca. Ovom pobjedom si je Me imurje stavilo lijepi darak pod

boži ni krispan, dok je akovec skliznuo na drugo mjesto tablice A 2 lige Sjever prepustivši Mladosti iz ur evca lidersko mjesto sa samo jednim porazom. Ve smo prije nekoliko tjedana pisali da akovec mora gadno zeznuti stvar da na kraju prvenstva ne bude prvi, naime u drugom dijelu prvenstva do ekuje Mladost iz ur evca, ludbreškoga Gra i ara i Podravca doma, no ovakvi kiksevi kao što im se desio protiv akovca se ozbiljnim ekipama ne bi smjeli doga ati. (bh)

TABLICA 1. Mladost ( )

11 10 1 21/+185

2. AKOVEC

11 9

2 20/+306

3. Gra ar

11 8

3 19/+205

4. Podravac

11 7

4 18/+124

5. ME IMURJE

11 7

4 18/+88

6. Bjelovar

11 7

4 18/+53

7. Petar Zrinski

11 5

6 16/+15

8. Vindija

11 5

6 16/-15

9. Ivan ica

11 3

8 14/-73

10. Radnik

11 3

8 14/-106

11. RUDAR

11 2

9 13/-257

12. Koprivnica

11 0

11 11/-525

Odigrane dvije utakmice! Donji Kraljevec (Zrna 20, Ivanovi 17, Ruži 24, Švenda 12) – Dubrav an (Varga 16, Rai 15, Me imurec 10, Blažeka 22, Štefi 12, Ribi 15) 79:91 (21:20, 15:16, 24:20, 19:35) Kotoriba (Borovi 16, Zvošec F. 21) – Mladost Ivanovec (Drk 19, Vehtersbah 15, Terek 12, Fe keš 10) 61:74 (16:16, 19:20, 8:17, 18:21)

9 10 10 9 9 9 9 9 10

8 6 6 6 5 4 4 2 1

Mladost( ) – Rudar 97:46

Me imurje – Grafi ar 78:97

ME IMURJE: Gašpari 8, Vrus 1, Novak Marek 25, Kraja i 23, Jambrovi 13, Ranteš 4, Martinovi 4. Trener Sori R. Me imurje – akovec 82:80 (19:24, 23:20, 26:17, 14:19) ME IMURJE: Gašpari 9, Vrus 9, Novak Marek 30, Kraja i 14, Jambrovi 14, Pa an 2, Lon ari 2, Martinovi 2. Trener Sori R. AKOVEC: Novak Mat. 29, Prprovi 2, Terek 3, Kranj ec 9, Juras 15, Biševac 15, Mom ilovi 3, Novak N. 2, Lepen 2. Trener Kova i

KADETSKA LIGA REGIJE SJEVER, SKUPINA A Rudar – Vindija 10:122 Donji Kraljevec (Švenda 18) – Grafi ar 32:96

TABLICA 1. Me imurje Globetka 2. Mladost Ivanovec 3. Dubrav an 4. Gra ar II 5. akovec BŠT 6. Prelog 7. Donji Kraljevec 8. Nedeliš e 9. Kotoriba

Petar Zrinski – Podravac 56:63

RUDAR: Varga 9, Brodar 4, Novak 6, Per i 3, Radikovi 17, Cilar 2, Bedi 3, Korbelj 2. Trener Damjanovi B.

C LIGA KSMŽ

Prije boži nih blagdana odigrane su dvije utakmice u najnižoj ligi. U Donjem Kraljevcu je Dubrav an nakon 30 minuta egala u posljednjem quarteru naprosto pregazio doma ina, dok je u Kotoribi Mladost Ivanovec dobrom igrom u tre oj etvrtini upisala svoju šestu pobjedu. objedu.

Bjelovar – Grafi ar 98:93

1 4 4 3 4 5 5 7 9

17/+119 16/+20 16/-24 15/+82 14/+2 13/+18 13/-17 11/-29 11/-171

akovec (Bulat 27, Turk 10, Dove er 10, Varga 18) – Kotoriba (Vidovi 12, Zvošec 18, Andrlon 13, Ujlaki 10) 73:70 Lepoglava – Rudar 122:29 Kotoriba (Vidovi 16, Zvošec 16, Fuš 21, Sabol 10, Ujlaki 22) – Prelog (Soka 10) 100:23

TABLICA

OVERTIME Bojan Hrka Piše:

Pobjednici u dva derbija – mladi igra i!

N

eposredno prije Boži a bio sam na tribinama Prve osnovne škole u dva navrata pogledavši sraz dva gradska kluba – akovca i Me imurja i to u dvije kategorije – seniori i juniori. Bile su to utakmice u okviru A 2 lige Sjever i Juniorske lige regije Sjever, dakle službene utakmice. Krajnji rezultat je 1:1, seniorsku su dobili košarkaši Me imurja, dok su u juniorskoj pobijedili mladi košarkaši (ro eni 1995. i mla i) akovca. Posebno mi je bilo interesantno pogledati eventualni razvoj mladih igra a i na jednoj i na drugoj strani; i na jednoj i na drugoj utakmici. U onoj seniorskoj vidio sam napredak u obrambenoj igri centra Me imurja Lon ari a visokog 205 cm ro enog 1994. godine koji je u nekoliko navrata odli no obrambeno odreagirao podijelivši nekoliko efektnih banana, te skokovima. Napada ki je još poprili no neaktivan i tehni ki nedou en, smatram da s njim i Kapelarijem (203 cm, 96. godište) pod hitno ( itaj:ju er) treba raditi le nu tehniku, što je vrlo mukotrpan posao za koji u KK Me imurju pod hitno moraju prona i termine i trenera koji e ih nau iti navedeno. Najve i sam napredak primijetio kod Martinovi a (201 cm, 90. godište) koji

odaje dojam da ga košarka kona no po inje interesirati, prili no je agilan, a i zabio je dva možda klju na slobodna bacanja na kraju kad se lomila utakmica. uniorsku su utakmicu odigrali u stvari košarkaši Me imurja protiv svojih bivših kolega, naime prije po etka ovog prvenstva etvorica juniora Me imurja zatražilo je ispisnice, te su prešli u akovec. Razlog je bio, koliko sam imao priliku uti neimanje šanse za igra ki razvoj u KK Me imurju ( itaj: minutaža na utakmicama). Upravo su ta etvorica igra a(Lepen, Žvorc, Mom ilovi i Glumac), uz dva pomo na domicilna igra a i pod Bošnjakovom trenerskom palicom uspjela pobijediti svoje favorizirane protivnike iz KK Me imurja uz veliki voljni angažman kojim su nadoknadili nedostatak kvalitete u odnosu na protivnika. Apsolutni igra utakmice je bio Lepen(95. godište) koji iako skoro najniži na terenu je uz 27 postignutih koševa iz prodora, iz trica, iz tranzicije, usput još i podijelio zavidan broj asista prvenstveno za Glumca. Jak na lopti je i Žvorc, koji bi trebao poraditi na skok-šutu, isto kao i Mom ilovi koji esto djeluje nezainteresirano na terenu, no na juniorskoj je utakmici hladno zabio klju -

J

nu tricu nakon koje juniori Me imurja više nisu imali volje za preokretom. Na poraženoj strani, u KK Me imurju bode o i premo u visini koju treneri u tom klubu ne znaju iskoristiti, naime najvišeg igra a na terenu Kapelarija oni postavljaju na vrh kruške, otprilike na 10 metara od koša. Taj centar mekane ruke je na imenovanoj utakmici zabio koš samo kada bi se slu ajno zatekao na skoku u napadu kada bi mu lopta sama pala u ruke, pa on zabio, usput bi ga i faulirali, pa bi zabio i penale. Za Jambrovi a (96. godište)vrijedi isto – iako je visok oko 2 metra igra predaleko od koša, a šut mu nije baš „forca“. Ve inu koševa zabije iz tranzicije jer je vrlo brz s loptom, odli an je i u prodoru. U istoj mom adi svojom vrlo racionalnom igrom, solidnom obranom i odli nim šutem mladi Gašpari (96. godište) je pravo otkri e sezone. U ovom trenutku nerazigrani, ali igra i iji razvoj tek treba o ekivati su Vrus i Ranteš, koji su u svakom slu aju zanimljivi, ali za koje je potrebno imati strpljenje. Uostalom, KK Me imurje druge opcije niti nema nego imati strpljenja za razvoj vlastitih igra a. mi ostali, tzv. prate i sadržaji emo s guštom pisati o njihovom razvoju.

A

1. Kotoriba 2. akovec 3. Me imurje 4. Vindija 5. Lepoglava 6. Ivan ica 7. Gra ar 8. Prelog 9. Rudar 10. Donji Kraljevec

7 6 5 6 6 5 6 6 7 6

5 5 5 4 3 4 2 2 0 0

2 1 0 2 3 1 4 4 7 6

12/+143 11/+112 10/+366 10/+161 9/+173 9/+54 8/-57 8/-139 7/-464 6/-349

JUNIORSKA LIGA REGIJE SJEVER, SKUPINA A

Me imurju i drugi poraz!

8 6 4 4 2 1 0

Košarkaški savez Varaždinske županije e i ove godine organizirati tradicionalno, ve 52. (?!) Zimsko prvenstvo Varaždina pod nazivom Memorijal Zdravko Kranjec. Kao po etak predvi ena je nedjelja 20. sije nja. Prijave za prvenstvo šalju se e-mailom na info@ksvz.hr ili na fax 042/210 055.

16. ME UNARODNI KOŠARKAŠKI TURNIR NOVA 2013.

Igra se na Prvoj! Tradicionalni, ve 16. po redu me unarodni turnir za mla e kategorije igra se od petka, 4. sije nja do nedjelje 6. sije nja u novoj dvorani pri Prvoj osnovnoj školi u akovcu. Organizira ga KK Me imurje, a igra se u dva godišta – 97. kadeti i 99. mla i kadeti. U obje kategorije igrat e se u dvije skupine po 3 sastava svaki sa svakim, dok su u nedjelju predvi ene utakmice za plasman. Utakmice se igraju u petak od 10 -20 sati, subotu 8-21, te u nedjelju od 9- 14 sati.

KOŠARKAŠKI VIKEND VODI A 2 LIGA SJEVER akovec – Koprivnica, subota 5. sije nja u 18.30, IIOŠ akovec Rudar – Gra i ar, subota 5. sije nja u 19, M. Središ e

LIGA MLA IH KADETA REGIJE SJEVER, SKUPINA A Nedeliš e (Mihol ek 29) – Me imurje (Bogdani 36, Hrustanovi 16, Vojkovi 21, anadi 22) 42:108 Vindija – Grafi ar 97:32 Me imurje (Herman 24, Hrustanovi 16, Vojkovi 21) – Donji Kraljevec (Šupljika 13) 95:32 akovec (Sobo an 16, Strbad 14) – Kotoriba (Andrlon 18) 53:48 Lepoglava – ŽKK Radost (Taradi 12, Bašek 26) 36:70

TABLICA 8 8 7 6 7 7 7

U tijeku prijave!

Vindija – D. Kraljevec 109:23

Pred prili no ispunjenim gledalištem u dvorani Prve osnovne škole u akovcu u juniorskom gradskom derbiju pobjedu je (opet) odnio akovec. Bit e zanimljivo pratiti rezultate ove ekipe na višem nivou natjecanja kada se kasnije budu uklju ile i podravske- prigorske ekipe na elu s jakim Križevcima. Pobjednik te razine juniorskog natjecanja bit e sudionik državne poluzavršnice. (bh)

1. akovec 2. Me imurje 3. Donji Kraljevec 4. Ivan ica 5. Dubrav an 6. Gra ar 7. Rudar

ZIMSKO PRVENSTVO VARAŽDINA – MEMORIJAL ZDRAVKO KRANJEC

0 2 3 2 5 6 7

16/+163 14/+255 11/-27 10/+5 9/-113 8/-56 7/-227

Me imurje (Gašpari 13, Jambrovi 21, Ranteš 16) – akovec (Lepen 27, Glumac 15, Žvorc 11, Mom ilovi 14) 65:74 Ivan ica – Grafi ar 49:37 Me imurje (Gašpari 22, Pa en 16, Ranteš 10, Kapelari 26, Keresteš 15, Svaty 21) – Rudar (Per i 15, Novak 11) 110:41 Donji Kraljevec (Sinkovi G.K. 11, Ivanovi 16, Taradi 17, Švenda 16) – Grafi ar 79:66 Dubrav an (Blažeka 16, Ribi 27) – Me imurje (Vrus 15, Gašpari 18, Jambrovi 19, Pa en 16, Ranteš 20, Kapelari 15) 66:100 Rudar (Novak 14) – D. Kraljevec (Sinkovi G.K. 14, Ivanovi 20, Me imurec 17, Taradi 10) 36:66

Dubrav an (Klipi Ka. 17, Klipi Kr. 16, Lisjak 13, Kuzmi 10) - Mladost Ivanovec (Barlovi 12) 68:27 Rudar (Sobo an 30) – Ivan ica 36:55 Ivan ica – Vindija 44:59 ŽKK Radost – Dubrav an (Klipi Ka. 28) 37:54 Kotoriba (Andrlon 23, Vlaši 15) – Lepoglava 61:42 Grafi ar – Me imurje (Herman 14, ugalj 16, Vojkovi 23, oki 11) 46:85

TABLICA 1. Vindija 2. Me imurje 3. Dubrav an 4. Gra ar 5. Ivan ica 6. ŽKK Radost 7. akovec 8. Kotoriba 9. Donji Kraljevec 10. Rudar 11. Lepoglava 12. Nedeliš e 13. Prelog 14. Mladost Ivanovec

9 9 9 9 9 8 8 9 8 8 8 7 6 7

9 8 8 6 5 5 4 3 3 2 1 1 2 0

0 1 1 3 4 3 4 6 5 6 7 6 4 7

18/+564 17/+412 17/+204 15/-44 14/+8 13/+53 12/-91 12/-112 11/-125 10/-163 9/-246 8/-116 8/-122 7/-222

Kadeti Centrometala etvrti na boži nom turniru u Ljubljani U srijedu 26. prosinca 2012. u Zagrebu je održan 4. tradicionalni boži ni turnir u odbojci, na kojem je sudjelovalo 18 ženskih i 12 muških mla e kadetskih selekcija gradova i op ina. U muškoj konkurenciji sudjelovalo je 6 slovenskih i 6 hrvatskih ekipa. Me u njima su bili i odbojkaši Centrometala, koji su predstavljali selekciju op ine Nedeliš e. Oni su u kona nici osvojili 4. mjesto, te bili najbolje plasirani hrvatski predstavnik. U skupini D bili su zajedno s drugom ekipom Grada Zagreba i slovenskom Novom Goricom. Tu su bili vrlo uvjerljivi. Prvo su svladali Zagreb II sa 25:12 i 25:18. Puno bolje nisu prošli ni Slovenci koje su svladali s 25:13 i 25:18. Time su se kao prvi u grupi plasirali u polu inale, gdje ih je ekao slovenski Kamnik. Prvi set odigrali su odli no i dobili 25:19. Me utim, u drugom setu su posustali i izgubili 25:11. Time je završilo 1:1, ali, kako su se igrala samo dva seta, u inale je prošao Kamnik zbog više osvojenih poena. U susretu za tre e mjesto poraženi su od slovenskog Žužumberka. Pr vi set dobili su Slovenci s 25:19. U drugom je Centrometal poveo 15:10, ali ipak nisu uspjeli susti i 6 poena prednosti iz prvog seta. Slovenci su osvojili 20. poen za 20:20, a onda osvojili i taj set s 25:21. Za ekipu Centrometala nastupili su David, Strahija, Žli ar, Kocijan, Gradiš aj, Marciuš, Stankovi i Juras, a vodili su ih Jadranko Kiri i Alojz Ozmec. Poredak: 1. Ljubljana 1, 2. Kamnik , 3. Žužumberk, 4. Centrometal (Nedeliš e), 5. Novo mesto ...


4. sije nja 2013.

MALI NOGOMET 30. ZIMSKO malonogometno prvenstvo Me imurja pri samom kraju

MALA SUBOTICA - 7. novogodišnji malonogometni turnir

Danas (petak) na rasporedu susreti etvrtine finala, završnica u nedjelju

Prijavite se na vrijeme, pravo nastupa imaju trideset dvije ekipe

Nakon višednevnih nadmetanja po skupinama ovogodišnjeg jubilarnog 30. Zimskog prvenstva Me imurja u malom nogometu, u etvrtak (ju er) zapo ela je završnica, koja e se u cijelosti odigrati u sportskoj dvorani u OŠ u Prelogu. Podsjetimo, u prvom dijelu natjecanja sudjelovale su 73 malonogometne ekipe, u 3 konkurencije: pioniri, seniori i veterani. Ve ih iznena enja do sad nije bilo. U školskoj

sportskoj dvorani u Prelogu, gdje se igra završnica 30. zimskog malonogometnog prvenstva Me imurja, na rasporedu su ovaj vikend utakmice etvrtfinala, polufinala i finala. Prvi susret etvrtine finala po inje danas (petak) u 16 sati, dok je posljednji na rasporedu u 19.25 etvrtom utakmicom seniora pionira i seniora. Na rasporedu su etiri utakmice pionira i etiri utakmice u konkurenciji seniora.

RASPORED ZAVRŠNICE (igra se u Prelogu)

4.1.2013. (petak) 16.00 AC Jesenovi ( akovec) – Martin (Nedeliš e) - pioniri 16.25 BLAUGRANA (Prelog) – FOTEX II (Nedeljanec) - pioniri 16.50 - prva utakmica - seniori 17.25 NŠ ME IMURJE AKOVEC – PRO-KOR ( akovec) - pioniri 17.50 - druga utakmica - seniori 18.25 FOTEX (Nedeljanec) – NK SPARTAK (Mala Subotica) - pioniri 18.50 - tre a utakmica- seniori 19.25 - etvrta utakmica- seniori

5.1.2013. (subota) 17.00 - prva utakmica - pioniri 17.25 - prva utakmica - veterani

18.00 - druga utakmica - pioniri 18.25 - prva utakmica - seniori 19.00 - druga utakmica - veterani 19.35 - druga utakmica - seniori

6.1.2013. (nedjelja) 15.00 utakmica za 3. mjesto - pioniri 15.30 utakmica za 3. mjesto - veterani 16.20 utakmica za 3. mjesto - seniori 17.00 finalna utakmica - pioniri 17.40 finalna utakmica - veterani 18.30 finalna utakmica - seniori

23. MMNL JFJ

TMT rekordno protiv Sav ara U etvrtom kolu 23. memorijalne malonogometne lige “Josip Francki Joja”, koja se igra nedjeljom prijepodne u dvorani Ekonomske i trgova ke škole, vode i TMT napunio je mrežu do vrha poletnim ali neiskusnim Sav arima. Uz etiri pogotka Pla taka, u listu strijelaca s po tri pogotka upisali su se Šol, or evi i Graši . Limari su protiv Partizana uigravali ekipu, a sedam pogodaka postiglo je šest igra a. U nizu kombinacija i promašaja Palatin je pobijedio apu s etiri pogotka Ratajca i tri pogotka Novaka. Susjedi iz gornjeg Me imurja krenuli su miroljubivo, da bi ipak na kraju Kermanova ekipa pospremila iza le a vratara Brezja Preložnjaka s 12 pogodaka. Igrom i pogocima istaknuli su se Pata ta i Kerman. U derbiju ekipa koje bi mogle ukrasti neki bod vode em trojcu završio je pobjedom mom adi Gojanca. Ekom je za dvije minute postigao vodstvo od 2:0, da bi na kraju, bez obzira na nenastupanje najboljeg vratara Bogovi a, Gojanec došao do druge pobjede i etvrte pozicije na tablici. Sljede e kolo

donosi dvije utakmice, u kojima bi se vode e ekipe mogle pokliznuti, ako podcijene protivnike. Na listi strijelaca Istera je sustigao Pla tak s 11 pogodaka, drugu poziciju drže TMT-ovi igra i Šol i or evi s 8 golova. Danijel Šte ulj igra na nizu turnira i bez nastupa nema ni pogodaka. O ito ga Palatinuš uva za završne utakmice u posljednjim kolima lige. Rezultati 4. kolo: Limarija Vinkovi – Partizani 7:1, Gojanec CB Hantek – Ekom 4:3, Palatin Fotex – apa Gurman 11:3, Venera Korner – Brezje 12:2, TMT – Sav ari 15:0. Poredak: 1.TMT 12, 2. Palatin Fotex i Limarija Vinkovi 9, 4.Gojanec CB Hantek 6, 5. Ekom, 6.Venera Korner, Sav ari i apa Gurman 3, 9.Partizani i Brezje 0. 5. kolo igra se 13. sije nja: 8.30 Ekom – apa Gurman, 9.20 Brezje – Partizani, 10.10 Limarija Vinkovi – Gojanec CB Hantek, 11.00 TMT – Venera Korner i 11.50 Palatin Fotex – Sav ari. Zaostala utakmica: 4.1. u 20.00 Gojanec CB Hantek – Sav ari.

Udruga mladih op ine Mala Subotica u suradnji s Udrugom mladih Palovec organizira ve tradicionalni 7. po redu novogodišnji malonogometni turnir. Turnir se, kao i svake godine, igra u školskoj sportskoj dvorani Osnovne škole Tomaša Gori anca u Maloj Subotici, i to tijekom dva vikenda. Prvi dio po inje u petak 11. i traje do nedjelje 13. sije nja 2013. godine, a završnica turnira igra se idu i vikend, 19. i 20. sije nja 2013. godine. Stoga

je organizator i ove godine uputio poziv svim malonogometnim “maherima” da svoje znanje pokažu i na sedmom po redu novogodišnjem turniru. Prijave seniorskih ekipa primaju se do utorka 8. sije nja uz kotizaciju od 500 kuna. Nagradni ond na turniru iznosi 8.000 kuna. Ekipe možete prijaviti putem broja mobitela 098/908-1968 (Danijel) ili izvršiti uplate u kavani “Kocka” u Maloj Subotici ili Domino baru Palovec.

TURNIR mla ih dobnih kategorija u Maloj Subotici

Nogometne škole Spartak, Me imurje i Varteks Fotex najuspješnije Školska sportska dvorana OŠ Tomaša Gori anca Mala Subotica bila je poprište vrlo dobrog nogometa. Naime, Nogometna škola Spartak druge je godine za redom vrlo uspješno organizirala dvodnevni malonogometni turnir mla ih dobnih kategorija. Prvi su se dan (subota) igrale utakmice u kategorijama U-8 i U-12 dok je nedjelja bila rezervirana za kategoriju U-10. U kategoriji U-8 najbolja je bila NŠ „Spartak“ koja je kroz cijeli turnir pokazala najviše, te se bez primljenog pogotka plasirala u finale. Svoju je nadmo pokazala i u finalu protiv NŠ „Me imurje 1“ i to uvjerljivo s 4:0. Najbolji strijelac turnira Nikola Obadi s šest pogodaka dolazi iz pobjedni ke ekipe, kao i najbolji vratar Petar Vlaši koji tijekom svih susre-

ta nije primio niti jedan pogodak. U kategoriji U-12 malo druga ija situacija. Ono što im nije uspjelo u mla im kategorijama, nogometašima NŠ „Me imurje uspjelo je u kategoriji U-12. Izabranici trenera Šari a kroz itav su turnir pokazali najviše, te na vrlo uvjerljiv na in osvojili turnir. U finalu su slavili protiv vršnjaka iz NŠ „Varteks Fotex“ s uvjerljivih 3:0. Drugoga je dana bilo tako er zanimljivo. S obzirom da je bilo prijavljeno puno ekipa , taj je dan i natjecateljski bio najduži. Na kraju je sasvim zasluženo slavila ekipa NŠ „Varteks Fotex“ . U finalu su bili bolji od NŠ „Zelenko“ rezultatom 2:0. Iz redova pobjednika dolazi i najbolji vratar, Fran Vukovi , dok je najbolji strijelac sa 6 golova bio „Spartakovac“ Ivan Domini . (tp)


4. sije nja 2013.

BSK proslavio šezdesetu godišnjicu postojanja

Bogata povijest jednog od najstarijih me imurskih nogometnih klubova Sve anom sjednicom kluba NK BSK iz Belice je u nazo nosti velikog broja gostiju, lanova bivših i sadašnjih igra a simpatizera u društvenom domu proslavio 60. ro endan. Pozdravivši sve nazo ne, predsjednik kluba Robert Kova ec zahvalio je svima što su uveli ali ovaj vrijedni jubilej i podsjetio na razvojni put beli kog kluba od po etka do današnjih dana.

Dinamo i BSK Nogomet se u Belici organizirao pod imenom - sportsko društvo Dinamo. Zapo elo se odigravanjem prvih nogometnih utakmica s klubovima Omladincem iz Novog Sela Rok, Držimurcem i drugim osnovanom klubovima 1950. Dvije godine kasnije, to nije 1952. godine, osnovan je NK BSK Belica, koji je registriran u tadašnjem nogometnom podsavezu Varaždin, koji je pokrivao podru je Varaždina, Krapine, Oroslavlja, Koprivnice, Ludbrega, Ivanca i Me imurja. Osniva ka skupština održala se u zadružnom domu u maloj prostoriji, koja je tada bila dodijeljena klubu na korištenje. Na prvoj osniva koj skupštini bilo je oko 70 lanova, da bi za prvog predsjednika bio izabran Stjepan Požgaj pod nadimkom "Pepo Brate". Za tajnika je izabran Blaž Sklepi , dok je blagajnik bio Josip Sever. Na-

Svi beli ki nogometni predsjednici Kroz povijest kluba predsjedni ku dužnost obnašali su Stjepan Požgaj, Josip Trstenjak, Stjepan Januši , uro Klasi , Mijo Palfi, Mijo Mesari , Stjepan Kau i , Stjepan Košak, Stjepan Horvat “Šnajder”, Dragutin Palfi, Stjepan

Trstenjak, Zvonimir Taradi, Josip Baksa, Drago Krnjak, Franjo Fti , Tihomir Novak, Ivan Taradi, Alojz Novak, Josip Mihalkovi , Branko Mlinari , Željko Taradi, August Mesari , Vladimir Makar, Robert Kova ec.

kon skupštine odmah se krenulo s izgradnjom igrališta, koje je bilo malo dalje od sadašnjeg, dok su svla ionice bile kod Mate Borkovi a. Oranjem se dobila aut linija, dok su se iz Dobrave dovezle jasle za golove, a igralo se bez mreži. U sezoni 1961./1962. BSK se natjecao u tada novo ustanovljenom nogometnom razredu, Prvenstvo komune akovec, gdje je superiorno bez izgublje-

nog susreta osvojio prvo mjesto. 1967./1968. osvojeno je prvo mjesto u Centru Prelog, da bi putem kvalifikacija koje su odigrane u akovcu na igralištu Sloge BSK izborio plasman u kvalitetnu Me imursku ligu. Rezultati kvalifikacijskih utakmica: BSK-Omladinac 5:2, BSK-Dubrava 1:1. U sezoni 1981./1982., nakon 14 godina, BSK je osvojio naslov prvaka lige u tadašnjoj 1. Me imurskoj

ligi. Najve i uspjeh u povijesti kluba ostvaren je u sezoni 1989./1990., kada je u Zajednici op ina Varaždin izboren plasman u Zagreba ku nogometnu regiju.

Povijesni uspjeh osvajanje nogometnog kupa Me uop inske lige Godine 1990. po prvi put u povijesti osvojen je Kup Me imurja, kao i Kup Me uop inske lige, kada se pobijedio prvoligaš Varteks iz Varaždina, te u burnoj završnici i Mladost iz Sigeteca. Tek u polufinalu Kupa zagreba ke regije BSK je eliminiran od Metalca iz Siska. Iste godine klub je jesenski prvak Zagreba ke Regionalne lige skupine - sjever, dok je na kraju godine dobitnik priznanja Saveza za fizi ku kulturu Op ine akovec za mom ad godine Me imurja. Nakon svih tih osvojenih tro eja, dolazi do neo ekivanog velikog pada i tada se nakon jesenskog naslova na kraju prvenstva ispada iz Zagreba ke Regionalne lige skupine - sjever. Do sezone 1998./1999. BSK je igrao u Me uop inskoj ligi, 3. HNL-sjever, 4. HNL, ostvaruju i osrednje rezultate dok od 1999./2000. igra u me imurskim ligama. Slijedi još teži posrtaj te BSK igra u II. Županijskoj ligi te ima jedini cilj, a to je što brži povratak u elitnu Me imursku ligu. To se i uspijeva u sezoni 2004./05. kada se je plasirao u najkvalitetniju Me imursku ligu. Od tada do danas klub je stalno u vrhu me imurskog nogometa. Slijedila je podjela zahvalnica najzaslužnijima, da bi nakon toga ispred MNS-a predsjednik Mato Kljaji pozdravio sve prisutne i estitao ovaj vrijedni jubilej, predao prigodni poklon te zaželio još mnogo uspjeha ubudu e. Nazo nima se obratio i na elnik op ine Zvonimir Taradi, bivši predsjednik, da bi nakon toga uslijedila ve era i ugodno druženje uz evociranje bezbrojnih uspomena iz ranijih perioda djelovanja kluba.

NK RUDAR Mursko Središ e organizirao „Rudarovu no “

Stabilan i dobro organiziran klub u prolje e u borbu za vrh Predzadnji dan prošle godine NK Rudar Mursko Središ e organizirao je tradicionalnu Rudarovu no , na kojoj se okupilo 220 lanova i prijatelja kluba. Pred tako brojnim auditorijem u motelu "Ilonka" nekoliko re enica o klubu izgovorio je klupski predsjednik Dražen Srpak. - Ovim druženjem završava uspješna sezona za naš klub koji je financijski i organizacijski vrlo stabilan. U klubu rade tri trenera mladih kategorija s etiri uzrasne ka-

NK Rudar u proljetnom nastavku prvenstva želi se uklju iti u borbu za vrh županijskoga prvoligaškog natjecanja

tegorije, pa koristim ovu prigodu da pozovem roditelje koji imaju djecu da ih pošalju u klub, gdje e im biti re eno gdje, što, kada i koliko mogu trenirati, naglasio je Srpak, te najavio me unarodni turnir za kategoriju U-14, koji e se u Murskom Središ u održati 26. i 27. sije nja ove godine. Za ove rije i Srpak je dobio gromoglasni pljesak nazo nih i podršku da klub vodi i u prolje e, i to prema vrhu I. županijske lige, kamo kre u sa 6. mjesta osvojenog u jesen. (S. Mesari )


4. sije nja 2013. PLIVANJE

STRELJAŠTVO 2. KOLO Prve A hrvatske lige u ga anju zra nim pištoljem i puškom

SK Alzas tre i u Osijeku U subotu 22. prosinca 2012. održano je posljednje, drugo kolo 1. A hrvatske lige natjecanja zra nim oružjem. S prvenstva, u organizaciji Strelja kog saveza Osje ko - baranjske županije, Me imurci su se vratili s dobrim rezultatima. U disciplini ‘’zra ni pištolj’’ na 10 metara – muški ukupno je nastupilo 8 ekipa. Jedini predstavnik iz Me imurske županije SK Alzas zauzeo je odli no 3. mjesto s 1663 krugova, samo 11 manje od prvoplasiranog SK Kon ar (Zg). U pojedina noj kategoriji u istoj disciplini nastupilo je 44 natjecatelja. Najbolji me imurski predstavnici bili su Saša Kralj na 6. mjestu s 561 krugom, na 15. mjestu Božidar kolari s 553 krugova i na 19. mjestu Ivica Taka s 549 krugova. Sva trojica su iz SK-a Alzas.

