Page 1

Estats de la matèria


Introducció • La matèria està formada per partícules molt petites. • Aquestes partícules es mantenen unides per forces més o menys intenses i sempre estan en moviment.


Estats de la màteria • En els sòlids, les partícules estan juntes i ordenades. Les partícules no varien de posició, tan sols vibren.


Estats de la matèria • En els líquids, les partícules estan juntes però no mantenen cap ordre. Les partícules varien de posició sense separar-se


Estats de la matèria • En els gasos, les partícules estan molt separades i es mouen lliurement, xoquen entre sí i també contra les parets del recipient que les conté.


Canvis d’estat • Quant un sòlid s’escalfa, les seves partícules adquireixen energia. Això fa que les partícules vibrin cada vegada més de pressa fins a passar a l’estat líquid. • El canvi d’estat sòlid a líquid s’anomena fusió. sòlid

Fusió

Calor (energia)

líquid


Canvis d’estat • El mateix passa amb un líquid. A mesura que augmenta la vibració de les partícules, aquestes comencen a evaporar-se passant a l’estat gasos.

líquid Evaporació

Calor (energia)

gas


Canvis d’estat

• Solidificació: canvi d’estat de líquid a sòlid. • Condensació: canvi d’estat gasos a líquid. • Sublimació: canvi d’estat sòlid a gasos.

els estats d'agregació de la matèria  
els estats d'agregació de la matèria  

Resum dels estats de la matèria i els canvis

Advertisement