Page 1

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW BEBOERBLADET NR. 4 OKTOBER 2014

Frederiksholm Karréerne

#4 – Oktober/november 2014

#4 – Oktober/november 2014 BEBOERBLADET

1


Efterårets program i Karens Minde Kulturhus:

Fra beboerblad til Bydelsblad

Frederiksholm Karréerne

8. oktober: Rejsefeber 12. november: Løgn og latin 10. december: Drømme

Ombrydning af 24 - siders Beboerblad.

Beboerbladet Frederiksholm Karréerne fylder 40 år i år. Det er en høj alder for et aktivistdrevet blad, og vidner om et stort engagement hos AKBérne. Det var ellers nær gået galt tilbage i 2009. Bladet modtog ikke længere indlæg fra karréerne, og den gamle redaktion valgte at lukke bladet i december 2009. Til alt held kom der nye kræfter til, og bladet fik ny redaktion i 2010. Bladet åbnede sig for indslag fra resten af Sydhavnen, og I har siden kunnet læse artikler om elektroniske kunstnere på Teglholmen, kaninerne i Børnenes Dyremark, Thaiboksning i Bavnehøjhallen, og meget mere. Nu vil vi gerne give hele Sydhavnen mulighed for at kunne læse med. Beboerbladets nye redaktion har i flere år haft en vision om at omdanne Beboerbladet, til et egentligt bydelsblad. Nu håber vi at kunne gøre visionen til virkelighed i 2015. For at vi formelt kan udvide Beboerbladet til at omfatte hele Sydhavnen, har vi bedt AKB’s afdelinger i Frederiksholm, om at stemme for at Beboerbladet Frederiksholm skal blive til et bydelsblad, på deres afdelingsmøder. Siger AKBérne god for ideen, så vil Beboerbladet Frederiksholm blive til hele Sydhavnens bydelsblad. Hvor haveforeninger, andelsforeninger, ejerforeninger og husbådene i havnen, alle vil kunne tilmelde sig bladet, på samme vilkår som AKB afdelingerne. Vi håber meget at I vil bakke op om vores initiativ, og om vores kommende bydelsblad. Med venlige hilsner Jakob Mathiassen Redaktør på Beboerbladet

Alle aftner starter kl. 19.30 og koster 40 kr. i entré.

KUNDE Jakob Mathiassen og beboerbladsudvalget. PROGRAMVALG

og latin af Katja Lange

D

24

BEBOERBLADET

de Kulturhus. Naturligvis med nye historier hver gang. Fortælleskabet er tre historiefortællere, som i efterhånden 1 ½ år jævnligt har arrangeret fortælleaftner i kulturhusets café. Med historier for voksne, vel at mærke. I mange år har det ellers i Danmark været sådan, at historier, det var sådan noget man fortalte børn – hvis man overhovedet fortalte historier. For det meste har historier nemlig været noget man læste højt for børn. Og børn fortjener historier – masser af historier. Både læste og frit fortalte. Men det gør voksne da også. Det er der heldigvis flere og flere, der opdager, så efterhånden kan voksne høre fortællinger i Krusågade på Vesterbro, i Huset i Magstræde, på Christianshavns Beboerhus, på Teatret ved Sorte Hest og altså også på Karens Minde Kulturhus.

Her kan man høre fortællinger fra hverdag og fest, fra Langbortistan og den hjemlige andedam, om krig og trivialiteter, kriser og lykke, frit opfundne eller så sandt, som det nu kan komme ud af en historiefortællers mund. Det handler også om stemning og nærvær, om den direkte kontakt mellem fortæller og publikum og om at publikum selv skaber billeder i hovedet i stedet for at få dem serveret på et lærred. De fleste aftner har et tema, som f.eks. Befrielser eller Løgn & Latin, og ud over Fortælleskabets faste fortællere, bliver der inviteret gæstefortællere hver måned. Kom selv forbi og lyt. Fortælleskabet består af Chanet Delauran, Jette Stenbæk og mig Katja Lange.

DOKUMENT

Vincent i sit atelier. Gipsfiguren er Vincent udført af den kendte færøske kunstner Hans Pauli Olsen i 2002.

24 sider 220 x 280 mm Facing pages Marginer: Top 22 mm Bund 21,9 mm Indre 13 mm Ydre 20 mm 2-3 spalter med 7 mm spalteafstand 3 mm bleed

E

OPSTART

Bliv sundhedsambassadør i Sydhavn

FARVESTYRING

TYPOGRAFI Basis indstillinger i Preferences og Basic Paragraph i Paragraph Styles.

#4 – Oktober/november 2014 BEBOERBLADET

1

ANNONCER

BEBOERBLADET

TRYKKERI

Det er muligt at indrykke annoncer i beboerbladet. Ring til redaktøren, og hør mere om priser. Beboerbladet udkommer pt. hver 2. måned, undtaget august måned. Næste nummer af Beboerbladet udkommer den 1. december 2014.

Mozarts Plads 1A. 2450 København SV bbfrholm@gmail.com Jakob Mathiasen 2614 9737 Oplag 3200

FORSIDEN

KATOLSK SKOLE – KOK OG TROMMESLAGER – KUNSTNER I UDVIKLING.

2

BEBOERBLADET

af Paul-Erik Lind ladet du sidder med i hånden udkom første gang den 1. oktober 1974. Mange blade er meget ældre, men det særlige ved Beboerbladet er, at det hele tiden har været skrevet og udgivet af frivillige beboere, der gjorde det til deres hjertesag at lave et blad til andrebeboere i Sydhavnen. Beboerbladet var fra starten knyttet til den lange kamp for beboerdemokratiet i AKB Frederiksholm, og det var blot et af mange initiativer fra aktive beboere, som i begyndelsen af 1970’erne krævede større indflydelse på alle vigtige beslutninger om deres bolig. En af de aktive, Jan Nygaard Jensen, som også var med til at starte bladet og som sad i redaktionen de første mange år fortæller: „Ejendommene var generelt nedslidte og manglede vedligeholdelse, men vi aktive beboere indrettede nye gårdarealer med bedre forhold for børn og andre beboere, fik indført moderne vaskerier, og forhandlede med boligselskabet om indsigt i økonomien og meget andet. Et trivselsudvalg afholdt gårdfester og var med til at skaffe opbakning fra beboerne, og bladet var talerør for denne bevægelse. I 1971 lykkedes det at presse AKB til at oprette en fælles afdelingsbestyrelse for AKB karrérne 1 – 16. Men jo mere indsigt beboerne fik i økonomien, jo større blev utilfredsheden med, hvordan deres huslejekroner blev brugt.“ Beboerne forlangte indflydelse på økonomien og en decentralisering, og AKB indførte en ny personalestruktur i 1981, som flyttede ejendomskontorerne ud fra hovedkontoret til de lokale afdelinger. Manglen på demokratisk indflydelse fortsatte, og i februar 1981 skriver formanden for afdelingsbestyrelsen, Steen Olsen: „Selskabets bestyrelse består af 13 medlemmer, hvor af flertallet vælges af de kooperativeselskaber, der ejer garantikapitalen i AKB. Med andre ord: vore faste håndværkerfirmaer og leverandører har flertallet i den bestyrelse, der træffer beslutninger hen over hovedet på lejerne … Da det er lejernes bolig og pengepung det drejer sig om i alle almennyttige boligselskaber, må vi også have reel indflydelse på hvordan selskaberne ledes, og dette opnås åbenbart kun ved at lejerne har flertallet af pladserne i hovedbestyrelsen“

Mie Haahr Jørgensen Line Nicolaisen Carlo Antonio Rattà Olivia Poula Christina Nygart Rebecca Beim Lindskow

Rosenberg Bogtryk ApS

Foto af Ole Clemmensen

SK

541

MILJØMÆ R

Tryksag

469

#4 – Oktober/november 2014 BEBOERBLADET

Bundgarn til tørre i Sydhavnens Fiskerhavn en kold vinterdag 2013. Den blå gavl til venstre er Bådehavnsgade 47, hvor Vincent har boet siden 2001 og Wang Lu siden 2008.

