Issuu on Google+

KROŽNE ŽAGE ZA RAZREZ ALUMINIJA

TL-350-SA TL-350-M P R E N O S N A i z v e d b a s t r o j a K o t n o r e z a n j e - 4 5 ° / 9 0 ° / 4 5 °

TL-350-M / SA Premer lista žage Motor Število vrtljajev Delovna višina Kotno rezanje Teža stroja Dimenzije stroja

350 Ø mm 2,0 KS 3000 O/min 970 mm -45°/ 90°/ 45° 68 kg 480x780x850 mm


KROŽNE ŽAGE ZA RAZREZ ALUMINIJA

TLG-352-M

TLG-352-SA

TLG-352-A

K o t n o r e z a n j e o d - 2 2 , 5 ° / 9 0 ° / d o + 0 °

TLG-352-M / SA / A Premer lista žage Motor Število vrtljajev Delovna višina Kotno rezanje Teža stroja Dimenzije stroja

350 Ø mm 2,0 KS 3000 O/min 970 mm -22,5°/-45°/ 90°/45°/ 0° 180 kg 870x710x1435 mm


KROŽNE ŽAGE ZA RAZREZ ALUMINIJA

TL-400-A TL-400-A Premer lista žage Motor Število vrtljajev Delovna višina Kotno rezanje Teža stroja Dimenzije stroja

400 Ø mm 3,5 KS 3000 O/min 970 mm -22,5°/-45°/ 90°/45°/ 0° 380 kg 900x1000x1480 mm

K o t n o r e z a n j e o d - 2 2 , 5 ° / 9 0 ° / d o + 0 °


KROŽNE ŽAGE ZA RAZREZ ALUMINIJA

TL-500-A

K o t n o r e z a n j e o d - 2 2 , 5 ° / 9 0 ° / d o + 0 °

TL-500-A Premer lista žage Motor Število vrtljajev Delovna višina Kotno rezanje Teža stroja Dimenzije stroja

500 Ø mm 4 KS 3000 O/min 980 mm -22,5°/-45°/ 90°/45°/ 0° 430 kg 1200x1100x1500 mm


KROŽNE ŽAGE ZA RAZREZ ALUMINIJA

TL-600-A Premer lista žage Motor Število vrtljajev Delovna višina Kotno rezanje Teža stroja Dimenzije stroja

600 Ø mm 5 KS 3000 O/min 970 mm -22,5°/-45°/ 90°/45°/ 0° 550 kg 1300x1220x1635 mm

TL-600-A K o t n o r e z a n j e o d - 2 2 , 5 ° / 9 0 ° / d o + 0 °


KROŽNE ŽAGE ZA RAZREZ ALUMINIJA

TL-600-90

TL-600-90 Premer lista žage Motor Število vrtljajev Delovna višina Kot rezanja Teža stroja

600 Ø mm 5 KS 3000 O/min 970 mm 90° 500 kg

TL-650-90 Premer lista žage Motor Število vrtljajev Delovna višina Kot rezanja Teža stroja

650 Ø mm 7,5 KS 3000 O/min 970 mm 90° 500 kg

TL-650-90


KROŽNE ŽAGE ZA RAZREZ ALUMINIJA

GAA-350-90 A v t o m a t s k a k r o ž n a ž a g a s podajanjem 3 0 0 m m p n e v m a t s k o p o d a j a n j e 2 p o d a j a n j i ( 0 - 9 o p c i j s k o )

GAA-350-90 CNC G A A - 3 5 0 - 9 0 + C N C s s e r v o motorjem in touch screen panelom 1 5 p r o i z v o d n i h e l e m e n t o v / 1 0 programov / 30 korakov

*slika modela GAA-350-90 TR12 CNC z enoto za vrtanje

GAA-350-90 / CNC Premer lista žage Motor Število vrtljajev Dolžina podajanja Kot rezanja Teža stroja Dimenzije stroja

350 Ø mm 4 KS 3000 O/min 300 mm / 700mm CNC 90° 260 kg /350 Kg 1400x850x970 mm


KROŽNE ŽAGE ZA RAZREZ ALUMINIJA

GAA-500-90 A v t o m a t s k a k r o ž n a ž a g a s podajanjem P n e v m a t s k o p o d a j a n j e 5 0 0 m m p n e v m a t s k o podajanje 2 p o d a j a n j i ( 0 - 9 o p c i j s k o )

