EHITUS JA REMONT (mai 2015)

Page 1

MAALEHE LISA

7. mai 2015

AINUS

NBA KOGEMUSEGA

MÜÜRSEPP SOOVITAB

UUED TAPP-LIITEGA FIBO PLOKID • Ühte ruutmeetrisse 2 plokki vähem • Vertikaalvuuk ilma seguta • Väiksem segu kulu ladumisel • Ukseava kõrgus 8 plokireaga • Silluse saab plokkidest kokku liimida Efekt tagatud esimesest reast!

Jälgi mängu: weber.ee


2  E H I T U S

JA REMONT

MAALEHT Nr 19 (1439) 7. mai 2015

KARL ÕIGER

Puidukahjus Soodsates keskkonnatingimustes on puit vastupidav materjal, ebasoodsates aga kergesti häviv.

Puidukahjustusi saab ära hoida, kui ollakse teadlik, millistes bioloogilistes ja klimaatilistes tingimustes need tekivad ja arenevad. Puit võib kesta sajandeid, kui see on kuiv. Kui puit on katmata või muul viisil töötlemata, on see vastuvõtlik elavatele ja mitteelavatele kahjustajatele, mis mõjutavad puidu struktuuri.

Puidu bioloogilised kahjustused Elutud füüsikalised tegurid, sh kuumus, kulumine, ultraviolettkiirgus ning tugevad kemikaalid, vähendavad aegamööda puidu tugevust. Need mõjurid võivad olla mõnel juhul märkimisväärsed, kuid suurimat riski kujutavad endast elavad ning bioloogilised tegurid: seenkahjustused (mädanik, hallitus), bakterid ja putukad. Niisugused kahjurid võivad kaitsmata puidus tekitada tõsiseid kahjustusi suhteliselt lühikese aja jooksul. Puidu naturaalne kestvus ning vastupidavus seen- ja putukkahjustustele sõltub puidu liigist ning bioloogilistest omadustest. Maltspuit on üldiselt väiksema vastupanuvõimega ning kahjustused tekivad kiiremini. Lülipuit on suurema vastupidavusega, kuid tugevus sõltub suuresti puidu liigist. Ehituspuitu kahjustavad mitmesugused putukad, kes juba tõugustaadiumis hakkavad pui-

Aastatel 1763-1764 ehitatud Petajavesi (Soomes) vana kiriku sein.

tu hävitama. Ohtlikumad on toonesepad ehk puukoid ja majasikud. Puukoid hävitavad elamu palke, sarikaid, poste jne. Tõugud söövad puitu korrapäratuid käike. Majasiku tõugud kahjustavad ainult okaspuitu. Mõned putukad kahjustavad kasvavaid puid, mõned aga kuiva puitu. Levinumad on kooreürask (elab toores puus vahetult koore all), toonesepp (armastab kuiva puitu), laevaoherdi (kahjustab vees olevat puitu) jt. Putukad kannavad edasi ka seente osiseid. Nii puukoide kui ka majasikkude tõukude olemasolu saab kindlaks teha puidu pinnale tekkivate aukude, s.o lennuaukude järgi, kusjuures puukoide lennuaugud on ümmargused ja majasikkudel elliptilised. Putuksöödikuist tabandunud puitmaterjali pole lubatud ilma selle keemilise töötlemiseta kasutada. Ka ei tohi ehitamiseks kasutada koorimata või halvasti kooritud puitu, sest selles on soodsad tingimused puidukahjurite tekkeks ja arenguks. Koorimata puitu ostes kaasneb putukkahjurite risk.

Soodsad tingimused kahjurite eluks Suurem osa bioloogilisi kahjureid vajab oma eluks ja arenguks nelja põhitingimust: n puidu niiskusesisaldust üle küllastuspunkti; n vaba hapnikku; n temperatuuri 10–32 °C; n toitu, milleks on põhiliselt puit.

Seened toituvad mõnest puidu osast (tselluloosist, ligniinist, rakkude sisust jne). Näiteks mädanikseened vajavad eoste idanemiseks, kasvamise algamiseks ja niidistiku levimiseks suuremat niiskusesisaldust kui hallitusseened. Kuigi seente arenguks on vaja niiskust, ei arene seened vees, sest vajavad oma elutegevuseks õhuhapnikku. Niiskus peab seente arenguks olema üle 20% ning sobivaim temperatuur on 20–35 °C. Kui see langeb alla 0 °C, areng peatub. Enamik seeni hävib temperatuuril üle 60 °C. Mädanikku põhjustavad seened jagunevad kolme rühma: n metsaseened (esinevad peamiselt kasvavatel puudel); n laoseened (kahjustavad puitu kuivamise perioodil); sinise ja halli värvusega rikuvad vaid puidu välimust, tugevust ei vähenda; n majaseened, mis on kõige ohtlikumad, sest lõhuvad rakuseinu ja puit võib muutuda täiesti pudedaks massiks; need jagunevad omakorda valgeks ja kilejaks majaseeneks; peale selle on majaseened ohtlikud ka majaelanikele, sest spooritolm on tugev allergeen, eriti ohtlik on majavamm (Serpula lacrymans). Puidu ilmastikupüsivust võib parandada puidu niiskumist vältivate konstruktiivsete abinõudega, kuid alati sellest ei piisa. Tõhus puidu mädanemise vastane abinõu on keemiline töötlemine. Kui saematerjalis on tekkinud hallitus- või mädanikseen, on kahjustuse ulatuse määramiseks vaja võtta proove ja neid laboratoorselt uurida.

MESSIUUDIS

Nukkude oma armas kodu

www.nukukodu.ee tel 5592 4457

Ilmub Maalehe vahel Väljaandja AS Eesti Ajalehed (Tallinn, Narva mnt 11e) Toimetaja Kaja Prügi, kaja.prugi@lehed.ee, tel 661 3337 Reklaam Kersti Kuldma, kersti.kuldma@lehed.ee Keeletoimetaja Ene Leivak Kujundaja Piret Jürisoo

Mäng on laulusalmi järgi väikese inimese töö. Teisalt võib mõne suure inimese töö tunduda lustliku mänguna. Maamessil seisatusid imeliste puidust nukumajade juures nii väikesed kui suured. Lapsed ehk rohkem imetledes, suured uurides, kuidas need majad küll tehtud on. Nukukodude ehitamise „töökoda“ asub Jõgevamaal Raaduvere külas. „Esimese nukumaja meisterdasin 15 aastat tagasi oma väikesele tütrele,“ meenutas Margus Jõesaar. „Kuna see tuli nii tütre kui ka minu enda meelest päris äge välja, tegin järgmise ja siis järgmise... Mõõtmed valisin tüdrukute lemmiknuku Barbie järgi. Kuigi olen puidutöö asemel õppinud hoopis Audentese ülikoolis ärijuhtimist, on puidust asjade nikerdamise pisik minus juba kooliajast.“

Nukumajad on liimpuidust, kasutatud mändi ja kaske, mis on viimistletud looduslike õlidega. Poistele mõeldes tulid aegapidi mängu juba ka rallimaja mudelautodele ja helikopteri maandumisrada. Ja seda kõike enam mitte oma lastele, vaid kõikidele soovijatele. Nukukodu täidab kõikide laste unistusi.

Autode rallimaja poistele ja suur kolmekorruseline nukumaja.

Erakogu


E H I T U S

MAALEHT Nr 19 (1439) 7. mai 2015

JA REMONT

3

ustused ja -kaitse Bakterid kahjustavad puidurakke ka hapnikuta või väga hapnikuvaeses keskkonnas, näiteks palkides, mis on pikemat aega seisnud kas vee all või maa sees. Allpool põhjavee taset asuvates puitkonstruktsioonides (näiteks puitvaiad) toimuvad bakterite kahjustused aeglaselt, ja võib kuluda kümneid aastaid, enne kui need on märgatavad. Puidu naturaalne kestvus ning vastupidavus seen- ja putukkahjustustele sõltub puidu liigist ning bioloogilistest näitajatest. Seejuures on kahjustustele vastupanu liigiti väga erinev. Isegi sama puuliigi üksikisendid võivad käituda erinevalt. Konstruktsioonides kasutatav puit kaitstakse vastavate vahenditega põhiliselt mädaniku vastu. Puit on vastupidav mitmetele kemikaalidele, mistõttu puit konstruktsioonimaterjalina on eelistatud kohtades, kus esineb tugevaid kemikaale, mis teiste materjalide jaoks on korrodeerivad. Kuid isoleeritud puitu võib happeline või aluseline keskkond siiski kahjustada. Sildade puhul ei ole keemiline vastupanu tavaliselt oluline, v.a juhud, kui kasutatakse kemikaale lume ja jää sulatamiseks, seejuures on puit nendele kemikaalidele ikkagi vastupidavam kui teras ja betoon.

