Page 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ І ПРАВА КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

ВІД ПОСМІШКИ ДЖОКОНДИ ДО ПОСМІШКИ ГАГАРІНА (до 50-річчя від дня польоту в космос Ю.О. Гагаріна)

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

07 квітня 2011 НТУУ "КПІ", м. Київ, Україна


2________________________________________________________ УДК 629.78(063)+113/119(063) О 80

Від посмішки Джоконди до посмішки Гагаріна (до 50-річчя від дня польоту в космос Ю.О. Гагаріна): Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (07 квітня 2011 р., м. Київ) / Уклад.: Новіков Б.В. – К.: НТУУ "КПІ", 2011. – 226 с. ISBN

Тези доповідей учасників конференції подано в авторській редакції.

12 квітня 1961 року відбулася подія всесвітнього значення – вперше в історії людства радянський народ здійснив одвічну мрію землян: послав людину у космос. Цією людиною

став

Юрій

Олексійович

Гагарін.

Радянський

космонавт, радянський герой. Його політ навколо Землі, тривалістю 108 хвилин, відкрив шлях у космос для всього людства. Відкрив еру пілотованої космонавтики.

УДК 629.78(063)+113/119(063) О 80

Укладач: Новіков Б.В. Оформлення обкладинки: Цабанов А.М. (4connection@gmail.com), Новіков Г.Б. (novikoffff@gmail.com)

Комп'ютерна верстка: Косенко В.Д. (vkosenko@mail.ru), Дерев’янко А.В. (kaktys_net@mail.ru) ISBN

© Авторські права авторів статей захищено, 2011


________________________________________________________3

ЗМІСТ: НОВИКОВ Б.В. (Г. КИЕВ)....................................................................................................................................8 ПОЧЕМУ ГАГАРИН?........................................................................................................................................................8 АЗАМБАЕВ Р.М. (Г. КИЕВ)...............................................................................................................................11 КЛЮЧ НА СТАРТ: БУДУЩЕЕ ИЛИ НЕБЫТИЕ.............................................................................................................................11 АКИМОВА Е.А. (Г. КИЕВ).................................................................................................................................12 ОТ СТУДЕНЧЕСКОЙ СКАМЬИ ДО ПОЛЕТА В КОСМОС..................................................................................................................12 АРАПОВ А.С. (Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)...............................................................14 ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ........................................................................................................................................................14 БАБАЙЦЕВ А.В. (Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)................................................................15 ФИЛОСОФИЯ "ОБЩЕГО ДЕЛА" Н.Ф. ФЕДОРОВА И РЕВОЛЮЦИОННЫЙ НЕКРОПОЛЬ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ..............................................15 БАЛАКІРОВА С.Ю.(М. КИЇВ)............................................................................................................................16 МИСТЕЦТВО ЯК ПРОЯВ КОСМІЧНОГО ДИНАМІЗМУ В КОНЦЕПЦІЇ О. АРХИПЕНКА.................................................................................16 БАЛЮН О.А. (Г. КИЕВ).....................................................................................................................................17 ВОЗВРАЩЕНИЕ СО ЗВЕЗД…..............................................................................................................................................17 БАРКОВА Э.В. (Г. МОСКВА, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ).................................................................................18 УЛЫБКА КАК ТИП ИСТИННОГО МИРООТНОШЕНИЯ....................................................................................................................18 БАХАНОВ О.Ю. (М. КИЇВ)................................................................................................................................20 МЕЖА́ РОШ ́ А У СОЦІАЛЬНОМУ ВИМІРІ................................................................................................................................20 БЕЛЁВСКИЙ О.А. (Г. КИЕВ)..............................................................................................................................21 ПОЛЕТ ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС КАК ВЕЛИКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИКИ....................................................21 БЛАГА О.В. (М. КИЇВ)......................................................................................................................................23 БАГАТООБІЦЯЮЧЕ НАТХНЕННЯ – ЄДНІСТЬ У НЕСКІНЧЕННОСТІ.......................................................................................................23 БОБР А.М., ЯСКЕВИЧ А.В. (Г. МИНСК, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ).....................................................................24 КОСМИЧЕСКАЯ ЭРА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА КАК ЗАКОНОМЕРНЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ТЕХНОГЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ......................................................24 БОГАТАЯ Л.Н. (Г .ОДЕССА)..............................................................................................................................26 КОСМОС КАК ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ..............................................................................................................................26 БОГАЧЕВ Р.М. (Г. КИЕВ)...................................................................................................................................27 ЧЕЛОВЕК И УНИВЕРСУМ.................................................................................................................................................27 БОРОТКАНИЧ Н.П. (М. КИЇВ)...........................................................................................................................33 КОСМІЧНИЙ ПОЛІТ Ю.ГАГАРІНА І СУСПІЛЬСТВО......................................................................................................................33 БУБОН Т.В. (Г. КИЕВ).......................................................................................................................................35 ОТ БЕСКОНЕЧНОГО МНОГООБРАЗИЯ МИРА – К БЕСКОНЕЧНОМУ МНОГООБРАЗИЮ ЖИЗНИ......................................................................35 ВАЙТКУНАЙТЕ В.П. (М. КИЇВ)..........................................................................................................................36 ВІД ТЕРЕН ДО ЗІРОК, АБО ПРОФЕСІЙНА РЕАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ............................................................................................36 ГАВВА А.В. (Г. КИЕВ)........................................................................................................................................37 УФОЛОГИЯ – ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НЕЗНАНИЙ О КОСМОСЕ..............................................................................................................37 ГАГАРИН Ю.А. (Г. ХАРЬКОВ)............................................................................................................................38 ОН СКАЗАЛ: "ПОЕХАЛИ!" И ВЗМАХНУЛ РУКОЙ…...................................................................................................................38 ГАРАЖА С.А. (Г. КИЕВ).....................................................................................................................................43 А ОБАМА ЧЕСТНЕЕ, ЧЕМ ШУСТЕР.....................................................................................................................................43 ГАСЫМОВ Ш.М. (Г. БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА)......................................................................45 РОЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАЗВИТИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА...........................................45 ГЕРАЇМЧУК І.М. (М. КИЇВ)...............................................................................................................................46 ВИХОВАННЯ ГЕНІЇВ........................................................................................................................................................46 ГЛАДЧЕНКО В.Т. (Г.КИЕВ)................................................................................................................................48 К 50 – ЛЕТИЮ ПОЛЕТА Ю.А. ГАГАРИНА............................................................................................................................48 ГОДЗЕВИЧ В.И. (Г. КИЕВ).................................................................................................................................58 К ВОПРОСУ ПОПУЛЯРНОСТИ ПРОФЕССИЙ, СВЯЗАННЫХ С КОСМОСОМ У МОЛОДЁЖИ.............................................................................58 ГОЛЯКОВА А.Н. (Г. КИЕВ)................................................................................................................................59 НЕ БОЯТЬСЯ!..............................................................................................................................................................59 ГОРБАТЮК Я.В. (М. КИЇВ)...............................................................................................................................60 ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ДЕЛІМІТАЦІЇ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ..................................................................................................60 ГОРБЕНКО Е.В., СОКОЛ Г.И. (Г. ДНЕПРОПЕТРОВСК)........................................................................................61 РЕЗУЛЬТАТЫ ДИНАМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА ПРОДОЛЬНЫХ НАГРУЗОК РАКЕТ В ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ И.К. КОСЬКО: НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ РАНЕЕ СТРАНИЦЫ.........................................................................................................................................................61


4________________________________________________________ ГОРДІЄНКО А.О. (М. КИЇВ)..............................................................................................................................62 ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНІ ОБ’ЄКТИ НА МІСЯЦІ ТА ІНШИХ КОСМІЧНИХ ТІЛАХ....................62 ГРЕХОВ А.В. (Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)................................................................63 ИДЕОЛОГИЯ И СОВЕТСКАЯ НАУКА.......................................................................................................................................63 ГРИГОР’ЄВ В.Й. (М. КИЇВ)................................................................................................................................65 КОСМОС ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ: ВІД ІДЕЇ ТВОРЧОСТІ ДО ТВОРЧОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ................................................................................65 ГРИЦАЙ Л.А. (Г. РЯЗАНЬ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)....................................................................................66 СЕМЬЯ И КОСМОС: ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕМЕЙНОМ ОСВОЕНИИ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ВСЕЛЕННОЙ В СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЕ 60-80 ГГ......66 ГУР В.И. (Г. КИЕВ)............................................................................................................................................67 МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОСВОЕНИЯ КОСМОСА...........................................................................................67 ГУСАК К.О. (М. КИЇВ).......................................................................................................................................69 ГУМАНІСТИЧНІ ІДЕЇ ПРИЮТИНСЬКОГО БРАТСТВА І СУЧАСНА ОСВІТНЯ ФІЛОСОФІЯ.................................................................................69 ГУСАК Н.К. (М. КИЇВ).......................................................................................................................................71 О.Л. ЧИЖЕВСЬКИЙ – ГЕЛІОБІОЛОГ І ПОЕТ...........................................................................................................................71 ДЕНИСЕНКО Н.В. (М. КИЇВ).............................................................................................................................72 ПЕРШИЙ КРОК ЛЮДИНИ В КОСМОС – ОЗНАКА РОЗМЕЖУВАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ТА ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО ЕТАПІВ ІСТОРІЇ .............................72 ДЕРЕВЯНКО А.В. (Г. КИЕВ)...............................................................................................................................73 "ЛЕТАЛ В КОСМОС, А БОГА НЕ ВИДЕЛ"...............................................................................................................................73 ДЖЕЛАЛИ В.И. (Г. КИЕВ).................................................................................................................................74 КОСМОНАВТИКА: ВСЕЛЕННАЯ И РЕАЛЬНОСТЬ .......................................................................................................................74 ДЫМОВ К. (Г. ЛЬВОВ).....................................................................................................................................76 108 МИНУТ – И ВСЯ ЖИЗНЬ….........................................................................................................................................76 ЕМЕЛЬЯНОВ А.В. (Г. ИЖЕВСК, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)............................................................................79 ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ОНТОЛОГИИ КОСМОСА................................................................................................................79 ЖУРАВЛЁВ В.И. (Г. МАКЕЕВКА).......................................................................................................................81 ВАКУУМНАЯ КАРТИНА МИРА: ИННОВАЦИИ В ФИЛОСОФИИ НАУКИ...............................................................................................81 ЗЕЗЕНЬКО Л.О., СІМПЕРОВИЧ Н.В. (М. КИЇВ)..................................................................................................82 ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ ПРОФЕСІЇ КОСМОНАВТА................................................................................................................82 ИГНАТОВИЧ В.Н. (Г. КИЕВ)..............................................................................................................................84 НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ РЕЛЯТИВИСТСКОЙ КОСМОЛОГИИ .....................................................................................84 ИЩЕНКО А.Н. (Г. КИЕВ)...................................................................................................................................85 ЭССЕ О КОСМОСЕ И СОВРЕМЕННОСТИ..................................................................................................................................86 ІГНАТ А.В. (М. КИЇВ)........................................................................................................................................87 КОСМІЧНЕ СМІТТЯ – ЗАГРОЗА БЕЗПЕКИ КОСМІЧНИХ ПОЛЬОТІВ......................................................................................................87 КАРАЦУБА В.Б., КАРАЦУБА Л.П. (Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)........................................88 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА "ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ".............................88 КАРПЮК Ю.А., КИХТАН А.А. (Г. КИЕВ)............................................................................................................89 ПОЛЕТ ГАГАРИНА, ИЗМЕНИВШИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО....................................................................................................................89 КИРИЧКОВ Ю.В. (М. КИЇВ)..............................................................................................................................90 КОСМОС ПОЧИНАЄТЬСЯ НА ЗЕМЛІ: ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ..........................................................................91 КЛЕПА Е.А. (Г. КИЕВ).......................................................................................................................................92 ИСКУССТВО И НАУКА. НАСАЖДЕНИЕ ИЛИ НАВЕИВАНИЕ?............................................................................................................92 КЛИМЕНКО М.И. (Г. КИЕВ)..............................................................................................................................93 ИДЕЯ СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ В КОСМОЛОГИИ Г.СКОВОРОДЫ.............................................................................................93 КОВАЛЬ Е.А. (Г. КИЕВ).....................................................................................................................................94 КОСМИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА В ФИЛОСОФСКОМ ДИСКУРСЕ О ЛЮБВИ...............................................................................................94 КОВАЛЬОВА С.Б. (М. КИЇВ).............................................................................................................................95 ІННОВАЦІЯ І МОДЕРНІЗАЦІЯ В СУСПІЛЬНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ..............................................................................................................96 КОЗАЧОК І.Я. (М. КИЇВ)...................................................................................................................................97 СТРАХУВАННЯ УЧАСНИКІВ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ......................................................................97 КОЗУБЕНКО О.А. (М. КИЇВ).............................................................................................................................98 ОСВОЄННЯ КОСМОСУ ЯК ЗАПОРУКА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МЕДІАПРОСТОРУ.................................................................98 КОЛОТИЛО М.О. (М. КИЇВ).............................................................................................................................99 "ВСЕСВІТ НАЛЕЖИТЬ ЛЮДИНІ!"........................................................................................................................................99 КОРОЛЁВ Д.Ю. (Г. ЛЬВОВ)............................................................................................................................100 МАРКСИЗМ И ПРОБЛЕМА ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ.............................................................................................................100 КОСЕНКО В.Д. (М. КИЇВ)................................................................................................................................101 ІНТЕЛІГЕНЦІЯ НА ШЛЯХУ ВІД КОСМОСУ ДО ЗЕМЛІ..................................................................................................................101


________________________________________________________5 КОСТРОМІНА А.М. (М. КИЇВ)........................................................................................................................102 ПРАВОВІ АСПЕКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У КОСМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ......................................................................................103 КОСТРОМІНА Г.М. (М. КИЇВ).........................................................................................................................104 ПОНЯТТЯ "КОСМОС" У СТАНОВЛЕННІ СВІТОГЛЯДНОЇ ЦІЛІСНОСТІ СВІДОМОСТІ...................................................................................104 КРАВЧЕНКО І.А. (М. КИЇВ).............................................................................................................................105 ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ПРО КОСМОС ЯК ФАКТОР КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ.................................................105 КУЗНЄЦОВА В.О.,ТИМЧЕНКО С.К. (Г. КИЇВ)...................................................................................................106 ТВОРЧА СПАДЩИНА С.П.КОРОЛЬОВА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЮ С.П.КОРОЛЬОВА В НТУУ "КПІ".........................................................106 КУЗЬМЕНКО Н.І., ДЕМЧЕНКО О.М. (М. КИЇВ)...............................................................................................109 УНІВЕРСИТЕТ І КОСМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ВЗАЄМОЗБАГАЧЕННЯ....................................................................................................109 КУТУЄВ П.В. (М. КИЇВ)...................................................................................................................................110 ТЕОРІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА СУЧАСНА УКРАЇНА.........................................................................................................................110 КУЦИК К.М. (М. КИЇВ)...................................................................................................................................111 ВІД ЕРИ ІЛЛІАДИ НА ЗЕМЛІ ДО ЕРИ ОДІСЕЇ В КОСМОСІ.........................................................................................................111 КУЦ В.А. (М. ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ).................................................................................................112 "АСТРОНОМІЯ НАВПАКИ" – ФІЛОСОФІЯ КОСМОСУ! ...............................................................................................................112 ЛАЗАРЄВА С.В. (М. КИЇВ)...............................................................................................................................113 ПЕРСПЕКТИВИ ОСВОЄННЯ КОСМОСУ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА............................................................................114 ЛЕВИЦКИЙ Г.И..............................................................................................................................................115 ВСЕМ ПРАЗДНИК, А МНЕ – НАРЯД ВНЕ ОЧЕРЕДИ…................................................................................................................115 ЛИХОТА Н.Г...................................................................................................................................................120 СЕРГІЙ КОРОЛЬОВ НА БАЙКОНУРІ ПОЛЮБЛЯВ ЇЗДИТИ З ВОДІЯМИ – ПЕРЕЯСЛАВЦЯМИ.......................................................................120 ЛЯШЕНКО О.О. (Г. КИЕВ)...............................................................................................................................123 КОСМИЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА: ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ...........................................................................................123 МАКАРУК І.А. (М. КИЇВ)................................................................................................................................124 КОСМІЗМ МИСЛЕННЯ ЯК ЗАПОРУКА ПОДОЛАННЯ ДЕГРАДАЦІЇ ЛЮДСТВА.........................................................................................124 МАЛЬЦЕВА О.В. (М. МАРІУПОЛЬ)................................................................................................................125 ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ КОСМОНАВТИКИ ЗАСОБАМИ СМІХОВОЇ ТА МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ.......................................................................125 МАРЧЕНКО Г.Е. (Г. КИЕВ)...............................................................................................................................127 ФЕСТСКИЙ ДИСК – УЧЕБНИК АСТРОНОМИИ II ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ДО Н.Э........................................................................127 МАРЧЕНКО Г.Е. (Г. КИЕВ)...............................................................................................................................129 ТРИ ВАЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОСМОЛОГИИ............................................................................................................................129 МЕЛАЩЕНКО О.М. (М. КИЇВ)........................................................................................................................132 SOS: НТТ МОЛОДІ...................................................................................................................................................132 МЕЛЬНИЧЕНКО А.А. (Г. КИЕВ).......................................................................................................................133 ОТ УЛЫБКИ ДО ОСКАЛА….............................................................................................................................................133 МИРОНЕНКО И.Ю. (Г. КИЕВ).........................................................................................................................134 ОСВОЕНИЕ КОСМОСА КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ ЗЕМНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.......................................................................................134 МИРОНОВ Н.И. (Г. КИЕВ)..............................................................................................................................135 К ВОПРОСУ ОБ АРХЕТИПИРОВАНИИ ФЕНОМЕНА НЛО.............................................................................................................135 МОСКАЛЕНКО К.А., КАТАЛЗЕН А.И. (Г. КИЕВ)...............................................................................................136 КОСМОЛОГИЯ ПРОТИВ КОСМИЗМА ..................................................................................................................................137 МУРАТОВА И.А. (Г. КИЕВ).............................................................................................................................139 КОСМОС КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА.......................................................................................................139 НЕДОБЕЖКИН В.А. (Г. ДНЕПРОПЕТРОВСК)...................................................................................................140 "ГОДЕН ДЛЯ ЗКА!" "ПОЕХАЛИ!.."................................................................................................................................140 НЕРСЕСЯН Г.А. (Г. КИЕВ)................................................................................................................................147 МЫ РОЖДЕНЫ, ЧТОБЫ СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ...................................................................................................................147 НЕРУС М.А. (Г.КИЕВ)......................................................................................................................................149 ОСВОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ КОСМОСА И ДИАЛЕКТИКА РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ.......................................................................149 НІКОЛАЄНКО Н.В. (М. КИЇВ)..........................................................................................................................150 ПЛАНЕТАРНИЙ ВИМІР БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРАКТИК................................................................................................................150 НІКОЛОВА М.М. (М. КИЇВ)............................................................................................................................151 ЗАПОБІГАННЯ МІЛІТАРИЗАЦІЇ КОСМОСУ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ....................................................................151 НІКОЛОВА Н.І. (М. КИЇВ)...............................................................................................................................152 АСТРОНОМІЧНІ ЗНАННЯ В МАТЕРІАЛАХ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ..................................................................................................152 НОВИКОВ Г.Б. (Г. КИЕВ).................................................................................................................................154 УЛЫБКА КЛАССА........................................................................................................................................................154


6________________________________________________________ ОЛІНЕВИЧ Д.М. (М. КИЇВ).............................................................................................................................156 ОСВОЄННЯ КОСМОСУ І СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС.......................................................................................................................156 ОЛІЙНИК В.М. (М. КИЇВ)...............................................................................................................................157 ЧИМ ДАЛІ В КОСМОС, ТИМ БІЛЬШЕ ЗІР..............................................................................................................................157 ОХРІМЕНКО О.С. (М. КИЇВ)............................................................................................................................159 ЛЮДИНА НА МІСЯЦІ: СЕРЕДНЬОВІЧНА ВІЗІЯ ОЛЕКСАНДРА НЕККАМА...........................................................................................159 ПАВЛЕНКО В.В. (М. КИЇВ)..............................................................................................................................160 РОЗВИТОК КОСМОЛОГІЇ: ВІД АНТИЧНОСТІ ДО СУЧАСНОСТІ........................................................................................................160 ПАНТЕЛЕЕВА Е.А. (Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)...........................................................161 ЛУНА И НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА КАК ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ.................................................................................161 ПАСЛЁН В.В. (Г. ДОНЕЦК)..............................................................................................................................162 АЭРОКОСМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДОНЕЦКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ..........................................................162 ЭМИЛИО ПЕВИДА (Г. ГАВАНА, РЕСПУБЛИКА КУБА).....................................................................................163 НЕБЕСНЫЙ ШТУРМ ЮРИЯ ГАГАРИНА И ЕГО КОННОТАЦИЯ В ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ КУБЫ И НАРОДОВ БЫВШЕГО СОВЕТСКОГО СОЮЗА.....164 ПИГОЛЕНКО Л.В. (М. КИЇВ)...........................................................................................................................166 ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА НООСФЕРУ..........................................................................................166 ПИСАРЕНКО О.Л. (М. КИЇВ)...........................................................................................................................168 ЛЮДИНА ТА КОСМОС У ВИМІРАХ СОЦІО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ХРОНОТОПУ........................................................................................168 ПИХОРОВИЧ В.Д. (Г. КИЕВ)...........................................................................................................................169 МОМЕНТ СПУТНИКА....................................................................................................................................................169 ПОКУЛИТА І.К. (М. КИЇВ)...............................................................................................................................172 УСМІШКА ЯК АРХЕТИП СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЦИВІЛІЗАЦІЙНА ЦІННІСТЬ ВСЕСВІТУ..............................................................................173 ПОПОВА О.Б. (Г. КИЕВ)..................................................................................................................................174 ПАРАДИГМА ЗДОРОВ’Я І ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ФІЛОСОФІЇ КОСМІЗМУ................................................................................174 ПОПОВИЧ О.В. (М. МАРІУПОЛЬ)..................................................................................................................175 АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ У ПРОЦЕСІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ: ВІД ГОМЕРА ДО СПІНОЗИ.............................................175 ПРОКОПОВИЧ А.Д., ЛУКЬЯНЕНКО О.В. (Г. КИЕВ)..........................................................................................177 КОСМОС И СОВРЕМЕННЫЕ МЕЧТЫ МОЛОДЕЖИ.....................................................................................................................177 ПРОНИН В.А. (Г. КИЕВ)..................................................................................................................................178 12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА И 50 ЛЕТ СПУСТЯ.........................................................................................................................178 РУДЕНКО Т.П. (М. КИЇВ)................................................................................................................................181 ПОНЯТТЯ МАТЕРІЇ В ФІЛОСОФІЇ ТА В АСТРОФІЗИЦІ..................................................................................................................181 САВИНКОВА Ю.А. (Г. КИЕВ)...........................................................................................................................181 ОТ ПЕРВЫХ ИСКУССТВЕННЫХ СПУТНИКОВ ЗЕМЛИ ДО СВЕРХМАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ..............................................................182 САМАРСКИЙ А.Ю. (Г. КИЕВ)..........................................................................................................................183 КОСМОС КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗЕРКАЛО КРИЗИСА В НАУКЕ.........................................................................................................183 СВІЦЕЛЬСЬКА М.О. (М. КИЇВ)........................................................................................................................184 ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАГРОЗИ БЕЗПЕКИ КОСМІЧНИМ СМІТТЯМ...........................................................................184 СЛАСТЕНКО Е.Ф. (Г. КИЕВ).............................................................................................................................185 ПРОБЛЕМЫ КОСМОЛОГИИ В ФИЛОСОФИИ А.Л. ЧИЖЕВСКОГО..................................................................................................185 СМИРНОВ В.А. (Г. ПОЛТАВА)........................................................................................................................187 ГДЕ ВЗОШЛА СЛАВА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОСМОНАВТИКИ….......................................................................................187 СМОЛЬЦ С.П. (М. КИЇВ).................................................................................................................................188 CТОЛІТТЯ ВОЄН ТА ДОСЯГНЕНЬ .......................................................................................................................................188 СТЕЦЮРА Е.А. (Г. КИЕВ).................................................................................................................................189 КОСМИЧЕСКОЕ И САКРАЛЬНОЕ В ЭСТЕТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ....................................................................................189 СТОЛЯРЕНКО Д.А. (Г. КИЕВ)..........................................................................................................................190 ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО В КОНТЕКСТЕ ПОЗНАНИЯ КОСМОСА..........................................................................190 СТОРІЖКО Л.В. (М. КИЇВ)..............................................................................................................................191 РОЗКРИТТЯ КОСМІЧНОЇ ПРИРОДИ КОЛЕКТИВНОГО НЕСВІДОМОГО У КОНЦЕПЦІЇ К. ЮНГА.....................................................................191 СУББОТСКИЙ А.Н. (Г. КИЕВ)..........................................................................................................................192 МОЕ УЧАСТИЕ В ПУСКЕ РАКЕТЫ С ПЕРВЫМ КОСМОНАВТОМ.......................................................................................................192 СУТУЖКО В.В. (Г. САРАТОВ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)..............................................................................195 КОСМОС КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА ...........................................................................................................................195 СУХИНИН С.А. (Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)................................................................196 РАЗВИТИЕ ЗНАНИЙ О КОСМОСЕ В СИСТЕМЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗАХ.................................................................197 ТЕРЛЕЦКИЙ В.А. (Г. КИЕВ).............................................................................................................................198 АКТУАЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА – ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОСТИ.......................................198


________________________________________________________7 ТИМЧЕНКО С.К. (Г. КИЕВ)..............................................................................................................................199 ПЛАНЕТНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ: НОВАЯ ПАРАДИГМА ЖИЗНИ?............................................................................................................199 ТОКАРЕВ Р.М. (Г. КРИВОЙ РОГ).....................................................................................................................201 МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ АНТИНОМИЧНОСТЬ КОСМОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА...............................................................................201 ФАБРИКАНТОВА Ю.Б. (Г. КИЕВ)....................................................................................................................203 ВЛИЯНИЕ КОСМОСА НА ЗЕМНУЮ ЖИЗНЬ.............................................................................................................................203 ФЕДОРОВА И.И. (Г. КИЕВ).............................................................................................................................204 КОСМОС: ФИЛОСОФСКИЕ ЭКСПЛИКАЦИИ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ .........................................................................................204 ФЕДОРОВ В.Н., БАРТЕВА О.В. (Г. КИЕВ)........................................................................................................205 ОБ ИСТОРИИ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ....................................................................................................205 ХАВРАК А.П. (Г. РУЗА, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ).......................................................................................206 КОСМОС И ФИЛОСОФИЯ...............................................................................................................................................206 ХУТОРНЫЙ В.В., КУЛИК А.В., ФЕДОРЕНКО И.В. (Г. ДНЕПРОПЕТРОВСК).......................................................207 СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ.....................................................................208 ЦАБАНОВ А.Н. (Г. КИЕВ)................................................................................................................................210 ГАГАРИН: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА..................................................................................................................................210 ЧАЙКА Я.В. (М. КИЇВ)....................................................................................................................................212 МІЖНАРОДНІ МЕХАНІЗМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ КОСМІЧНОГО СМІТТЯ....................................................................................212 ЧЕРКАСОВ С.М. (М. КИЇВ).............................................................................................................................213 ЕКОЛОГІЧНИЙ ІМПЕРАТИВ – ОСНОВА ГУМАНІЗАЦІЇ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ......................................................................................213 ШАПОВАЛ А.П. (Г. ХМЕЛЬНИЦКИЙ).............................................................................................................214 ДВА ПЕРЕХОДНЫХ ПЕРИОДА...........................................................................................................................................214 ШАСТАЛОВ Н.Н. (Г. КИЕВ).............................................................................................................................216 ЭКОЛОГИЯ КОСМОСА...................................................................................................................................................216 ЩИРИЦЯ Т.В. (М. КИЇВ).................................................................................................................................217 ДВІ ПАРАДИГМИ ВЗАЄМИН ЛЮДИНИ І КОСМОСУ (ВІД УСТРОЮ ДО УНІВЕРСУМУ)...............................................................................217 ЯГОДЗИНСКИЙ С.Н. (Г. КИЕВ)........................................................................................................................219 ИДЕЯ КОСМОСА В ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ КУЛЬТУРЫ..........................................................................................................219 ЯЦЕНКО В.П. (Г. КИЕВ)...................................................................................................................................220 КОНЦЕПЦИЯ И НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТОВ ЧЕЛОВЕКА...................................................................220 ЯЦЕНКО В.В. (М. ЧЕРНІВЦІ)...........................................................................................................................222 РОЛЬ АВІАКОСМІЧНИХ МУЗЕЇВ В ОСВІТІ МОЛОДІ....................................................................................................................222


8________________________________________________________

Новиков Б.В. (г. Киев) novikoffff@gmail.com

ПОЧЕМУ ГАГАРИН? Да потому, что: вперед, и выше, и – с улыбкой. Потому, что социализм, – и коммунизм, – это весело, это радостно, это чертовски сложно, трудно и опасно. Ибо это, говоря словами поэта: молодость мира. Потому, что сколько не закатывай предысторическим катком жизнь под асфальт безысходности, бескультурья, невежества, безвкусия, аморализма etc., она, жизнь, победит нежить. И, видимо, есть какой-то скрытый, сакральный смысл в том, что Егорий (Юрий) – это "победитель". А гагара – "птица, летящая к солнцу". Юрий Гагарин. ...Вон, даже травинка сквозь асфальт пробивается. А они, – предыстория,вознамерились закатать в прошлое ТАКИЕ страны и народы, такую историю, такой проект, такие идеалы и мечты. Он сказал: "Поехали". И махнул рукой... Мы поехали. Мы едем. Мы будем ехать, мы будем мчаться. Не сломя голову и не очертя ее, но доверяя своим голове, сердцу, рукам. Настаивая научные мысли на человеческих чувствах и объективируя их в гуманистических практиках. Мы будем в состоянии прорваться в иные миры и одновременно – не разучимся застывать в безграничном восторге перед трепещущим на ветру цветком ромашки. "Остановись на бегу, чтобы увидеть, как распускается ветка дерева" [Конфуций]. Мы будем ехать. И дети наши. И внуки. И внуки внуков. Весна. Апрель. Гагарин. Это – социализм. Начало действительной всемирной истории. Весна. Апрель. Чернобыль. Это – "привет" из предыстории. Удивляться нечему: нынче вся предыстория – "с приветом". А все – от нежелания уходить "поанглийски"... В одной прекрасной советской песне были, – есть, – такие слова: "Тогда лишь становится город героем, когда стал героем солдат". Зарифмованная, да еще и положенная на музыку, диалектика. Искусство. Настоящее. И поэтическое. И музыкальное. И вокальное. Каков масштаб того свершения, которое в целом называлось "космическая программа СССР" и вершиной которого, апогейной, триумфальной точкой, безусловно, стал полет Юрия Алексеевича Гагарина. 12 апреля 1961 года? Да, через год и американцы что-то там похожее изобразят. А куда им было деваться?!! Засуетились. Но: Федот, да не тот. Во-первых: репродукция-с… Вовторых, вспомните, из КАКОЙ войны (очередной попытки привить нам общечеловеческие ценности, демократию, либерализм и прочую предысторическую хр...тень) всего лишь 16 (!) лет перед этим вышел СССР, вышел великий советский народ; а заодно: как подхарчилась, нажилась, вспухла и потучнела на этом, – втором за один век, взаимном смертоубийстве русских и немцев, Америка. (Которая и была основным режиссером двух мировых воен)… Поэтому 12 апреля 1961-го года мы вполне можем поставить по его значимости сразу вослед за 9-м Мая 1945-го года. И поэтому, возвращаясь к зарифмованной диалектике, можно утверждать: тогда стал Гагарин героем, когда стал героем советский народ!


________________________________________________________9 Почему мы, русский, – советский, – народ ("русский" – это не этническая принадлежность, это – ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КОД), – генетически, – НАРОДПОБЕДИТЕЛЬ? Почему мы – поколение победителей? Не только потому, что наши родители, что наши дедушки с бабушками (родители наших родителей) выходили победителями из невиданных по своей сложности и опасности трудностей и испытаний: Гражданской войны, разрухи, восстановления, невиданного по напряжению, – во враждебном окружении, исключительно в мобилизационном режиме, – мирного созидания: индустриализация, коллективизация, культурная революция. И вновь: из Великой Отечественной войны, из восстановления всего, порушенного, уничтоженного, украденного; из необходимости, – дабы образумить уродов, возомнивших себя монополистами (читай: хозяевами мира) в обладании ядерным оружием, – создавать ракетно-ядерный щит советской Отчизны и социалистического содружества. Мы еще и потому поколение победителей, что были современниками и непосредственными участниками, – как органическая часть высшей исторической общности людей: СОВЕТСКОГО НАРОДА, – рождения и осуществления великих целей, идеалов, проектов, свершений. Моя целина, мой спутник, моя, освобожденная от колониализма, ВСЯ Африка, почти вся Азия и почти вся Южная и Центральная Америка. Моя Куба ("Куба, любовь моя"), моя Братская и моя Саяно-Шушенская ГЭС. Мой восставший, восстановленный из праха после землетрясения Ташкент, мой Ту-104, мой БАМ, мой новый город каждые три года... Мой Гагарин. Мой. Черт с ними, с теми пол-ста сортами колбасы, от разговоров о которых у столь же впечатлительных, сколь и глупых Дунек в моей стране начиналось обильное слюноотделение (тем более, что, как показала практика: дерьмо она, эта ИХНЯЯ колбаса: мыло-мылом во рту. Особенно, если ты помнишь ту, советскую: "краковскую", "любительскую", "докторскую"...). Колбасой я успею наесться, а вот Гагарин – первый. И он – МОЙ. И страна моя – прекрасна. Широка. Добра. Могуча. М-О-Я. Да, мы (я имею в виду своих ровесников, мое поколение) ввиду годов своих юных, еще не были непосредственными субъектами подобных проектов и свершений, идеалов и подвигов, но мы жили этим, воспитывались на этом, впитывали это, гордились этим, готовили себя к продолжению и развитию этого. Мы потому поколение победителей, что были взращены на многовековой героической и трагической истории. Это – хронос. И – на 1/6 земной суши. Это – топос. То есть мы – дети, девушки, юноши, мужчины, женщины – мы сыновья и дочери, мы творцы уникального хронотопа, неповторимой поликультуры, впитанной и впитываемой нашей Родиной (временно украденной нынче у нас и уведенной в полон) и излучавшей щедро во-вне все свое богатство, доброту, мужество. Все, что ты отдал другим – твое. Именно на этом зиждется идея, – и практики, – всемирной сопричастности моей Родины. Ее отзывчивости на чужую боль и призыв о помощи. "Пока в мире есть хотя бы один нищий – все нищие". Это – А.П.Довженко. "Я хату покинул, ушел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать". Это – М.Светлов. Великая страна. Великое искусство.


10________________________________________________________ …Да великий Тарас в гробу уже два десятилетия пропеллером крутится, глядя на то, что вытворяет около премии его имени (?!!!) племя ненасытное, алчное, глупое и подлое из подвидов "сучукрлит", "сучукрмуз", "сучукрпрочие". Словом, с… племя. Пусть они, генетически побежденные, вечно вчерашние, выгогатывают нашу историю, наших героев (практически: ВЕСЬ НАШ НАРОД), разоряют наши пантеоны, оскверняют наши святыни. Они в свое время не очнулись, не покаялись, ничего не поняли. И позволили вовлечь себя в третий, последний накат предыстории на действительную историю. Третий и последний. БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ. Им это удалось именно потому, что наше добродушие и благородство, возвышенность и романтизм устремленных к звездам, – и буквальным, и фигуральным звездам, – первопроходцев не коррелировалось с беспредельной гнусностью изменников и предателей: ведь столько лет под "своих" косили. А оказались: способными на убийство собственной матери. Родины. И отца собственного. Отечества. За ихними плечами – дело рук, дело усилий ихних неправедных и прощению не подлежащих. Окровавленный, насильно оторванный кус: 1/34 моей "бывшей" страны. Минус семь миллионов "маленьких українців", минус вся наука, культура, искусство, образование; почти вся индустрия и сельское хозяйство. Плюс: обвальное обнищание 95%. Пять % подыхают от обжорства, девяносто пять – помирают от голода. Плюс СПИД, туберкулез, педикулез, сифилис. Плюс проституция. Плюс порнография. Плюс тотальная аморализация и криминализация общества. Плюс космический "экскурсант", которого снисходительно, в исключительно пропагандистских целях свозили на своем долбанном "шатле" американцы в космос в те времена, когда они пребывали в почти полной уверенности, что расчлененный СССР уже побежден, уже валяется у ихних ног, что эти туземцы уже готовы и будут подавать им домашние тапочки… Вот такой "дебет" с "кредитом" двадцатилетнего буйства контрреволюции. Мы, победители, и они – побежденные, жили в чересчур разных, в диаметрально противоположных мирах, мерах и измерениях. У нас диаметрально противоположные ценности. И они предъявили нам (после 1918-1920 и І941-І945 гг.) еще одно, ПО-СЛЕДНЕ-Е издание демократии: 1985-... И: НЕ СМЕТЬ смотреть косо, не сметь говорить плохо, говорить скверно о моей, – временно порушенной, временно разоренной Родине, Отечестве, Отчизне: СССР, Союзе Советских Социалистических Республик. Не сметь! Она была – самая лучшая. Она будет – лучше всех. Пусть не забывает, пусть отчетливо зарубит себе на носу нежить, вечно битая, вечно побеждаемая, способная лишь на удар в спину; нежить, затаенно прятавшаяся, – подобно моли, – в складках социалистического строя и ждавшая "своего часа". Час у нее, возможно, и есть. Времени – нету. Напрасно она, – своя и импортная, – вылезла на свет Божий. Ох, напрасно... "Тогда лишь становится город героем, когда стал героем солдат". Тогда лишь становится Юрий героем, когда стал героем народ. Аминь.


________________________________________________________11

Азамбаев Р.М. (г. Киев) rex.nemorensis@i.ua

КЛЮЧ НА СТАРТ: БУДУЩЕЕ ИЛИ НЕБЫТИЕ Один единственный виток вокруг Земли, совершённый Юрием Гагариным имеет неоценимое значение для всего человечества, ведь этот полёт стал результатом долгого исторического развития его самого. Впервые после открытий Галилея и Кеплера человечество перестало безучастно вглядываться в черноту межзвёздного пространства: пока ещё робко, но с волей, присущей ему, силой своего разума и умения смогло преодолеть силу притяжения и выйти за пределы земной атмосферы. Но человечество не могло остановится на первом шаге, оно стремительно пошло дальше. Сегодня полёты в космос для многих стали обыденностью, очередной сводкой новостей среди тысяч остальных. Космонавтика сегодня становится важной основой нашей цивилизации и нет нужды перечислять все те сферы человеческой жизни, где без неё уже нет возможности обойтись. Бесспорно, будущее человечества будет тесно переплетено с космическим пространством и его освоением. Однако в последнее время напор, с которым человек рвался к звёздам, заметно ослаб. Вопреки мечтам многих современников полёта Гагарина, у нас до сих пор нет городов на Луне и мы всё ещё не оставляем следы своих ботинок на Марсе. А ведь человечество уже давно располагает средствами, необходимыми для достижения и этих целей. Но как не странно, виноваты здесь не несовершенные космические технологии и не гигантские расстояния. Причины эти вполне земные, но от этого не менее значимые и важные. Те кризисные явления, которые сопровождают человечество в последнее время, ставят под угрозу не только космические программы, но и существование самого человечества. Системный кризис, вызревшей в современной системе общественных и производственных отношений, не позволяет сконцентрировать усилия человечества на достижении новых высот в космонавтике. Пытаясь найти выход из сложившейся ситуации, капитализм прибегает к давно испробованным методам уничтожения "лишних" товаров, средств производства и людей, оборачивая достижения в сфере освоения космоса против самого человека. Избитые фразы об угрозе милитаризации космоса, сегодня уже далеко не пусты. Примером может служить и то, что такая страна как США значительно урезала финансирование программ НАСА, но уже не первый год демонстрирует тенденцию к беспрецедентному росту оборонного бюджета, где огромные средства закладываются именно на космические программы военного назначения. Стремление человека к покорению космического пространства, требующее от него консолидации при дальнейшем развитии событий в таком русле будет таить в себе угрозу и для него самого. Но, не смотря на все угрозы, которые несёт в себе развитие космической техники остаётся и огромный гуманистический потенциал космонавтики. Покорение космоса есть результат длительного процесса становления человека и человечества. Оно требует от него особой культуры как в производстве (в том числе и самих людей), так и в отношениях, царящих в обществе. Уже вполне очевидно, что капиталистическая система производства не способна нести в себе


12________________________________________________________ подобную культуру. В условиях, когда сохраняется неравномерное распределение ресурсов и происходит разобщение людей, космонавтике, как и многим другим прогрессивным видам человеческой деятельности, становится тесно. И она, становясь неотъемлемой частью жизни общества, будет требовать от человечества создания новых условий для дальнейшего своего развития. Ведь, создавая ракеты и космические корабли, человек сам предопределил то, что они станут способны создать и нового человека. Полёт Юрия Гагарина – это действительно первый полёт в будущее человечества, это само, пробивающееся сквозь пелену современности, будущее. Один из пионеров космонавтики, русский учёный Константин Эдуардович Циолковский говорил: "Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели".

Акимова Е.А. (г. Киев) olena-kasatkina@ukr.net

ОТ СТУДЕНЧЕСКОЙ СКАМЬИ ДО ПОЛЕТА В КОСМОС Мир не кончается у дверей дома. (М. Метерлинк)

Во все времена человечество стремилось познать тайну неба. Древние звездочеты наблюдали движение звезд, составляли астрономические таблицы, европейские астрономы средневековья занимались наблюдениями видимых движений планет, согласовывая их с принятой геоцентрической системой Птолемея, далее – Коперник, изобретение телескопа, законы Кеплера, и наконец, 1961 год – первый полет человека в космос. Откуда же в человеке такой познавательный потенциал и откуда человечество черпает ресурсы, силы для освоения столь необъятного и непознанного? Каковой является "техническая потребность" освоения космоса, названная Ф.Энгельсом основной движущей силой науки, не сравнимой по своей мощи с десятком университетов? [Энгельс Ф. Письмо В.Боргиусу, 25 января 1894 г. – Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 39, с. 174.] В развитии технологий на переднем крае науки, освоении человечеством доселе невиданных высот, глубин и т.д. особую важность приобретает именно субъективная сторона технического прогресса – творческая личность. И ее роль в этом случае не исчерпывается исследовательской функцией, на нее возлагается гораздо более значимая – роль "постановщика вопросов", формулировки этого самого "социального запроса". Отметим, что способы и методы познания вселенной стремительно усложняются параллельно тому, как усложняется наше представление о ней. И в отличии от древнеегипетских звездочетов, наблюдавших за восходом Сириуса, от человечества сегодня требуется гораздо больше ресурсов (как финансовых, так и интеллектуальных) для познания глубин космоса. Существенная роль в этом процессе сегодня отведена университетам, в стенах которых развиваются и внедряются передовые технологии (уже в начале XV века университет в Кракове предлагал студентами специализацию в области астрономии). Но главной их задачей сегодня остается "произвести на свет" того самого человека познающего, чьи знания и способности здесь преумножатся и раскроются. Еще в эпоху Просвещения университеты постепенно эволюционировали к модели "поощрения творческого мышления" [R?hrs, "The Classical Idea of the University," Tradition and Reform of the University under an International Perspective


________________________________________________________13 p.20], а значит, уже тогда в их рамках начала формироваться среда культивирования научного поиска. А уже в XIX веке окончательно сформировались две наиболее распространенные модели университетского образования: немецкая (т.н. "Гумбольтовская", ставшая прототипом идеи исследовательского университета) и французская. Постепенно университет из центра трансляции приобретенного цивилизованным человечеством знания и опыта превращался в средоточие его продуцирования. Именно в рамках этих учреждений закладывалась традиция "культа образования", воплощались в жизнь идеи ведущих философов образования Гельвеция, Дидро, Руссо и т.д. Здесь также мы можем наблюдать формирование исследовательского университета, который установил академические традиции университетского образования по всему миру и который сегодня является центром исследований "на крае науки". Тем не менее, на фоне стремительного технического прогресса университет выглядит не просто стабильной, а даже несколько консервативной, даже реактивной структурой. Интересно, что около 85 институтов западного мира, которые были созданы до 1520 года, до сих пор существуют и не пережили существенных трансформаций, выполняя схожие функции, еще со времен их основания. К их числу следует отнести, наряду с католической церковью, парламентами нескольких стран и рядом кантонов, и 70 университетов мира [Clark Kerr, The Uses of the University, 5th Ed. (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001), p. 115.] Однако именно этот консервативный институт служит сегодня фундаментом передовых научных открытий. Не благодаря ли своей "консервативности" университет смог сконцентрировать наиболее весомые достижения человеческой мысли в своих стенах, уберечь их от политических "посягательств" и стать передовым центром научных исследований в XXI веке? Что именно послужило такой его особой роли в развитии научной и технической мысли? Университет постепенно стал средой соединения коллективного ума и коллективного труда. В пределах этого института вся исследовательская, творческая, изобретательская и пр. "поисковая" деятельность раскрыла и приумножила способности изолированного индивида. Именно здесь зарождались и продолжают зарождаться великие открытия. Вслед ветряной мельнице и паровой машине в рамках исследовательских университетов уже появляются новые преобразующие мир достижения и все потому, что здесь максимально "сконцентрирован" носитель субъективного фактора технического прогресса – исследователь, кем бы он ни был. Выходит, что именно в стенах университетов "взращивают" тех, кто захочет, задумает и полетит в космос, преодолеет время и пространство, дотянется до звезд. А сам университет со времен эпохи Возрождения является непоколебимой платформой технического прогресса во всей своей комплексности, многообразии и консерватизме.


14________________________________________________________

Арапов А.С. (г. Нижний Новгород, Российская Федерация) rusokonfnn@yandex.ru

ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ Выход советского человека в космос – это интеллектуальный прорыв. Он потребовал участия в космическом проекте выдающихся ученых, инженеров и техников, высочайшей квалификации рабочих. Это был результат высокого культурного и образовательного уровня советского общества, его светлого духовного облика, так ярко проявившегося в наших космонавтах. Выходцы из разных слоев населения, они прошли советскую школу обучения и воспитания, выросли в благотворной атмосфере великой русской, советской культуры. Путь к звездам, к мечте, к высоким свершениям был открыт всем. Власть поддерживала, пестовала, открывала двери в будущее, ставила на рельсы, давала толчок к движению в светлую жизнь. Можно только удивляться, какие масштабные дарования вышли, к примеру, из системы фабрично-заводского обучения (ФЗО). Это и Юрий Гагарин, первый космонавт Земли, и советский писатель Константин Симонов, и трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин, и народный артист СССР Вячеслав Тихонов. Можно с уверенностью сказать, что их блестящей карьере никак не помешали специальности слесарей и токарей, полученные ими в ремесленных училищах. Скорее, это помогло им в выборе жизненного пути. Таких примеров множество. И никого это не удивляло. В условиях социалистической, советской системы доступного, бесплатного, непрерывного образования это было нормальным явлением. Поэтому имена летчиков, космонавтов и выдающихся деятелей культуры стоят рядом. Все они – выпускники наших школ, советские люди, близкие друг другу по духу патриоты своей Родины. В связи с этим хотел бы поделиться своими личными впечатлениями. Теплый летний вечер. На берегу Волги собралась небольшая группа нижегородских коммунистов для встречи с космонавтом, дважды Героем Советского Союза В. Севастьяновым и народным артистом Н. Губенко. Разговор был долгий, неспешный. Не только о политике, выборах и Госдуме, но и о судьбе советской культуры, о космонавтике и, естественно, о личных впечатлениях от увиденного и пережитого в космических полетах, которые были совершены нашим замечательным собеседником. Было сразу понятно: перед нами сидели единомышленники, близкие по мироощущению люди – представитель творческой элиты и прославленный космонавт. И что особенно запомнилось, – это полное отсутствие снобизма и снисходительно-покровительственного отношения к рядовым "товарищам из провинции". Эти представители советской интеллигенции не сочли нужным менять свои взгляды. Уже позднее Н. Губенко высказал такую мысль: "Жизнь слишком коротка, чтобы менять убеждения на противоположные". Похоже, подобными соображениями руководствовался и Герой Советского Союза, летчик-космонавт А.А. Серебров, когда, выступая на парламентских слушаниях по поводу представленного властью закона об образовании, категорически отверг эту новую концепцию. Он заявил, что закон "должен быть основан на базовых, фундаментальных принципах нашего российского образования, которые создавались веками". Без настоящего образования у нас не будет ни культуры, ни науки и техники, ни космонавтики. Боюсь, что в скором времени этот мрачный прогноз вполне может оправдаться. Удивительно, но к


________________________________________________________15 этому нас упорно тащат под "руководством" какого-то Фурсенко. И в самом деле: откуда вдруг возьмутся необходимые стране кадры? Кто подготовит новых покорителей космоса? Миллионам детей из трудящихся семей доступ к образованию закрыт – нет денег. Начальное профтехобразование загублено, сельские школы закрываются, а учитель низведен до отчаянного положения. Кто и где подготовит новых Курчатовых и Королевых, если наша власть "не любит" вузы, не давая им нормально работать? На чем будет воспитываться наше молодое поколение, если история, русский язык и литература будут выброшены из школьных программ или до безобразия исковерканы? Все подчинено культу денег. Вовсю идет американизация нашей культуры, образования и всего образа жизни народа. И не превратился ли уже наш Роскосмос в торгово-коммерческое предприятие? Все это и в страшном сне не приснилось бы Ю. Гагарину!

Бабайцев А.В. (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) we20041@yandex.ru

ФИЛОСОФИЯ "ОБЩЕГО ДЕЛА" Н.Ф. ФЕДОРОВА И РЕВОЛЮЦИОННЫЙ НЕКРОПОЛЬ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В современной России продолжает функционировать один из основных советских символов – Революционный некрополь и Мавзолей В.И. Ленина. Это связано с тем, что архитектурный ансамбль воплощает в себе основополагающие для любой культуры архетипические значения и смыслы. "Красный погост" является символическим олицетворением русского космизма, который наиболее полно был выражен философией "общего дела" Н.Ф. Федорова. Появление некрополя именно на Красной площади (первые похороны состоялись 10 ноября 1917 г.) предвосхитил ряд работ русского философа. Н.Ф. Федоров писал о том, что кремлевские стены еще ждут своего художника, оставаясь tabula rasa, они являются недостроенными, потому что в них нет праха защитников и предков [Федоров Н.Ф. Роспись центрального кладбища (Кремля Московского) и местных кладбищ для объединения всех сынов на земле как общем кладбище отцов // Федоров Н.Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. М., 1997. С. 93]. Кремль не соответствует, полагал Н.Ф. Федоров, своему содержанию: внутри могилы предков [Там же. С. 78], но снаружи – старая, обветшалая стена. Противоречие может быть разрешено с помощью действия и знания, и это произойдет, когда стены Кремля станут "живописною летописью" всех битв и осад [Там же. С. 82–83]. В ниши Кремлевской стены, начиная с 1925 г., стали помещать урны с прахом выдающихся людей. Таким образом было реализовано предложение философа-космиста о приведении в соответствие стен внутреннему содержанию Кремля (могилы князей и царей Архангельского собора на протяжении всего Советского периода не только не разрушались, но были реконструированы и реставрированы). Мавзолей В.И. Ленина символически подтверждал идею бессмертия и могущества знания: советские газеты, книги регулярно сообщали о том, что при помощи научно-технических средств удалось добиться новых результатов по улучшению состояния тела вождя [См., напр.: Абрикосов А.И., Бурденко Н.Н. Выдающееся достижение советской науки // Известия. 1944. 21


16________________________________________________________ янв.; Абрамов А.С. У Кремлевской стены. 7-е изд., доп. М., 1987. С. 19]. Символически здесь присутствует также образ космоса: в Кремлевской стене, помимо останков других покорителей Вселенной, находится прах первого летчика-космонавта Ю.А. Гагарина. Да и сама Красная площадь символизирует российские просторы, широкие степи, а "… наш простор служит переходом к простору небесного пространства, этого нового поприща для великого подвига" [Федоров Н.Ф. Вопрос о братстве, или родстве, о причинах небратского, неродственного, т. е. немирного, состояния мира и о средствах к восстановлению родства (Записки от неученых к ученым, духовным и светским, к верующим и неверующим) Федоров Н.Ф. Указ. соч. Т. 1. М., 1995. С. 254], – писал Н.Ф. Федоров. Ели, высаженные у стены почти сплошной шеренгой, символизируют как русскую природу, так и стремление к освоению космического пространства. В.А. Фаворский указывает на то, что "обелиск ели", преодолевая тяжесть, выражает идею движения [Фаворский В.А. О графике, как об основе книжного искусства // Искусство книги / сост. и ред. Ю.А. Молок, В.Н. Ляхов. Вып. 2. М.: Искусство, 1961. С. 58]. С конца 80-х гг. Революционный некрополь стал утрачивать свою ценность, а после 1991 г., в связи с изменением социально-политической системы, практически лишился статуса инсигнии. Сегодня, когда заканчивается процесс "инвентаризации" прежней российской государственной символики, Революционной некрополь и Мавзолей В.И. Ленина могут приобрести новые ценностные аспекты, связанные с идеями русского философа-космиста Н.Ф. Федорова.

Балакірова С.Ю.(м. Київ) sbal@svitonline.com

МИСТЕЦТВО ЯК ПРОЯВ КОСМІЧНОГО ДИНАМІЗМУ В КОНЦЕПЦІЇ О. АРХИПЕНКА У контексті розвитку модерністської культури ХХ століття творча діяльність українського скульптора Олександра Архипенка (1887-1964) репрезентує тенденцію, що пов’язана з естетичними новаціями авангардного мистецтва. Аналізуючи художні пошуки різних модерністських напрямів, Архипенко пропонує розглядати сучасне мистецтво з точки зору нових форм взаємодії між людиною і космосом. У своїх "Теоретичних нотатках" український митець обгрунтовує онтологічну концепцію, згідно з якою мистецтво є проявом буття "космічного динамізму", "космічних творчих сил" [Архипенко О. Теоретичні нотатки // Хроніка. Наш край. Український культурологічний альманах. Вип. 5(7). – К.: "Довіра", 2000 р. – С. 208-255 ]. Архипенко метафорично ототожнює Всесвіт як "світотвір" з власне художнім твором як Всесвітом, пропонуючи усвідомити еволюційні процеси природи, різні періоди культурно-історичного розвитку людства через "універсальні закони творчості". Мистецтво, наука і винахідництво як галузі творчої діяльності є своєрідними дзеркалами космічного динамізму, спрямованого на постійне удосконалення різних форм матеріального і духовного. У цьому контексті мистецтво можна розглядати як актуалізацію "космічної творчості", "...як вияв контакту із Всесвітом" [ Архипенко О. Теоретичні нотатки, с. 208 ], художній твір – як специфічну матеріалізацію енергії космічного


________________________________________________________17 динамізму, а художню діяльність митця – як особливий процес втілення творчих імпульсів світотвору в "абстракції матерії або конкретику абстрактних сил" (Архипенко). Розглядаючи інноваційний вектор розвитку модерністського мистецтва, специфіку стилістичних проявів абстракціонізму, Архипенко пов’язує появу абстрактного мистецтва в європейській культурі ХХ ст. з намаганням митців втілити принцип прогресії, що існує у Всесвіті. Саме здатність художнього твору репрезентувати буття світотвору як процесу постійного розвитку є критерієм, за яким український митець поділяє художні стилі на імітаційні, тобто статичні, які дорівнюють стереотипному виробництву, і на прогресивні або винахідницькі. Згідно з цією класифікацією модерністське мистецтво, у тому числі скульптурну творчість самого Архипенка, треба розглядати у контексті здійснення принципу прогресії й творчої еволюції, як художнє втілення або матеріалізацію "формозмінювальних абстрактних сил світотвору", що наповнюють космос, природу. Творчі експерименти з пошуком нових засобів художньої виразності, нових пластичних рішень в абстракціонізмі український скульптор пов’язує як з прагненням дематеріалізувати форму, так і , навпаки, конкретизувати абстрактне: "Створити матерію з її конкретністю і водночас вийти за її межі в абстрактне і духовне буття..." [Архипенко О. Теоретичні нотатки, с. 227]. Проте, необхідно відрізняти прогресивний абстракціонізм від догматичного, який застосовує стереотипний принцип продукування "абстракція заради абстракції" і є неспроможним репрезентувати єдність матеріального і духовного у Всесвіті. Специфіка прогресивного абстрактного мистецтва, на думку Архипенка, полягає у процесі "звільнення духу від матерії і водночас у стилістичній матеріалізації духу". Зображення співвідношення абстрактного з матеріальним репрезентується через змістовно насичену символіку нових пластичних форм, що за допомогою асоціацій в процесі естетичного сприйняття осягаються реципієнтом як взаємодія матеріальних і духовних проявів космічних творчих сил. Крім того, наголошує Архипенко, в дослідженні прогресивного сучасного мистецтва необхідно зважати на зв’язок пошукових інтенцій авангардних напрямів з некласичними філософсько-естетичними концепціями, фундаментальними науковими відкриттями і технічним прогресом ХХ століття, які також втілюють принципи космічного динамізму.

Балюн О.А. (г. Киев) Lisa_75@list.ru

ВОЗВРАЩЕНИЕ СО ЗВЕЗД… В середине прошлого века мечта о космосе стала реальностью…А сегодня, в начале XXI века, этот аттрактор практически полностью утрачен. Полеты на орбиту стали обыденностью. Повторная экспедиция на Луну – интересна достаточно узкому кругу специалистов. И даже разговоры об экспедиции на Марс не вызывают особого социального резонанса. Но зато весь мир взахлеб обсуждает появление нового телефона и фанатеет от обладания заветным устройством. Вся наша страна с горящими глазами ждет начала регионального спортивного состязания – чемпионата по футболу. И мечтает приобщиться к этому "чуду". А в столице важнейшим годовым событием считается открытие транспортной развязки и новой станции метро…


18________________________________________________________ Что случилось? Что мы потеряли? Или что мы приобрели такого, что мечты о бескрайних дорогах Вселенной больше не тревожат умы и сердца людей? Где и почему человечество свернуло с дороги в космос внешний на дорогу в космос виртуальный, внутренний? Это большой философский вопрос…И на него пока сложно найти точный и полный ответ. Но из этого вопроса следует один достаточно неожиданный вывод – человечество стало меньше мечтать и стало больше планировать. Практически столетие по всем каналам коммуникаций человечество само убеждало себя в важности и нужности комфортной спланированной жизни. Мы теперь если и мечтаем, то о стабильности. Но старая мудрость говорит, что "человек предполагает, а Бог располагает". И в 2007г. – стабильность закончилась. Накопленная, сжатая, спрессованная энергия изменений выплеснулась в ту реальность, которая нас окружает. Привычное "сегодня" стало истончаться. В нем появились прорехи. Начавшиеся изменения коснулись практически всех видов деятельности человека, но, прежде всего – коммуникаций. Как когда-то слово обрело форму текста. Как когда-то текст обрел форму движения (движущиеся картинки). Так сегодня все это становится чем-то новым. Мы не просто начинаем заглядывать в будущее, а стремимся "заглянуть за угол". Понять, что и как существует в "развилках" будущего. И что случится с нами, если мы пойдем направо или если мы пойдем прямо… Линейное планирование – закончилось. Вместе с той реальностью, которая его породила. Новое общество требует новых инструментов определения своего будущего. Мы уже хотим не просто следовать появляющимся аттракторам. Мы хотим их создавать. Мы хотим их выбирать. Конечно, таких людей еще очень мало. И "страшно далеки они от народа". Но так было во все времена – новое поколение рождалось из единиц. А когда становилось массовым – это уже был первый симптом угасания, смерти. Сегодня специалисты по коммуникациям – космонавты информационной Вселенной – ищут новые способы заглянуть в будущее. Не предсказать, не предугадать, а спроектировать. И проектирование будущего – это та работа, которая становится все более и более востребованной. Одним она дает утраченное ощущение стабильности и надежности мира. Другим – забытый человечеством путь в космос. Осталось только решить для себя – будешь ты субъектом или останешься объектом этого процесса.

Баркова Э.В. (г. Москва, Российская Федерация) barkova3000@yandex.ru

УЛЫБКА КАК ТИП ИСТИННОГО МИРООТНОШЕНИЯ В спектре типов мировидения и мировоззрения, характерных для начала ХХ1 века, парадоксальным образом сосуществуют самые разные взгляды, включая тип зрения эмпирически-мелкого субъекта с его амбициями и структурами повседневности, и одновременно субъекта, многомерно осваивающего мир в его всеобщности, целостности-тотальности и находящегося в органической, а не


________________________________________________________19 внешне-технологической связи с миром. Тип первого узнаваем не только в обыденной практике: наиболее отчетливо векторы его жизни выявлены в постмодернистской парадигме человека-симулякра, ведущей к антропологической революции. Второй тип уходит корнями в глубины человеческой истории, и в его мировидении получают развитие высокие традиции классической культуры и философии, осваивающие универсальную природу человека как микрокосм. Преодоление безусловно доминирующего сегодня статуса первого типа, ведущего к отрыву мира человека от Космоса-Природы-Духа, и разработка новой философско-культурологической картины мира, открывающей и восстанавливающей большое дыхание мира Культуры в ее всеобщей гармонии, – задача нового Ренессанса ХХІ века. Безусловно, простое возвращение к антропоцентризму в формах полутысячелетней давности и непродуктивно, и невозможно: новые тенденции мира, переходящего "в цифру", изменили как зрение, так и умозрение современного человека, чем вызвана потребность в новых гуманитарных технологиях, схемах мышления и новом типе мировидения. Картина мира, соответствующая этим критериям, – антропо-космонатуроцентричная – не может быть чисто интеллектуальной, базирующейся исключительно на категориях европейской классической мысли: она должна включить в себя и содержание, опирающееся на богатство чувственного мира человека, в первую очередь на высокие художественные и философские образы и большие социальные чувства, всегда игравшие важную роль в освоении бытия, обновлении типов гармонии и связи человека как истинного, доброго и прекрасного зеркала с современным ему миром. Одним из образов, который сегодня мог бы стать идеалом, идеей-символом, пра-формой нового мировидения, является улыбка. Каким может быть улыбающийся человек в этой картине мира? Эпоха Возрождения дала образцы сложившегося идеала гармонии: с появлением портрета в пространство Культуры вошла улыбка, прежде всего, знаменитая улыбка Джоконды. Если отвлечься от уровня внешнепсихологического восприятия, можно заметить, что улыбка выражает высокий уровень согласия человека не только с самим собой, своим духом и телом, но и с большим миром и идеалами, представлениями о будущем. Улыбка – это образ целостного человека, в ней – проявление состояния торжества меры человекамикрокосма над любыми другими мерами реальности; в ней – проявление высшей правоты бытия, истинной укорененности человека в мире как подлинного субъекта. В искусстве ХХ века этот тип улыбки гениально воспроизвела Джульетта Мазина в финале фильма "Ночи Кабирии". Но типы улыбок различны: улыбка может и обманывать, лишь симулируя внутреннюю целостность-самодостаточность: она способна выразить видимость согласия и понимания, готовность к любому действию и компромиссу. Об инструментальном характере улыбки, повсеместно встречающейся в современной Америке, замечательно написал Ж.Бодрийар в "Америке". Эта улыбка – демонстрация внешнего благополучия и безразличия – часть социального заказа на поведение человека в условиях массового общества, она – симулякр, заменивший искреннее, теплое человеческое начало в самом человеке. Современное общество, включая сегодня большую часть России, уже не может улыбаться иначе: знаменитая истинная, искренняя улыбка счастливого и уставшего Юрия Гагарина ему недоступна, это пространство непроходимо.


20________________________________________________________ Обыкновенное чудо советского освоения космоса связано не только с техническими достижениями, но и c практическим открытием новой философии Живой Вселенной. Ее символ навсегда – открывшаяся всему миру реальная Улыбка Юрия Гагарина, ни придумать, ни воспроизвести которую ни за какие деньги невозможно. Такой тип улыбки возможен, когда Человеку открылось безмерное пространство мира, но человек реально преодолевает его, делает невозможное и даже немыслимое. Именно такой тип улыбки, ликования, мечты, надежды и других образов и идей – а не "бытие к смерти", "страх экзистенциальный", "тошнота", "смерть автора" с их ориентирами – сегодня может стать основой нового типа мироотношения. За ним – не убегание в мир утопии от себя и мира, от нерешенных проблем, великого горя, в котором оказались тысячи людей в современном мире, а реальность, которая придает силы и поворачивает вектор Бытия к Жизни, к новым горизонтам Истины-Добра-Красоты. Открываемая в новой картине мира через образ сияющего, улыбающегося Человека культурная норма – это возможность сегодня сохранить реальную высоту и нравственно-эстетическую глубину Человека-победителя, истинно и светло смотрящего на мир; Человека – так повернувшегося к миру, что Мир не может не ответить ему улыбкой. Большой мир, Космос улыбнется человеку как своему иному, как микрокосму, только если человек как субъект, осознав масштаб антропогенных загрязнений природного и социокультурного пространства, включая пространство своих коммуникаций, осуществит титаническое усилие, направленное на восстановление и оздоровление своей божественно прекрасной природы, тождественной природе культуры и миру природы и космоса.

