__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Velkommen indenfor på

FREDERIKSBERG ALLÉ 41

F ANTASTIS K O G C E N T R AL BELIG GE N HE D

INSPIRATION ER HENTET F R A N E W YO R K

TOWNHOUSES OG STUDIOS


P A RTN E RE 2

REA L M ÆGL E R N E

K A S T B J E R G

&

FRB. ALLÉ 41 ER TEGNET AF DET PRISBELØNNEDE ARKITEKTFIRMA COBE M ed en fa nta stisk og ce n tr a l b e lig g e n h e d føjer d et sig ind i r æk k e n a f smu k k e ejend om m e p å a llée n . D e t in d e h o ld e r sp ænd end e lejlig he d e r o g b y h u se – d e t hele sa m let om kr ing e n g r ø n in d v e n d ig oa se og m ed ta g e, hv o r d e r p la n te s b u sk e og m ind r e tr æer . Insp ir a tio n e n e r h e n te t fr a d et u r b a ne N ew Yo r k , h v o r ma n f in d e r m ind r e lejlig hed er og sma lle b y h u se i 2 og 3 eta g er til fa milie r o g sin g le r , d e r g er ne vil b o m id t i by e n . A lle b o lig e r n e h a r eg ne a lta ner , ter r a sse r e lle r ta g h a v e r , o g b yg g er iet op før es me d sa n s f o r kva litet og d eta ljer .

Nicklas Kastbjerg ­— N i ck l a s Kast b je rg - Eje ndo m s m æ g l e r M DE


F R ED ER I K S B E R G

A L L E

41 ,

-

1 8 2 0

F R E D E R I K SB ER G

C


4

REA L M ÆGL E R N E

K A S T B J E R G

&

P A RTN E RE

GÅRDMILJØ JA

ALTANER

JA

ELEVATOR

JA

BYGGEÅR

2 01 9


F R ED ER I K S B E R G

A L L E

41 ,

-

1 8 2 0

F R E D E R I K SB ER G

C


P A RTN E RE & K A S T B J E R G REA L M ÆGL E R N E 6

På F r e d e r ik sb e r g f å r d u d e t b e d ste a f d e t h e le : E n g rø n b y d e l me d ma sse r a f t ræe r, tæ t p å b y e n s sto r e h av e r – o g e t sto r t u d b u d a f lo ka l e sp e cia lb u tik k e r o g stø rre b u tik k e r i F r e d e r ik sb e rg Ce n tr e t.


F R ED ER I K S B E R G

A L L E

41 ,

-

1 8 2 0

F R E D E R I K SB ER G

C


8

REA L M ÆGL E R N E

K A S T B J E R G

&

P A RTN E RE


EKSKLUSIVE TOWNHOUSES I 2 PLAN OMGIVET AF GRØN OASE Sjældent udbudte Townhouses. Husene er i 2 plan og der er ikke gået på kompromis med hverken planløsning eller materialevalg.

F R ED ER I K S B E R G A L L E 41 , 1 8 2 0 F R E D E R I K SB ER G C


10

R EA L M ÆGL E R N E

K A S T B J E R G

&

P A RTN E RE


F R ED ER I K S B E R G

A L L E

41 ,

-

1 8 2 0

F R E D E R I K SB ER G

C


1 2

REA L M ÆGL E R N E

K A S T B J E R G

&

P A RTN E RE

Dejligt lyse køkken/alrum, med udgang til den grønne oase.


F R ED ER I K S B E R G A L L E 41 , 1 8 2 0 F R E D E R I K SB ER G C

Ved at tage

Det første du møder, når

bebyggelsesstruktur,

er et dejligt køkken/alrum.

udgangspunkt i en stablet har vi forsøgt at lave en serie townhouses og

studios, som hæver sig

over byens huse, så man både får rækkehusets

familievenlige fordele og lejlighedens udsigt.

du træder ind i boligerne,

Hvor du kan nyde udsigten til den intime fælles gård.

Boligerne passer perfekt til familien, der ønsker at bo midt i bylivet.


