__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Å R SREDOVISN I N G 2018

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018


2

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018


12

Vårt arv – vår historia

20

Barsebäck Trädgårdsstad

Våra Projekt

16

36

First Choice

18

Entreprenader

28

Plåtslagaren, Vellinge

Innehåll VD har ordet

06

Styrelsen 38

Vårt arv

12

Förvaltningsberättelse 39

Projekt 16

Finansiell rapport

41

Mjöbäcksvillan 34

Revisionsberättelse 68

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

3


”Med en stor lyhördhet för behov och önskemål”

4

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018


OM MJÖBÄCKS ENTREPRENAD Mjöbäcks bygger hus och utvecklar bostadsområden med en stor lyhördhet för behov och önskemål. Genom att kombinera attraktiva lägen med upplevelserik arkitektur och moderna, praktiska bostäder skapar vi förutsättningar för maximal livskvalitet – för såväl småbarnsfamiljer

på landsbygden som urbana individer i stadsnära miljöer. Ända sedan starten 1970 har vår ledstjärna alltid varit att leverera en optimal lösning för varje behov, en filosofi som har byggt vår framgång och bidrar till att Mjöbäcks fortsätter att utvecklas starkt.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

5


”Ännu ett starkt år! ” Julia Nergården

VD HAR ORDET 2018 har krävt större ansträngningar än föregående år då marknaden blivit tuffare. Vi ser att på vissa geografiska marknader tar det längre tid att genomföra våra projekt. Överlag är det ändå en fortsatt stabil och positiv utveckling. Vår omsättning och vinst är något mindre än 2017, vilket i sig var ett rekordår, men historiskt så levererar vi ett resultat på en mycket hög nivå.

6

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018


MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

7


Julia Nergården, VD - om 2018? Om affärsområdet villor? Vårt koncept First Choice har haft en mycket positiv utveckling och fortsätter att ta marknadsandelar. First Choice framgång beror mycket på att vi lyckas leverera hög kvalité i kombination med en attraktiv prislapp. I takt med att tomtpriser ökar och finansieringskrav skärps så skapar det en mycket gynnsam situation för vårt First Choice koncept.

Om affärsområdet Projekt? Våra projekt ställer idag högre krav på nya grepp för att hitta köpare. För att nå framgång har uthållighet och längre säljperioder i kombination med noggrannhet att erbjuda rätt produkt blivit nyckelfaktorer för fortsatt framgång.

First Choice fortsätter att ta marknadsandelar.

8

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

Ett projekt att framhålla är nya Särö i Kungsbacka som vi gör i samarbete med Järngrinden. Här bygger vi tillsammans med samarbetspartners ett blandområde med totalt 106 bostäder fördelat på 68 bostadsrätter och 38 hyresrätter. Projektet är en viktig pusselbit för Säro där vi bidrar till att göra Särö centrum mer modernt och levande. Ett annat projekt jag vill framhålla är Marmorlyckan i Varberg - också i samarbete med Järngrinden.


Nya Säro, Kungsbacka

Vi bygger där ett område i kustnära attraktiv stadsmiljö där vi uppför 91 bostäder bestående av lägenhetsboende, radhus och parhus.

Om framtiden? Vi har förmånen att ha lojala och trogna medarbetare med stor kunnighet och erfarenhet förankrad i bygden. Det är en stabil grund att bygga vidare från. 2018 har fler än 20 medarbetare varit 25 år eller mer i företaget. En anmärkningsvärt hög siffra i relation till antalet anställda. Dessa medarbetare har alla blivit belönade och tackade för sina

fina insatser hos oss. Vi har också ett bonussystem som ser till att att alla i företaget får ta del av vår framgång när det går bra. Det visar att vår strategi med ett långsiktigt fokus fungerar väl. Vårt mål är att ytterligare konsolidera och stärka vår marknadsposition. Därför fortsätter vi att bygga vår verksamhet långsiktigt och utvecklar löpande kvalitetsfaktorer i vår organisation. Vi är även i framtiden försiktiga med risker och väljer noggrant våra samarbetspartners. Vår kassa är välfylld och vi står starkt rustade inför eventuellt tuffare tider. Vi har därför all anledning att se ljust på framtiden.

Marmorlyckan, Varberg

Hestra

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

9


10

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018


”2018 blev ett framgångsrikt år på en något trögare marknad.”

Projektansvarig Mattias Bengtsson

Att vi är noggranna när vi väljer projekt gynnar oss nu när marknaden blivit tuffare. Genom erfarenhet och noggranna föranalyser tillsammans med en god kassa har vi möjlighet att agera snabbt när goda möjligheter uppstår. Att gå in i projekt med goda förutsättningar borgar för ett gott slutresultat. Här har vår erfarenhet, finansiella styrka och flexibla organisation visat sig värdefull. Nyligen vann vi en markanvisningstävling i Nacka som omfattar 75 radhus i konkurrens med 15 andra aktörer. Detta kvitto på att vi lig-

ger rätt mot marknaden tar vi med oss när vi fortsatt tävlar om attraktiva projekt. Fast konjunkturen saktat in så ligger fortfarande prisbilden högt avseende underentreprenörer. Detta, plus en viss åtstramning av villkor när det gäller finasiering av bostad, gör att ledtider på projekt tenderar att bli längre. Så länge vi håller vårt fokus att jobba långsiktigt med rätt samarbetspartners och vi är noggranna med vilka projekt vi väljer att satsa på ser framtiden fortsatt ljus ut.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

11


12

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018


Kjell Nergården, Julia Nergården, Göran Nergården

VÅRT ARV Våra rötter finns i den lilla orten Mjöbäck som ligger i skogarna på gränsen mellan Västergötland och Halland. Här finns sedan över 100 år tillbaka en genuin husbyggartradition som företaget Mjöbäcks har vidareutvecklat. Vårt familjeägda bolag drivs nu av andra generationen med samma drivkraft som när vi startade – det vill säga att leverera boenden med hög byggkvalitet och stora möjligheter till individuell anpassning.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

13


2018 slog vi rekord i antal medarbetare som varit hos oss i minst 25 år!

14

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018


Lojala medarbetare bygger vår framgång! Mjöbäcks har haft förmånen att behålla kompetent personal i företaget länge. Det har givit oss en konkurrensfördel vi värdesätter högt.

på orten. Med stolthet kan vi konstatera att 2018 slog vi rekord i antal medarbetare som varit hos oss i minst 25 år som nu utgör mer än 25% av vår personalstyrka.

Det är inte minst värdefullt för Mjöbäck när våra medarbetare väljer att stanna kvar i företaget och bygga sin framtid

Vi tackar dem och hoppas de fortsätter att bidra med engagemang och kunskap i flera år framöver.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

15


Bergdalsterassen Borås

Gripen, Örebro

Brf Linden, Vellinge

Plåtslagaren, Vellinge

16

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018


Bergdalsterassen Borås

Nya Särö

Våra projekt Mjöbäcks är en betydande tillverkare av småhus men också en stor aktör inom projektutveckling av flerbostadshus. Projektutveckling omfattar hela kedjan från markförvärv till inflyttning. En lång process som kräver hög kompetens inom såväl planering som genomförande. Denna kompetens har inneburit att vi haft framgång i markanvisningstävlingar över

en stor del av landet. Dessa markanvisningar har gett projekt som är under planering men också genomförande. I takt med att vi har vuxit och utökat samarbetet med våra projektpartners har vi ökat vår kompetens och förmåga att genomföra projekt vilket medför att vi får allt större förmåga att konkurrera om stora och prestigefyllda projekt.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

17


”Det har varit ytterligare ett bra år med hög produktion av både villor och bostadsrätter.” Entreprenadchef Magnus Ivarsson

Vår personal, entreprenörer och leverantörer har arbetat hårt för att klara den höga produktionen och för uppfylla våra kunders förväntningar. För att vi ska behålla vårt varumärke, som står för hög kvalité, - även när kvantiteten ökar - så är det avgörande att ha ett brett nätverk med entreprenörer och leverantörer som vi vet har kompetens, erfarenhet och engagemang att bygga bra bostäder. Och det har vi! Under det kommande året kommer vi ha fortsatt hög produktion. Samtidigt kommer vi förstärka omhändertagande av kunderna, även efter att de tillträtt/ flyttat in.

18

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018


MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

19


Barsebäck Trädgårdsstad ETT SPÄNNANDE HUSPROJEKT TAR PLATS I DET VACKRA SKÅNSKA KULTURLANDSKAPET Ulf Jönsson - nyinflyttad i Barsebäck Trädgårdsstad. Vi ställde några snabba frågor. Varför valde du Barsebäck Trädgårdsstad? Läget är fantastiskt! Barsebäck Trädgårdsstad är centralt beläget, fast det ligger mitt i det vackra skånska landskapet. Det ligger perfekt för att snabbt ta sig både söder och norrut. Runt kröken finns fantastiska golfbanor, fina bad och många skolor för våra barn och ungdomar. Närhet och ett stort utbud på olika aktiviteter är också en fördel.

