Page 1

канцелариски материјали и опрема ул.Самоилова бр 39, Скопје моб. 078 282 921


тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Средства за пишување и прибор Пенкала.........................................стр. 4-5 Гуми................................................................стр. 7 Маркери........................................стр. 6 Моливи.........................................стр. 6-7 Мини.............................................стр. 7 Острилки......................................стр. 7

Содржина

Хартиени производи Фотокопирна хартија..................стр. 9 Тетратки, тефтери.......................................стр. 13 Хартија во ролна.........................стр. 9 Книговодствени обрасци............................стр. 14 Етикети........................................стр. 9 Ливчиња......................................стр. 10-11 Пликови.......................................стр. 12 Архивирање и класирање на документи Регистратори...............................стр. 16 Megapolis папки за ЦД-а.............................стр. 19 Папки...........................................стр. 16-19 Албуми за визит карти...............стр. 19 Megapolis папки со ластик.........стр. 19

Канцелариски прибор Полици за документи.................стр. 21 Селотејпи, држачи за селотејп...................стр. 23 Кутии за моливи, ливчиња.........стр. 21 Лепила, коректори......................................стр. 24 Кутии за пликови, визит карти..стр. 21-22 Ножици, скалпели, спојувалки..................стр. 25 Организери за биро, корпи........стр. 21-22 Кутии за спојувалки,перничиња,мастила..стр.26 Телефонски именици.................стр. 22 Датумар,ластици,линеари,лупи,коноп.стр.26-27 Комјутерска галантерија ЦД-а, ДВД-а................................стр. 29 Кертриџи, филм фолии...............................стр. 31 Чанти за лап-топ.........................стр. 30 Папки за ЦД-а.............................стр. 30 Флеш меморија...........................стр. 30 Тонери, рибони...........................стр. 31 Канцелариска опрема Хефталици...................................стр. 33 Спреј за бела табла.....................................стр. 34 Дупчалки......................................стр. 34 Калкулатори...........................................стр. 35-36 Табли.............................................стр. 34 Столови..................................................стр. 37-41 Патенти за табла...........................стр. 34 Закачалки.....................................................стр. 41 Сунгери за бела табла..................стр. 34

2


тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Средства за пишување и прибор Пенкала; маркери; моливи; мини; острилки; гуми

Во случај да не можете да го најдете бараниот производ, слободно контактирајте не !

3


тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Средства за пишување

Средства за пишување и прибор

Пенкало без помошен рефил Шифра 7120

Опис Пенкало без помошен рефил

Пенкало Tikon Шифра 7010

Опис Пенкало Tikon

Пенкало клик Шифра 7017

Пенкало клик Шифра 7064

Опис Пенкало клик Atlas

Гел пенкало Ноки Шифра 7121

Гел пенкало Терина Шифра 7122

Опис Гел пенкало Терина

Опис Пенкало клик z

Опис Гел пенкало Ноки

Гел пенкало Focus Шифра 7123

Опис Гел пенкало Focus

4


тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Средства за пишување и прибор

AH - 505A Шифра Опис Мало пакување 7124 0.7mm 12

AH - 505E Големо пак. 144

AH - 517A

AH - 517 Шифра

Опис

7126

0.7mm

Мал. пак. 12

Гол. пак. 144

Шифра

Опис

7127

0.7mm

AH - 556 Шифра

Опис

7129

0.7mm

Мал. пак. 12

Шифра Опис Мало пакување Големо пак. 7125 0.7mm 12 144

Мал. пак. 12

AH - 555 Гол. пак. 144

Шифра

Опис

7128

0.7mm

AH - 558 Гол. пак. 144

Шифра

Опис

7130

0.7mm

Мал. пак. 50

Мал. пак. 12

Гол. пак. 144

AH - 2006 Гол. пак. -

Шифра

Опис

7131

0.5mm

Мал. пак. 12

Гол. пак. 144

5


тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Средства за пишување и прибор

Маркер за цд Шифра 7132 7133

Опис Маркер за ЦД двостран Маркер за ЦД

Текст и перманентен маркер

Маркер за табла Aixao Шифра 7067

Шифра 7065 7066 7066 7066 7066

Опис Маркер за табла Aixao 703

Молив Шифра 7069 7134

Опис Текст маркер Aixao Permanent Aixao црн 303 Permanent Aixao син Permanent Aixao црвен Permanent Aixao зелен

