Page 1

multiplikation på indiens landsbygd

Missionsmagazinet 1/2012

jan blom närmare staden stella lever mot alla odds

ulf ekman:

Detta är

s a n r e t e h ig l j ö m tid ledare: ett extraordinärt år

nytt tv-program: another day of victory


Pojken som kom tillbaka från himlen En sann berättelse om mirakler, änglar och det övernaturliga

229kr

År 2004 var Kevin Malarkey och hans sexårige son Alex med om en fruktansvärd bilolycka. Krocken gjorde Alex totalförlamad och det verkade omöjligt att han skulle kunna överleva. Men när Alex vaknade upp ur koman två månader senare hade han otroliga saker att berätta. Han kunde berätta om saker som hade hänt på olycksplatsen medan han själv var medvetslös. Han kunde berätta om överjordisk musik som lät helt förfärlig i en sexårings öron. Han kunde berätta om änglarna som ledde honom genom himlens port. Och, det mest förunderliga av allt... han berättade om att han mött och samtalat med Jesus. Detta är den sanna historien om en vanlig pojkes ovanliga upplevelser. När du får se himlen genom Alex ögon kommer du att lära dig nya saker om mirakler, livet efter detta och kraften i en faders kärlek.

Ny lovsångsskiva i Gemenskapserien

189kr

På Till hans namn ska folken sätta sitt hopp samlas David Castañeda, Eric Liljero samt makarna David och Emily Åhlén i enkel, jordnära lovsång. Alla sätter de sin personliga prägel på sångerna och berikar skivan med variation, utan att förlora den varma atmosfär som kommit att känneteckna Gemenskapserien. Skivan innehåller både helt nyskrivna lovsånger såväl som välkända lovsånger i nya arrangemang, bl. a. Vår Gud, en unik svensk översättning av Chris Tomlin’s Our God.

missa inte bokrean! se vår folder eller besök webshop.livetsord.se

Jag vill beställa: n

. . . . . . ex av Pojken som kom tillbaka från himlen av Kevin Malarkey för 229kr

n

. . . . . . ex av Till hans namn ska folken sätta sitt hopp av Gemenskap för 189kr Alla priser inklusive moms.

adress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beställningarna skickas separat och mot faktura. Porto tillkommer.

postadress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fraktfritt vid beställningar över 500kr (gäller endast privatpersoner i Sverige).

telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mobil* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-post* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ev kundnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Ange ditt mobilnummer eller din e-post för leveransavisering

livets ords förlag Box 17, 751 03 Uppsala telefon: 018-489 81 00 e-post: order@livetsord.se hemsida: webshop.livetsord.se

Vid ej uthämtad försändelse debiteras porto- och expeditionskostnad (dock lägst 75:-). Vi reserverar oss för slutförsäljning.

mm 2012-01

namn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

norden porto betalt

Livets Ord Svarspost Kundnummer 750002401 758 06 Uppsala Sverige


1 # 5 ett extraordinärt år 6 Notiser från fälten 15 ny skola för barn i indien 20 another day of victory 34 europakonferensen 2012 38 det femte evangeliet 44 kristen utbildning 47 guldet på torget Ulf Ekmans ledare.

Rapporter från Livets Ords verksamhet.

Rektor Geeta om bönesvaret.

Livets Ord släpper nytt tv-program.

Detta är möjligheternas tid En värld i förändring öppnar möjligheter för den kristna kyrkan, menar Ulf Ekman.

En fest för hela familjen.

israelresan 25 år

Bibelskola i det heliga landet.

Ett bra val för barnen.

Sista ordet av Ingemar Ahlgren.

24

16

10

multiplikation på indiens landsbygd ny andrepastor

30

40

miraklet stella utgivare: livets ord ® ansvarig utgivare: birgitta ekman redaktör: rune borgsö skribent: eva anderås art director: jonatan strömgren formgivare: jonatan ahlin annonsansvarig: anne karin ekman tryck: hallvigs, morgongåva kontakt: kundtjänst tel: 018-489 80 00 eller e-post: redaktionen@livetsord.se eller e-post: annons@livetsord.se

MissionsMagazinet kommer ut 4 ggr/år och innehåller undervisning, reportage och nyheter från Livets Ords internationella arbete.

Kontouppgifter Livets Ord:

Livets Ords vision är:

Copyright © 2011 Livets Ord. Eftertryck av artiklar och annat material i denna tidning, helt eller delvis, utan tillstånd från Livets Ord är förbjudet. Vid förfrågningar kontakta redaktionen.

Utrusta Guds folk med hans trosord, visa dem vilka andliga vapen de har, lär dem att använda dem och sänd ut dem i segerrik strid för Herren.

medlem av:

Sverige: Plusgiro: 900 166-0 Bankgiro: 900-1660 Finland: Sampo Bank, konto: 800017-70838192

MissionsMagazinet Box 17, 751 03 Uppsala www.livetsord.se

MM 1/2012

3


983

4

Ulf & Birgitta

John & Lisa

EKMAN BEVERE Berit

Tommy

BARNETT SIMONSSON S t ep h a n dr. Mark N E S N A I T S I R RUTLAND H C med flera

Program våren 2012 manshelg

Vi män träffas för att hjälpa och uppmuntra varandra i våra roller som make, pappa och vän. Vi kommer också att tävla i matlagning under ledning av fyra duktiga amatörkockar! datum: 16-17 mars pris: 1 195 kr (pris för medlem: 795 kr)

passionsretreat

Vi följer påskens passionsdrama, från Jesu ångest i Getsemane, hans lidande och död, fram till hans segerrika uppståndelse. datum: 5-7 april pris: 1 995 kr (pris för medlem: 1 595 kr)

helanderetreat

För dig som är sjuk och vill söka Gud för helande. Bibelundervisning och förbön, samtal och rådgivning. datum: 19-21 april pris: 1 925 kr (pris för medlem: 1 325 kr)

retreat i pingst

Vi samlas runt pingstens budskap om Guds närvaro, liv och kraft och blir utrustade för den vardag som kommer. datum: 25-26 maj pris: 1 095 kr (pris för medlem: 695 kr) mer info & anmälan: www.ribbingebäck.se

2 1 0 2 I L U J 9 2 22 MM 4/2011 www.ribbingebäck.se info@ribbingeback.se 018-489 80 00


ledare

ett extraordinärt år Jag tror detta på många sätt blir ett extra-

ordinärt år. Varje år har naturligtvis sin speciella prägel och är unikt. Det Herren gör är alltid unikt och aldrig någon upprepning. Varje snöflinga är unik, varje människa är unik och Herrens verk i och genom var och en av oss kommer alltid att vara unikt. Därför ser jag verkligen med glädje och tillförsikt fram emot detta år. Jag tror att många människor kommer att möta Gud i vårt land. Oavsett negativa tecken och företeelser och ett stort sekulärt inflytande, kan man aldrig marginalisera eller tränga bort Gud från vårt samhälle. Hur mycket människor än försöker! Tvärtom, i tider av andlig torka och kris kommer han sin församling till hjälp och når ut till alla dem som ännu inte känner honom. Jag tror att vi har mycket att se fram emot av andlig skörd, både i Sverige och ut över världen. Därför är det viktigt att ta på sig frälsning-

ens hjälm som skyddar vårt tänkande så att vi förblir positiva och förtröstande. Det är viktigt att kärlek till Gud vidgar vårt hjärta så att vi kan ta in människors nöd i våra tankar och inte bara fastnar i egna vardagsbekymmer. Det är lätt att fälla blicken och fastna i en mängd olika problem som ofta, när man tänker efter, är ganska små och ibland helt triviala. Det är viktigt att en passionerad kristen livsstil får lyfta oss över bekymmer och bekvämlighet som så lätt förblindar oss från de verkliga behoven, utmaningarna och möjligheterna. Låt 2012 ett år där du, oberoende av hur det

känns just nu eller vad du har för besvärliga omständigheter, ändå lyfter blicken och ser

på Herren och de möjligheter han ger oss att bygga hans rike, att nå ut med evangeliet och att betjäna människor runt omkring oss. Modlöshet, negativt tänkande och självupptagenhet kan så lätt gripa omkring sig och dra ner oss. Vi blir insnärjda i oss själva och tror att det är så livet är. Nej, Herren hjälper oss att lyfta blicken. Bara han kan göra det och det vill han. Han vill visa oss vilka möjligheter som finns för oss att både lära känna honom mer och att tjäna honom genom att betjäna människor runt omkring oss. Vi är alla Herrens tjänare, hans sändebud och vi har något så underbart att ge till varje människa i vår närhet och till jordens yttersta gräns.

Ovanliga möjligheter, händelser och öppningar kommer att finnas för oss 2012«

Ovanliga möjligheter, händelser och öpp-

ningar kommer att finnas för oss 2012. Låt oss vara öppna för att gå in genom varje dörr, möta varje behov och dela med oss vid varje tillfälle, av allt det goda Herren gett oss. 2012 blir ett extraordinärt år! På många

olika sätt. Det blir spännande, viktigt och omvälvande men Herren är alltid densamme och även om det kan skaka rejält i världen så skakar aldrig Guds rike. Tvärtom, det växer och breder ut sig alltmer och när vi kastar oss på Herren kommer alla omständigheter och utmaningar att samverka till det bästa för dem som älskar Gud. Så låt oss älska Herren av hela vårt hjärta detta år! Låt oss stå ännu mer samman kring det viktigaste – att människor ska få uppleva Jesu kärlek och vinna det eviga livet. I Kristus, för hela världen! Ulf Ekman

ps

I det här numret av MissionsMagazinet finns en intervju med mig där du kan läsa om mina tankar kring en del viktiga saker. Jag hoppas du ska finna den intressant. Du kan också läsa om människor vars liv reflekterar Guds hjärta på ett speciellt sätt, bland andra lilla Stella som mot alla odds överlevt en rad sjukdomar och nu är ett levande vittnesbörd om Guds kärlek. Du får också möta vår nye andrepastor Jan Blom, som har ett stort engagemang bland de behövande i Uppsala och som är ett fint exempel på den osvikliga kärlek till människor som Gud vill att vi alla ska praktisera allt mer. foto samuel ekman

MM 4/2011

5


6

notiser

Sverige har en spännande andlig historia och den börjar med Ansgar, inte Gustaf Wasa. En person som framträder mer än alla andra är den heliga Birgitta« ulf ekman, på bloggen www.ulfekman.nu

Livets Ord nyöppnar värmestuga för hemlösa Tidigt på måndagsmorgonen

den 16 januari slog Livets Ord upp dörrarna för värmestugan Grottan i centrala Uppsala. Under många år har församlingen delat ut mat och kläder till hemlösa på lördagsmorgnarna, och länge har det funnits en stark längtan och bön att en dag kunna driva en värmestuga för dessa behövande. Nu har det blivit verklighet! – Det känns jättekul att vara i gång, säger andrepastor Jan Blom som många år arbetat med församlingens sociala insatser i Uppsala. Värmestugan Grottan har fun-

nits i Uppsala sedan länge och drivits av eldsjälen Margareta Nordqvist. Men innan jul meddelade hon att hon var tvungen att sluta på grund av hälsoskäl, och Livets Ord erbjöds

att ta över arbetet. Då gjordes ett muntligt avtal med fastighetsägaren och i början av januari 2012 kunde kontraktet äntligen skrivas. – Vår ambition är att driva vidare verksamheten i samma fina anda som Margareta har gjort, säger Jan. – Som det ser ut nu kommer vi att ha öppet måndag till fredag mellan 7 och 13 och våra besökare kan få frukost och lunch i form av lådor, som de antingen kan äta på plats eller ta med sig till ett senare tillfälle. Lokalerna har fräschats upp med ny färg och en del nya möbler. Redan på öppningsdagen kom ett stort antal hemlösa för att värma sig och få lite mat i magen, och man räknar med att fler ska höra talas om verksamhetens nyöppning. – Det känns så bra att vi som

ulf ekmans reseschema 29 feb-5 mars Efesus, Turkiet

Kongress - Word of Life International 9-10 mars Mariager, Danmark

Ledarkonferens 21-22 mars Åh stiftsgård

VårOas Jan Blom vid Grottan.

4-9 april israel

Påsk-resa för företagare

församling kan få göra en insats för dessa människor, säger Jan. Du kan läsa mer om Jan Blom och det utåtriktade arbetet på sidan 30–32.

29-30 april Fiji, Christian Mission Fellowship

Konferens 17-20 maj Uppsala, Livets Ord

Vårseminarium 21 maj Bjärka-Säby

Seminarium

Bönestödet vi fått från vänner och församling har helt klart varit livsavgörande för Stella«

anna strömsvåg, sid 40 MM 1/2012

10-17 juni Israel

Nysläpp i Gemenskapserien

Livets Ords Israelresa 22-29 juli Uppsala, Livets Ord

Lovsångsserien ”Gemenskap”

som ges ut av Livets Ords Förlag har blivit en riktig bästsäljare. Under februari släpptes den femte skivan som går under namnet ”Till hans namn ska folken sätta sitt hopp”. På skivan leds lovsången av David Castañeda, Eric Liljero (Hillsong Stockholm), samt makarna David och Emily Åhlén. Alla fyra sätter sin personliga prägel på sångerna och berikar skivan med variation. Bland sångerna finns bland annat en svensk översättning av Chris Tomlins ”Our God”, som var en av de mest spelade lovsångerna under 2011.