SK Zelenbor ekipno nastupio s muškom i ženskom ekipom U disciplini ‘’zra na puška’’, tako er na 10 metara, nastupila je ekipa SK Zelenbor u muškoj i ženskoj konkurenciji. SK Zelenbor zauzeo je solidno 9. mjesto s 1714 krugova, nedostižno za prvoplasiranog SK Kon ar s osvojenih 1760 krugova.

EKIPNO PH održano je u Zadru

PK u B finalu tre i, ukupno 11. klub Hrvatske

U pojedina noj kategoriji najbolje plasirani je bio na 22. mjestu Karlo Vran i s 578 krugova, slijedi na 24. mjestu Marko Peras s 576 krugova, na 32. mjestu Miroslav Turk i 37. Dragan Turk u jakoj konkurenciji od 58 natjecatelja. U ženskoj kategoriji zra nom puškom na 9. mjestu su bile cure SKa Zelenbor s osvojenih 1118 krugova. Za ekipu su nastupile Kristina Medved, Nikolina Medlobi i Daria Borko,

koje svojim ‘’mladim duhom’’ još uvijek ekaju svoju pravu priliku.

Antun Ladi (SK Mihovil) najbolji u pojedina noj kategoriji 1 B lige Ve drugi dan u akovcu je održano II. kolo 1. B lige. U kategoriji zra na puška nastupilo je 5 ekipa, najbolji su bili iz SK-a akovec s 1694 krugova.

ŠAH

STRELI ARSTVO BOŽI NI turnir u Varaždinu

U kategoriji “zra ni pištolj” nastupile su etiri ekipe, najbolji su bili iz redova SK-a Gluhi – Varaždin s 1582 krugova. U pojedina noj kategoriji zra nog pištolja nastupilo je 17 natjecatelja, gdje je najbolji bio Antun Ladi (SK Mihovil) s 546 krugova, slijedili su ga na 4. mjestu Željko Kukovec (SK akovec) s 534 krugova i na 5. mjestu Marijan Turk (SK Alzas) s 523 krugova. (dp, so)

MIKLAVEC

Slovenac Kamnar porazio Memorijalni “Damir Mavrin” Štrukelja u finalu Streli arski klub “Cekin“ iz Varaždina bio je organizator tradicionalnoga me unarodnog boži nog turnira, na kojem je nastupilo 150 streli ara iz Slovenije, BiH, Poljske i Hrvatske. Iz streli arskog kluba “Katarina Zrinski“ sudjelovalo je petnaestak streli ara u juniorskoj i seniorskoj kategoriji. U seniorskoj konkurenciji bilo je ak devet akove kih predstavnika. Krešimir Štrukelj u kvali ikacijama je pucao nešto slabije nego na dosadašnjim turnirima, ali s 573 kruga ipak zauzima prvo mjesto. U raspucavanju prolazi sve do inala. No, tu je Kamnar iz Slovenije ipak bio bolji i Štrukelj na kraju osvaja srebrnu medalju. Dobro su pucali i Karlo Cilar, koji je bio deveti, Mihael Štebih zauzima 11., a Mladen Kodba 13. mjesto. Od ostalih me imurskih predstavnika, Igor Markovi , Boris Ferlin i Božidar Vuruši plasirali su se na pozicije od 16. do 32. mjesta, a Lovro Gradišer i Jurica Zrna na pozicije od 33. do 40. mjesta.

Me u juniorkama odli no je pucala Regina Novak i s 510 krugova ostvarila osobni rekord i drugu normu za nastup na državnom prvenstvu. Dobro je Regina pucala i u raspucavanju, ali na kraju ipak zauzima etvrto mjesto. Marija Rojko tako er je s dobrim rezultatom ostvarila drugu normu za državno prvenstvo, a na kraju je zauzela peto mjesto, dok je Vanda Kipke bila sedma. U juniorskoj kategoriji Karlo Grudi se kona no vra a u dobru formu i s 537 krugova zauzima 10. mjesto, Jan Siro i je tako er dobro pucao i na kraju bio 15., a Nino Bulat je bio 24. De ki su dali sve od sebe, ali uz velik broj slovenskih juniora koji pucaju za reprezentaciju ovaj put se nije moglo više. Vrijedi napomenuti da je akove ki klub i na ovom turniru bio daleko najbrojniji s natjecateljima. Sada slijedi jedna pauza od turnira do 13. sije nja, kada je na rasporedu turnir u akovcu.

U Zadru je pretposljednji vikend 2012. godine održano Ekipno prvenstvo Hrvatske. Osam ekipa plivalo je u A inalu i osam ekipa u B inalu u muškoj i ženskoj konkurenciji. Na natjecanju se plivalo u apsolutnoj kategoriji, što zna i da su na natjecanju nastupili svi najbolji hrvatski pliva i za svoje klubove. akove ki pliva ki klub nastupio je u B inalu s muškom i ženskom ekipom. Za PK su plivali – Deni Juri an, Luka Cigler, Kristijan Stunkovi , Luka Dodlek i Jakov Rojko za mušku ekipu i Petra Marciuš, Nelly Lisjak, Lea Marciuš, Andreja Štampar, Petra Pospišil i Kaja Sabol kao najmla a pliva ica

na natjecanju. Pliva e su vodili prof. Goran Kolari i Matija Horvat, koji je ujedno i bio sudac na natjecanju. Muška ekipa odli no je otplivala sve discipline i na kraju zauzela odli no 3. mjesto (prošle godine bili 4.). U ukupnom redoslijedu muška ekipa PK-a zauzela je 11. mjesto. Ženska ekipa, ove godine pomla ena novim pliva icama, nije imala prevelike šanse ostati u ovom rangu natjecanja, pa je tako završila na 8. mjesto u B PH, ukupno 16. mjesto od 44. ekipe u Hrvatskoj, što je tako er odli an rezultat. Prve dvije ekipe plasirale su se u A inale, a posljednje dvije ispale u C inale sljede e godine.

GPK Me imurje akovec

Dvije A norme Ivana Modri a Na posljednjem me unarodnom Mitingu rekorda 2012. junior Ivan Modri isplivao je još dvije A norme za nastup na Prvenstvu Hrvatske, koje e se održati 22. - 24. ožujka 2013. u Rijeci s rezultatima 50 le no 29:13 te 200 le no 2:18,06 (na boži nom mitigu u akovcu 100 le no 1:02,51).

Na akove kim bazenima zimski pliva ki kamp za osnovnoškolce Šahovski klub Miklavec ovaj je vikend u Podturnu u kavani “Cobra” doma in Memorijalnog šahovskog turnira “Damir Mavrin”. Damir Mavrin (1971. - 2012.) bio je osniva i dugogodišnji predsjednik Šahovskog kluba Miklavec, istinski zaljubljenik u šah i hrvatski branitelj. Turnir e se registrirati kod FIDE i u HŠS. Nagradni fond je 8.000 kuna. Tri prvoplasirana igra a dobivaju pehare u trajno vlasništvo. Sustav natjecanja je švicarski sustav u sedam kola FIDE - varijanta, zajedni ki turnir za igra ice i igra e. Tempo igre je 90 minuta po igra u, uz

dodatak od 30 sekundi za svaki odigrani potez. Sve ano otvaranje održano je ju er ( etvrtak), dok se od danas do nedjelje igraju po dva kola. Jutarnje od 10 sati i poslijepodnevno od 16.30 sati. Sve ano zatvaranje, proglašenje pobjednika i dodjela nagrada održat e se 6. sije nja 2013. godine nakon 7. kola. Uz igra e iz me imurskih šahovskih klubova, prijave su stigle iz Zagreba, Rijeke, Varaždina, Varaždinskih Toplica i drugih mjesta, tako da se može re i da je interes velik, kao što se doma ini nadaju biti i velikih me eva.

akove ki pliva ki klub organizator je zimskog pliva kog kampa za u enike Osnovnih škola i mla e, pliva e i nepliva e za vrijeme zimskih školskih praznika. Kamp zapo inje s radom u ponedjeljak 7. sije nja i trajati e do petka 11. sije nja svakodnevno od 9 do 11 sati. Cijena pliva kog kampa je 150 kuna, a prijave i sve dodatne informacije mogu se dobiti na www.pk-cakovec. hr i cpk@pk-cakovec.hr, ili kontaktom na brojeve mobitela i telefona 098 260 123, 098 9674620 i 040 328233. Prijavnicu je mogu e ispu-

niti i na recepciji gradskih bazena “Marija Ruži ” u akovcu. (gk)


ME IMURSKI S 4. sije nja 2013.

ZAJEDNICA sportskih udruga i saveza Me imurske Ĺžupanije

III. HNL - sjever

Miljenko Topli anec otiĹĄao, Ipak liga sa 16 klubova Mato Kljaji novi predsjednik Sk upĹĄ t ina Zajednice sportskih udruga i saveza Me imurske Ĺžupanije odrĹžala je etvrtu, posljednju sjednicu u dotadaĹĄnjem sazivu. Usvojena su programska i inancijska izvjeĹĄ a tadaĹĄnjeg predsjednika Miljenka Topli anca, kao i izvjeĹĄ e NO-a. Nakon toga, na izbornoj skupĹĄtini ZSUSMĹ˝-a, odrĹžanoj 26. travnja, za novog je predsjednika izabran Mato Kljaji . Poznati preloĹĄki sportski djelatnik, koji je u posljednjih nekoliko godina obavljao niz vaĹžnih uloga u preloĹĄkom i me imurskom sportu, aktualni je predsjednik Me imurskoga nogometnog saveza, a bio je u posljednjem mandatu i jedan od elnih ljudi Zajednice. Kljai se do sada dokazao svojim

marljivim i entuzijasti nim radom, za koji je primio brojne pohvale i spreman je, kako je kazao, prihvatiti se novog izazova, prvenstveno s ciljem

da se izbori ĹĄto bolji status za sport kako na doma em terenu, tako i pri Hrvatskom olimpijskom odboru i resornom Ministarstvu.

Na sastanku u Koprivnici, na kojem su uz predstavnike me uĹžupanijskoga nogometnog odbora, odnosno pet nogometnih saveza sjeverne regije, sudjelovali i elnici Hrvatskoga nogometnog saveza, odlu eno je da ne e biti proĹĄirenja 3. HNL - sjever. Podsjetimo, odluka Komisije za natjecanja o proĹĄirenju Lige s 16 na 18 klubova izazvala je veliko nezadovoljstvo me u tre eligaĹĄima, a 10 od njih 16 NOGOMET poslalo je u HNS potpisane izjave o tome da se ne e natjecati uko- u novoj sezoni i III. HNL - sjever liko liga bude proĹĄirena. Klu- ima 16 klubova. bovi su u svom priop enju ak NedeliĹĄ e izbacilo pozvali HNS da poĹĄtuje odluke Rijeku iz kupa vlastitoga IzvrĹĄnog odbora, po kojima tre e lige mogu imati Hrvatski tre eligaĹĄ NedenajviĹĄe 16 klubova. Na kraju je liĹĄ e napravio je prvoklasno ipak zdravi razum nadvladao iznena enje u ĹĄesnaestini inala ne ije Ĺželje i interese, tako da i Hrvatskoga nogometnog kupa.

Nakon produĹžetaka svladao je prvoligaĹĄa Rijeku s 1:0 (0:0). Pobjedni ki zgoditak postigao je “panenkom“ Jagec iz jedanaesterca u prvom produĹžetku u 96. minuti utakmice. Tako je NedeliĹĄ e stiglo do zasigurno najvrjednijeg “skalpa“ u svojoj nogometnoj povijesti.

ZAJEDNICA sportskih udruga Grada akovca

I dalje je najve i problem nedostatak novca, istaknuto je na redovnoj godiĹĄnjoj skupĹĄtini Svoju je redovnu godiĹĄnju skupĹĄtinu odrĹžala i Zajednica sportskih udruga akovca. Na dnevnom su se redu tako naĹĄla izvjeĹĄ a o radu, kao i ono o inancijskom poslovanju Zajednice u proĹĄloj godini. Govore i o protekloj godini, predsjednik Zajednice Bojan RuĹži kazao je da je situacija u sportu bila i viĹĄe nego teĹĄka. Prvenstveno se to naravno odnosi na inanciranje sportskih udruga. akove ki je sport proĹĄle godine osiromaĹĄen za velika i nuĹžna inancijska sredstva, budu i da je gradskoj

Zajednici ĹĄportskih udruga uskra en veliki dio sredstava predvi enih gradskim prora unom. Takvo je postupanje ve ostavilo veoma teĹĄke posljedice i dovelo klubove u izrazito teĹžak poloĹžaj. - Uz to treba spomenuti, kazao je RuĹži , da su zbog krize drasti no smanjeni prihodi klubova koje su imali od sponzora i raznih dotacija, ĹĄto je dovelo i do smanjivanja opsega aktivnosti pojedinih klubova. NajĹžalosnije je ĹĄto se to najviĹĄe odrazilo na rad s mla im dobnim skupinama, a ima i primjera gdje su neki

klubovi prestali s radom. Aktivnosti koje je Zajednica do sada provodila navedeni su i kao planovi za idu u godinu, ťto zna i da e se organizirati sportski kampovi, tradicionalni izbor sportaťa grada. – Naravno, glavna funkcija Zajednice bit e i dalje transfer inancijskih sredstava Grada prema klubovima, kazao je joť RuŞi , a svakako najvaŞniji zadatak u ovoj e godini biti taj da se izborimo za ve a sredstva, koja e biti barem minimalno dostatna za funkcioniranje sportskih klubova.

DVA turnira u nizu 17-godiĹĄnje akove ke tenisa ice: nakon Osijeka, Mekovec osvojila i Trst Iva Mekovec osvojila je drugi profesionalni turnir u karijeri i nanizala 10 uzastopnih pobjeda na ITF touru. Posljednja u nizu bila je pobjeda u inalu futuresa vrijednog 10.000 $ u Trstu. U zavrĹĄnom me u turnira protiv Argentinke nadigrala je u potpunosti 22-godiĹĄnju Tatianu Bua. Kontrolirala je cijeli me koji je bez problema okon ala u svoju korist u dva seta: 6:3, 6:2 i novi pobjedni ki pehar. Mekovec u Trstu nije izgubila ni jedan set, a protivnice su uglavnom skupljale nekoliko gemova. Bila je to deseta Ivina pobjeda u perfektnom nizu koji je zapo eo u Osijeku.

Mekovec nije uspjela pro i 1. kolo Wimbledona Iva Mekovec nije uspjela pro i 1. kolo juniorskog Wimbledona. Igrala je s ehinjom Barborom Krejcikovom i izgubila me u dva seta, 7:5, 6:2. Priliku da dobije

Razo aranje u Londonu: Filip Ude bez finala na OI-u Najbolji hrvatski gimnasti ar Filip Ude na OI u Londonu nije uspio obraniti srebrnu medalju iz Pekinga. U kvali ikacijama konja s hvataljkama Ude je pri izvo enju jednog elementa pogrijeĹĄio i siĹĄao sa sprave, ĹĄto se u gimnasti koj terminologiji vodi kao pad. Nakon ĹĄto se ponovno uspeo na spravu, ostatak vjeĹžbe odradio je bez pogreĹĄke. No, pad ga je koĹĄtao prevelikog gubitka bodova, tako da je sa skromnih 13.933 boda zavrĹĄio natjecanje s devetim mjestom u svojoj skupini. - Napravio sam baĹĄ po etni ku pogreĹĄku. PoĹžurio sam i kada se to dogodilo na konju, onda je gotovo, nema iskupljenja. Ina e, dan ranije na zagrijavanju sam sve napravio odli no, i taj element tako er, iako sam i ranije imao problema s izvedbom upravo tog dijela. O ito ga joĹĄ nisam uvjeĹžbao, kazao je Ude, koji ne gubi nadu. Bio sam najspre-

mniji u Ĺživotu ovdje u Londonu, joĹĄ bolji nego u Pekingu, gdje sam uzeo srebro, a sve je bilo uzalud baĹĄ zbog po etni ke pogreĹĄke. Pripremam se za novi ciklus i Rio de Janeiro. San

GIMNASTIKA

mi je olimpijsko zlato i nadam se da mogu do njega u Brazilu. Znam da se mogu boriti sa svima na svijetu i valjda u to dokazati na idu im OI, kazao je naĹĄ jedini gimnasti ar na Igrama.

Me imurske gimnasti arke odli ne na Prvenstvu Hrvatske

TENIS me Mekovec je ispusti- l a u prvom setu. Naime, prvi set je dobila Krejcikova 7:5, iako je Iva vodila 5:3 u gemovima i imala servis za prvi set. Nije uspjela okon ati prvi set u svoju korist

i tada je uslijedio veliki preokret. ehinja je dobila etiri gema za redom za 7:5. Tada je pala kiĹĄa, a nakon povratka Krejcikova je dominirala i dobila lako drugi set 6:2 za pobjedu 2:0 u setovima.

U organizaciji gimnasti kog kluba “Marijan Zadravec Macan“ i Nacionalnog gimnasti kog centra “Aton“, u studenom je u NedeliĹĄ u odrĹžano 21. Prvenstvo Hrvatske za sve kategorije i 12. zavrĹĄnica Kupa Hrvatske. Na natjecanju na kojem je sudjelovalo viĹĄe od dvjesto gimnasti ara postignuti su vrlo vrijedni rezultati, posebno oni me imurskih gimnasti arki. Odli na je bila mlada Stella Petran u viĹĄeboju, gdje je s

48,500 osvojila prvo mjesto. Stella je bila i odli na prva i na dvovisinskim ru ama, gredi i na tlu. Tijana Tkal ec predstavila se (i osvojila zlato) s dva nova skoka (Yurchenko 540° i gr eni salto naprijed 350°) na preskoku. U konkurenciji mla ih kadetkinja briljirala je i Sabina Hegeduť, koja je osvojila prvo mjesto u viťeboju, a zlatom se okitila i na dvovisinskim ru ama. Druga je bila na preskoku, a tre a na gredi.


PORT U 2012.

4. sije nja 2013.

akov anka Maša Martinovi nakon zlata na svjetskom studentskom prvenstvu osvojila i ekipno srebro na SP-u u Parizu Za Mašu Martinovi godina je odli no po ela ve u sije nju, kada je u Parizu na K1 turniru osvojila tre e mjesto. Uspješan niz nastavljen je prvim mjestom na Balkanskom prvenstvu, te jednim od najve ih uspjeha hrvatskoga ženskog karatea, ekipnim srebrom na Europskom prvenstvu na Tenerifima, gdje je besprijekorna akov anka svoju borbu dobila s ak 6:0. Uslijedila je kruna dotadašnjeg dijela sezone, osvajanjem naslova svjetske studentske prvakinje u teškoj prezentacijom osvojila srebro. U finale kategoriji protiv na natjeKARATE Francanju održanom u Bratisla- cuske Maša je devet sekundi vi. Uslijedilo je SP u Parizu, na prije kraja svoje borbe imala kojem je Maša Martinovi s re- prednost 3:2, no susret je za-

vršio neodlu eno. Drugu borbu Ana Marija elan je izgubila 5:0, a u tre oj je opet bilo neodlu eno pa je Francuska pobjedom 1:0 došla do zlata, a Hrvatska je osvojila srebro. Za kraj godine, još jedan odli an rezultat Maše Martinovi . U austrijskom Sazburgu održan je karate turnir 1. Premier lige, na kojem je lanica hrvatske karate reprezentacije, akov anka Maša Martinovi , ostvarila izvanredan rezultat, osvojivši prvo mjesto u jakoj konkurenciji u kategoriji iznad 68 kilograma. Maša je u antasti nom finalnom nastupu uvjerljivo s 9:1 pobijedila Talijanku Chiaru Zuanon, ime je još jednom potvrdila svoju svjetsku kvalitetu.

TRE I Croatia Spedway Grand Prix održan na stadionu “Milenium” u Donjem Kraljevcu

Pavlicova najbolja utrka karijere Pred oko etiri tisu e gledatelja slavio je Danac Nicki Pedersen ispred Šve anina Andreasa Jonnsona i Poljaka Tomasza Golloba, dok je Jurica Pavlic u svojem drugom nastu-

pu na “doma em“ Speedway Grand Prixuos ostvario odli an rezultat, plasiravši se u finale, gdje je bio etvrti. Odli na je bila finalna vožnja u kojoj je Pavlic izabrao crvenu

startnu poziciju. No, problemi s motorom, ali i još uvijek premalo iskustva za utrku protiv ovako kvalitetnih i iskusnih voza a donijelo je Pavlicu etvrto mjesto.

Vilson Kuqi svjetski i europski juniorski prvak K1 Na Svjetskom kombat prvenstvu, koje se održavalo u Varaždinu od 16. do 21. srpnja, nastupili su i lanovi akove kog Kickboxingkluba 300. Vilson Kuqi postao je svjetski prvak u disciplini K1 za juniore u kategoriji -54 kilograma. Nakon naslova svjetskog prvaka, još jedan veliki me unarodni uspjeh ostvario je mladi me imurski borac Vilson Kuqi, lan KBK 300 iz akovca. On je, naime, postao i europski juniorski prvak u disciplini K1 u me u održanom u Be u u sklopu borila ke gala ve eri. Mladi akove ki borac od prve minute me a krenuo je silovito i prodornim napadima i jakim udarcima nije borcu iz eške dozvolio nikakvo iznena enje, suci su imali lagani posao i rezultatom 3:0 Vilson Kuqi postaje novi juniorski prvak Europe u K1 disciplini u jednoj od najboljih svjetskih ederacija WKF. Prije toga u Za-

SPEEDWAY NA MILENIUMU DONJI KRALJEVEC održan Challenge Speedway Grand Prix

Jurica Pavlic zakazao u najvažnijoj utrci sezone, “vizu” za SGP izborili: Kasprzak, Žagar i Iversen

KICKBOX grebu je održano Prvenstvo Hrvatske u savate boksu za kadete disciplina pred com-

bat, na kojem je Vilson Kuqi u kategoriji do 60 kg tako er postao prvak države.

Još jednom Jurica Pavlic nije uspio. Novi pokušaj da u e u Grand Prix, me u 15 najboljih voza a speedwaya na svijetu, nije bio uspješan, i to ponovno na “doma em terenu“ stadiona Milenium D. Kraljevec. Pred rekordnim brojem gledatelja (oko 6.500) me u “velike de ke“ svjetskog speedwaya plasirali su se: Poljak Krysztog Kasprzak, Slovenac Matej Žagar i Danac Niels - Kristian Iversen. Pavlic je dobro startao u utrku i na prvom izlazu osvojio 2 boda. Me utim, sve je kre-

nulo naopako nakon drugog izlaska. Dogodio se pad, koji je o ito ostavio trag u nastavku utrke. Nakon tre eg izlaska na stazu i osvajanja samo jednog boda bilo je jasno da od borbe za prva tri mjesta vjerojatno ne e biti ništa. Da to nije definitivno njegov dan, pokazala je etvrta utrka, gdje kao rijetko kada na Mileniumu nije došao ni do jednog boda. Na kraju utješna dva boda za kona ni skromni zbir od 5 bodova. U 2013. godini na stadionu “Milenium“ u Donjem Kra-

ljevcu ne e se voziti Grand Prix utrka. Kako, na žalost, Jurica Pavlic nije uspio u finalu Challengea do i do jedne od tri pozicija, a to je uspjelo Slovencu Mateju Žagaru, nama najbliža utrka vozit e se u Krškom. Iako ne e biti Grand Prix utrke, u planu je jedna jaka pozivna utrka koja e po ja ini voza a biti na vrlo visokom nivou te više kvalitetnih utrka tijekom godine. Za 2014. godinu plan je i želja da se Grand Prix utrka opet vrati u Donji Kraljevec.

U 18. pokušaju pobjeda protiv zagreba ke Mladosti Od 2002. godine, kad je re anski klub ušao u prvoligaško društvo, što u prvenstvu, što u kupu, te što u doigravanju, odigrali su 17 utakmica s najtro ejnijim hrvatskim odbojkaškim klubom, zagreba kom Mladosti. I u svih tih 17 utakmica o eODBOJKA kivano su kao pobjednici izlazili Zagrep ani. Sve do 18. me usobnog susreta, koji su odbojkaši Centrometala dobili s 3:2. U tjednu prije uta-

kmice s Rijekom odbojkaši Centrometala bili su svjesni injenice da e im pobjeda za tri boda vjerojatno po prvi put u povijesti kluba donijeti prvo mjesto na ljestvici prve hrvatske lige. Ipak je to doseg koji vjerojatno nikad ni jednom me imurskom klubu nije pošao za rukom. Nakon pobjede i nad Rijekom uslijedilo je nekoliko uzastopnih poraza, no odbojkaši iz re ana kraj godine do ekali su pri samom prvoligaškom vrhu.


50

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Poslovnim partnerima i svim građanima Međimurja čes tamo

AutoCentar Kos Mihovljanska 89, Čakovec, Tel: 040 493 030

4. sije nja 2013.


4. sije nja 2013.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati 51


52

Dobro je znati

4. sije nja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Tuma enje skra enica: NT - niski tlak ST - srednji tlak PI - cijena usluge se odre uje izra unom propisanim za svaku od takvih usluga (brojevne oznake uz naziv usluge) BN - bez naknade Tuma enje brojevnih oznaka: [1] Cijena usluge izdavanja energetske suglasnos u gra evini ili dijelu gra evine s 2 i više obra unskih mjernih mjesta odre uje se za svako obra unsko mjerno mjesto prema izrazu: CESOMM = (CESO + (PCrs/2)*BROMM))/BROMM gdje je: CESOMM - cijena usluge izdavanja energetske suglasnos za svako obra unsko mjerno mjesto CESO - cijena usluge izdavanja energetske suglasnos za jedno obra unskom mjerno mjesto odgovaraju eg priklju nog kapaciteta PCrs - zadnja utvr ena prosje na cijena radnog sata radnika (sukladno odredbama Pravilnika o naknadi za priklju enje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za pove anje priklju nog kapaciteta), PCrs = 106,43 Kn (za regulacijsku godinu 2013.) BROMM - ukupan broj obra unskih mjernih mjesta. [2] Cijena usluge sastoji se od troška rada koji se odre uje kao umnožak broja radnik-sa potrebnih za izvršenje usluge i zadnje utvr ene prosje ne cijene radnog sata radnika (PCrs) sukladno odredbama Pravilnika o naknadi za priklju enje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za pove anje priklju nog kapaciteta. Broj radnik-sa se odre uje na osnovu ukupnog broja radnika potrebnih za izvršenje usluge i broja radnih sa koje je svaki od radnika utrošio za izvršenje usluge. [3] Cijena usluge sastoji se od troška rada, troška materijala i ostalih zavisnih stvarnih troškova. Trošak rada odre uje se kao umnožak broja radnik-sa potrebnih za izvršenje usluge i zadnje utvr ene prosje ne cijene radnog sata radnika (PCrs) sukladno odredbama Pravilnika o naknadi za priklju enje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za pove anje priklju nog kapaciteta. Trošak materijala i ostali zavisni stvarni troškovi obra unavaju se po stvarnim nabavnim cijenama, uve anim za iznos manipula vnih troškova od 5% (trošak materijala i ostale zavisne troškove potrebno je speci cira ). [4] Usluga ne uklju uje opremu i zavisne troškove nabave. Trošak nabave opreme i zavisni troškovi nabave obra unavaju se po stvarnim nabavnim cijenama, uve anim za iznos manipula vn ih troškova od 5% (trošak nabave opreme i zavisne troškove nabave potrebno je speci cira ). [5] Pohrana plinomjera i druge mjerene opreme napla uje se najviše do 300 dana, nakon ega je besplatna. [6] Usluga se obra unava korisniku u slu aju: - ugrožavanja sigurnos isporuke plina, - dva neuspjela uzastopna pokušaja o itanja stanja plinomjera, - po nalogu opskrbljiva a, te u svim ostalim slu ajevima za koje je zakonskim ili podzakonskim propisima propisana obustava plina korisniku. U slu aju da korisnik traži obustavu isporuke plina, obra unavaju se u pojedina nom slu aju pružene usluge kao što su demontaža plinomjera, pohrana plinomjera, montaža plinomjera, pripremno-završno vrijeme i sl. Usluga obustave plina se ne napla uje. [7] U slu aju da korisnik traži nastavak isporuke plina u roku kra em od dva radna dana (uklju uju i i rad izvan redovitog radnog vremena), cijena usluge se pove ava za 50%. [8] Trošak usluge snosi podnositelj prigovora na kvalitetu plina samo u slu aju kada je zahtjev podnositelja prigovora neutemeljen. Usluga ne uklju uje troškove ispi vanja od strane ovlaštene osobe. [9] Cijena usluge odnosi se na 5 trošila, za svakih sljede ih 5 trošila cijena se pove ava za 10%. Op e napomene: 1. Ovaj Cjenik za nestandardne usluge temelji se na odredbama Zakona o zapaljivim teku inama i plinovima, Op ih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom, Pravilnika o naknadi za priklju enje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za pove anje priklju nog kapaciteta, Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava i internih tehni kih akata koje donosi operator distribucijskog sustava. 2. Operator distribucijskog sustava dužan je prilikom ispostavljanja ra una korisniku nestandarne usluge, na jasan i razumljiv na in, naves sve pružene nestandardne usluge prema ovom cjeniku, a za usluge ija cijena nije jednozna no utvr ena (jedinica mjere - *) speci cira sve elemente na osnovu kojih je cijena usluge izra unata. 3. Kod usluga koje uvjetuju angažiranje drugih ovlaštenih pravnih ili zi kih osoba, u predložak cjenika se ne upisuje iznos koji napla uje druga ovlaštena pravna ili zi ka osoba, nego samo trošak usluge operatora distribucijskog sustava. Nakon pružanja usluge, korisniku se uz iznos prema cjeniku dodaje iznos prema ispostavljenom ra unu od strane druge ovlaštene pravne ili zi ke osobe, koji se ujedno i prilaže korisniku.

