Page 1

1. Визначення потреби в пально-мастильних матеріалах для військової частини на рік. Кількість техніки військової частини: • • • • • •

1 мб Бронетранспортери БТР-60пб(бойова група експлуатації) – 47 шт Автомобілі ЗИЛ-131(стройова група експлуатації) -7 шт Автомобілі ГАЗ-66(стройова група експлуатації) -9шт Автомобілі УРАЛ-4320(стройова група експлуатації) -11шт Автомобілі КАМАЗ-4310(стройова група експлуатації) -6шт спеціальні автомобілі АТМЗ-5,5-4310(стройова група експлуатації) -1шт 2мб

• Бронетранспортери БТР-60пб(бойова група експлуатації) – 46 шт • Автомобілі ЗИЛ-131(стройова група експлуатації) -13 шт • Автомобілі ГАЗ-66(стройова група експлуатації) -9шт • Автомобілі УРАЛ-4320(стройова група експлуатації) -8шт • Автомобілі КАМАЗ-4310(стройова група експлуатації) -6шт • спеціальні автомобілі АТМЗ-5-4320(стройова група експлуатації) -1шт 3мб • Бронетранспортери БТР-60пб(бойова група експлуатації) – 42 шт • Автомобілі ЗИЛ-131(стройова група експлуатації) -5 шт • Автомобілі ГАЗ-66(стройова група експлуатації) -12шт • Автомобілі УРАЛ-4320(стройова група експлуатації) -8шт • Автомобілі КАМАЗ-4310(стройова група експлуатації) -7шт Арк. Змн. Арк.

№ докум.

Підпис

Дата aliliа


• спеціальні автомобілі АТМЗ-5-4320(стройова група експлуатації) -1шт тб • Танки Т-72(бойова група експлуатації) – 29 шт • Автомобілі ЗИЛ-131(стройова група експлуатації) -8 шт • Автомобілі ГАЗ-66(стройова група експлуатації) -6шт • Автомобілі УРАЛ-4320(стройова група експлуатації) -10шт • Автомобілі КАМАЗ-4310(стройова група експлуатації) -5шт • спеціальні автомобілі АТМЗ-5-4320(стройова група експлуатації) -1шт • автозаправник ТЗ-8-255Б(стройова група експлуатації) -2шт

• • • • • •

АДН Автомобілі ЗИЛ-131(бойова група експлуатації) -18 шт Автомобілі ЗИЛ-131(стройова група експлуатації) -3 шт Автомобілі ГАЗ-66(стройова група експлуатації) -7шт Автомобілі УРАЛ-4320(стройова група експлуатації) -2шт Автомобілі КАМАЗ-4310(стройова група експлуатації) -3шт спеціальні автомобілі АТМЗ-5-4320(стройова група експлуатації) -1шт

рота навчання бойових машин • танки Т-72 (навчально-бойова група експлуатації) -2 шт • Бронетранспортери БТР-60пб(навчально-бойова група експлуатації) – 5 шт Арк. Змн. Арк.

№ докум.

Підпис Дата aliliа


• • • •

• • • • • • • • • • • • • •

Підрозділ бойового забезпечення Бронетранспортери БТР-60пб(бойова група експлуатації) – 4 шт Броньовані розвідувально-дозорні машини БДРМ-2(бойова група експлуатації) – 2 шт Автомобілі ЗИЛ-131(стройова група експлуатації) -4 шт Автомобілі ГАЗ-66(стройова група експлуатації) -5шт Підрозділ бойового забезпечення Автомобілі ЗИЛ-131(стройова група експлуатації) -14 шт Автомобілі ГАЗ-66(стройова група експлуатації) -6шт Автомобілі УРАЛ-4320(стройова група експлуатації) -8шт Автомобілі КРАЗ-255Б(стройова група експлуатації) -3шт спеціальні автомобілі АЦЗ-4,4-131(стройова група експлуатації) -4шт спеціальні автомобілі АЦ-8,5-255Б(стройова група експлуатації) -2шт спеціальні автомобілі АТМЗ-5,5-4310(стройова група експлуатації) -3шт Автомобілі ЗИЛ-131(транспортна група експлуатації) -6 шт Автомобілі ГАЗ-66(транспортна група експлуатації) -3шт Автомобілі УРАЛ-4320(транспортна група експлуатації) -2шт спеціальні автомобілі АЦЗ-4,4-131(транспортна група експлуатації) -1шт спеціальні автомобілі АТМЗ-5-4320(транспортна група експлуатації) -1шт спеціальні автомобілі АЦЗ-4,4-131(навчальна група експлуатації) -1шт спеціальні автомобілі АЦ-8,5-255Б(навчальна група експлуатації) -1шт


• для

Річні норми витрати моторесурсів складають: бойової групи експлуатації

-автомобілі – 500 км -танки– 200 км -БТР–800 км -БДРМ– 1500 км • для навчально-бойової групи експлуатації танки– 2200 км БТР– 3500 км БРДМ– 4000 км • для стройової групи експлуатації автомобілі– 500 км спеціальна техніка-500 км/20 маш.год • для транспортної групи експлуатації автомобілі– 500 км спеціальна техніка-19000 км/600

маш.год

• для навчальної групи експлуатації автомобілі– 20000 км спеціальна техніка-600км /300 маш.год Умови експлуатації у відповідності до плану бойової підготовки: 1. Техніка бойової групи експлуатації використовується тільки під час навчань. 2. Техніку навчально-бойової групи експлуатації заплановано використовувати під час навчань (з витратою моторесурсів – 300 км), решта моторесурсів – рівномірно протягом року для навчання механіків-водіїв при злагодженні підрозділів. 3. Техніку стройової групи експлуатації заплановано використовувати під час навчань (з витратою моторесурсів – 500 км), решта моторесурсів – для навчального водіння особового складу, відповідно до навчальних програм, протягом року. 4. Техніку транспортної групи заплановано використовувати під час навчань (з витратою моторесурсів – 500 км), решта моторесурсів витрачається для організації підвозу матеріальних засобів згідно плану господарської діяльності військової частини. 5. Спеціальні автомобілі навчальної групи заплановано використовувати під час навчань (з витратою моторесурсів – 500 км та 20 маш. год.), решта моторесурсів – рівномірно протягом року для використання за прямим призначенням. 6. Проведення навчань заплановано в квітні місяці (на полігоні в умовах твердої степової цілини). 7. Вся техніка експлуатується 5 місяців на рік в умовах зимового періоду експлуатації з температурою повітря нижче 0ºС.

Арк. Змн. Арк.

№ докум.

Підпис Дата aliliа


8. Згідно плану постачання в жовтні місяці військова частина укомплектовується автомобілями УРАЛ-4320 – 12 шт, які необхідно протягом трьох місяців поставити на довготривале зберігання. Густина: АБ – 0.75, ДП – 0.85, масла – 0.9,масла моторні,трансмісійні,спеціальні-0,9 охол.рід. – 1.08, гальмівн.рід. – 1.15. Завдання : підрахувати потребу військової частини в пальному, мастилах і спеціальних рідинах на рік у відповідності зі встановленими нормами витрати моторесурсів та умовами експлуатації. 1.1. Визначення потреби в пальному на рік. Потреба в пальному на рік визначається:

п п П заг = П нп + ∑П додат . ум.

П нп = Н віп ⋅ L j ⋅ N ij = [ л] ⋅ ρ = ( кг )

.

п Н ві

де:

– норма витрати пального даної марки техніки, – норма витрати моторесурсів для j - групи експлуатації техніки, N ij – кількість машин даної марки, j - групи експлуатації, ρ – густина пального. п п п П додат . ум. = Н ві ⋅ L ум ⋅ Н в .додат. ум = [ л ] ⋅ ρ = ( кг ) ,

Lj

п

де: Н в.додат. ум. – надбавка до основної норми витрати пального для даних умов (в десятих долях) L ум – кількість моторесурсів, які витрачаються технікою в даних умовах, N ij – кількість машин даної марки, групи експлуатації. 1. Визначаємо потребу в пальному для техніки бойової групи експлуатації 1 мб–БТР-60пб- 47шт. (норма 60.3, норма 60.5). 68 ×800 ×47 = 25568 ×0, 75 = 19176 кг; 100 68 = ×800 ×47 ×0, 25 = 6392 ×0, 75 = 4794 кг; 100

=

Ï

ÀÁ í.

Ï

ÀÁ í àâ÷.

Ï

ÀÁ . çàã.

= (25568 + 6392) ×0, 75 = 31960 ×0, 75 = 23970 кг.

Визначаємо потребу в пальному для автомобілів стройової групи експлуатації –ЗИЛ-131– 7 шт. (норма 60.1, норма 60.5). ÀÁ í.

Ï

ÀÁ í àâ÷.

Ï

49,5 ×500 ×7 = 1732,5 ×0, 75 = 1299, 4 кг; 100 49,5 = ×500 ×7 ×0, 25 = 433,12 ×0, 75 = 324,85 кг; 100

=

Ï

= (1732,5 + 433,12) ×0, 75 = 2165, 62 ×0, 75 = 1624, 25 кг.

ÀÁ çàã.

ГАЗ-66– 9 шт. (норма 60.1, норма 60.5). 31,5 ×500 ×9 = 1417,5 ×0, 75 = 1063,12 кг; 100 31,5 = ×500 ×9 ×0, 25 = 354,37 ×0, 75 = 265, 78 кг; 100

=

Ï

ÀÁ í.

Ï

ÀÁ í àâ÷.

Арк. Змн. Арк.

№ докум.

Підпис Дата aliliа


Ï

= (1417,5 + 354,37) ×0, 75 = 1771,87 ×0, 75 = 1328,9 кг.

ÀÁ çàã.

УРАЛ-4320 – 11 шт. (норма 60.1, норма 60.5). ÄÏ í.

Ï

ÄÏ í àâ÷.

Ï

44,5 ×500 ×11 = 2447,5 ×0,85 = 2080,37 кг; 100 44,5 = ×500 ×11 ×0, 25 = 611,87 ×0,85 = 520,1 кг; 100

=

Ï

= (2447,5 + 611,87) = 3059,37 ×0,85 = 2600, 46 кг.

ÄÏ çàã.

КАМАЗ-4310 – 6шт. (норма 60.1, норма 60.5).

Ï

ÄÏ í.

=

46, 0 ×500 ×6 = 1380 ×0,85 = 1173 кг; 100

Ï

ÄÏ í àâ÷.

=

46, 0 ×500 ×6 ×0, 25 = 345 ×0,85 = 293, 25 кг; 100

Ï

ÄÏ çàã.

= (1380 + 345) ×0,85 = 1725 ×0,85 = 1466, 25 кг

АТМЗ-5,5-4310 – 1шт. (норма 60.1, норма 60.5). 46, 0 ×500 ×1 = 230 ×0,85 = 195,5 кг; 100 Ï íÄÏì .ã. = 11,5 ×20 ×1 = 230 ×0,85 = 195,5 кг; 46, 0 Ï íÄÏàâ÷. = ×500 ×1×0, 25 = 57,5 ×0,85 = 48,87 кг; 100 Ï

=

ÄÏ í.

= (230 + 57,5) ×0,85 = 287,5 ×0,85 = 244,37 кг.

Ï

ÄÏ çàã.

Ï

ÄÏ çàã. ì . ã

= 230 ×0,85 = 195,5 кг.

2. Визначаємо потребу в пальному для техніки бойової групи експлуатації 2 мб–БТР-60пб- 46шт. (норма 60.3, норма 60.5). 68 ×800 ×46 = 25024 ×0, 75 = 18768 кг; 100 68 = ×800 ×46 ×0, 25 = 6256 ×0, 75 = 4692 кг; 100

=

Ï

ÀÁ í.

Ï

ÀÁ í àâ÷.

Ï

ÀÁ . çàã.

= (25024 + 6256) ×0, 75 = 31280 ×0, 75 = 23460 кг.

Визначаємо потребу в пальному для автомобілів стройової групи експлуатації –ЗИЛ-131– 13 шт. (норма 60.1, норма 60.5). ÀÁ í.

Ï

ÀÁ í àâ÷.

Ï

49,5 ×500 ×13 = 3217,5 ×0, 75 = 2413,12 кг; 100 49,5 = ×500 ×13 ×0, 25 = 804,37 ×0, 75 = 603, 28 кг; 100

=

Ï

= (3217,5 + 804,37) ×0, 75 = 4021,87 ×0, 75 = 3016, 4 кг.

ÀÁ çàã.

ГАЗ-66– 9 шт. (норма 60.1, норма 60.5). 31,5 ×500 ×9 = 1417,5 ×0, 75 = 1063,12 кг; 100 31,5 = ×500 ×9 ×0, 25 = 354,37 ×0, 75 = 265, 78 кг; 100

=

Ï

ÀÁ í.

Ï

ÀÁ í àâ÷.

Арк. Змн. Арк.

№ докум.

Підпис

Дата aliliа


Ï

= (1417,5 + 354,37) ×0, 75 = 1771,87 ×0, 75 = 1328,9 кг.

ÀÁ çàã.

УРАЛ-4320 – 8 шт. (норма 60.1, норма 60.5). 44,5 ×500 ×8 = 1780 ×0,85 = 1513 кг; 100 44,5 Ï íÄÏàâ÷. = ×500 ×8 ×0, 25 = 445 ×0,85 = 378, 25 кг; 100 Ï

Ï

=

ÄÏ í.

= (1780 + 445) ×0,85 = 2225 ×0,85 = 1891, 25 кг.

ÄÏ çàã.

КАМАЗ-4310 – 6шт. (норма 60.1, норма 60.5).

Ï

ÄÏ í.

=

46, 0 ×500 ×6 = 1380 ×0,85 = 1173 кг; 100

Ï

ÄÏ í àâ÷.

=

46, 0 ×500 ×6 ×0, 25 = 345 ×0,85 = 293, 25 кг; 100

Ï

ÄÏ çàã.

= (1380 + 345) ×0,85 = 1725 ×0,85 = 1466, 25 кг

АТМЗ-5-4320 – 1шт. (норма 60.1, норма 60.5). 44,5 ×500 ×1 = 222,5 ×0,85 = 189,12 кг; 100 Ï íÄÏì .ã. = 11,5 ×20 ×1 = 230 ×0,85 = 195,5 кг; 44,5 Ï íÄÏàâ÷. = ×500 ×1 ×0, 25 = 55, 62 ×0,85 = 47, 28 кг; 100 Ï

=

ÄÏ í.

= (222,5 + 55, 62) ×0,85 = 278,12 ×0,85 = 236, 4 кг.

Ï

ÄÏ çàã.

Ï

ÀÁ çàã. ì . ã

= 230 ×0,85 = 195,5 кг.

3. Визначаємо потребу в пальному для техніки бойової групи експлуатації 3 мб–БТР-60пб- 42шт. (норма 60.3, норма 60.5). 68 ×800 ×42 = 22848 ×0, 75 = 17136 кг; 100 68 = ×800 ×42 ×0, 25 = 5712 ×0, 75 = 4284 кг; 100 =

Ï

ÀÁ í.

Ï

ÀÁ í.

Ï

ÀÁ . çàã.

= (22848 + 5712) ×0, 75 = 28560 ×0, 75 = 21420 кг.

Визначаємо потребу в пальному для автомобілів експлуатації–ЗИЛ-131– 5 шт. (норма 60.1, норма 60.5).

стройової

групи

49,5 ×500 ×5 = 1237,5 ×0, 75 = 928,12 кг; 100 49,5 Ï íÀÁ ×500 ×5 ×0, 25 = 309,38 ×0, 75 = 232, 0 кг; àâ÷. = 100 Ï

Ï

ÀÁ í.

=

= (1237,5 + 309,38) ×0, 75 = 1546,88 ×0, 75 = 1160,16 кг.

ÀÁ çàã.

ГАЗ-66– 12 шт. (норма 60.1, норма 60.5). ÀÁ í.

Ï

ÀÁ í àâ÷.

Ï

31,5 ×500 ×12 = 1890 ×0, 75 = 1417,5 кг; 100 31,5 = ×500 ×12 ×0, 25 = 472,5 ×0, 75 = 354,37 кг; 100

=

Ï

ÀÁ çàã.

= (1890 + 472,5) ×0, 75 = 2362,5 ×0, 75 = 1771,87 кг. Арк.

Змн. Арк.

№ докум.

Підпис

Дата aliliа


УРАЛ-4320 – 8 шт. (норма 60.1, норма 60.5). 44,5 ×500 ×8 = 1780 ×0,85 = 1513 кг; 100 44,5 Ï íÄÏàâ÷. = ×500 ×8 ×0, 25 = 445 ×0,85 = 378, 25 кг; 100 Ï

Ï

=

ÄÏ í.

= (1780 + 445) ×0,85 = 2225 ×0,85 = 1891, 25 кг.

ÄÏ çàã.

КАМАЗ-4310 – 7шт. (норма 60.1, норма 60.5).

Ï

ÄÏ í.

=

46, 0 ×500 ×7 = 1610 ×0,85 = 1368,5 кг; 100

Ï

ÄÏ í àâ÷.

=

46, 0 ×500 ×7 ×0, 25 = 402,5 ×0,85 = 342,12 кг; 100

Ï

ÄÏ çàã.

= (1610 + 402,5) ×0,85 = 2012,5 ×0,85 = 1710, 62 кг

АТМЗ-5-4320 – 1шт. (норма 60.1, норма 60.5). 44,5 ×500 ×1 = 222,5 ×0,85 = 189,12 кг; 100 Ï íÄÏì .ã. = 11,5 ×20 ×1 = 230 ×0,85 = 195,5 кг; 44,5 Ï íÄÏàâ÷. = ×500 ×1 ×0, 25 = 55, 62 ×0,85 = 47, 28 кг; 100 Ï

=

ÄÏ í.

= (222,5 + 55, 62) ×0,85 = 278,12 ×0,85 = 236, 4 кг.

Ï

ÄÏ çàã.

Ï

ÄÏ çàã. ì . ã

= 230 ×0,85 = 195,5 кг.

4. Визначаємо потребу в пальному для техніки бойової групи експлуатації тб–Т-72- 29шт. (норма 60.3, норма 60.5). Ï íÄÏ. = 4,3 ×200 ×29 = 24940 ×0,85 = 21199 кг; Ï íÄÏàâ÷. = 4,3 ×200 ×29 ×0,15 = 3741 ×0,85 = 3179,85 кг;

Ï

= (24940 + 3741) ×0,85 = 28681 ×0,85 = 24378,85 кг.

ÄÏ . çàã.

Визначаємо потребу в пальному для автомобілів стройової групи експлуатації –ЗИЛ-131– 8 шт. (норма 60.1, норма 60.5). 49,5 ×500 ×8 = 1980 ×0, 75 = 1485 кг; 100 49,5 Ï íÀÁ ×500 ×8 ×0, 25 = 495 ×0, 75 = 371, 25 кг; àâ÷. = 100 Ï

Ï

ÀÁ í.

=

= (1980 + 495) = 2475 ×0, 75 = 1856, 25 кг.

ÀÁ çàã.

ГАЗ-66– 6 шт. (норма 60.1, норма 60.5). ÀÁ í.

Ï

ÀÁ í àâ÷.

Ï

31,5 ×500 ×6 = 945 ×0, 75 = 708, 75 кг; 100 31,5 = ×500 ×6 ×0, 25 = 236, 25 ×0, 75 = 177,19 кг; 100

=

Ï

ÀÁ çàã.

= (945 + 236, 25) ×0, 75 = 1181, 25 ×0, 75 = 885,94 кг.

УРАЛ-4320 – 10 шт. (норма 60.1, норма 60.5). Арк. Змн. Арк.

№ докум.

Підпис Дата aliliа


ÄÏ í.

Ï

ÄÏ í àâ÷.

Ï

44,5 ×500 ×10 = 2225 ×0,85 = 1891, 25 кг; 100 44,5 = ×500 ×10 ×0, 25 = 556, 25 ×0,85 = 472,81 кг; 100

=

Ï

= (2225 + 556, 25) = 2781, 25 ×0,85 = 2364, 06 кг.

ÄÏ çàã.

КАМАЗ-4310 – 5шт. (норма 60.1, норма 60.5).

Ï

ÄÏ í.

=

46, 0 ×500 ×5 = 1150 ×0,85 = 977,5 кг; 100

Ï

ÄÏ í àâ÷.

=

46, 0 ×500 ×5 ×0, 25 = 287,5 ×0,85 = 244,37 кг; 100

Ï

ÄÏ çàã.

= (1150 + 287,5) ×0,85 = 1437,5 ×0,85 = 1221,87 кг

АТМЗ-5-4320 – 1шт. (норма 60.1, норма 60.5). 44,5 ×500 ×1 = 222,5 ×0,85 = 189,12 кг; 100 Ï íÄÏì .ã. = 11,5 ×20 ×1 = 230 ×0,85 = 195,5 кг; 44,5 Ï íÄÏàâ÷. = ×500 ×1 ×0, 25 = 55, 62 ×0,85 = 47, 28 кг; 100 Ï

=

ÄÏ í.

= (222,5 + 55, 62) ×0,85 = 278,12 ×0,85 = 236, 4 кг.

Ï

ÄÏ çàã.

Ï

ÀÁ çàã. ì . ã

= 230 ×0,85 = 195,5 кг.

ТЗ-8-255Б – 2шт. (норма 60.1, норма 60.5). 48,5 ×500 ×2 = 485 ×0,85 = 412, 25 кг; 100 Ï íÄÏì .ã. = 27 ×20 ×2 = 1080 ×0,85 = 918 кг; 48,5 Ï íÄÏàâ÷. = ×500 ×2 ×0, 25 = 121, 25 ×0,85 = 103, 06 кг; 100 Ï

=

ÄÏ í.

= (485 + 121, 25) ×0,85 = 606, 25 ×0,85 = 515,31 кг.

Ï

ÄÏ çàã.

Ï

ÀÁ çàã. ì .ã

= 1080 ×0,85 = 918 кг.

5. Визначаємо потребу в пальному для техніки бойової групи експлуатації АДН–ЗИЛ -131- 18шт. (норма 60.3, норма 60.5). 49,5 ×500 ×18 = 4455 ×0, 75 = 3341, 25 кг; 100 49,5 = ×500 ×18 ×0, 25 = 1113, 75 ×0, 75 = 835,31 кг; 100 =

Ï

ÀÁ í.

Ï

ÀÁ í.

Ï

ÀÁ . çàã.

= (4455 + 1113, 75) ×0, 75 = 5568, 75 ×0, 75 = 4176,56 кг.

Визначаємо потребу в пальному для автомобілів експлуатації–ЗИЛ-131– 3 шт. (норма 60.1, норма 60.5).

стройової

групи

49,5 ×500 ×3 = 742,5 ×0, 75 = 556,87 кг; 100 49,5 = ×500 ×3 ×0, 25 = 185, 62 ×0, 75 = 139, 21 кг; 100

=

Ï

ÀÁ í.

Ï

ÀÁ í àâ÷.

Арк. Змн. Арк.

№ докум.

Підпис

Дата aliliа


Ï

= (742,5 + 185, 62) = 928,12 ×0, 75 = 696, 09 кг.

ÀÁ çàã.

ГАЗ-66– 7 шт. (норма 60.1, норма 60.5). ÀÁ í.

Ï

ÀÁ í àâ÷.

Ï

31,5 ×500 ×7 = 1102,5 ×0, 75 = 826,87 кг; 100 31,5 = ×500 ×7 ×0, 25 = 275, 62 ×0, 75 = 206, 71 кг; 100

=

Ï

ÀÁ çàã.

= (1102,5 + 275, 62) ×0, 75 = 1378,12 ×0, 75 = 1033,59 кг.

УРАЛ-4320 – 2 шт. (норма 60.1, норма 60.5). ÄÏ í.

Ï

ÄÏ í àâ÷.

Ï

44,5 ×500 ×2 = 445 ×0,85 = 378, 25 кг; 100 44,5 = ×500 ×2 ×0, 25 = 111, 25 ×0,85 = 94,56 кг; 100

=

Ï

= (445 + 111, 25) ×0,85 = 556, 25 ×0,85 = 472,81 кг.

ÄÏ çàã.

КАМАЗ-4310 – 3шт. (норма 60.1, норма 60.5).

Ï

ÄÏ í.

=

46, 0 ×500 ×3 = 690 ×0,85 = 586,5 кг; 100

Ï

ÄÏ í àâ÷.

=

46, 0 ×500 ×3 ×0, 25 = 172,5 ×0,85 = 146, 62 кг; 100

Ï

ÄÏ çàã.

= (690 + 172,5) ×0,85 = 862,5 ×0,85 = 733,12 кг

АТМЗ-5-4320 – 1шт. (норма 60.1, норма 60.5). 44,5 ×500 ×1 = 222,5 ×0,85 = 189,12 кг; 100 Ï íÄÏì .ã. = 11,5 ×20 ×1 = 230 ×0,85 = 195,5 кг; 44,5 Ï íÄÏàâ÷. = ×500 ×1 ×0, 25 = 55, 62 ×0,85 = 47, 28 кг; 100 Ï

ÄÏ í.

=

= (222,5 + 55, 62) ×0,85 = 278,12 ×0,85 = 236, 4 кг.

Ï

ÄÏ çàã.

Ï

ÀÁ çàã. ì . ã

= 230 ×0,85 = 195,5 кг.