Hur trivs du med boendet? Här är jättetrevliga omgivningar. Bostäderna är också bra planerade och mixen med barnfamiljer och äldre känns hälsosam. Husen är välplanerade och lättskötta. De passar alla som vill göra mer än att underhålla trädgård och hus. Sedan så tycker jag att husen är arkitektoniskt tilltalande och de sticker ut lite extra i omgivningen. Inte minst är omgivningarna fantastiska med närhet till fina naturområden.

20

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018


MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

21


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: ca 240 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Pågående I samarbete med Järngrinden

Gripen, Örebro På Södra Ladugårdsängen i södra Örebro uppför Mjöbäcks, i samarbete med Järngrinden, Brf Gripen. Ett projekt uppdelat i tre etapper med 84, 64 och 93 bostadsrättslägenheter.

Brf Gripen byggs med lägenheter från 1 till 4 rum och kök, alla med rymliga balkonger, terrasser eller uteplatser. Centralt läge nära handel, skolor, förskolor och universitet.

KORT FAKTA Antal bostäder: 200 st Typ: Bostadsrättslägenheter/ hyresrättslägenheter Status: Pågående I samarbete med Järngrinden

Sjögläntan, Haninge Kvarteret Blomstra ligger i Handen i Haninge kommun, endast 20 km söder om Stockholm. Här uppför Mjöbäcks, i samarbete med Järngrinden, 200 bostäder – 135 bostadsrättslägenheter och 65 hyresrätter, i ett expansivt område

22

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

med köpcentrum, pendeltågsstation, bussterminal, kulturhus och utbildningscentra. Brf Blomstra byggs med lägenheter från 1 till 4 rok.


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: 176 st Typ: Bostadsrättslägenheter/ hyresrättslägenheter Status: Pågående I samarbete med Järngrinden

Marmorlyckan, Varberg I Breared i södra Varberg uppför Mjöbäcks, i samarbete med Järngrinden, kvarteret Marmorlyckan. Kvarteret får både bostadsrätts- och hyresrättslägenheter och uppförs i två etapper. Totalt byggs 176 bostäder varav 87 är bostads-

rätter (69 av dessa byggs i etapp 1). Marmorlyckan får en blandad bebyggelse med mycket grönytor och närhet till butiker och annan service samt närhet till fina cykelleder, motionsspår och promenadvägar.

KORT FAKTA Antal bostäder: 164 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Pågående I samarbete med Cernera

Trädgårdsstaden Hestra, Borås På stadsdelen Hestra i utkanten av Borås uppför Mjöbäcks, i samarbete med Cernera, 164 bostäder i attraktivt grönområde. Området är uppdelat i 4 etapper med bostäder av

varierande karaktär, alltifrån radhus till lägenheter i olika storlekar. Lugnt beläget område med närhet till naturområden och bra kommunikationer.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

23


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: 110 st Typ: Bostadsrätter/hyresrätter Status: Pågående I samarbete med Järngrinden och AB Hundra Fastigheter.

Särö Centrum, Kungsbacka I Kungsbacka uppför Mjöbäcks, i samarbete med jektet omfattar 70 bostadsrätts- och 40 hyresrättsJärngrinden och AB Hundra Fastigheter, Särö centrum. Pro- lägenheter i blandad bebyggelse med ett centralt läge.

KORT FAKTA Antal bostäder: 97 st Typ: Bostadsrätter Status: Planerat

Utblick Båstad Bara några minuters promenad från Båstads centrum ligger Hasselbacken, 53 meter över havet med en magnifik utsikt i alla riktningar. Laholmsbukten och Kattegatt åt det ena hållet och den fantastiskt vackra Sinarpsdalen

24

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

söderut. I denna unika miljö uppför Mjöbäcks området Utblick Båstad, ett område med 97 bostadsrättslägenheter i hög standard där ett fåtal även har takterasser i två riktningar.


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: 77 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Färdigställt I samarbete med Järngrinden

Brearedslyckan, Varberg I södra Varberg uppför Mjöbäcks, i samarbete med Järngrinden, Brearedslyckan – ett projekt i två etapper med 77 bostadsrättslägenheter, alla med hög kvalitet i material, detaljer och funktion. Havsnära läge med närhet till service

som vårdcentral, läkare, skola/förskola samt restauranger, butiker och dagligvaruhandel.

KORT FAKTA Antal bostäder: 69 st Typ: Rad-/parhus Status: Pågående

Barsebäck Trädgårdsstad I Barsebäck By i Kävlinge kommun uppför Mjöbäcks snära läge med goda kommunikationer till Malmö, HelBarsebäck Trädgårdsstad. 69 bostäder fördelade på 1-plans, singborg och Lund och närhet till service och handel enbart 2-plans och parhus i storlekar mellan 81–120 kvm. Havnågon kilometer bort.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

25


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: 58 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Färdigställt

Björkenäsparken, Löddeköpinge I bostadsområdet Björkenäsparken i Löddeköpinge uppför Mjöbäcks i två etapper (första 24/andra 34) totalt 58 bostadsrättslägenheter i fyra nybyggda och en befintlig

huskropp samlade vid en gemensam grön gård. Centralt läge nära skolor och med gångavstånd till vårdcentral, folktandvård, bibliotek och golfbana.

KORT FAKTA Antal bostäder: 64 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Pågående I samarbete med Järngrinden

Bergdalsterrassen I Borås uppför Mjöbäcks, i samarbete med Järngrinden Bergdalsterrassen. Området byggs i två etapper. Etapp ett är den som är aktuell nu och består av tre hus med totalt 64

26

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

lägenheter. Etapp två, med två hus och ett 40-tal lägenheter byggs i ett senare skede. Under bostadshusen byggs ett garage med p-platser, förråd och teknikutrymmen.


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: 50 st Typ: Villor Status: Pågående

Gullbrandstorp I Gullbrandstorp, ett samhälle åtta kilometer nordväst om Halmstad, uppför Mjöbäcks i fyra etapper 50 villor med närhet till havet och naturen.

KORT FAKTA Antal bostäder: 50 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Pågående

Ängalyckan, Vellinge I Vellinge uppför Mjöbäcks två nya flerbostadshus samt ett nytt parhus. Tillsammans med de två befintliga husen blir detta 50 lägenheter i bostadsrättsform.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

27


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: 37 st Typ: Villor Status: Färdigställt

Björkenäsparken villor, Löddeköpinge I bostadsområdet Björkenäsparken i Löddeköpinge bygger Mjöbäcks 37 nybyggda enplansvillor som ligger granngårds till de fem bostadsrättshusen. Centralt läge endast 700 m

från Löddeköpinges centrum. Närhet till service som butiker, skolor, dagis, simhall, idrottsanläggning och många andra rekreations- och motionsmöjligheter.

KORT FAKTA Antal bostäder: 31 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Pågående

Plåtslagaren, Vellinge I Vellinge uppför Mjöbäcks Plåtslageriet, två bostadshus med totalt 31 lägenheter om 2,3 och 4 rok i bostadsrättsform.

28

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: 73 st Typ: Bostadsrättsvillor Status: Färdigställt

Strandbyn, Trelleborg I Trelleborg uppför Mjöbäcks Strandbyn, ett område med trivsamma byar grupperade kring en gemensam park med mycket grönska och fria ytor. Blandad bebyggelse med vil-

lor och parhus. Goda kommunikationer med bra pendlingsläge till Malmö, Köpenhamn, Ystad eller Lund. Nära havet och service i form av handel m.m.

KORT FAKTA Antal bostäder: 29 st Typ: Villor Status: Pågående

Nedre Hasselbacken, Båstad Centralt beläget i Båstad uppför Mjöbäcks Hasselbacken, ett område med 29 villor i fem olika utföranden. Barnvänligt område med närhet till service som butiker, skolor och dagis

samt till svalkande dopp i havet. Allmänna kommunikationer i form av buss finns i närområdet och bra pendlingsmöjligheter till Malmö, Köpenhamn, Halmstad och Göteborg.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

29


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: 21 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Planerat I samarbete med Finja AB.

Campus, Vellinge I Vellinge uppför Mjöbäcks, i samarbete med Finja AB, bostads- och gat/radhus med totalt 21 lägenheter i bostadsrättsform.

KORT FAKTA Antal bostäder: 16 st Typ: Radhus Status: Planerat

Sjöstranden, Sparsör I Sparsör utanför Borås uppför Mjöbäcks 16 radhus. Rymliga, välplanerade bostadsrätter på 126,7 kvm.

KORT FAKTA Antal bostäder: 15 st Typ: Radhus Status: Färdigställt

Linden, Vellinge I Vellinge uppför Mjöbäcks 15 radhus i bostadsrättsform.

30

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018


Referensprojekt

KORT FAKTA Antal bostäder: 160 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Avslutat I samarbete med Järngrinden

Lorensberg, Varberg I centrala Varberg uppförde Mjöbäcks, i samarbete med Järngrinden, moderna, ljusa och attraktiva bostadsrättslägenheter i två etapper. Husen byggdes i olika plan med lägenheter i storlekar från 1,5 till 4 rok.

