Page 1


7:1ti11e He 'Cite (llorg. 0 .Corti

lo' acu ity Sp11r

Acuvities l'.. Or~ 111 ii'.!ltion~

-l

l·• B~

U nderdei;smen

18

~

ljfJ

tifo•t·


onclt Pieper

1/n1 Bd


J11 JUe111orin111

On ,J1muar)' .iA)~ 1981 1 Da\'io Palen:.;;ke 1r'ta!I kilJed in an aulo hn~ident. It I 11111 for u 1.0 qu don t1n1i'll wiRdcim in c 1lliUK h<m1c o n ,n" '(Jnng mnn who hnd juli.t heg11n hi t11rlv for the mini. try. RathN, w~ rh. t1 Hinl that during Do~· •'c Lim.- 111 ~rnc • be DBmC! tu knoy,• h' Rede! ml!r. lfo ••untirnl!I}'" d ulh ehunll1 ~· \1 1 Uff 111 tr~ rr; lizr lu.-. tcr' 1 iuu G• ti h _ It• •ri l•) th ..-est. of us in brin~n~ U!'I VJ! faith beti.>re our departure, 1md it 1ih•1t1ld irnp • 1q>u11 11 t Ii ltlced for prc.1.u.1it1g tht r;,.16p I l.<.• otherR wh<' wl'!re not 11r •mnl l' J"I v • Ht rinieh d his r c before 11~. Lcl u :!i•J run that Wt! may 1>ht1rn in the priw whid1 LJ.11 ...·e n11w hB •

/'}62-1981

1\1..m,..nn n HI.


7:l1e r:roja11 81upire

•1111 •


011r

Pi111tacles Of

Pedagogu C 1r)t•l(.n Tr.)J)p1• PT'P:'lidfrn t, ri~tigi1 m, Eoglleh

Syh:t>!l>l l N

J1'm~ Frirkl'! ~ui,d~h

Quurn

Engli h

H.ritm

Dt•!lfl

l'.'~nglL'lh


PAul Eickm1111n L'l'14~ idllnl, Uebn:iw

Vieu

,Jerald PliL7.UWt!it lhgisu 1r. r.re(:lk. rcli~k·n

(iury Htmmlt r Greek, fl'L'ruhtncnt

Wuvnc 'r1ml'n1(•k

d rn-t.\k,

t ..ati n

Fr'>\ in ."chrM'l<IOr IAtti 11, Iihrnria D


,lonn '"'ulli"''" (;.-rmrrn, !'.<1dology

G(•rhurd Frnnzmnnn Hi Lnry, L..ntin, 1eligir1n,

Iii

~rt.

I lnn 11 l<l Se 11 no\\ ml ig11~rt. [.)tty holog~

t•_>r~,

Rrwin SchBTI" Hh~l.rn-y


FAIYr rd f,inderr11mn Dc1H1,

re•i~io 11

r~1.CrH Piep ·r At hlt!tics~ m11thl'metic

Wi lliAm Bll'!lt.:hintc Mu.sic. f nKli h

LJord T homp5'm AthJutiCH, phy ieul cd1 1 ('~11 i1111

E1..1gcm: Kt.rst rn1Uht!n1ali c

~fonel!,

C'.. • • ••••

i


Dmm Lindemann

1'uLru Kd1l

l:ri111nvirate 1'?cgi111c eo/legiaN Parlia111e11t

Aont.lttr \•Clim

r.. r.c-, r.: P. \V i Ide. M. 'K·>hmder (the Pre2), P. Hirkh, M. Cr !!, S.• 'irnY, .I. Hn lg1>, U. R•·i1 h I. K. Poch np, IJt:. 111 1.illflt':m1rn n. P. 'Zlt1lfow, ,J. 1..impert, I .. H htl!"gcn, J. u()Clr.hoff, ,J. Krohn , c. (1Utr1m.


Jnstit11tio11a/ Asse111blnges (lallt~fJ

I.. tu r.: ~. 'l.n~trn'i't', M. M 1·lcllt~r. [.,, M11rKJn Jl1. /\ , D. Hf'eiw., S. Aud~"'i17., A. M~ikl"', V. Gum~

Serfs

IJ ),

MG. arnd t hef Hunke

.... . .... .. "

I.. t•> r.: P. L1·yr1•r, J•. H1.n11in.: .• J. G rl11( r, .S. Kr<1h11. N......ud 'l\, L1Jc'km11n, t. SteHic: k, r.. E,..·altl. 1\1. H.11rl(JW, 1

~.

{!11re.la~· ers

Back row, I. to r.~ H. 'dm lt ;o, H. Burdi<.'k, \\' . l.auer~tl11 rf1 \ \f. H 11JJf.JC, Frunl row: 1't~. Hin~a. B, (i 11t1-dorl, \~. fl..fotc l ~·nh 111 r.

Bnck mw, l,

tci r,; ~ . N11wicki,

P. H~n11inic, D. Zuh n, .J. Mlll~r. Front ruw; S. M111wr, n. H1ichel, fJnii . ~,)tmd~. T. Mills, M . ~p1turle.


M r:s • .1~ rlK!t''Old -A• hletie!li ~"Ai:;Ult)' • l!t'U!tU.ry

l\f rs. Lf.hm11 nn Adrninigtrotiu11 ... cc:ret.ar~·

Scribes And Servn11ts Mrn .• chmich

l•'ucull • ~~ crctlil)'

Mr~. ~ttobc I-Dorm St~ ff

R · ·ruitme11r s · ·r •1~ry

1"J Atl 1nl 1t1h l ta l U 1ft


'.Mra. s,C'hna n l:h~111e:-. Offi ~ Ser.retnr~·

(il(•ll

Buaint!

l'"11ku-..; M1mu~L1r

Mr • Lincf(jm in n Lilmuy A11!<.L'!bml \\y;i,

ll~rnld

Bo11k ktt,I)"' r

Mr~. ~i 11

' n1ornpF.On nl r#i hr 1ri rrn


'"Crojaus YcnriHfl firJ11s


Atltlr.fit~

Hoard

Tht• 1o11gh N1uthwe Lflrn A• hlRtk Hc.•1ln~. l· r; [~ IIn~b~Tj{t>:n , Kr n F'r1 ~'. .foe [ijd.nch, .l11hn Ho1 khuLT. J~,h.n Beck, ~'hil Hir~· h, Mark \\'11":11sel.

B1tdc rnw, l · r~ lleflt1 Lindemnnn. 'ruh~ W1ehu11ch, 'l'utur KP.ht , Mike Bif'dtnbt:•nclor. Fri>nt rnw; Tnm \\.'c·iurn, Rick Rn nw. Prof. Selln11w.


eross eo1111tru

l\iu:;k r•lw, 1-r: 1(. Cncrru.:~. Jt Stt inbun.ncr, M. W t ·ndc1rl'. Fron•.: M. Cnrl•t\'1'ky, .J. ll1 ndc•wuld. M. Pr.uat in. N'ot. pi~LL1r1.•d; C'oach Ki pf rn ill er, P. Ki r'::'lchin11:. J. \Villit.z. J. Sd1 mt1 i nl(.


