Årsredovisning 2020

Page 1

ÅRSREDOVISNING 2020

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020
MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 2
MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 3
VD har ordet 06 Vårt arv 10 Projekt 12 Mjöbäcksvillan 36 Styrelsen 38 Förvaltningsberättelse 39 Finansiell rapport 43 Revisionsberättelse 72 16
Innehåll
10 32
Ängalyckan i Vellinge Vårt arv – vår historia
12
Mjöbäcksvillan Våra Projekt
”Med

en stor lyhördhet för behov och önskemål”

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 4

OM MJÖBÄCKS ENTREPRENAD

Mjöbäcks bygger hus och utvecklar bostadsområden med en stor lyhördhet för behov och önskemål. Genom att kombinera attraktiva lägen med upplevelserik arkitektur och moderna, praktiska bostäder skapar vi förutsättningar för maximal livskvalitet – för såväl småbarnsfamiljer

på landsbygden som urbana individer i stadsnära miljöer. Ända sedan starten 1970 har vår ledstjärna alltid varit att leverera en optimal lösning för varje behov, en filosofi som har byggt vår framgång och bidrar till att Mjöbäcks fortsätter att utvecklas starkt.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 5

Försäljningsrekord trots pandemi

VD HAR ORDET

2020 blev ett turbulent och allt annat än vanligt år. I mars drabbades vi alla av pandemins effekter vilket för Mjöbäcks resulterade i minskad efterfrågan. Men redan i maj var intresset hos våra kunder tillbaka och efter sommaren slog försäljningen nya rekord.

Bostadsmarknaden exploderade i takt med att många började leta efter nya och större boenden. Villaförsäljningen var ovanligt stark under hösten vilket resulterade i försäljningsrekord. Tyvärr råder det brist på attraktiv mark, om tillgången på byggklar mark varit större hade branschen sålt betydligt fler hus.

Framförallt upplever vi en fortsatt stark efterfrågan på vår framgångsrika husserie First Choice som idag står för hela 45 procent av vår totala försäljning av villor. Tack vare att vi håller nere valmöjligheterna och samtidigt gör inköp för större volymer har vi lyckats pressa priserna och samtidigt erbjuda kunderna ett mycket attraktivt och prisvärt boendealternativ i First Choice.

Vi jobbar målmedvetet med att utveckla och kvalitetssäkra vår tillverkning. Personalen är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i denna process. Majoriteten av våra medarbetar har varit verksamma i företaget under lång tid och bidrar med ett gediget kunnande, stor erfarenhet och inte minst ett stort engagemang.

Vår omsättning har minskat marginellt under 2020. Och även om vinsten är något lägre än föregående år fortsätter verksamheten att generera mer än tillfredsställande resultat. Sett över de senaste fem åren har koncernen en genomsnittlig resultatnivå om 76 mnkr. Koncernens soliditet fortsätter också att stärkas och har under den senaste femårsperioden ökat med 9,5 procentenheter, detta trots en betydligt större balansomslutning.

På affärsområdet projekt har portföljen fyllts på med flertalet intressanta projekt för kommande år. Vi märker av trenden att fler söker sig utanför storstaden och letar boenden i närområden till storstadsregionerna, vilket är en av flera faktorer vi beaktar när vi investerar. Vi har under året fortsatt att satsa på vår projektutveckling och köpt in markområden i Borås, ett större markområde i Höör tillsammans med vår partner Västkuststugan AB, för att nämna några. Vi fortsätter även att satsa på markområden i Barsebäck och Vellinge där vi verkat sedan flera år tillbaka. Vi har under 2020 vunnit en markanvisningstävling i Helsingborg tillsammans med vår partner Järngrinden AB. Samtidigt har vi under året byggstartat ett antal bostadsrättsföreningar i såväl Vellinge, Glommen, Habo som Sparsör.

Även om coronapandemin fortsatt härjar i Sverige och världen tror vi på en stark efterfrågan på bostadsmarknaden, både när det gäller villor och lägenheter. Med vår duktiga personal, vår flexibla verksamhet och en stark balansräkning tror vi oss kunna fortsätta vår positiva utveckling, både avseende marknadsposition och ekonomi.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 6
MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 7
”Ett bra år där efterfrågan på nya bostäder är stabil”

Projektansvarig Mattias Bengtsson

Det är tillfredställande att konstatera att även 2020 var ett bra år där efterfrågan på nya bostäder var stabil.

2020 överträffar i vissa fall de förväntingar vi hade i början på året. Trots att året präglats av pandemi ser vi att efterfrågan på bostadsmarknaden snarare är tilltagande än vikande. Vår princip att vara mycket noggranna när vi väljer projekt vi går in i har gynnat oss.

Mjöbäcks kan agera långsiktigt och resolut då rätt förutsättningar uppstår tack vara den ekonomiska stabilitet vårt bolag har. Noggrannhet och ett tydligt fokus i allt vi gör är viktigt. Vi tar inte några onödiga risker och samarbetar enbart med stabila partners som vi vet delar våra värderingar. Året började bra men i Q2 uppstod en viss osäkerhet p.g.a. pandemin. Sett till hela året visade det sig att det inte påverkat vår verksamhet negativt fast det fanns fog att befara detta. Några

projekt som är värda att nämna är kvarteret Ankan i Helsingborg. Där bygger vi 53 bostädsrätter i stadsdelen Högasten med närhet till småbåtshamn och badstrand i samarbete med Järngrinden och Strandlyckan Invest. Under året har vi har haft byggstart på bostadsrättsprojekten Fiskebäck sjöstrand i Habo vid Vätterns västra strand med 19 radhus i etapp 1. I Sparsör utanför Borås bygger vi Brf Sjöstranden, ett projekt med 25 bostadsrätter i New Englad stil.

Framtiden ser fortsatt bra ut och vi märker en tendens till uppgång snarare än avmattning. Vi jobbar löpande med att stärka vår position, dels genom att vara långsiktiga och samarbeta med starka partner och dels genom att välja rätt projekt att gå in i. En stark organisation med kompetenta medarbetare gör det möjligt att ytterligare stärka vår marknadsposition.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 9

VÅRT ARV

Våra rötter finns i den lilla orten Mjöbäck som ligger i skogarna på gränsen mellan Västergötland och Halland. Här finns sedan över 100 år tillbaka en genuin husbyggartradition som företaget Mjöbäcks har vidareutvecklat.

Vårt familjeägda bolag drivs nu av andra generationen med samma drivkraft som när vi startade – det vill säga att leverera boenden med hög byggkvalitet och stora möjligheter till individuell anpassning.

Kjell Nergården, Julia Nergården, Göran Nergården
12 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020
Björkenäsparken, Löddeköpinge Brf Sjöstranden, Sparsör Gripen, Örebro Ängalyckan, Vellinge

Våra projekt

Mjöbäcks är en betydande tillverkare av småhus men också en stor aktör inom projektutveckling av flerbostadshus.

Projektutveckling omfattar hela kedjan från markförvärv till inflyttning. En lång process som kräver hög kompetens inom såväl planering som genomförande. Denna kompetens har inneburit att vi haft framgång i markanvisningstävlingar över

en stor del av landet. Dessa markanvisningar har gett projekt som är under planering men också genomförande. I takt med att vi har vuxit och utökat samarbetet med våra projektpartners har vi ökat vår kompetens och förmåga att genomföra projekt vilket medför att vi får allt större förmåga att konkurrera om stora och prestigefyllda projekt.

13 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020
Nya Särö Kvarteret AnkanHelsingborg
”Vi kommer att behöva utöka och utveckla fler samarbeten.”

Entreprenadchef Magnus Ivarsson

Covid-19 har haft en enorm påverkan på hela samhället under 2020, men Mjöbäcks har klarat sig bra. Vi har klarat att hålla de leveranser och färdigställanden som vi utlovat, även om det funnits underleverantörer som har haft problem med leveranser p.g.a. lock-down. Vi har fått planera och ökat marginalen främst för leveranser som är kritiska i projektens slutskede. Försäljningen har ökat under 2020 vilket gör att Mjöbäcks med våra leverantörer och underentreprenörer kommer ha mycket att göra under 2021. Vi kommer behöva utöka och utveckla fler samarbeten med främst underentreprenörer för att klara den ökade orderingången. Trots pandemins negativa effekter ser vi positivt på kommande år!

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 14
15
16 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020
Ängalyckan

i Vellinge.

Idylliskt boende i Skåne med böljande rapsfält runt hörnet!

Vellinge kommun ligger i södra Skåne, omgivet av böljande gula rapsfält med utsikt mot Sveriges vackraste stränder. Här har vi uppfört Ängalyckan. Arkitekterna som ritat Ängalyckan har låtit sig inspireras av äldre bebyggelse på platsen där byggnader i form av skånelängor och gamla kryddträdgårdar låg.

I norra delan av Ängalyckan återfinns en köksträdgård med odlingslådor, bärbuskar, klätterväxter och fruktträd. Här kommer även ett växthus, ett utekök och en trädgårdskompost att anläggas. Innergården är utformad som ett utesällskapsrum med två större gemensamhetsytor.

Gräsmattor, häckar, planteringar och solsegel avgränsar och ger förutsättningar för umgänge i trivsam miljö. Bostadsrättslägenheterna har stora fönster i båda riktningar där stora uppglasade partier adderar rymd och skapar förutsättningar för behagligt ljusinsläpp.

Alla bostadsrätter från andra plan och uppåt har balkong och balkongentré med stora glasade partier. Takvåningarna är utrustade med panoramafönster och terrass där du kan njuta av en härlig utsikt. Boende på första plan har egen uteplats med liten trädgård.

17 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020

Sundet, Vellinge

19 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020

KORT FAKTA

Antal bostäder: ca 240 st

Typ: Bostadsrättslägenheter

Status: Färdigställt

I samarbete med Järngrinden

Gripen, Örebro

På Södra Ladugårdsängen i södra Örebro uppför Mjöbäcks, i samarbete med Järngrinden, Brf Gripen. Ett projekt uppdelat i tre etapper med 84, 64 och 93 bostadsrättslägenheter.

Brf Gripen byggs med lägenheter från 1 till 4 rum och kök, alla med rymliga balkonger, terrasser eller uteplatser.

Centralt läge nära handel, skolor, förskolor och universitet.

