Page 1

Leszno, dn. 27.12.2012r. Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 27.12.2012r.

Zleceniodawca:

mLingua Sp. z o. o., Strary Rynek 100, 61-773 Poznań Zleceniobiorca:

Nauka wystawiania dokumentów księgowych Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 34 2. Kwota uzysku: 18

074,4 zł

722,2 zł 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 18

722,2 zł różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 3

369,96 zł 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 30

704,44 zł różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: trzydzieści tysiące siedemset cztery złote i czterdzieści cztery grosze)

mLingua Sp. z o. o., Strary Rynek 100, 61-773 Poznań ........................................... Zleceniodawca

Nauka wystawiania dokumentów księgowych ............................................... Zleceniobiorca

rachunek do umowy o dzieło  

Zadanie okazało się być całkiem łatwe, chociaż nużące i monotonne. Wzory dokumentów zdobyłam w Internecie, przeliczeń dokonywałam za pośredn...

Advertisement