Z:rojan Soccer etu/J Passes And Scores. Its Wau t:o

i'.irt di111>I

n1

etyl

:"a

ti l<>w路 pro


n.

n

Hru:k row, 1. lo r.: Kl n. M, W~nzC'!l, D. 1'four ·, J.in<lriuiq1 ••J. Tei-C'h. R. Sciftitl P. Prrmge, K. Ebert, B . Voil(t, IJ. Haag,.I . .BaJ.,. • H. Hein •. I. :.:bone. P. Lueder!!, R. Loul(. St:~·vnd tow: .r. Kuske, J. NILL, ·~. J ·ffit:Ttl, 11. McCor mick.,], Punk I IR Gold ·hmitlt, ?.it lh~w. C11ln •l hmidl, tT. Rirl r, .J •• It\ ~.,I, K nycm, 'f. Nomrn r.nis1•11, A. Horn, T. PooUL,r. 11"r11nt row: .1. Fromm, M. l\.ien li. 1 1. Kub~ • .J. Rpl'run, R. Kneppirn lh, Coru:h .J. !JeL.ermunn, J. \\'eil t111rl, L Halib.u.ri,;t!rt, M. Hcririch, M. t ;rtREI, .J. .krt1hn, l<. l'uchop.

r.

Hng

I

·r.

A eo11/tre.11ce 211d1

All-6mJe.r(!n1.: u1,1,• rd. wen t ll> i;oruil! J im \.\'t il rnd . full · b c·lr R· K r Kn ppruth nd forw rd llav~ H DJC.


1ootbt1/I ·nu

Fr11n1 rtow (1-rJ; C1 h 'l' lw1111 •Jn. H11ff. Hunt r, l\u k•1 , Di •lrn~ h1 Hir rl1 nh r, lfo&n, H<4d, nufl!d. Frey, KnlAnff,Pr. Row 2: Gi1:1~hen, l hirtmsm, 1-!:L~~, Gumm, H. Ziet.low, l.ind l<1H1 PLtr1ow, (]Qldt, Nitz, Mar~h tl l. Rt.JW ·~: Ti1n So:mkup, l'itt, Hjm~h. Lil"hl, 'l', Zi~Llow, 1\11 11rmkk. Smith, Hir. r.h , Hi lwti r, Schruool'lr. Row 1 ~ MRrtin, R11t~H~..: r, R·:>iekoff, Loe ~her, .Sti•·ft I, J\.nwgor, \'Q.11&, Ump.·r1, 'tr 1ck. Row 5: C<•11ch U 11(lt•m 11 n, C.:urlcr, Kuck.hehn, !tn11 i:lt, l'lrcws. Zimmuman, Wieliuscli , W ·gsol, . SC1ukup. Co.Ad1 11 i4.'f'C r.


The 'l'rojnn head-bdl1gc1" rt:'•umed. ll.JI thu fit Lrl lhi year with hitch h•lJ>f· \\'ith CBt;l ,,f 11 t ~m pfoy4Jr nd nme

1.nlen~

freshml•n ill k~y pusLtions, Lhu)' crt1nked out e fi-:.:!-1 ruooro 1"14'1 •.llll. l'Ur!Jcl thdr 11p 11(]nt111UI 111~- n. R hi11d th OVPr-powt•rin1i1 hlr~ks of the offcn ivr. ~ine Joe D&otrich

rulleo up his Jrd lO<JO·yord ~a1mn 111.hd has :1rti year il!l All· Confr rJ n<' ·• OthE:!r All·Confl r1•11t"'<' •lt·rtion11 wor H11ruer, Bledtn~nder, Kolund~r.aod ~·Tey ftout

men wPrP:ielect~u

t•>th :.!ntl Lt 1m: Zimmcrm n, l\u k•·, Hiru.h, nd t r 111111. B tk f~UT'ftPl~. McCo rtnick, onfl HPm all rttC-t'i~·~d honorable menlion.

Jlrn1ll>all1 I


Basllet/Jnl/

I., H. H ck ffi'I\ T,

S1 )11 k l Jll,

M W1

••I, .I. K11•kl'!,

1~.

Wmiilr , M. l\1 °h111AI r, 1\. I'

'1 •

I IJ1tlN,

ltnn:.rh, t~ 111 h TbnJ11fl"" ~ ' , FrM1C ,,.....,, H. He 1 Ii, lJ. .... In n, I. l'urla w. X. Hmkrru,[orr, M C I 1tcl1, M , ]ih t:i:, I ', tlir 1

..T hro I '\' Hf t;. or (I 1~ 1 ·:

a r11

~rttja11

e11f!ers 1'\1et ..,.111 11- 13 Kerur1f

I ',

"'• M .


I

;Ji j


Wrestli1tt1 H.a~k, ltjfL 1tr.) right; C, WiPhusch, ,T, L~m ­ P rL. C. Gurnm, N. Krau P A. 'l'cl:l.luff, J. H'Jlti, (' 1 1ch Pic'r ·r. Front: TI. Knepprinh, J. Drnw!l. J. Bartz. '!'. Poetter, M. Foll~\·. (Nol pir.turi!fi: .1. W •il 11d I

Il a ru 11:11 r.aflll Jur lht I I I 1 'l'«ojiin Wmt• tlerJ;. Thn tifi 1•nmnir.titi11n t'll•r11b r tod '11.-itt ~u.rlb11. .,.rn• I i;k 1( l.lAI r •r ('(! Dr •I Lhc ''ic:l •ri" fov. and f.ar 11·•;,.,·ttn. •nu~ u.em ~ m 011llJH•f1111 on i r1 Ill . '11 I Lh II h, ') 'T'rn n 1 r I jj I ,, ·~ ,, , .... 1.rd ((I ,, lm bt lut~il' u1 Ltip flOLd!o Yr 1t'.Sllk111.


