Årsredovisning 2021

Page 1

Å R SR EDOV ISN I N G 2021

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021


2

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021


16

Vy 53, Båstad

Vårt arv – vår historia

10

34

Mjöbäcksvillan

14

Våra Projekt

Innehåll VD har ordet

06

Styrelsen

42

Vårt arv

10

Förvaltningsberättelse

43

Projekt

14

Finansiell rapport

47

Mjöbäcksvillan

34

Revisionsberättelse

76

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

3


”Med en stor lyhördhet för behov och önskemål”

4

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021


OM MJÖBÄCKS ENTREPRENAD Mjöbäcks bygger hus och utvecklar bostadsområden med en stor lyhördhet för behov och önskemål. Genom att kombinera attraktiva lägen med upplevelserik arkitektur och moderna, praktiska bostäder skapar vi förutsättningar för maximal livskvalitet – för såväl småbarnsfamiljer

på landsbygden som urbana individer i stadsnära miljöer. Ända sedan starten 1970 har vår ledstjärna alltid varit att leverera en optimal lösning för varje behov, en filosofi som har byggt vår framgång och bidrar till att Mjöbäcks fortsätter att utvecklas starkt.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

5


K-fastigheter ny delägare i Mjöbäcks Julia Nergården

VD HAR ORDET 2021 blev ett historiskt bra år för Mjöbäcks! Efter 51 år som familjeföretag välkomnade vi K-fastigheter som delägare i Mjöbäcks Entreprenad AB som i juli förvärvade 25 procent av Göran Nergårdens aktier. Vi är smickrade och förväntansfulla på ett fördjupat samarbetet med Jacob Karlsson och K-fast, som vi har mycket god erfarenhet av och en stor respekt för. Vi är övertygade om att det kommer att bli ett gott lagarbete och att vi med gemensamma krafter kan förvärva större markområden som lämpar sig för både hyresrätter och bostadsrätter. Det har även varit ett ovanligt intensivt år för vår projektutveckling, där vi haft många transaktioner med köp av mark i Frillesås, Sjömarken, Trelleborg, Falkenberg, Höllviken, Halmstad, Höör, Skövde, Varberg, Hyssna, Vaggeryd, Växjö samt Stockholm. Det innebär en förstärkning med 340 byggrätter, vilket ger oss ett mycket bra utgångsläge på marknaden inför kommande år. I dagsläget har vi 1 085 byggrätter i vår ”markbank” för projektutveckling, en del är färdig byggbar mark, en del är under framtagande av detaljplan och en tredje del är mark för framtida utveckling. Ett riktigt spännande projekt som vi blivit delägare i är Nacka Port. Det kommer byggas 240 lägenheter i två hus om 38 respektive 30 våningar, som i skrivandes stund förväntas bli Stockholms högsta hus. Balder är majoritetsägare i projektet.

6

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021


Trots pandemin har 2021 varit det bästa försäljningsåret för villor någonsin i Mjöbäcks historia! 2020 var även det ett bra år men efterfrågan har inte bara fortsatt att vara stark utan till och med ökat. Prognosen inför 2022 är fortsatt god, dock finns naturligtvis oro för världsläget med tanke på Rysslands invasion av Ukraina. Risker finns också i form av orosmoment som höjd inflation, högre ränteläge, oro på världens börser och framför allt de starkt stigande byggpriserna i kombination med kraftiga leveransproblem av byggmaterial. Men med stark ekonomi och kompetent personal är vi övertygade om att Mjöbäcks står väl rustade inför framtiden. Ett varmt tack till alla medarbetare som möjliggör våra framgångar genom hårt och engagerat arbete. Jag passar också på att rikta ett tack till alla goda samarbetspartners.

Julia Nergården VD Mjöbäcks Entreprenad

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

7


Ett rekordår som går till historieböckerna.

”Entreprenörsanda och ett nyfiket arbetssätt är en viktig del av vår affärskultur”.

8

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021


Försäljning total (kr)

Mjöbäcks styrelse. Mer info på sid. 38.

1 000 000 000 kr

900 000 000 kr

800 000 000 kr

700 000 000 kr

600 000 000 kr

500 000 000 kr

400 000 000 kr

300 000 000 kr

200 000 000 kr

100 000 000 kr

0 kr Jan

Feb

2019

Mar

Apr

Maj

2020

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

2021

Försäljningen ökade mer än 70% från föregående år. De senaste åren har vi lyckats sälja villor och lägenheter för cirka 500 miljoner kronor per år. Under 2021 slog vi detta med råge då försäljningen nådde hela 885 miljoner kronor. En devis för Mjöbäcks har sedan starten varit ”Frihet att välja”. Vårt mål är att möta kundens önskemål. Det har utvecklat en entreprenörsanda och ett nyfiket arbetssätt som fokuserar på att möta efterfrågan oavsett vilken form av bostäder som efterfrågas. Coronapandemin skapade osäkerheter i många branscher, vad det skulle få för effekter på husbyggandet var högst osäkert. Det visade sig snart att människor i högre utsträckning valde att fokusera på sitt boende, vilket bidrog till ökad försäljning. 2021 ökade efterfrågan i alla boendesegment kraftigt. På villasidan har vi ett brett utbud där vi ritar och bygger efter kundens egna önskemål, vi har kataloghus som kunden kan anpassa efter eget tycke och smak. Vi har också kompletterat detta med konceptet First Choice, där valmöjligheterna är något färre men i retur får kunden ett snyggt och prisvärt kvalitetshus. På projektsidan har vi fortsatt att utveckla mark och bygga bostadsrätter. Här agerar vi alltid i områden vi känner till väl och på marknader vi bedömer att efterfrågan är god. Och precis som på villasidan har vi här lyckats möta kundens behov med rätt utformad produkt till rätt pris.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

9


Kjell Nergården, Julia Nergården, Göran Nergården

10

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021


VÅRT ARV Våra rötter finns i den lilla orten Mjöbäck som ligger i skogarna på gränsen mellan Västergötland och Halland. Här finns sedan över 100 år tillbaka en genuin husbyggartradition som företaget Mjöbäcks har vidareutvecklat.

Vårt bolag drivs i samma anda som när vi startade – det vill säga att leverera boenden med hög byggkvalitet och stora möjligheter till individuell anpassning.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

11


”Ett mycket starkt år med utmaningar i försörjningskedjan”

Projektansvarig Mattias Bengtsson 2021 präglades av en fortsatt bra efterfrågan på nya bostäder. Rörligheten på bostadsmarknaden är relativt god och de krav våra kunder ställer på boenden gynnar nybyggnation. Kostnaden på begagnade bostäder kontra nya bostäder bidrar också till en positiv utveckling. Mjöbäcks kan agera då rätt förutsättningar uppstår tack vara den ekonomiska stabilitet vårt bolag har. Vi tar inte onödiga risker och samarbetar enbart med stabila partners som vi vet delar våra värderingar. Året har haft en mycket bra utveckling. Pandemin har påverkat försörjningen av vissa komponenter vilket har

12

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

utmanat vår försörjningskedja. Men vi har kunnat hantera detta på ett bra sätt trots allt. Framtiden ser fortsatt bra ut och vi har en stark utveckling in i 2022. Vi står på en mycket stark grund och jobbar löpande med att stärka vår position, dels genom att vara långsiktiga och samarbeta med starka partner och dels genom att vara noga med att välja rätt projekt. Vår rutinerade organisation med kompetenta medarbetare gör det möjligt att ytterligare stärka vår marknadsposition år för år.


”Under året har vi startat många nya projekt”

Entreprenadchef Magnus Ivarsson Vi bygger bostäder i nästan alla dess former! Även om vår bas är villabyggnation så bygger vi mycket projekt, både egenutvecklade och projekt där vi är totalentreprenörer. Under året har vi färdigställt egenutvecklade projekt bl.a. brf Fiskebäck Sjöstad med 19 bostäder och brf Plåtslagaren med 31 bostäder, men även ett antal LSS-bostäder för SBB.

Vi har även startat många nya projekt, bl.a. brf Skedala Ängar (30 bostäder), brf Sjöstranden (25 bostäder), brf Himmelkulla (16 bostäder). Trots den stora efterfrågan på bostäder så har vi kunnat bygga våra projekt med kända och väl inarbetade underentreprenörer. Kommande år blir utmaningen att kunna öka volymen ytterligare och samtidigt bemästra de prisökningar som kommit.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

13


Brf. Hägern, Tygelsjö

Brf Näset, Höllviken

Övre Hasselbacken, Båstad

Kvarteret Ankan, Helsingborg

14

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021


Nacka Port, Stockholm

Nacka port, Stockholm

Våra projekt Mjöbäcks är en betydande tillverkare av småhus men också en stor aktör inom projektutveckling av flerbostadshus. Projektutveckling omfattar hela kedjan från markförvärv till inflyttning. En lång process som kräver hög kompetens inom såväl planering som genomförande. Denna kompetens har inneburit att vi haft framgång i markanvisningstävlingar över

en stor del av landet. Dessa markanvisningar har gett projekt som är under planering men också genomförande. I takt med att vi har vuxit och utökat samarbetet med våra projektpartners har vi ökat vår kompetens och förmåga att genomföra projekt vilket medför att vi får allt större förmåga att konkurrera om stora och prestigefyllda projekt.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

15


16

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021


Vy53. En av Båstads bästa utsikter med gott om plats för livets goda. Här kommer vi snart att uppföra 27 tvåplansradhus med oceanview. Mjöbäcks kommer högt över havet på kullarna i Båstad uppföra totalt 27 genomtänkta tvåplansradhus. Med utsikt över Laholmsbukten och Sinarpsdalen bor man med direkt närhet till Båstads centrala delar och samtidigt mitt i naturen.

spotting. Staden domineras av ett brokigt folkvimmel, bad- och strandliv, tennis, golf och båtliv. Höst, vinter och vår kan bofasta Båstadbor fortsätta njuta av de fina närliggande golfbanorna, den vackra naturen, utelivet och havet.

Tanken med Vy53 är att kombinera maximal livskvalitet med minimal skötsel. Här kommer att finnas gott om plats för livets goda. På tal om livets goda.

Idag erbjuder Båstad förutom ett utbyggt kommunalt serviceutbud, gott om restauranger och butiker. Närheten till flera städer inom några få mils avstånd samt Köpenhamn, Malmö och kontinenten gör orten attraktiv för många pendlare.