Баханов О.Ю. (м. Київ) bakhanov@ukr.net

МЕЖА́ РО́ША У СОЦІАЛЬНОМУ ВИМІРІ Межа́ Ро́ша – найменша відстань від планети, на якій може перебувати її супутник, зберігаючи цілісність під дією припливних сил, тобто залишатись на орбіті і не руйнуватись. Проводячи паралель з космічними об’єктами у життя людини, можливо висловити наступну гіпотезу. Кожна людина в своєму житті обирає свій ступінь залежності від соціальних процесів (правил, законів, стереотипів) суспільства, і під впливом цих процесів, або існує на орбіті (чи за межами орбіти) "межі Роша", або саморуйнується, як соціально-активна (соціально-зріла, соціально-самостійна) особистість під цим впливом. Небажання залежати від суспільства і його стереотипів допомагає геніям створювати свій "сферичний" світ повного інтелектуального самозабезпечення, орієнтації на свої теорії та виміри. Тут залишається можливість взаємодії з суспільством, бо кожна людина є членом суспільства. Людина залишається в полі сприйняття суспільства. Інші люди зможуть почути і сприйняти її думки. Наближення людини до тісної соціальної залежності від суспільства (або внутрішніх протиріч із зуспільством) зумовлює відхилення у формі світосприйняття людини у бік суспільства та соціальної залежності (або внутрішньої дісгармонії). Із наближенням до межі Роша, світосприйняття людини дедалі більше деформується. На відстані, що дорівнює межі Роша, сили взаємодії


________________________________________________________21 людини та суспільства (людини та внутрішнього світосприйняття) знаходяться у рівновазі. На цю рівновагу можуть вплинути зовнішні процеси, які можуть допомогти людині самоорганізуватись та відійти від межи Роша на більш небезпечну відстань самостійного функціонування (або внутрішньої самоорганізації). Якщо цього не відбудеться, і людина перейде межу Роша (тобто все більше буде залежить від впливу суспільства та внутрішніх протиріч), у людини буде проявлятися наступний ефект. Виникаючі напруги взаємодії, та різниця між факторами соціального впливу, можуть перевищити межу соціальної міцності (або межу соціальної міцності світосприйняття) людини і дію самозбереження. Це може привести до її соціального (а можливо і фізичного) руйнування. Через деякий час від людини залишається тільки пам’ять. Якщо взаємодія соціальних норм поведінки у людини порушена, то вона розпадається на відокремлені соціальні "частини", які знаходяться у слабкій взаємодії або протиріччі одна з одною (за рахунок внутрішніх, або зовнішніх факторів). Внаслідок цього запускається механізм руйнування особистості спочатку у соціальному вимірі, а потім і у фізичному. Як приклад можна привести людину, як щойно вийшла на пенсію. Їй терміново треба визначитись, на якій орбіті відносно межі Роша, вона готова функціонувати. Для людей із нульовою міцністю, що утримуються лише завдяки існуванню, межа Роша вдвічі менша, ніж для людей, які "тверді" у своєму світосприйнятті, здатні зберігати свої погляди та модель поведінки під дією зовнішніх сил. Проводячи паралель далі, з космогонії можна зробити наступний висновок, що після старту механізму руйнування особистості, всередині сфери з радіусом, меншим межі Роша, взагалі неможливо припинення цього процесу та утворення або збереження цілісності людини (хоча у соціальному вимірі все-таки можливе збереження особистості, але в цьому випадку у процес включаються треті сили, інші члени суспільства, а можливо і інші додаткові фактори).

Белёвский О.А. (г. Киев) obelev@mail.ru

ПОЛЕТ ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС КАК ВЕЛИКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИКИ По свидетельству очевидцев, сообщение о полете человека в космос 12 апреля 1961 г. вызвало у советских людей такое всеобщее ликование, масштабы которого можно сравнивать лишь с 9 мая 1945 г. Наверное, если не считать настроений небольшой кучки взращенных хрущевской "оттепелью" диссидентов, то буквально каждый гражданин Советского Союза почувствовал себя лично причастным к великому свершению и испытал гордость за собственную страну. Современники в своих воспоминаниях обращают внимание на такой характерный для атмосферы тех дней факт: радующиеся люди несли самодельные плакаты с надписью "Все в космос!". Уже одна лишь только высочайшая степень общественного воодушевления делает апрель 1961 г. феноменом, невероятно интересным с социологической точки зрения. Сегодня полет Ю.А. Гагарина воспринимается гораздо спокойнее – былая степень общественного воодушевления космосом кажется уже невозможной. Но,


22________________________________________________________ важно то, что, даже несмотря на два десятилетия шельмования советской истории, 12 апреля 1961 г. по прежнему воспринимается общественным сознанием как абсолютно позитивное событие. И это, безусловно, хорошо. Но плохо то, что абсолютная позитивность, будучи другой разновидностью стереотипа, не позволяет увидеть в истории советского космического триумфа некоторые очень важные вещи. Как известно, полет Ю.А. Гагарина был не только "беспримерной победой человека над силами природы", "величайшим завоеванием науки и техники", "торжеством человеческого разума" (как об этом было сказано в Обращении ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Правительства СССР от 12 апреля 1961 г.). Он также был огромной морально-политической победой советского строя. Последний не только выжил, научившись строить межконтинентальные боевые ракеты, но и сумел воплотить в жизнь романтическую мечту лучшей части человечества о полете в космос (первый космонавт планеты не случайно посвятил свой полет строителям коммунизма). Вопрос, на наш взгляд, требующий обсуждения, заключается в том, какую роль в процессе покорения космоса сыграли конкретно-исторические особенности советского социализма. Развиваясь, по выражению М. Паренти, в условиях "осажденной крепости", он приобрел весьма своеобразный – мобилизационноказарменный – характер. С точки зрения эстетствующего гуманиста такой социализм был неправильным, т.к. не давал советскому человеку материального изобилия и демократии (совсем как в песне Ю.Визбора: "В российских селах не танцуют твиста, и потому здесь неприглядный вид…"). На наш взгляд, триумф 12 апреля 1961 г. стал возможен не вопреки, как принято считать, а благодаря мобилизационному характеру советского социализма. Наличие связи между мобилизационным характером советской экономики и успехами СССР в деле освоения космоса отмечал академик Б.Е. Черток – один из ближайших сотрудников С.П.Королева, выступая в марте 2004 г. на Гагаринских чтениях. По его мнению, "методы мобилизационной экономики оказались исключительно эффективными для выполнения космических программ". Представляется, что на эту мысль следовало бы обратить особое внимание. Исходным пунктом советской космической эры следует считать 13 мая 1946 г., когда Сталин, руководствуясь военно-стратегическими соображениями, подписал постановление Совета Министров СССР № 1017-419 о создании в стране ракетной промышленности. В соответствии с этим документом был создан высший Специальный Комитет по ракетной технике (позднее Спецкомитет № 2) при Совете Министров СССР под председательством Г.М. Маленкова, который наделялся буквально диктаторскими полномочиями по руководству министерствами и ведомствами, участвующими в разработке ракетной техники. Спустя 11 лет – 21 августа 1957 г. – состоялся первый успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. 4 октября 1957 г. на орбиту был выведен первый искусственный спутник Земли. Он излучал характерный радиосигнал и был хорошо виден при помощи бинокля в лучах восходящего и заходящего солнца. Благодаря этим деталям в Вашингтоне убедились, что русские не обманывают, ракета у них действительно есть и поэтому, как правильно заметил тогдашний американский министр обороны, "с Россией нужно считаться".


________________________________________________________23 В рамках советской мобилизационной модели был создан особый тип советского ученого и руководителя-администратора, усилиями которых был осуществлен проект полета человека в космос. Главный конструктор Фау-2 В. фон Браун называл "совершенной чепухой" бытующее мнение, что советская ракетная программа была выполнена лишь благодаря усилиям немецких специалистов, переправленных в Советский Союз после войны (Браун Вернер фон, Ордвей Ф.И. Багровое пламя ракеты. Нью-Йорк, 1976, с. 161). Полет человека в космос требовал огромных материальных затрат, которые с "рыночной" точки зрения невозможно признать оправданными. Только строительство космодрома Байконур обошлось Советскому Союзу в 500 млн. руб., при том, что государственный бюджет СССР составлял тогда около 77 млрд. руб. Материальная цена, которую нашему народу пришлось заплатить за подвиг покорения космоса, будет еще выше, если принять во внимание то обстоятельство, что СССР остро нуждался в материальных ресурсах для развития социальной сферы. Ракеты приходилось строить вместо масла. Сегодня некоторые республики бывшего СССР, которым достались фрагменты, – лоскуты, – советского космического наследства, продолжают в той или иной степени его эксплуатировать, пытаясь на этом заработать хоть какие-то деньги. Но, вряд ли из этого выйдет что-то большее. Ибо, как справедливо заметил академик Б.Е. Черток, "для нового качественного скачка и осуществления крупномасштабных программ требуется коренное оздоровление экономики страны". Осваивать космос на основе рыночных принципов могут себе позволить только очень богатые страны, к числу которых республики бывшего СССР, увы, не относятся. Вывод: нужно идти совсем другим путем.

Блага О.В. (м. Київ) blagaev@gmail.com

БАГАТООБІЦЯЮЧЕ НАТХНЕННЯ – ЄДНІСТЬ У НЕСКІНЧЕННОСТІ Нескінченний і безкрайній, загадковий і відкритий, позбавлений життя і в той же час такий живий, привабливий і недосяжний – це космос. Він складний для освоєння, але і багатообіцяючий. Такий багатогранний та незбагненний космос привертав увагу людства, зоряне небо приваблювало до себе погляди й надихало не тільки мрійників, а й філософів, письменників, живописців, музикантів, поетів. Так, однією з центральних ідей первісної міфології, а потім і античної філософії була співмірність людини з космосом, ідея єдності мікрокосму і макрокосму, єдності світу в цілому. Для сучасної людини космос частіше асоціюється з близькою частиною Всесвіту, в свою чергу для античності він був символом порядку та організованості, досконалості, гармонії та краси. У період бурхливого розвитку науки та техніки ХХ століття значним чином почала змінюватись наукова картина світу. Колосальним поштовхом був вихід людини в космос, що потягло за собою масу відкриттів, в основі яких лежать новітні технології. Сьогодні немає сенсу пояснювати роль і важливість астрономічних спостережень і космічних досліджень, вони справляють могутній прямий вплив на розвиток технологій та зародження інновацій. Ця сфера все більш піддається філософському аналізу, і в ній виявляються все нові світоглядні та


24________________________________________________________ філософські аспекти. З розвитком космології і космонавтики в новому ракурсі постають старі філософські питання про місце людини в системі природи, про соціальний розвиток самого людства і про "сенс життя". Також потрібно виділити розгляд перспективи подальшого космічного дослідження, освоєння доступного космічного простору, питання існування і стратегії пошуку інших цивілізацій, проблеми походження і розвитку Всесвіту. Необхідно підкреслити, що значення космосу для людства дослідники розглядають з різних боків: одні задаються питанням про те, що зірки для людини означають і як впливають на нас; інші цікавляться ними суто прагматично; треті шукають саму суть і природу. Таким чином, сучасні наукові відкриття астрономії, астрофізики та космонавтики потроху підкоряють собі, космічні мотиви проникли і знаходять своє відображення в усіх аспектах нашого життя. Освоєнню космічних просторів людиною сприяє нескінченна жага пізнання і необхідність реалізації творчого потенціалу, але в цілому причини виходу в космос можна назвати виробничими, хоча вони мають суто наукові, технологічні, енергетичні, екологічні, демографічні та інші сторони. Все більше людей починають усвідомлювати, що глобальні проблеми можуть бути вирішені по мірі того, як цивілізація виходить на космічний рівень. З упевненістю можна стверджувати, що основним атрибутом космічного століття є оптимізм, який настільки розкрив людські горизонти, що межа між фантазією та реальністю вже невідчутна. Розробка і створення інновацій, вирішення фундаментальних проблем науки і техніки, що пов'язані з польотами в космос, дали безліч ідей, принципово нових конструктивно-технологічних рішень та технічних засобів, впровадження яких у традиційне виробництво і використання в різноманітних царинах діяльності людини дасть грандіозні економічні вигоди. Стимулюючи, таким чином, підвищення надійності в самих різних галузях виробництва. Поки космонавтика зробила перші кроки, але з накопиченням досвіду космічної діяльності людина буде перетворювати і саму Землю для вирішення глобальних проблем, по-новому розглядаючи старі філософські питання. Нажаль, чи на щастя, космічні проекти повинні мати міжнародний характер, бо реалізація таких масштабів не під силу одній країні, не вистачає як фінансових, так і інтелектуальних внесків. Космос єднає нас, ми часточки одного цілого – досконалого, гармонійного та безкінечного.

Бобр А.М., Яскевич А.В. (г. Минск, Республика Беларусь) amb58@inbox.ru

КОСМИЧЕСКАЯ ЭРА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА КАК ЗАКОНОМЕРНЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ТЕХНОГЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ Полет Ю.А. Гагарина 12 апреля 1961 года в космонавтике принято считать началом космической эры в жизни земной цивилизации. Вполне понятно, что этот процесс был связан с особыми трудностями. Во-первых, необходимо было создать принципиально новую технику, способную существовать в жестких тепловых режимах, поддерживать режимы оптимального жизнеобеспечения космонавтов. Во-вторых, она должна легко управляться в разных режимах, обладать системой надежной ориентации на космической орбите. В-третьих, проектирование и


________________________________________________________25 создание космического корабля "Восток" потребовало привлечения знаний из различных областей науки. В-четвертых, тщательно осуществлялся отбор будущих космонавтов. Большое значение в формировании советской и мировой космонавтики, в частности, в теории освоения Ближнего Космоса сыграли идеи К.Э. Циолковского (20-30-х гг. ХХ века), в которых он излагал процесс космизации человечества. Некоторые зарубежные исследователи зачастую в оценке творческого наследия К.Э. Циолковского склоняются только к его историко-культурной значимости (например, М. Хагемайстер, ФРГ), так как полагают, что никаких конкретных программ для исследования Вселенной он не разработал. Тем не менее, следует отчетливо понимать, что в науке могут существовать разные уровни теоретического исследования, которые осуществляют научный поиск в разных теоретических плоскостях. Идеи К.Э. Циолковского в последующем нашли свое воплощение в работах Н.Г. Холодного, В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского, которые были написаны в 40-50-е годы ХХ столетия. Важно отметить, что к идеям философского космизма следует относиться как к прогнозным. Здесь следует учитывать то обстоятельство, что философия выступает не только как своеобразный "аккумулятор" социального опыта человечества, но и как средство его переработки. Будучи рефлексией над основаниями культуры, она формирует всеобщую научную картину мира, активно влияя на становление новых идеалов и норм научного мышления, формирует прогностические модели будущего человечества. Несомненно, что использование идей антропокосмизма в культуре не осуществляется на манер строительства архитектурного сооружения. Сама философия, будучи с одной стороны компонентом духовной культуры, тем не менее, выступает как рефлексивный механизм аналитико-синтезирующей деятельности над исторической эпохой, цивилизационным процессом, сферами материальной и духовной культуры. Космизация науки и идеи практического освоения Ближнего Космоса несомненно оказали влияние не только на технологическую составляющую цивилизации, но и потребовали анализа тех философско-методологических и социально-философских проблем, которые связаны с новыми подходами к исследованию Вселенной. К таким проблемам относятся: 1) проблема антропоцентризма во Вселенной; 2) анализ построения стратегии научного поиска, в частности применения методологических принципов на основе методов квазиэкспериментальной деятельности (В. С. Степин), 3) особенности применения деятельностного подхода к исследованию объектов и явлений внеземного характера; 4) выявление результативности стратегии поиска внеземных цивилизаций (программы Троицкого и Кардашова) применительно к историческим и энергетическим параметрам развития разных типов цивилизаций (В. В. Казютинский); 5) отношение к практическому использованию Космоса (прогнозы запасов планетарных ресурсов); 6) проблемы выбора новой планеты в случае глобальных катаклизмов из-за истощения ресурсов Земли, экологических и демографических проблем, военных потрясений; нарушения теплового баланса планеты из-за остывания земного ядра. Спустя полвека после первого полета человека в космос становится очевидным, что – это не только результат научно-технических достижений человечества, но и последовательный процесс комплексного использования


26________________________________________________________ научных и философских идей.

Богатая Л.Н. (г .Одесса) libogataya@mail.ru

КОСМОС КАК ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ В последнее время в философских текстах термин космос употребляется не так часто. Из существующих значений греческого слова κόσμος в постнекласических научных и философских дискурсах наиболее употребимым оказывается термин порядок. Однако между словами космос и порядок имеет место очевидный семантический зазор. Космос это не просто порядок, а порядок мировой, своеобразное украшение мира. Все существующие порядки являются производными от порядка универсального, космического. В последнее десятилетие человечество оказалось настолько погруженным в дела земные, связанные с необходимостью быстрого выхода из всевозможных глобальных кризисов, что, на первый взгляд, размышления о космосе кажутся непозволительной роскошью. Однако, так ли это? Одним из достижений современной интеллектуальной мысли можно считать переосмысление идеи бинаризма. С одной стороны, бинаризм рассматривается как архетипическое начало (М.С.Уваров), с другой – настойчиво обсуждается тема несимметричного отношения к элементам бинарных пар в процессах исследования. Так, к примеру, во второй половине ХХ века одним из наиболее активно развиваемых научных концептов оказался хаос. Хаос достаточно подробно изучался философами, учеными (Ж.Делезом, Ф. Гваттари, И.Пригожиным и многими другими). При этом термин космос, который можно рассматривать как бинарную оппозицию хаосу, оказался на некоторой периферии исследовательского внимания. На первый взгляд можно заметить, что хаос рассматривался в контексте с порядком. Примером тому является известная работа И.Пригожина "Порядок их хаоса". Однако, как уже было замечено, слова порядок и космос именуют достаточно различные сущности. Истинную же диаду составляют космос и хаос. Сложившаяся в истории науки подмена космоса порядком является очевидной абстракцией, ведущей, к определенным онтологическим смещениям, осмыслить которые позволит последоваптельная рефлексия по поводу категории космос. Интересно то, что отмеченная рефлексия может быть успешно решена, в первую очередь, в лоне русскоязычной языковой традиции, по причине того, что именно в руской философии на рубеже ХХ века миру были явлены удивительные интуиции по поводу космоса. Работы К.Э. Циолковского, Н.Ф. Федорова, А.Л. Чижевского, П. Флоренского, В.И.Вернадского во многом способствовали тому, что именно русский человек впервые преодолел планетарные границы и соприкоснулся с физическим космосом. Возможно, новый виток переосмысления категории "космос" будет благоприятствовать очередному технологическому прорыву, основывающемуся на осознании идеи сотворчества человека и вселенной. И этот технологический прорыв, в первую очередь, может затронуть гуманитарную сферу. Одной из фундаментальных идей этого прорыва может стать признание факта вступления человечества в новую стадию своего развития, в стадию формирования сообщества разумных существ, способствующих эволюционным процессам в масштабах вселенной. В качестве одного из принципов, обеспечивающих этот


________________________________________________________27 скачок, может быть рассмотрен принцип дополнительности в его широком культурологическом звучании, которое было предчувствовано Н. Бором. Применяемый в самом широком смысле принцип дополнительности позволяет, к примеру, вернуться к пересмотру темы, казавшейся давно закрытой, а именно – к теме способа центрированности космологической системы. В контексте принципа дополнительности гелио- и геоцентрическую системы можно рассматривать как взаимодополняющие. Очевидный факт физического вращения Земли вокруг Солнца вовсе не исключает интеллектуальной центрированности солнечной системы на Земле, с населяющим ее человечеством. Принятие подобной гипотезы требует переосмысления на новом уровне понимания фундаментальных категорий, сопряженных категории космос. В задачу первоочередного внимания попадают категории единого, гармонии, мира, многомерности, вселенной, сферы, системы, апарата. Особого внимания заслуживает соотнесение картин микро- и макрокомоса. Хочется надеяться, что в ближайшее время всех нас ожидает возвращение или лучше сказать – взращивание в космос через сонастройку с гармонией космических сфер, в соответстии с изменением звучаний самого человека.

Богачев Р.М. (г. Киев) wbox11@gmail.com

ЧЕЛОВЕК И УНИВЕРСУМ Человек. Человечество. Гуманизм. В чем заключается средоточие человеческого величия и мощи? В чем кроется неразрешимая загадка и притягательная сила всех утопических помыслов быть или стать вершиной мироздания? В чем исток всех гуманистических императивов и стремлений бесконечного саморазвития сущностных сил человека-людейчеловечества? Почему сквозь трудности и перипетии бытия человечество несет неиссякаемую жажду жизни, несет неугасимый свет веры в достойное будущее человечества как исторически молодого племени? И сквозь падение Римской империи, и темноту Средневековья, и бурлящую эпоху Возрождения, и смутные времена Нового времени, и далее – через тернии к звездам... в


28________________________________________________________ безграничное, Универсум? Ответ один: путь из реальности быта индивидуального микрокосма в действительность CО-бытия человечества как Властелина и Хозяина всего минувшего-сущего-грядущего – Универсума, – лежит через наследование хронотопа общечеловеческой культуры и творчества. Однако творческие потенции латентны в момент своего максимально интенсивного становления, радикального самообновления и накопления потенциала "иначе-возможного" (А.С.Панарин) для процесса актуализации и превращения в иное бытие (Батищев Г.С.). Так бывает на заре всякого существования – в детстве каждого человека, на этапе становления субъектности в историческом процессе или зарождения культуры вообще, – когда из пластов инертного быта извлекается и раздувается дремлющая искра творчества. "Из искры возгорится пламя". Помните? Именно по излучающим возгораниям творческого пламени, освещающего темноту предыстории, узнается внутренняя сила человека, народа, человечества. Именно поэтому "Прометей – самый благородный святой и мученик в философском календаре" (К.Маркс). Но если для точного определения времени или места существуют календарь, часы, компас и другие точные приборы, то для определения соразмерности мира и человека в пространстве и времени – хронотопе, – общечеловеческой культуры таких не существует. Кроме

Премудрости, Любомудрия, Философии. Сиречь: философского мировоззрения.

Ибо только человек – мера всего, как говорит Протагор из Абдер. Следует заметить – нормальный человек, то есть ГЕНИЙ (В.-С.Моэм). Но гениями не рождаются, а становятся. Ибо результат – ничто без процесса его становления. Поэтому каждая историческая эпоха имеет свои символы как меры становления человека-творца в хронотопе общечеловеческой культуры: воплощения сущего в сущем. Вернемся в детство человечества – в Древнюю Грецию. Именно греки были нормальными детьми. Их мифологическое мировоззрение синкретично, бытие и мышление еще тождественны, человек только начинает выделять себя из окружающего мира, но воспринимает его в гармоничной целостности. Именно на заре мира, в первых лучах-искрах зарождающегося творчества человеческий мозг, оплодотворенный человеческой же идеей, освобождает из плена дремлющей материи свою сущность – сверхчеловеческие лики богов и богинь. Именно тут рождается образ Венеры Милосской. Созерцал ли


________________________________________________________29 человеческий глаз формы более совершенные, планы более размеренные и простые как периоды человеческой жизни, идеал более величественный и простодушный? Идеал того, что древние греки называют калокагатия (др.-греч. καλοκαγαθία, от др.-греч. καλὸς καὶ ἀγαθός – "прекрасный и хороший", "красивый и добрый"). Это высшая и вечная красота – ибо несказанная, – недостижимая чистота, природная грация, успокоенная уверенность в победе и полнота счастья. Борьба длится лишь мгновение и под спокойным взором мир – КОСМОС, – беспрекословно признает ее власть, а она выставляет себя на обожание смертным, под их взгляды. Венера-победительница, пламя созидающая и охраняющая, вдохновительница великих дел и предприятий, владычица всего чистого – чувств, творческой искры, частиц бесконечности, мгновений бессмертия, – влитого в сплав грубых земных привязанностей и страстей. Именно эту Венеру обожает Платон, а Юлий Цезарь ее имя назначает паролем своей армии накануне Фарсальского сражения. Но почувствуйте разницу – взгляды смертных и взор богини. Отсюда и обаяние, смешанное со священным ужасом – deisadaimonia (греч.). Ибо недостижима, самодостаточна, независима. Ибо неиссякаемо черпает она силу в самой себе, а это унижает окружающих... И вот уже продуцируется целый ряд оскверненных повторений, вульгарных имитаций и проституирующих копий, которые "ваяют" с куртизанок и гетер. Но из всех этих кощунственных превращений и унижений Венера Милосская выходит неоскверненной, но безразличной и глухой к оскорблениям и мольбам смертных: "и музы, перекликаясь прекрасными голосами, хором начинают петь вечное счастье богов и бесконечное несчастье людей, которые по воле бессмертных живут безрассудными и бессильными...". Сбережет ли она предавший и унизивший ее мир? Нет. И что остается им, простым смертным? Ощущение бессилия, напрасные грезы и призраки счастья, царство теней Платона? И вот расплата – темные часы Средневековья, ужас непрекращающихся войн, крестовые походы и костры инквизиции. Именно поэтому, как пишет М.Бахтин, Иисус Христос – Спаситель, – никогда не улыбается... Некому и нечему. Только эпоха Возрождения пытается реанимировать полузабытые гуманистичые лозунги-пароли "Свободы, равенства и братства". Именно в это время по Европе марширует индивидуализм, который лихо бравирует лозунгамипаролями "человек – самоцель", "человек – торец самого себя", – но доходит до антропотеизма в концепциях человеко-божия и бого-человечества. Один из символов эпохи – Мона Лиза, Джоконда. Что скрывается в ее усмешке? Что ей мир? Кто она миру? С одной стороны, внешний облик и душевный строй конкретной личности переданы Леонардо да Винчи з небывалой четкостью и синкретичностью. С другой стороны, космическая отвлеченность фантастического, скалистого пейзажа, полностью лишенного признаков человеческого присутствия подчеркивает спокойную САМОуверенность и полноту САМОдостаточности Джоконды. Как пишет Б.Випппер: "У Моны Лизы – реальность жизни, у пейзажа – реальность сна, излучение собственной мечты Джоконды". Мечты, в которую


30________________________________________________________ обожателей просто заманивает демоническая обворожительность улыбки – все та же deisadaimonia (греч.). "Сотни поэтов и писателей писали об этой женщине, которая кажется то обольстительно улыбающейся, то застывшей, холодно и бездушно смотрящей в пространство, и никто не разгадал ее улыбку, никто не истолковал ее мысли", – пишет З.Фрейд. И Джоконда уже не столько божество, сколько личность, замкнутая в себе и оставляющая другим возможность просто созерцать себя. Ее вечная ирония, отличающаяся неподвижностью, сродни не одухотворенному мрамору, а маскам античных лицедеев, ее сарказм недвижим; нравоучения, кощунства и непристойности раносильно могут сорваться с ее уст, не раскрывая их. Она представляет себя обожать с неуклюжей застенчивостью. Наверное поэтому А.Ф.Лосев высказывается резко негативно о ее "бесовской улыбочке": "Ведь стоит только всмотреться в глаза Джоконды, как можно без труда заметить, что она, собственно говоря, совсем не улыбается. Это не улыбка, но хищная физиономия с холодными глазами и отчетливым знанием беспомощности той жертвы, которой Джоконда хочет овладеть, и в которой кроме слабости она рассчитывает еще на бессилие перед овладевшим ею скверным чувством". Ни одной вспышки гнева, ни одного содрогания, ни одного порыва, которые облагораживают казнь жертвы, придавая ей характер битвы. Точный и холодный расчет. Так абсолютизуется субъект-объектное воздействие, идеологически и симовлически утверждается тотальный субъективизм. Джоконда не хочет, не умеет, да и не должна любить, только бесстрастно презирать, а кажущаяся чистота и жажда справедливости является результатом отстраненности и постоянного раздражения от нарушения спокойствия ее фантастической реальности-мечты. Усталость от кипящего мира и ПРЕСЫЩЕННОСТЬ жизнью во всех ее модусах: безразличие, бездействие, бесчувственность, бесстыдство, безрадостность.... Реальная БЕСовщина. Неужели это идеал? Ведь "единичность вырванная из всего богатства жизни и возведенная в ранг всеобщности напрямую, без учета всего многообразия взаимосвязей, взаимовлияний и опосредований – это пошлость" (Б.В.Новиков). А по сути – имитация сущности, индивидуалистский или обще-коллективный субъективизм и его модусы: СВОЕволие и СВОЕобразие, граничащие с беспринципностью и карнавальностью; САМОзамкнутость и САМОдовольство; САМОобожествление и САМОмнение; САМОразвитие и "для-себя-и-себе" посвященный антропоцентристский универсализм; ненасытная жажда и животное стремление приСВОИть, всем на свете заВЛАДеть и ВЛАСТвовать. Именно субъективизм в ХХ веке превращает любую идею в ее вульгарную абсолютизацию: нация – фашизм, деньги – финансизм, рынок – торгашество, свобода – своеволие... Ведь от блуда-в-чувствах к блуду-в-душе и блуду-напрактиках и далее – до блуда-на-крови один шаг (Б.В.Новиков). Так идеал ли это? "Да! Конечно идеал, – услышите Вы в ответ, – Вы что, не знаете, сколько стоит этот шедевр Леонардо да Винчи?". Но скорее всего, большинство даже не догадывается, сколько РЕАЛЬНО стоили и стоит миру это вдохновение гениятворца в разуме, но и великого эгоиста в душе, этот гимн идивидности. Почему? Посмотрим, что было дальше. Смутное Новое время, пораженное


________________________________________________________31 зоологическим индивидуализмом и утилитаризмом. Никогда овладение и покорение мира не совершается более хладнокровно и челюсти хищника не двигаются столь медленно и бесстрастно. Абсолютизация утилитаризма и принципа экономии. Жертва – органическое и неорганическое тело человечества, – разделяется системно, с болью для каждого из его членов и удовольствием для палача. Вульгарная польза правит миром. Тело человека рассматривается лишь как механизм для зоологических функций и позорных испражнений; разум – инструмент ремесленника в мастерской-природе; душа – накопитель пороков и психических отклонений; красота – иррациональный обман зрения, неспособный противостоять линзе микроскопа; чувства – животные инстинкты; добро и истина – фикции, придуманные мошенниками для стада дураков. На уровне индивидуального возникает индивидность, асоциальный тип мышления, мозаичность сознания, "распущенная чувственность", девиантное поведение, декреативные практики. На уровне общего – квазиреальность, которая получает, – на потребу, – привлекательный эрзац для имитации борьбы за "Homo creatos" в различных модусах фатализма, выдаваемых за "светлое будущее человечества", в которых преобладают декреативные практики унылого репродуцирования и бездумного копирования суррогатов утилитарного в формате печальной красоты уродливого. Отсюда и тотальная ПРЕСЫЩЕННОСТЬ. И результаты пресыщенности не заставляют себя долго ждать. "Мастерами"-анастезиологами усыплены все центры активности, самодеятельности и самосохранения общества. Профессионалыпатологоанатомы уже приготовлены для операции "трупоразъятия" (А.И.Герцен), лежащего в кризисной агонии тела человечества – общественного сознания и бытия, – не актуализировавшего и толику своего потенциала и возможностей. История атомизирована, приватизирована и кастрирована по идеологическому принципу. Расчленен, разорван и утилизируется хронотоп общечеловеческой культуры. Вместо КОСМОСА формируется гомогенизированный ХАОС. Мы РЕАЛЬНО подходим к черте, границе. Далее – БЕС-смысленность в мышлении, БЕС-чувствие в душе, БЕС-предел в практиках, – БЕСОВЩИНА... Бытие "тут, но не здесь", по местному классику. Вглядитесь в этот образ и проведите параллели с настоящим. Мы оказались "голенькими человечками" (М.Горький) перед вызовами нового тысячелетия, иссякли потенциал волевой целеустремленности и уверенность в объективной целосообразности бытия. Мы утратили собственный отсчет Времени и место в Пространстве – собственную субъектность в Универсуме. Мы – каждый-многие-все, человек-люди-человечество. Только фантастические пейзажи, утопии и химеры служат ориентирами не бытия, но прозябания. НЕЖИТЬ Активность человека превращена в активизм постоянной борьбы с внешним миром (в т.ч. с обществом) и в бегство от внутренних ограничений (в т.ч. от самого себя). Взаимодействие заменяется агрессией или бездействием и его модусами: устроением, отстроением; безразличие, в т.ч. чувственной, моральной и душевной толстокожестью, "пофигизмом", трусостью, предательством, дезертирством и т.д. И тогда, вместо взаимоуважения, преданности и любви к каждому-многим-


32________________________________________________________ всем, – а вернее: нравственности, равенства и справедливости, – субъективизм, который усиливает гнилостное брожение иррациональных форм – сугубо и исключительно, – внешнего единства воли и разума в критериях-координатах злавреда-уродства-лжи. .."Каллокагатия навыворот" (Новиков Б.В.). Вместо СВОБОДЫ ДЛЯ... насаждается СВОБОДА ОТ..., но, по сути – Свобода от всего, действительно человеческого... Падение в пустоту БЕЗВРЕМЕНЬЯ И БЕЗГРАНИЧЬЯ, которое ИМИТИРУЕТ полет. И вот уже космос к нам приходит даже не в мечтах, но исключительно с экранов телевизоров. Либо с дисплеев компьютеров. Только становление действительной субъектности позволяет преодолеть, нейтрализовать субъективизм, его холодную и безразличную отстраненность. Но возникает субъектность только как диалектическое единство деятельностной сущности и межсубъектного общения . Именно общительно-деятельностная сущность как взаимопроникновениесо-творчества и наследования (Батищев Г.С.) находит воплощение в действительно сущем – в исторической субъектности. В единстве сущности и существования, то есть действительности. Так Россия, опираясь на весь накопленный и лишь частично реализованный гуманистичный потенциал общечеловеческой культуры, ценой САМОдеятельностного САМОотречения и САМОзабвенной САМОотдачи осуществляет радикальное и всеохватывающее САМООБНОВЛЕНИЕ – пишет первую главу действительной истории. Потом – СССР, ценой неимоверных усилий, спасает весь мир от наката предыстории в 1941-1945-м годах. Ломается неоколониальная система миропорядка, многим странам через обретение независимости открывается возможность совершения обновляющего САМООБРЕТЕНИЯ – субъективности в форме независимости, а в потенции – субъектности. Начинается актуализация потенциала становления действительного мира, базирующегося на принципах нравственности, равенства и справедливости в едином и целостном хронотопе общечеловеческой культуры. Открывается новый уровень понимания жизни, позволяющий увидеть мир "глазами рода" – каждого-многих-всех. И понятно, что в таком мире, в целостном хронотопе общечеловеческой культуры первым человеком, достигнувшим космического пространства, мог стать только советский человек, Юрий-Егорий Гагарин, летающий храбрый воин: Егорий Храбрый – арийский змееборец, а "гагара" на древне-арийском языке означала буквально "летающая за солнцем". Равно как стать Маршалом Победы в Великой Отечественной Войне мог лишь советский полководец Георгий Жуков: Георгий Победоносец, а жук-скарабей – знак солнца... Ибо действительный хронотоп – единство времени и пространства, в которых царит гармоничное взаимодействие всего со всем. Сиречь: УНИВЕРСУМ. И настоящий человек, как адекватное воплощение сущности в сущем, есть воплощение всего рода человеческого как оединиченная действительность. О таких говорят: им дано первыми увидеть звезду, первыми поклониться Господу и первыми пойти на Голгофу. Отсюда – и образ Спасителя. И мир принадлежит такому человеку ровно настолько, насколько он принадлежит миру, потенциально готов отдать ему себя без остатка. Это и есть осознанная СВОБОДА ДЛЯ... каждого-многих-всех. Но только дарить себя


________________________________________________________33 можно лишь бескорыстно и осознанно. И тогда мечта такого человека становится законом для других (Х.Марти), равно, как и наоборот. В результате возникает сопряжение всего-со-всем: – в кружеве "ЖИВОГО ОБЩЕНИЯ" (СО-общения, СО-чувствия, СОпереживания, СО-страдания, СО-причастности), –в пространстве ПРО-МЫСЛИВАНИЯ (СО-вести, СО-знания, СО-мыслия) и – в процессе СО-БЫТИЯ (СО-действия, СО-радости, СО-творчества). Поэтому НАШ Спаситель улыбается. Так формируется КРЕАТОСФЕРА – пространство со-творчества и наследования, – в которой главным атрибутом человека становится ИЗБЫТОЧНОСТЬ как мера пассионарности, индикатор жизнеспособности народа, общественного строя (А.С.Панарин), страны, культуры; как неиссякаемый источник полноты своеобразия , самостоятельности и самодеятельности каждого-многих-всех. Неиссякаемый источник творчества. Космос становится Универсумом. Отсюда и взгляд Юрия Алексеевича Гагарина – "глазами рода", – и его светлая улыбка, которая не только обаяет весь мир, но и дарит этому миру как новую страницу действительной истории, так и себя... Настоящие люди улыбаются на одном языке (Б.В.Новиков), языке человеческого рода... Потому что едино достойная человка цель, перефразируя Ф.М.Достоевского: "стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите... Наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей". Поэтому улыбка Гагарина – опыт будущего человечества, который есть в нашем прошлом. И такой МИРОчеловек не присваивает, но создает цель для освоения и диалектического единства с космосом. Он понимает жизнь и рождает целесообразность жизни-в-понимании, а не мнит и не ставит себя самоцелью Универсума. Его место – узел взаимосвязей всего-со-всем в кружеве живого общения каждого-многих-всех, которые взаимопроникают, взаимопронизывают друг друга в пространстве со-чувствия, со-гласия, со-знания, со-мыслия. Это и есть пространство ПРО-мысливания. Жизнь понимающая. Именно тут и так индивидуальное Могу каждого, становится Могуществом многих и Всемогуществом всех. Человека–Людей-Человечества: Мир отвечал размерам человека, / И человек стал мерой всех вещей. (М.Волошин). Возникает материальная и идеальная основа CО-ВЕРШЕНСТВА. Сиречь, осуществляется возвращение к идеалу калокагатии – "разумная доброта и красивая польза", – но на новом уровне действительно исторического СОБЫТИЯ человека-людей-человечества как Хозяина минувшего-сущего-грядущего. Оединиченной действительности. Действительной субъектности. Универсум. Но если ты Хозяин, то ступай и управляй хозяйством: "... как только приведешь себя в порядок, наведи порядок и на своей планете, да постарайся на совесть" (А. де Сент-Экзюпери). ГАГАРИНы ХХI века, КОСМОС, ХАОС или УНИВЕРСУМ – выбор за Вами.

Боротканич Н.П. (м. Київ) press@nkau.gov.ua

КОСМІЧНИЙ ПОЛІТ Ю.ГАГАРІНА І СУСПІЛЬСТВО 12 квітня 2011 року весь світ відзначатиме 50 річницю однієї з


34________________________________________________________ найвеличніших подій в історії цивілізації – першого польоту в космос людини. Цей день у 1961 році сколихнув увесь світ, об’єднав у пориві радості, захоплення і гордості народи. "Гагарін" – лише одне ім’я на різних мовах повторювала планета. За 108 хвилин Юрію Олексійовичу пощастило стати першим громадянином Всесвіту, першому побачити нашу Землю з космічної висоти і успішно повернутися додому. Подвиг Ю.Гагаріна зробив внесок в розвиток науки, він відкрив нову еру в історії людства – початок польотів людини в космос, дав поштовх для розвитку пілотованих міжпланетних сполучень, вплинув на розвиток суспільства. Після польоту Ю.Гагаріна з’являється велика кількість літератури наукового, популярного і художнього змісту, присвяченої досягненням в космічній галузі. Також створюється новий напрямок в філателії, нумізматиці – "космічна". Не тільки космічний політ, але і все яскраве життя першого космонавта планети нероздільно пов’язане з культурною спадщиною цивілізації. Своїм подвигом Ю.Гагарін довів реальність проникнення людини у Всесвіт, дав підстави мислителям вірити в здійснення найфантастичніших мрій, пов’язаних з проникненням у космос, запевнив вчених, інженерів, які займаються проблемами космонавтики, що їх праця в недалекому майбутньому зможе дати ще більш вражаючі результати в дослідженні космічного простору. Політ Ю.Гагаріна вплинув на світогляд людей. Людство вперше відчуло себе безпосередньо причетним до космічних процесів і усвідомило те, що простір, в якому вона живе, є невеликий. Льотчики вже "зблизили" континенти: там, де колись потрібно було плисти тижнями, тепер достатньо кількох годин. Космічний політ Гагаріна показав, що облетіти землю можна всього за півтори години. Перший пілотований політ готувався і був здійснений в специфічних політичних умовах боротьби і протистояння двох соціальних систем – соціалізму і капіталізму. Проте людство сприйняло перший політ людини в космос більшою мірою як величну подію в історії цивілізації, ніж як демонстрацію переваги політичної системи. Військовий льотчик привернув до себе увагу людей на всіх континентах, як людина Землі, що здійснила крок у Всесвіт. Ю.Гагарін сприяв об’єднанню людей в їх прагненнях до добра, гармонії, збереження миру на Землі. Велике значення має політ Юрія Гагаріна для розвитку світової культури, оскільки він став першою в історії людиною, яка змогла спостерігати нашу планету з космосу, побачити Землю, як цільну живу систему. Враження першого космонавта дали поштовх для формування у людства нової – планетарної – свідомості і розвитку нових філософських концепцій, заснованих на розумінні цілісності світу. Ю.Гагарін не тільки першим спостерігав за Землею зі сторони, але й відвідав багато країн, де поділився своїм безпрецедентним досвідом з людьми. Спілкуючись з першим космонавтом, представники різних держав, культур, релігій вивчали основи космічної свідомості, без якої неможливий прогрес земної цивілізації. Тема польоту в космос, проникнення в таємниці природи, краси, гармонії присутня практично у всіх видах творчості народів планети. Формування космічної свідомості людства – процес незворотній. Цьому сприяє динамічний розвиток культури, етичних та моральних норм, на основі яких повинна будуватися сумісна діяльність держав на Землі і в космосі.


________________________________________________________35 Розповіді першого космонавта про красу і унікальність планети Земля, які залишилися в пам’яті його сучасників, повинні стати на захист життя, добра, гармонії, необхідності об’єднання зусиль країн та народів задля миру, розширення співробітництва для вирішення глобальних та регіональних проблем, сприяти становленню суспільної свідомості, достойної високої цивілізації. Всього 108 хвилин продовжувався політ Гагаріна, але не кількість хвилин визначає вклад в історію освоєння космічного простору. Він був перший і залишиться ним назавжди.

Бубон Т.В. (г. Киев) Titanka77@gmail.com

ОТ БЕСКОНЕЧНОГО МНОГООБРАЗИЯ МИРА – К БЕСКОНЕЧНОМУ МНОГООБРАЗИЮ ЖИЗНИ Коренной особенностью человеческой истории при всей ее потенциальной безграничности является сохранение человеческой сущности, которая не превращается в некое сверхсоциальное, а сохраняет все свои основные сущностные свойства "высшего цвета" материи благодаря обобщению всего нового содержания, полученного в ходе исторического развития. Человек – существо мыслящее – единственная реальность в мире, сочетающая способность к бесконечному развитию со способностью вечно "быть самим собой". И если мыслящая жизнь – явление не сугубо земного, а космического порядка, то можно допустить, что она существует и на других небесных телах, в других звездных системах. Ведь, признание множественности обитаемых миров, как известно, идея далеко не новая, она возникла еще в глубокой древности и прошла через всю историю человечества. Но только в наши дни она была поставлена на почву строгой науки и стала разрабатываться в русле специальной программы поиска внеземных цивилизаций. В настоящее время многие ученые довольно низко оценивают возможное число разумных цивилизаций в космосе, а некоторые из них считают, что наше человечество (что вполне возможно), является единственным в Галактике или даже Метагалактике. Возникает вопрос, – к какой мере частота мыслящей жизни затрагивает проблему сущности человека, конечности или бесконечности социального прогресса? Существует мнение о том, что уникальность мыслящей жизни во Вселенной свидетельствует о ее случайности, в то время как закономерный характер ее появления должен был бы проявиться в "массовости" мыслящей жизни. Высказывается также мнение, что в бесконечной Вселенной мыслящие существа должны были появляться бесконечное число раз и существовать сейчас в бесконечном множестве. Однако, поскольку человечество возникает лишь на определенном этапе единого закономерного мирового процесса, то с момента возможного появления в космосе мыслящих существ прошло конечное время и, следовательно, человечество могло бы появиться только конечное число раз и существует в мире (если, конечно, существует еще где-либо, кроме Земли) в конечном числе. Представление о "массовости" мыслящей жизни при условии ее необходимого характера основано на скрытом перевертывании следующей


36________________________________________________________ действительной логической связи: если развитие от низшего к высшему предполагает резкое (на много "порядков") сокращение "распространенности" форм материи, мыслящая жизнь во Вселенной должна быть чрезвычайно редкой по отношению к природным системам. Ее редкость или даже уникальность гораздо лучше согласуется с идеей закономерного характера возникновения, чем "массовость": массовой является скорее случайность! Не менее интересный вопрос – о многообразии форм мыслящей жизни. В обсуждениях этого вопроса обычно исходят из аксиомы – мир бесконечно разнообразен, бесконечно многообразна должна быть и мыслящая жизнь, то есть: от бесконечного многообразия мира – к бесконечному многообразию жизни. При этом бесконечное многообразие мыслящих существ необходимо связывать не с их физической, биологической, химической конституцией (хотя и не без этого), а с их социальным развитием. Бесконечное многообразие мира порождается и организуется бесконечным развитием, поэтому бесконечное многообразие мыслящих существ существует только в бесконечном времени социального развития.

Вайткунайте В.П. (м. Київ) hvilina@bigmir.net

ВІД ТЕРЕН ДО ЗІРОК, АБО ПРОФЕСІЙНА РЕАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ З невпинним розвитком людства змінюються і пріоритети щодо визначення майбутньої професії. Згадаймо, які професії були популярними за часів Радянського Союзу: лікар, пожежник, учитель, військовий або міліціонер, і, нарешті, космонавт. Кожен хлопчик марив тим, щоб полетіти у Космос, відкрити нові планети та завоювати незримі простори Всесвіту. Потрапити туди було дуже складно, тому розумна політика влади мотивувала людей так, що працівники інших професій додають свій вклад у розвиток космонавтики. Але це вже в далекому минулому… і з 12 квітня 1961 року пройшло вже немало часу. Що ж змінилося з того часу в пріоритеті вибору професій? В умовах сучасної ринкової економіки, коли право на вільну працю реалізується не через соціальні гарантії, а через власну ініціативу, проблема зайнятості молоді набуває особливої гостроти. Ефективним шляхом її вирішення є опанування тієї професії, яка б постійно мала попит на ринку праці. Більшість школярів, вступаючи у ВНЗ керуються ще дитячими мріями або настановами батьків, тому й замислюються над тим, щоб навчання було легким, а працювати за спеціальністю – модно та дорого, щоб були можливості кар’єрного зростання, робота приносила не лише задоволення, а й давала можливістю відчути себе фінансово незалежним у цьому світі. Але статистика говорить про те, що лише 22% всіх випускників ВНЗ і спеціалізованих установ освіти йдуть працювати за фахом. Випускаючись із вищого навчального закладу, студент орієнтований на те, що він буде необхідний у цій великій системі. Проте, на превеликий жаль, відбувається невідповідність потреб роботодавців із потребами молодих спеціалістів. На роботу без досвіду не приймають, теоретична база університету не задовольняє практичних потреб. Виникає потреба перекваліфікації або набування


________________________________________________________37 нових необхідних навичок у роботі за дуже короткий термін. Але не всі компанії погоджуються на те, щоб вчити нову людину, тому що це є втрата як фінансів, так і часу. Це і є найбільшою проблемою нашого суспільства та, безперечно, перспективної молоді. Левова частка випускників орієнтується на вищу освіту, вважаючи спеціальності робітничих професій неприбутковими та непрестижними. Навіть перенасичений ринок праці тими ж юристами, банкірами, економістами та менеджерами не зупиняє потік абітурієнтів. Але чому ж тоді у вищих навчальних закладах існує великий набір на ці професії? Тут ми опиняємося перед невідповідністю потреб держави та потребами ВНЗ. Обмежений доступ до реальної оцінки потреб суспільства, небажання фізично працювати зумовлює те, що молодь не хоче набувати спеціальність електрика, столяра, маляра, механіка, токаря і каменяра. Стереотип "непрестижності" даного роду занять не може викорінитися ще з часів Радянського Союзу. Ці робітничі професії в приватних підприємствах оплачуються достатньо добре, мають великий запит серед роботодавців; проте на державному рівні вони практично не фінансуються. Тому й частіше за все молодь ігнорує дані пропозиції. Зазначимо, що коли є можливість виїхати закордон на заробітки, то наші співвітчизники працюють саме в цій сфері. Але ж відомо, що непрестижні та низькооплачувані професії приносять українському суспільству більше користі, ніж престижні і високооплачувані. Отже, як ми бачимо, дисбаланс на рівні професійної зайнятості молоді сягає небувалих розмірів. Тому слід вкладати потужні людські та фінансові ресурси, щоб викликати інтерес молоді до всіх професій на сьогоднішній день.

Гавва А.В. (г. Киев) trust_no1@gala.net

УФОЛОГИЯ – ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НЕЗНАНИЙ О КОСМОСЕ Интерес к уфологии, начиная с 40-х гг. ХХ века увеличивается с каждым днём. Почти во всех странах мира существуют организации, так или иначе занимающихся уфологией: либо "местные", собственные, либо представительства международных (например, таких, как MUFON – Mutual UFO Network). Их популярность и членство растут чрезвычайно стремительно, и подобные организации есть уже и в Украине, да и во всех странах бывшего СССР. Вот только в самом СССР эта наука никак не развивалась, а все попытки создания уфологических организаций не только не поощрялись, а и всячески пресекались. Почему? Ответ на этот вопрос намного проще, чем кажется самим же уфологам, которые сегодня очень любят рассказывать шаблонные побасенки о том, как в Союзе им не давали жить, творить и "заниматься наукой". А ведь правильно делали, что "не давали". Всё дело в том, что такая "наука" прогрессивному обществу, которым безусловно является социалистическое общество, совершенно не нужна и даже откровенно вредна. В таком обществе значимость любой науки определяется ничем иным, как её практической ценностью – тем, как достижения этой науки можно применить на практике. Такой


38________________________________________________________ ценности уфология, в отличие от подлинных наук о космосе, не имеет совсем. Везде и повсюду на место знания она подсовывает веру и домыслы, на место деятельности – бездеятельность, пассивность и покорность. В дезоринтации, дезорганизации человеческой практики – её главная задача и вся суть. Убедиться в этом непросто – для этого не обязательно становиться уфологом. Широко извесно, что в своих теоретических и практических положениях уфология всегда исходит из страха перед "неизведанным" и от запрета любого контакта с его проявлениями – в частности, НЛО. Последние, в свою очередь, просто опасны и лишь в самых исключительных случаях способны совершить для человека что-то хорошее – как правило, их пилоты решаются только на похищение людей, разрушение техники, вивисекцию животных и прочие гадости. На первый взгляд, всё кажется очень даже очевидным, жаль только, что не очевидным выглядит вред самой такой науки, основанной на этих положениях, для человека. Она человека в прямом смысле унижает. Ведь для него "научно" оказываются запрешёнными всякие попытки сопротивления произволу внеземных цивилизаций – против их технических средств, дающих возможность уничтожить всё живое на земле в один присест (или, допустим, поработить), ему нечего поставить. Остаётся только склонить голову и терпеть. Помимо этого, такая наука унижает и сами внеземные цивилизации. Что это за Высший Разум такой (невозможность существования коего, кстати, философия принципиально опровергла уже довольно давно), которого хватает только на то, чтобы попугать недалёких людишек с планеты Земля? Неужели таким убогим будет и наше будущее в эпоху высочайшего развития науки и техники? Видимо, да – уфология не даёт нам другого выбора, другого будущего. И в этом нетрудно увидеть её мощную политическую окраску и причины поддержки со стороны власть имущих. "Через n лет всё будет так же жестоко и несправедливо, как сегодня" – говорит она нам, тщательно скрывая ехидную улыбочку капитализма. И многие начинают в это верить, не понимая, при этом, что такая "наука" служит не человечеству, а отдельным его представителям, коим совершенно не хочется, чтобы человечество росло и развивалось и которые-то и возбуждают к "неведомому" почти религиозный страх Настоящие же, действительные науки о космосе всегда толкают человека идти за черту неведомого, вооружая его всеми имеющимися в его распоряжении знаниями и уменями, делая его бесстрашным и умным исследователем. Именно такие науки позволили 50 лет назад отправить человека в открытый космос и вернуть его назад, живым и здоровым. Они провозглашают торжество человека и ясно показывают ему, что боятся нечего и что будущее зависит только от человеческих рук. Развивать именно такие науки сегодня невероятно трудно, потому как в современном бесчеловечном общественном устройстве им, ясное дело, не желаю оставлять место. Именно поэтому в популяризации по крайней мере уже имеющихся достижений этих наук, изучении их, заключается наша главная задача и долг перед будущими поколениями.

Гагарин Ю.А. (г. Харьков)

ОН СКАЗАЛ: "ПОЕХАЛИ!" И ВЗМАХНУЛ РУКОЙ… Вот уже и полвека минуло с той замечательной поры, когда мощная ракета-


________________________________________________________39 носитель (РН) 8К72К вывела на орбиту вокруг Земли космический корабль (КК) с первым космонавтом нашей планеты Юрием Алексеевичем Гагариным. После успешных запусков, полетов вокруг Земли и посадок двух КК, 9 марта 1961г. (кстати – в день рождения Гагарина Ю.А.) и 25 марта 1961г., на борту каждого из которых находился манекен человека и собака (Чернушка и Звездочка), руководством было принято решение назначить на 12 апреля 1961г. запуск КК с человеком на борту. К этой дате запуски готовились впервые одновременно на двух стартах: на старте площадки №1 (ныне – Гагаринский старт) и на старте вновь созданном, только вставшим в строй 14 января 1961г. – на площадке №31.Основной запуск готовили с 1-й площадки. В случае каких-либо проблем с запуском на пл. №1, со старта на 31-й пл. должна быть запущена межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) 8К74. С тех пор эти два старта стали стартами-дублерами. Особенно ценным это взаимное дублирование стало, когда 26 октября 1968г. с пл.№31 был успешно осуществлен пуск КК "Союз-3", пилотируемого летчиком-космонавтом, ветераном Великой Отечественной войны, Героем Советского Союза, полковником Береговым Георгием Тимофеевичем. Этот стартовый комплекс на пл. №31 начал создаваться в начале 1960г. Мы – 12 выпускников радиотехнического факультета (РТФ) Харьковского высшего авиационно-инженерного военного училища (ХВАИВУ), получив 9 июля 1960г. дипломы о высшем образовании и воинские звания инженер-лейтенант, были направлены для прохождения дальнейшей службы на научно-исследовательский испытательный полигон №5 (НИИП-5) в войсковую часть 33797. Гагарин Ю.А., Мороз В.К., Морозов В.Н., Токарев А.С. и Устименко Г.Ф. получили назначение в 23-ю команду (испытаний радиотелеметрических систем) в монтажно-испытательном корпусе (МИКе), а Белов А.С.,Домонтович Г.Г., Костиков О.А., Костюк Л.К., Мухаммедов Ф.К., Шинкаренко В.М. и Хохлов В.Ф. были назначены на пункт радиоуправления на 33-й площадке. Все мы принимали участие в приемке, монтаже, наладке и настройке радиоаппаратуры и ее дальнейшей эксплуатации при испытаниях ракет 8К74. Мы были одними из первых, кто создавал этот ракетный комплекс. Уже 14 января 1961г. с нашего старта состоялся успешный пуск ракеты 8К74 в район Камчатки. 13 и 27 февраля были запущены еще две МБР. А в начале апреля 1961г. в МИКе мы приступили к подготовке к пуску двух ракет 8К74 на 12.04.1961г. Днем 11. 04.1961 из МИКа на пл. 31 была вывезена и установлена в стартовое сооружение одна из МБР. Вечером этого же дня, когда были завершены испытания второй РН и проводились заключительные операции на ТП, ко мне подошли два товарища, приехавшие со второй площадки. Они сказали, что завтра утром в космос полетит мой тезка. И вот настало утро 12 апреля 1961г. Для нас оно не было долгожданным, так как было так много работы, что время бежало стремглав – его просто не хватало. Утро выдалось солнечное, безоблачное, с пьянящим запахом весны. В восходящих лучах Солнца особенно великолепно выглядела прошедшая комплексные испытания, заправленная компонентами топлива, готовая к немедленному пуску красавица-ракета 8К74 на нашем старте. На пустынной поверхности Кызыл-Кумской степи появились первые весенние тюльпаны красного и желтого цвета. Видимость – "миллион на миллион". На старте, в МИКе и на РУПе боевые расчеты были готовы приступить


40________________________________________________________ к работе по запуску нашей МБР. Кроме того, наша 23-я радиотелеметрическая команда входила в боевой расчет по телеконтролю и его анализу за РН 8К72К, выводящей на орбиту КК с первым человеком планеты Земля Гагариным Ю.А. Телеконтроль осуществлялся с помощью расположенной в МИКе на 31-й площадке телеметрической станции "Трал". Весь стартово-технический комплекс 31-й площадки располагался на небольшой возвышенности, а СК 1-й площадки находился всего в нескольких километрах от 31-й пл., поэтому все пуски с него нам были хорошо видны. В девять часов возле МИКа на 31-й пл. собрались военнослужащие наблюдать пуск первого ракетно-космического комплекса "Восток" с человеком на борту. В 09 часов 07 минут по московскому времени со СК пл. №1 этот запуск был произведен. "Космическая карета", запряженная миллионом лошадиных сил, медленно сойдя со старта, стремительно набирая скорость, устремилась в бескрайние просторы Вселенной. Все мы волновались и переживали: "Как там, в небольшом закрытом металлическом "шарике" чувствует себя первый космонавт? Как он перенесет перегрузки, невесомость, стрессы?" На 120-й секунде по программе произошло отделение четырех боковых блоков первой ступени РН и они, разлетаясь в разные стороны, как лепестки, оторвавшиеся от цветка, начали свой путь падения на землю. Вскоре после этого ракета исчезла из визуальной видимости. Наблюдавшие пуск на активном участке траектории уже поздравляли друг друга с первой победой. Ведь спасение космонавта в случае аварии на этом участке в те годы было весьма проблематично. Надежная система аварийного спасения (САС) появилась гораздо позже. После посадки в КК, в процессе подготовки к запуску и во время всего полета Гагарин Ю.А. постоянно поддерживал связь с Землей. С ним на связи были С.П. Королев, Н.П. Каманин, П.Р. Попович, А.А. Леонов и др. На 180 секунде произошел сброс головного обтекателя ракеты и космонавт через открывшийся иллюминатор с помощью оптического прибора "Взор" первым из землян увидел нашу Землю из космоса. Только-только КК с космонавтом вышел на орбиту вокруг Земли, а к нам в МИК поступила команда: "Срочно проявить и подготовить к просмотру фотопленки телеконтроля с записью параметров работы бортовых приборов". Телеметристы инженер-лейтенанты Устименко Г.Ф., Токарев А.С. и начальник фото-кинолаборатории старший техник-лейтенант Бугров В. со своими подчиненными немедленно приступили к этой работе. Еще не успели высохнуть проявленные пленки, как в МИК прибыла комиссия из представителей конструкторов, военных и промышленников для анализа отказа работы бортовой системы радиоуправления РН 8К72К. Устименко Г.Ф. представлял пленки комиссии. Мне, как специалисту по бортовым приборам системы радиоуправления, довелось участвовать в анализе причин отказа этих приборов. Оказалось, что отказа работы приборов не было (они были исправны), а на 120 сек, при отделении первой ступени, вышел из строя преобразователь постоянного напряжения в переменное, радиоприборы были обесточены и не смогли выполнить свою функцию. В результате РН управлялась дублирующей автономной системой управления. Но эта система вывела КК на орбиту в два раза выше запланированной. Вместо 180-200 км КК вышел на высоту 327 км.