~1111e CJf the fe.l!.!ion'

mwnt: 11

â&#x20AC;˘

Lctkr


A Vcntlcn1on}s Sport

Li 1 k rr1w: Ce.m •Ii S.Cllnuw. I). St!llnuw, 'r. 7.11rl i11 '• 'T'. Satorinllli, R. e. . n. R. V.1Sl'nec:kP, front. row: ,J. •'mit h, I\. Sehrt [ncr, R. Horrint?l11t1, R. urtcr

T heo ,.Ii l gull' team adopted

''I 111• h111. )'ulJr vrulilcmll -

th~

um1:1ur mnt.to

~v~ryu11(! ~ltt~

16''

and reru:;ed 1•l re 1t>Jt!'I~ t hl'!ir rPGnm for f)ll hli. <'nLinn. Hut tl1r1111~h 1 ,1 11 IL ,1,ll ~hey rum11lnccJ

r.• rukm1•n

:00,•1: •ll

(l1n~·in~ 11

1

ntl~mrm'11 (tll m f'!,


7:ennis l311ck: row, , _c: .J. I Loltz. R. SLub111rs. M. R1•n11., P, Zic1l11w, M. S1>rifU~ , Tmnr Kehl. Fro nt rr>w: J. Kuske, P. SchllL'k-rt

C. H.uu c:h. '•'he 1'wjsn netli!rs fared quite weJl as Lhl'Y ;, 11k l.u I h1_1 (!ll t•rll:i dmin~ 1.hu Aprin1t nf '8 • ~ndintr with 11n irnpre ~h·a r1,;·ct.1rd of :<,JX wi 11 • lihd tw..1 liJoS"lt·s. With cm ly tmL• mou~her c•f thLI team Kt.1tlu.a1 i ni:;, Lho nr.n: L r Jl)'.rnl p mm i. ,... t 11 lie· eqWlll 1y aucc-e_=u;fuJ. .

-


Ol!f1Hpia11

e'1ntestors

j

Back mw, 1-r. J. Nit1, B. SLmck, n KrueKcr 1 .1. ~nlKC • •J. mtLr, J. KUHks. M. Boldt. 1\. Frey. H.. Loux, Coacb Kruse. FmnL row: J. ~nd w11Jd 1 fl BirschrnA, 1, Hll bnrJJ n, l\•J. Wl'tni.eil. D. L LI, G . Sims., J. Krohn, ,J. IL.iebenow, T. Po~tter. Not pictured~ J. Rt le, F.. Gold1ehm]clt, T. Gol1.b,thmitlt, D. M r h ll. M P11u11· tien, D. P~tith. J _ Sc; h ri;i.P.d eor, E. ~teinh:ren ner.

rt

"l'

I


etuh

~appers

1-r: C.

\\'e~tra,

,J. kf"nS•Jll, Dit•trich, P. H irli.C h, Coach Pieper. F:ront l'11\\'! M. H r1 ri'lhn. P. Ptttw T. Zil)Llr1w, ~ . Schm~lini::;, Tim Snukufl, Ii. C•u r l'I, Back. row,

M. Kn l.R11d.-rt 1t Vrn• •.1. C. 'I .,,.,_.i-..


ltog11islt f<evels

IM Fool.bnll ChamyJS, Buck rHW, 1-r: H. Frel'lll~. T . :':Hlukup, S. chn1elin1t. D. :Polzin, C. \\'~lra. Frnnl row: C. 'l'e,,â&#x20AC;˘ee, J. Th<lmfrird, D P1 t1-erik. m' ... rh n fer. K. 'cnteiner, M. H<'no.. iii:. "Hr.1~ meieT,

IM T.:irrnis IJQ11ble Sche.efer.

Cham11

1-r: M, Henu, P.


lM 11ftb 11 Ch m1> ,, Jn tiggir1~ m r.11,g fng m\li , l-r: T. Ro~h • D. C<tt>5>er, l>. J.~hleni, .J. Kuske. J. Luplow, J. P nkow, 'l\Jtor HAhn. ,J. Schroeder, M. Biodcnl.Jtntler, 1>. Zi •tl<•"t P. St rn, P. Schul~ lt B d r,


011-Scltolastic :Diversion


}{omecontiHg


Winter ear11ival

TM. ll111y, ttrt uf dir Sc.uth

â&#x20AC;˘


Arbor ZJnu


Male e11or11s

HJlt k rm...·, 1-r: ~. Liebl.-, P. l'r lllCP,, M. Alhrt:>rht. ,J. PelL•rmuliJJ, I. P1t•l)t'J1hrink. !l'. \\'nrllent.~ne. l'. Wi lcl ti, R. \\ rn1'\r.k11, ~t Cm1er, S . Fn !!iCl, n. Hu min. H. Hrti!f"r. 'T'. Rhlnt, .J, l\chl, H. l\1iller, K. Vs.aler. Second ruw: •. M11sh~r. Ii. 8il~lne~. r.u.. lis.!nniu~. M Hlf'11L1, 1. Wh1Lby, D. KuckhEihn, I\. L1Jt In ·r, M. R"uh, 'f. John!lt' n. H. Kl14..'h, H.. H1u1kwit7., - IM. F'olt ;\' J, Huhtllt"ttP.ill. Third row; :'1.·t Turen_y, R. Cerlt!f J. }{e-lly, K. l'L)Chop, T. Mill:i Ill', Ht11ning, D. I'lath, M. Wt!mt.d, C. CorJc~. H. !·kh114·ruum • •t. W ~~eT, D. Reichol: S. C 1rmi1 hAf·f. Front.. raw: ~- R.iri;..chin8, r;:, \"oip, ft Hf'inH;. M . Mammel, Ph. Hc11ru11g, fl. P1unperm, D. RCJsenbeum, .J. Kti k~ .•. .Sun J. Krohn, K. la.1m, ll. I I ll. 1


Dilck rnw, 1-r: n Ru~L·nb.1urn . M. /1,lbn.:-chl, .I. Pt!tt•rmt1nn, P. \\'11rke11tirie, P. \'lilch", T , f<~hlt• rli, R. WerneL'b, R. HsuH, ,J. HuhE!llsLetn, S. Car.wiche~J. Setond ru"': M. WhitLy. D. l{uck.hahn, ~- Llcht, Pa. H(•11t1 i11 •, f,, ],r>t">:•'ht· r, ~ . CMttr, M. R1mh, T ••in l1 nll1C•n, 1.;:. V111ln, 'l'hird rf•W: L\1 . M t11 tnt•1, M. K ~h~. I\ . Puchop, P0. II~nning. M. \'h·nZL"I, Vil. l-ic hut•rmun, C. Cttrdr.: • '!'. Bucl11~·. l). Bihnn. f ront ro¥t: B. Hdmtz, K. \ 'niJ;t., Ph. H1·nnin~. R.. p,, mr .. ·ri11. R. f'ar1t1 r, I\. M in n. R Simms. D. l\l nu.

Si11ging Minstrels

r li:l'r

~

o h i11 I i1h LM

I

1a1na.~nt:i


ri he S. Lieht. 1'. :\Hll , P . H.-rrni"'~· WorkerHtnf!, K. .Schul•:t, P. l'ran • . Middle rm\'! M. Turftrt}'. Ph. Hennin1: ••J. Ku ke, Pe. H nnin . K. E~rt..~ . Sch6tnhl•r. H . Krn·h, M. M1rm · mel. 1-'rum ro ·: ·r. \\' e11.1ra, W. Car1e:r, M. Albrecht, ,J. K hi. 1 . Mutleru, B. Hsgne.r, M . \\'rmzel, B. l'amperin. Jja

rt h •

ltf1

l•J

t. Whitby, I). Hihnf!r, P.

