Page 1

ZAŠTITA međimurskih autohtonih prehrambenih proizvoda

Najopširniji nogometni prilog

Od ovog broja ŠEST stranica o nogometu str. 45

www.mnovine.hr

str. 4

Vrijeme je da se time počinju baviti profesionalci!

Godina XIV. Broj 729.

ČAKOVEČKI GRADONAČELNIK Šalamon podvrgnut operativnom zahvatu

^akovec, UTORAK, 25. kolovoza 2009.

Cijena 7 kuna

JEDNA OD NAJVEĆIH zapljena droge u Međimurju str. 6 nakon otkrivenog laboratorija u Varaždinu

Zbog str. 3 zdravstvenih komplikacija amputiran dio noge

U djedovoj vikendici u Dragoslavcu uskladištio više Općine nisu od 22 kg hašiša baš oduševljene i marihuane - Tržišna vrijednost droge iznosi oko 1,5 milijuna kuna

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA predložila novi model sufinanciranja prijevoza učenika

str. 2

PRIBISLAVEC

str. 10

I dalje neizvjesno hoće li djeca u tamošnju školu POLJOPRIVREDNI proizvođači pšenice spremni na novi prosvjed

str. 18

Ili cijena od 95 lipa ili opet traktori na ulice! RTAVA FAŠIZMA 2/A 40000 ^AKOVEC tel 040 375 700 fax 040 375 716 E-MAIL: METSS@METSS.HR

ME\IMURSKA TRGOVINA SUVREMENOG STILA

AGROME\IMURJE d.d. ^AKOVEC, R. BO[KOVI]A 10 Tel: 040 / 390-822

str. 63


2

Aktualno

UREDNIKI osvrt

IZ TJEDNA u tjedan

Lud, zbunjen, normalan...!? To je samo jedan od nekoliko naziva poznatih humoristinih serija koji se mogu primijeniti na sluaj o kojem pišem. Jer kako drugaije nazvati situaciju da smo propustili uzeti 15 milijuna bespovratnih sredstava koje je ponudilo Ministarstvo turizma za projekte razvoja kontinentalnog turizma u našoj županiji. Od 100 posto ponuenih sredstava iskoristili smo 2,5 posto!? udom se udila i ravnateljica Uprave za posebne oblike turizma i turizam na kontinentu Tanja Novotni prilikom potpisivanja nekoliko ugovora u Meimurskoj županiji ukupno vrijednih jedva 405.000 kuna. Iako smo svjesni da u Meimurju ve godinama unatrag “ne tee med i mlijeko” kako po pitanju standarda i plaa, pa tako i kad je potpora države u pitanju, i ono malo sredstava koje možemo uzeti - oito to ne znamo. Zašto? To je pitanje svih pitanja. Osobno nisam kompetentan da odgovorim na ovo pitanje, ali novopeeni župan Perho bi zasigurno trebao postaviti ovo pitanje. I ne samo to, nego nekoga konano pozvati i na odgovornost! Umjesto toga, kao i u nekoliko dosadašnjih sluajeva od stupanja na vlast, novi župan nije pokazao “da ima m...”! Hoe li mu se takva politika “aktivne miroljubive koegzistencije” obiti o glavu? Ostaje za vidjeti, ali teško da e se uvijek i svugdje moi ponašati poput “nesvrstanih”. I na ovom sluaju pokazuje se da na unkcijama, kad je u pitanju razvoj gospodarstva, pa tako i turizma koji bi trebao biti jedan od najvažnijih kotaa zamašnjaka u gospodarskom razvoju našeg kraja, nedostaje više proesionalaca i kvalitetnih ljudi s vizijom što i kako. Najgore je kad amateri rade posao proesionalaca, a i ono malo proesionalaca “nema nigdje”. Šefica Ureda za gospodarstvo Meimurske županije totalna je enigma za meimursku javnost. Navodno žena voli putovati po inozemstvu ...

t

25. kolovoza 2009.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Piše: Dejan Zrna

Razvojne agencije? One kao trebaju postati “most za dolazak sredstava pristupnih ondova EU u Meimurje”, stoga ih vjerojatno uope ni ne zanimaju programi Ministarstva. Meutim, koliko ujem, uredno rade projekte, i to uglavnom za firme izvan Meimurja, jer navodno “kod nas nema interesa”??? Meutim, ne bi li i ti “struni europski birokrati” koji u Meimurje trebaju donijeti milijune eura (ili se možda varam, da im to ipak nije zadatak?) mogli, trebali uskoiti i u prezentaciji domaih programa, budui da su “školovani” i financiraju se iz prorauna lokalne samouprave? Postoji li uope kakva subordinacija ili barem koordinacija izmeu župana, gradonaelnika, naelnika, ureda i agencija? Je li netko od elnika županije ili grada dao podreenima i nadležnima nekakve zadae u vezi s ovima, kao i nekim drugim gospodarskim programima i njihovim prezentacijama? Napokon, hoe li netko biti možda pozvan na odgovornost zbog poraznog rezultata jer je u konkretnom sluaju iskorišteno tek 2,5 posto sredstava ili pak “to je jednostavno tako jer više nije bilo interesa i gotovo”. Nakon svega nije ni udno da nam svi sa strane govore: “Ah, pa vama ništa ne treba, vi ste najbogatija hrvatska županija”! Zaista je kod nas puno toga u stilu naslova: “lud, zbunjen, normalan”, samo što “snalažljivi u domaim redovima” dok karavane prolaze zarauju pristojnu lovu sa strane uz iznadprosjene meimurske plae, dnevnice, putne troškove, itd. koje uredno isplauje lokalna samouprava.

MEIMURSKA ŽUPANIJA predložila da za uenike prijevoz vlakom bude besplatan, a autobusom za 30 posto cijene, pri emu bi dio troškova na sebe preuzele opine i gradovi

Opine nisu baš oduševljene!? - Troškove prijevoza financirali bi u omjeru pola - pola Županija, opine i gradovi, a autobusa u preostale dvije treine, dok bi jednu plaali roditelji Meimurska županija je na kolegiju naelnika i gradonaelnika u petak ponudila rješenje kako podijeliti teret troškova prijevoza uenika srednjoškolaca s roditeljima. Ponudili su podjelu troška na tri jednaka dijela za autobusne karte. Dakle, 30 posto Županija, 30 opine i gradovi i 30 posto roditelji. Karta za vlak koja je znatno jetinija dijeli se 50:50 s opinama i gradovima, s time da bi uenici koji stanuju u mjestima uz prugu imali pravo na kartu, a ostali bi mogli birati žele li besplatan prijevoz vlakom ili za 30 posto cijenu autobusom.

Treba rei da svi naelnici nisu bili oduševljeni novim poveanim obvezama na teret svojih prorauna i da su si uzeli rok od 10 dana da definiraju sufinanciranje prijevoza uenika iz svojih opina. Kolegij naelnika je savjetodavno tijelo na kojem se dogovara zajednika politika, ali se ne donose odluke koje bi nekoga mogle obvezivati. Županija e svoju treinu za autobusnu kartu i polovicu Jedinstvena cijena Koliko bi prijevoz koštao opine i gra- One za kartu za vlak osigurati. karte za autobus i vlak dove mjeseno opine koje nee osigurati svoj Cijena karte i za vlak i za autobus bila bi jedinstvena. Kad je u pitanju autobusna karta, jedinstvena bi bila niža od ona najjetinije za relaciju u prstenu do pet kilometara. Tim modelom ne bi bile zakinute ni opine najbliže Napravljen je mjeseni izraprstenu Grada akovca, a ne bi un sufinanciranja prijevoza dodatne troškove imale ni najuvlakom, autobusom i ukupno. daljenije opine poput Štrigove. Baza je broj uenika iz njihova Naime, u Županiji su projekcije podruja. Najvei mjeseni radili na bazi jedinstvene cijene iznos plaao bi Grad akovec: mjesene karte za autobus od 59.430 kuna, Mursko Središe 450 kuna, dok je cijena karte za 31.430, a Prelog 34.100 kuna. vlak 140 kuna. Treba znati da Iznosi po opinama u kunama sada najjetinija komercijalna su sljedei: Belica 21.870, Dekamjesena karta za autobus na novec 6.750, Domašinec 15.450, najkraoj relaciji do akovca u Donja Dubrava 12.350, Donji prstenu od pet kilometara stoji Kraljevec 29.290, Donji Vido488 kuna, a za, primjerice, Štrigovu ak 910 kuna.

dio ili osiguraju manji dio od predloženog vei teret sufinanciranja prijevoza prebacit e na teret roditelja. Oni naelnici koji do poetka školske godine ne osiguraju sporazume sa Županijom da prihvaaju ovakav model sufinanciranja morat e odgovarati roditeljima i djeci zašto oni moraju plaati, primjerice, 300 a ne 150 kuna za autobusnu kartu kao u susjednoj opini. Time je Županija stavila naelnike i gradonaelnike na brisani prostor da za svoje odluke odgovaraju graanima koji su ih izabrali.

Koliko bi prijevoz koštao opine i gradove mjeseno vec 9.380, Gorian 18.090, Donji Mihaljevec 11.520, Kotoriba 13.990, Mala Subotica 27.830, Nedeliše 47.550, Orehovica 12.960, Podturen 29.400, Pribislavec 13.980, Selnica 22.290, Strahoninec 2.880, Sveta Marija 9.140, Sveti Juraj na Bregu 35.430, Sveti Martin na Muri 16.650, Šenkovec 8.850, Štrigova 19.740 i Vratišinec 13.560 kuna. (BMO)

Matija Posavec, zamjenik župana, skrenuo im je pozornost da su u drugim sredinama odustali i od kapitalnih projekata kako bi oslobodili novac u korist prijevoza uenika.

Sufinanciranje socijale floskula za izbjegavanje obveza Naelnici nisu s oduševljenjem primili vijest o novom optereenju prorauna, bilo je prijedloga i da se sufinanciranje svede na tzv. socijalne kategorije, i to iz redova SDP-ovih naelnika?! No da je pojam socijalna kategorija sve više floskula za izbjegavanje zadovoljavanje potreba graana, razotkrio je i sam župan Perho, iznijevši primjer da bi roditelj dvoje djece iz Štrigove morao dati samo za dvije autobusne karte 1.800 kuna mjeseno. To teško mogu podnijeti i zaposleni, a kamoli oni koji rade a etiri mjeseca ne primaju plae i nigdje ne mogu dobiti potvrdu da su socijalna kategorija, premda to oito jesu. Matija Posavec je takoer obeao organiziranje i brzih prilagoenih autobusnih linija prema svim odredištima gdje studiraju meimurski studenti. (Božena Malekoci - Oleti)

Županija i opine trebale bi sufinancirati prijevoz uenika Anketa “Pod vurom”

Zvonko Jaklin, Dragoslavec Selo - Smatram da bi Županija i opine trebale pomoi roditeljima koji imaju školarce na nain da sufinanciraju prijevoz uenicima s obzirom na to da je besplatan ukinut, kao i besplatne knjige. To bi i nama, a vjerujem i ostalim roditeljima, uvelike pomoglo. Osobno sam poljoprivrednik, ulaganja su velika, a dobit mala, tako da bi nam to puno znaili i olakšalo.

Meimurskim srednjoškolcima, osim besplatnih udžbenika, ukinut je i besplatan prijevoz koji bi ipak trebao biti sufinanciran. Prema planu, tre-

inu troškova trebala bi snositi Županija, treinu opine i gradovi, a treinu roditelji. Hoe li to doista biti tako, još emo vidjeti. Naravno da se roditelji

slažu da bi i Županija i opine trebale sufinancirati prijevoz uenika i na taj nain olakšati roditeljima ija djeca putuju u školu. Kuni budžeti ionako su

Marijan Vinkovi, Brezje Osobno smatram, osim što bi Županija i opine trebale pomoi oko financiranja prijevoza uenika, da bi trebalo razmotriti i sigurnost stajališta na kojima se pokupe djeca. Mislim da stajališta ne bi trebala biti negdje na glavnoj cesti gdje su djeca ugrožena, ve bi morala biti na sigurnijim mjestima. Anita Galina, akovec - Svakako bi trebale Županija i opine sufinancirati prijevoz uenika. Iako smo mi iz akovca i naše dijete ide pješice u školu, smatram da bi se na taj nain trebalo pomoi roditeljima ija djeca putuju u školu. Vjerujem da bi to bilo od velike pomoi roditeljima koji ionako imaju brigu više zbog ukidanja besplatnih udžbenika.

ve dodatno optereeni zbog ukidanja besplatnih udžbenika pa bi se na ovaj nain uvelike pomoglo roditeljima. Takoer smo uli i prijedlog više. Postoji

mišljenje da bi isto tako trebalo razmotriti sigurnost stajališta na kojima djeca ekaju prijevoz, kako ona ne bi bila ugrožena. (H. Zear)

Darko Mikulan, Macinec - Mislim da se odgovor na ovo pitanje podrazumijeva. Naravno da bi i Županija i opine trebale pomoi roditeljima s djecom koja putuju u školu, i sufinancirati prijevoz. Ja se nadam da e uspjeti nešto dogovoriti jer bi nam to sigurno puno pomoglo i olakšalo, budui da ove godine nema ni besplatnih udžbenika. Svjetlana Mesari, Belica - Naravno da bi i Županija i opine trebale sufinancirati prijevoz uenika koji putuju do škole. Iako naše dijete nije daleko od škole pa, sreom, nemamo taj trošak više, smatram da bi onima ija djeca putuju to bilo od velike pomoi. S obzirom na to da je ve s ukidanjem besplatnih udžbenika otežano roditeljima, barem da im se u ovom sluaju olakša.

Dejan Hunjadi, Sveta Marija - Trebale bi i Županija i opine snositi dio troškova za prijevoz uenika do škole. Trenutno imam djecu u osnovnoj školi pa još nemamo taj problem, ali srednjoškolskom uzrastu, odnosno njihovim roditeljima na taj bi se nain sigurno olakšalo. Time bi im se barem malo pomoglo u smanjenju troškova. (oto: Vrzan)


25. kolovoza 2009.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

3

AKOVEKOM GRADONAELNIKU Branku Šalamonu zbog komplikacija izazvanih dugogodišnjom šeernom bolešu izvršena amputacija dijela noge

VESELIN BIŠEVAC o troškovima zaposlenih u Gradskoj upravi akovec

Nakon oporavka želi se vratiti na dužnost

Za plae zaposlenika u Gradu izdvaja se samo 11 posto prorauna

Gradonaelnik akovca nikada nije krio svoju šeernu bolest, štoviše, godinama je bio predsjednik Udruge dijabetiara Meimurja. Okupljao je oboljele od šeerne bolesti i svojim primjerom senzibilizirao javnost da se radi o bolesti s kojom se unato svim prognozama i komplikacijama koje izaziva može živjeti i raditi. Ova bolest donosila mu je nevolje u zadnje vrijeme. Potkraj prošlog mandata vlasti dosta je vremena zbog nje provodio u bolnici, ali se unato tome organizirao tako da je imao kontrolu nad dogaajima u Gradskoj upravi. O tome da se procesi na nozi izazvani šeernom bolešu ne razvijaju najbolje i osobno nam je govorio i bio je svjestan da e se morati suoiti i s ovakvim raspletom koji je uslijedio sredinom prošlog tjedna. Amputacije dijela noge bila je neizbježna. No i u toj delikatnoj situaciji putem mobitela dostupan je i javnosti. Spremno nam je dao izjavu za novine iz bolnikog kreveta. Kazao je da se sada nakon amputacije osjea bolje, jer je prije toga trpio bolove u nozi, a bakterije su mu radile razne nepodopštine. Ako postoperativni tijek bude

uspješan, sredinom idueg tjedna gradonaelnik akovca trebao bi oporavak nastaviti na kunoj njezi. Nakon toga za oko 40 do 60 dana nakon zacjeljenja rane trebao bi dobiti protezu. Bez krzmanja nam je odgovorio i na delikatno pitanje ima li snage i volje za povratak na dužnost. Kazao je da bez problema može raditi, tim više što mu je prije zbog bolova u nozi bilo puno gore. No istodobno je svjestan da se nikad ne zna što može biti za mjesec dana, godinu ili pet. To ne zna nitko od nas. Na gradonaelniku Branku Šalmonu narednih tjedna je donošenje delikatne odluke - što dalje? Samo on sam najbolje zna može li svoju zdravstvenu situaciju uskladiti sa svojim obvezama.

Izbori u sluaju da e zdravlje biti važnije od obveza?! Odlui li iz bilo kojeg razloga svoje osobno zdravlje staviti ispred obveza gradonaelnika, tada su stvari jasne, morat e uslijediti novi izbori. Takav je novi zakon koji je ukidanjem Poglavarstva i uvoenjem neposrednih izbora gradona-

Šalamon s razlogom odabrao Biševca za svog zamjenika Svjestan svoje situacije, i prije izbora pažljivo je odabrao svog zamjenika Veselina Biševca, stranakog kolegu i predsjednika Gradskog vijea u prethodnom mandatu, koji je mu je prije svega odan, ali i upuen u situaciju. Treba znati da Gradsko vijee ne može smijeniti gradonaelnika, nema te ovlasti jer ga ono nije ni biralo,

to mogu uiniti samo graani, a i to je više teoretska nego realna mogunost. U praksi je za to potrebna tako velika politika podrška da je to nerealno oekivati. Tim više što graani uvijek imaju zaštitniki stav prema ljudima koji se bore sa zdravstvenim teškoama i spremni su nesebino suosjeati s njima. (BMO)

elnika stvari postavio tako da se povlaenjem ili padom gradonaelnika ruši cijela garnitura zajedno sa zamjenicima. Ukoliko e se odluiti za drugu opciju i na uštrb svoj zdravstvene situacije uiniti sve da se izbjegnu novi izbori, zbog ovlasti koje ima gradonaelnik njegova osobna zdravstvena situacija može se izroditi u politike komplikacije. Branko Šalamon pripada onoj vrsti politikog lidera koji s lakoom vladaju i izlaze na kraj s oporbom. U prethodnim mandatima praktiki mu je umiljato jela iz ruke, a on vješto samostalno donosio odluke i za njih uvijek dobivao vrstu potporu veine.

Veselin Biševac, njegov najbliži suradnik i zamjenik gradonaelnika, nema ni tih ovlasti ni tu lakou, ni manevarski prostor vladanja gradonaelnika Šalamona, jer e i zbog svoje unkcije morati u svemu konzultirati gradonaelnika. To e u procesu donošenja odluka neminovno stvarati svojevrsni neugodni vakuum u politikom životu grada. Sve posljedice takva politika suživota gradonaelnika i njegova zamjenika na politiki život grada, ali prije svega SDP-a koji je desetljee i pol neprikosnoven u akovcu, odrazit e se ne odmah nego tek za nekoliko mjeseci. (Božena Malekoci - Oleti)

STEAJ AP Toursa akovec i dalje donosi neizvjesnost

Ponuda za preuzimanje Preseki grupe - uvjetna U utorak 18. kolovoza u prostorima Autobusnog prijevoza tours održana je sjednica odbora vjerovnika na kojoj je bio i Franjo Veble, regionalni sindikalni povjerenik SSSH, opunomoeni predstavnik radnika. Na tom sastanku predstavnici vjerovnika trebali su se izjasniti o ponudi Preseki grupe jesu li spremni prihvatiti samo 30 posto svojih potraživanja, a odrei se 70 posto potraživanja, jer je u tim okolnostima Preseki grupa spremna preuzeti AP tours s postojeim brojem zaposlenih ili eventualno uz minimalno otpuštanje, 5 do 6 osoba. - Mogu rei da se od 49 lanova sindikata njih 39 pismeno izjasnilo da prihvaaju ponudu Preseki grupe

o isplati 30 posto, a odriu se preostalih 70 posto potraživanja. Od tri druga vjerovnika koji su bili na tom sastanku bili su spremni odrei se 70 posto svojih potraživanja, jedino se porezna uprava o tom prijedlogu nije izjasnila pošto im je potrebno oitovanja Ministarstva financija koje e pribaviti do skupštine vjerovnika 14. rujna. Naime, Skupština vjerovnika je ta koja donosi pravovaljane odluke, a odbor po proceduri samo priprema prijedloge.

Pristali na 30 posto potraživanja, ali Preseki bi i “monopol” na linije - No nakon izglasavanja vjerovnika da prihvaaju uma-

njenje svojih potraživanja za 70 posto, uslijedio je šok, barem za mene, kazao je Veble, a uvjeren sam i za druge jer je nakon toga

gospodin Preseki iznio napomenu da postoji mogunost da zbog izvanrednog usklaivanja autobusnih linija od strane HGK-

Odustane li Preseki, nema preustroja Radnika potraživanja nastala su iskljuivo zato što je prijašnji direktor Kovai jednostranom odlukom, bez suglasnosti sindikata, umanjio plae. U sluaju da Preseki ne ostane u igri oko preuzimanja AP toursa, svi zaposlenici e

ostati bez posla i završiti na burzi, a steaj nee završiti brzo. No u cijeloj toj situaciji najmanje moraju brinuti vozai, jer prijevoz putnika, napose srednjoškolaca koji najviše pune redovne linije, morat e se odvijati i za njih e posla biti kod drugih poslodavaca. (BMO)

- Grad akovec izdvaja ukupno 22 milijuna kuna za zaposlene, ali od toga gotovo 14 milijuna kuna za zaposlene u vrtiima, CZK-u, Knjižnici i itaonici i sufinanciranje JVP-a Povodom teksta objavljenog u prošlom broju o potrošnji za plae zaposlenih u meimurskim opinama i gradovima, javilo se više naelnika i tajnika opina koji su željeli nadopuniti izvješe. Naime, korišteni su zbirni podaci objavljeni u publikaciji “Meimurska županija u brojkama 2008.” u izdanju Ureda Državne uprave u Meimurskoj županiji u kojoj su i projekcije prorauna opina i gradova za 2009. godinu. Kako bi postoci bili usporedivi, pri ocjeni potrošnje i plaa neke opine ili grada korišteni su isti kriteriji. Meutim, u njima su zbirno prikazani troškovi svih zaposlenih na teret gradova ili opina. Nisu razdvojeni, primjerice, opinski službenici i oni koji rade u vrtiu ili nekoj drugoj djelatnosti ije plae financira lokalna samouprava, ali su posebna ustanova, udruga i sl. Ispada da su, kad se izuzmu plae onih koji nisu izravno zaposleni u lokalnoj samoupravi, naši gradovi i opine još štedljiviji nego je to prikazano. Tako Veselin Biševec u ime Grada akovca kaže: - Pažljivo sam proitao tekst o moguem ukidanju opina i gradova u Meimurskoj županiji i same županije i mogu rei da se slažem s glavnim stavovima. Ne bi trebalo ukidati meimurske opine i gradove, pokazano je koliko smo štedljivi. Navedeno je da sam Grad akovec troši 22 milijuna kuna za plae, što je oko 25 posto prorauna. Možda tako izgleda prema statistikim podacima državne uprave, no stvarno je stanje nešto drugaije. Za plae zaposlenika u upravi Grad akovec troši samo 8,4 milijuna kuna (podaci

a može izgubiti odreeni broj linija, a kako nema garancija od strane Meimurske županije da se to nee dogoditi, ponuda Preseki grupe iz Krapine je uvjetna tako dugo dok se ne pribavi suglasnost Ministarstva financija o odricanju dijela njihovih potraživanja. Tek tada e se Preseki grupa izjasniti ostaje li kod svoje ponude ili se povlai iz mogueg preuzimanja AP toursa. Veble je kazao da je Presekog odmah upozorio da je krajnje nekorektno da je tu informaciju iznio nakon što su vjerovnici obavili glasovanje gdje je veina, osim porezne, prihvatila umanjenje svojih potraživanja. Da je te uvjete odmah izrekao, glasovanje o umanjenju potraživanja od 70 posto ne bi ni bilo potrebno. No u daljnjem tijeku razgovora dogovoreno je da Preseki grupa dostavi odgovarajue autobuse za prijevoz uenika, a AP tours nastavi djelovanje do Skupštine vjerovnika 14. rujna. Preseki grupa nastavlja pregovore sa Županijom po pitanju linija.

za ovu godinu), dok je u podacima državne uprave navedeno da troši ukupno 22 milijuna kuna. Do razlike dolazi zbog toga što je rije o ukupnim davanjima. Ostatak se odnosi na plae i davanja za Centar za kulturu akovec od 1,2 milijuna godišnje koji se dijelom sufinancira, na davanja za Knjižnicu i itaonicu u akovcu od 1,7 milijuna kuna, za izdvajanja za vrtie u akovcu od 9,7 milijuna kuna, te izdvajanja za Javnu vatrogasnu postrojbu (JVP Grada akovca, sufinanciranje) od 3,8 milijuna kuna za ovu godinu. Grad akovec naprosto mora izdvajati za te djelatnosti. Znam da je s pozicije državne uprave važan samo ukupan trošak jedinica lokalne samouprave, ispada da nju nije briga koje djelatnosti razvija grad. Znai, trošak samih plaa u upravi Grada akovca iznosi preraunato oko 11 posto, a ako se tako rauna, smanjili bi se postoci i u svim drugim opinama i gradovima jer gotovo svaka od njih financira barem vrti, što znai da je situacija još povoljnija nego je prikazuje državna uprava, dodatno je pojasnio cijelu situaciju zamjenik akovekog gradonaelnika. (JŠ)

Meimurski župan Ivica Perho u petak je kazao da Županija zakonski nije u mogunosti osigurati monopolski položaj jednom prijevozniku.”Problem” je nastao jer je za posao zainteresirana i zadruga privatnih prijevoznika koja je preko gospodarske komore pokrenula postupke ishoenja potrebnih dozvola da i ona bude formalno u mogunosti kandidirati se za linijski prijevoz. Veble je kazao da se ovih 39 radnika koji su potpisali pristanak za umanjenje svojih potraživanja odnosi samo u sluaju realizacije ponude Preseki grupe, ne i eventualnih novih ponuaa. S novim ponuaima vodit e se novi razgovori, što je tražio da se zapisniki konstatira. Od steajnog upravitelja je zatražio da se u najkraem moguem roku dostavi toan obraun pojedinanih radnikih potraživanja radnicima. - Ukoliko se do Skupštine vjerovnika ne ispoštuje taj zahtjev, na samoj Skupštini s time u upoznati steajnog suca, uz mogunost traženja sankcioniranja steajnog upravitelja. (BMO)


4

Gospodarstvo

VELIKI USPJEH Vindije na Pomurskom sajmu u Gornjoj Radgoni

Šampioni sajma za kozje mlijeko - Varaždinska prehrambena tvrtka dobila je i drugi niz priznanja za svoje proizvode

Renomirana i ugledna hrvatska tvrtka “Vindija” iz Varaždina poslala je na ocjenjivanje na Pomurski sejem u Gornjoj Radgoni paletu svojih proizvoda i pokupila niz odlija. Najvee priznanje, Ššampion sajma, Vindija je dobila za UHT kozje mlijeko, 500 ml slim. Veliku zlatnu medalju dobila je Vindija takoer za paletu mlijenih pudinga, meki sir Fetacu, meki masni sir Ovis eta, UHT Ledenu kavu, UHT Popy shake vanilija i tvrdi kravlji sir Bovidur. Zlatnu medalju dobili su proizvodi od kozjeg, kravljeg i ovjeg mlijeka, a srebrne jogurti, maslaci, tekui pro-

biotici, masni sir i UHT eekt mlijeko. Bronanu medalju zaslužili su UHT vrhnje za kuhanje te voni jogurt od jagode. U kategoriji vonih sokova, bezalkoholnih pia i ambalažnih voda, Vindija je dobila veliku zlatnu medalju, zatim zlatnu, srebrnu i bronanu medalju. Poduzee “Koka”, koje ini dio sustava Vindija, u kategoriji mesa i mesnih proizvoda osvojilo je zlatnu, srebrnu i bronanu medalju za proizvode i tržišnu ponudu. Vindijinom uspjehu zasigurno su pridonijeli kooperanti iz Meimurja koji proizvode visoko kvalitetna mlijeka i perad. (S. Mesari)

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

ZAŠTITA meimurskih autohtonih prehrambenih proizvoda

Štefulj: Želimo li korak naprijed, trebamo profesionalce! - Ovog smo trenutka svi u udruzi volonteri. I ja kao predsjednik i tajnica i rizniarka koji uz svoj posao vodimo i poslove udruge. To nee dugo tako biti i, želi li se naprijed, za to trebaju ljudi koji e biti adekvatno plaeni, kaže dipl. oec. Zoran Štefulj, predsjednik udruge Jedan od estih upita obinih ljudi, ali i poljoprivrednika te ugostiteljskih i trgovakih djelatnika, jest kada e Meimurje dobiti svoje zaštiene i autohtone prehrambene proizvode. Prvenstveno se pita za meso z tiblice, sir turoš i buino (tikvino) ulje. Kako stoje stvari, što se uinilo, što se treba uiniti te koji bi proizvodi mogli dobiti službene oznake zaštiene i autohtone prehrambene proizvode doznajemo od dipl. oec. Zorana Štefulja, predsjednika Udruge za zaštitu meimurskih autohtonih prehrambenih proizvoda, koji uvodno naglašava kako je meimurska hrana sa sela pravo bogatstvo, ali je upitno što je od toga autohtono ili izvorno meimursko. Stoga i postupak dobivanja službenih oznaka nije tako jednostavan kao što se mnogima ini.

Turoš nije autohtoni meimurski proizvod - Ima u Hrvatskoj i u svijetu mnogo slinih proizvoda za koje se smatra da su oni baš izvorni proizvod odreene zemlje. Moram odmah rei da udruga postaje nemona u nastavljanju postupka zaštite meimurskih pre-

Meso z tiblice bit e zaštieni proizvod hrambenih proizvoda iz razloga što smo svi volonteri koji prvo trebamo obaviti poslove od kojih živimo. Unato tome, mi smo pokrenuli postupke te je meimursko buino ulje pred dobivanjem oznake geograskog porijekla. Za meso z tiblice tražimo viši stupanj zaštite jer je to mogue s obzirom na to da je u pitanju tipini meimurski proizvod koji drugdje nema. Drugaije je s turošom koji nije tipian proizvod samo u Meimurju, pojašnjava Šteulj, dodajui kako se sir poput turoša, koji je maarskog porijekla, proizvodi u Varaždinskoj, Bjelovarsko - bilogorskoj i Virovitiko - podravskoj okolici.

EKONOMSKI BREVIJAR

Cijene naše svagdašnje Cijena je v rijednost stvari izražena u novcu, ona oznaava novani iznos po kojem se prodaje neka roba ili usluga. Ova tona i jednostavna definicija obino nam je dovoljna da cijene prihvaamo zdravo za gotovo. Cijene se ormiraju, izraunavaju, odreuju i kalkuliraju na osnovi mnogih ulaznih parametara i podataka. Razlikujemo cijene koštanja, veleprodajne cijene, maloprodajne cijene itd. Onaj koji nudi uvijek pokušava ostvariti što višu cijenu ( i što veu dobit ), dok onaj koji kupuje traži što nižu cijenu za traženi proizvod ili uslugu. Pritom vrijedi i pravilo da vea ponuda smanjuje cijene, a vea potražnja poveava cijene. Dakle, cijene su odraz ponude i potražnje na tržištu. I na osobnim primjerima i u svojim novanicima stalno osjeamo da te zakonitosti djeluju – svi traže vee cijene kada se pojavi i najmanja mogunost za njihovu korekciju, pa se uvijek pronae mnoštvo razloga za to, ali se nakon promjene okolnosti te iste cijene vrlo teško spuštaju na niže. Kod toga se nitko ne obazire na utjecaj na opi nivo cijena i

njegov stalan rast. Sve dok se na bilo koji nain takvo stanje može financirati, ono se nastavlja, pa ak i napreduje na više nivoe. Zato i nastaju veliki poremeaji i krize. Cijene se obino ravnaju prema troškovima (na osnovi kalkulacije), prema potražnji (to obino vrijedi za nove proizvode ) ili prema konkurenciji. Cijene se, unato globalizaciji, još uvijek razlikuju na pojedinim tržištima, pa se zato isplati istraživati i putovati u potrazi za povoljnijim i jetinijim nabavama. Stalno nas inormiraju o cijenama nate, i u tome smo samo bespomoni promatrai. Da i druge cijene prihvaamo bez velikih razmišljanja, pokazuje primjer pitke vode u bocama. Dokazano je da je voda iz naših slavina potpuno ispravna, ali mnogi radije plaaju pakiranu vodu po zaista visokim cijenama – a zaboravljaju da ambalaža može štetno djelovati na pakiranu vodu. Još je jedino zrak, zato što ga ima u izobilju, za sada besplatan, iako svi znamo da bez njega nema života. Zlatko Boži, dipl.oec. zlatko.bozic@ck.t-com.hr

25. kolovoza 2009.

Bez Vajde i akovekih mlinova teško - Postupak dobivanja oznaka zaštienih i autohtonih proizvoda nije jednostavan i kratak i, da bi se sve odradilo kako treba, potrebni su ljudi koji bi se samo time bavili. Mali proizvoai mesa z tiblice naprijed ne mogu bez Vajde, kao ni mali uljari bez akovekih mlinova, odnosno Uljare akovec. Isto tako ne znam kako bi ili e mali sirari nešto više uiniti za svoje sireve, jer Sirko je propao, Hamer ide drugim smjerom ... Jednostavno reeno, ako se i dobije oznaka, što onda. Kamo i kako s tim i takvim proizvodom. Njega treba plasirati na tržište. To isto tržište uvjeriti da je proizvod zaista dobar i da ga vrijedi kupiti. Volonteri taj posao ne mogu odraditi kako se to oekuje i što prije udruga mora biti postavljena na proesionalnu osnovu, te dodaje kako za pojedini proizvod treba ispisati 60-ak stranica dokumentacije.

tako za buino ulje dobili 150 tisua kuna, a za meso z tiblice je obeano i djelomice plaeno 300 tisua kuna. Veliku pomo i podršku daje nam dr. Dubravka Štrucelj, priznata strunjakinja za buino ulje, koja i dalje radi na projektu. Imamo i pomo Meimurske županije koja je i osniva udruge, no sve to nije dosta da se projekti do kraja sprovedu. A treba znati da imamo i drugih proizvoda koji zaslužuju, ako ne oznaku izvornosti, a zaštienost svakako. I ono što je najvažnije u cijeloj prii, treba imati na pameti da je rije o prehrambenim proizvodima kojima se hrane ljudi i tu ne smije biti baš nikakvih sluajnosti ili propusta, naglašava Šteulj, te najavljuje aktivnosti nakon godišnjih odmora. (Stjepan Mesari)

- Trebalo bi profesionalizirati udrugu, kaže njezin predsjednik Zoran Štefulj

Postupak stoji do 500 tisua kuna

Sir turoš nije izvorni meimurski proizvod

- Svaki postupak stoji od 400 do 500 tisua kuna i traje po nekoliko godina. Ministarstvo poljoprivrede financira ove naše postupke pa smo

Buino ulje dobiva znak autohtonosti

POGLED ODOZDO

Bi li pala kvaliteta života graana da se ukinu opine? Kriza nas tjera da razmišljamo o svakoj kuni koja iz našeg džepa ide u tui džep i tada nam na pamet padaju svakakve pa i politiki bogohulne misli. A takva politika bogohulna misao pala mi je na pamet u petak na sastanku kolegija naelnika i gradonaelnika kada se svim naelnicima i gradonaelnicima nije svidjelo poveanje obveza za sufinanciranje prijevoza uenika. Naime, koji je smisao postojanja opina koje ne mogu mjeseno izdvojiti nekoliko tisua kuna više, ali nitko više od 60 tisua kuna mjeseno, za prijevoz svoje djece? U zraku se moglo opipati da im je prioritet obrana prorauna od novih troškova pod svaku cijenu, a ne potrebe graana. Jasnije nego dan nametnulo se pitanje jesu li opine same sebi svrha i jesu li naelnici koji sada imaju odgovornost veu nego ikad, svjesni da je potrebno mijenjati prioritete. Graane je

ovog trenutka zasuo takav val novih troškova da postaje nevažno hoe li njihov naelnik osigurati sredstva za ureenje društvenog doma ili pješako biciklistike staze, kad ih kao žeravica pee hoe li imati novac da bi vlastito dijete autobusom poslali u školu. Prioriteti su se dramatino promijenili. I da se vratim na bogohulnu politiku misao: koliko bi se kvaliteta života graana promijenila kada bi zamislili da postoji samo jedna jedinica lokalne samouprave koja bi se zvala Meimurska županija? I da umjesto svih opinskih i gradskih uprava postoji pri županiji tijelo, kao prije poglavarstvo, s demokratski i proporcionalno izabranim predstavnicima iz svih sredina današnjih opina i gradova. Brojano kao kolegij naelnika samo s odgovornostima za donošenje odluka. Da je to mogue, uštedjeli bismo na troškovima hladnog pogona uprava gradova i

opina. Raunajte samo uštede za plae jednog ili dva zamjenika, bilo proesionalca bilo volontera, plus plae pripadajuih službenika, naknade vijenika, financiranje izbora za svaku opinu, grad, mjesni odbor i kotar. U županiji maloj kao što je naša, koja je teritorijalno povezna i gdje je svako mjesto od središta udaljeno najviše dobrih pola sata vožnje, u doba Interneta o svemu bi se jetinije i efikasnije mogli dogovoriti na jednom sastanku takvog kolegija. Dogovoriti gdje e se graditi kanalizacija, cesta i ujednaiti standarde po školama, vrtiima, osigurati kvalitetniji javni prijevoz putnika i uenika. Potpuno sam svjesna da to politika nee dopustiti. Gradonaelnici, naelnici i njihovi službenici nee dopustiti da postanu tehnološki višak, ni odrei se svojih sigurnih i redovitih pristojnih plaa. Veliko administrativno išenje trebala bi,

Piše: Božena Malekoci-Oleti

i to poevši od sebe, provesti država. Nakon toga bi porasla platežna sposobnost graana, oslobodila bi se sredstva za poveanje poslovnih aktivnosti, jer bi se smanjila razna davanja iz gospodarstva. Otvorila bi se nova i drugaija radna mjesta. Doduše, to bi smanjilo broj privilegiranih koji ne rade nego samo podižu plau. A takvih je najviše daleko od oiju graana u nekim državnim poduzeima i institucijama. Tko se prvi uspije suprotstaviti tom eudalnom mentalitetu dijeljenja miraza politikim pomazanicima, izvest e ovu zemlju iz krize.


25. kolovoza 2009.

Gospodarstvo

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

5

DR. SLAVKO KULI, EKSPERT EKONOMSKOG INSTITUTA i jedan od esto citiranih hrvatskih ekonomista po pitanju aktualne ekonomske situacije

Naš najvei problem je što previše trošimo na nevažne stvari Najviše zamjeram svim vladama do sada što nisu uspjele odrediti koncepciju opstanka i razvoja života u prostoru gdje se nalazimo. Nema koncepcije gospodarenja resursima, a to ukazuje da nema ni sustava socijalnih i gospodarskih odnosa.

- Hrvati najviše troše na manje važne stvari, a da to nisu hrana ili režije. Godišnje se 20 milijardi kuna potroši na igre na sreu, 28 milijardi na telekomunikacijske usluge, a nevjerojatnih 38 milijardi na odjeu i obuu. Svako mišljenje koje nije u skladu s vladajuim naješe se prešuuje ili pak mu se ne pridaje pažnja kvalitetnog argumenta, što je gotovo pravilo u najosjetljivijem društvenom podruju proizvodnje života, u ekonomiji. Dok su jedne škole ekonomskog mišljenja gotovo zacementirane u društvenoj strukturi, druge jedva da imaju pravo glasa, iako bi za ozbiljnu raspravu o budunosti bilo najbolje suprotstaviti argumente više škola i tako doi do najboljih potencijalnih odgovora. No to je lakše rei nego uiniti. Jedan od najveih kritiara sadašnjega ekonomskog i politikog sustava u Hrvatskoj je dr. Slavko Kuli, predstojnik Odjela za interdisciplinarna i strateška istraživanja u Ekonomskom institutu, aktivni sudionik preko 100 meunarodnih znanstvenih simpozija o sociologiji ekonomskih i politikih odnosa. Objavio je preko 250 znanstveno - istraživakih radova te izradio stotinjak sudskih ekspertiza o spornim pravnim pitanjima u polju ekonomije i investicijske problematike i spornih transfera za potrebe opinskih, županijskih i vrhovnih sudova, a prošle je godine gostovao i u akovcu te održao predavanje za meimurske inovatore kako bi im dao podršku u njihovim naporima za stjecanje vlastitih znanja i izuma. Kuli je esto citiran i prisutan u medijima i minulih dana

kad kriza drma i našu zemlju. Što se zapravo dogaa, pitali smo ga o aktualnoj hrvatskoj ekonomskoj situaciji - Najvei hrvatski problem nije visina duga, nego injenica da nitko ne zna njegov toan iznos. Dug države je 42 milijarde eura plus kamate. Tu se treba pribrojiti 17 milijardi eura duga graana, plus kamate ... Mi zapravo ne znamo pravo stanje duga. Nemamo monetarnu vlast ni monetarni sustav. Hrvati najviše troše na manje važne stvari, a da to nisu hrana ili režije. Godišnje se 20 milijardi kuna potroši na igre na sreu, 28 milijardi na telekomunikacijske usluge, a nevjerojatnih 38 milijardi na odjeu i obuu. Usporedbe radi, samo 11 milijardi potroše Hrvati na obrazovanje. Prevelika potrošnja svih doveli su nas u aktualno tešku situaciju.

Vladama zamjeram što nemaju koncepciju gospodarenja resursima • Što najviše zamjerate dosadašnjim vladama u Hrvatskoj? — Pratim što se dogaa u našoj ekonomiji dugi niz godina. Na žalost, nismo ništa nauili, pogotovo ono osnovno. Najviše zamjeram svim vladama do sada što nisu uspjele odrediti koncepciju opstanka i razvoja života u prostoru gdje se nalazimo. Nema koncepcije gospo-

Koncentracija informacija znae i mogunost manipualacije Kulia smo pitali što zapravo znai globalizacija informacija kad je rije o ekonomiji? - Informacija je danas roba slina novcu, vrlo je lako obaviti prijenos informacija, no koncentracija informacija znai i mogunost manipulacije. CNN je privatna transnacionalna kompanija i ima cilj i svrhu postojanja u maksimaliziranju proita svojih vlasnika. Maksimalizacija proita nadreena je osnovnoj djelatnosti, pa je krajnji rezultat rast proita a ne kvaliteta informacija. Reuters ima 10.000 zaposlenih u 160 zemalja svijeta te monopolski položaj na tržištu informacija. No samo 10 posto djelatnosti

odnosi se na distribuciju informacija, od kojih se dobiva samo 7 posto prihoda. Ostalih 93 posto prihoda Reutersa dolazi iz globalnoga inancijskog tržišta, od trgovine dionicama i vrijednosnicama. Pitanje je: što je tu nepristrano? U kojem trenutku novac poinje stvarati informacije, a informacije zatim stvaraju novac? Nakon pada Berlinskog zida oekivao se poetak demokratizacije medija i informacija. No, umjesto toga svjedoci smo inlacije informacija. Velika koliina informacija stvara informacijsku neodreenost, bijeli šum i zasienost, upravo suprotno od onoga što se oekivalo.

darenja resursima, a to ukazuje da nema ni sustava socijalnih i gospodarskih odnosa. Takvo beskoncepcijsko stanje u kretanju govori o tome da Hrvatska nema jasno samoodreenje spram svijetu interesa, kao i svijetu kapitala. Prešutnim napuštanjem proizvodno - tehnološke orijentacije i stvaranja novih dodanih vrijednosti društvena se proizvodnja kulturnih i materijalnih dobara smanjila. Vladajua politika i ekonomija oslonila se na trgovaku orijentaciju, za uvoz svega od onih koji bolje proizvode od nas. Pad društvene proizvodnje i izvoza i napuštanje domae proizvodnje stvorio je dobre okolnosti za nastanak kasino ekonomije koja je utemeljena na preraspodjelama svega što je vrijedno procesom pretvorbe i privatizacije društvenog bogatstva. Igrai kasino ekonomije uspjeli su za malo novca kupiti banke i drugo, što je zapravo znailo nasilno preuzimanje tržišta Hrvatske te stvaranje trgovakih lanaca koji neznatno ulažu u proizvodnju. Tako su vlasnici dionica izbjegli investirati u proizvodnju, a izvlaenje dobiti im osigurava visoku dobit koja odlazi u inozemstvo.

Da bi netko bio bogat, drugi mora biti siromašan • Ipak, graani danas mogu kupovati dionice i vrijednosne papire, mogu “omirisati” kapitalizam. Koliko je to znaajno za razvoj? — Danas kardinali neoliberalne evangelizacije obeavaju i nude graanima da e moi kupovati dionice, vrijednosne papire. No strancima je to ve davno omogueno, i to po principima kasino ekonomije, preprodaj i zaradi, pa ako se i koji graanin ili jedan posto stanovništva ukljui, to daje samo legitimnost takvom sustavu. No to opet ništa ne rješava, da bi netko bio bogat, netko drugi oito mora biti siromašan, nije preraspodjela bogatstva primarna, ona je samo posljedica. U ovom kontekstu otvorenost tržišta EU-a za proizvode iz Hrvatske zapravo ne znai ništa jer mi nemamo proizvodno - tehnološke orijentacije. Nemamo proizvoda za izvoz pa ne možemo iskoristiti to pravo. Kako to promijeniti? Samo konsenzusom u Hrvatskom saboru o koncepciji opstanka i razvoja i racionalnog gospodarenja resursima. Samo parlamentarnim odluivanjem i dr-

Edukacija je besmislena ako nema koncepcije opstanka - Na žalost, u programima ekonomskih fakulteta u Hrvatskoj nema sistemskog uenja o kapitalskom kodu u neoliberalnom memu, lišenom teorija radne vrijednosti. U 408 kolegija na ekonomskim fakultetima u Hrvatskoj postoji ekonomika rada, a ne i ekonomika kapitala. S ekonomskih fakulteta izlaze nam trgovci kapitala.

žavom razuma, zaustavljanjem pogrešne svijesti koja ne može proizvoditi savjest kao oblik otpora neželjenoj diferencijaciji i stjecanju bogatstva bez znanja i bez rada. Hrvatska se gura u poziciju više razine protektorata, a to ne ine inteligentna bia ispred kojih ide znanje. Hrvatska nije suverena zato što je politiki priznata nego onoliko koliko je partner u meunarodnim razmjenskim odnosima. U tom smislu, oni koji priznaju da je Zapad sa svojim neoliberalizmom otišao daleko i da ga treba slijediti priznali su sebi da su zaostali i da kasne. Da bi ga stigli, oni ga pokušavaju imitirati, uvesti u sebe, dovesti u svoj život. Na taj nain ultrakapitalizam postiže prevlast ulaženjem u prostor slabosti neosviještenih, uzima im sve što je vrijedno. Jasno je da to ne želimo. Ukratko, nužno je ulaganje u znanje i obrazovanje kako bi se mogli suprotstaviti. Tu se premalo ini, što nas može odvesti upravo tamo gdje to lutajui kapital i želi - u njegovu trajnu zavisnu koloniju. • Mogu li se uope sagledati sve promjene, a da to bude sustavno mišljenje? — Sve je danas okrenuto naglavake. O globalizaciji se zapravo premalo zna iako se o njoj jako puno govori. Tako je globalizacija telekomunikacija omoguila globalizaciju

Mi se ne pripremamo, a tamo gdje ne postoji koncepcija opstanka i razvitka života edukacija je besmislena. Edukacija, priprema ljudi za koncepciju opstanka ili pak za koncepciju bez koncepcije, odnosno ulicu, sline su u trošenju resursa. Pitamo li se za što pripremamo naše mlade generacije ili kako se ponašamo. (JŠ)

inancijskoga, informacijskoga i genetikog inženjeringa. Suprotstaviti se tome nije mogue jer su to tri dijamantne sonde hiperkapitalizma za izvlaenje proita. Globalizacija informacija sudjelovala je pak u transformaciji inancijskog tržišta. Za deset godina e se, prema mišljenju Johna T. Walla, predsjednika Nazdaq Internacionala, sedamdeset posto transakcija odvijati putem Interneta, izravno na kunim raunalima. To znai da e o vama odluivati netko u Aziji ili Americi koji e jednim potezom na kompjutoru moi ugasiti cijele grane proizvodnje u nekoj zemlji, onako, za šalu ili ne. Treba li nam tako nešto bez društvene kontrole, zašto nam treba sustav u kojem je pojedinano važnije od zajednikog za život? Koliko nam treba iracionalnih ekonomskih odluka koje e nas lupiti po glavi da se osvijestimo?

Naš se rast kree unazad Danas je vrlo laskavo govoriti o tehnološkim dostignuima, no nalije pokazuje sasvim drugu stvarnost. Ako govorimo o novcu, naš rast se kree - unazad. Danas najbogatiji posjeduju šezdeset puta vea bogatstva nego siromašni, prije je to bilo daleko manje. Zahvaljujui tehnologiji i PC-u stvorena je elita koja vjeruje da je upravo ona koja vodi svi-

jet u budunost, da ona stvara svijest svijeta. Tražiti od takve elite da se govori o Adamu Smithu i ulozi tržišta kao mjestu susreta kupaca i proizvoaa, pri emu ni jedan sudionik nema dominantan položaj, previše je, tu više nema moralnog osvješivanja. • Idu li bogatstvo naroda i tehnološki napredak zajedno? — Tehnološki napredak ne znai da je i u takozvanim razvijenim zemljama svima dobro. Godine 1914. je dnevnica radnika u tvornici Ford iznosila 5 dolara, a jedan je Fordov automobila koštao 360 dolara ili 72 dnevnice. Godina 2001. radnik u u Fordovoj tvornici u Meksiku ima dnevnicu 40 dolara, a automobil košta 20.000 ili 500 dnevnica. Stvara se potklasa nezaposlenih, a takvo društvo s konceptom viša radnika deinitivno nije eikasno društvo, kako se god ono zvalo. Na taj nain steena prednost Zapada traži obranu bogatstava i preventivne ratove, odnosno protiv je svih onih koji ne prihvaaju te svjetonazore. To je ujedno rat protiv kultura velikih i malih naroda koje misle drukije od Zapada. Vodi se rat za istost, a protiv razliitosti, protiv svih drugih mogunosti opstanka života. Današnja znanost mora raskrinkati scijentizam kao metodu uenja i obrazovanja. Ljudski je um manipuliran globalnim umom nasilja koji je iskljuio uporabu i važnost EQ, emocionalne inteligencije. Rat koji se vodi (kapitalski odnos) iskljuuje moral kao most koji spaja emocionalnu inteligenciju i intelektualnu inteligenciju, a bez tog spoja nema sintezne inteligencije, bitne inteligencije koja ukljuuje brigu za opstanak i razvoj života. Novi se život ne može graditi na koncepciji viška nezaposlenih ljudi koji postoje u propadanju, urušavanju, to je samo bit kapitalskog rata kojem se ne vidi kraj. Radi se o kapitalskom odnosu koji sve sabija u istost, a tu je rije o kriminalnoj antropologiji. (J. Šimunko)


6

Crna kronika

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

25. kolovoza 2009.

U VIKENDICI u Dragoslavcu jedna od najveih zapljena opojne droge u Meimurju

Gotovo 22 kg hašiša i “trave” bilo spremno za preprodaju! - Tržišna vrijednost droge koju je, po svemu sudei, unuk “skladištio” u djedovoj vikendici gdje ju je pronašla policija procjenjuje se na 1,5 milijuna kuna

Zbog neprilagoene brzine završio na krovu Na lokalnoj cesti Dragoslavec Selo – Okrugli Vrh u ponedjeljak 24. kolovoza dogodila se teža prometna nesrea. Voza osobnog automobila registarskih oznaka K 716 BO, roen 1984. godine iz Okruglog Vrha, zbog neprilagoene brzine izgubio je nadzor nad vozilom, sišao

Na cestu isteklo 500 litara ljepila Na raskrižju državnih cesta kod naselja Šteanec u utorak 18. kolovoza, prilikom skretanja teretnog automobila BiH reg. oznaka 829 T 895, zbog neprivršenosti tereta, došlo je do pada dviju cisterni na kolnik državne ceste. Uslijed udara došlo je do puknua, te je iz jedne cisterne na kolnik isteklo 500 litara ljepila “Drvofix”. Inspektorica za zaštitu okoliša konstatirala je da istekla tvar nije opasna za okoliš. Cisterne su radnim strojem natrag utovarene na teretni automobil, dok su pripadnici vatrogasne postrojbe oistili kolnik. Promet je na tom dijelu državne ceste bio zatvoren i odvijao se obilazno u vremenu od 11.40 do 15.30 sati.

s kolnika, gdje je došlo do udara automobila u zemljani nasip. U tom je trenutku osobno vozilo odbaeno natrag na kolnik te je došlo do prevrtanja na krov. Voza je prevezen u Županijsku bolnicu akovec. Policija do zakljuenja ovog broja nije mogla dati podatke o težini ozljeda.

Pokušao ukrasti BMW U ulici Tina Ujevia u Prelogu 15. kolovoza u ranim jutarnjim satima nepoznati poinitelj pokušao je otuiti osobno vozilo marke BMW reg. oznake K 374CC, vlasništvo muške osobe ro. 1961. godine iz Preloga. Nezakljuano osobno vozilo, koje je bilo parkirano ispred kue, izgurao je na kolnik, nakon ega je pokidao žice ispod upravljaa, te ga pokušao staviti u pogon. U dovršenju kaznenog djela sprijeen je nailaskom susjeda, te se udaljio u nepoznatom pravcu. Poduzetim policijskim izvidima i provedenom kriminalistikom obradom utvreno je da je navedeno kazneno djelo poinila muška osoba ro. 1990. godine iz Preloga, protiv koje slijedi podnošenje kaznene prijave nadležnom ODO-u za mladež u akovcu.

Na igralištu Spartaka narkomani ostavili desetak rabljenih igala Na igralištu NK Spartak u Maloj Subotici, uz puteljak gdje dnevno proe velik broj ljudi i samo nekoliko koraka udaljeno od igrališta na kojem djeca provode svoje slobodno vrijeme, pronaeno je desetak rabljenih narkomanskih igala. Igle su nakon treninga pronašli igrai NK Spartak. O pronalasku igala bilo je rijei i prije nekoliko mjeseci. O tome je obaviještena i policija koja je u takvim situacijama nemona jer njima pronaene prazne igle ne predstavljaju mnogo. Iz razgovora s mještanima doznali smo da su prazne šprice i igle više puta pronašli i na svojim vrtovima, što je izazvalo velik gnjev s obzirom na to da se njihova djeca tamo

igraju. Javna je tajna, pria se, tko se drogira u Maloj Subotici. Naime, lanovi uprave NK Spartak jednom su prilikom zatekli mladi par iz Male Subotice s iglom u ruci na mjestu gdje je pronaeno desetak iskorištenih igala.

Samo nekoliko koraka udaljeno od igrališta na kojem djeca provode svoje slobodno vrijeme pronaeno je desetak rabljenih narkomanskih igala

Nakon otkrivenog ilegalnog “laboratorija” u stanu na podruju varaždinskog naselja Banfica i uhienja dvojice osumnjienika iz Meimurske županije, B. O. roenog 1988. godine iz Strahoninca i N. D. roenog 1980. godine iz Makovca, sredinom prošlog tjedna otkrivena je vea koliina opojne droge skrivene u vikendicu u Dragoslavcu. Pronaeno je gotovo 22 kg hašiša i marihuane, ukupne vrijednosti 1,5 milijun kuna. Sve je krenulo u Varaždinu krajem prošlog tjedna, kad su policijski službenici PU varaždinske 14. kolovoza u Koprivnikoj ulici u Varaždinu izvršili pretragu stana koji su u najmu koristile spomenute muške osobe te je tom prilikom pronaeno 230 grama opojne droge marihuana, kao i kompletan “laboratorij” za umjetni uzgoj indijske konoplje. Nekoliko dana kasnije, na nain koji policija nije otkrila, pronaeno je pravo malo skladište opojne droge u Dragoslavcu.

Laboratorij u Varaždinu, skladište u Dragoslavcu Laboratorij za uzgoj indijske konoplje, do sada najopremljeniji na ovom podruju, nalazio se u varaždinskom naselju Banfica, a otkriven je nakon što su susjedi u svojoj zgradi zapazili nepoznate osobe koje su im djelovale sumnjivo. Spominje se da je kao najopremljeniji do sada mogao dati nekoliko berbi marihuane tijekom godine. Tu je, po svemu sudei, uzgojena marihuana, dok je hašiš uvezen, prema dostupnim inormacijama, vrlo vjerojatno iz Maroka. Kako nam je rekao Igor Pavlic, glasnogovornik Županijskog suda u Varaždinu, nakon privoenja B. O. iz Strahoninca zadržan je u pritvoru Istražnog centra Županijskog suda u Varaždinu, dok je N. D. iz Makovca pušten na slobodu. Inae, obojica nisu do sada evidentirana meu poiniteljima

Pretragom vikendice u Dragoslavcu otkriveno je 8,25 kilograma marihuane i 13,72 kilograma hašiša

U iznajmljenom stanu u Varaždinu pronaeno je 230 grama marihuane, kao i kompletan “laboratorij” za umjetni uzgoj indijske konoplje

kaznenih dijela. Meu opremom za uzgoj marihuane naeno je 47 komada drvenih kutija ispunjenih zemljom i s odsjeenim stabljikama, 23 plastine tegle s odsjeenim stabljikama i plastinim cjevicama za

Mještani nisu primijetili ništa sumnjivo Mještani sela Dragoslavec nisu ni slutili što se dogaa u njihovom susjedstvu. - Znali smo viati susjeda, starijeg gospodina koji je vlasnik ove vikendice, i s njim smo u dobrim odnosima. On je bio vidno šokiran kada je policija našla drogu. Mislim da je u ovom sluaju rije o njegovom unuku koji je takoer znao doi ovamo u vikendicu. Tu i tamo smo vidjeli unuka kako nešto nosi, no nije se inio sumnjivim, a mi nismo zabadali nos i ispitivali ga što ima. Nismo previše

obraali pažnju, kaže Ivanka Krajner, koja s obitelji živi u kui do spomenute vikendice. Obitelj Krajner ništa sumnjivo nije primijetila, ali sada se lanovi obitelji prisjeaju nonog laveža psa kojeg imaju. - Pas esto laje i na make i na ježeve, tako da ne možemo rei je li u noi ponekad vidio nekog da dolazi ili je lajao na neku životinju. Meutim, susjeda mi je jedanput rekla da je u noi vidjela nekog da je došao upravo u spomenutu vikendicu, dodaje Ivanka Krajner.

- Tu i tamo smo vidjeli unuka kako nešto nosi, no nismo zabadali nos i ispitivali ga što ima, kaže susjeda Ivanka Krajner

dovod vode, 50 komada plastinih i kartonski tegli razliitih dimenzija.

Pronaeno 13,72 kilograma hašiša i 8,25 kg marihuane Kako je u laboratoriju u unajmljenom stanu, uz opremu za uzgoj vrijednu 40-ak tisua kuna, otkriveno tek 230 grama marihuane, policija je nastavila raditi na ovom sluaju. Policijski službenici PU meimurske u suradnji s policijskim službenicima PU varaždinske nekoliko dana kasnije, tj. u srijedu 19. kolovoza, temeljem naloga Istražnog suca Županijskog suda u Varaždinu izvršili su pretragu vikendice u Dragoslavcu, koja je u vlasništvu muške osobe roene 1941. godine iz Strahoninca, a kojom se koristila muška osoba roena 1988. godine iz Strahoninca. Pretragom je pronaena jedna sportska torba i etiri PVC vree ispunjene stabljikama koje prema morološkim karakteristikama odgovaraju biljci indijska konoplja, tipa “marihuana”, sveukupne težine 8,25 kilograma. Pretragom je pronaeno i 58 ploica krute smee materije nalik na opojnu drogu “canabis smola” tzv. “hašiš”, razliitih dimenzija i pojedinanih težina, ukupne težine 13,72 kilograma, te jedna digitalna vaga. Vrijednost pronaene i oduzete marihuane cijeni se na oko 200 tisua kuna, a hašiša na oko milijun i 300 tisua kuna, odnosno sveukupno se oduzeta opojna droga cijeni na iznos od oko milijun i petsto tisua kuna. Policija nije u ponedjeljak na redovnoj pressici previše govorila o cijelom sluaju, što sugerira da policijska istraga još uvijek nije završena.


25. kolovoza 2009.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

VELIK odaziv roditelja na besplatnu razmjenu školskih knjiga

Roditeljska solidarnost popravila štetu Ministarstva Nikada kao do sad roditelji nisu bili solidarni meu sobom u razmjeni udžbenika. Proteklih dana teleoni su radili, zivkali su se poznanici ili tražili poznanici poznanika kako bi se izvršila razmjena udžbenika ili pronašle potrebne knjige za djecu. Za one koji nisu uspjeli u osobnim kontaktima s drugim roditeljima pronai udžbenike mogli su to uiniti i putem škola u kojima se vršila razmjena udžbenika. Ministarstvo znanosti je definitivno zakazalo, ono je krajem prošle školske godine napravilo velik propust što nije zatražilo da uenici udžbenike ostave u školama kako bi doekali nove generacije, a dodatno je išlo i na ruku izdavaima uvjeravajui da nee biti ukidanja besplatnih udžbenika i nutkajui uitelje na slobodan izbor udžbenika, tako da su sada roditelji u situaciji da naprosto ne mogu koristiti stare udžbenike. Ovih dana na vidjelo je izašlo i to da kad država plaa udžbenike cijeli posao je vrijedan 400 milijuna kuna, a kad se teret prebaci na roditelje tada su cijene knjiga skoile na 700 milijuna kuna.

Razmjena knjiga uspjela No lokalne vlasti u zajednici s ravnateljima škola, uiteljima

Prošlotjedna razmjena knjiga u OŠ Nedeliše

i roditeljima i u našoj županiji organizirali su razmjenu rabljenih udžbenika. Odaziv na akciju bio je ogroman. O brojkama je teško govoriti, jer prave evidencije nema. Knjige su se razmjenjivale i privatno i preko škola. Neke škole uvele su i evidenciju vraenih udžbenika, s podacima o tome tko je kome dao koje knjige i inzistirale na besplatnoj razmjeni, što je pomoglo da se na razvije crno tržište rabljenih udžbenika. No najmanje koristi od razmjene udžbenika imaju

Razmjena u dvorani GŠ-a u utorak i srijedu Još pokoji udžbenik koji roditelji i uenici nisu mogli nai u individualnoj razmjeni knjiga ili na razmjeni u svojoj školi moi e se potražiti na završnoj razmjeni u sportskoj dvorani Graditeljske škole u akovcu

koji organizira Meimurska županija. Sajam razmjene udžbenika održat e se u utorak 25. kolovoza od 9 do 15 sati i srijedu 26. kolovoza od 12 do 18 sati. (BMO)

roditelju uenika nižih razreda, budui da se u veinu knjiga, koje koriste ti uenici, upisuje. Nešto lakše je s razmjenom knjiga u predmetnoj nastavi.

Velik dio udžbenika ipak neupotrebljiv No zbog slobodnog izbora novih udžbenika uitelja u novoj školskoj godini, velik dio rabljenih udžbenika je neupotrebljiv. Pojedini roditelji žalili su nam se da su uspjeli pronai svega dva - tri ili samo jedan stari udžbenik za svoje dijete, a sve ostalo je novo. Ovogodišnje iskustvo, u kojem je s najviše troškova roditelje opteretila Vlada svojom nedomišljenom odlukom u zadnji as, trebalo bi biti opomena za iduu godinu. Naime, ne može osnovna škola biti obvezna, udžbenici i pribor za školu u visini minimalne plae, ime se po prvi put dovodi roditelje u situaciju da nee moi svojoj djeci osigurati udžbeni-

ke. Više se ne radi o izlizanoj razi tzv. socijalne kategorije. I u našoj županiji imamo roditelje koji rade a ne primaju plau, ili primaju plau nižu nego stoji komplet udžbenika za osnovnu školu. Takvi ne mogu dobiti potvrdu da su socijalni sluaj, niti ostvariti prvo na besplatne udžbenike. Ovaj problem otvorit e ozbiljno pitanje kršenja ljudskih prava na obrazovanje. Prolongiranje roka za nabavu udžbenika do 1. listopada kako bi se roditelji lakše snašli u najmanju ruku je neozbiljno, time se šalje poruka da škola nije važna jer dijete koje u školu ne krene s kompletnim udžbenicima i potrebnom opremom i priborom ne može kvalitetno pratiti nastavu. No oito da smo dotjerali mak na konac kada je i te kako važan stav da je osnovno i temeljno obrazovanje djece stavljeno u drugi plan, iza zarade i interesa nakladnika. (BMO)

I mi bi Nove izbore, i to ve dugo! Godine mi prolaze, a u ovoj se zemlji ništa ne mijenja. Što god ovjek oekivao od vlasti, na kraju uvijek dobije isto. S velikim zanimanjem pratio sam sastanak predstavnika oporbene koalicije SDP-a, HNSa i IDS-a i ekao njihov prijedlog za izlazak iz ekonomske krize. I što sam doekao? Ništa. ak su i neovisni ekonomisti rekli da je rije o klasinim eterinim izjavama koje služe tek u predizborne svrhe. Svaki srednjoškolac koji donekle prati dnevne dogaaje mogao bi dati iste prijedloge, možda ak i bolje, jer ne bi bio optereen punjenjem državnog prorauna radi izdržavanja vlastite guzice. Možda ja previše oekujem od oporbe, jer ona u našoj državi ni ne postoji. Novi izbori! Kako to dobro zvui. Ja se više ni ne sjeam dobro kad sam ih zadnji put vidio. Svaki put s izbornih plakata smiješe nam se isti ljudi, koji “znaju kako”. Tih nekoliko stotina politiara meusobno povezanih rodbinskim, poslovnim i drugim interesnim vezama stalno nam se nudi kao jedina mogunost. Ovo što se u Hrvatskoj dogaa najobinija je klackalica na kojoj s jedne strane sjedi jedna ekipa, a s druge strane druga. Kad su jedni gore, zovemo ih vlast, kad su ti isti dolje, zovemo ih oporba. Ograniena skupina, koja teško prihvaa nove ideje, a još teže nove ljude bez obiteljskog zalea. Na njih bi prije bacili anatemu, negoli ih saslušali. Ne govori li netko njihovim ogranienim jezikom, takvog e prozvati nekompetentnim, no u isto vrijeme u korijenu kime osjetit e iskonski strah od promjena. A narod kao da ne zna ono što zna svaka udana žena - isti ljudi probleme rješavaju na isti nain. Ispriavam se zbog (ne)patrijarhalnosti primjera. Tek novi ljudi daju nove ideje i gledaju probleme iz nove perspektive. Novi izbori! Kako mogu lideri koji su izgubili prošle

Pele tuže komarce zbog prava na život Nedavno uništavanje komaraca u Meimurju nije prošlo tek tako, digli su se na noge pelari Meimurja kojima je uginulo do 20 posto pela, a ima naznaka da e uginuti i zimska legla jer e biti premalo pela u košnicama i nee moi postii temperaturu od 25 stupnjeva u košnicama. Na taj nain pele tuže komarce u našem kraju. Komarci su pak bili toliko dosadni da su pojedine opine i gradovi pribjegli njihovu tretiranju, te je time nastao ekološki rašamon: pele ili komarci. Ako ubijamo komarce, ubijamo i pele, to je sigurno. U našem su kraju na strani pela pelari, a tko bi drugi, kao i pokoji ekološki osviješten graanin, a na strani lovaca i ubojica na komarce

svi oni koji provode veernje aktivnosti na otvorenom. Tko je od njih u pravu? To nas dovodi do novih pojmova u društvenom miljeu, a jedan od njih je i ekološko raunovodstvo u kojemu se u trošak ubrajaju i sve posljedice nekog ina iliti djelovanja na prirodu. Manjim dijelom to je ekološko raunovodstvo ve zaživjelo u praksi u Hrvatskoj sintagmom “zagaiva plaa”, u našem sluaju u Fondu za energetsku uinkovitost, kojemu zagaivai plaaju naknadu zbog toga što zagauju. Ekološko raunovodstvo je, meutim, u nastajanju i teško da e biti provedeno do krajnjih konzekvenci, jer bi to naglavce promijenilo nain života društva, a, osim toga, nemogue ga je provesti u pot-

punosti. U našem Ustavu piše da svaki graanin ima pravo na isti okoliš, što e rei isti zrak, vodu i tako dalje, što je za sada lijepa deklaracija. Zanimljiv primjer dali su znanstvenici koji se bave tom problematikom. Tako EPA (amerika agencija za zaštitu okoliša) tvrdi da unato poduzetim mjerama u vezi s gradnjom boljih odlagališta otpada u gradovima, s oko 10 posto odlagališta i dalje postoji takozvani umjereni rizik. Zbog tih je odlagališta rizik dobivanja raka jedan prema milijun, a studije procjenjuju da bi novi propisi smanjili rizik od dobivanja raka u 2 do 3 sluaja u narednih 300 godina. Sad dolazi udarac po prosvijetljenim ekološkim glavama: da bi smanjili zagaenja,

novim propisima potrebno je 5,8 milijardi amerikih dolara, što znai da treba uložiti dvije milijarde dolara da bi se suzbio jedan sluaj pojave raka. Ako ste baš vi taj jedan oboljeli, sigurno ete željeti da se ulože dvije milijarde dolara u zaštitu od zagaivanja, no što ako niste? Ovo je, dakako, samo grubi primjer kako ništa nije jednostavno. Znanstvenici koji se bave ekološkim pristupom i ekološkim raunovodstvom (i takvi postoje) izraunali su da priroda ima dvostruko veu cijenu nego sve ovjekovo bogatstvo na svijetu, a tako je otprilike u svakom ljudskom zahvatu u prirodi. Konkretno, u našem sluaju, ekološki bi raunovoe rekli: ako je uništavanje komaraca stajalo, pretpostavi-

7

mo, dvadesetak tisua kuna (ovo je samo primjer), ekološka šteta po pele i prirodu koja je tako nastala iznosi najmanje etrdeset tisua kuna. Ako je po ekološkoj maksimi “misli globalno - djeluj lokalno”, a može i obratno, da se globalno djeluje i lokalno misli jer netko mora i to, onda bi u našem sluaju meimurske opine i gradovi koji su platili uništavanje komaraca morali uraunati dvostruko vei iznos za plaanje šteta, tako, na primjer, pelarima. To oito nije uinjeno, pa se slobodno može rei da su naelnici opina i gradova koji su platili uništavanje komaraca zagaivai okoliša i ekološki štetoine. No ovaj raun ide na krivu adresu, naelnici i gradonaelnici ne bi poduzeli mjere suzbijanja komaraca

Piše: Tomislav Novak tomicanovak@gmail.com

izbore povesti svoje stranke u nove izbore? To nisu novi izbori. Nude nam se isti ljudi koji su, skrivajui se iza zaklona bahate vlasti te brojei svoje saborske plae i ostale prihode, ekali da narod opet zamrzi aktualnu vlast, pa da doe red na njih. Znai, sada e oni biti bolji izbor, a prije su bili lošiji? Zanimljivo, još nisam doživio da igra koji je suton karijere doekao na klupi postane prvotimac (možda tek u veteranskom sastavu). U Hrvatskoj uvijek glasujemo protiv trenutane vlasti kad je zamrzimo, a ne za novu jer ima bolje ideje. Jer takva je tradicija u Hrvata. Tradiciju su nam upravo nabacili naši vjeiti politiari koji se brižno trude da oni ostanu jedini izbor. Možete birati, želite li crno ili bijelo? Ma kakvo biranje, to je tek lukavo ograniavanje. Kao kad djetetu ponudite hoe li na nogomet ili košarku, a ono bi na balet. Vozaju nas upravo kao djecu, no dok roditelje ne možeš birati, politiare, na sreu, možeš. Ali što se s vremenom dogaa. Oni koji su shvatili ovu perfidnu igru prestaju izlaziti na izbore i ostavljaju cijelo igralište onima “koji znaju”. Tako nestaju male stranke, ne uju se novi ljudi i nove ideje. Misija je obavljena. Mogu poeti “novi izbori”.

Piše: Josip Šimunko josip.simunko@mnovine.hr

da to nisu tražili graani, oni isti koji možda vole med ili pele. Kako je zajedniko pravo graana oito bilo jae od prava prirode, žrtve su bile pele i ostali korisni kukci. Nagradno pitanje je: kolika je granica tolerancije na ubode komaraca, koliko uboda komaraca treba da bi se proglasio dopušteni rizik ubijanja pela?


8

Kroz Međimurje

POVEANA nezaposlenost u Meimurju

Goran Rohaek, potpredsjednik HSP-a i predsjednik Županijske organizacije HSP-a

Burzu popunili novoprijavljeni po završetku školovanja

HRVATSKA ISTA STRANKA PRAVA kritiki o državnoj i lokalnoj vladajuoj garnituri

Hrvatski narod nije krava muzara Jadranke Kosor i Branka Šalamona - Aktualna Vlada nad hrvatskim narodom vlada kao nad nekim sebi neprijateljskim, a ne vlastitim narodom. Hrvatski narod stvarao je ovu državu s puškom u ruci i treba ga štititi od svih nedaa, a ne da narod bude njihova krava muzara, kazao je Goran Rohaek, potpredsjednik HSP-a i predsjednik Županijske organizacije HSP-a. - Naša stranka ve dvanaest godina trubi kako je državni aparat preskup, kako je broj opina i gradova prevelik te kako se državni aparat odnosi prema državi kao da je njegovo privatno vlasništvo. Imamo gotovo 500 opina, od toga ih je gotovo polovica patuljastih i ne mogu se financirati iz vlastitih budžeta, ve na teret županijskih, opinskih, gradskih i državnog prorauna. Sada je 12 godina, kako mi to tumaimo, ipak vlasti došlo do mozga da smo u pravu, smatramo da e još 12 godina trebati da shvate da nismo zbog Unije, NATO-a, MMF-a nego da smo ovdje kako bismo jaali hrvatsku državu, hrvatsku vojsku i hrvatski narod. No kada to njima doe do mozga, sve e to biti prekasno, kazao je Rohaek.

Obustava kriznog poreza i prireza - Svaka vlada koja drži do sebe i svoga naroda smanjuje namete, porez, prireze, kako bi novac mogao lakše proticati unutar države i kako bi platežna mo njihovih graana mogla rasti i kako bi se mogli bogatiti. Jedino hrvatska Vlada ini obrnuto, pomiješala je kockice naopako i ide suprotnim smjerom. Umanjuje platežnu mo hrvatskog naroda i namee namete i poreze kao što je ovaj krizni namet. Mi smatramo da je krajnje vrijeme da se obustavi prirez poreza na dohodak koji je uveo gradonaelnik Branko Šalamon prije dvije godine, jer ovo više nije vrijeme za taj prirez. To je prirez za neka druga vremena, neke bogatije ljude.

25. kolovoza 2009.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Hrvatski narod nije krava muzara Jadranke Kosor i Branka Šlamona, to im odavde poruujemo, kazao je na konerenciji za novinare Goran Rohaek. - HSP smatra da je krajnje vrijeme da se obustavi financiranje politikih stranaka iz državnog, županijskih, opinskih i gradskih prorauna. Po jednom mandatu više od 300 milijuna kuna odlazi u kase politikih stranaka iz državnog prorauna. Dupli taj novac u njihove kase odlazi iz županijskih, gradskih i opinskih prorauna. Hrvatski narod nije dužan financirati politike stanke, on jedva spaja kraj s krajem. Ona stranka koja se ne može sama financirati nije ni dostojna postojati. Politika stranka koja nije sposobna voditi samu sebe nije sposobna ni danas - sutra voditi državu, pa se pitamo kakve su to stranke, kazao je Rohaek. - Ukidanjem financiranja stranaka iz prorauna ostalo bi novca pa ne bi bio potreban krizni porez, a napokon bi se uvela i demokracija, koju nismo imali ni u proteklih 19 godina, ni u bivšoj Jugi. Kakav je to politiki pluralizam kad na izbore izau stranke sa 100 milijuna kuna financiranih iz novaca poreznih obveznika i druge s nekoliko tisua kuna vlastitog novca. Bez obzira na politiki program, pa bio i najbolji na svijetu, to ne može doi do izražaja. Pobjednik je unaprijed poznat, to su one stranke koje se bogato financiraju iz državnog prorauna, kazao je Rohaek.

Pravaši se ujedinjuju Najavio je ujedinjenje pravaša koje smatra jedinom alternativom, jer su svi drugi ve bili na vlasti. - Bilo mali Ivica, bilo veliki Ivo, uvijek oni idu krivo, a sad i Jadranka daleko dublje, izrazio se Rohaek. Da bi se pravaštvo uzdiglo, potrebno se ujediniti i sljedei korak je jedan pravaški kandidat za predsjednika države, najavio je Rohaek. (BMO)

Krajem srpnja bilo je evidentirano 5.914 nezaposlenih osoba, što je rast nezaposlenosti za 3,8 posto u odnosu na lipanj. U odnosu na lanjski srpanj, evidentirani broj nezaposlenih bio je vei za 19,5 posto, što je posljedica višemjesenog trenda poveanja broja nezaposlenih. No, s druge strane, protekli mjesec došlo je do znaajnog poveanja prijava potreba za radnicima, ak 47,5 posto više nego u lipnju ove godine. Poslodavci su iskazali potrebe za 388 radnika, a zbog zapošljavanja je iz evidencije brisano 356 osoba, odnosno 10 posto više nego u lipnju. Dakle, unato poveanom priljevu mladih na Zavod nakon završetka školovanja, trendovi u zapošljavanju u srpnju ipak su bili pozitivni. No tijekom jednog mjeseca ne mogu riješiti kumulirano višemjeseno poveanje nezaposlenih. Poveanje broja nezaposlenih nastalo uslijed recesije koja je zahvatila gospodarstvo promijenilo je i strukturu nezaposlenih, tako je smanjen udio žena u strukturi nezaposlenih s prošlogodišnjih 65 posto na ovogodišnjih 59 posto. Do toga je pretežito došlo zbog poveanog priljeva muške radne snage na burzu.

U srpnju ove godine novanu naknadu za nezaposlene primalo je 2.010 korisnika, što je 34 posto od ukupnog broja prijavljenih na burzu. Korisnicima je isplaeno 2,95 milijuna kuna na ima naknade za nezaposlene. Krajem svibnja poela je provedba mjera za poticanje zapo-

šljavanja u nadležnosti Zavoda. Prioriteti u provedbi usmjereni su na obrazovanje nezaposlenih prema potrebama tržišta rada, zapošljavanje putem javnih radova i potpore za usavršavanje s ciljem zadržavanja radnog mjesta. Do kraja srpnja u razliite mjere bilo je ukljueno 448 osoba.

Hrvatski zavod za zapošljavanje nositelj je aktivnosti za potpore koje mogu koristiti poslodavci koji u cilju ouvanja radnih mjesta skrate trajanje punoga radnog vremena na 32 sata tjedno. Detaljnije upute o nainu ostvarivanja tih potpora poslodavci mogu dobiti u Podrunoj službi akovec. (BMO)

ROBERT SMRTI iz Nedeliša ogoren postupcima bivšeg poslodavca

Sve se inilo super, osim što isplate plae nije bilo Ogoren postupcima svoga sada ve bivšeg poslodavca, vlasnika restorana Aqua Kaktus Totovec, obratio nam se prošli tjedan Robert Smrti iz Nedeliša. Naime, u spomenutom objektu Robert je poeo s radom poetkom travnja. Meutim, sve je bilo u redu do trenutka kada je trebala biti isplaena prva plaa. - Sve se inilo super, osim što isplate plae nije bilo. Nešto malo gazda mi je isplatio u gotovini na ruke, a kada bih ga pitao za ostatak, uvijek bi govorio ‘bit e sutra’. Od tada je prošlo 4 mjeseca, no novcu ni traga, požalio nam se Smrti. Kako se radilo o novom objektu, promjena posla bila je svojevrstan izazov, pria Robert, osobito kad je uo planove

vlasnika koji su bili obeavajui. Planovi koje je vlasnik zacrtao uglavnom su se ostvarili, kaže, što je dovelo do toga da je objekt postao omiljeno okupljalište, mjesto održavanja raznih koncerata i partyja pa stoga ni posla, a time ni zarade, nije manjkalo. No, unato tome, plaa mu još uvijek nije bila isplaena. - Pošto ve dugo radim u ugostiteljstvu, nisam mogao ni zamisliti da je takav odnos mogu. Sve dok se nisam zaposlio ovdje, govori Robert, i dodaje: - Nije mi toliko do novca koji mi je poslodavac ostao dužan, koliko želim upozoriti potencijalne budue zaposlenike ovog objekta, upoznati širu javnost s ovim problemom. Takoer želim ohrabriti sve one koji ra-

de, a ne primaju plau, i rei im da nisu jedini. Nadam se da je konano došlo vrijeme kada e mjerodavne službe stati takvima na kraj te da e poslodavci znati cijeniti dobrog radnika,

govori Robert. Sreom, kaže, dobrih poslodavaca još uvijek ima pa je uspio pronai dobar posao u firmi u kojoj njegov rad znaju cijeniti. (H. Zear)

Pritužbe, navodno, nema samo Robert Kako se pria, Robert nije jedini bivši djelatnik koji ima pritužbe na isplatu plaa u ovom ugostiteljskom objektu. Navodno plaa mnogima nije stizala ni nakon što su ve tri mjeseca tamo radili. Unato so-

lidnom poslovanju, mnogi su radnici, navodno, dobivali samo nešto gotovine na ruke, a dio koji je trebao sjesti na raun nekima nikad nije bio isplaen u potpunosti. (hz)

POTROŠAKA KOŠARICA

Pojedemo skoro pola plae Potrošaka košarica za etverolanu obitelj u srpnju je iznosila 6.612,49 kuna, prema izraunu Nezavisnoga hrvatskog sindikata. Prosjena plaa iznosila je 5.295 kuna i pokriva 80,5 posto troškova života. No mnogi se nalaze ispod crte

prosjene plae i daleko teže pokrivaju troškove života svojih obitelji. Najvei udio u troškovima života imaju troškovi prehrane. Na hranu u prosjeku trošimo 40 posto mjesenog prorauna. Hrvatski nezavisni sindikati kontinuirano prate i

rast plaa u poslijeratnom razdoblju, od 1996. godine na ovamo. U tom periodu plae su s prosjene 2.033 kune u 1996. godini porasle na 5.326 kuna u 2009. godini. Iz podataka je vidljivo da su plae u promatranom razdoblju porasle za 2,6 puta, ali je

dug stanovništva bankama u tom periodu porastao 18,8 puta. Graani su bankama 1996. godine bili dužni 6,6 milijardi kuna, a 2009. godine 123,8 milijardi kuna, iz ega proizlazi da smo standard osiguravali životom na kredit. (BMO)


25. kolovoza 2009.