Europakonferensen 6-7 September Moskva, Livets Ord

Konferens 8-9 September Donetsk, Livets Ord

Konferens Skivan innehåller även helt nyskrivna lovsånger av de medverkande, samt välkända lovsånger i nya arrangemang. I kontrast till sina föregångare är denna Gemenskapskiva mer variationsrik, men har samma varma atmosfär.

19—23 September Ulaanbaatar, Mongoliet

Konferens


manshelg

nästa projekt: idrottshall

16–17 mars är det manshelg på Ribbingebäck. Bli strykt i din roll som make, pappa och vän. www.ribbingebäck.se

Nu är det dags! Livets Ord bygger en idrottshall. Samt en ungdomslounge. Kyrkan ska vara en plats för alla generationer. Läs mer på www.livetsord.se

Minneskväll över Förintelsens offer Under onsdagskvällen den

25 januari hölls en Minnesstund över Förintelsens offer på Livets Ord, för att uppmärksamma den officiella minnesdagen som varje år äger rum den 27 januari och hedra de sex miljoner judar som mördades, deras familjer samt överlevare. Kvällen innehöll ett gediget program med pastor Svante Rumar som värd. Bland gästerna fanns överlevande Livia Fränkel, Docent Anders Gerdmar, riksdagsledamot Mikael Oscarsson (KD) och ett flertal duktiga musiker.

Livia Fränkel

Hela kvällen hade en andäktighet och ett allvar vilande över sig och talen som hölls var gripande på många sätt. Starkast intryck gjorde nog Livia Fränkel, med sin rörande historia om

hur familjen fördes i boskapsvagnar utan mat och vatten från Ungern till koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau, hur föräldrarna senare gasades ihjäl och hon och hennes syster fick arbeta som slavar för tyskarna. – Det viktigaste som hänt oss överlevare sedan befrielsen är staten Israels tillkomst. Israel är vår livlina. Hade Israel existerat 1939 hade Förintelsen aldrig ägt rum, slog hon fast. En viktigt aspekt i talen som hölls under kvällen var också den växande antisemitism som vi kan se i Europa i dag, och framför allt Sverige. Ett allt större hat mot Israel och det judiska folket. – Visa att du bryr dig om dina medmänniskor, visa civilkurage, sa Livia i avslutningen av sitt tal.

- Det är alltid roligt med resorna till Israel, men att vi nu firar 25-årsjubileum är såklart speciellt« roar sörensen, sid 16pojken som kom tillbaka från himlen Ny bok av Kevin & Alex Malarkey.

En sann och gripande berättelse om en pojkes upplevelser.

Mamman blev frisk Indiska Nitas mamma var svårt sjuk i samband med att Nita skulle börja Livets Ords bibelskola. Det var tufft för Nita då hon verkligen ville komma till skolan och höra undervisningen men samtidigt ta hand om sin mamma. – Jag ville ju inte lämna henne ensam hemma, men jag visste att det

var rätt att jag skulle gå på bibelskolan, berättar hon. – Men på bibelskolan bad vi för mamma vid flera tillfällen, och en dag då jag kom hem från skolan var hon totalt frisk. Gud är så god, han är vår läkare! Nu kan jag utan hinder gå till bibelskolan varje dag och det är en sådan välsignelse.

Köp den för 229 kr på webshop.livetsord.se

internationell kongress Den 29 februari – 5 mars

hålls för första gången i Livets Ords historia en internationell kongress för ledare och pastorer från alla Livets Ords center runt om i världen. Deltagarna samlas i Efesus, Turkiet, för att tillsammans titta på den gemensamma

visionen och hur Gud kan leda vidare i arbetet att nå människor med evangeliet. – Det här tillfället är inte bara en vanlig kongress, menar pastor Ulf Ekman. – Det är ett tillfälle att tillsammans söka Gud med ett speciellt syfte. Sen lång tid tillbaka har det funnits en önskan hos många Livets Ords-församlingar att få en djupare förståelse för vår identitet, teologi och struktur, men också att få tillfället till gemenskap med andra pastorer. Jag tror det är tid att möta det behovet nu. Kongressdagarna kommer att innehålla undervisning, lovsång, bön, samtal, workshops, besök vid bibliska platser och tid för gemenskap – allt med syfte att få en djupare inblick i vad Gud kallat Livets Ord till. – Jag tror verkligen att Gud vill att vi ska komma närmare varandra som bröder och församlingar, så vi tillsammans kan göra vad Gud sagt åt oss – att utrusta hans folk med hans trosord och resa upp arbetare som kan bygga församlingar överallt i världen.

MM 1/2012

7


8

Fri från självmordstankar Subhadeeb är en av många indier

som går på en av våra bibelskolor. Gud har gjort stora mirakler i hans liv sedan han började bibelskolan, bland annat har han blivit fri från depression. – Länge plågades jag av självmordstankar och depression som kommit till följd av tidigare misslyckanden i livet, berättar Subhadeeb. – Jag har försökt ta livet av mig fyra gånger, men sen jag började bibelskolan är alla dessa tankar som bortblåsta. Gud är så god, han har befriat mig! På bibelskolan har han också fått undervisning om vikten av förlåtelse, något som Subhadeeb fått praktisera. – På många år kunde jag inte förlåta en god vän som gjort vår familj mycket illa. När jag hörde på

MM 4/2011

det är ett privilegium att få stå där i Hans ställe som gav sig själv för dem«

Subhadeeb är glad över livet och att få gå på bibelskolan. Den har förvanldat hans liv.

ingemar ahlgren, sid 47

bibelskolan att vi ska förlåta varandra ringde jag min vän samma dag för att be om förlåtelse. Det har verkligen löst mig och jag är så tacksam för allt

jag fått lära mig på bibelskolan. Den har fört mig närmre Gud och jag har lärt känna Jesus på djupet genom undervisningen och bönen!


Plötsligt händer det... Har ditt företag rätt försäkring?

www.fkomp.com

MM 4/2011

9


10

Multiplikation på Indiens landsbygd

På landsbygden i östra Indien, några mil från gränsen mot Bangladesh bor Amit Mondal, en före detta Kalidyrkare. I dag är han frälst, har gått på Livets Ords bibelskola och driver 15 cellgrupper runt omkring sin hemby. text & foto livets ord

Vi möter Amit utanför hans hem, ett enkelt stenhus där han och hans familj bor, långt från storstaden. Det doftar friskt, naturen är vacker och relativt orörd, träden är djupt gröna och himlen molnfri. Kontrasterna från den stora staden är nästan overkliga. Man förflyttas decennier, om inte sekler tillbaka i tiden. Här finns knappt en enda bil. Det man ser på de små grusvägarna är mest cyklar, en och annan gammal moped och, förstås, en massa djur. Getter, kor, hundar och katter. När man ber Amit berätta om hur han fann Jesus och lämnade sitt gamla liv, skiner han genast upp. – Som liten pojke blev jag introducerad till avgudadyrkan av mina föräldrar som båda var hängivna Kalidyrkare, säger han. Snart hade jag börjat missbruka både alkohol och tyngre droger, det hör till Kalidyrkan. MM 1/2012

Amit berättar att han satt fast i missbruk och fattigdom innan han blev frälst.

Att dyrka Kali, den hinduiska dödsgudinnan, innebär en mycket destruktiv livsstil och han förstörde inte bara sitt eget liv. Vill man vara hängiven Kali stjäl man pengar och annat att offra. Människorna i Amits omgivning fick smaka hans fanatism och han gjorde sin familj allt fattigare. Amit berättar att han blivit lovad välsignelser av olika slag, välsignelser han skulle få genom att tillbe Kali. Men det blev inget av det. I stället led han brist på det mesta, han fann sig i stora problem och han hade dragit med sig sin familj i fallet. Amit insåg att det inte fanns något hopp för hans liv och att han inte hade någon framtid. – Jag visste att jag var på väg till helvetet. – Det fanns inget att leva för längre. Jag var fast i missbruk, fattigdom och depression. Jag planerade att ta mitt liv. Men allt skulle förändras. En dag kom Amits son hem från skolan. På vägen hem hade han sett en film om Jesus som visades vid vägkanten och han hade fått med sig en broschyr. Amit och hans son började läsa broschyren direkt. Broschyren handlade om


Amit leder nu femton cellgrupper runt omkring landsbygden där han bor. Människorna är fattiga och lever under enkla förhållanden.

Jesus, och innan de visste ordet av började de be till den här Jesus, som de läst om bara minuter tidigare. De visste knappast varför. Just vid den här specifika tidpunkten var Amits fru väldigt sjuk. I broschyren stod det att Jesus kan bota sjuka, så de började be för henne, och hon blev omedelbart helad! Där och då bestämde sig Amit för att lämna sitt gamla liv och ta emot Jesus. Han blev genast fri från sitt missbruk och började leva för den levande Guden. I dag bekänner sig hela Amits familj till Jesus och brinner för att berätta för andra. Amit började gå till en liten kyrka i närheten av sin hemby och snart hörde han talas om Livets Ords bibelskola. Han berättar att så fort han fick höra om bibelskolan, visste han att han var tvungen att gå. Men Amits tid som Kalidyrkare och missbrukare hade lämnat honom och hans familj utblottad. Det skulle inte fungera vare sig ekonomiskt eller praktiskt att börja pendla till en bibelskola. Men, berättar Amit, allting löste sig så fort han bestämde sig för att trots alla omständigheter och mänsklig logik ändå gå

på bibelskolan. Amit strålar när han berättar hur Gud försörjde hans familj på alla områden, så pass att både han och hans fru kunde gå hela bibelskoleåret. Ett år som skulle visa sig bli oändligt viktigt, inte bara för Amit, men också för hela hans omgivning. Och i förlängningen, för Guds rike. Året på Livets Ords bibelskola blev ytterligare en vändpunkt i Amits liv. Återigen skulle hans liv bli förvandlat. Han studerade bibeln på ett mycket djupare sätt än han gjort innan, han lärde sig vad han är och har i Kristus och framför allt, han fick tag på sin kallelse. – Jag fick hopp! berättar Amit med ett stort leende. Plötsligt hade mitt liv fått en mening, jag hade fått en uppgift och jag hade fått ett värde. Inte bara för mig själv, utan för alla runt omkring mig. Jag hade fått något som jag måste ge vidare. Jesus hade förvandlat mitt liv, och jag visste att det nu var dags att börja leva för honom på riktigt. – Jag hade hela mitt liv sökt efter frid genom Kalidyrkan. Men jag kände aldrig någon frid, förklarar Amit, jag kände bara

jag fick hopp! Plötsligt hade mitt liv fått en mening, jag hade fått en uppgift och jag hade fått ett värde« amit

MM 1/2012

11


12

är detta ett av de starkaste bevisen på Guds kärlek – friden som övergår allt förstånd.

Barn på väg till skolan i nordöstra Indien.

hopplöshet. Men den dagen min son kom hem från skolan och jag tog emot Jesus som min Herre, fick min själ frid – genast. Då visste jag att jag kommit hem. Då visste jag att jag hade hittat allt jag sökt efter. För mig

Se vårt reportage om Amit. Läs in QR-koden med din mobil eller se klippet på livetsordplay.se

Medan det börjar förberedas för lunch i grannskapet och dofterna av alla kryddor fyller hela omgivningen runt oss, berättar Amit att han direkt efter bibelskolan själv började predika och berätta om Jesus i familjer i och omkring hans hemby. Han har fått se många under och mirakler och Gud använder honom starkt för att nå människorna som aldrig hört evangeliet förut. Frukten har inte låtit vänta på sig, när det här skrivs är Amit alltså ledare för 15 cellgrupper. Och antalet ökar stadigt. Ledarsamlingarna på Livets Ord på de här platserna är avgörande. De är grunden till den multiplikation som är syftet med Livets Ords arbete i Indien.  mm

Ekologisk odling

Röjnings och planteringsuppdrag • Försäljning av skogsplantor

Rågvägen 3 • 612 94 • Finspång Anders Rising 0 7 0 6 - 8 4 8 0 9 7

Hult • 690 45 ÅSBRO Anders & Maria Östlund • 0582-503 82 • 0706-85 03 92

S C HAKT

F R IT T Du kan spara både tid och pengar på smartare ledningsbygge. Vi hjälper dig på vägen.

www.johanlundberg.se

MM 1/2012


InPress – Intelligent kommunikation skapar förståelse, tillväxt, sammanhållning och förankring. Tidningar är fantastiska berättarverktyg. Därför är det InPress passion att göra tidningar. Snygga och funktionella tidningar som lyfter fram intressanta personer och låter människor tala till punkt. Bra tidningar innehåller fakta och ger perspektiv. De behöver distribueras på ett intelligent sätt. Därför samarbetar InPress med de ledande dagstidningarna i Norden. Sedan 1984 har InPress genomfört ca 2 000 unika tidningsprojekt i Norden. Tidningar vars effektivitet noga utvärderats genom att tiotusentals läsare fått svara på vad de tycker.

säljare Jag söker

n till: Skicka din ansöka .com ss re inp @ y.u nn co senast 10/3 2012

Nu söker jag dig som är hung hungrig ngri rig i på nya utmaningar och på att göra affärer. Viktigast för mig är att du är orädd, ärlig, har ett bra driv och är engagerad. DITT JOBB BLIR ATT jobba med försäljning i olika tidningsprojekt. En uppgift blir att sälja in annonser i redaktionella produkter och att sälja in tidnings- och kommunikationsprojekt i dagspress. DU KOMMER att lära dig att göra tidningar i samarbete med redaktionen. Du lär dig

affärsmannaskap och att fatta snabba beslut. Du får också möjlighet till hög lön. Jobbet som säljare kräver fokusering och hårt arbete, men ger också mycket tillbaka. Hör av dig, så berättar jag mer! Conny Unéus, 018-68 30 00

Intelligent kommunikation sedan 1984

WWW.INPRESS.COM

MM 2/2011 4/2011 MM

13 13


FindinsnärBygg & Kakel dugillarkvalitet! Vi hjälper er med;

10% talang

• Nyproduktion • Utbyggnad • Renovering • Badrum • Kök

• Golv/listning/snickerier • Inredning • Offertbesök • Konsultering av olika slag

Tel: 0735 695 438 Mail: findinsbygg@gmail.com Address: Danmarksgatan 45, 753 23 Uppsala

BYGGKONSTRUKTIONER – KVALITETSANSVAR

90%

förberedelse www.byggkonsulten.se

018-363 364

Är du förberedd för det Gud har kallat dig att göra? Livets Ords Teologiska Seminarium utbildar morgondagens pastorer, missionärer och församlingsarbetare. Du kan välja mellan Bachelorexamen i Nya testamentet med specialisering på församling eller mission. Masterexamen med specialisering på församling eller mission Du kan också läsa enstaka kurser, ett tjugotal finns på Internet!