Опис Молив Молив со гума

Молив со гума Шифра 7009

Опис Молив со гума

6


тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Мина со тенок врв

Средства за пишување и прибор

Шифра 7136 7137

Технички молив Aixao, Noki Шифра 7070 7135

Шифра 7138

Мина со дебел врв

Опис Aixao тех. молив со амортизер Noki тех. молив со амортизер

Острилка Опис Острилка City

Опис Мина со тенок врв пвц Мина со тенок врв метална

Шифра 7589 7590 7591

Опис Мина со дебел врв ПВЦ Мина со дебел врв метална Мина со дебел врв ПВЦ

Метална острилка Шифра 7012

Пластична острилка

Опис Острилка метална

Шифра 7011

Опис Острилка пластична

Гума Noki Шифра 7003 7139

Опис Noki Era 30 Noki Era 40

7


тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Хартиени производи Фотокопирна хартија; хартија во ролна; етикети; ливчиња; пликови; тетратки; книговодствени обрасци

Во случај да не можете да го најдете бараниот производ, слободно контактирајте не !

8


тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Фотокопирна хартија

Хартиени производи

Фотокопирна хартија Шифра Опис 7040 Fab. Copy 1 А4-1/500 80 гр. 7597 Fab. Copy 2 А4-1/500 80 гр 7039 Fab. Copy 3 А4 1/500 80 гр. 7598 Fab. Copy 3 A3 1/500 80 гр. 7027 Фото. коп. 4 бои 1/200 80 гр. 7599 Фото. коп. во боја А4 1/500 80 гр. 7603 Фото. коп. А4 90, 100, 120 гр.

Фотокопирна хартија Logic Шифра 7002 7600 7601

Опис Logic 300 A4 1/500 80 гр. Logic 500 А4 1/500 80 гр. Logic 300 A3 1/500 80 gr.

Хартија за иглични печатачи Шифра Опис 7021 Комп. харт. А4 1+0 12 ‘‘ 7022 Комп. харт. А4 1+1 12 “ 7023 Комп. харт. А4 1+2 12 “ 7024 Комп. харт. А4 1+3 12 “ 7602 Комп. харт. 6 “

Хартија во ролна

Хартија за факс и фискални апарати Шифра 7140 7141 7142 7049

Опис Факс харт. 210*12*30 Фискална ролна 28*12*30 Фискална ролна 38*12*30 Фискална ролна 57*12*30

Етикети за цени Шифра 7144 7145

Опис Етикети бели Етикети во боја

Хартија за калкулатори Шифра 7143

Етикети

Етикети Шифра 7146

Опис Адинг ролна 57*12*30

Опис Етикети самолепливи 1/20

Апарат за цени Шифра 7147

Опис Апарат за цени

9


тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Самолепливи ливчиња

Хартиени производи

Етикети за принтање Шифра

Димензија

Етикети на лист А4

7148

28 x 12

161

7149

30 x 12

95

7150

31 x 15

108

7151

35.6 x 16.9

80

7152

37.5 x 23.5

60

7153

38.1 x 21.2

65

7154

43.3 x 25.4

44

7155

46.1 x 21.1

52

7156

46 x 25

52

7157

47.5 x 25.4

44

7158

48.3 x 25.4

44

7159

48.5 x 25.4

40

7160

52.3 x 23

48

7161

52.5 x 21.2

56

7162

52.5 x 29.7

40

7163

63.3 x 38.1

21

7164

63.5 x 38.1

21

7165

64 x 33

24

7166

64 x 34

24

7167

64.6 x 33.5

24

7168

64.6 x 33.8

24

7169

70 x 16.9

51

7170

70 x 23

36

7171

70 x 24.7

36

7172

70 x 25

36

7173

70 x 25.4

33

7174

70 x 29.6

30

7175

70 x 29.7

30

7176

70 x 34

24

7177

70 x 36

24

7178

70 x 37

24

7179

70 x 42

21

7180

70 x 42.3

21

7181

71.1 x 50.8

10

7182

99.1 x 34

16

7183

99.1 x 38.1

14

7184

99.1 x 67

8

7185

99.1 x 67.7

8

7186

105 x 34

16

7187

105 x 35

16

7188

105 x 36

16

7189

105 x 37

16

7190

105 x 37.125

16

7191

105 x 42

14

7192

105 x 48

12

7193

105 x 56

10

7194

105 x 68

8

7195

105 x 99

6

7196

105 x 140

4

7197

210 x 99

3

7198

210 x 148

2

7199

210 x 297

1

Жолти самолепливи ливчиња Шифра 7200 7201 7050 7202 7203

Опис 1/100 50 x 40 1/100 50 x 75 1/100 75 x 75 1/100 75 x 100 1/100 75 x 125

Самолепливи ливчиња 75*75 Шифра 7204 7205 7206 7207 7208 7209 7210 7211 7212 7213

Опис Сам. ливчинња во боја 1/4 400 ливчиња Жолти 1/400 Виолетови 1/100 Портокалови 1/100 Жолти 1/100 Зелени 1/100 Светло зелени 1/100 Светло розови 1/100 Светло портокалови 1/100 Светло сини 1/100