6. Рота бойових машин - Визначаємо потребу в пальному для техніки навчально-бойової групи експлуатації –Т-72- 2шт. (норма 60.3, норма 60.5). Ï íÄÏ. . = 4,3 ×2200 ×2 = 18920 ×0,85 = 16082 кг;

Ï

ÄÏ . í àâ÷.

= 4,3 ×300 ×2 ×0,15 = 387 ×0,85 = 328,95 кг; Арк.

Змн. Арк.

№ докум.

Підпис

Дата aliliа


5 = 4,3 ×1900 ×2 × ×0,1 = 742, 72 ×0,85 = 631,31 кг; 11 ÄÏ . Ï í àâ÷. = 4,3 ×1900 ×2 ×0,15 = 2451 ×0,85 = 2803,35 кг;

Ï

ÄÏ . çèì .

Ï

ÄÏ . çàã.

= (18920 + 387 + 742, 72 + 2451) ×0,85 = 22500, 72 ×0,85 = 19125, 61 кг.

БТР-60пб- 5шт. (норма 60.3, норма 60.5). 68 ×3500 ×5 = 11900 ×0, 75 = 8925 кг; 100 68 Ï íÀÁ ×300 ×5 ×0, 25 = 255 ×0, 75 = 191, 25 кг; àâ÷. = 100 68 5 ÀÁ Ï çèì ×3200 × ×0,1 ×5 = 494,54 ×0, 75 = 370,9 кг; à = 100 11 68 Ï íÀÁ ×3200 ×5 ×0, 25 = 2720 ×0, 75 = 2040 кг; àâ÷.âî ä = 100 Ï

Ï

ÀÁ í.

=

= (11900 + 255 + 494,54 + 2720) ×0, 75 = 15369,54 ×0, 75 = 11527,15 кг

ÀÁ çàã.

. 7. Визначаємо потребу в пальному для техніки бойової групи експлуатації підрозділ бойового забезпечення– БТР-60пб- 4шт. (норма 60.3, норма 60.5). 68 ×800 ×4 = 2176 ×0, 75 = 1632 кг; 100 68 = ×800 ×4 ×0, 25 = 544 ×0, 75 = 408 кг; 100

=

Ï

ÀÁ í.

Ï

ÀÁ í àâ÷.

Ï

ÀÁ çàã.

= (2176 + 544) ×0, 75 = 2720 ×0, 75 = 2040 кг

БРДМ-2- 2шт. (норма 60.3, норма 60.5). 45 ×1500 ×2 = 1350 ×0, 75 = 1012,5 кг; 100 45 = ×1500 ×2 ×0, 25 = 337,5 ×0, 75 = 253,12 кг; 100

=

Ï

ÀÁ í.

Ï

ÀÁ í àâ÷.

Ï

ÀÁ çàã.

= (1350 + 337,5) ×0, 75 = 1687,5 ×0, 75 = 1265, 62 кг

Визначаємо потребу в пальному для автомобілів експлуатації–ЗИЛ-131– 4 шт. (норма 60.1, норма 60.5).

групи

49,5 ×500 ×4 = 990 ×0, 75 = 742,5 кг; 100 49,5 = ×500 ×4 ×0, 25 = 247,5 ×0, 75 = 185, 62 кг; 100

=

Ï

ÀÁ í.

Ï

ÀÁ í àâ÷.

Ï

стройової

= (990 + 247,5) = 1237,5 ×0, 75 = 928,12 кг.

ÀÁ çàã.

ГАЗ-66– 5 шт. (норма 60.1, норма 60.5). ÀÁ í.

Ï

ÀÁ í àâ÷.

Ï

31,5 ×500 ×5 = 787,5 ×0, 75 = 590, 62 кг; 100 31,5 = ×500 ×5 ×0, 25 = 196,87 ×0, 75 = 147, 65 кг; 100

=

Ï

ÀÁ çàã.

= (787,5 + 196,87) ×0, 75 = 984, 37 ×0, 75 = 738, 27 кг.

8. Визначаємо потребу в пальному для техніки стройової групи експлуатації Арк. Змн. Арк.

№ докум.

Підпис

Дата aliliа


підрозділ тилового забезпечення– ЗИЛ-131– 14 шт. (норма 60.1, норма 60.5). ÀÁ í.

Ï

ÀÁ í àâ÷.

Ï

49,5 ×500 ×14 = 3465 ×0, 75 = 2598, 75 кг; 100 49,5 = ×500 ×14 ×0, 25 = 866, 25 ×0, 75 = 649, 68 кг; 100

=

Ï

= (3465 + 866, 25) = 4331, 25 ×0, 75 = 3248, 43 кг.

ÀÁ çàã.

ГАЗ-66– 6 шт. (норма 60.1, норма 60.5). ÀÁ í.

Ï

ÀÁ í àâ÷.

Ï

31,5 ×500 ×6 = 945 ×0, 75 = 708, 75 кг; 100 31,5 = ×500 ×6 ×0, 25 = 236, 25 ×0, 75 = 177,19 кг; 100

=

Ï

= (945 + 236, 25) ×0, 75 = 1181, 25 ×0, 75 = 885,93 кг.

ÀÁ çàã.

УРАЛ-4320 – 8 шт. (норма 60.1, норма 60.5). 44,5 ×500 ×8 = 1780 ×0,85 = 1513 кг; 100 44,5 Ï íÄÏàâ÷. = ×500 ×8 ×0, 25 = 445 ×0,85 = 378, 25 кг; 100 Ï

Ï

=

ÄÏ í.

= (1780 + 445) ×0,85 = 2225 ×0,85 = 1891, 25 кг.

ÄÏ çàã.

КРАЗ-255Б – 3 шт. (норма 60.1, норма 60.5). ÄÏ í.

Ï

ÄÏ í àâ÷.

Ï

48,5 ×500 ×3 = 727,5 ×0,85 = 618,37 кг; 100 48,5 = ×500 ×3 ×0, 25 = 181,87 ×0,85 = 154, 6 кг; 100

=

Ï

= (727,5 + 181,87) ×0,85 = 909,37 ×0,85 = 772,96 кг.

ÄÏ çàã.

АЦЗ-4,4-131 – 4шт. (норма 60.1, норма 60.5). 49,5 ×500 ×4 = 990 ×0, 75 = 742,5 кг; 100 Ï íÀÁ ì . ã. = 12 ×20 ×4 = 960 ×0, 75 = 720 кг; 49,5 Ï íÀÁ ×500 ×4 ×0, 25 = 247,5 ×0, 75 = 185, 62 кг; àâ÷. = 100 Ï

ÀÁ í.

=

= (990 + 247,5) ×0, 75 = 1237,5 ×0, 75 = 928,12 кг.

Ï

ÀÁ çàã.

Ï

ÀÁ çàã. ì . ã

= 960 ×0, 75 = 720 кг.

АЦ-8,5-255Б – 2шт. (норма 60.1, норма 60.5). 48,5 ×500 ×2 = 485 ×0,85 = 412, 25 кг; 100 Ï íÄÏì .ã. = 12 ×20 ×2 = 480 ×0,85 = 408 кг; 48,5 Ï íÄÏàâ÷. = ×500 ×2 ×0, 25 = 121, 25 ×0,85 = 103, 06 кг; 100 Ï

ÄÏ í.

=

= (485 + 121, 25) ×0,85 = 606, 25 ×0,85 = 515,31 кг.

Ï

ÄÏ çàã.

Ï

ÄÏ çàã. ì . ã

= 480 ×0,85 = 408 кг.

АТМЗ-5,5-4310 – 3шт. (норма 60.1, норма 60.5). Арк. Змн. Арк.

№ докум.

Підпис Дата aliliа


46, 0 ×500 ×3 = 690 ×0,85 = 586,5 кг; 100 Ï íÄÏì .ã. = 11,5 ×20 ×3 = 690 ×0,85 = 586,5 кг; 46, 0 Ï íÄÏàâ÷. = ×500 ×3 ×0, 25 = 172,5 ×0,85 = 146, 62 кг; 100 Ï

=

ÄÏ í.

= (690 + 172,5) ×0,85 = 862,5 ×0,85 = 733,12 кг.

Ï

ÄÏ çàã.

Ï

ÄÏ çàã. ì .ã

= 690 ×0,85 = 586,5 кг.

Транспортної групи експлуатації ЗИЛ-131– 6 шт. (норма 60.1, норма 60.5). 49,5 ×10000 ×6 = 29700 ×0, 75 = 22275 кг; 100 49,5 Ï íÀÁ ×500 ×6 ×0, 25 = 371, 25 ×0, 75 = 278, 43 кг; àâ÷. = 100 49,5 5 ÀÁ Ï çèì ×9500 × ×0,1 ×6 = 1282,5 ×0, 75 = 961,87 кг; à = 100 11 Ï

Ï

ÀÁ í.

=

ÀÁ çàã.

= (29700 + 371, 25 + 1282,5) ×0, 75 = 31353, 75 ×0, 75 = 23515,31 кг

ГАЗ-66– 3 шт. (норма 60.1, норма 60.5). 31,5 ×10000 ×3 = 9450 ×0, 75 = 7087,5 кг; 100 31,5 Ï íÀÁ ×500 ×3 ×0, 25 = 118,12 ×0, 75 = 88, 6 кг; àâ÷. = 100 31,5 5 ÀÁ Ï çèì ×9500 × ×0,1 ×3 = 408, 06 ×0, 75 = 306, 0 кг; à = 100 11 Ï

Ï

ÀÁ í.

=

ÀÁ çàã.

= (9450 + 118,12 + 408, 06) ×0, 75 = 9976,18 ×0, 75 = 7482,13 кг

УРАЛ-4320 – 2 шт. (норма 60.1, норма 60.5). 44,5 ×10000 ×2 = 8900 ×0,85 = 7565 кг; 100 44,5 Ï íÄÏàâ÷. = ×500 ×2 ×0, 25 = 111, 25 ×0,85 = 94,56 кг; 100 44,5 5 ÄÏ Ï çèì ×9500 × ×0,1 ×3 = 576, 47 ×0, 75 = 432,35 кг; à = 100 11 Ï

Ï

=

ÄÏ í.

ÄÏ çàã.

= (8900 + 111, 25 + 576, 47) ×0,85 = 9587, 72 ×0,85 = 8149,56 кг.

АЦЗ-4,4-131 – 1шт. (норма 60.1, норма 60.5). Ï Ï Ï Ï Ï

49,5 ×19000 ×1 = 9405 ×0, 75 = 7053, 75 кг; 100 ÀÁ í ì .ã. = 12 ×600 ×1 = 7200 ×0, 75 = 5400 кг; 49,5 ÀÁ ×500 ×1 ×0, 25 = 61,87 ×0, 75 = 46, 4 кг; í àâ÷. = 100 49,5 5 ÀÁ ×18500 × ×0,1×1 = 416, 25 ×0, 75 = 312,18 кг; çèì à = 100 11 5 ÀÁ ×0,1 ×1 = 316,36 ×0, 75 = 237, 27 кг; ì . ã. çèì à = 12 ×580 × 11 ÀÁ í.

=

Арк. Змн. Арк.

№ докум.

Підпис Дата aliliа


= (9405 + 61,87 + 416, 25) ×0, 75 = 9883,12 ×0, 75 = 7412,34 кг.

Ï

ÀÁ çàã.

Ï

ÀÁ çàã. ì . ã

= (7200 + 316,36) ×0, 75 = 7516,36 ×0, 75 = 5637, 27 кг.

АТМЗ-5-4320 – 1шт. (норма 60.1, норма 60.5). Ï Ï Ï Ï Ï

44,5 ×19000 ×1 = 8455 ×0,85 = 7186, 75 кг; 100 ÄÏ 1 = 6900 ×0,85 = 5865 кг; í ì .ã. = 11,5 ×600 × 44,5 ÄÏ ×500 ×1 ×0, 25 = 55, 62 ×0,85 = 47, 28 кг; í àâ÷. = 100 44,5 5 ÄÏ ×18500 × ×0,1×1 = 374, 2 ×0,85 = 318, 07 çèì à = 100 11 5 ÄÏ ×0,1 ×1 = 303,18 ×0,85 = 257, 7 çèì à . ì . ã = 11,5 ×580 × 11 =

ÄÏ í.

= (8455 + 55, 62 + 374, 2) ×0,85 = 8884,82 ×0,85 = 7552,1 кг.

Ï

ÄÏ çàã.

Ï

ÀÁ çàã. ì .ã

= (6900 + 303,18) ×0,85 = 7203,18 ×0,85 = 6122, 7 кг.

навчальної групи експлуатації АЦЗ-4,4-131 – 1шт. (норма 60.1, норма 60.5). Ï Ï Ï Ï Ï

49,5 ×600 ×1 = 297 ×0, 75 = 222, 75 кг; 100 ÀÁ 1 = 3600 ×0, 75 = 2700 кг; í ì .ã. = 12 ×300 × 49,5 ÀÁ ×500 ×1 ×0, 25 = 61,87 ×0, 75 = 46, 4 кг; í àâ÷. = 100 49,5 5 ÀÁ ×100 × ×0,1×1 = 2, 25 ×0, 75 = 1, 68 кг; çèì à = 100 11 5 ÀÁ ×0,1×1 = 152, 72 ×0, 75 = 114,54 кг; ì . ã. çèì à = 12 ×280 × 11 ÀÁ í.

=

= (297 + 61,87 + 2, 25) ×0, 75 = 361,12 ×0, 75 = 270,84 кг.

Ï

ÀÁ çàã.

Ï

ÀÁ çàã. ì . ã

= (3600 + 152, 72) ×0, 75 = 3752, 72 ×0, 75 = 2814,54 кг.

АЦ-8,5-255Б – 1шт. (норма 60.1, норма 60.5). Ï Ï Ï Ï Ï

Ï

48,5 ×600 ×1 = 291 ×0,85 = 247,35 кг; 100 ÄÏ 1 = 3600 ×0,85 = 3060 кг; í ì .ã. = 12 ×300 × 48,5 ÄÏ ×500 ×1 ×0, 25 = 60, 62 ×0,85 = 51,53 кг; í àâ÷. = 100 48,5 5 ÄÏ ×100 × ×0,1 ×1 = 2, 2 ×0,85 = 1,87 кг; çèì à = 100 11 5 ÄÏ ×0,1 ×1 = 152, 72 ×0,85 = 129,81 кг; çèì à . ì . ã = 12 ×280 × 11 ÄÏ í.

=

ÄÏ çàã.

= (291 + 60, 62 + 2, 2) ×0,85 = 353,82 ×0,85 = 300, 75 кг. Арк.

Змн. Арк.

№ докум.

Підпис Дата aliliа


Ï

ÄÏ çàã. ì . ã

= (3600 + 152, 72) ×0,85 = 3752, 72 ×0,85 = 3189,81 кг.

1.2. Визначення потреби в масел для поповнення експлуатаційних втрат від угару. 1. Визначаємо потребу для 1 мб для бойової групи експлуатації-БТР-60пб Потреба в маслі моторному визначається: ìì ï ìì Ï óãàð . í = Ï çàã. ⋅ Í â. óãàð. = ( ë) ⋅ ρ = ( êã) . Потреба в маслі моторному МТ-16П складає:

Ï

ìì óãàð

4 = 31960 × = 1278, 4 ×0,9 = 1150,56 кг. 100

Масла трансмісійного ТСп-10

Ï

ìì óãàð

1,5 = 31960 × = 479, 4 ×0,9 = 431, 46 кг. 100

Мастила пластичного Літол-24

Ï

ìì óãàð

1 = 31960 × = 319, 6 ×0,9 = 287, 64 кг. 100

Визначаємо потребу масла моторного М6з/10В для автомобілів ЗИЛ-131 стройової групи експлуатації (норма 61.1). Ï

ìì óãàð

2, 2 = 1624, 25 × = 35, 73 ×0,9 = 32,16 кг. 100

для автомобілів ГАЗ-66 Ï

ìì óãàð

2, 2 = 1771,87 × = 38,98 ×0,9 = 35, 08 100

для автомобілівУРАЛ-4320 Ï

ìì óãàð

2, 7 = 3059,37 × = 82, 6 ×0,9 = 74,34 100

для автомобілівКАМАЗ-4310 Ï

ìì óãàð

2, 7 = 1725 × = 46,57 ×0,9 = 41,91 100

для автомобілів АТМЗ-5,5-4310 масла моторного М6з/10В Ï

ìì óãàð

2, 7 = 287,5 × = 7, 76 ×0,9 = 6,98 100 Арк.

Змн. Арк.

№ докум.

Підпис Дата aliliа


ìì óãàð

Ï

3, 2 = 230 × = 7,36 ×0,9 = 6, 62 100

Масла трансмісійного ТСп-10

Ï

ìì óãàð

0, 4 = 230 × = 0,92 ×0,9 = 0,82 кг. 100

Мастила пластичного Літол-24

Ï

ìì óãàð

0,3 = 230 × = 0, 69 ×0,9 = 0, 62 кг. 100

2. Визначаємо потребу масла для 2 мб для бойової групи експлуатаціїБТР-60пб Потреба в маслі моторному визначається: ìì ï ìì Ï óãàð . í = Ï çàã. ⋅ Í â. óãàð. = ( ë) ⋅ ρ = ( êã) . Потреба в маслі моторному МТ-16П складає:

Ï

ìì óãàð

4 = 31280 × = 1251, 2 ×0,9 = 1126, 08 кг. 100

Масла трансмісійного ТСп-10

Ï

ìì óãàð

1,5 = 31280 × = 469, 2 ×0,9 = 422, 28 кг. 100

Мастила пластичного Літол-24

Ï

ìì óãàð

1 = 31280 × = 312,8 ×0,9 = 281,52 кг. 100

Визначаємо потребу масла моторного М6з/10В для автомобілів ЗИЛ-131 стройової групи експлуатації (норма 61.1). ìì óãàð

Ï

2, 2 = 4021,87 × = 88, 48 ×0,9 = 79, 63 кг; 100

для автомобілів ГАЗ-66 Ï

ìì óãàð

2, 2 = 1771,87 × = 38,98 ×0,9 = 35, 08 кг; 100

для автомобілівУРАЛ-4320 Ï

ìì óãàð

2, 7 = 2225 × = 60, 07 ×0,9 = 54, 06 кг; 100

для автомобілівКАМАЗ-4310 Ï

ìì óãàð

2, 7 = 1725 × = 46,57 ×0,9 = 41,91 кг; 100

для автомобілів АТМЗ-5-4320 масла моторного М6з/10В Ï

ìì óãàð

Ï

ìì óãàð

2, 7 = 278,12 × = 7,51 ×0,9 = 6, 75 кг; 100 3, 2 = 230 × = 7,36 ×0,9 = 6, 62 кг; 100

Масла трансмісійного ТСп-10

Ï

ìì óãàð

0, 4 = 230 × = 0,92 ×0,9 = 0,82 кг. 100 Арк.

Змн. Арк.

№ докум.

Підпис

Дата aliliа


Мастила пластичного Літол-24

Ï

ìì óãàð

0,3 = 230 × = 0, 69 ×0,9 = 0, 62 кг. 100

3. Визначаємо потребу для 3 мб для бойової групи експлуатації-БТР-60пб Потреба в маслі моторному визначається: ìì ï ìì Ï óãàð . í = Ï çàã. ⋅ Í â. óãàð. = ( ë) ⋅ ρ = ( êã) . Потреба в маслі моторному МТ-16П складає:

Ï

ìì óãàð

4 = 28560 × = 1142, 4 ×0,9 = 1028,16 кг. 100

Масла трансмісійного ТСп-10

Ï

ìì óãàð

1,5 = 28560 × = 428, 4 ×0,9 = 385,56 кг. 100

Мастила пластичного Літол-24

Ï

ìì óãàð

1 = 28560 × = 285, 6 ×0,9 = 257, 04 кг. 100

Визначаємо потребу масла моторного М6з/10В для автомобілів ЗИЛ-131 стройової групи експлуатації (норма 61.1). ìì óãàð

Ï

2, 2 = 1546,88 × = 34, 03 ×0,9 = 30, 62 кг. 100

для автомобілів ГАЗ-66 Ï

ìì óãàð

2, 2 = 2362,5 × = 52 ×0,9 = 46,8 кг; 100

для автомобілівУРАЛ-4320 Ï

ìì óãàð

2, 7 = 2225 × = 60, 07 ×0,9 = 54, 06 кг; 100

для автомобілівКАМАЗ-4310 Ï

ìì óãàð

2, 7 = 2012,5 × = 54,33 ×0,9 = 48,9 кг; 100

для автомобілів АТМЗ-5-4320 масла моторного М6з/10В Ï

ìì óãàð

Ï

ìì óãàð

2, 7 = 278,12 × = 7,51 ×0,9 = 6, 75 кг; 100 3, 2 = 230 × = 7,36 ×0,9 = 6, 62 кг; 100

Масла трансмісійного ТСп-10

Ï

ìì óãàð

0, 4 = 230 × = 0,92 ×0,9 = 0,82 кг. 100

Мастила пластичного Літол-24

Ï

ìì óãàð

0,3 = 230 × = 0, 69 ×0,9 = 0, 62 кг. 100


4. Визначаємо потребу масла для тб для бойової групи експлуатації-Т-72 Потреба в маслі моторному визначається: Ï

ìì óãàð. í

ï çàã.

⋅Í

ìì â. óãàð.

= ( ë) ⋅ ρ = (êã) .

Потреба в маслі моторному МТ-16П складає для Т-72:

Ï

ìì óãàð

6,5 = 28681× = 1864, 26 ×0,9 = 1677,83 кг. 100

Масла трансмісійного ТСп-10

Ï

ìì óãàð

0, 05 = 28681× = 14,34 ×0,9 = 12,9 кг. 100

Мастила пластичного Літол-24

Ï

ìì óãàð

0,5 = 28681 × = 143, 4 ×0,9 = 129, 06 кг. 100

Амортизаційної рідини ????????? àì î ð . ð³ä. Ï âèò = Di ×Í âï ; . де Di – довжина маршруту даної марки техніки Í âï – норма витрати амортизаційної рідини на 10 км.

Ï

àì î ð . ð³ä . âèò .

= Di ×Í

ï â

0, 002 = 500 × = 0,1×0,9 = 0, 09 10

Визначаємо потребу масла моторного М6з/10В для автомобілів ЗИЛ-131 стройової групи експлуатації (норма 61.1). Ï

ìì óãàð

2, 2 = 2475 × = 54, 45 ×0,9 = 49, 0 кг; 100

для автомобілів ГАЗ-66 Ï

ìì óãàð

2, 2 = 1181, 25 × = 25,98 ×0,9 = 23,38 кг; 100

для автомобілівУРАЛ-4320 Ï

ìì óãàð

2, 7 = 2781, 25 × = 75,1 ×0,9 = 67,58 кг; 100

для автомобілівКАМАЗ-4310 Ï

ìì óãàð

2, 7 = 1437,5 × = 38,81 ×0,9 = 34,93 кг; 100

для автомобілів АТМЗ-5-4320 Ï

2, 7 = 278,12 × = 7,51 ×0,9 = 6, 75 кг; 100 3, 2 ìì Ï óãàð = 230 × = 7,36 ×0,9 = 6, 62 кг; 100

ìì óãàð

Масла трансмісійного ТСп-10 Арк. Арк. Змн. Арк. Арк. Змн.

№ докум. докум. №

Підпис Дата Дата Підпис aliliа aliliа


Ï

ìì óãàð

0, 4 = 230 × = 0,92 ×0,9 = 0,82 кг. 100

Мастила пластичного Літол-24

Ï

ìì óãàð

0,3 = 230 × = 0, 69 ×0,9 = 0, 62 кг. 100

для автомобілів ТЗ-8-255Б Ï

2, 7 = 606, 25 × = 16,36 ×0,9 = 14, 73 кг; 100 3, 2 ìì Ï óãàð = 1080 × = 34,56 ×0,9 = 31,1 кг. 100

ìì óãàð

Масла трансмісійного ТСп-10

Ï

ìì óãàð

0, 4 = 1080 × = 4,32 ×0,9 = 3,88 кг. 100

Мастила пластичного Літол-24

Ï

ìì óãàð

0,3 = 1080 × = 3, 24 ×0,9 = 2,91 кг. 100

5. Визначаємо потребу масла моторного М6з/10В для АДН для бойової групи експлуатації- ЗИЛ-131 Потреба в маслі моторному визначається: Ï

ìì óãàð. í

ï çàã.

⋅Í

ìì â. óãàð.

= ( ë) ⋅ ρ = (êã) .

Потреба в маслі моторному складає для Т-72:

Ï

ìì óãàð

2, 2 = 5568, 75 × = 122,51 ×0,9 = 110, 26 кг. 100

Визначаємо потребу масла моторного М6з/10В для автомобілів ЗИЛ-131 стройової групи експлуатації (норма 61.1). Ï

ìì óãàð

2, 2 = 928,12 × = 20, 41 ×0,9 = 18,37 кг; 100

для автомобілів ГАЗ-66 Ï

ìì óãàð

2, 2 = 1378,12 × = 30,31×0,9 = 27, 28 кг; 100

для автомобілівУРАЛ-4320 Ï

ìì óãàð

2, 7 = 556, 25 × = 15, 02 ×0,9 = 13,51 кг; 100

для автомобілівКАМАЗ-4310 Ï

ìì óãàð

2, 7 = 862,5 × = 23, 28 ×0,9 = 20,95 кг; 100

для автомобілів АТМЗ-5-4320 Ï

2, 7 = 278,12 × = 7,51 ×0,9 = 6, 75 кг; 100 3, 2 ìì Ï óãàð = 230 × = 7,36 ×0,9 = 6, 62 кг; 100

ìì óãàð

Масла трансмісійного ТСп-10 Арк. Змн. Арк.

