Page 1

KROŽNE ŽAGE ZA RAZREZ ALUMINIJA

TL-350-SA TL-350-M P R E N O S N A i z v e d b a s t r o j a K o t n o r e z a n j e - 4 5 ° / 9 0 ° / 4 5 °

TL-350-M / SA Premer lista žage Motor Število vrtljajev Delovna višina Kotno rezanje Teža stroja Dimenzije stroja

350 Ø mm 2,0 KS 3000 O/min 970 mm -45°/ 90°/ 45° 68 kg 480x780x850 mm


KROŽNE ŽAGE ZA RAZREZ ALUMINIJA

TLG-352-M

TLG-352-SA

TLG-352-A

K o t n o r e z a n j e o d - 2 2 , 5 ° / 9 0 ° / d o + 0 °

TLG-352-M / SA / A Premer lista žage Motor Število vrtljajev Delovna višina Kotno rezanje Teža stroja Dimenzije stroja

350 Ø mm 2,0 KS 3000 O/min 970 mm -22,5°/-45°/ 90°/45°/ 0° 180 kg 870x710x1435 mm


KROŽNE ŽAGE ZA RAZREZ ALUMINIJA

TL-400-A TL-400-A Premer lista žage Motor Število vrtljajev Delovna višina Kotno rezanje Teža stroja Dimenzije stroja

400 Ø mm 3,5 KS 3000 O/min 970 mm -22,5°/-45°/ 90°/45°/ 0° 380 kg 900x1000x1480 mm

K o t n o r e z a n j e o d - 2 2 , 5 ° / 9 0 ° / d o + 0 °


KROŽNE ŽAGE ZA RAZREZ ALUMINIJA

TL-500-A

K o t n o r e z a n j e o d - 2 2 , 5 ° / 9 0 ° / d o + 0 °

TL-500-A Premer lista žage Motor Število vrtljajev Delovna višina Kotno rezanje Teža stroja Dimenzije stroja

500 Ø mm 4 KS 3000 O/min 980 mm -22,5°/-45°/ 90°/45°/ 0° 430 kg 1200x1100x1500 mm


KROŽNE ŽAGE ZA RAZREZ ALUMINIJA

TL-600-A Premer lista žage Motor Število vrtljajev Delovna višina Kotno rezanje Teža stroja Dimenzije stroja

600 Ø mm 5 KS 3000 O/min 970 mm -22,5°/-45°/ 90°/45°/ 0° 550 kg 1300x1220x1635 mm

TL-600-A K o t n o r e z a n j e o d - 2 2 , 5 ° / 9 0 ° / d o + 0 °


KROŽNE ŽAGE ZA RAZREZ ALUMINIJA

TL-600-90

TL-600-90 Premer lista žage Motor Število vrtljajev Delovna višina Kot rezanja Teža stroja

600 Ø mm 5 KS 3000 O/min 970 mm 90° 500 kg

TL-650-90 Premer lista žage Motor Število vrtljajev Delovna višina Kot rezanja Teža stroja

650 Ø mm 7,5 KS 3000 O/min 970 mm 90° 500 kg

TL-650-90


KROŽNE ŽAGE ZA RAZREZ ALUMINIJA

GAA-350-90 A v t o m a t s k a k r o ž n a ž a g a s podajanjem 3 0 0 m m p n e v m a t s k o p o d a j a n j e 2 p o d a j a n j i ( 0 - 9 o p c i j s k o )

GAA-350-90 CNC G A A - 3 5 0 - 9 0 + C N C s s e r v o motorjem in touch screen panelom 1 5 p r o i z v o d n i h e l e m e n t o v / 1 0 programov / 30 korakov

*slika modela GAA-350-90 TR12 CNC z enoto za vrtanje

GAA-350-90 / CNC Premer lista žage Motor Število vrtljajev Dolžina podajanja Kot rezanja Teža stroja Dimenzije stroja

350 Ø mm 4 KS 3000 O/min 300 mm / 700mm CNC 90° 260 kg /350 Kg 1400x850x970 mm


KROŽNE ŽAGE ZA RAZREZ ALUMINIJA

GAA-500-90 A v t o m a t s k a k r o ž n a ž a g a s podajanjem P n e v m a t s k o p o d a j a n j e 5 0 0 m m p n e v m a t s k o podajanje 2 p o d a j a n j i ( 0 - 9 o p c i j s k o )