10


0

тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Самолепливи ливчиња во форми Шифра 7214 7215

Опис Разни форми мали, во интензивни бои 1/3 Разни форми големи, во интензивни бои 1/4

Хартиени производи

Самолепливи ливчиња Шифра 7216 7217 7218

Опис Самолепливи ливчиња 50*40 Самолепливи ливчиња 1/4 50*40 Самолепливи ливчиња 1/3 50*40

Филм индекси Шифра 7219

Опис Индекси, 5*12*50

Мемо ливчиња Шифра 7220 7221

Опис Ливч. бели 90*90, 1/400 Ливч. во боја 1/500

11


тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Пликови

Плик 1000 АД несамолеплив

Хартиени производи

Шифра 7054

Опис 230*340

Шифра 7057 7056

Плик Б6, Б5, американ - самолепливи Шифра 7051 7052 7055

Опис Плик Б6 125*176 Плик Б5 Плик американ 110*230

Плик со воздушно перниче Шифра 7223 7224

Опис Плик Ц4 229*324*30 Плик Е4 280*400*30

Плик самолеплив со прозор

Плик Б5, Ц4, Б4, Ц3 - самолепливи Шифра 7222 7053 7028 7596

Плик самолеплив со фалта Шифра 7225 7226

Опис Плик со лев прозор 110*230 Плик со десен прозор 110*230

Опис Плик 120*175 Плик 140*225

Опис Плик Б5 176*250 Плик Ц4 229*324 Плик Б4 250*353 Плик Ц3 310*440

Цд плик Шифра 7061

Опис Плик за цд 125*125

12


2

тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Тетратки / тефтери

Тетратка со прегради

Хартиени производи

Тетратка со метална спирала Шифра 7015 7227

Опис Тетратка А5, 48 листови Тетратка А4, 48 листови

Тетратка со меки корици Шифра 7230 7231

Опис Тетратка А4 со лакирани корици, 60 листови Тетртка А5 со лакирани корици, 60 листови

Шифра 7228 7229

Тетратка со тврди корици Шифра 7232 7233 7234 7235

Опис А5 100 листови А5 со лакирани корици 100 листови А4 100 листови А4 со лакирани корици 100 листови

Азбучник

Тетратка, тефтер со метална спирала Шифра 7018 7236

Опис Тетратка А5, А6, А7 Тефтер А7

Опис Тетратка А5, 150 листови Тетратка А4, 160 листови

Шифра 7237 7238

Опис Азбучник А4 Азбучник А5

13


тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Книговодствени обрасци Даночни и работни книги

Даночни обрасци Шифра

Опис

Шифра

Опис

7239

ПДД-ГИ

7276

Дневник на благајна

7240

ПДД-ГДП

7277

Книга на жиро сметки

7241

МП-коефициент на сложеност

7278

Книга кдфи

7279

Книга ЕТ/ЕТУ

7280

книга итна сметководствена голема

7281

Книга итна сметководствена мала

Вирмани Шифра

Опис

7282

Книга на промет

7242

ПП10 општа уплатница

7283

Книга за пошта мала

7243

ПП30 налог за пренос

7284

Книга за доставна пошта

7244

ПП40 за исплата на готовина

7285

Книга за прием на пошта

7245

ПП50 налог за јавни приходи

7286

Книга интерно-доставна

7246

ПП60 / ПП70 / ПП80

7287

Книга на влезни/излезни фактури

7247

вирмани компјутерски 1+1

7288

Книга експидициона А4

7289

Приемен лист во трговија на мало

7290

Деловодник од 100 листови

7291

Деловодник од 200 листови Деловодник од 300 листови

Хартиени производи

Обрасци за работен однос Шифра

Опис

7292

7248

М1М2 пријава-одјава на работник

7293

Градежна книга

7249

ППР пријава за потреба од работник

7294

Градежен дневник

7250

ЗО-1 пријава одјава за здравство

7295

Книга за место

7251

Договор за работа

7252

М8 пријава за промена на податоци за чист личен доход

7253

М11 пријава-одјава за правно лице

7254

М4 пријава за работен стаж

7255

М3 пријава за пензиски фонд

7256 7257

М3А пријава за промена на податоци во текот на задолжително соц. осигур. Пријава за повреда на работа