№ докум.

Підпис Дата aliliа


Ï

ìì óãàð

0, 4 = 230 × = 0,92 ×0,9 = 0,82 кг. 100

Мастила пластичного Літол-24

Ï

ìì óãàð

0,3 = 230 × = 0, 69 ×0,9 = 0, 62 кг. 100

6. Визначаємо потребу масла для роти бойових машин для навчально-бойової групи експлуатаціїПотреба в маслі моторному визначається: ìì ï ìì Ï óãàð . í = Ï çàã. ⋅ Í â. óãàð. = ( ë) ⋅ ρ = ( êã) . Потреба в маслі складає для Т-72 моторного МТ-16П

Ï

ìì óãàð

6,5 = 22500, 72 × = 1462,54 ×0,9 = 1316,3 кг. 100

Масла трансмісійного ТСп-10

Ï

ìì óãàð

0, 05 = 22500, 72 × = 11, 25 ×0,9 = 10,12 кг. 100

Мастила пластичного Літол-24

Ï

ìì óãàð

0,5 = 22500, 72 × = 112,5 ×0,9 = 101, 25 кг. 100

Амортизаційної рідини ????????? àì î ð . ð³ä. Ï âèò = Di ×Í âï ; .

Ï

àì î ð . ð³ä . âèò .

= Di ×Í

ï â

0, 002 = 2200 × = 0, 44 ×0,9 = 0,39 10

для БТР-60пб моторного МТ-16П

Ï

ìì óãàð

4 = 15369,54 × = 614, 78 ×0,9 = 553,3 кг. 100

Масла трансмісійного ТСп-10

Ï

ìì óãàð

1,5 = 15369,54 × = 230,54 ×0,9 = 207, 48 кг. 100

Мастила пластичного Літол-24

Ï

ìì óãàð

1 = 15369,54 × = 153, 69 ×0,9 = 138,32 кг. 100

7. Визначаємо потребу для підрозділу бойового забезпечення для бойової групи експлуатаціїПотреба в маслі моторному визначається: ìì ï ìì Ï óãàð . í = Ï çàã. ⋅ Í â. óãàð. = ( ë) ⋅ ρ = ( êã) . для БТР-60пб


масла моторного МТ-16П

Ï

ìì óãàð

4 = 2720 × = 108,8 ×0,9 = 97,92 кг. 100

Масла трансмісійного ТСп-10

Ï

ìì óãàð

1,5 = 2720 × = 40,8 ×0,9 = 36, 72 кг. 100

Мастила пластичного Літол-24

Ï

ìì óãàð

1 = 2720 × = 27, 2 ×0,9 = 24, 48 кг. 100

для БРДМ-2 масла моторного МТ-16П

Ï

ìì óãàð

4 = 1687,5 × = 67,5 ×0,9 = 60, 75 кг. 100

Масла трансмісійного ТСп-10

Ï

ìì óãàð

1,5 = 1687,5 × = 25,31 ×0,9 = 22, 78 кг. 100

Мастила пластичного Літол-24

Ï

ìì óãàð

1 = 1687,5 × = 16,87 ×0,9 = 15,18 кг. 100

Визначаємо потребу масла моторного М6з/10В для автомобілів ЗИЛ-131 стройової групи експлуатації (норма 61.1). Ï

ìì óãàð

2, 2 = 1237,5 × = 27, 22 ×0,9 = 24,5 кг; 100

для автомобілів ГАЗ-66 Ï

ìì óãàð

2, 2 = 984,37 × = 21, 65 ×0,9 = 19, 49 кг; 100

8. Визначаємо потребу масла моторного М6з/10В для підрозділу тилового забезпечення для стройової групи експлуатаціїЗИЛ-131 Ï

ìì óãàð

2, 2 = 4331, 25 × = 95, 28 ×0,9 = 85, 75 кг; 100

для автомобілів ГАЗ-66 Ï

ìì óãàð

2, 2 = 1181, 25 × = 25,99 ×0,9 = 23,38 кг; 100

для автомобілівУРАЛ-4320 Ï

ìì óãàð

2, 7 = 2235 × = 60,34 ×0,9 = 54,31 кг; 100

для автомобілівКРАЗ-255Б Ï

ìì óãàð

2, 7 = 909,37 × = 24,55 ×0,9 = 22,1 кг; 100

Арк. Арк. Змн. Змн. Арк. Арк.

№ №докум. докум.

Підпис Підпис Дата Дата aliliа aliliа


для автомобілів АЦЗ-4,4-131 масла моторного М6з/10В Ï

ìì óãàð

Ï

ìì óãàð

2, 2 = 1237,5 × = 27, 22 ×0,9 = 24,5 кг; 100 2, 4 = 960 × = 23, 04 ×0,9 = 20, 73 кг; 100

Масла трансмісійного ТСп-10

Ï

ìì óãàð

0, 4 = 960 × = 3,84 ×0,9 = 3, 45 кг. 100

Мастила пластичного Літол-24

Ï

ìì óãàð

0,3 = 960 × = 2,88 ×0,9 = 2,59 кг. 100

для автомобілів АЦ-8,5-255Б масла моторного М6з/10В Ï

ìì óãàð

Ï

ìì óãàð

2, 7 = 606, 25 × = 16,36 ×0,9 = 14, 73 кг; 100 3, 2 = 480 × = 15,36 ×0,9 = 13,82 кг; 100

Масла трансмісійного ТСп-10

Ï

ìì óãàð

0, 4 = 480 × = 1,92 ×0,9 = 1, 72 кг. 100

Мастила пластичного Літол-24

Ï

ìì óãàð

0,3 = 480 × = 1, 44 ×0,9 = 1, 29 кг. 100

для автомобілів АТМЗ-5,5-4310 масла моторного М6з/10В Ï

ìì óãàð

Ï

ìì óãàð

2, 7 = 862,5 × = 23, 28 ×0,9 = 20,95 кг; 100 3, 2 = 690 × = 22, 08 ×0,9 = 19,87 кг; 100

Масла трансмісійного ТСп-10

Ï

ìì óãàð

0, 4 = 690 × = 2, 76 ×0,9 = 2, 48 кг. 100

Мастила пластичного Літол-24

Ï

ìì óãàð

0,3 = 690 × = 2, 07 ×0,9 = 1,86 кг. 100

для транспортної групи експлуатаціїЗИЛ-131 Арк. Змн. Арк.

№ докум.

Підпис Дата aliliа


ìì óãàð

Ï

2, 2 = 31353, 75 × = 689, 78 ×0,9 = 620,8 кг; 100

для автомобілів ГАЗ-66 Ï

ìì óãàð

2, 2 = 9976,18 × = 219, 47 ×0,9 = 197,52 кг; 100

для автомобілівУРАЛ-4320 Ï

ìì óãàð

2, 7 = 9587, 72 × = 258,86 ×0,9 = 233 кг; 100

для автомобілів АЦЗ-4,4-131 масла моторного М6з/10В Ï

ìì óãàð

Ï

ìì óãàð

2, 2 = 9883,12 × = 217, 42 ×0,9 = 195, 68 кг; 100 2, 4 = 7516,36 × = 180,39 ×0,9 = 162,35 кг; 100

Масла трансмісійного ТСп-10

Ï

ìì óãàð

0, 4 = 7516,36 × = 30, 06 ×0,9 = 27, 05 кг. 100

Мастила пластичного Літол-24

Ï

ìì óãàð

0,3 = 7516,36 × = 22,55 ×0,9 = 20, 29 кг. 100

для автомобілів АТМЗ-5-4320 масла моторного М6з/10В Ï

ìì óãàð

Ï

ìì óãàð

2, 7 = 8884,82 × = 239,89 ×0,9 = 215,9 кг; 100 3, 2 = 7203,18 × = 230,5 ×0,9 = 207, 45 кг. 100

Масла трансмісійного ТСп-10

Ï

ìì óãàð

0, 4 = 7203,18 × = 28,81 ×0,9 = 25,93 кг. 100

Мастила пластичного Літол-24

Ï

ìì óãàð

0,3 = 7203,18 × = 21, 61 ×0,9 = 19, 45 кг. 100

для навчальної групи експлуатаціїдля автомобілів АЦЗ-4,4-131 масла моторного М6з/10В Ï

ìì óãàð

Ï

ìì óãàð

2, 2 = 361,12 × = 7,94 ×0,9 = 7,15 кг; 100 2, 4 = 3752, 72 × = 90, 06 ×0,9 = 81, 05 кг; 100

Масла трансмісійного ТСп-10

Ï

ìì óãàð

0, 4 = 3752, 72 × = 15, 01 ×0,9 = 13,51 кг. 100

Мастила пластичного Літол-24 Арк. Змн. Арк.

№ докум.

Підпис

Дата aliliа


Ï

ìì óãàð

0,3 = 3752, 72 × = 11, 25 ×0,9 = 10,13 кг. 100

для автомобілів АЦ-8,5-255Б масла моторного М6з/10В Ï

ìì óãàð

Ï

ìì óãàð

2, 7 = 353,82 × = 9,55 ×0,9 = 8,59 кг; 100 3, 2 = 3752, 72 × = 120, 08 ×0,9 = 108, 07 кг; 100

Масла трансмісійного ТСп-10

Ï

ìì óãàð

0, 4 = 3752, 72 × = 15, 01 ×0,9 = 13,51 кг. 100

Мастила пластичного Літол-24

Ï

ìì óãàð

0,3 = 3752, 72 × = 11, 25 ×0,9 = 10,13 кг. 100

1.3. Визначення потреби в маслах і мастилах на технічне обслуговування техніки. 1. Визначаємо потребу в маслі і мастилах на технічне обслуговування для 1 мб БТР-60пб бойової групи експлуатації (норма 4). визначаємо кількість технічних обслуговувань:

ÒÎ − 1 = 2 ×N ò åõ ×0, 75 = 2 ×47 ×0, 75 = 70 ÒÎ − 2 = 2 ×N ò åõ ×0, 25 = 2 ×47 ×0, 25 = 23

де N тех – кількість техніки даної групи експлуатації. Визначення проводиться за нормою 4 визначаємо потребу у розчиннику “нефрас” С4-50/170: Ï = NÒÎ ×Í Â = ( êã) ; Ï ÒÎ −1 = 70 ×9,5 = 665 кг; Ï ÒÎ − 2 = 23 ×10, 6 = 243,8 кг; визначаємо потребу в маслі МТ-16П: Ï Ï Ï Ï Ï Ï

= 70 ×0,8 = 56 ÒÎ − 2 = 23 ×5,3 = 121,9 кг; ÒÎ −1

визначаємо потребу в маслі трансмісйному ТСп-10: ÒÎ − 2 = 23 ×8 = 184 кг; визначаємо потребу в мастилі Літол-24: ÒÎ −1 = 70 ×2 = 140 кг; ÒÎ − 2 = 23 ×3,5 = 80,5 кг; визначаємо потребу в мастилі графітному: ÒÎ −1 = 70 ×0,1 = 7 кг; Арк.

Змн. Арк.

№ докум.

Підпис

Дата aliliа


Ï Ï Ï Ï Ï

ÒÎ − 2

= 23 ×0,1 = 2,3 кг;

визначаємо потребу в мастилі МЗ: ÒÎ −1 = 70 ×0,1 = 7 кг; ÒÎ − 2 = 23 ×0,3 = 6,9 кг; визначаємо потребу в мастилі ЦИАТИМ-201: ÒÎ −1 = 70 ×0, 05 = 3,5 кг; ÒÎ − 2 = 23 ×0,5 = 11,5 кг;

визначаємо потребу в мастилі АМС-3: Ï ÒÎ −1 = 70 ×0, 02 = 1, 4 кг; Ï ÒÎ − 2 = 23 ×0, 02 = 0, 46 кг; визначаємо потребу в мастилі гідрофобному: Ï ÒÎ −1 = 70 ×0, 05 = 3,5 кг; Ï ÒÎ − 2 = 23 ×0,1 = 2,3 кг; визначаємо потребу в маслі гідравлічному МГЕ-10А: Ï ÒÎ −1 = 70 ×0, 05 = 3,5 кг; Ï ÒÎ − 2 = 23 ×0, 05 = 1,15 кг; визначаємо потребу в рідині амортизаційній : Ï ÒÎ − 2 = 23 ×0,8 = 18, 4 кг; визначаємо потребу в рідині гальмівній : Ï ÒÎ − 2 = 23 ×2,96 = 68, 08 кг; Визначення потреби в маслі і мастилах на технічне обслуговування для 1 мб стройової групи експлуатації (норма 64). Кількість технічних обслуговувань визначається аналогічно до бойової групи. Для ЗИЛ-131 ÒÎ − 1 = 10 , ÒÎ − 2 = 3 , ÑÎ = 14 . потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: Ï ÒÎ −1 = 10 ×2, 4 = 24 ×0, 75 = 18 кг; Ï ÒÎ − 2 = 3 ×7 = 21 ×0, 75 = 15, 75 кг; Ï ÑÎ = 14 ×0, 4 = 5, 6 ×0, 75 = 4, 2 кг. потреба в маслі М6з/10В: Ï ÒÎ −1 = 10 ×0, 6 = 6 ×0,9 = 5, 4 кг; Ï ÒÎ − 2 = 3 ×7, 7 = 23,1×0,9 = 20, 79 кг; Ï ÑÎ = 14 ×0, 6 = 8, 4 ×0,9 = 7,56 кг. потреба в маслі ТАп-15В: Ï ÒÎ −1 = 10 ×1, 0 = 10 ×0,9 = 9 кг; Ï ÒÎ − 2 = 3 ×1 = 3 ×0,9 = 2, 7 кг; Ï ÑÎ = 14 ×1, 0 = 14 ×0,9 = 12, 6 кг. потреба в маслі марки “Р”: Ï ÒÎ −1 = 10 ×0,1 = 1×0,9 = 0,9 кг; Ï ÒÎ − 2 = 3 ×0,3 = 0,9 ×0,9 = 0,81 кг; потреба в мастилі Літол-24:


Ï

ÒÎ −1

= (10 + 3 + 14) ×0,5 = 13,5

ÒÎ − 2

кг.

ÑÎ

Для ГАЗ-66

ÒÎ − 1 = 13 , ÒÎ − 2 = 4 , ÑÎ = 18 .

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: ÒÎ −1 = 13 ×1, 6 = 20,8 ×0, 75 = 15, 6 кг; ÒÎ − 2 = 4 ×6 = 24 ×0, 75 = 18 кг; ÑÎ = 18 ×0, 4 = 7, 2 ×0, 75 = 5, 4 кг. потреба в маслі М6з/10В: ÒÎ −1 = 13 ×0,3 = 3,9 ×0,9 = 3,51 кг; ÒÎ − 2 = 4 ×9,3 = 37, 2 ×0,9 = 33, 48 кг; ÑÎ = 18 ×0,5 = 9 ×0,9 = 8,1 кг. потреба в маслі ТАп-15В: ÒÎ −1 = 13 ×0, 2 = 2, 6 ×0,9 = 2,34 кг; ÒÎ − 2 = 4 ×3, 6 = 14, 4 ×0,9 = 12,96 кг; ÑÎ = 18 ×0, 4 = 7, 2 ×0,9 = 6, 48 кг. потреба в маслі ТСп-14гип: ÒÎ −1 = 13 ×0,3 = 3,9 ×0,9 = 3,51 кг; ÒÎ − 2 = 4 ×6,3 = 25, 2 ×0,9 = 22, 68 кг; ÑÎ = 18 ×0, 4 = 7, 2 ×0,9 = 6, 48 кг. потреба в маслі марки “Р”: ÒÎ −1 = 13 ×0,3 = 3,9 ×0,9 = 3,51 кг; ÒÎ − 2 = 4 ×0, 6 = 2, 4 ×0,9 = 2,16 кг; потреба в мастилі Літол-24: ÒÎ −1 = 13 ×0, 4 = 5, 2 ×0,9 = 4, 68 кг; ÒÎ − 2 = 4 ×1, 4 = 5, 6 ×0,9 = 5, 04 кг; ÑÎ = 18 ×0, 4 = 7, 2 ×0,9 = 6, 48 кг. потреба в мастилі Солідол: ÒÎ −1

= (13 + 4 + 18) ×0,5 = 17,5

ÒÎ − 2

кг.

ÑÎ

потреба в мастилі ЦИАТИМ-201: Ï ÒÎ − 2 = 4 ×0, 2 = 0,8 ×0,9 = 0, 72 кг; Ï ÑÎ = 18 ×0,1 = 1,8 ×0,9 = 1, 62 кг. потреба в мастилі графітному : Ï ÒÎ − 2 = 4 ×0, 4 = 1, 6 ×0,9 = 1, 44 кг. Для УРАЛ-4320

ÒÎ − 1 = 16 , ÒÎ − 2 = 5 , ÑÎ = 22 .

потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: Ï ÒÎ −1 = 16 ×2, 4 = 38, 4 ×0, 75 = 28,8 кг; Ï ÒÎ − 2 = 5 ×7 = 35 ×0, 75 = 26, 25 кг; Ï ÑÎ = 22 ×0, 4 = 8,8 ×0, 75 = 6, 6 кг. Арк. Змн. Арк.

№ докум.

Підпис Дата aliliа


потреба в маслі М6з/10В: ÒÎ −1 = 16 ×1 = 16 ×0,9 = 14, 4 кг; ÒÎ − 2 = 5 ×19, 4 = 97 ×0,9 = 87,3 кг; ÑÎ = 22 ×1 = 22 ×0,9 = 19,8 кг. потреба в маслі ТСп-15К: Ï ÒÎ −1 = 16 ×1,5 = 24 ×0,9 = 21, 6 кг; Ï ÒÎ − 2 = 5 ×11 = 55 ×0,9 = 49,5 кг; Ï ÑÎ = 22 ×1,5 = 33 ×0,9 = 29, 7 кг. Ï Ï Ï

потреба в маслі ТС гип: Ï

ÒÎ −1

= (16 + 5 + 22) ×0, 4 = 17, 2

ÒÎ − 2

кг.

ÑÎ

потреба в маслі марки “Р”: Ï

ÒÎ −1

= (16 + 5 + 22) ×0,3 = 12,9

ÒÎ − 2

кг;

ÑÎ

Ï Ï Ï

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

потреба в мастилі Літол-24: ÒÎ −1 = 16 ×2,5 = 40 кг; ÒÎ − 2 = 5 ×5 = 25 кг; ÑÎ = 22 ×1,5 = 33 кг. Для КАМАЗ-4310 ÒÎ − 1 = 9 , ÒÎ − 2 = 3 , ÑÎ = 12 . потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: ÒÎ −1 = 9 ×2, 4 = 21, 6 ×0, 75 = 16, 2 кг; ÒÎ − 2 = 3 ×7, 0 = 21 ×0, 75 = 15, 75 кг; ÑÎ = 12 ×0, 4 = 4,8 ×0, 75 = 3, 6 кг. потреба в маслі М6з/10В: ÒÎ −1 = 9 ×1, 0 = 9 ×0,9 = 8,1 кг; ÒÎ − 2 = 3 ×22 = 66 ×0,9 = 59, 4 кг; ÑÎ = 12 ×1, 0 = 12 ×0,9 = 10,8 кг. потреба в маслі ТСп-15к: ÒÎ −1 = 9 ×1,8 = 16, 2 ×0,9 = 14,58 кг; ÒÎ − 2 = 3 ×9,5 = 28,5 ×0,9 = 25, 65 кг; ÑÎ = 12 ×1,8 = 21, 6 ×0,9 = 19, 44 кг. потреба в маслі марки “Р”: ÒÎ −1

= (9 + 3 + 12) ×0, 2 = 4,8 ×0,9 = 4,32

ÒÎ − 2

кг.

ÑÎ

потреба в мастилі Літол-24: Ï ÒÎ −1 = 9 ×2,5 = 22,5 кг; Ï ÒÎ − 2 = 3 ×5, 6 = 16,8 кг; Ï ÑÎ = 12 ×1, 0 = 12 кг потреба в мастилі графітному: Арк. Змн. Арк.

№ докум.

Підпис Дата aliliа


Ï

= 3 ×0,5 = 1,5 кг

ÒÎ − 2

потреба в мастилі МГЕ-10А: Ï

ÒÎ −1

= (9 + 3 + 12) ×0,1 = 2, 4

ÒÎ − 2 ÑÎ

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

Для АТМЗ-5,5-4310 ÒÎ − 1 = 1 , ÒÎ − 2 = 0 , ÑÎ = 2 . потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: ÒÎ −1 = 1 ×2, 4 = 2, 4 ×0, 75 = 1,8 кг; ÑÎ = 2 ×0, 4 = 0,8 ×0, 75 = 0, 6 кг. потреба в маслі М6з/10В: 1, 0 = 1 ×0,9 = 0,9 кг; ÒÎ −1 = 1 × ÑÎ = 2 ×1, 0 = 2 ×0,9 = 1,8 кг. потреба в маслі ТСп-15к: 1,8 = 1,8 ×0,9 = 1, 62 кг; ÒÎ −1 = 1 × ÑÎ = 2 ×1,8 = 3, 6 ×0,9 = 3, 24 кг. потреба в маслі марки “Р”: ÒÎ −1

= (1 + 2) ×0, 2 = 0, 6 ×0,9 = 0,54

кг.

ÑÎ

потреба в мастилі Літол-24: Ï ÒÎ −1 = 1 ×2,5 = 2,5 кг; Ï ÑÎ = 1×1, 0 = 1 кг потреба в мастилі МГЕ-10А: Ï

ÒÎ −1

= (1 + 2) ×0,1 = 0,3

ÑÎ

2. Визначаємо потребу в маслі і мастилах на технічне обслуговування для 2 мб БТР-60пб бойової групи експлуатації (норма 4). визначаємо кількість технічних обслуговувань:

ÒÎ − 1 = 2 ×N ò åõ ×0, 75 = 2 ×46 ×0, 75 = 69 ÒÎ − 2 = 2 ×N ò åõ ×0, 25 = 2 ×46 ×0, 25 = 23

де N тех – кількість техніки даної групи експлуатації. Визначення проводиться за нормою 4 визначаємо потребу у розчиннику “нефрас” С4-50/170: Ï = NÒÎ ×Í Â = ( êã) ; Арк. Змн. Арк.

№ докум.

Підпис

Дата aliliа


Ï Ï

= 69 ×9,5 = 665,5 кг; ÒÎ − 2 = 23 ×10, 6 = 243,8 кг; ÒÎ −1

визначаємо потребу в маслі МТ-16П:

Ï Ï

= 69 ×0,8 = 55, 2 ÒÎ − 2 = 23 ×5,3 = 121,9 кг; ÒÎ −1

визначаємо потребу в маслі трансмісйному ТСп-10: Ï ÒÎ − 2 = 23 ×8 = 184 кг; визначаємо потребу в мастилі Літол-24: Ï ÒÎ −1 = 69 ×2 = 138 кг; Ï ÒÎ − 2 = 23 ×3,5 = 80,5 кг; визначаємо потребу в мастилі графітному: Ï ÒÎ −1 = 69 ×0,1 = 6,9 кг; Ï ÒÎ − 2 = 23 ×0,1 = 2,3 кг; визначаємо потребу в мастилі МЗ: Ï ÒÎ −1 = 69 ×0,1 = 6,9 кг; Ï ÒÎ − 2 = 23 ×0,3 = 6,9 кг; визначаємо потребу в мастилі ЦИАТИМ-201: Ï ÒÎ −1 = 69 ×0, 05 = 3, 45 кг; Ï ÒÎ − 2 = 23 ×0,5 = 11,5 кг; визначаємо потребу в мастилі АМС-3: Ï ÒÎ −1 = 69 ×0, 02 = 1,38 кг; Ï ÒÎ − 2 = 23 ×0, 02 = 0, 46 кг; визначаємо потребу в мастилі гідрофобному: Ï ÒÎ −1 = 69 ×0, 05 = 3, 45 кг; Ï ÒÎ − 2 = 23 ×0,1 = 2,3 кг; визначаємо потребу в маслі гідравлічному МГЕ-10А: Ï ÒÎ −1 = 69 ×0, 05 = 3, 45 кг; Ï ÒÎ − 2 = 23 ×0, 05 = 1,15 кг; визначаємо потребу в рідині амортизаційній : Ï ÒÎ − 2 = 23 ×0,8 = 18, 4 кг; визначаємо потребу в рідині гальмівній : Ï ÒÎ − 2 = 23 ×2,96 = 68, 08 кг; Визначення потреби в маслі і мастилах на технічне обслуговування для 2 мб стройової групи експлуатації (норма 64). Кількість технічних обслуговувань визначається аналогічно до бойової групи. Для ЗИЛ-131 ÒÎ − 1 = 19 , ÒÎ − 2 = 6 , ÑÎ = 26 . потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: Ï ÒÎ −1 = 19 ×2, 4 = 45, 6 ×0, 75 = 34, 2 кг; Ï ÒÎ − 2 = 6 ×7 = 42 ×0, 75 = 31,5 кг; Ï ÑÎ = 26 ×0, 4 = 10, 4 ×0, 75 = 7,8 кг. потреба в маслі М6з/10В: Ï ÒÎ −1 = 19 ×0, 6 = 11, 4 ×0,9 = 10, 26 кг; Арк. Змн. Арк.