14

För mer information gå in på

www.loteol.se

MM 4/2011

office@loteol.se 018-489 80 90

 www.bybageri.se Vi finns även på facebook.se/bybageri




indiska skolbarn fick bönesvar IndianChildren, Birgitta Ekmans fond för barn i Indien, brinner för att hjälpa de fattiga barnen i landet. Nu har äntligen en av deras skolor, i nordöstra delen av landet, kunnat starta upp sin verksamhet i nya, fräscha lokaler. – Ett riktigt bönesvar, säger rektorn Geeta. Vi träffar Geeta bara några timmar efter första dagen på skolåret. – Vi och barnen är så glada över att få vara i de nya lokalerna! Vi behövde större yta och vi ville ta in fler barn i skolan, vilket vi nu kunnat göra. I de förra lokalerna hade skolan plats för 52 elever. I och med flytten får nu 40 nya barn från slummen möjlighet att gå i skola, något som inte är helt självklart i Indien. Dessa nya elever är handplockade av personalen, som själva bor i stadsdelen. Tillsammans har de gått runt i de allra fattigaste områdena för att söka efter barn till skolan. Majoriteten av de nuvarande 92 eleverna kommer från mycket fattiga hemförhållanden, där i många fall inte ens föräldrarna kan läsa eller skriva. Barnens skolgång ger en fantastisk möjlighet för dem att skaffa sig en framtid som kan bli till hjälp för hela familjen. Geeta understryker bestämt att de nya lokalerna är ett bönesvar från Gud. – Vi har bett regelbundet sedan januari 2011 och tittat på 16 olika byggnader, men det var inget som riktigt passade oss. När vi kom till den här platsen var det som att Gud sa ”här ska ni vara!” Den tidigare skolan låg i centrum av en väldigt livlig marknadsplats och tillika i en femvägskorsning, där bilarna tutade frekvent dagarna i ända. Ljudnivån var ibland öronbedövande och ur trafiksäkerhets-

Barnen är väldigt glada över de nya, fräscha lokalerna.

Vi behövde större yta och vi ville ta in fler barn i skolan, vilket vi nu kunnat göra« rektor geeta

synpunkt var läget inte det bästa. Den nya skolan ligger i ett lugnt område där lärarna kan undervisa ostört och där det är säkrare för barnen att gå till och från skolan. En nyhet på skolan är lekrummet med mattor på golvet och massor av leksaker, som bland annat skänkts av IndianChildren-sponsorer. Förskolebarnen har fri lek i rummet varje dag som ger möjlighet att utvecklas och träna sin kreativitet. Utbildning och skola är en viktig del av Indian Childrens arbete och vision; att ge Indiens fattiga barn en bättre framtid!  mm

En tredjedel av världens undernärda barn bor i Indien! mat För 55:- får ett barn ic adunder en månad.

Hjälp oss att hjälpa!

Ge via indianchildren.org eller direkt till BG 900-1843. Märk din gåva “mat”.

MM 4/2011

15


16

25 år i Israel – fira med oss

Följ med på ditt livs resa! I början av juni har du chansen att uppleva ditt livs resa. Soliga, vackra och andäktiga Israel väntar på dig! I år firar Livets Ords Israelresor 25 år, något som vittnar om både tusentals nöjda resenärer och en erfarenhet som hjälper dig att få ut maximalt av ett besök i det heliga landet. Missa inte din chans att resa till Israel den 10–17 juni! text eva anderås foto livets ord

– Jag har slutat räkna hur många gånger jag besökt Israel, men det är långt över hundra, och ändå upplever jag något nytt varje gång jag är där, berättar Curt Lahti som var en av de allra första att vara med och arrangera Israelresan. – Det har blivit som ett andra hemland för mig och familjen. Israel är och kommer alltid att vara speciellt, men det är först när man är där som det blir på riktigt för en. Bibelns platser finns där framför en. Det är ett måste för varje kristen att besöka Israel! Man brukar säga att Israel är som ett femte evangelium, en plats där du kan vandra i Jesu fotspår. Där bibelns berättelser får nya dimensioner då du faktiskt kan stå på de fysiska platserna där Gud utförde sina mirakler. I Israel breder torra ökenlandskap ut sig sida vid sida med gröna vidsträckta sluttningar, vingårdar och apelsinlundar. I Jerusalem pågår ett myllrande stadsliv och i Gamla stan kantas gatorna av marknadsstånd och charmiga gränder. Ett modernt och högteknologiskt samhälle som samtidigt andas så mycket lugn, frid och andäktighet. Det vilar en biblisk, historisk slöja över Israel som inte går att uppleva på annat sätt än att faktiskt vara här. Dammet från gatorna bär på en historia, en historia som förändrat framtiden för hela mänsklighe-

MM 1/2012

ten. Här föddes Konungen, Frälsaren, Messias.

En munk

– Det är alltid roligt med resorna till Israel, men att vi nu firar 25-årsjubileum är förstås speciellt, säger Roar Sörensen som sedan 2003 arbetat med Livets Ords Israelarbete. – Under åren har vi byggt upp ett stort lokalt kontaktnät, vi har lärt känna landet på ett speciellt sätt och vi vet vad vi håller på med. Vi är så klart inte de enda som arrangerar resor till Israel men vi kan garantera en riktigt hög kvalitet och mycket för pengarna. Det som gör våra resor speciella är just att man får både det bibliska och moderna perspektivet av landet, en större förståelse för vad som händer där och varför, men också möjlighet att få se bibeln bli levande på ett nytt sätt.

i Heliga

Gravens

Ju

Den allra första resan anordnades som en del av en resa i regi av Lester Sumrall. Där föddes en starkare egen längtan att göra landet mer lättillgängligt för troende. Till en början var resorna kopplade till bibelskolan i Uppsala och fungerade som en studieresa med möjlighet att besöka de bibliska platserna man läst om under året. Men i början av 90-talet riktade man om målgruppen och gjorde resan öppen för alla som ville följa med. På premiärturen reste drygt 900

Magnus och Roar i Negevöknen

Ulf

och

Bi

rgit

ta i

Ein


Bad i D

ödahavet

i Ulf predikar på en båt Genesarets sjö

personer, de allra flesta från Sverige, med tre chartrade plan. Förväntan var stor bland deltagarna. – Jag minns det som ett någorlunda organiserat kaos, säger Curt och skrattar. Han fortsätter i samma glada ton. – Under åren har vi fått klagomål på resorna, ett är att det är för billigt för allt man får, ett annat att det är för mycket och för god mat.

erusalem

arn i J udiska b

Åren har gått snabbt och sedan starten har omkring 13 000 personer rest med Livets Ord till Israel. I dag kommer deltagarna från alla världens hörn och i takt med att landet utvecklas, utvecklas också resan. Valbara program så som ”återbesökare” och ”lugnare tempo” har växt fram för att göra resan så meningsfull och tillgänglig som möjligt för alla målgrupper. Ung som gammal har man alltid något att uppleva i Israel. Med bekväma bussar, professionella lokala guider och pastorer som ger ett målande, bibliskt perspektiv på resan får du en helhet som är svår att uppnå på egen hand. I sommar satsar man också på en ungdomsresa för åldrarna 15–25 år. Förutom besök

vid de bibliska platserna väntar också en spännande raftingtur med gummibåtar, sol och bad på vita stränder och shopping. – Det är viktigt att unga människor får se Israel med egna ögon, menar Roar. – I dag matas vi ständigt med en felaktig bild av landet och man behöver lite bakgrund och en upplevelse av Israel för att förstå verkligheten. För trots att resan kommer att bli en oförglömlig upplevelse där du får möta Jesus på ett alldeles speciellt sätt, njuta av sol och bad och kamelturer i öknen, fyller den också en viktig funktion i att visa stöd för landet och det judiska folket. I en tid av växande antisemitism är detta viktigare än någonsin. – Varje troende behöver få, eller kanske återuppliva, kärleken till Israel. Det är något som våra resor ger möjlighet till. Det är omöjligt att åka tillbaka hem utan att ha blivit berörd på något sätt, säger Roar.  mm

Mer information om Livets Ord Israelresa hittar du på www.livetsord.se/israel

MM 1/2012 4/2011

17


18 16

Låt oss ta med dig på ditt livs resa! Följ med Livets Ord till Israel 10-17 juni 2012 8 900:-

13 200:-

Ungdomsresa

Standardhotell

16 500:Exklusivt hotell

MM 1/2012

17

Anmälan online och mer info på www.livetsord.se/israel

s ä l h c o a r d d Blä u vill igen! Dsa! s i m e t in livets ord

ress Box 17, 751 03 Uppsala telefon 018-489 81 55 aeltour@livetsord.se hemsida www.livetsord.se/israel MM 1/2012 4/2011


Vi får din skog att växa!

Örnsköldsvik, tel: 0660-104 40 info@ornskog.se

För högtid och fest...

Torget, Hässelby Gård • Tel 08-38 35 35 tobias.mattsson@supermarket.ica.se

Vi kan

catering

MM 1/2012

19


20

Nytt tv-program från Livets Ord Nu kan du ta del av Ulf Ekmans undervisning genom din smartphone, läsplatta eller på datorn. Livets Ord TV storsatsar i februari med ett nytt programkoncept som är en vidareutveckling av ”Another Day of Victory”. Programmet spelas in på engelska och kommer att dubbas till ett flertal språk för att bli ett viktigt verktyg i arbetet på missionsfälten. På detta sätt kan människor, både i och utanför Sverige, enkelt ta del av trosundervisning i ett nytt, spännande tv-format. text & foto livets ord

Livets Ords TV- och mediearbete står nu inför ett nytt kapitel i och med det nya ”Another Day of Victory”. Sedan i oktober har man spelat in ett 40-tal program i ett nytt, kortare format (13 minuter). Längden gör att det är lättare att se programmen i mobilen, datorn eller på en läsplatta. Formatet är mer avskalat och speglar ett personligt samtal. – Vi kommer även att göra en rysk version av programmet som dubbas av vårt center i Moskva, berättar TV-chef Daniel Severin. – I Ryssland har nya församlingar och ledare vuxit upp under senare år och hungern efter undervisning är fortfarande stor, precis som det var på 90-talet. I och med att vi även spelar in programmet i ämnesserier kan vi redigera ihop detta till förstklassigt material för videoundervisning, som kan användas på våra internationella bibelskolor. Varje avsnitt kommer att kunna ses och laddas ned på www.ulfekman.org, och även publiceras på www.livetsord.se. Det nya, kortare programmet kommer dessutom enkelt kunna sändas på TV genom att två avsnitt kombineras till ett halvtimmesprogram som textas eller dubbas och sedan erbjuds till kristen TV i våra missionsländer. DVD- versioner med olika ämnesserier kommer även att produceras på kinesiska, hindi, bengali, vietnamesiska och mongoliska i ett första steg. – Bara i Kina finns ett nätverk med omkring 1 000 församlingar som ropar efter undervisning om tro, helande och den helige Ande, fortsätter Daniel. – På samma sätt som eld sprids snabbt och MM 1/2012

enkelt när de rätta förutsättningarna finns tror vi att dessa program och DVD-serier kan sprida Guds ord. Teknisk utveckling och infrastrukturella förändringar har ofta banat väg för det Herren vill göra i världen. Romarna byggde vägar som gjorde att budskapet om Jesus snabbt kunde spridas efter uppståndelsen. Gutenbergs tryckpress ledde till att Guds ord kunde massproduceras och läsas av fler – och på samma sätt ger Internet i dag nya möjligheter att predika och undervisa Guds ord i länder som annars vore stängda! – Redan i dag når vi varje månad ut med Guds ord via vår hemsida till troende i Egypten, Nepal, Qatar, Sydkorea, Japan, Malaysia, Pakistan, Ghana och Filippinerna, berättar Daniel. – Bara det senaste året har vi haft besökare


från 155 av världens länder! Närmare 2 000 datorer är uppkopplade varje söndag och man följer våra gudstjänster från olika delar av Sverige och världen. Bara häromdagen kom det in ett vittnesbörd på Livets Ords telefonsvarare från en kvinna som sade: ”Jag vill bara tacka för alla fina underbara tv-program som ni sänder. De har hjälpt mig så mycket när jag har varit nere som värst i djup fruktansvärd depression och sorg ...” En svensk man hörde också nyligen av sig till oss för att berätta att han blev frälst framför datorn för tre år sedan när han hörde Ulf predika på Internet. Detta är anledningen till församlingens medieengagemang – att se frukt för Guds rike! Redan från begynnelsen har media spelat en viktig roll i Livets Ords missionsarbete. Från begynnelsen, med de 100 videobandspelarna som skickades till Ryssland, till de historiska TV-sändningarna i Albanien, Indien och Ryssland. Den förra versionen av ”Another Day of Victory” har gjorts i över 1 000 avsnitt och på kanaler som God TV, CNL och Inspiration Networks till över 200 länder. – Vi får regelbundet förfrågningar från missionsfälten från troende, pastorer och ledare som inte har tillgång till våra program på TV, säger Daniel. – ”Ropet från Makedonien” är starkt och genom media kan vi multiplicera frukten tusenfalt. Detta var en av anledningarna till att vi för några år sedan producerade videobibelskolan. De senaste åren har vi sett stor frukt av denna som varit ett viktigt verktyg på missionsfälten. Den har textats och dubbats till en mängd olika språk såsom kinesiska, hindi, ryska, thailändska, vietnamesiska och polska för att nämna några. Så vare sig du bor i Flen, Beijing, Helsingborg eller Budapest, har du nu lätt tillgång till undervisningen som har förvandlat så många människors liv – budskapet om tro, det övernaturliga livet med den helige Ande, församlingen och den personliga vandringen med Jesus. De första programmen finns redan att se, så det är bara att gå in på ulfekman.org och titta.  MM