Tuma enje skra enica: BN - bez naknade Op e napomene: 1. Ovaj Cjenik za nestandardne usluge temelji se na odredbama Op ih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom. 2. Opskrbljiva plinom u obvezi javne usluge dužan je prilikom ispostavljanja ra una korisniku nestandarne usluge, na jasan i razumljiv na in, naves sve pružene nestandardne usluge prema ovom cjeniku. 3. Kod usluga koje uvjetuju angažiranje drugih ovlaštenih pravnih ili zi kih osoba, u predložak cjenika se ne upisuje iznos koji napla uje druga ovlaštena pravna ili zi ka osoba, nego samo trošak usluge opskrbljiva a plinom u obvezi javne usluge. Nakon pružanja usluge, korisniku usluge se uz iznos prema cjeniku dodaje iznos prema ispostavljenom ra unu od strane druge ovlaštene pravne ili zi ke osobe, koji se ujedno i prilaže korisniku.

ČAKOVEC, OBRTNIČKA 4


4. sije nja 2013.

Informacije 53

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

PZ AKOVEC objavljuje

O G L A S ZA PRODAJU NEKRETNINA I 1. AKOVEC-MARTANE Predmet prodaje je nekretnina na katastarskoj es ci br. 1135/1/2/1 k.o. akovec, upisane u z.k. uložak Op inskog suda u akovcu br. 967 (skladište, dvor) ukupne površine od 1 jutra i 107 hv, što u naravi predstavlja ekonomsko dvorište 5.491 m² i poslovni objekt 650 m² (iden no kat. es ci 4124/1). - minimalna cijena nekretnine iznosi 4.900.000,00 kuna. 2. AKOVEC – MARTANE Predmet prodaje ne nekretnina na katastarskoj estici br. 1135/1/2/3 u k.o. akovec upisane u z.k. uložak 967 (dvor) površine 550 hv, što u naravi predstavlja gra evinsko zemljište površine 1.978 m² (iden no kat. es ci 4124/3). - minimalna cijena nekretnine iznosi 1.300.000,00 kuna. 3. GORI AN Predmet prodaje je nekretnina na katastarskoj es ci br. 5049/290 (garaže i pašnjak u mjestu) od 1 rali i 293 hv k.o. Gori an, upisane u z.k. uložak br. 1316, što u naravi predstavlja zgradu 237 m² i dvorište 6.572 m² (iden no kat. es ci 4552/1). - minimalna cijena nekretnine iznosi 400.000,00 kuna. 4. OREHOVICA Predmetprodajejenekretninanakatastarskoj es cibr.72/A/1/4/1/1/3/1/1/2 (skladište i dvor) od 1.290 hv k.o. Orehovica, upisane u z.k. uložak br. 2178, što u naravi predstavlja gospodarsku zgradu 343 m² i dvorište 5.195 m² (iden no kat. es ci 1547). - minimalna cijena nekretnine iznosi 500.000,00 kuna 5. DONJA DUBRAVA Predmet prodaje je nekretnina na katastarskoj es ci br. 3622/84 (zgrada, dvor, pašnjak) od 1.591 hv k.o. Donja Dubrava, upisane u z.k. uložak br. 5069 što u naravi predstavlja zgradu 446 m² i dvorište 5.053 m² (iden no kat. es ci 5099/22). - minimalna cijena nekretnine iznosi 700.000,00 kuna II Uvje prodaje - Ponude za kupnju dostavljaju se preporu enom poštom ili osobnom dostavom u zatvorenoj omotnici na adresu: PZ AKOVEC, dr. Ivana Novaka 1, 40000 akovec, s naznakom «Ponuda za kupnju nekretnine – NE OTVARATI». - Rok za dostavu ponuda je do 15.01.2013. godine. - Kupac ija ponuda bude prihva ena, dužan je ispla ukupnu kupoprodajnu cijenu i sklopi ugovor o kupoprodaji u roku 30 dana od dana prijema obavijes o prihva anju ponude. - Odabrani ponu a snosi troškove poreza na promet nekretnina i sve ostale troškove prijenosa vlasništva nekretnine na svoje ime. III Sve dodatne informacije mogu se dobi kod PZ AKOVEC, tel.: 040/390177.

ME IMURSKE VODE d.o.o.

za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, 40000 AKOVEC, Matice hrvatske 10

OBAVIJEST O AKCIJSKIM UVJETIMA PLA ANJA IZVO ENJA PRIKLJU KA NA VODOPSKRBNI I KANALIZACIJSKI SUSTAV ME IMURJA Doma instvima ( zi kim osobama ) i drugim korisnicima koji podnesu Me imurskim vodama d.o.o. zahtjev za priklju enje na vodoopskrbni odnosno kanalizacijski sustav i sklope s Me imurskim vodama d.o.o. Ugovor o izvo enju priklju ka na vodoopskrbni odnosno kanalizacijski sustav, najkasnije do 30.06.2013. godine, odobravaju se sljede i akcijski uvje pla anja : 1. Doma instva ( zi ke osobe ) – prema predra unskom troškovniku za pla anje u cijelos u roku 8 dana od sklapanja ugovora – 10 % popusta do 12 mjese nih rata, s m što se prva rata uve ava za PDV – 5 % popusta do 24 mjese nih rata, s m da se prva rata uve ava za PDV – bez popusta 2. Ostali korisnici – prema predra unskom troškovniku za pla anje u cijelos u roku 8 dana od sklapanja ugovora – 5 % popusta do 6 mjese nih rata, s m da se prva rata uve ava za PDV – bez popusta

Na temelju odredbe lanka 9. Pravilnika o u eni kim i studentskim kredi ma („Službeni glasnik Me imurske županije“ br. 29/10, 1/12 i 16/12) župan Me imurske županije 24. prosinca 2012. raspisuje

REPUBLIKA HRVATSKA - ME IMURSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Odbor za dodjelu javnih priznanja

Natje aj

Na temelju lanka 20. Odluke o javnim priznanjima Me imurske županije («Službeni glasnik Me imurske županije» broj 15/12), Odbor za dodjelu javnih priznanja Skupš ne Me imurske županije

za dodjelu studentskih kredita i kredita za školarine

raspisuje

I. Pravo na dodjelu kredita imaju gra ani s prebivalištem na podru ju Me imurske županije najkasnije od 24. prosinca 2010. godine ukoliko su 1. redovni studen dodiplomskih, diplomskih ili integriranih studija u Republici Hrvatskoj ili u zemljama Europske unije 2. redovni ili izvanredni studen dodiplomskih, diplomskih, integriranih ili poslijediplomskih studija koji pla aju školarinu na hrvatskim visokoškolskim ustanovama. II. Dokumen potrebni za prijavu na natje aj za dodjelu studentskih kredita su: 1. ispunjen i potpisan obrazac prijave 2. potvrda o upisu iz koje je vidljiv status studenta, studij i studijski smjer te posljednji upisani semestar 3. preslika osobne iskaznice studenta ili potvrda o njegovu prebivalištu ukoliko dovoljno trajanje prebivališta nije vidljivo iz osobne iskaznice. Dokumen potrebni za prijavu na natje aj za dodjelu kredita za školarinu su: 1. ispunjen i potpisan obrazac prijave 2. potvrda o upisu ili o ostvarenom pravu upisa na studij za koji se kredit dodjeljuje 3. potvrda o iznosu školarine s rokom u kojem treba bi pla ena 4. preslika osobne iskaznice studenta ili potvrda o njegovu prebivalištu ukoliko dovoljno trajanje prebivališta nije vidljivo iz osobne iskaznice. III. Redovnim se studen ma kredi ispla uju na osobne ra une u mjese nim ratama od po 1.000 kuna, a kredi za školarine ispla uju se isklju ivo na ra une visokoškolskih ustanova. Maksimalni iznos kredita za dodiplomske, diplomske i integrirane studije je 50.000, a za doktorske 75.000 kuna. Kredit se ispla uje na osnovi ugovora s poslovnom bankom. Vra anje kredita osigurava se jamstvom ili drugim banci prihvatljivim instrumentom osiguranja. Korisnik kredita može ima sudužnika. Me imurska županija preuzima obvezu podmirenja kamata odobrenog kredita za vrijeme isplate, mirovanja i po eka, uz uvjete iz Pravilnika, te najmanje 1% kamata jekom otplate. Obvezu vra anja glavnice, preostalih kamata i drugih obveza po kreditu preuzima korisnik. Za otplatu kredita zara unava se promjenjiva godišnja kamatna stopa od 4,99%. Rok otplate za redovne je studente jednak dvostrukom vremenu korištenja (u koje nije ura unato vrijeme po eka) - maksimalno 10 godina (120 mjeseci). Za korisnike kredita za školarine rok otplate kredita jednak je vremenu korištenja kredita. Korisnik može, prilikom sklapanja ugovora o kreditu, ugovori i kra i rok otplate. IV. Prednost pri dodjeli kredita redovnim studentima imat e studenti javnih visokoškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj te, ovisno o broju prijavljenih, studen završnih godina dodiplomskih i diplomskih studija, a pri dodjeli kredita za školarine studen završnih semestara doktorskih studija. V. Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom podnose se Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport Me imurske županije, Ru era Boškovi a 2, akovec, do 31. sije nja 2013. (bez obzira na na in dostave). VI. Odluku o dodjeli kredita donosi Povjerenstvo za dodjelu u eni kih i studenskih kredita Me imurske županije, a obavijes o rezulta ma natje aja bit e dostavljene sudionicima najkasnije do 28. velja e 2013. VII. Ovaj natje aj, obrasci za podnošenje prijava te Pravilnik o u eni kim i studentskim kredi ma s njegovom izmjenama i dopunama objavljeni su na službenim mrežnim stranicama Me imurske županije: www. medjimurska-zupanija.hr KLASA: 604-02/12-02/3 ŽUPAN Ivan Perho

KLASA: 061-01/12-03/24 URBROJ: 2109/1-02-12-01

akovec, 27.12.2012.

POZIVNI NATJE AJ za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade «Zrinski» Me imurske županije za 2012. godinu Nagrada «Zrinski» Me imurske županije dodjeljuje se gra anima Me imurske županije, djelatnim skupinama, trgova kim društvima, ustanovama, udrugama gra ana i drugim pravnim osobama koje žive ili djeluju na podru ju Me imurske županije. Nagrada „Zrinski“ dodjeljuje se za ostvarene rezultate u prethodnoj godini ili duljem vremenskom razdoblju iz slijede ih djelatnos : • gospodarstva, • znanos i obrazovanja, • kulture, • zdravstva i socijalne skrbi, • zaš te okoliša te drugih javnih djelatnos . Kriteriji za dodjelu Nagrade „Zrinski“ su slijede i: • u gospodarstvu za naro ito uspješno organiziranje rada i poslovanja te uvo enje suvremenih metoda u ekonomsko-tehnološki postupak, ostvarivanje zna ajnih radnih i poslovnih rezultata od osobitog interesa za unapre enje gospodarstva i ja anje gospodarske osnove te uspješnu primjenu znanos i suvremenih dos gnu a u praksi. • u znanos i obrazovanju za uspješnu znanstvenu djelatnost u odre enom podru ju, znanstveno otkri e koje predstavlja zna ajan doprinos znanstveno-istraživa kom radu, objavljena vrijedna znanstvena djela, za unaprje enje pedagoške teorije i prakse, za naro ite uspjehe u organiziranju odgojno-obrazovnog rada i zapažene rezultate u izvo enju nastave. • u podru ju kulture za objavljena i prikazana umjetni ka ostvarenja na podru ju književnos , glazbe, likovnih umjetnos , kazališne i lmske umjetnos , za zna ajne rezultate u promicanju kulturne baš ne, za iznimna ostvarenja u organiziranju amaterskih organizacija i njihovog djelovanja, za naro ita športska dos gnu a na državnim i me unarodnim natjecanjima, za istaknute rezultate u stru nom i pedagoškom djelovanju i odgoju i osposobljavanju sportaša i podizanju športske kulture gra ana te za izuzetne rezultate u organizaciji i razvitku inven vne djelatnos i drugim podru jima tehni kog stvaralaštva. • u podru ju zdravstva i socijalne skrbi za ostvarene rezultate u organizaciji zdravstvene i socijalne skrbi, za otkrivanje i otklanjanje uzroka oboljenja odnosno spre avanja i suzbijanja boles , za osobite rezultate u lije enju te rehabilitaciji oboljelih, za izvanredne rezultate u zaš i radu djece bez potrebne roditeljske skrbi, za zapažene rezultate u provo enju djelatnos socijalne skrbi o socijalno ugroženim kategorijama stanovništva te uspjehe u provo enju zdravstvenog odgoja i podizanja zdravstvene kulture gra ana. • u podru ju zaš te okoliša i drugih javnih djelatnos za uspješnu primjenu znanosti u praksi koja doprinosi o uvanju i unapre ivanju okoliša, po canje korištenja obnovljivih izvora energije i racionalno korištenje prirodnih izvora i energije na najpovoljniji na in za okoliš, izuzetnu djelatnost u obrazovanju djece i mladeži u razvijanju svijes o potrebi zaš te okoliša kao i promicanje potrebe zaš te okoliša me u gra anima, te za posebne rezultate pos gnute u unaprje enju i promicanju u drugim javnim djelatnos ma. Prilikom ocjenjivanja vrijednos ostvarenih rezultata predloženih za Nagradu vrednovat e se kon nuitet u ostvarivanju rezultata, da su pos gnu rezulta najbolji na podru ju Županije, da pravna ili zi ka osoba predložena za Nagradu uživa ugled uzornog stru njaka i djelatnika, odnosno uzorne tvrtke, ustanove, udruge gra ana ili druge pravne osobe. Prijedloge za dodjelu Nagrade „Zrinski“ mogu podnije gra ani i njihove udruge, trgova ka društva, strukovne udruge, ustanove i druge pravne osobe. Za trgova ka društva, udruge, ustanove i druge pravne osobe potrebno je uz obrazloženje dostavi rješenje o upisu u sudski registar/registar udruga/ registar obrtnika (ne starije od 6 mjeseci), itd. Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora sadržava : • životopis osobe odnosno podatke o pravnoj osobi koja se predlaže za priznanje (uz obaveznu dostavu OIB-a za zi ke i pravne osobe), • naziv javnog priznanja i podru je za koje se podnosi, • iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela priznanja, • odgovaraju a dokumentacija (objavljeni radovi, analize, prikazi, stru ne kri ke i ocjene, natjecateljski rezulta , izvadci iz javnih skovina o pos gnu m uspjesima i sli no) kojom se potvr uju navodi iz prijedloga. Prijedlozi za dodjelu Nagrade «Zrinski» podnose se Odboru za dodjelu javnih priznanja Skupš ne Me imurske županije, na adresu Ru era Boškovi a 2, akovec, uz naznaku za Nagradu „Zrinski“. Pozivaju se svi ovlašteni predlagatelji da prijedloge za dodjelu Nagrade «Zrinski» upute Odboru najkasnije do 28. velja e 2013. godine. ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA SKUPŠTINE ME IMURSKE ŽUPANIJE PREDSJEDNIK Ivan Perho , župan


54

Informacije

4. sije nja 2013.

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

OTVORENI NATJE AJI ZA ZAPOŠLJAVANJE U ME IMURJU DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST HITNE MEDICINE ILI DOKTOR MEDICINE (M/Ž) U TIMU T1

Vrsta zaposlenja: na neodre eno Mjesto rada: AKOVEC Traženo radnika: 2 Poslodavac: Zavod za hitnu medicinu Me imurske županije Rok za prijavu: 5.1.2013 MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNI AR

Vrsta zaposlenja: na odre eno Mjesto rada: AKOVEC Traženo radnika: 1 Poslodavac: Zavod za hitnu medicinu Me imurske županije Rok za prijavu: 5.1.2013 MEDICINSKA SESTRA/ MEDICINSKI TEHNI AR

Vrsta zaposlenja: na odre eno Mjesto rada: SLAKOVEC Traženo radnika: 1 Poslodavac: DOM ZA STARIJE I NEMO NE OSOBE SLAKOVEC Rok za prijavu: 15.1.2013 FARMACEUTSKI TEHNI AR / TEHNI ARKA - PRIPRAVNIK

Vrsta zaposlenja: na odre eno Mjesto rada: AKOVEC Traženo radnika: 1 Poslodavac: LJEKARNA AKOVEC Rok za prijavu: 2.1.2013 DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE SPECIJALIST HITNE MEDICINE ILI

DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE U TIMU T1

Poslodavac: OSNOVNA ŠKOLA DONJA DUBRAVA Vrsta zaposlenja: na odre eno Rok za prijavu: 5.1.2013 Mjesto rada: AKOVEC Traženo radnika: 1 U ITELJ/ICA FIZIKE Poslodavac: Zavod za hitnu medi- Vrsta zaposlenja: na neodre eno cinu Me imurske županije Mjesto rada: DONJA DUBRAVA Rok za prijavu: 15.1.2013 Traženo radnika: 1 Poslodavac: OSNOVNA ŠKOLA MAGISTAR / MAGISTRA FARMACIJE DONJA DUBRAVA Vrsta zaposlenja: na odre eno Rok za prijavu: 5.1.2013 Mjesto rada: AKOVEC Traženo radnika: 1 NASTAVNIK/NASTAVNICA MATEPoslodavac: LJEKARNA PO U A MATIKE AKOVEC Vrsta zaposlenja: na odre eno Rok za prijavu: 4.6.2013 Mjesto rada: AKOVEC Traženo radnika: 1 NASTAVNIK/NASTAVNICA ENGLEPoslodavac: TEHNI KA ŠKOLA SKOG JEZIKA AKOVEC Vrsta zaposlenja: na odre eno Rok za prijavu: 2.1.2013 Mjesto rada: AKOVEC Traženo radnika: 1 NASTAVNIK/NASTAVNICA FIZIKE Poslodavac: GIMNAZIJA P.O. Vrsta zaposlenja: na odre eno Rok za prijavu: 7.1.2013 Mjesto rada: AKOVEC Traženo radnika: 1 U ITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE Poslodavac: GIMNAZIJA P.O. Vrsta zaposlenja: na odre eno Rok za prijavu: 7.1.2013 Mjesto rada: DONJA DUBRAVA Traženo radnika: 1 TAJNIK/TAJNICA Poslodavac: OSNOVNA ŠKOLA Vrsta zaposlenja: na neodre eno DONJA DUBRAVA Mjesto rada: LOPATINEC Rok za prijavu: 5.1.2013 Traženo radnika: 1 Poslodavac: PIRAMIDA d.o.o. U ITELJ/ICA MATEMATIKE za inženjering i proizvodnju Vrsta zaposlenja: na odre eno metalnih konstrukcija i procesne Mjesto rada: DONJA DUBRAVA opreme Traženo radnika: 1 Rok za prijavu: 21.2.2013

SAVJETNIK/ICA U PRODAJI OSIGURANJA I VODITELJ/ICA PRODAJE

Vrsta zaposlenja: na odre eno Mjesto rada: AKOVEC Traženo radnika: 5 Poslodavac: ALLIANZ ZAGREB d.d. za osiguranje Rok za prijavu: 31.1.2013 ZASTUPNIK/ZASTUPNICA U PRODAJI OSIGURANJA

Vrsta zaposlenja: na neodre eno Mjesto rada: AKOVEC Traženo radnika: 2 Poslodavac: AGRAM životno osiguranje d.d. Rok za prijavu: 31.1.2013 STRU NI SURADNIK KNJIŽNI AR/ KNJIŽNI ARKA

Vrsta zaposlenja: na odre eno Mjesto rada: MURSKO SREDIŠ E Traženo radnika: 1 Poslodavac: OSNOVNA ŠKOLA MURSKO SREDIŠ E Rok za prijavu: 7.1.2013 ARHITEKT/INŽENJER GRA EVINE M/Ž

Vrsta zaposlenja: na odre eno Mjesto rada: AKOVEC Traženo radnika: 1 Poslodavac: KVANTUM d.o.o. za štedno-kreditne poslove Rok za prijavu: 15.1.2013 MONTER/MONTERKA GRIJANJA

Vrsta zaposlenja: na odre eno

REPUBLIKA HRVATSKA - ME IMURSKA ŽUPANIJA OP INA OREHOVICA Klasa: 944-01/12-01/3 Urbroj: 2109/22-12-01-1 Orehovica, 27.12. 2012.

Na temelju lanka 2. i 3. Odluke Op inskog vije a Op ine Orehovica o prodaji nekretnine - poslovnog prostora u Podbrestu, Marka Kova a 42 te lanka 34. Statuta Op ine Orehovica (Službeni glasnik Me imurske županije 11/09 i 10/10), Op inski na elnik Op ine Orehovica raspisuje

NATJE AJ za prodaju nekretnine - poslovnog prostora u Podbrestu, Marka Kova a 42 te osnivanja prava služnosti I. PREDMET NATJE AJA: k.o. Podbrest: Prodaje se poslovni prostor – nekretnina u vlasništvu Op ine Orehovica zk.ul. 1363, zk.podul.br.2, .br. 95/A/1/2, k.o. Podbrest, dio 2. etaže 362/1000 u naravi posebni dio zgrade, poslovni prostor u prizemlju gra evine koji se sastoji od slijede ih prostorija: prodaja 1, prodaja 2, trijem 1, trijem 2, spremište 1, spremište 2, spremište 3, sanitarni vor, prolaz sa pripadaju im zemljištem na kojem se nalaze navedene površine. Ukupna tlocrtna površina poslovnog prostora koji se prodaje iznosi 183,04 m2, dok ukupna ne o površina iznosi 170,22 m2. Po etna cijena iznosi 521.300,32 kn, a utvr ena je službenom procjenom Stalnog sudskog vještaka te Op inskog vije a Op ine Orehovica. Kupcu nekretnine daje se besplatno pravo služnos kolnika u svrhu prolaska nekretninom u vlasništvu Op ine Orehovica zk.ul.1408, est.br. 95/A/1/1, k.o. Podbrest, dvorište, cijelom površinom es ce osim zelene površine. Uvid u kopiju katastarskog plana mogu e je obavi na Oglasnoj plo i Op ine Orehovica te na www.orehovica.hr. Na zahtjev, zainteresirani mogu dobi i primjerak kopije plana u Jedinstvenom upravnom odjelu Op ine Orehovica. II. UVJETI NATJE AJA Javna licitacija održa e se 14.01.2013. godine (ponedjeljak) u 12.00 sa , u Podbrestu na adresi objekta Marka Kova a 42. Pravo sudjelovanja u natje aju imaju sve pravne i zi ke osobe, te strane osobe ukoliko ispunjavanju zakonom predvi ene uvjete za stjecanje prava vlasništva, koje su voditelju licitacije predo ile dokaz o upla jam evine. Ponuda se vrši po na elu vi eno – kupljeno što isklju uje sve naknadne prigovore kupca. Ponuditelj je dužan upla jam evinu u iznosu od 52.100,00 kn. Jam evina se upla uje isklju ivo na žiro-ra un Op ine Orehovica broj: 23400091860500004, otvoren kod Privredne banke d.d., poziv na broj 7757-OIB, model 68. Nakon utvr ene po etne cijene, natjecatelji ne mogu stavlja manju ponudu od 5.000,00 kn na po etnu cijenu. Nekretnina e se proda onom natjecatelju koji je ponudio najvišu ukupnu cijenu. Najuspješniji natjecatelj stupa u posjed kupljene nekretnine prema dogovoru prilikom zaklju ivanja Ugovora o kupoprodaji.

Ukoliko prodaja ne uspije na prvoj javnoj licitaciji svaka daljnja licitacija održava e se svakog prvog ponedjeljka u mjesecu s po etkom u 12.00 sa , do kona ne prodaje. Osobe zainteresirane za sudjelovanje na javnoj licitaciji dužne su najkasnije 4 dana prije održavanja licitacije pisanim putem iskaza svoj interes za sudjelovanje na licitaciji te upla jam evinu od 52.100,00 kn za pojedinu es cu. Dokaz o upla jam evine potrebno je dostavi uz obavijest o interesu za sudjelovanje na licitaciji. III. UVJETI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE Najpovoljnijom ponudom smatra e se iznos najviše ponu ene cijene za nekretninu koja je predmet natje aja, a ne može biti niža od po etne cijene nekretnine utvr ene od strane Op inskog vije a Op ine Orehovica. IV. POVRAT JAM EVINE Ponuditeljima koji ne uspiju u nadmetanju vra t e se upla ena jam evina u roku od 15 dana od dana primitka odluke o najpovoljnijoj ponudi. Ponuditelj ija je ponuda utvr ena kao najpovoljnija, u slu aju odustanka od kupnje nekretnine gubi pravo na povrat jam evine. V. SKLAPANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI Sa ponuditeljem ija je ponuda prihva ena kao najpovoljnija sklopit e se ugovor o prodaji predmetne nekretnine u roku od 8 dana od provo enja javne licitacije. Najpovoljniji ponuditelj je dužan u roku od 15 dana od dana provo enja licitacije upla na žiro ra un Op ine Orehovica ukupan iznos pos gnute cijene umanjen za iznos upla ene jam evine. Porez na promet nekretnina, troškove oko uknjižbe prava vlasništva snosi kupac te sve ostale troškove snosi kupac . VI. PONIŠTENJE NATJE AJA Vlasnik zadržava pravo poništenja natje aja, a nije obvezan prihva ni jednu pris glu ponudu u kojem slu aju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditelja. VII. DODATNE INFORMACIJE Zainteresirani ponuditelji mogu dobi dodatne informacije u svezi nadmetanja na telefon 040/635-275 te mail opcina-orehovica@ck.t-com.hr , kao i dogovori razgledanje nekretnina. Op inski na elnik Op ine Orehovica Franjo Bukal

Mjesto rada: PRELOG nec 31 Traženo radnika: 2 Rok za prijavu: 5.1.2013 Poslodavac: MIRAKUL d.o.o. za trgovinu, ugos teljstvo i turizam VODITELJ/VODITELJICA TEHNI KOG ODJELA Rok za prijavu: 11.1.2013 Vrsta zaposlenja: na neodre eno MONTER/MONTERKA KLIME Mjesto rada: AKOVEC Vrsta zaposlenja: na odre eno Traženo radnika: 1 Mjesto rada: PRELOG Poslodavac: PLINOTEHNIKA Traženo radnika: 2 d.o.o. proizvodnja i servis plinske Poslodavac: MIRAKUL d.o.o. za trgovinu, ugos teljstvo i turizam opreme Rok za prijavu: 8.1.2013 Rok za prijavu: 11.1.2013 STROJARSKI TEHNI AR/ TEHNI ARKA

Vrsta zaposlenja: na neodre eno Mjesto rada: LOPATINEC Traženo radnika: 1 Poslodavac: PIRAMIDA d.o.o. za inženjering i proizvodnju metalnih konstrukcija i procesne opreme Rok za prijavu: 17.2.2013 SERVISER/SERVISERKA PLINSKIH TROŠILA

Vrsta zaposlenja: na odre eno Mjesto rada: PRELOG Traženo radnika: 1 Poslodavac: MIRAKUL d.o.o. za trgovinu, ugos teljstvo i turizam Rok za prijavu: 11.1.2013

VOZA /VOZA ICA TERETNOG MOTORNOG VOZILA U ME UNARODNOM TRANSPORTU ROBE HLADNJA AMA

Vrsta zaposlenja: na odre eno Mjesto rada: AKOVEC Traženo radnika: 5 Poslodavac: TKALEC TRANS d.o.o. za trgovinu i prijevoz Rok za prijavu: 31.1.2013 VOZA /VOZA ICA ZA ME UNARODNI TRANSPORT

Vrsta zaposlenja: na odre eno Mjesto rada: AKOVEC Traženo radnika: 2 Poslodavac: IVICA SA AR d.o.o. za trgovinu i usluge Rok za prijavu: 6.1.2013 PRODAVA / PRODAVA ICA

Vrsta zaposlenja: na odre eno Mjesto rada: OKRUGLI VRH Vrsta zaposlenja: na neodreTraženo radnika: 2 eno Poslodavac: TP VARAŽDIN d.o.o. Mjesto rada: LOPATINEC za trgovinu, proizvodnju, ugos Traženo radnika: 1 teljstvo i pružanje usluga Poslodavac: PIRAMIDA d.o.o. Rok za prijavu: 10.1.2013 za inženjering i proizvodnju metalnih konstrukcija i procesne DOSTAVLJA /ICA NA MOTORU/ opreme MOPEDU Rok za prijavu: 5.2.2013 Vrsta zaposlenja: na odre eno Mjesto rada: PRELOG KOVINOTOKAR/KOVINOTOKARICA Traženo radnika: 10 Vrsta zaposlenja: na neodrePoslodavac: CITY EX d.o.o. za pri eno jenos poslovne dokumentacije Mjesto rada: STANETINEC Rok za prijavu: 4.1.2013 Traženo radnika: 1 Poslodavac: Strojarstvo "ŠkroDJELATNIK/DJELATNICA U PUTNI bar", Radovan Škrobar, Stane - KOJ AGENCIJI ING./DIPL.ING. STROJARSTVA

Tvrtka Ma s Adria d.o.o.

raspisuje natje aj za radno mjesto

PRODAVA – SERVISER BICIKALA (m/ž) Mjesto rada: akovec

Od kandidata o ekujemo: • odgovornost, samostalnost, ljubaznost, rad u mu, mo viranost, spremnost na stru no usavršavanje, izražene prodajne vješ ne i orijen ranost prema kupcima, minimalno 1-2 godine radnog iskustva na sli nom radnom mjestu, razumijevanje ciljeva trgovine i individualnih ciljeva te ak van rad na njihovom pos zanju Stru na sprema: Srednja stru na sprema Voza ka dozvola: B Vješ ne: Poznavanje rada na ra unalu Ma s Adria d.o.o. veleprodaja i distribucija bicikala, dodatne opreme za bicikle i tness programa novom zaposleniku nudi: - moderno poslovno okruženje - stru no usavršavanje - stalni radni odnos - s mula vna primanja Ukoliko ispunjavate sve tražene uvjete pošaljite svoj životopis, zamolbu te potvrde o završenom školovanju i nekažnjavanju najkasnije do 15.01.2013. na : Ma s Adria d.o.o. (za natje aj) Ma je Gupca 41 42 209 Sra inec ili e-mail: info@ma s.com.hr


4. sije nja 2013.

