Mjöbäcksvillan huskatalog

Page 1

Frihet att välja Allt om våra hus och värt att tänka på när det är dags att bygga nytt.Hus ska byggas med förnuft och känsla Ända sedan 1970, då min far och farbror grundade Mjöbäcksvillan, har företaget präglats av en vilja att hitta lösningar på våra kunders husbehov. Att vi idag, snart 50 år senare, bygger fler hus än någonsin ser vi som ett resultat av ambitionen att ge våra kunder hus byggda med både förnuft och känsla. Att flytta in i ett nybyggt hus är är något alldeles speciellt och är ofta starten på något som kommer att innehålla livets bästa minnen. Att få vara med och förverkliga den drömmen är något vi tar på största allvar. För oss på Mjöbäcksvillan handlar det om att lyssna och sedan ta hand om våra kunders önskemål på bästa sätt. Det är förnuftigt att bygga hus som svarar mot högt ställda krav på energieffektivitet och minsta möjliga miljöpåverkan. Att bygga hus med känsla är för oss lika med att ni som kund har möjlighet att påverka i princip allt som har med utformning och val att göra. Det är roligt och inspirerande att allt fler väljer att förverkliga sin husdröm genom Mjöbäcksvillan! Vår ambition är att förvalta ert förtroende på bästa sätt. Välkommen till oss med era önskemål!

Julia Nergården VD


4 | InnehĂĽll


Innehåll | 5

Om oss

Ord från VD

3

Mjöbäcksvillan, förverkligar stora drömmar

9

Nytt hus, fördelarna

10

En Mjöbäcksvilla är alltid arkitektritad

13

Att tänka på när ni ska bygga

14

Tryggt, från start till inflyttning

16

Beprövad byggteknik som värmer

19

1-planshus

27

Steninge

30

Sjögläntan

32

Sjövalla

34

Arild

36

Björkåsen

38

Kullsvik

40

Newton

42

11/2 -planshus

44

Lundahov

48

Donsö

50

Newport

52

Sörgården

54

Lyckebo

56

2 -planshus

58

Förtroligheten

62

Haväng

64

Sluttningshus

66

Tallbacken

70

Strömma

72

Bokenäs

74

Trädgården

76

Valfrihet lika med livskvalitet

79

Nyhem

Hasselbacken

Utsikten

Källvik

28

46

60

68


6 | Om oss


Om oss | 7

På väg att förverkliga drömmen? Innan det är dags att ”sätta spaden i marken” är fortfarande alla vägar öppna för er att komma med idéer, hämta inspiration och hitta lösningar på önskemål till ert nya hem. Vår uppgift är att lyssna och ge liv åt drömmen. Det gör vi genom att ta med oss erfarenheten av att ha förverkligat husprojekt åt tusentals kunder genom åren. En värdefull tillgång på vägen till ert drömboende.


8 | Om oss

8 | Om oss


Om oss | 9

I det lilla samhället Mjöbäck är vi vana att förverkliga stora husdrömmar. Hur bygger man ett hus som lever upp till högt ställda förväntningar? Då Mjöbäcksvillan startade 1970 var ledstjärnan att leverera en optimal lösning till varje kund utifrån deras unika behov. Vi har lärt oss att det bästa vi som husbyggare kan göra är att ha en nära relation med våra kunder och vara lyhörda inför deras önskemål. Våra rötter finns i den lilla orten Mjöbäck som ligger i skogarna på gränsen mellan Västergötland och Halland. Där finns en gedigen husbyggartradition som går 100 år tillbaka i tiden. Drivkraften är densamma idag som när vi startade - att leverera kvalitetshus, såväl i byggkvalitet som i krav på individuell anpassning. Det har givit resultat, idag bygger vi fler hus per år än någonsin tidigare. Ett kvitto på att våra tankar tilltalar blivande husägare. Att bygga nytt är att förverkliga en livsdröm. Drömmen ser olika ut för olika människor och vägen dit kan variera. Mjöbäcksvillan är en husleverantör som tar olika behov på allvar. Oavsett om ni vill bygga delar av huset på egen hand eller ha en leverantör som tar hand om allt. Välkommen till en husbyggare som lyssnar lite extra.


10 | Om oss

Nytt hus, vad är fördelarna? Tid över för det som betyder mest! Att bygga hus är inte sällan början på en ny och spännande fas i livet då drömmar ska förverkligas. För de flesta är ”nybygge” ett medvetet val där man prioriterar ett boende fritt från renoveringsbehov och mycket annat jobb som ett begagnat hus ofta innebär. Det frigör tid till sådant som de flesta sätter högst på sin önskelista – tid för varandra! Det innebär också att ni har möjligheten att utforma huset efter era önskemål från början. Ni får ett hus skräddarsytt efter era egna behov och er smak. Moderna hus lever upp till högt ställda krav på isolering, ventilation, miljöpåverkan och förbrukar avsevärt mindre energi än äldre hus. Ett resultat av detta är att ni får förmånen att bo i ett hus med mycket bra inneklimat. Kontakta oss så berättar vi mer om vad ett nytt hus kan innebära för er.


Om oss | 11


12 | Om oss


Om oss | 13

En Mjöbäcksvilla är alltid arkitektritad Oavsett om ni väljer att utgå från ett av våra kataloghus eller kommer till oss och vill rita ert eget unika hus så görs ritningarna alltid av en av våra erkänt skickliga arkitekter. Ett team med både kunskap och erfarenhet av hur man på bästa sätt tillgodoser högt ställda husdrömmar. För oss är arkitekten en viktig pusselbit för att kunna leverera ett hus som både tillfredställer estetiska krav samt önskemål om praktiska och smarta lösningar för ert nya hem. De är också en resurs att bolla era idéer med. I mötet kan många spännande tankar uppstå. Vi tittar naturligtvis också på de förutsättningar som platsen och er tomt har. Allt detta tillsammans med era önskemål vägs ihop och tas med när arkitektritningarna jobbas fram. Hos oss råder full frihet att välja. Det innebär att ni kan välja ett av våra genomtänkta kataloghus precis som det är, eller utgå från ett kataloghus och sedan ändra i ritningarna så att det passar era behov. Ni kan också få ert eget unika hus ritat från scratch. Oavsett får ni alltid ett arkitektritat hus där funktion och form är framtaget av duktiga arkitekter i samarbete med våra erfarna konstruktörer. De vet hur man på bästa sätt hittar lösningar där ritningar, konstruktioner, detaljer, material och färger tillsammans bidrar till ett önskat slutresultat.


14 | Om oss

Värt att fundera på när ni ska bygga nytt Innan ni bestämmer hur ert nya hus ska se ut finns det några saker som kan vara bra att tänka igenom. Här är en liten hjälp på vägen till ert nya hem.

Vilken stil?

Era behov.

Husets läge.

Bland våra kataloghus finns en mängd olika

Börja med att tänka igenom vilka ytor ni är

De allra flesta uppskattar ett bra solläge

stilar representerade. Utöver dem kan vi i

i behov av. Kök, badrum, förvaring, förråd,

för huset och tomten. Det är lätt att missa

princip bygga det ni önskar. Något som kan

sovrum och gemensamhetsutrymmen är of-

om man är förstagångs husköpare. När väl

vara bra att tänka på är att ta hänsyn till hu-

tast självskrivna. Ibland finns andra behov.

huset är på plats är detta svårt att ändra på.

sets omgivning. I öppet landskap, på landet,

Delge dem för oss, chansen är stor att vi redan

Därför är det klokt att kontrollera hur solen

väljer man ofta en annan arkitektur än i

har en lösning på önskemålet. Glöm heller

rör sig över tomten innan man bestämmer

stadsmiljö. Helhetskänslan höjs i regel om

inte att ta med i beräkningen hur era behov

husets placering. Därefter är det lättare att

huset drar nytta av omgivningens karaktär.

kommer att skifta över tiden. Det kan spara

planera in fönster och uteplatser så att de

Kanske fastnar ni för något av våra katalog-

mycket energi och göra att ni slipper nya

drar nytta av solens vandring på himlen.

hus? Utöver det har vi en välfylld idébank

investeringar i framtiden.

ni som kund är välkommen att ta del av.


Om oss | 15


16 | Om oss

Tryggt, från start till inflyttning Att bygga hus gör många bara en gång i livet. Att ansöka om och få tillstånd från kommun och myndigheter kan ofta upplevas som både krångligt och jobbigt. Speciellt när man samtidigt har fullt upp med att ta beslut om utformning och göra val till det nya huset. Hos Mjöbäcksvillan hjälper vi er genom denna process.

Tomtköp

Bygglov

Under byggtiden

Det kan vara klokt att prata med vår representant före ni gör ert tomtköp. Han/hon kan ha goda råd och synpunkter på tomten och dess beskaffenhet. Vad är viktigt för dig, barnomsorg/skola eller annan service? Vad är planerat i omgivningen? T.ex. andra hus eller dragning av vägar. Vilka kostnader tillkommer? T.ex. anslutningsavgifter för vatten/avlopp, el, tele/data. Vi är med och guidar dig genom detta.

Nästa steg är att ni kontaktar byggnadsnämnden i den kommun ni tänkt bygga och beställer en nybyggnadskarta. I regel kan ni gå in på kommunens hemsida och hitta anvisningar om bygglov, avgifter m.m. På nybyggnadskartan ritar vi sedan in husets placering och anslutningar till el och vatten/avlopp. Vi hjälper er att ta fram bygglovshandlingarna, som ni skickar in tillsammans med en bygglovsansökan till kommunen. Tänk på att bygglovet kan ta tid!

Budget/Banklån

Inför byggstart

Sätt upp en gräns över vad din ekonomi klarar. Vi rekommenderar att ni gör en boendekalkyl med din bankman. En god idé är att söka upp banken i tidigt skede för att diskutera vad huset får kosta.

Efter att bygglovet är klart, går vi tillsammans igenom alla handlingar och beställningar av kök, vitvaror, bad m.m. och vi gör tillsammans ett avrop (beställning) på ert hus. När allt detta är klart, så börjar vi att upprätta bygg- och detaljritningar, handlingar för tekniskt samråd, gör beställningar på fönster och dörrar samt lägger in huset preliminärt i vår produktionsplanering.

Bygget börjar med att marken bereds så att huset kan byggas. Dränering läggs runt huset. Det grävs fram anslutningar för el, tele och vatten/avlopp. En makadambädd läggs där man sedan ställer kantelement och lägger isolering. Grunden förbereds för gjutning med vatten/avlopp, golvvärme mm. När plattan är gjuten, så sätts husets väggar och tak. Då går allt i en rasande fart, eftersom det mesta är förtillverkat i vår fabrik. I första hand koncentrerar vi oss på att få klart utvändigt därefter börjar vi det invändiga arbetet, som är lite mer tidskrävande. Vi anlitar skickliga hantverkare, som verkligen kan sin uppgift! Ni kan i lugn och ro lägga er kraft på att välja kakel/klinker, fundera på vilka tapeter ni vill ha och vilka eventuella el-tillval ni vill göra.

Husval Hur ska ert hus se ut? Hur många sovrum behöver ni? Öppen planlösning? Behöver ni ett kontor? Garage? Tillsammans så går vi igenom era behov och önskemål och tar fram förslag med utgångspunkt från katalogen, vår idébank eller från era egna skisser. När ni är nöjda och hittat ert drömhus, så skriver vi tillsammans ett entreprenadkontrakt för en totalentreprenad (nyckelfärdigt).

Tekniskt samråd Ni tillsammans med er kontrollansvarige bokar tid för tekniskt samråd hos kommunen för att erhålla startbesked.

Slutbesiktning Slutbesiktning är en förutsättning för att nybyggnadsförsäkringen ska gälla. Vid slutbesiktningen medverkar ni och er kontrollansvarige. Efter slutbesiktning får ni nycklarna till ert nya hem!


Om oss | 17


18 | Om oss


Om oss | 19

Beprövad byggteknik som värmer Energi Vi bygger välisolerade och energisnåla hus, som är bra för både er plånbok och framtida generationer! Klimatskalet Det viktigaste för att få en låg energiförbrukning är att klimatskalet utformas så att det är välisolerat och tätt. Vår ytterväggskonstruktion är förmodligen den bästa på marknaden, med ett bra U-värde utan att få en för tjock väggkonstruktion. (En för tjock väggkonstruktion minskar er boyta). Väggens fördelar: - Isoleringen är uppdelad i tre skikt, för att bryta köldbryggor. - Ångspärren är placerad så att genomföringar undviks så mycket som möjligt. Ångspärren ansluter mot fönsterkarmar, för att erhålla en så tät konstruktion som möjligt. - Heltäckande isolerskiva utanför den bärande stommen ger en fuktsäkrad stomme. Väggens uppbyggnad 1. 22 mm träfasad 2. 28 mm spikläkt+distans 3. Vindduk 4. 30 mm fasadskiva (med bästa isolerkvalitet) 5. 170 mm regel + isolering (med bästa isolerkvalitet) 6. 0,11 mm plastfolie 7. 45 mm liggande regel + isolering (med bästa isolerkvalitet) 8. 13 mm gips Isolering och U-värden på övriga byggnadsdelar 300 mm isolering i platta på mark. 500 mm isolering i vindsbjälklag. Fönster & Fönsterdörrar, U-värde 1,0. Ytterdörrar, U-värde 1,0–1,3.

