Page 1

BEN ENTRAT MAIG, I RES PREPARAT

En la nostra rutina de treball ordinari, després de St. Antoni engegàvem la planificació i el treball de tot el que fa referència a la temporada turística; no només en relació a la urbanització de St. Tomàs, però sí preferentment; dedicàvem temps i esforços a la realització de moltes feines necessàries i reunions convenients. Perquè és la nostra obligació com a ajuntament i per no haver de córrer a darrera hora. Aquesta temporada 2018 açò no ha estat així; el regidor de turisme (el batle) ha estat desaparegut de tota aquesta important tasca. Quin és el resultat? Que la feina no es fa tota sola i que som en ple mes de maig i encara tenim molts caps amollats. Els mesos d’hivern (passable) i els primers mesos de primavera (ja, lamentable) l'estat del nostre segon nucli urbà s'ha mostrat deplorable: el passeig marítim, deixat; papereres que no s'anaven buidant; senyalització deteriorada o directament rompuda; unes barreres grogues de plàstic part damunt el pont del torrent, s'hi han fet eternes: mal posades i amb el perill que algú caigués... Ocupació del domini públic amb hamaques i demés: un aspecte molt important, que és el pa per a l'ajuntament – és a dir, per al conjunt dels vesins del poble – s'havia d'haver resolt abans de l'1 de maig, però encara no està adjudicada a cap empresa; i veurem si arribam a l'1 de juny. Un ingrés considerable (80.000€) en el pressupost de l'ajuntament que, de moment, no tenim confirmat. Idò, l’àrea de turisme (el batle) no ha fet la feina que li correspon per facilitar aquesta entrada d'euros. Al darrer Ple, a iniciativa del Grup Socialista (no del Partit Popular ni del batle, que semblaven acceptar la situació amb resignació) es va acordar traslladar a la Demarcació de Costes la queixa formal de l'Ajuntament des Migjorn Gran per la greu tardança a contestar la nostra petició tramitada el mes d'octubre (mig any!). A més, la concessió no és per a un any, sinó per a quatre (2018-2021). Concretament, tal com recull l'acta, quedà demostrat que "Costes no ha estat sensible a una administració petita com la municipal, que necessita els ingressos


provinents de les platges".

Som francs i diem que no ens va convèncer gens el tímid "sí" (pràcticament inaudible) del batle a la nostra pregunta ¿s'ha insistit davant Costes per obtenir l’autorització abans?. La veritat és que pensem que no s'han sabut defensar els interessos dels ciutadans per part de la batllia en aquest expedient, vital per al capítol d'ingressos d'un ajuntament menut com el nostre. Un tema més que el PSOE des Migjorn denuncia mitjançant aquest escrit d'opinió: la rara (i nefasta) actitud del batle pel que fa a la relació amb els establiments hotelers de la urbanització: diu que signam un conveni de cooperació amb els hotelers, però que si alguns d'ells no el compleixen (no paguen la quantitat estipulada en el Document Oficial) no passa res "i no podem fer res". Un greuge comparatiu vers els que sí fan front al que han signat i paguen. Segur que el batle posaria molt més interès si es tractés dels seus doblers; però com que són els doblers de tots els vesins, "no passa res". Seguirem denunciant aquest comportament. És una qüestió sobre el que hem anat fent preguntes als diferents plens ordinaris. Amb resultats cada vegada més sorprenents. En un Ple el batle afirma que s'ha reunit amb els hotelers per fer la reunió preparatòria de la temporada. Al pròxim Ple demana disculpes i "reconeix que no va fer aquesta reunió amb els hotelers". En fi, el falls de memòria (hi ha altres exemples) comencen a ser molt espesos. Per acabar: no veim una relació de proximitat i de treball conjunt entre el regidor d'urbanisme (el batle), el regidor de turisme (el batle) i els negocis de la urbanització: desconeixem si aquest dèficit és la causa o no del fet que en ple mes de maig apartaments del vial principal tinguin encara obres començades. Tots els actors (també l'ajuntament) haurien de posar de la seva part perquè cada 30 d'abril tot estigui llest i no es produeixi una situació com la de 2018. Grup Socialista des Migjorn Gran

Ben entrat maig  

La manca de planificació de Pere Moll i la poca coordinació amb les empreses de Sant Tomàs ha provocat que a mitjans de maig l'urbanització...

Ben entrat maig  

La manca de planificació de Pere Moll i la poca coordinació amb les empreses de Sant Tomàs ha provocat que a mitjans de maig l'urbanització...

Advertisement