Vrsta zaposlenja: na odre eno Mjesto rada: AKOVEC Traženo radnika: 1 Poslodavac: ATLAS TOURS putni ka agencija d.o.o. za turizam i ugos teljstvo Rok za prijavu: 24.1.2013 KONOBAR/KONOBARICA

Vrsta zaposlenja: na odre eno Mjesto rada: PUŠ INE Traženo radnika: 1 Poslodavac: UGOSTITELJSKI OBRT "PALMA" Vl. ANA ŽNIDARI Rok za prijavu: 24.1.2013 KONOBAR/KONOBARICA

Vrsta zaposlenja: na odre eno Mjesto rada: DONJI VIDOVEC Traženo radnika: 1 Poslodavac: SLAD d.o.o. Rok za prijavu: 15.1.2013 KONOBAR/KONOBARICA

Vrsta zaposlenja: na odre eno Mjesto rada: PRELOG Traženo radnika: 1 Poslodavac: "MD" CAFFE BAR Vl. DIJANA MIJI Rok za prijavu: 15.1.2013 KONOBAR / KONOBARICA

KONOBAR/KONOBARICA

Vrsta zaposlenja: na odre eno Mjesto rada: HODOŠAN Traženo radnika: 1 Poslodavac: SAMANTA d.o.o. za trgovinu i ugos teljstvo Rok za prijavu: 11.1.2013

Vrsta zaposlenja: na odre eno Mjesto rada: AKOVEC Traženo radnika: 2 Poslodavac: VINA-BRKI d.o.o. za trgovinu i usluge Rok za prijavu: 15.1.2013 KUHAR/KUHARICA

Vrsta zaposlenja: na odre eno Mjesto rada: AKOVEC Traženo radnika: 2

Vrsta zaposlenja: na odre eno Mjesto rada: NEDELIŠ E Traženo radnika: 1 Poslodavac: EUREKA d.o.o. za usluge, trgovinu, ugos teljstvo i turis ka agencija Rok za prijavu: 15.1.2013 ŠIVA /ŠIVA ICA KUPA IH KOSTIMA

Vrsta zaposlenja: na odre eno Mjesto rada: AKOVEC Traženo radnika: 5 Poslodavac: VINCEK-TRGOTEKS d.o.o. za trgovinu i usluge Rok za prijavu: 21.1.2013

STRU NO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD

VIŠI REFERENT/VIŠA REFERENTICA ZA OP E I PRAVNE POSLOVE

Mjesto rada: AKOVEC Traženo radnika: 1 Poslodavac: GKP AKOM d.o.o. Rok za prijavu: 4.1.2013 SLASTI AR

Mjesto rada: IVANOVEC Traženo radnika: 1 Poslodavac: Podaci o poslodavcu dostupni su u HZZ-u Rok za prijavu: 3.1.2013 ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE

Mjesto rada: ŠTRIGOVA Traženo radnika: 1 Poslodavac: Dje ji vr KOCKICE Rok za prijavu: 4.1.2013

IZ MATI NOG UREDA

RO ENI RENE MARCIUŠ, sin Mirjane i Damira; ZORA BUBEK URILA, k i Monike i Damira;SAŠA MIHALIC, k i Maje i Zorana; DAVID HORVAT, sin Daliborke i Denisa; PETAR JAMBROVI , sin Marije i Antonia; TENA JAKOPI , k i Maje i Darka; VITO UKAS, sin Sanje i Saše; ZRINKA VLAHEK, k i Spomenke i Gorana; FRAN HORVAT, sin Valentine i Renata; PAMELA VARGEK, k i Valentine i Ivana ( akovec)

VJEN ANI Diana Kralj i Leo Varga; Melanija Vuk i Goran Kolmani ; Andreja Dubravec i Goran Genov; Izabela Mihoci i Igor Silaj; Nikolina Blažek i Mario Božinovi

Klasa: 021-05/12-01/1157 Ur.broj: 2109/11-1-01/1-12-1 Mursko Središ e, 27.12.2012.g. Temeljem lanka 6.st.6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine„ broj 125/11) i to ke (III) Odluke Gradskog vije a o uvje ma i postupku natje aja za zakup poslovnog prostora u Štrukovcu Klasa: 02105/12-01/1084, gradona elnik Grada Mursko Središ e raspisuje

( akovec), Ivana Kos i Michael Horvat (Mursko Središ e).

UMRLI Marija Taradi, r. Sabol. ro . 1932., Amalija Bubek, r. Novak, ro . 1933., Stjepan Sušec, ro . 1920., Ljubica Žajdela, r. Jesenovi , ro . 1936., Marija Fegeš, r. Vrbanec, ro . 1923., Ljubica or evi , ro . 1933., Stjepan Besedi , ro . 1930. ( akovec), Karolina Horvat r. Zadravec, ro . 1922. (Mursko Središ e), Julija Jambrovi r. Kova i , ro . 1929.; Julija Herman r. Kutnjak, ro . 1933., Eva Jambroši , r. Tuksar, ro . 1936., Mladen Per i r. 1955., Ignac Martinkovi r. 1919. (Mursko Središ e), Sofija Slavi ek r. Vargec, ro . 1928., Vjekoslav Šte ok ro . 1944., Antun Jankaš r. 1963. (Prelog)

SJE ANJE na

ZLATKA FILIPI A 2005. - 2013. Lažu kad kažu da vrijeme lije i rane, al' ljubav e dati snage opet preživjet' te dane... mama, tata, seka i Miro s Mirjanom

JAVNI NATJE AJ

KONOBAR/KONOBARICA

KONOBAR/KONOBARICA

POMO NI KUHAR/POMO NA KUHARICA

REPUBLIKA HRVATSKA ME IMURSKA ŽUPANIJA GRAD MURSKO SREDIŠ E GRADONA ELNIK

Poslodavac: VINA-BRKI d.o.o. za trgovinu i usluge Rok za prijavu: 15.1.2013

Vrsta zaposlenja: na odre eno Mjesto rada: MURSKO SREDIŠ E INFORMATI AR/KA Traženo radnika: 1 Mjesto rada: PRELOG Poslodavac: OPTIMUS d.o.o. za Traženo radnika: 1 ugos teljstvo Poslodavac: Podaci o poslodavcu Rok za prijavu: 31.1.2013 dostupni su u HZZ-u Rok za prijavu: 3.1.2013 Vrsta zaposlenja: na odre eno Mjesto rada: AKOVEC Traženo radnika: 2 Poslodavac: VINA-BRKI d.o.o. za trgovinu i usluge Rok za prijavu: 15.1.2013

Informacije 55

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

za zakup poslovnog prostora u Štrukovcu (I) Grad Mursko Središ e daje u zakup poslovni prostor u Štrukovcu u sklopu zgrade „Društvenog doma“ – desni ulaz na adresi Štrukovec bb, u vlasništvu Grada Mursko Središ e ukupne površine 75 m2, a koji se sastoji od glavne prostorije površine 59 m2, skladišta površine 14 m2 te sanitarnog vora površine 2 m2. (II) Poslovni prostor u Štrukovcu iz to ke (I) ovog natje aja daje se u zakup uz slijede e uvjete: -Poslovni prostor iz to ke (I) ovog natje aja daje se u zakup isklju ivo za obavljanje trgova ke djelatnos , -Ugovor o zakupu sklapa se na vremensko razdoblje od 20 godina, -Po etna cijena zakupa iznosi 1,80 EUR-a / m2 (jedan euro i osamdeset cen po metru kvadratnom) u protuvrijednos na dan pla anja zakupnine uz obvezu revalorizacije zakupnine svake pete godine od dana sklapanja ugovora o zakupu, -Zakupnina se pla a svakog petnaestog u mjesecu za teku i mjesec, -Rok za podnošenje ponude iznosi 7 dana od dana objave natje aja za zakup poslovnog prostora- najkasnije do 11.01.2013. godine, -Ponuda treba sadržava : -naziv (tvrtku ili skra enu tvrtku) i poslovno sjedište ponuditelja, -potvrdu nadležne Porezne uprave nepostojanju duga prema Republici Hrvatskoj – ponuda ponuditelja koji ima nepodmirena dugovana prema Republici Hrvatskoj sukladno lanku 4.st.2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine„ broj 125/11) ocijeni e se kao neprihvatljiva, -ponudu zakupnine ne manju od po etne cijene zakupa utvr ene ovim natje ajem, -datum i pravovaljani potpis ponuditelja. -Adresa na koju se šalju ponude: Grad Mursko Središ e, Trg bana Josipa Jela i a 10, 40315 Mursko Središ e s naznakom «PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ŠTRUKOVCU – NE OTVARAJ». Otvaranje ponuda je javno uz mogu nost prisustvovanja ponuditelja i ostalih zainteresiranih zi kih i pravnih osoba, a održa e se dana 15.01.2013.g. u 12:00h u gradskoj vije nici Grada Mursko Središ e na adresi: Trg bana Josipa Jela i a 10. (III) Odluku o najpovoljnijoj ponudi temeljem najviše ponu ene cijene zakupa donosi gradona elnik Grada Mursko Središ e, odnosno od njega ovlašteno jelo u roku od tri dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda. GRADONA ELNIK: Josip Dobrani , mag.ing.

SJE ANJE na

ZLATKA FILIPI A 2005. - 2013. Uvijek eš ostati u našem sje anju Djed, ujak i teta s obitelji

POSLJEDNJI POZDRAV dragoj i voljenoj k eri, supruzi i mami

ANICI KOZAR ro . Vabec iz akovca 23.01.1961. – 24.12.2012. ... Voljeni nikad ne umiru ... Vje no eš biti u našim srcima i mislima. Tvoji najmiliji mama Cecilija, suprug Marijan, k i Klementina i sin Goran s Anamarijom

IN MEMORIAM poginulom hrvatskom branitelju

ŽELJKU PAVLICU 10.1.1992. - 10.1.2013. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Me imurske županije

KUPON broj

903

Ivana Mažuranića 2/II.kat, Čakovec

Sje anja, posljednji pozdravi i zahvale do 20 rije i sa slikom

kuna * Akcija traje do kraja 2012. godine.

SIGURNA KUĆA, Dom za žrtve obiteljskog nasilja Čakovec e-mail: sigurna1kuca@gmail.com

tel: 099/8357-335 p.p. 160, 40000 Čakovec


56

Oglasnik

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

4. sije nja 2013.

VAŽNA OBAVIJEST

POTREBNI DODATNI PODACI ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA U RUBRICI USLUGE I IZNAJMLJIVANJE APARTMANA Obavještavamo naše cijenjene oglašiva e da ubudu e u rubrikama “Usluge” i “Iznajmljivanje apartmana” moraju ostaviti dodatne podatke, sukladno sa zakonskim propisi-

MOTORNA VOZILA CITROEN XSARA PICASSO 2000god., reg. do 21.7.2013., uvezen iz Austrije, full oprema, 157tkm, info: 098/170-2627 PRODA JE SE Mercedes A klasa cdi 2001g. i skuter Peugeot. mob. 091/970-1929. CITROEN XANTIA 1.6i 65 kw 1999.g., sa uvan, sa ates ranim plinom, reg. do 3/13., klima, servo, centralno, el. podiza i, cijena 10.500 kn. Mob: 091/371-6837 FORD ESCORT 1.3 benz 1995.g., reg. do 10/2013., 5.000 kn, mob. 098 961 3304 PRODAJEM GUME Bridgestone Turanza 195/65R15 (350 kuna/4kom), u dobrom stanju, 1 guma je malo ošte ena sa strane na rubniku, mob 098/551-267 PRODAJE SE FIAT BRAVA 1998. god. Tel. 095/906-7784 VW PASSAT 1.6D 1991.g., neregistriran, 1.vl., cijena 800 eur. mob. 099/673-6520 PRODAJE SE SKUTER TGB 303R, 50 kubika, 2008.g., registriran, mob. 098/556-423 GOLF II 1.6 benz 1991.god., uš uvan, prodajem, tel. 098 600 281. CHEVROLE T SPARK 20 08.god., 70tkm, 1.vlasnik, servisna knjiga, u odli nom stanju, zra ni jastuk, 3.600 eura sa prijenosom, Dacia Logan(Renault Groupe) 1.4 MPI 2006. god., 1. vlasnica, 54000 km, u odli nom stanju, zra ni jastuk, 3.300 eura sa prijenosom, mogu kredit, zamjena, mob 098/242 283 PEUGEOT 106 1.0 IXN 3 vr., metalic 96. god. o uvan, registriran do 19.11.2013., prodaje vlasnica. Tel. 098/136-1712 ORIGINAL ELI NE FELGE sa zimskim gumama 205/55/16 za BMW 3 i odgovaraju e original BMW rad kape prodajem. Ispravne i u vrlo dobrom stanju. 1.200,00kn. Tel: 099 – 818 1899

POLJOPRIVREDA KUPUJEM TRAKTORE IMT, URSUS, ZETOR - može i neispravne. tel: 01/2067-370, 092/110-7110 PRO DA J EM T R A K TO R K r a m e r 1956.g., u vrlo dobrom stanju, šrota sa 1-faznim motorom i cirkular na kardan. mob. 091/1648-472 PRODAJEM NOVE BA VE za vino od hrasta i agacije do 400 lit., dostava, vrlo povoljna cijena, tel. 858-362 PRODA JEM DRVO TOPOLE dužine 6m, promjera 110cm, info: 098/920-5620 PRODAJEM SADNICE hrasta, jasena, javora, graba, bukve, agacije za pošumljavanje, Ludbreg, tel: 042/819-020, 099/808-7586. PRODAJEM DRVENE BOX PALETE za jabuke, krumpir, luk i sl., zapremnine 300kg, oko 20 kom, cijena 150 kn/ kom, i drvene palete 1200x1000mm, cijena 20kn/kom 098/652-292.

ma. Zakon o zabrani i spre avanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, kojeg je donio Hrvatski sabor 20. svibnja 2011.g., propisuje da se sudionikom u obavljanju neregistrirane

djelatnosti smatra i fizi ka i pravna osoba koja naru uje, posreduje ili objavljuje oglas, odnosno nedopuštenu reklamu u tisku, putem televizije, radija i drugih medija.

Naru itelj oglasa zato je dužan prilikom naru ivanja navesti podatke o svom identitetu: tvrtku, sjedište tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe ili

ime i prezime naru itelja, OIB i njegovo prebivalište/boravište. Ukoliko to naru itelj ne dostavi, zakonom je zabranjeno objaviti oglas. Stoga, molimo naše itate-

PRODAJE SE VINO BIJELO KVALITETNO, rajnski rizling, muškat žu , vrlo povoljno, Tel. 098/632-494 PRODAJEM CRVENO VINO odli no za bambuse, može se proba , cijena 6kn/lit. Javi se možete na mob: 098 467 942 PRODAJEM DVIJE PLASTENIKE za gredice 1x3m (200kn) i 2x4m (400kn), pogodne za zimsku salatu i sl. Mob. 091 502 1276. PRODAJEM SADNICE CRVENOG KRUPNOG RIBIZA po 10 kuna. Zagreb, mob; 098-908-4675. KUPUJEM TRAKTORE može neispravni, ispravni ili u lošijem stanju. Tel: 092 205 1831 PRODAJEM JEFTINO sve poljoprivredne strojeve sa seoskog gospodarstva: traktor IMT 539, prikolice, tanjura e, sadilice, sija ice... Tel: 098 745 972 PRODAJEM TRAKTOR Torpedo Deutz 4006 sa kabinom, 1. vlasnik, sa uvan, te autom. kuka za Ursus. Tel. 098/190-3753 PRODAJEM kamionske gurtne 15 kom, kupcu poklanjam 50 kam žarulja, ford escort 1.4, benzinac za dijelove + plug za motokul vator. Tel. 098/907-5967 PRODAJEM MAŠINU za mljevenje jabuka, aluminijski valjci, drvena konstrukcija, motor el. 1-fazni, te savignon 400 lit s novom ba vom. Cijena prema dogovoru. Tel. 098/1868-111 PRODAJEM željezne galge, drveno korito za obradu svinja, prozore dim. 120x120, 140x140 60x60 i vrata 2x90 sve drveno, duplo staklo. Tel. 095/534-8882

TRAŽIM POSAO davanja instrukcija iz matema ke u predmetnoj nastavi i pomo u u enju i pisanju zada a u razrednoj nastavi na podru ju Preloga i okolice. Tel. 099 674 3166. TRAŽIM POSAO davanja instrukcija iz matema ke, tel. 098/909-1580

PRODAJEM 2,5-SOBNI STAN u akovcu 56 m2 Vukovarska ulica. Može zamjena za nekretninu Benkovac, Zadar i okolicu. Mob. 091 530 2997. PRODAJE SE UHODANI CAFFE BAR u Varaždinu u blizini srednjih škola. Mogu nost prodaje na kredit. Kontakt: 098/801-591. PRODAJE SE ADAPTIRANA KU A u Zasadbregu za 37.000eura i ure en o za 20.000 kuna, info: 098 960 2744 PRODAJEMO NAMJEŠTENU OBITELJSKU KU U na seoskom gospodarstvu u Ivanovcu sa svim poljoprivrednim strojevima za obradu zemlje i 9000 hv-a kvalitetnih oranica u blizini ku e. Ku a je ure ena, ima sve priklju ke, dvorište je asfaltirano, gosp. zgrade su o uvane. Cijena je oko 90.000 eura i mogu i je dogovor. Tel: 098 355 207 PRODAJE SE KU A katnica u Trnovcu, mob. 098/9422-821 PRODA JE SE 3-SOBNI STAN od 98m2 u k, T. Gori anca 2, svi priklju ci, cijena: 835.000 kuna. Mob: 091/445-7049. KU A od 180m2 u Strahonincu s posl. prostorom od 20m2 pogodnim za tihi obrt. Ku a ima bazen, klimu, alarm, dva podruma i dva spremišta, prodaje se ili mijenja uz nadoplatu, za noviji dvosobni stan u akovcu. Tel: 091/7927-666. PRODAJE SE KU A od 240 m2, blizina centra akovca, Vojni vrtovi, hitno i povoljno. Tel: 091/543-3518 PRODAJE SE NOVOURE ENI TROSOBAN STAN u potkrovlju od 68m2, u k kod želj. kolodvora. Cijena 55.000 eura. Tel. 091 194 6549 PRODAJE SE OBITELJSKA KU A visoka prizemnica u M. Subo ci, gl. ulica, blizina škole i želj. stanice, lokacija pogodna za gosp. djelatnost, mogu a i zamjena za stan u k. mob. 098/244-295 PRODAJEM KU U KATNICU u M. Središ u sa dva stana od 80 m2, dvije garaže, 2 podruma i gosp. objektom, svi priklju ci gradski, oku nica 2600 m2. Može i zamjena za stan uz doplatu. Cijena 58.000 eur. mob 095/863-1441 PRODAJE SE NOVA KU A u Prete ncu, mob. 092/164-2562 PRODA JE SE URE ENI STAN od 55m2 u k, Vukovarska, mob. 091/796-9072 PRODAJE SE ORANICA Begjec u Ma kovcu, mob. 098/946-6750 PRODAJE SE DVOSOBAN STAN u strogom centru akovca. mob: 091/559-8656

PRODAJEM LIJEPU KU U U akovcu, u ZAVNOH-a ulici na dobroj lokaciji, blizu centra. Cijena 180.000 eura. mob. 098/134-7494 PRODAJE SE ZIDANA GARAŽA u k, J. Slogara (ispred zgrade br. 6), mob. 091/554-9323 PRO DA JE S E S TA N u Pr e l o g u, 60m2, cijena po dogovoru. Tel. 099/805-0015 PRODAJEM JEDNOSOBAN namješteni stan u Istarskoj ul., K. tel. 099/325-4267 PRODAJE SE STARIJA OBITELJSKA KU A cca 120m2 u centru k, blizina vr a, škole, autobusne stanice i bolnice, oku nica – dvorište cca 600m2, sa dvije garaže, povoljno. mob. 091/603-2883

KREDITI KREDITI - NOVO: umirovljenici do 80 god., zaposleni do 1/2 primanja, pozajmice odmah! mob. 0913029234.

POZNANSTVA DE KO 34, god., zaposlen, ne pije i ne puši traži curu za ozbiljnu vezu. Tel. 091/982-5613 SLOBODAN MUŠKARAC 58 god. traži slobodnu, razvedenu ili udovicu za ozbiljnu vezu. Molim samo ozbiljne dame. Mob. 099/574-8435 MUŠKARAC srednjih godina moli da mu se javi simpati na ženska osoba koja zna svira ili pjeva . Tel. 095/897-8843 GOSPODIN s obavezom želi upoznati gospo u do 55 g za pojedine diskretne susrete SMS na br. 095/516-5818

NEKRETNINE – PRODAJA

USLUGE ODŠTOPAVANJE ODVODNIH CIJEVI s posebnim strojem - stru no i povoljno. Tino, 098/931-7570 INSTALATERSKI OBRT DOLENEC – CENTRALNO GRIJANJE, VODOVOD, PLIN, RENOVIRANJE KUPAONICA. Mob. 091/55-49-323

POSAO TR A ŽIMO KU NU POMO NICU na pola radnog vremena, mogu nost stalnog zapošljavanja. Poželjna voza ka dozvola. Broj tel. 098/915-0856 TRAŽIM OSOBU ZA IŠ ENJE PROZORA, molim sa iskustvom. Javi se na broj 091/541-8810 TRAŽIM POSAO davanja instrukcija iz matema ke u predmetnoj nastavi i pomo u u enju i pisanju zada a u razrednoj nastavi na podru ju Preloga i okolice. Tel. 099 674 3166. TRAŽIM POSAO peglanja ili iš enja u ve ernjim satima u tjednu ili vikendom, prema dogovoru, u akovcu i bližoj okolici. Nazvati na 098/1702627

prodaja svjetiljki - do 10. 1. 2013. PRIVJESCI – RU NE – BICIKLISTI KE – NAGLAVNE RONILA KE – TAKTI KE – INSPEKCIJSKE – LOVA KE .Više od 100 modela, popusti do 40%, cijene od 12kn!.

LED LENSER KLARUS CAMELION VELLEMAN

A/D ELECTRONIC, Uska 1, akovec, 396-606

SMS NEKRETNINE Agencija za promet nekretninama akovec, R. Boškovi a 21 tel: 040/390-766, mob: 099/325-5230 www.sms-nekretnine.hr

KUPUJEMO MANJU KU U na podru ju Me imurja, prednost okolica Preloga (do 150.000,00 k n) . I n f o r m a c i j e n a b r o j 310-510 PRODAJE SE NOVI STAN u akovcu kod teniskih igrališta (58 m2). Tel: 098 241 578 PRODAJE SE uhodani ugostiteljski objekt (109m2) u blizini srednjih škola u Varaždinu. Cijena prema dogovoru. Kontakt 098/801-591. PRODAJE SE KU A u Prelogu cca 300m2, blizu škole - centar, odmah useljivo. Cijena po dogovoru - HITNO. Tel. 099/820-9083 PRODAJEM GARAŽU (15 m2) u ulici Ra mira Hercega u Varaždinu (blizina bolnice). Kontakt 098/801-591. PRODAJEM KU U u Donjoj Dubravi sa 1400 etvornih metara oku nice, struja, voda, mogu nost priklju ka plina, 15.000 eur. Upitati na 095 8372482. PRODAJE SE GRADILIŠTE u Mihovljanu. Povoljno, ulica M. Gupca. 20x30 metara. Pogled na grad. Tel. 098/198-9410. PRODAJE SE KU A u Gor. Hraš anu, upita na 098 297 210 PRODAJEM VE E IMANJE u gornjem dijelu Me imurja, pored gl. ceste, površine 2.3h, sve jedna parcela. Mogu e ga je podijeli u više gra . parcela. Hitno!!! mob 099 752 8800

lje i oglašiva e za razumijevanje, te dostavu traženih podataka, jer u suprotnom, oglas ne emo biti u mogu nosti objaviti. ME IMURSKE NOVINE SUPER POVOL JNO PRODAJE SE GRADILIŠTE u Športskoj ulici u Mihovljanu. Tel. 095/5287-287 PRODAJE SE KU A U PRELOGU cca 300m2, blizu škole, centar, odmah useljivo. Cijena po dogovoru - HITNO. Tel. 099/820-9083 HITNO I POVOLJNO SE PRODAJE ILI IZAJMLJUJE samostoje a obiteljska ku a u M. Subo ci od 100 m2 stambenog prostora, sa garažom i dvorištem te priklju cima za vodu, telefon, struju, plin. ku a je u blizini škole, vr a, autobusne i željezni ke stanice. kontakt mob. 098/971-3323 PRODAJEM obiteljsku ku u u ehovcu, ve u, za 110.000 eura, mogu a zamjena za stan vikendicu uz nadoplatu. Tel. 095/519-7555


4. sije nja 2013.

POVOLJNO se prodaje novi stan od 81m2 u niskoenergetskoj zgradi od 3 stana i 2 posl. prostora, useljenje 05/13 u centru akovca, zva iza 16 sa na tel. 364-093 PRODAJE SE STAN u Prelogu, novi, 95m2, cijena 67.000 eura, pla anje po dogovoru. Tel. 098/632-452 FRIZERSKI SALON, novi, namjeťten, akovec, Ul. Ljudevita Gaja – prodajem. Tel. 098/241-559 STAN 4-sobni (etaŞa), novo, sa garaŞom, ispod Šafrana (Mihovljan), visoki roh bau – kredit, prodajem. Tel. 098/241-559

IZNAJMLJIVANJE DAJEM U NAJAM POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE od 2 ha, ogra eno, izri ito za povr arsku proizvodnju, navodnjavanje, maťine za sadnju, polaga folije, pumpe... dio parcele je vo njak jabuka 0.3 ha, od jeseni 2013-te. Štefanec. Tel: 098-722-720 IZNAJMLJUJE SE 2-SOBAN STAN 56 m2, akovec-Jug, etaŞno grijanje, zasebna brojila, blizina svih sadrŞaja. Info. 095/832 32 42 IZNAJMLJUJE SE DVOSOBAN NENAMJEŠTEN STAN u posl.-stambenom objektu,Šenkovec. mob. 098 181 3087 IZNA JML JUJE SE PROS TOR o d 250m2 na 1. katu preko bolnice, idealno za ordinacije, uredi i sl. Mob 098/214-130 IZNAJMLJUJEM NAMJEŠTENU SOBU s upotrebom kuhinje i kupaonice, tel. 390-291 IZNAJMLJUJE SE POSLOVNI PROSTOR od 50m2 u Šenkovcu – povoljno. Mob. 098/530-211 IZNAJMLJUJE SE SOBA s upotrebom kuhinje, blizu centra akovca, mladoj Şenskoj osobi/studentici. mob. 095/518-1881 IZNAJMLJUJEM 3-SOBNI STAN od 80m2 s garaŞom u Zg (Zapru e, Bundek), kompl. renoviran, blizina trgovine, tramvaja, autob. i Şelj. kolodvora. mob 098/616-674 IZNAJMLJUJEM OPREMLJENI STAN u ku i, zaposlenim osobama. Pla aju se samo reŞije, najamnine nema! Info na tel: 00386/70-687-842 IZNAJMLJUJE SE NAMJEŠTENA SOBA s upotrebom kuhinje i kupaonice, Jug akovec, mob. 091/7237-999 IZNAJMLJUJE SE SOBA s kuhinjom blizu centra akovca mla oj Şenskoj osobi/studen ci. mob 095 518 1881. IZNAJMLJUJE SE STAN i garsonijera, nenamjeťteno, na duŞe vrijeme. Tel. 098/545-526 i 384-515

Oglasnik 57

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

IZNAJMLJUJE se jednosobni stan u obiteljskoj ku i u akovcu (kod Vajde) poseban ulaz. Tel. 098/308-019 STUDENTI – Zagreb, Maksimir, iznajmljujem 2-sobni stan 43m2, 1. Kat, za 2 studenta po 700 kn ili prodajem ili mijenjam za stan u gradu na moru. Upita na tel. 098/426-021

ŽIVOTINJE

1-DNEVNI BIJELI i GRAHORASTI GRAHORA ORAS ORA RAST STI BRZA PILIĆI DO STAVA

,

,

PRODAJEM Ĺ TENCE ZLATNOG RETRIEVERA, o iĹĄ ene od parazita i cijepljene, Ĺženke 600 kn, muĹĄki 800 kn. 098/551-267. PRODAJEM VIĹ E VRSTA PAPIGA, ukrasnih pataka i fazana. 040/641-187 ili 098/912-3938 PRODAJEM DIVLJE ZE EVE po 800 kn. Zagreb, mob; 098-908-4675. PRODAJEM AKVARI 20 lit. lijepo ure en sa ribicama, biljem... 200 Kn i AKVARIJSKE RIBICE, bilje i puĹževe- ista e, po 5 Kn/kom. Zagreb, 098/908-4675. PRODAJU SE ISTOKRVNI Ĺ TENCI SHI-TZU-a, povoljno 098-591-261 PRODAJEM ISTOKRVNE Ĺ TENCE ZLATNOG RETRIEVERA, o iĹĄ ene od parazita i cijepljene, Ĺženke 600 kn, muĹĄki 800 kn. 098/551-267. PRODAJEM PAPIGE, rukom hranjene, pitome nimfe, rozenkolise-agapornise, tigrice, aleksandre, mogu e zamjene za divlje papige, dostava i popus , tel. 048 631 273 PRODAJEM MLADE DOMA E KOKOTE, teĹžine 2-3 kg, hranjeni na dvoriĹĄtu. Cijena 60,00kn/kom. Tel: 098 355 207 PRODAJU SE MLADE PAPIGE: Ĺ ARENA ROZEL A, NIMFE, ROZENKOLISI I TIGRICE. Cijene povoljne. Tel:098/944-3339, 829-230 PRODAJE SE KVALITETNA HRANA K-9 i Brit za pse i ma ke. Tel. 363-445 PRODAJEM ZE EVE male za tov, ze ice za rasplod i ze eve o iĹĄ ene, tel. 040/333-911 ili 091/906-6933 DIVLJE PATKE (Ĺženke) i razne vrste golubova prodajem, tel: 098 184 9728 POKLANJAJU SE Ĺ TENCI mjeĹĄanci stari 2mj., bit e malog rasta, mob. 099/418-2538

PRODAJEM ZE EVE za rasplod. tel. 098/465-490 NJEMA KI OV ARI, s rodovnicom, cijepljeni, tetovirani, odli nih nagra ivanih roditelja – prodajem. Tel. 363-445, mob. 098/465-490 PRODAJEM SVINJE za klanje i odojke. Upita na tel. 855-740, Pleh, Brezje 157 POVOL JNO – SVINJA za klanje 110-140 kg. Mogu nost klanje i dostave. Upit 091/122-5960 PRODAJEM O IŠENE odojke (polovice) svinje oko 50 kg, mogu e u polovicama, bre u krma u, krma u za dohranu! Tel. 099/414-4883 PRODA JU SE ŠTENCI pekinezera, istokrvni bez rodovnice. Tel. 098/802-224 POKLANJA SE ŽENKA zlatnog retrivera, stara 5 mjeseci. Sve informacije na broj mob. 098/189-1040