7258

ЕВТ-2 картон голем

7259

ЕВТ картон мал

7260

Карнетки

7261

Книга матична на вработени мала

7262

Книга матична на вработени голема

7263

Книга за редовност мала

7264

Книга за редовност средна

7265

книга за редовност

7266

персонално досие

7267

здравствена книшка

Царински обрасци, картици, дневници

Комерцијални обрасци Шифра

Опис

7296

Испратница А5

7297

Испратница А4

7298

Приемница А5

7299

Приемница А4

7300

Повратница А5

7301

Повратницаа А4

7302

Издатница А5

7303

Фактура А5

7304

Фактура средна

7305

ФактураА4

7306

Реверс А5

7307

Требовање А5

7308

Каса прими/исплати

7309

Блок парагон

7310

Сметкопотврда

7311

Пописна листа А4

7312

Налог за книжење А5

Опис

7313

Налог за книжење А4

7268

ЦМР образец

7314

Пописна листа на основни средства А3

7269

Картон стоков

7315

Извештај за мен. на цени

7270

Картица МК 30

7316

Одобрение/задолжение А5

7271

Картица МК 31

7317

Компензација А4

Шифра

Обрасци за Народна Банка Шифра

Опис

7272

1450 налог за извршување на дознака во странство- извеш. за исп. по акр.

7273

1451 налог за отварање акредитив

7274

743 извештај за наплата од странство

7275

746 општ девизен налог

7318

Цесија А4

7319

Интерна рекапитулација

7320

Налог за патничко возило

7321

Налог за службено патување

7322

Налог за превоз на стока

7323

Налог за превоз на патници

7324

Налог за товарно возило

7325

Патен налог за превоз на стока нумерирани

14


тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Архивирање и класирање на документи Регистратори, папки, албуми за визит карти, Megapolis папки со ластик и за ЦД-а

Во случај да не можете да го најдете бараниот производ, слободно контактирајте не !

15


тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Архивирање и класирање на документи

Регистратори

Регистартор каширан Шифра 7326 7327 7328

Опис А4, 800 листови А4, 500 листови Б5, 800 листови

Регистратор натурал Шифра 7329 7330 7331

Регистратор ПВЦ самостоечки

Опис А4, 800 листови А4, 500 листови Б5, 800 листови

Шифра 7041 7332

Опис А4, 700 листови А4, 400 листови

Папки

Регистратор ПВЦ Шифра 7042 7333

Опис А4, 800 листови А4, 500 листови

Папка со прстени ПВЦ Шифра 7334

Опис Папки со 2 и 4 прстена од 3-7 cm. ширина

Разделници А4 Шифра 7335 7336 7337 7338 7339 7340 7341 7342 7343 7344 7345 7346 7347

Опис Разделник PVC со 5 бои Разделник PVC со 10 бои Разделник PVC со 12 бои Разделник PVC со 5 бројки Разделник PVC со 10 бројки Разделник PVC со 12 бројки Разделник PVC со 20 бројки Разделник PVC со 31 бројка Разделник PVC со А-З букви Разделник картонски со 5 бои Разделник картонски со 6 бои Разделник картонски со 10 бои Разделник картонски со 12 бои

16


тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Архивирање и класирање на документи

Папки

Папка ПВЦ со ластик

Папка картонска со ластик Шифра 7348

Опис Папка со ластик лакирана за 100 листови

Шифра 7349 7350

Папка картонска

Папка со ластик Standard/Diagonal Шифра 7351

Опис Папка со ластик за 100 листови

Папка со врвка натурал Шифра 7353

Опис Папка со натурал врвка

Опис Папка со ластик 300 листови Папка со латик 400 листови

Шифра 7043 7352

Опис Папка бела картонска Папка бела карт. со лизгачки механизам

7592

Папка картонска во боја

Папка картонска висечка Шифра 7354

Опис Папка висечка со лизгачки механизам

17


Архивирање и класирање на документи

тел: 078 282 921

Архивска кутија Шифра 7355 7356 7357

Опис Мала кутија 370*270*140 Голема кутија 430*360*135 Мала кутија 370*270*140 натурал

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Папка со перфорација Шифра 7044 7045 7358

Папка со и без лизгачки механизам Шифра 7048 7019

Опис Папка со перфорација и лизгачки механизам kare Папка со перфорација без лизгачки механизам

Опис Папка перфорирана 30 мик Папка перфорирана 40 мик Папка перфорирана

Папка L ПВЦ Шифра 7046 7359

Опис Папка L транспарентна 40 mic Папка L 40 mic во боја

Папка со zipper Шифра 7360

Опис Папка транспарентна со zipper

18


тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Архивирање и класирање на документи

Папка со копче, мат Шифра 7361

Папка транспарентна

Опис Папка со копче мат

Шифра 7362

Папка со фолии

Подметнувач ПВЦ Шифра 7364

Опис Подметнувач А5 ПВЦ

Опис Папка транспарентна со копче

Шифра 7365 7366 7367 7368 7369

Опис Папка со 10 фолии Папка со 20 фолии Папка со 30 фолии Папка со 40 фолии Папка со 60 фолии

