MIKRONET-Page008.pdf

Page 1

8

Side

Lørdag den 31. oktober 2009 | Folketidende | MIKRONET

Den nære samtale er væsentlig for at finde ind til at gøre den enkelte til eksperten på sin egen situation, mener de to coaches Helle Bertram og Jesper Skytte. Foto: Ingrid Riis.

I coaching er det dig, der er eksperten Find frem til det, der kan ændres Coaching vinder mere og mere frem både for private personer og i virksomheder og er i dag et anerkendt redskab til at håndtere udfordringer med. Mange spørger alligevel stadig; Hvad er coaching, og hvad kan vi bruge det til? Det svarer de to coaches Jesper Skytte, Øernes Coaching og Helle Bertram, Bertram kommunikation, på her.

Hjælp til at nå sine mål Coaching er en metode til at hjælpe folk til at nå et mål, som de selv har sat. Et mål kan være at løse opgaver hurtigere, at blive afklaret omkring et jobskifte, at udvikle virksomheden i en bestemt retning osv. Coaching er en samtale, hvor coachen stiller de spørgsmål, der hjælper personen til at reflektere og blive afklaret. - Jeg bruger fx coaching i mit stressprogram, fortæller Jesper Skytte. – Når folk kommer til mig, vil de gerne af med deres stress og er derfor meget motiverede for en forandring. De kan virkelig flytte sig, og når jeg ud over at coache giver råd om fx motion, hvile og søvn, har det meget hurtigt en stor effekt. Jesper Skytte driver til dagligt Øernes Coaching, der tilbyder coaching og træning til privatpersoner og virksomheder. Jesper Skytte er snart aktuel med bogen Hverdagsmester, og han hol-

der foredrag og oplæg om at mestre hverdagen. Coaching anvendes også i grupper, fx i en afdeling, der ønsker bedre samarbejde eller kommunikation. Nogle kan have svært ved at sige fra overfor kolleger, mens andre tænker ”hvis bare de andre gjorde noget andet eller var anderledes så ….!”. Men coachen sætter fokus på det, som den enkelte eller teamet selv kan gøre: Det virker, fordi man flytter ansvaret hen til den eller dem, som kan gøre noget ved problemet.

Hvem bruger coaching? Coaching virker kun, hvis personen har lyst til en forandring, men alle, der er motiverede for at nå et bestemt mål, kan have gavn af coaching. Lige fra skolelæreren til bygningskonstruktøren, ledere, folk, der er sygemeldte og hjemmehjælpergruppen, der har brug for en energiindsprøjtning, fortæller Helle Bertram, der driver virksomheden Bertram Kommunikation og arbejder med business coaching og kommunikation i virksomheder. - Vi var en gruppe på otte personer med en næsten uløselig konflikt, fortæller en af Helles kunder, en gruppeleder fra Guldborgsund kommune, som ønsker at være anonym. - Vi fik to team coachingsessioner

på hver ca. fire timer, og resultatet var mærkbart. Vi er blevet gode til at vise anerkendelse og respekt for den enkeltes arbejde, der er skabt rum til forskellighed, og vi har fået humoren tilbage i arbejdslivet.

Nattevagter lærte af hinanden På kraftvarmeværket REFA I/S har man gjort medarbejderne til eksperter for at løse et problem om opslidende treholdsskift. Sammen med Jesper Skytte fandt medarbejderne frem til de vaner, som de, der trivedes med jobbet havde. Vanerne blev formidlet til dem, der ikke trivedes så godt med at arbejde om natten. - Vagterne arbejder i treholdsskift, og det at være nattevagt kan være en stor belastning for kroppen, fortæller Bjørn Stender fra REFA I/S. - Coachen har sammen med gruppen fundet frem til seks goder vaner, som vi nu bruger som håndbog til både de nuværende og de nye nattevagter. I af helle bertram, bertram kommunikation I

SMÅ HJUL STOR VIRKNING GULDBORGSUND KOMMUNE VÆRDSÆTTER VORES MANGE MIKROVIRKSOMHEDER. MIKROVIRKSOMHEDER HAR STÆRKE SPIDSKOMPETENCER, OG I SAMSPIL MED DET ØVRIGE ERHVERVSLIV ER DE LØFTESTANG FOR INNOVATION OG UDVIKLING PÅ LOLLAND-FALSTER. DET SÆTTER VI PRIS PÅ!

W W W.G U

LDB

OR

GS

UN

D

.D K


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.