Puidu värvimuutuste põhjused Puit muudab värvi nii atmosfäärilisel kui ka tehislikul kuivatamisel ja samuti ekspluateerimisel. Niiskuse püsimisel tungivad värv- ja parkained koore alt pui-

tu ning muudavad puidu värvi, eelkõige kuuse- ja männipuidul. Mida kauem niiskus puidus püsib, seda tugevamaks muutub värvitoon ja seda sügavamalt kihid värvuvad. Värvimuutused meenutavad seenkahjustusi. Näiteks sinetus on seen, mis kasvab puidu pinnal, põhjustades värvimuutust valgete, hallikassiniste, rohekate või mustade täppide ja/või triipudena. Sinetusseen ei vähenda puidu tugevust, kuid on samal ajal aldis niiskusele.

Kaitse mädanemise, hallituse ja putukate vastu Puitu tuleb kaitsta eelkõige mädanemise, putukate ja tule eest. Põhimõtteliselt on selleks kahesuguseid võimalusi: keemiline kaitse ja konstruktiivsed võtted. Neist esimene kujutab endast kõikvõimalikke immutusmeetodeid. Konstruktiivse kaitse eesmärk on luua putukate ja seente arenguks ebasoodsad keskkonnatingimused. Efektiivseim on keemiline töötlemine ning puidu immutamine mürgiste ainete ja antiseptikutega. Võimalik on kasutada ka konstruktiivseid võtteid (kattekonstruktsioonid, tuulutus jne), mis on lihtsamad ja odavamad ning seetõttu ka eelistatavamad. Antiseptikutega töötlemine suurendab puitkonstruktsioonide iga märgatavalt. Paraku on ka neil ainetel terve hulk puudusi, mistõttu tuleb neid hoolega valida vastavalt puidu kasutusviisile. Antiseptikud jagatakse nelja rühma:

n õli baasil antiseptikud on tumedad kleepuvad vedelikud ning vesi neid puidust välja ei uhu, küll aga määrivad puitu ja on terava lõhnaga (näiteks tõrv); n vees lahustuvad; enamasti pulbrilised, millest tehakse 3–5% vesilahus, imbuvad küll hästi puitu ja ei määri seda, kuid on küllaltki mürgised ning neid on kerge veega puidust välja uhtuda (näiteks naatriumfluoriid); n antiseptilisi pastasid, mis puitu tugevalt määrivad, kasutatakse enamasti pinnasega kokku puutuva puidu kaitseks; n antiseptilised värvid, tavaline värv või lakk, millele on lisatud mürgist ainet (nt Pinotex). Antiseptikute kasutamisel tuleb arvestada sellega, et mõni määrib puitu, mõni on ebameeldiva lõhnaga, imbub raskesti puitu, on kergesti veega väljauhutav või kahjustab puidus olevaid metallist kinnitusdetaile. Lisaks on puidu mehaanilisel töötlemisel tekkiv tolm tervisele ohtlik.

Puidu universaalkaitse – termotöötlemine Uus kaitseviis on termotöötlemine. Termotöötlemine (t = 195– 230 °C), mille puhul kasutatakse ainult kuumust ja auru, lisamata mingeid kemikaale, modifitseerib naturaalpuidu omadused püsivaks. Suurenevad ilmastiku-, mädaniku- ja kulumiskindlus, paranevad soojaisolatsiooniomadused. Puidu värvus tumeneb. Deformatsioonid (keerdumine, kahanemine jne) on minimaalsed ja tasakaaluniiskus naturaalpuiduga võrreldes ise-

gi 50% madalam. Termopuit on suurepärane aluspind värvimiseks ning võib pikendada viimistluse vastupidavust. Termotöödeldud pinda tuleb UV-kiirguse eest kaitsta spetsiaalsete ainetega. Termotöötlemine sobib kõikidele puiduliikidele, kuid halvendab puidu mehaanilisi omadusi.

Puidu mädanemiskindluse tõstmine Selleks on järgmised meetmed: n steriliseeriv kuivatus; n keemiline töötlemine, sh: - võõpamine (Pinotex); - immutus õlipõhjaliste antiseptikutega; - sügavimmutus sooladega; n konstruktiivsed abinõud (õhutusvõimalus); n hoone ekspluateerimine ettenähtud tingimustes. Vesiehitustes või kohtades, kus puitkonstruktsioonid võivad niiskuda kontaktis maapinna või betooniga, tuleb kiire mädanemise vältimiseks kasutada surveküllastatud puitu. Et täielikult puitu kaitsta, peavad kaitseained olema mürgised kõigile kahjuritele, olgu need seened või putukad. Kahjuks on tõhusad kaitsevahendid ohtlikud ka inimestele, mistõttu peavad vastavaid töid tegema oma ala spetsialistid.

Õli baasil kaitseained Kasutusel on kolm põhilist õli baasil kaitsevahendit: n kreosoot (süsi-tõrv kreosoot); n pentakloorfenool; n vasknaftenaat.

M ä nni ja k uuse p inna p uu

Hallitamiseni viib temperatuur ja niiskus kestvusega vähemalt 8–16 nädalat Temperatuur °C

Õhu niiskus % Puu kaaluline niiskus %

< +10 +10…+15

> 95 > 80–90

< 22–25 > 18–21

+15…+20 > +20

> 80–85 > 80

> 16–18 > 14–16

M ä dani k seen

Kasvueeldused põhjustatuna niiskusest ja temperatuurist Kasvu iseloomustus

Puu niiskus %

Temperatuur °C

Niidistik 18–20(30) 0…+5 - Minimaalne kasv 30–60 +15…+30 - Intensiivne kasv 80–120 +35…+50 - Kasv seiskub < 20 > 100 <0 - Ooteasend +40…+80/1 h - Sureb Eosed - Surevad

> +100/0,5h

Niiskumise põhjused

Osakaal %

Maaniiskus Torude leke Ehitusniiskus Halb ventilatsioon Kapillaarniiskus Kaldvihm Siseõhu niiskumine Õhu sissepääs Vead dreenide konstruktsioonis

39,8 23,7 12,8 6,1 5,4 5,4 2,8 2,6 2,0

Kui mõned erandid välja arvata, jätavad õli baasil kaitseained puidu õliseks ning pinna värvimine on raskendatud. Sildadel kasutatakse õli baasil kaitsevahendeid talade ja sillaplaatide immutamiseks. Need kaitsevad puitu efektiivselt mädaniku ning teiste kahjustuste ja ilmastikumõjude eest ega ole korrodeerivad.

Kuna enamik õli baasil kaitsevahendeid võib inimesel põhjustada nahakahjustusi, ei tohi neid kasutada kohtades, kus inimestel on võimalus töödeldud puiduga kokku puutuda (näiteks käsipuud). Tänapäeval kasutatavat kreosooti saadakse söetõrvast. Kreosoot tõstab puidu Järg lk 6

AUHINNAFOND

VÄLJA KUULUTATAK SE: „AASTA RÕDU“ 1500 € REISIKINKEKAART

Bauhofi Aiaparadiis väärtustab nutikaid, julgeid ja rõõmsameelseid rõdu- ning terrassilahendusi! Tee endale ise maitsetaimede- või lillesein, mõnus puhkenurgake raamatu lugemiseks või anna oma rõdule/terrassile täiesti uus väljanägemine.

„NUTIKAS Rõdu“ 200 € Bauhofi kinkekaart „SUURIM muutuja“ 200 € Bauhofi kinkekaart „RAHVA lemmik“ 100 € Bauhofi kinkekaart

Täpsem info: www.bauhof.ee/rodukonkurss Esita pildid hiljemalt 26. juuliks 2015!