Båstad är en svensk pärla som har utvecklats till en plats dit många vallfärdar om sommaren för att njuta av vackra omgivningar, småstadsidyll, och kändis-

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

17


18

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021


MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

19


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: 9 Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Pågående

Brf Hägern, Tygelsjö Brf Hägern erbjuder boende med utsida i handslagen tegel i kombination med modern och skandinavisk insida. Med väl uttänkt placering blir husen i Brf Hägern en

naturlig del av det gamla, charmiga Tygelsjö. Ortens tätort ligger i direkt närhet till Malmö i ett lugnt och naturskönt jordbrukslandskap.

KORT FAKTA Antal bostäder: 26 st + 1 lokal Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Pågående

Sundet, Vellinge Sundet erbjuder lägenheter i flerfamiljshus i Centrala Vellinge. Bostäderna passar många olika livssituationer och familjetyper och lägger en bra grund för ett socialt hållbart

20

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

kvarter. Biblioteket, skolan och vårdcentralen i kvarterets närhet samt möjligheten att skapa en lokal på hörnet ökar ytterligare mångfalden inom kvarteret.


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: 176 st Typ: Bostadsrättslägenheter/ hyresrättslägenheter Status: Färdigställt I samarbete med Järngrinden

Marmorlyckan, Varberg I Breared i södra Varberg uppför Mjöbäcks, i samarbete med Järngrinden, kvarteret Marmorlyckan. Kvarteret får både bostadsrätts- och hyresrättslägenheter och uppförs i två etapper. Totalt byggs 176 bostäder varav 87 är bostads-

rätter (69 av dessa byggs i etapp 1). Marmorlyckan får en blandad bebyggelse med mycket grönytor och närhet till butiker och annan service samt närhet till fina cykelleder, motionsspår och promenadvägar.

KORT FAKTA Antal bostäder: 164 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Färdigställt I samarbete med Cernera

Trädgårdsstaden Hestra, Borås På stadsdelen Hestra i utkanten av Borås uppför Mjöbäcks, i samarbete med Cernera, 164 bostäder i attraktivt grönområde. Området är uppdelat i 4 etapper med bostäder av

varierande karaktär, alltifrån radhus till lägenheter i olika storlekar. Lugnt beläget område med närhet till naturområden och bra kommunikationer.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

21


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: 14 Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Pågående

Brf Näset, Höllviken Ett unikt byggprojekt i Höllviken där vi uppför 14 lägenheter i olika utförande med fokus på livskvalitet. Här kan man

köpa en lägenhet på markplan med egna trädgårdar eller en etagelägenhet med takterrass.

KORT FAKTA Antal bostäder: 14 Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Kommande

Joneberg, Simrishamn I Simrishamn bygger vi 14 st moderna bostadsrätter i olika utryck som tar inspiration från gamla tiders karaktäristiska bygator. Husen byggs samman i volymer med individuella

22

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

skillnader som bidrar till en småskalig och varierad helhet. Med bekväm närhet till service, omsorg och Simrishamn centrum.


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: 77 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Färdigställt I samarbete med Järngrinden

Brearedslyckan, Varberg I södra Varberg uppför Mjöbäcks, i samarbete med Järngrinden, Brearedslyckan – ett projekt i två etapper med 77 bostadsrättslägenheter, alla med hög kvalitet i material,

detaljer och funktion. Havsnära läge med närhet till service som vårdcentral, läkare, skola/förskola samt restauranger, butiker och dagligvaruhandel.

KORT FAKTA Antal bostäder: 40 st Typ: Bostadsrätter Status: Kommande

Barsebäck Boställe I Barsebäck By i Kävlinge planerar Mjöbäcks att uppföra Barsebäck Boställe. Det blir granne med det anrika Barsebäck Gods. Här bygger vi 40 bostäder i bostadsrättsform

med havsnära läge och goda kommunikationer till Malmö, Helsingborg och Lund. Allt med närhet till service och handel enbart någon kilometer bort.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

23


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: 58 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Färdigställt

Björkenäsparken, Löddeköpinge I bostadsområdet Björkenäsparken i Löddeköpinge uppför Mjöbäcks i två etapper (första 24/andra 34) totalt 58 bostadsrättslägenheter i fyra nybyggda och en befintlig

huskropp samlade vid en gemensam grön gård. Centralt läge nära skolor och med gångavstånd till vårdcentral, folktandvård, bibliotek och golfbana.

KORT FAKTA Antal bostäder: 6 st Typ: 6 kedjehus Status: Pågående

Övre Hasselbacken, Båstad Mjöbäcks bygger sex hus på Övre Hasselbacken som erbjuder närhet till Båstad centrum och havet. På 112 effektiva kvadratmeter finns också en rejäl balkong med utsikt över

24

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

Laholmsbukten. Varje hus har eget garage samt förråd. Övre Hasselbacken erbjuder ett rikt boende i vacker miljö på en effektiv yta.


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: 27 st Typ: Radhus Status: Kommande

Vy53, Båstad Mjöbäcks kommer att uppföra totalt 27 tvåplansradhus. Med utsikt över Laholmsbukten och Sinarpsdalen med

direkt närhet till Båstads centrala delar erbjuder boendet maximal livskvalitet med minimal skötsel.

KORT FAKTA Antal bostäder: 50 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Färdigställt

Ängalyckan, Vellinge I Vellinge uppför Mjöbäcks två nya flerbostadshus samt ett nytt parhus. Tillsammans med de två befintliga husen blir

detta 50 lägenheter i bostadsrättsform.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

25


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: 106 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Kommande Samarbete med Västkuststugan

Fogdaröd, Höör Här planerar Mjöbäcks tillsammans med Västkuststugan för byggnation av både villor och flerbostadshus. Det gemen-

samma målet är att bygga hus med bästa miljömässiga hållbarhet och erbjuda boende i olika upplåtelseformer.

KORT FAKTA Antal bostäder: 31 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Färdigställt

Plåtslagaren, Vellinge I Vellinge, en av Sveriges mest välmående kommuner, uppför Mjöbäcks Plåtslagaren. Med ett idealiskt läge mitt i

26

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

Skåne uppför vi två bostadshus med totalt 31 lägenheter om 2,3 och 4 rok i bostadsrättsform.


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: 24 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Kommande Samarbete med Järngrinden

Torparängen, Växjö Mjöbäcks bygger i samarbete med Järgrinden Torparängen. Bostäderna är en hybrid mellan småhusbebyggelse och flerbostadsbebyggelse. Radhusliknande bostäder staplas

ovanpå mindre marklägenheter. Vi kallar det stadsradhus. Torparängen har fokus på hållbarhet vilket också präglar miljön runt bebyggelsen.

KORT FAKTA Antal bostäder: x Typ: Status: Kommande

Nacka port, Stockholm / Nacka I Sickla mellan Stockholm och Nacka, planeras för uppförandet av två höga hus om 38 respektive 30 våningar. Projektet går under namnet Nacka Port och blir den nya

I samarbete med Balder och Västkuststugan

entrén till Nacka stad. Byggnaderna kommer inrymma bostäder och kommersiella ytor som restaurang, deli, bageri, cykelverkstad med mera.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

27


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: 25 st Typ: Radhus Status: Pågående

Brf Sjöstranden, Sparsör I Sparsör utanför Borås uppför Mjöbäcks 25 radhus i klassisk stil med influenser från New England. Rymliga, välplanerade bostadsrättslägenheter på 55 till 112 kvm.

Lugnt läge, vacket beläget med utsikt över Öresjö, enbart några meter ifrån förskola och med kort avstånd till grundskola, kommunikationer och service.

KORT FAKTA Antal bostäder: 30 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Pågående

Skedala ängar, Halmstad I Skedala, ca 1 mil öster om Halmstad bygger Mjöbäcks fem tätorten. Lägenheterna finns som tvåor, treor och fyror. nya flerfamiljshus som tillsammans innehåller 30 bostads- Alla med möjlighet till inglasad balkong. rättslägenheter. Skedala ängar skapar en levande entré till

28

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: 16 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Pågående

Brf Himmelkulla, Halmstad I Åled nordost om Halmstad bygger vi fyra bostadshus med totalt 16 bostäder i storlekarna 2-4 rum på ca 53-83 kvm. Här finns naturen inpå knuten, med rika möjligheter till

friluftsliv. En plats för de som vill leva livet på landet precis utanför stan. Det tar ca 10 minuter till Halmstad centrum.

KORT FAKTA Antal bostäder: 35 st Typ: Bostadsrätter Status: Pågående I samarbete med Borohus

Brf Skeppet, Falkenberg Bostadsrättföreningen Skeppet uppförs i det populära fiskesamhället Glommen strax utanför Falkenberg, med närhet till hav, natur, mat och kultur. Skeppet ligger nära populära

Glommens fiskekrog och erbjuder bra kommunikationer in till Falkenberg, med buss tar det 10 minuter till centrum.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

29


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: 19 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Pågående

Fiskebäck Sjöstad, Habo I Habo vid Vätterns västra strand uppför vi 19 Sjönära radhus i bostadsrättsform. Fiskebäck Sjöstad ligger på en av Habos mest attraktiva tomter. Där bygger vi bostäder av hög

standard. Alla bostäder är utrustade med uteplats och stor balkong som riktar sig mot Vätterns västra strand.

KORT FAKTA Antal bostäder: 49 st Typ: Bostadsrättslägenheter

Kvarteret Ankan, Helsingborg Några kilometer söder om Helsingborg kommer vi att bygga 49 nya bostäder i stadsdelen Högasten. Området ligger med närhet till Råås vackra småbåtshamn och badstrand.

30

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

Status: Pågående I samarbete med Järngrinden och Strandlyckan invest

Kvarteret Ankan passar de flesta drömmar och faser i livet. Bostäderna är moderna och luftiga och finns i från 2 till 5 rum och kök.


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: 55 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Kommande Samarbete med Järngrinden

Västerport, Varberg I Varberg mellan havet och staden ska Varbergs nya stadsdel växa fram. Projektets arkitektoniska kvaliteter är hämtade från klassiska element som hör havet och hamnen till.

Byggnaden står som en röd fyr på land och guidar dig längs med Västerports kajstråk.

KORT FAKTA Antal bostäder: 20 st Typ: Radhus/Bostadsrätter

Räfsan, Munka Ljungby Räfsan ligger naturskönt i populära Munka-Ljungby 7 km från Ängelholm. Här bygger Mjöbäcks 20 välplanerade och rymliga radhus/bostadsrätter som är 110 eller 120 m²stora.