________________________________________________________41 Запланированная орбита "Востока-1" была рассчитана таким образом, что если при посадке откажут и система ориентации и тормозная двигательная установка (ТДУ), – корабль должен будет сам совершить посадку за счет естественного торможения в атмосфере Земли. При высоте орбиты 180-200 км такой спуск произошел бы за 7-10 суток, не более. Поэтому средств жизнеобеспечения (воды, пищи, кислорода и др.) у космонавта было примерно на этот срок. Спуск же с высоты 327 км потребовал бы в несколько раз большего времени. Понятно, чем это грозило космонавту. К счастью, ТДУ и система ориентации сработали нормально и космонавт успешно приземлился. Хотя и с перелетом из-за высоты орбиты 327 км. Космонавт приземлился вместо Волгоградской – в Саратовской области, недалеко от деревни Смеловка Терновского района. Так состоялось открытие эры пилотируемых полетов в космос. Гражданин нашей великой страны, первый космонавт Земли Ю.А. Гагарин впервые в мире проник в космическое пространство. Его полет стал триумфом плодотворной работы больших коллективов ученых, инженеров, техников – как гражданских, так и военных. Это была огромная победа всего человечества. Наш первый летчиккосмонавт Гагарин Юрий Алексеевич заслуженно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза и ему досрочно, минуя звание капитана, было присвоено воинское звание "майор". После успешного завершения полета космонавта номер один, запуск МБР с СК 31-й площадки был перенесен на 14.04. 1961. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17.06.1961 "За успешное выполнение специального задания Правительства по созданию образцов ракетной техники, космического корабля-спутника "Восток" и осуществления первого в мире полета этого корабля с человеком на борту" орденом Ленина был награжден заместитель командира нашей части 33797 по спецвооружению инженер-майор Ряжских А.А. Конечно же, особенно сильно за исход полета Гагарина Ю.А. переживали его родные и близкие – мать, отец, жена, брат… Но особенно шоковым этот день был для моих родителей. Они в то время проживали в городе Полтаве. Так вот, 12 апреля 1961 года к отцу на работу, а к маме – домой нагрянули журналисты и начали утверждать, что в космос полетел их сын, то есть – я. Как они узнали о моем существовании – для меня до сих пор остается загадкой. Журналисты держали в "осаде" моих родителей, пока космонавта не показали по телевидению. Дома они отобрали многие мои детские фото, часть из которых не вернули. Публикации обо мне журналистам, конечно же, запретили, так как я служил на полигоне. Когда, через пять лет после окончания училища, мы, выпускники радиофакультета ХВАИВУ (а нас выпускалось 145 человек), встретились в училище, мне многие из однокашников сознались, что 12.04.1961 почти все они в этот день звонили в Москву и передавали поздравления космонавту, предполагая, что в космос полетел я. А наши выпускники РТФ ХВАИВУ 1960г. были распределены и проходили службу на всех измерительных пунктах (ИП) от Евпатории до Камчатки и на морских корабельных ИПах, размещенных в акваториях Тихого и Атлантического океанов. Наша встреча с моим полным тезкой могла состояться 13 августа 1962 года на 32-й площадке, на которую майор Гагарин Ю.А. уже ехал с летчиком-


42________________________________________________________ космонавтом майором Титовым Г.С. и командиром отряда космонавтов генераллейтенантом Каманиным Н.П. Но уже в пути следования, майора Гагарина Ю.А. отозвали, и на митинг прибыли только генерал Каманин Н.П. и майор Титов Г.С. Они оба выступали на митинге. Выступал на нем и я. Там познакомился и с Каманиным Н.П. и Титовым Г.С. Оба были удивлены нашим совпадениям с летчиком-космонавтом Гагариным Ю.А. и обещали удивить этим и его. 12 апреля 1963 года приказом начальника полигона №042 я был назначен начальником отделения радиотехнических и телевизионных систем космических аппаратов (КА) и кораблей (КК) ракетно-космических комплексов (РКК) "Союз". Отделение в это время базировалось в МИКе на 2-й площадке при 1-м научно-испытательном управлении, возглавляемым Героем Социалистического труда полковником Кирилловым Анатолием Семеновичем. Отделение проходило теоретическую и практическую подготовку по запуску КА "Зенит" и КК "Восток". В июне 1963 года совместно с испытателями 1-го управления мы принимали участие в подготовке к пуску двух КК "Восток-5" и "Восток-6". Все работы по подготовке к запуску этих кораблей велись под непосредственным техническим руководством С.П. Королева, научное руководство осуществлял Президент Академии Наук СССР Келдыш Мстислав Всеволодович. 14 июня 1963 года на орбиту Земли был выведен КК "Восток-5", пилотируемый летчиком-космонавтом подполковником Быковским В.Ф. А 16 июня на орбиту Земли был выведен КК "Восток-6", впервые в мире пилотируемый женщиной-космонавтом Терешковой В.В. Сразу после запуска в космос КК с Терешковой В.В. состоялась моя встреча с летчиком-космонавтом подполковником Гагариным Ю.А. – моим полным тезкой. Он с группой космонавтов участвовал в подготовке и запуске этих КК. Мы с Виктором Кононовичем Морозом и еще с двумя нашими товарищами шли от контрольно-пропускного пункта на 2-й площадке к МИКу. Из МИКа, навстречу нам вышел Гагарин Ю.А. Так получилось – мы перекрыли ему всю дорогу, а я оказался прямо напротив космонавта. Мы все остановились. Возникла пауза!!! Лицо космонавта стало напряженным, на нем исчезла его знаменитая улыбка… Ко мне повернулся Мороз В.К. и сказал: "Представься ему…" Я приложил руку к головному убору (в то время офицеры на космодроме носили фетровые зеленые шляпы с кокардой и противоветровым ремешком) и представился космонавту: "Товарищ подполковник! Старший инженер-лейтенант Гагарин!" Лицо космонавта расплылось в его знаменитой белозубой улыбке… "А!... Знаю-знаю! Вы – полный мой тезка. О вас мне рассказывали Герман Титов, Н.П. Каманин и Леонид Дронников", сказал он. ( С Дронниковым Г.Титов и Ю.Гагарин часто ездили на рыбалку на Сыр-Дарью). Так завязалась наша беседа. Космонавт спросил меня: "Где я родился?" Я ответил ему: "В Москве". "А я – рядом, на границе Московской области, в городе Гжатске, всего в 170 км от Москвы" – сказал он. Затем, почему-то, последовал вопрос, – не в каком году, а "в каком месяце я родился?" " В марте 16 числа" – ответил я. "А я – 9 марта 1934 года" – радостно сказал он. "А я – в 1937 году" – признался я. Потом его заинтересовало: "Какое и когда я закончил учебное заведение?" "В 1955 году я поступил на радиофакультет Харьковского высшего авиационноинженерного военного училища, а в 1960 году закончил его с дипломом радиоинженера в воинском звании инженер-лейтенанта" – ответил я. " – А я в 1955


________________________________________________________43 году поступил в 1-е Чкаловское военно-авиационное училище летчиков и в 1957 году окончил его с дипломом пилота-техника в воинском звании лейтенанта, а сейчас учусь в Военно-воздушной инженерной академии имени профессора Н.Е. Жуковского на 3-м курсе" – сказал космонавт и добавил: "У нас в отряде из 20 человек всего двое с высшим инженерным образованием – Комаров В.М. и Беляев П.И. … Осваивать космос без инженерных знаний будет трудно!" Но здесь нашу беседу прервал какой-то подошедший к нам молодой генерал. Он сказал: "Юра, пора ехать". Гагарин попрощался с нами, пожав нам руки. Уходя, произнес: "До скорой встречи!" И, повернувшись к генералу, сказал: "Поехали!" Космонавт Гагарин Ю.А., как мало кто, понимал значение образования в жизни человека. Он сам в 1951 году с отличием закончил Люберецкое ремесленное училище №10, в 1955 году с отличием окончил Саратовский индустриальный техникум и, одновременно, – аэроклуб. В 1957 году окончил по первому разряду Чкаловское военно-авиационное училище летчиков, а в 1968 году с отличием окончил Военно-воздушную инженерную академию им. профессора Н, Е. Жуковского по специальности "пилотируемые воздушные и космические летательные аппараты и двигатели к ним". Государственная экзаменационная комиссия присвоила Гагарину Ю.А. квалификацию "инженер" и рекомендовала его в адъюнктуру. В 1966 году Ю.А. Гагарин приступил к тренировкам по программе нового космического корабля "Союз". 27 марта 1968 года с аэродрома Чкаловский на учебно-тренировочном истребителе УТИ МиГ-15, для выполнения упражнения №2 Курса боевой подготовки истребительной авиации, поднялся в воздух экипаж в составе В. Серегина и Ю.А. Гагарина. Во время выполнения задания произошла катастрофа самолета. Экипаж погиб. Так трагически оборвалась жизнь первого космонавта Земли полковника Гагарина Ю.А. 27 марта 1968 года мы с группой товарищей из Харьковского высшего командно-инженерного военного училища проводили натурный эксперимент на спутниковой линии связи "Молния-1", созданной и изготовленной нами командноизмерительной радиоаппаратуры нового поколения на Щелковском измерительном пункте, расположенном всего в нескольких километрах от аэродрома Чкаловский. Здесь я с большим прискорбием и узнал о гибели своего полного тезки. По месту и по времени пребывания мы опять были рядом…

Гаража С.А. (г. Киев)

А ОБАМА ЧЕСТНЕЕ, ЧЕМ ШУСТЕР Невозможно не откликнуться на состоявшееся 6 декабря 2010 года выступление президента США Б.Обамы перед учащимися и преподавателями одного из колледжей штата Северная Каролина. Почему выбор пал на этот штат, на этот колледж? Обама объяснил: Северная Каролина – один из лидеров США в биотехнологии, этом новейшем направлении научных исследований, а Фортсайдский Технический Колледж готовит соответствующих специалистов и занимается соответствующими научными разработками. Весь пафос выступления американского президента как раз и был


44________________________________________________________ направлен на необходимость в государственном масштабе перефокусироваться на вопросы образования и научных исследований. Но в начале своей речи Барак Обама, конечно же, коснулся животрепещущей темы проявлений и последствий кризиса. "Множество американцев по-прежнему остаются без работы. У множества американцев по-прежнему существуют проблемы со здоровьем", – отметил он. Чрезвычайно актуальны при преодолении кризиса болезненные проблемы сокращения дефицита бюджета. На чём можно сэкономить средства? Американский лидер сообщил о своих предложениях: заморозить на два года зарплаты федеральным служащим и заморозить на три года все расходы, не имеющие отношения к национальной безопасности. "Мы будем решительны и тверды при ликвидации расходов и программ, которые мы не можем себе позволить", – заявил президент. Однако есть сферы деятельности, утверждал Б.Обама, которые, наоборот, несмотря ни на что, требуют инвестиций, т.е. капитальных вложений. Это – образование, инновации (вложение средств в высокотехнологичные, наукоёмкие проекты) и качественная инфраструктура. "Я буду продолжать борьбу за эти инвестиции", – заверил присутствовавших президент Обама. И затем, отметая возражения своих оппонентов, заявил: "Сокращать дефицит путём сокращения инвестиций в такие сферы, как образование и инновации, – это то же самое, что пытаться уменьшить вес перегруженного самолёта устранением двигателя". Меткая и остроумная шутка вызвала одобрительный смех в зале, но Обама, сменив тональность разговора, продолжил: "Суровая правда заключается в следующем. Существует опасность отставания Америки в гонке за будущее. Это просто правда". В подтверждение президент привёл совокупность важных экспертных количественных и качественных показателей, характеризующих накопившееся отставание США в области образования молодёжи. "Конкуренция между Америкой и остальным миром будет жестокой", – не сомневается Барак Обама, знающий, естественно, что конкуренция в мире капитала включает в себя как бои по беспощадным правилам, так и бойни без каких-либо правил – явные, кровопролитные и тайные, истощающие. Обама рекомендует пристально взглянуть на "миллиардный Китай" и на "миллиардную Индию", которые "уже включились в глобальную экономику, сосредоточившись на естественных науках и математике и на обучении высококвалифицированной рабочей силы". И вот здесь Барак Обама произнёс те слова, из-за которых нельзя не откликнуться на его выступление. Президент США напомнил, что однажды Америка уже находилась на этой опасной грани "отставания в гонке за будущее". Обращаясь к присутствовавшим в зале, он сказал: "В 1957 году, незадолго до открытия вашего колледжа, Советский Союз победил нас в космосе, запустив Спутник". Если дословно, то слово "спутник" в этом предложении Обама употребил дважды, приведя и английское обозначение "satellite", и русское слово в английской транскрипции – "Sputnik": "a satellite known as Sputnik" ("сателлит, известный как Спутник"). Тем самым Обама указал, как эти обозначения между собой соотносятся. Это был шок, вызов, это был "тревожный сигнал", как отметил Б.Обама. Но одновременно, подчеркнул он, этот тревожный сигнал стал тем стимулом, который "заставил Соединённые Штаты увеличить инвестиции в инновации и в


________________________________________________________45 образование – в частности в математику и в естественные науки". "И вот сегодня, – продолжил американский лидер, – 50 лет спустя, момент Спутника ("Sputnik moment") уже для нашего поколения снова вернулся. Это наш момент". "Момент Спутника" – этот выразительный словесный образ Б.Обама применил как обобщенный символ очередного исторического тревожного вызова для Америки. Этот образ – "Sputnik moment" – американский президент использовал четыре раза, в том числе для завершения своей речи: "Мы встретим этот момент Спутника, но мы должны это сделать все вместе". А при чём здесь упомянутый в заголовке Шустер, могут спросить читатели. Да ни при чём, конечно. Просто телеведущий С.Шустер упоминался в моём материале "Определите значения слов!" ("Коммунист", №73, 10.09.2010 г.) именно по той причине, что (в отличие от американского президента) Шустер упорно и, конечно, неспроста это слово "спутник" игнорирует, заменяя его обозначением "сателлит". О Шустере в той статье, посвящённой приёмам манипуляции сознанием с помощью так называемого нейро-лингвистического программирования, был следующий абзац: "Савик Шустер, прекрасно владеющий русским языком, в украинском телеэфире неизменно называет спутник "сателлитом". Когда по ходу передачи через спутник осуществляется связь с другим городом либо с другой страной, С.Шустер время от времени напоминает: "Скоро сателлит уйдёт, и связь прекратится…" Знает же, что все вокруг называют спутники спутниками, все говорят "спутниковое телевидение", "спутниковая антенна". Но упорствует". Кстати, в первые годы "независимости" я писала о том, что львовская газета "Высокий Замок" публиковала программы телевидения под заголовком "Програми сателітарного телебачення". Эта неслучайная настойчивость объясняется тем, что выкорчёвыванию, изъятию подлежат любые упоминания и напоминания о советских достижениях. Слово-символ "спутник" по ассоциации мгновенно возвращает нас к великому советскому триумфу. Вклад Советской Украины в этот триумф был огромным. Наступивший 2011 год – это год полувекового юбилея ещё одного грандиозного советского достижения – первого полёта человека в космос. Светлый это был человек, человек с чудесной улыбкой, коммунист Юрий Гагарин ("Знаете, каким он парнем был!.."). Несмотря на всю антисоветскую возню (чрезвычайно высоко оплачиваемую) шустеров и прочих, им всё равно не удастся вытравить из памяти человечества великие слова-символы – Победа, Сталинград, Советский Союз, Гагарин, Спутник. С этими словами нельзя справиться, так как они несут в себе мощную, великую и светлую энергетику, имеющую планетарное звучание и глобальное измерение. Спросите у Обамы. Он – знает, он подтвердит.

Гасымов Ш.М. (г. Баку, Азербайджанская Республика) Shikarqasimov@mail.ru

РОЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАЗВИТИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА Потепление политического климата в СССР со второй половины 50-х годов


46________________________________________________________ дали мощный импульс к развитию традиционных и новых отраслей фундаментальных наук. Ярким примером этого стали достижения в деле покорения космоса. Создание искусственных спутников, космических кораблей, межпланетных космических станций оказали огромное влияние на дальнейшее углубление научно-технических знаний. С выведением советскими учеными в октябре 1957 года в космос первого искусственного спутника Земли началась эра покорения космоса. Венцом этой эры стал первый полет человека в космос 12 апреля 1961 года [Политическая история, ч.II,Баку,1997,с.62]. Достигнутые в деле покорения космоса успехи с каждым годом находили более широкое практическое применение. Исследования в космической области способствовали формированию новых областей науки и отраслей промышленности. Широкий размах космических исследований способствовал развитию в СССР новой научной отрасли космической физики. После этого ускорились исследования в области использования атомной энергии в мирных целях, в деле поиска путей получения энергии термоядерного синтеза, создания лазерной техники и в ряде других областей фундаментальных наук. Покорение космоса в СССР не прошло и мимо Азербайджана. С покорением космоса в Азербайджане начался период бурного развития исследований в этой области. Так, в январе 1975 года по инициативе и при всесторонней поддержке общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева при Академии наук Азербайджана был создан научный центр "Каспий". В 1978 году на базе научного центра "Каспий" создается Институт космических исследований природных ресурсов Академии наук Азербайджанской ССР (ИКИПР), а в 1982 году.Научнопроизводственное объединение космических иссле-дований (НПОКИ) [Золотая осень жизни, Баку,2009,с.7]. В 1991 года на базе Научно-производственного объединения космических исследований было создано Азербайджанское Национальное Аэрокосмическое Агентство. В республике, наряду с развитием научных знаний в области космоса, появилась целая плеяда известных ученых, навеки запечатлевших свои имена в истории развития этой области. Большой вклад в развитие исследований в области космоса внесли академики Керим Керимов, Тофик Исмаилов и Ариф Мехтиев. Азербайджанское Национальное Аэрокосмическое Агентство способствовало формированию и развитию нового научного направления в своей деятельности космической информатики. В 1991 году был учрежден Научно исследовательский институт аэрокосмической информатики, первым директором которого стал А.Ш.Мехтиев [газ."Азербайджана",14 ноября 2008 года]. Сегодня в республике продолжаются предприниматься успешные шаги в области развития космических исследований. Азербайджанские ученые в рамках участия в различных международных научных симпозиумах периодически встречаются и обмениваются опытом с зарубежными учеными и специалистами, в том числе работающими в бывших союзных республиках, публикуют свои научные статьи в ведущих зарубежных научных изданиях. Благодаря этому сегодня мы можем с гордостью сказать, что Азербайджан космическая страна.

Гераїмчук І.М. (м. Київ) igeraimchuk@mail.ru

ВИХОВАННЯ ГЕНІЇВ


________________________________________________________47 У даній роботі розглянуто не складні методики виховання, а найпростіші і найдієвіші методи, які можуть бути легко використані. Відомо, що подібні методи існують і їх навіть намагаються використовувати, і не без успіху. Розглянемо вплив відчуття краси на формування генія, людини з унікальними знаннями та здібностями. На основі вивчення і синтезу сучасних та історичних даних, зроблено висновок [Гераїмчук І.М. Філософія творчества: Монографія. – ТОВ "ВД"ЕКМО", 2006. – 119 с; Гераимчук И. М. Гений это просто. Формирование творческой личности: Монография / И. М. Гераимчук – К.: ЭКМО, 2010. – 145 с], що Краса є активізатором цілісної свідомості, тобто пробуджує здібності, і не тільки умовно. Культ Краси буквально панував у Древній Греції, яка дала неймовірну кількість геніїв на одну людину Греції. За твердженням істориків, кількість тільки скульптур в Афінах була більша кількості жителів! Кількість вільних жителів Афін – близько 100 000, а один Пракситель створив 600 скульптур, Лісіпп –1500, Фідій – 800. За сучасними мірками Афіни і навіть вся Греція за кількістю людей – це велике село чи маленьке місто. Це сприймається як неймовірне, що таке "село" безперервно давало стільки геніїв у всіх галузях. Так само Культ Краси панує в сучасній Японії. Додамо про те, на якому місці у світі знаходиться кам’яниста Японія? Культ Краси став культом епохи Відродження, яка, до речі, почалася з відродження інтелектуалами еллінських культу краси й філософії. Сплеск геніальності в епоху Відродження просто вражає – їх були сотні й навіть тисячі. Імовірність одночасної появи Рафаеля, Леонардо та Мікеланджело в один час в одній країні – дорівнює нулю, якби річ йшла про випадкові мутації генів. А якщо разом з ними жили ще й Сандро Боттічелі, Джорджоне, Тіціан, Кореджо, Белліні, Монтенья, Франческо та інші італійські митці? Культ Краси знову почав відроджуватись, з нашої точки зору, в так званий "срібний вік" російською культури – достатньо згадати "Світ мистецтв", суперечки про "чисте мистецтво", "акмеїзм" і т.д. – і знову сплеск сонму геніїв і талантів, така концентрація в плюсмінус п’ятдесят років, якої не було за всю історію Росії. Звичайно, все це не означало, що Культ Краси активізує геніальність, але окрім цього відомі також випадки, коли видатні митці на самому початку свого творчого шляху переживали надсильне переживання краси, яке перевернуло особистість, та багато інших ознак, що краса таки активізує цілісне мислення. Звичайно, це не означає, що будучи "акмеїстом", ви станете такими як А. Ахматова та Л. Гумільов, або, роками збираючи та відбираючи образи краси для твору зі всього світу, ви станете таким фантастом, як І. Єфремов (відомий своїм культом краси, він дійсно так працював), або, сповідуючи культ краси в усьому житті і кожній думці станете таким генієм, як М. Реріх (він дійсно так жив). Якщо твердження митців ще можна було б пояснити тим, що твір, де кожен кадр гарний, сприймається як шедевр, то серйозні твердження вчених про красу твору змінюють всю картину. Тим більше, що це підтверджується фізіологією і психологією. Краса – надскладне явище, з яким пов’язані більшість питань еволюції суспільства та людини. Краса – активізатор здібностей, пробуджувач натхнення, причому останнє в буквальному сенсі – як створювач та збуджувач схеми мозкових хвиль стану натхнення. Тобто для виховання геніїв важливі не тільки культ майстерності, майстра, а й культ Краси. Культ Краси в суспільстві або навіть в якійсь локальній школі (на


48________________________________________________________ зразок Царського Села з директором школи І. Анненським). Основа виховання геніїв – культ Краси.

Гладченко В.Т. (г.Киев)

К 50 – ЛЕТИЮ ПОЛЕТА Ю.А. ГАГАРИНА Когда в 2005 году решением совета ветеранов космодрома Байконур к его 50летию было предложено подготовить книгу воспоминаний о первых годах нашей работы на этом испытательном полигоне МО СССР, я назвал свои заметки "Посвящение в ракетчики. Первые ступени." С непривычки поначалу одолевали сомнения: а смогу ли я передать ту атмосферу и состояние постоянного душевного подъема, осознавание необычности происходящего, самоотверженной работы практически всех военных и гражданских испытателей, всех тружеников полигона в те далекие первые годы создания ракетно-космической техники со всеми радостями от успехов и горечью от утрат ? Книга наша "Рокот космодрома" увидела свет, даже стала раритетом, значит, кое-что мы все же сумели рассказать искренне "о времени и о себе", как говорил великий поэт В.В.Маяковский. Я помню, как в Киевском суворовском училище (1947-1954 годы) у нас были встречи с участниками Октябрьской революции и гражданской войны (не говоря уже о Великой Отечественной войне – С.А.Ковпак, А.П.Маресьев, Р.Я.Малиновский, наши офицеры-воспитатели), какими глазами мы, мальчишки, смотрели на них и как их слушали – ветеранов тех, казавшихся такими далекими исторических событий. Да что там говорить, если начальник нашего СВУ генералмайор Томашевский А.М. сам был штабс-капитаном царской армии, потом буденновцем, хоть никогда нам о себе не рассказывал. И вот настал наш черед. Теперь ветераны – мы. И мы должны, обязаны передать молодым правдивую историю того, нашего времени, рассказать какими были мы, как жили, что смогли сделать хорошего в этой жизни и чего не смогли, как допустили, как позволили современным Геростратам из нашей же среды сжечь, уничтожить великую страну, великое братство народов. Так кто же мы были: идеалисты, романтики, творцы или винтики, слепые и бездушные исполнители чужой воли? Мы были всякие, но если привести к общему знаменателю, то все же – творцы, и это факт. Не буду перечислять всего, что создали представители моего поколения и в науке, и в технике, и в искусстве, на земле, в воздухе, на воде, в космосе и во всех многообразиях человеческого существования. Мы смогли сделать много. Думающий – да узнает, зрячий – да увидит, не глухой – да услышит. Многие из нас уже покинули этот бренный мир, но многие еще живут, трудятся, творят, думают и стараются передать идущим за нами то лучшее, что есть у моих ровесников – таких же "совков" как и я. Нас воспитывали с младых ногтей: "прежде думай о Родине, а потом о себе". И очень жаль, что нашим недуманьем о себе пользовались велеречивые и лживые партийные бонзы, которые-то и думали прежде всего и только о себе, что и проявилось в ходе так называемой перестройки. А теперь её застрельщик, "меченый" Михаил Сергеевич, ездит по европам и америкам с лекциями о том, как он поставил целью своей жизни уничтожить мировой коммунизм, а заодно и СССР – союз солидарности, справедливости и равенства. У нас не было олигархов, не было такого сегодняшнего вопиющего неравенства, не было личных лесов, полей,


________________________________________________________49 рек и озер, и хозяин был один – государство, страна, и работали мы только на этого хозяина. Нельзя сказать, что он был очень щедрым и мы как сыр в масле катались, но нищих у нас не было, каждый здоровый взрослый человек обязан был работать, что такое безработица знали только понаслышке. Каждый был уверен – если заболеешь, тем более если нужна операция – ее сделают, и не нужно было собирать для этого деньги со всех родственников, а если денег нет – то подыхай. И секса у нас действительно не было (с хитроумной подачи хамелеона Познера), а была любовь. И не было такой специальности как охранник, число которых сейчас по количеству превышает армию и милицию вместе взятых. А ведь это здоровые, крепкие молодые люди… Человеческая память – удивительная вещь, помнит только основное. Но кладешь на стол чистую бумагу, берешь ручку, и события тех уже давних лет всплывают в памяти, видишь лица и слышишь голоса, дыхание товарищей и коллег, как будто вытяжной парашют извлёк основной купол, и общая картина развертывается во всей своей красе. В июле 1959 года 8 выпускников электротехнического факультета Киевского высшего инженерно-авиационного военного училища ВВС (специальность -инженер по электро-, высотному и специальному оборудованию летательных аппаратов) прибыли на НИИП-5 МО СССР в поселок Ленинский в Казахстане. Все были назначены на должности инженеров-испытателей службы опытноиспытательних работ (ОИР) в/ч 11284, которой командовал полковник Носов Александр Иванович и которой были оперативно подчинены две опытноиспытательные части на площадках 1,2 и 31,32. На базе службы ОИР в 1960 году были созданы 2 научно-испытательных управления: 1 НИУ (в/ч 44275), которое испытывало межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) 8К71 (Р-7) и 8К75 (Р-9) и космические аппараты (КА) разработки ОКБ С.П.Королева, и 2 НИУ, которое должно было испытывать МБР 8К64 (Р-16) главного конструктора М.К.Янгеля. Я остался в первом НИУ и был назначен на должность старшего инженера-испытателя 4-й лаборатории отдела автономных испытаний систем управления. Лаборатория занималась испытаниями бортовой программновременной, коммутационной и согласующей аппаратуры, первичных (аккумуляторы) и вторичных (преобразователи тока) источников электропитания, бортовой кабельной сети (БКС). В ведении лаборатории находилась аккумуляторная зарядная станция (АкЗС), где проводился полный цикл подготовки аккумуляторов к испытаниям и полету, и склад приборов ЗИП для всей системы управления, которые мы обязаны были периодически проверять для поддержания их в постоянной готовности к замене при выходе из строя аналогичного бортового прибора и при проведении доработок по техническим заданиям. Лаборатория (кроме того, что это было воинское подразделение) представляла собой большую комнату в левом крыле 1-го этажа 2-х этажной пристройки к монтажно-испытательному корпусу (МИК), сплошь заставленную специальными испытательными стендами, электроизмерительными приборами и осциллографами. На работу мы добирались около полутора часов. Прежде чем попасть на своё рабочее место, необходимо было на грузовике доехать до мотовоза на ст. Тюра-Там, предъявив пропуск контролёрам службы режима сначала на КПП при выезде с площадки 10, потом – при посадке в мотовоз (около 10 пассажирских


50________________________________________________________ вагонов и тепловоз), на площадке 2 показать пропуск на КПП территории МИКа и при входе в зал МИКа. Моя работа по подготовке полёта человека в космос началась в январе 1960 года, когда по настоянию С.П.Королёва группа испытателей службы ОИР НИИП-5 МО СССР (впоследствии 1-е испытательное управление) была направлена в командировку в королёвское КБ для изучения нового космического аппарата 3КА, предназначенного для обеспечения полёта человека по орбите ИСЗ. Мне было поручено изучить и принять участие в испытаниях систем "Луч", "Гранит" и СТР (система терморегулирования) на заводе-изготовителе вместе с разработчиками этих систем (СТР – Брусков Михаил Васильевич, "Луч" -- Юрий Смирнов, а вот старшего разработчика "Гранита" лицо представляю прекрасно, но фамилию и имя совершенно не помню…). "Луч" был предназначен для подзарядки бортовых аккумуляторов КА на орбите от солнечных батарей (СБ), смонтированных на 2-х полудисках, прикреплённых к полутораметровой мачте на "макушке" спускаемого аппарата. Полудиски могли вращаться вокруг 2-х осей, отслеживая Солнце по сигналам от датчиков и поворачивая плоскости полудисков перпендикулярно солнечным лучам. Т.е., это была классическая следящая система плюс система подзарядки аккумуляторов, подключающая к ним солнечные батареи при превышении величины электрического напряжения СБ напряжения на клеммах аккумулятора. При испытаниях на заводе и позже на технической позиции (ТП) полигона Солнце имитировал щит с 30-ю 500-ваттными зеркальными электролампами. Щит подвешивался на канатах к мостовому крану в МИКе и перемещался вверх-вниз и вправо-влево, заставляя "уши"-полудиски поворачиваться вслед за движениями щита, как бы отслеживая Солнце. Для автономных и комплексных испытаний "Луча" применялся специальный пульт. До "Востока" "Луч" не дожил, система была снята с объекта ввиду её малой эффективности в краткосрочном полёте. СТР обеспечивала поддержание в спускаемом аппарате (СА) комфортной для человека температуры: +20±2°С. СТР состояла из двух частей: электрической и гидравлической. Как и любая система автоматического регулирования, электрическая часть СТР состояла из датчика температуры, усилительнопреобразовательного тракта и исполнительных элементов. Гидравлическая часть – это герметичная система из трубопроводов, насоса, радиатора (в СА) и спиральной трубы на нижнем полуконусе приборного отсека (ПО), поверхность которого закрывалась вращающимися жалюзями. Вся система заполнялась жидким теплоносителем из 90% спирта-ректификата и 10% глицерина (мы называли эту смесь "ликером"). Насос постоянно прокачивал теплоноситель по системе. Нагретый кабиной СА воздух вентилятором прогонялся через радиатор и отдавал тепло жидкости-теплоносителю, которая проходила по трубам через кабель-мачту к спиральной трубе в приборном отсеке. Нагретая жидкость отдавала тепло нижнему полуконусу ПО, поверхность которого излучала тепло в космическое пространство при открытых жалюзях. Для автономных и комплексных испытаний на ТП использовался специальный пульт. Он же участвовал в проверочных включениях на стартовой позиции (СП). Теплоноситель заправлялся в систему СТР специальным заправщиком на ТП, когда объект находился на стеллаже в вертикальном положении в МИКе. В документальном фильме о подготовке и запуске первого человека есть кадры с проверкой СТР, когда открываются и


________________________________________________________51 закрываются жалюзи на нижнем полуконусе ПО. Прибор "Гранит" вместе с программно-временным устройством (ПВУ) обеспечивал системы объекта 3КА необходимыми электрическими импульсами стабилизированной частоты, различными циклограммами включения необходимых систем объекта при выводе на орбиту, полёте по орбите ИСЗ и при спуске с орбиты. Циклограммы были заранее рассчитаны и заложены жёстко в программный прибор "Гранит". Вмешаться в работу циклограммы космонавт не мог. Включение соответствующих циклограмм производилось по командной радиолинии (КРЛ) с Центра управления полётом (ЦУП). Рассчитаны они были на одновитковый полёт по орбите (108 минут), многовитковый орбитальный полёт (10 часов и больше) без радиовидимости с Земли, сход с орбиты и мягкое приземление СА (цикл спуска). Например, на цикле спуска обеспечивалось включение системы ориентации, разворот объекта по вектору скорости соплом тормозной двигательной установки (ТДУ) вперёд, включение ТДУ, сход с орбиты, отделение СА, мягкое приземление кресла космонавта и СА на парашютах. Автономные испытания (АИ) "Гранита" проводились со специального пульта в лаборатории МИКа с проверкой и временной фиксацией всей последовательности выдаваемых команд на всех циклограммах. С началом испытаний первого объекта 3КА я был назначен начальником боевого расчёта систем "Луч", СТР и "Гранит". Кроме этого, я входил и в состав боевого расчёта ракеты-носителя. Расчёт состоял из 15 человек: два техникаиспытателя нашего отдела – Краснолуцкий Борис Николаевич и Гаина А.С., два офицера испытательной части и 10 солдат. Борис был из нашей лаборатории, хорошо знал все системы и фактически стал моим первым помощником и дублёром. Это был техник с "золотыми руками" и головой инженера. Нашей задачей было обеспечение подготовки систем на техническом и стартовом комплексах, т.е. проведение лабораторных испытаний на специальных пультах отдельных элементов систем (программное и программно-временное устройство), автономное испытание каждой из систем на борту КА с помощью специальной наземной аппаратуры, комплексные испытания в составе всего бортового комплекса с полной имитацией как одновиткового, так и многовиткового орбитального полёта на ТП и проверочные включения на СП. Прошедший заводские испытания объект 3КА в разобранном виде (приборный отсек – ПО, спускаемый аппарат – СА, ТДУ) доставлялся железнодорожным транспортом в МИК площадки 2. После тщательного внешнего осмотра всех частей объекта на отсутствие повреждений при транспортировке, проверки технической документации объекта и всех его систем, проверки отсеков ПО, СА и ТДУ на герметичность в барокамере, собиралась схема для электрических испытаний ещё механически не собранного объекта (все части соединялись кабелями-удлинителями) и проводилась проверка работы систем и их функциональные связи. Далее объект 3КА передавался на механическую сборку, автономные и комплексные электроиспытания. Автономные испытания (АИ) объекта проводились в лабораториях и на испытательной площадке объекта в МИКе с помощью специальных пультов и приспособлений. При устранении всех выявленных в АИ замечаний и неисправностей объект передавался на комплексные испытания (КИ). КИ проводились в составе всего бортового комплекса объекта с полной


52________________________________________________________ имитацией различных участков полёта и проверкой правильности функционирования бортовых систем: участок выведения на орбиту ИСЗ и аварийные ситуации на этом участке, отделение от ракеты-носителя и включение постоянно работающих систем, сеансы связи с Землёй, режимы ориентации, режимы одновиткового и многовиткового полётов, цикл спуска. При положительных результатах КИ принималось решение о переходе к необратимым операциям – заправке систем исполнительных органов компонентами топлива и другими рабочими телами, полётной заправке теплоносителем СТР, окончательной установке штатной комплектации, проверке электрических цепей пиротехнических средств. Далее следовала (уже на "Востоке") тренировка космонавтов в полностью укомплектованном СА. Все работы выполнялись боевыми расчётами, при этом непосредственным исполнителем операции был оператор–офицер испытательной части или испытательного управления. А контролировали его действия 3 человека: офицер испытательного управления, представитель организации-разработчика и военный представитель в этой организации – так называемый "тройной контроль". После окончания работы каждый из членов боевого расчёта расписывался в бортовом журнале испытаний объекта, который сопровождал КА от момента его испытаний на заводе-изготовителе и до логического завершения – запуска на орбиту. Благодаря такой системе контроля и личной задокументированной ответственности каждого члена испытательной команды удалось избежать серьёзных аварий или поломок при испытании объекта на земле. Система эта была внедрена С.П.Королёвым с началом испытаний объекта 3КА не только на космических аппаратах, но и на самой ракете-носителе (РН), и применялась в дальнейшем при подготовке всех пилотируемых объектов. Так, по моим системам самым серьёзным нарушением в технологии испытаний был случай, когда по пути из лаборатории в зал МИКа 20-литровая бутыль с "ликёром" выскользнула у меня из рук и разбилась; несколько дней запах этилового спирта будоражил обоняние испытателей. А ведь в городе Ленинске и, естественно, на всех площадках до середины 60-х годов был "сухой закон". Общее руководство испытаниями осуществлялось органом под названием "Техническое руководство", в состав которого входили представители промышленности и военные испытатели, во главе его стоял С.П.Королёв. Понятно, что за ним было последнее слово по всем вопросам, касающимся работы с КА и РН. Уже отмечалось, что при положительных результатах работы любая система корабля допускалась к дальнейшим штатным испытаниям. Но при подготовке КА для полёта Ю.А.Гагарина эта система была изменена С.П.Королёвым. На докладе руководству о проведении КИ и имевших место замечаниях Королёв сказал, что после всех работ по замечаниям КИ должны быть проведены ещё и ещё, пока по ним не будет никаких замечаний – летит человек, и объект должен быть абсолютно "чистым". И такая система существовала в дальнейшем при подготовке всех пилотируемых объектов типа "Восток", "Восход" и "Союз". Для испытаний объектов в МИКе была отведена в углу зала так называемая испытательная площадка, с 2-х других сторон ограниченная перкалевой лентой. Большая часть испытательного оборудования была размещена здесь же, около объекта. Мы работали как в цирке, т.к. у ленточного барьера постоянно


________________________________________________________53 собирались те, кому в настоящее время было делать нечего (в основном, гражданские испытатели). Разогнать эту "толпу" ни нам, ни дежурной службе МИКа было не под силу – прогоняются одни, тут же сходятся другие. С этим было покончено раз и надолго лично С.П.Королёвым. Однажды он внезапно появился в разгар "спектакля" и спросил, что эти люди делают здесь в рабочее время. Бежать было уже поздно, и "зрителям" пришлось выслушать всё, что о них думает Сергей Павлович. Этого оказалось достаточно – впредь в зале были только непосредственно занятые в работе. Часто, особенно во время электрических испытаний, на площадке собирались наши начальники, видимо для повышения уровня руководства. Не скажу, что они мешали, но присутствие за спиной начальника сковывает и вообще неприятно. Отвадил их также Королёв; как-то он зашёл на площадку и, увидев сидевшую группу полковников и подполковников (все были начальниками испытательных отделов), поинтересовался их ролью в проводимых сейчас испытаниях. Выяснив это и другие вопросы (в довольно бестактной форме), Сергей Павлович приказал им удалиться. Было как-то очень неудобно за Королёва и жаль начальников – в армии не принято "распекать" начальников в присутствии их подчинённых. Однако проблема была решена, но, как часто бывает, с перегибами. Теперь посреди площадки восседал или один из заместителей Королева, или кто-либо из руководства испытательного отдела, испытательной станции завода и тщательно следил даже за тем, чтобы операторы "не вертелись", не разговаривали и вообще все делали по стойке "смирно". Сергей Павлович вообще не любил праздношатающихся людей как на ТП во время испытаний, так, и особенно, на СП. И поэтому, когда на территории ТП или СП находился С.П.Королёв, мы старались не болтаться без дела. А такие моменты были, особенно при КИ – выполнил свою операцию, и можешь быть свободен до следующих по циклограмме испытаний своих операций. Но ведь хотелось знать, как проходят испытания дальше, и остаешься в пультовой или на площадке испытаний, т.е. фактически лишним в данный момент. В состав боевого расчета на стартовой позиции по указанию Королёва не допускались женщины, исключением из этого правила была только одно женщина из ОКБ Королева – разработчик инструкции операторов пультов подготовки и пуска. Звали ее Инесса Ростокина, а мы ее называли "свой парень". И только потому, что она действительно была незаменима. До запуска на орбиту ИСЗ человека было подготовлено и запущено 5 объектов 3КА или кораблей-спутников (КС). Первый КС был запущен 15 мая 1960 года на близкую к круговой орбиту высотой около 320 км от поверхности Земли, период обращения 91 минута, вес 4540 кг. На борту объекта были все необходимые системы и оборудование, обеспечивающие полет человека, кроме кресла космонавта (КК) и теплозащиты на СА. Так как это был первый запуск КА, возвращаемого на землю, необходимо было проверить работу всех систем КА, особенно системы ориентации и ТДУ. Поэтому было принято решение не покрывать поверхность СА теплозащитой, чтобы он сгорел в атмосфере, ибо при отказе ТДУ или системы ориентации он мог приземлиться где угодно и даже на населенный пункт. Первый КС находился на ОИСЗ до 19 мая, все системы корабля работали нормально. 19 мая по КРЛ на борт


54________________________________________________________ была подана команда на включение цикла спуска. "Гранит" выдал все необходимые команды, нормально отработала ТДУ, но вследствие того, что система ориентации не смогла нормально сориентировать корабль (подвел привод инфракрасного датчика теплового горизонта Земли из-за загустевания смазки в условиях глубокого вакуума, сам же датчик работал нормально, отслеживая тепловой горизонт), тормозной импульс ТДУ превратился в разгонный, и КС перешел на более высокую орбиту. А дальше по циклограмме всё произошло нормально – отделился СА, все системы в нем работали штатно, на новой орбите оказалось 2 объекта – СА и ПО, которые просуществовали до 5 сентября 1962 года в неуправляемом варианте. Неудача? Да, мы были удручены тем, что КС не удалось вернуть к Земле. Но С.П.Королёв воспринял эту работу как первый опыт маневрирования в космосе, переход с одной орбиты на другую: "Надо овладеть техникой маневрирования, это же имеет большое значение для будущего! А спускаться на Землю когда надо и куда надо наши корабли будут как миленькие! На следующий раз посадим обязательно!" – так говорил Сергей Павлович ведущему конструктору объекта О.Г.Ивановскому. Второй КС. Его СА (как и всех последующих) уже был покрыт теплоизоляционным материалом, или "обмазкой", как говорили испытатели. Начиная со второго, все последующие пуски КС планировалось совершить с собачками. Для второго готовились 2 собачки – Стрелка и Белка, которые предварительно прошли большой цикл подготовки. В СА устанавливался катапультируемый контейнер (КК) с двухместной герметичной кабиной (ГК) для собачек, оборудованной автоматом кормления, ассенизационной системой, системами медицинского контроля, телевидения, регенерации воздуха, катапультирования, парашютной и блоком радиопеленгации. Этот КК стал прообразом катапультируемого кресла космонавта. Кроме собачек в КК помещались крысы, черные и белые мыши, мушки дрозофилы, водоросли и семена растений. По 2-х часовой готовности к пуску на стартовой позиции произвели установку ГК с собачками через посадочный люк, через который в дальнейшем должен будет сесть и человек и который закрывался к 30- минутной готовности. Пуск был произведен утром 19 августа 1960 года и прошел нормально. КС был выведен на близкую к круговой орбиту высотой окала 300 км с периодом обращения 91 минута и был посажен на Землю через сутки. Вывод на орбиту, полет, спуск с орбиты и посадку собачки перенесли нормально. По рассказам медиков, которые постоянно наблюдали за животными в полете по телевидению, после выведения на орбиту собачки "взвесились" в невесомости, не касаясь лапами пола, а Белка принялась ожесточенно лаять, глядя через отгораживающую сетку на Стрелку, но вскоре успокоилась. После приземления на задней лапе Стрелки обнаружили наручные часы, которые втихаря прицепил один из известных медиков. После полета Стрелка забеременела, ощенилась, принесла 6 щенков, одного из которых – Пушинку Н.С.Хрущев при визите в США подарил семейству президента Д.Кеннеди. Новые хозяева собачку Пушинку просто обожали. Третий КС был запущен 1 декабря 1960 г с двумя собачками – Пчелкой и Мушкой. Полет проходил штатно, но при спуске с ОИСЗ 2 декабря в связи с отклонением траектории спуска от расчетной при входе в плотные слои атмосферы фактически по баллистической кривой прекратил свое существование – сгорел. Остатки его были привезены на площадку №1. Было больно видеть в груде


________________________________________________________55 металла рыженькую собачью шёрстку… Четвертый КС запущен на орбиту ИСЗ 9 марта 1961 года и посажен на Землю после одновиткового штатного полета. В СА находились манекен космонавта в скафандре в катапультируемом кресле и собачка Чернушка. Посадка произведена успешно в заданном районе без катапультирования кресла, т.е спуск и посадка собачки в СА были совершены впервые без катапультирования. Пятый КС был запущен тоже на один виток 25 марта 1961 года с манекеном космонавта и собачкой Звездочкой. Вывод на орбиту полет и посадка в заданном районе прошли по штатной программе. Программа полета 4 и 5 КС (одновитковый полёт) полностью соответствовала программе полета КА с человеком на борту. Последние 2 КС были полностью укомплектованы оборудованием и системами, которые обеспечивали вывод на орбиту, полёт и посадку космонавта в заданном районе как при автоматическом, так и при ручном управлении спуском с орбиты. После неудачи с 3-м КС в КБ С.П.Королёва был разработан комплекс мероприятий для повышения надёжности самого корабля, РН и всех их систем. Так, на КС устанавливались две системы ориентации: автоматическая с ориентацией на Солнце и тремя комплектами датчиков и электронных блоков, и ручная. В системе управления ТДУ были дублированы все возможные элементы и источники электроэнергии. Особое внимание было уделено тем агрегатам, которые дублировать было в принципе невозможно, это ТДУ корабля и ДУ 3-й ступени носителя (блок Е). Предусматривались их самые тщательные испытания. Огневым испытаниям подвергались ДУ не как прежде – по одному экземпляру от партии, а половина от всего изготовленного количества. Только в случае 100%-го успеха этих испытаний ДУ устанавливались на РН и КА. Кроме технических мероприятий были приняты и организационные с введением порядка, при котором окончательное заключение о допуске к полёту каждой из систем РН и КА в целом делали Главные конструкторы этих систем. При подготовке шестого корабля-спутника, который был назван "Востоком" и на котором должен был полететь человек, на первом этаже правого крыла 2-х этажной пристройки МИКа были оборудованы помещения для подготовки к полёту 1-го космонавта и его дублёра: комната отдыха; кресловая – для подготовки к полёту кресла, которое само представляло довольно сложное устройство со многими системами; скафандровая – для подготовки скафандра, этого мини-дома для космонавта; испытательная; медицинская – для предполётного медобследования и установки на теле космонавта необходимых датчиков; гардеробная – для облачения космонавтов в скафандр. Прежде на месте этих помещений медики готовили к полёту собачек, других живых существ и растений. И тогда они были на особом положении. Теперь же в эти комнаты допускались только медики, специалисты и разработчики кресла, скафандра и космонавты, первая шестёрка которых прибыла на полигон. Вскоре нам стали известны и фамилии кандидатов на первый полёт – Гагарин и Титов. АИ и КИ "Востока" проводились по уже отработанной технологии, но были внесены и кое-какие изменения в технологию испытаний – это тренировочная посадка космонавтов в спускаемый аппарат "Востока", отработка "ручного" спуска с орбиты и посадки. Для этого, т.е. для подъёма космонавта на 4-х метровую высоту к посадочному люку СА "Востока", который стоял на высокой подставке в


56________________________________________________________ вертикальном положении, был специально изготовлен лёгкий передвижной лифт. Первым поднимался на лифте одетый в лётный оранжевый скафандр с белым шлемом Ю.А.Гагарин. Около 15 минут длилась его работа в СА по проверке систем скафандра и кресла, других приборов на приборной доске, в том числе небольшого вращающегося глобуса. Этот глобус в полёте показывал с помощью перекрестья на прозрачной плексигласовой пластинке ту точку земного шара, над которой "Восток" пролетал, а в посадочном цикле – место посадки (около 11 000 км от места включения ТДУ). На приборной доске также находилась красная кнопка включения ТДУ в режиме ручной ориентации под специальной крышечкой и так называемый логический замок – два ряда маленьких кнопочек с цифрами от 0 до 9. Было неизвестно, как поведёт себя космонавт в космическом полёте в состоянии невесомости. Для исключения возможности случайного, или в состоянии паники, невменяемости включения ТДУ космонавту надлежало в определённом порядке нажать 3 из 9 кнопок. Порядок нажатия кнопок и каких – было крупно написано в запечатанном конверте, укреплённом на видном космонавту месте в кабине корабля. Логический замок открывался только при правильном нажатии кнопок, после чего космонавт мог начать ручное управление кораблём. Имелась возможность менять эти цифры на земле с помощью специальной кодовой колодочки. По-моему, уже с "Востока-2", на котором полетел Титов, логический замок был снят. А Гагарину этот код (1,2,5) "по секрету" сообщил Ивановский перед закрытием посадочного люка за 30 минут до старта, на что Юрий Алексеевич с хитрой улыбкой ответил, что он опоздал и что этот код ему, тоже "по секрету", ещё вчера сообщил Марк Галлай – заслуженный лётчик-испытатель СССР и руководитель лётной подготовки космонавтов. После Гагарина в СА поднялся его дублёр – Герман Титов и проделал в кабине ту же самую работу. Вокруг отгороженного испытательного участка в МИКе собралось довольно много зрителей-испытателей. Ведь мы впервые видели не манекены, а человека в лётном скафандре, который передвигался немного неуклюже, кивая головой, поддерживаемый ведущим конструктором корабля. И к тому же этот же человек и на стартовой позиции, на самой верхней площадке обслуживания точно так же сядет в СА и по 30-минутной готовности за ним герметично закроют посадочный люк. Кстати, при запуске Ю.А.Гагарина на верхней площадке обслуживания у КА вместе с ведущим конструктором "Востока" Ивановским Олегом Генриховичем работал мой товарищ и сосед по комнате в общежитии старший инженер-лейтенант Шаповалов Владимир Иванович, впоследствии военпред и руководитель военной приёмки в ОКБ С.П.Королёва. Помнится, что все операции по посадке Гагарина и Титова снимал кинооператор Центрнаучфильма Владимир Суворов. Он же производил киносъёмки на всех этапах испытаний "Востока" и всех кораблей-спутников. Просматривая сейчас кадры кинохроники тех событий и пытаясь увидеть там моих товарищей и себя, приходится только сожалеть, что из-за своей излишней скромности всегда старался уйти от взгляда кинообъектива. 10 апреля на заседании государственной комиссии было утверждено предварительное решение: первым будет Юрий Алексеевич Гагарин, а его дублёром Герман Степанович Титов. И вот РН и корабль "Восток" прошли полный цикл подготовки на ТП, ракета вывезена на старт и установлена в пусковое


________________________________________________________57 устройство, успешно проведены генеральные КИ и поверочные включения систем "Востока", в том числе и моих. По инициативе С.П.Королёва на СП у ракеты состоялось представление Гагарина и Титова боевому расчёту, доклад руководителя испытательной бригады А.С.Кириллова о полной готовности РН с КА к пуску, вручение степных тюльпанов космонавтам и ответное слово Гагарина. При этом присутствовали другие четыре космонавта, члены технического руководства и государственной комиссии. С этого момента появилась традиция представления космонавтов боевому расчёту в день накануне старта у ракеты на СП. При запусках всех кораблей-спутников я находился в стартовом бункере, и до 15-минутной готовности к пуску мог выходить наверх. Поэтому прибытие ЛАЗа с космонавтами, доклад Ю.Гагарина Председателю госкомиссии, его прощание с товарищами на земле, подъём на лифте на верхнюю площадку обслуживания я наблюдал воочию. 12 апреля 1961 года. Раннее утро, на небе ни облачка, синь неба и золото солнца, и на верхней площадке обслуживания у космического корабля человек в ярко-оранжевом скафандре с поднятыми вверх для прощания руками: готовность к пуску – 2 часа. Потом – "Пуск!" – "Подъём!" – "Полёт нормальный…" – "Есть отделение объекта!". Ю.А.Гагарин на орбите. Далее – 2 часа томительного ожидания на СП у разведенных ферм обслуживания и, наконец, – сообщение о нормальной посадке и сообщение ТАСС, торжественное построение боевого расчёта у стартового устройства, поздравление С.П.Королёва, автобусы для возвращения на площадку 10 – в посёлок Ленинский и митинг на центральной площади, куда нас оцепление не пропустило из-за чёрных рабочих комбинезонов. 3 дня отгулов – и снова напряжённый труд. Впереди были новые космические аппараты, новые боевые ракеты, впереди ещё была почти вся жизнь… За работу по подготовке и запуску кораблей-спутников и "Востока" были награждены правительственными наградами некоторые члены боевого расчёта; я был представлен к досрочному присвоению воинского звания "инженер-капитан" и награждению орденом "Красная звезда". Вскоре после запуска Гагарина я получил восторженное письмо из Москвы от своей молодой жены Галины об её участии в стихийной демонстрации на Красной площади. А поженились мы 10 февраля 1961 г. во время моей командировки во ВНИИЭМ главного конструктора А.Г.Иосифьяна, и до мая 1961 г. длился процесс оформления Гали на её переезд в наш режимный город. Она даже не догадывалась, что её муж имеет к этому событию самое непосредственное отношение. Понимали ли мы, что творим Историю? Наверное, да. Тогда мы были молоды, хорошо образованы, уверены в себе и в прекрасном будущем, готовы были свернуть горы, и действительно свершили многое. Мы знали, что наши антиподы-американцы тоже готовят полёт своего астронавта в космос и готовы были соревноваться. Первый спутник – наш, первый лунник – наш, первое изображение "затылка" Луны – тоже наше. Мы со знанием верили в нашу технику, в нашу интеллектуальную силу, в мощь нашей страны, были горды своей причастностью к делам, о которых сообщало ТАСС. И действительно, жизнь по всем параметрам становилась лучше, у нас были все основания для оптимизма…


58________________________________________________________

Годзевич В.И. (г. Киев) pila2000@gmail.com

К ВОПРОСУ ПОПУЛЯРНОСТИ ПРОФЕССИЙ, СВЯЗАННЫХ С КОСМОСОМ У МОЛОДЁЖИ Учёные-биологи утверждают, что свинья физиологически не способна видеть небо. Откуда это знают сами учёные, слабо понятно. В объяснении этого феномена также однозначности нет: одни утверждают, что орган зрения свиньи просто не способен сфокусироваться на таком удалённом объекте. Другие утверждают, что это животное не способно изменить положение шеи, чтобы увидеть небо. Некоторые объясняют это еще проще – у свиньи просто нет времени рассматривать небо, так как она слишком занята поиском пищи и размножением. Интересно было бы также понять, что ожидает государство, где в рейтинге самых престижных профессий менеджеры, парикмахеры и биржевые спекулянты. Темой нашего исследования являлся вопрос популярности "космических" профессий у поступающих в ВУЗы по-прежнему необъятной страны. Страна советов долгое время была ведущей в освоении космоса. Гагарин был национальным героем и почти культом. Каждый мальчишка мечтал стать космонавтом или военным. Теперь, как известно, ситуация несколько изменилась. В первые годы после развала СССР пределом мечтаний было стать рэкетиром: разъёзжать на тонированной машине, "забивать стрелы" и безнаказанно стрелять на центральных улицах. Официальных государственных учреждений, которые провозглашали бы своей целью воспитание новых мафиози не существовало. Неофициально же такие социальные институции возникли очень быстро. Через некоторое время популярность прямого рэкета снизилась. ВУЗы стали официально готовить менеджеров, специалистов по прямым продажам и политтехнологов. Московская бизнес-школа SRC уже вполне готовит специалистов по откатам[Ткаченко Д.А., Горбачёв М.Ю.Особая техника клиентской аттракции, или Управление откатами: Учебн. Пособие. – М.: 2009. – 75 с.], это слово раньше можно было произносить только шёпотом и на ухо. По глубокому убеждению автора, развитие Украины как полноправного государства невозможно без восстановления государственных приоритетов в развитии космической отрасли. Украины, которая была одной из опорных точек советской космонавтики, практически утрачивает свой потенциал. Курс же по которому сейчас направляю Украину ориентирован на превращение в базу дешевой и бесправной рабочей силы и источник нелегальных работниц сексиндустрии для Европы и Азии. Среди факторов способствующих коллапсу космической сферы можно выделить следующие: Отсутсвие популяризации сферы космоса среди детей и юношей. Большая часть кружков, которые способствовали ранней вербовке будущих космаонавтов практически свернули свою работу. Их же помещения отданы под различные маргинальные компании способствующих превращению страны в сообщество потребителей. Студенты обучающиеся на "космических" специальности мало вовлечены в свою будущую профессию. Уже на втором-третьем курсе они, как правило, устраиваются на работу никак не связанную с космосом и никак не связывают со сферой обучения своего будущего. Стажировка же в институтах занимающихся


________________________________________________________59 космическими исследованиями крайне затруднена в связи с разрухой в таких институциях. После получения диплома выпускник ищет работу, которая позволит прокормится и тот скромный финансовый поток, который государство всё же вложило в обучение будущих сотрудников сферы космоса выкидывается на ветер. Таким образом, если государство при помощи некоторых помощников извне продолжит курс на уничтожение космической сферы, то Украина уверенно встанет после стран Африки, в качестве социального полигона.

Голякова А.Н. (г. Киев) g_en@ukr.net

НЕ БОЯТЬСЯ! Когда Вы последний раз стояли в очереди? В длинной, изнурительной очереди без конца и края. Думаете, что в мире, где приобрести все необходимые блага в два клика мышки, такое понятие как очередь должно стать атавизмом, пережитком прошлого? А не кажется ли Вам, что какая-то невиданная сила ставит нас всех в один ряд, ломая, причёсывая под одну гребёнку, стирая грани, смешивая в серую массу мегаполиса? Кому нужна яркая личность? Нужна только яркая обложка, подчёркивающая однообразность серости. Вот за ней то, за обложкой, а не за сущностью ставят в очередь. Её навязывают, её назойливо и нахально рекламируют на каждом углу. По велению палочки с восемью дырочками вся эта "яркая серость" усердно пляшет, и стремится влиться в массовость, в массовость культуры, в массовость навязанной духовности. Потоки информации, а точнее сказать: дезинформации обволакивают, обвивают и гипнотизируют, убаюкивают и указывают "верный путь". И все с радостью, покорно следуют веяньям моды, потому что так легче и проще. Потому что так…не надо думать! Мы без зазрения совести достраиваем многоэтажки к памятникам архитектуры, закладываем фрески кафелем, топим печку книгами и плюём в картины. Правильно, так и надо! Радуйся толпа, упивайся своей недалёкостью! Как ни странно, начиная с переходного возраста, каждый пытается выделиться, стать не таким как все. Но, видно, вектор этих попыток направлен не в том направлении, так как уже к окончанию юношеского периода максимализма попытки эти прекращаются, поскольку одними зелёными волосами, одним "ирокезом" ситуацию в корне не исправишь, а для чего-то другого нужно опять же думать. Отличают человека, личность его внутренние качества, душевная организация и конечно же – стремление к новому. Вспоминая произведение Рэя Брэдбери "Улыбка", охватывает удивительное чувство безысходности. Так, искусно описанное, будущее все ближе и ближе подкрадывается к нашему настоящему. Тяжело быть первым, страшно совершить поступок, легче сломать и осквернить, чем создать что-то новое. Проще прятаться в очереди! Начиная менять мир, начните с себя! Достаточно начать с простого – не бросать бумажки на тротуар, а найти урну; не прятать глаза, уступить место в метро. О! Как же это прозаично звучит, но как же это страшно. Нет ничего легче, чем бороться за чистоту: возьми веник и


60________________________________________________________ подмети хотя бы один кв. дюйм. Страшно быть первым; думаю, Гагарину тоже было страшно. Зато теперь имя Гагарина стало символом для всех первопроходцев, для всех кто не боится быть первым. Станьте Гагариным для себя. Стремитесь быть первым, меняйте себя, мчитесь к своей звезде и не бойтесь быть сожженным на костре презрения и зависти. Дарите радость, улыбайтесь каждой клеточкой своего организма, это непременно вдохновит обыкновенного прохожего открыть в себе Гагарина.

Горбатюк Я.В. (м. Київ) yana_gorbatyuk@ukr.net

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ДЕЛІМІТАЦІЇ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ Останнім часом значно поглибилися процеси глобалізації світової економіки, розширилась сфера космічної діяльності, зросла кількість держав та міжнародних організацій, які здійснюють міжнародне співробітництво у сфері дослідження та використання космічного простору, утворився світовий ринок космічних послуг і технологій, відбувається комерціалізація космічного простору. Все це спричиняє необхідність удосконалення міжнародного і національного космічного права, що передбачає вирішення низки теоретичних і практичних завдань. Делімітацією космічного простору є договірне встановлення межі між космічним і повітряним просторами, які мають різний правовий режим. Космічні апарати, виходячи на навколоземну орбіту або здійснюючи приземлення, проходять через усі шари земної атмосфери і над територією багатьох держав. Цим обумовлені колізії, що є наслідком одночасної дії норм міжнародного космічного права щодо екстериторіальності космічного простору та норм національного законодавства щодо суверенітету над повітряним простором національних територій держав, включаючи територіальні води. З одного боку, за Паризькою конвенцією про повітряне сполучення 1919 та Чиказькою конвенцією про міжнародну цивільну авіацію 1944 визнається суверенітет держави над її повітряним простором, а національне законодавство встановлює правила польотів над державною територією; з іншого – згідно з нормами та принципами міжнародного космічного права космічний простір не підлягає привласненню будь-якою державою, не визнаються і претензії держав на суверенітет над космічним простором. Розбіжності в правових режимах повітряного та космічного просторів є головною причиною делімітації космічного простору. Фактично йдеться про юридичне встановлення висотної межі державного суверенітету [Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: "Укр. енцикл.", 1998. – Т. 2. – С.345]. В світовій науці існують дві точки зору на питання визначення та делімітації повітряного і космічного простору. Одна з них полягає в тому, що необхідно здійснити умовну делімітацію космічного простору (на рівні приблизно 100-110 км від поверхні Світового океану, що відповідає міжнародному звичаю) з наступним закріпленням її міжнародним договором (просторовий підхід). Другий підхід зводиться до того, що для встановлення такої межі немає об'єктивних критеріїв, оскільки на різних висотах такі апарати мають різні властивості: під час польоту в


________________________________________________________61 атмосфері (повітряному просторі) вони працюють як повітряні судна, а при польоті в космічному просторі – як космічні апарати, залежно від чого на них поширюється і різний правовий режим (функціональний підхід). Таким чином, для вирішення питання делімітації повітряного і космічного простору необхідно привести у відповідність до міжнародного правового звичаю та міжнародного космічного права національне космічне законодавство.

Горбенко Е.В., Сокол Г.И. (г. Днепропетровск) lizaveta.tv@rambler.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИНАМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА ПРОДОЛЬНЫХ НАГРУЗОК РАКЕТ В ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ И.К. КОСЬКО: НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ РАНЕЕ СТРАНИЦЫ Новое время принесло новые веяния в ракетно-космическую технику (РКТ). Научные работы ученых и инженеров в виде научно-технических отчетов и диссертаций, которые ранее назывались "рукописными" трудами, стали доступны для широкого круга специалистов. Так случилось и с докторской диссертацией профессора физико-технического факультета Днепропетровского национального университета И.К. Косько. Защищенная в 1971 году под грифом "совершенно секретно" докторская диссертация и результаты научных исследований, представленные в ней, с 2009 года (то есть через 38 лет) теперь доступны для изучения и внедрения. В настоящее время появился доступ к новым документам, в которых представлены научно-технические результаты по механическим колебаниям в РКТ, полученные профессором И.К. Косько. Это дало возможность внести коррективы в установившиеся представления об объеме и сути научных исследований по теории механических колебаний. Необходимость комплексных исследований этой проблемы сомнений не вызывает, что определяет актуальность выбранной темы. При проектировании равнопрочных ракет минимального веса, корпуса которых нагружались бы минимальными динамическими нагрузками и имели заданные частотные характеристики, появились необходимость в динамическом анализе и синтезе продольных нагрузок ракет. Особый интерес представляет исследование переходных процессов, протекающих в ракетах во время неустановившегося движения при действии сил малой продолжительности по сравнению с периодом собственных колебаний ракеты, так как при этом возникают максимальные динамические нагрузки, действующие как на конструкцию ракеты, так и на живой организм во время запуска и посадки ракеты. При решении задач динамического синтеза, связанных с проектированием равнопрочных конструкций ракет минимального веса, возникает ряд новых задач, связанных с определением оптимальных параметров расчетных схем, при которых динамические нагрузки в корпусе ракеты были бы минимальными. При проектировании ракет необходимо определить величину жесткости крепления аппаратуры системы управления к корпусу ракеты, обеспечив нормальное их


62________________________________________________________ функционирование в заданном диапазоне частот. Так как нормальная работа приборов системы управления на борту ракеты в значительной мере зависит от выбора жесткости их крепления. Выбор жесткости крепления приборов системы управления должен быть проведен из условий расстройки собственных частот колебаний приборов и частот колебаний конструкций их крепления. Коэффициент передачи колебаний от корпуса ракеты к приборам системы управления должен быть минимальными. Большой интерес представляет исследование динамики переходных процессов не только с точки зрения обеспечения оптимальных прочностных характеристик и нормального функционирования аппаратуры системы управления, но и для получения оптимальных динамических режимов в случае полета ракет с космонавтами на борту. Проблема динамического синтеза ракеты дальнего действия (РДД) при действии сил малой продолжительности рассматривалась И.К. Косько впервые. Опыт разработки современных ракет подтвердил, что эта проблема является весьма актуальной и в настоящее время.

Гордієнко А.О. (м. Київ) Gordienko.alina@mail.ru

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНІ ОБ’ЄКТИ НА МІСЯЦІ ТА ІНШИХ КОСМІЧНИХ ТІЛАХ Відповідно до міжнародних угод визначено, що Місяць і його природні ресурси є загальною спадщиною людства. Місяць не підлягає національному привласненню ні шляхом проголошення на ньому суверенітету, ні шляхом використання або окупації, ні будь-якими іншими засобами. Держави-учасниці міжнародних угод про використання Місяця або інших небесних тіл зобов'язалися встановити міжнародний режим, включаючи відповідні процедури, для регулювання експлуатації природних ресурсів Місяця, коли буде очевидне, що така експлуатація стане можливою найближчим часом[Угода про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах, 1979. – Ст.4]. Досліджувана тема є досить актуальною, оскільки найближчим часом можна очікувати нової регламентації порядку використання ресурсів планет Сонячної системи та їх супутників. Доцільно було б змінити порядок використання ресурсів та встановлення суверенітету на території планет, що використовуються для досліджень. Як в будь-якій правовій сфері при визначенні питання регулювання власності на об’єкти в космосі необхідно визначитись з об’єктом, суб’єктом та колом прав та обов’язків цих відносин[Щеглов Є. Щодо питання правового регулювання права власності на природні об’єкти на Місяці та інших космічних тілах, 2009. – С.25]. Об’єктами, як відомо, є природні ресурси планет, суб’єктами є фізичні та юридичні особи, що існують або створені на Землі, права та обов’язки випливають з загальних положень законодавства про використання надр та повинні зазначатися в ліцензії національних урядів (на діяльність в сфері космічних досліджень та використання відповідних ресурсів). В усіх країнах, які мають космічні технології, ця діяльність ліцензується, в тому числі і в Україні.


________________________________________________________63 Право національних урядів ліцензувати діяльність своїх резидентів в сфері космосу викликана необхідністю контролю за безпекою експлуатації ресурсів та відшкодуванням витрат урядів на проведення дослідження в космічній галузі. Може виникнути ситуація, коли національний уряд країни не ліцензує цю діяльність, то в такому випадку відсутність регулювання національного закону не може бути перешкодою для експлуатації ресурсів планет та супутників[Рудев А. И. Международно-правовой статус космических станций. М., 1989. – С.56]. З вказаного вище можна зробити висновок про нелегітимність в даний момент дій по продажу ділянок на Місяці та інших планетах. Як відомо, право власності складається з правомочностей володіння, користування та розпорядження річчю. Ніхто не може передати іншій особі більше прав, ніж має сам. Особа, яка ніколи не була на Місяці, не стояла на місячній ділянці, не може передати ці функції іншій особі. Жоден правовий титул володіння не може бути використаний в цій ситуації. Спеціалісти космічних організації, які перебували на поверхні Місяця виконували доручення своїх роботодавців і не мали строку володіння майном, який би свідчив про набувальну давність. Оскільки право власності фізичної особи не визнається жодною державою, то воно відповідно жодною державою не захищається[Бордунов В. Д., Марков В.Н. Космос. Земля. Право. М., 1998. – С.79]. Отже, будь-яка особа, яка може фізично визначити межі та розпоряджатися ділянкою на Місяці, зможе заявити права на неї та ігнорувати оголошення на які посилаються сучасні продавці космічних ділянок. Існуюча практика найменування малих планет Сонячної системи, зірок іменами певних осіб за плату, здійснюється міжнародними астрономічними організаціями та не створює підстав володіння (власності) у осіб, імена яких використано для позначення космічних об’єктів.