4  E H I T U S

JA REMONT

MAALEHT Nr 19 (1439) 7. mai 2015

Bioloogilised ehk seenkahjustused.

vastupanuvõimet ka niiskusemuutusele. Kreosoot on ammu tuntud oma kantserogeensete komponentide poolest. Tingituna toote ebameeldivast lõhnast, ei kasutata seda elamumajanduses, vaid tööstuslikes rakendustes nagu telefonipostide, sildade, raudteeliiprite ja teiste väliskonstruktsioonide töötlemiseks. Süsi-tõrv kreosoot on otsesel ja lahjendamata kujul kõige enam kasutatav kreosootkaitseaine saematerjali, liimpuidu ning palkide jaoks. See kreosoodi vorm on kõige eelistatum puitsildade katmisel.

Majavamm (Serpula lacrymans).

Pentakloorfenool on siiani laialdaselt kasutatav, kuid sellega seoses on märgatud dioksiinimürgitusi ning seda vahendit tahetakse keelustada. Pentakloorfenool ei ole efektiivne merevee tingimustes, kuid on väga tõhus vahend biokahjustuste tõrjeks. Puidus muutub see CO2 toimel vees lahustumatuks ja ei ole seetõttu väljapestav. Inimestele ja loomadele on aine väga kahjulik, mõjudes maksale, neerudele, närvisüsteemile ja avaldades ka kantserogeenset toimet. Seetõttu on pentakloorfenooli kasutamine rangelt piiratud ning lubatud vaid toodetes,

mis ei ole kokkupuutes inimestega (nt postid, puitsillad). Vasknaftenaadi eelis on keskkonnasõbralikkus. See ei ole kantud piiratud kasutusega ainete nimekirja, tänu millele tarbimine tulevikus ilmselt kasvab.

Vee baasil kaitseained (soolade lahused) Vee baasil kaitseained sisaldavad vesilahustena anorgaanilisi arseenilisi ühendeid. Need kemikaalid jätavad puidu pinna suhteliselt puhtaks, sõltuvalt kemikaali tüübist on kergelt roheka, hallika või pruunika tooniga.

Vastupidiselt õli baasil kaitsevahenditele vee baasil ühendid tavaliselt nahakahjustusi ei põhjusta. Pärast töödeldud puidu pinna kuivatamist saab seda ka värvida ja peitsida. Enamkasutatavad vee baasil kaitsevahendid on olnud CCA, ACA ja ACZA. Kõik need seovad ennast tugevalt puiduga ning see vähendab aine lekke riski. Esimene selline ühend – kroomitud vaskarsenaat (CCA) – võeti kasutusele 1940. aasta lõpus, kuid ei leidnud laialdast kasutamist kuni 1960. aastani, mil tekkis nõudmine puhta ja värvitud puidu järele.

CCA kasutamist on tublisti vähendatud. Alates 2003. aastast on USAs ja Kanadas keelatud selle kemikaali kasutamine elamuehituses ning kohtades, kus inimestel on võimalus töödeldud konstruktsioonidega kokku puutuda, Euroopa Liidus keelati see 2004. ELi maades ei kasutata sellest ajast saadik CCAga immutatud puitu veel vesikeskkonnas ja enamikus põllumajanduslikes rakendustes. Viimatised riskiuuringud arseeni kahjulikkuse kohta inimorganismile näitasid järgmist: n arseeni kontsentratsioonile pole võimalik seada alampii-

ri, millest allapoole ei oleks see kemikaal kantserogeenne; n turule on jõudnud alternatiivsed ja sama toimevõimega teised n puidukaitsekemikaalid (näiteks Tanalith, mis ei sisalda kroomi ega arseeni), olles küll u 8–15% kallimad, kuid suudavad majanduses ohtliku CCAga konkureerida. Eestis tehakse sügavimmutust puidukaitsevahendiga Tanalith E. Näiteks immutusklassi A nõuete kohaselt immutatud puit on mõeldud kasutamiseks kontaktis maa, vee või betooniga. Kasutuskohad: elektrija sideliinipostid, raudteeliiprid,

KÕIK EHITUSEKS MEILT! • • • • • • • • •

puit liistud trepid ehitusplaadid kinnitusvahendid soojustus kivid segud katused TALLINN Väike-Männiku 11, tel 655 9232; Forelli 10a, tel 650 9830 TARTU Ringtee 37c, tel 733 7940 PÄRNU Lina 24, tel 444 8080 RAKVERE Rägavere tee 44, tel 324 4366

www.puumarket.ee


E H I T U S

MAALEHT Nr 19 (1439) 7. mai 2015

JA REMONT

5

KARL ÕIGER

Erinevad võimalused

Kahjustatud konstruktsioonide tugevdamine Selleks on peamiselt järgmised võimalused: n nõrgenenud tugevusega kohtade eemaldamine ja asendamine uue puitelemendiga ehk proteesimine; n tugevdamine naelutatud, poltidega või/koos liimiga peale, kõrvale, vahele kinnitatud elementidega; n tugevdamine pealeliimitud klaasplastist varrastega (ribadega) nii põikjõu kui paindemomendi vastuvõtmiseks; n tugevdamine pealeliimitud klaastekstiili, aramiidvõi kevlarkangaga. Vihantasalmi (Soome) puitsilla peakandetalad on immutatud kreosoodiga.

Tooneseppade väljalennuavad.

rõdulaudiste talad, paadisilla konstruktsioonid jmt. AB-klassi immutatud puit on mõeldud kasutamiseks välitingimustes ilma maa- ja veekontaktita (aialipid, rõdulaudised, aiamööbel, välisvoodrilauad jmt). Vaakumkõrgsurve meetodil Tanalithiga immutatud puit on pikaks ajaks kaitstud nii puidumädaniku kui ka putukate eest. Vee baasil kaitsevahendid on samuti väga tõhusad merevees asuvate vaiade immutamisel. Merevees tehtud katsed on näidanud, et kahekordne immutus, kus kreosoodile järgneb vee baasil kaitsevahend, on merevee tingimustes kõige efektiivsem.

Surveimmutatud puit pole taimedele ohtlik ja sellest võib edukalt teha näiteks kasvuhooneid. Surveimmutus (kuni 15 atm ülerõhku), vaakumimmutus, difusioonimmutus ja immutamine vannis ei tungi sügavamale kui 5 mm. Survemeetodi korral töödeldakse puitu silinderkuivatis (autoklaavis), millesse sisestatakse vaakumi ning survega vastav kogus vajalikke kemikaale. Surveprotsessi eesmärk on hävitada kõik seened, mis võivad puidus areneda, viies kindla koguse kaitsevahendit vajaliku sügavuseni puidu ristlõikes.

Vee baasil kaitsevahendid ei ole soovitatavad suurtele liimpuitelementidele, kuna immutusest tulenev niiskumis- ja kuivamisprotsess võib põhjustada elementide dimensioonilisi muutusi, samuti tekitada pragusid, lõhenemist ja kõmmeldumist. Mõnel juhul lamelle siiski enne liimimist immutatakse.

Bioloogiliste kahjustuste seiskamise võimalused Selleks on järgmised võimalused: n hoonete ekspluateerimise normaalsete tingimuste tagamine, sh näiteks katuste läbijooksu

likvideerimine, konstruktsioonide kuivatamine jmt; n termiline töötlemine; n keemiline töötlemine (võõpamine, immutamine). Kaitsevahendi viimiseks puitu on kaks viisi: survemeetod ning surveta meetod.Surveta meetod tähendab võõpamist, leotamist, termilisi protsesse jm. Survemeetodil kaitstud puitu avade lõikamisel ning aukude puurimisel tuleb kindlasti kasutada võõpamist või leotamist. Antiseptimise meetoditest on levinuimad võõpamine ja pritsimine (nende puhul antiseptik kuigi sügavale puitu ei imbu, kõigest 1–2 mm).