№ докум.

Підпис Дата aliliа


Ï Ï

= 6 ×7, 7 = 46, 2 ×0,9 = 41,58 кг; = 26 ×0, 6 = 15, 6 ×0,9 = 14.04 кг.

ÒÎ − 2 ÑÎ

потреба в маслі ТАп-15В: ÒÎ −1 = 19 ×1, 0 = 19 ×0,9 = 17,1 кг; ÒÎ − 2 = 6 ×1 = 6 ×0,9 = 5, 4 кг; ÑÎ = 26 ×1, 0 = 26 ×0,9 = 23, 4 кг. потреба в маслі марки “Р”: Ï ÒÎ −1 = 19 ×0,1 = 1,9 ×0,9 = 1, 71 кг; Ï ÒÎ − 2 = 6 ×0,3 = 1,8 ×0,9 = 1, 62 кг;

Ï Ï Ï

потреба в мастилі Літол-24: Ï

ÒÎ −1

= (19 + 6 + 26) ×0,5 = 25,5

ÒÎ − 2

кг.

ÑÎ

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

Для ГАЗ-66 ÒÎ − 1 = 13 , ÒÎ − 2 = 4 , ÑÎ = 18 . потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: ÒÎ −1 = 13 ×1, 6 = 20,8 ×0, 75 = 15, 6 кг; ÒÎ − 2 = 4 ×6 = 24 ×0, 75 = 18 кг; ÑÎ = 18 ×0, 4 = 7, 2 ×0, 75 = 5, 4 кг. потреба в маслі М6з/10В: ÒÎ −1 = 13 ×0,3 = 3,9 ×0,9 = 3,51 кг; ÒÎ − 2 = 4 ×9,3 = 37, 2 ×0,9 = 33, 48 кг; ÑÎ = 18 ×0,5 = 9 ×0,9 = 8,1 кг. потреба в маслі ТАп-15В: ÒÎ −1 = 13 ×0, 2 = 2, 6 ×0,9 = 2,34 кг; ÒÎ − 2 = 4 ×3, 6 = 14, 4 ×0,9 = 12,96 кг; ÑÎ = 18 ×0, 4 = 7, 2 ×0,9 = 6, 48 кг. потреба в маслі ТСп-14гип: ÒÎ −1 = 13 ×0,3 = 3,9 ×0,9 = 3,51 кг; ÒÎ − 2 = 4 ×6,3 = 25, 2 ×0,9 = 22, 68 кг; ÑÎ = 18 ×0, 4 = 7, 2 ×0,9 = 6, 48 кг. потреба в маслі марки “Р”: ÒÎ −1 = 13 ×0,3 = 3,9 ×0,9 = 3,51 кг; ÒÎ − 2 = 4 ×0, 6 = 2, 4 ×0,9 = 2,16 кг; потреба в мастилі Літол-24: ÒÎ −1 = 13 ×0, 4 = 5, 2 ×0,9 = 4, 68 кг; ÒÎ − 2 = 4 ×1, 4 = 5, 6 ×0,9 = 5, 04 кг; ÑÎ = 18 ×0, 4 = 7, 2 ×0,9 = 6, 48 кг. потреба в мастилі Солідол: ÒÎ −1

= (13 + 4 + 18) ×0,5 = 17,5

ÒÎ − 2

кг.

ÑÎ

потреба в мастилі ЦИАТИМ-201: Арк. Змн. Арк.

№ докум.

Підпис

Дата aliliа


Ï Ï Ï

= 4 ×0, 2 = 0,8 ×0,9 = 0, 72 кг; = 18 ×0,1 = 1,8 ×0,9 = 1, 62 кг.

ÒÎ − 2 ÑÎ

потреба в мастилі графітному : ÒÎ − 2 = 4 ×0, 4 = 1, 6 ×0,9 = 1, 44 кг. Для УРАЛ-4320

ÒÎ − 1 = 12 , ÒÎ − 2 = 4 , ÑÎ = 16 .

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: ÒÎ −1 = 12 ×2, 4 = 28,8 ×0, 75 = 21, 6 кг; ÒÎ − 2 = 4 ×7 = 28 ×0, 75 = 21 кг; ÑÎ = 16 ×0, 4 = 6, 4 ×0, 75 = 4,8 кг. потреба в маслі М6з/10В: ÒÎ −1 = 12 ×1 = 12 ×0,9 = 10,8 кг; ÒÎ − 2 = 4 ×19, 4 = 77, 6 ×0,9 = 69,84 кг; ÑÎ = 16 ×1 = 16 ×0,9 = 14, 4 кг. потреба в маслі ТСп-15К: ÒÎ −1 = 12 ×1,5 = 18 ×0,9 = 16, 2 кг; ÒÎ − 2 = 4 ×11 = 44 ×0,9 = 39, 6 кг; ÑÎ = 16 ×1,5 = 24 ×0,9 = 21, 6 кг. потреба в маслі ТС гип: ÒÎ −1

= (12 + 4 + 16) ×0, 4 = 12,8

ÒÎ − 2

кг.

ÑÎ

потреба в маслі марки “Р”: Ï

ÒÎ −1

= (12 + 4 + 16) ×0,3 = 9, 6

ÒÎ − 2

кг;

ÑÎ

Ï Ï Ï

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

потреба в мастилі Літол-24: ÒÎ −1 = 12 ×2,5 = 30 кг; ÒÎ − 2 = 4 ×5 = 20 кг; ÑÎ = 16 ×1,5 = 24 кг. Для КАМАЗ-4310 ÒÎ − 1 = 9 , ÒÎ − 2 = 3 , ÑÎ = 12 . потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: ÒÎ −1 = 9 ×2, 4 = 21, 6 ×0, 75 = 16, 2 кг; ÒÎ − 2 = 3 ×7, 0 = 21 ×0, 75 = 15, 75 кг; ÑÎ = 12 ×0, 4 = 4,8 ×0, 75 = 3, 6 кг. потреба в маслі М6з/10В: ÒÎ −1 = 9 ×1, 0 = 9 ×0,9 = 8,1 кг; ÒÎ − 2 = 3 ×22 = 66 ×0,9 = 59, 4 кг; ÑÎ = 12 ×1, 0 = 12 ×0,9 = 10,8 кг. потреба в маслі ТСп-15к: ÒÎ −1 = 9 ×1,8 = 16, 2 ×0,9 = 14,58 кг; ÒÎ − 2 = 3 ×9,5 = 28,5 ×0,9 = 25, 65 кг; Арк.

Змн. Арк.

№ докум.

Підпис

Дата aliliа


Ï

= 12 ×1,8 = 21, 6 ×0,9 = 19, 44 кг.

ÑÎ

потреба в маслі марки “Р”: Ï

= (9 + 3 + 12) ×0, 2 = 4,8 ×0,9 = 4,32

ÒÎ −1 ÒÎ − 2

кг.

ÑÎ

Ï Ï Ï Ï Ï

потреба в мастилі Літол-24: ÒÎ −1 = 9 ×2,5 = 22,5 кг; ÒÎ − 2 = 3 ×5, 6 = 16,8 кг; ÑÎ = 12 ×1, 0 = 12 кг потреба в мастилі графітному: ÒÎ − 2 = 3 ×0,5 = 1,5 кг потреба в мастилі МГЕ-10А: ÒÎ −1

= (9 + 3 + 12) ×0,1 = 2, 4

ÒÎ − 2 ÑÎ

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

Для АТМЗ-5-4320 ÒÎ − 1 = 1 , ÒÎ − 2 = 0 , ÑÎ = 2 . потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: ÒÎ −1 = 1 ×2, 4 = 2, 4 ×0, 75 = 1,8 кг; ÑÎ = 2 ×0, 4 = 0,8 ×0, 75 = 0, 6 кг. потреба в маслі М6з/10В: 1 = 1 ×0,9 = 0,9 кг; ÒÎ −1 = 1 × ÑÎ = 2 ×1 = 2 ×0,9 = 1,8 кг. потреба в маслі ТСп-15К: 1,5 = 1,5 ×0,9 = 1,35 кг; ÒÎ −1 = 1 × ÑÎ = 2 ×1,5 = 3 ×0,9 = 2, 7 кг. потреба в маслі ТС гип: ÒÎ −1

= (1 + 2) ×0, 4 = 1, 2

кг.

ÑÎ

потреба в маслі марки “Р”: Ï

ÒÎ −1

= (1 + 2) ×0,3 = 0,9

кг;

ÑÎ

потреба в мастилі Літол-24: Ï ÒÎ −1 = 1 ×2,5 = 2,5 кг; Ï ÑÎ = 2 ×1,5 = 3 кг. 3. Визначаємо потребу в маслі і мастилах на технічне обслуговування для 3 мб БТР-60пб бойової групи експлуатації (норма 4). визначаємо кількість технічних обслуговувань:

ÒÎ − 1 = 2 ×N ò åõ ×0, 75 = 2 ×42 ×0, 75 = 63 ÒÎ − 2 = 2 ×N ò åõ ×0, 25 = 2 ×42 ×0, 25 = 21 де N тех – кількість техніки даної групи експлуатації.

Визначення проводиться за нормою 4 Арк. Змн. Арк.

№ докум.

Підпис Дата aliliа


визначаємо потребу у розчиннику “нефрас” С4-50/170: Ï = NÒÎ ×Í Â = ( êã) ; Ï ÒÎ −1 = 63 ×9,5 = 598,5 кг; Ï ÒÎ − 2 = 21×10, 6 = 222, 6 кг; визначаємо потребу в маслі МТ-16П: Ï Ï

= 63 ×0,8 = 50, 4 ÒÎ − 2 = 21 ×5,3 = 111,3 кг; ÒÎ −1

визначаємо потребу в маслі трансмісйному ТСп-10: Ï ÒÎ − 2 = 21×8 = 168 кг; визначаємо потребу в мастилі Літол-24: Ï ÒÎ −1 = 63 ×2 = 126 кг; Ï ÒÎ − 2 = 21×3,5 = 73,5 кг; визначаємо потребу в мастилі графітному: Ï ÒÎ −1 = 63 ×0,1 = 6,3 кг; Ï ÒÎ − 2 = 21×0,1 = 2,1 кг; визначаємо потребу в мастилі МЗ: Ï ÒÎ −1 = 63 ×0,1 = 6,3 кг; Ï ÒÎ − 2 = 21×0,3 = 6,3 кг; визначаємо потребу в мастилі ЦИАТИМ-201: Ï ÒÎ −1 = 63 ×0, 05 = 3,15 кг; Ï ÒÎ − 2 = 21×0,5 = 10,5 кг; визначаємо потребу в мастилі АМС-3: Ï ÒÎ −1 = 63 ×0, 02 = 1, 26 кг; Ï ÒÎ − 2 = 21×0, 02 = 0, 42 кг; визначаємо потребу в мастилі гідрофобному: Ï ÒÎ −1 = 63 ×0, 05 = 3,15 кг; Ï ÒÎ − 2 = 21×0,1 = 2,1 кг; визначаємо потребу в маслі гідравлічному МГЕ-10А: Ï ÒÎ −1 = 63 ×0, 05 = 3,15 кг; Ï ÒÎ − 2 = 21×0, 05 = 1, 05 кг; визначаємо потребу в рідині амортизаційній : Ï ÒÎ − 2 = 21×0,8 = 16,8 кг; визначаємо потребу в рідині гальмівній : Ï ÒÎ − 2 = 21×2,96 = 62,16 кг; Визначення потреби в маслі і мастилах на технічне обслуговування для 3 мб стройової групи експлуатації (норма 64). Кількість технічних обслуговувань визначається аналогічно до бойової групи. Для ЗИЛ-131 ÒÎ − 1 = 7 , ÒÎ − 2 = 2 , ÑÎ = 10 . потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: Ï ÒÎ −1 = 7 ×2, 4 = 16,8 ×0, 75 = 12, 6 кг; Ï ÒÎ − 2 = 2 ×7 = 14 ×0, 75 = 10,5 кг; Арк. Змн. Арк.

№ докум.

Підпис

Дата aliliа


Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

= 10 ×0, 4 = 4 ×0, 75 = 3 кг.

ÑÎ

потреба в маслі М6з/10В: ÒÎ −1 = 7 ×0, 6 = 4, 2 ×0,9 = 3, 78 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×7, 7 = 15, 4 ×0,9 = 13,86 кг; ÑÎ = 10 ×0, 6 = 6 ×0,9 = 5, 4 кг. потреба в маслі ТАп-15В: ÒÎ −1 = 7 ×1, 0 = 7 ×0,9 = 6,3 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×1 = 2 ×0,9 = 1,8 кг; ÑÎ = 10 ×1, 0 = 1 ×0,9 = 0,9 кг. потреба в маслі марки “Р”: ÒÎ −1 = 7 ×0,1 = 0, 7 ×0,9 = 0, 63 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×0,3 = 0, 6 ×0,9 = 0,54 кг; потреба в мастилі Літол-24: ÒÎ −1

= (7 + 2 + 10) ×0,5 = 9,5

ÒÎ − 2

кг.

ÑÎ

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

Для ГАЗ-66 ÒÎ − 1 = 18 , ÒÎ − 2 = 6 , ÑÎ = 24 . потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: ÒÎ −1 = 18 ×1, 6 = 28,8 ×0, 75 = 21, 6 кг; ÒÎ − 2 = 6 ×6 = 36 ×0, 75 = 27 кг; ÑÎ = 24 ×0, 4 = 9, 6 ×0, 75 = 7, 2 кг. потреба в маслі М6з/10В: ÒÎ −1 = 18 ×0,3 = 5, 4 ×0,9 = 4,86 кг; ÒÎ − 2 = 6 ×9,3 = 55,8 ×0,9 = 50, 22 кг; ÑÎ = 24 ×0,5 = 12 ×0,9 = 10,8 кг. потреба в маслі ТАп-15В: ÒÎ −1 = 18 ×0, 2 = 3, 6 ×0,9 = 3, 24 кг; ÒÎ − 2 = 6 ×3, 6 = 21, 6 ×0,9 = 19, 44 кг; ÑÎ = 24 ×0, 4 = 9, 6 ×0,9 = 8, 64 кг. потреба в маслі ТСп-14гип: ÒÎ −1 = 18 ×0,3 = 5, 4 ×0,9 = 4,86 кг; ÒÎ − 2 = 6 ×6,3 = 37,8 ×0,9 = 34, 02 кг; ÑÎ = 24 ×0, 4 = 9, 6 ×0,9 = 8, 64 кг. потреба в маслі марки “Р”: ÒÎ −1 = 18 ×0,3 = 5, 4 ×0,9 = 4,86 кг; ÒÎ − 2 = 6 ×0, 6 = 3, 6 ×0,9 = 3, 24 кг; потреба в мастилі Літол-24: ÒÎ −1 = 18 ×0, 4 = 7, 2 ×0,9 = 6, 48 кг; ÒÎ − 2 = 6 ×1, 4 = 8, 4 ×0,9 = 7,56 кг; ÑÎ = 24 ×0, 4 = 9, 6 ×0,9 = 8, 64 кг. потреба в мастилі Солідол: Арк.

Змн. Арк.

№ докум.

Підпис

Дата aliliа


Ï

ÒÎ −1

= (18 + 6 + 24) ×0,5 = 24

ÒÎ − 2

кг.

ÑÎ

потреба в мастилі ЦИАТИМ-201: ÒÎ − 2 = 6 ×0, 2 = 1, 2 ×0,9 = 1, 08 кг; ÑÎ = 24 ×0,1 = 2, 4 ×0,9 = 2,16 кг. потреба в мастилі графітному : Ï ÒÎ − 2 = 6 ×0, 4 = 2, 4 ×0,9 = 2,16 кг. Ï Ï

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

Для УРАЛ-4320 ÒÎ − 1 = 12 , ÒÎ − 2 = 4 , ÑÎ = 16 . потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: ÒÎ −1 = 12 ×2, 4 = 28,8 ×0, 75 = 21, 6 кг; ÒÎ − 2 = 4 ×7 = 28 ×0, 75 = 21 кг; ÑÎ = 16 ×0, 4 = 6, 4 ×0, 75 = 4,8 кг. потреба в маслі М6з/10В: ÒÎ −1 = 12 ×1 = 12 ×0,9 = 10,8 кг; ÒÎ − 2 = 4 ×19, 4 = 77, 6 ×0,9 = 69,84 кг; ÑÎ = 16 ×1 = 16 ×0,9 = 14, 4 кг. потреба в маслі ТСп-15К: ÒÎ −1 = 12 ×1,5 = 18 ×0,9 = 16, 2 кг; ÒÎ − 2 = 4 ×11 = 44 ×0,9 = 39, 6 кг; ÑÎ = 16 ×1,5 = 24 ×0,9 = 21, 6 кг. потреба в маслі ТС гип: ÒÎ −1

= (12 + 4 + 16) ×0, 4 = 12,8

ÒÎ − 2

кг.

ÑÎ

потреба в маслі марки “Р”: Ï

ÒÎ −1

= (12 + 4 + 16) ×0,3 = 9, 6

ÒÎ − 2

кг;

ÑÎ

Ï Ï Ï

Ï Ï Ï Ï Ï

потреба в мастилі Літол-24: ÒÎ −1 = 12 ×2,5 = 30 кг; ÒÎ − 2 = 4 ×5 = 20 кг; ÑÎ = 16 ×1,5 = 24 кг. Для КАМАЗ-4310 ÒÎ − 1 = 10 , ÒÎ − 2 = 3 , ÑÎ = 14 . потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: ÒÎ −1 = 10 ×2, 4 = 24 ×0, 75 = 18 кг; ÒÎ − 2 = 3 ×7, 0 = 21 ×0, 75 = 15, 75 кг; ÑÎ = 14 ×0, 4 = 5, 6 ×0, 75 = 4, 2 кг. потреба в маслі М6з/10В: ÒÎ −1 = 10 ×1, 0 = 10 ×0,9 = 9 кг; ÒÎ − 2 = 3 ×22 = 66 ×0,9 = 59, 4 кг; Арк.

Змн. Арк.

№ докум.

Підпис

Дата aliliа


Ï

= 14 ×1, 0 = 14 ×0,9 = 12, 6 кг.

ÑÎ

потреба в маслі ТСп-15к: Ï ÒÎ −1 = 10 ×1,8 = 18 ×0,9 = 16, 2 кг; Ï Ï

= 3 ×9,5 = 28,5 ×0,9 = 25, 65 кг; = 14 ×1,8 = 25, 2 ×0,9 = 22, 68 кг.

ÒÎ − 2 ÑÎ

потреба в маслі марки “Р”: Ï

= (10 + 3 + 14) ×0, 2 = 5, 4 ×0,9 = 4,86

ÒÎ −1 ÒÎ − 2

кг.

ÑÎ

Ï Ï Ï Ï Ï

потреба в мастилі Літол-24: ÒÎ −1 = 10 ×2,5 = 25 кг; ÒÎ − 2 = 3 ×5, 6 = 16,8 кг; ÑÎ = 14 ×1, 0 = 14 кг потреба в мастилі графітному: ÒÎ − 2 = 3 ×0,5 = 1,5 кг потреба в мастилі МГЕ-10А: ÒÎ −1

= (10 + 3 + 14) ×0,1 = 2, 7

ÒÎ − 2 ÑÎ

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

Для АТМЗ-5-4320 ÒÎ − 1 = 1 , ÒÎ − 2 = 0 , ÑÎ = 2 . потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: ÒÎ −1 = 1 ×2, 4 = 2, 4 ×0, 75 = 1,8 кг; ÑÎ = 2 ×0, 4 = 0,8 ×0, 75 = 0, 6 кг. потреба в маслі М6з/10В: 1 = 1 ×0,9 = 0,9 кг; ÒÎ −1 = 1 × ÑÎ = 2 ×1 = 2 ×0,9 = 1,8 кг. потреба в маслі ТСп-15К: 1,5 = 1,5 ×0,9 = 1,35 кг; ÒÎ −1 = 1 × ÑÎ = 2 ×1,5 = 3 ×0,9 = 2, 7 кг. потреба в маслі ТС гип: ÒÎ −1

= (1 + 2) ×0, 4 = 1, 2

кг.

ÑÎ

потреба в маслі марки “Р”: Ï

ÒÎ −1

= (1 + 2) ×0,3 = 0,9

кг;

ÑÎ

потреба в мастилі Літол-24: Ï ÒÎ −1 = 1 ×2,5 = 2,5 кг; Ï ÑÎ = 2 ×1,5 = 3 кг. 4. Визначаємо потребу в маслі і мастилах на технічне обслуговування для тб Т-72 бойової групи експлуатації (норма 4). Арк. Змн. Арк.

№ докум.

Підпис

Дата aliliа


визначаємо кількість технічних обслуговувань:

ÒÎ − 1 = 2 ×N ò åõ ×0, 75 = 2 ×29 ×0, 75 = 43 ÒÎ − 2 = 2 ×N ò åõ ×0, 25 = 2 ×29 ×0, 25 = 14 де N тех – кількість техніки даної групи експлуатації.

Визначення проводиться за нормою 4 визначаємо потребу у розчиннику “нефрас” С4-50/170: Ï = NÒÎ ×Í Â = ( êã) ; Ï ÒÎ −1 = 43 ×1,15 = 49, 45 кг; Ï ÒÎ − 2 = 14 ×3,1 = 43, 4 кг; визначаємо потребу у гасі: Ï ÒÎ −1 = 43 ×19,8 = 851, 4 кг; Ï ÒÎ − 2 = 14 ×26, 6 = 372, 4 кг; визначаємо потребу в маслі МТ-16П: Ï Ï

= 43 ×11, 6 = 498,8 ÒÎ − 2 = 14 ×17,8 = 249, 2 кг; ÒÎ −1

визначаємо потребу в мастилі Літол-24: ÒÎ −1 = 43 ×6 = 258 кг; ÒÎ − 2 = 14 ×5 = 70 кг; визначаємо потребу в мастилі графітному: Ï ÒÎ −1 = 43 ×0,1 = 4,3 кг; Ï ÒÎ − 2 = 14 ×0,1 = 1, 4 кг; визначаємо потребу в мастилі МЗ: Ï ÒÎ −1 = 43 ×0,1 = 4,3 кг; Ï ÒÎ − 2 = 14 ×0,3 = 4, 2 кг; визначаємо потребу в мастилі ЦИАТИМ-201: Ï ÒÎ −1 = 43 ×0, 05 = 2,15 кг; Ï ÒÎ − 2 = 14 ×0,5 = 7 кг; визначаємо потребу в мастилі АМС-3: Ï ÒÎ −1 = 43 ×0, 02 = 0,86 кг; Ï ÒÎ − 2 = 14 ×0, 02 = 0, 28 кг; визначаємо потребу в мастилі гідрофобному: Ï ÒÎ −1 = 43 ×0, 05 = 2,15 кг; Ï ÒÎ − 2 = 14 ×0,1 = 1, 4 кг; визначаємо потребу в маслі гідравлічному МГЕ-10А: Ï ÒÎ −1 = 43 ×0, 05 = 2,15 кг; Ï ÒÎ − 2 = 14 ×0, 05 = 0, 7 кг; визначаємо потребу в рідині амортизаційній : Ï ÒÎ − 2 = 14 ×0,8 = 11, 2 кг; визначаємо потребу в рідині гальмівній : Ï ÒÎ − 2 = 14 ×2,96 = 41, 44 кг; Визначення потреби в маслі і мастилах на технічне обслуговування для тб стройової групи експлуатації (норма 64). Кількість технічних обслуговувань визначається аналогічно до бойової групи. Ï Ï

Арк. Змн. Арк.

№ докум.

Підпис

Дата aliliа


Для ЗИЛ-131

ÒÎ − 1 = 12 , ÒÎ − 2 = 4 , ÑÎ = 16 .

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: ÒÎ −1 = 12 ×2, 4 = 28,8 ×0, 75 = 21, 6 кг; ÒÎ − 2 = 4 ×7 = 28 ×0, 75 = 21 кг; ÑÎ = 16 ×0, 4 = 6, 4 ×0, 75 = 4,8 кг. потреба в маслі М6з/10В: ÒÎ −1 = 12 ×0, 6 = 7, 2 ×0,9 = 6, 48 кг; ÒÎ − 2 = 4 ×7, 7 = 30,8 ×0,9 = 27, 72 кг; ÑÎ = 16 ×0, 6 = 9, 6 ×0,9 = 8, 64 кг. потреба в маслі ТАп-15В: ÒÎ −1 = 12 ×1, 0 = 12 ×0,9 = 10,8 кг; ÒÎ − 2 = 4 ×1 = 4 ×0,9 = 3, 6 кг; ÑÎ = 16 ×1, 0 = 16 ×0,9 = 14, 4 кг. потреба в маслі марки “Р”: ÒÎ −1 = 12 ×0,1 = 1, 2 ×0,9 = 1, 08 кг; ÒÎ − 2 = 4 ×0,3 = 1, 2 ×0,9 = 1, 08 кг; потреба в мастилі Літол-24: ÒÎ −1

= (12 + 4 + 16) ×0,5 = 16

ÒÎ − 2

кг.