Грехов А.В. (г. Нижний Новгород, Российская Федерация) grekhov@yandex.ru

ИДЕОЛОГИЯ И СОВЕТСКАЯ НАУКА К третьему человеческому тысячелетию Наука в сокрушительном темпе изменила искусственную среду человеческого обитания. Значительный вклад в это внесли и советские ученые, ярким свидетельством чего стало нобелевское лауреатство А.М. Прохорова, П.Л. Капицы, Ж.И. Алферова, В.Г. Гинзбурга и др. Потенциальными источниками научных успехов являлись 1) преемственность российско-имперской и советской науки и 2) трудное, сложное, но все же взаимодействие, сотрудничество в форме, в основном, творческого соперничества и конкуренции с зарубежной наукой. Подобное присуще всем частным наукам всех стран. Но в Советском Союзе абсолютной доминантой научной деятельности становилась идеология – социалистическая или марксистско-ленинская, утверждавшаяся в советской действительности с первых же лет советской власти. В последние годы сформировалось мнение, что идеологизация советской науки приняла форму диктата, беспардонного давления на ученых и вмешательство в их научное творчество. Но так ли это на самом деле? Неужели


64________________________________________________________ все было так ужасно и беспросветно во взаимоотношении и взаимодействии советской науки и идеологии, тем более, на фоне значимых достижений советской науки? 1. Надо признать, что впервые в мире идеология, непосредственно воздействующая на научную деятельность, несла позитивную интенцию, поскольку социалистическая идеология по своему сущностному содержанию была научной, т.е. представляла собой квинтэссенцию философского воззрения на мир, выраженную тезисом Маркса: "Все предыдущие философы различным образом лишь объясняли мир, наша задача, его преобразовать". Диалектический материализм предстал для советской науки методологическим основанием всеобщей исследовательской деятельности. Можно дискутировать об этом, можно упорствовать в своем неприятии, но следует признать, что социалистическая идеология зиждилась на принципах марксистской философии, которые идентифицировались с ведущими научными требованиями в познании природы, человека, общества. Отвергающий системность марксистской философии должен отвергнуть, в таком случае, всю марксистскую философию, а, следовательно, и всю мировую философию. 2. В условиях революционного ухода российско-советского общества от аграрно-капиталистической формации идеология выполняла функцию увода науки от зависимости ее от конкурентно-рыночных общественных отношений, предполагающих, что наука в антагонистическом обществе неизбежно несет на себе отпечаток существующих общественных отношений, более того, вынуждена встраиваться в ее структуру. Наука в итоге бездумно выдавала и позитивные, и негативные результаты. Чего стоят слова одного из создателей атомной бомбы А. Оппенгеймера: "Мы сделали работу за черта!" В этом ракурсе социалистическая идеология выполняла аксиологическую функцию, обеспечивая научное творчество. Нет ни одного упоминания в воспоминаниях российско-советских ученых, что их принуждали творить и создавать во имя антигуманизма (к примеру, создать космическую станцию "Мир", чтобы затем обрушить ее на США; смоделировать вирус "птичьего гриппа", а затем пустить его гулять по свету. Абсурд!). 3. Социалистическая идеология предоставляла науке этический императив, обеспечивающий ее субъектам истинную свободу, т.е. возможность творить и созидать в ауре гуманистического мировосприятия. В противном случае булгаковские "профессор Преображенский и доктор Броменталь" и не подумали бы заниматься альтруистическим излечением бродяг, бомжей и обездоленных, они просто в голову свою не вбивали бы мысль об улучшении социальных условий бытия человеческого, объективно способствуя общественному аутизму и деволюции. Вопиющим слабым местом функционирования социалистической идеологии явилась ее политизация, причем, с послесталинских времен субъектами антинаучными по своей сущности. Тем не менее, не будь социалистической идеологии (не путать с идеологией человеконенавистничества, расизма, фашизма, апартеида, "золотого миллиарда"…) не было бы космического вектора советской науки. Советская наука вкупе с идеологией заложила основы космического прорыва человечества. Социалистическая идеология позволила всему советскому человейнику


________________________________________________________65 опровергнуть с помощью советской науки высеченные на могиле О. Уайльда слова: "Мы живем в сточной канаве. Только немногие могут видеть из нее звезды". Извечный космизм всея Руси, возвеличенный советским прорывом в Космос, ждет нового импульса к всеобщей гармонии.

Григор’єв В.Й. (м. Київ) irina. lenets @ gmail. com

КОСМОС ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ: ВІД ІДЕЇ ТВОРЧОСТІ ДО ТВОРЧОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ На порозі нового тисячоліття життя людини практично всіма формами і напрямами сучасної філософії визнається як гранична підстава буття, культури, цивілізації. Прикметно, що таке ставлення до феномену людського життя значною мірою започатковується античною культурою і знаходить своє, мабуть, найяскравіше вираження в умовах доби Відродження, коли людина набуває статусу істоти співрозмірної Творцю (Кузанський). Посмішка Джоконди – посмішка людини, яка, якщо не до кінця знає, то вже напевне відчуває ціну життя, сенс самої наявності людини, нехай ще у наскрізь сакралізованому, але вже реальному земному буттєвому вимірі. Саме в межах цієї історичної епохи вперше по – справжньому гостро постало питання не стільки творчості, цінності життя людини, скільки способу її життя, який, на переконання мислителів Ренесансу, мав обов’язково бути діяльнісним, творчим за своїм характером. В цілому ж підставами для нового розуміння феномену життя саме як певного способу життя на Заході були Античність, Ренесанс, Реформація і Просвітництво. Кожному суспільству на певному етапі його історичного сходження відповідає той чи інший спосіб життя. Серед аналітичної спільноти досить популярною стає думка, згідно з якою для сучасного інформаційного суспільства, де буттєве самоздійснення людини поступово перетворюється у об’єктивний і універсальний процес, все більш затребуваним стає так званий "здоровий спосіб життя". Останній розглядається як та життєздатність індивіда, яку він не стільки суб’єктивно сприймає як наявність здоров’я, скільки як той вид соціально активної, творчої діяльності, що є умовою і технологією життєвої самореалізації, тестом на життєву компетентність. Альтернативи такому способу життя як вектору історичного поступу людства, за великим рахунком, просто не існує. Адже шанси економічного процвітання і модернізації все тісніше пов’язуються саме з людьми, зокрема їхніми знаннями і вміннями, ініціативністю та інноваційністю, відношенням до праці та свого самопочуття. За таких умов творчість, яка стає предметом першочергового попиту з боку суспільства, починає розглядатися не як надбання лише окремих обдарованих особистостей, а як високопрофесійна майстерність, якою має володіти переважна частина самодіяльного населення. Іншими словами, потреба у творчих, ініціативних, здатних до самореалізації особистостях в сучасному постіндустріальному та постматеріальному суспільстві має тривку тенденцію до зростання. Згідно з результатами багатьох соціологічних досліджень, за останні роки в Україні сформувалася група людей з високим адаптивним потенціалом. Це люди, які, подолавши віру в патерналізм, готові проявляти нові підходи в житті, ініціативу, відшукувати можливості для самореалізації. Характерним для цієї


66________________________________________________________ частки населення є те, що їхній спосіб життя налаштований не на перебудову, а на побудову своїх власних уявлень про реальний світ. Причому ідея здорового способу життя як форми вільного, всебічного, цілісного, буттєвого самоздійснення людини як суб’єкта самореалізації, здатного в рамках загального культурного поля розв’язувати найрізноманітніші завдання, все помітніше виходить на перший план. Зазначена група людей, мабуть, найкраще відповідає суспільному запиту і уособлює соціальний тип особистості, сформований ситуацією трансформаційних змін. Результатом останніх поступово стає процес перетворення творчості як архетипічної структури історії в творчий, точніше здоровий спосіб життя. Посмішка Гагаріна – посмішка людини саме такого способу життя. За ним майбутнє.

Грицай Л.А. (г. Рязань, Российская Федерация) usan82@gmail.com

СЕМЬЯ И КОСМОС: ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕМЕЙНОМ ОСВОЕНИИ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ВСЕЛЕННОЙ В СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЕ 60-80 ГГ. Космические высоты с давних времен привлекали людей своей непостижимостью, мощью и красотой. Эта тяга человечества к космическому пространству выражалась в разные тысячелетия по-разному. В древних религиях сформировались представления о звездах-божествах, влияющих на судьбы людей. В более поздние времена космические высоты становились предметом философских раздумий о смысле жизни и предназначении человека, что выразилось в широко известном высказывании И. Канта о двух ценностях: нравственном законе внутри человека и звездном небе над ним. Постепенно в европейской культуре Нового времени возникла идея покорения Космоса с помощью разума. По сути дела, вся первая половина XX века была наполнена этими ожиданиями выхода человечества в новый мир, под которым подразумевалась космическая бесконечность. Это историческое во всех отношениях событие произошло впервые в Советском Союзе, когда 12 апреля 1961 года космонавт Ю. Гагарин на корабле "Восток" вышел в Космос и облетел вокруг Земли. Безусловно, подобное событие не могло не найти живого отклика в советской культуре 60-80-х гг. Именно в это время появляется огромное количество произведений искусства, посвященных космическому освоению Вселенной. Это книги, кинофильмы, песни, ставшие классикой. Не имея возможности в данной работе охарактеризовать все разнообразие идейного содержания этих произведений, мы хотели бы остановиться на взаимосвязи космических открытий и семейной жизни людей. Интерес к данной теме вызван предположением, о том, что особая связь темы покорения Космоса и семьи вызвана глубинными основами национальной культуры, которые всегда были связаны с идеей построения идеального общества, своеобразного рая. Фактически, освоение Космоса представляло собой реализацию этой мечты. Отсюда строки из известной песни тех лет "И на Марсе будут яблони цвести" (опять-таки образ райского сада). А какой же рай без настоящих человеческих ценностей: любви, семейного тепла, детей и т.д. И поэтому полеты к


________________________________________________________67 другим планетам, изучение их в советском понимании являлись не только подвигом одиноких героев, а общим делом дружного коллектива единомышленников, состоящих из представителей разных семей. Вспомним хотя бы один из плакатов того времени. На каменистой дороге далекой планеты изображены трое людей, одетых в скафандры, двое взрослых и ребенок, по всей видимости, их дочка лет 5. Люди улыбчивы и приветливы. Вдалеке виднеется станция с советским флагом. Именно подобное мирное освоение космоса и представлялось советским людям неким идеалом. При этом космонавты и их семьи должны жить в обществе будущего, в котором восторжествует коммунизм. Таким образом, освоение космоса в сознании советских людей являло собой процесс его "очеловечивания", можно сказать даже "одомашнивания", когда унылая пустота безжизненных чужих планет превращалась в цветущие сады, в которых живут счастливые люди. Подобное освоение можно сравнить с расширением границ "русского мира", произошедшим при присоединении к России Сибири и Аляски. Напротив, если мы рассмотрим отражение темы освоения Космоса в американской культуре тех же лет, то заметим, что в ней совсем по-иному расставлены акценты. Речь идет не о мирном возделывании других планет, а об их завоевании, что, фактически, повторяет завоевание Америки. Поэтому о семейной идиллии здесь почти не упоминается, зато очень много произведений посвящено идее борьбы с инопланетянами. Достаточно вспомнить фильм-эпопею "Звездные войны" или снятый совсем недавно "Аватар" (где, кстати, подобный милитаристский подход осуждается). Таким образом, в этом сопоставлении ценностей космических открытий пред нами встает два не просто разных, но диаметрально противоположных взгляда не только на жизнь нашей планеты, но и на всю видимую для человечества Вселенную, куда входят бесконечно высокие и непостижимо далекие и в тоже время близкие нашему сердцу космические просторы.

Гур В.И. (г. Киев) Ko7en@yandex.ru

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОСВОЕНИЯ КОСМОСА С древнейших времен космос для человека был, с одной стороны, чем-то загадочным, величественным и недоступным, в силу человеческой ограниченности его возможностей, с другой стороны, он всегда являлся объектом практического освоения и применения в интересах отдельного человека и человечества в целом. В практической деятельности человека сочетание этих двух начал порождало моральные самоутверждения, потому что любой уровень освоения космоса диалектически сочетает в себе и прагматическое, и ценностное смысловое значение. Именно последнее, являя собой нравственное целеполагание, реализует через отношения к космосу отношение человека к самому себе как личности, Заложенная в морально-психологических началах человека ценность достоинства его как личности предполагает способность и необходимость не только напряжением, усилием воли, знаний, техники, деятельности, но, и что самое


68________________________________________________________ главное – совершенствование их. Призвание человека развить и реализовать свои сущностные силы (К.Маркс), по понятным причинам, особенно продуктивно и творчески реализуется в его практическом отношении к космосу. Сделать сказку былью, как поется в советской песне, преодолеть пространство и простор, это трудная задача предрасположена в человеке изначально, т.е. от рождения. Иначе говоря, космос с его необъятными, загадочными просторами, жизненными источниками и угрозами смерти, всегда является, в первую очередь, не только предметом практического, сколько духовно-нравственного, следовательно, и эстетического освоения. И подвиг при освоении Космоса, следовательно, заключается не только в том, что бы решиться преодолевать трудности, но и в том, что не менее важно, чтобы сделать это решение реалистичным, практически подготовить себя, свои физические и духовные способности, и создать с ответствующие социальные технические и прочие возможности космической деятельности. И в благодарной, восхищающейся памяти человечества сохраняются не столько порывы и желания сказки "сделать былью" сколько практические действия людей, где в нераздельном единстве цели и средств (духа и тела), осуществляется героический подвиг освоения Космоса. Перед каждым человеком, собирающемся преодолеть трудности необычного существования в Космосе, условия этой деятельности выступают как нечто неизвестное, отсюда, в первую очередь, если необходимо иметь соответствующие научные, профессиональные и прочие знания самой цели и путей ее реализации, тех конкретных средств, которые даются в результате специальной профессиональной подготовки. Конечно, необходима морально-психологическая закалка, поскольку условия овладения космосом, это пребывание в экстремальных ситуациях, в неизвестности, и даже психологических перегрузок внеземного существования. Они заключаются, в первую очередь, в изменении восприятия пространственной структуры, ограничении информации, монотонности и одиночества, рассогласованности ритма сна и бодрствования, короче говоря, все принципиально отличное от условий земной жизни и существования. Деятельность человека на земле носит конкретно-чувственный характер и осуществляется через повседневные отношения с предметами от бытовых вещей до окружающей природы и, не в последнюю очередь, в общении с другим человеком и обществом. В космосе же, кроме постоянной угрозы пребывания на сверхвысотах существует опасность встречи с неизвестными космическими объектами. Негативное морально-психологическое состояние создается через отсутствие предметно связи с миром, а также изоляции от него как предметного данного. Важнейшим моментом в обстоятельствах космической деятельности является информированность, однако ее степень зависит от того, является ли человек пионером в этой области, как Ю.Гагарин, или идет по проторенному другими пути, Вглядываясь в личность первого космонавта, вдумываясь в главные характеристики его подвига, мы кроме нравственного восхищения его качествами летчика-профессионала, констатируем те морально-психологические качества его личности, которые государственной комиссией дали право именно его сделать первым космонавтом. Ю.Гагарин обладал сангвиническим темпераментом и на протяжении


________________________________________________________69 подготовки к полету показал высокую точность при выполнении различных экспериментально-психологических заданий, высокую помехоустойчивость при воздействии внезапных и сильных раздражителе. Реакция на "новизну", состояние невесомости, длительная изоляция, парашютные прыжки и другие воздействия) всегда были активными. В период подготовки была обнаружена высокоразвитая способность расслабляться даже в короткие паузы, отведенные для отдыха, быстро засыпать, быстро и самостоятельно пробуждаться в заданный срок. Среди особенностей характера можно отметить чувство юмора, склонность к шутке, добродушие. При тренировках на учебном космическом корабле для него был характерен спокойный, уверенный стиль работы с четкими и лаконичными докладами после проведенного упражнения. Вдумчивость, любознательность и жизнерадостность придавали индивидуальное своеобразие выработке им профессиональных навыков. (См.В.И. Лебедев. Личность в экстремальных условиях. М.,1989) Нравственное величие подвига Ю.Гагарина заключается в том, что летчиккосмонавт не только сумел подготовить себя, чтобы преодолеть все трудности космического полета, а первую очередь в том, что действовал в интересах своего народа и во благо человечества.

Гусак К.О. (м. Київ) Ko7en@yandex.ru

ГУМАНІСТИЧНІ ІДЕЇ ПРИЮТИНСЬКОГО БРАТСТВА І СУЧАСНА ОСВІТНЯ ФІЛОСОФІЯ Класичні праці В.І.Вернадського про біосферу та її трансформацію в якісно новий стан – ноосферу, – видатне узагальнення наукових знань в галузях природничих, соціальних і філософських наук. Це приклад далекоглядності вченого, який показав зв'язок між закономірностями природних явищ і соціальними процесами, який теоретичні розробки прагнув втілити в сферу життєвого середовища людства. В.І. Вернадський довів можливість гармонізації природи і суспільства, показав, що вивчення організації біосфери дає можливість раціонально використовувати і відновлювати її ресурси, а також забезпечує можливість природокористування майбутніми поколіннями, Необхідно оптимізувати взаємовідносини природи і суспільства таким чином, щоб життєве середовище задовольняло всі потреби сучасних і майбутніх поколінь. Ноосферу вчений уявляв як царство розуму, як "стан біосфери в якому повинні проявитися розум і скерована їм робота людини як нова надзвичайна на планеті геологічна сила" [Вернадський В.И.: Размышления натуралиста. Кн.2. "Научная мысль как планетное явление". – С. 50]. Вчення про ноосферу виникло як поєднання трьох напрямків досліджень: поперше, природничо-наукові дослідження в геології, мінералогії, біогеохімії, вченнях про біосферу і живу речовину, по-друге, гуманітарне знання, в якому головним було дослідження людської думки, по-третє, практичний досвід роботи Приютинського братства, яке синтезувало і акумулювало в собі досвід соціальної організації ноосфери. В.І.Вернадський стверджував, що ноосфера це не гіпотеза і не теорія, а емпіричне узагальнення діяльності Братства з 80-х років ХІХ ст. по сорокові ХХ ст. Протягом шестидесяти років в загальнолюдських масштабах і


70________________________________________________________ категоріях осмислювались не тільки глобальні проблеми історії і суспільства, а відбувався спільний пошук істини, досвід внесення в життя виробленого Братством суспільно-політичного ідеалу. Приютинці вивчали досвід англійських і американських комун. Як Н.Ф.Федоров шукали свій шлях подолання "небратського стану світу" і пропонували свій шлях "спільної справи". Людська особистість в Братстві розкривалась у всій своїй повноті і самобутності. Духовне зростання кожного ставало спільною справою усіх, духовне зростання загального було надбанням кожного. Так усвідомлювалась антиномія індивідуального і загального в Братстві, як "колективної особистості" (В.Соловйов). Була вироблена "програма життя" зі своїми правилами і принципами і здійсненні спроби її реалізації в конкретній соціальній дійсності. Загальна програма доповнювалась моральним кодексом, основною тезою якого було: "Треба чинити морально, а морально – не те, що принесе користь в даному окремому випадку, а те, що стане корисним, загальним принципом поведінки" [Лист "Что нам делать и как нам жить". (ААН.Ф.208.Оп.4.Д.94.л.8.об.)]. Дружба членів Братства, в яке крім В.І.Вернадського входили брати Ольденбурги, Д.І.Шаховский, І.М.Гревс та інші, не була епізодом, соратники пронесли її крізь все життя. Своєю духовною енергією і діяльністю хотіли покращити існуючий світ. Підводячи підсумки своєї діяльності вони сподівалися, що майбутні покоління підійдуть до цього більш рішуче і сміливо. Ідеї Приютинського братства, як бачимо, несуть в собі високі гуманістичні ідеали. Орієнтація на вищу моральну цінність, гідність кожної людини несе в собі засаду того гуманістичного стану майбутнього людства, який, з точки зору Н.М. Моісеєва, повинен об’єднувати людство на вищих етапах антропогенезу. Важливим тут є те, що соціальні перетворення не здійснюються за рахунок природного середовища, а відтак ноосфера не протиставляється біосфері, вони діалектично поєднуються у життєдіяльності кожної людини, як носія вищої гармонії цих двох начал. Об’єктивна значимість цих ідей з особливою силою підкреслюється сьогодні в умовах всесвітньої глобалізації, коли перед людством актуально постали проблеми з’єднання у гармонійну цілісність соціального і природного, економічного і господарського, духовного і культурного. І дійсно, трагічні події сучасної Лівії та інших африканських країн, коли масово гинуть люди у боротьбі за свою людську гідність і прагнення жити на рівні сучасних світових цивілізацій і культур, стало, проблемою номер один не тільки для керівництва ООН, урядів великих і малих країн, але й стають предметом глибокого морального переживання і переосмислення багатьма простими людьми в усьому світі. Цей факт є наочним свідченням якісно нового етапу в розвитку людства та окремої людини. Це відбувається саме тому, як передбачали великі мислителі (зокрема В.І.Вернадський), що сьогодні окрема людина та її культурна національна активність фактично стали відповідальними за стан свого буття в світі, а відтак і за стан усього людства. Ця обставина з’єднання в сучасному світі злетів гуманізму та їх протилежностей – цивілізаційно-культурних розломів з особливою силою ставить перед людством завдання так перебудувати освітньо-виховний процес, щоб представники підростаючих поколінь мали цілісне уявлення про свою історію, про складність сучасного прогресу, про проблеми оптимального об’єднання інтересів


________________________________________________________71 окремої людини, суспільства в цілому і стану природного середовища, природи в цілому. Необхідно так формувати навчально-виховний процес, щоб в ньому органічно поєднувались знання об’єктивних істин і гуманістичність моральноцінністних орієнтацій. Як бачимо розвинути ці ідеї прагнули представники Приютинського братства. Завдання сьогоднішньої освіти цей процес поглибити, з’єднати його з актуальними конкретними обставинами буття сучасного світу, та життям окремо взятої людини.

Гусак Н.К. (м. Київ) Ko7en@yandex.ru

О.Л. ЧИЖЕВСЬКИЙ – ГЕЛІОБІОЛОГ І ПОЕТ "Сонце – владика всіх стихій" (Чижевський О.Л.)

Наукову творчість О.Л. Чижевського (1897-1964) характеризує універсальна енциклопедичність, яка наближається до рівня вчених і митців епохи Відродження. О.Л. Чижевський вивчав процеси, які відбуваються на Сонці і його вплив на все існуюче в Космосі і нашу планету зокрема. В біофізиці він започаткував напрямки геліобіології і космічної біології, створив вчення про аероіоніфікацію – теорію і практику штучної іонізації повітря для цілей, як народного господарства, так і здоров’я людини. Вивчення Космосу викликало в нього поетичне натхнення. Він оспівував Сонце: "Где Солнца эликсир живит и золотит, блаженный лик Земли, ликующей планеты". Захоплювався красою оксамитового неба: "Сиянье звезд – для сердца утешенье". Прославляв науковий подвиг вчених і митців, які досліджували велике світило (Галілео Галілей) і які були йому близькі по духу (Сократ, Гіппократ, Менделеєв, Лобачевский та інші). О.Л.Чижевський народився в інтелігентній, дворянський родині з культурними традиціями, які вплинули на формування його неординарної особистості. Навколо нього царював дух просвітництва, вихованості, доброзичливості. В домі була бібліотека, зібрана не одним поколінням його родини. Влаштовувались спектаклі, музикування, художні студії. Не дивлячись на заможність, батько-військовий виховав в дитині працелюбство, наполегливість в досягненні мети, стійкість духу. Службові переїзди батька по всій Європі, дали багато вражень поетичній душі хлопця, його тонка душевна організація гостро сприймала події оточуючого світу. Окрім захопленням наукою і поезією він випробує сили в живописі і музиці. Отримавши всебічну освіту під впливом знайомства з Ціолковським почав самостійно досліджувати явища, які відбувалися на сонці: зміни сонячних плям, його іонізацію, протуберанці. В 1924 р. виходить книга О.Л. Чижевського "Физические факторы исторического процесса", в якій були дослідженні зміни в сонячно-земних зв’язках протягом століть. Про різнобічність його інтересів говорять написані ним монографії в 60-роках ХХ ст.: "Структурный анализ движущейся крови" в якій поглиблено досліджувалась реакція осаджування еритроцитів, та фундаментальна праця "Аэроионификация в народном хозяйстве", де досліджувався благотворний вплив аероіонів негативної полярності на живі організми та їх застосування в медицині та народному господарстві. Працею життя О.Л.Чижевського є велика монографія "Земное эхо солнечных будней". Дослідження з геліобіології – новому науковому напрямку, почалися ще в


72________________________________________________________ 1915 році. Кожного дня, наполегливо, уважно ним велись спостереження за змінами на сонячній поверхні, які регулярно занотовувались в щоденник і спонукали його до глибоких, наукових роздумів. Поетичний дар осяяв ці наукові дослідження, які спиралися на величезний статистичний матеріал, на вивченні десятків і сотень джерел з різних мов, на багаторічні експериментальні данні зібрані самим дослідником. Вчений дослідив складні фізико-хімічні процеси, які відбувалися в самому сонячному світилі так і в сфері сонячного впливу. Електромагнітні і корпускулярні випромінювання сонця частково затримуються атмосферою і геомагнітним полем землі, але й сприймають і відтворюють ритм сонячних процесів. Відбувається поступовість змін в атмосфері, тропосфері, геофізичних процесах. З певною періодичністю відбуваються епідемії, епізоотії, епіфатії, стихійні лиха. Розладнуються фізіологічні та змінюються біологічні процеси у людей в залежності від періодичності сонячної активності. Багатогранна особистість вченого, поета і художника сприяли тому, що він не тільки зробив великі наукові відкриття у взаємодії Космосу і Землі, але й своїми сонячними поетично-художніми творами освітлював людям шлях до реалізації смислу їх життя.

Денисенко Н.В. (м. Київ) denisenko.natali@gmail.com

ПЕРШИЙ КРОК ЛЮДИНИ В КОСМОС – ОЗНАКА РОЗМЕЖУВАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ТА ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО ЕТАПІВ ІСТОРІЇ Уникнути втаємничення сенсу поєднання посмішок Джоконди та Ю. Гагаріна видається можливим, розглядаючи їх як символи етапів осягнення – спроможності людської думки творити реальність світу – справжнім життям, що висувається на щабель чинника об’єктивної реальності дійсності космосу. Адже, образ Мони Лізи, що здійснений Леонардо да Вінчі належить епосі Відродження. Що може бути більш поетичним за образ відродження, який здійснений у вигляді гарної жінки, краса якої особливо помітною стає навесні? А що може бути більш потаємним, ніж посмішка творця, якою приховується нерозривність його творчості з самовідтворенням самого життя? Хіба може бути щось більш неосяжним за життя, яке, завдяки такій його фундаментальній властивості, як самовідтворення, висувається на один щабель з вічністю всесвіту, якою тільки й може бути космос або царина неминучості закономірного, неспростовного як множина всіх множин дійсного? Епоха Відродження – величезний крок людства у напрямку ствердження богоподібності розуму, а значить до принципової можливості пізнання закономірностей природи та суспільства з метою перебудови дійсності на засадах рівності та справедливості. Певна річ, для реалізації вказаної мети думка змушена була звертатися не тільки до прекрасного в класичній спадщині стародавнього світу, але й до його давньої соціально-філософської традиції розуміння реалій соціального буття людини. Особливо примітною у відзначеній тут традиції постає ідея соціальної зумовленості цінностей та світоглядів. Оскільки характером цінностей та світоглядів визначається соціальний лад


________________________________________________________73 спільного для всіх життя, то видається можливим набуття впевненості у тому, що саме діалектична спрямованість думки часів Відродження стала запорукою ідей Просвітництва. Стала запорукою тих ідей, які залишаючись філософськими по суті, постали не лише чинником зростання дієвості позитивізму власне наукового пізнання, але й слугували відправним пунктом діалектичного мислення в лоні соціально-філософської традиції. Діалектичне мислення через Французьку революцію, докорінні революційні зміни та соціальні трансформації слугувало і становленню соціального ладу промислово-індустріального суспільства, і створенню альтернативи соціальному знанню та світогляду, що були властивими панівним верствам суспільства. К. Маркс – прямий спадкоємець ідей Просвітництва. Гносеологічні відкриття Маркса (мова про "ідеологію" як зброю захисту інтересів, та про "хибну свідомість" як мислення, що відчужене від реального буття того, хто мислить), дозволили сформувати перспективи бачення реалій з позицій гнобленого – з метою отримання додаткової вартості – пролетаріату та знайшли широку соціальну підтримку як чинник вирішення соціальних проблем в інтересах більшості. Теорія Маркса й на інтеграційному етапі сучасного розвитку соціальної теорії залишається зразком метатеоретизування в соціології. Пріоритет інтересів більшості суспільства та розширення перспектив самореалізації не тільки меншості, але й особистості – це та вимога, що мусить слугувати категоричним імперативом постіндустріального етапу розвитку людства, на якому провідними чинниками багатства та добробуту всіх стають інформаційно-комунікаційні технології. В реаліях пріоритетності вимоги функціонування інформаційного суспільства або економіки знання на чільне місце висувається не власність, а доступність інформації та знання, тобто, людина. Посмішка Ю. Гагаріна тому й може слугувати символом справжньої історії, що нею означуються факт неминучої пріоритетності людини стосовно всіх технологічних, соціальних, організаційних, моральних, наукових тощо здобутків.

Деревянко А.В. (г. Киев) kaktys_net@mail.ru

"ЛЕТАЛ В КОСМОС, А БОГА НЕ ВИДЕЛ" Чуть ли не с момента своего появления человечества людей завораживает звездное небо. Сначала, скорее всего, звездное небо вызывало у человека только чувство страха и какого-то благоговения, поэтому и было предметом магическим. Лунные и солнечные затмения, звездопады – все это для человека было проделками высших существ, Богов. Но даже тогда люди стали изучать движение небесных тел, то есть появились первые зачатки астрономии. В Древнем Египте уже просто не могли обойтись без астрономии, ведь разливы Нила имеют сезонный характер и от наличия надежного календаря зависело, то будет ли урожай или нет. Жрецы прогнозировали лунные и солнечные затмения, но еще не видели в этом природных процессов, для них это была воля Богов. Так в Греции считалось, что Солнце восходит и заходит только благодаря тому, что Гелиос (Бог солнца) выезжает каждое утро на своей колеснице по небу. Но при этом философы задумывались и стали говорить об устройстве мира и космоса, о положении земли и человека в космосе. Но особенностью было то, что, не отвергая богов, философы


74________________________________________________________ продолжал изучать небо и космос. С развитием общества философы продолжали изучать космос и движение небесных тел. Но тогда уже господствующей религией стало христианство и любые научные открытия, которые противоречили христианским догмам, жестоко преследовались. Так жертвой христианской инквизиции стал Джордано Бруно, которого сожгли на костре за идею бесконечности вселенной и поддержку учения Коперника о том, что Земля крутиться вокруг Солнца, а не наоборот. Символом церковного отношения к изучению космоса стала легенда о вавилонской башне, согласно которой бог смешал людям языки, дабы они перестали понимать друг дуга и не сумели построить Вавилонскую башню, которой они вознамерились будто бы добраться до неба. Но в конце концов, люди все-таки научились летать в воздухе, хотя выбраться за пределы атмосферы оказалось делом куда более трудным, чем просто оторваться от земли. Но во времена "холодной войны", и так называемой космической гонки, Советский Союз (атеистическое государство) достигло невиданного прорыва в космической отрасли, начиная запуском первого спутника и заканчивая полетом человека в космос. Но даже в таком атеистическом государстве как СССР, религия не уступала. Так, руководство церкви стало утверждать, что даже Гагарин – первый человек, летавший в космос, является верующим. То есть, церковь на самом деле утверждала, что даже люди, которые находятся на острие технического прогресса и даже были в космосе, все-таки являются верующими. На аргумент "..летал в космос, а Бога не видел.." церковь находит тысячу ответов, например, увидеть Бога невозможно в телесном восприятии, Бог открывает свое обличие только для избранных, а то и "полеты в космос лишь подтверждают величие Бога и Его творения". Но в ситуации активной атеистической пропаганды политике церкви давался активный отпор, и она не могла завоевать лидирующей позиции в обществе и науке. В современном мире, после распада СССР, религия, а, скорее, церковь, стала еще более коммерческой, и еще активнее стала проникать в светскую жизнь и науку. Так, сейчас в России на космодроме Байконур официально введена должность священника, который обязан освящать космические корабли перед вылетом, все космонавты должны быть крещеными. А последним случаем было то, что патриарх Киррил передал Икону Богородицы экипажу, который летит 5 апреля на Международную космическую станцию, и этот полет приурочен к 50летию полета Гагарина. То есть церковь все глубже проникает в науку и даже в космонавтику, и все новые открытия она использует на пользу себе. И даже явное опровержение христианских догм церковь ставит с ног на голову. Изменить ситуацию может только дальнейшее развитие науки, в том числе и космонавтики, и всеобщее образование людей. Только снова поверив в себя, в свои творческие силы, человек сможет отказаться от веры в богов.

Джелали В.И. (г. Киев)

КОСМОНАВТИКА: ВСЕЛЕННАЯ И РЕАЛЬНОСТЬ Космонавтика – один из самых передовых, экстремальных и более чем глобальный вид деятельности человека, человечества. Его можно в первом


________________________________________________________75 приближении очертить такими, высшего уровня, максимами: "Космонавтика – имеет безграничное будущее, и ее перспективы беспредельны, как сама вселенная (С.П. Королев); "Земля – колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели" (К.Э. Циолковский); "Если варвары живут сегодняшним днем, мы должны принимать во внимание вечность" (Цицерон); "Итак, будьте совершенны, как совершенен отец ваш небесный" (Иисус Христос); "Тому, кто не овладел наукой добра, всякая другая наука только мешает (а сейчас вредна, опасна – авт.)" (М. Монтень) Надо учитывать, что сейчас мы находимся в зоне бифуркации, когда возможны два, полностью противоположных, пути развития человека и человечества. Начиная с ХVIII в., как с горечью писал Ф. Шиллер, пути развития разошлись и во все большей степени. Один путь, отрицающий Добро, который отказавшись от него, как фактора мешающего быстрейшему достижению богатства и власти (что отмечал и М.Вебер), постоянно ускоряясь, углубляясь, глобализируясь. и охватывая все без исключения слои и возрасты населения, привел к двум мировым войнам и сначала, впервые в истории, к I-ой форме государственного сатанизма (античеловечности) – фашизму, а затем и к II-ой (по А.Даллесу – добро представляя социуму злом и наоборот), и как вариант такого же будущего – "Цивилизация статуса" (роман Р. Шекли). К этому надо учитывать динамику войн-бизнеса и роста количества и огромного качественного разнообразия возможностей личностного и массового разрушающего воздействия, все более ставящих под вопрос сами основы существования жизни на Земле. Не говоря о том, что обостряющаяся конкуренция и рост недоверия приводят к тому, что каждая страна, стремится иметь свои космические средства связи, навигации, наблюдения, что приводит к растущей перегрузке экосистемы, околоземного пространства. Иное направление – на основе активного, неотъемлемого во всем, личностносоциального Добра, как обязательной базовой, целеполагающей составляющей любой деятельности человека, общества, страны, цивилизации в целом. Очевидно, что для такой деятельности необходимы специальные технология и организация [В. Джелали Инновационная культура САНИ -основа и главное средство нравственной культуры// Глобальна бiоэтика: сучаснi вимiри, проблеми, рiшення.мiжн. симп..- К., – С.67-69] Чрезвычайно важно развитие и мировоззрения, дающего выход на уровень, абсолютно необходимый в ХХI в., выход из, ставшими уже узкими и некорректными, рамок гуманизма [В.Джелали, В.Кулиниченко Антропокосмизм Н.Г.Холодного –концептуальная основа инновационнонравственной деятельности// ХII межд. н.-пр. конф. "Проблемы и перспективы инновационного развития экономики.- Сб. ХII межд. н.-пр. конф. "Проблемы и перспективы инновационного развития экономики.- К.-Херсон-С.- 2007.- С.194199]. Но космонавтика (К.) один из самых сложных, высших, требующих все самое совершенное, стратегичных, науко- и инновационноемких видов деятельности, который озадачивает, по высшему счету, исследовательскую и созидательную науку, производство, организацию и духовный мир, во многом определяя стратегию и цели землян: – "Звездоплавание нельзя и сравнить с летанием по воздуху. Последнее – игрушка по сравнению с первым" (Циолковский). И это при том, что как справедливо отметил нарком авиации А. Шахурин: "Редкая отрасль вбирает в себя еще столько отраслей, как авиастроение. На авиацию, без


76________________________________________________________ преувеличения можно сказать работает вся страна, причем идет только лучшее… по последнему слову науки и техники. Нередко авиация … выступала как заказчик того, чего еще не было"; – К. выступает как заказчик (и модель социума) и в плане стратегического прогнозирования качественного развития и целеполагания [Джелали В.И. К прогнозированию стратегии качественного развития космонавтики// Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов, сб. научных трудов, вып. 28(1), Нац. Аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского "ХАИ", С.104-110, 2002;. Джелали В.И. К стратегическому качественному прогнозированию космонавтики (формирование системы высших целей)// Винахiдник i рацiоналiзатор. – 2005.- №6. – С.9 -13]. Стратегический качественный подход позволяет видеть больше и дальше, что дает интересные, важные решения для выхода из "космической катастрофы" (так назвал материалы-интервью с акад. А.С.Исаевым и акад. Э.М..Галимовым известный в К. журналист В. Губарев, о состоянии дел в этой сфере [Правда.- М., 9-12.04.2010. – С.6]) В самом деле, не воспринимая стратегические качественные прогнозные результаты и разработанную в Кибцентре НАНУ инновационную информационную технологию (ИИТ) сохранения и активизации новых идей (САНИ) и соответствующую инновационную культуру, космическая отрасль видит рынок космических услуг только в виде двух больших сегментов: рынок услуг, предоставляемых через запущенные космические аппараты и рынок собственно космических запусков. Не видя, теряя возможности (в том числе нужные и для решения сугубо земных проблем-задач) и потребности собственно К, которыми она богата. Речь идет о более активном и полном использовании космическо-инновационного потенциала К,,включающего, кстати, не только высоко и разносторонне образованных своих сотрудников, но и, как показал исторический опыт К и функционирование, существо ИИТ САНИ, многих-многих сограждан, работы которых сейчас не работают на прогресс в космонавтике. Речь идет и о разработке и реализации специфических требований К к своей технике, таких как универсальность, автономность.

Дымов К. (г. Львов)

108 МИНУТ – И ВСЯ ЖИЗНЬ… В XX веке в истории нашей страны были два момента наивысшего триумфа: 9 мая 1945 года – День Победы над фашистским чудовищем и 12 апреля 1961-го – день победы над всемирным тяготением. Те 108 минут действительно изменили мир, разделив мировую историю на "до" и "после". Они положили начало новой эре – космической: человечество сумело вырваться из своего узкого земного мирка, дабы в будущем стать силой истинно вселенского масштаба. Многие люди полагают, будто космос – это нечто очень далёкое. На самом же деле космос находится совсем близко от нас, до него буквально рукой подать. Как справедливо и метко заметил английский астроном Фред Хойл: "Космическое пространство вовсе не так уж и далеко. До него всего час пути, если только ваш автомобиль мог бы двигаться вертикально вверх". Если только мог бы… Мы вправе гордиться тем, что этот решающий шаг, к которому земная цивилизация шла тысячелетия, совершил наш соотечественник. Русский человек – и при этом… больше чем русский. Ведь тот эпохальный полёт готовила вся


________________________________________________________77 огромная многонациональная страна, ядро которой составляла Россия. Сотни НИИ, КБ и заводов всех союзных республик были задействованы в советской космической программе, работая как единый производственный организм. Немногие, например, знают, что на стартовую позицию космодрома Гагарин подъехал на специальном автобусе "ЛАЗ", изготовленном рабочими Львовского автобусного завода. Это потом, в 90-е годы, львовские депутаты переименуют улицу В. Терешковой и Дворец культуры им. Ю. Гагарина (хотя многие львовяне по-прежнему называют их именно так). Чем же им не угодили первопроходцы космоса, которых уважают и чтут во всём цивилизованном мире? Неужели только лишь тем, что они – русские? Ну да ладно, оставим это на совести народных избранников… Полное право считать Гагарина своим имеют и украинцы, и белорусы, и казахи с армянами – если только они не заразились вирусом узколобого, убогохуторского национализма, если они действительно знают свою историю и уважают самих себя. Представители этих народов могут даже обидеться, если "отобрать у них" их Гагарина! Гагарин – наше общее "достояние", это один из тех немногих героев и символов ушедшей эпохи, которые до сих пор объединяют нас и, хочется верить, будут объединять нас всегда. Будут объединять наперекор потугам тех, кто желает превратить бывшие народы-братья в лютых врагов. Потому что полёт Гагарина в космос – равно как и День Победы над фашистской Германией – хоть, в принципе, и можно убрать из сфальсифицированных учебников истории, но из действительной Истории вычеркнуть никак нельзя. Но при всём том, что Гагарин представлял и олицетворял многонациональную Советскую державу, он был русским человеком. И в нём соединились самые лучшие черты русского и при этом – не будем стыдиться этого слова – советского человека. Говорят, в отряде космонавтов Гагарин не был самым лучшим по своей профессиональной подготовке. Он был лишь одним из лучших, и некоторые его коллеги были столь же готовы стать "номером один". Однако Сергей Павлович Королёв выбрал для выполнения исторической миссии именно его. Выбрал скорее по его человеческим, личностным качествам. Ибо с самого начала все прекрасно понимали: миссия Гагарина продлится не 108 минут, а всю оставшуюся жизнь, и всю оставшуюся жизнь космонавту номер один придётся с достоинством нести бремя мировой звезды и живого символа Страны Советов. Оттого нужен был человек с обаянием и открытостью Гагарина, с неповторимой улыбкой Гагарина – с улыбкой, сопоставимой разве лишь со знаменитой улыбкой Джоконды! Генеральный конструктор не ошибся в своём выборе. Юрий Алексеевич с честью выдержал самое тяжкое испытание, какое только может выпасть на долю человека, – испытание Славой. Пресловутыми медными трубами. Не зазнался, не возомнил из себя "сверхчеловека", которому позволено всё. Никто и никогда не слышал от него заносчивых слов, выдающих "звёздную болезнь". Вообще, кажется, никто не может вспомнить о нём ничего плохого. Зато все вспоминают его доброту, отзывчивость, стремление помогать знакомым и малознакомым людям. Хотя звездой Гагарин, безусловно, был – звездой самой первой звёздной величины, и, что самое поразительное, идеалом мужской красоты стал парень ростом примерно метр шестьдесят! Но дело ведь вовсе не в антропометрических


78________________________________________________________ параметрах. Просто Юрий был настоящим человеком и настоящим мужчиной. В нём не было ничего искусственного, напускного, "дутого", созданного стараниями имиджмейкеров. Он был и остался самим собой, и его искренность, его скромная мужественность, его неподдельная теплота и чувство юмора покорили сердца миллионов людей по всему миру. Не устояла даже королева Британии, которая, вопреки строгим правилам этикета, сфотографировалась на память с первым космонавтом планеты. Нарушение протокола она мотивировала тем, что Гагарин – не обычный, земной человек, а "небесный". Изучая биографию Гагарина, более всего поражаешься его стремлению всесторонне и гармонично развивать свою личность. Он практически всю жизнь учился, последовательно пройдя все ступени советской образовательной системы, начиная с сельской семилетки и ремесленного училища и заканчивая Военновоздушной инженерной академией им. Н. Е. Жуковского. Учился, по свидетельству товарищей, настойчиво, старательно – так, как обычно учатся самые талантливые и трудолюбивые "выходцы из простого народа", желающие добиться чего-то в жизни и принести пользу родине. Учился практически "на отлично", чему имеются документальные подтверждения. Мечтая в юности стать инженером, Юрий штудировал технические книги, увлекался математикой и черчением. Посещал кружок физики, где и познакомился со смелыми идеями К. Э. Циолковского, – и, возможно, именно тогда в душе юноши зародилась та самая "неодолимая тяга в небо", что привела его в аэроклуб и далее в Оренбургское лётное училище. Первым делом, однако, он овладел рабочей специальностью – литейщикаформовщика. Юрий успел даже потрудиться на заводе, совмещая работу с учёбой, и эта "рабочая страница в биографии" имела неожиданные последствия для Гагарина-космонавта. Вскоре после полёта в космос, летом 1961 года, профсоюз литейщиков Великобритании пригласил космонавта номер один к себе в гости и присвоил ему диплом Почётного литейщика Англии. Признали, стало быть, Гагарина своим коллегой рабочие-литейщики Британии – колыбели мировой промышленности! Думается мне, этой наградой Юрий Алексеевич мог гордиться не в меньшей мере, чем звёздами героя и орденами многочисленных государств. Но ум, знания, способности всенепременно должны сочетаться в человеке со здоровым, крепким телом. Гагарин был превосходным спортсменом, причём ему свободно давались самые разные виды спорта, даже – при его-то росте – баскетбол! Работа, учёба, занятия спортом, общественная деятельность, которую Юрий вёл ещё с того момента, как в Саратовском индустриальном техникуме вступил в комсомол, и которая занимала едва ли не основное его жизненное время после 12 апреля 1961 года. Депутат Верховного Совета СССР, член ЦК ВЛКСМ, Президент Общества советско-кубинской дружбы… Ещё учась в ремесленном училище, Юрий злился, что в сутках всего 24 часа. И, тем не менее, он как-то всё успевал! И семью успел создать, и находил время, чтобы просто жить. По воспоминаниям, во время учёбы в Саратове Гагарин часто ходил на спектакли оперного и драматического театров, любил смотреть кино. Много читал: любил "Войну и мир" Льва Толстого, зачитывался книгами Жюля Верна, Герберта Уэллса, Артура Конан Дойла… Человеческая судьба полна случайностей, и во многом она определяется Его


________________________________________________________79 Величеством Случаем. Но в то же самое время в жизни человека нет ничего случайного. Ибо человек сам творит себя и готовит себя к своей жизненной миссии. Истинно: Человек – это то, чем он сделал себя сам; он, прежде всего, продукт его же собственного труда. Случай может ему помочь или навредить, но не более того. Учась, развивая себя интеллектуально и физически, выковывая свой характер, формируя свою многогранную личность и даже просто живя, любя и радуясь жизни, Гагарин проложил себе – и всему человечеству – дорогу в Космос. То, что первым полетел именно он, – это случайность и в то же время закономерная необходимость. Первым в истории космонавтом вместо него мог стать какой-нибудь другой "простой русский парень", но им должен был стать Юрий Гагарин. Сегодня мы даже представить себе не можем в этой роли кого-то другого, не-Гагарина! Наверное, в жизни всякого выдающегося человека можно найти некое главное событие, тот взлёт к вершине, ради которого человек жил, трудился, боролся, творил. В жизни Юрия Гагарина это главное событие выделено особенно чётко, ярко, выпукло. Во-первых, потому, что главное событие в его жизни стало одним из главных событий всей мировой истории, а во-вторых, потому, что то был воистину взлёт к звёздам! Вся жизнь этого замечательного человека была подготовкой к высокому полёту, к одному смелому шагу в неизведанное, к "ста восьми минутам, которые изменили мир". Но с другой стороны, те 108 минут создали легенду по имени Гагарин, изменив коренным образом его судьбу. Можно поэтому сказать, что в этих ста восьми минутах – а ведь это, согласитесь, сущее мгновение в жизни человека! – концентрированно воплотилась вся жизнь первого космонавта Земли, со всеми её радостями и печалями, дерзаниями и трудами, достижениями и неудачами. Жизнь Гагарина вправду оказалась похожей на полёт метеора, который пронёсся яркой звездой по небосклону, озарил планету светом мягкой улыбки и – увы и трижды ах! – сгорел в самом апогее его жизненной траектории. Всего 108 минут – и вся жизнь. 108 минут – и Бессмертие…

Емельянов А.В. (г. Ижевск, Российская Федерация) avemfurm@yandex.ru

ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ОНТОЛОГИИ КОСМОСА Философию космоса можно вполне интерпретировать как философию бытия, в буквальном смысле последнего слова. Ибо за всеми треволнениями и хитросплетениями мысли, за всеми возможными смыслами того, что есть, как-то забывается, что у бытия был и остаётся зримый, видимый и вполне подлинный аналог. То самое звёздное небо над нами, заставлявшее восхищаться Канта, тот самый незыблемый коррелят пространства, материи, вечного, бесконечного, божественного. Космос, как он есть. На тему космоса написано немало работ, особенно в минувшем, ХХ столетии, космос как объект физики, астрономии изучается и изучается, редкая область может похвастаться принципиальной инновационностью, обновляющейся каждое пятилетие. Нисколько не менее интересен космос и для фантастов всех времён и народов, вот уж поистине безбрежное море всех мечтаний и устремлений. Не хватает одного – совершенно мало, если не сказать, отсутствуют совсем – работ,


80________________________________________________________ посвящённых антропологии космоса. Кто он: человек, взирающий в небо, что он может увидеть, и что небо может внести и вносит в людскую антропологию? Космос – удел одиноких, не случайно все циолковские, беляевы обращались к космосу за неимением богатой, насыщенной эмоциями и человеческим теплом реальной жизни. Космос ровным счётом не приносит и в обозримые столетия не принесёт никакой пользы, кроме познавательного интереса к тому, какого рода небесные камни и газы ещё сосредоточены в солнечной системе и вне её (проекты добычи каких-то руд с Луны пока более чем сомнительны). Тем не менее познание космоса – ключ к достраиванию целостной картины мира, логическое движение в сторону полноты бытия. Понятия мира, бытия не должны быть мыслимы без образа космоса, мир только социальный, человеческий или художественный явно неполон без мира космического. Что мы знаем о нём? Знаем практически то, что соответствует главному тезису Сократа: "знаю, что ничего не знаю". Крайне противоречивые (за чудовищной сложностью предмета) данные гласят, что, возможно, в космосе подавляющая часть материи – это тёмное вещество, возможно, и антиматерия, все теории, касающиеся "чёрных дыр", квазаров, замедления и ускорения времени, разбегания галактик – пока всё ещё не более чем вероятные теории и взгляды (космос даёт самое наглядное выражение гипотетичности любых научных взглядов). Существует, как минимум, несколько десятков концепций происхождения и эволюции Вселенной, происхождения Солнца и солнечной системы, и все они, не исключено, могут оказаться ложными, полностью не соответствующими реальности. Неверными и в силу хорошо известного физикам и философам антропного принципа, накладывающего предел на неантропологические формы развития бытия. Ещё 2-3 десятилетия назад было модно говорить "космос молчит", вздыхать о единственности Земли и разумной жизни на ней, посылать все возможные сигналы во все направления. Сейчас это сменилось абсолютно трезвым пониманием того, что степень необъятности космоса была сильно преуменьшена, что дело отнюдь не в излучениях и сигналах, но в самом факте того, что человек, Земля – это не просто песчинки в космосе, а то, что размер этих песчинок с каждым годом стремительно уменьшается и уменьшается. Одновременно с осознанием того, что жизнь в космосе, конечно же, есть, хотя бы из предположения логической вероятности похожих планет возле каких-то из триллиардов звёзд, но с таким же успехом её нет и никогда не будет, поскольку любой сигнал пока что не проделал и триллиардной доли того расстояния, чтобы долететь хоть до какой-то обитаемой звездной системы. Космос не просто не сопоставим с масштабами человеческого опыта – он радикально не сопоставим. В этой связи, реанимируя старую идею и гипотезу Бога: о том, что Бог есть всё, или Бог вмещает в себя всё, можно задать вопрос об информационном массиве Бога, о том, что же это – Всё, и что мы в последние десятилетия узнаём об этом всём? Проблемы и перспективы философского осмысления космоса могут быть сведены к следующим аспектам: Проблема познания. Космос, если брать его целиком, представляется практически непознанным объектом, с перспективами принципиальной непознаваемости, если исходить из возможностей современной физики (вроде ограничений скорости света, возможностей оптики, технических возможностей


________________________________________________________81 каких-либо внятных перемещений). Отсюда вытекает и невозможность адекватных ответов об иных, внеземных формах жизни, их характеристик, ареалов распространения и т.д., философский метод здесь предоставляет процедуру "знания о незнании". Проблема бытия. Статус этого предельного философского понятия, если соотносить его с космосом, оказывается чрезвычайно зыбок и неопределён. В связи с возможностями современного познания космоса необходимо отметить, что все модели бытия в философии – это модели именно земного бытия с присущими им внутренними характеристиками, тогда как именно космические модели могут быть совершенно иными и непредсказуемыми. С учётом современных научных исследований необходимо переосмысливать ставшие своего рода схоластикой понятия монизма, дуализма, плюрализма бытия, понятия движения, развития, прогресса, регресса. Философские проблемы знака, значения, симулякров, дискурсов, от традиционных способов их применения в постмодернистских текстах способны быть перенесёнными и на материал исследований космоса. Космос целесообразно интерпретировать как симулякр – знак без реальности (т.к. сама реальность недоступна), космические темы в фантастике, искусстве – это темы отнюдь не беспочвенные и не лишённые практического смысла, они выступают как важная часть этики и антропологии, духовной культуры человека.

Журавлёв В.И. (г. Макеевка) Socio_megi@mail.ru

ВАКУУМНАЯ КАРТИНА МИРА: ИННОВАЦИИ В ФИЛОСОФИИ НАУКИ Конец ХХ столетия ознаменовался становлением инфляционно-вакуумного космологического сценария эволюции Вселенной, согласно которому все природные структуры окружающего нас Мира являются случайными продуктами самоорганизации физического вакуума (абсолютно "всего" и одновременно относительно "ничего"), выступающего, таким образом, в качестве онтологического базиса материи [Линде А.Д. Физика элементарных частиц и инфляционная космология / А.Д. Линде. – М.: Наука, 1990. – 285 с.]. В начале третьего тысячелетия теоретико-вакуумная парадигма космофизики и инициированное ею мировидение, по мнению большинства учёных, стали новыми постнеклассическими направлениями междисциплинарных исследований процессов самоорганизации и эволюции, протекающих в открытых нелинейных системах. Будучи связанной с современными научными представлениями о происхождении нашей Вселенной и деконструкцией методологии её познания, такая "оптика" миропредставления укрепляет позиции эволюционистов, противопоставленные "акту творения" и "креационизму", и начинает играть одну из главных ролей в осмыслении трансформации высокоабстрактного теоретического знания. Теоретико-вакуумная картина Мира приобрела в настоящее время статус ключевой, общенаучной трансдисциплинарной концепции, синтезировавшей такие далёкие друг от друга отрасли, как физика элементарных частиц, астрофизика, квантовая космология, физика гравитации, физика вакуума, методологическая


82________________________________________________________ культура нелинейного мышления, био- и антропосоциогенез, и тем самым определила стратегическую линию будущего развития космофизики и философии науки в ХХI веке [Лукьянец В.С. Кризис рациональности: агонистика интеллектуальных оптик мировидения / В.С. Лукьянец, О.Н. Соболь // Практична філософія. – 2003 – N4. – С.29-35]. Так, постфридмановская (теоретико-вакуумная) парадигма миропонимания является одной из необозримого множества противоборствующих интеллектуальных "оптик мировидения", сосуществующих в лингвистическом пространстве, что позволяет репрезентовать онтологический мультиверсум как один из возможных мыслеобразов реального мира, не претендуя при этом на абсолютно адекватное отображение его. Принципы космологической эволюции Метавселенной, получившие обоснование в квантово-вакуумном миропредставлении и основанные на инновационных идеях квантовой целостности, мультивариантности, плюрализма, когерентности, версификации, могут быть применены при описании огромного разнообразия процессов, протекающих в неживой природе, живом веществе, обществе, став при этом единым универсальным принципом мироздания [там само, С.39-47]. Можно констатировать, что в сложившейся в современной космологии ситуации доминирования таких высокоабстрактных, универсально-всеобщих и "эмпирически невесомых" теорий, как, например, инфляционно-вакуумная, становится состоятельной и высокопродуктивной инновационно-гносеологическая установка на расширение процесса "онтологизации" и "офизичивания" математических структур в космофизических теориях. Открывая необычные стороны Мира: его неустойчивость, режимы экспоненциального роста, неоднозначность и многоальтернативность будущего, конструктивность хаотичного начала в эволюции мироздания, эта новая парадигма миропонимания ХХI века определила диалогичный характер научного познания, которое разрушает уходящий в глубокую древность стереотип страха перед "хаосом-пустотой". Кроме того, она раскрывает неограниченную энергоинформационную наполненность физического вакуума и тем самым "обнажает" эвристический потенциал мира виртуальности. Вакуумная картина Мира, обогатив "язык лингвистических симметричных оппозиций" комплементарно взаимодействующими дуальностями типа "физический вакуум – дискретная материя", не только формирует инновационный способ концептуализации космофизического знания, но и совершенствует методологическую культуру философии нестабильности.

Зезенько Л.О., Сімперович Н.В. (м. Київ) lulusik_10@mail.ru, natasimper@mail.ru

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ ПРОФЕСІЇ КОСМОНАВТА Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать её! (Юрий Гагарин)

Хоча перший політ у космос відбувся лише півстоліття тому назад, проте філософське осмислення космосу відбулося набагато раніше. Прагнення людини осягнути простори і загадки Всесвіту відоме з давніх часів. Варто лише згадати сакральні і незвичайні споруди протоцивілізацій, призначення яких і на сьогодні викликають у вчених всього світу численні дискусії. Здобутки античної епохи, а


________________________________________________________83 саме: давньогрецьке вчення про гармонію макрокосму і мікрокосму, погляди досократиків, піфагорейців, Платона, Арістотеля, – заклали фундамент для вивчення і осмислення космосу. У подальшому цю традицію розвивали філософи Середньовіччя та Нового часу, Фейєрбах зі своїм славнозвізним "зоряним небом над головою" та інші велетні філософської думки. Перший політ у космос, здійснений Юрієм Гагаріним 12 квітня 1961 року став справжнім проривом, показником високого рівня розвитку радянської науки та одвічного бажання підняти завісу таємничості глибин космосу. Саме тоді збулася мрія усього людства – вихід за межі Землі, проникнення у загадкові простори космосу, які захоплювали і манили не одне покоління людей. Зважаючи на це, говорити про Космос і тяжко, і легко водночас. Тяжко – бо про нього сказано досить багато. Легко,бо ця тематика несе велику особисту симпатію. У дитинстві багато хто з нас мріяв стати космонавтом. Нам не пощастило застати той час, коли всі хлопчики ще з дитячого садочку мріяли стати космонавтом, але ми неодноразово чули від батьків, що головною їхньою мрією було побувати в космосі і стати такою великою людиною, як Юрій Гагарін. Це й не дивно, адже для радянських дітей Юрій Гагарін виступав у якості героя, людини нового покоління, з якої варто брати приклад. Це породжувало і розвивало у молоді почуття патріотизму, гордості за державу, яка стала піонером у дослідженні космічних просторів, повагу до тих поколінь вчених, які своєю фундаментальною працею поступово здійснювали одвічну мрію всього людства. Раніше професія " космонавт", чи просто мрія побувати в космосі, була досить романтичною. Про це свідчить той факт, що у 1961 році був виданий наказ головнокомандуючим BBC, де було зазначено, що найромантичнішою професією є саме професія космонавта. Одними з перших на цю посаду були призначені В.Ф.Биковський, Ю.А.Гагарін, Г.Г. Нелюбов та інші. Світ змінюється, і трансформація цінностей, особливо молоді, відбувається просто на наших очах. Вчора-космонавт,сьогодні-депутат. На сьогодні, на жаль, не спостерігається висока активність і бажання молоді працювати у даній сфері. Проте не можна стверджувати, що молоді спеціалісти взагалі не зацікавлені у такого роду діяльності. Для більшості представників сучасної молоді характерним є криза аксіологічних орієнтирів, цілей, прагматичності. На перший план для них виходить матеріальне становище, перспективи подальшого розвитку, чого їм не завжди можуть запропонувати вітчизняні центри. Тому постає необхідним активне включення держави до вирішення даної проблеми, впровадження заходів реанімаційного характеру даної галузі. Однак не може не втішати той факт, що у сьогоднішньому суспільстві професія "космонавт" залишається особливою, вона оточена ореолом таємничості і загадковості. В одному з інтерв’ю Г.Падалка – відомий російський космонавт – розповів про космонавтські прикмети: " Не летавшим космонавтам нельзя давать автографы, иначе Космоса им не видать. Накануне старта нужно посмотреть фильм "Белое солнце пустыни", тогда удача будет сопутствовать весь полет. Кто и когда, ввел эти традиции, я не знаю, но все космонавты неукоснительно их придерживаются". Ми з точністю можемо сказати, що тема космонавтики-жива, і буде жити. Можливо, нам колись всім пощастить, і ми зможемо побачити, як на Марсі цвітуть


84________________________________________________________ яблуні.

Игнатович В.Н. (г. Киев) v_ignatovich@mail.ru

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ РЕЛЯТИВИСТСКОЙ КОСМОЛОГИИ Согласно Ф.Энгельсу, альтернатива: "создан ли мир богом или он существует от века?" [Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т. 21. – С.283] – является одной из форм основного вопроса философии. В течение многих веков материалисты отстаивали положения о вечности и бесконечности мира. Эпикур (IV-III в. до н.э.): "...Вселенная всегда была такой, какова она теперь, и всегда будет такой, потому что нет ничего, во что она изменяется, ведь помимо Вселенной нет ничего, что могло бы войти в нее и произвести изменения. Далее, Вселенная безгранична… Атомы движутся непрерывно в течение вечности" [Материалисты древней Греции. Собрание текстов Гераклита, Демокрита и Эпикура. – М.: Госполитиздат, 1955. – С.182-183]. П. Л. Лавров (1875 г.): "Мы не можем иначе понимать природу, как выходя из положения: вечное движение и вечное изменение движущихся форм господствует в бесконечном пространстве мира…. Эта мысль так часто встречается, что для нее едва ли нужны ссылки на авторов…" [Лавров П. Л. Опыт истории мысли. Т. 1. – СПб., 1875. – С.99-100]. В 1917 г. А. Эйнштейн, основываясь на своей общей теории относительности сделал вывод, что "реальный мир… должен быть конечным"" [Эйнштейн А. Собрание научных трудов. Т. I. – М.: Наука, 1965. – С.588]. В конце 20-х гг. ХХ в. ряд физиков сделал вывод, что мир (Вселенная) расширяется и имеет конечное время существования. Сегодня эти выводы во множестве книг и статей преподносятся как окончательные истины. Причем во многих из этих подчеркивается, что "Вселенная – это все, что существует. Вне Вселенной ничего нет. Причем нет не только галактик или какой-либо другой материи, но и вообще ничего – ни пространства, ни времени" [Новиков И. Д. Эволюция Вселенной /3-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука, 1990. – С.23], "других Вселенных, по определению, не может существовать" [Шама Д. Современная космология. – М.: Мир, 1973. – С.139]. Тем самым утверждается, что под Вселенной понимают то, что в марксистской философии называется объективной реальностью, материей. Положения современной космологии о конечности Вселенной и ее начале во времени активно используются врагами материализма для обоснования мифов творения. Это неудивительно: если Вселенная бесконечна, то для потустороннего мира или царства божьего места нет; если Вселенная вечна, то о Творении не может быть и речи. Если же признать, что Вселенная конечна, то невозможно опровергнуть утверждение о существовании за ее пределами царства божьего. Если признать, что Вселенная когда-то возникла, то невозможно доказать, что это произошло в ходе эволюции какой-то неизвестной формы материи, а не по воле всемогущего бога. Несколько лет назад я проанализировал обоснованность этих положений релятивистской космологии и пришел к выводу о том, что они не вытекают из известных фактов (см. главу "Взгляд марксиста на релятивистскую космологию и


________________________________________________________85 актуальные проблемы физики космоса" моей монографии "Введение в диалектикоматериалистическое естествознание" (Киев: Издательство "ЭКМО", 2007). Сейчас хотел бы обратить внимание на то, как утверждались в науке эти положения современной космологии. Вывод о конечности Вселенной в пространстве был сделан на основе общей теории относительности до того, как эта теория получила первое, причем весьма сомнительное подтверждение. Однако для доказательства конечности Вселенной нужна не только теория, позволяющая сделать такой вывод, но и фактические данные, которых нет и по сей день (кривизна пространства не обнаружена). Вывод о том, что Вселенная имеет начало во времени, выступает как следствие положения о расширении Вселенной, которое основано на том, что наблюдаемое красное смещение спектров отдаленных галактик интерпретируется как свидетельство "разбегания" галактик – при решительном неприятии альтернативного объяснения красного смещения потерей энергии квантами света в ходе их движения в космическом пространстве в течение сотен миллионов лет. Это неудивительно. Ведь теорию расширяющейся Вселенной развивали такие физики, как Дж. Джинс и А. Эддингтон, которые, по словам американского историка науки Л. Р. Грэхэма, "изо всех сил старались использовать новые научные теории для поддержки религии и опровержения материализма" [Грэхэм Л. Р. Очерки истории российской и советской науки. – М.: Янус, 1998. – С.103]. Удивительно другое. В СССР материалисты в 20-50-е гг. ХХ в. лишь отвергали самые одиозные выводы релятивистской космологии – о конечности Вселенной и ее начале во времени, однако не занимались развитием физической теории процессов, протекающих в вечной и бесконечной Вселенной, игнорируя ценные идеи Ф. Энгельса в этой области, а также работы таких выдающихся физиков и астрономов, как С. Аррениус, В. Нернст, Р. Милликен, Э. Хаббл, А. А. Белопольский. В СССР в 60-70-е гг., как выразился Л. Р. Грэхэм, "диалектические материалисты заняли настолько гибкие позиции по вопросам космологии и космогонии, что можно было подумать об отсутствии влияния философии на их подход к природе" [Грэхэм Л. Р. Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе. – М.: Политиздат, 1991. – С.409]. Таким образом, противоречащие многовековым материалистическим воззрениям представления, господствующие сегодня в космологии, утвердились в науке благодаря тому, что физики-идеалисты решительно отстаивали "теории" (в действительности – гипотезы), которые давали основания для выводов, согласующихся с религиозными мифами, а материалисты, столкнувшись с трудностями – главным образом в объяснении красного смешения спектров отдаленных галактик, отказались от развития физической картины вечной и бесконечной Вселенной. Они поверили (и верят до сих пор), что иное объяснение красного смещения, кроме как "разбеганием" галактик, невозможно. Поскольку сведения об обоснованности выводов релятивистской космологии, мягко говоря, сильно преувеличены, создание физической картины процессов, происходящих в вечной и бесконечной Вселенной является перспективным направлением исследований.