Sundet, Vellinge

Sundet erbjuder lägenheter i flerfamiljshus i Centrala Vellinge. Bostäderna passar många olika livssituationer och familjetyper och lägger en bra grund för ett socialt hållbart

KORT FAKTA

Antal bostäder: 26 st + 1 lokal

Typ: Bostadsrättslägenheter

Status: Planerat

kvarter. Biblioteket, skolan och vårdcentralen i kvarterets närhet samt möjligheten att skapa en lokal på hörnet ökar ytterligare mångfalden inom kvarteret.

20 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 PROJEKT

KORT FAKTA

Antal bostäder: 176 st

Typ: Bostadsrättslägenheter/ hyresrättslägenheter

Status: Färdigställt

I samarbete med Järngrinden

Marmorlyckan, Varberg

I Breared i södra Varberg uppför Mjöbäcks, i samarbete med Järngrinden, kvarteret Marmorlyckan. Kvarteret får både bostadsrätts- och hyresrättslägenheter och uppförs i två etapper. Totalt byggs 176 bostäder varav 87 är bostads-

rätter (69 av dessa byggs i etapp 1). Marmorlyckan får en blandad bebyggelse med mycket grönytor och närhet till butiker och annan service samt närhet till fina cykelleder, motionsspår och promenadvägar.

Trädgårdsstaden Hestra, Borås

På stadsdelen Hestra i utkanten av Borås uppför Mjöbäcks, i samarbete med Cernera, 164 bostäder i attraktivt grönområde. Området är uppdelat i 4 etapper med bostäder av

KORT FAKTA

Antal bostäder: 164 st

Typ: Bostadsrättslägenheter

Status: Färdigställt

I samarbete med Cernera

varierande karaktär, alltifrån radhus till lägenheter i olika storlekar. Lugnt beläget område med närhet till naturområden och bra kommunikationer.

21 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020
PROJEKT

KORT FAKTA

Antal bostäder:68 st

Typ: Bostadsrätter i lägenhetshusoch radhusform

Status: Färdigställt

I samarbete med Järngrinden och AB Hundra Fastigheter.

Nya Särö

I Nya Särö byggs totalt 68 bostadsrätter i två etapper. Etapp 1 består av 38 bostadsrätter i lägenhetshus- och radhusform. I etapp två byggs 30 bostadsrätter i två punkthus och dessutom 38 hyresrätter i två punkthus. Samtidigt som området

förtätas med bostäder planerar kommunen att utveckla och modernisera hela Särö centrum med större ytor för handel och kontor och ge hela området en mer modern och levande framtoning.

Utblick Båstad

Bara några minuters promenad från Båstads centrum ligger Hasselbacken, 53 meter över havet med en magnifik utsikt i alla riktningar. Laholmsbukten och Kattegatt åt det ena hållet och den fantastiskt vackra Sinarpsdalen

KORT FAKTA

Antal bostäder: 97 st

Typ: Bostadsrätter

Status: Planerat

söderut. I denna unika miljö uppför Mjöbäcks området Utblick Båstad, ett område med 97 bostadsrättslägenheter i hög standard där ett fåtal även har takterasser i två riktningar.

22 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 PROJEKT

KORT FAKTA

Antal bostäder: 77 st

Typ: Bostadsrättslägenheter

Status: Färdigställt

I samarbete med Järngrinden

Brearedslyckan, Varberg

I södra Varberg uppför Mjöbäcks, i samarbete med Järngrinden, Brearedslyckan – ett projekt i två etapper med 77 bostadsrättslägenheter, alla med hög kvalitet i material, detaljer och funktion. Havsnära läge med närhet till service

som vårdcentral, läkare, skola/förskola samt restauranger, butiker och dagligvaruhandel.

Barsebäck Trädgårdsstad

I Barsebäck By i Kävlinge kommun uppför Mjöbäcks

Barsebäck Trädgårdsstad. 69 bostäder fördelade på 1-plans, 2-plans och parhus i storlekar mellan 81–120 kvm. Hav-

KORT FAKTA

Antal bostäder: 69 st

Typ: Rad-/parhus

Status: Färdigställt

snära läge med goda kommunikationer till Malmö, Helsingborg och Lund och närhet till service och handel enbart någon kilometer bort.

23 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020
PROJEKT

KORT FAKTA

Antal bostäder: 58 st

Typ: Bostadsrättslägenheter

Status: Färdigställt

Björkenäsparken, Löddeköpinge

I bostadsområdet Björkenäsparken i Löddeköpinge uppför Mjöbäcks i två etapper (första 24/andra 34) totalt 58 bostadsrättslägenheter i fyra nybyggda och en befintlig

huskropp samlade vid en gemensam grön gård. Centralt läge nära skolor och med gångavstånd till vårdcentral, folktandvård, bibliotek och golfbana.

Bergdalsterrassen

På attraktiva Bergdalen i Borås planeras ett nytt bostadsområde med ca 150 lägenheter. Här bor du i ett lugnt villa-

KORT FAKTA

Antal bostäder: Ca 150 st

Typ: Hyresrätter

Status: Planerat

I samarbete med Järngrinden

område med närhet till naturen vid Kype där du kan bada i sjön, basta eller springa i något av de fina spåren.

24 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 PROJEKT

KORT FAKTA

Antal bostäder: 50 st

Typ: Villor

Status: Pågående

Gullbrandstorp

I Gullbrandstorp, ett samhälle åtta kilometer nordväst om Halmstad, uppför Mjöbäcks i fyra etapper 50 villor med

närhet till havet och naturen.

Ängalyckan, Vellinge

I Vellinge uppför Mjöbäcks två nya flerbostadshus samt ett nytt parhus. Tillsammans med de två befintliga husen blir

KORT FAKTA

Antal bostäder: 50 st

Typ: Bostadsrättslägenheter

Status: Färdigställt

detta 50 lägenheter i bostadsrättsform.

25 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020
PROJEKT

KORT FAKTA

Antal bostäder: 37 st

Typ: Villor

Status: Färdigställt

Björkenäsparken villor, Löddeköpinge

I bostadsområdet Björkenäsparken i Löddeköpinge bygger Mjöbäcks 37 nybyggda enplansvillor som ligger granngårds till de fem bostadsrättshusen. Centralt läge endast 700 m

från Löddeköpinges centrum. Närhet till service som butiker, skolor, dagis, simhall, idrottsanläggning och många andra rekreations- och motionsmöjligheter.

Plåtslagaren, Vellinge

I Vellinge, en av Sveriges mest välmående kommuner, uppför Mjöbäcks Plåtslagaren. Med ett idealiskt läge mitt i

KORT FAKTA

Antal bostäder: 31 st

Typ: Bostadsrättslägenheter

Status: Pågående

Skåne uppför vi två bostadshus med totalt 31 lägenheter om 2,3 och 4 rok i bostadsrättsform.

26 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 PROJEKT

KORT FAKTA

Antal bostäder: 73 st

Typ: Bostadsrättsvillor

Status: Färdigställt

Strandbyn, Trelleborg

I Trelleborg uppför Mjöbäcks Strandbyn, ett område med trivsamma byar grupperade kring en gemensam park med mycket grönska och fria ytor. Blandad bebyggelse med vil-

lor och parhus. Goda kommunikationer med bra pendlingsläge till Malmö, Köpenhamn, Ystad eller Lund. Nära havet och service i form av handel m.m.

Nedre Hasselbacken, Båstad

Centralt beläget i Båstad uppför Mjöbäcks Hasselbacken, ett område med 29 villor i fem olika utföranden. Barnvänligt område med närhet till service som butiker, skolor och dagis

KORT FAKTA

Antal bostäder: 29 st

Typ: Villor

Status: Pågående

samt till svalkande dopp i havet. Allmänna kommunikationer i form av buss finns i närområdet och bra pendlingsmöjligheter till Malmö, Köpenhamn, Halmstad och Göteborg.

27 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020
PROJEKT

KORT FAKTA

Antal bostäder: 25 st

Typ: Radhus

Status: Pågående

Brf Sjöstranden, Sparsör

I Sparsör utanför Borås uppför Mjöbäcks 25 radhus i klassisk stil med influenser från New England. Rymliga, välplanerade bostadsrättslägenheter på 55 till 112 kvm.

Lugnt läge, vacket beläget med utsikt över Öresjö, enbart några meter ifrån förskola och med kort avstånd till grundskola, kommunikationer och service.

Skedala ängar, Halmstad

I Skedala, ca 1 mil öster om Halmstad bygger Mjöbäcks fem nya flerfamiljshus som tillsammans innehåller 30 bostadsrättslägenheter. Skedala ängar skapar en levande entré till

KORT FAKTA

Antal bostäder: 30 st

Typ: Bostadsrättslägenheter

Status: Pågående

tätorten. Lägenheterna finns som tvåor, treor och fyror. Alla med möjlighet till inglasad balkong.

28 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 PROJEKT

KORT FAKTA

Antal bostäder: 16 st

Typ: Bostadsrättslägenheter

Status: Pågående

Brf Himmelkulla, Halmstad

I Åled nordost om Halmstad bygger vi fyra bostadshus med totalt 16 bostäder i storlekarna 2-4 rum på ca 53-83 kvm. Här finns naturen inpå knuten, med rika möjligheter till

friluftsliv. En plats för de som vill leva livet på landet precis utanför stan. Det tar ca 10 minuter till Halmstad centrum.

Brf Skeppet, Falkenberg

Bostadsrättföreningen Skeppet uppförs i det populära fiskesamhället Glommen strax utanför Falkenberg, med närhet till hav, natur, mat och kultur. Skeppet ligger nära populära

KORT FAKTA

Antal bostäder: 35 st

Typ: Bostadsrätter

Status: Pågående

I samarbete med Borohus

Glommens fiskekrog och erbjuder bra kommunikationer in till Falkenberg, med buss tar det 10 minuter till centrum.

29 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020
PROJEKT

KORT FAKTA

Antal bostäder: xx st

Typ: Bostadsrättslägenheter

Status: Pågående

Fiskebäck Sjöstad, Habo

I Habo vid Vätterns västra strand uppför vi 19 Sjönära radhus i bostadsrättsform. Fiskebäck Sjöstad ligger på en av Habos mest attraktiva tomter. Där bygger vi bostäder av hög

standard. Alla bostäder är utrustade med uteplats och stor balkong som riktar sig mot Vätterns västra strand.

Kvarteret Ankan, Helsingborg

Några kilometer söder om Helsingborg kommer vi att bygga 53 nya bostäder i stadsdelen Högasten. Området ligger med närhet till Råås vackra småbåtshamn och badstrand.