Папка со прегради Шифра 7363

Опис Папка со 12 пр мала

Албум за визит карти Шифра 7370

Опис Албум за 96 визит карти

Megapolis

Папка со ластик Megapolis Шифра 7371

Опис Папка со ластик за 300 листа

Папка за ЦД Megapolis Шифра 7372 7373 7374

Опис Папка за 24 ЦД-а Папка за 48 ЦД-а Папка за 96 ЦД-а

19


тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Канцелариски прибор Полици за документи, кутии за моливи, ливчиња, пликови, визит карти, организери за биро, корпи, телефонски именици, селотејпи, држачи за селотејп, лепила, коректори, ножици, скалпели, спојувалки, кутии за спојувалки, мастила, перничиња, датумари, ластици, линеари... Во случај да не можете да го најдете бараниот производ, слободно контактирајте не !

20


0

тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Канцелариска галантерија

Полица за документи

Канцелариски прибор

Шифра 7375 7376

Опис Полица за док. хоризонтална пвц 1/1 Полица за док. вертикална пвц 1/1

Кутија за моливи Шифра 7380

Опис Кут. за моливи груг, коцка/сива,црна

Полица за документи Шифра 7377

Опис Држач за пликови 1/3 мреќа

Шифра 7378 7379 7593

Кутија за ливчиња Шифра 7381

Држач за пликови Шифра 7383

Опис Полица за док. 7 цм.

Полица за документи

Опис Кутија за ливчиња

Корпа за отпадоци Шифра 7384 7385 7386 7387 7388

Опис Корпа за отпад. 26 цм круг Корпа за отпад. 26 цм. коцка Корпа за отпад 28 цм круг Корпа за отпад. 30 цм коцка Корпа за отпад. 35 цм круг

Опис Полица за док. 1/2 Полица за док. 1/3 Полица за док 1/5

Кутија за ливчиња Шифра 7382

Опис Биро сет 1/2

Корпа за чадори Шифра Опис 7389 Корпа за чадори 14 цм 7390 Корпа за чадори 25 цм.

21


тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

7391

7392

7393

Канцелариски прибор

Организери за биро Шифра 7391 7392 7393 7394

7394

Опис Биро сет 1/5 мрежа Биро сет 1/5 мрежа Биро сет 1/3 мрежа Биро сет 1/3 мрежа

Кутија за визит карти Држач за визит карти Шифра 7395

Опис Држач за визит карти

Држач за визит карти пвц Шифра 7396

Опис Држач за визит карти

Шифра 7397 7398 7399

Ротирачки тел. именик Шифра 7400

Опис Ротирачки именик

Опис Кутија за визит карти метална Кутија за визит карти метална пвц Кутија за визит карти метална со еко кожа

Ротирачки тел. именик Шифра 7401

Опис Ротирачки именик

22


тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Селотејп

Канцелариски прибор

Шифра 7075

Селотејп

Селотејп

Опис 15 мм/33мм

Шифра 7402

Опис 15мм/66мм

Шифра 7074

Дуплофан Шифра 7403 7404 7405 7029

Креп трака

Опис 15мм/10мм 19мм/10мм 30мм/10мм 48мм/10мм

Држач за селотејп 15/33 Шифра 7410

Опис 48мм/66мтранспарент/ мат

Опис Држач за селотејп

Шифра 7406 7407 7408 7409

Опис 19мм/55мм 25мм/50мм 38мм/50мм 50мм/50мм

Држач за селотејп 50/66 Шифра 7411

Опис Рачен држач за селотејп

23


тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Лепило течно

Канцелариски прибор

Шифра 7412 7413 7414 7415 7416

Опис 20 гр. Охо 40 гр. Охо 20 гр Магнетин 40 гр. Магнетин 17 гр. Уфо

Лепило во туба и супер лепило Шифра 7417 7418

Бело лепило за хартија Шифра 7419

Опис 100 гр.

Лепило во стик Шифра 7420 7421

Коректор Шифра 7072 7422 7423

Опис Коректор 1/1 memo Коректор со разредувач 2/1 20 мл. + 20 мл Коректор пенкало 8 мл.

Опис Лепило течно 50 гр Супер лепило

Опис Лепило 10 гр. Лепило 20 гр.

Коректор лента Шифра 7424

Опис 5мм *8мм

24


тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Канцелариски прибор

Ножици Шифра 7425 7426

Опис Ножици 14 цм Ножици 17 цм.