Status: Pågående I samarbete med Fastighetskoncept och GB Bygg AB

Arkitekturen har rötterna i svensk byggtradition. Placeringen och fönstersättningen hintar om det moderna och ger kvarteret Räfsan en egen och unik karaktär.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

31


MJÖBÄCKS I SVERIGE

PROJEKTENS SPRIDNING GEOGRAFISKT

Avslutade projekt Alingsås

Kungsbacka

Vellinge

Kv Hjulet, lägenheter Stadsskogen, lägenheter

Kullavik Släpskullen, lägenheter Onsala Prosten Ullmans väg, lägenheter Björkris, lägenheter Onsala Enen, lägenheter Söderstaden, lägenheter Nya Särö, lägenheter

Norra Stationsområdet, lägenheter Norra Stationsområdet, lägenheter

Trädgårdsgatan 4, lägenheter Höllviken Bibliotek, lägenheter Höllviken Ljungklockan, lägenheter Höllviken Oktetten, lägenheter Höllviken, Bryggvägen, parhus/villor Vellinge, Höllviken, Falsterbovägen 35, lägenheter Vellinge, Höllviken, Handelsbanken, lägenheter Prästgården, lägenheter Vellinge, Ängalyckan, Lägenheter Linden, radhus

Lund

Övriga

Sommarlovsparken, lägenheter

Söndrumsgården, Halmstad, lägenheter Häxan 4, Helsingborg, lägenheter Ekeliden, Höör, lägenheter (+55) Ytterby,Kungälv, lägenheter/lokaler Björkenäsparken, Löddeköpinge, lägenheter Olofstorp, Partille, villor Alsike, Uppsala, lägenheter/radhus Gripen, Örebro, Lägenheter Barsebäck Trädgårdsstad, Barsebäck, radhus/villor Strandbyn, Trelleborg, villor

Borås Asplyckan, lägenheter Hestra höjd, villor Hestra Ringväg, lägenheter Lorensberg, lägenheter Svanen, lägenheter Tuppen, lägenheter Hestra Trädgårdsstad, lägenheter

Falkenberg Skrea, Björkhagsringen, lägenheter Tullbron 1, lägenheter

Göteborg Brämaregården, studentlägenheter Lilleby, villor Almhult, lägenheter Hovås, Lyckehemsdalen, lägenheter Kviberg, lägenheter Kvibergshöjden, lägenheter Lilleby, lägenheter Lindholmen, lägenheter Örgryte Utjordsgatan, lägenheter Torpa, lägenheter Ängås Gård, lägenheter

Laholm

Malmö Gyllins handelsträdgård, radhus Malmö, Oxie, villor Västra hamnen, lägenheter

Skanör Skanörs Vångar, villor

Skene Gästgivaren 1 och 2, lägenheter

Varberg Lorensberg, lägenheter Breared, lägenheter Breared, Hälsans hus Breared, Saluhall Marmorgatan, lägenheter Marmorlyckan, lägenhter

32

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021


Interjvu med Jacob Karlsson, VD på K-fastigheter. Bolaget som förvärvat 25% av Mjöbäcks. K-fastigheter har nyligen förvärvat 25% av aktiekapitalet i Mjöbäcks. Vad var det som gjorde att ni såg Mjöbäcks som ett intressant bolag?

takkassetter. Vi äger och förvaltar fastigheter för ca 10 Mdkr.

Mjöbäck är ett synnerligen välskött bolag med sunda finanser och huvudägare som vi finner stort förtroende för och som vi betraktar som familjemedlemmar i branschen. Tillsammans ser vi möjligheter till synergier då Mjöbäcks har ett fokus på villor och försäljning av projekt medan K-Fastigheter har ett fokus på långsiktigt ägande och förvaltande av egen utvecklade fastigheter.

I de tidiga skedena kan vi gemensamt köpa större portföljer av byggrätter och byggbar mark, vi kan nyttja varandras markportföljer för att bebygga varje given tomt med den produkt som genererar störst lönsamhet. På sikt kan vi med gemensamma volymer skapa bättre förutsättningar för inköp till rätt pris.

Vilka möjligheter tror du att ägandet i Mjöbäcks kan skapa?

Berätta lite om K-fastigheter och er resa?

Vilka möjligheter och utmaningar ser du generellt inom byggbranschen i framtiden?

K-Fastigheter startade hösten 2010 med fokus på att äga attraktiva hyresrätter som passar personer med en vanlig plånbok. För att kunna hålla priserna nere insåg vi relativt kort efter starten att vi måste äga hela processen med eget byggbolag och egen tillverkning av väggar. Idag byggstartar vi 1 000-1 200 lägenheter per år vilka vi bygger i egen regi samt äger åtta betongprefab fabriker och två fabriker där vi tillverkar lätta utfackningsväggar i trä samt prefabricerade

Generellt så har vi en hög inflation som kommer driva upp materialpriser och föranleda högre räntor som kan dämpa efterfrågan på den köpta bostaden. Genom att möta kostnadsinflationen med ökad effektivitet så står vi inför möjligheter att ta större marknadsandelar då den höga inflationen i kombination med den relativt låga räntenivån fortfarande ger negativa realräntor vilket talar för att fastighetsinvesteringar kommer stå sig bra även framöver.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

33


34

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021


Mjöbäcksvillan Att bygga småhus är vårt ursprung. Ända sedan företaget grundades 1970 har vi byggt hem och villor med fokus på individuell anpassning, energieffektivitet och minsta möjliga miljöpåverkan. Husen byggs i vår egen fabrik i Mjöbäck, i ett samhälle med lång tradition av hustillverkning och av människor med genuin kompetens att bygga hem av högsta kvalitet. Utöver exempelhus och hus byggda efter kundens ritningar erbjuder vi även konceptet First Choice med smarta planlösningar och bra standard till ett attraktivt pris – en bredd som gör oss unika i branschen.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

35


Hantverk & teknik i samklang. Allt byggs från grunden i fabrik. Sedan starten 1970 har vi byggt våra hus i fabriker vid den lilla orten Mjöbäck på gränsen mellan Västergötland och Halland. Att bygga hus är fortfarande ett hantverk som kräver erfarenhet, kunskap och noggranhet. Idag kombinerar vi det klassiska hantverket med tekniska verktyg som gör det lättare att utföra precisionsarbete vilket också medför att vi får vi en effektivare byggprocess. Exempelvis laddar vi in våra takstolsritningar i en dator som sedan med hjälp av laser ritar ut och visar exakt var brädor och spikplåt skall sättas eller sammanfogas. Vi utför även allt finsnickeri på plats i vår fabrik. Ett hantverk där fina detaljer på husen produceras med mycket omsorg och kärlek. Vi är stola över att kunna kontrollera alla delar i produktionen och har därför möjlighet att löpande utveckla och snabbt införa förändringar när nya byggregler införs. Med denna modell kan vi också bygga miljömässigt hållbart genom att ta hand om spillmaterial och restprodukter. Vårt isoleringsspill körs till fabrik där det rivs och blir till lösull för vindisolering. All uppvärmning av våra fabriks- och kontorslokaler sker via effektiv förbränning av eget spillvirke som tuggats till flis och förbränns effektivt i moderna värmeflispannor. De krav och normer som byggbranschen idag måste leva upp till inom hållbarhet, energieffektivitet och miljöpåverkan gör att byggprocessen utvecklas och förbättras kontinuerligt. Vårt sätt att bygga hus, i egen fabrik, gör det enklare att kontrollera och uppdatera när så krävs. Alla våra ytterväggar byggs i block som sedan märks upp, packas och lastas för att på byggplatsen kunna monteras ihop snabbt och effektivt. Det tar en till två dagar att resa ett hus, från det att lastbilen anländer med huset till tomten. Med denna byggmetod utsätts huset minimalt för vädrets nycker under tiden det reses. Idag bygger vi fler hus än någonsin tidigare. Det tar vi som ett kvitto på att vår idé, att visa omsorg om alla detaljer i processen fram till ett färdigt hus, står sig lika stark idag som när vi startade 1970.

36

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021


MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

37


Styrelsen

BAKRE RAD

Per-Olof Martinsson

Mattias Bengtsson

Lennart Andersson

Jonas Hillhammar

Ledamot

Ledamot

Ledamot/Personalrepresentant

Ordförande

Styrelseledamot sedan 2005

Styrelseledamot sedan 2018

Styrelseledamot sedan 2010

Styrelseledamot sedan 2000

Anne Ludvigsson

Jacob Karlsson

Julia Nergården

Göran Nergården

Ledamot

Ledamot

VD

Ledamot

Styrelseledamot sedan 2019

Styrelseledamot sedan 2021

Styrelseledamot sedan 2000

Styrelseledamot sedan 1970

FRÄMRE RAD

38

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556135-1254

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens inriktning I moderbolaget produceras från egen fabrik, prefabricerade villor och byggnadsdelar till flerfamiljshus. Från moderbolaget säljs också entreprenader, främst avseende villaproduktion. I dotterbolagen, helt eller delägda, sker projektutveckling avseende bostadsrättsprojekt och hyreshusprojekt. Företaget har sitt säte i Svenljunga kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret Efter två år med minskad omsättning för koncernen ökade omsättning igen för 2021 med 17 procent jämfört med året innan. Coronapandemin till trots så ökade dessutom orderstocken rejält under året. Efterfrågan har varit hög vilket syns både på villamarknaden så väl som för lägenheter. Beläggningen i vår produktion kommer därmed vara fortsatt hög även under 2022. En stark efterfrågan på bostäder i kombination med brist på vissa byggnadsmaterial har gjort att våra inköpspriser ökat. Detta har påverkat, och kommer fortsatt att påverka, täckningsbidraget i våra projekt. Koncernen har fortsatt en hög lönsamhet. Den höga resultatnivån innebär att koncernens soliditet fortsätter att ligga på en hög nivå. Soliditeten uppgår nu till 73 procent, vilket är en ökning med 7,4 procentenheter sett över fem år, trots en betydligt högre balansomslutning. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 76,4 mkr, en ökning med 9,4 mkr jämfört med föregående år. Resultatet per år sett över den senaste femårsperioden har varit i genomsnitt ca 75 mkr. Vi har under året fortsatt att investera i vår projektutvecklingsverksamhet. Flertalet markområden har köpts in vilket kommer generera intäkter för koncernen de kommande åren. Under året har koncernen fått en ny delägare, K-Fast Holding AB köpte i augusti 25 procent av aktierna i Mjöbäcks Entreprenad AB av Göran Nergården. K-Fastigheter är ett fastighetsförvaltande bolag med stark ekonomi, och tillsammans kan vi skapa synergieffekter i utvecklandet av framtidens bostadsområden. Den egna produktionen, samt tillhörande entreprenader, har liksom projektutvecklingen totalt genererat vinster till moderbolaget på sätt och med fördelning som framgår utav denna årsredovisning.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Under 2021 har koncernen liksom tidigare år en omfattande bostadsutvecklingsverksamhet med pågående projektering av framtida byggnationsprojekt, vilka kommer att genomföras 2022 och åren därefter. Efterfrågan på både villor och bostadsrätter tror vi kommer att vara fortsatt god under det kommande året. Avgörande faktorer i omvärlden, viruspandemin och pågående invasion av Ukraina, kan dock påverka denna bild på både nationellt och internationellt plan och skapa varuförsörjningsproblem samt driva inflation. För vår projektutveckling och byggnation av bostadsrätter strävar vi efter att verka inom geografiska marknader som vi känner väl till och där efterfrågan bedöms vara god. Efterfrågan på bostäder är hög och beläggningen i vår produktion kommer, som sagt, under 2022 vara fortsatt hög. Koncernens goda soliditet och likviditet är en väsentlig styrkefaktor för verksamheten och förstärker förutsättningarna för en god framtida tillväxt och resultatutveckling.