Vincent er som tidligere nævnt en årgang 1947 og opvokset på Nørrebro. På hans dåbsattest står Flemming Vincent, men allerede fra barnsben blev han kaldt Vincent, da der var fem andre ‚Flemminger‘ i den nu hedengangne Katolske Centralskole på Nørrebrogade. Jeg blev undervist af katolske nonner, siger han med et bredt smil. Wang Lu og jeg smiler også. De skulle bare vide! Efter syv år forlod han skolen med et brændende ønske om at starte som kunstner. Hans far forslog dog, at han først skulle finde en læreplads, så han fik en ‚rigtig‘ uddannelse, hvilket medførte, at han efter nogen tid fik han en lærerplads som kok og tjener på det fine Hotel Hafnia over for Københavns Rådhus. Først var han dog piccolo, men ejeren kunne åbenbart se, at der var krummer i knægten, hvorfor Vincent fik tilbudt lærepladsen. Efter læretiden havde Vincent ‚krudt i røven‘ og arbejdede med mange forskellige ting blandt andet som stråtækker og musiker. Det han bedst husker var, da han i 1960’erne var med som trommeslager i Johnny and the Walkers, hvo

Kunsten blomstrer

der kort fortalt er en symbiose af et værdipapir og et kunstværk. Der er i øjeblikket over 1000 kunstnere, der er registreret i den internationale Art Money-bank og mange butikker verden over er registrerede som Art money-modtagere. Jeg fik dog efterhånden travlt med projekter i landene i både Afrika og Mellemamerika, fortæller Vincent, hvorfor jeg måtte trække mig ud af samarbejdet, hvorimod Lars stadig arbejder med projektet. Lars har senere oplyst, at der siden 1998 er solgt over 500.000 Art Money værker til en værdi af 10 og 20 Euro, så ideen udviklet i Sydhavnens Fiskerhavn, var slet ikke så tosset.

i Sydhavnens Fiskerhavn

af Jan Arnt, arkitekt MAA – Kgs. Enghave Lokalhistoriske Forening n kold vinterdag stod jeg ude i Sydhavnens Fiskerhav og sludrede med bundgarnsfisker Brian Kyed. Vi talte om stormen Bodil, der netop havde ødelagt en del af Brians bundgarn, men også om, at ålefiskeriet i Sydhavnen gik rigtig godt. År 2013 havde således været det bedste i flere år. Kun 10 meter borte stod en mand med et lille fipskæg og skuttede sig. Brian fortalte, at det var kunstmaleren Vincent Flemming. Jeg kendte ham ikke, men vidste, at han boede med sin kinesiskfødte kone Wang Lu i det tidligere garnhus i Bådehavnsgade 47. For folk der kender Fiskerhavnen, er det huset med det store gavlmaleri af en nøgen kvinde og en skægget mand, som Vincent har malet over folkevisen om ‚Agnete og Havmanden‘. Vincent kom hen til os, og der gik ikke mange minutter før vi også snakkede om kunst. Brian skulle videre, så Vincent spurgte, om jeg ville ind og have noget varmt. Mon ikke. Jeg var nærmest blå af kulde. Så to minutter senere sad vi inde hos Vincent og Vang Lu i deres kombinerede bolig og atelier. Huset er dårlig isoleret, så der var ikke

6

BEBOERBLADET

særlig varmt. Faktisk hundekoldt og næppe over 13-14 grader. Vi talte også om at bo og arbejde i Fiskerhavnen og meget andet. Siden har jeg været sammen med dem flere gange. På et tidspunkt begyndte jeg at skrive ned, hvad de fortalte, men måtte opgive, da de begge talte i nutid og datid og ofte med indflettede sidehistorier. Efterfølgende er derfor baseret på nogle stikord, men godkendt af dem begge.

SOLGTE HUSET, MEN GIK GLIP AF EN ½ MILLION Allerede i 1980’erne havde jeg sammen med nogle andre kunstnere dannet Kunst- og kulturgruppen Syntese. Gruppen manglede et sted for vores møder og et sted, hvor vi kunne have materialer og modeller af de fælles kunstprojekter. Omkring år 2000 opstod en mulighed for dette, da bundgarnsfisker Peter Frost ønskede at stoppe, hvorfor han ikke længere havde behov for det store garnhus i nr. 47 til opbevaring af redskaber og bundgarn. På samme tidspunkt dukkede en af mine gamle venner op. Ham havde jeg ikke set i en årrække, da han på et tidspunkt havde smadret min bil. Da han så, hvordan jeg havde udbygget det oprindelige skur til næsten 500 m 2 kreativ bebyggelse, blev han helt vild og spurgte om han måtte købe huset. Jeg fortalte at Syntese ovevejede at købe garnhuset henne i nr. 47, så hvis han ville købe nr. 55, så skulle vi bruge omkring kr. 400.000. Kabalen var gået op, så efter nogle få måneder, så var de to hushandler på plads.

Indledningsvis skal slås fast. Kedelige er de ikke. Kosmopolitiske er de til gengæld og fremragende kunstnere. Wang Lu virker mere beskeden, hvor Vincent er den talende og frembrusende. Måske skyldes det Wang Lus kinesiske opdragelse og det faktum, at Vincent har været hendes lærer i Kina på Kunstakademiet i Xiamen. Der er også aldersforskel på de to, da Wang Lou er født i 1973, hvor Vincent er fra 1947 – i Kina lader man de ældre tale, mens de yngre lytter!

#4 – Oktober/november 2014 BEBOERBLADET

#4 – Oktober/november 2014

S

avner du sunde tilbud til dig selv og din familie i Sydhavn ? Vil du gerne være med til at sætte gang i sunde aktiviteter og samtidig lære din nabo og genbo bedre at kende ? Så grib chancen – bliv sundhedsambassadør i Sydhavn. Sydhavnens sundhedsambassadører er en gruppe af lokalt engagerede frivillige, der har interesse for sundhed, laver aktiviteter for beboere og samarbejder med andre i lokalområdet. – Alle os Sundhedsambassadører brænder for sundhed og har mange ideer til, hvordan vi vil sprede viden om sundhed. Der er mange muligheder, fordi sundhed er et meget omfattende begreb, siger Elvira Ramovic, der selv været med som sundhedsambassadør fra starten. Sundhedsambassadørerne har eksisteret i 1 ½ år og har bl.a. deltaget i Karens dag, juletræstænding, loppemarked på Mozarts Plads, Motionsklub Sydhavnen og meget andet. De deltager i events med en sund aktivitet og bruger det som anledning til at få en snak om sundhed med beboerne i Sydhavn.

Du kan nu blive sundhedsambassadør og deltage i netværket af sundhedsambassadører. Det kræver, at du er interesseret i sundhed og har lyst til at mødes med de andre sundhedsambassadører for at planlægge aktiviteter og events. NETVÆRKSMØDE Er du blevet nysgerrig og vil du høre mere om, hvordan du kan blive sundhedsambassadør ? Så kom til netværksmøde Mandag den 6. oktober eller den 3. november kl. 16.30 – 18.30 i Multicenter Mozart, Mozarts Plads nr. 3. Har du allerede nu spørgsmål kan du ringe til projektleder Liselotte Larsen på telefon 8220 5260 eller mobil 5168 0642 eller til Christina Al-aani, boligsocial medarbejder i AKB på telefon 2330 3553. Sundhedsambassadørerne er et samarbejde med Sammen om Sydhavnen og Forebyggelsescenter Vesterbro /Kgs. Enghave / Valby, som støtter sundhedsambassadørerne i at realisere deres ideer og bygge bro til samarbejde med lokale aktører.