ÑÎ

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

Для ГАЗ-66 ÒÎ − 1 = 9 , ÒÎ − 2 = 3 , ÑÎ = 12 . потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: ÒÎ −1 = 9 ×1, 6 = 14, 4 ×0, 75 = 10,8 кг; ÒÎ − 2 = 3 ×6 = 18 ×0, 75 = 13,5 кг; ÑÎ = 12 ×0, 4 = 4,8 ×0, 75 = 3, 6 кг. потреба в маслі М6з/10В: ÒÎ −1 = 9 ×0,3 = 2, 7 ×0,9 = 2, 43 кг; ÒÎ − 2 = 3 ×9,3 = 27,9 ×0,9 = 25,11 кг; ÑÎ = 12 ×0,5 = 6 ×0,9 = 5, 4 кг. потреба в маслі ТАп-15В: ÒÎ −1 = 9 ×0, 2 = 1,8 ×0,9 = 1, 62 кг; ÒÎ − 2 = 3 ×3, 6 = 10,8 ×0,9 = 9, 72 кг; ÑÎ = 12 ×0, 4 = 4,8 ×0,9 = 4,32 кг. потреба в маслі ТСп-14гип: ÒÎ −1 = 9 ×0,3 = 2, 7 ×0,9 = 2, 43 кг; ÒÎ − 2 = 3 ×6,3 = 18,9 ×0,9 = 17, 01 кг; ÑÎ = 12 ×0, 4 = 4,8 ×0,9 = 4,32 кг. потреба в маслі марки “Р”: ÒÎ −1 = 9 ×0,3 = 2, 7 ×0,9 = 2, 43 кг; ÒÎ − 2 = 3 ×0, 6 = 1,8 ×0,9 = 1, 62 кг; потреба в мастилі Літол-24: Арк. Арк.

Змн. Змн. Арк. Арк.

№ № докум. докум.

Підпис Підпис Дата Дата aliliа aliliа


Ï Ï Ï

= 9 ×0, 4 = 3, 6 ×0,9 = 3, 24 кг; ÒÎ − 2 = 3 ×1, 4 = 4, 2 ×0,9 = 3, 78 кг; ÑÎ = 12 ×0, 4 = 4,8 ×0,9 = 4,32 кг. ÒÎ −1

потреба в мастилі Солідол: Ï

ÒÎ −1 ÒÎ − 2

= (9 + 3 + 12) ×0,5 = 12

кг.

ÑÎ

потреба в мастилі ЦИАТИМ-201: Ï ÒÎ − 2 = 3 ×0, 2 = 0, 6 ×0,9 = 0,54 кг; Ï ÑÎ = 12 ×0,1 = 1, 2 ×0,9 = 1, 08 кг. потреба в мастилі графітному : Ï ÒÎ − 2 = 3 ×0, 4 = 1, 2 ×0,9 = 1, 08 кг.

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

Для УРАЛ-4320 ÒÎ − 1 = 15 , ÒÎ − 2 = 5 , ÑÎ = 20 . потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: ÒÎ −1 = 15 ×2, 4 = 36 ×0, 75 = 27 кг; ÒÎ − 2 = 5 ×7 = 35 ×0, 75 = 26, 25 кг; ÑÎ = 20 ×0, 4 = 8 ×0, 75 = 6 кг. потреба в маслі М6з/10В: ÒÎ −1 = 15 ×1 = 15 ×0,9 = 13,5 кг; ÒÎ − 2 = 5 ×19, 4 = 97 ×0,9 = 87,3 кг; ÑÎ = 20 ×1 = 20 ×0,9 = 18 кг. потреба в маслі ТСп-15К: ÒÎ −1 = 15 ×1,5 = 22,5 ×0,9 = 20, 25 кг; ÒÎ − 2 = 5 ×11 = 55 ×0,9 = 49,5 кг; ÑÎ = 20 ×1,5 = 30 ×0,9 = 27 кг. потреба в маслі ТС гип: ÒÎ −1

= (15 + 5 + 20) ×0, 4 = 16

ÒÎ − 2

кг.

ÑÎ

потреба в маслі марки “Р”: Ï

ÒÎ −1 ÒÎ − 2

= (15 + 5 + 20) ×0,3 = 12

кг;

ÑÎ

Ï Ï Ï

Ï Ï

потреба в мастилі Літол-24: ÒÎ −1 = 15 ×2,5 = 37,5 кг; ÒÎ − 2 = 5 ×5 = 25 кг; ÑÎ = 20 ×1,5 = 30 кг. Для КАМАЗ-4310 ÒÎ − 1 = 7 , ÒÎ − 2 = 2 , ÑÎ = 10 . потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: ÒÎ −1 = 7 ×2, 4 = 16,8 ×0, 75 = 12, 6 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×7, 0 = 14 ×0, 75 = 10,5 кг;


Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

= 10 ×0, 4 = 4 ×0, 75 = 3 кг.

ÑÎ

потреба в маслі М6з/10В: ÒÎ −1 = 7 ×1, 0 = 7 ×0,9 = 6,3 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×22 = 44 ×0,9 = 39, 6 кг; ÑÎ = 10 ×1, 0 = 10 ×0,9 = 9 кг. потреба в маслі ТСп-15к: ÒÎ −1 = 7 ×1,8 = 12, 6 ×0,9 = 11,34 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×9,5 = 19 ×0,9 = 17,1 кг; ÑÎ = 10 ×1,8 = 18 ×0,9 = 16, 2 кг. потреба в маслі марки “Р”:

= (7 + 2 + 10) ×0, 2 = 3,8 ×0,9 = 3, 42

ÒÎ −1 ÒÎ − 2

кг.

ÑÎ

Ï Ï Ï Ï Ï

потреба в мастилі Літол-24: ÒÎ −1 = 7 ×2,5 = 17,5 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×5, 6 = 11, 2 кг; ÑÎ = 10 ×1, 0 = 10 кг потреба в мастилі графітному: ÒÎ − 2 = 2 ×0,5 = 1, 0 кг потреба в мастилі МГЕ-10А: ÒÎ −1

= (7 + 2 + 10) ×0,1 = 1,9

ÒÎ − 2 ÑÎ

Для АТМЗ-5-4320

ÒÎ − 1 = 1 , ÒÎ − 2 = 0 , ÑÎ = 2 .

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: ÒÎ −1 = 1 ×2, 4 = 2, 4 ×0, 75 = 1,8 кг; ÑÎ = 2 ×0, 4 = 0,8 ×0, 75 = 0, 6 кг. потреба в маслі М6з/10В: 1 = 1 ×0,9 = 0,9 кг; ÒÎ −1 = 1 × ÑÎ = 2 ×1 = 2 ×0,9 = 1,8 кг. потреба в маслі ТСп-15К: 1,5 = 1,5 ×0,9 = 1,35 кг; ÒÎ −1 = 1 × ÑÎ = 2 ×1,5 = 3 ×0,9 = 2, 7 кг. потреба в маслі ТС гип: ÒÎ −1

= (1 + 2) ×0, 4 = 1, 2

кг.

ÑÎ

потреба в маслі марки “Р”: Ï

ÒÎ −1

= (1 + 2) ×0,3 = 0,9

кг;

ÑÎ

потреба в мастилі Літол-24: Ï ÒÎ −1 = 1 ×2,5 = 2,5 кг; Ï ÑÎ = 2 ×1,5 = 3 кг. Для ТЗ-8-255Б Арк. Змн. Арк.

№ докум.

Підпис

Дата aliliа


Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

ÒÎ − 1 = 3 , ÒÎ − 2 = 1 , ÑÎ = 4 . потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: ÒÎ −1 = 3 ×2, 4 = 7, 2 ×0, 75 = 5, 4 кг; ÒÎ − 2 = 1 ×7 = 7 ×0, 75 = 5, 25 кг; ÑÎ = 4 ×0, 4 = 1, 6 ×0, 75 = 1, 2 кг. потреба в маслі М6з/10В: ÒÎ −1 = 3 ×0, 7 = 2,1 ×0,9 = 1,89 кг; ÒÎ − 2 = 1 ×2,9 = 2,9 ×0,9 = 2, 61 кг; ÑÎ = 4 ×0, 7 = 2,8 ×0,9 = 2,52 кг. потреба в маслі ТСп-15К: ÒÎ −1 = 3 ×3 = 9 ×0,9 = 8,1 кг; ÒÎ − 2 = 1 ×30,5 = 30,5 ×0,9 = 27, 45 кг; ÑÎ = 4 ×3 = 12 ×0,9 = 10,8 кг. потреба в маслі марки “Р”: ÒÎ −1 = 3 ×0,1 = 0,3 ×0,9 = 0, 27 кг; ÒÎ − 2 = 1 ×0, 2 = 0, 2 ×0,9 = 0,18 кг; ÑÎ = 4 ×0, 2 = 0,8 ×0,9 = 0, 72 кг. потреба в мастилі Літол-24: 1,5 = 4,5 кг; ÒÎ −1 = 3 × ÒÎ − 2 = 1 ×3 = 3 кг; ÑÎ = 4 ×1,5 = 6 кг. потреба в мастилі Солідол: ÒÎ −1 = 3 ×0, 4 = 1, 2 кг; ÒÎ − 2 = 1 ×0,9 = 0,9 кг; ÑÎ = 4 ×0,9 = 3, 6 кг. потреба в мастилі графітному: 1, 0 = 3, 0 кг; ÒÎ −1 = 3 × ÒÎ − 2 = 1 ×1,5 = 1,5 кг; ÑÎ = 4 ×1, 0 = 4 кг.

5. Визначаємо потребу в маслі і мастилах на технічне обслуговування для АДН ЗИЛ-131 бойової групи експлуатації (норма 66). визначаємо кількість технічних обслуговувань:

ÒÎ − 1 = 2 ×N ò åõ ×0, 75 = 2 ×18 ×0, 75 = 27 ÒÎ − 2 = 2 ×N ò åõ ×0, 25 = 2 ×18 ×0, 25 = 9 CÎ = 2 ×N ò åõ = 2 ×18 = 36 де N тех – кількість техніки даної групи експлуатації.

Визначення проводиться за нормою 66 потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: Ï ÒÎ −1 = 27 ×2, 4 = 64,8 ×0, 75 = 48, 6 кг; Ï ÒÎ − 2 = 9 ×7 = 63 ×0, 75 = 47, 25 кг; Ï ÑÎ = 36 ×0, 4 = 14, 4 ×0, 75 = 10,8 кг. Арк. Арк. Змн. Арк. Арк. Змн.

№ докум. докум. №

Підпис Дата Дата Підпис aliliа aliliа


потреба в маслі М6з/10В:

Ï Ï Ï

= 27 ×0, 6 = 16, 2 ×0,9 = 14,58 кг; ÒÎ − 2 = 9 ×7, 7 = 69,3 ×0,9 = 62,37 кг; ÑÎ = 36 ×0, 6 = 21, 6 ×0,9 = 19, 44 кг. ÒÎ −1

потреба в маслі ТАп-15В: Ï ÒÎ −1 = 27 ×1, 0 = 27 ×0,9 = 24,3 кг; Ï ÒÎ − 2 = 9 ×1 = 9 ×0,9 = 8,1 кг; Ï ÑÎ = 36 ×1, 0 = 36 ×0,9 = 32, 4 кг. потреба в маслі марки “Р”: Ï ÒÎ −1 = 27 ×0,1 = 27 ×0,9 = 24,3 кг; Ï ÒÎ − 2 = 9 ×0,3 = 2, 7 ×0,9 = 2, 43 кг; потреба в мастилі Літол-24: Ï

ÒÎ −1

= (27 + 9 + 36) ×0,5 = 36

ÒÎ − 2

кг.

ÑÎ

Визначення потреби в маслі і мастилах на технічне обслуговування для АДН стройової групи експлуатації (норма 64). Кількість технічних обслуговувань визначається аналогічно до бойової групи. Для ЗИЛ-131 ÒÎ − 1 = 4 , ÒÎ − 2 = 1 , ÑÎ = 6 . потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: Ï ÒÎ −1 = 4 ×2, 4 = 9, 6 ×0, 75 = 7, 2 кг; Ï ÒÎ − 2 = 1×7 = 7 ×0, 75 = 5, 25 кг; Ï ÑÎ = 6 ×0, 4 = 2, 4 ×0, 75 = 1,8 кг. потреба в маслі М6з/10В: Ï ÒÎ −1 = 4 ×0, 6 = 2, 4 ×0,9 = 2,16 кг; Ï ÒÎ − 2 = 1×7, 7 = 7, 7 ×0,9 = 6,93 кг; Ï ÑÎ = 6 ×0, 6 = 3, 6 ×0,9 = 3, 24 кг. потреба в маслі ТАп-15В: Ï ÒÎ −1 = 4 ×1, 0 = 4 ×0,9 = 3, 6 кг; Ï ÒÎ − 2 = 1 ×1 = 1 ×0,9 = 0, 9 кг; Ï ÑÎ = 6 ×1, 0 = 6 ×0,9 = 5, 4 кг. потреба в маслі марки “Р”: Ï ÒÎ −1 = 4 ×0,1 = 0, 4 ×0,9 = 0,36 кг; Ï ÒÎ − 2 = 1×0,3 = 0,3 ×0,9 = 0, 27 кг; потреба в мастилі Літол-24: Ï

ÒÎ −1

= (4 + 1 + 6) ×0,5 = 5,5

ÒÎ − 2

кг.

ÑÎ

Для ГАЗ-66 ÒÎ − 1 = 10 , ÒÎ − 2 = 3 , ÑÎ = 14 . потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: Ï ÒÎ −1 = 10 ×1, 6 = 16 ×0, 75 = 12 кг; Арк. Змн. Арк.

№ докум.

Підпис Дата aliliа


Ï Ï Ï Ï Ï

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

= 3 ×6 = 18 ×0, 75 = 13,5 кг; = 14 ×0, 4 = 5, 6 ×0, 75 = 4, 2 кг.

ÒÎ − 2 ÑÎ

потреба в маслі М6з/10В: ÒÎ −1 = 10 ×0,3 = 3 ×0,9 = 2, 7 кг; = 3 ×9,3 = 27,9 ×0,9 = 25,11 кг; = 14 ×0,5 = 7 ×0,9 = 6,3 кг.

ÒÎ − 2 ÑÎ

потреба в маслі ТАп-15В: ÒÎ −1 = 10 ×0, 2 = 2 ×0,9 = 1,8 кг; ÒÎ − 2 = 3 ×3, 6 = 10,8 ×0,9 = 9, 72 кг; ÑÎ = 14 ×0, 4 = 5, 6 ×0,9 = 5, 04 кг. потреба в маслі ТСп-14гип: ÒÎ −1 = 10 ×0,3 = 3 ×0,9 = 2, 7 кг; ÒÎ − 2 = 3 ×6,3 = 18,9 ×0,9 = 17, 01 кг; ÑÎ = 14 ×0, 4 = 5, 6 ×0,9 = 5, 04 кг. потреба в маслі марки “Р”: ÒÎ −1 = 10 ×0,3 = 3 ×0,9 = 2, 7 кг; ÒÎ − 2 = 3 ×0, 6 = 1,8 ×0,9 = 1, 62 кг; потреба в мастилі Літол-24: ÒÎ −1 = 10 ×0, 4 = 4 ×0,9 = 3, 6 кг; ÒÎ − 2 = 3 ×1, 4 = 4, 2 ×0,9 = 3, 78 кг; ÑÎ = 14 ×0, 4 = 5, 6 ×0,9 = 5, 04 кг. потреба в мастилі Солідол: ÒÎ −1 ÒÎ − 2

= (10 + 3 + 14) ×0,5 = 13,5

кг.

ÑÎ

потреба в мастилі ЦИАТИМ-201: Ï ÒÎ − 2 = 3 ×0, 2 = 0, 6 ×0,9 = 0,54 кг; Ï ÑÎ = 14 ×0,1 = 1, 4 ×0,9 = 1, 26 кг. потреба в мастилі графітному : Ï ÒÎ − 2 = 3 ×0, 4 = 1, 2 ×0,9 = 1, 08 кг. Для УРАЛ-4320

ÒÎ − 1 = 3 , ÒÎ − 2 = 1 , ÑÎ = 4 . Ï Ï Ï Ï Ï

потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: ÒÎ −1 = 3 ×2, 4 = 7, 2 ×0, 75 = 5, 4 кг; ÒÎ − 2 = 1 ×7 = 7 ×0, 75 = 5, 25 кг; ÑÎ = 4 ×0, 4 = 1, 6 ×0, 75 = 1, 2 кг. потреба в маслі М6з/10В: 1 = 3 ×0,9 = 2, 7 кг; ÒÎ −1 = 3 × ÒÎ − 2 = 1 ×19, 4 = 19, 4 ×0,9 = 17, 46 кг;


Ï

= 4 ×1 = 4 ×0,9 = 3, 6 кг.

ÑÎ

потреба в маслі ТСп-15К: Ï ÒÎ −1 = 3 ×1,5 = 4,5 ×0,9 = 4, 05 кг; Ï ÒÎ − 2 = 1 ×11 = 11 ×0,9 = 9,9 кг; Ï ÑÎ = 4 ×1,5 = 6 ×0,9 = 5, 4 кг. потреба в маслі ТС гип: Ï

ÒÎ −1

= (3 + 1 + 4) ×0, 4 = 3, 2

ÒÎ − 2

кг.

ÑÎ

потреба в маслі марки “Р”: Ï

ÒÎ −1

= (3 + 1 + 4) ×0,3 = 2, 4

ÒÎ − 2

кг;

ÑÎ

Ï Ï Ï

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

потреба в мастилі Літол-24: ÒÎ −1 = 3 ×2,5 = 7, 5 кг; ÒÎ − 2 = 1 ×5 = 5 кг; ÑÎ = 4 ×1,5 = 6 кг. Для КАМАЗ-4310 ÒÎ − 1 = 4 , ÒÎ − 2 = 1 , ÑÎ = 6 . потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: ÒÎ −1 = 4 ×2, 4 = 9, 6 ×0, 75 = 7, 2 кг; ÒÎ − 2 = 1 ×7, 0 = 7 ×0, 75 = 5, 25 кг; ÑÎ = 6 ×0, 4 = 2, 4 ×0, 75 = 1,8 кг. потреба в маслі М6з/10В: ÒÎ −1 = 4 ×1, 0 = 4 ×0,9 = 3, 6 кг; ÒÎ − 2 = 1 ×22 = 22 ×0,9 = 19,8 кг; ÑÎ = 6 ×1, 0 = 6 ×0,9 = 5, 4 кг. потреба в маслі ТСп-15к: ÒÎ −1 = 4 ×1,8 = 7, 2 ×0,9 = 6, 48 кг; ÒÎ − 2 = 1 ×9,5 = 9,5 ×0,9 = 8,55 кг; ÑÎ = 6 ×1,8 = 10,8 ×0,9 = 9, 72 кг. потреба в маслі марки “Р”: ÒÎ −1

= (4 + 1 + 6) ×0, 2 = 2, 2 ×0,9 = 1,98

ÒÎ − 2

кг.

ÑÎ

Ï Ï Ï Ï Ï

потреба в мастилі Літол-24: ÒÎ −1 = 4 ×2,5 = 10 кг; ÒÎ − 2 = 1 ×5, 6 = 5, 6 кг; ÑÎ = 6 ×1, 0 = 6 кг потреба в мастилі графітному: ÒÎ − 2 = 1 ×0,5 = 0,5 кг потреба в мастилі МГЕ-10А: ÒÎ −1

= (4 + 1 + 6) ×0,1 = 1,1

ÒÎ − 2 ÑÎ

Арк. Змн. Арк.

№ докум.

Підпис

Дата aliliа


Для АТМЗ-5-4320

ÒÎ − 1 = 1 , ÒÎ − 2 = 0 , ÑÎ = 2 .

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: ÒÎ −1 = 1 ×2, 4 = 2, 4 ×0, 75 = 1,8 кг; ÑÎ = 2 ×0, 4 = 0,8 ×0, 75 = 0, 6 кг. потреба в маслі М6з/10В: 1 = 1 ×0,9 = 0,9 кг; ÒÎ −1 = 1 × ÑÎ = 2 ×1 = 2 ×0,9 = 1,8 кг. потреба в маслі ТСп-15К: 1,5 = 1,5 ×0,9 = 1,35 кг; ÒÎ −1 = 1 × ÑÎ = 2 ×1,5 = 3 ×0,9 = 2, 7 кг. потреба в маслі ТС гип: ÒÎ −1

= (1 + 2) ×0, 4 = 1, 2

кг.

ÑÎ

потреба в маслі марки “Р”: Ï

ÒÎ −1

= (1 + 2) ×0,3 = 0,9

кг;

ÑÎ

потреба в мастилі Літол-24: Ï ÒÎ −1 = 1 ×2,5 = 2,5 кг; Ï ÑÎ = 2 ×1,5 = 3 кг. 6. Визначаємо потребу в маслі і мастилах на технічне обслуговування для роти бойових машин тб Т-72 навчально бойової групи експлуатації (норма 4). Визначаємо кількість технічних обслуговувань на одиницю техніки. NУ =

. Lср 2700 ТО −2 = =3 ср. 900 LТО −1

NÒÎ =

NÒÎ − 2

Lì . ð. . Lñð ÒÎ −1 N = ÒÎ NÓ

2200 = 2, 44 ×N ò åõ ≈ 4 ; 900 4 = = 1,33 ≈ 1 3

=

NÒÎ −1 = NÒÎ − NÒÎ − 2 = 4 − 1 = 3 ; N ÑÎ = N ò åõ ×2 = 2 ×2 = 4 де: NУ – кількість циклів, Lср ТО −2 – середній моторесурс до технічного обслуговування ТО-2, Lср ТО −1 – середній моторесурс до технічного обслуговування ТО-1, од.т. N ТО

L м. р .

– кількість технічних обслуговувань на одиницю техніки, – річний моторесурс для даної техніки групи експлуатації,

од.т. N ТО −2 – кількість ТО-2 на одиницю техніки, од.т. N ТО −1 – кількість ТО-1 на одиницю техніки,

N СО

– кількість СО на одиницю техніки. Арк.

Змн. Арк.

№ докум.

Підпис

Дата aliliа


Визначення проводиться за нормою 4 визначаємо потребу у розчиннику “нефрас” С4-50/170: Ï = NÒÎ ×Í Â = ( êã) ; Ï ÒÎ −1 = 3 ×1,15 = 3, 45 кг; Ï ÒÎ − 2 = 1×3,1 = 3,1 кг; визначаємо потребу у гасі: Ï ÒÎ −1 = 3 ×19,8 = 19,8 кг; Ï ÒÎ − 2 = 1×26, 6 = 26, 6 кг; визначаємо потребу в маслі МТ-16П: Ï Ï

= 3 ×11, 6 = 34,8 ÒÎ − 2 = 1 ×17,8 = 17,8 кг; ÒÎ −1

визначаємо потребу в мастилі Літол-24: Ï ÒÎ −1 = 4 ×6 = 24 кг; Ï ÒÎ − 2 = 1×5 = 5 кг; визначаємо потребу в мастилі графітному: Ï ÒÎ −1 = 3 ×0,1 = 0,3 кг; Ï ÒÎ − 2 = 1×0,1 = 1, 0 кг; визначаємо потребу в мастилі МЗ: Ï ÒÎ −1 = 3 ×0,1 = 0,3 кг; Ï ÒÎ − 2 = 1×0,3 = 0,3 кг; визначаємо потребу в мастилі ЦИАТИМ-201: Ï ÒÎ −1 = 3 ×0, 05 = 0,15 кг; Ï ÒÎ − 2 = 1×0,5 = 0,5 кг; визначаємо потребу в мастилі АМС-3: Ï ÒÎ −1 = 3 ×0, 02 = 0, 06 кг; Ï ÒÎ − 2 = 1×0, 02 = 0, 02 кг; визначаємо потребу в мастилі гідрофобному: Ï ÒÎ −1 = 3 ×0, 05 = 0,15 кг; Ï ÒÎ − 2 = 1×0,1 = 0,1 кг; визначаємо потребу в маслі гідравлічному МГЕ-10А: Ï ÒÎ −1 = 3 ×0, 05 = 0,15 кг; Ï ÒÎ − 2 = 1×0, 05 = 0, 05 кг; визначаємо потребу в рідині амортизаційній : Ï ÒÎ − 2 = 1×0,8 = 0,8 кг; визначаємо потребу в рідині гальмівній : Ï ÒÎ − 2 = 1×2,96 = 2,96 кг; БТР-60пб навчально бойової групи експлуатації (норма 4). Визначаємо кількість технічних обслуговувань на одиницю техніки. NУ =

. Lср 2700 ТО −2 = =3 ср. 900 LТО −1

Арк. Арк. Змн. Змн. Арк. Арк.

№ № докум. докум.