MM 1/2012

21


22

CAConnections Administrativa tjänster

Säljer och installerar värmepumpar i Uppsala

info@johanwirsenab.se • SVEPcertifierad enlig SCU2002

0733-426385 • carolyn@mail.org

info@johanwirsenab.se 073-679 38 47

Paras-Kabod HB info@paraskabod.se

Västerås 021-81 07 20 Stockholm 08-19 40 00 Gävle 070-631 09 99 Uppsala 070-626 32 21 ”Ett komplEtt liftförEtag”

www.malarlift.se

Henriks VVS AB ”Vi säljer marknadens effektivaste solfångare Intelli-Heat ”

Serving Software Developers Rasbo Yrestahed 755 96 UPPSALA Tel 0733-44 93 23 • 01825 30 01 E-post: info@henriksvvs.se

MM 1/2012

www.objectgeneration.com


MM 4/2011

23


24

Detta är

mĂśjligheternas

tid

MM 1/2012


tagit hand om sitt folk, påpekar han och menar att en värld som skakar kan innebära mycket positivt för församlingen – om man har rätt perspektiv på tillvaron. Sådana tider får oss att se det viktigaste i tillvaron och sätta prioriteringarna rätt.

tro och

omvändelse Ett skakigt år är till ända men kyrkan står ändå inför en möjligheternas tid. Problemen i världen är en miljö där församlingen träder fram, förkunnar evangeliet frimodigt och tar socialt ansvar, både på missionsfältet och här hemma. – Det blir därför en utmaning för en ung kristen, underhållningsorienterad generation att återupptäcka kraften i evangeliet, menar Ulf Ekman. text rune borgsö foto samuel ekman

åaret 2011

kommer att gå till historien som en turbulent, skakig tid. I inledningen av året fick pastor Ulf Ekman till sig orden ”annus terribilis”, ett fruktansvärt år. Och när man ser tillbaka kan man inte annat än att beskriva det på det sättet. Den 11 mars skakade en jordbävning, med påföljande tsunami och nedsmältning av kärnreaktorer, såväl Japan som övriga världen. Därefter rullade händelserna på, med den arabiska våren, terroraktionen i Norge och den djupa skuldkrisen i EU med potentiella effekter i hela världen. Här i Sverige har socialdemokratin upplevt en historisk kris och SAAB har gått i konkurs. Pastor Ulf har länge påpekat att det kommer bistrare tider i världen men också att väckelse, med många människors andliga uppvaknande, ofta kommer som en följd av otrygga omständigheter. – I hela historien har kristna levt igenom svåra tider, där Gud ändå har beskyddat och

det finns en extraordinär nåd från Gud för den tid vi lever i« Ulf ekman

Vi möts i paret Ekmans ljusa villa för den årliga MM-intervjun, där vi talar om året som gått och vad de känner inför det som ligger framför. Ulf och Birgitta sitter i varsin senapsgul fåtölj mitt i ett vitt, upplyst vardagsrum. Bakom dem täcks väggen av en bokhylla med spännande titlar på både engelska och svenska. En snabb blick vittnar om ett intresse för historia och teologi. Ute täcks marken av ett tunt lager kritvit pudersnö, som reflekteras genom fönstren och gör det vita rummet ännu ljusare. Själv sitter jag i en bred röd soffa intill väggen och på bordet mellan oss står ett fat med stora pepparkakshjärtan, en sista rest av julen som nu i början av januari är på god väg ut ur svenska hem och sinnen. Birgitta dricker kaffe medan Ulf nöjer sig med örtte den här gången. – Det är skönt att 2011 är över, jag tror att 2012 blir ett extraordinärt år på många sätt, säger Ulf där han sitter i blå bomullsskjorta och en väl använd norsk lusekofta, ett arv efter Sten Nilsson. – Det är ett möjligheternas år för oss i Kristi församling. Det betyder inte att världens alla kriser kommer att gå över, men det finns en extraordinär nåd från Gud för den tid vi lever i. Om vi förstår möjligheterna här och tar dem på allvar kan vi gå in i en tid med oanade möjligheter för församlingen, tror han. Ulf understryker att Livets Ords missionsarbete aldrig har varit så fruktsamt och så effektivt som nu, och fälten som ligger framför är stora: Kina, Indien, Vietnam och Mongoliet är några av de länder som väntar på evangeliet och som Ulf känner starkt för. – Vårt missionsarbete har i hög grad övergått från bara kampanjer till att också träna ledare och stärka församlingar så att de kan nå ut effektivare. I dag har vi 15 bibelskolor över hela världen och vi tränar fler än 500 pastorer och ledare genom våra fortbildningskurser för pastorer och ledare i olika länder. Detta har visat sig vara väldigt effektivt i multiplikationen av nya församlingar och bestående resultat, menar han. – Det evangeliets äventyr som pågår i dag i Vietnam är något som vi nästan inte ens kunde drömma om för några år sedan. Genom bibelskolan där tränas hela tiden

MM 1/2012

25


26

nya ledare som får ansvar för nystartade husförsamlingar. – Vi tränar även ledare från fattiga och utsatta folkgrupper i bergen i nordvästra delen av landet, folk som aldrig tidigare nåtts med evangelium. Allt detta pågår i ett kommunistiskt land som har varit mycket restriktivt till kristna, säger Ulf. Vi lever i en möjligheternas tid. Därför påpekar han att det är viktigt att kristna förstår detta och hur man ska relatera till det som sker i världen. När nyheterna fylls av dramatiska och negativa händelser är det lätt att de blir obegripliga för människor, som till exempel Eurokrisen, som bara verkar bli djupare för varje månad som går. – Det finns en automatisk reflex att ”detta sker inte och kommer inte att beröra mig”, och ”eftersom Gud är god och vi ska vara positiva så kommer jag automatiskt att behålla min levnadsstandard”. Jag tror att vi måste akta oss för detta, menar han. Ulf tror att den ekonomiska krisen i världen kommer att förvärras på ett sätt så vi alla kommer att känna av den. Världens välfärdssamhällen kommer inte att kunna ha kapacitet att automatiskt upprätthålla levnadsstandarden och betala för alla gamla, sjuka och svaga. Detta är tragiskt och farligt – men samtidigt representerar det en möjlighet för församlingen att ställa upp. – Kyrkan har alltid tagit hand om fattiga, drivit utbildningsinstitutioner, skyddat sårbara och hjälpt sjuka och folk som far illa i samhället. Jag tror detta kommer tillbaka, för det är sådant som har med den äkta kristna tron och kärleken att göra. Ulf tar ytterligare ett pepparkakshjärta och smuttar på sitt te innan han fortsätter. – Det är spännande att se hur det sociala engagemanget och Guds hjärta för människor i nöd allt mer präglar både det lokala arbetet här hemma och i vårt missionsarbete, säger han och kastar en blick på Birgitta. – Jag ska snart till Indien igen, utbrister hon med förväntan i rösten. Där ska hon besöka sitt hjärtebarn, organisationen IndianChildren och dess verksamhet. Särskilt ser hon fram emot att bese ett nytt projekt i Mumbai för barn till prostituerade kvinnor. Hon hoppas med tiden kunna etablera liknande projekt även i Kolkata. – Jag tror att IndianChildren, som växer så, är ett tecken på det jag pratar om, inflikar Ulf, som menar att arbetet kommer att MM 1/2012

Vi lever i möjligheternas tid, menar Ulf och Birgitta.

växa ytterligare i framtiden. – Våra centra i Moskva, Ukraina och andra platser har ju länge haft omfattande social verksamhet som berör många tusen hemlösa, fattiga och fängelseinterner. Och detta är en utveckling som vi kommer att se öka även här hemma, tillägger han. – Jag är väldigt glad att Jan Blom har klivit in som andrepastor i församlingen. Jag tror det har att göra med uppgifterna som ligger framför, både socialt och i att hjälpa unga människor att hitta sin plats i allt detta. Han är en stor resurs och en härlig människa. – Frivilligheten i kyrkan kommer i framtiden att kunna möta stora behov och ta sig an många problem i och med att välfärdssystemet, som vi känner det, monteras ned steg för steg. Vi behöver en generation av unga som brinner för Jesus, som vill leva ett sant, överlåtet kristet liv och som kan gå in i de kommande uppgifterna, säger han. Ett av de tilltal Ulf upplevde att han fick under 2011 var att han skulle ta herdestaven i handen och gå igenom församlingen. Under hösten påbörjade han därför denna resa, som han antar kommer att ta hela 2012 också. Han träffar olika avdelningar och genomlyser och diskuterar hela verksamheten med allt från cellgrupper till pastorsråd, barnarbete, socialt arbete och media – något både han och de anställda har satt värde på

Vi behöver en generation av

unga som brinner för som vill leva ett sant,

överlatet kristet liv och som kan ga in i de kommande uppgifterna


och som redan verkar bära god frukt. Ett av målen är att identifiera nya unga ledare, som kan träda in i uppgifterna. Därför ligger den unga generationen starkt på Ulfs hjärta. – Unga människor är brinnande idealister, menar han. – Det finns en styrka i det, men också en svaghet, eftersom det lätt blir orealistiskt och man kan slita ut sig och bli besviken när resultaten inte kommer så snabbt och enkelt som man trodde. Vi måste hjälpa dem att bli realister och inte finna enkla snabblösningar på allt utan arbeta medvetet och långsiktigt. – Tron går inte automatiskt i arv, men om man kan skapa ett andligt starkt klimat, är det lättare för tron att få fäste i unga människors liv. Därför måste kyrkan skapa en kristen kultur som drar in unga i Guds rike. Men att de är med i en levande miljö betyder inte automatiskt att de lever i den. Unga människor måste själva få möta Jesus på ett radikalt sätt och helhjärtat ge sitt liv till honom, tillägger han. Ulf upplever att det finns många härliga pionjärinsatser i Sverige som riktas till de yngre, vilket han tycker är mycket bra. Men han menar också att man samtidigt måste vara observant på faran i att skapa ett kulturklimat där gudstjänsterna speglar en

Jesus illustration eva anderås

Kyrkan har alltid tagit hand om fattiga, drivit utbildningsinstitutioner, skyddat sårbara och hjälpt sjuka« Ulf ekman

självcentrerad kristen konsumtionskultur. Gudstjänster och möten kan lätt bli lekplatser och nöjesinrättningar, där det handlar om att det ska vara ”häftigt”, och där möten reflekterar deras förhållande till underhållning och behov av upplevelser snarare än en djup relation till Jesus. – Det kan ibland bli tillrättalagt och självcentrerat i stället för gudscentrerat. Man kan få kortsiktiga resultat, men på djupet fostras inte sanna lärjungar som är villiga att ta på sig sitt kors i vardagen och leva för andra människor, menar han. Ulf tror att många av dagens ungdomars överkonsumtion av musik, tv-program och dataspel blir ett hinder för deras kristna vandring, om man inte lever i måttlighet och i en andlig känslighet. – Det bedövar lätt deras andliga liv, förklarar han, och stjäl den tid man behöver för att rotas i Gud. – En sådan livsstil leder till att de inte har tid för andra människor, för det verkliga livet. De har stort fokus på att tillfredsställa sig själva, men det blir bara en ytlig tillfredsställelse. Alla dessa filmer som måste ses hela tiden – jag tror det i längden är skadligt för deras andliga liv. – Missförstå mig inte, jag är inte emot att se på film, men det handlar om måttlighet och en livsstil som är inriktad på andra. Det är en leklysten, vilsen generation som växer upp i västvärlden i dag. Den är andligt utsvulten och äter vad som helst för att mätta sig med det som innerst inne bara Gud kan ge. Jag tror det går tillbaka till en annan sak, nämligen att ”ingen ska säga till mig vad jag ska göra”, alltså bristen på faderskap. Finns det en fadersgestalt, tämjs det vilda genom kärlek och fostran, och då får vi fram ett sant lärjungaskap. Livet handlar sannerligen inte bara om egen njutning, förklarar Ulf. Livets Ords uppgift, menar Ulf, är inte bara att hjälpa människor in i missionssatsningar och ett kristet socialt engagemang, utan även att fortsätta fostra dem in i ett djupare lärjungaskap och en trygg och förtröstansfull vandring med Gud. – Väckelse handlar inte bara om yttre ting; utan om en allt djupare omvändelse, att låta Gud skala bort saker, sådant som bryter ner mitt förhållande med honom, som olydnad, högmod, materialism, lusta och kärlekslös likgiltighet. Detta kan bara ske om vi människor verkligen ger Gud utrymme, vilket också innebär att han tar bort skadliga saker från oss, avgudar vi håller oss till.