J . Zan\, .1. Krohn.

Yn11d

-


Ldt lo ri ht: P. 8iint.chlnJC, M. l\1t1t11me!, .J. Kui>ke, D. Bihnt>r, R W rn t, P . Ht'1H1•ng, H Koch, T .• etariu.!I, T. Mill , M. Rauh, D. Coo1)i'r, Pt·. Htnnins:. P. VsndE·rGalien, K. Eberl., M. Whitby . M. Turirny, .J. Orews., B. Caner, K. chuhz. B. Rali:r'I r. M. \\.'1•n1:41l.

Jazz 811semblc

-


'loru111 'liunl t:lte e11i11e JUutinu eo11rl-)411rli11/


Hob Urmkwhz Marvk Greenwald .. •Jool Petermann

Challee Blakely QUi.."ele Keefer

Urbftn

. . • . •. . . .

4John Be.ck S. Nowicki

• , Brad Regner Kelly Poc:~rn:p

. , Tom J11hn Ion

K"bl1 . . .

Southard ...... Randy Bader

Lundc.:i:n

.

,

I) i,,•fl

Hihnf!r

lowi Miko Kube, Mott Ruuh. Andy Nitz. Dave

Zshn,

B.

Zeit 14'r

• . . •... .. Paul Prang-4!

\Jnidentitiied Offke:rs •• Da ...·e

'Stcll(•i(raph<!r , Cuter Orderly ....... Wvrkenth1t

Plndi, P. Hcn11c!ln, P. Httnnhig, J. Niemann Dir 'L l11r • , • , , K. P1:>Chur>

Bird

Members

or Court

. Tim llne· -

-..,.. .. ----

--

-~


1otl/JH

lt.-H) ~aui \\i'f'lrk~111w1 t·O. Andy Niu(~11~. lluvi: H('o'llt •dtr.J.i:H. it...:uv Purtfm·r #I I), Phil Hitnninl(( 111bl. Tum .Juhni>toni #U. Mark G11R.'ii( ~2), P~•1l H1:n11mg( /s!G), KelJy Pac.hop I #n, Hill Cnrter4 ft ), Hoh Himkwit?.~ #101, dirrrit -11 l1y Hl.t'o'r. l\fowicki

fORU:\1 CHRIS'M.'.fAS CONCER1' Alhr!!Gh1

FORUM. oplJ •r

t••YI,

diN>ct~

by tt.fork

l•r: Ph. Henn.anr, T. ,fohn1t11n, Pu HL'hnintc. R. 1

BQcler, n. Z~hn. Middle W\\' ; r. Wr1rkuUiui-, .I S1)r"in, Pr-. H~nni1111:. J. Ni cm n, H. C rl~r •.1, Hect., P. l-ir1mge. 'I'. Buelow. C. Ctlrdei:I, U. Ztl~lur, D Ro tedt, .J. Polermnnn., R. JI nkw~h., K. PL1·c·h11p, M ni if111'fl 1-'emnle Objuct, B . .R~ucr. L.uwer rnw: !"i. Nowi .... ki, A. Nitz, M. Rauh, P. Hen1:1eHn, D. Bihn~r. M. Kub .


•• l!i


en111p11s

eriers

llCJck row. 1-r~ M. Albre<:ht ( rl ilr..•r), T. f:fotluw. C. Gumm, P. W 1Hlrnn tine . •1. ~~icJ;, ,J .J ink • P. W i hie, T... Dm , U. 1-1 1 i~I(. Stcom.I ruw; K Eberl, H_ Gurg~I, D.. t>:llr111w, H. Cm 111i1 h 1 I. F'ron1 r11w .•1 Mil l r, J. Tl111111ford, ,J. ...,1'hL>nt , Brtu.l Hegrwr. Tht1s.e who mi!'i.~Pd •hP ilc1,1l ~· hon 1hL! pfotur Y.Jl!l IA1ok: D1tvld Lou a.nrl C.:hii Ccorde .

·l6fHl11i;: ,\

11

J flrol


Bock rn", l· r: P. \\'ur f.)Jltino. D. Znhn . • 1 ind r1)W: fl. PJluJ:Jtian. J. Nienrnn, G. Purdue. ,J. Hr)hr,rnqtein. '"t'hird row: B, Timmtrrnnn, Ph, H(!nnin~. f'. l'mnRf', ~- NCJwicki. J>, l...c)'r r. Fr1,11t mw: D. Lnu. J . • pr 1in, n. Adorns. Bcl11w: K. 1-~h •:rt, P. Lui d••11i, n Jnni ~ch . !J. Kell~·. OuL <•f 01"' picture: T. We.st re, S, Lo ·km 1n, M . \,\' hithy, K. Peters•m, 'I'. Mu Lt.ernt. Al~1 :8 J>C4' inl 1h An k Lu Ann llohm1t1hli 11 w h11 rlid mnre r.mR · thim 1«'111le st11ff mambcr11.

fin

t

cattllin hn '•

1C3

• In keepinK with Lrsdit[on, whLr:::h l rlt rl I hi y •1 r, ~he M 11 n111 page was dLln~ la."it. Looking Lack O\i'tr it ra11 , tht y1•i1r WA., intNe!!-ling ml f\ln , Hop fully. 1n1r )'c.t•rlK•t'k wi1 I ren F:d t hnt ind .)'Our memori of' this Yi! r will r fl1.1,t. th l 1011. Th<' Lr>rd' blP.SsingFo on "1l or

w

}'l)LL


Appre11tices

1mirthi11g 'IF ll)fl

.,..,t..lt

I

m~ UJ'4'

1h1nfo ?

::: tn '

~

'~

\.14...'W ... â&#x20AC;˘

I~ -


t


Jl11111ble Plebes

nAM J·~ K0f) M .J t: N Kl ~!-3

Fro:nl R.J'"' - K. Schuki, T. S11to-riuf', R. KnippC'I. Back &w · J Uehennw 1 \V. LitttlquisL~ J _ Dre"WS holding D&n pN1p

Limmer, H. 'l 1ah1tor, D.

1 r lJ

G

It

"•


WHITf~

SHADOWS

M Kir nitt., K. Sr:hreiner, Tom Sr)uk11p, 'I'.

K. T

no'!!; 8 . ~f·i~ rt,

Zt ilo • Tirri }ii1)1lkup. Dan Mn Jre h1ok·ll'ikfl, l<. Bnikmeier, G. J Elffc r11, . Horn

SI ...~EPING BF.Al 'L'1ES t R1•lrh, ,J, Vl , IJ, f\rneR'er, J. Smith,

t.

