Advertisement
The "Młoda Palestra" user's logo

Młoda Palestra

Warsaw, Poland

www.mlodapalestra.pl

Młoda Palestra jest zrzeszeniem aplikantów adwokackich, którego głównym celem jest wydawanie czasopisma prawniczego. Gazeta ukazuje się co kwartał w objętości do 100 stron na numer. Wydawcą jest Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie. Młoda Palestra publikuje przede wszystkim teksty autorstwa młodych prawników, dając im szanse rozwoju i możliwość zaprezentowania swoich zdolności i wiedzy, a także wydarzeń ważnych dla prawniczego środowiska. Jednocześnie pozostajemy otwarci na innych autorów, pracowników naukowych, adwokatów, sędziów oraz innych osób związanych ze światem prawniczym. Młoda Palestra ma swoje korzenie w historii polskiej adwokatury. W okresie II RP, w czasie formowania się palestry państwa polskiego, w latach 1928-1929, powstał Kwartalnik Aplikantów Adwokackich – Młoda Palestra – wydawany przez Kandydatów Adwokackich Małopolski i Śląska Cieszyńskiego wydawany w Krakowie i Lwowie.

Publications