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

9

PRAŽNJENJE jezera hidrocentrala zbog godišnjeg pregleda

Štete po riblji fond nije mogue izbjei

- Jezera HE akovec i HE Dubrava praznit e se postupno tri dana zbog što manjih šteta po biljni i životinjski svijet

Od 21. kolovoza zapoeo je redoviti godišnji pregled na hidroelektranama, a najprije se od toga dana praznilo hidroakumulacijsko jezero HE akovec. Jezero e se prazniti postupno, tako da e razinu od dva metra manje od uobiajene visine vode imati tek 24. kolovoza, kad zapoinje pregled nasipa i asfalta, i trajat e do 27. kolovoza. Pregledi se svake godine poduzimaju zbog sigurnosti

Novo vodstvo akovekih umirovljenika

NOVO VODSTVO akovekih umirovljenika

Pomo lanovima u rješavanju zdravstvenih tegoba - Mjerenje šeera u krvi, tlaka, masnoa u krvi i triglicerina obavljat e se svake prve srijede u mjesecu, uz minimalnu novanu naknadu

Zamuljivanje jezera ima svoje prirodne granice Zamuljivanje jezera hidrocentrala je prirodni proces, pa se misli da e jednog dana jezera biti sasvim zamuljena. To, meutim, nije tono, kažu strunjaci iz HEP-a. Prema dosadašnjim iskustvima u svijetu, dotok nanosa i mulja stabilizira se nakon niza godina. Naime, priroda sama napravi novu ravnotežu, tako da se u jednom momentu dogodi proces ujednaavanja, koliko nanosa i mulja rijeka donese, toliko i odnese. Najbolji pokazatelj tih procesa je jezero HE Varaždin koje je i najmanje, a koje postoji 34 godine. Strunjaci su zakljuili da je u njemu usporen proces, te da se ve radi o procesu izjednaavanja, koliko nanosa rijeka donese, toliko i odnese. (jš)

graana, kao i sigurnosti hidrocentrale. Godišnji pregled HE Dubrava zapoet e u ponedjeljak 28. kolovoza, a jezero HE Dubrava praznit e se tri dana do razine dva metra ispod uobiajene razine vode, da bi oko 1. rujna zapoeo pregled nasipa i asfalta koji e trajati tri dana. O pražnjenju jezera, što je svake godine veliki šok za biljni i životinjski svijet jezera, obaviještena su sva ribika društva putem Saveza ribolovnih društava Meimurske županije, te putem medija, kako bi pomogla da uinci ispuštanja vode budu što blaži. Na žalost, štete se ne mogu sprijeiti, no pazi se da one budu minimalne. Vode se iz jezera ispuštaju tri dana kako bi štete bile što manje,

no ima i objektivnih teškoa koje mogu dovesti do promjene režima, tako u sluaju kada padne velika koliina kiše, tada se mora misliti na sigurnost hidrocentrala.

Oekuje se lijepo vrijeme, barem je tako u najavama, što bi znailo najmanje problema i najmanje mogue štete. (J.Šimunko)

Ribolovcima koji se odazovu priznat e se dvije radne akcije Upuen je javni poziv svim sportskim ribolovcima Meimurske županije da se prikljue ribouvarima u akciji spašavanja riba. Zbog redovitoga godišnjeg remonta HE akovec i HE Dubrava, doi e do pražnjenja jezera HE akovec od 21. do 24. kolovoza, a HE Dubrava od 28. do 31. kolovoza. Predsjednik Saveza ri-

bolovnih društava Meimurske županije Zoran Pfeifer zamolio je sportske ribolovce da se odazovu u što veem broju kako bi pomogli ribouvarima. Prikljuenje akciji priznat e se kao dvije obavezne radne akcije. Svi sudionici trebaju se javiti voama ribouvarskih sektora ili u domicilni SRD, kaže se u priopenju. (j)

OPINA Šenkovec krenula u borbu protiv alergijske pošasti

Mještanima naloženo uništavanje ambrozije

Podružnica umirovljenika akovca izabrala je i predstavila svoje vodstvo te program rada i aktivnosti za naredno razdoblje. Novi predsjednik akovekih umirovljenika je Mašan Sredanovi, a dopredsjednik Ivan Bedi. Tajnica podružnice je Dragica Megla. Od brojnih aktivnosti najznaajnija je mjerenje šeera i masnoa u krvi, krvnog tlaka i triglicerina u krvi. Mjerenja e se od rujna obavljati svake prve srijede u mjesecu od 8 do 9.30 sati u prostorijama podružnice u zgradi bivšeg GK Meimurja u akovcu. U nabavci aparata pomogao je Grad akovec.

Udruga priprema niz izleta po Hrvatskoj i inozemstvu, te sportska i zabavna druženja. Tako e 1. rujna posjetiti Toplice Sveti Martin, 12. rujna HNK u Zagrebu i operu Nabuco i još neka druga mjesta. Podružnici pristupa sve više umirovljenika te ih je sada ulanjeno preko tisuu. U prostorijama podružnice ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati mogu se obaviti sve prijave i dobiti ostale informacije. To je mogue ostvariti i na telefonski broj 312-229. Iz podružnice lanstvo posebno pozivaju 4. rujna na sportske susrete u Belicu. (S. Mesari)

OPINA VRATIŠINEC

Grade kanalizaciju i pješaku stazu Meimurske vode k ao nositelj projekta izgradnje sa svojim kooperantima zapoele su izgradnju kanalizacije u ulici Dr. Franje Debana u Vratišincu. Rije je o trasi dužine 330 metara za koju je Opina Vratišinec od Fonda za regionalni razvoj dobila 200 tisua kuna. Usporedo se gradi i pješaka staza iji je investitor Županijska uprava za ceste, koja je prvotno za ovaj projekt predvidjela 250 tisua kuna.

Konana cijena projekta koji bi trebao biti dovršen u rujnu ove godine bit e poznata po obraunu svih troškova kanalizacije i pješake staze. Opinski naelnik Zdravko Mlinari kaže kako e se u poetku u kanalizaciju ispuštati samo oborinske vode jer kanalizacija nema vlastiti proista, ali e se obaviti sve predradnje i prikljuci za njegovo postavljanje ili prikljuenje na eventualni budui sustav. (S. Mesari)

SIVICA

Povean interes za Gospodarsku zonu Svim mještanima vlasnicima ili posjednicima poljoprivrednog zemljišta, kao i neizgraenoga graevinskog zemljišta, odnosno zapuštenog zemljišta na podruju naselja Šenkovec i Knezovec naloženo je hitno uništavanje ambrozije i drugih štetnih korova. Nalog je izdao komunalni redar opine Šenkovec temeljem naredbe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospo-

darstva RH, i Meimurske županije, a za nepostupanje po ovom upozorenju komunalni redar e, od strane Opine, kažnjavati po Zakonu s novanim kaznama. Kod nas je alergija na ambroziju jako uestala jer se ambrozija u posljednje vrijeme jako razmnožila. Alergija na ambroziju spada u skupinu polenoza, alergijskih bolesti koje uzrokuju peludi, a kojih ima najviše u zraku kad je

vjetrovito ili sunano. Ambrozije nema jedan - dva mjeseca zimi i to je jedino vrijeme kad uope nema polenoza. Poleni se dobro hrane na vlažnoj sluznici ovjeka, zato peludi zahvaaju dišne putove od nosa do najmanjih bronha, konjuktivu oka, rijetko kožu. Ambroziju se naziva i limundžik (ne zna se odakle taj naziv). Spada u skupinu korova (u toj je skupini i maslaak), a od svih korova

ambrozija je najagresivnija. Taj je korov visok 1 - 1,2 m, zelene je stabljike, vrstih zelenih ušiljenih listova, žutih cvjetova. Obitava uz putove, ceste, zidove, na nekultiviranim mjestima. Širi svoj pelud od poetka kolovoza do kraja listopada, na prijelazu ljeta u jesen. Krajem kolovoza korov nabubri od kiše, rasprsne se i zrakom ponu letjeti bezbrojni peludi i ostale estice tog korova.

- Postoji interes poduzetnika za kupnju parcela u Gospodarskoj zoni Sivica i stoga smo je odluili proširiti za još nekoliko gradilišta, kaže Josip Lepen, naelnik opine Podturen koja ima ve jednu veu zonu u Podturnu. Opina Podturen je od Ministarstva gospodarstva na osnovu izraenog projekta dobila novanu pomo u iznosu od 900 tisua kuna.

Novac je namijenjen izgradnji i ureenju komunalne Gospodarske zone u Sivici, gdje je od 5 parcela njih 4 ve prodano. Opinski naelnik Josip Lepen kaže kako interes za nove parcele iskazuju ozbiljni gospodarstvenici, da su grane kojima se bave perspektivne i da se ukazuje mogunost zaposlenja više novih i radnika i strunjaka. (sm)


10

Kroz Međimurje

U PRIBISLAVCU i dalje neizvjesnost oko slanja djecu u tamošnju OŠ

Kaznene prijave protiv Nade Jeli i Josipa Šipeka - Rezultati ankete roditelja o tome hoe li 7. rujna poslati svoju djecu u školu u Pribislavec poražavajui su, priopuje predsjednica udruge “Roditeljsko krilo” Gordana Barila. Od nadležnih se institucija oekuje da pomognu riješiti probleme. Izuzetno se cijene napori koje u rješavanje problema ulažu župan Ivica Perho, zamjenik župana Matija Posavec te naelnica opine Višnja Ivai. Na žalost, ne vjeruje se da e ti napori poluiti rezultate za roditelje, jer se u rješavanje problema moraju aktivno ukljuiti i ministarstva. Iz dosadašnjih saznanja sigurno je samo to da je Ministarstvo obrazovanja, znanosti

i športa odluilo zaposliti psihologa u OŠ “Vladimir Nazor” u Pribislavcu. Što se ostalih zahtjeva tie, nije riješen ni jedan. Roditelji zlostavljane djece pogoeni su postupkom ge Vican koja je na pregovorima obeala da e se voditi razgovori s roditeljima djece koja su bila maltretirana. Bez obzira što inspekcija u školi utvrdi, je li bilo ili nije nezakonitosti u radu pedagoginje Nade Jeli i ravnatelja Josipa Šipeka, udruga “Roditeljsko krilo” ve je podnijela kaznenu prijavu ODO-u akovcu protiv odgovornih u školi. Vodstvo škole je zakazalo te nije obavljalo svoju dužnost prema zakonu, smatraju u Udruzi. (JŠ)

DANI opine i susret KUD-ova u Pribislavcu

etiri dana druženja u znaku plesa i pjesme Dani opine Pribislavec ove su godine zapoeli budnicom u petak, te preletom zrakoplova, a nastavljeni su sportskim druženjem na stadionu “Petar Perši” u petak. U subotu je održan teniski turnir, no dogaaj dana bio je mimohod kulturno - umjetnikih društava te plesnjak. Nastupili su

Violina i harmonika rijetko se vide na susretima KUD-ova, u Meimurju caruje tamburica Izložba je otvorena u vjeronaunoj dvorani u Pribislavcu. Slike su izložili Darinka Trajkov - Vukovi, Stjepan Šari i Stjepan Jarni, a više mještana i fotograije iz povijesti Pribislavca koje su bile podijeljene na sportsku i društveno - kulturnu povijest mjesta. U ponedjeljak su program zapoeli konjanici na konjima, koji su prošetali od društvenog doma do Kaštela, a lanice KUD-a “Kaštel” i vodstvo županije dovezeni su u koiji uz pratnju Zrinske garde.

Poetak školske godine ne ovisi o roditeljima Poetak školske godine u Pribislavcu ne ovisi o roditeljima uenika, nego o tome hoe li nadležne institucije odraditi svoj posao te stvoriti uvjete za školovanje koji su djeci zajameni. Isto ako, sankcionirati odgovorne koji su nasilje i zlostavljanje djece

u školi zataškavali, priopuje ovih dana Gordana Barila u ime roditelja. Teško je rei što e se dogoditi za koji dan u rujnu, hoe li biti pomaka na bolje, a sigurno je da e u Pribislavcu biti vrue poetkom rujna. (jš)

U DONJOJ DUBRAVI nedjelja prošla u znaku poznate povrtlarske kulture

Dani luka i izložba domaih ekoloških proizvoda U dvorištu zgrade Zalan u Donjoj Dubravi održani su trei Dani luka i izložba domaih ekoloških proizvoda. Na otovrenju manifstacije govorili su naelnik Marijan Varga i predsjednica TZMŽ Sandra Herman, dok je Dane luka otvorio Darko Horvat, ravnatelj Uprave za obrt Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. - Dvije su obitelji

zaslužne za ovu manifestaciju, obitelji Sabol i Lisjak, a na nama je da naš dobravski ljuk uinimo zaštienim, rekao je Horvat. Dani luka okupili su 15 izlagaa. Nositelj organizacije bila je Udruga obrtnika i poduztnika Donje Dubrave, dok su glavni pokrovitelji bili Ministarstvo gospodarstva i Meimurska županija. Opširnije u iduem broju.(A. Fuš)

SVEUILIŠTE U ZAGREBU UITELJSKI FAKULTET ZAGREB PODRUŽNICA U AKOVCU raspisuje

NATJEAJ za iznajmljivanje prostora i opreme športske dvorane za akademsku godinu 2009./2010. Športska dvorana locirana je u dvorištu Uiteljskog fakulteta Zagreb Podružnice u akovcu, Ulica dr. Ante Starevia 55 i ima ukupnu površinu 1.100 etvornih metara, od ega na športsko borilište otpada 600 etvornih metara. Pisana prijava treba sadržava: - naziv udruge/ kluba/ grupe rekreavaca… - sjedište udruge (mjesto, ulica, broj, tel. i mob.) - ime i prezime, tel. i mob. predsjednika/voditelja/trenera/kontakt osobe - broj lanova i planirani tjedni fond sa korištenja športske dvorane. Ugovorom o meusobnim odnosima i obvezama Uiteljskog fakulteta Zagreb Podružnice u akovcu i Korisnika regulirat e se poetak i trajanje zakupa, iznos najma, nain plaanja, vrijeme korištenja, i drugo. Rok za dostavu ponuda je osam dana od dana objave natjeaja. Ponude s naznakom “NATJEAJ ZA IZNAJMLJIVANJE PROSTORA ŠPORTSKE DVORANE” dostavi na adresu: Tajništvo UITELJSKOG FAKULTETA SVEUILIŠTA U ZAGREBU PODRUŽNICE U AKOVCU 40 000 akovec, Ulica dr. Ante Starevia 55.

25. kolovoza 2009.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

U priredbi su potom sudjelovali uenici OŠ Pribislavec, najmlai lanovi KUD-a “Kaštel”, Romi Bajaši sa scensko - glazbenim prikazom te DV Žibeki s glazbenim prikazom. Dani opine završeni su sveanom sjednicom Opinskog vijea na kojoj su se naelnica opine Višnja Ivai i predsjednik Opinskog vijea Ivica Lesjak osvrnuli na protekla dogaanja te estitali graanima Dan opine. (JŠ)

Mimohod kulturno - umjetnikih društava kroz mjesto KUD “Kaštel” iz Pribislavca, KUD “Sveti Antun” iz Pokupske doline, KUD “Seljaka sloga” iz elekovca te kulturno - umjetniko društvo Zasadbreg. Priredba je održana u društvenom domu, a najviše je bilo meimurskih pjesama i plesova. KUD “Kaštel” iz Pribislavca nastupio je sa starijom i mlaom skupinom plesaa, izvedene su meimurske pjesme iz Pribislavca, a s meimurskim pjesmama i plesovima nastupio je i KUD Zasadbreg. Podravske plesove izveo je

KUD iz elekovca, a skupina “Sveti Antun” pokupske plesove. Nakon priredbe održan je plesnjak na otvorenom iza društvenog doma na kojemu su nastupili najprije lanovi KUD-ova, potom Bojan Jambroši i Carla Belovari, a plesae je malo rastjerala tek kiša koja je pala u subotu na veer.

Izložba za pamenje Jedna od najkraih izložbi slika i fotograija otvorena je i zatvorena u petak, a trajala je samo dva sata.

Najmlaa skupina KUD-a “Kaštel” Pribislavec

NA KOTORIPSKOJ streljani održan Kup Lovakog saveza Meimurske županije

Ekipno najbolji Fazan Draškovec, pojedinano Mladen Srnec Na streljani kod šodergrabe u Kotoribi održan je Kup Lovakog saveza Meimurske županije. Dobar domain bilo je Lovako društvo Jarebica iz Kotoribe. Meimurske lovce pozdravio je predsjednik saveza kotoripskih lovaca i naelnik opine Kotoriba Ljubomir Grgec. Natjecanje su otvorili rogisti lovakog saveza odsviravši lovaku i državnu himnu. Grgec je istaknuo njihov nedavni uspjeh u Domažalama gdje su bili najbolji, pa s ponosom nose epitet najboljih rogista u Hrvatskoj. Lovaki kup u disciplini trap okupio je 16 društava, a tom su prigodom uruene nagrade najboljim ekipama i pojedincima u prvenstvu Lovakog saveza MŽ koje je zapoelo 10. svibnja. Pobjednici županijskog Kupa u disciplini trap sa 62 pogoene mete jesu lovci Fazana iz Draškovca (S. Matjai, Z. Varga, S. Balent, F. Matjai, I. Balent i V. Slaviek). Druga je bila ekipa akovekog Zeca s 59 pogodaka, dok su lovci Fazana iz Štrigove pogodili 58 meta i osvojili tree mjesto. Uz pehare i medalje,

Ljubomir Grgec predaje pobjedniki pehar najboljem pojedincu Mladenu Srnecu ekipi iz Draškovca uruen je i veliki prijelazni pehar koji je do sad bio u vlasništvu lovaca iz Murskog Središa. U pojedinanoj konkurenciji pobjednik kupa je Mladen Srnec

iz Zeca akovec s 41 pogoenom metom. Iza njega s jednom manje pogoenom metom plasirali su se Vladimir Novak i Josip Šoštari iz Murskog Središa. Njima su kao nagrade urueni pehari i medalje.

Medalje su još dobili Vlado Slaviek iz Fazana Draškovec, Mladen Pongrac iz Zeca akovec i Zdravko Varga iz draškovekog Fazana. Uruene su nagrade najboljim ekipama i pojedincima u prvenstvu LSMŽ-a. U meimurskoj ligi strijelaca ekipni pobjednik s 251 pogoenom metom je ekipa Zeca iz Murskog Središa. Drugo mjesto osvojili su lovci Zeca Vratišinec s 243 mete, a trea je bila Prepelica iz Male Subotice s 237 pogoenih meta. Kod pojedinaca najbolji je Josip Šoštari iz Zeca Mursko Središe sa 116 pogoenih meta, a iza njega su se plasirali Stjepan Leskovar iz Trke akovec i Matej Valkaj iz štrigovskog Fazana. Pehare i medalje najboljima uruili su predsjednik i tajnik županijskoga lovakog saveza Ljubomir Grgec i Mladen Lackovi te predsjednik odbora za streljaštvo u savezu Dragutin Katani. Oni su zahvalili svim lovcima što je natjecanje prošlo u korektnom ozraju. (A. Fuš)


25. kolovoza 2009.

Kroz Međimurje 11

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PRELOG ima informatikog genijalca

Gradonaelnik Stjepanu Glavini dodijelio Zlatnik grada - Za osvojenu zlatnu medalju preloški srednjoškolac primio je od Grada priznanje koje dobivaju njegovi najzaslužniji graani U povodu velikog, povijesnog rezultata uenika Stjepana Glavine, koji je osvojio zlatnu medalju na Informatikoj olimpijadi u Bugarskoj, u Srednjoj školi Prelog prireena je konferencija za novinare. - Prelog i Stjepan Glavina od petka 14. kolovoza poznati su u svijetu. Telefoni mi neprestano zvone. Kao gradonaelnik primam estitke znanih i neznanih, od ljudi koji znaju što znai biti olimpijac, znaju što znai stati na pobjedniki tron, a doi iz jedne male sredine. Stjepane, mi se tobom ponosimo, tobom

Stjepan Glavina u društvu svoje mentorice Danijele Narana

se ponose Meimurje i Hrvatska, rekao je preloški gradonaelnik Dragutin Glavina na konferenciji za novinare u Srednjoj školi Prelog, organiziranoj povodom uspjeha uenika treeg razreda gimnazije Stjepana Glavine, koji je na 21. meunarodnoj informatikoj olimpijadi u bugarskom Plovdivu u konkurenciji od 83 države svijeta osvojio prvo mjesto i zlatnu medalju u kategoriji programiranja. Gradonaelnik mu je uruio Zlatnik grada, priznanje koje dobivaju samo zaslužniji graani. Na konferenciji su bili i ponosni Stjepanovi roditelji Ljubica i Marijan, njegova mentorica Danijela Narana, profesorica informatike, te ravnatelj škole Tomislav Gregur. - Iza svega stoji nemjerljiv trud, talent, osobno odricanje, bez slobodnih dana i ljetnoga školskog raspusta. Donio nam je u meimursku ravnicu zlato koje objeruke prihvaamo,

OBNOVA Doma kulture u Donjem Vidovcu

Nastavak sanacije krovišta U tijeku je sljedea etapa obnove Doma kulture u Donjem Vidovcu. Radi se na sanaciji krovišta južnog dijela. Završetkom tih radova kompletno e biti saniran krov Doma kulture, a otvorit e se i mogunost ureenja dodatnog

prostora. Vrijednost radova je 250 tisua kuna, a u Opini oekuju inancijsku pomo od strane Ministarstva kulture. U kompletno ureenje donjovidovskog doma uložit e se preko milijun kuna. (A.F.)

OPINA KOTORIBA

Mogui prikljuci na kanalizaciju Gradonaelnik Glavina svojem mlaem prezimenjaku uruuje Zlatnik grada

njegovat emo ga i paziti. Ono je otvorilo Stjepanu sva vrata prema daljnjem školovanju, u emu mu želimo sreu i uspjeh, istaknuo je ravnatelj Gregur. A što kaže mladi genijalac? - S raunalom sam se upoznao kao uenik etvrtog razreda OŠ Prelog, malo više u šestom, a u drugom razredu srednje škole uspostavio sam prve kontakte s kolegama iz Zagreba koji su mi bili putokaz k daljem informatikom usavr-

šavanju, rekao je Stjepan Glavina, koji e uskoro u 4. razred. - Sa Stjepanom smo dijelili trenutke natjecanja, a 14. kolovoza naveer postali smo najsretniji roditelji, rekao je tata Marijan, te zahvalio svima koji su Stjepanu pomogli, a posebno nastavnici Danijeli Narana, koja je kazala da je u prvom razredu opega gimnazijskog usmjerenja ve nakon nekoliko sati prepoznala Stjepanovu darovitost. (Mario i Stjepan Narana, VIPRO)

SMJENA glavnog urednika Kotoripskog vjesnika

Naelnik Grgec smijenio Fuša iz politikih razloga!?

Opina Kotoriba uputila je poziv mještanima ulica Alojzije Stepinca, Pavleka Miškine i Ignaca Svetomartinskog da mogu s Opinom zakljuiti ugovor o prikljuenju na izgraeni kanalizacij-

ski sustav. Naknada za prikljuak iznosi 5 tisua kuna, a može se platiti u najviše 10 mjesenih rata, s time da se prva rata plaa kod zakljuenja ugovora. (A.F.)

DONJI KRALJEVEC

DVD Donji Kraljevec slavi 120. obljetnicu U subotu 29. kolovoza DVD Donji Kraljevec slavi 120. obljetnicu rada i djelovanja. Sveanost zapoinje u 15 sati sveanim mimohodom kroz mjesto, dok sama proslava zapoinje u 16 sati. Pozivaju se svi simpatizeri DVD-a Donji Kraljevec, te svi graani koje

zanima rad DVD-a, da pogledaju sveanost i tako daju podršku vatrogascima i njihovom velikom jubileju. Društvo u ovoj jubilarnoj godini i zapravo ve duže vrijeme vodi predsjednik Dragutin Glad, zapovjednik je Marijan Blažeka, a tajnik Nenad Tisaj. (J)

- Povjerenje nove kotoripske vlasti za ureivanje novina dobila je Izabela Balog Naelnik opine Kotoriba Ljubomir Grgec i predsjednik Opinskog vijea Željko Šebeštjan okupili su uredništvo opinskoga informativnog glasila “Kotoripski vjesnik“. Na sastanku je dosadašnjem glavnom i odgovornom uredniku Alenu Fušu priopeno da e dužnost glavne i odgovorne urednice obnašati Izabela Balog. Fuš je tako smijenjen nakon šest godina ureivanja vjesnika, tu je dužnost obavljao od 2003. godine. Njega je zanimalo zašto je maknut s te funkcije, a naelnik Grgec mu je “v glavu” odgovorio

Zakašnjeli tekstovi nee se objavljivati Ubrzo nakon imenovanja Izabela Balog sazvala je sastanak uredništva kako bi se krenulo u pripremu 82. broja koji e biti tiskan za Dane opine povodom jesenskog Križeva. Tekstovi e se prikupljati do 30. kolovoza, a svi oni koji stignu poslije tog datuma nee biti objavljeni, odluno je najavila nova urednica.

Izabela Balog, nova urednica Kotoripskog vjesnika

kako je u pitanju politika smjena!? Nek’ se zna tko je na vlasti u Kotoribi! Odluku o razrješenju Fuš je zatražio u pismenom obliku. Za novu glavnu i odgovornu urednicu imenovana je dipl. politologinja Izabela Balog. Završila je Glazbenu srednju školu u Varaždinu, nakon ega je sve svoje aktivnosti usmjerila

prema fakultetu. Kada joj je od opinskih elnika bilo ponueno mjesto urednice, ostala je zateena.

Nove ideje i grafike promjene Taj posao joj nije bio u planu, ali je zvuao izazovno. Pojavila se želja za neim novim i nepoznatim te je prihvatila

tu vrlo zahtjevnu i odgovornu funkciju. - Mislim da je vrijeme za nove ideje, prijedloge i graike promjene. Želim uvesti novi dizajnerski izgled vjesnika, kolumne, reportaže i intervjue. Vjerujem da e mi dosadašnje uredništvo u tome dati punu podršku, rekla je Balog. Predsjednik OV-a Željko Šebeštjan najavio je kako treba u rad uvoditi mlade ljude, pružiti im priliku da se dokažu i imati vjeru da oni to mogu. - Stvorili smo jedan novi vizualni izgled Kotoripskog vjesnika, a na novoj urednici je da svoje znanje i ideje prenese na papir. Zahvaljujem uredništvu na vrlo dobroj suradnji kroz šest godina gdje politike, u stvaranju vjesnika, nikada nije bilo. Vjerujem da e oni ‘malo’ stariji imati volje i želje prepustiti mjesta mladima da se dokažu i ponude nešto novo, rekao je dosadašnji urednik Alen Fuš, poželjevši novoj urednici uspješan rad. Uredništvo Kotoripskog vjesnika ostalo je nepromijenjeno, a ine ga Mladen Grubi, Bernarda Habuš, graiki urednik Dobriša Habuš, lektorica Anica Jauk, Marijan Rusak i Alen Fuš. Vjesnik se tiska tri puta godišnje u 1.300 primjeraka, a Kotoripani ga u svoje domove dobivaju besplatno.

HODOŠAN dobio kozmetiki salon

Smiljanini mladenaki snovi konano pretvoreni u javu U Cvjetnoj ulici 1 u Hodošanu, u sklopu prostora poduzea LEM, Smiljana Ujlaki iz Kotoribe, inae rodom iz Hodošana, sestra poznatog hrvatskog i meimurskog atletiara Branka Zorka, otvorila je prije nekoliko dana kozmetiki salon imena “Mija”. - Dogodilo se ugodno s nužnim, rekla nam je novopeena kozmetiaraka koja se ranije bavila špediterskim poslovima. - Znajui da ulazak u EU smanjuje obim poslova na granici, poela sam razmišljati o prekvaliikaciji, novom zvanju, a ono mi se ponudilo na nain što sam mladenake snove pretvorila u javu, u posao kozmetiarke, rekla nam je Smiljana. Prekvaliikaciju

je obavila u Pukom uilištu u akovcu. - U školi, u praksi, sa svima s kojima sam se susretala rekli su mi da sam roena za taj posao i da sam sebe tek sada našla. Imala sam podršku kolegica i mojih najbližih, govori, te dodaje kako e sada do izražaja doi njezina nježnost i kreativnost. Osjetile su to ve i prve korisnice usluga na danima otvorenih vrata salona ... - Došle su ovamo brojne žene, pogotovo one mlae životne dobi, pa vjerujem da mi suvremeni prostori od 65 etvornih metara nee zjapiti prazni, rekla nam je optimistino, istovremeno nabrajajui samo dio od šezdeset usluga koje e za sada obavljati sama, i to svakodnevno, izuzev nedjelje.


12

Dobro je znati

  " #$ ###

 


25. kolovoza 2009.

Mozaik 13

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

LJETNA PRIA IZ LJUBUŠKOG zamjenika župana Matije Posavca

Hercegovina više nije “kamen i krš”, ve “obeana zemlja”?! - Kum manifestacije bio je nekadašnji tajnik Meimurske županije i saborski zastupnik, danas konzul u Mostaru - Velimir Pleša, koji je na dar dobio originalne gusle. Od nas je dobio “zadau” da se sa svoje diplomatske misije ne smije vratiti dok ne naui guslati. Pa nek’ netko veli da Meimurje nee imati svog – guslara Za vrijeme svakodnevnih jutarnjih kolegija koje meimurski župan Ivica Perho ima sa svojim zamjenicima nakon pretresanja aktualnih politikih tema i dogovora o našim aktivnostima župan nam je taj dan dao kako za vikend koji slijedi nema odmora. Stigao je poziv generalnog konzula RH u Mostaru, našeg Meimurca Velimira Pleše, na dvodnevni posjet u Ljubuški i susret s vodeim ljudima opine, županije, te posjet meunarodnoj smotri folklora Ljubuško silo, iji je Velimir Pleša kum. Moram priznati da ispoetka nismo bili oduševljeni idejom da emo vikend iskoristiti za posjet “kršu i kamenu“, posebice jer je tih dana živa u termometru dosezala do 40 stupnjeva. Ipak, tamošnji nas dužnosnici oekuju, protokol je pripremljen, putuje i autobus s lanovima KUD-a Donji Kraljevec pa zapravo izbor ni nismo imali.

Promjena mišljenja?! Putujui to jutro put hrvatskog juga razgovarali smo kako emo obaviti protokolarne obaveze i vratiti se kui ve isti dan jer nemamo što previše tamo vidjeti. Da smo barem bili svjesni koliko smo bili u krivu. Danas nije problem stii do Hercegovine. Autocesta završava desetak kilometara prije Imotskog koji je granici Hrvatske i BiH. Zapadno - hercegovaka županija smještena je uz granicu, a Ljubuški je udaljen dvadesetak kilometara od granice na nekoliko kilometara od svjetski poznatoga marijanskog svetišta - Meugorja. Ve prva slika kraja kojim smo prolazili srušila je našu percepciju o “kršu i kamenu“. Cijeli kraj je bogat zelenilom, izvorima vode i obradivim površinama, što je veliki potencijal za budunost. Kako smo zbog autoceste krivo procijenili dužinu puta te stigli ranije od planiranog vremena, domaini su bili spremni i odveli nas na poznatu turistiku destinaciju – slapove Kravice gdje nas je doekao, glavom i brkovima, gradonaelnik akovca Branko Šalamon koji je stigao dan prije nas i pripremio domaine na naš do-

lazak. Doekao nas je i generalni konzul RH u Mostaru Velimir Pleša koji je doista ozbiljno shvatio svoju funkciju pa, osim svakodnevnih brojnih obaveza, svaki slobodan trenutak koristi za upoznavanje zemlje pa je dovoljno samo kratko pitanje da vam Veljko ispria cijelu povijest naselja, zgrade ili spomenika ...

Hercegovci odustali od duhana i proizvode vina U programu je bio predvien prijem kod naelnika opine i predsjednika opinskog vijea pa sam pitao Veljka kako to da nas ne doekuje župan. Saznao sam kako njihove županije uope nemaju župane ve županiju vodi predsjednik, vlade, a svaka županija ima svoja ministarstva, agencije, službe i sl. Tako ispada da cijela BiH ima više od 200 ministara, dok je županija, na neki nain, država u državi. Ovdašnji ljudi su izuzetno ljubazni i dobronamjerni, a veliko poštovanje imaju prema Hrvatskoj i Hrvatima, što se posebno vidi u neizmjernoj popularnosti i poštivanju konzula Velimira Pleše u Hercegovini. Posebice kod tamošnjih franjevaca koji su nas proveli kroz samostan Sv. Antuna Padovanskog u sklopu kojeg se nalazi najstariji muzej u Bosni i Hercegovini s vrijednim starinama naenim u okolici još iz vremena paleolitika te vrijedna

Meimurski župan Ivica Perho s lanovima KUD-a Donji Kraljevec koji su gostovali na manifestaciji “Ljubuško silo” galerija preko 400 umjetnikih radova u stalnoj postavi. Neizostavni dio programa bio je i posjet jednom od najveih vinara u Hercegovini. Zanimljivo je kako je Hercegovina odustala od proizvodnje duhana, iako su bili najpoznatiji upravo po tome te su se posvetili vinogradarstvu. Rezultat Žilavka“ i “Blatina“, jedinstvene sorte u vinarskom svijetu koje u sebi uvaju miris zemlje i žestinu hercegovakog sunca, a doznali smo da posljednjih godina plasiraju na tržište i dominantne sorte poput Caberneta Sauvignona. U zgusnutom rasporedu nije bilo vremena za odmor pa smo nakon druženja s franjevcima nazoili smotri folkora Ljubuško silo, a to je manifestacija koju stanovnici tog kraja naroito cijene pa nije zaudila nazonost tisuu posjetitelja.

Velimir Pleša kao budui guslar Ove godine kum manifestacije bio je Velimir Pleša koji je na dar dobio originalne gusle. Od nas je dobio zadau da se sa svoje diplomatske misije ne smije vratiti dok ne naui guslati. Pa nek’ netko veli da Meimurje nee imati svog – guslara. Smotra folklora nije prošla bez Meimurja jer su svoj doprinos dali lanovi KUD-a opine Donji Kraljevec koji svojim nastupima reprezentativno predstavljaju svoju opinu, Meimurje i Hrvatsku. Predstavili su se s nekoliko sekcija. Nakon nekoliko sati uživanja u tradiciji mnogih krajeva neizostavna je ponona veera i druženje, no naš konzul Velimir Pleša drži se one “Nema odmora dok traje obnova“ pa nam je dozvolio svega nekoliko

sati odmora te nas odmah ujutro svojim diplomatskim vozilom odveo u prekrasno etnoselo koje je smješteno na ulazu u Meugorje. Rapsodija od preko 30 kamenih kuica jezerima, crkvom, amiteatrom daje poseban doživljaj mira. Ovakav projekt treba i Meimurju i rekao sam sam sebi da u pokušati do kraja mandata to realizirati. Posjetili smo i veliki sportski kamp za pripremu sportaša, smješten takoer u Meugorju, koji ima na desetke nogometnih i teniskih terena, hotel, bungalove, bazene, teretanu, rasvjetu. Moje glasno razmišljanje bilo je da i taj projekt nije loš za Meimurje. Posjetili smo, naravno, i Meugorje koje je tog dana bilo posebno sveano jer se slavio blagdan Sv. Jakova koji je zaštitnik meugorske crkve.

Zapoela suradnja Meimurja i Hercegovine

Gosti iz Meimurja i domaini

U Varaždinu otvoren SHOPPING PARK SUPERNOVA

Nova investicija austrijske grupacije SUPERNOVA vrijedna 28 milijuna eura prošli je etvrtak otvorila svoja vrata u Varaždinu u Optujskoj ulici 171 i time otvorila oko dvjestotinjak radnih mjesta. Dolaskom Supernove u Varaždin po prvi put u sjeverozapadnoj Hrvatskoj svoje poslovnice otvorile su mnoge renomirane marke kao što su OBI, Jello, New Yorker, Sportina, Muller Drogerie, Deichmann, Takko, S. Oliver, Sportina, Orsay i drugi.

Domaini su nas u punom sastavu otpratili te smo još jednom deinirali konkretne smjernice meusobnog povezivanja dviju županija i unaprjeivanja suradnje. Naime, Hercegovci Meimurje doživljavaju kao jednu od najbogatijih županija u Hrvatskoj te su zatražili savjete kako bi se ubrzao napredak njihovog kraja posebno u razvijanju komunalne infrastrukture i ureenju mjesta. Župan Perho kao bivši direktor jednog od najuspješnijih komunalnih poduzea u Hrvatskoj govorio je o iskustvima iz tog segmenta, ali je istaknuo ko-

liko je iznenaen blizinom dvaju krajeva, smatrajui to prednošu za produbljivanje suradnje, što je naroito važno za prevladavanje krize. Gradonaelnik Šalamon rekao je kako sve veze ine ljudi, svatko ima svoje iskustvo i ako to iskustvo nauimo od drugih bolje je nego da nauimo sami. Generalni konzul Velimir Pleša nije krio zadovoljstvo našim posjetom, rekavši kako mu je to jedan od sretnijih dana jer se poinje ostvarivati suradnja Meimurja i Hercegovine, što i jest zadatak politike. Prostora za suradnju svakako ima, tamo bilježe rast zaposlenosti te su zadovoljni proizvodnjom i izvozom. Pomalo je iznenaujue što to ujemo u ova krizna vremena, ali rekli bi zlobnici da u BiH sve propada pa tako i kriza. Gostoprimstvu i ljubaznošu trebat e se odužiti pa je uzvratni posjet zakazan ve za listopad ove godine kada e se organizirati susret gospodarstvenika iz Hercegovine i Meimurja te e k nama doi po savjete oko organizacije javnih poduzea i rada uprave. Iako su gosti iz Meimurja bili doekani i tretirani na najvišem nivou, domainima je bilo važno samo jedno, promijeniti sliku Hercegovine kao zemlje krša i kamena te promijeniti percepciju da ljudi žive od pomoi koja im dolazi iz susjedne Hrvatske. Svi smo se zajedno složili da su u tome uspjeli. Do novog susreta ova dva kraja povezala je takoer glazba, tj. koncert Žige i Bandista koji je održan u Meugorju minule subote 22. kolovoza.


14

Informacije i reakcije

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

OPORBA opine Domašinec

Nije zlato sve što sja Kao itatelji Meimurskih novina proitavši vaše predstavljanje Dragutina Lisjaka naelnika opine Domašinec u listu Meimurske novine broj 723, a ujedno i nekim prijašnjim listovima osjetili smo potrebu javiti se i možda ispraviti netone navode i montirane reklame. Tono je, Dragutin Lisjak, je legalno i demokratski izabrani naelnik. Svaka opina ima naelnika kakvog si je zavrijedila, odnosno izabrala. Dali je on autokrat, tiranin ili diktator to e se bolje vidjeti kasnije, ali za ovih 16 godina je bio sve troje. Razgovarajui dosta prije izbora sa nekim vijenicima i poglavarima uvjerio sam se u to jer se naelniku nije smjelo prigovoriti ili ne daj Bože nešto predlagati, njihovo je bilo samo klimati glavom i potvrditi prijedlog bilo na vijeu ili na poglavarstvu. Jer pitanje je mogao postaviti samo jedan poglavar koji je dobio kakve takve odgovore a nije dobio prijekoran pogled ili špotanciju, ali ga sada nema ni blizu nikakve komisije a kamoli u vijeu. Nadalje spominje se napredak opine Domašinec, dužni smo napomenuti da je opina Domašinec 1993. godine kad je Dragutin Lisjak postao naelnik bila jedna od najrazvijenijih opina, a sad je nažalost jedna od najslabijih opina u Županiji, gledajui prihode, infrastrukturu i osnovne potrebe puanstva. U tadašnje vrijeme za opinu Domašinec izborili su se drugi ljudi, jer svi stariji znaju, a i iz pisanja tadašnjih medija, da Domašinec nije bio predvien za opinu, jer tadašnjim elnicima opine akovec nije odgovaralo da Domašinec bude opina. Nadalje se spominje, poslovna zgrada koju mještani zovu “drugi zadružni dom” jer ga je polovica prazna. Izraen je prije desetak godina, u to vrijeme je stajao 3600 kn/m2, a sad se prodaje za 1800 kn/m2 i još se ne može prodati, pa mi u oporbi smatramo da je to velika promašena investicija. Isto tako, spominje se poslovna zona u koju su uložena velika sredstva a nažalost radi samo jedna irma, ostalo

sve zjapi prazno iako je nekoliko parcela prodano na njima se ništa ne gradi, pa mislimo da je to isto promašena investicija koja je preskupa za potencijalne ulagae. Bojimo se, da to znai propadanje i izumiranje opine Domašinec. Dalje se spominje Domašinsko groblje kojeg sigurno ne bi bilo da se njega pitalo. Ali na sreu tada su bili drugi na vlasti. To se sve može provjeriti, tko je potpisao ugovore o kupnji zemljišta i ugovor sa izvoaima i ugovor za izgradnju mrtvanice, ali on se voli kititi tuim perjem. Nadalje, on si je zauzeo grobnicu na tom groblju autokratski, jer nikoga ili barem veinu tadašnjih vijenika nije izvijestio o svojoj namjeri izrade obiteljske grobnice na najatraktivnijem mjestu, niti ju je ponudio drugim mještanima, a bilo je tu i više takvih odluka. Znamo za neke dopise koji su došli na opinu, koji su bili otposlani sa odgovorima, a da o njima nije bilo obaviješteno ni poglavarstvo niti vijee. Naelnik dulje vrijeme govori da e se forsirati na izgradnji sportske dvorane a prošle godine je u dva, tri navrata pisao da je dao zemljište za gradnju dvorane školi, to znai, da je ono bilo samo obmana mještana (biraa). Mi kao oporba znali smo to i prije jer sama škola nigdje nije gradila dvoranu, jer nema sredstva niti za neke sitnice a kamoli za takve investicije. Tako da vam sa sigurnošu tvrdimo da dok je na vlasti Dragutin Lisjak, Domašinec sigurno nee imati dvoranu niti novu školu niti kanalizaciju, jer je i u pismu mještanima za izbore je napisao da e dvoranu izgraditi država ili županija sukladno programu ministarstva obrazovanja. Jedan od njegovih vijenika je jednom prilikom konstatirao, a što je i više puta potvreno da ako je nešto njemu u interesu ili nekome od njegovih da e se potruditi rukama i nogama da se to riješi, a ako mu nije onda e nai tisuu razloga da se to ne riješi. Naelnik spominje da je radio kao kinooperater, to jest da

je to sve zapoelo prema tajniku i blagoslovom mjesne zajednice do naelnika pa zbog toga jako mrzi ovjeka koji ga je 1972. postavio za kinooperatera, a 80-tih ga ponovno rehabilitirao, 1992. potpisao 8 satno radno vrijeme. Naelnik je jako sposoban, naroito za svoje interese, pa se je tako i izborio za odlinu plau koju mu garantira i veliku mirovinu i nije ga briga što ti smrtnici, mještani, koji pune proraun, kojeg on rastrošno troši na sebe i svoje sljedbenike, imaju više nego jedanput manju plau od njega a za toliko e imati i manju mirovinu, pa makar imali staž 40 godina u privredi ili poljoprivredi, a on dobro živi od njihova rada. Tu se dalje spominju diplome gdje on omalovažava diplomski obrazovane, a samim tim i ustanove koje daju diplome, to jest Fakultete, ali si je sam sebi izdao plau akademski obrazovane osobe, nadalje nazivajui druge bogobojaznima i sam naelnik vjerojatno je osjetio strah i poštovanje prema Bogu jer mu se toliko zahvaljuje na tome ni jedan dan nije radio u svojoj struci ve cijeli radni vijek živi i radi na teret drugih poput priljepka. Na poetku tvrdi da nije autokrat ali je zato diktator, prije izbora, od njega je zatražena dvorana u društvenom domu što je on glatko odbio, dvorana se tražila za javnu tribinu a u biltenu opine Domašinec koji je izdan neposredno prije izbora piše: “Odluka o namjeni graevine društvenog doma Domašinec, lanak 4. stavak 8., da se može koristiti za javne tribine”, on to samovoljno nije dozvolio, pa vi sami odluite tko je Dragutin Lisjak. Poslije izbora je spomenuo u vašem listu da su ovi izbori bili jako prljavi, pa vam šaljemo kopiju pisma koje je on poslao na svaku adresu u opini Domašinec i sami presudite s koje strane je dolazila prljavština, pa možda i vašoj cijenjenoj novinarski bude jasnije zbog ega se oporba ponaša kao nekulturna. Zahvaljujemo oporba

HRVATSKA ista stranka prava Meimurske županije o Hrvatskoj vojsci

Želimo da se HV u potpunosti profesionalizira! Hrvatska ista stranka prava drži da se smanjenjem dobrovoljnog služenja vojnog roka s dosadašnjih 14 na samo 8 tjedana u najmanju ruku ismijava najodgovornija i najozbiljnija institucija u Hrvatskoj – Hrvatska vojska. Ronik u nepotpuna dva mjeseca služenja vojnog roka ne može biti podvrgnut nikakvoj ozbiljnoj vojnoj obuci, a još manje nekakvoj kvalitetnoj izikoj i tjelesnoj spremi. U sluaju vojnog sukoba, svaki mobilizirani vojnik u pravilu prolazi kroz nekoliko dodatnih tjedana obuke prije samog odlaska na bojište, iako ve iza sebe ima u cijelosti odraen vojni rok (prosjeno 10 mjeseci), dok e naši budui doasnici, asnici i vojnici cjelokupno svoje vojno znanje temeljiti na tih nekoliko tjedana obuke. Ako i izuzmemo

bespotrebnu skupou ove avanture od 8 tjedana, djevojice i djeaci od nekih 18 godina, koji se danas nalaze u vojarnama, u sluaju nekog budueg rata bit e ništa drugo nego topniko meso protivnikoj vojsci, tj. nepotrebne žrtve hrvatske mladosti kojih je u našoj povijesti ionako bilo previše. Mogui budui rat ne mora se nužno odvijati na podruju Republike Hrvatske u njenoj neposrednoj obrani, ve je trenutna Vlada RH don Quijotevskim uvoenjem Hrvatske u NATO omoguila da hrvatska mladost gine i u Afganistanu, Iraku, Iranu ili pak nekoj drugoj tuoj zemlji, a da za to još izdvajamo i enormne svote novca produbljujui postojeu inancijsku krizu. Potpuno svjesni da je zbog trenutne krize nemogue vra-

titi obavezan roni sastav HV-a u minimalnom trajanju od šest mjeseci, Hrvatska ista stranka prava predlaže da se i ovaj dobrovoljni roni sastav ukine, a da se Hrvatska vojska u potpunosti profesionalizira. Profesionalizaciju vojske potrebno je provesti vraanjem svih ratnih gardijskih brigada u sastav HV-a, koje bi zajedno s legendarnim HOSom kao jednom od gardijskih brigada sainjavale cjelokupan profesionalni sastav Hrvatske vojske. Ovaj prijedlog profesionalizacije HV-a je Županijsko vijee HSP-a Meimurja uputilo i u Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. Hrvatska ista stranka prava Županijsko vijee Meimurske županije Predsjednik Goran Rohaek

25. kolovoza 2009.

REDEA

Namjena Ipard programa U prošlom lanku iznesene su neke ope informacije o IPARD-u, novom pretpristupnom programu Europske unije za razdoblje 2007. – 2013. Ovdje emo detaljnije predstaviti mogue namjene, tj. investicije koje se mogu kandidirati na natjeaj, te potrebne uvjete i kriterije. Krajnji korisnici sredstava iz IPARD programa u sklopu Mjere 1.1 Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice jesu poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i obveznici PDV-a u privatnom i/ ili mješovitom vlasništvu s do 25% udjela državnog vlasništva. Ulaganja unutar Mjere 1.1. bit e dozvoljena za 7 sektora: sektor mljekarstva, govedarstva, svinjogojstva, peradarstva, proizvodnje kokošjih jaja (ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje proizvodnih objekata u navedenim sektorima te sektoru žitarica i uljarica; izgradnju i/ili rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj ukljuujui opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja, poput tankova, specijaliziranih vozila za prijevoz gnojiva i drugo); sektor voa i povra (ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje staklenika i plastenika (samo polietilenska folija min 200 mikrona) za proizvodnju voa i povra, ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voa i povra, ukljuujui stolno grože, ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za skladištenje voa i povra (ULO kapaciteti nisu dozvoljeni), ulaganja u sustave za zaštitu od tue (ukljuujui raunalnu opremu) za vonjake i stolno grože ). Minimalna ukupna vrijednost ulaganja po projektu je ograniena na 13.500 EUR (100.000 HRK), a maksimalna na 900.000 EUR (6.570.000 HRK) u vremenskom okviru IPARD-a, osim sektora proizvodnje kokošjih jaja gdje gornja granica može iznositi do 2.000.000 EUR (14.600.000 HRK).

Korisnici Mjera 1.2. iz šest sektora Korisnici Mjere 1.2. Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanje standarda zajednice jesu obrti i društva u privatnom ili u mješovitom vlasništvu do 25% udjela u državnog vlasništva, u sustavu PDV-a, te registrirani za predmetnu djelatnost i nalaze se u rangu mikro, malih i srednjih tvrtki. Ulaganja unutar Mjere 1.2. bit e dozvoljena za 6 sektora: sektor mlijeka i mljekarstva (ulaganje u rekonstrukciju i/ili opremanje postojeih objekata za mlijeko i mlje-

kare, ukljuujui rashladnu opremu za sirovo mlijeko u sabiralištima, ulaganja u specijalna vozila za prijevoz sirovog mlijeka ); sektor mesa (ulaganje u rekonstrukcije i/ ili opremanje postojeih klaonica, ukljuujui opremu za hlaenje i pakiranje mesa te zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla. Ukoliko je rasjekavaonica sastavni dio predmetne klaonice i ona je dozvoljena za isto ulaganje, ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje centara za skupljanje životinjskih nusproizvoda, dozvoljeno je ulaganje u izgradnju samo ako je postojei kapacitet zatvoren zbog nemogunosti usklaivanja sa standardima Zajednice; sektor ribarstva (ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za preradu ribe, i školjkaša, ukljuujui opremu za hlaenje, rezanje, sušenje, dimljenje i pakiranje proizvoda i smanjenje otpada, ukljuujui i softver, ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje otpremnih centara i/ili centara za proišavanje školjkaša); sektor prerade voa i povra (ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za preradu voa i/ ili povra, ukljuujui gljive. Ulaganja u sektoru prerade voa i povra u sklopu IPARD programa nee biti dozvoljena dok nacionalna mjera za uspostavu proizvoakih organizacija u skladu s Tržnim redom za voe i povre u EU ne bude u potpunosti funkcionalna ); sektor vinarstva ulaganja u opremanje (oprema za iltriranje, stabilizaciju, linije za punjenje, automatsko etiketiranje i pakiranje) vinarija te sektor maslinarstva (ulaganje u laboratorijsku opremu za osnovne kemijske analize maslinovog ulja, ulaganje u opremu za preradu komine masline u kompost ).Minimalna ukupna vrijednost prihvatljivih ulaganja po projektu je ograniena na 33.800 EUR (250.000 HRK). Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivih ulaganja po korisniku u okviru vremenskog okvira IPARD-a je ograniena na 3.000.000 EUR (21.900.000 HRK) od kojih ukupna ulaganja u sektor maslinarstva ne mogu prelaziti 500.000 EUR (3.650.000 HRK). Iznos javne potpore bit e do 50% ukupnog prihvatljivog ulaganja u projekte. Dozvoljeno je maksimalno pet prihvatljivih ulaganja po korisniku. Prijava za sljedee ulaganje može se predati samo nakon izvršene isplate za prethodno ulaganje.

Korisnici Mjera 3.1. lokalna samouprava do 10.000 stanovnika Ulaganja unutar Mjere 3.1 Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture dozvoljena

su za sljedee sektore: Sustav kanalizacije i proišavanja otpadnih voda (ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju sustava kanalizacije i/ili sustava za proišavanje otpadnih voda), nerazvrstane ceste (ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju javnih nerazvrstanih cesta), toplane (ulaganja u izgradnju i/ ili rekonstrukciju toplinskih sustava koji koriste organski otpad iz poljoprivrede i šumarstva (biomasu), protupožarne prosjeke s elementima šumskih cesta (ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju protupožarnih presjeka s elementima šumskih cesta ). Korisnici sredstava iz IPARD programa za ulaganja unutar Mjere 3.1 su jedinice lokalne samouprave koje broje do 10.000 stanovnika. Za ulaganja u sustav kanalizacije i proišavanja otpadnih voda prihvatljiva su ulaganja jedinica lokalne samouprave u županijama s usvojenim regionalnim operativnim programom (ROP). Za ulaganja u nerazvrstane ceste prihvatljiva su ulaganja jedinica lokalne samouprave koje su u svojim prostornim planovima i opim aktom naznaile nerazvrstane ceste u poljoprivrednim zonama. Za ulaganja u toplane prihvatljiva su ulaganja jedinica lokalne samouprave koje u poslovnom planu prikažu uinkovitost troškova – koristi ulaganja te koja posjeduju minimalno dvogodišnji ugovor za opskrbu organskim otpadom. Za ulaganje u protupožarne ceste prihvatljiva su ulaganja jedinica lokalne samouprave koje se nalaze zonama I. i II. razine opasnosti od požara. Za ulaganja predviena projektom koja se suinanciraju iz sredstava IPARD programa, ukupni udio javne pomoi ne smije prijei 50%, odnosno 100% ukupnih prihvatljivih troškova. Maksimalni iznos javne pomoi e biti do 100% (75% EU, 25% nacionalna sredstva) od ukupnih prihvatljivih troškova po ulaganju koje ne stvara znaajni neto prihod (ukoliko je udio neto prihoda manji od 25% ukupnih prihoda projekta u bilo kojoj godini trajanja). Za sva druga ulaganja koja stvaraju neto prihod potpora e biti do 50%.Maksimalni iznos javne pomoi po ulaganju je ogranien na: ulaganja u nerazvrstane ceste i protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste: 405.000 EUR (3.000.000 HRK), ulaganja u sustav kanalizacije i pogone za proišavanje otpadnih voda: 958.000 EUR (7.000.000 HRK), ulaganja u toplane: 958.000 EUR (7.000.000 HRK).Ovdje su izneseni opi kriteriji prihvatljivosti, a speciini uvjeti po pojedinim mjerama mogu se pronai u Pravilniku (NN br. 156/08).


 

  " #$ ###

Dobro je znati 17


18

Poljodjelstvo

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

S AKOVEKOG SAJMA

Kupovale se košare za berbu Na minulom sajmu nije bilo gužvi kao tjedan dana prije, ali bilo je živo i dobro se trgovalo. Drva za ogrjev i dalje su top ponuda i potražnja, a primijetili smo da se kupuje puno šibnatih košara. Ljudi kažu kako se bliže berbe jabuka i groža pak ih je dobro sada nabaviti.

CIJENE NA AKOVEKOM SAJMU

- krumpir - pšenica - jeam - zob - kuni - patka - purica - guska - kokoš - ribice

150 do 200 kn/mtc 120 kn/mtc 140 kn/mtc 180 kn/mtc 100 kn/kom 80 kn/kom 120 kn/kom 100 kn/kom 60 kn/kom 10 kn/porcija

Dobro su se prodavale žitarice i mladi krumpir te razno voe i povre. Po obiaju, peenjari nisu bili zabrinuti za kupce jer dobro se jelo i pilo. Dobra je bila ponuda i potražnja za perad te kunie i kune ljubimce. (S. Mesari)

S AKOVEKOG PLACA

Grincajg se kupi usput Na zelenom akovekom placu unato ljetnim odmorima stalno je vrlo živo. Posebice ujutro kada temperatura zraka ali i placovskog kamena nije previsoka pak je ugodno kupovati i razgledavati robu i prodava(ice)e. Od brojnih proizvoda primjeujemo da je grincajg artikl koji se u ponudi nalazi i ljeti i zimi, u svako doba, bilo vrue ili hladno. Kažu ljudi da se taj “vjeni” artikl sastavljen od peršina, mrkve, brokule i pastrnka kupuje onako usput. Kada ga se vidi lijepog i svježeg, teško ga je ne kupiti. Najviše su se ovih dana

CIJENE NA AKOVEKOM PLACU

- grincajg 5 do 7 kn/kom - mrkva 10 kn/kg - krastavci 3 do 6 kn/kg - paprika 8 do 12 kn/kg - paradajz 5 do 8 kn/kg - bijelo zelje 5 kn/kg - mladi luk 10 kn/kg - med 30 kn/boica - šljive 12 kn/kg - vrhnje 20 kn/boica prodavali i kupovali artikli za zimnicu, onu koja e prva doi na red, kada opuste polja i povrtnjaci. (S. Mesari, Z. Vrzan)

BELICA

Festival merkantilnog krumpira Udruga meimurskih proizvoaa merkantilnog krumpira organizira 9. festival meimurskog krumpira, koji e se održati u subotu 29. kolovoza u Društvenom domu u Belici.

Festival e zapoeti u 10.30 sati, a u sklopu njega bit e predstavljen gnojidbeno zaštitni program, pakiranje inalnog proizvoda te degustacija jela od krumpira. (sm)

25. kolovoza 2009.

ŽITOZAJEDNICA ukopana na 82 lipe

Tko može, neka plati više - Nema poslovne etike u tome da prodavatelj odreuje cijenu i traži da se ona plati, pogotovo ne na nain prosvjedovanja, kaže Bariši Udruženje Ud ž j mlinsko li k - pekark ske industrije Žitozajednica, prema rijeima njegovog direktora Dragutina Barišia, za pšenicu ovogodišnjeg uroda nee ponuditi više od 82 lipe po kilogramu. Isto tako Žitozajednica nije donijela zakljuak o prihvaanju cijene od 95 lipa i ostaje kod svoga ranijeg zakljuka o otkupnoj cijeni izmeu 78 i 82 lipe po kilogramu. To ne obvezuje njezine lanice da same odrede svoje cijene, dakle, ako mogu, neka plate više. Bariši opovrgava napise u pojedinim medijima kako e svi otkupljivai lanovi Žitozajednice ponuditi 95 lipa po kilogramu. Za meimurske ratare koji su pšenicu prodali akovekim mlinovima ostaje cijena od 85 lipa, što je više od onog što nudi Žitozajednica, a i pogodnosti su najveega meimurskog otkupljivaa za ratare mnogo vee od svih drugih u zajednici.

Maarska i slavonska pšenica jeftinije Budui da je direktor akovekih mlinova Stjepan Varga na godišnjem odmoru, sav “teret” podnosi Zoran Štefulj, pred-

Mlinovi e tražiti odštetu

akoveki mlinovi spremili su i platili pšenicu sjednik Nadzornog odbora, koji navodi podatke prema kojima su ratari koji su pšenicu prodali akovekim mlinovima prošli najbolje. - Mi smo ispunili sva obeanja i jedini smo u Hrvatskoj platili svu pšenicu. Ponavljam po ne znam koji put da su drugi otkupljivai davali obeanja a mi jedini novac. Osim toga, bili smo vrlo razumni prema našim ljudima pa smo pšenicu platili više nego kada bi je kupili u Slavoniji, odakle stalno

primamo upite, ili, na primjer, u Maarskoj. Na svjetskom tržištu cijena pšenice je 128 eura za tonu franco luka Rijeka, a kada bismo izvozili našu pšenicu ona bi dostigla 142 eura po toni franco luka Rijeka. Osim same pšenice, treba platiti prijevoz do luke od 12 lipa po kilogramu, uvanje u silosu od 6 lipa i 4 lipe carinskih troškova, nabraja Štefulj, i podsjea kako oni koji su nezadovoljni cijenom pšenicu mogu uzeti i vratiti dobiveni novac. (S. Mesari)

- U ovakvom ozraju gdje ti prosvjednici s traktorima dolaze pred tvornicu ili to najavljuju nemogue je obavljati svakodnevne poslove. Imamo mi i druge poslove, a ne samo otkup pšenice. Ukoliko se prosvjedi ponove, akoveki mlinovi e tužiti organizatore za nadoknadu šteta. Naime, prosvjedi nemaju osnove kada se zna da smo svu pšenicu isplatili, kaže Zoran Štefulj, te naglašava kako ratari nisu ošteeni. Prema njegovim rijeima, raunica pokazuje jedno a prosvjednici vide nešto drugo. - Ako s hektara zemljišta ratar dobije pet tona pšenice i proda je po 82 lipe, dobio je 4.100 kuna, na što idu državni poticaji od 3.000 kuna, dolazimo da je ukupno dobio 7.100 kuna. Iraunamo li troškove i zaradu, ratar sa svim poticajima zapravo dobije 1,42 kune za kilogram pšenice, ustvrdio je Štefulj, a ne samo 82 lipe. (sm)

POLJOPRIVREDNI proizvoai pšenice spremni na novi prosvjed

Ili cijena od 95 lipa ili traktori na ulice! - Ukoliko se Vlada, odnosno ministar obankovi ne dogovori s preraivaima o cijeni pšenice od 95 lipa, blokirat emo sve one preraivae i mlinove koji nude manje cijene, reeno je na zajednikom sastanku udruga proizvoaa pšenice koji je održan u etvrtak u akovcu. Ministru obankoviu dan je rok da do ponedjeljka 24. kolovoza sazove sastanak preraivaa i Žitozajednice te dogovori cijenu pšenice koju traže proizvoai. Uz 95 lipa za cijenu kilograma pšenice, proizvoai traže i 15 lipa državnih sredstava, te ukidanje troškova otkupa. U akovcu su se okupili predstavnici poljoprivrednih proizvoaa iz pet hrvatskih županija, Meimurske, Koprivniko - križevake, Varaždinske, Osjeko -

baranjske i Zagrebake županije. Predsjednik Saveza seljaka za Meimursku županiju Zlatko Orsag i ostali sudionici najavili su da e u sluaju negativnog odgovora blokirati mlinove, kažu ovaj put ne sa 100 nego s 300 traktora, a tako e biti u svim županijama gdje mlinovi odbijaju platiti vee cijene.

Ne mogu nas ucjenjivati Na pitanje novinara zašto Hrvatska nema burzu pšenice, Damjan Bogdanovi je odgovorio: - Zato jer to ne odgovara velikima i otkupljivaima. Da imamo burzu pšenice, došao bi Talijan i pokupovao hrvatsku pšenicu jer se zna da je kvalitetna. Ovako, bez burze, stalno nas ucjenjuju preraivai pšenice udruženi u Žitozajednicu. Nije to nikakva zajednica, ve ono što se u kapitalizmu zove monopol, a taj monopol ima i svoje ime, može se nazvati i kartelnim udruživanjem zbog diktiranja cijena i ucjene malih proizvoaa pšenice. Gdje je tu slobodno tržište pšenice? Nema ga. Nije udo da su poljoprivredni proizvoai u gubicima. Strunjaci su izraunali da je za sjetvu hektara pšenice nužno od 6.500 do 7.500 kuna, ovisno o tome je li zemlja u zakupu ili nije. S

Glavni tajnik Saveza seljaka Hrvatske Damjan Bogdanovi ovim ponuenim cijenama od 82 lipe poljoprivredni proizvoai e sigurno biti na gubitku, pa se pšenicu ne isplati sijati. (JŠ)

Glavni tajnik Saveza seljaka Hrvatske Damjan Bogdanovi iznio je više podataka o tome kako se manipulira proizvoaima pšenice. On kaže: - Stalno se kao referentna uzima burza pšenice u Budimpešti, a ne uzima se kao referentna burza pšenice u Bologni u Italiji, gdje je pšenica 1,26 kuna za kilogram. Treba znati da se hrvatska pšenica ne izvozi u Maarsku, ve u Bosnu i Hercegovinu i u Italiju. Ako bi tko sad izvezao pšenicu u Italiju, zaradio bi po kilogramu pšenice 40 lipa više. Na sastanku u akovcu govorilo je više predstavnika udruga. Tako je Dražen Žulj iz Osjeko baranjske županije napomenuo da je tako otkupna cijena pšenice 78 lipa, što je možda dosta za velike proizvoae, no mali su na gubitku. Predsjednik Meimurske udruge proizvoaa krumpira Dragutin Taradi iz Belice rekao je da podržava stavove proizvoaa pšenice koju zbog plodoreda proizvode i proizvoai krumpira. On je rekao da je pola pšenice bilo ispravno, a otkupljivai su je uzeli pod stonu hranu, te da pojedini novinari ne mogu pisati koliko zarauju poljoprivredni proizvoai bez stvarnog uvida u troškove. Stav svih dvadesetak predstavnika udruga poljoprivrednih proizvoaa nazonih na sastan-

ku je i da se cijene pšenice za iduu godinu moraju znati unaprijed, kako bi proizvoai pšenice mogli odluiti što sijati. (J. Šimunko)

ZAŠTO poljoprivredni proizvoai ne siju druge kulture

Kome ete prodati 800.000 tona prosa? Odgovarajui na pitanje novinara zašto poljoprivredni proizvoai ako se ne isplati sijati pšenicu ne siju druge kulture koje su isplativije, tako, na primjer jeam, zob, helju, soju, proso i drugo, Damjan Bogdanovi je rekao da se radi o nerazumijevanju stvari. Državi, pa onda i poljoprivrednim proizvoaima u interesu je da siju izvoznu kulturu kao što je pšenica, koja je i tržišna kultura u velikoj mjeri. Za sijanje ostalih kultura treba prilagodba mehanizacije, ali i vee tržište nego što je hrvatsko. To ne znai da dio poljoprivrednih proizvoaa ne bi mogao sijati i druge kulture, tako e se vjerojatno i dogoditi, no to tek ako e imati kome prodati. Kome ete, na primjer, prodati 800.000 tona prosa, ako bi svi proizvoai posijali tu kulturu? (JŠ)


25. kolovoza 2009. BIOINSTITUT D.O.O. AKOVEC

Poljodjelstvo 19

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

VAŠ VRT

VETERINARSKI SAVJETI

Kiniju ga Dravica i Murica, nasred parka maloga Meimurja!

Škarpe i pokosi (I)

Ikriavost mesa Pod ikriavost mesa podrazumijevamo nalaz liinki nekih trakavica, koje zovemo ikrice ili bobice, koje parazitiraju u mišiju životinja. Prema podacima u literaturi ikriavost se može nai u konja, psa, make i u divljih životinja, no za ocjenu upotrebljivosti mesa, od neposrednog su znaenja goveda i svinjska ikrica, a od posrednog znaenja i ovja i kozja ikrica. Govea ikrica je razvojni stadij trakavice koja parazitira u tankom crijevu ovjeka. ovjek se invadira konzumirajui govee meso u infektivnom stadiju trakavice. Ikricu nalazimo

u vezivnom tkivu izmeu mišinih vlakana skeletnog mišija. Predilekciona mjesta su žvani mišii, ošit, zatim srce, jezik, meurebreni mišii. Invaziji su sklonija mlaa kategorija goveda tj. telad i junad, koja se invadiraju hranom i vodom zagaenom ljudskim fekalijama koje sadrže jaja ili spolno zrele trakavice. Jaja su dugo otporna u vlažnoj sredini. Sama ikrica je duguljasti, ovalni, prozirni, bistrom tekuinom ispunjeni mjehuri, tanke stjenke. U živom nosiocu može dugo opstati i ostaje za invaziju i nekoliko godina. Svinjska ikrica je slina

goveoj, a budui da je otpornija od govee ikrice u svinja je više sluajeva jake invadiranosti nego u goveda. Zadatak veterinarsko zdravstvene kontrole je utvrditi higijensko zdravstvenu ispravnost mesa, ime se sprjeava oboljenje u ljudi i širenje invazije meu životinjama. Pregled se vrši temeljem Pravilnika o nainu obavljanja veterinarsko sanitarnog pregleda i kontrole životinja prije klanja i proizvoda životinjskog porijekla. Meso i organi zaklanih životinja ocjenjuju se higijenski neispravnim za

javnu potrošnju, ako se na mjestima koja se obavezno pregledaju zasijecanjem i u ostalim mišiima trupa nae ukupno više od 10 bobica ili ako je meso organoleptiki promijenjeno bez obzira na broj naenih bobica. Meso i organi su uvjetno higijenski ispravni za javnu potrošnju, ako je utvrena slaba bobiavost tj. manje od 10 bobica ukupno i ako su naene bobice odstranjene. Uvjetno higijenski ispravno meso se osposobljava kuhanjem, sterilizacijom, soljenjem ili salamurenjem. Bojan Božovi, dr. vet. med.

DEŽURNI VETERINARI AKOVEC: BIOINSTITUT d.o.o. ( bivša Veter inarsk a st anic a d.o.o. akovec): dežurni veterinar na tel. 390-896, mob. 098/463-464. Specijalistika ambulanta za kune ljubimce, Rudolfa Steinera 7, akovec, telefon 390-859, radi svakim radnim danom od 7 do 19 sati, subotom od 7 do 12 sati, a nedjeljom od 7 do 9. Veterinarska ambu-

lanta JUG d.o.o. akovec, Nikole Pavia 1 - dežurni veterinar na tel. 363-801 i 091/363-80-10. PRELOG: Specijalizirana ambulanta za male životinje Prelog: radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, etvrtak i petak od 7-14,30, utorak 10-17 i subota 8-12 , hitni sluajevi na mob 098 491 652. Veterinarska stanica PRELOG: dežurni veterinar na

tel.645-422, od 0-24 sata. MURSKO SREDIŠ&E: Veterinarska ambulanta Mursko Središe: dežurni veterinar na mobitel 098/465-473. ŠTRIGOVA: Veterinarska ambulanta Štrigova Gornji Mihaljevec: dežurni veterinar mob. 098/465-470. DONJA DUBRAVA: Ambulanta Donja Dubrava, tel. 688-936, od 0-24, nedjeljom na tel. 645-422. DOMAŠINEC: Am-

bulanta Domašinec: dežurni veterinar na tel. 863-110 od 0-24. Švenda Eko Farm Servis d.o.o., poduzee za pružanje veterinarskih i veterinarsko-sanitarnih usluga, dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju te servis muznih aparata. RADNO VRIJEME: pon.-pet. od 7,00 do 15,00 sati, subotom od 7,00 do 10,00 sati. DEŽURNI TELEFON: 040 645 058.

Tko mi prati izlaske sunca nad našom Panonskom prerijom ovih divnih kasno ljetnih jutara? Divota. Još se bojite jeseni ili Vam je ovo ljeto dalo sve zlo koje ste mogli zamisliti? Djeca se pripremaju za školu. Njih vjerojatno ne mue udžbenici kao vas. I bit e dobro. Nije nam baš cijelo malo Meimurje idealno ravno. Mogue su tu kojekakve špelancije što se reljefa tie. Dijelove našeg zelenog svijeta koji se pružaju pod nešto veim kutom u odnosu na idealnu ravninu, zvat emo pokos. Ako je to uz cestu ili stazu onda e to biti škarpa. Naše su vrtlarske akcije na takvim nagnutim terenima znatno otežane. Kao da nam život i rad nije i onako težaki! Pa si ga zamisli ti sad kosilicu na nagibu, ili, nedajbože frezu. Skeptici ve znaju rješenje – uzmite runu kosu ili motiku. Dobro je to, znate, ali ovjeku dojadi iz tjedna u tjedan, iz godine u godinu prolijevati svoj znoj tako jeftino. Mi vrtlari pak i nismo tako glup narod. Tom se jadu može doskoiti pokrivanjem takvih nezgodnog reljefnih vragolija biljem koje relativno brzo raste i ne iziskuje estu njegu. Za tu su namjenu jako zgodni razni grmovi koje

posadimo gusto i onda ih samo jednom godišnje ili jednom u nekoliko godina malo porežemo da bi rasli kompaktnije. Naravno da ih u prvoj godini nakon sadnje moramo malo i opljeviti i zalijevati ali kasnije toga treba mnogo manje. Kad se jednom pokrivai tla razrastu onda njihovo korijenje drži zemlju i spreava eroziju a gust splet grana i liša spreava razvoj korova. Sadnja na pokosu je puno zahtjevnija operacija nego sadnja na ravnom terenu. Ako je pokos (škarpa) novonastala nasipavanjem ili potkopavanjem neke staze ili puta svakako je prije sadnje treba dobro uvrstiti nabijanjem i valjanjem. Ovdje prirodno slijeganje baš nije za preporuiti jer e nam svaka jaa kiša koja inae zbija tlo kad je ravno, ovdje odnositiispirati zemlju u podnožje. Naša e škarpa biti izbrazdana koritima manjih ili veih potoia koji se formiraju ve kod prve kiše. Znai nakon nasipavanje najbolje je odmah pristupiti nabijanju. Na raspolaganju su vam kojekakva uda tehnike ali ja preporuam da korisno upotrijebite onaj višak kilograma što se skupio oko vaše žui ovog ljeta.


20

Dobro je znati

  " #$ ###

 


25. kolovoza 2009.

Religija 21

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PROSLAVLJEN BLAGDAN Marije kraljice i Stjepana kralja u Murskom Središu

Državnici u Stjepanu kralju imaju uzor - Današnji državnici, politiari ali i svi mi u svetom Stjepanu kralju imamo svijetli i sveti uzor, po kojem bi trebali živjeti, raditi i upravljati, rekao je u propovijedi veleasni Josip Horvat Tree nedjelje u kolovozu u Murskom Središu je proslavljen blagdan Marije kraljice i Stjepana kralja, uz Svetog Ladislava kralja, patrona središanske župe. - Danas slavimo blagdan Marije kraljice ali i Stjepana kralja, ugarskog kralja koji ima velik znaaj za kršane, za Katoliku crkvu i posebno za Crkvu u Hrvata. Sveti Stjepan kralj bio je ugarski kralj na poetku tisuite godine, a zaslužan je što je Maare priveo na katoliku vjeru. Tijekom svog vladanja izgradio je mnoge crkve, osnovao brojne župe i više biskupija. - Kao državni poglavar bio je vrlo pošten i pravedan, odlikovao se ljudskošu prema potinjenima i poštovao je obitelj. Svi mi, a posebno politiari i državnici, u Stjepanu kralju imamo jasan i svijetli uzor u poštenju i upravljanju državom i ustanovama. - U osobnom i obiteljskom životu sveti Stjepan kralj više je bio nesretan nego sretan. Vrlo rano su mu umrla dva sina, a na kraju i najmlai Emerik, kojemu je želio ostaviti kraljevsko prijestolje, re-

BELICA - Nakon petnaest godina voenja župe Belica njezin župnik preasni Vinko Halovani otišao je u više nego zasluženu mirovinu. Od svojih vjernika i župljana oprostio se na svetoj misi u prepunoj belikoj župnoj crkvi. Za svoje župljane i mještane imao je na oproštaju samo lijepe rijei, a najdojmljivije su: “U svaku sam kuu slobodno mogao ui i svi su me s radošu primili”. Veleasni Halovani svu je svoju materijalnu imovinu i sve poklone što je dobio ostavio župi i svom nasljedniku. Sveeniku službu veleasni Halovani je obavljao punih 37 godina, a u mirovinu odlazi zbog pogoršanog vida. (sm)

VARAŽDINSKA BISKUPIJA

Trea obljetnica smrti Veleasni Horvat izrekao biskupa Culeja Vjernici ispunili župnu crkvu

kao je o Stjepanu kralju propovjednik Horvat, te nastavio govoriti o Mariji kraljici.

prešuivanu istinu

Rajska djevo, Kraljice Hrvata

U ovoj župi i crkvi nekada se velikim proštenjem i sveano slavio sveti Stjepan kralj. Ali pred nešto više od dvadeset godina ondašnji župnik jednostavno je poeo izostavljati Stjepana kralja i proštenje, uvevši blagdan i proštenje Marije kraljice, rekao je u uvodu u propovijed veleasni Josip Horvat. Tim rijeima je veleasni Horvat izrekao dugo godina prešuivanu istinu, zbog ega su se proštenje i proslava

- Posebno radosni danas slavimo i Mariju kraljicu koju su tako divnim naslovom opjevali i okitili mnogi crkveni voe, ali i vjerniki puk. Ovo je samo jedan u nizu Marijinih blagdana, ali i jedan od najljepših gdje našu nebesku Majku

Veleasni Horvat predvodi misno slavlje

Vrijedna Napretkova donacija VARAŽDIN - Profesor Ivan Bošnjak, predsjednik HKD-a “Napredak” Varaždin, u etvrtak je u Biskupijskom ordinarijatu u Varaždinu uruio vrijednu donaciju za župu Žeravac u Bosanskoj Posavini. Župniku ove crkve fra Ivanu uriu profesor Bošnjak predao je 15 tisua eura za pomo u izgradnji u nedavnom ratu srušene župne crkve. Fra Ivan je zahva-

Župnik Halovani oprostio se od vjernika

ljujui na donaciji rekao kako e izgradnja crkve potaknuti raseljene i ratom prognane Hrvate na povratak na svoja vjekovna ognjišta. Uruenju novca nazoio je i monsinjor Josip Mrzljak, varaždinski biskup, a novac za pomo župi koja e ukoro proslaviti 150. obljetnicu postojanja prikupljen je na brojnim prodajnim izložbama umjetnikih slika. (sm)

nazivamo kraljicom, dakle, neim naroito uzvišenim. Mariju kraljicu osobito štujemo mi Hrvati. Kako je lijepo nazivamo i pjevamo joj u pjesmi ‘Zdravo Djevo, svih milosti puna …’, gdje joj govorimo i pjevamo da je ona Rajska Djeva, kraljica Hrvata. - S koliko ljubavi joj se hrvatski narod utjecao u najtežim trenucima svoje teške ali slavne povijesti. Kada je Hrvatima bilo najteže, oni su molili Blaženu Djevicu Mariju, kao svoju majku i kao kraljicu, da im pomogne. Kaže lijepo naša pjesma: ‘Majice draga, uj svoje djeice glas, brani i štiti, ne ostavljaj nas …’ - I nikada Marija nije zapustila ni napustila svoju djeicu. Stoga su

Stjepana kralja gotovo izbacili, što je žalosnima inilo mnoge ponosne i vjerne katolike Murskog Središa i okolnih mjesta, od kojih su mnogi bili zagovoreni Stjepanu kralju. Bravo za veleasnog Horvata i hvala župniku Antekoloviu za izreenu istinu koju su svi župnici nakon veleasnog Margetia prešuivali, a ponekad se je samo spomenuli veleasni Novak i Piska, te u propovijedi Pavao Marka. (sm) Hrvati odani Mariji kao vlastitoj majci i znaju da e molei se Njoj isprositi sve prošnje i milosti kod Njezinog Sina Isusa Krista, izmeu mnogih drugih stvari i primjera Marije kraljice izgovorio je veleasni Horvat, pozvavši nazone da se mole Mariji koja e uslišiti vapaje i molitve. - U koncelebriranom misnom slavlju sudjelovalo je više sveenika s domaim župnikom veleasnim Tomislavom Antekoloviem. - Posebno lijepim pjevanjem misno je slavlje uzveliao i uinio sveanijim župni pjevaki zbor pod ravnanjem Danice Sabo. Svetog Stjepana kralja sveano su u etvrtak proslavili u Gornjem Mihaljevcu. (Stjepan Mesari)

AKOVEC - JUG

Stogodišnjak u novom ruhu Preko 100 godina stari pil - poklonac na križanju ulica Milke Trnine i Matije Gupca u akovcu (jug) obnovljen je i blagoslovljen. Obnovljen je dobrotom pojedinaca i tvrtki, a poseban doprinos dali su majstori August Ivani i Ivan Lehkec te

Okupljeni na blagoslovu obnovljenog pila

Pero Ružaj. Novi masivni križ izradio je majstor Petar Lehkec, a korpus je nabavila župa. Obnoviteljske radove obavila je tvrtka “Partner” iz akovca, a tvrtka “Meimurje beton” je darovala kamen kojim je posipan okoliš pila. Susjedi su priskoili u pomo davši struju, vodu i druge potrebne stvari. Blagoslov je obavio domai župnik pater Antun Jesenovi u nazonosti akovekog gvardijana fra Stanka Belobrajdia i dvjestotinjak župljana. Župljani koji žive u tom dijelu grada župniku su obeali da e brinuti o pilu, održavati ga, te istiti i ureivati njegovu okolicu. (S. Mesari, P. Jurinec

U srijedu 19. kolovoza navršile su se tri godine od smrti monsinjora Marka Culeja, prvog biskupa Varaždinske biskupije. Tim povodom je u varaždinskoj katedrali služena sveta misa koju je u zajedništvu s monsinjorom Vladom Košiem, pomonim biskupom zagrebakim, i tridesetak sveenika predvodio monsinjor Josip Mrzljak, sadašnji varaždinski biskup. Mrzljak je rekao da je biskup Marko Culej živio uzornim sveenikim životom, posebno skrbio o svom stadu koje je volio i rado pohodio u njihovim župama. Za svog upravljanja biskupijom Culej je oformio nekoliko župa, a najviše u Meimurju (akovec – Jug, Ivanovec, Makovec, Šenkovec i Pribislavec). Biskup Marko Culej umro je 19. kolovoza 2006. u 69. godini života nakon teške bolesti. Sahranjen je u kapelici varaždinske katedrale gdje su se nazoni

na svetoj misi pomolili i zapalili svijee za svoga prvog dobrog i dragog biskupa. (sm)

DUHOVNI VELIKAN

Sveti Augustin, 28. kolovoza Roen je 13. studenog 354. godine u afrikom mjestu Tagasta u Numidiji, zapadno od Kartage. Od djetinstva je pokazivao veliku darovitost pa su roditelji sve uložili u njegovu izobrazbu. U svojoj šesnastoj godini Augustin je zbog ponestajanja roditeljskog novca prekinuo školovanje. Prepustio se razvrtnikom životu i zašao u krivovjerje, te stupio u nezakoniti brak. Kasnije je nastavio školovanje i postao je poznati uitelj govorništva u Tagasti, Kartagi i Rimu gdje je upoznao biskupa Ambrozija, na iji se utjecaj i nagovor odrekao krivovjerja. Dao se pokrstiti i vratio se u Afriku kao jedan od najveih crkvenih pisaca i genijalni i najutjecajniji zapadni teolog. Prikazuje se kao biskup s knjigom i sa srcem probodenim strijelom u ruci. (sm)

IMENDANI I BLAGDANI utorak, 25. kolovoza Ljudevit kralj, Ludvig, Grgur srijeda, 26. kolovoza Branimir, Jadranko, Ruin etvrtak, 27. kolovoza Monika, aslav, Honorat petak, 28. kolovoza Augustin, Gustav, Tin, Gusti subota, 29. kolovoza Glavosijek I. Krstitelja, Sabina nedjelja, 30. kolovoza Feliks, Radoslava, Slavka ponedjeljak, 31. kolovoza Željko, Rajmund, Rajko

RIJEI MUDRE “Proslavljena Marijo, koja si stajala pod križem svoga razapetog sina, oslobodi nas straha od križa u javnim prostorima naše Domovine i društva.” (nadbiskup splitski Marin Bariši)


22

Novi Ĺživot se raa

Darko (23) i Biljana (21) Valjak iz PuĹĄina dobili su Alexa, roenog 12. kolovoza u 11.20 sati. Po bebu su doĹĄle teta Lucija i baka Mirjana.