GAA-500-90 Premer lista žage Motor Hitrost kožnega lista Dolžina podajanja Kot rezanja Teža stroja Dimenzije stroja

500 Ø mm 5 KS 40/80 m/min 500 mm (2 hoda) 90° 450 kg 1400x850x1750 mm

G A A - 5 0 0 - 9 0 + C N C s s e r v o m o t o r j e m i n t o u c h s c r e e n p a n e l o m 1 5 p r o i z v o d n i h e l e m e n t o v / 1 0 p r o g r a m o v / 3 0 k o r a k o v


KROŽNE ŽAGE ZA RAZREZ ALUMINIJA

GAA-600-90 CNC

GAA-600-90 Premer lista žage Motor Število vrtljajev Dolžina podajanja Kot rezanja Teža stroja Dimenzije stroja

600 Ø mm 7 KS 3000 O/min 500 mm 90° 675 kg 1500x950x1850 mm

G A A - 6 0 0 - 9 0 + C N C s s e r v o m o t o r j e m i n t o u c h s c r e e n p a n e l o m 3 0 0 p r o g r a m o v


KROŽNE ŽAGE ZA RAZREZ ALUMINIJA

DUO-450

K o t r e z a n j a o d - 4 5 ° d o + 4 5 ° n a o b e h g l a v a h

DUO-450 Premer lista žage Motor Število vrtljajev Kotno rezanje Teža stroja Dimenzije stroja

450 Ø mm 3 KS 3000 O/min -45°/ 90°/ 45° 1400 kg 5400x1600x1620 mm


KROŽNE ŽAGE ZA RAZREZ ALUMINIJA

E-3 TM-3

TMDG-3

V S T O P N E & I Z S T O P N E v a l j č n e p r o g e v s t a n d a r d n i h dimenzijah 3/4/6 metrov. I z v e d b e s p n e v m a t s k i m v p e n j a n j e m T N / T N D G

AUTOPOS

www.tronzadorasmg.com made in Spain


ALUMINIJ & PVC KOPIRNI REZKAR

C-452-M

C-452-SA

S p r e d a j n a m e š č e n a k o p i r n a š a b l o n a za enostavno nastavljanje in vodenje

C-452-M / SA Velikost mize Vzdolžni hod Prečni hod Vertikalni hod Motor Število vrtljajev rezkarja Premer stebla rezkarja Teža

450 x 230 mm 230 mm 110 mm 145 mm 0,5 KS 9600 v/min 8 mm 120 Kg


ALUMINIJ & PVC KOPIRNI REZKAR

C-500-AH

C-500-A Z a d a j n a m e š č e n a kopirna šablona

K o p i r n i r e z k a l n i s t r o j R e z k a n j e j e k l a d o d e b e l i n e 3 m m

Velikost mize Vzdolžni hod Prečni hod Vertikalni hod Motor Število vrtljajev rezkarja Premer stebla rezkarja Teža

C-500-A

C-500-AH

500 x 280 mm 260 mm 140 mm 150 mm 2 KS 9000 v/min 8 mm 150 Kg

500 x 280 mm 260 mm 140 mm 150 mm 2 KS 2000-7000 v/min 8 mm 150 Kg


ALUMINIJ & PVC REZKAR

MINI RAFRE-M

MINI RAFRE-SA

 PRENOSNI REZKALNI STROJ MINI RAFRE –M / SA Motor Motor število vrtljajev Motor premer osi Notranji premer rezkarja Ø Zunanji prem. rezkarja max Ø Hod orodja Dimenzije Teža

2,75 KS 3000 v/min 27 mm 32 mm 120 mm 200 mm 410x400x330 mm 48 Kg


ALUMINIJ & PVC REZKAR

RAFRE-CR M

RAFRE-CR SA / A

 DELAVNIŠKI REZKALNI STROJ  R O Č N A  R O Č N O  R O Č N O

V P E N J A L A M A Z A N J E P O D A J A N J E

O R O D J A

MINI RAFRE –M / SA / A Motor Motor število vrtljajev Motor premer osi Notranji premer rezkarja Ø Zunanji prem. rezkarja max Ø Hod orodja Dimenzije Teža