BEBOERDEMOKRATIET SEJRER I 1983 blev der afsløret decideret ulovligheder i enkelte af AKB’s byggesager. Det politiske pres for mere beboerdemokrati tog til, og efter en ny lovgivning fik beboerne endelig flertal i AKB’s hovedbestyrelse. Beboerbladet skrev om disse begivenheder og om de forhandlinger, der nu blev indledt mellem afdelingsbestyrelserne og AKB med bl.a. ønsker om bedre service fra administrationen og om ejendoms-

#4 – Oktober/november 2014

7

8

BEBOERBLADET

Lidt malurt dryppede desværre i bægeret. For tilfældet ville, at formiddagsavisen BT ugen efter, at min ven havde budt de kr. 400.000 på huset i nr. 55, bragte en dobbeltsides artikel om huset. Flotte fotos og en tekst fyldt med superlativer. Samme dag som artiklen blev bragt, kom et ægtepar ud til mig for at kigge. De faldt totalt for huse og tilbød på stedet kr. 900.000. Jeg naive torsk sagde, at Syntese ikke kunne løbe fra den mundtlige aftale med min ven, så jeg sagde nej til en fortjeneste på ½ million. Havde jeg dog bare solgt huset til ægteparret for kr. 900.000, så havde jeg og Syntese i dag siddet i et velisoleret hus med et velfungerede køkken her i det gamle garnhus. Øv, siger jeg bare. DET NYE HUS PÅ BÅDEHAVNSGADE 47 Som sagt, så flyttede jeg i 2001 ind i Peter Frosts gamle garnhus, der indtil da havde tjent som depot for redskaber og bundgarn. Nu skulle der være bolig og atelier. Ud over det store garnhus stod der også en sigøjnervogn, et ishus og et faldefærdigt skur. Skuret har vi selv fjernet, men sigøjnervognen nedbrændte desværre, da nogle indvandrerdrenge hældte brandbar væske ud. Politiet skrev først, at årsag var defekte installationer, men måtte senere meget modvilligt rette i deres egen rapport. Ishuset er bygningen mod nord og ind mod nabohuset, hvor fiskerne tidligere opbevarede deres isblokke, der blev brugt for at holde fiskene friske. Ishuset er i dag ombygget, da Jan Haugård, i øvrigt bror til Jacob Haugård, bruger det som fristed til sine kreative udfoldelser.

3

Møllerjomfruen hugger hovedet af sørøvere. Udsmykning på Hou skole 1993.

GAVLMALERIET

af Carina Kæseler Jönsson Sundhedskonsulent

Det er vigtigt at have indstillet sine programmer, så man arbejder i det rette farverum. Før jeg går igang med nyt arbejde starter jeg altid med at lave mine farveprofil indstillinger i Photoshop og gemme dem som standard. Derefter går jeg i Bridge går i Edit / Color Settings, finder den standard jeg lige har lavet og trykker Apply – så har jeg de samme farveprofiler på alle Adobe programmerne. Derefter dobbelttjekker jeg i InDesign at de indstillinger jeg lige har lavet, rent faktisk er gået igennem.

Jakob Mathiasen (ansvarsh.)

REDAKTION

#4 – Oktober/november 2014

#4 – Oktober/november 2014

16 18 LAYOUT AF V18 – GRAFISK KOMMUNIKATION

Karré-nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 & 17

GENERELLE PROBLEMSTILLINGER

40 ÅR

B

Sidste frist for indlevering af materiale er den 1. november 2014. Bladet kan ikke påtage sig ansvaret for manuskripter m.v., der indsendes uopfordret. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere eller forkorte indholdet.

UDGIVES AF BEBOERBLADSUDVALGET

BEBOERBLADET FYLDER

11

ING

er er god stemning i caféen på Karens Minde. Alle gæsterne ved cafébordene ser op på scenen, hvor Chanet står og fortæller en både gribende og sjov historie om et studenterjob, en autistisk dreng og en kidnappet pingvin. Efter publikum har klappet og grint af, ser de på det barometer, der ligger på hvert bord. Man kan bevæge pilen på det mellem yderpolerne 100 % sand og 100 % løgn, så nu går snakken i hele rummet: Fyldte hun os med den rene og skære løgn eller var der sandhed i den historie ? Måske 10 % sandhed, måske 20 ? Alle barometrene holdes samtidig op i luften, så man kan se, hvad de tror ved de forskellige borde. Nogen kunne regne den ud – andre bestemt ikke, men de får en chance til, for nu kommer den næste historie... Sådan foregår det, når Fortælleskabet præsenterer Løgn og latin i Karens Min-

Beboerbladet fylder 40 år ...................................................................3 Kunsten blomstrer i Sydhavnens Fiskerhavn .....................................6 En hemmelighed med kultstatus ..................................................... 11 Sundheds ambassadør..................................................................... 12 Lokaludvalget .................................................................................... 13 Frivillig i Sydhavnscompagniet ......................................................... 14 Sangere mødes om glæden ved musik ........................................... 16 Karré 3 fylder 100 år......................................................................... 18 Kvartershuset .................................................................................... 20 Infosider ............................................................................................. 22

KN

InDesign Illustrator Photoshop

INDHOLDSFORTEGNELSE

LEDER

www.fortælleskabet.dk

NOR DI

OPGAVE

Mange tror, at jeg først malede gavlmaleriet, da vi flyttede ind i huset, men maleriet af Agnete og Havmanden udførte jeg helt tilbage i 1993. En pudsig historie i øvrigt: En dag kom Peter Frost ind på mit atelier i nr. 55 og fortalte, at han i Rødvig havde set en frise med rødspætter malet på facaden af et pakhus. Om, jeg kunne male en tilsvarende frise på hans garnhus. Vincent tændte ikke på idéen. Slet ikke. I stedet foreslog han, at han udover rødspætterne ville lave to andre forslag, så der var lidt at vælge mellem. Nogle uger senere blev de tre forslag præsenteret til et møde, hvor der var indkaldt ikke mindre end ti dommere, der alle var bundgarnsfiskere og tre kasser øl. Allerede inden den første kasse øl var tømt, var forslaget om ‚Agnete og Havmanden‘ udpeget som vinder. Vincent var lettet og gik straks i gang med det store gavlmaleri, der selv i dag giver kolorit på kajkanten. Murmaleriet er fra den gamle middelaldervise og viser den forelskede nøgne Agnete i Havmandens favn. Den gamle vise handler om den unge pige Agnete, som vælger at gifte sig med Havmanden og derfor må bo på havets bund. Efter otte år hører hun kirkeklokker fra landjorden og begynder at savne sit gamle liv og hjem. Havmanden lader Agnete tage i kirke, men da hun hører Guds ord, ønsker hun ikke længere at vende tilbage til havmanden og de syv sønner, de har sammen. Moralen i fortællingen om Agnete og Havmanden er, at man ikke skal lade sig lokke af det mystiske, farlige og ukendte – selvom det kan virke lokkende – men i stedet vælge den rette vej og i dette tilfælde Gud. KUNSTNERGRUPPEN SYNTESE – JOMFRUEN OG SØRØVERNE Som allerede nævnt er Vincent med i kunstnergruppen Syntese. En gruppe der udstiller og har deltaget i fællesprojekter i det offentlige rum. Blandt andet har gruppen haft en ret berømt udstilling på Charlottenborg i 1989, hvor politiet kom og konfiskerede de fleste af Vincents billeder. Sjovere var dog, da gruppen stod for den kunstneriske udsmykning af Hou skole i Jylland i 1993.