 ' *+ " #$ ###

 

Nikola (27) i Kristofa (19) Radek iz Ivanovca dobili su Nikolinu, roenu 18. kolovoza u 19.30 sati.

Mario (27) i Marina (23) Drk iz Peklenice dobili su Hanu, roenu 14. kolovoza u 14.55 sati.

Goran (24) i Nedeljka (21) Munar iz Donjeg Mihaljevca dobili su Tiu, roenu 13. kolovoza u 17.28 sati.

Kristijan i Mirjana Mesari iz Cirkovljana dobili su Antonelu, roenu 14. kolovoza u 13.15 sati. Po seku je doĹĄla i Sara (4).

Dejan (39) i Tanja (38) Be iz Ivanovca dobili su Vilima, roenog 12. kolovoza u 9.30 sati. Po bracu je doĹĄao i Roko (10,5), a imaju i Adelu (12).

Maja (25) i Rajko (26) Maretko iz Svete Marije dobili su Mandu, roenu 16. kolovoza u 11 sati.

Igor (27) i Mihaela (27) KoĹĄa iz Zebanca dobili su Tina, roenog 19. kolovoza u 2.45 sati. Imaju i Teu (6) i Leu (4,5).

Robert (25) i Željka (22) Kuzmi iz Svete Marije dobili su Luku, roenog 15. kolovoza u 13 sati.

Antun (43) i Anita (33) Herman iz Belice dobili su Petra, roenog 17. kolovoza u 12.45 sati. Imaju i Borisa (16), Maju (13) i Sandra (8).

09.09.2009. - 1 dan avionom Cijena: 2.980 kn + ulaznica Ulaznice osigurane!

MURA d.o.o., Trg Republike 6, ÄŒakovec Tel: 040 328 671, Fax: 040 328 672, E-mail: info@mura-travel.hr ID kod: HR-AB-40-070048863

12.09.2009. - 1 dan Cijena: 280 kn + ulaznica 28 â‚Ź

MT â&#x20AC;&#x153;Leptiriâ&#x20AC;? vas daruje <'+ = >> + X

[X\ 

 ]\ \> \ ^_

` X {| ['=  [ >= ' ] 

}  >>

\ + + 

[`+ X[| = ~ * = ` Â 

05.-06.09.2009. - 2 dana Cijena: 940 kn PRIJEVOZ + RAFTING + NOÄ&#x2020;ENJE + POLUPANSION

avion + bus 03.-07.09.2009. Cijena: 1.450 kn, PRIJEVOZ + TAXE + RAZGLEDI + NOÄ&#x2020;ENJE / DORUÄ&#x152;AK

DRAMALJ â&#x20AC;&#x201C; Paviljoni KaÄ?jak â&#x20AC;&#x201C;1.290 kn â&#x20AC;&#x201C; 7 pol MALI LOĹ INJ â&#x20AC;&#x201C; HN Helios â&#x20AC;&#x201C; 1.350 kn â&#x20AC;&#x201C; 7 pol RAB â&#x20AC;&#x201C; Hotel Eva 2* - 1.695 kn â&#x20AC;&#x201C; 7 pol Ĺ OLTA â&#x20AC;&#x201C; App. Funda 2* - 1.765 kn â&#x20AC;&#x201C; 7 najam KLEK â&#x20AC;&#x201C; App. Bonaca 3* - 1.795 kn â&#x20AC;&#x201C; 7 najam TROGIR â&#x20AC;&#x201C; Hotel Medena 2* - 1.640 kn â&#x20AC;&#x201C; 7 pol UVALA SCOTT â&#x20AC;&#x201C; Hotel 2* - 1.180 kn â&#x20AC;&#x201C; 7 pol HN PAKOĹ TANE â&#x20AC;&#x201C; 1.230 kn â&#x20AC;&#x201C; 7 all inclusive


MEDIA model ljeta 2009.

Melanija Horvat (20), KriĹžovec }++ +\ ['X+ \ >+\ + [ *

' X\ \ [+\ ' +[ _+ X\[ >

+[ \ [X+'+ '\ ' > X\   +

~+ Â&#x201A; ' Â&#x2020;`*| > X\'X 

> \ [X+'+ '+ ' \ + \ Â&#x2021;>\

Â&#x2C6;XXX + >+ \ X\'+ X ] [ 

XXX| [* Â&#x2030; ~| \ [ \ X\

\X \ Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x152;<Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2019;< Â&#x201C; \ [* Â&#x2030;

~ + + ' [ [ X| \X X+'

 X\`> + Â&#x201D;} Â&#x2021;| Â&#x2022; Â&#x2021; Â&#x2013;| X $

Â&#x2DC;


2

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

25. kolovoza 2009.

TALENTIRANA plesaica Edita Gorski uspješna u Amsterdamu

Potrebno je samo malo vjere, potpore i hrabrosti - Profesori su bili iznenaeni mojom kreativnošu te sam dobila pohvale od svih, što znai da se moj rad isplatio i da sam krenula dobrim putem, kaže Edita Mlada i talentirana plesaica Edita Gorski, danas 22-godišnjakinja, iz akovca uspješno je završila drugu akademsku godinu na Visokoj školi za umjetnost u Amsterdamu. Snažan osjeaj za ritam, melodiju, pokret te želja da se izrazi na najslobodniji nain doveli su Editu do toga da odmalena zna ime se želi baviti u životu. - Prije Amsterdama mislila sam da je ples jako daleko i da je to nešto nedostižno, a u Amsterdamu sam shvatila da je sve jako blizu i ostvarivo. Potrebno je samo malo vjere, potpore i hrabrosti. Od malena znam što zaista želim i ni u jednom trenutku nisam pomislila da bih mogla odustati, kaže Edita, koju je privukao odjel Jazz and musicaldance jer jedini spaja ples, pjevanje i glumu, a to je ono što ona najviše voli.

Ples je oduvijek imao posebno mjesto u njezinom životu. Od vremena kad je bila tek djevojica koja uživa u pokretima uz glazbu, te kasnije kroz satove plesa u Školi suvremenog plesa Ane Maleti u Zagrebu, koju je pohaala kao srednjoškolka. Samu ljubav prema plesu naslijedila je od roditelja. Može se rei da se sa smislom za ritam rodila, s obzirom na to da je njezina majka kroz cijelu trudnou, zajedno s Editinim ocem, plesala i time na nju prenijela osjeaj za melodiju.

Zna što znai odricanje i odvojenost od najmilijih Ve kao srednjoškolka, krenuvši u Školu suvremenog plesa Ane Maleti u Zagrebu, Edita je nauila što to znai

Ponude za rad na projektima ve postoje U posljednje vrijeme Edita je primila nekoliko poziva od djevojaka kojima je želja upisati Školu suvremenog plesa Ane Maleti u Zagrebu. Osim što je smatraju dobrom savjetnicom, djevojke u Editi vide svog idola jer oito je mnogima otvorila oi. Nerijetko nam se nešto ini veoma daleko i nedostižno, a zapravo je, ukoliko smo spremni na rad i odricanje, potrebno malo da postignemo željeni cilj. Svoj kratkoroan cilj da radi na razliitim projektima

kako bi pokupila iskustvo i inspiraciju ve je poela postizati. Ponude za rad na projektima ve postoje. Osim što e raditi koreografiju za cijenjenu akoveku rizerku Ivanu Bajsi koja e se predstaviti na Hair showu u Ljubljani, primila je ponudu i od dva DJ-a koja u Editi oito takoer prepoznaju veliki talent. U Plesnom centru Vivona, gdje je plesala dugi niz godina, održala je seminar o modernjazz koreografiji. (hz)

Samu ljubav prema plesu Edita je naslijedila od roditelja odricanje i odvojenost od najmilijih. Iako je tada navikla na to da obitelj ne može viati svakodnevno, odlazak u Amsterdam ipak joj je teško pao kada je rije o odvojenosti od najdražih. - Kada me uhvati žuta minuta, pitam se je li to toga vrijedno, ali tada samu sebe podsjetim da je to ono što želim i volim raditi. Shvatim što mi se sve nudi, s kim sve imam priliku raditi i u tom trenutku znam da ne trebam žaliti što sam došla u Amsterdam, govori mlada plesaica, koja dodaje da ipak ne može zamisliti da jednog dana živi i osnuje obitelj u Nizozemskoj. - Sam Amsterdam jako mi se dopao. Još dan - danas kada šeem gradom divim se njegovoj ljepoti. Takoer sam stekla mnogo dobrih prijatelja, koji su mi pomogli u najtežim trenucima. I voljela bih jednog dana raditi na pokojem projektu u Amsterdamu, ali ne bih željela tamo živjeti i, primjerice, odgajati svoju djecu. To ne mogu zamisliti. Uz ljubav prema stranim jezicima te brzi teaj nizozemskog, jezik je svladala u kratkom roku. Pjevanje i gluma na nizozemskom sada su ve dio Editinog školovanja. - Bilo mi je zabavno uiti nizozemski. Jezik je super i jako mi se svia kako zvui, dodaje talentirana plesaica kojoj se ostvario san kada je upisala Visoku školu za umjetnost, gdje je poela raditi s poznatim i cijenjenim proesionalcima.

Profesori su bili iznenaeni mojom kreativnošu Maštovitost i kreativnost jaa su Editina strana

Kao uenici ove škole Editi se otvaraju mnoga vrata. Pred njom je sada trea

godina studija, na kojoj e uz redovne satove plesa, glume i pjevanja odlaziti na audicije za razliite projekte na kojima e raditi kroz cijelu etvrtu godinu studija. - Visoka škola za umjetnost u Amsterdamu zamišljena je kao studij na kojem prve tri godine uimo, dok je etvrta godina zamišljena kao staž. Kroz cijelu treu godinu svatko e sam stvarati svoje toke za audicije, dok emo na etvrtoj raditi na projektima ije audicije sada proemo, kaže Edita. Maštovitost i kreativnost jaa su Editina strana, stoga joj audicije ne bi trebale predstavljati veliki problem. To je dokazala i svojim solo projektom koji je radila na 2. godini studija. - Proesori su bili iznenaeni mojom kreativnošu te sam dobila pohvale od svih, što znai da se moj rad isplatio i da sam krenula dobrim putem. Takoer pohvale za mene imaju veliko znaenje jer je to znak da je moj napredak i razvitak vidljiv, što proesori, na kraju krajeva, i oekuju. Takoer je dobila pohvalu za svoju duhovitost koja je izražena na sceni. - Kada smo radili obradu slovenskog mjuzikla ‘Prava dekleta’, proesorica mi je kazala da rijetko tko ima talent za humoristine scene, ali da ga ja doista imam, govori Edita, kojoj svaka pohvala predstavlja motivaciju za daljnji rad. Posljednje dvije godine školovanja, kaže, bile su prekrasne. Iako je esto dosta naporno, njezina upornost i znatiželja tjeraju je dalje jer Amsterdam je taj koji je za Editu znaio ispunjenje svih snova. Iza ove ambiciozne plesaice, ali i pred njom, stoje godine rada i zalaganja, a svaka sekunda truda koji je uložila i koji e tek uložiti zasigurno e joj se na kraju isplatiti i osigurati joj postizanje njezinih ciljeva. (H. Zear)

UITELJSKI FAKULTET - Podružnica u akovcu

Doktorirala Tamara Turza - Bogdan Grad akovec i Meimurska županija bogatiji su za jednu novu znanstvenicu. Tamara Turza - Bogdan iz akovca ovih je dana doktorirala na temu “Kajkavsko narjeje i kajkavska književnost u školi”. Rije je o doktoratu iz znanstvenog podruja humanistikih znanosti, znanstvene discipline filologije, znanstvena grana kroatistika. Mentor joj je bio naš istaknuti metodiar pro. dr. Vlado Pandži. Pro. Tamara Turza - Bogdan predaje na Uiteljskom akultetu - Podružnica u akovcu Metodiku hrvatskoga jezika i književnosti buduim uiteljima i odgojiteljima. Osim toga, suautorica je itanka za trei i etvrti razred osnovne škole: “Vrijeme igre” i “Svijet igre”. U svojoj doktorskoj disertaciji usporeuje stavove uenika osnovnih

škola o kajkavskom narjeju, recepciju i razumijevanje kajkavskih tekstova, te odnos prema kajkavskoj književnosti i samom narjeju. Istraživanjem je ustanovljeno da postoje razlike u recepciji (primanju) izmeu uenika, istraživanja su obavljana u akovcu i Osijeku, no takoer je ustanovljeno da postoji izuzetno pozitivan stav prema kajkavskom narjeju (što se ne bi moglo rei za prošlo vrijeme). Obje sredine, i akovec i Osijek, pokazale su velik interes za kajkavsko narjeje, no uenici u Osijeku koji nisu kajkavci drugaije su percipirali tekstove na kajkavskom nego uenici u akovcu kojima je to materinji jezik. Istraživanje o percepciji je provedeno i kod nastavnika i uitelja, svi oni imaju pozitivan stav prema kajkavskom narjeju, no uoeni

Tamara Turza - Bogdan doktorirala je na temu “Kajkavsko narjeje i kajkavska književnost u školi” su i osnovni problemi, kao što je nedostatak grafije, izgovora i naglaska. Kako je poznato, kajkavsko narjeje nije standardizirano i svaki kraj govori drugaije, a teško je zapisati sve bogatstvo izriaja jer nema ujednaene

grafije koja bi bila u široj izvanznanstvenoj uporabi. Usprkos tome, kajkavsko narjeje je danas u rangu i štokavskog i akavskog, jer se zadnjih godina slika o njemu promijenila u pozitivnom pravcu. (JŠ)


25. kolovoza 2009.

3

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

POEO 11. festival šetaa - Špancirfest

Varaždinom zavladali

performeri, zabavljai i šetai U Varaždinu se održava jedanaesti po redu Špancirfest, ulini festival gdje se itava varaždinska starogradska jezgra pretvara u pozornicu na kojoj nastupaju glazbenici, glumci, plesai, performeri i drugi izvoai iz Hrvatske i inozemstva. Špancirfest e trajati do 30. kolovoza i do onda e se tijekom dana izmijeniti 300-tinjak programa u okviru Komedija festa, Hlapec festa (djeje predstave za djecu do 14 godina), Moderato festa (za ljubitelje ozbiljne glazbe, koncerti), Jazz festivala, Ulica festa (ulini umjetnici, akrobati, žongleri, ulini glazbenici, lutkarske predstave) ... Naravno, najposjeeniji su uvijek koncerti, a organizatori su i ove godine pripremili impresivan popis izvoaa. Kao i svih prethodnih godina, svi koncerti su besplatni, a detaljniji program potražite na službenim stranicama www. spancirfest.com. Kako je ovaj tekst nastao u subotu, možemo prokomentirati samo prvu veer Špancirfesta, kada se u gradu okupila zbilja impresivna gomila ljudi, pa je kretanje ulicama bilo otežano. Prvi dan je izgledao kao što i prilii: Pan ulica fest ugostio je tijekom cijeloga dana performere, zabavljae, muzikante, glumce. Iznenaenje na svakom koraku. I ove godine gradom je lutao Pospanec, lik odjeven u pidžamu koji traži najbolje mjesto za drijemanje. Klaun Barabba izvodio je ludorije svojim rekvizitima, vozio monocikl, napuhavao balone. Tu su i mnogobrojni ulini muzikanti poput sastava Magic

Theatre Serpentes koji su izvodili bunu i živu glazbu.

Massimo - idealan izbor za kraj prve veeri U veernjim satima na Korzu su nastupali slovenski Totti Big Band. To je udno društvo individualaca, koji se potpisuju kao amaterska skupina u kojoj sviraju profesionalni glazbenici. Na elu iskljuivo muškog društva jedna je žena, koja svoju izvedbu iskljuivo pokazuje pred mikrofonom. Izveli su jazz glazbu s opernim korijenima. Dvorište Županijske palae pak su naveer usijale trbušne plesaice iz grupe Izis. Ta udruga za ples i kreativnost djeluje više od dvije godine. Kroz njeno djelovanje osnivaice udruge željele su ženama približiti ljepotu orijentalnog plesa, te ih potaknuti da kvalitetno provode svoje slobodno vrijeme, razvijajui svoju samosvijest i samopouzdanje. Izuzetno atraktivno umijee prikazale su i na Špancirfestu. I vrhunac veeri – koncert Massima na Stanievom trgu koji je poklonio varaždinski tekstilni div Varteks. Od Sjaja u tami pa do novih pjesama s aktualnog albuma Sunce se ponovno raa. Massimo je idealan izbor za kraj prve veeri. Prije koncerta iznad grada su se raspršile raznobojne rakete. Vatromet je bio spektakularan. Mnogi zaljubljeni gibali su se u laganom ritmu pod vedrim nebom. Nezaboravan završetak prvog dana Špancira.

VTV Televizija na deset je dana postala VTV Festivalska Televizija

VTV Festivalska Televizija VTV Televizija na deset je dana postala VTV Festivalska Televizija. Svaki dan za vrijeme trajanja Špancirfesta VTV emitira program iz studija na glavnom gradskom trgu, a kamere su strateški rasporeene i po gradskim ulicama i trgovima. Festivalska dogaanja, koncerte i performance možete gledati uživo ujutro od 10 do

Kiril Džajkovski oduševio publiku

12 sati i u veernjim satima od 19 do 22 u programu VTV Televizije koji se emitira i putem MAX TV-a u cijeloj Hrvatskoj. Od ove godine VTV nudi i live web streaming – gledanje programa preko Interneta. Samo upišite www.vtv.hr i uživajte u doživljaju Špancirfesta u vašim domovima ili uredima.

Varaždin je prepun zanimljivih performera i zabavljaa

PROGRAM ostatka Špancirfesta Utorak, 25. kolovoza: 11:00 The Power Pipes, Korzo; 11:00 Beny Barfuss, Trg tradicijskih obrta; 11:00 Stjepan Križan, Gundulieva ulica; 12:00 Clown Marek, Franjevaki trg - City Centar; 12:00 Theatar Mowetz, Franjevaki Trg - G. Ninski; 16:00 Irwisch – Grannies, Korzo; 17:00 VAU varaždinska alternativa united,Dj Ain’tune & NMC; 17:00 Clown Marek, Franjevaki trg - City Centar; 17:30 Mr. Toons, Franjevaki trg – G.Ninski; 18:00 Cigoman band, Trg tradicijskih obrta; 18:00 Stjepan Križan, Gundulieva ulica; 18:00 Merkuri Teatar -”Djevojica u ulozi detektiva” Dvorište županijske palaa;19:00 Mariachi Los Caballeros, Korzo; 19:00 Kazališni studio mladih Varaždin -”Na putu u Zoo & Riba duginih boja”, Vindiland; 19:00 Diyala October light Supertons, Stari grad; 20:00 Irwisch - Ny Denzing Kwinn, Franjevaki Trg; 21:00 The Power Pipes, Korzo; 21:00 Histrioni -”Hrvatski kokošinjac”, Dvorište županijske palae; 21:30 Melech Mechaya (Klezmer party), Staniev trg; 22:00 Vodoo lizards with Bernard Fowler and Jimmy Rip, Stari grad Srijeda, 26. kolovoza: 10:00 Theatar Mowetz, Korzo; 11:00 Cigoman band, Franjevacki trg - City Centar; 11:00 Stjepan Križan, Gundulieva ulica;12:00 Mr. Toons, Korzo; 12:00 Beny Barfuss, Korzo; 16:00 Irwisch – Grannies, Franjevaki trg – G.Ninski; 17:00 arobna škrinja - “Pria o gavranu”, Franjevaki trg; 17:00 Mr. Toons, Trg tradicijskih obrta; 18:00 Cigoman band, Franjevaki trg - City Centar; 18:00 Stjepan Križan, Gundulieva ulica; 19:00 Irwisch - NY Denzing Kwinn, Trg tradicijskih obrta; 19:00 Klapa Libar, Korzo; 21:00 Luka Nižeti, Stari grad; 22:00 Tanzelarija, Korzo; 22:00 Voices of Praise (gospel), Staniev trg etvrtak, 27. kolovoza: 10:00 Mala scena -”Rock’n’roll za dva miša”, Dvorište županijske palae; 10:00 Mr Toons, Korzo; 11:00 Riciclato Circo Musicale, Franjevaki trg – G.Ninski;11:00 Stjepan Križan, Gundulieva ulica;11:00 Mike Rollins, Franjevaki trg - City Centar; 11:30 Macadam piano, Korzo;

12:00 Sblattero - A Ruota Libera, Franjevaki trg - City Centar; 12:00 Sorrydista - Wind Man, Trg tradicijskih obrta; 16:00 Macadam piano, Franjevaki trg – G.Ninski; 17:00 Mr. Toons, Korzo; 17:00 Pjetli Zlatokrijesti - “Nezadovoljna Buba Mara”, Franjevaki trg; 18:00 Mala scena -”Rock’n’roll za dva miša”, Dvorište županijske palae; 18:00 Sorrydista - Wind Man, Trg tradicijskih obrta;18:00 Sblattero - A Ruota Libera, Franjevaki trg - City Centar; 18:00 Stjepan Križan, Gundulieva ulica;19:00 Mike Rollins, Franjevaki trg; 19:00 Ezerki & 7/8, Korzo; 20:00 Riciclato Circo Musicale, Franjevaki trg – G.Ninski; 20:30 Charli & Tequila band, Korzo; 21:00 Ljubomir Kerekeš -”Debitanti”, Dvorište županijske palae; 21:00 Monisto, Staniev trg; 21:30 EKV tribute, Stari grad; 22:30 TRIP audio/video performans by ekooko feat. Jazbina, Staniev trg; 22:30 Pozdrav Azri, Stari grad; 22:30 Ljubomir Kerekeš -”Debitanti”, Dvorište županijske palae

Sorrydista - Wind Man, Franjevaki trg - City Centar; 10:30 Sblattero - A Ruota Libera, Franjevaki trg – G.Ninski; 11:00 Riciclato Circo Musicale, Korzo; 11:30 Klaun ludek, Franjevaki trg - City Centar; 12:00 Macadam piano, Franjevaki trg – G.Ninski; 12:00 Petar Bosco, Gundulieva ulica; 17:00 arobna škrinja “Pria o gavranu”, Franjevaki trg; 17:00 Sblattero - A Ruota Libera, Franjevaki trg – G.Ninski; 17:00 Mike Rollins, Trg tradicijskih obrta; 18:00 Klaun ludek, Franjevaki trg - City Centar; 18:00 Tigar teatar -”Rampuš bajka”, Dvorište županijske palae; 19:00 Klapa Jelsa, Korzo; 19:00 Macadam piano, Franjevaki trg – G.Ninski; 19:00 Petar Bosco, Gundulieva ulica, 20:00 Sorrydista - Wind Man, Franjevaki trg - City Centar; 20:30 Riciclato Circo Musicale, Korzo; 21:00 Epilog teatar -”Gost”, Dvorište županijske palae; 21:30 Disco’n’action, Stari grad; 22:00 Zdenka Kovaiek (Tribute to Janis Joplin), Staniev trg; 23:00 Edo Maajka, Stari grad

Petak, 28. kolovoza: 10:00 Tigar teatar -”Rampuš bajka”, Dvorište županijske palae; 10:00 Mike Rollins, Trg tradicijskih obrta; 10:00

Subota, 29. kolovoza: 10:00 Kazalište Merlin “Proljee blista kad je livada ista”, Dvorište županijske palae; 10:30 Petar Bosco,

Koncert Massima za mnoge je bio vrhunac prve veeri

Prve veeri Špancira na Starom gradu nastupio je Kiril Džajkovski. Makedonski etnoritam u kombinaciji s elektronskom glazbom ponese promatraa. Ovogodišnja ast glazbenog otvorenja Špancirfesta pripada Kirilu jer on je ipak spoj tradicije i suvremenih trendova. A to je i dokazao svojim izvanrednim gostom - poznatim reggae majstorom Ras T-Weed. Ras T-Weed je poeo karijeru u kultnom birminghamskom bandu Rockers HiFi, airmirao se kao frontman Overproof Soundsystema, a u posljednjih nekoliko godina naješe je nastupao s Kruderom & Dorfmeisterom. Meunarodni je priznat umjetnik koji u klubovima diljem svijeta ima respektabilni status. Makedonskom etnoritmu Kirila Džajkovskog Ras je nadodao svoju “selekciju” rootsreggaea, duba i dubstepa. Korzo;11:00 Klaun ludek, Trg tradicijskih obrta; 11:00 Pipo & The Pirates, Franjevaki trg – G.Ninski; 11:00 Revija mažoretkinja, Korzo; 12:00 Langaleta Garaboncias, Trg tradicijskih obrta; 12:00 Sorrydista - Wind Man, Franjevaki trg – G.Ninski; 17:00 Udruga jabuka “Put do Bisergrada”, Franjevaki Trg; 17:00 Sorrydista - Wind Man, Franjevaki trg – G.Ninski; 17:30 Udruga Milan Jadroši Milek, Gundulieva ulica; 18:00 Klaun ludek, Trg tradicijskih obrta; 18:00 Petar Bosco, Korzo; 19:00 Ansambl salonske glazbe, Korzo; 19:00 Langaleta Garaboncias, Trg tradicijskih obrta; 20:00 Pipo & The Pirates, Franjevaki trg – G.Ninski; 20:00 Tomislav Goluban & LPFB feat. Mike Sponza, Staniev trg; 20:30 Povijesne postrojbe (bakljada i vatromet), Stari grad; 21:00 Teatar Exit “Kako misliš mene nema”, Dvorište županijske palae; 21:00 Jazzva, Staniev trg; 22:00 Gustai, Stari grad Nedjelja, 30. kolovoza: 10:00 Djeje gradsko kazalište akovec “Vuk nije progutao baku”, Dvorište županijske palae; 10:00 Langaleta Garaboncias, Trg tradicijskih obrta; 10:30 Petar Bosco, Korzo; 11:00 Dixieland akovec, Korzo; 11:00 Klaun Ludek, Franjevaki trg - City Centar; 12:00 Ventilator, Gundulieva ulica; 12:00 Petar Bosco, Korzo; 16:30 Pipo & The Pirates, Franjevacki trg – G.Ninski; 17:00 Ventilator, Gundulieva ulica; 17:00 Ventilator, Gundulieva ulica; 17:00 Pipo & The Pirates, Franjevacki trg – G.Ninski; 17:00 Pjetli Zlatokrijesti “Nezadovoljna Buba Mara”, Franjevaki trg; 18:00 Klaun Ludek, Franjevaki trg - City Centar; 18:00 Djeje gradsko kazalište akovec “Vuk nije progutao baku”, Dvorište županijske palae; 19:00 Tamburaški orkestar HRT-a, Korzo; 20:00 Langaleta Garaboncias, Trg tradicijskih obrta; 21:00 NapoLatinJazz, Staniev trg; 22:00 Creedence Clearwater Revived, Stari grad.


4

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

25. kolovoza 2009.

PREDSTAVLJAMO Krešimira Horvata, mladog kantautora iz akovca

Krešimir Horvat: ovjek može najbolje otpjevati samo ono što sam napiše Nekako nam je uvijek drago pisati o mladim meimurskim talentima, a što dalje “eprkamo”, tako vidimo da ih u našem kraju stvarno ima dosta. Jedan od mladih glazbenika sa sjajnom perspektivom je i Krešimir Horvat, dvadesetšestogodišnji kantautor. Krešimir je snimio jedan album na engleskom jeziku na tragu Johna Mayera, Davida Graya i Dave Matthews banda. Potpisao je i ugovor s Menartom, a iza njega je i puno nastupa na kojima redovito oduševljava publiku (nastupao je u zagrebakoj Booksi, otvorio je Neckermann fashion show ...). S Krešom smo porazgovarali o tome kako se odluio baviti glazbom, zašto je izdao album na engleskom jeziku koji se može nabaviti samo online ... • Tko je Krešimir Horvat? — Krešimir Horvat je mladi glazbenik iz akovca koji radi kao kantautor, odnosno sklada, pjeva i svira svoje pjesme. Izdao je jedan službeni CD od Menarta. Nastupam po Hrvatskoj, a publika me u akovcu mogla uti i kad sam nastupao i kao mlai, ali i dan - danas ... • Kako je zapoeo tvoj glazbeni put? Kad si odluio da je glazba ono što te stvarno zanima? — Poelo je od ranog djetinjstva i sviranja klavira. Naime, stariji brat je poeo svirati klavir isto u djetinjstvu, pa sam ja ve kao klinac poeo lupati po klaviru. Djed je kupio klavir svojoj unuadi i dao nam izbor da sami odaberemo u kojem emo smjeru ii, hoe li to biti sport, glazba ili nešto tree. Ja sam odabrao glazbu, krenuo u osnovnu muziku školu i završio klavir. No kako su došli tinejdžerski dani, rock’n’roll muzika, prebacio sam se na gitaru. Tako da danas sviram i klavir i gitaru, iako mi je ovo posljednje draže. Veoma sam zahvalan svom djedu što nas

je upoznao s glazbom, a s njim i dan - danas, on ima 83 godine, još uvijek zasviram i zajedno zapjevamo.

Svaka pjesma ima smisla • Tvoje tinejdžerske godine obilježilo je nekoliko bendova. — Da. To je lijep period mog života. Kad imaš petnaest - šesnaest godina i kreeš s prvim bendovima. Došle su i prve elektrine gitare, žestoki zvuk, distorzije ... Svirali smo obrade Deftonesa, Limp Bizkita i držali se tog žešeg rocka. Zaredali su se i koncerti po akovcu, Varaždinu i okolici.

Uvijek treba težiti boljem • Jesi li zadovoljan sa svime što si do sad u glazbi postigao? I što bi tek htio napraviti? — Zadovoljan sam. Ja dobivam priznanja od prijatelja i osoba koje prate moj rad. Ali u Hrvatskoj se ne može puno oekivati. Za dobiti neko vee priznanje naše industrije potrebno je izdati CD, a tko e ti izdati CD kad ih moraju izdati svojim roacima i prijateljima? A tu je onda i monopol Croatia Recordsa i Huljia koji se drže samo odreene vrste glazbe. Priznanja od šireg društva dobio sam dosta i to mi se svia, ali ja uvijek težim višem. Bit u najzadovoljniji na svijetu kad snimim jednu pjesmu koja e zvuati kao pjesme od glazbenika koje ja volim slušati. Tražim pjesmu za koju u sam sebi moi rei – to je to! Koja e obii svijet sama po sebi.

Krešimir Horvat, akoveki kantautor, ove je godine izdao svoj prvi album

Prvi bend u kojem sam svirao zvao se Semi-serious, a prvi koncert koji smo održali bio je na Slogi u akovcu. To je bio mali festival, a mi smo imali nekih petnaestak godina. Nakon toga sam promijenio par bendova – Default, Jane Doe ... Pa su tu bili Koba stellar nursery, s kojima sam svirao više instrumentalnu glazbu. Na posljetku sam se pronašao u jednoj mirnijoj varijanti i pop - rock glazbi i nastavio sam solo. • Rekli smo ti si kantautor, sam pišeš glazbu, i tekstove za svoje pjesme. — Najviše volim kad autor ono što napiše sam i otpjeva. Mislim da ovjek može najbolje izraziti samo ono što sam napravi. Kad uobliiš sve što si sam proživio, ono što te tjera. E sad, o emu eš pisati i na koji nain, to opet doe iz samog tebe. Meni se esto dogodi da ni sam ne znam zašto sam napisao neku pjesmu, i tek kasnije shvatim da to što sam napisao ima smisla jer se radi o tom odreenom dijelu života. Neke stvari dou iz podsvijesti, neke dou smisleno, namjerno. Nema pravila. • Da to što radiš nešto vrijedi, potvrdu si dobio 2005. godine kad si pobijedio na jednom muzikom natjecanju. — Da, na festivalu Mala pozornica. Ja i prijatelji smo osvojili dvadeset i nešto sati snimanja u tonskom studiju i to je rezultiralo s etiri demo pjesme. To je bio moj prvi službeni demo CD, a prva pjesma se poela vrtjeti na Radio akovcu, bila je hit dana, ušla na top ljestvicu i dosta visoko dogurala. Tad je poelo sve to službenije od mene u glazbi i medijima.

Trenuci za pamenje •Krajemprošlegodinesnimio si album “Moments to remember”. — Album je snimljen prošle godine, ali je ove godine potpisan ugovor s izdavakom kuom Menart. To je nakladniki ugovor, a album se ne može nai u trgovinama i slobodnoj prodaji jer je na engleskom jeziku i ne isplati ga se štampati za domae tržište. Ali se zato taj moj album nalazi na svim najpoznatijim svjetskim digitalnim servisima: iTunes, Napster, Last FM, Rhapsody, Amazon ... Samo se u Google utipka Krešimir Horvat i sve se gore vidi gdje je što. Ili se može otii na moje stranice www. kresimirhorvat.com i www.myspace.com/kresimirhorvat. Sam album sadrži devet pjesama, sve su na engleskom jeziku i pop - rock izriaja. Neke su malo žeše, neke malo laganije.

• Zašto si odluio snimiti album na engleskom jeziku? — Dosta ljudi me to pita, a ja bih te iste ljude pitao zašto oni slušaju stranu glazbu. Zašto daju 150 kuna za CD od, ne znam, recimo U2. Zašto daju 150 do 200 kuna za engleske DVD-e? Svi prate kulturu na engleskom jeziku i onda se ude tome da je moj album na engleskom. Nema tu puno mudrosti – zato što mi to ljepše zvui i jer mi se to svia. To je ušlo u mene, oduvijek slušam takvu glazbu i to mi odgovara.

Najbolje je svirati s prijateljima u garaži • Iza tebe je sada ve dosta nastupa i koncerata. Koji ti je draži vid tvog posla – ovaj u studiju ili na pozornici? — Jedno i drugo je lijepo. Ali u biti najljepši mi je onaj jedan trei osjeaj, a to je kad se naeš u garaži s par prijatelja, upalite pojaala i ino oderete rock’n’roll. To je ipak najbolji osjeaj. • Znai to još uvijek prakticiraš? — Ne baš previše. Trudim se nai vremena, ali svi smo sve zaposleniji, pa nije baš lako. • Kako se pripremaš za nastupe? — Ne pripremam se puno. Ja sam uvijek spreman. Cijelo vrijeme sviram, gitara je uvijek negdje uz mene, tako da mi ne trebaju neke posebne pripreme. ovjek uvijek može raunati na to da u se uhvatiti gitare bilo za prijatelje, bilo na nekoj pozornici. To je ono što ja radim. • O emu razmišljaš kad si na pozornici i gledaš u sve te ljude koji su došli uti tvoju glazbu? — Ja imam par perioda razmišljanja. Period kad se ufuraš totalno u pjesmu. Period kad gledaš kako publika reagira na pjesme, treba li dii atmosferu, i period kad razmišljaš o nekim sasvim treim stvarima. Kad se izgubiš u svom svijetu, kao kad recimo doma ležiš u krevetu. Uope nije teško svirati i pjevati i misliti o neem treem, tako da ovisi o svakom koncertu kamo e me misli odvesti. • Je li ti to tvoje umijee sviranja gitare i pjevanja pomoglo da “upecaš” djevojke? — U tinejdžerskim godina je i te kako pomoglo. Pogotovo kad smo krenuli s rock’n’roll bendovima. To je bilo lijepo. (smijeh) Možda bi i danas pomoglo, ali sada smo ipak malo stariji i ozbiljniji. Ima i važnijih stvari od toga.

Tko pati za medijskom slavom? • Ti si odabrao trnovitiji put od nekih drugih mladih glazbenika. Imali smo prilike doživjeti ovaj fenomen instant zvijezdi i kod nas, gdje je dvoje Meimuraca doživjelo slavu putem reality showa. —Lakši ili teži put ... Radi se o tome da to nije put za dulje staze. Ja im estitam , ali tek se trebaju dokazati. Ja osobno volim svoju glazbu u koju ulažem puno truda, i želim sam stvarati. Ne želim da mi drugi pišu pjesme ili da obraujem tue. To njihovo se možda ini kao lakši put, ali nisam siguran koliko se daleko tako može. Te zvijezde i zvjezdice brzo nestaju, izgore. Ti neeš biti dvadeset ili trideset godina popularan bez vlastite kreativnosti i stvaranja. Ako ti nisi vrhunski talent, nee nitko u tebe ulagati dugo godina, nego pokušati izvui onoliko koliko se najviše da u kratkom roku. Ulagat e onoliko

Album Krešimira Horvata nalazi se na svim najpoznatijim svjetskim digitalnim servisima

koliko od tebe može zaraivati na reklamama. To je velika kocka. • Neovisno o tome koliko e trajati, ono što se dogodilo veoma je interesantno. Na koncertima za njima vrište tisue djevojica i djevojaka. Kako bi se ti u toj situaciji snašao, s poludjelim obožavateljicama? — Ja mislim da bih se dobro snašao. (smijeh) Naravno da e te svi gnjaviti dotle dok se ti praviš nedodirljiv i glumiš da si zvijezda. Ima puno primjera u svijetu gdje ljudi jednostavno priaju s novinarima i ljudima, obilaze cijeli svijet i nitko ih ne gnjavi, jer vide da ništa ne pokušavaš sakriti. Doduše, onda im postaješ automatski manje zanimljiv. E sad, netko pati za medijskom slavom, a netko ne. Mislim da je najvažnije neije stvaralaštvo i biti otvoren, a, ako te cijene, oni e gledati tvoj rad, a ne gdje i s kim spavaš. • ime se inae baviš kad ne skladaš ili sviraš? — Ja sam diplomirao kriminalistiku u Zagrebu. Trenutno i živim u Zagrebu i ekam da se zaposlim. Ali ono s ime bih se stvarno htio baviti i htio jedino raditi je glazba. Samo u Hrvatskoj se baš ne može živjeti od glazbe, ak ni popularni glazbenici. Ali nadam se da u ostati u glazbi. Trenutno to sada guram, pa emo vidjeti do kuda u doi. Ako Bog da, od toga u živjeti. • Gdje se vidiš za nekih dvadesetak godina? — Najradije bih se vidio na nekoj pozornici u New Yorku. (smijeh) Ma ne, najradije bih da sviram, zabavljam ljude, da me oni vole slušati i da cijene moj rad. A i da na kraju mogu od toga živjeti, samo od sviranja. (mn, foto: David Mihoci)

Ma, bez prijatelja ništa! * U snimanju albuma pomogli su ti prijatelji. Zapravo, može se rei da je tvoja generacija dosta uspješna što se toga tie. Nedavno smo u Meimurskim novinama imali razgovor s Borisom Babiom i Anom Bogdan iz Pink studija. - Mi svi skupa jedni drugima pomažemo. Cijela ekipa iz Pink studija, to su sve ljudi s kojima sam ja nekad u bendu svirao, a podržavamo se i danas, kad netko nešto treba ili od opreme, ili otpjevati i odsvirati. Meni je Ana Bogdan pomogla otpjevati back vokale za pjesmu ‘My Beautiful’. Cura stvarno prekrasno pjeva i ona je djelomino zasluž-

na što je ta pjesma dosta dobro uspjela i bila slušana. Moram napomenuti da su mi pomogli i ljudi izvan Pink studija, kao što je recimo Jura Getzy iz grupe Woodoo Lizards. Jura je odlian gitarist i na puno pjesama mi je uskoio kad je trebalo svirati elektrinu gitaru, pogotovo one zahtjevnije solo dionice. Tu je i Saša Vesi iz Varaždina, deko s Jazz akademije koji svira bas gitaru i koji je taj instrument odsvirao u mojim pjesmama. Trebam zahvaliti i Petru Horvatu iz Pušina koji je to na kraju sve lijepo inalizirao, napravio završni miks i mastering CD-a.


25. kolovoza 2009.

5

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

VEER uz tamburicu u Prelogu

Osam poljubaca Danijele Turek Tradicionalan susret tamburaša pod nazivom “Veer uz tamburicu”, koji ve dugi niz godina organizira kulturna udruga “Seljaka sloga” iz Preloga, održan je u subotu te je okupio osam društava. Susrete je otvorio ženski pjevaki zbor Udruge umirovljenika Prelog koji je izveo nekoliko meimurskih pjesama. Mladi tamburaši KUD-a Domašinec i skupina žena pjevaa nastupili

su s malo poznatim meimurskim napjevima iz Domašiunca. Velik pljesak dobilo je etrdesetak mladih lanova i lanica KUD-a “Juraj Lonari” iz Hrženice, koji su izveli splitske plesove i pjesme. Tamburaški zbor KUD-a Belica izveo je gotovo komornu Gradišansku elegiju te meimurski izbor pjesama, s efektnim završetkom i interpretacijom pjesme “Grad se beli preko Balatina”. Društvo žena

Gornji Kraljevec nastupilo je pak s manje znanim meimurskim napjevima u starinskom stilu. Velik pljesak dobio je i KUD Zasadbreg, a posebno su toplo pozdravljeni i domaini, tamburaši Seljake sloge iz Preloga. Rije je o mladiima koji se s tamburicama druže itav niz godina i koji imaju karakteristian modernistiki i glasni nain interpretacije pjesama, koji odudara od klasinih izvedbi,

Domaini, tamburaši KU-a “Seljaka sloga” iz Preloga

Nastup tamburaškog zbora iz Belice

a može se nekom svidjeti ili ne. Na kraju su nastupili tamburaši KUD-a Gorian te takoer zaslužili velik pljesak. Treba rei da su ovogodišnji susreti bili dobro posjeeni, dvorana doma u Prelogu bila je gotovo puna, no isto tako valja naglasiti da je došlo do “specijalizacije” priredbe, na njoj nastupaju mahom mladi tamburaši uenikog uzrasta, uz nekoliko izuzetaka. Druga tendencija je isto sadržajne prirode. Dok skupine poput

Belice nastupaju s programom s kojim su osvajale najbolja mjesta u državi i komornijim nastupom “za slušanje”, ostali sastavi premalo pažnje posveuju elementu pjevanja ili se to nije vidjelo dovoljno. Izuzetak je skupina iz Hrženice, koja je zvonkim pjevanjem donijela radost u dvoranu. Predsjednica KU-a “Seljaka sloga” iz Preloga Danijela Turek izljubila se ravno osam puta s voditeljima, te podijelila priznanja za nastupe. (J. Šimunko)

Predsjednica KU-a “Seljaka sloga” iz Preloga Danijela Turek otvara susrete tamburaša, u pozadini lanice Zbora umirovljenika Prelog

PRILOKI folklorni susreti

Folklor iz cijele Hrvatske sjedinio se u Prelogu Kulturno - umjetniko društvo ŸSeljaka slogaŸ Prelog ve niz godina uspješno organizira susrete folklornih grupa, a isto je bilo i na 16. po redu Prilokim folklornim susretima održanim prošle nedjelje na ulicama njihovog grada i u sportskoj dvorani škole. Svojim radom i ne štedei slobodno vrijeme KUD ŸSeljaka slogaŸ Prelog nastoji svoje bogato naslijee ouvati od zaborava, a organiziranjem sada ve šesnaestu godinu za redom i folklorne susrete željeli su svojim sugraanima i gostima pokazati ljepotu kako ovdašnjih obiaja, plesova i pjesama, tako i onih gostujuih grupa. Folklori ansambli iz Slavonije, Moslavine, Županje i ostatka

Hrvatske predstavili su se publici svojim osebujnim glazbeno - plesnim izriajem. Prekrasno je bilo vidjeti razliitost nošnji i plesnih koreograija. Publika je bila oduševljena prikazanom smotrom, što je jasno govorio njezin pljesak, ali i meusobni komentari. Tako su svi prisutni uživali, prisjeali se i otkrivali plesne korake, detalje nošnji, tambura, bajsa, slavonskih duda, tamburica dangubica ... i popevke koja okuplja generacije. Program Prilokih folklornih susreta zapoeo je u popodnevnim satima tradicionalnim mimohodom duž preloških ulica, u kojem su društva plesom i pjesmom najavila nastupe i pozvala mještane u sportsku dvoranu Osnovne škole Prelog gdje

je održan program. Ondje je sve kulminiralo pripremljenim nastupima domaina i ak osmero društava iz Hrvatske. Tako su ondje nastupili i KUD “Ivan Vitez Trnski” iz Nove Rae, Ogranak Seljake sloge iz Drenovaca, KPD Ukrajinaca “Karpati” iz Lipovljana, Ogranak Seljake sloge iz Buševca, KUD “Graniar” iz Križa, KUD “Moslavanka” iz Donje Graenice, KUD “Kalnik” i KUD Opine Cestica. Svoje korijene i povijest ne damo zaboravu – to je bila jedna od poruka koju su nam s puno emocija poslali svi sudionici ovoga zanimljivog folklornog susreta u kojem su jednako uživali i izvoai i publika. (mn, foto: Z. Vrzan) Domaini, KUD Seljaka sloga Prelog

Folkloraši iz Nove Rae vole meimursku popevku

KUD iz Drenovaca rado e se vratiti u Prelog Jedno od gostujuih društava bio je Ogranak Seljake sloge iz Drenovaca. Rije je o KUD-u osnovanom 1936. godine, od kada više - manje stalno i djeluje. Broji oko 100 lanova podijeljenih u etiri sekcije - pjevaku, plesnu, tamburašku i dramsku. Posebno se ponose velikim brojem najmlaih lanova. Gostovanje u Prelogu ostat e im u iznimno lijepom sjeanju. - Sklopili smo prijateljstvo s KUD-om iz Preloga, i to na prošlim Vinkovakim jesenima. Mi dolazimo s krajnjeg istoka Slavonije i uvijek nam je lijepo na ovakvim susretima vidjeti druga društva i družiti se s njima. Jako smo ugodno iznenaeni ne samo ovim susretom, nego i samim

KUD “Graniar” iz Križa

Prelogom koji je prekrasan, a ljudi su veoma topli i gostoprimivi. Veoma smo zadovoljni i rado emo se ovdje vratiti ako nas domaini pozovu, kazala je Emeja Antievi, tajnica Ogranka Seljake sloge iz Drenovaca.

Vizualno najzanimljivije nošnje imali su KPD Ukrajinaca “Karpati” iz Lipovljana

U Prelog je stigao i KUD “Ivan Vitez Trnski” iz Nove Rae. Društvo je osnovano u drugoj polovici prošlog stoljea, a danas ima pet sekcija, i to: dvije folklorne, dvije tamburaške i pjevaku skupinu poznatu pod imenom “Trea dob“. U udruzi aktivno radi 70 lanova iz Nove Rae i okolnih sela. Udruga njeguje izvorni folklor Bilogore i Moslavine, kao i obiaje svoga kraja. A poseban im je užitak zasvirati i nešto meimursko. - Ovi susreti nam se jako sviaju. Mi inae jedanput do dva puta mjeseno izlazimo na ovakve i sline susrete, ali ovo ovdje je bilo nešto posebno. Jako mi se svia folklor Meimurja, osobito glazba. Naprosto sam njome oduševljen, zato sam bio i na nekoliko seminara na

kojima smo obraivali tu glazbu. I mi pokušavamo to svirati, ali, naravno, ne možemo to tako dobro kao pravi Meimurci. Mislim da smo ovdje u Prelogu bili prije nekih desetak godina, ali sada nam je još ljepše nego prije i sigurno emo se vratiti, ispriao je Vladimir Giacometti, voditelj tamburaške sekcije KUD-a “Ivan Vitez Trnski”.


6

Savršeno normalna reakcija I tako sam ja u srijedu naveer radila ono što i obino taj dan u to vrijeme radim: pisala komentar. Ovaj put o zbilja zanimljivoj temi. Ozbiljno. Mislim da bi mi da živim u Americi donio Pulitzerovu nagradu, ali, na žalost, ni ja ni vi to nikad neemo saznati zbog dogaaja koji su se te srijede odvili u mom stanu. Najednom, bez upozorenja, sve se ugasilo u mom stanu. Ukljuujui i kompjutor. Znajui kako je osjetljiv (itajte: u lošem stanju), prvo mi je palo na pamet pitanje: je li sad sve nestalo na njemu? Svi oni gigabajti ilmova i muzike, a bogme i ovo što sam napisala jer, naravno, nisam sejvala ... I dok sam tako nervozno sjedila u mraku, zapitala sam se još nekoliko oitih pitanja: je li struje nestalo u cijelom gradu? (pogledom kroz prozor vidjela sam da nije), hoe li se sladoled otopiti u frižideru?, hoe li se Sanader kandidirati za predsjednika, a Mesi za premijera?, hoe li se ikad struja vratiti ili emo doma poeti živjeti bez struje? Nakon nekoliko minuta uhvatila me i panika - isto kao što bi i mnoge od vas. A što ako su me konano pronašli? Znate, Alfa centaurijci koji su upotrijebili elektromagnetski puls da onesposobe struju da se ne bih mogla obraniti, šta ja znam, mikserom ili tosterom. Prvo mi je palo na pamet pozvati nekog preko mobitela u pomo, to ipak nisu uspjeli onesposobiti. Ali k’o za vraga nitko koga sam nazvala nije se javljao. ak ni “Onaj koji oko elektronike sve zna“ ili kod mene poznatiji pod terminima “tata“, “stari“, kako

Piše : Maja Novosel maja@mnovine.hr

god hoete. Gdje su svi?? Možda je to neki organizirani napad na sve meni bliske? Glupi svemirci uvijek nau naina da te sje...! Baš u tom trenutku zvoni mobitel. Oprezno ga uzimam u ruku, nikad se ne zna s tim signalima koje oni gore mogu slati... Fjuuu, stari zove. - Nestalo je struje... Kaj da radim?, kažem. - Tam gore di su osigurai je i prekida koji moraš stisnuti, odgovara on. - Idem probat, javim ak ne bude radilo, i poklopim mu. Odvuem stolac u hodnik, spentram se, stisnem to i... vidi, stvarno, vratila se struja. Prokleta perilica za sue i klima koje ne mogu istovremeno raditi... Siem sa stolca, vraam se do kompjutora, palim ga s nadom, ali, naravno, ništa nije ostalo od napisanog materijala. A ni prvi ni zadnji put, mislim si, i istovremeno se zaklinjem da nitko nikad nee saznati da ja, koja sam na Rabu mijenjala žicu unutar osiguraa da proradi (ipak se trebalo pet baba isfenirat prije izlaska), ne znam di je prekida za struju. Ma sramota...

Kojim putem krenuti Oduvijek slušamo prie “tako je moralo biti”, odnosno “to je bila sudbina” ili “sam je kriv za svoje postupke”, tj. “svatko sam kroji svoju sudbinu”. I shvatila sam da zapravo te fraze upotrebljavamo prema potrebi, ovisno o trenutku i tome koja nam verzija bolje odgovara. I nije bez razloga da i sama poslovica kaže kako loše stvari u životu nazivamo sudbinom, a one dobre i lijepe sreom koju krojimo sami. Postoji li sudbina ili je sve što nam se dogaa zapravo splet sretnih i nesretnih okolnosti? Pod pojmom sudbina ne mislim da nam je doslovno sve unaprijed predodreeno i da bez obzira što odabrali sudbinu ne možemo izbjei, ve da smo roeni s nekim odreenim ciljem kojem kroz život težimo. Vjerojatno nerijetko svima padne na pamet da bi bilo najbolje (odnosno najlakše) da sudbina postoji kako bi, kad nešto zabrljamo, mogli kriviti sudbinu umjesto da sami prihvatimo krivnju. Oprati ruke od neke krivice ipak je mnogo lakše, nego priznati da je to ipak naših ruku djelo. Ali opet, ukoliko nam je sudbinom sve predodreeno, tada smo mi ništa drugo doli marioneta u predstavi zvanoj “život”. S druge strane, pomalo je zastrašujua pomisao da smo ipak naješe sami krivi za svoje postupke. Svaki ovjek sam kroji

25. kolovoza 2009.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Piše: Helena Zear helena@mnovine.hr

svoju sreu i svoj život te o svemu samo, i iskljuivo, on odluuje. Kako se meni ini, sudbina ipak ima “prste” u našim životima. Sudbina je svima negdje zapisana, ali opet svatko ima mogunost izbora. Poput raskrižja na kojem odluujemo kojim emo od ponuenih putova krenuti dalje. ovjek je slobodno bie i ima mogunost izbora, ali opet nema potpunu kontrolu nad svime. Dakle, rekla bih da sudbina ipak ima malen utjecaj na dogaaje u naših životima, ali mi imamo prava na njeno stvaranje. “Suenice ravnomjerno rasporeuju dobro i zlo, ali ipak je na ovjeku da odlui što e initi s onime što je u njemu. Svaki in je in volje, ili nedostatka volje. I svaki in ima posljedicu.” (dio iz knjige “Tri suenice” autorice Nore Roberts).

Svjetski Meimurci i Meimurke Deinitivno sam siguran da su Meimurci i Meimurke postali svjetski ljudi, a u to sam se konano uvjerio protekli tjedan. Naime, do sada sam odvagivao jesu li ili nisu naši ljudi dostigli svjetsku razinu u odnosu i komunikaciji sa svojim sugraanima. Da jesu, uvjerio sam vozei se iz akovca u smjeru Mihovljana cestom koja prolazi mimo akoveke bolnice. Negdje na polovici te ceste ugledao sam jedno vozilo koje je bilo izvan kolnika, voza (vlasnik) je hodao oko njega, pogledavajui lijevo - desno. Kada sam došao u njegovu ravninu, pitao sam mogu li što pomoi, na što je ovjek, ugledni akovanac, odgovorio da bi bilo dobro, s obzirom na to da ne može sam izai iz udubine, a nitko mu ne želi stati. Nakon što sam svom snagom nastojao pogurati auto, a nisam uspio, pokušavao sam zaustaviti nekoliko, tonije devet vozila i zamoliti za pomo jadnom ovjeku. Meutim, nitko, ali baš nitko, nije stao niti je pokušao barem stati da pomogne vozau u situaciji u kakvoj se svatko od nas može nai. Dini i k tome još i vjernici z kraja med Murom i Dravom, kako se vole predstavljati i umišljati, gledali su u nas dvoje i ford u travi, ali su produžili vožnju. I što je sada tu svjetsko? Kao dijete i mladi znao sam gledati ilm, a kasnije i vijesti gdje je bilo situacija da je ovjek sletio s ceste, pao na plonik, zaglavio se u liftu i slino, a nitko mu nije pomogao. Pitao sam se kakvi su to ljudi da ne žele pomoi drugome u nevolji. Jer moji japice i mamice, roditelji i rodbina ali i susjedi sve su ostavljali kada je trebalo nekome pomoi. Tada mi je jedan gospodin iz Mihovljana koji je radio u “svijetu” rekao da je nekoga zaobii ili mu ne pomoi u “svijetu” normalno jer da

Piše: Stjepan Mesari stjepan.mesaric@mnovine.hr

svatko vodi svoju brigu. Bilo mi je i ostalo to zastrašujue. Jer ja i svi moji sve ostavljamo kada netko zatreba pomo. Ovaj sam dogaaj u etvrtak ispriao jednom isto tako uglednom akovancu koji mi je rekao neka se ne udim jer takvi su Meimurci i velik broj Hrvata. Misle na vlastitu veliinu smatrajui da je to svjetsko. Dopunio je rijeima da su pravi Europljani i prava gospoda, a da su naši ljudi još uvijek u velikom broju Balkanci. Potkrijepio je to injenicama o pozdravljanju ili odzdravljanju ljudi s kojima se svakodnevno susree(mo). Malo je onih koji e pozdraviti ovjeka na hodniku, ulici, u liftu ..., bio im poznat ili ne. U Europi je pozdraviti ili odzdraviti osobna ali i kulturna stvarnost. Osobno, ja sve i svakog pozdravim, mnogima pružim i ruku. Makar mi je onda neki silnik iz mojega grada i zavrne, uvjeren kako je on europskiji i svjetskiji od mene. Inae, onog ovjeka s fordom na kolnik ceste akovec - Mihovljan pogurali smo mladi i djevojka iz Šenkovca koji su prolazili biciklom i stali na moju zamolbu i ja, a voza od iznenaenja mojom pomoi nije dolazio do rijei. Uspio je tek nekoliko puta izrei “hvala, hvala ...”, a ja sam se pitao i pitam se gdje je onaj Meimurec iz Draksarove pjesme “Hvala ti za Meimurje”.

POGLED ISPOD OBRVA

Velika i malena mjesta srca moga! Jedna Azrina pjesma ide: “A šta da radim, kada odu prijatelji moji, kada ode djevojka na koju bacam oi...?”. Mi konnentalci lje vrlo dobro znamo za taj osjeaj. Naš grad je napola prazan, svatko tko ima ikakve šanse da otputuje u morske krajeve, sa velikim entuzijazmom te šanse i iskorištava. Vraš se doma, kao ja, i ispada da još treba eka da se ekipa ponovo skupi odnosno vra s ljetovanja. Ipak, osim ljetnog konnentalnog sunca, još me griju svježa sjeanja na zapljuskivanje mora, na orahovo ulje, na sol u kosi. Da ne bi ispalo da se uvijek samo tue cijeni, obzirom da sam zadnji puta pisala o crnogorskom turizmu, moram spomenuti neka naša hrvatska ljetna svitanja. Prvi puta u životu, bila sam u Dubrovniku. Ova kolumna mi definivno ne bi bila dovoljna da opišem sve njegove ari, ali rei u kratko: posebno. Cruiseri veliine naših sela, zidine da im ne vidiš kraja, kapuino na Stradunu ili Placi. Doduše, za 22 kune, ali što se mene e-vrijedilo je. Ipak, u ova “krizna” vremena, naravno da svako malo netko poteže pitanje takvih cijena našeg turizma. Mada, smatram da svatko ima pravo svoj trud napla koliko želi. Možda se ljudi zapravo i žele me unaprijed riješiti prenatrpanosti njihova grada, turiske vreve. Tko bi znao. Naravno, pri povratku kui i Split je bio usput. Ništa bez bilih. Nije mi bilo prvi put u Splitu, pa sam se s lakoom sama gubila ulicama i slušala “bile” kako priaju. Šetala Rivom, bijelom, bijelom, gledala plavo, plavo more. udila se palmama, novo nanovo. Prvi puta sam prošla kraj Grgura Ninskog, bez želje da ga uhvam za njegov zlatni palac na nozi, bez želje da poželim nešto dodatno. ovjek mora znati kada ima dovoljno za sreu. Meni je moj godišnji, toliko ekani i sanjani, denivno bio dovoljan. Eventualno, kad sam u šetnji naišla na ispisane stihove Tina Ujevia na zidu: “U slutnji, u ežnji daljine, daljine, u srcu, u dahu planine, planine...”, eznula sam jedino da se opet tamo vram, “tamo,

Piše: Tihana Babi ck_hana_babic@yahoo.com

tamo da putujem” i ne daj Bože, ali bude li potrebe “tamo, tamo da tugujem”. Meugradskom autobusnom linijom broj 37, žute boje, iz Splita se dolazi u Trogir. Može se naravno i autom, ali tek toliko da spomenem. Možete u Trogiru popi kavu na Narodnom trgu, Trgu pape Ivana Pavla II., možete mašta o usidrenim jahtama, ako Vam to golica um. Iako ja nikako ne mogu shva brojne turiste koji pomahnitaju kad vide jahtu. Blicaju fotoapara, svima se u oima zrcali luksuz. Ne kažem da ne bi bilo lijepo ima jahcu, ali ega nema bez toga se može, pa ne shvaam emu strka? Zato, ajte najradije kao ja, stapa se s ulicama punima duše. Upada u rijeke turista, promatra uline izvoae, a ujutro na gradskoj tržnici sluša nonice kako nude domae delicije, kako dišu baš kako diše more. Koliko nas konnentalce frustrira povremena “aka” ljudi s mora, mislim da njih još više hvata jeza od naše nervoze, užurbanos i nestrpljenja. Uglavnom, kada godišnji završe, ini se da smo “malo” bez prijatelja i bez djevojaka i momaka na koje bacamo oi. Plus, mora se ovjek uvijek neemu radovati, naravno osim vraanju na posao. Na kraju se ipak sve svodi na ono što zapamš, odneseš u sebi. Sve se doima lakše kada nosiš u duši slutnje i ežnje, daljine i planine,kad se konano vraš u malena mjesta srca svoga. Zato što rei nego: “hvala srce što za osjeaj taj znaš”.

MARKETING NA DJELU

Teorija turnira, Google, radni uinak i da, Federer Zamislite tvrku koja ima „problem“ s previše primljenih aplikacija i CV-a za zapošljavanje? Google ima takav „problem“. Na godinu Google prima oko 770.000 aplikacija za posao. Raditi za Google san. Naravno taj san mogu realizirati samo oni dovoljno kompetentni i sposobni koje Google traži. Sretni genijalci koji se zaposle imaju ak 20 posto vremena na poslu da „rade“ono što vole ili da jednostavno uživaju. Ovo nije loši koncept jer obavljajui neki hobi ili zabavu izumljene su mnoge sjajne ideje. Dakle, dragi itatelju danas govorimo o famoznoj „teroji turnira“ i radnom uinku. Ukratko, pokušat emo ustanoviti kako to da neki uspjevaju održavati visok radni moral u kombinaciji sa sjajnim radnim uinkom.

Top 5 radnih mjesta Prema „Institue Europe“ u 2008. godini 5 najpoželjnijih mjesta za rad su: Microsoft, Google, Cisco, 3M i Impuls Finanzmanagement. Prva 3 poduzea su direktno vezana uz sektor IT-a. Sve navedene tvrtke znaju koji je najvredniji resurs. Zato i nastoje privui najbolje kadrove, motivirati ih i pružati im razne beneicije . Oni su shvatili odavno da je ulaganje u ljude paradigma uspjeha. Sve navedene tvrtke koje ulažu u izuzetno skupe programe i procese ljudskih potencijala poveavaju radni uinak koji rezultiraju

manjom luktuacijom, poštovanjem i zadovoljstvom. Smatram da svako poduzee s više od 150 zaposlenika mora imati formalan odjel ljudskih potencijala. Svjedoio sam u jednom velikome hrvtaskome medijskome kompleksu kako to izgleda kada ne postoji „skrb“ za zaposlenike kroz aktivne i proatkivne ljudske potencijale. Vjerujem da sada razmišljate da je sigurno teško upravljati ljudskim potencjalima kroz multimiljunske proraune. Zato u iznjeti par jednostavnih savjeta kako poveati radni uinak s malo ulaganja, ali inovativnosti.

Teorija turnira? „Teorija turnira“ je termin smišljen od dvojice ekonomista E.Lazeara (savjetnik ekonomije predsjednika Bush-a) i S.Rozen-a. „Teorija turnira“ temelji se na plaanju djelatnika prema radnome uinku, odnosno kakav uspjeh pojedinac postiže naprema grupi ili prosjeku. Drugim rjeima djelatnici s najboljim radnim uinkom dobivaju i najvee novane ili druge beneicije. Problem je kako deinirati i postaviti radni uinak? Kako ga ujedno mjeriti? Najjednostavnije je deiniranje kljunih parametara koji su važni za obavljanje posla te zadanje kriterija optimuma i maximuma. Uzmimo kao primjer zanimanje raunovoe. Kao prvo trebali bismo deinirati parametre radnog uinaka koji e ga deinirati. To bi bili: ažurnost i tonost. Postaviti parametre na optimum od

primjerice 80% ispod kojih se plaaju kazne koje su destimulirajue. Maxium postavljamo na primjerice 95% jer klju dobrog raunovoe leži u tonosti i ažurnopti. Na taj smo nain deinirali okvire radnog uinka kroz paramtra. Jasan je obrazac nagrade i kazne. Manji postotak od optimuma znai kaznu, a premašen maximum rezultira poticajima. Radnici e direktno biti svjesni koliko moraju raditi da bi zaradili osnovnu plau i koliko trebaju raditi za razne bonuse. Banalni je primjer sporta. On se zasniva na radnome uinku. Federer je primjerice plaen po pobjedi na turniru. W.Ronney ima ugovorenu plau koja se uveava naravno kroz razne bonuse. A bonusi se jedino mogu dobiti uspjehom na turniru. Naravno svaki proces ili sustav ima i svoje mane. Najvea mana s kojom se susree „teorija turnira“ vezana je uz mogue „eliminiranje“ opasnih kolega s posla. Kada zaposlenici shvate kako mogu dobivati velike svote novce ako imaju sjajan radni uinak, poduzeti e dvije mjere: marljivo raditi ili se pobrinuti da njihove kolege rade loše. U nekim sluajevima turniri mogu defnitivno poljuljati timski rad ili kolegijalnost. Dakle obrazac je vrlo jednostavan: što sam uinkovitiji od kolega, ja dobivam više, a oni manje. U Australiji je provedeno jedno istraživanje unutar 23 tvrtke koje su stavile u korelaciju visok radni uinak i poticaje. Istraživanje je otkrilo da tvrtke koje postavljaju radni

Piše: Dario Šafari dariosafaric@net.hr

uinak imaju generalno marljivije radnike koji uzimaju mnogo manje slobodnih dana tokom godine! Otkriveno je da radnici odbijaju posuivati svoju opremu kolegama jer se naravno svi bore za poticaje. Kljuni beneiti implementacije „teorije turnira“? Poveanje kvalitete i zadovoljstva kupaca! Dakle poboljšanje izravne komponetne koja donosi zaradu. Zanimljivo je spomenuti kako samo 1 od 30 zanimanja u Europi izravno koristi plaanje prema radnome uinku. Vjerujem da ste shvatili kako sam veliki zagovornik ljudskih potencijala. Sinergijom se može stvoriti okruženje koje je produktivno i za pojedinca i organizaciju. I da moram spomenuti kako Google organizira interna predavnja unutar svojih zidova s nekim od najjsjajnjihih umova i osobnosti današnjice. Poput Baracka Obame.


25. kolovoza 2009.

7

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Prisila na brak romantina komedija Režija: Anne Fletcher Uloge: Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Malin Akerman

Posljednja kua nalijevo horor triler Režija: Dennis Iliadis Uloge: Tony Goldwyn, Monica Potter, Sara Paxton, Garret Dillahunt Nakon komercijalnog uspjeha remakeova horora kao što su “Teksaški masakr motornom pilom” i “Brda imaju oi”, na red je došla i “Posljednja kua nalijevo”, remake istoimenog filma iz 1972. Tada ga je režirao Wes Craven (Strava u Ulici brijestova, Vrisak), koji je na ovom remakeu angažiran kao producent.

U filmu se brani par suoava sa skupinom okrutnih kriminalaca koji su naudili njihovoj keri. Koliko su daleko obini ljudi spremni ii kako bi se osvetili sociopatima koji su naudili njihovom djetetu, saznat ete ako pogledate ovaj dinamini horor triler. Trajanje: 110 minuta. Preporuujemo starijima od 18 godina.

NAGRADNO PITANJE (tri besplatne posudbe) U kojoj zemlji se dogaa radnja filma “Milijunaš s ulice”? 1.) Indonezija 2.) Kina 3.) Indija DOBITNIK IZ PROŠLOG BROJA: Stjepan Škvorc, akovec

CENTAR ZA KULTURU AKOVEC

utorak 25.8 19.00 TAXI 4 akcijska komedija

21.00 UBRZANJE 2: VISOKI

NAPON akcijski film

srijeda, 26.8.

KUPON ZA NAGRADNU IGRU

nema filmskog programa

Odgovor: ___________________________

19.00 PRISILA NA BRAK

l. br: _______________________________ Ime i prezime: ______________________ ________ _____________________________

etvrtak, 27.8.

THE PROPOSAL romantina komedija Režija: Anne Fletcher Uloge: Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Malin Akerman

21.00 POSLJEDNJA KUA

Od redateljice filmova Zauvijek djeveruša, nikad nevjesta i Step Up dolazi urnebesna romantina komedija sa Sandrom Bullock i Ryanom Reynoldsom u glavnim ulogama. Pria filma prati život stroge direktorice (Bullock) koja se u jednom trenutku nae u groznoj

NALIJEVO THE LAST HOUSE ON THE LEFT

situaciji: postoji mogunost da e je deportirati u Kanadu. Kako bi to sprijeila, ona na brzinu sklopi dogovor sa svojim mladim pomonikom (Reynolds) i pristaje na lažne zaruke i brak s njim ... Trajanje: 108 minuta. Preporuujemo starijima od 12 godina.

TOP LISTA 1. MILIJUNAŠ S ULICE 2. NEOBINA PRIA O ... 3. NJEMU BAŠ I NIJE STALO 4. OPERACIJA VALKIRA

VIDEO IZLOG NJEMU BAŠ I NIJE STALO Ako te nije nazvao, ako ne spava s tobom, ako je oženjen drugom, vrlo vjerojatno je da mu baš i nije stalo. Još otkada je imala pet godina, Gigi su uvijek govorili da e vrlo lako prepoznati koji je deko zainteresiran za nju – to je obino onaj koji se ponaša kao zbunjena budala. Danas, nakon mnogo godina, Gigi se svakodnevno bori da pronae ljubav svog života. Problem je jedino u tome što uvijek traži na pogrešnim mjestima, izlazei s muškarcima kojima jednostavno baš i nije stalo do nje. Upravo je to bio sluaj i s njezinim posljednjim spojem, Conorom, nakon kojeg je dotini više nikada nije nazvao. Ipak, Gigi se uspjela uvjeriti u nekoliko (ne)moguih razloga – možda ga je lupio auto, možda je morao posjetiti baku, možda je izgubio mobitel. Odluila je posjetiti njegov omiljeni bar kako bi ‘sluajno naletila’ na njega i razriješila situaciju. U baru upoznaje Conorovog prijatelja Alexa koji odmah shvati o emu se radi te objasni Gigi kako Conoru i nije baš stalo do nje ...

NEOBINA PRIA O BENJAMINU BUTTONU Uistinu neobina pria koju je režirao D. Fincher, o ovjeku koji se rodi kao starac, a umire kao dijete, s Bradom Pittom i Cate Blanchett u glavnim ulogama. Radnja filma zapoinje na dan kada uragan Katrina pogodi New Orleans. Tada upoznajemo ostarjelu gospou Daisy koja bespomono leži na samrtnikoj postelji. Pored nje je njena odrasla ki Caroline. Daisy zamoli svoju ker da joj naglas ita dnevnik njenoga dugogodišnjeg prijatelja Benjamina Buttona (Brad Pitt). Caroline posluša želju svoje majke, a sa svakom sljedeom stranicom misterioznog dnevnika sve je jasnije da je Benjamin imao, u najmanju ruku, neobian, zanimljiv i uzbudljiv život. No, ono najudnije vezano uz Benjamina ne tie se njegovog posla, ljudi koje je upoznao, ili dogaaja koje je proživio, ve upravo njegovog roenja – rodio se kao starac koji stari unazad, odnosno s godinama postaje mlai i vitalniji ...

PREBACUJEMO VAŠE VIDEO MATERIJALE (SVADBE, ROENDANE, PROSLAVE...) NA DVD VIDEO DISKOVE, NAJJEFTINIJE U HRVATSKOJ - 30 KN - 1 SAT.

MILIJUNAŠ S ULICE Može li osamnaestogodišnji mladi s ulica Mumbaia dokazati svoju nevinost i osvojiti glavnu nagradu u indijskom ‘Milijunašu’? U studiju gdje se snima indijska verzija televizijskog kviza ‘Tko želi biti milijunaš’ upravo je kucnuo najnapetiji trenutak – voditelj se sprema postaviti posljednje pitanje koje nosi glavnu nagradu. Pred utihlom publikom i izložen goruim reflektorima televizijskog studija nalazi se osamnaestogodišnji mladi s ulice, Jamal Malik. Voditelj kviza, Prem Kumar, nema nikakvih simpatija prema ovom natjecatelju, potencijalnom instant-bogatašu. Probivši se vlastitim snagama s ulice, Premu se ne svia mogunost dijeljenja svjetala pozornice ‘Milijunaša’ te odbija vjerovati da bi klinac s ulice mogao znati sve odgovore. I tako kada istekne istekne vrijeme emisije (baš prije milijunskog pitanja), Prem ve ima policiju spremnu izvan studija kako bi uhitili Jamala, za kojeg je on siguran da vara...

5. ROCKNROLLA 6. ŠPIJUNIRAJ MUŠKI

HRVA

7. HRVA

horor triler Režija: Dennis Iliadis Uloge: Tony Goldwyn, Monica Potter, Sara Paxton, Garret Dillahunt

petak, 28.8. 19.00 PRISILA NA BRAK romantina komedija

21.00 POSLJEDNJA KUA

NALIJEVO horor triler

subota, 29.8. 19.00 PRISILA NA BRAK

8. SUMNJA

romantina komedija

9. ZAMJENA

21.00 POSLJEDNJA KUA

10. U NJENIM OIMA

NALIJEVO horor triler

FILMSKA TOP LISTA “MEIMURSKIH NOVINA” Randy Robinson na svojoj je koži osjetio što znai ona stara izreka ‘Tko visoko leti, nisko pada.’ Hoe li imati snage i odlunosti vratiti se na vrh? U dobrim, starim osamdesetima naš Randy (Mickey Rourke) bio je na vrhuncu svoje karijere. Bio je najpoznatiji i najomiljeniji proesionalni hrva u SAD-u. Narod je volio gledati njegove borbe te je s vremenom, zbog svoje upornosti, snage i tvrdoglavosti, dobio nadimak ‘Ovan’. No, slava nije vjena i tako je naš Randy ‘Ovan’ Robinson polako ‘izblijedio’ i nestao. Danas, dvadeset godina kasnije, jedva da uspjeva preživjeti, a potraga za boljim i stalnijim poslovima postala je njegova svakodnevnica...

1.

NEBESA

2.

MAMURLUK

3. ROCK ‘N’ ROLL BROD 4.

PONOVNO 17

5.

DOBRO DOŠLI CH’TIS

6.

PRISILA

7.

POSLJEDNJA KUA NALIJEVO

8.

HARRY POTTER I PRINC...

9.

ŽENA KOJOJ SAM ITAO

10. MARLEY I JA

US BOX OFFICE 1. DISCTRICT 9 2. G.I. JOE: THE RISE OF COBRA 3. THE TIME TREVELER’S WIFE 4. JULIE & JULIA

nedjelja, 30.8. 19.00 PRISILA NA BRAK romantina komedija

21.00 POSLJEDNJA KUA

NALIJEVO horor triler

ponedjeljak, 31.8. 19.00 PRISILA NA BRAK romantina komedija

21.00 POSLJEDNJA KUA

NALIJEVO horor triler

DOM KULTURE PRELOG subota, 29.8., nedjelja, 30.8. 20.00 TAXI 4 rancuski akcijski film

5. G-FORCE 6. GOODS: LIVE HARD, SELL HARD 7. THE UGLY TRUTH 8. MONSTERS VS ALIENS 9. 500 DAYS OF SUMMER 10. HARRY POTTER HALF...

NAPOMENA: Ljetno radno vrijeme blagajne CZK: SRPANJ, KOLOVOZ Ponedjeljak 18.00 – 21.00; utorak 18.00 – 21.00; srijeda blagajna NE radi; etvrtak 18.00 – 21.00; petak 18.00 – 22.00; subota 18.00 – 21.00; nedjelja 18.00 – 21.00. Za sve ostale programe blagajna radi jedan sat prije poetka programa.


8

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Udruga samostalnih žena akovec pokazala je kako se obrauje lan i konani produkt

25. kolovoza 2009.

Pjevaki zbor “Josip Vrhovski” takoer je predstavio opinu Nedeliše

SJAJNA PROMIDŽBA akovca, Nedeliša i Murskog Središa u HTV-ovoj emisiji “Hrvatska uživo”

Da je stvarnost bar tako lijepa... Hrvatska televizija prošli je tjedan boravila u Meimurskoj županije gdje je snimala i emitirala svoju popularnu emisiju “Hrvatska uživo”. Svojim gledateljima u domovini i svijetu predstavljeni su Grad akovec, opina Nedeliše i Grad Mursko Središe, s mnogobrojnim dogaajima, ljudima, znamenitostima.

Vjerojatno i sami žitelji ovih sredina nisu znali za neke zanimljivosti u svojem selu ili kraju, a vrlo dobra HTV-ova ekipa to im je otkrila. Novinari i voditelji prezentirali su ono najbolje i najljepše u svakoj od ovih sredina, dok su nedostatci zaobieni. Stoga i ne udi da su mnogi gledatelji ustvrdili kako bi ovdje bilo jako lijepo raditi i živjeti kada bi bilo kao što se vidjelo na malim ekranima. Sve u svemu, bila je ovo više nego lijepa i korisna prezentacija meimurskog turizma, ugostiteljstva, kulture, sporta, gospodarstva i gastronomije. (S. Mesari)

akovec - grad u kojem je ugodno živjeti

Starinska laa na rijeci Muri

ista šetnica i Perijovi puhai Svi koji su došli na luice mjesta vidjeti snimanje emisije primijetili su da je luica bila ista i ureena. Takva bi trebala biti svaki dan i tada bi bilo turista i šetaa. Istina, to košta, ali isplati se jer ureenom luicom središanska slika u svijetu je puno ljepša. Puhaki orkestar koji vodi profesor Petar Novak pravo udo je od orkestra. Profesor se godinama mui s orkestrom jer mu svake godine po nekoliko lanova ode na daljnje školovanje. I u ovom nastupu Perijovi puhai su svirali kao da su svaki dan zajedno. Središe se i tako voli. (sm)

U veernjem terminu Hrvatske radiotelevizije, u emisiji “Hrvatska uživo”, predstavljen je grad akovec, koji je ostatku Hrvatske pokazao svoju interesantnu povijest, te bogatu kulturnu i enogastronomsku ponudu. O akovcu su govorile brojne osobe iz života grada: Vladimir Kalšan, ravnatelj Muzeja Meimurja, fra Stanko Belobrajdi, poduzetnica Ksenija Vrbani, olimpijac Filip Ude, Ivana Maltar, direktorica Turistikog ureda Grada akovca, nogometaš Cicero Lima Pereira, lanovi Oldtimer kluba ... Emisija je donijela i nekoliko zanimljivih priloga. Prvi je donio openitu priu o akovcu u kojem je ponovno spomenut nedavni uspjeh grada kada smo osvojili titulu najureenijega kontinentalnog grada Hrvatske. Rijei je bilo i o popularnosti bicikla meu akovancima, o burnoj povijesti Zrinskih i Frankopana i romanu gTatarska strijela h autora Marijana Krajcera - Viteza te o najboljem recepcioneru Hrvatske Teu Gracinu koji je iz Primoštena preselio u akovec.

Rudarski zbor podsjea na rudarenje

Udruge žena s podruja opine Nedeliše pripremile su tradicionalne meimurske specijalitete Male meimurske suvenire, prikaz meimurskog dvorišta, dao je Josip Farkaš, dok je Udruga samostalnih žena akovec pokazala kako se obrauje lan. Od lomljenja snopia suhog lana na gtukau h, obraivanje na trljici, mikanje, predenje lana ... Da Meimurci znaju ino papati, pokazala je Udruga kuhara Meimurske županije, koji su pripremili tradicionalne meimurske specijalitete, ali i delicije kojima su se gostili još i stari Zrinski. O inoj meimurskoj kapljici progovorili su lanovi društva Hortus Croatiae. Sve je popratio i kulturno zabavni program u kojem su se predstavili KUD Žiškovec, KUU gVeseli Meimurci h, Žiga i Bandisti, Cheerleaders Livi ... (mn)

Mursko Središe nekada i sada otišlo u svijet Svoj boravak u Meimurju, odakle su takoer emitirali svoju emisiju “Hrvatska uživo”, ekipa Hrvatske televizije završila je u Murskom Središu. U etvrtak je program emitiran iz Gradske luice gdje su predstavljene brojne udruge, klubovi i pojedinci. HTV je snimio i više priloga o ljudima, dogaajima i znamenitostima Murskog Središa i naselja koja mu pripadaju. Ekipa je posao odradila vrlo dobro, a poseban doprinos dala je novinarka Gordana Petek koja se istinski potrudila prilog uiniti zanimljivim. Mursko Središe je predstavljeno u lijepom svjetlu i kao takvo poželjno za živjeti i ra-

diti u njemu. Takva lijepa slika o Murskom Središu, naseljima i ljudima otišla je putem TV odašiljaa u svijet i vjerojatno mnogi raseljeni Središanci nisu mogli vjerovati da im je grad tako lijep i uspješan. U mozaiku priloga i dogaanja na samom mjestu posebno treba istaknuti novoosnovan sveani Rudarski zbor, Pjevaki zbor i Puhaki orkestar koji su bili najimpresivniji u rijei i slici. Od snimljenih priloga pozornost zaslužuje prilog o zaštienom krajoliku rijeke Mure, o naftnoj povijesti koju je kratko ali jezgrovito predstavio Sreko Kramar, te o Ivanu Palnecu, dugogodišnjem pjevau i glumcu. Šteta što Palnec nije predstavljen kao kroja i jedna od najzaslužnijih osoba za dobar rad Modeksa, nekada motora ovog dijela Meimurja. Kad bi Mursko Središe ostalo tako lijepo kao što je bilo u Hrvatskoj uživo. (S. Mesari, Jurica M.)