Ножици Шифра 7427 7428 7429 7430

Опис Ножици 18 цм Ножици 18 цм Ножици 21 цм Детски ноќици 13.5 цм

Скалпел ПВЦ Шифра 7431 7432

Ножеви за скалпели

Опис 9 мм пвц 18 мм пвц

Шифра 7433 7434

Опис 9 мм 10/1 мал 18 мм 10/1 голем

Штипки за хартија Спојувалки Шифра 7058 7435 7436

Опис Спојувалки обични 3 Спојувалки во боја Спојувалки во боја зебра

Шифра 7437 7438 7439 7440 7441 7442

Опис Штипки 15 мм Штипки 19 мм Штипки 25 мм Штипки 32мм Штипки 41 мм Штипки 51мм

25


тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Канцелариски прибор

Спојки за хартија Шифра 7443 7444 7445 7446 7447 7448

Опис За 30-40 листа За 50-60 листа За 70-80 листа За 100 листа За 120 листа За 150 листа

Кутија за спојувалки Шифра 7449

Датумар

Перниче и мастило за печат Шифра 7450 7451

Опис Перниче за печат Мастило за печат сино, виолетово, црно, црвено

Шифра 7452 7594

Ластици Шифра 7453

Опис Ластици 1 кг

Опис Кутија за спојувалки

Опис Печат датумар Датумар автоматски

Ластици Шифра 7454

Опис Ластици 100 гр

26


тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Канцелариски прибор

Индиго Шифра 7455 7456

Линеар

Опис Линеар 30 цм Линеар 50 цм

Шифра 7457 7458

Опис Индиго рачно сино Индиго машинско црно

Мокрилка Шифра 7459

Опис Мокрилка

Лупа Шифра 7460

Опис Лупа 7*60мм

Коноп Шифра 7461 7462

Опис Коноп емственик 100м Коноп тенок за пакување

27


тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Компјутерска галантерија CD-a, DVD-a, чанти за лап-топ, папки за ЦД-а, флеш меморија, тонери, рибони, кертриџи, филм фолии...

Во случај да не можете да го најдете бараниот производ, слободно контактирајте не !

28


8

тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

CD-а, DVD-a

CD-R 700 MB 80 min

Компјутерска галантерија

Шифра 7062

Опис CD-R Verbatim 52x

CD-R со кутија 700 MB 80 min Шифра 7463 7464

CD-RW 700 MB 80 min Шифра 7466 7467

Опис CD-RW Verbatim 12x CD-RW HP 12x

DVD-R 4.7 GB 120 min Шифра 7063 7469 7470 7471

Опис DVD-R Maxel 16 DVD-+R Verbatim 16x DVD-+ HP 16x DVD-R HP 16x Printable

Опис CD-R Verbatim 52x CD-R Verbatim 52x color super azo

Шифра 7465

Опис CD-R Verbatim 24x color

Мини CD-RW 8 cm 210 MB Шифра 7468

DVD-R DL 8.5 GB 215 min Шифра 7472

Мини CD-R со кутија 8 cm 210 MB

Опис DVD-R dl Verbatim 4x

Опис CD-RW Verbatim 2x-4x color

DVD-RW 4.7 GB 120 min Шифра Опис 7473 DVD+RW Verbatim 4x 7474 DVD -RW Verbatim 4x 7475 DVD+RW HP 4x

29


тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Компјутерска галантерија

Кутии и пликови за ЦД Шифра 7476 7477 7478 7479

Опис ЦД футрола, пвц Плик за цд 125*125 Кутија за цд - слим пвц Кутија за ДВД пвц

Флеш меморија Шифра 7484 7485 7486

Опис Флеш меморија, 2GB Флеш меморија, 4GB Флеш меморија, 8GB

Папка за ЦД Шифра 7480

Опис Папка за 128 цд-а

Подлога за маус Шифра 7487

Опис Подлога за глувче

Алкални батерии Шифра 7025 7026

Опис Батерии 4/1 АА 1.5 V Батерии 4/1 ААА 1.5 V

Папка за ЦД Шифра 7482

Опис Папка за 200 цд-а

Футрола за лап-топ Шифра 7488 7489 7490

Опис Футрола за лап-топ 10” Футрола за лап-то 13” Футрола за лап-топ 15”

Оптички маус Шифра 7491

Опис Оптички маус за компјутер

30


тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Тонери, рибони, кертриџи и филм фолии

Компјутерска галантерија

Филм фолии за факс апарати, Рибони за иглични печатачи, Тонери за копир апарати

Оригинални и компатибилни тонери за ласерски печатачи

Оригинални и компатибилни кертриџи за инк-џет печатачи

31


тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Канцелариска опрема Хефталки, дупчалки, табли, патенти за табла, сунгери и спрејови за табла...

Во случај да не можете да го најдете бараниот производ, слободно контактирајте не !

32


2

тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Хефталици

Хефталки за 10 листа

Канцелариска опрема

Шифра 7492

Опис Мини C-3

Столни хефталки пвц Шифра 7020 7493 7494

Хефталки клешта Шифра 7496 7497 7498

Опис C-130 10 листови C-150 20 листови C-170 40 листови

Хефталица 100 листа Шифра 7500

Опис HS-100 100 листо

Хефталки клешта

Опис Elegans10 листови C-7 30 листови C-9 30 листови

Шифра 7495

Опис 10 листови

Дехефталица Шифра 7499

Опис Дехефталица

Хефталица 150,200 листа Шифра 7501 7502

Опис HS-2000 150 листа HS-3000 200 листа

33


тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Дупчалки

Дупчалка Шифра 7503

Дупчалка

Опис P-817 20 листови

Шифра 7504

Опис P-830 30 листови

Дупчалка Шифра 7505

Опис P-840 40 листови

Канцелариска опрема

Табли

Дупчалка Шифра 7506

Опис P-865 65 листа

Табла бела магнетна со дрвена рамка Шифра 7516 7517 7518 7519

Табла плутана-дрвена рамка

Опис 40*30 60*40 80*60 120*80

Шифра 7507 7508 7509 7510 7511

Табла бела магнетна со алуминиумска рамка

Шифра 7520 7521 7522 7523 7524 7525

Опис 40*30 60*40 80*60 120*80 150*100 200*120

Опис 40*30 60*40 80*60 120*80 150*100

Патенти за плутана табла

Шифра Опис 7526 метални 1/100 7527 метални 1/100 боја 7528 пвц 1/50 7529 7530

пвц 1/100 шпенагли

Табла плутана-алуминиумска рамка Шифра 7512 7513 7514 7515

Опис 60*40 80*60 120*80 150*90

Сунѓер и спреј за бела табла Шифра 7531 7532 7533 7534 7535

Опис Сунѓер магнетен Резерви за сунѓер Сунѓер 110*55 Сунѓер 160*74 Спреј 200 мл.

34


тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Калкулатори

Канцелариска опрема

Printing desktop calcula- Printing desktop calcu- Printing desktop calcu- Printing desktop calculator tor lator lator

Шифра Опис 7536 CX - 121 II - Двобојно печатење - Метален држач за ролна - 255 x 189 x 61 mm/900 g

Шифра Опис 7537 CX - 80 - Еднобојно печатење - Метален држач за ролна - Работи на батерија или AC адаптер ( со AC адаптер во пакувањето ) - 238 x 171 x 63 mm/500 g.

Scientific calculator Шифра

Опис

7540 SRP - 400G - 32K bytes програмска меморија - 159 * 78 * 19.5 мм / 136 гр.

Calculator C-Series Шифра Опис 7543 CDC - 112 - 135 * 108 * 25 мм

Шифра Опис 7538 CX - 32 II - Двобојно печатење - Метален држач за ролна - Работи на батерија или AC адаптер ( со AC адаптер во пакувањето ) - 219 x 148 x 50 mm/414 g.

Scientific calculator Шифра Опис 7541 SR - 281 - 170 метрична конверзија - Дволиниски дисплеј - 148 * 75 * 12.5мм / 105 гр.

Шифра Опис 7539 CX - 88 - Двобојно печатење - Метален држач за ролна - Работи на батерија или AC адаптер ( со AC адаптер во пакувањето ) - 238 x 171 x 63 mm/500 g.

Scientific calculator Шифра Опис 7542 SP - 135TII - 78 * 141 * 12 мм

Scientific calculator Шифра Опис 7544 CDC - 80 - 135 * 108 * 24 мм

35


Канцелариска опрема

тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Desktop calculator

Desktop calculator

Шифра Опис 7545 TDS - 2000 - 230 * 159 * 35

Шифра Опис 7546 WR - 3000 - 102 * 156 * 34 мм

Desktop calculator Шифра 7547

Опис DS - 858A

Desktop calculator Шифра 7548

Опис PS - 298A

Desktop calculator Шифра 7549

Опис DS - 6588A

36


тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Столици

7551

7550

Touareg & Althea

Канцелариска опрема

Шифра Опис 7550 Touareg 7551 Althea - Стол од кожа - Хромирани рачки - Висока потпирачка - Метална основа - Синхронен механизам - Препорачлива тежина до 120 кг. за корисникот и до 100 кг. за посетителскиот стол

7554

Carina (IGO) Шифра 7552

7552

Опис Carina

7553

- Стол со средновисока потпирачка - Полиуретанови рачки - Специјален материјал од микрофибер на грбот и дел од седалката - Кожа на потпирачката за глава и седалката - Препорачлива тежина до 100 кг.

