Mit Østerbro nr 22 April 2022

Page 92

Mit Østerbro Motions & Velvære

Et terapeutisk rum uden tabuer

På Østerbro har vi fået en ny psykoterapeut. Hendes vigtigste mission er at hjælpe mennesker til at kunne være sig selv – også når det er svært.

Af: Cille Rosentoft - Mit Østerbro Foto: Dan Møller

Jeg får kaffen serveret, og samtalen kan begynde...

eg træder ind ad døren på Østerbrogade 132 og bliver mødt af Maria Holm Iversen, der byder velkommen og som det første spørger, om jeg vil have teeller kaffe. Jeg bliver vist ind i et lyst og varmt rum og bliver placeret i en blød stol. Her får jeg mulighed for “at lande” et øjeblik alene – præci som hvis jeg var en klient.

Maria er en erfaren terapeut. I 12 år har hun haft sin private praksis, senest på Vesterbro og nu her midt på Østerbrogade. Her skaber Maria et rum, hvor det føles rart og trygt at være. Jeg har sat mig for at undersøge, hvad det er Maria gør, som er anderledes. Det kan jeg nemlig allerede mærke, at det er.

“Når jeg giver klienten et øjeblik til at lande, får de mulighed for at slippe det, der er i forgrunden, det der forstyrrer – som fx besværet med at finde en parkeringsplads eller et hårdt møde på jobbet. Pausen gør klienten mere parat til at arbejde med det, som er relevant og aktuelt”, forklarer Maria.

Ingen tabuer

J

92 / Mit Østerbro / PROFILANNONCE

Maria har mange forskellige klienter i sin praksis, men har på det seneste registreret, at andelen af mandlige klienter er vokset betydeligt. Maria fortæller, at det måske er hendes direkte og ligefremme facon, som kan være


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.