Sooladega küllastatud puit on värvilt rohekas ning kreosootidega küllastatud puit pruunikas.Tuleb rõhutada, et surveküllastamisega puidu tugevusnäitajad ei muutu. Küllastatud puidu iga rasketes tingimustes on u kolm korda pikem kui immutamata puidul. Surveküllastatud puitu kasutatakse seal, kus puit puutub kokku vee, maa või betooniga (postid, jalgteed, kattelauad, astmed, sillad, mädanemisaltid puitosad nagu põrand jms). Kinnititena kasutatakse tsingitud polte või naelu.Surve all immutamine toimub autoklaavis, kus kemikaal viiakse kõrg-

surve abil puitu. Nii pikeneb töödeldud puidu kasutusiga 5–10 korda. Põhiliselt immutatakse mändi, kuna selle raku ehitus võimaldab maltspuidul täielikult läbi imbuda. Kuuse (lülipuiduline) raku ehitus seda ei luba. Erandjuhtudel immutatakse teatud võtetega ka kuuske. Puidu niiskus peab enne immutamist olema alla 25%, see tagab immutussoola õige kontsentratsiooni. Vajadusel kasutatakse puidu kuivatamiseks vaakumkuivatit. Immutatud puit on pärast kemikaali kinnitumist inimestele, loomadele ja taimedele ohutu ega sisalda vähkitekitavaid aineid. Ebasoovitatav on kasutada immutatud puitu seal, kus see puutub vahetult kokku joogivee ja toiduga. Eesti tingimustes tuleks sügavimmutusega kaitsta puitu kohtades, kus niiskus tõuseb üle 20%. Immutatud puit on rohekat värvi (võib olla ka pruunikas), kuid aja jooksul see tuhmub ja puit omandab väljas seisvale puidule iseloomuliku hallika tooni. Immutatud puidu värvimisel tuleb jälgida, et kaetav pind oleks piisavalt kuiv. Värvkate püsib immutatud puidul kuni kolm korda kauem kui immutamata puidul.

IVO PILVE Artikkel on koostatud ElmarJaan Justi, Karl Õigeri ning Alar Justi raamatu „Puit ja puidupõhised konstruktsioonid“ käsikirja põhjal

HAKKA ISE ELEKTRI TOOTJAKS!

HAKKA HAKKAISE ISEELEKTRI ELEKTRITOOTJAKS! TOOTJAKS!

• rootsi muldvärv MAALRI hööveldamata puitpindadele • õlivärv PALETT puitfassaadidele • katusevärv ALKOR eterniitkatustele • alküüdvärv SPEKTER sise- ja välistöödeks • põrandavärv MOSAIIK • linaõli • tõrvaõlid (hele, tume, extra) • männitõrv • lahustid (lakibensiin, nitro, atsetoon, tärpentin, ksüleen, puhastusbensiin) Kastani 3, Rapla linn, 79514 Raplamaa / tel 485 6243 / faks 485 6271 / e-post kemet.rv@neti.ee / www.kemetrv.ee

Lase HAKKA ISE ELEKTRI TOOTJAKS! päikesel Lase Lase Lase kinni maksta päikesel päikesel päikesel oma kinni kinnimaksta maksta kinni elektriarved! oma oma maksta elektriarved! oma elektriarved! elektriarved! KASuTA KASuTA elektriarved! päIKESEEnERgIAT! KASuTA KASuTA päIKESEEnERgIAT! Ühe investeeringuga teed päIKESEEnERgIAT! päIKESEEnERgIAT! Ühe investeeringuga teed KASuTA ennast sõltumatuks elektri ennast sõltumatuks elektri Ühe Ühe investeeringuga investeeringuga teed teed hinna ja ülekandetasu tõusust. päIKESEEnERgIAT! hinna jasõltumatuks ülekandetasu tõusust. ennast ennast sõltumatukselektri elektri

Ühe investeeringuga teed hinna hinna ja ja ülekandetasu ülekandetasu tõusust. tõusust. “Võtmed kätte“ täislahendused ennast sõltumatuks elektri “Võtmed kätte“ täislahendused hinna ja ülekandetasu tõusust. “Võtmed “Võtmed kätte“ kätte“ täislahendused TOOdA OmA äRI-, täislahendused büROOJA KAubAnduS-

TOOdA OmApäEVAnE äRI-, büROOJA ISE! KAubAnduSKESKuSELE ELEKTER TOOdA TOOdA OmA OmA äRI-, äRI-, büROObüROOJAJAISE! KAubAnduSKAubAnduSKESKuSELE päEVAnE ELEKTER

“Võtmed kätte“ Vähenda uusehitus või täislahendused KESKuSELE KESKuSELE päEVAnE päEVAnE ELEKTER ELEKTERISE! ISE!

renoveerimise kulusid Vähenda uusehitus või ning küsi ka katusesse renoveerimise kulusid Vähenda Vähenda uusehitus uusehitus võivõi TOOdA OmA äRI-, büROO- JA integreeritud paneele! ning küsi ka katusesse renoveerimise renoveerimise kulusid kulusid KESKuSELE päEVAnE ELEKTER ning ning küsi küsi ka ka katusesse katusesse integreeritud paneele! integreeritud integreeritud paneele! paneele! Vähenda uusehitus või renoveerimise kulusid ning küsi ka katusesse KüSI pAKKumIST! integreeritud paneele!

KüSI pAKKumIST! bisontesolar Oü

KüSI KüSI pAKKumIST! pAKKumIST!

tel 526 4331 Oü bisontesolar bisontesolar bisontesolar OüOü info@bisontesolar.eu tel 526 4331 teltel 526 526 4331 4331 info@bisontesolar.eu KüSI pAKKumIST! info@bisontesolar.eu info@bisontesolar.eu

bisontesolar Oü tel 526 4331

KAubAnduSISE!

BisonteSolar BisonteSolar BisonteSolar BisonteSolar www.bisontesolar.eu www.bisontesolar.eu www.bisontesolar.eu www.bisontesolar.eu

BisonteSolar


6  E H I T U S

JA REMONT

MAALEHT Nr 19 (1439) 7. mai 2015

Arhiiv

Kodumaised linaõlitooted Linaõli on mürgitu loodustoode, mis kaitseb puitmaterjali.

Linaõli tungib sügavale, umbes 2 mm puitmaterjali sisse, moodustades õhku läbi laskva kaitsekihi. Linaõli saadakse õlilina seemnetest külmpressimise teel, kus temperatuur ei ületa 50 °C. Põhjamaine linaseeme on hinnatud, kuna see kuivab ise päikesevalguse või kunstliku ultraviolettkiirguse toimel. Temperatuuri tõstmine kiirendab polümerisatsiooni. Naturaalsena sobib linaõli kasutamiseks ainult sisetingimustes. Lisades linaõlile tärpentini ning looduslikku lisaainet (tõstab niiskuskindlust), sobib saadud linaõlitoode ka välistingimustesse. Suurema kaitse saab linaõlitoode veel siis, kui talle lisada männitõrva, mis annab puidule täiendava niiskuskindluse ja kaitseb puitu ka päikesekiirte mõju eest.

Linaõli ja tärpentini-linaõli Puhas linaõli sobib ainult sisetingimustes kasutamiseks. Puidu sisse imendunult kaitseb linaõli seda niiskuse, mustuse ja

lõhenemise eest, tuues samas esile puidu tekstuuri. Ka vana mööbel lööb linaõliga viimistledes särama. Tervisele ohutu linaõliga võib viimistleda puidust mänguasju ja toidunõusid. Tärpentini-linaõli imendub puidu sisse, kaitstes seda niiskuse eest ning toob esile puusüü ja oksakohad. Sobib välistingimustesse väärispuidust uste ja akende viimistlemiseks. Looduslähedase keskkonna loob tärpentini-linaõli kasutamine palkmajade siseviimistluses. Selle õliga on sobiv viimistleda palkmajad seestpoolt.

Tõrv ja tõrvaõli Välistingimustes kasutatav tõrvaõli imendub puidu sisse, kaitstes seda niiskuse, mädaniku ja hallituse vastu. Tärpentin aitab õlil kiiremini puidu sisse imenduda, tõrv annab puitpinnale veelgi vastupidavust niiskusele ning vanamoelise väljanägemise. Linaõli toob esile puidu kauni tekstuuri. Tõrvaõli sobib palkmajade, paatide ja sadamakaide, terrasside ja puitaedade viimistlemiseks. Männikändudest saadav männitõrv imendub hästi höö-

Hütt Norras.

veldamata pinda. Imendumise kiirendamiseks võib tõrva vedeldada tärpentiniga. Puitkatuste (sindel-, kimm-, laastkatuste) viimistlemiseks sobib suure tõrvasisaldusega tõrvalasuur. Männitõrva kasutatakse traditsiooniliselt paatide ja puitkatuste vastupidavuse tagamiseks. Tõrvaga immutatud postid peavad maa sees kaua vastu.

Looduslikud linaõlitooted imbuvad puidu sisse ega kooru sellelt maha. Pinnakatte kuludes on seda lihtsam uuendada kui värvitud või lakitud pindu.

Tagasi loodusesse Linaõlitooted võimaldavad hoone “hingavaks” jätta, samas tagades puidu vastupidavuse

keskkonnamõjudele. Linaõlitoodete kasutamispõhimõte on lihtne: puit küllastatakse õliga nii palju, kui ta sisse imab, liigne õli eemaldatakse. Linaõli molekulid paisuvad puidu sees, muutes ka puidu enda tugevamaks. Linaõlitoodetes kasutatavad tärpentin ja männitõrv on samuti looduslikud tooted, mis puidu

viimistlemisel lähevad tagasi sinna, kust nad pärit on. Linaõlitoodete heade omadustega võiksid tutvuda nii ehitajad kui sisekujundajad, avastamaks vahepeal ununenud võimalusi puidu kaitsmisel ja viimistlemisel.

Rauno Ollema Amello Grupp OÜ

Puitterrassi viimistlemine loodusliku puidukaitsevahendiga Selleks et anda välistingimustes olevale uuele või vanale puitterrassile tõhus kaitse ja ilus väljanägemine, lisaks muuta ühtlasi terrass elavamaks, võib kasutada looduslikke viimistlusmaterjale. Viimistledes looduslikult, väärtustame ühtlasi oma elukeskkonda. Heledast puidust (männist, kuusest, kasest ja lehisest) välistrepid ja terrassid vajavad head kulumiskindlust ja vastupidavust ilmastikumõjudele. Kas sajab vihma ja lund või paistab soe suvepäike – puit koos viimistlusega peab sellele vastu pidama. Selleks otstarbeks ongi välja töötatud toode nimega Terrassi Tõrvaõli, mis on valmistatud looduslike toorainete (linaõli, kännutõrva, loodusliku vaigu ja tärpentini) baasil. Amello Terrassi Tõrvaõli sisaldab 20 protsenti männitõrva, mis annab puidule väga omapärase ja stiilse väljanägemise. Toode on arendatud selliselt, et kogu viimistlusmaterjal imendub puidu sisse ning hiljem see enam ei määri. Terrassi Tõrvaõliga võib viimistleda sinakasroheka vaakumimmutatud puidu pruunikaks. Lisaks ilusale toonile tuleb

esile kaunis puidutekstuur. Boonusena kaasneb viimistletud pinnaga mõnus suitsune männitõrvalõhn. Terrassi Tõrvaõli sobib ka heledast puidust aiamööbli viimistlemiseks.

Amello Grupp OÜ tel 672 0471 info@amello.ee

www.amello.ee


E H I T U S

MAALEHT Nr 19 (1439) 7. mai 2015

JA REMONT

7

Hüva nõu katuste renoveerimiseks Katus on hooneid kaitsnud aastatuhandeid. Eri aegadel on olnud kasutusel ka erinevaid katusematerjale. Sajandite lõikes tahaks kiita esivanemaid, kes oskasid head halvast eristada.

Mida teha, kui katus on vana ja sajab läbi? Juhul kui olukord on ärev ja esimesed loigud juba põrandal, tee alustuseks selgeks, kust vett sisse tilgub. Variante on mitu: katusehari, seinaliide, neel, korstna ümbrus või hoopis vanasse materjali tekkinud auk.

Kui seinad on kahjustatud Seina kandvad konstruktsioonid on eramajade puhul enamasti varjatud, välja arvatud vanad kiviseinad ja palkmajade palgid. Kui teile naeratab vastu toa seinas olev pragu, siis olge mureta, praod vanade majade seintes on loomulik nähtus. Oluline ei ole pragude suurus, vaid nende tekkimise koht ja põhjus. Mõni vana ja lai pragu vundamendis võib olla täiesti ohutu, kuid imepeen värske pragu kandetalas võib seevastu osutuda väga ohtlikuks. Ümber- ja juurdeehituste puhul on ootuspärane, et esimestel aastatel tekib peamiselt vii-

Arhiiv

mistlusmaterjalidesse palju pragusid. Materjalid kuivavad ja konstruktsioonides tekivad väiksemad vajumised, eriti puitkonstruktsioonides. Praod võivad ilmuda ka eri materjalide ühenduskohtadesse. Niisugused deformatsioonid hoone stabiilsust enamasti ei ohusta. Pragude vältimiseks tuleb kasutada kuiva ehituspuitu või lasta konstruktsioonidel enne viimistlusmaterjalidega katmist korralikult kuivada ja vajuda.

Aeg vana välja vahetada! Kindlasti on paljud mõelnud, et võtaks selle töö ette ja vahetaks katuse parema vastu välja. Isegi

Miks otsustada kivikatuse kasuks?

See kõik kokku ei ole kallis!

Kivikatusel on väärikas välimus.

siis, kui vana eterniit või plekk veel peab. Hea soovitus on alustuseks proovida hinnata oma katuse seisukorda: vastupanu ilmastiku, füüsikaliste jõudude suhtes. Kas katus kannatab peal kõndimist (lumest või muust sodist

koristamist), teab iga majaomanik oma katuse kohta kõige paremini. Paljudel majadel on katusel veel vana ja päevinäinud eterniit. Olenemata katuse ehitamise ajast, on enamik neist tehtud järgmiselt: sarikad,

ELU KIVIKATUSE ALL ON VAIKNE JA TURVALINE

Monier OÜ Pärnu mnt 139, Tallinn 6275560, katus@monier.com www.monier.ee

eemaldamine ei ole remondi puhul alati vajalik.

n Soodne: kivikatus ei ole kallim alternatiivsetest materjalidest. n Kivikatus püsib tugeva tuule ja tormiga. n Vastupidav: katusekivid peavad vastu vähemalt 100 aastat. n Kvaliteetne: vastab EN:490 nõuetele. n Nägus: aegumatu välimus, mida on püütud eri toodetega jäljendada. n Suur värvivalik: rahuldab ka nõudlikuma maitse. n Müravaba: kivikatuse all on vaikne ja rahulik. n Ilmastikukindel: kivikatus on väga stabiilne materjal. n Tulekindel: parima tulepüsivusklassiga katusematerjal. n Keskkonnasõbralik: naturaalne materjal

Mida teha, et katus kauem kestaks? Katuse hooldamiseks on parim aeg kevad ja/või sügis. Hoolda katust igal aastal. Eemalda katuselt ja vihmaveerennidest okkad, lehed, oksad ning muu praht – just need on suurimad põhjused, miks katusel kahjustused tekivad. Kontrolli katuseharja. Kuna katusehari on katuse üks kaitsetumaid osasid, veendu, et kõik kivid ning tihendusmaterjalid oleks paigas ja kinni. Kontrolli korstna ja vintskapi ühendust katusega.

h ü va n õ u

täislaudis, rullmaterjal (bituumen) ning eterniit. Selliste katuste renoveerimine katusekividega on lihtne. Piisab vaid eterniidi eemaldamisest ning kauakestvate katusekivide paigaldamisest. Vana rullmaterjali ja laudise

Võrreldes katuselahenduse ehk kõikide katusele vajalike materjalide hindu, on tulemus üllatav. Nimelt ei piisa katuse ehitamisel katusekividest, plekist või eterniiditahvlist. Et katus toimiks ja oleks vastupidav, tasub mõelda ka kinnitusvahendite, lumetõkete ning katuseastmete/redelite peale. Katuselahenduste hindu võrreldes osutub soodsaimaks kivi. Võrreldes võrreldavat ehk soodsaimat kivikatust, odavat plekkvõi eterniitkatust, jõuame järeldusele, et kui hind on oluline, tasub valida kivikatus. Rääkimata vastupidavusest ja väärikast välimusest.

Lihtne paigaldada Kivikatus sobib pea kõikidele majadele – lubatud minimaalne katusekalle on vaid 14 kraadi ja maksimaalne 90 kraadi. Lisaks ei vaja kivikatuse paigaldus erilisi oskusi ega tööriistu. Järgida tuleb vaid paigaldusjuhist!

Ahti Danil Monier OÜ tehniline konsultant


8  E H I T U S

JA REMONT

MAALEHT Nr 19 (1439) 7. mai 2015

Kui tuleb võtta pangalaenu Praegu, mil kuue kuu euribor on ajalooliselt madalal tasemel, tundub üsna ahvatlev võtta laenu ja osta uus kodu. Ega see olegi paha mõte, sest kui uut elamispinda on vaja, tuleb selle nimel ka tegutseda. Siiski, kuna tegu on pikaajalist mõju omava finantsotsusega, tasub olla hoolikas ning enne läbi kaaluda kõik võimalikud tulevikustsenaariumid ja oma võimalused nendega toime tulemiseks.

Mõtle kõik läbi On kaks kõige tähtsamat aspekti, mida enne laenutaotluse esitamist enda jaoks läbi mõelda: n sinu töökoha ja palga tulevikuväljavaated; n sinu valitud kodu likviidsus praegu ja tulevikus. Laen on finantskohustus, mis tähendab, et oma võimalusi seda teenindada tuleb tõsiselt kaaluda ja kõik rahulikult läbi mõelda. Esmalt mõtle sellele, millised on sinu lähituleviku väljavaated töökoha ja palga osas. Kui kindlad on sinu töökoht ja sissetulek? Mis saab, kui sa kaotad töökoha? Kas sinu amet on nõutud nii täna kui ka homme ja kas sa saad kii-

resti leida uue töö? Mis juhtub, kui lähed välismaale tööle? Igal juhul on esimene suurem samm panga külastamine. Laenuhaldur analüüsib sinu sissetulekuid ja võimalikke kohustusi ning esitab adekvaatse pildi sinu laenuvõimest. Laenuvõtjal peab olema 15% omafinantseeringut laenusummast, või kui seda ei ole, siis lisatagatis mingi teise kinnisvara näol. Nüüd, kus on teada, millise laenusummaga saad arvestada, võid alustada kodu valikuga. Kinnisvara jaguneb laias laastus kaheks: uued elamud ja järelturg. Järelturukorterid on odavamad, mis ei tähenda, et seal ei leiduks häid pakkumisi.

Uus või vana? Millele pöörata tähelepanu? Kõigepealt asukoht. Hea taristu ehk transpordi, kaupluste, koolide ning teenindusasutuste lähedus. Head vaated, privaatsus, roheala lähedus, kaugus kesklinnast või keskusest. Teiseks maja seisukord. Tugeva ühistuga majas on tehtud põhilised remonditööd, seal valitseb kord ja efektiivne majandamine. Sellises majas on tavaliselt ka kommunaalkulud mõist-

likud. Korter niisuguses hoones on likviidne ka mõne aasta pärast ning selle saab kiiresti maha müüa, kui peaks tekkima vajadus. Uues majas kodu valides on esikohal samuti asukoht, teiseks hea planeering ning kolmandaks arendaja ja ehitaja taust. Hetkel on turul suur valik uusarendusi, mis võib teha ostuhuvilise elu keerulisemaks, kuid teisest küljest ei pea otsustamisega kiirustama ning saab rahulikult kõik plussid ja miinused läbi kaaluda. Siinjuures soovitan võimalikult palju uurida infot müügiga tegeleva maakleri käest. Kokkuvõtteks peab laenamisel arvestama kahe põhilise momendiga. Esiteks − sinu sissetulekute stabiilsus hetkel ja tulevikus, ning teiseks − ostetav kinnisvara peab olema likviidne ka edaspidi.

Marina Hodus Uus Maa Kinnisvarabüroo kutseline maakler

Profiilplekkidest sobivad kortermajale nii trapetsprofiilid, valtskatus kui ka selle moodne analoog.

Korteriühistud renoveerivad

Kommunikatsioonisüsteemide Kommunikatsioonisüsteemide Kommunikatsioonisüsteemide paigaldamine paigaldamine paigaldamine VEE-, KANALISATSIOONI-, VEE-, KANALISATSIOONI-, SADEVEETORUSTIKE, SIDE- NING VEE-, KANALISATSIOONI-, SADEVEETORUSTIKE, SIDE- NING GAASITRASSIDE, PUMPLATE JA SADEVEETORUSTIKE, SIDEGAASITRASSIDE, PUMPLATENING JA PUHASTITE RAJAMINE NING JA GAASITRASSIDE, PUMPLATE PUHASTITE RAJAMINE NING MAAPARANDUSSÜSTEEMIDE PUHASTITE RAJAMINE NING EHITUS MAAPARANDUSSÜSTEEMIDE EHITUS MAAPARANDUSSÜSTEEMIDE EHITUS

võsa ja peenmetsa raie ning puude langetamine koos kändude juurimisega, võsa peenmetsa raie ning puude langetamine koos kändude juurimisega, kraavijasüvendamine/kaevamine, kivikindlustusega truubiotsakute ehitamine, võsa ja peenmetsa raie ning puude langetamine koos kändude juurimisega, kraavi süvendamine/kaevamine, kivikindlustusega truubiotsakute ehitamine, truupide puhastamine setetest, truubi otsakute korrigeerimine, kruuskatte kraavi süvendamine/kaevamine, kivikindlustusega truubiotsakute ehitamine, truupide puhastamine setetest, truubi otsakute korrigeerimine, kruuskatte ehitus, asfalt-freespurust teekatte ehitus, hüdrovasaratööd ning üldehituslikud truupide puhastamine setetest, truubi otsakute korrigeerimine, ehitus, asfalt-freespurust ehitus, hüdrovasaratööd ningkruuskatte üldehituslikud tööd, sealhulgas hoonete teekatte ja rajatiste ehitamine ehitus, asfalt-freespurust ehitus, hüdrovasaratööd ning üldehituslikud tööd, sealhulgas hoonete teekatte ja rajatiste ehitamine tööd, sealhulgas hoonete ja rajatiste ehitamine

INSTANTI TÕSTUKID – turvaliselt kõrgustesse!

NÜÜD SAADAVAL

TELLINGU KOMPLEKT KOOS TREILERIGA!

Ehitusfirma Ferel Ehitus OÜga samale omanikule kuulub Ehitusfirma Ferel Ehitus OÜga samale omanikule kuulub ka ehitusmasinate ja -seadmete ettevõte Ferel Asset OÜ. ka ehitusmasinate ja -seadmete ettevõte Ferel Asset OÜ. Ehitusfirma Ferel Ehitus OÜga samale omanikule kuulub ka ehitusmasinate ja -seadmete ettevõte Ferel Asset OÜ.

INSTANT EESTI

Tõstukite ja tellingute koolitus nüüd ka internetis! Vaata www.instant.ee. Mobiilsete torntellingute, fassaaditellingute, tõstemehhanismide ja piirdetarandite müük. Ferel Ehitus OÜ Ferel Ehitus OÜ Ferel Ehitus OÜ

tel 526 5656 tel 526 5656 tel 526 5656

e-post ferel@ferel.ee e-post ferel@ferel.ee e-post ferel@ferel.ee

www.instant.ee


E H I T U S

MAALEHT Nr 19 (1439) 7. mai 2015

JA REMONT

9  AS TOODE

Profiilplekk rõdukattena on nägus ja kergelt hooldatav ka tulevikus.

Teraskatus on kortermaja jaoks parim, nõudmata kapitaalseid ümberehitustöid.

2015. aasta algusest on taas käivitunud KredExi kaudu pakutav korterelamute rekonstrueerimise programm. Kuni aastani 2020 on selleks ette nähtud 102 miljonit eurot, mille eest saab korda teha hinnanguliselt 1000 hoonet. Põhiline osa kehasoojusest kaob pea kaudu, nii ka hoonetel. Soe õhk tõuseb üles ja soojustamata katuse kaudu tekkiv soojakadu on suur. Kortermaja katuse renoveerimisel on eri lahendusi: kas teha seda aastakümneteks, lahendada kiirabilised mured või leida nende vahel kompromiss.