KORT FAKTA Antal bostäder: 60 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Avslutat I samarbete med Järngrinden

Asplyckan, Borås I centrala Borås uppförde Mjöbäcks i samarbete med Järngrinden projektet Asplyckan, tre hus med totalt 60 bostadsrättslägenheter om 2,3 och 4 rok. Bostäderna varierar i storlek från cirka 38 till 103 kvm.

KORT FAKTA Antal bostäder: 330 st Typ: Bostadsrätter/hyresrätter Status: Avslutat I samarbete med AB Hundra och Järngrinden

Söderstaden, Kungsbacka I hjärtat av Kungsbacka har Mjöbäcks uppfört, tillsammans med AB Hundra och Järngrinden, 330 lägenheter uppdelat i ett kvarter hyresrättslägenheter och i tre kvarter bostadsrättslägenheter.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

31


MJÖBÄCKS I SVERIGE

PROJEKTENS SPRIDNING GEOGRAFISKT

Avslutade projekt Alingsås

Kungsbacka

Vellinge

Kv Hjulet, lägenheter Stadsskogen, lägenheter

Kullavik Släpskullen, lägenheter Onsala Prosten Ullmans väg, lägenheter Björkris, lägenheter Onsala Enen, lägenheter Söderstaden, lägenheter

Trädgårdsgatan 4, lägenheter Höllviken Bibliotek, lägenheter Höllviken Ljungklockan, lägenheter Höllviken Oktetten, lägenheter Höllviken, Bryggvägen, parhus/villor Vellinge, Höllviken, Falsterbovägen 35, lägenheter Vellinge, Höllviken, Handelsbanken, lägenheter Prästgården, lägenheter

Borås Asplyckan, lägenheter Hestra höjd, villor Hestra Ringväg, lägenheter Lorensberg, lägenheter Svanen, lägenheter Tuppen, lägenheter

Falkenberg Skrea, Björkhagsringen, lägenheter Tullbron 1, lägenheter

Göteborg Brämaregården, studentlägenheter Lilleby, villor Almhult, lägenheter Hovås, Lyckehemsdalen, lägenheter Kviberg, lägenheter Kvibergshöjden, lägenheter Lilleby, lägenheter Lindholmen, lägenheter Örgryte Utjordsgatan, lägenheter Torpa, lägenheter Ängås Gård, lägenheter

32

Laholm Norra Stationsområdet, lägenheter Norra Stationsområdet, lägenheter

Lund Sommarlovsparken, lägenheter

Malmö Gyllins handelsträdgård, radhus Malmö, Oxie, villor Västra hamnen, lägenheter

Varberg Lorensberg, lägenheter Breared, lägenheter Breared, Hälsans hus Breared, Saluhall Marmorgatan, lägenheter

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

Övriga Söndrumsgården, Halmstad, lägenheter Häxan 4, Helsingborg, lägenheter Ekeliden, Höör, lägenheter (+55) Ytterby,Kungälv, lägenheter/lokaler Löddeköpinge, lägenheter Olofstorp, Partille, villor Alsike, Uppsala, lägenheter/radhus


”Tillsammans blir vi starkare och klokare” SAMARBETE Tillsammans är vi starkare. Med denna filosofi som grund har vi under åren utvecklat givande samarbeten med flera starka partners, bland annat med Järngrinden som vi har jobbat tillsammans med sedan 2005. Förutom att vi också drar nytta av varandras kompetenser innebär vårt samarbete att vi även delar på risken, vilket ökar tryggheten. Framförallt blir vi starkare och kan konkurrera om större projekt, som exempelvis kommunala markanvisningstävlingar där vi har varit mycket framgångsrika de senaste åren.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

33


34

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018


Mjöbäcksvillan Att bygga småhus är vårt ursprung. Ända sedan företaget grundades 1970 har vi byggt hem och villor med fokus på individuell anpassning, energieffektivitet och minsta möjliga miljöpåverkan. Husen byggs i vår egen fabrik i Mjöbäck, i ett samhälle med lång tradition av hustillverkning och av människor med genuin kompetens

att bygga hem av högsta kvalitet. Utöver exempelhus och hus byggda efter kundens ritningar erbjuder vi även konceptet First Choice med smarta planlösningar och bra standard till ett attraktivt pris – en bredd som gör oss unika i branschen.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

35


First Choice växer! 14 nya hus i First Choice familjen. 2018 resulterade i 14 nya modeller i First Choice familjen. Vi ökar därmed antalet från 3 till 14 modeller. Sedan starten för över tre år sedan har First Choice visat sig mycket framgångsrikt. Orsaken till framgången är att när vi begränsar de val som är möjliga att göra kan vi i retur erbjuda en uppgraderad standard till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Genomtänkta och praktiska planlösningar adderar ytterligare värde till konceptet. I det nya modellprogrammet återfinns två olika stilvarianter - modern och klassisk. Vi adderarar också en plusvariant (extra kvadratmeter) som komplement till flera av våra modeller. Ytterligare en nyhet är två kompaktmodeller. De nya modellerna lanserades i februari 2019.

36

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018


MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

37


Styrelsen Jonas Hillhammar

Ingvar Hermansson

Julia Nergården

Ordförande

Vice ordförande

VD

Styrelseledamot sedan 2000

Styrelseledamot sedan 2000

Styrelseledamot sedan 2000

Göran Nergården

Per-Olof Martinsson Ledamot

Lennart Andersson

Ledamot

Styrelseledamot sedan 1970

Styrelseledamot sedan 2005

Styrelseledamot sedan 2010

Mattias Bengtsson Ledamot

Styrelseledamot sedan 2018

38

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

Ledamot/Personalrepresentant


FINANSIELL RAPPORT Org nr 556135-1254

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens inriktning I moderbolaget produceras från egen fabrik, prefabricerade villor och byggnadsdelar till flerfamiljshus. Från moderbolaget säljs också entreprenader, främst avseende villaproduktion. I dotterbolagen, helt eller delägda, sker projektutveckling avseende bostadsrättsprojekt och hyreshusprojekt. Företaget har sitt säte i Svenljunga kommun.

Verksamheten 2018 År 2018 har koncernen ökat sin omsättning med 13,5 %, motsvarande 67,8 mkr. Den egna produktionen, med eller utan tillhörande entreprenader, har liksom projektutvecklingen genererat vinster till moderbolaget, på sätt och med fördelning som framgår utav denna årsredovisning. Enligt kostnadsslagsindelad resultaträkning uppgår omsättningen för koncernen till 680 132 tkr (674 620 tkr), varav 608 273 tkr (547 412 tkr) avser moderbolaget. Under året har koncernen liksom tidigare år genomfört bolagisering för framtida byggnationer, vilka kommer att genomföras 2019 och åren därefter.

Verksamheten 2019

Våra produkter består i huvudsak av miljövänliga och energisnåla trähus med en ytterväggskonstruktion eftersträvat att nå högsta energivärde. Detta tillsammans med att vi använder de mest energieffektiva alternativen gör att vi anser oss kommit långt med arbetet för ett miljömässigt hållbart samhälle. Vi använder i huvudsak svenska leverantörer och använder enbart svenska entreprenörer. I den utsträckning vi kan, använder vi helst lokala entreprenörer.

Vår produktion I vår produktionsanläggning källsorterar vi plast och papper. Vårt isoleringsspill körs till fabrik där det rivs och blir till lösull för vindsisolering. All uppvärmning av våra fabriks- och kontorslokaler sker via effektiv förbränning av egen spillved som tuggats till flis och förbränns effektivt i moderna värmeflispannor. Till vår tvättanläggning, där våra bilar och maskiner tvättas, har vi kopplat en oljeavskiljare i syfte att motverka att skadliga kemikalier kommer ut i naturen. Men även om vi kommit långt, så finns det mycket kvar att göra. Det vi kommer att arbeta med är att minska avfall på byggarbetsplatserna, minska transporter till och från arbetsplatserna.

Inför 2019 bedöms att efterfrågan på villor kommer att vara lägre. Även gällande bostadsrätter är företagsledningens bedömning att efterfrågan kommer att minska nästa räkenskapsår.

Myndigheterna liksom vi kommer ställa högre energikrav på framtida hus. Arbetet med att utveckla ännu energisnålare/effektivare hus är en utmaning vi kommer arbeta med under kommande år.

Resultatet från projektutvecklingen bedöms vara på en lägre nivå än tidigare år. Resultatutvecklingen bedöms dock fortfarande som god.

Tillsammans med våra kunder

Koncernens höga soliditet är en väsentlig styrkefaktor för verksamheten och förstärker förutsättningarna för en god framtida resultatutveckling och tillväxt.

Miljöpåverkan Moderbolaget bedriver tillstånd- eller anmälningspliktig verksamhet enlig miljöbalken.

Hållbarhet Oavsett försäljning eftersträvar vi alltid att leverera en hållbar produkt. Hållbarhetsrapporten omfattar samtliga bolag inom koncernen.

Miljömässig hållbarhet Våra hus Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, därför är det i vår verksamhet extra viktigt att leverera en miljömässigt hållbar produkt.