Ищенко А.Н. (г. Киев) a.ishchenko@kpi.ua


86________________________________________________________

ЭССЕ О КОСМОСЕ И СОВРЕМЕННОСТИ Проведя даже небольшой опрос среди простых украинских обывателей, можно прийти к выводу, что такое большое и объемное понятие Космос (даже КОСМОС); понятие, перед которым по разным причинам и в разные времена склоняли головы разные поколения людей, относясь к нему сначала – с трепетом и страхом, потом – с вызовом и дерзанием, – в современном обыденным сознании часто сводится лишь к некоторым словосочетаниям, и все они далеки как от страха, так и от дерзания – например, "цены-космос" или "Леня-космос"… И это было бы очень даже смешно, если бы не было очень грустно, и в целом не отображало грустные тенденции современности: отношение простого народа к экономической ситуации в стране и отношение народа к представителям власти. Понятно, что в обоих утверждениях слово "космос" несет негативную лексическую окраску. Фиксирует определенный рубеж отката, падения, свития культуры. Как же так случилось, и что должно было случиться и произойти с сознанием, чувствами и материальным бытием людей, чтоб за такой короткий срок в масштабах всеобщего исторического процесса так исказились понятия, так был надломлен дух людей, уже не стремящийся постоянно "выйти за свои пределы", или хотя бы: продолжить осваивать космос, а выживающий тихонько и по инерции, думая лишь о насущном? Живущих не мечтой о свершении высоких целей, великих проектов, идеалов, но: ожиданием ближайшего обеда?!! А ведь начиналось все именно так: познать Космос как Вселенную, как живой одушевленный окружающий мир означало познать вообще все, в том числе себя и свое место в мире. Не останавливаясь на тех, еще наивных временах, когда царил космоцентризм, на той, еще досократовской, еще в чем-то мифологической философии, когда человек стоял перед синкретичным Космосом как контрверзой Хаоса, хочется сразу перейти к другому времени, когда Человек впервые поистине познал Космос, покорил его, приоткрыл завесу его таинственности, а, значит, и сам совершил трансгрессию, выход за пределы самого себя. Зачем Человеку в Космос? Ведь речь не об абстрактном Человеке и абстрактном Космосе, а о конкретном человеке, живущем в 20-м веке, в советском государстве; о конкретном ближнем космосе – участке Вселенной, который лежит вне атмосферы Земли. Чаще всего можно услышать в ответ рассуждения о холодной войне, о гонке технологий сверхгосударств. Но даже если так, разве только этим объясняется желание, а главное – возможность, наличие знаний и умений, политической воли и материальных ресурсов, которые государство и народ готовы потратить на такую "мифическую" цель – покорение космоса? Разве это великое свершение не говорит о самом обществе, о состоянии его экономики, о его образовательном потенциале, об отношении к "простому" народу; наконец, о временах, когда человек (каждый, многие, все) стремился к новым вершинам? И если сразу ясно, почему об экономике (сильная экономика – ресурсы для организации полета), то с образованием и отношением к "простому" народу ситуация не такая уж ясная с первого взгляда. Образование – инструмент социализации, ее сердцевина, передача совокупности знаний и умений, образцов получения новых знаний, а также, что суть важно, инструмент передачи установок и даже формирования мировоззрения в целом. Образование вчера – среднее, завтра – высшее, качественное, бесплатное, обязательное и доступное для всех – значит общество заинтересовано в том, чтобы его члены могли смотреть на мир


________________________________________________________87 критически, сознательно формируя свое мнение, могли полноценно участвовать в преобразовании мира. Конечно, можно вспомнить и институт пропаганды, но разве можно навязать мнение образованному, разумно мыслящему человеку? Образование тогда может выполнять только две противоположные функции: либо полностью включить человека в существующую систему общества, либо заставить критически переоценить общественные ценности, став инструментом своеобразного прозрения. Если посмотреть на ситуацию в целом, то можно точно сказать, что во времена первого полета Гагарина образовательная система была не только очень мощной и качественной, она заставляла людей открывать глаза, думать о высоком, ставить перед собой непреодолимые преграды, только преодолевая которые человек становится Человеком. Когда у человека за спиной полноценные воспитание и образование, это его неделимый и основной интеллектуальный и душевный капитал, ему понятна логика происходящих вокруг него событий, он может оценить важность таких событий как полет в Космос или, например, критически осмыслить действия своего правительства. Прошло время. Стало понятным, какую опасность таит в себе образование. Возникла "острая необходимость" реформирования образовательной системы, что и было сделано. Умно, продуманно, так что сразу и не понятно, к чему привели такие хорошие отдельные мероприятия по "реабилитации образования". Но вот уже нет института пропаганды, но лучше не стало: народ стал темным, хоть повально дипломированным, независимым, но отлично управляемым. А главное, что из-за сует повседневного выживания, абсолютно не задумывается "почему так?", "что происходит?", не стремится покорять вершины, забыл о космосе… А он ждет. Надеемся, что еще настанут времена, когда и наш народ в этой стране вспомнит о Космосе, и пусть в обозримом будущем не будет полетов за пределы атмосферы, – огромный разор царит в стране, – но пусть каждый человек живет и работает, но, когда у него остается время, силы и желание – покоряет свой маленький окружающий космос. Мечты сбываются…

Ігнат А.В. (м. Київ) Ignat-90@bk.ru

КОСМІЧНЕ СМІТТЯ – ЗАГРОЗА БЕЗПЕКИ КОСМІЧНИХ ПОЛЬОТІВ До третього тисячоліття людство активно вивчає і досліджує космос. Число космічних польотів зростає, але вони постійно зіштовхуються з низкою проблем. Однією з таких проблем – є питання забрудненості космосу об'єктами так званого космічного сміття. Космічне сміття – антропогенні об'єкти, які знаходяться на навколоземній орбіті або повертаються в атмосферу, включаючи фрагменти або частини тих об'єктів, які закінчили своє активне існування. Щоб зменшити загрозу зіткнень космічні апарати здійснюють маневри відхилення, а це – додаткові витрати палива й ряд інших складнощів. За розрахунковими даними Міжнародна космічна станція буде змушена двічі на рік здійснювати маневри, ухиляючись від небезпечних об'єктів.


88________________________________________________________ Фрагменти сміття, що утворилися після вибухів, можуть стати в ХХI столітті (як і в даний час) одним з головних джерел забруднення. Ідеї, які стали рушійною силою для науково-технічних досліджень можуть бути використані як основа для розгляду юридичних аспектів. Саме такий підхід був застосований Комітетом з космічного права Асоціації міжнародного права (АМП), коли готувався проект міжнародної конвенції із захисту довкілля від шкоди, спричиненої космічним сміттям. На думку Шийко, у цьому проекті зазначалося, що сфера дії міжнародної конвенції поширюється на "космічне сміття, що викликає або може викликати прямий або непрямий, негайний або рознесений за часом збиток навколишньому середовищу, особам або об'єктам" [Шийко Ц. Актуальные проблемы прогрессивного развития космического права // Юрист, 1999. – № 9. – С.40.]. В цілому у проблеми космічного сміття як у будь-якої складної і актуальної проблеми існує кілька вимірів: наукове, технічне, юридичне, екологічне та ін. Хотілося б додати, що забруднення космосу з кожним роком продовжує рости, у зв'язку з цим зростає ризик зіткнень, завдають пошкодження КА. Оскільки за допомогою існуючих технологій важко вирішити завдання поліпшення стану космічного середовища, розумним кроком щодо збереження космічного простору для майбутніх поколінь в даний час є прийняття заходів по зменшенню забруднення, серед яких важливе місце посідають саме організаційно-правові заходи боротьби з космічним сміттям. Адже якщо в найближчий час не будуть врегульовані правові питання, пов’язані з попередженням і зменшенням кількості космічного сміття, що передбачали б перехід на нову технологію експлуатацію ракетно-космічної техніки, встановлення відповідальності за збільшення кількості таких об’єктів, розробку міжнародних засобів врегулювання даної проблеми, то через певний час рівень засміченості навколоземного простору зробить неможливим подальше здійснення космічної діяльності.

Карацуба В.Б., Карацуба Л.П. (г. Благовещенск, Российская Федерация) olgazalesskaya@gmail.com

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА "ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ" Реформирование учебно-воспитательного процесса в высшей школе затрагивает как содержание образования, так и формы и методы обучения. При этом все более широкое распространение получает концепция, заключающаяся в том, что роль преподавателя вуза сводится не к изложению готовых знаний, а к организации самостоятельной деятельности студентов. Исследования показывают, что способности человека формируются и развиваются в деятельности. Лишь тогда, когда обучаемый вовлекается в определенные виды познавательной деятельности, когда он осмысленно подходит к получаемой информации, обобщает и систематизирует ее, делает свои выводы, можно говорить, что происходит процесс реформирования личности, и


________________________________________________________89 приобретаются знания и умения по предмету. Учебным планом факультета дополнительных педагогических профессий Благовещенского государственного педагогического университета предусмотрено изучение курса "История и перспективы космических исследований" объемом 80 часов, в том числе: лекций – 60 часов, семинарских и практических занятий – 20 часов. Занятия проводятся с первокурсниками физико-математического факультета, желающими расширить и углубить свои знания в области космонавтики, в частности, перспектив создания и развития космического комплекса на территории Амурской области. В настоящее время на базе космодрома "Свободный" создается новый космодром России – "Восточный". По информации Роскосмоса, в 2015 году планируется запуск космических аппаратов научного, социально-экономического и коммерческого назначения, а в 2018 году – запуск пилотируемых космических кораблей "Русь". Новый космодром позволит достичь независимости космической деятельности в реализации международных и коммерческих космических программ и в будущем сократить затраты на аренду космодрома Байконур. В результате изучения данного курса студенты знакомятся с основными понятиями космонавтики, с этапами развития и достижения как отечественной, так и зарубежной космонавтики, устройством космических объектов, условиями их выведения на орбиту, методами исследования ближайших небесных тел космическими аппаратами. На практических занятиях заслушиваются и обсуждаются доклады и сообщения студентов, выполненные в виде презентаций, подготовленные в процессе их самостоятельной работы под руководством преподавателя. При этом роль преподавателя не снижается, а определенным образом изменяется. Он наряду с источником новой информации превращается в организатора самостоятельной деятельности студентов. Значение же данных занятий для студентов весьма велико, так как их характер и форма очень близки к будущей профессиональной деятельности специалиста. Полученные знания используются студентами при проведении бесед по вопросам космонавтики для населения, поскольку информация о влиянии строительства комплекса и пусков космических аппаратов на окружающую среду и экономическое развитие региона является актуальной. Накануне празднования даты 50-летия со дня полета в космос Ю.А.Гагарина первокурсники физикоматематического факультета проводят беседы на других факультетах, в школах и организациях Амурской области. Завершается курс экскурсией на космодром "Восточный", в ходе которой студенты знакомятся с жилым городком, с музеем, в котором представлены экспозиции по истории и перспективах развития нового космодрома "Восточный".

Карпюк Ю.А., Кихтан А.А. (г. Киев) yulia13666@meta.ua, kihtan_anna@mail.ru

ПОЛЕТ ГАГАРИНА, ИЗМЕНИВШИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО …И новый подвиг совершился в мире, И новый праздник грянул на порог… (А. Твардовский)

С каждым днём мир изменяется настолько быстро, что наши предки не могли вообразить подобное. А все благодаря стремительно развивающимся космическим


90________________________________________________________ технологиям. А если быть точнее, человеку, который первым полетел в космос – Ю. Гагарину. Эта тема не теряет своей актуальности и до сегодня. История о том, как 50 лет назад мужественный гражданин Советского Союза исполнил долг перед своей Родиной, греет не одно женское сердце и наполняет духом патриотизма мужчин. Тем самым, открыв для будущих поколений новые горизонты. Укрепление обороноспособности страны, создание новых материалов, разведывание полезных ископаемых, определение прогноза погоды, эффективная работа в сфере навигации, осуществление связи, а также применение в различных отраслях науки, техники и экономики – это благодаря развитию космонавтики. Первый полет человека в космос является не только научным достижением, но и предметом особой гордости человечества и огромным объединяющим общество фактором. Нельзя не отметить, что немалое значение события состоит, в том, что пройден важнейший психологический барьер. Мир убедился, что человек может летать в космос. Он может сохранять работоспособность и нормальное психическое состояние на всех этапах космического полета. Он может создавать что-то новое вне пространства Земли для развития человечества. Стоит обратить внимание на то, что специфика полета Юрия Алексеевича Гагарина заключается в напряженных отношениях между двумя антагонистическими социальными системами – социализма и капитализма. Однако человечество восприняло этот подвиг, в большей мере как грандиозные события в истории цивилизации, чем как свидетельства жизнеспособности двух систем. Военный летчик Гагарин обратил внимание людей на всех континентах в большей степени как человек Земли, сумевший шагнуть во Вселенную и тем самым осуществить мечты многих поколений людей. Полет убедил и заставил ученых и инженеров, занимающихся проблемами космонавтики, в том, что их научный исследования в будущем принесут большие результаты в деле исследования и использования технологий в космическом пространстве. Сегодня мы пользуемся различными технологиями, которые помогают человеку быть в курсе различных событий. Проводимые исследования в космосе затрагивают вопросы безопасности, развития промышленности, техники, преодоления голода в мире, создания инновационных технологий в пищевой сфере и тому подобное. В ближайшее будущее приоритетными будут такие проекты: мониторинг климата Земли, подготовка защиты от астероидов, поиск новой жизни, разгадка происхождения планет, исследования за пределом Солнечной системы [Джордж Массер журнал "В мире науки" №1, 2008]. Культура получила много нового материала для воплощения его в литературе, кино, искусстве. Все события связанные с полетом Гагарина стали приобретать очертания массовости, только ленивый не воспользовался этим фактом в своих корыстных целях. Гагарин стал мировым брендом. Поэтому, этот 108 минутный полет вошел в историю как выдающееся научно-техническое достижение всей цивилизации, а также положило начало освоению человеком космоса. 12 апреля 1961 года Гагарин продемонстрировал реальность продвижения смелых мыслей человека в жизнь.

Киричков Ю.В. (м. Київ)


________________________________________________________91

КОСМОС ПОЧИНАЄТЬСЯ НА ЗЕМЛІ: ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Наука економіка розділяє інновації на: інновації технології; інновації цінностей. Різниця полягає в тому, що у першому випадку інновації пов’язані з існуючими технологіями, їх постійним вдосконаленням, а в другому – у задоволенні потреб та цінностей, які до цього могли навіть бути і не сформовані. Саме на інноваціях цінностей базується інноваційна діяльність Політехнічного ліцею НТУУ "КПІ". Наприклад, 12-бальна система оцінювання навчальних досягнень, яка існує в ліцеї з 1991 року. Відмова від 5-бальної системи була здійснена свідомо, з повним розумінням для чого це потрібно – підвищити цінність в інформації для учнів і їхніх батьків, використовуючи оцінки учнів. Наступним інноваційним кроком в ліцеї було впровадження прискореного і поглибленого навчання, як створення інновації цінності в навчанні. Тобто, зменшуючи затрати часу на навчання і підвищуючи цінність його для учнів та їхніх батьків. Реалізація даної цінності проводилась в два етапи. Перший етап полягав в тому, що учні, які показували високий рівень у володінні навчальним матеріалом і мали відповідне бажання, могли закінчити ліцей, використовуючи екстернатну форму навчання, мінімум на один рік раніше. Але аналіз якості навчання та знань таких ліцеїстів показав, що вони відчувають деякий віковий психологічний дискомфорт під час навчання в університеті, що спонукало до пошуку інших шляхів реалізації даної інновації. Реалізація другого етапу пов’язана зі створенням в 1998 році навчальнонаукового комплексу. Саме в рамках даної роботи в ліцеї протягом 7 років реалізовувалась 12-річна освіта і було проведено 5 випусків. Суть даної роботи полягала в ціленаправленій високоякісній підготовці ліцеїстів на факультети НТУУ "КПІ" починаючи з 9 класу. Ліцеїсти, що визначились із бажаним факультетом, зараховувались до відповідної фахової групи. Протягом 9-10 класів ліцеїсти закінчували вивчення предметів, які є в навчальних планах тільки середньої школи. По спільним предметам були створені інтегровані програми, вивчення яких проводилось протягом 11-12 класів разом із предметами, що повинні бути вивчені протягом І та ІІ курсів Університету обраного факультету. Ліцеїсти здавали залікові та екзаменаційні сесії, так само як і студенти факультету. На основі результатів навчання на раді Комплексу приймалось рішення про продовження навчання випускників Ліцею в НТУУ "КПІ" за програмою ІІІ курсу. Причому, випускники приймали участь в конкурсі разом із студентамиконтрактниками за бюджетні місця, які були утворені за рахунок відрахованих студентів протягом перших двох років навчання в Університеті. Разом із цим відмічався ріст якості знань студентів тих факультетів, що входили до складу Комплексу. Саме за таку 12-річну освіту виступає Політехнічний ліцей НТУУ "КПІ". На жаль, прийняття деяких нормативних документів унеможливлює нині роботу ліцею за даною схемою і спонукає до пошуку нових можливостей. Третьою інновацією у ліцеї вважаємо створення цінності безконфліктного навчання. Девізом даної цінності може бути: "кожна людина хоче, щоб її робота


92________________________________________________________ була об’єктивно оцінена". Досягти безконфліктного навчання можна тоді, коли: відносини між учасниками навчального процесу є партнерськими; критерії оцінювання є справедливими (їх може виконати переважна більшість учасників), зрозумілими і чіткими не тільки для вчителів, а й для учнів; учень обирає рівень, на якому він буде вчити той чи інший предмет і при цьому не буде відчувати негативного ставлення до нього з боку вчителів, батьків і своїх однокласників.

Клепа Е.А. (г. Киев) bhop@ukr.net

ИСКУССТВО И НАУКА. НАСАЖДЕНИЕ ИЛИ НАВЕИВАНИЕ? Я – Гагарин, я первым взлетел, ну, а вы полетели за мною. Я подарен навсегда, как дитя человечества, небу землею.

Что сейчас для нас значат такие понятия как "искусство" и "наука"? Первое сейчас на слуху и знано каждым вторым, точнее английская его интерпритация – art. Что же мы слышим о науке как о понятии прогресса? – Да, почти ничего. Никаких перспективных открытий сейчас нет…или все же есть, но мы о них не знаем?! Вернемся на несколько десятков лет назад – все абсолютно наоборот. Так что же всетаки это значит? Действительно ли это полярность среди интересов людей или выражение интересов более высокопоставленных особ? 31 октября 1933 года был создан первый в мире государственный центр по ракетной технике – Реактивный научно-исследовательский институт. На то время как раз припало создание авиационной промышленности и развитие индустрии в стране. За достаточно короткие сроки была поставлена высокая планка в науке и технике. Немалую роль сыграл социалистический строй. При получении высокой правительственной награды за подготовку и осуществление первого полета человека в космос, Сергей Павлович Королев сказал: "В энергии, вынесшей "Восток" на орбиту, главным компонентом был порох "Авроры", своим выстрелом возвестившей начало новой, коммунистической эры. То, чего мы добились в освоении космоса, – это заслуга не отдельных людей, это заслуга всего народа, заслуга нашей партии, партии Ленина" ["Техника-молодежи" 1981 №4]. Следуя идеям Константина Эдуардовича Циолковского, который имел особые привилегии у Ленина и был достаточно популярен, молодежь заинтересовалась этой наукой. Но что сыграло всетки большую роль: его регалии и связи, тоесть репутация, или все же реальная заинтересованность молодежи? Слоганы того времени гласили: "Космос зовет молодежь, и комсомол готов смело принять его вызов!", "После Гагарина в космосе побывали десятки космонавтов многих стран. Сегодня их сотни. Завтра их будут тысячи… В далеком будущем – сотни тысяч". Что-то не похожи эти нотки гордости и напыщенности на безобидную популяризацию! Конечно, Гагарин безусловно герой, он был первым. Но и не последним! Почему другие не заслужили такого восхищения? Скажем, спортсмены, которые ставят рекорд в своем виде. Сейчас же мы ограничиваемся лишь открытыми уроками в школах в честь юбилеев, но не везде и лишь "для галочки". И то далеко не все дети еще осознают, что это великое достижение! Зато они отчетливо понимают, что такое богема. Или имеют базовые представления о ней. Чуть ли не каждый второй, кто побывает на выставке или фестивале, кричит


________________________________________________________93 на каждом углу, что он знаток искусства. Но это смешно! Постигнуть его может не каждый, да и понадобится на это не один день, а то и не один год. Почему так происходит? – Потому что так модно. А мода – это навеивание для одних и выгодное насаждение для других. Как говорят: "Only business". Сейчас предметы искусства это не предмет восхищения, а скорее хорошие инвестиции. Одни аукционы аля Sotheby's чего стоят! Конечно находятся люди действительно вкладывающие всю душу в искусство: как в его произведение, так и в его восприятие, но, увы, это единицы. Единственно радующее, эти единицы, за частую, – молодежь. Сколько талантов сидит просто на диванах дома и совсем не кичится своими работами?! А в СМИ мы видим только одни и те же лица украинских (и не только) "митців", которые пропивают и прогуливают деньги, которые они заработали якобы своими работами, которых никто и не видел. А в действительности именно СМИ или те, кто им управляет, имеют власть над популяризацией того самого искусства. Есть же те, кому не безразлично, кто способствует развитию и популяризации современного искусства. В основном это достаточно известные меценаты, которые трудятся на благо общества. Давайте же не превращать все в коммерцию (которая и является современным синонимом насаждения). Так как большинство уже не разделяет этой зыбкой грани между насаждением и навееванием. Вечность невидима, но мы на нее смотрим [М. Барбери, Элегантность ёжика, 2010, стр. 306].

Клименко М.И. (г. Киев) klymenkomy@gmail.com

ИДЕЯ СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ В КОСМОЛОГИИ Г.СКОВОРОДЫ Творчество Григория Савича Сковороды многогранно. Неординарность взглядов на структуру социального целого, актуализирует вопрос о специфике рассмотрения автором проблематики социального порядка, что естественно выводит нас на тему социальной солидарности (сплоченности). Г.Сковорода не употреблял этот термин, поскольку возникновение и использование данной дефиниции тесно связано с появлением позитивизма в целом и социологии в частности. Понятие "социальная солидарность" впервые появляется в трудах родоначальника "социальной физики" О.Конта, и, в последствие, неразрывно вплетается в обществоведческую и социологическую тематику через рассмотрение основ социального порядка, мироустройства, гармонии развития социального целого и т.д. Г.Сковорода анализируя структуру реальности, задавался вопросом о целостности этого конструкта – имманентно выходя на проблематику социальной солидарности. Наша задача в данном докладе обозначить контуры солидаризационной тематики в космологии Г.Сковороды. Украинский автор, исследуя реальность, говорит о ее триединой конструкции, включающей следующие измерения: Макрокосмос, Микрокосмос и символический мир. По очереди рассмотрим каждый элемент. Макрокосмос в представлениях Г.Сковороды – это Вселенная, сосредотачивающая в себе "пустое"; это вместилище естественных и материальных вещей, которые, в силу своей приверженности идеалистическому направлению в философии, автор


94________________________________________________________ называет "пустой видимостью", "тенью". Микрокосмос или мир Человека – это маленькая частичка Макрокосмоса, имеющая, по мнению Г.Сковороды, глубину и сложность Вселенной. Микрокосмос в его телесном проявлении столь же "пуст", "темен", сколь истинен и светел в душевной ипостаси. Третье измерение реальности, символический мир украинский исследователь определяет как идеальное, божественное начало. По мнению автора, идеальность пронизывает остальные измерения реальности, наделяя их смыслом, истинностью, светом. Микрокосмос не просто сосуществует с Макрокосмосом, в "спрессованном" виде отображая его структуру, он является активным моментом гармонического взаимодействия с ним через идеальное начало. Отсюда повторение Сократовского призыва "познать себя" и через интроспекцию внутреннего идеального, познать мир. Разделяя взгляды А.К.Бычко, повторюсь вслед, что данная конструкция реальности Г.Сковороды свидетельствует о диалектичности его взглядов. Но в данном случае подразумеваем не Гегелевскую объективную диалектику, а экзистенциальную. Гармоничность взаимоотношений между Макрокосмосом (Вселенной) и Микрокосмосом (Человеком) не устанавливается apriori, утверждает Г.Сковорода. Рождение гармонии происходит из творческой, жизненной инициативы Человека. По нашему мнению, здесь автор демонстрирует прогрессивность взглядов, акцентируя внимание на первичности человеческой деятельности в конструировании Макрокосмоса и создании гармонии (читай социального порядка, солидарности). Подводя итог краткого экскурса в космологию Г.Сковороды, необходимо отметить следующие моменты: реальность существует в трех измерениях (Макрокосмос (Вселенная), Микрокосмос (Человек), идеальное начало, пронизывающее два предыдущих измерения); проблематика социальной солидарности в творчестве Г.Сковороды представлена имманентно, и актуализируется в идее гармонии взаимоотношений между Вселенной и Человеком, через его деятельность в созидании.

Коваль Е.А. (г. Киев) emina@i.ua

КОСМИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА В ФИЛОСОФСКОМ ДИСКУРСЕ О ЛЮБВИ У истоков человеческой культуры лежит свойственная лишь человеку способность создавать знаки, символы окружающей его реальности и передавать их во времени и пространстве. Обладание символической системой составляет специфику жизни человека. Символы не имеют, в отличие от понятий, четко определенного значения, они указывают на универсальные идеи и архетипы, каждому из которых отвечает определенное состояние души человека. Благодаря обращению к интуитивно ясному "сверхзначению" символические категории способны к выражению эмоционально-оценочных составляющих человеческого опыта, в том числе и в той его части, которая касается осмысления целостности мира и его внутренней противоречивости. Древние греки использовали понятие "космос" и связанный с ним


________________________________________________________95 символический ряд для обозначения целостного, закономерного, гармоничного, а, следовательно, и прекрасного мира (Вселенной), в котором равнозначные в своем различии силы, восстанавливая присущее им от природы единство, становятся частью целого, закономерно утверждающего себя в многообразии своих проявлений. Закон меры, справедливости выступает как принцип, лежащий в основе физики Вселенной (макрокосма) и человеческой нравственности (микрокосма). Человек знает себя лишь постольку, поскольку он знает мир; мир он обнаруживает только в себе, а себя – только в мире. Философский дискурс о любви предполагает исследование отношения между мужчиной и женщиной в контексте "безграничного" мировоззренческого вопроса – об обретении ими бессмертия через экзистенциальное взаимодействие с целью созидания себя в мире. Вместе с тем, использование космической символики в метафизике любви придает ценностную окраску размышлениям о мире как целом, подчеркивает невозможность рассмотрения бытия мира независимо от бытия человека, как бы извне, с позиций беспристрастного наблюдателя. Недостаточность очищенного от эмоционально-оценочного отношения интеллектуального знания для постижения сущности бытия осознается Платоном именно посредством космологической трактовки любви. Любовь, как творческое созидание высшего, гармоничного, целостного, совершенного, преодолевает небытие и восстанавливает разорванные связи с космосом. По Платону, "… любовью называется жажда целостности и стремление к ней". Именно в этом импульсе, побуждении и нужно искать конечный смысл эроса, изначальный и вечный. "Вот с таких давних пор свойственно людям любовное влечение друг к другу, которое, соединяя прежние половины, пытается сделать из двух одно и тем самым исцелить человеческую природу" [Платон. Пир // Платон. Сочинения: в 4-х т. – Т. 2. – 2007,c.120-121], Макс Шелер в феноменологической трактовке любви развивает платоновскую космическую мистику эроса. Человек это дитя и бога и природы. Половая любовь осмысливается Шелером как личностные отношения, в которых сконцентрирована космическая энергия, что позволяет говорить о вселенской любви как высочайшей космической концентрации. Владимир Соловьев усматривает в любви космическую, почти сверхъестественную силу, целительным образом воздействующую на природу, общество и человека. Для него она – сила взаимного притяжения. В этом смысле человеческая любовь есть одно из проявлений любви космической. По сути, здесь мы имеем дело с более современной интерпретацией достаточно распространенной среди древних мысли относительно природы эроса: "Живет он не только в человеческой душе и не только в ее стремлении к прекрасным людям, но и во многих других ее порывах, да и вообще во многом другом на свете – в телах животных, в растениях, во всем … сущем, ибо он бог великий, удивительный, всеобъемлющий, причастный ко всем делам людей и богов" [Платон. Пир // Платон. Сочинения: в 4-х т. – Т. 2. – 2007,c.113].

Ковальова С.Б. (м. Київ) svetakrokus@gmail.com


96________________________________________________________

ІННОВАЦІЯ І МОДЕРНІЗАЦІЯ В СУСПІЛЬНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ В умовах кризи актуальність зв’язку інновації та модернізації зумовлена очікуванням інтелектуального "впливання" як в матеріальній, предметноречовинній формі технологій, так і у формі інтелектуального й людського капіталу. Зв'язок між інновацією та модернізацією встановлює взаємовідносини освіти, науки та суспільства, визначає ролі освіти та значення формування її образу як засобу оновлення суспільства. У взаємовідносинах держави і освіти, освіти та суспільства сформовано такі підходи: визнання синергетичного детермінізму, тобто непрогнозованості впливу освіти на трансформаційні процеси, які в ній відбуваються, на суспільство; дослідження коеволюції системи освіти та суспільства; перетворення освіти в джерело інновацій та основу модернізації суспільства. Освіта і суспільство перманентно оновлюються. Трансформаційні процеси характеризують сучасну освіту, економіку, державу, різні соціальні інституції. Ефективність освіти пов’язується з національним інноваційним розвитком, а інноваційний процес – з глобальною технологічною системою. Інноваційний процес отримує глобалізаційний характер. Редукція інновації до технологічної інновації чи будь-якої предметної зміни, матеріалізованої в готовому виробі , став стереотипом суспільної свідомості – жодним чином не розв’язує проблему модернізації. Надання інноваційному процесу глобалізаційного виміру актуалізує розуміння модернізації як такого оновлення суспільства, що зберігає його автентичність та цілісність, створюючи передумови для здобуття його системною суспільною цілісністю переваг для покращення позицій суспільства в динаміці конкурентного змагання різних країн. З цієї точки зору надання певної інформації, навіть у розширеному тлумаченні (знання, вміння, навички) позбавляє змісту модернізацію в сенсі її суспільно-системного оновлення з метою покращення позицій та конкурентоспроможності саме як суспільної цілісності. Саме зв'язок інновації та модернізації змушує ставити питання про перетворення ролі освіти у формуванні безособового, позбавленого національних ознак людського капіталу як функції чи діючої сили капіталу в глобалізаційному масштабі, надання їй можливостей формувати національну еліту. Національну еліту, як носія національної ідеї, пов’язують з економічними інтересами. Введення нових інформаційних комунікаційних технологій не забезпечує модернізації самої сфери освіти як цілісності, тобто в системній єдності. Інноваційні процеси в системі освіти породжують нові проблеми, трансформовані в проблеми педагогічні. Все це означає, що інновації можуть мати різне наповнення, різний зміст і спрямування, а зв'язок інновації з модернізацією буде наповнюватись різним змістом. Модернізація – це є не тільки технологічні зміни, чи навіть оновлення технологічного фундаменту. Модернізація передбачає системне оновлення суспільного життя, і тут освіта й освітня інновація, – сфера виробництва ідей і людей, – повинні відігравати вирішальну роль. Зв'язок інновації та модернізації вводить у розгляд ідею ціле- покладання,


________________________________________________________97 розвитку духвного початку векторності трансформаційних змін.

Козачок І.Я. (м. Київ) irinabcf88@mail.ru

СТРАХУВАННЯ УЧАСНИКІВ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ Україна володіє унікальними науковим та технічним потенціалом, що дає їй можливість перебувати в одному ряду з небагатьма авіакосмічними країнами. Держава успішно провадить космічну діяльність в інтересах власного соціальноекономічного розвитку, використовує космічні технології для вирішення проблем як регіонального, так і глобального масштабу. [Космічне законодавство країн світу: Тематичне зібрання (російською та англійськими мовами). – Том 1. Загальні питання космічної діяльності. Державне регулювання / Відп.ред. Н.Р.Малишева, Ю.С.Шемшученко. – К.: Атіка, 2001. – C.25] Експлуатація космічної техніки з метою дослідження і використання космічного простору належить до ризикових видів діяльності. В процесі космічної діяльності шкода може бути заподіяна самому космічному об’єкту, життю і здоров’ю екіпажу космічного апарату, персоналу об’єктів космічної інфраструктури, а також третім особам (державам, організаціям). З іншого боку цей ризик обумовлений високою капіталоємністю космічних проектів і програм. На думку В.Семеняки, дані обставини обумовлюють необхідність захисту майнових інтересів усіх учасників космічного проекту. Найефективнішим юридичним механізмом захисту таких інтересів є інститут страхування. Актуальність теми зумовлена тим, що на сучасному етапі слід дослідити маловивчені правові аспекти страхування у сфері космічної діяльності. Негативний досвід невдалих космічних стартів дає можливість проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки, враховуючи як матеріальну, так і економічну складову ризиків. Складність вирішення проблеми полягає насамперед в тому, що існує невелика кількість країн, які є членами "авіакосмічного клубу", а відтак практика космічної діяльності є обмежена. Це і є основною причиною недосконалості вітчизняного правового поля страхування космічної діяльності. Застосування інституту страхування надає юридичні гарантії відновлення порушених майнових інтересів у випадку настання непередбачених природних, техногенних та інших подій. Виплати страхових сум у більшості випадків виступають фактично єдиним засобом компенсації можливих збитків, яких можуть зазнати суб’єкти космічної діяльності. [Закон України "Про страхування" від 07.03.1996 // Відомості Верховної Ради України, 1996, № 18.- C.79] За останні роки в світі розваються різні види діяльності, пов’язані з дослідженням та використанням космічного простору, що активізувало удосконаленя інституту страхування. Наразі в Україні загалом можна говорити лише про формування нового правового інституту страхування при здійсненні космічної діяльності. Досі механізм правового регулювання відносин у сфері страхування при здійсненні космічної діяльності в Україні недостатньо розвинений, що негативно впливає на забезпечення надійного захисту майнових інтересів суб’єктів космічної діяльності. [Семеняка В.В. Цивільно-правове регулювання страхування в сфері


98________________________________________________________ космічної діяльності: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 2004.- C.4] Наведені обставини потребують заповнення прогалин, існуючих у правовому регулюванні відповідних відносин. В зв’язку з цим потреба у вдосконаленні механізму регулювання інституту страхування у сфері космічної діяльності зростає з розвитком ринкової економіки та правової системи нашої держави. Тому основним завданням у сфері страхування при здійсненні космічної діяльності повинно бути створення відповідної нормативно-правової бази, що сприятиме подальшому ефективному розвитку цього сегменту економіки України.

Козубенко О.А. (м. Київ) wawynia@gmail.com

ОСВОЄННЯ КОСМОСУ ЯК ЗАПОРУКА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МЕДІАПРОСТОРУ Космос завжди приваблював людину своїм безкрайнім простором. Небо над головою приховувало багато таємниць, які людство почало розкривати ще з давніх-давен. Але саме ХХ ст. стало часом великих космічних досягнень людини: це і політ людини у космос, і запуск штучних супутників Землі та інші не менш значимі події. Разом з цим, відкрилися не тільки подальші перспективи розвитку космічних досліджень людиною, а й сама життєдіяльність людства набула вже якісно нових ознак. Життя до виходу в космос та після нього – це кардинально різні простори існування людства. Освоєння космосу та науково-технічний прогрес діалектично пов’язані: прогрес в науково-технічній сфері сприяв кращому пізнанню космосу, що, в свою чергу, призвело до подальшого якісного перетворення суспільства. Досить яскраво це можна прослідкувати на прикладі розвитку медіапростору, адже саме завдяки досягненням в області космічних досліджень відбувся бурхливий розвиток в медійній сфері життєдіяльності людства. Сучасний медіасвіт сформувався у другій половині ХХ ст. До цього медіапростір формувався та розвивався досить повільним темпом. Використання космічної техніки істотно підвищило ефективність роботи медіапростору, що дозволило пов’язати між собою найвіддаленіші куточки нашої планети. Обмін інформацією став набагато швидшим та більш якісним. Поштовхом для перетворень зокрема став запуск штучних супутників Землі в космос, які дозволили покращити якість, оперативність та надійність зв’язку. Першим з них був Супутник-1, який був запущений на орбіту в СРСР 4 жовтня 1957 року. Цією подією відкрилися нові можливості зокрема для радіо та телебачення. Так, наприклад, радіо працювало і до використання космічних здобутків, але воно було не досить якісним та не могло задовольнити зростаючі потреби людства. Розвиток його на глобальному рівні завдячує саме запуску штучних супутників, які дозволяють об'єднати багато віддалених одна від одної радіостанцій мережею космічного зв'язку. При цьому надійність і висока економічність передачі величезного об’єму інформації у глобальному масштабі забезпечується використанням інформативних, коротких хвиль. Телебачення ще більше завдячує своїм розвитком космічним здобуткам. Теоретично можливим є охоплення телетрансляцією великої території за


________________________________________________________99 допомогою наземних засобів, але це є нераціональним та дуже економічно невигідним. А якщо ж казати про міжконтинентальну телекомунікацію, то це можливо лише завдяки супутникам. Активний розвиток Інтернету, мобільного зв’язку та інших засобів комунікації зовсім неможливо уявити без втручання людини в космос. Космічні системи зв'язку міцно пронизують наше повсякденне життя. Медійність нашого сучасного світу неможлива без людського освоєння космосу, адже завдяки йому можливий обмін інформацією у глобальному масштабі. У свою чергу, медіапростір, зачіпаючи тему космосу, сприяє подальшому його осягненню людиною, намагається відкрити його безкрайні можливості буття та сформувати його новий фантастичний образ, який згодом, цілком можливо, може стати реальністю, адже саме з "неможливої" та "нездійсненної" ідеї винахідника починається цілковите перетворення життя людства.

Колотило М.О. (м. Київ) marjanakolotylo@yandex.ru

"ВСЕСВІТ НАЛЕЖИТЬ ЛЮДИНІ!" Визначні події в історії людства – виникнення нових держав, соціальні революції, наукові відкриття або технічні здобутки – завжди підіймаються над часом, залишають глибокий слід у свідомості сучасників, впливають на світогляд майбутніх поколінь, надихаючи їх на служіння високим ідеалам і застерігаючи від непоправних помилок. Історія цивілізації відзначена також і особливими звершеннями людського генію. Вони нібито виводять людство на нові рубежі самосвідомості, дозволяють по-новому поглянути на вже досягнуті результати суспільного розвитку, і на їх основі визначити роль особистості у світобудові. До таких визначних подій безсумнівно відноситься перший політ людини в космос, що поклав початок реалізації одвічного її прагнення до освоєння Всесвіту. Заслуга Ю.О.Гагаріна перед цивілізацією полягає в тому, що своїм звершенням він довів реальність просування людства у Всесвіт, дав підґрунтя для мислителів та мрійників повірити в здійсненність найскладніших задумів, пов’язаних з проникненням людини в космос, переконав вчених та інженерів, які займалися проблемами космонавтики, в тому, що їх науковий розрахунок може надати в майбутньому потужні результати в питанні дослідження та використання космічного простору. Ім’я Ю.О.Гагаріна стоїть поруч з першопрохідцями та першовідкривачами раніше невідомих материків, морів та океанів та інших "білих плям" на нашій планеті. Колумб та Магеллан, А.Нікітін та Марко Поло, брати Уілбур та О.Райт разом з багатьма представниками різних країн та народів, що присвятили своє життя розкриттю таємниць планети, розширенню меж людської діяльності разом з першим космонавтом створили міцний фундамент для подальшого руху до істини, гармонії, найвищих ідеалів цивілізації, що є невіддільним від культурного та духовного потенціалу людства. Значення польоту Ю.О.Гагаріна для розвитку світової культури полягає, насамперед, у тому, що він став першою в історії людиною, яка зуміла поглянути на планету з космосу, побачити землю як цілісну живу систему, в якій людство взаємодіє з біосферою. Враження космонавта поклали початок формуванню у


100________________________________________________________ людства космічної свідомості, відмінної від домінуючого протягом багатьох віків геоцентричного сприйняття світу. Цей – виховний по відношенню до людства – аспект першого польоту людини в космос можна порівняти зі зміною парадигм в науці, зі зміною образу думок людей, за яким невідворотно слідує переоцінка самих себе, системи цінностей і осмислення змісту таких фундаментальних понять, як сенс життя, прогрес, гуманізм, цивілізація. Знаменитий альпініст Дж.Меллорі, здійснивши сходження на Еверест, вважав, що найвища у світі вершина має буде підкорена тільки тому, що вона існує. Ю.О.Гагарін досягнув першої космічної "вершини" і ніби підказав людству, що підкорення безкінечних просторів Всесвіту – завдання цілком здійсненне. Унікальні особисті спогади Ю.О.Гагаріна та його послідовників, які першими побачили Землю з космосу, стали свого роду застереженням для всіх тих, хто своїми діями ставить під загрозу інтереси нинішніх та прийдешніх поколінь: чи то випробуванням нових видів зброї масового знищення, бездумним розкиданням природними ресурсами і збільшенням антропогенних навантажень на біосферу або ж політичними конфліктами, що призводять до ворожнечі між націями, релігіями та культурами. Перший політ людини в космос став не лише першою зірковою трасою у Всесвіт, а став польотом у вічність, об’єднавши на основі найвеличніших культурних цінностей, духовних орієнтирів та моральних ідеалів кращих представників минулого, сучасного та майбутнього земної цивілізації.

Королёв Д.Ю. (г. Львов) korolyov@org.lviv.net

МАРКСИЗМ И ПРОБЛЕМА ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ Вопрос о том, одиноки ли мы во Вселенной или же где-то живут наши "братья по разуму", волнует человечество давно. К сожалению, в последнее время этот важный в мировоззренческом отношении вопрос почти всецело отдан на откуп псевдонауке. Т.н. уфология, возможно, и накопила богатый и интересный фактический материал о непознанных пока ещё загадочных явлениях, однако этот материал переплетается с фальсификациями и всякого рода антинаучными гипотезами. Так что крайне трудно выделить "рациональное зерно" и очертить тот круг явлений, выдаваемых за деятельность инопланетян, который вправду требует научного изучения. "Серьёзная" же наука не располагает достоверными доказательствами существования инопланетного разума. Попытки обнаружить внеземные радиосигналы и отправлять послания обитателям других миров успехом пока не увенчались. Тем не менее, теоретическое рассмотрение данного вопроса и его философское, материалистическое осмысление вполне допустимо и желательно – хотя бы для того, чтобы противостоять псевдонаучным и квазирелигиозным представлениям о "маленьких зелёных человечках" и "всемогущих космических богах", перемещающихся на "летающих тарелках". В решении вопроса о внеземных цивилизациях мы должны исходить из представления, идущего ещё от Джордано Бруно: поскольку Вселенная бесконечна – в количественном и качественном отношениях, – то в бесконечной Вселенной должно быть бесчисленное множество миров, подобных нашему, миров, населённых живыми, в т.ч. и мыслящими существами. В видимой части Вселенной (Метагалактике)


________________________________________________________101 насчитывается от 100 млрд. до 1 трлн. галактик, в каждой из которых в среднем содержится 100 млрд. звёзд. Астрономы уже смогли открыть множество звёзд, у которых имеются планеты, потенциально пригодные для жизни. (Существуют предварительные оценки – к которым, конечно же, нужно относиться критически, – что число таких планет только в нашей Галактике может достигать 500 миллионов!) Если же принять – для чего у нас есть все философские и естественнонаучные основания, – что развитие форм движения материи от самых простых (в частности – химической) до биологической и социальной форм движения есть процесс закономерный и необходимый, то следует дать утвердительный ответ: да, внеземные цивилизации должны существовать. Хочется надеяться, что когда-нибудь земляне сумеют установить контакт со своими собратьями с иных планет, хоть этому и препятствуют колоссальные расстояния до звёзд и галактик. Наверное, было бы ненаучно домысливать, как выглядят инопланетяне и как устроена их общественная жизнь. Однако смело можно выдвинуть два важных, принципиально марксистских, строго научных предположения. Закономерности антропогенеза одинаковы во всей Вселенной. Труд создал человека. А это означает, что как бы внешне ни отличались от нас гуманоиды с других планет, у них непременно должен быть развитый мозг – орган мышления и руки – органы труда, поскольку развитие мозга шло в тесной связи с развитием рук и усложнением трудовых навыков. Представления о "мыслящих сгустках плазмы" и т.п. – нелепы и годятся только для ненаучной фантастики. Опять же, законы общественного развития везде одни и те же. Земляне, начав осваивать Космос, могут столкнуться с внеземными обществами, стоящими на различных ступенях – от первобытнообщинного строя до коммунизма, могут увидеть как своё прошлое, так и своё будущее. Однако все должны пройти последовательность смены общественно-экономических формаций, открытую К. Марксом. Представители иных цивилизаций, быть может, прилетающие к нам уже сейчас, должны стоять на самой высокой, коммунистической ступени, поэтому глупо переносить на них черты людей нашего, буржуазного общества и уж тем более изображать их, скажем, рабовладельцами (похищают людей и вывозят их в рабство на другие планеты и т.д.). Вполне, однако, возможно, что мы "не доросли" до контактов с высокоразвитыми цивилизациями именно потому, что не вышли ещё из своей "предыстории" и не поднялись на ту наивысшую общественную ступень, которая необходима для превращения человечества из ограниченной земной силы в космическую!

Косенко В.Д. (м. Київ)

ІНТЕЛІГЕНЦІЯ НА ШЛЯХУ ВІД КОСМОСУ ДО ЗЕМЛІ Людство в усі часи свого існування прагнуло не обмежувати свою діяльність лише однією планетою. Людині завжди хотілося в космос, її вабило, вабить і завжди вабитиме, до себе зоряне небо. У часи Античності, людина розглядалася як частина природи, як "малий світ", як мікрокосм, себто, як органічна частинка космосу, наділена здатністю пізнання, розумом та політичним способом спільного співжиття; як істота, наділена духом (за Аристотелем – розумною душею, де зароджується воля), володіюча уявою, пов'язаною з розумом [Аристотель. Большая


102________________________________________________________ этика // Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 4. – М., 1983] і здатністю породжувати дії. Саме тоді, здійснюються перші спроби дослідження, – ще не названого відповідним чином, – феномену інтелігенції. Якщо хочете – протоінтелігенції. Історичною точкою відліку даних ідей, на наш погляд, можна вважати наукове звернення до ідеалу калокагатії: єдності істини, добра і краси, запропонованого Сократом. Проголошуючи існування інтерсуб’єктивного дійсного знання, а також незалежність справжнього добра і краси від думки людини, Сократ в той же час підкреслює, що передумовою їх здійснення як розкриття потенції світовій гармонії є знання людини. Наочно це виявляється в тому, що індивідуальний розум і совість людини у Сократа зливаються в єдине утворення, що виражається поняттям "даймон". Саме пошуками єдності істини-добра-краси, на нашу думку, слід вважати прагнення людини до адекватного розуміння та освоєння природи космосу. Космосу як контроверзи хаосу. Космосу структурованого: мікрокосму, мезокосму, макрокосму… В середині ХХ ст. людство таки пройшло цим тернистим шляхом: від Землі до космосу. Та якби людина не дійшла до космосу земного, не "світив" би їй космос справжній. Навряд чи людина змогла б пройти шлях від Землі до зірок, якби не суттєвий інтелектуальний внесок тогочасної інтелігенції у початок „космічної ери" (датований 4 жовтня 1957 року – стартом першого штучного супутника Землі), та й навряд чи змогла так ретельно вивчити саму себе – якби не сформована (не в останню чергу – представниками інтелігенції) найуспішніша в світі система освіти. За три роки після цього, 12 квітня 1961-го, космічний корабель "Схід-1" вивів на орбіту Землі радянського космонавта Юрія Гагаріна. Завважте: перший супутник, – наш! – через 12 років, а перший космонавт, – наш! – через 16 років після Великої Вітчизняної Війни. Те, що космос підкорився саме нашій країні, Радянському Союзу, вважаємо історично-закономірним. Політ у космос став необхідною ланкою на шляху від сохи (згадайте, в якому стані знаходилися продуктивні сили та виробничі відносини у Росії за часів царату) до зірок, яким наша країна пройшла менш ніж за біологічне життя середньостатистичної людини. Та й з тих, без малого, сорока років – то воювали, то піднімались з руїн. Цитуючи влучні слова Б.В. Новікова: "а в космос ми літати будемо. Неодмінно…" [Новиков Б.В. Образование как предчувствие космоса // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2007 р., м. Київ) – С. 10], зазначимо, що це є історичною необхідністю. Адже, людство в своїй історії вже досягло цього, і лише відкат у бік передісторії, двадцятиріччю якому "присвячений" цей рік в нашій країні, поки що не дозволяє кожній людині розвиватися адекватно своїм можливостям. А коли у шлунку, душі, мозку – чорні дірки, ні про який космос і мріяти не варто. Освоєння людиною космосу, на нашу думку, чітко переплітається чи не з основним завданням інтелігенції: пошуком раціональних та ефективних, – базованих на засадах дійсного гуманізму, – шляхів розвитку усього людства загалом. Інтелігенція мала б стати, – колись, безперечно, стане, – ефективною запорукою та духовним джерелом перманентного прогресивного поступу, суспільних зрушень та досягнень. І в космосі, і на Землі.

Костроміна А.М. (м. Київ)


________________________________________________________103

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У КОСМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Імануїл Кант вважав, що є дві речі, які не перестають дивувати – це моральний закон всередині людини та зоряне небо над нею. Зоряне небо вже давно перестало бути предметом здивування і перетворилося на предмет дослідження, а починаючи із запуску першого штучного супутника Землі, навіть, сферу правових відносин. Діяльність у космічній галузі регулюється як міжнародним, так і національним космічним правом. Основу міжнародного космічного права складають міжнародні договори, серед яких договір "Про принципи діяльності з дослідження і використання космічного простору, включаючи Місяць і інші небесні тіла" (1967р.), угода "Про рятування космонавтів, повернення космонавтів і повернення об'єктів, запущених у космічний простір" (1968р.), конвенція "Про міжнародну відповідальність за шкоду, заподіяну космічними об'єктами" (1972р.), конвенція "Про реєстрацію об'єктів, запущених у космічний простір" (1975р.), угода "Про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах" (1979р.), договір "Про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі й під водою" (1963р.), договір "Про обмеження систем протиракетної оборони" (1972р.), регіональні і двосторонні угоди між державами, між державами і міжнародними організаціями. Україна має національне космічне законодавство: Закон України "Про космічну діяльність" від 15.11.1996 № 502/96–ВР, Закон України "Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2008 – 2012 роки" від 30.09.2008 № 608–VI. Серед недоліків цих законів варто відзначити відсутність розгляду питань охорони прав на інтелектуальну власність саме у космічній діяльності. Найчастіше у науковій літературі використовується визначення поняття інтелектуальної власності, яке дається у статті 2 Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності. "Інтелектуальна власність включає права, пов'язані з літературними, художніми і науковими творами, виконавчою діяльністю артистів, звукозапису, радіо- і телевізійних передач, винаходів у всіх галузях людської діяльності, науковим відкриттям, промисловими зразками, товарними знаками, фірмовими найменуваннями та комерційними позначеннями, захистом від недобросовісної конкуренції, а також всі інші права, що стосуються інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній і художній областях"[Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Електроний ресурс. Шлях доступу: http://www.wipo.int/ treaties/en/convention /trtdocs_wo029.html]. Стаття 1 Закону "Про космічну діяльність" визначає космічну діяльність як "наукові космічні дослідження, створення та застосування космічної техніки, використання космічного простору", а об'єктами космічної діяльності (космічна техніка) є "матеріальні предмети штучного походження, що проектуються, виготовляються та експлуатуються як у космічному просторі (космічний сегмент, космічна інфраструктура), так і на поверхні Землі (наземний сегмент, наземна інфраструктура) з метою дослідження та використання космічного простору" [Закон України "Про космічну діяльність" вiд 15.11.1996 № 502/96-ВР. Електроний ресурс. Шлях доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/


104________________________________________________________ main.cgi?nreg=502%2F96-%E2%F0]. Таке визначення космічної діяльності та техніки робить їх об‘єктами інтелектуальної власності. Найчастіше питання відносин щодо створення та використання об‘єктів права інтелектуальної власності регулюються авторським та патентним правом. Недосконалість національного космічного законодавства, відсутність закону про інтелектуальну власність, не узгодженість між різними нормативно-правовими актами призводять до гальмування розвитку космічної галузі в Україні.

Костроміна Г.М. (м. Київ) hanna.kostromina@gmail.com

ПОНЯТТЯ "КОСМОС" У СТАНОВЛЕННІ СВІТОГЛЯДНОЇ ЦІЛІСНОСТІ СВІДОМОСТІ Проблема співвідношення між науковим знанням та іншими (ненауковими) формами знання є дуже актуальною не лише для науки і філософії, але і для всієї сучасної свідомості. Предметом дослідження ця проблема стала у ХХ ст. Основи було закладено ще наприкінці ХІХ ст. у межах соціальної та культурної антропології. На думку дослідників, саме в межах досліджень соціальної та культурної антропології було доведено, що поряд із європейською (науковою) культурою існують зовсім інші типи культури, в яких знання не відповідає визнаним нормам науковості. Цікавою з цієї точки зору є соціологія знання К. Мангейма, який вважав, що існують ненаукові форми суспільної свідомості. Також ця проблема розглядається у межах західної методології науки, яка сформулювала проблему демаркації науки та метафізики і з’ясовувала, за якими критеріями можливо відділити метафізичні, релігійні або міфологічні компоненти від наукового знання. Ще одним напрямом дослідження є когнітивна соціологія, яка розглядає проблему соціальної обумовленості знання. Сучасні дослідники, зокрема І. Касавін, відзначають, що зараз дуже впливовою є тенденція, яку умовно можна назвати філософією окультизму. В межах цієї течії відбувається онауковлення містики або містифікація науки, тобто з одного боку, наука уподібнюється окультним формам діяльності, а з іншого, пропонується раціональне пояснення ненаукових форм освоєння дійсності. Відповідно до питання про співвідношення науки та ненаукових форм пізнання виділяють наступні три підходи. Представники першого сподіваються на формулювання методологічних критеріїв демаркації науки та ненауки, впевнені у прогресивному характері розвитку пізнання та культури, та вважають сучасну науку вищою формою пізнання, яка узагальнює увесь історичний досвід інтелектуального осягнення дійсності. Представники другого підходу наполягають на використанні соціокультурних критеріїв розрізнення науки та ненауки, вважають за необхідне підкреслити непорівнянність різних типів знання, які історично змінюють один одного, відмовляють сучасній науці у так званому особливому епістемологічному статусі, тобто у здатності давати істинне знання та бути критерієм істинності інших форм свідомості. Третій підхід являє собою спробу збалансовано поєднати деякі ідеї перших двох підходів. В цьому аспекті становить інтерес давньогрецька історична форма єдності свідомості, виразом якої є античне поняття "Космос", що інтегрує наукове та ненаукове знання, філософію та міфологію. Міф як найдавніша форма освоєння


________________________________________________________105 світу узагальнює в одному слові або образі множинні конкретності життя і в розгортанні форм свідомості зумовлює головну рису античного космосу – його діалектичну структуру. А.Ф. Лосєв з цього приводу пише: "Діалектика – найточніше знання в поняттях. Вона у поняттях дане живе життя. Як точне знання у поняттях, вона, мабуть, найвіддалена від життя, яке не є точним і не є понятійним, але за своїм предметом діалектика і є життя, і нема жодних конструкцій, які підходили б до життя найближче, ніж діалектика. Ось чому грецька діалектика і почалась з міфу – у піфагорійстві, існувала як усвідомлення міфу – у Платона та Плотина і закінчилася діалектичною конструкцією міфу – у Прокла" [Лосев А.Ф. Бытие–имя–космос / Сост. и ред. А.А. Тахо-Годи. – М.: Мысль, 1993. – С. 76.]. Типовою властивістю античного мислення є та смілива безстрашність думки, з якою розвиває вона всі найнеобхідніші основні положення світогляду, утворюючи цілісну свідомість. "При відносно невеликому обсязі пізнавального матеріалу грецька філософія із якоюсь особливо величною простотою створює певні форми для його наукової обробки... Античність у грубих, майже потворних, рисах зображувала простіші основні форми духовного життя, які у новішій історії з‘являються вже в більш заплутаних і складних комбінаціях" [Виндельбанд В. История древней философии. Пер. с нем. под ред. А.И. Введенского. – К.: Тандем, 1995. – С.6].

Кравченко І.А. (м. Київ) msn-irs@yanex.ru

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ПРО КОСМОС ЯК ФАКТОР КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Україна, на території якої ще з часів СРСР розміщуються підприємства космічної галузі, попри труднощі, з якими зіткнулися і інші країни пострадянського простору на даний час зуміла зберегти статус космічної держави. Вже через півроку після проголошення незалежності було створено Національне (пізніше перейменовано в Державне) космічне агентство України, в підпорядкування якому були передані інститути та підприємства колишнього ОПК (оборонно-промислового комплексу), що склали нинішню космічну галузь України. З часом космічна галузь України крім оборонних проектів стала приймати участь і в цивільних комерційних проектах. Але, зумівши подолати проблеми пострадянського розпаду сьогодні, космічна галузь України стикається з новими проблемами, з якими стикаються і всі інші галузі науково-технологічної сфери. Ці проблеми у проекті Стратегії національної безпеки України "Україна у світі, що змінюється" розглядаються як системні проблеми, що загрожують національній безпеці України у внутрішньому безпековому середовищі. Причиною проблеми низького науково-технологічного рівня розвитку вказано – "скорочення науково технологічного потенціалу, відтік наукових кадрів за кордон, втрата наукових шкіл на ключових напрямах економічного розвитку зростання науково-технологічної залежності від інших країн" [стор.8]. Також в Законі України: "Про основи національної безпеки України" [Ст.7. Загрози національним інтересам і національній безпеці України] ведеться про такі загрози у науково-технологічній сфері: "зниження внутрішнього


106________________________________________________________ попиту на підготовку науково-технічних кадрів для наукових, конструкторських, технологічних установ та високотехнологічних підприємств, незадовільний рівень оплати науково-технічної праці, падіння її престижу" У лютому 2011 року в інтерв'ю виданню "Главред" Голова Державного космічного агентства України (ДКАУ) Юрій Алексєєв розповідаючи про існування проблем в галузі, серед яких і "старіння кадрів", відзначив, що, незважаючи на щорічне збільшення абітурієнтів, які навчаються за держзамовленням, практично жоден із випускників не приходить на роботу в галузь. Так само він відзначив, що в результаті розвалу системи ПТУ і технікумів була втрачена і система підготовки майстрового складу. Однією з причин складності залучення в космічну сферу молодих людей Голова ДКАУ назвав низькі зарплати. Але, на наш погляд, ще однією важливою проблемою є практично повна відсутність будь-якої популяризації серед школярів знань про космос, досягнень України в галузі космічних технологій, досліджень, яка могла б підвищити престиж космічної галузі. Адже сьогоднішні школярі – це потенційні студенти ВНЗ, які займаються підготовкою фахівців для наукоємних і високотехнологічних галузей, в тому числі і космічної. До того ж, сьогоднішні реалії є такі, що основним мотивом вибору ВНЗ абітурієнтом часто є гарантія вступу до нього. І як наслідок цього, у ВНЗ, які готують фахівців для наукоємних і високотехнологічних галузей, виявляється багато випадкових людей. Також і в цьому випадку популяризація знань про космос і досягнень України в космічних дослідженнях дозволила б підвищити мотивацію з боку студентів до вивчення дисциплін, нехай навіть випадково на першому етапі обраної професії; вимірювати престижність професії не розмірами зарплатні; збільшити кількість випускників, які після закінчення ВНЗ будуть орієнтовані на роботу саме на підприємствах космічної галузі. Популяризація космічних знань і досягнень України в цій області може створити умови для успішного розв’язку завдання підготовки кадрового забезпечення космічної галузі України.

Кузнєцова В.О.,Тимченко С.К. (г. Київ) tymchenkos@bigmir.net

ТВОРЧА СПАДЩИНА С.П.КОРОЛЬОВА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЮ С.П.КОРОЛЬОВА В НТУУ "КПІ" ХХ століття увійшло в історію як початок космічної ери нинішньої земної еволюції. Будуть і подальші звершення людства, але нові покоління з великим подивом вдивлятимуться в глиб історії, знайомлячись з подіями та людьми, які реально торували шлях у космос. Серед людей "початку космічної ери", перш за все, виступає постать Сергія Павловича Корольова, чиє життя, наукова думка і творча інтуїція подібні маяку, який освітлює шлях крокуючим вперед. Доля таких людей, як Корольов, які значно вплинули на хід розвитку історії людства, вбирає в себе історичний контекст часу і є стимулюючим прикладом для молоді в ствердженні свого "я",


________________________________________________________107 прикладом активної особистої соціальної діяльності. Шлях же до зірок для Сергія Корольова пролягав через Київський політехнічний інститут, де і зародилася вперше ідея підкорення космосу. Саме тут склалися об`єктивні та суб`єктивні можливості. Житомир, Ніжин, Одеса, Київський політехнічний та Московське училище ім.. Баумана – ось той маршрут Сергія Корольова, який привів його до історичного звершення. Діставши середню освіту, Корольов 1924 року вступає на аеромеханічне відділення Київського політехнічного інституту. Студент Сергій Корольов навчався легко і захоплено. Однокурсники Сергія – Пузанов, Бовсуновський, Красовський, Сахненко, Васьковський прагнули на лекціях ближче влаштуватися до Корольова, щоб одержати додаткове пояснення матеріалу. Сергій був відповідальним за знання всієї групи. Сам же він вставав дуже рано, щоб заробити грошей на навчання. Вчився Сергій у викладачів Сухомела, Усенка, Ярина, Скоморохова, Шульца, Штаєрмана та інших. У переліку дисциплін, які він вивчав на протязі двох років, значаться не тільки технічні дисципліни /деталі машин, електротехніка, термодинаміка, прикладна механіка, математика і т.д./, але й соціальні науки – політична економія, історія класової боротьби, і навіть мистецькі предмети – українська мова, вправи по архітектурі. 15 лютого 1925 року у Політехнічному були створені курси інструкторів планерного пілотажу, де Сергій з товаришами будував планер КПІР-3. Але того ж року сталася подія, яка різко повернула вектор інтересів Сергія. Випускник КПІ Олександр Якович Федоров організував у Києві гурток з вивчення світового простору. Цій події передувало тривале листування О.Я. Федорова з К.Е.Ціолковським, який передав гуртку кілька власних теоретичних праць, подав цінні рекомендації. Ідею Федорова підхопили провідні київські науковці – академіки Граве і Срезневський, відомі вчені Семинський, Шапошников, викладач КПІ Е.О.Патон. Заняття гуртка, як говорять, проходили часто у великій фізичній аудиторії КПІ. Корольов, який був завжди людиною реального факту й конкретної думки, побачивши макет і креслення ракети, зрозумів, але ще більше відчув, що саме вона відкриє людині і неосяжні обрії, і саме вона прокладе людині дорогу в космос. 1926 року Сергій переїздить до Москви і навчається далі в училищі ім. Баумана. В конспективній формі перелікуємо "космічну одісею" С.П. Корольова, яка співпадає в реалізації з геніальним науковим передбаченням К.Ціолковського: 1. Запуск першого штучного супутника Землі /4 жовтня 1957 р./; 2. Перший політ пілотованого космічного корабля /12 квітня 1961 р., Юрій Гагарін/; 3. Досягненя Другої космічної швидкості, перші польоти автоматичних апаратів до Місяця і ближніх планет; 4. Виведення у космічний простір астрономічної апаратури; 5. Створення і польоти багатомісних космічних кораблів; 6. Перший у світі вихід людини у відкритий космос /18 березня1965 р, Олексій Леонов/; 7. Створення наукових і транспортних кораблів / "Салют", орбітальна станція "Мир" /1986/; 8. Розвиток космічних систем зв’язку, телебачення, вивчення природних ресурсів Землі, геодезії, метрології, навігації і т.д. Для молодих вчених і конструкторів лишилося ще 8 пунктів по Ціолковському/, які передбачають повне опанування нашої Сонячної системи і вихід у зірковий Світ. Пройшовши тернистий шлях від студента КПІ до Генерального конструктора


108________________________________________________________ космічних систем, Сергій Павлович часто думками повертався до інституту, згадував свої перші конструкції планерів, літаків… Не забували Сергія Павловича Корольова і в КПІ. Так, 12 квітня 1968 року на головному корпусі КПІ було урочисто встановлено меморіальну дошку з надписом: "У 1924-1926 рр. на механічному факультеті КПІ вчився конструктор перших у світі штучних супутників землі і космічних кораблів, двічі Герой Соціалістичної Праці, академік Сергій Павлович Корольов (1906-1966)". Серед присутніх на відкритті була мати Сергія Павловича – Марія Миколаївна Баланіна і дочка Наталія Сергіївна Корольова. Від громадськості міста та вчених виступав Президент Академії наук України Б.Є.Патон. Сподвижники С.П.Корольова, академіки Борис Раушенбах і Юлій Ішлінський написали "звернення" до майбутніх інженерів КПІ на фундаментальній книжці "Космонавти СРСР": "Головні досягнення космонавтики назавжди пов’язані з іменем великого інженера Сергія Павловича Корольова". Під цими словами підписалося багато вчених, космонавтів і, в тому числі, Н.С.Корольова. Ця книга в якості історичної реліквії є експонатом університетського Музею-аудіторії ім.академіка С.П.Корольова. Наступним кроком вшанування пам’яті С.П.Корольова було відкриття Музею-аудиторії ім..академіка С.П.Корольова, яке відбулося 7 квітня 1994 року, напередодні Дня Космонавтики. Відкривала Музей-аудиторію уславлена льотчиця-випробувач, доктор технічних наук Марина Лаврентіївна Попович. Першими ж космонавтами, які завітали до КПІ, були Г.Береговий, Г.Гречко,П.Попович. У подальшому гостями Музею були як радянські так і закордонні космонавти. З 1986 по 1999 рік в музеї проводились Корольовські читання та наукові семінари, в яких приймали участь видатні вченні, філософи, фахівціі з космодрому Байконур, викладачі та студенти інституту. Бажаними гостями студентів були визначні діячі культури і мистецтва – поети Іван Драч, Леонід Вишеславський, Олжас Сулейменов, художники Олексій Горбенко, Григорій Синиця, Костянтин Єгоров, композитор Давид Тухманов та ін.. Так у свій час у Музеї-аудиторії виступав Борис Болотов, колишній викладач КПІ, кандидат технічних наук, член Російської Академії наук; Віктор Седлецький, кандидат технічних наук, Анатолій Кіндеревич, кандидат інформаційних наук, автор 6 монографій; астрофізик Клим Чурюмов, директор київської Обсерваторії, Олександр Пугач, кандидат технічних наук Євген Акімов, директор Московського інституту теоретичних і прикладних проблем фізики; американський астронавт Брюс М. Кандлес, який вперше в світі здійснив вихід у космос без фала та ін. Прикладом шанобливого відношення до нашого знаменитого співвітчизника є спорудження пам’ятника академіку С.П.Корольову на алеї скульптур. Невід’ємною компонентою музейної роботи є виховна та просвітительська робота зі студентами та шкільною молоддю, де вони не тільки набувають знання, а й формують передовий світогляд, громадські позиції, почуття відповідальності та патріотизму. Сергій Павлович Корольов в цьому відношенні є яскравим і притягальним образом для молоді, героєм нашого часу. Його незламний характер, цілеспрямованість, мужність, наукова і конструкторська сміливість стала реальністю життя.