KORT FAKTA

Antal bostäder: xx st

Typ: Bostadsrättslägenheter

Status: Planerat

I samarbete med Järngrinden och Strandlyckan invest

Kvarteret Ankan passar de flesta drömmar och faser i livet. Bostäderna är moderna och luftiga och finns i från 2 till 5 rum och kök.

30 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 PROJEKT

KORT FAKTA

Antal bostäder: 55 st

Typ: Bostadsrättslägenheter

Status: Planerat

Samarbete med Järngrinden

Västerport, Varberg

I Varberg mellan havet och staden ska Varbergs nya stadsdel växa fram. Projektets arkitektoniska kvaliteter är hämtade från klassiska element som hör havet och hamnen till.

Byggnaden står som en röd fyr på land och guidar dig längs med Västerports kajstråk.

Räfsan, Munka Ljungby

Räfsan ligger naturskönt i populära Munka-Ljungby 7 km från Ängelholm. Här bygger Mjöbäcks 20 välplanerade och rymliga radhus/bostadsrätter som är 110 eller 120 m²stora.

KORT FAKTA

Antal bostäder: 20 st

Typ: Radhus/Bostadsrätter

Status: Pågående

I samarbete med Fastighetskoncept

Arkitekturen har rötterna i svensk byggtradition. Placeringen och fönstersättningen hintar om det moderna och ger kvarteret Räfsan en egen och unik karaktär.

31 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020
PROJEKT

KORT FAKTA

Antal bostäder: 15 st

Typ: Radhus

Status: Färdigställt

Linden, Vellinge

I Vellinge uppför Mjöbäcks 15 radhus i bostadsrättsform.

KORT FAKTA

Antal bostäder: 160 st

Typ: Bostadsrättslägenheter

Status: Avslutat

I samarbete med Järngrinden

Lorensberg, Varberg

I centrala Varberg uppförde Mjöbäcks, i samarbete med Järngrinden, moderna, ljusa och attraktiva bostadsrättslägenheter i två etapper. Husen byggdes i olika plan med lägenheter i storlekar från 1,5 till 4 rok.

32 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020

KORT FAKTA

Antal bostäder: 60 st

Typ: Bostadsrättslägenheter

Status: Avslutat

I samarbete med Järngrinden

Asplyckan, Borås

I centrala Borås uppförde Mjöbäcks i samarbete med Järngrinden projektet Asplyckan, tre hus med totalt 60 bostadsrättslägenheter om 2,3 och 4 rok. Bostäderna varierar i storlek från cirka 38 till 103 kvm.

KORT FAKTA

Antal bostäder: 330 st

Typ: Bostadsrätter/hyresrätter

Status: Avslutat

I samarbete med AB Hundra och Järngrinden

Söderstaden, Kungsbacka

I hjärtat av Kungsbacka har Mjöbäcks uppfört, tillsammans med AB Hundra och Järngrinden, 330 lägenheter uppdelat i ett kvarter hyresrättslägenheter och i tre kvarter bostadsrättslägenheter.

33 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020
Referensprojekt

PROJEKTENS SPRIDNING GEOGRAFISKT

Avslutade projekt

Alingsås

Kv Hjulet, lägenheter

Stadsskogen, lägenheter

Borås

Asplyckan, lägenheter

Hestra höjd, villor

Hestra Ringväg, lägenheter

Lorensberg, lägenheter

Svanen, lägenheter

Tuppen, lägenheter

Hestra Trädgårdsstad, lägenheter

Falkenberg

Skrea, Björkhagsringen, lägenheter

Tullbron 1, lägenheter

Göteborg

Brämaregården, studentlägenheter

Lilleby, villor

Almhult, lägenheter

Hovås, Lyckehemsdalen, lägenheter

Kviberg, lägenheter

Kvibergshöjden, lägenheter

Lilleby, lägenheter

Lindholmen, lägenheter

Örgryte Utjordsgatan, lägenheter

Torpa, lägenheter

Ängås Gård, lägenheter

Kungsbacka

Kullavik Släpskullen, lägenheter

Onsala Prosten Ullmans väg, lägenheter

Björkris, lägenheter

Onsala Enen, lägenheter

Söderstaden, lägenheter

Laholm

Norra Stationsområdet, lägenheter

Norra Stationsområdet, lägenheter

Lund

Sommarlovsparken, lägenheter

Malmö

Gyllins handelsträdgård, radhus

Malmö, Oxie, villor

Västra hamnen, lägenheter

Varberg

Lorensberg, lägenheter

Breared, lägenheter

Breared, Hälsans hus

Breared, Saluhall

Marmorgatan, lägenheter

Marmorlyckan, lägenhter

Vellinge

Trädgårdsgatan 4, lägenheter

Höllviken Bibliotek, lägenheter

Höllviken Ljungklockan, lägenheter

Höllviken Oktetten, lägenheter

Höllviken, Bryggvägen, parhus/villor

Vellinge, Höllviken, Falsterbovägen 35, lägenheter

Vellinge, Höllviken, Handelsbanken, lägenheter

Prästgården, lägenheter

Vellinge, Ängalyckan, Lägenheter

Övriga

Söndrumsgården, Halmstad, lägenheter

Häxan 4, Helsingborg, lägenheter

Ekeliden, Höör, lägenheter (+55)

Ytterby,Kungälv, lägenheter/lokaler

Björkenäsparken, Löddeköpinge, lägenheter

Olofstorp, Partille, villor

Alsike, Uppsala, lägenheter/radhus

Gripen, Örebro, Lägenheter

Barsebäck Trädgårdsstad, Barsebäck, radhus/villor

Strandbyn, Trelleborg, villor

34 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 MJÖBÄCKS I SVERIGE
”Tillsammans

blir vi starkare och klokare”

SAMARBETE

Tillsammans är vi starkare. Med denna filosofi som grund har vi under åren utvecklat givande samarbeten med flera starka partners, bland annat med Järngrinden som vi har jobbat tillsammans med sedan 2005. Förutom att vi också drar nytta av varandras kompetenser innebär vårt samarbete att vi även delar på risken, vilket ökar tryggheten. Framförallt blir vi starkare och kan konkurrera om större projekt, som exempelvis kommunala markanvisningstävlingar där vi har varit mycket framgångsrika de senaste åren.

35 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020
36 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020

Mjöbäcksvillan

Att bygga småhus är vårt ursprung. Ända sedan företaget grundades 1970 har vi byggt hem och villor med fokus på individuell anpassning, energieffektivitet och minsta möjliga miljöpåverkan. Husen byggs i vår egen fabrik i Mjöbäck, i ett samhälle med lång tradition av hustillverkning och av människor med genuin kompetens att bygga hem av högsta kvalitet. Utöver exempelhus och hus byggda efter kundens ritningar erbjuder vi även konceptet First Choice med smarta planlösningar och bra standard till ett attraktivt pris – en bredd som gör oss unika i branschen.

37 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020

Styrelsen

Jonas Hillhammar

Ordförande

Styrelseledamot sedan 2000

Per-Olof Martinsson

Ledamot

Styrelseledamot sedan 2005

Anne Ludvigsson

Ledamot

Styrelseledamot sedan 2019

Julia Nergården VD

Styrelseledamot sedan 2000

Lennart Andersson

Ledamot/Personalrepresentant

Styrelseledamot sedan 2010

Göran Nergården

Ledamot

Styrelseledamot sedan 1970

Mattias Bengtsson

Ledamot

Styrelseledamot sedan 2018

38 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020

Org nr 556135-1254

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhetens inriktning

I moderbolaget produceras från egen fabrik, prefabricerade villor och byggnadsdelar till flerfamiljshus. Från moderbolaget säljs också entreprenader, främst avseende villaproduktion.

I dotterbolagen, helt eller delägda, sker projektutveckling avseende bostadsrättsprojekt och hyreshusprojekt.

Företaget har sitt säte i Svenljunga kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Koncernen har under en längre tid haft en stark tillväxt även om omsättningen minskat något de sista två åren. Minskningen beror till största delen på en ändrad produktmix mellan villor och lägenheter. Även Coronapandemin har viss påverkan på omsättningen genom förskjutna entreprenad- och bostadsutvecklingsprojekt, men sedan sommaren har efterfrågan på både villor och bostadsrätter ökat igen.

Trots minskad omsättning har koncernen fortsatt att utvecklas med hög lönsamhet. Den höga resultatnivån innebär att koncernens goda soliditet fortsätter att stärkas. Soliditeten uppgår nu till 74,5 procent, vilket är en ökning med 4,5 procentenheter jämfört med året innan och sett över fem år har soliditeten ökat med 9,5 procent, trots en betydligt högre balansomslutning.

Resultatet efter finansiella poster uppgår till 67,0 mkr, en minskning med 15,7 mkr jämfört med föregående år. Resultatet per år sett över den senaste femårsperioden har varit i genomsnitt ca 76 mkr. Den egna produktionen, samt tillhörande entreprenader, har liksom projektutvecklingen totalt genererat vinster till moderbolaget på sätt och med fördelning som framgår utav denna årsredovisning.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Under 2020 har koncernen liksom tidigare år en omfattande bostadsutvecklingsverksamhet med pågående projektering av framtida byggnationsprojekt, vilka kommer att genomföras 2021 och åren därefter.

Efterfrågan på både villor och bostadsrätter tror vi kommer att vara fortsatt god under det kommande året. Avgörande faktorer i omvärlden, viruspandemin inkluderat, kan dock påverka den bilden på både nationellt och internationellt plan. För vår projektutveckling och byggnation av bostadsrätter strävar

vi efter att verka inom geografiska marknader som vi känner väl till och där efterfrågan bedöms vara god.

Koncernens höga soliditet och likviditet är en väsentlig styrkefaktor för verksamheten och förstärker förutsättningarna för en god framtida resultatutveckling och tillväxt.

Miljöpåverkan

Moderbolaget bedriver tillstånd- eller anmälningspliktig verksamhet enlig miljöbalken.

Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapporten omfattar samtliga bolag inom koncernen.

Miljömässig hållbarhet

Våra hus

Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, därför är det i vår verksamhet extra viktigt att leverera en miljömässigt hållbar produkt.