·w~!'ltcndu rf, C. W~tre, P.

lit:ft I


r' I :AR. ·o~fE F JUH~OM ..~ (). \\'indE~rger, ~J. }fart~. S. ~im!i, (..., H (1 biUJ:;t'n

lN' l 'l-t~L l .. ~CTUAL.'

Rnc· Hn\\

1

Klub~ll .

P Pron •, I l. Koch, C. Rattsch.

P. Lue<ler!I, K. Cherney ••J. Ku kc

Fr1111L (fow •

.t Ft<•mm. G.


T'

N

H g

0

l'

R l

R T ll ..,... E

D

r: n F

1. \VhHh" A. 1'4·lll id'f. A.

H1rR~1

kr.,

~1 .

l.u1hAr, I{,

Hugh~ - .

K. Li1>1', T .

1'hier(elde r

EVERY Cl. HS N 1;EI) JTS Tl l

IG~

R. Si 1•mer, A Hoinit"'I, ,', l.i('ht, IJ. KlRtt, P. Henning, ~1 . ~•J!l'.I Aenu., M. Foley. radian t D. P11 J,.i n, .t, Hnko11., '11. Scbtlencck, 11. Sch1wfor, S. Schamu r

T

..:

H N


M 0

D

s

q

u A D

Hack mw - M . Pa.u.sti.an. 1~. Poettert It. Loux, U K1rkpulrkk ~1Hui11, Wr)llJC 111ic•••• r:rnhtl, D. ~llJ'i{l!n1

n.

.I .

!{ad~

N"•~

-

'l'_ ,Jt,hns!Aln

(don't <.'Vf.'n milO. t(, Hu11. ~ · wi1.:r. ,J. Hnlu., F.. ~f@in­ L.r-c nnt r, M. C11rlo\•sky, D. Mit~Hu•, "' rcm1 t••'-'' Ji. 1'\d · umi;, M. Gef;S, U111, M _H11u h,

B. He.rrinii;H.. 1'i m 111c-r· m1m pr1 tt•nding I•• 1w ..tu· d imlh 1

Je'rllrtl

Ruw •


RF<:ACH BUM.

M. 1'.'r.:h\o01nwnl IO~t·r" HR)'e6, M, H tr m 1n, Mike Mc:CoTmirk, D. P lem

·p, ..... M11 hAr, I{. Huc:1i.l-w tl, W. Carter, 1'. Hu ·diger, B. alt'edt in hifl. lii~ituard uniform. M irk Mi:Cr,tmick

OUR C,.AS. PHK"I DENT OUR lJMOC' CANL IDATE S~O\\' UEN "C 1-<:NI~" SJM ., LI NLOLr\ ABHAHAM

FUlt."'IAN ET Tl1\E 01 ..1 l MEMlNlS c11JVAH l 'I' • , .

·:e


Sup/ts 8Kplorc tJiverse Jlorizo11s

N. Krnu.'l('. J . Belgtt. M Hcmrit'h, S. Fn!es!!, T'. Hjorth. J . Riltt:r, P. Pitt. .I. "l'hontlnrtl, I~. u~.rm H. Zi~ Ll•}W

.. ,

P. HP.nning, lJ. 7.Rnn,

L. Mr.•

r.. \\ 1tmmg, B. F'ree5eo, K. Mann. J. Bradtke, 1


R. l'amµc rin, U. Kudr:h Im, R. Knemmilh, .U. Vot~l.

re

Rt!!~

n.

H11 1mHin,

A. Hr i11, M. ~11ri1.U~fi, C. Sc:hniunc(J•• 1. Pnrlnw, K Schm1liritc. M. Lindloff, ,I. Rockhoft, .1. l . . impert, P . Le~m:r, H. Mic"hd, A. Kraus~ 1


M Mumr11d. M. W1inzul. U. H4J11i..tdl, It H 1gncr, P. SteelP.

P1m11.1 irrn,

ll, Schuiarmull, J, \\'iUit?.. H. "' l11A h, tJ'. ~ommcn.!!t•n, D. I:Ull ti L'lr, I ). .T. l~upluw , I\:. Vui •t, K. I ,r.t£> .. •·hn, .I, l\fortin

Anri~T'fi11n,

L.


/f11Hiors

Bottom L.. f·t: P. Hemnin~, H.. Bell, H. :l..i illcr, J. Ni1'h. ·~ 1ilJJ! B. Juni~h, T . Milli;., 'P. Huc law. T . 1'-folren1r. ,J. K ·lly.

l..J. M-hrl4!. 11ow, K ch11 1->.

P •li.-.fF.en, K. Pu·


StAndjng L.-R.: P . V.nnderG11l i · 11. T . C•1ld~•hmicll, .J. Schone. D. fteiche I. Seal~ L .~t ~ G. fl~w •• ltt, .1. a. lltA1flWn ltl , .1. \\'l•:(trl<'r, E . Golfl:-.chmidt,

T. Zo din ic. -J.

IJ~~re,

D. Peten..

P. Blr1:1.Cbing, L. fh:pcnurink, J . Se h nw·ilt'r Zank.

I

n.

..~., ll~rllo,

.1.


1... -K.: P. \\'m·k«'nune, ~ Cl'lrmi· ('hucl, t. Kubr>, H. C11rtc:-t, R.\.\'. W rnr•ckt, C. f'1Jrdr .•T. lfoh ll · i>te~n .

.r.

Hrn tnmn n, ,J. Mill r. J .

Nloman, D. Martin, M_, T urOnl:. ( ~. Purr~Ut • A. NrL:t' .r. A 11dor11.ou.

Junfora11tt,


'l'.11, ruw 1••-a.: •u. fo'ir?wihb1111, ·~ . M 1j • k1, R. fiu w., • Wt liu!W:h, M. Nib., R. Ii . n:1.i, mw 2: K. H 1dl1 r, S. N""''jcki, J, Ladner, .. T. S~udl'!p "'H. Wf!niel, G. 'fhra rn t M. W~i;,el. ruw :J: D. W1.n~1 I.... uukup, K Zlrnmn.r rnnn, ll. Mu h il l. It. Il11usd1. J. Te11~h . rnw 4! 1 . ~ •l lnl)w, •c •• I hu~hner, K. V•u lt: r, T. Sprmdc, P, Hirtw.· h, row f1: D. J.eiR.tek<li;.i., ~ t . l-'11•·tt.t• r, •e. B dice. •Barne,>•,

M.

Cr11~ .

,J,

I

H hm

11t:i

~t

•lmlll'I.


I

hoto not

available

r11pic11/ StJpltDJll(lf(.