Nedeliše predstavljeno u emisiji “Hrvatska uživo” Ispred crkve Presvetog Trojstva svojom bogatom kulturom i poviješu te gastronomskom ponudom predstavila se opina Nedeliše prošli tjedan u emisiji “Hrvatska uživo”. U srednjem vijeku Nedeliše se razvilo kao trgovište sa sajmovima i raznovrsnim obrtima te je bilo gospodarsko a neko vrijeme i kulturno središte Meimurja. U Nedelišu je u vrijeme Zrinskih djelovala i jedna od prvih hrvatskih tiskara, stoga je ostatku Hrvatske

u emisiji s pravom predstavljeno kao najperspektivnije gospodarsko mjesto Meimurske županije. Nedeliše su hrvatskoj javnosti predstavile brojne udruge s podruja cijele opine koje vrijedno rade i brižno njeguju narodnu baštinu, a i postižu vrhunske rezultate na mnogim natjecanjima i smotrama. Osim prikaza uživo, dio materijala je snimljen još prije par

tjedana i emitiran kroz reportaže pa je tako bilo rijei o povijesti mjesta, dvorani SGC-a Aton izgraenoj u javno - privatnom partnerstvu, dvjema rimokatolikim župana i baptistikoj crkvi, prvoj tiskari u Hrvatskoj, Mesapu, zmajarima, bavarstvu, kuglanju u viseoj kuglani, turizmu u Nedelišu, plovilu edomira Valjka i mnogoemu drugom. Reportaže su govorile o Lovištu Zrinskih, Jezeru Gornji Kuršanec, terapijskom jahanju, Kovanici u Gornjem Hrašanu, smještajnim kapacitetima, gastronomiji i drugom. Udruge žena s podruja opine, koje su nezaobilazne kad govorimo o bilo kojem dijelu društvenog života, pripremile su tradicionalne meimurske specijalitete. Takoer su predstavljeni nedelišanski karatisti koji na natjecanjima postižu vrhunske rezultate, dok je hrvatska javnost upoznata i s pjevakim zborom gJosip Vrhovski h, koji isto tako na smotrama i natjecanjima postiže zapažene uspjehe. Predstavili su se i jedna novija udruga gHrastinka h Dunjkovec Pretetinec, DVD Nedeliše, Udruga uzgajivaa malih životinja i drugi. Kulturno - umjetnika udruga “Seljaka sloga” Nedeliše pak se pobrinula za promociju izvorne meimurske pjesme i plesa.

Jelo se kak’ su negda jeli Zrinski Za potrebe snimanja emisije ponovno su se okupili lanovi Udruga kuhara Meimurske županije, ija je zadaa bila predstaviti akovec kao grad Zrinskih. Meimurska su jela prilagodili kuharici Zrinskih, a predstavili su nas starinskim kolaima, hladnim i toplim predjelima koja se još i danas koriste na našim stolovima. - Iako su jela bila prilagoena za nepce današnjih ljudi, sauvana je izvornost i autohtonost. Ima nekoliko zaina koje je danas teško nabaviti i teško je izvorno po kuharici Zrinskih

raditi jela, meutim, ona je dobar orijentir. Dobra je jer vidimo sastojke koje mi onda prilagoavamo današnjim trendovima domaeg i svjetskog kulinarstva, ispriao je Dalibor Kovai, predsjednik Udruga kuhara. Meu zanimljivijim slasticama bila je starinska svadbena torta od badema, svatovski kolai, medenjaci, pletenice, orehnjaa, makovnjaa ... Neizostavni su meso z tiblice, svježi kravlji sir, turoši ... Sve one delicije koje se mogu i danas nai na našim stolovima diljem Meimurja. (mn)

Udruga kuhara Meimurske županije prilagodila je meimurska jela kuharici Zrinskih


TV kue imaju pravo promjene programa

05.55 Najava programa 06.00 Trea dob, emisija za umirovljenike 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijes 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijes 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijes 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 09.08 arolija, serija 09.57 Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 10.00 Vijes 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijes iz kulture 10.15 Istraživanje divljine: Australsko crveno srce, dok. serija 11.15 Oprah Show 11.55 Burzovno izvješe 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.30 Oprezno s anelom, telenovela 13.20 Idemo u Ameriku 14.05 Jelovnici izgubljenog vremena: Ražnjevi i rešetke vatrene prošlos 14.30 Vijes + prijevod za gluhe 14.39 Vrijeme sutra 14.40 Butch Cassidy i Sundance Kid, (Uloge: Paul Newman, Robert Redford, Katherine Ross, Strother Marn, Cloris Leachman, Ted Cassidy, Je Corey; Scenarist: William Goldman; Redatelj: George Roy Hill) 16.35 Rijeke Hrvatske: Zrmanja, dok. serija 17.10 Sam na svom putu, dok. serija 17.40 Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 17.45 Hrvatska uživo - Vijes 17.55 Kazalište u kui, TV serija 18.30 Hrvatska uživo 19.23 HP - gdje ste vi, tu je i vaša pošta 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 arolija, serija 21.05 Boje turizma 21.55 Faraoni koji su izgradili Egipat, dok. lm 22.45 Burzovno izvješe 22.50 Dnevnik 3 23.12 Sport 23.14 Vrijeme 23.15 Vijes iz kulture 23.25 Renesansa u Dalmaciji: Izmeu krilatog lava i polumjeseca, dok. serija 00.00 Deadwood, serija (18) 00.45 Zvjezdane staze: Voyager, serija 01.30 U uredu, hum. serija 01.50 Falcon Beach, serija 02.35 Velemajstor, serija 03.20 Ksena - princeza ratnica, serija 04.05 Skica za portret

07.25 Pink Panther, crtana serija 07.40 SpužvaBob Skockani, crtana serija 08.00 Punom parom, kulinarski izazov 08.25 Korak po korak, hum. serija 09.00 Astro show, emisija 11.45 Kako sam upoznao vašu majku, hum. serija 12.10 U dobru i zlu, hum. serija 12.40 Rat u kui, hum. serija 13.05 Exkluziv, magazin 13.20 Veera za 5, lifestyle emisija 13.50 Tajna okolade, telenovela 14.45 Heroji iz stras, dramska serija (dvije epizode) 16.20 Korak po korak, hum. serija 16.50 Pod ism krovom, hum. serija 17.15 Kako sam upoznao vašu majku, hum. serija 17.40 U dobru i zlu, hum. serija 18.05 Rat u kui, hum. serija 18.30 Vijes, informavna emisija

06.35 TEST 06.50 Najava programa 06.55 Šaolinski obraun, crtana serija 07.15 Dexterov laboratorij, crtana serija 07.40 Na kraju ulice 07.55 Ljubitelji djejeg svijeta 08.10 Moji su roditelji izvanzemaljci, serija za djecu 08.35 Waterloo Road, serija 09.30 Vip Music Club 10.00 Ally McBeal, serija 10.45 Dragi Johne, hum. serija 11.10 Prijatelji, hum. serija 11.30 Prijatelji, hum. serija 12.00 Veliki uspjesi hrvatskog sporta - Wimbledon, nale 2001.: Ivaniševi - Ra er 13.45 Obini ljudi, TV serija 14.30 U potrazi za džambasima, emisija puke i predajne kulture 15.00 Meu nama: Umjetna oplodnja 15.55 Posljednji rajevi: Kilimandžaro, dok. lm 16.50 Falcon Beach, serija 17.35 Ksena - princeza ratnica, serija 18.25 Vijes na Drugom 18.40 U vrtu pod zvijezdama 19.10 Johnny Bravo, crtana serija 19.30 VIP Music Club 20.05 Velemajstor, serija 20.50 Vijes na Drugom 21.02 Vrijeme 21.05 Odmori se, zaslužio si, TV serija 21.45 Momci s Madisona, serija (12) 22.35 Ciklus aliena i predatora: Alien 2, (Uloge: Sigourney Weaver, Michael Biehn, Paul Reiser, Bill Paxton, William Hope; Scenaris: James Cameron i David Giler; Redatelj: James Cameron) 00.45 Drugi format: Nagrada Europske unije i studio Up 01.20 TV raspored

04.20 Boje turizma 05.05 Oprezno s anelom, telenovela

Lude 70-te, serija Kralj Queensa , serija EZO TV, tarot show Nova lova, TV igra Rebelde, serija Otvori svoje srce, serija IN magazin Inspektor Rex, serija Baywatch, serija Zabranjeni ples, igrani lm Vijes Inspektor Rex, serija IN magazin Dnevnik Nove TV Lud, zbunjen, normalan, serija Kako ja kažem, (2007., romanna komedija; Redatelj: Michael Lehmann; Glume: Diane Keaton, Mandy Moore, Gabriel Macht, Tom Evere Sco , Lauren Graham) Mr. Bean, serija Vijes Seinfeld, serija Baywatch, serija Život na sjeveru, serija EZO TV Opasna afera, triler Seinfeld, serija Život na sjeveru, serija IN magazin Rebelde, serija Kraj programa

Exkluziv, magazin Veera za 5, lifestyle emisija Punom parom, kulinarski izazov Bibin svijet, hum. serija Kobne stras, (komedija, 1993.; Redatelj: Carl Reiner; Uloge: Armand Assante, Sherilyn Fenn, Kate Nelligan, Sean Young, Christopher McDonald, James Remar) CSI: New York, krimi serija Vijes, informavna emisija No pokera, show Tigar i zmaj, igrani lm, akcijski No pokera, show Astro show, emisija

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI + HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.05 TERENAC; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR+ZG); ; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 12:30 PARLAFON; 13.30 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 15.00 CNN VIJESTI; 15.05 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONE BOX & SMS BOX; 21.00 TOP 20; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special; DOGMA 01.00 NO NI PROGRAM

22:45 23:15 23:30 00:00 00:55 01:50 02:50 04:25 04:50 05:40 06:15 07:00

21:00

006:30 07:30 08:30 09:30 11:10 12:05 13:00 13:40 14:35 15:30 17:15 17:30 18:25 19:15 20:00

02.40 04.10

22.05 23.00 23.10 00.45

20.00 20.35

18.55 19.05 19.35

14:00 16:00 17:25

13:30

08:58 09:00 11:15 12:00 13:00

11:00 15:40 15:42 15:45 16:00 17:00 17:15 18:00 19:00 19:15

NAJAVA PROGRAMA reportaža VEKERICA jutarnji program VTV-a 1X2 kontakt emisija o klaenju KULTURNI MAGAZIN emisija o kulturi VTV TJEDNIK uz komentar za slušno ošteene osobe VJERA I NADA vjerski program uz komentar za slušno ošteene osobe VEKERICA SERIJSKI FILM PEVECOV KUTAK emisija pod

1 X 2, emisija o klaenju Danas pogledajte... Mali oglasi Yoga & Pylates Razbijai mitova, serijski lm Vijes Lola, serijski lm Ritam ljeta, ponavljanje Meimurje danas Sport

07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 Stažist, hum. serija 10:30 SOKO Kitzbühel 11:15 Die Über ieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die Schlümpfe 13:25

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 16.00 Mali svijet: Pria o Palmi Katalini 16.26 San bez granica - V.Krmpo: Vilenjakov veo 16.28 ovjee, ne lju se: Policijska potraga, Lutrija u ZOO-u 16.41 Naša vjena mudrost: Tko radi, ne boji se gladi 17.20 Misionarke ljubavi 17.47 Dernek u Blizni 18.17 Adio, barba Ive 18.50 San bez granica - J.Sever: Runik zvijezda 20.00 Za srce i dušu 20.49 Split: More 21.19 Glazbena emisija 21.58 Strani igrani lm 23.33 Hrvatska uživo 00.13 TEST

6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 Cybill, serija 14.20 U sjeni, lm 16.05 Obiteljsko rašte, hum. serija 16.35 Uvod u anatomiju, serija 18.00 SVET 18.40 Frasier, hum. serija 19.10 Rebelde, serija 20.00 Ameriki nindža, lm 22.20 Dharma i Greg, hum. serija 22.55 Dvostruka otmica, lm 0.50 Love TV 1.50 Nona pca

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Viktorija, serija 11.50 Tree udo, lm 13.05 Zloini pred kunim pragom, serija 15.00 Ukradeno srce, serija 15.55 Bombonom do sree, serija 16.55 24 sata 17.05 Do posljednjeg daha serija 18.00 Aneli bez krila, serija 18.55 24UR 20.00 Naša mala klinika 21.00 Provjereno 21.45 Monk, serija 22.40 24 UR 23.00 Dr. House, serija 23.55 Priznanje, lm 2.05 24UR 3.05 Nona panorama

8.30 Dobar dan, Koroška ® 9.00 Videostranice 15.00 TV prodaja 15.30 Tjedni izbor 17.25 Koncert 18.00 Gradi Peyton, serija 18.30 Primorski mozaik 19.00 Videospotovi 19.40 Rije Tima Ricea 20.00 TV igra 20.50 Amerika serija 22.20 Dokumentarna emisija 23.20 Ameriki m 1.15 Serija 2.15 Dnevnik pogranine TV 2.35 Videospotovi 3.20 Videostranice

6.35 Videostranice 10.15 Djeji program 11.55 Tjedni izbor 13.00 Vijes 13.15 Tjedni izbor 15.55 Dokumentarna serija 16.30 Vijes 16.50 Šetnje po prirodi 17.05 Dokumentarna emisija 17.10 Knjiga mene nije briga 17.30 Skrivnos 17.40 Dokumentarna serija 18.45 Crtani lm 19.00 Tv dnevnik 20.00 Meunarodna obzorja 20.55 Aktualno 22.00 Odjeci 22.45 Ameriki lm 0.25 Noni program

UTORAK 1. rujna 2009.

17:45 18:35 18:40 19:00 19:10 20:00 21:00 21:30 23:00 -------------------

19:18 19:20 19:30 20:00 21:00 21:15 21:18 21:30 23:30 23:35 23:50 23:53 23:55 00:00

pokroviteljstvom SPORTSKI ZOOM emisija o sportu IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI PROGRAM KOKTEL mozaina emisija REZERVIRANO VRIJEME SERIJSKI FILM VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Vrijeme Voice of America Dom2, emisija o ureenju interijera Pravi Rodrigo, serijski lm Meimurje danas Sport Vrijeme Igrani lm Poslovne vijes Meimurje danas Sport Vrijeme Voice of America Sutra na programu

8.30 Leichtathlek, prijenos 15.00 Tenis 17.45 Eurogoals 18.00 Leichtathlek, prijenos 23.00 Segeln

6.00 Poker 8.30 Sportquiz 11.30 Reklamni program 14.30 Sportquiz 17.30 Biciklizam 18.30 Bundesliga aktuell 20.15 DSF Motor 22.15 SmackDown 23.00 Sportquiz

08:20 Jutarnji program 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Sofa, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Još stojim, hum. serija 18:00 Freunde und Helfer!, serija 19:00 Rodney 20:00 Vijes 20:15 Ljubav na gradilištu 22:15 exklusiv 0.15 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Ekipa za oevid, serija 22:15 Psych, serija 23.10 Noni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 Lenßen & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Wie im Himmel, lm 22:20 AKTE 08 23:20 24 Stunden 0.20 Noni program

07:55 Dva i pol muškarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 Stažist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 20:15 Ulica komedije XXL 21.15 Rick Kavanian 22.15 Switch reloaded 23.15 Tv Total 0.15 Noni program

Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50 Disneys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter 14:40 H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija 16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 Stažist, hum. serija 20:15 SOKO Kitzbühel 21.00 ZiB Flash 21.10 Stadt, Land, Mord, lm 22.45 Cobra 11, serija 23.35 Noni program

od 26.8.2009. do 1.9.2009.

PREGLED

TV

(29.8. u 20.00 h, RTL Televizija)

Will Smith


TV kue imaju pravo promjene programa

06.00 Najava programa 06.05 Hrvatska uĹživo 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijes 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijes 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijes 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 09.08 arolija, serija 09.57 Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 10.00 Vijes 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijes iz kulture 10.15 Ekspedicija u Gvajanu, dok. serija 11.05 HP - gdje ste vi, tu je i vaĹĄa poĹĄta 11.10 Oprah Show 11.55 Burzovno izvjeĹĄe 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.30 Oprezno s anelom, telenovela 13.20 Idemo u Ameriku 14.05 Jelovnici izgubljenog vremena: Mahunarke strog i novog svijeta 14.30 Vijes + prijevod za gluhe 14.39 Vrijeme sutra 14.45 udom preĹživjeli 2: Zalutali u podruju grizlija, dok. serija 15.35 udom preĹživjeli 2: Izgubljeni u kiĹĄnoj ĹĄumi, dok. serija 16.25 Skica za portret 16.35 Rijeke Hrvatske: Lika i Gacka, dok. serija 17.10 KazaliĹĄte u kui, TV serija 17.45 Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 17.50 Hrvatska uĹživo - Vijes 18.00 Hrvatska uĹživo 19.15 LOTO 7/39 19.20 HP - gdje ste vi, tu je i vaĹĄa poĹĄta 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 arolija, serija 21.05 Tra c, (Uloge: Benicio del Toro, Michael Douglas, Catherine Zeta Jones, Dennis Quaid, Russel G. Jones, Jacob Vargas, Andrew Chavez, Stephen Bauer, Edouardo Ruiz, Erika Christensen, Don Cheadle, Luis Guzman; Scenaris: Simon Moore, Stephen Gaghan; Redatelj: Steven Soderbergh) 23.25 Burzovno izvjeĹĄe 23.30 Dnevnik 3 23.52 Sport 23.54 Vrijeme 23.55 Vijes iz kulture 00.05 Emocije - sluge i gospodari: Bez kontrole, znanstvenoobrazovna serija 00.40 Deadwood, serija (18) 01.25 Zvjezdane staze: Voyager, serija 02.10 U uredu, hum. serija 02.30 Falcon Beach, serija 03.15 Ksena - princeza ratnica,

serija 17.20 Malcom u sredini, hum. serija 17.40 Simpsoni, crtana serija 18.55 StaĹžist, hum. serija 19.30 Moj ujakâ&#x20AC;Ś 20.00 Vijes 20.15 Hidalgo, lm 21.50 Zaboravljeni sluaj, serija 22.35 Bez traga, serija 23.20 Noni program

6.10 Djeji lmovi 10.00 Film za djecu i mladeĹž 12.00 SAM 14.00 Mi smo obitelj! 15.00 Ljubav, dok. serija 16.00 U20 17.00 ta

18.00 Vijes 18.20 Simpsoni, crtana serija 19.10 Galileo 20.15 Uvod u anatomiju, serija 21.15 Harperâ&#x20AC;&#x2122;s Island, serija 22.15 Hitna sluĹžba, serija 23.10 Tv Total 0.10 Noni program

5.15 Jutarnji program 11.00 Sutkinja Barbara Selesch 12.00 Sudar Alexander Hold 13.00 Bri 14.00 Dvoje kod Kallwassa 13.00 Sutkinja Barbara Selesch 16.00 Sudar Alexander Hold 17.00 Niedrig und Kuhnt 18.00 Magazin 18.30 Anna i njezina ljubav 18.00 LenĂ&#x;en & Partner 19.00 K11 20.15 Nogomet; Liga prvaka, prijenos 22.20 24 Studen 23.45 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loťa vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loťa vremena 20:15 Kolb grei ein 22.15 Stern Tv 0.00 Noni program

08:20 Informacije 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 PokĂŠmon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Sofa, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 JoĹĄ stojim, hum. serija 18:00 Freunde und Helfer!, serija 19:00 Big Brother 20:00 Vijes 20:15 Zvjezdana vrata, serija 22.05 Torchwood, serija 23.10 Noni program

6.00 Poker 8.30 Sportquiz 11.30 Reklamni program 14.30 Sportquiz 17.15 Poker 18.15 Nogomet, prijenos 20.45 Männer Tv 22.00 SmackDown 23.00 Sportquiz

19:20 19:30 20:00 21:00 21:15 21:18 21:30 23:00 23:30 23:35 23:50 23:53 23:55 00:00

18:40 19:00 19:10 20:00 22:00 23:00 -------------------

VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE FESTIVALSKA TELEVIZIJA uĹživo sa Ĺ pancirfesta FESTIVALSKA TELEVIZIJA uĹživo sa Ĺ pancirfesta SERIJSKI FILM VIJESTI VTV-A IZ PROĹ LOSTI TV kalendar ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Voice of America Zdravo vegetarijanski, TV kuharica Iz NedeliĹĄa, emisija o Opini NedeliĹĄe Meimurje danas Sport Vrijeme Igrani lm Poslovni magazin, emisija o gospodarstvu Poslovne vijes Meimurje danas Sport Vrijeme Voice of Amerika Sutra na programu

10.00 TV vodi + turiska srediĹĄta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 16.25 Koncert 18.05 Dok. emisija 18.45 Glazbena emisija 20.00 Koncert 21.40 Koncert 23.20 Glazbena emisija 00.10 TEST

NAJAVA PROGRAMA FESTIVALSKA TELEVIZIJA uĹživo sa Ĺ pancirfesta GOSPODARSKI TJEDAN TV magazin OPASNE VEZE talk show VEKERICA SERIJSKI FILM TRZALICA glazbena emisija IZ PROĹ LOSTI TV kalendar

1 X 2, emisija o klaenju Danas pogledajte... Mali oglasi Yoga & Pylates Razbijai mitova, serijski lm Vijes Lola, serijski lm akoveki kutak, ponavljanje Meimurje danas, informavna emisija Sport Vrijeme

8.30 Nogomet 12.00 Eurogoals 15.00 Nogomet, prijenos 21.00 Polo 22.20 Golf

12:00 13:00 14:00 16:00 17:25 18:35

09:58 10:00

19:15 19:18

11:00 15:40 15:42 15:45 16:00 17:00 17:15 18:00 19:00

8.25 Jutarnji program 9.30 Djeji program 14.00 Dokumentarne serije 15.50 Hallo Holly 16.15 Gilmorice, serija 17.00 Humorisna

6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dragi John, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 Život na sjeveru, serija 14.25 Soba na tavanu, lm 16.05 Obiteljsko raťte, hum. serija 16.35 Uvod u anatomiju, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.45 Svijet 20.00 Kos, serija 20.50 UEFA-Liga prvaka, prijenos 23.30 Dharma i Greg, hum. serija 0.00 Glavni osumnjieni 2, lm 1.35 Love Tv

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Viktorija, serija 11.50 Ubij me neĹžno, slovenski lm 13.05 Zloini pred kunim pragom, serija 15.00 Ukradeno srce, serija 15.55 Bombonom do sree, serija 16.55 24 sata 17.05 Do posljednjeg daha serija 18.00 Aneli bez krila, serija 19.00 24 sata 20.00 NaĹĄa mala klinika, serija 20.55 Neznanac pred vrama, lm 22.30 24 UR 22.50 Zakon i red, serija 23.45 Pono u vrtu dobroga i zla, lm 2.00 Nona panorama

07:00 Tv prodaja 08:00 Zlatolaska 09:00 Djeji program 12.00 Vijes 12.20 Dramski program 14.00 Humorisne serije 18:00 Vijes 18:05 Kalejdoskop 19:00 Serija 20:00 Ameriki lm 22:00 Francuska priredba 00:00 Slovenska jazz scena 00:45 Slovenski lm

06:10 Kultura 06:15 Odmevi 07:00 Vijes 07:05 Dobro jutro 08:00 Vijes 08:05 Dobro jutro 09:00 Vijes 09:05 Sport 09:35 Crtani lmovi 10:20 Zlatko zakladko: regratov sirup, ponovitev 10:35 Knjiga mene briga 11:00 Dokumentarna emisija 11:30 Modro 12:00 Ljudje i zemlja 13:00 Vijes, sport, vrijeme 13:25 Umjetnost igre 13:50 Odpe pesniki 14:00 Dokumentarac mjeseca 15:10 Mostovi - Hidak 15:45 Crtana serija 16:05 Male sive celice, kviz 17:00 Novos, sport, vrijeme 17:35 Z vami 18:30 Loto 18:40 Cratani lmovi 18:55 Vrijeme 19:00 Dnevnik 19:35 Vrijeme 19:40 Sport 19:55 Njemaki lm 22:00 Odmevi, kultura, sport, vrijeme 23:05 Omizje

SRIJEDA 26. kolovoza 2009.

06:30 07:30 08:30 09:30 11:10 12:05 12:55 13:55 14:55 15:35 17:15 17:30 18:25 19:15 20:00 20:50

22:45 23:35 23:50 00:15 01:05 01:55 02:55 04:45 05:10 05:55 06:30

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 KAVICA; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 12.30 LJUDI I IDEJE; 13.30 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 14.30 MOVIE SHOW; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + INFO; 17.03 IZA POZORNICE (BACK STAGE); 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 TOP LISTA F-13; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special; PUTOKAZI 01.00 NO NI PROGRAM

Lude 70-e, serija Kralj Queensa, serija Ezo TV, tarot show Nova lova, TV igra Rebelde, serija Otvori svoje srce, serija Lude 70-e, serija Kralj Queensa, serija IN magazin Autsajderi, igrani lm Vijes Nove TV Baywatch, serija IN magazin Dnevnik Nove TV Naťa mala klinika, serija Nemoralna ponuda, (SAD, 1993., romanna drama; Redatelj: Adrian Lyne; Glume: Robert Redford, Demi Moore, Woody Harrelson, Seymour Cassel, Oliver Pla , Billy Bob Thornton) Zakon brojeva, serija Vijes Seinfeld, serija Baywatch, serija Život na sjeveru, serija Ezo TV, tarot show Nemoralna ponuda, igrani lm (12) Seinfeld, serija Život na sjeveru, serija IN magazin Kraj programa

13.45 Tajna okolade, telenovela serija 14.35 Heroji iz stras, dramska 04.00 Skica za portret serija (dvije epizode) 04.55 Jelovnici izgubljenog vremena: Mahunarke strog 16.15 Korak po korak, hum. serija 16.40 Pod ism krovom, hum. i novog svijeta serija 05.15 Oprezno s anelom, 17.10 Kako sam upoznao vaĹĄu telenovela majku, hum. serija 17.35 U dobru i zlu, hum. serija 18.00 Rat u kui, hum. serija 18.30 Vijes, informavna emisija 18.55 Exkluziv, magazin 19.05 Veera za 5, lifestyle emisija 19.35 Punom parom, kulinarski izazov 20.00 CSI: New York, krimi serija 20.50 Kos, krimi serija (dvije epizode) 22.25 CSI: New York, krimi serija 23.20 Vijes, informavna emisija 23.35 No pokera, show 01.05 Vrua sedla, igrani lm, komedija 02.35 No pokera, show 04.10 Astro show, emisija

06.50 TEST 07.05 Najava programa 07.10 Mali tani, crtana serija 07.30 Dexterov laboratorij, crtana serija 07.55 Na kraju ulice 08.10 Ljubitelji djejeg svijeta 08.25 Moji su roditelji izvanzemaljci, serija za djecu 08.50 Tree Hill, serija za mlade 09.30 Vip Music Club 10.00 Ally McBeal, serija 10.45 Dragi Johne, hum. serija 11.10 Prijatelji, hum. serija 11.30 Prijatelji, hum. serija 12.00 Veliki uspjesi hrvatskog sporta - rukomet, nale Kupa EHF-a 1999.: Flensburg - Metkovi 13.35 reprizni program 14.00 Obini ljudi, TV serija 14.45 Mijenjam svijet: Godine nisu vaĹžne 15.10 Rije i Ĺživot: Uzori u borbi za jednakost 16.00 Blaga islama na Sredozemlju: Sicilija, rajski vrt Saracena - dok. serija 16.50 Falcon Beach, serija 17.35 Ksena - princeza ratnica, serija 18.25 Vijes na Drugom 18.40 U vrtu pod zvijezdama 19.10 Johnny Bravo, crtana serija 19.30 VIP Music Club 20.10 Nogomet, LP - emisija 20.40 Nogomet, LP: Arsenal Celc, 1. poluvrijeme 21.30 Vijes na Drugom 21.37 Vrijeme 21.40 Nogomet, LP: Arsenal Celc, 2. poluvrijeme 22.35 Nogomet, LP - emisija + saĹžeci 23.10 Ciklus lmova Cate Blanche : Put za raj, (Uloge: Glenn Close, Frances McDormand, Pauline Collins, Cate Blanche , Jennifer Ehle, Elizabeth Spriggs, Julianna Margulies, Wendy Hughes, Johanna Ter Steege; Scenaris: David Giles i Marn Meader; Redatelj: Bruce Beresford) 01.00 Sciena croaca 01.40 TV raspored

07.05 Pink Panther, crtana serija 07.20 SpuĹžvaBob Skockani, crtana serija 07.45 Punom parom, kulinarski izazov 08.10 Korak po korak, hum. serija 08.45 Astro show, emisija 11.35 Kako sam upoznao vaĹĄu majku, hum. serija U dobru i zlu, hum. serija Rat u kui, hum. serija Exkluziv, magazin Veera za 5, lifestyle emisija 12.00 12.30 12.55 13.10

TV kue imaju pravo promjene programa

06.00 Najava programa 06.05 Hrvatska uĹživo 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijes 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijes 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijes 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 09.08 arolija, serija 09.57 Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 10.00 Vijes 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijes iz kulture 10.15 IstraĹživanje divljine: Arkk, dok. serija 11.15 Oprah Show 11.55 Burzovno izvjeĹĄe 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.30 Oprezno s anelom, telenovela 13.20 Idemo u Ameriku 14.05 Jelovnici izgubljenog vremena: Isna i neisna o polpetama 14.30 Vijes + prijevod za gluhe 14.39 Vrijeme sutra 14.45 LaĹži i prijevare, (Uloge: Edouard Baer, Marie-JosĂŠe Croze, Clovis Cornillac, Alice Taglioni, Eric Berger; Scenaris: Laurent Tirard, GrĂŠgoire Vigneron; Redatelj: Laurent Tirard) 16.10 Hrvatska kulturna baĹĄna 16.35 Rijeke Hrvatske: Cena, dok. serija 17.10 Sam na svom putu, dok. serija 17.40 Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 17.45 Hrvatska uĹživo - Vijes 17.55 KazaliĹĄte u kui, TV serija 18.30 Hrvatska uĹživo 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 arolija, serija 21.05 Korner 22.00 PotroĹĄaki kod 22.30 Burzovno izvjeĹĄe 22.35 Dnevnik 3 22.57 Sport 22.59 Vrijeme 23.00 Vijes iz kulture 23.10 Emocije - sluge i gospodari: Formula za sreu, znanstveno-obrazovna serija 23.45 Deadwood, serija (18) 00.30 Zvjezdane staze: Voyager, serija 01.15 U uredu, hum. serija 01.35 Falcon Beach, serija 02.20 Ksena - princeza ratnica, serija 03.05 Skica za portret 03.10 Na rubu znanos: Jacob Lieberman - znanost o svjetlos (2.) 03.50 Korner 04.40 PotroĹĄaki kod 05.10 Oprezno s anelom,

telenovela

03.05 04.35

06:30 07:30 08:30 09:30 11:05 12:00 12:55 13:35 14:30 15:25

17:15 17:30 18:25 19:15 20:00

21:00

22:00 22:55 23:25 23:40 00:10 01:00 01:50 02:50

04:25 04:50 05:40 06:15 07:00

05.00 VIJESTI (HR+ZG);05.05 RADIO DROBILICA;06.30 GLAS AMERIKE;07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI(ZG) + HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.05 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI(HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 12:30 SPORT RAPORT; 13.00 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.00 RADIO PLANER; 19.30 PHONE BOX & SMS BOX; 21.00 MUSIC NEWS - NEW YORK - LONDON; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: PET SHOP BOYS 01.00 NO NI PROGRAM

Lude 70-te, serija Kralj Queensa, serija EZO TV, tarot show Nova lova, TV igra Rebelde, serija Otvori svoje srce, serija IN magazin Inspektor Rex, serija Baywatch, serija Moj deko se Şeni, igrani lm Vijes Inspektor Rex, serija IN magazin Dnevnik Nove TV Lud, zbunjen, normalan, serija Ne zaboravi shove, glazbeni kviz Privatna praksa, serija Mr. Bean, serija Vijes Seinfeld, serija Baywatch, serija Život na sjeveru, serija EZO TV, tarot show Zabranjeni ples, romanna drama Seinfeld, serija Život na sjeveru, serija IN magazin Rebelde, serija Kraj programa

18.05 Rat u kui, hum. serija 18.30 Vijes, informavna emisija 18.55 Exkluziv, magazin 19.05 Veera za 5, lifestyle emisija 19.35 Punom parom, kulinarski izazov 20.00 Rocky 3, (sportska drama, 1982.; Redatelj: Sylvester Stallone; Uloge: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Mr T.) 21.40 Tigar i zmaj, (akcijski, 2000.; Redatelj: Ang Lee; Uloge: Chow Yun-Fat, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi, Chang Chen, Lung Sihung, Cheng Pei-pei) 23.45 Vijes, informavna emisija 23.55 No pokera, show 01.30 U njenu obranu, igrani lm, triler No pokera, show Astro show, emisija

Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die SchlĂźmpfe 13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50 Disneys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter 14:40 H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija 16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 StaĹžist, hum. serija 20:15 Lijenikov dnevnik, serija 21:05 Uvod u anatomiju, serija 21:50 Privatna praksa, serija 22:35 Blizu doma, serija 23:20 Las Vegas, serija 0.00 Noni program

07:55 Dva i pol muĹĄkarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 StaĹžist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 20:15 Ljubav u Indiji, lm 22.35 Galileo Spezial 23.30 Noni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 LenĂ&#x;en & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Die Promi-Singles 21.15 Oliver LĂźck 22:20 Toto & Harry 22:50 Tv reportaĹža 23.20 Akte Schicksal 0.15 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loťa vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loťa vremena 20:15 Kua i dijete, lm 22:00 Extra 23:30 30 Minuten Deutschland 0.00 Noni program

08:20 Jutarnji program 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 PokĂŠmon 14:45 Yu-GiOh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Sofa, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 JoĹĄ stojim, hum. serija 18:00 Freunde und Helfer!, serija 19:00 Rodney 20:00 Vijes 20:15 Die Kochpros 21.15 Frauentausch 23.15 Noni program

6.00 Poker 10.15 DSF Motor 11.15 Normal 11.45 Ha rick 13.00 Nogomet 14.15 Bundesliga pur Klassiker 17.30 Formula 1 18.30 Motorsport 20.15 DSF ReportaĹža 21.00 Formula 1 22.00 SmackDown 23.00 UFC

11:00 15:40 15:42 15:45 16:00 17:00 17:15 18:00 19:00 19:15 19:18

1 x 2, emisija o klaenju Danas pogledajte... Mali oglasi Yoga & Pylates Razbijai mitova, serijski lm Vijes Lola, serijski lm 100% Meimursko, ponavljanje Meimurje danas, informavna emisija Sport Vrijeme

19:20 19:30 20:00 21:00 21:15 21:18 21:30 23:30 23:35 23:50 23:53 23:55 00:00

pokroviteljstvom SPORTSKI ZOOM emisija o sportu IZ PROĹ LOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI PROGRAM KOKTEL mozaina emisija REZERVIRANO VRIJEME SERIJSKI FILM VIJESTI VTV-A IZ PROĹ LOSTI TV kalendar ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Voice of America Glazba Ritam ljeta Meimurje danas Sport Vrijeme Igrani lm Poslovne vijes Meimurje danas Sport Vrijeme Voice of Amerika Sutra na programu

9.00 Motorsport 9.30 Tenis 11.45 Leichtathlek, prijenos 16.15 Reiten, prijenos 17.45 Leichtathlek, prijenos 21.30 Tenis, prijenos 23.00 Rallye, prijenos

08:58 09:00 11:15 12:00 13:00

17:45 18:35 18:40 19:00 19:10 20:00 21:00 21:30 23:00 -------------------

14:00 16:00 17:25

13:30

NAJAVA PROGRAMA reportaĹža VEKERICA jutarnji program VTV-a 1X2 kontakt emisija o klaenju KULTURNI MAGAZIN emisija o kulturi VTV TJEDNIK uz komentar za sluĹĄno oĹĄteene osobe VJERA I NADA vjerski program uz komentar za sluĹĄno oĹĄteene osobe VEKERICA SERIJSKI FILM PEVECOV KUTAK emisija pod

07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 StaĹžist, hum. serija 10:30 SOKO KitzbĂźhel 11:15 Die Ă&#x153;ber ieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15

10.00 TV vodi + turiska srediĹĄta Hrvatske 15.47 Vesela avlija, lutkarska predstava 16.28 Sretni ljudi: Branko Mihaljevi 16.58 San bez granica - D.Domjani: Mjeseina 17.00 Klasicizam u Slavoniji 17.17 23. fesval hrvatske tamburaĹĄke glazbe â&#x20AC;&#x201C; Osijek 17.45 Ljubitelji djejeg svijeta: Jagoda Truhelka 17.56 23. fesval hrvatske tamburaĹĄke glazbe - Osijek 2 18.26 Ĺ˝ena na sporednom kolosijeku 18.53 ProĹĄlost u sadaĹĄnjos: Mir s Turcima 1699. 19.28 San bez granica - Q.Quien: Vramo se 19.30 Mladost i ljepota Slavonije 20.00 Fesval zabavne glazbe Split 2008. - Split na klapski nain, snimka 1. veeri 21.02 Sve o Evi, ameriki lm 23.15 Glazbeni spotovi Mix I 00.05 TEST

6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 Cybill, serija 14.20 Kriminalci, upomo!, lm 16.05 Obiteljsko raĹĄte, hum. serija 16.35 Uvod u anatomiju, serija 19.10 Rebelde, serija 20.00 Mr. Nice Guy, lm 22.15 Kos, serija 23.10 Dharma i Greg, hum. serija 23.40 Dok nas smrt ne rastavi, hum. serija 0.25 Pravda za sve, lm 2.15 Love TV 3.15 Nona pca

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Viktorija, serija 11.50 Ĺ pijunka Darling Lili, lm 13.05 Zloini pred kunim pragom, serija 15.00 Ukradeno srce, serija 15.55 Bombonom do sree, serija 16.55 24 sata 17.05 Do posljednjeg daha serija 18.00 Aneli bez krila, serija 18.55 24UR 20.00 NaĹĄa mala klinika 21.00 Ljubav je opasna stvar, lm 22.20 24UR 22.40 Zaboravljeni sluaj, serija 23.35 Opasna igra, serija 0.35 Seks i grad, serija 1.10 24UR 2.10 Nona panorama

7.30 Vremenska panorama 8.30 Alica (R) 9.00 Videostranice 11.00 Djeji program 14.45 TV prodaja 15.15 Tjedni izbor 16.00 Videstranice 17.45 Neobine zgode Twistovih, serija 18.10 Jasno i glasno 19.00 Videospotovi 19.40 Rije Tima Ricea 20.00 Ameriki lm 21.45 Tempirana bomba, dok. emisija 22.30 Brane Ronel izza odra 23.45 Dnevnik pogranine TV 0.30 Videostranice ÂŽ

6.30 Tjedni izbor 9.00 Videostranice 13.00 Vijes 13.05 Tjedni izbor 16.00 Dobar dan, KoroĹĄka 16.45 Vijes 17.00 Crtani lmovi 17.20 DogodovĹĄne u veseloj hos, crt. serija 17.30 Dolina na meji, emisija 18.30 LOTO 3x3 PLUS 18.40 Izvlaenje Astra 18.45 Crtani lm 19.00 TV Dnevnik 20.05 Sredozemlje, serija 21.00 Dokumentarna serija 21.55 Odjeci 22.45 Knjiga mene briga 23.00 Skrivnos 23.15 Noni program

PONEDJELJAK 31. kolovoza 2009.

Pink Panther, crtana serija SpuĹžvaBob Skockani, crtana serija Punom parom, kulinarski izazov Korak po korak, hum. serija Astro show, emisija Kako sam upoznao vaĹĄu majku, hum. serija U dobru i zlu, hum. serija Rat u kui, hum. serija Exkluziv, magazin Veera za 5, lifestyle emisija Tajna okolade, telenovela Heroji iz stras, dramska serija (dvije epizode) Korak po korak, hum. serija Pod ism krovom, hum. serija Kako sam upoznao vaĹĄu majku, hum. serija U dobru i zlu, hum. serija

06.35 TEST 06.50 Najava programa 06.55 Ĺ aolinski obraun, crtana serija 07.15 Dexterov laboratorij, crtana serija 07.40 Na kraju ulice 07.55 Ljubitelji djejeg svijeta 08.10 Moji su roditelji izvanzemaljci, serija za djecu 08.35 Waterloo Road, serija 09.30 Vip Music Club 10.00 Ally McBeal, serija 10.45 Dragi Johne, hum. serija 11.10 Prijatelji, hum. serija 11.30 Prijatelji, hum. serija 11.55 Veliki uspjesi hrvatskog sporta - Wimbledon, polunale 2001.: IvaniĹĄevi Henman 13.25 Obini ljudi, TV serija 14.10 Direkt 14.35 Trea dob, emisija za umirovljenike 15.20 Ljudi i putovi - Libijskom pusnjom, tragom starih karavanskih putova - dok. lm 16.20 Falcon Beach, serija 17.05 Ksena - princeza ratnica, serija 17.50 VIP Music Club 18.25 Vijes na Drugom 18.40 Crtani lm 18.55 Zagreb: Atleka, GP ming 21.10 Vijes na Drugom 21.22 Vrijeme 21.25 Odmori se, zasluĹžio si, TV serija 22.05 Momci s Madisona, serija (12) 22.55 Ciklus aliena i predatora: Alien 1, (Uloge: Tom Skerri , Sigourney Weaver, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, John Hurt, Ian Holm, Yaphet Ko o; Scenarist: Dan Oâ&#x20AC;&#x2122;Bannon (prema prii Danona Oâ&#x20AC;&#x2122;Bannona i Ronalda Shuse a); Redatelj: Ridley Sco ) 00.35 Na rubu znanos: Jacob Lieberman - znanost o svjetlos (2.) TV raspored 01.15

07.00 07.15 07.40 08.05 08.35 11.20 11.50 12.15 12.45 13.20 13.50 14.45 16.20 16.50 17.15 17.40


TV kue imaju pravo promjene programa

05.50 Najava programa 05.55 Lijepom naĹĄom: Senj 06.55 Euromagazin: La serenissima venecijanske prie 07.30 TV kalendar 07.45 Vijes 07.55 Le Mystere de voix Bulgare u svetom Donatu 09.25 Ludi rimski carevi: Komod, znanstveno-obrazovna serija 09.55 HP - gdje ste vi, tu je i vaĹĄa poĹĄta 10.00 Vijes 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijes iz kulture 10.20 P.D.James: Smrt sudskog vjeĹĄtaka, mini-serija 11.55 Burzovno izvjeĹĄe 12.00 Dnevnik 12.10 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.27 100% hrvatsko 12.30 Plodovi zemlje 13.25 Rijeka: More 14.00 Dvostruki agent DuĹĄko Popov - Tragom Jamesa Bonda, dok. lm 15.00 Mir i dobro 15.35 Jelovnici izgubljenog vremena 16.00 Vijes 16.10 Vrijeme sutra 16.15 a smo na ovon svitu dramska serija 17.15 Narodna medicina, dok. serija 17.50 Doktor Doli le 2, (Uloge: Eddie Murphy, Kristen Wilson, Raven-SymonĂŠ, Kyla Pra , Lilâ&#x20AC;&#x2122; Zane, Kevin Pollak, Jerey Jones; Scenarist: Larry Levin (prema priama Hugha Lo inga); Redatelj: Steve Carr) 19.14 Za one koji misle unaprijed CO 19.15 LOTO 6/45 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.10 Planet majmuna, (Uloge: Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter, Maurice Evans, Linda Harrison; Scenaris: Michael Wilson i Rod Serling (prema romanu Pierrea Boullea); Redatelj: Franklin J. Schaner) 21.55 Burzovno izvjeĹĄe 22.00 Dnevnik 3 22.22 Sport 22.24 Vrijeme 22.25 Vijes iz kulture 22.35 Revolver, (Uloge: Jason Statham, Ray Lio a, Vincent Pastore, AndrĂŠ Benjamin, Terence Maynard, Andrew Howard, Mark Strong, Francesca Annis; Redatelj: Guy Ritchie) 00.30 Narodna medicina, dok. serija 01.00 Ludi rimski carevi: Komod, znanstveno-obrazovna serija 01.30 Duhovni velikani: Travniki svetac Petar Barbari, dok. lm 02.00 Dvostruki agent DuĹĄko Popov - Tragom Jamesa Bonda, dok. lm 02.55 reprizni program 03.10 Le Mystere de voix Bulgare u svetom Donatu 04.40 Plodovi zemlje 05.30 Rijeka: More

17.15

15.35

13.55

12.35

11.45

11.15

08.45 09.35 10.15 10.40

08.20

07.30

00.30

22.20 23.55 00.10

19.30 19.50 20.10 22.10 22.15

17.55

15.50 16.15

12.50 13.25 13.50

12.00 12.10 12.25

10.20 10.30

09.20 09.50

08.15

07.50

07.20 07.25

07.00

Music Special; RHYTMS DEL MUNDO CLASSICS 01.00 NO NI PROGRAM

17.45 18.30 19.05

emisija Exkluziv, magazin Vijes, informavna emisija TV vodi + panorame Nadreality Show, zabavna turiskih srediĹĄta Hrvatske emisija (dvije epizode) Najava programa 20.00 Prokletstvo Pinka Panthera, Obitelj Addams, crtana (komedija, 1983.; Redatelj: serija Blake Edwards; Uloge: David Dvostruka zbrka, serija za Niven, Robert Wagner, djecu Herbert Lom, Ted Wass, Banda iz Sugar Creeka 5: Roger Moore, Robert Problem s nastavnikom, Loggia) (Uloge: Levi Bonilla, Lexie 21.50 CSI: Miami, krimi serija Johnson, Jay St. Onge, 22.40 U njenu obranu, (triler, Samuel Hodge, Kody Brown, 1998.; Redatelj: Sidney J. Josh Garmon, Luke Garmon, Furie; Uloge: Marlee Matlin, Bill Chameides, Drew Dyer) Michael Dudiko, Daniel Jura Hura Pilon, Doug Sutherland, Duhovni velikani: Travniki Robbie Oâ&#x20AC;&#x2122;Neill) svetac Petar Barbari, dok. 00.15 Lovac, igrani lm, lm znanstveno-fantasni (12) Biblija SoĹĄice: Grkokatolika liturgija, prijenos Fotograja u Hrvatskoj Sportske igre mladih 09. 06:35 Atom, crtana serija Hannah Montana, serija za 07:00 Winx, crtana serija mlade 07:25 Pocoyo, crtana serija Slikovnica 07:45 Vrali smo se: Pria o Studio F1 dinosaurima, animirani lm Spa-Francorchamps: 08:50 Kralj Queensa, serija Formula 1 za Veliku nagradu 09:50 Magazin Lige prvaka Belgije, prijenos 10:20 Automov, auto-moto Studio F1 magazin Cool Dry Place, (Uloge: 10:50 Novac, business magazin Vince Vaughn, Monica 11:20 Specijal - Mrane Po er, Joey Lauren Adams, tajne uvenih utvrda, Bobby Moat, Devon dokumentarni lm Sawa, Todd Louiso, Jenny 12:10 Lanac sudbine, serija Robertson; Redatelj: John N. 13:00 Maja, komedija Smith) 14:30 Tvrtka, igrani lm Pore: Rukomet, 17:10 Vijes Meunarodni prijateljski 17:20 Mr. Bean, serija turnir: CO Zagreb 17:50 NaĹĄa mala klinika, serija Gummersbach, prijenos 18:40 Lud, zbunjen, normalan, Faros maraton, reportaĹža serija Sportska popuna 19:15 Dnevnik Nove TV HNL - prijenos 20:00 Nad Lipom 35, glazbenoSportske vijes humorisni show Za one koji misle unaprijed - 21:00 Moj deko se Ĺženi, CO (SAD,1997., romanna Azra komedija; Redatelj: P.J. Mini HNL Hogan; Glume: Julia Nove avanture stare Roberts, Dermot Mulroney, Chrisne, hum. serija Cameron Diaz, Rupert TV raspored Evere ) 22:45 Red carpet, showbiz magazin (15) 23:40 Televizijska posla, serija Jesen sĹže, dunjo moja, 00:40 ZaĹĄeni svjedok, igrani lm dramska serija 02:10 Veer s Marnom Skrivene poruke, Lawrenceom, igrani lm (12) humorisna serija 03:50 Red carpet (15)* Ulica Sezame, crtana serija 04:40 Kralj Queensa, serija Ben 10, crtana serija 05:30 Televizijska posla, serija Otona ekipa, reality drama Red Bull Air Race: BudimpeĹĄta, sportsko-dok. emisija Bibin svijet, humorisna serija 05.00 RADIO BUDILICA; 06.30 GLAS Mjenjanica, zabavna AMERIKE; 07.00 HITOVI TJEDNA; 07.30 emisija Zavodnik, (komedija, 1987.; RECEPTI AKOVEKIH MLINOVA; 08.00 VIJESTI; 08.15 RADOSNA VIJEST; 09.00 Redatelj: James Toback; EVERGREENCAJG; 10.00 VIJESTI (ZG) + Uloge: Molly Ringwald, HRAK INFO; 10.05 HALO OLDTIMERI; Robert Downey Jr., Dennis Hopper, Harvey Keitel, Janny 11.00 POLJOPRIVREDNA EMISIJA; 12.00 TJEDNIK; 12.45 JA SAM S VAMA U SVE Aiello) Tony - Arena Zagreb, snimka DANE...; 13:00 HRAK INFO; 13.03 A SRCE KUCA; 13.15 ME IMURSKI MINULI CAJTI; koncerta 15.30 VIJESTIZA DOBAR TEK - REPRIZA; Divlji zapad, igrani lm, 16.30 VIJESTI (ZG); 16.35 LIGA 98; 18.30 znanstveno-fantasni VIJESTI(ZG); 18.35 FORMULA 13; 22.00 HIvestern TOVI TJEDNA; 22.07 AB POEZIJA; 00.00 Odred za istou, dok. 6.00 Poker 9.00 Doppelpass 11.00 Normal 11.30 Reklamni program 14.30 Sportquiz 17.30 Bundesliga Pur II 19.45 Ha rick, prijenos 22.30 Nogomet 0.00 Sport Clips

8.00 Djeji program 11:00 Magic A ack 11:15 Doug 12:15 Stanley 12:45 Higglystadt Helden 13.15 Crtani lmovi 14:15 Reprize serija 16:05 Skunk Fu 16:20 Camp Lazlo 16:40 Typisch Andy! 17:45 Hotel Zack & Cody 19:15 Disneys Kuzcos KÜnigsklasse 19:45 Hotel Zack & Cody 20:15 Mein verschäres, lm 22:10 Zakon i red: Odjel za Şrtve, serija 23:05 Der Knast, dok. serija 0.10 Noni program

08:00 Princ iz Bel Aira, hum. serija 09:00 Alles was zählt 11:30 Autopros 12:00 Air Race 14:00 Serije za djecu i mladeŞ 15:40 Mein Garten 16:45 Mario Barth 17:45 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Exclusiv Spezial 20:15 Mr. i Mrs. Bridge, lm 22.15 Spiegel Tv Magazin 23.00 Noni program

08:00 Weck Up 10:00 Zack! 10:30 Paare 11:00 Deich TV 11:30 Film za djecu i mladeĹž 13:20 Das weiĂ&#x; doch jedes Kind! 14:20 Grän gesucht 15:30 Inspektor Rex, serija 16:30 Der Bulle von TĂślz, lm 18:30 Vijes 19:05 Grän gesucht 20:15 Vojna ekipa za oevid, serija 21:15 Mentalist, serija 22:15 Sechserpack 22:45 Planetopia 23:30 Vojna ekipa za oevid, serija 0.30 Noni program

07:45 StaĹžist, hum. serija 8:40 CineTipp08:50 GĂźlcan und Collien ziehen aufs Land 09:50 Sarah & Marc 10:45 Disney Filmparade 12.10 Crtani lm 12:20 Animirani lm 13.50 Trauma, lm 16.00 Eureka, serija 17.00 4400, serija 18:00 Newsme 18:10 Simpsoni, crtana serija 19:10 Galileo 20:15 Afrika, lm 22.15 Dobar Nijemac, lm 0.25 Noni program

mladeĹž 12.30 Jamie Oliver 12.55 Moja ljubav i ja 13.20 Kate Fox 14.25 Freddie 14.45 Simpsoni 15.10 Smallville, serija 16:15 Ĺ to je sa Brianom?, serija 17:00 Alles Be y! 17:45 Kuanice, serija 18:25 Hitna sluĹžba, serija 19.30 Newton 20:00 ZIB 20 20:07 Vrijeme 20:15 Psiho 2, lm 22.15 ZiB Flash 22.25 Von ganzem Herzen, lm 0.25 Noni program

FESTIVALSKA TELEVIZIJA uĹživo sa Ĺ pancirfesta NAJAVA PROGRAMA PEVECOV KUTAK emisija pod pokroviteljstvom VJERA I NADA vjerski program EUROPSKI DNEVNIK TV magazin RAZBIJAI MITOVA znanstvenopopularna serija HRVATSKO SRCE OD SJEVERA DO JUGA EUROPE putopisni serijal

10:00

17:00

15:00 15:30 16:00

14:13 14:15

13:30

Danas pogledajteâ&#x20AC;Ś Mali oglasi Djeja televizija Pat pozicija, zabavna emisija Meimurske ĹĄkole, ponavljanje 100% meimursko

07:55 07:57 08:00 12:00 12:30

00:10 -------------

22:00

20:30

19:30 20:00

18:10 18:55 19:00

00:45 01:15

15:00 16:00 17:00 17:30 18:15 19:15 19:30 23:45

EUROMAXX TV magazin IZ PROĹ LOSTI TV kalendar FESTIVALSKA TELEVIZIJA uĹživo sa Ĺ pancirfesta VTV TJEDNIK FESTIVALSKA TELEVIZIJA uĹživo sa Ĺ pancirfesta FESTIVALSKA TELEVIZIJA uĹživo sa Ĺ pancirfesta SVIRAMO SAMO ZA VAS glazbeni kviz IZ PROĹ LOSTI TV kalendar ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Prie iz Ĺživota, ponavljanje Razbijai mitova, serijski lm Tjedna kronika Lola, serijski lm Snimka koncerta Tjedna kronika Glazba koja srce dira Zapisano u zvijezdama, kontakt emisija Tjedna kronika Sutra na programu

8.30 Motorsport 9.00 Leichtathlek 10.30 Nogomet 14.00 Skispringen 15.45 Nogomet, prijenos 18.45 Eurogoals 19.00 Nogomet, prijenos 21.05 Hrvanje 22.30 6.10 Jutarnji program 7.25 Program za djecu i Kampfsport 23.30 Wa s

10.00 TV vodi + turiska srediťta Hrvatske 15.56 Glazbeni portret: Toťe Proeski 16.15 Idemo na put s Goranom Miliem: JuŞna Koreja 17.01 GaraŞa: Sllnes 17.30 Eu romagazin: La serenissima - venecijanske prie 18.00 uťpajz, dok. lm 18.20 Svirci moji 4 19.00 PotraŞi me u predgrau - iz pjesmarice Drage Britvia (2.) 20.00 Zoran Predin: Ljubavnici iz ormara (1.) 21.00 Hotel od milijun dolara, ameriki lm 22.57 Pod vedrim nebom: Šibenik 23.58 Žiga&Bandis: RuŞica si bila 00.02 TEST

7.45 TV prodaja 8.00 EZO.TV 9.05 Zack and Cody, serija 9.35 Potpuni divljaci, hum. serija 10.00 Sportska srca, hum. serija 10.30 Škola za parove, serija 11.00 Domai kraj 11.50 Cybill, hum. serija 12.25 Fantasni poziv 13.55 Velike ideje za mali svijet, dok. serija 14.30 Columbo: Kandidat za zloin, lm 16.15 Tajni agen, serija 17.20 Kojak, serija 18.15 Pazi, kamera! 18.45 Panika v zraku, hum. serija 19.15 TV Tuba 20.00 Vruina, lm 21.30 Žene vojnika, serija 22.25 Serijski ubojica 2, lm 0.00 Obitelj Soprano, serija 1.05 Love TV 2.05 Nona pca

07.45 TV prodaja 8.00 Djeji program 10.45 Provjereno 11.40 Mo prirode, dok. serija 12.50 Princeza Diana, dok. serija 13.45 Formula 1, prijenos utrke 16.05 Video snimke 16.25 SvjeĹže rastavljena, serija 17.20 Beethoven 5, lm 18.55 24 UR 20.00 Dnevnik Bridget Jones, lm 21.35 Eli Stone, serija 22.30 Moto GP, snimka 0.25 Nona panorama

7.30 Videostranice 10.30 Glazba 11.00 TV prodaja 11.30 Volim Lucy, serija 12.00 NaĹĄa pjesma 12.20 TV prodaja 12.55 Film za djecu i mladeĹž 15.00 Sport nedjeljom 18.15 Videospotovi 19.30 Vijes 20.00 Ushuia, serija 20.45 Fraiser, serija 21.15 Taj Ĺživot, serija 21.55 Veer baleta 22.45 Dnevnik pogranine TV 23.15 Videostranice

8.00 Djeji program 9.55 Koncert 10.30 Divlje Ĺživonje 10.55 Ozare 11.30 Serija za djecu i mladeĹž 12.00 Ljudi i zemlja 13.00 Vijes 13.10 Tjedni izbor 15.00 Videspotovi 16.05 Simpsoni 16.30 Vijes 16.50 Ameriki lm 18.35 Izvlaenje lota 18.45 Crtani lm 19.00 Dnevnik 20.00 24, serija 20.45 Dokumentarna emisija 22.00 Vijes 22.45 Ameriki lm 0.25 Noni program

NEDJELJA 30. kolovoza 2009.

Najava programa Hrvatska uĹživo TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom arolija, serija Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Prirodni svijet: Naabi hijenska princeza, dok. lm Oprah Show Burzovno izvjeĹĄe Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar Oprezno s anelom, telenovela HP - gdje ste vi, tu je i vaĹĄa poĹĄta Idemo u Ameriku Jelovnici izgubljenog vremena: Jedan dan seoskog domainstva Vijes + prijevod za gluhe Vrijeme sutra M.A.S.H., (Uloge: Donald Sutherland, Ellio

Gould, Tom Skerri , Sally Kellerman, Robert Duvall, Jo Ann P ug, Rene Auberjonois, Roger Bowen, Gary Burgho; Redatelj: Robert Altman) Rijeke Hrvatske: Kupa i Dobra, dok. serija KazaliĹĄte u kui, TV serija Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 Hrvatska uĹživo - Vijes Hrvatska uĹživo Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom arolija, serija U objekvu E, moj SaĹĄa - dok. lm Kratki susre Burzovno izvjeĹĄe Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijes iz kulture Emocije - sluge i gospodari: Strah od straha, znanstveno-obrazovna serija Deadwood, serija (18) Zvjezdane staze: Voyager, serija U uredu, hum. serija Falcon Beach, serija Ksena - princeza ratnica, serija Skica za portret E, moj SaĹĄa - dok. lm Jelovnici izgubljenog vremena: Jedan dan seoskog domainstva TV kue imaju pravo promjene programa

03.15 03.30 03.55

01.25 01.45 02.30

23.55 00.40

20.10 21.05 21.40 22.10 22.40 22.45 23.07 23.09 23.10 23.20

17.50 18.00 19.30 19.57 20.02 20.05

17.10 17.45

16.35

14.30 14.39 14.45

13.20 14.05

13.15

11.10 11.55 12.00 12.11 12.13 12.15 12.30

10.00 10.09 10.10 10.15

09.08 09.57

06.00 06.05 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.05

18.55 19.05

17.35 18.00 18.30

17.10

16.15 16.40

12.00 12.30 12.55 13.10 13.45 14.35

08.10 08.45 11.35

07.05 07.20 07.45

22.40 00.15 02.15

21.30 21.37 21.40

18.25 18.40 19.10 19.30 20.05 20.35

16.50 17.35

15.05 16.00

13.30 13.50 14.35

08.50 09.30 10.00 10.45 11.10 11.30 12.00

07.55 08.10 08.25

06.50 07.05 07.10 07.30

NO NI PROGRAM

Punom parom, kulinarski izazov 20.00 Mjenjanica, zabavna emisija 20.55 Uvod u anatomiju, dramska serija (dvije epizode) 22.25 CSI: New York, krimi serija 23.20 Vijes , informavna emisija TEST 23.35 No pokera, show Najava programa 01.05 Kos , krimi serija (dvije Mali tani, crtana serija epizode) Dexterov laboratorij, crtana 02.35 No pokera, show serija 04.10 Astro show, emisija Na kraju ulice Ljubitelji djejeg svijeta Moji su roditelji izvanzemaljci, serija za djecu 06:30 Lude 70-e, serija Tree Hill, serija za mlade 07:30 Kralj Queensa, serija Vip Music Club 08:30 Ezo TV, tarot show Ally McBeal, serija 09:30 Nova lova, TV igra Dragi Johne, hum. serija 11:20 Rebelde, serija Prijatelji, hum. serija 12:15 Otvori svoje srce, serija Prijatelji, hum. serija 13:05 Lude 70-e, serija Veliki uspjesi hrvatskog 14:05 Kralj Queensa, serija sporta - dizanje utega, 15:05 IN magazin Olimpijske igre 2000.: 15:45 Jane Doe: Opasna vjeĹĄna, Nikolaj PeĹĄalov (SAD, 2006., kriminaliski; reprizni program Redatelj: Armand Obini ljudi, TV serija Mastroianni; Glume: Lea Drugo miĹĄljenje: Suvremeni Thompson, Joe Penny, trendovi u stomatologiji William R. Moses, Jessy Trenutak spoznaje Schram, Donna Mills) Blaga islama na 17:15 Vijes Nove TV Sredozemlju: Tunis, minare izmeu pusnje i 17:30 Baywatch, serija 18:25 IN magazin vode - dok. serija 19:15 Dnevnik Nove TV Falcon Beach, serija 20:00 Navy CIS, serija Ksena - princeza ratnica, 20:50 Superman 4, (1987., SAD, serija akcija; Redatelj: Sidney J. Vijes na Drugom Furie; Glume: Christopher U vrtu pod zvijezdama Reeve, Gene Hackman, Johnny Bravo, crtana serija Jackie Cooper, Marc VIP Music Club McClure, Jon Cryer) Sportski program 22:20 Zakon brojeva, serija Europska nogometna 23:10 Vijes liga: Hearts - Dinamo, 1. 23:25 Seinfeld, serija poluvrijeme 23:50 Baywatch, serija Vijes na Drugom 00:40 Ĺ˝ivot na sjeveru, serija Vrijeme 01:30 Ezo TV, tarot show Europska nogometna 02:30 Tupac Shakur, (2003., SAD, liga: Hearts - Dinamo, 2. dokumentarni; Redatelj: poluvrijeme Lauren Lazin; Glume: Tupac Best Model 2009. Shakur , Rappinâ&#x20AC;&#x2122; 4-Tay, Vip Music Club LP Conrad Bain, Bill Bellamy, TV raspored The Notorious B.I.G.) 04:20 Seinfeld, serija 04:45 Ĺ˝ivot na sjeveru, serija Pink Panther, crtana serija 05:25 IN magazin Transformeri, crtana serija 06:00 Kraj programa Punom parom, kulinarski izazov Korak po korak, hum. serija Astro show, emisija Kako sam upoznao vaĹĄu majku, hum. serija U dobru i zlu, hum. serija Rat u kui, hum. serija Exkluziv, magazin Veera za 5, lifestyle emisija 05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROTajna okolade, telenovela BILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) +HRAK INFO; Heroji iz stras, dramska 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 TERENAC; serija (dvije epizode) Korak po korak, hum. serija 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; Pod ism krovom, hum. 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KROserija NIKA + HRAK INFO; 13.00 CNN VIJESTI; 13.03 Kako sam upoznao vaĹĄu TUĹ˝IBABA; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; majku, hum. serija 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + HRAK U dobru i zlu, hum. serija INFO; 17.00 HIT DANA; 17.03 KULTURNJAK; Rat u kui, hum. serija 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO Vijes, informavna PLAC; 18.25 CRO TOP 5; 19.00 RADIO PLANER; emisija 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 TOP Exkluziv, magazin LISTA SVIH VREMENA; 22.30 HITOVI TJEDNA; Veera za 5, lifestyle emisija 00.00 Music Special: JOVANOTTI 01.00 04.15 U objekvu 04.45 Kratki susre 05.15 Oprezno s anelom, telenovela

19.35

5.10 Jutarnji program za djecu 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 PokĂŠmon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Hintern Sofa an der Front, hum. serija 17.00 JoĹĄ uvijek stojim, hum. serija 19.00 Big Brother 20:00 Vijes 20.15 Zakon i red, serija 21.10 Frauentausch 23.15 Exklusiv 0.10 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loťa vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loťa vremena 20:15 Cobra 11, serija 21.15 Ekipa za oevid, serija 22.15 Kos, serija 0.00 Noni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 LenĂ&#x;en & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Lovci na dijamante, lm 22.20 Navy CIS, serija 23.15 Noni program

5.20 Djeji jutarnji program 10.00 Film za djecu i mladeĹž 12.00 SAM 14.00 Mi smo obitelj! 15.00 Ljubav, dok. serija 16.00 U20 17.00 ta 18.00 Vijes 18.20 Simpsoni, crtana serija 19.10 Galileo 20.15 Popstars 22.15 red! Stars, Lifestyle & More 23.15 Tv Total 0.10 Noni program

14.00 Dokumentarne serije 15.50 Hallo Holly 16.15 Gilmorice, serija 17.00 Humorisna serija 17.20 Malcom u sredini, hum. serija 17.40 Simpsoni, crtana serija 18.30 Anna i njezina ljubav 19.00 StaĹžis, hum. serija 20.00 Vijes 20.15 Dr. House, serija 21.05 Ekipa za oevid, serija 21.45 ZiB Flash 22.40 Otvorena kua 0.00 Noni program

21:00 21:15 21:18 21:30 23:30 23:35 23:50 23:53 23:55 00:00

19:15 19:18 19:20 19:30 20:00

11:00 15:40 15:42 15:45 16:00 17:00 17:15 18:00 19:00

1 X 2, emisija o klaenju Danas pogledajte... Mali oglasi Yoga & Pylates Razbijai mitova, serijski lm Vijes Lola, serijski lm Iz NedeliĹĄa, ponavljanje Meimurje danas, informavna emisija Sport Vrijeme Voice of America Poslovni magazin, ponavljanje Od Mure do Drave, GOST: Ivan Perho, Ĺžupan Meimurske Ĺžupanije Meimurje danas Sport Vrijeme Igrani lm Poslovne vijes Meimurje danas Sport Vrijeme Voice of Amerika Sutra na programu

22:00 23:00 -------------------

21:00

20:00

12:00 14:00 16:00 17:25 18:35 18:40 19:00 19:10

09:58 10:00

NAJAVA PROGRAMA FESTIVALSKA TELEVIZIJA uĹživo sa Ĺ pancirfesta REZERVIRANO VRIJEME VEKERICA SERIJSKI FILM GLAZBENI PROGRAM IZ PROĹ LOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE FESTIVALSKA TELEVIZIJA uĹživo sa Ĺ pancirfesta FESTIVALSKA TELEVIZIJA uĹživo sa Ĺ pancirfesta FESTIVALSKA TELEVIZIJA uĹživo sa Ĺ pancirfesta SERIJSKI FILM VIJESTI VTV-A IZ PROĹ LOSTI TV kalendar ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

8.30 Golf 9.00 Nogomet 13.30 Rudern, prijenos 8.55 Djeji program 10.35 Film za djecu i mladeĹž 15.30 Nogomet, prijenos 21.00 Kampfsport 23.00 12.15 Obalna straĹža, serija 13.00 Crtani lmovi Hrvanje

6.00 Poker 8.30 Sportquiz 11.30 Reklamni pro10.00 TV vodi + turiska srediťta Hrvatske gram 14.30 Sportquiz 17.30 Poker 18.30 For15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 16.25 mula 1 19.45 DSF ReportaŞa 20.15 Poker 22.15 Koncert 18.05 Dok. emisija 18.45 Glazbena Männer Tv 23.00 Sportquiz emisija 20.00 Koncert 21.40 Koncert 23.20 Glazbena emisija 00.10 TEST

6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 Cybill, serija 14.20 Zlatni ribnjak, lm 16.05 Obiteljsko raĹĄte, hum. serija 16.35 Uvod u anatomiju, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.30 Dok nas smrt ne rastavi, hum. serija 20.00 Gimnazijski mjuzikl, lm 21.35 Kos, serija 22.30 Dharma i Greg, hum. serija 23.00 D-Tox, lm 0.40 Love Tv

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Viktorija, serija 11.50 Pohlepa, lm 13.05 Zloini pred kunim pragom, serija 15.00 Ukradeno srce, serija 15.55 Bombonom do sree, serija 16.55 24 sata 17.05 Do posljednjeg daha serija 18.00 Aneli bez krila, serija 19.00 24 sata 20.00 NaĹĄa mala klinika 20.55 Corellijeva mandolina, lm 22.30 24 UR 22.50 Corellijeva mandolina, nastavak lma 23.30 Dr. House, serija 0.25 Potpuna vlast, lm 2.20 Nona panorama

07:30 Tv prodaja 18:00 Vijes 18:05 Glazbeni spomini z borisom kopitarjem 19:00 Z glasbo in s plesom ... 20:00 Dokumentarna serija 20:35 Ameriki lm 22:35 Emisija nakon utakmice 23:30 Film 01:10 Infokanal

06:10 Kultura 06:15 Odmevi 08:05 Dobro jutro 09:00 Vijes 09:05 Male sive celice 09:50 Crtani lm 09:55 Mi znamo 10:15 Berlin, Berlin, serija 10:40 Z vami 11:35 Omizje 13:00 Vijes, sport, vrijeme 13:15 Vojko Anzeljc 13:45 Piramida 15:00 Vijes 15:10 Mostovi â&#x20AC;&#x201C; Hidak 15:40 Crtana serija 16:05 Dokumentarni lm 16:20 Jedanaesta ĹĄkola 17:00 Novos, slovenska kronika, sport, vrijeme 17:30 Jasno i glasno 18:30 Ĺ˝rebanje deteljice 18:40 Crtani lm 19:00 Dnevnik 19:35 Vrijeme 19:40 Sport 19:55 MilijunaĹĄ z Jonasom 20:55 Tjednik 22:00 Odmevi, kultura, sport, vrijeme 23:00 Knjiga mene briga 23:20 Koncert 00:55 Dnevnik

ETVRTAK 27. kolovoza 2009.


06.00 06.05 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.05 09.08 09.57 10.00 10.09 10.10 10.15 11.10 11.55 12.00 12.11 12.13 12.15 12.30 13.20 14.05 14.30 14.39 14.45 16.20 16.35 17.10 17.45 17.50 18.00 19.23 19.30 19.57 20.02 20.05 20.10 21.05

23.55 00.00 00.22 00.24 00.25 00.35 01.10 01.55 02.40 03.00 03.45 04.30 04.45 05.25 05.45

Najava programa Hrvatska uživo TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom arolija, serija Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Prirodni svijet: Vuk koji je promijenio Ameriku, dok. lm Oprah Show Burzovno izvješe Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar Oprezno s anelom, telenovela Idemo u Ameriku Jelovnici izgubljenog vremena: Afrodine riblje stras Vijes + prijevod za gluhe Vrijeme sutra Gospoica Marple 3: Hotel Bertram, mini serija Skica za portret Rijeke Hrvatske: Ravniarske rijeke, dok. serija Kazalište u kui, TV serija Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 Hrvatska uživo - Vijes Hrvatska uživo HP - gdje ste vi, tu je i vaša pošta Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom arolija, serija Aleksandar Veliki, (Uloge: Colin Farrell, Angelina Jolie, Jared Leto, Val Kilmer, Anthony Hopkins, Rosario Dawson, Christopher Plummer; Scenaris: Oliver Stone, Christopher Kyle i Laeta Kalogridis, (prema biograji Robina Lanea Foxa); Redatelj: Oliver Stone) Burzovno izvješe Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijes iz kulture Emocije - sluge i gospodari: Život nije cvjetna livada, znanstveno-obrazovna serija Deadwood, serija (18) Zvjezdane staze: Voyager, serija U uredu, hum. serija Falcon Beach, serija Ksena - princeza ratnica, serija Skica za portret Posebni dodaci, emisija o lmu Jelovnici izgubljenog vremena: Afrodine riblje stras Oprezno s anelom, telenovela TV kue imaju pravo promjene programa

20.00 Ubojita Jane, (znanstvenofantasni, 2005.; Redatelj: Sanford Bookstaver; Uloge: Emmanuelle Vaugier, Eric Dane, Richard Roundtree, Venus Terzo, Tate Donovan) 21.35 Robocop 2, (akcijski, 1990.; Redatelj: Irvin Kershner; Uloge: Belinda Bauer, John Glover, Mario Machado, Leeza Gibbons, John Ingle) Vijes, informavna emisija Otkucaji života, triler Ubojita Jane, igrani lm, znanstveno-fantasni 03.00 Astro Show, emisija 23.35 23.45 01.25

06:30 Lude 70-e, serija 07:30 Kralj Queensa, serija 08:30 Ezo TV, tarot show 09:30 Nova lova, TV igra 11:15 Rebelde, serija 12:10 Otvori svoje srce, serija 13:00 Lude 70-e, serija 14:00 Kralj Queensa, serija 15:00 IN magazin 15:40 Superman 4, igrani lm 17:15 Vijes Nove TV 17:30 Baywatch, serija 18:25 IN magazin by Bijele udovice 19:15 Dnevnik Nove TV 20:00 Punisher, (2004., SAD, akcija; Redatelj: Jonathan Hensleigh; Glume: John Travolta,Tom Jane, Will Pa on, Eddie Jemison, Rebecca Romijn-Stamos) 22:00 Carstvo zloina, (2002., SAD, triler; Redatelj: Franc. Reyes; Glume: John Leguizamo, Denise Richards, Vincent Laresca, Peter Sarsgaard, Isabella Rossellini) 23:40 Sliver, (SAD, 1993., triler; Redatelj: Phillip Noyce; Glume: Sharon Stone, William Baldwin, Tom Berenger, Colleen Camp, Polly Walker) 01:25 Ezo TV, tarot show 02:25 Majaši poetnici, kriminaliski 03:55 Smrtonosni ssak, (2003., Meksiko, SAD, akcija; Redatelj: Arthur Allan Seidelman; Glume: Sco

Glenn, Craig Wasson, Giovanna Zacarías, Harvey Keitel, Jonathan Brandis) 05:55 IN magazin by Bijele udovice 06:30 Rebelde, serija 07:10 Kraj programa

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 KAVICA; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI; 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 13:00 CNN VIJESTI; 13.03 MOJ AUTO; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 14.30 TOP 5 MUSIC NEWS; 15.00 CNN VIJESTI; 16.16 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 18.30 ZLEVANKA REPRIZA; 19.00 HIT DANA; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 ELECTRONIC DISCOVERY; 00.00 Music Special; THE ALAN PARSONS PROJECT 01.00 NO NI PROGRAM

08:20 Informacije 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 16:05 Hintern Sofa an der Front, hum. serija 17.00 Još uvijek stojim, hum. serija 19.00 Dokumentarna serija 20.00 Vijes 20.15 Pukovnik Payne, lm 22.20 Vrisak 2, lm 0.35 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Happy O o! 20.15 Die 10… 21.00 Mario Bath 23.05 Alles Atze 0.00 Noni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 Lenßen & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Nogomet, prijenos 22.15 Zack! 23.15 Noni program

serija 20.15 Vjenanje, lm 21.55 ZiB Flash 22.00 Monk, serija 22.55 Noni program 6.55 Tjedni izbor 10.00 Djeni program 13.00 Vijes 14.00 Tjedni izbor 16.00 Mostovi - Hidak 16.45 Vijes 17.00 Divlja maka, am. serija 17.25 Iz putne torbe 17.55 Doku07:55 Dva i pol muškarca, hum. serija 08:20 mentarna serija 18.30 Crtani lm 19.00 Tv Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 Stažist, dnevnik 20.00 Ameriki lm 21.30 Homo hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u turiscus 22.15 Vijes 23.00 Pononi klub anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo 0.20 Noni program obitelj! 15:00 U20 16:00 U20, dok. serija 17.35 ta 19.25 Galileo 20.15 Freedomland, lm 22.20 Galileo Mystery 23.15 Focus Tv 0.15 Noni program

12:00 12:30 13:00 14:00 16:00 17:25 18:35

09:58 09:00

19:15 19:18

11:00 15:40 15:42 15:45 16:00 17:00 17:15 18:00 19:00

NAJAVA PROGRAMA FESTIVALSKA TELEVIZIJA uživo sa Špancirfesta EUROPSKI DNEVNIK TV magazin ARTS 21 magazin o umjetnosti DOKUMENTARNI PROGRAM VEKERICA SERIJSKI FILM METAL EYE glazbena emisija IZ PROŠLOSTI TV kalendar

1 X 2, emisija o klaenju Danas pogledajte... Mali oglasi Yoga & Pylates Razbijai mitova, serijski lm Vijes Lola, serijski lm Od Mure do Drave, ponavljanje Meimurje danas, informavna emisija Sport Vrijeme

8.10 Jutarnji program za djecu 12.15 Obalna straža, serija 13.00 Crtani lmovi 15.25 Hallo Holly, serija 16.15 Gilmorice, serija 17.20 Malcom u sredini, hum. serija 17.40 ZiB Flash 17.50 Simpsoni, crtana serija 19.00 Stažist, hum. serija 19.30 Moj ujak Charlie, hum.

18:40 19:00 19:10

19:20 19:30 20:00 21:00 21:15 21:18 21:30 23:05 00:00 00:05 00:20 00:23 00:25 00:30

Voice of America Vinoteka, emisija o kulturi pijenja vina Ritam ljeta, zabavno-mozaina emisija Meimurje danas Sport Vrijeme Hit ljeta, zabavna emisija Trzalica, glazbena emisija Poslovne vijes Meimurje danas Sport Vrijeme Voice of America Sutra na programu

22:00 23:00 -------------------

21:00

20:00

VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE FESTIVALSKA TELEVIZIJA uživo sa Špancirfesta FESTIVALSKA TELEVIZIJA uživo sa Špancirfesta FESTIVALSKA TELEVIZIJA uživo sa Špancirfesta SERIJSKI FILM VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

9.00 Rudern 10.30 Nogomet 13.30 Rudern, prijenos 16.00 Nogomet, prijenos 18.30 Eurogoals 20.00 Leichtathlek, prijenos 22.00 Poker 23.00 Nogomet

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 16.25 Koncert 18.05 Dok. emisija 18.45 Glazbena 6.00 Poker 9.00 DSF Motor 10.00 Formula emisija 20.00 ansonfest 21.45 Koncert 1, prijenos 15.40 Sportquiz 17.00 Poker 19.15 23.20 Glazbena emisija 00.10 TEST Motorrad, prijenos 21.15 Heimspiel, prijenos 22.30 Ha rick 23.30 Sport Clips

6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 Cybill, serija 14.20 Idiot, lm 16.05 16.05 Obiteljsko rašte, hum. serija 16.35 Uvod u anatomiju, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.45 Svijet 20.00 Bez traga, serija 21.35 Mambo Italiano, lm 23.15 Bitka, lm 0.45 Love Tv

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Viktorija, serija 11.50 Kralj subotnje noi, lm 13.05 Zloini pred kunim pragom, serija 15.00 Ukradeno srce, serija 15.55 Bombonom do sree, serija 16.55 24 sata 17.05 Do posljednjeg daha serija 18.00 Aneli bez krila, serija 19.00 24 sata 20.00 Naša mala klinika 20.55 Tko je Bourne?, lm 22.35 24 UR 22.55 Zakon i red, serija 23.50 Šest modela, lm 2.55 Nona panorama

7.30 Videostranice 8.30 Mostovi - Hidak 9.00 Videospotovi 11.00 TV prodaja 11.30 Djeji program 13.00 Videostranice 16.35 TV prodaja 17.05 Dokumentarna serija 18.00 Gradi Peyton, serija 18.30 Vic za Jurja 18.50 Minijature 19.00 Videospotovi 20.00 Ameriki lm 21.30 Praksa, serija 22.15 Ameriki lm 23.15 Jazz u Sloveniji 1.15 Dnevnik prekogranine TV 3.20 Videostranice

PETAK 28. kolovoza 2009.

