__MAIN_TEXT__

Page 1


MELİKE ÖZDEMİR Adres

: Ġnönü mah. Atatürk Bulvarı GökkuĢağı Sitesi A Blok Kat:4 Daire 8 OSMANELĠ/BĠLECĠK

Gsm

:

5373997490

E-mail :melike.ozdemir90@hotmail.com

KİŞİSEL DOĞUM TARĠHĠ

: 06.02.1990

DOĞUM YERĠ

: Ġstanbul (Sarıyer)

MEDENĠ DURUMU : Bekar

EĞİTİM Lisans: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2010-2014 (3,54/4) Kocaeli Üniversitesi Matematik Bölümü Lise: Bilecik Anadolu Lisesi (Bilecik) 24 Kasım Anadolu Lisesi (Kocaeli) ĠLKÖĞRETĠM : Atatürk Ġlköğretim Okulu (Bilecik)

2008-2009 2005-2008 2004-2005 1996-2004

BAŞARI

Trakya Üniversitesi MİMARLIK FAKÜLTESİ BİRİNCİSİ 2010-2014 Trakya Üniversitesi MİMARLIK FAKÜLESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ BİRİNCİSİ 2010-2014 Trakya Üniversitesi Diploma Projesi Başarı Derecesi Final 100 (AA) Tahliye-Kabul Merkezi-2014 Trakya Üniversitesi Mimari Proje-7 Başarı Derecesi Final 100 (AA) Deprem AraĢtırma Merkezi-2013

SERTİFİKLAR

ArıbilgiBiliĢimTeknolojileriAkademisi-BeĢiktaĢ- 3dsMax Sertifikası ArıbilgiBiliĢimTeknolojileriAkademisi-BeĢiktaĢ- VraySertifikası ArıbilgiBiliĢimTeknolojileriAkademisi-BeĢiktaĢ- Adobe Photoshop Sertifikası English time Dilkursu

BİLGİSAYAR

3ds Max (Ġleri Seviye) Vray render motoru (Ġleri Seviye) Autocad 2d (Ġleri Seviye) AdobePhotoshop(Orta Seviye) ArchiCAD (BaĢlangıç Seviye) Microsoft Office Programları (Orta Seviye)

KATILDIĞIM SEMİNER-KURSLAR ArıbilgiBiliĢimTeknolojileriAkademisi 3dsMax Kursu-Ġstanbul-2010 ArıbilgiBiliĢimTeknolojileriAkademisiVrayrender Kursu-Ġstanbul-2010 ArıbilgiBiliĢimTeknolojileriAkademisi Adobe Photoshop Kursu-Ġstanbul-2012 Yapı Fuarı-Ġstanbul-2010-2011-2012

STAJ DENEYİMLERİM

Ağdağ ĠnĢaat /Bilecik ġantiye stajı 2011 Reyhan Mimarlık /Ġstanbul- Üsküdar Büro Stajı 2012 Aydın Köse Mimarlık / EskiĢehir Büro Stajı 2013

YABANCI DİL

Ġngilizce: Orta Seviye

İLGİ ALANLARIM Fotoğrafçılık, Kitap okuma, Seyahat


Profile for melikeözdemir

Melike özdemir portfolyo (pdf)  

Melike özdemir portfolyo (pdf)  

Profile for mlkzdmr
Advertisement