Pri111ogenitors

1\, pit;id

WC &on for c::::=::t


Murk

Al~r

•i..:ht

8 [lllf\4, 'Vl r"\kknain•e. ALM, Alhf!-rg l 11•umory: Rtm Buchh.1 ~l:t und

Fo:tldc

TPd N Ul(f'1

Pel !Jeav~: ~rh~ Mui.dt:-Aud. Oq;un Ad h1i1i~ Ch( 1lll l ,:t•I; Tr ·1: fhnd l,:t-d ~ B&H :!,:.L4: Forum 4: Chapd Orw:""' 1 1,:2,:i,·I: Hrnilcy"!4 r.:.11 .l, S: Au~burgiim Ex[lc 4.

Rnndy BruJc• r Vftlfm1 ine, \JE

Gri·t.rtL). [)urf Mi:Muiui1.:r Fl or id.a .Fipri ng E!:w..ak ·~o ,.~i tc.!C rb ~kt·r~ f'llr I}· h 1111r::i

(j

niJ 1· ·~iJ

Jll()U

hEI

tLl

t'out.ball I 3; Tti.!i.;k I; IM"11 t . J; Furum ·~;TC f'rf!'!liden t ·~ ~ nc :~;

C:08 4; W:lli1r~h·~ ~ociety 4 .

!\hC'h. d Rnrl1•w l\J 11 wuuk"-'1.', \\' L R 1rn<·· , Mik y c;tt1•liL1 ClcHl d11v; Oct. '.27, Hl?9

rc'lplt• wb.1 .1111k ubnuL my µt!L pt l 't.'C, 'Br w lt"'Ht 8 lM '11. 1-4: Ki lchiti ~~ •.i ; K rnhH11hnumt 1-4; 1-~JtK c'1': 1 r.kin~ :~.·t

,John Heck: A d11.irn 1.. 1kir·, W J

Jack. J.3. 1\. 11 1.-tl"}'

dl t wi t:'lft: om C'n"d1 Thomp1mn, bculinf,!; DML ·~ iri t~1r•t

ball

a\lery Yt!IH AlwHi~'"'

1'inl.!1hlns

L·c-

(1110 ind nci,·cr ~w11 iutr; Ow IM !{hi rh ~·~ootbel ~ 1-5• W re..itlin p; 1-4 ~ Track 15: c-, chinic f!ri•p fl: 1M' 1·!>~ F )ru m 5; DC 2.:~; Ath letic Board ·l,5; RA 4,5; COS 4,o; ttoo.J I r[pi; I '11 MI !i.

Micha" I BitJt t\b1.mdcr Utml1111 UJirl'klr, MT Bit'tl.H, ~t:bwu11t~ My l'ir.in t1rAir. c•J, "\VhL n'11 my joe!k· NWC Fou11J 1l' 1-4; Choru I; Rund • .~i Duradean 1-..J·~ E!!.tabli.:ih menl.fl 1-4.


n1wi rt

C'4iilpP,r

l!ou.slon,

X

'1)(1flll

Arm 1tlill11 11 th1 H11bl1 .Ioi •,. norm~. lhe 11u hlit! pjjr for· m• nee• ruh• ~·notball 1,2; l.M '5 l-11; JE 1-5: Madm 111 lk11~i Buml 1·4: .,. '· 1r C'luh I· 5~ Hock H.ivf"r HL-.)'" :~ •.t: Armadillo 4.

J cx.Gl'l.Jh llictdch .S l{in w. Ml J{ t!, ,Joe\' D.

Home~•.lining ' II

F'11 1tl1n 11 1 ; A 1

l>!lniel I ) rPw~

Ouk "r k. WI Oan 1d ·r Krnut) ft'h•ridu trijJ" with Jimki; · nd HL"in Rn y IM's 1·4:

.It~

1;2; C'OS

~: Vi~t1P.r1I

llu&pttill 3.4: Pi:t.1.11 JI UL 3,4: fl,,tas h 1...t; F I hlil!hm "" l·4.

l.Proy Uu:r ~ill 'lr'il l~.

WI

nny RP.ating UMI.l~ f'Very ~tur in fe,.11tlw.ll Ft11,tball 1-!l; IM' 1·•1; l)(' ); Dorm· r 1 1• t rol ~: Frick Cli(fllt I; ' & C "'; ~~rd l1m•r !IC1ulh m 11rr1ed club !.

J\.urt Fhcrl Gle111fo IP, \l\'T ~brnL

Arnir. h11 nd Edil11rs who e ~t work on time Hiu1d l • ; Ch.orul! l; Sn c •I" l • L: .1 E l • .t fDi u·clr)r iJ. ~; 8&· H ~-•I.

1.'lllt•tff• •


"l'i mothy •'hfor .. Sterling l foi~hL.'i, Ml C:rumfJ!--, fJoll~ .... wctt l, . Wt?C.' L, Iii rt hdfl • Jl rH Cr-ea!le-hfl-Ad!t, LIJ'!i. IM ' 1·4: Chin-us I · I: T" 1·4:

DL

:~:

:~ ...;t~ CO~ 1 ~ Cl1l~~ Pre~. 2~

H.P.· crult.rw·nt l·:J: l~y' 11ur11tJ.Wlid 4: Rchl rmed F.kh : Wl·~I.~ An :11.·ls . RA

J{lhn Eich Lake Ste\••mR, 'WA

Itch,

~'.kraf •~h

W11ttr1r fight with m • "ei 'hl1or& rsml rs Lt Ai I fi¥.h1~ W ii ind . lwriy h ti ng tm in 11i11g•

ponR rM' l· ; U&U •~ HA 4; 'hn, d )r. ~u.mP.t

:1,•I: COS

~; HP~·rnitrm,nt

4;

\\'t-:1..') Ang ·l!I 4: Collt!gc Chamber· Orch •Htro 3. f<••n Fr~v Crand .J~nt:,iLm, CO

C.q>I. F \Va · ing Cuops 11Jl ror 1.•a1i 11 Clase ro~ I ir,;kcl.• r.H l ~mi floor 1'~11Nlmll 1-5; 'T'rllt'k l · f'i: rM' 1-5; l)C J ,2; Athl1~lk: lfoard "1 .5~ RA .t: COS 4.5; 1• 'luh iJn . Ii.

Sf'llin

ll .1 Furr111 .FL Duv

~ m Hlole,

Wttfrhin~ lhl•

Bt•ll Tt.1Wt<r beinl{ tnl'n

c.fown 1'0n m ny l(irl" ~1 u ndini; N\YC \!(;·er 1-4; \ 1Vrestling ~: JM ;.; C.11rn· rm Club :.! 4.

l'h i Liµ Gie:ichen Adri n. Ml

Cie!lch, .'lim

I .11kc Udl Spar:e Gtttiet f.'ouloolJ 4; &.•:!r •r 1-3; 'l'ra~k 1-3~ 1 "A i • ~: . f..::honi" V1; 1.1~ ht 1how 2, • d i ~-4; Hur.ky'I" rn-pi l[jl I; ~'luridn

1.:t


Char]t! Gumm

Milwaub11 , Wt

n. s.

H11 ' ·1·m rhuL lrnm. h1rrlie Coach V1eper rl riving 1h1• \ llll un the tN 1} Ii 11 k I mm wr tllnl( m •LAI in 1

noW'fitormi:; H.H. Fnotb111l 1-.t~ Wrest linR I · 1 ~ RA ~: At11l~tk H.u11rd 4; DC 4i B ·R 4. Ri C'h A rel C: ur~,..1 fo'oud du L11c, Wl

Rich ie, Quirk l\url

1"011ti1uU 'i't! Ldty nod 1,, roy ond m~· lmpromJ,Jlu f.huw1.·r11 ~~oothalJ

1 ·4~ H:L. .-11. II l· 4: Chr>ru11 1.2: R&R :i,.l! RA :~,I; ens .f; ~1Ud·

ns pa :i,-1 ~ N.Btioni ti I .('~t l(tJC Oui.>rm.u.L!i

·I;

P1i.it~

r.

D Yid U

n~

I .ilk.. Mill ~. \"'l

H11c~cr tile Horrihl · .Jim B rfol, T n•L n s les

l

n.

1ht :1d11 'I hrif't

Rick · Himm• ""ur ~l'M":l'l•r

:1,·I; Tro1·k I ; li:'i.1';i l -4;

Brunch Hrxlt! nt :.!; Li.t.!:h L Sholl'-' 2; C'nop · HB

ctuL 4.

K P:v in 1-hn ke Minnt.~.dpul ll',

M

Honky lft~~orid't

' I

Ind 1 i i '"

IM '& 1-·t; Cborui: 1-a; Forun1 2,3;

Dur'11 ru It 4~ Prof. iSp~udtJ louk-sHku 2; l'uUing up with lht n fc r rltlt~d ,J11hn

Eich. Kfvi n H1111t in jt!lo

So. MLlwuulu.'i!, \\' l Ke\. Wn Hngs. K

g~ie.

h ·'r:; Puff

1979 R1K11n111olr..!

IM' I ·fl: VAcrtt irn1 2Y1·:lh, 'Hn•v. Muislut 4,5; H.abut'e f:i; 'fh•rd flt.1or 2.,r•; Mno' b liy i Ut 11 molhc•r lllld hu1:1 hand.

rn•,,r

D1Jllhle 8PL're1 PrtlOO


S~1>hen 1-1~i11

f\.fo k •nn, Ml Heinf' Dtll Tuwt•r D1 rl1) L 1'0" .

F'41rd

·pc.·c.·c.J Ii 11~ it

on

1idt'W lk FuillhAll a,.i; TM' 1-.\; f1twru11V1.;1111 Mug 1 -4 ~ Ucil 1; ~·ric:k Llique l; Bt'JI Tr1w r ;i ,·1.

PhilLp Hun cli 11c Sl WilT1 1r'ill • MN Phil, l\·1r. """"''kN, Hen::;ilim~

O., h., th.:. Cuy who like l{irl1> l ,:l; ~·11r1 I tll I ···: I ,,i brn r~· I; In cl1P.1 lrnr ·~: AirJllAnc r'p r: tr1r 'l··I. Chc._1f\J~

Cirf'~ory H1 rmnn11.4Jri .Su 11 Prufri~. WI 1l•·rmy Sh en~mi 11al1 C'hont l-ri: l-'rmun 1.5,

.fomt·o: H r,ff Jlri.>wnsville. \\'1 Rubb Mike. J-'n<;.&lin I I ·~~ '08 : T h Mug l · ..


liand v Hu 11 l tr

St. f-' ~ 11 I ~· 1r rr, MN Hunt~ •. 'h• 1 Rl\1 Luk U n, WinL' jub P1'.i11il~ 1,1,•h11 doo'c 1 r\• 1o under-st nd lhe hig uil compani F\Kitl1tl l l ·•' : f'()S l; HrlCk Hi•v1r ffowl ;ng Club 2-·L; Ploridu :l,:!.