RAZNO PRODAJEM MUŠKU ZIMSKU JAKNU Adidas vel . L i novu muťku sportsku jaknu toplu i podstavljenu, vel. XL, nove muťke Levis 508 traperice vel. 31/32 plave . Mob: 099/40-10-142 PC KOMPJUTER P4 3,0 GHz, MBO Asus, 40 GB sa CRT monitorom, pkovnicom i miťem za 750 kn ili mijenjam za drva, i drugi LCD monitor 15� za 290 kn, LCD 17� 390 kn na tel: 091/5060-821 KUPUJEM DOMA E I STRANE LP PLO E (o uvane) - rock, punk i metal, plo e ili cijele kolekcije, doma e i strane, mob 098-486-285 Robert PRODAJU SE VATROSTALNA STAKLA svih dimenzija i oblika za pe i i kamine. tel. 098/710-353 ili 040/863-407 PRODAJEM CRNO VINO ODLI NO ZA BAMBUSE. MoŞe se proba , cijena 6kn/lit. Javi se moŞete na mob: 098 467 942. PRODAJEM NOVU KACIGU veli ina L, tri ventilacije na bradi, elu i potiljku, klik kop anje, ABS ťkoljka, lagana i vre ica za kacigu. Mob 099/64-111-90 PRODAJEM PEDALU za el. gitaru BOSS METAL ZONE za 500 kn, stalak za gitaru za 50 kn, el. ť mer za gitaru za 150 kn. Mob 099/64-111-90 . PRODAJEM PREKRASNE UMJETNI KE SLIKE. Unikatna izrada ru nim radom u tehnici mozaik-intarzije. Ukras za Vať dom ili poslovni prostor, poklon najdraŞima. Cijena po dogovoru. Mob: 099/65-05-381 PRODAJEM KLAVIJATURU Technics za 6.000 kn, super za gaŞe, moŞe i zamjena za skuter, automobil ili neku drugu robu iste protuvrijednos ili jeftinije uz Vaťu doplatu. Mob: 099/25-96-444 PRODAJE SE koŞna garnitura, klavir, ca e aparat, LCD Philips 82cm i sobni bicikl. mob 091/970-1929. PRODAJEM RA UNALA; Pen um*D 2.8GHz, Dual Core, Win7 i Athlon XP2500 1.8 GHz, win Xp, te dva mountain-bike bicikla, muťki i Şenski. Povoljno. Tel. 098/539-169. PRODAJU SE VATROSTALNA STAKLA svih dimenzija i oblika za pe i i kamine. tel 098/710-353 ili 040/863-407 PRODAJEM TELEVIZOR Grunding ekran 68 cm, cijena 500,00 kuna. Upitati na tel: 040 311-471 ili 098 9020 681 PRODAJEM e ri stola promjera 120, jako povoljno i reket Prince grip 4 za 200 kn i TV Sony sa stalkom. mob: 091/541-8810

PRODAJE SE TELEVIZOR Sony 72cm ekran, 100hz trinitron, malo koriťten, u pola cijene. mob. 091 516 4595 PRODA JU SE radijatori dim. 90x200cm, crni kancelarijski stol, dj. pisa i stol, limena vrata, motokul vator Honda F360, pe za centr. grijanje Centrometal 35KW (plin/ ulje) i rezervoar od 1.500 lit. za loŞ ulje (2kom). Tel. 858-424 PRODAJEM BMX ramu, cijena povoljna. Tel. 829-230, 099/684-1-729, 098/944-3339 PRODAJEMO HRANILICU ZA DIJETE, malo koriťtena, visoka, plasti na, mob. 095/513-7763 SMRŠAVITE, SMRŠAVITE, SMRŠAVITE! Postanite vitki i ostanite vitki pomo u Bio Slim tretmana. Molim poziv bez sms-a na 098/1347-031 PRODAJE SE USISAVA Vorwerk, malo koriťteni, tel. 091/545-8149 NAJBOLJA BIOTERAPEUTKINJA garan rano otklanja kostobolju i kriŞobolju. Molim poziv bez sms-a na broj: 098/1347-031 PRODAJE SE: komoda, razni stoli i (300kn/kom), 2 fotelje (100kn/kom), 2 kuh. stola na razvla enje (300kn i 500kn), 6 stolica (100kn/kom), dvosjed na razvla enje, pl. pe (kao nova – 500kn) i za dj. leŞaj 200x90cm (300kn), mob. 098/556-423 PRODAJEM UREDSKI NAMJEŠTAJ sive boje, kao nov, kvalitetan (Brid extra), tri vitrine 120x80x40, dva radna stola + ladi ari, konferencijski stol 200x100 sa 8 crnih stolica i jedna vjeťalica. mob. 098/390-692 PRODAJEM PE za centralno grijanje s bojlerom (Centrometal) 30 kn, Štednjak na kruta goriva Fiko, kuhinjski bojler, Tiki 5lit. za donju montaŞu. Tel. 099/414-4883 T V COLOR Toshiba, 72 cm (700 kn), plinski ťporet (400 kn), plo a el. Ugrad. Šporeta (200 kn), 4 kuh. Stolice sa naslonom (750 kn), 2 madraca 90x190 cm (100kn/kom), dvije podnice 70x200 (200 kn/kom), kinderbet (400 kn), dj. Kolica (150 kn), skije sa vezovima, pancerice, klizaljke (150-200 kn/par), namjeťtenu sobu sa kuhinjom i kupaonom u Šenkovcu zaposlenoj muťkoj osobi, samcu, na duŞi ili kra i rok. Tel. 098/171-44-56 PRODAJEM ťiva u maťinu Singer i auto radio. Tel. 312-231

SkloniĹĄte za Ĺživotinje “Prijateljiâ€? ÄŒakovec telefon: 091-8988-004 Radno vrijeme od 8 do 18 sati, subotom i nedjeljom od 9 do 17 sati Radno vrijeme za posjetitelje od 13 do 15 sati radnim danom ili prema dogovoru, vikendom takoÄ‘er prema dogovoru Ĺ˝iro raÄ?un skloniĹĄta za uplatu donacija: 2340009-1116025375

MOLIMO GRA ANE da nam donesu stare deke, ru nike, plahte i hranu za ĹĄtence (suha hrana i konzervice).

Jack i Žaklina nikako da doŞive taj dan kad e hladni boks skloniťta zamijeniti za topli stan. Dvije preumiljate mice mace ekaju samo svoje ljudske prijatelje. Udomite ih i dobit ete glavne predilice u gradu. Kontakt: 091-8988-004.

Arsen je stigao u skloniĹĄte nakon ĹĄto ga je netko izbacio iz jure eg automobila. Po naravi, Arsen je vrlo drag psa, ali nevjerojatno veliki uvar s tendencijom da bude vrlo privrĹžen samo svojem ovjeku. Mlad je i treba veliko dvoriĹĄte za istr avanje. Kontakt: 091-8988-004

Bessa je predivna kujica neobi nih o iju i vrlo umiljata i draga. Srednjeg je rasta, nema joĹĄ niti godinu dana i eka svoj novi dom. Kontakt: 091-8988-004.

Kazanova je labrador izuzetno vesele i aktivne naravi, vrlo privrĹžen ljudima. Bio bi pravi obiteljski pas stvoren za duge ĹĄetnje i puno igre. Kontakt: 091-8988-004.

Me imurske novine ne odgovaraju za sadrĹžaj objavljenih oglasa i propagandnih poruka.

NAPOMENA: kuponi s malim oglasima predaju se U SRIJEDU DO 13 SATI

903


PETAK 4. sije nja 2013.

TV pregled

od 4.1.2013. do 10.1.2013.

FILMOVI - PREPORU UJEMO

Gospodin dadilja FILM

PETAK, NOVA TV, 21.50

Prijatelj nagovori bivšu hrva ku zvijezdu Seana (Hulk Hogan) da prihva posao tjelesnog uvara djece vrsnog izumitelja kojem netko zaprije da e ukras planove za tajni mikro ip. Kad Sean do e u ku u, shva da ne e bi samo uvar te djece nego ujedno i njihova dadilja nakon što su djeca otjerala staru. Sean sada mora zaš sebe od djece, ali i njih od zlikovaca. Film je 1994. i 1995. godine nominiran za nagradu Young Ar st.

Opasno plavetnilo FILM

SUBOTA, RTL, 20.00

Jared Cole (Paul Walker) zara uje za život spašavaju i terete iz olupina s dna mora i živi s djevojkom Samanthom (Jessica Alba), stru njakinjom za morske pse. Iako je par sretan na inom života koji vode na otoku, Jared sanja o životu na visokoj nozi. Jednog danaposjetiihBryceDunn(ScottCaan),Saminškolskiprijatelj.Bryceinjegovadjevojka Amanda (Ashley Scott) došli su na Bahame kako bi se dobro proveli, zabavljali i ronili, pa im Sam i Jared pokazuju najbolja mjesta uz obalu gdje mogu provesti odmor.

Dok nas jackpot ne rastavi FILM

NEDJELJA, RTL, 20.00

Luda no u Vegasu dovodi do nesretnog braka za dvoje njujorških samaca u ovoj razuzdanoj romanti noj komediji. Cameron Diaz i Ashton Kutcher spontani su udaci koji nakon no i pijanstva trebaju rastavu na brzinu. No kad on osvoji tri milijuna dolara na automatima (s pomo u njezina nov i a), ne baš sretni, upravo vjen ani par, suprotstavlja se jedno drugomu na sudu, gdje im sudac naloži da ostanu vjen ani šest mjeseci kako bi razriješili svoje probleme!

Dobra godina FILM

PONEDJELJAK, HRT 2, 20.00

Luda no u Vegasu dovodi do nesretnog braka za dvoje njujorških samaca u ovoj razuzdanoj romanti noj komediji. Cameron Diaz i Ashton Kutcher spontani su udaci koji nakon no i pijanstva trebaju rastavu na brzinu. No kad on osvoji tri milijuna dolara na automatima (s pomo u njezina nov i a), ne baš sretni, upravo vjen ani par, suprotstavlja se jedno drugomu na sudu, gdje im sudac naloži da ostanu vjen ani šest mjeseci kako bi razriješili svoje probleme!

arobne hla e FILM UTORAK, NOVA TV, 22.15 etiri najbolje frendice kre u svaka svojim putem. Povezivati e ih jedino hla e koje e svaka nostiti po tjedan dana i, nadamo se, oprati prije slanja drugoj. Još dok su im majke poha ale aerobiku za trudnice etiri djevojke koje e se tek roditi postale su nerazdvojne prijateljice. Nakondugogodišnjegneraskidivogprijateljstvaibrojnihnezaboravnihzajedni kihtrenutaka o ekuje ih rastanak.

05:57 06:43 06:45 07:00 07:05 07:10 07:35 07:40 08:35 08:40 09:05 09:10 09:56

Trenutak spoznaje (R) Najava programa TV Kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:10 HAK - promet info (R) 10:11 Kon nen u pokretu: Azija - izdizanje planina i potapanje nizina, dokumentarna serija (3/5) 11:05 Domovi Tunisa, dokumentarna serija (7/10) 11:30 Domovi Tunisa, dokumentarna serija (8/10) 12:00 Dnevnik 1 12:15 Sport 12:18 Vrijeme 12:20 TV Kalendar (R) 12:35 Prkosna ljubav, telenovela (61/162) 13:30 Dr. Oz 2, talk-show (84/120) 14:20 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:29 Vrijeme sutra 14:35 Berliner Strasse - Tijarica, dokumentarni lm (30’19”) 15:05 Kulturna baš na 15:20 Fotogra ja u Hrvatskoj 15:40 Punom parom 1, dramska serija (59’03”) (3/9) 16:45 Hrvatska uživo 17:35 HAK - promet info (R) 17:38 Luda ku a 2, humoris na serija 39’25 (32/32) 18:20 Iza ekrana 18:50 manjinski MOZAIK 19:05 Najava programa 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:06 Vrijeme 20:08 Ve eras... 20:09 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 Pjevaj moju pjesmu (14/15) 21:45 Po ivali u miru, serija (12) (1/12) 22:45 Dnevnik 3 23:05 Vijes iz kulture 23:13 Sport 23:16 Vrijeme sutra 23:20 Presuda, kanadsko-francusko-britanski lm (12) (115’) 01:15 Duke Ellington: Sakralni koncer - Zbor i Jazz orkestar HRT-a pod ravnanjem Saše Nestorovi a (2/2) (R) 02:15 Umorstva u Midsomeru 14, serija (7/8) (R) 03:45 Monumentalni izazovi, dokumentarna serija (5/6) (R) 04:40 Dr. Oz, talk-show (84/120) (R) 05:20 Berliner Strasse - Tijarica, dokumentarni lm (30’19”) (R) 05:50 Kulturna baš na

Dogodilo se na Manhattanu FILM SRIJEDA, NOVA TV, 22.15 Marisa Ventura (Jennifer Lopez) samohrana je majka odrasla u predgra u New Yorka koja radi kao sprema ica u luksuznom hotelu. Igrom sudbine i zamjenom identiteta, Marisa upoznaje Christophera Marshalla (Ralph Fiennes), zgodnog nasljednika koji vjeruje da je ona pripadnica visokog društva i goš a hotela. No kada se otkrije njezin pravi identitet, oboje shvate da im sudbina nije sklona...

SPORT - IZDVAJAMO

Sljeme: Svjetski skijaški kup (Ž) slalom, prijenos 1. vožnje SPORT

Petak, 4.1., HRT 2, 15.35

05:15 Najava programa 05:20 Kon nen u pokretu: Azija - tektonika života i smr , dokumentarna serija (2/5) (R) 06:10 Prkosna ljubav, telenovela (60/162) 06:55 Mala TV: 07:00 TV vr : Naran e 07:12 Tajni dnevnik patke Ma lde: Recikliranje za po etnike 07:27 Vesele trojke, crtana serija (19/52) 07:50 Teletubbies, animirana serija (262/330) 08:15 Život s Derekom 2, serija za djecu (13/13) 08:40 Fantas ni prijatelji 3, serija za mlade (9/13) 09:05 Merlin 2, serija za djecu i mlade (7/13) (R) 09:50 Jelenko, serija za djecu (10/13) 10:20 Idemo na put s Goranom Mili em - A sad u Europu (18/30) (R) 11:05 Gradski kauboji, ameri ki lm (109’) (R) 12:55 Briljanteen 13:40 Innsbrück: Novogodišnja turneja 4 skakaonice, prijenos 1. serije 14:35 Crtani lm

Sljeme: Svjetski skijaški kup (M) slalom, prijenos 1. vožnje SPORT

Nedjelja, 10.35., HRT 2, 10.35 FILM RTL

13.45

Princ otkriva Ameriku

ZVJEZDANI KUTAK Z

Cameron Diaz Nedjelja, RTL, 20.00 sati

Sa 16 godina otišla je od ku e i radila kao foto model, a u sljede ih je pet godina živjela na raznim lokacijama po cijelom svijetu. Iako bez gluma kog iskustva, 1994. godine debitira na filmu glavnom ženskom ulogom uz Jima Carreyja u komediji Maska. Nakon nekoliko uloga u nezavisnim i niskobudžetnim filmovima popularnost joj raste 1998. godine kada igra glavnu ulogu u romanti noj komediji Svi su ludi za Mary. Dvije godine kasnije igra glavnu ulogu u Charliejevim an elima, a 2001. nastupa uz Toma Cruisea u Nebu boje vanilije, te daje glas princezi Fioni u popularnom animiranom filmu Shrek. Danas je jedna od najbolje pla enih glumica u Hollywoodu, a dobivši 20 milijuna dolara za nastavak Charliejevih an ela postala je tek druga glumica, nakon Julije Roberts, s tolikom zaradom u jednom filmu. 2004. nije glumila u nijednom igranom filmu, ali je ponovno dala glas princezi Fioni u nastavku Shreka.

Autor ove romanti ne komedije je poznati redatelj John Landis, a film Princ otkriva Ameriku je 1988. godine nominiran za Oscaru u kategorijama za kostimografiju i šminku. Dakle, poklonicima redatelja Johna Landisa i glavnih glumaca Eddija Murphyja i Arsenia Halla slijedi još jedna šarmantna razbibriga koja je kao stvorena za zabavu u subotnju ve er. Mladi princ (Eddie Murphy) izmišljenje afri ke države Zimunda navršio je 21. godinu. Njegov život naizgled je savršen.

EMISIJA RTL

18.05

Exkluziv tabloid

SERIJA DOMA TV

Plamen ljubavi

14:01

15:00 Sljeme: Svjetski skijaški kup (Ž) - emisija 15:35 Sljeme: Svjetski skijaški kup (Ž) - slalom, prijenos 1. vožnje 16:35 Sljeme: Svjetski skijaški kup (Ž) - emisija 16:50 Innsbrück: Novogodišnja turneja 4 skakaonice, snimka 2. serije 17:35 Crtani lm 18:00 Sljeme: Svjetski skijaški kup (Ž) - emisija 18:20 Sljeme: Svjetski skijaški kup (Ž) - slalom, prijenos 2. vožnje 19:30 Sljeme: Svjetski skijaški kup (Ž) - emisija 19:45 Crtani lm 19:55 Ve eras 20:00 Monumentalni izazovi, dokumentarna serija (5/6) 21:00 Knjiga ili život 21:25 Opera box 22:00 Duke Ellington: Sakralni koncer - Zbor i Jazz orkestar HRT-a pod ravnanjem Saše Nestorovi a (2/2) 23:05 Umorstva u Midsomeru 14, serija (7/8) 00:40 Retrovizor: CSI: Miami 9, serija (12) (22/22) 01:25 Retrovizor: Tra erica 3, serija (12) (5/22) 02:10 Retrovizor: Seks i grad 1, humoris na serija (18) (5/30) 02:40 No ni glazbeni program - spotovi 04:18 No ni glazbeni program: Zvonko Bogdan Panonija i ja, snimka koncerta

03.15 03.50

RTL Danas, informa vna emisija (R) Kraj programa

07.00 07.40

01.25 02.05

Aurora, telenovela (S1E124/135) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S03E67/95) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S03E68/95) (R) Mus , animirani lm U ilica, kviz za djecu TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S2E54/220) (R) Ispla se - TV aukcija, emisija uživo Zabranjena ljubav, sapunica (S2E55/220) (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E03/55) (R) Kardashians, reality show (S02E05/11) (R) Kardashians, reality show (S02E06/11) (R) TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S03E69/95) Punom parom, kulinarski izazov (S03E70/95) TV prodaja Aurora, telenovela (S1E125/135) Aurora, telenovela (S1E126/135) Zabranjena ljubav, sapunica (S2E56/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S2E57/220) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E04/55) Kardashians, reality show (S02E07/11) Kardashians, reality show (S02E08/11) Malcolm u sredini, humoris na serija (S03E22/22) Malcolm u sredini, humoris na serija (S04E01/22) (R) Kako sam upoznao vašu majku, humoris na serija (S03E18) (R) Kako sam upoznao vašu majku, humoris na serija (S03E19) (R) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S04E23/24) (R) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S04E24/24) (R) Malcolm u sredini, humoris na serija (S04E02/22) Malcolm u sredini, humoris na serija (S04E03/22) Kako sam upoznao vašu majku, humoris na serija (S03E20) Kako sam upoznao vašu majku, humoris na serija (S04E01) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S05E01/19) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S05E02/19) Chuck, akcijska serija (S03E1/19) Chuck, akcijska serija (S03E2/19) Malcolm u sredini, humoris na serija (S04E02/22) (R) Malcolm u sredini, humoris na serija (S04E03/22) (R) Odstrel, akcijska serija (S01E05/13) (R) Kraj programa

5:30 6:15 7:00 7:45 9:00 9:01 9:15 10:05 10:25 11:15 12:00 12:15 13:15 14:00 14:01 14:45 15:00 15:50 16:05 17:40 18:25 19:10 20:10 21:00 21:50 23:10 23:55 0:40 1:25 2:10

Eva luna, serija 46/114 Valerija, serija 41/174 Slomljeno srce, serija R Ljubav na kocki, serija R Flash vijes Ljubav na kocki, serija R - nastavak Naša mala klinika, serija R TV izlog Naša mala klinika, serija R Oprezno s an elom, serija R TV izlog Polja nade, serija R Mala nevjesta, serija R Flash vijes Plamen ljubavi, serija 105/141 TV izlog Slomljeno srce, serija 16/130 TV izlog Ljubav na kocki, serija 129-130/130 Oprezno s an elom, serija 191/194 Mala nevjesta, serija 5-6/239 Polja nade, serija 119/140 Naša mala klinika, serija 28/32 Bolji život, serija 45/82 Legenda o Hispaniji, serija (12)* 2/13 Seinfeld, serija 168-169/180 Seinfeld, serija R Bolji život, serija R Kraljica juga, serija (12)* Kraj programa

08.00 08.25 08.35 09.10 09.25 09.55 10.10 10.40 10.55 11.45 12.10 12.35 12.50 13.20

6:10 7:10 7:35 8:00 8:15 9:05 9:30 10:30 11:30 12:00 12:45 14:35 15:30 15:55 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:50 23:20 0:50 2:20 3:50 4:40 5:15 5:40

Zauvijek susjedi, serija R Pinky i Mozgalo, crtani lm Speed Racer, crtana serija 12/26 TV izlog Moja majka, serija R TV izlog Kako vrijeme prolazi, serija R Walker, teksaški rendžer, serija R Ninje ratnici, serija R IN magazin R Sila, serija R Walker, teksaški rendžer, serija 170/199 Ninje ratnici, serija 19/104 Zauvijek susjedi, serija 5-6/180 Vijes Nove TV IN magazin Kako vrijeme prolazi, serija 41/76 Dnevnik Nove TV Sila, serija 4/79 Gospodin dadilja, igrani lm Kaktus Jack, igrani mail Opasna zona, igrani lm (12)* R Ezo TV, tarot show (18)* Dnevnik Nove TV R IN magazin R Mr. Sunshine, serija R Kraj programa

13.45 14.00 14.55 15.40 16.10 16.35 17.25 17.50 18.15 18.40 19.05 19.30 19.55 20.20 20.45 21.10 21.35 22.00 22.25 22.50

05.30 06.05 06.30 06.50 07.15 07.30 07.50 08.10 08.25 09.45 10.00 11.45 12.00 13.45 15.50 16.55 17.10 18.05 18.30 19.07 19.10 19.58 20.00 22.10 00.00 01.45

06:58 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 12:30 13:00 13:30 14:25 14:30 15:00 16:00 17:00 17:05 17:45 18:00 18:40 19:00 19:05 19:10 19:40 19:50 20:00 20:05 21:15 21:45 22:15 22:30 22:50 22:51 22:57 23:00 01:00 01:01

RTL Danas, informa vna emisija (R) Ben 10: Ul mate Alien, animirana serija Moji džepni ljubimci, crtani lm Yu-Gi-Oh!, animirana serija Virus a ack, animirana serija TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) Ispla se - TV aukcija, emisija uživo Neustrašivi Spirit, igrani lm, obiteljska animirana pustolovina TV prodaja Noebi na zubi vila, igrani lm, animirani (R) TV prodaja Obiteljski posao, igrani lm, kriminalis ka komedija Princ otkriva Ameriku, igrani lm, komedija Redovnice nastupaju 2, igrani lm, komedija (R) RTL 5 do 5, Informa vna emisija Redovnice nastupaju 2, igrani lm, komedija (nastavak) (R) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informa vna emisija RTL Vrijeme, informa vna emisija Krv nije voda, serija (S02E72/88) RTL Vrijeme, informa vna emisija Marley i ja, igrani lm, humorna drama Posljednji provod, igrani lm, komedija Doom, igrani lm, znanstvenofantas ni (18) Brda imaju o i 2, igrani lm, horor (18) (R)

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informa vna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a VTV VIJESTI informa vna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA 1X2 kontakt emisija DOM 2, EUROBOXX, TVmagazin (r) , 24 SATA VIJESTI informa vni program PLESOKAZ 2011 (r) MALI OGLASI IZ NAŠIH SREDIŠTA (r) OTVORENI STUDIO (r) VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VTV VIJESTI informa vna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA GLAZBENI INN, glazbena emisija VTV DNEVNIK informa vna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI 24 SATA VIJESTI,informa vni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA VTV VIJESTI informa vna emisija POPEVKE I ŠTIKLECI, zabavno-glazbena emisija KUMA, emisija o kulturi DOKUMENTARNI PROGRAM MALI OGLASI VTV DNEVNIK informa vna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar MALI OGLASI ARKA, astro show (18) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

23.15 00.00 00.45 01.05

(bivša akove ka televizija)

08:00 09:00 09:30 10:00 10:08 10:25 13:15 14:00 14:45 15:15 15:50 16:00 19:00 19:30 20:00 20:20 20:30

Dje ja TV Hrana i vino Dom 2 24 sata Ju er, danas, sutra Videostranice Dje ja TV Hrana i vino Podravina i Prrigorje (r) Privredni.hr Ju er, danas, sutra, vijes Zoom, mozai na emisija VIJESTI DANA Hrana i vino Graditeljski iden tet Ju er, danas, sutra Iz Nanine škrinjice, glazbeni show 00:00 Erotski program (18) 01:30 Videostranice


SUBOTA 5. sije nja 2013.

06:05 06:35 06:40 06:55 07:20 07:50 08:10

Drugo mišljenje (R) Najava programa TV Kalendar Knjiga ili život (R) Iza ekrana (R) Hrvatska kronika BiH Kinoteka - ciklus klasi nog vesterna: Young Billy Young, ameri ki lm (86‘) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:10 HAK - promet info (R) 10:15 Ku ni ljubimci 10:45 Skica za portret 11:00 Normalan život, emisija o obitelji 12:00 Dnevnik 1 12:15 Sport 12:18 Vrijeme 12:20 TV Kalendar (R) 12:35 Veterani mira, emisija za branitelje 13:20 Duhovni izazovi 13:50 Prizma, mul nacionalni magazin 14:35 Eko zona 15:05 Reporteri 16:00 Ledena prostranstva Ark ka, dokumentarna serija (53‘) (2/5) 17:00 Vijes 17:10 Vrijeme sutra 17:11 HAK - promet info (R) 17:15 Znanstvene vijes 17:30 Ispod Li ke Plješevice, emisija pu ke i predajne kulture (29‘57“) 18:05 Lijepom našom: Nijemci (2/2) (61‘20“) 19:05 Najava programa 19:10 Pregled tjedna 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:06 Vrijeme 20:08 Ve eras... 20:10 LOTO 7/39 20:15 Australija, ameri ki lm (165‘) 23:05 Dnevnik 3 23:25 Vijes iz kulture 23:33 Sport 23:36 Vrijeme sutra 23:45 U magli zlo ina 2, serija (12) (4/6) 01:25 Filmski maraton: M.A.S.H., ameri ki lm (12) (111‘) 03:15 Filmski maraton: Young Billy Young, ameri ki lm (86‘) (R) 04:40 Reprizni program

FILM NOVA TV

23.25

Sve za lovu Sve za lovu’, rekao je i Pacino i odglumio svoje u istoimenom filmu. Najseksi živu i komad 2005. po ‘Peopleu’ u ulozi je njegovog šegrta. D.J. Caruso nakon godina režiranja TV serija (‘Robbery Homicide Division’, ‘Smallville’, ‘Dark Angel’...) i dugometražnog prvijenca ‘Taking Lives’ iz 2004., snimio je i niskobudžetnu dramediju na temu vje ne ljudske slabos – kla enja.

EMISIJA HRT 1 TV SERIJA DOMA

9.10

Puna ku a

INFO RTL

RTL Danas

18:30

06.25 06.45 07.10 07.15 07.45 08.15

05.35 06.10 07.20 07.40 09.05 09.25 09.40 10.15 10.30 12.35 12.50 14.35 16.35 18.30 19.05 19.10 19.58 20.00 21.55 00.10 02.50 04.30 05.05

RTL Danas, informa vna emisija Bibin svijet, humoris na serija Ben 10: Ul mate Alien, animirana serija Yu-Gi-Oh!, animirana serija (R) Virus a ack, animirana serija TV prodaja U ilica, kviz za djecu TV prodaja Princ otkriva Ameriku, igrani lm, komedija (R) TV prodaja Veliki snježni izazov, igrani lm, obiteljska komedija Posljednji provod, igrani lm, komedija (R) Marley i ja, igrani lm, humorna drama (R) RTL Danas, informa vna emisija RTL Vrijeme, informa vna emisija Galileo, zabavna/obrazovna emisija (S2E100/100) RTL Vrijeme, informa vna emisija Opasno plavetnilo, igrani lm, akcijski Proro anstva, igrani lm, znanstvenofantas ni Specijalni izvještaj, igrani lm, znanstveno-fantas ni (12) Doom, igrani lm, znanstvenofantas ni (18) (R) RTL Danas, informa vna emisija (R) Kraj programa

08.45 09.00 09.30 10.00 10.15 10.45 11.15 11.45 12.00 12.30 12.55 13.20 13.50 14.05 14.25 14.50 15.35 16.30 17.40 18.50

5:55

05:20 Najava programa 05:25 Kon nen u pokretu: Azija - izdizanje planina i potapanje nizina, dokumentarna serija (3/5) (R) 06:15 Crtana serija 06:30 Moj mali planet, crtana serija (6/25) 06:35 Hamtaro, crtana serija (9/26) 07:00 Ružica Šareni , crtana serija (23/52) 07:15 Merlin 2, serija za djecu i mlade (8/13) (R) 08:00 Novi klinci s Beverly Hillsa 3, serija (18/22) 08:45 Mala TV: 08:50 TV vr : Potraga za vijes ma 09:02 Danica i bubamara s lis ca 09:07 arobna plo a: uvari prirode - otpad 09:19 Teletubbies, animirana serija (263/330) 09:45 Istjeriva udovišta, danski lm za djecu (85’) (R) 11:10 Svadbeno ludilo, ameri ki lm (85’) (R) 12:35 Igrani lm (strani) 14:20 uvari zdravlja, emisija pod pokroviteljstvom 14:50 KS automagazin, emisija pod pokroviteljstvom 15:20 Sport u 2012. (R) 16:55 Košarka, ABA Liga: Cedevita - Split, prijenos 18:45 Zagreb: Svjetski skijaški kup (M) - ždrijeb, prijenos 19:50 Ve eras

NEDJELJA 6. sije nja 2013.

20:00 Ivo Gamulin Gianni i prijatelji, snimka koncerta 21:50 Flow: For Love of the Water, dokumentarni lm (83’09”) 23:20 Pe dan, talk show (R) 00:20 Reporteri (R) 01:15 Retrovizor: Laži mi 3, serija (1/13) 02:00 Retrovizor: Tra erica 3, serija (12) (6/22) 02:45 Retrovizor: Seks i grad 1, humoris na serija (18) (6/30) 03:15 No ni glazbeni program - spotovi 04:50 No ni glazbeni program: Svirci moji 5. (11/32)

2:30 4:00 4:50 5:25

P ce umiru pjevaju i, mini-serija 1/8 TV Izlog Angie, serija 3/9 Gormi , crtana serija R Pokemoni, crtana serija R Pokemoni, crtana serija 11/24 Winx Club, crtana serija 14/26 Bratz, crtana serija 19/26 Power Rangers Samurai, serija 9/46 Zauvijek susjedi, serija R Kaktus Jack, igrani lm Gospodin dadilja, igrani lm R Nad lipom 35, humoris no-glazbeni show Vijes Nove TV Nad lipom 35, humoris no-glazbeni show - nastavak Provjereno, informa vni magazin R Bra ne vode, serija 1/28 Dnevnik Nove TV Najve i rizik, igrani lm Cellular, igrani lm (12)* Sve za lovu, igrani lm (12)* Smrtonosni kontakt: P ja gripa, igrani mail R Ezo TV, tarot show (18)* Dnevnik Nove TV R IN magazin R Kraj programa

06:58 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10.30 11:00 12:00 13:00 13:30 13:45 14:30 14:45 15:45 16:15 17:15 18:10 18:40 19:00 19:05 19:10 19:35 19:45 20:00 20:30 21:00 22:10 22:20 22:30 22:50 22:51 22:57 23:00 01:00 01:01

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informa vna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi PRIVREDNI.HR, emisija o gospodarstvu IZ NAŠIH SREDIŠTA, informa vni program 1x2, kontakt emisija PRESSICA(r) 24 SATA VIJESTI informa vni program TV PRODAJA GLAZBENI IZAZOV (r) TV PRODAJA TV ORDINACIJA (r) ZAJEDNO, mozai ka emisija OTVORENI STUDIO (r) DOKUMERNTARNI PROGRAM VJERA I NADA vjerski program VTV DNEVNIK informa vna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA, informa vni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA KUMA, emisija o kulturi (r) IZ VTV ARHIVE: VICOVIZIJA POPEVKE I ŠTIKLECI (r) MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA VTV DNEVNIK informa vna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar MALI OGLASI ARKA, astro show (18) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

8:15 8:30 9:00 9:30 9:55 10:20 10:45 11:10 11:40 12:40 14:30 16:10 17:00 17:10 17:35 18:35 19:15 20:05 21:50 23:25 1:05

20.00 20.50 21.35 22.30 00.00 00.45 01.25

05:25 06:10 07:50 08:15 09:10 09:55 10:10 11:00 11:45 12:15 12:30 13:20 14:05 14:20 15:10 15:25 16:10 17:00 17:50 18:20 20:00 21:25 22:45 00:10 00:55 01:40 02:25

Punom parom, kulinarski izazov (S03E69/95) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S03E70/95) (R) Mus , animirani lm (R) Ve era za 5, lifestyle emisija (S04E96/185) Ve era za 5, lifestyle emisija (S04E97/185) Ve era za 5, lifestyle emisija (S04E98/185) TV prodaja Ve era za 5, lifestyle emisija (S04E99/185) Ve era za 5, lifestyle emisija (S04E100/185) TV prodaja Sve što je bitno, dramska serija (S01E46/36) Sve što je bitno, dramska serijaq (S01E47/36) Sve što je bitno, dramska serija (S01E48/36) TV prodaja Sve što je bitno, dramska serija (S01E49/36) Sve što je bitno, dramska serija (S01E50/36) Sve što je bitno, dramska serija (S1E51/55) InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija (S02E05/10) (R) TV prodaja David Rocco: Dolce Vita, gastronomskoputopisna serija (S03E07/13) David Rocco: Dolce Vita, gastronomskoputopisna serija (S03E08/13) Moderna uda, dokumentarni (S01E37/62) Moderna uda, dokumentarni (S01E57/62) Waterloo road, dramska serija (S03E19/20) Waterloo road, dramska serija (S03E20/20) Hrvatska traži zvijezdu, glazbeni show (S03E07) Š klama do vrha, humorna dramska serija (S01E01/07) Š klama do vrha, humorna dramska serija (S01E02/07) Reži me, dramska serija (S06E01/19) Drugi život, igrani lm, komedija Chuck, akcijska serija (R) Chuck, akcijska serija (R) Kraj programa

Eva luna, serija 47/114 Moje k eri, serija 6/6 P ca trka ica, crtana serija 26/26 Harvey Toons, crtana serija 42-43/78 Puna ku a, serija 3-4/24 TV izlog Prijatelji, serija 7-8/24 Dawson‘s Creek, serija 5/22 Jamie Oliver: Sve za 30 min , serija 5/40 TV izlog Nate Berkus show, serija 28/173 Smallville, serija 1/22 TV izlog Smallville, serija 2/22 TV izlog Puna ku a, serija R Naša mala klinika, serija R Naša mala klinika, serija 29/32 Jamie Oliver: Sve za 30 min , serija R Polja nade, serija 120-121/140 Supertalent, show 6/14 Legenda o Hispaniji, serija (12) 3/13 Potjera, serija (12) 10-11/18 Prijatelji, serija R Dawson‘s Creek, serija R Smallville, serija R Kraj programa

07:25 07:30 07:45 08:20

Najava programa TV Kalendar Duhovni izazovi (R) Zlatna kinoteka: Sedam žena, ameri ki lm (84’) 09:49 HAK - promet info (R) 09:50 Vijes 09:57 Vrijeme danas 10:00 ni DA ni NE 10:50 Biblija 11:00 Zagreb (Gajnice): Misa, prijenos 12:00 Dnevnik 1 12:15 Sport 12:18 Vrijeme 12:30 Plodovi zemlje 13:25 Rijeka: More 14:00 Nedjeljom u dva 15:05 Mir i dobro 15:40 Divlji u srcu 4, serija (1/10) 16:30 Vrtlarica 17:00 Vijes 17:10 Vrijeme sutra 17:11 HAK - promet info (R) 17:12 Ciklus lmova prema Karlu Mayu - Winnetou: Old Sha erhand, njema ko-francusko-talijanskohrvatski lm (116’) 19:08 Najava programa 19:10 Najava sljede eg tjedna 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:06 Vrijeme 20:08 Ve eras... 20:10 LOTO 6/45 20:15 Sve u 7!, kviz 21:15 S pe u gos ma 5, humoris na serija (16/20) 21:55 Damin gambit, talk show 22:45 Dnevnik 3 23:05 Vijes iz kulture 23:13 Sport 23:16 Vrijeme sutra 23:25 Sve zbog Win-Dixxieja, ameri ki lm (102’) 01:10 Nedjeljom u dva 02:10 Reprizni program 03:05 Prizma, mul nacionalni magazin (R) 03:50 Jelovnici izgubljenog vremena 04:10 Divlji u srcu 4, serija (1/10) (R) 05:00 Sve u 7!, kviz (R)

FILM RTL

23.50

(bivša akove ka televizija)

Dje ja TV Ju er, danas, sutra Mala školska liga Auto – moto nau ca (r) G.E.T.Report Zagrljaj ljepote Igrani lm Poluge razvoja Glas manjina Ju er, danas, sutra Poljoprivredni savjetnik Obzori VIJESTI DANA Hrana i vino Planet Croa a Ju er, danas, sutra Koncert Jelene Radan Lifestyle Vijes dana Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) Videostranice

Sretno oženjeni odvjetnik Dan (Michael Douglas) iz New Yorka odlu uje iskoris kratkotrajno izbivanje žene i djeteta te provodi no sa izvjesnom Alex (Glenn Close). Trebala je to bi jednono na avantura no Alex inzis ra da se njihov odnos nastavi što je Danu neprihvatljivo usprkos injenici da ova tvrdi kako nosi njegovo dijete. Po etak je to pravog pakla koji e mu opsjednuta Alex prirediti. Jedan od njezinih o ajni kih poteza uklju uje i otmicu Danovog djeteta, sve samo kako bi privukla njegovu pozornost.

FILM NOVA TV

12.00

Pobjedni ki m

SERIJA DOMA TV

Jamie Oliver - Sve za 30 minuta

17:50

20:05 21:55 23:25 1:05 2:35 4:10 5:10 6:00

Nema rezervacija, igrani lm 5/79 Jesse Stone: Umorstvo u raju, igrani lm (12)* Najve i rizik, igrani lm R Savršena nevjesta, serija 7/12 Sve za lovu, igrani lm (12)* R Nad lipom 35, humoris noglazbeni show R Dnevnik Nove TV R Kraj programa

06.40 Zabranjena ljubav, sapunica (S2E48-55/220) TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S2E56-57/220) 11.25 TV prodaja 11.40 David Rocco: Dolce Vita, gastronomsko-putopisna serija (S03E07/13) (R) 12.10 David Rocco: Dolce Vita, gastronomsko-putopisna serija (S03E08/13) (R) 12.35 TV prodaja 12.50 Sutkinja Amy, dramska serija (S02E14/22) 13.40 Sutkinja Amy, dramska serija (S02E15/22) 14.30 TV prodaja 14.45 Š klama do vrha, humorna dramska serija (S01E01/07) (R) 15.30 Š klama do vrha, humorna dramska serija (S01E02/07) (R) 16.20 Gre ni dnevnici, humoris na dramska serija (S01E01/08) (R) 17.15 InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija (S02E06/10) 17.50 Paklena kuhinja, reality show (S01E20/34) 18.50 Hrvatska traži zvijezdu, glazbeni show (S03E08) 20.00 Velika gužva u Bronxu, igrani lm, akcijska komedija 21.30 Mayday: Tajna crne ku je, dokumentarna serija (S07E02) 22.25 Kraljevi leda, dokumentarni (S02E08/13) 23.15 SWAT, reality show (S01E01/10) 00.00 Muškarci sa sjekirama, dokumentarni (S01E01/14) 00.45 Drugi život, igrani lm, komedija (R) 02.10 Kraj programa 10.10 10.25

06.25 07.00 08.10

RTL Danas, informa vna emisija (R) Bibin svijet, humoris na serija (R) Ben 10: Ul mate Alien, animirana serija 08.40 Yu-Gi-Oh!, animirana serija (R) 09.30 Virus a ack, animirani lm 09.50 TV prodaja 10.05 Betlehemska zvijezda, igrani lm, drama 11.55 TV prodaja 12.10 Majstor Jack, igrani lm, komedija 13.55 TV prodaja 14.05 Stric Buck, igrani lm, komedija 15.55 Opasno plavetnilo, igrani lm, akcijski (R) 17.45 RTL Extra Magazin, showbiz emisija 18.30 RTL Danas, informa vna emisija 19.05 RTL Vrijeme, informa vna emisija 19.10 Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S2E98/100) 19.58 RTL Vrijeme, informa vna emisija 20.00 Dok nas jackpot ne rastavi, igrani lm, roman na komedija 21.55 Step up, igrani lm, roman ni/ glazbeni 23.50 Kobna privla nost, igrani lm, triler (12) 01.50 Astro show, emisija uživo (18) 02.50 RTL Danas, informa vna emisija (R) 03.25 Kraj programa

5:40 05:30 Najava programa 05:35 Veterani mira, emisija za branitelje (R) 06:20 Normalan život, emisija o obitelji (R) 07:10 Moomini, crtana serija (11/26) 07:35 Gradi Wakkaville, crtana serija (6/26) 08:00 Zbor HRT-a i Musica aeterna pod ravnanjem Ton ija Bili a 09:05 Doma i dokumentarni lm 10:00 Sljeme: Svjetski skijaški kup (M) emisija 10:35 Sljeme: Svjetski skijaški kup (M) slalom, prijenos 1. vožnje 11:50 Sljeme: Svjetski skijaški kup (M) emisija 12:55 Emisija pod pokroviteljstvom (Babybonus) 13:30 Sljeme: Svjetski skijaški kup (M) emisija 13:50 Sljeme: Svjetski skijaški kup (M) slalom, prijenos 2. vožnje 14:45 Sljeme: Svjetski skijaški kup (M) emisija 15:40 Olimp - emisija o sportu 16:25 Bischofshofen: Novogodišnja turneja 4 skakaonice, prijenos 1. serije

Kobna privla nost 08:00 11:15 11:30 12:15 12:45 13:20 14:05 15:45 16:15 16:50 17:00 17:35 19:00 19:30 20:00 20:40 20:50 22:00 22:45 23:00 01:00 02:00

17:20 Olimpijski magazin 17:35 Bischofshofen: Novogodišnja turneja 4 skakaonice, prijenos 2. serije 18:20 Sljeme: DM utrka legendi, snimka 19:20 Crtani lm 19:30 Slatki svijet Charlyjevih an ela, dokumentarna serija (10/13) 19:55 Ve eras 20:00 Taras Bulba, ameri ki lm (120’) 22:05 Ciklus kultnih lmova: Živje i umrije u L.A., ameri ki lm (112’) 00:00 In Music Fes val - Jarun: New Order (77’20”) 01:20 Retrovizor: Laži mi 3, serija (2/13) 02:05 Retrovizor: Tra erica 3, serija (12) (7/22) 02:50 Retrovizor: Seks i grad 1, humoris na serija (18) (7/30) 03:20 No ni glazbeni program - spotovi

7:55 8:10 8:35 9:00 9:25 9:50 10:15 10:40 11:05 11:30 12:00 14:00 15:45 16:15 17:00 17:10 18:30 19:15

08:13 08:15 08:40 08:45 10:45 11:00 11:35 11:45 12:00 12:25 12:35 13:30 14:00 14:45 15:30 16:25 16:30 17:00 18:00 19:00 19:30 20.00 21:00 21:30 22:15 22:50 23:00 01:00 01:01

P ce umiru pjevaju i, mini-serija 2/8 TV Izlog Angie, serija 4/9 Gormi , crtana serija 19/26 Pokemoni, crtana serija R Pokemoni, crtana serija 12/24 Lego Ninjago, crtana serija 9/9 Winx Club, crtana serija R Bratz, crtana serija 20/26 Power Rangers Samurai, serija 10/46 Bra ne vode, serija R Pobjedni ki m, igrani lm Scooby Doo 2, igrani lm Okusi Hrvatske 1/12 IN magazin Vijes Nove TV Nad lipom 35, humoris noglazbeni show Bra ne vode, serija 2/28 Dnevnik Nove TV

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informa vna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA A GDJE JE PEPELJUGA, snimka predstave (r) NIN,reportaža TV PRODAJA VJERA I NADA vjerski program uz komentar za slušno ošte ene osobe MALI OGLASI MOJA ISTRA ZLATNA DOLINA, poljoprivredna emisija KUTIONICA (r) DRUGA STRANA(R) ŠKOLA PREHRANE (r) MALI OGLASI OTVORENO NEBO POPEVKE I ŠTIKLECI (r) OTVORENI STUDIO (r) JEDROMANIJA, emisija o jedrenju VTV TJEDNIK, informa vna emisija VU SRCU TE NOSIM, emisija o narodnoj baš ni GLAZBENI INN (r) MUŽIKAŠI I PAJDAŠI; glazbena emisija VTV TJEDNIK, informa vna emisija MALI OGLASI ARKA, astro show (18) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

05:45

Eva luna, serija 48/114 Moje k eri, serija 1/8 Harvey Toons, crtana serija R P ca trka ica, crtana serija R Puna ku a, serija 5-6/24 TV izlog Prijatelji, serija 9-10/24 Dawson’s Creek, serija 8/22 12:00 Nate Berkus show, serija R 12:45 TV izlog 13:00 Jamie Oliver: Sve za 30 min , serija 6/40 13:30 TV izlog 13:45 Supertalent, show R 15:10 TV izlog 15:25 Puna ku a, serija R 16:10 Naša mala klinika, serija R 17:00 Naša mala klinika, serija 30/32 17:50 Jamie Oliver: Sve za 30 min , serija R 18:20 Polja nade, serija 122-123/140 20:00 Ponovno u akciji, igrani lm 21:30 Legenda o Hispaniji, serija (12) 4/13 22:55 Prijatelji, serija R 23:40 Smallville, serija 2/22 00:25 Potjera, serija (12) R 01:50 Na kraju ljeta, igrani lm 06:15 Kraj programa

06:30 08:15 09:00 09:25 10:10 10:25 11:10

(bivša akove ka televizija)

08:00 11:15 12:05 12:55 13:30 15:00 15:30 16:00 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:45 20:30

Dje ja TV Planet Croaia (r) Advent u gradu Zrinskih (r) Planet Croa a (r) Sport nedjeljom Poljoprivredni savjetnik (r) Mala školska liga (r) Hrana i vino Tjedna kronika Podravina i Prigorje (r) 24 sata TV Jukebox Tjedna kronika G.E.T.Report Slavonsko veselje, tamburški show 23:00 Zapisano u zvijezdama (18) 00:30 Erotski program (18) 01:30 Videostranice


PONEDJELJAK 7. sije nja 2013.

06:10 06:40 06:45 07:00 07:05 07:10 07:35 07:40 08:35 08:40 09:20 09:25 09:50

Mir i dobro (R) Najava programa TV Kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:10 HAK - promet info 10:15 Kon nen u pokretu: Europa tropski po eci, dokumentarna serija (4/5) 11:05 Domovi Tunisa, dokumentarna serija (9/10) 11:30 Domovi Tunisa, dokumentarna serija (10/10) 12:00 Dnevnik 1 12:15 Sport 12:18 Vrijeme 12:20 TV Kalendar (R) 12:35 Prkosna ljubav, telenovela (62/162) 13:30 Dr. Oz, talk-show (82/120) 14:20 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:29 Vrijeme sutra 14:35 Tre a dob, emisija za umirovljenike 15:05 Glas domovine 15:40 Punom parom 1, dramska serija (58’35”) (4/9) 16:45 Hrvatska uživo 17:40 HAK - promet info (R) 17:45 Naši i Vaši, humoris na serija (pilot) 18:20 8. kat, talk-show 19:05 Najava programa 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:06 Vrijeme 20:08 Ve eras... 20:09 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 TV Bingo 20:35 Potroša ki kod 21:10 Nulta to ka, poli ki talk-show 22:20 Dnevnik 3 22:40 Vijes iz kulture 22:48 Sport 22:51 Vrijeme sutra 23:00 Na rubu znanos 23:55 Ludnica u Clevelandu 1, humoris na serija (15) (6/10) 00:15 Christmas Box, ameri ki lm (81’) (R) 01:35 Optuženi 1, serija (12) (4/6) (R) 02:20 Zakon i red: UK, serija (12) (9/13) (R) 03:05 Skladište 13 (2), serija (12) (5/13) (R) 03:50 Dr. Oz, talk-show (82/120) (R) 04:35 Reprizni program

19:40 Crtani lm 19:55 Ve eras 20:00 Dobra godina, ameri ki lm 21:45 Optuženi 1, serija (12) (4/6) 22:30 Zakon i red: UK, serija (12) (9/13) 23:15 Dva i pol muškarca 7, humoris na serija (9/22) 23:40 Skladište 13 (2), serija (12) (5/13) 00:25 Retrovizor: Laži mi 3, serija (3/13) 01:10 Retrovizor: Tra erica 3, serija (12) (8/22) 01:55 Retrovizor: Seks i grad 1, humoris na serija (18) (8/30) 02:25 No ni glazbeni program - spotovi 04:25 No ni glazbeni program - Glazbene emisije iz arhiva HTV-a

06.45 07.20 07.50 08.10 08.35 08.50 09.05 09.20 11.05 11.20 12.05 13.00 13.15 15.10 16.00 16.55 17.10 18.05 18.30 19.07 19.10 19.57 20.00 21.00 21.35 21.55 00.10 03.45 04.50 05.20

FILM HRT 1

0.15

Christmas Box Vrlo lijepa obiteljska drama s naznakama fantas ke snimljena je prema knjizi Richarda Paula Evansa, a scenarist Greg Taylor nagra en je nagradom Christopher. Film je osvojio i Prime me Emmy za kos me (Jean Rosone). U lm je impresivnu ulogu dala vrlo markantna M. O’Hara, a izvrsni su i dvoje glavnih odraslih glumaca, te mala K. Mulrooney kao Jenna. Richard Evans (R. Thomas) ima vlas posao, trgovinu skijaškom opremom.

SERIJA RTL 2

12.45

Aurora

SERIJA DOMA TV

Eva Luna

5.30

06.00

Paklena kuhinja, reality show (S01E20/34) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S03E69/95) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S03E70/95) (R) InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija (S02E06/10) (R) Mus , animirani lm U ilica, kviz za djecu TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S2E56/220) (R) Ispla se - TV aukcija, emisija uživo Zabranjena ljubav, sapunica (S2E57/220) (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E04/55) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S03E71/95) Punom parom, kulinarski izazov (S03E72/95) TV prodaja Aurora, telenovela (S1E127/135) TV prodaja Aurora, telenovela (S1E128/135) Aurora, telenovela (S1E129/135) Zabranjena ljubav, sapunica (S2E58/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S2E59/220) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E05/55) Kardashians, reality show (S02E09/11) Kardashians, reality show (S02E10/11) Malcolm u sredini, humoris na serija (S04E02/22) (R) Malcolm u sredini, humoris na serija (S04E03/22) (R) Kako sam upoznao vašu majku, humoris na serija (S03E20) (R) Kako sam upoznao vašu majku, humoris na serija (S04E01) (R) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S05E01/19) (R) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S05E02/19) (R) Malcolm u sredini, humoris na serija (S04E04/22) Malcolm u sredini, humoris na serija (S04E05/22) Kako sam upoznao vašu majku, humoris na serija (S04E02) Kako sam upoznao vašu majku, humoris na serija (S04E03) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S05E03/19) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S05E04/19) Odstrel, akcijska serija (S01E06/13) Malcolm u sredini, humoris na serija (S04E04/22) (R) Malcolm u sredini, humoris na serija (S04E05/22) (R) Kraj programa

06.50 07.10 07.35 08.10 08.15 08.50 09.05 09.35 09.50 10.20 10.35 11.30 12.00 12.30 12.45 13.40 13.55 14.45 15.30 16.00 16.25 17.20 17.45 18.10 18.35 19.00 19.25 19.50 20.15 20.40 21.05 21.30 21.55 22.20 22.50

6:05 7:05 7:30

05:20 Najava programa 05:25 dokumentarci ujutro (R) 06:15 Prkosna ljubav, telenovela (61/162) 07:00 Mala TV: 07:05 TV vr 07:15 arobna plo a 07:30 Crtana serija 07:55 Teletubbies, animirana serija (264/330) 08:20 Serija za djecu 08:45 Fantas ni prijatelji 3, serija za mlade (9/13) 09:10 Crtani lm 09:25 Zagreb: Pravoslavni Boži - prijenos arhijerejske boži ne ligurgije iz hrama Preobraženja Gospodnjega u Zagrebu 11:20 Jelenko, serija za djecu (11/13) 11:50 Taras Bulba, ameri ki lm (120’) (R) 13:55 Christmas Box, ameri ki lm (81’) 15:15 Reprizni program (R) 16:00 Regionalni dnevnik 16:35 Dolina sunca, serija (3/210) 17:25 Mala TV: 17:55 Umag: Rukomet, prijateljska utakmica: Hrvatska - Norveška, prijenos

RTL Danas, informa vna emisija (R) Ben 10: Ul mate Alien, animirana serija Moji džepni ljubimci, crtani lm Yu-Gi-Oh!, animirana serija Virus a ack, animirana serija TV prodaja Ispla se - TV aukcija, emisija uživo Stric Buck, igrani lm, komedija (R) TV prodaja RTL Extra Magazin, showbiz emisija Krv nije voda, serija (S02E72/88) (R) TV prodaja Step up, igrani lm, roman ni/ glazbeni (R) Flashpoint, akcijska serija (S5E11/13) Flashpoint, akcijska serija (S5E12/13) RTL 5 do 5, Informa vna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S02E17/100) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informa vna emisija RTL Vrijeme, informa vna emisija Krv nije voda, serija (S02E73/88) RTL Vrijeme, informa vna emisija Ruža vjetrova, dramska serija (S02E71/160) Parada, humorna drama (1/4) RTL Vijes , informa vna emisija Šes dan, igrani lm, znanstvenofantas ni/ akcijski (12) Dok nas jackpot ne rastavi, igrani lm, roman na komedija (R) Astro show, emisija uživo (18) RTL Danas, informa vna emisija (R) Kraj programa

UTORAK 8. sije nja 2013.

7:55 8:10 9:10 9:25 10:25 11:30 12:00 12:45 14:35 15:30 15:55 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:55 22:15 0:25 1:50 2:45 3:45 5:15 6:05

06:58 07:00 07:15 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 12:30 13:00 13:30 13:45 14:15 14:45 15:40 16:00 17:00 17:05 17:45 18:40 19:05 19:06 19:15 19:40 19:45 20:00 20:05 21:00 21:30 22:25 22:50 22:51 22:56 23:00 01:00 01:01

Zauvijek susjedi, serija 5-6/180 Pinky i Mozgalo, crtana serija 2/39 Speed Racer, crtana serija 15/26 TV izlog Moja majka, serija 92/110 TV izlog Kako vrijeme prolazi, serija R Walker, teksaški rendžer, serija R Ninje ratnici, serija R IN magazin R Sila, serija R Walker, teksaški rendžer, serija 171/199 Ninja ratnici, serija 20/104 Zauvijek susjedi, serija 7-8/180 Vijes Nove TV IN magazin Kako vrijeme prolazi, serija 42/76 Dnevnik Nove TV Sila, serija 5/79 Ve ernje vijes Vojni ina, igrani lm Velika pandina avantura, igrani lm Drugo lice planine, serija 52 min Ezo TV, tarot show (18)* Savršena nevjesta, serija R Dnevnik Nove TV R Kraj programa

NAJAVA PROGRAMA VTV TJEDNIK informa vna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a VTV VIJESTI informa vna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA 1X2 kontakt emisija EUROBOX(r) KAJKAVCI(r) 24 SATA VIJESTI informa vni program TV PRODAJA ZLATNA DOLINA, poljoprivredna emisija (r) JEDROMANIJA (r) VU SRCU TE NOSIM (r) VJERA I NADA vjerski program uz komentar za slušno ošte ene osobe (R) VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VTV VIJESTI informa vna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) SPORTSKI ZOOM, sportska emisija VTV DNEVNIK informa vna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informa vni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA TV razglednica VTV VIJESTI informa vna emisija KOKTEL mozai ka emisija ZAJEDNO (r) IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI, glazbena emisija VTV DNEVNIK informa vna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar MALI OGLASI ARKA, astro show (18) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

23.15 00.05 00.25 00.45

05:30 06:15 07:00 07:45 09:00 09:01

Eva luna, serija 49/114 Valerija, serija 42/174 Slomljeno srce, serija R Ljubav na kocki, serija R Flash vijes Ljubav na kocki, serija R nastavak Naša mala klinika, serija R TV izlog Naša mala klinika, serija R Oprezno s an elom, serija R TV izlog Polja nade, serija R Mala nevjesta, serija R Flash vijes Plamen ljubavi, serija 106/141 TV izlog Slomljeno srce, serija 17/130 TV izlog Zora, serija 1-2/90 Oprezno s an elom, serija 192/194 Mala nevjesta, serija 7-8/239 Polja nade, serija 124/140 Naša mala klinika, serija 31/32 Naša mala klinika, serija 1/35 Bolji život, serija 46/82 Seinfeld, serija 170-171/180 Seinfeld, serija R Sheena: Kraljica džungle, serija 3/22 Bolji život, serija R Kraljica juga, serija (12) 28/63 Kraj programa

09:15 10:05 10:25 11:15 12:00 12:15 13:15 14:00 14:01 14:45 15:00 15:50 16:05 17:40 18:25 19:10 20:10 21:00 21:50 22:35 23:25 00:10 00:55 01:40 02:25

06:10 06:40 06:45 07:00 07:05 07:10 07:35 07:40 08:35 08:40 09:20 09:25 09:50

Znanstvena pe ca (R) Najava programa TV Kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:10 HAK - promet info 10:15 Kon nen u pokretu, dokumentarna serija (5/5) 11:05 Reno vs. Relocate, dokumentarna serija (26’) (1/26) 11:28 Reno vs. Relocate, dokumentarna serija (26’) (2/26) 12:00 Dnevnik 1 12:15 Sport 12:18 Vrijeme 12:20 TV Kalendar (R) 12:35 Prkosna ljubav, telenovela (63/162) 13:30 Dr. Oz, talk-show (86/120) 14:20 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:29 Vrijeme sutra 14:35 Me u nama 15:05 Znanstvena pe ca 15:40 Punom parom 1, dramska serija (54’25”) (5/9) 16:45 Hrvatska uživo 17:40 HAK - promet info (R) 17:45 Naši i Vaši 1, humoris na serija (1/6) 18:20 8. kat, talk-show 19:05 Najava programa 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:06 Vrijeme 20:08 Ve eras... 20:09 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 Paravan 21:05 Ciklus hrvatskog lma: Glembajevi (12) (114’) 23:05 Dnevnik 3 23:25 Vijes iz kulture 23:33 Sport 23:36 Vrijeme sutra 23:38 HAK - promet info (R) 23:45 Predator 2, ameri ki lm (12) (104’) 01:30 S onu stranu rešetaka, ameri ki lm (87’) (R) 03:00 Optuženi 1, serija (12) (5/6) (R) 03:45 Zakon i red: UK, serija (12) (10/13) (R) 04:30 Skladište 13 (2), serija (12) (6/13) (R) 05:15 Dr. Oz, talk-show (86/120) (R)

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 14:40 15:15 15:50 17:00 19:00 19:30 20:00 21:00 21:15 21:45 22:15 22:40 23:00 00:30 01:30

Danas pogledajte Dje ji program Hrana i vino Ravnopravnost spolova (r) 24 SATA, vijes Videostranice Dje ja TV Hrana i vino Ju er, danas, sutra Zoom, mozai na emisija VIJESTI DANA Hrana i vino Sport ponedjeljkom Ju er, danas, sutra Autom – moto nau ca EU dnevnik Vijes dana TV Jukebox Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) Videostranice

07.30 07.55 08.15 08.40 08.55 09.10 09.25 10.20 11.15 11.40 12.00 12.55 13.10 14.10 15.05 16.00 16.55 17.10 18.05 18.30 19.07 19.10 19.57 20.00 21.00 21.35 21.55 23.40 01.55 02.55 03.35