7555

7556

Papillon 3109 & 3122 Шифра Опис 7553 Papillon 3109 7554 Papillon 3122 - Стол со средновисока потпирачка - Гасен механизам - Кожа - Полиуретанови рачки - Полипропеленова основа - Лулачки механизам - Механизам за регулирање на лулање според тежината - Препорачлива тежина до 100 кг.

Espero & Baleno Шифра 7555 7556

Опис Espero Baleno

- Стол комбинација на кожа и микрофибер - Висока потпирачка - Рачки подесени по висина - Метална основа - Синхронен механизам - Препорачлива тежина до 120 кг. за корисникот и до 100 кг за на посетителскиот стол

37


тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

CX-369HMB Шифра 7557

Опис CX-369HMB

Канцелариска опрема

- Стол од кожа со висока потпирачка и дополниелно здебелени тапацири - Хромирана основа - Гасен механизам - Полиуретанов рачки - Механизам за регулирање на лулање според тежината - Препорачлива тежина до 120 кг

M68A CR & M68A Шифра 7558 7559

Опис M68A CR M68A

- Стол од кожа, висока потпирачка и потпирачка за глава - Хромирана / полипропиленова основа - Полиуретанови рачки - Гасен механизам - Механизам за регулирање на лулање според тежината - Препорачлива тежина до 120 кг.

Sonata Шифра 7560

Опис Sonata

- Стол комбинација од платно и кожа - Лулачки механизам - Метална основа - Полиуретанови рачки - Препорачлива тежина до 100 кг.

38


тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Ergosit Шифра 7561

Опис Ergosit

Канцелариска опрема

- Висококвалитетен стол - Кожа на седалката. - Метална рамка - Полипропеленови рачки - Специјално микроперфорирано платно на потпирачката - Механизам за склопување на седалка - Препорачлива тежина до 120 кг

Milan Шифра 7562

Опис Milan

- Стол со висока потпирачка - Комбинација од мрежа и кожа - Анатомски дизајн - Полиуретанови рачки - Метална основа - Препорачлива тежина до 120 кг.

Oklahoma Шифра 7563

Опис Oklahoma

- Седалка и потпирачка во сива мрежа - Регулирачка ломбална потпора - Синхронен мулти блокирачки антишок механизам - Метална основа - Регулирачки рачки - Препорачлива тежина до 120 кг.

39


тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Delux 22 Шифра 7564 7565

Опис Delux 22 плав Delux 22 црн

Канцелариска опрема

- Стол со висока потпирачка - Гасен механизам - Полиутератнови рачки - Полипропеленова основа - Препорачлива тежина до 100 кг.

Matiz Шифра 7566

Опис Matiz

- Стол од платно и кожа - Полиуретанови рамки - Лулачки механизам - Метална основа - Препорачлива тежина до 100 кг.

Golf LX C & Golf LX S Шифра 7567 7568 7569 7570 7571 7572 7573 7574

Опис Golf црн C11 Golf црвен C02 Golf плав C06 Golf сив C13 Golf бордо C22 Golf зелен C42 Рачки BR24 Golf LX S црн

- Офис стол со висока потпирачка - Гасен механизам - Различни тапацири и еко-кожа - Полипропиленова основа - Механизам за регулирање на наклонот на потпирачката - Препорачлива тежина до 100 кг.

40


Канцелариска опрема

тел: 078 282 921

e-mail: jovica.joco@yahoo.com

Slitta 1120 Cr C Шифра 7575 7576 7577

Опис Slita 1120 црн C11 Slita 1120 плав C06 Slita 1120 бордо C29

- Тапацирана седалка и потпирачка - Хромирана основа - Тапацирани рачки - Препорачлива тежина до 100 кг.

Taurus Maxi C Шифра 7578 7579 7580

Опис Taurus Maxi црн C11 Taurus Maxi плав C06 Taurus Maxi црвен C02

Клупа со две седла Шифра 7581

Опис Клупа

- Тапацирана седалка и потпирачки - Метални рачки - Метална црна рамка - Препорачлива тежина до 120 кг.

Закачалки

Palma Шифра 7583 7584

Marta

Monte 1 Опис Црна Хром

Шифра 7585 7586

Опис Црна Хром

Шифра 7587 7588

Опис Црна Хром

41


канцелариски материјали и опрема ул.Самоилова бр. 39, Скопје тел. 078 282 921

Profile for Milan Aerodrom

Katalog-kancelariski materijali-Arso  

Katalog DPTU ARSO DOOEL kancelariski materijali

Katalog-kancelariski materijali-Arso  

Katalog DPTU ARSO DOOEL kancelariski materijali

Profile for mikisk
Advertisement