I Can Cook Book

Page 1

k

in

a

b

r a

a

s

s

b

s

f

i

a

il

k

r a rti

st

o

m

ll

ic

s

m

POLISH-LISH AMERI-CAN RICAN COOK-COOK

o o kb

r a

m

b

s

a

s

POLISH-LISH AMERI-CAN RICAN COOK-COOK

o o kk

in

a

b

r a

a

s

s

b

s

f

i

a

il

k

r a rti

st

o

m

ll

ic

s

m

POLISH-LISH AMERI-CAN RICAN COOK-COOK

o o kp r awa a u to r s k i e

© 2020

milla kicilinska

w y d a n e p r z e z a b r a m s . w s z e l k i e p r awa z a s t r z e ż o n e . ż a d n a c z ę ś ć t e j k s i ą ż k i n i e m o ż e b y ć r e p r o d u ko wa n a , p r z e c h o w y wa n a w s y s t e m i e w y s z u k i wa n i a i n f o r m a c j i a n i p r z e s y ł a n a w j a k i e j k o lw i e k f o r m i e l u b w j a k i k o lw i e k s p o s ó b , m e c h a n i c z n y ,

copyright

e l e k t r o n i c z n y , k s e r o wa n i a , n a g r y wa n i a l u b w i n n y s p o s ó b

© 2020

milla kicilinska

b e z p i s e m n e j z g o d y w y d aw c y . published by abrams. all rights reserved. n o pa r t o f t h i s b o o k c a n b e r e p r o d u c e d , s to r e d o n

abrams

115

west

18th

street nowy jork, ny

10011

t h e s y s t e m s e a r c h f o r i n f o r m at i o n o r s e n t i n a n y f o r m o r i n b y

abramsbooks.com

any means, mechanical, electronic, photocopying, recording or otherwise without the publisher’s written consent.

k r o j e p i s m a : c o r m o r a n t a u to r s t wa a n to n i n e l u z a c s av e u r s a n s a u to r s t wa s e b a s t i a n a m o l e k

abrams

115

west

18th

street new york, ny

t ł u m ac z e n i e a i ko r e k ta p r z e z m i l l a k i c i l i n s k a

&

t ypefaces: cormorant by antonine luzac

cindy reed

ko n s u lta c j a ż y w i e n i o wa p r z e z d o k to r a m o r g a n a k a m p fa

isbn

10011

abramsbooks.com

a r t d i r e c t i o n i d e s i g n a u to r s t wa m i l l a k i c i l i n s k a

s av e u r s a n s b y s e b a s t i a n m o l e k

978-0-9752954-4-1

art direction and design by milla kicilinska

numer kontrolny biblioteki kongresu

2020935141

t r a n s l at i o n

&

proofreading by milla kicilinska

&

cindy reed

n u t r i t i o n a l c o n s u ltat i o n b y d r . m o r ga n c a m p f w y d r u ko wa n e i o p r aw i o n e z m i l o s c i a w p o l s c e d i s t r y b u c ja w p o l sc e i s ta n ac h z j e d n o c z o n yc h naklad

1,000 |

grudzien

2020

isbn

978-0-9752954-4-1

library of congress

2020935141

printed and bound with love in poland distribution in poland c i r c u l at i o n