1

3

4

5

6

7

8

2

Värmepump med hög prestanda Förutom ett riktigt bra klimatskal använder vi Nibes effektivaste frånluftsvärmepump, som återvinner värmen i frånluften till värme och varmvatten. Värmepumpen har en inverterstyrd kompressor, vilket gör att den hela tiden anpassar sig efter husets förbrukning. Kontroll och styrning av värmepumpen görs via ett mycket användarvändligt gränssnitt. Värmepumpen är anpassad efter de senaste energikraven i BBR.


20 | FirstChoice

®

First Choice - Ett klokt val Smart, tryggt och smidigt! Vad skiljer ett First Choice hus från våra övriga husmodeller? När vi begränsar antalet produktval och har fasta planlösningar får vi en enklare produktion. Det fina är att vi då kan ge dig en uppgraderad standard till lägre kostnad, dessutom till ett fast pris oavsett produktval* plus en smidigare byggprocess. Alla First Choice hus går dessutom att få antingen med totalentreprenad* eller som materialleverans (*Mer på mjobacks.se/first-choice). Är det verkligen så enkelt att öka en redan bra standard och erbjuda ett lägre pris? Nej, det krävdes att vi mobiliserade all vår kunskap om hur man bygger kvalitetshus utifrån både praktiska och estetiska behov. Vi fick vända upp och ner på många invanda begrepp, över 45 år av byggerfarenhet sattes på hårda prov. Efter ett stort antal reviderade förslag var vi något riktigt stort på spåret. Utgångspunkten var att ta fram husmodeller där varje kvadratmeter var maximalt tillvaratagen utifrån funktion, kvalité och yteffektivitet. First Choice är framtaget för alla er som vill ha maximalt med hus för varje investerad krona. Med First Choice får du en extra kvalitetsstämpel på ditt hus, utan att det kostar för mycket.


FirstChoice | 21

Ett halvt sekel av erfarenhet föder bra idéer. Det borde vara omöjligt att få mer hus för mindre peng? Med First Choice har vi bevisat att det går! Teamet som var med och förverkligade First Choice ställdes inför många utmaningar längs vägen. Våra arkitekter, konstruktörer, byggnadsingenjörer, snickare, projektledare och säljare var alla delaktiga i att anta utmaningen att ta fram husmodeller, där kvaliten var hög men inte prislappen. Något som borde vara näst intill omöjligt. Genom att begränsa möjligheterna till kundunika val och pressa vårt team att komma fram med ständigt nya och smartare lösningar, lyckades vi till slut nå våra högt ställda mål. De gick faktiskt så bra att vi kunde uppgradera en redan god standard. Oavsett vilket First Choice hus som passar dig njuter du av riktigt fina kök och badrum, i ett välplanerat och genomtänkt hus från grund till tak.


22 | FirstChoice

Det kloka steget in i eget hus. Det är mycket att tänka på när man bygger nytt hus. Hundratals val ska göras, ritningar ska granskas och justeras. För er som vill ha en komplett, färdig och genomarbetad lösning redan från start har vi tagit fram First Choice. De flesta beslut har vi tagit åt dig. Du får i gengäld ett välplanerat kvalitetshus med all vår byggerfarenhet inbyggd i varje kvadratmeter av huset.

1.0

1-PLANSHUS – 137,7 M2 First Choice 1.0 är ett yteffektivt och smart planerat hus som passar för såväl barnfamiljer som äldre par. Njut av ett stort kök och vardagsrum i en öppen och trevlig planlösning.

1.5

1 1/2-PLANSHUS – 150,7 M2 First Choice 1.5 är ett flexibelt hus med härligt rymlig och ljus planlösning. Huset har ett väl tilltaget kök samt en stor och praktisk tvättstuga.

2.0

2-PLANSHUS – 138,8 M2 First Choice 2.0 är ett välplanerat och stilfullt hus för mindre tomter. Huset har ett rejält kök och vardagsrum tillsammans i en öppen och ljus planlösning.

Läs mer om First Choice på mjobacks.se


FirstChoice | 23


24 | Om oss

Frihet att välja Ett hus ska inte bara tillgodose praktiska behov utan också ge en bild av våra kunders personlighet och smak. När ni som kund kommer till oss har ni önskemål om att bygga ett hus där estetik, specifika detaljer och arkitekturstil säger något om vilka ni är. Hos Mjöbäcks har vi lärt oss att bejaka detta och har närmast en unik kunskap och erfarenhet av att tillgodose krav på kundunika hus.


” Vi har haft förmånen att förverkliga tusentals kundunika hus genom åren”


1-planshus


1-planshus | 27

Nyhem

Steninge

Sjögläntan

Sjövalla

Arild

Björkåsen

Kullsvik

Newton


28 | 1-planshus

Huset på bilden har exteriöra tillval.

Nyhem

Upplevs som större än sina 100 kvadratmeter. Idealisk i kustmiljö.

1-PLANSHUS MED 4 RoK - 100 m2

HUSMODELL

Nyhem

Nyhem är ett yteffektivt och välplanerat hus vilket gör att det upplevs som större än sina 100 kvm.

HUSTYP

1 plans

Exteriören har tagit inspiration av kustnära New England stil. Huset har en inbjudande öppen plan-

ANTAL RUM

4 RoK

lösning med stora fönsterpartier som tillsammans med saxtaket skapar en härlig känsla av rymd.

BOAREA

100 m2

Detta hus passar den lilla familjen och par med utflugna barn. Ni kanske planerar att i framtiden göra fri-

GOLVYTA

100 m2

tidsboendet till permanentboende? Nyhem, med villastandard i grundutförande, passar utmärkt för detta.

BYGGNADSAREA

117 m2

Mer om Nyhem på mjobacks.se

TAKVINKEL

27°

NOCKHÖJD

5 170 mm


1-planshus | 29

12,77 m (inv. 12,12 m ) BOA: 100 m2 | BYA: 117 m2

LÄNGD 12,77 m Inv: 12,12 m

1,20 m

5,98 m (inv. 5,32 m ) 3,64 m

Fasad mot

Fasad mot

Fasad mot

Fasad mot

3,15 m G

VARDAGSRUM/ MATPLATS 38,2 m²

Fasad mot Fasad mot

Fasad mot

Fasad mot

Fasad mot

WC/DU 4,0 m²

R

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK L A N0325-61 81 80 BYGGHERRE Tel. 0325-61 81 V00I L Fax. Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. FASADER 512 65 MJÖBÄCK BYGGHERRE Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 Villa Nyhem

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

MJÖBÄCK

MJÖBÄCK

Fasad mot

R

VILLAN

180103 MSM

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

BYGGHERRE FASADER Villa Nyhem

MJÖBÄCK

1:100 H02

G

FASADER Villa Nyhem

H02 H02

1:100 1:100

ST

SOVRUM 8,9 m²

K F KÖK 11,2 m²

3,64 m

Fasad mot

1,20 m

8,05 m (inv. 7,39 m )

180103 MSM 180103 MSM

KLK 1,8 m²

WC 1,6 m²

R

VILLAN

SOVRUM 11,2 m²

SAXTAK

SOVRUM 9,0 m²

DM

UM

KLÄDVÅRD 6,8 m²

ENTRÉ 3,4m²

TT

TM

VP

4,97 m

4,16 m (inv. 3,50 m)

Fasad mot

R

VILLAN

180103 MSM

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

MJÖBÄCK

BYGGHERRE FASADER Villa Nyhem

1:100 H02

FACKVERK

SEKTION B-B 180207 MSM


30 | 1-planshus

Huset på bilden har exteriöra tillval.

Steninge

Perfekt val för den lilla familjen eller som bekvämt boende för de lite äldre.

1-PLANSHUS MED 4 RoK - 100,3 m2

HUSMODELL

Steninge

Detta hus passar till den lilla familjen, eller som ett bekvämt boende då barnen flugit ut och man

HUSTYP

1 plans

vill njuta av tillvaron i ett lättskött och välplanerat villaboende. Trots en yta på bara 100,3 m , så

ANTAL RUM

4 RoK

innehåller Steninge allt som kan behövas. Vardagsrummet har dessutom en takhöjd, som gör att

BOAREA

100,3 m2

huset känns mycket större än vad golvytan anger. Med hjälp av motställda pulpettak och varierad

GOLVYTA

100,3 m2

panelbeklädnad får huset ett spännande fasaduttryck.

BYGGNADSAREA

118,3 m2

2

Mer om Steninge på mjobacks.se

TAKVINKEL

14°

NOCKHÖJD

5 274 mm


1-planshus | 31

11,46 m (INV 10,80 m)

BOA: 100,3 m2 | BYA: 118,3 m2

13,26 m (12,60 m)

k

KONTOR/SOVRUM 11,2 m²

sn e

VARDAGSRUM 21,8 m²

dta

3,00

8,16 (7,50)

A

FASAD ENTRE FASAD ENTRE

3,30

FASAD TRÄDGÅRDS FASAD TRÄDGÅRDS

A G L

SOVRUM 8,1 m²

VP

F

BET R

BADRUM 6,0 m²

K

TT

U/M

DM

ÄNDRINGEN ÄNDRINGEN AVSER

AVSER

RITAD AV RITAD AV

G ENTRÉ 8,3 m²

ST

SIGN

SIGN

DATUM

DATUM

VILLAN VILLAN

BYGGHERRE BYGGHERRE

Fasader Fasader Steninge RV RV Steninge

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

KÖK 11,2 m² TM

ANT

AB www.mjobacks.se Entreprenad Mjöbäcks AB www.mjobacks.se Entreprenad Mjöbäcks 65 MJÖBÄCK

MJÖBÄCK 65 512 180207 80 Fax. 0325-61 81 00 Tel. 0325-61 IJ IJ 512 180207 81 80 81 0325-61 81 00 Fax. Tel. 0325-61

KLÄDVÅRD 5,0 m²

BET ANT

R

GRANSKAD KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV KONSTRUERAD AV

MJÖBÄCK MJÖBÄCK

KLK 2,1 m²

AV

SKALA 1:1001:100 SKALA RITNINGSNUMMER RITNINGSNUMMER

ARBETSNUMMER ARBETSNUMMER

ÄNDR BET ÄNDR BET

H02 H02

AREAUPPGIFTER:

ENTRE FASAD ENTRE FASAD

7,20

BOA : 100,3m² (GOLVYTA: 100,3m²) BYA : 118,3m²

SOVRUM 13,3 m²

3,60

6,66 m (6,00)

FASAD TRÄDGÅRDS FASAD TRÄDGÅRDS

FASAD TRÄDGÅRDS FASAD TRÄDGÅRDS

MATPLATS 9,2 m²

TRÄDGÅR TRÄDGÅRD

TRÄDGÅRDS FASAD TRÄDGÅRDS FASAD

4,26 m (3,60)

VILLAN

180207 IJ 180207 IJ

ABN www.m Mjöbäcks Entreprenad VILLA

512 65 MJÖBÄCK www.mj AB0325-61 Entreprenad Mjöbäcks 8 81 00 Fax. Tel. 0325-61 512 65 MJÖBÄCK Obehörigt utnyttjand Denna ritning är vår egendom. Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 RITAD AV

KONSTRUERAD AV

GR

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande RITAD AV

MJÖBÄCK

KONSTRUERAD AV

GR

MJÖBÄCK

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

R

VILLAN

180207 IJ

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

SEKTION A

RITAD AV

MJÖBÄCK

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

BYGGHERRE

Plan Steninge RV ARBETSNUMMER

RITNING

H01


32 | 1-planshus

Huset på bilden har exteriöra tillval.

Sjögläntan

Ett hus för finsmakare - all bekvämlighet på ett plan.

1-PLANSHUS MED 4 RoK - 121,4 m2 Villa Sjögläntan på 121,4 m2 ger dig all bekvämlighet på ett plan. Vinkeln på huset skapar flera skyddade uteplatser. Vardagsrummet med saxtak innebär bra rymd. Köket är luftigt och ger dig bra utsikt mot entrésidan. Sovrummen är placerade i en ostörd del av huset. Sjögläntan är ett hus för finsmakare med funktionella krav.