RTL Danas, informa vna emisija (R) Ben 10: Ul mate Alien, animirana serija Moji džepni ljubimci, animirana serija Yu-Gi-Oh!, animirana serija Virus a ack, animirana serija (R) TV prodaja Ispla se - TV aukcija, emisija uživo Ruža vjetrova, dramska serija (S02E71/160) (R) Flashpoint, akcijska serija (S5E11/13) (R) TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) Flashpoint, akcijska serija (S5E12/13) TV prodaja Krv nije voda, serija (S02E73/88) (R) Ruža vjetrova, dramska serija (S02E71/160) (R) Flashpoint, akcijska serija (S5E13/13) Flashpoint, akcijska serija (S01E01/09) RTL 5 do 5, Informa vna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S02E18/100) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informa vna emisija RTL Vrijeme, informa vna emisija Krv nije voda, serija (S02E74/88) RTL Vrijeme, informa vna emisija Ruža vjetrova, dramska serija (S02E72/160) Parada, humorna drama (2/4) RTL Vijes , informa vna emisija 40 dana bez komada, igrani lm, roman na komedija Šes dan, igrani lm, znanstvenofantas ni/ akcijski (12) (R) Astro show, emisija uživo (18) RTL Danas, informa vna emisija (R) Kraj programa

Kraj programa

06.45 07.25

Aurora, telenovela (S1E129/135) Punom parom, kulinarski izazov (S03E71/95) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S03E72/95) (R) Mus , animirani lm U ilica, kviz za djecu TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S2E58/220) (R) Ispla se - TV aukcija, emisija uživo Zabranjena ljubav, sapunica (S2E59/220) (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E05/55) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S03E73/95) Punom parom, kulinarski izazov (S03E74/95) TV prodaja Aurora, telenovela (S1E130/135) TV prodaja Aurora, telenovela (S1E131/135) Aurora, telenovela (S1E132/135) Zabranjena ljubav, sapunica (S2E60/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S2E61/220) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E06/55) Kardashians, reality show (S02E11/11) Kardashians, reality show (S03E01/12) Malcolm u sredini, humoris na serija (S04E04/22) (R) Malcolm u sredini, humoris na serija (S04E05/22) (R) Kako sam upoznao vašu majku, humoris na serija (S04E02) (R) Kako sam upoznao vašu majku, humoris na serija (S04E03) (R) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S05E03/19) (R) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S05E04/19) (R) Malcolm u sredini, humoris na serija (S04E06/22) Malcolm u sredini, humoris na serija (S04E07/22) Kako sam upoznao vašu majku, humoris na serija (S04E04) Kako sam upoznao vašu majku, humoris na serija (S04E05) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S05E05/19) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S05E06/19) Odstrel, akcijska serija (S01E07/13) Malcolm u sredini, humoris na serija (S04E06/22) (R) Malcolm u sredini, humoris na serija (S04E07/22) (R) Odstrel, akcijska serija (S01E06/13) (R) Kraj programa

07.45 08.10 08.20 08.55 09.10 09.40 09.55 10.25 10.40 11.35 12.05 12.35 12.50 13.24 14.00 14.50 15.35 16.05 16.30 17.25 17.50 18.15 18.40 19.05 19.30 19.55 20.20 20.45 21.10 21.35 22.00 22.25 22.50 23.15 00.05

00.45 6:05 05:20 Najava programa 05:25 Kon nen u pokretu: Europa tropski po eci, dokumentarna serija (4/5) (R) 06:15 Prkosna ljubav, telenovela (62/162) 07:00 Mala TV: 07:05 TV vr 07:15 Ninin kutak 07:20 Crtani lm 07:25 Danica 07:30 Crtana serija 07:55 Teletubbies, animirana serija (265/330) 08:20 Serija za djecu 08:45 Fantas ni prijatelji 3, serija za mlade (10/13) 09:10 Merlin 2, serija za djecu i mlade (10/13) (R) 10:00 Jelenko, serija za djecu (12/13) 10:30 Reprizni program (R) 11:45 Dobra godina, ameri ki lm (R) 13:30 S onu stranu rešetaka, ameri ki lm (87’) (R) 15:00 Reprizni program (R) 16:00 Regionalni dnevnik 16:35 Dolina sunca, serija (4/210) 17:25 Reprizni program - zabavni (R) 18:05 ni DA ni NE (R) 19:00 Mala TV: (R) 19:05 TV vr (R) 19:15 Ninin kutak (R) 19:20 Crtani lm (R) 19:25 Danica 19:30 Slatki svijet Charlyjevih an ela, dokumentarna serija (11/13)

7:05 7:30 7:55 8:10 9:10 9:25 10:25 11:30 12:00 12:45 14:35 15:30 15:55 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:55 22:15 0:10 2:15 3:05 4:05 5:00

Zauvijek susjedi, serija 7-8/180 Pinky i Mozgalo, crtana serija 3/39 Speed Racer, crtana serija 17/26 TV izlog Moja majka, serija 93/110 TV izlog Kako vrijeme prolazi, serija R Walker, teksaški rendžer, serija R 171/199 Ninje ratnici, serija R IN magazin R Sila, serija R 5/79 Walker, teksaški rendžer, serija 172/199 Ninja ratnici, serija 21/104 Zauvijek susjedi, serija 9-10/180 Vijes Nove TV In magazin Kako vrijeme prolazi, serija 43/76 Dnevnik Nove TV Sila, serija 6/79 Ve ernje vijes arobne hla e, igrani lm Vojni ina, igrani lm R Drugo lice planine, serija 5/6 Ezo TV, tarot show (18)* Drugo lice planine, serija R Dnevnik Nove TV R

01.25

05:30

02:25

Eva luna, serija 50/114 Valerija, serija 43/174 Slomljeno srce, serija R Zora, serija R Flash vijes Zora, serija R - nastavak Naša mala klinika, serija R TV izlog Naša mala klinika, serija R Oprezno s an elom, serija R TV izlog Polja nade, serija R Mala nevjesta, serija R Mala nevjesta, serija R Flash vijes Plamen ljubavi, serija 107/141 TV izlog Slomljeno srce, serija 18/130 TV izlog Zora, serija 3-4/90 Oprezno s an elom, serija 193/194 Mala nevjesta, serija 9-10/239 Polja nade, serija 125/140 Naša mala klinika, serija 2-3/35 Bolji život, serija 47/82 Seinfeld, serija 172-173/180 Seinfeld, serija R Sheena: Kraljica džungle, serija 4/22 Bolji život, serija R Kraljica juga, serija (12) 29/63 Kraj programa

07:58 08:00 09:00 09:30 13:15 14:00 14:45 15:50 16:00 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 21:00 21:15 22:45 23:00 00:30 01:30

Danas pogledajte Dje ji program Hrana i vino Auto – moto nau ca Dje ja TV Hrana i vino Sport ponedjeljkom (r) Ju er, danas, sutra Zoom, mozai na emisija 24 sata TV Jukebox VIJESTI DANA Hrana i vino Od Mure do Drave Ju er, danas, sutra Igrani l Vijes dana Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) Videostranice

06:15 07:00 07:45 09:00 09:01 09:15 10:05 10:25 11:15 12:00 12:15 13:15 13:40 14:00 14:01 14:45 15:00 15:50 16:05 17:40 18:25 19:10 20:10 21:50 22:35 23:25 00:10

SERIJA RTL

19:10

Samohrana majka dvogodišnje k eri, Vesna (24), prije 6 mjeseci po ela se dopisiva sa Slavkom (36), koji je trenutno na odvikavanju od teških droga. Nekoliko mjeseci kasnije oni se zaljube i zapo inju vrlo nekonvencionalnu vezu koja e na svom putu nai i na mnoge prepreke. Želite li glumi u seriji “Krv nije voda” slobodno kontaktirajte Casting odjel putem telefona 01/2305-111 ili email adrese casting-hr@constan n-entertainment.hr

SERIJA RTL 2

22:25

Dva i pol muškarca

SERIJA DOMA TV TV ku e imaju pravo promjene programa

06.50

6:00

00.25

Krv nije voda (bivša akove ka televizija)

19:55 Ve eras 20:00 Transporter 2, ameri ki lm (84’) 21:30 Optuženi 1, serija (12) (5/6) 22:15 Zakon i red: UK, serija (12) (10/13) 23:00 Dva i pol muškarca 7, humoris na serija (10/22) 23:25 Skladište 13 (2), serija (12) (6/13) 00:10 Retrovizor: Laži mi 3, serija (4/13) 00:55 Retrovizor: Tra erica 3, serija (12) (9/22) 01:40 Retrovizor: Seks i grad 1, humoris na serija (18) (9/30) 02:10 No ni glazbeni program - spotovi 04:10 No ni glazbeni program - Glazbene emisije iz arhiva HTV-a

Seinfeld

22.35

06:58 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 12:15 13:00 13:15 13:45 14:00 15:00 15:55 16:00 17:00 17:05 17:45 18:00 18:40 19:05 19:06 19:15 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 22:00 22:30 22:50 22:51 23:00 01:00 01:01

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informa vna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a VTV VIJESTI informa vna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA 1X2 kontakt emisija MALI OGLASI MALE TAJNE VELIKOG VRTA, kontakt emisija 24 SATA VIJESTI informa vni program OD ZRJA HAJDINE ... (r) MED DRAVOM I GOROM (r) IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI (r) KOKTEL mozai ka emisija (R) MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VTV VIJESTI informa vna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) TV PRODAJA ZASTUPNI KI KLUB, informa vna emisija VTV DNEVNIK informa vna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informa vni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA TV razglednica VTV VIJESTI informa vna emisija TV ORDINACIJA, informa vna emisija GLEDAJ DALJE,talk show ZASTUPNI KI KLUB, informa vna emisija (r) VTV DNEVNIK, informa vna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar ARKA, astro show (18) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

00:55 01:40

(bivša akove ka televizija)


SRIJEDA 9. sije nja 2013.

06:10 06:40 06:45 07:00 07:05 07:10 07:35 07:40 08:35 08:40 09:20 09:25 09:50

Me u nama (R) Najava programa TV Kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:10 HAK - promet info 10:15 Britanija - pogled iz zraka, dokumentarna serija (60’) (1/3) 11:15 Reno vs. Relocate, dokumentarna serija (26’) (3/26) 11:38 Popuna 12:00 Dnevnik 1 12:15 Sport 12:18 Vrijeme 12:20 TV Kalendar (R) 12:35 Prkosna ljubav, telenovela (64/162) 13:30 Dr. Oz, talk-show (87/120) 14:20 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:29 Vrijeme sutra 14:35 Rije i život, religijski program 15:05 Alpe Dunav Jadran 15:40 Punom parom 1, dramska serija (56’50”) (6/9) 16:45 Hrvatska uživo 17:40 HAK - promet info (R) 17:45 Naši i Vaši 1, humoris na serija (2/6) 18:20 8. kat, talk-show 19:05 Najava programa 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:06 Vrijeme 20:08 Ve eras... 20:09 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 LOTO 7/39 20:15 Globalno sijelo 20:45 Susre s au zmom: Povijest moje budu nos , dokumentarna serija (49’44”) (2/5) 21:40 Horizon , vanjskopoli ki magazin 22:35 Dnevnik 3 22:55 Vijes iz kulture 23:03 Sport 23:06 Vrijeme sutra 23:08 HAK - promet info (R) 23:15 Drugi format 00:05 Ludnica u Clevelandu 1, humoris na serija (15) (7/10) 00:25 itaonica, ameri ki lm (84’) (R) 01:50 Zakon i red: UK, serija (12) (11/13) (R) 02:35 Skladište 13 (2), serija (12) (7/13) (R) 03:20 Prekid programa radi redovnog održavanja ure aja 05:25 Dr. Oz, talk-show (87/120) (R)

19:55 Ve eras 20:00 Preludij za poljubac, ameri ki lm (101’) (R) 21:45 Top Gear 14, dokumentarna serija (1/7) 22:35 Zakon i red: UK, serija (12) (11/13) 23:20 Dva i pol muškarca 7, humoris na serija (11/22) 23:45 Skladište 13 (2), serija (12) (7/13) 00:30 Retrovizor: Laži mi 3, serija (5/13) 01:15 Retrovizor: Tra erica 3, serija (12) (10/22) 02:00 Retrovizor: Seks i grad 1, humoris na serija (18) (10/30) 02:30 No ni glazbeni program - spotovi 04:30 No ni glazbeni program - Glazbene emisije iz arhiva HTV-a

06.45 07.25 07.45 08.10 08.20 08.55 09.10 09.40 09.55

06.50 07.30 07.55 08.15 08.40 08.55 09.10 09.25 10.20 11.15 11.40 12.00 12.55 13.10 14.10 15.05 16.00 16.55 17.10 18.05 18.30 19.07 19.10 19.57 20.00 21.00 21.35 21.55 00.05 01.55 02.50 03.25

RTL Danas, informa vna emisija (R) Ben 10: Ul mate Alien, animirana serija Moji džepni ljubimci, animirana serija Yu-Gi-Oh!, animirana serija Virus a ack, animirana serija (R) TV prodaja Ispla se - TV aukcija, emisija uživo Ruža vjetrova, dramska serija (S02E72/160) (R) Flashpoint, akcijska serija (S5E13/13) (R) TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) Flashpoint, akcijska serija (S01E01/09) (R) TV prodaja Krv nije voda, serija (S02E74/88) (R) Ruža vjetrova, dramska serija (S02E72/160) (R) Flashpoint, akcijska serija (S01E02/09) Flashpoint, akcijska serija (S01E03/09) RTL 5 do 5, Informa vna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S02E19/100) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informa vna emisija RTL Vrijeme, informa vna emisija Krv nije voda, serija (S02E75/88) RTL Vrijeme, informa vna emisija Ruža vjetrova, dramska serija (S02E73/160) Parada, humorna drama (3/4) RTL Vijes , informa vna emisija Odbrojavanje, igrani lm, triler 40 dana bez komada, igrani lm, roman na komedija (R) Astro show, show, emisija uživo (18) RTL Danas, informa vna emisija (R) Kraj programa

10.25 10.40 11.35 12.05 12.35 12.50 13.45 14.00 14.50 15.35 16.05 16.30 17.25 17.50 18.15 18.40 19.05 19.30 19.55 20.20 20.45 21.10 21.35 22.00 22.25 22.50 23.15 00.05

6:05 7:05 7:30

05:20 Najava programa 05:25 Kon nen u pokretu, dokumentarna serija (5/5) (R) 06:15 Prkosna ljubav, telenovela (63/162) 07:00 Mala TV: 07:05 TV vr 07:15 Crtani lm 07:20 EBU drama za djecu - strana 07:30 Crtana serija 07:55 Teletubbies, animirana serija (266/330) 08:20 Serija za djecu 08:45 Fantas ni prijatelji 3, serija za mlade (11/13) 09:10 Merlin 2, serija za djecu i mlade (11/13) (R) 10:00 Jelenko, serija za djecu (13/13) 10:30 Reprizni program (R) 11:40 Transporter 2, ameri ki lm (84’) (R) 13:10 itaonica, ameri ki lm (84’) 16:00 Regionalni dnevnik 16:35 Dolina sunca, serija (5/210) 17:25 Mala TV: (R) 17:30 TV vr (R) 17:40 Crtani lm (R) 17:45 EBU drama za djecu - strana (R) 17:55 Vaterpolo, EL: Jug - Montpellier, prijenos 19:10 Crtani lm 19:30 Slatki svijet Charlyjevih an ela, dokumentarna serija (12/13)

ETVRTAK 10. sije nja 2013.

7:55 8:10 9:10 9:25 10:25 11:30 12:00 12:45 14:35 15:30 15:55 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:55 22:15 0:00 1:40 2:35 3:35 4:30 5:20 6:00

Zauvijek susjedi, serija 9-10/180 Pinky i Mozgalo, crtana serija 4/39 Speed Racer, crtana serija 18/26 TV izlog Moja majka, serija 94/110 TV izlog Kako vrijeme prolazi, serija R Walker, teksaški rendžer, serija R Ninje ratnici, serija R IN magazin R Sila, serija R 6 Walker, teksaški rendžer, serija 173/199 Ninja ratnici, serija 22/104 Zauvijek susjedi, serija 11-12/180 Vijes Nove TV IN magazin Kako vrijeme prolazi, serija 44/76 Dnevnik Nove TV Sila, serija 7/79 Ve ernje vijes Dogodilo se na Manha anu, igrani lm ATL, igrani lm (12)* Drugo lice planine, serija 6/6 Ezo TV, tarot show (18)* Drugo lice planine, serija R 5/6 Dnevnik Nove TV R IN magazin R Kraj programa

00.25 00.45 01.25

05:30 06:15 07:00 07:45 09:00 09:01 09:15 10:05 10:25 11:15 12:00 12:15 13:15 14:00 14:01 14:45 15:00 15:50 16:05 16:55 17:40 19:10 20:10

FILM RTL

21.55

Odbrojavanje RedateljStephenaHopkinsa,snimiojeiznimno zanimljiv i napet film, koji ve petnaestak godina nije izgubio ništa od svoje privla nosti. Film sjajnim nastupom nosi uvijek rado vi eni Jeff Bridges s kojim se, pogotovo u drugom dijelu filma, odli no nadigrava još ve i velikan, legendarni Tommy Lee Jones. Nakon što se zapali fitilj, po inje odbrojavanje! Ako niste Jeff Bridges ili Tommy Lee Jones, sklonite se na sigurno.Jimmy Dove (Jeff Bridges) radi u bostonskom odjelu za razminiranje i protubombaško osiguranjetejezaduženzanajteže,najopasnije i najriskantnije poslove.

SERIJA RTL 2

18.15

Malcolm u sredini

SERIJA DOMA TV

Oprezno s an elom

16.55

06:58 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 13:00 13:30 14:00 14:55 15:00 15:30 16:00 17:00 17:05 17:45 18:00 18:40 19:05 19:06 19:15 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 21:30 22:00 22:30 22:50 22:51 22:56 23:00 01:00 01:01

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informa vna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a VTV VIJESTI informa vna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA 1X2 kontakt emisija GLEDAJ DALJE, talk show (r) 24 SATA VIJESTI, informa vni program PRIVREDNI.HR, emisija o gospodarstvu TV ORDINACIJA (r) MALI OGLASI ZAJEDNO (r) ZASTUPNI KI KLUB (r) VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VTV VIJESTI informa vna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) TV PRODAJA IZ NAŠIH SREDIŠTA, informa vna emisija VTV DNEVNIK informa vna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informa vni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA TV razglednica VTV VIJESTI informa vna emisija ŠKOLA PREHRANE, emisija o zdravoj prehrani KAJKAVCI, mozai ka emisija OTVORENO NEBO, dokumentarna emisija IZ NAŠIH SREDIŠTA, informa vna emisija (r) VTV DNEVNIK informa vna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar MALI OGLASI ARKA, astro show (18) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

21:50 22:35 23:25 00:10 00:55 01:40 02:25

Aurora, telenovela (S1E132/135) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S03E73/95) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S03E74/95) (R) Mus , animirani lm U ilica, kviz za djecu TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S2E60/220) (R) Ispla se - TV aukcija, emisija uživo Zabranjena ljubav, sapunica (S2E61/220) (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E06/55) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S03E75/95) Punom parom, kulinarski izazov (S03E76/95) TV prodaja Aurora, telenovela (S1E133/135) TV prodaja Aurora, telenovela (S1E134/135) Aurora, telenovela (S1E135/135) Zabranjena ljubav, sapunica (S2E62/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S2E63/220) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E07/55) Kardashians, reality show (S03E02/12) Kardashians, reality show (S03E03/12) Malcolm u sredini, humoris na serija (S04E06/22) Malcolm u sredini, humoris na serija (S04E07/22) (R) Kako sam upoznao vašu majku, humoris na serija (S04E04) (R) Kako sam upoznao vašu majku, humoris na serija (S04E05) (R) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S05E05/19) (R) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S05E06/19) (R) Malcolm u sredini, humoris na serija (S04E08/22) Malcolm u sredini, humoris na serija (S04E09/22) Kako sam upoznao vašu majku, humoris na serija (S04E06) Kako sam upoznao vašu majku, humoris na serija (S04E07) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S05E07/19) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S05E08/19) Odstrel, akcijska serija (S01E08/13) Malcolm u sredini, humoris na serija (S04E08/22) (R) Malcolm u sredini, humoris na serija (S04E09/22) (R) Odstrel, akcijska serija (S01E07/13) (R) Kraj programa

Eva luna, serija 51/114 Valerija, serija 44/174 Slomljeno srce, serija R Zora, serija R Flash vijes Zora, serija R - nastavak Naša mala klinika, serija R TV izlog Naša mala klinika, serija R Oprezno s an elom, serija R TV izlog Polja nade, serija R Mala nevjesta, serija R Flash vijes Plamen ljubavi, serija 108/141 TV izlog Slomljeno srce, serija 19/130 TV izlog Zora, serija 5/90 Oprezno s an elom, serija 194/194 Oprezno s an elom, serija - SPECIJAL 18:25 Mala nevjesta, serija 11-12/239 Polja nade, serija 126/140 Naša mala klinika, serija 4-5/35 Bolji život, serija 48/82 Seinfeld, serija 174-175/180 Seinfeld, serija R Sheena: Kraljica džungle, serija 5/22 Bolji život, serija R Kraljica juga, serija (12) 30/63 Kraj programa

(bivša akove ka televizija)

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 13:15 14:00 14:45 15:50 16:00 19:00 21:00 21:35 22:05 22:35 23:00 00:30 01:30

Danas pogledajte Dje ji program Hrana i vino Mala školska liga (r) Ju er, danas, sutra, vijes Videostranice Dje ja TV Hrana i vino Od Mure do Drave (r) Ju er, danas, sutra, vijes Zoom, mozai na emisija Koncert “Katruže”, izravni prijenos Dom 2 Euromaxx VIJESTI DANA Tv Jukebox Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) Videostranice

06:10 06:40 06:45 07:00 07:05 07:10 07:35 07:40 08:35 08:40 09:20 09:25 09:50

Rije i život, religijski program (R) Najava programa TV Kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:10 HAK - promet info 10:15 Britanija - pogled iz zraka, dokumentarna serija (60’) (2/3) 11:15 Reno vs. Relocate, dokumentarna serija (26’) (4/26) 11:38 Popuna 12:00 Dnevnik 1 12:15 Sport 12:18 Vrijeme 12:20 TV Kalendar (R) 12:35 Prkosna ljubav, telenovela (65/162) 13:30 Dr. Oz, talk-show (88/120) 14:20 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:29 Vrijeme sutra 14:35 Trenutak spoznaje 15:05 Pozi vno 15:40 Punom parom 1, dramska serija (57’50”) (7/9) 16:45 Hrvatska uživo 17:40 HAK - promet info (R) 17:45 Naši i Vaši 1, humoris na serija (3/6) 18:20 8. kat, talk-show 19:05 Najava programa 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:06 Vrijeme 20:08 Ve eras... 20:09 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 Godine za pam enje, dokumentarna serija (3/3) 20:45 Spektar, unutrašnjopoli ki magazin 21:35 Paralele, vanjskopoli ka emisija 22:05 Pola ure kulture 22:45 Dnevnik 3 23:05 Vijes iz kulture 23:13 Sport 23:16 Vrijeme sutra 23:18 HAK - promet info (R) 23:25 Diverzan , jugoslavneski lm (75’) 00:40 Ludnica u Clevelandu 1, humoris na serija (15) (8/10) 01:00 Naša ku a, ameri ki lm (85’) (R) 02:25 Zakon i red: UK, serija (12) (12/13) (R) 03:10 Skladište 13 (2), serija (12) (8/13) (R) 03:55 Dr. Oz, talk-show (88/120) (R) 04:40 Reprizni program

05:10 Najava programa 05:15 Britain from Above, dokumentarna serija (1/3) (R) 06:15 Prkosna ljubav, telenovela (64/162) 07:00 Mala TV: 07:05 TV vr 07:15 Crtani lm 07:30 Crtana serija 07:55 Teletubbies, animirana serija (267/330) 08:20 Serija za djecu 08:45 Fantas ni prijatelji 3, serija za mlade (12/13) 09:10 Merlin 2, serija za djecu i mlade (12/13) (R) 10:00 Reprizni program (R) 11:35 Strani igrani lm - hit (R) 13:30 Naša ku a, ameri ki lm (85’) (R) 14:55 Obrazovni program za djecu 16:00 Regionalni dnevnik 16:35 Dolina sunca, serija (6/210) 17:25 Susre s au zmom: Povijest moje budu nos , dokumentarna serija (49’44”) (2/5) (R) 18:15 Globalno sijelo (R) 19:00 Mala TV: (R) 19:05 TV vr (R) 19:15 Crtani lm (R) 19:30 Slatki svijet Charlyjevih an ela, dokumentarna serija (13/13) 19:55 Ve eras 20:00 Zauvijek zajedno, ameri ki lm (114’) 22:00 Nove avanture stare Chris ne 5, humoris na serija (12) (5/21) 22:25 Nove avanture stare Chris ne 5,

humoris na serija (12) (6/21) 22:50 Zakon i red: UK, serija (12) (12/13) 23:35 Dva i pol muškarca 7, humoris na serija (12/22) 00:00 Skladište 13 (2), serija (12) (8/13) 00:45 Retrovizor: Laži mi 3, serija (6/13) 01:30 Retrovizor: Tra erica 3, serija (12) (11/22) 02:15 Retrovizor: Seks i grad 1, humoris na serija (18) (11/30) 02:45 No ni glazbeni program - spotovi 04:45 No ni glazbeni program - Glazbene emisije iz arhiva HTV-a

07.25 07.45 08.10 08.20 08.55 09.10 09.40 09.55 10.25 10.40 11.35

06.50 07.30 07.55 08.15 08.40 08.55 09.10 09.25 10.20 11.15 11.40 12.00 12.55 13.10 14.10 15.05 16.00 16.55 17.10 18.05 18.30 19.07 19.10 19.57 20.00 21.00 21.35 21.55 23.35 01.45 02.45 03.20

RTL Danas, informa vna emisija (R) Ben 10: Ul mate Alien, animirana serija Moji džepni ljubimci, animirana serija Yu-Gi-Oh!, animirana serija Virus a ack, animirana serija TV prodaja Ispla se - TV aukcija, emisija uživo Ruža vjetrova, dramska serija (S02E73/160) (R) Flashpoint, akcijska serija (S01E02/09) (R) TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) Flashpoint, akcijska serija (S01E03/09) (R) TV prodaja Krv nije voda, serija (S02E73/88) (R) Ruža vjetrova, dramska serija (S02E73/160) (R) Flashpoint, akcijska serija (S01E04/09) Flashpoint, akcijska serija (S01E05/09) RTL 5 do 5, Informa vna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S02E20/100) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informa vna emisija RTL Vrijeme, informa vna emisija Krv nije voda, serija (S02E76/88) RTL Vrijeme, informa vna emisija Ruža vjetrova, dramska serija (S02E74/160) Parada, humorna drama (4/4) RTL Vijes , informa vna emisija Pogrešno skretanje kod Tahoa - TV premijera, igrani lm, kriminalis ki/ triler Odbrojavanje, igrani lm, triler (R) Astro show, emisija uživo (18) RTL Danas, informa vna emisija (R) Kraj programa

12.00 12.25 12.40 13.35 13.50 14.20 14.45 15.40 16.05 16.30 17.25 17.50 18.15 18.40 19.05 19.30 19.55 20.20 20.45 21.10 21.35 22.00 22.25 22.50

6:05 7:05 7:30 7:55 8:10 9:10 9:25 10:25 11:30 12:00 12:45 14:35 15:30 15:55 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:55 22:15 23:15 1:10 2:50 3:35 4:35 5:25 6:00

Zauvijek susjedi, serija 11-12/180 Pinky i Mozgalo, crtana serija 5/39 Speed Racer, crtana serija 19/26 TV izlog Moja majka, serija 95/110 TV izlog Kako vrijeme prolazi, serija R Walker, teksaški rendžer, serija R Ninja ratnici, serija R IN magazin R Sila, serija R Walker, teksaški rendžer, serija 174/199 Ninja ratnici, serija 23/104 Zauvijek susjedi, serija 13-14/180 Vijes Nove TV IN magazin Kako vrijeme prolazi, serija 45/76 Dnevnik Nove TV Sila, serija 8/79 Ve ernje vijes Provjereno, informa vni magazin Pineapple Express, igrani lm (12)* Dogodilo se na Manha anu, igrani lm R Mr. Sunshine, serija 7-8/13 Ezo TV, tarot show (18)* Dnevnik Nove TV R IN magazin R Kraj programa

23.15 00.05 00.25 00.45 01.25

05:30 06:15 07:00 07:45 08:30 09:00 09:01 10:05 10:25 11:15

Aurora, telenovela (S1E135/135) (R)

02:25

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 13:15 14:00 14:45 15:15 15:50 17:00 19:00 19:30 20:00 20:30 21:05 21:15 22:05 22:35 23:00 00:45 01:30

Danas pogledajte Dje ji program Hrana i vino G.E.T. Report Ju er, danas, sutra, vijes Videostranice Dje ja TV Hrana i vino Euromaxx (r) Dom 2 (r) Ju er, danas, sutra, vijes Zoom, mozai na emisija VIJESTI DANA Hrana i vino Podravina i Prigorje Privredni.hr Ju er, danas, sutra Zagrljaj ljepote Vijes dana TV Jukebox Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program(18) Videostranice

12:00 12:15 13:15 14:00 14:01 14:45 15:00

19:10 20:10 21:50 22:35 23:25 00:10

FILM HRT 2

20.00

Zauvijek zajedno Pri a o spojenim blizancima te e uz niz smiješnih situacija i duhovitih dijaloga, no, kao u svim filmovima bra e Farrelli (Svi su ludi za Mary, Ja, ja i Irena, Ljubav je slijepa, Glup i gluplji) - kroz sve apsurdne i groteskne, pa i odbojne, neugodne ili neukusne pojave koje ovje anstvu nisu strane, nakaznosti, poreme aje ili defekte, ono što je najbitnije jest da na kraju - ljubav uvijek pobje uje. Bob (Matt Damon) i Walt (Greg Kinnear) su sijamski blizanci, spojeni u boku i sa zajedni kom jetrom.