&

t h e u n i t e d s tat e s

1,000

december

202001

SKLADNIKI ˆ ingredients

02 ZUPY 11

jarzyniak veggie krupnik krupnik rosolek broth

31

j a r z y n wa z a b awa v e g g i e f e a s t

32 33

rzodkiewka sandwitch

34

12

g r z y b y n a pat e l n i m u s h r o o m

35

13

b u r a k n a g o r ac o b e at i t u p

36

14

g r o c h z k a p u s ta k r au t y b e a n

37

15

g r z y b o wa m u s h r o o m

b a r s z c z c z e r wo n y r e d b e at

16 17

g r o c h o wa s w e e t p e a

18

o g o r ko wa c u c u m b e r

19

03 PROSTE

ˆ on the budget

z i e m n i a k n a d z i e wa n y p otato

kromka ze smalcem bread bomb

ˆ soups

p o m i d o r o wa to m ato

20

ˆ simple

k a p u s n i a k c a b b a g e

21

bretonczyk lima bean

22

wa r z y wa z r y z e m r i s o t to

23

kanapki sandwiches

24

04

05 TANIE 30

10

25

SALADKI ˆ salads

j a r z y n o wa v e g e ta b l e

26

ze sledzikiem herring

27

z j a j e k e g g

28

diabelska devil eggs

29

06 SZYBKIE 38

ˆ speedy

zilenina na goraco greens

39

bigos z wczora bigos

40

kluski slaskie noodles

41

sznycle z fasoli bean balls

42

p o m i d o r n a d z i e wa n y to m ato

43

s z p i n a kow i ta s p i n ac h m a d l e y

44

07

45

tradycyjne ˆ traditional

postny schabow y kotlet

46

b i g o s c a b b a g e s t e w

47

k l u s k i b o o b i e b a l l s

48

s z n y c l e s c h n i t z e l s

49

golabki cabbage heads

50

pa p r y k a r z p e p p e r h e a d s

51

kapusniak sweet kraut

52

SPIS TREŚCI CONTENTSPRZEDMOWA

foreword

co kraj to obyczaj, powiada przyslow-

every country a tradition says a proverb,

bardziej, niz w kuchni.

kitchen.

Polska to rewolucyjny styl gotowania, który zabierze Cię w kulinarną podróż po polskich potrawach narodowych i folklorystycznych korzeniach. Milla Kicilinska wita w swojej polskiej kuchni, oferując inspirujące spojrzenie zarówno na tradycyjne przepisy, jak i nowe składniki. Sałatka słowiańska z żurawiną i pierogi z zielonym szpinakiem z kaszą, polskie zupy kolachki i krupnik, gołąbki ryżowe po starym stylu. 108 takich magicznych przepisów jest osadzonych w kontekście polskiej, podłej i kamienistej historii, jej geografii, historii i ciągle zmieniających się ludzi. To zachwycające, oryginalne, nowe polskie jedzenie stworzone w amerykańskim wydaniu na wynos. Korzystając z tej książki, nie spędzisz duzo czasu na gotowaniu, ucieszysz sie folklorem, odżywisz zdrowo i poznasz się na obu kulturach.

and you can’t learn it better than in the

Poland brings you a revolutionary style of cooking, taking you on a culinary journey through Poland’s national dishes and folkloric roots. Milla Kicilinska welcomes you into her Polish kitchen, offering an inspiring take on both traditional recipes and new ingredients. Slavic salad with cranberries and green spinach pierogi with kasza, Polish kolachki and Krupnik soups, Old-style rice golabki. 108 magical recipes like these are placed in the context of Poland’s ,vile and rocky history, its geography, history and ever-changing people. This is delightful, original, new Polish food created in American twist on the go. Using this book you will spend a little time cooking, eat healthy, and enjoy both cultures.

11

POLSKIE PRZYSLOWIA

ie, a nigdzie chyba nie sprawdza siȩ ono

CO KRAJ TO OBYCZAJPOLISHAMERI-CAN COOK-

s

k

l

a

d

n

ik

i

in

g

r

e

d

ie

n

t

sPODSTAWOWE SKLADNIKI SKLADNIKI NA TYDZIEN

Robić zakupy raz na tydzień jest najlepiej. Nie mówię tu o wieIkich zimowych zapasach, ale zadbaniu o to, żeby zawsze mieć jakąś, choć minimaIną rezerwę. Podstawowe skladniki bedziemy uzywac sporadycznie w roznych przepisach. SpeciaIne skIadniki beda uwzglednione w poszczegolnych przepisie na czerwono.

BASIC INGREDIENTS stock up and replace it

Shopping once a week is best. I am not taIking about great winter wrestIing, but making sure that you aIways have a minimum reserve when needed. We wilI use the basic ingredients sporadically in various recipes. Specific ingredients wilI be indicated in red in each recipe.

15

ZIEMNIAKI RYŻ KAPUSTA BURAKI POMIDORY OGÓRKI ŚMIETANA GRZYBY KALAREPA MARCHEW CEBULA KALAFIOR MAKARON PAPRYKA KASZE ZIOLA

ONGOING INGREDIENTS

zapasy i regularne ich uzupełnianie

POTATOES RICE CABBAGE BEETROOT TOMATOES CUCUMBERS SOUR CREAM MUSHROOMS KOHLRABI CARROTS ONIONS CAULIFLOWER NOODLES PEPPERS GRAINS HERBSPOLISHAMERI-CAN COOK-

z

u

p

y

s

o

u

p

s


18


ZUPA POMIDOROWA SKLADNIKI

Do zimnej wody dodaj wszystkie warzywa, ziele angielskie oraz liście laurowe i gotuj na wolnym ogniu przez 30 minut. Następnie wlej przecier pomidorowy lub passatę, pogotuj jeszcze przez 10 minut. Dodaj słodką paprykę, bazylię, sól i pieprz. Serwuj na goraco.

3

POMIDORY 3 OLIVA 2 ZIEMNIAK 1 KALAREPA 2 MARCHEW 200 RYZ 1 ZIELE ANG PIEPRZ SOL lyzki

ml

lyz

do smaku

TOMATO SOUP

do smaku

preparation

Add all vegetables, allspice, and bay leaves to cold water and simmer for 30 minutes. Then pour the tomato puree or passata and let it boil for another 10 minutes. Add sweet paprika, basil, salt and pepper. Serve hot.

19

INGREDIENTS

przygotowanie 3

TOMATOES 3 OLIVE OIL 2 POTATO 1 KOHLRABI 2 CARROTS 3 RICE 1 ALLSPICE PEPPER SALT

tbsp

cups

tsp

to taste

to taste


20


ZUPA BROKULOWA przygotowanie

Odstaw by troche ostygla. Następnie wlej smietane do mixera i wywar mixuj na malych obrotach przez 3 min. Przeniesc na wolny ogien i pogotuj jeszcze przez 5 minut. Dodaj sól i pieprz. Serwuj na goraco.

3

BROKUŁY 3 OLIVA 2 ZIEMNIAK 2 MARCHEW 1 CELER 1 CEBULA 200 SMIETANA PIEPRZ SOL lyzki

do smaku

do smaku

BROCCOLI SOUP preparation

Add all vegetables to cold water and simmer for 30 minutes. Set aside to cool a little. Then pour the sour cream into the blender and mix the cooked veggie stock at low speed for 3 minutes. Transfer to a pot and simmer for another 5 more minutes. Add salt and pepper. Serve hot.

21

INGREDIENTS

SKLADNIKI

Do zimnej wody dodaj wszystkie warzywa i gotuj na wolnym ogniu przez 30 minut na wolnym ogniu.

ml

3

BROCCOLI 3 OLIVE OIL 2 POTATO 2 CARROTS 1 CELLERY 1 ONION 3 SOUR CREAM PEPPER SALT tbsp

to taste

to taste

cups


22


BARSZCZ CZERWONY SKLADNIKI

Do 2 litrow wody wrzuc umyte warzywa z wyjatkiem koperku i przypraw. Gotuj na wolnym ogniu przez 40 minut. Jak warzywa beda miekkie, odcedz wywar. Zwonij ogien do minium. By barszcz nie zmienil koloru na brÄ…zowy bardzo wazne jest by nie dopusc do zawrzenia. Serwuj na goraco.

1kg

BURAKI 3 OLIVA 2 MARCHEW 2 PIETRUCHA 1 CEBULA 2 CZOSNEK KOPER MAJER2 ANEK PIEPRZ SOL lyzki

zb

bukiet

lyzki

BEAT SOUP

do smaku

preparation

do smak

Put the washed vegetables into 2 liters of water, except for dill and spices. Simmer for 40 minutes. When the vegetables are soft, drain the stock. Wind the fire to the minium. To keep the borscht from turning brown it is very important not to let it boil. Serve hot.

23

INGREDIENTS

przygotowanie 2lb

BEATS 3 OLIVE OIL 2 CARROTS 1 PARSLEY 1 ONION 2 GARLIC DILL MAJO2 RAN PEPPER SALT

tbsp

pc

a bunch

tsp

to taste

to taste


24co kraj to obyczaj, powiada przyslowie, a n i g d z i e c h y b a n i e s p r aw d z a s i ȩ o n o b a r dz i e j n i z w k u c h n i . Milla

w i ta w p o l s k i e j k u c h n i , o f e r u jąc n ow e s p o j r z e n i e n a t r a d y c yj n e p r z e p i s y , r e w o l u c yj n y s t y l g o t o wa n i a , i k u l i n a r n ą p o d r ó ż w p o l s k i c h w i r a c h f o l k o w y c h o b r a z k ac h w r y t m i c z n yc h n u tac h .

e v e r y c o u n t r y a t r a d i t i o n s ay s a proverb, and you can’t learn it better than in the kitchen.

Polish

you to

Milla

welcomes

cuisine, offering a

new perspective on traditional recipes, a revolutionary style of quick cooking– a culinary journey in

Polish US $ 2 5

folklore mood.

EU € 2 0


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.