________________________________________________________109

Кузьменко Н.І., Демченко О.М. (м. Київ) demchen@voliacable.com

УНІВЕРСИТЕТ І КОСМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ВЗАЄМОЗБАГАЧЕННЯ В 2011 році людство відзначатиме п'ятидесятиріччя першого польоту Юрія Гагаріна у космос і початку космічної ери. Ця подія спричинила революційні зміни в усіх сферах людської діяльності, в тому числі, і у вищій освіті. Університет з часів Просвітництва і до космічної посмішки Гагаріна завжди був проектом, пов'язаним з державними національними інтересами. Його призначення, сама етика його існування були пріоритетно спрямовані на задоволення потреб держави-фінансера хоча і не оминали загальноцивілізаційних проблем. Трансформація суспільних поглядів після польотів людини до космосу, поява глобального мислення, розуміння існування людської цивілізації і нашої планети як вразливого цілого стали важливим фактором змін в навчальних програмах, наукових дослідженнях та навчальних технологіях вищої освіти. Дослідження космосу є стратегічним напрямком у діяльності багатьох країн, причому не тільки великих космічних держав, і досягнення успіхів в науковому пізнанні, технологічному використанні та комерційних цілях потребує рівня інноваційності, який може забезпечити тільки участь наукового потенціалу університетів. Потреба в інноваційності, а не простому вдосконаленні залишкового пострадянського потенціалу України, потребує відповідного рівня кадрового забезпечення і перебудови принципів участі університетів у космічних програмах. Повинна бути створена дієва система трансферу космічних технологій та механізм формування відповідних структур іноваційного розвитку за підтримки держави. Безумовно, в 21 сторіччі космічні дослідження мають стати і вже стають науково-технічною базою для стійкого розвитку і важливим елементом нової культури людства. Враховуючи невпинно зростаюче значення космічної діяльності для суспільства, університети стали важливим інструментом не тільки професійної орієнтації молоді, надання різнорівневої освіти в космічних галузях, а й виховання нового мислення з почуттям глобальної відповідальності, формування екологічного і масштабного мислення, духовного розвитку соціально-позитивної особистості, що здатна вийти за межі повсякденності і сприйняти соціокультурні перетворення, спричинені зміною масштабів діяльності людини. Зміни в пріоритетах призвели до глобальних змін у підходах до викладання навчальних дисциплін. Питання екології, взаємодії різних інституцій при розгляді загальнолюдських проблем, розуміння єдності людства як представників єдиної цивілізації стало необхідною складовою у вихованні і навчанні студентської молоді. Тісний зв'язок космічної галузі з різними аспектами життя суспільства став важливим фактором докорінної перебудови у науковій та навчальній діяльності вищої школи для телекомунікацій, навігації, метеоролоії, наук про Землю та Космос, екологічного моніторінга та раціонального природокористування, збереження навколишнього середовища. Також значних змін зазнала гуманітарна складова: контроль за виконанням міжнародних угод та договорів, освіта, культура і, особливо, інформатизація суспільства. Головним здобутком університетів стало виховання фахівців з гуманітарно-філософською складовою освіти, що здатні на загальнолюдське, загальнопланетне мислення, які вміють використовуватив


110________________________________________________________ повному обсязі космічні технології, інформацію, сервіси, що в кінечному рахунку сприяє виживанню людства як виду. Саме тому університети більшості країн беруть активну участь у космічних розробках, що сприяє взаємозбагаченню галузей та забезпечує необхідний рівень інноваційності, пріоритет стійкого розвитку та орієнтації на споживача. Так, у прикладних програмах створення студентських наносупутників задіяні університети багатьох країн, Україна також розвиває таку програму.

Кутуєв П.В. (м. Київ) p.kutuev@gmail.com

ТЕОРІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА СУЧАСНА УКРАЇНА Розробка теорії модернізації розпочалася у повоєнний час в академічних центрах США за активного сприяння уряду та неурядових фондів. За типовим для першого покоління творців цієї дослідницької програми визначенням, перебіг модернізації був раціоналізацією та розчаклуванням світу – тобто описувався, вдаючись до понять, розроблених німецьким соціологом Максом Вебером. Розвій соціальної, культурної та психологічної системи координат, що стимулює запровадження науки до процесу виробництва, витлумачувався як підставова ознака модернізації. Відповідно, модернізація уможливлює схвальне наставлення суспільства, культури та індивідів стосовно зростання знання та його ролі в повсякденному житті. На загал модернізація подавалася як прогресивний перехід від „ідіотизму традиційного способу життя" (в пригоді стає перефразований Маркс) до принад динамічного модерну, тобто високомобільного функціонування в урбанізованому середовищі індустріального суспільства. На жаль, замість копіткої дослідницької роботи щодо уточнення понять та наповнення їх емпіричним змістом постленінські адепти теорії модернізації з ентузіазмом повторюють поверхово-провокаційні тези про зіткнення цивілізацій. У такий спосіб відбувається дезорієнтація самих користувачів, позаяк витворюється ілюзія можливості простого пояснення складних феноменів. Ідейна мішанка, як продукт подібного затуманеного стилю мислення, здатна створити ілюзорне відчуття комфорту для своїх ревних прихильників. Але це відчуття досягається коштом відмови побудови чіткої аналітичної схеми, позаяк силкується увібгати до Прокрустового ложа своїх схем строкаті емпіричні дані. Індійський економіст, лауреат Нобелівської премії Амартія Сен пропонує неортодоксальний погляд на „розвинені" суспільства, підводячи до думки, що їх також не оминають дражливі проблеми, які вважалися „прерогативою" переважно країн, що розвиваються. Приміром, попри відносно вищий рівень добробуту афроамериканців порівняно з мешканцями третього світу, вони мають менші шанси дожити до похилого віку, аніж китайці або шріланкійці. Середня тривалість життя чоловіків афроамериканського походження в таких містах, як Вашингтон або Сан-Франциско, нижча 60 років! Аналогічні процеси відбуваються і у сфері політики. Так, феномен керованої демократії – винахід президента Індонезії Сукарно (держави третього світу) – скопіювала Росія Путіна (тобто уламок провідної країни колишнього другого світу). Помірковане-раціональне ставлення до теорії модернізації продемонстрував президент Росії Дмітрій Медвєдєв – який навіть багато в чому декларативно та непослідовно – але активно та вочевидь щиро зацікавлено закликає шукати


________________________________________________________111 успішну формулу модернізації, покликану заступити стабілізаційний режим Путіна. В Україні ми спостерігаємо механістично-ритуальне камлання, мета якого – не пошук адекватних дій, а монопольна приватизація „просунутого" наукового словника, а відтак привласнення собі символів високого інтелектуального статусу і престижу за одночасної маргіналізації опонентів. Насамкінець, завважу, теорія модернізації за умови свого невправного використання як еквівалента радянської версії історичного матеріалізму – тобто як універсального та істинного пояснення процесу соціальних змін – блокуватиме процес осягнення нами чинників успіху та невдачі окремих суспільств. Усвідомлення історичної, ідеологічної та наукової обмеженості теорії модернізації перетворює її на корисний інструмент пояснення соціальної динаміки, інструмент, який повинен доповнюватися іншими аналітичними знаряддями, генерованими діяльністю як подібних, так і докорінно відмінних парадигм.

Куцик К.М. (м. Київ) KKUTSYK@UKR.NET

ВІД ЕРИ ІЛЛІАДИ НА ЗЕМЛІ ДО ЕРИ ОДІСЕЇ В КОСМОСІ З другої половини ХХ століття суспільство, за О.Тоффлером, переживає "футурошок". Надмірна швидкість наступу інновацій, пов’язаних зі стратегіями розвитку майбутнього, приводить до того, що людство не встигає адаптуватись до них. Розум виходить за межі соціального контролю, створює все досконаліші пристрої та технології, щоб потім вирішувати ті проблеми, що їх сам і викликав. Велика захоплива мрія міфічного Ікара та звичайних землян – злетіти та літати, здолати межу дійсного та утвердити реальність здавалось би неможливого, і здійснити велику місію людства – стати та бути людиною Всесвіту, а не лише Землі, – виявилась втіленою. Гагаріним. "На руках его весь мир носил" – якими солідарними виявилися земляни, які емоції від вдячного людства Першому! – від запаморочливої закоханості в щиру усмішку до трепету хвилювання за розшнурований черевик на червоній доріжці, що вела у вічність. Сьогодення космонавтики – в буднях надскладної роботи, драматизмі невдач та великих перемогах. Здійснена мрія надихає. Творці нової техніки та сучасних надскладних технологій, футурологи переконують, що знана, людством створена цивілізація завершиться через … 35 років! І людство зміниться до невпізнаваності. Назва цієї метаморфози – сингулярність і це серйозна гіпотеза про майбутнє життя на Землі та за її межами. Хоча – "обещали космонавты и мечтатели" свого часу… Ми запитуємо, а чи варто так заповзято-зухвало мріяти, коли на земній кулі війни, голод, злидні, непередбачувані катаклізми на кшталт трагедії на Суматрі чи сьогоднішньої японської трагедії? А "технологічний тоталітаризм" взагалі ставить під сумнів можливість та доцільність сучасного типу цивілізації. Мріяти не заборонено. Сингуляріанці – особливе наукове співтовариство, творці нової субкультури, подумки вони зазирають далеко наперед і вірять, що розвиток сучасної науки та техніки визначає розвиток історії. Рей Курцвейл, футуролог, винахідник, почесний доктор 19-ти вищих навчальних закладів, переконаний, що через декілька століть людський розум перебудує та наповнить собою всю матерію Всесвіту, адже таким


112________________________________________________________ є наше призначення як біологічного виду. В майбутньому біотехнології та нанотехнології нададуть можливість на молекулярному рівні змінювати тіла та навколишній світ, а геном людини стане однією із комп’ютерних програм, що підлягає тестуванню та оптимізації, а за необхідності може бути зміненим. Люди вмиратимуть, якщо самі того забажають, зможуть вселятися у тіла роботів та вирушати в безмежні простори Всесвіту [ www.bfm.ru/articles/2011/02/20/vechnajavirtualnaja-zhizn-nastupit-v-2045-godu.html#]. Ось така неземна мрійливість, за якою стоять суто практичні проблеми, що приховують у собі величезний спектр проблем філософських. Три роки тому за участі NASA та компанії Google був створений Університет сингулярності . Існує також Singularity Institute for Artificial Intelligence, який щорічно проводить конференції Singularity Summit. Останній саміт – 2010р., на якому обговорювалися проблеми штучного інтелекту, генетики та нанотехнологій. ХХ1ст.. визначається не лише впливом революцій у космофізиці і практиками використання різних видів енергії та розробками "hi-tech" технологій, але також новітніми революціями у науках про "живе" – молекулярній біології, нейронауках, геноміці, генній інженерії, протеоміці, біоінформатиці та ін.. Завдячуючи "hi-hume" технологіям – нанотехнологіям, інформаційним та когнітивним технологіям, "emerging"-технологім, – наука зреалізує надскладні бренд-проекти ХХІ ст.: Нанотех, Протеом, Мегапроект штучного суперінтелекту, Біотех, Генотех та ін.. Негуманітарні науки про людину – наномедицина, протеоміка, етногеноміка, нанофармакологія, наногеронтологія, геноміка людини… досліджують її не як "носія людського у людині", а як "носія спадкової інформації, закодованої в людських генах". Гуманотехнології несуть людству "трансгуманізм оновлення" (термін Дж.Хакслі): звільнять людину від страждань, старіння, смерті, значно змінять фізичні, розумові та психологічні її можливості… [Лук’янець В.С., Кравченко О.М., Озадовська Л.В. та ін. – Науковий світогляд на зламі століть. – К.:ПАРАПАН, 2006., с.151.] Щемливо зойкне душа навіть у тих, хто має сумніви щодо її наявності. При початковому несприйнятті подібного проекту розвитку технологічнотрансформованого світу та людини, ми погоджуємося, що сучасний науковотехнічний прогрес вивіряє історичний розвиток. Звичайно, що дискусія в сучасній гуманітаристиці [див.: Наука и образование: современные трансформации. – К.:ПАРАПАН, 2008., с.17-26.] між представниками трансгуманістичного конструктивізму, як носіями науковоорієнтованого світогляду, що переконані в подальшій еволюції людини за допомогою сучасних гуманотехнологій з метою її вдосконалення, та представниками рекреаційного біоконсерватизму, що наполягають лише на відтворенні біосоціальних якостей, властивостей, здатностей людини, за умови незмінної її природи, слугує практикам пошуку шляхів до нової філософії людини та її мандрів шляхами Всесвіту. Адже ще Г.С.Сковорода вважав, що людина за своєю природою є мандрівником.

Куц В.А. (м. Переяслав-Хмельницький)

"АСТРОНОМІЯ НАВПАКИ" – ФІЛОСОФІЯ КОСМОСУ! Протягом століть людська думка підносилася до казкових чудес і


________________________________________________________113 романтичних уявлень про прекрасне життя, освітлювала їх променем надії і передбаченням технічного прогресу майбутнього. Бурхливий розвиток наук переконливо довів – все сутнісне в світобудові перебуває в діалектичній єдності, а вихід людини у космічний простір так само закономірний як і освоєння Світового океану [Астрономия наоборот. // Техника молодёжи. № 4. – М., 1976. – 66с. – С. 31]. Астрономія – наука про будову, розвиток космічних тіл і створених ними систем, яка досліджує космічний простір безпосередньо з Землі (найстародавніша з наук, що, використовуючи дані астрофізики, космогонії і космології вказувала на істинне місце людини у світобудові) [Пугач А.Ф., Чурюмов К.И. Небо без чудес. – К.: ПУ, 1987. – 231с. – С. 7]. Відкриття властивостей матерії у космосі – єдиний шлях до пізнання нашого світу і планети Земля, як складових безмежного Всесвіту. Космос – синонім астрономічного визначення категорії Всесвіт (весь існуючий матеріальний світ, безмежний у часі, просторі, різноманітності форм. Феномен людини і її особливого місця у світі та Всесвіті, як частині органічної природи є одним з предметів філософської рефлексії. Головним питанням нашого світогляду є основне питання філософії, а головним її завданням залишається – розробка теорій про світ як ціле з опорою на всю багатоманітність людського досвіду. Щоб зрозуміти великий витвір мистецтва, потрібно побачити картину всю в цілому, намагаючись збагнути відношення між усіма її деталями, а не зосереджуватися на якомусь одному з фрагментів. Так само замислюючись над питанням сенсу життя і місця людини у світі, котрий ми постійно вивчаємо, потрібно прийняти його як частину безмежного Всесвіту [Гудінг Девід, Леннокс Джон. Людина та її світогляд: для чого ми живемо і яке наше місце у світі?: У 3 Т. – К.: УБТ, 2007. – Т.1. – 416с. – С. 9-10]. Сам Все(світ) в нашій уяві схематично виглядає як гігантська клітина у середині якої взаємодіють галактики (сонячні системи) в центрі яких навколо ядра (Сонце) обертаються молекули (планети), ядро так само постійно ділиться. Він безмежний, проте матеріальний і пізнаваний! Питання розуміння нашого світу (Землі) і Все(світу) як цілого є найпершим світоглядним (введено Сократом через систематизацію вчень старогрецьких шкіл філософії). Як свідома, мисляча істота людина поступово підходить до усвідомлення своєї космічної місії, адже зв’язок між земним і позаземним безсумнівний. Так, формуючи глобальні моделі майбутнього, ми приходимо до фундаментальної концепції В.І. Вернадського про перехід біосфери у ноосферу. При цьому чіткіше розуміємо, що земний розвиток далеко не обмежується поверхнею планети, а все більше розширюється в навколишній космічний простір. Щоб глибше осмислити планетарну еволюцію, або ж, К.Маркса: "Анатомія людини – ключ до анатомії мавпи ", необхідно вийти за її межі і розглядати вже в межах загального – космічної системи. Згадайте Геделя…В результаті подальшого розвитку і тісної взаємодії природознавства з філософією постає нова картина світу і новий напрям в сучасній науці – філософія Космосу – наука про Все(світ) як ціле і місце людини в ньому.

Лазарєва С.В. (м. Київ) Slazareva@ukr.net


114________________________________________________________

ПЕРСПЕКТИВИ ОСВОЄННЯ КОСМОСУ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА З прадавніх часів людину вабив космос. Кожен раз, піднімаючи голову вгору, людина була заворожена безмежною красою зоряного неба. Як влаштований космос? Яке місце людина і її домівка у Всесвіті – планета Земля, посідають в ньому? Чи єдині ми у Всесвіті? Як дістатися до зірок? Ці питання не дають спокою людству та рухають науку вперед вже третє тисячоліття. Шлях пізнання людством навколишнього світу, зокрема космосу, довгий і тернистий. Історія пам’ятає і тимчасові перемоги хибних уявлень про Всесвіт, і зламані крила, і невдалі запуски ракет, та імена тих, хто так і не доторкнувся до зірок. Але, безперечно, це шлях непересічних досягнень людства. Сьогодні відбувається переосмислення фундаментальних уявлень про космос, його освоєння і значення в житті людства, але разом з тим розповсюдженим є виключно вузько утилітарний погляд на космос – споживацький підхід до нього як виключно до простору, який можна вільно пристосовувати до своїх потреб, як ще досить нове виробниче середовище. І такий безвідповідальний підхід вже має наслідки. Холодна війна та гонитва за космічною першістю між СРСР та США дала потужний поштовх науково-технічному прогресу і досить швидкому освоєнню космічного простору. Але це мало й інші наслідки: орбіта забруднена уламками ракет, які випробовувались в той період, баками від палива, супутниками у яких закінчився термін експлуатації. Ще одну страшну загрозу безпеці космосу становлять радіоактивні металеві краплі, кількість яких за попередніми підрахунками вчених вже перевищує сотні тисяч, і їх кількість невпинно зростає. Забруднення космосу вже неодноразово наражало на небезпеку діючі космічні прилади. Та найбільшу загрозу становлять покинуті супутники, на яких встановлені ядерні енергетичні пристрої, термін повного розпаду їх залишків складає мільйони років. В колах науковців, які займаються екологічними проблемами і питаннями освоєння космосу широко обговорюється питання включення космічного простору навколо Землі в поняття "оточуючого навколишнього середовища". А оскільки освоєння людиною космічного простору вже має негативні наслідки, хоч звісно поки що не такі руйнівні як на Землі, мова йде про детальніше їх вивчення, прогнозування і попередження. Не останню роль у вирішенні означених проблем відіграє система освіти. Адже першочерговим завданням освіти є формування світогляду як системи узагальнених поглядів на світ і місце людини в ньому, на її моральні ідеали, норми, принципи пізнання і діяльності. Саме освіта є ядром у вирішенні проблеми гармонійної взаємодії людини і природи у всесвітньому масштабі. Сьогодні важливим є осмислення спадку філософських ідей представників вітчизняної науки, освіти і культури. Вельми актуальним є філософський доробок видатного представника російського космізму, автора більш ніж 450 рукописів К.Є. Ціолковського, який відкрив людству реальний шлях до космосу. Багатьом вітчизняним вченим, зокрема, Н.Ф. Федорову, А.Л. Чижевському, П.К. Горському і В.І. Вернадському було притаманне тонке наукове передбачення сучасних глобальних проблем.


________________________________________________________115 Глибокий філософський зміст має вчення В.І. Вернадського про перехід біосфери в ноосферу. Він розглядав світ у єдності усіх його явищ. Людина і природа нерозривно поєднані. В основі створення ноосфери є поява людини розумної і наукового знання – геологічної сили, і метою людства є спрямування цієї сили не на знищення, а на створення. Отже, якщо ми бажаємо, щоб наші нащадки мали змогу, затамувавши подих, дивуватись красі природи і безмежного космічного простору, ми маємо вже сьогодні розважливо та відповідально ставитись до їх освоєння і перетворення.

Левицкий Г.И.

ВСЕМ ПРАЗДНИК, А МНЕ – НАРЯД ВНЕ ОЧЕРЕДИ… Я был призван в армию 30 октября 1958г. Службу проходил в г. Узин в авиационной части, входившей в состав 42 Воздушной Сверхдальней Стратегической бомбардировочной Армии. 11 июля 1960г. был выходной день – воскресенье. Я гонял мяч на стадионе. Слышу голос дневального: "Левицкий! К командиру роты!" Я подумал: "Зачем это? Ведь – выходной день…" Ротный, майор Букин сказал: "Вот что, Левицкий. Вы и еще 9 человек едете служить в другое место. Да еще запомни, что вы младшие специалисты, закончили ШМАС." Вечером попрощались с товарищами. И нас, 10 человек повезли на ст. Сухолесы. Поездом мы прибыли в г. Нежин, где был сборный пункт. С разных частей прибывали группы солдат. Две недели мы жили, как в раю, по сравнению с Узином. Нас брали на уборку овощей и яблок. В 20-х числах июля нас погрузили в поезд и мы прибыли в Тюмень. Более строгой дисциплины, как в Тюмени, я не видел ранее. Запомнилась надпись метровыми буквами: "За курение – под суд!". (Я никогда не курил). Там базировались тактические ракеты, которые Королев С.П. скопировал с немецких ФАУ-2. Запомнил я капитана Сельского, портрет которого был сразу за проходной. Капитан Сельский требовал, чтобы солдат обращался к солдату на "Вы", – и так было! Началась "сортировка" по специальностям. "Шофера, сапожники, художники, – шаг вперед!" 8 человек из Узина вышли. Возле меня стоял Эльдаров Лабза из нашей роты, с 4-го взвода. Я ему говорю: "Не выходи. Мы – авиаспециалисты". Так, вдвоем, мы и прослужили и демобилизовались. Он был чеченец, сирота. Его родителей депортировали в Киргизию. Там, на оловянных рудниках, они погибли. Хороший и преданный был товарищ. Через некоторое время нашу группу пополнили солдатами и сержантами. Из Тюмени нас повезли в лес. Там были бараки заброшенного танкодрома. Ну и попили кровушки нашей тюменские комары! К счастью, долго там не задержались. Сформированную группу – опять в поезд и – на юг, в товарных вагонах. Минуя Оренбург, мы увидели девушку – казашку, которая ехала вдоль железной дороги верхом на верблюде, и почему-то хором закричали: "Ура!" Проезжаем Актюбинск, Челкар, Аральск. Вот и Аральское море. На остановке казашки предлагают кумыс, рыбу, верблюжью шерсть. Едем дальше, минуя Новоказалинск… И, наконец, темной ночью – станция Тюра-Там. На станции нас


116________________________________________________________ пересадили в другой поезд, вагоны пассажирские. Произвели проверку и мы поехали, как будто на северо-восток (ориентируясь по звездам). Минут через 20 – остановка. Вошли офицер и солдаты, и опять – поименная проверка. Проехали еще и опять – КПП и та же процедура. Наконец поезд остановился. Раздалась команда: "Выходить с вещами!" Прошли метров 10-15 и под какой-то стеной, положив вещмешки, легли спать. Проснувшись утром, я увидел высокую трубу котельной, большущий дом, справа – здание поменьше, оказавшиеся столовой, – казарма и одно недостроенное здание. И больше – ничего… (Да, – картина Репина "Приплыли…") Потом – опять построение. Пришел капитан-медик и с ним сержант, который держал банки с заспиртованными пресмыкающимися. Он сказал: "Вы прибыли в регион расположения, где много солнца и песка, но это – не пляж. Раздеваться, разуваться и лежать на песке нельзя, так как здесь обитают змеи, скорпионы, фаланги. После зимней спячки они весной имеют трупный яд". Взяв у сержанта банку со спиртом, он сказал: "Перед вами змея-стрелка, а вот – скорпион, а вот – фаланга" Банка пошла по рукам. Куда я попал ?!! Поскольку казарма наша еще строилась, то нас поселили в палатки. Утром, задолго до команды "Подъем!" в одной из палаток как заорет солдат: "Фаланга на одеяле!" И все рванули туда. "Не дави, – кричат, – дай посмотреть!" И уже – не до сна… Другой – идет к умывальнику: "Змея!" и все – туда… У страха глаза большие. Но за всю мою службу от них никто не пострадал. Они – сами по себе, мы – сами по себе… Теперь – о службе. Хотя испытательный полигон Байконур большой, мне посчастливилось служить на площадке №2. Был август 1960 года. Здесь полным ходом шла подготовка к полету в космос первого в мире человека. Стартовали собачки Стрелка и Белка. Манекен "Иван Иваныч"… Во время этих запусков и запусков спутников нашу группу вывозили поездом километров за 30 на "3-й подъем". Там, в степи, были оборудованы окопы. И все – туда… Время тогда было очень тревожным. Военные блоки НАТО, СЕНТО, СЕАТО окружили СССР. Берлинская стена, Карибский кризис… В 1949 году в СССР уже испытана атомная бомба. На Тоцком полигоне в Оренбургской области в 1952 году была взорвана атомная бомба при живой силе и технике. В этом учении приняло участие около 40 тысяч человек. Но вот беда: кроме самолета Ту-95 – нету носителя! Нет стратегической баллистической ракеты. Поэтому Правительство буквально "давило" на С.П. Королева – в первую очередь создать такую боевую ракету. Но Сергей Павлович был дальновиден. Он считал так: "Если СССР первым запустит человека в космос, то это будет "холодный душ на горячие головы" затейникам холодной войны. И ракетная стратегия будет наша! Параллельно с космической шла разработка баллистической ракеты дальнего радиуса действия 8К75 с аналогичными компонентами топлива. Что на космической, что на боевой, это – керосин и жидкий кислород (минус 183 град). Вот для испытаний 8К75 и прибыла наша группа. Чтобы удешевить стоимость стартовой площадки, (а это – подъездные пути, железные дороги, водоснабжение и т.д.) – решено строить стартовую площадку в 300 метрах от космической. Причем – пульт управления с одного бункера – на обе площадки.


________________________________________________________117 Нашу группу разделили на команды, расчеты: стола, заправки керосина, кислорода, наводчики, расчет установщика и т.д. Мне досталась система СА-101. Стационарная защита изделия сжатым воздухом, азотом и водой. Короче – противопожарная система. Во время пуска ракеты наружная часть площадки защищалась водой и азотом от пламени. Занимались в секретных классах по расчетам. Приносили секретные чертежи. Проучившись 4 месяца, мы сдали экзамены. В свободное время шли помогать монтажникам. Перед этим нам выдали служебные книжки и пропуска на разные объекты, кроме монтажно-испытательного корпуса (МИКа). В служебной книжке появилась запись – "механик". Помню такой случай. Мой хороший товарищ – Толя Сергиенко, родом из Кубани, как-то говорит мне: " Ты знаешь, Гриша, я уже настоящий механик. Монтажник говорит мне – подай мне вот этот флянец. Так я подал ему плоскогубцы… Ну и смеха было!" Вспоминаю, нам выдали пропуска и решили впервые повезти на космический старт. Перед КПП части был бюст Константина Циолковского. На нем слова: "От эры поршневой – до эры реактивной" Предъявив пропуск часовому, мы поехали на старт. Я впервые увидел старт и ничего не понял. Огромная яма, две стены, пилоны, на которых смонтированы фермы. Ничего не понял, пока не увидел, как на них устанавливается ракета. Сам я родом из небольшого села на Николаевщине. В то время в селе электричества еще не было. Образование – 7 классов, специальности не было. Поэтому – как и в авиации, так и на космодроме, мне было всё интересно. Вот прошло 50 лет с тех пор, а всё – в памяти. В 18 километрах от нашего старта, на 41 площадке, шли испытания ракеты 8К64 генерального конструктора Михаила Янгеля. 24 октября 1960 года, где-то под вечер, мы идем в столовую. Услышали взрыв. Оглянулись, а над 41-й площадкой – багрово-черное облако! Вечером – известие: погибла стартовая группа и Главнокомандующий Стратегическими ракетными войсками Митрофан Иванович Неделин. Причём говорили друг дружке тихонько, чтобы "особый отдел" не вызвал "на ковёр" – откуда, мол, сведения… Режим секретности был очень строг. Фотоаппараты изымались сразу. Письма проходили цензуру – нельзя было заклеивать конверт. Фамилию, имя, отчество надо было писать полностью. Слово "ракета" из разговорного лексикона искоренить, только слово "изделие". Почти каждую неделю "особняк" читал письма тех, кто хоть в какой-то мере писал что-то запрещенное. Но американские спутники-шпионы свое дело сделали. Както листал подшивку газет и увидел карту нашего Байконура. "Русиш Канаверал" – писали американцы. А из Пакистана, в районе города Пешевар на этот объект нацелена боевая ракета… Мне в сентябре был объявлен отпуск. Но, в связи с гибелью Неделина, отпустили аж 5 декабря и то – вызывали в "особый отдел": "- С делом Неделина знакомы? – Так точно! Авиационная катастрофа! – ответил я. – Распишитесь…" Эта трагедия повлияла и на мою демобилизацию. Ведь приказ был 14 сентября 1961 года, а домой отпустили в феврале 1962-го… Много лет спустя, в газете "Аргументы и факты" я прочитал, что задержали специально эту группу, чтобы всё позабылось и меньше было огласки об этой трагедии. Служба шла своим чередом. Где-то в начале весны 1961 года площадка 51-я была готова. Все расчеты старта сдали экзамены. Впервые привезли из МИКа учебную ракету 8К75, без пирозапалов. Заправляли керосином с восьмиосного


118________________________________________________________ вагона и кислородом. Произвели проверку всех систем и агрегатов. Прозвучала команда: "Пуск!" Потом слили топливо и отправили ракету в МИК. Замечаний нет. Наконец, 7 апреля из МИКа доставили испытательную ракету. Ночью её охраняли офицеры. 9 апреля 1961 года, в воскресенье, на Пасху, намечен пуск. На КПП перед входом на площадку стояли две доски жёлтого и красного цветов. На каждой из них – разметки пусковой готовности: 4-х, 3-х, 2-х, 1-я часовые готовности; 30-ти, 15-ти и 5-ти минутные готовности к пуску. Каждый номер расчета имел свой жетон, согласно часовой готовности. Располагались жетоны на доске желтого цвета. У меня готовность 30-ти минутная. Я снимал жетон с желтой и ставил на красный номер 325 и проходил через КПП на площадку. До объявления 30-ти минутной готовности мне нужно было собрать схему и доложить в бункер управления полетом капитану Гришину: "27-й, я 26-й! Схема собрана, поставлена на электрическое управление!" Услышать ответ в шлемофоне: "Принято! Замечаний нет!" По 30-ти минутной готовности звучит предупредительная сирена. Мы покидаем старт. На КПП переставляем жетоны с красной доски на свой номер на желтую. Возле досок стоит подполковник Иващенко с журналом в руках и проверяет правильность режима готовности. Если какой-нибудь номер задерживался на старте, то ему доставался "прочухан" от Иващенка. Нас ожидал автобус и увозил за 600 метров от старта на возвышенность. Там стояли пожарные машины, танк КВ без башни с отвалом, машина скорой помощи. Мы стояли возле окопов. Если была задержка, то расчет вызывали по громкой связи. 9 апреля 1961 года (на Пасху) мы впервые сделали пуск ракеты в Тихий океан. Перед этим было сообщение ТАСС о том, что в таком-то квадрате Тихого океана будут проходить боевые учения и заходить кораблям в этот квадрат нельзя. Через 25 минут после пуска – команда на построение. Построились буквой "П". Перед строем вышел Сергей Павлович Королев. Сняв шапку, он сказал: "Спасибо за точный пуск! Точные пуск и попадание в заданный квадрат Тихого океана свидетельствуют о том, что Родина получает новые образцы оружия, – такого необходимого для ее защиты! Спасибо!" Мы дружно ответили: "Служим Советскому Союзу!" Я вспоминаю это с большой гордостью!" А через день из МИКа вывозят на старт Гагаринскую ракету. От МИКа и до старта ее пешком сопровождало великое начальство. Ракета стояла на старте двое суток. Я спустился по стапелям на нижнюю отметку. Двадцать двигателей надо мной закрыты красными крышками. В нижней части ракеты, где поворотные рули, есть никелированная полоска. Я нажал своим указательным пальцем и на ней остался отчетливо мой отпечаток.. ( Это – не забывается, не вериться самому в это чудо! Грех…) Вечером 11 апреля Володя Коханист – сержант, который работал на установщике в МИКе, сказал нам: "Ребята, завтра полетит "Гарин". Видимо – не расслышал фамилию. 12 апреля мы позавтракали и отправились за 4 часа до старта в район стрельбища, там – место эвакуации. С этого места плохо видно старт. Видимость закрывало здание МИКа. Но хорошо видно, что от МИКа отехал автобус ЛАЗ с космонавтами и поехал на старт. Я говорю своему товарищу, Вадиму Аданченку: "Вадим, давай пойдем незаметно вон на ту возвышенность. Ведь ЧЕЛОВЕКА запускают!" Времени было достаточно. Мы оставили расположение и незаметно


________________________________________________________119 оказались на возвышенности. Да! Отсюда видно все… Как подъехал автобус к КПП старта. Как, через некоторое время, подымалась кабина лифта с космонавтом в ракету. И вот – долгожданная минута… "Ключ на старт! Ключ управления пуском вправо! Протяжка! Зажигание промежуточное… Основное!" Грохот и подъем! Мы стоим, смотрим и говорим: "Лишь бы всё было хорошо…" А ракета всё выше и выше… И вот – только светящаяся точка. Местное время – 11 часов утра… Жарко. Мы с Вадимом поснимали гимнастерки. Идем, радостно делимся впечатлениями. А наши товарищи уже переходят железнодорожные пути, недалеко от казармы. Сзади слышим шум машины. Подъезжает ГАЗ-69, выходит подполковник Калюченко и говорит: "Почему оставили расположение? Ваши служебные книжки! С какого подразделения? Догоняйте строй!" При этом употребил "крепкое" словечко. Прибыл в штаб и отдал наши служебные книжки майору Подставко. Майор отдал мл. сержанту Каличевскому и сказал: "Наказать!" Василий Каличевский построил группу. "Группа, равняйсь! Смирно! Адамченко, Левицкий, выйти из строя! За самовольное оставление расположения, объявляю наряд вне очереди!" А чувство юмора всегда со мной: "Есть наряд вне очереди! Но пройдут года, а я буду помнить, что за полет Гагарина был наказан…" (Смех в строю.) Приехали на старт. Фермы обслуживания разведены, пахнет горелой краской… Тишина... Все в ожидании. Я стою под стенкой кислородного подпитчика. Надо мной "колокол" и льется мелодия песни "Восемнадцать лет" в исполнении Людмилы Зыкиной. Красота! А я думаю себе: "Вот я, парень из глухого села, очевидец такого величайшего события. Я знаю об этом, а Союз пока в неведении… Ну, а затем: "Работают все радиостанции!..." Триумф! Ура!!! Мы продолжали испытания ракеты 8К75. Вообще-то, у нас, на то время, было "Куйбышевское" обслуживание. Изделия из Куйбышева шли почти безаварийно, а из Московского завода им. Хруничева часто взрывались: то двигатель прогорит, то с курса сойдет, и её взорвут в воздухе. Были и у нас человеческие жертвы. Погиб при пожаре один из прибористов и ефрейтор Ульянскас – связист, у которого мы получали шлемофоны с ларингофонами. Я тогда чудом остался жив. Отказался идти дежурным по площадке. (Какой-то внутренний голос останавливает… Это только Бог мог подарить мне жизнь, Я теперь так понимаю). После трагедии на 41-й площадке, чтобы избежать лишних человеческих жертв, решено было все расчеты укрывать в бункере. Вызывать расчет или отдельных лиц по громкой связи. Перед тем каждый должен получить повязку у дежурного в бункере. Повязки были разных цветов и соответствовали режиму пребывания на старте: красная – "сделал – уходи", зеленая – "долгосрочная" и т.д. Возле ракеты был патруль из солдат, который следил за регламентом. Таким патрулем был и я. Королев. Нет у меня таких слов, чтобы я сумел оценить величайшего Труженика, Человека!!! Дороже всего – семьи, личной жизни – у него была целеустремленная Работа (без отдыха). У него была Родина, гордостью которой был ее Сын – Королев. Я благодарен Богу, судьбе, радуюсь, что знал такую Личность. Этого человека знает вся Земля. Сейчас лежит передо мной дорогая мне книга "Ночь перед стартом" украинского писателя Сергея Плачинды, которую перечитало


120________________________________________________________ полсела, перечитала вся моя родня. Я и раньше и теперь перечитываю ее с любовью и гордостью, берегу в сердце и памяти. Вспоминается казахстанская степь… Весною, когда в почве имеется маломальская влага, степь напоминает желто-красный ковер. Цветут полевые тюльпаны, но радуют глаза они недолго, так как вскоре засыхают и трепещут на ветру. Условия тяжелые: зимой – до -30 градусов, а летом – до +40 в тени.. Однажды без воды были до 10 часов вечера, а температура – плюс сорок. Узнал я и песчаный буран, называемый "афганец", когда всё ревет и засыпает песком. Потом неделю едим хлеб хрустящим – жаловаться нельзя. Давали клятву в присяге: "стойко переносить все тяготы и лишения службы". Теперь – о личном составе. Руководителем стартовой группы был полковник Анатолий Семенович Кириллов. Заместитель по летно-конструкторским испытаниям – Леонид Александрович Воскресенский. Ведущий конструктор корабля "Восток" – Олег Генрихович Ивановский. Командир части – полковник Юрин. Начальник группы – майор Подставко Владимир Маркович. Начальник команды – капитан Кузнецов. Начальники расчетов: ст. лейтенант Владимир Мирошник, родом из г. Кагарлык Киевской обл.; лейтенанты – Мартынов, Уваров, Молокоедов, Новиков; инженер-капитан Максимов; капитан Патрушев; капитан Гришин; замполит – капитан Ивлев, родом из Кировограда. Солдаты, сержанты: Бочкарев, Владимир Коханист, Василий Количевский из Тбилиси, Анатолий Стебков с Алтая, Владимир Зеленский, Катасонов, Юрий Степанович Муханюк (Закарпатская обл., Раховский район, п.г.т. Ясыня). Рядовые: Борис Калиновский, Медвецкий, Валерий Худяков, Гена Насиро (Омская обл.), Анатолий Вечершинский, Анатолий Сергиенко, Аданченко. Комсорг – Женя Ермоленко из Ялты и т.д. 12 апреля для меня – двойной праздник. Мы его празднуем всей семьей и потому еще, что в этот день родилась моя дочь – Антонина. Я проработал водителем, теперь – пенсионер. Жена, Екатерина Петровна – учитель украинского языка и литературы. Сын, Николай – учитель истории и правоведения, проживает в Киевской области, с. Довголевское. Безработный сейчас, а семья – многодетная. От этого тяжело у меня на сердце.

Лихота Н.Г.

СЕРГІЙ КОРОЛЬОВ НА БАЙКОНУРІ ПОЛЮБЛЯВ ЇЗДИТИ З ВОДІЯМИ – ПЕРЕЯСЛАВЦЯМИ Хотів служити подалі від дому. Після закінчення школи пішов на курси водіїв. Певний час працював у лісгоспі, був водієм у Макарова – тодішнього директора лісгоспу. А як машину ГАЗ-67 списали, бо дуже стара була, повернувся до рідного колгоспу і став працювати на полуторці. Восени 1958 року призвали мене до війська. Цікаво, що викликали у військкомат під вечір. Там уже було п’ятеро призовників. Додому нас не пустили, то ми мусили там на стільцях і заночувати. На ранок капітан Маркелов повів усіх на автовокзал, і ми на рейсовому автобусі поїхали разом із ним до Києва. А звідти таким же рейсовим автобусом дістались до Броварів – саме там був тоді пересильний пункт. Не встигли як слід і роздивитись що до чого, як оголосили шикування. На плацу нас


________________________________________________________121 було чоловік 200. Військовим потрібно було відібрати 8 водіїв із стажем роботи. До цієї вісімки потрапив і я. Та коли довідався, що доведеться служити в Київській області, возити "велике" начальство військового округу, то заявив, що не хочу служити вдома і попросив, аби мене відправили куди подалі. "Куди подалі? Які питання?" – здивувався майор, що робив відбір. Швиденько повернув мене назад до шеренги, а на моє місце викликав іншого. За нами приїхали наступного дня. Завантажили у два вагони, і 11 днів потягом ми добирались до місця майбутньої служби. За рік на Газ-69 проїхав 65 тисяч кілометрів. Висадили нас на станції ТюраТам. Ми між собою жартували: "Тюрма там". Можете собі уявити: дві колії поруч з приміщенням станції. Причому воно було таке мале, що, здавалось, туалет на два входи був більшим за нього. Ну все, думаю, оце влип… Від станції до військової частини відстань була близько шести кілометрів, тож по нас прислали автомобілі. По приїзді у військову частину організували гарну баню. Видали обмундирування, і почалась служба. За кілька місяців пройшли курс молодого бійця. Прийняли присягу. Нас перевірили на вправність водіння автомобілем та знання правил дорожнього руху. Із 70 військовослужбовців відібрали тридцять, у тридцятку потрапив і я. Закріпили за нами автомобілі "Газ-69" і відправили на якусь площадку, яка знаходилась за 40 кілометрів від військової частини. Що воно за площадка ми і гадки не мали, аж доки туди не приїхали і на власні очі не побачили, що там будується… Я мав возити начальника медичної служби полковника Яздовського. Роз’їжджати доводилось багато. За рік я із полковником наїздив дорогами космодрому 65 тисяч кілометрів. Жили всі водії у великій землянці, а до своєї частини навідувались лише обідати. Полюбляв я чергувати у так званій експедиції водієм чергової автомашини. Під час одного із таких чергувань познайомився із Сергієм Павловичем Корольовим. Його тоді возив на "Побєді" Василь Москаленко, який був також родом із Переяславщини. Як я розумію, Корольов того вечора Василя відпустив. А коли виникла необхідність у автомобілі, то зателефонував у експедицію, і до нього приїхав я. Коли він побачив мене, то посміхнувся і сказав: "А, це той барбос, що мене постійно обганяє!" Було кілька випадків, коли, везучи Яздовського, я обганяв "Побєду" Корольова. Полковник полюбляв швидку їзду і терпіти не міг сунутись у хвості будь-якої машини. Словом, відвіз я тоді головного конструктора до будиночка, в якому він жив. Якось так трапилось, шо невдовзі після нашого знайомства на старті вибухнула ракета. Тож всі служби, окрім наземних, були відправлені у відпустку. А "наземними" мали швидкими темпами відремонтувати пошкодження. Дали відпустку і мені. Повернувшись на службу, дізнаюсь, що мій автомобіль передали іншому водію, а я залишився без машини. Десь через тиждень викликають мене в штаб і кажуть, що Корольов наказав, аби я прийняв його машину. Він свого водія перевів у Москву, а відтепер на Байконурі буду возити його я. Водій Головного конструктора. Якщо чесно, то мені не дуже хотілось йти до нього водієм. Занадто він був прискіпливим та педантичним. І якщо щось не по йому, то хоч ховайся. Причому діставалось усім: від водія до ведучого інженера чи маршала. Якщо він сказав, що машину потрібно подати о 14.10, то до будиночку я мав під’їхати саме в 14.10 – ні на хвилину раніше чи пізніше. Він не любив, коли його чекають, а ще більше не любив чекати сам. Пам’ятаю ще такий випадок. Корольов прилітав із Москви із групою спеціалістів. Згідно з режимом, перед


122________________________________________________________ вильотом на космодром спеціальним телефоном називають прізвища людей, на яких слід виписати перепустку для проїзду на об’єкт. У аеропорту працівник режимного відділу забирає паспорти і видає перепустки. І ось Сергій Павлович, мабуть, в останній момент бере із собою кількох спеціалістів, про яких повідомлення не відправлялось. І, звичайно ж, перепусток на них не виписували. Дісталось тоді всім: і "режимникам", що не взяли з собою чистих бланків перепусток, і тому, хто передавав телефонограму… Один раз попало й мені. Привіз я до нього додому одного із режимних працівників із якимись документами. Той мене відпустив пообідати, бо вони збиралися займатись справами не менше години. Я і поїхав. Під’їжджаю до експедиції, а черговий вибігає і лементує: "03 терміново до Корольова!" У мене на автомобілі номер був Е8 52-03, то всі називали її 03. Я швиденько назад. Дивлюсь, стоїть на дорозі "секретик", а Корольов із відкритих дверей кличе мене пальцем. Не встиг я пройти і кількох кроків назустріч, як почув таку відбірну лайку, що розвернувся, вскочив у машину і носа не показую. Виявляється, ми привезли не ті документи. Кілька днів він мене не викликав. Хто його возив, не знаю. І ось десь на третій день наказують мені до монтажного корпусу подати автомобіль. Звідти виходить Корольов та Келдиш. Сідають вони до мене в машину, і Сергій Павлович скаржиться Келдишу (Президент Академії Наук СРСР – ред..): "Уявляєш, позавчора він мене покинув". Зазначу, що водії на Байконурі виконували не лише свої прямі обов’язки, а були і охоронцями своїх пасажирів. У нас були пістолети, нас навчали рукопашному бою. "Як це тебе Микола покинув?" – дивується Мстислав Всеволодович. "А так, поїхав обідати", – відказує Корольов. – " І що тепер з ним зробити? Може, у відпустку відправити?" – сміється Келдиш. – "Яка відпустка? Він уже був! Буде тепер возить мене і в Москві", – Сергій Павлович дуже хотів, аби я після служби у армії залишився його водієм у Москві. Проте мені було дуже страшно їздити по столиці, особливо після розповідей хлопців, що там є дороги із 4 – 5 смугами в одну сторону, тож я всіляко відмовлявся. Під вечір 11 квітня 1961 року із експедиції мені передали, що по обіді я маю подати машину до будиночка Корольова. Тільки я під’їхав, як із особнячка вийшов Сергій Павлович із якимось молодим чоловіком. Хлопчина був у військових брюках, але замість гімнастерки на ньому була картата теніска. Вмостились у автомобілі. Корольов сказав: "Знайомтесь, Юрій Гагарін – космонавт, він завтра полетить у космос", – "Микола – водій", – сміюсь у відповідь. Приїхали ми тоді на стартовий майданчик до ракети, у якій наступного дня Гагарін зробив перші оберти навколо Землі. Вранці 12 квітня автобус ЛАЗ повіз космонавтів на стартовий майданчик, а Корольов поїхав туди зі мною. Стоянка для автомобілів була приблизно метрів за 30 від ракети. Найближче до стартового столу завжди стояла наша машина. Був доклад, потім ліфтом Гагарін піднявся до кабіни. Коли він сів, то оголосили 2-годинну готовність. Потім – 30-ти та 10-хвилинну. Відразу після її оголошення всі наземні служби покидають стартовий майданчик, вся техніка від’їжджає. На стоянці залишається тільки машина Корольова. При стартах ракет я був присутній не раз, тож знаю, якщо ферми відходять від ракети, то оголосили вже і 5-хвилинну готовність. Корольов сідає в машину й командує – "Поганяй!". "А якщо зараз машина заглухне?" – запитую – "Ну то що ж, – сміється він, – карати буде нікого, згоримо тут". Об’їхали ми ракету і – в бункер до перископів.


________________________________________________________123 Оголосили хвилинну готовність. Відійшла заправочна ферма. Старт. Ракета відірвалась від стола і пішла в небо. За кілька хвилин після старту підбігає Корольов до мене і каже: "Поганяй до ВЧ!". Це вузол прямого зв’язку з Москвою. Доповівши Хрущову про вдалий старт, ми вирушили на мітинг у Ленінськ, невеличке містечко під космодромом. Корольов там виступив, сів у машину на заднє сидіння і каже: "Я посплю, а ти потихеньку їдь додому". У 1962 році я демобілізувався, на всі пропозиції Корольова залишитись його водієм відповідав відмовою. І приїхав додому.

Ляшенко О.О. (г. Киев) loonea@bigmir.net

КОСМИЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА: ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ Приёмы и подходы логистики актуальны и применимы для абсолютного большинства сфер деятельности человека, в том числе и для космической деятельности. Определение логистики трактует ее как науку о планировании, управлении и контроле движения материальных, информационных и финансовых ресурсов в различных системах. Логистику можно рассматривать как стратегическое управление материальными потоками в процессе закупки, снабжения, перевозки, продажи, и хранения материалов, деталей и готового инвентаря. Понятие включает в себя также управление соответствующими потоками информации, а также финансовыми потоками. Логистика – это своеобразное мировоззрение на все бизнес-процессы, начиная от отдельного предприятия и заканчивая конкретной отраслью. Космическая отрасль является одной из наиболее молодых и перспективных отраслей экономики, но, несмотря на это, входит в разряд определяющих уровень развития научно-технического и производственного потенциала человечества. Продукты космических технологий постоянно сопровождают нас, начиная с застежки на куртке (а ведь мало, кто знает, что это – космическая технология), и заканчивая навигацией, GPS-услугами – всем тем, что последнее время широко используется в повседневной жизни. В области навигации, связи и вещания космонавтика наиболее рельефно проявляет свой информационный аспект. Навигационные спутники, повышающие точность определения координат морских судов и воздушных лайнеров до нескольких метров, уже спасли немало жизней. Космическое пространство над земным миром сейчас бороздят множественные спутники связи и вещания. Геостационарные, как и другие орбиты – один из многих примеров того, как совершенно "пустое", казалось бы, пространство оказывается очередным и бесценным даром природы. Начиная им пользоваться, человек умножает свои богатства, но уже за счет космоса. Космическая логистика в отличии от традиционной логистики столкнётся с рядом специфических моментов. Во-первых, масштаб задач. Кооперация и интеграция космических держав, координация их деятельности становится одной из важнейших задач космической логистики. Во-вторых, стоимость проектов. Космическая отрасль поглощает колоссальные финансовые, материальные и человеческие ресурсы, оптимизация затрат которых и является целью космической логистики. В-третьих, контроль. Масштаб поставленных задач и количество


124________________________________________________________ привлечённых участников требуют мобилизации дополнительных сил и управления ими. Будущее человека, безусловно связано с космосом. Мы стремительно расширяем границы Ноосферы. Нельзя исключать, что через сотни лет "воображаемое кольцо" станет кольцом реальным, наподобие естественных колец Сатурна, и на нем разместятся передатчики связи и вещания, солнечные электростанции, передающие энергию на Землю, лаборатории, предприятия, поселения и прочее. Это будет человеческий вариант астроинженерной деятельности, признаки которой пока тщетно ищут астрономы как свидетельство существования внеземных цивилизаций. Нельзя также забывать и о том, что развитие некоторых отраслей индустрии в космическом пространстве, непосредственное энергопотребление в этих целях в самом космосе, транспортировка в безопасные места дальнего космоса экологически вредных отходов земного производства, особенно радиоактивных, – все это, в свою очередь, призвано улучшить экологическую обстановку на Земле, сделать жизнь на планете более безопасной и комфортной. Именно поэтому уже сегодня следует расширить предмет экономики с учетом будущих потребностей человечества.

Макарук І.А. (м. Київ)

КОСМІЗМ МИСЛЕННЯ ЯК ЗАПОРУКА ПОДОЛАННЯ ДЕГРАДАЦІЇ ЛЮДСТВА Людина (мікрокосмос) і Всесвіт (макрокосмос) тісно пов’язані між собою. Всесвіт – це відображення людського і суспільного тіла, а саме закономірностей їхнього існування. Адже ще Геродот зазначив, що державний політичний устрій як певна система функціонує згідно із законами космосу. Але, на жаль, науковотехнічний прогрес, включаючи модернізацію всіх сфер соціуму, впливаючи на моральність людства призводить до руйнації суспільства та до повної духовної деградації кожного індивіда. Описати ж сучасну реальність можна таким чином: "людина відчуває себе вільно діючою лише при виконанні своїх тваринних функцій"[ Экономическо-философские рукописи 1844 года К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т.42. – 41 с.]. Також проявляється й інша тенденція, про яку зазначав К. Маркс – людина відчужена від своєї праці та від самої себе – "працівник стає рабом свого предмету". Зі збільшенням інтенсивності впливу людини на оточуюче середовище втрачається й її зв'язок з космосом як базою енергії для життя. Коли люди згубно діють на навколишнє середовище, вони не лише порушують природній баланс, а й знищують в першу чергу себе. Для того щоб не порушувати гармонію з оточуючим середовищем сучасній людині потрібно керуватись принципами деонтології у взаємодії не лише з іншими соціальними акторами, а й з природою. Ще в 60- х роках засновник біоетики (наука про виживання чи реалістична етика, яка при вирішенні певних питань у суспільстві в першу чергу враховує біологічні факти) В.Р. Поттер сказав, що рішення, які приймає людство на основі редукційного підходу і прогнозів, мають короткочасний характер і практично не враховують інтереси майбутніх поколінь. Потрібно враховувати, що біологічне виживання людства залежить від соціальної стабільності, розвитку суспільства, а


________________________________________________________125 на сьогоднішній день вже загострилась низка проблем, які набули величин глобального значення. Виправляти ситуацію нелегко, а так як все розпочинається з малого, то й потрібно починати з людини, а точніше з її свідомості, бо за словами В. Вернадського, вона є "фактором подальшої еволюції Космосу" [ Вернадский В. И. Размышления натуралиста. – Кн. 2. – М., 1977.- 19 с.] Адже, змінюючи себе, ми змінюємо навколишню дійсність. Сучасні проблеми потрібно переосмислювати і доцільно це робити в контексті парадигм космізму. Космізм – це філософський світогляд, в основі якого є уявлення про космос, життя і розум як цілісність, де людина є невід’ємною частиною Всесвіту. Це поняття є досить широким і часто виникають певні розбіжності з приводу його трактування, адже воно включає в себе всі напрями світоглядного порядку. Дослідниками космізму були В. Верднадський, М. Холодний, К. Ціолковський та інші. Його присутність можна побачити в міфології, релігії, філософії, науці, мистецтві, а також яскравий приклад у художній літературі на прикладі популярності фантастики на космічні теми. О. Шпенглер у філософській праці "Занепад Європи" вказує, що людство несвідомо цілеспрямовано "крокує" до свого знищення. Прогрес, який створюється суспільством повинен враховувати взаємозалежність людини і космосу, як нерозривної єдності. Щоб вирішити проблеми соціального характеру (економічні, політичні питання), занепад людських цінностей та принципів життя, а також екологічну катастрофу, освоєння і забруднення навколишнього середовища потрібно перейти на новий тип мислення. Пізнавши людину, можна осмислити розвиток космосу, тоді світ буде зрозумілішим, адже "Бог, і світ його, і людина його є те єдине"[3, Сковорода Г. Твори у 2-х томах. – Т. 1. – К., 1961. –127 с.]. Отже, космізм – це нова ступінь мислення до якої повинно перейти людство заради власного майбутнього. У кожного є вибір, але нажаль, за нього буде нести відповідальність весь Всесвіт.

Мальцева О.В. (м. Маріуполь) maltseva.olga69@mail.ru

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ КОСМОНАВТИКИ ЗАСОБАМИ СМІХОВОЇ ТА МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ "Ще донедавна,начитавшись Жюля Верна і Майн Ріда, Арсенєва і Гріна хлопчаки у мріях вирушали у джунглі Афри ки, у прерії Південної Америки, на безлюдні острови і невідомі землі.і кораблі Їхн заходили у всі порти, їх шарпали дев’ятибальні шторми і переве ртали тайфуни, вони налітали на коралові рифи і гордо переборювали зустрічні…течії А 4 жовтня 1957 року хлопчаки всіх п’яти континентів звели голови і почали уважно вдивлят ися у зірки. Перед ними відкривався Всесвіт… ". Юрій Гагарін

Відтоді, коли Юрій Гагарін написав ці слова, хлопчаки – ровесники першого польоту людини у космос – подорослішали. Радісне "Поїхали!", що пролунало 12 квітня 1961 р. майже як архімедове "Еврика!", назавжди увійшло в історію людства не лишень у значенні "Ключ на старт! Пуск!", але й немов заклик-


126________________________________________________________ запрошення до майбутніх капітанів зорельотів. Проте за 50 років, що минули після цієї події, у молоді помітно змінилося ставлення до освоєння космосу. Зник ореол романтизму, яким був овіяний перший космічний крок людства. Кожний наступний польот ставав чимраз звичайнішим, "черговим", усі подальші сторінки історії космонавтики з висадкою людини на Місяці, виходом у відкритий космічний простір, запуском кораблів із жінкою на борту сприймалися як яскраві, але вони вже не були такими святковими, відчуття дива зникло. Наукові експерименти прямо на супутнику, мілітаризація космосу, ідеологічні спекуляції на космічній тематиці, розвиток космічного туризму згодом перетворили цю діяльність в буденну, повсякденну справу. Розтиражовані в голлівудських кінострічках напівфантастичні епопеї сформували масове уявлення про те, що космічна подорож у цілому не небезпечніше за морську, авіа- чи автопригоду. Лише жахливі космічні катастрофи на деякий час повертають людям почуття реальності й розуміння масштабності космічного простору та ризикованості будьякого людського прориву в цьому напрямку. Однак дедалі виразніше проглядається міфологізація історії космонавтики, яка асоціюється або із загрозливим ядерним протистоянням часів "холодної війни", або з популярними серед молоді лубочними кінопостановками. Такий стан речей має під собою певні підстави. Тут слід нагадати, що польот Ю. Гагаріна відбувся десь на межі модерну й постмодерну, коли суттєво змінювався соціокультурний ландшафт. Причому, освоєння космосу радше сприймалося як явище модерне. Як помітив відомий критик І. Бондар-Терещенко, "… у нас постмодернізм з’явився 14 жовтня 1964 р., коли від керівництва нашою країною був відсторонений блискучий модерніст Микита Хрущов. Кукурудза і космос, хімізація і синтетична зимова шапка – усе це виразні модерністські ознаки". Епоха безмірної віри в розум, прогрес, пошуки істини змінилася добою розгубленості, розчарувань, нестримний оптимізм поступився місцем іронічному скепсису. Неймовірному інтелектуальному ускладненню й множинності дослідницьких підходів постмодерну масова культура протиставила сміхові форми осягнення дійсності, гру, розважальність, спрощення, фрагментарність. Тепер "свідомо й послідовно ставляться під сумнів великі наративи, зсуваючи акценти на різнорідність та альтернативність форм і жанрів" (Ж.-Ф. Ліотар). Не стала виключенням й історія космонавтики, котра у нових суспільних, економічних, політичних умовах популяризується карнавальними засобами, притаманними нинішній західній цивілізації. Приміром, у Великобританії до 50-річного ювілею польоту Гагаріна у космос вийшла в світ книга коміксів "День Юрія: шлях до зірок", у якій автори Ендрю Кінг (Andrew King), Пірс Бізоні (Piers Bizony) и Пітер Ходкінсон (Peter Hodkinson) намагалися з гумором передати відчуття радянської дійсності "у всій її величі й жорстокості". Вони не претендують на історичну документальність, хоча стверджують, що всі діалоги є правдивими та заснованими на реальних подіях. На малюнках зустрічаються пізнавані образи державних діячів Й. Сталіна, А. Гітлера, М. Хрущова, конструктора С. Корольова. космонавтів Ю. Гагаріна, О. Леонова, Г. Титова, М. Каманіна, не забута навіть Лайка. На думку творців коміксів, саме легкий, гумористичний жанр із елементами достовірності здатен сьогодні відродити інтерес до області космічних досліджень: привернути до них увагу молодих, які тепер з азартом "борознять" Інтернет-простір; підштовхнути юнацтво


________________________________________________________127 до серйозного вивчення історії освоєння космосу; викликати пошану до подвигу першого космонавта, а людям зрілого віку знову повернути почуття радості, святковості та захоплення, яке вони відчули з цього приводу в дитинстві.

Марченко Г.Е. (г. Киев)

ФЕСТСКИЙ ДИСК – УЧЕБНИК АСТРОНОМИИ II ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ДО Н.Э. В 1908 г. при археологических раскопках в г. Фесте на острове Крит был найден керамический диск с загадочными знаками, до сих пор не расшифрованными. Диаметр диска 16 см. Знаки на его сторонах нанесены по спиралям. На стороне "А" – 123 знака и 4 точки, на стороне "В" – 119 знаков и 5 точек. Всего 242 знака. Знаков различного вида – 45. Вертикальными линиями ряды знаков разделены на 61 "блок" . Автором в результате 30-летнего изучения "Фестского диска" и древних аналогов его астрономо-математической системы, установлено, что 61 "блок" – это "61 астрономическая задача" развитой научной математической астрономии, которая восходит к шумерской и египетской математической астрономии III тыс. до н.э. Задачи пронумерованы, начиная с центра стороны "А". Знаки диска – символы математических и астрономических констант и периодов, которым соответствуют определенные числа. Один знак – одна счетная единица. Подсчет знаков диска – "двусторонний" и осуществляется с центров диска, с переходом с одной стороны на другую, так что каждая сторона диска оканчивается числом 242. В результате каждому знаку диска соответствуют два различных числа. Числа астрономии больше 242 фиксируются "остатками" от их целочисленного деления на 242. При делении дробного числа "запятая" не учитывается. Пример: 365,25 : 242 = (242 х 150) + 225. Остаток 225 и фиксирует число звездного года = 365,25 суток, символ которого знак "Ступица гончарного круга". Необходимые числа вводились в задачу, как по алфавитному принципу, гласящему, что числовое значение знака в одном месте соответствует числовому значению знака того же вида, в другом месте. Изменялся также "масштаб" чисел путем прибавления к ним "нулей" с правой стороны. Знаки одного вида могут иметь разные числовые значения. В задачах астрономические параметры не только фиксируются, но и исчисляются. Фестский диск генерирует: - звездный солнечный год = 365,25 суток. - тропический солнечный год = 365,242 сут. - календарные солнечные годы = 364; 364,5; 365; 366 сут. - календарный лунный год = 29,667 х 12 = 178 х 2= 356 сут. - драконический солнечный год =100000 : 2885 = 200000 : 577 = 346,62045 сут. - драконический месяц = 243 х 1,12 = 27,216 сут. - 6-месячный период лунных затмений = 177 и 178 сут. - синодический лунный месяц = 111036 : 3760 = 29,530851 сут. - календарные лунные месяцы = 27; 28; 29,53; 177 : 6 =29,5;


128________________________________________________________ 178 : 6 =29,667 сут. - цикл лунных узлов = 6804 сут. - 30-месячный цикл лунных затмений = 29,5 х 30 = 177 х 5 = 885 сут. - 18-летний солнечно-лунный цикл (Сарос) = 366 х 18 =6588 сут. 356 х 18,5 = 178 х 37 = 29,667 х 222 ≈ 346,62 х 19 ≈ 6586 сут. - 19-летний солнечно-лунный цикл = 27 х 257 = 6939 сут. 365,25 х 19 = 6939,25. 27,216 х 255 = 6904,08 сут. 356 х 19,5 = 178 х 39 = 29,667 х 234 = 6942 сут. - 76-летний солнечно-лунный цикл = 365,25 х 76 = 27759 сут. - 304-летний солнечно-лунный цикл = 365,25 х 304 = 111036 сут. - Переменные синодические периоды планет: Меркурий: 106 – 132 сут. Венера: 575 – 595 сут. Марс: 763 – 813 сут. Юпитер: 398 -403 сут. Сатурн: 376 -380 сут. - Циклы Зодиака со скоростями: 1 градус за 72,8 года. 72,8 х 360 = 26208 года. 1 градус за 72,9 года. 72,9 х 360 = 26244 года. 1 градус за 84,5 года. 82,4 х 360 = 30420 лет. Цикл 30420 лет возможно заимствовал Гиппарх. - Числа "пи": 100 : 32 = 3,125; "2пи" = 6,25. 355 : 113; 377 : 120. Задача №2, сторона "А". Исчисление календарных солнечных лет. 1 Пешеход Кипарис 2 3 4

4 123 365 730 88 94

5

5 124 366 731 89 95

Название знаков. Порядковые номера знаков, начиная с центра стороны "А". Номера знаков, начиная с центра стороны "В". Остатки от целочисленного деления числа на 242 т.е "порядковые номера" чисел больших 242. Числа знаков аналогов. 365 х 2 = 730 сут. 365 + 366 = 731 сут. 88 сут. – период осени – задача №54 (дальше №), "Пешеход" 89 сут – зима – №54, "Кипарис". 95 сут – весна – №55, "Кипарис". 94 сут – лето – №55, "Пешеход" (88 + 89) + (95 + 94) = 177 + 189 =366 сут. Задача №32, сторона "В". Исчисление Сароса = 6588 сут. 1 Сосуд Волн 2

1

3

124

2


________________________________________________________129 4

243

244

366 5

18

27

27216 2420635 366 х 18 = 27 х 244 = 27,216 х 242,0635 = 6588 сут. 18 – №36, "Сосуд". 27 – №38, "Волна". 27,216 – №60, "Сосуд". 242,0635 – №38, "Сосуд". Задача №38, сторона "В". Исчисление цикла лунных узлов = 6804 сут. 1 Сосуд Волна Сосуд 2

26

27

28

3

151

4

6804 2420635

5

243

25

27216 18 27 х 252 = 27,216 х 250 = 28 х 243 = 378 х 18 = 6804 сут. 27,216 – №60, "Сосуд". 243 – №32, "Сосуд". 18 – №36, "Сосуд". 25 – №37, "Сосуд". 378 – №5.