Her var Vincents bidrag blandt andet at male en jomfru, der står med et rigtigt sværd og hugger hovedet af nogle sørøvere, der kravler gennem et hul i murstensvæggen. Som flere andre af hans murmalerier, har han taget udgangspunkt i et gammelt folkesagn. I dette tilfælde et lokalt sagn fra Hou egnen, der handler om, at der kom et sørøverskib ind til kysten og sørøverne begyndte at gå op mod møllen. Møllerjomfruen blev rædselsslagen, så hun afspærrede alle indgange undtaget en lille lem forneden. Her stod hun parat med faderens store sværd og huggede hovedet af sørøverne efterhånden, som de kravlede ind gennem den lille lem. Da syv af sørøverne havde mistet hovedet, flygtede resten hastigt tilbage. Vincent har malet jomfruen på en finerplade, der står foran muren og sværdet er et rigtigt sværd. Resten er malet på muren, så der opstår en tredimensionel virkning. Mange af Vincents værker har denne virkning, da han blander 3-dimensionale objekter i sine 2-dimensionale malerier.

BEBOERBLADET

#4 – Oktober/november 2014 BEBOERBLADET

#4 – Oktober/november 2014

9

En stor del af afdelingsbestyrelserne, skal en weekend i februar på konference arrangeret af Koordinationsudvalget for at diskutere, hvordan man kan skabe et bedre socialt liv i boligområdet … Vi håber, at disse mennesker kommer hjem med flere kræfter og mere mod på også at gå i gang med skabelsen af et bedre socialt miljø“. En lang række nye initiativer iværksættes, delvis i samarbejde med AKB og beboerrådgiveren. Pensionistforeningen genopstår, et aktiveringsprojekt for kvinder, ’Spirerne’, Frederiksholms børne- og ungdomsforening, teaterforeningen ’Totsie’ stiftes, og mange andre skulle følge i årene efter. Bladet havde allerede tidligt indledt et samarbejde med AKB om selskabets information til beboerne. F.eks. udgives et særnummer om den store modernisering i 1983 med indlæggelse af fjernvarme og vinduesudskiftninger. Nu udvides samarbejdet, og træffetider og telefonnumre på ejendomsfunktionærerne mv. bliver fast stof i bladet.

VINCENT FIK ET GÆSTEPROFESSORAT I KINA

PROFESSOREN OG STUDINEN MØDTE HINANDEN

Hvorfor Vincent overhovedet havnede i Kina og endda bliver gæsteprofessor ved kunstakademiet er en lang historie, som der ikke er plads til her. I stedet følger den ultrakorte version: Omkring 1986 flygtede den kinewsiske kunstner Wang Tong til Danmark. På det tidspunkt var Vincent med i kunstnergruppen Syntese, der besluttede at støtte Wang Tong og i den forbindelse boede han hos Vincent ude på Bådehavnsgade. Efter nogle år flyttede Wang til Sverige, hvor han også bliver gift, men bevarede venskabet med Vincent. Da Kina åbnede sig i 2003 tog Wang tilbage til sit hjemland, hvor han blev professor på Houhot Kunstakademi i Innermongolia. Året efter kom Wang tilbage til Sydhavnen med nogle af sine kollegaer og kunstnervenner, som også underviste på akademiet i Xiamen. Flere af dem boede hos Vincent og de spørger, om han er interesseret i at undervise i Kina. Mon ikke – men han troede først, at de tog lidt gas på ham. Året efter kom to af dem dog tilbage til Sydhavnen med nogle fine papirer, hvor der stod at han var gæsteprofessor ved ‚Art Academy of Inner Mongolia‘ i daglig tale Houhot Kunstakademi. I 2005 fik han også et gæsteprofessorat ved Xiamen universitet. Mens Vincent fortalte mig historien, tog han stolt to indrammede dokumenter ned fra væggen, så jeg selv kunne studere dem. Jo, de var rigtig flotte !

I 2005 skulle Vincent undervise et nyt hold, men ønskede ikke at være traditionel forelæser, men insisterede på personligt at være deltager af et stort gavlmaleri ude i et boligbyggeri. I begyndelsen var de kun de fem, men efterhånden deltog nitten elever, der knoklede ti timer hver dag fortæller Vincent med lidt stolthed i stemmen. Gavlmaleriet målte 6 x 10 meter, med motiv af en Dragebåd med tre store røde sejl i et blåt skumsprøjtende hav. På skibsdækket var malet en masse figurer lige fra en mand i en kanon til en lyserød elefant. Meget fantasifuldt. Wang Lu deltog også i det store murmaleri. Men derudover havde skolen udnævnt hende til tolk. Hun fortæller smilende, at hun i begyndelsen slet ikke kunne lide sin nye lærer. Men da dette ændrede sig, ændrede hun taktik. F.eks. havde hun opdaget, at Vincent bedre kunne lide kaffe end den te, som de normalt drak. Så efter et par uger tog hun termokanden med varmt vand og Nescafé med, hvilket Vincent naturligvis hurtigt bemærkede – og tænkte sit ! Når de var færdige med dagens arbejde, plejede de at gå sammen ned mod universitet, hvor Vincent boede ved Temple Gate, og hvor Wang Lu tog bussen et par stoppesteder før. En dag stoppede Wang Lu dog ikke ved stoppestedet og sagde henkastet, at i dag kunne hun godt gå med til Temple Gate, hvor hun så kunne stå på bussen. Ved dette stoppested fik de deres første generte kram! Men begge kunne mærke, at det ikke blev sidste gang. Forelskelse, selv på tværs af alder og kulturel baggrund kan ikke ignoreres. Heldigvis ! De næste par år talte de dagligt på Skype, og da Vincent i 2007 atter var i Kina for at undervise i Peking, rejste han videre til Xiamen, hvor han flyttede ind hos Wang Lu, hvor han boede de næste 4 måneder til visummet var løbet ud. Inden da blev Wang Lu dog gravid og 2 måneder senere giftede de sig i Kina. De besluttede at deres barn skulle fødes i Danmark og flyttede til Sydhavnen en dejlig sommerdag i 2008. I september fødte hun på Hvidovre hospital deres søn, der senere blev døbt Ino Vincent. Ino går i dag i indslusningsklassen på Ellebjerg Skole og familien føler, de er blevet en del af Sydhavnen ! Om tiden i Danmark fortæller hun, at det i begyndelsen var svært i forhold til både familien i Kina og det svære danske sprog. De mørke fugtige vintre i et dårlig isoleret træhus i Sydhavnen var også en vanskelig udfordring. Men den historie, og om hendes kunst, må fortælles en anden gang.

BEBOERBLADET

ver mandag aften kan forbipasserende høre klassiske toner strømme ud fra Frederiksholm Kirke på Louis Pios Gade. Det er koret Sydhavns Kantori, der øver. Koret består af godt 25 frivillige, der synger, fordi de har lyst til det. De får ingen penge for indsatsen. Men de får noget andet ud af det, fortæller korleder Carsten Mølholm: „At synge i kor giver glæde. Glæden ved at skabe musikalsk skønhed – og ved at gøre det sammen med andre mennesker“, siger han. Carsten Mølholm har ledet koret, siden det blev oprettet i 1997. Navnet Kantori betyder et kor, der er tilknyttet en kirke. Og koret synger da også fortrinsvis musik,

FRIVILLIG I SYDHAVNSCOMPAGNIET BEBOERBLADET

FRA PARIS TIL SKAGEN

SYDHAVN TEATER SØGER UNGE TALENTER

BEBOERBLADET

FLERSTEMMIG KORSANG

Han understreger, at ansøgere ikke behøver at kunne læse noder eller kende musikteori. Sangerne i kantoriet bliver undervist i det nødvendige. Desuden får de øve-cd’er, hvor de enkelte stemmer er indspillet, så det er let at lære dem ved at synge med. „De sidste tre år har kantoriet udviklet sig, så dets klang er mere professionel. En af glæderne ved at arbejde med amatørsangere er, at de reagerer direkte på, hvad jeg som dirigent siger og viser. Så når jeg gør det rigtige, kommer den rigtige klang frem“, fortæller korlederen. Kantoriet er en blandet flok. Nogle bor i Sydhavnen, andre i andre dele af hovedstaden. De har vidt forskellige baggrunde, når det gælder uddannelse, erhverv og interesser. Men glæden ved at synge har bragt dem sammen. Aldersmæssigt er der også stor spredning, nogle er i tyverne, andre i 50’erne. Som regel vil aldersgrænsen være på 60 år – men det er meget individuelt, hvordan stemmen udvikler sig. Derfor anbefaler Carsten Mølholm, at man kontakter ham, hvis man har lyst til at synge i koret – også selvom man har rundet de 60.

I klassisk korsang er koret opdelt i fire stemmegrupper: Sopran, alt, tenor og bas. Sopranerne er de lyse damestemmer, alterne de mørke. Tenorerne har de lyse herrestemmer, mens basserne står for de mørke. Hver stemmegruppe synger sin egen melodi. Der er altså forskellige noder til sopraner, alter, tenorer og basser. Når de fire melodier klinger sammen, opstår der harmoni. Udfordringen for sangerne er at holde fast i deres egen melodi, mens de andre grupper synger noget andet. I nogle værker er der mere end fire stemmer. Så opdeles koret for eksempel i første og anden sopran og første og anden alt. Sydhavns Kantori synger både a cappella, hvor sangernes stemmer står alene, og med akkompagnement på orgel eller klaver.

Interesserede kan kontakte korleder Carsten Mølholm på tlf. 2018 3997 eller mail wamcbm@hotmail.com. Kantoriets webside er www.kantor.dk.

#4 – Oktober/november 2014 BEBOERBLADET

#4 – Oktober/november 2014

Praktisk information Skift til en ansvarlig bank - hvor penge ikke er alt

KARENS MINDE KULTURHUS

AKTIVITETSKALENDER 2014 FASTE AKTIVITETER

MOTIONSKLUB

Gymnastik, Tai Chi, Line dance, stole gymnastik & kor. Vil du deltage, så kontakt Joan Jensen i Kvartershuset på telefon eller kom forbi Kvartershytten.

Er du interesseret i at dyrke motion med ligesindet, så har du også mulighed for det i Kvartershusets motionsklub. Vi har hold alle ugens dage fortrinsvis fra kl. 9.00 – 15.00. Hvis du vil vide mere så kontakt os. Pris pr. måned ikke-medlemmer 75,00 kr. medlemmer 50,00 kr.

BANKOSPIL Hver Onsdag fra kl. 19.00 og hver Torsdag fra kl. 13.00 i Kvartershusets lokaler Gustav Bangs Gade 28. 1. Alle er velkomne. Overskudet understøtter husets aktiviteter. Sluseholmen 2-4 I 2450 København SV 38 48 30 71 I sluseholmen@al-bank.dk I al-bank.dk

MADKLUBBEN

EFTERÅRETS TEMA// SYDHAVNENS BIBLIOTEK// KARENS MINDE KULTURHUS// VORES NABOER MOD ØST// LITTERATUR // MUSIK // POLITIK O.M.A Øs Østeuropa fylder mere og mere. Mange har rejst og opdaget nye lande og kulturer, der lå gemt bag jerntæppet. Nogle har endda knyttet personlige bånd til mennesker, man for bare 25 år siden ikke kunne få kontakt med. Det nye Europa har dog også givet udfordringer. Negative historier om østbander og social dumping er nærmest hverdagskost i medierne, og senest er Ukraine blevet en brik i spillet om, hvor Europas grænse egentlig går. Nu sætter sæt Karens Minde Kulturhus og Sydhavnens Bibliotek fokus på den del af Europa, vi kalder Østeuropa. Gennem en række meget forskellige arrangementer i løbet af efteråret, vil vi forsøge at komme tættere på disse lande og alle de mennesker, der bor der – vores naboer mod øst. Vi offentliggør løbende nye arrangementer på vores hjemmeside www.kmkulturhus.dk, men vi kan allerede nu løfte sløret for tre højdepunkter:

NETCAFE Kvartershusets netcafé har åben hver dag fra kl. 9.00 – 13.00. Vi hjælper dig med de ting du gerne vil lære eller blive bedre til. Ring til os og book en tid ! Tlf.: 2970 4348.

Hver mandag og onsdag kl. 12.30 serverer madklubben 2 retters menu for 40,00 kr. Tilmelding nødvendig. Mandag senest torsdag ugen før kl. 15.00. Torsdag senest dagen før kl. 12.00.

Nye træskulpturer

ARRANGEMENTER, EKSKURSIONER, WEEKENDTURE MM RESTEN AF 2014

Oktober

ngholm Nord havde tre akacietræer, men de svinede på terressen og skyggede. Formanden Lis Sørensen foreslog at de blev lavet om til træskulpturer. Det ene af dem blev reddet, men de to andre er blevet til træskulturer. Skabt af kunstneren Susanne Ahrenkiel.

Den 9.

Cafearrangement / Lotte Riisholt Underholdning + 2 retters menu

kr.

200,00

Den 24. – 26.

Weekend i Randers, hvor vi skal besøge Randers Regnskov + Craceland (Elvis Presley)

kr.

1500,00

Dato ej fastlagt

Mord i teatret

kr.

400,00

Den 11.

Cafearrangement / Richard Rangvald Underholdning + 2 retters menu

kr.

200,00

Dato ej fastlagt

Julemarked i Andelsbyen Nyvang

kr.

100,00

Den 12.

Julerevy

kr.

200,00

Den 29.

Julefrokost i Kvartershuset

kr

150,00

KARENS MINDE KULTURHUS 20

BEBOERBLADET

#4 – Oktober/november 2014

Frederiksholm Net info@frederiksholmnet.dk www.frederiksholmnet.dk Tlf.: 2332 4178 Åbent: Mandag – fredag kl. 17.00 – 19.00 Karré 3, 6, 7, 11, 12 og 14. Sydhavns Compagniet Peter Sabroes Gade 1 Tlf.: ............................................ 3322 7002 Daglig leder:..Heidi Langkilde (6040 8140) heidi.langkilde@sydhavnscompagniet.dk

Forfatterforedrag med Sally Altschuler – Tirsdag d. 11. november kl. 19 - Fri entré Med udgangspunkt sin bog ”En engel bag øret” fortæller Sally Altschuler om sin store jødiske families liv i zarens Rusland fra midten af 1800-tallet, og frem til hans farmor og farfar mere eller mindre tilfældigt havner i København i 1912.

Kontakt og tilmelding kan ske via telefon 7199 2945 eller kik forbi Kvartershytten, P. Knudsensgade 39. Vores åbnings - og telefontid er fra mandag til torsdag fra kl. 10.00 – 15.00. 19

WAGNERSVEJ 19

2450 KØBENHAVN SV

TLF.: 33 66 84 36

___________________________________________

Karré 6 Maria Feldtskov Karré 7 Johnny Byrgesen Sydhavnsgade 2, 3. tv. Karré 8 Peter Ravn ab@karre8.dk Grønnegården Maibritt Knudsen Borgbjergsvej 39 Karré 11 Esben Holck Scandiagade 26 Karré 12 Iben Svensson Lund

Kvartershuset Gustav Bangs gade 28 Daglig leder Susan Hedlund Tlf.: 7199 2945 kl. 10.00 – 14.00 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 (Grønnegården), 12, 14, 15. Bor du i en karré der er medlem af Kvartershuset kan du leje selskabslokaler til en fordelagtig pris. Karréer, der er medlem af Kvartershuset, kan lejefrit afholde 2 afdelingsmøder pr. år.