EMISIJA HRT21 SERIJA RTL

20:45

Malcolm u sredini

SERIJA DOMA TV

Plamen ljubavi

14.01

06:58 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 12:45 13:00 13:30 14:15 14:45 15:45 16:00 17:00 17:05 17:45 18:40 19:05 19:06 19:10 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 21:55 22:25 22:50 22:51 22:57 23:00 01:00 01:01

NAJAVA PROGRAMA VTV DNEVNIK informa vna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a VTV VIJESTI informa vna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA 1X2 kontakt emisija MOJA ISTRA, dokumentarna emisija MALI OGLASI 24 SATA VIJESTI informa vni program MALE TAJNE VELIKOG VRTA (r) KAJKAVCI (r) ŠKOLA PREHRANE, emisija o zdravoj prehrani(r) TV PRODAJA VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) VTV VIJESTI informa vna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a KUTIONICA dje ja emisija VTV DNEVNIK informa vna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informa vni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA VTV VIJESTI informa vna emisija OTVORENI STUDIO, informa vna emisija U SVJETLU VJERE, vjerska emisija EUROBOXX; mozai ka emisija VTV DNEVNIK informa vna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar MALI OGLASI ARKA, astro show (18) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Eva luna, serija 52/114 Valerija, serija 45/174 Slomljeno srce, serija R Zora, serija R Naša mala klinika, serija R Flash vijes Naša mala klinika, serija R - nastavak TV izlog Oprezno s an elom, serija R Oprezno s an elom, serija - SPECIJAL R TV izlog Polja nade, serija R Mala nevjesta, serija R Flash vijes Plamen ljubavi, serija 109/141 TV izlog Slomljeno srce, serija 20/130 TV izlog Zora, serija 6-7/90 Salome, serija 1/150 Mala nevjesta, serija 13-14/239 Polja nade, serija 127/140 Naša mala klinika, serija 6-7/35 Bolji život, serija 49/82 Seinfeld, serija 176-177/180 Seinfeld, serija R Sheena: Kraljica džungle, serija 6/22 Bolji život, serija R Kraljica juga, serija (12) 31/63 Kraj programa

15:50 16:05 17:40 18:25 06.45

Punom parom, kulinarski izazov (S03E75/95) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S03E76/95) (R) Mus , animirani lm U ilica, kviz za djecu TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S2E62/220) (R) Ispla se - TV aukcija, emisija uživo Zabranjena ljubav, sapunica (S2E63/220) (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E07/55) (R) Kardashians, reality show (S03E02/12) (R) Kardashians, reality show (S03E03/12) (R) TV prodaja Veseli mladunci, zabavni TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S03E77/95) Punom parom, kulinarski izazov (S03E78/95) Vatreno nebo, telenovela (S01E01/165) Zabranjena ljubav, sapunica (S2E64/220) Zabranjena ljubav, sapunica (S2E65/220) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E08/55) Kardashians, reality show (S03E04/12) Kardashians, reality show (S03E05/12) Malcolm u sredini, humoris na serija (S04E08/22) (R) Malcolm u sredini, humoris na serija (S04E09/22) (R) Kako sam upoznao vašu majku, humoris na serija (S04E06) (R) Kako sam upoznao vašu majku, humoris na serija (S04E07) (R) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S05E07/19) (R) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S05E08/19) (R) Malcolm u sredini, humoris na serija (S04E10/22) Malcolm u sredini, humoris na serija (S04E11/22) Kako sam upoznao vašu majku, humoris na serija (S04E08) Kako sam upoznao vašu majku, humoris na serija (S04E09) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S05E09/19) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S05E10/19) Odstrel, akcijska serija (S01E09/13) Malcolm u sredini, humoris na serija (S04E10/22) (R) Malcolm u sredini, humoris na serija (S04E11/22) (R) Odstrel, akcijska serija (S01E08/13) (R) Kraj programa

00:55 01:40

(bivša akove ka televizija)


62

Kuharica

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Kuharica

4. sije nja 2013.

PRIPREMILI: STJEPAN MESARI NEVENKA ŠARDI

ME IMURSKA KUHARICA

Pretepena juha sa sušenim vrganjima Serijal recepata u novoj mladoj godini zapo injemo mladom kuharicom Matejom Žilavec, djevojkom koja je ve gostovala na našim stranicama, a i smatramo kako je red da netko mlad, ozbiljan i uz to dobar kuhar našim dragim itateljima preporu i prvi kuharski recept koji e pokušati pripremiti u svojoj kuhinji. Doma a pretepena juha sa sušenim vrganjima sitovno i kreposno je jelo, za iju je pripremu potrebna kuharova ili kuhari ina strpljivost, te vrlo kvalitetni sastojci. Posebno je to važno kada su u pitanju sušeni vrganji, koji moraju biti baš vrganji, a ne bilo kakve gljive, te vrhunski doma i sušeni

Sastojci: - sušeni vrganji, hajdinska kaša, sušeni buncek - sušeni špek (hamburger), vrhnje za kuhanje - lovorov list, chili papri ica, sol, luk, ešnjak

buncek. Papri ica chili ( ili) nadopunjuje harmoniju sastojaka dimenzijom ljutosti, osebujne za chili, ali tako blage, jer strpljivim kuhanjem i dugotrajnim miješanjem sastojaka tijekom postupka ljuti chili postaje umjeren i blago primjetan. Ovo jelo konzumira se toplo, ali vrlo je ukusno i kada je hladno i nakon nekoliko dana kada se uva na hladnom mjestu. Mateja je, osim kulinarstva, vrlo snalažljiva i stru na kada su u pitanju vina, te uz ovo jelo preporu uje najbolji chardonay iz podruma Danice i Borisa Novaka ili jedno od vina izbornih berbi, jer vrhunsko jelo traži vrhunsko vino.

Priprema Buncek kuhati dok ne omekša, izvaditi ga iz posude, a vodu u kojoj se kuhao dalje u postupku koristiti kao temeljac. S temeljca odstraniti masno u, a buncek i hamburger izrezati na kockice. U temeljac staviti glavicu luka, glavicu ešnjaka (bitno je da su luk i eš-

njak u glavici, a ne narezani ili nasjeckani), papar u zrnu, lovorov list, chili i sol prema vlastitom ukusu. Malo prokuhati, a potom dodati na kockice izrezan buncek i špek, te sušene vrganje i hajdinsku kašu i pustiti da lagano vrije. Kada je juha skoro kuhana, zgustiti je pritepom od mlijeka, vrhnja i brašna i kuhati uz stalno miješanje, sve dok juha ne uzavrije. Prije posluživanja iz juhe izvaditi luk, ešnjak i lovorov list, te juhu na stol staviti u zemljanoj zdjeli, uz doma i kruh.

RECEPT PLUS IZ PE NICE akove kih mlinova

Crvene kruške na podlozi od jogurta Sastojci: - 200 ml soka od trešnje - jedna štangica cimeta - 2-3 karanfil i a - 4 kruške Za kremu: - 3 žli ice mascarpone sira - 250 ml jogurta - 2 vanilin še era - 2 žlice mljevenih pistacija

Priprema Prokuhati sok s cimetom i karanfil i ima. Nakon toga kruške oguljene i o iš ene od sjemenki spustiti u sok pa još 4 minute prokuhati na laganoj vatri. Ostaviti kruške u soku da se ohlade. Mascarpone sir, jogurt i še er izmiješati pa kao podlogu rasporediti na tanjure. Na to staviti kruške i posuti pistacijama.

VINO TJEDNA

Puslice od grož ica Tijesto: 15 dkg margarina 18 dkg še era 2 jaja 50 dkg glatkog brašna akove kih mlinova 1 prašak za pecivo 2 žlice mlijeka Malo naribane limunove korice 6 dkg grož ica

Priprema Margarin, še er i jaje pjenasto mješajte, dodajte mlijeko, brašno s praškom za pecivo, grož ice i limunovu koricu. Od tijesta uz pomo dviju vilica oblikujte upave gomilice, stavljajte ih na namaš en lim i pecite dok ne postanu zlatno-žute.

DK Grofovo cuvee Bijelo kvalitetno suho vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom Vinarije Dvanajš ak Kozol iz Dragoslavca. Vino je berbe 2011. i sadrži 12,8 posto alkohola. Odlikuju ga svježina i ugodan miris, posebice kada se pije rashla en na 10 do 12 Celzijevih stupnjeva, uz dodavanje mineralne vode. Pije se uz jela s roštilja te vrsna variva i lova ke specijalitete iz kotli a. (sm)


4. sije nja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PROGNOZA VREMENA ZA SLJEDE IH 7 DANA

NEMA JAKE ZIME

Vremenska prognoza i razbibriga 63 oko 5 Cezlijevih stupnjeva, ovisit e o koli ini sunca pa bi u slu aju dugotrajne magle ili niskih oblaka mogla biti i niža. Dakle, veliki snijeg i hladno a koji smo imali u prvoj polovici prosinca ne e se ponoviti u sljede ih tjedan dana, vjerojatno i dulje. Za precizniju vremensku prognozu slobodno nazovite 060-555-555. Cijena 3,49 KN/min.iz iksnih te 4,78 KN/min. iz mobilnih mreža. Davatelj usluge: HT d.d., Savska cesta 32, Zagreb, info tel. 0800-1234. (prognozu izradila udruga Crometeo 3.1.)

METEOROLOŠKI KALENDAR VREMENSKA SLIKA: Novogodišnja no nam je donijela suho i prohladno vrijeme. Prva ovogodišnja ciklona došla je u srijedu prema kraju dana i donijela slabe oborine. Otvaramo novi popis ciklona, po injemo abecedno pa je prvo muško ime Antun. Ciklona Antun nije jaka i ve tijekom etvrtka napustila je naše krajeve. U petak ujutro ponovno može biti kratkotrajne magle. Danju u po etku sun ana razdoblja, a prema kraju dana postupno naobla enje pa nave er može pasti i malo kiše. Temperatura zraka u

laganom porastu i mogla bi do i do 8 ili 9 Celzijevih stupnjeva. Subota e biti promjenjiva, pravi ranoproljetni dan. Povremeno je mogu a slaba kiša, ali u manjim koli inama. Vjerojatno e biti i kra ih sun anih razdoblja. Vjetar uglavnom slab sjevernih smjerova. Ne e biti hladno – jutarnja temperatura u laganoj pozitivi, a dnevna bi mogla do i i do 10 Celzijevih stupnjeva. U nedjelju bi vrijeme trebalo biti malo povoljnije. Ve inom suho sa sun anim razdobljima. Ujutro je mogu a još koja kap

kiše, a kasnije tijekom dana bi trebalo biti ve inom suho. Vjetar slab, a temperatura zraka i dalje relativno visoka s obzirom na doba godine i injenicu da se nalazimo u najhladnijem mjesecu u godini. Ipak e malo zahladiti u odnosu na subotu. Po etkom sljede eg tjedna nastavlja se promjenjivo vrijeme uz dosta oblaka. Ponegdje su mogu a kra a sun ana razdoblja i jutarnja magla koja se mjestimice može i dulje zadržati. Jutarnje temperature bit e uglavnom oko nule ili malo ispod pa se o ekuje slab mraz. Dnevna temperatura ve inom

5. sije nja 1716. god. u Europi još jedna vrlo jaka zima; u Portugalu i Španjolskoj više od 30 cm snijega, Jadransko more i rijeka Temza su se zaledili 7. sije nja 1809. god. velika poplava Save u Slavonskom Brodu

HOROSKOP OVAN (21.3.-20.4.) Prvi radni tjedni nakon blagdana mnogim e pripadnicima ovog znaka donijeti radosne novosti koje e nagovijestiti pozitivan ishod važnog doga aja. Na poslovnom planu radi ete žustro i odlu no. U ljubavnom životu strasna veza doživjet e pravi procvat i kulminaciju. Od partnera e zavisi ostvarivanje nekih vaših poslovnih zamisli. Osobama ro enim u ovom znaku savjetuje se strpljenje i tolerancija. Potrebno je izbjegava nepromišljene postupke. Mogu e su povrede glave ili problemi sa sinusima.

BIK (21.4.-20.5.) Pred vama je naporan radni tjedan, stoga sve dobro organizirajte ukoliko želite ispliva iz problema i u ini poslovnu situaciju boljom. U vrs te ljubavnu vezu. Malo više tolerancije prema voljenoj osobi, partneru ili bra nom drugu ne bi bilo na odmet. Spoznaja da ste voljeni svakome godi. Nervozu pokušajte maksimalno smanji . Napravite selekciju u svemu, posebno kad su poslovne obveze u pitanju. Mnoštvo obaveza utjecat e i na vaše zdravlje. Pokušajte se više odmara .

BLIZANCI (21.5.-21.6.) S novom godinom dolaze i novi poslovni projek . Donije ete odluku koja e utjeca na daljni smjer životnih tokova. Unutrašnji sklad je nešto što daje svakome poseban šarm, pa i pripadnicima ovog znaka. Sa uvajte je. Sva a sa partnerom mogu a je u dugotrajnim vezama koje su postale monotone. Parnter izmi e kontroli. Samci neka u vrste vezu sa osobom iz prošlos . Kako ste zaokupirani novim poslom i važnim odlukama, savjetuje se izbjegavanje površnos . Razradite i isplanirajte sve do detalja. Više se kre ite i bavite tjelovježbom.

RAK (22.6.-22.7.) Povla ite ispravne poteze kad je u pitanju posao. Sa minimumom napora ostvari ete korist. Roman ni doga aji mogli bi unije nemir u svakodnevnu monotoniju. Prepus te se željama. Bi ete u situaciji da emo vno reagirate. Nova veza neo ekivano ulazi u vaš život. Mnogi Rakovi su upravo ovih dana u fazi velike zaljubljenos . Slijedi puno emocija i nježnos . Ponašajte se spontano, jer je situacija pod kontrolom. Nema nikakvih razloga za paniku, bar kada je posrijedi zdravlje. Mogu i su jedino problemi s viškom kilograma.

LAV (23.7.-23.8.) Morate krenu u odlu nu akciju. Odgovorni ste za svoju sudbinu, ali i za sudbinu mnogih drugih. Zato postupajte oprezno i mudro. Dodatno e vas zabrinu što posao ne ide željenim putem. Ne brinite, s vremenom e sve do i na svoje mjesto. U nadolaze em tjednu pripremite se za otvoren razgovor s partnerom. Nemate mu što predbaci , što ne zna i da ste zadovoljni emo vnom situacijom. Samce o ekuje zanimljivo poznanstvo. Slijede doga aji koji e zahtjeva vaš pravilan pristup. Budite pribrani i izbjegavajte sva e. Zdravi ste.

DJEVICA (24.8.-23.9.) Ve po etkom ove godine do i e do izražaja vaša roman na priroda. Veselit e vas sitne nježnos . Bude li voljena osoba pored vas, ništa vam više drugo ne e bi potrebno. Preplavit e vas vedre misli, samopouzdanje i op mizam. U komunikaciji s drugima bi ete otvoreni, pa e vas svugdje rado do ekiva . U privatnom životu preuzeti ete inicijativu i pokrenuti željene ljubavne promjene. Samci više izlazite. Zvijezde najavljuju mogu nost novih ljubavi. Više spavajte.

VIC tjedna

VAGA (24.9.-23.10.) U posao unosite previše emocija. U situaciji ste kad vam se ništa ne radi. Iz trenutne poslovne krize možete iza i samo uz napor. Kako s naporom odgovarate na postavljene zahtjeve, mogu i su i zdravstveni problemi. Problemi nastupaju zbog prevelikih ambicija i emo vnos . U danima vikenda mogu i su pozi vni doga aji vezani uz roman ne odnose. O ekuje vas mnoštvo lijepih i nezaboravnih trenutaka sa voljenom osobom ili simpa jom. Svim Vagama se savjetuje da spoznaju svoje slabos , pa da tek onda analiziraju druge. Uzimajte više toplih napitaka poput biljnih ajeva i sli no.

ŠKORPION (24.10.-22.11.) Ulazite u nov, povoljniji životni period stoga e dani nakon vikenda bi u znaku ugodnih doga aja i po etaka. Zadovoljni ste s rezulta ma ostvarenim u protekloj godini. U ljubavnim odnosima tako er su mogu i novi po eci ili uspostavljanje veze na sasvim novim osnovama. Uvi ate da odnos sa partnerom zah jeva promjene. Nije vam lako, ali ete ipak to u ini . Ne budite nestrpljivi i neuro ni. Nema razloga za zabrinutost. Oprez je potreban kod konzumiranja jela ili pi a. Bitna je umjerenost u svemu. Više vremena provodite na svježem zraku.

STRIJELAC (23.11.-21.12.) Funkcionirate mudro i velikodušno. Biti ete u situaciji da se bavite filozofskim problemima i da povla ite mudre poteze. Iako vas o ekuje mnogo posla, zbog vaše poja ane energije, uspješno ete sve obavljati. Poboljšat e se i financijska situacija. Uživajte u zagrljaju voljene osobe. Ugodni zajedni ki trenuci u ini e vrijeme pred vama nezaboravnim. Partnera više privla ite ako manje pri ate. Mogu e su reumatske tegobe ili lomovi kos ju. Budite oprezni, ukoliko želite izbje i ove mogu e zdravstvene opasnos .

JARAC (22.12.-20.1.) U poslovnoj domeni uplovili ste u mirnije vode. Stvari se odvijaju ru nski, što ponekad i nije tako loše. Problem može nastupi ako ovo stanje duže potraje. Ako se bavite komunikacijama ili radite s papirima, ostvari ete mnogo više od zamišljenog. Dolazi izuzetno povoljan poslovni tjedan. Maksimalno ga iskoris te. Prema partneru osje ate fizi ku privla nost. Puni ste energije i svom ste elementu. Poželjno je bavljenje sportom i što više kretanja, ukoliko želite da ovo stanje sa uvate. Uživajte u svakom trenutku.

VODENJAK (21.1.-19.2.) Mogu je susret s javnoš u i uspjeh, posebice ako se bavite javnim radom. Ostvarit ete zavidne rezultate. Stoga nemate razloga za depresivno stanje i bezvoljnost koju osje ate. Neka vas poslovni rezulta usmjere ka pozi vnom promišljanju života u svim domenama. U ljubavnim okolnos ma uspijevat e vam da sjedite na više stolaca u isto vrijeme, a da to nitko ne e primje . Oprez. Iako mislite da varate druge, sami sebe zavaravate. Možda vam neizvjesnost više odgovara? Mislite da ste na taj na in slobodniji.

RIBE (20.2.-20.3.) Po etak nove godine nije obe avaju i. Mnogim pripadnicima ovog hipersenzibilnog znaka dešava e se stvari zbog kojih ne e mo i da ostanu ravnodušni. Zbog nekih okolnosti mora ete se žrtvova više negoli što želite. Šta god uradili, ima ete osje aj da griješite. Morate jasno sagleda situaciju u kojoj se nalazite. Pokušajte da maksimalno pro rate i da se ne nervirate, iako je to teško u ini . Uživajte u toploj obiteljskoj atmosferi. Izbjegavajte izlaske. Ako ste bili bolesni, sanirajte probleme jer ulazite u bolji period.

Izbori

Kandidat za na elnika u nekom selu drži govor, pa kaže: - Do vašeg sela emo napraviti asfaltirani put! Napravit emo i vodovod! Izgradit emo i školu! Netko iz mase vi e: - Ali u selu nema djece! - I djecu emo vam napraviti!


ZIMSKO PRVENSTVO ME IMURJA U MALOM NOGOMETU

RUKOMETAŠI PRELOGA OPET NA POBJEDNI KOJ STAZI

TRADICIONALNI IZBOR “SN“ ZA SPORTAŠA GODINE

U nedjelju finale u sportskoj dvorani OŠ u Prelogu

Žele zadržati prvo mjesto i u i u Prvu HRL

I redakcija Me imurskih novina dala svoje glasove

PREMIŠLAVANJE JOŽEKA RADNIKA

Vseposud kuhje, a pravi kuhari uda koštajo M

oram vam re i da nikaj nebode od bandistov i mužikašov na listaj za naše nove župane. Brz as bodo i druge stranjke odustale od svojih bandistov im so esdepeovci vugnuli svojega mužikaša Deana Hunjadija. Znuom da mi bodete gombali kak sam vam hitil peska vu o i z tom svojom muzi kom listom, ali tak se vse nekaj kazalo, a i tak so se spominali klošari, šteri se shajajo pre akoski gracki vuri. Morem vam re i da je to bilo prvipot, vu zadjih deset let, kaj so oni v kmico vritnuli. I to sam zato kaj so se ne nadjali kaj bi neš i, v denešje vreme, vupal deti demokracijo na stran i stornerati legalno zebranoga Deana i zameniti ga z Ivicom, šteri je zgubil. Ali, kuliko vidimo, nigdar ne smeti re i nigdar, jerbo je politiki i politi araj nikaj nej nemogo e. Ve je zišlo po onoj starinskoj: kaj Me imorci znajo kaj oni pravzaprav o ejo? Najbrž mi v Zagrebo to nejbole znamo i zato bodo oni zglasali onoga šteroga mi zberemo. Pak to je i za jiv nejbole, jerbo i mi v Zagrebo bodemo unda z tem zadovolni. Kuliko sam mel priliko uti, naši esdepeovci sam stiha

POD VUROM

morgajo sebi v brado i šepetujijo, kaj zna i da so zadovolni ili pak ne vupajo n ikaj re i. I Ivica je zadovolen. A Deana je niš i, osim novinarov, nej nikaj pital. Dean ima ve dva rešeja: ili bode stiha i ostal v Partiji ili bode odišel vum i gombal. A dok odide vum ve ga ne bode niš i poslušal, a niti pak nikaj pital! akoski turisti ki težaki so nam zrihtali Adventa vu grado Zrinskih. Nejpredi je tej akoski Advent po el par dni raneše nek on pravi vu cirkvi, ali je zato tjeden dni duže trajal. Gruntam si da je vredo kaj turisti ki težaki imajo svojega Adventa, brz as oni znajo kaj delajo, a i zakaj. akoski Advent je završil na staro leto, o em re i, na do eko novoga leta. A na do eko so akov anci poslušali klapo Maslina kak lepo popevle, a posle so gledali staroga filma (ne bi vam to no znal re i štera je to po redo bila repriza), jerbo je Jura Stubli nej došel, a žnjim je nej došla niti jegova grupa Film.Vsi šteri so došli zbogradi jega mogli so si nekaj spiti pod šatorom, ali so se nej mogli napiti, jerbo je konobarov bilo premalo, a i muhljavi so bili. Mortik je do ek predugo trajal,

pak so bili zmo eni ili pak so precjenili svoje pijanske mogu nosti. Kak bilo da bilo, morali smo trezni oditi z Trga i žejo vgasiti vu nešternoj drugoj alkoholnoj radionici. To smo i naprajli jerbo smo dimo došli dok se je denilo. Znate i sami kakša je bila megla, pak nam je po dnevo bilo nejsigurneše kaj ne bi ulali hižo i završili vu sosedinoj postelji. dnegda sam doma poslušal, govoril mi je nejpredi japica, a posle i japa, kak je kuhja zadje mesto vu šteroj mi moški moremo pokazati vse kaj znamo. Ali kota sre e i vsega drugoga se urt obra a i ne stoji nigdar, pak se to vse spremenilo. Dok se naše žene borijo za ravnopravnost, mi pomalem popuš amo, a one nas, kaj nam se za alijo, vse fletneše i sigurneše ravnajo bliže kuhji. Tak nam je i tre da smo nigdar nej znali po aliti ono kaj so nam one skuhale, ali zato one alijo vse kaj mi z kuhje donesemo, makar posle to ne ejo jesti. To se vam zove marketing. Tak sam vam i ja mislil, ali dok sam videl naše dva Me imorce, Nikolu Lesara i Markija Palfija kak so kuhali, unda sam si i ja po el gruntati da je nej tak hudo

O

delati v kuhji. De kima vsaka ast, osvetlali so obraze našaj kuharaj i kuharicaj, ali kam god dojdem, vu Hrvaško, vsi me fkriž gledijo, smejejo se z nas i nekše papu are nam name ejo. Ali nemajo oni pojma, pak što dela v kuhji bar je ne nigdar la en. A vu ova teška krizna vremena nejglavneše je preživeti, a ako o eš preživeti moraš jesti, a ak o eš jesti (tak nas naše žene vu ijo) moraš si skuhati. To vam je tej naš me imorski perpetum mobile, oliti odgovor na vje no pitanje: kaj je bilo predi kokoš ili jejci? Marko i Nikola so se pokazali, a vsima nama želim uda sre e i uspeha u borbi za kuha o. Moj prijatel Pišta navek ali svojo ženo kak mo dobro kuha, a on joj pomaže okoli posode: ona pere, a on zbriše… saka rit dojde na šekret. Tak bi se moglo re i za kr mare z šterima porezniki o ejo dojti na kraj. Nej znati vu šteroj kr mi so ministro Lini o ne dali ra una, pak je ve zmislil porezne kase za vse kr mare. To je bila greška z nesagledivaj posljedicaj. Kaj ne bodete mislili da ja branim kr mare. Ne! Da so bar delali pol-pol, o em re i, pol sebi vu žep, a pol da so

V

zapisali vu porezne knige, ali ne oni so tri rtalj zrivali sebi vu žepe, a poreznikaj malo vej kak nikaj. No, ne ruon nikaj, ali sam nekše droptije. Pak da je bilo vse vu redo ne bi jiv Slavek zel na zob. Ne bodo oni ve pobirali vrhje, a poreznikaj davali sam kiselo mleko. Malo mi se kr mari milijo, ali brz as Slavek ima pra : pak smo nej mi tak uda pili kaj bodo kr mari kulaki postali nego kaj bode Lejpa naša vej mela i kaj bodo naši japeki i mamike meli za penzije. ebrem razmeti kak so Kinezi mogli prebrojiti svoje Kineze i to za štiri mesece, a naša statistika je, za leto i pol, dala vum sam pol istine. Ak je Kinezov nekaj meje od milijardo tristo, a nas nekaj vej od štiri milijone kaj mi delamo tak dugo. Nekaj si gruntam da bi naši statisti ari morali vsakoga našega oveka poznati, kak nas je uda, a ne kaj filozo eramo i dremlemo nad tem spiskom. Ve dok je te naš popis došel vum ve je ne to en jerbo nas ve ali. Vsi znamo da smo se mi zalenili, a i naši mladi se držijo fkrej od posla posle šteroga se deca dobavlajo. Nikak nebrem razmeti i to kaj minister Jovanovi o e vu škole

N

ME IMURSKI OPTIMIZAM Samo da ne bude gore nego je bilo prošlih godina!

Ljubomir Hajdinjak, Novo Selo na Dravi - Iskreno se nadam i želim samo da nam ova godina ne bude gora nego je bila prošla. Prije svega tu mislim na osobnom i zdravstvenom planu, jer, kada je rije o gospodarstvu i politici, isto sumnjam da se nešto pozitivno može dogoditi u 2013., odnosno da e se stvari ve ove godine pokrenuti na bolje. Zato još jednom kažem, neka nam ne bude gora nego je bila protekla i svi emo biti zadovoljni.

Vlatko Breslauer, akovec Nadam se da e se neke stvari ipak u ovoj državi pokrenuti i da e nam svima biti bolje. Teško je o ekivati da se nešto što nije bilo dobro promijeni preko no i, ali nada i želja uvijek postoje, pa tako i ja vjerujem da e ipak biti barem malo bolje nego nam je bilo, jer se mladi ljudi iz dana u dan suo avaju s razo aranjem, pa je vrijeme da nam ipak krene na bolje.

Stela Horvat, akovec - Budu i da je prošla godina bila godina na kojoj sam krenula na akultet, to je bila stvar koja me najviše okupirala, tako da mogu re i da je prošla godina za mene osobno bila dobra i nadam se da e ova biti još bolja. Makar, kada malo pogledam vijesti i životne pri e ljudi u Hrvatskoj, ini mi se da kod mnogih nema baš previše optimizma i bojim se da e mnogi napustiti zemlju i potražiti neko mjesto na kojemu e po eti bolji život.

Katarina urkin, Domašinec - Godina pred nama bit e puno bolja nego su bile prošle. Barem se tako nadam i želim. Mislim da, kada se malo okrenemo oko sebe, možemo re i da nam u odnosu na sve ono što se u svijetu oko nas doga alo i nije bilo tako loše. Ja sam mišljenja da je svakom ovjeku dobro onoliko koliko on to sam zapravo želi jer, ako pozitivno i vedro razmišljamo, takve nam se stvari i na kraju krajeva doga aju. Zato vjerujem da e nam nova godina biti dobra.

zrivati odgoja za zdravi e vu šteromo bodo vu ili deco kak se nebodo deca delala i kak je nejsigurneše da zemejo stvar vu svoje roke. Bodete vidli, ak to uspe, kuliko nas bode rez deset let. ej znati kaj se je ve, itak, pripetilo z tem Zor ecovim novim polovnim autom. Dok je natje aj vum došel vsi novinari so doleteli kcoj, od novin, prek radija do televizije, a ve dok so nabrnkali ljude i ljudi nebrejo spati dok ne zazvedijo kakšega bode, ipak, auta vozil Jožek (moj imejak) Zor ecov? Prosim vas, pomorite ljudima! ovjest se ipak, tu i tam, ponavla. Cirka vsakih sto let! Najme kaj, drugoga januara 1919. leta je doktor Ivek Novakov postal povjerenik za Me imorje, a minulo je nekaj meje od sto let i župan Ivek Perho ov je postal me imorski povjerenik. Velijo da je povjest u iteljica života, a neje to niti tak strašno ak vsakih sto let idemo na popravni. Kaj ne? re no vam novo leto želim. Želem vam uda zdravja (peneze ne, jer penezi kvarijo ljude) i malo sre e, jerbo so ovi na Titaniko vsi bili zdravi, meli so viziperte od doktorov, ali so nej meli sre o! O em kaj mi, vsi skupa, preževimo. Kak god steška! I kaj bodemo, vsi skupa, živeli na sveto i celo ovo leto. A unda, pak znova!

N

P

S

Na po e t k u svake nove godine o ekivanja su da nova bude bolja od stare, no, o ekivanja su jedno, a realnost zna biti sasvim nešto

Milan Židov, Železna Gora - Mislim da e nam ova godina biti ipak bolja nego protekla. Polako ali sigurno u našoj zemlji stvari idu na svoje. U svim se segmentima života ipak nešto pokrenulo, što mi daje razloge za optimizam. Naravno da puno stvari koje su se 'kup ale' godinama, a nisu bile u redu, nije mogu e promijeniti preko no i, no mislim da nas ipak eka još jedna teška, ali malo bolja godina nego je to bila 2012.

drugo. Kakve su želje i o ekivanja Me imuraca u novoj 2103. godini, pitali smo ih ovaj tjedan u anketi “pod vurom”. (so,zv)

Duško Sambunjak, akovec - Mislim da nam ne može biti bolje dok se ne zapo ne raditi onako kako bi trebalo. U godini koju smo upravo poslali u ropotarnicu povijesti, svjetla na kraju tunela su se potpuno ugasila, što samo potvr uje prognoze 'zlobnika' i 'zlo estih proroka' da se ni Kukuriku koalicija ne e baš sna i u traženju puta koji bi nas trebao odvesti prema izlazu iz krize. No, možda se ipak varam, pa u na kraju samo re i: živi bili pa vidjeli što e nam donijeti nova godina.

BLAGDANSKI DVOBROJ Poštovani itatelji! Ovaj broj Me imurskih novina otisnut je kao blagdanski dvobroj (petak, 21. i 28. prosinca), kojim pokrivamo boži ne i novogodišnje blagdane. Sretan Boži i sretna 2013. godina! ®


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.