14

REA L M ÆGL E R N E

K A S T B J E R G

&

P A RTN E RE

Overdækket terrasse / altan


A L L E 41 ,

Hu se n e e r te g n e t me d f r ia r e a le r i fo r sk e llig e n iv e a u e r , h v o r ma n n e mt k a n d a n n e sig e t o v e r b lik o v e r b y g n in g e n , g å r d e n o g b y d e le n .

F R ED ER I K S B E R G

BOLIGERNE HAR EGEN TERRASSE/ALTAN MED UDSIGT TIL DEN LUKKEDE OASE

F R E D E R I K SB ER G C

Te r r a sse h u se n e h a r små v illa v e j e , h v o r b e b o e r n e k a n h o ld e e v e n ts, fø d se lsd a g sf e ste r , mid d a g e o g me g e t me r e .

1 8 2 0

Fra stu e r n e e r d e r d ir e k te u d g a n g til e n sto r o v e r d æ k k e t te r r a sse me d u d k ig o v e r gården.


16

R EA L M ÆGL E R N E

K A S T B J E R G

&

P A RTN E RE

BOLIGERNE BYDER ENDVIDERE PÅ FLERE GODE OG STORE VÆRELSER


F R ED ER I K S B E R G

A L L E

41 ,

-

1 8 2 0

F R E D E R I K SB ER G

C


1 8

REA L M ÆGL E R N E

K A S T B J E R G

&

P A RTN E RE

BADEVÆRELSE MED VASKESØJLE OG LÆKRE MATERIALEVALG


F R ED ER I K S B E R G

A L L E

41 ,

-

1 8 2 0

F R E D E R I K SB ER G

C


20

R E A L M ÆGL E R N E

K A S T B J E R G

&

P A RTN E RE


Pladsen er udnyttet optimalt

F R ED ER I K S B E R G

A L L E

41 ,

-

1 8 2 0

F R E D E R I K SB ER G

C


22

R E A L M ÆGL E R N E

K A S T B J E R G

&

P A RTN E RE

Enestående “Townhouses” midt på Frederiksberg Allé


Bo lig e r n e b y d e r i stu e p la n p å e t d e j lig t sto r t k ø k k e n /a lr u m, sa mt e t sto r t b a d e v æ r e lse me d v a sk e sø j l e . He r u d o v e r h a r ma n a d g a n g til e t sto r t v æ r e lse me d u d sig t til F r e d e r ik sb e r g A llé .

F R ED ER I K S B E R G

V ia e n smu k tr a p p e tr æ d e r ma n o p i e n o p h o ld sstu e , me d ma sse r a f ly s o g u d g a n g til e n sto r te r r a sse / a lta n . I f o r læ n g e lse a f stu e n , e r de r mu lig h e d f o r e n lille k o n to r p la d s . Til sid st h a r ma n o g så h e r e t stort so v e v æ r e lse , me d k ig til d e n g r øn n e A llé .

A L L E 41 , 1 8 2 0 F R E D E R I K SB ER G C


24

R E A L M ÆGL E R N E

K A S T B J E R G

&

P A RTN E RE

Nem adgang til hele byen. Får man via den nye Metrostation Frederiksberg Allé.


F R ED ER I K S B E R G

A L L E

41 ,

-

1 8 2 0

F R E D E R I K SB ER G

C


26

RE A L M ÆGL E R N E

K A S T B J E R G

&

P A RTN E RE


F R ED ER I K S B E R G

A L L E

41 ,

-

1 8 2 0

F R E D E R I K SB ER G

C


RealMæglerne Kastbjerg & Partnere RealMæglerne Østerbro Ndr. Frihavnsgade 77 2100 København Ø oesterbro@mailreal.dk RealMæglerne Vesterbro Istedgade 87 1650 København V vesterbro@mailreal.dk RealMæglerne Nordhavn Corkgade 4 2150 Nordhavn nordhavn@mailreal.dk RealMæglerne Køberrådgivning v/ Kastbjerg & Partnere koeb@mailreal.dk RealMæglerne Projekt og Udlejning v/ Kastbjerg & Partnere projekt@mailreal.dk udlejning@mailreal.dk

Profile for mitvue

FA41  

FA41  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded