Daglicht in Architectuur- Mirck Architecture

Page 1

DAGLICHT IN ARCHITECTUUR DOOR MIRCK ARCHITECTURE

2007 - 2020

mirck architecture - december 2019 - r.j.h. fortuynplein 6 - 1019WL Amsterdam - office@mirck.eu


Inhoud Daylighthouse 3 2019 pagina 4 Daylighthouse 1 2007 pagina 30

Daylighthouse 2 2011 pagina 16


Dijkhuis 2020 pagina 26

ITC Leiden 2014 pagina 10


Daylighthouse 3 Locatie: Groene Hart Omvang: 340m² Ontwerp: 2013 – 2015 Bouw: 2016 – 2019


n

Situatie - zonnestanden21 i

jun

21 de

cemb

er

Zuidwest

Noordoost

21

21

cembe

Zuidwest

Noordoost

Diffuus licht door daklichten op het noorden

Noordoost

Zuidwest

r

i

jun

i

jun

21 de

21 de

cembe

r

Zuidwest

Noordoost

Passieve zonwering door overstekken


lux

Doorsnede 21 maart 12:00

Zonder daklichten

Met daklichten


Verlichtingssterkte op begane grond niveau gedurende een jaar


ITC Leiden Locatie: Almere Omvang: 450m² Ontwerp: 2003 – 2004 Bouw: 2004 – 2007

10


n

Situatie - zonnestanden

11


12


langsdoorsnede

13


14


15


Daylighthouse 2 Locatie: Almere Omvang: 140m² Ontwerp: 2008 – 2009 Bouw: 2009 – 2011

16


n

Situatie - zonnestanden

17


Plattegrond - begane grond

Plattegrond - verdieping

18


m zo er

winte

r

Zuidoost

Noordwest

Diffuus licht door daklichten op het noorden Daklicht en diffuus licht door openingen Lichte noordgevel kern verlicht huis van binnenuit

Noordwest

Noordwest

Zuidoost

Passieve zonwering door overstekken Grote verticale glasvlakken met passieve zonwering

19


lux

Doorsnede 21 maart 12:00

Begane grond

20

Tweede verdieping


Verlichtingssterkte op begane grond niveau gedurende een jaar

21


22


Geveldetail

23


Dijkhuis Locatie: Leiden Omvang: 340m² Ontwerp: 2017-2018 Bouw: 2019-2020 Constructeur: Lüning Houtleverancier: Woodteq

24


n

Situatie - zonnestanden

25


26


lux

dwarsdoorsnede - zonder daklicht

dwarsdoorsnede - met daklicht

27


28


29


Daylighthouse 1 Locatie: Almere Omvang: 450m² Ontwerp: 2003 – 2004 Bouw: 2004 – 2007

30


n

Situatie - zonnestanden

31


32


21

21

cembe

Zuid

Zuid

Noord

Diffuus licht door daklichten op het noorden

Noord

Zuid

r

i

i

jun

jun

21 de

21 de

cembe

r

Noord

Zuid

Noord

Passieve zonwering door overstekken

33


lux

Doorsnede 21 maart 12:00

21 maart 12:00 - bewolkt zonder daklichten

21 maart 12:00 - bewolkt met daklichten

21 maart 12:00 - zonnig met daklichten

34


Verlichtingssterkte op begane grond niveau gedurende een jaar

35


36


Daklicht detail

37


Colofon

Fotografie: Daylighthouse 2, Daylighthouse 3, ITC Leiden, Dijkhuis: Katja Effting Daylighthouse 1: Rene de Wit Alle gebouwen en ontwerpen: Mirck Architecture

38


39


mirck architecture - November december 2019 - r.j.h. fortuynplein 6 - 1019WL Amsterdam - office@mirck.eu


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.