06.50 TEST 07.05 Najava programa 07.10 Šaolinski obraun, crtana serija 07.30 Dexterov laboratorij, crtana serija 07.55 Na kraju ulice 08.10 Ljubitelji djejeg svijeta 08.25 Moji su roditelji izvanzemaljci, serija za djecu 08.50 Tree Hill, serija za mlade 09.30 Vip Music Club 10.00 Ally McBeal, serija 10.45 Dragi Johne, hum. serija 11.10 Prijatelji, hum. serija 11.30 Prijatelji, hum. serija 12.00 Veliki uspjesi hrvatskog sporta - vaterpolo, nale Lige prvaka 2001.: Jug Olympiacos 13.15 Gudrun - kontejner za Gibraltar, dok. lm 13.50 Obini ljudi, TV serija 14.35 reprizni program 15.25 Znanstvena peca 16.00 Blaga islama na Sredozemlju: Turska, Istambul, mora, zidine i džamije - dok. serija 16.50 Falcon Beach, serija 17.35 Ksena - princeza ratnica, serija 18.25 Vijes na Drugom 18.40 U vrtu pod zvijezdama 19.10 Crtani lm 19.20 VIP Music Club 19.55 Zürich: Atleka, Zlatna liga 20.40 Monaco: Nogometni Supercup: Barcelona Šahtar, prijenos 22.40 Vijes na Drugom 22.52 Vrijeme 22.55 Momci s Madisona, serija (12) 23.45 Prie Ruth Rendell: Harm Done, mini-serija (12) 01.25 Državnik novog kova, hum. serija (12) 01.50 Posebni dodaci, emisija o lmu 02.30 TV raspored

07.05 Pink Panther, crtana serija 07.20 SpužvaBob Skockani, crtana serija 07.45 Punom parom, kulinarski izazov 08.10 Korak po korak, hum. serija 08.45 Astro show, emisija 11.35 Kako sam upoznao vašu majku, hum. serija 12.00 U dobru i zlu, hum. serija 12.30 Rat u kui, hum. serija 12.55 Exkluziv, magazin 13.10 Veera za 5, lifestyle emisija 13.45 Tajna okolade, telenovela 14.35 Heroji iz stras, dramska serija (dvije epizode) 16.15 Korak po korak, hum. serija 16.40 Pod ism krovom, hum. serija 17.10 Kako sam upoznao vašu majku, hum. serija U dobru i zlu, hum. serija Rat u kui, hum. serija Vijes, informavna emisija Exkluziv, magazin Veera za 5, lifestyle emisija Punom parom, kulinarski izazov 17.35 18.00 18.30 18.55 19.05 19.35

06.05 Najava programa 06.10 TV kalendar 06.25 Vrijeme je za jazz: Jon Faddis Quartet Meunarodni dani jazza 2008. 07.35 Vijes 07.50 Kinoteka - ciklus klasinog vesterna: Kauboji, (Uloge: John Wayne, Roscoe Lee Browne, Bruce Dern; Redatelj: Mark Rydell) 09.55 Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 10.00 Vijes 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijes iz kulture 10.20 Kuni ljubimci 10.55 Normalan život, emisija o osobama s invaliditetom 11.55 Burzovno izvješe 12.00 Dnevnik 12.10 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.30 Oprezno s anelom, telenovela 13.20 Prizma, mulnacionalni magazin 14.05 Duhovni izazovi 14.40 Reporteri: Super zaraza 15.40 Znanstvene vijes 15.50 Euromagazin: La Serenissima - venecijanske prie 16.30 Vijes 16.39 Vrijeme sutra 16.40 Hrvatska kulturna bašna: Omiš - grad gusara 16.55 Anina amerika adresa, dok. lm 18.10 Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 18.12 HP - gdje ste vi, tu je i vaša pošta 18.15 Lijepom našom: Senj (1) 19.15 LOTO 7/39 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.10 TV Bingo Show 21.00 Runjieva veer, prijenos 22.30 Burzovno izvješe 22.35 Dnevnik 3 22.57 Sport 22.59 Vrijeme 23.00 Vijes iz kulture 23.10 Zmajev poljubac, (Uloge: Jet Li, Bridget Fonda, Tcheky Karyo, Laurence Ashley, Burt Kwouk; Scenaris: Luc Besson i Robert Mark Kamen (prema prii Jet Lija); Redatelj: Chris Nahon) 00.50 Filmski maraton: Nestajanje, (Uloge: Chrisan Bale, Jennifer Jason-Leigh, Aitana Sanchez-Gijón; Scenarist: Sco Kosar; Redatelj: Brad Anderson) 02.30 Filmski maraton: 200 cigareta, (Uloge: Ben A eck, Casey A eck, Dave Chappelle; Scenarisca: Shana Larsen; Redateljica: Risa Bramon Garcia) 04.10 Skica za portret 04.20 Reporteri: Super zaraza 05.20 Oprezno s anelom, telenovela TV kue imaju pravo promjene programa

07.00 07.05 07.10 07.30 07.55 08.20 08.45 09.05 09.20 09.45 10.15 11.00 13.00 13.55

15.15 15.45 16.20 17.20

19.05 19.35 20.10

21.55 22.30 22.35 22.45 23.45 00.10 01.40

07:55 07:57 08:00 12:00

13:00 14:00 14:30

08:58 09:00 10:00

12:00 12:30 14:00 15:00

16:00

17:00

NAJAVA PROGRAMA REZERVIRANO VRIJEME FESTIVALSKA TELEVIZIJA uživo sa Špancirfesta GOSPODARSKI TJEDAN magazin NARODNO VESELJE zabavna emisija GLAZBENI PROGRAM JUNACI HRVATSKE SLOBODE dokumentarni serijal RAZBIJAI MITOVA znanstvenopopularna serija GLAZBENI PROGRAM

Danas pogledajte… Mali oglasi Djeja televizija Zagrljaj ljepote, emisija o slu života Meimurske škole Zov prirode, emisija o lovu Videostranice

15:00 16:00 17:00 17:05

18:00 18:45 18:55

19:45 23:45 23:55

18:15 18:35 18:40 19:00

19:30

20:00

21:00

22:00 -------------

VJERA I NADA vjerski program IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A FESTIVALSKA TELEVIZIJA uživo sa Špancirfesta FESTIVALSKA TELEVIZIJA uživo sa Špancirfesta FESTIVALSKA TELEVIZIJA uživo sa Špancirfesta FESTIVALSKA TELEVIZIJA uživo sa Špancirfesta SVIRAMO SAMO ZA VAS glazbeni kviz IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIDEOSTRANICE

Ritam ljeta, ponavljanje Razbijai mitova, serijski lm Vijes Zapisano u zvijezdama, kontakt emisija Lola, serijski lm Vijes Prie iz života, emisija o ljudskim sudbinama Glazba koja srce dira Vijes Sutra na programu

Moja ljubav i ja 13.20 Kate Fox 14.25 Freddie 7.00 Tjedni izbor 10.20 Film za djecu i mladež 14.45 Simpsoni 15.10 Smallville, serija 16:15 11.45 Pononi klub ® 12.55 Vijes 13.30 Tjed- Što je sa Brianom?, serija 17:00 Alles Be y! ni izbor 14.35 Amerika humorisna serija 17:45 Kuanice, serija 18:25 Hitna služba, seri14.55 Caroline u metropoli, serija 15.20 ja 19.30 Newton 20:00 ZIB 20 20:07 Vrijeme Emisija TV Koper - Capodistria 15.50 Alica 20:15 Živje u Las Vegasu, lm 21.50 Werner, 16.30 Vijes 16.45 Crtana serija 17.10 Na lm 23.30 Noni program vrtu, emisija 17.35 Ozare 17.40 Domae viže 18.10 Slovenski magazin 18.40 Crtani lm 19.00 TV Dnevnik 20.05 Ameriki lm 21.40 Velika imena maloga ekrana 22.45 Vijes 07:40 Stromberg 08:50 Dr. Psycho 09:50 Simply the Best 10:45 Elton vs. Simon 11:45 22.55 Serija 23.40 Noni program switch 12:15 Family Guy 12:45 Futurama 13:10 American High 13:40 American Campus 14:05 Malcolm u sredini, hum. serija 15:00 Stažist, 7.30 Videostranice 8.00 TV prodaja 8.30 hum. serija 16:00 Deine Chance! 17:00 U20 Tjedni izbor 9.00 TV prodaja 9.30 Tjedni 18:10 Simpsoni, crtana serija 19:10 talk talk izbor 11.00 Djeji program 12.30 Film za talk 20:15 Maqbool, lm 22.40 Shocker, lm djecu i mladež 14.00 Videospotovi 15.50 Tv 0.15 Noni program prodaja 16.30 Videostranice 18.00 Gradi Peyton, serija 18.45 Glazba 20.00 Ameriki lm 21.40 Oliver Twist, serija 22.30 Koncert subotnjih noi 0.50 Dnevnik prekogranine 08:00 alphateam 11:00 Dobar dan, ujak Doc! 12:00 Deal or no Deal 13:00 Best of Talk TV 1.10 Videostranice 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 automagazin 17:30 Lenßen & Partner 7.45 TV prodaja 8.00 Djeji program 10.30 18:00 AllesTester im Einsatz 18:30 Vijes Dokumentarna serija 11.20 Wildre, serija 18:40 Magazin 19:15 K11 20.15 Spuren con 12.15 Gospodina Marple, lm 13.55 For- Rot, lm 22.15 Genial daneben 0.15 Noni mula 1, prijenos kvalikacija 15.10 Najljepši program automobili, dok. serija 15.20 Magije Derrena Browna, dok. serija 15.50 Pria o Mary Bryant, serija 16.50 Cvetje v jeseni, slovenski lm 18.55 24 UR 20.00 Ljepoca pod 08:45 Exclusiv 08:55 Explosiv 09:25 Dobra, krinkom, lm 22.25 Collateral, lm 0.35 loša vremena 12:00 Crtani lmovi 13:50 Dokumentarni lm 15:20 Die 90er Show Optuženi, lm 2.25 Nona panorama 16:45 Unglaublich! 17:45 Die 10 schrägsten Promi-Pärchen 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Explosiv 20:15 Keoma, lm 21.55 Genial 7.30 Tv prodaja 8.00 Pustolovine, dok. serija daneben 22.55 Noni program 9.00 Svi mrze Chrisa, hum. serija 9.25 Blizanci, serija 9.55 Kod Stevensonima, serija 10.20 Serije za djecu i mladež 11.20 Cybill, hum. serija 11.45 Prijatelji s obale, serija 12.25 5.30 Jutarnji program 12.35 Der zweite Sretna linija 13.55 Dokumentarna serija 14.25 Atem, lm 14.25 Udari poput Sare, lm 16.00 Rezervat Panda, lm 16.15 Što je s Brianom?, Humorisne serije 19.00 Das A-Team 20.00 hum. serija 17.10 Mali vražii, serija 18.10 Pazi Vijes 20.15 Dobra žena, lm 22.35 Cijena, kamera 18.40 Povratak u Jericho, dok. serija lm 0.35 Noni program 19.30 TV Tuba 20.00 Praznici obitelji Johnson, lm 21.20 Pod nož ljepote, dok. serija 23.55 ovjek po mjeri, lm 0.50 Obitelj Soprano, 6.00 Poker 8.30 Sportquiz 11.30 Reklamni serija 1.05 Love TV program 14.30 Sportquiz 17.30 Poker 18.30 Bundesliga aktuell 20.15 Nogomet 21.30 Bundesliga Pur II 22.15 DSF Aktuell 23.00 10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske Sportquiz 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 16.25 Koncert 18.05 Dok. emisija 18.45 Glazbena emisija 20.00 Koncert 21.40 Koncert 23.20 Glazbena emisija 00.10 TEST 8.30 Leichtathlek 10.15 Nogomet 11.15 Skispringen 14.00 Eurogoals 16.15 Nogomet, 6.10 Jutarnji program 7.25 Program za prijenos 21.00 Boks 22.30 Rallye 23.00 Modjecu i mladež 12.30 Jamie Oliver 12.55 torsport

SUBOTA 29. kolovoza 2009.

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 09.00 RECEPTI; 10.00 VIJESTI (HR+ZG); 10.03 PROGRAM U BOJI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 12.30 SPORT NAJAVA; 13.00 PHONE BOX & SMS BOX; 14.00 VIJESTI (HR+ZG); 15.00 LATINO PARTY; 16.00 VIJESTI (ZG) + INFO; 18.00 KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 ZLEVANKA; 20.00 SMS PHONE PARTY; 22.00 HITOVI TJEDNA; 22.07 BEATBOX; 23.00 TEDI SPALATO; 00.00 Music Special; EMPIRE OF THE SUN 01.00 NO NI PROGRAM

05:25

zabavna emisija 18.30 Vijes, informavna emisija 19.05 Exploziv, magazin TV vodi + panorame turiskih središta Hrvatske 20.00 Divlji zapad, (znanstvenofantasni vestern, 1999.; Najava programa Redatelj: Barry Sonnenfeld; Disneyjevi cri: Legenda o Uloge: Will Smith, Kevin Tarzanu Kline, Kenneth Branagh, Disneyjevi cri: 101 Salma Hayek, M. Emmet dalmanac Walsh, Ted Levine) Na kraju ulice 21.40 Lovac, (znanstvenoLeo, serija za djecu fantasni, 2003.; Redatelj: Pokusi koji su promijenili Ron Krauss; Uloge: James svijet Spader, Janine Eser, John Sportske igre mladih Lynch, Leslie Stefanson) Koga briga 23.15 Otkucaji života, igrani lm, Ekstremne živonje, dok. triler (12) serija 00.50 Osveta šmokljana, igrani lm, Briljanteen komedija Vip Music Club LP Gimnazija, serija za mlade Spa-Francorchamps: Kvalikacijska utrka F1 za Veliku nagradu Europe, prijenos 07:15 Atom, crtana serija KS automagazin 07:45 Winx, crtana serija 4 zida 08:10 Pocoyo, crtana serija Put oko svijeta kroz 80 08:30 EZO TV, tarot show vrtova: Kina i Japan, dok. 09:30 Nova lova, TV igra serija 10:45 Red Bull X - ghters Ostarjeli lavovi, (Uloge: 11:35 Kralj Queensa, serija Michael Caine, Robert 12:05 arobnice, serija Duvall, Haley Joel Osment, 13:00 U sedmom nebu, serija Kyra Sedgwick; Scenarist i 13:50 Neka druga ljubav, komedija redatelj: Tim McCanlies) 15:40 Ne zaboravi shove, glazbeni U vrtu pod zvijezdama kviz Garaža Analiziraj ovo, (Uloge: Robert 16:25 Nad lipom 35, humorisno glazbeni show De Niro, Billy Crystal, Lisa 17:20 Vijes Kudrow, Chazz Palminteri, 17:30 Kod Ane, kulinarski show Joe Viterelli; Scenaris: 18:10 Mr. Bean, serija Kenneth Lonergan, Peter Tolan i Harold Ramis (prema 18:40 Lud, zbunjen, normalan, serija prii Kennetha Lonergana 19:15 Dnevnik Nove TV i Petera Tolana); Redatelj: 20:00 Zašeni svjedok, (2002., Harold Ramis) SAD, akcija; Redatelj: Bitange i princeze, hum. Anthony Hickox; Glume: serija (12) Armand Assante, Angela HP - gdje ste vi, tu je i vaša Featherstone, Dina Meyer, pošta David Lipper, Frank Sportske vijes Chiesurin) Nick Cave, snimka koncerta 21:35 Tvrtka, (1993, SAD, triler; Nove avanture stare Redatelj: Sydney Pollack; Chrisne 2, hum. serija Glume: Tom Cruise, Jeanne No u kazalištu - snimka Tripplehorn, Gene Hackman, predstave ili opera: Ed Harris, Holly Hunter) Maškarate ispod kuplja 00:10 Punisher, igrani lm TV raspored 02:10 Sliver, igrani lm (12) 03:50 Carstvo zloina, igrani lm (12) arobnice, serija 08.15 Exploziv, magazin 09.00 Tajna okolade, telenovela 09.55 Ulica Sezame, crtana serija 10.50 Ben 10, crtana serija 11.30 Otona ekipa, reality drama 11.55 Jesen sže, dunjo moja, dramska serija 12.50 Muškarac s crvenom cipelom, (komedija, 1985.; Redatelj: Stan Drago; Uloge: Tom Hanks, Dabney Coleman, Lori Singer, Charles Durning, Carrie Fisher, James Belushi) 14.20 Osveta šmokljana, (komedija, 1984.; Redatelj: Je Kanew; Uloge: Robert Carradine, Anthony Edwards, Timothy Buseld, Andrew Cassese, Curs Armstrong, Julie Montgomery) 15.55 Premier liga: To enhamBirmingham, prijenos 18.00 Zvijezde Ekstra: 40 vruih ljubavnih veza s lmskog seta (4. dio),


25. kolovoza 2009.

13

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

MEIMURSKA AVANTURA na popularnom glazbenom festivalu u Budimpešti

Sziget festival je svake godine sve bolji! Kao što možete zamisliti, kad etiri dana provedete u najveem gradu susjedne države, od toga tri veeri na jednom od najveih europskih festivala, mnogo vam se toga desi i vratite se puni pria i dojmova. Teško ih je samo posložiti i prepriati poslije, a da se ne izostavi nešto. Ukratko pokušajte zamisliti otok veliine oko 108 hektara, oko 400.000 ljudi na njemu kojima su stalno dostupni jeftina cuga i hrana i gdje muzika svira 24 sata na dan. Bilo je predobro, na mahove ludo, prljavo, umorno, rasplesano i sve u svemu nezaboravno iskustvo. uli smo puno dobre muzike, upoznali zanimljive ljude, prohodali desetke i desetke kilometara, provozali se u svim javnim prijevoznim sredstvima koje Budimpešta nudi (tramvaj, trolejbus, autobus, metro, brod,

lokalni vlak i taksi). I na kraju ... preživjeli sve to skupa. Naša avantura zapoela je u petak. Prijepodne smo skoili na vlak za Budimpeštu i nakon nekoliko sati drdanja stigli u taj prekrasni “dragulj” na Dunavu. Nakon smještaja u hotelu (jer smo planirale razgledavati po cijele dane i lumpati po cijele noi, pa da se barem imamo gdje na miru otuširati i tih par sati naspavati) odmah smo se zaputile put Obudai otoka, otoka usred Dunava gdje se Sziget fest (ove godine 17. po redu) održava.

Pet dana i gotovo dvjesto izvoaa Program je, inae, neslužbeno zapoeo u utorak desetosatnim koncertom protiv rasizma na kojem su nastupili veinom lokalni performeri slavei razlii-

tost i odbacujui rasizam u zemlji koja je ostala šokirana nedavnim valom nasilja protiv Roma. Službeno je program poeo dan kasnije i u pet dana, koliko je trajao festival, na sedamnaest pozornica izmijenilo se gotovo dvjesto izvoaa, izmeu ostalih i: The Prodigy, Faith No More, The Offspring, Snow Patrol, Fatboy Slim, Eric Prydz, Placebo, Lily Allen, Paul Oakenfold, Turbonegro, Klaxons, Editors, Tricky, Pendulum, Armin Van Buuren. Prošle godine Sziget festival posjetilo je nekih 385.000 ljudi, ove godine brojka je premašena za nekih 5.000. Obožavatelji dobre glazbe veinom su kampirali na Obudai otoku, a najviše ih je došlo iz Nizozemske, dok je drugi najvei strani kontingent stigao iz Francuske. Bilo je tu i Meimuraca koji su veinom došli na dan ili dva. Sziget (što znai otok na maarskom) festival svake godine nudi neobina iskustva, ukljuujui i show katalonskog La Fura Dels Baus teatra koji obuhvaa 60 performera u zraku. Ima ondje i ponešto za ljubitelje adrenalina Adventure park, bungee jumping ... Ove godine festival je predstavio i 50 metara dugaak zid graita kojim se obilježila dvadeseta godišnjica pada Berlinskog zida i prelazak Maarske na demokraciju.

Jeli su se i žniranci s tuih patika!

Katalonski La Fura Dels Baus teatar priredio je pravi spektakl

Idue godine Sziget festival i na Jadranu?! Uprava budimpeštanskog festivala Sziget, jednog od najveih u Europi, planira organizirati sestrinski festival na hrvatskoj obali idue godine. Budui da se proit od festivala procjenjuje na 555.000 eura, a još toliko je od ostalih aktivnosti ostvarila tvrtka Sziget, koja organizira festival, razmatra se širenje festivala na nove lokacije, rekao je vlasnik tvrtke i glavni organizator Karoly Gerendai. Za održavanje takvoga sestrinskog festivala idue

Sve u svemu, svašta se zanimljivo moglo ondje vidjeti i doživjeti. Pa kako i ne bi kad te im stigneš uhvati “festivalitis” ili u ovom sluaju “sigetitis”, i zbog toga poneš plesati na svaki ritam koji uješ. Mrdaš se na ska, reggae, sambu, brass bendove, dub, house, minimal, makedonski ciganski bend, maarski rock’n’roll, ak i uz neka dva tipa koja su iz istog mira poeli šibama udarati po obližnjem kontejneru. Od veih koncerata nismo bile na baš mnogo, mi smo, jelte, za intimniju atmosferu – ne baš s 35.000 ljudi, nego recimo s 5.000. Bile smo na Prodigyju – dojmovi –

Samo su se najlui uspjeli probiti do prvog reda ono , ok, velika gužva i neka žena koja je k’o nenormalna urlikala kraj nas. A posljednje veeri headlineri Siget festivala Faith No more nisu razoarali, i to zahvaljujui frontmenu Mikeu Pattonu. Tip je svašta izvodio, ma šta skakao i urlikao po stageu, on je skakao i u publiku, stavio ženske crvene gae na glavu, sjeo izbacivau na ramena i tako putovao kroz publiku, pojeo i povratio žniranac s patike koju mu je netko dobacio ... Ali veinu vremena mi smo naprosto lunjali amo - tamo. Dobro, najviše smo se zadržali u Roma šatoru. Ta te glazba naprosto uvue unutra, a onda kad kreneš plesati ne možeš stati sve dok oni ne stanu.

odluili ignorirati osobnu higijenu pa su nakon par dana baš “ino” vonjali. Ili su to situacije kad se probijaš prema pozornici da što bolje vidiš, pa se zaletiš u dva metra visokog tipa obuenog samo u kratke hlae i mokrog od znoja od glave do pete. Nije baš bio lijep prizor, ali poplaviš si to gemištom, pa se izdrži nekako. Ma sve se to zapravo lako izdrži kad vidiš sve te zanimljive ljude oko sebe, toliko dobre muzike i dobrih vibracija ... Samo onda pred jutro treba poi i spavati, a nama koji smo bili smješteni van otoka nije bilo lako doi do hotela jer nou vozi veinom samo taksi. Tako nam treba

kad se odluujemo otii u zadnji as, pa su hosteli u blizini popunjeni. Taj taksi, naravno, moraš na kraju i platiti, a btw. taksisti te “oderu” i kad si uvjeren da si dobro prošao. Ali u 4 ujutro i sa stopalima koja ti otpadaju tko gleda na 500 forinti gore i dole. Samo da ti je do kreveta doi ... Zapravo to s hotelom nije loše ni ispalo jer smo na kraju po cijele dane razgledavale Budimpeštu – što pehaka, što busom, što brodom. A ondje se ima i te kako što za vidjeti, ali o tome jednom drugom prilikom. Ionako smo se dogovorili da se uskoro vraamo na barem tjedan dana. Pa do onda ... (mn)

Negativne strane Szigeta Da ne bi bilo sve savršeno, treba rei da Sziget fest ima i negativnih strana. Prvo – WC-i, oni kemijski, najgore vrste gdje ti doe da nakon što si bio u jednom sam sebi iz kože iskoiš i OCD-ovski se oribaš higijenskim vlažnim maramicama. Pa su onda tamo i ljudi koji su, neki od njih barem, u žaru “borbe i zabave”

Svatko je našao svoj nain kako originalno utažiti že

ljeto uzeti su u razmatranje hrvatski gradovi na obali Jadranskog mora do kojih je lako doi autocestom, kao i javnim prijevozom, a meu kandidatima su Split i Zadar, kazao je Gerendai. Festival koji e organizirati gazde onog na Szigetu, najveega europskog odredišta za krkanje i slavljenje života u kolovozu, bit e kombinacija Sziget festivala i Balaton Sound Festa gdje se po danu kupaš, a po mraku plešeš u badiu ili kupaim gaama. (mn)

Ia i pia na svakom koraku

Najbolji show priredio je Mike Patton iz Faith No Morea

Ne mo’š otii na Sziget a da ne kažeš nešto o hrani ... Jer je doslovce ima na svakom koraku. Od raznih hamburgera i hot - dogova, do orijentalne (mljac!) arapske, indijske, kineske, tajlandske, grke, meksike, izvorno maarske klope ... Pitali su nas doma koja smo onda tono jela jele. Rekla bih ja, ali ni sama ne znam. Koristile smo se takozvanom “tehnikom prsta“ – odnosno pokažeš prstom ono što ti se svia i ili uživaš ili ne. Ja sam recimo naletjela na ne-

kakva jetreca (barem mislim da su bila) u slatko - kiselom umaku. To mi se, blago reeno, uope nije dopalo. Cuga je isto relativno jeftina. Pola litre bambusa, gemišta ili pive košta nekih desetak kuna, energetska pia - Burn oko petnaestak. Nema se tu što puno rei. Osim da se popilo. Neu rei koliko ni kako se to manifestiralo na jedno jedne od nas. Naša mala tajna (i onih koji su tome svjedoili). (mn)


14

 ' *+ " #$ ###

WELLNESS CENTAR SPA GOLFER HOTELA Â&#x2030;\X [ ¢\ = '

'+ [\ '|  X\

X <+ + X\ >

 [X }[\X= X >`X \ \'\ 

X \  + 

`| [` X \= [\]+ *+

\ XX *\ Â&#x2030;[ Â&#x201C;

Â&#x201A; Â&#x201A;X [ 

''\ [X\[ [\`+\

+'X '\ +| = ' [| +'XX

+| \X '+ [`+

'+

X] '[\+\+\

[' >+  Â&#x2013;]

X++ \' Â&#x2018;'\* +\= > X>+ ] + ''

+ ] +'X XX

* [X+ > 

+[ \` ÂŁ Â&#x2030;[ Â&#x201C; Â&#x201A; [[\

'* X[+ X ['

 

\ [\]+\\ >+= \ XX 'ÂŁ Â&#x160;[=

 X '`++ '*= | |

 

X[ \ ] X \= \ '+ÂŁ ¨= XX *  Â&#x2013;]

'\\ [' X]\ = X*+\ \ >+\ + 

[|  \\+\

> Â&#x2019; +[ Â&#x2013;]

+ X '| X+= ` | [' X 

[ [ \ X\

X+\ X[ X\ Â&#x2019;[\X X|

'+ \`+ \ \= * 

SpaBody ¤> '*X \| = X \| X \ X`\

 +' ' >+ \

 ] [\' _] X\ = [\ [X> >\ 

X X` + \X SpaBeauty ÂĽ\ X\ [+ >\= ÂŚ * Â&#x2030;[ Â&#x201C;

X'` '*X § = \ [\ [\

[\ \X\ + * 

+ Â&#x160;X = [' X \X 

'*X = 

[[ ~\'| \ = X X\ X>\ \

Â&#x2013;]+ X [\` [\

Â&#x2020;\ ['

 

PREPORUAMO:

SpaRelax Â&#x2019;[\X '\ + \ \ = X\ X\ \ \

>+| | +'

X++ \` |   X

X+` Â&#x2020;[[ \[= | \ X >\|

+*\+ [' \]

+

040/315-000

!" #!$!!" !'"<=>?'@[ \]!!^?_!`=#'@q[ {^<|}?"}_!# q'_!'"<!#!!# ~!?@!"!'}# '_!#}Â&#x20AC;'_` ĹĄ!}"=!ĹĄÂ&#x20AC;?__Â&#x20AC;@'!][ }_}?"}_!#Â&#x20AC;@'}#Â&#x20AC;"?!!?

radno vrijeme: 09:00 - 21:00 â&#x20AC;˘ tel. 040/315-002

od ponedjeljka do petka : 150 kuna

subota, nedjelja i praznici : 180 kuna


25. kolovoza 2009.

15

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

MEDIA MODEL LJETA 2009.

MELANIJA HORVAT (20) - KRIŽOVEC Osma djevojka koju predstavljamo u ovogodišnjem fotosessionu zove se Melanija Horvat. Melanija je trenutano jedna od najpotenciranijih meimurskih modela i manekenki, budui da je u posljednje vrijeme sudjelovala na nekoliko izbora ljepote i uvijek osvojila poneku lentu. Posebice je vole fotograi, koji je gotovo uvijek biraju za “miss fotogeninosti” ili nešto slino. Melanija inae u Zagrebu studira PMF, smjer biologija i kemija. Knjiga joj je na prvom mjestu, ali nakon što je uspješno prošla školu manekenstva Vivone i nastupila na njezinim brojnim revijama odlaskom u Zagreb, nastavila se baviti poslovima modela

i menekenke, jer džeparac uvijek i te kako dobro doe. U suradnji s Toplicama Sveti Martin obavili smo i ovaj fotosession, i to eksluzivno u nedavno otvorenom sjajnom novom hotelu SPA/Golfer Resort Sveti Martin. U pitanju je prava wellness oaza koja spaja predivnu prirodu, moderno termalno kupalište, centar za unutarnji mir i ljepotu. Moderna arhitektura i tehnologija spojene s prirodom idealna su simbioza, a ženska ljepota se idealno nadopunila u sve što nudi ovo de luxe hotelsko izdanje koje smo konano doekali u meimurskom kraju. (D. Zrna, foto: Z. Vrzan)

OSOBNA KARTA: Ime i prezime: Melanija Horvat Mjere: 86/62/90 Datum roenja: 31.01.1989. Zanimanje: studentica biologije i kemije na PMF-u Glazba: ovisi o raspoloženju Slobodno vrijeme: bavljenje poslovima modela i manekenke

Plesaa na “podiju” koji je bio nikad vei ni u jednom trenutku nije nedostajalo

MEGAPLESNJAK Novi-Net Interneta i Radija 1 u Merhatovcu

S više od tisuu posjetitelja proslavili pet godina suradnje Povodom pet godina suradnje na realizaciji prijenosa s Plesnjaka, Novi-Net Internet i Radio 1 u petak su organizirali megaplesnjak u Merhatovcu. Uz sjajnu svirku benda Vertigo, videozid te, naravno, prijenos Radija 1, u Merhatovcu se do kasno u no ili subotu rano ujutro zabavljalo više od tisuu ljudi. Kao i uvijek kad je Plesnjak Radija 1 u pitanju, okupile su se razliite generacije ljudi, od srednjoškolaca do penzionera. Svi oni

zaplesali su uz nove i stare hitove koje tako dobro praši grupa Vertigo, popili po koje pie i ugodno se družili u prirodnom okruženju pitoreskog Merhatovca. Inae, Novi-Net Internet razvija i dalje svoje usluge, tako da svojim korisnicima, kako individualnim, tako i poslovnim, nudi VPN, VoIP, Web hosting i brojne druge usluge, a uskoro kreu i s uslugom iksne telefonije. (D. Zrna, foto: Z. Vrzan)

Ekipa Novi-Net Interneta na radnom zadatku i dok se slavi


16

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

25. kolovoza 2009.

TEST: Honda CR-V 2,0 Executive

www.autostil.info Ureuje: Dalibor Flajpan info@autostil.info

SUV po mjeri Hondina originalna kompaktna navigacija povoljnija za 40%

Prodaja novih automobila u Meimurskoj županiji 1.1. - 31.7.2009. Proizvoa

koliina udio %

1

Volkswagen

80

2

Opel

70

9,63%

3

Honda

66

9,08%

11%

4

Peugeot

56

7,70%

5

Chevrolet

51

7,02%

6

Ford

49

6,74%

7

Renault

48

6,60%

8

Hyundai

35

4,81%

9

Mazda

35

4,81%

10

Toyota

35

4,81%

11

Citroen

27

3,71%

12

Suzuki

27

3,71%

13

Kia

22

3,03%

14

Škoda

22

3,03%

15

Seat

19

2,61%

16

Fiat

18

2,48%

17

Dacia

16

2,20%

18

Nissan

12

1,65%

19

BMW

11

1,51%

20

Audi

6

0,83%

21

Volvo

6

0,83%

22

Mercedes

4

0,55%

23

Mitsubishi

3

0,41%

24

Alfa Romeo

2

0,28%

25

Land Rover

2

0,28%

26

Lexus

2

0,28%

27

Lada

1

0,14%

28

Lancia

1

0,14%

29

Porsche

1

0,14%

727

100%

UKUPNO Izvor: Promocija Plus

Cijene goriva u RH Eurosuper 95

7,90

Super plus 98

8,08

Super 100 BS Eurodizel

Na kioske je stigao novi, ljetni broj magazina Transport, revije o gospodarskim i flotnim vozilima, vozaima i cestovnom prijevozu. Unato recesiji i smanjenom broju premijera novih modela komercijalnih vozila, i ovaj broj Transporta itateljima donosi pregršt novosti. Novinari Transporta testirali su rijetku poslasticu, vojnu inaicu Unimoga U5000 koja je po standardima NATO-a pripremljena i poslana u na testiranje u Hrvatsku vojsku. Reporteri Transporta imali su priliku isprobati i štedljivi Renault Premium Optiuel, vizualno i mehaniki obnovljeni Fuso Canter koji je sada iz imena izgubio Mitsubishi i udovoljava specifikaciji Euro 5, te kotrljajuu legendu – Ford Transit s AWD pogonom na sve kotae. Tu je takoer test Dacie Logan Pickup, Peugeota 3008, supertest Toyote Hilux, te reportaža s promocije autobusa King Long održane u Makarskoj. Kao i uvijek, i novi broj magazina Transport donosi prilog na osam stranica Voza, službeno glasilo Hrvatske udruge vozaa i autoservisera.

•Hondin model CR-V tree generacije nasljednik je serije koja je postigla gotovo 2,5 milijuna prodanih primjeraka po cijelom svijetu tijekom 11 godina postojanja prve dvije generacije. Najnoviji CR-V nastavlja nuditi praktinost SUV-a, ali s više dinamike u vožnji i sa još više stila. Nudi bolju udobnost i luksuzniji interijer, ime se Honda prilagoava sve veoj potražnji korisnika za kvalitetom i vrhunskim proizvodima na kompaktnom tržištu SUV-a. SUV segment vozila ve je davno pronašao svoje vrsto mjesto na automobilskom tržištu. Gotovo su svi proizvoai napravili automobil u tom segmentu koji raste iz godine u godinu. Honda svog predstavnika CR-V prodaje u treoj generaciji. Honda CR-V jedan je od SUV automobila koji privlai na “drugi” pogled. Dizajn ne odskae od kune tradicije pa CR-V i dalje jasno pripada obitelji Honda automobila što je odmah uoljivo. Sportski stil je okarakteriziran samim izgledom kabine i profilom prozora, što odražava poboljšanu dinamiku vozila. Prednji dio Honde CR-V je oštriji i istaknutiji, s atraktivnom maskom s ijih su strana prednja svijetla i veliki branik. Muskularne donje proporcije, široki trag kotaa i standardni kotai od 17’’ naglašavaju vjerodostojnost Hondinog Tehniki podaci Honda CR-V 2,0 Executive Motor

4 cilindra, 1.997 ccm

Snaga

150 KS pri 6.200 o/min

Moment

192 Nm pri 4.200 o/min

8,36 7,23

Eurodizel BS LPG auto plin

8,08

Novi broj magazina Transport

7,23 7,29

4,02

4,02

*BS - bez sumpora Cijene vrijede na dan 21. kolovoza 2009.

START d.o.o. (ovlašteni zastupnik i serviser Mazda vozila) prodaje sljedea rabljena vozila: Mazda 6 Sp. 2.0i TE, 2006.god., full oprema Mazda 6 CD120 TE, 2003.god., full oprema Mazda 6 1.8i TE, 2003.god., full oprema Mazda 6 Sp. 2.0i TE, 2003.god., full oprema Mazda 6 Sp. CD136 TE, 2005.god., full oprema Mazda 2 1.25i TE, 2006.god., full oprema Renault Scenic 2.0i 16V, PLIN, 2003.god., full oprema Mazda 323 S 1.3i, 1998.god., oprema Mazda 323 S 1.5i, 1999.god., full oprema Mazda 3 Sp. 1.6i TX, PLIN, 2004.god., full oprema Mazda 2 CD68 TE, 2006.god., full oprema Mazda 3 CD110 CE, 2005.god., full oprema Nissan Maxima 3.0i V6, PLIN, 1996.god., full oprema Mazda Demio 1.3i SE, 1999.god., oprema Mazda MX-3 1.6i 16V, 1995.god., oprema Opel Astra 1.8i Club, 1999.god., full oprema Fiat Punto 1.2i Acve, 2004.god., oprema Mazda 626 2.0 DITD, 2002.g., full oprema Povoljni kredi do 7 godina bez jamaca ili leasing do 6 godina bez ueša. Za sve dodatne informacije možete upita na broj telefona: 042/200-666, 040/631-200, 040/312-104. Posjete nas na internet adresi WWW.MAZDA-START.HR ili akovec,Zelena 1, Varaždin, Zagrebaka 53a, te M. Suboca, B. Radia 69

Brzina

190 km/h

Ubrzanje 0-100 km/h

10,2 s

Potrošnja

6.7 / 10.4 / 8.1 l/100 km

Dužina

4.525 mm

Širina

1.820 mm

Visina

1.675 mm

Cijena

252.039 kn

SUV-a. Stražnje, zaobljeno staklo vrata od prtljažnog prostora koja se sada vertikalno otvaraju, takoer pridonose atraktivnijem izgledu, a rezervni kota je u novom Hondinom SU-V-u smješten ispod poda prostora za prtljagu. Novi, vrhunski interijer ima novo dizajnirane elemente po kontrolnoj ploi i vratima koji su u kontrastu s mekom crnom teksturom. Prednja su sjedala vea i udobnija, a upravlja je prilagodljiv i elegantan. Novo mjesto mjenjaa do baze centralne ploe nalazi se bliže upravljau i ime je osloboen prostor na podu. Stražnja sjedala su djeljiva u omjeru 60:40, a naslonjai su podijeljeni prema omjeru 40:20:40. Sjedala su izdašno podesiva kako bi se poveao prostor za noge ili prostor za prtljagu, mogu biti nagnuta za bolji komor, a središnji dio može biti preklopljen kako bi se omoguio prijevoz duljih predmeta, a da se istovremeno voze i dva putnika od iza. Kad se sjedala sklope i postave vertikalno, otvara se prostrano

mjesto za prtljagu, dovoljno za prijevoz dvaju bicikla s prednjim kotaima. Dodatna fleksibilnost dolazi uz novi Double Deck prostor za prtljagu koji je ormiran primjetnom policom koja je postavljena na visini od 330 mm iznad poda prostora za prtljagu – dovoljnog da se smjeste standardna djeja kolica. To znai da se prtljaga može podijeliti, tako da je ono što se stavi na donji dio dostupno; polica se može i sklopiti što je još vea pogodnosti. Kad nije u upotrebi, polica se može ili ukloniti ili praktino spremiti u udubini u podu. Snaga Honde dolazi iz 2.0 litarskog, poznatog, benzinskog agregata. Pogonski je agregat opremljen najnovijom VTEC sustavom i tehnologijom za smanjenje trenja, a sadrži i nove inovacije: zakašnjelo zatvaranje usisnog ventila u kombinaciji s širokim otvorenim ventilom gasa tijekom vožnje s malo tereta, kako bi se smanjili gubici pri pumpanju i poboljšala ekonominost goriva. Runi je mjenja s šest stupnjeva prijenosa. Potpuni komplet pasivnih mjera sigurnosti ukljuuje dvostupanjske prednje zrane jastuke, bone zrane jastuke za putnike na

Hondin kompaktni navigator je vaš najpouzdaniji partner tijekom putovanja. Savršeno integriran navigacijski sustav iskljuuje sve stresne situacije u vožnji. Navedeni sustav ima jedinstveni Hondin prikljuak te unkciju automatskog napajanja. Kad se zaustavite, navigator se može vrlo brzo skinuti i spremiti, bez da ostanu vidljivi tragovi na vjetrobranskom staklu. Meu objektima interesa nalazi se kompletna europska lista ovlaštenih centara za Hondine automobile i motocikle. Tamno kuište ureaja onemoguava neprijatne refleksije na prednjem vjetrobranskom staklu. Hondin kompaktni navigator ima 3-godišnje jamstvo. U sustav je ukomponirana kompletna Bluetooth tehnologija za bežino teleoniranje. Dostupni su i dodatni paketi poput MP3 ureaja ili JPEG preglednika slika. Hondin kompaktni navigator je izvrsna alternativa tvorniki ugraenoj navigaciji. Za sve dodatne inormacije kontaktirajte najbliži Honda prodajni centar. Promotivna akcija traje do isteka ograniene koliliine zaliha.

prednjim sjedalima, zrane zavjesice, te prednje i stražnje podsjetnike na pojasu – sve je to prilagoeno standardu s aktivnim prednjim naslonjaima za glavu. Novi CR-V sadrži i TSA – Trailer Stability Assist koja skupa s VSA – Vehicle Stability Assist osigurava da je sigurnost vue konstantno pod nadzorom i kontrolom. CR-V nudi i ACE – Advanced Compatability Engineering, tehnologiju strukture tijela koja osigurava vrlo dobre sigurnosti prilikom sudara. Ugodnost interijera je ostala visoke kvalitete i dimenzije su openito iste kao kod prošlog CR-V-a, iako je prostor za prtljagu znatno proširen prema natrag kako bi uzeo slobodno mjesto rezervne gume na zadnjim vratima. Putnici uživaju u istom prednjem pogledu dok je ulazak olakšan veim vratima koja se mogu šire otvoriti i nižim pragovima. Bogat paket opreme Honde CRV Executive odiše ekskluzivnušu te ve standardno posjeduje mnoštvo serijskih elementa koji su kod konkurencije na popisu dodatne opreme. S 2-litrenim benzinskim agregatom ini vrlo skladnu cjelinu te za uloženi novac doista mnogo pruža.


25. kolovoza 2009.

17

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Nissan razvija dva nova pomona sustava za zavojite ceste Tvrtka Nissan Motor objavila je kako razvija dvije napredne tehnologije osmišljene da olakšaju vozaima prolaske zavojima usklaivanjem sustava navigacije, motora, koenja i upravljanja. Povezujui postojei sustav za održavanje razmaka (Distance Control Assist) s podacima na navigacijskoj karti, tzv. pametna papuica u sprezi s navigacijom (Navigation-Cooperative Intelligent Pedal) može pomoi vozau da uspori ili prikoi pri ulasku u zavoj na temelju trenutanih navigacijskih podataka. Sustav aktivne stabilnosti (Active Stability Assist) pomaže pri nadzoru momenta skretanja vozila te usporavanju i koenju u zavojima ovisno o zahtjevu vozaa. Oba su sustava osmišljena da vožnju uine ugodnijom.

Novi sustav za održavanje razmaka (DCA) povezuje nadzor razmaka, prvi put ugraen u Nissan Fugu u prosincu 2007., s navigacijskim sustavom automobila. Kad podaci iz navigacijskog sustava govore da slijedi zavoj, DCA podiže papuicu gasa i tako navodi vozaa da je otpusti. Kad voza podigne nogu s papuice, sustav aktivira konice i ujednaeno usporava vozilo. To je prvi pomoni sustav na svijetu koji smanjuje optereenje vozaa na zavojitim cestama integracijom navigacijskog sustava, papuice gasa, pogonskog sklopa i konica. Sustav e prvi put biti ugraen u novu Fugu koja e na japansko tržište izii u jesen ove godine. Sustav aktivne stabilnosti (ASA) olakšava vozau nadzor vozila usklaujui koenje, upravlja-

nje i rad motora. Sustav pridonosi mirnom upravljanju i poveava užitak vožnje na zavojitim brdskim cestama ili autocestama. Sustav prepoznaje vozaeve zahtjeve prema nainu upravljanja i obrascu ubrzavanja i koenja, a zatim prilagoava koenje i okretni moment na svakom kotau zasebno kako

bi vozilo bilo što mirnije. Tijekom koenja sustav optimizira raspodjelu sile na svaki od kotaa ovisno o polumjeru zavoja. Sustav je osmišljen tako da voza osjea da ima bolji nadzor. I taj e se sustav prvi put ugraditi u novu Fugu koja e u prodaju biti puštena u drugom dijelu ove fiskalne godine.

Hyundai u Koreji lansira novi Program osiguranja Hyundai Motor Co. predstavio je korejsku varijantu vrlo uspješnog Programa osiguranja, iji je cilj zaštititi klijente koji imaju prometnu nezgodu ili izgube posao unutar jedne godine od kupovine novog Hyundai automobila. Program je aktivan od 3. kolovoza ove godine. Korejska varijanta Programa osiguranja omoguuje vlasnicima Hyundai vozila zamjenu za novo vozilo u slijedeim sluajevima: vozilo je ošteeno u prometnoj nezgodi u kojoj je više od 50% krivnje na drugom sudioniku nesree, te troškovi popravka iznose više od 30% izvorne vrijednosti vozila. U prethodnom sluaju vlasnici mogu zamijeniti svoje ošteeno vozilo za novo ako je razlika izmeu prodajne vrijednosti popravljenog vozila i novog Hyundai vozila ispod cca. 16.400 dolara (za modele Sonata/Tucson i manje), odnosno manja od 33.000 dolara (za modele Grandeur/Santa Fe/ H-1) – odnosi se na cijene u Republici Koreji. Ovu opciju mogue je iskoristiti samo jednom. Osim mogunosti ponovnog otkupa vozila, kupci mogu izabrati jed-

nu od slijedee tri opcije: dodatno osiguranje za sluaj izazivanja ozljeda drugom sudioniku u prometnoj nezgodi, isplatu od 2.400 dolara ukoliko kupac izgubi posao unutar 120 dana od kupovine novog Hyundaija, isplatu od 2.400 dolara ako je kupac/voza hospitaliziran duže od 31 dan (ne ukljuuje prethodne zdravstvene probleme i karcinom). Podnositelji zahtjeva za novim Programom osiguranja trebaju ispunjavati slijedee uvjete: biti lan «BLU Member» kluba (klub vlasnika Hyundai automobila osnovan na domicilnom tržištu), biti ponovljeni kupac Hyundai vozila, vozilo se financira putem Hyundai Capital kreditne linije. Korejska varijanta ovog osiguranja obuhvaa slijedee modele: Getz, Accent, Elantra (ukljuujui LPI HEV model), i30, Sonata, Grandeur, Tucson, Santa Fe i H-1 (poslovna i rent-a-car vozila nisu obuhvaena osuguranjem). Ohrabreni uspjehom ovog programa u Americi, Hyundai je razvio korejsku inaicu Programa osiguranja koji reflektira potrebe i zahtjeve domaih Hyundai kupaca.


18

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Volkswagen potvruje investicijski program za Meksiko Prilikom svoje posjete u tvornici Puebla meksikog predsjednika Felipea Calderona je primio Mario Marin, guverner savezne države Puebla i Otto Lindner, predsjednik upravnog odbora Volkswagen de Mexico. U proizvodnim pogonima koji su ve u izgradnji, od sredine 2010. ekskluzivno e se proizvoditi novi model namijenjen globalnim tržištima. Proširenjem pogona Puebla Volkswagen e na toj lokaciji moi poveati dnevni kapacitet za 300 jedinica na ukupno 2.100 vozila. Gradnja pogona

stajat e 410 milijuna amerikih dolara. Ova najava dio je opsežne strategije za sjevernoameriko tržište. U nju spada takoer gradnja pogona u Chattanooga, Tennesseeju, što je odlueno 15. srpnja 2008. U visoko modernom pogonu vrijednom jednu milijardu

amerikih dolara, koji e zapoeti proizvodnju 2011., proizvodit e se 150.000 jedinica modela koji je posebno razvijen za sjevernoameriko tržište. Cilj ostaje do godine 2018. prodati 800.000 vozila marke Volkswagen u Sjedinjenim Amerikim Državama.

FOLIJE ZA STAKLA

graevine

automobili

sigurnost

zaštita od UV zraenja, temperaturna zaštita (hlaenje - grijanje), blještanja, nepoželjnih pogleda, provala i ozljeivanja, vizualni izgled vozila i objekata

Kompletna usluga, prodaja folija, opreme i postavljanje.

Buzoveka 77 . 40000 akovec . Hrvatska T 040 364 270 . F 040 364 944 . www.eltel.com sign & multimedia

25. kolovoza 2009.


25. kolovoza 2009.

19

www.mnovine.hr â&#x20AC;˘ redakcija@mnovine.hr â&#x20AC;˘ 040 312 333

F1 poredak nakon 11 od 17 utrka

F1 poredak VN Europe, Valencia, 23. kolovoza 2009. 1. Rubens Barrichello 10 2. Lewis Hamilton 8 3. Kimi RäikkÜnen 6 4. Heikki Kovalainen 5 5. Nico Rosberg 4 6. Fernando Alonso 3 7. Jenson Bu on 2 8. Nick Heidfeld 1

Suzuki - 100 godina inovacija

WRC poredak nakon 9 od 12 Rally-a

Poredak vozaa: 1.

Mikko Hirvonen

2.

Sebasen Loeb

65

3.

Dani Sordo

44

4.

Jari - Ma Latvala

31

5.

Henning Solberg

27

6.

Pe er Solberg

25

7.

Ma hew Wilson

20

8.

Sebasen Ogier

16

9.

Federico Villagra

14

10. Conrad Rautenbach

Poredak vozaa: 1. Jenson Bu on 2. Rubens Barrichello 3. Mark Webber 4. Sebasan Ve el 5. Nico Rosberg 6. Lewis Hamilton 7. Kimi RäikkÜnen 8. Jarno Trulli 9. Felipe Massa 10. Timo Glock

68

8

Poredak Teamova:

72 54 51.5 47 29.5 27 24 22.5 22 16

1.

Citreon Total World Rally Team

119

2.

BP Ford Abu Dhabi World Rally Team

105

3.

Stobart VK M-Sport Ford Rally Team

64

4.

Citroen Junior Rally Team

33

5.

Munchi's Ford World Rally Team

20

Slijedei rally: Rally Australia, 4.9. - 6.9. 2009.

Poredak konstruktora: 1.

Brawn-Mercedes

126

2.

RBR-Renault

98.5

3.

Ferrari

motocikla ide uzlaznom putanjom, te je proĹĄle godine okonala globalnom prodajom od 3,4 milijuna primjeraka, mahom zapremine vee od 600cm3. Tako je na primjer u Velikoj Britaniji Suzuki vodei na trĹžiĹĄtu u prodaji posljednjih ĹĄest godina u klasi motocikala iznad 126 ccm. Istu kreativnost i predanost Michio Suzukija, marka Suzuki implementira i u razvoju svojih svjetskih strateĹĄkih modela. Prvi u ovoj kategoriji je model automobila Suzuki Swift koji se proizvodi u Japanu, Maarskoj, Indiji, Kini, Indoneziji, Tajvanu

generacije Vitare s kojom je Suzuki prije 21 godinu meu prvima stvorio trĹžiĹĄte za kompaktna sportska vozila nazvana SUV (Sport Utility Vehicles). Proizvodnja Suzuki Grand Vitare u cijelom svijetu dosegla je 2,6 milijuna primjeraka. Trei model je Suzuki SX4 sport crossover predstavljen 2006. godine, a koji je pokazao odline mogunosti i visok potencijal svoje ĹĄasije ĹĄto je iskoriĹĄteno na uspjeĹĄnim nastupima na World Rally Championship (WRC) tijekom 2007. i 2008. godine. (45 godina nakon ĹĄto je Suzuki sudjelovao na prvom Grand Prix Japana u

emisija CO2 iznosi samo 103g/km. Alto se proizvodi u tvornici pored grada Delhija u Indiji, na kontinentu gdje Suzuki ima 50 posto udjela na trĹžiĹĄtu osobnih automobila, i koje je trenutno jedino rastue trĹžiĹĄte na svijetu. Godina 2009. je takoer vaĹžna za Alto, jer je od 1979. godine do danaĹĄnjeg dana prodan u 10 milijuna primjeraka u cijelom svijetu. Indijska proizvodnja Suzukija poela je 1973. godine sa modelom automobila Maruti 800 â&#x20AC;&#x201C; obiteljski automobil niskih troĹĄkova odrĹžavanja koji je donio mobilnost milijunima. Da bi plastinije pokazali stanje, od 11 milijuna osobnih automobila koji se trenutano voze po cestama Indije, viĹĄe od sedam i pol milijuna je marke Suzuki, a etiri milijuna od tog broja

i Maleziji. Trenutani model Swifta predstavljen je 2005. godine, a proĹĄle godine ukupna je proizvodnja ovog superminija dosegla 1 milijun primjeraka. Ove 2009. godine je i proslava 25 godina Swifta u Europi. Tijekom 2006. godine Suzuki je predstavio svoj drugi svjetski strateĹĄki model - Suzuki Grand Vitaru, koja je evolucija prve

1963. godini). I dok modeli Swift, Grand Vitara i SX4 odraĹžavaju sklonost sportu, etvrti Suzuki model automobila - Suzuki Splash, odraĹžava usredotoenje na obitelji i istie uinkovitost kojom kompaktni obiteljski automobil moĹže zadovoljiti obiteljske potrebe. Suzukijeva najvaĹžnija tvornica automobila u Europi nalazi se u gradu Esztergom u Maarskoj. Tvornica ima kapacitet proizvodnje viĹĄe od 280.000 primjeraka automobila i trenutano proizvodi modele automobila Swift, SX4 i Splash koji je prvi model Suzukija koji se izvozi iz Europe natrag u Japan. Naravno, u Maarskoj Suzuki predstavlja vodeu marku, te vrĹĄi utjecaj i na se zemlje u okruĹženju. U oĹžujku ove godine predstavljena je sedma generacija modela automobila Suzuki Alto; ime je to automobila s kojim je Suzuki dominirao u mini segmentu vozila u Japanu proteklih 30 godina. Suzuki Alto je najmanji Suzuki automobil na svijetu, a istie se i eko-podobnoĹĄu, jer mu

je model automobila Suzuki Alto. Pogled u budunost - Suzuki planira snaĹžno se koncentrirati na smanjivanje ĹĄtetne emisije CO2. Suzuki je predstavio Stop/Start sustav, kao i novi sustav promjenjivog vremena otvaranja ventila (variable valve timing system) na ovogodiĹĄnjem Salonu automobila u Ĺ˝enevi. Ova tehnologija e smanjiti emisiju ĹĄtetnog CO2 kod modela Suzuki Alto na 95 g/km, a kod modela Suzuki Splash na 109 g/km. Dugorono daljnji razvoj ukljuuje eventualno uvoenje tehnologije vodika i gorivih elija za srednju klasu vozila. Suzuki je nedavno testirao automobil Suzuki SX4 Fuel Cell Vehicle (FCV) na javnim cestama u Japanu. Da bi proslavio 100 godina inovacija Suzuki je svoju povijesti i proizvodnju pokazao na â&#x20AC;&#x2DC;Suzuki Plazaâ&#x20AC;&#x2122; koja se sastoji od tri kata baĹĄtine smjeĹĄtenog ispred glavnog sjediĹĄta Suzukija u Japanu. â&#x20AC;&#x2DC;Suzuki Plazaâ&#x20AC;&#x2122; ima 5424 kvadratnih metara i posjetitelji mogu proĹĄetati kroz 10 desetljea razvoja tvrtke od njenog osnivanja pa do danas.

46

4.

McLaren-Mercedes

5.

Toyota

38.5

41

6.

Williams-Toyota

29.5

7.

Renault

16

8.

BMW Sauber

9

9.

STR-Ferrari

5

10. Force India-Mercedes

0

Slijedea utrka: VN Belgije, SpaFrancorchamps, 30. kolovoza 2009.

MotoGP poredak nakon 11 od 17 utrka

Poredak vozaa: 1.

Valenno ROSSI

212

2.

Jorge LORENZO

162

3.

Casey STONER

150

4.

Dani PEDROSA

135

5.

Colin EDWARDS

112

6.

Andrea DOVIZIOSO

107

80 79 77 72

7.

Randy DE PUNIET

8.

Marco MELANDRI

9.

Loris CAPIROSSI

10. Chris VERMEULEN

Poredak proizvoaa: 1

Yamaha

255

2

Honda

184

3

Duca

166

4

Suzuki

100

5

Kawasaki

79

Slijedea utrka: VN Indianapolis, 30. kolovoza 2009.

Ovog listopada Suzuki slavi stogodiĹĄnjicu svog postojanja. Danas je Suzuki globalna kompanija kojoj nastavlja rasti ugled, popularnost i uspjeh.1909. godine Michio Suzuki osnovao je Suzuki tkalaku tvrtku (Suzuki Loom Company) u Hamamatsu na jugu Japana koja je proizvodila tkalake razboje za proizvodnju bijele tkanine. Meutim, doĹĄli su zahtjevi za proizvodnju proizvoda od tkanine sa vertikalnim i horizontalnim redom, tako da je razvio jedinstven razboj sposoban tkati tkanine od obojenih vlakana. Suzukijeva nova inovacija predstavljala je poetak jednog beskompromisnog usredotoenja na stvaranje proizvoda koji zadovoljavaju potrebe ljudi i ostvaruju nove Ĺživotne mogunosti. Suzuki je 1952. godine proĹĄirio svoju proizvodnji na proizvodnju motocikala modelom nazvanim â&#x20AC;&#x2DC;Power Freeâ&#x20AC;&#x2122; ĹĄto je u biti bio motorizirani bicikl pokretan dvotaktnim motorom obujma 36 ccm. Model â&#x20AC;&#x2DC;Power Freeâ&#x20AC;&#x2122; je bi krajnje jednostavan u dizajnu, imao je izuzetno lako odrĹžavanje i u to vrijeme bio je jedinstveno rjeĹĄenje takve vrste na trĹžiĹĄtu, jer se mogao voziti na motor, djelomino ili se mogao pokretati samo pomou pedala bez motora. Samo godinu dana kasnije Suzuki je ve proizvodio 6.000 motocikala mjeseno. Proizvodnja Suzuki automobila je poela 1955. godine sa modelom automobila â&#x20AC;&#x2DC;Suzulightâ&#x20AC;&#x2122;. To je bio kompaktni automobil pokretan dvotaktnim motorom obujma 360 ccm. Suzulight je bio jedan od prvih automobila u svijetu koji je imao izveden pogon na prednje kotae, ovjes sa etiri neovisna kotaa i letvom volana. Povijest Suzuki off-road vozila poela je 1970. godine lansiranjem

LJ serije laganih 4x4 vozila. Prvi Suzuki vanbrodski motor predstavljen je 1965. godine, u novom dizajnu i konstrukciji ponuen je trĹžiĹĄtu 1974. godine, motori ope namjene ugledali su svjetlo dana 1980. godine, a prvi ATV (All Terrain Vehicle) predstavljen je 1982. godine. Ukupna proizvodnja automobila dosegla je 1989. godine brojku od 10 milijuna primjeraka, a ukupna godiĹĄnja proizvodnja premaĹĄila je 1 milijun primjeraka 1990. godine. Od tada za Suzuki vozilima je rasla potraĹžnja, te Suzukijeva godiĹĄnja proizvodnja automobila prelazi barijeru od 2 milijuna primjeraka u 2005. godini, dok ukupna proizvodnja automobila dolazi do brojke 40 milijuna primjeraka u 2008. godini. Zbog ciljanog pridrĹžavanja svom sloganu, koji govori kako je Suzukiju prioritet proizvesti ĹĄto kvalitetniji auto, za ĹĄto manje novaca, potraĹžnja za Suzuki automobilima u Europi je takoer stalno rasla i ukupna prodaja nedavno je dosegla 4,5 milijuna primjeraka, od 1968. godine kada se poelo sa izvozom vozila na to trĹžiĹĄte. Pouzdana i funkcionalna vozila, zbog svojih niskih troĹĄkova odrĹžavanja i izbjegavanja zbunjujuih rjeĹĄenja, te sportske note, u 2008-oj godini kulminirala je prodajom od 2,3 milijuna automobila na globalnoj razini, dok je prodaja automobila u Europi iznosila 315.000 primjeraka, ĹĄto su vrlo dobri rezultati za Suzuki i pored vrlo teĹĄkih trenutanih uvjeta trgovine. K tome Suzuki je u Hrvatskoj uĹĄao u Top 10 najprodavanijh brandova, dok se Hvatsko trĹžiĹĄte po zastupljenosti Suzukija u Europi, popelo na visoko 5. mjesto. U moto svijetu, Suzuki predstavlja premium brand, te prodaja


Mlad i opasno zgodan

Ivan Hali (18), Prelog ¬ >+\ ~\X 

 ['X+ = [ | X\ +[] X[|

+' ' ' _+= + ¤ ‚| '

 Š

$®= ']+ * X \ = ]| [ +\ 

`+ [| = X [++ \' X >= + \ + X>'| X

*\ > \X\+

’  +\| ` X

  *+ \

Š\ \ [\

’X \ + =  |  X >

]  + ‹  

'` + + > \

['+ >+ [['*

X`+ X[ ¬ X>' = +  X > = X| ' + ' X X

 '+ [X ' X

 [' >+ 

‰ > ' \ " = ' ‰'+  ] \

~* '+ + X+] \

 '\| X  \+\

] X > _ X'=

TOP 20 01. DOBAR RAZLOG - CALIDO 02. OI - IVANA KINDL

TOP LISTA DOMAIH

03. MAGNET - URBAN

01. NE SUDIM TI - ZDRAVKO ŠKENDER

04. LIBERTIN - Tomislav Goluban & L.P.F.H.B.

02. VLADARICA - DRAŽN ZEI

05. UMORAN - SPOONLEAF

03.LAŽU OI MOJE - COLONIA

06. ISTRIANA - ALKA VUICA . SANDRA

04. HALID BEŠLI - DVADESETE

07. SVE DOK DIŠEM… IMAŠ ME

05. E.T. - SOBA 202

DEAN DVORNIK&CUBISMO 08. NE GOVORI DA ME ZNAŠ - BOJAN J. 09. NE PITAJ ZA MENE METESSI&MONDO BONGO 10. TRAŽIM TE - MOTIWO

TOP LISTA DOMAIH

06.JACQUES HOUDEK - DUŽNA SI 07.ZAARAN - LANA 08. IVAN ZAK - SVJEDOK 09. TONY CETINSKI OD MILJUN ŽENA

FORMULA 13

10. HARI I NINA NE MOGU TI RE I ŠTO JE TUGA

01. CAN’T STOP FEELING - F.FERDINAND 02. AYO TECHNOLOGY - MILLOW 03. WHEN LOVE TAKES OVER

+ ] | X+ >+ ` [] –]+ [= + ] 

” ‡˜

DAVID GUETTA . KELLY ROWLAND 04. HEAVY CROSS - GOSSIP 05. . I GOTTA FEELIN’ - BLACK EYED P.

OSOBNA KARTA: ¤ [• Ivan Hali –X• 184 cm }\ +• 23.02. 1991. ‡+• tehniar željeznikog prometa ¥+\> X+• slobodan ‰>' +• rukomet, košarka, manekenstvo

TOP LISTA STRANIH 01. USE SOMEBODY KINGS OF LEON 02. INFINITY 2008 - GURU JOSH

06. FAMILY TIME - ZIGGY MARLEY

LISTA DOMAIH 03. IFTOP HE SHOULD EVER LEAVE YOU -

07. LOVEGAME - LADY GAGA

TOM JONES

08. NEW DIVIDE - LINKIN PARK

04. HUMAN - KILLERS

09. WAKING UP IN VEGAS - K. PERRY

05. HOT ‘N COLD -

10. NEVER FORGET YOU - NOISETTES

KATY PERRY 06. WARM THIS WINTER GABRIELA CHILMI 07. IF I WERE A BOY - BEYONCE

Kara Monaco

Giorgio

¯‘}_¤ †‹¥’<¤ˆ‘<

08. MILES AWAY - MADONNA 09. VIVA LA VIDA - COLDPLAY 10. I’M OUTTA TIME - OASIS

TOP LISTA 01. LOONA - Parapapapapa 02. SHAKIRA - She Wolf 03. EMILIANA TORRINI JungleTOP Drum LISTA DOMAIH 04. SEAN PAUL - So Fine 05. LILLY ALLEN F - You 06. LA ROUX - In For The Kill 07. GREEN DAY 21 Guns 08 08.. THE GOSSIP He eavy Cross Heavy 09.. MELANIE FIONA Giv ve It To Me Right Give 10.. PINK Funnhouse Funhouse

Savršenstvo bez mane: Amber Rose ‹   + ‹>

<X| + ] + \X

=  ª ] X X> = _| ` [ > 

[' = [' ‹> +

>] '  [X*

’ +  '++ = [=[ †¦ ¨X  +

 *>¦+ ¯\ + [`

[' ª*| '+ +\ + †¦

' ++| \X+

' X + X\ X\ '+= + \`

Broklyn ponovno pokazala svoje zanosne obline ~' X\[\ X

~' X\[\ X ‹ '¦+ <''* +] +

‹'¦+ <''* +] + +'=  +X [X X +X [X X+

 X > ’ X > ’

[\  X  [\ X 

“© ©| + X X*

“©| + X X* 

\ X['\ ‰ X =' \ X['\ ‰ X =']+

  ª ¦ }*  ª ¦ }* |

+ +\ X  [ +\ X  [ =

'+ \ ] > 

'+| X X= *\ “© +X*

X[' ¬ ' >+ '+

\>+\ >++ ]\+*| X['

+ X X | \' +

[ X  \ ”• “©

‹­ ¥\>X ˜


 

Dobro je znati 43

  " #$ ###

7 Poli Maraton oglas_140x384.ind2 2

8/11/09 12:07:38 PM


za velike i male

Pria

Pria

Pria

Maturalac u svemir

Ljetne Svaštice • Ljetne Svaštice Jadi školske ploe Po meni Se piše i šara Pa izgledam Kao maškara. Ve me od pisanja Boli glava, Što od mene rade, To je strava! Onda me spužvom Obrišu cijelu, Pa sam mokra Po cijelome tijelu. U uionici biti Više mi se ne da. Joj, samo da me pusti Ona glupa kreda! Praznike jedva ekam, Pa da me ostave na miru! Onda se osjeam Kao na nekom piru. Al’ muke me more Kad pone škola Jer znam da e opet Biti jauka i bola. Tajana Židov OŠ DRAŠKOVEC Mentor: Nikolina Blatari

Sto na sat Jednog lijepog, sunanog dana zaljubio sam se kao lud i to prvi put u svom životu. Bila je subota… Puhao je lagani povjetarac, a ja sam sa svojom obitelji stigao na dugo oekivano Jadransko more. Smjestili smo se u vikendicu pokraj plaže. Otišao sam malo odrijemati jer sam bio umoran od puta poput maratonca koji je upravo pretrao 24 000 kilometara. Kad sam ustao, ugledao sam svoje roditelje i sestru kako spavaju. Odluio sam malo izai iz vikendice i prošetati po plaži. Poslije, tono dvije minute i šesnaest sekundi, susreo sam Moranu, prijateljicu iz razreda. Baš sam se iznenadio kad sam je vidio, osobito zato što je bila nekako ljepša od zadnjeg dana škole. Imala je prekrasnu zlatnu kosu, oi duboke kao samo more, a bila je drugaije obuena i sreena. Pozvao sam je na šetnju, a poslije i na sladoled od okolade. Bila je sretna. I ja sam bio sretan. Mislim da joj se sviam… U razgovoru je rekla da se smjestila u nekoj plavoj

vikendici. Sjetio sam se da se pokraj naše vikendice nalazi jedna plava vikendica. Znai… Pa, ona živi pokraj mene! Fenomenalno! Sutra u je odvesti na pedaline i sok, a kupit u joj i narukvicu od školjaka, to sigurno! Srce mi lupa sto na sat! Kako je lijepo biti zaljubljen… Renato Mikulan, 6.r OŠ KOTORIBA Mentor: Nikolina Fuš Zvošec

rešja Navek na svoji mesti stoji I ljue me, Ljue es kitje i listje. V jesen Skup z vetrom Popevle vesele pesme. V zimi, Bez jenog lista, Tožno zgledi Kaj da se ploe. Ftihla je i ve ne popevle, Sigurno spi. Sneg ji se na kitaj drži. A unda na jo ftii dojdo I protuletne pesme zapopevlejo. rešjo so zbudili I pak je vesela. Cela se rascvela! V leti se štima: uda rlenih ringlinih ima, K sej me zove, zdalka maše. Viš, leto ji rom paše! Ana Horvat, 5.r OŠ OREHOVICA Mentor: Ivanka Novak

V moji vulici V moji vulici deca se navek igrajo, Ftieki navek popevlejo, Pesi navek lajajo I auti se navek nagajajo. V moji vulici lepi cveti rastejo, Metulji koli jih letijo, A v jutro vrapeki žvrgoljijo. V moji vulici meni je najlepše Da polek je po kuruzi bežimo, Na senokoši ležimo I oblake gledimo. Antonio Juras, 5.r OŠ OREHOVICA Mentor: Ivanka Novak

Livada Kad na livadi žarko sunce zasja Djeci baš u travi sjediti prija. Visoka šuma radi sjene, Maslaak maslaku stane brojiti zjene. Pele u cvjetnim se stapkama broje Djevojice pjesmom radosti kroje. Od sunca njihova plava kosa se zlati, A one pletu tratinica vlati. Leptiri ko laste natkriljuju im elo Ljepotom k’o u vila dii im se selo. Polako e no, valja po’ kui Velom od cvijea ukrasiti lui. Sa brijega sanjati i gledat’ u no Na livadu cvjetnu u snovima po’. Da opet sutra livada rosom zarudi Sreu djeju u osmjesima da im budi! Iva Kovai, 7.r OŠ GORNJI MIHALJEVEC Mentor: Lidija Novak

Jesen u šumi Jutros je izlazak sunca bio nevidljiv. Zastrla ga gusta i neprozirna magla. Odjednom je nestala. Preda mnom se pojavila šarena šuma. Uronila sam u tu jesensku ljepotu. Tlo je prekriveno raznobojnim i šuštavim lišem. Tako lijep sag nisam u životu vidjela. Neki listii plesali su posljednji jesenski ples i uljepšavali tlo. U krošnjama sam opazila napuštena gnijezda. Po granama starog, pogrbljenog hrasta skakutala je razigrana žuna. Odjednom zaujem kuc-kuc-kuc. Tražila je slatke zalogaje ispod ispucale kore. Krenula sam dalje. Došla sam do visokog, razgranatog kestena. Nešto je naglo zašuštalo. Smea, dugorepa vjeverica nosila je plodove u šapicama. Iz grma prhnuo je crni kos. Nisam vidjela bodljikavog ježia, jer se sigurno sakrio u kuicu ispod panja. Prestrašila sam se! Ispred mene pojavio se crno-žuti daždevnjak. Brzo se sakrio ispod liša. Zapirio je vjetri, zašuštalo žuto, crveno, smee liše. Grane drvea zaplesale su jesenski ples. Kakva divota! Vraam se iz bajkovite šume prema svom domu. Marta Pintari, 6.b OŠ SVETI JURAJ NA BREGU

Prošlo je mnogo vremena otkad sam sa svojim uenicima išla na maturalac u svemir. Tada smo konano doznali pravu istinu o onim “zelenima”. Sjeam se toga kao da je bilo juer. Narav no, k renuli smo raketom. Kad smo sletjeli na nekakav planet, mogla sam samo rei: -Koliko prostranstvo! Zaista – svaki planet, svaka galaksija bili su mega-giga veliki! Gigantske kugle! A tek “mali zeleni”… Svi su letjeli u nekakvim žutim kuglama. Mi smo došli u grad, a saznali smo da nema na svakom planetu naselja i živih bia. U poetku se nismo usudili nikome približiti, samo smo gledali te udake. Tada nam se približila neobina žuta lopta koja je, pretpostavljam, bila vozno sredstvo. Doe ona do nas i… odjednom nastane veliki prasak, lopta se raspukne i pojave se dva bia, dva mala svemirca. Bili su visoki otprilike jedan metar, imali su svije noge i dvije ruke, velike oi, no nisu imali glavu. udno, ali bili su slatki. Poeli su govoriti i otvarati usta, ali smiješnim glasom. Kao da su udisali helij. Najudnije nam je ipak bilo što smo ih i mi razumjeli, i mi smo govorili njihovim jezikom. U poetku smo se malo bojali, ali bili su ljubazni. Jako su se udili i smijali našoj odjei (oni su je zvali “mekana stvar”) jer oni na sebi nisu imali ništa. Poveli su nas u svojem autiu. Kazali su da se ti autii ne mogu voziti više puta, ve samo jedanput, a tada nestanu, zato zovu nove. Doveli su nas do svoje kue, a njihova je kua bila, zamislite, obina zvijezda. Svi zeleni žive u zvijezdama. To su njihove kue. Mi nismo unutra, samo oni to mogu. Zatim su nas odveli do jednog mje-

sta gdje je bio veliki teleskop. Pogledala sam kroz njega i vidjela našu Zemlju! Oni su rekli da nas ponekad gledaju kroz teleskop jer ih zanima kako izgledamo i što radimo. Dok smo se tako udili svemu tome ega ima u svemiru, u jednog se uenika zaleti zvijezda! I to Proxima Centauri! No ona nam je rekla da je zovemo jednostavno – Danica. Bila je vrlo priljiva. Pripovijedala je sve o sebi. Rekla je da se zaletjela jer je žurila pomoi astronautu kojemu se pokvarila raketa. Ona to esto radi, samo oni to ne znaju. Tada smo pitali našu zvijezdu možemo li nekud otii da se najedemo jer su uenici bili iscrpljeni i gladni od svega toga. Dugo smo, dugo putovali kroz puno galaksija, preko Kumove slame, galaksije Andromeda, malo smo sletjeli i na Pluton, ali nam se baš i nije svidio. Kroz prozor autia vidjeli smo i Zemlju. Izgledala je tako siušno! Nakon duge vožnje stigli smo do kugle koja je izgledala kao da je posuta ledom. Zvjezdica nam je rekla da je napravljena od zvjezdane prašine. To je bio njihov restoran. Rekla je da svemirci jedu vrlo rijetko. Za hranu su imali sitno narezane asteroide i iscijeen sok od oblaka. Za svemirce je to bila prava poslastica. Hrana je letjela po prostoriji pa, ako si bio gladan, morao si skakati da je uhvatiš. Nismo se baš najeli, no više nam to i nije bilo važno. Sprijateljili smo se i s ostalim svemircima i zvijezdama koje su se zanimale za naš život. Kad su im uenici rekli da svaki dan idu u školu, oni su se tako smijali da se kugla u kojoj smo bili tresla, a mi pak smo se smijali njihovom smiješnom glasu. Oni su pametni ve kao

Osmaši

mali, a svaki dan im doe ponešto znanja. Kad smo se umorili, otišli smo do rakete da se odmorimo. Htjeli smo zaspati, ali nismo mogli. Nismo ni primjeivali kako dani brzo prolaze. Odluili smo još malo istraživati svemir. Izdaleka smo vidjeli prstene koji okružuju Saturn. Pozvali smo auti koji nas je odveo do njega. Imali smo što vidjeti: sve je vrvjelo od svemiraca koji su uživali u spuštanju po tim prstenima! I meni se to uinilo zabavnim pa sam probala. Bilo je fantastino! Samo treba paziti da ne padneš jer te tada presretnu zle zvijezde kojih se svemirci boje. Na sreu, nisam pala. Kad sam pitala trebam li platiti, ula sam odgovor: “Ništa!” Ovdje se ništa ne plaa, svi se slažemo, sve dijelimo. Za rije “svaa” samo smo uli. Jednostavno, tamo je sve savršeno; od svemiraca do autia, a saznali smo i da Sunce voli pjevušiti na svoj nain pa, kad je jako vrue, tad je sunce jako raspoloženo. Došao je kraj tog neobinog maturalca. Morali smo kui. Pozdravili smo se s Danicom, našima dvama prijateljima i krenuli. Bilo nam je žao što napuštamo svemir, ali bili smo sretni što imami neobine prijatelje. Uenici još i danas komuniciraju sa svemircima. Oni nam šalju zvjezdani prah što sjaji, a mi njima razglednice. Meni su obeali žuti auti. Jedva ekam! Uvijek kad pogledam zvijezde, razmišljam što li sad rade zeleni, a kad neka zvijezda zatreperi, znam da nam to Danica namiguje! Marta Gosari, 6.r OŠ GORIAN Mentor: Kristina Sisek

Osmaši

Osmaši OŠ Sveti Martin na Muri svojim uiteljima
21. srpnja 2009.

sport@mnovine.hr

ZAPOEO ITF Futures Punec Open vrijedan 10.000 $ u akovcu

Dva meimurska igraa u glavnom ždrijebu: Tuksar i Kaui U subotu 22. kolovoza na terenima Teniskog kluba Franjo Punec u akovcu, ITF FUTURES Punec Open 2009., poinje teniski turnir, nagradnog onda 10.000 USD. Susreti kvalifikacija otvorili su šesto izdanje najznaajnijeg teniskog natjecanja u ovom dijelu Hrvatske, na kojem e ponovno mladi tenisai tražiti svoj put prema svjetskom teniskom vrhu. Do sad je turnir okupio više od 500 natjecatelja iz ak 30 zemalja svijeta, a ove godine je najbrojniji do sad. No, unato velikom broju prijavljenih, u glavni e turnir iz kvalifikacija tek osmorica, zajedno s 24 tenisaa koji su osigurali izravan ulaz u ždrijeb. U do sad odigranim meevima nije bilo veih iznenaenja, uglavnom prolaz nositelja do finala kvalifikacija. Nisu prošli tek naši Zovko i Bili te Slovenac Tavar. Od ostalih treba istaknuti ispadanje Amerikanca Lazarova od Slo-

venca Turka i Rusa Kondlukovog od Dadia. Vrlo uvjerljiv bio je 13. nositelj kvalifikacija Portugalac Goncalo Pereira koji je u dva mea izgubio samo dva gema. Glavni turnir zapoinje u utorak, a završava velikim finalom u subotu u 16 sati. Osim tenisa, organizator se pobrinuo za niz popratnih sadržaja, u utorak je na rasporedu Players Party uz grupu Restart, u srijedu Grill Party, a u petak Kids Day i Futures za veterane. Domaim gledateljima e posebno biti zanimljivo pratiti nastup domaih Petra Kauia i Saše Tuksara, pobjednika iz 2004. godine. Ždrijeb glavnog dijela turnira obavljen je nakon treeg kola kvalifikacija koje je odigrano u ponedjeljak. Oba meimurska predstavnika meeve 1. kola igraju danas (utorak) prema satnici koja je utvrena u ponedjeljak naveer. (g, oto: zv)

ŽELJKO KAVRAN, predsjednik RK Perutnina Pipo IPC, osuo paljbu povodom isplate i raspodjele novca iz prorauna SD Meimurje, kao i rebalansa prorauna nakon kojeg više nema novca za kvalitetan sport

Ne želimo više šutjeti, želimo isplatu! - Ponovno sam uo da klub nee dobiti nikakva sredstva, pa pitam jesmo li legalizirali prijevaru, pljaku ili nešto tree? Ako je to dozvoljeno, onda to treba znati

Višekratno ponavljanje nezadovoljstva oko raspodjele novca u sklopu Sportskog društva Meimurje od strane predsjednika RK Perutnina Pipo IPC Željka Kavrana kulminiralo je prošli tjedan. Na posljednju pressicu rukometnog kluba došao je s izvodima FINA-e i klupskog raunovodstva ... - Mislim da je sada dosta cirkusa i da treba karte staviti na stol. Treba obznaniti istinu, a ne dozvoliti da laži i prijevare budu u prvom planu. Potom je okupljenim novinarima televizije,

radija i pisanih medija podastro papire... - Ovo su službeni podaci državnih organa iz kojih se može jednostavno išitati da je za 2008. godinu rukometni klub dobio 268.000 kuna. Meutim, trebao je dobiti 372.000 kuna od 1,1 milijuna. U postocima je to 31 posto. Prema izvodu FINA-e i Meimurske banke klub je dobio 268.000 kn i tu nije mogue iskriviti te brojke. Potom nam je u 2009. uplaeno 93.000 kn, kako bi se zatvorila 2008. godina. To bi za 2008. bilo onda 361.000

Zašto više nema novca? NK Meimurju je zbog važnosti borbe za I. HNL isplaen sav iznos unaprijed, a nakon rebalansa županijskog prorauna, u kojem je ŠD Meimurje ostao bez 400.000 kn, preostala tri kluba: Perutnina Pipo IPC, KK Meimurje i OK Meimurje-Centrometal ostali su bez

mogunosti da od Županije ove godine dobiju predviena sredstva. Budui da je sportski proraun u našoj županiji jedan od najmanjih u državi, bez obzira na potrebu rebalansa, ipak su skromna odobrena sredstva za sport trebala ostati nedodirnuta. (dz)

kn. Znai da još ostaje otvoreno 11.000 kn iz 2008. Poslije je stigla još jedna uplata, bilo je to 6. svibnja, od 75.000 kn. Po logici stvari, taj novac zatvara 11.000 kn iz 2008. i ostaje, dakle, 64.000 kn koje je klub dobio za ovu sezonu. Za prvih sedam mjeseci ove godine klub je trebao dobiti 217.000 kn. A istovremeno je nogomet, ne govorim o sportu u cijelosti, ve o jednom klubu, dobio 500.000 kn. Da ne bi bilo rekla-kazala, pokazujem vam službene podatke. Što sada? - Pozivam Županiju i gospodina župana da saldira stanje Sportskog društva i da se novac koji je preostao dijeli kako je dogovoreno. Što se sada dogaa? Dolazi do nekog rebalansa u kojem se svota od 1,1 milijuna kn smanjuje na 700.000 kn. A nogomet je dobio 500.000 kn, mi, koliko sam rekao, ostali ništa. Po tome ispada da je rukomet dobio 64.000 kn, a za sve ostale

Željko Kavran ogoren je situacijom u kojoj klub ne može raunati na predviena sredstva iz županijskog prorauna

su ostale još neke mrvice, jer je nogomet pobrao pola milijuna. Te mrvice podijelimo i ‘papala maca’. E nije, gospodo. Netko je uzeo pola milijuna kuna, ukrao je tue. Ako nekome pripadaju odreena namjenska sredstva, a uzme ih netko drugi, kako onda to nazvati? Zamislite si da netko uzme sada pola vaše plae. Kako bi se to nazvalo? Vrlo jednostavno – kraom. Za to netko mora odgovarati! Dobivam poruke, itam u medijima da bi mi sada trebali šutjeti i sve to zaboraviti. Gospodo, malo morgen. (Duško Opai)

RUKOMETNI prvoligaš dobio pojaanje

Petar Rodik pojaao vanjsku liniju U ponedjeljak su odigrali završni susreti kvalifikacija

IVANA LISJAK u New Yorku nada se kvalifikacijama US Opena

Nastup još uvijek neizvjestan Najbolja meimurska tenisaica Ivana Lisjak od subote je u New Yorku gdje bi trebala zaigrati u kvalifikacijama posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena. Nastup je još uvijek neizvjestan, jer njezin ranking koji važi za ulazak u kvalifikacije 4. kolovoza bio je 265. mjesto na WTA listi koji u ponedjeljak još uvijek nije bio dovoljan za igranje kvalifikacija. Meutim, upitno je tko e sve od igraica izmeu 100. i

200. mjesta na WTA listi igrati kvalifikacije, jer je meu njima dosta istih zemljašica koje e se teško odluiti za put preko “velike bare”. Tek uoi ždrijeba koji je u utorak bit e poznato je li ušla u kvalifikacije ili je ipak put u SAD bio, na žalost, uzaludan. Inae, prošle godine su u kvalifikacije ušle igraice koje su bile rangirane oko 280. mjesta WTA liste, dok je još uvijek otvoreno pitanje hoe li tako biti i ove godine. (dz)

akoveki rukometni prvoligaš Perutnina Pipo iPC pojaao se za još jednog kvalitetnog igraa. Trener Josip Borkovi predstavio je na treningu Petra Rodika. Mnogi od naših igraa ga poznaju jer je godinama igrao za varaždinski Varteks, a prošle sezone za Umag.