Марченко Г.Е. (г. Киев)

ТРИ ВАЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОСМОЛОГИИ Проблема первая. Почему планеты (кроме Плутона) обращаются вокруг Солнца почти в одной плоскости? Это проблема неразрывно связана с проблемой устойчивости Солнечной планетной системы. Проблема вторая. Почему направления осевых вращений Венеры и Урана не совпадают с направлениями осевого вращения других планет? Проблема третья. Какова физическая природа "Всемирного тяготения" (гравитации)? Считаю, что устойчивость Солнечной планетной системы обусловлена существованием,- до планетообразования, – динамического равновесного протопланетного газо-пылевого диска, вращающегося вокруг Солнца. Процесс образование планеты из газо-пылевого диска вокруг молодой звезды LRLL31, наблюдал астроном Дж. Мьюзрол.


130________________________________________________________ По моему мнению, протопланетный диск, в результате бифуркации, распался на два кольца. С кольца, ближнего к Солнцу, также вследствии бифуркации, образовались планеты земной группы, которые в начальный момент расположились по одной линии и равновесно по отношению к Солнцу: Земля – Солнце – Меркурий – Венера – Марс – Церера (Астероиды). Со второго кольца образовалась группа планет – гигантов, которые также расположились по одной линии и равновесно по отношению к Солнцу: Юпитер – Солнце – Сатурн – Уран –Нептун – Плутон. При такой ситуации относительная масса Земли = 1 оказалась почти равной относительным массам остальных планет земной группы. 1 ≈ 0,054 + 0,815 + 0,107 + ? = 0,976. Очевидно что, масса разрушенной Цереры улучшила бы это уравнение. Статические моменты гравитационных масс планет земной группы, относительно центра Солнца, также близки: 1,0 х 1,0 ≈ (0,054 х 0,387) + (0,815 х 0,723) + (0,107 х 1,525) = 0,7733. Массы планет умножаются на среднее расстояние от Солнца в астрономических единицах. Церера явно улучшила бы это уравнение. Статистические моменты гравитационных масс планет-гигантов, относительно центра Солнца, практически равны: 318 х 5,45 = 1733,1 ≈ (95,1 х 9,55) + (14,5 х 19,2) + (17,2 х 30,59) + (0,002 х 39,45) = 1712,8. Масса Юпитера = 318 умножается на максимальное расстояние от Солнца в а.е. Массы остальных планет умножаются на среднее расстояние от Солнца в а.е. Расчеты свидетельствуют о статическом равновесии планет в начальный момент, обусловившем динамическое равновесие планет относительно Солнца, что и является причиной обращения их почти в одной плоскости и обеспечивает стабильность планетной системы. Из объяснения "Первой проблемы" вытекает объяснение "Второй проблемы", касающейся противоположного вращения Венеры и Урана. В начальный момент, при равновесном расположении планет на одной прямой, планеты Венера и Уран занимали, одно и то же второе место, справа от Солнца. По моему мнению, причина их одинакового противопожного вращения – трение их протопланетных колец о протопланетные кольца соседних планет в период планетообразования. Аналогией могут быть три зацепленные шестеренки. При вращении первой, вторая будет проворачиваться в противоположном направлении, а третья провернется в том же направлении, что и первая. Отсюда и противоположное осевое вращение Венеры и Урана по сравнению с осевым вращением остальных планет. Аналогичная ситуация наблюдается и в спиральной "чудо-галактике" NGC4622, открытой американскими астрономами, в которой несколько спиральных рукавов раскручиваются в противоположных направлениях. Вероятно появление "обратных" рукавов вызвано их взаимным трением, как и планет в Солнечной системе, что может указывать на идентичность физических процессов в Звездах и Галактиках. "Третья проблема" – природа сил тяготения. Мнение Ф. Энгельса о том, что "Ньютоновское притяжение" и центробежная сила – пример метафизического мышления: проблема не решена, а только


________________________________________________________131 поставлена, и это преподносится как решение", а также его замечание о неизвестности природы тангенциальной силы при вращении планеты, стимулировали интерес автора к этой проблеме. И. Ньютон считал, что сила, которая вынуждает планеты двигаться по орбитам, всегда направлена в сторону Солнца. Ни И. Ньютон, ни А. Эйнштейн не объяснили физическую природу гравитационного взаимодействия. Ньютон только констатировал, что "все тела притягиваются один к другому", а Эйнштейн лишь утверждал, что гравитационное поле любого тела искривляет пространство. Вопрос о притяжении планет Солнцем восходит к опытам Галилея и Гюйгенса с вращением шара, привязанного на веревке. Наблюдалось, что при разрыве веревки шар летит по прямой касательной к его первоначальной траектории. Причину того, что планета, подобно шару, не летела по радиусу, под действием центробежной силы, Ньютон усматривал в силе притяжения, исходящей от Солнца. Довольно странная логика: Солнце создает одновременно и центробежную и центростремительную силы? О существовании центробежных сил Солнца свидетельствуют: звездный ветер – рассеивающий корпускулы и электромагнитное излучение в виде света, который, по П.Н. Лебедеву, оказывает давление на тела. Из Солнца распространяется также межпланетное магнитное поле. По моему мнению, и в законе тяготения Ньютона, и в теории гравитации Эйнштейна, при их математическом совершенстве, следует изменить "знак" физической причины тяготения. Иными словами, признать, что физически существует не "тяготение" планет к Солнцу, а "давление", оказываемое движением галактической материи на планеты. Направление действия галактических сил остаётся прежним, т.е. к Солнцу – по Ньютону, но физическая причина иная. Не Солнце заставляет планету двигаться по касательной к траектории, а галактическое давление, которое изменяет направление центробежной силы Солнца на тангенциальное и заставляет планету двигаться по элиптической орбите. Галактическая Среда, вращающаяся вокруг Солнца, действительно искривляет пространство и является причиной "давления". Известно, что при увеличении скорости движения вещества между телами, а также с увеличением температуры одного из них, создается зона пониженного давления, в которую тела или вещество "притягиваются". Так, днем холодный "морской бриз" дует в сторону более нагретого берега с пониженным атмосферным давлением, а ночью "береговой бриз" дует в сторону прогретого за день моря, также с пониженным атмосферным давлением. В речном потоке к кораблю притягивается невдалеке находящаяся лодка, в связи с тем, что скорость потока между ними увеличивается, по сравнению со скоростями внешних потоков, а давление между ними падает и лодка подталкивается к кораблю давлением внешнего потока. В пульверизаторе поток воздуха из сопла создает на конце трубки с водой давление, меньшее атмосферного, вода поднимается по трубке и распыляется. В масштабах Солнечной системы холодная материя Галактики "проталкивается" к раскаленному Солнцу в зону пониженного давления. Солнце


132________________________________________________________ мнимо притягивает планеты, на которые в действительности давит движущаяся Галактическая материя, не давая возможности планетам улететь по радиусу от Солнца под действием центробежных сил. Солнце отталкивает от себя планеты, а Галактические силы их удерживают на орбитах. Существующая Солнечная система находится в состоянии стабилизировавшегося динамического равновесия, в котором материя, обладающая способностью к скучиванию – собрана, а материя, преимущественно газообразная, заполняет пространство между телами системы. Аналогия – река со спокойным течением, ранее унесшая песок и деревья к образовавшимся островам. Закон тяготения Ньютона математически фиксирует процессы, которые завершились в далекие времена формирования Солнца и планет, когда материя визуально двигалась к ним. В настоящее время, в каждой точке Солнечной системы существует определенный "гравитационный потенциал" – энергетическое состояние, попав в которое инородное тело его нарушает и начинает двигаться под его воздействием в зону пониженного давления, а не растягивается телами системы в их стороны некими "канатами". Аналогия – дерево, попавшее в спокойный речной поток, им уносится. Однако математически процессы гравитации должны фиксироваться с начального момента – по Ньютону. "Гравитация" – явление Галактического уровня, а не "изолированной", как считается, Солнечной системы. Это явление динамическое и имманентно не присуще умозрительным виртуальным гравитонам "поля гравитации". Гравитацию необходимо рассматривать в контексте "Надсистемы" – нашей Галактики и "Подсистемы" – Планетной Солнечной системы.

Мелащенко О.М. (м. Київ)

SOS: НТТ МОЛОДІ Радянську епоху критикують за багатьма позиціями. Але тоді було накопичено і багато цінного, що можна використовувати і сьогодні. При ЦК ВЛКСМ працювала Рада молодих вчених, що підтримувала молодих дослідників організаційно і матеріально, вона ж присуджувала престижну премію Ленінського комсомолу. Було розгорнуто широкий рух НТТМ (науково-технічної творчості молоді); були Ради молодих вчених, будівельні загони. Так, мабуть, була наявна у сфері науково-технічної творчості молоді зайва заідеологізованість, але ж були і реальні результати, реальна робота. Останні роки приділяється все більше уваги розвитку науково-технічної творчості, це можна побачити в НТУУ "КПІ"; інших державних технічних університетах України. Сучасні студенти – носії інтелектуального потенціалу ХХІ ст. Щоб надалі Україна мала змогу бути репрезентованою на верхніх світових щаблях розвитку науки і техніки, необхідно, з нашої точки зору, вирішувати два основних питання: максимально розкривати таланти молодих людей і виховувати їх патріотами. Фаховий рівень майбутнього науковця-винахідника необхідно формувати, враховуючи професійні і особистісно-психологічні властивості, постійно звертати увагу на гармонійність розвитку особистості, формувати неупереджене мислення, міжособистісне спілкування і взаємодію. Необхідно приділяти увагу питанню ролі вчителя – наставника студента.


________________________________________________________133 Бажано, щоб це була людина – носій професійних знань, що має широке коло інтелектуальних інтересів та ще і носієм високих моральних якостей. Сучасне українське суспільство потребує спеціалістів, дослідників, науковців не тільки як носіїв окремих вузько-професійних функцій, а й розвинених, соціально-активних особистостей з високою внутрішньою культурою, патріотів. Існує необхідність вибору наставників-вчителів, які б мали педагогічну інтуїцію, високий рівень загальної культури, патріотизму та моральності. Саме такі особистості мають змогу організовувати довгострокову взаємодію зі студентами, доводячи її до співпраці. До формування творчості творчістю ін. Бажано, щоб спілкування цих двох суб’єктів педагогіки мало постійний зворотній зв'язок, було орієнтовано на соціально-особистісний розвиток молодої людини. В такому процесі студент спрямований на саморозвиток та самовдосконалення. На поставання генієм, себто нормальною людиною.

Мельниченко А.А. (г. Киев) melnichenkot@ukr.net

ОТ УЛЫБКИ ДО ОСКАЛА… Современная философия истории, ровно как и всякая ей предшествующая, независимо от степени ее научности (и соответственно – псевдонаучности), одной из своих главных задач ставит поиск и обоснование адекватной периодизации человеческой истории. Следует отметить, что нам на сегодняшний день известно немало таких теоретических построений как в рамках цивилизационного, так и формационного подходов. Но, на самом деле, важно не количество периодов, либо их название, важно – то, что рассматривается в качестве критерия, сущностной основы периодизации. По нашему мнению, несмотря на множество разного рода классификаций исторических эпох, наиболее адекватной и понятной, является та, которая была предложена К. Марксом, а именно – выделение в развитии человеческого общества двух исторических этапов: предыстории и подлинной (действительной) истории. По сути, два вышеназванных исторических этапа – это и есть основные исторические формы бытия человечества. В этом случае мы рассматриваем сам формационный подход как субстанциональный. И понятно, что объективной исторической перспективой человечества следует считать – гуманизм. Ведь, по мнению Ю. Плетникова "сама идея Маркса о переходе из "царства необходимости" в "царство свободы", завершающее предысторию человечества, сохраняет свою прогностическую ценность объективной логики человеческой истории". При этом категорическим императивом действительной истории несомненно будет принцип: "…свободное развитие каждого является условием свободного развития всех" [Маркс К., Енгельс Ф. Сочинения. Т.4. – С.447]. Сегодня модно говорить о символическом наполнении системы общественных отношений. В этом смысле позволим себе попытаться отыскать символы вышеобозначенных исторических эпох. Уверен, что символом действительной (подлинной) истории человечества могла бы служить искренняя улыбка человека олицетворяющего победу одного, многих и всех, Юрия Алексеевича Гагарина. Эта улыбка олицетворяет подвиг народа, который еще совсем недавно понес наибольшие утраты в мировой войне, но смог достигнуть космоса; она говорит о торжестве человеческого духа, интеллекта,


134________________________________________________________ опредмеченного в пилотированном космическом корабле. Торжество всемирное и всеобщее. Но как оказалось, история по-своему коварна и ее зигзаги бывают очень острыми и опасными. Кто б мог подумать, что всего через несколько десятилетий все, чего достиг человеческий гений и подарил это не капиталу, а человечеству, будет так бездарно утеряно. В силу известности не будем говорить о причинах того, как "предыстории удалось "вывернуться" из-под исторической необходимости, продлить свою собственную агонию" (Новиков Б.В.). Но вместе с тем отметим, что наступило время агонизирующих плясок предыстории на теле больного, но имеющего все перспективы выздоровления общества-человечества. В этот раз предыстория еще пытается уцепиться когтями с целью удержаться подольше. Механизмы ее укрепления известны. Один из них – средства массовой информации (дезинформации). По меткому замечанию Новикова Б.В. "агонию предыстории продлевает TV". И символ этой предыстории – циничный оскал капитала, который питается скрыться за пластмассовыми улыбками его глашатаев. А иногда и не пытается скрываться. Ведь различные "Світські хроніки", "Світське життя", со своими скалящимися ведущими и лоснящимися героями, "Форбсы" со своими рейтингами миллиардеров, выглядят не чем иным, как "тренировкой", немного ослабленной криками медиа, классовой ненависти. Где ж тут заулыбаешься, когда украинский миллиардер занимает 39 строчку в мировом рейтинге миллиардеров, а Украина стоит на 135 месте по уровню доходов населении. Остается надеятся, что предыстория свое отжила. Ведь так хочется видеть улыбки, и не видеть оскалы…

Мироненко И.Ю. (г. Киев) jenny-star@list.ru

ОСВОЕНИЕ КОСМОСА КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ ЗЕМНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ Он был мал, этот самый первый искусственный спутник нашей старой планеты, но его звонкие позывные разнеслись по всем материкам и среди всех народов как воплощение дерзновенной мечты человечества (C. Королев)

Как часто в тихие, летние ночи мы заглядываемся в необъятное пространство звездного неба. Эти дивные рисунки на небе, усеяном звездами, вызывают интерес и будят наше воображение. Звездное небо – небольшая часть безграничного космоса. Все звезды находятся от нас несравненно дальше Солнца и потому кажутся слабо светящимися точками. Космос – глобальное пространство, которое является общим для всего


________________________________________________________135 человечества. Поэтому его освоение является глобальной проблемой. Опыт развития науки показывает, что необходимым условием ее прогресса есть постоянное расширение той сферы природных явлений, откуда черпается соответствующая информация. При помощи современной космонавтики решается довольно много научных и практических заданий, которые имеют большое народнохозяйственное и экономическое значение. Это трансляция телевизионных передач с помощью космических ретрансляторов, метеонаблюдения, морская и авиационная навигация с применением специализированных искусственных спутников, спутниковая система обнаружения бедствий, изучение Земли из космоса. Также, в перспективе – организация на околоземных орбитах солнечных электростанций и производственных предприятий для проведения технологических процессов и операций, которые невозможны в земных условиях. Освоение космоса стало необычайно важным стимулом для развития целого ряда направлений и сфер современной науки и техники, для решения многих научных, технических и технологических заданий, без которых осуществление космических полетов и решение новых, более сложных задач, связанных с освоением космоса, было бы невозможно. В настоящее время существует проблема засорения космоса. Трудно себе представить, какое количество мусора находится на орбите. Разные страны мира продолжают запускать в космос новые космические аппараты и это приводит к увеличению загрязнения космического пространства. Наряду с этим возникает определенный ряд неразрешенных проблем, таких как: образование озоновых дыр в атмосфере, увеличение количества кислотных дождей, повышение радиоактивного излучения, загрязнение вод и т.д. Также существует проблема глобального потепления, о которой сейчас так много говорят ученые. Оно является настолько опасным для земли, что может привести к настоящей катастрофе. В результате это может привести к фатальным последствиям, которые уже сейчас проявляются в полную силу. Поэтому следует задуматься о том, чтобы сохранить хотя бы часть населения Земли, создав космический ковчег. Это довольно сложный вопрос, т.к. этот ковчег невозможно доставить в космос целиком из-за существующей силы притяжения и его огромной массы. Его нужно доставить космическими ракетами типа "Союз" по частям и уже в космосе осуществлять его сборку. В будущем, возможно благодаря этому космическому ковчегу будет сохранен человеческий генотип. Я считаю, что прежде чем исследовать другие миры, а также осваивать космические просторы, нужно всеми силами стараться сохранить мир на нашей планете Земля.

Миронов Н.И. (г. Киев) avialife@ukr.net

К ВОПРОСУ ОБ АРХЕТИПИРОВАНИИ ФЕНОМЕНА НЛО Актуальность осмысления восприятия аномальных феноменов общественным сознанием через призму сложившихся стереотипов, иными словами, "идеальных моделей" (архетипов) – ожиданий масс по поводу "Неопознанных Летающих Объектов" обусловлена сложившейся ситуацией, кода нефилософский подход в обществе начинает превалировать, создавая нередко угрозу душевному,


136________________________________________________________ физическому и материальному благополучию индивидов. Такое положение складывается по причине дефицита достоверной научной информации об НЛО и иных аномальных явлениях. Причиной этого является двухслойность, характерная для изучения данной проблемы. Однако, реалии СССР привели к слабой, из соображений секретности, связи слоёв информации об НЛО: научном (этим занимались соответствующие государственные структуры: "Сетка АН", "Сетка МО" и прочие) и обыденном: слухи, научно-популярные статьи, материалы в "жёлтой прессе" [Кульский А.Л. "Феномены иных миров", Киев, "Сталкер", 1999 г., 364 с.]. Ситуация усугубилась в начале девяностых, когда, с одной стороны, кризис нанёс ущерб научному уровню осмысления аномальных явлений, с другой стороны, рынок поощрил выход материалов, носящих характер сенсационности. В этот период многие уфологические термины и жаргонные выражения опускаются в коллективное бессознательное, усиливая и закрепляя данный архетип ("тарелки", "гуманоид" и прочее). Сакрализация научных материалов, а также превратное истолкование определённых фактов привело к формированию архетипа НЛО как некой "высшей силы" -- неподконтрольной человеку и резонирующей с образом Бога. При этом распространение мифологемы об НЛО в общественном сознании приобретает характер канона, а знания трансформируются в религиозную веру. Негативные последствия в сфере духа общества можем проследить в двух аспектах. Во-первых, это благоприятная почва для деятельности многих харизматичных личностей, использующих резонанс своих "учений" с архетипом НЛО и прочих аномальных явлений. Это обеспечивает функционирование антинаучных отраслей, отвлекающих от действительных достижений прогресса, культурных достижений, инвестиций в перспективные и гуманистические направления науки и техники, критического восприятия мира. Во-вторых, такое восприятие делает общество незащищённым в случае контакта с внеземным разумом. Положение человечества можно сравнить с ситуацией, в которой оказался народ майя, принявшии испанских конкистадоров за богов. Если контакт состоится со значительно технически превосходящей цивилизацией, человечество вынуждено будет сгруппироваться вокруг культурных достижений, искусства, философии, одновременно форсируя научные разработки на основе наблюдений и образцов технологий иной цивилизации. Здесь будут крайне неуместны стереотипы о непознаваемости данных феноменов, их всемогущества (корреляции с архетипом бога) [Рубцов В.В., Урсул А.Д. "Проблема внеземных цивилизаций", Кишинёв, "Штиинца", 1988 г., 336с]. Сегодня пути коррекции общественного восприятия аномальных явлений мы видим в стимуляции научных исследований данной проблематики, ведь они на государственном уровне фактически прекращены были после ликвидации "Комиссии по изучению аномальных явлений" в период развала СССР. А также популяризации знаний об уфологии и прочих аномальных явлениях в контексте естественных наук.

Москаленко К.А., Каталзен А.И. (г. Киев)


________________________________________________________137 kristina_moskalenko@bigmir.net, keyfox@ukr.net

КОСМОЛОГИЯ ПРОТИВ КОСМИЗМА Недостаток практического опыта и знаний об окружающем мире всегда порождал ошибочное, искривленное понимание действительности, призванное объяснить те или иные ее аспекты. Таким образом в свое время появляются мифы, а позже и религиозное мировоззрение, которое все фундаментальные проблемы философии решает через существование сверхъестественного. Казалось бы, философия уже давно имеет возможность взять на вооружение все достижения науки (в особенности, естествознания), собранные человечеством за всю историю его развития. Но и сегодня время от времени возвращается мода на разнообразные псевдонаучные (если не антинаучные) теории отношения человеккосмос. Одним из наиболее ярких таких мировоззрений является русский космизм. В нем отлично виден базисный принцип теологии: есть некий божественный абсолют, который существует вне природы и в определенный период ее развития соединяется с "мировой душой" – человеком. Но вся природа при этом стремится к соединению с Богом и посредником в этом стремлении, своеобразным проводником является человек. Человек, по словам одного из главных идеологов космизма Н.Ф.Федорова, "вносит в природу волю и разум…порядок в беспорядок, гармонию в слепой хаос". Наука и философия, которые якобы всегда шли преимущественно путём разделения, расчленения, анализа, должны стать на путь собирания, сложения, синтеза всего разъединённого и разложенного. Такой подход уже предусматривает мир в таком "разложенном" состоянии, как совокупность некоего множества объектов. Таким образом, осваивая космос, человек обретает какой-то новый, бессмертный, космический статус бытия: появляется "родственное сознание", преодолевается смерть, все земляне расселяются в космическом пространстве. В итоге человек, по Федорову, "сбрасывает свою нынешнюю тяжелую телесную оболочку и превращается в бессмертное духовное существо". Бессмертие человечества космисты видят в выходе за пределы истории, в переходе к "истории вечной", а достичь этого можно, приобщившись к Богу. Итак, человечество развивалось, открывало все новые и новые законы, доказывало, что человек способен на большее, нежели быть "рабом Божьим", и вдруг, когда уже давно существует возможность освоения космоса и налицо все доказательства непростой и значительной роли человека в природном взаимодействии, философия как выражение передовых мыслей человечества, возвращается к религиозным формам! Что же и каким образом связывает человека и космос, если отбросить псевдонаучные предрассудки? Последовательно научное, философски виртуозное решение этого вопроса мы находим в работе Э.В. Ильенкова "Космология духа". Нисколько не погрешив "против аксиом диалектического материализма", Э.В. Ильенков в своей "философско-поэтической фантасмагории" без малейшего намека на мистику разворачивает грандиозную, и в то же время строго научную картину действительной связи между человеком и космосом. Человек, неразрывно связанный с обществом, – мыслящая материя – в системе мирового


138________________________________________________________ взаимодействия играет особую роль. Материя как субстанция, имея своим атрибутом мышление, не утрачивает его и не избавляется от него ни в какой из временных периодов, ни при каких обстоятельствах. Конечно, по отношению к каждой конечной форме существования материи, мышление существует не всегда. "Но по отношению к материи в целом, понимаемой как всеобщая субстанция…, – говорит Э.В. Ильенков в своей "Космологии духа", – будет верным другое положение: не только мышление не может существовать без материи… но и материя не может существовать без мышления" [Ильенков Э.В., Философия и культура. – 1991]. Общественная форма движения материи – это высшая форма ее движения. Из этого следует, что дальше развиваться "вперед и вверх" невозможно. Но всеобщее развитие – это не только прогресс и движение вперед. Мировое движение происходит по спирали. И именно в отношении "возвращения" к более простым формам движения высшая форма играет роль "движущей": "Высший продукт развития возвращается путем разложения в свои низшие формы, опять включаясь таким путем в вечный круговорот мировой материи. И этот грандиозный круговорот, не имеющий ни начала, ни конца, круговорот, в котором мировая материя не утрачивает ни одного из имеющихся атрибутов, не приобретает ни одного нового, заключает в себя, как кольцо, все возможные "конечные" циклы развития" [Ильенков Э.В., Философия и культура. – 1991]. И в таких "конечных" циклах именно человечество как мыслящая материя – это та форма, которая, уничтожая себя как такую форму, возродит новый круг жизни, в котором другие формы начнут свое развитие: "Конец мыслящей материи совпадает по времени и по обстоятельствам с началом нового цикла развития материи космических просторов – с пунктом, в котором происходит огненное возрождение умирающих миров" [Ильенков Э.В., Философия и культура. – 1991]. Таким образом, на обществе, как на высшей форме движения в нашей космической системе, лежит миссия рождения нового круга вечного круговорота. Именно так объясняя мир и его закономерности, мы объясняем его не только через конечные формы, пытаясь в них отыскать истину и нечто вечное, а также имеем дело не с дурной бесконечностью (как только при поступательном движении). Мир в виде вечного круговорота, который существует благодаря всеобщему взаимодействию, – показывает объективную роль мыслящей материи в системе этого взаимодействия: "История человечества предстала теперь как необходимый процесс саморазвития, движущие пружины которого находятся в ней самой, во внутренних противоречиях его развития, и которое не нуждается ни в каких трансцендентных или трансцендентальных целях для своего объяснения" [Ильенков Э.В., Философия и культура. – 1991]. Освоение космоса уже показало действительную роль самой сложной формы существования материи. Но наука и философия часто до сих пор "живут" своими жизнями, забыв о том, что их задача в служении обществу, а также самой материи как познающей самое себя в мышлении. Человечество все больше приближается к той цели, ради которой оно и существует – к еще одному "взрыву", который обеспечивает жизнь истинной бесконечности. И осознание этой цели – это то, что непременно необходимо для действительно человеческой жизни на этой планете, для жизни, достойной мыслящей материи.


________________________________________________________139

Муратова И.А. (г. Киев) murav@bigmir.net

КОСМОС КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА В философском значении понятие "космос" генетически связано с построением деятельности, т. е. с тем, что человек отличает себя от своего дела и саму свою жизнедеятельность делает предметом своей воли и сознания, строя её тем или иным способом. Именно потому, что собственная деятельность становится для человека предметом построения, он является сознательным существом и способен действовать со знанием дела – сознательно, а потому и относиться к себе как универсальному и свободному существу. Не случайно древнегреческие философы называли космосом не только "мирострой" – мировое устройство и единство, но и все упорядоченное, целостное, организованное, устроенное, как, например, социальный, политический или государственный строй, воинский строй или ряд, боевой порядок и дисциплину. (На Крите и в Спарте должностные лица назывались "космами".) Космос означал также "слаженное", "красивое", "гармоничное". То есть в это понятие изначально включено соотнесение с человеком, осознанным построением его жизнедеятельности и согласованность с ней. "Представление о мировом устройстве как едином, расчлененном, сферическом и прекрасном, то есть как о "космосе", разработано, по Кранцу, милетскими натурфилософами. …Но этот космос неизменно понимается у греков как разумное тело с более или менее ярко выраженными элементами антропоморфизма" [Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – М.: Искусство, 1975. – С. 276]. Демокриту принадлежит знаменитое изречение: "Человек есть микрокосм". Аналогичное соотнесение микрокосма и макрокосма имеется и у Аристотеля в "Физике". Еще более интересно, что для Аристотеля космос есть максимально совершенное произведение искусства, универсальное художественное произведение. Совершенство здесь близко к понятию целости и даже к понятию всего. В творчестве, например, художественном, человек воплощает это совершенное как законченное и цельное, непревзойденное действие. Высшим критерием "софийности" человека есть его способность постичь в многоразличии и противоречивости чувственных вещей космическое единство и совпадение упорядоченности, разумности, справедливости и красоты космоса. "Софийность требует также от человека такого действия, чтобы и его речь и его поступки вписывались в этот гармонический порядок. Индивидуальная отъединенность и погружение в себя равнозначны … заблуждению и самообману" [Там же, 278]. Итак, греки представляли мир как проекцию человеческого существа в космос, а человека как проекцию космоса в индивидуальность. Гуманистическая европейская философия ХIV – первой половины XV вв., оспаривая средневековый постулат о ничтожности человека и его аскетическом предназначении, ставит проблему космической максимальности индивидуального иначе – как проблему достоинства, которое рассматривается как истинно человеческое состояние, осуществимое только через возможность совершенствования. Для своего осуществления достоинство требует собственных усилий человека, культурной, творческой деятельности, которая возвышает


140________________________________________________________ индивида до высшего осуществления его человеческого достоинства. Само творчество, бывшее исключительной прерогативой бога, теперь – предназначение человека и возвеличивает его в его творениях. Однако свобода человека, способного подняться до божества и опуститься ниже скотины, не реализуется телеологически в прекрасном космосе, гармония которого не безоблачна и драматична. Уже у Леонардо да Винчи мысль о величии человека-творца вновь оборачивается размышлением о его ничтожестве, поскольку от каждого человека зависит, станет ли он "великолепным орудием космоса", лучшим из людей и по праву будет назван "земным богом" или он станет бесчеловечным, игнорируя и культуру, и творчество, и самосовершенствование. Ибо согласно Леонардо "некоторые люди должны называться не иначе, как проходами для пищи, производителями дерьма и наполнителями нужников, потому что от них в мире ничего другого не видно, ничего хорошего ими не совершается, а потому ничего от них и не останется, кроме полных нужников" [Зубов В.П. Леонардо да Винчи. – М.: Мысль, 1961. – С. 258]. Человек, освоивший свою универсальную культурную сущность, максимально развивший и всесторонне осуществивший в себе человечность как способность творчества является главным условием эстетического, а не корыстноутилитарного освоения космоса.

Недобежкин В.А. (г. Днепропетровск)

"ГОДЕН ДЛЯ ЗКА!" "ПОЕХАЛИ!.." Вторая мировая война, а для народов СССР – Великая Отечественная война – дала мощный толчок в развитии нового направления в технике, связанного с теорией реактивного движения, в первую очередь в военном деле – ракетостроения. На этой основе параллельно развивались и многие другие отрасли техники, прикладной и фундаментальной науки. Всё это происходило под плотной завесой секретности, в основном в недрах двух гигантов, недавних союзников по войне, а затем ставших в жесткое противостояние. Разница была в том, что народам Советского Союза победа досталась ценой громадных людских и материальных потерь, США в итоге понесли значительно меньший урон, но приобрели нечто большее. Они захватили в поверженной Германии специалистов первой величины в создании ракетной техники и оборудование для её производства. СССР к отечественному заделу тоже кое-что досталось из того, что "американы" (как называл их СП. Королев) не успели отправить за океан. Это "новое" в послевоенные годы связано, в основном, с несколькими именами, наглухо закрытыми в СССР под неопределенными званиями "Главный конструктор" (СП. Королев) и "Главный теоретик" (М.В. Келдыш), в США с немецким именем Вернер фон Браун. В этот поток маленькой песчинкой был вовлечен и автор этих строк. Начав свое среднее образование в 1948 г. в "потешных войсках" (так шутливо называли москвичи спецшколы) воспитанником 1-го Московского артиллерийского подготовительного училища (1-е МАПУ), а потом, курсантом 1-го Ленинградского артиллерийского училища, через три месяца был переведен в Ростовское высшее артиллерийское инженерное училище. Оно хоть и называлось артиллерийским


________________________________________________________141 (открытое название – войсковая часть 86608), но профиль был ракетным. Вновь сформированное училище расположили на территории бывшего среднего артиллерийского противотанкового училища на окраине г. Ростова. Младшие курсы этого училища были переведены в г. Сумы, 3-й курс был оставлен до выпуска. На старом месте и в течение года мы сосуществовали на одной территории, не общаясь. Первое, что нас удивило в новом заведении, это то, что мы стали слушателями, а не курсантами. В качестве табельного оружия нам вручили офицерские сабли, а не привычные нам карабины СКС (самозарядный карабин Симонова) и в форму одежды ввели кавалерийские шпоры (в том числе и для офицерского состава). Женская часть многочисленного ростовского студенчества сразу заметила разницу между курсантами, увольняемыми в город. Это вызвало недоумение и шушуканье. Зачем курсантам шпоры и сабли, если в училище нет лошадей, а на параде противотанковые пушки транспортируются грузовиками? С тех пор 35 лет календарной службы в Советской Армии связаны с ракетной техникой: училище, ракетная бригада РВГК, ракетный испытательный полигон НИИП-5, ГП "КБ "Южное" им. М.К. Янгеля, с 2001г. – воспоминания о былом. В системе всеобщей секретности знания о положении дел в отрасли в те годы ограничивались объемом функциональных обязанностей. Лишь в последние 20-30 лет многое стало доступным в открытой печати, в юбилейных изданиях бывших "п/я". Интересующихся адресую к очень интересному изданию 1996 г. "Ракетнокосмическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева под редакцией Ю.П. Семенова. В нем опубликованы данные о решениях Правительства по вопросам развития нового направления, начиная с 1946 г. Очень интересно издание воспоминаний Б.Е. Чертока – "Ракеты и люди" в 4 книгах, издательства "Машиностроение", Москва 1995 – 1999 гг.; А.И. Осташева – " Испытания ракетно-космической техники дело моей жизни. События и факты.", издание г. Королев, Московской обл., 2005 г. (называю материалы только по пилотируемой тематике РКК "Энергия") Б.Е. Черток и А.И. Осташев (младший) – старейшие работники РКК "Энергия" им. С.П. Королева, прожившие большую часть своей жизни на Байконуре. Близко с ними сотрудничать мне выпала честь, работая в испытательном Управлении (по пилотируемой тематике) в должностях начальника отдела и заместителя начальника Управления. А под командованием Евгения Ильича Осташева (старшего), подполковника, начальника Управления (погиб в катастрофе 24 октября 1960 г. при подготовке к пуску ракеты Р-16) были сделаны мои первые шаги на испытательном поприще на полигоне в должности начальника отделения телеметрической команды при подготовке к пуску 1-го ИСЗ. Полету первого в мире космонавта в СМИ посвящено очень много материала и объективного и интересного и просто "уток", особенно перед Днем Космонавтики. Из интересных публикаций материал в журнале "Известия ЦК КПСС" № 5 1991 г. – "Звёздный рейс Юрия Гагарина", в журналах "Новости космонавтики" № 4, 6 2005 г. – письмо Гагарина жене, написанное за два дня до пуска (передано ей после его гибели в авиационной катастрофе). Письмо Г.С. Титова в ЦК КПСС об установлении Дня Космонавтики и статья – "Исторические факты и современный анализ". Военно-патриотической группой Космодрома


142________________________________________________________ издан сборник – "От героев былых времен не осталось порой имен..." (г. Байконур, 2001г. Составители Я.В. Нечеса, А.Я. Сорокин). Газета "Красна Звезда" 12 апреля 2005 г. опубликовала краткую выписку из боевого расчета – "Гагаринский боевой расчет". Из разряда "Утки" в журнале "Новости космонавтики" № 6 2006 г. опубликована статья – "Безответственные байки", "Комсомольская правда в Украине" 11.04.1997 г. опубликовала заметку – "Гагарин улетел в космос под звуки пионерского горна" и ряд других нелепостей в ряде изданий из разряда "ОБС" (одна баба сказала). Что осталось в памяти о тех днях? За прошедшие годы многое стерлось в памяти и перемешалось с другими, не менее яркими событиями. И всё же..., что осталось в памяти? Во-первых, восхищение самим замыслом. Ведь после сенсации о запуске 1-го ИСЗ и последующими за ними попытками запуска к Луне в 1958 г. (аварийными) и удачным (частично) пуском "Луны-1" в 1959 г. этот пуск был просчитан и тщательно готовился и всё отрабатывалось. Всё-таки замысел дерзновенный (можно не бояться громких слов). Восхищение средствами его воплощения – ракетой-носителем и космическим кораблем "Восток". По этому вопросу, теперь доступному, я адресую читателя к энциклопедии "Космонавтика" издания "Советская энциклопедия" 1985 г., Москва. Во-вторых, организация испытаний первыми лицами технического руководства на технической и стартовой позициях. По этому вопросу кратко остановлюсь лишь на некоторых моментах, касающихся, в частности, состава боевого расчета и работы телеметрической команды. Боевой расчет для работы с ракетой-носителем (космического аппарата в данной заметке не касаюсь) был составлен из представителей КБ, их смежников, личного состава подразделений испытательного управления и воинской части. Представители различных служб полигона по обеспечению испытаний значились в каком-то другом расчете, откровенно говоря, о его существовании никогда не задумывался. Работа в боевом расчете разработчиков систем и испытателей КБ обеспечивала высокий профессионализм и оперативность решения возникающих в ходе испытаний вопросов и тройного контроля за выполнением ответственных операций, что было далеко не лишним. Тройной контроль был принят "на вооружение" по предложению СП. Королева на первом заседании Государственной комиссии при подготовке к первому пуску ракеты Р7 (об этом автор узнал позднее из воспоминаний ветеранов РКО, а в то время иногда грызла обида за недоверие). На стартовой позиции номера боевого расчета имели пропуска только на рабочие места по функциональным обязанностям, т.е. исключалась возможность нахождения на рабочих местах посторонних лиц. Цвет нарукавных повязок указывал время эвакуации. Эти меры организационного порядка были разработаны и приняты после трагических событий 24 октября 1960 г. на СК пл. 41 с ракетой Р-16. Из того состава участников работ по подготовке пуска Гагарина в Днепропетровске по состоянию на март 2010 г. живут около 20 офицеров в отставке, из них лишь четверо однозначно трудились в составе боевого расчета на ТП и СП. Это капитан Яхонтов В.И., старший лейтенант Юрченко Ю.И., лейтенант Петренко В.В. ( ныне все трое – подполковники в отставке), и автор


________________________________________________________143 этих строк. Для нынешнего читателя, возможно, будет интересно знать, что представляла из себя телеметрическая команда испытательной части, её задачи и техническое оснащение? В испытательной части, сформированной в 1957 г. на базе одного из дивизионов ракетной бригады РВГК, телеметрическая команда в технической группе электроиспытаний оказалась как бы "белой вороной". В ракетных бригадах не было в штатах таких подразделений, и что такое телеметрия у большинства офицеров было самое смутное понятие. Скорее всего, поэтому все три начальника отделения – Хапанков Н.П., Андреев В.А., Недобежкин В.А. – были выпускниками Ростовского инженерного училища. Команда оказалась "автономией" среди привычных для ракетных подразделений двигателистов, электриков, специалистов механосборочных работ (а проще – монтажников). По штатному расписанию команда состояла из 12 офицеров и 25-30 рядовых и сержантов, объединенных в три отделения по функциональному назначению: для работы с наземным оборудованием на ТК и СК, для работы с бортовой аппаратурой и датчиками на РН и с оборудованием телеизмерений для контроля функционирования стартовых систем. За командой было закреплено следующее оборудование: – пульты управления бортовыми системами "Трал" (для ТК и СК), статические преобразователи напряжения для питания бортовой и датчиковой аппаратуры, соответствующая наземная кабельная сеть; приемные телеметрические станции "Трал" (три комплекта). Для дубляжа в процессе испытаний на ТК и СК использовались средства измерительного пункта (ИП-1); проявочные машины для обработки материалов регистрации испытаний (носитель информации – 35 мм фотопленка) – три комплекта; два комплекта многоканальных наземных регистраторов (МНР-1) информации о работе систем старта; кабельная сеть для МНР-1 (стационарная и разового использования); датчики различных типов (стационарные – давления на газовых магистралях) и разового использования на стартовой системе. Кабельная сеть и датчики разового использования поставлялись в комплекте с каждой готовящейся к пуску ракетой; специально сконструированные просмотровые столы для просмотра материалов регистрации. Расходные материалы: спирт, фотопленка, химические реактивы обеспечивались инженерной службой части по заявкам. Бортовые источники питания телеметрической аппаратуры поставлялись в комплекте с ракетой и готовились на зарядной станции, состоявшей в штатном расписании группы электроиспытаний. По тому времени оборудование считалось передовой разработкой, нынешнему читателю , возможно, это покажется Каменным веком. Основная задача команды – получение телеметрической информации в процессе электрических испытаний ракеты и стартового оборудования, о полете ракеты на активном участке траектории о функционировании систем для ее последующего анализа. По результатам анализа Государственная комиссия принимает решение о ходе дальнейших работ. И, о главном, подготовке летной ракеты на технической и стартовой позициях и пуске. Не углубляясь в предысторию первого пилотируемого полета, назову лишь маленькую деталь, подтвердившую информацию о готовившемся


144________________________________________________________ событии. Деталь эта – маленький штампик на всех паспортах на приборы в сопроводительной документации – "Годен для ЗКА". Этот штампик обратил на себя внимание начальников бортовых расчетов и при проверке сопроводительной документации одной из машин (обычно так в ходе испытаний называлась ракета), предшествовавших пилотируемому пуску. Беспилотных пусков кораблейспутников было пять. Три – в 1960 г.- май, август, декабрь и два в марте 1961 г. О напряженности работ пусть читатель судит сам. Программа работ до низового звена не доводилась, сообщалось лишь о дате начала работ по подготовке к очередному пуску и дате его проведения. Телеметристы ОКБ-1 пояснили мне, что эта серия (со штампиками) предназначена для пилотируемого варианта. Сама аббревиатура – "ЗКА" осталась загадкой. И лишь в 2006 г. в упомянутой выше книге А.И. Осташева я нашел ответ (стр.190). Работники, занятые внедрением специального "Положения по ЗКА" расшифровали его как начальные буквы фамилий трех деятелей того времени – три "К" Королев, Курчатов, Келдыш. Чем была характерна работа при подготовке летной машины на ТК? Назову несколько моментов. Во-первых, уровень подготовки расчета: на его счету было более 10 пусков и работа проводилась с участием офицеров телеметрического отдела и представителей КБ, обладавших высокими знаниями и квалификацией. Называю с признательностью их фамилии: Шалдаев Е.С., Федоров Ю.И., Николаев Ю.С. ( телеметристы станции), Воршев В.В., Сематин К.П., Казьмин Б.В., Солодов Д.М. (КБ). Поэтому слово "ответственность" даже не произносилось. Все понимали, что машина готовится к пуску с человеком на борту. Конечно, это вызывало большое естественное напряжение, но работали спокойно, слаженно. Уверенность в работе придавало и то, что и Главный конструктор ОКБ МЭИ (Московский энергетический институт, разработчик телеметрической аппаратуры) Богомолов А.Ф. в процессе испытаний почти постоянно находился на технической позиции. Как начальник команды и номер боевого расчета я всегда с добрым чувством и признательностью вспоминаю монтажную бригаду КБ ( к большому сожалению в памяти стерлись их имена). Расчет всегда находил быструю, квалифицированную помощь в любых затруднительных вопросах в процессе испытаний. Они приходили на помощь даже упреждая просьбы номеров расчета. Но работа всегда проводилась под контролем представителя Главного конструктора. Принцип тройного контроля выполнялся неукоснительно. В отличие от предыдущих машин, на первой пилотируемой в ходе штатных испытаний по эксплуатационной документации были проведены проверки по частным программам ("ЧП"), при которых проверяли работу бортовых систем при возникновении возможных нештатных ситуаций. Все эти "ЧП" проводились с записью на телеметрию, с последующим тщательным анализом. Как правило, требовалась срочная обработка материалов записи. Вот тогда и заливали в бачки проявочной машины спирт для промывки и просушки проявленной пленки (10 л на одну машину). Начальник расчета старший прапорщик Вечерка сумел так организовать работу расчета фотообработки, что в команде не было случаев употребления этого соблазнительного зелья.


________________________________________________________145 Правда, о принимаемых мерах по результатам анализа "ЧП" до нашего уровня телеметристов информация не доводилась. Немного забегая вперед, приведу злую шутку некоторых острословов – "увидел телеметриста – убей его!". Видимо, вызвано это было тем, что в процессе испытаний с записью на телеметрию все "бобики" систем были записаны на фотопленку, а по древнему преданию, гонца с плохой вестью убивали. Но техническое руководство и командование в/ч и Управления высоко оценивало работу телеметристов. Отмечу и еще одну деталь, можно сказать, человеческую слабость – любопытство. Хотелось увидеть кандидатов на предстоящий полет и "дядьку" – легендарного по эпопее "Челюскина", одного из первых Героев Советского Союза – Каманина Николая Петровича (Золотая звезда №7). И такая возможность представилась. В один из обычных рабочих дней я с расчетом находился около центрального блока машины, когда по громкой связи объявили – "Всем не занятым в работе, покинуть монтажный зал!". Конечно, мы были "заняты", только отошли с видного места. К машине подошел С.П.Королев с группой молодых летчиков и начал им что-то объяснять. Разговора мы не слышали, но летчиков рассмотрели. Ничего особенного, нашего возраста, и по виду на "героев" не тянули. Первое любопытство было удовлетворено, но все же стремились не пропустить какой-то момент, чтобы посмотреть на "подопытных" (как некоторые шутники называли их между собой в курилке). Фамилии кандидатов в первый полет узнали после заседания Государственной комиссии. Не останавливаясь на других деталях испытаний на ТП, отмечу лишь, что после анализа материалов штатных комплексных испытаний техническое руководство доложило Государственной комиссии о возможности приступить к работам по подготовке комплекса к вывозу на старт (заключительные операции на РН и КА, стыковка, перекладка "пакета" на установщик). Это кропотливая и сложная работа. Впоследствии я всегда восхищался четкой работой монтажного расчета. В памяти сохранились фамилии руководителей этих работ, сослуживцев из комплексного отдела: Синеколодецкий Н.П., Гусейнов, Жмакин А.И, Бондаренко В.М. В Днепропетровске живет ветеран Байконура, один из виртуозов этой работы, инженер расчета старший прапорщик Тарасов В.П. График работы на СП был составлен с учетом резервного дня. - 1-й день – вывоз ракеты, операции по ее установке, электрические испытания (автономные и комплексные, так называемые "генеральные"). Для телеметрии после завершения работ по установке ракеты – установка и настройка датчиков на элементах стартовой системы и участие в "генеральных" с последующей обработкой и анализом материалов регистрации. По результатам анализа Государственная комиссия приняла решение на заправку и пуск. - 2-й день – установка бортовых источников питания, контрольное включение систем и проверка исходного состояния, заправка ракеты компонентами, посадка Гагарина в корабль. К сожалению этого волнующего момента видеть не довелось. Об этом я узнал от счастливцев-стартовиков, в частности начальника команды по обслуживанию стартовой системы капитана Холина В.А. В пультовой бункера телеметристы располагались на двух рабочих местах. В пультовой системы управления: старшие лейтенанты Шалдаев Е.С., Григорьев Г., Шумаков Н. (ОКБ-1). Задача – управление бортовыми системами телеметрии,


146________________________________________________________ связь с измерительным пунктом ИП-1 и стреляющим (начальник Управления полковник Кириллов А.С.). В небольшой комнатке у двух регистраторов МНР-1 – автор этих строк, старшие лейтенанты Мамай М.П., Николаев Ю.С., Куценко Г.Д., Лагуткин В.А. с задачей контроля прохождения циклограммы запуска двигателей и исходного состояния стартовой системы. Конечно, самым напряженным было время после объявления 30-минутной готовности. "Эти минуты запомнились на всю жизнь, хотя я и не предполагал тогда, что буду писать эти строки через полстолетия". Многочисленный боевой расчет – на своих рабочих местах в пультовых бункера, приемных станциях измерительных пунктов (ИПах). Последними эвакуированы в бункер расчеты стартовой системы и кабины обслуживания. Кабина задвинута в нишу стартового сооружения, фермы обслуживания разведены и ракета удерживается четырьмя силовыми фермами по силовому поясу центрального блока, как за талию. Под хвостовой частью ракеты на глубине порядка 25м просматривается расходящийся веером газоход. Сама ракета покрыта белым инеем испаряющегося с поверхности кислорода, разница температур с наружным воздухом около 200 °. Отовсюду следуют доклады стреляющему о приеме готовностей. Руководят пуском С.П.Королев, его заместитель по испытаниям Л.А. Воскресенский ("Воскрес" или "Леня"), начальник испытательного управления полковник Кириллов А.С. – стреляющий. В пультовых – тишина. За перископом – Кириллов А.С. и Воскресенский Л.А. Готовность 10 минут. Включают бортовые системы "Трал". На приемных станциях "Трал" и регистраторах МНР-1 идет визуальный просмотр (и контрольная запись) исходного состояния систем. Общий доклад короткий – "Исходные в норме!". На ИП-1 на связи с Королевым С.П. – Осташев А.И. (младший). С Гагариным с момента его посадки в корабль (позывной "Кедр") по спецсвязи ведут переговоры из бункера председатель Государственной комиссии К.Н.Руднев, Королев С.П., Каманин Н.П., Попович П.С (позывной "Заря-1"). Набор готовности к пуску занимает 7 минут. Для телеметристов в карточке две команды – "Протяжка-1" (для МНР-1) и "Протяжка-2" для включения протяжки на приемных станциях "Трал" (на всех ИПах по трассе полета). Все внимание на блоки визуального контроля и доклад о прохождении команд для стреляющего. И вот последняя – есть "Контакт подъема" (сработал датчик отрыва хвостовой части от стартовой системы). Ракета вначале медленно выходит из объятий стартового сооружения, а затем стремительно уходит ввысь. Пуск произведен в 9 час 07 мин. Выключаем протяжку регистраторов МНР-1 и слушаем репортаж о полете. С.П.Королеву с ИП-1 докладывает А.И.Осташев: "Полет нормальный, двигатели работают устойчиво, параметры систем в норме!" Эта фраза звучит как песня, радость огромная! Но... впереди три критические точки – отделение боковых блоков (1-я ступень, ~ 120 сек), сброс головного обтекателя, ~ на 150 сек и отделение корабля от третьей ступени при выходе на орбиту. Секунды тянутся медленно, прошло разделение, сброшен обтекатель, все нормально. И... наконец-то есть отделение корабля! Это доклад дальнего ИПа. Радость трудно описать, это надо пережить! Теперь главное – удачная посадка. Полтора часа – вечность! Все ждут (проводят кое-какие заключительные


________________________________________________________147 операции). И наконец-то руководство получило доклад о приземлении. Прямо скажем, дикий восторг! Успокоились лишь после команды – "Провести заключительные операции на системах". Сергей Павлович на радостях отдал свою "Победу" для отправки со старта не занятых проведением заключительных операций номеров боевого расчета в казармы, чем еще больше подогрел радость: Сам "СП" отдал свою машину, чтобы развести расчеты! Телеметристам надо было обработать материалы регистрации пуска и отправить их в отдел обработки телеметрических измерений и отдел анализа службы полигона. Работа была высоко оценена Правительством. Кириллову А.С. было присвоено звание Героя Социалистического труда, командир испытательной части полковник Юрин В.Н. награжден орденом Ленина, орденами и медалями награждена большая группа офицеров, сержантов и рядовых. Награды вручал Главнокомандующий Маршал Москаленко К.С. В числе награжденных был и автор заметки – награжден орденом Красной Звезды. Впереди был старт Г.С.Титова. В телеметрии я проработал 17 лет, из них 8 лет – начальником комплексной лаборатории и около 10 лет впоследствии (до 1975 г.) по всем пускам, в том числе и пилотируемым, вел репортажи. Последний из них по программе ЭПАС.

Нерсесян Г.А. (г. Киев) gena.mcg@gmail.com

МЫ РОЖДЕНЫ, ЧТОБЫ СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, мы – воплощенье собственных надежд…", – эти слова из советского авиамарша звучат, словно призыв ко всему сознательному человечеству: историческая и экзистенциальная миссия и долг каждого человека состоит в том, чтобы сделать этот мир лучше – свободнее – стремиться положить сценарий доброй сказки на партитуру реальной жизни. А свобода есть способ бытия нормального человека (Б.В.Новиков). Крылатая фраза из авиамарша сегодня актуальна как никогда. Ведь состояние и тенденции развития современного мира ставят перед человечеством ряд серьезных проблем. Противоречиво развитие технократической цивилизации, онтологические коллизии глобализации, аксеологический релятивизм социализации и многое другое сложно однозначно оценить даже в редуцированных критериях "пользы для человека". Человечество в настоящее время переживает период трансформации бытия и, соответственно, мышления, общечеловеческие достижения которого можно осмыслить только посредством действительно научной философии. И если развитие техники и технологий в известном смысле влечет за собой бегство человека от свободы, то освоение космоса и познание законов его жизни можно расценивать как попытку человека обрести свободу. Ведь эмпирические и теоретические попытки освоения космоса, желание познать непознанное, свидетельствуют о неудержимом стремлении человека выйти за собственные пределы ("рас-пределение", Б.В.Новиков) – трансцендировать. Человек есть то, что он не есть. Единственная достойная человека-людей-человечества цель – трансгрессия каждого-многих-всех к обществу осознанного выбора, свободы в форме практической всеобщности, в


148________________________________________________________ форме "свободы для каждого-многих-всех" (Р.М.Богачев). Желание осваивать космос сейчас и историческое значение полета Ю.Гагарина говорят о незыблемом и непоколебимом стремлении человека стать свободным. А свобода – это, в том числе, и гуманизм, ибо в действительности не существует свободы "от", а бывает только свобода "для". Человек испокон веков стремится к тому, чтобы наладить органическое взаимодействие с природой, не только освоить и присвоить, но и достичь диалектического единства с ней – понимания. Единства Микрокосмоса человека и Макрокосмоса Вселенной. Путь к этому достижению сложен и противоречив. Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник (И.Тургенев). Для Н.Бердяева природа противоположна свободе, поскольку порядок природы отличается от порядка свободы. Философ говорит о космическом прельщении и рабстве человека у природы. Поэтому, не удивительно, что первая и несомненная обязанность человека, по словам Л.Толстого, есть участие в борьбе с природой (в т.ч. и с космосом) за свою жизнь и жизнь других людей. Результат и процесс – побороть онтологическое, психологическое и теологическое рабство. Космос противопоставляется свободе, а стремление к освоению космоса означает стремление человека к познанию необходимости – пониманию. Речь идет о стремлении человека разрешить противоречие личного и безличного, познанного и неизведанного, объективной отчужденности и субъективной принадлежности. В каждом акте познания космоса человек детерминирует свой микрокосмос – ограняет систему общественных отношений, обрамляет ее в ансамбль и полифонию, а далее в кружево общественных отношений живого общения (Р.Богачев). Так возникает идея единства микрокосма и макрокосма – когда человек и космос представляют собой неразрывное органическое единство (В.Пихорович). Перефразируя Н.Бердяева, можем сказать, что индивидуальность (субъективность) есть восстание человека против рабства у космоса, против отчужденной объективности. Однако, ироническая, таинственная и сакральная улыбка Джоконды в некотором смысле олицетворяет неопределенность сущности человека перед неизведанностью космоса, передает беспредельную полифонию духовной жизни человека и бесконечное стремление человеческих чувств и помыслов в едином, в гармоническом и бесстрастном, порыве стремления к свободе от, но не для… Чем менее изведан космос, тем менее экзистенциально познан и сам человек. Равно как и: чем больше преодолено пространство каузальности и случайности в освоении космоса, тем более человек персонализирован, а значит – и свободен. Внешняя объективная детерминация предполагает внутреннюю субъективную самодетерминацию, иными словами, чем больше человек познает космос, тем больше он познает себя, устремляется в свою сущность. Тут очень кстати слова И.Гете: "Природа не знает остановки в своем движении и казнит всякую бездеятельность". Бездеятельность, безразличие, бездарность. То есть отсутствие творчества. Ибо человек есть то, чем он не есть. Только в творчестве осуществляется путь от реальности быта в действительность со-бытия каждого-многих-всех. Только в творчестве и диалектике межсубъектного общения субъективность переходит в субъектность. В этом смысле первый индивидуальный полет человека в космос – коллективный марш человечества к свободе как осознанной необходимости. Все разумное действительно, если оно необходимо (В.А.Босенко). Сначала было дело… Дело


________________________________________________________149 каждого-многих-всех, кто хочет стать действительными Властелинами Хозяевами прошлого-настоящего-будущего. Первопроходцами.

и

Нерус М.А. (г.Киев) info@rocket.org.ua

ОСВОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ КОСМОСА И ДИАЛЕКТИКА РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ Экспансия человека в Космос обусловлена как диалектической необходимостью расширения познаний космического пространства, так и потребностями хозяйственного использования его ресурсов. В недалеком будущем энергетические и многие другие хозяйственные проблемы во много будут решаться за счет использования ресурсов Космоса. Использование только лунных запасов Гелия-3 обеспечит землян энергией на ближайшие 1000 лет [Кислюк В.С. Повернення до Місяця.// Космічна наука і технологія. 2004. т.10. №213.С.101–113]. Большие его запасы содержатся и в атмосферах планет-гигантов. Промышленность землян может быть полностью обеспечена минералами и металлами, в том числе и драгоценными, при добыче их из астероидов. И это дело весьма прибыльное. Астероид диаметром 1,5 км содержит металлов на сумму 25–30 триллионов долларов США[Промышленное освоение астероидов.–http://ru.wikipedia.org]. Но чтобы завладеть ресурсами Космоса, нужны большие и скоростные Межпланетные транспортные комплексы. Такие Космические комплексы необходимо будет собирать на орбите Земли из модулей массой 100 и более тонн. Для доставки модулей на орбиту Земли потребуются многие десятки весьма дорогих ракет, что сделает нерентабельными добычу и использование ресурсов Космоса. Если принять во внимание, что стоимость перспективной ракеты NASA для полетов на Луну составит 9 млрд – то в рентабельности освоения ресурсов Космоса можно усомниться. В мире активно ведутся работы по созданию безракетных систем выведения объектов в Космос: Космический лифт Циолковского, Космическая электромагнитная катапульта – пушка Гаусса, Рельсотрон – электроимпульсный ускоритель масс. NASA планирует создание Рельсотрона для начального ускорения запускаемых космических аппаратов и носителей. Проведены испытания опытного образца Рельсотрона, получена начальная скорость снаряда массой 3 кг – 2520 метров в секунду. Из-за низкой плотности энергии Электромагнитные и Электроимпульсные ускорители способны ускорять лишь объекты массой до нескольких килограммов. Безракетное выведение в Космос тяжелых объектов массой 100–200 тонн и более можно осуществлять Газодинамическим линейным ускорителем масс– Космической баллистой Неруса "Вулкан". Ускорение объекта производится набегающим высокоскоростным газо-плазменным потоком на открытых направляющих. Объект перемещается по магнитной подушке. Изменяя угол встречи набегающего потока с поверхностью поддона-паруса, можно получать заданные скорости объекта, в том числе и космические. В будущем, при достаточной длине направляющих, способных снизить перегрузки до приемлемых, возможно выведение в Космос и пилотируемых аппаратов.


150________________________________________________________ Дальнейшее расширение экспансии человека в Космос может быть успешным при условии использования новой космической техники, создаваемой с учетом принципов заложенных в законах диалектики.

Ніколаєнко Н.В. (м. Київ) natalia.nikolayenko@gmail.com

ПЛАНЕТАРНИЙ ВИМІР БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРАКТИК Особливість сучасної фундаментальної науки пов’язана з тим, що на відміну від традиційних технологій, що виникали в практико-виробничих сферах, новітні технології виникають саме в сфері її досліджень. Як відзначають дослідники, наука ХХІ сторіччя перетворилася на найскладніший симбіоз, що включає в себе низку нано-біо-гено-нейроінформаційних та інших революцій; індустрію наукомістких технологій, яка надає сервісні послуги всім сферам людської діяльності; наростаючий потік могутніх нано-біо-гено-нейро-інформаційно-комп’ютерних інжинірингів, комп’ютингів, наукомістких виробництв, які створюють базу для таких грандіозних науководослідних мегапроектів, як Нанотех, Біотех, Генотех, Нейротех, Інфотех, проект Штучного Інтелекту тощо [Лук’янець В. Фундаментальна наука і науковий світогляд у перспективі ХХІ сторіччя / В. Лук’янець // Філософська думка. – 2006. – № 3. – С.4]. Поняття сучасної біотехнології представляє як сферу наукових досліджень, так і практику використання технологій, які ґрунтуються на функціонуванні біологічних об’єктів. Мова йде про такі біотехнології, як генетична інженерія, селективні практики, медичні та мікробіологічні виробничі практики і т. ін. Безперечним є той факт, що в практичних можливостях та перспективах біотехнологічних практик є багато такого, що покращує та буде покращувати комфортність життя людини. Але варто зазначити, що природа людської діяльності фактично змінилась, і предметом цієї діяльності абсолютно нового ґатунку є ніяк не менше, як уся біосфера планети [Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації // Г. Йонас; [Пер. з нім. А. Єрмоленко, В. Єрмоленко]. – К.: Лібра, 2001. – 400 с.]. Адже сьогодні за допомогою новітніх технологій та сучасного обладнання біотехнологічні дослідження ведуться не лише на Землі, а й на космічних станціях. Так, наприклад, на МКС – міжнародній космічній дослідницькій станції – проводяться наукові експерименти та реалізуються наукові програми. МКС можна розглядати як багатоцільовий міжнародний проект, в якому приймають участь 16 країн світу. Головні напрямки досліджень ґрунтуються на фізиці, астрономії, а також на біології, зокрема на біомедичних дослідженнях та біотехнології. Серед головних напрямків розвитку космічної біотехнології слід назвати: 1) створення нових медичних препаратів; 2) дослідження факторів космічного польоту на біологічні об’єкти; 3) дослідження впливу космічних факторів на фізико-хімічні характеристики біотехнологічних процесів; 4) одержання та відбір покращених штамів мікроорганізмів тощо. Результати досліджень космічної біотехнології покладені в основу технології використання біологічно активних речовин, а також на їх основі створений цілий ряд діагностичних та лікарських препаратів. Таким чином, нові можливості науково-технологічних практик призводять до світоглядних трансформацій, що ґрунтуються на сприйнятті науки та сучасних


________________________________________________________151 технологій як таких, що здатні перетворювати не тільки найважливіші сфери життя і діяльності планетарного мегасоціуму, а й саму людину у всій повноті її вимірів [Лук’янець В. Фундаментальна наука і науковий світогляд у перспективі ХХІ сторіччя / В. Лук’янець // Філософська думка. – 2006. – № 3. – С.4]. Тому вже неможливе сприйняття "біології людини" як нейтрального тла соціального буття. Треба враховувати, що це є підґрунтя, на якому постала людина як культурна істота. Цивілізаційний розвиток на основі новітніх біотехнологічних практик вимагає вироблення нових цінностей та світоглядних орієнтирів, ґрунтуючись на яких долається агресивне, завойовницьке ставлення до природи та людини, ідеали панування та силового перетворення природного й соціального світу та постає розуміння нових перспектив розвитку людства.

Ніколова М.М. (м. Київ) masychka@mail.ru

ЗАПОБІГАННЯ МІЛІТАРИЗАЦІЇ КОСМОСУ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ Однією з небезпек для усього світу є проблема мілітаризаціі космічного простору, що випливає з подій, які відбуваються в останній час. Найбільш знаковою подією в цьому плані є вихід США з Договору з протиракетної оборони (ПРО) 1972 року, про яке офіційно було оголошено 13 червня 2002 року. Складність боротьби з погрозою мілітаризації космосу, на думку М. Тарасенка, пов'язана з тим, що вона походить з єдиної наддержави, яка може дозволити собі здійснити необхідне фінансування робіт у цій галузі, а надалі і розгортання відповідних засобів у космосі і на землі, не дуже враховуючи думки світового співтовариства. Використання космічного простору у військових цілях охоплює не тільки, власне, розміщення в космосі озброєнь, але і будь-яке застосування засобів космічного базування для забезпечення військової діяльності [М. Тарасенко Военные аспекты советской космонавтики, М., 2000. – С.37]. Вперше ідея розміщення ядерної зброї на орбіті з'явилася в США, де в 1952 р. був опублікований проект бойової орбітальної станції, основна перевага якої полягала в мінімальному часі досягнення цілі після сходу з орбіти [С. Рогов. Доктрина Буша и перспективы российско-американских отношений. – Независимая газета, 2002. – С.92]. Найвищим в ієрархії документів, спрямованих на запобігання силової протидії між країнами, є Статут ООН, у якому, зокрема, говориться, що "усі Члени Організації Об'єднаних Націй утримуються в їхніх міжнародних відносинах від погрози силою чи її застосування як проти територіальної недоторканності, чи політичної незалежності будь-якої держави, так і яким-небудь іншим чином, несумісним з Цілями Об'єднаних Націй". Коли мова заходить про погрозу застосування зброї з космосу по об'єктах на землі, це положення Статуту ООН є, власне кажучи, єдиним стримуючим фактором, особливо, якщо мова йде не про зброю масового знищення. За більш ніж 50 років освоєння космосу прийнято тільки два договори, спрямованих на запобігання мілітаризації космосу [В. Катин. Конференция ООН по разоружению в Женеве топчется на месте. – Независимая газет, 2001. – С.117]. Це "Договір про принципи діяльності держав по


152________________________________________________________ дослідженню і використанню космічного простору, включаючи Місяць і інші небесні тіла" 1967 р. (т.зв. Договір про космос) і Договір з ПРО. Оскільки Договір з ПРО припинив своє існування, залишився тільки Договір про космос. Таким чином, міжнародна правова база, що існує, не забороняє розміщення в космосі зброї, відмінної від зброї масового знищення. Необхідно відзначити, що, говорячи про запобігання мілітаризації космосу, не слід забувати про включення в розгляд і зброї, що знаходиться на землі і спрямована на об'єкти в космосі, наприклад, ті ж противоспутникові засоби [ В.Козин. Старт к немилитаризации космоса. – Независимая газета, 2000. – С.18]. Отже, у першу чергу варто ужити заходів з внесення доповнень у Договір про космос 1967 року, що забороняли б розміщення в космосі зброї масового знищення, розширивши і зміцнивши його положення. У Договір могли б бути внесені обмеження і на інші види зброї, що вже плануються для розміщення в космосі (лазери, зброя енергії спрямованої дії, кінетична зброя, а також зброя на нових фізичних принципах, що може з'явитися пізніше). Можливість внесення доповнень (уточнень) передбачена статтею XV Договору. Слід запропонувати укладення багатостороннього договору, який би заборонив випробування і розгортання в космосі будь-яких видів зброї та заборонити виробництво, випробування і розгортання противоспутникової зброї, розташованої як на землі, так і в космосі.

Ніколова Н.І. (м. Київ) NikolovaNatalia@ukr.net

АСТРОНОМІЧНІ ЗНАННЯ В МАТЕРІАЛАХ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ Сучасна наука знаходиться на тій стадії свого розвитку, коли, аби розвиватися далі, вона все частіше має звертатися до осмислення артефактів минулого. Це й не дивно. Нестабільність економічної ситуації у глобалізованому світі; порушення екології й техногенні катастрофи, спровоковані аекологічною діяльністю людини; очевидні для нас, сучасників, зміни клімату в планетарному масштабі; небачені за силою природні катаклізми, кількість яких ледве не щоденно зростає, – все це змушує науковців звертатися до досвіду тих колишніх цивілізацій, які володіли механізмами екологічної і духовної саморегуляції й саме завдяки цьому могли існувати протягом достатньо тривалого часу. Не останню роль у такого роду саморегуляції давніх суспільств відігравали астрономічні знання. Щоправда, слід взяти до уваги, що наука і релігія в часи існування потужних цивілізацій (насамперед – в епохи неоліту та бронзи) існували в нерозривній єдності, що, очевидно, й забезпечувало "контрольованість" можливої (або вже існуючої) кризової ситуації і слугувало запорукою виживання. Як відомо, лише з наступної історичної епохи – раннього залізного віку – шляхи науки й релігії розійшлися. Трипільська культура, що належить до неолітичних, подає нам приклад того, як астрономічні знання (а вони ж, водночас, – і об’єкти релігійного поклоніння й віри), застосовані на рівні повсякденної людської життєдіяльності, здатні були забезпечувати добробут і підтримувати стан цивілізаційної стабільності, а в той же час – неодмінно виступати в якості світоглядних орієнтирів. Аби переконатися в


________________________________________________________153 цьому, достатньо піддати аналізу хоча б якийсь з провідних "сюжетів" трипільської кераміки. Так, зокрема, в якості одного з таких "сюжетів" постає орнаментальне зображення двох драконів, які летять назустріч один одному, дублюючи траєкторією свого руху округлість форми трипільського посуду. Цей "сюжет" став свого часу предметом особливої уваги відомого вченого-археолога В.М.Даниленка, який вважав його одним з ключових для пояснення трипільської символіки й розкриття семантики провідних символічних міфологічних образів. Зокрема, цей дослідник трактує "спірально-волютовий орнамент, який широко застосовувався для прикрашання глиняного посуду та інших виробів цілого ряду європейських давньоземлеробських культур" (і, в тому числі, використовувався в орнаментальних схемах раннього Трипілля), як символ "фантастичного крилатого й зазвичай рогатого змія-дракона" [Даниленко В.Н. Космогония первобытного общества // Начала цивилизации: Даниленко В.Н. Комогония первобытного общества. Шилов Ю.А. Праистория Руси. – Екатеринбург: Деловая книга; М.: Раритет, 1999. – С. 7–90,13], а також абсолютно справедливо пов’язує мотив дракона з мотивом "всевидющого ока" (таке око змальовувалося, як правило, на розпростертих крилах дракона) та "образом всевидющого Геліоса-Сонця" [там само, 14]. На нашу думку, адекватна інтерпретація сюжету з двома драконами або сюжету з рогатим драконом, на крилах якого зображується "всевидюще око", неможлива без визнання того, що обидва вони в символічній формі надають інформацію астрономічного змісту. "Рогатість" дракона в контексті астрономічного знання пояснюється сформованими вже на той час науковими уявленнями про явище т. зв. астрономічної прецесії. Внаслідок прецесії як однієї з особливостей обертання Землі (поруч з іншими особливостями її обертання – довкола своєї вісі, довкола Сонця, траєкторією екліптики в колі зодіаку разом з Сонцем і усією Сонячною системою), відповідно до якої вісь нашої планети протягом 26000 років здійснює конусоподібний оберт у 360º, головуючим сузір’ям зодіаку (тобто тим, у яке входило Сонце на момент весняного рівнодення) опинялося по черзі кожне з 12-ти сузір’їв приблизно через 2160 років, причому "порядок слідування" зодіакальних сузір’їв у прецесійному циклі був (і є) діаметрально протилежним до послідовністі сузір’їв, у які входить Сонце, здійснюючи свій річний оберт у площині екліптики. Таким чином, "рогатість" дракона має бути трактована як символ прецесії рівнодень, й зокрема – прецесії сузір’я Тельця (Бика-Тельця), а сам летючий дракон – як символ Сонця, що обертається траєкторією екліптики. Очевидним, у такому випадку, стає й образ "всевидющого ока", адже "картина" руху Сонця крізь сузір’я зодіаку для "звичайного" людського ока є недоступною: побачити, як Сонце входить у те чи інше сузір’я зодіаку, неможливо, адже вдень зірок на небі не видно, за виключенням однієї – самого Сонця, а вночі, коли сяють зірки, "щезає" Сонце. Отже, аби "побачити" момент входження Сонця в певне сузір’я зодіаку, треба було й справді мати "всевидюще око" – таке, яке має здатність бачити невидиме. У такому разі зрозумілою виявляється і символіка двох драконів, що летять у зустрічному напрямі: один з таких драконів символізує напрям екліптики, а інший – напрям прецесії. Залишається констатувати, що для трипільців обидва ці напрями правили за найголовніші закони обертання Всесвіту, від яких, за цими уявленнями, залежало і життя людей на Землі.


154________________________________________________________ Звичайно, астрономічне підґрунтя має у трипільській культурі не лише "сюжет" із зображенням драконів: так само "астрономічними" є і "сюжет" "священного шлюбу" (жіночі статуетки на крісельцях з ріжками Бика-Тільця), який у символічній формі відтворює ідею періодичності глобальних катаклізмів, що знаменують зміну старої епохи новою [Чммихов М.О. Глобальний катаклізм очима трипільців // Онуки Дажбожі. Походження українського народу: Спец. темат. вип.: [Часописи "Індоєвропа", "Такі справи"]. – [Без року вид.]. – С. 86–90], і знамениті загадкові трипільські "біноклі", семантика яких, безперечно, пов’язана з поширеним міфологічним мотивом перевернутого світу, а отже – з тою самою ідеєю "всевидющого ока" тощо. Наведені приклади красномовно свідчать: трипільці кодували астрономічну інформацію у знаково-символічній формі. Проте для них така інформація була не лише наукою, а й об’єктом релігійного поклоніння. Більше того – факт усвідомлення її суспільством передбачав наявність у його членів чітких світоглядних орієнтирів, які дозволяли не лише осмислити структуру й механізм функціонування Всесвіту, а й осягнути роль і призначення людини в ньому.

Новиков Г.Б. (г. Киев) novikoffff@gmail.com

УЛЫБКА КЛАССА 12 апреля 1961 года на околоземной орбите улыбнулся класс. Буквально через несколько месяцев, в октябре 1961 года, на ХХII съезде, они, "коммунисты по профессии" скажут, что класса больше нет и, что "…нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!" [Н.С. Хрущев]. И еще много разных глупостей скажут они тогда, в частности, и про то, что государство у нас … общенародное ("…Государство, которое возникло как государство диктатуры пролетариата, превратилось на новом, современном этапе в общенародное государство, в орган выражения интересов и воли всего народа" [ХХII съезд КПСС. Стенографический отчет. Т.3. C. 303]), но мы-то знаем… Важно не это... Важно, что мы знаем и помним другое. Например то, что "...в буржуазном обществе прошлое господствует над настоящим, в коммунистическом обществе – настоящее над прошлым. В буржуазном обществе капитал обладает самостоятельностью и индивидуальностью, между тем как трудящийся индивидуум лишен самостоятельности и обезличен. И уничтожение этих отношений буржуазия называет упразднением личности и свободы! Она права. Действительно, речь идет об упразднении буржуазной личности, буржуазной самостоятельности и буржуазной свободы" [Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – 2е изд. – Т. 4. –М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. С. 439]. В этом смысле улыбка Гагарина сугубо антибуржуазна. В этом смысле улыбка Гагарина – это приговор. Не спрашивай, по ком смеется Гагарин… Не удивительно, что мир уходящий всеми силами пытается приучить, что советский проект, что Октябрь – все это большая ошибка. Что это: 70 лет ГУЛАГа и безысходности. И больше – ничего. Ну, одно кровавое пятно… Но вспомним Герцена: "...человечество грубо не ошибается целыми эпохами". "Диктатура пролетариата... не есть только насилие над эксплуататорами и даже не главным образом насилие. Экономической основой этого революционного


________________________________________________________155 насилия, залогом его жизненности и успеха является то, что пролетариат представляет и осуществляет более высокий тип общественной организации труда, по сравнению с капитализмом. В этом суть. В этом источник силы и залог неизбежной полной победы коммунизма" [Ленин В.И., ПСС. Т. 39. С. 13.] В этом, повторяем, суть. Социализм есть такая стадия развития общества, сущностной чертой которого является стихийное (не системное) осуществление нового способа производства. Нового способа экономической жизни. Первой формой (моментом) осуществления нового способа производства стала …научная философия. Марксизм (затем: марксизм-ленинизм) в целом. Но до октября (ноября) 1917 года, она была "философией в себе". После 1917 – рождение нового способа производства стало фактом. Ибо научная теория получила выход на поле практики. И, не смотря даже на то, что "реальный" социализм, как показала она же (практика), имел очевидную и нарастающую, – по мере отступления, отхода от науки о действительном гуманизме, – тенденцию к затуханию нового способа производства – факт движения имел всемирноисторическое значение именно в смысле необратимости развития нового способа производства, качественно нового этапа экономической жизни, нового общественного строя. И самое ценное в этом превосходстве то, что появилось ощущение скорого уничтожения классов. Смерть классов начинается с классового превосходства. Залогом превосходства может и должен стать качественно новый способ производства наиболее развитой формой материи, – суть социальной, – своего бытия. Возникновение нового способа производства не есть момент, а тем более – результат, но есть процесс. Перманентный процесс. Со своими результатами, разумеется. "Коммунизм для нас не состояние, которое должно быть установлено, не идеал, с которым должна сообразоваться действительность. Мы называем коммунизмом действительное движение, которое уничтожает теперешнее состояние" [Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 34.]. Все советское (а сейчас – русское) потому и является объектом агрессивной атаки предыстории (регресса, инволюции, свития, деградации и т.д.), что хранит, что несет в себе черты, признаки, память нового способа производства, и в этом смысле можно вести речь о всемирно-исторической субъектности русских (советских), "богоизбранности", "мессианстве" и т.д. Все это так. От избранности до превосходства – короткий путь. Очень нехорошие аналогии возникают, когда упоминается превосходство. "Расовое превосходство". Я не за расовое превосходство, но за классовое. Именно: пролетарское. Ибо в основном и целом оно совпадает с общечеловеческим. Идея расового превосходства – откровенная форма бытия классовой неполноценности. Класс априори не может быть полноценным в смысле полноценности человека. Класс всегда частичность, всегда ограниченность, всегда лишенность, всегда бедность. Но здесь – неполноценность особого рода. Здесь класс, осознавший себя как класс, ведет борьбу …за сохранение себя как класса. Напоминает: "Раб, сознающий свое рабское положение и борющийся против него, есть революционер. Раб, не сознающий своего рабства и прозябающий в молчаливой, бессознательной и бессловесной рабской жизни, есть просто раб. Раб, у которого слюнки текут, когда он самодовольно описывает прелести рабской


156________________________________________________________ жизни и восторгается добрым и хорошим господином, есть холоп, хам" [Ленин В. И., ПСС, Т. 16, С. 40.]. То есть класс-хам. Буржуазия – это хамский класс. Классовая неполноценность в этом смысле – имманентная особенность эксплуататорского класса. Класса – меньшинства. Гагарин улыбается за класс. Класс прогресса. Класс абсолютного большинства. Полноценный, в смысле революционный, класс. Класс, основная задача которого: уничтожить… себя как класс. Снять свою ограниченность, искоренить малейшие рудименты рабства. И длительность социализма равно соответствует длительности этого чертовски сложного дела: уничтожения себя как класса. Превращения пролетария – в человека. В полностью обобществленного человека. В носителя самодеятельности: в субъектность. Улыбка Гагарина революционна именно в этом смысле. Его улыбка – в одном ряду с реющим над рейхстагом знаменем Победы. Она подарила нам ни с чем не сравнимое (чуть ли не на уровне биологии, на генном уровне) чувство превосходства. Классового превосходства. На классе мы превзошли… класс. Этим классовым превосходством мы в существенной мере убивали (превосходили) классовое в себе. Дарили себя человечеству и впитывали человечество в себя. Ибо Гагарин – символ безграничного прогресса. Космических (в прямом и переносном смысле) перспектив человечества. Продолжая мысль В.И.Ленина про нашу бескрайнюю Родину: "... Владивосток далеко, но ведь это город-то нашенский...", скажем с достаточным основанием: космос тоже далеко, но ведь, тоже – нашенский! "Космос далеко, космос далеко, космос рядом!". Гагарин – как и наш Октябрь, как и наш Май 1945 года: они русские (советские), но принадлежат всему человечеству. "В чем сила, брат?". Полагаю, в улыбке, за которой – правда.

Оліневич Д.М. (м. Київ) axetofall@ukr.net

ОСВОЄННЯ КОСМОСУ І СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС Космічна галузь є однією з найбільш наукомістких галузей народного господарства. Космічна галузь пов’язана із передовими напрямками розвитку науки. Перш за все, це досягнення у техніці, які безпосередньо надали людині можливість почати опановувати позаземний простір. Але, разом з тим, треба відзначити й інший бік медалі, а саме нагальні суспільні потреби, поставлені народним господарством та науковими дослідженнями. Як відомо, людина здавна прагнула вирватись у позаземний простір, але змогла вона це зробити лише тоді, коли з'явились можливість і потреба освоїти космос. Політ у космос мав і має окрім чисто наукової мети ще й практичні цілі: вивчення земної поверхні шляхом фотозйомки на предмет


________________________________________________________157 дослідження географічного розміщення продуктивних сил із її подальшою оптимізацією; відкриття родовищ корисних копалин; вивчення інших планет на предмет освоєння людиною. Тобто освоєння космосу – це яскравий приклад єдності суспільних потреб і можливостей. Адже економічні потреби у вивченні космосу могли виникнути лише на сучасному етапі технічного і суспільноекономічного розвитку. Разом з тим, освоєння космосу – яскравий приклад нерозривного зв’язку між формами руху матерії: суспільної, фізичної та інших. Сучасні технічні засоби, створені людиною на основі багатовікового технічного і суспільно-економічного прогресу, дозволили полетіти в космос саме тоді, коли це стало актуально і дійсно суспільно необхідно. Людина мала спочатку освоїти найпримітивніші засоби виробництва, щоб згодом виробити певне знання про оточуючий світ. Згодом людина подолала міфологічні уявлення про будову всесвіту на користь релігійних, а згодом і наукових уявлень. Але ж як складно було свого часу подолати уявлення про плоскість Землі, про центрове положення Землі відносно всесвіту. Все це було необхідним і неминучим етапом на шляху суспільного прогресу, зокрема – і освоєння космосу. Разом з тим, освоєння космосу є однією із умов розвитку суспільства (як і технічний прогрес в цілому). Щоб йти в ногу з часом українське суспільство (як і все людство) не повинно відкидати такий важливий напрямок розвитку науки і народного господарства. В іншому разі нас чекає регрес, деградація – неминучий наслідок відсутності прогресу в русі суспільної матерії. Як вже зазначалось, космічна галузь є дуже наукомісткою. Необхідною умовою розвитку такої високотехнологічної галузі народного господарства є не лише технічних наукових дисциплін (в тому числі і фундаментальних), а й розвиток філософських, суспільствознавчих, економічних наукових дисциплін. Адже, скажімо, за відсутності широкого кругозору, ґрунтовної загально наукової підготовки (зокрема зі шкільного курсу) та високої культури логічного (діалектичного) мислення нескладно деградувати до середньовічних уявлень про оточуючий світ, наприклад, про плоскість земної поверхні. В такому разі про розвиток високотехнологічних напрямків народного господарства та про суспільну необхідність освоєння космосу говорити складно. Як відомо, сучасний стан шкільної освіти в Україні бажає кращого. В шкільній освіті спостерігається відхід від якості навчання, ґрунтовного засвоєння навчального матеріалу, виховання культури мислення до кількості засвоєного матеріалу із формальним, тестовим підходом до перевірки засвоєння навчального матеріалу. На жаль, сучасні тенденції деградації суспільно-економічних відносин, а з ними культурного і освітнього рівня українського суспільства ставлять під загрозу будь-які досягнення у технічній сфері. Зокрема це проявляється у деградації освіти і науки, її фундаментальних напрямків на користь комерційної вигоди від продажу освітніх послуг. Цього не потрібно допускати у майбутньому.

Олійник В.М. (м. Київ) olvasm@rambler.ru

ЧИМ ДАЛІ В КОСМОС, ТИМ БІЛЬШЕ ЗІР Чи не кожен з нас, перебуваючи за містом у літні безхмарні ночі, вдивлявся у зоряне небо, яке ніби аж нависає до самої землі. І, здається, що рукою можна


158________________________________________________________ дотягнутися до найближчих зірок, які яскраво переливаються кольорами райдуги ваблячи до себе. В такі хвилини, у повній мірі з’являється усвідомлення величі та неосяжності Всесвіту, буденні турботи видаються мізерними та приходить розуміння своєї належність до чогось безмежного, незвіданого, величного. У людині завжди жило прагнення нового, прагнення до розширення горизонту своїх знань, до польоту в космос, планет та зірок. Так, термін "космос" починає вживатися у філософському розумінні ще за часів античності. Вперше представники мілетської школи роблять спробу дослідити питання виникнення Всесвіту, що є його основою, яку будову має оточуючий Землю космос, визначити в якому порядку розміщені, по відношенню до Землі, небесні тіла та світила. Ще один представник давньогрецької філософії – Геракліт висловлює думку, що "все рухається і нічого не знаходиться в спокої" . Рух у нього є всезагальною характеристикою процесу життя, та поширюється не тільки на речі швидкоплинні, а й на речі "вічні" (тобто космічного масштабу). І, що характерно, Геракліт розглядає всезагальність руху і змін з діалектичної точки зору, стверджуючи суперечливий характер їх існування. Значним досягненням того часу є ідеї атомістичного матеріалізму про нескінченність Всесвіту та незліченність світів, одночасно існуючих в безкрайньому вселенському просторі. Земля нерухомо перебуває в центрі світу. Це твердження Аристотеля – крок назад в порівняні з космологією Платона та піфагорійців, що розвивали вчення про рух Землі навколо "центрального вогню". Платон, також, намітив думку про рух Землі навколо своєї осі. Але поряд з хибними уявленнями у Аристотеля були і вірні. Так він доводить кулеподібну форму нашої планети та її супутника – Місяця, хоча діаметр Землі він значно перебільшив щодо дійсності. Аристотель, опираючись на теорію руху небесних тіл Євдокса та його учня Каліппа, створює свою геоцентричну систему, яка незабаром була витіснена більш досконалою – Птолемеєвскою, що була освячена церквою і проіснувала аж до ХVІ століття. Епоха ренесансу характеризується колосальними змінами усіх сфер суспільного життя, а відповідно науки і філософії. Геоцентрична система зазнала нищівного удару від видатного польського астронома М. Коперника, який створив геліоцентричну систему. Але тут варто зазначити, що до Коперника подібні ідеї висував М. Кузанський. Більш того, він стверджував, що ніякого нерухомого центру всесвіт взагалі не має, і ним не є ні Земля, ні Сонце. Сучасна космологія довела вірність ідей Кузанського та Коперника, розвинула та удосконалила їх, все ширше досліджуючи Сонячну систему, та проникаючи за її межі. Те що було тільки філософськими роздумами та здогадками стало достовірністю. Сучасна філософія все більше і більше уваги приділяє усвідомленню місця людини в Сонячній системі та у всесвіті взагалі, розглядаючи їх взаємозв’язок та взаємовплив. "Людство, разом взяте, – пише Вернадський, – являє незначну масу матерії планети. Міць його зв’язана не з його матерією, але з його розумом і направленою цим розумом працею… Ноосфера є нове геологічне явище на нашій планеті…". Існує парадокс – чим більше людство пізнає, тим більше непізнаного, яке вабить цікавих. Чого тільки варта теорія відносності Ейнштейна, де він стверджує що космічний простір наповнений недослідженою субстанцією т.зв. темною матерією, в якій рух планет подібний до руху тіл у воді, що призводить до викривлення простору, а викривлення простору спричиняє викривлення часу. І плин часу пришвидшується із збільшенням


________________________________________________________159 гравітації.

Охріменко О.С. (м. Київ) alexoh@ukr.net

ЛЮДИНА НА МІСЯЦІ: СЕРЕДНЬОВІЧНА ВІЗІЯ ОЛЕКСАНДРА НЕККАМА Дослідження наукових знань, розвитку техніки та уявлень про оточуючий світ загалом є важливою науковою проблемою, що розкриває не тільки ставлення людини до світу, а й сприяє поступу людства. Вивчаючи досвід минулих поколінь, ми можемо краще зрозуміти свою сучасність. Наука як явище європейського сьогодення бере свій початок у середні віки. Розвиток людини, її освоєння світу, піднесення держави, економіки сприяли ґенезі міст, що сформували особливий простір для становлення індивідуальності, дослідного знання і згодом наукових закладів – університетів. Франція вже наприкінці ІХ і впродовж ХІІ ст. була центром освіти Західної Європи. Тому не дивно, що багато англійців навчалися у Парижі, як і Олександр Неккам (1157-1217 рр.). Його праця "Про природу речей" ("De Naturis Rerum", 1190-ті рр.) є своєрідною енциклопедією, яка оповідає у 192 розділах про все – від світла та початків життя до людської природи та емоцій. Розділи 5 – 15 пов’язані з астрономічними уявленнями. Зокрема, О. Неккам викладає пояснення плямам на Місяці та переказує першу зафіксовану в середньовічній історії розповідь про людину на Місяці. Наукове опрацювання доробку О. Неккама почалося давно, з виданням "De Naturis Rerum" та "De laudibus divinae sapientiae" у 1863 р. за редакцією Т. Райта. В першій пол. ХХ ст. І. Мак Івер та Р. В. Хант захистили докторські роботи, продовжилася робота над виданнями творів. В 1950-80-ті рр. У. Т. Холмс видав працю про повсякдення життя ХІІ ст., ґрунтуючись на творах О. Неккама, Г. Ф. Ведж захистив докторські тези за "De Naturis Rerum". З 1980-х рр. помітними дослідниками творчості О. Некками були Л. С. Кропп, К. Дж. МакДонах’ю, Т. Захора та ін. Оповідаючи про наукові речі, описуючи небосхил, планети, облаштування світу, О. Неккам разом з тим показує вплив небесних світил на людське життя, хід подій. А наводячи перекази античних авторитетів, згадує і про простонародні ("vulgus vocet") уявлення. То чому місяць покритий плямами? Одні, каже О. Неккам, вірять, що Місяць складається з печер, а там де не вистачає сонячного світла – виглядає темною плямою. Інші покладаються на те, що місячна поверхня не повністю кругла: частини, що утворюють низини та до яких не доходить світло, – темні. А треті говорять, що Місяць взагалі темний, лише деякі частини освічуються Сонцем. А сам вчений вважає, що Господь розташував там плями, щоб люди пам’ятали про гріх їхніх перших батьків, який так само заплямовує людину. О. Неккам повідомляє, що разом з цими версіями є дуже популярна в народі легенда. Ті плями уособлюють селянина, якого було заслано на Місяць за викрадення колючок. Наведено і поширений латинський дистих: Rusticus in luna, quem sarcina deprimit una, Monstrat per spinas nulli prodesse rapinas.


160________________________________________________________ [Neckam A. De naturis rerum libro duo…, 1863. – P. 54] (Селянин на Місяці, якого ноша одного пригнічує, Показує, що через крадіжку колючок нічого не отримаєш). Як бачимо, людина на Місяці не є незвичним явищем: як в уявленні вченого, так і "пересічної людини". Разом з тим, ця розповідь не поєднується ані із захопленням щодо такої можливості, ані з уточнення, як можливо потрапити на Місяць. Очевидно, що людина середньовіччя ще не задумувалася всерйоз над цим. Але така ідея почала своє буття.

Павленко В.В. (м. Київ) valyamalish@mail.ru

РОЗВИТОК КОСМОЛОГІЇ: ВІД АНТИЧНОСТІ ДО СУЧАСНОСТІ Витоки космології сягають ранньої Античності і являють собою релігійні міфи про створення та знищення світу. В добу Античності була домінуючою геоцентрична модель розуміння світу і космосу. Ця модель ґрунтувалась на постулаті, що Земля знаходиться у центрі Всесвіту. Тоді як Всесвіт в межах цієї моделі був обмежений сферою нерухомих зірок. Протиріччя в судженнях викликало знання щодо об’єктів за межами світу. Перипатетики та Арістотель вважали, що за межами світу немає нічого, атомісти казали: за нашим світом існують інші світи, стоїки наголошували, що там знаходиться безкінечно порожній простір. З розвитком філософії та релігії сформувалось релігійно-містичне вчення, яке дістало назву герметизм. Прихильники цього напрямку схилялись до думки, що за межами світу знаходиться область нематеріальних істот, духів. Доба Середньовіччя не привнесла кардинальних змін в систему космології. Більшість філософів та вчених підкреслювали, що Всесвіт створив Бог і все, що знаходиться за межами людського світу, є володіннями Бога – місцем, де він живе. Тільки епоха Відродження вносить інновації в розвиток космології. Так, космологія Кузанського, яка була викладена в трактаті "Про вчене незнання", наголошувала на думці, що Всесвіт єдиний, а Земля, як і інші планети, знаходиться в динаміці. На його думку, Всесвіт має свою межу, тому що безмежним може бути лише Бог. У першій половині XVI століття з’явилось нове вчення про будову світу, що дістало назви – геліоцентричне. Засновником вважають Коперника. Автор робить акцент, що у центрі Всесвіту – Сонце, навколо якого здійснюють рух всі планети, проте Коперник, як і його попередники вважав Всесвіт обмеженим сферою нерухомих зірок. Згодом Томас Діггес модифікував систему Коперника у наступний спосіб: зірки не просто динамічно рухаються, але і знаходяться на різній відстані від Землі. Деякі вчені епохи Відродження взяли з теорії Коперника лише один елемент – обертання Землі навколо своєї осі, так само вважаючи зірки розкиданими по всьому Всесвіту до нескінченності. Констатуємо вплив герметизму на погляди цих філософів, який можна проілюструвати наступним їх твердженням: область Всесвіту за межами Сонячної системи вважається місцем перебування Бога. Виникнення сучасної космологічної парадигми пов’язано з появою та розвитком у ХХ столітті загальної теорії відносності Ейнштейна та фізики


________________________________________________________161 елементарних частин. В межах сучасної космології сформульовано постулат космічного субстрату. Всесвіт розглянуто як середовище досить динамічне, в якому відбувається регулярний розподіл густини матерії. Космологічний принцип ґрунтується на тому, що світ є одним і тим самим для будь-якого спостерігача. На основі єдності космологічного принципу виокремлюють чотири типи космологічних моделей: перша модель включає тезу, що Всесвіт нескінченний в часі, але обмежений в просторі; друга модель ґрунтується на постулаті, що Всесвіт має межу в часі, а після Великого вибуху останній постійно розширюється; третя модель охоплює знання, що Всесвіт в минулому був точкою, а після Великого вибуху він розширюється та, досягнувши певного максимуму в розширенні, знову почне звужуватись; четверта модель акцентує увагу на тому, що Всесвіт був з самого початку безмежним, а густина його матерії, навпаки, була досить малою, поступово зменшуючись, вона досягла максимальної матеріальної густини і знову почала розширюватись. Таким чином, космологія як наука розвивалась протягом тривалого часу і не збавляє обертів у ХХІ столітті. Вчені багато віків намагались пояснити Всесвіт у всіх його проявах. Та, як показує час повністю пізнати Всесвіт так само неможливо, як і абсолютну істину, тому що як і абсолютна істина, Всесвіт динамічно розвивається, змінюється.

Пантелеева Е.А. (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) PanteleevaEA@gmail.com

ЛУНА И НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА КАК ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ Космическая деятельность всегда была перспективной отраслью. Космос – арена международного сотрудничества и сфера столкновения национальных интересов. С конца ХХ столетия начинается коммерциализация космического пространства. Международное космическое право занимается разработкой и усовершенствованием норм космической деятельности. С развитием космических технологий и сфер их использования, приходиться сталкиваться с новыми вопросами. Кого можно считать субъектом космической деятельности? Кому принадлежит космическое пространство и небесные тела? Можно ли создать независимое Лунное государство? Законно ли приобретение в личное пользование участка на Луне? Ведущая роль в решении данных правовых вопросов принадлежит Генеральной Ассамблее ООН. Среди основных принятых резолюций – Договор по космосу (1967) и Соглашение о Луне(1984). Известен факт о "приватизации" Луны американцем Деннисом Хоупом, который, воспользовавшись "правовым вакуумом", зарегистрировал за собой право собственности на все астрономические тела в Солнечной системе (кроме Земли и Солнца) [учебник "Технологический прогресс и современные международные отношения" под ред. А.В. Крутских, М., 2004, стр. 197-203]. Основанием послужил калифорнийский закон, позволяющий гражданину стать собственником любого земельного участка, если до этого на него не было никаких заявок. Хоуп составил "Декларацию собственности", проинформировал ООН, правительства США и СССР. По причине отсутствия официальных возражений,


162________________________________________________________ заявка Хоупа обрела юридическую силу. В 1980 году он организовал фирму Lunar Embassy, занимающуюся продажей участков на Луне. В дальнейшем, Денис Хоуп решил провозгласить самостоятельное государство – Лунную Республику, со своей конституцией.2 [http://www.luna.ru/?page=law] На данный момент официальные представительства Lunar Embassy располагаются на территории 14 стран, владельцами инопланетных участков стали почти 4 млн. жителей Земли; прибыль Дениса Хоупа от продаж составляет, по различным оценкам, более 2 млн. долларов. Глава Лунной Республики планирует расширять масштабы своей деятельности в будущем. Между тем, освоение космоса продолжается полным ходом. Использование участков Луны в исследовательских целях может расцениваться "собственниками", как прямое нанесение ущерба их имуществу. Рост количества притязаний на владение лунными территориями вызывает опасение юристов агентства НАСА, так как, основываясь на опыте прошлых лет, можно не сомневаться в том, что последует волна судебных процессов3 [ В. Гаврилов, "Хозяева Луны против НАСА", ежедневная российская газета "Новые Известия", 16 Ноября 2005 г. ] Возникают новые вопросы. Насколько правомерны действия Денниса Хоупа? Хоуп действовал на основании национального закона штата Калифорния, не применимого к международным космическим объектам. Невозможно стать владельцем участка Луны, пока отсутствует государство, распространившее на неё свой суверенитет. Из этого следует, что продажа лунных участков является незаконной коммерческой аферой. Но миллионы покупателей приобретают космическую недвижимость за земные деньги. Любые попытки присвоения территорий на небесных телах можно считать прямым посягательством на интересы всего международного сообщества. Такое положение дел свидетельствует о необходимости доработки международных законов и соглашений.

Паслён В.В. (г. Донецк) paslen@ya.ru

АЭРОКОСМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДОНЕЦКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В соответствии с Указом Президента Украины от 11 июня 1996 года, при поддержке Национального космического агентства Украины (НКАУ), Государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова" (ГП "ПО ЮМЗ" им А.М. Макарова), Государственного конструкторского бюро "Южное" им. М.К. Янгеля (ГКБ "Южное" им. М.К. Янгеля) и Украинского молодежного аэрокосмического объединения "Сузір’я", был создан Национальный центр аэрокосмического образования молодежи Украины (НЦАОМУ).


________________________________________________________163 Торжественное открытие НЦАОМУ состоялось 12 сентября 1996 года и совпало с празднованием 90-летнего юбилея А.М. Макарова – легендарной личности отечественного ракетостроения, бывшего директора ГП "ПО ЮМЗ". Спустя 10 лет, в 100 – летний юбилей А.М. Макарова НЦАОМУ было присвоено его имя. Первым генеральным директором НЦАОМУ был назначен Г.Г. Команов – один из самых заслуженных и опытных специалистов ГП "ПО ЮМЗ". Он прошел путь от заместителя начальника цеха до главного инженера – первого заместителя генерального директора. С января 1997 года и по сей день НЦАОМУ возглавляет В.В.Хуторный. С целью пропаганды отечественной аэрокосмической отрасли и формирования у детей и молодежи интереса к авиации, космонавтике, научноисследовательской деятельности, в 1996 году на базе НЦАОМУ был создан учебно-выставочный комплекс. На площадке комплекса в натуральную величину представлены изделия ГП "ПО ЮМЗ" им. А.М. Макарова разработок ГКБ "Южное" им. М.К. Янгеля. Действуя в интересах Национального космического агентства Украины, Национальной академии наук Украины, Министерства образования и науки Украины, на протяжении 13 лет НЦАОМУ проводит Международную молодежную научно-практическую конференцию "Человек и космос". Начиная с первой конференции "Человек и космос" и началось сотрудничество нашего университета с НЦАОМУ. Число студентов, принимавших участие в конференциях, в последующие годы постоянно увеличивается. Ряд докладов наших студентов ежегодно отмечается дипломами конференции, как лучшие доклады. Международная научно-практическая конференция "Университетские микроспутники – перспектива и реальность" проводится НЦАОМУ на базе Национального центра управления и испытания космических средств (г. Евпатория АР Крым). Благодаря участию студентов и преподавателей университета в конференции были установлены связи по ведущимся в университете работам с ведущими предприятиями ракетно-космической отрасли: Государственным конструкторским бюро "Южное" им. М.К. Янгеля и Национальным центром аэрокосмического образования молодежи Украины им. А.М. Макарова. А с сентября 2006 года с этими организациями заключены договора о научно-техническом сотрудничестве с нашим университетом. Новым направлением деятельности НЦАОМУ стали научные чтения "Днепровская орбита". Из года в год в университете растет количество желающих приобрести и приумножить знания в области ракетно-космической техники, принять участие в научно-практических конференциях и семинарах, в создании украинских молодежных спутников. Таким образом, привлечение студентов и аспирантов к такой передовой отрасли, как ракетно-космическая, является своевременным и актуальным в настоящее время.

Эмилио Певида (г. Гавана, Республика Куба)


164________________________________________________________

НЕБЕСНЫЙ ШТУРМ ЮРИЯ ГАГАРИНА И ЕГО КОННОТАЦИЯ В ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ КУБЫ И НАРОДОВ БЫВШЕГО СОВЕТСКОГО СОЮЗА Во всем мире 4 октября считается днем начала космической эры, поскольку именно в этот день в 1957 году бывший Союз Советских Социалистических Республик (СССР) запустил первый искусственный спутник Земли. Однако через несколько лет активных исследований, 12 апреля 1961 года, впервые в истории человечества советским ученым удалось реализовать путешествие в космос с человеком на борту, и этот подвиг совершил Юрий Гагарин. Именно этот день стал самой важной вехой в истории космонавтики этой эпохи, и всякий раз именно он упоминается как день, когда впервые человек на борту космического корабля преодолел земную атмосферу в своем путешествии в бесконечность, в абсолютную неизвестность, на высоту, никогда ранее не завоеванную человеком. Несомненно, именно Гагарин открыл путь в космос. Каждый раз, когда что-либо происходит впервые, особенно, если речь идет об историческом событии первостепенного значения (как в этом случае), отрезок времени разделяется на "до" и "после" этого события. Это был первый раз, когда было сделано что-то, что до тех пор казалось невозможным, когда воплотился замысел многих ученых и летчиков той эпохи; когда был брошен вызов законам тяготения в том масштабе, который позволил человеку на борту космического корабля облететь нашу общую, особенную, но на сегодняшний день и загрязненную планету Земля. В те дни, когда осуществлялся этот исторический полет, на Острове Куба наш народ достойно противостоял одной из множества кампаний в СМИ, которые были частью пропагандистской психологической войны, которая велась против Кубы сменяющими друг друга правительствами США. Она имела целью подготовку мировой общественности к американскому вторжению через ПлайяХирон (эта местность также известна под названием Залив Свиней). Оно должно было состояться несколько дней спустя. Через три дня после исторического полета, 15 апреля 1961 года, американские самолеты с эмблемами кубинских революционных военновоздушных сил, наклеенных в целях конспирации, бомбардировали главные аэропорты Кубы, сея смерть и разрушения на своем пути. В ходе акции, проведенной на следующий день на углу 23 и 12 улиц в Гаване и призванной осудить жестокую бомбардировку, Фидель вместе с кубинским народом провозгласил социалистический характер Революции. Практически сразу оттуда вышли регулярные войска и военные, чтобы дать отпор преступному вооруженному вторжению завербованных, организованных и натренированных наемников, финансируемых и поддерживаемых империей янки, начавшемуся 17 апреля. 72 часа спустя кубинский народ нанес историческое поражение американскому империализму. Это также было первым большим поражением империализма в Америке. То есть, когда Гагарин прибыл на Кубу, − он прибыл в страну, которая уже провозгласила социалистический характер своей Революции и которая, несмотря


________________________________________________________165 на то, что была маленькой, недоразвитой страной с относительно небольшим количеством жителей, стоически противостояла агрессии мощной империалистической державы. Его визит был, кроме оказанной нам высокой чести, жестом солидарности и вдохновения для героического народа Кубы, который в то время наслаждался первыми годами победы своей Революции и победы на Плайя-Хирон; который писал, после победы в январе 1959 года, первые героические страницы долгой истории своей страны. Страны, которая познала и вышеупомянутое вторжение наемников, и биологическую войну, и преступную экономическую, торговую и финансовую блокаду, и психологическую и пропагандистскую войну, и попытки политической и дипломатической изоляции, и даже государственный терроризм и нынешние информационные кампании против острова, реализуемые сменяющими друг друга правительствами США, но не сдалась и не отступила. Разумеется, для кубинцев было и будет незабываемым то, что, совершив свой подвиг, Гагарин прибыл на Кубу с посланием солидарности через несколько дней после сокрушительного военного поражения наемников на Плайя-Хирон, вторжение которых было организовано Центральным разведывательным управлением США. Юрий Гагарин, первый летчик-космонавт, который облетел земной шар за 1 час 48 минут в космическом корабле "Восток", прибыл на Кубу 24 июля 1961 года по приглашению Революционного правительства на празднование 26 июля, через несколько недель после полета в космос. По прибытию космонавт и сопровождающая его делегация попали под сильный тропический дождь, как будто бы сама природа сделала это специально, чтобы ослабить тропический зной и поприветствовать со всей своей силой знаменитого гостя, прибывшего в эту часть света впервые. У трапа ИЛ-18 Юрия встречал Главнокомандующий Фидель Кастро, дипломатический корпус, аккредитованный на Кубе, представители правительства и большая толпа, которая, несмотря на проливной дождь, собралась в Международном аэропорту "Хосе Марти", чтобы поприветствовать уважаемого гостя и поаплодировать ему. Гагарин встретился с молодыми студентами Гаванского Университета, которые задали ему множество вопросов о путешествии в космос. Также он посетил и героических бойцов Плайя-Хирон, находившихся в больницах. Там они восстанавливали здоровье и залечивали раны, полученные в неравном бою, в котором они защищали нашу Революцию. Визит космонавта совпал с празднованием девятой годовщины 26 июля 1953 года, когда молодежь "Поколения Столетия" Хосе Марти атаковала казармы Монкада и Карлос Мануэль де Сеспедес и начала последний этап борьбы за полное освобождение Кубы, которое закончилось победой первого января 1959 года. На массовом мероприятии на Площади Революции Гагарин был награжден Орденом Плайя-Хирон, который вручался впервые. В этот день Фидель и Гагарин обменялись головными уборами в знак симпатии, а затем гость сказал: "Наступит час, когда этот народ отправит в космос своего собственного космонавта". Его пророческие слова исполнились – в космос отправился молодой кубинец Арнальдо Тамайо Мендес, который пребывал в течение недели на борту советской


166________________________________________________________ станции "Салют VI" в сентябре 1980 года и стал первым космонавтом Кубы и Латинской Америки. Пионер космоса питал особую симпатию к Кубе и всегда был последовательным в своих проявлениях привязанности, симпатии и дружбы к Острову Свободы. После своего исторического визита в Гавану он был назначен Председателем ассоциации дружбы СССР–Куба. Он возглавлял ассоциацию в самом начале, сразу после ее основания, на протяжении очень трудного периода для Революции, – периода постоянных угроз со стороны ее внутренних и внешних врагов, – но также и во время расцвета дружбы и сотрудничества СССР и Кубы. Между тем, президент Ассоциации, Юрий Гагарин, поддерживал тесные дружеские отношения с Фиделем Кастро и Эрнесто Че Геварой. Че Гевара, в свою очередь, возглавлял кубинскую Ассоциацию дружбы с СССР. Судьба распорядилась так, чтобы эти титаны совпали во времени, пространстве, свободолюбии и в своей любви к народам. После ранней и трагической смерти советского героя многие учреждения, парки, больницы, предприятия и школы получили на Кубе имя Юрия Гагарина. Все вышеизложенное, безусловно, дает основания говорить, что у кубинского народа более чем достаточно причин отмечать и всегда помнить исторический полет Юрия Гагарина в космос и его главного героя. Его значение для кубинцев превосходит чисто научное и переплетается с глубокими чувствами солидарности, интернационализма, взаимной симпатии, героизма, храбрости. Воспоминания о нем перемешиваются с бесконечным чувством любви как революционной энергии. У имени Юрия Гагарина, человека, который штурмовал небо, и с лица которого никогда не сходила широкая улыбка, всегда будет особое место в сердце кубинского народа. В заключение хочу сообщить, что Посольство Республики Куба в Украине приветствует инициативу проведения этой конференции и поздравляет всех тех, кто тем или иным образом способствовал ее успешному проведению, внеся свой вклад в сохранение исторической памяти человечества.

Пиголенко Л.В. (м. Київ) pigolenko_lv@ukr.net

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА НООСФЕРУ Людство тісно взаємодіє з усіма формами життя на планеті. Потреба "спілкування" з природою залишається однією з найгостріших у людини сучасної епохи. Роль природи в розвитку особистісних якостей виявляється в вихованні доброти, розумного, раціонального та оберігаючого ставлення до природи. Оскільки особистість, яка руйнує гармонійну єдність з природою не може бути гармонійно розвиненою. Зміни біосфери в результаті людської діяльності стали стрімкими. Людина


________________________________________________________167 виступає в якості могучої сили, перетворюючи вигляд Землі, і планети загалом. Діяльність людини в природних процесах вражає своїми грандіозними масштабами. За останні 50 років зникло багато видів рослин та тварин, кислотні дощі призвели до підвищення рівня токсичних металів (ртуті, свинцю та ін.) у ґрунті та загибелі лісів. Споживацьким ставленням до природи, нерозумним втручанням до неї людина створила багато екологічних проблем, які тепер викликають виправдану тривогу. Думка Ф.Енгельса в "Діалектиці природи" є пророчою: "Не будемо, однак, занадто радіти нашим перемогам над природою. За кожну таку перемогу вона нам мстить. Кожна з цих перемог має, щоправда, в першу чергу ті наслідки, на які ми розраховуємо, але друга і третя черги зовсім інші, непередбачені наслідки, які дуже часто знищують значення перших" [Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т.20. – С. 495-496.] Шляхом гармонізації стосунків людини з природою можна досягти задоволення потреб людини та обмеження екологічного характеру. Людський розум повинен втручатися в природні процеси розумно, щоб зберегти природу, поліпшити умови життя на Землі. Ідея сталого розвитку, яка поширюється в науці, має відношення до ноосфери, оскільки сталий розвиток – це безперервний, постійний розвиток (суспільства, економіки, науки, освіти, культури нашої держави) в гармонії з природою. Ноосфера (від гр. "ноос" – розум, дух) – вищий стан біосфери, в якому головним фактором її розвитку є розум людини та взаємодія людини з природою. За визначенням Володимира Вернадського, видатного вченого та суспільного діяча, ноосфера – це біогеохімічне поняття, яке відображає коеволюцію людства та біосфери, синтез історичного та природного процесів самоорганізації. В.Вернадський не розглядав ноосферу окремо від людини, тому що людина – є необхідною та невід’ємною частиною ноосфери. Під впливом наукової думки і людської праці біосфера переходить у новий стан – у ноосферу. Людина – істота гетеротрофна, однак ноосфера потребує людини нового типу – автотрофної, яка вільна і незалежна від оточуючого середовища. Володимир Іванович Вернадський натхненно писав про вплив людської діяльності на природу в роботі "Декілька слів про ноосферу": "Вигляд планети – біосфери – хімічно різко змінюється людиною свідомо і головним чином несвідомо. Змінюються людиною фізично і хімічно повітряна оболонка суші, всі її природні води. У результаті зростання людської культури у ХХ столітті все більш різко стали змінюватися (хімічно і біологічно) прибережні моря і частини океану... Не зважаючи на це, людиною створюються нові види тварин і рослин" [Несколько слов о ноосфере. Из архива В.И. Вернадского: http://ru.philosophy.kiev.ua/ library/vern/no.html ]. Людина як житель Планети повинна мислити і діяти в області життя – у біосфері, у певній земній оболонці, з якою вона нерозривно пов'язана і з якої вона не може піти. Існування людини – це функція біосфери, і людина її змінює безупинно. Людський розум єдине явище на планеті, яке здатне відтворювати та упорядковувати утворення природи. Космосу потрібен розум для того, щоб бути космосом, а не хаосом, яким він поки є; розумним істотам потрібна сила. Космос (який він є, але не яким він повинен бути) є сила без розуму, а людина є (поки що) розумом без сили. Але як


168________________________________________________________ же розум може стати силою, а сила – розумом? Сила стане розумною, коли знання, тобто розум, стане керувати нею. [Федоров Н.Ф. Сочинения. О космосе и человеке. М., 1982. с.535]. Людство не повинно експлуатувати природу. Людство має розвивати навколишнє середовище, культуру, забезпечувати безперервний сталий розвиток, поліпшувати ефективність життя для того, щоб запобігти та уникнути катастроф.

Писаренко О.Л. (м. Київ) tytyty35@mail.ru

ЛЮДИНА ТА КОСМОС У ВИМІРАХ СОЦІОІНФОРМАЦІЙНОГО ХРОНОТОПУ Людина як мікрокосм, "світ у собі". Водночас локальний інформаційний простір та елемент загальносоціального інформаційного простору, як пізнаного та осягнутого людством світу, так і нескінченного всесвіту. Людина як абсолютний час існування унікального інформаційного простору локальної свідомості і водночас миттєвість в існуванні Всесвіту. Інформаційний простір як інформаційно-детерміноване втілення діалектичного принципу взаємозв’язку. Інформаційний час як інформаційно-детерміноване втілення діалектичного принципу розвитку. Інформаційний простір-час як розвиток взаємозв’язків. Соціо-інформаційний простір-час як історичний розвиток соціальних взаємозв’язків. Людське суспільство виступає як складна відкрита соціоінформаційна система. Кожна людина у множині соціо-інформаційних зв’язків виступає елементом системи суспільства. Соціо-інформаційний простір-час як пізнаний, осягнутий людською свідомістю підпростір глобального інформаційного простору-часу – макрокосму. Космос як "всесвіт у собі". Космос як нескінченний інформаційний простір. Космос тривалий час існував для людини як "річ у собі", яка може бути осягнута лише умоглядно. Як річ містична та незбагнена, сутність та зміст якої відомі лише йому самому. Вихід за межі планети як вихід за межі відомого, пізнаного. Вихід за межі можливого, та перетворення неможливості в можливість і дійсність. Акумулювання інформації та розвиток знань у загальносоціальному та загальноісторичному масштабі як необхідна передумова польоту людини у космос. Соціо-інформаційний час – вся кількість знань поколінь, що пройшли від посмішки Джоконди, посмішки "людини в собі", мікрокосму, загадкового і незбагненого, до посмішки Гагаріна – посмішки людини як частини макрокосму, свідомої і дієвої. Польот людини у космос, принципово змінює свідоме ставлення людини до можливостей його пізнання. Польот у космос, як безпосереднє долучення до "космічного", як суб’єктивно для свідомості людини так і об’єктивно для наукових досліджень доводить, що космос даний нам в об’єктивній реальності, відкритий для пізнання. Соціо-інформаційний простір як простір соціальних та інформаційних взаємозв’язків, з першим польотом людини у космос розширюється і виходить за


________________________________________________________169 межі планети. Межа між знанням та непізнаним, між можливим та здійсненим змінюється, відкриваючи нові горизонти як для діяльності, так і для думки. Космос як мета-об’єкт, доступний для пізнання людській свідомості у вигляді інформації, як відображення об’єктивної реальності, у всьому багатоманітні форм подання інформації. Процес пізнання космосу (мета-об’єкту пізнання) як процес рухуперетворення інформації між глобальним інформаційним простором – макрокосмом та соціо-інформаційним простором. Даний процес з необхідністю є опосередкований свідомістю людини – мікрокосмом, як суб’єктом пізнання. Процес пізнання об’єктивної реальності з необхідністю протікає у часовому вимірі. З одного боку, внаслідок змін із часом самого інформаційного простору, так і залежності від часу свідомості, що опосередковує даний процес. Збурення соціо-інформаційного простору як результат інформаційного відображення польоту людини у космос. Зміни в соціо-інформаційному просторі та в інформаційному просторі свідомості окремої людини.

Пихорович В.Д. (г. Киев) fanja-new@gmail.com

МОМЕНТ СПУТНИКА В своем послании к Конгрессу в январе этого года президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама для того, чтобы охарактеризовать планы своего правительства на будущее, заявил, что для США наступил "момент спутника" (sputnik moment). Объясняя этот оборот, президент напомнил американцам о том времени, когда СССР "обогнал Америку в космической гонке" и когда американцы "даже не представляли себе, что смогут обойти Советский Союз". Для президента, или, скорее всего, для его спичрайтеров, это был не более, чем риторический прием, призванный успокоить американцев, что и из этого кризиса США выйдут так же успешно, как тогда они "обошли СССР" и "оказались на Луне", и что президент точно знает, как этого достичь – нужно инвестировать побольше денег в научно-исследовательские работы и в образование. Мы оставим в стороне спорный вопрос о том, были американцы на Луне (большинство специалистов считают, что все-таки были), и даже бесспорный вопрос о том, что полет первого американского астронавта на самом деле не был космическим полетом в полном смысле этого слова (Международная авиационная федерация такие полеты космическими не признает), а был дорогостоящим и крайне опасным для жизни астронавта рекламным трюком – это был так называемый "подскок" – 5 мая 1961 года ракета-носитель "Редстоун 3" вывела космический корабль-капсулу "Меркурий-3" ("Фридом 7") на баллистическую траекторию суборбитального полёта, капсула достигла высоты приблизительно в 186,5 километров и совершила посадку в акватории Атлантического ракетного полигона США в 486 километрах от точки старта; только в 1962 году американцы смогли совершить настоящий орбитальный полет). Мы сосредоточимся на причинах того, что позволило Советскому Союзу (до момента запуска первого спутника прошло всего 12 лет со времени окончания полностью разорившей страну Великой Отечественной войны) обогнать в в самой наукоемкой и высокотехнологичной области Соединенные Штаты, не только нажившие на этой


170________________________________________________________ войне баснословные капиталы, но и получившие в свое распоряжение всю ракетную технологию нацистского рейха и специалистов во главе с конструктором ракеты Фау-2 штурмбанфюрером СС Вернером фон Брауном, который и стал позже "отцом" американской космической программы. Советские же конструкторы получили в свое распоряжение только части взорванных ракет, по которым потом заново воссоздавались чертежи и производились расчеты. Но, по большому счету, догнать СССР в космической гонке Соединенным Штатам так и не удалось, притом – до этого времени, хотя СССР уже двадцать лет как не существует. Ведь американцы не только позже запустили спутник и человека в космос, но и американская лунная программа была свернута в 1972 году: получается, что она не преследовала никакой цели, кроме как взять реванш за предыдущие поражения в космическом соревновании (некоторые специалисты утверждают, что советская "лунная программа" не предполагала высадки человека на Луну, и слухи об этом были пущены специально с целью заставить американцев пойти по этому бесперспективному пути). Эксплуатация американской орбитальной космической станции "Скайлеб" началась в 1973 году, а в 1974 уже была прекращена. Самое интересное, что и магистральное направление американской космической программы – корабли многоразового использования – оказалось также не очень перспективным. В этом году программа завершается по причине своей явной неконкурентоспособности. Вывод на орбиту тех же самых 20-25 тонн груза, которые может взять "Шаттл", на российском "Протоне" обходится в 5-7 раз дешевле. Да и безопаснее намного. Два из пяти летавших в космос шаттлов погибло вместе с экипажами (вообще за всю историю космических полетов погибло 14 американских астронавтов плюс три американца – при наземной отработке программы первого лунного полета, а из советских – 4 космонавта). На сегодняшний день ситуация такова, что, по меньшей мере, ближайшие пять лет американцы будут летать в космос на российских кораблях. В самом начале борьбы за космос, сразу после запуска советского спутника, руководители Соединенных Штатов считали, что причиной отставания США в космосе является его отставание от СССР в области образования – как высшего, так и среднего. Поэтому было было принято решение вкладывать в образование побольше денег. В результате, если в 1956 году в США было около 3 млн. студентов, то в 1970 их количество возросло почти до 8 миллионов, Ассигнования на высшее образование возросли за это время с 3,5 миллиардов до 21 миллиарда долларов, на среднее – с 10,9 миллиарда до 40,7. А уж сколько бюджетных денег было потрачено непосредственно на космическую программу – сумма и в самом деле космическая, около 850 млрд. долл. за все время существования NASA (по другим данным, 1 трлн. 36. млрд. 108 млн долл. только до 2001 года). С другой стороны, это очень большая ошибка: думать, что успехи СССР в космосе связаны с хорошим финансированием. Разумеется, денег не жалели, и попробовал бы кто-то украсть хоть копейку. Но, во-первых, денег на космос в СССР выделялось во много раз меньше, чем в США, например, даже в инфляционном 1989 году на мирный космос было выделено 1,3 млрд. руб. Для сравнения, бюджет НАСА в том же 1989 году составил 11 млрд. долл. Во-вторых, деньги сами по себе, еще ничего не решают, из денег ракету не построишь. Под Евпаторией на базе бывшего Центра управления полетами, который обслуживал советский космос до 70-х годов сегодня работает музей, экскурсоводы


________________________________________________________171 которого рассказывают, как делалась антенна, которая обеспечивала управление луноходом и связь с межпланетными аппаратами. Эта антенна и сегодня поражает воображение: восемь огромных тарелок общей площадью около 1000 кв. м., которые венчают ажурную конструкцию высотой в шестнадцатиэтажный дом. Построено сооружение было в течение полугода, притом, буквально из подручных материалов, поскольку ждать изготовления специальных частей было некогда. В качестве несущей конструкции для всех восьми антенн был использован корпус трофейной итальянской подводной лодки, который был разрезан пополам и установлен на пролеты конструкций железно-дорожного моста, смонтированные на поворотном механизме орудия главного калибра, снятого со списанного линкора. Утверждают, что Королев с Келдышем лично отбирали этот "металлолом". Можете представить, с каким энтузиазмом работали люди поменьше "калибром". Но дело даже не в энтузиазме и самоотверженности участников космической программы. Как уже отмечалось, риск не вернуться живыми у американских астронавтов был, как минимум, в три-четыре раза выше, чем у советских космонавтов, но они все же летели. Дело, скорее, в том, что в СССР космос был делом всенародным. Разгадка советского успеха в космосе кроется в том, что в СССР едва ли не каждый ребенок в свое время мечтал стать космонавтами. Конечно, эти мечты у подавляющего большинства со временем сменялись на более прозаические, но пока они проходили, человек успевал стать человеком, он научался относиться к любому земному делу "по-космически". Американцы могли вкладывать сколько угодно денег в образование, но отдача от этих инвестиций вряд ли могла быть большой. Ведь образование это не есть нечто совершенно отдельное от общества – это его авангард, его будущее. И если у общества в целом есть будущее, то вложения в образование двигают все общество вперед. А если у самого общества никакого будущего нет, если оно бесперспективно, то чем больше вкладывать в образование, тем ближе конец этого общества. Человек формируется не в школе или университете, а в обществе. Университет или школа только "доводят", подшлифовывают то, что уже сформировано. Соответственно, если общество формирует людей творческих, самоотверженных, дерзких, то система образования легко превращает их в покорителей космоса, но если общество старается превратить человека в жлоба, стяжателя, то и образование не может выдать ничего иного, разве что жлобов "космического" масштаба. Это как в спорте. Богатые страны могут путем вложения огромных денег, путем скупки со всего мира спортсменов и тренеров создать вполне результативные команды, которые будут занимать призовые места и набирать большое количество медалей на олимпийских играх, но от этого нация не станет здоровее ни на грамм, а то и наоборот – именно спорт будет одним из орудий убийства нации – спортсмены рекламируют пиво, сигареты и т. п. В то время, как победы советских спортсменов вдохновляли миллионы мальчишек и девчонок заниматься спортом, отчего спорт обратно получал то, чего не купишь ни за какие деньги – массовую базу, из которой можно было черпать таланты, а страна получала здоровое поколение. Так и советский космос. Он тянул не только образование, но и весь народ


172________________________________________________________ вверх, к новым достижениям, а народ с огромным энтузиазмом двигал вперед космическую отрасль. Сегодня же, что в Америке, что в России, сколько не вкладывай в космос, сколько не вкладывай в образование, никакой "момент спутника" не наступит. Результатом любых вложений будет всегда одно и то же – очередной "распил" бюджетных денег и очередное фиаско. В феврале 2019 года президент Обама заявил об отказе от широко разрекламированной программы развития пилотируемой космонавтики "Созвездие", куда было уже вложено около 10 млрд. долл. и еще 2,5 млрд. выделяется на ее сворачивание. В качестве альтернативы предлагается государственное финансирование космических проектов частных компаний. Можно без очень большого риска ошибиться спрогнозировать, что это означает начало конца космической эры в целом. Вот исчерпается советский космический ресурс, на котором сейчас фактически паразитирует вся мировая космонавтика, и на этом можно будет ставить точку. Вопрос будет только в том, насколько долго будет длиться деградация, другими словами – переживет капиталистическое общество космическую отрасль или они умрут вместе. Было бы нелепо отрицать огромные достижения США в освоении космоса, но фактом остается то, что советская космическая программа надолго пережила Советский Союз, в то время как все американские космические проекты оказывались недолговечными, в результате чего американская космическая программа свелась к тому, что все американские астронавты будут на бывших советских кораблях летать на бывшую советскую орбитальную станцию. Видимо, причина такой недолговечности американских космических программ состоит в том, что слишком уж приземленные цели они преследовали – соображения престижа или коммерческие. Советские же космические программы несли в себе такой исторический потенциал, которого бы хватило еще на многие и многие десятилетия освоения космического пространства. Горькая ирония истории состоит в том, что успехи советской космической отрасли, огромные достижения в области естественных наук и развития техники отнюдь не сопровождались такими же успехами в области общественных наук, в частности, политической экономии. Здесь советское руководство обнаружило совершеннейшую беспомощность, в результате чего возобладали самые примитивные теории, реализация которых в политике привела страну к катастрофе поистине космического масштаба, превратившей ее из локомотива мировой истории в полную технологическую и культурную развалину, обломки которой сегодня послушно следуют в фарватере современного капиталистического "Титаника". Думается, что Барак Обама во многом был прав – современное общество (не только американское) стоит перед определенным рубежом, который оно или преодолеет, или перед ним и околеет. Но настоящий "момент спутника" для современного общества состоит вовсе не в том, чтобы выделить дополнительные миллиарды на науку или образование, а в том, чтобы реорганизовать на научных основаниях саму общественную жизнь. Увы, такая задача явно не под силу ни правительству США, ни правительству любой другой из стран, которые по какому-то недоразумению считаются передовыми и определяют судьбу планеты.

Покулита І.К. (м. Київ)


________________________________________________________173

УСМІШКА ЯК АРХЕТИП СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЦИВІЛІЗАЦІЙНА ЦІННІСТЬ ВСЕСВІТУ Людська історія, що розгортається в діапазоні різних цивілізацій, – це своєрідні злети і падіння унікальних світів, кожен з яких мав і залишив по собі, або передав у спадок іншим цивілізаціям, цілісний "косм" сконструйованих людиною "зоряних систем". Всі соціокультурні системи і ті, що залишились в історії, і ті, що продовжують існувати, функціонують як гармонійний універсальний всесвіт, завдяки безкомпромісній збалансованості як унікального, так і всезагального в умовах одиничного – локальної цивілізації. До фундаментальних засад соціокультурного значення належить система цінностей, яку фіксує і відтворює через різного роду смислові поля (раціональне, містичне, символічне тощо) інформаційно-комунікаційна система суспільства. Унікальні мови, різні типи писемності за часи людської історії здатні були втілити найдрібніші відтінки значень і культурних смислів. Ще більш витонченою і орієнтованою на нюанси смислів викарбовується сфера емоційно-почуттєвої – невербальної, мови спілкування. Ця система здатна "задовольнити" як суто церемоніальні потреби цивілізації (наприклад, культури східного типу), так і ситуативно-інтерпретаційні відтінки життя, що властиво західному типові культури. Поза сумнівом той факт, що в різних комунікаційних системах суспільства людиною відтворюється власне сприйняття, розуміння та відчуття світу. Як звучить і виглядає природа, що оточує світ культури і разом із ним утворює всесвіт буття людини, такими чіткими й прозорими стають і знакові системи цивілізацій. Попри різну наповненість і неповторність семіотичних відтінків, існують наскрізні культурні смисли позачасової та всепросторової природи. До них належить усмішка як універсальний вираз доброзичливості та позитивної налаштованості людини. Сміх, усмішка, посмішка, радість, або інші відтінки життєдайних емоцій, які здатна відтворити міміка людини різного віку, статі, етно-національного та соціального походження, завжди позитивно спрямовували процес комунікації. Артефакти первісної культури, такі як ритуальні маски або захисне маскування воїна, доводять роль усмішки в доцивілізаційній історії суспільства. Людина, яка усміхається, демонструє відсутність страху й готовність до спілкування. Фактично, єдине, що може зняти напругу конфлікту, нівелювати агресію і перевести спілкування на якісно новий рівень відносин – ц