Підпис Підпис Дата Дата aliliа aliliа


NÒÎ =

NÒÎ − 2

Lì . ð . . Lñð ÒÎ −1 N = ÒÎ NÓ

3500 = 3,88 ×N ò åõ ≈ 19 ; 900 19 = = 6,33 ≈ 6 3

=

NÒÎ −1 = NÒÎ − NÒÎ − 2 = 19 − 6 = 13 ; N ÑÎ = N ò åõ ×2 = 2 ×5 = 10

Визначення проводиться за нормою 4 визначаємо потребу у розчиннику “нефрас” С4-50/170: Ï = NÒÎ ×Í Â = ( êã) ; Ï ÒÎ −1 = 13 ×1,15 = 14,95 кг; Ï ÒÎ − 2 = 6 ×3,1 = 18, 6 кг; визначаємо потребу у гасі: Ï ÒÎ −1 = 13 ×19,8 = 257, 4 кг; Ï ÒÎ − 2 = 6 ×26, 6 = 159, 6 кг; визначаємо потребу в маслі МТ-16П: Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

= 13 ×11, 6 = 150,8 ÒÎ − 2 = 6 ×17,8 = 106,8 кг; ÒÎ −1

визначаємо потребу в мастилі Літол-24: ÒÎ −1 = 13 ×6 = 78 кг; ÒÎ − 2 = 6 ×5 = 30 кг; визначаємо потребу в мастилі графітному: ÒÎ −1 = 13 ×0,1 = 1,3 кг; ÒÎ − 2 = 6 ×0,1 = 0, 6 кг; визначаємо потребу в мастилі МЗ: ÒÎ −1 = 13 ×0,1 = 1,3 кг; ÒÎ − 2 = 6 ×0,3 = 1,8 кг; визначаємо потребу в мастилі ЦИАТИМ-201: ÒÎ −1 = 13 ×0, 05 = 0, 65 кг; ÒÎ − 2 = 6 ×0,5 = 3 кг; визначаємо потребу в мастилі АМС-3: ÒÎ −1 = 13 ×0, 02 = 0, 26 кг; ÒÎ − 2 = 6 ×0, 02 = 0,12 кг; визначаємо потребу в мастилі гідрофобному: ÒÎ −1 = 13 ×0, 05 = 0, 65 кг; ÒÎ − 2 = 6 ×0,1 = 0, 6 кг; визначаємо потребу в маслі гідравлічному МГЕ-10А: ÒÎ −1 = 13 ×0, 05 = 0, 65 кг; ÒÎ − 2 = 6 ×0, 05 = 0,3 кг; визначаємо потребу в рідині амортизаційній : ÒÎ − 2 = 6 ×0,8 = 4,8 кг; визначаємо потребу в рідині гальмівній :


Ï

ÒÎ − 2

= 6 ×2,96 = 17, 76 кг;

7. Визначаємо потребу в маслі і мастилах на технічне обслуговування для підрозділу бойового забезпечення БТР-60пб бойової групи експлуатації (норма 4). визначаємо кількість технічних обслуговувань:

ÒÎ − 1 = 2 ×N ò åõ ×0, 75 = 2 ×4 ×0, 75 = 6 ÒÎ − 2 = 2 ×N ò åõ ×0, 25 = 2 ×4 ×0, 25 = 2 де N тех – кількість техніки даної групи експлуатації.

Визначення проводиться за нормою 4 визначаємо потребу у розчиннику “нефрас” С4-50/170: Ï = NÒÎ ×Í Â = ( êã) ; Ï ÒÎ −1 = 6 ×9,5 = 57 кг; Ï ÒÎ − 2 = 2 ×10, 6 = 21, 2 кг; визначаємо потребу в маслі МТ-16П: Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

= 6 ×0,8 = 4,8 ÒÎ − 2 = 2 ×5,3 = 10, 6 кг; ÒÎ −1

визначаємо потребу в маслі трансмісйному ТСп-10: ÒÎ − 2 = 2 ×8 = 16 кг; визначаємо потребу в мастилі Літол-24: ÒÎ −1 = 6 ×2 = 12 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×3,5 = 7 кг; визначаємо потребу в мастилі графітному: ÒÎ −1 = 6 ×0,1 = 0, 6 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×0,1 = 0, 2 кг; визначаємо потребу в мастилі МЗ: ÒÎ −1 = 6 ×0,1 = 0, 6 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×0,3 = 0, 6 кг; визначаємо потребу в мастилі ЦИАТИМ-201: ÒÎ −1 = 6 ×0, 05 = 0,3 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×0,5 = 1 кг; визначаємо потребу в мастилі АМС-3: ÒÎ −1 = 6 ×0, 02 = 0,12 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×0, 02 = 0, 04 кг; визначаємо потребу в мастилі гідрофобному: ÒÎ −1 = 6 ×0, 05 = 0,3 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×0,1 = 0, 2 кг; визначаємо потребу в маслі гідравлічному МГЕ-10А: ÒÎ −1 = 6 ×0, 05 = 0,3 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×0, 05 = 0,1 кг; визначаємо потребу в рідині амортизаційній : = 2 × 0,8 = 1, 6 кг; ÒÎ − 2 визначаємо потребу в рідині гальмівній : Арк.

Змн. Арк.

№ докум.

Підпис Дата aliliа


Ï

ÒÎ − 2

= 2 ×2,96 = 5,92 кг;

забезпечення БРДМ-2 бойової групи експлуатації (норма 4). визначаємо кількість технічних обслуговувань:

ÒÎ − 1 = 2 ×N ò åõ ×0, 75 = 2 ×2 ×0, 75 = 3 ÒÎ − 2 = 2 ×N ò åõ ×0, 25 = 2 ×2 ×0, 25 = 1

Визначення проводиться за нормою 4 визначаємо потребу у розчиннику “нефрас” С4-50/170: Ï = NÒÎ ×Í Â = ( êã) ; Ï ÒÎ −1 = 3 ×3,5 = 10,5 кг; Ï ÒÎ − 2 = 1×5, 4 = 5, 4 кг; визначаємо потребу в маслі МТ-16П: Ï Ï

= 3 ×2,15 = 6, 45 ÒÎ − 2 = 1 ×2,15 = 2,15 кг; ÒÎ −1

визначаємо потребу в маслі трансмісйному ТСп-10: Ï ÒÎ − 2 = 1×8,9 = 8,9 кг; визначаємо потребу в мастилі Літол-24: Ï ÒÎ −1 = 3 ×0, 6 = 1,8 кг; Ï ÒÎ − 2 = 1×2,5 = 2,5 кг; визначаємо потребу в мастилі графітному: Ï ÒÎ −1 = 3 ×0, 4 = 1, 2 кг; Ï ÒÎ − 2 = 1×0,1 = 0, 2 кг; визначаємо потребу в мастилі МЗ: Ï ÒÎ −1 = 3 ×0,1 = 0,3 кг; Ï ÒÎ − 2 = 1×0,3 = 0,3 кг; визначаємо потребу в мастилі ЦИАТИМ-201: Ï ÒÎ −1 = 3 ×0,3 = 0,9 кг; Ï ÒÎ − 2 = 1×0,1 = 0,1 кг; визначаємо потребу в мастилі АМС-3: Ï ÒÎ −1 = 3 ×0, 02 = 0, 06 кг; Ï ÒÎ − 2 = 1×0, 02 = 0, 02 кг; визначаємо потребу в мастилі гідрофобному: Ï ÒÎ −1 = 3 ×0, 05 = 0,15 кг; Ï ÒÎ − 2 = 1×0,1 = 0,1 кг; визначаємо потребу в рідині амортизаційній : Ï ÒÎ − 2 = 1×0,8 = 0,8 кг; визначаємо потребу в рідині гальмівній : Ï ÒÎ − 2 = 1×1, 7 = 1, 7 кг; Визначення потреби в маслі і мастилах на технічне обслуговування для Роти бойового забезпечення стройової групи експлуатації (норма 64). Кількість технічних обслуговувань визначається аналогічно до бойової групи. Для ЗИЛ-131 ÒÎ − 1 = 6 , ÒÎ − 2 = 2 , ÑÎ = 8 . потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: Змн. Арк.

№ докум.

Підпис Дата aliliа

Арк.


Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

= 6 ×2, 4 = 14, 4 ×0, 75 = 10,8 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×7 = 14 ×0, 75 = 10,5 кг; ÑÎ = 8 ×0, 4 = 3, 2 ×0, 75 = 2, 4 кг. ÒÎ −1

потреба в маслі М6з/10В: ÒÎ −1 = 6 ×0, 6 = 3, 6 ×0,9 = 3, 24 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×7, 7 = 15, 4 ×0,9 = 13,86 кг; ÑÎ = 8 ×0, 6 = 4,8 ×0,9 = 4,32 кг. потреба в маслі ТАп-15В: ÒÎ −1 = 6 ×1, 0 = 6 ×0,9 = 5, 4 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×1 = 2 ×0,9 = 1,8 кг; ÑÎ = 8 ×1, 0 = 8 ×0,9 = 7, 2 кг. потреба в маслі марки “Р”: ÒÎ −1 = 6 ×0,1 = 0, 6 ×0,9 = 0,54 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×0,3 = 0, 6 ×0,9 = 0,54 кг; потреба в мастилі Літол-24: ÒÎ −1

= (6 + 2 + 8) ×0,5 = 8

ÒÎ − 2

кг.

ÑÎ

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

Для ГАЗ-66 ÒÎ − 1 = 7 , ÒÎ − 2 = 2 , ÑÎ = 10 . потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: ÒÎ −1 = 7 ×1, 6 = 11, 2 ×0, 75 = 8, 4 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×6 = 12 ×0, 75 = 9 кг; ÑÎ = 10 ×0, 4 = 4 ×0, 75 = 3 кг. потреба в маслі М6з/10В: ÒÎ −1 = 7 ×0,3 = 2,1 ×0,9 = 1,89 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×9,3 = 18, 6 ×0,9 = 16, 74 кг; ÑÎ = 10 ×0,5 = 5 ×0,9 = 4,5 кг. потреба в маслі ТАп-15В: ÒÎ −1 = 7 ×0, 2 = 1, 4 ×0,9 = 1, 26 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×3, 6 = 7, 2 ×0,9 = 6, 48 кг; ÑÎ = 10 ×0, 4 = 4 ×0,9 = 3, 6 кг. потреба в маслі ТСп-14гип: ÒÎ −1 = 7 ×0,3 = 2,1 ×0,9 = 1,89 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×6,3 = 12, 6 ×0,9 = 11,34 кг; ÑÎ = 10 ×0, 4 = 4 ×0,9 = 3, 6 кг. потреба в маслі марки “Р”: ÒÎ −1 = 7 ×0,3 = 2,1 ×0,9 = 1,89 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×0, 6 = 1, 2 ×0,9 = 1, 08 кг; потреба в мастилі Літол-24: ÒÎ −1 = 7 ×0, 4 = 2,8 ×0,9 = 2,52 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×1, 4 = 2,8 ×0,9 = 2,52 кг; ÑÎ = 10 ×0, 4 = 4 ×0,9 = 3, 6 кг. Арк.

Змн. Арк.

№ докум.

Підпис

Дата aliliа


потреба в мастилі Солідол: Ï

ÒÎ −1

= (7 + 2 + 10) ×0,5 = 9,5

ÒÎ − 2

кг.

ÑÎ

потреба в мастилі ЦИАТИМ-201: Ï ÒÎ − 2 = 2 ×0, 2 = 0, 4 ×0,9 = 0,36 кг; Ï ÑÎ = 10 ×0,1 = 1, 0 ×0,9 = 0,9 кг. потреба в мастилі графітному : Ï ÒÎ − 2 = 2 ×0, 4 = 0,8 ×0,9 = 0, 72 кг. Визначення потреби в маслі і мастилах на технічне обслуговування для Підрозділу тилового забезпечення стройової групи експлуатації (норма 64). Кількість технічних обслуговувань визначається аналогічно до бойової групи. Для ЗИЛ-131 ÒÎ − 1 = 21 , ÒÎ − 2 = 7 , ÑÎ = 28 . потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: Ï ÒÎ −1 = 21 ×2, 4 = 50, 4 ×0, 75 = 37,8 кг; Ï ÒÎ − 2 = 7 ×7 = 49 ×0, 75 = 36, 75 кг; Ï ÑÎ = 28 ×0, 4 = 11, 2 ×0, 75 = 8, 4 кг. потреба в маслі М6з/10В: Ï ÒÎ −1 = 21 ×0, 6 = 12, 6 ×0,9 = 11,34 кг; Ï ÒÎ − 2 = 7 ×7, 7 = 53,9 ×0,9 = 48,51 кг; Ï ÑÎ = 28 ×0, 6 = 16,8 ×0,9 = 15,12 кг. потреба в маслі ТАп-15В: Ï ÒÎ −1 = 21 ×1, 0 = 21 ×0,9 = 18,9 кг; Ï ÒÎ − 2 = 7 ×1 = 7 ×0,9 = 6,3 кг; Ï ÑÎ = 28 ×1, 0 = 28 ×0,9 = 25, 2 кг. потреба в маслі марки “Р”: Ï ÒÎ −1 = 21 ×0,1 = 2,1 ×0,9 = 1,89 кг; Ï ÒÎ − 2 = 7 ×0,3 = 2,1×0,9 = 1,89 кг; потреба в мастилі Літол-24: Ï

ÒÎ −1

= (21 + 7 + 28) ×0,5 = 28

ÒÎ − 2

кг.

ÑÎ

Ï Ï Ï Ï Ï Ï

Для ГАЗ-66 ÒÎ − 1 = 9 , ÒÎ − 2 = 3 , ÑÎ = 12 . потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: ÒÎ −1 = 9 ×1, 6 = 14, 4 ×0, 75 = 10,8 кг; ÒÎ − 2 = 3 ×6 = 18 ×0, 75 = 13,5 кг; ÑÎ = 12 ×0, 4 = 4,8 ×0, 75 = 3, 6 кг. потреба в маслі М6з/10В: ÒÎ −1 = 9 ×0,3 = 2, 7 ×0,9 = 2, 43 кг; ÒÎ − 2 = 3 ×9,3 = 27,9 ×0,9 = 25,11 кг; ÑÎ = 12 ×0,5 = 6 ×0,9 = 5, 4 кг. потреба в маслі ТАп-15В: Арк.

Змн. Арк.

№ докум.

Підпис

Дата aliliа


Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

= 9 ×0, 2 = 1,8 ×0,9 = 1, 62 кг; ÒÎ − 2 = 3 ×3, 6 = 10,8 ×0,9 = 9, 72 кг; ÑÎ = 12 ×0, 4 = 4,8 ×0,9 = 4,32 кг. ÒÎ −1

потреба в маслі ТСп-14гип: ÒÎ −1 = 9 ×0,3 = 2, 7 ×0,9 = 2, 43 кг; ÒÎ − 2 = 3 ×6,3 = 18,9 ×0,9 = 17, 01 кг; ÑÎ = 12 ×0, 4 = 4,8 ×0,9 = 4,32 кг. потреба в маслі марки “Р”: ÒÎ −1 = 9 ×0,3 = 2, 7 ×0,9 = 2, 43 кг; ÒÎ − 2 = 3 ×0, 6 = 1,8 ×0,9 = 1, 62 кг; потреба в мастилі Літол-24: ÒÎ −1 = 9 ×0, 4 = 3, 6 ×0,9 = 3, 24 кг; ÒÎ − 2 = 3 ×1, 4 = 4, 2 ×0,9 = 3, 78 кг; ÑÎ = 12 ×0, 4 = 4,8 ×0,9 = 4,32 кг. потреба в мастилі Солідол: ÒÎ −1

= (9 + 3 + 12) ×0,5 = 12

ÒÎ − 2

кг.

ÑÎ

Ï Ï Ï

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

потреба в мастилі ЦИАТИМ-201: ÒÎ − 2 = 3 ×0, 2 = 0, 6 ×0,9 = 0,54 кг; ÑÎ = 12 ×0,1 = 1, 2 ×0,9 = 1, 08 кг. потреба в мастилі графітному : ÒÎ − 2 = 3 ×0, 4 = 1, 2 ×0,9 = 1, 08 кг. Для УРАЛ-4320 ÒÎ − 1 = 12 , ÒÎ − 2 = 4 , ÑÎ = 16 . потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: ÒÎ −1 = 12 ×2, 4 = 28,8 ×0, 75 = 21, 6 кг; ÒÎ − 2 = 4 ×7 = 28 ×0, 75 = 21 кг; ÑÎ = 16 ×0, 4 = 6, 4 ×0, 75 = 4,8 кг. потреба в маслі М6з/10В: ÒÎ −1 = 12 ×1 = 12 ×0,9 = 10,8 кг; ÒÎ − 2 = 4 ×19, 4 = 77, 6 ×0,9 = 69,84 кг; ÑÎ = 16 ×1 = 16 ×0,9 = 14, 4 кг. потреба в маслі ТСп-15К: ÒÎ −1 = 12 ×1,5 = 18 ×0,9 = 16, 2 кг; ÒÎ − 2 = 4 ×11 = 44 ×0,9 = 39, 6 кг; ÑÎ = 16 ×1,5 = 24 ×0,9 = 21, 6 кг. потреба в маслі ТС гип: ÒÎ −1

= (12 + 4 + 16) ×0, 4 = 12,8

ÒÎ − 2

кг.

ÑÎ

потреба в маслі марки “Р”: Ï

ÒÎ −1

= (12 + 4 + 16) ×0,3 = 9, 6

ÒÎ − 2

кг;

ÑÎ

Арк. Змн. Арк.

№ докум.

Підпис Дата aliliа


Ï Ï Ï

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

потреба в мастилі Літол-24: ÒÎ −1 = 12 ×2,5 = 30 кг; ÒÎ − 2 = 4 ×5 = 20 кг; ÑÎ = 16 ×1,5 = 24 кг. Для КРАЗ-255Б ÒÎ − 1 = 4 , ÒÎ − 2 = 1 , ÑÎ = 6 . потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: ÒÎ −1 = 4 ×2, 4 = 9, 6 ×0, 75 = 7, 2 кг; ÒÎ − 2 = 1 ×7 = 7 ×0, 75 = 5, 25 кг; ÑÎ = 6 ×0, 4 = 2, 4 ×0, 75 = 1,8 кг. потреба в маслі М6з/10В: ÒÎ −1 = 4 ×0, 7 = 2,8 ×0,9 = 2,52 кг; ÒÎ − 2 = 1 ×2,9 = 2,9 ×0,9 = 2, 61 кг; ÑÎ = 6 ×0, 7 = 4, 2 ×0,9 = 3, 78 кг. потреба в маслі ТСп-15К: ÒÎ −1 = 4 ×3 = 12 ×0,9 = 10,8 кг; ÒÎ − 2 = 1 ×30,5 = 30,5 ×0,9 = 27, 45 кг; ÑÎ = 6 ×3 = 18 ×0,9 = 16, 2 кг. потреба в маслі марки “Р”: ÒÎ −1 = 4 ×0,1 = 0, 4 ×0,9 = 0,36 кг; ÒÎ − 2 = 1 ×0, 2 = 0, 2 ×0,9 = 0,18 кг; ÑÎ = 6 ×0, 2 = 1, 2 ×0,9 = 1, 08 кг. потреба в мастилі Літол-24: ÒÎ −1 = 4 ×1,5 = 6 кг; ÒÎ − 2 = 1 ×3 = 3 кг; ÑÎ = 6 ×1,5 = 9 кг. потреба в мастилі Солідол: ÒÎ −1 = 4 ×0, 4 = 1, 6 кг; ÒÎ − 2 = 1 ×0,9 = 0,9 кг; ÑÎ = 6 ×0,9 = 5, 4 кг. потреба в мастилі графітному: ÒÎ −1 = 4 ×1, 0 = 4, 0 кг; ÒÎ − 2 = 1 ×1,5 = 1,5 кг; ÑÎ = 6 ×1, 0 = 6 кг.

Для АЦЗ-4,4-131 ÒÎ − 1 = 6 , ÒÎ − 2 = 2 , ÑÎ = 8 . потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: Ï ÒÎ −1 = 6 ×2, 4 = 14, 4 ×0, 75 = 10,8 кг; Ï ÒÎ − 2 = 2 ×7 = 14 ×0, 75 = 10,5 кг; Ï ÑÎ = 8 ×0, 4 = 3, 2 ×0, 75 = 2, 4 кг. Арк. Змн. Арк.

№ докум.

Підпис Дата aliliа


Ï Ï Ï

потреба в маслі М6з/10В: ÒÎ −1 = 6 ×0, 6 = 3, 6 ×0,9 = 3, 24 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×7, 7 = 15, 4 ×0,9 = 13,86 кг; ÑÎ = 8 ×0, 6 = 4,8 ×0,9 = 4,32 кг.

потреба в маслі ТАп-15В: ÒÎ −1 = 6 ×1, 0 = 6 ×0,9 = 5, 4 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×1 = 2 ×0,9 = 1,8 кг; ÑÎ = 8 ×1, 0 = 8 ×0,9 = 7, 2 кг. потреба в маслі марки “Р”: Ï ÒÎ −1 = 6 ×0,1 = 0, 6 ×0,9 = 0,54 кг; Ï ÒÎ − 2 = 2 ×0,3 = 0, 6 ×0,9 = 0,54 кг; потреба в мастилі Літол-24:

Ï Ï Ï

Ï

ÒÎ −1

= (6 + 2 + 8) ×0,5 = 8

ÒÎ − 2

кг.

ÑÎ

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

Для АЦ-8-255Б ÒÎ − 1 = 3 , ÒÎ − 2 = 1 , ÑÎ = 4 . потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: ÒÎ −1 = 3 ×2, 4 = 7, 2 ×0, 75 = 5, 4 кг; ÒÎ − 2 = 1 ×7 = 7 ×0, 75 = 5, 25 кг; ÑÎ = 4 ×0, 4 = 1, 6 ×0, 75 = 1, 2 кг. потреба в маслі М6з/10В: ÒÎ −1 = 3 ×0, 7 = 2,1 ×0,9 = 1,89 кг; ÒÎ − 2 = 1 ×2,9 = 2,9 ×0,9 = 2, 61 кг; ÑÎ = 4 ×0, 7 = 2,8 ×0,9 = 2,52 кг. потреба в маслі ТСп-15К: ÒÎ −1 = 3 ×3 = 9 ×0,9 = 8,1 кг; ÒÎ − 2 = 1 ×30,5 = 30,5 ×0,9 = 27, 45 кг; ÑÎ = 4 ×3 = 12 ×0,9 = 10,8 кг. потреба в маслі марки “Р”: ÒÎ −1 = 3 ×0,1 = 0,3 ×0,9 = 0, 27 кг; ÒÎ − 2 = 1 ×0, 2 = 0, 2 ×0,9 = 0,18 кг; ÑÎ = 4 ×0, 2 = 0,8 ×0,9 = 0, 72 кг. потреба в мастилі Літол-24: 1,5 = 4,5 кг; ÒÎ −1 = 3 × ÒÎ − 2 = 1 ×3 = 3 кг; ÑÎ = 4 ×1,5 = 6 кг. потреба в мастилі Солідол: ÒÎ −1 = 3 ×0, 4 = 1, 2 кг; ÒÎ − 2 = 1 ×0,9 = 0,9 кг; ÑÎ = 4 ×0,9 = 3, 6 кг. потреба в мастилі графітному: Арк.

Змн. Арк.

№ докум.

Підпис Дата aliliа


Ï Ï Ï

= 3 ×1, 0 = 3, 0 кг; ÒÎ − 2 = 1 ×1,5 = 1,5 кг; ÑÎ = 4 ×1, 0 = 4 кг. ÒÎ −1

Для АТМЗ-5,5-4310

ÒÎ − 1 = 4 , ÒÎ − 2 = 1 , ÑÎ = 6 .

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: ÒÎ −1 = 4 ×2, 4 = 9, 6 ×0, 75 = 7, 2 кг; ÒÎ − 2 = 1 ×7, 0 = 7 ×0, 75 = 5, 25 кг; ÑÎ = 6 ×0, 4 = 2, 4 ×0, 75 = 1,8 кг. потреба в маслі М6з/10В: ÒÎ −1 = 4 ×1, 0 = 4 ×0,9 = 3, 6 кг; ÒÎ − 2 = 1 ×22 = 22 ×0,9 = 19,8 кг; ÑÎ = 6 ×1, 0 = 6 ×0,9 = 5, 4 кг. потреба в маслі ТСп-15к: ÒÎ −1 = 4 ×1,8 = 7, 2 ×0,9 = 6, 48 кг; ÒÎ − 2 = 1 ×9,5 = 9,5 ×0,9 = 8,55 кг; ÑÎ = 6 ×1,8 = 10,8 ×0,9 = 9, 72 кг. потреба в маслі марки “Р”: = (4 + 1 + 6) ×0, 2 = 2, 2 ×0,9 = 1,98

ÒÎ −1 ÒÎ − 2

кг.

ÑÎ

потреба в мастилі Літол-24: ÒÎ −1 = 4 ×2,5 = 10 кг; ÒÎ − 2 = 1 ×5, 6 = 5, 6 кг; ÑÎ = 6 ×1, 0 = 6 кг потреба в мастилі графітному: Ï ÒÎ − 2 = 1×0,5 = 0,5 кг потреба в мастилі МГЕ-10А: Ï Ï Ï

Ï

ÒÎ −1

= (4 + 1 + 6) ×0,1 = 1,1

ÒÎ − 2 ÑÎ

4. Визначення потреби в маслі і мастилах, на технічне обслуговування для підрозділу тилового забезпечення транспортної групи експлуатації (норма 64). Кількість технічних обслуговувань визначається аналогічно, як для навчальнобойової групи експлуатації: Визначаємо кількість технічних обслуговувань на одиницю техніки для ЗИЛ-131. NÓ =

. Lñð 7000 ÒÎ − 2 = =5 ñð . LÒÎ −1 1400

Арк. Змн. Арк.