Rodig je (29 godina) vrlo zahvalan igra, jer može igrati na poziciji srednjeg i lijevog vanjskog, a o rukometnom iskustvu nam govori: - To mi sigurno ne nedostaje. Poeo sam u Varteksu, pa nastavio u Velikoj Nedjelji, potom otišao u slovensku Novu Goricu,

Poraz i pobjeda protiv slovenskih klubova Rukometaši Perutnine Pipo IPC odigrali su tijekom prošlog tjedna dvije pripremne utakmice sa slovenskim klubovima. U dvoboju s Jeruzalemom iz Ormoža zabiljen je 28-34 poraz, dok je Gorišnica pobijeena s visokih 44-20. Momad Ormoža spada u gornju klasu slovenskog klupskog rukometa, a tu je injenicu potvrdila i na akovekom parketu. Ve u 13. minuti gosti su imali 11-4 i tu su prednost zadržali do poluvremena. U nastavku, u periodu odline igre domae momadi, došlo je do poravnanja 21-21. No, uslije-

dile su nepotrebne tehnike greške i gosti su se ponovno odlijepili. Konanih 6 razlike je možda malo prevelika razlika, ali pobjedi Jeruzalema nema prigovora. Što su propustili protiv Jeruzalema, akoveki su nogometaši obilato nadoknadili protiv Gorišnice pobijedivši s 24 pogotka razlike. Odluka je pala sredinom prvog dijela, kad gosti punih 14 minuta nisu postigli pogodak, a domai ak 11 i rezultat od 4-5 pretvorili u 15-5. Tu su prednost u nastavku dvoboja poveavali do konanih plus 24. (do)

Lesjak slobodan Najava predsjednika kluba Željka Kavrana o smanjivanju igrakog kadra dobila je i svoju prvu potvrdu. Ivan Lesjak je zajednikom odlukom trenera i predsjednika kluba postao slobodan igra: - Rekao sam u nekoliko navrata da klub ne može izvršavati financijske obveze prema prevelikom broju igraa. Broj smo ograniili na 17. Ostatak e popuniti mladi igrai našeg kluba, prema kojima klub nee imati financijskih obveza. Prvi koji se osjetio pogoen tom odlukom je Ivan Lesjak. Još na pripremama je razgovarao s trenerom Brkoviem, koji mu je nedvosmisleno rekao da u ovom trenutku klub na njega ne rauna. Rekao je da mora potražiti novi klub i napustio je, sporazumno, pripreme. On je slobodan igra i može klub napustiti bez ikakve odštete. (do)

Petar Rodik, pojaanje u vanjskoj liniji a iz Slovenije me put odveo u rancuski Angers. Prošlu sam sezonu odigrao u Umagu. I što vas je dovelo u Meimurje ... - S obzirom na to da je Umag ispao iz najvišeg stupnja natjecanja, mnogo se toga u klubu promijenilo i otišlo je dosta ponajboljih igraa. Za akovec sam se odluio ne samo zbog blizine (živi u Varaždinu, op. a.), ve i zbog sreenog stanja u klubu. Osim toga, puno igraa poznajem ve duže vrijeme i uvjeren sam da sam donio najbolju odluku. (do)
25. kolovoza 2009.

DRUGI PORAZ Meimurja u prvenstvu I. HNL

To je izgleda tako “moralo” biti Meimurje je na gostovanju u Osijeku doživjelo drugi prvenstveni poraz 3:1 (1:0). Utakmica koja je bila pod “mus” domainu. Osjetilo se to na svakom koraku osjekog stadiona. Ne samo na tribinama na kojima je Kohorta izvjesila prijetee poruke, ve nažalost i kad je u pitanju suenje sudake trojke na elu s glavnim sucem Pristovnikom, ali i njegovim pomonicima koje je bilo itekako naklonjeno domainu. Utakmica koja je mogla otii na jednu i drugu stranu, na kraju je ipak otišla na stranu domaina. Osjeani su tako nakon pet odigranih kola konano osjetili slast pobjede i tri boda. Zaslužili barem bod Nakon posve ravnopravne igre u kojoj je Meimurje ak bolje izgledalo na terenu ipak su prvi poveli domai. Dogodilo se to u 30. minuti. Todorev je izbacio Barišia, napa-

Skupština 13. rujna Na vrlo sadržajnoj sjednici Izvršnog odbora kluba u nedjelju pala je odluka da se Skupština kluba održi 13. rujna. Do tada bi trebalo deinirati na koji nain e ulagai sa strane ui u klub, kao i status domaih sponzora, te izgled nove uprave kluba. Jedan od primarnih zadataka pak je osiguranje plae do kraja ovog tjedna, jer su kako saznajemo igrai itekako nestrpljivi.

Lima je u Osijeku ponovno odigrao zapaženu rolu da domaina pobjegao obrani gostiju, dugo vagao golmana Banovia i kada se ve inilo da od svega nee biti ništa, iskosa je ipak pogodio bliži kut za 1:0. Situacija Barišia je itekako mirisila na ofsajd, ali pomoni sudac nije se oglasio. To kao da je presjeklo akoveki sastav. Meutim, domain je bio posve jalov, nešto bolji tek kad se krenulo u drugo poluvrijeme. Meutim, onda je poravnalo Meimurje. Igrala se 61. minuta kad je Lima, u sredini pronašao usamljenog Golubovia, kojem pak nije bilo teško gurnuti loptu u praznu mrežu za 1:1. Odmah nakon toga moglo je povesti Meimurje, ali Žuljevi koji se vratio nakon lakšeg operativnog zahvata još nije u golgeterskoj formi. Izjednaujui pogodak na kratko je posve šokirao Osjeane, no tada dobitni potez radi trener domaina Steinbrückner i u igru umjesto Nikšia uvodi Milievia.

Za ukazano povjerenje Milievi se svom treneru odužio pet minuta kasnije kada sjajnim udarcem s desetak metara u mrežu posprema centaršut Ibriksa za 2:1. Mogao je na 2:2 poravnati Bubalo nakon što je odlino pucao u desetak minuta prije kraja, ali je njegov udarac završio u vratnici. Baš kao i u sluaju Milievia, isti je uinak za igru Osjeana imao i ulazak u igru Tomislava Šorše, koji je u 79. minuti zamijenio vrlo dobrog Škoria. Ve u jednom od prvih poteza Šorša je u priliku iz-

Kova i Vuka upitni za Zadar Zadar koji ima solidnu momad i prvi je u ovogodišnjem prvenstvu zaustavio veliku seriju Dinama u subotu stiže u akovec. Meutim, Zadrani su svladiv protivnik i Meimurje na domaem terenu u takvim utakmica treba raunati na sva tri boda. Iako je odradio kaznu utakmice ne igranja u meuvremenu se ozlijedio Kova, pa je upitno hoe li biti spreman za subotu. U Osijeku nije bilo zbog ozljede Vuke koji bi zasigurno itekako dobro došao. Ostaje za vidjeti hoe li biti spremni za utakmicu protiv Zadra. Kad smo ve kod igraa, spomenimo da se trener &utuk bespotrebno “sveti” Plantiu

kojeg smo “kao pokušali nametnuti da mora igrati”, iako je po nama zaslužio priliku u Maksimiru jer je odlino odigrao protiv Karlovca. Navodno zbog napisa u našim novinama i pitanja zašto nije igrao protiv Dinama, &utuk ga je “maknuo” s popisa ozbiljnih kandidata za naslov. Ako &utuk misli da smo mi nešto tu krivi, onda neka deka slobodno rehabilitira, jer je bio u pitanju naslov koji je bio iskljuivo “slobodno novinarsko uvjerenje”. I nije uope u redu, ako se zbog toga trener Meimurja “iživljava” na deku koji je zaslužio priliku. Utakmica Meimurje-Zadar igra se u subotu 29. kolovoza u 20 h na SRC Mladost akovec. (dz)

bacio Barišia, a odlina suradnja ovog dvojca rezultirala je i drugim pogotkom Barišia u 81. minuti, kada je osjekom napadau sa svega nekoliko metara preostalo gurnuti loptu u praznu mrežu za 3:1. Nakon treeg primljenog pogotka Meimurje je sve karte bacilo u napad, a jurnjavu gostiju Osjeani su koristili za brze kontre preko kojih su u nekoliko navrata opasno zaprijetili vratima, ali rezultat se više nije mijenjao do kraja utakmice. Meimurje je zaslužilo barem bod, ali teško je igrati na gostovanju protiv sudaca i protivnika. Nažalost, to je realnost hrvatskog nogometa. (D. Zrna, foto: Z. Vrzan)

Danas i sutra pretkolo Hrvatskog nogometnog kupa Meimurje danas protiv Hrvatskog Dragovoljca jedne od ponajboljih drugoligaških momadi igra utakmicu pretkola Hrvatskog nogometnog kupa, za plasman meu 32 najbolje hrvatske momadi u tom natjecanju. Utakmica se na SRC Mladost igra u 16.30 h. Dan kasnije, ove srijede u isto vrijeme na teren e još jedan meimurski predstavnik. Preloška Mladost na domaem terenu igra protiv Lipika. (dz)

Rezulta: Osijek - Meimurje 3:1; Inter – Šibenik 0:1; C. Sesvete – Istra 1961 2:2; Sl. Belupo – Karlovac 1:3; Lokomova – Cibalia 2:0; Varteks – Zagreb 1:0; Zadar – Dinamo 0:0; Rijeka – Hajduk 2:0.

TABLICA 1. Dinamo 2. Karlovac 3. Varteks 4. Rijeka 5. Cibalia 6. Inter 7. Šibenik 8. Sl. Belupo 9. Meimurje 10. Zadar 11. Lokomova 12. Osijek 13. Istra 1961 14. Hajduk 15. Cro. Sesvete 16. Zagreb

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0

1 2 2 1 0 2 2 1 1 1 0 2 1 2 2 0

0 0 0 1 2 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 5

21:3 7:2 6:3 12:3 6:3 7:4 6:5 5:6 8:11 3:6 8:13 6:10 8:15 4:8 6:11 3:13

13 11 11 10 9 8 8 7 7 7 6 5 4 2 2 0

Parovi 6. kola: Istra – Zagreb; Cibalia – Varteks; Hajduk – Lokomova; Šibenik – Rijeka; Karlovac – Inter; Meimurje – Zadar; Croaa Sesvete – Osijek; Dinamo – Slaven Belupo.
25. kolovoza 2009. ANDRE BATISTA SILVA, jedan od stožernih igraa Meimurja - privatno

Kao mali želio sam postati vojnik kao tata, a sada sam nogometaš u Hrvatskoj — Bilo je grozno kad sam došao ovamo. Minus 15 stupnjeva, snijeg do koljena. Htio sam se vratiti kui, kod nas je u isto vrijeme bilo plus 43. Ve sam zvao doma da se vraam, ali onda me tata umirio, neka još malo izdržim, da e biti bolje, pa sam ipak ostao Andre je rodom iz nama dalekog Brazila. U našoj maloj sredini gdje igra nogomet za NK Meimurje on je svakako uoljiv, “drugaiji”, ali više karakterom nego iim drugim. Pred nekoliko godina, kad je tek došao ovamo, bio je prava senzacija, ak i meu onima koji ne prate nogomet. Do tada su druge kulture, da ne spominjem druge rase, bile rijetkost u nas ili tek nešto što gledamo na televiziji. Kao ovjek zrai izuzetnom mirnoom i skromnošu. Prvotna moja ideja, da saznam “delikatne” stvari iz njegovog života pala je u vodu nakon nekoliko minuta razgovora. Razgovor s njime ipak nije bio ništa manje zanimljiv. Jednostavan je, životni stavovi su mu zreli, osobito za tako mladu osobu. Naprosto ima izgraen sustav vrijednosti, materijal-

Godinu dana mlai brat kao blizanac! • Ispriaj nam neku zgodu iz djetinjstva — Imam godinu dana mlaeg brata s kojim sam se uvijek zabavljao. Znali smo izai van, vidjeli, na primjer, dvije cure i dogovorili se koja je ija. Drugi dan smo se znali zamijeniti. To je znalo biti smiješno, nikad se nismo ljutili.

U akciji na nogometnom terenu

ne stvari imaju za njega manju vrijednost nego za prosjenog Hrvata. Ne zanosi se novcem, slavom, traevima i slinim. Fascinantan je mir kojim zrai Andre. Njegova zemlja je veoma pobožna, imaju snažnu vjeru u Boga, možda baš zato što veina ljudi ni nema toliko materijalnih dobara kao mi. Kaže da u Brazilu ili imaš ili nemaš, puno je siromaha. Mnogi nemaju što jesti, ali ipak kad je nogometna utakmica i do 150 tisua ljudi e doi na stadion. Nogomet je jedna od najvažnijih stvari u Brazilu, pa se stoga djeaci odmalena odgajaju u tom duhu. Ne udi, stoga, njegov odabir zanimanja.

Snijeg i zima za njega su na poetku bili ista egzotika, minulih se godina ve u potpunosti navikao

Završio je opu školu u Brazilu, a tada se poeo baviti nogometom. Sa 18 godina je otišao od kue, zadnjih 7 živi u Hrvatskoj - prvo je igrao za NK Osijek pola sezone, a tada dolazi u akovec za NK Meimurje. Kratko je igrao za ZG Croatiju Sesvete, da bi se ipak vratio u NK Meimurje. Ovdje je ve pet godina. Na intervju je pristao bez suvišnih kompliciranja, na pitanja je odgovarao lako, uz kavu u akovekom poznatom kafiu. • Što si kao dijete želio biti kad odrasteš? — Vojnik, kao moj tata. • Kako je bilo odrastati u Brazilu? — Kod nas je uvijek vrue, svi se zabavljaju, ide se u disko, na plažu. U Hrvatskoj se više radi, u Brazilu su ljudi opušteniji. • Je li ti Hrvatska postala draga kao Brazil? — Moram rei da se ve osjeam kao domai u Hrvatskoj, a s druge strane u Brazilu su mi obitelj i prijatelji, sad mi je to pola - pola. Imam i tu puno prijatelja, volim priati s ljudima, a dva posebna prijatelja nikad neu zaboraviti, Damira iz Vip centra i Benjamina, zlatara, koji su mi pomogli oko svega, kad nisam znao ni jezik. • U emu najviše uživaš? — U kavi s prijateljima, ženom, obitelji. Ne bih se volio jako obogatiti, kad imaš novac, ne može se popiti kava na miru. Kod nas je vjera u Boga jaka, meni je vjera jako bitna; to je takoer razlog da nemam ambiciju za bogaenjem. Ali kad bih bio jako bogat, dao bih onima koji nemaju. • Kako ti je bilo kad si tek došao u Hrvatsku? — Grozno, jer je bilo minus 15 stupnjeva, snijeg do koljena. Htio sam se vratiti kui,

kod nas je u isto vrijeme bilo plus 43. Ve sam zvao doma da se vraam, ali onda me tata umirio, neka još malo izdržim, da e biti bolje, pa sam ipak ostao. • Koja ti je najdraža hrvatska rije? — Hvala. Zahvalnost je jako bitna. • Jesu li naše cure “hladnije” od Brazilki? — (smijeh) Ne, nisu. Ali ne smijem to govoriti, ja sam oženjen. • Kako si upoznao svoju ženu? — Kad sam se vratio doma, prije šest godina. Išao sam u duan, vidio sam da ona tu radi i tako malo - pomalo. Došao sam je pozdraviti jednom,

BRZOPOTEZNA pitanja i odgovori Datum i mjesto roenja: 17. travnja 1980. godine u Riu de Janeiru Horoskopski znak: ovan Mama i tata: Jania i Francisco Braa: brat Rodrigo i sestra Luana Brani status: sretno oženjen Robertom ve tri godine Djeca: prvo na putu Ljubimac: pas Mel Grah ili zelje: grah Jagoda ili banana: banana Pivo ili žestica: ne pije Batman ili Spiderman: Spiderman Žene ili nogomet: žene (smijeh) Dinamo ili Hajduk: Dinamo Najdraži film: Titanic Glazba: gospel Ženski silikoni: ne volim Najdraža boja: zelena Knjige: ne itam Automobil ili motor: automobil

dvaput, više put i krenulo je. Inae živimo odvojeno jer ona i dalje tamo radi, i ne zna jezik, ali ve nam je to normalno. Ali dolazi kad god može. • Ima li nešto što doista ne voliš? — Da, rasizam. Kad sam živio u Zagrebu, u zgradi, susjed mi je zvao policiju i optužio me da radim nered, a ja sam zapravo doma spavao i on je to znao. • Da ti doe zlatna ribica i ponudi ti ispunjenje tri želje, što bi poželio? — Dobar brak. Da bar jednu godinu igram nogomet za Brazil. I troje djece. • Što je za tebe srea? — Da mogu s ljudima živjeti u miru. • Što bi radio da ne moraš raditi ništa? — Baš ništa (smijeh). Cijeli dan bih bio doma na plaži. • U kojem stoljeu bi najradije živio? I koje privilegije našeg vremena bi se radije odrekao: struje ili vode? — U 21. stoljeu, dobro je ovako. Vode se ne bih odrekao; bez vode nema ni struje.

Andre kao mali

• Kako zamišljaš idealni odmor? — U Dubaiu. Velika mi je želja otii tamo, vidjeti kako je. • U kojem gradu ili državi bi volio živjeti? — U Portugalu. Imam tamo puno prijatelja, pa zato. • Jesi li noni ili jutarnji tip? — Noni. Više volim no, tada bolje unkcioniram jer je vei mir. • ime eš se baviti kad završiš nogometnu karijeru? — Nogomet namjeravam igrati još 4 - 5 godina, a nakon toga ne znam. Stvarno još ne

Gotovo svaki postignuti zgoditak Andre slavi na isti nain

Ne bojim se starosti • Bojiš li se starosti? — Ne. Starost nije loša. Moj tata ima 60 godina, ali izgleda kao da ima 25. Voli plesati, i tako u i ja, kad budem star, zabavljat u se. znam. Nisam o tome još razmišljao. • Ima li nešto za ime žališ u životu do sada? — Ne, do sada ni za im. • Kako je to kad doeš kui u Brazil, nakon što te dugo nema? — Imam mnogo rodbine pa se viam s njima, ali mi obitelj. Moji roditelji su ve stari, pa nastojim iskoristiti svaki trenutak s njima. Imam i pet godina mlau sestru, na koju pazi moj brat, kad ja ve ne mogu (smijeh). • Što imaš sljedee u planu? Hrvatska ili Brazil? — Zasad ostajem u Hrvatskoj. • I šeer na kraju: uskoro supruga Roberta i ti postajete roditelji? — Da, ostalo je još zaista malo, broje se dani! Dobit emo curicu, zvat e se Geovana. • estitamo! Znai, to e biti tatina curica? —Da! Curica, a znaš (smijeh) ... A ti možeš napisati intervju kako želiš, ali, molim te, nemoj neime rastužiti moju ženu! (Tihana Babi)
25. kolovoza 2009.

USPJEĹ AN START meimurskih predstavnika u III. HNL-istok

MLADOST (P) â&#x20AC;&#x201C; NAĹ K 2:0

PreloĹžani slavili kod kue, NedeliĹĄe u Koprivnici

PRELOG. Stadion Mlados. Sudac: Babi (Orahovica). Pomonici: Vecko i Liini. Strijelci: 1:0 Balent (21), 2:0 Dodlek (71): MLADOST (P): Marec, Kralji (od 90. Vutek), Rogina, Baari, Radikovi, Magdaleni (od 79. HiĹžman), Bukal, Dodlek, Balent, HabuĹĄ, Jari. Trener: Zoran Kralji. NAĹ K: Brkani, Tomac, Ĺ poljari, DraĹži (od 61. KneĹževi), Gali, PriĹĄ, Ĺ ulava (od 46. Sambol), Pinter, Horvatek, Pavlii (od 75. Lukai), Hvizdak. Trener: Milan Tomljenovi. Igra utakmice: Davor Balent.

Bolji start nije se mogao ni oekivati. Iako u dosta izmijenjenom, pa i barem po imenima slabijim sastavima nego u proĹĄloj sezoni Mladost Prelog i NedeliĹĄe uĹĄli su u novo prvenstvo III. HNL-istok. Meutim, oito niti drugi klubovi nisu baĹĄ u bajnoj financijskoj situaiciji u ovoj ligi da si mogu dopustiti vrhunsku kvalitetu. PreloĹžani su lagano svladali NAĹ K iz NaĹĄica u kojem su u proĹĄloj sezoni igrali prekaljeni internacionalci Labak i PriĹĄ. Ali njih viĹĄe nema, kao i veine igraa iz proĹĄle sezone. NedeliĹĄe je odigralo nadahnuto drugo poluvrijeme u Koprivnici i slomilo na kraju domaina.

KOPRIVNICA. Gradski stadion. Sudac: Goran Berak (Bjelovar). Pomonici: Lui i Gruji. Strijelci: 1:0 Ogrizovi (43), 1:1 PremuĹž (75), 1:2 Jagec (89). KOPRIVNICA: Buli, Tucakovi, Medenjak, Tetec (od 53. Lonarek), Saboli, MeĹĄnjak, Ĺ imuni, Balen, Ogrizovi, MajaĹĄec (od 69. Gadanec). Trener: Slavko MeĹĄnjak. NEDELIĹ Â E: Posavec, Stankovi (od 65. PremuĹž), Celinger (od 46. Topolnjak), Belovi, ukez, Vibovec, Zavrtnik, Bujani, Zanjko (od 54. PeriĹĄi), Treska, Jagec. Trener: Nenad Marec. Igra utakmice: Danijel Jagec.

KOPRIVNICA â&#x20AC;&#x201C; NEDELIĹ E 1:2

Ostali rezulta: Bjelovar â&#x20AC;&#x201C; akovo 3:2; Graar Vod. â&#x20AC;&#x201C; Lipik 1:2; Croaa ( ) â&#x20AC;&#x201C; KriĹževci 3:1; Slavija â&#x20AC;&#x201C; Olimpija 2:1; MV Croaa â&#x20AC;&#x201C; Graniar 7:1; Mladost (C) â&#x20AC;&#x201C; BeliĹĄe 1:1; ViĹĄnjevac â&#x20AC;&#x201C; Sloboda 3:3.

TABLICA

Dominacija PreloĹžana NAĹ K je bio idealan protivnik na startu prvenstva i stjecanje samopouzdanja preloĹĄke Mladosti. Ponovno je obukao dres i trener Zoran Kralji, jer ovoj ekipi jedan znalac u ovom trenutku itekako treba. Balent je pomaknut prema naprijed i u sustavu 4:2-3-1 domai su bez problema stigli do sva tri boda. Vodstvo je donio Balent, a isti igra, kao i Baari mogli su nanijeti pravu katastrou gostima ve u prvih 45 minuta. Ista slika i u nastavku. Sreom, gosti su bili potpuno bezopasni, Jari i HabuĹĄ dominantni u obrani domaina, dok Marec nije imao uope posla. Bolja igra morala je uroditi plodom kad-tad i Dodlek je uoi same zavrĹĄnice zabio za 2:0 i najavio da e biti pravo pojaanje.

Jagec donio sva tri boda u Koprivnici Nedeliťani su u prvenstvo krenuli pobjedom, i to nad susjednom Koprivnicom, iji su nogometaťi ne tako davno bili pod vodstvom Želimira Orehovca, sadaťnjeg glavnog trenera Škole nogometa Meimurje-akovec. Kako su pak radili tijekom priprema jasno su pokazali naťi treeligaťi. Oito im odgovara povratak Nenada Mareca, koji je momad u Koprivnici doveo do pobjede.

Davor Balent dobro se snaĹĄao u ulozi centralnog napadaa preloĹĄkog sastava U prvom poluvremenu susreta u Koprivnici igrala se ravnopravna nogometna borba, ali bez izrazitih prilika. No, kad su svi ve pomislili da e se na odmor otii s poetnih 0:0, domai Ogrizovi mijenja rezultat. On je odlino iskoristio guĹžvu u 16 metara NedeliĹĄa nakon kornera i matirao je Posavca bez da je ovaj mogao mnogo uiniti. Nisu se predavali NedeliĹĄani, ve su nakon odmora krenuli joĹĄ borbenije, Ĺželjni pokazati koliko vrijede. Stvaraju nekolicinu prilika, no tek u 75. minuti dolazi do izjednaenja. Ubaaj Belovia stvara guĹžvu pred domaim golom, PeriĹĄi se s domaim igraima i vratarom nadmee za loptu, koju golman Buli nespretno ispuĹĄta iz ruku. Znao je to iskoristiti PremuĹĄ, i zabiti za 1:1.

Bio je to pravi poticaj gostima iz Meimurja da hrabro krenu po sva tri boda. Isplatio se trud pred sam kraj susreta, kad su se prema golu Koprivnice sjurili PeriĹĄi, Jagec i Treska, da bi Jagec dobro uoio priliku i s ruba kaznenog prostora precizno plasirao loptu u mreĹžu Koprivniana. Tri velika boda najbolji su nain ulaska u prvenstvo. I u iduem kolu NedeliĹĄe gostuje, ovog puta kod NAĹ K-a. Oba naĹĄa predstavnika oekuju bodove i u sljedeem kolu. NedeliĹĄe gostuje kod slabaĹĄnog NAĹ K-a, dok su PreloĹžani ponovno domaini ovaj put Grafiar-Vodovodu koji viĹĄe nije tako jak kao u proĹĄloj sezoni. (Dejan Zrna i Ivana Strahija, oto: Z. Vrzan)

1. MV Croaa (SB)

1

1

0

0

7:1

2. Croaa ( )

1

1

0

0

3:1

3 3

3. Mladost (P)

1

1

0

0

2:0

3

4. Bjelovar

1

1

0

0

3:2

3

5. Slavija

1

1

0

0

2:1

3

6. NedeliĹĄe

1

1

0

0

2:1

3

7. Lipik

1

1

0

0

2:1

3

8. ViĹĄnjevac

1

0

1

0

3:3

1

9. Sloboda

1

0

1

0

3:3

1

10. Mladost (C)

1

0

1

0

1:1

1

11. BeliĹĄe

1

0

1

0

1:1

1

12. akovo

1

0

0

1

2:3

0

13. Olimpija

1

0

0

1

1:2

0

14. Koprivnica

1

0

0

1

1:2

0

15. Graar V.

1

0

0

1

1:2

0

16. KriĹževci

1

0

0

1

0:2

0

17. NAĹ K

1

0

0

1

0:2

0

18. Graniar

1

0

0

1

1:7

0

Parovi 2. kola: NAĹ K â&#x20AC;&#x201C; NedeliĹĄe; Olimpija â&#x20AC;&#x201C; Koprivnica; Graniar â&#x20AC;&#x201C; Slavija; KriĹževci â&#x20AC;&#x201C; MV Croaa (SB); Sloboda â&#x20AC;&#x201C; Croaa ( ); akovo â&#x20AC;&#x201C; ViĹĄnjevac; BeliĹĄe â&#x20AC;&#x201C; Bjelovar; Lipik â&#x20AC;&#x201C; Mladost (C); Mladost (P) â&#x20AC;&#x201C; Graar Vodovod.

ZAPOELO PRVENSTVO IV. HNL-sjever skupina A

MEIMURSKI derbi kola

akoveki derbi akovcu, tri istovjetne pobjede meimurskih predstavnika

Dobra nogometna predstava, u lijepom ozraju

Prvo kolo meimursko-varaĹždinske skupine IV. HNL donijelo je odmah dva meimurska derbija. U prvom je slavio domain akovec protiv gradskog rivala Sloge, dok je na nedjeljnoj jutarnjoj matineji Trnava slavila u ukovcu. Gol odluke postigao je JakĹĄi nakon desetak minuta igre u nastavku. ukovani su igrali znatno oslabljeni posebice kad su u pitanju obrambeni redovi i to se osjetilo. Vrijedne pobjede zabiljeĹžili su Slakovani i Dinamo iz DomaĹĄinca na gostovanju u varaĹždinskom kraju. Dinamo je ve u subotu zgodicima Jesenovia u prvom poluvremenu i Perasa u zavrĹĄnici kad je bilo najpotrebnije svladao varaĹždinsku Mladost. Slakovane nije uope sputao debi u ligi. Zgodicima Kamenara na poetku drugog poluvremena i Novaka pri samom kraju svladali su Plitvicu u Gojancu. vrsta utakmica odigrana je u Kotoribi. Gostovao je Srainec koji je poznato po â&#x20AC;&#x153;nogometnoj povijestiâ&#x20AC;?. Nije se previĹĄe toga promijenilo. U Kotoribi su rcali kartoni. Domai su ipak bili hrabri i na kraju slavili pobjedu od 2:0. Moglo je biti i uvjerljivije. Ali, Vilim Kos koji je najeĹĄe bio u

prilikama dvaput je zabio i postao nedjeljni kotoripski â&#x20AC;&#x153;herojâ&#x20AC;?. Palovani su gostovali kod jednog od najozbiljnijih kandidata za naslov prvaka - Podravine. LudbreĹžani su u Selniku gdje su domaini vrlo brzo rijeĹĄili sve dileme oko pobjednika. (D. Zrna) UKOVEC 77 â&#x20AC;&#x201C; TRNAVA 0:1 (0:0) UKOVEC. IgraliĹĄte ukovca. Suci: Mihael Belovi (Novo Selo na Dravi), Rudolf iĹžmeĹĄija (D. Dubrava), Darko Kutnjak (ehovec). Delegat: Zdravko Begievi (VaraĹždin). Strijelac: 0:1 S. JakĹĄi (59). UKOVEC 77: D. Lehki, Vuk, Zvonarek, A. Lehki (od 68. Jezeri), Mihoci, Madi (od 63. Pavlic), Begovi (od 54. BoĹžek), Lonari, Vukina, Herc, Grgec. Trener: DuĹĄan Sraka. TRNAVA: Jesenovi, A. JakĹĄi (od 90. I. JakĹĄi), FarkaĹĄ (od 88. Gudlin), Vlah, Katanec, Blagus, Mlinarec, Pongrac, S. JakĹĄi, Ribari (od 68. Malovi), Ribi. Trener: Zlatko Baari.

PLITVICA â&#x20AC;&#x201C; SLOBODA (S) 0:2 (0:0) GOJANI . IgraliĹĄte Pltvice. Suci: Krisnko JaluĹĄi (KurĹĄanec), Kralji (Vularija), Herman (Belica). Delegat: Josip Lukinec (Kneginec Donji). Strijelci: 0:1 Kamenar (47), 0:2 Novak (88).

PLITVICA: MiĹĄiek, Horvat (od 76. Horvat), Kuak, I. rnila, Gredei, Ko-

cijan, Pomper (od 46. K. rnila), N. Horvat, Buhin, Canjuga (od 76. M. Pomper), Melnjak. Trener: Dragun Posavec. SLOBODA: Kolar, Borko, Angel, Kamenar, Buhanec, Katanec, Hergo (od 83. S. Novak), Srnec, Gregorini (od 80. Tkalec), D. Novak (od 46. Goricaj), Petek. Trener: Branko Suťec. Žu kartoni: V. Horvat, Mar. Pomper, Melnjak (Plitvica); D. Novak, Srnec (Sloboda).

GRANIAR â&#x20AC;&#x201C; SRAINEC 2:0 (0:0) KOTORIBA. IgraliĹĄte Spor tski park. Suci: Dragutin Pajtak (M. Bukovec), Nikola Pintari (VaraĹždin), Mario Galinac. Delegat: Rajko Zadravec (M. SrediĹĄe). Strijelci: 1:0 V. Kos (66), 2:0 V. Kos (75). GRANIAR: TropĹĄek, Radmani, Fundak, Matulin, Matotek, HabuĹĄ, Paveli (od 87. Trstenjak), Hertelendi (od 90. Latin), iĹžmeĹĄija, F. Kos (od 77. Gorupi), V. Kos. SRAINEC: Kosa (od 45. Bogadi), Vincek, . Kos, J. Kolari (od 60. Brkinja), Kukec, K. Vincek, Petri, Calekovi, Bosak (od 46. M. Kolari), Plantak, D. Kos. Trener: DraĹžen Miko. Ĺ˝u kartoni: Fundak, HabuĹĄ, Gorupi, iĹžmeĹĄija (Graniar), Plantak, Kukec, K. Vincek, Galekovi, D. Kos, Petri (Srainec).

MLADOST â&#x20AC;&#x201C; DINAMO (D) 0:2 (0:1) VARAĹ˝DIN. IgraliĹĄte Mladost. Suci: Zoran Novak (M. SrediĹĄe), Roman Lackovi (Margean), Dario Pani (VaraĹždin). Delegat: Ivan Pintari. Strijelci: 0:1 Jasenovi (35), 0:2 Peras (74). MLADOST: Ban, Slatkovi, Lonari (od 59. DroĹžek), Terzi, AĹĄ, Ĺ˝ganec, Ĺ˝ganec, Tamajlovi, Kataleni, Erhat, Vardijan (od 46. Potec), Ma (od 81. Krsnik). Trener: Iset Terzi. DINAMO: Lacko, Krznar, Trstenjak (od 81. Lovrak), Jasenovi, Tizaj, JakĹĄi, Herman, Krznar, Peras (od 89. Katani), Juki (od 86. BaranaĹĄi), Strahija. Ĺ˝u kartoni: AĹĄ, Slatkovi (Mladost), Juki, Strahija (Dinamo).

PODRAVINA â&#x20AC;&#x201C; DINAMO (P) 3:0 (3:0) SELNIK. Suci: BoĹžidar Kolari, Robert Radek (Pribislavec), DraĹžen Sukanec (S. Ves). Delegat: Ivan Vincek (VaraĹždin). Strijelci: 1:0 Kosir (8), 2:0 Golenia (19), 3:0 Golenia (20). PODRAVINA: Jambras, Eradari, S. Vaunec, Klekar, Rajt (od 46. Kranjec), Vaunec, Vruina (od 46. Valjak), Golenia, KruĹĄelj (od 46. RoĹĄi), Kosir, Malec. Trener: Slobodan Sudec. DINAMO: Rebernik, Janec, Dar. Ĺ˝uli, Hali (od 46. RuĹži), Marec (od 56. Malek), Mihalovi, Debelec, Dan. Ĺ˝uli (od 46. Juras), D. Kolari, Lovreni., T. Juras. Trener: Debelec.

Pod svjetlima reflektora odigran je akoveki derbi izmeu akovca i Sloga. Veernji termin oito je itekako pogodan ljubiteljima nogometa u akovcu jer se okupilo gotovo petstotinjak ljudi, nikad viĹĄe na jednoj utakmici akovca. Utakmica je odluena u drugom dijelu kad je domain preuzeo konce igre u svoje ruke i zahvaljujui prvenstvenoj odlinoj partiji napadaa Treske stigao do pobjede. U prvom dijelu inae je bolja bila Sloga koja je vrlo lako mogla povesti. Meutim, nisu znali iskoristiti dvije izvrsne prilike, kao i nadmo na terenu. akovec se probudio u nastavku. Najprije je Treska izborio penal nakon ega su domai stigli u vodstvo, da bi akoveki napada epitet igraa utakmice potvrdio pred sam kraj kad je poveao na 2:0. Sloga je na kraju uspjela postii tek poasni zgoditak u samoj zavrĹĄnici, ali to je gostima sigurno slaba utjeha. (dz) AKOVEC â&#x20AC;&#x201C; SLOGA 2:1 (0:0) AKOVEC. IgraliĹĄte SRC Mladost. Suci: Matija Horvat (S. Ves), Josip Kedmenec (Sv. Marija), Radovan Posedi (PuĹĄine). Strijelci: 1:0 Murkovi (49-11m), 2:0 Treska (83), 2:1 Obadi (90). AKOVEC: onkaĹĄ, Baksa (od 87. Begovi), Sean, Buhanec (od 72. Branilovi), Ĺ tefok, HadĹži, Novak, S. Treska, Horvat, Pintari, Murkovi. Trener: Mario Kovaevi.

SLOGA: Novak, N. Orehovec (od 68. Zoka), F. Orehovec, Obadi, Dam. Vabec, Kolar, D. Glad (od 62. Vrbanec), Vugrinec (od 73. D. Dar. Vabec), Bajzek, Bali, R. Glad. Trener: Ivan Hamunajec. Žu kartoni: Pintari, S. Treska (akovec), R. Glad, Dam. Vabec, Obadi, Bali, Vrbanec (Sloga).

Rezultati: Plitvica-Sloboda (S) 0:2, Podravina-Dinamo (P) 2:0, Graniar-Srainec 2:0, akovec-Sloga 2:1, Mladost-Dinamo (D) 0:2, Ivanica-N. Marof 2:0, ukovec 77-Trnava 0:1.

TABLICA 1.

Podravina

1

1

0 0 3

0 3

2.

Dinamo D.

1

1

0 0 2

0 3

3.

Graniar

1

1

0 0 2

0 3

4.

Ivanica

1

1

0 0 2

0 3

Sloboda

1

1

0 0 2

0 3

5. 6.

akovec

1

1

0 0 2

7.

Trnava

1

1

0 0 1

8.

Sloga

1

0 0 1

9.

ukovec 77 1

10. Mladost 11.

1

Novi Marof 1

12. Plitvica

1

1

1

3

0 3 2

0

0 0 1

0 1

0

0 0 1

0 2

0

0 0 1

0 2

0

0 0 1

0 2

0

13. Srainec

1

0 0 1

0 2

0

14. Dinamo P.

1

0 0 1

0 3

0

Parovi 2. kola: subota, 17 h: N. Marof-ukovec 77, nedjelja, 10 h: Sloga-Mladost, nedjelja, 17 h: Sloboda (S)-Trnava, Dinamo (D)-Ivanica, Srainec-akovec, Dinamo (P)-Graniar i Plitvica-Podravina.
25. kolovoza 2009.

1. kolo I. ŽNL CENTROMETAL – SOKOL 3:3 (3:2) MACINEC. Igralište Centrometa. Suci: Igor Križari (Šenkovec), Stjepan Fic (Lopatinec), Dragan Hrustek (M. Mihaljevec). Delegat: Franjo Fais (Dunjkovec). Strijelci: 1:0 Fegeš (17), 1:1 Mir. Lisjak (24), 2:1 Fegeš (40), 3:1 Pani (41), 3:2 Mikolaj (45), 3:3 Kerovec (82-11m). CENTROMETAL: Serec, Eko Janvier, Novak, M. Vinceti, B. Vinceti (od 65. Vincek), Pani (od 78. Majsen), Rodrigue, Fegeš (od 65. Kacun), Novak, Doveer, Lastavec. Trener: Dražen Novak. SOKOL: B. Puh, Lebar, Novak, Drk, Kerovec, T. Lisjak, M. Lisjak, Mikolaj, Šolti, Munar, M. Mikulaj. Trener: Dražen Fric. Žuti kartoni: Pani, Lastavec (Centrometal). Crveni karton: Eko Janvier (Centrometal).

BSK – VIDOVAN 6:2 (1:0) BELICA. Igralište Mostiše. Suci: Borut Križari (akovec), Damir Fodor (Slakovec), Antun Koruni (Lopatinec). Delegat: Zvonko Novakovi. Strijelci: 1:0 Beštek (44), 2:0 Beštek (51), 3:0 Maek (64), 3:1 Grozdek (71), 3:2 Grozdek (78), 4:2 Mihalec (79), 5:2 Ciglari (86), 6:2 Maek (90). BSK: Bertaoekke, Škvorc (od 68. Palfi), Gelo, Mesari, Mihalec, Horvat, Gunc, Makar (od 61. Mar. Mihalec), Maek, Mlinari (od 77. Ciglari), Beštek. VIDOVAN:Fundak,Horvat,Nemet(od46.M.Nesti),A.Nesti,N.Nesti(od57.Herman),Matulin, Kuan, Friši, Škoda, Vidovi, Kuzmi (od 33. Grozdek). Trener: Radovan Meimurec. Žuti kartoni: M. Mihalec (BSK), N. Nesti, Horvat (Vidovan). Crveni karton: Friši (Vidovan).

PLAVI – OMLADINAC (NSR) 3:2 (2:1) PEKLENICA.IgralištePocurke.Suci:DamirAldi(Strahoninec);VladoSoka(Podturen);Ivan Žganec (akovec). Delegat: Josip Lesjak (Makovec). Strijelci: 1:0 J. Škvorc (7), 1:1 Lesjak (30), 2:1 Nerer (36), 3:1 B. Mesari (55), 3:2 Ratajec (84). PLAVI: D. Mesari, S. Škvorc (od 72. Polanec), Zadravec, Majeri, Šolti, Pintari, J. Škvorc, K. Škvorc, Jambroši (od 84. Radikovi), Nerer (od 60. Govedi), B. Mesari. Trener: Milivoj Trstenjak. OMLADINAC: Tomaši, Rešetar, Culjak (od 61. Ratajec), Dragovi, Filipovi, Bel, K. Culjak, Lesjak (od 57. Horvat), Reich, Cerovec, Mlinari. Trener: Denis Ratajec. Žuti kartoni: J. Škvorc, Pintari, Majeri (Plavi), Bel, Cerovec (Omladinac).

BRATSTVO – RUDAR 2:3 (2:0) S. VES. Igralište Bratstvo. Suci: Dario Bubek (Miklavec), Zdravko Toplišnjak (N. Ves), Željko Kovai (Šenkovec). Strijelci: 1:0 Dav. Jambroši (15), 2:0 Novak (33), 2:1 Rihtarec (57), 2:2 Kovai (58), 2:3 Kovai (90). BRATSTVO: Kovai, Hunjadi (od 76. Makšadi), Bujan, Dav. Jambroši, Hižman, Dej. Jambroši, Fras, Mesari, Horvat (od 68. Hižman), Novak, Patata. RUDAR: Raj, Levai, Kovai, Šolti (od 72. Horvat), J. Leich, Rihtarec, Strojko, Zadravec, Varga, Vincek, Kukovec. Trener: Darko Rob. Žuti kartoni: Hižman, Fras (Bratstvo), Raj, Varga, Horvat (Rudar).

POLET – VENERA PMP 2:1 (2:0) SV.MARTINNAMURI.IgralištePolet.Suci:ŽeljkoTurk(Zebanec),ZoranHajdinjak(akovec), Ivica Felker (Strahoninec). Delegat: Petar Krha (Novakovec). Strijelci: 1:0 A. Gorianec (24), 2:0 G. Gorianec (29), 2:1 Trupkovi (57). POLET:Varga,D.Gorianec(od64.Brezovaki),Koša,Županec,Hren,Turk,Pintari,Radikovi, A. Gorianec (od 87. Vrši), Stojko, G. Gorianec (od 71. orevi). Trener: Stjepan Makar. VENERA PMP: Kocijan, Cvetkovi, Perko, I. Vabec, L. Vabec, Trupkovi, Gregorini, R. Vabec, Peras (od 55. Kerman), Ambruš (od 55. Medved), Kamenar. Trener: Krešimir Šenji. Žuti kartoni: Stojko, G. Gorianec, Turk (Polet), Kerman, L. Vabec (Venera PMP).

NAPRIJED – SPARTAK 2:2 (1:0) CIRKOVLJAN.IgrališteZdenci.Suci:MarinHorvat(Šenkovec),BrunoBrljak(D.Dubrava),Josip Novak (akovec). Delegat: Darko Jambrovi (Šteanec). Strijelci: 1:0 Martinec (31), 1:1 Šegovi (46), 2:1 P. Horvat (73), 2:2 Cvetko (90). NAPRIJED:Mlinarec,Žvorc(od61.M.Horvat),Šimunkovi,F.Horvat,Lukai,N.Režek,Možek, Martinec, P. Horvat, Glavina, D. Režek (od 89. A. Horvat). Trener: Zlatko Vugrinec. SPARTAK: Jalšovec, Opaak (od 46. Bari), Jankovi, D. Križai, G. Križai, Pasler, Lackovi, Cvetko, Šegovi, Novosel, Mihalic. Trener: Tomica Šestan. Žuti kartoni: Martinec, D. Režek, P. Horvat, Možek (Naprijed), Jankovi, Šegovi (Spartak). Crveni kartoni: Hajdinjak (Naprijed), D. Križai (Spartak).

POLET – MLADOST (I) 1:2 (0:0) PRIBISLAVEC. Igralište Petar Perši. Suci: Marijan Dumani (akovec), Ivica Križai (Šteanec), Mihael Belovi (Novo Selo na Dravi). Delegat: Stjepan Križari. Strijelci: 0:1 Cvek (48), 0:2 Fuko (62), 1:2 Gajnik (72). POLET: Stamenkovi, Mikuli (od 65. Halabarec), Okreša, Lesjak, Magdaleni, Obadi, Posavec, Vukovi, Vrbanec, Gajnik, Palfi. Trener: Željko Domjani. MLADOST: Jeleni, Zorkovi, Cvek, Frani, Novak, Belovi, Fuko (od 89. Novak), Marec, Vrbanec (od 77. Fodor), Levai (od 87. Žvorc), Jaluši. Trener: Robert Taradi. Žuti kartoni: Vukovi, Lesjak, Magdaleni, Vrbanec (Polet), Belovi, Jaluši, Frani (Mladost). Crveni karton: Robert Taradi-trener (Mladost).

I. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA

LISTA STRIJELACA

BSK startao odlino, u ostalim susretima velika neizvjesnost Zapoela je nova nogometna sezona u najboljoj meimurskoj nogometnoj ligi. Na poetku kao i uvijek vlada dosta nepoznanica oko toga tko e se upus u borbu za naslov prvaka. Treba proi nekoliko kola da se uvidi kvaliteta pojedinih klubova. Na startu je bilo dosta neizvjesnos gotovo u svakoj utakmici.

Ivanovani slavili u Pribislavcu Pobjeda Mlados u Pribislavcu. U vrstoj i borbenoj utakmici prvo poluvrijeme dosta rezervirano kod jedne i druge momadi. Minutu prije kraja prvog dijela domai Polet, odnosno Krunoslav Gajnik sa nekoliko metara u vratarevom prostoru promašuje prazna vrata Denisa Jelenia. Iz prvog dijela to je jedino spomena vrijedno. Drugi dio puno sadržajniji, a i strijelci su se probudili. Odmah na poetku drugog dijela u 48. minu nakon udarca iz kuta Sivestar Cvek ostao je sam na pet metara od vraju Dubravka Stamenkovia i glavom pospremio loptu u domau mrežu za vodstvo Mlados od 1-0. Kao da je taj zgoditak gosma iz Ivanovca dao krila i u 62. minu kapetan momadi Ivan Fuko svojim zgoditkom povisuje vodstvo Mladosti na 2-0. Samo je deset minuta domaem Poletu trebalo da se trgne iz šoka gostujueg vodstva. Ovaj puta u 72. minu Krunoslav Gajnik uspio je posi zgoditak i smanji rezultat na 2-1, a završnicu utakmice uini neizvjesnom. U 67. minu domai su po svemu sudei ošteeni za kazneni udarac kada je u gostujuem šesnaestercu srušen Vukovi, a sudac utakmice Dumani pušta prednost iz koje nije bilo ništa. Kako se utakmica bližila kraju tako je na terenu, ali i na obim klupama bila sve vea nervoza. Mladost se orijenrala na kontre, ali nije uspjela posi taj trei zgoditak koji bi joj garanrao mirnu završnicu. Kulminacija nervoze se dogodila u 90. minu kada je trener Mlados Robert Taradi i udaljen sa klupe zbog ulaska u teren i zadržavanja lopte u rukama kada su domai trebali izves ubacivanje. Sreom vei incident se nije dogodio i na kraju su tri boda ošla u Ivanovec. eri domaa, a tri gostujua opomenuta igraa.

Spartak spretno do boda u Cirkovljanu U prvom dijelu dosta ravnopravna igra, ali uz puno prekršaja. Naprijed je ipak uspio posi zgoditak u 31. minu preko Željka Marnca i to glavom. Domae vodstvo Spartak je anulirao u prvoj minu nastavka drugog dijela, a strijelac za goste bio je Igor Šegovi. U 54. minu sporna situacija. Domai traže kazneni udarac, ali sudac utakmice Marin Horvat i njegov pomonik Josip Novak ne misle tako. Po njima igranje lopte rukom od strane gostujueg obrambenog igraa rukom nije bilo ve glavom kako tumae suci. Petar Horvat dobro je ispremiješao obranu Spartaka i prizemnim udarcem pogodio u nebranjeni kut vratara Spartaka Jalšovca za vodstvo domaih od 2-1. Kada je u 77. minu Spartak ostao bez Dejana Križaia koji je iskljuen zbog druge opomene izgledalo je da e domai održa minimalnu prednost i si do pobjede. No, nova sporna situacija u sudakoj nadoknadi. Domai, a naroito klupa koja je bila iza pomonog suca Brljaka traži zalee, ali Brljak ne misli tako i pušta da se igra nastavi. Iz te akcije gos imaju slobodni udarac na dvadesetak metara od vraju Mlinarca. Mario Cvetko odlino izvodi is i slavlje gosju na bodu, a domainu žal za pobjedom. ak sedmorica opomenuh igraa, a dvojica iskljuenih, po jedan u svakoj momadi. Domaima pet opomena, a gosma dvije.

VETERANI – ISTOK – 1. KOLO

Šestica BSK-a Vidovanu Nakon prvog dijela i minimalnog vodstva domaeg BSK-a 1-0 zgoditkom Igora Bešteka u 44. minu malo je tko oekivao tako raspucani BSK u drugom dijelu. Isna gos iz Donjeg Vidovca ve od 22. minute imaju igraa manje jer im je zbog druge opomene iskljuen Dejan Friši pa je i to jedan od razloga njihovom visokom porazu. Poetkom drugog dijela u 51. minu ponovno je strijelac Igor Beštek za sada vodstvo od 2-0. Mario Haek povisuje na 3-0 u 64. minu. Potom Vidovan malo priše domae i smanjuje njihovo vodstvo zgodicima Leja Grozdeka u 71. i 78. minu na 3-2. Samo minutu potom Mišel Ciglari, a dvije minute samo što ga je domai trener Narana uveo u igru, povisuje vodstvo BSK-a na 4-2. Is je igra u 86. minu strijelac za 5-2. Seriju zgoditaka u drugom dijelu svojim drugim zgoditkom na utakmici zatvorio je Mario Haek u 90. minu. Uz gostujueg iskljuenog igraa, jedan domai opomenu igra, a dvojica gostujuih.

2 zgoditka – Alen Kovai (Rudar), Mišel Ciglari, Mario Haek, Igor Beštek (BSK), Leo Grozdek (Vidovan), Antonio Fegeš (Centrometal) 1 zgoditak – Silvestar Cvek, Ivan Fuko (Mladost I), Krunoslav Gajnik (Polet P), Željko Martinec, Petar Horvat (Naprijed), Igor Šegovi, Mario Cvetko (Spartak), Andrej Gorianec, Goran Gorianec (Polet SMNM), Matija Trupkovi (Venera PMP), Davor Jambroši, Daniel Novak (Bratstvo SV), Luka Rihtarec (Rudar), Jurica Škvorc, Tomica Nerer, Bruno Mesari (Plavi Pek.), Ivan Lesjak, Denis Ratajec (Omladinac NSR), Zvonimir Pani (Centrometal), Miroslav Lisjak, Luka Mikolaj, Ivan Kerovec (Sokol)

FAIR PLAY Iskljueni: Robert Taradi trener (Mladost I), Ljubomir Hajdinjak (Naprijed), Dejan Križai (Spartak), Dejan Friši (Vidovan), Francis Janvier Eko (Centrometal)

Poraz Omladinca u Peklenici Jurica Škvorc ve u 7. minu Plave dovodi u vodstvo od 1-0. Ivan Lesjak poravnao je na 1-1 u 30. minu. Tomica Nerer donosi svojim zgoditkom u 36. minu novu prednost domainu. U 55. minu zgoditak slavljenika iz proteklog prvenstva koji je prije poetka utakmice od delegata Josipa Lesjaka primio priznaje za najboljeg strijelca u III. meimurskoj ligi zapad Brune Mesaria za poveanje vodstva Plavih na 3-2. Dvije minute kasnije teže se ozlijedio gostujui igra Ivan Lesjak. Trener-igra Omladinca Denis Ratajec samo šest minuta prije kraja svojim zgoditkom ublažuje poraz Omladinca na 3-2. Tri domaa, a dva gostujua opomenuta igraa.

Rudaru bodovi iz Savske Vesi Domae Bratstvo dobro je krenulo i zgodicima Davora Jambrošia u 15. minu i Daniela Novaka u 33. minu došlo do vodstva od 2-0. U drugom dijelu slijedi preokret Rudara. Prvo je u 57. minu Luka Rihtarec smanjio domae vodstvo na 2-1. Pobjedu od 3-2 Rudaru sa svoja dva zgoditka u 58. i 90. minu donosi Alen Kovai. Dva domaa i tri gostujua opomenuta igraa.

U Svetom Martinu bodovi ostali kod kue Polet krenuo domaom pobjedom. U samo pet minuta od 24. do 29. minute domai zgodicima Andreja i Gorana Gorianca imaju vodstvo od 2-0. Venera PMP tek u 57. minuti zgoditkom Matije Trupkovia uspijeva ublažiti poraz na 2-1. Gosti su u drugom dijelu kada su i postigli zgoditak bili puno opasniji, a prema propuštenim prigodama mogli su bolje proi od poraza. Zanimljivo je da u prvom dijelu sudac utakmice Željko Turk nije niti jednog igraa opomenuo, a u drugom ak petoricu. Tri domaa i dva gostujua igraa.

U Macincu gosti zadovoljniji bodom Centrometal je imao vodstvo od 3-1 u 41. minuti, ali je u 45. minuti primio zgoditak za 3-2 i tako svim snagama pokušao u drugom dijelu ouvati to minimalno vodstvo. Teže im je bilo tim više što su u 61. minuti ostali bez Francisa Janviera Eka koji je iskljuen zbog druge opomene. Nije im uspjelo jer su gosti iz Vratišinca u 82. minuti imali opravdano dosueni kazneni udarac kojeg je za 3-3 realizirao Ivan Kerovec. Za domae dvostruki strijelac u 17. i 40. minuti bio je Antonio Fegeš. Njemu se još pridružio u 41. minuti Zvonimir Pani svojim zgoditkom. Miroslav Lisjak i Luka Mikolaj bili su strijelci u prvom dijelu za Sokol. Samo dvojica i to domaih igraa opomenuta.

STATISTIKA 34 posgnuta zgoditka ili 4,8 po utakmici 5 iskljuenja 34 opomenuta igraa 1 kazneni udarac dosuen i is realiziran

Rezultati: Bratstvo SV - Rudar 2-3; BSK - Vidovan 6-2; Polet (SMnM) - Venera (PMP) 2-1; Plavi (Peklenica) Omladinac (NSR) 3-2; Naprijed – Spartak 2-2; Centrometal - Sokol 3-3; Polet (P) - Mladost (I) 1–2.

TABLICA 1. BSK

1

1

0

0

6:2

3

2. Plavi (Peklenica)

1

1

0

0

3:2

3

3. Rudar

1

1

0

0

3:2

3

4. Mladost (I)

1

1

0

0

2:1

3

5. Polet (SMnM)

1

1

0

0

2:1

3

6. Centrometal

1

0

1

0

3:3

1

7. Sokol

1

0

1

0

3:3

1

8. Naprijed

1

0

1

0

2:2

1

9. Spartak

1

0

1

0

2:2

1

10. Bratstvo SV

1

0

0

1

2:3

0

11. Omladinac (NSR)

1

0

0

1

2:3

0

12. Polet (P)

1

0

0

1

1:2

0

13. Venera (PMP)

1

0

0

1

1:2

0

14. Vidovan

1

0

0

1

2:6

0

Parovi sljedeeg kola: Rudar - Mladost (I); Sokol - Polet (P); Spartak – Centrometal; Omladinac (NSR) – Naprijed; Venera (PMP) - Plavi (Peklenica); Vidovan - Polet (SMnM); Bratstvo SV - BSK

VETERANI – ZAPAD – 1. KOLO

HODOŠAN – SPARTAK 1:5 (0:0)

MLADOST – MLADOST (P) 4:0 (3:0)

AKOVEC – BRATSTVO (SV) 2:0 (2:0)

HAJDUK – SOKOL 1:8 (0:2)

HODOŠAN. Sudac: Velimir Levai (Novakovec). Strijelci: 0:1 Marec (55), 0:2 J. Pintar (60-11m), 0:3 Marec (63), 1:3 Švec (65), 1:4 J. Pintar (73), 1:5 J. Pintar (77). HODOŠAN: Krznar, Bihar, Domini, Sabol, Mihokovi, A. Srpak, S, Srpak, Šavora, Švec, Doleni (od 46. Šteok), Vlah. SPARTAK: V. Pintar, Požgaj, I. Križai, Musta, Milijani, M. Križai, Marec, Taradi (od 54. J. Pintar), Lonari, Juras, Frani.

IVANOVEC. Igralište Mladosti. Sudac: Dragutin Novak (Lopatinec). Strijelci: 1:0 Cigrovski (15), 2:0 Cigrovski (40), 3:0 Sušec (44), 4:0 Pojer (88). MLADOST (I): Ruži, Kozjak (od 46. Pojer), Sušec, Tkalec, Varga, Jurinec, Lajtman, Toplek, Jambrovi, Cigrovski, Žvorc. MLADOST (P): Hali, Marcijuš, Martinec, Kalšan, A. Slaviek, Zvonarek, Ružman, Ž. Slaviek, Kljaji, ižmešija (od 46. Bauer), Švenda.

AKOVEC. Igralište Mladost. Sudac: Franjo Hergoti. Strijelci: 1:0 Bogdan (30), 2:0 Štefiar (40-11m). AKOVEC: Tropša, Koleni, Gaal, Pongrac, Duji, Saer, Srpak, Sanjkovi, Soboan, Zadravec, Štefiar. BRATSTVO: Žnidari, Podvezanec, P. Boži, Balent, Kolari, Bujan, Horvat, Zanjko, J. Boži, S. Boži, Posavec.

BREZJE. Igralište Hajduk. Sudac: Željko Kovai (Šenkovec). Strijelci: 0:1 Leško (20), 0:2 Obradovi (25), 0:3 Horvat (62), 0:4 Vincek (68), 1:4 Gregorini (73), 1:5 Vincek (77), 1:6 Podgorelec (85), 1:7 Horvat (88), 1:8 Vincek (90). HAJDUK: Vrbanec, Buhanec, Vinkovi, Alijaševi, Šprajc, Marec, Šaari, Mezga, Žnidari, Grabrovi, Gregorini. SOKOL: Šari, Zadravec, Horvat, Škvorc, isar (od 58. Podgorelec), Novak, Leško, Obradovi, uranec, Mikolaj, Vincek.

POLET – DINAMO (D) 1:5 (0:3)

BELICA. Igralište Mostiše. Sudac: Renato Posavec (Strahoninec). Strijelci: 1:0 Baksa (20), 2:0 V. Horvat (30), 2:1 Drk (49-11m), 3:1 V. Horvat (65), 3:2 Drk (75), 4:2 Baksa (75-11m), 5:2 V. Horvat (90). BSK: J. Horvat, Trstenjak, Mati, Maek, Kovaec, M. Horvat, Mlinari, V. Horvat, Baksa, Buhin, Pintari, PODTUREN: Šolti, Kerovec, Jambroši, J. Strahija, Biber, Drk, I. Strahija, Koevar, Lepen, I. Hranilovi, V. Hranilovi.

PRIBISLAVEC. Igralište Petar Perši. Sudac: Dražen Novak (NSR). Strijelci: 0:1 Z. Vugrinec (5), 0:2 Z. Vugrinec (27), 0:3 Marodi (43), 1:3 Sever (60), 1:4 Mihalec (72), 1:5 Z. Vugrinec (90): POLET: Grkavec, Posavec, Vrbanec, Posavec, Ivai, Sever, Pintar, Bašek, Šolti, Novak, Radek. DINAMO: Hajdarovi, Janec, Horvat, Ciceli, Tot, Marodi, Mihalec, Husi, Z. Vugrinec, Mihoci, I. Vugrinec.

RADNIKI – JADRAN 4:3 (0:1) GARDINOVEC. Igralište Radniki. Sudac: Darko Pokriva. Strijelci: 0:1 Lozert (22), 1:1 Novak (49), 2:1 Novak (54), 3:1 Potonjak (58), 3:2 Pavlekovi (66), 3:3 Janec (70), 4:3 Žilavec (86). RADNIKI: Kovaec, Križai, Hajdarovi, Bacinger, Krznar, Novak, Potonjak, Vodopija, Žilavec, Lovrek, Novak. JADRAN: Rei, Hrasti, Novak, Bašek, Mesari, Pavlekovi, Janec, Lozert, Krištofi, Kodba, Koiš.

DINAMO – VIDOVAN 5:4 (1:1) PALOVEC. Igralište Dinama. Sudac: Nino Škrobar (Brezje). Strijelci: 1:0 Švenda (37), 1:1 Fabi (40), 1:2 Kuzmi (50), 2:2 Domjani (54-11m), 3:2 Furdi (65), 4:2 Kolari (75), 4:3 Kvakan (77-11m), 5:3 Kljuari (80), 5:4 Fabi (87). DINAMO: urkin, Z. Koprivec, Kljuari, Cirkveni, Kolari, Zorec, D. Koprivec (od 45. Novak), Švenda (od 67. Križaji), Domjani, Jankovi, Šegovi (od 45. Furdi). VIDOVAN: Pišpek, Meimurec, Hertelendi, Matotek, D. Pongrac, Štefi, Fabi, Kvakan, M. Pongrac (od 75. Cenko), Kuzmi, Dolenec.

BSK – PODTUREN 5:2 (2:0)

TABLICA 1. Dinamo (D) 2. Spartak 3. Mladost (I) 4. BSK 5. Dinamo (P) 6. Radniki 7. Vidovan 8. Jadran 9. Podturen 10. Hodošan 11. Polet (P) 12. Mladost (Pr.) 13. Sloga ()

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

RUDAR – SLOBODA (M) 2:3 (2:2) M. SREDIŠ&E. Igralište Šoderka. Sudac: Ivan Žganec (akovec). Strijelci: 1:0 Rob (14), 2:0 Antolovi (23), 2:1 Plevnjak (35), 2:2 Kuek (41), 2:3 Plevnjak (62). RUDAR: Bek, Vabec, Varga, Rob, Žerjav, Trstenjak, Novak, Glavina, Pavlovi, Antolovi, Srnec. SLOBODA: Kovaec, Vinceti, Kuek, Gorianec, Dokleja, Varga, Plevnjak, Šari, Bratkovi, Hren, Marec.

POBJEDA – OMLADINAC 2:2 (0:1) G. HRAŠ&AN. Igralište Pobjede. Sudac: Marinko Hrušoci (Nedeliše). Strijelci: 0:1 Jurinec (26), 1:1 Debelec (58), 1:2 Kovaevi (76), 2:2 Ivani (84). POBJEDA: Marciuš, Germek, Kova, Horvat, Ivani, Trbovi, Zamuda, Furdi, Debelec, Zobovi, Topolnjak. OMLADINAC: Grahovec, Skoliber, Turk, Fric, Bel, Jaklin, Vinko, Varga, Jurinec, B. Varga, Kovaevi

TABLICA 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 -

5-1 5-1 4-0 5-2 5-4 4-3 4-5 3-4 2-5 1-5 1-5 0-4 -

3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 -

SLOBODA – STRAHONINEC 5:3 (3:2) SLAKOVEC. Sudac: Radovan Posedi (Pušine). Strijelci: 1:0 Koruni (5), 2:0 Krištofi (15), 3:0 Okreša (21), 3:1 Aldi (25), 3:2 Maek (38), 4:2 Ivanuša (48-11m), 4:3 Aldi (63), 5:3 Koruni (88). SLOBODA: Vibovec, Okreša, Golub, Tomši, Kiri, Ivanovi, Srnec, Koruni, Krištofi, Ivanuša, Filipi. STRAHONINEC: Fodor, Žvorc, Antonovi, Pintari, Žuni, Srnec, Pavlekovi, Zobec, Maek, Kova, Aldi.

ŠENKOVEC – NEDELIŠE 2:2 (1:1) ŠENKOVEC. Igralište Gorica. Sudac: Dražen Sukanec (S. Ves). Strijelci: 0:1 Žnidari (2), 1:1 Baranaši (30), 1:2 uek (54), 2:2 Kodba (75). ŠENKOVEC: Zadravec, Kolar, Novak, Toplek, Polak, Kosma, Kodba, Marcijuš, Baranaši, Kolar, Boži. NEDELIŠ&E: Borko, Baksa, D. Branilovi, V. Branilovi, Vizinger, Marciuš, uek, Žnidari, Herceg, Kovai, Vukši.

1. Sokol 2. Sloboda (S) 3. akovec 4. Sloboda (M) 5. Nedeliše 6. Omladinac (NSR) 7. Pobjeda 8. Šenkovec 9. Rudar 10. Strahoninec 11. Bratstvo (SV) 12. Hajduk (B) 13. Omladinac (M)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -

0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 -

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -

8-1 5-3 2-0 3-2 2-2 2-2 2-2 2-2 2-3 3-5 0-2 1-8 -

3 3 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 -


 1. kolo II. ŽNL istok DUBRAVA – GALEB 6:2 (2:1) SIVICA. Igralište Berek. Suci: Božidar Kolari (NSR); Ivica Horvat (Vratišinec), Bojan Rodinger (Totovec). Delegat: Drago Koruni (Šenkovec). Strijelci: 1:0 Maari (28), 1:1 Slaviek (32), 2:1 Maari (35), 2:2 Mihoci (47), 3:2 Sršan (48), 4:2 Furunija (55), 5:2 Bobianec (65), 6:2 Žganec (79). DUBRAVA: uranec, Paler, Ovar, Drvoderi, Sršan (od 70. V. Mui), D. Mui, Maari, Bobianec, Koevar (od 80. Jambroši), Furunija, Tomašek (od 60. Žganec). Trener: Vladimir Sabol. GALEB: Domini, Slaviek (od 46. Erdelji), Balent, Mihoci, Petri, R. Balent, Markan (od 46. M. Erdelji), Vargec, Frani, Vuk. Trener: Dubravko Mišin.

BUDUNOST – OMLADINAC (D/S) 5:2 (3:0) PODBREST. Igralište Budunost. Suci: Bojan Juras (akovec), Darko Kutnjak (ehovec), Darko Pokriva (Nedeliše). Delegat: Ivan Kova (D. Kraljevec). Strijelci: 1:0 Novak (30), 2:0 Ciglar (35), 3:0 Mihaljkovi (40), 4:0 Dodlek (53), 4:1 Kati (57-11m), 4:2 Vlaši (65), 5:2 Dodlek (84). BUDU&NOST: Buza, Kodba, Višnji, Mihaljkovi (od 81. Miši), Domini, Horvat, Ciglar (od 67. T. Višnji), Hali, R. Domini, Novak (od 85. Lastavec), Dodlek. Trener: Stjepan Ruži. OMLADINAC: Saka, Horvat, Kolari, Kovai, Taradi, Škvorc, Vlaši, Novak, Valenti, Dodlek, Kati. Trener: Vladimir Bartoli. Žuti karton: Taradi (Omladinac).

DUBRAVAN – CROATIA 3:1 (0:1) D. DUBRAVA. Igralište Krbulja. Suci: Dario Srnec (Pušine), Sukanec (S. Ves), Kedmenec (Sv. Marija). Delegat: Krešimir Glavina (Prelog). Strijelci: 0:1 Ruži (28), 1:1 Lovrek (52), 2:1 D. Horvat (71), 3:1 D. Horvat (74). DUBRAVAN: Cvetini, Hujs, Jakupak (od 46. D. Horvat), Na (od 75. Vuenik), Dra. Horvat, Jadan, Špoljar, Kokša, Lovrek, Nesti, Brljak (od 82. Meimurec). Trener: Tihomir Nesti. CROATIA: Patarec, urila, urin (od 84. Marka), Pili (od 88. Magdaleni), Kreslin, Kolar, Ruži, Kos, Krmar, M. Ruži, Mlinari (od 60. Debelec). Trener: Kristijan Varga.

Žuti kartoni: Hujs (Dubravan), Ruži, M. Ruži (Croatian).

MLADOST – PODTUREN 3:3 (0:2) SV. MARIJA. Igralište Mladost. Suci: Milivoj Bali (Nedeliše), Marinko Hrušoci (Nedeliše), Mladen eke (Ferketinec). Delegat: Alojz Kopasi (D. Vidovec). Strijelci: 0:1 Boži (9), 0:2 Kolar (35), 1:2 Hobor (70), 2:2 Musta (79), 3:2 Gašpari (84), 3:3 Lepen (88). MLADOST: Mir. Kranjec, Hobor, Štrok, Šulj, Šamarija, M. Orehovec (od 71. Briševac), D. Orehovec (od 2. Musta), Gašpari, Blažini, Igrec, Bogdan. Trener: Božidar Kedmenec. PODTUREN: Šalamon, Kolar (od 68. Jankulija), Tkalec, Radovan, Kolari, Lepen, Boži, Mravljek, K. Boži (od 85. Horvat), Telebuh (od 78. Partli), Hajdarovi. Trener: Dušan Novak.

Žuti karton: Kolari (Podturen).

RADNIKI – DRAVA 1:2 (0:1) GARDINOVEC. Igralište Radniki. Suci: Darijan Zadravec (M. Središe), Zoran Novak (M. Središe), Boris Jakovljev (G. Hrašan). Delegat: Dragutin Hozjak (Prelog). Strijelci: 0:1 Ruži (42), 1:1 Obadi (58-11m), 1:2 Hošnjak (85). RADNIKI: Sreko, Carovi, Blažeka, Toplek, Obadi, Paler, Krmar (od 29. eh), Vinkovi, Lovrek, Živkovi, Baksa (od 70. T. Colari). Trener: Damir Vrbanec. DRAVA: Koiš, Hošnjak, Kos, Gorupi, Novak, Šimuni, Mesarek (od 68. Igrec), Lipi (od 54. Klari), Ruži, Markovi, Bartoli (od 52. Štrok). Trener: Ivan Bartoli. Žuti kartoni: Carevi (Radniki), Klari, Gorupi, Igrec, Markovi (Drava).

1. kolo II. ŽNL zapad HAJDUK – MLADOST (S) 1:1 (0:0) ŠTRUKOVEC. Igralište Hajduk. Suci: Dejan Ganzer (Pretetinec), Tomica Cerovec (akovec), Saša Mihali (Dragoslavec). Delegat: Željko Bacinger (akovec). Strijelci: 1:0 Radikovi (63), 1:1 Levai (83). HAJDUK: Jurovi (od 82. Sklepi), Hrženjak (od 14. Šprajc), Mikulaj (od 67. K. Hrženjak), Turk, Gorianec, Toplianec, J. Maari, Radikovi, M. Maari, Debelec, H. Maari. Trener: Robert Gorianec. MLADOST: Rajf, Kolar, Šavniar, Kodba, T. Stojko, N. Stojko, Rob, Hereni, Tuksar (od 86. Karlovec), Šardi (od 68. Levai), Koprivec. Trener: Mihael Lajtman. Žuti kartoni: J. Maari, Šprajc (Hajduk), Kodba (Mladost).

SLOBODA – MURA 1:0 (0:0) MIHOVLJAN. Igralište Ciglana. Suci: Jadran Kukovec (Makovec), Ivan Pergar (Zasadbreg), Danijel Koila (Žabnik). Delegat: Drago Šafari. Strijelac: 1:0 Tremski (72). SLOBODA: Horvat, Medved, Dunjko, Požgaj, Plevnjak, Lukman, Tremski, D. Lukman, Tisaj (od 65. Gorianec), Sovar, Vidovi (od 89. Mezga). Trener: Mladen Kuek. MURA: Novak, Breznik (od 46. Kralj), Jurovi, Vuri, Šagi (od 77. Lipovi), L. Jurovi, Vinko, Dragoja, Novinšak (od 83. D. Stojko), A. Stojko, Na. Trener: Darko Vincek. Žuti kartoni: Z. Lukman (Sloboda), M. Jurovi (Mura). Crveni karton: Medved (Sloboda).

PUŠINE – BRATSTVO (J) 2:1 (1:1) PUŠ&INE. Igralište Pušina. Suci: Nino Škrobar (Brezje), Josip Jurinec (Ivanovec), Mladen Puklavec (G. Mihaljevec). Delegat: Slavko Novak (Podturen). Strijelci: 1:0 D. Florijani (10), 1:1 Novak (43), 2:1 Grabar (58). PUŠ&INE: Mohari, Pintari, Skupnjak, Novosel, T. Florijani, Bosilj, D. Florijani, Grabar (od 46. Štefulj), Doveer, Miki, Žnidari (od 46. Šrajbek). BRATSTVO: Tratnjak, urin (od 76. Šeruga), Vukovi, Zamuda, Antoli, Novak, Jakopi, M. Novak, Soboan (od 15. Modlic), Horvat, Peri. Trener: Zdravko Modlic. Žuti kartoni: Bosilj (Pušine), Modlic (Bratstvo). Crveni kartoni: Horvat, Jakopi, Baugartner (Bratstvo).

STRAHONINEC – ZASADBREG 2:1 (1:0) STRAHONINEC. Igralište Stjepan Bujan Stipi. Suci: Darko Filipi (Slakovec), Dragutin Novak (Lopatinec), Mario Pintari (Nedeliše). Delegat: Stjepan Perko (Lopatinec). Strijelci: 1:0 Kojter (28), 2:0 Vidovi (65), 2:1 Dumani (86). STRAHONINEC: Lisjak, Zobec, Štefulj (od 90. E. Zobec), Kojter, Horvat, Krištoi, Zlatarek, Fegeš (od 85. Kocijan), M. Vidovi, Brez, Srnec. Trener: Ivan Zobec. ZASADBREG: Horvat, Kovai, Živko (od 77. Kozjak), Mesari, Zver (od 65. Šajnovi), Novak, Rodinger, Šimunkovi, Dumani, Koruši, I. Šajnovi (od 73. Dunjko). Trener: Vladimir Pavlekovi. Žuti kartoni: Brez, N. Zobec (Strahoninec), Kovai (Zasadbreg). Crveni karton: Horvat (Zasadbreg).

ŠENKOVEC – MEIMUREC 3:1 (0:0) ŠENKOVEC. Igralište Šenkovec. Suci: Franjo Hergoti (Ž. Gora), Renato Vuk (Ivanovec), Zvonko Rajf (M. Središe). Delegat: Antun Horvat. Strijelci: 0:1 Ivanuša (74), 1:1 Sean (81), 2:1 Varga (83), 3:1 Debelec (90). ŠENKOVEC:Novak,Vlahov,Pokriva(od75.Mar.Novak),Sean,Zanjko,Ban,Kolar,Radikovi (od 75. M. Novak), Korent, Varga (od 88. F. Horvat), Debelec. Trener: Mario Zaspan. MEIMUREC: Marciuš, Golub, Kozina, Fuek, Levec, Kos, Ivanuša, Treska (od 75. Škvorc), Kregar, J. Treska (od 60. Vizinger), Lonari (od 60. Rešetar). Trener: Tihomir Treska. Žuti kartoni: Kolar (Šenkovec), Fuek (Meimurec).

25. kolovoza 2009. II. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - istok

Dubrava i Croatija krenuli najuvjerljivije u novu sezonu Draškovcu pobjeda u derbiju kola u Novakovcu. Prije samog poetka utakmice tajnik MNS Darko Jambrovi uruio je igrau Draškovca Dejanu Vuleu kao najboljem strijelcu ove lige u prošlom prvenstvu priznanje. Bila je to dosta tvrda utakmica. Igralo se uglavnom izmeu dva kaznena prostora. Kad se ve oekivao znak za odmor od strane suca utakmice Tihomira Kraljia jednu kontru gos koriste i dolaze u vodstvo od 1-0 u 43. minu zgoditkom Darka mrleca. Prvu prigodu domai vratar Pancer je obranio, ali na njegovu nesreu lopta se opet odbila do mrleca koji je iz «pripetavanja» uspješan. Domai trener Ivan Novak pokušava u drugom dijeli izmjenama si do poravnanja rezultata, ali ništa od toga. Gos do kraja utakmice i to baš Darko mrlec još dva puta tresu domau mrežu i odnose kui tri boda. mrlec je svoj trei zgoditak u 82. minu posgao iz opravdano dosuenog kaznenog udarca. Dvojica domaih opomenuh igraa dok ih gos iz Draškovca nisu imali. Galebu u Sivici šesca. Tek u drugom dijelu gos iz Oporovca popuštaju kada domaa Dubrava dolazi do visoke pobjede. U 47. minu imali su gos solidnih 2-2, ali nakon toga slijedi totalni gostujui pad. Na prvi zgoditak ekalo sve do 28. minute kada je domai kapetan momadi Krunoslav Maari naeo mrežu Damira Dominia. eri minute kasnije Ivica Slaviek poravnao je na 1-1. Po drugi se puta u listu strijelaca upisao Krunoslav Maari u 35. minu. Bilo je to sve od zgoditaka u prvom dijelu utakmice. Samo što je zapoeo drugi dio Galeb zgoditkom Saše Mihocija dolazi do 2-2. Samo su minutu gos imali «iks» kada je Antonio Sršan pogodio za vodstvo Dubrave od 3-2. Ivan Furundžija povisuje na 4-2 u 55. minu, a do kraja još dva zgoditka u Galebovoj mreži. Strijelci su bili

BORAC PMP – MLADOST (P) 0:1 (0:0) TURIŠ&E. Igralište Borac PMP. Suci: Matija Horvat (S. Ves), Drago Marec (Mihovljan), Miran Culjak (Makovec). Delegat: Antun Vlahek. Strijelac: 0:1 Brez (63). BORAC PMP: Vlah, Granatir, Blažini, Mesari, Zrna, Brumen, Janec (od 79. Vrzan), Bister, Srpak, Jesenovi, R. Brumen. Trener: Ivan Zrna. MLADOST:Šantovec,Cirkveni(od78.Jankolija),Sabol(od84.Borovi),Kolari,avlek,Sabol, D. Cirkveni, Brez, emerika, Sabolec (od 64. Tkalec), Talan. Trener: Dušan Podgorelec. Žuti kartoni: N. Brumen, Jesenovi, Mesari, Granatir (Borac PMP), Talan, emerika, Borovi (Mladost). Crveni karton: Zrna (Borac PMP).

GRANIAR – DRAŠKOVEC 0:3 (0:1) NOVAKOVEC. Igralište Drvarijum. Suci: Tihomir Kralji (Vularija), Kristinko Jaluši (Kuršanec), Tomislav Herman (Belica). Delegat: Daniel Košak (G. Mihaljevec). Strijelci: 0:1 mrlec (43), 0:2 mrlec (77), 0:3 mrlec (82-11m). GRANIAR: Pancer, Kolari, Blažon (od 67. Levai), D. Drvoderi, Posavec, Levai, S. Drvoderi (od 67. N. Drvoderi), Buhin, A. Drvoderi, Novak, Sanjkovi. DRAŠKOVEC:Igrec,N.Pišpek,Jambrovi,Horat,Vuleti,Kova,mrlec(od84.Mejaški), avlek, F. Pišpek, D. Vuleti, Fleten. Žuti kartoni: Posavec, N. Drvoderi (Graniar).

Stevica Bobianec i Andrejas Žganec. U vrlo fer i korektnoj utakmici kartoniranih igraa nije bilo. U Podbrestu prolaza za Omladinac nije bilo. Domaa Budunost brzo je u prvom dijelu ostvarila prednost od 3-0 zgodicima Damjana Novaka, Danijela Ciglara i Bojana Mihaljkovia. Poetkom drugog dijela u 53. minu i Bruno Dodlek se upisuje u strijelce za domae vodstvo od 4-0. Potom u 57. minu slijedi opravdano dosueni kazneni udarac za Omladinac kojeg je uspješno realizirao Benjamin Ka. Dražen Vlaši svojim zgoditkom u 65. minu smanjuje na 4-2. Šest minuta prije kraja utakmice svojim drugim zgoditkom na utakmici Bruno Dodlek postavlja konanih 5-2 za Budunost. Samo jedan opomenu igra i to od Omladinca. Croaji prvi dio u Donjoj Dubravi, ali su na kraju tri boda ostala Dubravanu. Saša Ruži svojim zgoditkom u 28. minu dovodi goste iz Orehovice u vodstvo od 1-0. Mogla je u prvom dijelu Croaa to svoje vodstvo malo i povisi prema prigodama koje su imali. U drugom dijelu Dubravan potpuno dominira. Prvo je u 52. minu na 1-1 poravnao Miroslav Lovrek. Preokret i pobjedu domainu u samo tri minute od 71. do 74. donosi joker sa klupe Dražen Horvat za pobjedu od 3-1. Jedan domai, a dva gostujua opomenuta igraa. Podturen nakon prvog dijela i vodstva od 2-0 ispuso pobjedu u Svetoj Mariji. Bio je to pravi šok za domae navijae. Podturen je zgodicima Roberta Božia u 9. minu i Maje Kolara u 35. minu imao vodstvo od 2-0. Domaa Mladost u samo petnaest minuta preokree rezultat i dolazi do vodstva od 3-2. Zbilo se to od 70. do 84. minute. Strijelci za domai preokret bili su Nikola Hobor, Tomislav Musta i Mario Gašpari. Da gos ne bi bili tužni pobrinuo se u 88. minu Damir Lepen i donio bod Podturnu poravnavši rezultat na 3-3. Samo jedan opomenu igra i to od momadi Podturna. Dravi pobjeda u Gardinovcu. Stjepan Ruži tri minute prije odmora dovodi goste iz Donjeg Mihaljevca u vodstvo od 1-0. Nakon što je u 58. minu za domai Radniki dosuen kazneni udarac Marko Obadi poravnao je rezultat na 1-1. Pet minuta prije kraja utakmice Josip Hošnjak svojim zgoditkom donosi Dravi prva tri jesenska boda. Jedan domai, a ak etvorica gostujuih opomenuh igraa. Slavlje Mlados u Turišu. Trenutak odluke zbio se u 63. minu kada su gos iz Palinovca zgoditkom Marija Breza došli do minimalne, ali zaslužene pobjede od 1-0. Prvi dio protekao je u ispivanju snaga sa samo jednim opomenum igraem. Nešto dinaminija i na trenutke previše nervozna utakmica u drugom dijelu kada bilježimo ak šest opomenuh igraa i jedno domae iskljuenje. Pokušavao je domai Borac PMP si do izjednaenja, ali nije išlo. Sedam minuta prije kraja utakmice Borcu PMP je iskljuen Ivan Zrna zbog dvije opomene.

LISTA STRIJELACA 3 zgoditka – Darko mrlec (Draškovec) 2 zgoditka – Dražen Horvat (Dubravan), Bruno Dodlek (Budunost P), Krunoslav Maari (Dubrava) 1 zgoditak – Mario Brez (Mladost Pal.), Marko Obadi (Radniki), Josip Hošnjak, Stjepan Ruži (Drava DM), Nikola Hobor, Tomislav Musta, Mario Gašpari (Mladost SM), Robert Boži, Maja Kolar, Damir Lepen (Podturen), Miroslav Lovrek (Dubravan), Saša Ruži (Croaa), Damjan Novak, Danijel Ciglar, Bojan Mihaljkovi (Budunost P), Benjamin Ka, Dražen Vlaši (Omladinac DS), Antonio Sršan, Stevica Bobianec, Ivan Furundžija, Andrejas Žganec (Dubrava), Ivica Slaviek, Saša Mihoci (Galeb)

FAIR PLAY Iskljueni igra: Ivan Zrna (Borac PMP)

STATISTIKA 32 posgnuta zgoditka ili 4,5 po utakmici 1 iskljueni igra 20 opomenuh igraa 3 kaznena udarca dosuena i is realizirani

Rezulta: Dubravan – Croaa 3-1; Borac PMP - Mladost (Pal.) 0-1; Radniki - Drava (DM) 1-2; Dubrava - Galeb 6-2; Graniar (N) - Draškovec 0-3; Mladost (SM) - Podturen 3-3; Budunost (P) - Omladinac (DS) 5-2

TABLICA 1. Dubrava

1

1

0

0

6:2

3

2. Budunost (P)

1

1

0

0

5:2

3

3. Draškovec

1

1

0

0

3:0

3

4. Dubravan

1

1

0

0

3:1

3

5. Drava (DM)

1

1

0

0

2:1

3

6. Mladost (Pal.)

1

1

0

0

1:0

3

7. Mladost (SM)

1

0

1

0

3:3

1

8. Podturen

1

0

1

0

3:3

1

9. Radniki

1

0

0

1

1:2

0

10. Borac PMP

1

0

0

1

0:1

0

11. Croaa

1

0

0

1

1:3

0

12. Omladinac (DS)

1

0

0

1

2:5

0

13. Graniar (N)

1

0

0

1

0:3

0

14. Galeb

1

0

0

1

2:6

0

Parovi sljedeeg kola: Croaa - Omladinac (DS); Podturen - Budunost (P); Draškovec - Mladost (SM); Galeb - Graniar (N); Drava (DM) – Dubrava; Mladost (Pal.) – Radniki; Dubravan - Borac PMP.

II. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - zapad

Novajlija Trnovec potopio Jedinstvo s 11 golova Sjajan start novajlije u ovoj ligi Trnovca u Novom Selu na Dravi. Pravi potop doživjelo je domae Jedinstvo. Roman Trtinjak ak je sedam puta zatresao domau mrežu. etiri puta u prvom dijelu i tri puta u drugom. Pet su zgoditaka u prvom dijelu primili domai. Uz Trtinjaka strijelci za goste iz Trnovca za konanih i visokih 11-0 bili su Roman Liber, Mario Jaluši, Denis Marec i Dario Novak. Dva domaa, a jedan gostujui opomenuti igra. Meimurec u završnici utakmice ispustio pobjedu u Šenkovcu. Dugo je bilo nepopularnih 0-0. Tek u 74. minuti Meimurec zgoditkom Dejana Ivanuše dolazi u vodstvo od 1-0. Šenkovec preokret radi u posljednjih devet minuta utakmice. Na 1-1 u 83. minuti poravnao je Mladen Sean. Šenkovec u vodstvo dovodi Zoran Varga u 83. minuti. Potvrda domae pobjede uslijedila je u 90. minuti kada je za konanih 3-1 strijelac bio Saša Debelec. Po jedan opomenuti igra u svakoj momadi. Strahoninec bolji od Zasadbrega. Danijel Kojter u 28. minuti svojim zgoditkom donosi radost domaim navijaima. Mario Vidovi povisio je na 2-0 vodstvo Strahoninca u

JEDINSTVO – TRNOVEC 0:11 (0:5) NOVO SELO NA DRAVI. Igralište Jedinstvo. Suci: Petar Petrac (Kotoriba), Ivan Vlahek (ukovec), Morano Vlah (D. Mihaljevec). Delegat: Željko Štefanac (akovec). Strijelci: 0:1 Trtinjak (14-11m), 0:2 Trtinjak (29), 0:3 Trtinjak (30), 0:4 Liber (38), 0:5 Trtinjak (45), 0:6 Trtinjak (48), 0:7 Trtinjak (50), 0:8 Jaluši (53), 0:9 Trtinjak (71), 0:10 Marec (73), 0:11 Novak (87). JEDINSTVO: Vuruši, ekunec, Krizman, Grgi, Rešetar, Jaluši (od 46. Lešnjak), Horvat, Štajerec, Pergar, Popovi (od 61. Plevnjak), Novak. TRNOVEC: K. Kiri, Jaluši, Benc (od 53. Bukal, od 61. Florijani), Horvat, Plantak, Zobec, R. Kiri, Herceg, Trtinjak (od 77. Novak), Liber, Marec. Trener: Krešo Žnidari. Žuti kartoni: Štajerec, Lešnjak (Jedinstvo), Benc (Trnovec).

D. KONCOVAK – SLOGA (Š) 1:1 (1:0) D. KONCOVAK. Igralište D. Koncovaka. Suci: Velimir Levai (Novakovec), Zdravko Strojko (Križovec), Vedran Hrušoci (Nedeliše). Delegat: Toni Martinjaš (akovec). Strijelci: 1:0 Dragovi (43), 1:1 Jambrovi (78). D. KONCOVAK: I. Grof, Lisjak, B. Pleh, Koraj, Marodi, Hrženjak, Brezniar, J. Grof (od 62. Flac), Dragovi (od 86. Saka), Horvat, Koraj. Trener: Ivan Sklepi. SLOGA: Vugrinec, Marko Kovai (od 46. Kova), Kutnjak (od 76. Heric), Brežnjak, Jambrovi, Mario Kovai, Novak, Smolkovi, Rob, Bistrovi, Rojko (od 46. Senar). Trener: Franjo Klobuari. Žuti kartoni: Hrženjak, Koraj (D. Koncovak), Kova (Sloga).

65. minuti. Kada je Zasadbreg u 77. minuti ostao bez vratara Ivana Horvata koji je izvan kaznenog prostora igrao rukom po lopti i za to od suca utakmice Filipia opravdano zaradio iskljuenje bilo je gostima jasno da e teško do boda ili ak i pobjede. etiri minute prije kraja utakmice ipak Zasadbreg preko Dumania ublažuje svoj poraz na 2-1. Dva domaa i jedan gostujui opomenuti igra. U Pušinama ak trojica gostujuih iskljuenih igraa. U prvom dijelu bilo je mirno i izjednaeno. Pušine su u 10. minuti zgoditkom Darija Florijania povele sa 1-0. Dvije minute prije kraja prvog dijela utakmice na 1-1 poravnao je Mario Novak. U 58. minuti Pušine ponovno dolaze u prednost. Strijelac za 2-1 bio je Matija Grabar. Nakon toga gosti iz Jurovca postaju nervozni i sudac Škrobar u periodu od 65. do 84. minute iskljuuje ak trojicu njihovih igraa. Prvi je u 65. minuti zbog druge opomene pod tuš ranije morao Tomislav Horvat. Tri minute kasnije sa klupe za priuvne igrae iskljuen je Martin Baumgartner jer je vrijeao suca utakmice. Trei pak je igra iskljuen u 84. minuti zbog druge opomene. Uz trojicu iskljuenih, po jedan opomenuti igra u svakoj momadi. Slobodi minimalna domaa pobjeda. Dugo je Mura u Mihovljanu držala bod u džepu, ali su ipak u 72. minuti kapitulirali pred domaim napadom. Denis Tremski bio je strijelac pobjedonosnog zgoditka. Kada je Slobodi u 80. minuti zbog druge opomene iskljuen Mario Medved izgledalo je da e možda i nešto gosti iz Hlapiine uiniti, ali tri boda su ostala domainu. Po jedan opomenuti igra u svakoj momadi. U Štrukovcu podjela bodova. Bio je to tradicionalni susjedski derbi koji je završio 1-1. Nakon prvih 45 minuta mreže su ostale netaknute. Domai Hajduk poveo je u 63. minuti zgoditkom Marija Radikovia. Gosti iz Selnice do boda dolaze u 83. minuti zgoditkom Tomislava Levaia koji je nešto ranije ušao sa klupe u igru. Dva domaa i jedan gostujui opomenuti igra. I u Donjem Koncovaku pobjednika nije bilo. Utakmica živa i dinamina sa po nekoliko prigoda na svakoj strani. Gosti iz Štrigove imali su ih nešto više. Domai su dvije minute prije kraja prvog dijela zgoditkom Rajka Dragovia došli u vodstvo od 1-0. ak su u 60. minuti propustili realizirati kazneni udarac. Smiljan Jambrovi ipak je u 78. minuti uspio postii zgoditak za Slogu i poravnati rezultat na konanih 1-1. Dva domaa, a jedan gostujui opomenuti igra.

LISTA STRIJELACA 7 zgoditaka – Roman Trnjak (Trnovec) 1 zgoditak – Mario Radikovi (Hajduk Š), Tomislav Levai (Mladost S), Denis Tremski (Sloboda M), Dario Florijani, Maja Grabar (Pušine), Mario Novak (Bratstvo J), Danijel Kojter, Mario Vidovi (Strahoninec), Marijan Dumani (Zasadbreg), Dejan Ivanuša (Meimurec), Mladen Sean, Zoran Varga, Saša Debelec (Šenkovec), Roman Liber, Mario Jaluši, Denis Marec, Dario Novak (Trnovec), Rajko Dragovi (Donji Koncovak), Smiljan Jambrovi (Sloga Š)

FAIR PLAY Iskljueni igrai: Mario Medved (Sloboda M), Tomislav Horvat, Jurica Jakopi, Marn Baumgartner (Bratstvo J), Ivan Horvat (Zasadbreg)

STATISTIKA 26 posgnuh zgoditaka ili 3,7 po utakmici 5 iskljuenih igraa 18 opomenuh igraa 2 kaznena udarca dosuena, a 1 realizirani

Rezulta: Hajduk (Š) - Mladost (S) 1-1; Strahoninec - Zasadbreg 22-1; Sloboda (M) - Mura 1-0; Šenkovec – Meimurec 3-1; Pušine - Bratstvo (J) 2-1; Donji Koncovak - Sloga (Š) 1-1; Jedinstvo (NSD) - Trnovec 0-11.

TABLICA 1. Trnovec

1

1

0

0

11:0

3

2. Šenkovec

1

1

0

0

3:1

3

3. Pušine

1

1

0

0

2:1

3

4. Strahoninec

1

1

0

0

2:1

3

5. Sloboda (M)

1

1

0

0

1:0

3

6. Donji Koncovak

1

0

1

0

1:1

1

7. Hajduk (Š)

1

0

1

0

1:1

1

8. Mladost (S)

1

0

1

0

1:1

1

9. Sloga (Š)

1

0

1

0

1:1

1

10. Bratstvo (J)

1

0

0

1

1:2

0

11. Zasadbreg

1

0

0

1

1:2

0

12. Mura

1

0

0

1

0:1

0

13. Meimurec

1

0

0

1

1:3

0

14. Jedinstvo (NSD)

1

0

0

1

0:11

0

Parovi sljedeeg kola: Mladost (S) – Trnovec; Sloga (Š) - Jedinstvo (NSD); Bratstvo (J) - Donji Koncovak; Meimurec - Pušine; Mura – Šenkovec; Zasadbreg - Sloboda (M); Hajduk (Š) - Strahoninec
25. kolovoza 2009.

1. kolo III. ŽNL istok HODOŠAN – OTOK 9:0 (3:0) HODOŠAN. Igralište Hodošan. Suci: Radovan Posedi (Pušine), Robert Novak (Pušine), Dario Martan (Nedeliše). Delegat: Ivan Mezga (Turiše). Strijelci: 1:0 Horvat (27), 2:0 Kovaevi (30), 3:0 Horvat (43), 4:0 Vlahek (47), 5:0 Lj. Krznar (55), 6:0 Kovaevi (57), 7:0 Kovaevi (62), 8:0 Horvat (63), 9:0 Lj. Krznar (86). HODOŠAN: Vuk, Krampar, Marec, Megli, Hranjec (od 46. Blagus), D. Krznar, Kova, Horvat (od 64. Vadlja), Lj. Krznar, Kovaevi, Vlahek. Trener: Sreko Kova. OTOK: Strnad, Z. Novak, Vargek, S. Kalšan, J. Novak, Grabant (od 49. Klobuari), Malek, Reif (od 49. Balent), Z. Kalšan, Gorupi (od 69. Koiš), Toplek. Trener: Ivica Kalšan. Žuti kartoni: Megli, Kovaevi, D. Krznar (Hodošan).

BORAC – MLADOST-URKIN 1:5 (0:3) D. HRAŠ&AN. Igralište Gaji. Suci: Siniša Lukai (akovec), Boško Martan (Štefanec), Branko Martan (Štefanec). Delegat: Mirko Leich (akovec). Strijelci: 0:1 Novak (1), 0:2 Ž. Hajdarovi (7), 0:3 M. Hajdarovi (31), 0:4 Hliš (46), 1:4 Blagus (55), 1:5 Ž. Hajdarovi (68). BORAC: Taradi, Tišljari, Pozderec, Bezjak, N. Ivkovi, Jambroši, R. Ivkovi, Bokaj, Jurec, Mavrin, Blagus. Trener: Dragutin Jesenovi. MLADOST-URKIN: Magdaleni, Mezga, M. Hajdarovi, Furdi, Žerjav, Rošani, Pintari, Biber (od 59. Krznar), Ž. Hajdarovi, Hliš (od 72. A. Ciceli), Novak (od 68. A. Ciceli).

JADRAN – NAPREDAK 0:0 ŠTEFANEC. Igralište Jadran. Suci: Rudolf ižmešija (D. Dubrava), Ivan Kolari (akovec), Renato Vuenik (D. Dubrava). Delegat: Antun Mesari (M. Mihaljevec). JADRAN: Fegeš, Bedi, Kozli, Colav (od 46. Lovreni), Colev, Toplek (od 78. Horvat), Z. Kolari, M. Novak, Hliš, G. Kolari, D. Novak. NAPREDAK: Novak, Horvat (od 75. Cilar), Matoša, N. Jambroši, S. Žganec,Mikolaj,M.Žganec(od85.Debelec),R.Kovai,D.Kovai, D. Jambroši, Vidra (od 88. Maari). Trener: Siniša Mikolaj. Žuti karton: Hliš (Jadran).

1. kolo III. ŽNL istok PLAVI 1975 – KRIŠTANOVEC 3:3 (2:2) PREKOPA. Suci: Tomislav urila, Valentino Kantoci, Tihomir Jambroši. Strijelci: 0:1 Šparavec (15), 1:1 T. Bistrovi (21), 1:2 Žuni (30), 2:2 T. Bistrovi (35), 3:2 T. Bistrovi (61), 3:3 Sabol (87). PLAVI 1975: Janež, N. Škvorc, Korošec, Levai, Radikovi, Puri, Vodušek (od 70. E. Škvorc), Grefel, T. Bistrovi, D. Škvorc, Trajbar (od 46. M. Škvorc). Trener: Boris Radikovi. KRIŠTANOVEC: Šimuni, Žnidari, Vujani, Medlobi, N. Novak, D. Novak, Fric (od 46. Sabol), Radikovi, Šparavec, Žuni, Januši. Žuti kartoni: Korošec, Trajbar, Radikovi (Plavi 1975), Žnidari, Žuni, Sabol (Krištanovec).

BRATSTVO – ZEBANEC 4:5 (2:2) PRESEKA. Igralište Bratstvo. Suci: Mario Buhin (Belica), Zoran Strahija (Podturen), Rajko Segeta (Nedeliše). Delegat: Božidar Jurai. Strijelci: 1:0 Dan. Novak (5), 2:0 Dan. Novak (9), 2:1 Vrani (30), 2:2 Vrani (35), 3:2 Kovai (49), 4:2 Dan. Novak (52), 4:3 Mikuli (60), 4:4 Vrani (75), 4:5 Vrani (88). BRATSTVO: Komar, Dam. Novak, Vrši (od 75. Karlovec), Škvorc, uran, Milijani (od 46. Polak), Kovai (od 85. Zadravec), abradi, B. Novak, Dan. Novak, Golub. ZEBANEC: Pokriva, Kodba, Ter, Radek, Žerjav (od 89. Majeri), Glavina (od 22. D. Debelec), Horvat, Petkovi, Vrani, M. Debelec, Mikuli. Žuti kartoni: Radek, Kodba, Mikuli, Horvat (Zebanec). Crveni karton: Mezga-izioterapeut (Zebanec).

M. MIHALJEVEC – DINAMO (Ž) 19:0 (12:0) M. MIHALJEVEC. Igralište M. Mihaljevec. Suci: Goran Žganec, Martin Hrušoci, Dražen Šajnovi. Delegat: Anelko Špicar. Strijelci: 1:0 Posavec (7), 2:0 Trupkovi (11), 3:0 N. Bestijani (12), 4:0 Peras (18), 5:0 Zadravec (22), 6:0 Den. Mesari (23), 7:0 Srnec (26), 8:0 Zadravec (27), 9:0 Zadravec (33), 10:0 Zadravec (35), 11:0 Zadravec (38), 12:0 Posavec (40), 13:0 Kovai (52), 14:0 Babi (54), 15:0 Babi (56), 16:0 Den. Mesari (58), 17:0 Vugrinec (60), 18:0 Vugrinec (65), 19:0 Posavec (70). M. MIHALJEVEC: Juriši, N. Bestijani, Peras, Srnec, Vugrinec, Pušar,Den.Mesari,Trupkovi(od55.Babi),Posavec,Zadravec (od 73. Mezga), Kovai. Trener: Krunoslav Mezga. DINAMO: Baka, Šoštari, Ban, Hunjadi, Baumhak, Valpoti, Kova, Radikovi, Novakovi, Majeti (od 46. Kren), Kelkedi. Žuti kartoni: Kelkedi, Valpoti (Dinamo).

III. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - istok

Favoriti krenuli žestoko i napunili mrežu protivnika Šestica SK-a. Po tri zgoditka u svakom dijelu postigli su domaini svojim gostima susjedima iz Donjeg Kraljevca. Seriju domaih zgoditaka ve u 5. minuti otvara Aleksandar Kramar. Dragutin Vadlja povisuje na 2-0 u 35. minuti, a Aco Kramar svojim drugim zgoditkom u 37. minuti postavlja 3-0. Rezultat kojim se otišlo na odmor. Kraljevan 38 je u 45. minuti ostao bez Dejana Iskre koji je iskljuen iz igre zbog druge opomene. Ponovno u petoj minuti drugog dijela, odnosno 50. minuti, domai tresu mrežu Alena Vlaha. Za nogom je to pošlo Željku Smrku. Neven Palai u 65. minuti autogolom povisuje vodstvo SK-a na 5-0. Toku na i za konanih 6-0 u 70. minuti stavlja svojim zgoditkom Nikola Horvat. Jedan domai i dva gostujua opomenuta igraa. Eko krenuo domaom pobjedom. Gost u Svetom Križu bila je momad Torpeda. Domai su do pobjede od 1-0 došli zgoditkom Zlatka Novaka u 19. minuti. Inae su oni bili bolja momad veim dijelom utakmice tako da je domaa pobjeda sasvim zaslužena. Jedan domai, a ak etiri gostujua igraa opomenuta u borbenoj i previše nervoznoj utakmici za prvo kolo novog prvenstva.

Hodošan nemilosrdan domain Otoku. Nakon prvog dijela i domaeg vodstva od 3-0 u drugom dijelu raspucani domai postigli još šest zgoditaka za visoku pobjedu od 9-0. Po tri su puta strijelci bili Marko Horvat i Mario Kovaevi. Dva puta Ljubomir Krznar i jednom Stjepan Vlahek. Zanimljivo da su u takvoj igri domai imali trojicu opomenutih igraa, a gosti niti jednog. Petica Mladosti u Donjem Hrašanu. Loše je krenuo u novu sezonu Borac. Nakon prvog dijela ve su domai imali zaostatak od 3-0. U drugom dijelu su nešto popravili igru, ali tri boda odlaze u Dekanovec. Željko Hajdarovi bio je dvostruki strijelac za Mladost urkin. Po jednom su strijelci bili za goste Dubravko Novak, Marko Hajdarovi i Dražen Hliš. Jedini zgoditak za domae u 55. minuti postigao je Dario Blagus. Opomenutih igraa nije bilo. U Štefancu bez zgoditaka. Prvi dio protekao je u ravnopravnoj igri. U drugom su dijelu igrai Napretka imali nešto više od igre, ali im je realizacija zakazala. Jedan opomenuti igra i to domai.

EKO – TORPEDO 1:0 (1:0)

SK – KRALJEVAN 38 6:0 (3:0)

SV. KRIŽ. Igralište Miigen. Suci: Milivoj Bali (Nedeliše), Ivan Žganec (akovec), Dražen Novak (Novo Selo Rok). Delegat: Miroslav Glavina. Strijelac: 1:0 Z. Novak (19). EKO: Domini, Lonari, An. Maek, . Balog, Sabadi, Koiš, D. Novak, Lastavec (od 83. M. Balog), Rudniki (od 73. Majri), Z. Novak (od 59. J. Balog), Šopar. TORPEDO: Herceg, Filipovi, L. Sanjkovi, Novak, Tuksar, Frani, Žganec, N. Stojko (od 60. David), Vugrinec, D. Stojko (od 69. S. Sanjkovi), Pintari (od 61. Vincek). Žuti kartoni: . Balog (EKO), M. Žganec, L. Sanjkovi, Vugrinec, Novak (Torpedo).

EHOVEC. Igralište SK. Suci: Robert Radek (Pribislavec), Franjo Horvat (Strahoninec), Robert Horbec (Novo Selo na Dravi). Delegat: Mijo Horvat. Strijelci:1:0Kramar(5),2:0Vadlja(35),3:0Kramar(37),4:0Smrk(50), 5:0 Palai (65-ag), 6:0 N. Horvat (70). SK:Sabant,Baranaši,D.Horvat,Bašnec,Kekeš(od46.Smrk),Graši, Sinkovi (od 46. Puri), Vadlja, N. Horvat, I. horvat, Kramar. KRALJEVAN 38: Vlah, Radmanovi, Jakši, Iskra, Stankov, Mlinarec, Lipi, Slaviek, Pigac (od 50. Tizaj), Bermanec (od 46. Palai), Trokter (od 70. Kozar). Žuti kartoni: Puri (SK), Bermanec, Radmanovi (Kraljevan 38). Crveni karton: Iskra (Kraljevan 38).

LISTA STRIJELACA 3 zgoditka – Marko Horvat, Mario Kovaevi (Hodošan) 2 zgoditka – Aleksandar Kramar (SK), Željko Hajdarovi (Mladost urkin), Ljubomir Krznar (Hodošan) 1 zgoditak – Zlatko Novak (Eko), Željko Smrk, Dragun Vadlja, Nikola Horvat (SK), Dario Blagus (Borac DH), Dubravko Novak, Marko Hajdarovi, Dražen Hliš (Mladost urkin), Stjepan Vlahek (Hodošan)

FAIR PLAY Iskljueni igra: Dejan Iskra (Kraljevan 38)

STATISTIKA 22 posgnuta zgoditka ili 4,4 po utakmici 1 iskljueni igra 12 opomenuh igraa kaznenih udaraca nije bilo

Rezultati: Jadran - Napredak 0-0; Borac (DH) - Mladost urkin 1-5; Eko - Torpedo 1-0; SK - Kraljevan 38 6-0; Hodošan - Otok 9-0

TABLICA 1. Hodošan

1

1

0

0

9:0

3

2. SK

1

1

0

0

6:0

3

3. Mladost urkin

1

1

0

0

5:1

3

4. Eko

1

1

0

0

1:0

3

5. Jadran

1

0

1

0

0:0

1

6. Napredak

1

0

1

0

0:0

1

7. Budunost (M)

0

0

0

0

0:0

0

8. Torpedo

1

0

0

1

0:1

0

9. Borac (DH)

1

0

0

1

1:5

0

10. Kraljevan 38

1

0

0

1

0:6

0

11. Otok

1

0

0

1

0:9

0

Parovi sljedeeg kola: Kraljevan 38 – Hodošan; Torpedo – SK; Mladost urkin – Eko; Napredak - Borac (DH); Budunost (M) - Jadran

III. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - zapad

Rezultat za povijest: M. Mihaljevec “uvalio” 19 komada Žiškovanima ak 19 zgoditaka Malog Mihaljevca. Loše je krenuo Dinamo iz Žiškovca u novu sezonu. 19 zgoditaka postigli su im igrai Malog Mihaljevca, a u 78. minuti ostali bez dovoljnog broja igraa pa je utakmica prekinuta. Zoran Zadravec postigao je ak pet zgoditaka, Milan Posavec tri, po dva su puta strijelci bili Denis Mesari, Saša Babi i Andrej Vugrinec, a po jednom Nenad Trupkovi, Nino Bestijani, Miljenko Peras, Darko Srnec i Vedran Kovai. Dvojica opomenutih igraa od strane gostiju iz Žiškovca. Domaa sedmica Jedinstva. Ve nakon pola sata igre domaini su imali prednost od 3-0 zgodicima Matije Horvata, Damira Mikulana i Andrejasa Janeža iz kaznenog udarca. U drugom dijelu ista slika. No, gosti iz Brezja ipak u 60. minuti preko Marija Buhanca uspijevaju postii barem poasni zgoditak. Za Jedinstvo u drugom dijelu zgoditke su postigli po drugi puta na ovoj utakmici Damir Mikulan, Marko Vuk, Marin Borko i iz kaznenog udarca vratar Damir Angel. Dvije minute prije kraja utakmice Hajduk je ostao bez zbog druge opomene iskljuenog Denisa Dominia. Po dvojica opomenutih igraa u svakoj momadi. U Gornjem Hrašanu svakoj momadi po poluvrijeme, a domainu pobjeda. Domai su krenuli od prve minute silovito i takvom igrom stekli vodstvo od 3-0. Prvi zgoditak Pobjeda je postigla u 9. minuti, a strijelac je bio Dalibor Zorkovi. Potom u 22. minuti na 2-0 povisuje Nikola Tkalec i pet minuta prije kraja prvog dijela za 3-0 strijelac je bio Dejan Borko. Drugi dio Omladinac se malo trgnuo i smanjio na 3-2 zgodicima Marija Janušia i Tomislava Šafaria. Drugim zgoditkom na utakmici Dejana Borka Pobjeda dolazi do

vodstva od 4-2. Takoer drugim zgoditkom na utakmici Mario Januši u 81. minuti smanjuju domae vodstvo na kraju i konanih 4-3. Dva domaa, a tri gostujua opomenuta igraa. Zebancu tri boda iz Preseke. Imalo je domae Bratstvo stalno vodstvo da bi gosti iz Zebanca do pobjede došli u 88. minuti. Zanimljivo je da su dvije devetke na ovoj utakmice postigle ukupno sedam zgoditaka. Domaa Bojan Novak tri, a gostujua Miljenko Vrani etiri. Vraniev je posebno bio sladak peti gostujui zgoditak za pobjedu od 5-4 u 88. minuti. Za domae Bratstvo strijelac je još bio Dominik Kovai, a za goste Dino Mikuli. Gostima je u 80. minuti sa klupe udaljen izioterapeut Dragutin Mezga zbog vrijeanja suca utakmice Marija Buhina. Domai nisu imali opomenutih igraa, a gosti uz iskljuenje i etvoricu opomenutih igraa. Krištanovcu bod iz Prekope. Imali su gosti dva puta vodstvo na utakmici da bi na kraju u 87. minuti zgoditkom Denisa Sabola spašavali bod. Nakon prvog dijela mirisalo je na neriješen ishod jer je bilo 2-2. Stiven Šparavec u 15. minuti dovodi Krištanovec u vodstvo od 1-0. Domai Plavi 1975 poravnali su na 1-1 u 21. minuti zgoditkom Tomislava Bistrovia. Gordan Žuni u 30. minuti dovodi ponovno Krištanovec u vodstvo od 2-1. Na 2-2 poravnao je u 35. minuti svojim drugim zgoditkom Tomislav Bistrovi. Isti je igra svoj hat-trik postigao u 61. minuti kada domaine dovodi u vodstvo od 3-2. Poravnanje za bod gostiju došlo je u 87. minuti ve ranije spomenuto. Po trojica opomenutih igraa u svakoj momadi.

POBJEDA – OMLADINAC (M) 4:3 (3:0)

JEDINSTVO – HAJDUK (B) 7:1 (4:0)

G. HRAŠ&AN. Igralište Polenke. Suci: Vjeran Tuksar (Peklenica), Smiljan Šafari (Zasadbreg), Smiljan Perho (Zasadbreg). Delegat: Davor Drvenkar. Strijelci: 1:0 Zorkovi (9), 2:0 Tkalec (22), 3:0 Borko (40), 3:1 Januši (53), 3:2 Šafari (70), 4:2 Borko (78), 4:3 Januši (81). POBJEDA: Mikulan, Kocijan, Lonari (od 86. K. Kovai), D. Kova, Ivani, Zorkovi, Tkalec (od 90. Novosel), Ladi, Borko, M. Kovai, M. Kova (od 74. Škvorc). Trener: Željko Vukši. OMLADINAC: Grahovec, anadi, Vinceti, Peserlin, Lesjak (od 46. Vidai), Cirkveni, Kanižaj, Januši, Plaftak, Šafari, Povodnja. Trener: Branko Zebec. Žuti kartoni: Ladi, Zorkovi (Pobjeda), Šafari, Vidai, Peserlin (Omladinac).

G. MIHALJEVEC. Igralište Park Mladosti. Suci: Jasmin Lozi (Belica), Stjepan Novak(akovec), Željko Ivanuša (Dunjkovec). Delegat:Dragutin Borko (Nedeliše). Strijelci: 1:0 Horvat (20), 2:0 D. Mikulan (22), 3:0 Janež (24-11m), 4:0 Vuk (38), 5:0 D. Mikulan (53), 5:1 Buhanec (60), 6:1 Borko (70), 7:1 Angel (86-11m). JEDINSTVO: Angel, Bistrovi, M. Krumpi, Vuk, G. Mikulan (od 72. Fujs), Novak, D. Mikulan, Janež, Horvat (od 72. Mohari), S. Krumpi, Borko (od 61. Ladi). HAJDUK: Turk, Domini, Dej. Žnidari (od 36. Buhanec), Trupkovi, Balaško, Posedi, Lukman, Senar, Hren (od 46. Preložnjak), Buhanec, Den. Žnidari. Žuti kartoni: Ladi, Mohari (Jedinstvo), Balaško, Žnidari (Hajduk). Crveni karton: Domini (Hajduk).

LISTA STRIJELACA 5 zgoditaka – Zoran Zadravec (Mali Mihaljevec) 4 zgoditka – Miljenko Vrani (Zebanec) 3 zgoditka – Tomislav Bistrovi (Plavi 1975), Bojan Novak (Bratstvo P), Milan Posavec (Mali Mihaljevec) 2 zgoditka – Andrej Vugrinec, Saša Babi, Denis Mesari (Mali Mihaljevec), Dejan Borko (Pobjeda), Mario Januši (Omladinac M), Damir Mikulan (Jedinstvo GM) 1 zgoditak – Sven Šparavec, Gordan Žuni, Denis Sabol (Krištanovec), Domnik Kovai (Bratstvo P), Dino Mikuli (Zebanec), Vedran Kovai, Darko Srnec, Miljenko Peras, Nino Besjani, Nenad Trupkovi (Mali Mihaljevec), Dalibor Zorkovi, Nikola Tkalec (Pobjeda), Tomislav Šafari (Omladinac M), Mario Buhanec (Hajduk B), Damir Angel, Marin Borko, Marko Vuk, Andrejas Janež, Matija Horvat (Jedinstvo GM)

FAIR PLAY Iskljueni : Dragun Mezga zioterapeut (Zebanec), Denis Domini (Hajduk B)

STATISTIKA 49 posgnuh zgoditaka ili 9,8 po utakmici 2 iskljuenja 21 opomenu igra 2 kaznena udarca dosuena i is realizirani

Rezultati: Pobjeda - Omladinac (M) 4-3; Plavi 1975 - Krištanovec 3-3; Jedinstvo (GM) - Hajduk (B) 7-1; Bratstvo (P) - Zebanec 4-5; Mali Mihaljevec - Dinamo (Ž) 9-0

TABLICA 1. Mali Mihaljevec

1

1

0

0

19:0

3

2. Jedinstvo (GM)

1

1

0

0

7:1

3

3. Zebanec

1

1

0

0

5:4

3

4. Pobjeda

1

1

0

0

4:3

3

5. Krištanovec

1

0

1

0

3:3

1

6. Plavi 1975

1

0

1

0

3:3

1 0

7. Drava (K)

0

0

0

0

0:0

8. Bratstvo (P)

1

0

0

1

4:5

0

9. Omladinac (M)

1

0

0

1

3:4

0

10. Hajduk (B)

1

0

0

1

1:7

0

11. Dinamo (Ž)

1

0

0

1

0:19

0

Parovi sljedeeg kola: Zebanec - Mali Mihaljevec; Hajduk (B) - Bratstvo (P); Krištanovec - Jedinstvo (GM); Omladinac (M) - Plavi 1975; Drava (K) - Pobjeda
25. kolovoza 2009.

FILIP UDE i akoveki gimnastiki team u SGC Aton godinu dana nakon osvajanja srebrne olimpijske medalje

Fantomska bol u laktu odreuje nastup na Svjetskom prvenstvu u Londonu Srebrni olimpijac Filip Ude zapoeo je s pripremama za Svjetsko gimnastiko prvenstvo koje se od 13. do 18. listopada održava u Londonu. Premda je od operacije sve išlo kako treba, mui ga antomska bol u laktu.

Od osvajanja srebra u Pekingu prošlo je ravno godinu dana, a u meuvremenu je Ude uspio osvojiti i mediteransko srebro. Nek se nae, ini se pretplaen na to drugo postolje. - Na Svjetskom kupu u Mariboru bio sam trei, na Svjetskom kupu u Moskvi etvrti i sedmi, a na Mediteranskim igrama srebrni, mislim da sam dokazao poslije operacije da sam još u vrhu i da Olimpijske igre nisu bile nekakva luda srea, rekao je Ude. Takvom se rezultatu ipak ne treba nadati na predsto-

Bez nastupa u Osijeku

Tijana želi vidjeti koliko vrijedi na preskoku? Tijana Tkalec trenutano je najbolje plasirana hrvatska gimnastiarka na nekoj svjetskoj rang listi. Na konju s hvataljkama u SK-u drži odlino 5. mjesto. I ona se priprema za nastup na Svjetskom prvenstvu u Londonu, a prije toga nastupiti e na Svjetskom kupu Dohi..

Dudek ui nove elemente Trener Kriajimski nakon nastupa na MI u Pescari odluio je da više nee biti ovogodišnjih natjecanja za Nikolu Dudeka. - Izgubili bi vrijeme sad kad bi ga spremali za SP kaže Kriajimski. Bolje je da ui nove elemente, jer gimnastika ide naprijed svakim danom i želimo biti spremni za SP u Tokiju koje e biti odluujue kad je u pitanju nastup na OI u Londonu odgovorio je ruski trener na naše pitanje zašto nee u London nova velika nada hrvatske i meimurske gimnastike. (dz)

jeem Svjetskom prvenstvu. Premda su Filip i tim trenera, predvoeni Igorom Kriažimskim i Marijom Vukojom, radili dobro i struno, ini se da Fio ima problema s laktom ruke koju je operirao odmah po povratku iz Kine. Postoji ak mogunost da se odustane od odlaska u Englesku, premda nakon Londona nema velikih natjecanja punih devet mjeseci. - Problem je ini se u adaptaciji organizma na pro-

Plan za SP je da vidim koliko vrijedim na ovoj spravi. Radimo na tome da budu visoko vrijedna oba skoka, pa onda ostaje to dobro izvesti i pokušati izboriti što bolji plasman. Pravi rezultat oekujem tek idue godine, sad je najvažnije da sam se vratila, istie Tijana. (dz)

mjenu. Napravili smo mnoge pretrage, ozljeda se ne vidi ni na jednoj snimci, izgleda da ne postoji. A Filipa svejedno boli. Imamo zakazan termin s dr ikom idui tjedan, ako i on potvrdi da traume nema, Filip e primiti blokadu u lakat”, kazao je Vukoja. Iako Ude za sad nije imao dobra iskustva s blokadama, jer kad je primio jednu za tada ozljeeno rame ona nije djelovala, ovog bi puta postupak mogao biti uspješniji, jer se

radi najvjerojatnije o psihikom problemu. Tri bi mjeseca blokada trebala držati, i u tom vremenu problem bi trebao nestati, nadaju se u meimurskom gimnastikom teamu. Za London je plan jednostavan – otii tamo s ormom poput one u Pekingu: Mogu napraviti sve elemente koje sam radio i u Pe-

kingu, ali trebam poraditi na kondiciji i snazi. Prije ozljede i operacije radio sam po tri puta na dan vježbe na konju, sada ne mogu toliko. Mislim da e pregled kod dr. ika sve otkriti, ja znam da mi je olimpijsko srebro dalo iznimno veliko samopouzdanje za nastup i treninge, i da neu dopustiti da me takva stvar izbaci iz takta. (D. Zrna i I. Strahija)

Ovih dana ponovno se u nacionalnim medijima povela rasprava o nastupu na SK u Osijeku. Trenera Kriajimskog smo o tom nastupu pitali ve ranije, ali je on odluno rekao “ne uklapa se u program”. Je li to tjeranje inata prema Osijeku, je li kontraproduktivno ostaje za vidjeti, ali injenica da nije baš zgodno odbiti nastup na tako velikom natjecanju u Hrvatskoj bez obzira na sve. I bez obzira na obrazloženje... Osijek nam nikad nije bio u planu. Još kad se k tome doda zdravstveno stanje, zašto Filipa orsirati, uništavati ga...Svatko ima svoje planove, a ovo je naš... (dz)

U London samo ako bude mogao vježbati na konju Igor Kriajimski odluan je po pitanju odlaska na SP u London. S obzirom na steenu reputaciju na tako veliko natjecanje Ude nee putovati ako nee biti spreman vježbati njegovu najbolju spravu konj s hvataljkama. - Neemo ii ako bude samo parter spreman. Sve ovisi o konju s hvataljkama koja je najvažnija i najbolja njegova sprava, kaže ruski strunjak. Ovih dana Ude e dobiti blokadu koja bi trebala držati tri

mjeseca. Ako ona uspije i bude mogao vježbati normalno konj s hvataljkama, a to znai ako treba i tri puta na dan onda e biti spreman za odlazak na SP... - Prije kvalifikacija za OI na SP u Stuttgartu ubijalo me rame. Ali tada mi blokada nije uope pomogla. Niti 1 posto mi nije bilo bolje. Boljelo je i dalje grozno. Nadam se da e mi sada pomoi i da više neu osjeati taj lakat koji boli užasno kaže Filip (dz)

NK HAJDUK VINDIJA Štrukovec uruio donaciju svome nogometašu

Za Danijela prikupljeno 27 tisua kuna Nogometni klub Hajduk Vindija iz Štrukovca organizirao je humanitarno prikupljanje novca za svog nogometaša Danijela Rebernika, koji je obolio od leukemije i lijei se u Zagrebu. Klub je organizirao prikupljanje na proštenju u Merhatovcu te na nogometnoj utakmici sa središanskim Rudarom i na humanitarnom

koncertu grupe “Druga šansa” u Štrukovcu. U akciju su se ukljuili poduzee Vindija Varaždin, Strnad Holding iz akovca, Grad Mursko Središe te mještani Štrukovca i Merhatovca. Ukupno je prikupljeno 27 tisua kuna koje je predsjednik NK Hajduk Vindije Dragutin Debelec uruio Danijelovim roditeljima Ivanu i Brankici Rebernik. Obitelj

Rebernik od srca zahvaljuje svim donatorima, Vindiji, Gradu Mursko Središe, Stranad holdingu i svim dobrim ljudima. Osim što su dobili financijsku potporu za skupo sinovo lijeenje, dobili su i saznanje da obitelj ima prijatelje meu svojim sumještanima, nogometašima, poduzetnicima, u Gradu i susjednim naseljima. (S. Mesari, N. Šardi) Made in Germany by

O! NOV

ProtekSan d.o.o. Zastupnik za Hrvatsku 098 222 323 info@protexx.hr

pro Vigo

Dezinfekcijski ulošci za obuću: u potpunosti isušuju obuću uklanjaju i osvježavaju neugodne mirise u obući dezinficiraju i spriječavaju nastanak bakterija i gljivica u obući.

www.protexx.hr
25. kolovoza 2009.

Tri najbolja na sedmom kupu

KUP GRADA Mursko SrediĹĄe u ribolovu

Prijelazni pehar otiĹĄao u Peklenicu

ÂŻX[ ÂŻ>]| Â <}=

^Â&#x2020;X{ Â&#x160; *| [X\

+ [>+' X' \[ Â&#x201C;'

~\X Â&#x2030;'] \ X[X >= \| '` \ X\>\ >+= \ ^Â&#x2021;]{ ' ~\X Â&#x2030;']

Â&#x160;+ [ +  '+ X

\ Â&#x160; *| >\'\ ' + ÂŻ>]

> [>+' +X +*+

ÂŻ>] + X+\ \*+\

'X* [ + + \ 

Ž Ž°

 >| ' + +'

]  # }\

+ > Â&#x2039;\ <* ~\X 

Â&#x2030;'] X \ '

# |

 + X\ _'

¯\ X °

 > 

+X ^' [{ X+ +

¤  ] ~\ $° +*+ > + 

Â&#x2039;+ ~| + = +*+*| + + X

#$ 

JambroĹĄiev pobjedniki ulov

\ > ÂŽ >+ ' X *

Â&#x2021;+'

_+>+ + [

\\ ÂŞ Â&#x2013;| ['X+'

 <}= ^~\{ ~\X Â&#x2030;']| = + + +*+| + X

'` \ X [\ ['> ÂĽ+ \

~\\ | [' [ +X

Â&#x201C;' ~\X Â&#x2030;']| + ['= X + >  +\

 +\ +' X +[

['> Â&#x201D;Â&#x2030; ~XÂ&#x2DC;

Anamarija Maari, najmlaa meu natjecateljima


54

Informacije

 X " #$ ###

REPUBLIKA HRVATSKA MEÂ&#x201A;IMURSKA Ĺ˝UPANIJA OP INA PRIBISLAVEC Naelnica Na temelju odluke Opinskog vijea od 16.11.2007. godine, Opinska naelnica raspisuje

JAVNO NADMETANJE za prodaju opinskog stana

GRAD MURSKO SREDIĹ Â E GRADONAELNIK

JAVNI POZIV ZA KORIĹ TENJE SPORTSKE DVORANE U MURSKOM SREDIĹ U Grad Mursko SrediĹĄe obavjeĹĄtava sportske klubove i sportske udruge s podruja Grada Mursko SrediĹĄe da najkasnije do 4.9.2009. godine trebaju podnije zahtjev za koriĹĄtenje sportske dvorane. Unicirani sluĹžbeni zahtjevi se mogu preuze i ispunjeni te ovjereni peatom kluba ili udruge preda kod g. Brako Bojana ili g. Kutnjak Bojana, djelatnika Gradske uprave zaduĹženih za poslovanje sportske dvorane. Prednost kod odreivanja termina imati e sportski klubovi s podruja Grada Mursko SrediĹĄe, klubovi dvoranskih sportova, klubovi koji dvoranu koriste jekom cijele jesensko-zimske sezone te ve dugogodiĹĄnji korisnici sportske dvorane. Raspored koriĹĄtenja sportske dvorane bi e izvjeĹĄen na oglasnoj ploi sportske dvorane i oglasnoj ploi Grada Mursko SrediĹĄe najkasnije do 11.9.2009.

1. Predmet prodaje -Stan se nalazi u prizemlju zgrade u ulici Brae Radia 92, Pribislavec, veliine 40,34 m2, izgraen 1968. godine, na kat. est. 3192/2 k. o. Pribislavec. Sastoji se od sobe, kuhinje, ostave, predsoblja i kupaonice sa pripadajuim spremiĹĄtem u podrumu zgrade, i zajedno sa zemljiĹĄtem nuĹžnim za redovnu uporabu zgrade. 2. Nain prodaje -Prodaja e se izvrĹĄi usmenom javnom draĹžbom, na licu mjesta / zgrada u ulici B. Radia 92, Pribislavec, dana 07.09.2009. godine u 15,00 sa. 3. Uvje za kupnju stana -Pravo na kupnju stana imaju svi punoljetni drĹžavljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, ako ispune sve uvjete javnog nadmetanja. 4. Poetna prodajna cijena stana i jamevina -Poetna prodajna cijena stana iznosi 25.010,80 EUR-a, plavo u kunskoj protuvrijednos po srednjem teaju HNB na dan prodaje. -Sudionici javnog nadmetanja duĹžni su jamevinu u iznosu od 10.000,00 kuna upla prije poetka nadmetanja na Ĺžiro-raun Opine Pribislavec broj 2392007-1862000004 poziv na broj 22-7757- / JMBG ili MB /, s svrhom doznake - jamevina za kupnju stana, a potvrdu o upla, osobnu iskaznicu ili registraciju pravnog subjekta predoi prije javnog nadmetanja voditelju istoga. -Sudioniku koji uspije u javnom nadmetanju jamevina se uraunava u cijenu stana, a onaj pak koji ne uspije, ista se vraa najkasnije u roku od 15 dana, od dana javnog nadmetanja. -Sudioniku koji uspije na javnom nadmetanju te potpiĹĄe Zapisnik i RjeĹĄenje o javnom nadmetanju a kasnije odustane od kupnje, jamevina se ne vraa. 5. Plaanje i kupoprodajni ugovor -Posgnutu cijenu na javnom nadmetanju najuspjeĹĄniji sudionik duĹžan je pla u najduĹžem roku od 30 dana od dana javnog nadmetanja. -Odmah nakon cjelokupne isplate posgnute cijene za stan, pristupit e se sklapanju kupoprodajnog ugovora s najuspjeĹĄnijim sudionikom javnog nadmetanja. -Sve troĹĄkove kod sklapanja kupoprodajnog ugovora te porez na promet nekretnina snosi kupac. 6. Dodatne napomene -Prodaja se vrĹĄi na nain â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122;vieno-kupljenoâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, ĹĄto iskljuuje naknadne prigovore. -Stan se moĹže od stane zainteresiranih osoba vidje dan prije nadmetanja od 12,00 do15,00 sa. -Zbog nesreenih gruntovnih i katastarskih dokumenata, kupoprodajni ugovor e se privremeno evidenra u knjigu poloĹženih ugovora na Opinskom sudu akovec. -Mogui je dogovor sa najuspjeĹĄnijim sudionikom zalog stana radi ishoenja kredita za otplatu. -Opina sa ostalim stanarima i geodetskom tvrtkom, trenutno provodi etaĹžiranje stana i ucrtavanje zgrade u katastarski operat, radi katastarskog sreivanja i gruntovnog prijenosa svakog stana ponaosob. -Dodatne informacije o stanu mogu se dobi u Jedinstvenom upravnom odjelu Opine Pribislavec, ulica Brae Radia 47, Pribislavec, na tel. 040/360211 ili 099/3361-031, svaki dan u radno vrijeme.

GRADONAELNIK Dobrani Josip, ing.

Jedinstveni upravni odjel

IZ MATINOG UREDA ROENI Â&#x2C6;<Â&#x2039;_ }Â&#x2019;ÂŞ<Â&#x2039;_¤&| X ~ }= +Âą }Â&#x2039;<¤Â&#x2019; Â&#x2020;Â&#x2039;ÂĽÂ&#x2039;_ÂŻÂ&#x2019; | X Â&#x2030;' 

ÂŻX[Âą Â&#x2013;¤} ÂŞÂŹÂŞÂ&#x2018;Â&#x2020; Â&#x2020;<Â&#x2039;¼¯¤&| X Â&#x2020;X= + ÂŞ+Âą Â&#x2013;¤Â&#x2019; _Â&#x2019;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2020;| X ~ 

~Âą Â&#x2020;²Â&#x2039;<Â&#x2039; }ÂŹ_ÂŻÂ&#x2020;Â&#x2019;| ¤ Â&#x2020;X= +Âą Â&#x2013;¤Â&#x2019; Â&#x2020;Â&#x2019;³¤¯Â&#x2039;_| X Â&#x2039;'+ ÂŞ= XÂą ¼³¤Â&#x2039;_  Â&#x2019; Â&#x2039;<¤&| X }+ 

Â&#x2030; Âą _¤Â&#x2020;Â&#x2019;¼¤_Â&#x2039; Â&#x2019;<  | ÂŞ+

 Â&#x2020;X+Âą ¤Â&#x2013;Â&#x2039;_  Â&#x2039;ÂĽÂŻÂ&#x2039;| X }+

 }Âą ÂĽÂŹÂ&#x2020;Â&#x2039; ÂŻÂ&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2019;Â&#x160;¤&| X ~ 

 }`Âą }Â&#x2019;<Â&#x2039; _Â&#x2019;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2020;| }+ 

}+Âą }¤_Â&#x2019; Â&#x2020;Â&#x2019; Â&#x2039;Â&#x2020;| X ~ 

¤*Âą Â&#x2039;ÂĽÂ&#x2018;´ Â&#x2013;Â&#x2039;ÂĽÂŻÂ&#x2039;Â&#x2020;| X ÂŞ+ }= Âą Â&#x2039;_ÂŻÂ&#x2039; Â&#x2020;Â&#x2019;ÂĽÂ&#x2039;<¤&| ¤ ¤Âą

Â&#x201C;Â&#x2039;ÂŞ<¤Â&#x2018;ÂĽ Â&#x2030;<_¤ Â&#x2039;Â&#x2020;| X Â&#x2020;X 

~Âą ~Â&#x2039;Â&#x2018;ÂŻ ~¤Â&#x2020;Â&#x2018;Âł| X ~ 

~ Âą ¤Â&#x2039;_ Â&#x201C;<Â&#x2039;}¤_ Â&#x2039;Â&#x2020;| X Â&#x2039;

 }Âą }¤_Â&#x2019; Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2019;Â&#x2013;¤&| X }+ 

~Âą Â&#x2030;Â&#x2039;~ÂŹÂ&#x2018;ÂĽ Â&#x201A;Â&#x2019;<Â&#x2013;Â&#x2039;| X Â&#x2030;+ 

<'Âą ¤Â&#x2013;Â&#x2039;_  Â&#x2013;Â&#x2018;_}Â&#x2039;| X +

 ¤Âą }Â&#x2039;Â&#x2013;¤} Â&#x2020;Â&#x2019;ÂĽÂ&#x2039;<¤&| X ÂŻX

 ¤Âą Â&#x2013;¤Â&#x2020;Â&#x2019;<¤¯Â&#x2039; ÂĽÂ&#x2018;Â&#x160;Â&#x2018;_| Â&#x160; 

}Âą Â&#x2039;_Â&#x2019;_Â&#x2018;ÂĽÂ&#x2039; ~Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2039;<¤&| ~= + Â&#x2020;X+Âą }Â&#x2019;~¤_¤Â&#x2020; Â&#x160;Â&#x2018;<¤_Â&#x2039;|

X ~+ }Âą Â&#x160;Â&#x2039;<¤Â&#x2020; Â&#x201A;Â&#x2018;<Â&#x201C;Â&#x2019;= ¤&| X Â&#x201C;' Â&#x201D; *Â&#x2DC; VJENANI ¤  ] ~ <> | ¤X

Â&#x201A; } Â&#x2020;*| ~+ Â&#x201A;+'

 Â&#x2021; ~*| ¤ Â&#x2013;'+ Â&#x2020;X+

Â&#x2013;\ | ÂĽ\*+ ÂĽX+ } Â&#x160;|

~ <X }+ Â&#x2039;\ Â&#x2013;\*

Â&#x201D; *Â&#x2DC;Âą ÂĽ ~ Â&#x2030;] Â&#x2030; [

Â&#x201D;~ Â&#x2030;']Â&#x2DC;Âą Â&#x2039;' Â&#x160;X* } 

Âł*| }* Â&#x2019;]] } Â&#x201A;

Â&#x201D;_']Â&#x2DC;Âą }> Â&#x2013;  Â&#x2020;

Â&#x201A; Â&#x2013; Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2DC;Âą }+ ÂĽ' 

~ Â&#x160; Â&#x201D;Â Â&#x2DC; UMRLI Â&#x2039;\ Â&#x2020;* $"Âľ | Â&#x2030;+[ Â&#x2020;]

 $ | Â&#x2020; Â&#x201C; Â&#x2030;] $ $ |

Â&#x2C6;*X Â&#x2013; Â&#x160; $ | ¤= ÂŞ $ ÂŽ | Â&#x2013; _ $#° |

Â&#x2039; Â&#x160; Â&#x2019;X $ | ~= + [ Â&#x2020; $ | Â&#x2013; 

Â&#x201A;' $ ÂŽ | ÂŻX[ Â&#x2020;\+ $#Âľ |

Â&#x2013; Â&#x201A;\+' $ # Â&#x201D; *Â&#x2DC;Âą ~= ~* $#" Â&#x201D;} *Â&#x2DC;Âą ¤*

~+ $# | _'+  $$ |

Â&#x2C6;+ Â&#x2019; $ Âľ | ¤ Â&#x2020;+ $"Âľ

Â&#x201D;~ Â&#x2030;']Â&#x2DC;Âą Â&#x2039;\ }` $# Â&#x201D;~

Â&#x2030;\>*Â&#x2DC;Âą Â&#x2C6;+ Â&#x201A; $" | ÂŻX[

`]+ $" Â&#x201D;_']Â&#x2DC;Âą ~+

Â&#x201A;'\] ~+ $# Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2DC;Âą

Â&#x2030;X _* $## Â&#x201D;Â Â&#x2DC;

 

Temeljem zakljuka Gradskog Vijea Grada Preloga o prodaji graevinskog zemljiĹĄta na podruju dijela naselja Jug u Prelogu (KLASA: 406-01/09-01/26, URBROJ: 2109/1401-09-1 od 13.07.2009. godine) Gradonaelnik Grada Preloga raspisuje

II N A T J E A J o prodaji parcela za stambenu izgradnju u Prelogu I Dana 1. rujna 2009. godine s poetkom u 12,00 sa provest e se javno nadmetanje za prodaju u vlasniĹĄtvo 20 parcela za stambenu izgradnju na podruju dijela naselja Jug u Prelogu (podruje Izmjena i dopuna DPU dijela naselja Jug u Prelogu) i to: 1. kat.est.br. 8105/27 paĹĄnjak od 6 a 40 m2 2. kat.est.br. 8105/28 paĹĄnjak od 6 a 40 m2 3. kat.est.br. 8105/29 paĹĄnjak od 6 a 17 m2 4. kat.est.br. 8105/30 paĹĄnjak od 6 a 17 m2 5. kat.est.br. 8105/31 paĹĄnjak od 6 a 08 m2 6. kat.est.br. 8105/32 paĹĄnjak od 6 a 08 m2 7. kat.est.br. 8105/33 paĹĄnjak od 6 a 08 m2 8. kat.est.br. 8105/34 paĹĄnjak od 6 a 08 m2 9. kat.est.br. 8105/35 paĹĄnjak od 6 a 08 m2 10. kat.est.br. 8105/36 paĹĄnjak od 6 a 08 m2 11. kat.est.br. 8105/37 paĹĄnjak od 6 a 08 m2 12. kat.est.br. 8105/38 paĹĄnjak od 6 a 08 m2 13. kat.est.br. 8105/39 paĹĄnjak od 6 a 08 m2 14. kat.est.br. 8105/40 paĹĄnjak od 6 a 08 m2 15. kat.est.br. 8105/41 paĹĄnjak od 6 a 17 m2 16. kat.est.br. 8105/42 paĹĄnjak od 6 a 17 m2 17. kat.est.br. 8105/43 paĹĄnjak od 6 a 40 m2 18. kat.est.br. 8105/44 paĹĄnjak od 6 a 40 m2 19. kat.est.br. 8105/45 paĹĄnjak od 6 a 40 m2 20. kat.est.br. 8105/57 paĹĄnjak od 6 a 08 m2 II Poetna visina cijene zemljiĹĄta je 125,00 kn/m2. Sudionici koji uspiju na javnom nadmetanju mogu cijenu zemljiĹĄta ispla u cijelos u roku od 15 dana od dana odrĹžavanja javnog nadmetanja ili na odgodu u trajanju od najviĹĄe do godinu dana od dana provedenog javnog nadmetanja, uz uvjet plaanja 50 % vrijednos zemljiĹĄta u roku od 15 dana od dana provedenog javnog nadmetanja. U sluaju obronog plaanja cijene zemljiĹĄta kupac je duĹžan pla pripadajuu kamatu i to u visini kamate na ĹĄtedne uloge oroene bez posebne namjene do godinu dana kod Meimurske banke, akovec. U sluaju da u navedenim rokovima ne bude plaena cijena zemljiĹĄta kupac gubi pravo na kupnju i kaparu. III Za sudjelovanje u nadmetanju sudionici su duĹžni upla jamevinu u iznosu od 3.000,00 kuna na samom javnom nadmetanju. Sudionicima koji uspiju u javnom nadmetanju, jamevina se uraunava u cijenu zemljiĹĄta, a onima koji ne uspiju ista se vraa odmah. U sluaju da odabrani ponua odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji gubi pravo na povrat jamevine. IV Jedinina vrijednost komunalnog doprinosa je 48 kn/m3 graevine. Komunalni doprinos obuhvaa graenje objekata i ureaja komunalne infrastrukture za javne povrĹĄine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu. V Sudionik koji uspije u javnom nadmetanju duĹžan je ishodi rjeĹĄenje o visini komunalnog doprinosa. Akt na temelju kojeg se moĹže gradi ne moĹže se izda prije nego je za planiranu graevinu izvrĹĄena uplata komunalnog doprinosa ili kod obrone uplate nakon izvrĹĄene uplate prve rate. Komunalni doprinos plaa se odjedanput u roku od 15 dana ili obrono, a najduĹže na period od 36 mjeseci. VI Sudionik koji uspije u javnom nadmetanju duĹžan je sklopi ugovore o uvjema prikljuenja na vodovodnu, niskonaponsku, plinsku i kanalizacionu mreĹžu s nadleĹžnim distributerima. Sklopljenim ugovorima odredi e se uvje plaanja. Sudionik koji uspije u javnom nadmetanju duĹžan je snosi naknadu za promjenu namjene zemljiĹĄta. VII Kupoprodajni ugovor e se sklopiti tek nakon isplate cjelokupne cijene zemljiĹĄta. VIII Parcele koje se nee proda na ovom javnom nadmetanju, prodavat e se svaki prvi utorak u mjesecu i to s poetkom u 12,00 sa, s obvezom prijave zainteresiranih u Upravi Grada Preloga, Prelog, Glavna 33. IX Detaljne informacije mogu se dobi u Upravi Grada Preloga, Prelog, Glavna 33 ili na tel. 040/645-301. GRAD PRELOG


 

Informacije 55

 X " #$ ###

IN MEMORIAM [\ X >+\

BENJAMINU BLAĹ KOVIU ÂŽ $ = ÂŽ Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske Ĺžupanije

IN MEMORIAM [\ X >+\

KREĹ I MADIU ÂŽ ÂŽ $ = ÂŽ ÂŽ Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske Ĺžupanije

SLOBODNA RADNA MJESTA 1. Ordinacija ope medicine Anica Beli dr.med. Mala Subotica, Glavna 31, traĹži 1 LIJENIKA OP E MEDICINE na odreeno vrijeme - zamjena 12 mj., poloĹžen struni ispit,javisena098-331-205.Natjeaj otvoren do 31.08.2009.g. 2. G.P.P.T.-Nekretnine d.o.o. G. HraĹĄan, VaraĹždinska 43a, traĹži 1 GRA . TEHNIARA, 2 ZIDARA, 2 TESARA i VIĹ E POMO NIH RADNIKA na neodreeno vrijeme, javiti se na 099-707-4155. Natjeaj otvoren do 31.08.2009.g. 3. PipoPerutninaâ&#x20AC;&#x201C;Ptujakovec,R.Stainera 7, traĹži 15 RADNIKA NA PROIZVODNOJ LINIJI, natjeaj je otvoren do 27.08.2009., javi se odmah osobno. 4. Vladek d.o.o. Vukov gaj 18, traĹži PEKARA na odreeno vrijeme, mjesto rada: Pribislavec, javiti se na mob. 098-162-1819, do 31.08.2009. 5. Tekeli projekt inĹženjering d.o.o. M. SrediĹĄe, M. Kovaa 72, traĹži 2 ZIDARA i 2 GRA . RADNIKA na neodreeno vrijeme, javiti se na mob. 098 240 131, 098-240-181 do 31.08.2009. 6. POSEIDONd.o.o.Ca ebarTERAPIJA,AKOVEC, I.G.Kovaia 30, traĹži 1 ISTAICU na odreeno vrijeme, javi se na 091-241-3388 do 27.08.2009.g. 7. Ca e bar â&#x20AC;&#x153;KAIROSâ&#x20AC;? IVANOVEC, J. Broza 101, traĹži 2 KONOBARA/ICE na neodreeno vrijeme, javiti se na 095-849-6857, do 27.08. 8. VERSOd.o.o.,Ĺ ENKOVEC,M.Tita78,traĹži 1TRG.PUTNIKA-DOSTAVLJAAPITKEVODE I POSTAVLJANJE APARATA na neodreeno vrijeme, rad na podruju Meimurske Ĺžupanije, javi se na 091-506-9911, do 27.08. 9. KNAUF FAL, N. S. ROK, Ĺ kolska 24, traĹži 2 MONTERASUHEGRADNJEi2Ĺ PAHTLERAna neodreeno vrijeme, javi se na 098-9244510, do 06.09. 10. Pekara HIT-PEK, AKOVEC, K. Tomislava 46, traĹži 1 PEKARA na neodreeno vrijeme, javi se na 395-694, 098-331-170, do 31.08. 11. OPTIKA LINETA AKOVEC, Trg Republike 6, traĹži 1 SSS OPTIAR u obzir dolaze i kandidaSSStehnikogusmjerenjasaradnimiskustvomnabilokojimposlovima,moviranost, samostalnost, na neodreeno vrijeme uz probnirad,prednostkandidama izakovca i bliĹže okolice, javi se na mob. 098-284-143 od 13,00-16,00 sa do 31.08.2009. 12. IDA COMERCE TRG REPUBLIKE 1, PRELOG, traĹži VOZA DOSTAVNOG VOZILA na neodreenovrijeme,javisenagornjuadresu. Natjeaj je otvoren do 27.08.2009 13. MT tvornica arapa akovec Numanova 2,akovec, traĹži 2 Ĺ IVAA na odreeno vrijeme, javi se na adresu. Natjeaj je otvoren do 30.08.2009 14. Kavana Dada Miklavec bb, traĹži KONOBAR na odreeno vrijeme, javiti se na tel-098-1922144. Natjeaj je otvoren do 27.08.2009. 15. Zidarski obrt Srnec G. HraĹĄan, akoveka43,traĹži2ZIDARAnaneodreenovrijeme, javi se tel. 098 241-656. Natjeaj je otvoren do 30.08.2009. 16. MetaldekorIvanovec,P.MiĹĄkinebb,traĹži 5 bravara 2 POM. BRAVARA na neodreeno vrijeme, javi se na tel. ili osobno. Natjeaj je otvoren do 28.08.2009 17. Piramida d.o.o. Lopanec, L. Kralja 10, traĹži VIĹ E BRAVARA na neodreeno vrijeme, javi se na tel. ili osobno. Natjeaj je otvoren do 30.08.2009. 18. Maring d.o.o. Livadarska 53, NedeliĹĄe, traĹži INĹ˝ENJER STROJARSTVA, javiti se na mob.098-313-455, na neodreeno vrijeme. Natjeaj je otvoren do 28.08.2009. 19. HAMER d.o.o. Pekara SUNCOKRET AKOVEC, traĹži 1 PRODAVAICA U PEKARI na neodreeno vrijeme, javi se na 091-3965000. Natjeaj otvoren do 31.08.2009.g.

20. INTERGRADJA d.o.o. VULARIJA, Zrinskih 25, traĹži 2 ZIDARA, 2 POMO NA RADNIKA na neodreeno vrijeme, javiti se na 635058, 098-698-384. Natjeaj otvoren do 31.08.2009.g. 21. Obiteljski dom za starije i nemone Novak NOVO SELO ROK, traĹži 1 MEDICINSKA SESTRA na neodreeno vrijeme, javi se osobno ili 853-226. Natjeaj otvoren do 31.08.2009.g. 22. Keramiarski obrt â&#x20AC;&#x153;PINKâ&#x20AC;? PALINOVEC, traĹži 1 KV, PKV KERAMIAR na neodreeno vrijeme uz probni rad, javi se na 091-5578649. Natjeaj otvoren do 31.08.2009.g. 23. ALLIANZ ZAGREB d.d. AKOVEC, K. Zrinski 1/I, traĹži 6 ZASTUPNIKA (M/Ĺ˝), VĹ S ili SSS, poznavanje rada na raunalu, â&#x20AC;&#x153;Bâ&#x20AC;? kat., poslovna i prodajna orijentacija, sklonost mskom radu, dinaminost i upornost, na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog zaposlenja, javi se osobno ili 314-006, 099 3671-083, e-mail: livija.fajic@allianz.hr Natjeaj otvoren do 15.09.2009.g. 24. AUTONOMNI CENTAR â&#x20AC;&#x201C; ACT AKOVEC, Dr.I. Novaka 38, traĹži 1 VODITELJ/ICA PROJEKTA minimalno SSS, radno iskustvo u voenju i upravljanju projekma, vozaka â&#x20AC;&#x153;Bâ&#x20AC;? kat., napredni rad s uredskim aplikacijama na raunalu, engleski jezik, probni rad 3 mjeseca, na odreeno vrijeme (12 mjeseci) s mogunoĹĄu produljenja, natjeaj otvoren do27.08.2009.,iskljuivopismenezamolbes naznakom â&#x20AC;&#x153;Prijava za posaoâ&#x20AC;? 25. BLIC d.o.o. GORIAN, Ĺ kolska 36, traĹži 1 DJELATNIK NA POMO NIM BRAVARSKIM I TOKARSKIM POSLOVIMA, na odreeno vrijeme uz mogunost zasnivanja stalnog radnog odnosa, javi se na 099-676-3517. Natjeaj otvoren do 18.09.2009.g. 26. UGOSTITELJSTVO BAC d.o.o. GARDINOVEC, traĹži 1 FRIZERKA na odreeno vrijeme - zamjena za bolovanje, mjesto rada Belica, javi se osobno ili 099-215-2024. Natjeaj otvoren do 31.08.2009.g. 27. MTKNEDELIĹ  E,Ĺ˝arkovice15,traĹži2DJELATNICE ZA PAKIRANJE SMRZNUTE RIBE na odreeno vrijeme, javi se osobno na gornju adresu. Natjeaj otvoren do 19.09.2009.g. 28. KERMEK d.o.o. AKOVEC, Neumannova 3, traĹži 1 INĹ˝ENJER ZAĹ TITE NA RADU sa strunim ispitom na neodreeno vrijeme uz probni rad, poĹželjno radno iskustvo, vozaki ispit â&#x20AC;&#x153;Bâ&#x20AC;? kat., vozaki ispit â&#x20AC;&#x153;Bâ&#x20AC;? kat.,dostavi pismene zamolbe na gornju adresu ili e-mail: rajka.kermek@kermek.com Natjeaj otvoren do 19.09.2009.g. 29. RUSTICAd.o.o.RestoranTRATTORIARUSTICA AKOVEC, I.G. Kovaia 6, traĹži 1 PIZZA PEKAR sa radnim iskustvom, 1 Ĺ˝ENSKA OSOBAZAIĹ  ENJE,1KONOBARnaneodreeno vrijeme, javi se osobno ili 311-207. Natjeaj otvoren do 06.09.2009. 30. MuĹĄki frizerski salon â&#x20AC;&#x153;KARLAâ&#x20AC;? AKOVEC, K.Tomislava36,traĹži1FRIZER/KAnaodreeno vrijeme, poĹželjno radno iskustvo, javi se osobno ili 098-935-3666. Natjeaj otvoren do 31.08.2009.g. 31. Pekara HIT-PEK AKOVEC, K. Tomislava 46, traĹži 1 PRODAVAICA U PEKARI na neodreeno vrijeme, prednost osobama iz okolice akovca, javi se osobno ili 395694. Natjeaj otvoren do 31.08.2009.g. 32. DJEJI VRTI FTIEK DONJI KRALJEVEC, akoveka 7, traĹži 1 ODGOJITELJ PREDĹ KOLSKE DJECE na odreeno vrijeme, javi se osobno uz najavu na tel. 655-045. Natjeaj otvoren do 31.08.2009.g. 33. ECON d.o.o. PRELOG, traĹži 1 SSS, VĹ S VODITELJ GRADILIĹ TA na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog zaposlenja, rad na terenu, znanje njemakog jezika, javi se na tel. 646-050 radnim danom od 10,00-15,00 sa. Natjeaj otvoren do 01.09.2009.g. 34. HAIX Obua d.o.o. MALA SUBOTICA, Gospodarska 1, traĹži 1 KV, SSS djelatnika na poslovima odrĹžavanja poslovne zgrade

â&#x20AC;&#x201C; DOMAR na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog zaposlenja, znanje njemakog jezika, vozaki â&#x20AC;&#x153;Bâ&#x20AC;? kategorija, znanje rada na raunalu, prednost kandidama iz okolice M. Suboce, dostavi pismene zamolbe osobno na gornju adresu. Natjeaj otvoren do 20.09.2009.g. 35. TEUSBBd.o.o.M.SrediĹĄe,R.Konara67, traĹži SOBOSLIKARI, MONTERI GIPS PLOA viĹĄe izvrĹĄitelja na neodreeno vrijeme, javi se osobno ili 311-510. Natjeaj otvoren do 10.09.2009.g. IZVOR PODATAKA: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOĹ LJAVANJE PODRUNA SLUĹ˝BA AKOVEC ISPOSTAVA AKOVEC: 396-802 ISPOSTAVA PRELOG: 646-740 ISPOSTAVA M. SREDIĹ  E: 543-200

RADNA MJESTA VARAĹ˝DIN: 1. BOXMARK LEATHER d.o.o., GOSPODARSKA12,TRNOVECBARTOLOVEKI;traĹži 20 OSOBA ZA Ĺ IVANJE KOĹ˝NIH NAVLAKA ZA AUTOMOBILE na odreeno vrijeme, uvje: OĹ , PKV, KV ili osobe sa ĹĄkolom za ĹĄivaa ili zavrĹĄen teaj krojenja i ĹĄivanja ili osobe s radnim iskustvom na poslovima ĹĄivanja, doi osobno na adresu, najava na tel. 042/404-691, do 31.8. 2. NOVOGRADNJA d.o.o., VARAĹ˝DIN, ALEJA KRALJA ZVONIMIRA 1, traĹži 2 ARMIRAA,4ZIDARAi3TESARAnaneodreeno vrijeme, uvje: PKV, KV, radno iskustvo 5 g., rad na terenu na podruju Gline, poslodavac osigurava smjeĹĄtaj; najava na mob. 098/284-013, Mirko Andabaka, do 31.8. 3. RECON d.o.o., VARAĹ˝DIN, R. BOĹ KOVI A 12c; traĹži 2 PKV, KV BRAVARA â&#x20AC;&#x201C; STROJOBRAVARA na odreeno vrijeme, mjesto rada:TURIN,najavanamob.098/227-024 (BoĹžidar Kranji), do 31.8. 4. BONAFIDEd.o.o.,VARAĹ˝DIN,DRAVSKA 2; traĹži 1 KONOBARA za posluĹživanje pia u ca e(lounge)baruâ&#x20AC;&#x153;Afrikaâ&#x20AC;?naneodreeno vrijeme, uvje: KV, SSS bez obzira na zvanje, osoba s anitetom za rad na opisanim poslovima, najava na mob. 091/229-6757 Robert KemiveĹĄ, do 1.9. 5. TRGOVAKI OBRT â&#x20AC;&#x153;PURGERâ&#x20AC;?, ZAGREB; traĹži 1 OSOBU za pripremu jela na roĹĄlju, posluĹživanje gosju jelima i piima te naplata ish na neodreeno vrijeme, uvje: KV, SSS, ugosteljska struka i iskustvo nisu uvjet, Ĺženska osoba iz VĹž ili bliĹže okolice, mjesto rada: ugost. objekt â&#x20AC;&#x2DC;Max grillâ&#x20AC;&#x2122; u VaraĹždinu (ispred Baumaxa), najava na mob. 091/517-6676 (Vlado Gluhini), do 27.8. 6. DOM ZA STARIJE I NEMO NE OSOBE NOVI Ĺ˝IVOT, RADOVEC, VARAĹ˝DINSKA BB; traĹži 1 MEDICINSKU SESTRU na odreeno vrijeme uz mog. na neodreeno, uvje: KV, SSS medicinska sestra, obavezan struni ispit, osobni dolazak na adresu ili na najava ne tel. 042/250-200 ili mob. 099/ 578-8888 Ema MoĹžani, do 31.8. 7. ROMING d.o.o. za graditeljstvo i trgovinu; MALO GRADIĹ  E, MALO GRADIĹ  E 28; traĹži 2 ZIDARA/TESARA na odreeno vrijeme uz mog. na neodreeno, uvje: NKV, KV - osoba za rad na zidarskim i tesarskim poslovima, dolazi u obzir osoba koja nema kvalikaciju, ali je radila i zna radi navedeneposlove,radisenapodrujuVaraĹždinske Ĺžupanije i 2 RADNIKA VISOKOGRADNJE na odreeno vrijeme, uvje: OĹ , PKV, KV, SSS osoba za rad na gra. poslovima u visokogradnji, radi se na podruju VĹž Ĺžupanije, zainteresirane osobe neka se jave na mob: 098/9797525, do 31.8. 8. TOPOLA d.o.o., P. MiĹĄkine 59, VaraĹždin; traĹži 5 DRVOPRERA IVAKIH RADNIKA na neodreeno vrijeme, uvje: OĹ , PKV, KV, poĹželjno radno iskustvo na tranoj pili ili

kruĹžnoj pili, ali nije uvjet, osobni dolazak na adresu uz najavu na mob. 098/482015 (Franjo Konjevi), do 14.9. 9. ZLATNO ZRNO d.o.o., N. TESLE 63, TRNOVEC B.; traĹži 2 KONOBARICE za rad u caffe baru na autobusnom kolodvoru u VĹ˝, uvje: OĹ , PKV, KV, SSS bilo koje struke, potrebno radno iskustvo u ca e baru; nedjeljom i praznikom se ne radi; 1 PKV, KV PEKARA za sve poslove u pekarstvu s potrebnim radnim iskustvom; 1 VOZAA â&#x20AC;&#x201C; PRODAVAA, uvje: KV, SSS, vozaki B kat., 1 g. radnog iskustva; 1 POGONSKOG ELEKTRIARA, uvje: KV, SSS elektrotehniar, radno iskustvo 5 g., vozaki B kat.; 1 KNJIGOVO A EVIDENTIAR, uvjeti: SSS ekonomist, 2-3 g. radnog iskustva, vozaki B kat.; 1 SLASTIARA â&#x20AC;&#x201C; VODITELJA, uvje: KV, SSS - slasar, moĹže i sa teajem, iskustvo na poslovima slastiara 2 g., vozaki B kateg.; 2 PRODAVAA pekarskih proizvoda i prehrane, uvje: KV, SSS, vozaki B kat., 2-3 god. radnog iskustva, rad na PC-blagajni; radi se u VaraĹždinu. Sva su radna mjesta na neodreeno vrijeme. Javi se osobno na adresu uz prethodnu tel. najavu na 042/684-012 (Sandra Bajri), do 31.8.

IN MEMORIAM [\ X >+\

CHRISTIANU POŽGAJU Ž $ = Ž Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske Şupanije

NATJEAJ

Zastupnik u osiguranju Mjesto rada: Meimurska Ĺžupanija VaĹĄ posao e bi: zastupnik prodaje Ĺživotnog i neĹživotnog osiguranja Idealan kandidat ima kvalikacije: min. SSS (poĹželjno ekonomskog, komercijalnog, trgovakog smjera ili gimnaziju), poslovnu i prodajnu orijentaciju, komunikavnost u odnosu sa strankama, sklonost mskom radu, poznavanje rada na PC-u; samouvjeren je, dinamian, ambiciozan Nudimo: priliku za izgradnju karijere u vodeoj svjetskoj osiguravajuoj kui, mogunost strunog usavrĹĄavanja, stalni radni odnos, smulavnu plau i ostala primanja koja odgovaraju znaaju radnog mjesta, rad u mu mladih i ambicioznih suradnika, Pozivamo Vas: da svoju zamolbu za posao i Ĺživotopis poĹĄaljete na adresu : Allianz Zagreb d.d., PodruĹžnica akovec, Katarine Zrinski 1/1, 40000 akovec (za natjeaj) ili na e-mail adresu ivan.blazek@allianz.hr Rok za prijavu: 10.09.2009.


56

Oglasnik

www.mnovine.hr â&#x20AC;˘ oglasnik@mnovine.hr â&#x20AC;˘ 040 312 333

MOTORNA VOZILA

POLJOPRIVREDA

AUTOUSLUGA D.O.O. STRAHONINEC: Ford Galaxy 2.3 1999.g.; 7 sjedala; Fiat Slo 1.6 16V 2002.g., registriran; Fiat Punto 1.2 2003.g.; Ford Mondeo 2.0 TDCI 2006.g., reg. do 4./10.; Peugeot 206 1.4 2006.g.; Ford Fiesta 1.4 2006.g. VOZILA SU S DOMA EG TRŽIŠTA. GARANCIJA. KREDITI BEZ JAMACA, UEŠ A I KASKO OSIGURANJA DO 7 GODINA. TEL. 040/333-033, 091/591-8889

KUPUJEM TRAKTOR IMT, moĹže u loĹĄijem stanju ili neispravan. mob. 091/916-7267 KUPUJEM TRAKTOR IMT 539 s kabinom, moĹže i s prikljucima, do 20.000 kn. mob. 092/205-1831 KUPUJEM TR AK TOR Torpedo 4506 s kabinom, od prvog vlasnika, uĹĄuvan, od 1988.-1995.g. Ponude na mob. 099/784-1989 PRODAJEM PLASTENIK 12x4.2m i 6x4.2m, kukuruz u zrnu i dvobrazdni plug OLT. tel: 098/9211-929 PRODAJEM TRAKTOR Ursus 335 1971.g, kabina i kompresor, u vrlo dobrom stanju, mob. 098/180-80-27 PRODAJE SE RABLJENA POLJOMEHANIZACIJA â&#x20AC;&#x201C; elevator, plug, tanjuraa, sijaica, okreta sijena i dr., mob. 098/241-742 PRODAJEM EKIAR Mio Standard, malo koriĹĄten, povoljno, mob. 099/508-6725 PRODAJEM TRAKTOR Ursus C335 1980.g., 1.vl., ispravan, te dvije prikolice. tel. 337-003 PRODAJEM KULTIVATOR IMT 506 s prikolicom, freza, 2 pluga, utezi, pumpa za navodnjavanje, cijena 6.000kn, mob. 095/519-7555 PRODAJEM plug 2-brazdni, tanjurae, brane, autoprikolicu od 500kg, traktorsku prikolicu i ekiar veliki sa sandukom, tel. 334-244 ili 098/570-168 PRODAJEM TRAKTOR Stayer 28KS, ispravan, Gorenje muta s prikolicom i plug za vaenje krumpira, tel. 821-620 PRODAJEM 2-brazdni plug i 1-brazdni plug/kosu za travu. Upita kod Stjepana Ĺ˝emlia, B. Radia 22, D. Vidovec KUPUJEM TRAKTOR IMT, Deutz ili Zetor 40-50KS. tel. 360-592

PRODAJEM BMW 320 d, 57.000 km, crni, krem koĹža, cijena 25.900 eura. mob 091/510-7255. PRODA JEM FORD ESCORT 1.8d 1996. god., reg. 12/09, alu, mp3, HITNO mob: 091/971-3388 OPEL VECTRA karavan 1.8 1997.g., reg. do 6/10, full oprema, klima, servisna, 2. vl., 3.900 eura, mogua zamjena za jeftinije, mob. 099/4158-452 RENAULT TWINGO 1998.g., reg. do 6/10, 2.400 eura, mob. 099/7872-595 PRODAJEM DIJELOVE ZA Ĺ KODU FAVORIT: farovi, hladnjak, alternator, felge i dr., tel 091/2866-607 PRODAJEM SKUTER peda speedre 2008.g., 340 km, moĹže laptop ili jai mobitel pod raun. mob. 098/9191-804 PRODAJEM TERENCA KIA SPORTAGE 1998.g., reg. do 2./10. tel: 098 9755 911 VOLVO 460 1.9TD 1996.g., registriran, karamboliran, mob. 091/510-1064 PRODAJEM OPEL KADET 1990. god., reg. do 3./10., tel. 040/857-030 PEUGEOT 307 CC 1.6 2004.g., reg. 4./10., crvene boje, mob. 099/67-63-931 KUPUJEM VW 1.9 D MAĹ INU 47kW, tel. 091/7237-999 PRODAJEM OPEL ASTRU 1.6 benz 1996.g., 170.000 km, reg. do 3/10., cijena 1.350 eur, tel. 040/584-166 Ĺ KODA FELICIA 1.9 dizel 1997.g., centralno, servo, 800 eur, mob. 091/7237-999 REN. CLIO 1.5dci 2002.g., 3v, 86 tkm, neregistriran, garaĹžiran, mob. 091/2177-558 OZ RACING F1 ALU NAPLATCI 15â&#x20AC;?, 4/5 rupa, u savrĹĄenom stanju, s gumama 195/50 R 15. mob. 091/2177-558. RENAULT MEGANE coupe 1996.g., mob. 098/9205-620 VOLVO 460 1.9TD 1996.g., reg. do 3./10., puno dodatne opreme, prodajem ili mijenjam za traktor IMT, Deutz ili Zetor, mob. 099/598-3497 VW BORA 1.9TDI comfortline 2000.g., ful oprema, reg. do 9./09., 7.300 eur, mob. 095/90-77-062 VOLVO S60 D5 2002.g., ful oprema, nema prijenosa, srebrni, 10.300 eur, na ime kupca, mob. 091/511-40-57 MERCEDES C200 CDI automak, avangarde, mob. 095/90-77-062 AUDI A4 2.0 TDI multronic avant 2006.g., 1.vl., serv. knjiga, mob. 091/511-40-57 PRODA JEM VW KOMBI 1986.g., dizel, neregistriran, hitno i povoljno, mob. 095/901-7871 PRODAJEM FORD SIERU 1985.g., srebrna, ĹĄiber, centr. zaklj., u voznom stanju, ouvana, 2. vl., spremna za registraciju. mob: 098/9862-668 PRODAJEM: punto (99) reg 10/2009. 1599 eur xno; citroen ax (98) reg 1/2010 1350 eur; peugeot 406 (96) nereg., klima, odlian, 2200 eur; laguna (96) plin, reg 3/2010, odlina, 2500 eur; maz (99) reg 4/2010., 1800 eur, i kupujem auto, tel: 098 777 095 PRODAJEM: old mer kade c nereg. vozno stanje, 499 eur xno; kamper ford ima pe, friĹžider, stol, krevet ormar, nije za reg. 499 eur xno; calibra 91.g., nereg., 799 eur; opel astra 1998.god., noviji model, reg 11/2009; oĹĄla turbina 2.400 eur. tel: 095/528-0043 Ĺ KODA FAVORIT, registrirana do kraja veljae 2010. g., u dobrom i ispravnom stanju sa samo 60.000 km. mob. 099 7 370 770. PRODAJEM YUGO 60 1990. god., neregistriran, crvene boje, u dobrom stanju, 4 alu felge, radio sa cd changerom. mob. 095/903-8183 SKUTER Piaggio y 100 2007.g., 3.150km, reg. do 25.5.2010., cijena 9.000 kn, tel. 337-618 ili 098/919-6060 FIAT CINQUECENTO 900i, reg. do 6./10., crveni, mala potroĹĄnja, prodajem povoljno, mob. 098/136-1712 PRODA JE SE SKUTER Malaguti 50ccm za dijelove, 1997.g., reg. do 9.mj., mob. 091/8879-792 RENO 5 registriran do 6.10., odlian, crvene boje, 1996.g., cijena 800 kn, elevator za 1.500 kn i luĹĄara za 1.000 kn. mob. 092/241-9465 Prodaje se Renault clio, 97 god., 1.2, prijeeno 98000km, reg. do 10 mj. 2009., nova limarija, napravljen servis, drugi vlasnik, u odlinom stanju, crvena boja, 2650 eura, mob. 098/879-495

USLUGE PREKRIVANJE I IZRADA KROVIĹ TA, ZIDARSKI RADOVI. DugogodiĹĄnje iskustvo. Brzo i kvalitetno! Povoljne cijene usluga i materijala. ÂŤKROVÂť, akovec, Istarska 9, tel. 395-722, 098/744-980 ODĹ TOPAVANJE ODVODNIH CIJEVI s posebnim strojem - struno i povoljno; VODOINSTALATERSKI I KERAMIARSKI RADOVI. Mob: 098/931-7570 ili 091/522-2344, Tino OVLAĹ TENI SERVIS ELEKTRO ALATA ISKRA/MAKITA/BOSCH/AEG FLEX/HILTI/HITACHI/B&D METABO/REMS/FEIN/DEWALT.. ROTORI/MOTORI/STATORI/ PREMATANJE ÂŤRODIKOMMÂť d.o.o., K. Tomislava 37, AKOVEC Tel. 040/395-180, 091/5005-128

STUDENTICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA traŞi posao dadilje u akovcu blizu centra. tel: 091/754-3042 DADIL JA s iskustvom uva djecu, tel. 095/510-9393 TRAŽIM POSAO osobnog vozaa, te nudim uslugu voŞnje svojim vozilom, mob. 099/676-9402 TRAŽI SE OZBILJNA OSOBA za uvanje 1,5 god. djeteta u Ivanovcu, 25 sa tjedno. Tel: 091/233-7952

KREDITI NAJPOVOLJNIJI KREDITI s ksnom kamatom od 2,99-4,49% godiĹĄnje. Stambeni, hipotekarni, adaptacijski uz drĹžavni pocaj. Do 15.000 eur bez upisa hipoteke. Mob. 098/205-691

NEKRETNINE PRODA JEM UREÂ&#x201A;ENE I ODMAH USELJIVE STANOVE od 35-50m2 u akovcu, Ul. Josipa Kozarca, uredna dokumentacija, tel. 099/230-2553 NAMJEĹ TEN STAN u centru akovca od 82m2, prodaje se ili mijenja za kuu u okolici k, uz doplatu, stanu pripada tavan od 48m2, podrum, ĹĄupa i malo dvoriĹĄte â&#x20AC;&#x201C; cijena 80.000 eur. mob. 099/316-2112 IZNAJMLJUJEM STAN u centru od 70m2 i sobu Ĺženskoj osobi s posebnom kupaonicom i balkonom, mob. 0989/284-308 PRODA JEM UREÂ&#x201A;ENE I ODMAH USELJIVE POSLOVNE PROSTORE od 117m2 i 66m2 u akovcu, Ul. Josipa Kozarca, uredna dokumentacija, tel. 099/230-2553 IZNAJMLJUJE SE POSLOVNI PROSTOR od 70m2 za sve djelatnos, u centru, jedno parkirno mjesto, te skladiĹĄte od 100m2, mob. 098/284-308

www.mn-nekretnine.com O. PRICE 34 AKOVEC TEL: 391-373 MOB: 098 426-917 PRODAJEMO: KU E, STANOVE, VIKENDICE, POSLOVNE PROSTORE, ZEMLJIĹ TA RJEĹ AVAMO STAMBENE KREDITE ZA KUPNJU NEKRETNINE!

SMS NEKRETNINE

MRĹ AVITE POMOÂ U BIOTER APIJE â&#x20AC;&#x201C; brzo i efikasno, bez dijete i zdravstvenih posljedica. Mob. 098/1347-031

akovec, R. BoĹĄkovia 21 (preko puta suda) tel/fax: 040/390-766, mob: 099/325-5230 www.sms-nekretnine.hr sms.nekretnine@ck.t-com.hr

PRIMAMO NA SMJEĹ TAJ STARIJE i nemone osobe, pokretne i nepokretne, cijena 2.000 kn. Tel. 091/730-3252

PRODAJEMO: kue, stanove, vikendice, poslovne prostore, gradiliťta POTRAŽUJEMO: sve vrste nekretnina na podruju VaraŞdinske i Meimurske Şupanije

INSTALATERSKI OBRT DOLENEC â&#x20AC;&#x201C; CENTRALNO GRIJANJE, VODOVOD, PLIN, R E N O V I R A N J E K U PAO N I C A . M o b . 091/55-49-323 SREÂ&#x201A;UJEM DOKUMENTACIJU ZA LICENCIRANJE malih poduzea i obrta u graevinarstvu. mob. 095/863-1441 IZVODIMO KERAMIKE I ZAVRĹ NE RADOVE u graditeljstvu, tel. 040/868-194 ili 099/794-99-22 DAJEM U NAJAM graevinsku brzomontaĹžnu fasadnu skelu za sve vrste radova na kui ili veem objektu, tel 091/559-4332 MEGA-PARKETI d.o.o., Kotoriba - POSTAVLJANJE SVIH VRSTA PARKETA, LAMINATA, BRUĹ ENJE STARIH PODOVA. Tel. 099/672-7067 ili 682-191 TRAĹ˝IM PRIJEVOZNIKA nosivos 10-15 m3, te primam na deponiju lom ciglu i crijep i istu zemlju. mob: 091/541-8810 UZIMAM STVARI na uvanje ili prodaju, te uvam kune ljubimce. tel. 865-353 DAJEM PODUKE I INFORMACIJE SIGURNE VOĹ˝NJE za mlade i stare vozae koji se osjeaju nesigurno u voĹžnji. mob. 099 676 9402

NAMJEŠTENJA TRAŽE SE DVIJE NJEGOVATELJICE I DVIJE ISTAICE U STALNI RADNI ODNOS u Štrigovi 92, mob. 091/576-5692 TRAŽIM POSAO UVANJA i odrŞavanja kua, te ispomo oko prodaje vaťih proizvoda. tel. 865-353 KERAMIAR s dugogodiťnjim iskustvom traŞi honorarni posao, mob. 098/626-876

www.nekretnine-maras.hr info@nekretnine-maras.hr Tel: 040/390-770; mob: 099/331-5350 Prodajemo i potraĹžujemo kue, stanove, apartmane, zemljiĹĄta, poslovne prostore u Meimurju i ĹĄire.

PRODAJE SE LOKAL 37m2 u starom pasaĹžu akovec. mob. 091/510-7255 IZNAJMLJUJE SE NAMJEĹ TEN STAN od 98m2 u centru D. Kraljevca, mob. 098/355-185 KUPUJEM 3-4 sobni stan u ĹĄirem centru akovca. mob. 098/9075-445 IZNA JML JUJE SE DVOSOBAN STAN u centru grada za studente. mob. 098/426-337 PRODAJE SE STARA KU A s okunicom u G. HraĹĄanu, 1485 m2, zva od 17-20h na mob: 099 3384 039

OSIJEK, CENTAR: iznajmljuje se trosoban novoureen stan, 90 m2, za 4 studenta/ ice, cijena najma jednokrevetnih soba je 1000 kn + reĹžije, a dvokrevetne sobe 750 kn + reĹžije po osobi. Tel. 091/5855-224 PRODAJEM LOKAL 37m2, stari pasaĹž, akovec. mob. 091/510-7255 IZNAJMLJUJE SE 3-SOBNI STAN u centru akovca od 1.11. Tel. 095/808 60 50 IZNAJMLJUJEMO PROSTOR od 140m2 + 40m2 i 70m2 akovec, strogi centar. mob. 099/3384-288. PRODAJE SE STAN u centru Preloga, cca 95 m2, dvoetaĹžni, ureen, s namjeĹĄtajem, klima, sat. tv., mog. raznih kombinacija plaanja. mob: 091/762-9163 IZNA JML JUJE SE SOBA uz tramvajsku postaju Dubrava-GriĹžanska, mob. 098/988-3760 HITNO TRAĹ˝IM U NAJAM HALU u ind. zoni u meimurskoj Ĺžupaniji od 150-200 m2. tel. 091/541-8810, 040/337-579 KU A U SV. URBANU s velikim zemljiĹĄtem, nedavno obnovljena, prekrasan pogled, terasa, garaĹža, 2 kupaone, 2 kuhinje, 2 sobe + dodatna soba za goste. Cijena 168.000,00 eura. Tel. 830-055, 098/723-381 PRODAJEM ILI IZNAJMLJUJEM POSLOVNI PROSTOR u Prelogu, Glavna 5, tel. 099/703-1886 ili 095/838-4204 IZNAJMLJUJEM NAMJEĹ TENU SOBU u akovcu na Jugu, mob. 091/7237-999 IZNAJMLJUJE SE SOBA mlaoj Ĺženskoj osobi/studentici, blizu centra k, tel. 099/2426-087 IZNAJMLJUJE SE NAMJEĹ TENA KU A u Savskoj Vesi, tel. 098/241-742 GRADILIĹ TE U PUĹ  INAMA, ul. Petra Zrinskog. Tel. 821-507. IZNAJMLJUJE SE SOBA mlaoj Ĺženskoj osobi/studentici blizu centra akovca. Tel. 099 2426 087 PRODAJE SE KU A u Donjoj Dubravi. mob. 091/1328-236 ili 098/703-662 PRODAJE SE DVOSOBAN stan s garaĹžom u NedeliĹĄu. Tel. 099/256-78-99 PRODAJE SE KU A katnica u Trnovcu, mob. 098/9422-821 PRODAJE SE KU A u Ivanovcu, plin, struja, voda, centralno, ureena okunica, tel. 095/890-5005 IZNA JML JUJE SE DVOSOBNI STAN u Zagrebu (Dubrava), studentima, mob. 091/353-1010 PRODAJE SE PARCELA s vinogradom i lijepim pogledom u Zasadbregu, pogodna za izgradnju kue ili vikendice, mob. 099/678-15-30 IZNAJMLJUJE SE NAMJEĹ TENI dvosobni stan, poseban ulaz i brojila, tel. 390-053 ili 091/782-8587 PRODAJE SE GRADILIĹ TE u Ivanovcu, Kalnika 22, mob. 098/1363-827 POVOL JNO IZNA JML JUJEM 3-sobni apartman za noenje, 12km od k, mob. 095/807-2340 PRODAJE SE VINOGRAD s podrumom i prostorijom 4x4.5m u D. Koncovaku, povoljno, ukljuujui i svu opremu za vinograd i ovogodiĹĄnju berbu, mob. 095/5125-900 TR A Ĺ˝IM MAN JI S TAN u najam, po mog. centar Sv. Marna na Muri, mob. 091/9319-844 PRODAJE SE KU A u KriĹĄtanovcu, cijena 38.000 eur, tel. 098/960-2541 IZNAJMLJUJE SE GARAĹ˝A u centru k, mob. 091/500-9415 PRIMAM U PRAZAN STAN tri studenta/ ice. mob. 095/9122-534 IZNAJMLJUJE SE STAMBENI PROSTOR u kui od 90m2, mob. 099/4094-605 PRODAJE SE KU A u Maloj Suboci, mob. 091/5933-890 KU A, novogradnja, blizina k (1km), klju u ruke, useljiva, za 85.000 eur, mob. 098/331-535 HITNO â&#x20AC;&#x201C; STAN na Jugu k od 54m2, kompl. novo namjeĹĄten i ureen, blizina ĹĄkole, mob. 098/331-535 PRODAJE SE STARIJA KU A i grunt u Frkanovcu, s okunicom, zemljiĹĄtem, livadom i vinogradom, tel. 865-165 PRODAJEM DVORIĹ NU ZGRADU od 55m2, preko puta suda u k, pogodno za ured, hi obrt ili trgovinu, sa gra. dozvolom za gornju etaĹžu, mob. 098/426-021 PRODAJEM JEDNOSOBNI STAN od 35m2 u akovcu, Vukovarska, 1.kat, mob. 098/426-021 FRIZERSKI I BEAUTY SALON, akovec, novi, klima, LCD, kuhinja, namjeĹĄten, prodajem. Tel. 098/241-559 STAN 4-sobni, novogradnja, parking + garaĹža, Mihovljan, ispod Ĺ afrana, kredit osiguran â&#x20AC;&#x201C; prodajem. Tel. 098/241-559 STAN Zagreb, Ilica, 50m2, 3. kat, namjeĹĄten, prodajem. Tel. 099/218-0672 STAN 72m2 garaĹža, parking, Mihovljan, pogled na grad, novogradnja, kredit osiguran, prodajem. Tel. 098/241-559 PRODAJEM STAN u centru k od 46m2, sva brojila etaĹžirana, mob. 091/572-4557 DVIJE STUDENTICE TRAĹ˝E STAN u Zagrebu (prednost blizina Filozofskog fakulteta). tel: 098/295-800 PRODAJEM STARIJU KU U na Belici, tel: 099 570 6866

PRODAJE SE GRADILIĹ TE u NedeliĹĄu od 385 hv, u nastavku zemljiĹĄte 385 hv, tel: 091/241-6622 PRODAJE SE KU A u Murskom SrediĹĄu, sa svim prikljucima, odmah useljiva. Mob: 098/632-235 PRODAJEM 2-SOBNI STAN u centru potpuno namjeĹĄten s klimom. tel: 095/900-8890 PRODAJEM DVOSOBNI STAN u akovcu, 49m2, 870 eur/m2, mob. 098 1846 898 IZNAJMLJUJEM 3-SOBNI STAN, 4. kat, Globetka, cijena 200 eura, molim zva iza 19 h na tel: 040/364-099 IZNAJMLJUJE SE DVOSOBAN STAN u centru akovca. mob. 098/806-339 PRODAJU SE DVIJE ORANICE u Zasadbregu od 800 i 1800 hv i vinograd. Upitati na tel. 865-274. PRODAJE SE KU A (dvojna) u NedeliĹĄu, adaprana 2007.g., svi prikljuci, tel, internet, mirna lokacija, samo ozbiljne ponude na 099/7969-541. IZNAJMLJUJE SE VIĹ E NENAMJEĹ TENIH STANOVA od 50 i 60m2 na akovekom jugu (iza vra), mob. 099/6961-336 PRODAJE SE VINOGRAD s vikendicom u Dolini - Slovenija! tel: 095 804 3291 IZNAJMLJUJEM DVOSOBNI KOMFORNI nenamjeĹĄteni stan, 56m2, strogi centar k. mob. 098/600-057 PRODAJE SE STAN 56m2 u centru akovca, namjeĹĄten, mob. 098/426-580 IZNAJMLJUJE SE STAN 56m2 namjeĹĄten u centru akovca, mob. 099/7535-803 GRADILIĹ TA u k uz zaobilaznicu, za poslovni i stambeni objekt. Zva iza 15h na tel. 092/1208-405 IZNAJMLJUJE SE namjeĹĄtena GARSONIJERA s balkonom u Istarskom naselju u k, mob. 091/195-7414 POVOLJNO SE PRODAJE NOVA KU A u Strahonincu, povoljno, moĹže i na otplatu, mob. 098/749-131 PRODAJEM GRADILIĹ TE na vrlo povoljnoj poziciji, predvieno za izgradnju samostojee kue, vojni vrtovi, mob. 091/9320-288 PRODAJE SE ZEMLJIĹ TE od 4260m2 u k, vojni vrtovi Sjever, cijena po dogovoru, urbaniskim planom grada predvieno za gradnju, mob. 098/260-062 PRODAJE SE DVOSOBNI STAN od 54m2 u akovcu, povoljno, tel. 363-929 ili 098/925-4619 PRODAJE SE TROSOBNI STAN u prizemlju katnice u centru k, etaĹžiran, 74m2, parkiraliĹĄte, podrum, 85.000 eur, tel. 098/315-880 Iznajmljuju se u akovcu na duĹže vrijeme garsonijere nenamjeĹĄtene , blizina PedagoĹĄke akademije(+ugovor), tel. 384-515i mob. 098/545-526

TURIZAM APARTMANI GRAD PAG, BLIZINA MORA, KLIMA, SAT TV, VLASTITA TERASA NATKRIVEN PARKING, PLAÂ ANJE DO 12 RATA, TEL 098 502 400, www.bukal.hr IZNAJMLJUJU SE APARTMANI za 4-6 osoba u Loparu na otoku Rabu, u lipnju i rujnu mjesecu, mob. 091/543-4828 IZNAJMLJUJEM 1-sobni i 2-sobni APARTMAN u Privlaci kod Zadra, blizina mora 200m, vrlo povoljno, mob. 098/805-186 IZNAJMLJUJEM TRI APARTMANA od 40m2, na otoku IĹžu, tik do mora, vrlo povoljno, mob. 098/38-88-38

ŽIVOTINJE

Ĺ TENCI MAÂ&#x201A;ARSKE VIĹ˝LE stari 1.5mj., cijepljeni, oiĹĄeni od parazita, istokrvni bez papira, vrhunsko leglo, mob. 098/723-170 PRODAJE SE KVALITETNA HRANA za pse i make. Tel. 363-445 PRODAJEM DVIJE UMILJATE KUJICE samojeda, istokrvne, bez rodovnika, mob. 095/837 6695 POKLANJAMO DVA KRASNA DUGODLAKA MAI A. mob 092/125-7303 POKLANJAM MAI E MALE, crne i bijele. stari 2 mj., tel. 396-648 POKLANJA SE lijepi crno-bijeli poluperzijski mai. Tel. 360-602. POKLANJAM Ĺ TENE HRVATSKOG OVARA u dobre ruke, istokrvno, Ĺženka stara 3.5mj., zdrava, oiĹĄena od parazita. mob. 095/903-8509 PRODAJU SE NJEMAKI OVARI odlinih roditelja, s rodovnicom, cijeljeni, tetovirani, upita na tel. 363-445 PRODAJEM PAPIGE plave rozele i crvene rozele stare 3g., pjevajue papige stare 2g., te mlade kozice Ĺžute i ĹĄarene, mob. 098/9731-849

25. kolovoza 2009. DVA CRNA MAI A i Ĺ ARENA MAKICA stara 2,5mj. bundaste dlake, dajem u dobre ruke, mob. 091/456-8848 PRODAJEMO ZEEVE oiĹĄene po 40kn/ kg i Ĺžive po 22kn/kg, mob. 098/199-2171

ELEKTRONIKA PRODAJEM Sony Ericsson C905, 18mj. garancije, GPS, google maps, WiFi, 8.1 Mpx kamera, ili mijenjam za laptop uz mog. doplatu, mob. 098/55 33 52 PRODA JEM IGRE Z A PC â&#x20AC;&#x201C;za dvd je 30 kuna, a dual layer je 40 kuna, tel: 099/786-3461 SATELITSKI RECEIVER Samsung 9500 VIA CI za 350 kuna, mogui dogovor za povoljan CS, gledate DIGI, TOTAL, PINK, SKY, mob. 099/191-7925 PENTIUM IV, amd athlon 1.8, 512 ram, gforce fx 5500 tv-out, dvd, dvd-rw, 40 gb hard, cijena 400 kuna, mob. 098/863-392 SINTISAJZER GEM GK 340, koriĹĄten 2 godine, uĹĄuvan. Tel. 098/9883-776. DIGITALNA VIDEOKAMERA Panasonic NV-GS 500 3CCD mega ois 4.0 megapiksel s puno dodatnog pribora. Tel. 098/961-4948 PRODAJEM AUTO RADIO Rockford Fosgate RFX 9220R, CD, MP3, daljinski, cijena 1.200 kn. 091/2177-558 MOBITEL LG Shine za 300 kn. mob. 098/9205-620 AMD Athlony2 3800+, HDD 160GB, 2GB DDR2, dvd, rw, win xp home edion sp3, programi i igrice, instalirano i spremno, mob. 098/9620-980 MANJI RAZGLAS do 3000 W sa mikrofonima, zvunicima i pojaalom, iznajmljujem za manje koncerte, priredbe, i sline susrete, u otvorenom i zatvorenom prostoru, povoljno!!! mob. 095/90 22 161 PRODAJEM AUTOWUFERE marke Magnat, JBL, Crunch sa i bez pojaala. Tel. 098/600-207

RAZNO PRODAJEM 50 DIONICA od Mesne industrije Vajda, cijena 1 dionice 500 kn, tel. 040 337-860 PRODAJEM PROZORSKA KRILA sa izo staklima i izo stakla viĹĄe dimenzija, povoljno, tel 091/5594-332 PRODAJU SE PLINSKE PE I Maja 12 (1 kom), Maja 8 (5 kom), sve ispravno, cijena 500 kn/kom. tel: 099/764-3806 PRODAJEM lutke, vjeĹĄalice, ĹĄtendere, za buk. mob. 091/510-7255 PRODAJEM plinske pei Maja 12, 8 i 6, protoni bojler, kupaonsku pl. grijalicu, servisirano i ouvano, vrlo povoljno, mob. 098/1811-750 ili 822-283 PRODAJEM Ĺ IVA E STROJEVE â&#x20AC;&#x201C; endlerica, ĹĄtep, dvoiglovka, rupiarka, ĹĄtep 2igle. tel. 040/660-370 OTKUPL JUJEM ĹĄljive bistrice, mo gu dogovor vlastite berbe. mob. 098/9511-506 KUPUJEM INOX BAVU od 200-400 lit. tel: 091/286-6607 PRODAJE SE VINO BIJELO KVALITETNO, rajnski rizling te ambalaĹža za pivu i mineralnu vodu, vrlo povoljno, Tel. 098/632-494 POVOLJNO PRODAJEM: lamel-parket 70m2; hrastovu bavu od 250 lit. i termoakumulacionu pe 2,0 kw, tel. 091 364 3613 PRODAJEM STOL ZA RAUNALO, nov, malo koriĹĄten, cijena 200 kn. mob. 095/501-7160 BRZA DOSTAVA OGRJEVNOG DRVA (agacija, bukva i hrast), cijena po dogovoru, mogue piljenje. mob. 098/565-454 PRODAJEM Ĺ IVA I STROJ na el. pogon, tel. 865-165 PRODAJEM crijep s krova, pune stare cigle, drvo Ĺživo i krovna drvna konstrukcija, ĹĄine 5m (3kom). mob. 098/95-65-200. PRODAJEM UGOST. OPREMU za kuhinju i ĹĄank s aparatima (rabljeno). tel: 098/9211-929 PRODAJEM metalne stalaĹže, vagu, mesoreznicu i samoposluĹžna kolica za trgovinu (rabljeno, sauvano). tel: 098/9211-929 PRODAJEM KIOSK (novine, loto) na uhodanoj lokaciji, tel. 098/9050-856 PRODAJEM: produĹžni kabel 7x2.5mm2 (50m), el. bojler Vaillant od 80 lit., radijatori 90x200cm, alat za savijanje bakrenih cijevi i runa pumpa za loĹž ulje, crni pisai stol, dj. autosjedalica Romer od 9-18kg i prijenosni kreveti 125x65cm. Tel. 858-424 DVD i VHS KONCERTI: Azra, B. Dugme, BalaĹĄevi, Him, Gnr, Nirvana, B. Jovi, Eminem, Korn, Rhcp, Metallica, I. Maiden, Doors, AC/DC, Zeppelin, Purple, P. Floyd, D. Straits i dr. Tel: 091/2518-371 PRODAJEM PIĹ TOLJ marke Z, VZOR 50, kalibar 7.65mm, jeino, tel. 857-199 PRODAJE SE DRVENA VITRINA sa staklenim vratima, runi rad, puno drvo, kvalitetno, potpuno novo i nekoriĹĄteno â&#x20AC;&#x201C; povoljno. Tel. 098/408-049


25. kolovoza 2009.

Oglasnik 57

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI

"BIO-TOP" Centar za njegu jela AKOVEC Unesite više rados i zdravlja u svoje živote uz radionice

"JOGE SMIJEHA" tel. 098/9229-090 www.bio-top.hr

PRODAJE SE VAGA od 10kg Maxima, mesoreznica i kompjutor. Tel. 341-236 PRODAJE SE garnitura za blagovaonu, kuhinja, šivaa mašina i bicikl Maxi pony, mob. 099/4022-982 KUPUJEM CRIJEP Kikindu 333, tel. 098/861-898 PRODAJEM MALOKALIBARSKU lovako-sportsku pušku s opkom, povoljno, mob. 091/572-4557 PRODA JEM THUJE columne i smaragd, kvalitetan domai uzgoj, tel. 091/547-0069 PRODAJU SE DRVA ZA OGRJEV – grab, bukva, agacija, hrast. Besplatna dostava na podruju Me. županije, tel. 098/56-54-54, Zdravko Katoli, e-mail: zdravko.katolic@gmail.com JEFTINO PRODAJEM crijep rabljeni (Dilj Vinkovci) oko 470 komada. Tel. 857-199 PRODAJEM KUHINJU dim. 2x2 m sa sudoperom, novo, nekorišteno, za 2.000 kn, tel. 098/913-8496 PRODAJE SE kotao za rakiju od 100lit., dvije drvene bave od 150lit. za crno vino i više pl. hermetikih bavi od 100 i 200lit., tel. 363-528 PRODAJE SE: masivni regal, vitrina, stol, stolice, kutna klupa, regal, tapec. garnitura, kau, fotelje, stoli, frižider, štednjak, perilica sua, garderobni ormar, krevet, tel. 360-214 ili 099/336-1032 PRODAJE SE: ledenica od 210 lit., tv color 55cm (povoljno), te ilustrirana knjiga Hrana koja lijei, mob. 099/784-0847

PRODAJE SE KVALITETNO grože miješanih sor oko 1500 kg, cijena po dogovoru, okolica Ludbrega, tel. 042/830-508 PRODAJEM YAMAHA 6YZF 2005.g., kao nova, cijena 6.300 eur, mob. 098/946-8339 SUHA HRASTOVINA deblj. 5cm, oko pola kubika, tel. 360-447 PRODAJEM fiu 1977.g., neispravan, pumpu za navodnjavanje i mješalicu za beton sa benz motorom, tel. 865-353 PRODAJEM eurokuku za auto i jazz trubu s koferom, mob. 098/1867-144 KUPUJU SE KNJIGE za 1.razr. srednje škole za frizera, mob. 091/254-7352 ili 091/511-6995 PRODAJE SE KUKURUZ tvrdunac u zrno pakiran u vreama! tel: 040/855-150 PRODAJE SE GROBNO MJESTO na akovekom groblju. tel. 098/17 38 481. PRODAJE SE STARA CIGLA, nova drvena balkonska vrata te plinske pei Maja 8 i 12, tel: 095 804 3291 KAMENA VUNA ZA GLAZURU od 50m2 i bojler Junkers 24kW, prodajem, tel: 091/5369-278 PRODAJU SE DVIJE BAVE od 300lit., a kupuje se šindra crna ili crvena, mob. 099/560-3033 KUPUJEM KOŠTICE GOLICE po 20kn/kg, mob. 099/5160-129 PRODAJU SE PROZORI dim. 120x120, 140x140, 100x100 i 1 kupaonski, te kuh. vrata ostakljena i sa štokom, a kupujem bicikl s motorom ili neka se javi majstor koji ugrauje motor na bicikl. mob. 095/920-3534 KUPUJEM KNJIGE za 1.razr. srednje škole smjer hotelijersko - turistiki tehniar – ekonomska. tel. 333-613 ili 098/676-421

Udruga za zaštitu životinja PRIJATELJI žiro-račun: 2392007-1100062749 www.prijatelji-zivotinja.org e-mail: info@prijatelji-zivotinja.org MOB: 091 89 88 004 POKLANJAMO PSE I MAČKE raznih pasmina, veličina i dobi Posjetiti nas možete svaki dan između 9,00 i 17,00 sati, a nalazimo se iza carine, prije nadvožnjaka (kod Čateksa) skrenite LIJEVO. MOLIMO DOBRE LJUDE DA NE BACAJU HRANU koja im ostane u kućanstvu, od raznih proslava i vjenčanja, nego da je doniraju nama u Udrugu za napuštene životinje. ZAHVALJUJEMO DOBRIM LJUDIMA, UDOMITELJIMA I SVIM DONATORIMA! NAPOMENA: Psi nisu za lanac!!!

Dada je roena 17.8.2005. godine, kastrirana je i prije etiri godine je iz Slavonije došla u nas azil. Jako je mirna, a budui ve dugo živi u boksu jedva eka neku dragu obitelj i više mjesta da može trati, uživati na suncu i biti slobodnija. Jako je mirna, dobra, voli se maziti.

Milo je roen 19.1.2003. godine, kastriran je, a u azil je došao iz Slavonije. Milo se bojao fotoaparata pa nismo mogli napraviti bolje fotograije. Inae, vrlo je sramežljiv i plašljiv, ali jako dobar. I on je ve duže vremena u boksu i bio bi jako sretan kad bi našao novi dom u kojem bi mogao više šetati, gdje bi ga više mazili i igrali se s njim.

Emino je u azilu od 2001. godine. Roen je 17.3.2000. Izuzetno je dobar pas, terijer, kastriran i zbog svoje starosti, voli se puno odmarati i nije zahtjevan. No, isto tako voli i pažnju ljudi i zaigran je, radostan i presretan kad tu pažnju dobije. Pružite mu dom da svoje stare dane provede u sretnom obiteljskom okruženju.

ŽELJEZNIKI KOLODVOR AKOVEC tel. 384-333 AUTOBUSNI KOLODVOR AKOVEC tel. 313-947 LJEKARNA AKOVEC, V. Morandinija 1 tel. 310-651 POLICIJSKA UPRAVA ME IMURSKA tel. 373-111 ŽUPANIJSKA BOLNICA AKOVEC, I.G. Kovaia 1e tel. 375-444 DOM ZDRAVLJA AKOVEC, I.G. Kovaia 1e tel. 372-300 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, I.G. Kovaia 1e tel. 311-790 HRV. ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE tel. 311-755 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE AKOVEC tel. 372-900 HRV. ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE AKOVEC, Bana J. Jelaia 1 tel. 396-800 ME IMURSKA BANKA AKOVEC tel. 340-000 ME IMURJE PLIN, Mihovljanska 70 tel. 395-199 ME IMURSKE VODE, M. hrvatske 10 tel. 373-700 ELEKTRA AKOVEC, Ž. fašizma 2 tel. 371-700 - prijava kvara na tel. 371-600 GKP AKOM, Mihovljanska 74 tel. 372-466 AMBULANTA ZA KU NE LJUBIMCE AKOVEC, R. Steinera 7 tel. 390-859 MATICA HRVATSKA AKOVEC, Park R. Kropeka 1 tel. 314-080 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Mihovljanska 70 tel. 396-294 REDEA – Regionalna razvojna agencija Bana Josipa Jelaia 22 (bivša vojarna) tel. 395-560 ME IMURSKA ŽUPANIJA AKOVEC tel. 374-111 HRVATSKE POŠTE – CENTAR POŠTA AKOVEC, T. Masaryka bb tel. 804-000 HRVATSKI TELEKOM – T centar, M. hrvatske 6 tel. 0800-9000 MUZEJ ME IMURJA AKOVEC, Trg Republike 5 tel. 313-499 SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA HRVATSKE-SSSH akovec, Trg Republike 1 tel. 312-331 ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA, V. Nazora 16 tel. 390-977 MINISTARSTVO OBRANE, J. Gotovca 5 tel. 313-114 tel. 311-160 HRV. GOSPODARSKA KOMORA AKOVEC, I.G. Kovaia 2 OBRTNIKA KOMORA ME . ŽUPANIJE, Park R. Kropeka 1 tel. 313-971 FINA AKOVEC, O. Keršovanija bb tel. 371-000 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB, AKOVEC, V. Nazora 16 tel. 391-920 HVIDR-a, Strossmayerova 9 tel. 314-644 INSPEKCIJE DRŽAVNI INSPEKTORAT - Ispostava akovec, Zrinsko-frankopanska 9 SANITARNA INSPEKCIJA, R. Boškovia 2 (zgrada županije)

tel. 391-970 tel. 374-229; 374-121; 374-106

POREZNA UPRAVA Ispostava AKOVEC, O. Keršovanija 11 Ispostava PRELOG Ispostava MURSKO SREDIŠ E

tel. 371-200 tel. 379-730 tel. 370-790

URED DRŽAVNE UPRAVE - predstojnik - Služba za gospodarstvo - Služba za društvene djelatnos - Služba za opu upravu - Mani ured AKOVEC - Mani ured PRELOG - Mani ured M. SREDIŠ E - Mani ured M. SUBOTICA - Mani ured NEDELIŠ E - Mani ured ŠTRIGOVA - Mani ured KOTORIBA - Mani ured DEKANOVEC - Ispostava PRELOG

tel 374-111 tel. 374-212 tel. 374-102 tel. 374-112 tel. 374-190 tel. 374-176 tel. 374-055 tel. 374-057 tel. 374-054 tel. 374-059 tel. 374-058 tel. 374-056 tel. 374-060 tel. 374-022

NAPOMENA: kuponi s malim oglasima predaju se DO PETKA DO 11 SATI TAROT VAM OTKRIVA VAŠU SUDBINU – ljubav, posao, budunost. Molimo nazovite za dogovor 098/1347-031

729


58

Dobro je znati

  " #$ ###

 


25. kolovoza 2009.

Vaš dom 59

www.mnovine.hr • info@estetikheretik.com • 040 312 333

estetikheretik.com

estetikheretik

brunokontrec.com dizajn-interijera.com - - - web info@estetikheretik.com - - - mail 091 727 10 76 - - - tel

STUDIO ZA UŽ IVAOCE PROSTORA

Novi raspored elemenata u jednom dijelu kue Poštovani, u procesu smo gradnje kue koja je skoro pri kraju. Sada dolazimo do faze u kojoj moramo odabrati kompletnu unutarnju opremu, a vezano uz to imamo i jednu dilemu. Prema nacrtu arhitekta, u dijelu kue gdje se nalazi blago-

vaona i dnevni boravak predvien je (a i izveden) kamin. Arhitekt je predvidio takoer da uz kamin bude postavljen i blagovaonski dio, a dnevni boravak u drugom dijelu. Nekako nismo zadovoljni tim rješenjem pa bi htjeli uti i vaše mi-

šljenje u vezi s tim. Mislite li da je to najbolje rješenje ili bi, po vama bilo mogue nešto promijeniti? Blagovaonski stol je za 10 ljudi. Nacrt šaljemo u privitku. Hvala unaprijed, Željka Mihokovi Poštovani, pretpostavljam da je arhitekt imao u glavi jednu varijantu i kao takva ona odgovara. Naravno, jedna je stvar predvidjeti samo mjesto za odreene elemente, a druga je stvar elemente koji su deinirani postaviti u prostor. Ukoliko vam odgovara da kamin bude u blagovaonikom dijelu, tada je dispozicija arhitekte sasvim u redu. S druge strane i iz moje osobne vizure, kamin stoji na, uvjetno reeno, udnom mjestu s obzirom na tlocrtnu dispoziciju funkcionalnih zona. ini mi se loginije da je on dio sklopa dnevnog boravka nego blagovaonice (osim ako to nije bio vaš zahtjev, naravno). U tom kontekstu, pokušao sam izvesti nešto drugaiju varijantu dispozicije elemenata i samih funkcionalnih zona dnevnog boravka i blagovaone. U dijelu u kojem je prvobitno bio postavljen dnevni boravak ja sam postavio veliki blagovaonski stol i s tim elementom do kraja deinirao taj dio. Sredina stola nije tono na sredini prostorije ve je postavljena tako da sa ulaza (hodnika) stol djeluje simetrino, odnosno pozicionirano po sredini. Na taj nain se otvara nešto prostora na zidu na kojem je prozor i u tom djelu sam predvidio malu biblioteku sa dva ormara i dijelom za itanje/druženje/opuštanje. Pošto je i s jedne i sa druge strane prolaza iz hodnika u blagovaonu nosivi stup, srušio bi zidove (s jedne strane je niski zidi, a s druge strane (kod kuhinje) zid od poda do stropa) i na taj nain još više otvorio cijeli prostor. Na mjesto gdje je nekad

Predstavljamo interijer: Privatan stan u Lodzu Privatan stan udnovatog izgleda djelo je Poljskog arhitektonskog i dizajn studija pod imenom Tamizo Architects. Površina stana je 50 m2. Kompletna površina zidova u stanu je izvedena u osnovnoj boji. Osnovna boja je siva, ali u raznim nijansama dobiva

poseban štih. Dodavši crnu, zatvoren je spektar od bijele preko sive u raznim nijansama pa sve

do crne. Žuta boja dodana je u elementima namještaja i vratima kako bi stvorila dojam elegancije. Ne klasine ve, na oko, pomaknute i odvažne. Cijeli interijer je odveden stepenicu više korištenjem stolica, fotelja i sofa neobinih oblika. www.tamizo.pl

Trebate li besplatan savjet, javite se!

“Estetikheretik studio” e pokušati odgovoriti na vaša pitanja, riješiti vaše dvojbe i dati vam koji savjet o ureenju. Zato ve ovaj tjedan pošaljite tlocrt ili konkretan opis (ili crtež) svog stana, kue ili neke prostorije u svom domu. Ono što je bitno, oznaite strane svijeta, sve prozore i vrata te nosive zidove. Važno je

da napišete i dimenzije (duljine i visinu) prostora. Tlocrte ili skice zajedno sa svojim podacima (koje neemo objaviti) šaljite na adresu Meimurskih novina – Ivana Mažurania 2, 40 000 akovec ili ih jednostavno skenirajte ili fotograirajte i pošaljite na e-mail: redakcija@mnovine.hr ili info@estetikheretik.com.

Ako sanjate o svom prekrasno ureenom domu, usklaenih boja i stilova, možda vam mi možemo pomoi. Javite nam se i

ureuje: Bruno Kontrec

Dizajnom protiv recesije Studio ŸestetikheretikŸ se takoer prikljuuje u borbi protiv recesije te na sve svoje usluge daje Recesijski popust od 22%.

bio niski zidi postavio bi dvosjed/ fotelju ili krak kutne garniture (kao na slici) u niskoj izvedbi. Na drugoj strani prolaz sad može služiti kako bi se skratila komunikacija izmeu kuhinje i blagovaonskog dijela. Kamin je, u ovom sluaju postao dio sklopa dnevnog boravka, funkcionalan je i siguran (dovoljno je mjesta izmeu kamina i namještaja). Fokusni element dnevnog boravka je, oekivano TV i on je postavljen u prostor te na neki nain dijeli cijelu prostoriju. Trik je u tome da se element za TV izvede u otvorenoj verziji kako ne bi imali dojam zatvorene pregrade. Na taj se nain vizualno ne gubi nimalo prostora, a koristi se onoliko koliko nam je potrebno. Primjeujete da sam postavio niske žardinjere s cvijeem ispod polukružnih prozora. To je, naravno izborno, ali, po mom mišljenju, ukoliko se dobro izvede, može imati veliki uinak na sam izgled cjelokupnog prostora.

LIFESTYLE

Scott Jarvie & njegovi koncepti Scott Jarvie vodi multidisciplinarnu dizajnersku praksu u domeni produkt dizajna, dizajna prostora, namještaja i graikog dizajna. On vjeruje da se do rješenja svakog dizajnerskog problema može (i mora) doi kroz kreativno propitkivanje, istraživanje, komunikaciju i razmišljanje. Baš takvo razmišljanje je ono što je potrebno da se dobe nova, pa i možda revolucionarna rješenja i da se, u stvari predstave sama, unato tradicionalno prihvatljivim i socijalno predeiniranim normama koje iz-

njedruju klasine, dosadne i bezbroj-puta-viene objekte i predmete. A o jeftinom i bezlinom (a opet toliko eksploatiranom) komercijalnom smeu da ni ne govorimo. Uživajte u konceptima – a ujedno i validnim uporabnim predmetima iz radionice Scotta Jarvia. www.scottjarvie.co.uk


60

Savjeti

25. kolovoza 2009.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

KAKO preživjeti još uvijek vrue dane

Rashladite se, ali nemojte se prehladiti Piše dr. med. Alija Mujezinovi, spec. neurolog, psihijatar

Piše mr. Jelena Klinevi, spec. kliniki psiholog

Utjecaj kontracepcije Strategije rješavanja na migrenu konflikata Ve god i na ma bolujem od migrene. Atake migrene javljaju se 2 – 3 puta mjeseno. U vrijeme napada javlja se bol u obliku pulziranja lokalizirana sljepono, “iza oka” i traje pola do dva dana. Bol se javlja uvijek na jednoj strani. Uz bolove imam munine, povraanje i pojaanu osjetljivost na svijetlo. Prije nekoliko mjeseci poela sam uzimati kontracepcijske tablete i poslije toga migrenske atake postale su uestalije tako da ih imam skoro svaki tjedan. Inae, imam uredan obiteljski život, dobro spavam, nisam imala nikakve bolesti ili traume u zadnje vrijeme i ne znam zbog ega je došlo do pogoršanja. Oralni kontraceptivi su kombi-

Piše Katarina Flajpan

nacija ženskih spolnih hormona (estrogena i gestagena) i mogu biti razlog migrenskih glavobolja. Osim toga važno je napomenuti ovdje da prema nekim studijama postoji povezanost izmeu migrene i moždanog udara, tako da žene koje imaju migrenu I uzimaju kontacepcijska sredstva eše oboljevaju od moždanog udara. U svakom sluaju ukoliko je kod vas uestalost migrenskih ataka se poveala nakon uzimanja kontacepcijskih sredstava, smatram da su kontracepcijska sredstva uzrok vašeg pogoršanja. Preporuam vam prekid uzimanja kontracepcijskih sredstava i da se konzultirate sa svojim ginekologom o nekim drugim nainima zaštite od neželjene trudnoe.

BIOTERAPIJA

Staraka slaboumnost (dementia senilis) Demencija je vrlo neugodno oboljenje uglavnom starijih ljudi, premda je vrlo diskutabilno postaviti granicu starosti kad je ta bolest u pitanju. Poznato je da od demencije boluju i ljudi srednje životne dobi, ili prema shvaanju pojedinaca relativno mlade osobe. Bolest se manifestira u smetnjama pamenja, zaboravljivi su, ne sjeaju se bliske prošlosti, a napredovanjem bolesti zaboravljaju i prošlost. Shvaanje im je usporeno, vrlo otežano, ne razlikuju bitno od nebitnog, ne mogu se koncentrirati ili ak ne pokazuju zanimanje za neke važne detalje vezane za njihov život. U emotivnom životu ovi bolesnici su emotivno isprazni, shvaanje im je usporeno, otežano a ponekad i izostaje. Teško se koncentriraju, a vrlo esto izostaje interes za bitne situacije. Pokazuju tupost, prazninu a raspoloženje im je bez razloga mrzovoljno i svadljivo.

HRVATSKI INFORMATIVNI TJEDNIK

Vrlo su rijetko zadovoljni i vedrog raspoloženja. Takva raspoloženja su veoma kratka. Etika kategorija gotovo je bez ikakvog prisustva, škrti su, tvrdoglavi a nerijetko su vrlo neugodni za okolinu. Tjelesno brzo propadaju, nakon što su emotivno ve ranije potpuno uništeni. Gdje se tu otvara prostor za bioterapeuta? Otvara se na svakom koraku i u svakom segmentu te bolesti. Dok je oicijelna medicina taj teški problem stavila na lea zavoda za duševne bolesti bioterapeut ga manje ili više uspješno eliminira stavljanjem organizma u stanje balansa. Put do ozdravljenja nije ni kratak ni jednostavan ali nikada nije bez uspjeha. Bolesnici koji su zahvaeni tom opakom bolešu moraju doi u pratnji zdrave osobe do bioterapeuta. Obzirom da sam najbolja bioterapeutkinja u ovom dijelu Europe najviše i obeajem. Najavite svoj dolazak bez SMS-a na broj telefona 098/1347-031.

Nisam baš namjeravala itavo ljeto pisati o konliktima, ali ispada da je tema tako zahvalna da joj se ne mogu oteti. Mislim, kako da vas pustim da ne promislite o razliitim strategijama rješavanja konlikata, kad je to tako važno u našim životima? Treba znati koje su prednosti i mane pojedine strategije u razliitim konliktnim situacijama. Zato se udobno smjestite, a nije naodmet hladiti se pritom sladoledom kako bi sve što slijedi lakše procesirali... Dakle, kad se vrijedi odluiti za strategiju suradnje? Kad želimo da se suprotstavljene strane dogovore na nain da svi dobivaju, da pronau takvo rješenje koje je za obje strane dobro, što rezultira kvalitetnijim i dugoronijim rješenjima . Suradnja je potrebna kad su pitanja previše važna da bi se pravio kompromis ili nekakva privremena varijanta. Za suradnju meu ljudima treba puno vremena i strpljivosti, kao i jasna opredijeljenost da obje strane odustanu od nadmoi, što može znaiti i gubitak osjeaja nezavisnosti. Svijet u kojem živimo preferira kompeticiju i nametanje, pa se esto susreemo s takvim rješavanjem konlikata. Dobro je što pokušajem nametanja svojega rješenja možemo dobiti sve, što se osjeamo mono, uzbueno i borbeno, ali postoji i rizik da je druga strana jaa pa emo mi izgubiti. Ako i ne izgubimo bitku, možda svojim nametanjem zapravo zapoinjemo rat, stjeemo neprijatelja koji eka svoju priliku. Nametanje

je najprikladnije kad je situacija kritina pa treba brza i odluna akcija ili kad se radi o vitalnim pitanjima u kojima nema licitiranja. Ako se radi o jako važnim ciljevima, ali bi upotreba energinih poteza imala negativne posljedice bolje je odabrati kompromis kao strategiju. To važi i kad su obje strane jednako mone, a ciljevi su im meusobno iskljuivi. Kompromis je dobar i kad nemamo vremena, pa trebamo privremeno rješenje složenih problema. Dobro je što nitko ne ostaje praznih ruku, ali ujedno nitko nije ni posve zadovoljan, pa je pitanje nee li tenzija ponovno rasti. Ima situacija kad je dobro odluiti popustiti drugoj strani, recimo ako shvatite da niste u pravu. Odustati je dobro i kad su pitanja drugoj strani puno važnija, pa joj se može prepustiti rješenje, što nam može donijeti «kredit» koji e nam kasnije možda trebati. Kad smo u situaciji da smo ve pobijeeni mogue je pravodobnim odustajanjem minimalizirati gubitke, ali sve je to praeno lošim osjeajem poraza, nemoi i smanjenog samopoštovanja. A takav je ponekad život! Ima i konlikata koje ne rješavamo, jer se uvamo za one važnije ili nam se ne da. Izbjegavanje rješavanja konlikata praktino je jer nam uva vrijeme i energiju, samo treba mudrosti da se izabere konlikte koji se mogu prepustiti toj strategiji, a da to nije ista linija manjeg otpora...

Do kraja kalendarskog ljeta preostalo je tridesetak dana. No, meteorolozi najavljuju i dalje velike vruine. Meutim, dani koji dolaze zasigurno e donijeti svježije noi, nakon visokih temperatura po danu. Lijenici upozoravaju na ljetne zdravstvene probleme, prehlade i razne upale. Sve eše se kao uzrok spominju klima - ureaji bez kojih više gotovo pa ne možemo funkcionirati za vrijeme velikih vruima. Meutim, oni koji se bave proizvodnjom i ugradnjom klima - ureaja uzvraaju da su za ljudsko zdravlje opasni samo nedovoljno održavani ureaji. Ipak prije nego što posegnete za daljinskim svog klima - ureaja ili ga ukljuite u autu u kojem se vozite desetak minuta (prosjena gradska vožnja), razmislite o malim trikovima koji vas mogu i te kako dobro rashladiti na mnogo prirodniji i zdraviji nain. Najvažnija je odjea koju nosite. Neka bude lagana, prozrana, od prirodnih materijala i u slojevima. Pazite i na laganu obuu te se zaštitite šeširom i naoalama za sunce. Dom ujutro, dok je svježije, dobro prozraite, a zatim zatvorite prozore, spustite rolete i sauvajte tu jutarnju svježinu što je dulje mogue. Ako vam je jako vrue, rashla-

SOS TELEFON 040/395-555 - radnim danom od 17 do 19 sa - psihološka podrška

Direktor: BOJAN HRKA (tel. 311 788), glavni urednik: DEJAN ZRNA, zamjenica glavnog urednika: BOŽENA MALEKOCI-OLETI&, pomonik glavnog urednika: JOSIP ŠIMUNKO, novinari i stalni suradnici: (tel. 31 23 33) Stjepan Mesari, Danijela Mihoci, Maja Novosel, Helena Zear, fotograija: Zlatko Vrzan, tajništvo: Dijana Deban (tel. 31 23 33), graiki urednik: Dejan Horvat , graika priprema: Blanša Blaževi, Jurica Hoblaj, direktor marketinga: (tel. 31 31 33) Snježana Zorkovi, komercijala: (tel. 31 31 33) Nevenka Šardi , lektura: Monika Zorec

IZDAVA: MEIMURSKE NOVINE d.o.o. Ivana Mažurania 2, 40000 akovec TELEFAX: 040 311 699

dite lice i ruke kockicom leda. Ako i ukljuite klimu, razlika izmeu vanjske i unutarnje temperature nikada ne smije biti viša od pet stupnjeva. Ako ste u automobilu, pola sata prije nego što završava vaša vožnja iskljuite klimu kako šok pri izlasku iz auta ne bi bio prevelik. Posebno pazite ako su s vama i djeca. Evo na kraju i nekoliko savjeta kako bi izbjegli prehlade u ove vrue dane: 1. konzumirajte što više vitamina i tekuine, kako bi ojaali i proistili organizam 2. klonite se klimatiziranih prostora s velikim odstupanjem temperature od one vanjske, jer e tijelo dolaskom na višu ili nižu temperaturu doživjeti šok 3. u automobilu umjereno koristite klima - ureaj i ne otvarajte prozor 4. spavajte dovoljno, san regenerira 5. nemojte spavati na propuhu i nemojte spavati goli i nepokriveni 6. koristite vodicu za ispiranje grla i obavezno perite zube prije spavanja 7. nemojte bosi hodati po hladnim oploenim podovima 8. prilikom izlaska iz vode dobro osušite kupae gae i istresite vodu iz ušiju 9. za noni izlazak obavezno ponesite majicu s dugim rukavima.

ŽIRORAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. PRETPLATA: godišnja 360 kn, polugodišnja 180 kn, tromjesena 90 kn (s naznakom za pretplatu); za inozemstvo 1035 kn (pretplata + poštarina); avio pošiljke (935 kn (pretplata+ poštarina) DEVIZNI RAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. (S.W.I.F.T. COD: MBCKHR2X) Tisak: SLOBODNA DALMACIJA, 21204 Dugopolje, Dugopoljska 11 Rukopise, fotograije i CD-e ne vraamo.

Internet: www.mnovine.hr e-mail adrese: medjimurske-novine@ck.t-com.hr urednik@mnovine.hr marketing@mnovine.hr redakcija@mnovine.hr komercijala@mnovine.hr oglasnik@mnovine.hr


 

Razbibriga 61

 ' *+ " #$ ###

HOROSKOP

PREMIŠLAVANJE JOŽEKA RADNIKA

Kaj naprajti z poscanom labodom?? K

| *X+ X = X \  + \| ]= ' 'X [| 

X +> [X +] 

X | >* >' 

\' + +] > >' *

Â&#x160; '  +  [= XÂ&#x2022; ] Â&#x2013;' + X [ 

]> \'  ] = +| +> + + \' +|

X + > [\

 [  [\ \ `[

\ \ X '

 + Â&#x2039; '] \

 |  + X [

X* + Â&#x2C6;*X  }+'

Â&#x2020;+ X Â&#x2C6;*X ' 

+ X +  `| 

\ }+' 

 =° 

 X+ `  ]

+\' '+ `* \= |  + ' + 

X>+ ¤  '+

[  \' >'

X  ' Â&#x201C;' + = ] Â&#x2013;'| X '+| + 

>+ [  *X+

 ' ' | 

+ ['  * 

X>X  ' X= _+ +|  |

>*| >' [+ >'|

 ] + ] [ X

[+  '+ X+ [

 > [' X' 

*X+ | [ |

 ] +' \| = >* + \| >'= >  + '

'X \ Â&#x2039; [+ +

>'    \ `[

[\ '>+ [ \*

Â&#x2020;+ >' ]  

] [ ] + += ] [ '+ X+

'[X + X 

  > ' X

+ > >  '+

' ]+ ] +

[ XX'+ ÂŻ+ +>

X [*'* ÂŻ'  

\' > [] X[ ÂŻ= Â&#x160; + '

¤ Â&#x2030;' ~ = ' + }+ <\[ +[

  X X Â&#x201D;\ + X

 ] XX' ÂŻÂ&#x2DC; X'

X+ + [' X ] \

Â&#x2018;[X \+  >

  + X \= '  + ' 

] X+ Â&#x160; > X >

 ÂŻ + Â&#x2013;+ ' X

   [ [[\]= ' ' X ] X 

V

+X* +>] X

Â&#x160; + + + ]+ X * *|  = | +' [ ]+ 

\+ ][* 

\ Â&#x201C;> ] 

Â&#x2030;<Âł ~'X Â&#x2013;X '

  +' = X  X ][= ]| + >']

~\ +' X '

' X >`  X 

 ]* Â&#x201D;  = ]Â&#x2DC; +> X [[+

 X \ }\+ 

 X  +[ ']

 >`+| + Â 

Â&#x201C; + 'X >' 

+ > X 

' X [+ ' [= >`+ Â&#x2019;X + >'

 [ ]  

+ [\* '>`+ X+

=° = \ + + ' 

' Â&#x2020; +  [\*

+ [ + + +'

X[ \ '[ ]

[X + X >`+ +

>+ + ' X= +| | + ' X+

 ' [X += | \ >' ] '\ [= X [ ] ' ][]' 'X [ + [

] ' X| ] X ][= *| 'X X+

]* ¤ + X |   X

X[ >\  X> 

X ' [X [X* [ 

] X X [\* > = ¤ + + \' >¡ § [ 

 Â + ' [>

'* ' [X|  +

>X ] *| +> 

[X + [ `+ \

' * _+ ]

+ '\` ' '

[X ] >' ] X= [ ' ¡ Â&#x160; X

+> X [[ ' > X = ] [X* [ ' \

+ X[ X  X

+ [X [+ >'¡

Â&#x2013;' + ' + ' *

+[] \ Â&#x201A;] +| = ] > [+ ' '

[X| | ' +

' [ '*

Â&#x160; + + [X +  = ] ' ] X > >=  X+ [X  +

[> ¤ X >+ 

 [ X \[+ = [X ¸+ + \'

] >| X >+ 

\[\

OVAN (21.3.-20.4.)

VAGA (24.9.-23.10.)

Trebate se uskladiti s drugima ĹĄto e utjecati na vaĹĄe ve napravljene planove. No, potrudite se na promjene gleda pozivno jer e onda takve i biti. Trenutno ste zadovoljni s rutinom, no ponekad vas takav pristup sprjeava da idete naprijed i usporava vas u ostvarivanju vaĹĄih ciljeva. Nije rutina uvijek sigurna i dobra.

Ovaj vikend bit ete ugodno iznenaeni kada shvate da odgovornos koje ste preuzeli mogu pozitivno djelovati, te vam otvori vrata za znaajne veze. Bez obzira koliko vam se zadatak inio monoton pokuĹĄajte nai u njemu neĹĄto zanimljivo ili humoristino. Takav pristup pozivno e djelova na vaĹĄ emovni Ĺživot i neete ni primije, a on e krenu u jednom novom i boljem smjeru.

BIK (21.4.-20.5.)

Ĺ KORPION (24.10.-22.11.)

Mjesec u 5. kui romantike daje vam pozitivan znak za ljubav i romanku ovog vikenda. RaspoloĹženje vam varira, a smirivanju sigurno nee pomoi ni oni oko vas jer ete se najviĹĄe susreta s pojedincima koji nisu dosljedni. BaĹĄ kad pomislite da ste se odluili, oni e promijeniti svoje ponaĹĄanje ĹĄto e onda utjeca i na vas te ete ponovno preispiva svoje odluke. Neodlunost nije odbra, ali to ne znai da se morate natjera donije odluku. Ona e doi sama po sebi kada za to bude vrijeme.

Prijatelji e od vas oekiva da se akvno ukljuite u planiranje vikenda, no vas to ne oduĹĄevljava previĹĄe. Grupne akvnos mogu bi komplicirane i veliki je izazov posloĹžiti sve kako treba i da svi na kraju budu zadovoljni. PokuĹĄajte bi manje zahtjevni i smanjite oekivanja, to je najlakĹĄi nain da sve dobro proe. Budite eksibilni jer ete svako malo naii na neoekivanu zapreku.

BLIZANCI (21.5.-21.6.)

STRIJELAC (23.11.-21.12.)

Osjeaj zbunjenos ne uzrokuje nitko drugi nego vi sami. Imate previĹĄe misli u glavi koje vam ne daju mira. PokuĹĄajte prije nego ĹĄto neĹĄto kaĹžete razmisli o tome. Birajte rijei, ali i ideje koje Ĺželite predstavi drugima. Ako budete konfuzni i glasni to moĹže natjera neke da vas sluĹĄaju, ali veina takav nain komunikacije ne voli te ete ostavljati negativan dojam. Neobinim idejama i udnim prijedlozima moĹžete prestraĹĄi nekog iz vaĹĄe blizine.

Do petka trebate izdrĹžati, a vikend e donije pozivno i prijateljsko raspoloĹženje. PotraĹžite i posluĹĄajte savjet osobe kojoj vjerujete jer je to moĹžda najlakĹĄi nain da vrate kontrolu nad stvarima za koje ste mislili da su izvan vaĹĄeg utjecaja. MoĹžda ne moĹžete promijeni drugu stranu, ali moĹžete napravi neke kompromise koji e vam pomoi da veza uspije. Problemi nee nesta preko noi, ali objekvnija perspekva vrat e vas na pozivan smjer.

RAK (22.6.-22.7.)

JARAC (22.12.-20.1.)

Naravno da Ĺželite bi sigurni, no to neete posi tako da svaku rije i postupak druge osobe analizirate do najsitnijih detalja. Takvim pristupom neete puno otkri, a umjesto da vam popravi stanje u vezi, moĹže ga samo pogorĹĄa. Ukoliko niste sigurni u sebe i svoje osjeaje, ili osjeaje druge strane, umjesto da o svemu razmiĹĄljate tri puta uzmite malo vremena samo za sebe, odmorite se i opuste negdje daleko od svega ĹĄto vas podsjea na partnera i vezu.

Ĺ to se vi budete viĹĄe trudili ima sve pod kontrolom to e bi teĹže zadrĹža sve konce u rukama. Pojednostavite svoj raspored i smanjite oekivanja kako biste neutralizirali prisak. Iako vam se ini nemogue, bez vrstog plana akvnos kroz ovaj tjedan moĹžda neete napravi manje nego ak i viĹĄe jer ete osjetiti slobodu, a to e stvori kreavnost i eksibilnost. Budite spontani i pokuĹĄajte uĹživa. MoĹžda neete na ovaj nain rijeĹĄi sve probleme, ali bit ete opuĹĄteniji i veseliji.

LAV (23.7.-23.8.)

VODENJAK (21.1.-19.2.)

Ovaj tjedan, a pogotovo vikend bit ete fokusirani na vezu i partnera. Ukoliko postoje problemi u vezi ili ste nedavno prekinuli s partnerom ovaj vikend pokuĹĄat ete sve spasiti i rijeĹĄi. No, samo ukoliko ste vi, ili druga strana, spremni napravi neke ustupke i promjene u ponaĹĄanju vaĹĄa nastojanja mogu rezulra boljom vezom. Namjere su bitne, ali one nee same promijeni stanje u vezi, potrebne su neke fundamentalne promjene i da bi veza uspjela jedna strana mora prista na njih.

Krajem tjedna smanjit e se zadovoljstvo vezom, a i partner e vas irira. Nemojte ulazi u rasprave u kojima jedna osoba mora mora pobijedi, a druga izgubi. Ako ve ne moĹžete izbjei raspravu pokuĹĄajte samo iznije miĹĄljenje bez odreivanja ije je tono. Veza nee bi bolja ako se dokaĹže da jedna strana ima pravo, to e samo ugasi romanku. Izbjegavanje sukoba najlakĹĄi je nain da vrate zanos u vezu.

DJEVICA (24.8.-23.9.) Mjesec u vaĹĄem znaku utjecat e na raspoloĹženje. Osjeaji koje ste pokuĹĄavali ignorira sada e izbi na povrĹĄinu. Umjesto da svu energiju troĹĄite pokuĹĄavajui ostavi smiren i uravnoteĹžen dojam, dozvolite sebi da ne morate uvijek bi takvi. Pokazivanje osjeaja bit e manje stresno nego njihovo prikrivanje. Nesigurnost i osjeajnost mogu drugima ostaviti drugaiji dojam od onog ĹĄto vi mislite.

RIBE (20.2.-20.3.) Konstruktivna kritika izreena ljubazno moĹže pomoi izgraditi bolji odnos i jaa povjerenje. No i samo malo sarkazma ili negavnos u reenom druga strana e osje i stvar okrenu u potpuno drugom smjeru. Neslaganje moĹže negavno djelova na vezu, ali joĹĄ loĹĄiji uinak ima ukoliko jedna strana pokuĹĄa pod svaku cijenu nametnu svoje miĹĄljenje. Ukoliko se ne moĹžete sloĹžiti oko nekog problema, dogovorite se da ete njegovo rjeĹĄavanje ostavi za kasnije kada budete imali viĹĄe informacija.

VIC tjedna

Savjet = Â&#x2030;| ` ' [] ^[ +{| ^ +{ = X+= \+ * = | X \ '  ] \ = \ X = Â&#x2030;\]+ X| X  `+ 'X\ = ' *


62

Vremenska prognoza

PROGNOZA VREMENA za sljedeih 7 dana

PREGLED VREMENA od 17. do 24. kolovoza

Promjena tijekom vikenda VREMENSKA SLIKAÂ&#x2022; _ 

[]+' ' * = +\ + \ '++\ +

\] [+ X

X+['| +' = ` [ X X[ Â&#x160;+

[]   [

+ + ' X \ X+'

 ' '+ [

+ [\  '= X X\* ~ >+ +

 \+ X \ ' +

X +\ [ + [+\X | 

 > \+* [' = [\  + > X> \

[ X\>\ [ >

[X  +'X  #

Âł+ X\[+ _] +

[+ \ > \ *=  > X \ '+= +\| > X  + '\

 + ' Â&#x2020;  [= + > +   +|

+] + XX +X| + '= +  ' [ +

++ VREMENSKA PROGNOZAÂ&#x2022;

}X [ '+

 ' X \X' X[+ÂŁ

Â&#x2013;+ > X\  [|

X' '  \ Â&#x2030;

 X +\+ X+`| \ 

'+ ~\+  = + | ['X+ ' X [ 

[ >` +X Â&#x2013;+ >

X>| [\ X +\+

$#º³ [X ' [[' ®

 Âł+*

ÂŻ\ > X+` \ X+'\| 

[X+ \X  = +\ \| X> \ ` '+=

 `\[+ \ ' [= ] }+\ [` X\ 

\|  ' >\' '*|

> > >\ > X

]| X> Â&#x2021;[\ 

X>| X ['+ ' \+

+\[' + ÂŻ\+ = [\  X \ $# 

$ º³| +] '  +

#| `'  X\[+ ' Â&#x2019;>* +  [= X + X+' \ 

 '' X \X\= [ \ + >

>+ ~\ X\ X\

'>+| > [ = > +X* [X

 ] X ` ''

 + [+\X X += | ] + \X \

[[' + X= Â&#x2013;+ X +\` \

 X> X+ X+['

Â&#x2021;> ] > +\ > = [+| X [\  $$ º³| '+\ X+`+ 

\ X+'\

 

 ' *+ " #$ ###

Â&#x160; > > '+

'+ X\  [ 

\ + Â&#x160; `

>  \+ > |

 ]\  \+ Â&#x160;

 [\ + X +\ 

+\[' X +  [= \  [X +'X

 # Âł+* Â&#x160;X\[ ['  = | +\` X[ \ X\>\ 

 > \' Â&#x160;+=  X+ X [+

 ] X X ' X [ >

+\' X++ + \ X\>\

 ] [ X

 ÂŞ [` X\| >= \ [ \ ' Â&#x160;[' 

[ >  > X

]|  > ['+ >

] [+\X X +

 > [ [+ = + > X X+ = > + 

'++ ÂŻ\[' + \

X\>\ > [

[\ \+ +| 

METEOROLOŠKI KALENDAR 24. kolovoza 1960. god. u Vostoku na Antarkci temperatura se spusla na -88,3°C 28. kolovoza 1896. god. veliko nevrijeme i povodanj na zapadnom dijelu otoka Braa 29. kolovoza 1995. god. na sjevernom Velebitu 5 cm snijega

[\ > X = 'X X\[+ ÂŹ '++\ > * = > '+ X+ [' [= \   > = + Â&#x160; ` > ]

 [+\X | X > [

 \+ X+ +

+ '' [+ X++

X+` } [\ >

 'X X\[+ ` 

[' ' Â&#x160; [X = +\ 'X\[ [ ' 

[ X ' X [+= + X+` + X 

\ ['++ ¤ '+ +X*

` > ]| [\

 > [++ [ \

\+ \ + \ X \ 

Â&#x201D;[\ ' \'\ Âł= " ÂŽ Â&#x2DC;

Pale samo 2 litre kiĹĄe ÂŻ] +' >[ +=  [] + [ ]

+ \ X X\> '= ++\ Â&#x2019; \ [+ +

'X  > ] [\= + § [' \+*+ +

* + + '

+' > X\ \ X = X [\ |

 +\+|  '

ÂŻ] X X\> ['\` \

[]+' \ '| 

+ > \'+ \ X+= +  +| X' '

'| Â&#x2020; \ X\>\ >

+[+ \ + X X= [\ ' #¾|º³

Â&#x2013; \ X\>\ [X+[' >

+ + \ X']++

¤X|  X\ &+

\  ' [` + X\

> \] Â&#x201C; 

+ X+ ÂŻ' ['

+ \\]+X 

] X+ ' |

\ [X+'+ X X\> 

 [ \ '++ ÂŻ \+

 X X\ ' X|

 + > \ X+ Â&#x2030;+|

X> ] ['\+\ Â&#x160;\= +| '+ + + \[ '|

 > + [[ '

_+] ] [ + ['\+\

Â&#x2020;* _ Âł [X= + \ Â&#x2020;*\ [ + # 

]| \ Â&#x160;\ + [ "}\'+ + [ +

] [ + ~\+|  

' X']+ Â&#x201A;X | '>

X ^[ '\{ Â&#x2019;

] + +>+ [ + X §

X+`+ Â&#x2030;+ + = [\ + \\ '+ +\ [

+ '++ ] ['\+\

> \'+ Â&#x160;'= + X\ +| \

[ \+ X+*

[\ \ +[+

'+\ ' + []

Âł= +*

Jaka suĹĄa pogodila Keniju

ÂŻ\X X']+ '

Â&#x2020;+ + + X\]

¤X ] + *= +X '>+ X+ + \'

\X+| X* ' `= + > X ' '` `= \ Â&#x201C;X Â&#x2030;+X 

[ \ Â&#x201D;¨Â&#x2C6;Â&#x160;Â&#x2DC;

 + ' + ']+ X\]

+   = ' ' + \ ÂŽ X\ +\= ' Â&#x2020; X ]  \+ \

X+' +' '| X\*+

 X +] [] Â&#x2030; + +

  [+[' 

+ \X \ \+\ X+' `

\  |

+\ +\'

'> \ [ \ | 

[*++\+ X ' + X+'

+' > +]  $|#

+\ ¨Â&#x2C6;Â&#x160; + X\*+\

[X š+ ] \^ ~

[+['* [\]+\

X X+\+\ [[\

X+X  \ '= 

Dogaaji OD ETVRTKA DO SUBOTE proslava Dana opine Ĺ enkovec

Nikad bogatiji program Â&#x2019;[ Â * X = ' } [ [[

X >+ [|  = ' + \X\ X|

 X ' +] = X+\ [ [] X>

Â&#x160;X + [\ 

 ' ' Âľ ' X>+

etvrtak, 27. kolovoza: $

X| X ¯ = ¤`> = + ^  * ' X'^¹

`> 'X X 

Â&#x2C6;+ Â&#x201A;Âą ['X++

X['X Â *

 ^Â&#x2030;+\ \ Â *\^Âą $Âľ #

X § X [+ +*

 X[ = [\ [\

>+¹ $Ž X § X

X+'* Â&#x2019;[X + \

Â&#x2019;[X + +*Âą $ÂŽ X

§ X [+ +* '

[* Â&#x2030; ÂŻ \ Â *\Âą

$ X § X X \ * Â&#x2030;

ÂŻ \ Â *\Âą $ X

§ Â&#x160; +`>

}Â&#x2013;}= Â&#x2020;= * Â * [ = X [ ^ ' X'^

 [X\  X ÂŻÂą

$ X § Â&#x2020;\\ = \+ 

 > [ \

X ÂŻÂ&#x2022; Â&#x201C;> \'\

  * § >\]| +

[ | _*\ Â&#x2018;*[X| ¸

~\X | >' ^<X^|

Âł ÂŞ Â&#x201D;X 

[[X+ \Â&#x2DC;Âą # #

X § ] [

Petak, 28. kolovoza: $

X| X ¯ = ¤`>

+ ^Â * '

 X'^Âą `> 'X 

X Â&#x2C6;+ Â&#x201A;Âą ['= X++ X['X 

  * ^Â&#x2030;+\ \   = *\^Âą $Âľ X § + 

+ ^Â * ^Âą $ÂŽ

X § [  '*

 '+*\ Âą $ÂŽ # X § [= *+ + ~+ Â&#x2020;+*

Â&#x2013; ^X X+^ \

[+\ Â&#x201C;> \'\  = *Âą # X § [*+

 Â&#x2039;Â&#x2C6;= '* 

 ^Âł \ X+ [^Âą $ 

X § Â&#x2019;+ [+ ^ = * [' +'^ § =

[+ *+  \ X

ÂŻ \ Â *\ Subota, 29. kolovoza:

Â&#x2030;[X * Â&#x201C;*Â&#x2022; $

X

§ \[++¹ $ # X § >= + X+]¹ $° X § X\[

[X \[ Â&#x2C6;¼¤Â&#x2020; '+* ' Âľ

'¹ $° # X § '>+ 

[+X \¹ $¾ X § ¹

$Ž X § >+X ]>+¹ 

X § [  >

[' ]  = ]\ ÂŞX[ | X +

 [ [ [[\ *+

Â&#x2030; }\ Âł Â&#x160;X [+ X[= X  []+ X 

>+ #"# Âľ |

 > ÂŽ

Âľ#

#$ Â&#x201D;ÂŞX Â&#x2019;'Â&#x2DC; X= +] >+| > ÂŽ

$ÂŽÂľ

#° Â&#x201D;}* Â&#x2020;\Â&#x2DC; 

'>+ \ [+X \ >+X 

]>+ X[ }>*\ \ =   Â&#x160;+

X ` '  X[= X \ Â&#x201C;* \ X\>\

' $

X

ZAĹ TO ne provesti godiĹĄnji odmor u prirodi Meimurja

Drava kao Jadran ÂŹ + \ }\ ' Â&#x2013;\+

\[ ¤ '\ + = +' [X ' ']+ '= Â&#x2020; + '+ } >X 

X| '+ X [[\ X 

ÂŻ'| +X+ X+X 

 Â&#x2039; >\ + X '|

] + >+ \ |

*X+ [ \`

Â&#x2019;'+ X ] >>`+

X[ ]+ | + \

 [X [XX

' X ] [ ' > '=  '+ X ' 

]+ Â&#x160;\ \ + 

 ¤ X\ '> X = X

 ^[\+ >+{

\ \ > Â&#x160;X|

[++X | '\]| +X 

 X '\ \ + X\ \ +\

Â&#x201D;X| Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2DC;


 

Dobro je znati 63

  " #$ ###

MOTOKLUB Orlovi iz Male Subotice

Proslavili drugi roendan  \> ^Â&#x2019;{

 ~ Â&#x2030;\>* [X X\ $

 '\\ >+*\ [X= ++ '++ \> Â&#x2019;X

X\ µ ' X ° | 

'X| '+ ' X+| >+

® }\ ' \= > [X X\ >+ \ \ ~=

+ Â&#x2030;\>*| \ X X+\

 '\ X \>

 ~\+ Â&#x2021;>+ + = ' >' ^Â&#x2018;\{ Â&#x201D;ª~Â&#x2019;Â&#x2DC;


MEIMURJE PONOVNO NA UDARU SUDAKE NEPRAVDE

PREDSJEDNIK RUKOMETNOG PRVOLIGAŠA ŽELJKO KAVRAN

U Osijeku jednostavno nije bilo Netko želi legalizirati “pljaku” dopušteno ravnopravno igrati u proraunu SD-a Meimurje

ZAPOEO TENISKI ITF FUTURES PUNEC OPEN U AKOVCU

Meimurski predstavnici Tuksar i Kaui danas “u akciji”

SUSRET TRAKTOR(IST)A oldtimera u Selnici

Stari traktori još orjejo i kosijo kak novi - Stari su ali još uvijek orjejo, kosijo i vozijo po našim bregovima i poljima i vjerni su svjedoci vremena za koje kažemo da je bilo teško ali i lijepo. Dokaz su da su i naši ljudi sa sela pratili europsku poljoprivredu kupujui traktore za obraivanje polja. Istina, bili su rijetki, ali ‘bili su tu’ i sada im ovakvom priredbom želimo dati mjesto u vrijeme kada svi žure, pa i moderni traktori. Ovi su išli i idu polako, ali sve su napravili, kažu o traktorima oldtimerima Franjo Belovi i Ignac Šardi, najza-

služnije osobe što se ova priredba poela održavati i što je od poetnih “par traktori” u nedjelju okupila njih preko etrdeset. Naime, etrdesetak traktorista i traktora sudjelovalo je u nedjelju na treem susretu “Oldtimer traktori” u Selnici i Bukovcu kojo je organizirao Oldtimer klub Meimurje. Nakon okupljanja u Selnici ispred Poslovnog centra “Alpro Šardi”, traktoristi su panoramskom vožnjom kroz selniki vinorodni krajolik stigli u Bukovec, gdje su Franjo Belovi i Ignac Šardi svim sudionicima podijelili

priznanja za sudjelovanje na ovoj jedinstvenoj i lijepoj priredbi koja je privukla pozornost mještana i brojnih posjetitelja iz itavog Meimurja i susjednih županija. Seoski turizam “Guma” u Bukovcu za sve je pripremio odlian bogra, a Oldtimer bend pak zabavu za sve sudionike i posjetitelje ove jedinstvene priredbe. (S. Mesari)

Kocijanov LANZ je najstariji i najbrži

Velike sunane naoale postale modna klasika Velike sunane naoale ne daju se istisnuti iz mode. S razlogom. Štite od sunca, pokrivaju pola lica. A to daje mnoge prednosti. Onima koji ih nose daju zagonetan izraz. Iz njih se možete sakriti od onih koje baš ne želite vidjeti, a ako oni vide vas, možete se praviti iznenaenima. S takvim naoalama možete izai bez šminke, jer dobro odabrani oblik može vašem licu biti najbolja šminka. Mogu biti i statusni simbol, ako ne pristajete na ništa drugo osim na dizajnerske. Ako pak namjerno ne želite dizajnerske, a divno vam stoje

“no name” iz parfumerije ili sa štanda, tada znate nositi stav da na vama sve može biti lijepo. Lijepo odabrane sunane naoale mogu odvlaiti pažnju od vaših drugih nesavršenosti. Mogu prikriti nesavršenu ljetnu frizuru, umorne oi. Mogu biti umjesto rajfa u kosi. Skidanje naoala s lica može vam dati toliko potreban predah prije odgovora na kakvo delikatno pitanje. I zato, bez obzira što moda kaže, zadržite svoje crne, velike sunane naoale zauvijek u svom modnom asortimanu. (BMO)

Naci, uspjelo je, daj se razveseli ...

Vinar Štampar na 55-godišnjem Hanomagu

Fendt je proslavio 55. roendan

Gumaov bogra za sve

Međimurske novine 729  

međimurske novine 729

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you