GAA-500-90 Premer lista žage Motor Hitrost kožnega lista Dolžina podajanja Kot rezanja Teža stroja Dimenzije stroja

500 Ø mm 5 KS 40/80 m/min 500 mm (2 hoda) 90° 450 kg 1400x850x1750 mm

G A A - 5 0 0 - 9 0 + C N C s s e r v o m o t o r j e m i n t o u c h s c r e e n p a n e l o m 1 5 p r o i z v o d n i h e l e m e n t o v / 1 0 p r o g r a m o v / 3 0 k o r a k o v


KROŽNE ŽAGE ZA RAZREZ ALUMINIJA

GAA-600-90 CNC

GAA-600-90 Premer lista žage Motor Število vrtljajev Dolžina podajanja Kot rezanja Teža stroja Dimenzije stroja

600 Ø mm 7 KS 3000 O/min 500 mm 90° 675 kg 1500x950x1850 mm

G A A - 6 0 0 - 9 0 + C N C s s e r v o m o t o r j e m i n t o u c h s c r e e n p a n e l o m 3 0 0 p r o g r a m o v


KROŽNE ŽAGE ZA RAZREZ ALUMINIJA

DUO-450

K o t r e z a n j a o d - 4 5 ° d o + 4 5 ° n a o b e h g l a v a h

DUO-450 Premer lista žage Motor Število vrtljajev Kotno rezanje Teža stroja Dimenzije stroja

450 Ø mm 3 KS 3000 O/min -45°/ 90°/ 45° 1400 kg 5400x1600x1620 mm


KROŽNE ŽAGE ZA RAZREZ ALUMINIJA

E-3 TM-3

TMDG-3

V S T O P N E & I Z S T O P N E v a l j č n e p r o g e v s t a n d a r d n i h dimenzijah 3/4/6 metrov. I z v e d b e s p n e v m a t s k i m v p e n j a n j e m T N / T N D G

AUTOPOS

www.tronzadorasmg.com made in Spain


ALUMINIJ & PVC KOPIRNI REZKAR

C-452-M

C-452-SA

S p r e d a j n a m e š č e n a k o p i r n a š a b l o n a za enostavno nastavljanje in vodenje

C-452-M / SA Velikost mize Vzdolžni hod Prečni hod Vertikalni hod Motor Število vrtljajev rezkarja Premer stebla rezkarja Teža

450 x 230 mm 230 mm 110 mm 145 mm 0,5 KS 9600 v/min 8 mm 120 Kg


ALUMINIJ & PVC KOPIRNI REZKAR

C-500-AH

C-500-A Z a d a j n a m e š č e n a kopirna šablona

K o p i r n i r e z k a l n i s t r o j R e z k a n j e j e k l a d o d e b e l i n e 3 m m

Velikost mize Vzdolžni hod Prečni hod Vertikalni hod Motor Število vrtljajev rezkarja Premer stebla rezkarja Teža

C-500-A

C-500-AH

500 x 280 mm 260 mm 140 mm 150 mm 2 KS 9000 v/min 8 mm 150 Kg

500 x 280 mm 260 mm 140 mm 150 mm 2 KS 2000-7000 v/min 8 mm 150 Kg


ALUMINIJ & PVC REZKAR

MINI RAFRE-M

MINI RAFRE-SA

 PRENOSNI REZKALNI STROJ MINI RAFRE –M / SA Motor Motor število vrtljajev Motor premer osi Notranji premer rezkarja Ø Zunanji prem. rezkarja max Ø Hod orodja Dimenzije Teža

2,75 KS 3000 v/min 27 mm 32 mm 120 mm 200 mm 410x400x330 mm 48 Kg


ALUMINIJ & PVC REZKAR

RAFRE-CR M

RAFRE-CR SA / A

 DELAVNIŠKI REZKALNI STROJ  R O Č N A  R O Č N O  R O Č N O

V P E N J A L A M A Z A N J E P O D A J A N J E

O R O D J A

MINI RAFRE –M / SA / A Motor Motor število vrtljajev Motor premer osi Notranji premer rezkarja Ø Zunanji prem. rezkarja max Ø Hod orodja Dimenzije Teža