Teraskatus on tavapäraseim Teraskatus on kortermaja jaoks parim, nõudmata kapitaalseid ümberehitustöid, samas pakkudes väga kvaliteetse ja taskukohase lahenduse aastakümneteks. Teraskatuse suur eelis on kerge kaal, kiire paigaldatavus ja palju visuaalseid lahendusi. Lisaks ideaalne sobivus meie heitlikku kliimasse. Profileeritud (kivimuster, lainelised, valtsplekk jne) lahendused ei nõua tavaliselt erilisi ümberehitusi kandvas konstruktsioonis. Küll soovitame kriitiliselt hinnata puitkonstruktsioonide kinnitusi müüridele, sest need kipuvad olema nõukogude ajal ehitatud hoonetel kõige nõrgemad sõlmed. Sama soovitus kehtib nii eterniidi, kivi kui ka muude materjalide puhul. Olukorra hindamiseks tasub teha kulutus ekspertiisile. 99% juhtudest võib väita, et tuules ja tormis lendu läinud katused on lennanud ära koos toolvärgiga, sõltumata sellest, milline katusekattematerjal on valitud. Ära lennanud katuse puhul ainult ehitajat süüdistada ei ole alati õiglane. Ehitaja tõenäoliselt järgib etteantud projekti ja

pahatihti ei sisalda see vajalikke lisatugevdusi müürilattide jm puitkonstruktsiooni kinnitamise osas, kuna sellele ei pööratud töid tellides lihtsalt tähelepanu. Siinkohal näeme vajadust, et seda hakkaksid nõudma nii finantseerija, pangad kui ka kindlustusettevõtted. Nõnda nagu nõutakse ühistutelt muid garantiisid – järelevalve palkamine jne. Tüüpiline teraskatuse lahendus on vana katusekatte eemaldus, utiliseerimine, uue aluskattekile ja roovituse paigaldus ning plekitööd. Enamik tootjaid-paigaldajaid pakub ka katuse või katuslae soojustamist, tuulekastide uuendamist, vihmaveesüsteemide vahetust jpm lisatöid, mis muudavad katuse funktsionaalseks tervikuks. Olgu nendeks siis lumetõkked, katuse käiguteed, luugid, antennide läbiviigud, katuseaknad. Profiilplekkidest sobivad kortermajale nii trapetsprofiilid, valtskatus kui ka selle moodne analoog, kivimustriga plekk. Värvivalikuid on ca 25 ringis. Samades värvides saab tellida kõik ka kõik lisatarvikud, rennid-torud.

Vihmaveesüsteemid Vihmaveesüsteemid erinevad pealtnäha peamiselt kujult – pakutakse nii ümaraid kui kandilisi. Valik nende kahe vahel sõltub ainuüksi isiklikust maitsest ja sobivusest hoonega, paigalduses või veevoolus erinevusi ei ole. Välimusest olulisemaks tuleb pidada kasutatud materjale ja nende omadusi. Valdavalt toodetakse renne-torusid 0,50–0,60 mm paksusest tsingitud terasplekist. Mida paksem on materjal, seda vormipüsivamad on tooted. Õhemast materjalist renni puhul on oht, et see lumekoormuse all välja venib. Seda ei tohiks siiski juhtuda, kui rennikinnitid on paigaldatud tootja juhendite kohaselt – 0,50mm materjalist rennile tuleks rennikonksud paigaldada 80cm sammuga; 0,60mm materjalile piisab meetrisest sammust.

Torude puhul materjali paksus nii tähtis ei ole. Vahel on ühiskondlikel hoonetel ja kortermajadel siiski oluline vandaalikindlus, selleks tuleks esimese korruse ulatuses paigaldada torule 2,00 mm paksusest terasest turvatorud. Vihmaveesüsteemi materjal peab olema korrosiooni eest kaitstud nii renni seest kui väljast. Sisemise pinna kaitse on isegi olulisem. Eesti turul pakutakse enamasti kahepoolse kaetud pinnaga toorainest vihmaveesüsteeme. Värvitoone on valida umbes veerandsada, mis võimaldab leida sobiva igasuguse katusekatte juurde, olgu see siis eterniit, kivikatus, laastkatus vm. Rääkimata teraskatustest. Mõned tootjad pakuvad ka n-ö rätsepatööd – renne täpselt kliendi soovitud pikkuses – selleks et ei oleks tarvis neid jätkata, kuna iga jätkukoht on potentsiaalne leke.

Rõdud värvikirevaks

Sellisteks toodeteks on eri kuju ja suurusega paneelid ning kassetid. Selliseid fassaadilahendusi näeme tänapäevases linnaruumis ohtralt – peamiselt büroohoonetel. Paneelidega lahendus on mõnevõrra kallim trapetsprofiiliga katmisest, küll aga lisab hoonele elitaarset väljanägemist ja vaheldust tavapärasele krohvitud seinale.

ERKI LOIGOM ASi Toode müügijuht, Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu juhatuse liige

Printech Eristu unikaalse ja soodsa pinnakattega!

Profiilplekk on ideaalne ja nägus lahendus ka rõdude uuendamiseks. Peamiselt kasutatakse rõdudele uue väljanägemise andmiseks trapetsprofiile. Trapetsprofiiliga lahendus on kindlasti kõige soodsam lahendus. Kortermajade rajoonides kohtame nüüdseks juba sadu sellel meetodil uuendatud rõdusid. Profiilplekk rõdukattena on nägus ja kergelt hooldatav ka tulevikus. Viimastel aastatel on lisandunud mitmeid just fassaadidele sobivaid plekke, mille mustrid ja toonid on meeldiv vaheldus senistele ühetoonilistele toodetele.

Lahendused otsaseintele Hoone otsaseinte ja fassaadide osas on omavalitsustes erinevad meeleolud. Osa lubab fassaadidel kasutada trapetsprofiilidega lahendusi, osa mitte. Sellele mõeldes on ettevõtetel pakkuda ka mitmesuguseid siledaid tooteid, mis visuaalselt erinevad trapetsprofiilidega lahendusest.

AS TOODE KATUSEABI:

TELEFON: 659 9400, 800 7000

www.toode.ee/printech e-kiri: toode@toode.ee


Pa

10  E H I T U S

Uponori keevisevaba toru, kaasa arvatud alumiiniumkiht, on toodetud täielikult ekstrusioonmeetodil. See protsess kaotab keevisühendused, kõrvaldades toru nõrgad kohad.

JA REMONT

MAALEHT Nr 19 (1439) 7. mai 2015

T

U v st

h Toidule ohutu polüeteen

Keevisühenduseta alumiiniumtoru

Liimikiht

Uni Pipe PLUSi toru.

Liimikiht

UPONOR UNI PIPE PLUS

1

Tänu toote paremale painutatavusele võib paigaldaja nii mõnelgi juhul loobuda torupõlvede kasutamisest. Kui tavalise toru suunamuutused tuleb teha liitmike abil, siis keevisühendusteta toru saab vajaliku nurga alla lihtsalt painutada. Tänu väiksemale liitmike hulgale ulatub materjalisääst 15%ni. Mida vähem tehakse ühenduskohti, seda lühem on ka paigaldusele kuluv aeg. Kui kasutada tavaliste komposiittorude asemel uut toru, kahaneb tööaeg ühe keskmise vannitoa torupaigaldise puhul lausa 30 minutit.

Uni Pipe PLUSi toru saab sobiva nurga alla painutada käsitsi.

Keevisühenduseta toru säästab aega ja raha Turule on tulnud täiesti uudne lahendus: maailma esimene keevisühendusteta komposiittoru, mis on senistest mitmekihilistest torudest tunduvalt ohutum ja paindub palju paremini. Toru tootja on rahvusvaheline torutootja Uponor. Toru (Uni Pipe PLUS) kõik kihid – kaasa

arvatud alumiiniumkiht – on valminud ekstrusioonmeetodil, mis kõrvaldab vajaduse keevisühenduste järele. Uudne disain suurendab ohutust, hõlbustab paigaldust ja võimaldab säästa nii aega, materjali kui ka raha. Komposiittoru omadusi on täiustatud igal tasandil: metallja plasttoru eelised on liidetud ühte ainulaadsesse tulevikulahendusse. Enne Uni Pipe PLUSi väljatöötamist oli komposiit-

torude arendamisel sihiks üha õhem alumiiniumkiht. Nii sooviti suurendada torude painutatavust, kuid see tuli survetaluvuse ja ohutuse arvelt. Pealegi on tavaliste komposiittorude alumiiniumkiht alati kas põkk- või ülekattega keevitatud. Keevitatud õmblus on aga jäigem kui põhimaterjal: keevise ümbrusesse tekivad paratamatult ohtlikud kohad, kus side- ja plastkihi vaheline

to se

Toidule ohutu polüeteen

Kõrge ohutustase

kontakt jääb puudulikuks ning kihtide side nõrgeneb.