№ докум.

Підпис

Дата aliliа


NÒÎ =

NÒÎ − 2

Lì . ð. . Lñð ÒÎ −1 N = ÒÎ NÓ

10000 = 7,14 ×N ò åõ ≈ 42 ; 1400 42 = =8 5

=

NÒÎ −1 = NÒÎ − NÒÎ − 2 = 42 − 8 = 34 ; N ÑÎ = N ò åõ ×2 = 6 ×2 = 12 де: NУ – кількість циклів, Lср ТО −2 – середній моторесурс до технічного обслуговування ТО-2, Lср ТО −1 – середній моторесурс до технічного обслуговування ТО-1, од.т. N ТО

L м. р .

– кількість технічних обслуговувань на одиницю техніки, – річний моторесурс для даної техніки групи експлуатації,

од.т. N ТО −2 – кількість ТО-2 на одиницю техніки, од.т. N ТО −1 – кількість ТО-1 на одиницю техніки,

N СО

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

– кількість СО на одиницю техніки.

потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: ÒÎ −1 = 34 ×2, 4 = 81, 6 ×0, 75 = 61, 2 кг; ÒÎ − 2 = 8 ×7 = 56 ×0, 75 = 42 кг; ÑÎ = 12 ×0, 4 = 4,8 ×0, 75 = 3, 6 кг. потреба в маслі М6з/10В: ÒÎ −1 = 34 ×0, 6 = 20, 4 ×0,9 = 18,36 кг; ÒÎ − 2 = 8 ×7, 7 = 61, 6 ×0,9 = 55, 44 кг; ÑÎ = 12 ×0, 6 = 7, 2 ×0,9 = 6, 48 кг. потреба в маслі ТАп-15В: ÒÎ −1 = 34 ×1, 0 = 34 ×0,9 = 30, 6 кг; ÒÎ − 2 = 8 ×1 = 8 ×0,9 = 7, 2 кг; ÑÎ = 12 ×1, 0 = 12 ×0,9 = 10,8 кг. потреба в маслі марки “Р”: ÒÎ −1 = 34 ×0,1 = 3, 4 ×0,9 = 3, 06 кг; ÒÎ − 2 = 8 ×0,3 = 2, 4 ×0,9 = 2,16 кг; потреба в мастилі Літол-24: ÒÎ −1

= (34 + 8 + 12) ×0,5 = 27

ÒÎ − 2

кг.

ÑÎ

Для ГАЗ-66 NÓ =

ñð . ÒÎ − 2 ñð . ÒÎ −1

L L

NÒÎ =

=

7000 =5 1400

Lì . ð. ñð . ÒÎ −1

L

=

10000 = 7,14 ×N ò åõ ≈ 21 ; 1400 Арк.

Змн. Арк.

№ докум.

Підпис

Дата aliliа


NÒÎ − 2 =

NÒÎ 21 = =4 NÓ 5

NÒÎ −1 = NÒÎ − NÒÎ − 2 = 21 − 4 = 17 ; N ÑÎ = N ò åõ ×2 = 3 ×2 = 6

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: 1, 6 = 27, 2 ×0, 75 = 20, 4 кг; ÒÎ −1 = 17 × ÒÎ − 2 = 4 ×6 = 24 ×0, 75 = 18 кг; ÑÎ = 6 ×0, 4 = 2, 4 ×0, 75 = 1,8 кг. потреба в маслі М6з/10В: ÒÎ −1 = 17 ×0,3 = 5,1 ×0,9 = 4,59 кг; ÒÎ − 2 = 4 ×9,3 = 37, 2 ×0,9 = 33, 48 кг; ÑÎ = 6 ×0,5 = 3 ×0,9 = 2, 7 кг. потреба в маслі ТАп-15В: ÒÎ −1 = 17 ×0, 2 = 3, 4 ×0,9 = 3, 06 кг; ÒÎ − 2 = 4 ×3, 6 = 14, 4 ×0,9 = 12,96 кг; ÑÎ = 6 ×0, 4 = 2, 4 ×0,9 = 2,16 кг. потреба в маслі ТСп-14гип: ÒÎ −1 = 17 ×0,3 = 5,1 ×0,9 = 4,59 кг; ÒÎ − 2 = 4 ×6,3 = 25, 2 ×0,9 = 22, 68 кг; ÑÎ = 6 ×0, 4 = 2, 4 ×0,9 = 2,16 кг. потреба в маслі марки “Р”: ÒÎ −1 = 17 ×0,3 = 5,1 ×0,9 = 4,59 кг; ÒÎ − 2 = 4 ×0, 6 = 2, 4 ×0,9 = 2,16 кг; потреба в мастилі Літол-24: ÒÎ −1 = 17 ×0, 4 = 6,8 ×0,9 = 6,12 кг; ÒÎ − 2 = 4 ×1, 4 = 5, 6 ×0,9 = 5, 04 кг; ÑÎ = 6 ×0, 4 = 2, 4 ×0,9 = 2,16 кг. потреба в мастилі Солідол: ÒÎ −1

= (17 + 4 + 6) ×0,5 = 13,5

ÒÎ − 2

кг.

ÑÎ

потреба в мастилі ЦИАТИМ-201: Ï ÒÎ − 2 = 4 ×0, 2 = 0,8 ×0,9 = 0, 72 кг; Ï ÑÎ = 6 ×0,1 = 0, 6 ×0,9 = 0,54 кг. потреба в мастилі графітному : Ï ÒÎ − 2 = 4 ×0, 4 = 1, 6 ×0,9 = 1, 44 кг. Для УРАЛ-4320 NÓ =

ñð . ÒÎ − 2 ñð . ÒÎ −1

L L

=

7000 =5 1400

Арк. Змн. Арк.

№ докум.

Підпис Дата aliliа


NÒÎ =

NÒÎ − 2

Lì . ð. . Lñð ÒÎ −1 N = ÒÎ NÓ

10000 = 7,14 ×N ò åõ ≈ 14 ; 1400 14 = =2 5

=

NÒÎ −1 = NÒÎ − NÒÎ − 2 = 14 − 2 = 12 ; N ÑÎ = N ò åõ ×2 = 2 ×2 = 4

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: ÒÎ −1 = 12 ×2, 4 = 28,8 ×0, 75 = 21, 6 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×7 = 14 ×0, 75 = 10,5 кг; ÑÎ = 4 ×0, 4 = 1, 6 ×0, 75 = 1, 2 кг. потреба в маслі М6з/10В: ÒÎ −1 = 12 ×1 = 12 ×0,9 = 10,8 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×19, 4 = 38,8 ×0,9 = 34,92 кг; ÑÎ = 4 ×1 = 4 ×0,9 = 3, 6 кг. потреба в маслі ТСп-15К: ÒÎ −1 = 12 ×1,5 = 18 ×0,9 = 16, 2 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×11 = 22 ×0,9 = 19,8 кг; ÑÎ = 4 ×1,5 = 6 ×0,9 = 5, 4 кг. потреба в маслі ТС гип: ÒÎ −1

= (12 + 2 + 4) ×0, 4 = 7, 2

ÒÎ − 2

кг.

ÑÎ

потреба в маслі марки “Р”: Ï

ÒÎ −1

= (12 + 2 + 4) ×0,3 = 5, 4

ÒÎ − 2

кг;

ÑÎ

Ï Ï Ï

потреба в мастилі Літол-24: ÒÎ −1 = 12 ×2,5 = 30 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×5 = 10 кг; ÑÎ = 4 ×1,5 = 6 кг. для АЦЗ-4,4-131.

NÓ =

ñð . ÒÎ − 2 ñð . ÒÎ −1

L L

NÒÎ =

NÒÎ − 2

=

7000 =5 1400

Lì . ð . . Lñð ÒÎ −1 N = ÒÎ NÓ

10000 = 7,14 ×N ò åõ ≈ 7 ; 1400 7 = =1 5

=

NÒÎ −1 = NÒÎ − NÒÎ − 2 = 7 − 1 = 6 ; Арк. Змн. Арк.

№ докум.

Підпис

Дата aliliа


N ÑÎ = N ò åõ ×2 = 2 ×1 = 2

потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: Ï ÒÎ −1 = 7 ×2, 4 = 16,8 ×0, 75 = 12, 6 кг; Ï ÒÎ − 2 = 1×7 = 7 ×0, 75 = 5, 25 кг; Ï ÑÎ = 2 ×0, 4 = 0,8 ×0, 75 = 0, 6 кг.

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

потреба в маслі М6з/10В: ÒÎ −1 = 7 ×0, 6 = 4, 2 ×0,9 = 3, 78 кг; ÒÎ − 2 = 1 ×7, 7 = 7, 7 ×0,9 = 6,93 кг; ÑÎ = 2 ×0, 6 = 1, 2 ×0,9 = 1, 08 кг. потреба в маслі ТАп-15В: ÒÎ −1 = 7 ×1, 0 = 7 ×0,9 = 6,3 кг; ÒÎ − 2 = 1 ×1 = 1 ×0,9 = 0, 9 кг; ÑÎ = 2 ×1, 0 = 2 ×0,9 = 1,8 кг. потреба в маслі марки “Р”: ÒÎ −1 = 7 ×0,1 = 0, 7 ×0,9 = 0, 63 кг; ÒÎ − 2 = 1 ×0,3 = 0,3 ×0,9 = 0, 27 кг; потреба в мастилі Літол-24: ÒÎ −1

= (7 + 1 + 2) ×0,5 = 5

ÒÎ − 2

кг.

ÑÎ

Для АТМЗ-5-4320 NÓ =

ñð . ÒÎ − 2 ñð . ÒÎ −1

L L

NÒÎ =

NÒÎ − 2

=

7000 =5 1400

Lì . ð . . Lñð ÒÎ −1 N = ÒÎ NÓ

10000 = 7,14 ×N ò åõ ≈ 7 ; 1400 7 = =1 5

=

NÒÎ −1 = NÒÎ − NÒÎ − 2 = 7 − 1 = 6 ; N ÑÎ = N ò åõ ×2 = 1 ×2 = 2

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: ÒÎ −1 = 6 ×2, 4 = 14, 4 ×0, 75 = 10,8 кг; ÒÎ − 2 = 1 ×7 = 7 ×0, 75 = 5, 25 кг; ÑÎ = 2 ×0, 4 = 0,8 ×0, 75 = 0, 6 кг. потреба в маслі М6з/10В: ÒÎ −1 = 6 ×1 = 6 ×0,9 = 5, 4 кг; ÒÎ − 2 = 1 ×19, 4 = 19, 4 ×0,9 = 17, 46 кг; ÑÎ = 2 ×1 = 2 ×0,9 = 1,8 кг. потреба в маслі ТСп-15К: ÒÎ −1 = 6 ×1,5 = 9 ×0,9 = 8,1 кг; ÒÎ − 2 = 1 ×11 = 11 ×0,9 = 9,9 кг; Арк.

Змн. Арк.

№ докум.

Підпис Дата aliliа


Ï

= 2 ×1,5 = 3 ×0,9 = 2, 7 кг.

ÑÎ

потреба в маслі ТС гип: Ï

ÒÎ −1

= (6 + 1 + 2) ×0, 4 = 3, 6

ÒÎ − 2

кг.

ÑÎ

потреба в маслі марки “Р”: Ï

ÒÎ −1

= (6 + 1 + 2) ×0,3 = 2, 7

ÒÎ − 2

кг;

ÑÎ

потреба в мастилі Літол-24: Ï ÒÎ −1 = 6 ×2,5 = 15 кг; Ï ÒÎ − 2 = 1×5 = 5 кг; Ï ÑÎ = 2 ×1,5 = 3 кг. Визначення потреби в маслі і мастилах на технічне обслуговування для підрозділу тилового забезпечення АЦЗ-4,4-131 навчальної групи експлуатації (норма 64). Кількість технічних обслуговувань визначається аналогічно до транспортної групі експлуатації. NÓ =

. Lñð 7000 ÒÎ − 2 = =5 ñð . LÒÎ −1 1400

NÒÎ =

NÒÎ − 2

Lì . ð. . Lñð ÒÎ −1 N = ÒÎ NÓ

20000 = 14, 28 ×N ò åõ ≈ 14 ; 1400 14 = = 2,8 ≈ 2 5

=

NÒÎ −1 = NÒÎ − NÒÎ − 2 = 14 − 2 = 12 ; N ÑÎ = N ò åõ ×2 = 1 ×2 = 2

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: ÒÎ −1 = 12 ×2, 4 = 28,8 ×0, 75 = 21, 6 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×7 = 14 ×0, 75 = 10,5 кг; ÑÎ = 2 ×0, 4 = 0,8 ×0, 75 = 0, 6 кг. потреба в маслі М6з/10В: ÒÎ −1 = 12 ×0, 6 = 7, 2 ×0,9 = 6, 48 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×7, 7 = 15, 4 ×0,9 = 13,86 кг; ÑÎ = 2 ×0, 6 = 1, 2 ×0,9 = 1, 08 кг. потреба в маслі ТАп-15В: ÒÎ −1 = 12 ×1, 0 = 12 ×0,9 = 10,8 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×1 = 2 ×0,9 = 1,8 кг; ÑÎ = 2 ×1, 0 = 2 ×0,9 = 1,8 кг. потреба в маслі марки “Р”: Арк.

Змн. Арк.

№ докум.

Підпис Дата aliliа


Ï Ï

= 12 ×0,1 = 1, 2 ×0,9 = 1, 08 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×0,3 = 0, 6 ×0,9 = 0,54 кг; ÒÎ −1

потреба в мастилі Літол-24: Ï

ÒÎ −1

= (12 + 2 + 2) ×0,5 = 8

ÒÎ − 2

кг.

ÑÎ

Для АЦ-8,5-255Б NÓ =

ñð . ÒÎ − 2 ñð . ÒÎ −1

L L

NÒÎ =

=

7000 =5 1400

Lì . ð. ñð . ÒÎ −1

L

NÒÎ − 2 =

NÒÎ NÓ

20000 = 14, 28 ×N ò åõ ≈ 14 ; 1400 14 = = 2,8 ≈ 2 5

=

NÒÎ −1 = NÒÎ − NÒÎ − 2 = 14 − 2 = 12 ; N ÑÎ = N ò åõ ×2 = 1 ×2 = 2

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: ÒÎ −1 = 12 ×2, 4 = 28,8 ×0, 75 = 21, 6 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×7 = 14 ×0, 75 = 10,5 кг; ÑÎ = 2 ×0, 4 = 0,8 ×0, 75 = 0, 6 кг. потреба в маслі М6з/10В: ÒÎ −1 = 12 ×0, 7 = 8, 4 ×0,9 = 7,56 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×2,9 = 5,8 ×0,9 = 5, 22 кг; ÑÎ = 2 ×0, 7 = 1, 4 ×0,9 = 1, 26 кг. потреба в маслі ТСп-15К: ÒÎ −1 = 12 ×3 = 36 ×0,9 = 32, 4 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×30,5 = 61 ×0,9 = 54,9 кг; ÑÎ = 2 ×3 = 6 ×0,9 = 5, 4 кг. потреба в маслі марки “Р”: ÒÎ −1 = 12 ×0,1 = 1, 2 ×0,9 = 1, 08 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×0, 2 = 0, 4 ×0,9 = 0,36 кг; ÑÎ = 2 ×0, 2 = 0, 4 ×0,9 = 0,36 кг. потреба в мастилі Літол-24: ÒÎ −1 = 12 ×1,5 = 18 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×3 = 6 кг; ÑÎ = 2 ×1,5 = 3 кг. потреба в мастилі Солідол: ÒÎ −1 = 12 ×0, 4 = 4,8 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×0,9 = 1,8 кг; ÑÎ = 2 ×0,9 = 1,8 кг. Арк.

Змн. Арк.

№ докум.

Підпис

Дата aliliа


Ï Ï Ï

потреба в мастилі графітному: ÒÎ −1 = 12 ×1, 0 = 12, 0 кг; ÒÎ − 2 = 2 ×1,5 = 3 кг; ÑÎ = 2 ×1, 0 = 2 кг.

1.4. Визначення потреби в охолоджувальних рідинах. Потреба охолоджувальної рідини визначається:

(

)

П нох. р. = Запр.ох. р. ⋅ 1 + Нв ох. р. ⋅ n ⋅ N = [ л] ⋅ ρ = ( кг ) ,

де,

Запр.ох. р. –

об’єм охолоджувальної системи, Нв – норма витрати охолоджувальної рідини, n – кількість місяців експлуатації, N – кількість техніки даної групи експлуатації. ох. р .

• БТР-60пб– бойової групи експлуатації (І), • АТ-Т – навчально-бойової групи експлуатації (ІІ), • УРАЛ-4320 – стройової групи експлуатації (ІІІ), • КамАЗ– транспортної групи експлуатації (IV), • АЦЗ-4,4-131 – навчальної групи експлуатації (V). Визначаємо потребу в охолоджувальній рідині М-40 для техніки для 1 мб по групах експлуатації: • БТР-60пб– бойової групи експлуатації (І), − 40 Ï íÌÁÒÐ − 60 ï á = 35 ( 1 + 0,12 ×1) ×47 = 1842, 4 ×1, 08 = 1989, 79 кг; • ЗИЛ-131, ГАЗ-66, УРАЛ-4320, КАМАЗ-4310,АТМЗ-5,5-4310 – стройової групи експлуатації (ІІІ), Ì − 40 Ï í ÇÈ Ë −131 = 31( 1 + 0, 08 ×1) ×7 = 234,36 ×1, 08 = 253,1 кг; = 23 ( 1 + 0, 08 ×1) ×9 = 223,56 ×1, 08 = 241, 44 кг;

Ï

Ì − 40 í ÃÀÇ− 66

Ï

Ì − 40 í ÓÐÀË − 4320

Ï

Ì − 40 í ÊÀÌ ÀÇ− 4310

Ï

Ì − 40 í ÀÒÌ Ç−5,5− 4310

= 31( 1 + 0, 08 ×1) ×11 = 368, 28 ×1, 08 = 397, 74 кг; = 35 ( 1 + 0, 08 ×1) ×6 = 226,8 ×1, 08 = 244,94 кг; = 35 ( 1 + 0, 08 ×1) ×1 = 37,8 ×1, 08 = 40,82 кг;

Визначаємо потребу в охолоджувальній рідині М-40 для техніки для 2 мб по групах експлуатації: • БТР-60пб– бойової групи експлуатації (І), − 40 Ï íÌÁÒÐ − 60 ï á = 35 ( 1 + 0,12 ×1) ×46 = 1803, 2 ×1, 08 = 1947, 45 кг; Арк. Змн. Арк.

№ докум.

Підпис

Дата aliliа


• ЗИЛ-131, ГАЗ-66, УРАЛ-4320, КАМАЗ-4310,АТМЗ-5-4320 – стройової групи експлуатації (ІІІ), Ì − 40 Ï í ÇÈ Ë −131 = 31( 1 + 0, 08 ×1) ×13 = 435, 24 ×1, 08 = 470, 06 кг; = 23 ( 1 + 0, 08 ×1) ×9 = 223,56 ×1, 08 = 241, 44 кг;

Ï

Ì − 40 í ÃÀÇ− 66

Ï

Ì − 40 í ÓÐÀË − 4320

Ï

Ì − 40 í ÊÀÌ ÀÇ− 4310

Ï

Ì − 40 í ÀÒÌ Ç−5 − 4320

= 31( 1 + 0, 08 ×1) ×8 = 267,84 ×1, 08 = 289, 26 кг; = 35 ( 1 + 0, 08 ×1) ×6 = 226,8 ×1, 08 = 244,94 кг; = 31( 1 + 0, 08 ×1) ×1 = 33, 48 ×1, 08 = 36,15 кг;

Визначаємо потребу в охолоджувальній рідині М-40 для техніки для 3 мб по групах експлуатації: • БТР-60пб– бойової групи експлуатації (І), − 40 Ï íÌÁÒÐ − 60 ï á = 35 ( 1 + 0,12 ×1) ×42 = 1646, 4 ×1, 08 = 1778,11 кг; • ЗИЛ-131, ГАЗ-66, УРАЛ-4320, КАМАЗ-4310,АТМЗ-5-4320 – стройової групи експлуатації (ІІІ), Ì − 40 Ï í ÇÈ Ë −131 = 31( 1 + 0, 08 ×1) ×5 = 167, 4 ×1, 08 = 180, 79 кг; = 23 ( 1 + 0, 08 ×1) ×12 = 298, 08 ×1, 08 = 321,92 кг;

Ï

Ì − 40 í ÃÀÇ− 66

Ï

Ì − 40 í ÓÐÀË − 4320

Ï

Ì − 40 í ÊÀÌ ÀÇ− 4310

Ï

Ì − 40 í ÀÒÌ Ç−5 − 4320

= 31( 1 + 0, 08 ×1) ×8 = 267,84 ×1, 08 = 289, 26 кг; = 35 ( 1 + 0, 08 ×1) ×7 = 264, 6 ×1, 08 = 285, 76 кг; = 31( 1 + 0, 08 ×1) ×1 = 33, 48 ×1, 08 = 36,15 кг;

Визначаємо потребу в охолоджувальній рідині М-40 для техніки для тб по групах експлуатації: • Т-72– бойової групи експлуатації (І), Ï íÌÒ−−40 72 = 90 ( 1 + 0,12 ×1) ×29 = 2923, 2 ×1, 08 = 3157, 05 кг; • ЗИЛ-131, ГАЗ-66, УРАЛ-4320, КАМАЗ-4310,АТМЗ-5-4320,ТЗ-8-255Б – стройової групи експлуатації (ІІІ), Ì − 40 Ï í ÇÈ Ë −131 = 31( 1 + 0, 08 ×1) ×8 = 267,84 ×1, 08 = 289, 26 кг; = 23 ( 1 + 0, 08 ×1) ×6 = 149, 04 ×1, 08 = 160,96 кг;

Ï

Ì − 40 í ÃÀÇ− 66

Ï

Ì − 40 í ÓÐÀË − 4320

Ï

Ì − 40 í ÊÀÌ ÀÇ− 4310

Ï

Ì − 40 í ÀÒÌ Ç−5 − 4320

Ï

Ì − 40 í ÒÇ−8− 255 Á

= 31( 1 + 0, 08 ×1) ×10 = 334,8 ×1, 08 = 361,58 кг; = 35 ( 1 + 0, 08 ×1) ×5 = 189 ×1, 08 = 204,12 кг;

= 31( 1 + 0, 08 ×1) ×1 = 33, 48 ×1, 08 = 36,15 кг;

= 53 ( 1 + 0, 08 ×1) ×2 = 114, 48 ×1, 08 = 123, 63

Визначаємо потребу в охолоджувальній рідині М-40 для техніки для АДН по групах експлуатації: • ЗИЛ-131– бойової групи експлуатації (І), Ï íÌÇÈ−Ë40−131 = 31( 1 + 0, 08 ×1) ×18 = 602, 64 ×1, 08 = 650,85 кг; • ЗИЛ-131, ГАЗ-66, УРАЛ-4320, КАМАЗ-4310,АТМЗ-5-4320 – стройової групи експлуатації (ІІІ), Ì − 40 Ï í ÇÈ Ë −131 = 31( 1 + 0, 08 ×1) ×3 = 100, 44 ×1, 08 = 108, 47 кг; Ï

Ì − 40 í ÃÀÇ− 66

= 23 ( 1 + 0, 08 ×1) ×7 = 173,88 ×1, 08 = 187, 79 кг;

Арк. Змн. Арк.

№ докум.