2,75 KS 3000 v/min 27 mm 32 mm 140 mm 275 mm 630x515 mm 150 Kg

 P N E  P N E  R O Č P O D

V V N A

M A T S K M A T S K O / P N E J A N J E

A V P E N J A L A O M A Z A N J E V M A T S K O O R O D J A


ALUMINUM CUTTING-OFF ALUMINIJ & PVC SAWS STISKALNICE

P-3000-G

P-3300-G

S T I S K A L N I C E Z A ALU PROFILE

Maks. pritisna sila Priklop komprimir. zraka Delovna višina Delovni hod Hitrost bata Povpreč. poraba zraka na hod Miza Ø bata Teža Maks. pritisna sila

P-3000-G

P-3300-G

3000 Kg pri 8 bar 6-8 bar 260 mm 35 mm 23 mm/s 25 l 530 x340 mm 260 mm 45 mm 75 Kg

3300 Kg pri 8 bar 6-8 bar 250 mm 20-80 mm 35 mm/s 35 l 375x230 mm 250 mm 45 mm 60 Kg


ALUMINUM CUTTING-OFF ALUMINIJ & PVC SAWS STISKALNICE

P-8000-G

P-4000-G

S T I S K A L N I C E Z A ALU PROFILE

Maks. pritisna sila Priklop komprimir. zraka Delovna višina Delovni hod Hitrost bata Povpreč poraba zraka na hod Miza Ø bata Teža

P-4000-G

P-8000-G

4000 Kg pri 8 bar 6-8 bar 250 mm 0-50 mm 32 mm/s 32 l 375 x235 mm 45 mm 130 Kg

8000 Kg pri 8 bar 6-8 bar 250 mm 0-50 mm 32 mm/s 32 l 440x260 mm 125 mm 150 Kg


OKNA SESTAVNE MIZE

B-4000-L

R a v n a m i z a z a s e s t a v l j a n j e R a z t e g l j i v a

M I Z A Z A S E S T A V L J A N J E

Dimenzije Teža

B-4000-L

B-4000-HV

4000x2000 mm 162 Kg

4000x2000 mm 230 Kg

B-4000-HV P n e v m a t s k i cilindri za dvigovanje mize


ODSESOVALNE NAPRAVE

V460S

O d s e s o v a l n a naprava z visoko efektivnostjo odsesovanja ALU in PVC odrezkov

V-460S Motor Hrupnost Premer sesalne cevi Kapaciteta pretoka Shranjevalna kapacit. Premr zbirne vreče Teža Dimenzije

2 KS 76 dB 120 mm 38 m³/min 180 lit 460 mm 95 Kg 2480x720x1190 mm


OKNA VOZIČKI ZA PROFILE

CHP-1730 A L U M I N I J i n P V C voziček za prevažanje rezanih profilnih elementov

CV-9

A L U M I N I J i n P V C voziček za prevažanje oken 9 o k e n s k i h o k v i r j e v

Dimenzija Nosilnost Teža Razmak med oporniki

CV-9

CHP-1730

1360x900x1250 mm 400 Kg 25 Kg 9 x 100 mm

1730x900x1750 mm 450 Kg 50 Kg


VOZIČKI ZA PROFILE

CPP-4100

CPP-4100 Dimenzije - dolžina Kapaciteta nakladanja Teža

4100 mm 1000 Kg 98 Kg

A L U M I N I J i n P V C V o z i č e k z a p r e v o z p r o f i l o v 1 0 0 0 K g k a p a c i t e t a prevažanja


CEVI / PROFILI ZVIJANJE

C-10

U n i v e r z a l n i H i d r a v l i č n i uvijalec profilov iz Aluminija in lahkih kovin

C-10 Premer osi valjev Ø Premer valjev max Ø Motor Vrtljaji motorja Vrtljaji valjev Min Ø uvijanja Teža Dimenzije

50 mm 200 mm 2 KS 1500 v/min 7 v/min 500 mm 480 Kg 800x800x960 mm

Stroji za obdelavo aluminija  

Žage, rezkarji, kopirni rezkarji, odsesovalne naprave, mize za sestavljanje,... skratka vse kar potrebujete za obdelavo aluminija

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you