Mer om Sjögläntan på mjobacks.se

HUSMODELL

Sjögläntan

HUSTYP

1 plans

ANTAL RUM

4 RoK

BOAREA

121,4 m2

GOLVYTA

121,4 m2

BYGGNADSAREA

164,2 m2

TAKVINKEL

27°

NOCKHÖJD

5 361 mm


1-planshus | 33

8,46 m (inv. 7,80 m)

G

SEKTION A

5,40 m

BOA: 121,4 m2 | BYA: 164,2 m2

G

G

TRÄD

TRÄ

SOVRUM 10,4m²

SOVRUM 13,7 m²

TRÄDGÅRDS FASAD TRÄDGÅRDS FASAD

HALL 4,0m² BADRUM 6,0 m²

TL

4,80 m

SOVRUM 10,1m²

TRÄDGÅRDS FASAD

G

TRÄDGÅRDS FASAD

G

TRÄDGÅRDS FASAD

TRÄDGÅRDS FASAD

TT VARDAGSRUM 38,4 m²

KLK/ ev. WC 2,7 m²

KLÄDVÅRD 6,2 m² VP K

U/M

F

ST

ENTRÉ 4,2 m² TRÄDGÅRDS FASAD

7,60 m DM

180207 IJ

Mjöbäcks Entreprenad AB www.m 512 65 MJÖBÄCK I L L A0325-61 N Tel. 0325-61 81 00V Fax. 8 Mjöbäcks Entreprenad AB utnyttjand www. Denna ritning är vår egendom. Obehörigt RITAD 512 AV 65 MJÖBÄCK KONSTRUERAD AV G Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjan

MJÖBÄCK RITAD AV

KONSTRUERAD AV

G

MJÖBÄCK

BYA : 164,2m² ENTRE FASAD

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

R

VILLAN

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

180207 IJ

BYGGHERRE

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

2,10 m

13,56 m (inv. 12,90 m)

G KÖK 21,2 m²

VILLAN

180207 IJ

BOA : 121,4m² (GOLVYTA: 121,4m²)

SAXTAK

6,06 m (inv. 5,40 m)

TM

AREAUPPGIFTER:

RITAD AV

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

MJÖBÄCK

Fasader Sjögläntan RV

SKALA 1:100

ARBETSNUMMER

RITNINGSNUMMER

ÄNDR BET

BET

ANT

H02 R

TRÄDGÅRDS FASAD

5,76 m (inv. 5,10 m)

VILLAN TRÄDGÅRDS FASAD

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

180207 IJ

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

MJÖBÄCK

TRÄDGÅRDS FASAD

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

R

VILLAN

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

MJÖBÄCK

KONSTRUERAD AV

Plan Sjögläntan ARBETSNUMMER

ENTRE FASAD

180207 IJ

BYGGHERR

GRANSKAD AV

BYGGHERRE

Fasader Sjögläntan RV ARBETSNUMMER

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

H02

ÄNDR BET


34 | 1-planshus

Huset på bilden har exteriöra tillval.

Sjövalla

Yteffektivt funkishus med tvätt och groventré i direkt anslutning till carport.

1-PLANSHUS MED 5 RoK - 136,5 m2

HUSMODELL

Mycket yteffektivt enplanshus, som trots sin lilla yta, innehåller allt som en stor barnfamilj önskar sig.

HUSTYP

1 plans

Barnen har fått en helt egen del, med allrum och närhet till bad och entré. Mellan barndel och föräldra-

ANTAL RUM

5 RoK

del, finns de gemensamma ytorna med köksdel, matplats och vardagsrum i fil, men ändå med tydlig

BOAREA

136,5 m2

funktionsuppdelning. Lägg också märke till den praktiska lösningen med tvätt/groventré i direkt

GOLVYTA

136,5 m2

anslutning till carport. Stilen är tidlös funkis med rena glasytor och minimalistiska detaljer.

Mer om Sjövalla på mjobacks.se

BYGGNADSAREA

Sjövalla

189 m2

TAKVINKEL

NOCKHÖJD

3 685 mm


1-planshus | 35 ENTRE FASAD

9,06 m ( inv. 8,40 m)

TRÄDGÅRDS FASAD

A

UTEPLATS

WC/ D 3,4 m²

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

MATPLATS 7,7 m²

KLK 2,6 m²

TRÄDGÅRDS FASAD

DATUM

3,50

VILLAN

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 KONSTRUERAD AV

F

BYGGHERRE

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

VP

ST

R

180207 IJ

3,00

VARDAGSRUM 26,7 m²

SOVRUM 12,5 m²

6,15

TRÄDGÅRDS FASAD

3,00

6,36 m (inv. 5,70 m)

ENTRE FASAD

GRANSKAD AV

MJÖBÄCK

Fasader Sjövalla RV ARBETSNUMMER

TRÄDGÅRDS FASAD

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

BET

ÄNDR BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

KLÄDVÅRD 9,3m²

SIGN

G

DATUM

U/M

R

H03

K KÖK 11,3 m²

VILLAN

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

180207 IJ

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

B

RITAD AV

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

MJÖBÄCK

BYGGHERRE CARPORT Fasader Sjövalla RV20,3 m² ARBETSNUMMER

TT

TM

3,30

ENTRÉ 9,5 m²

SKALA 1:100

RITNINGSNUMMER

ÄNDR BET

ALLRUM 22,1 m²

ENTRE FASAD

3,06 G

ENTRE FASAD

G

SOVRUM 10,2 m²

G

G

SOVRUM 10,2 m²

AD

BOA: 136,5 m2 | BYA: 189 m2

16,41 m (inv. 15,75 m)

6,00

BADRUM 5,9 m²

7,26 (inv. 6,60)

H03

7,26 (6,60)

TRÄDGÅRDS FASAD

15,36 m ( inv.14,70 m) TRÄDGÅRDS FASAD

TRÄDGÅRDS FASAD BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

R

VILLAN

VILLAN

180207 IJ

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

MJÖBÄCK TRÄDGÅRDS FASAD

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

BYGGHERRE

Fasader Sjövalla RV ARBETSNUMMER

BET

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

R

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttja

ÄNDR BET

H03

VILLAN

180207 IJ

180207 IJ

Mjöbäcks Entreprenad AB www 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

MJÖBÄCK

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

RITAD AV

BYGGHERRE

Fasader Sjövalla RV ARBETSNUMMER

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

H03

ÄNDR BET

MJÖBÄCK

KONSTRUERAD AV


36 | 1-planshus

Huset på bilden har exteriöra tillval.

Arild

Inspirerad av Skånsk arkitektur med öppna generösa umgängesytor.

1-PLANSHUS MED 5 RoK - 144,1 m2

HUSMODELL

Arild hämtar inspiration från Skånsk arkitektur. Huset är byggt i vinkel vilket skapar en härlig och

HUSTYP

1 plans

skyddad plats på baksidan och dess uteplats. Insidan bjuder på öppen och generös yta mellan entré,

ANTAL RUM

5 RoK

kök, matplats, vardagsrum och uteplats. Huset upplevs som rymligt med tilltagna umgänges- ytor.

BOAREA

144,1 m2

Arild har en mer sluten fasad mot gatan som står i skön kontrast mot de öppna, moderna och upp-

GOLVYTA

144,1 m2

BYGGNADSAREA

166,4 m2

glasade ytorna ut mot trädgården. Husmodellen har försetts med ett väl tilltaget tvättrum och gott om förvaringsmöjligheter.

Mer om Arild på mjobacks.se

Arild

TAKVINKEL

30°

NOCKHÖJD

5 116 mm


1-planshus | 37

15,92 m (INV.15,26 m) 6,66 m (INV.6,00 m)

BOA: 144,1 m2 | BYA: 166,4 m2

TM

G SOVRUM 8,7 m²

WC / D 3,9 m²

KPR 2,9 m²

ENTRE /HALL 11,9 m²

ALLRUM 24,0 m²

G

DM

F

KLK 4,3 m²

VP

KLÄDVÅRD 7,2 m² ST

ENTRÈFASAD

TT

UM

KÖK 14,7 m²

K

SOVRUM 8,7 m² G

VARDAGSRUM 29,6 m²

ENTRÈFASAD

PLAN 1 BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

R

VILLAN

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

MJÖBÄCK

0,70

BYGGHERRE

Fasader Arild RV ARBETSNUMMER

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

ÄNDR BET

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

R

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

180124 la

R

180124 la

VILLAN

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

MJÖBÄCK

VILLAN

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

BYGGHERRE

Fasader Arild RV ARBETSNUMMER

MJÖBÄCK

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

ÄNDR BET

H03

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

BYGGHERRE

Fasader Arild RV ARBETSNUMMER

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

H03

ÄNDR BET

4,56 m (INV. 3,90 m)

H03

WC / D 3,9 m² SOVRUM 15,9 m² C

KLK 2,7 m²

16,26 m (INV.15,60 m)

180124 la

6,66 m (INV.6,00 m)

DATUM

R

180124 la

VILLAN

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

MJÖBÄCK

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

BYGGHERRE

Fasader Arild RV ARBETSNUMMER

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

ÄNDR BET

H03

180124 la

Mjöbä 512 65 Tel. 03

Denna ritning ä RITAD AV

MJÖBÄC


38 | 1-planshus

Huset på bilden har exteriöra tillval.

Björkåsen

Villa Björkåsen - ett hem där varje yta är genomtänkt.

1-PLANSHUS MED 4 RoK - 145,3 m2

Villa Björkåsen har en välkomnande entré som tillåter ögat att blicka rakt igenom huset till trädgårdssidan. Ett stort kök med köksö. Sovrummen har placerats i en mer privat avdelning av huset tillsammans med badrummet. Många fönster skapar bra ljusinsläpp i hela huset. De två runda fönstren på entrésidan ger huset både en spännande och högst personlig karaktär. Ett mycket funktionellt hem där varje yta är genomtänkt.

Mer om Björkåsen på mjobacks.se

HUSMODELL

Björkåsen

HUSTYP

1 plans

ANTAL RUM

4 RoK

BOAREA

145,3 m2

GOLVYTA

145,3 m2

BYGGNADSAREA

164 m2

TAKVINKEL

33°

NOCKHÖJD

5 944 mm


1-planshus | 39

5,16

BOA: 145,3 m2 | BYA: 164 m2

2,00

17,56 m (16,9 m) 6,20

6,20

VP

SOVRUM 8,0 m²

SAXTAK

G

G

KLÄDVÅRD 9,4 m²

MATPLATS 14,5 m²

G

TT

F

VARDAGSRUM 34,9 m²

U/M

K

TM

DM KÖK 23,0 m²

G

8,46 m (inv.7,80 m)

SOVRUM 11,9 m²

ST

BADRUM 6,2 m²

L

WC 3,9 m²

G

KLK 4,0 m²

ENTRE 4,8 m²

1,00

SOVRUM 14,0 m²

PLAN 1 ENTRE FASAD

ENTRE FASAD

TRÄDGÅRDS FASAD

TRÄDGÅRDS FASAD

FACKVERK ENTRE FASAD

SAXTAK

TRÄDGÅRDS FASAD TRÄDGÅRDS FASAD TRÄDGÅRDS FASAD

TRÄDGÅRDS FASAD ENTRE FASAD TRÄDGÅRDS FASAD

BET

ANT

TRÄDGÅRDS FASAD

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

BET

R

KONSTRUERAD AV

180124 sa

BYGGHERRE

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

GRANSKAD AV

MJÖBÄCK

Fasader Björkåsen RV

ANT

RITAD AV

SKALA 1:100

ARBETSNUMMER

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

BET

DATUM

RITNINGSNUMMER

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

MJÖBÄCK

KONSTRUERAD AV

ÄNDR BET MJÖBÄCK

GRANSKAD AV

SEKTION A

BYGGHERRE

Fasader Björkåsen RV ARBETSNUMMER

DATUM

GRANSKAD AV

BYGGHERRE

Fasader Björkåsen RV ARBETSNUMMER

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

ÄNDR BET

H02

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

SKALA 1:100

RITNINGSNUMMER

H02

ÄNDR BET

180124 sa

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

MJÖBÄCK

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

Mjöbäcks E 512 65 MJ Tel. 0325-6

Denna ritning är vår e

VILLAN

VILLAN

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 RITAD AV

KONSTRUERAD AV

R

R

180124 sa

SIGN

TRÄDGÅRDS FASAD

TRÄDGÅRDS FASAD FASAD TRÄDGÅRDS

BET

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

H02

TRÄDGÅRDS FASAD

ÄNDRINGEN AVSER

VILLAN

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

180124 sa

ANT

R

VILLAN

SEKTION B

BYGGHERRE

Fasader Björkåsen RV ARBETSNUMMER

RITAD AV

SKALA 1:100

RITNINGSNUMMER

H02

ÄNDR BET

MJÖBÄCK


40 || 1-planshus 32 1-planshus

Huset på bilden har exteriöra tillval.

Kullsvik

Hus med nivåskillnad som öppnar upp för sikt och ljus genom hela huset.

1-PLANSHUS MED 6 RoK - 150,9 m2 Många tomter passar varken för enplans-, eller sluttningshus. Då kan detta hus vara en lösning. En halv trappa upp finns barnens sovavdelning med en central allrumsfunktion, som även öppnar upp för sikt och ljus genom huset. Pulpettak över vardagsrummet medger en hög rumshöjd och förstärker också sambandet med allrummet. Tack vare den tydliga uppdelningen i två huskroppar, kan man laborera med olika materialval och färgsättningar för att ge huset en personlig prägel.

Mer om Kullsvik på mjobacks.se

HUSMODELL HUSTYP ANTAL RUM

Kullsvik 1 plans etage 6 RoK

BOAREA

150,9 m2

GOLVYTA

150,9 m2

BYGGNADSAREA

167,6 m2

TAKVINKEL

14°

NOCKHÖJD

5 575 mm enligt fasadritning


1-planshus | 41

BOA: 150,9 m2 | BYA: 167,6 m2

SOVRUM 9,4 m²

G

SOVRUM 11,7 m²

ALLRUM 18,1 m²

L

G L

L G

SOVRUM 9,4 m²

ENTRE FASAD

BADRUM 6,7 m²

+1,35 H=900

H=900

ENTRE FASAD

VARDAGSRUM 31,2 m²

DS FASAD

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

SOVRUM 12,9 m² +- 0,0

DATUM

R

VILLAN

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

BYGGHERRE

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

TRÄDGÅRDS FASAD

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

MJÖBÄCK

Fasader Kullsvik RV

SKALA 1:100

ARBETSNUMMER

RITNINGSNUMMER

ÄNDR BET BET

H03

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

R

VILLAN

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

180207 MSM

BYGGHERRE

Fasader Kullsvik RV

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV BET

ANT

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

MJÖBÄCK

DATUM

ARBETSNUMMER

R

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

MJÖBÄCK

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

SIGN

BYGGHERRE

Fasader Kullsvik RV

KLK 3,5 m²

WC/ D 3,5 m²

F

DATUM

KÖK 22,3 m²

SKALA 1:100

RITNINGSNUMMER

ÄNDR BET

H03

VILLAN

180207 MSM

U/M K

13,56 m (inv. 12,90 m)

180207 MSM

DM

ST ENTRE 8,6 m²

KLÄDVÅRD 7,2 m²

TT TM

VP

SKALA 1:100

ARBETSNUMMER

RITNINGSNUMMER

ÄNDR BET BET

H04

ANT

R

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

12,36 m (inv. 11,70 m)

VILLAN

180207 MSM

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

MJÖBÄCK

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

BYGGHERRE

Fasader Kullsvik RV ARBETSNUMMER

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

ÄNDR BET

H04

180207 MSM


42 | 1-planshus

Huset på bilden har exteriöra tillval.

Newton 1-PLANSHUS MED 6 RoK - 153 m2 Detta hus i New Englandstil, har en mycket enkel grundstruktur, men en flexibel planlösning, som är öppen, men ändå inte. I köket kan man jobba ostört och ändå ha kontakt med övriga huset. Barnen har en egen avdelning som går att stänga till. Masteravdelningen har eget bad och klädkammare och ligger i direkt anslutning till köket. Exteriört så är huset helsymmetriskt och kan förses med väl bearbetade detaljer som väl knyter an till hus på den Amerikanska Östkusten.

Mer om Newton på mjobacks.se

Hus i New England stil med flexibel planlösning. HUSMODELL

Newton

HUSTYP

1 plans

ANTAL RUM

6 RoK

BOAREA

153 m2

GOLVYTA

153 m2

BYGGNADSAREA

179,6 m2

TAKVINKEL

27°

NOCKHÖJD

6 259 mm


SEKTION A-A

1-planshus | 43

BOA: 153 m2 | BYA: 179,6 m2

15,66 m (Inv.15,00 m)

WC/ D 5,3 m²

D

TRÄDGÅRDS FASAD ENTRE FASAD

TRÄDGÅRDS FASAD

L

TRÄDGÅRDS FASAD ENTRE FASAD TRÄDGÅRDS FASAD

FASAD

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

BET

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

MJÖBÄCK

VARDAGSRUM/ MATPLATS 49,5 m²

ANT

16,3 m²

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

VILLAN

180207 la

BYGGHERRE

Fasader Newton RV ARBETSNUMMER

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

10,86 m (Inv.10,20 m)

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 RITAD AV

L

SOVRUM 12,2 m²

R

VILLAN

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

G

TRÄDGÅRDS FASAD FASAD TRÄDGÅRDS ALLRUM

R

180207 la

G

KLK 2,8 m²

7x21

SOVRUM 10,0 m²

SOVRUM 10,0 m²

BYGGHERRE

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

ÄNDR BET

H02

RITAD AV

MJÖBÄCK

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

Fasader Newton RV ARBETSNUMMER

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

ÄNDR BET

H02

ARBETSRUM 8,7 m²

WC/ D 6,7 m²

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

R

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

MJÖBÄCK

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

G

K

ENTRE 7,4 m²

VP KLÄDVÅRD 6,2 m²

KÖK 12,0 m² DM

VILLAN

180207 la

F

U/M

TRÄDGÅRDS FASAD TRÄDGÅRDS FASAD

ST

TT

TM

BYGGHERRE

Fasader Newton RV ARBETSNUMMER

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

ÄNDR BET

H02

D

PLAN

TRÄDGÅRDS FASAD

TRÄDGÅRDS FASAD

FASAD BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

R

VILLAN

180207 la

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

MJÖBÄCK

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

BYGGHERRE

Fasader Newton RV ARBETSNUMMER

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

H02

ÄNDR BET

180207 sa


1 -planshus 1/2


1 1/2-planshus | 45

Hasselbacken

Lundahov

Donsรถ

Newport

Sรถrgรฅrden

Lyckebo


46 | 1 1/2 -planshus

Huset på bilden har exteriöra tillval.

Hasselbacken 1 1/2 -PLANSHUS MED 6 RoK - 140,6 m2 Hasselbacken är ett funktionellt, yteffektivt hus med en modern design. Kök och matplats är för de flesta medelpunkten i huset och har här fått en central placering med ett öppet samspel med vardagsrummet och direktkontakt med uteplats. Hasselbacken har en tydlig entrésida som känns välkomnande för både boende och besökare respektive en privat sida med uteplats. Huset har en funktionell planlösning som på ett tydligt sätt samspelar med intryck av kvalitet och design.

Mer om Hasselbacken på mjobacks.se

Yteffektivt hus i modern design. HUSMODELL HUSTYP ANTAL RUM

Hasselbacken 1,5 plans 6 RoK

BOAREA

140,6 m2

GOLVYTA

142,7 m2

BYGGNADSAREA

92,3 m2

TAKVINKEL

48°

NOCKHÖJD

7 722 mm


1 1/2 -planshus | 47

PLAN 1 BOA: 80,2 m2 | BYA: 92,3 m2

PLAN 2 BOA: 60,4 m2 (Golvyta 62,5m2)

13,32 m (inv. 12,70 m)

6,93 m (inv. 6,32 m)

FASAD mot FASAD mot

FASAD mot FASAD mot

FASAD mot

FASAD mot

G

G

DM

KÖK 17,6m²

25m²

FASAD mot

SOVRUM 11,4m²

U/M

VARDAGSRUM

FASAD mot

SOVRUM 11,4m²

ÖPPET NER

ALLRUM 16,3m²

K

R

VILLAN

mot

FASAD mot

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se R 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

180202 SA

V IObehörigt L L A N utnyttjande beivras enligt lag. Denna ritning är vår egendom.

180202 SA

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

SA 512 65

MJÖBÄCK

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

SA

BYGGHERRE FASADER HASSELBACKEN RV BYGGHERRE FASADER HASSELBACKEN RV

MJÖBÄCK

F

1:100 H02 H02

1:100

HALL

KPR

4,8m²

4,4m²

FRD

ST

G

TM

VP

TT

FASAD mot

AD mot

R

WC/ BAD 4,3m²

SOVRUM 12,9m²

TVÄTT 4,6m²

TL

VILLAN

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

180202 SA

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

SA

SOVRUM

BYGGHERRE FASADER HASSELBACKEN RV

MJÖBÄCK

1:100

9,1m²

WC/ D 3,8m²

H02

mot

KLK 3,9m²

KLK 3,2m²

FASAD mot

PLAN 1

PLAN 2

AREAUPPGIFTER: FASAD mot

AD mot

R

VILLAN

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

180202 SA

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

SA MJÖBÄCK

BYGGHERRE FASADER HASSELBACKEN RV

1:100 H02

BOA PLAN 1: 80,2m² (GOLVYTA: 80,2m²) BOA PLAN 2: 60,4m² (GOLVYTA: 62,5m²) BOA TOTAL: 140,6m² (GOLVYTA TOTAL: 142,7m²) BYA : 92,3m² VIL

180202 SA

Mjöbäcks Entreprenad 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fa

Denna ritning är vår egendom. Obe

MSM MJÖBÄCK


48 | 1 1/2 -planshus

Huset på bilden har exteriöra tillval.

Lundahov

Bra proportioner i alla rum och en harmonisk planlösning.

1 1/2 -PLANSHUS MED 6 RoK - 146,9 m2 Villa Lundahov är ett klassiskt 1 1/2-planshus. Harmoni exteriört och interiört. Stort kök och groventré med ingång till tvättstuga är lösningar som de allra flesta tycker om. Du får ett hem med bra proportioner i alla rum och en harmonisk planlösning med tre sovrum på övervåningen. Dessutom får du spännande ljusinsläpp av takfönstren i allrummet.

HUSMODELL HUSTYP ANTAL RUM

1,5 plans 6 RoK

BOAREA

146,9 m2

GOLVYTA

155,8 m2

BYGGNADSAREA

Mer om Lundahov på mjobacks.se

Lundahov

99,5 m2

TAKVINKEL

45°

NOCKHÖJD

7 470 mm


SEKTION

1 1/2 -planshus | 49

PLAN 2 PLAN 1 BOA: 86,4 m2 | BYA: 99,5m2

PLAN 2 BOA: 60,5 m2 (Golvyta 69,4 m2)

DM

AREAUPPGIFTER: KÖK 15,8 m²

F

K

U/M

L

G

G KLÄDVÅRD 8,3 m² ARB./SOVRUM 14,2 m²

L

G

ALLRUM 18,7 m²

SOVRUM 15,1 m²

SOVRUM 12,6 m²

ENTRE 12,5 m² WC / D 4,5 m²

L

G

BYA : 99,5m²

TM

ST

TT

VP

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

R

12,66 m (12,00 m)

VILLAN

180302 SA

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 TRÄDGÅRDS FASAD 81 00 Fax. 0325-61 81 80

PLAN 2

ENTRE FASAD

BYGGHERRE

Planer Lundahov RV

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV ENTRE FASAD

PLAN 1

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

TRÄDGÅRDS FASAD

MJÖBÄCK

ARBETSNUMMER

RITNINGS

H01

DM

TRÄDGÅRDS FASAD

TRÄDGÅRDS FASAD TRÄDGÅRDS FASAD ENTRE FASAD

ENTRE FASAD

TRÄDGÅRDS FASAD BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

TRÄDGÅRDS FASAD DATUM

KÖK 15,8 m²

R

VILLAN

BET

180227 saTRÄDGÅRDS FASAD Mjöbäcks Entreprenad AB

www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

VARDAGSRUM BYGGHERRE

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

MJÖBÄCK

TRÄDGÅRDS FASAD

BET

TRÄDGÅRDS FASAD

TRÄDGÅRDS FASAD

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

MJÖBÄCK

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

BYGGHERRE

Fasader Lundahov RV ARBETSNUMMER

RITNINGSNUMMER

ÄNDR BET

K

RITAD AV

WC / D 4,5 m²

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

12,66 m (12,00 m) VILLAN

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

RITAD AV

MJÖBÄCK

H02

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

BYGGHERRE

Fasader Lundahov RV ARBETSNUMMER

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

H02

PLAN 1

SIGN

DATUM

U/M BYGGHERRE

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

TRÄDGÅRDS FASAD

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

SKALA 1:100

F

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

Fasader Lundahov RV ARBETSNUMMER

ÄNDR BET

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

KLÄDVÅRD 8,3 m²

H02

ENTRE 12,5 m²

ARB./SOVRUM 14,2 m²

180227 sa

ÄNDRINGEN AVSER

www.mjobacks.se

Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 ÄNDR BET

R

VILLAN

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

VILLAN

180227 sa Mjöbäcks Entreprenad AB SKALA 1:100 512 65 MJÖBÄCK RITNINGSNUMMER

MJÖBÄCK

DATUM

ANT

R

H02

R

180227 sa

28,1 m² Fasader Lundahov RV ARBETSNUMMER

G

7,86 m (inv.7,20 m)

7,86 m (inv.7,20 m)

VARDAGSRUM 28,1 m²

WC/ D 8,8 m²

BOA SOVRUM PLAN 1: 86,4m² (GOLVYTA: 86,4m²) 11,8 m² BOA PLAN 2: 60,5m² (GOLVYTA: 69,4m²) BOA TOTAL: 146,9m² (GOLVYTA TOTAL: 155,8²)

TM

ST

TT

VP

ÄNDR BET


50 | 1 1/2 -planshus

Huset på bilden har exteriöra tillval.

Donsö

Svensk klassisk hustyp som passar extra bra i kustmiljö.

1 1/2 -PLANSHUS MED 6 RoK - 165,9 m2 Som namnet antyder, så passar detta hus väldigt bra i kustmiljö. Hustypen är en Svensk klassiker, som med olika lokala färgsättningar och snickarglädjens utformning återfinns över hela vårt avlånga land. Planlösningen är en så kallad sexdelad plan, men har fått en modern tappning med mera öppet samband mellan kök, matplats och vardagsrum. Den generösa verandan runt hörn, ger både svalka och skydd och förlänger utomhussäsongen på vår och höst.

Mer om Donsö på mjobacks.se

HUSMODELL HUSTYP ANTAL RUM

Donsö 1,5 plans 6 RoK

BOAREA

165,9 m2

GOLVYTA

169,7 m2

BYGGNADSAREA

134,5 m2

TAKVINKEL

34°

NOCKHÖJD

7 257 mm


PLAN 2

1 1/2 -planshus | 51

PLAN 1 BOA: 90,7 m2 | BYA: 134,5 m2

PLAN 2 BOA: 75,2 m2 (Golvyta 79,0 m2)

1.80 m

5.46 m (INV.4.8)

AREAUPPGIFTER: BOA PLAN 1: 90,7m² (GOLVYTA: 90,7m²) BOA PLAN 2: 75,2m² (GOLVYTA: 79,0m²) BOA TOTAL: 165,9m² (GOLVYTA TOTAL: 169,7m²)

VARDAGSRUM 36,5 m²

SOVRUM 13,6 m²

BYA : 134,5m²

KONTOR/GÄSTRUM 11,2 m²

TL SOVRUM 18,2 m²

BALKONG

L ALLRUM 16,1 m²

7.86 m (INV.7.20)

ST

ENTRE 10,4 m²

K

KÖK 14,4 m²

KPR 3,6 m²

F

BET BAD 5,4 m²

TT WC/D 3,5 m²

KLK 9,0 m²

DM

MU

TM

VP

R

180201 la

RITAD AV

PLAN 2

A

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

VILLAN

BYGGHERRE

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

PLAN 1

G

SOVRUM 13,6 m²

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

VERANDA

12.06 m (INV.11.40)

L

KLÄDVÅRD 8,5 m²

G

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

MJÖBÄCK

Planer Donsö RV ARBETSNUMMER

RITNINGSNUMMER

H01

ENTRE FASAD

5.46 m (INV.4.8)

TRÄDGÅRDS FASAD

1.80 m

TRÄDGÅRDS FASAD

ENTRE FASAD TRÄDGÅRDS FASAD

TRÄDGÅRDS FASAD BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

TRÄDGÅRDS FASAD

BET

DATUM

VILLAN

MJÖBÄCK

GRANSKAD AV

180201 la

BYGGHERRE

Fasader Donsö RV ARBETSNUMMER

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

SIGN

DATUM

BYGGHERRE

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

MJÖBÄCK

ÄNDR BET

ST

Fasader Donsö RV

SKALA 1:100

ARBETSNUMMER

TRÄDGÅRDS FASAD

TRÄDGÅRDS FASAD

ENTRE 10,4 m²

K

KÖK 14,4 m²

MUBET

ÄNDR BET

RITNINGSNUMMER

H02

H02

7.86 m (INV.7.20)

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 KONSTRUERAD AV

ÄNDRINGEN AVSER

VILLAN

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

ANT

TRÄDGÅRDS FASAD

KONTOR/GÄSTRUM 11,2 m²

R

R

180201 la

ENTRE FASAD

VARDAGSRUM 36,5 m²

TRÄDGÅRDS FASAD

KLÄDVÅRD 8,5 m²

F

TT WC/D 3,5 m² TRÄDGÅRDS FASAD

DM ANT

KPR 3,6 m²

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

TRÄDGÅRDS FASAD

TM

DATUM

VP

R

VILLAN

VILLAN

180201 la

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

MJÖBÄCK

KONSTRUERAD AV

180201 la

BYGGHERRE

Fasader

RV (INV.11.40) 12.06 mDonsö GRANSKAD AV

PLAN 1 ARBETSNUMMER

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

H02

VERANDA

ÄNDR BET

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mj 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande RITAD AV

A

MJÖBÄCK

KONSTRUERAD AV

GR


52 | 1 1/2 -planshus

Huset på bilden har exteriöra tillval.

Newport

New England favorit med en typisk ”porch” vid entrén.

1 1/2 -PLANSHUS MED 6 RoK - 174 m2

HUSMODELL

Newport

Detta klassiska en- och ett halvplanshus, har helt anammat stilen från den Amerikanska östkusten.

HUSTYP

1,5 plans

Alla detaljer har anpassats till New Englandstilen, och har fått en typisk ”porch” vid entrén.

ANTAL RUM

6 RoK

Köket har en stor köksö och ligger i ett öppet samband med matplats och vardagsrum. Den helprivata

BOAREA

174 m2

familjedelen på övre plan har full takhöjd och mycket ljus i bad och allrum, som också har utgång

GOLVYTA

till generös balkong. Nedan balkongen bjuder den inglasade verandan på utsikt från golv till tak.

Mer om Newport på mjobacks.se

BYGGNADSAREA

180,2 m2 130 m2

TAKVINKEL

45°

NOCKHÖJD

8 000 mm


1 1/2 -planshus | 53 SEKTION PLAN 2

38 GR

PLAN 1 BOA: 106,8 m2 | BYA: 130,0 m2

PLAN 2 BOA: 67,2 m2 (Golvyta 73,4 m2)

2,25 m

4,22 m

4,80 m

AREAUPPGIFTER:

4,80 m

BALKONG

BOA PLAN 1: 106,8 m² (GOLVYTA: 106,8 m²) BOA PLAN 2: 67,2 m² (GOLVYTA: 73,4 m² ) BOA TOTAL : 174,0 m² (GOLVYTA TOTAL: 180,2 m²)

KÖK 19,5 m²

KLK 8,1 m²

BYA : 130,0 m² G

VARDAGSRUM / MATPLATS 44,7 m² SOVRUM 10,0 m² DM F

K

U/M

Förråd 2,9 m²

ENTRE 7,3 m²

7.83 m

TT

SOVRUM 12,0 m²

KLÄDVÅRD 7,6 m²

TM

VERANDA

PLAN 1

BAD 7,5 m²

G

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

R

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

180207 la

BYGGHERRE

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

PLAN 2

2,40 m

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

MJÖBÄCK

Planer Newport RV

SKALA 1:100

ARBETSNUMMER

RITNINGSNUMMER

ÄNDR

H01 ENTRE FASAD ENTRE FASAD

TRÄDGÅRDS FASAD TRÄDGÅRDS FASAD

4,22 m

AREAUPPGIFTE

ENTRE FASAD

BET R

VILLAN

180207 la

ANT

AVSER BET ÄNDRINGEN ANT R

BOA PLAN 1: 1 BOA PLAN 2: 6 BOA TOTAL : 1

KÖK

TRÄDGÅRDS FASADFASAD TRÄDGÅRDS FASAD ENTRE

TRÄDGÅRDS FASAD TRÄDGÅRDS FASAD TRÄDGÅRDS FASAD

19,5FASAD m² TRÄDGÅRDS SIGN ÄNDRINGEN AVSER

DATUM SIGN

BYA : 130,0 m²

DATUM

VARDAGSRUM / MATPLATS 44,7 m²

VILLAN

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se MJÖBÄCK 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Tel. Fax.0325-61 0325-6181 8100 80Fax. 0325-61BYGGHERRE BYGGHERRE 81 80

512 la 65 180207

DM

Fasader Fasader GRANSKAD AV Newport RVNewport RV

Denna ritning är vår egendom. utnyttjande beivras enligtutnyttjande lag. DennaObehörigt ritning är vår egendom. Obehörigt beivras enligt lag. RITAD AV

KONSTRUERAD AV RITAD AV

MJÖBÄCK

GRANSKAD AV AV KONSTRUERAD

MJÖBÄCK

ARBETSNUMMER

SKALA 1:100SKALA 1:100

ARBETSNUMMER RITNINGSNUMMER

H02

(INV.7.20)

TRÄDGÅRDS FASAD

TRÄDGÅRDS FASAD

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

R

KONTOR / GÄSTRUM 13,8 m²

RITNINGSNUMMERÄNDR BET

ÄNDR BET

H02

Förråd 2,9 m²

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

KONSTRUERAD AV

KLK 3,1 m²

TT

KLÄDVÅRD 7,6 m²

TM

TRÄDGÅRDS FASAD

TRÄDGÅRDS FASAD

WC/D 4,8 m²

BET

ANT

VP

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

R

VILLAN

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

MJÖBÄCK

U/M ST

ENTRE 7,3 m²

VILLAN

180207 la

K

F

GRANSKAD AV

13.83 m

BYGGHERRE

Fasader Newport RV ARBETSNUMMER

(INV.13.20)

H02

ÄNDR BET

VERANDA

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

180207 la

PLAN 1

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

MJÖBÄCK

1,50 m

(INV.13.20)

SOVRUM 15,2 m²

VILLAN

VP

WC/D 4,8 m²

1,50 m

13.83 m

KLK 3,1 m²

7.83 m

(INV.7.20)

ST KONTOR / GÄSTRUM 13,8 m²

SEKTION

ALLRUM 17,8 m²

Ö=ÖPPNINGSBART FÖNSTER K=FAST FÖNSTER R= FROSTAT GLAS

BYGGHERRE

Fasader Newport RV ARBETSNUMMER

2,40 m

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

H02

ÄNDR BET

18020


54 | 1 1/2 -planshus

Huset på bilden har exteriöra tillval.

Sörgården

En uppskattad medlem i Mjöbäcksfamiljen.

1 1/2 -PLANSHUS MED 7 RoK - 182,5 m2

HUSMODELL

Villa Sörgården är en klassiker i Mjöbäcksfamiljen. Sörgården har ett lättarbetat och ljust kök med

HUSTYP

direktkontakt med groventrén. Ett rymligt vardagsrum med plats för en rejäl soffgrupp. Badrum-

ANTAL RUM

met samt två sovrum är avskilda från aktivitetsytorna för lugn och ro. Farstukvisten ger skydd för

BOAREA

182,5 m2

regn, samtidigt som den skapar ett karaktäristiskt utseende som kännetecknar denna praktiska och

GOLVYTA

190,9 m2

omtyckta villa.

BYGGNADSAREA

147,5 m2

Mer om Sörgården på mjobacks.se

Sörgården 1,5 plans 7 RoK

TAKVINKEL

38°

NOCKHÖJD

6 944 mm


1 1/2 -planshus | 55 SEKTION

PLAN 2 PLAN 1 BOA: 110,9 m2 | BYA: 147,5 m2

PLAN 2 BOA: 71,6 m2 (Golvyta 80,0 m2)

AREAUPPGIFTER:

VP

BOA PLAN 1: 110,9m² (GOLVYTA: 110,9m²) BOA PLAN 2: 71,6m² (GOLVYTA: 80,0m²) BOA TOTAL: 182,5m² (GOLVYTA TOTAL: 190,9m²)

TM TT

VARDAGSRUM 28,9 m²

ST

BYA : 147,5m²

SOVRUM 14,9 m²

SOVRUM 11,2 m²

KLÄDVÅRD 9,5 m²

G U/M

F

1,1m²

KÖK 18,3 m²

9,06 m (8,40 m)

DM

K

G

G

L

G

L

ALLRUM 22,8 m²

SOVRUM 21,6 m²

ENTRE 14,8 m²

BADRUM 5,1 m²

KLK 2,8 m²

WC / DUSCH 6,1 m²

G

G

SOVRUM 13,9 m²

SOVRUM 10,0 m²

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

R

13,86 m (13,20 m)

VILLAN

180208 sa

VERANDA

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

PLAN 2Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

PLAN 1 (ENTREPLAN)

RITAD AV

ENTRE FASAD ENTRE FASAD

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

FASAD FASAD MJÖBÄCKTRÄDGÅRDSTRÄDGÅRDS

BYGGHERRE

Planer Sörgården RV

SKALA 1:100

ARBETSNUMMER

RITNINGSNUMMER

ÄNDR BET

H01

VP

TM TT

VARDAGSRUM 28,9 m²

ST

SOVRUM 14,9 m² KLÄDVÅRD 9,5 m²

ENTRE FASAD

ENTRE FASAD TRÄDGÅRDS TRÄDGÅRDS FASAD FASAD

TRÄDGÅRDS FASAD

TRÄDGÅRDS TRÄDGÅRDS FASAD FASAD

TRÄDGÅRDS FASAD G

BET

U/M

K

R

DM 180208 saV I L L A N

180208 sa

ANT

ÄNDRINGEN BET ANTAVSER

F

1,1m²

ÄNDRINGEN SIGNAVSER

9,06 m (8,40 m)

MJÖBÄCK

TRÄDGÅRDS FASAD

TRÄDGÅRDS FASAD

BET

ANT

BYGGHERRE

MJÖBÄCK

ARBETSNUMMER

ARBETSNUMMER RITNINGSNUMMER

H02

H02

ÄNDR BET

WC / DUSCH 6,1 m²

DATUM

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

MJÖBÄCK

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

SOVRUM 10,0 m²

TRÄDGÅRDS FASAD VERANDA

BET

ANT

180208 sa ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

R

VILLAN

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

L

SKALA 1:100

RITNINGSNUMMER ÄNDR BET

R

180208 sa

G

ENTRE

14,8 m² Fasader Fasader GRANSKAD AV Sörgården RVSörgården RV SKALA 1:100

13,86 m (13,20 m)

SIGN

L

KÖK

GRANSKAD KONSTRUERAD AV AV

TRÄDGÅRDS FASAD ÄNDRINGEN AVSER

G

DATUM

G

R

Mjöbäcks Entreprenad AB Mjöbäcks www.mjobacks.se Entreprenad AB www.mjobacks.se 18,3 m² 512 65 MJÖBÄCK 512 65 MJÖBÄCK BYGGHERRE Tel. 0325-61 81 00 Fax. Tel. 0325-61 0325-61 81 80 81 00 Fax. 0325-61 81 80 KONSTRUERAD RITAD AV AV

SIGN

VILLAN

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt Denna ritning utnyttjande är vår egendom. beivras enligt Obehörigt lag. utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

DATUM

PLAN 1 (ENTREPLAN)

BYGGHERRE

Fasader Sörgården RV ARBETSNUMMER

180208 sa

VILLAN

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

H02

ÄNDR BET

RITAD AV

MJÖBÄCK

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

BYGGHERRE

Fasader Sörgården RV ARBETSNUMMER

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

H02

ÄNDR BET


56 | 1 1/2 -planshus

Huset på bilden har exteriöra tillval.

Lyckebo

Svensk romantisk hustyp med generösa ytor och extra takhöjd.

1 1/2 -PLANSHUS MED 7 RoK - 202 m2

HUSMODELL

Ett klassiskt och elegant hus med en välkomnande entré. Den väl tilltagna hallen leder in till det

HUSTYP

ljusa vardagsrummet, biblioteket samt matsalen. Från dessa rum når du trädgården via altan-

ANTAL RUM

dörrarna. Köket är stort och rymligt med tillhörande matplats. Lyckebo är gjord för umgänge med

BOAREA

familj och vänner. Med 2.60 i takhöjd på entréplanet ger det huset extra rymd.

BYGGAREA GOLVYTA

217,6 147,3 m2

TAKVINKEL BYGGNADSAREA

125,638° m2

Mer om Lyckebo på mjobacks.se

Sörgården Lyckebo 1,5 2 plans 7 RoK7 202 182 m2

NOCKHÖJD TAKVINKEL

6 944 mm 30°

NOCKHÖJD

7 649 mm


8,4 m² KLK 5,5 m²

1 1/2 -planshus | 57

AREAUPPGIFTER: BOA PLAN 1: 110,9 m² (GOLVYTA: 110,9 m²) BOA PLAN 2: 91,1 m² (GOLVYTA: 106,7 m² ) PLAN 2 : 202,0 m² (GOLVYTA TOTAL: 217,6 m²) BOA TOTAL

PLAN 1 BOA: 110,9 m2 | BYA: 125,6 m2

BOA: 91,1 m2 (Golvyta 106,7 m2)

BYA : 125,6 m² KLK 5,5 m²

KLK 5,5 m²

SOVRUM / BIBILOTEK 14,5 m²

SOVRUM 15,9 m²

VARDAGSRUM 24,9 m² SOVRUM 13,8 m² SOVRUM / MATPLATS 14,3 m² ALLRUM 25,4 m²

KLÄDVÅRD 9,3 m²

KÖK 18,2 m²

ENTRE 17,6 m²

ST

TM

WC/ D 8,3 m²

SOVRUM 13,8 m²

WC / D 6,4 m²

DM KLK/FRD BET 8,4 m²

F

TT

KLK 5,5 m²

K

VP

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

AREAUP

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

180212 sa

KONSTRUERAD AV

RITAD AV

BOA PLA BOA PLA BOA SKA TO

BYGGHERRE

Denna ritning FASAD är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. TRÄDGÅRDS TRÄDGÅRDS FASAD

ENTRE FASAD ENTRE FASAD

SIG

R

VILLAN

13,86 m (13,20 m)

GRANSKAD AV

MJÖBÄCK

Planer Lyckebo RV ARBETSNUMMER

RITNINGSNUMMER

H01

BYA : 125

SOVRUM /

BIBILOTEK TRÄDGÅRDS FASAD TRÄDGÅRDS FASAD

TRÄDGÅRDS FASAD

ENTRE FASAD

14,5 m²

TRÄDGÅRDS FASAD TRÄDGÅRDS FASAD

TRÄDGÅRDS FASAD

VARDAGSRUM 24,9 m²

ENTRE FASAD BET

R

ANT BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER AVSER ÄNDRINGEN

SIGN

SIGN

DATUM DATUM

R

VILLA VN ILLAN

180212 sa sa 180212

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65512 MJÖBÄCK 65 MJÖBÄCK BYGGHERRE Tel. 0325-61 81 00 81 Fax. 81 80 81 80 BYGGHERRE Tel. 0325-61 000325-61 Fax. 0325-61

Fasader Fasader Lyckebo RV RV Lyckebo

SOVRUM / MATPLATS 14,3 m²

Denna ritning vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. Dennaärritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV RITAD AV

KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV

MJÖBÄCK MJÖBÄCK

ARBETSNUMMER ARBETSNUMMER

1:100 SKALA 1:100 SKALA RITNINGSNUMMER RITNINGSNUMMER

ÄNDR BET ÄNDR BET

H02 H02

U/M

TRÄDGÅRDS FASAD BET

TRÄDGÅRDS FASAD

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

R

VILLAN

180212 sa

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

MJÖBÄCK

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

BYGGHERRE

Fasader Lyckebo ARBETSNUMMER

RV

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

H02

ÄNDR BET

9,06 m (inv.8,40 m)

9,06 m (inv.8,40 m)

U/M

KLÄDVÅRD 9,3 m² TRÄDGÅRDS FASAD

ST

KÖK 18,2 m²

TRÄDGÅRDS FASAD

ENTRE 17,6 m²

TM

WC / D 6,4 m²

BET

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 RITAD AV

VP

13,86 m (13,20 m)

ÄNDRINGEN AVSER

MJÖBÄCK

SIGN

DATUM

DM

VILLAN

180212 sa

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

TT

ANT

R

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

BYGGHERRE

Fasader Lyckebo ARBETSNUMMER

F

RV

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

H02

ÄNDR BET

K

18


2 -planshus


2-planshus | 59

Utsikten

Haväng

FĂśrtroligheten


60 | 2-planshus

Huset på bilden har exteriöra tillval.

Utsikten

Stilrent, välplanerat och modernt 2-planshus.

2-PLANSHUS MED 6 RoK - 138,8 m2 Ett modernt, välplanerat och stilfullt hus. Utsikten har ett rejält kök och vardagsrum tillsammans i en öppen och ljus planlösning. Tack vare att det är ett tvåplanshus, är det fullhöjd i alla delar av det övre planet, vilket ger mycket rymliga sovrum. Huset har en funktionell tvättstuga. Från den generöst tilltagna balkongen på carporten kan man njuta av en fantastisk utsikt.

Mer om Utsikten på mjobacks.se

HUSMODELL HUSTYP ANTAL RUM

Utsikten 2 plans 6 RoK

BOAREA

138,8 m2

GOLVYTA

135,4 m2

BYGGNADSAREA

109,8 m2

TAKVINKEL

NOCKHÖJD

6 208 mm


2-planshus | 61

G G

SOVRUM 7,8 m²

G

BAD 4,6 m²

SOVRUM 8,1 m²

SOVRUM 6,8 m²

PLAN 1 BOA: 69,4 m2 | BYA: 109,8 m2

PLAN 2 BOA: 69,4 m2 (Golvyta 66,0 m2)

PLAN 2

2,20 m

FÖRRÅD 6,7 m2

TT

CARPORT

ST BALKONG 29,4 m²

TM

WALK IN CLOSET 2,8 m²

ALLRUM 21,5 m²

KLÄDVÅRD 8,2 m²

SOVRUM 11,3 m²

VP

ENTRE 10,4 m²

KÖK 15,6 m² F

ugn micro

DM

K

G

7,43 m (inv. 6,80 m)

BAD 5,7 m²

4,00 m

G

G

2,44 m

SOVRUM 7,8 m²

G

BAD 4,6 m²

SOVRUM 8,1 m²

SOVRUM 6,8 m²

R

FASAD mot

10,83 m (inv. 10,20 m)

PLAN 2

VILLAN

mot AB www.mjobacks.se FASADMjöbäcks mot Entreprenad FASAD 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

180209 sa

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

FÖRRÅD 6,7 m2

2,20 m

PLAN 1

MSM

TT

CARPORT

FASAD mot FASAD mot

BYGGHERRE FASAD PLANER UTSIKTEN RV

mot

MJÖBÄCK

TM

FASAD mot

1:100 H01

ST

FASAD mot

KLÄDVÅRD FASAD mot 8,2 m²

FASAD mot

R

FASAD mot VILLAN

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

180209 sa

VARDAGSRUM 27,5 m²

BYGGHERRE FASADER VP UTSIKTEN RV

R

7,20 m

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

LA MJÖBÄCK

180209 sa

1:100

VILLAN

H03

G

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

LA

BAD 5,7 m²

4,00 m

MJÖBÄCK

2,44 m

FASAD mot

KÖK 15,6 m² F

R

1:100 H03

ENTRE 10,4 m²

FASAD mot

FASAD motFASAD mot

BYGGHERRE FASADER UTSIKTEN RV

K

DM

ugn micro

7,43 m (inv. 6,80 m)

FASAD mot

5,00 m

7,20 m

5,00 m

VARDAGSRUM 27,5 m²

VILLAN

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

180209 sa R

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

LA

VILLAN

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

180209 sa

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

LA MJÖBÄCK

MJÖBÄCK

BYGGHERRE FASADER UTSIKTEN RV

1:100 H03

10,83 m (inv. 10,20 m)

BYGGHERRE FASADER UTSIKTEN RV

1:100

H03

PLAN 1

180209 sa

Denn

MS

MJ


62 | 2-planshus

Huset på bilden har exteriöra tillval.

Förtroligheten 2-PLANSHUS MED 7 RoK - 168,4 m2 Klassiskt tvåplanshus med dragning åt New Englandstilen. Halvöppen planlösning med god kontakt mellan rummen, men där köket fått en mera skyddad placering. Övre plan är en ren familjedel med separat föräldradel med egen toalett och tre barnsovrum. Passar in i alla miljöer, där detaljplanen tillåter hus i två plan.

Mer om Förtroligheten på mjobacks.se

2-planshus i New England stil. HUSMODELL HUSTYP ANTAL RUM

Förtroligheten 2 plans 7 RoK

BOAREA

168,4 m2

GOLVYTA

164,9 m2

BYGGNADSAREA

109,6 m2

TAKVINKEL

27°

NOCKHÖJD

8 402 mm


SEKTION

2-planshus | 63

PLAN 2

AREAUPPGIFTER: PLAN 2 BOA: 84,2 m2 (Golvyta 80,7 m2)

PLAN 1 BOA: 84,2 m2 | BYA: 109,6 m2

BALKONG

6,3 m² BOA PLAN 1: 84,2m² (GOLVYTA: 84,2m²) BOA PLAN 2: 84,2m² (GOLVYTA: 80,7m²) BOA TOTAL: 168,4m² (GOLVYTA TOTAL: 164,9m²) SOVRUM 12,2 m²

BYA : 109,6m²

SOVRUM 10,8 m²

BIBILOTEK 10,3 m²

VARDAGSRUM 30,5 m²

L

G

L

ALLRUM 18,6 m²

WC 1,4 m²

KPR 2,9 m²

WC/ D 4,5 m²

8,46 m (7,80 m)

G

SOVRUM 10,8 m²

KÖK 14,5 m²

KLÄDVÅRD 7,5 m² TT

VP

TM

walk in closet 5,6 m²

G

ST

ENTRE 10,7 m²

F

BYGGHERRE

KONSTRUERAD AV

Planer / Sektion Förtroligheten RV

GRANSKAD AV

MJÖBÄCK

ARBETSNUMMER

SKAL RITNINGSNUMMER

H01 TRÄDGÅRDS FASAD

TRÄDGÅRDS FASAD

TRÄDGÅRDS FASAD

TRÄDGÅRDS FASAD

BIBILOTEK 10,3 m²

TRÄDGÅRDS FASAD TRÄDGÅRDS FASAD

ENTRE FASAD

TRÄDGÅRDS FASAD BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

TRÄDGÅRDS FASAD TRÄDGÅRDS FASAD

ENTRE FASAD

BET

R

180201 la

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

MJÖBÄCK

Fasader Förtroligheten RV

ARBETSNUMMER

RITAD AV

H02

TRÄDGÅRDS FASAD

ENTRE FASAD

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

R

180201 la

ENTRE FASAD VP

RITAD AV

MJÖBÄCK

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

ARBETSNUMMER

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

H02

ÄNDR BET

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

ÄNDR BET

KÖK 14,5 m² TT

TM

ST

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

R

VILLAN

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

PLAN 1

Fasader Förtroligheten RV

ARBETSNUMMER

ENTRETRÄDGÅRDS FASAD BET ANT 10,7 m² F K U / M DM 180201 la

Fasader Förtroligheten RV

DATUM

H02

KLÄDVÅRD 7,5 m²

11,46 m (10,80 m)

BYGGHERRE

GRANSKAD AV

KPR 2,9 m²

WC/ D 4,5 m²

VILLAN

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

KONSTRUERAD AV

MJÖBÄCK

ÄNDR BET

RITNINGSNUMMER

SIGN

BYGGHERRE

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

SKALA 1:100

ÄNDRINGEN AVSER

VILLAN

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

BYGGHERRE

ANT

R

VARDAGSRUM 30,5 m²la 180201

VILLAN

8,46 m (7,80 m)

TRÄDGÅRDS FASAD

SIGN

BADRUM 6,3 m²

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV PLAN 2

ÄNDRINGEN AVSER

R

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

11,46 m (10,80 m)

PLAN 1

ANT 8x21

VILLAN

180201 la

U / M DM

K

BET

SOVRUM 9,4 m²

MJÖBÄCK

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

BYGGHERRE

Fasader Förtroligheten RV

ARBETSNUMMER

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

H02

ÄNDR BET


64 | 2-planshus

Huset på bilden har exteriöra tillval.

Haväng

Funkishus som erbjuder härlig utsikt från övre plan.

2-PLANSHUS MED 6 RoK - 189,4 m2 Haväng är ett modernt funkishus där de flesta familjefunktioner återfinns i bottenplan. Övre plan reserveras till kök, matplats och vardagsrum, samt en generös altan. Detta ger ett mycket modernt uttryck, med djupverkan, tack vare det Z-formade övre planet. De stora panoramafönstren på övre plan skapar en extra känsla av rymd. Bottenplan är på hela 112,9 kvm och innefattar fyra sovrum, klädvård, två badrum samt ett allrum på 30,9 kvm.

Mer om Haväng på mjobacks.se

HUSMODELL

Haväng

HUSTYP

2 plans

ANTAL RUM

6 RoK

BOAREA

189,4 m2

GOLVYTA

185,8 m2

BYGGNADSAREA

142,2 m2

TAKVINKEL

NOCKHÖJD

6 818 mm


2-planshus | 65

PLAN 1 BOA: 112,9 m2 | BYA: 142,2 m2

PLAN 2 BOA: 76,5 m2 (Golvyta 72,9 m2) 4,56 (3,90) 4,56 (3,90)

L

ENTRE 6,1 m² ENTRE 6,1 m²

SOVRUM 11,0 m² SOVRUM 11,0 m²

FÖRV. 2,6 m² FÖRV. 2,6 m²

L

G G

WC 2,0 m² WC 2,0 m²

L L G G

SOVRUM 11,0 m² SOVRUM 11,0 m²

HALL 3,9 m² HALL 3,9 m²

K WC/D 4,5 m² WC/D 4,5 m²

KLK 3,1 m² KLK 3,1 m² ALLRUM 30,9 m² ALLRUM 30,9 m²

VP VP

F

ST ST

F

KÖK 16,2 m² KÖK 16,2 m²

BADRUM 4,9 m² BADRUM 4,9 m²

MATPLATS 22,7 m² MATPLATS 22,7 m²

KLÄDVÅRD 6,2 m² KLÄDVÅRD 6,2 m²

VARDAGSRUM 26,9 m² VARDAGSRUM 26,9 m²

DM DM U/M U/M

TM TT TM TT SOVRUM 15,5 m² SOVRUM 15,5 m²

L L G G

SOVRUM 10,8 m² SOVRUM 10,8 m² L

L

G G

2,70 2,70

10,26 10,26mm(inv.9,60 (inv.9,60m)m)

K

TAK TAK

4,86 (4,20) 13,86 m (13,20 m)4,86 (4,20) 13,86 m (13,20 m) TRÄDGÅRDS FASAD

G G

ALTAN 31,4 m² ALTAN 31,4 m²

G G

4,56 (3,90) 4,56 (3,90) TRÄDGÅRDS FASAD

ENTRE FASAD

ENTRE FASAD

PLAN 2 PLAN 2 PLAN 1 PLAN 1 AREAUPPGIFTER: AREAUPPGIFTER:

TRÄDGÅRDS FASAD TRÄDGÅRDS FASAD

BOA PLAN 1: 112,9m² (GOLVYTA: 112,9m²) BOA PLAN 1: 112,9m² (GOLVYTA: 112,9m²) BOA PLAN 2: 76,5m² (GOLVYTA: 72,9m²) BOA PLAN 2: 76,5m² (GOLVYTA: 72,9m²) BOA TOTAL: 189,4m² (GOLVYTA TOTAL: 185,8m²) BOA TOTAL: 189,4m² (GOLVYTA TOTAL: 185,8m²)

TRÄDGÅRDS FASAD TRÄDGÅRDS FASAD

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

BET

DATUM

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

MJÖBÄCK

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

BYGGHERRE

Fasader Haväng RV

ARBETSNUMMER

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

VILLAN

180206 MSM

VILLAN

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

ANT

R

R

180206 MSM

TRÄDGÅRDS FASAD

TRÄDGÅRDS FASAD

ENTRE FASAD

BYA : 142,2m² BYA : 142,2m²

BYGGHERRE

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

KONSTRUERAD AV

SKALA 1:100

GRANSKAD AV

ÄNDR BET MJÖBÄCK

RITNINGSNUMMER

Fasader Haväng RV

ARBETSNUMMER

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

H03

H03

ÄNDR BET BET ANT BET ANT

ÄNDRINGEN AVSER ÄNDRINGEN AVSER

SIGN SIGN

DATUM DATUM

R R

VILLAN VILLAN

180206 MSM 180206 MSM

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK 512 MJÖBÄCK Tel.65 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

TRÄDGÅRDS FASAD

TRÄDGÅRDS FASAD

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

DATUM

RITAD AV RITAD AV

R

180206 MSM

VILLAN

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

MJÖBÄCK

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

MJÖBÄCK MJÖBÄCK

BYGGHERRE

Fasader Haväng RV

ARBETSNUMMER

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

H03

ÄNDR BET

KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV

BYGGHERRE TRÄDGÅRDS FASAD BYGGHERRE

Planer Planer Haväng RV Haväng RV ARBETSNUMMER ARBETSNUMMER

TRÄDG

SKALA 1:100 180206 MSM SKALA 1:100

RITNINGSNUMMER RITNINGSNUMMER

H01 H01

Mjöbäcks Entr

ÄNDR BET 512 65 MJÖB Tel. 0325-61 8 ÄNDR BETDenna ritning är vår egen RITAD AV

MJÖBÄCK


Sluttningshus


Sluttningshus | 67

Källvik

Tallbacken

Strömma

Bokenäs


68 | sluttningshus

Huset på bilden har exteriöra tillval.

Källvik

Välplanerat sluttningshus med extra generös altan.

SLUTTNINGSHUS MED 5 RoK - 148,7 m2 Källvik är en smart planerad sluttningsvilla med rymlig entré och rejält tilltagen umgängesavdelning. Med sina stora fönsterpartier på ovanvåningen erbjuds härligt ljusinsläpp till den öppna planlösningen. Den stora balkongen förlänger effektivt vardagsrummet på sommarhalvåret till en härligt stor umgängesyta. Källvik är utrustat med fyra rejäla sovrum där master bedroom har en väl tilltagen walkincloset.

Mer om Källvik på mjobacks.se

HUSMODELL HUSTYP ANTAL RUM

Källvik Sluttning 5 RoK

BOAREA

148,7 m2

GOLVYTA

144,4 m2

BYGGNADSAREA

157,7 m2

TAKVINKEL

27°

NOCKHÖJD

7 165 mm enligt fasadritning


4,35 m (inv. 3

T

13,7m²

6,2m²

K

Sluttningshus | 69

TL

2,90 m

öppet i nock

7,65 m (inv. 6,99 m)

Vardagsrum/Matsal 34,7m²

PLAN 1 BOA: 66,3 m2 | BIA: 6,5 m2 | BYA: 157,7 m2

PLAN 2 BOA: 75,9 m2 (Golvyta 71,6 m2) 8,55 m (inv. 7,89 m) Altan 67,9m²

0,40 m

14,17 m

PLAN 2

5,62 m

8,55 m (inv. 7,89 m) DM

G

Tvätt 7,8m²

G

Entré 11,0m²

TM

Hall 9,2m²

WC/D 4,0m²

AREAUPPGIFTER:

Sovrum 13,7m²

Klk 6,2m²

U/M

BOA PLAN 1: 72,8m² (GOLVYTA: 72,8m²) TL BOA PLAN 2: 75,9m² (GOLVYTA: 71,6m²) BOA TOTAL: 148,7m² (GOLVYTA TOTAL: 144,4m²)

K

Vardagsrum/Matsal 34,7m² öppet i nock

BYA : 157,7m²

G

2,90 m

Sovrum 10,8m²

Sovrum 10,8m²

Kök 11,1m²

F

7,65 m (inv. 6,99 m)

TT

Sovrum 11,8m²

G

25 00

Bad 5,3m²

ST

TH

G

4,35 m (inv. 3,69 m)

G

VP

G

8,55 m (inv. 7,89 m) BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

VILLAN

PLAN 1 (SLUTTNINGSPLAN)

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK PLAN 2 Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

180208 MSM

BYGGHERRE

Plan Källvik RV

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. G

VP

G

RITAD AV

G Bad 5,3m²

ST TT

SIGN

Altan 67,9m²

R

Tvätt 7,8m²

MJÖBÄCK

Sovrum 11,8m²

G

KONSTRUERAD AV

TRÄDGÅRDS FASAD

SKALA 1:100

ARBETSNUMMER

AREAUPPGIFTER:ENTRÉ

G

Entré 11,0m²

TM

GRANSKAD AV

RITNINGSNUMMER

FASAD

ÄNDR BET

H01

BOA PLAN 1: 72,8m² (GOLVYTA: 72,8m²) BOA PLAN 2: 75,9m² (GOLVYTA: 71,6m²) BOA TOTAL: 148,7m² (GOLVYTA TOTAL: 144,4m²)

Hall 9,2m²

BYA : 157,7m² Sovrum 10,8m²

Sovrum 10,8m²

ENTRÉ FASAD

G

TRÄDGÅRDS FASAD

TRÄDGÅRDS FASAD

G

BET

TRÄDGÅRDS FASAD

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

BET

DATUM

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

R R

VILLAN

VILLAN

BET R

180208 MSM

RITAD AV

KONSTRUERAD AV

MJÖBÄCK

GRANSKAD AV

Källvik RV ARBETSNUMMER

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

SIGN

RITAD AV

MJÖBÄCK

RITNINGSNUMMER

GRANSKAD AV DATUM SKALA 1:100 KONSTRUERAD AV

ÄNDR BET

H03

VILLAN

PLAN 1 (SLUTTNINGSPLAN)

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

180208 MSM BET

TRÄDGÅRDS FASAD

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

TRÄDGÅRDS FASAD

BET

R

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

MJÖBÄCK

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

ANT RITAD AV

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN DATUM KONSTRUERAD AV

R

VILLAN

180208 MSM

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK

BYGGHERRE Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. ANT ÄNDRINGEN AVSER Fasader

180208 MSM

VILLAN

BYGGHERRE

180208 MSM

Fasader Källvik RV ARBETSNUMMER

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

H03

ÄNDR BET

RITAD AV

MJÖBÄCK

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

MJÖBÄCK

BYGGHERRE

Plan Källvik RV ARBETSNUMMER

BYGGHERRE

Fasader Källvik RV ARBETSNUMMER

GRANSKAD AV

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

H04

ÄNDR BET

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

H01

ÄNDR BET

BYGGHERRE

Fasader Källvik RV ARBETSNUMMER

RITN

H0


70 | Sluttningshus

Huset på bilden har exteriöra tillval.

Tallbacken

Sluttningsvilla med generösa umgängesytor.

SLUTTNINGSHUS MED 6 RoK - 156,4 m2

HUSMODELL

Tallbacken är ett sluttningshus som erbjuder mycket ljusinsläpp på både över- och undervåningen.

HUSTYP

Passar den stora familjen med krav på goda umgängesytor och väl tilltagna sovrum. Saxtaket på

ANTAL RUM

övervångingen ger extra rymd åt huset. Den öppna planlösningen på våning 2 mellan kök och

BOAREA

156,4 m2

vardagsrum med access till balkong ger en stor gemensam yta att umgås på. Från master bedroom

GOLVYTA

166,3 m2

kommer man direkt ut på husets andra balkong.

BYGGAREA

141,6 m2

Mer om Tallbacken på mjobacks.se

Tallbacken Sluttning 6 RoK

TAKVINKEL

30°

NOCKHÖJD

7 162 mm enligt fasadritning


VARDAGSRUM 29,2 m²

G

G

G

K F KÖK 11,2 m²

ENTRE 7,6 m²

WC / DUSCH 6,8 m²

Sluttningshus | 71

SEKTION B

SEKTION A

AREAUPPGIFTER:

U

PLAN 1 BOA: 70,1 m2 | BIA: 13,7 m2 | BYA: 141,6 m2

DM

BOA PLAN 1: 70,1m² (BIA: 13,7) (GOLVYTA: 83,9m²) PLAN 2 BOA PLAN 2: 86,3m² (GOLVYTA: 82,5m²) BOA: 86,3 m2 (Golvyta 82,5 m2) BOA TOTAL: 156,4m² (GOLVYTA TOTAL: 166,3m²)

3,00

12,46 m (11,80 m)

PLAN 2

BYA : 141,6 m² (inkl. altan) 9,16 m (8,50 m)

5,46 m (4,80 m)

G

2,00

L

HS

SAXTAK

BALKONG 7,0 m²

3,50

3,50

KONTOR/SOVRUM 12,0 m²

SOVRUM 10,3 m²

MATPLATS 11,0 m²

ALLRUM 32,2 m²

7,16 m (6,50 m)

SOVRUM 10,2 m²

ST WC/ D 3,5 m²

KLÄDVÅRD 7,1 m² FRD 4,1 m²

G

VARDAGSRUM 29,2 m²

SOVRUM 14,5 m²

TT

TM

VP

L

G

BALKONG 34,5 m²

G

HS

SAXTAK

7,16 m (6,50 m)

SOVRUM 14,5 m²

G

K F BET

ENTRE 7,6 m²

WC / DUSCH 6,8 m²

KÖK ÄNDRINGEN AVSER U 11,2 m²

ANT

SIGN

PLAN 1 (SLUTTNINGS PLAN) ENTRÈFASAD

DM

Entreprenad AB 12,46 Mjöbäcks m (11,80 m) 512 65 MJÖBÄCK

3,00

www.mjobacks.se

BYGGHERRE

Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

PLAN 2

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

ENTRÈFASAD

GAVELFASAD

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

MJÖBÄCK

GAVELFASAD

BOA PLA BOA PLA BOA TO

R

VILLAN

180209 sa

AREAUP

DATUM

BYA : 141

Planer Tallbacken RV

SKALA 1:100

ARBETSNUMMER

RITNINGSNUMMER

ÄNDR BET

H01

G

KONTOR/SOVRUM 12,0 m²

SOVRUM 10,3 m² ENTRÈFASAD ENTRÈFASAD

TRÄDGÅRDSFASAD

GAVELFASAD

TRÄDGÅRDSFASAD

GAVELFASAD BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

BET

ANT

SIGN

DATUM ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

GAVELFASAD GAVELFASAD

ALLRUM 32,2 m²

DATUM

R R

VILLAN

180209 sa

VILLAN

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK BYGGHERRE 180209 sa Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

Fasader KONSTRUERAD AV RV GRANSKAD AV Tallbacken

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

MJÖBÄCK

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV RITAD AV

MJÖBÄCK

ARBETSNUMMER

BYGGHERRE

Fasader 1:100 SKALA RV Tallbacken

RITNINGSNUMMER ARBETSNUMMER

H02

ÄNDR BET RITNINGSNUMMER

SOVRUM 10,2 m²

SKALA 1:100 ÄNDR BET

H02

ST WC/ D 3,5 m²

KLÄDVÅRD 7,1 m² FRD 4,1 m²

G

TT

TM

VP

GAVELFASAD GAVELFASAD

TRÄDGÅRDSFASAD TRÄDGÅRDSFASAD

BET BET ANT ANT R

PLAN 1 (SLUTTNINGS PLAN) 180209 180209 sa sa

180209 sa

ÄNDRINGEN ÄNDRINGEN AVSER AVSER

R

SIGN SIGN

DATUM DATUM

Denna ritning ä

VV I LI L L AA NN

Mjöbäcks Mjöbäcks Entreprenad Entreprenad AB AB www.mjobacks.se www.mjobacks.se 512 512 6565MJÖBÄCK MJÖBÄCK Tel. Tel. 0325-61 0325-61 8181 0000Fax. Fax. 0325-61 0325-61 8181 8080

Mjöbäc 512 65 Tel. 03 RITAD AV

BYGGHERRE BYGGHERRE

Fasader Fasader Tallbacken Tallbacken RV RV

Denna Denna ritning ritning är är vårvår egendom. egendom. Obehörigt Obehörigt utnyttjande utnyttjande beivras beivras enligt enligt lag. lag. RITAD RITAD AVAV

MJÖBÄCK MJÖBÄCK

KONSTRUERAD KONSTRUERAD AVAV GRANSKAD GRANSKAD AVAV

ARBETSNUMMER ARBETSNUMMER

1:100 SKALA SKALA1:100 RITNINGSNUMMER RITNINGSNUMMER

H02 H02

ÄNDR ÄNDR BET BET

MJÖBÄC


72 | Sluttningshus

Huset på bilden har exteriöra tillval.

Strömma SLUTTNINGSHUS MED 6 RoK - 167,1 m2 Många attraktiva tomter, kräver ett hus som kan ta upp nivåskillnader men ändå behålla så mycket fönsteryta som möjligt på nedre plan. Den veckade fasaden är lösningen på detta problem. Modern funkis är den rätta benämningen på detta hus, som förutom det välbalanserade yttre, innehåller en extremt välutnyttjad golvyta, där varje kvadratmeter har en funktion.

Mer om Strömma på mjobacks.se

Modern funkis med välutnyttjad golvyta. HUSMODELL

Strömma

HUSTYP

Sluttning

ANTAL RUM

6 RoK

BOAREA

167,1 m2

GOLVYTA

174,2 m2

BYGGNADSAREA

132,7 m2

TAKVINKEL

NOCKHÖJD

5 410 mm enligt fasadritning


G

L

G

U/M

WC/ D 8,0 m² ENTRE 2,9 m²

1,1 m²

DM

K

F

5,10

0,60

5,10

Sluttningshus | 73

KÖK 12,7 m²

KPR 3,8 m²

3,36

5,16

PLAN 2 BOA: 89,5 m2 (Golvyta 85,9 m2)

1,50

15,36 m (inv.14,70 m) PLAN 1 BOA: 77,6 m2 | BIA: 10,7 m2 | BYA: 132,7 m2

5,16

3,60 VARDAGSRUM 29,3 m²

3,60

ALLRUM 31,7 m²

MATPLATS 12,6 m²

PLAN 2 (E

BALKONG

SOVRUM 12,0 m²

SOVRUM 9,2 m²

1,50

L

G

L

PLAN 1 (SLUTTNINGS PLAN) L G G

KLÄDVÅRD 9,2 m² L G

KLK (BASTU) 1,6 m²

WC/D 3,4 m²

FRD / LEK 3,5 m²

VP

TT

TM

plats för TM

U/M

WC/ D 8,0 m²

KÖK 12,7 m²

KPR 3,8 m²

ENTRE 2,9 m²

1,1 m² F BET

5,10

0,60

G

SOVRUM 13,4 m²

3,36

SOVRUM 12,2 m²

9,06 m (inv.8,40 m)

9,06 m (inv.8,40 m)

plats för TM

15,36 m (inv.14,70 m)

SIGN

DATUM

5,10

R

5,16

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

BYGGHERRE

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

KONSTRUERAD AV

Planer Strömma RV

ENTRE FASAD

GRANSKAD AV

MJÖBÄCK

TRÄDGÅRDS FASAD

ÄNDRINGEN AVSER

VILLAN

180207 sa ENTRE FASAD

DM

K

ANT

SKALA 1:100

ARBETSNUMMER

TRÄDGÅRDS FASAD

RITNINGSNUMMER

ÄNDR BET

H01 ALLRUM 31,7 m²

ENTRE FASAD SOVRUM 12,2 m²

TRÄDGÅRDS FASAD

G

TRÄDGÅRDS TRÄDGÅRDSFASAD FASAD TRÄDGÅRDS FASAD

EV. STÖDMUR INGÅR EJ I LEV. FRÅN MEAB

BET

ANT

9,2 m²

BET

VILLAN

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 RITAD AV

MJÖBÄCK

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

G

BYGGHERRE

Fasader Strömma RV ARBETSNUMMER

PLAN 1 (S

KLK (BASTU) 1,6 m²

WC/D 3,4 m²

KLÄDVÅRD ANT ÄNDRINGEN AVSER 9,2 m²

SIGN

DATUM

R

180207 sa

FRD / LEK V I L L A N 3,5 m²

TT TM VP BYGGHERRE

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

L

TRÄDGÅRDS FASAD

SIGN DATUM EV. STÖDMUR INGÅR EJ I LEV.SOVRUM FRÅN MEAB

ÄNDRINGEN AVSER

L

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

G

L

TRÄDGÅRDS FASAD

R

180207 sa

SOVRUM 12,0 m²

ENTRE FASAD

RITAD AV

ÄNDR BET

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

MJÖBÄCK

H03

Fasader Strömma RV ARBETSNUMMER

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

ÄNDR BET

H03

TRÄDGÅRDS FASAD TRÄDGÅRDS FASAD

TRÄDGÅRDS FASAD TRÄDGÅRDS FASAD

EV. EJ STÖDMUR INGÅR EJ I LEV. FRÅN MEAB EV. STÖDMUR INGÅR I LEV. FRÅN MEAB

BET

ANT

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 BYGGHERRE Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

MJÖBÄCK

SIGN

DATUM

Denn

RIT

VILLAN

V I L L Asa N 180207

RITAD AV

ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

R

R

180207 sa

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER

180207 sa

RITAD AV KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV

MJÖBÄCK

Fasader GRANSKAD AV Strömma RV

KONSTRUERAD AV

ARBETSNUMMER

M

BYGGHERRE

Fasader Strömma RV ARBETSNUMMER RITNINGSNUMMER

H03

SKALA 1:100

RITNINGSNUMMER ÄNDR BET

H03

SKALA 1:100 ÄNDR BET


74 | Sluttningshus

Huset på bilden har exteriöra tillval.

Bokenäs

Ett sluttningshus för smala och branta tomter.

SLUTTNINGSHUS MED 6 RoK - 167,5 m2 Sluttningshus för smala och branta tomter. Här får ni ett funkishus med bredsidan mot utsikt och sol, där det givetvis finns en väl tilltagen altan. Tack vare den långsmala formen får sluttningsplanet de flesta funktionerna vända mot den ljusa sidan. Allrummets placering centralt ihop med entré, ger minimalt med korridorer. Överplanets öppna rumsindelning ger också god kontakt med båda sidor av huset, med utgång både till balkong och trädgård.

Mer om Bokenäs på mjobacks.se

HUSMODELL HUSTYP ANTAL RUM

Bokenäs Sluttning 6 RoK

BOAREA

167,5 m2

GOLVYTA

165,6 m2

BYGGNADSAREA

118,8 m2

TAKVINKEL

NOCKHÖJD

5 644 mm enl. fasadritning


9,36

Sluttningshus | 75

PLAN 2 TRÄDGÅRDS FASAD TRÄDGÅRDS FASAD

ST

TT

VP KLÄDVÅRD 8,2 m²

L

G

ENTRE 7,9 m²

G SOVRUM 9,4 m²

TRÄDGÅRDS FASAD BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

vägg h=1100

G

ENTRE FASAD

TM

FÖRRRÅD 8,0 m²

BADRUM 6,3 m²

G

ALLRUM 17,6 m²

L

L

SOVRUM 10,3 m²

SOVRUM 10,4 m²

DATUM

R

5,10 BYGGHERRE

RITAD AV

KONSTRUERAD AV

Fasader Bokenäs RV

GRANSKAD AV

MJÖBÄCK

TRÄDGÅRDS FASAD

3,00

VILLAN

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

1,35

180125 la

SKALA 1:100

ARBETSNUMMER

7,26

RITNINGSNUMMER

ÄNDR BET

H03

PLAN 1 BOA: 85,9 m2 | BIA: 2 m2 | BYA: 118,8 m2

TRÄDGÅRDS FASAD

180125 la

15,36 m (14,70 m)

PLAN 1 (SLUTTNINGSPLAN) K F

DM

Denna ritning är vår e

FÖRV. 2,2 m² HALL 2,9 m²

MATPLATS 12,7 m²

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

R

VILLAN

BET

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK R Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80 KONSTRUERAD V I L L A AV N

GRANSKAD AV

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

512 65 MJÖBÄCK

Fasader Bokenäs RV

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

MJÖBÄCK

BYGGHERRE

ARBETSNUMMER

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

SIGN

DATUM

Fasader Bokenäs RV ARBETSNUMMER

3,00

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

VARDAGSRUM 26,7 m²

ÄNDR BET

H03

3,00 BALKONG 23,4 m²

SKALA 1:100 RITNINGSNUMMER

ÄNDR BET

H03

PLAN 2 BOA: 81,6 m2 (Golvyta 77,7 m2)

TRÄDGÅRDS FASAD

9,36

TRÄDGÅRDS FASAD

PLAN 2

ST

ENTRE FASAD

R

180125 la

G

BET

ANT

L

TM

FÖRRRÅD 8,0 m²

BADRUM TRÄDGÅRDS FASAD 6,3 m² ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

TT

VP KLÄDVÅRD 8,2 m²

DATUM

G

L

VILLAN

Mjöbäcks Entreprenad AB www.mjobacks.se 512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-61 81 00 Fax. 0325-61 81 80

BYGGHERRE

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag. RITAD AV

MJÖBÄCK

KONSTRUERAD AV

GRANSKAD AV

Fasader

Bokenäs RV SOVRUM 9,4 m² ARBETSNUMMER

G RITNINGSNUMMER

H03

ENTRE 7,9 m² SKALA 1:100 ÄNDR BET

ALLRUM 17,6 m²

G

L

SOVRUM 10,3 m²

SOVRUM 10,4 m²

3,00

5,10

1,35

RITAD AV

ÄNDRINGEN AVSER

BYGGHERRE

Denna ritning är vår egendom. Obehörigt utnyttjande beivras enligt lag.

180125 la

ANT

vägg h=1100

180125 la

SOVRUM 13,5 m²

2,50

ANT

L

6,21 m (5,55 m)

BET

TRÄDGÅRDS FASAD

ASAD

MJÖBÄCK

WC/ D 3,2 m²

G

KÖK 14,4 m²

TRÄDGÅRDS FASAD

RITAD AV

L

U/M

AD

Mjöbäcks E 512 65 MJ Tel. 0325-6

7,26

180125 la PLAN 1 (SLUTTNINGSPLAN)

Mjöbäcks E 512 65 MJ Tel. 0325-6

Denna ritning är vår e RITAD AV

MJÖBÄCK


76 | Trädgården


Trädgården | 77

Trädgården - en plats att hämta kraft Hus och trädgård är intimt förknippade med varandra. Drömmen om eget hus är därför också drömmen om egen trädgård! Tillsammans skapar de ofta god livskvalité och trivsel. Det fina med egen trädgård är att det inte finns några regler för hur den ska vara. Vissa föredrar att planera, plantera och odla. Andra föredrar en enkel naturtomt. För de flesta är trädgården en plats där man finner ro och lättare hittar sig själv i nuet. Ett ställe att bara vara och njuta, eller en plats att skapa och ge sig hän åt spännande trädgårdsprojekt. Oavsett vad ni väljer att göra med er trädgård så tror vi den kommer att ge er många fina stunder i framtiden.


78 | Valfrihet


Valfrihet | 79

För oss är valfrihet lika med livskvalitet! Vi söker alla ökad livskvalitet. Att förverkliga en husdröm kan vara en del i att öka trivsel och livskvalitet. När ni har stor valfrihet att påverka ert framtida boende ökar sannolikheten att huset blir ert verkliga drömhus. Därför gillar vi valfrihet!


Frihet att välja

Öxabäcksvägen 2, 512 65 MJÖBÄCK | Tel. 0325-61 81 00 info@mjobacks.se | www.mjobacks.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.