Painduv, kiire ja kulutõhus Uue komposiittoru keevisühenduseta alumiiniumkiht on ühtlase jäikusega, võimaldades toru kõikides suundades võrdselt painutada. Tehtud katsete põhjal on Uponor Uni Pipe PLUSi toru painutatavus 40% parem kui tavalistel komposiittorudel.

Peale parema painutatavuse on torul eelis ohutuse seisukohalt: keevisevaba lahenduse puhul muutub toru lõhkemise oht peaaegu olematuks. Ohutust suurendab ka alumiiniumkihi optimaalne, survetugevusele vastav paksus. Keevisühendusteta toru säilitab erakordselt hea ja püsiva survetaluvuse vähemalt 50 aastaks.

Saadaval rullis ja sirgena Uuest komposiittorust on kaks variatsiooni: n väga elastne rullis tarnitav toru tagab hea painutatavuse; n suurepärase lisajäikusega sirgest torust saab aga luua korrektse ilmega seinapealseid paigaldisi.

U

Mõlemad tooted ühilduvad kõigi tänapäevaste Uponori süsteemidega. Torusid saab lihtsalt ja turvaliselt liita mis tahes üldlevinud ühendusmooduse abil. Ühtviisi hästi sobivad metallist pressliitmikud, PPSU-liitmikud ja surveliitmikud. Et muuta paigaldus võimalikult hõlpsaks, tarnitakse torud ehituspaigale vajaduse korral kas eelisoleerituna ja/või toru-torus-lahendusena. Nii rulltorusid kui ka sirgeid torusid on läbimõõdus 16, 20, 25 ja 32 mm.

Uudne tehnoloogia Uni Pipe PLUS on esimene veetoru, mille valmistamisel rakendatakse SACP-tehnoloogiat (ingl k seamless aluminium composite pipe; keevisühendusteta alumiinium-komposiittoru). Selle tootmisviisi puhul valmivad toru kõik kihid ekstrusioonmeetodil. Ka alumiiniumkihi toorik surutakse läbi kindlakujulise vormi – nii tekibki ühes tükis torukiht, millel ei ole keevisühendusi ja tänu sellele ka nõrku kohti. Seni on niisugust lahendust kasutatud tuumaenergeetikas ning nafta- ja autotööstuses. Uponor on maailmas ainus ettevõte, kes on kohandanud selle suurepärase tehnoloogia veevarustuse jaoks.

Jüri Püss Uponor Eesti

VH-240 240X190X585

Kruvivundamendid See kruvi kannab 550kg ja maksab 23,50 EUR/tk päikesepaneelid Kasutusvaldkonnad:

• • • • •

aiapostid terrassid puukuurid paadisillad moodulmajad jne. Kandevõime 500- 15 000kg

Rohkem infot: www.alderman.ee Tel 672 6845, info@alderman.ee Tähetorni 21b, Tallinn


E H I T U S

MAALEHT Nr 19 (1439) 7. mai 2015

JA REMONT

11

Arhiiv

MESSIUUDIS

Magamistuba.

MESSIUUDIS

Mosaiikplaatidest seinad Messil Interjöör 2015 püüdsid pilke täiesti uutmoodi struktuursed kärgseinad. Või kuidas sellist kunsti õieti nimetada? „Valmistame Lõuna-Eestis käsitööna Önwalli kaubamärgi all väärispuidust mosaiikplaate,“ seletas Karl Nagel. „Neid plaate saab lihtsalt liimiga seinale, lakke või ka näiteks dekoratiivelemendina mööblile kinnitada. Keskkonnasõbralikkuse huvides püüame ära kasutada võimalikult palju puidutööstuse ülejääke.“ Messil oli vastne firma esimest korda suure avalikkuse ees, nii et senistest katsetustest olid neil kaasas fotod elutoast, kodukontorist ja magamistoast.

199.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Vineerist riidepuud Kas ka teil on kodus esikukapi kõrval või asemel hoopiski nagi? Kas ka teie olete sinna püüdnud valida puidust, mitte plastist või traadist riidepuid, et ikka ilusam ja natuke stiilsem oleks? Aga alati saab veel kaunimalt ja stiilsemalt. Mänfredi kaubamärgi all rippusid Interjöör 2015 messistangel tõelised iludused, mida riidekappi peita oleks patt. Värvilised. Kasevineerist. Õhemad ja paksemad, vähemaja rohkemakihilised. Lõigatud CNC-freesiga ja hoolitseva käega lõplikult viimistletud.

Kontor.

Kaja Prügi

Erikujulised riidepuud.

249.-

Inverterkeevitus Deca SIL415 230 V, võrgukaitse 16 A, võimsus 3,0 kW, keevitusvool 10-150 A, elektoodidele 1,6-4,0 mm. KAARE TEE EHITUSMATERJALIKESKUS Espak AS, Tallinn, Viadukti 42 ESPAK TARTU Espak Tartu AS, Tartu, Turu 24 ESPAK PÄRNU Espak Pärnu AS, Pärnu, Papiniidu 4 ESPAK RAKVERE Espak Rakvere AS, Rakvere, Rägavere tee 46 ESPAK VILJANDI Espak Viljandi AS, Viljandi, Reinu tee 35 ESPAK VÕRU Võru Empak AS, Võru, Kubja 15; Räpina, Pargi 7a; Vastseliina, Võidu 3a ESPAK KURESSAARE Tiir AS, Kuressaare, Uus-Roomassaare 35; Saare maakond, Muhu vald, Piiri ESPAK JÕGEVA Valmeco AS, Jõgeva, Tallinna mnt. 2a ESPAK JÕHVI Taali Ida AS, Jõhvi, Lille 3 ESPAK RAPLA N&N Invest Grupp OÜ, Rapla, Tallinna mnt 3b ESPAK PÕLVA Linaarus OÜ, Põlva, Jaama 16d ESPAK NARVA Espak Narva AS, Narva, Rahu 36a ESPAK PAIDE Paide, Prääma tee 20; Türi, Kaare 35c www.espak.ee


12  E H I T U S

JA REMONT

MAALEHT Nr 19 (1439) 7. mai 2015

Elul liigniiskuses on mõte ainult troopikas, niiske kodu kuivatab Trotec õhukuivati!

Trotec GmbH õhukuivatid aitavad:    

kuivatada kiirelt suvilas talveniiskuse krohvimistöödel krohvikihtide kuivatamisel taastada normaalsed elutingimused keldrikorrusel eemaldada plastakendega korteris liigniiskuse

Trotec õhukuivatid on vaiksed ja töökindlad. Miks kasutada õhukuivatit: http://www.lokaator.ee/milleks-on-vaja-ohukuivatit

TTK50E

TTK71E

TTK100E

TTK175S

soodushind 180 € (tavahind 249 €)

soodushind 212 € (tavahind 267 €)

soodushind 288 € (tavahind 384 €)

soodushind 899 € (tavahind 1090 €)

• Sobiv 25-35 m2 kodu jaoks • Kogub 14 l vett 24h jooksul • Võimsus 0,25 kW

• Sobiv 30-55 m2 kodu jaoks • Kogub 20 l vett 24h jooksul • Võimsus 0,44 kW

• Sobiv 30-55 m2 kodu jaoks • Kogub 25 l vett 24h jooksul • Võimsus 0,53 kW

• Tööstuslik õhukuivati sobib kasutamiseks ehitustöödel • Kogub 50 l vett 24h jooksul • Võimsus 0,75 kW

Diehl’i IZAR süsteem hoiab energiaandmed liikumas! Kaugandmeedastusega akutoitelised (10-16 a) elektroonilised veearvestid! Lokaator OÜ pakub järgnevaid teenuseid: Veevarustus: metall- ja plasttoru lekke määramine, diagnostika. Kanalisatsioon: vooluhulkade mõõtmine, veevõrgu kalibreerimismõõtmised. Torustike asukoha määramine, pumpade sobilikkuse hindamine, projektide nõustamine ja hindamine.

HYDRUS

ALTAIR

Kontakt: Arvo Saare telefon 502 6476 arvo@lokaator.ee www.lokaator.ee