MM 1/2012

27


det är en

gudstjänst att ta hand om

änkor och faderlösa barn – Tro har med omvändelse att göra, vilket också är villkoret för att tron verkligen ska fungera. Om du predikar trosundervisning på ett felaktigt sätt eller har en begränsad förståelse av den och bara reducerar den till något allmänt positivt, kan det resultera i tanken att allt som kan uppfattas negativt är dåligt, förklarar Ulf. Han menar att detta kan göra människor oförmögna att ta emot allvarliga budskap som då upplevs som negativa när det konfronterar synd och avgudar i våra liv eller varnar för tuffare tider. Köttet reagerar alltid mot budskap som syftar till att andligen förbereda människor för framtiden och hjälpa dem att se vad som sker runt om. – Men evangeliet är glada nyheter även i tuffa tider, menar Ulf.

jakobs brev

28

1:27 MM 1/2012

– Vi ska inte ingå i allians med en borgerligt materialistisk livsstil. Trosundervisning handlar inte om att Gud vill välsigna oss på ett sätt som stannar där. Bibelns ord om välsignelse och övernaturlig försörjning handlar inte om en allmän, slapp njutningslivsstil, där vi anammar det materialistiska tänkandet omkring oss. Det handlar om Guds omsorg om oss i alla situationer och hans formande av oss, först för ett heligt, självutgivande liv här och sedan det eviga

livet hos Gud. – Om man läser Gamla testamentet ser man att när det profetiska ordet kommer, tenderar gudsfolket att negligera det; det blir lite för kraftfullt när det dömer den världsliga livsstilen, och då skojar man hellre bort det, eller hånar det, fortsätter Ulf. – Alla människor kan känna en fruktan för att bli av med avgudar och fullt ut kasta sig på Gud. Man blir rädd för att Gud ska ta något ifrån en, som gör en tråkig. Hela Hollywoodandan bärs upp av att inget får vara tråkigt, allt måste gnistra och glimma. Du måste bli sedd, uppskattad, älskad och erkänd av andra människor. Egot kommer väldigt mycket i centrum. – Det finns bara en lösning på denna problematik: att verkligen finna sin bekräftelse hos Gud genom att på djupet uppleva hans kärlek och nåd gentemot mig. Därför är trosförkunnelsen lika aktuell och viktig i dag, poängterar Ulf. – Jag tror att vi måste vara observanta på hur de teologiskt liberala strömningarna i Sverige kommer att växa sig starkare, även på ställen där man inte skulle räkna med det, fortsätter han. Bibeltron är inte självklar längre och han upplever att många vacklar här under inflytande av sekulära strömmar. Behoven på missionsfältet är alltså alltjämt stora och i Skandinavien kommer samhället att behöva församlingen på ett sätt som man inte har sett på länge. Därför är det en kamp om människors sinnen, en kamp om att behålla tron på det klassiska evangeliet och inte minst den helgade kristna livsstilen. – Bara det att vi har haft en debatt om helvetets existens bland evangeliska kristna under 2011 visar detta, säger Ulf. – Vi får därför inte göra Kristi kyrka till bara en sak. Där finns en stor bredd och ett härligt djup. Den sociala sidan, barmhärtigheten med de svaga, kommer att utvecklas starkt, både här hemma och på missionsfältet. Jakobs brev, 1:27, säger att det är en gudstjänst att ta hand om änkor och faderlösa barn, påpekar han. – Men samma vers talar också om att ”hålla sig obesmittad av världen”. Vi måste våga göra detta och predika det och på det sättet våga vara kontrakulturella och gå emot den sekulära tidsandan. Det kan ta sin tid att vända människors sinnen i denna riktning, men det går, och kommer att bli till stor välsignelse!  mm


ulf ekmans

vårseminarium

17-20

maj

torsdag 17 maj

fredag 18 maj

lördag 19 maj

8.30-11.40 Tre lektioner

8.30-11.40 Tre lektioner

09.30-12.40 Tre lektioner

13.00-14.00 Workshop

13.00-14.00 Workshop

19.00 Kvällsmöte

19.00 Kvällsmöte

söndag 20 maj 10.00 Gudstjänst

all praktisk info hittar du på www.livetsord.se/konferensguiden

29

MM 1/2012

Axel Johanssons gata 3, Uppsala postadress Box 17, 751 03 Uppsala telefon: 018-489 80 00 e-post: info@livetsord.se hemsida: www.livetsord.se

MM 1/2012

29


30

Närmare staden, närmare församlingen Uppsalabon Jan Blom älskar sin stad och sin församling. När han nu efterträder Robert Ekh som andrepastor för Livets Ord blir detta utgångspunkten för hans engagemang. text rune borgsö foto jonatan ahlin

December 1984. Detta var inte bara den kal�laste vintern Sverige hade upplevt på länge, utan även den vinter som det nystartade ungdomsarbetet på Livets Ord arrangerade sin första julfest. Det var också vintern då Uppsalapojken Jan Blom böjde sina knän och tog emot Jesus. Mamman till Jannes flickvän, Sanna, hade en kompis som blivit frälst. Hon gick på möten på Livets Ord och bad och vittnade för Jan och Sanna. Hon bjöd dem med på julfesten. För Jan var det en främmande tanke att gå på möte i den hårt kritiserade församlingen. Den enda relation han hade till den var familjens och vänners negativa hållning, det han läste i kvällspressen och det han sett under sina kvällsturer till församlingen när han och vännerna i det ökända Årstagänget ställde till hyss under möten. – Av en eller annan anledning valde vi ändå att följa med till den där julfesten, men jag försökte spela tuff och ansåg att

MM 1/2012 4/2011

Någon trodde på mig, öppnade sin famn, tränade och fostrade mig « jan blom

människorna där var galna, minns Jan när MM träffar honom i centrala Uppsala. Han har nyligen blivit insatt som Livets Ords andrepastor och därmed kastats in i en ny tillvaro med nya uppgifter – inklusive medias uppmärksamhet. Det har varit svårt att klämma in en intervjutid och när det äntligen är dags, vill han ta tillfället att besöka en av församlingens iranier, som driver ett fik på stan. Han småpratar med henne, får gratis kaffe och ett brett leende innan han sätter sig vid bordet. Jan är präglad av senaste veckans intensitet med anledning av att församlingen just har fått ta över en värmestuga för hemlösa i centrala Uppsala, vilket skapat stor uppståndelse i lokalpressen. Och han är den som har fått stå mitt i alltihop. På åttiotalet var det ingen i Jans omgivning som ville sammankopplas med Livets Ord. Trots det tog han med sig en bok hem från


Frukost till de hemlösa.

julfesten. Det var en evangelisationsbok om en kvinna som tidigare varit prostituerad och heroinmissbrukare, men som blivit frälst. Budskapet träffade tonåringens hjärta och han böjde knä på rummet. Från den stunden var Jan en Jesu lärjunge och blev en del av församlingens nya ungdomsarbete, som han fick vara med att bygga upp. – Det var väldigt roliga, intensiva och lärorika år. Att tränas av pastor Stefan Salmonsson, lära mig att predika, undervisa och fostra unga människor var underbart. Det tillsammans med bibelskolan lade grunden för mitt liv, säger han. – Någon trodde på mig, öppnade sin famn, tränade och fostrade mig. Pastor Ulf var väldigt närvarande i ungdomsarbetet i början och blev en andlig far för mig, vilket gjorde ett oförglömligt intryck. – Just detta är oerhört viktigt, att våga släppa fram den unga generationen – och våga ge utrymme för misstag, påpekar han. Jan gick andra året på byggymnasiet när han blev frälst. Året därefter började han arbeta som målare, samtidigt som han var aktiv i kyrkan. 1995 gick han in i ungdomsarbetet på heltid när han blev tonårspastor. – Jag och Joakim [Lundqvist] arbetade ihop under tre år, jag med tonåringar och han med de lite äldre ungdomarna. I dag ser jag hur nyttigt det har varit att ha stått i det arbetet så länge, det har gett mig förtroende hos många familjer, menar han. 2000 började Livets Ord med distriktspastorer och Uppsala delades in i fyra distrikt, som vart och ett fick en pastor; Jan var en av dem. – Församlingen hade vuxit mycket under många år, så det blev naturligt att tillsätta

Grottan är ett ställe för hemlösa i Uppsala som Livets Ord tog över i januari.

Jan intresserar sig för att den kristna tron ska få ett praktiskt utlopp i kärlekshandlingar.

jan blom

› Född 1967 i Uppsala. Bor i Rasbo utanför Uppsala

› Gift med Sanna och har fyra barn › Arbetar som andrepastor på

Livets Ord › Studerar teologi på LOTS › Hugger 35 kubikmeter ved per år › Utbildad målare

fler pastorer. Livets Ord blev redan tidigt en cellgruppsförsamling och i och med detta fick vi ett mer effektivt sätt att arbeta nära cellgrupperna och utveckla dem. Även om klivet från tonårspastor till distriktspastor var stort, upplevde Jan det som naturligt. Han kände sig trygg i att lita på att Gud alltid leder honom, att han kunde gå i tro och förvänta sig att Herren hjälper. – En pastors uppgift är att vara nära folket, att utveckla cellgrupperna och deras ledarsamlingar, och inte minst den diakonala sidan, att vara närvarande i människors kriser, när de blir sjuka eller får problem i sitt äktenskap, påpekar han. Jans erfarenhet är att på grund av de stora behoven är tiden en pastors stora utmaning. Därför är det viktigt att kunna delegera, se unga människor och deras gåvor, tro på dem och hjälpa dem in i funktion – på samma sätt som han själv kom med i arbetet. – Vi ska utveckla det diakonala arbetet ytterligare, komma ännu närmre människor i kriser och med behov. Samtidigt ska vi jobba närmre dem som aktivt är med och bygger församlingen, för att uppmuntra och hjälpa dem, och sist men inte minst vill vi

MM 1/2012

31


32

Jan vill utveckla det sociala arbetet i församlingen. Gärningarna är evangeliserande i sig, menar han.

träna och förbereda en ny generation som kan ta över, säger han. Jan är Uppsalabo och har alltid varit engagerad i sin hemstad. Som distriktspastor har han ansvarat för församlingens utåtriktade och sociala arbete. Detta har inneburit ett nära samarbete med kommun och polis och Jan har suttit i många möten med officiella stadsrepresentanter. – De senaste åren har inneburit många äventyr där man nästan varit tvungen att nypa sig i armen då man sett de dörrar som Gud öppnat till myndigheter och organisationer. På så sätt har också människor fått en helt annan bild av Livets Ord än den som kvällspressen rapporterar, tillägger han. – Det har varit underbart att sitta i möten med landshövdingen och toppolitiker i Uppsala, Brottsförebyggande rådet, polisen och andra organisationer som vi har arbetat tillsammans med för det sociala engagemanget i stan. Under tio år av sådan verksamhet har relationerna, och med det även hållningen gentemot oss, utvecklats. – Det tar tid att bygga trovärdighet. Många sitter med sina cementerade fördomar enligt den bild som media skapat av oss, men när de får ett ansikte på det och sitter och pratar om arbetet vi gör i Gottsunda med flyktingbarn, invandrare, socialt utsatta människor och hemlösa, så mjuknar och förändras snabbt inställningen, säger Jan. Genom verksamheten Street Mission har församlingen varit synlig för Uppsalaborna MM 1/2012

under många år. – Varje fredag och lördag kväll har vi fyra kaffebord i centrum och på lördag förmiddag i Gottsunda. Vi delar ut omkring 30 000 koppar kaffe varje år och får ofta bra, öppna samtal. På det sättet möter vi tusentals människor varje år och har fått en relation till många av dem. I centrala Uppsala har våra bord blivit ett begrepp och en samlingspunkt – folk träffas där och utgår därifrån. Jan är passionerad för den praktiska sidan av den kristna tron. – Det är lätt att förandliga det kristna livet, att man bara ska läsa bibeln och be. Men Jesus säger i Matteusevangeliet att ”jag var naken och ni klädde mig, jag var sjuk och ni besökte mig, satt i fängelse och ni kom till mig”. Detta är för mig det kristna livet, menar Jan. – Det inre livet med Gud måste ha ett praktiskt utflöde. Att hjälpa människor i behov är i sig evangeliserande. Med det har Jan satt agendan för sin roll som andrepastor: det sociala arbetet ännu mer in i centrum av församlingen, liksom mer fokus på yngre som ska hitta sin plats i arbetet för Herren. – Ett tilltal som Herren gav mig när jag började den här tjänsten var ”närmare folket”. Detta tror jag kommer att prägla vår församling framöver. Närmare dem med behov ute på stan, närmare dem i vår egen församling – inte minst genom cellgrupperna – och närmare den yngre generationen som behöver fostras och få utrymme i arbetet.  mm

En viloplats för människor i nöd.

Kläderna till de hemlösa kommer från Helping Hand-butikerna samt församlingens medlemmar.