Arbetet med att utveckla ännu energisnålare/effektivare hus är en utmaning som vi tillsammans med våra kunder fortsätter att arbeta med. Vi har en pågående byggnation av 25 lägenheter i lågenergihus för Tranemo Bostäder. Välisolerat och tätt klimatskal, högeffektiv värmeåtervinning och energieffektiv bergvärmeanläggning gör projektet till ett riktigt föredömligt energiprojekt. Dessutom investerar kunden i solceller vilket gör att det krävs minimalt energitillskott. Tillsammans med Cernera Fastigheter AB och Borås Energi och Miljö AB genomförs ett pilotprojekt av fullsorteringssystem för flerfamiljshus i Brf Trädgårdsstaden i Borås. Insamlingssystemet ger förutsättningar för att sortera sitt hushållsavfall nära hemmet. Ambition är att insamlingssystemet kommer att ge en bättre sortering så att mer avfall kommer kunna återvinnas till nya material och produkter.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

39


FINANSIELL RAPPORT

PERSONAL 2018

2017

2016

Antal anställda

75

75

67

Personalomsättning %

5,0

3,8

4,5

Sjukfrånvaro %

5,83

4,79

4,36

Antal arbetsskador

3

1

5

Personal Den största förklaringen till vårt goda resultat är vår kompetenta organisation. En gedigen kunskap som sträcker sig från fabriksgolvet till styrelserummet. Många har arbetet med oss i flera årtionden, vilket har byggt upp en närmaste unik företagskultur. För oss är varje medarbetare viktig och bidrar med sin erfarenhet, kunskap och sitt engagemang. Ett tecken på att våra medarbetare trivs hos oss är vår låga personalomsättning samt en förhållandevis låg sjukfrånvaro.

Hälsa och säkerhet Skydds- och brandrond sker fyra gånger årligen där bland annat arbetsmiljö och säkerhet kontrolleras. Revisionsbesiktning gällande el- och brandsäkerhet sker en gång per år. Vi har skyddsombud samt skyddskommitté som övervakar verksamheten och våra skyddsutrustningar.

Arbetsmiljö Företagets arbetsmiljöpolicy har som övergripande mål att skapa en god arbetsmiljö för alla anställda. Risker för ohälsa i såväl fysiskt som psykiskt avseende ska förebyggas. En strävan är att alla, oavsett arbetsuppgifter, ska ges möjlighet till både inflytande och utveckling samt till samarbete och sociala kontakter.

Jämställdhet Bolaget har en jämställdhetspolicy som innebär att alla anställda har rätt att behandlas med respekt och med hänsyn till var och ens rättmätiga krav på integritet, oavsett kön eller andra olikheter.

Social hållbarhet Mjöbäcks Entreprenad AB är en stor arbetsgivare i lokalsamhället vilket också medför ett ansvar för företaget. Det lokala engagemanget har alltid varit en viktig del för företagets utveckling. Policyn är att i första hand gynna de lokala företagen, ideella föreningar med mera.

Socialt engagemang Genom åren har företaget visat stort engagemang för att behålla lågstadie- och förskola på orten. När

40

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

skolan i Mjöbäck var nedläggningshotad så byggdes en ny skola i företagets regi, de senaste 5 åren har företaget även bidragit betydande för skolans drift. Detta har inneburit att förskola och småskola kan vara kvar. Numera sker även ett samarbete med gymnasieskolan där företaget erbjuder praktik och utbildning inom byggbranschen. Företaget bidrar årligen också med ekonomiskt stöd till lokala ideella föreningar. Företaget bidrar till flertal arbetstillfällen i orten förutom den egna arbetskraften anlitas lokala entreprenörer och leverantörer, i kölvattnet av detta skapas efterfrågan för lokal mataffär, bilverkstad, måleriföretag, glasmästeri, takpanntillverkare, redovisnings och revisionsbyrå.

Anti-korruption och mänskliga rättigheter Att vara en stor aktör i branschen följer också ett ansvar att agera etiskt ur alla olika aspekter. Mänskliga rättigheter ser vi som en självklarhet. Vi värdesätter också en sund konkurrens och accepterar ingen form av korruption. Vi bedömer risken för mutor och korruption som låg.

Ägarförhållanden Namn

Julia Prissberg Nergården Göran Nergården

Antal aktier Antal röster 226 000 225 000

226 000 225 000

Styrelse och företagsledning Styrelse och verkställande ledning under verksamhetsåret har varit Jonas Hillhammar (ordf.), Julia Prissberg Nergården (VD), Göran Nergården, Ingvar Hermansson (vice ordf.), Per-Olof Martinsson samt Mattias Bengtsson. I styrelsen har också ingått personalrepresentanten Lennart Andersson.


FINANSIELL RAPPORT

FLERÅRSÖVERSIKT (tkr) 2018

2017

2016

2015

2014

570 971

503 131

435 598

273 059

257 223

KONCERNEN Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning

68 527

79 284

83 116

28 621

4 481

737 182

754 092

673 386

585 970

527 440

72,4

65,5

65,0

55,6

56,8

Soliditet (%) Avkastning på totalt kap. (%)

9,4

10,7

13,3

5,4

2,3

Avkastning på eget kap. (%)

13,3

16,0

20,1

8,8

1,5

75

75

67

65

61

569 038

500 655

432 976

263 611

248 050

37 026

29 435

67 823

24 396

7 007

599 210

618 716

585 432

456 511

402 765

71,4

67,5

64,4

68,1

69,8

Avkastning på totalt kap. (%)

6,3

4,9

11,8

5,4

2,2

Avkastning på eget kap. (%)

8,7

7,0

18,0

7,8

2,5

Antal anställda

75

75

67

65

61

Antal anställda

MODERBOLAGET Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%)

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Aktiekapital

Annat eget kapital inkl. årets resultat

Minoritetsintresse

Totalt

KONCERNEN Belopp vid årets ingång

45 100 000

Utdelning

449 146 412

494 246 412

-30 000 000

-30 000 000

Förändring koncernstruktur

-732 544

532 304

-200 240

67 746 736

-65 750

67 680 986

488 136 762

466 554

533 703 316

Eliminering/nedskrivning

1 976 158

Årets resultat Belopp vid årets utgång

45 100 000

1 976 158

Aktiekapital

Reservfond

Balanserat resultat

Årets resultat

Totalt

45 100 000

9 020 000

319 402 929

34 891 030

408 413 959

34 891 030

-34 891 030

0

MODERBOLAGET Belopp vid årets ingång

Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Utdelning

-30 000 000

Årets resultat Belopp vid årets utgång

45 100 000

9 020 000

324 293 959

-30 000 000 40 457 168

40 457 168

40 457 168

418 871 127

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

41


FINANSIELL RAPPORT

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): Balanserad vinst

324 293 959

Årets vinst

40 457 168 364 751 127

Disponeras så att i ny räkning överföres

364 751 127

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.

RESULTATRÄKNING KONCERNEN

Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning

Not 1

2018-01-01 – 2018-12-31

2017-01-01 – 2017-12-31

2

570 970 610

503 131 119

3, 4, 5

-505 563 946

-444 673 488

65 406 664

58 457 631

Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader

4, 6

-51 642 064

-59 773 745

Resultat av försäljning av fastigheter och aktier

7

53 844 863

55 571 499

Exceptionella poster

8

-34 500 000

0

Rörelseresultat

9

33 109 464

54 255 386

10

Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag

34 775 705

25 582 214

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

1 541 345

517 421

Räntekostnader och liknande resultatposter

-899 559

-1 071 165

35 417 491

25 028 470

Resultat efter finansiella poster

11

68 526 954

79 283 856

Skatt på årets resultat

12

-678 263

-4 898 989

-167 705

-1 323 650

67 680 986

73 061 217

67 746 736

73 061 217

-65 750

0

Uppskjuten skatt Årets resultat Moderbolagets andel av årets resultat Minoritetens andel av årets resultat

42

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018


FINANSIELL RAPPORT

BALANSRÄKNING KONCERNEN Not

2018-12-31

2017-12-31

1

TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark

13

14 122 871

14 695 318

Inventarier, verktyg och installationer

14

3 715 218

4 472 052

Förvaltningsfastigheter

15

13 234 295

42 222 811

31 072 384

61 390 181

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag

16, 17

185 000

0

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

18, 19

7 192 753

17 044 930

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

20

18 563 164

9 642 115

Andra långfristiga värdepappersinnehav

21

8 413 000

5 000

Andra långfristiga fordringar

22

106 402 955

164 043 693

140 756 872

190 735 738

171 829 256

252 125 919

83 362 575

112 973 088

14 894 581

12 164 274

Kundfordringar

75 662 281

144 135 012

Fordringar hos intresseföretag

2 666 226

2 641 602

Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Omsättningsfastigheter Exploateringsfastigheter Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar

Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

659 963

0

76 013 679

15 837 037

82 337 000

94 852 000

6 066 036

224 982

243 405 185

257 690 633

Kassa och bank

223 690 249

119 137 628

Summa omsättningstillgångar

565 352 590

501 965 623

SUMMA TILLGÅNGAR

737 181 846

754 091 542

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

43


FINANSIELL RAPPORT

BALANSRÄKNING KONCERNEN FORTS. Not

2018-12-31

2017-12-31

Aktiekapital

45 100 000

45 100 000

Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat

488 136 762

449 146 412

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

533 236 762

494 246 412

466 554

0

533 703 316

494 246 412

1

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

23

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Minoritetsintresse Minoritetsintresse Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt

24

2 881 588

2 871 114

Övriga avsättningar

25

30 500 000

60 700 000

33 381 588

63 571 114

Långfristiga skulder Checkräkningskredit

26

0

0

Skulder till kreditinstitut

27

1 773 000

27 170 753

Övriga skulder

750 000

8 116 644

2 523 000

35 287 397

8 091 593

4 697 179

54 790 040

52 004 117

Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till intresseföretag

0

49 482

1 951 291

5 397 226

Övriga skulder

83 173 502

64 287 203

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

6 005 000

20 388 000

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

13 562 516

14 163 412

167 573 942

160 986 619

737 181 846

754 091 542

Aktuella skatteskulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

44

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018


FINANSIELL RAPPORT

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

Not 1

2018-01-01 – 2018-12-31

2017-01-01 – 2017-12-31

68 526 954

79 283 855

-26 966 842

68 090 778

-4 784 162

-1 775 747

36 775 950

145 598 886

26 880 206

46 148 442

68 472 731

28 299 018

Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

28

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager och pågående arbeten Förändring kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar

-53 527 320

-46 419 269

Förändring leverantörsskulder

2 785 923

-11 838 736

Förändring av kortfristiga skulder

7 247 336

613 612

88 634 826

162 401 954

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-800 000

-1 907 824

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

29 068 517

9 843 139

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

-17 439 616

-115 736 828

Försäljning/amortering av finansiella anläggningstillgångar

67 800 276

1 156 172

Kassaflöde från investeringsverksamheten

78 629 177

-106 645 340

Amortering av lån

-32 764 397

-15 288 547

Utbetald utdelning

-30 000 000

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-62 764 397

-15 288 547

104 499 606

40 468 066

Likvida medel vid årets början

119 190 643

78 669 563

Likvida medel vid årets slut

223 690 249

119 137 629

Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

45


FINANSIELL RAPPORT

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET Not 1 Nettoomsättning

2018-01-01 – 2018-12-31

2017-01-01 – 2017-12-31

2

569 037 933

500 654 607

3, 4, 5

-501 716 427

-435 521 904

67 321 506

65 132 703

4, 6

-51 339 472

-59 594 867

7

-717 876

6 290 794

Exceptionella poster

8

-34 500 000

0

Rörelseresultat

9

-19 235 842

11 828 630

Resultat från andelar i koncernföretag

29

35 000 000

18 000 000

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

10

20 440 705

-17 787

Kostnader för produktion och förvaltning Bruttoresultat Försäljnings- och administrativa kostnader Resultat av försäljning av fastigheter och aktier

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

1 370 296

275 134

Räntekostnader och liknande resultatposter

-548 778

-650 938

Resultat efter finansiella poster

11

37 026 381

29 435 039

Bokslutsdispositioner

30

3 460 966

10 283 510

40 487 347

39 718 549

Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

46

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

12

-30 179

-4 827 519

40 457 168

34 891 030


FINANSIELL RAPPORT

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET Not

2018-12-31

2017-12-31

1

TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark

13

14 122 871

14 695 318

Inventarier, verktyg och installationer

14

3 715 218

4 472 052

Förvaltningsfastigheter

15

13 232 601

13 567 418

31 070 690

32 734 788

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag

16, 17

12 439 400

20 259 621

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

18, 19

4 012 753

4 107 448

Andra långfristiga värdepappersinnehav

21

5 000

5 000

Andra långfristiga fordringar

22

95 402 955

92 449 693

111 860 108

116 821 762

142 930 798

149 556 550

52 538 281

82 408 293

14 894 581

12 164 274

Kundfordringar

59 394 781

165 774 902

Fordringar hos koncernföretag

Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Omsättningsfastigheter Exploateringsfastigheter Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar 61 392 669

33 393 299

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

2 681 226

2 641 602

Övriga fordringar

2 776 769

15 311 197

82 337 000

94 852 000

6 066 036

205 155

214 648 481

312 178 155

174 198 241

62 408 252

Summa omsättningstillgångar

456 279 584

469 158 974

SUMMA TILLGÅNGAR

599 210 382

618 715 524

Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

47


FINANSIELL RAPPORT

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET FORTS. Not

2018-12-31

2017-12-31

45 100 000

45 100 000

1

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

23, 31

Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond

9 020 000

9 020 000

54 120 000

54 120 000

324 293 959

319 402 928

40 457 168

34 891 030

Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver

32

364 751 127

354 293 958

418 871 127

408 413 958

11 416 880

11 677 846

Avsättningar Avsättningar för skatter

24

171 874

144 756

Övriga avsättningar

25

5 000 000

10 000 000

5 171 874

10 144 756

Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit

26

0

0

Skulder till kreditinstitut

27

0

9 095 753

Övriga skulder

0

8 116 644

Summa långfristiga skulder

0

17 212 397

Förskott från kunder

8 091 593

4 697 179

Leverantörsskulder

54 629 991

51 864 553

0

14 376 880

785 255

5 262 063

Övriga skulder

81 104 148

60 754 000

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

5 737 000

20 388 000

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

13 402 514

13 923 892

163 750 501

171 266 567

599 210 382

618 715 524

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

48

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018


FINANSIELL RAPPORT

KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET Not 1

2018-01-01 – 2018-12-31

2017-01-01 – 2017-12-31

37 026 381

29 435 039

Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

4 266 819

22 807 526

Betald skatt

28

-6 240 492

-1 427 606

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

35 052 708

50 814 959

27 139 705

36 719 659

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av varulager och pågående arbete Förändring av kundfordringar

85 523 439

26 579 650

Förändring av kortfristiga fordringar

13 966 002

-37 252 389

2 765 438

-11 833 703

Förändring av leverantörsskulder Förändring av kortfristiga skulder

-5 804 696

-426 321

158 642 596

64 601 855

-800 000

-1 752 499

80 000

2 843 139

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

-5 121 067

-48 418 298

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

6 200 857

1 156 172

359 790

-46 171 486

-17 212 397

-7 986 547

Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering lån Utbetald utdelning

-30 000 000

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-47 212 397

-7 986 547

Årets kassaflöde

111 789 989

10 443 822

Likvida medel vid årets början

62 408 252

51 964 430

Likvida medel vid årets slut

174 198 241

62 408 252

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

49


FINANSIELL RAPPORT

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan. Funktionsindelad resultaträkning har tillämpats.

Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Pågående entreprenadarbeten och liknande Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas innebärande att vinsten från uppdragen avräknas successivt. Inkomster från uppdrag till fast pris redovisas som intäkt enligt uppdragens respektive färdigställandegrad, så kallad successiv vinstavräkning. Färdigställandegraden fastställs huvudsakligen genom att jämföra nedlagda uppdragsutgifter med totala uppdragsutgifter. När utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas uppdragsinkomsten och hänförliga uppdragsutgifter i resultaträkningen med utgångspunkt från färdigställandegraden av aktiviteterna på balansdagen. Om det ekonomiska utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas en intäkt endast med ett belopp som motsvarar de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. Om det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten från ett uppdrag redovisas den befarade förlusten som en kostnad omgående i resultaträkningen. I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som fakturerats beställaren under samma period. Om de fakturerade beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör mellanskillnaden en

50

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

skuld, vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade beloppen utgör mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt.

Koncernredovisning Konsolideringsmetod Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.

Dotterföretag Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och därmed har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.

Intresseföretag och Gemensamt styrt företag Som intresseföretag räknas sådana företag där företaget har ett betydande men inte bestämmande inflytande. Ett betydande inflytande anses normalt föreligga när företaget äger minst 20 % men inte mer än 50 % av rösterna i ett annat företag.

Redovisning av intresseföretag Innehav i intresseföretag redovisas i koncernredovisningen enligt anskaffningsvärdemetoden. Metoden innebär att andelen i intresseföretag tas upp till anskaffningsvärde i balansräkningen. Erhållen utdelning från intresseföretag redovisas som intäkt i resultaträkningen.

Transaktioner mellan koncernföretag Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov. Förändring av internvinst under räkenskapsåret har eliminerats i koncernresultaträkningen.

Goodwill Goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är högre än värdet på den förvärvade enhetens netto-


FINANSIELL RAPPORT

tillgångar. Vid förvärvstidpunkten redovisas den uppkomna goodwillen som en tillgång i balansräkningen.

Anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar

Kundfordringar/kortfristiga fordringar Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder Låneskulder och leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.

Byggnader för produktion

2-4%

Leasingavtal

Byggnader för förvaltning

2-3%

Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

Markanläggningar

5%

Inventarier, verktyg och installationer

20%

Goodwill

10%

Förvaltningsfastigheter Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera hyresintäkter och/eller värdestegring. I begreppet förvaltningsfastigheter ingår byggnader, mark och markanläggningar. Förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen till belopp som motsvarar utgifterna för fastighetens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet) med hänsyn även taget till av-, ned- och uppskrivningar efter anskaffningen.