Foredrag med DR-korrespondent Matilde Kimer om situationen i Ukraine – Onsdag d. 22. oktober kl.19 Kun halvandet år efter EM-folkefesten i Ukraine er landet revet i stykker og forskellige bevæbnede grupper besætter gader og bygninger og ophæver den almindelige ordensmagt. Hvad er det egentlig, der er sket, og hvorfor betyder det noget for Danmark og resten af Europa? DRs Rusland- og Ukrainekorrespondent forsøger at forklare hvad der foregår, hvordan det kom hertil.

December

Læs om kunstneren på hendes hjemmeside: susanne-ahrenkiel.dk

FORMÆNDENE I KARRÉERNE Karré 1 John Castle P. Knudsens Gade 22 Karré 2 Pia Pedersen Hørdumsgade 37, st. tv. Karré 3 Pt. ingen formand Karré 4 Jørgen Thorup karré04@gmail.com Karré 5 Aage Byrgesen Sigvald Olsens Gade 3 Tlf.: 2684 0896

FORENINGER O.L.

Trio Klezmer - Fredag 17. oktober kl 20:30 - Entré 80 kr. Trio Klezmer består af sangerinde Channe Nussbaum, violinist Mette Smidl og Øyvind Ougaard på harmonika. Tilsammen Disse tre personligheder er gået sammen om at forfølge to mål : Dels at rendyrke traditionel klezmer og jidishe lieder. Dels at udforske nye veje ved at lade medbragte påvirkninger udfordre traditionen.

November

#4 – Oktober/november 2014 BEBOERBLADET

ØVER MED CD’ER

#4 – Oktober/november 2014

i Engholmen Nord´s smukke have

#4 – Oktober/november 2014

11

13

E

BEBOERBLADET

der kan bruges i kirken. Sydhavns Kantori synger hovedsagelig klassisk kormusik. Komponister som Mozart, Schubert og Mendelssohn optræder ofte på programmet. Derudover synger de firstemmige arrangementer af danske salmer og sange. Indimellem dukker der et gospelnummer op, men det hører til undtagelserne. Kantoriet deltager i fire gudstjenester om året. Derudover er året todelt: Om efteråret øver sangerne frem til julekoncerten i Frederiksholm Kirke, mens foråret går med at øve til påskekoncerten.

Ud over sangglæden, har det at synge i kor også en social dimension. Koret mødes til fester og arrangerer gerne en årlig rejse, hvor de giver koncert. Gennem årene har Sydhavns Kantori på den måde sunget i kirker, i blandt andet Paris, Prag, Hamborg, Silkeborg, Skagen og Rønne. Deltagerne betaler selv rejseudgifterne. Til gengæld koster det ikke noget at synge i koret. „Hvis man vil være medlem, skal man kunne bringes til at synge rent. Det er ikke alle der selv ved, om de synger rent. Derfor holder jeg en kort prøve med alle ansøgere til kantoriet. Her forklarer jeg også om de øvrige forudsætninger for at være med“, siger Carsten Mølholm.

16

18

Min vej ud på Tippen går gennem flere haveforeninger. I H/F Mozart ligger der en lille fin lille butik. De handler med fine, spøjse, og brugte ting, der er kun åbent i weekenden. Facaden er et fint landskabsmaleri. Det kunne graffitifolket ikke lade være i fred. Nu er facaden renoveret. Det er frivilligarbejdskraft, der har stået for arbejdet. Naturskolen har også haft besøg af graffitimalere. Ærgerligt !

Til koncerter optræder Sydhavns Kantori i lilla og sort. „Koret har fået mere professionel klang de senere år“, siger korleder Carsten Mølholm.

14

For mere information tjek Sydhavn Teaters hjemmeside: www.sydhavnteater.dk

Se mere på www.københavnergrøn.dk.

I sommers har der igen været fest på Tippen, med høj musik i flere døgn. Det er jo dejligt at unge mennesker vil bruge tippen, men affaldsmængderne har efterfølgende været enorme, og ideen med ‚water-closet’ var ikke så god, da det havde frit udløb til badevandet. Det nystiftede fårelaug har mistet to får. Det ene druknede og det andet brækkede benet og måtte efterfølgende slagtes. Jeg har talt med Birgitte fra fårelauget, som fortalte, at det var sket tidligt på sæsonen, og at man mener det skyldes, at fårene var blevet stresset af hunde. Det er vigtigt at holde hundene i snor i fårefoldene. Birgitte har selv en utrænet border collie og er meget påpasseligt med ikke at stresse fårene, når hun tilser dem. Hun fortæller, at der efterfølgende ikke havde været flere episoder. Det er jo en glædelig nyhed. Et par raske gutter har været ude at reparere borde og bænke. Det har været gjort hvert år siden de blev klunsede til Tippen. Nu er der ikke flere brædder tilbage til udskiftning. Skulle der være en og anden, der har passende brædder liggende vil vi modtage dem med tak.

#4 – Oktober/november 2014 BEBOERBLADET

Så hit med din ansøgning ! Kgs. Enghavepuljen er åben for ansøgninger fra alle, der vil lave spændende og inddragende projekter i vores bydel. Husk, at være i god tid med din ansøgning. Efter fristen sendes ansøgningerne i forbehandling i fagudvalgene under Lokaludvalget, og der bliver taget en endelig beslutning på det efterfølgende lokaludvalgsmøde, der typisk ligger en måned efter puljefristen. Kgs. Enghavepuljen : ansøgningsfrister den 20. oktober, 20. november og 22. december. Hold øje med arrangementer, projekter og sager på: www.2450lu.dk og facebook.com/kgsenghavelokaludvalg

ER ET VÆRE- OG AKTIVITETSCENTER HER I SYDHAVNEN.

Efter efterårsferien starter Sydhavn Teaters nye Talentafdeling. Talentafdelingen er stedet for dig, som går rundt med en skuespiller i maven og gerne vil teste dine evner foran publikum. Som medlem af Talentafdelingen får du skuespiltræning og er med til at skabe en forestilling. For at komme i betragtning til Talentafdelingen, skal du bo i postnummeret 2450 og være mellem 15 og 18 år. Der vil være audition i starten af oktober.

ådan omtales Sydhavnstippen i den ny udkomne bog ‚Københavnergrøn’. Karens Minde og Børnenes Dyremark er også med. I alt er der omtalt 100 åndehuller i Københavns området. Vi skylder de frivillige, der tog sagen i egen hånd, en stor tak. Havde de ikke gjort en kæmpe insats, ville Tippen nu have været bebygget.

GODE IDEER ?

#4 – Oktober/november 2014 BEBOERBLADET

af Allan Mortensen Ejendomsleder

af Britta Lunnmann

S

#4 – Oktober/november 2014

H

Karré 3 fylder 100 år

„EN HEMMELIGHED MED KULTSTATUS“

om glæden ved musik

NYT SKOLEÅR I SYDHAVNEN

ødselsdagen blev fejret med alt, hvad der hører sig til: Helstegt pattegris, buffet, fadølsanlæg, Slush ice, popcorn, tovtrækning og meget mere. Forebyggelsescenteret i Kgs. Enghave var også med til festen og afholdt med stor succes et ‚Mini familie OL’. Bjørn Petersen, formand for organisationsbestyrelsen, holdt en flot tale og overrakte afdelingen en bronzeplade. En beboer holdt også tale hvori der lød et stort tak til Bent Drews for de mange år som formand.

5

S

Torsdag den 2. oktober fra kl. 15 – 18 afholdte Bavnehøj Skole, Lokaludvalget og andre lokale aktører en foreningsdag på skolen med fokus på et sundt og aktivt liv for børnene i bydelen.

Efter sommerferien venter en ny type folkeskole og en masse nye elever i bydelens tre skoler. Kgs. Enghave Lokaludvalg har opstillet en række strategier for folkeskolen, der bl.a. omhandler bydelens beboersammensætning, boligstørrelse og livsstil. Læs det fulde notat på lokaludvalgets hjemmeside www.2450lu.dk. Der er bevilget et stort millionbeløb fra Borgerrepræsentationen til at sikre skolevejene i Sydhavnen, og Lokaludvalget har været med i projekteringsfasen og ser frem til at følge udførelsen af de mange trafikprojekter i bydelen.

F

Beboerbladet udkom i begyndelsen med 6 numre om året med et oplag på 2.500. Det blev finansieret gennem et tilskud på ca. 50 øre pr. husstand pr. måned samt reklamer fra lokale handlende. Fra 1980 investerede man i en lille offset-maskine, som de frivillige selv betjente, og fra 1981 udvidede man til 10 numre om året. Anker Jørgensen skrev ved flere lejligheder i bladet, hvor han kommenterede ny boligpolitisk lovgivning.

Sangere mødes

af Christine Hovgaard Jensen, Kommunikations- og sekretariatsmedarbejder Kgs. Enghave Lokaludvalg

#4 – Oktober/november 2014

I en årrække bar spalterne overvejende præg af beretninger fra de forskellige afdelingers beboermøder. Afstemninger om budget, regnskaber, og hvem der nu blev valgt. Enkelte læserbreve om hundehold, hærværk og klager over nabostøj er ikke særligt underholdende læsning. Efter kvartersløftet blev Koordinationsudvalget opløst, og Beboerbladet havde ikke længere en officiel udgiver. En kreds af beboere besluttede alligevel at videreføre bladet, og de fleste afdelinger fortsatte med at betale for at deres beboere kunne få bladet. Det har medført ændringer, så bladet nu i højere grad behandler stof fra hele Sydhavnen. Samtidig gik man over til det udseende vi kender i dag med mange fotos, og et format, layout og papirkvalitet, der appellerer bredt. Springet til at gøre bladet til hele Sydhavnens blad har været længe undervejs, men jeg er ikke i tvivl om, at det er den rette vej frem for Beboerbladet. Et stort tillykke med de 40 år og held & lykke fremover !

Vincent og Wang Lu i deres forhave, der ligger lige ud til fiskerihavnen Foto: Ole Clemmensen.

10

af Torben B. Sørensen, foto af Poul Bergstrøm Hansen

BEBOERBLADET

NYE TIDER

#4 – Oktober/november 2014 BEBOERBLADET

Frivillige amatørsangere giver klassiske koncerter i Sydhavnen

12

‚Bydelsrod‘, men af forståelige grunde er sagerne desværre opfattet lidt skævt. Koordinations udvalget repræsenterede ikke AKB, og dets forretningsudvalg havde kun mandat til et indbyrdes samarbejde og ikke til at repræsentere beboerne udadtil. Desværre har de omtalte personer fra Koordinationsudvalget udgivet sig for mere end deres bukser kunne holde til, og det bidrog stærkt til et negativt klima i mange år mellem Frederiksholm og andre dele af Sydhavnen, på trods af at der blandt frederiksholmerne generelt var stor opbakning til Karens Minde Kulturhus. Heldigvis har eftertiden vist, at der er plads i Sydhavnen til både et Kvartershus og Karens Minde Kulturhus, så alle negative holdninger burde nu være gjort til skamme !

Jan Nygaard 2013. Han var med til at starte bladet og sad i redaktionen i de første mange år.

#4 – Oktober/november 2014

Malerier på mure og gavle (Muralpainting) er nok det Vincent er mest kendt for. Ikke mindst i Tanzania i Afrika og Nicaragua i Mellemamerika, hvor han har udført en del murals, hvor flere af dem handler om udnyttelsen befolkningen i de fattige lande og udnyttelse af jordklodens rigdomme. I øvrigt lidt det samme tema, som han brugte på pavillonen på Mozarts Plads. Vincent kan fortælle i timevis om disse rejser, men desværre tillader pladsen ikke at komme nærmere ind på disse mange oplevelser. En enkelt skal dog nævnes: Det var på turen til Tanzania i 1997, hvor Zukuma stammens ikke helt hæderlige medicinmand havde set sig sur på Vincent, hvorfor han kastede sin forbandelse på ham. Kort tid efter blev Vincent alvorlig syg uden at lægerne kunne finde årsagen. Efter nogle måneder opdagede lægerne en indvortes byld, som man fik suget tom. Da havde Vincent ligget på hospitalet i tre måneder og grubler den dag i dag, om det var medicinmandens forbandelse eller noget mere naturligt.

Efter en velfortjent sommerferie er Kgs. Enghave Lokaludvalg klar til at tage fat på efteråret i Sydhavnen.

Har du været en tur forbi Tippen i løbet af sommeren ? Så har du nok bemærket, at der er blevet åbnet op for to nye indgange – den ene ved Stark og den anden ved Sydløbsvej. Begge steder er der fjernet hegn og porte og i stedet opsat pullerter, der fortsat holder biler uden for området. Borgerrepræsentationen har bevilget midlerne til de nye indgange efter ønske fra Kgs. Enghave Lokaludvalg. I løbet af sommeren har du kunnet stige til vejrs i fugletårnet opsat ved Naturskolen. Tårnet er en gave til Kgs. Enghave Lokaludvalg fra Urban Culture Lab ved Københavns Universitet. Det blev bygget til videnskabsfestivalen på Carlsberg i juni 2014, og vil blive stående til slutningen af september 2014. Al benyttelse af tårnet sker på eget ansvar.

4

SAMARBEJDE I de følgende år er Beboerbladet præget af det nye samarbejde. Mulighederne for indflydelse fører til en vækst i de aktive beboeres aktivitetsniveau. Da udbuddet af TV - kanaler voksede voldsomt i disse år, skriver Koordinationsudvalgets formand Curt Jakobsen om fordelene ved et fælles antenneanlæg, som beboerne selv bestemmer over. Antenneforeningen Frederiksholm bliver stiftet med tilslutning fra de fleste af afdelingerne i februar 1989. I et frugtbart samspil med AKB får man skaffet midler til en lønnet beboerrådgiver, og et Kvartershus bliver etableret i 1991 på hjørnet af P. Knudsensgade / Enghavevej med en 3-årig bevilling af de boligsociale midler. En af de aktive beboere, Lone Klærke, stiller spørgsmålet, om alle de mange TV- kanaler fra den nye antenneforening er nok til at give kvalitet i boligmiljøet: „Skal tiden bruges bag dørskiltet og foran den elektroniske pejs (TV) ? Eller skal vi bruge en del af fritiden til i fællesskab, at skabe et bedre socialt liv ?“

AFRIKA OG MELLEMAMERIKA – MEDICINMANDEN

Efterår i Lokaludvalget TIPPEN-NYHEDER OG HØSTPICNIC

ledere med bedre kompetencer. Man kan læse om stor mødeaktivitet og fra 1986 blev alle Frederiksholm-karréerne opdelt i afdelinger med hver sin afdelingsbestyrelse valgt af beboerne. Hver afdeling blev nu en selvstændig økonomisk enhed, hvor huslejeindtægterne kun skulle dække ejendommens udgifter, sådan som det også er i dag. Beboerne kan nu beslutte forbedringer, men skal også sikre, at der er indtægter til at betale dem med. Da den fælles afdelingsbestyrelse var nedlagt, oprettede de 16 afdelinger et fælles koordinationsudvalg som et samarbejdsforum, og dette overtog også udgivelsen af Beboerbladet. Koordinationsudvalgets nye formand Curt Jakobsen skrev i 1989: „AKB ændrer sig markant i disse år. Beboerindflydelsen er slået igennem i selskabet på de højere niveauer. Der er beboerflertal i selskabets hovedbestyrelse. Beboerrepræsentationen 2 fungere som ‚AKB’s parlament’ og har reel indflydelse. Der er nu omkring selskabet en åbenhed og en helt ændret stil i forhold til det AKB vi kendte for 5 eller 10 år siden.“

Da man ikke længere skulle kæmpe for beboerdemokratiet, kom problemer som også berørte andre sydhavnsborgere end frederiksholmerne til at fylde mere. Problemer med trafikstøj i P. Knudsensgade, planerne om den nye centrumslinje med massiv biltrafik igennem Sydhavnsgade og Scandiagade blev taget op, og der foregik forhandlinger og underskriftsindsamling imod Centrumlinjen. Da Centrumlinjen alligevel åbnede januar 1989 medførte det også omlægninger af Borgmester Christiansens Gade, og en ny indretning af Mozarts Plads og omlægning af buslinje 16 diskuteres ivrigt. Lokalplanforslag om bebyggelserne i havneområdet behandles i bladet. Orientering om Karens Minde Beboerhusforening og dens arbejde for at oprette et kulturhus for bydelen bliver bragt med en opfordring til at melde sig ind og støtte det. Også et indslag om Lokalhistorisk Arkiv af Richard Hans: „Vi vil ikke blot søge at forstå fortiden for fortidens egen skyld, men også at forstå nutiden gennem kends kabet til fortiden.“ Behandlingen af Sydhavnens generelle problemstillinger falder naturligt i forlængelse af den tidligere kamp for beboerdemokratiet – men den indebar også mulighederne for konflikter med andre miljøer i bydelen. Da der under kvartersløftet i 1998 – 2002 opstod mulighed for en ombygning af Engholmens gamle selskabslokaler på Borgbjergsvej, så Kvarterhuset kunne flytte ind her, opstod der en rivalisering med kræfterne omkring Karens Minde Kulturhus, 3 som man ellers havde været meget positive overfor. Det naturlige generationsskifte i Koordinationsudvalget havde åbnet for personer i forretningsudvalget, som begyndte at modarbejde Karens Minde, da man var bange for at der ikke var plads til to kulturhuse i bydelen. Kaj Jessen har skrevet om det i sin bog

KARENSMINDE@KMKULTURHUS.DK

#4 – Oktober/november 2014 BEBOERBLADET

21

Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv Karens Minde Kulturhus opgang A Mandag kl. 16 – 18 (eller efter aftale)

22

BEBOERBLADET

Karré 14 Peter Reinholdt Nielsen Karré 15 Bjørn Høeg P. Knudsensgade 80 Tlf.: 3322 4875 bearhawk@webspeed.dk Karré 17 Susanne Lundqvist Borgmester Christiansens Gade 20, 3. th.

Telefon i åbningstiden ...............3614 8437 www.sydhavnenshistorie.dk Sammen om Sydhavnen Christina Al - Aani, Projektkoordinator cal@kab-bolig.dk / 2330 3553 www.sammenomsydhavnen.dk De sociale viceværter Mozarts Plads 1 A Allan Lund ..................................2977 8628 Leonora Krag ............................ 5168 6647 Bydelsmødrekoordinator Ida Hedegård Haddad ...............2114 2668 Fritidsjobkonsulent Gitte Aarrejärvi.......................... 2328 8556 Sydhavnens Bibliotek Wagnersvej 19 Tlf.: 3614 8414, E-mail: bibsyd@kff.kk.dk Åbent: Mandag–torsdag: 12.00–19.00 Fredag: 12 – 17 Lørdag: 10 – 15, Søndag: lukket Radio Karen Wagnersvej 19, 2450 København SV 98,9 FM og 98,8 Hybrid Sender bl.a. kl. 9–16 mandag til fredag. www.radiokaren.dk

#4 – Oktober/november 2014

Værestedet Amadeus Borgbjergsvej 54. Åbent: hverdage mellem kl. 10.00 og 15.00 Morgenmad kl. 10. Frokost kl. 12. Opslag i vinduerne og på opslagstavlen vedrørende kommende arrangementer Lokaludvalget Kongens Enghave Tlf.: .............................................2612 8455 kgsenghavelokaludvalg@okf.kk.dk www.kongensenghavelokaludvalg.kk.dk www.facebook.com/kgsenghavelokal-udvalg

BOLIGSELSKABET KAB Vester Voldgade 17, 1552 København V Tlf.: .............................................3363 1000 Fax: .............................................3363 1001 Åbningstider: Mandag – onsdag: .................. 10.00–14.30 Torsdag: ................................. 10.00–18.00 Fredag: .................................. 10.00–12.00 Fredag kun personlig henvendelse Hjemmeside: ............................kab-bolig.dk

17


PREFLIGHT Skolepraktik har en preflight, som jeg kan bruge til at tjekke magasinet igennem for en række ting. Preflight er sat til at tjekke: LINKS • L  inks Missing or Modified – mangler der et foto/grafik etc eller er linksene justeret? COLOUR • Transparency blending mode • Colour Spaces and Modes Not Allowed – bruges farverum der ikke er tilladt? IMAGES AND OBJECTS • Image resolution – har billeder den rette opløsning? • Non-proportional Scaling of Placed Object – har du skaleret et billede mærkeligt? • Minimum Stroke Weight – har man brugt en stroke størrelse der er under det ønskede? • Bleed/Trim hazard – har man overholdt bleed "reglerne"? TEXT • • • •

Overset text – er det tekst udenfor boksene? Font missing – mangler der fonte? Glyph missing – mangler specielle tegn? Non-proportional Type Scale – har du hevet mærkeligt i din tekst? • Minimum Type Scale – er teksten skaleret ned til under det ønskede? • Conditional text indicators will print DOCUMENT • B  leed and Slug Setup – opsætning af bleed og slug.


KORREKTURGANG • Vi laver første forslag • Vores instruktør tjekker det igennem for typografiske fejl • PDF med magasin bliver sendt til kunden og kunden retter det igennem for fejl • Vi retter tingene igennem • Vi sender tilbage til kunden og hører om tingene nu er okay • Hvis magasinet er okay er det nu vi eksporterer magasinet til en trykklar PDF • Vi sender den trykklare PDF til kunden og til det trykkeri som de bruger via WeTransfer

EKSPORT AF PDF Når magasinet er gennemarbejdet og kommer tilbage fra sidste korrektur, skal det gøres klar til tryk. Jeg bruger PDF/X-1a:2001 til at klargøre min PDF. Ved konverteringen sørger jeg for at billeder bliv CMYK-konverteret og store billeder bliver komprimeret. GENERAL Jeg vælger PDF / X-1a:2001 jeg som PDF Preset. Jeg vælger hvor mange sider der skal med og om det skal være Pages eller Spreads. COMPRESSION Jeg vælger at billeder med en opløsning på over 450 ppi bliver komprimeret til 300 ppi. Der bliver ikke taget hensyn til om dine billeder er i for lav en opløsning, så derfor holder jeg øje med det i Preflight’en. MARKS AND BLEEDS Jeg sætter skæremærker på. Jeg krydser af at min bleed bliver brugt. Bleed er vigtig når dokumentet skal skæres til sidst. Det er svært at skære 100 % præcist og det er derfor godt med lidt ekstra til beskæring. 3 mm bleed er nok. OUTPUT Under ’Colour conversion’ vælger jeg ’Convert to Destination (Preserve numbers)’. Og under ’Destination’ vælger jeg ’Working CMYK – ISO Coated v2 (ECI)’. Det er her at de objekter der ligger i RGB bliver konverteret til CMYK så de bliver klar til tryk. De objekter der er i en anden CMYK profil end den valgte beholder de CMYK-værdier de har. Jeg har lært på skolen at ISO Coated v2 (ECI) er en god standard profil til bestrøget papir.

Profile for Mie Haahr

ASSISTENT PRØVE  

Grafisk produktion og workflow - Beboerblad i Sydhavnen

ASSISTENT PRØVE  

Grafisk produktion og workflow - Beboerblad i Sydhavnen

Profile for miehaahr
Advertisement