Att hjälpa människor i behov är i sig evangeliserande« jan blom


www.alpgruppen.se

fönster, dörrar & solskydd

Nyhet: Halles glasade uterum sVeriges säkraste dörr: torterolo & re

Specialisten på skogens specialsortiment S Hamngatan 5 681 31 Kristinehamn Telefon 0550-810 00 • Mobil 0705-27 45 90

hällgren info Vi leVererar i dag: Markiser, UterUM, solskydd, dörrar och fönster. alPgrUPPen aB kan i dag också leVerera ditt nya hUs, soMMarstUga, garage eller förrådsByggnader. Boka en tid för offert hos ALPGRUPPEN AB

För korrekt text & data eb.hallgren@telia.com (korrektur) hinfo@telia.com (data)

Tel: 018-321440 • Mobil:070-444 8004 • E-post:info@alpgruppen.se

MARKTJÄNST Vingåker

G R U N D & D E S I G N Välkommen till ICA Cityhallen Vingåker Hos oss får du lite mer... Service Omtanke Kvalitét

Markplanering Grundarbeten Trädgårdsentreprenader Trädfällning UPPSALA Jens Andersson | Carl-Johan Rydh

MM 1/2012

33


34

22-29 juli

n e m m o k l ä V till

2012

s n e r a m Som est f a r sto

Sista veckan i juli är det dags igen: ”En fest för hela familjen – inför Guds ansikte.” Stora som små kommer samman för att fylla på tankarna, till ande, själ och kropp. Hela Livets Ords område byggs om för att möta människors behov och förbereda en oförglömlig vecka. Som vanligt är det som händer i kyrksalen i fokus. Människor kommer för att söka Herren och få en härlig påfyllning av hans ord. Gud är den han säger att han är i Skriften, och när vi kommer in i hans närhet, talar han till oss, uppmuntrar och korrigerar oss och tonar in oss på det som ligger på hans hjärta för våra liv.

Detta är vad som är så underbart med denna konferens; det är en personlig vandring för alla som kommer. Man får personliga tilltal från Herren och får inte bara ta del av profetiska ord till nationen och församlingen, utan också intima möten med den helige Ande, genom predikan, gemenskap med andra kristna, lovsång och tillbedjan och att man helt enkelt är i hans närhet. Ett ord från Gud innehåller skapande kraft. Att komma rätt med honom kan få dramatiska konsekvenser för det egna livet. Denna sommar välkomnar vi en härlig samling talare. För första gången får vi besök av amerikanske Tommy Barnett, pastor för First Assembly of God i Phoenix, Arizona. Denna församling har vuxit mycket under MM 1/2012

Barnetts ledarskap och har ungefär 10 000 människor på sina söndagsmöten. Tommy Barnett är känd i USA som en oortodox förkunnare med ett stort hjärta för socialt arbete och mission. Församlingen driver barmhärtighetscentret Dream Center i Phoenix, som betjänar omkring 40 000 människor om året, och Tommy är även inspiratör för ytterligare hundratalet Dream Centers runt om i världen. Tillsammans med sin son Matthew (som tidigare besökt Livets Ord) är han också pastor för församlingen Los Angeles Dream Center. I USA anses Tommy Barnett vara en ”pastorers pastor”, eftersom många kända predikanter, såsom T. D. Jakes och Joyce Meyer, ser honom som deras personliga mentor och pastor.

Europakonferensen erbjuder ett stort barnområde. Karuseller, hoppborgar och sockervadd är populära inslag.


Det är med stor förväntan vi välkomnar honom till Uppsala. En annan amerikansk predikant, som gästat Europakonferensen många gånger, är John Bevere. Han är välkänd för många av oss, men nytt för i år är att även hans hustru, Lisa, kommer att predika. John är en känd talare över hela världen, liksom en av USA:s mest lästa kristna författare, och han delar radikala, profetiska budskap om renhet och om att ta Gud på allvar, som med härlighet och kärlek skär i hjärtat på åhörarna. De som har läst hans böcker känner till hans hjärta för Guds helighet och nåd, som inte bara förlåter våra synder utan också arbetar med vår karaktär och formar fram Jesus i oss. Tillsammans har John och Lisa en tv-show, Messenger, som visas på kristna kanaler i USA och Europa. Lisa deltar även i många kvinnokonferenser och har skrivit flera egna böcker. Hon har ett stort hjärta för människor i nöd och längtar efter att kristna ska engagera sig mer i vardagen och göra något åt de problem och utmaningar som andra i deras närhet bär på. Hennes förkunnelse är kraftfull, praktisk, lätt att relatera till och kryddad med såväl humor som egna erfarenheter från det dagliga livet tillsammans med John och deras fyra söner. En annan spännande bekantskap som gästar oss är Mark Rutland, den hos studenterna mycket populära, rektorn på Oral Roberts University. Han är en unik, karismatisk predikant som är mycket omtyckt blant yngre i USA och väldigt eftertraktad som talare på konferenser i hela landet. Han står också i

europa­ konferensen › 22-29 juli 2012 › Medverkande: Ulf & Birgitta Ekman,

John & Lisa Bevere, Tommy Barnett, Stephan Christiansson, Berit Simonsson, Dr. Mark Rutland, Brenton Brown med flera › Barn- och ungdomsaktiviteter, såsom tivoli, sportturneringar, barnmöten, nattmöten osv Konserter och livemusik › Speciella samlingar för pastorer › och ledare › Stor matservering › Mer info hittar du på www.livetsord.se/konferensguiden

spetsen för ett ledarinstitut, har författat 13 böcker och är förrättningsman och doktor i teologi. Då Gud kallade honom till tjänst på 70-talet reste han ut som missionär, först till Mexico och sedan till flera andra länder, så som Ghana och Thailand. I Thailand grundade han ett hem för tidigare prostituerade, ett arbete som satt hundratals unga kvinnor fria. Han har också varit pastor för ett flertal församlingar, den senaste Calvary Assembly of God i Orlando, Florida. Då han tog över pastorsrollen balanserade församlingen på kanten till konkurs och många medlemmar hade lämnat kyrkan. Under de fem år som Rutland ledde församlingen fick han ordning på den sviktande ekonomin (reducerade skulden på 15 miljoner till fyra miljoner dollar) och antalet medlemmar steg från 1 800 till 3 600. Han har också varit president för Southwestern University of Assemblies of God, som även det befann sig i kris då han tog över arbetet. Under hans verksamma tid där ökade universitetet sitt antal studenter från 1 000 till 3 000. Under 2009 tog han över presidentrollen på Oral Roberts University. Mats-Ola Ishoel har varit på Livets Ord många gånger, men är en mycket kär vän och uppskattad talare. Mats-Ola, som ursprungligen kommer från Norge, har varit pastor för Livets Ord Moskva i 15 år, där han sett församlingen växa till närmare 5 000 medlemmar. De har Moskvas allra största församlingsbyggnad och i deras nätverk finns hundratals pastorer runt om i Ryssland, som i sin tur når ut till tusentals troende. MatsOlas förkunnelse är trosfylld, stark, enkel och uppmuntrande.

MM 1/2012

35


36

Stephan Christiansen är inte heller någon ny bekantskap för Livets Ord. Han är mannen bakom Ny Generasjon, som arbetar med att presentera Jesus för ungdomar på skolor. Stephan är också mannen bakom missionsorganisationen Jesus Revolution, som har fina lokaler mitt i Oslos centrum, driver den treåriga bibel- och missionsskolan Troens Bevis och har missionsarbete i många europeiska storstäder. Till vardags är Stephan även pastor för Jesus Church i Oslo och värd för stadens årliga konferens Jesusfestivalen. Stephan är en glad predikant med ett brinnande hjärta för mission och ett budskap som attraherar unga människor. Han är en flitigt anlitad konferenstalare i Europa och det ska bli spännande att höra vad Gud har lagt på hans hjärta denna sommar.

brukar kännetecknas av en andlig tyngd och profetisk inriktning för Kristi kropp. Ulf säger själv att dessa är bland de viktigaste predikningar han håller under året.

Ungdomarnas konferens innehåller, så klart, mycket musik och gemenskap. Ungdomsmötena och nattmötet är väldigt populära.

Därutöver får vi även lyssna till Berit Simonsson från OAS-rörelsen i Sverige, samt flera av ”husets egna talare”, som Robert Ekh, Joakim Lundqvist och Carl-Gustaf Severin. Sist men absolut inte minst ser vi fram emot att lyssna till det Gud har lagt på pastor Ulfs hjärta. Ulf kommer att öppna konferensveckan och talar även under lördagskvällen. Båda dessa möten

Mellan mötena finns det gott om tid att umgås och det stora mattältet dignar av godsaker från de olika restaurang- och cafédiskarna, allt för att våra gäster ska få en så härlig vecka som möjligt, både i och utanför kyrksalen. Som vanligt har barnen sin egen konferens, med det stora barntältet, där samlingarna är en resa i kreativitet och gudsmöten, karuseller och hoppborgar på Festivalområdet och mer än tjugo olika workshops på eftermiddagarna. Även ungdomarna har egna möten, mingeltält, konserter och särskilda nattsamlingar. Vårt mål är att även barnen och ungdomarna ska stämplas med Guds kärlek och härlighet, lika mycket som de vuxna. Så boka in sista veckan i juli i din kalender redan nu. Vi hjälper gärna till att svara på dina frågor, men det mesta av informationen kan du även hitta på livetsord.se/konferensguiden. mm

Ny soffa innan Jul! Möbler för alla! Välkommen till något av våra möbelvaruhus. Tillsammans har vi ett brett utbud av möbler och övriga inredningsaccessoarer. Välkommen!

Savanna

Soffa med divan och öppet avslut

Nu 9.995:Ord 13.195:-

Leo 3+2 skinn/sk

Nu 17.560:Ord. 21.930:-

VålaMagasinet är designbutiken för dig som söker det lilla extra. Här finns tidlösa klassiker och moderna möbler i en spännande mix.

Storvreta Möbler har allt för dig som Jensen 3+2 vill fynda kvalitetsmöbler till bra priser. Vi har det mestaOrd. som 17.230:behövs för att möblera ert hem.

GodNatt Sängkompaniet är butiken med sovrummet som specialitet. Här finns sängar och tillbehör i alla prislägen.

Nu 13.495:-

EM har med sina 4000 kvm möbelutställning allt man kan önska sig i möbelväg. Här finns ett komplett sortiment för alla rum. Vi säljer även Tibrokök

Storvreta Möbler Tel: 018-36 61 90 Öppet: Ons 11-19, Tor-Fre 11-18, Lör 10-15 info @ s to r vr e t a m o b l e r. s e w w w. s to r vr e t a m o b l e r. s e

Vaksalagatan 28, Uppsala Mån–Fre 10–18 Lör 10–15 Tel 018-65 03 70 www.valamagasinet.se

MM 1/2012

Bolandsgatan 15A, Uppsala, Mån-Fre 11–19 Lör 10–16 Sön 12–15 Tel 018-65 34 50 www.godnatt.se

Upplands möbeloutlet

www.em.com

Solstrålevägen 4, Storvreta Ons 11–19 Tor-Fre 11–18 Lör 10–15 Tel 018-36 61 90 www.storvretamobler.se

EM Uppsala, Möbler & Slöjd Sylveniusgatan 7, Tel 018-65 13 00 Mån–Fre 10–19 Lör 10–16 Sön 12–15


Marknadsmedia är ett snabbt växande företag inom media- och reklambranschen, med huvudkontor i Uppsala. Totalt är vi omkring 100 anställda i hela koncernen och 2010 omsatte vi närmare 100 miljoner kronor. Vårt mål är att erbjuda våra kunder skräddarsydda lösningar inom våra tre affärsområden: försäljning och produktion av tidningar och övriga trycksaker, effektivisering av investeringar inom digitala medier, samt bildbyråverksamhet.

Vi söker engagerade mediasäljare Är du intresserad av att jobba hos oss? Just nu söker vi skickliga säljare och projektledare. Skicka din ansökan till Lennart Sundström: lennart.sundstrom@marknadsmedia.se eller ring på 018-490 11 30. Goda förtjänstmöjligheter finns för målinriktade och drivna personer.

www.marknadsmedia.com · 018-490 11 00

37

MM 2/2011

MM 4/2011

37


38

Mötet med

det femte evangeliet Det är spännande att studera bibeln där allt hände tycker finska Soila, svenska Jonathan och norska Rebecka.