Підпис Дата aliliа


= 31( 1 + 0, 08 ×1) ×2 = 66,96 ×1, 08 = 72,31 кг;

Ï

Ì − 40 í ÓÐÀË − 4320

Ï

Ì − 40 í ÊÀÌ ÀÇ− 4310

Ï

Ì − 40 í ÀÒÌ Ç−5 − 4320

= 35 ( 1 + 0, 08 ×1) ×3 = 113, 4 ×1, 08 = 122, 47 кг; = 31( 1 + 0, 08 ×1) ×1 = 33, 48 ×1, 08 = 36,15 кг;

Визначаємо потребу в охолоджувальній рідині М-40 для техніки для роти бойових машин по групах експлуатації: • Т-72,БТР-60пб– навчально-бойової групи експлуатації (ІІ), Ï íÌÒ−−40 72 = 90 ( 1 + 0,12 ×5 ) ×2 = 288 ×1, 08 = 311, 04 кг; = 35 ( 1 + 0,12 ×5 ) ×5 = 280 ×1, 08 = 302, 4 кг;

Ì − 40 í ÁÒÐ− 60 ï á

Ï

Визначаємо потребу в охолоджувальній рідині М-40 для техніки для підрозділу бойового забезпечення по групах експлуатації: • БТР-60пб,БРДМ-2–бойової групи експлуатації (І), − 40 Ï íÌÁÒÐ 1, 08 = 169,34 кг; − 60 ï á = 35 ( 1 + 0,12 ×1) ×4 = 156,8 × = 35 ( 1 + 0,12 ×1) ×2 = 78, 4 ×1, 08 = 84, 67

Ì − 40 í ÁÐÄÌ − 2

Ï

• ЗИЛ-131, ГАЗ-66– стройової групи експлуатації (ІІІ), Ï = 31( 1 + 0, 08 ×1) ×4 = 133,92 ×1, 08 = 144, 63 кг; Ì − 40 í ÇÈ Ë −131

Ï

Ì − 40 í ÃÀÇ− 66

= 23 ( 1 + 0, 08 ×1) ×5 = 124, 2 ×1, 08 = 134,13 кг;

Визначаємо потребу в охолоджувальній рідині М-40 для техніки для підрозділу тилового забезпечення по групах експлуатації: • ЗИЛ-131,ГАЗ-66,УРАЛ-4320,КРАЗ-4310,АЦЗ-4,4-131, АЦ-8,5-255Б,АТМЗ-5,5 -4310– стройової групи експлуатації (ІІІ), Ì − 40 Ï í ÇÈ Ë −131 = 31( 1 + 0, 08 ×1) ×14 = 468, 72 ×1, 08 = 506, 21 кг; = 23 ( 1 + 0, 08 ×1) ×6 = 149, 04 ×1, 08 = 160,96 кг;

Ï

Ì − 40 í ÃÀÇ− 66

Ï

Ì − 40 í ÓÐÀË − 4320

Ï

Ì − 40 í ÊÐÀÇ− 255 Á

Ï

Ì − 40 í ÀÖÇ− 4,4 −131

Ï

Ì − 40 í ÀÖÇ−8,5 − 255 Á

Ï

Ì − 40 í ÀÒÌ Ç−5,5− 4310

= 31( 1 + 0, 08 ×1) ×8 = 267,84 ×1, 08 = 289, 26 кг; = 53 ( 1 + 0, 08 ×1) ×3 = 171, 72 ×1, 08 = 185, 45 кг;

= 31( 1 + 0, 08 ×1) ×4 = 133,92 ×1, 08 = 144, 63 кг;

= 53 ( 1 + 0, 08 ×1) ×2 = 114, 48 ×1, 08 = 123, 63 кг; = 35 ( 1 + 0, 08 ×1) ×3 = 113, 4 ×1, 08 = 122, 47 кг;

• ЗИЛ-131,ГАЗ-66,УРАЛ-4320 ,АЦЗ-4,4-131,АТМЗ-5-4320– транспортної групи експлуатації (IV), Ï íÌÇÈ−Ë40−131 = 31( 1 + 0, 08 ×5 ) ×6 = 260, 4 ×1, 08 = 281, 23 кг; = 23 ( 1 + 0, 08 ×5 ) ×3 = 96, 6 ×1, 08 = 104,32 кг;

Ï

Ì − 40 í ÃÀÇ− 66

Ï

Ì − 40 í ÓÐÀË − 4320

Ï

Ì − 40 í ÀÖÇ− 4,4 −131

Ï

Ì − 40 í ÀÒÌ Ç−5− 4320

= 31( 1 + 0, 08 ×5 ) ×2 = 86,8 ×1, 08 = 93, 74 кг; = 31( 1 + 0, 08 ×5 ) ×1 = 43, 4 ×1, 08 = 46,87 кг;

= 31( 1 + 0, 08 ×5 ) ×1 = 43, 4 ×1, 08 = 46,87 кг;

• ЗИЛ-131,ГАЗ-66,УРАЛ-4320 групи експлуатації (V).

,АЦЗ-4,4-131,АТМЗ-5-4320–

навчальної Арк.

Змн. Арк.

№ докум.

Підпис Дата aliliа


Ï

Ì − 40 í ÀÖÇ− 4,4 −131

Ï

Ì − 40 í ÀÖ −8,5− 255 Á

= 31( 1 + 0, 08 ×5 ) ×1 = 43, 4 ×1, 08 = 46,87 кг;

= 53 ( 1 + 0, 08 ×5 ) ×1 = 74, 2 ×1, 08 = 80,13 кг;

1.5. Визначення потреби в гальмівній рідині. Визначаємо потребу в гальмівній рідині для автомобілів ГАЗ-66, УРАЛ-4320,КАМАЗ-4310,АТМЗ-5,5-4310 1 мб стройової групи експлуатації. (норма 63). Потреба в гальмівній рідині визначається: г. р г . р. П нг. р. = Запр.г. р. ⋅ Нв зам + Нвдолив . ⋅ n = [ л ] ⋅ ρ = ( кг ) .

(

)

Потреба в гальмівній рідині по групах експлуатації складає: Ï

 1,1  = 1, 0  + 1, 0 ÷×9 = 15, 6 ×1,15 = 17,94 кг.  1,5   1,1  ð. Ï íã..ÓÐÀË + 1, 0 ÷×11 = 28, 6 ×1,15 = 32,89 кг − 4320 = 1,5   1,5  ã. ð . í . ÃÀÇ− 66

 1,1  = 0, 25  + 1, 0 ÷×6 = 2, 6 ×1,15 = 2,99 кг  1,5   1,1  ð. Ï íã..ÀÒÌ + 1, 0 ÷×1 = 0, 43 ×1,15 = 0, 49 кг Ç−5,5− 4310 = 0, 25   1,5  Ï

ã. ð . í . ÊÀÌ ÀÇ− 4310

Визначаємо потребу в гальмівній рідині для автомобілів ГАЗ-66, УРАЛ-4320, КАМАЗ-4310,АТМЗ-5-4320 2 мб стройової групи експлуатації. (норма 63). Потреба в гальмівній рідині по групах експлуатації складає: Ï

 1,1  = 1, 0  + 1, 0 ÷×9 = 15, 6 ×1,15 = 17,94 кг.  1,5   1,1  ð. Ï íã..ÓÐÀË + 1, 0 ÷×8 = 20,8 ×1,15 = 23,92 кг − 4320 = 1,5   1,5  ã. ð . í . ÃÀÇ− 66

 1,1  = 0, 25  + 1, 0 ÷×6 = 2, 6 ×1,15 = 2,99 кг  1,5   1,1  ð. Ï íã..ÀÒÌ + 1, 0 ÷×1 = 2, 6 ×1,15 = 2,99 кг Ç−5 − 4320 = 1,5   1,5  Ï

ã. ð . í . ÊÀÌ ÀÇ− 4310

Визначаємо потребу в гальмівній рідині для автомобілів ГАЗ-66, УРАЛ-4320, КАМАЗ-4310,АТМЗ-5-4320 3 мб стройової групи експлуатації. (норма 63). Потреба в гальмівній рідині по групах експлуатації складає: Ï

ã. ð . í . ÃÀÇ− 66

 1,1  = 1, 0  + 1, 0 ÷×12 = 20,8 ×1,15 = 23,92 кг.  1,5  Арк.

Змн. Арк.

№ докум.

Підпис

Дата aliliа


 1,1  = 1,5  + 1, 0 ÷×8 = 20,8 ×1,15 = 23,92 кг  1,5   1,1  ð. Ï íã..ÊÀÌ + 1, 0 ÷×7 = 3, 03 ×1,15 = 3, 48 кг ÀÇ− 4310 = 0, 25   1,5  Ï

ã. ð . í .ÓÐÀË − 4320

Ï

ã. ð . í . ÀÒÌ Ç−5 − 4320

 1,1  = 1,5  + 1, 0 ÷×1 = 2, 6 ×1,15 = 2,99 кг  1,5 

Визначаємо потребу в гальмівній рідині для автомобілів ГАЗ-66, УРАЛ-4320, КАМАЗ-4310,АТМЗ-5-4320 тб стройової групи експлуатації. (норма 63). Потреба в гальмівній рідині по групах експлуатації складає: Ï

 1,1  = 1, 0  + 1, 0 ÷×6 = 10, 4 ×1,15 = 11,96 кг.  1,5   1,1  ð. Ï íã..ÓÐÀË + 1, 0 ÷×10 = 26 ×1,15 = 29,9 кг − 4320 = 1,5   1,5  ã. ð . í . ÃÀÇ− 66

 1,1  = 0, 25  + 1, 0 ÷×5 = 2,16 ×1,15 = 2, 49 кг  1,5   1,1  ð. Ï íã..ÀÒÌ + 1, 0 ÷×1 = 2, 6 ×1,15 = 2,99 кг Ç−5 − 4320 = 1,5   1,5  Ï

ã. ð . í . ÊÀÌ ÀÇ− 4310

Визначаємо потребу в гальмівній рідині для автомобілів ГАЗ-66, УРАЛ-4320, КАМАЗ-4310,АТМЗ-5-4320 АДН стройової групи експлуатації. (норма 63). Потреба в гальмівній рідині по групах експлуатації складає: Ï

 1,1  = 1, 0  + 1, 0 ÷×7 = 12,13 ×1,15 = 13,95 кг.  1,5   1,1  ð. Ï íã..ÓÐÀË + 1, 0 ÷×2 = 5, 2 ×1,15 = 5,98 кг − 4320 = 1,5   1,5  ã. ð . í . ÃÀÇ− 66

 1,1  = 0, 25  + 1, 0 ÷×3 = 1,3 ×1,15 = 1, 49 кг  1,5   1,1  ð. Ï íã..ÀÒÌ + 1, 0 ÷×1 = 2, 6 ×1,15 = 2,99 кг Ç−5 − 4320 = 1,5   1,5  Ï

ã. ð . í . ÊÀÌ ÀÇ− 4310

Визначаємо потребу в гальмівній рідині для автомобілів ГАЗ-66 Підрозділу бойового забезпечення стройової групи експлуатації. (норма 63). Потреба в гальмівній рідині по групах експлуатації складає: Ï

ã. ð . í . ÃÀÇ− 66

 1,1  = 1, 0  + 1, 0 ÷×5 = 8, 66 ×1,15 = 9,96 кг.  1,5 

Визначаємо потребу в гальмівній рідині для автомобілів ГАЗ-66, УРАЛ-4320, АТМЗ-5,5-4310 Підрозділу тилового забезпечення стройової групи експлуатації. (норма 63). Арк. Змн. Арк.

№ докум.

Підпис

Дата aliliа


Потреба в гальмівній рідині по групах експлуатації складає: Ï

 1,1  = 1, 0  + 1, 0 ÷×6 = 10, 4 ×1,15 = 11,96 кг.  1,5   1,1  ð. Ï íã..ÓÐÀË + 1, 0 ÷×8 = 20,8 ×1,15 = 23,92 кг − 4320 = 1,5   1,5  ã. ð . í . ÃÀÇ− 66

Ï

ã. ð . í . ÀÒÌ Ç−5,5 − 4310

 1,1  = 0, 25  + 1, 0 ÷×3 = 1,3 ×1,15 = 1, 49 кг  1,5 

ГАЗ-66, УРАЛ-4320, АТМЗ-5-4320 транспортної групи експлуатації. (норма 63). Ï

 1,1  = 1, 0  2 × + 1, 0 ÷×3 = 7, 4 ×1,15 = 8,51 кг.  1,5   1,1  ð. Ï íã..ÓÐÀË + 1, 0 ÷×2 = 7, 4 ×1,15 = 8,51 кг − 4320 = 1,5  2 ×  1,5  ã. ð . í . ÃÀÇ− 66

Ï

ã. ð . í . ÀÒÌ Ç−5 − 4320

 1,1  = 1,5  2 × + 1, 0 ÷×1 = 3, 7 ×1,15 = 4, 25 кг  1,5 

1.6.

Визначення потреби в пальному , маслі і мастилах для автомобілів, які прийшли на укомплектування 1. Визначаємо потребу в паливі: Визначаємо потребу палива і масла моторного для автомобілівУРАЛ-4320. Ï

ÄÏ çàã.ÓÐÀË − 4320

Ï

Ì 6 ç /10 Â çàã.ÓÐÀË − 4320

44,5 ×1000 ×12 ×1, 05 = 5607 ×0,85 = 4765,95 кг; 100 2, 7 = 4765,95 × = 128, 68 ×0,9 = 115,81 кг. 100 =

2. Визначення паливо-мастильних матеріалів для автомобілів УРАЛ-4320 при постановці на довготривале зберігання з проведенням технічного обслуговування ТО2 (норма 64). a) потреба в розчиннику “нефрас” С4-50/170: Ï ÒÎ − 2 = 7, 0 ×12 = 84 ×0, 75 = 63 кг, Ï êî í ñåð . = 1×12 = 12 ×0, 75 = 9 кг. b) потреба в маслі М6з/10В: Ï ÒÎ − 2 = 19, 4 ×12 = 232,8 ×0,9 = 209,52 кг, Ï êî í ñåð . = 18 ×12 = 216 ×0, 75 = 162 кг. c) потреба в маслі ТСп-15К: Ï ÒÎ − 2 = 11 ×12 = 132 ×0,9 = 118,8 кг, Ï êî í ñåð . = 28,1×12 = 337, 2 ×0,9 = 303, 48 кг. Арк. Змн. Арк.

№ докум.

Підпис Дата aliliа


d)Потреба в мастилі ТС гип Ï Ï

= 0, 4 ×12 = 4,8 ×0,9 = 4,32 кг, êî í ñåð . = 6,8 ×12 = 81, 6 ×0,9 = 73, 44 кг.

ÒÎ − 2

e) потреба в маслі “Р”: Ï Ï

= 0,3 ×12 = 3, 6 ×0,9 = 3, 24 кг. êî í ñåð . = 4, 2 ×12 = 50, 4 ×0,9 = 45,36 кг.

ÒÎ − 2

f) потреба в мастилі графітному: Ï êî í ñåð. = 3, 0 ×12 = 36 кг. g) потреба в мастилі Літол-24: Ï ÒÎ − 2 = 5 ×12 = 60 кг, Ï êî í ñåð . = 10,8 ×12 = 129, 6 кг. h) потреба в присадці АКОР-1: Ï êî í ñåð . = 5,8 ×12 = 69, 6 кг. i) потреба в мастилі ПВК (гарматне): Ï êî í ñåð . = 0,3 ×12 = 3, 6 кг. j) потреба в мастилі ЗЗк-3у: Ï êî í ñåð . = 0,8 ×12 = 9, 6 кг. На підставі отриманих даних відпрацювати у збірнику облікових документів “Розрахунок витрати моторесурсів і потреб військової частини в пальному на рік” (додаток № 1), та зведену таблицю потреб в ТО та ПММ (додаток № 2). Узагальнені дані розрахунки потреби військової частини по всіх марках ПММ і спеціальних рідин є основою для складання заявки у вищестоящий постачальний орган.

2. Витребування пально-мастильних матеріалів для військової частини на рік. Розрахунок потреби військової частини в пальному на рік передує складанню заявки (форма-4/РТГ), яка подається військовою частиною в постачальний орган до 1 вересня перед планового року. З’єднання подає узагальнену заявку в службу пального оперативного командування до 10 вересня. Заявка є основним документом, на підставі якого військові частині виділяється відповідна кількість ПММ і спеціальних рідин на наступний рік. До заявки додається пояснювальна записка, в якій обґрунтовуються Арк. Змн. Арк.

№ докум.

Підпис

Дата aliliа


потреби в ПММ на основі експлуатаційних норм, добавок до основних норм витрати та інших показників. Заявка на ПММ і спеціальні рідини складається у відповідності з “Номенклатурою пального, мастильних матеріалів, спеціальних рідин і технічних засобів пального” . Заповнити розділ заявки “Розрахункова потреба за видами техніки” (Додаток № 3). Додаткова потреба в ПММ на виробничо-технічні потреби: № п/п 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Найменування ПММ

Марка ПММ і СР

2 Бензин - розчинник Мастило графітне Мастило карданне Мастило пластичне Масло для зброї Масло консерваційне Замазка захисна клейка Рідина гальмівна Спирт етиловий ректифікований

3 Уайт-спіріт УССА АМ ПВК РЖ К-17 ЗЗК-3у ГТЖ-22м

Кількість 4 250 кг 50 кг 70 кг 200 кг 150 кг 80 кг 250 кг 20 кг 30 кг

Мінімальна кількість пального (розділ ІІ заявки) визначається шляхом проведення відповідних розрахунків, в яких враховуються умови використання техніки по конкретних місяцях року, кількість пального, яке необхідно витратити додатково на ці умови. Сума цих витрат пального дає мінімальну потребу в пальному за кожен квартал наступного року.

Для 1 мб (в тонах) Потреба в пальному згідно умов використання (по групах техніки) Автобензин А-76 БТР-60пб (бойова) АБ П заг =

В тому числі:

Всього

23,97 19,176

У тому числі поквартально I II III IV

23,97 19,176


П нАБ I-IV кв.

=

1 АБ Пн 4

АБ П дод .навч . =

4,794

4,794

1,624

1,624

1,3 0,324

1,3 0,324

1,328

1,328

1,063 0,265

1,063 0,265

2,6

2,6

2,08 0,52

2,08 0,52

1,466

1,466

1,173 0,293

1,173 0,293

0,438

0,438

Автобензин А-76 ЗИЛ-131(стройова) АБ П заг =

В тому числі: 1 АБ П нАБ I-IV кв. = 4 П н АБ П дод .навч.

=

Автобензин А-76 ГАЗ-66 (стройова) АБ П заг =

В тому числі: П нАБ I-IV кв. АБ П дод .навч .

=

1 АБ Пн 4

=

Дизпаливо УРАЛ-4320 (стройова гр.) ДП П заг =

В тому числі П нДП = ДП П дод .навч .

=

Розподілення ДП за марками: “Л” (ІІкв.+ ІІІкв.+ жовт) = =(2,6+0+0)=2,6 “З” (Ікв.+ ІУ) = (0+0)=0

Дизпаливо КАМАЗ-4310 (стройова гр.) ДП П заг =

В тому числі П нДП = ДП П дод .навч .

=

Розподілення ДП за марками: “Л” (ІІкв.+ ІІІкв.+ жовт) = =(1,466+0+0)= 1,466 “З” (Ікв.+ ІУ) = (0+0)=0 Дизпаливо АТМЗ-5,5-4310 (навчальна гр.)


ДП П заг =

В тому числі П нДП = П мДП . г .н .

=

ДП П дод .навч . =

Розподілення ДП за марками: “Л” (ІІкв.+ ІІІкв.+ жовт) = =(0,438+0+0)= 0,438 “З” (Ікв.+ ІУ) = (0+0)=0 Разом: “ДП” А-76 За марками: ДП “З” ДП “Л”

Для 2 мб (в тонах) Потреба в пальному згідно умов використання (по групах техніки) Автобензин А-76 БТР-60пб (бойова) АБ П заг =

0,195 0,195 0,048

0,195 0,195 0,048

4,504 26,922

4,504 26,922

0 4,504

0 4,504

Всього

У тому числі поквартально I II III IV

23,46

23,46

18,768 4,692

18,768 4,692

3,016

3,016

2,413 0,603

2,413 0,603

1,328

1,328

1,063 0,265

1,063 0,265

В тому числі: 1 АБ П нАБ I-IV кв. = 4 П н АБ П дод .навч.

=

Автобензин А-76 ЗИЛ-131(стройова) АБ П заг =

В тому числі: П нАБ

I-IV кв.

АБ П дод .навч .

=

1 АБ Пн 4

=

Автобензин А-76 ГАЗ-66 (стройова) АБ П заг =

В тому числі: 1 АБ П нАБ I-IV кв. = 4 П н АБ П дод .навч.

=


Дизпаливо УРАЛ-4320 (стройова гр.) ДП П заг =

1,891

1,891

1,513 0,378

1,513 0,378

1,466

1,466

1,173 0,293

1,173 0,293

0,431

0,431

0,189 0,195 0,047

0,189 0,195 0,047

3,788 27,804

3,788 27,804

0 3,788

0 3,788

В тому числі П нДП = ДП П дод .навч.

=

Розподілення ДП за марками: “Л” (ІІкв.+ ІІІкв.+ жовт) = =(1,891+0+0)= 1,891 “З” (Ікв.+ ІУ) = (0+0)=0 Дизпаливо КАМАЗ-4310 (стройова гр.) ДП П заг =

В тому числі П нДП = ДП П дод .навч.

=

Розподілення ДП за марками: “Л” (ІІкв.+ ІІІкв.+ жовт) = =(1,466+0+0)= 1,466 “З” (Ікв.+ ІУ) = (0+0)=0 Дизпаливо АТМЗ-5-4320 (стройова гр.) ДП П заг =

В тому числі П нДП = П мДП . г .н .

=

ДП П дод .навч . =

Розподілення ДП за марками: “Л” (ІІкв.+ ІІІкв.+ жовт) = =(0,431+0+0)= 0,431 “З” (Ікв.+ ІУ) = (0+0)=0 Разом: “ДП” А-76 За марками: ДП “З” ДП “Л”

Для 3 мб (в тонах) Потреба в пальному згідно умов використання (по групах техніки) Автобензин А-76 БТР-60пб

Всього 21,42

У тому числі поквартально I II III IV 21,42


(бойова) АБ П заг =

В тому числі: 1 АБ П нАБ I-IV кв. = 4 П н АБ П дод .навч.

=

17,136 4,284

17,136 4,284

1,16

1,16

0,928 0,232

0,928 0,232

1,771

1,771

1,417 0,354

1,417 0,354

1,891

1,891

1,513 0,378

1,513 0,378

1,71

1,71

1,368 0,342

1,368 0,342

0,431

0,431

Автобензин А-76 ЗИЛ-131(стройова) АБ П заг =

В тому числі: П нАБ

I-IV кв.

АБ П дод .навч .

=

1 АБ Пн 4

=

Автобензин А-76 ГАЗ-66 (стройова) АБ П заг =

В тому числі: 1 АБ П нАБ I-IV кв. = 4 П н АБ П дод .навч.

=

Дизпаливо УРАЛ-4320 (стройова гр.) ДП П заг =

В тому числі П нДП = ДП П дод .навч .

=

Розподілення ДП за марками: “Л” (ІІкв.+ ІІІкв.+ жовт) = =(1,891+0+0)= 1,891 “З” (Ікв.+ ІУ) = (0+0)=0 Дизпаливо КАМАЗ-4310 (стройова гр.) ДП П заг =

В тому числі П нДП = ДП П дод .навч .

=

Розподілення ДП за марками: “Л” (ІІкв.+ ІІІкв.+ жовт) = =(1,71+0+0)= 1,71 “З” (Ікв.+ ІУ) = (0+0)=0 Дизпаливо АТМЗ-5-4320 (стройова гр.) ДП П заг =


В тому числі П нДП = П мДП . г .н . = ДП П дод.навч. =

Розподілення ДП за марками: “Л” (ІІкв.+ ІІІкв.+ жовт) = =(0,431+0+0)= 0,431 “З” (Ікв.+ ІУ) = (0+0)=0 Разом: “ДП” А-76 За марками: ДП “З” ДП “Л”

Для тб (в тонах) Потреба в пальному згідно умов використання (по групах техніки) Дизпаливо Т-72 (бойова гр.) ДП П заг =

0,189 0,195 0,047

0,189 0,195 0,047

4,032 24,351

4,032 24,351

0 4,032

0 4,032

Всього

У тому числі поквартально I II III IV

24,378

24,378

21,199 3,179

21,199 3,179

1,856

1,856

1,485 0,371

1,485 0,371

0,885

0,885

0,708

0,708

В тому числі П нДП = ДП П дод .навч.

=

Розподілення ДП за марками: “Л” (ІІкв.+ ІІІкв.+ жовт) = =(24,378+0+0)= 24,378 “З” (Ікв.+ ІУ) = (0+0)=0 Автобензин А-76 ЗИЛ-131(стройова) АБ П заг =

В тому числі: П нАБ I-IV кв. АБ П дод .навч .

=

1 АБ Пн 4

=

Автобензин А-76 ГАЗ-66 (стройова) АБ П заг =

В тому числі: 1 АБ П нАБ I-IV кв. = 4 П н


АБ П дод .навч . =

0,177

0,177

2,364

2,364

1,891 0,472

1,891 0,472

1,221

1,221

0,977 0,244

0,977 0,244

0,431

0,431

0,189 0,195 0,047

0,189 0,195 0,047

1,433

1,433

0,412 0,918 0,103

0,412 0,918 0,103

Дизпаливо УРАЛ-4320 (стройова гр.) ДП П заг =

В тому числі П нДП = ДП П дод .навч.

=

Розподілення ДП за марками: “Л” (ІІкв.+ ІІІкв.+ жовт) = =(2,364+0+0)= 2,364 “З” (Ікв.+ ІУ) = (0+0)=0 Дизпаливо КАМАЗ-4310 (стройова гр.) ДП П заг =

В тому числі П нДП = ДП П дод .навч.

=

Розподілення ДП за марками: “Л” (ІІкв.+ ІІІкв.+ жовт) = =(1,221+0+0)= 1,221 “З” (Ікв.+ ІУ) = (0+0)=0 Дизпаливо АТМЗ-5-4320 (стройова гр.) ДП П заг =

В тому числі П нДП = П мДП . г .н .

=

ДП П дод .навч . =

Розподілення ДП за марками: “Л” (ІІкв.+ ІІІкв.+ жовт) = =(0,431+0+0)= 0,431 “З” (Ікв.+ ІУ) = (0+0)=0 Дизпаливо ТЗ-8-255Б (стройова гр.) ДП П заг =

В тому числі П нДП = П мДП . г .н . = ДП П дод .навч. =

Розподілення ДП за марками: “Л” (ІІкв.+ ІІІкв.+ жовт) = =(1,433+0+0)= 1,433 “З” (Ікв.+ ІУ) = (0+0)=0


Разом: “ДП” А-76 За марками: ДП “З” ДП “Л”

29,827 2,741

29,827 2,741

0 29,827

0 29,827

558899  

258963564645645