Miljöpåverkan Moderbolaget bedriver tillstånd- eller anmälningspliktig verksamhet enlig miljöbalken.

Hållbarhetsrapport Hållbarhetsrapporten omfattar samtliga bolag inom koncernen.

Miljömässig hållbarhet Våra hus Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, därför är det i vår verksamhet extra viktigt att leverera en miljömässigt hållbar produkt. Våra produkter består i huvudsak av miljövänliga och energisnåla trähus med en ytterväggskonstruktion eftersträvat att nå högsta energivärde. Detta tillsammans med att vi använder de mest energieffektiva alternativen gör att vi anser oss kommit långt med arbetet för ett miljömässigt hållbart samhälle. Vi använder i huvudsak svenska leverantörer och använder enbart svenska entreprenörer. I den utsträckning vi kan, använder vi helst lokala entreprenörer.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

39


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Vår produktion I vår produktionsanläggning källsorterar vi plast och papper. Vårt isoleringsspill körs till fabrik där det rivs och blir till lösull för vindsisolering. All uppvärmning av våra fabriks- och kontorslokaler sker via effektiv förbränning av egen spillved som tuggats till flis och förbränns effektivt i moderna värmeflispannor. Till vår tvättanläggning, där våra bilar och maskiner tvättas, har vi kopplat en oljeavskiljare i syfte att motverka att skadliga kemikalier kommer ut i naturen. Vi strävar efter att våra arbetsplatser ska vara helt papperslösa och kommunicerar ritningar, handlingar, etc med våra underleverantörer digitalt. I vår fabrik arbetar vi med digitala underlag och ritningar för

vår produktion av våra väggelement. Istället för att skriva ut ritningar för varje projekt, som förbrukas och slängs, laddas ritningar och dokument upp på digitala skärmar via molntjänst. I vår fabrik fortsätter vi med vårt utbyte av all vår belysning, från gammaldags glödlampor till modern ledbelysning. Vilket både gynnar miljön såväl som arbetsmiljön. Men även om vi kommit långt, så finns det mycket kvar att göra. Det fortsätter att arbeta med att minska avfall på byggarbetsplatserna samt minska transporter till och från arbetsplatserna. Myndigheterna liksom vi kommer ställa högre energikrav på framtida hus. Arbetet med att utveckla ännu energisnålare/effektivare hus är en utmaning vi kommer arbeta med under kommande år.

PERSONAL 2021

2020

2019

Antal anställda

75

72

71

Personalomsättning %

9,0

1,3

5,4

Sjukfrånvaro %

4,3

4,7

4,6

Antal arbetsskador

7

2

5

Personal

Jämställdhet

Den största förklaringen till vårt goda resultat är vår kompetenta organisation. En gedigen kunskap som sträcker sig från fabriksgolvet till styrelserummet. Många har arbetet med oss i flera årtionden, vilket har byggt upp en närmaste unik företagskultur. För oss är varje medarbetare viktig och bidrar med sin erfarenhet, kunskap och sitt engagemang. Ett tecken på att våra medarbetare trivs hos oss är vår låga personalomsättning samt en förhållandevis låg sjukfrånvaro.

Bolaget har en jämställdhetspolicy som innebär att alla anställda har rätt att behandlas med respekt och med hänsyn till var och ens rättmätiga krav på integritet, oavsett kön eller andra olikheter.

Hälsa och säkerhet Skydds- och brandrond sker fyra gånger årligen där bland annat arbetsmiljö och säkerhet kontrolleras. Revisionsbesiktning gällande el- och brandsäkerhet sker en gång per år. Vi har skyddsombud samt skyddskommitté som övervakar verksamheten och våra skyddsutrustningar.

Arbetsmiljö Företagets arbetsmiljöpolicy har som övergripande mål att skapa en god arbetsmiljö för alla anställda. Risker för ohälsa i såväl fysiskt som psykiskt avseende ska förebyggas. En strävan är att alla, oavsett arbetsuppgifter, ska ges möjlighet till både inflytande och utveckling samt till samarbete och sociala kontakter.

40

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

Social hållbarhet Mjöbäcks Entreprenad är en stor arbetsgivare i lokalsamhället vilket också medför ett ansvar för företaget. Det lokala engagemanget har alltid varit en viktig del för företagets utveckling. Policyn är att i första hand gynna de lokala företagen, ideella föreningar med mera.

Socialt engagemang Genom åren har företaget visat stort engagemang för att behålla lågstadie- och förskola på orten. När skolan i Mjöbäck var nedläggningshotad byggdes en ny skola i företagets regi. De senaste åtta åren har företaget även bidragit betydande för skolans drift. Detta har inneburit att förskola och småskola kan vara kvar. Företaget bidrar årligen också med ekonomiskt stöd till lokala ideella föreningar. Företaget bidrar till flertal arbetstillfällen i orten förutom den egna arbetskraften anlitas lokala entreprenörer och leverantörer, i kölvattnet av detta


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

skapas efterfrågan för lokal mataffär, bilverkstad, måleriföretag, glasmästeri, takpanntillverkare, redovisnings- och revisionsbyrå.

Ägarförhållanden Namn

Antal aktier

Antal röster

Anti-korruption och mänskliga rättigheter

Julia Prissberg Nergården

226 000

226 000

Göran Nergården

112 250

112 250

Att vara en stor aktör i branschen följer också ett ansvar att agera etiskt ur alla olika aspekter. Mänskliga rättigheter ser vi som en självklarhet. Vi värdesätter också en sund konkurrens och accepterar ingen form av korruption. Vi bedömer risken för mutor och korruption som låg.

K-Fast Holding AB

112 750

112 750

Styrelse och företagsledning Styrelse och verkställande ledning under verksamhetsåret har varit Jonas Hillhammar (ordf.), Julia Prissberg Nergården (VD), Göran Nergården, Anne Ludvigsson, Per-Olof Martinsson, Jakob Karlsson samt Mattias Bengtsson. I styrelsen har också ingått personalrepresentanten Lennart Andersson.

FLERÅRSÖVERSIKT (tkr) 2021

2020

2019

2018

2017

555 532

474 491

494 876

570 971

503 131

KONCERNEN Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%)

76 409

67 015

82 745

68 527

79 284

945 756

829 315

853 281

737 182

754 092

72,9

74,5

70,0

72,4

65,5

Avkastning på totalt kap. (%)

8,1

8,1

9,8

9,4

10,7

Avkastning på eget kap. (%)

11,1

10,8

13,8

13,3

16,0

75

72

71

75

75

531 367

474 465

494 868

569 038

500 655

Antal anställda

MODERBOLAGET Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%)

38 871

105 334

103 266

37 026

29 435

818 081

757 352

751 581

599 210

618 716

74,4

75,5

68,3

71,4

67,5

Avkastning på totalt kap. (%)

4,8

13,9

13,8

6,3

4,9

Avkastning på eget kap. (%)

6,4

18,4

20,1

8,7

7,0

75

72

71

75

75

Antal anställda

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

41


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Aktiekapital

Annat eget kapital inkl. årets resultat

Minoritetsintresse

Totalt

45 100 000

565 937 142

7 116 195

618 153 337

31 349

726 743

758 092

150 500

150 500

71 172 257

-261 297

70 910 960

637 140 748

7 732 141

689 972 889

KONCERNEN Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Förändring koncernstruktur Erhållna aktieägartillskott Årets resultat Belopp vid årets utgång

45 100 000

Aktiekapital

Reservfond

Balanserat resultat

Årets resultat

Totalt

45 100 000

9 020 000

400 837 460

105 599 429

560 556 889

105 599 429

-105 599 429

0

33 153 292

33 153 292

33 153 292

593 710 181

MODERBOLAGET Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Balanseras i ny räkning Årets resultat Belopp vid årets utgång

45 100 000

9 020 000

506 436 889

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): Balanserad vinst Årets vinst

506 436 889 33 153 292 539 590 181

Disponeras så att i ny räkning överföres

539 590 181

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.

42

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021


FINANSIELL RAPPORT

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Not 1 Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning

2021-01-01 2021-12-31

2020-01-01 –2020-12-31

2, 3

555 532 471

474 491 094

3, 4, 5, 6

-468 585 554

-410 242 729

86 946 917

64 248 365

Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader

5, 7

-63 844 860

-51 092 759

Resultat av försäljning av fastigheter och aktier

3, 8

40 465 788

19 512 622

9

63 067 326

32 668 228

Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag

10

11 885 477

32 661 001

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

11

1 951 418

2 158 097

Räntekostnader och liknande resultatposter

12

-995 491

-472 613

12 841 404

34 346 485

Resultat efter finansiella poster

13

76 409 249

67 014 713

Skatt på årets resultat

14

-4 686 253

-2 437 489

-812 036

-738 662

70 910 959

63 838 562

71 172 257

63 957 311

-261 297

-118 749

Uppskjuten skatt Årets resultat Moderbolagets andel av årets resultat Minoritetens andel av årets resultat

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

43


FINANSIELL RAPPORT

KONCERNENS BALANSRÄKNING Not

2021-12-31

2020-12-31

1

TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark

15

12 969 185

13 401 664

Inventarier, verktyg och installationer

16

3 528 952

3 990 770

Förvaltningsfastigheter

17

12 237 311

12 566 264

Pågående fastighetsprojekt

18

60 451 534

42 437 730

89 186 982

72 396 428

19

0

50 000

20,21

53 510 387

36 885 672

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

22

36 012 032

25 330 476

Andra långfristiga värdepappersinnehav

23

54 413 500

33 413 500

Andra långfristiga fordringar

24

28 963 566

48 713 175

172 899 485

144 392 823

262 086 467

216 789 251

48 552 749

57 703 821

15 788 374

11 020 966

22 803 012

26 006 745

Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Omsättningsfastigheter Exploateringsfastigheter Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag Fordringar från projektutveckling Aktuella skattefordringar Övriga fordringar

7 786 227 0

1 900 600

3 261 280

3 388 943

20 941 573

43 021 000

33 938 000

5 363 154

6 354 357

231 565 842

98 288 182

387 762 988

445 512 700

Summa omsättningstillgångar

683 669 953

612 525 669

SUMMA TILLGÅNGAR

945 756 420

829 314 920

Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

44

10 047 291 145 041 842

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021


FINANSIELL RAPPORT

KONCERNENS BALANSRÄKNING FORTS. Not

2021-12-31

2020-12-31

45 100 000

45 100 000

1

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

25

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Aktiekapital Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

637 140 748

565 937 142

682 240 748

611 037 142

7 732 141

7 116 195

689 972 889

618 153 337

4 185 600

3 373 564

Minoritetsintresse Minoritetsintresse Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt

26

Övriga avsättningar

27

21 996 000

3 310 000

26 181 600

6 683 564

11 485 658

11 581 000

8 441 672

26 399 230

19 927 330

37 980 230

Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga skulder

28

Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut

96 000

95 000

Förskott från kunder

66 440

334 500

Leverantörsskulder

48 275 362

35 362 284

Skulder till intresseföretag

40 248 470

7 124 051

Aktuella skatteskulder

2 203 993

720 080

Övriga skulder

64 813 714

88 423 380

40 280 000

20 798 000

13 690 622

13 640 494

209 674 601

166 497 789

945 756 420

829 314 920

Fakturerad men ej upparbetad intäkt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

45


FINANSIELL RAPPORT

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Not 1

2021-01-01 2021-12-31

2020-01-01 2020-12-31

11,12

76 409 249

67 014 713

Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m

2 887 603

-4 148 891

Betald skatt

29

-1 841 660

-890 170

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

77 455 192

61 975 652

4 383 664

9 703 959

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager och exploateringsfastigheter Förändring kundfordringar

3 203 733

35 517 519

-126 149 336

29 245 441

Förändring leverantörsskulder

12 877 803

-13 311 632

Förändring av kortfristiga skulder

28 708 896

-33 094 670

479 952

90 036 269

-30 579 172

-42 453 353

0

52 800

-38 650 609

-31 133 915

2 002 580

2 977 151

27 050 437

132 050 400

-40 176 764

61 493 083

Förändring av kortfristiga fordringar

Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Nettoförändring i långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån

0

13 767 565

-18 052 900

-108 250

0

-50 000 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-18 052 900

-36 340 685

Årets kassaflöde

-57 749 712

115 188 667

Likvida medel vid årets början

445 512 700

330 324 033

Likvida medel vid årets slut

387 762 988

445 512 700

Amortering av lån Utbetald utdelning

46

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021


FINANSIELL RAPPORT

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning

Not 1

2021-01-01 2021-12-31

2020-01-01 2020-12-31

2, 3

531 367 017

474 464 670

3, 4, 5, 6

-454 157 485

-409 509 409

77 209 532

64 955 261

-62 826 476

-50 671 893

Bruttoresultat Försäljnings- och administrativa kostnader

5, 7

Resultat av försäljning av fastigheter och aktier

3, 8

0

-7 143 123

9

14 383 056

7 140 245

Resultat från andelar i koncernföretag

30

11 000 000

63 500 000

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

10

11 870 477

32 651 001

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

11

2 166 571

2 320 175

Räntekostnader och liknande resultatposter

12

Rörelseresultat Resultat från finansiella poster

-549 526

-277 889

24 487 522

98 193 287

Resultat efter finansiella poster

13

38 870 578

105 333 532

Bokslutsdispositioner

31

-2 651 490

2 600 980

36 219 088

107 934 512

-3 065 796

-2 335 083

33 153 292

105 599 429

Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

14

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

47


FINANSIELL RAPPORT

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING Not

2021-12-31

2020-12-31

1

TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark

15

12 969 185

13 401 664

Inventarier, verktyg och installationer

16

3 528 952

3 990 770

Förvaltningsfastigheter

17

12 237 311

12 566 264

28 735 448

29 958 698

19,32

28 850 400

14 040 400

33

59 301 756

60 117 048

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

20, 21

45 791 939

32 319 372

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

22

31 059 342

23 606 826

Andra långfristiga värdepappersinnehav

23

5 000

5 000

Andra långfristiga fordringar

24

13 389 759

48 713 175

178 398 196

178 801 821

207 133 644

208 760 519

23 655 670

29 644 559

15 788 374

11 020 966

Kundfordringar

22 803 012

25 987 937

Fordringar hos koncernföretag

31 487 188

33 249 084

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

10 047 291

7 786 227

Fordringar från projektutveckling

109 016 181

0

1 896 810

2 685 981

Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Omsättningsfastigheter Exploateringsfastigheter Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar

Aktuella skattefordringar Övriga fordringar

2 402 766

6 909 015

43 021 000

33 938 000

5 067 012

6 144 593

225 741 261

116 700 837

Kassa och bank

345 762 093

391 224 634

Summa omsättningstillgångar

610 947 398

548 590 996

SUMMA TILLGÅNGAR

818 081 042

757 351 515

Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

48

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021


FINANSIELL RAPPORT

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING FORTS. Not

2021-12-31

2020-12-31

Aktiekapital

45 100 000

45 100 000

Reservfond

9 020 000

9 020 000

54 120 000

54 120 000

506 436 889

400 837 460

1

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

25, 34

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat

33 153 292

105 599 429

539 590 181

506 436 889

593 710 181

560 556 889

35

18 434 760

14 583 270

Avsättningar för skatter

26

214 639

196 010

Övriga avsättningar

27

2 650 000

2 250 000

2 864 639

2 446 010

Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar

Summa avsättningar Långfristiga skulder Övriga skulder

1 072 178

21 881 664

Summa långfristiga skulder

1 072 178

21 881 664

66 440

0

48 275 362

34 950 503

Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag

77 000

785 907

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

40 230 137

7 109 051

Övriga skulder

64 439 474

86 529 355

40 280 000

20 798 000

8 630 871

7 710 866

Summa kortfristiga skulder

201 999 284

157 883 682

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

818 081 042

757 351 515

Fakturerad men ej upparbetad intäkt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

49


FINANSIELL RAPPORT

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

Not 1

2021-01-01 2021-12-31

2020-01-01 2020-12-31

11, 12

38 870 578

105 333 532

29

3 830 509

11 890 066

-882 187

-309 595

41 818 900

116 914 003

1 221 481

8 850 199

Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av varulager och exploateringsfastigheter Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten

3 184 925

35 536 327

-114 390 328

-32 194 341

13 324 859

-13 053 195

30 790 743

-38 624 874

-24 049 420

77 428 119

-1 233 945

-2 443 115

0

52 800

Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

-31 258 461

-44 982 082

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

2 002 580

46 967

Nettoförändring i långfristiga fordringar

28 686 191

125 852 170

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 803 635

78 526 740

Finansieringsverksamheten Amortering lån Utbetald utdelning Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag

50

-20 809 486

-12 250

0

-50 000 000

1 200 000

14 500 000

0

-8 500 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-19 609 486

-44 012 250

Årets kassaflöde

-45 462 541

111 942 609

Likvida medel vid årets början

391 224 634

279 282 025

Likvida medel vid årets slut

345 762 093

391 224 634

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021


FINANSIELL RAPPORT

NOTER Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Funktionsindelad resultaträkning har tillämpats. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år, med undantag från rubricering vid försäljning av fastigheter. Flerårsöversikten har inte räknats om, vilket kan medföra bristande jämförbarhet mellan åren. Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan.

Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Pågående entreprenadarbeten och liknande Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas innebärande att vinsten från uppdragen avräknas successivt. Om det inte är sannolikt att betalning kommer att erhållas för belopp som redan har redovisats som intäkt redovisas det belopp som sannolikt inte kommer att erhållas som en kostnad. I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som fakturerats beställaren under samma period. Om de fakturerade beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör mellanskillnaden en skuld, vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade beloppen utgör mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt. Inkomster från uppdrag till fast pris redovisas som intäkt enligt uppdragens respektive färdigställandegrad, så kallad successiv vinstavräkning. Färdigställandegraden fastställs huvudsakligen genom att jämföra nedlagda uppdragsutgifter med totala uppdragsutgifter. När utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas uppdragsinkomsten och hänförliga uppdragsutgifter i resultaträkningen med utgångspunkt från färdigställandegraden av aktiviteterna på balansdagen. Om det ekonomiska utfallet av ett uppdrag inte kan

beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas en intäkt endast med ett belopp som motsvarar de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. Om det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten från ett uppdrag redovisas den befarade förlusten som en kostnad omgående i resultaträkningen. I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som fakturerats beställaren under samma period. Om de fakturerade beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör mellanskillnaden en skuld, vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade beloppen utgör mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt. Per balansdagen uppgår fakturerade intäkter till 261 mkr, upparbetade intäkter 264 mkr och av beställaren innehållna belopp 3 mkr.

Koncernredovisning Konsolideringsmetod Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.

Dotterföretag Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och därmed har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till och med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över dotterföretaget. Minoritetsintresse är den del av dotterföretagets resultat och nettotillgångar i koncernredovisningen hänförliga till egetkapitalinstrument som inte, direkt eller indirekt genom dotterföretag, ägs av moderföretaget. Minoritetsintresse redovisas i koncernens balansräkning som en särskild post inom koncernens egna kapital. Redovisningen tar sin utgångpunkt i koncernen som en enhet enligt den så kallade enhetsteorin.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

51


FINANSIELL RAPPORT

Samtliga tillgångar som koncernen har bestämmande inflytande över inkluderas i koncernens balansräkning, även de som delvis har andra ägare. Minoritetens andel av resultatet efter skatt redovisas separat som minoritetsandel.

perioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Förvärv och avyttring av minoritetsandelar redovisas inom eget kapital.

Förvaltningsfastigheter

Intresseföretag och Gemensamt styrt företag Som intresseföretag räknas sådana företag där företaget har ett betydande men inte bestämmande inflytande. Ett betydande inflytande anses normalt föreligga när företaget äger minst 20 % men inte mer än 50 % av rösterna i ett annat företag.

Redovisning av intresseföretag Innehav i intresseföretag redovisas i koncernredovisningen enligt anskaffningsvärdemetoden. Metoden innebär att andelen i intresseföretag tas upp till anskaffningsvärde i balansräkningen. Erhållen utdelning från intresseföretag redovisas som intäkt i resultaträkningen.

Transaktioner mellan koncernföretag Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov. Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncernresultaträkningen.

Goodwill Goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är högre än värdet på den förvärvade enhetens nettotillgångar. Vid förvärvstidpunkten redovisas den uppkomna goodwillen som en tillgång i balansräkningen.

Anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen till belopp som motsvarar utgifterna för fastighetens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet) med hänsyn även taget till av-, ned- och uppskrivningar efter anskaffningen.

Finansiella instrument Andelar i dotterföretag Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas individuellt.

Materiella anläggningstillgångar

Leasingavtal

Byggnader för produktion

2-4%

Byggnader för förvaltning

2-3%

Markanläggningar

5%

Inventarier, verktyg och installationer

20%

Goodwill

10%

Komponentindelning Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjande-

52

Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera hyresintäkter och/eller värdestegring. I begreppet förvaltningsfastigheter ingår byggnader, mark och markanläggningar.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Varulager Varulager har värderats till 97 % av det samlade anskaffningsvärdet vilket understiger varulagrets nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader.


FINANSIELL RAPPORT Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Exploateringsfastigheter har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet eller försäljningsvärdet.

I företaget finns både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner.

Inkomstskatter

Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

Aktuell skatt Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

Förmånsbestämda pensionsplaner redovisas enligt förenklingsreglerna, vilket innebär att premierna redovisas som avgiftsbestämda planer då det inte finns tillräcklig information för att redovisa planen som förmånsbestämd.

Koncernbidrag Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

Nyckeltalsdefinitioner

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Nettoomsättning

Avsättningar

Resultat efter finansiella poster

Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Ersättningar till anställda

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Balansomslutning Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

Avkastning på totalt kap. (%) Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

53


FINANSIELL RAPPORT

Avkastning på eget kap. (%) Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).

Antal anställda Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Uppskattningar och bedömningar Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer,

som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Enligt företagsledningen är väsentliga bedömningar avseende tillämpade redovisningsprinciper samt källor till osäkerhet i uppskattningar, främst relaterade till fastighetsmarknaden och försäljningsläget gällande bostadsrätter.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning 2021

2020

513 516 688

471 724 273

Fastighetsförvaltning

2 676 477

2 766 821

Fastighetsförsäljning

39 339 306

0

555 532 471

474 491 094

513 490 539

471 697 849

Fastighetsförvaltning

2 676 477

2 766 821

Fastighetsförsäljning

15 200 001

0

531 367 017

474 464 670

KONCERNEN Nettoomsättningen per rörelsegren Byggnadsrörelsen

MODERBOLAGET Nettoomsättningen per rörelsegren Byggnadsrörelsen

Not 3 Resultat av försäljning av fastigheter 2021

2020

Fastighetsförsäljning

0

40 503 554

Kostnader fastighetsförsäljning

0

-20 763 123

0

19 740 431

Fastighetsförsäljning

0

14 050 000

Kostnader fastighetsförsäljning

0

-11 630 623

0

2 419 377

KONCERNEN

MODERBOLAGET

54

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021


FINANSIELL RAPPORT

Not 4 Kostnader för produktion och förvaltning 2021

2020

436 154 384

405 353 618

KONCERNEN Kostnader byggnadsrörelse Avskrivningar, byggnadsrörelse

2 258 925

2 491 152

Kostnader fastighetsförvaltning

2 237 593

2 065 075

328 953

332 884

Avskrivningar, fastighetsförvaltning Kostnader fastighetsförsäljning

27 605 699

0

468 585 554

410 242 729

MODERBOLAGET Kostnader byggnadsrörelse

435 941 146

405 051 717

Avskrivningar, byggnadsrörelse

2 056 079

2 059 733

Kostnader fastighetsförvaltning

2 237 593

2 065 075

Avskrivningar, fastighetsförvaltning

328 953

332 884

13 593 714

0

454 157 485

409 509 409

2021

2020

Kvinnor

10

8

Män

65

64

75

72

1 572 000

1 561 000

31 987 492

29 823 382

33 559 492

31 384 382

Kostnader fastighetsförsäljning

Not 5 Anställda och personalkostnader KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Medelantalet anställa

Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda

Sociala kostnader Pensionskostnader för övriga anställda

2 584 463

2 314 581

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

11 106 885

9 939 781

13 691 348

12 254 362

47 250 840

43 638 744

Andel kvinnor i styrelsen

28,57 %

33,33 %

Andel män i styrelsen

71,43 %

66,67 %

100 %

100 %

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

55


FINANSIELL RAPPORT

Not 6 Leasingavtal KONCERNEN OCH MODERBOLAGET

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 1 513 175 (1 830 417) kronor.

Not 7 Arvode till revisorer Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter 2021

2020

708 625

641 594

KONCERNEN Mjöbäcks Bokförings & Revisionsbyrå Revisionsarvoden Övriga tjänster

272 850

243 875

981 475

885 469

2021

2020

MODERBOLAGET Mjöbäcks Bokförings & Revisionsbyrå Revisionsarvoden Övriga tjänster

450 000

450 000

133 975

119 750

583 975

569 750

2021

2020

62 544 022

3 014 025

3 943 450

0

Not 8 Resultat av försäljning av aktier KONCERNEN Försäljningsintäkter aktier Ökad köpeskilling aktier Minskad köpeskilling aktier Bokfört värde aktier Nedskrivning dotterbolag/intressebolag Förändring avsättningar

-561 440

-3 907 361

-6 916 744

-301 973

0

-9 532 500

-18 543 500

10 500 000

40 465 788

-227 809

2021

2020

MODERBOLAGET

56

Försäljningsintäkter aktier

0

46 967

Bokfört värde aktier

0

-46 967

Nedskrivning dotterbolag/intressebolag

0

-9 562 500

0

-9 562 500

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021


FINANSIELL RAPPORT

Not 9 Inköp och försäljning mellan koncernföretag KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Under året har koncerninterna inköp och försäljningar endast ägt rum i mindre omfattning.

Not 10 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2021

2020

9 750 000

33 144 100

1 143 791

977 897

-1 143 791

-1 470 996

-500 519

0

2 635 996

10 000

11 885 477

32 661 001

2021

2020

9 750 000

33 144 100

KONCERNEN Erhållna utdelningar Resultatandel från handelsbolag Nedskrivningar av andelar i intresseföretag Resultat vid avyttringar av intressebolag Återföring nedskrivningar

MODERBOLAGET Erhållna utdelningar Resultatandel från handelsbolag Nedskrivningar av andelar i intresseföretag Resultat vid avyttringar av intressebolag Återföring nedskrivning aktier i intresseföretag

1 143 791

977 897

-1 143 791

-1 470 996

-500 519

0

2 620 996

0

11 870 477

32 651 001

2021

2020

Not 11 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter KONCERNEN Övriga ränteintäkter

1 951 418

2 158 097

1 951 418

2 158 097

2021

2020

455 595

364 610

MODERBOLAGET Ränteintäkter från koncernföretag Övriga ränteintäkter

1 710 976

1 955 565

2 166 571

2 320 175

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

57


FINANSIELL RAPPORT

Not 12 Räntekostnader och liknande resultatposter 2021

2020

-995 491

-472 613

-995 491

-472 613

2021

2020

KONCERNEN Övriga räntekostnader

MODERBOLAGET Räntekostnader till koncernföretag Övriga räntekostnader

0

-3 643

-549 526

-274 246

-549 526

-277 889

Not 13 Funktionssammanställning KONCERNEN 2021 Funktion

Byggnadsrörelsen Fastighetsförvaltningen Fastighetsförsäljning Delsumma Aktieförsäljning

Omsättning

513 516 688

Kostnader

-2 258 925 -328 953

2 676 477

-2 237 593 -27 605 699

555 532 471

-465 997 676

65 926 032

-25 460 244

Funktion

Byggnadsrörelsen

Fastighets och aktieförsäljning

621 458 503

-555 236 031

Omsättning

Kostnader

86 946 917 40 465 788

-66 749

-63 844 860

471 724 273 2 766 821

12 841 404

Finansiella poster

12 841 404 2 654 627

76 409 249

Resultat

-405 353 618

-2 491 152

63 879 503

-2 065 075

-332 884

368 862

474 491 094

-407 418 693

-2 824 036

64 248 365

54 017 579

-34 504 957

19 512 622

-51 026 007

Finansiella intäkter

-66 752

-51 092 759

34 819 098

Finansiella kostnader

58

109 931

Avskrivningar

Försäljnings- och adm. kostn.

Slutsumma

-2 587 878

-995 491

Fastighetsförvaltningen Delsumma

75 103 379

13 836 895

Finansiella kostnader

2020

Resultat

11 733 607

-63 778 111

Finansiella intäkter Slutsumma

Avskrivningar

-436 154 384

39 339 306

Försäljnings- och adm. kostn.

Finansiella poster

-472 613 528 508 673

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

-492 949 657

34 346 485

34 346 485 -2 890 788

67 014 713


FINANSIELL RAPPORT

MODERBOLAGET 2021 Funktion

Omsättning

Byggnadsrörelsen

513 490 539

Fastighetsförvaltningen Fastighetsförsäljning Delsumma

Kostnader

Finansiella poster

Avskrivningar

-435 941 146

-2 056 079 -328 953

2 676 477

-2 237 593

15 200 001

-13 593 714

531 367 017

-451 772 453

-2 385 032

-62 759 727

Finansiella intäkter

Byggnadsrörelsen Fastighetsförvaltningen Delsumma Fastighets och aktieförsäljning

-66 749 -549 526

531 367 017

-514 532 180

Omsättning

Kostnader

-62 826 476

471 697 849 2 766 821

24 487 522

Finansiella poster

24 487 522 -2 451 781

38 870 578

Avskrivningar

Resultat

-405 051 717

-2 059 733

64 586 399

-2 065 075

-332 884

368 862

474 464 670

-407 116 792

-2 392 617

64 955 261

14 096 967

-21 240 090

Försäljnings- och adm. kostn.

-7 143 123

-50 605 141

Finansiella intäkter

-66 752

-50 671 893

98 471 176

Finansiella kostnader Slutsumma

77 209 532

25 037 048

Finansiella kostnader

Funktion

109 931

0

Försäljnings- och adm. kostn.

2020

75 493 314 1 606 287

Aktieförsäljning

Slutsumma

Resultat

-277 889 488 561 637

-478 962 023

98 193 287

98 193 287 -2 459 369

105 333 532

Not 14 Aktuell och uppskjuten skatt 2021

2020

4 695 639

2 437 489

-9 386

0

812 036

738 662

5 498 289

3 176 151

KONCERNEN Skatt på årets resultat Aktuell skatt Justering avseende tidigare år Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader Totalt redovisad skatt

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

59


FINANSIELL RAPPORT

Avstämning av effektiv skatt 2021 Procent Redovisat resultat före skatt

2020

Belopp

Procent

76 409 249

Skatt enligt gällande skattesats

Belopp 67 014 713

20,60

-15 740 305

21,40

-14 341 149

Ej avdragsgilla kostnader

4,11

-3 138 325

2,08

-1 393 195

Ej skattepliktiga intäkter

-18,82

14 379 839

-16,52

11 068 516

Under året utnyttjande av tidigare års underskottsavdrag vars skattevärde ej redovisats som tillgång

-0,01

11 272

-3,56

2 386 008

Övriga temporära skillnader

-0,01

5 148

0,00

945

Uppskjuten skatt på framtida avdragsposter

0,28

-213 268

0,24

-158 614

Redovisad effektiv skatt

6,15

-4 695 639

3,64

-2 437 489

2021

2020

MODERBOLAGET Skatt på årets resultat Aktuell skatt

3 056 553

2 323 019

Justering avseende tidigare år

-9 386

0

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

18 629

12 064

3 065 796

2 335 083

2021

2020

Totalt redovisad skatt Avstämning av effektiv skatt Procent Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats

Belopp

Procent

36 219 088 20,60

-7 461 132

Belopp 107 934 512

21,40

-23 097 986

Ej avdragsgilla kostnader

0,54

-195 054

0,25

-269 990

Ej skattepliktiga intäkter

-12,69

4 594 485

-18,97

20 472 568

Under året utnyttjande av tidigare års underskottsavdrag vars skattevärde ej redovisats som tillgång

0,00

0

-0,53

573 334

Övriga temporära skillnader

-0,01

5 148

0,00

-945

Redovisad effektiv skatt

8,44

-3 056 553

2,15

-2 323 019

Not 15 Byggnader och mark 2021-12-31

2020-12-31

21 043 136

21 043 136

Inköp

154 779

0

Försäljningar/utrangeringar

-10 001

0

21 187 914

21 043 136

KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

60

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021


FINANSIELL RAPPORT

Ingående avskrivningar

-9 537 769

-8 957 279

4 587

0

-581 844

-580 490

-10 115 026

-9 537 769

Ingående uppskrivningar

1 896 297

1 896 297

Utgående ackumulerade uppskrivningar

1 896 297

1 896 297

12 969 185

13 401 664

2021-12-31

2020-12-31

17 792 885

22 421 788

1 079 166

2 443 115

Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 16 Inventarier, verktyg och installationer KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar

0

-7 072 018

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

18 872 051

17 792 885

Ingående avskrivningar

-13 802 115

-19 328 138

0

7 072 018

-1 540 984

-1 545 995

-15 343 099

-13 802 115

3 528 952

3 990 770

2021-12-31

2020-12-31

Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

Not 17 Förvaltningsfastigheter KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden

19 200 675

19 200 675

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

19 200 675

19 200 675

-6 634 411

-6 301 527

-328 953

-332 884

-6 963 364

-6 634 411

12 237 311

12 566 264

12 237 311

12 566 264

17 700 000

17 700 000

Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Uppgifter om förvaltningsfastigheter Redovisat värde Verkligt värde

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

61


FINANSIELL RAPPORT

Not 18 Pågående fastighetsprojekt 2021-12-31

2020-12-31

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden

42 437 730

2 595 871

Inköp

29 345 227

40 010 239

0

-168 380

Försäljning/utrangering Avgående värde vid försäljning av koncernbolag

-11 331 423

0

60 451 534

42 437 730

2021-12-31

2020-12-31

50 000

150 000

0

50 000

Not 19 Andelar i koncernföretag KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden ej eliminerade i koncernen Inköp Avgår under året eliminerade i koncernen

-50 000

-150 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

50 000

Utgående redovisat värde

0

50 000

2021-12-31

2020-12-31

MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden

61 166 495

45 828 995

Inköp

1 760 000

15 384 467

0

-46 967

Lämnade aktieägartillskott

15 000 000

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

77 926 495

61 166 495

Ingående nedskrivningar

-47 126 095

-37 563 595

Försäljningar

Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde

-1 950 000

-9 562 500

-49 076 095

-47 126 095

28 850 400

14 040 400

Not 20 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2021-12-31

2020-12-31

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar Omklassificering från koncernföretag Lämnade aktieägartillskott Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

62

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

38 371 668

7 337 753

2 402 123

2 022 697

-2 503 099

-50 000

3 012 150

0

13 371 336

29 061 218

54 654 178

38 371 668


FINANSIELL RAPPORT

Ingående nedskrivningar

-1 485 996

-25 000

Återförda nedskrivningar

1 485 996

10 000

Årets nedskrivningar

-1 143 791

-1 470 996

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-1 143 791

-1 485 996

53 510 387

36 885 672

2021-12-31

2020-12-31

33 790 368

4 192 753

2 318 791

2 011 397

-2 503 099

-25 000

Utgående redovisat värde

MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Lämnade aktieägartillskott Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

13 329 670

27 611 218

46 935 730

33 790 368

Ingående nedskrivningar

-1 470 996

0

Återförda nedskrivningar

1 470 996

0

Årets nedskrivningar

-1 143 791

-1 470 996

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-1 143 791

-1 470 996

45 791 939

32 319 372

Utgående redovisat värde

Not 21 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag KONCERNEN Namn

Kapitalandel

Antal andelar

Bokfört värde

Fastighets AB Keron

34%

340

340 000

Kil i Höllviken AB

50%

5 000

500 000

Kungsbacka Södra Stad Holding AB

33%

1 650

166 500

WBME Holding i Varberg AB

50%

500

50 000

NewCo Bergdalen AB

50%

250

37 528 799

NewCo Breared AB

50%

250

3 119 656

Mjöbäcksvillan 17 AB

50%

250

25 000

Boro Väst Holding 9 AB

50%

250

25 000

Boråstomter AB

50%

250

25 000

Mjöbo Holding 1 AB

50%

250

25 000

Torslandaslätten Förvaltnings HB

50%

1

3 986 984

Kantor Edgrensväg Fastighets AB

33,3%

333

3 000 000

Sweden Parks Fastighets AB

30%

300

30 000

CBME Projekt AB

50%

500

1 500 000

Fastigheten Långaveka 3:21 AB

50%

250

25 000

Räfsan Holding AB

45%

113

11 300

Djäknebol Mark & Exploatering AB

50%

250

32 500

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

63


FINANSIELL RAPPORT

Fastighet Torpa-Kärra 1:24 AB

50%

125

3 012 150

AB Kvarteret Ankan 1

33,33%

200

34 999

AB Kvarteret Ankan 2

33,33%

200

34 999

Categi Projekthus 4 AB

50%

125

12 500

Projekthus Teleborg AB

50%

250

25 000 53 510 387

Org.nr

Säte

Fastighets AB Keron

556648-5099

Partille

Kil i Höllviken AB

556526-9866

Höllviken

Kungsbacka Södra Stad Holding AB

556707-8588

Kungsbacka

WBME Holding i Varberg AB

556734-6290

Borås

NewCo Bergdalen AB

559035-7454

Borås

NewCo Breared AB

559035-5102

Svenljunga

Mjöbäcksvillan 17 AB

559208-9139

Svenljunga

Boro Väst Holding 9 AB

559190-9287

Svenljunga

Boråstomter AB

559171-7540

Borås

Mjöbo Holding 1 AB

559321-7606

Svenljunga

Torslandaslätten Förvaltnings HB

969750-5528

Borås

Kantor Edgrensväg Fastighets AB

556734-8973

Partille

Sweden Parks Fastighets AB

556732-9932

Malmö

CBME Projekt AB

556819-2958

Borås

Fastigheten Långaveka 3:21 AB

559063-3961

Svenljunga

Räfsan Holding AB

559270-9934

Malmö

Djäknebol Mark & Exploatering AB

559260-3459

Halmstad

Fastighet Torpa-Kärra 1:24 AB

559298-4313

Svenljunga

AB Kvarteret Ankan 1

559282-9187

Malmö

AB Kvarteret Ankan 2

559282-9179

Malmö

Categi Projekthus 4 AB

559274-7215

Jönköping

Projekthus Teleborg AB

559339-3332

Borås

Kapitalandel

Antal andelar

Bokfört värde

Fastighets AB Keron

34%

340

340 000

Kil i Höllviken AB

50%

5 000

500 000

Kungsbacka Södra Stad Holding AB

33%

1 650

166 500

WBME Holding i Varberg AB

50%

500

50 000

NewCo Bergdalen AB

50%

250

37 528 799

NewCo Breared AB

50%

250

3 119 656

Mjöbäcksvillan 17 AB

50%

250

25 000

Boro Väst Holding 9 AB

50%

250

25 000

Boråstomter AB

50%

250

25 000

Mjöbo Holding 1 AB

50%

250

25 000

Torslandaslätten Förvaltnings HB

50%

1

3 986 984

MODERBOLAGET Namn

45 791 939

64

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021


FINANSIELL RAPPORT

Org.nr

Säte

Fastighets AB Keron

556648-5099

Partille

Kil i Höllviken AB

556526-9866

Höllviken

Kungsbacka Södra Stad Holding AB

556707-8588

Kungsbacka

WBME Holding i Varberg AB

556734-6290

Borås

NewCo Bergdalen AB

559035-7454

Borås

NewCo Breared AB

559035-5102

Svenljunga

Mjöbäcksvillan 17 AB

559208-9139

Svenljunga

Boro Väst Holding 9 AB

559190-9287

Svenljunga

Boråstomter AB

559171-7540

Borås

Mjöbo Holding 1 AB

559321-7606

Svenljunga

Torslandaslätten Förvaltnings HB

969750-5528

Borås

Not 22 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden

25 330 476

31 944 414

Tillkommande fordringar

32 345 652

6 981 681

Avgående fordringar

-21 664 096

-13 595 619

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

36 012 032

25 330 476

Utgående redovisat värde

36 012 032

25 330 476

2021-12-31

2020-12-31

23 606 826

28 804 958

KONCERNEN

MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar

29 098 279

6 947 487

Avgående fordringar

-21 645 763

-12 145 619

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

31 059 342

23 606 826

Utgående redovisat värde

31 059 342

23 606 826

Not 23 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2021-12-31

2020-12-31

33 413 500

33 415 500

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden Inköp

21 000 000

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

54 413 500

33 415 500

Utgående redovisat värde

54 413 500

33 415 500

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

65


FINANSIELL RAPPORT

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden

5 000

5 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 000

5 000

Utgående redovisat värde

5 000

5 000

MODERBOLAGET

Not 24 Andra långfristiga fordringar 2021-12-31

2020-12-31

48 713 175

173 974 637

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar

51 716 701

54 620 156

Avgående fordringar

-71 466 310

-179 881 618

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

28 963 566

48 713 175

Utgående redovisat värde

28 963 566

48 713 175

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden

48 713 175

162 974 637

Tillkommande fordringar

36 142 894

54 620 156

MODERBOLAGET

Avgående fordringar

-71 466 310

-168 881 618

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

13 389 759

48 713 175

Utgående redovisat värde

13 389 759

48 713 175

Antal aktier

Kvotvärde

Not 25 Antal aktier och kvotvärde KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Antal aktier

451 000

100

451 000

100

2021-12-31

2020-12-31

3 373 564

2 644 481

812 036

738 662

0

-9 579

4 185 600

3 373 564

Not 26 Uppskjuten skatteskuld KONCERNEN Belopp vid årets ingång Årets avsättningar Ändrad skattesats Belopp vid årets utgång

66

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021


FINANSIELL RAPPORT

2021-12-31

2020-12-31

196 010

183 946

MODERBOLAGET Belopp vid årets ingång Årets avsättningar Belopp vid årets utgång

18 629

12 064

214 639

196 010

2021-12-31

2020-12-31

3 310 000

15 360 000

Not 27 Övriga avsättningar KONCERNEN Belopp vid årets ingång Årets avsättningar Under året ianspråkstagna belopp Återföring efter ändrad bedömning

19 746 000

500 000

-977 500

-1 000 000

-82 500

-11 550 000

21 996 000

3 310 000

2021-12-31

2020-12-31

MODERBOLAGET Avsättningar för garantikostnader

2 650 000

2 250 000

2 650 000

2 250 000

2021-12-31

2020-12-31

1 102 000

1 201 000

1 102 000

1 201 000

2021-12-31

2020-12-31

3 093 938

6 276 784

276 165

1 624 325

Not 28 Långfristiga skulder KONCERNEN Förfaller senare än fem år efter balansdagen Skulder som betalas senare än fem år efter balansdagen

Not 29 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet KONCERNEN Avskrivningar/nedskrivningar Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar Förändring avsättningar

-482 500

-12 050 000

2 887 603

-4 148 891

2021-12-31

2020-12-31

2 924 577

13 492 866

505 932

-52 800

400 000

-1 550 000

3 830 509

11 890 066

MODERBOLAGET Avskrivningar/nedskrivningar Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar Förändring avsättningar

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

67


FINANSIELL RAPPORT

Not 30 Resultat från andelar i koncernföretag 2021

2020

11 000 000

63 500 000

11 000 000

63 500 000

2021

2020

-4 000 000

-3 300 000

Mottagna koncernbidrag

1 200 000

14 500 000

Lämnade koncernbidrag

0

-8 500 000

148 510

-99 020

-2 651 490

2 600 980

Kapitalandel

Antal andelar

Bokfört värde

AB Båstad Hasselbacken

100%

2 500

4 246 688

Kosters Röd AB

100%

2 000

200 000

Solidhus i Hisingen AB

100%

1 000

180 019

Mjöbäcks Entreprenad Holding AB

100%

1 000

500 000

Markbolaget i Gullbrandstorp AB

100%

1 000

75 000

Mjöbäcks Entreprenad Holding Sverige AB

100%

1 000

100 000

Mjöbäcksköldens Fastighetsförvalt AB

100%

1 000

538 693

Mjöbäcksvillan Holding AB

100%

500

50 000

Mjöbäcksvillan Holding 2 AB

100%

500

50 000

Mjöbäcksvillan Holding 3 AB

100%

500

7 650 000

Mjöbäcksvillan Holding 4 AB

100%

500

50 000

Mjöbäcksvillan Holding 5 AB

100%

500

15 050 000

Mjöbäcksvillan Holding 6 AB

100%

500

50 000

Mjöbäcksvillan Holding 7 AB

MODERBOLAGET Erhållna utdelningar

Not 31 Bokslutsdispositioner MODERBOLAGET Avsättning till periodiseringsfond

Förändring av överavskrivningar

Not 32 Specifikation andelar i koncernföretag Namn

100%

500

50 000

Hulta Ängar Holding AB

60%

300

30 000

Hulta Ängar Entreprenad AB

60%

300

30 000 28 850 400

68

Org. nr.

Säte

AB Båstad Hasselbacken

556059-0555

Båstad

Kosters Röd AB

556379-0657

Svenljunga

Solidhus i Hisingen AB

556533-0890

Svenljunga

158 840

-12 506

Mjöbäcks Entreprenad Holding AB

556702-0762

Svenljunga

22 259 201

-355 216

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

Eget kapital

Resultat

7 027 791

6 042 200

591 402

-20 080


FINANSIELL RAPPORT

Markbolaget i Gullbrandstorp AB

556744-5878

Borås

395 515

27 797

Mjöbäcks Entreprenad Holding Sverige AB

556880-8512

Svenljunga

6 895 684

6 074 461

Mjöbäcksköldens Fastighetsförvalt AB

556380-1389

Svenljunga

481 043

-17 872

Mjöbäcksvillan Holding AB

559051-4161

Svenljunga

12 588 054

4 063 779

Mjöbäcksvillan Holding 2 AB

559117-1011

Svenljunga

8 764 820

8 297 626

Mjöbäcksvillan Holding 3 AB

559205-1121

Svenljunga

23 707 786

9 443 093

Mjöbäcksvillan Holding 4 AB

559282-2083

Svenljunga

12 719 033

11 996 163

Mjöbäcksvillan Holding 5 AB

559289-0163

Svenljunga

14 932 215

-117 785

Mjöbäcksvillan Holding 6 AB

559318-0721

Svenljunga

29 575

-20 425

Mjöbäcksvillan Holding 7 AB

559363-4552

Svenljunga

50 000

0

Hulta Ängar Holding AB

559316-4998

Svenljunga

-1 650

-51 650

Hulta Ängar Entreprenad AB

559345-0249

Svenljunga

50 000

0

110 649 309

45 349 585

Eget kapital och resultat i holdingbolag avser konsoliderade siffror

Not 33 Fordringar hos koncernföretag 2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden

60 117 048

66 509 624

Tillkommande fordringar

34 088 388

16 475 738

-3 149 509

0

MODERBOLAGET

Avgående fordringar Omklassificeringar

-31 754 171

-22 868 314

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

59 301 756

60 117 048

Utgående redovisat värde

59 301 756

60 117 048

Not 34 Disposition av vinst och förlust 2021-12-31

MODERBOLAGET Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: Balanserad vinst Årets vinst

506 436 889 33 153 292 539 590 181

Disponeras så att i ny räkning överföres

539 590 181 539 590 181

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

69


Not 35 Obeskattade reserver 2021-12-31

2020-12-31

634 760

783 270

MODERBOLAGET Ackumulerade överavskrivningar Periodiseringsfond 2016

3 500 000

3 500 000

Periodiseringsfond 2017

7 000 000

7 000 000

Periodiseringsfond 2020

3 300 000

3 300 000

Periodiseringsfond 2021

4 000 000

0

18 434 760

14 583 270

3 970 960

3 177 554

2021-12-31

2020-12-31

Företagsinteckningar

70 000 000

70 000 000

Fastighetsinteckningar

39 000 000

39 000 000

Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver

Not 36 Ställda säkerheter KONERNEN

Pantsatt aktier i koncernföretag

3 355 000

3 356 000

112 355 000

112 356 000

2021-12-31

2020-12-31

70 000 000

70 000 000

MODERBOLAGET Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar

4 000 000

4 000 000

74 000 000

74 000 000

2021-12-31

2020-12-31

Not 37 Eventualförpliktelser KONCERNEN OCH MODERBOLAGET

70

Borgensförbindelse för närstående

32 690 000

26 500 000

Borgensförbindelse för insatsgarantier

73 566 000

214 322 000

106 256 000

240 822 000

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021


Not 38 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Det har inte förekommit några händelser efter balansdagen och fram till datum för underskrift som leder till några justeringar. Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden. Mjöbäck den 4 april 2022

Jonas Hillhammar Ordförande

Julia Prissberg Nergården Verkställande direktör

Göran Nergården

Jacob Karlsson

Anne Ludvigson

Per-Olof Martinsson

Mattias Bengtsson

Lennart Andersson Personalrepresentant

Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har lämnats den 4 april 2022 Henrik Ahlgren Auktoriserad revisor

Sören Ramnewall Godkänd revisor

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

71


REVISIONSBERÄTTELSE Till bolagsstämman i Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Mjöbäcks Entreprenad AB för räkenskapsåret 2021. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 43-75. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 2021-12-31 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1-42 (verksamhetsberättelsen) och 43-45 (hållbarhetsrapport). Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information. Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig

72

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.


Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: - identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. - skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. - utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. - drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. - utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

- inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden. Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Uttalanden Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Mjöbäcks Entreprenad AB för räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

73


Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: - företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller - på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Mjöbäck den 4 april 2022

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt

Henrik Ahlgren Auktoriserad revisor Baker Tilly Ahlgren & Co

74

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

Sören Ramnewall Godkänd revisor Mjöbäcks Bokföring & Revisionsbyrå


MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021

75


www.mjobacks.se

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2021


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.