Varulager Varulager har värderats till 97 % av det samlade anskaffningsvärdet vilket understiger varulagrets nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats. Exploateringsfastigheter har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet eller försäljningsvärdet.

Inkomstskatter

Komponentindelning

Aktuell skatt

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Finansiella instrument Andelar i dotterföretag Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas individuellt.

Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redo-

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

51


FINANSIELL RAPPORT visas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Avsättningar Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Uppskattningar och bedömningar Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Väsentliga bedömningar avseende tillämpade redovisningsprinciper samt källor till osäkerhet i uppskattningar, är främst relaterade till fastighetsmarknaden och försäljningsläget gällande bostadsrätter.

Koncernbidrag Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. I nettoomsättning ingår ej intäkter från försäljning av fastigheter, dotterbolagsaktier eller intressebolag.

Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Balansomslutning Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning

Avkastning på totalt kap. (%) Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen

Avkastning på eget kap. (%) Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt)

Antal anställda Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning 2018

2017

566 273 860

496 914 199

4 696 750

6 216 920

570 970 610

503 131 119

565 853 888

496 627 903

3 184 045

4 026 705

569 037 933

500 654 608

KONCERNEN Nettoomsättningen per rörelsegren Årets fakturering Fastighetsförvaltning

MODERBOLAGET Nettoomsättningen per rörelsegren Årets fakturering Fastighetsförvaltning

52

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018


FINANSIELL RAPPORT

Not 3 Kostnader för produktion och förvaltning 2018

2017

498 750 440

435 501 377

Avskrivningar, produktion

3 160 410

1 959 914

Kostnader för förvaltning

3 318 279

5 122 268

334 817

2 089 929

505 563 946

444 673 488

KONCERNEN Kostnader för produktion

Avskrivningar, förvaltning

MODERBOLAGET Kostnader för produktion

496 641 970

429 203 889

Avskrivningar, produktion

1 996 067

1 959 914

Kostnader för förvaltning

2 743 573

4 023 285

Avskrivningar, förvaltning

334 817

334 816

501 716 427

435 521 904

2018

2017

Kvinnor

10

9

Män

65

66

75

75

Not 4 Anställda och personalkostnader KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Medelantalet anställda

Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör

1 623 811

1 032 000

30 445 909

30 553 293

32 069 720

31 585 293

2 193 712

1 905 502

10 783 196

10 363 408

12 976 908

12 268 910

45 046 628

43 854 203

Andel kvinnor i styrelsen

16,67 %

20 %

Andel män i styrelsen

83,33 %

80 %

100 %

100 %

Övriga anställda

Sociala kostnader Pensionskostnader för övriga anställda Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

Not 5 Leasingavtal Koncernen och moderbolaget Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 625 883 (532 232) kronor.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

53


FINANSIELL RAPPORT

Not 6 Arvode till revisorer Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 2018

2017

53 710

50 435

522 700

465 000

KONCERNEN Revisionsarvoden: Revisorsgruppen i Göteborg AB Mjöbäcks Bokförings & Revisionsbyrå AB Övriga tjänster

124 449

111 500

700 859

626 935

2018

2017

53 710

50 435

375 000

380 000

65 200

40 250

493 910

470 685

2018

2017

52 212 700

85 107 001

MODERBOLAGET Revisionsarvoden: Revisorsgruppen i Göteborg AB Mjöbäcks Bokförings & Revisionsbyrå AB Övriga tjänster

Not 7 Resultat av försäljning av fastigheter och aktier KONCERNEN Försäljningsintäkter fastigheter Bokfört värde fastigheter

-40 105 012

-52 900 065

Försäljningsintäkter aktier

31 748 824

86 382 000

Bokfört värde aktier

-11 022 991

-51 628 000

Nedskrivning dotterbolag/intressebolag Förändring av avsättningar

-4 188 658

-11 389 437

25 200 000

0

53 844 863

55 571 499

2018

2017

MODERBOLAGET Försäljningsintäkter fastigheter

33 034 000

46 757 000

Bokfört värde fastigheter

-29 870 012

-29 076 769

Försäljningsintäkter aktier

6 200 857

0

Bokfört värde aktier

-5 894 063

0

Nedskrivning dotterbolag/intressebolag

-4 188 658

-11 389 437

-717 876

6 290 794

Not 8 Exceptionella poster Koncernen och moderbolaget Reservering har gjorts för en dom i Tingsrätten till bolagets nackdel, domen har överklagats till nästa instans.

54

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018


FINANSIELL RAPPORT

Not 9 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 2018

2017

2,50 %

0,00 %

KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen

Under föregående år har koncerninterna inköp och försäljningar endast ägt rum i mindre omfattning (ca 500 000 kronor).

Not 10 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2018

2017

34 835 400

25 600 000

Resultatandel från handelsbolag

-44 695

-17 786

Nedskrivningar

-15 000

0

34 775 705

25 582 214

2018

2017

20 485 400

0

-44 695

-17 787

20 440 705

-17 787

KONCERNEN Erhållna utdelningar

MODERBOLAGET Erhållna utdelningar Resultatandel från handelsbolag

Not 11 Funktionssammanställning KONCERNEN 2018 Funktion

Byggnadsrörelsen Fastighetsförvaltningen Delsumma Fastighets/aktieförsäljning

Omsättning

Kostnader

Avskrivningar

Resultat

566 273 860

-498 750 440

-3 160 410

64 363 010

4 696 750

-3 318 279

-153 222

-334 817

890 432

570 970 610

-502 068 719

-153 222

-3 495 227

65 253 442

109 161 524

-55 316 661

Försäljnings- och adm. kostn.

53 844 863

-51 578 512

Exceptionella poster

-63 552

-34 500 000

Finansiella intäkter

-51 642 064 -34 500 000

36 317 050

Finansiella kostnader Slutsumma

Finansiella poster

-746 337 680 132 134

-643 463 892

35 417 491

35 570 713 -3 558 779

68 526 954

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

55


FINANSIELL RAPPORT

2017

Funktion

Omsättning

Kostnader

Byggnadsrörelsen

496 914 199

-435 501 377

Fastighetsförvaltningen

Finansiella poster

Avskrivningar

Resultat

-1 959 914

59 452 908

6 216 920

-5 122 268

-241 898

-2 089 929

-1 237 175

Delsumma

503 131 119

-440 623 645

-241 898

-4 049 843

58 215 733

Fastighets och aktieförsäljning

171 489 001

-115 917 502 -52 852

-59 773 745

25 028 470

-4 102 695

79 283 855

Finansiella poster

Avskrivningar

Resultat

Försäljnings- och adm. kostn. Finansiella intäkter

26 099 635

Finansiella kostnader Slutsumma

55 571 499

-59 720 893 -829 267 674 620 120

-616 262 040

25 270 368

MODERBOLAGET 2018

Funktion

Byggnadsrörelsen Fastighetsförvaltningen Delsumma Fastighets och aktieförsäljning

Omsättning

565 853 888

Kostnader

-496 641 970

3 184 045

-2 743 573

-334 817

105 655

-499 385 543

-2 330 884

67 321 506

39 234 857

-39 952 733 -63 552

-51 339 472

-34 500 000

Finansiella intäkter

Byggnadsrörelsen Fastighetsförvaltningen Delsumma Fastighets och aktieförsäljning

-548 778 608 272 790

Omsättning

-625 114 196

Kostnader

Finansiella poster

-2 394 436

Avskrivningar

37 026 381

Resultat

-429 203 889

-1 959 914

65 464 099

4 026 705

-4 023 285

-7 289

-334 816

-338 685

500 654 607

-433 227 174

-7 289

-2 294 730

65 125 414

46 757 000

-40 466 206

6 290 794

-59 542 015

Finansiella intäkter

-52 852

-59 594 867

18 257 347

Finansiella kostnader

56

56 262 223

56 262 223

496 627 902

Försäljnings- och adm. kostn.

Slutsumma

-34 500 000 56 811 001

Finansiella kostnader

Funktion

-717 876

-51 275 920

Exceptionella poster

2017

67 215 851

569 037 933

Försäljnings- och adm. kostn.