J 11me~ Junk · .lrw fin, WI

,I a.nks. J11 n le~. ,Ji, n kt-'F'h>ridn, ·WrnL' jr1L Kr\l'l"I H\lr~1·r •

~1e11"r :~.·l; llaYkcthuU 1 ~

Hu 1 bt•ll I·

~~~

l \if'J I · •I: Fl 1)rid11 I I; I ne Jl<lCOOr 11f ·rnm1il Wa .. hin~ Emporiu 1·4.

.lohn Kc·hl \\,'t:!}'.!1. UW!.!Lt{I.

WI

,J11hn

'75 Floridu 1·hoir tu11r 4 t!LlLnJl ur~ in th1 nrnrnin11, :S1,..'('1·r 1·3; if\r l · •l; c.:h •• rn:s 1 1 ~ 'I J.:.:!; B•mcl 1,4; Chept!l Organi1!1

'l·-4

John KcJ1 "''on

s jmin••IA,. F'l. Cukt•

~~lf1T1 rl It 8[)ri11 ll I r &n Ill ii lJIJfll '81 Jolwhuok Lltt(I c;.A.L.J.'.

~foc·rt:r

1·4: 11ll l.~: 1iu.,.,d.nt11 4: IM' 1·4; Kir L Dt•Lut. '2; ('OS J; ,Jn:!.P.ph

\\'elrlorh'~ Attitude Counseling

:•A.

f{{wmrrnrl Kimhmui;:h 1il'li·aukcc, Wl

Hoy Stucl~rjng and

PArlyinp;

Ha1 ..•in.v; ti.• &tudr wl

lM' , .

I

..,.._. ,~aceml

t


Mlirk f\jpft11ill · r Ba~·

City, Ml

1<1,,. K1mi1>r

W k..ndl' in Sc.1ul Miw.i.wktl.'l, rid~ in n~tm1r:t Hiidti!rmoliile

S m

t~.

til.i.:r t

cof

l

fir~

rja

TM's 1-4; t-:... LU1Jlishu1P.rits l • 1~ Chirrlie Gumm ~~Unrng1u:tzu 2·4: T11kihl!: nn-t• uf H11a 1· , Mark K1Jlo111l~r

M11nL1.!ll11, \VI Kc1ly, Shadow HiK JU kt: ul :r..lt1rfolk Mor-1Y1on- likA Dtrnn)' Aing~ Football 1-4; B&Bikt!lball 1-4~ Hu11c· h 11 I ·J; I M'11i l 1; Pr "· :~;DC Prei;. ·~: Joe 'e AUiL ud~ Ri·ri pitll I .

DHnh•l l(nmee llrouldit•ltl, wr Miriam, Du:k'!! l:iruthcr, Krall • t•lH

'!.'

Ma)'

~l.

HJEIJ

t DC :l~ COS 1~ Durnlra~h ~~,.t; Comm'LI4'r 1-4; Pl intHtcht 8,•i.

1M'

,John Kuake St.~innw.

Mt

Ku11ik, .luhnn)' K . Working w•th Turk

Ill'

Footb!l!I ~ -4; Track 1-.t; Dand ·t: JE 4 •

lJavid Lt11.1 Mih,\•01Jkt'~. \\i'1

Luujc, H1.-r!le, !I.US lov 'hec:k 1 I Rroli.c>-n wrhu, F rt•y ·~ tri"lt"'k prActicP!i 'l1rack 1-4~ l\it.c'hie 1-:-1, .Umadcnn 4: 'B t•hdor 1 -('?~; MnemH uppor1er 2· Iii; C h.arliu

Gu tn m lftn 1-4.


•t

v1

White

T.uie~kmnn HP.JU l"'1t

P.,

MN

I.ti( kg

na ,

Mii;;!iinl! the ' S!l St. Ptnrir.l{'s COS Purl"' Only on(; counttd \\ t.ert11wn · /ChiL' Lt(t> c:ommut.c.:r

o.

•T11 mt.':-. PAn knw Hu~i~rl 11_ ,

Wl

,1i m rn )' tlne

Hru.tml{'51 a1 2:0ll am • •H'

r 1- 1; TM'i

1 ··1~

Chorus

madillo HOAct it.• 3; Florida

l -~4: /u.

2~-1 .

~•{•I

I

r •t.crm

nn

Appleton. WI

.1.r.

Sh one nd 11.R h

LA •Um tr}' i nii;

·t IJ

l:(iw

mt n pct.

IJl'C\11.!

S<•cter 2·•1: rrCJ111•i~ . '2; lM's 1-•l: Ch 11 ru 1· ·'; TC l ·•l: ~"om rn I i · Hecruit nwnt Gr,rn lnitl~l! :J,~: Cri p·

p1c•

D11vid Ple.Lh St. T'Hnl PLtrk, MN PeBmlt~. n ., Mum i£l Hu.mnu: ''( ~c111d · h}·~. Mr. l'lrit h." In· carcerstinn \\r, ,.,1-;, nd, learnin~ t-0 do

.!k111 Ii h Jill Proc-rfll!.t i nAt A"ln!o (,.C I~ 'Prude 4; liend I~ Forum 1- L: I)

m1u 1

C h1lWA m,:J ,4:

h ~•

•i1'c:lr; H1uilc 1ff

P ·wauktt!, WI SR, .Jn~hrm V"cLttiuus, All my Chi ldr~11. "i llJ. w l ll':!i To11Jlh lL·nd1c rs , .smokPJ, f;)l<1e Lt1artns Fuoth I ~ 1,2i IM ' 1-it .

""~ub

1.


Du,•id H11!'1.1·uh:ium Sap;i naw. i r

Re· ie 1 H 1ry 1 Ro!lenbr.r~. Roseli1 CBilcr cami.mig11

Wi <111 i 11 ind R p11hlii' n Cho ru~ 1,2,4; TC 1,4 NP\\'~pBpPr r1•nd i n.c 1· 1; M ichlgun (;he rltLlUI r I · 1; Th m•>icrut l 4; l' 1rtn c!lmpaif{TI 4 .

'rhumwi Uothf' Hm!Nll fl1 1 r, WI

Tom

'l'oik1ni.; 111hiru in I ·1 l1uC'kftti. !di ur Lr~·in~ u h rrl r,., -t •emt: Hubba' boi!lhm.•WI b1•httvinr (~ctll' 1,2; TM 3,4; nr pool 4' '1 ttmp 2.~; (; 05 4; The f'.•h .1 1>! ~.Chain Gang •l; Floricfo 1• I

•Jarm.

~chml.!fo ~

tlurh•u "'it''• CA St ri•tt·h Bntl auhu<lt! CT • .2 A~ Tr•11·k 1-:l: lM' I t; Red snld1· 1....1 ~ \\'ELS AngelEi ·L.

¥J til Sdrnl1 Mi Iw11u'kt·t·, WI

Mw1

My Lti11 l, 1 F~ypl nnd Mttr<H r.rn;; Smoker&, silly rule-.:i, draving for M:' •·

LL

Sot'~r

1-3; I •1' ;! 1-1; Cha~n~l organist 3,4; C..: 0~ :~.·•~ llWI driv r :~.4~ ~SPL 3: N~w

Orfo.rnH 4; PutPr 1-4,

Puul Stnn NP.w Lond•m. Wr Di ('l) P1mlie Room in wiLh f.(•lli(• IM '~ •-·m; Keck Fum,hire I· '?; Smok 1.n' LHm1~1.< 4.


,J9mt• \\'(!ii Lun 111111, \\rl Veilend.

nd

Ck1. 27, '79. rl:!formin ~~ic li Weak bones and beer bt!llies (i.e. mid<ll n~e ·1 Football L; Soc-ctr 2-4; Wrc«.tling 1H"~ I; 'l'rn r.k !; HnruhaJl t: mM'ft 1-1; RA ·1; COS 4; DC pinK JX•ng dm rn p 1• 4

L ~ aqui&ihon ol h~er-~lly

·t.

Th1m1 lltro W ci!-lrll

Kr ''''tr Dl1m, WI

Tum, l..cfty

Wnkhjn~ , 'll!i..1c'!* TV Pi~.7. I H11t JM's l-·~~ Band 1.~.4; Mnto>ma 1,4: f''lnrici 1,2, 1; 'I 111 M11R I I.

Philif) Wild• &cenah11, MI •'I

f 1lt X

Sprin~

Break '79,

Sb~nuncluah. Choir

'four 'Ml A1 'k1•1tinl~ 1,2; IM'11- :iA: Hn11rl I; Choir 1-·t: "rC :J.4: u •H a,4: IJC 4; I ur1wd down 1~rr~r fr11111 Hr~I hti1'· Li-Rm 1-4• •Jame!! WinterJe Rr1ci11 • WI \Vintik.ins

Kir l Det1u M llh"'h 11 Ill k l!\1'3 l-~: H.r-tdne l{ ide r 1 ~ ~~ro l111or IWJ 11 h m rri d cluh ~.

ti \'t Witt • m1t.h Hinn~n • .\11 \\'i11L1 r et1r1d\ UI 'l!jr) B\I\.' Milwrm ·1• C11mrn11tcr 1

1'etN

Zi~t

·~1

l•1W

And1rnnt;c, AK

Zicts, ltttb-her~ I. kc Mi l l CO.

~ilil6, Florie!

Nrn1c

'f nni Mug.

•··i: Uunting,

fi hlng: Th


?AIM'1•r 1111

L''


(/rad11ation


.I

Profile for Martin Luther College

NWC Yearbook 1980-1981  

NWC Yearbook 1980-1981  

Profile for mlc.edu