Israel kallas ofta ”det femte evangeliet”. De bibliska platserna talar på ett särskilt sätt och uppenbarar nya dimensioner av bibeltexten. Därför är det också speciellt att gå här på bibelskola, vilket tre unga skandinaver på Livets Ords bibelskola i Jerusalem erfarit. text & foto rune borgsö

De sista solstrålarna värmer fläckvis här och där längs Jaffagatan i centrala Jerusalem. Utekaféerna har fortfarande många gäster, som antingen sitter med jackor eller finner sig till rätta i solvärmen där strålarna når fram. Det är december, men vintern har ännu inte helt fått grepp om det förlovade landet, inte ens här uppe på Jerusalems kullar. Solen klättrar dock inte så högt och dess värmande effekt är något kortvarig. Men än är det skönt och de tre skandinaviska bibelskoleeleverna, svenske Jonathan Andrén, norska Rebecka Christiansen och finska Soila Liedes, njuter av livet i Konungens stad. – För mig var ett viktigt argument för att komma hit att jag ville resa och uppleva världen, berättar Rebecka Christiansen från Oslo. MM 1/2012

Jag har en stark längtan efter att förstå de judiska rötterna för vår tro« Rebecka Christiansen

Hon hade sökt på internet om olika bibelskolor och kom fram till att Livets Ord hade ämnen som hon önskade fördjupa sig i. Men det frestade henne inte att åka till Uppsala, så Jerusalem blev ett perfekt val. – Jag har en stark längtan efter att förstå de judiska rötterna för vår tro. Jag tror att många uppenbarelser förstärks av att man ser dem genom deras kultur och historia, säger hon. Rebecka pekar på korsfästelsen som ett exempel: genom att förstå hur förnedrande detta straff var för judarna, förstår man mycket mer vad Jesus gick igenom för oss. Hon nämner även blodsförbundet och hur centralt detta är i den judiska religionens gudsförhållande. – Gud förhåller sig till sitt folk genom förbundet, och i det nya förbundet som han har ingått med oss är inte detta mindre betydelsefullt, säger hon. Årets elever på bibelskolan kommer från Skandinavien, Västeuropa, Ryssland och Ukraina utöver dem från lokala israeliska församlingar. De studerar samma ämnen som på Livets Ords övriga bibelskolor, men


Bild fån Ein Kerem, Johannes Döparens födelseplats.

Bibelskolan håller till i centrala Jerusalem och har elever från församlingar i landet och från andra länder.

dessutom särskilda israeliska ämnen. Och inte minst går de på studiebesök till museer i Jerusalem och gör en rundresa i Galiléen, där de följer Jesu fotspår och den bibliska historien. Soila hade varit i Israel åtta gånger innan hon reste hit för att gå på bibelskola. Sist hon var här, 2007, jobbade hon en tid som volontär på ett sjukhus. När hon kom tillbaka till Finland hade hon en känsla av att Herren ville skicka tillbaka henne, men visste inte när. Då möjligheten kom att gå på bibelskola, och väninnan Katri ville följa med, bestämde hon sig för att resa. – Det är underbart att vara här, säger hon. – Undervisningen går djupt och beskriver saker som jag inte hade någon kunskap om tidigare. Soila upplever att många judar är präglade av hatet som riktas emot dem från omvärlden. Därför ställer de sig ofta skeptiska när de möter utlänningar och många kan verka otrevliga innan man lärt känna dem. Men då tinar de fort upp och blir öppna människor som det är lätt att tycka om. Man stöter särskilt på detta i Galiléen, menar Soila. I Tiberias är människor öppna och nyfikna på vem hon är och varför hon är i landet. När hon berättar att hon älskar Israel, blir de uppriktigt glada och uppmuntrade. Israelerna lägger märke till hur europeiska medier omtalar dem negativt och Soila

ser hur opinionen och regeringen i hennes eget land förändrar sin inställning till Mellanöstern. Hon menar därför att det är en viktig uppgift för henne och de övriga eleverna att stå upp för sanningen hemma. De måste dela med sig av sin syn på Israel. – Detta är ett fredsälskande folk som önskar goda relationer med alla, men den bilden får man inte av media, påpekar hon.

Jonathan tycker att det är rörande att se judarnas stora hjärta för sitt eget land.

Jonathan från Jönköping inflikar: – De älskar verkligen sitt land och blir därför så uppmuntrade av att vi också gör det. För mig som svensk är detta något nytt, att man kan ha så starka känslor för sitt land. Och detta trots att de sekulära judarna själva inte alltid är medvetna om landets andliga arv. De har måst kämpa för sitt land, något vi inte är vana vid i Sverige, menar han. – Men det finns tydliga skillnader. Jerusalem är ett religiöst center, medan Tel Aviv är mycket mer sekulärt. Soila understryker även judarnas speciella förhållande till familjen och varandra. – Varje fredag ser vi hur de samlas för sabbatsfirande med vänner och familj. Detta bygger en stark sammanhållning i landet, som vi kan lära av, anser hon. Eleverna menar att det är mycket som Gud gör genom att de är i landet och som bara kan ske när man kommer hit.  mm

MM 1/2012

39


40

Mirakelflickan Stella lever mot alla odds På sin korta livstid har Stella Strömsvåg 2,5 år hunnit besegra döden både en och två gånger. Nio operationer, kronisk lunginflammation, svininfluensa, organsvikt och andningsuppehåll är bara några av de komplikationer som denna lilla kämpe övervunnit, och när allt såg riktigt mörkt ut grep Gud in med sin mirakelkraft. text eva anderås foto jonatan ahlin

– Stella är en riktig fighter, hon har mycket att lära oss andra, säger mamma Anna Strömsvåg där hon sitter uppkrupen i familjens soffa i Uppsalavillan. Lilla Stella traskar runt vardagsrumsbordet, klämmer och känner på allt som kommer i hennes väg, klättrar upp och ner i soffan. Det är svårt att tro att detta blonda yrväder, så glad och full av energi har stått öga mot öga med döden så många gånger. Hon kämpar fortfarande med flera komplikationer, men vägen hit har varit kantad med Guds mirakulösa ingripanden. Tvillingsystern Mette och Stella kom till världen den 21 juli 2009. Fem veckor för tidig vägde hon bara 1 560 gram och mätte 40 cm på längden, systern var en aning större. Att en av flickorna skulle födas med Downs syndrom var känt sedan innan. – Vi var inställda på att det skulle bli en annorlunda livssituation för oss. Men eftersom problemen som sen kom inte hade något att göra med hennes Downs syndrom, så var de så klart svåra att förbereda sig för, berättar pappa Jan-Robert som precis hämtat upp familjens minsting Alexander, tre månader, som vaknat efter en tupplur. Komplikationerna började redan efter förlossningen. Stella hade problem att svälja och svårt att få i sig mat. Hjärtfrekvensen sjönk och hon hade problem med andningen. Vad Anna och Jan-Robert trodde skulle bli 1–2 veckor på neonatalavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala skulle visa sig bli två år av ständiga vistelser på sjukhuset. MM 1/2012

redan innan hon föddes gav Gud mig två ord – liv och övernog – som jag hållit fast vid« anna strömsvåg


Anna och familjen är tacksamma för allt bönestöd de fått från familj, vänner och församling. ”Det har varit livsavgörande för Stella” menar de.

– Till slut blev hon så dålig att andningen upphörde var tredje minut, berättar Anna. Läkarna trodde det var vanliga prematursymptom och flera gånger fick de ”jobba i gång” henne igen. – Jag minns hur jag såg ångesten i hennes små ögon då hon inte fick luft. Det var fruktansvärt att stå bredvid och inte kunna göra något. Jag minns hur jag satt i bilen och skrek rakt ut i ren desperation. Jag ropade till Gud om hjälp. Strax därpå undersökte en läkare Stella och fastslog att det var RS-virus (luftvägsvirus) hon fått. Behandling sattes in och några månader senare fick hon komma hem. Med sig hade hon både sjukhuspersonal, syrgas och andra hjälpmedel för att klara vardagen. Den öppna planlösningen i familjens hus ger en bra vy över Stella och hennes assistent som leker tafatt runt köksbordet. Att Stella numera går och springer utan större bekymmer är ett mirakel i sig. Enligt läkarna hade hon ingen framtid alls. Redan från födseln var hon otroligt slapp i kroppen och behövde spännanordningar för att ens kunna sitta upprätt i en stol. – Flera gånger har vi varit rädda att mista henne, erkänner Anna. – Men redan innan hon föddes gav Gud mig två ord – liv och övernog – som jag hållit fast vid trots att jag många gånger varit så rädd att jag skakat. – Vi kunde ju inte ge upp, det var inget alternativ, säger Jan-Robert. – Bönestödet vi fått från vänner och församling har helt klart varit livsavgörande för Stella.

Stella är en riktig liten kämpe. Trots så många sjukdomar i bagaget leker och skrattar hon som vilket annat barn som helst.

Stella är ett litet busfrö. Att reta sin tvillingsyster hör till favoritsysslorna.

Kvalitetstid för mor och dotter. Familjen njuter av att vara samlad under samma tak.

familjen strömsvåg › Jan-Robert & Anna. Barnen Vendela

13, Stella och Mette 2,5 och Alexander 3 månader. › Gör: Anna är mammaledig, Jan-Robert ekonomichef › Just nu: Njuter av att ha hela familjen under samma tak, utan ständiga besök på sjukhuset › Drömmer om: Att åka på semester med hela familjen, helst till Karibien, Israel eller USA › Gillar: Att bada

Väl hemma efter RS-behandlingen hade Stella fortfarande problem med sina lungor. Hon syresatte sig dåligt, men läkarna hade svårt att förstå vad som var fel. När Anna en dag tittade på en dokumentär om en kvinna med KOL (allvarlig lungsjukdom som ofta uppkommer i samband med rökning) fick hon perspektiv på hur dålig Stella egentligen var. I jämförelse med kvinnas lungvärden var Stella bra mycket sämre. – Jag fick en idé, som jag verkligen tror var från Gud, att åka in med Stella till sjukhuset och låta henne somna. Då brukade syresättningen gå ned extra mycket, berättar Anna. – När hon väl somnat tillkallade jag läkare som tittade på henne. Han tog henne ur mina armar och sprang direkt till det så kallade traumarummet. Efter röntgen konstaterade man att Stella gått med den allvarligaste formen av lunginflammation, orsakad av att kräkningar läckt ned i lungorna, i ett års tid. En inflammation som i vanliga fall kan kosta en vuxen människa livet. En operationstid bokades in, den 10 oktober 2010. Stella skulle fasta ett par veckor för att förbereda sig, men av olika anledningar sköts operationen upp ytterligare. – I efterhand har vi sett hur de veckorna hjälpte Stella att sen orka med operationen. På grund av att hon fastade, fick kroppen tid att utvecklas och hon blev starkare än någonsin, berättar Anna. – Just där och då var vi irriterade över att operationen blev flyttad, men så här i efterhand ser man att det var till hennes bästa. Jag tror det var Gud som såg till att allt föll på plats.

MM 1/2012

41


42

Stella kommunicerar delvis med teckenspråk.

Bara några dagar efter den stora operationen kom nästa bakslag. Någon på sjukhuset råkade trampa på en kateterpåse som fungerade som dränage till Stellas sondmatning. Slangen gled ur magsäcken men inte huden, så ingen märkte vad som hände. Sonden började läcka och orsakade en allvarlig infektion i buken. Stella blev fruktansvärt dålig och febern steg till nära 42 grader. Man var tvungen att akutoperera. – Problemet var att hon var tvungen att opereras för att inte dö, men opererades hon skulle hon också dö. Läkarna bedömde att hon var i för dåligt skick för att klara av sövningen, förklarar Jan-Robert. De hade kommit till ett moment 22. Det tycktes inte finnas mycket att göra. Anna satt med Stella i famnen och kände hur livet rann ur den lilla kroppen. På Livets Ord pågick just då ungdomskonferensen Youth som Anna följde via webben. Hon skickade ett sms till pastor Urban Karlsson och förklarade allvaret. Urban förde vidare det till pastor Jan Blom som just skulle leda bönen i inledningen av kvällsmötet. Tusentals ungdomar enades i bön för Stella där i kyrksalen. Plötsligt uppfyllde en enorm gudsnärvaro sjukhusrummet där Anna och Stella satt. – Jag kände hur hon började svettas och förstod att febern gick ned. Bara en stund senare kommer läkaren in och ser chockad hur Stella vinkar åt honom. Från att ha varit döende blev hon på bara några minuter så MM 1/2012

En stolt storasyster tar hand om familjens minsting Alexander.

stabil att hon sen kunde opereras. Det var verkligen ett mirakel. Nio operationer har det blivit totalt. Långa vistelser på sjukhuset. Blodförgiftning och svininfluensa har adderats till hennes sjukjournal. Läkare har konstaterat att det är omöjligt att genomleva allt Stella gjort. Men hon kanske är just det – omöjlig – men i positiv bemärkelse. Ett riktigt mirakelbarn som Gud hållit sin hand över. Stella har alltid varit ett bönebarn och många, både vänner till familjen och församlingsmedlemmar på Livets Ord, har burit henne i sina böner. Flera personer hjälpte även familjen med matlagning och städhjälp under den värsta sjukdomstiden. – Bara ett samtal bort har man ett helt team som står redo att hjälpa på så många olika sätt, det är något som är unikt för en församling, menar Jan-Robert. Än är Stella inte helt bra. Hon kämpar fortfarande, men numera behöver familjen inte oroa sig för livshotande komplikationer. Stella har överlevt mer än vad många vuxna skulle klara av. Att hålla fast vid Guds löften har varit en nyckel för familjen att klara sig genom de tuffa perioderna, men också att ta lärdom av Stellas envishet. – En del ger upp då det är tufft. Stella ger inte ens upp då det är omöjligt, säger Anna.  MM

Vi kunde ju inte ge upp, det var inget alternativ« jan-robert strömsvåg


Exklusivt erbjudande för MMs läsare:

S A R E D N E M M O IGE R K E V E S R FÖR ATT LYFTA idag n e d l r på Vä tnad a s r o e k r e a r Prenum ier utan ext rem ch få p

o

Waiting For A Miracle Gladys del Pilar

Nu är vi ett i Jesus Gemenskap

Det är aldrig fel att vara helnykter Carl-Gustaf Severin

Pojken som kom tillbaka från himlen Kevin & Alex Malarkey

Memoarer – de första stegen Ulf Ekman

Skicka in talongen eller kontakta oss via tel: 018-430 40 50, fax: 018-430 40 01 eller e-post: kundtjanst@varldenidag.se

Välj en prenumeration:

Välj premie:

❑ 3 månader 519:– välj en premie

❑ Waiting For A Miracle

❑ Autogiro (bundet 1 år) 119:-/mån. – välj två premier

❑ Nu är vi ett i Jesus ❑ Det är aldrig fel att vara helnykter ❑ Pojken som kom tillbaka från himlen ❑ Memoarer – de första stegen

Namn: _________________________________________________________________________________________________________ Adress: ________________________________________________________________________________________________________ Postadress: ____________________________________________________________________________________________________

Svarspost

Telefon: _______________________________________________________________________________________________________

758 00 Uppsala

Kundnummer 901204700

MM 1/2012

43


44

Kristen utbildning – ett bra val för barnen

Livets Ords Kristna Skola (LOKS) strävar efter att ge varje barn en trygg skoltid med utrymme att lära, utvecklas och även växa i sin tro på Jesus. En skola där varje elev kan få studera med en vetskap om att han eller hon är unikt skapad, älskad och har en personlig begåvning och livsväg från Gud. – Skolans uppgift är att uppmuntra och stödja eleven i sökandet efter sanning, visdom och kunskap, säger Maj-Kristin Svedlund, skolchef. Enligt läroplan och skollag ska en skola präglas av omsorg om varje elevs välbefinnande och personliga utveckling, hjälpa barnen att finna förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar och ta ansvar för den gemensamma miljön. Målet är att alla ska förberedas att delta i samhällslivet för att bidra till det gemensamma bästa. – Det är kristendomens inflytande och Jesu lära och exempel som lagt grunden för denna samhällsetik, menar Maj-Kristin. – En kristen människosyn stämmer väldigt bra överens med skollagens syfte, och därför är en kristen skola det tryggaste valet för en kristen familjs barnuppfostran. Livets Ords Kristna Skola strävar efter detta, varje dag, läsår efter läsår. Närheten till MM 1/2012

Livets Ords Kristna Skola Läsåret 11/12 har Livets Ord Kristna Skola 835 elever på 8 skolenheter › F–åk 6, Fridhemsskolan, Storvreta › F–åk 5, Källskolan, Johannesbäck › F–åk 6, Trädgårdsskolan, Fyrislund › åk 7–9, Kyrkskolan, Fyrislund › Särskola åk 1-9, Emanuelskolan, Fyrislund › Livets Ords Kristna Gymnasium

församlingens ungdomsarbete och engagemang, i kombination med en trygg studiemiljö, återbetalas i inspiration och goda studieresultat bland eleverna. Bara under det senaste läsåret hade årskurs nio på skolan ett så kallat meritvärde (betyg) på 239 poäng i förhållande till övriga riket på 211 poäng, och 84 % av samma elever uppnådde skolverkets studiemål i jämförelse mot rikssnittet på 77 %. En viktig del i LOKS strävan att skapa en trygg skolmiljö är också att effektivt motverka mobbning, ett starkt växande problem på många av Sveriges skolor. Det existerar konfessionella skolor i Sverige och det måste betyda något. Föräldrar väljer kristna skolor för att de samstämmer med familjens kultur, och de har rätt till detta. – Enligt Europakonventionen ska staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa eller filosofiska övertygelse, berättar Maj-Kristin. – Vår erfarenhet är att samarbetet mellan familj och skola underlättas genom den gemensamma grunden i hem och skola. De kristna skolorna gör nytta i landet. De hjälper till att bevara det kristna arvet och det som är grunden i det svenska samhället. MM


Ingen skola kan var neutral

Jag blev en trygg person

- Ni flyttade till Uppsala och sökte upp den omstridda skolan på Livets Ord. Vad fick er att söka er just till denna skola? LOKS har en tydlig kristen profil och det var attraktivt för oss som familj. Skolans arbete med läroplanens intentioner har en grund och utgångspunkt i de kristna värderingarna. Jag tror att det ger möjlighet att hantera vardagliga problem och skapar den fina atmosfären som man möts av både som elev och förälder.

Matthias Kolflaath kom till kristna skolan i årskurs sju.

- Hade ni farhågor angående hur det skulle gå? Ja, vi hade våra funderingar att sätta våra barn på LOKS. Vad ska släkten säga? Hur reagerar min omgivning? Blir jag ihopkopplad med någon predikan från -87? Så det var ett stort steg, men i efterhand så ser man att det inte funnits någon negativ reaktion från omgivningen alls. Debatter kan vara hätska, men vardagsmänniskor hinner inte lägga det på minnet. - Ni har haft barnen i skolan i snart ett år. Hur tycker du att det har gått? Våra barn är nöjda och trivs. Som förälder vill jag ge mina barn en uppväxt som gör dem till trygga människor, men klimatet på många skolor är tufft. På LOKS finns en miljö som stärker den personliga utvecklingen. Antimobbningsarbetet och lärarnas engagemang för varje elev är betryggande och fungerar mycket bra. -Är det något du vill säga till andra i debatten om konfessionella skolor? Att kristna skolor ska finnas är en djupt demokratisk tanke – i ett demokratiskt samhälle är konfessionella skolor en självklarhet. Jag som förälder vill ge min syn på livet och våra medmänniskor till mina barn. Ingen skola kan vara neutral. Därför går mina barn på LOKS. En familj på skolan

Grundskolans resultat 2011 Meritvärde, betyg: Livets Ords Kristna Skola, åk 9 Rikssnitt

239 p 211 p

SALSA Meritvärde: Livets Ords Kristna Skola, åk 9

+16

Andel elever som förra året i åk 9 uppnått målen: Livets Ords Kristna Skola, åk 9 Rikssnitt

84 % 77 %

Målet är att ge varje elev

› En kristen grund att bygga på › En god kunskapsnivå › Arbetsro i en trygg miljö

Hur var det för dig? – När jag kom till skolan märkte jag att den var väldigt annorlunda. Jag var van vid att spela ”cool” och försökte alltid vara häftig för att hävda mig. Men här var det ingen som brydde sig. Jag taggade ner och försökte vara mig själv. Då började jag bli accepterad och få kompisar. Det gjorde att jag sedan blev mer trygg som person. I dag arbetar du som assistent på skolan, varför? – På högstadiet hade vi en assistent som var fantastisk. Han brydde sig verkligen om oss, till och med på fritiden. Han stöttade oss i skolarbetet och tog med oss ut på många roliga grejer. Jag är assistent nu och gillar att jobba med unga. För mig är det ett bra sätt att betala tillbaka något av det jag själv har fått, på skolan.

Uppsalas bästa friskola Vi är med i Svenska kyrkan och inte direkt aktiva i något samfund. Våra två ungdomar gick från början i vanlig kommunal skola. Men efter många år av mobbning, utfrysning, fula ord både till lärare och skötsamma elever, som ville lära sig något, bestämde vi oss till slut för att gör något drastiskt, att plocka bort vårt barn från en icke fungerande kommunal skola. Vi fick veta att det fanns trevliga och väluppfostrade ungdomar i en friskola: Livets Ords skola. Vår son och hans kompisar gick på ungdomsmöten där och vi kände oss trygga, för där satsade de på ungdomarna i en rök- och drogfri miljö. Vår son tyckte att vi skulle ringa till skolan. Vi gjorde det och blev bemötta med respekt och förståelse av rektorerna. Det visade sig ganska snart att skolan var en plats där man blev respekterad som man är, att man inte är elak mot någon och att kärlek och trygg miljö genomsyrade hela skolvardagen. Det går inte att jämföra med någon annan skola här i Uppsala. En god och trygg miljö innebär att eleverna kan koncentrera sig enbart på skolan och inte på stökiga elever som löper amok – dagligen. Vårt barn har nu gått på Livets Ords skola en tid och vi har bara en positiv upplevelse av Uppsalas bästa friskola. Vi är evigt tacksamma för rektorerna, för alla duktiga engagerade lärare och alla snälla, ödmjuka och vanliga fina ungdomar. Är det någon som tillämpar den nya skollagen och läroplanen på utmärkt sätt, enligt våra erfarenheter, så är det Livets Ords Kristna Skola. Per och Selam Malm

› Ett bemötande med kärlek och respekt › Det stöd var och en behöver för att växa i kunskap och karaktär

MM 1/2012

45


Plantor Plantering & Röjning www.magnusthorab.se | 018-444 02 20

frö för. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . framtidens skogar Mobil: 070-632 24 04 • E-mail: stigsjoskog@telia.com

• Kunskap • Kv alité • Omsorg •

• heltäckande lösningar • renoveringar och tillbyggnader Matti Karhunen

Elinstallationer och service Tel 070-777 42 70 info@sommerelteknik.se Örlösan Högtomt 8, 755 94 UPPSALA

• kompletta husprojekt

Matti Karhunen Bygg AB • Danmarks Myrby 27 755 98 Uppsala 0731-81 27 69 • info@mattisbygg.se • www.mattisbygg.se

www.sommerelteknik.se

Ditt kristna alternativ

46

• • • •

Nå dina mål Lärare som bryr sig Nya kompisar från hela Sverige Plugga i en kristen miljö

MM 1/2012

Läs mer på www.lokg.se

EN UNGDOMSKONFERENS FYLLD MED WORKSHOPS, KONSERTER OCH MÖTEN LIVETS ORD 31 OKTOBER - 4 NOVEMBER 2012 WWW.UNG.NU


sista ordet

guldet på torget Det är lördag morgon, det är kallt och rått

ute. Klockan är sju och Uppsala sover. Men vi är ett litet gäng församlingsmedlemmar som tagit oss ur sängen, kokat kaffe, packat ihop smörgåsarna vi förberett dagen innan, packat in bord och kläder i bilen och åkt ner till torget. Här har vi ställt upp borden och dukat fram kaffe, varma koppen, te och smörgåsar. Vi har också öppnat kartongerna med kläder. Det blåser en kall vind över det öppna torget

och det är frestande att tänka på alla våra vänner och makar som ligger i sina varma sängar denna morgon på en av veckans få fridagar. Vi har gjort detta varenda lördag i åtta år. I början, de första två åren, var jag med varje lördag. Men efter en hel arbetsvecka blev det för mycket. Så nu är vi en grupp på femton-tjugo personer som delar upp det så att vi tar var tredje lördag. Och vad är det som väntar på oss när vi

kommer? Jo, sakta men säkert haltar de fram från de märkligaste ställen – ett härbärge eller en pissoar, en trappuppgång eller under en bro. Det är de hemlösa i staden. De som inte passar in någonstans, som dövar sina tankar och känslor genom att berusa sig, som luktar illa och som vanliga människor i staden tittar misstroget på när man ser dem sittande på parkbänkarna eller gå runt längs trottoarerna. Dessa människor som samhället inte klarar att anpassa har en stor plats i Guds hjärta. Det kan vara tjugo minusgrader dessa tidiga morgnar på torget. Det kan vara så ruggigt att vi önskar oss till alla andra platser när vi går ut till bilarna. Men när de första karlarna dyker upp är dessa känslor som bortblåsta. I stället strålar kärleken från Guds hjärta fram. Den pressar sig fram genom lagren av trötthet och tjocka kläder

och värmer upp hela vårt inre. Axlarna slappnar av och vi känner, yes, det här är värt allt. Detta är vad vi är till för. Vi samtalar och vi skämtar med dem och ibland ber vi också för dem. De vet att vi är kristna, och för dem är det helt ok. Många av dem har haft en farfar eller morfar som har varit präst. Tron är ofta överraskande nära. Lördag efter lördag möter vi dem, år efter

år. Relationer byggs som gör att vi ibland kan gå undan lite och få ett djupare samtal och kontakt med det som egentligen finns där inne: besvikelse och smärta som är orsaken till att livet vid en eller annan tidpunkt rasade samman. Då är det lätt att inse att livet är så skört. Här står jag i Guds nåd, välsignad och med resurser, och här står han eller hon, i en djup avgrund av smärta och hopplöshet. Men avstånden är inte stora, det kunde varit jag som hade gått igenom samma olyckor och slutat på gatan. Samtidigt är heller inte avståndet stort för dem att komma i beröring med samma nåd som bär mig. Därför kan vi stå där med tillförsikt. Vi känner så starkt Guds kärlek och omsorg när vi pratar med dem, och det är ett privilegium att få stå där i Hans ställe som gav sig själv för dem. Han som ser dem med de evigt försonande kärleksfulla ögonen. Han som redan förlåtit och upprättat dem genom sin ställföreträdande död. Detta är för mig kristendom. Detta är hur min tro tar sig uttryck. Och detta är skatten jag funnit för Guds rike – dessa enkla sårade själar. Och detta är grunden till att jag alla dessa år har kämpat mig upp ur sängen och ner på torget, oavsett väder och dagsform. Det är ett privilegium att tjäna dessa dyrbara själar.

Och detta är skatten jag funnit för Guds rike – dessa enkla sårade själar«

Ingemar Ahlgren har i åtta år varit ansvarig för Livets Ords arbete bland de hemlösa. När han inte leker med barnbarnen tycker han om att snickra eller ta en tur med motorcykeln.

47


UTVECKLAS I EN UNIK MILJÖ

UTRUSTAS

AV GUDS ORD OCH NÄRVARO

UPPLEV

ATT DET FUNGERAR I PRAKTIKEN

Sveriges populäraste ANSÖK NU! WWW.LOBC.SE

MissionsMagazinet nr 1 2012  

Ett gratismagasin från församlingen Livet Ord Uppsala om deras verksamhet runt om i världen och i Sverige.