Slutsumma

-1 996 067

-643 649 547 411 607

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

-533 235 395

17 606 409

17 613 698 -2 347 582

29 435 039


FINANSIELL RAPPORT

Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt 2018

2017

678 263

4 925 820

KONCERNEN Skatt på årets resultat Aktuell skatt Justering avseende tidigare år Totalt redovisad skatt

0

-26 831

678 263

4 898 989

2018

2017

Avstämning av effektiv skatt Procent Redovisat resultat före skatt

Belopp

Procent

68 750 835

Skatt enligt gällande skattesats

Belopp 79 283 855

22,00

-15 125 184

22,00

-17 442 448

Ej avdragsgilla kostnader

1,03

-705 294

0,06

-49 581

Ej skattepliktiga intäkter

-25,80

17 740 239

-14,08

11 166 042

Under året utnyttjande av tidigare års underskottsavdrag vars skattevärde ej redovisats som tillgång

-0,01

7 927

-0,19

149 139

Övriga temporära skillnader

-0,03

23 622

-1,58

1 251 028

3,81

-2 619 573

0,00

0

0,99

-678 263

6,21

-4 925 820

Uppskjuten skatt på framtida avdragsposter Redovisad effektiv skatt

2018

2017

MODERBOLAGET Skatt på årets resultat Aktuell skatt Justering avseende tidigare år Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader Totalt redovisad skatt

0

4 814 224

3 061

-26 831

27 118

40 126

30 179

4 827 519

Avstämning av effektiv skatt 2018 Procent Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats

Belopp

2017 Procent

40 487 347

Belopp 39 718 549

22,00

-8 907 216

22,00

-8 738 081

Ej avdragsgilla kostnader

1,74

-703 621

0,12

-48 048

Ej skattepliktiga intäkter

-30,15

12 206 788

-9,97

3 960 584

Övriga temporära skillnader

-0,06

23 623

-0,03

11 321

6,47

-2 619 574

0,00

0

0,00

0

12,12

-4 814 224

Uppskjuten skatt på framtida avdragsposter Redovisad effektiv skatt

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

57


FINANSIELL RAPPORT

Not 13 Byggnader och mark 2018-12-31

2017-12-31

20 713 563

20 588 678

0

124 885

20 713 563

20 713 563

-7 914 542

-7 345 841

-572 447

-568 701

-8 486 989

-7 914 542

Ingående uppskrivningar

1 896 297

1 896 297

Utgående ackumulerade uppskrivningar

1 896 297

1 896 297

Utgående redovisat värde

14 122 871

14 695 318

2018-12-31

2017-12-31

KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

Not 14 Inventarier, verktyg och installationer KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden

20 740 513

19 535 625

Inköp

800 000

1 627 614

Försäljningar/utrangeringar

-131 200

-422 726

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

21 409 313

20 740 513

Ingående avskrivningar

-16 268 461

-15 095 875

Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

61 538

271 479

-1 487 172

-1 444 065

-17 694 095

-16 268 461

3 715 218

4 472 052

2018-12-31

2017-12-31

59 001 417

71 154 242

Not 15 Förvaltningsfastigheter KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar

155 325 -12 308 150

19 243 175

59 001 417

-16 778 606

-18 392 190

11 106 668

2 866 671

-336 942

-1 253 087

-6 008 880

-16 778 606

Ingående uppskrivningar

0

430 500

Försäljningar/utrangeringar

0

-430 500

Utgående ackumulerade uppskrivningar

0

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

58

0 -39 758 242

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018


FINANSIELL RAPPORT

Utgående redovisat värde

13 234 295

42 222 811

Redovisat värde

13 234 295

42 222 811

Verkligt värde

17 700 000

50 000 000

2018-12-31

2017-12-31

19 200 675

24 989 304

0

-5 788 629

19 200 675

19 200 675

-5 633 257

-7 464 324

0

2 165 883

Uppgifter om förvaltningsfastigheter

MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

-334 817

-334 816

-5 968 074

-5 633 257

13 232 601

13 567 418

Uppgifter om förvaltningsfastigheter Redovisat värde Verkligt värde

13 232 601

13 567 418

17 700 000

17 700 000

2018-12-31

2017-12-31

Not 16 Andelar i koncernföretag KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden

0

0

Inköp

185 000

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

185 000

0

Utgående redovisat värde

185 000

0

Samtliga bolag är nybildade med första bokslutsdatum 2019-12-31. Några affärstransaktioner har ej skett. 2018-12-31

2017-12-31

MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar

47 635 558

43 685 558

2 212 500

4 150 000

-5 844 063

-200 000

44 003 995

47 635 558

-27 375 937

-15 986 500

-4 188 658

-11 389 437

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-31 564 595

-27 375 937

Utgående redovisat värde

12 439 400

20 259 621

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

59


FINANSIELL RAPPORT

Not 17 Specifikation andelar i koncernföretag KONCERNEN Namn

Kapitalandel

Antalandelar

Bokförtvärde

Mjöbäcksvillan 12 AB

70%

350

35 000

Mjöbäcksvillan 13 AB

100%

500

50 000

Mjöbäcksvillan 14 AB

100%

500

50 000

Mjöbäcksvillan 15 AB

100%

500

50 000 185 000

Org.nr

Säte

Mjöbäcksvillan 12 AB

559174-7224

Svenljunga

Mjöbäcksvillan 13 AB

559174-7216

Svenljunga

Mjöbäcksvillan 14 AB

559174-7208

Svenljunga

Mjöbäcksvillan 15 AB

559174-5129

Svenljunga

Kapitalandel

Antal andelar

Bokfört värde

MODERBOLAGET Namn AB Båstad Hasselbacken

100%

2 500

4 246 688

Kosters Röd AB

100%

2 000

200 000

Solidhus i Hisingen AB

100%

1 000

3 504 019

Mjöbäcks Entreprenad Holding AB

100%

1 000

500 000

Markbolaget i Gullbrandstorp AB

100%

1 000

3 250 000

Mjöbäcks Entreprenad Holding Sverige

100%

1 000

100 000

Mjöbäcksköldens Fastighetsförvalt AB

100%

1 000

538 693

Mjöbäcks Villan Holding AB

100%

500

50 000

Mjöbäcksvillan Holding 2 AB

100%

500

50 000 12 439 400

Org.nr

Säte

Eget kapital

Resultat

AB Båstad Hasselbacken

556059-0555

Båstad

341 505

-199 123

Kosters Röd AB

556379-0657

Svenljunga

661 777

-11 813

Solidhus i Hisingen AB

556533-0890

Svenljunga

3 999 858

-14 079

Mjöbäcks Entreprenad Holding AB

556702-0762

Svenljunga

18 907 759

3 586 100

Markbolaget i Gullbrandstorp AB

556744-5878

Borås

321 443

17 026

Mjöbäcks Entreprenad Holding Sverige

556880-8512

Svenljunga

15 448 987

14 669 803

Mjöbäcksköldens Fastighetsförvalt AB

556380-1389

Svenljunga

538 693

36 030

Mjöbäcks Villan Holding AB

559051-4161

Svenljunga

68 264 458

35 757 866

Mjöbäcksvillan Holding 2 AB

559117-1011

Svenljunga

5 651 804

5 613 379

114 136 284

59 455 189

Not 18 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2018-12-31

2017-12-31

17 044 930

21 522 414

40 000

75 000

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden Inköp

60

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018


FINANSIELL RAPPORT

Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar till koncernföretag Omklassificeringar till andra värdepapper Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående nedskrivningar Försäljningar/utrangeringar

-94 695

-4 552 484

-1 374 482

0

-8 408 000

0

7 207 753

17 044 930

0

-2 852 000

0

2 852 000

Årets nedskrivningar

-15 000

0

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-15 000

0

7 192 753

17 044 930

2018-12-31

2017-12-31

4 107 448

7 279 127

-94 695

-3 171 679

4 012 753

4 107 448

0

-2 852 000

Försäljningar/utrangeringar

0

2 852 000

Utgående ackumulerade nedskrivningar

0

0

4 012 753

4 107 448

Utgående redovisat värde

MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående nedskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 19 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag KONCERNEN Namn