Våra produkter består i huvudsak av miljövänliga och energisnåla trähus med en ytterväggskonstruktion eftersträvat att nå högsta energivärde. Detta tillsammans med att vi använder de mest energieffektiva alternativen gör att vi anser oss kommit långt med arbetet för ett miljömässigt hållbart samhälle. Vi använder i huvudsak svenska leverantörer och använder enbart svenska entreprenörer. I den utsträckning vi kan, använder vi helst lokala entreprenörer.

Vår produktion

I vår produktionsanläggning källsorterar vi plast och papper. Vårt isoleringsspill körs till fabrik där det rivs och blir till lösull för vindsisolering. All uppvärmning av våra fabriks- och kontorslokaler sker via effektiv förbränning av egen spillved som tuggats till flis och förbränns effektivt i moderna värmeflispannor. Till vår tvättanläggning, där våra bilar och maskiner tvättas, har vi kopplat en oljeavskiljare i syfte att motverka att skadliga kemikalier kommer ut i naturen.

Vi har under året fortsatt att öka vår digitaliseringsgrad, både ute på våra arbetsplatser samt i vår fabrik. Vi strävar efter att våra arbetsplatser ska vara helt papperslösa och kommunicerar ritningar, handlingar, etc med våra underleverantörer digitalt. I vår fabrik har vi under året digitaliserat underlag och ritningar för vår produktion av våra väggelement. Istället för att skriva ut ritningar för varje projekt, som förbrukas och slängs, laddas ritningar och doku-

39 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ment upp på digitala skärmar via molntjänst.

I vår fabrik fortsätter vi med vårt utbyte av all vår belysning, från gammaldags glödlampor till modern ledbelysning. Vilket både gynnar miljön såväl som arbetsmiljön.

Men även om vi kommit långt, så finns det mycket kvar att göra. Det fortsätter att arbeta med att

minska avfall på byggarbetsplatserna samt minska transporter till och från arbetsplatserna.

Myndigheterna liksom vi kommer ställa högre energikrav på framtida hus. Arbetet med att utveckla ännu energisnålare/effektivare hus är en utmaning vi kommer arbeta med under kommande år.

PERSONAL

Personal

Den största förklaringen till vårt goda resultat är vår kompetenta organisation. En gedigen kunskap som sträcker sig från fabriksgolvet till styrelserummet. Många har arbetet med oss i flera årtionden, vilket har byggt upp en närmaste unik företagskultur. För oss är varje medarbetare viktig och bidrar med sin erfarenhet, kunskap och sitt engagemang. Ett tecken på att våra medarbetare trivs hos oss är vår låga personalomsättning samt en förhållandevis låg sjukfrånvaro.

Hälsa och säkerhet

Skydds- och brandrond sker fyra gånger årligen där bland annat arbetsmiljö och säkerhet kontrolleras. Revisionsbesiktning gällande el- och brandsäkerhet sker en gång per år. Vi har skyddsombud samt skyddskommitté som övervakar verksamheten och våra skyddsutrustningar.

Arbetsmiljö

Företagets arbetsmiljöpolicy har som övergripande mål att skapa en god arbetsmiljö för alla anställda. Risker för ohälsa i såväl fysiskt som psykiskt avseende ska förebyggas. En strävan är att alla, oavsett arbetsuppgifter, ska ges möjlighet till både inflytande och utveckling samt till samarbete och sociala kontakter.

Jämställdhet

Bolaget har en jämställdhetspolicy som innebär att alla anställda har rätt att behandlas med respekt och med hänsyn till var och ens rättmätiga krav på integritet, oavsett kön eller andra olikheter.

Social hållbarhet

Mjöbäcks Entreprenad är en stor arbetsgivare i Mjöbäcks Entreprenad AB är en stor arbetsgivare i lokalsamhället vilket också medför ett ansvar för företaget. Det lokala engagemanget har alltid varit en viktig del för företagets utveckling. Policyn är att i första hand gynna de lokala företagen, ideella föreningar med mera.

Socialt engagemang

Genom åren har företaget visat stort engagemang för att behålla lågstadie- och förskola på orten. När skolan i Mjöbäck var nedläggningshotad byggdes en ny skola i företagets regi. Företaget har även bidragit betydande för skolans drift, vilket har inneburit att förskola och småskola kan vara kvar. Företaget bidrar årligen också med ekonomiskt stöd till lokala ideella föreningar.

Företaget bidrar till flertal arbetstillfällen i orten förutom den egna arbetskraften anlitas lokala entreprenörer och leverantörer, i kölvattnet av detta skapas efterfrågan för lokal mataffär, bilverkstad, måleriföretag, glasmästeri, takpanntillverkare, redovisnings- och revisionsbyrå.

Anti-korruption och mänskliga rättigheter

Att vara en stor aktör i branschen följer också ett ansvar att agera etiskt ur alla olika aspekter. Mänskliga rättigheter ser vi som en självklarhet. Vi värdesätter också en sund konkurrens och accepterar ingen form av korruption. Vi bedömer risken för mutor och korruption som låg.

40 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
2020 2019 2018 Antal anställda 72 71 75 Personalomsättning % 1,3 5,4 5,0 Sjukfrånvaro % 4,7 4,6 5,8 Antal arbetsskador 2 5 3

Ägarförhållanden

Namn Antal aktier Antal röster

Styrelse och företagsledning

Styrelse och verkställande ledning under verksamhetsåret har varit Jonas Hillhammar (ordf.), Julia Prissberg Nergården (VD), Göran Nergården, Anne Ludvigsson, Per-Olof Martinsson samt Mattias Bengtsson. I styrelsen har också ingått personalrepresentanten Lennart Andersson.

FLERÅRSÖVERSIKT (tkr)

definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

41 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Julia Prissberg Nergården 226 000 226 000 Göran Nergården 225 000 225 000
2020 2019 2018 2017 2016 KONCERNEN Nettoomsättning 474 491 494 876 570 971 503 131 435 598 Resultat efter finansiella poster 67 015 82 745 68 527 79 284 83 116 Balansomslutning 829 315 853 281 737 182 754 092 673 386 Soliditet (%) 74,5 70,0 72,4 65,5 65,0 Avkastning på totalt kap. (%) 8,1 9,8 9,4 10,7 13,3 Avkastning på eget kap. (%) 10,8 13,8 13,3 16,0 20,1 Antal anställda 72 71 75 75 67
Nettoomsättning 474 465 494 868 569 038 500 655 432 976 Resultat efter finansiella poster 105 334 103 266 37 026 29 435 67 823 Balansomslutning 757 352 751 581 599 210 618 716 585 432 Soliditet (%) 75,5 68,3 71,4 67,5 64,4 Avkastning på totalt kap. (%) 13,9 13,8 6,3 4,9 11,8 Avkastning på eget kap. (%) 18,4 20,1 8,7 7,0 18,0 Antal anställda 72 71 75 75 67
MODERBOLAGET
För

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Aktiekapital Annat eget kapital inkl. årets resultat

intresse Totalt

resultat

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.

42 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE MODERBOLAGET Belopp vid årets ingång 45 100 000 9 020 000 344 751 126 106 086 334 504 957 460 Disposition enligt beslut av årets årsstämma: 106 086 334 -106 086 334 0 Utdelning -50 000 000 -50 000 000 Årets resultat 105 599 429 105 599 429 Belopp vid årets utgång 45 100 000 9 020 000 400 837 460 105 599 429 560 556 889
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): Balanserad vinst 400 837 460 Årets vinst 105 599 429 506 436 889 Disponeras så att i ny räkning överföres 506 436 889 Koncernens
Minoritets-
KONCERNEN Belopp vid årets ingång 45 100 000 551 968 749 455 777 597 524 526 Utdelning -50 000 000 -50 000 000 Förändring koncernstruktur 1 503 6 666 667 6 668 170 Förändrad skattesats 9 579 9 579 Aktieägartillskott 112 500 112 500 Årets resultat 63 957 311 -118 749 63 838 562 Belopp vid årets utgång 45 100 000 565 937 142 7 116 195 618 153 337 Aktiekapital Reserv-
Balanserat
Årets
Totalt
fond
resultat

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

43 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020
Not 1 2020-01-01 –2020-12-31 2019-01-01 – 2019-12-31 Nettoomsättning 2 474 491 094 494 876 076 Kostnader för produktion och förvaltning 3, 4, 5 -410 242 729 -446 242 086 Bruttoresultat 64 248 365 48 633 990 Försäljnings- och administrationskostnader 4, 6 -51 092 759 -48 723 102 Resultat av försäljning av fastigheter och aktier 7 19 512 622 43 150 657 Exceptionella poster 8 0 4 250 000 Rörelseresultat 9 32 668 228 47 311 545 Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag 10 32 661 001 33 290 000 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11 2 158 097 2 826 930 Räntekostnader och liknande resultatposter 12 -472 613 -683 048 34 346 485 35 433 882 Resultat efter finansiella poster 13 67 014 713 82 745 427 Skatt på årets resultat 14 -2 437 489 -123 632 Uppskjuten skatt 14 -738 662 237 107 Årets resultat 63 838 562 82 858 902 Moderbolagets andel av årets resultat 63 957 311 82 934 568 Minoritetens andel av årets resultat -118 749 -75 667 FINANSIELL RAPPORT

KONCERNENS BALANSRÄKNING

44 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 FINANSIELL RAPPORT
Not 2020-12-31 2019-12-31 1 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 15 13 401 664 13 982 154 Inventarier, verktyg och installationer 16 3 990 770 3 093 651 Förvaltningsfastigheter 17 12 566 264 12 899 148 Pågående fastighetsprojekt 18 42 437 750 2 595 871 72 396 428 32 570 824 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 19,20 50 000 150 000 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 21,22 36 885 672 7 312 753 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 23 25 330 476 31 944 414 Andra långfristiga värdepappersinnehav 24 33 413 500 33 413 500 Andra långfristiga fordringar 25 48 713 175 173 974 637 144 392 823 246 795 304 Summa anläggningstillgångar 216 789 251 279 366 128 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Omsättningsfastigheter Exploateringsfastigheter 57 703 821 64 924 398 Varulager m m Råvaror och förnödenheter 11 020 966 13 548 492 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 26 006 745 61 524 264 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 7 786 227 9 017 715 Aktuella skattefordringar 3 261 280 5 527 174 Övriga fordringar 20 941 573 50 696 310 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 33 938 000 30 808 000 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 354 357 7 544 476 98 288 182 165 117 939 Kassa och bank 26 445 512 700 330 324 033 Summa omsättningstillgångar 612 525 669 573 914 862 SUMMA TILLGÅNGAR 829 314 920 853 280 990

KONCERNENS BALANSRÄKNING FORTS.

45 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020
FINANSIELL RAPPORT Not 2020-12-31 2019-12-31 1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 27 Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Aktiekapital 45 100 000 45 100 000 Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat 565 937 142 551 968 749 Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 611 037 142 597 068 749 Minoritetsintresse Minoritetsintresse 7 116 195 455 777 Summa eget kapital 618 153 337 597 524 526 Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt 28 3 373 564 2 644 481 Övriga avsättningar 29 3 310 000 15 360 000 6 683 564 18 004 481 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 30 11 581 000 1 677 000 Övriga skulder 26 399 230 22 643 915 37 980 230 24 320 915 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 95 000 95 000 Förskott från kunder 334 500 5 002 950 Leverantörsskulder 35 362 284 48 673 916 Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag 7 124 051 11 284 026 Aktuella skatteskulder 720 080 1 239 557 Övriga skulder 88 423 380 91 261 036 Fakturerad men ej upparbetad intäkt 20 798 000 46 896 000 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 640 494 8 978 583 166 497 789 213 431 068 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 829 314 920 853 280 990

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

46 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 FINANSIELL RAPPORT Not 1 2020-01-01 2020-12-31 2019-01-01 – 2019-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 11,12 67 014 713 82 745 427 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 31 -4 148 891 -10 962 467 Betald skatt -890 170 -7 227 845 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 61 975 652 64 555 115 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager och exploateringsfastigheter 9 703 959 19 315 990 Förändring kundfordringar 35 517 519 14 138 017 Förändring av kortfristiga fordringar 29 245 441 67 860 483 Förändring leverantörsskulder -13 311 632 -6 116 124 Förändring av kortfristiga skulder -33 094 670 74 578 899 Kassaflöde från den löpande verksamheten 90 036 269 234 332 380 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar -42 453 353 -4 187 920 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 52 800 0 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -31 133 915 -25 355 500 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 2 977 151 95 000 Nettoförändring i långfristiga fordringar 132 050 400 -78 154 176 Kassaflöde från investeringsverksamheten 61 493 083 -107 602 596 Finansieringsverksamheten Upptagna lån 13 767 565 0 Amortering av lån -108 250 -96 000 Utbetald utdelning -50 000 000 -20 000 000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -36 340 685 -20 096 000 Årets kassaflöde 115 188 667 106 633 784 Likvida medel vid årets början 330 324 033 223 690 249 Likvida medel vid årets slut 445 512 700 330 324 033
47 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020
FINANSIELL RAPPORT Not 1 2020-01-01 2020-12-31 2019-01-01 – 2019-12-31 Nettoomsättning 2 474 464 670 494 867 996 Kostnader för produktion och förvaltning 3, 4, 5 -409 509 409 -444 403 250 Bruttoresultat 64 955 261 50 464 746 Försäljnings- och administrativa kostnader 4, 6 -50 671 893 -48 374 007 Resultat av försäljning av fastigheter och aktier 7 -7 143 123 -325 549 Exceptionella poster 8 0 4 250 000 Rörelseresultat 9 7 140 245 6 015 190 Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag 32 63 500 000 93 176 000 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 10 32 651 001 2 000 000 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11 2 320 175 2 564 283 Räntekostnader och liknande resultatposter 12 -277 889 -489 697 Resultat efter finansiella poster 13 105 333 532 103 265 776 Bokslutsdispositioner 33 2 600 980 2 832 630 Resultat före skatt 107 934 512 106 098 406 Skatt på årets resultat 14 -2 335 083 -12 072 Årets resultat 105 599 429 106 086 334
MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

48 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 FINANSIELL RAPPORT
Not 2020-12-31 2019-12-31 1 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 15 13 401 664 13 982 154 Inventarier, verktyg och installationer 16 3 990 770 3 093 651 Förvaltningsfastigheter 17 12 566 264 12 899 148 29 958 698 29 974 953 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 19,20 14 040 400 8 265 400 Fordringar hos koncernföretag 34 60 117 048 66 509 624 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 21, 22 32 319 372 4 192 753 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 23 23 606 826 28 804 958 Andra långfristiga värdepappersinnehav 24 5 000 5 000 Andra långfristiga fordringar 25 48 713 175 162 974 637 178 801 821 270 752 372 Summa anläggningstillgångar 208 760 519 300 727 325 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Omsättningsfastigheter Exploateringsfastigheter 29 644 559 35 967 232 Varulager m m Råvaror och förnödenheter 11 020 966 13 548 492 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 25 987 937 61 524 264 Fordringar hos koncernföretag 33 249 084 5 002 004 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 7 786 227 9 017 715 Aktuella skattefordringar 2 685 981 4 867 211 Övriga fordringar 6 909 015 3 577 136 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 33 938 000 30 808 000 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 144 593 7 259 917 116 700 837 122 056 247 Kassa och bank 26 391 224 634 279 282 025 Summa omsättningstillgångar 548 590 996 450 853 996 SUMMA TILLGÅNGAR 757 351 515 751 581 321

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING FORTS.

49 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 FINANSIELL RAPPORT
Not 2020-12-31 2019-12-31 1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 27, 35 Bundet eget kapital Aktiekapital 45 100 000 45 100 000 Reservfond 9 020 000 9 020 000 54 120 000 54 120 000 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 400 837 460 344 751 126 Årets resultat 105 599 429 106 086 334 506 436 889 450 837 460 Summa eget kapital 560 556 889 504 957 460 Obeskattade reserver 36 14 583 270 11 184 250 Avsättningar Avsättningar för skatter 28 196 010 183 946 Övriga avsättningar 29 2 250 000 3 800 000 Summa avsättningar 2 446 010 3 983 946 Långfristiga skulder Övriga skulder 21 881 664 21 893 914 Summa långfristiga skulder 21 881 664 21 893 914 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 0 4 627 950 Leverantörsskulder 34 950 503 48 003 698 Skulder till koncernföretag 785 907 730 514 Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag 7 109 051 11 269 026 Övriga skulder 86 529 355 89 250 982 Fakturerad men ej upparbetad intäkt 20 798 000 46 896 000 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 710 866 8 783 581 Summa kortfristiga skulder 157 883 682 209 561 751 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 757 351 515 751 581 321

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

50 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 FINANSIELL RAPPORT Not 1 2020-01-01 2020-12-31 2019-01-01 – 2019-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 11, 12 105 333 532 103 265 776 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 31 11 890 066 7 486 786 Betald skatt -309 595 -7 154 715 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 116 914 003 103 597 847 Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av varulager och exploateringsfastigheter 8 850 199 17 917 138 Förändring av kundfordringar 35 536 327 -2 129 483 Förändring av kortfristiga fordringar -32 194 341 58 537 225 Förändring av leverantörsskulder -13 053 195 -6 626 293 Förändring av kortfristiga skulder -38 624 874 75 116 712 Kassaflöde från den löpande verksamheten 77 428 119 246 413 146 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar -2 443 115 -1 592 048 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 52 800 0 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -44 982 082 -2 030 000 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 46 967 25 000 Nettoförändring i långfristiga fordringar 125 852 170 -120 332 314 Kassaflöde från investeringsverksamheten 78 526 740 -123 929 362 Finansieringsverksamheten Amortering lån -12 250 0 Utbetald utdelning -50 000 000 -20 000 000 Erhållna koncernbidrag 14 500 000 2 600 000 Lämnade koncernbidrag -8 500 000 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -44 012 250 -17 400 000 Årets kassaflöde 111 942 609 105 083 784 Likvida medel vid årets början 279 282 025 174 198 241 Likvida medel vid årets slut 391 224 634 279 282 025

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Funktionsindelad resultaträkning har tillämpats.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Pågående entreprenadarbeten och liknande

Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas innebärande att vinsten från uppdragen avräknas successivt.

Om det inte är sannolikt att betalning kommer att erhållas för belopp som redan har redovisats som intäkt redovisas det belopp som sannolikt inte kommer att erhållas som en kostnad.

I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som fakturerats beställaren under samma period. Om de fakturerade beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör mellanskillnaden en skuld, vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade beloppen utgör mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt. Inkomster från uppdrag till fast pris redovisas som intäkt enligt uppdragens respektive färdigställandegrad, så kallad successiv vinstavräkning. Färdigställandegraden fastställs huvudsakligen genom att jämföra nedlagda uppdragsutgifter med totala uppdragsutgifter.

När utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas uppdragsinkomsten och hänförliga uppdragsutgifter i resultaträkningen med utgångspunkt från färdigställandegraden av aktiviteterna på balansdagen.

Om det ekonomiska utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas en intäkt endast med ett belopp som motsvarar de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersät-

tas av beställaren. Om det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten från ett uppdrag redovisas den befarade förlusten som en kostnad omgående i resultaträkningen.

I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som fakturerats beställaren under samma period. Om de fakturerade beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör mellanskillnaden en skuld, vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade beloppen utgör mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt. Per balansdagen uppgår fakturerade intäkter till 196 mkr, upparbetade intäkter 209 mkr och av beställaren innehållna belopp 5 mkr.

Koncernredovisning

Konsolideringsmetod

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.

Dotterföretag

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och därmed har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.

Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till och med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över dotterföretaget.

Minoritetsintresse är den del av dotterföretagets resultat och nettotillgångar i koncernredovisningen hänförliga till egetkapitalinstrument som inte, direkt eller indirekt genom dotterföretag, ägs av moderföretaget.

Minoritetsintresse redovisas i koncernens balansräkning som en särskild post inom koncernens egna kapital. Redovisningen tar sin utgångpunkt i koncernen som en enhet enligt den så kallade enhetsteorin. Samtliga tillgångar som koncernen har bestämmande inflytande över inkluderas i koncernens balansräkning, även de som delvis har andra ägare.

51 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 FINANSIELL RAPPORT

Minoritetens andel av resultatet efter skatt redovisas separat som minoritetsandel.

Förvärv och avyttring av minoritetsandelar redovisas inom eget kapital.

Intresseföretag och Gemensamt styrt företag Som intresseföretag räknas sådana företag där företaget har ett betydande men inte bestämmande inflytande. Ett betydande inflytande anses normalt föreligga när företaget äger minst 20 % men inte mer än 50 % av rösterna i ett annat företag.

Redovisning av intresseföretag

Innehav i intresseföretag redovisas i koncernredovisningen enligt anskaffningsvärdemetoden. Metoden innebär att andelen i intresseföretag tas upp till anskaffningsvärde i balansräkningen. Erhållen utdelning från intresseföretag redovisas som intäkt i resultaträkningen.

Transaktioner mellan koncernföretag

Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov.

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncernresultaträkningen.

Goodwill

Goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är högre än värdet på den förvärvade enhetens nettotillgångar. Vid förvärvstidpunkten redovisas den uppkomna goodwillen som en tillgång i balansräkningen.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

Komponentindelning

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens

anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Förvaltningsfastigheter

Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera hyresintäkter och/eller värdestegring. I begreppet förvaltningsfastigheter ingår byggnader, mark och markanläggningar.

Förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen till belopp som motsvarar utgifterna för fastighetens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet) med hänsyn även taget till av-, ned- och uppskrivningar efter anskaffningen.

Finansiella instrument

Andelar i dotterföretag

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar

Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas individuellt.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.

Leasingavtal

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Varulager

Varulager har värderats till 97 % av det samlade anskaffningsvärdet vilket understiger varulagrets nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats.

52 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 FINANSIELL RAPPORT
2-4%
2-3%
5%
Byggnader för produktion
Byggnader för förvaltning
Markanläggningar
20% Goodwill 10%

Exploateringsfastigheter har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet eller försäljningsvärdet.

Inkomstskatter

Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Avsättningar

Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

I företaget finns både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner.

Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. Förmånsbestämda pensionsplaner redovisas enligt förenklingsreglerna, vilket innebär att premierna redovisas som avgiftsbestämda planer då det inte finns tillräcklig information för att redovisa planen som förmånsbestämd.

Koncernbidrag

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga

likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

I nettoomsättning ingår ej intäkter från försäljning av fastigheter, dotterbolagsaktier eller intressebolag.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning

Avkastning på totalt kap. (%)

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen

Avkastning på eget kap. (%)

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver

53 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 FINANSIELL RAPPORT

med avdrag för uppskjuten skatt)

Antal anställda

Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara

rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.

Enligt företagsledningen är väsentliga bedömningar avseende tillämpade redovisningsprinciper samt källor till osäkerhet i uppskattningar, främst relaterade till fastighetsmarknaden och försäljningsläget gällande bostadsrätter.

54 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 FINANSIELL RAPPORT
Not 3 Kostnader för produktion och förvaltning 2020 2019 KONCERNEN Kostnader för produktion 405 353 618 440 134 930 Avskrivningar, produktion 2 491 152 3 646 176 Kostnader för förvaltning 2 065 075 2 127 527 Avskrivningar, förvaltning 332 884 333 453 410 242 729 446 242 086 MODERBOLAGET Kostnader för produktion 405 051 717 439 805 841 Avskrivningar, produktion 2 059 733 2 136 429 Kostnader för förvaltning 2 065 075 2 127 527 Avskrivningar, förvaltning 332 884 333 453 409 509 409 444 403 250
2 Nettoomsättningens fördelning 2020 2019 KONCERNEN Nettoomsättningen per rörelsegren Årets fakturering 471 724 273 491 960 542 Fastighetsförvaltning 2 766 821 2 915 534 474 491 094 494 876 076 MODERBOLAGET Nettoomsättningen per rörelsegren Årets fakturering 471 697 849 491 952 462 Fastighetsförvaltning 2 766 821 2 915 534 474 464 670 494 867 996
Not

Not 4 Anställda och personalkostnader

Not 5 Leasingavtal

KONCERNEN OCH MODERBOLAGET

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 1 830 417 (1 874 953) kronor.

55 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 FINANSIELL RAPPORT
2020 2019 KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Medelantalet anställda Kvinnor 8 8 Män 64 63 72 71 Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör 1 561 000 1 587 186 Övriga anställda 29 823 382 29 917 949 31 384 382 31 505 135 Sociala kostnader Pensionskostnader för övriga anställda 2 314 581 2 325 828 Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 9 939 781 10 555 617 12 254 362 12 881 445 Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 43 638 744 44 386 580 Könsfördelning bland ledande befattningshavare Andel kvinnor i styrelsen 33,33 % 33,33 % Andel män i styrelsen 66,67 % 66,67 % Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 100% 100 %

Not 6 Arvode till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not

Not 8 Exceptionella poster

KONCERNEN OCH MODERBOLAGET

Förlikning i tvistemål har skett under 2019.

56 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 FINANSIELL RAPPORT
2020 2019 KONCERNEN Mjöbäcks Bokförings & Revisionsbyrå Revisionsarvoden 641 594 680 844 Övriga tjänster 243 875 160 075 885 469 840 919 2020 2019 MODERBOLAGET Mjöbäcks Bokförings & Revisionsbyrå Revisionsarvoden 450 000 450 000 Övriga tjänster 119 750 132 950 569 750 582 950
2020 2019 KONCERNEN Försäljningsintäkter fastigheter 40 503 554 26 631 720 Bokfört värde fastigheter -20 763 123 -21 496 049 Försäljningsintäkter aktier 3 014 025 26 897 338 Bokfört värde aktier -301 973 -177 352 Minskad köpeskilling aktier -3 907 361 o Nedskrivning dotterbolag/intressebolag -9 532 500 -2 645 000 Förändring avsättningar 10 500 000 13 940 000 19 512 622 43 150 657 2020 2019 MODERBOLAGET Försäljningsintäkter fastigheter 14 050 000 18 920 500 Bokfört värde fastigheter -11 630 623 -16 571 049 Försäljningsintäkter aktier 46 967 0 Bokfört värde aktier -46 967 0 Nedskrivning dotterbolag/intressebolag -9 562 500 -2 675 000 -7 143 123 -325 549
7 Resultat av försäljning av fastigheter och aktier

Not 9 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

endast ägt rum i mindre omfattning.

57 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 FINANSIELL RAPPORT
KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Under året har koncerninterna inköp och
försäljningar
2020 2019 KONCERNEN Erhållna utdelningar 33 144 100 33 300 000 Resultatandel från handelsbolag 977 897 0 Nedskrivningar av andelar i intresseföretag -1 470 996 -10 000 Återföring nedskrivningar 10 000 0 32 661 001 33 290 000 2020 2019 MODERBOLAGET Erhållna utdelningar 33 144 100 2 000 000 Resultatandel från handelsbolag 977 897 0 Nedskrivningar av andelar i intresseföretag -1 470 996 0 32 651 001 2 000 000 Not 11 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2020 2019 KONCERNEN Övriga ränteintäkter 2 158 097 2 826 930 2 158 097 2 826 930 2020 2019 MODERBOLAGET Ränteintäkter från koncernföretag 364 610 272 224 Övriga ränteintäkter 1 955 565 2 292 059 2 320 175 2 564 283
12 Räntekostnader och liknande
2020 2019 KONCERNEN Övriga räntekostnader -472 613 -683 048 -472 613 -683 048
Not 10 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Not
resultatposter

Not 13 Funktionssammanställning

58 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 FINANSIELL RAPPORT 2020 2019 MODERBOLAGET Räntekostnader till koncernföretag -3 643 -3 634 Övriga räntekostnader -274 246 -486 063 -277 889 -489 697
KONCERNEN 2020 Funktion Omsättning Kostnader Finansiella poster Avskrivningar Resultat Byggnadsrörelsen 471 724 273 -405 353 618 -2 491 152 63 879 503 Fastighetsförvaltningen 2 766 821 -2 065 075 -332 884 368 862 Delsumma 474 491 094 -407 418 693 -2 824 036 64 248 365 Fastighets/aktieförsäljning 54 017 579 -34 504 957 19 512 622 Försäljnings- och adm. kostn. -51 026 007 -66 752 -51 092 759 Finansiella intäkter 34 819 098 Finansiella kostnader -472 613 34 346 485 Slutsumma 528 508 673 -492 949 657 34 346 485 -2 890 788 67 014 713 2019 Funktion Omsättning Kostnader Finansiella poster Avskrivningar Resultat Byggnadsrörelsen 491 960 542 -440 134 930 -3 646 176 48 179 436 Fastighetsförvaltningen 2 915 534 -2 127 527 -333 453 454 554 Delsumma 494 876 076 -442 262 457 -3 979 629 48 633 990 Fastighets och aktieförsäljning 67 469 058 -24 318 401 43 150 657 Försäljnings- och adm. kostn. -48 653 450 -69 652 -48 723 102 Exceptionella poster 4 250 000 4 250 000 Finansiella intäkter 36 116 930 Finansiella kostnader -683 048 35 433 882 Slutsumma 562 345 134 -510 984 308 35 433 882 -4 049 281 82 745 427
59 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 FINANSIELL RAPPORT
2020 Funktion Omsättning Kostnader Finansiella poster Avskrivningar Resultat Byggnadsrörelsen 471 697 849 -405 051 717 -2 059 733 64 586 399 Fastighetsförvaltningen 2 766 821 -2 065 075 -332 884 368 862 Delsumma 474 464 670 -407 116 792 -2 392 617 64 955 261 Fastighets/aktieförsäljning 14 096 967 -21 240 090 -7 143 123 Försäljnings- och adm. kostn. -50 605 141 -66 752 -50 671 893 Finansiella intäkter 98 471 176 Finansiella kostnader -277 889 98 193 287 Slutsumma 488 561 637 -478 962 023 98 193 287 -2 459 369 105 333 532 2019 Funktion Omsättning Kostnader Finansiella poster Avskrivningar Resultat Byggnadsrörelsen 491 952 462 -439 805 841 -2 136 429 50 010 192 Fastighetsförvaltningen 2 915 534 -2 127 527 -333 453 454 554 Delsumma 494 867 996 -441 933 368 -2 469 882 50 464 746 Fastighets och aktieförsäljning 18 920 500 -19 246 049 -325 549 Försäljnings- och adm. kostn. -48 304 355 -69 652 -48 374 007 Exceptionella poster 4 250 000 4 250 000 Finansiella intäkter 101 064 283 Finansiella kostnader -3 813 697 97 250 586 Slutsumma 513 788 496 -505 233 772 97 250 586 -2 539 534 103 265 776 Not 14 Aktuell och uppskjuten skatt 2020 2019 KONCERNEN Skatt på årets resultat Aktuell skatt -2 437 489 -123 632 Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -738 662 237 107 Totalt redovisad skatt -3 176 151 113 475
MODERBOLAGET
60 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 FINANSIELL RAPPORT Avstämning av effektiv skatt 2020 2019 Procent Belopp Procent Belopp Redovisat resultat före skatt 67 014 713 82 745 427 Skatt enligt gällande skattesats 21,40 -14 341 149 21,40 -17 707 521 Ej avdragsgilla kostnader 2,14 -1 393 195 1,60 -1 328 045 Ej skattepliktiga intäkter -16,52 11 068 516 -22,71 18 789 549 Under året utnyttjande av tidigare års underskottsavdrag vars skattevärde ej redovisats som tillgång -3,67 2 386 008 -3,13 2 591 599 Övriga temporära skillnader 0,00 945 -0,32 268 078 Uppskjuten skatt på framtida avdragsposter 0,24 -158 614 3,31 -2 737 292 Redovisad effektiv skatt 3,64 -2 437 489 0,15 -123 632 2020 2019 MODERBOLAGET Skatt på årets resultat Aktuell skatt -2 323 019 0 Uppskjetan skatt avseende temporära skillnader -12 064 -12 072 Totalt redovisad skatt -2 335 083 -12 072 Avstämning av effektiv skatt 2020 2019 Procent Belopp Procent Belopp Redovisat resultat före skatt 107 934 512 106 098 406 Skatt enligt gällande skattesats 21,40 -23 097 986 21,40 -22 705 059 Ej avdragsgilla kostnader 0,25 -269 990 0,95 -1 007 744 Ej skattepliktiga intäkter -18,97 20 472 568 -20,47 21 721 192 Under året utnyttjande av tidigare års underskottsavdrag vars skattevärde ej redovisats som tillgång -0,53 573 334 -2,40 2 542 340 Övriga temporära skillnader 0,00 -945 -0,25 261 318 Uppskjuten skatt på framtida avdragsposter 0,00 0 0,77 -812 047 Redovisad effektiv skatt 2,15 -2 323 019 0,00 0 Not 15 Byggnader och mark 2020-12-31 2019-12-31 KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden 21 043 136 20 713 563 Inköp 0 579 573 Försäljningar/utrangeringar 0 -250 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 21 043 136 21 043 136 Ingående avskrivningar -8 957 279 -8 486 989
61 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 FINANSIELL RAPPORT Försäljningar/utrangeringar 0 101 748 Årets avskrivningar -580 490 -572 038 Utgående ackumulerade avskrivningar -9 537 769 -8 957 279 Ingående uppskrivningar 1 896 297 1 896 297 Utgående ackumulerade uppskrivningar 1 896 297 1 896 297 Utgående redovisat värde 13 401 664 13 982 154 Not 16 Inventarier, verktyg och installationer 2020-12-31 2019-12-31 KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden 22 421 788 21 409 313 Inköp 2 443 115 1 012 475 Försäljningar/utrangeringar -7 072 018 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 17 792 885 22 421 788 Ingående avskrivningar -19 328 138 -17 694 095 Försäljningar/utrangeringar 7 072 018 0 Årets avskrivningar -1 545 995 -1 634 043 Utgående ackumulerade avskrivningar -13 802 115 -19 328 138 Utgående redovisat värde 3 990 770 3 093 650 Not 17 Förvaltningsfastigheter 2020-12-31 2019-12-31 KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden 19 243 175 19 243 175 Försäljningar/utrangeringar -42 500 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 200 675 19 243 175 Ingående avskrivningar -6 344 027 -6 008 880 Försäljningar/utrangeringar 42 500 0 Årets avskrivningar -332 884 -335 147 Utgående ackumulerade avskrivningar -6 634 411 -6 344 027 Utgående redovisat värde 12 566 264 12 899 148 Uppgifter om förvaltningsfastigheter Redovisat värde 12 566 264 12 899 148 Verkligt värde 17 700 000 17 700 000 2020-12-31 2019-12-31
62 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 FINANSIELL RAPPORT MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden 19 200 675 19 200 675 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 200 675 19 200 675 Ingående avskrivningar -6 301 527 -5 968 074 Årets avskrivningar -332 884 -333 453 Utgående ackumulerade avskrivningar -6 634 411 -6 301 527 Utgående redovisat värde 12 566 264 12 899 148 Uppgifter om förvaltningsfastigheter Redovisat värde 12 566 264 12 899 148 Verkligt värde 17 700 000 17 700 000 Not 18 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar 2020-12-31 2019-12-31 KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden 2 595 871 0 Inköp 40 010 239 2 595 871 Försäljning/utrangering -168 380 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 42 437 730 2 595 871 Utgående redovisat värde 42 437 730 2 595 871 Not 19 Andelar i koncernföretag 2020-12-31 2019-12-31 KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden ej eliminerade i koncernen 150 000 185 000 Inköp 50 000 150 000 Avgår under året eliminerade i koncernen -150 000 -185 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 50 000 150 000 Utgående redovisat värde 50 000 150 000 Samtliga bolag är nybildade med första bokslutsdatum 2021-12-31. Några affärstransaktioner har ej skett. 2020-12-31 2019-12-31 MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden 45 828 995 44 003 995 Inköp 15 384 467 1 875 000 Försäljningar -46 967 -50 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 61 166 495 45 828 995 Ingående nedskrivningar -37 563 595 -31 564 595 Årets nedskrivningar -9 562 500 -5 999 000 Utgående ackumulerade nedskrivningar -47 126 095 -37 563 595 Utgående redovisat värde 14 040 400 8 265 400

Not 20 Specifikation andelar i koncernföretag

Not 21 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

63 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 FINANSIELL RAPPORT
Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antalandelar Bokfört värde Mjöbäcksvillan Holding 5 AB 100% 100% 500 50 000 50 000 Org.nr Säte Eget kapital Mjöbäcksvillan Holding 5 AB 559289-0163 Svenljunga 50 000 MODERBOLAGET Namn Kapitalandel Antal andelar Bokfört värde AB Båstad Hasselbacken 100% 2 500 4 246 688 Kosters Röd AB 100% 2 000 200 000 Solidhus i Hisingen AB 100% 1 000 180 019 Mjöbäcks Entreprenad Holding AB 100% 1 000 500 000 Markbolaget i Gullbrandstorp AB 100% 1 000 425 000 Mjöbäcks Entreprenad Holding Sverige 100% 1 000 100 000 Mjöbäcksköldens Fastighetsförvalt AB 100% 1 000 538 693 Mjöbäcksvillan Holding AB 100% 500 50 000 Mjöbäcksvillan Holding 2 AB 100% 500 50 000 Mjöbäcksvillan Holding 3 AB 100% 500 7 650 000 Mjöbäcksvillan Holding 4 AB 100% 500 50 000 Mjöbäcksvillan Holding 5 AB 100% 500 50 000 14 040 400 Org.nr Säte Eget kapital Resultat AB Båstad Hasselbacken 556059-0555 Båstad 985 591 297 287 Kosters Röd AB 556379-0657 Svenljunga 611 482 -36 138 Solidhus i Hisingen AB 556533-0890 Svenljunga 171 346 5 985 728 Mjöbäcks Entreprenad Holding AB 556702-0762 Svenljunga 22 812 473 -93 041 Markbolaget i Gullbrandstorp AB 556744-5878 Borås 367 718 1 653 Mjöbäcks Entreprenad Holding Sverige 556880-8512 Svenljunga 9 491 055 1 443 157 Mjöbäcksköldens Fastighetsförvalt AB 556380-1389 Svenljunga 498 915 2 472 257 Mjöbäcksvillan Holding AB 559051-4161 Svenljunga 8 524 275 7 215 018 Mjöbäcksvillan Holding 2 AB 559117-1011 Svenljunga 2 548 653 2 184 318 Mjöbäcksvillan Holding 3 AB 559205-1121 Svenljunga 7 582 297 -50 628 Mjöbäcksvillan Holding 4 AB 559282-2083 Svenljunga 39 750 -10 250 Mjöbäcksvillan Holding 5 AB 559289-0163 Svenljunga 50 000 0 53 683 555 19 409 361
KONCERNEN
2020-12-31 2019-12-31 KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden 7 337 753 7 207 753 Inköp 2 022 697 50 000
64 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020
RAPPORT Försäljningar -50 000 -50 000 Lämnade aktieägartillskott 29 061 218 130 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 38 371 668 7 337 753 Ingående nedskrivningar -25 000 -15 000 Återförda nedskrivningar 10 000 0 Årets nedskrivningar -1 470 996 -10 000 Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 485 996 -25 000 Utgående redovisat värde 36 885 672 7 312 753 2020-12-31 2019-12-31 MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden 4 192 753 4 012 753 Inköp 2 011 397 50 000 Försäljningar -25 000 0 Lämnade aktieägartillskott 27 611 218 130 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 33 790 368 4 192 753 Årets nedskrivningar -1 470 996 0 Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 470 996 0 Utgående redovisat värde 32 319 372 4 192 753 Not 22 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag KONCERNEN Namn Kapitalandel Antal andelar Bokfört värde Fastighets AB Keron 34% 340 340 000 Kil i Höllviken AB 50% 5 000 500 000 Kungsbacka Södra Stad Holding AB 33% 1 650 166 500 Villastaden i Väst AB 33,3% 333 10 000 WBME Holding i Varberg AB 50% 500 50 000 NewCo Bergdalen AB 50% 250 24 199 129 NewCo Breared AB 50% 250 3 119 656 Mjöbäcksvillan 17 AB 50% 250 25 000 Boro Väst Holding 9 AB 50% 250 25 000 HusArvid Anläggning i Borås AB 50% 250 25 000 Torslandaslätten Förvaltning HB 50% 1 3 859 087 Kantor Edgrensväg Fastighets AB 33,3% 333 3 000 000 Sweden Park Fastighets AB 30% 300 30 000 CBME Projekt AB 50% 500 1 500 000 Fastigheten Långaveka 3.21 AB 50% 250 25 000 Räfsan Holding AB 45% 113 11 300 36 885 672
FINANSIELL
65 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 FINANSIELL RAPPORT Org.nr Säte Fastighets AB Keron 556648-5099 Partille Kil i Höllviken AB 556526-9866 Höllviken Kungsbacka Södra Stad Holding AB 556707-8588 Kungsbacka Villastaden i Väst AB 556597-6866 Ale WBME Holding i Varberg AB 556734-6290 Borås NewCo Bergdalen AB 559035-7454 Borås NewCo Breared AB 559035-5102 Svenljunga Mjöbäcksvillan 17 AB 559208-9139 Svenljunga Boro Väst Holding 9 AB 559190-9287 Svenljunga HusArvid Anläggning i Borås AB 559171-7540 Borås Torslandaslätten Förvaltning HB 969750-5528 Borås Kantor Edgrensväg Fastighets AB 556734-8973 Partille Sweden Park Fastighets AB 556732-9932 Malmö CBME Projekt AB 556819-2958 Borås Fastigheten Långaveka 3.21 AB 559063-3961 Svenljunga Räfsan Holding AB 559270-9934 Malmö MODERBOLAGET Namn Kapitalandel Antal andelar Bokfört värde Fastighets AB Keron 34% 340 340 000 Kil i Höllviken AB 50% 5 000 500 000 Kungsbacka Södra Stad Holding AB 33% 1 650 166 500 Villastaden i Väst AB 33,3% 333 10 000 WBME Holding i Varberg AB 50% 500 50 000 NewCo Bergdalen AB 50% 250 24 199 129 NewCo Breared AB 50% 250 3 119 656 Mjöbäcksvillan 17 AB 50% 250 25 000 Boro Väst Holding 9 AB 50% 250 25 000 Hus Arvid anläggning i Borås AB 50% 250 25 000 Torslandaslätten Förvaltning HB 50% 1 3 859 087 32 319 372 Org.nr Säte Fastighets AB Keron 556648-5099 Partille Kil i Höllviken AB 556526-9866 Höllviken Kungsbacka Södra Stad Holding AB 556707-8588 Kungsbacka Villastaden i Väst AB 556597-6866 Ale WBME Holding i Varberg AB 556734-6290 Borås NewCo Bergdalen AB 559035-7454 Borås NewCo Breared AB 559035-5102 Svenljunga Mjöbäcksvillan 17 AB 559208-9139 Svenljunga Boro Väst Holding 9 AB 559190-9287 Svenljunga HusArvid Anläggning i Borås AB 559171-7540 Borås Torslandaslätten Förvaltning HB 969750-5528 Borås

Not 23 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

66 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 FINANSIELL RAPPORT
2020-12-31 2019-12-31 KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden 31 944 414 18 563 164 Tillkommande fordringar 6 981 681 29 454 341 Avgående fordringar -13 595 619 -24 829 317 Omklassificeringar från andra långfristiga fordringar 0 6 075 000 Omklassificeringar från kortfristiga fordringar hos intresseföretag 0 2 681 226 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 25 330 476 31 944 414 Utgående redovisat värde 25 330 476 31 944 414 2020-12-31 2019-12-31 MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden 28 804 958 0 Tillkommande fordringar 6 947 487 20 048 732 Avgående fordringar -12 145 619 0 Omklassificeringar från andra långfristiga fordringar 0 6 075 000 Omklassificeringar från kortfristiga fordringar hos intresseföretag 0 2 681 226 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 23 606 826 28 804 958 Utgående redovisat värde 23 606 826 28 804 958 Not 24 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2020-12-31 2019-12-31 KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden 33 413 500 8 413 000 Inköp 0 25 000 500 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 33 413 500 33 413 500 Utgående redovisat värde 33 413 500 33 413 500 2020-12-31 2019-12-31 MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden 5 000 5 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 000 5 000 Utgående redovisat värde 5 000 5 000 Not 25 Andra långfristiga fordringar 2020-12-31 2019-12-31 KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden 173 974 637 106 402 955 Tillkommande fordringar 54 620 156 153 061 743 Avgående fordringar -179 881 618 -79 415 061 Omklassificeringar till långfristiga fordringar intresseföretag 0 -6 075 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 48 713 175 173 974 637 Utgående redovisat värde 48 713 175 173 974 637
67 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 FINANSIELL RAPPORT 2020-12-31 2019-12-31 MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden 162 974 637 95 402 955 Tillkommande fordringar 54 620 156 153 061 743 Avgående fordringar -168 881 618 -79 415 061 Omklassificeringar till långfristiga fordringar intresseföretag 0 -6 075 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 48 713 175 162 974 637 Utgående redovisat värde 48 713 175 162 974 637 Not 26 Checkräkningskredit 2020-12-31 2019-12-31 KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 0 30 000 000 Not 27 Antal aktier och kvotvärde KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Namn Antal aktier Kvotvärde Antal Aktier 451 000 100 451 000 100 Not 28 Uppskjuten skatteskuld 2020-12-31 2019-12-31 KONCERNEN Belopp vid årets ingång 2 644 481 2 881 588 Årets avsättningar 738 662 12 072 Under året återförda belopp 0 -249 179 Ändrad skattesats -9 579 0 3 373 564 2 644 481 2020-12-31 2019-12-31 MODERBOLAGET Belopp vid årets ingång 183 946 171 874 Årets avsättningar 12 064 12 072 Belopp vid årets utgång 196 010 183 946

Not 29 Övriga avsättningar

68 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 FINANSIELL RAPPORT
2020-12-31 2019-12-31 KONCERNEN Övriga avsättningar för förpliktelser Belopp vid årets ingång 15 360 000 30 500 000 Årets avsättningar 500 000 1 260 000 Under året ianspråktagna belopp -1 000 000 -16 400 000 Återföring efter ändrad bedömning -11 550 000 0 3 310 000 15 360 000 Specifikation övriga avsättningar Garantiåtaganden 2 250 000 3 800 000 Avsättningar för förpliktelser 1 060 000 11 560 000 3 310 000 15 360 000 2020-12-31 2019-12-31 MODERBOLAGET Avsättningar för garantikostnader 2 250 000 3 800 000 2 250 000 3 800 000 Not 30 Skulder till kreditinstitut KONCERNEN 2020-12-31 2019-12-31 Skulder som betalas senare än fem år efter balansdagen 1 201 000 1 297 000 1 201 000 1 297 000
2020-12-31 2019-12-31 KONCERNEN Avskrivningar/nedskrivningar 6 276 784 4 029 281 Realisationsresultat vid avyttring av anläggningstillgångar 1 624 325 148 252 Förändring avsättningar -12 050 000 -15 140 000 -4 148 891 -10 962 467 2020-12-31 2019-12-31 MODERBOLAGET Avskrivningar/nedskrivningar 13 492 866 8 538 534 Realisationsresultat vid avyttring av anläggningstillgångar -52 800 148 252 Färändring avsättningar -1 550 000 -1 200 000 11 890 066 7 486 786
Not 31 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Not 32 Resultat från andelar i koncernföretag

Not 35 Disposition av vinst eller förlust

att till förfogande stående vinstmedel:

69 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 FINANSIELL RAPPORT
2020 2019 MODERBOLAGET Erhållna utdelningar 63 500 000 96 500 000 Nedskrivning av andelar i dotterföretag 0 -3 324 000 63 500 000 93 176 000
33 Bokslutsdispositioner 2020 2019 MODERBOLAGET Avsättning till periodiseringsfond -3 300 000 0 Mottagna koncernbidrag 14 500 000 2 600 000 Lämnade koncernbidrag -8 500 000 0 Förändring av överavskrivningar -99 020 232 630 2 600 980 2 832 630
34 Fordringar hos koncernföretag 2020-12-31 2019-12-31 MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden 66 509 624 0 Tillkommande fordringar 16 475 738 26 636 898 Omklassificeringar -22 868 314 39 872 726 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 60 117 048 66 509 624 Utgående redovisat värde 60 117 048 66 509 624
Not
Not
2020-12-31 MODERBOLAGET Förslag
vinstdisposition Styrelsen föreslår
balanserad vinst 400 837 460 årets vinst 105 599 429 506 436 889 disponeras så att i ny räkning överföres 506 436 889
till
70 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 Not 36 Obeskattade reserver 2020-12-31 2019-12-31 MODERBOLAGET Ackumulerade överavskrivningar 783 270 684 250 Periodiseringsfond 2016 3 500 000 3 500 000 Periodiseringsfond 2017 7 000 000 7 000 000 Periodiseringsfond 2020 3 300 000 0 14 583 270 11 184 250 Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver 3 177 554 2 456 429 Not 37 Ställda säkerheter 2020-12-31 2019-12-31 KONCERNEN Företagsinteckningar 70 000 000 70 000 000 Fastighetsinteckningar 39 000 000 24 000 000 Pantsatt aktier i koncernföretag 3 356 000 0 112 356 000 94 000 000 2020-12-31 2019-12-31 MODERBOLAGET Företagsinteckningar 70 000 000 70 000 000 Fastighetsinteckningar 4 000 000 4 000 000 74 000 000 74 000 000 Not 38 Eventualförpliktelser 2020-12-31 2019-12-31 KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Borgensförbindelser för närstående 26 500 000 58 447 000 Borgensförbindelser för insatsgarantier 214 322 000 185 697 000 240 822 000 244 144 000

Not 39 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

KONCERNEN

Det har inte förekommit några händelser efter balansdagen och fram till datum för underskrift som leder till några justeringar.

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden.

Mjöbäck den 14 april 2021

Jonas Hillhammar

Julia Prissberg Nergården Ordförande Verkställande direktör

Göran Nergården

Per-Olof Martinsson

Lennart Andersson Personalrepresentant

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats den 15 april 2021

Henrik Ahlgren

Anne Ludvigson

Mattias Bengtsson

Sören Ramnewall Auktoriserad revisor

Godkänd revisor

71 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020

Till bolagsstämman i Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Mjöbäcks Entreprenad AB för räkenskapsåret 2020 med undantag från verksamhetsberättelsen på sidorna 1-38 och hållbarhetsrapporten på sidorna 39-40.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 2020-12-31 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av verksamhetsberättelsen på sidorna 1-38 och hållbarhetsrapporten på sidorna 39-40 (men innefattar inte årsredovisningen, koncernredovisningen och vår revisionsberättelse avseende dessa).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om

informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

72 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020
REVISIONSBERÄTTELSE

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. - utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

- inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och konUtöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Mjöbäcks Entreprenad AB för räkenskapsåret 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

73 MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Mjöbäck den 15 april 2021

Henrik Ahlgren

Auktoriserad revisor

Baker Tilly Ahlgren & Co

Sören Ramnewall

Godkänd revisor

Mjöbäcks Bokförings & Revisionsbyrå

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 74
MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020 75
MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2020
www.mjobacks.se
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.