2,75 KS 3000 v/min 27 mm 32 mm 140 mm 275 mm 630x515 mm 150 Kg

 P N E  P N E  R O Č P O D

V V N A

M A T S K M A T S K O / P N E J A N J E

A V P E N J A L A O M A Z A N J E V M A T S K O O R O D J A


ALUMINUM CUTTING-OFF ALUMINIJ & PVC SAWS STISKALNICE

P-3000-G

P-3300-G

S T I S K A L N I C E Z A ALU PROFILE

Maks. pritisna sila Priklop komprimir. zraka Delovna višina Delovni hod Hitrost bata Povpreč. poraba zraka na hod Miza Ø bata Teža Maks. pritisna sila

P-3000-G

P-3300-G

3000 Kg pri 8 bar 6-8 bar 260 mm 35 mm 23 mm/s 25 l 530 x340 mm 260 mm 45 mm 75 Kg

3300 Kg pri 8 bar 6-8 bar 250 mm 20-80 mm 35 mm/s 35 l 375x230 mm 250 mm 45 mm 60 Kg


ALUMINUM CUTTING-OFF ALUMINIJ & PVC SAWS STISKALNICE

P-8000-G

P-4000-G

S T I S K A L N I C E Z A ALU PROFILE

Maks. pritisna sila Priklop komprimir. zraka Delovna višina Delovni hod Hitrost bata Povpreč poraba zraka na hod Miza Ø bata Teža

P-4000-G

P-8000-G

4000 Kg pri 8 bar 6-8 bar 250 mm 0-50 mm 32 mm/s 32 l 375 x235 mm 45 mm 130 Kg

8000 Kg pri 8 bar 6-8 bar 250 mm 0-50 mm 32 mm/s 32 l 440x260 mm 125 mm 150 Kg


OKNA SESTAVNE MIZE

B-4000-L

R a v n a m i z a z a s e s t a v l j a n j e R a z t e g l j i v a

M I Z A Z A S E S T A V L J A N J E

Dimenzije Teža

B-4000-L

B-4000-HV

4000x2000 mm 162 Kg

4000x2000 mm 230 Kg

B-4000-HV P n e v m a t s k i cilindri za dvigovanje mize


ODSESOVALNE NAPRAVE

V460S

O d s e s o v a l n a naprava z visoko efektivnostjo odsesovanja ALU in PVC odrezkov

V-460S Motor Hrupnost Premer sesalne cevi Kapaciteta pretoka Shranjevalna kapacit. Premr zbirne vreče Teža Dimenzije

2 KS 76 dB 120 mm 38 m³/min 180 lit 460 mm 95 Kg 2480x720x1190 mm


OKNA VOZIČKI ZA PROFILE

CHP-1730 A L U M I N I J i n P V C voziček za prevažanje rezanih profilnih elementov

CV-9

A L U M I N I J i n P V C voziček za prevažanje oken 9 o k e n s k i h o k v i r j e v

Dimenzija Nosilnost Teža Razmak med oporniki

CV-9

CHP-1730

1360x900x1250 mm 400 Kg 25 Kg 9 x 100 mm

1730x900x1750 mm 450 Kg 50 Kg


VOZIČKI ZA PROFILE

CPP-4100

CPP-4100 Dimenzije - dolžina Kapaciteta nakladanja Teža

4100 mm 1000 Kg 98 Kg

A L U M I N I J i n P V C V o z i č e k z a p r e v o z p r o f i l o v 1 0 0 0 K g k a p a c i t e t a prevažanja


CEVI / PROFILI ZVIJANJE

C-10

U n i v e r z a l n i H i d r a v l i č n i uvijalec profilov iz Aluminija in lahkih kovin

C-10 Premer osi valjev Ø Premer valjev max Ø Motor Vrtljaji motorja Vrtljaji valjev Min Ø uvijanja Teža Dimenzije

50 mm 200 mm 2 KS 1500 v/min 7 v/min 500 mm 480 Kg 800x800x960 mm


Stroji za obdelavo aluminija