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal andelar

Bokfört värde

Fastighets AB Keron

34%

34%

340

340 000

Kil i Höllviken AB

50%

50%

5 000

500 000

Kungsbacka Södra Stad Holding AB

33%

33%

1 650

166 500

33,3%

33,3%

333

30 666

WBME Holding i Varberg AB

50%

50%

500

50 000

NewCo Bergdalen AB

50%

50%

250

25 000

NewCo Breared AB

50%

50%

250

25 000

Torslandaslätten Förvaltning HB

50%

50%

1

2 875 587

Kantor Edgrensväg Fastighets AB

Villastaden i Väst AB

33,3%

33,3%

333

3 000 000

Sweden Park Fastighets AB

30%

30%

300

30 000

ABCME Kantaten 1 AB

50%

50%

500

50 000

Projekthus Bjärred 1 AB

50%

50%

250

25 000

Projekthus Bjärred 2 AB

50%

50%

250

25 000

Fastigheten Långaveka 3.21 AB

50%

50%

250

25 000

Ladugårdsängen 3 i Örebro AB

50%

50%

250

25 000 7 192 753

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

61


FINANSIELL RAPPORT

Org.nr

Säte

Fastighets AB Keron

556648-5099

Partille

Kil i Höllviken AB

556526-9866

Höllviken

Kungsbacka Södra Stad Holding AB

556707-8588

Kungsbacka

Villastaden i Väst AB

556597-6866

Ale

WBME Holding i Varberg AB

556734-6290

Borås

NewCo Bergdalen AB

559035-7454

Borås

NewCo Breared AB

559035-5102

Svenljunga

Torslandaslätten Förvaltning HB

969750-5528

Borås

Kantor Edgrensväg Fastighets AB

556734-8973

Partille

Sweden Park Fastighets AB

556732-9932

Malmö

ABCME Kantaten 1 AB

556819-2958

Borås

Projekthus Bjärred 1 AB

559097-6667

Svenljunga

Projekthus Bjärred 2 AB

559097-6683

Svenljunga

Fastigheten Långaveka 3.21 AB

559063-3961

Svenljunga

Ladugårdsängen 3 i Örebro AB

559070-2170

Borås

MODERBOLAGET Namn

Kapitalandel

Antal andelar

Bokfört värde

Fastighets AB Keron

34%

340

340 000

Kil i Höllviken AB

50%

5 000

500 000

Kungsbacka Södra Stad Holding AB

33%

1 650

166 500

33,3%

333

30 666

WBME Holding i Varberg AB

50%

500

50 000

NewCo Bergdalen AB

50%

250

25 000

NewCo Breared AB

50%

250

25 000

Torslandaslätten Förvaltning HB

50%

1

2 875 587

Villastaden i Väst AB

4 012 753 Org.nr

62

Säte

Fastighets AB Keron

556648-5099

Partille

Kil i Höllviken AB

556526-9866

Höllviken

Kungsbacka Södra Stad Holding AB

556707-8588

Kungsbacka

Villastaden i Väst AB

556597-6866

Ale

WBME Holding i Varberg AB

556734-6290

Borås

NewCo Bergdalen AB

559035-7454

Borås

NewCo Breared AB

559035-5102

Svenljunga

Torslandaslätten Förvaltning HB

969750-5528

Borås

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018


FINANSIELL RAPPORT

Not 20 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 2018-12-31

2017-12-31

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden

9 642 115

12 148 521

10 921 049

0

Avgående fordringar

-2 000 000

-2 506 406

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

18 563 164

9 642 115

Utgående redovisat värde

18 563 164

9 642 115

Tillkommande fordringar

Not 21 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2018-12-31

2017-12-31

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden

5 000

5 000

Omklassificeringar från intresseföretag

8 408 000

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

8 413 000

5 000

Utgående redovisat värde

8 413 000

5 000

2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden

5 000

5 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 000

5 000

Utgående redovisat värde

5 000

5 000

2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden

164 043 693

44 174 975

Tillkommande fordringar

34 860 400

120 747 298

-91 751 138

-878 580

-750 000

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

106 402 955

164 043 693

Utgående redovisat värde

106 402 955

164 043 693

2018-12-31

2017-12-31

MODERBOLAGET

Not 22 Andra långfristiga fordringar KONCERNEN

Avgående fordringar Omklassificeringar till koncernfordringar

MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden

92 449 693

48 835 675

Tillkommande fordringar

34 860 400

44 268 298

-31 157 138

-654 280

Avgående fordringar Omklassificeringar till koncernfordringar

-750 000

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

95 402 955

92 449 693

Utgående redovisat värde

95 402 955

92 449 693

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

63


FINANSIELL RAPPORT

Not 23 Antal aktier och kvotvärde KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Namn Antal A-Aktier

Antal aktier

Kvotvärde

451 000

100

451 000

Not 24 Uppskjuten skatteskuld 2018-12-31

2017-12-31

KONCERNEN Belopp vid årets ingång

2 871 114

1 553 353

Årets avsättningar

167 705

1 317 761

Under året återförda belopp

-157 231

0

2 881 588

2 871 114

2018-12-31

2017-12-31

144 756

104 630

27 118

40 126

171 874

144 756

2018-12-31

2017-12-31

Belopp vid årets ingång

60 700 000

0

Årets avsättningar

15 500 000

60 700 000

MODERBOLAGET Belopp vid årets ingång Årets avsättningar Belopp vid årets utgång

Not 25 Övriga avsättningar KONCERNEN Övriga avsättningar

Under året ianspråktagna belopp

-45 700 000

0

30 500 000

60 700 000

5 000 000

10 000 000

25 500 000

50 700 000

30 500 000

60 700 000

2018-12-31

2017-12-31

5 000 000

10 000 000

5 000 000

10 000 000

Specifikation övriga avsättningar Avsättningar för garantiåtaganden Avsättningar för förpliktelser

MODERBOLAGET Avsättningar för garantiåtaganden

64

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018


FINANSIELL RAPPORT

Not 26 Checkräkningskredit 2018-12-31

2017-12-31

30 000 000

30 000 000

70 000 000

70 000 000

70 000 000

70 000 000

Lånebelopp 2018-12-31

Lånebelopp 2017-12-31

KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till Ställda säkerheter Företagsinteckningar

Not 27 Skulder till kreditinstitut KONCERNEN Nedan framgår fördelning av långfristiga lån.

Skulder till kreditinstitut

Kortfristig del av långfristig skuld

1 868 000

28 120 753

1 868 000

28 120 753

97 000

950 000

Lånebelopp 2018-12-31

Lånebelopp 2017-12-31

MODERBOLAGET Nedan framgår fördelning av långfristiga lån.

Skulder till kreditinstitut

Kortfristig del av långfristig skuld

0

9 595 753

0

9 595 753

0

500 000

2018-12-31

2017-12-31

3 563 874

9 439 531

Not 28 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet KONCERNEN Avskrivningar/nedskrivningar Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar Förändring avsättningar

-330 716

-48 753

-30 200 000

58 700 000

-26 966 842

68 090 778

2018-12-31

2017-12-31

9 277 157

14 856 279

-10 338

-48 753

-5 000 000

8 000 000

4 266 819

22 807 526

MODERBOLAGET Avskrivningar/nedskrivningar Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar Färändring avsättningar

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

65


FINANSIELL RAPPORT

Not 29 Resultat från andelar i koncernföretag 2018

2017

35 000 000

18 000 000

35 000 000

18 000 000

2018

2017

MODERBOLAGET Erhållna utdelningar

Not 30 Bokslutsdispositioner MODERBOLAGET Avsättning till periodiseringsfond

0

-7 000 000

Mottagna koncernbidrag

4 900 000

17 300 000

Lämnade koncernbidrag

-1 700 000

0

Förändring av överavskrivningar

260 966

-16 490

3 460 966

10 283 510

Not 31 Disposition av vinst eller förlust 2018-12-31

MODERBOLAGET Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst årets vinst

324 293 959 40 457 168 364 751 127

disponeras så att i ny räkning överföres

364 751 127

Not 32 Obeskattade reserver 2018-12-31

2017-12-31

MODERBOLAGET Ackumulerade avskrivningar

916 880

1 177 846

Periodiseringsfond 2016

3 500 000

3 500 000

Periodiseringsfond 2017

7 000 000

7 000 000

11 416 880

11 677 846

2 511 714

2 569 126

2018-12-31

2017-12-31

Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver

Not 33 Ställda säkerheter KONCERNEN För skulder till kreditinstitut: Fastighetsinteckningar

66

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

24 000 000

80 771 500

24 000 000

80 771 500


FINANSIELL RAPPORT

2018-12-31

2017-12-31

4 000 000

40 021 500

4 000 000

40 021 500

2018-12-31

2017-12-31

125 197 000

140 371 000

125 197 000

140 371 000

2018-12-31

2017-12-31

125 197 000

140 371 000

125 197 000

140 371 000

MODERBOLAGET För skulder till kreditinstitut: Fastighetsinteckningar

Not 34 Eventualförpliktelser KONCERNEN Borgensförbindelser

Moderbolaget Borgensförbindelser

Not 35 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Det har inte förekommit några händelser efter balansdagen och fram till datum för underskrift som leder till några justeringar. Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden. Mjöbäck den 19 mars 2019 Jonas Hillhammar Ordförande

Julia Prissberg Nergården Verkställande direktör

Ingvar Hermansson

Göran Nergården

V. ordförande Per-Olof Martinsson

Mattias Bengtsson

Lennart Andersson Personalrepresentant Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har lämnats den 21 mars 2019 Henrik Ahlgren Auktoriserad revisor

Sören Ramnewall Godkänd revisor

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

67


FINANSIELL RAPPORT

REVISIONSBERÄTTELSE Till bolagsstämman i Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Mjöbäcks Entreprenad AB för räkenskapsåret 2018 med undantag från verksamhetsberättelsen på sidorna 1-38 och hållbarhetsrapporten på sidorna 39-40. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 2018-12-31 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisning och koncernredovisning Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av verksamhetsberättelsen på sidorna 1-38 och hållbarhetsrapporten på sidorna 39-40 (men innefattar inte årsredovisningen, koncernredovisningen och vår revisionsberättelse avseende dessa). Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om

68

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.


FINANSIELL RAPPORT

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: - identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. - skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. - utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. - drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. - utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. - inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revi-

sionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden. Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Uttalanden Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Mjöbäcks Entreprenad AB för räkenskapsåret 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

69


FINANSIELL RAPPORT bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: - företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller - på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Henrik Ahlgren Auktoriserad revisor Baker Tilly Ahlgren & Co KB

70

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Mjöbäck den 21 mars 2019

Sören Ramnewall Godkänd revisor Mjöbäcks Bokförings & Revisionsbyrå AB


First Choice, 1.5 Modern

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

71


www.mjobacks.se

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018

Profile for Mjöbäcksvillan

Mjöbäcks årsredovisning 2018  

Mjöbäcks årsredovisning 2018

Mjöbäcks årsredovisning 2018  

Mjöbäcks årsredovisning 2018

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded